POHLED. Informační list Místního sdružení ODS Šlapanice září Ustavení koalice po volbách 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POHLED. Informační list Místního sdružení ODS Šlapanice září 2010. Ustavení koalice po volbách 2006"

Transkript

1 POHLED Informační list Místního sdružení ODS Šlapanice září 2010 Vážení občané města Šlapanice a místní části Bedřichovice. Ve dnech 15. a 16. října 2010 proběhnou volby do zastupitelstev obcí a měst. Předpokládáme, že nyní je ta nejvhodnější doba jednak k ohlédnutí se za uplynulým volebním obdobím, kdy ODS byla v koalici a u toho (ve vedení města), jednak zveřejnit pár postřehů k volbám OBSAH: Ustavení koalice po volbách 2006 a úvahy o kontinuitě a možnostech města Hodnocení volebního programu (i co se nepodařilo) Projekty koalice, které v programu ODS nebyly Komunální volby 2010 se pomalu blíží... Ustavení koalice po volbách 2006 Vyjednávání po komunálních volbách 2006 vyústila v koalici KDU-ČSL, ODS, Hnutí... a SZ. Ustavující zasedání zastupitelstva konané dne schválilo mj. vedení města ve složení: starosta Ing. arch. Jaroslav Klaška (KDU), 1. místostarosta Ing. Miroslav Mrkvica (ODS) a místostarosta Pavel Horák (Hnutí..), dále sedmičlennou radu města v zastoupení 3 KDU, 2 ODS a 2 Hnutí. Koalice ano-ne? Být součástí koalice má tu výhodu, že nejste na všechno sami, že o postupech diskutujete v širším kolektivu a máte po ruce současně oponenturu. Na druhé straně je to o kompromisech při prosazování programu jednoho každého koaličního partnera. Lze konstatovat, že koalice fungovala po celé volební období spolehlivě. Myslíme, že na tomto místě je vhodné vymezit místo pro pár úvah, které možná částečně objasní nebo dokreslí práci koalice. Úvaha první chybí kontinuita V zasedací místnosti MěÚ ve Šlapanicích visí portréty starostů a předsedů a posléze opět starostů našeho města. Při pohledu na portréty starostů od sametové revoluce po dnešek si nelze nevšimnout, že ke každému volebnímu období se váže jiný obraz. Šlapanice patří mezi ta města a obce, ve kterých každé komunální volby zamíchají personálním obsazením zastupitelstva, což má následně dopady na změnách v radě i vedení města (nutno podotknout, že Šlapanice jsou na Brno-venkově tímto spíše výjimečné). Voliči rozhodují o tom, jaké zastupitelstvo bude další čtyři roky řídit město. Zda stejné rozhodují o návaznosti, kontinuitě, pokračování, naplňování vize současného zastupitelstva. Nebo volbou změny dají prostor jinému zastupitelstvu s jinými představami, které se povětšinou dost liší od vizí současných zastupitelů. Prozatím se v naší novodobé demokracii střídala vedení města co komunální volby. Bude tomu tak i nadále? Úvaha druhá možnosti rozvoje města Každý zastupitel musí ze zákona zacházet s majetkem města s náležitostí řádného hospodáře. Nástrojem je každoroční rozpočet města, který dává zastupitelům větší či menší možnost uskutečnit za čtyřleté volební období svoje představy o směrování města. V jakých hranicích (s jakými finančními prostředky) se lze pohybovat? Poněkud 1

2 zjednodušeně se dá říci, že každoročně má město k dispozici asi 20 mil. Kč na další rozvoj a zvelebování města. Je to moc nebo málo? Na začátku volebního období provedlo vedení města hrubý odhad finančních potřeb města (aby se město dostalo na přijatelnou úroveň alespoň menších rakouských městeček) a dostalo se na částku 2,5 mld. Kč. Zjednodušeně se dá říci, že za takových podmínek dosáhneme úrovně za 120 let. Takže ročních 20 milionů je pochopitelně málo a město se musí zabývat dalšími možnostmi na straně příjmů a stanovit přísná pravidla na čerpání peněz z rozpočtu. Jednou ze zásadních podmínek čerpání je spoluúčast města na vyhlášených dotačních titulech, neboli použít peníze na takovou akci, na kterou získá město dotaci. Ale ani to by nestačilo, protože dotace nejsou pochopitelně vyhlašovány dle potřeb města. Takže další možností je získání úvěru. Takto se sice město profinancováním akcí posouvá dále, ale je to zase často závazek i pro další zastupitelstva. Doplňující informace: jen rekonstrukce bazénu a tělocvičny ZŠ stála město asi oněch zmíněných 20 mil. Kč roční použitelné částky. Jaké budou volební programy jednotlivých volebních subjektů komunálních voleb 2010? Budou sliby reálné, bude na ně město mít? Nebo bude platit sliby chyby a volič si opět naběhne? Hodnocení volebního programu Volební program Místního sdružení ODS Šlapanice pro volby r byl uváděn sloganem Šlapanice město změn. Tehdy jsme měli na mysli zejména úpravy komunikací a chodníků po budování oddílné kanalizace a předpokládané budování Průmyslové zóny Šlapanice (ve vztahu na zamětnanost, dopravu, občanskou vybavenost, dopady na životní prostředí (ŽP) apod.). Pochopitelně se volební program dotknul i dalších oblastí života ve Šlapanicích. Je třeba popravdě říci, že volební programy členů koalice se v mnohých bodech různí, a tak není nouze o častá kompromisní řešení, která však (i když nesplňují některá očekávání členů koalice) určitě jsou vždy vedena ve prospěch města. Proto se díváme na náš volební program prizmatem koalice. Na dalších řádcích přinášíme jasné a pravdivé informace o plnění tohoto programu co se v rámci koalice podařilo, co je rozpracované a které problémy zůstaly před námi a řešit se budou případně v dalším časovém období. Průmyslová zóna Název vyvolává asociace dýmajících komínů, špíny a hluku tak také byli občané strašeni a proto by se snad lépe vyjímal reálnější název Zóna lehké výroby a služeb. Tento projekt firmy CTP Invest se nenaplnil. Alespoň ne v rozsahu, v jakém byl plánován. Vlivem nepovolení vynětí pozemků ze Zemědělského půdního fondu (ZPF) Ministerstvem ŽP, ale také aktivitou některých šlapanických občanů, rádoby chránících čistotu Šlapanic (ale jen některou), firma CTP od původního projektu ustoupila a přišla s projektem upraveným. Tento je situován na pozemcích mezi letištěm, žel. tratí, Šlapanicemi a komunikací k letišti. Projekt je v jednání a zatím se lze pouze dohadovat, jak dopadne. Každopádně město zde uplatňuje svůj vliv. Chodníky a komunikace Ve Šlapanicích se dokončilo budování oddílné kanalizace a začala úmorná jednání s dodavatelem stran dodělávek a reklamací. Něco se povedlo lépe (např. komunikace Sušilova, Bedřichovická, komunikace v Bedřichovicích, dokončení Těsnohlídkovy a Smetanovy), s některými úseky komunikací bojujeme dodnes (Husova, Jiráskova). A aby kopání nebylo málo, ohlásili se plynaři s přeložkami nízkotlaku na středotlak a následně též E.ON s kabelováním NN nízkonapěťové elektřiny (odstranění drátů a sloupů venkovního vedení, a tím vyvolání investice města do veřejného osvětlení (VO)). Bohužel se nedařilo a stále nedaří koordinovat práce různých vlastníků inž. sítí tak, aby se v určitém časovém úseku provedly veškeré zemní práce naráz. Co se nedaří v koordinaci, musí dohánět město, a to především na úpravách chodníků, kdy stará dlažba již dosloužila a po položení sítí již nešla znovu použít. Takto jsme opravili chodníky Jungmannova a Čechova, Bedřichovice Hlavní (v Bedřichovicích spolu s osazením zastávek IDS v obou směrech), ale také jsme přikročili k úpravám na Brněnské, Nádražní a Hřbitovní. Připravují se chodníky Ponětovská a Jiříkovská spolu s Akátovou. Předškolní zařízení /Pozn.: Ze zákona musí město zajistit předškolní zařízení pro děti, které v dalším roce půjdou do ZŠ./ Literu zákona město plní. Dokončili jsme nástavbu MŠ Zahrádka, kde vzniklo nové oddělení a další víceúčelové prostory. Převis požadavků nad kapacitami, kterými město disponuje, jsme dále řešili jednak navýšením počtu dětí v jednotlivých odděleních MŠ, jednak vybudováním kapacity dalšího oddělení v MŠ Hvězdička. Tím vychází město vstříc rodičům, kdy navíc umisťuje další část dětí dle požadavků rodičů. Celkem jsme ve volebním období navýšili kapacitu o téměř 50 míst. Ani to však nestačí a bude k zamyšlení dalšího vedení města, jak tuto situaci vyřeší. Připravenou má dohodu s investorem Brněnská Pole na vybudování dvou oddělení MŠ (zde bude pouze výdejna jídel. Na to konto byla rekonstru- 2

3 ována kuchyně MŠ Zahrádka za finančního přispění investora Br. Polí), jejichž výstavba se však vinou ekonomické situace časově posunula. Zachování školních zařízení a podpora aktivit mládeže Po určité nervozitě vyplývající ze zpráv o rušení některých středoškolských zařízení (i o Gymnáziu Šlapanice (GŠ) bylo jednáno) přišlo uklidnění a zatím zůstává setrvalý stav. Jsme tomu rádi, protože GŠ má v rámci středních škol velmi dobré hodnocení. Poněkud složitější je situace na ZŠ a vedení města si konečně bude muset odpovědět na otázku, proč poměrně značná část šlapanických školáků navštěvuje jiná školská zařízení. Poznamenáváme, že se od naší ZŠ odklonili i někteří poměrně štědří sponzoři. Netradiční sporty, talentovaná mládež Aby vyhovělo město tužbám mládeže ohledně adrenalinových a moderních sportů, vybudovalo v areálu hřiště ZŠ skate park, který je od jara do podzimu plně mládeží využíván Zkoušeli jsme také podpořit šlapanickou talentovanou mládež. Založili jsme (hybnou silou byl p. Ošust šlapanický občan) Klub mladých talentů (KMT), který měl ve vínku hledat a získávat sponzory právě pro rozvoj talentované mládeže. Prvním (a zdá se, že zatím i posledním členem klubu) je Michal Filla, úspěšný motocyklový závodník, kterému město zajistilo stánek a účast na Autosalonu 2007 na brněnském výstavišti. Nelze se chlubit, jisté však je, že Michal dnes dál úspěšně závodí. Dnes je ve Šlapanicích celá řada úspěšných mladých sportovců a město je finančně menšími částkami podporuje, ale činnost KMT je utlumena. Venčení psů Realitou dnešních dnů je další člen domácnosti pes. Město v různých lokalitách vyhlásilo výběhy pro psy. Osadilo nádoby na psí exkrementy a také věnovalo značně prostoru v médiích uklízení exkrementů psích miláčků. Že ne vždy padá dobrý úmysl na úrodnou půdu se často můžeme přesvědčit na vlastní oči (lépe nohy). Dětská hřiště Na začátku současného volebního období bylo vybudováno dětské hřiště u křižovatky ulic Sušilova a Nerudova, následovala hřiště v Bedřichovicích a na ulici Švehlově. Součástí projektu Regenerace panel. sídliště Brněnská bylo též upraveno dětské hřiště a hřiště pro další sportovní volnočasové aktivity. Naším záměrem byly též úpravy dvou hřišť na Brněnské ulici staré bloky, které byly součástí budování OC Tuřanka (přeřešení lokality). Z úpravy sešlo pro odstoupení investora OC Tuřanka z důvodu problémů s občanskými sdruženími zabývajícími se životním prostředím (i OS Čisté Šlapanice má máslo na hlavě). Péče o vzhled města a kvalitu ovzduší I značně kritický občan musí uznat, že Šlapanice rok od roku vypadají více k světu. Firma Sateso (100% dceřiná společnost města) pravidelně provádí úklid chodníků a komunikací ve vlastnictví města (mnohdy bez náhrady uklízí i krajské komunikace), udržuje zatravněné plochy, provádí prořez stromů. Věnuje se údržbě městského parku a výsadbě nových stromů, např. na ul. Nádražní (běžte se ale podívat, jak dokáží stromky poničit vandalové), v parčíku u RA, v areálu ZŠ a jinde po Šlapanicích. Vzhledem ke stoupajícím nárokům města na činnost Satesa v oblasti technických a zahradních služeb (TZS), zvolilo Sateso cestu postupné náhrady ruční práce zakupováním a nasazováním mechanizace (čistící stroj Boschung, vozidlo Magma s kontejnery, sekací a mulčovací stroj, drtič větví, kultivátor apod.). Pro nasazení techniky Sateso v předstihu plochy připravuje návozem a úpravou ornice a případně setím trávy. Občané si často stěžují (většinou právem) na zápach, který se vine Šlapanicemi. Povětšinou je způsoben živočišnou a zemědělskou činností společnosti Bonagro, často je cítit i cihelna Tondach. Prvotní jednání a Bonagrem vedla k omezení rozvážky hnoje a kejdy alespoň po dobu Šlapanických slavností, v poslední době město s Bonagrem jedná o odstranění zápachu z kejdy z živočišné výroby (bude uzavřená manipulace) a též změna hnojení polí nezapáchajícími substráty. S firmou Tondach je jednáno (na dobré cestě) o navýšení výšky komína až na mezní hodnotu povolenou letovým provozem. Nasazení informačních technologií (IT, případně ICT) Město Šlapanice převzalo povinnosti obce s rozšířenou působností v roce S rozšířenou činností výrazně narostl jak počet pracovníků MěÚ (z cca 50 na cca 180, dnes cca 145), tak i rozsah nutného technického zabezpečení. Informační infrastruktura, se kterou stojí a padá činnost úřadu, byla budována živelně a bez promyšleného záměru. Přirozeným 3

4 vyústěním tohoto nákladného, ale nekoncepčního mnohaletého vývoje, bylo dosažení stavu technologické zaostalosti bránící efektivní práci, navíc s vysokým rizikem dílčího či celkového zhroucení. Proto jsme vypracovali Koncepci ICT pro období , kterou rada města Šlapanice schválila Cílovým stavem bylo odstranění nestability počítačové sítě, zvýšení bezpečnosti, sjednocení údajové základny a zlepšení kvality poskytovaných informací. Jen pro ilustraci, např. stav závazků a pohledávek města byl ještě v roce 2007 přibližně znám 1x za čtyři měsíce, přesně pak 1x ročně. Nedostatek kvalitních a spolehlivých informací měl samozřejmě vliv i na hospodaření města. Koalice nechala jednak rekonstruovat počítačovou síť (kabeláž, aktivní prvky) a jednak nahradit původní účetní systém Gordic ekonomickým systémem Microsoft Dynamics NAV (prováděla firma Allium, s.r.o.). Jak se posléze ukázalo, v souvislosti se zaváděním nového informačního systému bylo třeba vyčistit celou řadu starých nepořádků (závazky, pohledávky a majetek vůbec), nově definovat základní struktury (číselníky, dokumenty, záznamy), stanovit konkrétní zodpovědnosti pracovníků a přenastavit procesy (oběh účetních dokladů apod.). Při zpětném hodnocení byl rozsah těchto souvisejících prací podstatně vyšší než vlastní zavedení informačního systému. Cílového stavu se zatím podařilo dosáhnout pouze částečně. Hlavním důvodem byl nedostatek finančních prostředků. Dotace, které stát slíbil poskytnout, mají zpoždění a dotační tituly, které měly být vypsány již v roce 2007, byly vypsány až v roce Úplné splnění stanovených cílů se tak přesouvá do dalšího volebního období. Podpora neziskovým organizacím města, kultura Město každoročně podporuje aktivity sportovních a společenských organizací ve městě (celkem pravidelně město dostává žádosti od cca 30 subjektů). Nejedná se jednotlivě o nijak závratné částky, které však v součtu šplhají téměř k jednomu milionu korun ročně. Organizace peníze převážně věnují na pořádání svých akcí a z velké části tak vlastně na oplátku pomáhají městu naplňovat potřeby sportovního a společenského vyžití občanů (např.: akce Letní karneval s průvodem a Pivní slavnosti). Město nezůstává stranou, a tak koalice plní svůj cíl uspořádat alespoň jednu kulturně-společenskou akci měsíčně. Tradičně největší událostí jsou Šlapanické slavnosti, velké pozornosti veřejnosti se těší také plesy pořádané městem (nasadili jsme vysoko laťku a jsme plni naděje, že další vedení města ji posune ještě výše). Dopravní situace Komise dopravní při Radě města Šlapanice dává podněty k řešení dopravní situace ve městě. Již dříve byl vypracován projekt pro ul. Čechovu, ze kterého se realizoval pouze záliv pro parkování aut v horní části ulice. Je vypracována studie parkování a dopravy ulice Nádražní a bude předložena jak do komisí, tak občanům k oponentuře. Město se také vyjadřovalo k záměru CTP změna rozsahu zóny lehké výroby a služeb, kdy prosazuje obchvat Šlapanic z Kobylnické ulice přes uvedenou zónu na Řípskou a také se kladně vyjádřilo k obchvatu Slatiny. Schváleno s investorem Obchodního centra Tuřanka bylo řešení napojení OC Tuřanka na ulici Brněnskou, které současně umožní plynulejší dopravu do i ze Šlapanic s ohledem na zastávky MHD. Odstoupením investora OC nebude ani OC, ani řešení ulice Brněnské. Cyklotrasa Budování cyklotrasy mezi Šlapanicemi a Bedřichovicemi se pomalu stává evergreenem několika volebních období. Jak se pokročilo v tomto? Koalice nechala vypracovat projekt cyklostezky na úrovni žádosti o dotaci. Projekt přesně ukazuje na místa, která bude nutné řešit s vlastníky pozemků. Některé kupní smlouvy jsou ke schválení, z nichž nejpodstatnější je s Povodím Moravy, kdy město koupí získá přibližně třetinu délky trasy v části Padělky. Kulturní dům (KD) Bedřichovice Spolu s plynofikací Bedřichovic (více na jiném místě) proběhla i náhrada kotle a rekonstrukce topení KD. Objekt se začal více využívat pro různé kulturně-společenské akce (divadla, bedřichovické hody, akce hasičů a to i z Podolí, svatby). Po vypracování studie rekonstrukce KD je v zadání zpracování projektové dokumentace. Zapojení občanů při zasedání zastupitelstva města (ZM) Změnu Jednacího řádu ZM ve prospěch diskuze občanů k jednotlivým projednávaným bodům měla ve svém volebním programu snad pouze ODS. K naplnění došlo až v posledním volebním roce, kdy katalyzátorem byl oprávněný požadavek občanů na změnu jednacího řádu. Které části volebního programu se nepodařilo naplnit? velký dluh šlapanickým občanům je nevyužití koupaliště. Jinými slovy: nenašli jsme způsob, jak spojit finance města 4

5 a vlastníka koupaliště k dobudování a provozu koupaliště ve prospěch veřejnosti další naší snahou bylo zřízení Domova důchodců (DD), případně s veřejnou vývařovnou pro seniory a sociálně potřebné občany. Očekávali jsme, že tak jak před léty byla dotační výzva na vybudování Domů s pečovatelskou službou, bude obdobná pro DD. Žádná nebyla vypsána a město nemá dostatek prostředků, aby takový projekt financovalo samo kontaminace areálu ICEC Šlapanice a mimoareál. Ani zde se nedaří městu uskutečnit svoje záměry, a sice úplné odstranění kontaminace. Dokonce je třeba říci, že odpovědné instituce se chovají (a rozhodují) proti odstranění kontaminace tak, že neustále prodlužují termíny sanace (poslední rozhodnutí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) je rok 2018, místo původního r.2009). Město připravuje spolu s renomovaným právníkem patřičné kroky k rozporování rozhodnutí ČIŽP. Projekty koalice, které v programu ODS nebyly: Plynofikace Bedřichovic ukončeno Protipovodňová opatření rozpracováno Pavilon B ZŠ (rekonstrukce bazénu a tělocvičny) dokončeno Regenerace panelového sídliště Brněnská - I.etapa dokončeno (bude následovat II.etapa) Veřejné osvětlení na ulicích budované spolu s kabeláží NN elektro dokončeno (budou následovat další ulice) Rekonstrukce kuchyně MŠ Zahrádka dokončeno Navýšení kapacity MŠ (toto volební období o téměř 50 dětí) dokončeno (bude pokračovat další navýšení) Kruhový objezd Bedřichovice rozpracováno Cyklostezka Šlapanice-Bedřichovice rozpracováno Prevence kriminality Kamerový systém dokončeno Zóna lehké výroby a služeb (PZ CTP), změna lokality rozpracováno Rekonstrukce počítačové sítě MěÚ rozpracováno Zpevnění podlah pro archiv MěÚ Opuštěná rozpracováno Rekonstrukce kanalizace Brněnská (úsek Kalvodova-Říčka) rozpracováno Rotomaty pro OD MěÚ Opuštěná dokončeno Rekonstrukce KD Bedřichovice rozpracováno Oprava komunikace Nad Zámkem rozpracováno Účelová komunikace Zemědělská rozpracováno OC Tuřanka zrušeno investorem Nový územní plán města rozpracováno Komunální volby 2010 se pomalu blíží... Do voleb do zastupitelstev měst a obcí 2010 je ve Šlapanicích přihlášeno 9 volebních subjektů. Jsou to (seřazeno abecedně): Čisté Šlapanice, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, Nezávislí 2010, ODS, Sdružení nezávislých kandidátů zdravého rozumu, TOP 09 a Změna pro Šlapanice. Tradiční subjekty, jako jsou ČSSD, KDU, KSČM a ODS, možná i Nezávislí 2010 (pouze přemalovali číslice?) doplňují nové volební subjekty Čisté Šlapanice, Sdružení nezávislých kandidátů zdravého rozumu, TOP 09 a Změna pro Šlapanice. Vyjma TOP 09 se jedná o nezávislé subjekty. Co se od nich dá očekávat? Dají voliči volbou nezávislých subjektů moc do rukou osobám s neznámými zájmy (respektive s jejich vlastními zájmy), většinou bez možnosti kontroly a dlouhodobé zodpovědnosti nezávislé subjekty tady dnes jsou a zítra se po nich slehne zem, mohou naslibovat cokoliv a nic je nenutí to dodržet. Volba nezávislých subjektů je sázkou do neznáma. Nebo zvolí občané názorovou kontinuitu, čitelnou stranu prosazující odpovědnou rozpočtovou politiku, nedotknutelnost vlastnických práv, zásady rovného a poctivého chování, relativně stabilní kandidátku slušných a pracovitých občanů kandidátku ODS, za kterou stojí zástupci ve vládě, parlamentu a senátu? ODS je pevně zakotvenou stranou, ne seskupením dočasným, účelovým a na jedno použití. Pro dokreslení zájmu volených zastupitelů a subjektů o správu věcí veřejných uvádíme níže dvě tabulky. Jen připomínáme, že zastupitelstvo města jedná přibližně jedenkrát za čtvrt roku a ve volebním období se sešlo 24 krát. 5

6 Účast zastupitelů na jednáních zastupitelstva města (ZM) ve volebním období (tříděno sestupně dle % účasti zastupitelů v 21 členném ZM): Pořadí Jméno Subjekt % účasti 21 MUDr. Groch L. Hnutí Mgr. Charvát A. Moudrá volba Žaludová J. Moudrá volba Mgr. Konečný L. Nezávislí Palásek M. Moudrá volba Mgr. Urík P. Hnutí MUDr. Zeman D. Moudrá volba Ing. Horák V. KDU-ČSL Burianová J. ČSSD Ing. Skácelová J. Nezávislí 80 Ostatní zastupitelé měli účast nad 90% a nejlepší 100%. Účast volebních subjektů na jednáních ZM ve volebním období (tříděno vzestupně dle průměru neúčasti na jednoho zastupitele za celé volební období): Pořadí Volební subjekt Celkový počet neúčastí Počet zastupitelů 1 ODS 2 3 0,7 2 KDU-ČSL ,7 3 SZ Šance ČSSD Hnutí ,3 7 Nezávislí ,5 8 Moudrá volba ,7 Průměr neúčasti na jednoho zastupitele Ze dvou výše uvedených tabulek je patrný rozdíl mezi nezávislými volebními subjekty a straníky v silný neprospěch nezávislých. Nabízí se otázky voličům: Jak se kdo podílí na správě věcí veřejných? Kdo skutečně zastupuje zájmy občanů? Budete opět volit nespolehlivé kandidáty a volební subjekty? Pozvání na Burčák Místní sdružení ODS pro Vás připravilo předvolební a dnes již tradiční každoroční akci Burčákové odpoledne. Akce se koná v sobotu 9. října 2010 od 15. do 18. hodin v parku před sokolovnou. Koná se za každého počasí, vstup volný, další občerstvení je zajištěno. Bližší informace o dění ve městě očima zastupitelů za ODS a v samotné ODS se dozvíte na 6

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle:

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle: fiíjen 2006 10 Komunální volby 20. 21. 10. 2006 Vážení čtenáři HRÁDECKA, říjnové vydání je posledním před komunálními volbami, které se uskuteční 20. 21. října 2006. V tomto čísle proto najdete nejenom

Více

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL Společnost OEZ otevřela 2.3.2011 novou výrobní halu, čímž vzniklo 180 nových pracovních míst... Řemeslnická sobota v Letohradě

Více

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000.

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 1 K R O N I K A Moravský Krumlov Okres Znojmo Rok 2009 Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 2 Poezie živlů v Moravském Krumlově V rámci zpracované Marketingové

Více

2009 DUBEN. Z obsahu: www.otevreneuvaly.cz. Zeleň viděná očima odborníka str. 17

2009 DUBEN. Z obsahu: www.otevreneuvaly.cz. Zeleň viděná očima odborníka str. 17 2009 DUBEN Z obsahu: Projekt Hostín schválen v plném rozsahu vydělají na tom Úvaly? str. 2 Rozhovor s Ivanem Černým str. 3 Strukturální fondy EU a Úvaly str. 8 Projekt ozelenění Slovan str. 10 Místo, kde

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

ZPRAVODAJ. Královnou sportovců je Eva Samková

ZPRAVODAJ. Královnou sportovců je Eva Samková LIBERECKY` II. 2015 ZPRAVODAJ Noviny pro občany města Liberce Královnou sportovců je Eva Samková Snowboardistka Eva Samková po svém loňském zlatém triumfu na olympijských hrách v Soči zaslouženě ovládla

Více

Strategický plán rozvoje obce Větrušice

Strategický plán rozvoje obce Větrušice Strategický plán rozvoje obce Větrušice Strategický plán rozvoje obce Větrušice KONCEPCE Podlouhlá fotka na období 2015 2020 Fotky Obecní úřad Větrušice Vltavská 14 250 67 Větrušice Obsah : 1. Úvod Schváleno

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

K O N C E P C E V Ý V O J E

K O N C E P C E V Ý V O J E K O N C E P C E V Ý V O J E Městské části Brno Nový Lískovec sdružení Občané Novému Lískovci Má li být člověk svobodným, musí mít svobodný svůj život i svůj domov Jan Amos Komenský Úvodní slovo Každý občan

Více

Zodpovědné hospodaření města

Zodpovědné hospodaření města VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY březen / 2013 Hlavní téma: Zodpovědné hospodaření města Zastupitelé rozdělili více než 30 milionů z přebytku rozpočtu Slovo úvodem David Michalička zastupitel města

Více

59. KLICPERÙV CHLUMEC 2006 ZAÈÍNÁ MISTROVSTVÍ ÈR 2006 V REININGU ZÁ ITKY Z RYBÁØSKÉHO TÁBORA DDM

59. KLICPERÙV CHLUMEC 2006 ZAÈÍNÁ MISTROVSTVÍ ÈR 2006 V REININGU ZÁ ITKY Z RYBÁØSKÉHO TÁBORA DDM 59. KLICPERÙV CHLUMEC 2006 ZAÈÍNÁ MISTROVSTVÍ ÈR 2006 V REININGU ZÁ ITKY Z RYBÁØSKÉHO TÁBORA DDM INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU ZÁVODY MOPEDŮ SE KONALY V NOVÉ PODOBĚ XXV. ROČNÍK CHLUMECKÉHO VOLEJBALOVÉHO LÉTA

Více

Arcibiskup v Nymburce

Arcibiskup v Nymburce číslo 7/2010 / ŘÍJEN Arcibiskup v Nymburce Ve středu 15. září uvítal starosta Nymburka Ladislav Kutík vzácnou návštěvu, arcibiskupa Dominika Duku. Český primas přijel projednat konání koncertů hudebního

Více

PRO PRAHU 9. Konkrétní závazky. Měníme Prahu 9 na dobrou adresu DEVÍTKA V PROMĚNÁCH

PRO PRAHU 9. Konkrétní závazky. Měníme Prahu 9 na dobrou adresu DEVÍTKA V PROMĚNÁCH V PROMĚNÁCH Konkrétní závazky PRO PRAHU 9 Rozšíříme Park Přátelství Nová parkovací místa Nová místa v mateřských školách Měníme Prahu 9 na dobrou adresu Volby do Zastupitelstva Městské části Praha 9 10.

Více

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim Ročník XVII. číslo 3 Úterý 31. března 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Roubenky z Jílovecké ulice ustoupí průtahu městem... 4 Program Týdne pro Zemi v Semilech... 6

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) u cena 10 Kč číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz REVITALIZACE CENTRA OBCE Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) Revitalizace (strana 6) ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ

Více

PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II

PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice II PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II prosinec 2010 PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II str. 1 I. ÚVOD Program rozvoje MO Pardubice II je v pořadí již čtvrtou

Více

Z RCA DLO STAVBA BYDLENÍ ZAHRADA

Z RCA DLO STAVBA BYDLENÍ ZAHRADA Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Z RCA DLO ˇ 23. brezna 2007 Ročník VI. Číslo 6 VÝKUP BOŘIL BAREVNÝCH KOVŮ ŽELEZA PAPÍRU KŮŽÍ EL. A TEL. KABELŮ PROVOZNÍ DOBA: po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-12,

Více

SLOUPEK STAROSTY. Ročník 2010 Číslo 3

SLOUPEK STAROSTY. Ročník 2010 Číslo 3 Ročník 2010 Číslo 3 SLOUPEK STAROSTY Vážení spoluobčané, Dostává se k Vám letošní třetí číslo našeho periodika, jeho vydání zakončuje funkční období zastupitelstva obce a nabízí Vám i určité shrnutí uplynulých

Více

Prezident Klaus přijel zahájit školní rok do Litomyšle

Prezident Klaus přijel zahájit školní rok do Litomyšle Zpravodaj Města Litomyšle 5. října 2010 Ročník XX. 10 Litomyšlský zámek boduje v návštěvnosti Na litomyšlském zámku mají důvod k oslavě. Ze statistiky návštěvnosti totiž vyplynulo, že je jediným objektem

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší!

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY září / 2013 Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! Slovo úvodem Michal Mrázek radní pro zdravotní a sociální péči Po horkém

Více

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek 2010 My děti, učitelé a zaměstnanci školy Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří do naší krásně opravené školy. Škola bude otevřena pro všechny ve čtvrtek 7. 10. 2010 od 8.00 do 19.00 hodin. Přijďte

Více

duben 2010 9içHQt VSROXREĀDQp

duben 2010 9içHQt VSROXREĀDQp do rukou se vám opětovně dostává Občasník Sdružení pro Letohradsko, ve kterém se snažíme zhodnotit uplynulé období od komunálních voleb v roce 2006. Je to připomínka uplynulých téměř 4 let, připomínka

Více

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2010 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 122 tiskových stran. 2 Statistické údaje o obci v roce 2010 Podle informace z webu ministerstva vnitra ke dni

Více

měsíčník Roztok a Žalova 11/2014

měsíčník Roztok a Žalova 11/2014 11/2014 Ustavující zasedání nového zastupitelstva (str. 3) Jak jsme volili v Roztokách (str. 10) Linka č. 359: problém nebo výhra? (str. 17) Společné zpívání u vánočního stromu (str. 20) V Roztokách se

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

SeFoKl se představil v archivu

SeFoKl se představil v archivu Ročník XVI. číslo 2 Pátek 29. února 2008 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 10 Kč Co najdete v tomto čísle SN: Z jednání rady města... 3 Velikonoční koncert Kruhu přátel hudby... 15 Za tajemstvím

Více

Informační měsíčník občanů Semilska

Informační měsíčník občanů Semilska Ročník XIII. číslo 11 (169) Středa 30. listopadu 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V PÁTEK 30. PROSINCE Upozornění: Vzhledem k vánočním svátkům je uzávěrka čísla už

Více

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice Téma: Doprava a opravy silnic Jedna z největších kapitol krajského rozpočtu. Připravili jsme mapu s vyznačenými opravami silnic a mostů. Výsledek oprav uvidíte ve fotoseriálu. strany 4 a 8 Zdravotnictví

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více