Informační koncepce. podle zákona č. 365/2000 Sb. Krajský úřad Plzeňského kraje. Verze 1.2 (platná od 01/2011)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační koncepce. podle zákona č. 365/2000 Sb. Krajský úřad Plzeňského kraje. Verze 1.2 (platná od 01/2011)"

Transkript

1 Informační koncepce podle zákona č. 365/2000 Sb. Krajský úřad Plzeňského kraje Verze 1.2 (platná od 01/2011) Zpracoval CORTIS Consulting s.r.o. Ing. Tomáš Kuba Ing. Tomáš Hrabík Schválil Ing. Václav Koudele Datum vydání: (verze 1.01)

2 Terminologie Termín (zkratka) Informační koncepce (IK) Informační systém (IS) Informační systém o datových prvcích (IS o DP) Informační systém o informačních systémech veřejné správy (IS o ISVS) Informační systém veřejné správy (ISVS) Provozní IS (PIS) Provozní dokumentace (PD) Definice Dokument, ve kterém orgány veřejné správy stanoví své dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality a bezpečnosti spravovaných ISVS a vymezí obecné principy pořizování, vytváření a provozování ISVS viz 5a odst. 1 zákona o ISVS. Informačním systémem se rozumí funkční celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost. Každý informační systém zahrnuje data, která jsou uspořádána tak, aby bylo možné jejich zpracování a zpřístupnění, a dále nástroje umožňující výkon informačních činností viz 2 písm. b) zákona o ISVS. Aplikace Informační systém o datových prvcích poskytuje oficiální informace o datových prvcích informačních systémů veřejné správy, slouží k vyhlašování datových prvků a zveřejňování číselníků. Datové prvky vyhlášené v Informačním systému o datových prvcích jsou pro orgány veřejné správy a vazby jejich informačních systémů závazné. Aplikace Informační systém o informačních systémech slouží ke sběru a poskytování informací o informačních systémech veřejné správy (ISVS). Jedná se o základní informace o ISVS a informace o dostupnosti ISVS. Informační systémy veřejné správy jsou souborem informačních systémů, které slouží pro výkon veřejné správy. Jsou jimi i informační systémy zajišťující činnosti podle zvláštních zákonů viz 3 odst. 1 zákona o ISVS. Provozním informačním systémem se rozumí informační systém zajišťující informační činnosti nutné pro vnitřní provoz příslušného orgánu VS, například účetnictví, správu majetku, a nesouvisející bezprostředně s výkonem veřejné správy viz 2 písm. u) zákona o ISVS. Dokumentace informačního systému veřejné správy, která popisuje funkční a technické vlastnosti informačního systému viz 2 písm. x) zákona o ISVS. 2/46

3 Obsah TERMINOLOGIE...2 OBSAH IDENTIFIKACE INFORMAČNÍ KONCEPCE Základní údaje informační koncepce Verze informační koncepce Verze aktuální verze informační koncepce Verze aktuální verze informační koncepce Verze aktuální verze informační koncepce KONTEXT INFORMAČNÍ KONCEPCE INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE SPRÁVĚ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE ZÁMĚRY NA POŘÍZENÍ NEBO VYTVOŘENÍ NOVÝCH ISVS ŘÍZENÍ KVALITY ISVS Dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality ISVS Kvalita zpracovávaných dat Kvalita zajišťovaných služeb Kvalita technických a programových prostředků Požadavky na kvalitu ISVS Plán řízení kvality ISVS Činnosti v oblasti řízení kvality Časové harmonogramy ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI Dlouhodobé cíle v oblasti řízení bezpečnosti IS Celková bezpečnost IS Bezpečnost zpracovávaných dat /46

4 6.1.3 Bezpečnost poskytovaných služeb Bezpečnost technických a programových prostředků Požadavky na bezpečnost ISVS Plán řízení bezpečnosti ISVS Činnosti v oblasti řízení bezpečnosti Časové harmonogramy ZÁSADY A POSTUPY PRO SPRÁVU ISVS Zásady a postupy pro pořizování a vytváření ISVS Vypracování záměru nového ISVS Pořizování nového ISVS Vytváření nového ISVS prostřednictvím zaměstnanců Zásady a postupy pro provozování ISVS Zajištění provozu a údržby ISVS Řízení změn v ISVS Ukončení činnosti ISVS ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ ISVS Financování záměrů na pořízení nebo vytvoření nových ISVS Financování dlouhodobých cílů kvality a bezpečnosti Financování správy ISVS NAPLŇOVÁNÍ INFORMAČNÍ KONCEPCE Postupy při provádění změn Informační koncepce Postup pro zajištění včasné změny Informační koncepce Postup zápisu změny do dokumentu Informační koncepce Postup schvalování změny Informační koncepce Postup přípravy nové Informační koncepce Postupy při vyhodnocování dodržování Informační koncepce Oblasti pro vyhodnocování Informační koncepce Pravidla pro vytváření zápisu z vyhodnocování Informační koncepce /46

5 10 FUNKČNÍ ZAŘAZENÍ OSOBY, KTERÁ ŘÍDÍ PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ PODLE INFORMAČNÍ KONCEPCE A ZÁKONA O ISVS Odpovědnost za realizaci Informační koncepce Splnění zákonných povinností PŘÍLOHY SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ /46

6 1 Identifikace informační koncepce 1.1 Základní údaje informační koncepce Název organizace Plzeňský kraj IČ Typ organizace Adresa Doba platnosti kraj - vyšší územně samosprávný celek Škroupova 18, Plzeň 5 let Konec platnosti Aktuální verze 1.2 Tabulka č. 1: Základní údaje o informační koncepci. Role Osoba Datum Podpis Schválil: Ing. Václav Koudele, Plzeňský kraj Tabulka č. 2: Autorizace a schválení informační koncepce. 6/46

7 1.2 Verze informační koncepce V dílčích článcích této kapitoly jsou popsány všechny verze informační koncepce chronologicky od aktuálně platné až po nejstarší - původní verze informační koncepce Verze aktuální verze informační koncepce Označení verze 1.2 Datum vzniku Datum schválení Počátek platnosti Autor verze Norbert Szabó Funkce vedoucí odd. aplikací a databází Ing. Jiří Lohr vedoucí odd. správy serverů a sítě Michal Souček vedoucí odd. geograf. inf. systémů Útvar / organizace Odbor informatiky Verzi schválil Ing. Václav Koudele Funkce vedoucí odboru informatiky KÚPK Útvar / organizace Odbor informatiky, Krajský úřad Plzeňského kraje Název souboru IK KUPK v1.2 ( ) Verze souboru 1.2 Umístění souboru Intranet Počet stran 46 Počet příloh 1 Tabulka č. 3: Údaje o verzi 1.2 informační koncepce Verze aktuální verze informační koncepce Označení verze 1.1 Datum vzniku Datum schválení Počátek platnosti Autor verze Norbert Szabó Funkce vedoucí odd. aplikací a databází Ing. Jiří Lohr vedoucí odd. správy serverů a sítě Michal Souček vedoucí odd. geograf. inf. systémů Útvar / organizace Odbor informatiky, Krajský úřad Plzeňského kraje 7/46

8 Verzi schválil Ing. Václav Koudele Funkce vedoucí odboru informatiky KÚPK Útvar / organizace Odbor informatiky, Krajský úřad Plzeňského kraje Název souboru IK KUPK v1.1 ( ) Verze souboru 1.1 Umístění souboru Intranet Počet stran 46 Počet příloh 1 Tabulka č. 4: Údaje o verzi 1.1 informační koncepce Verze aktuální verze informační koncepce Označení verze 1.0 Datum vzniku Datum schválení Počátek platnosti Autor verze Ing. Tomáš Kuba Funkce Konzultant Ing. Tomáš Hrabík Konzultant Útvar / organizace CORTIS Consulting s.r.o. Verzi schválil Ing. Václav Koudele Funkce vedoucí odboru informatiky KÚPK Útvar / organizace Odbor informatiky, Krajský úřad Plzeňského kraje Název souboru IK KUPK v1.0 ( ) Verze souboru 1.0 Umístění souboru Intranet Počet stran 46 Počet příloh 2 Tabulka č. 5: Údaje o verzi 1.0 informační koncepce. 8/46

9 2 Kontext informační koncepce Informační koncepce Krajského úřadu Plzeňského kraje je dokumentem zaměřeným na dlouhodobé cíle a obecné principy související se správou a rozvojem jednotlivých ISVS. Informační koncepce popisuje: charakteristiky všech spravovaných ISVS a předpokládané změny; záměry na pořízení nebo vytvoření nových ISVS; dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality; dlouhodobé cíle v oblasti řízení bezpečnosti; postupy při vyhodnocování dodržování informační koncepce; postupy při provádění změn informační koncepce; zásady pro správu ISVS s postupy pro jejich naplnění; financování oblasti ISVS; útvar/funkční zařazení zaměstnance odpovědného za naplňování Informační koncepce. Legislativně informační koncepce respektuje především: zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (ISVS) a jeho novelu č. 81/2006 Sb.; vyhlášku č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení ISVS; vyhlášku č. 530/2006 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování dlouhodobého řízení ISVS. Zásady a postupy, uvedené v této Informační koncepci, jsou závazné pouze pro ISVS ve správě KÚZK a pro provozní IS, které mají vazbu na ISVS. V ostatních případech mají zásady a postupy, uvedené v tomto dokumentu, pouze sílu doporučení a je na rozhodnutí osoby, která za danou oblast Informační koncepce zodpovídá, zda bude v daném konkrétním případě vyžadovat jejich plnění v definovaném rozsahu či nikoli. 9/46

10 3 Informační systémy ve správě Krajského úřadu Plzeňského kraje V této části informační koncepce jsou identifikovány informační systémy veřejné správy (ISVS), provozní informační systémy (PIS) s vazbou na informační systémy veřejné správy a ostatní provozní informační systémy. V této kapitole je uveden pouze výčet jednotlivých IS ve správě krajského úřadu. Uvedené IS jsou v detailu, požadovaném vyhláškou č. 529/2006 Sb., popsány v seznamu aplikací v IS Helpdesk v elektronické podobě. Provozní IS s vazbou na ISVS jsou popsány ve stejné struktuře jako ISVS. Typ IS Název Identifikace IS ISVS ve správě KÚ (není) - Provozní IS s vazbou na ISVS ISVS jiného správce (není) - Birdring 118 Civilka 44 Dálkový přístup ke katastru nemovitostí 176 Dotace 46 Eia 52 epusa 71 EVI 89 Evidence dopravních agend 43 Evidence myslivosti 48 Evidence umisťování 74 Evpe 104 Heletax 4 HN a SS 182 IS DIS 5 IS FKVS.MPP 144 IS rodina 6 IS RŽP 150 Isov 7 Isprofin 8 Katastr nemovitostí 108 KoPla 101 Mapop 58 Monit 119 OK dávky 20 10/46

11 Provozní IS Ovzduší 41 PolTel 70 Prvkuk 148 Pukni 25 Rozpočet-Múzo 17 TaGra 170 UIR-ADR 30 Výkaznictví-Múzo 84 Žádosti o dotace 31 Agendio 72 Archiv Obrazů 152 AthenA 3 AZ Pro 53 Cestovní náhrady, rezervace vozidel 187 Docházka 134 eenterprise 54 Evidence Organizační Struktury 73 Evidence smluvních partnerů 155 Evidence soudních sporů 79 Evidence subjektů 169 HelpDesk 109 ifaktury 2 ipodatelna 132 iusnesení 9 iusnesení web 61 Kalendář akcí 147 KDB 10 Kevis 99 Koral 11 Kros pro Windows 12 METIS 135 Microsoft Dynamics NAV 138 Neopost 18 Objednávky 136 Oferta 19 Operativní evidence IT 47 Památky 77 Platební poukazy 149 Podatelna 40 Portál internet 98 11/46

12 Tabulka č. 6: Přehled informačních systémů Registr budov 93 Registr nemovitostí 39 Rozpočet 51 Single Sign-On 172 Stravovací systém 128 Virtuos 191 Podrobnosti k jednotlivým IS jsou vedeny a aktualizovány online v aplikaci Helpdesk (http://helpdesk.plzenskykraj.cz). 12/46

13 4 Záměry na pořízení nebo vytvoření nových ISVS V této kapitole jsou uvedeny záměry na pořízení, vytvoření nových IS, případně na rozvoj současných IS. Typ IS Rozsah záměru 1 Název Stručný popis Předpokl. realizace Předpokl. Investice Provozní IS Rozsáhlý Provozní IS Rozsáhlý Provozní IS Rozsáhlý Provozní IS Drobný Provozní IS Rozsáhlý Provozní IS Rozsáhlý Provozní IS Rozsáhlý Provozní IS Rozsáhlý Provozní IS Drobný Provozní IS Drobný Provozní IS Rozsáhlý Nový IS Portál kraje Nahradí stávající portál Nový IS Portál cestovního ruchu Nový portál, určený pro podporu cestovního ruchu IS pro elektronické řízení dotací Nový IS Upgrade EOS v3 na v4 Upgrade na novou verzi Portál ÚAP Nový IS Dlouhodobé ukládání Nový IS Integrace IS KÚ tento záměr bude rozpracován v roce 2011 do konkrétní podoby Datový sklad Rozšíření nebo výměna stávajícího IS Upgrade spisové služby v rámci IS Virtuos Upgrade Upgrade MS Dynamics NAV Upgrade na novou verzi Změna IS IFaktury Upgrade na novou verzi (v rámci placené podpory) mil. Kč mil. Kč mil. Kč tis Kč mil. Kč ,5 mil. Kč ,5 mil. Kč mil. Kč ,5 mil. Kč mil Kč 1 Uvádí, zda se jedná o drobný IS (záměr veden v Helpdesku), či rozsáhlý IS (záměr zpracován v samostatném dokumentu Koncepce záměru IS) 13/46

14 5 Řízení kvality ISVS 5.1 Dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality ISVS Dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality ISVS byly stanoveny ve třech oblastech: zajištění kvality dat, která jsou v IS zpracovávána; zajištění kvality služeb, které jsou prostřednictvím IS poskytovány; zajištění kvality technických a programových prostředků. Dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality ISVS jsou uvedeny v tabulce, a to v členění do tří výše uvedených oblastí. U každého cíle je dále uveden atribut kvality IS, ke kterému cíl směřuje Kvalita zpracovávaných dat Označení cíle Název cíle Popis cíle Atribut kvality CK01 Integrita a konzistence Ve všech systémech směřovat k využití kontrol integrity a konzistence vedených dat, a to na všech úrovních (databáze, aplikační logika, vstupní formuláře apod.). Snahou je vést data pouze jednou, bez neodůvodněných duplicit. integrita dat CK02 Aktuálnost Cílem je dosažení maximální možné aktuálnosti údajů, vedených v IS, včetně promítnutí jejich změn do celého IS. CK03 Správnost Cílem je zavedení kontroly dat proti primárním registrům (především RES, UIR-ADR, ISKN) a zavedení mechanismů zajišťujících zvýšení čistoty dat. aktuálnost dat správnost dat CK04 Kompletnost dat Cílem je zavedení datové základy bez chybějících atributů znamenající nejednoznačnost údajů. Zároveň maximalizovat množství informací a dokumentů, zpracovávaných elektronicky v digitální, strukturované formě. kompletnost dat 14/46

15 CK05 Odpovědnost Cílem je zavedení principu osobní zodpovědnosti autora za data vkládaná a vedená v IS. V systémech budou ukládány auditní záznamy o autorech změn vedených údajů. Bude zajištěna bezpečnost těchto záznamů. odpovědnost za data Tabulka č. 7: Cíle v oblasti zpracovávaných dat Kvalita zajišťovaných služeb Označení cíle Název cíle Popis cíle Atribut kvality CK06 Funkčnost Rozvoj systému provádět na základě zadání / cílové architektury v konfrontaci s požadavky uživatelů. funkčnost služeb CK07 Efektivnost Cílem je zavést princip ICT služeb a odboru informatiky jako jejich poskytovatele. efektivnost služeb Zavést standardy IT Governance 2 procesů ICT. do vnitřních CK08 Dostupnost Cílem je zajistit dosažitelnost služeb IS uživatelům, zajistit jejich maximální dostupnost a kvalitu s důrazem na bezpečný a jednoduchý přístup. dostupnost služeb V přenesené rovině to zahrnuje i přibližování veřejné služby občanovi a podpoření prezentace úřadu a regionu. CK09 Interoperabilita Podpořit integraci a sdílení dat a služeb prostřednictvím webových služeb. interoperabilita služeb Dále rozšiřovat využití single sign-on jako jednotné metody autentizace. CK10 Řízení dokumentace Podpořit využívání funkcionality IS s dostupností uživatelské dokumentace a konkrétních návodů postupu řešení problémů. řízení dokumentace 2 Manažerské metody a nástroje, zaměřené na řízení informatiky s cílem maximalizovat přidanou hodnotu informačních systémů a technologií pro realizaci strategie organizace. Zahrnuje jednotný přístup k řízení požadavků, zdrojů, procesů a projektů probíhajících v ICT se snahou o zvyšování kvality poskytovaných služeb, redukci nákladů a maximalizaci přidané hodnoty informatiky pro organizaci. 15/46

16 Tabulka č. 8: Cíle v oblasti zajišťovaných služeb Kvalita technických a programových prostředků Označení cíle Název cíle Popis cíle Atribut kvality CK11 Řízení dodavatelů Cílem je zavedení jednotné strategie řízení vztahů s dodavateli ICT. Dodávka CK12 Sjednocení technologií Pokračovat ve sjednocování technologií na základě Technologické strategie. sjednocení technologií CK13 Obnova ICT Pokračovat v pravidelné obnově HW podle životních cyklů, uvedených v Provozním řádu. obnova HW Tabulka č. 9: Cíle v oblasti technických a programových prostředků. 5.2 Požadavky na kvalitu ISVS Požadavky na kvalitu ISVS vznikly konkretizací výše stanovených cílů řízení kvality. Souhrn požadavků včetně vazeb na cíl, který naplňují, a vazeb na IS, pro které platí, je uveden v následující tabulce. Cíl kvality Označení požadavku Popis požadavku Platí pro CK01: Integrita a konzistence PK01 Rozšíření kontrol integrity a promítnutí problémových oblastí do plánu rozvoje. PK02 Podporovat převedení nestrukturovaných dat na strukturované. AthenA PK03 Vytvořit metadata k datům, službám a dokumentacím. CK02: Aktualizace PK04 Zavést organizační opatření pro zajištění včasné aktualizace dat. PK05 Doplnit konkrétní požadavky na výměnu dat pro konkrétní systémy. CK03: Správnost PK06 Zajistit implementace kontrol identifikace subjektů/osob, adres a nemovitostí. všechny relevantní IS 16/46

17 PK07 Zajistit implementaci kontrol obsahu dat (např. kontrola správnosti rodného čísla, identifikačního čísla, správnost položek typu datum a čas apod.). CK04: Kompletnost dat PK08 Maximalizovat množství informací a dokumentů, zpracovávaných elektronicky v digitální, strukturované formě. PK09 Zajistit historizaci záznamů, tzn. zavést mechanismus zaznamenávání historie změn záznamů a zajistit možnost sledovat postupné změny záznamu v čase a provádět časové řezy. CK05: Odpovědnost PK10 Zavést auditovatelnost záznamů ve smyslu identifikace vlastníka každé provedené změny v záznamech. CK06: Funkčnost PK12 Vytvořit cílovou architekturu. CK07: Efektivnost PK13 Zavést standardy IT Governance do vnitřních procesů ICT. všechny relevantní IS CK08: Dostupnost PK14 Zajistit praktické využívání IS VIRTUOS pro elektronizaci agend a egovernment redakční systém a VIRTUOS CK09: Interoperabilita PK15 Dále rozvíjet sdílení dat na bázi webových služeb. GIS PK16 Zavést jednotný způsob autorizace a autentizace v návaznosti na datové schránky a jednotný identitní prostot veřejné správy, prioritně prostřednictvím SSO. CK10: Řízení dokumentace PK17 Zajistit dostupnost uživatelské dokumentace online v rámci nápovědy, případně v aplikaci Helpdesk. PK18 Rozšířit návody řešící typické postupy práce s IS. CK11: dodavatelů Řízení PK19 Zavést dlouhodobé hodnocení dodavatelů, monitorování kvality dodávek. PK22 Rozvíjet projektové řízení při dodávce ICT služeb. PK23 Používat standardizované a auditovatelné formy poptávek při realizaci zakázek prostřednictvím interních formulářů odboru IT. 17/46

18 CK12: Sjednocení technologií PK24 Sjednotit technologie na základě stanovené Technologické strategie. CK13: Obnova ICT PK25 Pokračovat v pravidelné obnově HW a SW dle nastavených životních cyklů. hardware Tabulka č. 10: Požadavky na kvalitu ISVS. 5.3 Plán řízení kvality ISVS Činnosti v oblasti řízení kvality V oblasti řízení kvality ISVS budou v rámci krajského úřadu vykonávány činnosti, které jsou dále popsány v této části informační koncepce. Stanovení cílů kvality: provádí vedoucí odboru informatiky; vedoucí odboru informatiky vymezí obecné cíle kvality, popíše je, přidělí jim příslušné atributy včetně požadovaného termínu naplnění a sestaví katalog cílů kvality; cíle kvality jsou součástí informační koncepce, tzn. mohou se měnit při změně verze. Stanovení požadavků na kvalitu: vedoucí odboru informatiky předá cíle kvality jednotlivým správcům IS; správci IS pro každý cíl buď konstatují, že jejich IS již cíl splňuje, nebo sestaví požadavky, jejichž postupným splněním bude tento cíl naplněn; u požadavků si správci IS stanoví dílčí termíny takové, aby byl splněn termín požadovaného naplnění cíle; vedoucí odboru informatiky požadavky sesbírá a vytvoří katalog požadavků na kvalitu, který se stává součástí informační koncepce. Implementace požadavků na kvalitu: provádí dodavatel nebo správce IS v závislosti na způsobu budování resp. údržby IS; zodpovídá na jedné straně správce IS, na druhé straně vedoucí projektu; podklady čerpá z informační koncepce - platné verze; vychází z požadavků na kvalitu a časového harmonogramu jejich naplnění; dokončení implementace požadavku hlásí vedoucí projektu správci IS a ten dále informuje vedoucího odboru informatiky. Prověrka dodržování požadavků na kvalitu: provádí formou outsourcingu externí dodavatel; 18/46

19 impuls dává vedoucí odboru informatiky; prověřuje se buď konkrétní implementace požadavku na konkrétním IS, nebo konkrétní požadavek na všech relevantních IS nebo všechny požadavky na vybraném IS; z prověření se vytváří zápis, který obdrží vedoucí odboru informatiky a správce IS. Vyhodnocení řízení kvality: provádí vedoucí odboru informatiky; provádí se minimálně jednou za rok; součástí je vyhodnocení závěrů z provedených prověrek dodržování požadavků na kvalitu; provede se též revize dlouhodobých cílů kvality a jejich aktualizace; vyřadí se implementované a prověřené požadavky na kvalitu a vytvoří se nové; vyhodnocení může být podnětem k vydání nové verze informační koncepce Časové harmonogramy Plánované naplnění Označení požadavku Popis požadavků na kvalitu průběžně PK01 Rozšíření kontrol integrity a promítnutí problémových oblastí do plánu rozvoje. průběžně PK02 Podporovat převedení nestrukturovaných dat na strukturované. průběžně PK03 Vytvořit metadata k datům, službám a dokumentacím. průběžně PK04 Zavést organizační opatření pro zajištění včasné aktualizace dat PK05 Doplnit konkrétní požadavky na výměnu dat pro konkrétní systémy PK06 Zajistit implementace kontrol identifikace subjektů/osob, adres a nemovitostí PK07 Zajistit implementaci kontrol obsahu dat (např. kontrola správnosti rodného čísla, identifikačního čísla, správnost položek typu datum a čas apod.). průběžně PK08 Maximalizovat množství informací a dokumentů, zpracovávaných elektronicky v digitální, strukturované formě. 19/46

20 průběžně PK09 Zajistit historizaci záznamů, tzn. zavést mechanismus zaznamenávání historie změn záznamů a zajistit možnost sledovat postupné změny záznamu v čase a provádět časové řezy. průběžně PK10 Zavést auditovatelnost záznamů ve smyslu identifikace vlastníka každé provedené změny v záznamech PK12 Vytvořit cílovou architekturu PK13 Zavést standardy IT Governance do vnitřních procesů ICT PK14 Zajistit praktické využívání IS VIRTUOS pro elektronizaci agend a egovernment průběžně PK15 Dále rozvíjet sdílení dat na bázi webových služeb PK16 Zavést jednotný způsob autorizace a autentizace v návaznosti na datové schránky a jednotný identitní prostot veřejné správy, prioritně prostřednictvím SSO. průběžně PK17 Zajistit dostupnost uživatelské dokumentace online v rámci nápovědy, případně v aplikaci Helpdesk. průběžně PK18 Rozšířit návody řešící typické postupy práce s IS. průběžně PK19 Zavést dlouhodobé hodnocení dodavatelů, monitorování kvality dodávek. průběžně PK22 Rozvíjet projektové řízení při dodávce ICT služeb. průběžně PK23 Používat standardizované a auditovatelné formy poptávek při realizaci zakázek prostřednictvím interních formulářů odboru IT PK24 Sjednotit technologie na základě stanovené Technologické strategie. průběžně PK25 Pokračovat v pravidelné obnově HW a SW dle nastavených životních cyklů. Tabulka č. 11: Harmonogram plnění požadavků na kvality. 20/46

21 6 Řízení bezpečnosti 6.1 Dlouhodobé cíle v oblasti řízení bezpečnosti IS Dlouhodobé cíle v oblasti řízení bezpečnosti informačního systému KÚPK byly stanoveny v následujících třech oblastech: zajištění bezpečnosti dat, která jsou v IS zpracovávána, zajištění bezpečnosti služeb, které jsou prostřednictvím IS poskytovány, zajištění bezpečnosti technických a programových prostředků. Dlouhodobé cíle v oblasti řízení bezpečnosti IS jsou uvedeny v následující tabulce, a to v členění do výše uvedených oblastí. Uvedené cíle jsou stanoveny tak, aby byla zajištěna bezpečnost zpracovávaných informací a poskytovaných služeb, tj. aby byla zajištěna jejich důvěrnost, dostupnost a integrita Celková bezpečnost IS Oblast bezpečnosti Označení cíle Název cíle Popis cíle Atribut bezpečnosti celková bezpečnost IS CB01 CB02 Řízení informační bezpečnosti Soulad s legislativou Splnit požadavky ČSN ISO/IEC 27001, ČSN ISO/IEC 17799, ČSN ISO/IEC 25999, a dalších norem a tím dostat informační bezpečnost IS KÚPK na certifikovanou úroveň vzhledem k mezinárodním normám a standardům. Zajistit, aby všechny oblasti IS byly v souladu s platnou legislativou a interními předpisy. Stanovit požadavky a mechanismy na ochranu jednotlivých oblastí IS, vyplývající z legislativy. řízení legislativa Tabulka č. 12: Celkové bezpečnostní cíle IS Bezpečnost zpracovávaných dat Oblast bezpečnosti Označení cíle Název cíle Popis cíle Atribut bezpečnosti 21/46

22 Oblast bezpečnosti Označení cíle Název cíle Popis cíle Atribut bezpečnosti bezpečnost zpracovávaných dat v IS CB03 CB04 Dostupnost a důvěrnost dat Odpovědnost za operace s daty Klasifikovat data podle jejich charakteru bezpečnosti a citlivosti. V závislosti na tomto charakteru implementovat v jednotlivých IS adekvátní mechanismy, chránící data před neoprávněným přístupem při operacích s nimi. V závislosti na charakteru dat v jednotlivých IS implementovat mechanismy pro zajištění auditovatelnosti práce s daty, především o ošetření a kontrolu vstupu, zpracování a výstupu dat z IS. dostupnost a důvěrnost auditovateln ost Tabulka č. 13: Cíle v oblasti bezpečnosti zpracovávaných dat Bezpečnost poskytovaných služeb Oblast bezpečnosti Označení cíle Název cíle Popis cíle Atribut bezpečnosti Klasifikovat funkcionalitu služeb IS podle jejich charakteru bezpečnosti a citlivosti prováděných operací a přístupu k datům. CB05 Dostupnost a důvěrnost funkcionality V závislosti na tomto charakteru implementovat v jednotlivých IS adekvátní mechanismy, chránící danou funkcionalitu před neoprávněným přístupem. dostupnost důvěrnost a bezpečnost služeb IS Budou stanoveny SLA pro jednotlivé služby, které budou pravidelně kontrolovány a vyhodnocována dostupnost jednotlivých služeb. CB06 Odpovědnost za operace se službami V závislosti na charakteru funkcionality v jednotlivých IS implementovat mechanismy pro zajištění auditovatelnosti práce s danou funkcionalitou. Ke každé službě bude definován vlastník, to je konkrétní zodpovědná osoba za danou službu. auditovatelnost Tabulka č. 14: Cíle v oblasti bezpečnosti poskytovaných služeb. 22/46

23 6.1.4 Bezpečnost technických a programových prostředků Oblast bezpečnosti Označení cíle Název cíle Popis cíle Atribut bezpečnosti CB07 Klientské stanice Definice aplikace bezpečnostních postupů pro zajištění vyšší bezpečnosti stanic úřadu. dostupnost a důvěrnost bezpečnost technických a programových prostředků CB08 Servery stanice a Aplikace bezpečnostních postupů pro zajištění vyšší bezpečnosti serverů a stanic. dostupnost a důvěrnost CB09 Síťová infrastruktura Aplikace bezpečnostních postupů pro zajištění vyšší bezpečnosti síťové infrastruktury. dostupnost a důvěrnost Tabulka č. 15: Cíle v oblasti bezpečnosti technických a programových prostředků. 6.2 Požadavky na bezpečnost ISVS Požadavky na bezpečnost ISVS vznikly konkretizací výše stanovených cílů řízení bezpečnosti, a to pro jednotlivé informační systémy resp. záměry na vybudování nových IS, nebo jejich skupiny, případně pro nebo záměry na jejich vybudování. Souhrn požadavků včetně vazeb na cíl, který naplňují, a vazeb na IS, pro které platí, je uveden v následující tabulce. Cíl bezpečnosti Označení požadavku Popis požadavku Platí pro PB01 Pravidelně aktualizovat analýzu rizik. CB01: Řízení bezpečnostních rizik PB02 PB03 Na základě analýzy rizik vytvořit a udržovat aktuální souhrn požadovaných organizačních, personálních, technických a fyzických opatření na eliminaci rizik či na minimalizaci případných škod a zahájit jejich postupnou realizaci. Realizovat organizační opatření, které zajistí pravidelnou aktualizaci analýzy rizik po významnějších změnách IS a průběžně kontrolovat jejich plnění. PB04 Začlenit požadavek na vytvoření bezpečnostního projektu s analýzou rizik pro nově pořizované IS do jejich zadávací dokumentace. všechny nové IS 23/46

24 Cíl bezpečnosti Označení požadavku Popis požadavku Platí pro PB05 Na základě doporučení analýzy rizik vytvořit nebo doplnit a dále pravidelně aktualizovat související provozní dokumentaci (provozní řád IS, bezpečnostní koncepce). CB02: Soulad s legislativou PB06 Zavést proces řízení souladu IS s legislativou, který bude pravidelně kontrolovat soulad IS s interní, národní a evropskou legislativou a navrhovat opatření pro případné neshody. PB07 Vytvořit datovou architekturu IS a klasifikovat data podle jejich charakteru bezpečnosti a citlivosti (veřejná, citlivá či jinak chráněná). CB03: Dostupnost a důvěrnost dat PB08 V závislosti na datové architektuře IS implementovat v jednotlivých IS adekvátní mechanismy, chránící data před neoprávněným přístupem při operacích s nimi (především při jejich pořizování, ukládání, přenosu i zálohování). PB09 Realizovat organizační opatření, které zajistí řízení koncepce oprávnění přístupu k datům a funkcionalitě na základě klasifikace dat (viz PB07) a funkcionality (viz PB11). CB04: Odpovědnost za operace s daty PB10 V závislosti na charakteru dat v jednotlivých IS implementovat mechanismy pro zajištění auditovatelnosti práce s daty (např. nepopiratelnost provedených změn, prokazatelnost odpovědnosti za vložená data, sledování přístupu k datům aj.). PB11 Klasifikovat funkcionalitu služeb IS podle jejich charakteru bezpečnosti a citlivosti prováděných operací a přístupu k datům. CB05: Dostupnost a důvěrnost funkcionality PB12 V závislosti na tomto charakteru implementovat v jednotlivých IS adekvátní mechanismy, chránící danou funkcionalitu před neoprávněným přístupem. PB09 Realizovat organizační opatření, které zajistí řízení koncepce oprávnění přístupu k datům a funkcionalitě na základě klasifikace dat (viz PB07) a funkcionality (viz PB11). CB06: Odpovědnost za operace se službami PB13 V závislosti na charakteru funkcionality v jednotlivých IS implementovat mechanismy pro zajištění auditovatelnosti práce s danou funkcionalitou (např. sledování přístupu k funkcionalitě nebo pokusu o něj aj.). 24/46

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Informační koncepce. Zlínský kraj. zákon č. 365/2000 Sb., o ISVS vyhláška č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení ISVS

Informační koncepce. Zlínský kraj. zákon č. 365/2000 Sb., o ISVS vyhláška č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení ISVS Informační koncepce Zlínský kraj zákon č. 365/2000 Sb., o ISVS vyhláška č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení ISVS Zpracoval Ing. Jiří Fux Bezpečnostní správce ICT jiri.fux@kr-zlinsky.cz 577 043 262 Schválil

Více

Atestace informačních systémů veřejné správy. Vladimír Matějíček 5.12.2007

Atestace informačních systémů veřejné správy. Vladimír Matějíček 5.12.2007 Atestace informačních systémů veřejné správy Vladimír Matějíček 5.12.2007 Co se atestuje a jak? Předmět atestace Dlouhodobé řízení ISVS informační koncepce provozní dokumentace (bezpečnostní politika)

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Zlín 10. 11.6.2010 Univerzita Tomáše Bati Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz

Více

PROXIO. www.marbes.cz. Jaroslav PEROUTKA MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň 10/2007

PROXIO. www.marbes.cz. Jaroslav PEROUTKA MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň 10/2007 & e-government 10/2007 Jaroslav PEROUTKA MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň Profil společnosti = je především sehraný profesionální tým MARBES CONSULTING MARBES CONSULTING s.r.o. je česká

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ Příloha č. 1 Systém webových stránek města Česká Lípa I. Vymezení předmětu VZ 1. Vytvoření grafického návrhu stránek Součástí realizace veřejné zakázky bude vytvoření grafického návrhu vizuálního vzhledu

Více

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace 1. Účel Tato směrnice stanovuje závazná pravidla pro tvorbu řízené dokumentace systému kvality. Vymezuje pravomoci a odpovědnosti pracovníků zajišťujících

Více

Technologická centra krajů a ORP

Technologická centra krajů a ORP Technologická centra krajů a ORP Přínosy TS krajů a TC ORP jako součásti egon center podstatně přispějí k zavedení automatizace a elektronizace výkonu státní správy i činností samosprávy vznikne zázemí

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ATESTAČNÍ STŘEDISKO reg.č. 02

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ATESTAČNÍ STŘEDISKO reg.č. 02 ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ATESTAČNÍ STŘEDISKO reg.č. 02 Atestační podmínky a postupy atestačního střediska při provádění atestací dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy leden 2009

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1. Zadavatel požaduje, aby uchazečem

Více

Bezpečnost na internetu. přednáška

Bezpečnost na internetu. přednáška Bezpečnost na internetu přednáška Autorské právo a bezpečnost na internetu Bezpečnost informačního systému školy Ing. Ludmila Kunderová Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně lidak@pef.mendelu.cz internetu

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1261 ze dne 17.8.2010 k Strategii rozvoje Geografického informačního systému hlavního města Prahy Rada hlavního města

Více

Koncept řešení EOS EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

Koncept řešení EOS EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Koncept řešení EOS komplexní řešení informačních systémů EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Městský rok informatiky v Olomouci Datum: 12.6. 2009 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16, 326 00 Plzeň Jaroslav PEROUTKA

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Informační strategie města Plzně a architektura Informačního systému města Plzně -ISMP Ing. Stanislav Brož Ing. Josef Míka Správa informačních technologií města Plzně Informační

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM Digitální mapa veřejné správy Portál DMVS a ÚKM Základní informace o DMVS DMVS zajišťuje garantovaná, jednotná data pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy v území transparentnost výkonu

Více

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano Pokyny pro vyplnění: a) na otázky uvedené v tomto dotazníku by měli být schopni odpovědět minimálně vedoucí pracovníci v oblasti informačních technologií, b) v případě, že některá z požadovaných informací

Více

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti Přemysl Pazderka NCKB Východiska ISO/IEC 27001:2005 Systémy řízení bezpečnosti informací Požadavky ISO/IEC 27002:2005 Soubor postupů pro management bezpečnosti

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP Ing. Ivan Seyček Vedoucí oddělení realizace řešení a provozu Odbor informatiky MHMP 1 / 30. dubna 2009 AGENDA PREZENTACE 1. Strategie Odboru informatiky MHMP

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Projekty Plzeňského kraje. Václav Koudele, Plzeňský kraj

Projekty Plzeňského kraje. Václav Koudele, Plzeňský kraj Projekty Plzeňského kraje Václav Koudele, Plzeňský kraj Struktura odboru IT Správy serverů a sítě 5zaměstnanců GIS 4 zaměstnanci Aplikací a databází 5zaměstnanců Projektů v egovernmentu 6 zaměstnanců Financování

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více

Standard ISVS 005/02.01 pro náležitosti životního cyklu informačního systému

Standard ISVS 005/02.01 pro náležitosti životního cyklu informačního systému Úřad pro veřejné informační systémy Havelkova 22 130 00 Praha 3 Standard ISVS 005/02.01 pro náležitosti životního cyklu informačního systému Verze. modifikace standardu ISVS Datum schválení verze / modifikace

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

Návrh integrační architektury informačního prostředí HMP První krok k integraci IS a datových vazeb

Návrh integrační architektury informačního prostředí HMP První krok k integraci IS a datových vazeb Návrh integrační architektury informačního prostředí HMP První krok k integraci IS a datových vazeb Jaroslav Šolc, INF MHMP Jiří Slabý, Deloitte epraha 2015, 18.3.2015 1 Vznik záměru Důvody Problémy identifikované

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1495 ze dne 24.6.2014 k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl.m. Prahy a návrhu Strategie rozvoje veřejných prostranství

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

Výzva k jednání v jednacím řízení s uveřejněním

Výzva k jednání v jednacím řízení s uveřejněním Výzva k jednání v jednacím řízení s uveřejněním Zadavatel Plzeňský kraj, IČ: 70890366, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň oznamuje svůj úmysl zadat v jednacím řízení s uveřejněním (JŘSU) dle 22 odst.

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Martin Répal, AutoCont CZ, a.s. Petr Drábek, UniControls, a.s. Klíčový hráč na českém i světovém trhu v oblasti řídicích systémů Ročně realizuje

Více

Aktivity Ministerstva vnitra ČR v oblasti ICT pro orgány územní samosprávy

Aktivity Ministerstva vnitra ČR v oblasti ICT pro orgány územní samosprávy Aktivity Ministerstva vnitra ČR v oblasti ICT pro orgány územní samosprávy RNDr. Pavel Bureš odbor informatizace veřejné správy sekce informatiky Ministerstvo vnitra ČR ITAPA 2006 Bratislava 1 Úvod Reforma

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Sídlem: Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 Zastoupena: Mgr. Petrem

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Odbor informatiky a provozu informačních technologií

Odbor informatiky a provozu informačních technologií POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR Odbor informatiky a provozu informačních technologií Příloha č. 1 a) název zakázky, Technická podpora software pro systém NS-VIS a VISMAIL b) předmět a rozsah plnění veřejné zakázky

Více

ITAPA Bratislava 12. 14. 11. 2002

ITAPA Bratislava 12. 14. 11. 2002 ITAPA Bratislava 12. 14. 11. 2002 Role standardů ISVS při budování informačních systémů veřejné správy (zkušenosti z ČR) Ing. Ebbo Petrikovits Úřad pro veřejné informační systémy petrikovitse@uvis.cz 1

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Koncept řešení IS HMP vize PROXIO

Koncept řešení IS HMP vize PROXIO Koncept řešení IS HMP vize PROXIO Cíle řešení jednotného systému HMP Jednotný nástroj jednotná filozofie. Sjednocení metodiky návaznost procesů. Jednotná vazba na státní IS. Jednotná datová základna řízená

Více

ISVS v cloudu? ANO! Ing. Václav Koudele, Ing. Zdeněk Jiříček

ISVS v cloudu? ANO! Ing. Václav Koudele, Ing. Zdeněk Jiříček ISVS v cloudu? ANO! Ing. Václav Koudele, Ing. Zdeněk Jiříček O čem budeme hovořit. Cloud a sdílené služby pro malé úřady Cloud a sdílené služby pro střední a velké úřady ISVS v cloudu Příklady ISVS v cloudu

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH VEŘEJNOSTI I ZAMĚSTNANCŮ O zákazníkovi Státní rostlinolékařská správa (SRS) je úředním orgánem rostlinolékařské péče České republiky. Činnost Státní rostlinolékařské

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S)

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2 (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) k Rámcové smlouvě na služby odborné podpory IT v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR uzavřené

Více

Informatika ve Zlínském kraji

Informatika ve Zlínském kraji Informatika ve Zlínském kraji 2009 RNDr. Ivo Skrášek Krajský úřad Zlínského kraje Personální controlling Sběr dat personálního charakteru ze všech zřizovaných organizací Sběr probíhá dvakrát ročně Technologie:

Více

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Dopravní telematika Dopravní telematika Elektronický výběr poplatků Směrnice

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

STRATEGIE IMPLEMENTACE egovernmentu V ÚZEMÍ

STRATEGIE IMPLEMENTACE egovernmentu V ÚZEMÍ MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ STRATEGIE IMPLEMENTACE egovernmentu V ÚZEMÍ Ing. Josef Švec svec@mestovm.cz Tel: 566 781 150 MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ Moderní, přátelský a efektivní úřad - egon, symbol

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1.

Více

www.marbes.cz Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň

www.marbes.cz Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň na MěstskM stském úřadě PŘÍBRAM Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň Úvod Důvody pro změnu Městský úřad Příbram vykonává státní správu na území

Více

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo informatiky vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2006 v rámci Národního programu počítačové gramotnosti na kurz Občan, úředník a Portál

Více

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje:

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje: MET-01/2014 METODIKA SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0 Chybová hlášení Gestor, podpis: Ing. Radovan Pártl Zpracovatel, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl Odborný garant, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl

Více

Drážní Úřad. Poptává. Množství Název Poznámky - specifikace

Drážní Úřad. Poptává. Množství Název Poznámky - specifikace Drážní Úřad Poptává Množství Název Poznámky - specifikace 1 ks Řešení + dodávka software pro: Vytváření a evidenci průkazů způsobilosti -Přesnější specifikace níže v u Při dodávce bude preferován dodavatel,

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Výzva č. 19 IOP Služby TCK. Ing. Tomáš Kuba Plzeňský kraj

Výzva č. 19 IOP Služby TCK. Ing. Tomáš Kuba Plzeňský kraj Výzva č. 19 IOP Služby TCK Ing. Tomáš Kuba Plzeňský kraj Na počátku byl seznam Detailní popis tématu Zadal kraj DO konce roku 2014 musí všechny zdrav. zařízení a lékárny být schopny pracovat s el. recepty.

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení platné od 1. 9. 2009 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností (dále zhotovitelem) a zákazníky či klienty společnosti (dále objednatelem). Obecným

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Metodický dohled - jak správně ošetřit požadavky legislativy ICT projektu Jan Heisler, Relsie, spol. s r.o.

Metodický dohled - jak správně ošetřit požadavky legislativy ICT projektu Jan Heisler, Relsie, spol. s r.o. Metodický dohled - jak správně ošetřit požadavky legislativy ICT projektu Jan Heisler, Relsie, spol. s r.o. http://www.relsie.cz/ Současný stav projektů v ICT Procesy dohled řízení Legislativa národní

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS

Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS Verze 1.00 BDO IT a.s. Poradenství v informačních technologiích IČ: 25 05 66 46 DIČ: CZ 25 05 66 46 Městský soud v Praze, oddíl B, vložka

Více

Příloha č. 3 Smlouvy Součinnost stran při poskytování některých plnění

Příloha č. 3 Smlouvy Součinnost stran při poskytování některých plnění Příloha č. 3 Smlouvy Součinnost stran při poskytování některých plnění Nástroje pro poskytování součinnosti 1.1 Help desk Poskytovatel vytvoří a zajistí službu pro hlášení vad/požadavků/připomínek (dále

Více

Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS

Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS Geoinformace ve veřejné správě 2013 Praha 27. 28. 5. 2013 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Projekt - Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841. vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841. vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841 ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákona) vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku 1) Název

Více

Provozní řád. www.mvcr.cz. Czech POINT: Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Czech POINT

Provozní řád. www.mvcr.cz. Czech POINT: Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Czech POINT Provozní řád Czech POINT: Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál www.mvcr.cz Czech POINT Czech POINT strana 2 Účel dokumentu Tento PŘ stanovuje základní pravidla provozu systému Czech POINT

Více

srpen 2008 Ing. Jan Káda

srpen 2008 Ing. Jan Káda nauka o srpen 2008 Ing. Jan Káda ČSN ISO/IEC 27001:2006 (1) aktivum cokoliv, co má pro organizaci hodnotu důvěrnost zajištění, že informace jsou přístupné pouze těm, kteří jsou k přístupu oprávněni integrita

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více

Portál l majetku samospráv

Portál l majetku samospráv Portál l majetku samospráv PŘÍPADOVÁ STUDIE PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja vedoucí majetkoprávního odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje HOSPODAŘEN ENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM Zákon č. 129/2000 Sb., o

Více

Dodatečné informace č. VIII k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace č. VIII k zadávacím podmínkám Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Provoz a rozvoj ERP 2014-2016 Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město Zastoupený: Ing. Marianem Jurečkou, ministrem zemědělství

Více

Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR

Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Smysl a účel základních registrů Poskytovat bezpečně vybrané právně závazné

Více

Výzva k podání alternativních nabídek

Výzva k podání alternativních nabídek Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Identifikace společenských výzev, požadavků, potřeb a funkcí, návrh vizí architektury a koncepce IS resortu zemědělství Sídlem:

Více