02/12 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "02/12 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR"

Transkript

1 2012 MK ČR E /12 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR Časopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů Journal of civil engineers, technicians and entrepreneurs nosné konstrukce staveb exkluzivně: Jiří Stráský k mostům na D47 fotoreportáž: Muzeum barokních soch v Chrudimi FČS ročník nejvýznamnějšího odborného setkání klíčových hráčů stavebního trhu v ČR Již 6. března! cena 68 Kč

2 Cihly pro budoucnost HELUZ FAMILY 2in1 U až 0,11 W/m 2 K broušené cihelné bloky s integrovanou tepelnou izolací pro jednovrstvé obvodové zdivo šířky 50, 44 a 38 cm s nejvyššími tepelněizolačními parametry pro nulové, pasivní a nízkoenergetické domy zdivo z cihel HELUZ FAMILY 50 2in1 má stejné tepelněizolační parametry jako 36 cm polystyrenu nebo jako zeď z plných cihel tloušťky 7 m zajistí optimální mikroklima pro zdravé bydlení tradiční materiál - nadčasové řešení ČESKÁ FIRMA 20let na trhu Vývoj produktu HELUZ FAMILY 2in1 byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. HELUZ cihlářský průmysl v. o. s., Dolní Bukovsko 295, tel.: , mobil: , zákaznická linka:

3 editorial Vážení čtenáři, vůbec se mně nechce do komentáře sporu mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a firmou EUROVIA CS, a.s., a jejími subdodavateli. Koneckonců je to mediálně tak vděčná kauza, že ji lze srovnat s předloňským humbukem kolem tunelového komplexu Blanka, a většina odborníků, ale i laiků (bohužel) si už dokázala vytvořit svůj názor na základě dosti zjednodušujících informací z masmédií. Vezmeme-li v úvahu, že základním předmětem činnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy, pak nelze v kontextu dosažitelných informací než konstatovat, že většina příčin celé patálie leží na bedrech investora. Je tudíž pro mě velkým potěšením, že se nám podařilo získat exkluzivní vyjádření projektanta mostních konstrukcí na inkriminovaném úseku dálnice D1 profesora Jiřího Stráského. Jeho komentář najdete hned na straně šest a přestože jde o osobu sporem bezprostředně dotčenou, lze z jeho slov vyčíst profesionální přístup a objektivní pohled na problematiku mostních konstrukcí ve výše uvedeném sporu v kontrastu s tiskovými zprávami ŘSD ČR. V březnovém čísle pak chceme za pomoci odborného autora informovat o limitech (především administrativních) při používání odvalu ocelárenské strusky v podloží komunikací. Tolik zatím ke kauze D1, respektive v dřívějším označení D47. Nikoliv v návaznosti na předchozí odstavec bych se s Vámi rád podělil o něco, co lze nazvat dlouhodobě špatným pocitem z ekonomických vztahů v naší (rozuměj české) společnosti, a předem se omlouvám za svůj pesimizmus. Zdaleka nejde jen o oblast stavebnictví, ale o jakési pokroucené vnímání principů směny hmotných či nehmotných statků. Abych vybředl z abstraktních termínů, nabídnu jednoduchý příklad. Několik mých známých potkala v poslední době nemilá příhoda. Jejich automobily renomovaných značek jim vypověděly poslušnost zhruba v polovině své předpokládané životnosti s tím, že cena opravy se velmi blíží zůstatkové hodnotě samotného vozidla. Mají se ale čemu divit? Automobily jsou stále levnější, přitom, v nepřímé úměře, nabízejí více v oblasti prostornosti, výbavy či výkonů. To znamená, že někde ve výrobě muselo být ušetřeno, což má bezesporu vliv na celkovou kvalitu a životnost produktů. Pomalu si zvykáme na krátkozrakost při pořizování věcí běžné spotřeby, stejně jako při zásadnějších investicích, a upřednostňujeme téměř v každém případě cenu před kvalitou (kterou mnohdy nejsme schopni ani odhadnout). Důsledkem je jedno velké rozčarování. Přitom jsme si tato pravidla hry v podstatě nechali podsunout a občas je s radostí vítáme. Tento problém samozřejmě nelze zjednodušit na levné rovná se špatné a drahé rovná se dobré. Spíše jde o to, že pomalu ztrácíme soudnost a kvitujeme fakt, že zodpovědná a profesionální lidská práce je luxus, za nějž se nám nechce platit. Tím pádem ale dáváme malou šanci na přežití těm, kteří se za nedostatek zodpovědnosti a profesionality ještě dokáží stydět. Hodně štěstí přeje Jan Táborský šéfredaktor inzerce stavebnictví 02/12 3

4 věda obsaha výzkum v praxi text A grafické podklady a Exkluzivně: profesor Stráský o mostech na D47 Redakci časopisu se podařilo získat exkluzivní vyjádření od projektanta mostních konstrukcí na dálničním úseku D4708, které jsou pod trvalou kritikou Ředitelství silnic a dálnic ČR. Nejhezčí nemocnice? Onkologie v Plzni Novostavba Onkologického centra Fakultní nemocnice Plzeň Lochotín je s největší pravděpodobností nejpříjemnějším a nejmodernějším zařízením svého druhu v České republice Osobnost stavitelství: Stanislav Bechyně Profesor Stanislav Bechyně byl bezesporu jedním z nejvýznamnějších českých projektantů. Nicméně jeho věhlas je spojovaný především s celoživotním úsilím o propagaci betonových konstrukcí. Vodní hospodářství krajiny ČR Ekologická stabilita krajiny a koncepce vodního hospodářství je v právních předpisech celkem rozumně zakotvena. Schází však programově jasná vize jejího soustavného uplatnění v prostoru a čase. Memorandum: Podpora rozvoje a prestiže stavebnictví V polovině ledna se v Humpolci sešli představitelé českých vysokých škol stavebního zaměření a zástupci mnoha odborných svazů, které jsou činné ve stavebnictví, na workshopu, jehož téma bylo Podpora rozvoje a prestiže stavebnictví. Uspořádání workshopu bylo iniciováno obavami ze současného postavení stavebnictví a hlavně z jeho dalšího vývoje v období, kdy hrozí výrazný propad v celém hospodářství. Účastníci tohoto workshopu na závěr přijali následující memorandum ve formě tzv. Humpolecké výzvy, kterou se obracejí jak na nejširší odbornou i neodbornou veřejnost, tak zejména na zástupce státní správy ve všech úrovních: Stavebnictví tvoří významnou část HDP, zaměstnává přes 9 % práceschopného obyvatelstva a stát v nejširším slova smyslu je největším investorem a zadavatelem stavebních zakázek. Přesto stavebnictví není zaštítěno vlastním ústředním orgánem. Stavebnictví má v ČR kvalitní základ v propracovaném vzdělávacím systému, a to na všech úrovních (učňovské, středoškolské, vyšší odborné, vysokoškolské i celoživotní). České stavební společnosti realizační, projektové a inženýrské mají kvalitativní úroveň srovnatelnou i v mezinárodním měřítku. Pro zvýšení rozvoje a prestiže stavebnictví je nutno: Změnit systém zadávání veřejných zakázek, kdy jediným hodnoticím kritériem je pouze cena. Odpovědně vyřešit legislativu v oblasti stavebního zákona, zejména zjednodušit příliš komplikovaný systém připomínkování ve všech stupních schvalování. Obnovit tvorbu vizí, dlouhodobě plánovat a připravovat výstavbu a tím i stabilizovat obor. K tomu je nutno samozřejmě také naplánovat a zajistit odpovídající zdroje financí. Odpovědně a efektivně využívat zdroje v rámci EU a nepřipustit jejich nevyužití. Dbát na profesní odbornost úředníků ve státní správě a investorských organizacích, stabilizovat je bez ohledu na politickou reprezentaci. Dbát na kvalitu díla (příprava, projekt, realizace, dozor, provoz a údržba během životnosti stavby). Účastníci workshopu proto vyzývají všechny odborníky a představitele státní správy k zahájení společného dialogu, který povede k racionálnímu přístupu ke stavebnictví, tak k jeho využití pro společenský a ekonomický růst a k dalšímu rozvoji odpovídajícímu jeho postavení v České republice. 4 stavebnictví 02/12

5 02/12 únor 3 editorial 4 obsah 6 aktuality stavba roku 8 Plzeň má nejmodernější onkologické centrum v ČR interview 14 Moderní výstavba na bázi technologie lehké prefabrikace dřeva v ČR osobnost stavitelství 16 Stanislav Bechyně fotoreportáž 22 Chrudim: ze zdevastovaného kostela je muzeum barokních soch téma: nosné konstrukce staveb 24 Prefabrikované, monolitické nebo hybridní konstrukce? Ing. Pavel Čížek 34 Oprava pilířů historického domu Ing. Viktor Beneš 38 Rekonverze plynojemu v NKP Dolní oblast Vítkovic na multifunkční aulu Ing. Miloslav Lukeš 44 Ocelová střešní konstrukce tribun fotbalového stadionu v Plzni Ing. Jaroslav Sedláček 46 Zavěšená lávka přes dálnici D1 v Bohumíně Ing. Lenka Zapletalová 50 Posudzovanie panelových budov podľa požiadaviek platných európskych noriem Doc. Ing. Ivan Harvan, PhD. 54 Vodní hospodářství krajiny ČR právní předpisy a praxe Ing. František Kulhavý, CSc. 60 historie ČKAIT Ukončení platnosti průkazů zvláštní způsobilosti boj o existenci komor 62 judikát Zrušení veřejné zakázky na vypracování PSP, DVZ, DSP pro Národní filmový archiv 64 eurokódy Uplatňování Eurokódů pro navrhování staveb a další rozvoj podle CEN/TC infoservis 74 v příštím čísle foto na titulní straně: Muzeum barokních soch v Chrudimi, Tomáš Malý inzerce stavebnictví 02/12 5

6 aktuality Ocelobetonové mosty dálnice D47: vyjádření projektanta Dálnice D1, která byla dříve označena jako D47, vyžadovala v oblasti Ostravy stavbu pěti velkých ocelobetonových mostů. Tři z nich, označené 201, 216 a 221, jsou situovány na nyní diskutovaném úseku dálnice označeném jako D4708. Mosty délek 580, 717 a 402 m mají rozpětí od 28 do 102 m. Mosty byly postaveny v oblasti ovlivněné účinky od poddolování. Konstrukce byly proto navrženy tak, aby odolaly nejenom účinkům od rozdílných svislých deformací podpěr, ale také účinkům vyvolaným jejich vodorovným pohybem a natočením. Návrh mostů byl ovlivněn nejen účinky poddolování, ale také velmi špatnými geotechnickými poměry. Vlivem tíhy násypů se podloží značně deformuje, někde je jeho deformace až 750 mm, přičemž v době výstavby proběhlo jen 75 % této deformace, zbytek probíhá za provozu. Analýza a prognóza sedání opěr, provedená firmou Geostar, spol. s r.o., určila velikost sedání opěr až 210 mm. S ohledem na požadovanou dobu výstavby nebylo možné u opěr provést konsolidační násypy. Proto bylo po dohodě s investorem dohodnuto, že mosty budou navrženy tak, aby je bylo možné výškově rektifikovat. Po dobu výstavby byly nosné konstrukce u opěr uloženy na hydraulických lisech a ložiska byla osazena před uvedením do provozu. Je samozřejmé, že konstrukce snesou značné rovnoměrné poklesy, jsou však citlivé na nerovnoměrné poklesy. Podle povahy přemostění a rozpětí polí jsou jednotlivé mosty navrženy na nerovnoměrné poklesy velikosti +/ 10 až +/ 50 mm. To znamená, že konstrukce bez omezení únosnosti přenesou rozdílný pokles sousedních podpěr 20 až 100 mm. V projektu údržby mostů projektant žádal, aby při nerovnoměrném poklesu větším než 10 mm byl o tom informován, aby mohl konstrukci posoudit a navrhnout její výškovou rektifikaci. Mosty mají ocelobetonové nosné konstrukce, jsou tedy tvořeny ocelovými nosníky spřaženými se železobetonovou mostovkovou deskou. Na základě požadavku investora byly konstrukce mostů navrženy z patinující oceli konstrukční oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi. Je nutno si uvědomit, že charakteristickým rysem této oceli je vytváření korozních produktů (patiny) na svém povrchu, zpomalujících další proces koroze. Proto tato ocel na první pohled vypadá jako rezavá. ŘSD a reklamace na D Jedná se o úsek nové dálnice, kde došlo nedlouho po uvedení do provozu ke zvlnění vozovky. To způsobilo pochybení v konstrukčních vrstvách vozovky a násypů během výstavby. Laboratorními testy na tomto úseku bylo zjištěno, že se při výstavbě hmota z tzv. studeného odvalu a bobtnavé ocelárenské strusky objevuje v aktivní zóně, což je technicky špatně. Chybí také nutné vrstvy vysokopecní strusky v zemním tělese nebo se objevují nebezpečně vysoké hodnoty jemných částic ve vrstvách mechanicky zpevněného kameniva a štěrkodrtě. Zvyšuje se tím riziko namrzavosti (vše zcela mimo soulad perfektní stavby), a tedy i bobtnání mrazem. Právě uvedená pochybení způsobená při výstavbě komunikace jsou příčinou tak velkého počtu reklamací, které úřad vůči zhotoviteli uplatňuje. Z celkového počtu 901 reklamovaných vad, který je na běžné poměry vysoce nadprůměrný, jich nejvíce připadá na mostní objekty (460 reklamací), na hlavní trasu (343) a zbývajících 98 reklamací je vedeno na dálničních mimoúrovňových křižovatkách. Zdroj: Monolitická deska působí jako železobetonový prvek, tedy jako prvek, ve kterém je tah přenášen ocelí a tlak betonem. To znamená, že ocel působí, až když je beton porušen trhlinami. Všechny mosty byly předány do užívání v roce 2007, přičemž most přes Odru byl postaven v předstihu v roce 2003, odkdy sloužil staveništní dopravě. Funkce mostů byla ověřena podrobnými zatěžovacími zkouškami. V mostě přes Odru jsou v kritických průřezech osazeny strunové tenzometry, umožňující ihned posoudit stav konstrukce. Poslední měření provedená v roce 2008 potvrdila správnou funkci mostu. Trhlinky v betonu, které vznikly při stavbě mostů 201 a 216, byly tenzometricky sledovány a nezávisle posouzeny profesorem Zdeňkem Šmerdou. Stav patinující oceli byl posouzen v roce 2009 předními odborníky z Institutu ocelových konstrukcí (IOK), Frýdek-Místek, SVÚOM, Praha, a Vysokou školou báňskou, Ostrava. Za provozu byly prováděny běžné prohlídky mostů, naposledy na podzim roku 2011 inženýrskou kanceláří renomovaného odborníka v oboru ocelových konstrukcí Ing. Antonína Pechala, CSc. Zprávy z prohlídek uložené v databázi Ředitelství silnic a dálnic poukazovaly na nedodělky a na nedostatečnou údržbu, žádná zpráva však nezpochybnila únosnost mostů a neurčila stav mostů jako špatný. V listopadu roku 2011 Ing. Pošvářová, Ph.D., z firmy Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. provedla mimořádnou prohlídku mostů a určila jejich stav jako špatný. Dále doporučila omezit rychlost na mostech na 60 km/hod. Podle její zprávy jsou důvodem špatného stavu převážně nadměrné deformace nosné konstrukce, koroze oceli a trhliny v betonové desce. K tomu přistupují nedodělky ze stavby, rozkrádání prvků mostů a nedostatečná údržba. Je samozřejmé, že nedodělky je nutno v rámci reklamace odstranit. Ostatní důvody jsou však neopodstatněné. Podle našich výpočtů nosné konstrukce mostů bezpečně přenesou změřené deformace, stav patinující oceli odpovídá předpokladům a trhlinky v železobetonové desce neovlivňují únosnost mostů. Snížená rychlost na mostech vyvolá kumulaci vozidel a jejich popojíždění. Následně se tak zvýší dynamické účinky. Autor: prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., Stráský, Hustý a partneři s.r.o. EUROVIA CS vítá postup ŘSD Společnost EUROVIA CS vítá informace Ředitelství silnic a dálnic, že budou prověřeny i další úseky D47. Věříme, že ŘSD tímto ustupuje od nesmyslné mediální války proti spol. EUROVIA CS a snaží se poctivě řešit technické problémy se všemi dodavateli D47. Ředitelství silnic a dálnic poskytlo médiím informaci o údajných problémech na další části D47 v úseku mezi Hrušovem a Bohumínem, kde na jednom z úseků byla v době stavby EUROVIA CS pouze členem, na druhém pak lídrem sdružení. Ukazuje se tedy, že potíže vzniklé na D47 jsou problémem systémovým, který bohužel postihuje i další generální dodavatele. Předpokládáme, že tento krok ŘSD přispěje ke konci dosavadních jednostranných mediálních útoků proti společnosti EUROVIA CS a technické problémy začnou řešit opravdoví odborníci věcně a s patřičnou erudicí. Stejně jako v předešlém případě, i v tomto je EUROVIA CS, byť jen jako člen sdružení, připravena zodpovědně řešit oprávněné reklamace, pokud se jedná o námi stavěnou část. Zdroj: EUROVIA CS a.s. 6 stavebnictví 02/12

7

8 stavba roku text Ing. Luděk Tomek grafické podklady fotografické studio Dvadva Pohled na lůžkovou část z terasy přednáškového sálu Plzeň má nejmodernější onkologické centrum v ČR Novostavba Onkologického centra (OC) je začleněna do areálu Fakultní nemocnice Plzeň Lochotín. Budova OC se nachází v jeho severovýchodní části, v blízkosti severní vrátnice. V soutěži Stavba roku 2011 byla stavba, která splňuje vysoké estetické i technické standardy, oceněna Cenou předsedy Senátu Parlamentu ČR a také Cenu mediálních partnerů v soutěži Fasáda roku Architektonické řešení Koncepce hmotového řešení pětipodlažní budovy vychází především z topografie místa, (pozemek je mírně svažitý s jižní až jihovýchodní orientací) a provozních potřeb Onkologického centra. Komplex je rozdělen do dvou základních částí horní (nadzemní) a spodní (podzemní). Spodní dvoupodlažní část o téměř čtvercovém půdorysu se zařezává do svahu a je protknuta několika atrii, jež dovolují průchodu přirozeného světla i v prostorách uprostřed poměrně hluboké dispozice. Úrovně jednotlivých podlaží umožňují bezbariérový nástup v různých výškách. 2.PP se váže na úroveň parcely v jižní části (provozní vstup do OC), 1.PP navazuje na terén na západní straně stavební parcely (hlavní vstup do OC pro pacienty), 1.NP střešní terasa navazuje na severní hranu parcely (vstup do OC pro pacienty od parkoviště). 8 stavebnictví 02/12

9 Horní třípodlažní hmota je odsazena od spodní části, vzájemné propojení zprostředkovávají komunikační jádra probíhající od 2.PP po 4.NP a 5.NP. Okolní ozeleněný terén plynule přechází do střešní zahrady mezi spodní a horní částí. Provozní řešení Onkologické centrum je v rámci areálu FN Plzeň relativně nezávislá stavba. S výjimkou napojení na inženýrské sítě, komunikační systém a na další centrálně řešené systémy FN může fungovat víceméně jako autonomní celek. Onkologické centrum a jeho zásadní provozní celky Jedná se o vstupní část včetně komerčního zázemí, ambulantní trakt, aplikační část (úsek chemoterapie), radioterapeutickou část (úsek ozařoven), radiodiagnostickou část, lůžkovou část, úsek vedení, personální zázemí, část pro výuku s přednáškovým sálem, provozní zázemí, technické zabezpečení. Základní koncepce stavby V úrovni částečně zapuštěné do svažitého terénu se nacházejí dvě podlaží 1.PP a 2.PP, jež obsahují většinu uvedených provozních celků s výjimkou lůžkové části, která je situována odděleně v klidové poloze nadzemního bloku se vstupy v úrovni terénu (1.NP) a se třemi NP. Uvedené řešení je velmi praktické a výhodné především pro pacienty. Zatímco dolní dvě podlaží jsou vyčleněna převážně pro ambulantní pacienty a panuje zde čilý ruch s pohybem řádově stovek osob, v lůžkové části, umístěné v horní části OC, je zajištěn pro hospitalizované pacienty maximální klid. Mezi horní a spodní hmotou je ve formě zelené střešní zahrady vytvořen prostor pro relaxaci pacientů a jejich doprovod, čekající zde po dobu probíhajících vyšetření nebo ambulantní aplikace. Také základní komunikační řešení se dvěma hlavními vertikálami je navrženo s ohledem na logické provozní vazby a především na soukromí hospitalizovaných pacientů. Jedna komunikační vertikála (umístěná v jižní části OC) slouží proto pro zásobování, pohyb personálu a transport pacientů na lůžku (lůžkové výtahy), avšak s vyloučením pohybu veřejnosti. Druhá vertikála (v severní části OC) je určena především pro pohyb veřejnosti, studentů a personálu. Obě vertikály fungují zároveň jako požárně únikové cesty obsahují vždy schodiště a dva výtahy. Jižní zásobovací vertikála je zapuštěna až do úrovně 3.PP a je napojena na podzemní koridory. Tím je umožněno nejen zásobování (strava, prádlo, materiál, odpad), ale i transport pacientů mezi OC a ostatními budovami fakultní nemocnice. Dispoziční řešení Ve 2.PP se nacházejí především technologicky velmi náročné provozy, jako radioterapie, radiodiagnostika, fyzikální laboratoře a také technické a provozní zázemí budovy. Je zde umístěna velmi náročná, tzv. těžká zdravotnická technologie, především čtyři lineární urychlovače, RTG a CT simulátory, terapeutický RTG, magnetická rezonance, brachyterapie a zákrokový sál. Z důvodu účinné ochrany proti záření lineárních urychlovačů je blok čtyř ozařoven umístěn mimo hlavní objekt a je zapuštěn pod terén. Prostorné čekárny pacientů uprostřed dispozice budovy jsou prosvětlovány díky otevřeným dvojúrovňovým atriím. Personální zázemí je umístěno při jižní fasádě. Má přirozené osvětlení a přímou vazbu na odborná pracoviště. Velká část 2.PP se využívá pro technické a pomocné prostory budovy (tj. strojovna VZT, UT a chlazení, serverovna, trafostanice, šatny, sklady a archiv). V úrovni 1.PP je situován hlavní ambulantní provoz Onkologického centra. Na nástupní plochu při západní fasádě budovy navazuje prostorné foyer s recepcí a hlavním příjmem. Vstupní prostor doplňuje komerční plocha a zelená zahrada atrium. Za blokem příjmu pacientů se provoz dělí na ambulantní část s vyšetřovnami, čekárnou a potřebným zázemím, dále na ambulantní stacionář s oddělenou čekárnou, šatnami a zázemím pacientů a především s prostorným aplikačním sálem pro chemoterapie. Na ten bezprostředně navazuje blok přípravy cytostatik. Samostatný segment podlaží tvoří lékařské pokoje, vedení kliniky a knihovna. Vazbu na vstupní prostory má výuková část centra s přednáškovým sálem disponující kapacitou 91 osob. inzerce Life Všechny barvy vašeho života NOVÉ fasádní barvy Baumit Váš dům. Vaše barvy. Váš Life. stavebnictví 02/12 9

10 Podélný řez ŘEZ A-A 0 2,5 5 7,5 M Všemi podlažími procházejí dvě komunikační jádra, severní s veřejným provozem a jižní, jež slouží především pro zásobování a transport pacientů na lůžku. V úrovni 1.NP se rozkládá prostorná střešní zahrada s atraktivními výhledy na město. Zahrada navazuje na parkoviště pro pacienty a slouží jako hlavní relaxační plocha jak pro pacienty, tak pro jejich doprovod. V nadzemních podlažích 2.NP, 3.NP a 4.NP se opakuje téměř totožná dispozice tří lůžkových oddělení. Každé oddělení má kapacitu třiceti lůžek rozmístěných v jedno- až třílůžkových pokojích. Oddělení disponují veškerým potřebným provozním zázemím včetně aplikační místnosti chemoterapie. Na jižním konci křídla je vždy umístěna komfortně prosvětlená jídelna a návštěvní místnost s navazující prostornou lodžií. Ta opět poskytuje atraktivní výhledy do krajiny a na město Plzeň. Stavební řešení Založení, hydroizolace Stavba je založena plošně na základové desce tl. 600 a 800 mm z betonu C30/37-XC1, a vyztuženého vázanou výztuží (R). Do desek jsou vetknuty nosné monolitické stěny a sloupy. Od hlavní čtvercové části podzemních podlaží budovy je vysunuta a dilatací oddělena samostatná část monobloku čtyř ozařoven lineárních urychlovačů a brachyterapie. Pod dilatací mezi hlavním objektem a monoblokem ozařoven je masívní základ z prostého betonu pro zajištění rovnoměrného sedání dilatovaným objektů. V základové desce jsou vytvořeny instalační kanály pro technické instalace a dojezdy výtahových šachet. Hydroizolace proti zemní vlhkosti sestává ze dvou modifikovaných SBS pasů celkové tl. 8 mm a je vytažena min. 300 mm nad upravený terén. Nosné konstrukce Konstrukčně je stavba řešena jako monolitický železobetonový bezprůvlakový skelet, kombinovaný se ztužujícím stěnovým systémem. Převládající modulové rozpětí je 6,0 x 6,0 m. Železobetonové stěny jsou umístěny kolem komunikačních jader s výtahem a schodištěm, respektive po obvodu částí suterénu, zapuštěných do terénu. Schodiště jsou pojata jako monolitická. Čtyřhranné sloupy skeletu mají rozměry 400 x 400 mm, stropní bezprůvlakové desky tloušťku mm. Část obvodových konstrukcí stěn horních podlaží v jižní části budovy je železobetonová a plní funkci nosníku vynášejícího konzolu délky 8,4 m. Také obvodové zdi obou podzemních podlaží jsou z větší části z monolitického železobetonu a převážně tl. 250 mm. Dilatačně oddělený robustní monoblok s provozem ozařoven, situovaný na východní straně 2.PP, je konstrukčně řešen jako stěnový systém zastropený rovnými deskami. Konstrukční prvky kobek pro umístění lineárních urychlovačů jsou velmi masivní. V místech s dopadem sekundárního záření mají železobetonové stěny tloušťku mm, v místech primárního záření úctyhodných 2300 mm a jsou z barytobetonu. Tloušťky stínicích konstrukcí byly stanoveny výpočtem, kdy byly uvažovány reálné objemové hmotnosti stínicích betonových konstrukcí. Objemová hmotnost stínicích obyčejných betonových konstrukcí je 2250 kg/m 3 a stínicích těžkých barytbetonových konstrukcí je 2950 kg/m 3. Kombinace těchto konstrukcí se ukazuje po technické i ekonomické stránce nejvýhodnější. S ohledem na požadavky technologie lineárního urychlovače bylo nutné striktně dodržovat předepsanou technologii betonáže a kvalitu betonu, což průběžně kontrolovala autorizovaná osoba. Na severní straně 2.PP budovy a nad monoblokem ozařoven se nachází instalační kanál pro objemné rozvody VZT k jednotlivým vyšetřovnám lineárních urychlovačů a brachyterapie. Konstrukce kanálu je opět železobetonová, s tloušťkou stěn a stropní konstrukce mm. Konstrukční výšky podzemních podlaží činí 4,0 m a 4,2 m, v 1.NP (střešní zahrada) pak 5,0 m a v dalších NP 3,6 m. Jako samostatný konstrukční a dilatační celek je v úrovni 3.PP navržen propojovací železobetonový koridor, jež napojuje onkologické centrum na rozsáhlý stávající podzemní komunikační systém fakultní nemocnice. Střecha Střecha horních podlaží je pojata jako plochý jednovrstvý střešní plášť, se spádováním do vnitřních střešních vpustí. Střecha nad 1.PP je řešena jako prostor s intenzivní zelení a pobytovou funkcí. Všechna atria v 1.PP fungují jako zelené extenzivní střechy, atria v 2.PP se nacházejí na rostlém terénu v kombinaci se vzrostlou zelení (nižší stromy, keře). Obvodový plášť Obvodový plášť 2. 4.NP je převážně zděný, z keramických bloků. Je zateplený kontaktním zateplovacím systémem s použitím minerální vlny. Obvo- 10 stavebnictví 02/12

11 ONKOLOGIE Příčný řez ŘEZ B-B 0 2,5 5 7,5 M dový plášť 1.PP a 2.PP má obdobnou skladbu jako horní lůžková část, avšak v podzemních podlažích je doplněn směrem do exteriéru o předsazenou provětrávanou fasádu, kde exponovaným pohledovým prvkem je alkalické profilové lité stavební sklo ve tvaru U. Prosklení, jež má bránit přímému pohledu do vyšetřoven, je neseno ocelovou konstrukcí, kotvenou přímo do nosné ŽB konstrukce. Vnitřní dělicí konstrukce Vnitřní nenosné dělicí konstrukce jsou zděné z AKU cihel tloušťky 115 mm, 190 mm a z děrovaných keramických cihel tloušťky 80 mm. Příčky ve speciálních vyšetřovnách (simulátory, terapeutický RTG a vyšetřovna CT) jsou vyzděny z plných cihel s barytovou omítkou tloušťky cca 40 mm ( mm) podle výpočtů stínění a veškeré prostupy a oslabení těchto stěn se řeší speciálními konstrukcemi s vloženými olověnými pláty. U vyšetřovny magnetické rezonance tvoří povrch stěn vlastní vyšetřovny speciální obklady systémové panely. inzerce Podhledy Převážnou část stropů s ohledem na rozvody instalací zakrývají podhledové konstrukce. Jsou to především kazetové podhledy, a to v běžném nebo hygienickém standardu ve speciálních vyšetřovnách. V přednáškovém sále je akustický podhled vytvořen v bezesparém provedení. Technické zařízení budovy Vzhledem k mimořádně náročnému zdravotnickému provozu, především v podzemních podlažích, je i řešení technického vybavení budovy velmi rozsáhlé a složité. Technické zabezpečení tvoří především strojovny VZT, MaR, UT, chlazení a místnosti pro elektro a slaboproud. Převážná část technických provozů se nachází ve 2.PP, menší (ale nezbytná) část v jednotlivých podlažích, zbývající pak na střeše OC v 5.NP. V úrovni 2.PP se nachází v jednom dispozičním bloku především velká strojovna VZT a klimatizace, strojovna MaR, dále strojovny chlazení a UT s výrobou TV a páry pro vlhčení. V další části budovy je umístěna trafostanice (náhradní zdroj elektřiny je v sousedním Energocentru) a veškeré elektrorozvodny, na něž dále navazuje v zásobovací vertikále hlavní vertikální šachta elektro a v jednotlivých podlažích pak patrové rozvodny. U druhé (veřejné) vertikály je naopak řešena hlavní vertikální šachta pro slaboproudy se serverovnou ve 2.PP a patrovými rozvodnami pro datové rozvaděče a jiná slaboproudá zařízení. V úrovni 5.NP je pak situována především strojovna VZT pro požární zabezpečení, strojovna VZT pro lůžkové jednotky a také vakuová stanice. Zdroj stlačeného vzduchu je stávající, umístěný v sousedním Energocentru. Všechny prostory, jež to z hlediska zdravotnického či technologického vyžadují, jsou nuceně větrány, respektive klimatizovány. Zařízení VZT a KLM jsou rozděleny podle logických funkčních celků. Technologicky nejnáročnější prostory (magnetická rezonance, lineární urychlovače) jsou osazeny zálohovými systémy VRF. Centrální VZT jednotky jsou vybaveny zpětným získáváním tepla. Součástí každé jednotky jsou jednotlivé stupně filtrace (dle druhu obsluhovaného prostoru) a ohřev čerstvého vzduchu, vybraná zařízení mají vodní chladič, parní zvlhčovač, případně vodní dohřívač pro letní odvlhčování. Letní úprava tepelné pohody v konkrétní místnosti (mimo čisté prostory) se řeší individuálně, pomocí vodních oběhových jednotek typu fan-coil. Topnou vodu pro vytápění, ohřev TV a vzduchotechniku zajišťuje výměníková stanice ve 2.PP. Napojení na dopravní infrastrukturu Onkologické centrum je dopravně napojeno na stávající vnitroareálovou komunikaci novou příjezdovou komunikací. Ta tvoří spojku mezi severní a jižní vrátnicí. Napojení se nachází v blízkosti severní vrátnice. Nová komunikace u OC je včetně nových parkovacích stání s návazností na vstup do OC v úrovni 1.NP, a to především pro pacienty (kapacita 59 míst). Příjezd sanitních vozů řeší ze západní strany v úrovni ambulancí v 1.PP odbočení z hlavní stávající areálové komunikace, v tomto místě jsou před OC vytvořena i stání pro jejich krátkodobé zaparkování. Další napojení budovy stavebnictví 02/12 11

12 Jižní pohled Pohled na předsazenou prosklenou fasádu Vstupní hala s recepcí Atrium s únikovým schodištěm je navrženo v úrovni 2.PP, v jižní části, před stávajícími budovami Dialýzy a Energocentra. Zde se nachází další parkovací plocha, především pro zaměstnance, v návaznosti na personální zázemí OC. Nové OC v úrovni 3.PP je také přímo napojeno na stávající podzemní dopravní koridor nemocnice. Základní údaje o stavbě Název stavby: Onkologické centrum Fakultní nemocnice Plzeň Investor: Fakultní nemocnice Plzeň Zpracovatel PD: K4-LT sdružení (sdružení firem K4 a.s. a LT PRO- JEKT a.s.) Projektant: Ing. arch. Zdena Němcová, Ing. Luděk Tomek Spolupráce: Ing. arch. Jan Lacina, Ing. Martin Foral, Martin Kyselovič, Ing. Jan Korbut, Ing. Jana Kuřitková Zhotovitel: SKANSKA a.s. Projektový manažer: Martin Žák Hlavní stavbyvedoucí: Martin Šíp, Ing. Jaroslav Bastl Doba výstavby: 12/ /2010 Náklady: cca 1 mld. Kč Náklady stavby bez zdravotnické technologie: 560 mil. Kč bez DPH 12 stavebnictví 02/12

13 RV O L EJT E Z D A PARKDECK POVRCH PRO STŘEŠNÍ PARKOVIŠTĚ STŘÍKANÁ POJIŽDĚNÁ IZOLAČNÍ VRSTVA PROTISKLUZNÝ ODOLNÝ POVRCH APLIKACE I NA VLHKÝ PODKLAD DÍKY PAROPROPUSTNOSTI SYSTÉMOVĚ ŘEŠENÉ DETAILY OBJEKTOVÁ DILATACE NAPOJENÍ NA ATIKU UTESNĚNÍ VPUSTÍ Více se dozvíte na nebo přímo volejte našim techniků na M A Průmyslové podlahy Plaček, a.s. Pod lesem Rožnov pod Radhoštěm Česká Republika

14 interview text Hana Dušková grafické podklady archiv autorky Moderní výstavba na bázi technologie lehké prefabrikace dřeva v ČR Sendvičový systém na bázi dřeva je technologií třetího tisíciletí, kde spojení tradičního, v přírodě obnovitelného materiálu spolu s kvalitními moderními materiály vytváří systém suché výstavby, který splňuje všechny parametry současných požadavků na stavbu, zdůrazňuje v následujícím rozhovoru Ing. Jiří Pohloudek, obchodní ředitel firmy RD Rýmařov s.r.o. Ing. Jiří Pohloudek, obchodní ředitel firmy RD Rýmařov s.r.o. Společnost RD Rýmařov působí na českém stavebním trhu již 40 let a její činnost je spojena s vývojem průmyslové technologie výstavby na bázi lehké prefabrikace dřeva. Jaká je historie tohoto způsobu stavění v České republice? Technologie lehké prefabrikace na bázi dřeva má v České republice více než čtyřicetiletou tradici. První pokusy hledání alternativ k výstavbě klasickými zdicími technologiemi v tomto směru v České republice vznikaly již na začátku šedesátých let 20. století. Rozhodující pro postupný rozvoj lehké prefabrikace na bázi dřeva v rámci ČR bylo později zakoupení know-how od západoevropské firmy. Postupně se začaly připravovat projekty nejen v rámci individuální výstavby, ale také v oblasti občanské vybavenosti. V sedmdesátých a osmdesátých letech bylo touto technologií postaveno okolo objektů, z toho 300 vícepatrových bytových domů. Koncem osmdesátých let nastal v ČR v oblasti bytové výstavby útlum. V západní Evropě však byla technologie na bázi lehké prefabrikace dřeva velmi populární a o stavby z České republiky začal být zájem především v nově sjednoceném Německu. V devadesátých letech se tím v ČR umožnilo zachování, ale také další rozvoj výrobních kapacit. Tlak investorů a developerů v zemích západní Evropy na srovnatelné kvalitativní parametry v rámci výstavby znamenal další příliv zkušeností ze strany významných zahraničních firem. Když se na začátku nového tisíciletí bytová výstavba jak v oblasti individuálních, tak bytových staveb opět začala rozvíjet, mohly být investorům nabízeny stavby skutečně srovnatelné s těmi, které se stavěly v západní Evropě. Současně bylo samozřejmě třeba zajišťovat v rámci potenciálních zákazníků příslušnou osvětu. Pro další rozvoj výstavby na bázi lehké prefabrikace dřeva měl jistě význam rostoucí důraz na energetické, ale i environmentální parametry budov. Jistě, vytvořením sendvičového systému lze docílit vysokých energetických parametrů, bez nároků na zvětšování zastavěného prostoru nebo na úkor bytových ploch. Jedná se o systém suché výstavby, ve kterém jsou spojeny tradiční, v přírodě obnovitelné materiály s moderními stavebními hmotami. Systém tak splňuje všechny parametry současných požadavků na ekologickou stavbu v souladu s trvale udržitelným způsobem života. Veškeré materiály jsou obnovitelné a recyklovatelné bez dalších zátěží. Individuální investoři, ale i developeři mají o stavby na bázi lehké prefabrikace dřeva zájem i z toho důvodu, že průmyslová výroba panelů na automatických linkách současně zaručuje přesnost, jež umožňuje realizovat dokončovací práce ve vysoké jakosti. V rámci výstavby tak žádným způsobem nedochází ke kvalitativní degradaci. Důležité je v tomto směru zmínit spolupráci firmy se stavebními fakultami v ČR v rámci řešení evropských výzkumných projektů. Realizace atraktivní stavby developerského projektu kongresového centra s ubytovacím zázemím v rakouském městě Stollhof Výsledkem je například současná stavba Inovačního výzkumného centra MSDK (Moravskoslezského dřevařského klastru) v Ostravě, realizovaná v pasivním energetickém standardu. (Ta bude podrobněji prezentována v dubnovém čísle časopisu. Pozn. autorky.) Jaká je například délka realizace individuálních staveb dodávaných na klíč? Zdokonalování technických parametrů a maximální přesnost při zabezpečování kvality technologie výstavby z prefabrikovaných dílců umožňuje velice rychlou dobu realizace, jež navíc nezatěžuje stavebníka ani okolí. U objektů na klíč trvá stavební proces maximálně 20 až 25 dní. Základní nabídka firmy RD Rýmařov obsahuje přes dvě desítky typových projektů, včetně mnoha jejich variant a různých architektonických doplňků. Je tak možné vyhovět i individuálním požadavkům investorů, aby dům splnil jejich představy. Firma RD Rýmařov vykazuje i v době určitého útlumu v oblasti bytové výstavby vysokou prodejnost, 20% meziroční nárůst. V čem vidíte základ tohoto úspěchu? Důvěryhodnost je dána zejména zkušenostmi. Za více než čtyřicet let praxe se firma stala významným představitelem výroby lehkých prefabrikovaných staveb na bázi dřeva. Realizovali jsme více než staveb, a to nejen rodinných či bytových domů, ale také celých developerských projektů. Neustále sledujeme vývoj na stavebním trhu. Základ úspěchu vidím v tom, že se podařilo vystihnout vkus a potřeby zákazníka a skloubit kvalitativní vlastnosti, užitné hodnoty a zajímavé dispozice staveb, jejichž cena odpovídá požadavkům investora. Je také třeba pružně reagovat na stavební vývoj odpovídajícími inovacemi v oblasti stavebních tech- 14 stavebnictví 02/12

15 nologií. V této souvislosti připravujeme v rámci standardní nabídky modifikace směřující k snižování energetické náročnosti budov a využití obnovitelných zdrojů energie. RD Rýmařov také klade velký důraz na zdravotní nezávadnost používaných materiálů. Ve všech požadavcích splňuje jak národní normy, tak požadavky norem Evropské unie. Důkazem kvality výrobků je evropský certifikát ETA podle ETAG 007, jež společnost získala jako první v České republice. O jaký typ staveb je v současné době mezi investory největší zájem? V současnosti je nejprodávanější stavbou dvoupodlažní dům NOVA 101, s dispozicí 5+1, s garáží, v ceně cca 2 milióny korun, který realizujeme podle přání investora v různých obměnách. Veřejnost tento typ stavby velmi zaujal, protože přesně splňuje dnešní požadavky běžné rodiny. Zajišťuje hodnotnou úroveň bydlení s kvalitní dispozicí, a to jak pocitem soukromí, tak místa pro společné trávení času, s důrazem na úložné prostory a ideálně i garáž. Stavba je tedy zacílena na střední vrstvy, které běžně dosáhnou na finanční limity hypoték. Od roku 2009 prodej tohoto typu domu strmě roste. Předpokládá se, že koncem roku 2012 bude těchto domů postaveno kolem tisíce což je v současné ekonomické situaci českého stavebnictví v rámci jednoho typového objektu rekordní počet. Tato stavba má také své modifikace typ NOVA 101 v pasivním provedení byl zároveň prvním vzorovým domem v pasivním energetickém standardu v ČR. Nebrání realizaci současných architektonických představ určitá unifikace jednotlivých typových řad v rámci systému výstavby? Vlivem postupných inovačních trendů lze v současnosti ze systému stavět architektonicky velmi zajímavé realizace. V určitých srovnatelných parametrech dokážeme stavět i náročnější stavby ve vyšších podlažích v tomto směru je však zatím v ČR výstavba limitována určitými legislativními tlaky, zejména v požární, ale také konstrukční a akustické oblasti. Jaký je potenciál firmy v rámci jejího působení na evropském stavebním trhu? Výše zmiňovaná stavba typu NOVA 101 již byla realizována ve všech okolních zemích, v současné době je testována také v Moskvě. V rámci našich současných exportních aktivit působíme například v Rakousku, kde ve městě Stollhof realizujeme atraktivní stavbu developerského projektu kongresového centra s ubytovacím zázemím. V rámci atypického architektonického řešení této stavby spolupracujeme s přední vídeňskou architektonickou kanceláří. Pro firmu se stává zajímavým také polský trh, kde jsme se v první fázi nepředstavili individuální výstavbou, ale zvolili jsme strategii realizace bytových domů. V polské Lodži budujeme sídliště s čtyřpodlažní výstavbou o cca 180 bytových jednotkách. Uvažuje firma o rozšíření svých výrobních závodů? RD Rýmařov má zatím dostatečnou kapacitu, pokrývající všechny narůstající požadavky. Jsme si však vědomi toho, že v zemích směrem na východ od českých hranic je účelnější výrobní jednotku realizovat. V současné době budujeme výrobní závod u ukrajinského Lvova, který by měl požadavky východních trhů plně uspokojit. Další z variant rodinného domu NOVA 101 v pasivním energetickém standardu Nejprodávanější stavbou firmy RD Rýmařov s.r.o. je dvoupodlažní rodinný dům NOVA 101 Varianta rodinného domu NOVA 101 v pasivním energetickém standardu Realizace bytových domů v polské Lodži v rámci sídliště s čtyřpodlažní výstavbou o cca 180 bytových jednotkách Skladba obvodové stěny dvoupodlažního domu Nova 101 firmy Rýmařov s.r.o. Sádrovláknitá deska Fermacell: 15 mm Dřevěný rám (vyplněn tepelnou izolací): 40 mm Parozábrana Dřevěný rám (vyplněn tepelnou izolací): 120 mm Sádroláknitá deska Fermacell: 15 mm Termofasáda: 107 mm Skladba obvodové stěny domu NOVA 101 v pasivním energetickém standardu Sádrovláknitá deska Fermacell: 15 mm Dřevěný rám (vyplněn tepelnou izolací): 60 mm Parozábrana Dřevěný rám (vyplněn tepelnou izolací): 120 mm Sádroláknitá deska Fermacell: 15 mm Termofasáda: 157 mm Tloušťka celkem: 297 mm Součinitel prostupu tepla U = 0,16 W/m 2.K Tloušťka celkem: 367 mm Součinitel prostupu tepla U = 0,12 W/m 2.K stavebnictví 02/12 15

16 osobnost stavitelství text Petr Zázvorka grafické podklady archiv ČVUT v Praze o soutěži na most Ferdinanda I. (dnešní most Legií) v Praze posuzuje komise (v roce 1891) návrh z betonu takto: Jest to nejslabší práce ze všech návrhů na kamenný most, takže o ní ani vážně mluviti nelze. Jakkoliv v programu výslovně jest předepsáno pro pilíře a klenby kvádrové zdivo žulové, navrhuje se obojí z betonu, a to ještě způsobem příliš odvážným. Klenby na rozpětí 30 m navrhuje v závěru toliko 74 cm (proti obvyklé tloušťce 100 až 120 cm) a pilíře v patce klenby toliko 2 m tlusté rozměry to, které by ani při nejlepší žule nebyly připustitelné. Ani ve střední Evropě se však vývoj stavitelství z betonu nezastavil a Stanislav Bechyně patřil k jeho průkopníkům jak v oblasti teorie, tak praxe. V roce 1920 byl jmenován řádným profesorem (tehdy nejmladším) pro statiku, dynamiku a betonové stavitelství na Vysoké škole inženýrského stavitelství ČVUT. Stejnou problematikou se zabýval při navrhování řady staveb, zejména u statických výpočtů nosných konstrukcí. Realizována byla řada jeho mostů a podílel se na konstrukci mnohých staveb. Akademik Stanislav Bechyně Stanislav Bechyně Narodil se 20. července 1887 v Přibyslavi, kde také navštěvoval obecnou a měšťanskou školu. Maturitu složil s vyznamenáním na reálném gymnáziu v Novém Městě na Moravě. V letech studoval na odboru stavebního inženýrství České vysoké škole technické. Studia ukončil v roce 1910 druhou státní zkouškou s vyznamenáním. V roce 1911 nastoupil do právě zakládané stavební betonářské firmy dr. Ing. Karla Skorkovského. V roce 1915 se habilitoval na doktora technických věd. O tom, že prosadit betonové stavitelství na konci 19. a počátku 20. století nebylo v českých zemích jednoduché, svědčí citace z jeho publikace Stavitelství betonové (Díl I., Vlastnosti složek a zásady vyztužování, str. 8), která vyšla nákladem České matice technické v roce Ve zprávě Betonové mosty a průmyslové stavby Pro Bechyňovy mosty jsou typické smělé oblouky a jejich často průkopnické konstrukční řešení. K nim patří například realizace obloukového mostu v Hořepníku na Pelhřimovsku v roce 1913, most v Křinci (Nymburk) přes Mrlinu ( ) a především most přes Chrudimku v Pardubicích (1935). Řadu let se Bechyně věnoval návrhu mostu přes nuselské údolí. Již v roce 1919 spolupracoval s architektem Bohumírem Kozákem ( ) na návrhu nového sídliště v Nuslích a na Pankráci, jehož součástí byl i návrh mostu přes nuselské údolí, jako tehdy unikátního řešení dopravního spojení s centrem Prahy. Od 16 stavebnictví 02/12

17 Návrh na stavbu mostu přes nuselské údolí (1942) roku 1919 se zúčastnil několika dalších soutěží na jeho realizaci a v roce 1937 získal první cenu za projekt Nuselského mostu se dvěma mostovkami. Kvůli válečným událostem se však stavba mostu neuskutečnila. Poslední návrh na stavbu Nuselského mostu předložil v roce 1950, kdy vyprojektoval obloukový most se třemi oblouky. Bechyně se rovněž podílel na řadě průmyslových staveb. Navrhl betonovou konstrukci ocelárny v Hrádku u Rokycan (1914) či konstrukční řešení stavby automobilky Praga (v roce 1916, kde poprvé v Rakousko-Uhersku použil hřibové stropy a sloupy z ovinuté litiny), skladiště v Kostelci nad Labem či ocelárnu v Kladně. Z veřejných budov pracoval např. na návrzích Paláce Lucerna v roce 1919, ve kterém použil rámové patrové konstrukce spojení betonových sloupů a trámů. Šlo o první budovu v Československu, kde se nepoužilo nosných částí z cihel nebo dřeva. Navrhoval i hangáry v Letňanech a v Karlových Varech, Veletržní palác v Praze, výškovou budovu Penzijního ústavu v Praze na Žižkově. Statickými výpočty se rovněž účastnil tvorby návrhu Národního památníku na Vítkově. Návrh na stavbu mostu z železového betonu přes Tichou Orlici (1916) Dálniční most přes údolí Šmejkalky (1950) inzerce stavebnictví 02/12 17

18 Prospěchové vysvědčení Stanislava Bechyně na c.k. České vysoké škole technické v roce 1910 Jedna ze stran Bechyněho šalovacího plánu a statického výpočtu pro Národní památník na Vítkově (1930) Akademická činnost a výzkum Nedílnou součástí jeho činnosti byla rovněž oblast vědy. Své výzkumy si profesor Bechyně ověřoval na stavbách. Jednalo se například o práce s cementem v zimě, zpracování betonu vibrátory, vodotěsnost betonu, zvláštní způsoby vyztužování či o užití oceli s vysokou mezí průtažnosti. Za druhé světové války byl jako většina vysokoškolských pedagogů poslán na dovolenou s čekatelným. V roce 1945 zahájil přednášky o železobetonových konstrukcích a kamenných a betonových mostech. Zájem posluchačů získával názorným výkladem, učil je technickému myšlení. Kladl důraz na praxi, se kterou byl sám v aktivním kontaktu u firmy Skorkovský zastával až do roku 1945 pozici hlavního inženýra. Řada jeho projektů se realizovala po válce např. závod Mier a autobusové garáže v Bratislavě, v Žilině, v Nitře či most přes řeku Váh v Komárně (1955). Konstrukční řešení tohoto mostu s plochým obloukem o rozpětí 112,5 m mu přineslo mezinárodní uznání. Bechyně realizoval také stavbu největšího obloukového dálničního mostu přes údolí Šmejkalka u Senohrab, jež byl dokončen v roce 1950 (250 m dlouhý most s rozpětím oblouku 120 m). Velmi rozsáhlá byla i jeho publikační činnost je autorem mnoha odborných knih, článků a skript. Poradní hlas Po odchodu do důchodu roku 1958 nepřerušil Bechyně zcela kontakt se školou a i nadále se zapojoval do významných úkolů. Jako poradce působil na četných stavbách, např. na výstavbě metra či stavbě podchodu na Václavském náměstí v Praze. Podílel se i na rekonstrukcích památkových objektů přesunu arcidiecézního kostela v Mostě či přesunu kapličky Máří Magdalény u Čechova mostu v Praze. Působil jako člen v mnoha domácích i zahraničních profesních organizacích, např. mezinárodní organizaci RILEM (Mezinárodní sdružení zkušebních a výzkumných laboratoří zabývajících se stavebními konstrukcemi) a AIPC (Mezinárodní sdružení pro mosty a inženýrské stavby) se sídlem v Curychu. Za svou vědeckou práci byl vyznamenán Řádem práce, Zlatou Felberovou medailí, Řádem republiky a Zlatou plaketou ČSAV v letech 1962 a V roce 1953 byl zvolen akademikem ČSAV, v roce 1972 mu byl udělen čestný doktorát honoris causa. 18 stavebnictví 02/12

19

20 Model hangáru v Letňanech (originál je na SPŠS v Havlíčkově Brodě) Hřibové stropy (nepojmenovaná fotografie z pozůstalosti) Stavba druhého vinohradského železničního tunelu (1940) Akademik Bechyně se nezabýval pouze vědou. Zajímal se o výtvarné umění a krásnou literaturu. Svůj vztah k přírodě realizoval jako spoluzakladatel pražské zoologické zahrady v roce 1931 (podle jeho návrhu byl postaven jeden z pavilonů) Rektor ČVUT prof. Ing. Dr. Bohumil Kvasil, Dr.Sc.; a prof. Ing. Stanislav Bechyně, Dr.Sc., při slavnostní promoci dne 4. prosince 1972 i při plánování a údržbě rozsáhlé zahrady u jeho vily v pražské Troji (později majetku firmy Vodní stavby, která vilu obhospodařovala až do svého zániku). Bechyňovy písemnosti Profesor Bechyně zemřel 15. října Pochován byl v Přibyslavi, kde mu byla na rodném domě v roce 1978 odhalena pamětní deska a rovněž otevřena pamětní síň v tamějším zámku. Později byla síň zrušena a prostory sloužily účelům požárního muzea. Materiály z pozůstalosti, vystavené v síni, získala Střední průmyslová škola stavební v Havlíčkově Brodě, která nese jméno akademika Bechyně. Některé písemnosti z pozůstalosti akademika Bechyně byly předány do Archivu ČVUT ještě za jeho života. Při zřizování pamětní síně v Přibyslavi vybrala jeho manželka z pozůstalosti četné důležité dokumenty a předala je tehdejšímu Městskému národnímu výboru v Přibyslavi. Pracovníci Archivu ČVUT k nim získali přístup teprve po dlouhém jednání v roce Za daného technického stavu je nebylo možné již sejmout z panelů bez poškození. Byly z nich proto pořízeny fotokopie, jimiž byla pozůstalost doplněna. Písemnosti předané do archivu nebyly roztříděné. Některé originály jsou poškozené poznámkami psanými propisovací tužkou. Přesto je většina pozůstalosti uchována, včetně zachování metodiky, kterou při vědecké práci akademik Bechyně používal. Pozůstalost včetně fotografií je uložena v depozitu ČVUT ve vzdálenosti 70 km od Prahy. Poděkování Děkujeme Mgr. Magdaleně Tayerlové, vedoucí archivu, i ostatním pracovníkům archivu ČVUT, kteří umožnili časopisu Stavebnictví autentické dokumenty zpřístupnit. 20 stavebnictví 02/12

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 3.NP BUDOVY A4 AMBULANCE A LABORATOŘ CKTCH JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: a. Identifikační údaje

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

Katalog roubených domů

Katalog roubených domů Certifikované dřevostavby Katalog roubených domů...se dřevem si rozumíme OK PYRUS, s.r.o. Husovická 4 Brno, 614 00 tel.: +420 549 244 506 mobil: +420 608 826 438 email: info@okpyrus.cz web: www.okpyrus.cz

Více

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE Nízkoenergetický Rodinný dům BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 3.490.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O DVOUPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM S

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč ELEGOHOUSE základový systém Izolovaný základový systém inovativní řešení na klíč Základová konstrukce je jednou z nejdůležitějších částí stavby. Vady základových konstrukcí se vždy výrazně promítají do

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY oceněná KVALITA heluz KOMPLEXNÍ SYSTÉM Nová generace stavebního systému Společnost HELUZ cihlářský průmysl

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY 22.10.2003 OBECNĚ Metody návrhu prefabrikovaných betonových konstrukcí jsou založeny na otevřeném modulárním systému. Příklady řešení řadových a věžových prefabrikovaných bytových

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

Přitažlivost řešení bungalovu

Přitažlivost řešení bungalovu HAAS FERTIGBAU, S.R.O.: BASIC LINE 116 Přitažlivost řešení bungalovu TYP: Basic Line 116 POČET MÍSTNOSTÍ: 3+1 ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 138,3 m 2 PODLAHOVÁ PLOCHA: 116,0 m 2 VHODNÝ POČET OSOB: 3-4 OBESTAVĚNÝ PROSTOR:

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 3 3) Poloha... 4 4) Vzdálenosti:... 4 5) Výměry:...

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

Č SN EN ISO 9001:2001

Č SN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 9001:2001 Charakteristika společnosti NOVING byl založen na půdě zaniklého Výzkumu ocelových konstrukcí VÍTKOVIC v roce 1990 a navázal na tradici uvedeného ústavu a mostárny Frýdek-Místek. NOVING

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

SOŠT Mojmír 747, 686 06 Uherské Hradiště Obor: 11 Stavebnictví, architektura a design interiérů STUDIE PŘÍSTAVBY KNIHOVNY B.B.BUCHLOVANA Studentská práce do soutěže SOČ Vypracoval: Vedoucí práce: Miroslav

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ing. Jiří Labudek, Ph.D. 1. ENERGIE, BUDOVY A EVROPSKÁ UNIE Spotřeba energie trvale a exponenciálně roste a dle prognózy z roku 2007 lze očekávat v období 2005 až 2030 nárůst

Více

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Ing. Jaroslav Šafránek,CSc Centrum stavebního inženýrství a.s. Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Zavádí nové požadavky na energetickou náročnost budov Revize zák. č. 406/2000 Sb. ve znění zák. č. 318/2012

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek)

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Příloha č. 1 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Praha 6, Veleslavín - Novostavba garáží a administrativní budovy - projektová příprava Předmět plnění: Provedení projektové dokumentace

Více

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Jan Růžička*) **), Radek Začal**) *) Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166

Více

Nízkoenergetické a pasivní domy

Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy www.domypetricek.cz Představení firmy Domy Petříček Naše firma Domy Petříček se od roku 1996, kdy byla založena, věnuje zateplováním, rekonstrukcím a výstavbě rodinných

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PROFIPLAST, spol. s r.o. Vranovská 38, 614 00 Brno Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Identifikační údaje společnosti:

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Dům s pečovatelskou službou pro seniory v Sezimově Ústí

Dům s pečovatelskou službou pro seniory v Sezimově Ústí Situace, M 1:500 1+kk a 2+kk, M 1:50 Pohled jihovýchodní, M 1:200 Dům s pečovatelskou službou pro seniory v Sezimově Ústí Pohled severovýchodní, M 1:200 VSTUP, ŠATNA ODPOČINEK Stacionář, M 1:50 Západ Jih

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

Zakládání vápenopískových pasivních domů

Zakládání vápenopískových pasivních domů Zakládání vápenopískových pasivních domů Pro založení masivní stavby pasivního domu se používá několik typických detailů. Způsob založení v České republice vyplývá zejména ze zakládání staveb na základových

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Pasportizace trhlin a sanační opatření na budově č.p.15, Zámecká, Veselí nad Moravou (bývalá myslivna) Stránka 1 (13)

Pasportizace trhlin a sanační opatření na budově č.p.15, Zámecká, Veselí nad Moravou (bývalá myslivna) Stránka 1 (13) Stránka 1 (13) POUŽITÁ LITERATURA, SOFTWARE : EUROKÓD ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ EUROKÓD 1 ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ EUROKÓD 2 NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ EUROKÓD 3 NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ EUROKÓD

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

REKONSTRUKCE BUDOVY KZM

REKONSTRUKCE BUDOVY KZM VERZE 4 zodpovědný projektant:, ČKAIT 1400087 Beckovského 1882, 580 01 Havlíčkův Brod tel/ fax: 569 431 005, 608 419 357, 604 595 808 efekt projekt@seznam.cz B. Fendrych: 723 134 653 fendrych@efektprojekt.cz

Více

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490 Vážení klienti, touto cestou Vám nabízíme: V posledních 15 letech se cena plynu a elektrické energie pro domácnosti zvyšovala v průměru téměř o 10 % ročně. Náklady na vytápění bytů a rodinných domů tedy

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař 1 2X9bytové domy v Polici nad Metují 2X9bytové domy v Polici nad Metují David Chmelař 2 2X9bytové domy v Polici nad Metují / Kontext okolní krajiny Zadání Dva totožné objekty s devíti malometrážními (startovními)

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitosti Geologická 911/1 a Silurská 1007/7 jsou bytové domy nacházející

Více

Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb

Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb v pasivním standardu ing. Petr Morávek, CSc., ATREA s.r.o. V Aleji 20, 466 01 Jablonec nad Nisou tel.: +420 483 368 111, fax: 483 368 112, e-mail: atrea@atrea.cz

Více

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 AKUSTICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ Množství akustického

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU NÍZKOENERGETICKÝ DŮM V PARAMETRECH PASIVU!!! RODINNÝ DŮM TÉMĚŘ BEZ VYTÁPĚNÍ LZE UŠETŘIT AŽ 70% V PROVOZNÍCH NÁKLADECH! RODINNÉ DOMKY S NEUVĚŘITELNÝMI TEPELNÝMI ZTRÁTAMI 5-6,4 A 8 KW. TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Více

Ing. Zbyněk Valdmann &

Ing. Zbyněk Valdmann & Ing. Zbyněk Valdmann & NERGIE ÝŠKOVÝCH UDOV ENERGIE ÚVOD - CENY ENERGIE: včera, dnes a zítra, vývoj - NÁKLADY vs. NORMA pro tepelnou ochranu budov na pozadí konstrukcí s požární odolností a bez požární

Více

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12 STANDARD MODERN II. Standardy bytového domu/společných prostor 1 Standardy bytu 2 Standardní vybavení Standard MODERN II. 3-12 Standardy bytového domu / společných prostor Základy železobetonová základová

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více