JADERNÍK. 04/2009 časopis Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. DIVIZE 300 DIVIZE 500. Odstraňování ekologických zátěží

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JADERNÍK. 04/2009 časopis Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. www.ujv.cz DIVIZE 300 DIVIZE 500. Odstraňování ekologických zátěží"

Transkript

1 JADERNÍK 04/2009 časopis Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. DIVIZE 300 Odstraňování ekologických zátěží DIVIZE 500 Energoprojekt se rozrostl a omládl Šťastný nový rok 2010

2 úvod Slovo ředitele Vážené kolegyně, vážení kolegové, dostáváte do ruky poslední letošní číslo našeho časopisu Jaderník. Konec roku obvykle bývá příležitostí k bilancování, velebení úspěchů a stanovení smělých plánů do budoucna. Já se nechci příliš dlouho držet tohoto schématu (na to jsou porady, plánování a hodnocení a ti z vás, co jim tyto činnosti přísluší, si jich užijí dosytosti), nicméně v letošním roce se událo několik změn, které bychom měli vnímat. Pokud na ně jako Ústav - nebo spíše jako skupina ÚJV Řež - nebudeme reagovat, dostaneme se do pozice člověka, který chvilku stál a již stojí opodál. Co se stalo - ČEZ začal realizovat grandiózní plán výstavby nových jaderných bloků. Ukončil dlouholeté tabu a skrývání, vyhlásil kvalifikaci možných dodavatelů a začíná jejich výběr. Přichází velká příležitost pro zbytky českého jaderného a energetického průmyslu, jak se dostat znovu do hry. A tedy i velká příležitost pro ÚJV. - ČEZ vyhlásil velký pro- gram Future motion, zaměřený na podporu vědy a výzkumu. - Vláda ČR pokračuje v restrukturalizaci financování vědy a výzkumu. Kroky, které děláme v oblasti Velkého projektu udržitelná energetika a Restrukturalizace ÚJV a Centra výzkumu, jsou reakcí zejména na tyto změny. - Budoucnost stávajících jaderných elektráren se stále více zaměřuje na strategii prodlužování životnosti a zvyšování výkonu. Zejména v oblasti prodlužování doby provozu vznikají plány řízení životnosti, vedoucí k prodloužení až na osmdesát či sto let. A to je více než trojnásobek původní projektové životnosti. Kolegové, tyto změny musíme vnímat a promít- ústav jaderného výzkumu řež a.s.

3 Slovo ředitele nout je do našich rozvojových záměrů. To, co jsme až dosud udělali a děláme, vychází těmto změnám vstříc. Díky projektům jako Perspektiva, Mezinárodní spolupráce, Velký projekt, Restrukturalizace jsme podle mého názoru připravení. Z vlastního hnízda Komunikace a vzájemná informovanost je náš dlouhodobý problém. Mým záměrem je pronikavě zvýšit způsob informování o tom, co se děje v jednotlivých útvarech. Ten, kdo má dostatek informací, se dokáže mnohem lépe, rychleji a správněji rozhodovat. Máte nyní možnost vyzkoušet novou verzi intranetu i novou podobu našich webových stránek Rád bych vás vyzval ke spolupráci, neboť vaše připomínky budou neocenitelným průvodcem při hledání konečné podoby těchto informačních kanálů tak, aby výsledkem byl účinný a všem užitečný pracovní nástroj. Tři přání do nového roku První: V zdravém těle zdravý duch. - Tedy přeji si, aby zdraví nás všech bylo stále pevnější a silnější. Druhé: Vymažme slova nejde to z našeho slovníku a zaveďme heslo neřešitelné neexistuje. Opisuji od mnoha firem, které toto motto mají, a možná společně najdeme jadernou podobu takového sloganu. Třetí: Dodržujme gentleman agreement - tedy to, co se dohodne, se také stane. Tříkrálové představení v Divadle ABC Vedení společnosti zve všechny zaměstnance 9. ledna 2010 v 19 hodin do Divadla ABC Stává se už tradicí, že v tříkrálovém období pořádá ÚJV Řež pro své zaměstnance kulturní akci. Tentokrát to bude divadelní představení v Divadle ABC s názvem Shirley Valentine, one woman show Simony Stašové, od autora Willy Rusella. Přeji všem čtenářům našeho Jaderníku klidný konec roku a pěkné vánoční a novoroční svátky. Současně vás všechny zvu na Novoroční setkání, které letos uskutečníme formou divadelního představení. Děkuji všem za rok letošní a všechno dobré v roce příštím. Aleš John Jste zváni i se svými partnery. O přestávce představení vás zve generální ředitel na sklenku vína. Zájemce žádáme, aby se hlásili na ovou adresu Vstupenky pak budou distribuovány prostřednictvím sekretářek. jaderník

4 Obsah II. ročník, 04/2009 úvod 2 úvodní slovo ředitele střípky 5 Veletrh Brno 6 Publikace o onkologii 7 Dny nukleární mediciny Projekt Perspektiva 8 Stabilizace divize Energoprojekt se rozrostl a omládl divize Co se povedlo divize Odstraňování starých ekologických zátěží Představujeme dceřiné společnosti 14 EGP Invest slaví padesátiny 16 Škoda výzkum mladá a nadějná dcera anketa 17 Vyhrajte zájezd do Londýna společnost 18 Štěstí génia Feynmana 20 Pavel Fencl, mistr v létání s modely 23 Pošlete vtip a vyhrajte víno << 10 energoprojekt a jeho nové zakázky >> 18 ŠKODA VÝZKUM mladá a nadějná dcera << 20 Pavel Fencl - mistr světa v létání s rádiově řízenými modely jaderník časopis společnosti újv Řež a.s. Vydavatel: ÚJV Řež a.s. redakční rada: Miroslav Žamboch, Petr Dlouhý, Patrik Špátzal, Lucie Židová, Ondřej Zlámal Produkce: EuroNova&Partner s spol. s r.o. šéfredaktor: Dana Emingerová sazba: Martin Klimeš náklad: 1200 ks

5 střípky Nadějné zakázky z brněnského veletrhu Tradiční účast ÚJV Řež na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně 2009 měla i letos svou reprízu. Ve stánku Z-3 rohové dispozice jsme spolu se společností Škoda výzkum a.s. prezentovali dosažené výsledky v minulém roce a představovali služby nabízené pro příští hospodářskou činnost ústavu. Slavnostního zahájení veletrhu se na pozvání organizátora Svazu průmyslu ČR zúčastnili vrcholní manažeři ÚJV. Uskutečněná jednání s potenciálními klienty vedla ke vzniku několika nadějných zakázkových příležitostí, které budou dále rozpracovávány. Kromě posterů s tematikou vodíkového autobusu, pozitronové emisní tomografie a dalších nových činností ÚJV poutal pozornost návštěvníků vystavený exponát autoklávu. Byl vyroben v Divizi 300 a slouží laboratornímu zkoumání vzorků konstrukčních materiálů. Stánek ÚJV navštívil i bývalý premiér Mirek Topolánek v doprovodu exministra průmyslu a obchodu Martina Římana. Setrval zde asi patnáct minut, snědl slané tyčinky a živě se zajímal o zakázkovou náplň a vědeckovýzkumnou činnost ústavu. K posílení významu veletrhu musí v budoucích obdobích přispět mimořádné úsilí organizátora výstavy znovu vyvolat zájem velkých dodavatelů energetických investic Siemens, Areva, Alstom, Škoda, ČKD a dalších o prezentaci na veletrhu. Absence těchto firem byla letos příliš citelná. Přesto veletrh splnil svůj účel, zejména jako místo setkání všech partnerů výstavby nových a provozování stávajících elektráren. Účast ÚJV doporučujeme i pro příští ročníky Mezinárodního strojírenského veletrhu. Petr Kopic jaderník

6 střípky Dny nukleární medicíny Ve dnech se v Olomouci konaly již 46. dny nukleární medicíny. Kongres s mezinárodní účastí byl pořádán v Regionálním centru Olomouc. Ústav, který tu měl umístěn svůj reklamní stánek, byl jedním z hlavních sponzorů celé akce. Naši kolegové prezentovali v rámci odborných přednášek zejména praktická témata. Ojedinělá publikace o diagnostice v onkologii V nakladatelství Galén byla na podzim tohoto roku vydána odborná publikace MUDr. Jany Votrubové a kolektivu spoluautorů Klinické PET a PET/CT, popisující klinické diagnostické metody v onkologii. Ústav se na vydání této na českém trhu ojedinělé publikaci finančně podílel. Knížka, která představuje na českém trhu v tomto směru ojedinělou publikaci, stojí 900 Kč. Ústav jaderného výzkumu v Řeži se na jejím vydání finančně podílel. ústav jaderného výzkumu řež a.s.

7 střípky Návštěva DR ČEZ v ÚJV Dozorčí rada ČEZ zavítala 22. října do Ústavu jaderného výzkumu v Řeži. Vedení seznámilo tuto vzácnou návštěvu s tím, co ústav dělá, jaké má letos významné úspěchy a kam hodlá zaměřit činnosti v následujících letech. Hosté si prohlédli polohorké komory, reaktor LVR 15 a technologickou halu. Mimo to se zajímali o propojení na program Future Motion, zapojení do mezinárodní spolupráce a zejména o možnosti účasti ÚJV při vývoji nových energetických technologií včetně příspěvku ÚJV do výstavby nových jaderných zdrojů. Poděkování týmu Lana V minulém roce jsme se poprvé pracovně postavili na kopuli obou kontejnmentů v Temelíně. Rozhodnutí o přidělení této činnosti našemu Ústavu, konkrétně Divizi 300, nebylo pro nikoho jednoduché. Měli jsme velmi málo zkušeností s prací podobného charakteru. Potřebný trénink a zkušenosti jsme sbírali pouze na experimentálním stendu v kotelně ÚJV. Přesto se podařilo sestavit tým odborníků s obrovským nasazením a zájmem o úspěšné provedení této činnosti. Výsledek byl vynikající. Získali jsme důvěru nejen v Elektrárně Temelín, ale i všech kontrolních i dozorných orgánů. Navíc dnes víme, jak vypadá pohled na překrásnou jihočeskou krajinu z kopulí Temelína v létě, v zimě i v lijáku. A to opravdu stojí za to. Moje poděkování všem členům týmu Lana. Jiří Ždárek jaderník

8 Ze života ÚJV Stabilizace obchodních vztahů Kvalita obchodních činností firmy zásadním způsobem ovlivňuje schopnost plnit požadavky zákazníků. Současně však musí optimálně řešit i vlastní potřeby společnosti. Dobře fungující a propracovaný systém podpory obchodních činností má významný vliv na ekonomiku firmy. Tým perspektiva se v problematice stabilizace obchodních vztahů (SOV) zaměřil na oblast vytvoření optimálního prostředí pro veškeré obchodní činnosti ústavu. Momentálně oponentní tým SOV čítá patnáct osob. Analýza aktuálního stavu Předmětem činnosti skupiny SOV byla rozsáhlá vstupní analýza aktuálního stavu a potřeb ÚJV v oblasti nákupu a prodeje. Ukázala na tři základní okruhy, které je potřeba vyřešit: 1. Systém nákupu a prodeje, jeho centralizace, podpora obchodních činností (tvorba smluv, výběrová řízení), soulad procesů s požadavky norem ISO. 2. Podpora a rozvoj výroby a prodeje radiofarmak, podpora vzniku nových PET center. 3. Stabilizace útvaru Servis JE. Co se už podařilo V první skupině činností jsme již dokončily následující úkoly: Vyřešili jsme koncepci nákupu MTZ a revizi nákupu subdodávek. Vytvořili jsme nové obchodní oddělení a stanovili jeho pracovní ústav jaderného výzkumu řež a.s.

9 Projekt Perspektiva náplně. Máme soubor typových smluv (SoD, KS, mandátní smlouva atd.) a stanovené standardy pro jejich tvorbu. Definovali jsme pravidla cenotvorby a vytvořili základní manuál a pravidla pro vedení výběrových řízení. Nově byla zpracována Pracovní instrukce PI Systém prodeje služeb ÚJVjako součást Manuálu procesu MP11. Co je nutno dokončit Hlavním výstupem skupiny SOV byla novela MP11 v základním rozsahu. V souvislosti se schválením nového organizačního schématu ÚJV Řež se zřízením nového oddělení Nákupu dochází k dalšímu kroku centralizace a optimalizace obchodních činností. Z těchto změn zřejmě vyplynou další požadavky na skupinu SOV v oblasti dopracování - rozšíření MP11 o nové vykonávací instrukce. Dále bude sledována podpora výroby radiofarmak a problematika výstavby nových PET center. Definovali jsme pravidla cenotvorby a vytvořili základní manuál a pravidla pro vedení výběrových řízení. Ve druhé skupině činnosti máme za sebou analýzu podpory rozvoje segmentu výroby radiofarmak a zřídila se další PET centra. Nyní se skupina snaží uzavřít nové smlouvy na prodej farmak a s pomocí schválených benefitů pro provozovatele vybudovat alespoň dvě nová PET centra. To vše s využitím dotačních fondů EU. Stabilizace útvaru Servis JE byla pro svou úzkou specializaci z programu skupiny SOV v průběhu plnění vyjmuta a její ztrátovost řešil samostatně krizový manažer odprodejem ze skupiny ÚJV. jaderník

10 Ze života divizí Divize Energoprojekt Praha Divize Energoprojekt Praha se rozrostla a omládla Je těžké vybrat z toho, co se v roce 2009 podařilo, to nejvýznamnější. Velké i dílčí úspěchy jsou důležité pro každého, kdo se na nich podílel. Povedlo se zajistit zakázkovou naplněnost. Uzavřeli jsme nové významné smlouvy především na dvoublok MO 34 jaderné elektrárny Mochovce a nový jaderný zdroj Elektrárny Temelín. Postoupili jsme v definování požadavků na nový systém databázového projektování. Chceme a budeme vychovávat své nástupce, což by mělo být přáním každého, kdo něco umí. Definovali jsme požadavky na systém správy projektových dokumentů a dokumentace. Osobně za nejvýznamnější úspěch považuji to, že jsme se rozrostli a omladili. To samo o sobě značí dvě důležité skutečnosti. Za prvé si věříme, že jsme schopni dlouhodobě sehnat dostatek práce, nechceme být pouze překupníky a vydělávat na subdodavatelích. Za druhé mladí opět mají zájem o projektantskou profesi - tedy chceme a budeme vychovávat své nástupce, což by mělo být přáním každého, kdo něco umí. Proč tento úspěch považuji za nejvýznamnější? Protože jde o změnu přístupu a myšlení správným směrem a to nikdy není pouze individuální úspěch, ale především příslib do budoucna. Karel Bíža, ředitel Divize ústav jaderného výzkumu řež a.s.

11 Divize radiofarmak Co se povedlo v roce 2009 Úspěchy Divize radiofarmak stojí na dobře odvedené práci Vroce 2009 se Divizi 900 (využívám své asi poslední příležitosti použít toto označení) podařila spousta dobrých a příjemných věcí, které zaručeně co do počtu překonaly nezdary a zklamání. Tržby za prodej radiofarmak rostly Započali jsme s novými projekty vývoje radiofarmak a ty stávající se nám daří přibližovat zdárnému konci. Podařilo se nám pro- dloužit výzkumná centra o další dva roky. Přijali jsme mladé kolegy, kterým cíleně předáváme zkušenosti. Tržby za prodej radiofarmak v roce 2009 rostly. Začali jsme rozvíjet projekty výstavby a vzdělávání. Ustáli jsme nespočet auditů a kontrol státních autorit a zákazníků, které se na nás v tomto roce sesypaly požehnaně. Přál bych si, aby příští rok byl pro nás minimálně tak úspěšný jako rok 2009, aby moji kolegové pracovali se stále stejným zápalem a ti ostatní, aby se alespoň trochu od nich nakazili. A v neposlední řadě, aby se mi podařilo (to už bez přispění divize), přivítat na světě další vnouče. Veselé Vánoce a šťastný nový rok Vladimír Viklický, ředitel Divize 900 jaderník 11

12 Ze života divizí Odstraňování starých ekologických zátěží V minulosti se nemyslelo na to, že postavená jaderná zařízení a nahromaděné odpady budou muset být jednou zlikvidovány, a tak činnosti v jaderné oblasti nebyly prováděny s ohledem na radiační ochranu a vliv na životní prostředí. Dnes se na celém světě investují obrovské finanční prostředky na odstranění škod z minulosti. Ikdyž se rozsah výzkumů v jaderné oblasti prováděných v Československu nemohl srovnávat s jinými zeměmi, i u nás vznikly radioaktivní zátěže, které se nyní nákladně odstraňují. Na projektu se podílí i ÚJV Řež. Sedmnáct úkolů Zákonem o velké privatizaci č.91/92 a následným usnesením vlády ČR č.123/93 bylo ustanoveno, že náklady na odstraňování starých ekologických zátěží, vzniklých v organizacích a podnicích před jejich privatizací, budou hrazeny z tzv. veřejného účtu Fondu národního majetku ČR, později po jeho zániku ze státního rozpočtu prostřednictvím ministerstva financí. ÚJV Řež uzavřel Ekologickou smlouvu s FNM ČR v roce 1996 s vládní garancí úhrady ve výši 415 milionů korun. V roce 2005 byla tato garance navýšena usnesením vlády ČR č. 460 o dalších 450 milionů na celkových 865 milionů korun. Ekologickým auditem a následnou analýzou rizik bylo definováno celkem sedmnáct položek ekologických škod určených k sanaci. Mezi nimi byly jako nejvýznamnější vytipovány: vyhořelé jaderné palivo z reaktorů LR-0 a LVR-15, 12 ústav jaderného výzkumu řež a.s.

13 Divize integrity a technického inženýringu vymírací nádrže objekt 211/5, radioaktivní odpady ze svědečného programu, radioaktivní odpady skladované v obj. 211/5 Překladiště RAO a na skladovací ploše Červená skála, vyřazená technologie v objektech 241 Velké zbytky, 250 Radiochemie, 211/3 Malé zbytky. Sanační práce byly zahájeny v roce 2003 a jejich ukončení se předpokládá v roce V současnosti je ukončena sanace devíti položek. Pilotní projekt pro východní Evropu Nejnáročnější byl odvoz vyhořelého jaderného paliva (VJP) z obou reaktorů na přepracování do Ruské federace, který byl částkou 450 milionů korun spolufinancován Ministerstvem energetiky USA (US DoE). Jako úspěšný pilotní projekt je nyní aplikován pro odvoz VJP z ostatních zemí střední a východní Evropy, kde byly instalovány výzkumné reaktory ruské provenience. ÚJV Řež se v minulém a tomto roce podílel významnou měrou na odvozu VJP z Bulharska, Maďarska a Polska, příští rok to bude opět z Polska, Ukrajiny a Srbska. V rámci řešení projektu jsme si osvojili unikátní znalosti a v řádu stovek milionů korun byly pořízeny moderní technologie a přístroje, které mohou být efektivně využity a zhodnoceny při řešení dalších obdobných úkolů. Realizace sanačních prací ÚJV Řež probíhá úspěšně při zajištění vysoké úrovně radiační ochrany a jaderné bezpečnosti bez narušení ostatních činností Ústavu. Z prováděných sanačních prací bychom si všichni měli vzít ponaučení: Není možné myslet jen na získané výsledky a okamžité výnosy, ale je třeba myslet i na budoucí generace. Jan Mrkos, Petr Novosad, Josef Podlaha, František Sviták jaderník 13

14 představujeme dceřiné společnosti EGp Invest oslaví padesátiny V letošním roce se nám výjimečně daří. Je to i díky začlenění naší společnosti EGP Invest do skupiny ÚJV Řež. Je obdivuhodné, že společnost EGP Invest, s r. o., si i v období privatizace zachovala své portfolio, zaměřené především na energetiku, včetně energetiky jaderné v České i Slovenské republice. V našem archivu naleznete projekty z jaderných elektráren v Jaslovských Bohunicích (A-1, V-1, V-2), Dukovanech, Temelíně i Mochovcích. Disponujeme stabilizovaným týmem projektantů, kde převažuje zkušenost a znalost projektování jak pro energetiku, tak i pro chemický průmysl či pozemní stavitelství. Společnost EGP Invest oslaví v příštím roce konferencí října svou padesátiletou tradici. Mám tu čest pracovat jako ředitel a jednatel v této významné projekční organizaci od 1. února 2009 po předchozí dvaadvacetileté praxi v elektrárně Dukovany a Temelín, poté ve významných stavebních firmách jako OHL ŽS Brno, a.s., a SKANSKA CZ, a.s., a nakonec v inženýringové firmě Siemens Engineering, a.s. Během uplynulých devíti měsíců jsem se přesvědčil, že společnosti ÚJV Řež - potažmo ČEZ - učinily dobrou akvizici. Po hubených letech totiž přišly žně v podobě souběhu prací pro Elektrárnu Dukovany a především pro Elek- Jako je sklizeň obilí odkázána na příznivé podmínky a vrtochy počasí, tak i žně na Mochovcích mohou být v následujícím roce chudší, neboť specifika této stavby jsou mimořádná. 14 ústav jaderného výzkumu řež a.s.

15 EGP Invest Hledá se Uherský Brod Při svých prezentacích jsem se setkal i s dotazem, který mě překvapil, pobavil, ale do budoucna mě i motivuje. Významný jaderný energetik ze Skupiny ČEZ, který mě i učil na jaderném postgraduálu, se mě po jednom mém emotivním vystoupení zeptal: Petře, promiň, nechci se tě dotknout, ale kde je ten Uherský Brod? Odpověděl jsem, že v třetím vrcholu trojúhelníku s Luhačovicemi a Zlínem. V budoucnu bych chtěl, aby odpověď, a nejen ode mě, ale i mých spolupracovníků zněla: Tam, kde má sídlo společnost EGP Invest ze skupiny ÚJV Řež, potažmo Skupiny ČEZ. trárnu Mochovce 34. Zde máme vyčleněný projektový tým, který zabezpečuje projektovou a technickou činnost pro Inženýrské stavby Košice, a.s., a autorský dozor v rámci Plánu organizace výstavby (POV) pro divizi ÚJV Řež Energoprojekt. V příštím roce se chceme soustředit především na dokončení prací pro EMO34 a získání zakázek v inženýrské činnosti na této stavbě. Dále předpokládáme, že v letošním roce zahájená činnost na více malých projektech pro JAVYS, a.s., přeroste ve stěžejní projekt významově srovnatelný s EMO34. V naší činnosti chceme plně využívat IS NAVISION. Naši budoucnost stavíme na mladých spolupracovnících s vizí rozvíjet firmu minimálně na dalších padesát let. Už dnes máme připraven hospodářský plán včetně plánu rozvoje firmy do roku Díky tomu, že se nám daří, si můžeme dovolit, snad jako jediní v kraji, stabilizovat špičkové spolupracovníky cíleným navýšením mezd a přijímat nové zaměstnance - od února nastoupilo do pracovního poměru 25 lidí, na smlouvu o pracovní činnosti čtyři. V letošním roce jsme zahájili obnovu IT (PC včetně nákupu odpovídajícího software), zahájili jsme opravu sociálního zázemí, zvýraznili jsme naši firmu úpravou okolí včetně vlajkových stožárů, logem, novými webovými stránkami se sloganem, který vzešel z firemní soutěže. To, že společnost prosperuje, jsme projevili i řízeným sponzoringem pro město, postižené spoluobčany a školství. Ing. Petr Sláčala, MBA Kromě práce se umíme i pobavit. V květnu organizujeme Vítání jara, v září jsme obnovili tradici Dne energetiků, v prosinci se scházíme na tradičním vánočním posezení. Mezníky v historii společnosti založení společnosti Vítkovické stavby, projektové středisko Uherský Brod Energoprojekt závod Ostrava Energoprojekt, jaderný závod , středisko Uherský Brod EGP Invest, spol. s r.o., Uherský Brod odkoupení 66% podílu ÚJV Řež, a.s ÚJV Řež,a.s. se stává jediným vlastníkem EGP Invest, spol. s.r.o. (jednatelé pánové Jan Benešík, Jiří Holub, Martin Jašek, Petr Sláčala) integrovaný systém řízení dle ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 certifikovaný cerifikačním orgánem Bureau Veritas Certification Czech Republic, s.r.o. Praha jaderník 15

16 představujeme dceřiné společnosti ŠKODA VÝZKUM, mladá a nadějná dcera ŠKODA VÝZKUM je jeden z nejstarších zkušebně diagnostických ústavů ve strojírenství v Evropě a nyní nabízí široký okruh služeb v oblasti akreditovaných zkoušek, výzkumu a vývoje. Jsme schopni řešit komplexní výzkumné projekty zahrnující počítačové modelování, testy v akreditovaných zkušebnách a měření na reálných výrobcích. Vprůběhu roku k nám obvykle najde cestu přes 400 zákazníků z ČR i zahraničí. Naše služby směřují zejména k firmám z oblasti energetiky, dopravního strojírenství, metalurgie a všeobecného strojírenství. Učíme se také od naší matky ÚJV- vychovávat tým všehoschopných a mladých odborníků, což je zřetelně vidět na fotografii. Letošní rok nebyl pro naši společnost jednoduchý. Ekonomická krize zasáhla řadu našich zákazníků a neminula ani nás. Jestliže má někdo hlouběji do kapsy, pak samozřejmě zvažuje, kde ušetřit. Musí zaplatit Obchodníci z ÚJV a ŠKODA VÝZKUM v Dynamické zkušebně Přes stávající krizi budou naše tržby z obchodních zakázek téměř na stejné úrovni jako v roce zaměstnance, materiál na výrobu, energie atd. Naši výpočtáři pravděpodobně nejmladší skupina v rámci ÚJV Group 16 ústav jaderného výzkumu řež a.s.

17 ŠKODA VÝZKUM Anketa A i když je to krátkozraké, náklady na výzkum a vývoj jsou jedny z prvních, na kterých se šetří. U nás se to logicky projeví snížením zakázek. Bilancujeme konec roku a to není doba na stěžování. Za úspěch považujeme, že přes stávající krizi budou naše tržby z obchodních zakázek téměř na stejné úrovni jako v roce Dalším kladem je podstatné zvýšení objemu tržeb z oblasti energetiky, zejména od společnosti ČEZ. Největší zakázka od ČEZ se týkala Jaderné elektrárny Temelín a týkala se ověření dynamického chování lopatek OK 3. a 3A stupně NT rotorů pomocí radiotelemetrického systému a systému s bez- Optimisticky hledíme k příštímu roku a věříme, že odoláme dravému tržnímu prostředí. kontaktními senzory na turbogenerátoru HVB2. Úspěšně proběhl i IV. ročník konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách, který se konal v říjnu v Srní. Václav Liška Jak se vám líbí Jaderník? Odpovězte a vyhrajte víkendový zahraniční zájezd. Abychom mohli zlepšit Jaderník, požádali jsme vás v minulém čísle o vyplnění dotazníku, týkajícího se obsahu časopisu. Jenže do redakce se nám vrátilo jen šest odpovědí, protože k mnohým z vás se časopis a informace o existenci ankety nedostala včas. Proto se sběr dotazníků prodlužuje do příště. Všichni, kdo vyplní následující otázky a zašlou je do 15. února zpět do redakce vnitropodnikovou poštou na adresu Miroslav Žamboch Divize 300, budou zařazení do slosování o zájezd do Londýna. O výherci a výsledcích průzkumu se dozvíte v jarním čísle. Pomůžete nám, když odpovíte i anonymně, ale slosovatelné jsou samozřejmě jen podepsané anketní lístky. 1. Témata, o kterých se píše v Jaderníku, mě zajímají. rozhodně ano spíše ano nejsem si jistý spíše ne rozhodně ne 2. V časopise jsou informace o důležitých změnách v ÚJV Řež. rozhodně ano spíše ano nejsem si jistý spíše ne rozhodně ne 3. Chybí mi články o řadových zaměstnancích. rozhodně ano spíše ano nejsem si jistý spíše ne rozhodně ne 4. Texty v Jaderníku jsou pro mě srozumitelné. rozhodně ano spíše ano nejsem si jistý spíše ne rozhodně ne 5. Líbí se mi obrazový doprovod textů. rozhodně ano spíše ano nejsem si jistý spíše ne rozhodně ne 6. V časopise by mělo být více odlehčených témat a humoru. rozhodně ano spíše ano nejsem si jistý spíše ne rozhodně ne 7. Na stránkách časopisu by se mi líbily křížovky, sudoku a hlavolamy. rozhodně ano spíše ano nejsem si jistý spíše ne rozhodně ne 8. Časopis je pro mě nezbytným zdrojem informací o ÚJV Řež. rozhodně ano spíše ano nejsem si jistý spíše ne rozhodně ne 9. Ve které divizi ÚJV pracujete? Které hlavní zdroje informací využíváte? Seřaďte podle důležitosti 1-5: nadřízený časopis intranet roadshow - setkání se zaměstnanci neformální firemní sportovní a kulturní akce 11. Kterou rubriku čtete v Jaderníku jako první? Jakou novou rubriku by měla redakce zavést? Která rubrika by se měla naopak zrušit?.... jaderník 17

18 společnost Štěstí génia Richarda Feynmana Příhoda z národních amerických laboratoří v Oak Ridge v Tennessee, kde se za války tajně vyráběl štěpný materiál pro vývoj jaderné pumy si vám dovolujeme pro pobavení nabídnout. Vroce 1942 vybraly Spojené státy americké oblast Oak Ridge jako místo pro vývoj materiálů pro tzv. Manhattan projekt, zabývající se vývojem jaderné pumy. Byla zde vybudována tři zařízení pro separaci štěpného materiálu 235U z přírodního uranu. Světoznámý fyzik R. P. Feynman vzpomíná ve své knize The Pleasure of Finding Things Out na zajímavou příhodu právě ze zmíněné oblasti Oak Ridge v Tennessee, kterou Tajná mise mohla vyvolat výbuch Feynman jednoho dne zařízení v Oak Ridge navštívil, aby zjistil, proč dodávky štěpného materiálu tak dlouho trvají. Během své návštěvy však narazil na podstatnější problém. Koncentráty 235U byly slévány do zásobních nádob a následně docházelo k jejich třepání a zahušťování bez ohledu na množství a koncentrace uranu, bez ohledu na udržování podkritičnosti. Všechny tyto a další postupy, které viděl v továrně, mohly zažehnout řetězovou reakci a produkci neutronů, v krajním případě až výbuch. Tato situace byla důsledkem utajování celého programu vývoje jaderné pumy. Centrem vývoje jaderné pumy bylo Los Alamos. Oak Ridge sloužilo jen jako zařízení pro dodání štěpného materiálu do Los Alamos. Celý program byl však tajný, a tak armáda zakázala jakýkoli únik informací z Los Alamos. 18 ústav jaderného výzkumu řež a.s.

19 Historické zajímavosti Richard Philips Feynman Richard Feynman ( ) spolupracoval během druhé světové války na Princetonské universitě a v Los Alamos na vývoji atomové bomby (projekt Manhattan). Hlavní oblast Feynmanových výzkumů spadá do oblasti kvantové mechaniky. V roce 1965 získal Nobelovu cenu za fyziku za rozvinutí kvantové elektrodynamiky. Na základě této skutečnosti pracovníci v Oak Ridge vůbec nevěděli, že pracují se štěpným materiálem a pro jaké účely se má produkt použít. Poté, co se Feynman vrátil do Los Alamos, vznesl požadavek, aby se v Oak Ridge dozvěděli o nebezpečí, které souvisí s prací s 235U. Armáda nakonec po dlouhých váháních Feynmanovi vyhověla a on sám se vypravil sdělit informaci o neutronech, které mohou nastartovat jadernou reakci pracovníkům v Oak Ridge. V Oak Ridge byli všichni na jednu stranu oslněni géniem Feynmana, na druhou stranu zděšeni z toho, co se vše mohlo stát. Proto pověřili konstruktéry, inženýry a chemické inženýry, aby vytvořili nový koncept továrny s ohledem na udržení podkritičnosti. Okno, nebo ventil? Feynman se za pár měsíců do Oak Ridge vrátil, aby zkontroloval nový projekt výrobního závodu. Vešel do místnosti, kde byli dva inženýři projektanti a dlouhý stůl s mnoha plány nové továrny. Projektanti, kteří si o Feynmanovi mysleli, že je génius, začali podrobně vysvětlovat změny, které v projektu zařízení učinili. Feynman se však v plánech vůbec nevyznal a projektantům pramálo rozuměl. Pánové povídali a on je po chvíli přestal vnímat. Svou pozornost zaměřil na malý čtvereček s křížkem uprostřed, který se vyskytoval v plánech na mnoha místech. Že by to bylo okno? Jo, bude to okno nikde jinde okna nejsou. To je hloupost! Okno nemůže být uprostřed místnosti. No, ale třeba je to ten ventil, pomyslil si Feynman. Chvíli, kdy se mohl zeptat již, jak se říká, prošvihnul, takže musel trochu zariskovat. Co se stane, když se tento ventil zasekne? zeptal se Feynman znenadání. Čekal však, že se pánové zasmějí a řeknou: Jaký ventil? Vždyť je to okno. Avšak oba inženýři se na sebe podívali, poté se hned zahleděli do plánu a zase na sebe. Dlouho se takto dívali střídavě na sebe a na plán. Poté oba otevřeli ústa a řekli:,,máte pravdu, pane Srolovali plány a rychle zmizeli. Příště již tento ventil na daném místě nebyl. Petr Kovařík, Jan Krmela Národní laboratoře Oak Ridge Národní laboratoře Oak Ridge jsou mnoho účelové vědecko-technické národní laboratoře sloužící Ministerstvu energetiky USA. Nacházejí se v Oak Ridge v Tennessee poblíž Knoxville. Vědci a technici se dnes v laboratořích zabývají základním a aplikovaným výzkumem, aby získali vědecké poznatky a technologická řešení v oblastech vědy klíčových pro národní zájmy: zvýšit dostupnost čistých a bohatých zdrojů energie, přispět k obnově a ochraně životního prostředí a národní bezpečnosti. Laboratoře vykonávají také jiné práce pro Ministerstvo energetiky, včetně produkce izotopů, informační správy, správy technických programů, a zabezpečují výzkum a technickou podporu jiným organizacím. jaderník 19

20 společnost Pavel Fencl mistr světa v létání s rádiově řízenými modely Pavel Fencl pracuje jako mechanik v ÚJV na Novém reaktoru, který přechází od ledna 2010 do Centra výzkumu. Ve svém volném čase se věnuje leteckému modelářství. Je čtyřnásobným mistrem Evropy a světa v kategorii rádiově řízených maket letadel. Vlastnoručně postavil a ovládal i mnohá letadla, která diváci viděli na plátně Svěrákova filmu Tmavomodrý svět. Jaké modely stavíte a co to obnáší stát se modelářským mistrem světa? Soutěžím s rádiem řízenými maketami letadel. Je to je jedna ze šestnácti mezinárodních kategorií, které zastřešuje Mezinárodní letecká federace FAI (Fédération Aéronautique Internationale). Rádiem řízené makety, tzv. RC makety, jsou přesné a do posledního detailu zpracované zmenšeniny skutečných letadel, postavených většinou v měřítku 1:3 až 1:4, s nejvyšší hmotností patnáct kilogramů a mají rozpětí křídel dva až čtyři metry. Úspěšná maketa musí být nejen dobře postavená přesnost a dokonalost stavby je jedna z hodnocených položek ale musí i dokonale 20 ústav jaderného výzkumu řež a.s.

JADERNÍK. 03/2010 časopis Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. www.ujv.cz DIVIZE 2200 DIVIZE 2500. Vodíkový autobus získal v Brně zlato

JADERNÍK. 03/2010 časopis Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. www.ujv.cz DIVIZE 2200 DIVIZE 2500. Vodíkový autobus získal v Brně zlato JADERNÍK 03/2010 časopis Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. www.ujv.cz DIVIZE 2200 Vodíkový autobus získal v Brně zlato DIVIZE 2500 Projektujeme elektrárnu v Turecku úvod Vážení přátelé a spolupracovníci!

Více

JADERNÍK. ÚJV Řež v roce 2060. 01/2010 časopis Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. www.ujv.cz DIVIZE 500 DIVIZE 800. Nový jaderný zdroj

JADERNÍK. ÚJV Řež v roce 2060. 01/2010 časopis Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. www.ujv.cz DIVIZE 500 DIVIZE 800. Nový jaderný zdroj JADERNÍK 01/2010 časopis Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. www.ujv.cz DIVIZE 500 Nový jaderný zdroj DIVIZE 800 Testování materiálů v sondě TW3 ÚJV Řež v roce 2060 Obsah III. ročník, 01/2010 úvod 3 Slovo

Více

ZNAČKA ČKD SI PŘIVEZLA OCENĚNÍ Z MSV V BRNĚ

ZNAČKA ČKD SI PŘIVEZLA OCENĚNÍ Z MSV V BRNĚ magazín ČASOPIS ZAMĚSTNANCŮ ČKD GROUP ROČNÍK 1 / ČÍSLO 3 / 2008 ZNAČKA ČKD SI PŘIVEZLA OCENĚNÍ Z MSV V BRNĚ str. 3 Kyslík do magnitogorských hutí požene ČKD str. 10 Inovační podniky startují z Vysočan

Více

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007 ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007 představení ČEZ Logistika Zelená energie I & C Energo turistické stezky ČEZ 2 obsah 2 Minianketa MINIANKETA: MYSLÍTE SI, ŽE BY SE ČESKÁ REPUBLIKA

Více

V Londýně proběhl seminář o technologii VVER. VVER 2013: Zkušenosti a perspektivy po Fukušimě

V Londýně proběhl seminář o technologii VVER. VVER 2013: Zkušenosti a perspektivy po Fukušimě Měsíční zpravodaj Konsorcium MIR.1200 l listopad 2013 www.mir1200.cz ŠKODA JS MODERNIZUJE BELGICKÝ REAKTOR ŠKODA JS vyhrála v tendru na dodávku vnitřních komponent pro belgický výzkumný reaktor BR2. Vyrobí

Více

Konsorcium MIR.1200 představilo Nuclear Power Alliance

Konsorcium MIR.1200 představilo Nuclear Power Alliance Měsíční zpravodaj Konsorcium MIR.1200 l červen 2013 www.mir1200.cz Představujeme partnera: ÚJV Řež, a. s. ÚJV Řež je přední českou vědecko-výzkumnou a inženýrskou společností se zaměřením na využití jaderných

Více

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 2014 Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4 Veletrhy mají zelenou 9 Rok 2014 z pohledu našich počítačových

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku slovo ředitelky Vysoká výkonnost se vyplácí Vážené kolegyně, vážení kolegové, pro náročné úkoly, které jsou před námi, a úspěšné

Více

Letošní první setkání v Chemparku Záluží

Letošní první setkání v Chemparku Záluží ú uni plně n ové i nformace 4 číslo ročník 5 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol d u b e n 2 0 1 1 V teplárně T200 skončil provoz kotelny a odběrových turbín str. 2 3 Vzdělávání zaměstnanců Parama a tří

Více

OVB Journal. Next level Po dvaceti letech své existence je české OVB na úplně jiné úrovni a míří dál

OVB Journal. Next level Po dvaceti letech své existence je české OVB na úplně jiné úrovni a míří dál OVB Journal duben 2013 Next level Po dvaceti letech své existence je české OVB na úplně jiné úrovni a míří dál LD Petr Saic Splnil si sen vlastního zemského ředitelství, ale usiluje o dalších úspěchy LD

Více

Škodovák. Expozici Škody v Berlíně nikdo nepřehlédl. Nový typ turbíny už míří k zákazníkům Areál Škodovky se otevřel návštěvníkům

Škodovák. Expozici Škody v Berlíně nikdo nepřehlédl. Nový typ turbíny už míří k zákazníkům Areál Škodovky se otevřel návštěvníkům Škodovák číslo 13 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. říjen 2006 Expozici Škody v Berlíně nikdo nepřehlédl Nový typ turbíny už míří k zákazníkům Areál Škodovky se otevřel návštěvníkům Vážení

Více

Nový grafikon vlakové dopravy vstoupil v platnost

Nový grafikon vlakové dopravy vstoupil v platnost Hutní výrobky z Podbrezové do Evropy Str. 4 Vlakem do nitra sopky Str. 8 L e d e n 2 0 1 2 I n t e r n í m a g a z í n p ro z a m ě s t n a n c e Č D C a rg o, a. s. Aktuality Provoz Nástěnka Zajímavosti

Více

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 () Prosincová mozaika informací pro vás www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je TOP HOTELS GROUP a.s. poosmé v řadě mezi

Více

magazín Veletrh powergen 2008 Do nových stanic jezdí metro i díky ČKD Chodil jsem po dílnách se slovníkem Historie letecké výroby v ČKD str. 4 str.

magazín Veletrh powergen 2008 Do nových stanic jezdí metro i díky ČKD Chodil jsem po dílnách se slovníkem Historie letecké výroby v ČKD str. 4 str. magazín ČaSOPiS ZamĚStnanCŮ ČkD GROuP ROČnÍk 1 / ČÍSlO 2 / 2008 Veletrh powergen 2008 str. 4 Do nových stanic jezdí metro i díky ČKD str. 10 Chodil jsem po dílnách se slovníkem str.12 Historie letecké

Více

magazín Skupině ČKD se na Ukrajině daří Ve společnosti Polovodiče se snaží zabít diody, aby je naučili přežít

magazín Skupině ČKD se na Ukrajině daří Ve společnosti Polovodiče se snaží zabít diody, aby je naučili přežít magazín ČASOPIS ZAMĚSTNANCŮ ČKD GROUP ROČNÍK 1 / ČÍSLO 4 / 2008 Skupině ČKD se na Ukrajině daří str. 10 Ve společnosti Polovodiče se snaží zabít diody, aby je naučili přežít str. 12 Operační program podpoří

Více

Na počátku bylo slovo. Ale naprosto geniální... Rozhovor s Ivo Lukačovičem o internetovém podnikání strana 10

Na počátku bylo slovo. Ale naprosto geniální... Rozhovor s Ivo Lukačovičem o internetovém podnikání strana 10 Praktický průvodce světem podnikání cz 07-08 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 7-8 / ročník 8 červenec-srpen 2007 Kdo může vydělat na olympiádě v ČR?

Více

JIHOMORAVSKÝ. List pro rozvoj hospodářských komor Jihomoravského kraje KVĚTEN 2009

JIHOMORAVSKÝ. List pro rozvoj hospodářských komor Jihomoravského kraje KVĚTEN 2009 JIHOMORAVSKÝ List pro rozvoj hospodářských komor Jihomoravského kraje KVĚTEN 2009 EKONOMICKY PROSPERUJÍCÍ JIHOMORAVSKÝ KRAJ, ALE TAKÉ ÚCTA KE KULTURNÍMU BOHATSTVÍ A TRADICÍM Rozvoj technologií a lidských

Více

REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ

REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ Projekty a hlavní akce Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje v roce 2013 strany 8 a 9 Komora pomáhá firmám podnikajícím v dopravě str. 13 ročník 13 březen 2013

Více

číslo 21 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. červen 2007 Temelín: úpravy přinesou zvýšený výkon

číslo 21 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. červen 2007 Temelín: úpravy přinesou zvýšený výkon Škodovák číslo 21 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. červen 2007 Temelín: úpravy přinesou zvýšený výkon Výstavba nového zázemí jde podle plánu ŠKODA POWER získala další kontrakt v Rusku

Více

1993 2013 20 let. Propelety s.r.o. další pilíř AXIOM TECH. Informační zpravodaj AXIOM TECH

1993 2013 20 let. Propelety s.r.o. další pilíř AXIOM TECH. Informační zpravodaj AXIOM TECH Informační zpravodaj AXIOM TECH 1993 2013 20 let AXIOM TECH s.r.o. dodavatel komplexního CAx/PLM řešení a služeb 20 LET AXIOM TECH Společnost AXIOM TECH zahájila svoji činnost v roce 1993 distribucí a

Více

www.listyjm.cz jižní Moravu příští rok, spolupráce v oblasti turistického ruchu a spolupráce nemocnic obou partnerských regionů. Stipe Zrilić ocenil

www.listyjm.cz jižní Moravu příští rok, spolupráce v oblasti turistického ruchu a spolupráce nemocnic obou partnerských regionů. Stipe Zrilić ocenil prosinec 2009 www.listyjm.cz 12 Jižní Moravou za prací i zábavou Chorvaté mají zájem o spolupráci s krajem Jihomoravský kraj navštívili ve dnech 4. 5. listopadu zástupci Zadarské župy pod vedením župana

Více

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence u obsah editorial Vážené kolegyně, vážení kolegové, končíme rok 2012. Je dobré, že skupina

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery 24 32 8 16 36 34 Obsah 4 ČEZ nej Jaderná elektrárna Dukovany 6 Listárna

Více

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny SPEKTRUM 11 2014 Energetika Valná hromada Mise do Číny Úvodní slovo...03 Energetika Podzim v energetice: čas rozhodování...04 Život Svazu Valnou hromadu hostila Škoda auto...12 Legislativa Insolvenční

Více

MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ. ze světa obráběcích strojů. Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery prosinec / 2013. www.kovosvit.

MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ. ze světa obráběcích strojů. Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery prosinec / 2013. www.kovosvit. ze světa obráběcích strojů Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery prosinec / 2013 www.kovosvit.cz TÉMA AZOV POZVÁNKA NOVÉ PROJEKTY ROZVOJE SPOLEČNOSTI SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ MONTÁŽNÍ HALY

Více

Realitní boom v ČR končí Rozhovor s Luďkem Sekyrou, předsedou představenstva naší největší realitní skupiny Sekyra Group a.s.

Realitní boom v ČR končí Rozhovor s Luďkem Sekyrou, předsedou představenstva naší největší realitní skupiny Sekyra Group a.s. Praktický průvodce světem podnikání cz 03 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 3 / ročník 9, březen 2008 Téma měsíce: Řemesla strana 20 Jsme rájem IT firem...

Více

3 / 2007 VYVÁŽET INVESTICE ZNAMENÁ DRŽET KROK S VYSPĚLÝM SVĚTEM. Deset let Exportní ceny DHL, str. 12. Nebojte se obchodů v zemi půlměsíce, str.

3 / 2007 VYVÁŽET INVESTICE ZNAMENÁ DRŽET KROK S VYSPĚLÝM SVĚTEM. Deset let Exportní ceny DHL, str. 12. Nebojte se obchodů v zemi půlměsíce, str. 3 / 2007 VYVÁŽET INVESTICE ZNAMENÁ DRŽET KROK S VYSPĚLÝM SVĚTEM Nebojte se obchodů v zemi půlměsíce, str. 6 7 Deset let Exportní ceny DHL, str. 12 VYUŽIJTE ZKUŠENOSTÍ A SLUŽEB VÍCE NEŽ 30 ZAHRANIČNÍCH

Více

V oblasti IT momentálně probíhají dva klíčové projekty. str. 2 str. 3 str. 4. Skupina Unipetrol opět hospodařila se ziskem

V oblasti IT momentálně probíhají dva klíčové projekty. str. 2 str. 3 str. 4. Skupina Unipetrol opět hospodařila se ziskem Č Í S L O 9 / Z Á Ř Í 2 0 1 0 / R O Č N Í K 4 úplně nové informace NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL ÚVODNÍK MÁME TU NOVÝ ŠKOLNÍ ROK Čas dovolených je pryč a počasí ukázalo i svou druhou tvář. Pokud

Více

SVĚT PODLE JANA KRAUSE: PODNIKÁNÍ V KULTUŘE? VĚTŠINOU PROTIMLUV

SVĚT PODLE JANA KRAUSE: PODNIKÁNÍ V KULTUŘE? VĚTŠINOU PROTIMLUV Praktický průvodce světem podnikání Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji 06 czkomora.cz číslo 6 / ročník 8, červen 2007 Jak se vydělává v české kultuře? strana 16 Vylaďme

Více