Tradiční odborná konference o technologiích, řešeních a aplikacích pro správu a archivaci dat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tradiční odborná konference o technologiích, řešeních a aplikacích pro správu a archivaci dat. 21. 2. 2012"

Transkript

1 Cena: 30 Kč/1,3 EUR Speciál konferenčních projektů IDG Czech Republic, a. s. ročník III, číslo 1, únor 2012 Tradiční odborná konference o technologiích, řešeních a aplikacích pro správu a archivaci dat HP storage strikes back str. 2 4 Diskový systém IBM Storwize V7000 Unified str. 6 Digitalizace v Národní lékařské knihovně str. 8 Konference IDG Czech Republic podpora vašeho efektivního byznysu

2 StorageWorld , Kongresové centrum Praha Tradiční odborná konference o technologiích, řešeních a aplikacích pro správu a archivaci dat. Generální partner Zlatý partner Partneři Sponzoři Mediální partneři Záštita

3 Ukládání dat včera, dnes a zítra Dnes hovoříme o informacích, informační společnosti a datových úložištích. Snad všechno, co nás obklopuje, má své předchůdce a svoji minulost. Člověk, co je člověkem, a to jej kromě oné pověstné práce také asi dotvořilo, se vždy obklo poval informacemi. Nakonec pudově je sbírají i zvířata. V jistém stupni vývoje je člověk potřeboval zaznamenat. Objevují se různé druhy písma, první hliněné destičky, papyry, vydělané kůže a další média pro záznam informace. A jak jde čas, máme zde první praserver. Ano, svět spatřuje knihu a knihy. Kláštery, ta místa organizované vzdělanosti, se stávají datovými sklady a centry. Celý proces ukládání dat se akceleruje vynálezem knihtisku. Jan Gutenberg prvním otočením kliky svého knihtisku učinil první copy. Knihy se tisknou a množí, jsou plné informací a je třeba je ukládat, vznikají další sklady s informacemi v knihách knihovny. Stát si začíná uvědomovat sílu informací a skrze listiny je hromadí a ukládá v archivech. Smršť průmyslových, vědecko-technických, industriálních a digitálních revolucí nás přivádí do datových rájů a každým rokem informační vlna tsunami geometrickou řadou zaplavuje svět informacemi. A proto je tak aktuální a nezbytné tyto informace moderně skladovat, třídit, chránit atd. V tom nám je schopna pomoc jedině moderní digitální technika. A jak všechno se vším souvisí, dostáváme se v našem historickém exkurzu opět ke knihovně, která jako instituce má stále svoji nezastupitelnou roli vzdělanostního centra, přičemž se moderním technologiím nevyhýbá. Jak symbolické, své knižní fondy jako dědictví našich předků nyní převádí do elektronické podoby, aby byly zachovány příštím generacím. Proto si vážíme záštity Národní knihovny ČR, která byla jednání naší konference poskytnuta, neboť jedním z principů práce s daty je princip kontinuity, což se nám nejen symbolicky podařilo vyjádřit. PaedDr. Vratislav Pavlík Congress World Konferenční a kongresový speciál vydavatelství IDG Czech Republic, a. s. Šéfredaktor: PaedDr. Vratislav Pavlík Tajemnice redakce: Irena Dubová , Grafická úprava: Petr Kubát Redakční spolupráce: PhDr. Jiří Humplík Předtisková úprava: TypoText, s. r. o. Tisk: OMIKRON, s. r. o. Náklad: ks Registrace: MK ČR E ISSN X Četnost vydání: 5 ročně Vydavatel: IDG Czech Republic, a. s. Seydlerova 2451, Praha 5 Výkonná ředitelka: RNDr. Jana Pelikánová IČO: Tel.: Fax: Vydání: Číslo: 01/2012, datum vydání Autorská práva vykonává vyda vatel. Publi kování, přetištění či šíření obsahu nebo jeho částí jakýmkoliv způsobem v českém či jiném jazyce bez předchozího písemného souhlasu vydavatele IDG Czech Republic, a. s. je zakázáno. únor

4 HP storage strikes back Ten, kdo sleduje vývoj v oblasti IT, musel v loňském roce zaznamenat výrazné posuny na storage trhu. Ty se projevují ve stále častějším prosazování nových technologií a ve změnách poměru sil mezi jednotlivými hráči. Společnost HP vnímá tyto trendy, a díky šířce portfolia, potenciálu vývojových pracovišť a promyšlené strategii akvizic je hybnou silou dalšího rozvoje storage trhu. Takto nevnímá HP pouze samo sebe, ale je tak vnímáno také zákazníky a analytickými společnostmi. Jako jeden z důkazů tohoto tvrzení lze uvést hodnocení HP storage portfolia analytickou společností Gartner, která hodnotí HP jako lídra na storage trhu s nejkompletnější vizí dalšího rozvoje. Ale nejpádnějším důkazem je zájem zákazníků, který se promítá do tržního podílu jak v jednotlivých regionech, tak celosvětově. Co nás jako reprezentanty lokálního HP těší nejvíce, jsou lokální výsledky, kde podle aktuálních dat společnosti IDC drží HP v ČR dominantní pozici s téměř 30% tržním podílem. Z pohledu storage portfolia společnosti HP jsou dnes nejviditelnějším řešením HP 3PAR disková pole. Za necelý rok na trhu si získala zasloužené uznání nejen díky vysoké výkonnosti, ale zejména kvůli vyspělým funkcionalitám, které šetří investiční i provozní náklady. HP 3PAR je dnes držitelem rekordních výkonových výsledků v SPC -1 v kategorii individuální mid -range (model F400) a enterprise (model V800) diskové pole. Co ale zákazníci oceňují nejvíce, jsou funkce akcelerovaného thin provisioningu, které dávají možnost využít program Thin Guarantee (garance uložení 50 % dat oproti legacy řešením), automatický storage tiering a širokou škálu aplikačních nadstaveb včetně kompletní integrace s produkty VMware. Ale stejně jako zákazníci ani my nesmíme zapomínat na zálohování. Díky vysokým investicím do R&D mohly laboratoře HP uvést na trh loňského roku již třetí generaci virtuálních zálohovacích systémů HP D2D se zabudovanou deduplikací StoreOnce a následně novou generaci zálohovacího softwaru HP Data Protector s rozšířením o software deduplikaci StoreOnce. HP tak jako jediná firma na trhu disponuje řešením, kde je stejný deduplikační algoritmus použit na všech úrovních datového centra, což výrazně snižuje nároky na infrastrukturu a administraci. Znatelným trendem je prosazování nových technologií i do segmentů, kde to nebylo dříve obvyklé. Díky rostoucímu tlaku na snižování nákladů a podstatnému redesignu některých aplikací je dnes možné vidět storage typu Direct Attach Storage, iscsi nebo NAS i v prostředí enterprise zákazníků. Je to možné kvůli současné vyspělosti uvedených technologií a také přesunu části storage logiky do aplikační vrstvy. To vede k tomu, že zákazníci na rozdíl od minulosti zvažují, zda je třeba na všechny aplikace používat například high -end diskové pole nebo zda nenabídnout aplikaci levnější storage v kvalitě, která je pro ni vyhovující. Příkladem takového přístupu je MS Exchange 2010, kde je dnes možné použít levné SATA disky v DAS diskových polích nebo iscsi řešeních. Taková úložiště nabízejí stejnou kvalitu služby za zlomek ceny a zároveň umožní využít násobně větší kapacity. Pokud řešíte nákup nové storage technologie, měli byste zvážit možnosti, které vám nabízejí řešení HP P4000 Left Hand, HP NAS a škála DAS diskových řešení k HP rack i blade serverům. Je třeba podotknout, že příchod nových technologií v žádném případě neznamená odklon od prověřených technologií jako HP EVA P6000, HP XP P9000 nebo tradičních páskových knihoven. Tyto produkty mají obrovskou instalovanou bázi a HP pokračuje v investicích do jejich modernizace v oblasti podpory nových technologií (10Gb iscsi, FCoE nebo SAS), v oblasti funkcí storage tieringu, ThP, případně podpory virtualizačních technologií, jako je VMware VAAI. Všechny produktové řady prošly v roce 2011 obměnou, a nabízejí tak nejnovější dostupné technologie. Jak je vidět, společnost HP nespí a je jako vždy dobrou volbou při výběru nejen storage technologií. Proč HP 3PAR? Při návrhu HP 3PAR storage měli vývojáři podobnou myšlenku jako jejich kolegové z VMwaru, a to pomocí virtualizace dostupných zdrojů dosáhnout většího využití a flexibility. A protože přes 20 let stará architektura diskových polí se k takovému účelu moc nehodila, vytvořili zcela nový koncept diskového pole, které by bylo v maximální možné míře efektivní a autonomní. Řešení, které by bylo od základu navrženo pro vysokou utilizaci při zachování vysokého výkonu a zároveň by bylo schopno se efektivně vypořádat s extrémní zátěží a přístupem stovek serverů zároveň (multitenant). Thin provisioning (ThP) U většiny podnikových storage systémů je vždy určitá kapacita pevně vyhrazena konkrétním aplikacím. Takto navržený model klasické storage architektury klade vysoké nároky na IT správce, kteří musí předem odhadnout množství použitelné diskové kapacity, která bude aplikace vyžadovat, a podle toho ji přidělovat. Někdy je třeba postupovat s ohledem na výkon, jindy zohlednit kapacitu a občas se k určitým opatřením přikračuje čistě na základě všeobecných, blíže nespecifikovaných obav. Systémy 3PAR s technologií thin provisioningu ovšem nevyžadují manuální rezervování kapacity předem. Ta se zužitkovává po malých dílech (16 kb), takže nic není spotřebováno zbytečně; proto zákazníci, kteří přejdou na systémy 3PAR, ušetří 50 i více procent své existující kapacity, což je HP ochotno i garantovat programem Thin Guarantee (www.hp.com/storage/getthin). Možná si řeknete, že ThP nabízí dnes většina velkých dodavatelů, tak v čem je rozdíl? Hlavním rozdílem je, že 3PAR byl navrhován tak, aby ThP využil pro 2 únor 2012

5 všechny účely. ThP je tak aplikován nejen na vlastní logické disky, ale také na snapshoty, klony nebo vzdálené replikace. Pokud migrujete data ze staršího systému do 3PAR, jsou podrobena ThP analýze a na diskový prostor jsou uložena pouze reálná data. Takže se 3PAR lze porušovat fyzikální zákony, kdy cílové diskové pole může disponovat menší kapacitou, a přesto se na něj migrovaná data vejdou. 3PAR nejenže kapacitu po velmi malých dílech spotřebovává, ale umí ji i vracet (space reclamation), a to i automatizovaně díky aplikačním integracím s Oracle ASM, VMware, Symantec nebo Microsoft aplikacemi. To vše se děje autonomně na HW úrovni, takže použitím těchto funkcí nevzniká další zátěž na úrovni pole ani administrátora. A nyní zkuste položit konkurenci otázku, zda jejich implementace thin provisioningu toto vše umí také, a nechte si ji předvést. Autoregulace Storage systémy 3PAR jsou rovněž autonomní pod tímto termínem v tomto případě hledejte synonymum slova autoregulační. Úložné systémy 3PAR monitorují vlastní interní aktivitu a automaticky provádějí úpravy, takže správci se o tyto procesy nemusejí starat. Storage systémy 3PAR rovněž neustále monitorují míru spotřeby úložných prostředků a následně automaticky rozhodnou, kolik použitelné diskové kapacity je třeba připravit, aby ji aplikace měly včas k dispozici. Z reálné zkušenosti víme, že existující zákazníci 3PAR mají náklady na správu těchto systémů až o 90 % nižší! Další autonomní funkcí úložných systémů 3PAR je technologie vrstev (tiering), nazvaná adaptivní optimalizace (AO). AO monitoruje výkonnostní zatížení jednotlivých datových bloků a podle úrovně zátěže je za chodu stěhuje mezi různě výkonnými storage vrstvami (FC, SSD, NL). Autonomní funkce 3PAR jsou jedním z klíčových způsobů, jakým zákazníci snižují celkové náklady na vlastnictví storage systémů. Multitenancy (pro více klientů) Klíčovým faktorem snižování celkových nákladů na vlastnictví storage systémů je rovněž 3PAR multitenancy. Multitenancy si lze představit jako zajištění virtualizace formou služby. V praxi mohou být připojeny i stovky serverů se všemi různými kombinacemi zátěže, jaké si jen dokážete představit elektronická pošta, OLTP, video streaming či strukturované i nestrukturované ukládání souborů. Storage multitenant systémy od 3PAR umožňují zákazníkům konsolidovat více serverů a více datových úložišť (storage). To se týká rovněž virtuálních serverů. Klienti zpravidla dosahují se storage systémy 3PAR vyšší hustoty virtuálních PHOTOS.COM serverů (VM) než s ostatními (podobnými) diskovými systémy, které využívají. Díky vyšší hustotě VM navíc budete schopni snížit také investice do hardwarových virtualizačních platforem. Výkon Důležité je si uvědomit, že pole 3PAR se při zachování všech výše zmíněných vlastností pohybují na výkonnostní špičce dané kategorie, a to podle všeobecně uznávaných testů SPC -1. Systém HP 3PAR P10000 dokázal v tomto testu dosáhnout IOPS, což je dosud únor

6 nejvyšší hodnota docílená jediným systémem. Zásadní je, že se tak stalo při mnohem vyšší utilizaci a lepší ceně za GB využitého prostoru než u konkurenčních systémů (viz 3PAR je technologií, která přesně zapadá do HP konceptu konvergované infra struktury a má výkonový i technologický potenciál pro další rozvoj. HP Data Protector and Symantec Netbackup HP StoreOnce Operating Environment Mgmt D2D Backup Systems VTL File System RAID NAS HP StoreOnce HP StoreOnce end to end deduplikace V současnosti existuje několik různých deduplikačních technologií lišících se především cílovou skupinou zákazníků a zařízením, na kterém běží. HP Store- Once je koncept, kdy technologii deduplikace sjednocujeme pro všechny druhy zařízení a různé typy zákazníků. HP StoreOnce tvoří jednotný rámec práce s deduplikovanými daty skrze celé datové centrum. Zásadní výhodou takového řešení je, že jednou deduplikovaná data je možné přenášet mezi jednotlivými komponenty na různých úrovních, aniž je nutné je předtím rekonstruovat. Jednou z implementací HP StoreOnce je druhá generace virtuálních páskových knihoven D2D Backup System. Ať už zákazník chce zálohovat do virtuální páskové knihovny nebo do sdílené složky typu CIFS nebo NFS, použít pro konektivitu Fibre Channel SAN, iscsi, 1Gbit nebo 10Gbit, D2D Backup System mu tyto možnosti poskytuje v jediném zařízení. Výhody takového řešení jsou nasnadě. HP StoreOnce umožňuje emulovat více různých cílů najednou, a přizpůsobovat tak řešení potřebám zákazníka. Navíc např. obnova malých souborů je na takovém zařízení mnohem rychlejší než jejich vyhledání na páskových médiích. Nejhmatatelnější výhodou je ale právě možnost použití deduplikace. Díky deduplikaci pak můžeme na HP StoreOnce D2D Backup System uložit něco mezi 15 25násobně více dat, než kolik je fyzicky k dispozici diskového prostoru. Pro enterprise prostředí je k dispozici řada HP StoreOnce B6200 D2D produktů škálovatelný systém, který je schopen nasadit až 512 TB čistého diskového prostoru s výkonem 24 TB/hodinu a nabídnout ho pro deduplikaci. Navíc přináší technologii v prostředí zálohovacích deduplikačních řešení novou vysokou dostupnost a schopnost automatického zotavení při havárii deduplikačních uzlů. Fakt, že deduplikace nám umožní výrazně zredukovat objem ukládaných dat, HP StoreOnce HP StoreOnce Servers Backup 1 Backup 2 Backup 3 Backup 4 Backup n Jedinečné bloky uloženy do D2D backup & archive HP StoreOnce HP StoreOnce lze využít k přenášení takto deduplikovaných dat. Výsledkem je výrazné snížení objemu přenášených dat, protože můžeme přenášet pouze atomické změny. To se s úspěchem využívá například při řešení automatizace zálohování poboček na centrálu, kdy nahradíme systém tradičních páskových záloh na pobočkách D2D zařízeními, s replikou do D2D knihovny v centrále. K tomu potřebujeme pouze zlomek přenosového pásma nutného k přenesení záloh mezi pobočkou a centrálou. Pokud není vhodné do poboček instalovat fyzický D2D systém, HP StoreOnce umožňuje i nasazení na libovolném diskovém prostoru s využitím HP Data Protectoru, který umožňuje softwarovou deduplikaci agentem zálohovacího softwaru. Pokud shrneme, co koncept HP Store- Once přináší, tak nejdůležitějším aspektem HP StoreOnce je sjednocení deduplikační technologie přes všechny úrovně datového centra a jeho poboček. Unifikace deduplikační technologie pro různé typy připojení a virtualizace všech typických zálohovacích cílů dává jakémukoli zákazníkovi jistotu, že jeho zálohovací řešení může bezpečně růst s datovými objemy, které provozuje. Společnost HP tak naplňuje svoji vizi konvergované infrastruktury. client backup server Scale -out Enterprise Storage Martin Búry, HPSD Presales Vladimír Vybíral, HPSD Presales Zdenek Duchoň, HPSD Presales 4 únor 2012

7 Systémová řešení a integrace Společnost MARBES CONSULTING s. r. o. je česká konzultační a vývojová firma působící v oblasti informačních technologií jako systémový integrátor a dodavatel ucelených SW řešení. Organizace byla založena v roce 1997 a zpočátku pracovala především na projekci, vývoji a implementaci informačního systému pro město Plzeň. Postupně vybudovala kvalitní tým konzultantů a programátorů a stala se významným dodavatelem komplexních řešení zákazníkům především z oblastí veřejné správy. Tato řešení jsou založena na ověřených IS (Microsoft Dynamics NAV, SAP) a řadě speciálních aplikací vyvinutých pro specifické prostředí samosprávy (registry, centralizované evidence, multiagendový systém AGENDIO, portál epusa, systém KE- VIS atd.). Tak vzniklo PROXIO, unikátní komplexní řešení informačního systému pro subjekty veřejné správy. Také pro řadu komerčních firem dodala společnost Marbes consulting řešení, které podporuje jejich byznys procesy a je nástrojem pro dosažení obchodních cílů a strategických záměrů. Velmi dobrou pověst u zákazníků společnost Marbes consulting získala schopností dodat řešení od počátečních analytických a konzultačních služeb přes projekci, vývoj potřebného aplikačního SW, dodávku HW, implementaci informačních systémů až po poimplementační podporu a servis. Velký důraz klademe na důkladné poznání potřeb každého jednotlivého obchodního partnera. Tento přístup spolu s mnohaletými zkušenostmi v řešené problematice nám umožňuje navrhnout a realizovat informační systémy tak, aby se zákazníci mohli zcela soustředit na vlastní činnost, a nerušeně tak plnili své strategické cíle. V současné době má společnost Marbes consulting přibližně 110 zaměstnanců a je stoprocentně vlastněná mateřskou firmou Marbes holding a. s. FOTOLIA Spolehlivý partner firem a organizací veřejné správy při řešení jejich potřeb v oblasti informačních technologií Procesní analýzy a studie proveditelnosti Úspěšně provedenému implementačnímu projektu předcházejí důsledná procesní analýza a studie proveditelnosti. Na základě zmonitorovaných a popsaných procesů ve vaší společnosti nebo na vašem úřadě zpracujeme studii proveditelnosti, která je klíčem k úspěšnému nasazení nového informačního systému. Těmito kroky předcházíte jakýmkoli potížím v implementační fázi IS. Systémová integrace Díky silnému programátorskému zázemí, zkušenosti konzultační skupiny a otevřenosti vlastních aplikací je společnost Marbes consulting schopna efektivním způsobem integrovat do vytvářeného řešení stabilní a praxí ověřené produkty, tak aby byla funkčnost celku maximálně přizpůsobena potřebám zákazníka. Pojem systémová integrace vnímáme jako soubor činností při návrhu, implementaci a optimalizaci řešení, které přesahují rámec dílčích aplikací a softwarových produktů. Kvalitní služby systémové integrace vám přinášejí efekt ve snížení provozních nákladů a ochranu vynaložených investic. Dodávky podnikových systémů Poskytování licence, implementace a údržba systému Microsoft Dynamics NAV patří mezi základní aktivity společnosti Marbes consulting. Charakteristickou a zároveň velkou předností společnosti Marbes consulting je přitom schopnost poskytovat služby i v oblasti vývoje a údržby speciálních doplňkových komponent řešení pokrývajících specifické potřeby zákazníka. Outsourcing Outsourcing IT vnímáme jako převzetí zodpovědnosti za bezproblémový provoz informačního systému zákazníka. Vysoká úroveň flexibility nám umožňuje nabídnout obchodní model, který je v daném případě nejvhodnější od pronájmu licencí přes vzdálenou správu systémového prostředí až po zajištění provozu systému mimo prostory zákazníka. Poimplementační podpora Společnost Marbes consulting pro své zákazníky připravila řadu programů poimplementační podpory (programy rozvoje a údržby dodaného řešení po ukončení projektu implementace) uzpůsobené specifickým potřebám různých typů zákazníků. Více o naší společnosti na tel: únor

8 Diskový systém IBM Storwize V7000 Unified nabízí kapacitu, výkon a automatizaci Vprůměru až o 40 procent ročně vzroste objem dat, který musí organizace nějak zpracovat. Rozpočty na IT přitom zůstávají stejné. Nároky na zpracování dat rostou a firmy potřebují nejlepší možná řešení, která zajistí nejen dostatek prostoru pro nová data, ale současně přinesou i přidanou hodnotu a zajistí vysokou úroveň zabezpečení dat. Taková řešení musí být dostupná nejen pro velké korporace, ale i pro malé a střední firmy, které rovněž hledají vysoký výkon snoubený se spolehlivostí, a to za přijatelnou cenu. Společnost IBM přináší řešení v podobě systému Storwize V7000 Unified. Systém IBM Storwize V7000 byl představen koncem roku 2010 a nyní přichází nový model s dovětkem Unified. Přídavné označení Unified znamená možnost univerzálního použití stejného systému jak pro ukládání dat blokového typu, tak pro ukládání dat souborového typu na stejném centrálním diskovém poli. Obvykle se totiž tyto dvě oblasti řešily samostatnými specializovanými úložišti. Mezi hlavní přednosti Storwize V7000 Unified patří jednodušší správa, nižší náklady, vysoce škálovatelná kapacita, vynikající výkon a vysoká dostupnost. Díky vestavěné optimalizaci využití SSD disků, mechanizmu thin provisioning a schopnostem migrace dat z existujících úložných systémů bez přerušení provozu poskytuje také vyšší efektivitu a flexibilitu. Systém byl navržen s ohledem na snadné použití a rychlou implementaci bez nároků na další prostředky. Veškeré důležité části včetně ventilátorů a napájecích zdrojů jsou plně redundantní, takže je lze snadno měnit i bez přerušení chodu systému. Vestavěná schopnost virtualizace externích diskových polí umožňuje využívání již dříve pořízených diskových kapacit. Tím se zrychluje návratnost investic (ROI) a především snižují celkové náklady na vlastnictví (TCO). Jednotný pool virtualizovaných kapacit obsahující heterogenní systémy a kapacity různého typu (podle výkonu, zabezpečení, ceny atd.) je pak vhodným základem pro centrální tierované úložiště. Součástí funkcionality systému Storwize V7000 Unified pro souborové ukládání je software IBM Active Cloud Engine, který podporuje správu souborů na základě stanovených politik pro ukládání, migrace a mazání souborů na filesystému. Tyto politiky jsou vystaveny nad jednotlivými diskovými kapacitními tiery a je možné je rozšířit i na tier externě připojených páskových zařízení pomocí HSM. Cílem je zlepšit správu dat a snížit náklady prostřednictvím efektivního využití úložišť s multitierovanou strukturou. Samozřejmostí je velká variabilita ve volbě pro rozšiřování kapacity. Mezi podporovaná média systému IBM Storwize V7000 Unified patří 2TB a 3TB Nearline SAS disky 7.2 krpm 3.5 palcové, 160GB a 300GB 15 krpm SAS 2.5palcové disky, dále 300GB, 450GB, 600GB, 900GB 2.5palcové 10 krpm SAS disky, 1TB 2.5palcové 7.2 krpm Nearline SAS disky a 200GB, 300GB a 400GB SSD disky. Hlavní přednosti IBM Storwize V7000 Unified propracované funkce třídy Enterprise Class pro ukládání dat podporuje rostoucí obchodní požadavky, ale drží náklady pod kontrolou výkon až o 200 procent vyšší díky automatické migraci na vysoce výkonné disky SSD konsoliduje ukládání dat na úrovni bloků a souborů do jediného systému, který je jednodušší a efektivnější podporuje prakticky nepřetržitou dostupnost aplikací prostřednictvím dynamické migrace umožňuje rychlejší a efektivnější kopírování dat pro on -line zálohování, testování a vytěžování dat (data mining) nabízí flexibilní správu serverů a systémů pro ukládání dat snadná správa dat prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní s podporou jednoduché správy systému pomocí myši funkce Metro Mirror a Global Mirror pro synchronní i asynchronní zrcadlení dat mezi systémy SSD disky pro aplikace vyžadující extrémně rychlý přístup k datům RAID 0, 1, 5, 6 a 10 Více informací: 6 únor 2012

9 KONFERENCE IDG PRO ROK 2012 IDG Czech Republic, a. s. Seydlerova Praha 5 Tel.: Fax International Data Group Všechna práva vyhrazena. StorageWorld 2012 Termín konání: Místo konání: Kongresové centrum Praha Popis akce: Odborná konference určená IT profesionálům pracujícím ve fi remním sektoru, státní správě nebo samosprávě, specialistům z oblasti fi nančnictví, průmyslu a všem, kteří chtějí získat aktuální informace o novinkách v technologiích, řešeních a aplikacích pro správu a archivaci dat. ICT ve školství 2012 Termín konání: Místo konání: Malostranský palác, Praha Popis akce: Odborná konference a doprovodná výstava o informačních a komunikačních technologiích ve školství určená pedagogům, ICT metodikům, pedagogickým a vzdělávacím institucím, představitelům státní správy a samosprávy, dodavatelům ICT technologií a poskytovatelům ICT služeb, představitelům univerzit a odborné veřejnosti. e-time 2012 Termín konání: Místo konání: Kongresové centrum Praha Popis akce: Odborná konference určená IT profesionálům pracujícím ve fi remním sektoru, státní správě nebo samosprávě, specialistům z oblasti fi nančnictví, průmyslu a všem, kteří chtějí získat aktuální informace o úspěšném podnikání, jak v IT neplýtvat, jak být efektivní a konkurenceschopný. ICT ve zdravotnictví 2012 Termín konání: Místo konání: Malostranský palác, Praha Popis akce: Již 6. ročník odborné konference a výstavy o elektronickém zdravotnictví, o informačních komunikačních technologiích jako nástrojích pro efektivní organizaci zdravotnictví, prevenci, diagnostiku a léčbu, monitorování zdravotního stavu a minimalizaci zdravotních hendikepů pacienta. TINF 2012 konference o teleinformatice Termín konání: 26. a Místo konání: Betlémská kaple a Kongresové centrum Praha Popis akce: Odborná konference a doprovodná výstava o teleinformatice s tradičním zaměřením na: elektronické komunikace, mobilní a pevné sítě, korporátní informatiku a komunikace, obsah, internet, média a digitalizaci, bezpečnost, public sektor, e-government a e-health, aplikace ICT pro konkurenceschopnost, inovace a hightech, právo a regulaci v ICT. Konference je určená zástupcům managementu,odborníkům z průmyslu, služeb, státní správy a samosprávy, univerzit, médií a všem uživatelům elektronických komunikací. KONFERENCE NA VYŽÁDÁNÍ EnergoWorld Popis akce: Odborná konference s doprovodnou výstavou o aplikacích informačních a komunikačních technologii v energetice zaměřených na ekonomiku, efektivitu, bezpečnost, spolehlivost, kvalitu, ekologii, úspory a snížení energetické náročnosti výroby, přenosu, distribuce a spotřeby energie. ehand & Business e-hand & Business Popis akce: Odborná konference a doprovodná výstava o ipadech, iphonech, Androidech, Smartphonech a tabletech v businessu a podnikání. ipad + iphone + Android + Smartphone + Tablet = počítač bez klávesnice (dál jen nepočítač ). Masový nárůst využívání nepočítačů poskytujících plnohodnotné počítačové prostředí transformuje nejen životní styl, ale stále častěji i prostředí v podnicích a způsob obsluhy zákazníků. Již dnes je zřejmé, že dopad na pohodlí zákazníků, mobilitu pracovníků a efektivitu práce bude daleko větší, než jaký byl dopad spojen s přechodem od pracovních stanic k hromadnému využívání notebooků. Konference je určena pro zástupce průmyslu a služeb a to zejména z fi nančních institucí, telekomunikačních fi rem, utilit, obchodních fi rem, konzultačních fi rem, systémových operátorů a IT fi rem a pod. únor

10 Digitalizace v Národní lékařské knihovně Filip Kříž, Lenka Maixnerová, NLK Získávání, zp racování, trvalé uchování a zpřístupnění fondů a sbírek tradičních dokumentů je v prostředí knihoven relativně dobře a kvalitně zajištěno. Knihovny se však musí vypořádat s hrozbou ztráty tištěných dokumentů způsobenou degradací kyselého papíru, který se používal téměř 150 let a poškozením dokumentů častým používáním. Efektivním prostředkem pro uchování ohrožených publikací je jejich digitalizace a následné zpřístupnění v digitálních knihovnách, archivech nebo repozitářích. V souvislosti s rozvojem informačních a komunikačních technologií knihovny řeší získávání, zpracování, uložení a zpřístupnění nových typů dokumentů, které vznikly již elektronicky. Zejména se jedná o problémy dlouhodobého uchování a zpřístupnění těchto digitálních dokumentů. Potřeba a nutnost dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat kulturní dědictví a vědecké informace v tradičních i elektronických dokumentech je formulována v iniciativě Komise evropských společenství i2010: Digital Libraries Initiative. Pro knihovny v České republice je určena Koncepce trvalého uchování knihovních sbírek tradičních a elektronických dokumentů v knihovnách ČR do roku 2010, která předpokládá vytváření oborových digitálních knihoven a archivů s návazností na systém Národní digitální knihovny. PHOTO.COM Již devět let Národní lékařská knihovna (NLK) se již v roce 2004 zapojila do programu MK ČR VISK 6 Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica a v roce 2008 do programu MK ČR VISK 7 Národní program mikrofilmování a digitálního zpřístupňování dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru Kramerius. Následným logickým krokem je zpřístupnění výstupů uvedených programů uživatelům NLK. Knihovníci a informační pracovníci NLK rozvíjejí aktivity v získávání dokumentů a jejich digitalizace dokumentů z fondu NLK. Budování a údržba digitálního archivu (DA) je perspektivním úkolem NLK a vyžaduje investiční finanční prostředky. NLK zahájila spolupráci s českými nakladateli odborných biomedicínských periodik, která se soustřeďuje na možnosti získávání a zpřístupnění elektronických dokumentů v digitálním archivu. Neméně důležité je získávat obsah archivu přímo od autorů vědeckých informací a motivovat je k využívání digitálního archivu pro archivaci a zpřístupňování jejich prací. Pro implementaci digitálního archivu byl vybrán český systém Kramerius. Kramerius je software s otevřeným zdrojo- vým kódem produkovaný firmou Qbizm Technologies, na jehož vývoji se podílí Národní knihovna ČR, Knihovna Akademie věd ČR a Moravská zemská knihovna v Brně. Vývoj systému je zajišťován finančními dotacemi Ministerstva kultury ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Systém Kramerius slouží ke zpřístupňování digitálních dokumentů v souladu s autorským zákonem. V současnosti podporuje periodika a monografie, do budoucna se plánuje rozšíření i pro ostatní typy dokumentů. Systém umožňuje replikaci dat mezi jednotlivými instalacemi. Jak dál Další rozvoj digitálního archivu Národní lékařské knihovny by měl směřovat k implementaci referenčního modelu OAIS (Open Archival Information System standard ISO 14721). Stávající systém DA standardu OAIS vyhovuje pouze v dílčích aspektech. Sledujeme však vývoj nové verze Krameria, která by měla požadavky OAIS splňovat. Klíčové pro další rozvoj digitálního archivu Národní lékařské knihovny je směřovat postupně k dosažení i dalších stanovených atributů důvěryhodného digitálního repozitáře, který by umožnil následnou certifikaci. Datová kapacita stávajícího úložiště je omezená a se stoupajícím počtem dokumentů ji bude potřeba rozšiřovat. Budování digitální knihovny NLK přináší nové technologické postupy. Zvětšuje se objem digitalizačních prací, např. závěrečných grantových zpráv IGA MZ ČR a dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru, u kterých již hrozí jejich nenávratná ztráta. Důležitým aspektem je také persistentní identifikace objektů v digitálním archivu pomocí systému identifikátorů (PID), předpokládáme v budoucnu zapojení do národního systému URN, který je řešen pracovní skupinou PID v souvislosti s projektem NK ČR Národní digitální knihovna. Podle posledních informací by měly být první identifikátory založené na čís- lech České národní bibliografie generovány již v letošním roce. Důležité pro využití v oblasti lékařských informací však je, zda PID navrhne takové schéma, které bude rozšiřitelné o další systémy identifikátorů, v našem případě číslo BMČ. Aktuálně se však můžeme soustředit na rozvoj spolupráce s vydavateli a autory odborných lékařských publikací, kteří mají zájem o archivaci a zpřístupnění svých publikací a děl v digitálním archivu Národní lékařské knihovny. Plánujeme návrh společného standardu pro předávání metadat časopisů, aby bylo možno zefektivnit zpracování dat od vydavatelů. Další důležitou oblastí je průzkum spolupráce se zdravotnickými knihovnami ČR. Digitální knihovna Národní lékařské knihovny přináší novou hodnotnou službu zdravotnickým uživatelům. Více na 8 únor 2012

11 Digitální agenda: podpora digitalizace kultury EU Evropská komise vloni přijala doporučení, ve kterém požádala členské státy EU, aby zvýšily úsilí, spojily své zdroje a zapojily i soukromý sektor do digitalizace kulturního materiálu. Digitalizovaný materiál je přístupný prostřednictvím digitální knihovny, archivu a muzea Europeany. Europeana v roce 2008, tedy v době svého vzniku, začínala se dvěma miliony položek. Nyní obsahuje přes 19 milionů objektů přístupných prostřednictvím intuitivnějšího a interaktivnějšího rozhraní. Komise ve svém doporučení žádá členské státy, aby vypracovaly solidní plány a vytvořily partnerství s cílem zařadit do knihovny Europeana do roku 2015 třicet milionů objektů. Jde o zásadní krok směřující k tomu, aby se evropské kulturní dědictví stalo dostupnějším široké veřejnosti prostřednictvím internetu, a aby se v Evropě podpořil rozvoj tvůrčích odvětví. K dalším úkolům patří zahrnout do Europeany i díla, na která se vztahuje autorské právo a díla, která se již nevydávají. Současně je třeba upravit právní předpisy a strategie členských států tak, aby bylo zajištěno dlouhodobé uchovávání digitálních materiálů. Podle nového doporučení má Česká republika do Europeany přispět dalšími zdigitalizovanými objekty. Pramen: Evropské dokumentační a informační středisko PHOTO.COM The Cloud is Working under close supervision. Chcete rozjet firmu na plný plyn? Pak budete chtít KVALITNÍ ZABEZPEČENÍ. Páteřní infrastruktura Cloudu nepotřebuje žádné pauzy, proto je ve střehu čtyřiadvacet hodin denně. Zabezpečená datová centra, zálohování, monitoring, to vše zaručí vaší firmě absolutní bezpečí a klid. A takový klid na práci je přitom jen jeden z mnoha způsobů, jak vaši firmu skutečně rozjet. Více o virtualizovaném hostingu GTS najdete na GTSworkingworld.com for the WORKING WORLD únor

12 Vědcům z IBM se podařilo smrsknout ukládání dat až na úroveň atomů Výzkumníkům z IBM Research se podařilo uložit data v pouhých dvanácti atomech. Postarali se tak o nejnovější úspěch ve třicetileté historii nanotechnologického výzkumu. Dosažené množství je výrazně nižší, než to, které paměťová zařízení vyžadují dnes, kdy k uložení jediného bitu potřebují asi milion atomů. Nová technologie by měla otevřít cestu ke zbrusu nové třídě paměťových zařízení, ať již pro využití v podnikových serverech, běžných mobilních telefonech, počítačích či jiných přístrojích. Vědci z IBM se zaměřili se na nejmenší známou jednotku pro ukládání dat atom. Podařilo se jim dokázat, že pomocí magnetické paměti je možné údaje ukládat s nejméně stokrát větší hustotou než je tomu u současných pevných disků a pevných paměťových čipů. Aplikace založené na nanostrukturách vystavěných atom po atomu, využívající nekonvenční formy magnetismu zvané antiferomagnetismus, by mohly v budoucnu umožnit ukládat na stejném prostoru až stonásobně více informací než dnes. Feromagnety, jejichž jedním z mnoha využití jsou třeba známé magnetky na ledničce, využívají atomy, jejichž magnetické působení (spin) je orientováno ve stejném směru. Hlavní překážkou při miniaturizaci na úroveň atomů je vzájemné působení mezi oblastmi, které reprezentují jednotlivé jedničky a nuly (bity) ukládané informace. Výzkumníci z IBM Research využili přirozené vlastnosti antiferomagnetickych atomů, kdy magnetické působení sousedních atomů je opačné. Pomocí dvanácti atomů vytvořili reprezentace bitů, které mohou být umístěny podstatně blíže. Přestože technologie využívající křemíkové tranzistory se stala levnější, kompaktnější a výkonnější než kdy dříve, stávající konvenční forma zmenšování bude v budoucnu vzhledem k určitým zásadním fyzickým omezením neudržitelná. Pro zachování vysokého tempa inovací je proto nutné hledat alternativní přístupy. Schopnost pracovat na úrovni atomů a vytvářet věci ve směru bottom up by nám mohlo přinést zcela zásadní znalosti nezbytné pro vývoj menších, rychlejších a energeticky úspornějších zařízení. Více na (US). Společnost Fujitsu naděluje! Poznejte Fujitsu a získejte dárek : 750 GB externí disk. Každý účastník Storage World, který během konference pozná osobu z Fujitsu, předá jí svou podepsanou vizitku a během následujících 14 pracovních dnů během telefonického rozhovoru správně odpoví na otázku týkající se Fujitsu, získá za své znalosti externí disk Fujitsu 750 GB. 10 únor 2012

13 EMC World 2011 & HP Disco Dvě konference zaměřené na infrastrukturu a hybridní cloud Stačí jít na nákup nebo vybrat peníze z bankomatu atu a střípky z historie IBM jsou všude kolem vás 100 let IBM Povědomí o z vytvářejí kon říká v rozhovoru pro CIO Radek Sazama, generální íředitel Fujitsu Česká republika ČERVENEC SRPEN 2011 ČÍSLO Kč 4,32 ISSN Přehled bezpečnostního softwaru pro smartphony Je standard AES stále ještě dostatečný? Souhrn hrozeb, jež jí hrozí ČTVRTLETNÍK O INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI 49 Kč 1,96 ZÁŘÍ 3/2011 DISKUS spol. s r. o. oficiální dovozce a spolehlivý distributor datových pásek a storage řešení. Vybavíme vaše datové centrum profesionálním úložným řešením od světových výrobců. Použité datové pásky a pevné disky bezpečně a dokonale zlikvidujeme na profesionálních degausserech. Kontakt: Jaroslav Hertl tel.: COMPUTERWORLD na papíru, v počítači, mobilu i tabletu za jednu cenu! Nyní exkluzivní dárek: dvě vstupenky na veletrh CeBIT. Jen za 429 Kč! Přečtěte si svůj Computerworld opravdu kdekoliv. Za jedno zvýhodněné předplatné získáte Computerworld nejen v tištěné variantě, ale také jeho elektronickou verzi vhodnou pro stolní počítače, mobily i tablety. Roční předplatné tištěné a elektronické verze Computerworldu nyní jen za 429 korun. Jako bonus navíc i roční předplatné tištěné verze CIO Business World a SecurityWorld. & HP Discover 2011 Povědomí o značce vytvářejí koncová zařízení, Privátní cloud, lehká cola a nízkotučný jogurt + Máte mobily pod kontrolou? Kam kráčí šifrování Podniková SOA Přitažlivá správa zranitelností Zabraňte nebezpečným situacím hned v zárodku Zvýhodněné předplatné objednávejte na adrese únor

14 Poskytovatelé on-line služeb CIO Study Lepší správa dokumentů Přínosy pokročilé analýzy dat Efektivnější systémy pro práci zaměstnanců UCELENÝ INFORMAČNÍ ZDROJ PRO IT PROFESIONÁLY CENA 20 Kč/0,86 COMPUTERWORLD 16/2011 ROČNÍK XXII /2011 září Cena: 49 Kč 2,16 SHARP AQUOS LC-60LE830 Technologie Quattron 4 barvy pro 3D MAGAZÍN O VĚCECH, KTERÉ PROBOUZEJÍ ZÁVIST HD World Line PHILIPS FIDELIO SOUNDSPHERE Skvělý design a zvuk VELKÉ DOMÁCÍ KINO pro váš ipřístroj Pět AV receiverů s kvalitním zvukem computingu nejen v Česku IT projektů ZÁŘÍ 2011 ČÍSLO Kč 4,32 ISSN Přehled bezpečnostního softwaru pro smartphony Je standard AES stále ještě dostatečný? Souhrn hrozeb, jež jí hrozí ČTVRTLETNÍK O INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI 49 Kč 1,96 ZÁŘÍ 3/2011 Obchodní název: Avnet s. r. o. Sídlo: V Olšinách 75, Praha 10 IČ: www stránky: kontaktní tel.: fax: Obchodní název: Hewlett Packard, s. r. o. Sídlo: Vyskočilova 1410/1, Praha 4 IČ: www stránky: kontaktní tel.: fax: Obchodní název: DNS a. s. Sídlo: Na Strži 1702/65, Praha 4 IČ: www stránky: kontaktní tel.: fax: Obchodní název: IBM Česká republika, spol. s r. o. Sídlo: V Parku 2294/4, Praha 4 IČ: www stránky: kontaktní tel.: fax: Obchodní název: Fujitsu Technology Solutions s. r. o. Sídlo: V Parku 2336/22, Praha 4 IČ: www stránky: kontaktní tel.: fax: Obchodní název: MARBES CONSULTING s. r. o. Sídlo: Brojova 16, Plzeň IČ: www stránky: kontaktní tel.: fax: Obchodní název: GTS Czech s. r. o Sídlo: Přemyslovská 2845/43, Praha 3 IČ: www stránky: kontaktní tel.: fax: Obchodní název: Zebra systems s. r. o. Výhradní zastoupení společnosti Acronis Inc. CZ a SK Sídlo: Francouzská 6167/5, Ostrava -Poruba IČ: www stránky: kontaktní tel.: fax: NOVINKA! ON-LINE TRAFIKA Přímý prodej jednotlivých čísel časopisů Aktuální i starší čísla Ušetříte čas i peníze Ceny včetně poštovného Slevy 9 Moderní profesionál je vždy připojen a jeho pracovištěm je stále častěji libovolné místo v terénu, může to být třeba letiště nebo jeho bydliště. S touto flexibilitou však firmám hrozí i rizika zabezpečení IT. tipů pro ochranu mobilních uživatelů DOJEĎ SI PROZLATO! 3 způsoby, jak ovládnout silnici Full HD televizory Blu-ray přehrávače HD kamery HD projektory Multimédia Zamračeno Jaký je výhled cloud CIO vs. CFO Ruce pryč od mé tiskárny Případová studie roku 2011 Třicet stran inspirace z tuzemských Brzdou e-health ealth jsoup právní spory Říká v rozhovoru pro CIO generální ředitel ICZ Bohuslav Cempírek 9 Máte mobily pod kontrolou? Kam kráčí šifrování Podniková SOA Přitažlivá správa zranitelností Zabraňte nebezpečným situacím hned v zárodku 12 únor 2012

15 Chytřejší IT systémy vytvářejí chytřejší planetu: 1. kapitola IT systémy se stávají chytřejšími. S počítači a potřebou zpracovávat data se dnes setkáváme téměř všude, i tam, kde by to nikdo nečekal: ve spotřebičích, automobilech, na silnicích, v oblečení, a dokonce i v řekách nebo na obilných polích. Jde o každodenní realitu světa chytrých, vzájemně propojených zařízení tzv. chytřejší planety, kterou se společnost IBM snaží spolu se svými zákazníky a partnery vytvářet téměř tři roky. Dosažení tohoto cíle však bude vyžadovat víc, než jen začlenit počítače do našeho světa. Musíme také vytvořit chytřejší IT systémy. Bezpochyby jsme dosáhli pozoruhodné úrovně počítačové inteligence. Důkazem je třeba Watson, počítačový systém IBM, který porazil lidské soupeře americké televizní soutěži Jeopardy!, obdobě českého Riskuj. Počítačová infrastruktura většiny společností však není stavěná na tak obrovské množství dat, globální konektivitu a pokročilé analytické funkce. Naše planeta se stává chytřejší i díky chytřejším IT systémům. I proto jsou nové IT systémy navrženy pro chytřejší zpracování dat, přizpůsobeny konkrétnímu úkolu a řízeny v cloudu. Navrženy pro data: Všechny druhy společností a organizací potřebují řídit informační toky skládající se nejen z jedniček a nul, ale také z textů, obrázků, impulzů z čidel a dalších dat. Potřebují využívat sofistikované analytické funkce a doslova rozumět jazyku obchodu včetně sociálních médií. Z tohoto důvodu moderní společnosti vytvářejí nové systémy a procesy, které vyhledávají a rozpoznávají důležitá data. Přizpůsobeny konkrétnímu úkolu: Zpracování transakcí se liší od firemních analytických činností s nejrůznějšími typy dat a komplexními dotazy. Ty se liší od potřeby integrovat obsah, pracovníky a pracovní postupy do firemních procesů. Vůdčí společnosti přecházejí na architekturu optimalizovanou pro konkrétní účely, která vychází z jejich vlastních znalostí v příslušné oblasti. A to v jakémkoli oboru. Řízeny v cloudu: Potřeba řídit rozsáhlé pracovní úkoly s velkým objemem dat vede k širokému využití cloud computingu. Tím, že cloud zabezpečíme a zlepšíme jeho ovladatelnost, ho učiníme chytřejším. Firmy tak budou pružnější a budou se moci lépe pohybovat ve vysoce konkurenčním prostředí, aktivovat a deaktivovat zdroje podle potřeby, dynamicky řídit jednotlivé prvky infrastruktury nebo efektivněji přesouvat pracovní úkoly. Hlavní počítačové modely se nemění příliš často pokud k tomu však dojde, výrazně se tím zvýší produktivita, inovace a hospodářský růst. Dobrou zprávou je, že chytřejší IT systémy v současnosti přestávají být pouhou teorií a stávají se skutečností. Pojďme vytvářet chytřejší planetu. Připojte se k nám na stránkách ibm.com/chytrejsidata/cz IBM, logo IBM, Chytřejší planeta a ikona planety jsou ochrannými známkami společnosti International Business Machines registrované v řadě zemí světa. Aktuální seznam ochranných známek společnosti IBM naleznete na webových stránkách International Business Machines Corporation 2012.

16 ZJEDNODUŠTE SI ZÁLOHOVÁNÍ. DEDUPLIKUJTE! HP StoreOnce D2D inovativní zálohování od HP Platforma: HP D2D2504i Backup System

Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková

Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková 1. Hrozba ztráty tištěných dokumentů způsobená degradací kyselého papíru, který se používal téměř 150 let a poškozením dokumentů častým používáním

Více

HP Store Once. Unikátní systém deduplikačního řešení pro zálohování a obnovu dat

HP Store Once. Unikátní systém deduplikačního řešení pro zálohování a obnovu dat HP Store Once Unikátní systém deduplikačního řešení pro zálohování a obnovu dat 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Klíčové

Více

Zvýhodněné ceny: 3.999, * (6x 1TB SATA) nebo 10.499, * (12x 2TB SATA) Pouze do 30. dubna 2011!

Zvýhodněné ceny: 3.999, * (6x 1TB SATA) nebo 10.499, * (12x 2TB SATA) Pouze do 30. dubna 2011! Unikátní pokročilé funkce nyní za cenu low-endu NetApp FAS2020 Zvýhodněné ceny: 3.999, * (6x 1TB SATA) nebo 10.499, * (12x 2TB SATA) Pouze do 30. dubna 2011! Velmi jednoduchá a efektivní správa celého

Více

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE VYBUDOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA ORP VARNSDORF část I Pořízení technické infrastruktury pro vybavení Technologického

Více

Zálohovací a archivační systémy

Zálohovací a archivační systémy Zálohovací a archivační systémy Zálohování dat Zajišťuje ochranu proti Ztrátě dat díky hardwarové poruše Ztrátě dat díky uživatelské blbosti Poškození dat v důsledku různých úprav systému Výpadku části

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation IBM Cloud computing Jak postavit enterprise cloud na klíč Petr Leština Client IT Architect Agenda Úvod Architektura privátního cloudu (IaaS a PaaS) Smart Cabinet pro provoz cloud infrastruktury Závěr Cloud

Více

Technologická centra krajů a ORP

Technologická centra krajů a ORP Technologická centra krajů a ORP Přínosy TS krajů a TC ORP jako součásti egon center podstatně přispějí k zavedení automatizace a elektronizace výkonu státní správy i činností samosprávy vznikne zázemí

Více

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Jaké jsou jejich řešení? Tlak na snižování nákladů Využití nových technologií a rostoucí

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

Jan Tkáč 27.5. 2014. AutoCont Privátní cloud

Jan Tkáč 27.5. 2014. AutoCont Privátní cloud Jan Tkáč 27.5. 2014 AutoCont Privátní cloud Co je to AC Privátní cloud? AC Privátní cloud = vlastní produkt AutoContu AC Privátní cloud = Privátní datacentrum, které se nespravuje AC Privátní cloud = UNIKÁTNÍ

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

Brno. 30. května 2014

Brno. 30. května 2014 Brno 30. května 2014 IBM regionální zástupci - Morava Lubomír Korbel Dagmar Krejčíková phone: +420 737 264 440 phone: +420 737 264 334 e-mail: lubomir_korbel@cz.ibm.com e-mail: dagmar_krejcikova@cz.ibm.com

Více

Od zpřístupnění rukopisů přes komerční archivy k LTP, aneb 20 let praxe s dlouhodobým uložením dat.

Od zpřístupnění rukopisů přes komerční archivy k LTP, aneb 20 let praxe s dlouhodobým uložením dat. Od zpřístupnění rukopisů přes komerční archivy k LTP, aneb 20 let praxe s dlouhodobým uložením dat. Jan Mottl AiP Safe 12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2011 2011 AiP Safe s.r.o.

Více

Sjednotit, zjednodušit, posílit. posílit. Rackové servery Cisco UCS C-Series. Obchodní přehled

Sjednotit, zjednodušit, posílit. posílit. Rackové servery Cisco UCS C-Series. Obchodní přehled Rackové servery Cisco UCS C-Series Obchodní přehled Sjednotit, Sjednotit, zjednodušit, zjednodušit, posílit posílit AT Computers, 26.10.2010 Tomáš Chott ciscosupport@atcomp.cz UCS C- Series v1.0 2009 Cisco

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

Alternativní řešení pro ochranu dat, správu infrastruktury a zabezpečení přístupu. Simac Technik ČR, a.s.

Alternativní řešení pro ochranu dat, správu infrastruktury a zabezpečení přístupu. Simac Technik ČR, a.s. Alternativní řešení pro ochranu dat, správu infrastruktury a zabezpečení přístupu Simac Technik ČR, a.s. Praha, 26.10. 2012 Jan Kolář Vedoucí Technického Oddělení Jan.kolar@simac.cz Úvod 9:00 Úvod, novinky

Více

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Jiří Vrbický Senior Architekt 10. září 2015 Infrastruktura pro SAP HANA Možnosti zajištění infrastruktury pro SAP HANA:

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

obnova ZIS po bezpečnostn nostním m incidentu

obnova ZIS po bezpečnostn nostním m incidentu Efektivní zálohování a obnova ZIS po bezpečnostn nostním m incidentu Miroslav Novotný Setkání informatiků a správc vců NIS Svratka 16.6. 2011 Zálohování vs. archivace Cíl zálohování: zachovat kontinuitu

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

DataDomain pod drobnohledem

DataDomain pod drobnohledem DataDomain pod drobnohledem Lukáš Slabihoudek Petr Rada 1 Agenda Popis deduplikačního procesu Stream Informed Segment Layout Ochrana dat proti poškození DD BOOST Replikace Popis důležitých HW součástí

Více

SSD akcelerátor v PCIe slotu. Až 25 SSD/SAS/NL-SAS disků na jeden server

SSD akcelerátor v PCIe slotu. Až 25 SSD/SAS/NL-SAS disků na jeden server AC Privátní Cloud Popis funkcí 1. Základní stavební jednotka - x86 server Základní stavební jednotkou systému jsou 2U x86 servery, které slouží zároveň pro ukládání dat (storage cluster) i jako HW vrstva

Více

Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.

Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved. 1 2 TRANSFORMUJEME MIDRANGE ÚLOŽIŠTĚ: VNX A VNXe EMC Forum Praha 2012 Tomáš Blažek Comparex CZ s.r.o. 3 Nová generace Unified Storage Optimalizovaná pro současná virtualizovaná IT EMC Unisphere VNXe3150

Více

Centrální doručování aplikací v České Pojišťovně. Lukáš Klášterský, CIO, Česká pojišťovna, a.s. Antonín Mrkva, jednatel, ORBIT s.r.o.

Centrální doručování aplikací v České Pojišťovně. Lukáš Klášterský, CIO, Česká pojišťovna, a.s. Antonín Mrkva, jednatel, ORBIT s.r.o. Centrální doručování aplikací v České Pojišťovně Lukáš Klášterský, CIO, Česká pojišťovna, a.s. Antonín Mrkva, jednatel, ORBIT s.r.o. Agenda 1. O České pojišťovně 2. Výchozí stav před projektem 3. Cíl projektu

Více

Veeam Software. Naplnění příslibu virtualizace. Pavel Horák Sales Engineer CZ, SK, HU. +420 601 575 129 pavel.horak@veeam.com

Veeam Software. Naplnění příslibu virtualizace. Pavel Horák Sales Engineer CZ, SK, HU. +420 601 575 129 pavel.horak@veeam.com Veeam Software Naplnění příslibu virtualizace Pavel Horák Sales Engineer CZ, SK, HU +420 601 575 129 pavel.horak@veeam.com Best of VMworld 2011 Zlaté ocenění Pro nové Technologie Best of VMworld 2010 Zlaté

Více

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013 Od Indoše ke Cloudu Jediná jistota je změna Rychlost vstupu na trh, zvyšování efektivity, zjednodušení funkčnosti, snižování nákladů Obtížnost řízení a kontroly

Více

Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.

Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved. 1 DISASTER RECOVERY kritických podnikových aplikací a systémů 2 GAPP System, spol. s r.o. Na trhu od roku 1994 Od roku 1996 dodáváme SW vybavení NetWorker Nyní kompletní portfolio EMC Specializace Zálohování

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Petr Řehoř, S.ICZ a.s. 25. září 2014 1 Důvěryhodná výpočetní základna Vlastní metodika pro návrh a implementaci počítačové infrastruktury

Více

One Life, live it well

One Life, live it well One Life, live it well DATASYS UMS - UNIFIED MESSAGING SYSTEM with integrated it s possible! 1 Společnost DATASYS poskytuje specializované služby v oblasti implementace, vývoje a dodávek komunikačních

Více

Implementace SOA v GE Money

Implementace SOA v GE Money 3 Shared Experience Informační systémy a integrace Implementace SOA v GE Money Vybudování fungující SOA architektury a zavedení konceptu Enterprise Service Bus přineslo GE Money moderní a flexibilní IT

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Zobrazíme více než 200 tisíc stránek měsíčně 11 % 16 % 25 % Oslovíme více než 37 tisíc unikátních návštěvníků měsíčně 9 % 8 % 10 % 44 % 21 % 21 % 19 %

Zobrazíme více než 200 tisíc stránek měsíčně 11 % 16 % 25 % Oslovíme více než 37 tisíc unikátních návštěvníků měsíčně 9 % 8 % 10 % 44 % 21 % 21 % 19 % Portál zaměřený na poskytování aktuálních informací především z oblasti informačních technologií. Od roku 2006 se věnuje jak českému trhu a lokálním tématům, tak evropským a globálním trendům, které IT

Více

Koncept řešení EOS EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

Koncept řešení EOS EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Koncept řešení EOS komplexní řešení informačních systémů EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Městský rok informatiky v Olomouci Datum: 12.6. 2009 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16, 326 00 Plzeň Jaroslav PEROUTKA

Více

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs 23. září 2013 Sky bar Cloud9, hotel Hilton Praha 1 Buďte o krok před konkurencí Spojte se s IBM a poskytujte prvotřídní ICT služby svým koncovým zákazníkům.

Více

Softwarově definovaná úložiště a jejich využití

Softwarově definovaná úložiště a jejich využití Konference GAPP 2015 Softwarově definovaná úložiště a jejich využití David Gottvald, GAPP System Jaroslav Vašek, EMC Czech Republic Konference GAPP 2015 - Ukládání dat, disaster recovery a ICT bezpečnost

Více

ARCHIVACE A SDÍLENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE V SOULADU S LEGISLATIVOU

ARCHIVACE A SDÍLENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE V SOULADU S LEGISLATIVOU ARCHIVACE A SDÍLENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE V SOULADU S LEGISLATIVOU PACS = BEZFILMOVÝ PROVOZ PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATING SYSTEM SYSTÉM PRO ARCHIVACI A DISTRIBUCI OBRAZOVÝCH DAT DICOM (Digital

Více

IBM Virtualizace. Virtualizace

IBM Virtualizace. Virtualizace IBM Virtualizace Virtualizace 2 Virtualizace Chystáte se virtualizovat? Vybíráte vhodnou platformu? IBM pro Vás připravila virtualizační balíčky, které uspokojí Vaše technické potřeby a umožní Vám soustředit

Více

TCP Open Cloud Provider

TCP Open Cloud Provider TCP Open Cloud Provider Radovan Polanský, výkonný ředitel 22.10.2014 Jaké predikce se dnes diskutují? Více firem se bude zaměřovat na vývoj software Aplikační workload se bude dále přesouvat ke koncovým

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou!

MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou! MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou! Telemedicína, Brno, 3. března 2014 RNDr. Milan Pilný MARIE PACS Je to systém pro práci s obrazovými DICOM daty v medicíně. Je klasifikován jako

Více

Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010

Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010 Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010 Petr Kolda Petr.kolda@simac.cz 1 Program 9.00 Představení společnosti Simac TECHINIK ČR a.s. 9.15 Unified Fabric konsolidace sítí v datových

Více

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Případová studie Name Description Projektové řízení pro progresivní společnost Implementace systému Atollon Workshop ve společnosti WDF Version

Více

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o.

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. Red Hat Enterprise Virtualization for Desktops (RHEV-D) Desktop virtualization Vlastnosti efektivní

Více

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3 Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader TSM architektura 2012 IBM Corporation Tradiční zálohování a obnova dat ze strany virtuálního stroje

Více

doba datová začne již za: Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.

doba datová začne již za: Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved. doba datová začne již za: Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved. 1 Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved. 2 VSPEX MANŽELSTVÍ BEZ ZÁVAZKŮ Copyright 2012 EMC Corporation. All

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

Virtualizace storage infrastruktury

Virtualizace storage infrastruktury Virtualizace storage infrastruktury Ctirad Navrátil C&SI Client Technical Professional ctirad_navratil@cz.ibm.com SVC co v současnosti nabízí (funkční pohled) Caching 100% Virtualizce diskových polí Real-time

Více

Projekt digitalizace a ukládání v regionech. Petr Pavlinec, KrÚ kraje Vysočina Březen 2010

Projekt digitalizace a ukládání v regionech. Petr Pavlinec, KrÚ kraje Vysočina Březen 2010 Projekt digitalizace a ukládání v regionech Petr Pavlinec, KrÚ kraje Vysočina Březen 2010 Dotace Projekty technologických center krajů Aktuální stav výzvy IOP Typizované projekty Technologická centra Digitalizace

Více

Integrace formou virtualizace

Integrace formou virtualizace Integrace formou virtualizace Jiří Jarema Radek Vojkůvka Úvod Integrace Virtualizace Cloud Virtualizace Serverová Desktopová Virtualizace aplikací Desktops Apps 2 Výchozí stav Uživatelé v různých lokalitách

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Simplify I.T. ve veřejném sektoru Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Výzvy které slyšíme u zákazníků Efektivita na operativní úrovni Jak dokážeme poskytovat služby občanům a institucím efektivnějším

Více

Od videokonference k telepresenci

Od videokonference k telepresenci Od videokonference k telepresenci Tomáš Tesař Business Development Manager, tesar@atlantis.cz Distributor Polycom technologie v ČR a SK Agenda Přínos videokonferenční komunikace Faktory umožňující rozmach

Více

Celková správa sítě SAN IBM Tivoli Storage Productivity Center v4.2

Celková správa sítě SAN IBM Tivoli Storage Productivity Center v4.2 Celková správa sítě SAN IBM Tivoli Storage Productivity Center v4.2 Ondřej Blaha CEE+R CoP / Tivoli Storage Team Leader Co představuje síť Storage Area Network Storage area network (zkratka SAN) je dedikovaná

Více

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 Reporting a Monitoring Ondřej Bláha CEE+R CoP Team / Tivoli Storage Team Leader Září 2010 2010 IBM Corporation TSM 6: Reporting

Více

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran Datová centra Design studie Praha, 31.3. 2011 Martin Beran martin.beran@simac.cz cz 1 Design studie 2 Implementace virtuálních pracovních stanic na platformě FlexPod + VMWare View 2 Výchozí stav Provozování

Více

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Zadavatel požaduje dodávku 16 kusů serverů a 4kusů síťových datových úložišť. Servery se požadují bez dodání operačního systému. Specifikace minimálních

Více

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Přehled Sada Symantec Protection Suite Small Business Edition představuje jednoduché a cenově dostupné řešení zabezpečení a zálohování.

Více

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX.

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX. VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové projekty, Sdílet správné IPEX a.s. informace se správnými lidmi ve správný čas Byznys začíná komunikací Agenda 1. Cesta do Cloud služeb. 2. Přínos pro nás a naše zákazníky.

Více

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Microsoft Windows Server System Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby, zábavní průmysl Vedení

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Zabezpečení dat a komunikační infrastruktury opakované vyhlášení části B - Tabulka pro rozšíření nad rámec minimálních technických požadavků Typ Popis rozšířeného požadavku Splněno

Více

Řešení EMC pro VMware

Řešení EMC pro VMware Řešení EMC pro VMware Integrací k flexibilnímu a efektivnímu datovému centru 1 Tři cesty k datovému centru EMC Products VSPEX VCE VBLOCK Komponenty poskládané dle nejlepšího svědomí Ověřené, Jednodušší,

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Společnost AŽD Praha nabízí ve svém portfoliu řadu profesionálních systémů řízení provozu a zajištění jeho bezpečnosti. Stejnou filosofii se

Více

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Vliv IT na změny ve společnosti Vznik nových produktů (platební karty, digitální kamery,

Více

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010 Martin Panák 1 Agenda Exchange Server 2010 Lync OnLine 2010 Scénáře nasazení Uživatelské rozhraní Vybavení ROI 2 3 Koho oslovit Zákazník provozuje

Více

Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013

Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013 Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013 Martin Souček Manažer pro datová centra České radiokomunikace, a.s. IT vstupuje

Více

PROACT CZECH REPUBLIC. Reálné využití moderních technologií Případové studie. Proact Czech Republic, s.r.o. Roman Rusnok Roman.Rusnok@proact.

PROACT CZECH REPUBLIC. Reálné využití moderních technologií Případové studie. Proact Czech Republic, s.r.o. Roman Rusnok Roman.Rusnok@proact. PROACT CZECH REPUBLIC Reálné využití moderních technologií Případové studie Proact Czech Republic, s.r.o. Roman Rusnok Roman.Rusnok@proact.eu Proact Czech Republic a Proact IT Group AB Proact Czech Republic

Více

Ostrava. 16. dubna 2014

Ostrava. 16. dubna 2014 Ostrava 16. dubna 2014 1 Softwarová řešení pro SMB zákazníky Tomáš Netřeba 2 Přehled SWG Software Group Business Analytics IBM Collaboration Solutions Cloud & Smarter Infrastructure Information Management

Více

Nová generace podnikových mobilních aplikací od HP

Nová generace podnikových mobilních aplikací od HP Nová generace podnikových mobilních aplikací od HP V době rozmachu chytrých telefonů a tabletů, které se již staly komoditním produktem a ne jen hračkou pro nadšence a profesionály, jsme svědky vzniku

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

Novinky v telekomunikacích. Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 19.11.2014 České Budějovice

Novinky v telekomunikacích. Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 19.11.2014 České Budějovice Novinky v telekomunikacích Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 19.11.2014 České Budějovice O Vodafone Vodafone Group ve světě Skupina má významnou působnost v Evropě, Africe, Austrálii

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

2.17 Archivace a komprimace dat

2.17 Archivace a komprimace dat Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Obchodní faktory a jejich dopad na IT AKCESCHOPNOST Jednejte rychle, pohotově a flexibilně 66 % vlastníků firem považuje akceschopnost za svou prioritu

Více

IBM TotalStorage Productivity Center Overview

IBM TotalStorage Productivity Center Overview IBM TotalStorage Productivity Center Overview Ondřej Bláha IT Specialist oblaha@cz.ibm.com Důležité otázky na které má IBM TPC Center odpověď Kolik volného diskového prostoru mám k dispozici pro své aplikace?

Více

IBM Storwize Rapid Application Storage. Ondřej Bláha. CEE+R CoP Tivoli Storage Team Leader 2.2.2011

IBM Storwize Rapid Application Storage. Ondřej Bláha. CEE+R CoP Tivoli Storage Team Leader 2.2.2011 IBM Storwize Rapid Application Storage Ondřej Bláha CEE+R CoP Tivoli Storage Team Leader 2.2.2011 Firemní data, databáze, poštovní aplikace nebo ERP jsou Life Blood of a Business Finanční ztráta nebo poškození

Více

ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015

ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015 ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015 Základní škola a Základní umělecká škola Rtyně v Podkrkonoší Vstupní parametry (stav k 1. 9. 2014) Základní škola má celkem 228 žáků, z toho 131 žáků na

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

CESNET - Datová úložiště

CESNET - Datová úložiště Seminář 2011 CESNET - Datová úložiště Jiří Horký (jiri.horky@cesnet.cz) Lehce dostupné a redundantní datové úložiště distribuovaného charakteru pro akademickou a vědecko-výzkumnou komunitu Tři geograficky

Více

Ostrava. 16. dubna 2014

Ostrava. 16. dubna 2014 Ostrava 16. dubna 2014 1 SoftLayer Managed Services Roman Hlaváč 2 Co je a není SoftLayer 1-stránkový přehled Globální poskytovatel cloud služeb Poskytuje následující služby IaaS PaaS Virtuální Privátní

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

PROXIO. www.marbes.cz. Jaroslav PEROUTKA MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň 10/2007

PROXIO. www.marbes.cz. Jaroslav PEROUTKA MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň 10/2007 & e-government 10/2007 Jaroslav PEROUTKA MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň Profil společnosti = je především sehraný profesionální tým MARBES CONSULTING MARBES CONSULTING s.r.o. je česká

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Ekonomické přínosy Cloud Computingu

Ekonomické přínosy Cloud Computingu Ekonomické přínosy Cloud Computingu Michal Votava Cloud Solution Representative Agenda Trendy Ekonomické přínosy, rysy Porovnání nákladovosti v rámci tradičního IT versus Cloud prostředí, 3 modelové případy:

Více

INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT

INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT 19. nezávislý průzkum Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT N: 500 MSP (více jak 100 mil. Kč tržeb) Praha, 7.3.2013 Výzkum

Více

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6. Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.2008 VoIP Liberec Proč by se o telefony mělo starat IT? Případová studie

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Jan Horák. Pilíře řešení

Jan Horák. Pilíře řešení Jan Horák Pilíře řešení Nová generace systémů Důsledek rozvoje a změn informatiky ve zdravotnictví: Nové technologie Výkonnost, mobilita, velikost monitorů, dotykové ovládání, vzdálené přístupy Nové možnosti

Více

Komplexní ICT outsourcing

Komplexní ICT outsourcing Komplexní ICT outsourcing Jan Košátko 28.2.2012 Danube House Algotech Telefon: +420 225 006 555 Fax: +420 225 006 194 E-mail: info@algotech.cz Web: www.algotech.cz Adresa: Zirkon Office Center, Sokolovská

Více

Vítejte v ICT oblacích

Vítejte v ICT oblacích Vítejte v ICT oblacích současnost a vize ICT služeb od Telefónica Czech Republic Martin Souček Senior product manager for housing and cloud services Praha, 3. 11. 2011 Co možná nevíte o společnosti Telefónica

Více