Tradiční odborná konference o technologiích, řešeních a aplikacích pro správu a archivaci dat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tradiční odborná konference o technologiích, řešeních a aplikacích pro správu a archivaci dat. 21. 2. 2012"

Transkript

1 Cena: 30 Kč/1,3 EUR Speciál konferenčních projektů IDG Czech Republic, a. s. ročník III, číslo 1, únor 2012 Tradiční odborná konference o technologiích, řešeních a aplikacích pro správu a archivaci dat HP storage strikes back str. 2 4 Diskový systém IBM Storwize V7000 Unified str. 6 Digitalizace v Národní lékařské knihovně str. 8 Konference IDG Czech Republic podpora vašeho efektivního byznysu

2 StorageWorld , Kongresové centrum Praha Tradiční odborná konference o technologiích, řešeních a aplikacích pro správu a archivaci dat. Generální partner Zlatý partner Partneři Sponzoři Mediální partneři Záštita

3 Ukládání dat včera, dnes a zítra Dnes hovoříme o informacích, informační společnosti a datových úložištích. Snad všechno, co nás obklopuje, má své předchůdce a svoji minulost. Člověk, co je člověkem, a to jej kromě oné pověstné práce také asi dotvořilo, se vždy obklo poval informacemi. Nakonec pudově je sbírají i zvířata. V jistém stupni vývoje je člověk potřeboval zaznamenat. Objevují se různé druhy písma, první hliněné destičky, papyry, vydělané kůže a další média pro záznam informace. A jak jde čas, máme zde první praserver. Ano, svět spatřuje knihu a knihy. Kláštery, ta místa organizované vzdělanosti, se stávají datovými sklady a centry. Celý proces ukládání dat se akceleruje vynálezem knihtisku. Jan Gutenberg prvním otočením kliky svého knihtisku učinil první copy. Knihy se tisknou a množí, jsou plné informací a je třeba je ukládat, vznikají další sklady s informacemi v knihách knihovny. Stát si začíná uvědomovat sílu informací a skrze listiny je hromadí a ukládá v archivech. Smršť průmyslových, vědecko-technických, industriálních a digitálních revolucí nás přivádí do datových rájů a každým rokem informační vlna tsunami geometrickou řadou zaplavuje svět informacemi. A proto je tak aktuální a nezbytné tyto informace moderně skladovat, třídit, chránit atd. V tom nám je schopna pomoc jedině moderní digitální technika. A jak všechno se vším souvisí, dostáváme se v našem historickém exkurzu opět ke knihovně, která jako instituce má stále svoji nezastupitelnou roli vzdělanostního centra, přičemž se moderním technologiím nevyhýbá. Jak symbolické, své knižní fondy jako dědictví našich předků nyní převádí do elektronické podoby, aby byly zachovány příštím generacím. Proto si vážíme záštity Národní knihovny ČR, která byla jednání naší konference poskytnuta, neboť jedním z principů práce s daty je princip kontinuity, což se nám nejen symbolicky podařilo vyjádřit. PaedDr. Vratislav Pavlík Congress World Konferenční a kongresový speciál vydavatelství IDG Czech Republic, a. s. Šéfredaktor: PaedDr. Vratislav Pavlík Tajemnice redakce: Irena Dubová , Grafická úprava: Petr Kubát Redakční spolupráce: PhDr. Jiří Humplík Předtisková úprava: TypoText, s. r. o. Tisk: OMIKRON, s. r. o. Náklad: ks Registrace: MK ČR E ISSN X Četnost vydání: 5 ročně Vydavatel: IDG Czech Republic, a. s. Seydlerova 2451, Praha 5 Výkonná ředitelka: RNDr. Jana Pelikánová IČO: Tel.: Fax: Vydání: Číslo: 01/2012, datum vydání Autorská práva vykonává vyda vatel. Publi kování, přetištění či šíření obsahu nebo jeho částí jakýmkoliv způsobem v českém či jiném jazyce bez předchozího písemného souhlasu vydavatele IDG Czech Republic, a. s. je zakázáno. únor

4 HP storage strikes back Ten, kdo sleduje vývoj v oblasti IT, musel v loňském roce zaznamenat výrazné posuny na storage trhu. Ty se projevují ve stále častějším prosazování nových technologií a ve změnách poměru sil mezi jednotlivými hráči. Společnost HP vnímá tyto trendy, a díky šířce portfolia, potenciálu vývojových pracovišť a promyšlené strategii akvizic je hybnou silou dalšího rozvoje storage trhu. Takto nevnímá HP pouze samo sebe, ale je tak vnímáno také zákazníky a analytickými společnostmi. Jako jeden z důkazů tohoto tvrzení lze uvést hodnocení HP storage portfolia analytickou společností Gartner, která hodnotí HP jako lídra na storage trhu s nejkompletnější vizí dalšího rozvoje. Ale nejpádnějším důkazem je zájem zákazníků, který se promítá do tržního podílu jak v jednotlivých regionech, tak celosvětově. Co nás jako reprezentanty lokálního HP těší nejvíce, jsou lokální výsledky, kde podle aktuálních dat společnosti IDC drží HP v ČR dominantní pozici s téměř 30% tržním podílem. Z pohledu storage portfolia společnosti HP jsou dnes nejviditelnějším řešením HP 3PAR disková pole. Za necelý rok na trhu si získala zasloužené uznání nejen díky vysoké výkonnosti, ale zejména kvůli vyspělým funkcionalitám, které šetří investiční i provozní náklady. HP 3PAR je dnes držitelem rekordních výkonových výsledků v SPC -1 v kategorii individuální mid -range (model F400) a enterprise (model V800) diskové pole. Co ale zákazníci oceňují nejvíce, jsou funkce akcelerovaného thin provisioningu, které dávají možnost využít program Thin Guarantee (garance uložení 50 % dat oproti legacy řešením), automatický storage tiering a širokou škálu aplikačních nadstaveb včetně kompletní integrace s produkty VMware. Ale stejně jako zákazníci ani my nesmíme zapomínat na zálohování. Díky vysokým investicím do R&D mohly laboratoře HP uvést na trh loňského roku již třetí generaci virtuálních zálohovacích systémů HP D2D se zabudovanou deduplikací StoreOnce a následně novou generaci zálohovacího softwaru HP Data Protector s rozšířením o software deduplikaci StoreOnce. HP tak jako jediná firma na trhu disponuje řešením, kde je stejný deduplikační algoritmus použit na všech úrovních datového centra, což výrazně snižuje nároky na infrastrukturu a administraci. Znatelným trendem je prosazování nových technologií i do segmentů, kde to nebylo dříve obvyklé. Díky rostoucímu tlaku na snižování nákladů a podstatnému redesignu některých aplikací je dnes možné vidět storage typu Direct Attach Storage, iscsi nebo NAS i v prostředí enterprise zákazníků. Je to možné kvůli současné vyspělosti uvedených technologií a také přesunu části storage logiky do aplikační vrstvy. To vede k tomu, že zákazníci na rozdíl od minulosti zvažují, zda je třeba na všechny aplikace používat například high -end diskové pole nebo zda nenabídnout aplikaci levnější storage v kvalitě, která je pro ni vyhovující. Příkladem takového přístupu je MS Exchange 2010, kde je dnes možné použít levné SATA disky v DAS diskových polích nebo iscsi řešeních. Taková úložiště nabízejí stejnou kvalitu služby za zlomek ceny a zároveň umožní využít násobně větší kapacity. Pokud řešíte nákup nové storage technologie, měli byste zvážit možnosti, které vám nabízejí řešení HP P4000 Left Hand, HP NAS a škála DAS diskových řešení k HP rack i blade serverům. Je třeba podotknout, že příchod nových technologií v žádném případě neznamená odklon od prověřených technologií jako HP EVA P6000, HP XP P9000 nebo tradičních páskových knihoven. Tyto produkty mají obrovskou instalovanou bázi a HP pokračuje v investicích do jejich modernizace v oblasti podpory nových technologií (10Gb iscsi, FCoE nebo SAS), v oblasti funkcí storage tieringu, ThP, případně podpory virtualizačních technologií, jako je VMware VAAI. Všechny produktové řady prošly v roce 2011 obměnou, a nabízejí tak nejnovější dostupné technologie. Jak je vidět, společnost HP nespí a je jako vždy dobrou volbou při výběru nejen storage technologií. Proč HP 3PAR? Při návrhu HP 3PAR storage měli vývojáři podobnou myšlenku jako jejich kolegové z VMwaru, a to pomocí virtualizace dostupných zdrojů dosáhnout většího využití a flexibility. A protože přes 20 let stará architektura diskových polí se k takovému účelu moc nehodila, vytvořili zcela nový koncept diskového pole, které by bylo v maximální možné míře efektivní a autonomní. Řešení, které by bylo od základu navrženo pro vysokou utilizaci při zachování vysokého výkonu a zároveň by bylo schopno se efektivně vypořádat s extrémní zátěží a přístupem stovek serverů zároveň (multitenant). Thin provisioning (ThP) U většiny podnikových storage systémů je vždy určitá kapacita pevně vyhrazena konkrétním aplikacím. Takto navržený model klasické storage architektury klade vysoké nároky na IT správce, kteří musí předem odhadnout množství použitelné diskové kapacity, která bude aplikace vyžadovat, a podle toho ji přidělovat. Někdy je třeba postupovat s ohledem na výkon, jindy zohlednit kapacitu a občas se k určitým opatřením přikračuje čistě na základě všeobecných, blíže nespecifikovaných obav. Systémy 3PAR s technologií thin provisioningu ovšem nevyžadují manuální rezervování kapacity předem. Ta se zužitkovává po malých dílech (16 kb), takže nic není spotřebováno zbytečně; proto zákazníci, kteří přejdou na systémy 3PAR, ušetří 50 i více procent své existující kapacity, což je HP ochotno i garantovat programem Thin Guarantee (www.hp.com/storage/getthin). Možná si řeknete, že ThP nabízí dnes většina velkých dodavatelů, tak v čem je rozdíl? Hlavním rozdílem je, že 3PAR byl navrhován tak, aby ThP využil pro 2 únor 2012

5 všechny účely. ThP je tak aplikován nejen na vlastní logické disky, ale také na snapshoty, klony nebo vzdálené replikace. Pokud migrujete data ze staršího systému do 3PAR, jsou podrobena ThP analýze a na diskový prostor jsou uložena pouze reálná data. Takže se 3PAR lze porušovat fyzikální zákony, kdy cílové diskové pole může disponovat menší kapacitou, a přesto se na něj migrovaná data vejdou. 3PAR nejenže kapacitu po velmi malých dílech spotřebovává, ale umí ji i vracet (space reclamation), a to i automatizovaně díky aplikačním integracím s Oracle ASM, VMware, Symantec nebo Microsoft aplikacemi. To vše se děje autonomně na HW úrovni, takže použitím těchto funkcí nevzniká další zátěž na úrovni pole ani administrátora. A nyní zkuste položit konkurenci otázku, zda jejich implementace thin provisioningu toto vše umí také, a nechte si ji předvést. Autoregulace Storage systémy 3PAR jsou rovněž autonomní pod tímto termínem v tomto případě hledejte synonymum slova autoregulační. Úložné systémy 3PAR monitorují vlastní interní aktivitu a automaticky provádějí úpravy, takže správci se o tyto procesy nemusejí starat. Storage systémy 3PAR rovněž neustále monitorují míru spotřeby úložných prostředků a následně automaticky rozhodnou, kolik použitelné diskové kapacity je třeba připravit, aby ji aplikace měly včas k dispozici. Z reálné zkušenosti víme, že existující zákazníci 3PAR mají náklady na správu těchto systémů až o 90 % nižší! Další autonomní funkcí úložných systémů 3PAR je technologie vrstev (tiering), nazvaná adaptivní optimalizace (AO). AO monitoruje výkonnostní zatížení jednotlivých datových bloků a podle úrovně zátěže je za chodu stěhuje mezi různě výkonnými storage vrstvami (FC, SSD, NL). Autonomní funkce 3PAR jsou jedním z klíčových způsobů, jakým zákazníci snižují celkové náklady na vlastnictví storage systémů. Multitenancy (pro více klientů) Klíčovým faktorem snižování celkových nákladů na vlastnictví storage systémů je rovněž 3PAR multitenancy. Multitenancy si lze představit jako zajištění virtualizace formou služby. V praxi mohou být připojeny i stovky serverů se všemi různými kombinacemi zátěže, jaké si jen dokážete představit elektronická pošta, OLTP, video streaming či strukturované i nestrukturované ukládání souborů. Storage multitenant systémy od 3PAR umožňují zákazníkům konsolidovat více serverů a více datových úložišť (storage). To se týká rovněž virtuálních serverů. Klienti zpravidla dosahují se storage systémy 3PAR vyšší hustoty virtuálních PHOTOS.COM serverů (VM) než s ostatními (podobnými) diskovými systémy, které využívají. Díky vyšší hustotě VM navíc budete schopni snížit také investice do hardwarových virtualizačních platforem. Výkon Důležité je si uvědomit, že pole 3PAR se při zachování všech výše zmíněných vlastností pohybují na výkonnostní špičce dané kategorie, a to podle všeobecně uznávaných testů SPC -1. Systém HP 3PAR P10000 dokázal v tomto testu dosáhnout IOPS, což je dosud únor

6 nejvyšší hodnota docílená jediným systémem. Zásadní je, že se tak stalo při mnohem vyšší utilizaci a lepší ceně za GB využitého prostoru než u konkurenčních systémů (viz 3PAR je technologií, která přesně zapadá do HP konceptu konvergované infra struktury a má výkonový i technologický potenciál pro další rozvoj. HP Data Protector and Symantec Netbackup HP StoreOnce Operating Environment Mgmt D2D Backup Systems VTL File System RAID NAS HP StoreOnce HP StoreOnce end to end deduplikace V současnosti existuje několik různých deduplikačních technologií lišících se především cílovou skupinou zákazníků a zařízením, na kterém běží. HP Store- Once je koncept, kdy technologii deduplikace sjednocujeme pro všechny druhy zařízení a různé typy zákazníků. HP StoreOnce tvoří jednotný rámec práce s deduplikovanými daty skrze celé datové centrum. Zásadní výhodou takového řešení je, že jednou deduplikovaná data je možné přenášet mezi jednotlivými komponenty na různých úrovních, aniž je nutné je předtím rekonstruovat. Jednou z implementací HP StoreOnce je druhá generace virtuálních páskových knihoven D2D Backup System. Ať už zákazník chce zálohovat do virtuální páskové knihovny nebo do sdílené složky typu CIFS nebo NFS, použít pro konektivitu Fibre Channel SAN, iscsi, 1Gbit nebo 10Gbit, D2D Backup System mu tyto možnosti poskytuje v jediném zařízení. Výhody takového řešení jsou nasnadě. HP StoreOnce umožňuje emulovat více různých cílů najednou, a přizpůsobovat tak řešení potřebám zákazníka. Navíc např. obnova malých souborů je na takovém zařízení mnohem rychlejší než jejich vyhledání na páskových médiích. Nejhmatatelnější výhodou je ale právě možnost použití deduplikace. Díky deduplikaci pak můžeme na HP StoreOnce D2D Backup System uložit něco mezi 15 25násobně více dat, než kolik je fyzicky k dispozici diskového prostoru. Pro enterprise prostředí je k dispozici řada HP StoreOnce B6200 D2D produktů škálovatelný systém, který je schopen nasadit až 512 TB čistého diskového prostoru s výkonem 24 TB/hodinu a nabídnout ho pro deduplikaci. Navíc přináší technologii v prostředí zálohovacích deduplikačních řešení novou vysokou dostupnost a schopnost automatického zotavení při havárii deduplikačních uzlů. Fakt, že deduplikace nám umožní výrazně zredukovat objem ukládaných dat, HP StoreOnce HP StoreOnce Servers Backup 1 Backup 2 Backup 3 Backup 4 Backup n Jedinečné bloky uloženy do D2D backup & archive HP StoreOnce HP StoreOnce lze využít k přenášení takto deduplikovaných dat. Výsledkem je výrazné snížení objemu přenášených dat, protože můžeme přenášet pouze atomické změny. To se s úspěchem využívá například při řešení automatizace zálohování poboček na centrálu, kdy nahradíme systém tradičních páskových záloh na pobočkách D2D zařízeními, s replikou do D2D knihovny v centrále. K tomu potřebujeme pouze zlomek přenosového pásma nutného k přenesení záloh mezi pobočkou a centrálou. Pokud není vhodné do poboček instalovat fyzický D2D systém, HP StoreOnce umožňuje i nasazení na libovolném diskovém prostoru s využitím HP Data Protectoru, který umožňuje softwarovou deduplikaci agentem zálohovacího softwaru. Pokud shrneme, co koncept HP Store- Once přináší, tak nejdůležitějším aspektem HP StoreOnce je sjednocení deduplikační technologie přes všechny úrovně datového centra a jeho poboček. Unifikace deduplikační technologie pro různé typy připojení a virtualizace všech typických zálohovacích cílů dává jakémukoli zákazníkovi jistotu, že jeho zálohovací řešení může bezpečně růst s datovými objemy, které provozuje. Společnost HP tak naplňuje svoji vizi konvergované infrastruktury. client backup server Scale -out Enterprise Storage Martin Búry, HPSD Presales Vladimír Vybíral, HPSD Presales Zdenek Duchoň, HPSD Presales 4 únor 2012

7 Systémová řešení a integrace Společnost MARBES CONSULTING s. r. o. je česká konzultační a vývojová firma působící v oblasti informačních technologií jako systémový integrátor a dodavatel ucelených SW řešení. Organizace byla založena v roce 1997 a zpočátku pracovala především na projekci, vývoji a implementaci informačního systému pro město Plzeň. Postupně vybudovala kvalitní tým konzultantů a programátorů a stala se významným dodavatelem komplexních řešení zákazníkům především z oblastí veřejné správy. Tato řešení jsou založena na ověřených IS (Microsoft Dynamics NAV, SAP) a řadě speciálních aplikací vyvinutých pro specifické prostředí samosprávy (registry, centralizované evidence, multiagendový systém AGENDIO, portál epusa, systém KE- VIS atd.). Tak vzniklo PROXIO, unikátní komplexní řešení informačního systému pro subjekty veřejné správy. Také pro řadu komerčních firem dodala společnost Marbes consulting řešení, které podporuje jejich byznys procesy a je nástrojem pro dosažení obchodních cílů a strategických záměrů. Velmi dobrou pověst u zákazníků společnost Marbes consulting získala schopností dodat řešení od počátečních analytických a konzultačních služeb přes projekci, vývoj potřebného aplikačního SW, dodávku HW, implementaci informačních systémů až po poimplementační podporu a servis. Velký důraz klademe na důkladné poznání potřeb každého jednotlivého obchodního partnera. Tento přístup spolu s mnohaletými zkušenostmi v řešené problematice nám umožňuje navrhnout a realizovat informační systémy tak, aby se zákazníci mohli zcela soustředit na vlastní činnost, a nerušeně tak plnili své strategické cíle. V současné době má společnost Marbes consulting přibližně 110 zaměstnanců a je stoprocentně vlastněná mateřskou firmou Marbes holding a. s. FOTOLIA Spolehlivý partner firem a organizací veřejné správy při řešení jejich potřeb v oblasti informačních technologií Procesní analýzy a studie proveditelnosti Úspěšně provedenému implementačnímu projektu předcházejí důsledná procesní analýza a studie proveditelnosti. Na základě zmonitorovaných a popsaných procesů ve vaší společnosti nebo na vašem úřadě zpracujeme studii proveditelnosti, která je klíčem k úspěšnému nasazení nového informačního systému. Těmito kroky předcházíte jakýmkoli potížím v implementační fázi IS. Systémová integrace Díky silnému programátorskému zázemí, zkušenosti konzultační skupiny a otevřenosti vlastních aplikací je společnost Marbes consulting schopna efektivním způsobem integrovat do vytvářeného řešení stabilní a praxí ověřené produkty, tak aby byla funkčnost celku maximálně přizpůsobena potřebám zákazníka. Pojem systémová integrace vnímáme jako soubor činností při návrhu, implementaci a optimalizaci řešení, které přesahují rámec dílčích aplikací a softwarových produktů. Kvalitní služby systémové integrace vám přinášejí efekt ve snížení provozních nákladů a ochranu vynaložených investic. Dodávky podnikových systémů Poskytování licence, implementace a údržba systému Microsoft Dynamics NAV patří mezi základní aktivity společnosti Marbes consulting. Charakteristickou a zároveň velkou předností společnosti Marbes consulting je přitom schopnost poskytovat služby i v oblasti vývoje a údržby speciálních doplňkových komponent řešení pokrývajících specifické potřeby zákazníka. Outsourcing Outsourcing IT vnímáme jako převzetí zodpovědnosti za bezproblémový provoz informačního systému zákazníka. Vysoká úroveň flexibility nám umožňuje nabídnout obchodní model, který je v daném případě nejvhodnější od pronájmu licencí přes vzdálenou správu systémového prostředí až po zajištění provozu systému mimo prostory zákazníka. Poimplementační podpora Společnost Marbes consulting pro své zákazníky připravila řadu programů poimplementační podpory (programy rozvoje a údržby dodaného řešení po ukončení projektu implementace) uzpůsobené specifickým potřebám různých typů zákazníků. Více o naší společnosti na tel: únor

8 Diskový systém IBM Storwize V7000 Unified nabízí kapacitu, výkon a automatizaci Vprůměru až o 40 procent ročně vzroste objem dat, který musí organizace nějak zpracovat. Rozpočty na IT přitom zůstávají stejné. Nároky na zpracování dat rostou a firmy potřebují nejlepší možná řešení, která zajistí nejen dostatek prostoru pro nová data, ale současně přinesou i přidanou hodnotu a zajistí vysokou úroveň zabezpečení dat. Taková řešení musí být dostupná nejen pro velké korporace, ale i pro malé a střední firmy, které rovněž hledají vysoký výkon snoubený se spolehlivostí, a to za přijatelnou cenu. Společnost IBM přináší řešení v podobě systému Storwize V7000 Unified. Systém IBM Storwize V7000 byl představen koncem roku 2010 a nyní přichází nový model s dovětkem Unified. Přídavné označení Unified znamená možnost univerzálního použití stejného systému jak pro ukládání dat blokového typu, tak pro ukládání dat souborového typu na stejném centrálním diskovém poli. Obvykle se totiž tyto dvě oblasti řešily samostatnými specializovanými úložišti. Mezi hlavní přednosti Storwize V7000 Unified patří jednodušší správa, nižší náklady, vysoce škálovatelná kapacita, vynikající výkon a vysoká dostupnost. Díky vestavěné optimalizaci využití SSD disků, mechanizmu thin provisioning a schopnostem migrace dat z existujících úložných systémů bez přerušení provozu poskytuje také vyšší efektivitu a flexibilitu. Systém byl navržen s ohledem na snadné použití a rychlou implementaci bez nároků na další prostředky. Veškeré důležité části včetně ventilátorů a napájecích zdrojů jsou plně redundantní, takže je lze snadno měnit i bez přerušení chodu systému. Vestavěná schopnost virtualizace externích diskových polí umožňuje využívání již dříve pořízených diskových kapacit. Tím se zrychluje návratnost investic (ROI) a především snižují celkové náklady na vlastnictví (TCO). Jednotný pool virtualizovaných kapacit obsahující heterogenní systémy a kapacity různého typu (podle výkonu, zabezpečení, ceny atd.) je pak vhodným základem pro centrální tierované úložiště. Součástí funkcionality systému Storwize V7000 Unified pro souborové ukládání je software IBM Active Cloud Engine, který podporuje správu souborů na základě stanovených politik pro ukládání, migrace a mazání souborů na filesystému. Tyto politiky jsou vystaveny nad jednotlivými diskovými kapacitními tiery a je možné je rozšířit i na tier externě připojených páskových zařízení pomocí HSM. Cílem je zlepšit správu dat a snížit náklady prostřednictvím efektivního využití úložišť s multitierovanou strukturou. Samozřejmostí je velká variabilita ve volbě pro rozšiřování kapacity. Mezi podporovaná média systému IBM Storwize V7000 Unified patří 2TB a 3TB Nearline SAS disky 7.2 krpm 3.5 palcové, 160GB a 300GB 15 krpm SAS 2.5palcové disky, dále 300GB, 450GB, 600GB, 900GB 2.5palcové 10 krpm SAS disky, 1TB 2.5palcové 7.2 krpm Nearline SAS disky a 200GB, 300GB a 400GB SSD disky. Hlavní přednosti IBM Storwize V7000 Unified propracované funkce třídy Enterprise Class pro ukládání dat podporuje rostoucí obchodní požadavky, ale drží náklady pod kontrolou výkon až o 200 procent vyšší díky automatické migraci na vysoce výkonné disky SSD konsoliduje ukládání dat na úrovni bloků a souborů do jediného systému, který je jednodušší a efektivnější podporuje prakticky nepřetržitou dostupnost aplikací prostřednictvím dynamické migrace umožňuje rychlejší a efektivnější kopírování dat pro on -line zálohování, testování a vytěžování dat (data mining) nabízí flexibilní správu serverů a systémů pro ukládání dat snadná správa dat prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní s podporou jednoduché správy systému pomocí myši funkce Metro Mirror a Global Mirror pro synchronní i asynchronní zrcadlení dat mezi systémy SSD disky pro aplikace vyžadující extrémně rychlý přístup k datům RAID 0, 1, 5, 6 a 10 Více informací: 6 únor 2012

9 KONFERENCE IDG PRO ROK 2012 IDG Czech Republic, a. s. Seydlerova Praha 5 Tel.: Fax International Data Group Všechna práva vyhrazena. StorageWorld 2012 Termín konání: Místo konání: Kongresové centrum Praha Popis akce: Odborná konference určená IT profesionálům pracujícím ve fi remním sektoru, státní správě nebo samosprávě, specialistům z oblasti fi nančnictví, průmyslu a všem, kteří chtějí získat aktuální informace o novinkách v technologiích, řešeních a aplikacích pro správu a archivaci dat. ICT ve školství 2012 Termín konání: Místo konání: Malostranský palác, Praha Popis akce: Odborná konference a doprovodná výstava o informačních a komunikačních technologiích ve školství určená pedagogům, ICT metodikům, pedagogickým a vzdělávacím institucím, představitelům státní správy a samosprávy, dodavatelům ICT technologií a poskytovatelům ICT služeb, představitelům univerzit a odborné veřejnosti. e-time 2012 Termín konání: Místo konání: Kongresové centrum Praha Popis akce: Odborná konference určená IT profesionálům pracujícím ve fi remním sektoru, státní správě nebo samosprávě, specialistům z oblasti fi nančnictví, průmyslu a všem, kteří chtějí získat aktuální informace o úspěšném podnikání, jak v IT neplýtvat, jak být efektivní a konkurenceschopný. ICT ve zdravotnictví 2012 Termín konání: Místo konání: Malostranský palác, Praha Popis akce: Již 6. ročník odborné konference a výstavy o elektronickém zdravotnictví, o informačních komunikačních technologiích jako nástrojích pro efektivní organizaci zdravotnictví, prevenci, diagnostiku a léčbu, monitorování zdravotního stavu a minimalizaci zdravotních hendikepů pacienta. TINF 2012 konference o teleinformatice Termín konání: 26. a Místo konání: Betlémská kaple a Kongresové centrum Praha Popis akce: Odborná konference a doprovodná výstava o teleinformatice s tradičním zaměřením na: elektronické komunikace, mobilní a pevné sítě, korporátní informatiku a komunikace, obsah, internet, média a digitalizaci, bezpečnost, public sektor, e-government a e-health, aplikace ICT pro konkurenceschopnost, inovace a hightech, právo a regulaci v ICT. Konference je určená zástupcům managementu,odborníkům z průmyslu, služeb, státní správy a samosprávy, univerzit, médií a všem uživatelům elektronických komunikací. KONFERENCE NA VYŽÁDÁNÍ EnergoWorld Popis akce: Odborná konference s doprovodnou výstavou o aplikacích informačních a komunikačních technologii v energetice zaměřených na ekonomiku, efektivitu, bezpečnost, spolehlivost, kvalitu, ekologii, úspory a snížení energetické náročnosti výroby, přenosu, distribuce a spotřeby energie. ehand & Business e-hand & Business Popis akce: Odborná konference a doprovodná výstava o ipadech, iphonech, Androidech, Smartphonech a tabletech v businessu a podnikání. ipad + iphone + Android + Smartphone + Tablet = počítač bez klávesnice (dál jen nepočítač ). Masový nárůst využívání nepočítačů poskytujících plnohodnotné počítačové prostředí transformuje nejen životní styl, ale stále častěji i prostředí v podnicích a způsob obsluhy zákazníků. Již dnes je zřejmé, že dopad na pohodlí zákazníků, mobilitu pracovníků a efektivitu práce bude daleko větší, než jaký byl dopad spojen s přechodem od pracovních stanic k hromadnému využívání notebooků. Konference je určena pro zástupce průmyslu a služeb a to zejména z fi nančních institucí, telekomunikačních fi rem, utilit, obchodních fi rem, konzultačních fi rem, systémových operátorů a IT fi rem a pod. únor

10 Digitalizace v Národní lékařské knihovně Filip Kříž, Lenka Maixnerová, NLK Získávání, zp racování, trvalé uchování a zpřístupnění fondů a sbírek tradičních dokumentů je v prostředí knihoven relativně dobře a kvalitně zajištěno. Knihovny se však musí vypořádat s hrozbou ztráty tištěných dokumentů způsobenou degradací kyselého papíru, který se používal téměř 150 let a poškozením dokumentů častým používáním. Efektivním prostředkem pro uchování ohrožených publikací je jejich digitalizace a následné zpřístupnění v digitálních knihovnách, archivech nebo repozitářích. V souvislosti s rozvojem informačních a komunikačních technologií knihovny řeší získávání, zpracování, uložení a zpřístupnění nových typů dokumentů, které vznikly již elektronicky. Zejména se jedná o problémy dlouhodobého uchování a zpřístupnění těchto digitálních dokumentů. Potřeba a nutnost dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat kulturní dědictví a vědecké informace v tradičních i elektronických dokumentech je formulována v iniciativě Komise evropských společenství i2010: Digital Libraries Initiative. Pro knihovny v České republice je určena Koncepce trvalého uchování knihovních sbírek tradičních a elektronických dokumentů v knihovnách ČR do roku 2010, která předpokládá vytváření oborových digitálních knihoven a archivů s návazností na systém Národní digitální knihovny. PHOTO.COM Již devět let Národní lékařská knihovna (NLK) se již v roce 2004 zapojila do programu MK ČR VISK 6 Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica a v roce 2008 do programu MK ČR VISK 7 Národní program mikrofilmování a digitálního zpřístupňování dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru Kramerius. Následným logickým krokem je zpřístupnění výstupů uvedených programů uživatelům NLK. Knihovníci a informační pracovníci NLK rozvíjejí aktivity v získávání dokumentů a jejich digitalizace dokumentů z fondu NLK. Budování a údržba digitálního archivu (DA) je perspektivním úkolem NLK a vyžaduje investiční finanční prostředky. NLK zahájila spolupráci s českými nakladateli odborných biomedicínských periodik, která se soustřeďuje na možnosti získávání a zpřístupnění elektronických dokumentů v digitálním archivu. Neméně důležité je získávat obsah archivu přímo od autorů vědeckých informací a motivovat je k využívání digitálního archivu pro archivaci a zpřístupňování jejich prací. Pro implementaci digitálního archivu byl vybrán český systém Kramerius. Kramerius je software s otevřeným zdrojo- vým kódem produkovaný firmou Qbizm Technologies, na jehož vývoji se podílí Národní knihovna ČR, Knihovna Akademie věd ČR a Moravská zemská knihovna v Brně. Vývoj systému je zajišťován finančními dotacemi Ministerstva kultury ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Systém Kramerius slouží ke zpřístupňování digitálních dokumentů v souladu s autorským zákonem. V současnosti podporuje periodika a monografie, do budoucna se plánuje rozšíření i pro ostatní typy dokumentů. Systém umožňuje replikaci dat mezi jednotlivými instalacemi. Jak dál Další rozvoj digitálního archivu Národní lékařské knihovny by měl směřovat k implementaci referenčního modelu OAIS (Open Archival Information System standard ISO 14721). Stávající systém DA standardu OAIS vyhovuje pouze v dílčích aspektech. Sledujeme však vývoj nové verze Krameria, která by měla požadavky OAIS splňovat. Klíčové pro další rozvoj digitálního archivu Národní lékařské knihovny je směřovat postupně k dosažení i dalších stanovených atributů důvěryhodného digitálního repozitáře, který by umožnil následnou certifikaci. Datová kapacita stávajícího úložiště je omezená a se stoupajícím počtem dokumentů ji bude potřeba rozšiřovat. Budování digitální knihovny NLK přináší nové technologické postupy. Zvětšuje se objem digitalizačních prací, např. závěrečných grantových zpráv IGA MZ ČR a dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru, u kterých již hrozí jejich nenávratná ztráta. Důležitým aspektem je také persistentní identifikace objektů v digitálním archivu pomocí systému identifikátorů (PID), předpokládáme v budoucnu zapojení do národního systému URN, který je řešen pracovní skupinou PID v souvislosti s projektem NK ČR Národní digitální knihovna. Podle posledních informací by měly být první identifikátory založené na čís- lech České národní bibliografie generovány již v letošním roce. Důležité pro využití v oblasti lékařských informací však je, zda PID navrhne takové schéma, které bude rozšiřitelné o další systémy identifikátorů, v našem případě číslo BMČ. Aktuálně se však můžeme soustředit na rozvoj spolupráce s vydavateli a autory odborných lékařských publikací, kteří mají zájem o archivaci a zpřístupnění svých publikací a děl v digitálním archivu Národní lékařské knihovny. Plánujeme návrh společného standardu pro předávání metadat časopisů, aby bylo možno zefektivnit zpracování dat od vydavatelů. Další důležitou oblastí je průzkum spolupráce se zdravotnickými knihovnami ČR. Digitální knihovna Národní lékařské knihovny přináší novou hodnotnou službu zdravotnickým uživatelům. Více na 8 únor 2012

Odborná konference a doprovodná výstava o teleinformatice

Odborná konference a doprovodná výstava o teleinformatice Cena: 30 Kč/1,3 EUR Speciál konferenčních projektů IDG Czech Republic, a. s. ročník III, číslo 5, listopad 2012 Odborná konference a doprovodná výstava o teleinformatice 2 Do aukce vstoupili čtyři žadatelé

Více

Bezdrátová komunikační technologie WiMax umožňuje i provoz garantovaných služeb. TÉMA Strana 10

Bezdrátová komunikační technologie WiMax umožňuje i provoz garantovaných služeb. TÉMA Strana 10 WiMax proniká do Česka STRANA 38 Bezdrátová komunikační technologie WiMax umožňuje i provoz garantovaných služeb. Přehled trhu: Elektronické formuláře STRANA 18 Moderní software nabízí flexibilní řízení

Více

The Blue Rose. KAŽDOU FIRMU str. 4 NAJDEME NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO. ČIPY USNADNÍ PRÁCI V NEMOCNICÍCH str. 30

The Blue Rose. KAŽDOU FIRMU str. 4 NAJDEME NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO. ČIPY USNADNÍ PRÁCI V NEMOCNICÍCH str. 30 The Blue Rose IBM âr ãerven 2006 ibm.com/cz/bluerose NAJDEME NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU FIRMU str. 4 > téma > software > hardware > services & consulting E-MAIL NA SEZNAMU, ANEB JAK SE ZE DVOU TERABYTŮ

Více

SBORNÍK Z KONFERENCE PØÍSPÌVKY PARTNERÙ 22. 24. 5. 2013, IDET BRNO, CZECH REPUBLIC

SBORNÍK Z KONFERENCE PØÍSPÌVKY PARTNERÙ 22. 24. 5. 2013, IDET BRNO, CZECH REPUBLIC of Information 2013 SBORNÍK Z KONFERENCE PØÍSPÌVKY PARTNERÙ 22. 24. 5. 2013, IDET BRNO, CZECH REPUBLIC Konferenci poøádají Úvodem Ve dnech 22. až 24. května 2013 se v administrativní budově (sály místnosti

Více

The Blue Rose. NÁKLADŮstr. 4 ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ. PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28. E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str.

The Blue Rose. NÁKLADŮstr. 4 ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ. PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28. E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str. The Blue Rose IBM âr fiíjen 2005 ibm.com/cz/bluerose ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ NÁKLADŮstr. 4 > řešení > software > hardware > consulting POTRAVINY MUSÍ MÍT SVÒJ RODOKMEN str. 12 E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ

Více

Blue Rose. The IBM SE NA SVÉ PARTNERY MÒÎE SPOLEHNOUT. řešení str. 10 PRAŽSKÉ LETIŠTĚ HLÍDÁ NEJMODERNĚJŠÍ KAMEROVÝ SYSTÉM

Blue Rose. The IBM SE NA SVÉ PARTNERY MÒÎE SPOLEHNOUT. řešení str. 10 PRAŽSKÉ LETIŠTĚ HLÍDÁ NEJMODERNĚJŠÍ KAMEROVÝ SYSTÉM IBM âr leden 2007 The Blue Rose ibm.com/cz/bluerose IBM SE NA SVÉ PARTNERY MÒÎE SPOLEHNOUT řešení str. 10 PRAŽSKÉ LETIŠTĚ HLÍDÁ NEJMODERNĚJŠÍ KAMEROVÝ SYSTÉM software str. 16 FIRMY ZAČÍNAJÍ VYUŽÍVAT VÝHOD

Více

Komplexní automatické monitorování sítě přináší vyšší výkon i bezpečnost.

Komplexní automatické monitorování sítě přináší vyšší výkon i bezpečnost. Jak automatizovat monitoring sítě STRANA 25 Komplexní automatické monitorování sítě přináší vyšší výkon i bezpečnost. CRM systémy s přidanou inteligencí STRANA 27 Úspěšnost firmy ovlivňuje nejen kvalita

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

KONFERENCE ICT VE. ŠVÉDSKO průkopník e-health ZDRAVOTNICTVÍ 2010. Elektronické zdravotnictví: Budoucnost začíná dnes str. 2 3

KONFERENCE ICT VE. ŠVÉDSKO průkopník e-health ZDRAVOTNICTVÍ 2010. Elektronické zdravotnictví: Budoucnost začíná dnes str. 2 3 samostatně neprodejné Speciál konferenčních projektů IDG Czech a. s. ročník I, číslo 2, září 2010 KONFERENCE ICT VE ZDRAVOTNICTVÍ 2010 Elektronické zdravotnictví: Budoucnost začíná dnes str. 2 3 Co nám

Více

COMPUTING POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KRITICKÉ HODNOCENÍ TRHU

COMPUTING POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KRITICKÉ HODNOCENÍ TRHU Vychází 19. března 2009, ročník XV, cena ČR: 79 Kč, SR: 4,32 3 2010 CLOUD VEŘEJNÝ, PRIVÁTNÍ, NEBO HYBRIDNÍ CLOUD? COMPUTING KERIO CONNECT POVEDENÝ MAIL SERVER POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE

Více

Partnerský program jako zdroj růstu IT byznysu

Partnerský program jako zdroj růstu IT byznysu Linksys se vrací na podnikovou scénu Společnost Belkin dokončila akvizici divize Linksys od firmy Cisco... Více na straně 6 15 17 October 2014 PRAGUE, CZECH REPUBLIC www.natoexhibition.org Zpětný rabat

Více

Partnerský program jako zdroj růstu IT byznysu

Partnerský program jako zdroj růstu IT byznysu Linksys se vrací na podnikovou scénu Společnost Belkin dokončila akvizici divize Linksys od firmy Cisco... Více na straně 6 15 17 October 2014 PRAGUE, CZECH REPUBLIC www.natoexhibition.org Zpětný rabat

Více

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování ČERVEN 2011 / ročník XII, č. 3 BEZPEČNOST V ICT Firma, která vymyslela firewall Rozhovor se šéfem české pobočky Check Pointu Miloslavem Lujkou Snadná a efektivní obrana Barracuda Networks nedostižná hodnota

Více

Atraktivní Rusko. Chceme koupit další fi rmu a rozšířit náš byznys, říká Iva Slížková, fi nanční ředitelka a spolumajitelka společnosti Sabris

Atraktivní Rusko. Chceme koupit další fi rmu a rozšířit náš byznys, říká Iva Slížková, fi nanční ředitelka a spolumajitelka společnosti Sabris KVĚTEN 2013 ČÍSLO 5 WWW.BW.CZ WWW.CIO.CZ 100 Kč 4,32 e-health ve střední a východní Evropě Výdaje někdejších komunistických zemí na IT ve zdravotnictví trvale rostou Supercentrum CERN Ženevský urychlovač

Více

Katalog řešení a služeb

Katalog řešení a služeb Katalog řešení a služeb Obsah 1. O S&T... 1 Profil společnosti... 2 Reference... 4 2. Datová centra... 5 Serverová virtualizace... 6 Virtualizace desktopů a aplikací... 8 Cloudová řešení... 10 Ukládání

Více

THINK! Smarter Commerce: marketing a prodej pro dnešní svět. IBM CMO Study dává nahlédnout do myšlení marketingových ředitelů

THINK! Smarter Commerce: marketing a prodej pro dnešní svět. IBM CMO Study dává nahlédnout do myšlení marketingových ředitelů THINK! KLIENTSKÝ MAGAZÍN IBM ČESKÁ REPUBLIKA 1/2012 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA UMÍ DATA VYUŽÍT aneb jak skloubit procesy a předpisy, aby bylo možné občanům nabídnout pružný a rychlý servis Smarter Commerce: marketing

Více

THINK! Změna se stává jistotou. Jistot je čím dál méně, musíme umět pracovat v prostředí plném změn

THINK! Změna se stává jistotou. Jistot je čím dál méně, musíme umět pracovat v prostředí plném změn THINK! KLIENTSKÝ MAGAZÍN IBM ČESKÁ REPUBLIKA 1/2011 POMÁHÁME PŘETVÁŘET DATA V INFORMACE Rozhovor s generálním ředitelem IBM Vladkem Šlezingrem DOBRÁ ZNALOST NÁKLADŮ ZVYŠUJE ZISK Alokace nákladů na bázi

Více

Blue Rose. The TECHNOLOGIE IBM ZEFEKTIVŇUJÍ SPOLUPRÁCI. téma str. 8 CESTA K IT PROJEKTU ROKU 2006

Blue Rose. The TECHNOLOGIE IBM ZEFEKTIVŇUJÍ SPOLUPRÁCI. téma str. 8 CESTA K IT PROJEKTU ROKU 2006 IBM âr ãerven 2007 The Blue Rose ibm.com/cz/bluerose TECHNOLOGIE IBM ZEFEKTIVŇUJÍ SPOLUPRÁCI téma str. 8 CESTA K IT PROJEKTU ROKU 2006 str. 18 NONSTOP SLEDOVÁNÍ VOZIDEL GENERUJE SPOUSTU DAT software str.

Více

Katalog 06/12. Obsah. Další

Katalog 06/12. Obsah. Další Katalog 06/12 Události a zajímavé projekty Témata měsíce Produktové tipy a ceníky AutoCont» AutoCont spustil novou webovou prezentaci. V polovině května byl spuštěn ostrý provoz nových webových stránek

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

Connected vehicle jako perspektivní byznys. Bezplatným hypervizorem zákazníci jen začínají... top novinky. S velkými hráči si nekonkurujeme

Connected vehicle jako perspektivní byznys. Bezplatným hypervizorem zákazníci jen začínají... top novinky. S velkými hráči si nekonkurujeme Alcatel-Lucent OpenDay 2014 24. 9. 2014 Hotel Barcelo, Praha 4 15 17 October 2014 P R A G U E, C Z E C H R E P U B L I C www.natoexhibition.org Clarion Congres Hotel, Praha 19. 21. října 2014 Zaregistrujte

Více

Více o službách a referencích najdete na GTS.cz a GTSworkingworld.com

Více o službách a referencích najdete na GTS.cz a GTSworkingworld.com Bigdata pro začátečníky Bez názvu-31 ob1 Bigdata_def.indd 7 a pokročilé 21.6.12 16:12 6/21/12 3:25 PM Všechny firmy bojují s nekončícím nárůstem objemu dat, vyvolávajícím tlak na jejich efektivní správu

Více

Společně s produkty z prvních dvou kol

Společně s produkty z prvních dvou kol IT PRODUKT ROKU 2010 COMPUTERWORLD 18, 2010 17 Na následujících stránkách vám předkládáme pohled na letošní poslední skupinu finalistů soutěže IT produkt roku, čímž se výběr jejích účastníků uzavírá. Stejně

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zálohování a archivace dat v datových centrech v podnikovém prostředí Backup and archiving

Více

Barevné laserové tiskárny rychlejší a úspornější

Barevné laserové tiskárny rychlejší a úspornější Seriál: Bezpečně s datovými schránkami STRANA 40 V desátém díle seriálu se zaměřujeme na archivaci elektronických dokumentů CRM systémy pro malé firmy STRANA 36 Řešení realizovaná v cloudu mohou poskytnout

Více

Vize Huawei pro rok 2014. Jak na outsourcing bezpečnosti IT. Mobilní komunikace se stává tou primární. top novinky

Vize Huawei pro rok 2014. Jak na outsourcing bezpečnosti IT. Mobilní komunikace se stává tou primární. top novinky Jak na optimalizaci datového toku IP kamer? Přihlaste se do AXIS Communication Akademie Více na straně 9 Accelerating Into The Curve CIO Risks and Rewards as Business Shifts into High Gear Vienna, Austria

Více

Češi mají tajnou zbraň. S analýzou hry pomohou Big Data

Češi mají tajnou zbraň. S analýzou hry pomohou Big Data CHCETE VĚDĚT, JAK TECHNOLOGIE MĚNÍ SVĚT? SAP Fórum 2015 Ve středu 13. května 2015 v pražském Fóru Karlín v Pernerově ulici květen 2015 uvnitř čísla Umění zaujmout. Pomůže technologie Ambilight 02 Gartner:

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

White Paper SAP inovace

White Paper SAP inovace White Paper SAP inovace Vysoce výkonné produkty pro efektivní a flexibilní řízení firmy. HANA TM in-memory technologie podniková mobilita cloud computing. Obsah 1. Úvod 5 2. SAP v kontextu práce s daty

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH PŘECHOD MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ NA CLOUDOVÉ ECM SLUŽBY

Vysoká škola ekonomická v Praze ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH PŘECHOD MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ NA CLOUDOVÉ ECM SLUŽBY Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více