Wonderware Historian 10.0 Příklady architektur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Wonderware Historian 10.0 Příklady architektur"

Transkript

1 10.0 Příklady architektur Jiří Nikl Pantek (CS) s.r.o.

2 Strana 2 Obsah Komponenty architektur s produktem Společné zásady pro všechny architektury Licenční pravidla Příklad 1: Příklad 2: Příklad 3: Příklad 4: Příklad 5: Příklad 6: Příklad 7: Příklad 8: Rozšíření aplikací InTouch o Služby Remote IDAS v režimu Failover v kombinaci se záložním em Služba Remote IDAS v režimu Store & Forward pro zajištění dostupnosti dat v prostředí nestabilních sítí Sběr a ukládání dat v geograficky rozsáhlých distribuovaných aplikacích SCADA (Geo-SCADA) Fyzické oddělení podnikové a výrobně technologické sítě Sběr a ukládání dat z různých typů řídicích systémů Komplexní tok informací od senzorů až do sítě Internet Replikace dat mezi databázemi (vícevrstvá architektura) Upozornění: Níže uvedené příklady architektur produktu nejsou závazné a lze je kombinovat nebo upravovat. Byly vytvořeny pouze jako inspirativní ukázky různých možností. Poznámka: Podrobnější informace o vícevrstvé architektuře a možnostech replikací dat (novinka verze 10.0) jsou k dispozici v samostatném dokumentu: 10.0 & 10.0 Co je nového. Příklady architektur s využitím vícevrstvé architektury nové verze 10.0, včetně zásad licencování, jsou k dispozici v samostatném dokumentu: 10.0 Příklady vícevrstvých architektur.

3 Strana 3 Komponenty architektur s produktem Produkt je výkonná historizační databáze ( ) doplněná o výrobní informační portál ( Information Server). je relační databáze pracující v reálném čase pro použití v průmyslových výrobních a technologických podnicích. Spojuje v sobě otevřenost a flexibilitu relační databáze s rychlostí a datovými kompresemi vyžadovanými aplikacemi pracujícími v reálném čase. Základem produktu je databáze Microsoft SQL Server (vždy součástí dodávky produktu ) rozšířená firmou o specifické nadstavby a optimalizace. Poznámka: Tento dokument je zaměřen na produkt. Podrobnější informace o informačním portálu Information Server jsou k dispozici v samostatných materiálech. 1. Sběr procesních dat 1.1 Sběr procesních dat v reálném čase Základním softwarovým prostředkem pro načítání dat z řídicích systémů v reálném čase jsou komunikační programy od firmy, případně od nezávislých dodavatelů, které podporují komunikační standardy SuiteLink nebo OPC typicky y, DA Servery nebo OPC Servery (v architekturách jsou dále tyto komunikační servery označovány jako y). Data mohou také poskytovat i aplikace InTouch, InControl, příp. i jiné vizualizační SCADA/HMI systémy od dalších dodavatelů (WinCC, RSView aj). Automatizovaný sběr dat z výše uvedených komunikačních programů a přenos hodnot do ukládacího subsystému databáze zajišťuje služba Industrial Data Acquisition Service (IDAS). V základní konfiguraci je služba IDAS provozována na stejném počítači jako databáze. Při návrhu rozsáhlejších distribuovaných řešení mohou být jednotlivé služby IDAS instalovány na jednotlivé uzly v technologické počítačové síti. V takovém případě hovoříme o distribuovaném sběru dat realizovaném prostřednictvím služeb Remote IDAS. U architektur založených na systémech System Platform představují primární real-time datové zdroje jednotlivé síťové uzly s funkčností AOS (Automation Object Server). Každý uzel AOS vykonává příslušnou část automatizačních objektů nasazeného projektu a u navolených atributů zasílá ( pushuje ) jejich hodnoty do databáze. Možnosti a příklady nasazení databáze ve spojení s System Platform jsou podrobně popsány v samostatném dokumentu System Platform Příklady architektur Sběr procesních dat mimo reálný čas V případě, kdy není možné s datovým zdrojem komunikovat v reálném čase (z pohledu historizační databáze se jedná o data opožděná o více jak 30 sekund proti aktuálnímu času serveru), hovoříme o archivaci tzv. pozdních, případně starých dat. Kategorií pozdní data označujeme chronologicky časově řazená data, která ale nesplňují podmínku realtime časového okna. Jedná se např. o data ze stanic RTU, získávaná dávkově pomocí radiového spojení a zasílaná na historizační server speciálními I/O servery. Naproti tomu data, která nesplňují podmínku real-time časového okna a jejich časové značky nejsou chronologicky řazeny, řadíme do kategorie starých dat. Do této kategorie spadají např. výsledky laboratorních výpočtů nebo měření, které je potřeba ukládat zpětně do databáze. Sběr pozdních dat lze realizovat automatizovaně službami IDAS/Remote IDAS a při dodržení stanovených zásad i libovolným uzlem s funkčností AOS. Sběr starých dat standardně automatizovaný není a jejich vložení do databáze lze realizovat následujícími způsoby: Vložením hodnot z prostředí libovolné SQL klientské aplikace za pomoci příkazů jazyka SQL (Insert a Update). Těmito aplikacemi mohou být např. InTouch, Microsoft Access, Microsoft Excel nebo libovolná klientská aplikace s přístupem k databázi Microsoft SQL Server. Vložení hodnot cestou výkonných importních mechanismů (import dat z textových souborů). Vložením hodnot s využitím programového rozhraní poskytovaného SDK Toolkit (např. na míru vyvinutou aplikací nebo ze skriptů jednotlivých automatizačních objektů AOS).

4 Strana 4 2. Podpora vysoké dostupnosti Vysokou dostupnost dat a ochranu proti ztrátě informací zajišťují u databáze interní mechanismy dostupné na úrovni služeb Remote IDAS nebo AOS, které lze vhodně podpořit záložními y. Při návrhu robustních distribuovaných aplikací je vhodné jednotlivé softwarové prostředky navzájem kombinovat a příp. vhodně doplňovat prostředky hardwarovými (fault-tolerant systémy). 2.1 Možnosti služby sběru dat Remote IDAS pro zajištění vysoké dostupnosti dat Režim Failover Možnost definice záložní služby Remote IDAS provozované na libovolném uzlu v počítačové síti (viz Příklad 2), na kterou se systém automaticky přepojí při selhání uzlu s hlavní službou Remote IDAS. Režim Store & Forward Velmi výkonný režim, který v případě výpadku spojení mezi vzdáleným uzlem s Remote IDAS a databází zajistí místní ukládání dat a po obnovení komunikace jejich automatizované dohrání do databáze (viz Příklad 3). Poznámka: Oba režimy pro zajištění vysoké dostupnosti dat nelze navzájem kombinovat, tzn. že služba Remote IDAS v režimu Failover nemůže paralelně využívat i mechanismus Store & Forward (a obráceně). 2.2 Možnosti AOS pro zajištění vysoké dostupnosti dat Každý uzel s AOS disponuje vestavěným mechanismem Store & Forward (zajistí ukládání dat na místní disk v případě ztráty spojení s databází a jejich pozdější automatické dohrání do historizační databáze), ale i mechanismem Failover (zajišťuje automatické přesunutí veškeré činnosti na redundantní, tj. záložní uzel AOS v případě výpadku hlavního uzlu AOS). Na rozdíl od konfiguračních možností služeb Remote IDAS umožňuje konfigurace AOS kombinovat oba vestavěné mechanismy. 2.3 Záložní Zajištění kontinuálního toku dat do systému umožňuje konfigurace záložních komunikačních ů, na které se systém v případě výpadku hlavního komunikačního zdroje automaticky přesměruje. Poznámka: Záložní y lze využít jak u architektur využívajících služeb IDAS/Remote IDAS, tak u architektur na bázi System Platform. 2.4 Fault-tolerant systémy V případě požadavku uživatele na nepřetržitou HW dostupnost počítače s databází je možné použít speciální hardware pro zajištění vysoké dostupnosti (99,999%) označovaný jako fault-tolerant systém (testován a oficiálně podporován je server ftserver firmy Stratus). 3. Klientské aplikace analýza uložených dat Díky revoluční otevřenosti databáze je přístup k výrobním datům a jejich analýza možná ze široké škály aplikací. 3.1 Sada klientských aplikací (dřívejší název ActiveFactory) speciálně vytvořená firmou pro rychlou a pohodlnou analýzu dat z historizační databáze. Trend pro grafickou analýzu aktuálních i historických dat nebo událostí formou časového trendu. Query pro snadnou interaktivní tvorbu jednoduchých i složitých SQL příkazů. Report doplněk pro analýzy dat v prostředí textového editoru Microsoft Word XP/2003/2007. Workbook doplněk pro analýzy dat v prostředí tabulkového kalkulátoru Microsoft Excel XP/2003/2007.

5 Strana 5.NET komponenty a ovládací prvky ActiveX sada komponent a prvků umožňující snadnou tvorbu vlastních klientských aplikací (vložení do aplikací s funkčností.net či ActiveX kontejneru - např. IDE, InTouch, Microsoft Visual Studio aj.). Jedním z těchto prvků je např. ovládací prvek aahistclienttrend, který nabízí stejnou funkčnost jako aplikace Trend. 3.2 InTouch (případně Read-only) Vizualizační SCADA/HMI aplikace InTouch nebo Read-only poskytují pro zobrazení i případnou analýzu dat uložených v databázi následující možnosti: Standardní objekty historických trendů; v jednom objektu lze kombinovat zobrazení historie z databáze i ze souborů vytvářených aplikacemi InTouch (soubory *.lgh, *.idx). Archestra symbol TrendClient SQL Access for InTouch rozšiřující modul pro získávání a modifikaci dat přes rozhraní ODBC/OLE DB Programový přístup s využitím Microsoft.NET Framework, technologie OLE Automation nebo SDK Toolkit (ve skriptech). ActiveX prvky nebo.net komponenty z produktu (viz výše). Vlastní ovládací ActiveX prvky a.net komponenty pro analýzy a zpracování dat. Poznámka: Read-only je produkt poskytující za nižší cenu stejné vizuální grafické možnosti jako bežné aplikace, avšak bez možnosti přímých zásahů do technologických procesů (zákaz zápisu do I/O, zákaz potvrzování alarmů). 3.3 Information Server Webový informační portál, který poskytuje pohled na komplexní výrobní informace a možnost analýzy výrobních dat v prostředí běžného Internetového prohlížeče. Information Server umožňuje klientům přístup k historickým datům z databáze, k aktuálním i historickým alarmům aplikací InTouch; ale i k živým datům aplikací InTouch a datům I/O a OPC Serverů. Poznámka: Licence portálu Information Server je součástí každé licence produktu edice Standard a Enterprise. 3.4 QI Analyst Softwarový produkt pro rozsáhlé statistické zpracování dat v reálném čase, případně z dat uložených v databázi. 3.5 Microsoft Office Data z databáze je možné prezentovat či analyzovat standardními aplikacemi kancelářského balíku Microsoft Office (MS Word, Excel, Access). 3.6 Crystal Reports Profesionální nástroj od firmy SAP Business Objects pro návrh reportů. Umožňuje vytvářet flexibilní, obsahově bohaté reporty, které lze integrovat do webových nebo klasických aplikací. 3.7 Microsoft SQL Server Reporting Services Kompletní otevřená serverová platforma pro vytváření, správu a doručování reportů (ať už tradičních papírověorientovaných sestav či interaktivních webově-orientovaných) pro oblast podpory Business Intelligence a Datawarehousing. 3.8 Vlastní (zákaznické) klientské aplikace Pro přístup k databázi Microsoft SQL Server (tedy i k databázi ) poskytuje firma Microsoft sadu technologií datového přístupu (ODBC, ADO.NET, OLE DB). Tyto technologie lze snadno využít ve Windows Forms nebo webových aplikacích vytvořených na míru pomocí běžných programovacích nástrojů (C#,.NET VB, Visual C++, Delphi aj.). Specifické zákaznické požadavky je možné řešit i s použitím SDK Toolkit vývojářského nástroje od firmy.

6 Strana 6 Společné zásady pro všechny architektury by neměl být instalován na počítači, na kterém je provozována jiná serverová aplikace jako např. Active Directory ve Windows Server 2003/2008, poštovní server Microsoft Exchange, internetové služby Internet Information Services aj. Pokud je to možné, neinstalujte na počítač s instalovaným produktem žádnou jinou aplikaci s výjimkou ů. Počítač by neměl být využíván jako pracovní stanice pro běh dalších aplikací (např. ovládání technologických procesů z aplikace InTouch aj.). Pro zvýšení bezpečnosti a snazší správu uživatelských oprávnění je doporučeno využívat doménový systém přihlašování uživatelů k databázi. Doménový server není v uvedených architekturách zakreslen, nicméně v rámci rozsáhlejších sítí se předpokládá jeho použití. V případě použití technologie OPC je doporučeno instalovat a provozovat FactorySuite Gateway (viz dále) na témže počítači jako komunikační OPC Server. Pro automatickou konfiguraci databáze lze využít databáze aplikací InTouch vytvořených ve verzi InTouch 6.0b a vyšší. U veškerých datových zdrojů (počítačů), které poskytují data do databáze v reálném čase je nezbytné zajistit časovou synchronizaci! Licenční pravidla je možné zakoupit jako samostatný produkt nebo jako součást kombinace produktů v serverové platformě System Platform (zahrnuje Application Server,, Information Server a komunikační DAServery nebo I/O servery). Jako samostatný produkt je k dispozici ve třech edicích v následujících velikostech podle počtu ukládaných proměnných: Edice Express pro 100 a 500 proměnných Edice Standard pro 500, 5 000, , , , a proměnných Edice Enterprise pro 5 000, , , , a proměnných Škálování produktu podle počtu proměnných se liší u databáze jako součásti produktu System Platform. V tomto případě jsou velikosti databáze 100, 250, 1 000, 5 000, , , , a proměnných. Express Express poskytuje cenově dostupné řešení pro realizace menších aplikací (např. náhrada běžné historie ukládané aplikací InTouch) nebo pilotních projektů, které jsou typicky v pozdější fázi povýšeny na plnohodnotné řešení s databází Standard nebo Enterprise. Edici Express je možné provozovat pouze na běžných kancelářských operačních systémech, jako jsou Windows XP, Windows Vista nebo Windows 7. Edice Express se navíc vyznačuje následujícím omezením funkčnosti: Edici lze provozovat na počítači s jedním fyzickým procesorem (CPU). Edice neumožňuje modifikaci a vkládání starších historických dat s výjimkou importu historie z aplikací InTouch. Edici nelze využít v kombinaci s distribuovaným sběrem dat pomocí služeb Remote IDAS. Edice neumožňuje ukládat data replikovaná z jiných databází.

7 Strana 7 Standard Standard plně pokrývá rozsah běžné funkcionality požadované uživateli. S ohledem na velký rozsah škálovatelnosti proměnných (od 500 až do ) představuje tato edice ideální volbu pro podniky všech velikostí. Edici Standard lze provozovat na serverových i neserverových operačních systémech typu Standard i Enterprise (typicky Windows Server 2008 nebo Windows Server 2003). Omezení funkčnosti této edice spočívá ve využití maximálně dvou fyzických procesorových jednotek (CPU) a nemožnosti ukládat data replikovaná z jiných serverů. Enterprise Enterprise představuje robustní řešení pro rozsáhlé distribuované systémy, které mají zajistit správu a analýzy procesních dat pro kritické podnikové aplikace. Edici Enterprise lze provozovat na libovolném serverovém systému a na rozdíl od edicí Express a Standard umožňuje ukládání dat replikovaných z jiných databází. Vzorové případy nasazení a licencování tzv. vícevrstvé architektury u produktu je vysvětleno v samostatném dokumentu 10.0 Příklady vícevrstvých architektur. Licence produktu zahrnuje: 1 x licence příslušné edice pro uvedený počet proměnných 1 x licence pro Microsoft SQL Server 2005/2008 Standard pro provoz na témže počítači jako 1 x licence Information Server (platí pro edice Standard a Enterprise) ArchestrA System Management Console nástroj pro správu a konfiguraci databáze (možno použít i na jiných počítačích pro vzdálenou správu systému) 1 x licence pro službu zajišťující sběr dat (IDAS) provozovanou na témže počítači. Při požadavku na zajištění vyšší ochrany dat lze pro databázi Standard a Enterprise lze objednat IDAS i pro další počítače (Remote IDAS viz bod č. 2 dále) 1 x licence pro provozování I/O a DAServerů na témže počítači 1 x licence pro administraci systému a přístup klientských aplikací na témže počítači (viz bod č. 4 dále) Poznámka: Pro zajištění vzdálené správy databáze lze nástroj Archestra System Management Console instalovat bezplatně na libovolných počítačích v síti. V takovém případě je potřebné pro dané uzly zakoupit klientské přístupové licence viz dále. 2. Remote IDAS Pro každou službu vzdáleného sběru dat Remote IDAS (služba IDAS je provozována na jiném počítači, než na kterém je instalován produkt ) je potřeba zakoupit samostatnou licenci Remote IDAS. Poznámka: Součástí licence pro Remote IDAS je vždy i licence pro provoz ů a DAServerů na témže počítači. 3. FactorySuite Gateway Pro zajištění komunikace s OPC Servery je třeba instalovat na každý počítač s OPC Serverem také komunikační modul FactorySuite Gateway (náhrada dřívějšího produktu OPCLink). Tato aplikace je pro spolupráci s produkty poskytována ZDARMA. 4. Klientské přístupové licence CAL Pro každého klienta z lokální počítačové sítě nebo ze sítě Internet/intranet, který přistupuje z jakýchkoliv aplikací (nejen od firmy ) k datům uloženým v databázích serverů (, Alarmový server pro InTouch / Application Server, InBatch Server) musí být zakoupena klientská přístupová licence CAL.

8 Strana 8 V souladu s licenčními pravidly firmy Microsoft jsou k dispozici následující režimy licencování: Basic CAL (případně Enterprise CAL) Klientská přístupová licence Basic CAL může být určena buď pro jedno konkrétní klientské zařízení (počítač, Tablet PC apod.), které bude postupně využíváno různými uživateli nebo pro jednoho konkrétního uživatele, který bude moci postupně využívat libovolná zařízení. Konkrétní zařízení nebo konkrétní uživatel může přistupovat kdykoliv k datům uloženým v kterékoliv databázi serverů. Basic CAL Per Processor (případně Enterprise CAL Per Processor) V tomto režimu je klientská přístupová licence určena pro jeden konkrétní serverový počítač, na kterém je provozován jakýkoliv Server (y). Objednáno musí být tolik kusů položky Per Processor, kolika fyzickými procesory (CPU) je tento počítač vybaven. Přístup k tomuto konkrétnímu serveru je pak umožněn neomezenému počtu klientů. Tento režim je vhodný především u následujících typů architektur: Pokud k databázi bude přistupovat velký počet klientských zařízení nebo uživatelů. Jestliže je serverový počítač vybaven jedním procesorem a počet klientů je větší než 23, je licenční režim Per Processor cenově výhodnější než licencování ). Pokud data z databáze analyzují tzv. anonymní uživatelé z prostředí sítě Internet/intranet, a to formou dynamických dotazů zasílaných na databázi prostřednictvím webového serveru. Při tomto způsobu přístupu k datům není možné přesně určit konkrétní počítače, které budou k databázi přistupovat a proto je nutné použít licenční režim Per Processor. Poznámka: Klientské přístupové licence Enterprise CAL / Enterprise CAL Per Processor je třeba zakoupit pro všechny klienty přistupující k datům databáze (edice Standard nebo Enterprise), pokud bude provozován na databázovém serveru Microsoft SQL Server typu Enterprise. Ve standardním případě provozu edice Enterprise na běžném serveru Microsoft SQL Server (tj. není použit Microsoft SQL Server typu Enterprise) stačí základní klientské přístupové licence Basic CAL / Basic CAL Per Processor. 5. Klientské přístupové licence Information Server Client Různé typy a režimy klientských přístupových licencí Information Server Client (WIS Client viz příklady architektur č. 7 a 8) pro přístup uživatelů na portál Information Server jsou podrobně popsány v samostatném dokumentu Information Server Příklady architektur.

9 Strana 9 Příklad 1: Rozšíření aplikací InTouch o Jednoduché rozšíření stávající nebo nové architektury s vizualizačními aplikacemi InTouch o historizační databázi. Sběr procesních dat zajišťuje služba IDAS, která je instalována na stejném uzlu jako. Jako hlavní datový zdroj je využíván (nebo OPC Server), který běží na stejném uzlu jako aplikace InTouch, tj. na jiném uzlu, než je databáze. Tento komunikační poskytuje data jak aplikaci InTouch (na stejném nebo jiných uzlech sítě), tak databázi (na jiném uzlu sítě). S ohledem na možné zvýšené zatížení procesní LAN daty ukládanými do databáze je tato architektura vhodná pro menší a střední aplikace (v závislosti na použitém protokolu, počtu proměnných, počtu klientských počítačů, počtu ů, intenzitě komunikace aj.). Variantně (nebo navíc) může sběr procesních dat zajišťovat komunikační instalovaný lokálně na stejném počítači jako, který v této variantě samozřejmě vyžaduje propojení na síť s PLC. V případě komunikačních serverů provozovaných na obou počítačích je lze využívat i pro vzájemné zálohování (viz Příklad 2). Jedná se o architekturu menšího rozsahu, u které se předpokládá použití klientských aplikací na menším počtu konkrétních uživatelských počítačů. Z tohoto důvodu je pro přístup k databázi vhodné zvolit klientské přístupové licence Basic CAL. Microsoft Office Pro každé klientské PC (nebo OPC Server + FS Gateway) Záložní Poznámka: Pokud se z uzlu, na kterém je instalován, nebude přistupovat k datům v databázi, není pro tento uzel licence potřeba (platí i pro další příklady).

10 Strana 10 Příklad 2: Služby Remote IDAS v režimu Failover v kombinaci se záložním em Architektura, jejímž cílem je minimalizovat ztrátu dat způsobenou možným výpadkem datového koncentrátoru, tj. uzlu s komunikačním em zajišťujícím sběr a posílání dat do databáze. Sběr procesních a technologických dat zajišťuje služba Remote IDAS, která je instalována společně s hlavním I/O Serverem na samostatném uzlu technologické sítě (PC1). Do architektury je začleněna záložní stanice (PC2), na které je instalován stejný shodně nakonfigurovaný software (služba Remote IDAS a ) jako na hlavním komunikačním uzlu PC1. Vyšší dostupnost dat je zajištěna kombinací služeb Remote IDAS v režimu Failover (přesměrování) se záložním komunikačním em. 1. Služba Remote IDAS na hlavním uzlu PC1 je nakonfigurována s podporou režimu Failover. V případě selhání nebo nedostupnosti služby Remote IDAS na uzlu PC1 zajistí databáze automatické spuštění záložní služby Remote IDAS na uzlu PC2 s následným přesměrováním příslušných komunikací na tento počítač. 2. Hlavní na PC1 je nakonfigurován s podporou záložního u na PC2, na který se v případě nedostupnosti u na uzlu PC1 veškerá komunikace automaticky přesměruje. U této architektury se opět předpokládá, že k databázi budou přistupovat konkrétní klientské počítače. Proto jsou u jednotlivých klientských PC použity klientské přístupové licence Basic CAL. Read-only Zákaznická aplikace naprogramovaná v jazyku C# Pro každé klientské PC Remote IDAS Remote IDAS v režimu Failover Záložní Remote IDAS PC1 PC2 Poznámka: Záložní komunikační může být provozován i na jiném uzlu než záložní služba Remote IDAS.

11 Strana 11 Příklad 3: Služba Remote IDAS v režimu Store & Forward pro zajištění dostupnosti dat v prostředí nestabilních sítí Další varianta architektury, která zvyšuje odolnost systému proti ztrátě dat. Tento typ architektury nalezne uplatnění zejména v případech, kdy lze očekávat problémy se stabilitou přenosových cest. Sběr procesních dat v reálném čase zajišťuje služba Remote IDAS, která je instalována společně s komunikačním em na samostatném uzlu v technologické síti. Pro zajištění vysoké dostupnosti dat a odolnosti proti chybám sítě se využívá služba Remote IDAS nastavená do režimu Store & Forward (lokální ukládání dat s následným doplněním dat do historizační databáze). Jedná se o velmi výkonný režim, který v případě výpadku spojení mezi vzdáleným uzlem s Remote IDAS a databází zajistí automatické přepnutí do režimu lokálního ukládání dat a po obnovení komunikace jejich plně automatizované a optimalizované doplnění do databáze. V tomto konkrétním příkladě jsou navíc do systému připojeny další počítače (v části Laboratoř), do kterých se např. vkládají měřená nebo analyzovaná data. Rovněž tato data lze uložit do databáze pomocí importu textových souborů nebo s využitím funkcí SDK Toolkitu. Z pohledu licencování se jedná opět o jednoduchou architekturu, u které je vhodné použít licencování klientského přístupu k databázi typu Basic CAL, které zajistí konkrétním klientským počítačům přístup k datům ukládaným v databázi. Microsoft Office Pro každé klientské PC Remote IDAS Store & Forward LABORATOŘ Microsoft Excel (vytváření textových souborů).net Visual Basic ( SDK Toolkit)

12 Strana 12 Příklad 4: Sběr a ukládání dat v geograficky rozsáhlých distribuovaných aplikacích SCADA (Geo SCADA) V geograficky rozsáhlých distribuovaných systémech SCADA / Geo-SCADA může docházet ke značným prodlevám v datové komunikaci, která ve většině případů vede k nedodržení časového limitu 30 sekund, a tím i ke ztrátě hodnot u sledovaných proměnných (viz kapitola 1.2. Sběr procesních dat mimo reálný čas). Opoždění komunikovaných dat je převážně způsobeno použitou infrastrukturou (propojení jednotlivých lokalit většinou zajišťují rádiové sítě nebo geostacionární družice), eventuálně její složitostí. Pro zpracování dat přicházejících do historizačního systému mimo reálný čas disponuje databáze technologií nazvanou Late data. V následující architektuře zajišťuje sběr dat ze vzdálených lokalit speciální, který prostřednictvím radiového modemu postupně obvolává jednotlivé lokality. Při spojení na danou lokalitu si načte dávku dat a tyto pak průběžné přeposílá do databáze k dalšímu zpracování. Současně s opožděnými daty jsou v tomto příkladě do databáze ukládána i real-time data načítaná z PLC automatů umístěných v lokalitě centrálního dispečinku. V této centrální lokalitě se též nachází počítač pro analýzu dat a reporting, na kterém jsou nainstalovány aplikace s přístupovou licencí Basic CAL. Read-only Read-only Lokalita centrálního dispečinku Pozdní data s podporou Late data Lokalita A Lokalita D Lokalita B Lokalita C

13 Strana 13 Příklad 5: Fyzické oddělení podnikové a výrobně technologické sítě Typická architektura vhodná pro střední a velké aplikace (tisíce až desítky tisíc I/O proměnných) s požadavkem na poskytování procesních dat nejen uživatelům na procesní síti (operátoři, dispečeři aj.), ale i uživatelům na podnikové síti pro analýzy a podporu rozhodování (technologové, supervizoři, střední a vrcholový management) Fyzické oddělení obou sítí je zajištěno jednoduchým nastavením routovatelného protokolu TCP/IP, jenž v dostatečné míře zajistí omezení přístupu uživatelům administrativní sítě podniku do výrobně technologické sítě. I přes tuto restrikci však mají všichni oprávnění klienti podnikové sítě zajištěn přístup k aktuálním nebo historickým datům poskytovaných databází. Komunikaci s řídicími systémy zajišťují vyhrazené počítače, na kterých jsou provozovány služby vzdáleného sběru dat Remote IDAS a y v režimu zálohování komunikace (viz Příklad 2). Navržená architektura předpokládá značné množství náhodných přístupů zejména z aplikací provozovaných na úrovni podnikové sítě (větší množství aplikací kancelářského balíku Microsoft Office, aplikace Historan Client a příp. další specializované / zákaznické aplikace). V tomto případě je tedy pro klientské přístupy k databázi vhodné zvolit licencování typu Basic CAL Per Processor. Microsoft Office Zákaznické aplikace C#,.NET VB, C++, Delphi aj. Podniková síť Per Processor Development Studio (inženýrská stanice) Výrobně technologická síť Remote IDAS Remote IDAS v režimu Failover Záložní Remote IDAS Poznámka: Pokud by byl přece jen pro klientský přístup k databázi zvolen licenční model, není v tomto případě nutné zakoupit licenci pro inženýrskou stanici s vývojářským balíkem Development Studio, který již v sobě tuto licenci zahrnuje.

14 Strana 14 Příklad 6: Sběr a ukládání dat z různých typů řídicích systémů Architektura vhodná pro podniky, kde je provozováno více řídicích systémů od různých výrobců. zde slouží jako centrální archivační databáze, která zajistí archivaci a přístup ke všem požadovaným procesním datům z různých typů klientských aplikací. Procesní data jsou do databáze získávána automaticky prostřednictvím ů se vzdálenými službami Remote IDAS a dále pomocí uživatelského komunikačního serveru naprogramovaného s využitím sady nástrojů SDK Toolkit. Odolnost systému proti ztrátě procesních dat zajišťuje u služeb Remote IDAS v tomto příkladě výkonný režim lokálního ukládání a následného doplnění dat (Store & Forward). Stejnou funkčnost poskytuje i uživatelský komunikační server (SDK Server). Přesto že systém umožňuje přístup k veškerým procesním a technologickým datům výrobního závodu, v této architektuře předpokládáme, že analýzu a zpracování dat provádí pouze úzký okruh konkrétních uživatelů. Proto je v této architektuře zvoleno licencování klientského přístupu k databázi Basic CAL. InTouch Runtime InTouch Runtime Read-only Internetový prohlížeč (Reporting Services) Microsoft Office Pro každého uživatele VB.NET aplikace Remote IDAS pro A pro B Store & Forward SDK Server Uživatelský komunikační server ( SDK Toolkit) Store & Forward PLC A (např. Siemens SIMATIC) Remote IDAS pro C OPC Server pro D + FS Gateway PLC B (např. Allen-Bradley ControlLogix) OPC Server FS Gateway Store & Forward DCS C (např. Honeywell TDC 3000) DCS D (např. Yokogawa Centum CS) Poznámka: Uvedené příklady (názvy) konkrétních řídicích systémů jsou pouze ilustrativní. Podrobný seznam dostupných komunikačních DA a ů pro různý řídicí hardware je uveden na internetových stránkách

15 Strana 15 Příklad 7: Komplexní tok informací od senzorů až do sítě Internet Ilustrativní architektura velkého výrobního závodu, kde se obvykle nacházejí různé technologické celky vytvářející autonomní ostrůvky automatizace. Klíčové procesní a výrobní informace z jednotlivých "ostrůvků" je možné centrálně archivovat v databázi, která zajistí dostupnost těchto informací pro všechny úrovně řízení podniku. Do jiné podnikové databáze např. ORACLE mohou být z databáze předávána požadovaná data (např. statisticky zpracované hodnoty). Prezentaci vybraných technologických obrazovek, výrobní reporting a analýzy zajišťuje v prostředí podnikového intranetu i Internetu výrobní informační portál Information Server. Internet (VPN kanál) Internetový prohlížeč (MS Internet Explorer) Proxy server Information Server WIS Client Internetový prohlížeč (Reporting Services) Microsoft Office Uživatelská aplikace Microsoft Office ORACLE Informační systém ERP např. SAP, Navision aj. HUB Podniková LAN HUB Router Per Processor Siemens WinCC Rockwell RS View System Platform Promotic Control WEB

16 Strana 16 Příklad 8: Replikace dat mezi databázemi (vícevrstvá architektura) Tato architektura je vhodná zejména pro střední / velké podniky nebo podniky se závody ve více lokalitách, kde je vyžadována centrální archivace a přístup k vybraným výrobním datům a informacím z jednotlivých výrobních útvarů či závodů. Místní zpracování dat zajišťují lokální databáze instalované v jednotlivých lokalitách (lokalita A, lokalita B). Distribuci hodnot požadovaných proměnných a sledovaných technologických údajů do ústředí firmy (lokalita C) zajišťují vestavěné replikační služby jednotlivých databází (novinka verze 10.0). Více informací o replikacích a vícevrstvé architektuře jsou k dispozici v samostatném dokumentu 10.0 Příklady vícevrstvých architektur ). Součástí softwarové infrastruktury jsou v tomto příkladě i vzájemně propojené průmyslové informační portály Information Server. Jejich úkolem je prostřednictvím centrálního portálu Information Server (lokalita C) zajistit oprávněným uživatelům v ústředí firmy snadný a zabezpečený přístup ke všem potřebným výrobním informacím, analýzám či reportům. Lokalita C Klienti informačního systému ERP Centrální (edice Enterprise) Klienti analytického a reportního informačního portálu WIS ORACLE Centrální Information Server WIS Client Distribuce vybraných dat přes zabezpečený VPN kanál Lokalita A Lokalita B Information Server Information Server Rev. 09/2010

Wonderware Historian 10.0

Wonderware Historian 10.0 Wonderware Historian 10.0 Příklady vícevrstvých architektur Jiří Nikl Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Wonderware Historian 10.0 využití vícevrstvé architektury Nová verze historizační databáze Wonderware Historian

Více

Wonderware Historian. Příklady vícevrstvých architektur. Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o.

Wonderware Historian. Příklady vícevrstvých architektur. Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o. Wonderware Historian Příklady vícevrstvých architektur Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Wonderware Historian Server využití vícevrstvé architektury Historizační databáze Wonderware Historian

Více

InTouch Příklady architektur

InTouch Příklady architektur Příklady architektur Michal Tauchman, Marek Feuermann Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Přehled aktualizací dokumentu 06/2003: Aktualizace na verzi 8.0; hlavní změny oproti předchozí verzi (pro 7.11) jsou v

Více

Wonderware Historian Příklady architektur

Wonderware Historian Příklady architektur Historian Příklady architektur Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Obsah Komponenty architektur s produktem Historian Společné zásady pro všechny architektury Licenční pravidla Příklad

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Wonderware Historian. Výkonná průmyslová historizační databáze. Hlavní funkčnosti a přínosy. Vysoce výkonná historizační databáze

Wonderware Historian. Výkonná průmyslová historizační databáze. Hlavní funkčnosti a přínosy. Vysoce výkonná historizační databáze Výkonná průmyslová historizační databáze Úplný a přesný záznam skutečné historie výrobních procesů Otevřený a rychlý přístup k informacím pro efektivní podporu rozhodování Škálovatelnost od jednoduché

Více

SIMATIC PCS 7. Archivace a prezentace dat. Jan Kváč Siemens, s.r.o. jan.kvac@siemens.com tel: 2 3303 2462

SIMATIC PCS 7. Archivace a prezentace dat. Jan Kváč Siemens, s.r.o. jan.kvac@siemens.com tel: 2 3303 2462 SIMATIC PCS 7 Archivace a prezentace dat Jan Kváč Siemens, s.r.o. jan.kvac@siemens.com tel: 2 3303 2462 Možnosti archivace výrobních dat v SIMATIC PCS 7 I. Přímo na OS (krátkodobě) StoragePlus server (menší

Více

Wonderware software. Seznam produktů

Wonderware software. Seznam produktů Wonderware software Seznam produktů Platnost od 15. prosince 2011 Strana 2 Obsah Wonderware software Strana Hlavní změny oproti předchozím seznamům... 3 Wonderware Development... 4 Wonderware System Platform...

Více

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Ivan Picek Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware InTouch je oblíbený software pro vizualizaci, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů kategorie

Více

Wonderware. průmyslové automatizační a informační aplikace

Wonderware. průmyslové automatizační a informační aplikace Wonderware Softwarový Průmyslové systém pro automatizační řešení komunikačních a informační problémů aplikace Software v průmyslových pro výrobní pro inteligenci průmyslové sítích Ethernet automatizační

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Wonderware Historian 2014 R2 Co je nového

Wonderware Historian 2014 R2 Co je nového Wonderware Historian 2014 R2 Co je nového Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o Strana 2 Úvod Neustálý vývoj modernějších, výkonnějších a inteligentnějších zařízení a jejich masivnější nasazení v oblasti

Více

InTouch 8.0 Subsystém distribuovaných alarmů

InTouch 8.0 Subsystém distribuovaných alarmů InTouch 8.0 Subsystém distribuovaných alarmů Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Obsah Úvod Úvod Subsystém distribuovaných alarmů Ukládání alarmů do relační databáze Zobrazování, potvrzování a potlačování

Více

SIMATIC Information Server 2013

SIMATIC Information Server 2013 WinCC V7.2 Option SIMATIC Information Server 2013 WinCC V7.2 a option SIMATIC Information Server Analýza a protokoly na webovém rozhraní Protokoly s informacemi jak pro výrobu, tak i pro vedení společnosti

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě Siemens, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/sinema

SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě Siemens, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/sinema TIA na dosah SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě siemens.cz/sinema Současný stav bez SINEMA Serveru Simatic NET V13 SNMP OPC server - Dlouhodobý monitoring sítě průmyslového Ethernetu / Profinetu

Více

Terminálové služby pro InTouch Využití nových možností MS Windows 2000 pro provozování tenkých klientů

Terminálové služby pro InTouch Využití nových možností MS Windows 2000 pro provozování tenkých klientů Terminálové služby pro InTouch Využití nových možností MS Windows 2000 pro provozování tenkých klientů Jaroslav Jarka Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod V oblasti průmyslové automatizace dochází k neustálému

Více

Proč přidat Wonderware Historian k Vašemu InTouch řešení

Proč přidat Wonderware Historian k Vašemu InTouch řešení Proč přidat Wonderware Historian k Vašemu InTouch řešení Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o Strana 2 Proč přidat Wonderware Historian k Vašemu InTouch řešení? Rozšířením Vašeho stávajícího operátorského

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě Siemens, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/sinema

SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě Siemens, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/sinema TIA na dosah SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě siemens.cz/sinema SINEMA Server Vladimír Ševčík Promotér a konzultant Industrial Switches & Routers SCALANCE & RUGGEDCOM Siemens, s.r.o. Organizační

Více

Statistica, kdo je kdo?

Statistica, kdo je kdo? Statistica, kdo je kdo? Newsletter Statistica ACADEMY Téma: Typy instalací Typ článku: Teorie Někteří z vás používají univerzitní licence, někteří síťové, podnikové atd. V tomto článku Vám představíme,

Více

Wonderware Information Server

Wonderware Information Server Analytický a reportní výrobní informační portál Sjednocení informací z různých výrobních zdrojů Analýzy dat v souvislostech Podpora interaktivního rozhodování Zlepšení efektivity a výkonnosti výroby Vizualizovat

Více

SuiteVoyager Výrobní informační portál

SuiteVoyager Výrobní informační portál SuiteVoyager Výrobní informační portál Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Růst požadavků na výrobní informace Moderní softwarové systémy pro průmyslovou automatizaci shromažďují značné množství dat,

Více

OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210

OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210 OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210 Vizualizace systému ID 6.2 Typ 94 210 Použití Komplexní ovládací a monitorovací systém ID-6.2 je určen pro ovládání a monitorování: světelných signalizačních

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Versiondog 2.1.1 Co je nového

Versiondog 2.1.1 Co je nového Versiondog 2.1.1 Co je nového Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 11/2012 Strana 2 Úvod Nová verze produktu Versiondog 2.1.1 přináší oproti verzím 1.52.x mnoho nových funkčností i nové typy komponent, které

Více

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT R. T. S. cs, spol. s r. o. Novinářská 1113/3 709 00 Ostrava IČO: 18051367 DIČ: CZ18051367 Tel.: +420 59 7450 219 Fax: +420 59 7450 247 E-mail: info@rtscs.cz URL: www.rtscs.cz Společnost je zapsána v OR

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Simatic PCS 7 V8.0 Novinky v software Operační systém Novinky Web klient Simatic PDM Asset management Procesní historian Virtualizace HW IEC 61850

Simatic PCS 7 V8.0 Novinky v software Operační systém Novinky Web klient Simatic PDM Asset management Procesní historian Virtualizace HW IEC 61850 Simatic PCS 7 V8.0 Novinky v software Operační systém Novinky Simatic PDM Procesní historian HW Jan Kváč Siemens, s.r.o. jan.kvac@siemens.com tel: 2 3303 2462 Podporované operační systémy Funkce pro ES,

Více

Wonderware Historian Client

Wonderware Historian Client Wonderware Historian Client Analýza a reporty o chodu a výkonnosti výrobních procesů Zlepšení výkonnosti a ziskovosti výroby včasným využíváním přesných informací z výrobních procesů Dotazování dat a sestavování

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

Wonderware Application Server 2012 Co je nového

Wonderware Application Server 2012 Co je nového Wonderware Application Server 2012 Co je nového Jaroslav Jarka Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod základní charakteristika a pozice produktu Wonderware Application Server 2012 je výkonný aplikační server

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Wonderware System Platform

Wonderware System Platform Wonderware System Platform Vaše softwarová platforma pro výrobní dokonalost Vaše softwarová platforma pro výrobní dokonalost Wonderware System Platform je strategická softwarová platforma, založená na

Více

SharePoint 2010 produktové portfolio a licencování

SharePoint 2010 produktové portfolio a licencování SharePoint 2010 produktové portfolio a licencování Kamil Juřík SharePoint MVP Lead Consultant & Platform Architect Kamil.Jurik@ProSharePoint.cz Systémové požadavky software Aneb co potřebujeme? 64-bit

Více

Zavedení e-learningu

Zavedení e-learningu Zavedení e-learningu Česká pojišťovna snižuje díky e-learningu náklady na školení svých pracovníků Přehled Země: Česká republika Odvětví: Bankovnictví a finance Profil zákazníka Česká pojišťovna a.s. je

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více

Business Intelligence nástroje a plánování

Business Intelligence nástroje a plánování Business Intelligence nástroje a plánování pro snadné reportování a vizualizaci Petr Mlejnský Business Intelligence pro reporting, analýzy a vizualizaci Business Intelligence eporting Dashboardy a vizualizace

Více

Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5

Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5 Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5 ST-7UEBER přehledové školení zaměřené na PLC SIMATIC S7 délka kurzu 1 den - Přehled a výkonové charakteristiky automatizačních a programovacích zařízení - Struktura,

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

POŽADAVKY NA INSTALACI

POŽADAVKY NA INSTALACI DATAPOINT POŽADAVKY NA INSTALACI Verze 1.0 Status: Rozpracováno Konica Minolta BCZ Jana Babáčková OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 2 2. Hardwarové požadavky, operační systém... 3 3. SharePoint... 6 4. servisní

Více

Dodatečné informace č. 7

Dodatečné informace č. 7 Dodatečné informace č. 7 V souladu s ustanoveními 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje zadavatel dodatečné informace č. 7 k zadávacím podmínkám veřejné

Více

Zajištění komplexních sluţeb pro provoz systémové infrastruktury OSMS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zajištění komplexních sluţeb pro provoz systémové infrastruktury OSMS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění komplexních sluţeb pro provoz systémové infrastruktury OSMS ZADÁVACÍ PŘÍLOHA Č. 4 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU Následující kapitola přináší popis stávající informačně-technologické systémové infrastruktury

Více

Wonderware Information Server 2012 R2 Co je nového

Wonderware Information Server 2012 R2 Co je nového Wonderware Information Server 2012 R2 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Časový rozsah: 2 dny (9:00-16:00) Cena: 3300 Kč + DPH Úvod do relačních databází. Funkce databázových objektů Microsoft Access. Návrh tabulek, definice základních

Více

Wonderware InTouch v režimu vzdálené plochy (Remote Desktop Services)

Wonderware InTouch v režimu vzdálené plochy (Remote Desktop Services) Wonderware InTouch v režimu vzdálené plochy (Remote Desktop Services) Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware InTouch je oblíbený software pro vizualizaci a supervizní řízení technologických

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

Mějte svoje zařízení v napájecím systému pod kontrolou!

Mějte svoje zařízení v napájecím systému pod kontrolou! GlobMon globální monitorovací softvér Mějte svoje zařízení v napájecím systému pod kontrolou! Jednoduše a přehledně. version5 Pokud Váš napájecí systém sestávající z UPS, invertorů, motorgenerátorů, přepínačů,

Více

Bc. David Gešvindr MSP MCSA MCTS MCITP MCPD

Bc. David Gešvindr MSP MCSA MCTS MCITP MCPD Bc. David Gešvindr MSP MCSA MCTS MCITP MCPD 1. Příprava k instalaci SQL Serveru 2. Instalace SQL Serveru 3. Základní konfigurace SQL Serveru Vychází ze Sybase SQL Server Verze Rok Název Codename 7.0 1998

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 15

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 15 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Provoz eagri a související aplikační infrastruktury Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město Evidenční číslo veřejné zakázky:

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

Možnosti integrace požárních a bezpečnostních technologií do BMS

Možnosti integrace požárních a bezpečnostních technologií do BMS c l o s e t o y o u Možnosti integrace požárních a bezpečnostních technologií do BMS Václav Matz Technická podpora Honeywell spol. s r.o. CentraLine AX Integrace, regulace = BMS v každé budově ÚVOD BMS

Více

Wonderware Application Server

Wonderware Application Server Wonderware Application Server Moderní průmyslový aplikační server Podstatné snížení inženýrských nákladů Nízké celkové náklady na vlastnictví Pružná reakce na změny a rozšiřovaní projektů Otevřenost bez

Více

Cesta k optimalizaci provozních. technologických zařízen

Cesta k optimalizaci provozních. technologických zařízen Cesta k optimalizaci provozních nákladů při i správě technologických zařízen zení PŘEDMĚT T SPRÁVY Společnost PHAR SERVICE, a.s. mimo jiné působí v oblasti správy a technického servisu výrobních a podpůrných

Více

Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9. Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10

Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9. Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10 Úvod 9 Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9 Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10 KAPITOLA 1 Hardwarové prvky sítí 11 Kabely 11

Více

Strana 27-6. Strana 27-7

Strana 27-6. Strana 27-7 Strana -6 SOFTWARE PRO DOHLED A SPRÁVU ENERGETICKÝCH SÍTÍ Struktura a aplikace založená na relačním databázovém systému MS SQL Prohlížení dat prostřednictvím běžných internetových prohlížečů Vysoce univerzální

Více

Česká pošta, s.p. na Linuxu. Pavel Janík open source konzultant

Česká pošta, s.p. na Linuxu. Pavel Janík open source konzultant Česká pošta, s.p. na Linuxu Pavel Janík open source konzultant Česká pošta, s.p. 1993: založen státní podnik Česká pošta oddělením od společnosti Český Telecom nezávislá na státním rozpočtu poskytuje listovní,

Více

Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě.

Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě. Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě. ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá

Více

Wonderware InTouch 2014 R2 Co je nového

Wonderware InTouch 2014 R2 Co je nového Wonderware InTouch 2014 R2 Co je nového Ivan Picek Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware InTouch je software pro vizualizaci, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů kategorie SCADA/HMI

Více

QI Analyst Sledování a řízení kvality výrobních procesů

QI Analyst Sledování a řízení kvality výrobních procesů QI Analyst Sledování a řízení kvality výrobních procesů Jaroslav Jarka Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Do komplexní nabídky softwaru pro průmyslovou automatizaci od firmy Wonderware byl začleněn nový

Více

SIMATIC S7-200 - GPRS. Micro Automation. Promoters Meeting October 2005. Aplikace pro GPRS. Vzdálená stanice. Server SINAUT MICRO SC.

SIMATIC S7-200 - GPRS. Micro Automation. Promoters Meeting October 2005. Aplikace pro GPRS. Vzdálená stanice. Server SINAUT MICRO SC. SIMATIC S7-200 - GPRS 2005, Page 1 WORKSHOP S7-200 Program workshopu Začátek: 9.00 GPRS - aplikace pro GPRS, základy - jak nastavit vzdálenou stanici, knihovna instrukcí pro GPRS - jak nastavit server

Více

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Nadstavbový systém pro sledování, správu a vyhodnocování elektronických systémů budov a rozlehlých objektů. Umožňuje efektivně

Více

1. Dostupné řešení CRM

1. Dostupné řešení CRM 1. Dostupné řešení CRM 1.1. Popis řešení Kompaktní CRM řešení s garantovaným časem zavedení! Komunikační systémy společnosti Siemens ve spojení se speciálním startovacím balíčkem osvědčeného evropského

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha Vyhodnocovací program CP TARIF 2001 umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen. Uživatel programu tak získává všechny potřebné údaje o odchozích telefonních hovorech,

Více

Administrační systém ústředen MD-110

Administrační systém ústředen MD-110 SAS MD-110 Administrační systém ústředen MD-110 SAS MD-110 Administrační systém ústředen MD-110 Efektivní systém administrace poboček a parametrů ústředen Ericsson MD110 s přímou vazbou na telefonní seznam

Více

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o.

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Workshop DSP 2013 Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Co je to imos? Aplikace umožňující snadnou a efektivní práci s výsledky zpracovaných dat Datové sběrné pošty. Online Pro všechna zařízení

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Jaromír Látal 1 Portálové řešení v bezpečí Sentinelu Portál úředníka Portál občana Portál pro radu a zastupitelstvo Portál zřizovaných organizací Portál

Více

MONITORING A ANALÝZA KVALITY ELEKTŘINY

MONITORING A ANALÝZA KVALITY ELEKTŘINY MONITORING A ANALÝZA KVALITY ELEKTŘINY Doc. Ing. Jan Žídek, CSc. Kvalitativní stránka elektřiny dnes hraje čím dál významnější roli. Souvisí to jednak s liberalizací trhu s elektrickou energii a jednak

Více

IntraVUE 2.0.3 Co je nového

IntraVUE 2.0.3 Co je nového IntraVUE 2.0.3 Co je nového Michal Tauchman Pantek (CS) s.r.o. Červen 2008 Strana 2/8 Úvod IntraVUE je diagnostický a podpůrný softwarový nástroj pro řešení komunikačních problémů, vizualizaci a dokumentaci

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

Jak spustit provoz v DR lokalitě snadno a rychle

Jak spustit provoz v DR lokalitě snadno a rychle Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat Jak spustit provoz v DR lokalitě snadno a rychle David Gottvald GAPP System Požadavky zákazníků Potřebujeme mít data ve druhé lokalitě pro případ katastrofy.

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System ČRa spouští jako první telekomunikační operátor v České republice služby pro malé a střední firmy, které požadují kancelářské aplikace, e-mail, sdílený kalendář a kontakty

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

Reportingová platforma v České spořitelně

Reportingová platforma v České spořitelně Reportingová platforma v České spořitelně Agenda Implementované prostředí Cognos 8 v ČS Marek Varga, Česká spořitelna, a.s. Využití platformy Cognos z pohledu businessu Petr Kozák, Česká spořitelna, a.s.

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper

Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper Přehled inteligentních klientských aplikací založených na sadě Microsoft Office 2003 System Publikováno: Duben 2003 Shrnutí: Inteligentní klienti

Více

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE Školení zaměřené na instalaci a správu systému. Účastník získá praktické znalosti vhodné pro instalaci a správu operačního systému na serveru.

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

Windows Server 2012. Novinky. Petr Špetlík Cloud & Server PTA

Windows Server 2012. Novinky. Petr Špetlík Cloud & Server PTA Windows Server 2012 Novinky Petr Špetlík Cloud & Server PTA TOP Hotel Praha Více než virtualizace Síla mnoha serverů, jednoduchost jednoho Každá aplikace, Jakýkoliv Cloud 7. 8. 3. 2012 2 Moderní Pracovní

Více

Kontrola procesů NIVISION PROCESNÍ VIZUALIZAČNÍ SOFTWARE

Kontrola procesů NIVISION PROCESNÍ VIZUALIZAČNÍ SOFTWARE Kontrola procesů NIVISION PROCESNÍ VIZUALIZAČNÍ SOFTWARE V A Š E H L A D I N A J E N A Š E P R O F E S E S O F T W A R E V A Š E H L A D I N A J E OBECNÉ INFORMACE NIVISION představuje procesní vizualizační

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Od virtualizace serverů k virtualizaci desktopů. Nebo opačně? Jaroslav Prodělal, OldanyGroup VMware VCP, consultant

Od virtualizace serverů k virtualizaci desktopů. Nebo opačně? Jaroslav Prodělal, OldanyGroup VMware VCP, consultant Od virtualizace serverů k virtualizaci desktopů. Nebo opačně? Jaroslav Prodělal, OldanyGroup VMware VCP, consultant Virtuální desktopová infrastruktura I. Virtuální desktopová infrastruktura II. využívání

Více

mobile device management. Martin Hnízdil Michal Vávra

mobile device management. Martin Hnízdil Michal Vávra . Martin Hnízdil Michal Vávra MDM jako součást produktů rodiny AuditPro. AuditPro TOP nástroj pro efektivní ITAM v rámci EMEA regionu Expresní instalace, výsledky během 10 minut, intuitivní ovládání Instalovaná

Více

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint w w w. e d u - l e a r n i n g. c z Konfucius* řekl: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,

Více

Software pro personalizaci karet

Software pro personalizaci karet Software pro personalizaci karet Intuitivní, rychlý a efektivní, těžko uvěřit, že je to software pro identifikační karty. Jediný program pro všechny tiskárny. Asure ID 7 pracuje s tiskárnami pro potisk

Více