Klinická fyziologie ABR sekce Základy oboru edukační lekce. Michal Horáček KARIM 2. LF UK a FN v Motole Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klinická fyziologie ABR sekce Základy oboru edukační lekce. Michal Horáček KARIM 2. LF UK a FN v Motole Praha"

Transkript

1 Klinická fyziologie ABR sekce Základy oboru edukační lekce Michal Horáček KARIM 2. LF UK a FN v Motole Praha

2 Hlavní ukazatel ABR: ph (resp. a[h + ]) ph = pondus hydrogenii, potential of hydrogen = vodíkový exponent ph = - log koncentrace H +, resp. H 3 O + logaritmická stupnice 0-14 pro vodné roztoky při teplotě 25 o C ph 7 = neutrální ph < 7 = kyseliny ph > 7 = zásady Søren Peder Lauritz Sørensen

3 Hlavní ukazatel ABR: ph (resp. a[h + ]) rovnice 4. řádu: 3 nezávisle proměnné, 5 rychlostních konstant po zjednodušení: Corey HE: Bench-to-bedside review: Fundamental principles of acid-base Physiology. Critical Care 2005;9(2):

4 Gorgias ( př.n.l.) Nic neexistuje. Pokud něco existuje, je to nepoznatelné. Pokud je to poznatelné, poznatky jsou nesdělitelné.

5 2013 nebo

6 Příčiny zmatků měřené x počítané hodnoty ph, pco 2, po 2 x ostatní

7 Příčiny zmatků měřené x počítané hodnoty ph, pco 2, po 2 x ostatní různé jednotky kpa x mm Hg mmol/l x mekv/l různé přístupy Bostonská škola Kodaňská škola škola Rhode Island (Stewart) spousta různých ukazatelů a vzorců spousta příčin poruch ABR hodnoty v plazmě x hodnoty v buňkách

8 ph čistá voda vždy neutrální (H +, resp. H 3 O + = OH - ) koncentrace H + se mění s teplotou disociace H 2 O, ale kyselost je stejná: 0 o C: H + = 3, Eq/l = ph 7,5 25 o C: H + = Eq/l = ph 7,0 37 o C: H + = 2, Eq/l = ph 6, o C: H + = 8, Eq/l = ph 6,1 důležitější než koncentrace je aktivita H + není jedno normální rozmezí ph! (7,35-7,40 7,40-7,45) plazma je i v (klinické) acidóze alkalická! ph v buňkách neznáme a není všude stejné kompartmenty! Berend K: Acid-base pathophysiology after 130 years: confusing, irrational and controversial. J Nephrol. 2013;26(2): Weiss JN, Korge P: The cytoplasm: no longer a well-mixed bag. Circulation Research 2001;89(2):

9 ph, nebo aktivita H +? při teplotě 25 o C ph [H + ] nmol/l 7,7 20 7,6 25 7,5 32 7,4 40 7,3 50 7,2 60 7,1 80 7, , ,8 160

10 Zásoba vodíkových iontů CTV: 60 % t.hm. = 42 l 1 l H 2 O 1 kg H 2 O = 1000 g = 55,5 M/l mol. hm. H 2 O 18 1 mol obsahuje tolik molekul jako v 12 g 12 C = 6, [H 2 O] [H + ] + [OH - ], tj. [H + ] (ph 7 a 37 o C) 100 nmol/l koncentrace nevodíkových iontů 10 6 x vyšší! Na mmol/l, K + 5 mmol/l apod. x H + 40 nmol/l (ph 7,4) rozmezí ph slučitelné se životem: 6,9 (= 125 nmol H + /l) - 7,6 (25 nmol H + /l) = změna o pětinásobek, ale 100 nmol H + /l!

11 Život je boj s acidózou! obrat H + : mmol/den 90 % z hydrolýzy ATP vrátí se do ATP, nemá vliv na ph Doc. Ivan Matouš těkavé kyseliny, tj. CO 2 0,2 l/min * 60 * 24 = 288 l/24 hod; 1 mol = 22,4 l mmol/den, 1/5 z jater, eliminace plícemi organické kyseliny, tj. laktát, ketokyseliny, urea 1500 mmol/den anorganické kyseliny, tj. sulfát, fosfát 1,5 mmol/kg/den

12 Acido-Bazická Rovnováha (ABR) analyzátory měří ph (1933), pco 2 (1954) a po 2 (Clark elektroda 1954, polarografie Heyrovský 1922) hodnocení: fyziologický přístup Bostonská škola měří ph a pco 2, vypočítává HCO 3 - (H.-H. rovnice) 4 poruchy (respirační a metabolická acidóza/alkalóza) Base Excess přístup Kodaňská škola ph a pco 2, vypočítává Base Excess (ukazatel mtb složky nezávislý na respiraci) fyzikálně chemický přístup Stewartův ph je závislá proměnná, je výsledkem SID, A tot a PCO 2 6 poruch

13 Bostonská škola ph, pco 2 a HCO 3 - D.D. Van Slyke používá výhradně systém H 2 CO 3 /HCO 3 - a isohydrický princip ph = 6,1 + log ([HCO 3 - ]/[0,225 x pco 2 (kpa)]) ph = 6,1 + log (24/0,225x5,3) = 6,1 + log (24/1,2) = 6,1 + log 20 = 6,1 + 1,3 = 7,4 respirační porucha: pco 2 metabolická porucha: HCO 3 - globální reakce organismu kompenzace

14 Bostonská škola Rules-of-thumb D.D. Van Slyke (mmol/l, kpa)

15 Bostonská škola ph, pco 2 a HCO 3 - D.D. Van Slyke Kritika: změny pco 2 a HCO 3 - nejsou nezávislé zanedbává další pufry pk kyseliny uhličité kolísá 5,8-6,3 = chyba při výpočtu HCO 3-

16 Kodaňská škola epidemie poliomyelitidy 1952 Bjørn Ibsen

17 Kodaňská škola epidemie poliomyelitidy 1952 Poul Astrup vysoká hodnota TCO 2 = alkalóza! jen ph elektroda ekvilibrační (Astrupova) metoda ke zjištění pco 2 - Siggaard-Andersenův nomogram Ole Siggaard-Andersen *1932 nárazníková linie

18 Kodaňská škola ph, pco 2 a BE Poul Astrup Ole Siggaard-Andersen BE množství kyseliny, nebo bazí, které se musí přidat k 1 l krve in vitro vystavené pco 2 40 mm Hg = 5,3 kpa, aby se dosáhlo normální ph 7,40 nezávislý ukazatel metab. poruchy S.-A. křivkový nomogram Van Slykeova rovnice:

19 prof. M. Engliš

20 Stewartův přístup Peter Stewart ( ) Lewis J. Kaplan

21 Gamblegramy James L. Gamble sloupec kationtů x aniontů elektroneutralita: nábojů kationtů = nábojů aniontů

22 Stewartův přístup Kacíř, nebo revoluce? Peter Stewart ( )

23 Stewartův přístup vnitřní prostředí je roztok: silné ionty plně disociované slabé kyseliny částečně disociované CO 2 v rovnováze s pco 2 zevně podmínky: Peter Stewart zákon zachování hmoty ( ) zákon zachování elektroneutrality respektovat rovnovážné disociační konstanty 3 proměnné: SID (Strong Ion Difference) určují ph! A TOT (Celková koncentrace slabých kyselin) pco 2

24 Stewartův přístup Kacíř, nebo revoluce? ph je funkcí disociace vody modifikované nezávisle proměnnými: pco 2 slabé kyseliny (A TOT ) (albumin a fosfát) koncentrace silných iontů (SID) stav ABR v tělesných tekutinách je určován nezávisle proměnnými veličinami Peter Stewart ( ) Corey HE: Fundamental principles of AB physiology. Crit care 2005;9(2):184192

25 Stewartův přístup Kacíř, nebo revoluce? ph není řízeno organismem! Peter Stewart ( ) přidání kyseliny nebo zásady samo o sobě nemění ph!

26 Vladimír Fencl Antonín Jabor *1953 Antonín Kazda * 1934 James J. Figge *? Am J Respir Crit Care Med 2000;162(6): /6 pacientů s normálním BE má složitou poruchu ABR!

27 Am J Respir Crit Care Med 2000;162(6): pco 2 SID mmol/l A TOT 14 mmol/l

28 prof. A. Kazda

29 Diferenciální diagnóza metabolických poruch Gilfix 1993 & Story 2004 diagnóza podílu poruch z neměřených aniontů: zjištěný BE = závažnost poruchy 1. vliv iontů (Iontový efekt, IE) IE = [Na + ] - [Cl - ] vliv albuminu (Albuminový Efekt, AE) AE = 0,25. [42 - albumin (g/l)] 3. vliv laktátu = změřená hodnota BE neměřených aniontů = BE IE AE - Lac

30 Diferenciální diagnóza metabolických poruch Gilfix 1993 & Story 2004 ph 7,12, paco 2 4,65, HCO 3-11, BE -17 laktát 3, Na 133, Cl 105, albumin 28 g/l Funk G-Ch: Das Säure-Basen-Modell nach Stewart. Wien Klin Wochenschr 2007;119(13-14):

31 Diferenciální diagnóza metabolických poruch Gilfix 1993 & Story 2004 ph 7,12, paco 2 4,65, HCO 3-11, BE -17 laktát 3, Na 133, Cl 105, albumin 28 g/l Iontový efekt: = -10 Albuminový efekt: 0,25 * (42-28) = 3,5 4 mmo/l Laktát: 3 mmol/l BE neměřených aniontů = -17 (-10) 4 3 = -8 Funk G-Ch: Das Säure-Basen-Modell nach Stewart. Wien Klin Wochenschr 2007;119(13-14):

32 Výsledky analýzy krevních plynů a ABR lze vždy správně interpretovat jen spolu s klinickými příznaky, anamnézou a časovým průběhem, nikdy ne izolovaně! Philipp Deetjen Anaesthesist 2012;61 (11,12)

33 Skryté poruchy ABR BE a/nebo bikarbonát mohou být normální Na + Cl - diluční acidóza [Na + ] 136 mmol/l koncentrační alkalóza [Na + ] 148 mmol/l hyperchloremická acidóza [Cl ] 112 mmol/l hypochloremická alkalóza [Cl ] 100 mmol/l M. Rehm Alb P - hypoalbuminemická alkalóza 35 g/l hyperfosfatemická acidóza [P i ] 2 mmol/l XA - zvýšení neměřených aniontů [XA ] 14 mmol/l Rehm M et al: Das Stewart Model. Moderner Ansatz zur Interpretation des Säure-Basen-Haushalts. Anaesthesist 2004;53:

34 Souhrn pro praxi Cowley JN et al.: Interpreting arterial blood gas results. BMJ 2013;346:f16

35 Kalkulátory a literatura Acid base Physiology (Amer. Thoracic Soc.) Acid base Online Tutorial University of Connecticut, USA Säure-Base-Kalkulator Klinik für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin, Augsburg, BRD

36 Literatura Kazda A et al.: Kritické stavy. Galén 2012 Jabor A et al.. Vnitřní prostředí. Grada 2008 Schück O: Poruchy metabolizmu vody a elektrolytů v klinické praxi. Grada 2000 Nejedlý B et al.: Vnitřní prostředí, klinická biochemie a praxe. Avicenum 1980

37

Diagnostika a léčba poruch acidobazické rovnováhy. J. Vymětal 3. interní klinika nefrologická, revmatologická a endokrinologická

Diagnostika a léčba poruch acidobazické rovnováhy. J. Vymětal 3. interní klinika nefrologická, revmatologická a endokrinologická Diagnostika a léčba poruch acidobazické rovnováhy J. Vymětal 3. interní klinika nefrologická, revmatologická a endokrinologická ph alkalita/acidita vnitřního prostředí 7,4 ± 0,04 mmol/l pco 2 respirační

Více

CHOROBNÉ ZNAKY A PŘÍZNAKY

CHOROBNÉ ZNAKY A PŘÍZNAKY CHOROBNÉ ZNAKY A PŘÍZNAKY DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA Karel Lukáš Aleš Žák a kolektiv CHOROBNÉ ZNAKY A PŘÍZNAKY DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA Karel Lukáš Aleš Žák a kolektiv 218 znaků, příznaků a laboratorních

Více

Marek Mateják, Jiří Kofránek

Marek Mateják, Jiří Kofránek Rozsáhlý model fyziologických regulací v Modelice Marek Mateják, Jiří Kofránek Abstrakt Model QHP (Quantitative Human Physiology) Colemana a spol. patří k nejrozsáhlejším modelům fyziologických systémů

Více

Biochemické a hematologické metody a jejich interpretace

Biochemické a hematologické metody a jejich interpretace Biochemické a hematologické metody a jejich interpretace OBSAH Str. ABR 1 Albumin 15 ALP 17 ALT 18 Amniová tekutina na fosfolipidy 19 Amoniak 20 AMS 22 Anorganický fosfor (ip) 24 AT III 26 Apolipoprotein

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Sborník k semináři na téma: Monitoring pacienta. 23. října 2011 VFU Brno

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Sborník k semináři na téma: Monitoring pacienta. 23. října 2011 VFU Brno INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Sborník k semináři na téma: Monitoring pacienta 23. října 2011 VFU Brno Tento seminář je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky 1

Více

Chloridy v séru. Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci. Příčiny hypochlorémie. Nedostatečný přívod Zcela neslaná dieta

Chloridy v séru. Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci. Příčiny hypochlorémie. Nedostatečný přívod Zcela neslaná dieta Chloridy v séru Abstrakt Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, jejich koncentrace v séru je nižší než v arteriální krvi. Stanovení koncentrace chloridů v séru je základem pro interpretaci

Více

2. PROTOLYTICKÉ REAKCE

2. PROTOLYTICKÉ REAKCE 2. PROTOLYTICKÉ REAKCE Protolytické reakce představují všechny reakce spojené s výměnou protonů a jsou označovány jako reakce acidobazické. Teorie Arrheniova (1884): kyseliny disociují ve vodě na vodíkový

Více

Vybrané kapitoly z klinické biochemie. Petr Schneiderka a kolektiv. Autorský kolektiv: doc.mudr.petr Schneiderka, CSc.

Vybrané kapitoly z klinické biochemie. Petr Schneiderka a kolektiv. Autorský kolektiv: doc.mudr.petr Schneiderka, CSc. Vybrané kapitoly z klinické biochemie Petr Schneiderka a kolektiv Autorský kolektiv: doc.mudr.petr Schneiderka, CSc. MUDr.Mgr.Milan Jirsa prof.mudr.antonín Kazda, DrSc. MUDr.Petr Kocna, CSc. Mgr.Lukáš

Více

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE CabiCz 2009/2010 2 Buňka 1. BUŇKA (buněčná membrána, jádro, organely, činnost)... 12 2. ŽIVOTNÍ CYKLUS BUŇKY... 13 3. APOPTÓZA A NEKRÓZA... 13 4. DĚJE NA BUNĚČNÉ MEMBRÁNĚ...

Více

Laboratorní vyšetřovací metody Hematologie, biochemie

Laboratorní vyšetřovací metody Hematologie, biochemie Laboratorní vyšetřovací metody Hematologie, biochemie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Mgr. Helena Kollátorová Biologický

Více

Patobiochemie 3. biochemické poruchy. vypracované otázky ke zkoušce 2013/2014. Vendy a Maruška

Patobiochemie 3. biochemické poruchy. vypracované otázky ke zkoušce 2013/2014. Vendy a Maruška Patobiochemie 3 biochemické poruchy vypracované otázky ke zkoušce 2013/2014 Vendy a Maruška Zdroje: WikiSkripta, MedicaBaze, Antioxidanty ve zdraví a nemoci (S. Štípek), Patobiochemie buňky (J. Masopust,

Více

VI. Disociace a iontové rovnováhy

VI. Disociace a iontové rovnováhy VI. Disociace a iontové 1 VI. Disociace a iontové 6.1 Základní pojmy 6.2 Disociace 6.3 Elektrolyty 6.3.1 Iontová rovnováha elektrolytů 6.3.2 Roztoky ideální a reálné 6.4 Teorie kyselin a zásad 6.4.1 Arrhenius

Více

Základy laboratorní diagnostiky neinfekčních nemocí

Základy laboratorní diagnostiky neinfekčních nemocí Projekt OP VK Internacionalizace výuky veterinární medicíny jako cesta na evropský trh práce CZ.1.07/2.2.00/28.0288 Základy laboratorní diagnostiky neinfekčních nemocí J. Doubek a kolektiv Základy laboratorní

Více

FPSA (frakcionovaná plazmatická separace a adsorpce) v terapii akutního selhání jater. Disertační práce

FPSA (frakcionovaná plazmatická separace a adsorpce) v terapii akutního selhání jater. Disertační práce Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta FPSA (frakcionovaná plazmatická separace a adsorpce) v terapii akutního selhání jater Disertační práce MUDr. Milan Ročeň 21 MUDr. Milan Ročeň FPSA (frakcionovaná

Více

KREV Krevní testy Místa pro odběry krve Funkce krve Vznik krevních buněk Typy krevních buněk (Types of Blood Cells)

KREV Krevní testy Místa pro odběry krve Funkce krve Vznik krevních buněk Typy krevních buněk (Types of Blood Cells) KREV Při běžné prohlídce greyhounda nám může připadat, že pes je fyzicky v pořádku, nemá žádné zranění, celkově se zdá být v perfektním stavu. Přesto je dobré získat ještě další informace v jiném provedení.

Více

Environmentální chemie I

Environmentální chemie I Environmentální chemie I Environmentální chemie I Předmět je zaměřen na studium chemických a fyzikálně-chemických dějů probíhajících v přirozeném a antropogenně ovlivněném prostředí. Součástí jsou také

Více

Osteoporóza u postmenopauzálních žen

Osteoporóza u postmenopauzálních žen Osteoporóza u postmenopauzálních žen Pavel Novosad 1, Petr Hrdý 1, Petr Fojtík 2 1 Osteologické centrum Mediekos Labor, s. r. o., Zlín 2 Centrum pro zažívací trakt, Vítkovická nemocnice, a. s., Ostrava-

Více

PROFILOVÁ VYŠETŘENÍ. Geriatric profile Large Check up profile. kvalita rychlost efektivita přesnost spolehlivost komplexnost

PROFILOVÁ VYŠETŘENÍ. Geriatric profile Large Check up profile. kvalita rychlost efektivita přesnost spolehlivost komplexnost PROFILOVÁ VYŠETŘENÍ Geriatric profile Large Check up profile kvalita rychlost efektivita přesnost spolehlivost komplexnost Referenční laboratoře IDEXX VET. MED. LAB Vážení zákazníci, Rádi bychom Vám představili

Více

DIDAKTIKA CHEMIE II pro SŠ. Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro SŠ

DIDAKTIKA CHEMIE II pro SŠ. Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro SŠ UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro SŠ DIDAKTIKA CHEMIE II pro SŠ Doc.

Více

LP-OKB Laboratorní příručka OKB Příloha č.1 Přehled vyšetření

LP-OKB Laboratorní příručka OKB Příloha č.1 Přehled vyšetření Strana č.: 1 OBSAH Alfa-1-antitrypsin (AAT)... 4 Acidobazická rovnováha (ABR)... 4 Albumin v moči (albuminurie, ACR)... 6 Albumin v séru... 7 ALP, alkalická fosfatáza v séru... 8 ALT, alaninaminotransferáza...

Více

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost: interní Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 01

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost: interní Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 01 Příručka OD 04 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. Alej 17. listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost:

Více

Jiří Pazourek MODERNÍ ELEKTROFORETICKÉ ANALYTICKÉ METODY. (přednášky pro magisterské studium) Skripta : Elektroforetické analytické metody 2.6.

Jiří Pazourek MODERNÍ ELEKTROFORETICKÉ ANALYTICKÉ METODY. (přednášky pro magisterské studium) Skripta : Elektroforetické analytické metody 2.6. Jiří Pazourek MODERNÍ ELEKTROFORETICKÉ ANALYTICKÉ METODY (přednášky pro magisterské studium) 1. ÚVOD...3 1.1. Význam kapilární elektroforézy...3 1.2. Historický vývoj...5 1.3. Různá prostředí pro elektroforézu...7

Více

CHRONICKÁ INSUFICIENCE A SELHÁNÍ LEDVIN

CHRONICKÁ INSUFICIENCE A SELHÁNÍ LEDVIN CHRONICKÁ INSUFICIENCE A SELHÁNÍ LEDVIN Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE KLINIKA FUNKČNÍ DIAGNOSTIKY A REHABILITACE, FN u sv. Anny v Brně: Prof. MUDr. Petr DOBŠÁK, CSc., Prof. MUDr. Zdeněk PLACHETA,

Více

ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH

ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH BIOCHEMIE 1) ABR Pro posouzení acidobazické rovnováhy provádíme na přístroji Rapid point tuto škálu analytů ph, Na, K, Ca, Cl Referenční meze:

Více

Laboratorní příručka Laboratoř klinické biochemie a hematologie pracoviště Bílovec

Laboratorní příručka Laboratoř klinické biochemie a hematologie pracoviště Bílovec Laboratoř klinické biochemie a hematologie pracoviště Bílovec Vypracoval: MUDr. Martina Fojtíková Mgr. Nikola Manfrinová Schválil: prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D.,MBA Datum platnosti: 15. 9. 2014 Označení

Více

Výběr ze světové literatury s klinickými komentáři. Ročník VIII číslo 1 Březen 2010. Těhotenství u dialyzovaných pacientek ano, či ne?...

Výběr ze světové literatury s klinickými komentáři. Ročník VIII číslo 1 Březen 2010. Těhotenství u dialyzovaných pacientek ano, či ne?... Nezávislý informační bulletin Výběr ze světové literatury s klinickými komentáři Ročník VIII číslo 1 Březen 2010 Řídí redakční rada: Předseda: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. Klinika nefrologie 1. LF

Více

"Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu".

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu. "Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu". Druhý díl: Ovlivnění zdravotního stavu dětí a dospívajících výživou Autorský kolektiv pod vedením prof. MUDr. Karla Martiníka, DrSc. Hradec Králové 2007

Více

Kapitoly z fyziologie živočichů a člověka

Kapitoly z fyziologie živočichů a člověka Kapitoly z fyziologie živočichů a člověka pro II ročník odborné biologie PřF UK (poznámky k některým, zatím ne ke všem tématům přednášky) Prof. RNDr.František Vyskočil, DrSc. Praha 2004 Text je určen pro

Více

STANOVOVÁNÍ KRITICKÉ SRDEČNÍ FREKVENCE A KRITICKÉ RYCHLOSTI V DUATLONU

STANOVOVÁNÍ KRITICKÉ SRDEČNÍ FREKVENCE A KRITICKÉ RYCHLOSTI V DUATLONU FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERSITY KARLOVY V PRAZE STANOVOVÁNÍ KRITICKÉ SRDEČNÍ FREKVENCE A KRITICKÉ RYCHLOSTI V DUATLONU Závěrečná práce Vedoucí práce: PaedDr. Josef Horčic Zpracoval: Pavel Valenta

Více