JADERNÍK. 04/2009 časopis Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. DIVIZE 300 DIVIZE 500. Odstraňování ekologických zátěží

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JADERNÍK. 04/2009 časopis Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. www.ujv.cz DIVIZE 300 DIVIZE 500. Odstraňování ekologických zátěží"

Transkript

1 JADERNÍK 04/2009 časopis Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. DIVIZE 300 Odstraňování ekologických zátěží DIVIZE 500 Energoprojekt se rozrostl a omládl Šťastný nový rok 2010

2 úvod Slovo ředitele Vážené kolegyně, vážení kolegové, dostáváte do ruky poslední letošní číslo našeho časopisu Jaderník. Konec roku obvykle bývá příležitostí k bilancování, velebení úspěchů a stanovení smělých plánů do budoucna. Já se nechci příliš dlouho držet tohoto schématu (na to jsou porady, plánování a hodnocení a ti z vás, co jim tyto činnosti přísluší, si jich užijí dosytosti), nicméně v letošním roce se událo několik změn, které bychom měli vnímat. Pokud na ně jako Ústav - nebo spíše jako skupina ÚJV Řež - nebudeme reagovat, dostaneme se do pozice člověka, který chvilku stál a již stojí opodál. Co se stalo - ČEZ začal realizovat grandiózní plán výstavby nových jaderných bloků. Ukončil dlouholeté tabu a skrývání, vyhlásil kvalifikaci možných dodavatelů a začíná jejich výběr. Přichází velká příležitost pro zbytky českého jaderného a energetického průmyslu, jak se dostat znovu do hry. A tedy i velká příležitost pro ÚJV. - ČEZ vyhlásil velký pro- gram Future motion, zaměřený na podporu vědy a výzkumu. - Vláda ČR pokračuje v restrukturalizaci financování vědy a výzkumu. Kroky, které děláme v oblasti Velkého projektu udržitelná energetika a Restrukturalizace ÚJV a Centra výzkumu, jsou reakcí zejména na tyto změny. - Budoucnost stávajících jaderných elektráren se stále více zaměřuje na strategii prodlužování životnosti a zvyšování výkonu. Zejména v oblasti prodlužování doby provozu vznikají plány řízení životnosti, vedoucí k prodloužení až na osmdesát či sto let. A to je více než trojnásobek původní projektové životnosti. Kolegové, tyto změny musíme vnímat a promít- ústav jaderného výzkumu řež a.s.

3 Slovo ředitele nout je do našich rozvojových záměrů. To, co jsme až dosud udělali a děláme, vychází těmto změnám vstříc. Díky projektům jako Perspektiva, Mezinárodní spolupráce, Velký projekt, Restrukturalizace jsme podle mého názoru připravení. Z vlastního hnízda Komunikace a vzájemná informovanost je náš dlouhodobý problém. Mým záměrem je pronikavě zvýšit způsob informování o tom, co se děje v jednotlivých útvarech. Ten, kdo má dostatek informací, se dokáže mnohem lépe, rychleji a správněji rozhodovat. Máte nyní možnost vyzkoušet novou verzi intranetu i novou podobu našich webových stránek Rád bych vás vyzval ke spolupráci, neboť vaše připomínky budou neocenitelným průvodcem při hledání konečné podoby těchto informačních kanálů tak, aby výsledkem byl účinný a všem užitečný pracovní nástroj. Tři přání do nového roku První: V zdravém těle zdravý duch. - Tedy přeji si, aby zdraví nás všech bylo stále pevnější a silnější. Druhé: Vymažme slova nejde to z našeho slovníku a zaveďme heslo neřešitelné neexistuje. Opisuji od mnoha firem, které toto motto mají, a možná společně najdeme jadernou podobu takového sloganu. Třetí: Dodržujme gentleman agreement - tedy to, co se dohodne, se také stane. Tříkrálové představení v Divadle ABC Vedení společnosti zve všechny zaměstnance 9. ledna 2010 v 19 hodin do Divadla ABC Stává se už tradicí, že v tříkrálovém období pořádá ÚJV Řež pro své zaměstnance kulturní akci. Tentokrát to bude divadelní představení v Divadle ABC s názvem Shirley Valentine, one woman show Simony Stašové, od autora Willy Rusella. Přeji všem čtenářům našeho Jaderníku klidný konec roku a pěkné vánoční a novoroční svátky. Současně vás všechny zvu na Novoroční setkání, které letos uskutečníme formou divadelního představení. Děkuji všem za rok letošní a všechno dobré v roce příštím. Aleš John Jste zváni i se svými partnery. O přestávce představení vás zve generální ředitel na sklenku vína. Zájemce žádáme, aby se hlásili na ovou adresu Vstupenky pak budou distribuovány prostřednictvím sekretářek. jaderník

4 Obsah II. ročník, 04/2009 úvod 2 úvodní slovo ředitele střípky 5 Veletrh Brno 6 Publikace o onkologii 7 Dny nukleární mediciny Projekt Perspektiva 8 Stabilizace divize Energoprojekt se rozrostl a omládl divize Co se povedlo divize Odstraňování starých ekologických zátěží Představujeme dceřiné společnosti 14 EGP Invest slaví padesátiny 16 Škoda výzkum mladá a nadějná dcera anketa 17 Vyhrajte zájezd do Londýna společnost 18 Štěstí génia Feynmana 20 Pavel Fencl, mistr v létání s modely 23 Pošlete vtip a vyhrajte víno << 10 energoprojekt a jeho nové zakázky >> 18 ŠKODA VÝZKUM mladá a nadějná dcera << 20 Pavel Fencl - mistr světa v létání s rádiově řízenými modely jaderník časopis společnosti újv Řež a.s. Vydavatel: ÚJV Řež a.s. redakční rada: Miroslav Žamboch, Petr Dlouhý, Patrik Špátzal, Lucie Židová, Ondřej Zlámal Produkce: EuroNova&Partner s spol. s r.o. šéfredaktor: Dana Emingerová sazba: Martin Klimeš náklad: 1200 ks

5 střípky Nadějné zakázky z brněnského veletrhu Tradiční účast ÚJV Řež na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně 2009 měla i letos svou reprízu. Ve stánku Z-3 rohové dispozice jsme spolu se společností Škoda výzkum a.s. prezentovali dosažené výsledky v minulém roce a představovali služby nabízené pro příští hospodářskou činnost ústavu. Slavnostního zahájení veletrhu se na pozvání organizátora Svazu průmyslu ČR zúčastnili vrcholní manažeři ÚJV. Uskutečněná jednání s potenciálními klienty vedla ke vzniku několika nadějných zakázkových příležitostí, které budou dále rozpracovávány. Kromě posterů s tematikou vodíkového autobusu, pozitronové emisní tomografie a dalších nových činností ÚJV poutal pozornost návštěvníků vystavený exponát autoklávu. Byl vyroben v Divizi 300 a slouží laboratornímu zkoumání vzorků konstrukčních materiálů. Stánek ÚJV navštívil i bývalý premiér Mirek Topolánek v doprovodu exministra průmyslu a obchodu Martina Římana. Setrval zde asi patnáct minut, snědl slané tyčinky a živě se zajímal o zakázkovou náplň a vědeckovýzkumnou činnost ústavu. K posílení významu veletrhu musí v budoucích obdobích přispět mimořádné úsilí organizátora výstavy znovu vyvolat zájem velkých dodavatelů energetických investic Siemens, Areva, Alstom, Škoda, ČKD a dalších o prezentaci na veletrhu. Absence těchto firem byla letos příliš citelná. Přesto veletrh splnil svůj účel, zejména jako místo setkání všech partnerů výstavby nových a provozování stávajících elektráren. Účast ÚJV doporučujeme i pro příští ročníky Mezinárodního strojírenského veletrhu. Petr Kopic jaderník

6 střípky Dny nukleární medicíny Ve dnech se v Olomouci konaly již 46. dny nukleární medicíny. Kongres s mezinárodní účastí byl pořádán v Regionálním centru Olomouc. Ústav, který tu měl umístěn svůj reklamní stánek, byl jedním z hlavních sponzorů celé akce. Naši kolegové prezentovali v rámci odborných přednášek zejména praktická témata. Ojedinělá publikace o diagnostice v onkologii V nakladatelství Galén byla na podzim tohoto roku vydána odborná publikace MUDr. Jany Votrubové a kolektivu spoluautorů Klinické PET a PET/CT, popisující klinické diagnostické metody v onkologii. Ústav se na vydání této na českém trhu ojedinělé publikaci finančně podílel. Knížka, která představuje na českém trhu v tomto směru ojedinělou publikaci, stojí 900 Kč. Ústav jaderného výzkumu v Řeži se na jejím vydání finančně podílel. ústav jaderného výzkumu řež a.s.

7 střípky Návštěva DR ČEZ v ÚJV Dozorčí rada ČEZ zavítala 22. října do Ústavu jaderného výzkumu v Řeži. Vedení seznámilo tuto vzácnou návštěvu s tím, co ústav dělá, jaké má letos významné úspěchy a kam hodlá zaměřit činnosti v následujících letech. Hosté si prohlédli polohorké komory, reaktor LVR 15 a technologickou halu. Mimo to se zajímali o propojení na program Future Motion, zapojení do mezinárodní spolupráce a zejména o možnosti účasti ÚJV při vývoji nových energetických technologií včetně příspěvku ÚJV do výstavby nových jaderných zdrojů. Poděkování týmu Lana V minulém roce jsme se poprvé pracovně postavili na kopuli obou kontejnmentů v Temelíně. Rozhodnutí o přidělení této činnosti našemu Ústavu, konkrétně Divizi 300, nebylo pro nikoho jednoduché. Měli jsme velmi málo zkušeností s prací podobného charakteru. Potřebný trénink a zkušenosti jsme sbírali pouze na experimentálním stendu v kotelně ÚJV. Přesto se podařilo sestavit tým odborníků s obrovským nasazením a zájmem o úspěšné provedení této činnosti. Výsledek byl vynikající. Získali jsme důvěru nejen v Elektrárně Temelín, ale i všech kontrolních i dozorných orgánů. Navíc dnes víme, jak vypadá pohled na překrásnou jihočeskou krajinu z kopulí Temelína v létě, v zimě i v lijáku. A to opravdu stojí za to. Moje poděkování všem členům týmu Lana. Jiří Ždárek jaderník

8 Ze života ÚJV Stabilizace obchodních vztahů Kvalita obchodních činností firmy zásadním způsobem ovlivňuje schopnost plnit požadavky zákazníků. Současně však musí optimálně řešit i vlastní potřeby společnosti. Dobře fungující a propracovaný systém podpory obchodních činností má významný vliv na ekonomiku firmy. Tým perspektiva se v problematice stabilizace obchodních vztahů (SOV) zaměřil na oblast vytvoření optimálního prostředí pro veškeré obchodní činnosti ústavu. Momentálně oponentní tým SOV čítá patnáct osob. Analýza aktuálního stavu Předmětem činnosti skupiny SOV byla rozsáhlá vstupní analýza aktuálního stavu a potřeb ÚJV v oblasti nákupu a prodeje. Ukázala na tři základní okruhy, které je potřeba vyřešit: 1. Systém nákupu a prodeje, jeho centralizace, podpora obchodních činností (tvorba smluv, výběrová řízení), soulad procesů s požadavky norem ISO. 2. Podpora a rozvoj výroby a prodeje radiofarmak, podpora vzniku nových PET center. 3. Stabilizace útvaru Servis JE. Co se už podařilo V první skupině činností jsme již dokončily následující úkoly: Vyřešili jsme koncepci nákupu MTZ a revizi nákupu subdodávek. Vytvořili jsme nové obchodní oddělení a stanovili jeho pracovní ústav jaderného výzkumu řež a.s.

9 Projekt Perspektiva náplně. Máme soubor typových smluv (SoD, KS, mandátní smlouva atd.) a stanovené standardy pro jejich tvorbu. Definovali jsme pravidla cenotvorby a vytvořili základní manuál a pravidla pro vedení výběrových řízení. Nově byla zpracována Pracovní instrukce PI Systém prodeje služeb ÚJVjako součást Manuálu procesu MP11. Co je nutno dokončit Hlavním výstupem skupiny SOV byla novela MP11 v základním rozsahu. V souvislosti se schválením nového organizačního schématu ÚJV Řež se zřízením nového oddělení Nákupu dochází k dalšímu kroku centralizace a optimalizace obchodních činností. Z těchto změn zřejmě vyplynou další požadavky na skupinu SOV v oblasti dopracování - rozšíření MP11 o nové vykonávací instrukce. Dále bude sledována podpora výroby radiofarmak a problematika výstavby nových PET center. Definovali jsme pravidla cenotvorby a vytvořili základní manuál a pravidla pro vedení výběrových řízení. Ve druhé skupině činnosti máme za sebou analýzu podpory rozvoje segmentu výroby radiofarmak a zřídila se další PET centra. Nyní se skupina snaží uzavřít nové smlouvy na prodej farmak a s pomocí schválených benefitů pro provozovatele vybudovat alespoň dvě nová PET centra. To vše s využitím dotačních fondů EU. Stabilizace útvaru Servis JE byla pro svou úzkou specializaci z programu skupiny SOV v průběhu plnění vyjmuta a její ztrátovost řešil samostatně krizový manažer odprodejem ze skupiny ÚJV. jaderník

10 Ze života divizí Divize Energoprojekt Praha Divize Energoprojekt Praha se rozrostla a omládla Je těžké vybrat z toho, co se v roce 2009 podařilo, to nejvýznamnější. Velké i dílčí úspěchy jsou důležité pro každého, kdo se na nich podílel. Povedlo se zajistit zakázkovou naplněnost. Uzavřeli jsme nové významné smlouvy především na dvoublok MO 34 jaderné elektrárny Mochovce a nový jaderný zdroj Elektrárny Temelín. Postoupili jsme v definování požadavků na nový systém databázového projektování. Chceme a budeme vychovávat své nástupce, což by mělo být přáním každého, kdo něco umí. Definovali jsme požadavky na systém správy projektových dokumentů a dokumentace. Osobně za nejvýznamnější úspěch považuji to, že jsme se rozrostli a omladili. To samo o sobě značí dvě důležité skutečnosti. Za prvé si věříme, že jsme schopni dlouhodobě sehnat dostatek práce, nechceme být pouze překupníky a vydělávat na subdodavatelích. Za druhé mladí opět mají zájem o projektantskou profesi - tedy chceme a budeme vychovávat své nástupce, což by mělo být přáním každého, kdo něco umí. Proč tento úspěch považuji za nejvýznamnější? Protože jde o změnu přístupu a myšlení správným směrem a to nikdy není pouze individuální úspěch, ale především příslib do budoucna. Karel Bíža, ředitel Divize ústav jaderného výzkumu řež a.s.

11 Divize radiofarmak Co se povedlo v roce 2009 Úspěchy Divize radiofarmak stojí na dobře odvedené práci Vroce 2009 se Divizi 900 (využívám své asi poslední příležitosti použít toto označení) podařila spousta dobrých a příjemných věcí, které zaručeně co do počtu překonaly nezdary a zklamání. Tržby za prodej radiofarmak rostly Započali jsme s novými projekty vývoje radiofarmak a ty stávající se nám daří přibližovat zdárnému konci. Podařilo se nám pro- dloužit výzkumná centra o další dva roky. Přijali jsme mladé kolegy, kterým cíleně předáváme zkušenosti. Tržby za prodej radiofarmak v roce 2009 rostly. Začali jsme rozvíjet projekty výstavby a vzdělávání. Ustáli jsme nespočet auditů a kontrol státních autorit a zákazníků, které se na nás v tomto roce sesypaly požehnaně. Přál bych si, aby příští rok byl pro nás minimálně tak úspěšný jako rok 2009, aby moji kolegové pracovali se stále stejným zápalem a ti ostatní, aby se alespoň trochu od nich nakazili. A v neposlední řadě, aby se mi podařilo (to už bez přispění divize), přivítat na světě další vnouče. Veselé Vánoce a šťastný nový rok Vladimír Viklický, ředitel Divize 900 jaderník 11

12 Ze života divizí Odstraňování starých ekologických zátěží V minulosti se nemyslelo na to, že postavená jaderná zařízení a nahromaděné odpady budou muset být jednou zlikvidovány, a tak činnosti v jaderné oblasti nebyly prováděny s ohledem na radiační ochranu a vliv na životní prostředí. Dnes se na celém světě investují obrovské finanční prostředky na odstranění škod z minulosti. Ikdyž se rozsah výzkumů v jaderné oblasti prováděných v Československu nemohl srovnávat s jinými zeměmi, i u nás vznikly radioaktivní zátěže, které se nyní nákladně odstraňují. Na projektu se podílí i ÚJV Řež. Sedmnáct úkolů Zákonem o velké privatizaci č.91/92 a následným usnesením vlády ČR č.123/93 bylo ustanoveno, že náklady na odstraňování starých ekologických zátěží, vzniklých v organizacích a podnicích před jejich privatizací, budou hrazeny z tzv. veřejného účtu Fondu národního majetku ČR, později po jeho zániku ze státního rozpočtu prostřednictvím ministerstva financí. ÚJV Řež uzavřel Ekologickou smlouvu s FNM ČR v roce 1996 s vládní garancí úhrady ve výši 415 milionů korun. V roce 2005 byla tato garance navýšena usnesením vlády ČR č. 460 o dalších 450 milionů na celkových 865 milionů korun. Ekologickým auditem a následnou analýzou rizik bylo definováno celkem sedmnáct položek ekologických škod určených k sanaci. Mezi nimi byly jako nejvýznamnější vytipovány: vyhořelé jaderné palivo z reaktorů LR-0 a LVR-15, 12 ústav jaderného výzkumu řež a.s.

13 Divize integrity a technického inženýringu vymírací nádrže objekt 211/5, radioaktivní odpady ze svědečného programu, radioaktivní odpady skladované v obj. 211/5 Překladiště RAO a na skladovací ploše Červená skála, vyřazená technologie v objektech 241 Velké zbytky, 250 Radiochemie, 211/3 Malé zbytky. Sanační práce byly zahájeny v roce 2003 a jejich ukončení se předpokládá v roce V současnosti je ukončena sanace devíti položek. Pilotní projekt pro východní Evropu Nejnáročnější byl odvoz vyhořelého jaderného paliva (VJP) z obou reaktorů na přepracování do Ruské federace, který byl částkou 450 milionů korun spolufinancován Ministerstvem energetiky USA (US DoE). Jako úspěšný pilotní projekt je nyní aplikován pro odvoz VJP z ostatních zemí střední a východní Evropy, kde byly instalovány výzkumné reaktory ruské provenience. ÚJV Řež se v minulém a tomto roce podílel významnou měrou na odvozu VJP z Bulharska, Maďarska a Polska, příští rok to bude opět z Polska, Ukrajiny a Srbska. V rámci řešení projektu jsme si osvojili unikátní znalosti a v řádu stovek milionů korun byly pořízeny moderní technologie a přístroje, které mohou být efektivně využity a zhodnoceny při řešení dalších obdobných úkolů. Realizace sanačních prací ÚJV Řež probíhá úspěšně při zajištění vysoké úrovně radiační ochrany a jaderné bezpečnosti bez narušení ostatních činností Ústavu. Z prováděných sanačních prací bychom si všichni měli vzít ponaučení: Není možné myslet jen na získané výsledky a okamžité výnosy, ale je třeba myslet i na budoucí generace. Jan Mrkos, Petr Novosad, Josef Podlaha, František Sviták jaderník 13

14 představujeme dceřiné společnosti EGp Invest oslaví padesátiny V letošním roce se nám výjimečně daří. Je to i díky začlenění naší společnosti EGP Invest do skupiny ÚJV Řež. Je obdivuhodné, že společnost EGP Invest, s r. o., si i v období privatizace zachovala své portfolio, zaměřené především na energetiku, včetně energetiky jaderné v České i Slovenské republice. V našem archivu naleznete projekty z jaderných elektráren v Jaslovských Bohunicích (A-1, V-1, V-2), Dukovanech, Temelíně i Mochovcích. Disponujeme stabilizovaným týmem projektantů, kde převažuje zkušenost a znalost projektování jak pro energetiku, tak i pro chemický průmysl či pozemní stavitelství. Společnost EGP Invest oslaví v příštím roce konferencí října svou padesátiletou tradici. Mám tu čest pracovat jako ředitel a jednatel v této významné projekční organizaci od 1. února 2009 po předchozí dvaadvacetileté praxi v elektrárně Dukovany a Temelín, poté ve významných stavebních firmách jako OHL ŽS Brno, a.s., a SKANSKA CZ, a.s., a nakonec v inženýringové firmě Siemens Engineering, a.s. Během uplynulých devíti měsíců jsem se přesvědčil, že společnosti ÚJV Řež - potažmo ČEZ - učinily dobrou akvizici. Po hubených letech totiž přišly žně v podobě souběhu prací pro Elektrárnu Dukovany a především pro Elek- Jako je sklizeň obilí odkázána na příznivé podmínky a vrtochy počasí, tak i žně na Mochovcích mohou být v následujícím roce chudší, neboť specifika této stavby jsou mimořádná. 14 ústav jaderného výzkumu řež a.s.

15 EGP Invest Hledá se Uherský Brod Při svých prezentacích jsem se setkal i s dotazem, který mě překvapil, pobavil, ale do budoucna mě i motivuje. Významný jaderný energetik ze Skupiny ČEZ, který mě i učil na jaderném postgraduálu, se mě po jednom mém emotivním vystoupení zeptal: Petře, promiň, nechci se tě dotknout, ale kde je ten Uherský Brod? Odpověděl jsem, že v třetím vrcholu trojúhelníku s Luhačovicemi a Zlínem. V budoucnu bych chtěl, aby odpověď, a nejen ode mě, ale i mých spolupracovníků zněla: Tam, kde má sídlo společnost EGP Invest ze skupiny ÚJV Řež, potažmo Skupiny ČEZ. trárnu Mochovce 34. Zde máme vyčleněný projektový tým, který zabezpečuje projektovou a technickou činnost pro Inženýrské stavby Košice, a.s., a autorský dozor v rámci Plánu organizace výstavby (POV) pro divizi ÚJV Řež Energoprojekt. V příštím roce se chceme soustředit především na dokončení prací pro EMO34 a získání zakázek v inženýrské činnosti na této stavbě. Dále předpokládáme, že v letošním roce zahájená činnost na více malých projektech pro JAVYS, a.s., přeroste ve stěžejní projekt významově srovnatelný s EMO34. V naší činnosti chceme plně využívat IS NAVISION. Naši budoucnost stavíme na mladých spolupracovnících s vizí rozvíjet firmu minimálně na dalších padesát let. Už dnes máme připraven hospodářský plán včetně plánu rozvoje firmy do roku Díky tomu, že se nám daří, si můžeme dovolit, snad jako jediní v kraji, stabilizovat špičkové spolupracovníky cíleným navýšením mezd a přijímat nové zaměstnance - od února nastoupilo do pracovního poměru 25 lidí, na smlouvu o pracovní činnosti čtyři. V letošním roce jsme zahájili obnovu IT (PC včetně nákupu odpovídajícího software), zahájili jsme opravu sociálního zázemí, zvýraznili jsme naši firmu úpravou okolí včetně vlajkových stožárů, logem, novými webovými stránkami se sloganem, který vzešel z firemní soutěže. To, že společnost prosperuje, jsme projevili i řízeným sponzoringem pro město, postižené spoluobčany a školství. Ing. Petr Sláčala, MBA Kromě práce se umíme i pobavit. V květnu organizujeme Vítání jara, v září jsme obnovili tradici Dne energetiků, v prosinci se scházíme na tradičním vánočním posezení. Mezníky v historii společnosti založení společnosti Vítkovické stavby, projektové středisko Uherský Brod Energoprojekt závod Ostrava Energoprojekt, jaderný závod , středisko Uherský Brod EGP Invest, spol. s r.o., Uherský Brod odkoupení 66% podílu ÚJV Řež, a.s ÚJV Řež,a.s. se stává jediným vlastníkem EGP Invest, spol. s.r.o. (jednatelé pánové Jan Benešík, Jiří Holub, Martin Jašek, Petr Sláčala) integrovaný systém řízení dle ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 certifikovaný cerifikačním orgánem Bureau Veritas Certification Czech Republic, s.r.o. Praha jaderník 15

16 představujeme dceřiné společnosti ŠKODA VÝZKUM, mladá a nadějná dcera ŠKODA VÝZKUM je jeden z nejstarších zkušebně diagnostických ústavů ve strojírenství v Evropě a nyní nabízí široký okruh služeb v oblasti akreditovaných zkoušek, výzkumu a vývoje. Jsme schopni řešit komplexní výzkumné projekty zahrnující počítačové modelování, testy v akreditovaných zkušebnách a měření na reálných výrobcích. Vprůběhu roku k nám obvykle najde cestu přes 400 zákazníků z ČR i zahraničí. Naše služby směřují zejména k firmám z oblasti energetiky, dopravního strojírenství, metalurgie a všeobecného strojírenství. Učíme se také od naší matky ÚJV- vychovávat tým všehoschopných a mladých odborníků, což je zřetelně vidět na fotografii. Letošní rok nebyl pro naši společnost jednoduchý. Ekonomická krize zasáhla řadu našich zákazníků a neminula ani nás. Jestliže má někdo hlouběji do kapsy, pak samozřejmě zvažuje, kde ušetřit. Musí zaplatit Obchodníci z ÚJV a ŠKODA VÝZKUM v Dynamické zkušebně Přes stávající krizi budou naše tržby z obchodních zakázek téměř na stejné úrovni jako v roce zaměstnance, materiál na výrobu, energie atd. Naši výpočtáři pravděpodobně nejmladší skupina v rámci ÚJV Group 16 ústav jaderného výzkumu řež a.s.

17 ŠKODA VÝZKUM Anketa A i když je to krátkozraké, náklady na výzkum a vývoj jsou jedny z prvních, na kterých se šetří. U nás se to logicky projeví snížením zakázek. Bilancujeme konec roku a to není doba na stěžování. Za úspěch považujeme, že přes stávající krizi budou naše tržby z obchodních zakázek téměř na stejné úrovni jako v roce Dalším kladem je podstatné zvýšení objemu tržeb z oblasti energetiky, zejména od společnosti ČEZ. Největší zakázka od ČEZ se týkala Jaderné elektrárny Temelín a týkala se ověření dynamického chování lopatek OK 3. a 3A stupně NT rotorů pomocí radiotelemetrického systému a systému s bez- Optimisticky hledíme k příštímu roku a věříme, že odoláme dravému tržnímu prostředí. kontaktními senzory na turbogenerátoru HVB2. Úspěšně proběhl i IV. ročník konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách, který se konal v říjnu v Srní. Václav Liška Jak se vám líbí Jaderník? Odpovězte a vyhrajte víkendový zahraniční zájezd. Abychom mohli zlepšit Jaderník, požádali jsme vás v minulém čísle o vyplnění dotazníku, týkajícího se obsahu časopisu. Jenže do redakce se nám vrátilo jen šest odpovědí, protože k mnohým z vás se časopis a informace o existenci ankety nedostala včas. Proto se sběr dotazníků prodlužuje do příště. Všichni, kdo vyplní následující otázky a zašlou je do 15. února zpět do redakce vnitropodnikovou poštou na adresu Miroslav Žamboch Divize 300, budou zařazení do slosování o zájezd do Londýna. O výherci a výsledcích průzkumu se dozvíte v jarním čísle. Pomůžete nám, když odpovíte i anonymně, ale slosovatelné jsou samozřejmě jen podepsané anketní lístky. 1. Témata, o kterých se píše v Jaderníku, mě zajímají. rozhodně ano spíše ano nejsem si jistý spíše ne rozhodně ne 2. V časopise jsou informace o důležitých změnách v ÚJV Řež. rozhodně ano spíše ano nejsem si jistý spíše ne rozhodně ne 3. Chybí mi články o řadových zaměstnancích. rozhodně ano spíše ano nejsem si jistý spíše ne rozhodně ne 4. Texty v Jaderníku jsou pro mě srozumitelné. rozhodně ano spíše ano nejsem si jistý spíše ne rozhodně ne 5. Líbí se mi obrazový doprovod textů. rozhodně ano spíše ano nejsem si jistý spíše ne rozhodně ne 6. V časopise by mělo být více odlehčených témat a humoru. rozhodně ano spíše ano nejsem si jistý spíše ne rozhodně ne 7. Na stránkách časopisu by se mi líbily křížovky, sudoku a hlavolamy. rozhodně ano spíše ano nejsem si jistý spíše ne rozhodně ne 8. Časopis je pro mě nezbytným zdrojem informací o ÚJV Řež. rozhodně ano spíše ano nejsem si jistý spíše ne rozhodně ne 9. Ve které divizi ÚJV pracujete? Které hlavní zdroje informací využíváte? Seřaďte podle důležitosti 1-5: nadřízený časopis intranet roadshow - setkání se zaměstnanci neformální firemní sportovní a kulturní akce 11. Kterou rubriku čtete v Jaderníku jako první? Jakou novou rubriku by měla redakce zavést? Která rubrika by se měla naopak zrušit?.... jaderník 17

18 společnost Štěstí génia Richarda Feynmana Příhoda z národních amerických laboratoří v Oak Ridge v Tennessee, kde se za války tajně vyráběl štěpný materiál pro vývoj jaderné pumy si vám dovolujeme pro pobavení nabídnout. Vroce 1942 vybraly Spojené státy americké oblast Oak Ridge jako místo pro vývoj materiálů pro tzv. Manhattan projekt, zabývající se vývojem jaderné pumy. Byla zde vybudována tři zařízení pro separaci štěpného materiálu 235U z přírodního uranu. Světoznámý fyzik R. P. Feynman vzpomíná ve své knize The Pleasure of Finding Things Out na zajímavou příhodu právě ze zmíněné oblasti Oak Ridge v Tennessee, kterou Tajná mise mohla vyvolat výbuch Feynman jednoho dne zařízení v Oak Ridge navštívil, aby zjistil, proč dodávky štěpného materiálu tak dlouho trvají. Během své návštěvy však narazil na podstatnější problém. Koncentráty 235U byly slévány do zásobních nádob a následně docházelo k jejich třepání a zahušťování bez ohledu na množství a koncentrace uranu, bez ohledu na udržování podkritičnosti. Všechny tyto a další postupy, které viděl v továrně, mohly zažehnout řetězovou reakci a produkci neutronů, v krajním případě až výbuch. Tato situace byla důsledkem utajování celého programu vývoje jaderné pumy. Centrem vývoje jaderné pumy bylo Los Alamos. Oak Ridge sloužilo jen jako zařízení pro dodání štěpného materiálu do Los Alamos. Celý program byl však tajný, a tak armáda zakázala jakýkoli únik informací z Los Alamos. 18 ústav jaderného výzkumu řež a.s.

19 Historické zajímavosti Richard Philips Feynman Richard Feynman ( ) spolupracoval během druhé světové války na Princetonské universitě a v Los Alamos na vývoji atomové bomby (projekt Manhattan). Hlavní oblast Feynmanových výzkumů spadá do oblasti kvantové mechaniky. V roce 1965 získal Nobelovu cenu za fyziku za rozvinutí kvantové elektrodynamiky. Na základě této skutečnosti pracovníci v Oak Ridge vůbec nevěděli, že pracují se štěpným materiálem a pro jaké účely se má produkt použít. Poté, co se Feynman vrátil do Los Alamos, vznesl požadavek, aby se v Oak Ridge dozvěděli o nebezpečí, které souvisí s prací s 235U. Armáda nakonec po dlouhých váháních Feynmanovi vyhověla a on sám se vypravil sdělit informaci o neutronech, které mohou nastartovat jadernou reakci pracovníkům v Oak Ridge. V Oak Ridge byli všichni na jednu stranu oslněni géniem Feynmana, na druhou stranu zděšeni z toho, co se vše mohlo stát. Proto pověřili konstruktéry, inženýry a chemické inženýry, aby vytvořili nový koncept továrny s ohledem na udržení podkritičnosti. Okno, nebo ventil? Feynman se za pár měsíců do Oak Ridge vrátil, aby zkontroloval nový projekt výrobního závodu. Vešel do místnosti, kde byli dva inženýři projektanti a dlouhý stůl s mnoha plány nové továrny. Projektanti, kteří si o Feynmanovi mysleli, že je génius, začali podrobně vysvětlovat změny, které v projektu zařízení učinili. Feynman se však v plánech vůbec nevyznal a projektantům pramálo rozuměl. Pánové povídali a on je po chvíli přestal vnímat. Svou pozornost zaměřil na malý čtvereček s křížkem uprostřed, který se vyskytoval v plánech na mnoha místech. Že by to bylo okno? Jo, bude to okno nikde jinde okna nejsou. To je hloupost! Okno nemůže být uprostřed místnosti. No, ale třeba je to ten ventil, pomyslil si Feynman. Chvíli, kdy se mohl zeptat již, jak se říká, prošvihnul, takže musel trochu zariskovat. Co se stane, když se tento ventil zasekne? zeptal se Feynman znenadání. Čekal však, že se pánové zasmějí a řeknou: Jaký ventil? Vždyť je to okno. Avšak oba inženýři se na sebe podívali, poté se hned zahleděli do plánu a zase na sebe. Dlouho se takto dívali střídavě na sebe a na plán. Poté oba otevřeli ústa a řekli:,,máte pravdu, pane Srolovali plány a rychle zmizeli. Příště již tento ventil na daném místě nebyl. Petr Kovařík, Jan Krmela Národní laboratoře Oak Ridge Národní laboratoře Oak Ridge jsou mnoho účelové vědecko-technické národní laboratoře sloužící Ministerstvu energetiky USA. Nacházejí se v Oak Ridge v Tennessee poblíž Knoxville. Vědci a technici se dnes v laboratořích zabývají základním a aplikovaným výzkumem, aby získali vědecké poznatky a technologická řešení v oblastech vědy klíčových pro národní zájmy: zvýšit dostupnost čistých a bohatých zdrojů energie, přispět k obnově a ochraně životního prostředí a národní bezpečnosti. Laboratoře vykonávají také jiné práce pro Ministerstvo energetiky, včetně produkce izotopů, informační správy, správy technických programů, a zabezpečují výzkum a technickou podporu jiným organizacím. jaderník 19

20 společnost Pavel Fencl mistr světa v létání s rádiově řízenými modely Pavel Fencl pracuje jako mechanik v ÚJV na Novém reaktoru, který přechází od ledna 2010 do Centra výzkumu. Ve svém volném čase se věnuje leteckému modelářství. Je čtyřnásobným mistrem Evropy a světa v kategorii rádiově řízených maket letadel. Vlastnoručně postavil a ovládal i mnohá letadla, která diváci viděli na plátně Svěrákova filmu Tmavomodrý svět. Jaké modely stavíte a co to obnáší stát se modelářským mistrem světa? Soutěžím s rádiem řízenými maketami letadel. Je to je jedna ze šestnácti mezinárodních kategorií, které zastřešuje Mezinárodní letecká federace FAI (Fédération Aéronautique Internationale). Rádiem řízené makety, tzv. RC makety, jsou přesné a do posledního detailu zpracované zmenšeniny skutečných letadel, postavených většinou v měřítku 1:3 až 1:4, s nejvyšší hmotností patnáct kilogramů a mají rozpětí křídel dva až čtyři metry. Úspěšná maketa musí být nejen dobře postavená přesnost a dokonalost stavby je jedna z hodnocených položek ale musí i dokonale 20 ústav jaderného výzkumu řež a.s.

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Ing. Josef Perlík ŠKODA JS a.s. Praha, 11.dubna 2013 Reference Rekonstrukce a modernizace klasických tepelných

Více

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Mezinárodní konference CAN SLOVAKIA SECURE ENERGY SUPPLY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITHOUT NUCLEAR? 5.- 6.května 2004 Bratislava 1 Struktura společnosti

Více

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku.

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku. MIR-1200 Modernized International Reactor Projekt nejen pro energetiku. Milan Kohout, člen představenstva a obchodní ředitel ŠKODA JS a.s. IVD ČR a jeden z největších jaderných tendrů ve světě Praha, 22.

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

1.SERVIS-ENERGO, s.r.o.

1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. 16 / E N E R G I E K O L E M N Á S 1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. d v a c e t l e t Rok 2014 byl pro společnost 1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. rokem jubilejním, ve kterém završila dvacet let činnosti v oblasti servisu

Více

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ ŠKODA JS v r.2005 1 ŠKODA HOLDING a.s. Struktura společnosti 23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ Jedna z největších ruských strojírenských společností Tržby

Více

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava)

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) KRÁTKE SPRÁVY SHORT NOTES Vol. 20 1/2012 U N I V E R Z I T A K O M E N S K É H O V B R A T I S L A V E 102 ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s.

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. "Jaderná energetika jako impuls pro export velkých investičních celků" Mezinárodní strojírenský veletrh 4.10.2011, Brno Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. PROJEKT MIR.1200 EVOLUČNÍ TECHNOLOGIE Reaktor projektu

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 07_09 Jaderná elektrárna Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Člověk

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Kodex leteckého modeláře

Kodex leteckého modeláře Kodex leteckého modeláře Svazu modelářů České republiky (dále jen SMČR ), s vědomím, že k jeho základním povinnostem patří vést své členy při modelářské činnosti k předcházení škodám na zdraví, majetku

Více

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák 17/09/2013 Volební program TOP 09 Jan Husák Energetika = klíčová oblast ekonomiky, Přímý vliv na bezpečnost a suverenitu státu. Strategické odvětví - nutnost dlouhodobého politického konsenzu napříč politickým

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Decommissioning. Marie Dufková

Decommissioning. Marie Dufková Decommissioning Marie Dufková Stěhování tlakové nádoby do elektrárny Civaux Veze se nová. Ale: Jak bezpečně a levně zlikvidovat takto veliký výrobek po použití? 2 Vyřazování jaderných zařízení z provozu

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme METALLOOBRABOTKA. SVARKA 2015 Obor: kovoobrábění Kovoobrábění v Rusku patří tradičně a dlouhodobě k jednomu z nejperspektivnějších a nejpřitažlivějších odvětví. Obrovské

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

NEWSLETTER. Číslo 1, 2012 NOVÝM PRACOVNÍKŮM IICG POMŮŽE S ORIENTACÍ SPECIÁLNÍ UVÍTACÍ BALÍČEK

NEWSLETTER. Číslo 1, 2012 NOVÝM PRACOVNÍKŮM IICG POMŮŽE S ORIENTACÍ SPECIÁLNÍ UVÍTACÍ BALÍČEK inter ikea centre group NEWSLETTER Číslo 1, 2012 MILÍ PŘÁTELÉ, přinášíme vám první elektronický newsletter roku 2012 o novinkách developera Inter IKEA Centre Group Česká republika a Slovensko, který patří

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí VEŔEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI VYHLAŠOVANÁ MPO ČR Chlumský Miroslav - MPO ČR, Praha, e-mail : chlumskym@mpo.cz Jedna z důležitých aktivit Ministerstva průmyslu a obchodu ve vztahu k podnikatelské sféře

Více

Ocelov{ n{stavba (horní blok) jaderného reaktoru

Ocelov{ n{stavba (horní blok) jaderného reaktoru Anotace Učební materiál EU V2 1/F17 je určen k výkladu učiva jaderný reaktor fyzika 9. ročník. UM se váže k výstupu: žák vysvětlí princip jaderného reaktoru. Jaderný reaktor Jaderný reaktor je zařízení,

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

KONEKTORY KABELOVÉ SVAZKY PŘEPÍNAČE KOMPONENTY. těžba doprava letectví armáda

KONEKTORY KABELOVÉ SVAZKY PŘEPÍNAČE KOMPONENTY. těžba doprava letectví armáda KONEKTORY KABELOVÉ SVAZKY PŘEPÍNAČE KOMPONENTY armáda TĚŽEBNÍ SYSTÉMY Důlní technika Vrtná zařízení na moři i na souši Napájecí a řídící systémy Komplexní řešení propojení LETECKÝ PRŮMYSL Motory, draky

Více

Projekt MIR.1200. Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín. Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha,

Projekt MIR.1200. Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín. Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha, Projekt MIR.1200 Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha, KONSORCIUM MIR.1200 Dne 14.10.2009 založeno mezinárodní česko-ruské sdružení - Konsorcium

Více

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE Ing. Jaroslav Prachař vedoucí útvaru ISŘ a sdílených služeb Konference QEM 4/2014 Kdo je EGPI EGP INVEST, spol. s r.o. je stabilní

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Letecká amatérská asociace České republiky. Jan Brskovský, prezident LAA ČR

Letecká amatérská asociace České republiky. Jan Brskovský, prezident LAA ČR Letecká amatérská asociace České republiky Jan Brskovský, prezident LAA ČR V minulém roce jsme si připomínali 20. výročí od založení Letecké amatérské asociace. Před jednadvaceti léty, 17. března 1990,

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Drazí přátelé, máme tu závěr. Rok a půl utekl neskutečně rychle a

Více

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních nově vzniklých soukromých firem v pardubickém regionu založena veřejná obchodní společnost Marhold, zaměřená na podnikání

Více

Vítáme Vás v České pojišťovně! Prezentace pro nové spolupracovníky

Vítáme Vás v České pojišťovně! Prezentace pro nové spolupracovníky Vítáme Vás v České pojišťovně! Prezentace pro nové spolupracovníky Program Představení České pojišťovny Organizační struktura ČP Proces adaptace v ČP Komunikace a informace Společnosti ČP Group Generali

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Tréninkový kurz Solární energie pro technologické teplo v průmyslu (projekt So-Pro) Datum a místo konání: 5.5.2011, Krajský

Více

Závěrečná konference projektu Technické školky

Závěrečná konference projektu Technické školky Závěrečná konference projektu Technické školky Miloš Filip, ČMA, Klub předškolního vzdělávání Dne 18.2.2015 se konala v brněnském hotelu Santon závěrečná konference tříletého vzdělávacího projektu Technické

Více

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, poprvé hostí Ostrava celostátní Kongres intenzivní medicíny. Přesto není v tomto

Více

NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM

NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM Město Třebechovice pod Orebem, známé především díky Třebechovickému muzeu betlémů, otevřelo novou budovu. Muzeum betlémů je otevřeno pro veřejnost od 5.

Více

Revize ISO 9001:2000. Komentované vydání návrhu normy ISO/FDIS 9001:2008

Revize ISO 9001:2000. Komentované vydání návrhu normy ISO/FDIS 9001:2008 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 si Vás dovolují pozvat na seminář Revize ISO 9001:2000 Komentované vydání návrhu normy ISO/FDIS 9001:2008 Seminář se koná dne 4. února 2009

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

Úvodní řeč Jan Čuraj & Michael Kopta

Úvodní řeč Jan Čuraj & Michael Kopta Úvodní řeč Vyzkoušeli jsme řadu projektů, které byly převážně zahraniční a vždy jsme se snažili získat co možná nejvíce informací, aby naše i vaše podnikání fungovalo. Dnes tedy víme, že to na internetu

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ. Výstupy z dotazníku. Jaké máte pracoviště? Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR. www.braintools.

Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ. Výstupy z dotazníku. Jaké máte pracoviště? Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR. www.braintools. Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ Výstupy z dotazníku Jaké máte pracoviště? Vypracovala: Eva Veselá Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR tel. 774 205 336 info@braintools.cz www.braintools.cz Obsah

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

Návrh čipu je dobrodružství, které se nikdy neomrzí, říká Petr Kadaňka, návrhář ON Semiconductor

Návrh čipu je dobrodružství, které se nikdy neomrzí, říká Petr Kadaňka, návrhář ON Semiconductor Návrh čipu je dobrodružství, které se nikdy neomrzí, říká Petr Kadaňka, návrhář ON Semiconductor Když jsem včera dělal rozhovor s ing. Petrem Kadaňkou návrhářem integrovaných obvodů společnosti ON Semiconductor,

Více

Český výzkum v evropském měřítku české know-how v CERN

Český výzkum v evropském měřítku české know-how v CERN Český výzkum v evropském měřítku české know-how v CERN Jiří Chýla místopředseda Výboru pro spolupráci ČR s CERN Fyzikální ústav Akademie věd České republiky Základní fakta o CERN Charakter výzkumu v CERN

Více

Hager Electro s.r.o. Poděbradská 186/56 180 66 Praha 9 - Hloubětín. Tel: +420 281 045 735 Fax: +420 266 107 310 vypinace@hager.cz

Hager Electro s.r.o. Poděbradská 186/56 180 66 Praha 9 - Hloubětín. Tel: +420 281 045 735 Fax: +420 266 107 310 vypinace@hager.cz Bombastické, prvotřídní, špičkové! Slova nadšení a překvapení se ozývala každou chvíli Šestnáctý ročník tradiční mezinárodní přehlídky designu a módy, který se letos konal na 65 výstavních místech, navštívilo

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014 ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014 O SPOLEČNOSTI PSG - International a.s. je moderní a dynamicky se rozvíjející skupina, která působí na trhu v České republice i v zahraničí od svého založení v

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VÝZKUM V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Výzkum v EU a ČR V této

Více

Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství. Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů

Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství. Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů Potřebujeme hledat nové způsoby podpory českého nábytkářství? Jaká je kondice českého nábytkářského

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

Success Story. Projekt ekonomické diplomacie. Zajištění akcí probíhajících v rámci výstavy INDIA SHOW. v České republice ze strany ZÚ Dillí

Success Story. Projekt ekonomické diplomacie. Zajištění akcí probíhajících v rámci výstavy INDIA SHOW. v České republice ze strany ZÚ Dillí Success Story Projekt ekonomické diplomacie Zajištění akcí probíhajících v rámci výstavy INDIA SHOW v České republice ze strany ZÚ Dillí Specifika projektu Nezajišťuje přípravu akce v zemi vyslání, ale

Více

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 1005 Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Koordinační

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Aktualizovaná verze ke dni 14. 9. 2015 O anketě Soutěžní anketu Dřevěná stavba roku (DSR) vyhlašuje Nadace dřevo pro život. Účelem ankety je prezentovat

Více

Závěrečná zpráva. Zobrazovací metody a aplikace ionizujícího záření (Radiologický asistent)

Závěrečná zpráva. Zobrazovací metody a aplikace ionizujícího záření (Radiologický asistent) Závěrečná zpráva o plnění rozvojového projektu (Boloňská deklarace) Zobrazovací metody a aplikace ionizujícího záření (Radiologický asistent) Řešitel: MUDr. Jana Chmelová, Ph.D. Ostravská univerzita v

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření říjen 2012 V Poradně Charity Ostrava proběhlo během měsíce října 2012 anonymní dotazníkové šetření. Cílem bylo zjistit spokojenost klientů s činností Poradny a získat

Více

Veletrhy a výstavy. III. přednáška

Veletrhy a výstavy. III. přednáška Veletrhy a výstavy III. přednáška Komunikační specifika veletrhů a výstav 1. slouží ke komunikaci informací v daném oboru 2. představují i širší komunikační souvislosti 3. časoprostorová danost 4. působení

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s.

Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s. Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s. za školní rok 2012/2013 Plzeňská první fiktivní banka, a. s. Plzeň, Klatovská 200 G OBSAH 1 Charakteristika Plzeňské první fiktivní banky,

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Lidé na svém místě. Profil společnosti. www.cce.cz

Lidé na svém místě. Profil společnosti. www.cce.cz Lidé na svém místě Profil společnosti Lidé na svém místě CCE Group Základy CCE Group byly položeny v roce 1990, historie některých členů skupiny však sahá až do šedesátých let minulého století. Skupinu

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

Systém nakládání s institucionálními radioaktivními odpady v ÚJV Řež a.s.

Systém nakládání s institucionálními radioaktivními odpady v ÚJV Řež a.s. Nuclear Research Institute Řež plc Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Systém nakládání s institucionálními radioaktivními odpady v ÚJV Řež a.s. Petr Kovařík, Josef Podlaha, ÚJV Řež a.s. Radiologické metody

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 Růstové faktory českého strojírenství. Ing. Jan Světlík, prezident NSK 17. 04. 2014

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 Růstové faktory českého strojírenství. Ing. Jan Světlík, prezident NSK 17. 04. 2014 Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 Růstové faktory českého strojírenství Ing. Jan Světlík, prezident NSK 17. 04. 2014 Limitující faktory: Osvědčené motory růstu: inovace a obchod Energetická strategie

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor Zastoupený: Ing. Lenkou Horejskovou místostarostkou města IČ: 00253014 DIČ: CZ00253014 NÁZEV

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Odůvodněníí veřejjné zakázky 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky: Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Monika Suchá Univerzita Pardubice PARDUBICE - Pardubická univerzita se letos poprvé zapojí do Týdne vědy a techniky,

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Rusko, Ukrajina...Kanada, USA...jiné

Rusko, Ukrajina...Kanada, USA...jiné Úvodní dotazník Klastru českých nábytkářů Vážená paní, vážený pane, rádi bychom Vás požádali o vyplnění krátkého dotazníku. Tento dotazník nám pomůže určit bližší zaměření klastru podle Vašich preferencí,

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

ANALÝZA SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ T-parket s.r.o.

ANALÝZA SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ T-parket s.r.o. ANALÝZA SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ T-parket s.r.o. INFORMACE O ANALÝZE Datum realizace dotazníku: 19.8.-7.9.2010 Forma dotazování: Telefonicky Zkoumané období: 2009-2010 Počet zákazníků celkem: 87 Počet oslovených

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Workswell s.r.o. Praha, Česká republika www.workswell.cz

Workswell s.r.o. Praha, Česká republika www.workswell.cz Vznik podnikatelského záměru je mladá technologická firma, která byla založena ve Vědeckém inkubátoru při ČVUT. Firma byla založena dvěma absolventy Fakulty elektrotechnické ČVUT (obor Kybernetika a měření)

Více

Global Concepts for Local Markets. Tisková konference. Praha, 18. září 2012

Global Concepts for Local Markets. Tisková konference. Praha, 18. září 2012 Global Concepts for Local Markets Tisková konference Praha, 18. září 2012 Kdo jsme: Kolem 80 zaměstnanců společnosti Mesago se ročně angažuje v momentálně 21 akcích s výrazně více než 2 500 vystavovateli

Více

Lokalizace dodávek projektu JE Temelín 3,4.

Lokalizace dodávek projektu JE Temelín 3,4. Rusatom Overseas,a.s. Lokalizace dodávek projektu JE Temelín 3,4. Leoš Tomíček Výkonný vice-president, Rusatom Overseas, a.s. 11.04.2013 Praha Česká republika má historicky odborné znalosti jaderné výstavby

Více

Průmysl 4.0 revoluceprobíhá

Průmysl 4.0 revoluceprobíhá Průmysl 4.0 revoluceprobíhá IX. Hospodářská diskuze k tématu roku ČNOPK Mandarin Oriental hotel 16. listopadu 2015 Průmyslová revoluce Fenoménem dneška je propojování internetu, věcí, služeb a lidí a obrovský

Více

MORAVSKÁ GALERIE BRNO. Koncept rozvoje, poslání, cíle a řízení organizace. Obsah

MORAVSKÁ GALERIE BRNO. Koncept rozvoje, poslání, cíle a řízení organizace. Obsah MORAVSKÁ GALERIE BRNO Koncept rozvoje, poslání, cíle a řízení organizace Obsah 1. Úvod 2. Cíle, rozvoj a poslání MG dle státní kulturní politiky 3. Analýza současného stavu 4. Návrhy dalšího rozvoje pro

Více

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti Ing. Jan Bedřich Výkonný ředitel 1 ČKLOP odborná a členská základna Počet zaměstnanců ve firmách ČKLOP a celkový obrat firem ČKLOP za rok 2012 zdroj

Více

PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ 2014 studentská vědecká konference

PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ 2014 studentská vědecká konference studentská vědecká konference Kouty nad Desnou, Jeseníky 8.-10. října 2014 Vážené dámy, vážení pánové, Tímto bychom Vás rádi pozvali na konferenci Průmyslové inženýrství 2014 konající se ve dnech ve Koutech

Více

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. vypisuje ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ na dodávku vzdělávání pro zaměstnance v rámci projektu. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Název zakázky: Dodávka vzdělávání zaměstnanců Zadavatel:

Více

školy představení společnosti

školy představení společnosti školy představení společnosti ondřejovická strojírna historie 2/21 Ondřejovická strojírna má dlouholetou historii, která sahá do roku 1899. Již v tomto roce zde byla zavedena strojírenská výroba zaměřená

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

olga.kristofikova@mdcr.cz Úřad pro civilní letectví, Odbor letišť a leteckých staveb

olga.kristofikova@mdcr.cz Úřad pro civilní letectví, Odbor letišť a leteckých staveb Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo dopravy Adresa Nábřeží Ludvíka Svobody 12/ Kontaktní osoba Ing. Olga

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu. STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech.

Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu. STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech. Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech. OBSAH PREZENTACE POŘADATEL VELETRŽNÍ AREÁL CHARAKTERISTIKA VELETRHU NOMENKLATURA BILANCE CENA PLOCHY

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce č. 08/17 Prostředky státního rozpočtu vynakládané na ekologickou likvidaci nepotřebné munice a s tím související činnosti u Ministerstva obrany Kontrolní akce byla zařazena do

Více