POHLED. Informační list Místního sdružení ODS Šlapanice září Ustavení koalice po volbách 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POHLED. Informační list Místního sdružení ODS Šlapanice září 2010. Ustavení koalice po volbách 2006"

Transkript

1 POHLED Informační list Místního sdružení ODS Šlapanice září 2010 Vážení občané města Šlapanice a místní části Bedřichovice. Ve dnech 15. a 16. října 2010 proběhnou volby do zastupitelstev obcí a měst. Předpokládáme, že nyní je ta nejvhodnější doba jednak k ohlédnutí se za uplynulým volebním obdobím, kdy ODS byla v koalici a u toho (ve vedení města), jednak zveřejnit pár postřehů k volbám OBSAH: Ustavení koalice po volbách 2006 a úvahy o kontinuitě a možnostech města Hodnocení volebního programu (i co se nepodařilo) Projekty koalice, které v programu ODS nebyly Komunální volby 2010 se pomalu blíží... Ustavení koalice po volbách 2006 Vyjednávání po komunálních volbách 2006 vyústila v koalici KDU-ČSL, ODS, Hnutí... a SZ. Ustavující zasedání zastupitelstva konané dne schválilo mj. vedení města ve složení: starosta Ing. arch. Jaroslav Klaška (KDU), 1. místostarosta Ing. Miroslav Mrkvica (ODS) a místostarosta Pavel Horák (Hnutí..), dále sedmičlennou radu města v zastoupení 3 KDU, 2 ODS a 2 Hnutí. Koalice ano-ne? Být součástí koalice má tu výhodu, že nejste na všechno sami, že o postupech diskutujete v širším kolektivu a máte po ruce současně oponenturu. Na druhé straně je to o kompromisech při prosazování programu jednoho každého koaličního partnera. Lze konstatovat, že koalice fungovala po celé volební období spolehlivě. Myslíme, že na tomto místě je vhodné vymezit místo pro pár úvah, které možná částečně objasní nebo dokreslí práci koalice. Úvaha první chybí kontinuita V zasedací místnosti MěÚ ve Šlapanicích visí portréty starostů a předsedů a posléze opět starostů našeho města. Při pohledu na portréty starostů od sametové revoluce po dnešek si nelze nevšimnout, že ke každému volebnímu období se váže jiný obraz. Šlapanice patří mezi ta města a obce, ve kterých každé komunální volby zamíchají personálním obsazením zastupitelstva, což má následně dopady na změnách v radě i vedení města (nutno podotknout, že Šlapanice jsou na Brno-venkově tímto spíše výjimečné). Voliči rozhodují o tom, jaké zastupitelstvo bude další čtyři roky řídit město. Zda stejné rozhodují o návaznosti, kontinuitě, pokračování, naplňování vize současného zastupitelstva. Nebo volbou změny dají prostor jinému zastupitelstvu s jinými představami, které se povětšinou dost liší od vizí současných zastupitelů. Prozatím se v naší novodobé demokracii střídala vedení města co komunální volby. Bude tomu tak i nadále? Úvaha druhá možnosti rozvoje města Každý zastupitel musí ze zákona zacházet s majetkem města s náležitostí řádného hospodáře. Nástrojem je každoroční rozpočet města, který dává zastupitelům větší či menší možnost uskutečnit za čtyřleté volební období svoje představy o směrování města. V jakých hranicích (s jakými finančními prostředky) se lze pohybovat? Poněkud 1

2 zjednodušeně se dá říci, že každoročně má město k dispozici asi 20 mil. Kč na další rozvoj a zvelebování města. Je to moc nebo málo? Na začátku volebního období provedlo vedení města hrubý odhad finančních potřeb města (aby se město dostalo na přijatelnou úroveň alespoň menších rakouských městeček) a dostalo se na částku 2,5 mld. Kč. Zjednodušeně se dá říci, že za takových podmínek dosáhneme úrovně za 120 let. Takže ročních 20 milionů je pochopitelně málo a město se musí zabývat dalšími možnostmi na straně příjmů a stanovit přísná pravidla na čerpání peněz z rozpočtu. Jednou ze zásadních podmínek čerpání je spoluúčast města na vyhlášených dotačních titulech, neboli použít peníze na takovou akci, na kterou získá město dotaci. Ale ani to by nestačilo, protože dotace nejsou pochopitelně vyhlašovány dle potřeb města. Takže další možností je získání úvěru. Takto se sice město profinancováním akcí posouvá dále, ale je to zase často závazek i pro další zastupitelstva. Doplňující informace: jen rekonstrukce bazénu a tělocvičny ZŠ stála město asi oněch zmíněných 20 mil. Kč roční použitelné částky. Jaké budou volební programy jednotlivých volebních subjektů komunálních voleb 2010? Budou sliby reálné, bude na ně město mít? Nebo bude platit sliby chyby a volič si opět naběhne? Hodnocení volebního programu Volební program Místního sdružení ODS Šlapanice pro volby r byl uváděn sloganem Šlapanice město změn. Tehdy jsme měli na mysli zejména úpravy komunikací a chodníků po budování oddílné kanalizace a předpokládané budování Průmyslové zóny Šlapanice (ve vztahu na zamětnanost, dopravu, občanskou vybavenost, dopady na životní prostředí (ŽP) apod.). Pochopitelně se volební program dotknul i dalších oblastí života ve Šlapanicích. Je třeba popravdě říci, že volební programy členů koalice se v mnohých bodech různí, a tak není nouze o častá kompromisní řešení, která však (i když nesplňují některá očekávání členů koalice) určitě jsou vždy vedena ve prospěch města. Proto se díváme na náš volební program prizmatem koalice. Na dalších řádcích přinášíme jasné a pravdivé informace o plnění tohoto programu co se v rámci koalice podařilo, co je rozpracované a které problémy zůstaly před námi a řešit se budou případně v dalším časovém období. Průmyslová zóna Název vyvolává asociace dýmajících komínů, špíny a hluku tak také byli občané strašeni a proto by se snad lépe vyjímal reálnější název Zóna lehké výroby a služeb. Tento projekt firmy CTP Invest se nenaplnil. Alespoň ne v rozsahu, v jakém byl plánován. Vlivem nepovolení vynětí pozemků ze Zemědělského půdního fondu (ZPF) Ministerstvem ŽP, ale také aktivitou některých šlapanických občanů, rádoby chránících čistotu Šlapanic (ale jen některou), firma CTP od původního projektu ustoupila a přišla s projektem upraveným. Tento je situován na pozemcích mezi letištěm, žel. tratí, Šlapanicemi a komunikací k letišti. Projekt je v jednání a zatím se lze pouze dohadovat, jak dopadne. Každopádně město zde uplatňuje svůj vliv. Chodníky a komunikace Ve Šlapanicích se dokončilo budování oddílné kanalizace a začala úmorná jednání s dodavatelem stran dodělávek a reklamací. Něco se povedlo lépe (např. komunikace Sušilova, Bedřichovická, komunikace v Bedřichovicích, dokončení Těsnohlídkovy a Smetanovy), s některými úseky komunikací bojujeme dodnes (Husova, Jiráskova). A aby kopání nebylo málo, ohlásili se plynaři s přeložkami nízkotlaku na středotlak a následně též E.ON s kabelováním NN nízkonapěťové elektřiny (odstranění drátů a sloupů venkovního vedení, a tím vyvolání investice města do veřejného osvětlení (VO)). Bohužel se nedařilo a stále nedaří koordinovat práce různých vlastníků inž. sítí tak, aby se v určitém časovém úseku provedly veškeré zemní práce naráz. Co se nedaří v koordinaci, musí dohánět město, a to především na úpravách chodníků, kdy stará dlažba již dosloužila a po položení sítí již nešla znovu použít. Takto jsme opravili chodníky Jungmannova a Čechova, Bedřichovice Hlavní (v Bedřichovicích spolu s osazením zastávek IDS v obou směrech), ale také jsme přikročili k úpravám na Brněnské, Nádražní a Hřbitovní. Připravují se chodníky Ponětovská a Jiříkovská spolu s Akátovou. Předškolní zařízení /Pozn.: Ze zákona musí město zajistit předškolní zařízení pro děti, které v dalším roce půjdou do ZŠ./ Literu zákona město plní. Dokončili jsme nástavbu MŠ Zahrádka, kde vzniklo nové oddělení a další víceúčelové prostory. Převis požadavků nad kapacitami, kterými město disponuje, jsme dále řešili jednak navýšením počtu dětí v jednotlivých odděleních MŠ, jednak vybudováním kapacity dalšího oddělení v MŠ Hvězdička. Tím vychází město vstříc rodičům, kdy navíc umisťuje další část dětí dle požadavků rodičů. Celkem jsme ve volebním období navýšili kapacitu o téměř 50 míst. Ani to však nestačí a bude k zamyšlení dalšího vedení města, jak tuto situaci vyřeší. Připravenou má dohodu s investorem Brněnská Pole na vybudování dvou oddělení MŠ (zde bude pouze výdejna jídel. Na to konto byla rekonstru- 2

3 ována kuchyně MŠ Zahrádka za finančního přispění investora Br. Polí), jejichž výstavba se však vinou ekonomické situace časově posunula. Zachování školních zařízení a podpora aktivit mládeže Po určité nervozitě vyplývající ze zpráv o rušení některých středoškolských zařízení (i o Gymnáziu Šlapanice (GŠ) bylo jednáno) přišlo uklidnění a zatím zůstává setrvalý stav. Jsme tomu rádi, protože GŠ má v rámci středních škol velmi dobré hodnocení. Poněkud složitější je situace na ZŠ a vedení města si konečně bude muset odpovědět na otázku, proč poměrně značná část šlapanických školáků navštěvuje jiná školská zařízení. Poznamenáváme, že se od naší ZŠ odklonili i někteří poměrně štědří sponzoři. Netradiční sporty, talentovaná mládež Aby vyhovělo město tužbám mládeže ohledně adrenalinových a moderních sportů, vybudovalo v areálu hřiště ZŠ skate park, který je od jara do podzimu plně mládeží využíván Zkoušeli jsme také podpořit šlapanickou talentovanou mládež. Založili jsme (hybnou silou byl p. Ošust šlapanický občan) Klub mladých talentů (KMT), který měl ve vínku hledat a získávat sponzory právě pro rozvoj talentované mládeže. Prvním (a zdá se, že zatím i posledním členem klubu) je Michal Filla, úspěšný motocyklový závodník, kterému město zajistilo stánek a účast na Autosalonu 2007 na brněnském výstavišti. Nelze se chlubit, jisté však je, že Michal dnes dál úspěšně závodí. Dnes je ve Šlapanicích celá řada úspěšných mladých sportovců a město je finančně menšími částkami podporuje, ale činnost KMT je utlumena. Venčení psů Realitou dnešních dnů je další člen domácnosti pes. Město v různých lokalitách vyhlásilo výběhy pro psy. Osadilo nádoby na psí exkrementy a také věnovalo značně prostoru v médiích uklízení exkrementů psích miláčků. Že ne vždy padá dobrý úmysl na úrodnou půdu se často můžeme přesvědčit na vlastní oči (lépe nohy). Dětská hřiště Na začátku současného volebního období bylo vybudováno dětské hřiště u křižovatky ulic Sušilova a Nerudova, následovala hřiště v Bedřichovicích a na ulici Švehlově. Součástí projektu Regenerace panel. sídliště Brněnská bylo též upraveno dětské hřiště a hřiště pro další sportovní volnočasové aktivity. Naším záměrem byly též úpravy dvou hřišť na Brněnské ulici staré bloky, které byly součástí budování OC Tuřanka (přeřešení lokality). Z úpravy sešlo pro odstoupení investora OC Tuřanka z důvodu problémů s občanskými sdruženími zabývajícími se životním prostředím (i OS Čisté Šlapanice má máslo na hlavě). Péče o vzhled města a kvalitu ovzduší I značně kritický občan musí uznat, že Šlapanice rok od roku vypadají více k světu. Firma Sateso (100% dceřiná společnost města) pravidelně provádí úklid chodníků a komunikací ve vlastnictví města (mnohdy bez náhrady uklízí i krajské komunikace), udržuje zatravněné plochy, provádí prořez stromů. Věnuje se údržbě městského parku a výsadbě nových stromů, např. na ul. Nádražní (běžte se ale podívat, jak dokáží stromky poničit vandalové), v parčíku u RA, v areálu ZŠ a jinde po Šlapanicích. Vzhledem ke stoupajícím nárokům města na činnost Satesa v oblasti technických a zahradních služeb (TZS), zvolilo Sateso cestu postupné náhrady ruční práce zakupováním a nasazováním mechanizace (čistící stroj Boschung, vozidlo Magma s kontejnery, sekací a mulčovací stroj, drtič větví, kultivátor apod.). Pro nasazení techniky Sateso v předstihu plochy připravuje návozem a úpravou ornice a případně setím trávy. Občané si často stěžují (většinou právem) na zápach, který se vine Šlapanicemi. Povětšinou je způsoben živočišnou a zemědělskou činností společnosti Bonagro, často je cítit i cihelna Tondach. Prvotní jednání a Bonagrem vedla k omezení rozvážky hnoje a kejdy alespoň po dobu Šlapanických slavností, v poslední době město s Bonagrem jedná o odstranění zápachu z kejdy z živočišné výroby (bude uzavřená manipulace) a též změna hnojení polí nezapáchajícími substráty. S firmou Tondach je jednáno (na dobré cestě) o navýšení výšky komína až na mezní hodnotu povolenou letovým provozem. Nasazení informačních technologií (IT, případně ICT) Město Šlapanice převzalo povinnosti obce s rozšířenou působností v roce S rozšířenou činností výrazně narostl jak počet pracovníků MěÚ (z cca 50 na cca 180, dnes cca 145), tak i rozsah nutného technického zabezpečení. Informační infrastruktura, se kterou stojí a padá činnost úřadu, byla budována živelně a bez promyšleného záměru. Přirozeným 3

4 vyústěním tohoto nákladného, ale nekoncepčního mnohaletého vývoje, bylo dosažení stavu technologické zaostalosti bránící efektivní práci, navíc s vysokým rizikem dílčího či celkového zhroucení. Proto jsme vypracovali Koncepci ICT pro období , kterou rada města Šlapanice schválila Cílovým stavem bylo odstranění nestability počítačové sítě, zvýšení bezpečnosti, sjednocení údajové základny a zlepšení kvality poskytovaných informací. Jen pro ilustraci, např. stav závazků a pohledávek města byl ještě v roce 2007 přibližně znám 1x za čtyři měsíce, přesně pak 1x ročně. Nedostatek kvalitních a spolehlivých informací měl samozřejmě vliv i na hospodaření města. Koalice nechala jednak rekonstruovat počítačovou síť (kabeláž, aktivní prvky) a jednak nahradit původní účetní systém Gordic ekonomickým systémem Microsoft Dynamics NAV (prováděla firma Allium, s.r.o.). Jak se posléze ukázalo, v souvislosti se zaváděním nového informačního systému bylo třeba vyčistit celou řadu starých nepořádků (závazky, pohledávky a majetek vůbec), nově definovat základní struktury (číselníky, dokumenty, záznamy), stanovit konkrétní zodpovědnosti pracovníků a přenastavit procesy (oběh účetních dokladů apod.). Při zpětném hodnocení byl rozsah těchto souvisejících prací podstatně vyšší než vlastní zavedení informačního systému. Cílového stavu se zatím podařilo dosáhnout pouze částečně. Hlavním důvodem byl nedostatek finančních prostředků. Dotace, které stát slíbil poskytnout, mají zpoždění a dotační tituly, které měly být vypsány již v roce 2007, byly vypsány až v roce Úplné splnění stanovených cílů se tak přesouvá do dalšího volebního období. Podpora neziskovým organizacím města, kultura Město každoročně podporuje aktivity sportovních a společenských organizací ve městě (celkem pravidelně město dostává žádosti od cca 30 subjektů). Nejedná se jednotlivě o nijak závratné částky, které však v součtu šplhají téměř k jednomu milionu korun ročně. Organizace peníze převážně věnují na pořádání svých akcí a z velké části tak vlastně na oplátku pomáhají městu naplňovat potřeby sportovního a společenského vyžití občanů (např.: akce Letní karneval s průvodem a Pivní slavnosti). Město nezůstává stranou, a tak koalice plní svůj cíl uspořádat alespoň jednu kulturně-společenskou akci měsíčně. Tradičně největší událostí jsou Šlapanické slavnosti, velké pozornosti veřejnosti se těší také plesy pořádané městem (nasadili jsme vysoko laťku a jsme plni naděje, že další vedení města ji posune ještě výše). Dopravní situace Komise dopravní při Radě města Šlapanice dává podněty k řešení dopravní situace ve městě. Již dříve byl vypracován projekt pro ul. Čechovu, ze kterého se realizoval pouze záliv pro parkování aut v horní části ulice. Je vypracována studie parkování a dopravy ulice Nádražní a bude předložena jak do komisí, tak občanům k oponentuře. Město se také vyjadřovalo k záměru CTP změna rozsahu zóny lehké výroby a služeb, kdy prosazuje obchvat Šlapanic z Kobylnické ulice přes uvedenou zónu na Řípskou a také se kladně vyjádřilo k obchvatu Slatiny. Schváleno s investorem Obchodního centra Tuřanka bylo řešení napojení OC Tuřanka na ulici Brněnskou, které současně umožní plynulejší dopravu do i ze Šlapanic s ohledem na zastávky MHD. Odstoupením investora OC nebude ani OC, ani řešení ulice Brněnské. Cyklotrasa Budování cyklotrasy mezi Šlapanicemi a Bedřichovicemi se pomalu stává evergreenem několika volebních období. Jak se pokročilo v tomto? Koalice nechala vypracovat projekt cyklostezky na úrovni žádosti o dotaci. Projekt přesně ukazuje na místa, která bude nutné řešit s vlastníky pozemků. Některé kupní smlouvy jsou ke schválení, z nichž nejpodstatnější je s Povodím Moravy, kdy město koupí získá přibližně třetinu délky trasy v části Padělky. Kulturní dům (KD) Bedřichovice Spolu s plynofikací Bedřichovic (více na jiném místě) proběhla i náhrada kotle a rekonstrukce topení KD. Objekt se začal více využívat pro různé kulturně-společenské akce (divadla, bedřichovické hody, akce hasičů a to i z Podolí, svatby). Po vypracování studie rekonstrukce KD je v zadání zpracování projektové dokumentace. Zapojení občanů při zasedání zastupitelstva města (ZM) Změnu Jednacího řádu ZM ve prospěch diskuze občanů k jednotlivým projednávaným bodům měla ve svém volebním programu snad pouze ODS. K naplnění došlo až v posledním volebním roce, kdy katalyzátorem byl oprávněný požadavek občanů na změnu jednacího řádu. Které části volebního programu se nepodařilo naplnit? velký dluh šlapanickým občanům je nevyužití koupaliště. Jinými slovy: nenašli jsme způsob, jak spojit finance města 4

5 a vlastníka koupaliště k dobudování a provozu koupaliště ve prospěch veřejnosti další naší snahou bylo zřízení Domova důchodců (DD), případně s veřejnou vývařovnou pro seniory a sociálně potřebné občany. Očekávali jsme, že tak jak před léty byla dotační výzva na vybudování Domů s pečovatelskou službou, bude obdobná pro DD. Žádná nebyla vypsána a město nemá dostatek prostředků, aby takový projekt financovalo samo kontaminace areálu ICEC Šlapanice a mimoareál. Ani zde se nedaří městu uskutečnit svoje záměry, a sice úplné odstranění kontaminace. Dokonce je třeba říci, že odpovědné instituce se chovají (a rozhodují) proti odstranění kontaminace tak, že neustále prodlužují termíny sanace (poslední rozhodnutí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) je rok 2018, místo původního r.2009). Město připravuje spolu s renomovaným právníkem patřičné kroky k rozporování rozhodnutí ČIŽP. Projekty koalice, které v programu ODS nebyly: Plynofikace Bedřichovic ukončeno Protipovodňová opatření rozpracováno Pavilon B ZŠ (rekonstrukce bazénu a tělocvičny) dokončeno Regenerace panelového sídliště Brněnská - I.etapa dokončeno (bude následovat II.etapa) Veřejné osvětlení na ulicích budované spolu s kabeláží NN elektro dokončeno (budou následovat další ulice) Rekonstrukce kuchyně MŠ Zahrádka dokončeno Navýšení kapacity MŠ (toto volební období o téměř 50 dětí) dokončeno (bude pokračovat další navýšení) Kruhový objezd Bedřichovice rozpracováno Cyklostezka Šlapanice-Bedřichovice rozpracováno Prevence kriminality Kamerový systém dokončeno Zóna lehké výroby a služeb (PZ CTP), změna lokality rozpracováno Rekonstrukce počítačové sítě MěÚ rozpracováno Zpevnění podlah pro archiv MěÚ Opuštěná rozpracováno Rekonstrukce kanalizace Brněnská (úsek Kalvodova-Říčka) rozpracováno Rotomaty pro OD MěÚ Opuštěná dokončeno Rekonstrukce KD Bedřichovice rozpracováno Oprava komunikace Nad Zámkem rozpracováno Účelová komunikace Zemědělská rozpracováno OC Tuřanka zrušeno investorem Nový územní plán města rozpracováno Komunální volby 2010 se pomalu blíží... Do voleb do zastupitelstev měst a obcí 2010 je ve Šlapanicích přihlášeno 9 volebních subjektů. Jsou to (seřazeno abecedně): Čisté Šlapanice, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, Nezávislí 2010, ODS, Sdružení nezávislých kandidátů zdravého rozumu, TOP 09 a Změna pro Šlapanice. Tradiční subjekty, jako jsou ČSSD, KDU, KSČM a ODS, možná i Nezávislí 2010 (pouze přemalovali číslice?) doplňují nové volební subjekty Čisté Šlapanice, Sdružení nezávislých kandidátů zdravého rozumu, TOP 09 a Změna pro Šlapanice. Vyjma TOP 09 se jedná o nezávislé subjekty. Co se od nich dá očekávat? Dají voliči volbou nezávislých subjektů moc do rukou osobám s neznámými zájmy (respektive s jejich vlastními zájmy), většinou bez možnosti kontroly a dlouhodobé zodpovědnosti nezávislé subjekty tady dnes jsou a zítra se po nich slehne zem, mohou naslibovat cokoliv a nic je nenutí to dodržet. Volba nezávislých subjektů je sázkou do neznáma. Nebo zvolí občané názorovou kontinuitu, čitelnou stranu prosazující odpovědnou rozpočtovou politiku, nedotknutelnost vlastnických práv, zásady rovného a poctivého chování, relativně stabilní kandidátku slušných a pracovitých občanů kandidátku ODS, za kterou stojí zástupci ve vládě, parlamentu a senátu? ODS je pevně zakotvenou stranou, ne seskupením dočasným, účelovým a na jedno použití. Pro dokreslení zájmu volených zastupitelů a subjektů o správu věcí veřejných uvádíme níže dvě tabulky. Jen připomínáme, že zastupitelstvo města jedná přibližně jedenkrát za čtvrt roku a ve volebním období se sešlo 24 krát. 5

6 Účast zastupitelů na jednáních zastupitelstva města (ZM) ve volebním období (tříděno sestupně dle % účasti zastupitelů v 21 členném ZM): Pořadí Jméno Subjekt % účasti 21 MUDr. Groch L. Hnutí Mgr. Charvát A. Moudrá volba Žaludová J. Moudrá volba Mgr. Konečný L. Nezávislí Palásek M. Moudrá volba Mgr. Urík P. Hnutí MUDr. Zeman D. Moudrá volba Ing. Horák V. KDU-ČSL Burianová J. ČSSD Ing. Skácelová J. Nezávislí 80 Ostatní zastupitelé měli účast nad 90% a nejlepší 100%. Účast volebních subjektů na jednáních ZM ve volebním období (tříděno vzestupně dle průměru neúčasti na jednoho zastupitele za celé volební období): Pořadí Volební subjekt Celkový počet neúčastí Počet zastupitelů 1 ODS 2 3 0,7 2 KDU-ČSL ,7 3 SZ Šance ČSSD Hnutí ,3 7 Nezávislí ,5 8 Moudrá volba ,7 Průměr neúčasti na jednoho zastupitele Ze dvou výše uvedených tabulek je patrný rozdíl mezi nezávislými volebními subjekty a straníky v silný neprospěch nezávislých. Nabízí se otázky voličům: Jak se kdo podílí na správě věcí veřejných? Kdo skutečně zastupuje zájmy občanů? Budete opět volit nespolehlivé kandidáty a volební subjekty? Pozvání na Burčák Místní sdružení ODS pro Vás připravilo předvolební a dnes již tradiční každoroční akci Burčákové odpoledne. Akce se koná v sobotu 9. října 2010 od 15. do 18. hodin v parku před sokolovnou. Koná se za každého počasí, vstup volný, další občerstvení je zajištěno. Bližší informace o dění ve městě očima zastupitelů za ODS a v samotné ODS se dozvíte na 6

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 V letech 2005 2006, tedy v době, kdy byl Jiří Paroubek předsedou české vlády, získal díky jeho aktivitám Ústecký kraj cca 11 mld. Kč Peníze

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 5.5.2010 v 19.30 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 5.5.2010 v 19.30 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 5.5.2010 v 19.30 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: 10 členů zastupitelstva obce 17 občanů Omluveni: p. Michaela Valešová, p. Pavel

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ INVESTIČNÍ PRIORITY 1. rekonstrukce Jiráskova divadla 2. koupaliště Dubice 3. celková rekonstrukce ulice 5. května 4. příprava postupné modernizace stadionu u Ploučnice BEZPEČNOST

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 ANALYTICKÁ ČÁST charakteristika města (informace o městě) východiska pro návrhovou část zpracovaná na základě poznatků z charakteristiky města, SWOT analýzy

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA Zpráva o činnosti Rady MČ a ÚMČ Praha Zbraslav od 14. 6. 20. 7. 2011

DŮVODOVÁ ZPRÁVA Zpráva o činnosti Rady MČ a ÚMČ Praha Zbraslav od 14. 6. 20. 7. 2011 Městská část Praha - Zbraslav starosta městské části Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464 tel.: 257 111 888, e-mail: ales.hanel@mc-zbraslav.cz DŮVODOVÁ ZPRÁVA Zpráva o činnosti

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD.

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením par.

Více

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018 Volební program uskupení Třebíč můj domov pro volební období 2014 2018 Chceme navázat na bohaté zkušenosti řady našich kandidátů v komunální politice už od 90. let a nemáme se za co stydět. NAŠÍM CÍLEM

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zasedání Zastupitelstva města Zábřeh bylo zahájeno v 16:07 hodin ve velkém sále Kulturního domu dosavadním starostou města RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D..

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili.

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Občan a doprava splněno na 100 % Občan a životní prostředí splněno na 86 % Občan a pocit bezpečí splněno na 83 % Občan a věci veřejné splněno

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte?

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte? sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? 82 sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? Ano Frequency Cumulative 82 1, 1, 1, sc2 Jakým způsobem bydlíte? 82 sc2 Jakým způsobem bydlíte? Ve vlastním domě či v domě, který patří

Více

3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj

3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj 3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj Zastupitelstvo V roce 2011 se o město starali následující zastupitelé: Mgr. Pavel Horák (SNK1), Monika Ševčíková (SNK1), Kamila Charvátová (SNK1), Mgr. Bronislava

Více

NAŠE PRIORITA - LIDÉ NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE BOHATÉ KULTURNÍ VYŽITÍ

NAŠE PRIORITA - LIDÉ NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE BOHATÉ KULTURNÍ VYŽITÍ Podpořte číslo 1 - kandidátku sociální demokracie v opavských komunálních volbách ve dnech 10. a 11.10.2014 NAŠE PRIORITA - LIDÉ NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE KVALITNÍ

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

dotazník č. délka života v obci

dotazník č. délka života v obci 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 muž žena dotazník č. délka života v obci ost s bydlením a kvalitou života v obci obyvatel obce ost s neost s ano ne věk vzdělání společné akce s dětmi práce zastupitelstva investiční

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

Strategie pro rozvoj města Česká Třebová Analýza potřebnosti a bližší popis klíčových aktivit

Strategie pro rozvoj města Česká Třebová Analýza potřebnosti a bližší popis klíčových aktivit Příloha č.3 benefitu Strategie pro rozvoj města Česká Třebová Analýza potřebnosti a bližší popis klíčových aktivit 1. Výchozí stav - charakteristika města a současná strategie 1.1. Charakteristika města

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

ad 4) Žádosti ad 5) Rozpočet města na rok 2013 - návrh 2/5

ad 4) Žádosti ad 5) Rozpočet města na rok 2013 - návrh 2/5 Město Pohořelice Zápis z 61. schůze rady města konané dne 20.2.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, tajemník Mgr. Kejík Dále přítomni:

Více

Počáteční stanovení cílů projektu výstavby bioplynové stanice

Počáteční stanovení cílů projektu výstavby bioplynové stanice Počáteční stanovení cílů projektu výstavby bioplynové stanice Výstavba bioplynové stanice farmářského typu na principu mokré anaerobní fermentace v mezofilním režimu Maximalizace využití odpadního tepla

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU Společenství vlastníků č. 637 Pořadí jednání 4. Datum konání schůze 6. 12. 2011 Zahájení v Místo konání 19:00 hodin vchod 3100, zasedací místnost Účast členů výboru 10

Více

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012)

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

KRAJSKÉ VOLBY A VOLEBNÍ KAMPANĚ 2012

KRAJSKÉ VOLBY A VOLEBNÍ KAMPANĚ 2012 KRAJSKÉ VOLBY A VOLEBNÍ KAMPANĚ 2012 Miloš Gregor Alena Macková 8. října 2012 Podpora podnikání a nová pracovní místa? Dejme prostor podnikání. Vytvoříme ;m pracovní místa.? Zachování stávající sítě

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Evropské zdroje

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I Finanční odbor předkládá radě města k projednání V Dačicích: 30. 11. 2012 Vypracovala: Ing. Lea Andrejsová Návrh rozpočtového u města Dačic na období r. 2014

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

STANOVY Malé Posázaví

STANOVY Malé Posázaví STANOVY Malé Posázaví I. Název, sídlo, právní forma Název: Sídlo: Právní forma: Malé Posázaví (dále v textu jen svazek obcí) Hvězdonice 56, 257 24 Chocerady dobrovolný svazek obcí dle zákona o obcích č.128/2000

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014 Preambule: Majíce na zřeteli rozvoj, stabilitu vedení města, nutnost eliminovat co největší míře dopady ekonomické krize a zajistit ekonomické zdroje

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZÁPIS Č. 14 z mimořádného veřejného plenárního zasedání konaného dne 25. května 2009 Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40

Více

Návrh časového postupu rozvoje obce v období let 2014 až 2020.

Návrh časového postupu rozvoje obce v období let 2014 až 2020. Návrh časového postupu rozvoje obce v období let 2014 až 2020. Úvodem : Podkladový materiál je výhledový, je možné jej návrhy zastupitelů, z komisí a výborů do 10.12.2013 / v prosinci schválení základní

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44

OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44 OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44 MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE Schválený zastupitelstvem obce Chlumín na veřejném zasedání dne 12.12. 2005 jako program obnovy na rok 2006 OBSAH: I. ÚVOD II. PROGRAM

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Příjmy Účel SU AU pol. ZJ N Z UZ orj. org Příjmy Daňové příjmy- prostř. FÚ Daň z příjmů FO ze z.č. a funkčních p. 231 0 1111 2 900,0 Daň z příjmů FO za sam.výd.činnosti

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018

Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018 Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018 Čl. I. Preambule 1. Programové prohlášení Rady městské části Praha 20 - Horní Počernice pro období 2014-2018 je základním politickým

Více

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Ulice Chodník stav + návrh (Stupnice poškození 1 až 5, 1-výborný... 5 - nedostatečný) PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Vozovka (povrch)stav + návrh (Stupnice poškození 1

Více

Úloha města Brna v rozvoji regionu

Úloha města Brna v rozvoji regionu Úloha města Brna v rozvoji regionu Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně 1. 11. 2010 Marie ZEZŮLKOVÁ Kancelář strategie města VÝHODY MĚSTA BRNA Univerzitní a veletržní město Příznivá

Více

Koaliční smlouva. Újezd nad Lesy městská část Praha 21. Volební období 2014 2018

Koaliční smlouva. Újezd nad Lesy městská část Praha 21. Volební období 2014 2018 Koaliční smlouva Újezd nad Lesy městská část Praha 21 Volební období 2014 2018 2. listopadu 2014 Koaliční smlouva uvřená pro městskou část Praha 21 - Újezd nad Lesy, pro volební období 2014 2018. Mezi

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

Zápis č. 8 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zeleneč, konaného dne 19. 3. 2012 od 19.00 hodin v klubovně SK Zeleneč

Zápis č. 8 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zeleneč, konaného dne 19. 3. 2012 od 19.00 hodin v klubovně SK Zeleneč Obec Zeleneč Zastupitelstvo obce Zeleneč Zápis č. 8 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zeleneč, konaného dne 19. 3. 2012 od 19.00 hodin v klubovně SK Zeleneč Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé

Více

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Středočeský kraj Příjemné místo k žití MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Rozpočet Středočeského kraje celkové příjmy: 15 958 906 000 Kč celkové výdaje: 15 929 419 000 Kč v roce 2013 se podařilo

Více

Obec Vinařice je členem Svazu měst a obcí České republiky

Obec Vinařice je členem Svazu měst a obcí České republiky Údaje o obci: Adresa: Obec Vinařice, V.ulice čp.250, 273 07 IČO: 00235113 Starosta obce: Jiří Protiva Tel.,fax.: 312 274 539 e-mail:vinarice@volny.cz Peněžní ústav:komerční banka a.s. Kladna, č.účtu 2222141/0100

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Čj.: MULA 6821/2010 V Lanškrouně 22.02.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Předkladatel:

Více

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené

Více

Zápis č. 14 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 23.3..2015

Zápis č. 14 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 23.3..2015 Zápis č. 14 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 23.3..2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů

Více

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40 1 Obsah: 1. Zákonná úprava 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Plnění závazných ukazatelů 4. Rozpočtová opatření 5. Výsledek hospodaření a stav finančních prostředků 6. Hospodářská činnost 7. Majetek

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Pořadové číslo zasedání: 16. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Datum zasedání: 8.2.2012 Čas zasedání: 19:10 22:50 hod. Místo zasedání: Obecní úřad Stran zápisu: 1/5 Přítomni: František Poláček,

Více

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky datum konání: 4.10.2013 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Rozpočet Města Bechyně na rok 2005 schválen ZM 15.12.2004

Rozpočet Města Bechyně na rok 2005 schválen ZM 15.12.2004 Rozpočet Města Bechyně na rok 2005 schválen ZM 15.12.2004 Příjmy Třída 1 Daňové příjmy Třída 2 Nedaňové příjmy Třída 3 Kapitálové příjmy Třída 4 Přijaté dotace Celkem 44.901.000,- Kč 25.548.000,- Kč 330.000,-

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA HOŘICE V ROCE 2014 SEZNAM AKCÍ 2014 Oplocení sochy Krakonoše ve Smetanových sadech Oprava chodníku Pod Lipou Dětská hřiště Nasvícení Masarykovy věže samostatnosti Oprava chodníku

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí)

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí) Městys Nehvizdy 1. Úvod ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTYSE NEHVIZDY ZA ROK 2011 V souladu s kapitolou 5.2 strategického plánu (dále také SP ) spočívá kontrola jeho vlastní realizace

Více

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 14. 2. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 14. 2. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 14. 2. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více