POHLED. Informační list Místního sdružení ODS Šlapanice září Ustavení koalice po volbách 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POHLED. Informační list Místního sdružení ODS Šlapanice září 2010. Ustavení koalice po volbách 2006"

Transkript

1 POHLED Informační list Místního sdružení ODS Šlapanice září 2010 Vážení občané města Šlapanice a místní části Bedřichovice. Ve dnech 15. a 16. října 2010 proběhnou volby do zastupitelstev obcí a měst. Předpokládáme, že nyní je ta nejvhodnější doba jednak k ohlédnutí se za uplynulým volebním obdobím, kdy ODS byla v koalici a u toho (ve vedení města), jednak zveřejnit pár postřehů k volbám OBSAH: Ustavení koalice po volbách 2006 a úvahy o kontinuitě a možnostech města Hodnocení volebního programu (i co se nepodařilo) Projekty koalice, které v programu ODS nebyly Komunální volby 2010 se pomalu blíží... Ustavení koalice po volbách 2006 Vyjednávání po komunálních volbách 2006 vyústila v koalici KDU-ČSL, ODS, Hnutí... a SZ. Ustavující zasedání zastupitelstva konané dne schválilo mj. vedení města ve složení: starosta Ing. arch. Jaroslav Klaška (KDU), 1. místostarosta Ing. Miroslav Mrkvica (ODS) a místostarosta Pavel Horák (Hnutí..), dále sedmičlennou radu města v zastoupení 3 KDU, 2 ODS a 2 Hnutí. Koalice ano-ne? Být součástí koalice má tu výhodu, že nejste na všechno sami, že o postupech diskutujete v širším kolektivu a máte po ruce současně oponenturu. Na druhé straně je to o kompromisech při prosazování programu jednoho každého koaličního partnera. Lze konstatovat, že koalice fungovala po celé volební období spolehlivě. Myslíme, že na tomto místě je vhodné vymezit místo pro pár úvah, které možná částečně objasní nebo dokreslí práci koalice. Úvaha první chybí kontinuita V zasedací místnosti MěÚ ve Šlapanicích visí portréty starostů a předsedů a posléze opět starostů našeho města. Při pohledu na portréty starostů od sametové revoluce po dnešek si nelze nevšimnout, že ke každému volebnímu období se váže jiný obraz. Šlapanice patří mezi ta města a obce, ve kterých každé komunální volby zamíchají personálním obsazením zastupitelstva, což má následně dopady na změnách v radě i vedení města (nutno podotknout, že Šlapanice jsou na Brno-venkově tímto spíše výjimečné). Voliči rozhodují o tom, jaké zastupitelstvo bude další čtyři roky řídit město. Zda stejné rozhodují o návaznosti, kontinuitě, pokračování, naplňování vize současného zastupitelstva. Nebo volbou změny dají prostor jinému zastupitelstvu s jinými představami, které se povětšinou dost liší od vizí současných zastupitelů. Prozatím se v naší novodobé demokracii střídala vedení města co komunální volby. Bude tomu tak i nadále? Úvaha druhá možnosti rozvoje města Každý zastupitel musí ze zákona zacházet s majetkem města s náležitostí řádného hospodáře. Nástrojem je každoroční rozpočet města, který dává zastupitelům větší či menší možnost uskutečnit za čtyřleté volební období svoje představy o směrování města. V jakých hranicích (s jakými finančními prostředky) se lze pohybovat? Poněkud 1

2 zjednodušeně se dá říci, že každoročně má město k dispozici asi 20 mil. Kč na další rozvoj a zvelebování města. Je to moc nebo málo? Na začátku volebního období provedlo vedení města hrubý odhad finančních potřeb města (aby se město dostalo na přijatelnou úroveň alespoň menších rakouských městeček) a dostalo se na částku 2,5 mld. Kč. Zjednodušeně se dá říci, že za takových podmínek dosáhneme úrovně za 120 let. Takže ročních 20 milionů je pochopitelně málo a město se musí zabývat dalšími možnostmi na straně příjmů a stanovit přísná pravidla na čerpání peněz z rozpočtu. Jednou ze zásadních podmínek čerpání je spoluúčast města na vyhlášených dotačních titulech, neboli použít peníze na takovou akci, na kterou získá město dotaci. Ale ani to by nestačilo, protože dotace nejsou pochopitelně vyhlašovány dle potřeb města. Takže další možností je získání úvěru. Takto se sice město profinancováním akcí posouvá dále, ale je to zase často závazek i pro další zastupitelstva. Doplňující informace: jen rekonstrukce bazénu a tělocvičny ZŠ stála město asi oněch zmíněných 20 mil. Kč roční použitelné částky. Jaké budou volební programy jednotlivých volebních subjektů komunálních voleb 2010? Budou sliby reálné, bude na ně město mít? Nebo bude platit sliby chyby a volič si opět naběhne? Hodnocení volebního programu Volební program Místního sdružení ODS Šlapanice pro volby r byl uváděn sloganem Šlapanice město změn. Tehdy jsme měli na mysli zejména úpravy komunikací a chodníků po budování oddílné kanalizace a předpokládané budování Průmyslové zóny Šlapanice (ve vztahu na zamětnanost, dopravu, občanskou vybavenost, dopady na životní prostředí (ŽP) apod.). Pochopitelně se volební program dotknul i dalších oblastí života ve Šlapanicích. Je třeba popravdě říci, že volební programy členů koalice se v mnohých bodech různí, a tak není nouze o častá kompromisní řešení, která však (i když nesplňují některá očekávání členů koalice) určitě jsou vždy vedena ve prospěch města. Proto se díváme na náš volební program prizmatem koalice. Na dalších řádcích přinášíme jasné a pravdivé informace o plnění tohoto programu co se v rámci koalice podařilo, co je rozpracované a které problémy zůstaly před námi a řešit se budou případně v dalším časovém období. Průmyslová zóna Název vyvolává asociace dýmajících komínů, špíny a hluku tak také byli občané strašeni a proto by se snad lépe vyjímal reálnější název Zóna lehké výroby a služeb. Tento projekt firmy CTP Invest se nenaplnil. Alespoň ne v rozsahu, v jakém byl plánován. Vlivem nepovolení vynětí pozemků ze Zemědělského půdního fondu (ZPF) Ministerstvem ŽP, ale také aktivitou některých šlapanických občanů, rádoby chránících čistotu Šlapanic (ale jen některou), firma CTP od původního projektu ustoupila a přišla s projektem upraveným. Tento je situován na pozemcích mezi letištěm, žel. tratí, Šlapanicemi a komunikací k letišti. Projekt je v jednání a zatím se lze pouze dohadovat, jak dopadne. Každopádně město zde uplatňuje svůj vliv. Chodníky a komunikace Ve Šlapanicích se dokončilo budování oddílné kanalizace a začala úmorná jednání s dodavatelem stran dodělávek a reklamací. Něco se povedlo lépe (např. komunikace Sušilova, Bedřichovická, komunikace v Bedřichovicích, dokončení Těsnohlídkovy a Smetanovy), s některými úseky komunikací bojujeme dodnes (Husova, Jiráskova). A aby kopání nebylo málo, ohlásili se plynaři s přeložkami nízkotlaku na středotlak a následně též E.ON s kabelováním NN nízkonapěťové elektřiny (odstranění drátů a sloupů venkovního vedení, a tím vyvolání investice města do veřejného osvětlení (VO)). Bohužel se nedařilo a stále nedaří koordinovat práce různých vlastníků inž. sítí tak, aby se v určitém časovém úseku provedly veškeré zemní práce naráz. Co se nedaří v koordinaci, musí dohánět město, a to především na úpravách chodníků, kdy stará dlažba již dosloužila a po položení sítí již nešla znovu použít. Takto jsme opravili chodníky Jungmannova a Čechova, Bedřichovice Hlavní (v Bedřichovicích spolu s osazením zastávek IDS v obou směrech), ale také jsme přikročili k úpravám na Brněnské, Nádražní a Hřbitovní. Připravují se chodníky Ponětovská a Jiříkovská spolu s Akátovou. Předškolní zařízení /Pozn.: Ze zákona musí město zajistit předškolní zařízení pro děti, které v dalším roce půjdou do ZŠ./ Literu zákona město plní. Dokončili jsme nástavbu MŠ Zahrádka, kde vzniklo nové oddělení a další víceúčelové prostory. Převis požadavků nad kapacitami, kterými město disponuje, jsme dále řešili jednak navýšením počtu dětí v jednotlivých odděleních MŠ, jednak vybudováním kapacity dalšího oddělení v MŠ Hvězdička. Tím vychází město vstříc rodičům, kdy navíc umisťuje další část dětí dle požadavků rodičů. Celkem jsme ve volebním období navýšili kapacitu o téměř 50 míst. Ani to však nestačí a bude k zamyšlení dalšího vedení města, jak tuto situaci vyřeší. Připravenou má dohodu s investorem Brněnská Pole na vybudování dvou oddělení MŠ (zde bude pouze výdejna jídel. Na to konto byla rekonstru- 2

3 ována kuchyně MŠ Zahrádka za finančního přispění investora Br. Polí), jejichž výstavba se však vinou ekonomické situace časově posunula. Zachování školních zařízení a podpora aktivit mládeže Po určité nervozitě vyplývající ze zpráv o rušení některých středoškolských zařízení (i o Gymnáziu Šlapanice (GŠ) bylo jednáno) přišlo uklidnění a zatím zůstává setrvalý stav. Jsme tomu rádi, protože GŠ má v rámci středních škol velmi dobré hodnocení. Poněkud složitější je situace na ZŠ a vedení města si konečně bude muset odpovědět na otázku, proč poměrně značná část šlapanických školáků navštěvuje jiná školská zařízení. Poznamenáváme, že se od naší ZŠ odklonili i někteří poměrně štědří sponzoři. Netradiční sporty, talentovaná mládež Aby vyhovělo město tužbám mládeže ohledně adrenalinových a moderních sportů, vybudovalo v areálu hřiště ZŠ skate park, který je od jara do podzimu plně mládeží využíván Zkoušeli jsme také podpořit šlapanickou talentovanou mládež. Založili jsme (hybnou silou byl p. Ošust šlapanický občan) Klub mladých talentů (KMT), který měl ve vínku hledat a získávat sponzory právě pro rozvoj talentované mládeže. Prvním (a zdá se, že zatím i posledním členem klubu) je Michal Filla, úspěšný motocyklový závodník, kterému město zajistilo stánek a účast na Autosalonu 2007 na brněnském výstavišti. Nelze se chlubit, jisté však je, že Michal dnes dál úspěšně závodí. Dnes je ve Šlapanicích celá řada úspěšných mladých sportovců a město je finančně menšími částkami podporuje, ale činnost KMT je utlumena. Venčení psů Realitou dnešních dnů je další člen domácnosti pes. Město v různých lokalitách vyhlásilo výběhy pro psy. Osadilo nádoby na psí exkrementy a také věnovalo značně prostoru v médiích uklízení exkrementů psích miláčků. Že ne vždy padá dobrý úmysl na úrodnou půdu se často můžeme přesvědčit na vlastní oči (lépe nohy). Dětská hřiště Na začátku současného volebního období bylo vybudováno dětské hřiště u křižovatky ulic Sušilova a Nerudova, následovala hřiště v Bedřichovicích a na ulici Švehlově. Součástí projektu Regenerace panel. sídliště Brněnská bylo též upraveno dětské hřiště a hřiště pro další sportovní volnočasové aktivity. Naším záměrem byly též úpravy dvou hřišť na Brněnské ulici staré bloky, které byly součástí budování OC Tuřanka (přeřešení lokality). Z úpravy sešlo pro odstoupení investora OC Tuřanka z důvodu problémů s občanskými sdruženími zabývajícími se životním prostředím (i OS Čisté Šlapanice má máslo na hlavě). Péče o vzhled města a kvalitu ovzduší I značně kritický občan musí uznat, že Šlapanice rok od roku vypadají více k světu. Firma Sateso (100% dceřiná společnost města) pravidelně provádí úklid chodníků a komunikací ve vlastnictví města (mnohdy bez náhrady uklízí i krajské komunikace), udržuje zatravněné plochy, provádí prořez stromů. Věnuje se údržbě městského parku a výsadbě nových stromů, např. na ul. Nádražní (běžte se ale podívat, jak dokáží stromky poničit vandalové), v parčíku u RA, v areálu ZŠ a jinde po Šlapanicích. Vzhledem ke stoupajícím nárokům města na činnost Satesa v oblasti technických a zahradních služeb (TZS), zvolilo Sateso cestu postupné náhrady ruční práce zakupováním a nasazováním mechanizace (čistící stroj Boschung, vozidlo Magma s kontejnery, sekací a mulčovací stroj, drtič větví, kultivátor apod.). Pro nasazení techniky Sateso v předstihu plochy připravuje návozem a úpravou ornice a případně setím trávy. Občané si často stěžují (většinou právem) na zápach, který se vine Šlapanicemi. Povětšinou je způsoben živočišnou a zemědělskou činností společnosti Bonagro, často je cítit i cihelna Tondach. Prvotní jednání a Bonagrem vedla k omezení rozvážky hnoje a kejdy alespoň po dobu Šlapanických slavností, v poslední době město s Bonagrem jedná o odstranění zápachu z kejdy z živočišné výroby (bude uzavřená manipulace) a též změna hnojení polí nezapáchajícími substráty. S firmou Tondach je jednáno (na dobré cestě) o navýšení výšky komína až na mezní hodnotu povolenou letovým provozem. Nasazení informačních technologií (IT, případně ICT) Město Šlapanice převzalo povinnosti obce s rozšířenou působností v roce S rozšířenou činností výrazně narostl jak počet pracovníků MěÚ (z cca 50 na cca 180, dnes cca 145), tak i rozsah nutného technického zabezpečení. Informační infrastruktura, se kterou stojí a padá činnost úřadu, byla budována živelně a bez promyšleného záměru. Přirozeným 3

4 vyústěním tohoto nákladného, ale nekoncepčního mnohaletého vývoje, bylo dosažení stavu technologické zaostalosti bránící efektivní práci, navíc s vysokým rizikem dílčího či celkového zhroucení. Proto jsme vypracovali Koncepci ICT pro období , kterou rada města Šlapanice schválila Cílovým stavem bylo odstranění nestability počítačové sítě, zvýšení bezpečnosti, sjednocení údajové základny a zlepšení kvality poskytovaných informací. Jen pro ilustraci, např. stav závazků a pohledávek města byl ještě v roce 2007 přibližně znám 1x za čtyři měsíce, přesně pak 1x ročně. Nedostatek kvalitních a spolehlivých informací měl samozřejmě vliv i na hospodaření města. Koalice nechala jednak rekonstruovat počítačovou síť (kabeláž, aktivní prvky) a jednak nahradit původní účetní systém Gordic ekonomickým systémem Microsoft Dynamics NAV (prováděla firma Allium, s.r.o.). Jak se posléze ukázalo, v souvislosti se zaváděním nového informačního systému bylo třeba vyčistit celou řadu starých nepořádků (závazky, pohledávky a majetek vůbec), nově definovat základní struktury (číselníky, dokumenty, záznamy), stanovit konkrétní zodpovědnosti pracovníků a přenastavit procesy (oběh účetních dokladů apod.). Při zpětném hodnocení byl rozsah těchto souvisejících prací podstatně vyšší než vlastní zavedení informačního systému. Cílového stavu se zatím podařilo dosáhnout pouze částečně. Hlavním důvodem byl nedostatek finančních prostředků. Dotace, které stát slíbil poskytnout, mají zpoždění a dotační tituly, které měly být vypsány již v roce 2007, byly vypsány až v roce Úplné splnění stanovených cílů se tak přesouvá do dalšího volebního období. Podpora neziskovým organizacím města, kultura Město každoročně podporuje aktivity sportovních a společenských organizací ve městě (celkem pravidelně město dostává žádosti od cca 30 subjektů). Nejedná se jednotlivě o nijak závratné částky, které však v součtu šplhají téměř k jednomu milionu korun ročně. Organizace peníze převážně věnují na pořádání svých akcí a z velké části tak vlastně na oplátku pomáhají městu naplňovat potřeby sportovního a společenského vyžití občanů (např.: akce Letní karneval s průvodem a Pivní slavnosti). Město nezůstává stranou, a tak koalice plní svůj cíl uspořádat alespoň jednu kulturně-společenskou akci měsíčně. Tradičně největší událostí jsou Šlapanické slavnosti, velké pozornosti veřejnosti se těší také plesy pořádané městem (nasadili jsme vysoko laťku a jsme plni naděje, že další vedení města ji posune ještě výše). Dopravní situace Komise dopravní při Radě města Šlapanice dává podněty k řešení dopravní situace ve městě. Již dříve byl vypracován projekt pro ul. Čechovu, ze kterého se realizoval pouze záliv pro parkování aut v horní části ulice. Je vypracována studie parkování a dopravy ulice Nádražní a bude předložena jak do komisí, tak občanům k oponentuře. Město se také vyjadřovalo k záměru CTP změna rozsahu zóny lehké výroby a služeb, kdy prosazuje obchvat Šlapanic z Kobylnické ulice přes uvedenou zónu na Řípskou a také se kladně vyjádřilo k obchvatu Slatiny. Schváleno s investorem Obchodního centra Tuřanka bylo řešení napojení OC Tuřanka na ulici Brněnskou, které současně umožní plynulejší dopravu do i ze Šlapanic s ohledem na zastávky MHD. Odstoupením investora OC nebude ani OC, ani řešení ulice Brněnské. Cyklotrasa Budování cyklotrasy mezi Šlapanicemi a Bedřichovicemi se pomalu stává evergreenem několika volebních období. Jak se pokročilo v tomto? Koalice nechala vypracovat projekt cyklostezky na úrovni žádosti o dotaci. Projekt přesně ukazuje na místa, která bude nutné řešit s vlastníky pozemků. Některé kupní smlouvy jsou ke schválení, z nichž nejpodstatnější je s Povodím Moravy, kdy město koupí získá přibližně třetinu délky trasy v části Padělky. Kulturní dům (KD) Bedřichovice Spolu s plynofikací Bedřichovic (více na jiném místě) proběhla i náhrada kotle a rekonstrukce topení KD. Objekt se začal více využívat pro různé kulturně-společenské akce (divadla, bedřichovické hody, akce hasičů a to i z Podolí, svatby). Po vypracování studie rekonstrukce KD je v zadání zpracování projektové dokumentace. Zapojení občanů při zasedání zastupitelstva města (ZM) Změnu Jednacího řádu ZM ve prospěch diskuze občanů k jednotlivým projednávaným bodům měla ve svém volebním programu snad pouze ODS. K naplnění došlo až v posledním volebním roce, kdy katalyzátorem byl oprávněný požadavek občanů na změnu jednacího řádu. Které části volebního programu se nepodařilo naplnit? velký dluh šlapanickým občanům je nevyužití koupaliště. Jinými slovy: nenašli jsme způsob, jak spojit finance města 4

5 a vlastníka koupaliště k dobudování a provozu koupaliště ve prospěch veřejnosti další naší snahou bylo zřízení Domova důchodců (DD), případně s veřejnou vývařovnou pro seniory a sociálně potřebné občany. Očekávali jsme, že tak jak před léty byla dotační výzva na vybudování Domů s pečovatelskou službou, bude obdobná pro DD. Žádná nebyla vypsána a město nemá dostatek prostředků, aby takový projekt financovalo samo kontaminace areálu ICEC Šlapanice a mimoareál. Ani zde se nedaří městu uskutečnit svoje záměry, a sice úplné odstranění kontaminace. Dokonce je třeba říci, že odpovědné instituce se chovají (a rozhodují) proti odstranění kontaminace tak, že neustále prodlužují termíny sanace (poslední rozhodnutí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) je rok 2018, místo původního r.2009). Město připravuje spolu s renomovaným právníkem patřičné kroky k rozporování rozhodnutí ČIŽP. Projekty koalice, které v programu ODS nebyly: Plynofikace Bedřichovic ukončeno Protipovodňová opatření rozpracováno Pavilon B ZŠ (rekonstrukce bazénu a tělocvičny) dokončeno Regenerace panelového sídliště Brněnská - I.etapa dokončeno (bude následovat II.etapa) Veřejné osvětlení na ulicích budované spolu s kabeláží NN elektro dokončeno (budou následovat další ulice) Rekonstrukce kuchyně MŠ Zahrádka dokončeno Navýšení kapacity MŠ (toto volební období o téměř 50 dětí) dokončeno (bude pokračovat další navýšení) Kruhový objezd Bedřichovice rozpracováno Cyklostezka Šlapanice-Bedřichovice rozpracováno Prevence kriminality Kamerový systém dokončeno Zóna lehké výroby a služeb (PZ CTP), změna lokality rozpracováno Rekonstrukce počítačové sítě MěÚ rozpracováno Zpevnění podlah pro archiv MěÚ Opuštěná rozpracováno Rekonstrukce kanalizace Brněnská (úsek Kalvodova-Říčka) rozpracováno Rotomaty pro OD MěÚ Opuštěná dokončeno Rekonstrukce KD Bedřichovice rozpracováno Oprava komunikace Nad Zámkem rozpracováno Účelová komunikace Zemědělská rozpracováno OC Tuřanka zrušeno investorem Nový územní plán města rozpracováno Komunální volby 2010 se pomalu blíží... Do voleb do zastupitelstev měst a obcí 2010 je ve Šlapanicích přihlášeno 9 volebních subjektů. Jsou to (seřazeno abecedně): Čisté Šlapanice, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, Nezávislí 2010, ODS, Sdružení nezávislých kandidátů zdravého rozumu, TOP 09 a Změna pro Šlapanice. Tradiční subjekty, jako jsou ČSSD, KDU, KSČM a ODS, možná i Nezávislí 2010 (pouze přemalovali číslice?) doplňují nové volební subjekty Čisté Šlapanice, Sdružení nezávislých kandidátů zdravého rozumu, TOP 09 a Změna pro Šlapanice. Vyjma TOP 09 se jedná o nezávislé subjekty. Co se od nich dá očekávat? Dají voliči volbou nezávislých subjektů moc do rukou osobám s neznámými zájmy (respektive s jejich vlastními zájmy), většinou bez možnosti kontroly a dlouhodobé zodpovědnosti nezávislé subjekty tady dnes jsou a zítra se po nich slehne zem, mohou naslibovat cokoliv a nic je nenutí to dodržet. Volba nezávislých subjektů je sázkou do neznáma. Nebo zvolí občané názorovou kontinuitu, čitelnou stranu prosazující odpovědnou rozpočtovou politiku, nedotknutelnost vlastnických práv, zásady rovného a poctivého chování, relativně stabilní kandidátku slušných a pracovitých občanů kandidátku ODS, za kterou stojí zástupci ve vládě, parlamentu a senátu? ODS je pevně zakotvenou stranou, ne seskupením dočasným, účelovým a na jedno použití. Pro dokreslení zájmu volených zastupitelů a subjektů o správu věcí veřejných uvádíme níže dvě tabulky. Jen připomínáme, že zastupitelstvo města jedná přibližně jedenkrát za čtvrt roku a ve volebním období se sešlo 24 krát. 5

6 Účast zastupitelů na jednáních zastupitelstva města (ZM) ve volebním období (tříděno sestupně dle % účasti zastupitelů v 21 členném ZM): Pořadí Jméno Subjekt % účasti 21 MUDr. Groch L. Hnutí Mgr. Charvát A. Moudrá volba Žaludová J. Moudrá volba Mgr. Konečný L. Nezávislí Palásek M. Moudrá volba Mgr. Urík P. Hnutí MUDr. Zeman D. Moudrá volba Ing. Horák V. KDU-ČSL Burianová J. ČSSD Ing. Skácelová J. Nezávislí 80 Ostatní zastupitelé měli účast nad 90% a nejlepší 100%. Účast volebních subjektů na jednáních ZM ve volebním období (tříděno vzestupně dle průměru neúčasti na jednoho zastupitele za celé volební období): Pořadí Volební subjekt Celkový počet neúčastí Počet zastupitelů 1 ODS 2 3 0,7 2 KDU-ČSL ,7 3 SZ Šance ČSSD Hnutí ,3 7 Nezávislí ,5 8 Moudrá volba ,7 Průměr neúčasti na jednoho zastupitele Ze dvou výše uvedených tabulek je patrný rozdíl mezi nezávislými volebními subjekty a straníky v silný neprospěch nezávislých. Nabízí se otázky voličům: Jak se kdo podílí na správě věcí veřejných? Kdo skutečně zastupuje zájmy občanů? Budete opět volit nespolehlivé kandidáty a volební subjekty? Pozvání na Burčák Místní sdružení ODS pro Vás připravilo předvolební a dnes již tradiční každoroční akci Burčákové odpoledne. Akce se koná v sobotu 9. října 2010 od 15. do 18. hodin v parku před sokolovnou. Koná se za každého počasí, vstup volný, další občerstvení je zajištěno. Bližší informace o dění ve městě očima zastupitelů za ODS a v samotné ODS se dozvíte na 6

Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014

Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014 Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014 Dne 8.12.2010, několik málo hodin před schůzí ustavujícího zastupitelstva, uzavřeli zástupci Sdružení pro město Domažlice, České strany

Více

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 V letech 2005 2006, tedy v době, kdy byl Jiří Paroubek předsedou české vlády, získal díky jeho aktivitám Ústecký kraj cca 11 mld. Kč Peníze

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV

INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV bosonozskyzpravodaj@centrum.cz INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV K REALIZACI JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ PRO BOSONOHY 1. Středisko lékařských služeb Vzhledná 5 obnovená jednání s majiteli pozemků jednání s VZP o možnostech

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Evropské zdroje

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 4/2009 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 4.10. 2009 v 16.00 hod. Myslivecká klubovna Korolupy Přítomni

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.11.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.11.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.11.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

Dotaz: Odpověď: Finanční prostředky určené místní části VLČOVICE v letech 2000-2010 (na investice a opravy)

Dotaz: Odpověď: Finanční prostředky určené místní části VLČOVICE v letech 2000-2010 (na investice a opravy) Dotaz: Žádáme o vyčíslení investic provedených a financovaných Městem Kopřivnice v místních částech Mniší a také Vlčovice (každou zvlášť). Odpověď: Finanční prostředky určené místní části VLČOVICE v letech

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 1. července 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Příjmy Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v Kč rozpočtu Poplatek ze psů 115 117 570,00 102,23 (vybírá se dle vyhlášky) Pobytové poplatky

Více

Podnikatelská zóna Šternberk

Podnikatelská zóna Šternberk Podnikatelská zóna Šternberk PŘÍKLAD ÚSPĚŠNÉ REGENERACE BROWNFIELDU Ing. Pavel Stonawský, 2. místostarosta V Brně, 23. 4. 2014 MĚSTO ŠTERNBERK - OLOMOUCKÝ KRAJ Město Šternberk Obec s rozšířenou působností

Více

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí)

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí) Městys Nehvizdy 1. Úvod ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTYSE NEHVIZDY ZA ROK 2011 V souladu s kapitolou 5.2 strategického plánu (dále také SP ) spočívá kontrola jeho vlastní realizace

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Čj.: MULA 6821/2010 V Lanškrouně 22.02.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Předkladatel:

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Zápis č. 4/2012. Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Pavel Kalášek a pan Petr Vojta. 13-0-2

Zápis č. 4/2012. Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Pavel Kalášek a pan Petr Vojta. 13-0-2 z jednání zastupitelstva Zápis č. 4/2012 Městyse Jimramov konaného dne 31. 5.2012 v budově radnice v Jimramově Přítornni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef,

Více

Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou

Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou Novelou zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008. 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008. 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2008 Třida 1 - daňové příjmy 6 000 000 1 303

Více

ZPRÁVA O STAVU OBCE BRAŠKOV PŘED KOMUNÁLNÍMI VOLBAMI 15.-16.10.2010

ZPRÁVA O STAVU OBCE BRAŠKOV PŘED KOMUNÁLNÍMI VOLBAMI 15.-16.10.2010 ZPRÁVA O STAVU OBCE BRAŠKOV PŘED KOMUNÁLNÍMI VOLBAMI 15.-16.10.2010 Vážení spoluobčané, Končí volební období a proto jsme připravili tuto zprávu o stavu obce před komunálními volbami, v nichž zvolíte nové

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola usnesení zápisů a uložených úkolů 2. Projednání

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018 Rozpočtový obce Kobylnice na období 2016 2018 Aktualizovaný vychází ze skutečného vývoje příjmů a výdajů za období let 2010 2014. 1. PŘÍJMY 2010-2014 Příjmy obce jsou tvořeny vlastními příjmy (tj. příjmy

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

SOUPIS KOMPLETNĚ PŘIPRAVENÝCH AKCÍ - PRIORITY DLE ZMĚNY PRO HRADEC

SOUPIS KOMPLETNĚ PŘIPRAVENÝCH AKCÍ - PRIORITY DLE ZMĚNY PRO HRADEC SOUPIS KOMPLETNĚ PŘIPRAVENÝCH AKCÍ - PRIORITY DLE ZMĚNY PRO HRADEC Školství NÁZEV AKCE ČÁSTKA v tis. Kč PRIORITA POPIS AKCE období. Budova je ve špatném rekonstrukce budovy MŠ Montessori /Štefcova II/

Více

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 4.1. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2015, návrh investičních akcí

Více

Kód Název akce Odhadované Priorita

Kód Název akce Odhadované Priorita PROGRAM INVESTIC V ROCE 2003 B1 Regulační plán Semily - Jílovecká - platba v roce 2004 -- B3 Studie Nouzov - zásobování vodou 60 000 Kč -- B7 Studie využití objektu Vista 63 000 Kč -- C2 Komunikace pod

Více

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD.

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením par.

Více

Městský obvod Nová Ves je příjemcem transferů ze státního rozpočtu, rozpočtu SMO a Úřadu práce Ostrava.

Městský obvod Nová Ves je příjemcem transferů ze státního rozpočtu, rozpočtu SMO a Úřadu práce Ostrava. Důvodová zpráva: Městský obvod Nová Ves je příjemcem transferů ze státního rozpočtu, rozpočtu SMO a Úřadu práce Ostrava. V roce 2012 byly Městskému obvodu poskytnuty tyto transfery: Neinvestiční přijaté

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Dodatečné informace č. 2

Dodatečné informace č. 2 Zadavatel veřejné zakázky: Název zadavatele: Město Petřvald Sídlo zadavatele: Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald IČ zadavatele: 00297593 DIČ zadavatele: CZ00297593 Pověřená osoba: Název: Coworking Centrum

Více

AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014

AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014 AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014 Újezd nad Lesy 19.listopadu 2012 Strategický tým ÚMČ Praha 21 STRATEGICKÝ PLÁN MČ Schválen 18. června 2012 zastupitelstvem MČ Praha 21 Zpracován komunitní metodou Na dobu 10 let

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů

Více

Využití ploch 10.04.V03 a 10.05.V03

Využití ploch 10.04.V03 a 10.05.V03 Využití ploch 10.04.V03 a 10.05.V03 Dotčená lokalita Machnín a Bedřichovka Společnost občanů Machnína o.s. O čem hovoříme? Orná půda se má změnit na průmyslovou zónu! Co nám říkají zástupci města? Proč

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

Socioekonomická a politická charakteristika Nového Města nad Metují

Socioekonomická a politická charakteristika Nového Města nad Metují Socioekonomická a politická charakteristika Nového Města nad Metují Jan Čopík Radek Kopřiva Úvod Nové Město nad Metují je administrativně součástí okresu Náchod a Královéhradeckého kraje. Podle sčítání

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 2013-1014. 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření

Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 2013-1014. 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 20131014 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření Republiková rada je nejvyšším výkonným orgánem SZ mezi sjezdy a nejvyšším legislativním

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE. Příležitosti z Fóra Zdravého města aneb S Vámi o všem? Ovšem! - návrh na jejich řešení. odbor rozvoje města

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE. Příležitosti z Fóra Zdravého města aneb S Vámi o všem? Ovšem! - návrh na jejich řešení. odbor rozvoje města MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE Odbor rozvoje města Příležitosti z Fóra Zdravého města aneb S Vámi o všem? Ovšem! - návrh na jejich řešení a) Zachování ZŠ sv. Zdislavy ve stávajících prostorách

Více

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny.

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Zahájení: 18,40 starostka. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 3. Volba pracovních orgánů 4. Kontrola plnění

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

Příloha k zápisu ze 7. jednání RMO Pardubice II dne 7.3.2007 přehled usnesení

Příloha k zápisu ze 7. jednání RMO Pardubice II dne 7.3.2007 přehled usnesení Městský obvod Pardubice II Příloha k zápisu ze 7. jednání RMO Pardubice II dne 7.3.2007 přehled usnesení 1. Program ZMO Pardubice II dne 29.3. 2007 Usnesení č. 75 navrhuje program zasedání ZMO Pardubice

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více

Počáteční stanovení cílů projektu výstavby bioplynové stanice

Počáteční stanovení cílů projektu výstavby bioplynové stanice Počáteční stanovení cílů projektu výstavby bioplynové stanice Výstavba bioplynové stanice farmářského typu na principu mokré anaerobní fermentace v mezofilním režimu Maximalizace využití odpadního tepla

Více

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2013/2014 ze dne 29. května 2013,

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í ze 49. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 2. 4. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Zápis č. 1/2009 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, p. Vrabec,

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: Ověřovatelé: Zapisovatel: viz prezenční listina Ing. Petr Kollert,

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE Obecně závazná vyhláška č. 9/97 ze dne 15.12. 1997 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Lanškroun Městská rada podle 45, písm. l zákona o obcích č. 367/90 Sb. a dále podle 26 a násl. zákona

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014

Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014 Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1477/85/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více