U S N E S E N Í. ze 14. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. ze 14. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 4. 3. 2008"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Č. j.:mmk/040553/2008 U S N E S E N Í ze 14. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: Procedurální záležitosti Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 29/2008/ZM Určeno: vedoucí KP Termín: z v o l i l o návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 14. zasedání ZM Karviné konaného dne ve složení: pan Petr Madea, Ing. Jiří Prekop a Mgr. Lydie Lindáková. Úkol: 30/2008/ZM Určeno: vedoucí KP Termín: z v o l i l o ověřovatele zápisu z 14. zasedání ZM Karviné konaného dne , a to: MUDr. Hana Borská a pan Pavel Halada. Úkol: 31/2008/ZM Určeno: vedoucí KP Termín: s c h v á l i l o program 14. zasedání ZM Karviné včetně následujících změn: doplněné materiály: Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům ZM Karviné. Úkol: 32/2008/ZM Určeno: vedoucí KP Termín: z v o l i l o volební komisi pro volbu člena Rady města Karviné ve složení: Ing. Lukáš Raszyk, Mgr. Roman Hamrus, pan Karel Wiewiórka, Mgr. Petr Dyszkiewicz a JUDr. Luděk Vebera. 1

2 Úkol: 33/2008/ZM Určeno: vedoucí KP Termín: s c h v á l i l o Volební řád pro veřejnou volbu člena Rady města Karviné Volba člena Rady města Karviné Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 34/2008/ZM Určeno: vedoucí KP Termín: z v o l i l o člena Rady města Karviné Bc. Miloslav Pawlica za paní Bohdanu Černou, která podala dne rezignaci na funkci člena Zastupitelstva města Karviné pro volební období Vyřízení interpelací členů ZM Karviné přednesených na zasedání Zastupitelstva města Karviné dne 22. ledna 2008 Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v z a l o n a v ě d o m í vyřízení interpelací členů ZM Karviné přednesených na zasedání Zastupitelstva města Karviné dne 22. ledna Svěření úkolů náměstkům primátora města Karviné - návrh na změnu usnesení ZM Karviné č. 11 ze dne Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 35/2008/ZM Určeno: vedoucí KP Termín: od r o z h o d l o změnit usnesení Zastupitelstva města Karviné č. 11 ze dne a to tak, že s účinností od v y p u s t i l o v části úkol 333/2006/ZM následující text: 2

3 s v ě ř i l o náměstku primátora Ing. Daliboru Závackému úkoly na tomto úseku: - majetkoprávní úkony města ve vztahu k nemovitostem ve vlastnictví města. Ostatní text usnesení zůstal nedotčen Úprava rozpočtu statutárního města Karviné ve vazbě na schválený zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2008 Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 36/2008/ZM Určeno: vedoucí OF Termín: s c h v á l i l o provedení rozpočtových opatření ve vazbě na schválený zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2008 č. 360/2007 Sb. a v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 k tomuto usnesení Posouzení návrhů (žádostí) na pořízení změny Územního plánu obce Karviná Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 37/2008/ZM Určeno: vedoucí OÚPSŘ Termín: s c h v á l i l o ve smyslu ustanovení 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), aby návrhy č. 1, 2, 3, 4, 7b, 9, 10, 11 na pořízení změny územního plánu, dle přílohy tohoto materiálu, byly prověřeny při pořizování nového Územního plánu statutárního města Karviné. Úkol: 38/2008/ZM Určeno: vedoucí OÚPSŘ Termín: s c h v á l i l o ve smyslu ustanovení 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), aby návrhy č. 5 a 7a na pořízení změny územního plánu, dle přílohy tohoto materiálu, nebyly prověřeny v rámci změn Územního plánu obce Karviné, neboť tyto návrhy nevyžadují jeho změnu. 3

4 V z a l o n a v ě d o m í ve smyslu ustanovení 46 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), informaci o tom, že návrhy č. 6 a 8 byly pořizovatelem odmítnuty z důvodu, že neměly náležitosti dle ustanovení 46 odst. 1 písm. a) stavebního zákona. Úkol: 39/2008/ZM Určeno: vedoucí OÚPSŘ Termín: u l o ž i l o Odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Karviné, jako úřadu územního plánování, který je pořizovatelem územně plánovací dokumentace, aby informoval jednotlivé navrhovatele o výsledku projednání jednotlivých návrhů Generel cyklistické dopravy na území města Karviné Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v z a l o n a v ě d o m í Generel cyklistické dopravy na území města Karviné. Úkol: 40/2008/ZM Určeno: vedoucí OÚPSŘ Termín: u l o ž i l o odborům Magistrátu města Karviné vycházet z Generelu cyklistické dopravy na území města Karviné při zpracování jednotlivých investičních záměrů. Úkol: 41/2008/ZM Určeno: vedoucí OÚPSŘ Termín: u l o ž i l o Odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Karviné využít Generel cyklistické dopravy na území města Karviné jako podklad pro zpracování územně plánovacích podkladů a územně plánovacích dokumentací. Úkol: 42/2008/ZM Určeno: vedoucí OÚPSŘ Termín: u l o ž i l o Odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Karviné, aby informoval dotčené orgány, právnické a fyzické osoby, jak byly vyhodnoceny jejich připomínky a stanoviska, uplatněné v rámci projednání generelu. 4

5 367 - Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury města Karviné Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v z a l o n a v ě d o m í Koncepci rozvoje dopravní infrastruktury města Karviná. Úkol: 43/2008/ZM Určeno: vedoucí OÚPSŘ Termín: u l o ž i l o odborům Magistrátu města Karviné vycházet z Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury města Karviná při zpracování jednotlivých investičních záměrů. Úkol: 44/2008/ZM Určeno: vedoucí OÚPSŘ Termín: u l o ž i l o Odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Karviné, jako úřadu územního plánování, který je pořizovatelem územně plánovací dokumentace, využít Koncepci rozvoje dopravní infrastruktury města Karviná jako podklad pro zpracování územně plánovacích podkladů a územně plánovacích dokumentací. Úkol: 45/2008/ZM Určeno: vedoucí OÚPSŘ Termín: u l o ž i l o Odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Karviné, aby informoval dotčené orgány, organizace a právnické osoby, jak byly vyhodnoceny jejich připomínky a stanoviska, uplatněné v rámci projednání Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury města Karviná Záměr rekonstrukce a zastřešení Amfiteátru Letního kina Karviná- Fryštát Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 46/2008/ZM Určeno: vedoucí OŠK Termín:

6 r o z h o d l o zrušit usnesení ZM Karviné č. 22 ze dne v plném znění z příčin uvedených v důvodové zprávě materiálu. Úkol: 47/2008/ZM Určeno: vedoucí OŠK Termín: r o z h o d l o schválit záměr rekonstrukce a zastřešení Amfiteátru Letního kina Karviná- Fryštát Příspěvky na sportovní činnost v roce 2008 Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 48/2008/ZM Určeno: vedoucí OŠK Termín: r o z h o d l o poskytnout příspěvky na sportovní činnost v roce 2008 níže uvedeným fyzickým a právnickým osobám: Příjemce IČ Kč Tělovýchovná jednota Baník 1. máj Karviná ,-- Junior tenis Karviná ,-- Škola Taekwon-do ITF Karviná ,-- KLUBsten Karviná ,-- Sportovní klub krasobruslení Karviná ,-- Tělovýchovná jednota Jäkl Karviná ,-- Tělocvičná jednota Sokol Karviná ,-- Kosatky Karviná ,-- SKI klub Karviná ,-- Krajské středisko volného času Juventus ,-- Hokejbalový klub INTEVO Karviná ,-- CELKEM , Vyhodnocení realizace Programu podpory malého a středního podnikání a zaměstnanosti ve městě Karviná za rok 2007 Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 6

7 v z a l o n a v ě d o m í vyhodnocení realizace Programu podpory malého a středního podnikání a zaměstnanosti ve městě Karviná za rok 2007 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení Obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné č. 1/2008 o provedení speciální ochranné deratizace na území města Karviné Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 49/2008/ZM Určeno: vedoucí OŽP Termín: v y d a l o Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Karviné č. 1/2008 o provedení speciální ochranné deratizace na území města Karviné Bezúplatný převod neupotřebitelného movitého majetku Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 50/2008/ZM Určeno: vedoucí KT Termín: r o z h o d l o bezúplatně převést osobní počítače v rozsahu dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení Dodatek č. 1 k Memorandu o budoucí spolupráci a společném postupu při zavádění Moravskoslezské karty Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 51/2008/ZM Určeno: vedoucí OD Termín:

8 s c h v á l i l o Dodatek č. 1 k Memorandu o budoucí spolupráci a společném postupu při zavádění Moravskoslezské karty dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení Schválení podání žádosti o grant na akci Revitalizace zařízení jeslí na ulici Závodní v Karviné-Novém Městě z Finančních mechanismů EHP/Norska ke 3. výzvě Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 52/2008/ZM Určeno: vedoucí OI Termín: r o z h o d l o schválit investiční záměr na realizaci akce Revitalizace zařízení jeslí na ulici Závodní v Karviné-Novém Městě. v z a l o n a v ě d o m í informaci o podání žádosti o grant na akci Revitalizace zařízení jeslí na ulici Závodní v Karviné-Novém Městě z Finančních mechanismů EHP/Norska ke 3. výzvě Informativní zpráva o změně umístění pracovišť Magistrátu města Karviné Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 53/2008/ZM Určeno: vedoucí OI Termín: r o z h o d l o změnit usnesení ZM Karviné č ze dne a to tak, že v y p u s t i l o text úkolu č. 316/2006/ZM: Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, schválilo umístění pracovišť Magistrátu města Karviné podle IV. varianty důvodové zprávy materiálu. Ostatní text usnesení zůstal nedotčen. Úkol: 54/2008/ZM Určeno: vedoucí OI Termín:

9 r o z h o d l o schválit investiční záměr na přípravu a realizaci akce Rekonstrukce budovy bývalé vojenské správy na spisovnu Magistrátu města Karviné Karviná-Fryštát, ul. Karola Śliwky č. p Investiční záměr akce pod názvem Sadovnické úpravy nádvoří a ostatních zelených ploch ekoškoly Karviná-Ráj ZŠ Školská Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 55/2008/ZM Určeno: vedoucí OŠK Termín: s c h v á l i l o investiční záměr akce pod názvem Sadovnické úpravy nádvoří a ostatních zelených ploch ekoškoly Karviná-Ráj ZŠ Školská Schválení investičního záměru zateplení budovy Městského domu kultury Karviná Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 56/2008/ZM Určeno: vedoucí OŠK Termín: s c h v á l i l o investiční záměr zateplení budovy Městského domu kultury Karviná Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Karviné Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 57/2008/ZM Určeno: vedoucí KT Termín:

10 s t a n o v i l o s účinností od 22. ledna 2008 neuvolněné člence Zastupitelstva města Karviné paní Danutě Kwiczalové měsíční odměnu ve výši 1 100,-- Kč (slovy:jedentisícjednostokorunčeských). Úkol: 58/2008/ZM Určeno: vedoucí KT Termín: s t a n o v i l o s účinností od 4. března 2008 neuvolněnému členovi Zastupitelstva města Karviné panu Ing. Františku Kaletovi měsíční odměnu ve výši 1 100,-- Kč (slovy:jedentisícjednostokorunčeských) Převod nemovitostí - Multifunkční centrum Aupark Karviná, Bytový komplex Karviná Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 59/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: r o z h o d l o převést pozemek p. č. 551 o výměře m2, včetně součástí a příslušenství, stavbu veřejně přístupného WC bez č. p. umístěnou na pozemku p. č. 551, to vše v k.ú. Karviná-město, obec Karviná (blíže specifikováno v situačním snímku, který tvoří přílohu č. 3 tohoto usnesení), do vlastnictví společnosti Central European Properties, spol. s r. o., IČ: , za cenu ve výši ,-- Kč (slovy:dvacetjednamiliónůpětsettřicetosmtisíckorunčeských), která zahrnuje snížení oproti tržní ceně v místě a čase obvyklé o částku ,-- Kč (slovy:pětmilionůkorunčeských) představující slevu odpovídající veřejné podpoře de minimis, kterou statutární město Karviná poskytuje s ohledem na respektování veřejného zájmu ze strany společnosti ve smyslu minimalizace negativních dopadů souvisejících s převodem nemovitostí spočívající v zajištění veřejného přístupu a možnosti užívání předmětných nemovitostí do doby zahájení realizace stavby s tím, že společnost v rámci stavby Multifunkční centrum Aupark Karviná nahradí stávající parkoviště, komunikace a veřejně přístupné WC nově vybudovanými, které budou poskytovat rozšířenou kapacitu a vyšší standard služeb pro občany, oproti stávajícímu stavu, což přinese pozitivní dopad na uspokojování potřeb obyvatel a návštěvníků města, vše za podmínek uvedených v příloze č. 4 k tomuto usnesení. Úkol: 60/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín:

11 r o z h o d l o převést část pozemku p. č. 536 o výměře m2, včetně součástí a příslušenství, v k.ú. Karviná-město, obec Karviná (blíže specifikováno v situačním snímku, který je přílohou č. 5 tohoto usnesení), do vlastnictví společnosti AR Consulting, a. s., IČ: , za kupní cenu ve výši ,-- Kč (slovy:jedenáctmiliónůdevětsetdevadesátosmtisícsedmsetčtyřicetkorunčeských). Kupní smlouva bude uzavřena po vydání pravomocného stavebního povolení nebo úkonu obdobného charakteru, který povoluje stavbu Bytový komplex Karviná dle geometrického zaměření skutečného stavu za podmínek uvedených v příloze č. 7 tohoto usnesení. Do doby převodu bude se společností AR Consulting, a. s., IČ: , uzavřena smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy, a to za podmínek specifikovaných v příloze č. 6 tohoto usnesení. Úkol: 61/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: u l o ž i l o předložit na některém z dalších zasedání Zastupitelstva města Karviné finální verze návrhů těchto smluv před jejich podpisem: Rámcová smlouva uzavřená mezi statutárním městem Karviná a společností HB REAVIS GROUP CZ, s. r. o. Kupní smlouva (Multifunkční centrum Aupark Karviná) uzavřená mezi statutárním městem Karviná a společností Central Eruopean Properties, spol. s r. o. Budoucí kupní smlouva (Bytový komplex Karviná) uzavřená mezi statutárním městem Karviná a společností AR Consulting, a. s Převod pozemku - manželé Urbánkovi Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 62/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: r o z h o d l o převést do vlastnictví manželům Zdeňku a Věře Urbánkovým pozemek p. č. 3445/439 o výměře 89 m2 v k.ú Karviná-město, obec Karviná, za kupní cenu 500,-- Kč (slovy:pětsetkorunčeských) za 1 m2 pozemku, tj. celkem za ,-- Kč (slovy:čtyřicetčtyřitisícpětsetkorunčeských). 11

12 381 - Nabytí pozemku - OKD, a. s., sběrač Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 63/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: r o z h o d l o nabýt z majetku OKD, a. s., se sídlem Prokešovo nám. 6/2020, Ostrava, IČ: , část pozemku p. č. 140 o výměře cca 92 m2 v k.ú. Staré Město u Karviné, obec Karviná (blíže specifikované v situačních snímku, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení), který bude zastavěn stavbou přečerpávací stanice a manipulační plochy, vše realizováno v rámci stavby Karviná - rozšíření kanalizace, Karviná-Staré Město, za kupní cenu dle znaleckého posudku, který bude vyhotoven ke dni podpisu kupní smlouvy a uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě s vlastníkem pozemku p. č. 140 v k.ú. Staré Město u Karviné, obec Karviná, na dobu výstavby. Úkol: 64/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM, vedoucí OI Termín: u l o ž i l o Odboru investic Magistrátu města Karviné zabezpečit geometrické zaměření pozemku p. č. 140 v k.ú. Staré Město u Karviné, obec Karviná a znalecký posudek na ocenění nabývané nemovitosti Převod pozemku - manželé Gavlovští, manželé Fryzovi Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 65/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: r o z h o d l o převést do vlastnictví manželům Ing. Aleši Gavlovskému a Ing. Dagmar Gavlovské část pozemku p. č. 769/8 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Ráj, obec Karviná, vyznačenou v situačním snímku, který je přílohou č. 1 k tomuto usnesení, kdy výměra a označení předmětné části pozemku budou určeny geometrickým zaměřením, za kupní cenu 50,-- Kč (slovy:padesátkorunčeských) za 1 m2 pozemku. 12

13 Úkol: 66/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: r o z h o d l o převést do vlastnictví manželům Bc. Milanu Fryzovi a Kateřině Fryzové část pozemku p. č. 769/8 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Ráj, obec Karviná, vyznačenou v situačním snímku, který je přílohou č. 1 k tomuto usnesení, kdy výměra a označení předmětné části pozemku budou určeny geometrickým zaměřením, za kupní cenu 50,-- Kč (slovy:padesátkorunčeských) za 1 m2 pozemku. Úkol: 67/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: u l o ž i l o Odboru správy majetku Magistrátu města Karviné zajistit geometrické zaměření pro rozdělení pozemku p. č. 769/8 v k.ú. Ráj, obec Karviná na části, které budou předmětem převodu do vlastnictví manželům Gavlovským a manželům Fryzovým Převod pozemku - Marie Sznapková Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 68/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: r o z h o d l o převést do vlastnictví paní Marii Sznapkové pozemek p. č. 501/302 o výměře 190 m2 v k.ú. Ráj, obec Karviná, za kupní cenu 100,-- Kč (slovy:jednostokorunčeských) za 1 m2 pozemku, tj. celkem za ,-- Kč (slovy:devatenácttisíckorunčeských). Úkol: 69/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: u l o ž i l o Odboru správy majetku Magistrátu města Karviné zajistit ve prospěch vlastníka budovy č. p. 713 stojící na pozemku p. č. 501/120 v k.ú. Ráj, obec Karviná, časově neomezené oprávnění odpovídající věcnému břemenu - právu přístupu a příjezdu po pozemku p. č. 501/302 a po pozemku p. č. 501/298, vše v k.ú. Ráj, obec Karviná s tím, že toto věcné břemeno bude sjednáno bezúplatně. 13

14 384 - Převod pozemků - Radomír Gruštík Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 70/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: r o z h o d l o převést pozemek p. č. 501/300 o výměře 111 m2 v k.ú. Ráj, obec Karviná, do vlastnictví panu Radomíru Gruštíkovi za kupní cenu 300,-- Kč (slovy:třistakorunčeských) za 1 m2 pozemku, tj. celkem za ,-- Kč (slovy:třicettřitisícetřistakorunčeských). Úkol: 71/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: r o z h o d l o nepřevést do vlastnictví panu Radomíru Gruštíkovi část pozemku p. č. 501/119 o výměře cca 95 m2 v k.ú. Ráj, obec Karviná, vyznačenou v situačním snímku, který je přílohou č. 1 k tomuto usnesení Převod pozemku OKD, a. s. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 72/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: r o z h o d l o převést do vlastnictví OKD, a. s. (IČ: ) pozemek p. č o výměře 271 m2 včetně trvalých porostů v k.ú. Staré Město u Karviné, obec Karviná za kupní cenu dle znaleckého posudku, tj. celkem ,-- Kč, (slovy:dvacetčtyřitisícepětsetčtyřicetkorunčeských) Převod pozemků - OKD, Doprava, akciová společnost Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 14

15 Úkol: 73/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: r o z h o d l o převést do vlastnictví OKD, Doprava, akciová společnost (IČ: ) pozemky p. č o výměře 1004 m2 a p. č. 6475/1 o výměře 3386 m2, oba v k.ú. Karviná- Doly, obec Karviná za kupní cenu dle znaleckého posudku, tj. celkem ,-- Kč, (slovy:jedenmiliondevadesátsedmtisícpětsetkorunčeských) Dražba jednotky č. 14 v domě č. p. 2022, ulice Čajkovského, Karviná- Mizerov Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad pro převod obytných domů z majetku statutárního města Karviné podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, Úkol: 74/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: r o z h o d l o převést formou dražby jednotku č. 14 v domě č. p. 2022, ul. Čajkovského, Karviná-Mizerov včetně alikvotního podílu ve výši 5,85 % na společných částech předmětného domu a pozemcích parc. č. 1624/236 (zastavěná plocha), parc. č. 1624/985 (ostatní plocha) v k.ú. Karviná-město, s vyvolávací cenou ,-- Kč (slovy:osmdesáttisíckorunčeských) Dražba jednotky č. 13 v domě č. p. 520, ulice Březová, Karviná-Ráj Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad pro převod obytných domů z majetku statutárního města Karviné podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, Úkol: 75/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: r o z h o d l o převést formou dražby jednotku č. 13 v domě č. p. 520, ul. Březová, Karviná-Ráj včetně alikvotního podílu ve výši 5,59 % na společných částech předmětného domu a pozemcích parc. č. 499/68 (zastavěná plocha), parc. č. 499/140 a parc. č. 499/145 (ostatní plochy) v k.ú. Ráj, s vyvolávací cenou ,-- Kč (slovy:osmdesáttisíckorunčeských). 15

16 389 - Přijetí úvěru Společenstvím vlastníků jednotek domu č. p. 2025, ulice Čajkovského, Karviná-Mizerov v souvislosti s revitalizací domu Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Úkol: 76/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: r o z h o d l o vyslovit souhlas z titulu spoluvlastníka domu č. p. 2025, ul. Čajkovského, Karviná-Mizerov s přijetím úvěru, který bude poskytnut Wüstenrot - stavební spořitelnou a. s., subjektu Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 2025, ul. Čajkovského, Karviná- Mizerov, IČ , v souvislosti s provedením revitalizace předmětného domu ve výši a s výší splátek u jednotky ve vlastnictví statutárního města Karviné tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto usnesení Přijetí úvěru Společenstvím pro dům č. p. 829, ulice Borovského, Karviná-Ráj v souvislosti s revitalizací domu Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Úkol: 77/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: r o z h o d l o vyslovit souhlas z titulu spoluvlastníka domu č. p. 829, ul. Borovského, Karviná-Ráj s přijetím úvěru, který bude poskytnut Wüstenrot - stavební spořitelnou a. s., subjektu Společenství pro dům č. p. 829 v Karviné-Ráji, IČ , v souvislosti s provedením revitalizace předmětného domu ve výši a s výší splátek u jednotek ve vlastnictví statutárního města Karviné tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto usnesení Nabídka společnosti SHIMANO CZECH REPUBLIC, s. r. o. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 16

17 Úkol: 78/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: r o z h o d l o nevyužít předkupní právo na pozemek p. č. 540/63 o výměře 5082 m2 v k.ú. Staré Město u Karviné, obec Karviná Zpráva o realizaci terénní práce za rok 2007 Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v z a l o n a v ě d o m í komplexní informativní zprávu o využívání terénní práce ve městě Karviná za rok Informativní zpráva analyzující finanční zajištění činnosti HCB OKD Karviná, SK Karviná a Městského fotbalového klubu Karviná za období let Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v z a l o n a v ě d o m í informativní zprávu analyzující finanční zajištění činnosti HCB OKD Karviná, SK Karviná a Městského fotbalového klubu Karviná za období let Těžba OKD, a. s. - informativní zpráva, leden 2008 Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v z a l o n a v ě d o m í informativní zprávu Těžba OKD, a. s., leden

18 Účast členů Zastupitelstva města Karviné Pozváno 41 Přítomno 39 Omluveno 2 Neomluveno 0 Tomáš H a n z e l primátor viz přílohy k usnesení 18

19 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva města Karviné Příjmová část rozpočtu SMK uvedeno v tis. Kč Druh dotace nebo příspěvku Schválený rozpočet SMK na r Přiznáno státním rozpočtem 2008 Rozdíl k promítnutí v uprav. rozpočtu - příspěvek na výkon státní správy , , ,50 - příspěvek na školství 9 300, ,04-134,96 - dotace na výplatu příspěvku na péči (ÚZ ) , ,00 - dotace na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi (ÚZ ) , ,00 Celkem , , ,54 Ve výdajové části rozpočtu SMK se změna finančního vztahu vůči státnímu rozpočtu na rok 2008 promítne v kategorii upravený rozpočet takto: Odvětvový odbor částka v tis. Kč 05-Odbor územního plánování a stavebního řádu na posílení výdajů na financování územních plánů + 913,00 14-Kancelář tajemníka-oddělení informatiky na rekonstrukci serverového vybavení + 451,50 02-Odbor školství a kultury snížení výdajů na údržbu předškolních zařízení - 134,96 08-Odbor sociálních věcí příspěvek na péči (ÚZ ) příspěvek na dávky sociální péče a pomoci v hmotné nouzi (ÚZ ) , ,00 Celkem ,54 Promítnutím těchto rozpočtových úprav ve výši ,54 tis. Kč bude činit objem upraveného rozpočtu celkových rozpočtových zdrojů částku ,54 tis. Kč, z toho: celkové příjmy ,54 tis. Kč, třída 8 - financování tis. Kč. Celkový objem upraveného rozpočtu ve výdajové části rozpočtu SMK bude představovat částku ,54 tis. Kč.

20 Příloha č. 1 k usnesení Vyhodnocení realizace Programu podpory malého a středního podnikání a zaměstnanosti ve městě Karviná za rok 2007 Magistrát města Karviné odbor správy majetku, oddělení rozvoje leden

21 OBSAH Strana č. Obsah 2 1. Úvod 3 2. Podprogramy Programu podpory Vzdělávání a poradenství pro začínající podnikatele Kooperační poradenství Propagace malého a středního podnikání 7 8. ročník soutěže "Vánoce v Karviné" 7 Prezentační a informační servis pro podnikatele 8 Prezentace podnikatelských subjektů v rámci výstav, 10 veletrhů a workshopů Program přípravy rozvojových projektů 11 Příloha č. 1 Finanční čerpání jednotlivých podprogramů Programu podpory realizovaných v roce

22 1. ÚVOD Program podpory malého a středního podnikání a zaměstnanosti ve městě Karviná (dále jen Program podpory) je dlouhodobým programem představujícím nástroj aktivní politiky statutárního města Karviná, který je zaměřen na podporu vymezené cílové skupiny drobných, malých a středních podnikatelů se sídlem nebo místem podnikání na území města Karviné, včetně osob připravujících se na založení firmy. V širších souvislostech pozitivně ovlivňuje podporu zvyšování prosperity a hospodářského růstu města Karviné i celého regionu. Významným rysem Programu podpory je jeho flexibilita, která dává možnost přizpůsobit se a pružně reagovat na aktuální situaci a požadavky trhu, tzn. poptávku místní podnikatelské sféry a nabídku různých dotačních programů a forem podpor malého a středního podnikání na krajské, státní a evropské úrovni. Statutární město Karviná každoročně vyčleňuje ze svého rozpočtu nemalý objem finančních prostředků na realizaci Programu podpory. Pro rok 2007 byly na zabezpečení dílčích podprogramů Programu podpory uvolněny finance ve výši ,- Kč. Návrh finančního čerpání jednotlivých podprogramů byl schválen usnesením č.388 Rady města Karviné ze dne V rámci jednotlivých podprogramů Programu podpory nebyly tyto finanční zdroje zcela vyčerpány. Odbor správy majetku proto v závěru roku 2007 doporučil alokovat část finančních prostředků z Programu podpory, podprogramu Kooperační poradenství, a poskytnout tak finanční příspěvek ve výši ,00 Kč na provoz Informačního místa pro podnikatele Hospodářské komoře okresu Karviná. Příspěvek byl schválen Zastupitelstvem města Karviné usnesením č. 326 ze dne Vyhodnocení Programu podpory za rok 2007 obsahuje konkrétní finanční a účelovou alokaci členěnou podle dílčích podprogramů Programu podpory. Materiál prezentuje obsah a cíle jednotlivých podprogramů včetně specifikace čerpání a využití vyčleněných finančních prostředků. 3

1552 - SCHVÁLENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU Z 29. SCHŮZE RM KARVINÉ KONANÉ DNE 12. 2. 2008 viz zápis

1552 - SCHVÁLENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU Z 29. SCHŮZE RM KARVINÉ KONANÉ DNE 12. 2. 2008 viz zápis STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MMK/029519/2008 viz program viz zápis Usnesení z 29. schůze Rady města Karviné konané dne 12. 2. 2008 I. PROCEDURÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 1552 - SCHVÁLENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU Z 29. SCHŮZE

Více

U S N E S E N Í. z 22. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 03.03.2009

U S N E S E N Í. z 22. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 03.03.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Č. j. MMK/030200/2009 viz program viz zápis U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 03.03.2009 Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech

Více

Usnesení 72. schůze Rady města Karviné konané dne 09.02.2010

Usnesení 72. schůze Rady města Karviné konané dne 09.02.2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 72. schůze Rady města Karviné konané dne 09.02.2010 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4127 Schválení

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10950/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Cachel Jerzy Materiál pro 16. zasedání Zastupitelstva

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10605/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Cachel Jerzy Materiál pro 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Program ZM PRM/0103/2009

Program ZM PRM/0103/2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Program ZM PRM/0103/2009 PROGRAM pro 28. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne dne 08.12.2009 Hodina PČ 1 2 Název materiálu Vyřízení interpelací

Více

Předmět postupu. b) které nebyly rozděleny na jednotky podle z.č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět postupu. b) které nebyly rozděleny na jednotky podle z.č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů. Postup při majetkoprávním vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna zastavěných bytovými domy a způsob výpočtu náhrady za zřízení věcného břemene Podmínky majetkoprávního vypořádání pozemků

Více

Usnesení 62. schůze Rady města Karviné konané dne 25.08.2009

Usnesení 62. schůze Rady města Karviné konané dne 25.08.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 62. schůze Rady města Karviné konané dne 25.08.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3429 Schválení

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 O ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Garant: Rozsah působnosti: Ludmila Wágnerová, odbor majetkoprávní Uvolnění členové zastupitelstva

Více

SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a

SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a MMPr-SML/.../2016 SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ uzavřená podle ust. 1785 zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10603/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Cachel Jerzy Materiál pro 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Schváleny Zastupitelstvem města Břeclavi na 29. zasedání dne 3. 9. 2014, usnesením č. Z/29/14/6.9, účinné od 1. 10. 2014. OBSAH Část I. ČI. I Úvod

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ. r. starosta obce Obec Osek nad Bečvou Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 18.8.2011 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu MĚSTO JEVÍČKO Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 1/2013, o vytvoření a použití účelových Zastupitelstvo města Jevíčko se na svém zasedání dne 17. 4. 2013 usnesením č. 29/1 písm. i) usneslo vydat

Více

SOUBOR USNESENÍ. z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

SOUBOR USNESENÍ. z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne SOUBOR USNESENÍ z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 11. 2. 2003 Program: 1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje od 1.12. 2002-15.1. 2003 Usnesení č. 1/2003/ZK 2. Zpráva o

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00EO8V5* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen: 00300535,

Více

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek O b e c P í š ť 747 18 Píšť č. p. 58 ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek Zastupitelstvo Obce Píšť rozhodlo na svém 2. zasedání dne 22.12.2010 o následujícím postupu (dále jen Zásady) při prodeji

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/6933/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Kubušová Šárka Materiál pro 27. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení. 59. schůze Rady města Karviné konané dne 09.06.2009. 3199 Schválení ověřovatelů zápisu z 59. schůze RM Karviné konané dne 09.06.

Usnesení. 59. schůze Rady města Karviné konané dne 09.06.2009. 3199 Schválení ověřovatelů zápisu z 59. schůze RM Karviné konané dne 09.06. STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 59. schůze Rady města Karviné konané dne 09.06.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3199 Schválení

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014 Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Cílem tohoto vnitřního předpisu

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10199/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Cachel Jerzy Materiál pro 13. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 24. schůze Rady města Karviné konané dne 01.11.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1061 Schválení

Více

kupní smlouvu (dále jen Smlouva )

kupní smlouvu (dále jen Smlouva ) č. RS: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 IČ: 00005886 DIČ: CZ00005886, plátce DPH jednající: zapsaná v: obchodním rejstříku Městského soudu v

Více

ZÁSADY pro prodej obytných domů

ZÁSADY pro prodej obytných domů ZÁSADY pro prodej obytných domů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Slezská Ostrava -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 20.10.2009

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 20.10.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 20.10.2009 Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá

Více

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné MateriálZM MRZ/9404/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor rozvoje oddělení strategií a plánování Kytková Renáta Ing. Materiál pro 9. zasedání

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU

ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU INTERNÍ PŘEDPIS MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU Schválené usnesením zastupitelstva města č. 2/39/ZM/12 ze dne 22.2.2012, s účinností

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP009XH6Z* KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 19-1842619349/0800

Více

V Ý P I S U S N E S EN Í

V Ý P I S U S N E S EN Í V Ý P I S U S N E S EN Í ze zasedání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne15. 12. 2016, zápis č. 11/2014-2018 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00EDO6H* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen:

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné MateriálZM MRZ/8791/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Hamrlová Renata JUDr. Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva

Více

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání:

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání: V Boskovicích dne 23.11.2016 M A T E R I Á L Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: OSM Termín konání: 06.12.2016 Věc: Návrh kupní smlouvy pan Konečný Projednáno a doporučeno: RM 22.11.2016

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský č. 12 ze dne 19.10.2016 1. USNESENÍ č. 2016/ 12/283/ZM Program Zastupitelstva města Moravský zařazení bodu dotazy a podněty občanů za bod volba ověřovatelů Celkem

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení MĚSTO LETOHRAD Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 19. prosince 2012 usnesením č. 224/2012

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 23/4.2.8 Zastupitelstvo města Přerova Přerov 16.4.2014 Předloha pro 23. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 4. 2014 Předkladatel: Zpracovatel: MICHAL ZÁCHA

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/9918/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Cachel Jerzy Materiál pro 12. zasedání Zastupitelstva

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/6789/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Kubušová Šárka Materiál pro 26. zasedání Zastupitelstva

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 16.12. 2010 Bod pořadu jednání: Věc: OC FORUM výmaz věcného předkupního práva Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar Salomonová

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Pravidla pro zřizování věcných břemen ze strany statutárního města Chomutova

Pravidla pro zřizování věcných břemen ze strany statutárního města Chomutova SMĚRNICE RM Platnost: 1. 9. 2010 Číslo: 012/12-03 Aktualizace: 8. 6. 2015, 1. 3. 2016 Autor dokumentu: Správce dokumentu: Název dokumentu: Rada statutárního města Chomutova Vedoucí odboru majetku města

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Program ZM PRM/0085/2009

Program ZM PRM/0085/2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Program ZM PRM/0085/2009 PROGRAM pro 26. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne dne 15.09.2009 Hodina PČ 1 Název materiálu Vyřízení interpelací

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy Článek I. Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 906/M/09-926/M/09

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dle 1785 a násl. resp. 1257 a násl. z.č. 89/2012 Sb. o.z. a 110 ods.2 písm. a) z.č. 183/2006 Sb. s.z.) Obec Malá Skála, IČ 002 62 463 se sídlem Vranové

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10200/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Cachel Jerzy Materiál pro 13. zasedání Zastupitelstva

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Dodatek č.1. ke smlouvě o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 2/2016 ze dne

Dodatek č.1. ke smlouvě o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 2/2016 ze dne Dodatek č.1 ke o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 2/2016 ze dne 25.4.2016 uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DZMYI* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: 00300535, CZ00300535 Číslo

Více

I. Důvodová zpráva 1. Úvodní část "ZM s c h v a l u j e práce v nemovitosti VSK jsou dokončeny, je navrhováno kupní smlouvu uzavřít již nyní.

I. Důvodová zpráva 1. Úvodní část ZM s c h v a l u j e práce v nemovitosti VSK jsou dokončeny, je navrhováno kupní smlouvu uzavřít již nyní. I. Důvodová zpráva - Schválení kupní smlouvy s VSK Č.K. Rozhodnutí ve věci schválení vlastní kupní smlouvy navazující na již schválenou a podepsanou budoucí smlouvu kupní reg. č. 434/212/OSM ze dne 11.6.2012,

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

Pravidla výkupu staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury

Pravidla výkupu staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury Pravidla výkupu staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury Březen 2013 Město Rožnov pod Radhoštěm - 0 - S t r á n k a Obsah OBSAH - 1-1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ - 2-1.1 DEFINICE VYKUPOVANÝCH INŽENÝRSKÝCH

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE I. Preambule Prodej bytových jednotek a prostor sloužících k podnikání ve vlastnictví města Lovosice

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina. ze dne 29. 11. 2005. č. 20/05

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina. ze dne 29. 11. 2005. č. 20/05 Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina ze dne 29. 11. 2005 č. 20/05 1 Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy (1) Zásady Zastupitelstva

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 22. 6. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 12.100/2016-12.107 /2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit

Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit I. Úvodní ustanovení Rada obce Vendryně vydává tato pravidla pro poskytování

Více

Účastníci této smlouvy prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. II.

Účastníci této smlouvy prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. II. Směnná smlouva se smlouvou o zřízení věcného břemene kterou uzavřeli podle 611 a 151n a násl. zákona č. 40/1964 Sb.,občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů její účastníci Statutární město Ostrava

Více

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103)

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103) 1 U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 27. září 2016 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/9726/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Kubušová Šárka Materiál pro 11. zasedání Zastupitelstva

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 12.05.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.05.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00C4KG2* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle ustanovení 588 a následujících a 151n a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

lllllll MMB Název:

lllllll MMB Název: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 lllllll MMB2015000000248 ZM7/ OáU, fo Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 546/1, p.č. 546/2 a p.č. 546/3 v k.ú. Starý Lískovec

Více

II. Údaje o dotčené veřejné infrastruktuře a její stručná charakteristika v dané lokalitě

II. Údaje o dotčené veřejné infrastruktuře a její stručná charakteristika v dané lokalitě P L Á N O V A C Í S M L O U V A 12.09.c uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle 66 a násl. 69 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, mezi účastníky:

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 23.06.2016 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Dotační program v oblasti tělovýchovy a sportu Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji vyhlášený Jihomoravským krajem na rok 2012

Dotační program v oblasti tělovýchovy a sportu Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji vyhlášený Jihomoravským krajem na rok 2012 Dotační program v oblasti tělovýchovy a sportu Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji vyhlášený Jihomoravským krajem na rok 2012 I. Základní ustanovení: Podpora poskytovaná Jihomoravským

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-105-035-17 ze dne 23.1.2017 Darovací smlouva se společností Modřanský háj s.r.o. na převod pozemku parc. č. 3856/24 v k.ú. Modřany do svěřené správy

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný 2017/15/366 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 19 Plán odpadového hospodářství obce Štětí. 2017/15/367 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 21 - Prezentace nové tělocvičny. 2017/15/368

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7808/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Hefnerová Jiřina Materiál pro 4. zasedání Zastupitelstva

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Dotační program obce Bludov na rok 2017

Dotační program obce Bludov na rok 2017 Dotační program obce Bludov na rok 2017 Úvod Zastupitelstvo obce Bludov rozhodlo vyčlenit část rozpočtových příjmů obce na rozvoj občanské společnosti v obci Bludov. Zastupitelstvo si je vědomo důležitosti

Více

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Usnesení 752/2014 - ZM 31 ze dne 22. 5. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. nepřijalo ke kontrole plnění usnesení k 22.5.2014

Více

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 17 Předkládá: Termín konání:

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 17 Předkládá: Termín konání: V Boskovicích dne 08.06.2016 M A T E R I Á L Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 17 Předkládá: OSM Termín konání: 21.06.2016 Věc: Návrh směnné smlouvy manželé Matuškovi Projednáno a doporučeno:

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 13. června 2013 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16,00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/8214/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Kubušová Šárka Materiál pro 6. zasedání Zastupitelstva

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více