SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (Summary of Product Characteristics, SPC)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (Summary of Product Characteristics, SPC)"

Transkript

1 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (Summary of Product Characteristics, SPC) 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MACRO - ALBUMON kit 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna lahvička obsahuje Seroalbuminum humanum macroaggregatum 2,0 mg Úplný seznam pomocných látek viz bod LÉKOVÁ FORMA Kit pro přípravu radiofarmaka. Bílý až nažloutlý, sterilní, apyrogenní lyofilizát ve skleněné lahvičce k opakovanému odběru. Každá lahvička obsahuje 3 x 10 6 ±10% částic. 95% částic má velikost v rozmezí µm. 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1. Terapeutické indikace Indikační skupina: Radionuklidové diagnostikum Studium plicní cirkulace - plicní embolie a plicní infarkt - chronická plicní obstrukční onemocnění - regionální ventilační defekty - plicní emfyzém Radionuklidová flebografie - hluboká žilní trombóza dolních končetin a pánevních žil - obstrukce vena cava inferior Tento přípravek je určen pouze k diagnostickým účelům Dávkování a způsob podání Přesné dávkování vždy určí lékař. Doporučená dávka pro dospělého (70 kg) pacienta je pro perfúzní scintigrafii plic i.v. aplikace MBq, pro radionuklidovou flebografii i.v. aplikace MBq. Pro studium plicní perfúze by nemělo být aplikováno více než částic. Aplikovanou aktivitu pro dítě je možné vypočítat z následujících vztahů: 1

2 podle hmotnosti dítěte Dávka pro dospělého (MBq) x hmotnost dítěte (kg) Dávka pro dítě (MBq) = (kg) nebo podle povrchu těla dítěte Dávka pro dospělého (MBq) x povrch těla dítěte (m 2 ) Dávka pro dítě (MBq) = ,73 (m 2 ) 4.3. Kontraindikace Injekce nesmí být aplikována pacientům přecitlivělým na lidský serumalbumin a jeho preparáty. Dále nesmí být aplikována pacientům s těžkou poruchou plicní cirkulace, s pravolevým srdečním zkratem, s plicní hypertenzí a se status asthmaticus Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití Suspenzi v lahvičce před nasátím do injekční stříkačky důkladně promíchejte - zhomogenizujte a dále podle potřeby před aplikací ve stříkačce. V případě nutnosti může být suspenze rozředěna sterilním izotonickým roztokem chloridu sodného. Manipulovat s radiofarmaky mohou pouze kvalifikované osoby s povolením pro práci s radioaktivními látkami a to na pracovištích k tomu určených. Veškerá manipulace s radiofarmaky příjem, skladování, příprava, aplikace i likvidace radioaktivního odpadu podléhají platným právním předpisům České republiky (zákon č. 18/1997 Sb. v platném znění a navazující vyhlášky SÚJB). Dále je nutné dodržovat požadavky správné výrobní praxe pro radiofarmaka Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Interakce nejsou dosud známé Těhotenství a kojení Injekce nesmí být aplikována těhotným ženám a matkám pečujícím o malé děti, pokud očekávaný diagnostický výtěžek nepřevýší potenciální riziko vyplývající z radiační zátěže Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Tyto účinky nebyly dosud pozorovány Nežádoucí účinky 2

3 Ojediněle se mohou vyskytnout alergické reakce u pacientů přecitlivělých na lidský serumalbumin Předávkování V pokusech na potkanech nebyly pozorovány toxické příznaky při dávce 2500 x vyšší než je maximální dávka pro dospělého pacienta. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1. Farmakodynamické vlastnosti Indikační skupina: 88 ATCkód: V09EB01 MACRO - ALBUMON kit nevykazuje farmakodynamické vlastnosti a je určen pouze k diagnostickým účelům Farmakokinetické vlastnosti Po označení směsi v lahvičce roztokem injekčního technecistanu ( 99m Tc) sodného vzniká radioaktivní suspenze o velikosti částic µm minut po i.v. aplikaci je více než 80% částic zachycena v plicních kapilárách. Orgánová senzitivita závisí na velikosti částic. Částice, které jsou větší než µm jsou zachyceny plícními kapilárami. Částice menší než 1 10 µm jsou zachycené přímo RES. Efektivní poločas částic v plicích je 3,5 hodiny a biologický poločas je 3 15 hodin. Během této doby dochází k destrukci částic, které jsou poté fagocytovány retikuloendoteliálním systémem jater a sleziny. Volná aktivita a aktivita uvolněná z částic biotransformací je vylučována ledvinami. 10 minut po i.v. podání je poměr aktivity plíce/játra více než Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku Přípravek je již 15 let používán v každodenní klinické praxi, bez hlášení nežádoucích účinků. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1. Seznam pomocných látek Dihydrát chloridu cínatého Chlorid sodný Glukosa Kyselina askorbová Inkompatibility

4 Inkompatibility značeného přípravku nejsou známé. Přípravek nesmí být smíchán, nebo zředěn s jinými látkami než je výrobcem doporučeno Doba použitelnosti Doba použitelnosti je vyznačena na vnitřním a vnějším obalu a je 2 roky od data výroby. Doba použitelnosti značené suspenze je 8 hodin po její přípravě Zvláštní opatření pro uchovávání Kit uchovávejte při teplotě 2 o C 25 o C. Lahvičky uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Značený přípravek uchovávejte při teplotě 2 o C 25 o C Druh obalu a velikost balení Vnitřní obal je injekční lahvička k opakovanému odběru, uzavřená pryžovou zátkou a kovovou objímkou a krytem z umělé hmoty. Vnější obal je tvarovaná papírová krabička s vnitřní papírovou fixační vložkou. Velikost balení: po 3, 6 a 12 lahvičkách Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku Přípravek je po rekonstituci radioaktivní a zbytky se likvidují dle zákona č. 18/1997 Sb. v platném znění a navazujících vyhlášek SÚJB. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI MEDI-RADIOPHARMA Ltd. Szamos u , 2030 Érd Maďarsko Tel.: Fax: REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 88/177/91-C 4

5 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE / / / DATUM REVIZE TEXTU DOZIMETRIE orgán mgy/37mbq plíce 2,60 játra 0,29 slezina 0,18 ledviny 0,63 štítná žláza 0,08 močový měchýř 1,36 celotělově 0,12 gonády 0, NÁVOD NA PŘÍPRAVU RADIOFARMAKA Příprava injekce 1. Lahvičku s lyofilizovanou směsí vložte do olověného kontejneru. 2. Za aseptických podmínek přidejte do lahvičky injekční roztok technecistanu ( 99m Tc) sodného v objemu 2-8 ml a maximálně o aktivitě 3,7 GBq, po vnitřní stěně lahvičky. 3. Obsah lahvičky několikrát jemně promíchejte převracením do rozpuštění lyofilizované směsi. 4. Značení probíhá 20 minut při pokojové teplotě. 5. Během značení obsah lahvičky několikrát jemně promíchejte převracením. 6. Účinnost značení přesahuje 95%. Při přípravě dodržujte předpisy pro aseptickou práci a pro práci s radioaktivními látkami. Charakteristika injekce Netoxická, biologicky odbouratelná suspenze. Objem 2-8 ml ph 4-7 Barva bílá Volné 99m Tc méně než 5% Velikost částic mikrometrů Počet částic 2,7-3,3 milionů/lahvičku 5

6 Stanovení radiochemické čistoty 99m Tc - MACRO - ALBUMONu Metoda: Stacionární fáze: Mobilní fáze: tenkovrstvá chromatografie proužky ITLC -SG methylethylketon (MEK) Na start chromatogramu naneste 5 µl značeného přípravku a chromatogram vložte do vyvíjecí komory (nasycené parami mobilní fáze) a nechte vzestupně vyvíjet. Po vyvinutí chromatogram vysušte a rozstříhejte na 1,0 cm dílky. Jejich aktivitu změřte ve vhodném přístroji. Paralelně se značeným přípravkem nechte vyvíjet i injekci technecistanu ( 99m Tc) sodného. Vyhodnocení: 99m Tc - makroagregát R F = 0,0 volný 99m TcO 4 - R F = 0,9-1,0 Množství volného 99m TcO 4 - musí být méně než 5% za 20 minut a 8 hodin po značení. 6

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Souhrn údajů o přípravku 1. Název přípravku [ 18 F]fluorid sodný, injekce 1 10 GBq/lahvička 2. Kvalitativní a kvantitativní složení Natrii fluoridi( 18 F) 1 10 GBq k datu a hodině kalibrace/lahvička. Fluor-18

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn. sukls106268/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Fludeoxyglucose (18F) Biont 200-1300 MBq/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje 200-1 300 MBq fludeoxyglucosum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp. zn. sukls8967/2013 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU METASTRON Injekční roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Strontii chloridum 89 Sr (Chlorid strontnatý ( 89 Sr)): 37 MBq/ml Roztok

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zevalin 1,6 mg/ml, kit pro přípravu radiofarmaka na infuzi 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Zevalin se dodává jako souprava k přípravě ibritumomabum

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE [ 18 F]fluorid sodný ( 18 F) 1 10 GBq/ lahvička, Injekční roztok Natrii fluoridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BCG VACCINE SSI 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml rekonstituované BCG vakcíny obsahuje: Léčivá látka: Mycobacterium bovis attenuatum (BCG) stratus

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls265730/2011 a příloha k sp.zn. sukls120702/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls265730/2011 a příloha k sp.zn. sukls120702/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls265730/2011 a příloha k sp.zn. sukls120702/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Alburex 20 200 g/l, infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ

Více

NovoSeven 1,2 mg (60 KIU) - prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem

NovoSeven 1,2 mg (60 KIU) - prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NovoSeven 1,2 mg (60 KIU) - prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ NovoSeven je dodáván jako prášek pro přípravu injekčního roztoku

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls143194/2012

Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls143194/2012 Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls143194/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cyrdanax 20 mg/ml prášek pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls180987/2011

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls180987/2011 Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls180987/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Alkeran 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Melphalanum, 50 mg v jedné lahvičce. Úplný

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cerezyme 200 jednotek Prášek na přípravu koncentrátu pro infúzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Každá lahvička s přípravkem Cerezyme

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls173162/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MUSTOPHORAN 200 mg/4 ml prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna lahvička obsahuje fotemustinum 208,0 mg. Připravený

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls115710/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GLYPRESSIN 1 mg injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna ampule s 8,5 ml

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls20129/2012

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls20129/2012 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls20129/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ACTILYSE Prášek a rozpouštědlo pro injekční/infuzní roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Glucosum (ve formě glucosum monohydricum): 100,00 g/l Jeden ml roztoku obsahuje 100 mg glukózy (ve formě monohydrátu).

Glucosum (ve formě glucosum monohydricum): 100,00 g/l Jeden ml roztoku obsahuje 100 mg glukózy (ve formě monohydrátu). Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Glukóza 10% Viaflo infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Glucosum (ve formě glucosum monohydricum): 100,00 g/l Jeden ml roztoku obsahuje 100

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls61557/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FRAXIPARINE Injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Nadroparinum calcicum 9 500 IU anti-xa v 1 ml roztoku. Úplný seznam

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Flumazenil Pharmaselect 0,1 mg/ml, injekční roztok/koncentrát pro infuzní roztok

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Flumazenil Pharmaselect 0,1 mg/ml, injekční roztok/koncentrát pro infuzní roztok Sp.zn. sukls131730/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Flumazenil Pharmaselect 0,1 mg/ml, injekční roztok/koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml roztoku

Více

Příbalová informace. Název přípravku. Držitel rozhodnutí o registraci. Výrobce. Složení. Indikační skupina. Charakteristika

Příbalová informace. Název přípravku. Držitel rozhodnutí o registraci. Výrobce. Složení. Indikační skupina. Charakteristika Příloha č. 1 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls19508/2013 Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně Název přípravku Optiray 320 (ioversolum) Injekční roztok Držitel rozhodnutí

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Lutrate Depot 22,5 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Lutrate Depot 22,5 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Lutrate Depot 22,5 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje

Více

sp.zn. sukls203696/2013

sp.zn. sukls203696/2013 sp.zn. sukls203696/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli

Více

sp.zn. sukls70500/2014

sp.zn. sukls70500/2014 sp.zn. sukls70500/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ADENOCOR Injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Adenosinum 6 mg ve 2 ml injekčního roztoku. 3. LÉKOVÁ FORMA Injekční

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna injekční lahvička obsahuje gemcitabini hydrochloridum odpovídající gemcitabinum 1000 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna injekční lahvička obsahuje gemcitabini hydrochloridum odpovídající gemcitabinum 1000 mg. sp.zn.sukls173412/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Gemzar 200 mg, prášek pro přípravu infuzního roztoku Gemzar 1 g, prášek pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Peyona 20 mg/ml infuzní roztok a perorální roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje coffeini citras 20 mg (odpovídá 10 mg

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (SPC) 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DIPHERELINE S.R. 22,5 mg, prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (SPC) 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DIPHERELINE S.R. 22,5 mg, prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (SPC) 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DIPHERELINE S.R. 22,5 mg, prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna lahvička obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje: Léčivá látka: Meloxicamum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Letrox 75 75 µg, tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: levothyroxinum natricum x H 2 0 1 tableta obsahuje 79,8-85,2,mikrogramů levothyroxinum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. epirubicini hydrochloridum 10 mg, což odpovídá 9,35 mg epirubicinu.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. epirubicini hydrochloridum 10 mg, což odpovídá 9,35 mg epirubicinu. Sp.zn. sukls46916/2015 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Epirubicin Actavis 2 mg/ml injekční roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml injekčního roztoku obsahuje epirubicini hydrochloridum

Více