POHLED. Informační list Místního sdružení ODS Šlapanice září Ustavení koalice po volbách 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POHLED. Informační list Místního sdružení ODS Šlapanice září 2010. Ustavení koalice po volbách 2006"

Transkript

1 POHLED Informační list Místního sdružení ODS Šlapanice září 2010 Vážení občané města Šlapanice a místní části Bedřichovice. Ve dnech 15. a 16. října 2010 proběhnou volby do zastupitelstev obcí a měst. Předpokládáme, že nyní je ta nejvhodnější doba jednak k ohlédnutí se za uplynulým volebním obdobím, kdy ODS byla v koalici a u toho (ve vedení města), jednak zveřejnit pár postřehů k volbám OBSAH: Ustavení koalice po volbách 2006 a úvahy o kontinuitě a možnostech města Hodnocení volebního programu (i co se nepodařilo) Projekty koalice, které v programu ODS nebyly Komunální volby 2010 se pomalu blíží... Ustavení koalice po volbách 2006 Vyjednávání po komunálních volbách 2006 vyústila v koalici KDU-ČSL, ODS, Hnutí... a SZ. Ustavující zasedání zastupitelstva konané dne schválilo mj. vedení města ve složení: starosta Ing. arch. Jaroslav Klaška (KDU), 1. místostarosta Ing. Miroslav Mrkvica (ODS) a místostarosta Pavel Horák (Hnutí..), dále sedmičlennou radu města v zastoupení 3 KDU, 2 ODS a 2 Hnutí. Koalice ano-ne? Být součástí koalice má tu výhodu, že nejste na všechno sami, že o postupech diskutujete v širším kolektivu a máte po ruce současně oponenturu. Na druhé straně je to o kompromisech při prosazování programu jednoho každého koaličního partnera. Lze konstatovat, že koalice fungovala po celé volební období spolehlivě. Myslíme, že na tomto místě je vhodné vymezit místo pro pár úvah, které možná částečně objasní nebo dokreslí práci koalice. Úvaha první chybí kontinuita V zasedací místnosti MěÚ ve Šlapanicích visí portréty starostů a předsedů a posléze opět starostů našeho města. Při pohledu na portréty starostů od sametové revoluce po dnešek si nelze nevšimnout, že ke každému volebnímu období se váže jiný obraz. Šlapanice patří mezi ta města a obce, ve kterých každé komunální volby zamíchají personálním obsazením zastupitelstva, což má následně dopady na změnách v radě i vedení města (nutno podotknout, že Šlapanice jsou na Brno-venkově tímto spíše výjimečné). Voliči rozhodují o tom, jaké zastupitelstvo bude další čtyři roky řídit město. Zda stejné rozhodují o návaznosti, kontinuitě, pokračování, naplňování vize současného zastupitelstva. Nebo volbou změny dají prostor jinému zastupitelstvu s jinými představami, které se povětšinou dost liší od vizí současných zastupitelů. Prozatím se v naší novodobé demokracii střídala vedení města co komunální volby. Bude tomu tak i nadále? Úvaha druhá možnosti rozvoje města Každý zastupitel musí ze zákona zacházet s majetkem města s náležitostí řádného hospodáře. Nástrojem je každoroční rozpočet města, který dává zastupitelům větší či menší možnost uskutečnit za čtyřleté volební období svoje představy o směrování města. V jakých hranicích (s jakými finančními prostředky) se lze pohybovat? Poněkud 1

2 zjednodušeně se dá říci, že každoročně má město k dispozici asi 20 mil. Kč na další rozvoj a zvelebování města. Je to moc nebo málo? Na začátku volebního období provedlo vedení města hrubý odhad finančních potřeb města (aby se město dostalo na přijatelnou úroveň alespoň menších rakouských městeček) a dostalo se na částku 2,5 mld. Kč. Zjednodušeně se dá říci, že za takových podmínek dosáhneme úrovně za 120 let. Takže ročních 20 milionů je pochopitelně málo a město se musí zabývat dalšími možnostmi na straně příjmů a stanovit přísná pravidla na čerpání peněz z rozpočtu. Jednou ze zásadních podmínek čerpání je spoluúčast města na vyhlášených dotačních titulech, neboli použít peníze na takovou akci, na kterou získá město dotaci. Ale ani to by nestačilo, protože dotace nejsou pochopitelně vyhlašovány dle potřeb města. Takže další možností je získání úvěru. Takto se sice město profinancováním akcí posouvá dále, ale je to zase často závazek i pro další zastupitelstva. Doplňující informace: jen rekonstrukce bazénu a tělocvičny ZŠ stála město asi oněch zmíněných 20 mil. Kč roční použitelné částky. Jaké budou volební programy jednotlivých volebních subjektů komunálních voleb 2010? Budou sliby reálné, bude na ně město mít? Nebo bude platit sliby chyby a volič si opět naběhne? Hodnocení volebního programu Volební program Místního sdružení ODS Šlapanice pro volby r byl uváděn sloganem Šlapanice město změn. Tehdy jsme měli na mysli zejména úpravy komunikací a chodníků po budování oddílné kanalizace a předpokládané budování Průmyslové zóny Šlapanice (ve vztahu na zamětnanost, dopravu, občanskou vybavenost, dopady na životní prostředí (ŽP) apod.). Pochopitelně se volební program dotknul i dalších oblastí života ve Šlapanicích. Je třeba popravdě říci, že volební programy členů koalice se v mnohých bodech různí, a tak není nouze o častá kompromisní řešení, která však (i když nesplňují některá očekávání členů koalice) určitě jsou vždy vedena ve prospěch města. Proto se díváme na náš volební program prizmatem koalice. Na dalších řádcích přinášíme jasné a pravdivé informace o plnění tohoto programu co se v rámci koalice podařilo, co je rozpracované a které problémy zůstaly před námi a řešit se budou případně v dalším časovém období. Průmyslová zóna Název vyvolává asociace dýmajících komínů, špíny a hluku tak také byli občané strašeni a proto by se snad lépe vyjímal reálnější název Zóna lehké výroby a služeb. Tento projekt firmy CTP Invest se nenaplnil. Alespoň ne v rozsahu, v jakém byl plánován. Vlivem nepovolení vynětí pozemků ze Zemědělského půdního fondu (ZPF) Ministerstvem ŽP, ale také aktivitou některých šlapanických občanů, rádoby chránících čistotu Šlapanic (ale jen některou), firma CTP od původního projektu ustoupila a přišla s projektem upraveným. Tento je situován na pozemcích mezi letištěm, žel. tratí, Šlapanicemi a komunikací k letišti. Projekt je v jednání a zatím se lze pouze dohadovat, jak dopadne. Každopádně město zde uplatňuje svůj vliv. Chodníky a komunikace Ve Šlapanicích se dokončilo budování oddílné kanalizace a začala úmorná jednání s dodavatelem stran dodělávek a reklamací. Něco se povedlo lépe (např. komunikace Sušilova, Bedřichovická, komunikace v Bedřichovicích, dokončení Těsnohlídkovy a Smetanovy), s některými úseky komunikací bojujeme dodnes (Husova, Jiráskova). A aby kopání nebylo málo, ohlásili se plynaři s přeložkami nízkotlaku na středotlak a následně též E.ON s kabelováním NN nízkonapěťové elektřiny (odstranění drátů a sloupů venkovního vedení, a tím vyvolání investice města do veřejného osvětlení (VO)). Bohužel se nedařilo a stále nedaří koordinovat práce různých vlastníků inž. sítí tak, aby se v určitém časovém úseku provedly veškeré zemní práce naráz. Co se nedaří v koordinaci, musí dohánět město, a to především na úpravách chodníků, kdy stará dlažba již dosloužila a po položení sítí již nešla znovu použít. Takto jsme opravili chodníky Jungmannova a Čechova, Bedřichovice Hlavní (v Bedřichovicích spolu s osazením zastávek IDS v obou směrech), ale také jsme přikročili k úpravám na Brněnské, Nádražní a Hřbitovní. Připravují se chodníky Ponětovská a Jiříkovská spolu s Akátovou. Předškolní zařízení /Pozn.: Ze zákona musí město zajistit předškolní zařízení pro děti, které v dalším roce půjdou do ZŠ./ Literu zákona město plní. Dokončili jsme nástavbu MŠ Zahrádka, kde vzniklo nové oddělení a další víceúčelové prostory. Převis požadavků nad kapacitami, kterými město disponuje, jsme dále řešili jednak navýšením počtu dětí v jednotlivých odděleních MŠ, jednak vybudováním kapacity dalšího oddělení v MŠ Hvězdička. Tím vychází město vstříc rodičům, kdy navíc umisťuje další část dětí dle požadavků rodičů. Celkem jsme ve volebním období navýšili kapacitu o téměř 50 míst. Ani to však nestačí a bude k zamyšlení dalšího vedení města, jak tuto situaci vyřeší. Připravenou má dohodu s investorem Brněnská Pole na vybudování dvou oddělení MŠ (zde bude pouze výdejna jídel. Na to konto byla rekonstru- 2

3 ována kuchyně MŠ Zahrádka za finančního přispění investora Br. Polí), jejichž výstavba se však vinou ekonomické situace časově posunula. Zachování školních zařízení a podpora aktivit mládeže Po určité nervozitě vyplývající ze zpráv o rušení některých středoškolských zařízení (i o Gymnáziu Šlapanice (GŠ) bylo jednáno) přišlo uklidnění a zatím zůstává setrvalý stav. Jsme tomu rádi, protože GŠ má v rámci středních škol velmi dobré hodnocení. Poněkud složitější je situace na ZŠ a vedení města si konečně bude muset odpovědět na otázku, proč poměrně značná část šlapanických školáků navštěvuje jiná školská zařízení. Poznamenáváme, že se od naší ZŠ odklonili i někteří poměrně štědří sponzoři. Netradiční sporty, talentovaná mládež Aby vyhovělo město tužbám mládeže ohledně adrenalinových a moderních sportů, vybudovalo v areálu hřiště ZŠ skate park, který je od jara do podzimu plně mládeží využíván Zkoušeli jsme také podpořit šlapanickou talentovanou mládež. Založili jsme (hybnou silou byl p. Ošust šlapanický občan) Klub mladých talentů (KMT), který měl ve vínku hledat a získávat sponzory právě pro rozvoj talentované mládeže. Prvním (a zdá se, že zatím i posledním členem klubu) je Michal Filla, úspěšný motocyklový závodník, kterému město zajistilo stánek a účast na Autosalonu 2007 na brněnském výstavišti. Nelze se chlubit, jisté však je, že Michal dnes dál úspěšně závodí. Dnes je ve Šlapanicích celá řada úspěšných mladých sportovců a město je finančně menšími částkami podporuje, ale činnost KMT je utlumena. Venčení psů Realitou dnešních dnů je další člen domácnosti pes. Město v různých lokalitách vyhlásilo výběhy pro psy. Osadilo nádoby na psí exkrementy a také věnovalo značně prostoru v médiích uklízení exkrementů psích miláčků. Že ne vždy padá dobrý úmysl na úrodnou půdu se často můžeme přesvědčit na vlastní oči (lépe nohy). Dětská hřiště Na začátku současného volebního období bylo vybudováno dětské hřiště u křižovatky ulic Sušilova a Nerudova, následovala hřiště v Bedřichovicích a na ulici Švehlově. Součástí projektu Regenerace panel. sídliště Brněnská bylo též upraveno dětské hřiště a hřiště pro další sportovní volnočasové aktivity. Naším záměrem byly též úpravy dvou hřišť na Brněnské ulici staré bloky, které byly součástí budování OC Tuřanka (přeřešení lokality). Z úpravy sešlo pro odstoupení investora OC Tuřanka z důvodu problémů s občanskými sdruženími zabývajícími se životním prostředím (i OS Čisté Šlapanice má máslo na hlavě). Péče o vzhled města a kvalitu ovzduší I značně kritický občan musí uznat, že Šlapanice rok od roku vypadají více k světu. Firma Sateso (100% dceřiná společnost města) pravidelně provádí úklid chodníků a komunikací ve vlastnictví města (mnohdy bez náhrady uklízí i krajské komunikace), udržuje zatravněné plochy, provádí prořez stromů. Věnuje se údržbě městského parku a výsadbě nových stromů, např. na ul. Nádražní (běžte se ale podívat, jak dokáží stromky poničit vandalové), v parčíku u RA, v areálu ZŠ a jinde po Šlapanicích. Vzhledem ke stoupajícím nárokům města na činnost Satesa v oblasti technických a zahradních služeb (TZS), zvolilo Sateso cestu postupné náhrady ruční práce zakupováním a nasazováním mechanizace (čistící stroj Boschung, vozidlo Magma s kontejnery, sekací a mulčovací stroj, drtič větví, kultivátor apod.). Pro nasazení techniky Sateso v předstihu plochy připravuje návozem a úpravou ornice a případně setím trávy. Občané si často stěžují (většinou právem) na zápach, který se vine Šlapanicemi. Povětšinou je způsoben živočišnou a zemědělskou činností společnosti Bonagro, často je cítit i cihelna Tondach. Prvotní jednání a Bonagrem vedla k omezení rozvážky hnoje a kejdy alespoň po dobu Šlapanických slavností, v poslední době město s Bonagrem jedná o odstranění zápachu z kejdy z živočišné výroby (bude uzavřená manipulace) a též změna hnojení polí nezapáchajícími substráty. S firmou Tondach je jednáno (na dobré cestě) o navýšení výšky komína až na mezní hodnotu povolenou letovým provozem. Nasazení informačních technologií (IT, případně ICT) Město Šlapanice převzalo povinnosti obce s rozšířenou působností v roce S rozšířenou činností výrazně narostl jak počet pracovníků MěÚ (z cca 50 na cca 180, dnes cca 145), tak i rozsah nutného technického zabezpečení. Informační infrastruktura, se kterou stojí a padá činnost úřadu, byla budována živelně a bez promyšleného záměru. Přirozeným 3

4 vyústěním tohoto nákladného, ale nekoncepčního mnohaletého vývoje, bylo dosažení stavu technologické zaostalosti bránící efektivní práci, navíc s vysokým rizikem dílčího či celkového zhroucení. Proto jsme vypracovali Koncepci ICT pro období , kterou rada města Šlapanice schválila Cílovým stavem bylo odstranění nestability počítačové sítě, zvýšení bezpečnosti, sjednocení údajové základny a zlepšení kvality poskytovaných informací. Jen pro ilustraci, např. stav závazků a pohledávek města byl ještě v roce 2007 přibližně znám 1x za čtyři měsíce, přesně pak 1x ročně. Nedostatek kvalitních a spolehlivých informací měl samozřejmě vliv i na hospodaření města. Koalice nechala jednak rekonstruovat počítačovou síť (kabeláž, aktivní prvky) a jednak nahradit původní účetní systém Gordic ekonomickým systémem Microsoft Dynamics NAV (prováděla firma Allium, s.r.o.). Jak se posléze ukázalo, v souvislosti se zaváděním nového informačního systému bylo třeba vyčistit celou řadu starých nepořádků (závazky, pohledávky a majetek vůbec), nově definovat základní struktury (číselníky, dokumenty, záznamy), stanovit konkrétní zodpovědnosti pracovníků a přenastavit procesy (oběh účetních dokladů apod.). Při zpětném hodnocení byl rozsah těchto souvisejících prací podstatně vyšší než vlastní zavedení informačního systému. Cílového stavu se zatím podařilo dosáhnout pouze částečně. Hlavním důvodem byl nedostatek finančních prostředků. Dotace, které stát slíbil poskytnout, mají zpoždění a dotační tituly, které měly být vypsány již v roce 2007, byly vypsány až v roce Úplné splnění stanovených cílů se tak přesouvá do dalšího volebního období. Podpora neziskovým organizacím města, kultura Město každoročně podporuje aktivity sportovních a společenských organizací ve městě (celkem pravidelně město dostává žádosti od cca 30 subjektů). Nejedná se jednotlivě o nijak závratné částky, které však v součtu šplhají téměř k jednomu milionu korun ročně. Organizace peníze převážně věnují na pořádání svých akcí a z velké části tak vlastně na oplátku pomáhají městu naplňovat potřeby sportovního a společenského vyžití občanů (např.: akce Letní karneval s průvodem a Pivní slavnosti). Město nezůstává stranou, a tak koalice plní svůj cíl uspořádat alespoň jednu kulturně-společenskou akci měsíčně. Tradičně největší událostí jsou Šlapanické slavnosti, velké pozornosti veřejnosti se těší také plesy pořádané městem (nasadili jsme vysoko laťku a jsme plni naděje, že další vedení města ji posune ještě výše). Dopravní situace Komise dopravní při Radě města Šlapanice dává podněty k řešení dopravní situace ve městě. Již dříve byl vypracován projekt pro ul. Čechovu, ze kterého se realizoval pouze záliv pro parkování aut v horní části ulice. Je vypracována studie parkování a dopravy ulice Nádražní a bude předložena jak do komisí, tak občanům k oponentuře. Město se také vyjadřovalo k záměru CTP změna rozsahu zóny lehké výroby a služeb, kdy prosazuje obchvat Šlapanic z Kobylnické ulice přes uvedenou zónu na Řípskou a také se kladně vyjádřilo k obchvatu Slatiny. Schváleno s investorem Obchodního centra Tuřanka bylo řešení napojení OC Tuřanka na ulici Brněnskou, které současně umožní plynulejší dopravu do i ze Šlapanic s ohledem na zastávky MHD. Odstoupením investora OC nebude ani OC, ani řešení ulice Brněnské. Cyklotrasa Budování cyklotrasy mezi Šlapanicemi a Bedřichovicemi se pomalu stává evergreenem několika volebních období. Jak se pokročilo v tomto? Koalice nechala vypracovat projekt cyklostezky na úrovni žádosti o dotaci. Projekt přesně ukazuje na místa, která bude nutné řešit s vlastníky pozemků. Některé kupní smlouvy jsou ke schválení, z nichž nejpodstatnější je s Povodím Moravy, kdy město koupí získá přibližně třetinu délky trasy v části Padělky. Kulturní dům (KD) Bedřichovice Spolu s plynofikací Bedřichovic (více na jiném místě) proběhla i náhrada kotle a rekonstrukce topení KD. Objekt se začal více využívat pro různé kulturně-společenské akce (divadla, bedřichovické hody, akce hasičů a to i z Podolí, svatby). Po vypracování studie rekonstrukce KD je v zadání zpracování projektové dokumentace. Zapojení občanů při zasedání zastupitelstva města (ZM) Změnu Jednacího řádu ZM ve prospěch diskuze občanů k jednotlivým projednávaným bodům měla ve svém volebním programu snad pouze ODS. K naplnění došlo až v posledním volebním roce, kdy katalyzátorem byl oprávněný požadavek občanů na změnu jednacího řádu. Které části volebního programu se nepodařilo naplnit? velký dluh šlapanickým občanům je nevyužití koupaliště. Jinými slovy: nenašli jsme způsob, jak spojit finance města 4

5 a vlastníka koupaliště k dobudování a provozu koupaliště ve prospěch veřejnosti další naší snahou bylo zřízení Domova důchodců (DD), případně s veřejnou vývařovnou pro seniory a sociálně potřebné občany. Očekávali jsme, že tak jak před léty byla dotační výzva na vybudování Domů s pečovatelskou službou, bude obdobná pro DD. Žádná nebyla vypsána a město nemá dostatek prostředků, aby takový projekt financovalo samo kontaminace areálu ICEC Šlapanice a mimoareál. Ani zde se nedaří městu uskutečnit svoje záměry, a sice úplné odstranění kontaminace. Dokonce je třeba říci, že odpovědné instituce se chovají (a rozhodují) proti odstranění kontaminace tak, že neustále prodlužují termíny sanace (poslední rozhodnutí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) je rok 2018, místo původního r.2009). Město připravuje spolu s renomovaným právníkem patřičné kroky k rozporování rozhodnutí ČIŽP. Projekty koalice, které v programu ODS nebyly: Plynofikace Bedřichovic ukončeno Protipovodňová opatření rozpracováno Pavilon B ZŠ (rekonstrukce bazénu a tělocvičny) dokončeno Regenerace panelového sídliště Brněnská - I.etapa dokončeno (bude následovat II.etapa) Veřejné osvětlení na ulicích budované spolu s kabeláží NN elektro dokončeno (budou následovat další ulice) Rekonstrukce kuchyně MŠ Zahrádka dokončeno Navýšení kapacity MŠ (toto volební období o téměř 50 dětí) dokončeno (bude pokračovat další navýšení) Kruhový objezd Bedřichovice rozpracováno Cyklostezka Šlapanice-Bedřichovice rozpracováno Prevence kriminality Kamerový systém dokončeno Zóna lehké výroby a služeb (PZ CTP), změna lokality rozpracováno Rekonstrukce počítačové sítě MěÚ rozpracováno Zpevnění podlah pro archiv MěÚ Opuštěná rozpracováno Rekonstrukce kanalizace Brněnská (úsek Kalvodova-Říčka) rozpracováno Rotomaty pro OD MěÚ Opuštěná dokončeno Rekonstrukce KD Bedřichovice rozpracováno Oprava komunikace Nad Zámkem rozpracováno Účelová komunikace Zemědělská rozpracováno OC Tuřanka zrušeno investorem Nový územní plán města rozpracováno Komunální volby 2010 se pomalu blíží... Do voleb do zastupitelstev měst a obcí 2010 je ve Šlapanicích přihlášeno 9 volebních subjektů. Jsou to (seřazeno abecedně): Čisté Šlapanice, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, Nezávislí 2010, ODS, Sdružení nezávislých kandidátů zdravého rozumu, TOP 09 a Změna pro Šlapanice. Tradiční subjekty, jako jsou ČSSD, KDU, KSČM a ODS, možná i Nezávislí 2010 (pouze přemalovali číslice?) doplňují nové volební subjekty Čisté Šlapanice, Sdružení nezávislých kandidátů zdravého rozumu, TOP 09 a Změna pro Šlapanice. Vyjma TOP 09 se jedná o nezávislé subjekty. Co se od nich dá očekávat? Dají voliči volbou nezávislých subjektů moc do rukou osobám s neznámými zájmy (respektive s jejich vlastními zájmy), většinou bez možnosti kontroly a dlouhodobé zodpovědnosti nezávislé subjekty tady dnes jsou a zítra se po nich slehne zem, mohou naslibovat cokoliv a nic je nenutí to dodržet. Volba nezávislých subjektů je sázkou do neznáma. Nebo zvolí občané názorovou kontinuitu, čitelnou stranu prosazující odpovědnou rozpočtovou politiku, nedotknutelnost vlastnických práv, zásady rovného a poctivého chování, relativně stabilní kandidátku slušných a pracovitých občanů kandidátku ODS, za kterou stojí zástupci ve vládě, parlamentu a senátu? ODS je pevně zakotvenou stranou, ne seskupením dočasným, účelovým a na jedno použití. Pro dokreslení zájmu volených zastupitelů a subjektů o správu věcí veřejných uvádíme níže dvě tabulky. Jen připomínáme, že zastupitelstvo města jedná přibližně jedenkrát za čtvrt roku a ve volebním období se sešlo 24 krát. 5

6 Účast zastupitelů na jednáních zastupitelstva města (ZM) ve volebním období (tříděno sestupně dle % účasti zastupitelů v 21 členném ZM): Pořadí Jméno Subjekt % účasti 21 MUDr. Groch L. Hnutí Mgr. Charvát A. Moudrá volba Žaludová J. Moudrá volba Mgr. Konečný L. Nezávislí Palásek M. Moudrá volba Mgr. Urík P. Hnutí MUDr. Zeman D. Moudrá volba Ing. Horák V. KDU-ČSL Burianová J. ČSSD Ing. Skácelová J. Nezávislí 80 Ostatní zastupitelé měli účast nad 90% a nejlepší 100%. Účast volebních subjektů na jednáních ZM ve volebním období (tříděno vzestupně dle průměru neúčasti na jednoho zastupitele za celé volební období): Pořadí Volební subjekt Celkový počet neúčastí Počet zastupitelů 1 ODS 2 3 0,7 2 KDU-ČSL ,7 3 SZ Šance ČSSD Hnutí ,3 7 Nezávislí ,5 8 Moudrá volba ,7 Průměr neúčasti na jednoho zastupitele Ze dvou výše uvedených tabulek je patrný rozdíl mezi nezávislými volebními subjekty a straníky v silný neprospěch nezávislých. Nabízí se otázky voličům: Jak se kdo podílí na správě věcí veřejných? Kdo skutečně zastupuje zájmy občanů? Budete opět volit nespolehlivé kandidáty a volební subjekty? Pozvání na Burčák Místní sdružení ODS pro Vás připravilo předvolební a dnes již tradiční každoroční akci Burčákové odpoledne. Akce se koná v sobotu 9. října 2010 od 15. do 18. hodin v parku před sokolovnou. Koná se za každého počasí, vstup volný, další občerstvení je zajištěno. Bližší informace o dění ve městě očima zastupitelů za ODS a v samotné ODS se dozvíte na 6

Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014

Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014 Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014 Dne 8.12.2010, několik málo hodin před schůzí ustavujícího zastupitelstva, uzavřeli zástupci Sdružení pro město Domažlice, České strany

Více

Koaliční smlouva. mezi

Koaliční smlouva. mezi Koaliční smlouva mezi Sdružením Nezávislých Kandidátů - Otevřené Úvaly, Občanskou demokratickou stranou a Českou stranou sociálně demokratickou v Zastupitelstvu města Úvaly v období 2014 2018 Politické

Více

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 V letech 2005 2006, tedy v době, kdy byl Jiří Paroubek předsedou české vlády, získal díky jeho aktivitám Ústecký kraj cca 11 mld. Kč Peníze

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

Setkání s občany KD KOKONÍN

Setkání s občany KD KOKONÍN Setkání s občany KD KOKONÍN 29. 4. 2013 Hospodaření města Od r. 2011 nastavený trend úspor Snížení stavu úředníků na magistrátu o 20% Sestěhování úřadu ze tří budov do dvou Splácení městského dluhu při

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

V plném rozsahu

V plném rozsahu 4 10180/2016 31.1.2016 Žádost o poskytnutí informace týkající se investičních plánů města na rok 2016 RUI 8.2.2016 V plném rozsahu Městský úřad Šumperk, povinný subjekt podle ust. 2, odst. 1, zákona č.

Více

Dotazník pro kandidáty do zastupitelstva hlavního města Prahy, komunální volby 2010

Dotazník pro kandidáty do zastupitelstva hlavního města Prahy, komunální volby 2010 Jakou Prahu chcete? Dotazník pro kandidáty do zastupitelstva hlavního města Prahy, komunální volby 2010 Vážená paní kandidátko, vážený pane kandidáte, dovolujeme si Vás požádat o odpovědi na sadu 30 otázek

Více

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-26-2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 10.10.2012 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.00 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

Zpráva o plnění Programu rozvoje obce Tlustice Rok 2016

Zpráva o plnění Programu rozvoje obce Tlustice Rok 2016 Zpráva o plnění Programu rozvoje obce Tlustice Rok 2016 28.12.2016 Obec Tlustice Obsah Východiska... 3 Manažerské shrnutí... 4 Infrastruktura a komunikace... 5 Aktuální stav... 5 Výhled pro rok 2017...

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV

INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV bosonozskyzpravodaj@centrum.cz INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV K REALIZACI JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ PRO BOSONOHY 1. Středisko lékařských služeb Vzhledná 5 obnovená jednání s majiteli pozemků jednání s VZP o možnostech

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

Dořešení pozemků a souhlasu vlastníků s vedením sítě Obec odbor investic Termín 2013

Dořešení pozemků a souhlasu vlastníků s vedením sítě Obec odbor investic Termín 2013 Prioritní oblasti 1 Bezpečné a zdravé prostředí Dobudování kanalizační sítě centrum obce Dořešení pozemků a souhlasu vlastníků s vedením sítě odbor investic 2013 3 mil. Kč Pořízení kropícího vozu Je podána

Více

Zápis z 1. jednání Komise pro rozvoj obce Šenov u Nového Jičína

Zápis z 1. jednání Komise pro rozvoj obce Šenov u Nového Jičína Zápis z 1. jednání Komise pro rozvoj Šenov u Nového Jičína Dne: 14.1.2015 od 16:00 Místo: Obecní úřad Účast: Ing. Frömel, p.horák, Mgr. Kovář, p., Ing. Pozvaní hosté: starosta JUDr. Třetina, stavební úsek

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích zpracovaný na základě výsledků veřejného fóra ze dne 8. dubna 2008 A. Doprava A.1. Město bude prostorem nejen pro auta A.1.1 Opravy komunikací a chodníků

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

Drnovice. Komunální volby konané ve dnech 10. a 11. října. JUDr. Zuzana Hermanová lídr kandidátky ODS do Zastupitelstva. Mám ráda naši obec! č.

Drnovice. Komunální volby konané ve dnech 10. a 11. října. JUDr. Zuzana Hermanová lídr kandidátky ODS do Zastupitelstva. Mám ráda naši obec! č. Drnovice Komunální volby 2014 konané ve dnech 10. a 11. října JUDr. Zuzana Hermanová lídr kandidátky ODS do Zastupitelstva Mám ráda naši obec! VOLTE č.6 Vážení spoluobčané Co se nám podařilo Uplynuly čtyři

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Obsah 1. Vize 2. Teze 3. Shrnutí současného stavu 4. Formulace cílových skupin plánu 5. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

Více

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období Město Moravský Beroun Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období 2010 2014 Rok Název investiční akce 2011 Rekonstrukce kanalizace ulice Opavská 905 597 2011 Odstranění kůlny za

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 19.09.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,20 hod. Přítomni členové

Více

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Evropské zdroje

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Příjmy Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v Kč rozpočtu Poplatek ze psů 115 117 570,00 102,23 (vybírá se dle vyhlášky) Pobytové poplatky

Více

ZPRÁVA O STAVU OBCE BRAŠKOV PŘED KOMUNÁLNÍMI VOLBAMI 15.-16.10.2010

ZPRÁVA O STAVU OBCE BRAŠKOV PŘED KOMUNÁLNÍMI VOLBAMI 15.-16.10.2010 ZPRÁVA O STAVU OBCE BRAŠKOV PŘED KOMUNÁLNÍMI VOLBAMI 15.-16.10.2010 Vážení spoluobčané, Končí volební období a proto jsme připravili tuto zprávu o stavu obce před komunálními volbami, v nichž zvolíte nové

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Podnikatelská zóna Šternberk

Podnikatelská zóna Šternberk Podnikatelská zóna Šternberk PŘÍKLAD ÚSPĚŠNÉ REGENERACE BROWNFIELDU Ing. Pavel Stonawský, 2. místostarosta V Brně, 23. 4. 2014 MĚSTO ŠTERNBERK - OLOMOUCKÝ KRAJ Město Šternberk Obec s rozšířenou působností

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 4/2009 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 4.10. 2009 v 16.00 hod. Myslivecká klubovna Korolupy Přítomni

Více

Město Kralupy nad Vltavou. Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou. č. 2/2012

Město Kralupy nad Vltavou. Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou. č. 2/2012 Město Kralupy nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou č. 2/2012 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008. 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008. 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2008 Třida 1 - daňové příjmy 6 000 000 1 303

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.11.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.11.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.11.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE Obecně závazná vyhláška č. 9/97 ze dne 15.12. 1997 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Lanškroun Městská rada podle 45, písm. l zákona o obcích č. 367/90 Sb. a dále podle 26 a násl. zákona

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádost o poskytnutí informace (podána dne 09.1.2015) na odbor RUI: Žádost o poskytnutí investičních

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období 2011 2014 Městys Plaňany se nachází ve Středočeském kraji v bývalém okrese Kolín. Leží u silnice I/ 12 asi 40 km východně od Prahy směrem

Více

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 12.06.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Olmr

Více

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD.

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením par.

Více

Dotaz: Odpověď: Finanční prostředky určené místní části VLČOVICE v letech 2000-2010 (na investice a opravy)

Dotaz: Odpověď: Finanční prostředky určené místní části VLČOVICE v letech 2000-2010 (na investice a opravy) Dotaz: Žádáme o vyčíslení investic provedených a financovaných Městem Kopřivnice v místních částech Mniší a také Vlčovice (každou zvlášť). Odpověď: Finanční prostředky určené místní části VLČOVICE v letech

Více

Kód Název akce Odhadované Priorita

Kód Název akce Odhadované Priorita PROGRAM INVESTIC V ROCE 2003 B1 Regulační plán Semily - Jílovecká - platba v roce 2004 -- B3 Studie Nouzov - zásobování vodou 60 000 Kč -- B7 Studie využití objektu Vista 63 000 Kč -- C2 Komunikace pod

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 4.1. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2015, návrh investičních akcí

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 02.12.2015 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Bc. Hana Nevrlá, Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS. Mandátová komise: Mgr. Kateřina Čechová PRO:

Více

AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014

AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014 AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014 Újezd nad Lesy 19.listopadu 2012 Strategický tým ÚMČ Praha 21 STRATEGICKÝ PLÁN MČ Schválen 18. června 2012 zastupitelstvem MČ Praha 21 Zpracován komunitní metodou Na dobu 10 let

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zápis č. 1/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne od hod.

Zápis č. 1/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne od hod. Zápis č. 1/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 5.1.2016 od 19.00 hod. Přítomni: dle presenční listiny, která je nedílnou součástí přílohou tohoto zápisu Omluveni: ----------------- Neomluveni:

Více

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola usnesení zápisů a uložených úkolů 2. Projednání

Více

Akční plán realizace strategického plánu rozvoje města Šumperka

Akční plán realizace strategického plánu rozvoje města Šumperka Akční plán realizace strategického plánu rozvoje města Šumperka 2011-13 Popis Možná dotacezdroj 2011 2012 2013 I1- Dobudování kvalitního dopravního systému města Cyklistické stezky Vybudování cyklostezky

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 2.12.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Hosté: Petra Pelikánová účetní městyse Program jednání:

Více

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí)

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí) Městys Nehvizdy 1. Úvod ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTYSE NEHVIZDY ZA ROK 2011 V souladu s kapitolou 5.2 strategického plánu (dále také SP ) spočívá kontrola jeho vlastní realizace

Více

1. a) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání ZM bylo zahájeno v hodin starostou města p.vychodilem.

1. a) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání ZM bylo zahájeno v hodin starostou města p.vychodilem. Z á p i s č. 1/2014 z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 27.1.2014 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Králův Dvůr Přítomni: Omluveni: Petr Vychodil, Josef

Více

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 72 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce

Více

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 12. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2014 Specifikace výzev Únor 2014 Je uvedena specifikace výzev, které budou vyhlášeny po datu aktualizace plánu výzev, nebo jsou k tomuto datu otevřeny. Výzvy prioritní

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

2. Závěrečný účet hospodaření za rok 2013, účetní závěrka za rok 2013

2. Závěrečný účet hospodaření za rok 2013, účetní závěrka za rok 2013 Zápis z jednání 02 / 2014 Finanční výbor Datum konání 9.6.2014 Členové finančního výboru Subjekt Poznámka Prantner Jiří, Ing. Předseda FV Přítomen Hubka Karel Člen FV Omluven Hána Petr, Mgr. Člen FV Nepřítomen

Více

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 11-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 07. 11. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6

Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6 Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6 Obsah: 1.) Rozpočet obce v roce 2014 2.) Stavy na běžných

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

přípravy na Bezpečnou sobotu čištění ul. Nerudova a okolo Fabráku úklid naplavenin po deštích kontrola vodojemů - úpravy dispečinku

přípravy na Bezpečnou sobotu čištění ul. Nerudova a okolo Fabráku úklid naplavenin po deštích kontrola vodojemů - úpravy dispečinku Datum 1.6. 2.6. 3.6. 6.6. 7.6. 8.6. 9.6. VPS stříhání živých plotů na hřbitově sekání a hrabání trávy hřbitov sekání trávy hřiště Rašínova sekání trávy ZŠ a MŠ postřiky Slovany sekání trávy Na Spojce referentské

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 1. července 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kornatice 9/2016 konaného dne

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kornatice 9/2016 konaného dne Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kornatice 9/2016 konaného dne 21.9.2016 Přítomní zastupitelé: J. Šustr, A Šustrová, I. Lavičková, L. Bouchner, M. Neumaierová P.Skála a J. Sýkora 1) Zahájení

Více

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne od 18,00 hod v kanceláři starosty.

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne od 18,00 hod v kanceláři starosty. U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne 7. 6. 2016 od 18,00 hod v kanceláři starosty. Zastupitelstvo městyse projednalo: 1. Schválení programu, určení ověřovatelů

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne

Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 28.4.2015 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu obce Herink Čas konání: od 19:35 hod. do: 22:30 hod. Přítomni:, Miroslav Masopust,

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 13/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 4.2.2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Březová-Oleško ze dne

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Březová-Oleško ze dne Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Březová-Oleško předsedají: starosta Místo: Hospoda U Zahrádkářů v Březové Přítomno: 8 členů obecního zastupitelstva z 9 ( listina přítomných v příloze)

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Plán investic na rok 2016

Plán investic na rok 2016 1 Plán investic na rok 2016 A) Akce přepadávající z předchozích let: 2/2013 ZH - dokončovací práce na komunikacích v zóně RD 594 000 9/2014 Rozsah výstavby je závislý na dokončení výstavby RD. Jedná se

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více