U S N E S E N Í. ze 14. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. ze 14. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 4. 3. 2008"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Č. j.:mmk/040553/2008 U S N E S E N Í ze 14. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: Procedurální záležitosti Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 29/2008/ZM Určeno: vedoucí KP Termín: z v o l i l o návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 14. zasedání ZM Karviné konaného dne ve složení: pan Petr Madea, Ing. Jiří Prekop a Mgr. Lydie Lindáková. Úkol: 30/2008/ZM Určeno: vedoucí KP Termín: z v o l i l o ověřovatele zápisu z 14. zasedání ZM Karviné konaného dne , a to: MUDr. Hana Borská a pan Pavel Halada. Úkol: 31/2008/ZM Určeno: vedoucí KP Termín: s c h v á l i l o program 14. zasedání ZM Karviné včetně následujících změn: doplněné materiály: Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům ZM Karviné. Úkol: 32/2008/ZM Určeno: vedoucí KP Termín: z v o l i l o volební komisi pro volbu člena Rady města Karviné ve složení: Ing. Lukáš Raszyk, Mgr. Roman Hamrus, pan Karel Wiewiórka, Mgr. Petr Dyszkiewicz a JUDr. Luděk Vebera. 1

2 Úkol: 33/2008/ZM Určeno: vedoucí KP Termín: s c h v á l i l o Volební řád pro veřejnou volbu člena Rady města Karviné Volba člena Rady města Karviné Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 34/2008/ZM Určeno: vedoucí KP Termín: z v o l i l o člena Rady města Karviné Bc. Miloslav Pawlica za paní Bohdanu Černou, která podala dne rezignaci na funkci člena Zastupitelstva města Karviné pro volební období Vyřízení interpelací členů ZM Karviné přednesených na zasedání Zastupitelstva města Karviné dne 22. ledna 2008 Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v z a l o n a v ě d o m í vyřízení interpelací členů ZM Karviné přednesených na zasedání Zastupitelstva města Karviné dne 22. ledna Svěření úkolů náměstkům primátora města Karviné - návrh na změnu usnesení ZM Karviné č. 11 ze dne Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 35/2008/ZM Určeno: vedoucí KP Termín: od r o z h o d l o změnit usnesení Zastupitelstva města Karviné č. 11 ze dne a to tak, že s účinností od v y p u s t i l o v části úkol 333/2006/ZM následující text: 2

3 s v ě ř i l o náměstku primátora Ing. Daliboru Závackému úkoly na tomto úseku: - majetkoprávní úkony města ve vztahu k nemovitostem ve vlastnictví města. Ostatní text usnesení zůstal nedotčen Úprava rozpočtu statutárního města Karviné ve vazbě na schválený zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2008 Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 36/2008/ZM Určeno: vedoucí OF Termín: s c h v á l i l o provedení rozpočtových opatření ve vazbě na schválený zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2008 č. 360/2007 Sb. a v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 k tomuto usnesení Posouzení návrhů (žádostí) na pořízení změny Územního plánu obce Karviná Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 37/2008/ZM Určeno: vedoucí OÚPSŘ Termín: s c h v á l i l o ve smyslu ustanovení 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), aby návrhy č. 1, 2, 3, 4, 7b, 9, 10, 11 na pořízení změny územního plánu, dle přílohy tohoto materiálu, byly prověřeny při pořizování nového Územního plánu statutárního města Karviné. Úkol: 38/2008/ZM Určeno: vedoucí OÚPSŘ Termín: s c h v á l i l o ve smyslu ustanovení 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), aby návrhy č. 5 a 7a na pořízení změny územního plánu, dle přílohy tohoto materiálu, nebyly prověřeny v rámci změn Územního plánu obce Karviné, neboť tyto návrhy nevyžadují jeho změnu. 3

4 V z a l o n a v ě d o m í ve smyslu ustanovení 46 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), informaci o tom, že návrhy č. 6 a 8 byly pořizovatelem odmítnuty z důvodu, že neměly náležitosti dle ustanovení 46 odst. 1 písm. a) stavebního zákona. Úkol: 39/2008/ZM Určeno: vedoucí OÚPSŘ Termín: u l o ž i l o Odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Karviné, jako úřadu územního plánování, který je pořizovatelem územně plánovací dokumentace, aby informoval jednotlivé navrhovatele o výsledku projednání jednotlivých návrhů Generel cyklistické dopravy na území města Karviné Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v z a l o n a v ě d o m í Generel cyklistické dopravy na území města Karviné. Úkol: 40/2008/ZM Určeno: vedoucí OÚPSŘ Termín: u l o ž i l o odborům Magistrátu města Karviné vycházet z Generelu cyklistické dopravy na území města Karviné při zpracování jednotlivých investičních záměrů. Úkol: 41/2008/ZM Určeno: vedoucí OÚPSŘ Termín: u l o ž i l o Odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Karviné využít Generel cyklistické dopravy na území města Karviné jako podklad pro zpracování územně plánovacích podkladů a územně plánovacích dokumentací. Úkol: 42/2008/ZM Určeno: vedoucí OÚPSŘ Termín: u l o ž i l o Odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Karviné, aby informoval dotčené orgány, právnické a fyzické osoby, jak byly vyhodnoceny jejich připomínky a stanoviska, uplatněné v rámci projednání generelu. 4

5 367 - Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury města Karviné Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v z a l o n a v ě d o m í Koncepci rozvoje dopravní infrastruktury města Karviná. Úkol: 43/2008/ZM Určeno: vedoucí OÚPSŘ Termín: u l o ž i l o odborům Magistrátu města Karviné vycházet z Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury města Karviná při zpracování jednotlivých investičních záměrů. Úkol: 44/2008/ZM Určeno: vedoucí OÚPSŘ Termín: u l o ž i l o Odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Karviné, jako úřadu územního plánování, který je pořizovatelem územně plánovací dokumentace, využít Koncepci rozvoje dopravní infrastruktury města Karviná jako podklad pro zpracování územně plánovacích podkladů a územně plánovacích dokumentací. Úkol: 45/2008/ZM Určeno: vedoucí OÚPSŘ Termín: u l o ž i l o Odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Karviné, aby informoval dotčené orgány, organizace a právnické osoby, jak byly vyhodnoceny jejich připomínky a stanoviska, uplatněné v rámci projednání Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury města Karviná Záměr rekonstrukce a zastřešení Amfiteátru Letního kina Karviná- Fryštát Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 46/2008/ZM Určeno: vedoucí OŠK Termín:

6 r o z h o d l o zrušit usnesení ZM Karviné č. 22 ze dne v plném znění z příčin uvedených v důvodové zprávě materiálu. Úkol: 47/2008/ZM Určeno: vedoucí OŠK Termín: r o z h o d l o schválit záměr rekonstrukce a zastřešení Amfiteátru Letního kina Karviná- Fryštát Příspěvky na sportovní činnost v roce 2008 Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 48/2008/ZM Určeno: vedoucí OŠK Termín: r o z h o d l o poskytnout příspěvky na sportovní činnost v roce 2008 níže uvedeným fyzickým a právnickým osobám: Příjemce IČ Kč Tělovýchovná jednota Baník 1. máj Karviná ,-- Junior tenis Karviná ,-- Škola Taekwon-do ITF Karviná ,-- KLUBsten Karviná ,-- Sportovní klub krasobruslení Karviná ,-- Tělovýchovná jednota Jäkl Karviná ,-- Tělocvičná jednota Sokol Karviná ,-- Kosatky Karviná ,-- SKI klub Karviná ,-- Krajské středisko volného času Juventus ,-- Hokejbalový klub INTEVO Karviná ,-- CELKEM , Vyhodnocení realizace Programu podpory malého a středního podnikání a zaměstnanosti ve městě Karviná za rok 2007 Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 6

7 v z a l o n a v ě d o m í vyhodnocení realizace Programu podpory malého a středního podnikání a zaměstnanosti ve městě Karviná za rok 2007 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení Obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné č. 1/2008 o provedení speciální ochranné deratizace na území města Karviné Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 49/2008/ZM Určeno: vedoucí OŽP Termín: v y d a l o Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Karviné č. 1/2008 o provedení speciální ochranné deratizace na území města Karviné Bezúplatný převod neupotřebitelného movitého majetku Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 50/2008/ZM Určeno: vedoucí KT Termín: r o z h o d l o bezúplatně převést osobní počítače v rozsahu dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení Dodatek č. 1 k Memorandu o budoucí spolupráci a společném postupu při zavádění Moravskoslezské karty Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 51/2008/ZM Určeno: vedoucí OD Termín:

8 s c h v á l i l o Dodatek č. 1 k Memorandu o budoucí spolupráci a společném postupu při zavádění Moravskoslezské karty dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení Schválení podání žádosti o grant na akci Revitalizace zařízení jeslí na ulici Závodní v Karviné-Novém Městě z Finančních mechanismů EHP/Norska ke 3. výzvě Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 52/2008/ZM Určeno: vedoucí OI Termín: r o z h o d l o schválit investiční záměr na realizaci akce Revitalizace zařízení jeslí na ulici Závodní v Karviné-Novém Městě. v z a l o n a v ě d o m í informaci o podání žádosti o grant na akci Revitalizace zařízení jeslí na ulici Závodní v Karviné-Novém Městě z Finančních mechanismů EHP/Norska ke 3. výzvě Informativní zpráva o změně umístění pracovišť Magistrátu města Karviné Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 53/2008/ZM Určeno: vedoucí OI Termín: r o z h o d l o změnit usnesení ZM Karviné č ze dne a to tak, že v y p u s t i l o text úkolu č. 316/2006/ZM: Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, schválilo umístění pracovišť Magistrátu města Karviné podle IV. varianty důvodové zprávy materiálu. Ostatní text usnesení zůstal nedotčen. Úkol: 54/2008/ZM Určeno: vedoucí OI Termín:

9 r o z h o d l o schválit investiční záměr na přípravu a realizaci akce Rekonstrukce budovy bývalé vojenské správy na spisovnu Magistrátu města Karviné Karviná-Fryštát, ul. Karola Śliwky č. p Investiční záměr akce pod názvem Sadovnické úpravy nádvoří a ostatních zelených ploch ekoškoly Karviná-Ráj ZŠ Školská Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 55/2008/ZM Určeno: vedoucí OŠK Termín: s c h v á l i l o investiční záměr akce pod názvem Sadovnické úpravy nádvoří a ostatních zelených ploch ekoškoly Karviná-Ráj ZŠ Školská Schválení investičního záměru zateplení budovy Městského domu kultury Karviná Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 56/2008/ZM Určeno: vedoucí OŠK Termín: s c h v á l i l o investiční záměr zateplení budovy Městského domu kultury Karviná Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Karviné Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 57/2008/ZM Určeno: vedoucí KT Termín:

10 s t a n o v i l o s účinností od 22. ledna 2008 neuvolněné člence Zastupitelstva města Karviné paní Danutě Kwiczalové měsíční odměnu ve výši 1 100,-- Kč (slovy:jedentisícjednostokorunčeských). Úkol: 58/2008/ZM Určeno: vedoucí KT Termín: s t a n o v i l o s účinností od 4. března 2008 neuvolněnému členovi Zastupitelstva města Karviné panu Ing. Františku Kaletovi měsíční odměnu ve výši 1 100,-- Kč (slovy:jedentisícjednostokorunčeských) Převod nemovitostí - Multifunkční centrum Aupark Karviná, Bytový komplex Karviná Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 59/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: r o z h o d l o převést pozemek p. č. 551 o výměře m2, včetně součástí a příslušenství, stavbu veřejně přístupného WC bez č. p. umístěnou na pozemku p. č. 551, to vše v k.ú. Karviná-město, obec Karviná (blíže specifikováno v situačním snímku, který tvoří přílohu č. 3 tohoto usnesení), do vlastnictví společnosti Central European Properties, spol. s r. o., IČ: , za cenu ve výši ,-- Kč (slovy:dvacetjednamiliónůpětsettřicetosmtisíckorunčeských), která zahrnuje snížení oproti tržní ceně v místě a čase obvyklé o částku ,-- Kč (slovy:pětmilionůkorunčeských) představující slevu odpovídající veřejné podpoře de minimis, kterou statutární město Karviná poskytuje s ohledem na respektování veřejného zájmu ze strany společnosti ve smyslu minimalizace negativních dopadů souvisejících s převodem nemovitostí spočívající v zajištění veřejného přístupu a možnosti užívání předmětných nemovitostí do doby zahájení realizace stavby s tím, že společnost v rámci stavby Multifunkční centrum Aupark Karviná nahradí stávající parkoviště, komunikace a veřejně přístupné WC nově vybudovanými, které budou poskytovat rozšířenou kapacitu a vyšší standard služeb pro občany, oproti stávajícímu stavu, což přinese pozitivní dopad na uspokojování potřeb obyvatel a návštěvníků města, vše za podmínek uvedených v příloze č. 4 k tomuto usnesení. Úkol: 60/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín:

11 r o z h o d l o převést část pozemku p. č. 536 o výměře m2, včetně součástí a příslušenství, v k.ú. Karviná-město, obec Karviná (blíže specifikováno v situačním snímku, který je přílohou č. 5 tohoto usnesení), do vlastnictví společnosti AR Consulting, a. s., IČ: , za kupní cenu ve výši ,-- Kč (slovy:jedenáctmiliónůdevětsetdevadesátosmtisícsedmsetčtyřicetkorunčeských). Kupní smlouva bude uzavřena po vydání pravomocného stavebního povolení nebo úkonu obdobného charakteru, který povoluje stavbu Bytový komplex Karviná dle geometrického zaměření skutečného stavu za podmínek uvedených v příloze č. 7 tohoto usnesení. Do doby převodu bude se společností AR Consulting, a. s., IČ: , uzavřena smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy, a to za podmínek specifikovaných v příloze č. 6 tohoto usnesení. Úkol: 61/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: u l o ž i l o předložit na některém z dalších zasedání Zastupitelstva města Karviné finální verze návrhů těchto smluv před jejich podpisem: Rámcová smlouva uzavřená mezi statutárním městem Karviná a společností HB REAVIS GROUP CZ, s. r. o. Kupní smlouva (Multifunkční centrum Aupark Karviná) uzavřená mezi statutárním městem Karviná a společností Central Eruopean Properties, spol. s r. o. Budoucí kupní smlouva (Bytový komplex Karviná) uzavřená mezi statutárním městem Karviná a společností AR Consulting, a. s Převod pozemku - manželé Urbánkovi Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 62/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: r o z h o d l o převést do vlastnictví manželům Zdeňku a Věře Urbánkovým pozemek p. č. 3445/439 o výměře 89 m2 v k.ú Karviná-město, obec Karviná, za kupní cenu 500,-- Kč (slovy:pětsetkorunčeských) za 1 m2 pozemku, tj. celkem za ,-- Kč (slovy:čtyřicetčtyřitisícpětsetkorunčeských). 11

12 381 - Nabytí pozemku - OKD, a. s., sběrač Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 63/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: r o z h o d l o nabýt z majetku OKD, a. s., se sídlem Prokešovo nám. 6/2020, Ostrava, IČ: , část pozemku p. č. 140 o výměře cca 92 m2 v k.ú. Staré Město u Karviné, obec Karviná (blíže specifikované v situačních snímku, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení), který bude zastavěn stavbou přečerpávací stanice a manipulační plochy, vše realizováno v rámci stavby Karviná - rozšíření kanalizace, Karviná-Staré Město, za kupní cenu dle znaleckého posudku, který bude vyhotoven ke dni podpisu kupní smlouvy a uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě s vlastníkem pozemku p. č. 140 v k.ú. Staré Město u Karviné, obec Karviná, na dobu výstavby. Úkol: 64/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM, vedoucí OI Termín: u l o ž i l o Odboru investic Magistrátu města Karviné zabezpečit geometrické zaměření pozemku p. č. 140 v k.ú. Staré Město u Karviné, obec Karviná a znalecký posudek na ocenění nabývané nemovitosti Převod pozemku - manželé Gavlovští, manželé Fryzovi Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 65/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: r o z h o d l o převést do vlastnictví manželům Ing. Aleši Gavlovskému a Ing. Dagmar Gavlovské část pozemku p. č. 769/8 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Ráj, obec Karviná, vyznačenou v situačním snímku, který je přílohou č. 1 k tomuto usnesení, kdy výměra a označení předmětné části pozemku budou určeny geometrickým zaměřením, za kupní cenu 50,-- Kč (slovy:padesátkorunčeských) za 1 m2 pozemku. 12

13 Úkol: 66/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: r o z h o d l o převést do vlastnictví manželům Bc. Milanu Fryzovi a Kateřině Fryzové část pozemku p. č. 769/8 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Ráj, obec Karviná, vyznačenou v situačním snímku, který je přílohou č. 1 k tomuto usnesení, kdy výměra a označení předmětné části pozemku budou určeny geometrickým zaměřením, za kupní cenu 50,-- Kč (slovy:padesátkorunčeských) za 1 m2 pozemku. Úkol: 67/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: u l o ž i l o Odboru správy majetku Magistrátu města Karviné zajistit geometrické zaměření pro rozdělení pozemku p. č. 769/8 v k.ú. Ráj, obec Karviná na části, které budou předmětem převodu do vlastnictví manželům Gavlovským a manželům Fryzovým Převod pozemku - Marie Sznapková Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 68/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: r o z h o d l o převést do vlastnictví paní Marii Sznapkové pozemek p. č. 501/302 o výměře 190 m2 v k.ú. Ráj, obec Karviná, za kupní cenu 100,-- Kč (slovy:jednostokorunčeských) za 1 m2 pozemku, tj. celkem za ,-- Kč (slovy:devatenácttisíckorunčeských). Úkol: 69/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: u l o ž i l o Odboru správy majetku Magistrátu města Karviné zajistit ve prospěch vlastníka budovy č. p. 713 stojící na pozemku p. č. 501/120 v k.ú. Ráj, obec Karviná, časově neomezené oprávnění odpovídající věcnému břemenu - právu přístupu a příjezdu po pozemku p. č. 501/302 a po pozemku p. č. 501/298, vše v k.ú. Ráj, obec Karviná s tím, že toto věcné břemeno bude sjednáno bezúplatně. 13

14 384 - Převod pozemků - Radomír Gruštík Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 70/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: r o z h o d l o převést pozemek p. č. 501/300 o výměře 111 m2 v k.ú. Ráj, obec Karviná, do vlastnictví panu Radomíru Gruštíkovi za kupní cenu 300,-- Kč (slovy:třistakorunčeských) za 1 m2 pozemku, tj. celkem za ,-- Kč (slovy:třicettřitisícetřistakorunčeských). Úkol: 71/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: r o z h o d l o nepřevést do vlastnictví panu Radomíru Gruštíkovi část pozemku p. č. 501/119 o výměře cca 95 m2 v k.ú. Ráj, obec Karviná, vyznačenou v situačním snímku, který je přílohou č. 1 k tomuto usnesení Převod pozemku OKD, a. s. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 72/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: r o z h o d l o převést do vlastnictví OKD, a. s. (IČ: ) pozemek p. č o výměře 271 m2 včetně trvalých porostů v k.ú. Staré Město u Karviné, obec Karviná za kupní cenu dle znaleckého posudku, tj. celkem ,-- Kč, (slovy:dvacetčtyřitisícepětsetčtyřicetkorunčeských) Převod pozemků - OKD, Doprava, akciová společnost Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 14

15 Úkol: 73/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: r o z h o d l o převést do vlastnictví OKD, Doprava, akciová společnost (IČ: ) pozemky p. č o výměře 1004 m2 a p. č. 6475/1 o výměře 3386 m2, oba v k.ú. Karviná- Doly, obec Karviná za kupní cenu dle znaleckého posudku, tj. celkem ,-- Kč, (slovy:jedenmiliondevadesátsedmtisícpětsetkorunčeských) Dražba jednotky č. 14 v domě č. p. 2022, ulice Čajkovského, Karviná- Mizerov Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad pro převod obytných domů z majetku statutárního města Karviné podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, Úkol: 74/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: r o z h o d l o převést formou dražby jednotku č. 14 v domě č. p. 2022, ul. Čajkovského, Karviná-Mizerov včetně alikvotního podílu ve výši 5,85 % na společných částech předmětného domu a pozemcích parc. č. 1624/236 (zastavěná plocha), parc. č. 1624/985 (ostatní plocha) v k.ú. Karviná-město, s vyvolávací cenou ,-- Kč (slovy:osmdesáttisíckorunčeských) Dražba jednotky č. 13 v domě č. p. 520, ulice Březová, Karviná-Ráj Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad pro převod obytných domů z majetku statutárního města Karviné podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, Úkol: 75/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: r o z h o d l o převést formou dražby jednotku č. 13 v domě č. p. 520, ul. Březová, Karviná-Ráj včetně alikvotního podílu ve výši 5,59 % na společných částech předmětného domu a pozemcích parc. č. 499/68 (zastavěná plocha), parc. č. 499/140 a parc. č. 499/145 (ostatní plochy) v k.ú. Ráj, s vyvolávací cenou ,-- Kč (slovy:osmdesáttisíckorunčeských). 15

16 389 - Přijetí úvěru Společenstvím vlastníků jednotek domu č. p. 2025, ulice Čajkovského, Karviná-Mizerov v souvislosti s revitalizací domu Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Úkol: 76/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: r o z h o d l o vyslovit souhlas z titulu spoluvlastníka domu č. p. 2025, ul. Čajkovského, Karviná-Mizerov s přijetím úvěru, který bude poskytnut Wüstenrot - stavební spořitelnou a. s., subjektu Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 2025, ul. Čajkovského, Karviná- Mizerov, IČ , v souvislosti s provedením revitalizace předmětného domu ve výši a s výší splátek u jednotky ve vlastnictví statutárního města Karviné tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto usnesení Přijetí úvěru Společenstvím pro dům č. p. 829, ulice Borovského, Karviná-Ráj v souvislosti s revitalizací domu Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Úkol: 77/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: r o z h o d l o vyslovit souhlas z titulu spoluvlastníka domu č. p. 829, ul. Borovského, Karviná-Ráj s přijetím úvěru, který bude poskytnut Wüstenrot - stavební spořitelnou a. s., subjektu Společenství pro dům č. p. 829 v Karviné-Ráji, IČ , v souvislosti s provedením revitalizace předmětného domu ve výši a s výší splátek u jednotek ve vlastnictví statutárního města Karviné tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto usnesení Nabídka společnosti SHIMANO CZECH REPUBLIC, s. r. o. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 16

17 Úkol: 78/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: r o z h o d l o nevyužít předkupní právo na pozemek p. č. 540/63 o výměře 5082 m2 v k.ú. Staré Město u Karviné, obec Karviná Zpráva o realizaci terénní práce za rok 2007 Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v z a l o n a v ě d o m í komplexní informativní zprávu o využívání terénní práce ve městě Karviná za rok Informativní zpráva analyzující finanční zajištění činnosti HCB OKD Karviná, SK Karviná a Městského fotbalového klubu Karviná za období let Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v z a l o n a v ě d o m í informativní zprávu analyzující finanční zajištění činnosti HCB OKD Karviná, SK Karviná a Městského fotbalového klubu Karviná za období let Těžba OKD, a. s. - informativní zpráva, leden 2008 Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v z a l o n a v ě d o m í informativní zprávu Těžba OKD, a. s., leden

18 Účast členů Zastupitelstva města Karviné Pozváno 41 Přítomno 39 Omluveno 2 Neomluveno 0 Tomáš H a n z e l primátor viz přílohy k usnesení 18

19 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva města Karviné Příjmová část rozpočtu SMK uvedeno v tis. Kč Druh dotace nebo příspěvku Schválený rozpočet SMK na r Přiznáno státním rozpočtem 2008 Rozdíl k promítnutí v uprav. rozpočtu - příspěvek na výkon státní správy , , ,50 - příspěvek na školství 9 300, ,04-134,96 - dotace na výplatu příspěvku na péči (ÚZ ) , ,00 - dotace na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi (ÚZ ) , ,00 Celkem , , ,54 Ve výdajové části rozpočtu SMK se změna finančního vztahu vůči státnímu rozpočtu na rok 2008 promítne v kategorii upravený rozpočet takto: Odvětvový odbor částka v tis. Kč 05-Odbor územního plánování a stavebního řádu na posílení výdajů na financování územních plánů + 913,00 14-Kancelář tajemníka-oddělení informatiky na rekonstrukci serverového vybavení + 451,50 02-Odbor školství a kultury snížení výdajů na údržbu předškolních zařízení - 134,96 08-Odbor sociálních věcí příspěvek na péči (ÚZ ) příspěvek na dávky sociální péče a pomoci v hmotné nouzi (ÚZ ) , ,00 Celkem ,54 Promítnutím těchto rozpočtových úprav ve výši ,54 tis. Kč bude činit objem upraveného rozpočtu celkových rozpočtových zdrojů částku ,54 tis. Kč, z toho: celkové příjmy ,54 tis. Kč, třída 8 - financování tis. Kč. Celkový objem upraveného rozpočtu ve výdajové části rozpočtu SMK bude představovat částku ,54 tis. Kč.

20 Příloha č. 1 k usnesení Vyhodnocení realizace Programu podpory malého a středního podnikání a zaměstnanosti ve městě Karviná za rok 2007 Magistrát města Karviné odbor správy majetku, oddělení rozvoje leden

21 OBSAH Strana č. Obsah 2 1. Úvod 3 2. Podprogramy Programu podpory Vzdělávání a poradenství pro začínající podnikatele Kooperační poradenství Propagace malého a středního podnikání 7 8. ročník soutěže "Vánoce v Karviné" 7 Prezentační a informační servis pro podnikatele 8 Prezentace podnikatelských subjektů v rámci výstav, 10 veletrhů a workshopů Program přípravy rozvojových projektů 11 Příloha č. 1 Finanční čerpání jednotlivých podprogramů Programu podpory realizovaných v roce

22 1. ÚVOD Program podpory malého a středního podnikání a zaměstnanosti ve městě Karviná (dále jen Program podpory) je dlouhodobým programem představujícím nástroj aktivní politiky statutárního města Karviná, který je zaměřen na podporu vymezené cílové skupiny drobných, malých a středních podnikatelů se sídlem nebo místem podnikání na území města Karviné, včetně osob připravujících se na založení firmy. V širších souvislostech pozitivně ovlivňuje podporu zvyšování prosperity a hospodářského růstu města Karviné i celého regionu. Významným rysem Programu podpory je jeho flexibilita, která dává možnost přizpůsobit se a pružně reagovat na aktuální situaci a požadavky trhu, tzn. poptávku místní podnikatelské sféry a nabídku různých dotačních programů a forem podpor malého a středního podnikání na krajské, státní a evropské úrovni. Statutární město Karviná každoročně vyčleňuje ze svého rozpočtu nemalý objem finančních prostředků na realizaci Programu podpory. Pro rok 2007 byly na zabezpečení dílčích podprogramů Programu podpory uvolněny finance ve výši ,- Kč. Návrh finančního čerpání jednotlivých podprogramů byl schválen usnesením č.388 Rady města Karviné ze dne V rámci jednotlivých podprogramů Programu podpory nebyly tyto finanční zdroje zcela vyčerpány. Odbor správy majetku proto v závěru roku 2007 doporučil alokovat část finančních prostředků z Programu podpory, podprogramu Kooperační poradenství, a poskytnout tak finanční příspěvek ve výši ,00 Kč na provoz Informačního místa pro podnikatele Hospodářské komoře okresu Karviná. Příspěvek byl schválen Zastupitelstvem města Karviné usnesením č. 326 ze dne Vyhodnocení Programu podpory za rok 2007 obsahuje konkrétní finanční a účelovou alokaci členěnou podle dílčích podprogramů Programu podpory. Materiál prezentuje obsah a cíle jednotlivých podprogramů včetně specifikace čerpání a využití vyčleněných finančních prostředků. 3

Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 02.03.2010

Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 02.03.2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 02.03.2010 Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2006

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2006 VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2006 Zpracovali: Ing. Lukáš Jakubec Ing. Jiří Matějíček,

Více

Usnesení. 20 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 19.11.2014

Usnesení. 20 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 19.11.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 2. schůze Rady města Karviné konané dne 19.11.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 20 Schválení

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina ze dne 10. 3. 2009 č.

Více

Usnesení. 4073 Schválení ověřovatelů zápisu 88. schůze RM Karviné konané dne 08.10.2014

Usnesení. 4073 Schválení ověřovatelů zápisu 88. schůze RM Karviné konané dne 08.10.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 88. schůze Rady města Karviné konané dne 08.10.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4073 Schválení

Více

Usnesení. 3743 Schválení ověřovatelů zápisu 82. schůze RM Karviné konané dne 11.06.2014

Usnesení. 3743 Schválení ověřovatelů zápisu 82. schůze RM Karviné konané dne 11.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 82. schůze Rady města Karviné konané dne 11.06.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3743 Schválení

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

11 Listopad 2004. OBSAH (výber) Inventarizace majetku a závazků jedna z hlavních podmínek zabezpečujících průkaznost účetnictví

11 Listopad 2004. OBSAH (výber) Inventarizace majetku a závazků jedna z hlavních podmínek zabezpečujících průkaznost účetnictví 11 Listopad 2004 Inventarizace majetku a závazků jedna z hlavních podmínek zabezpečujících průkaznost účetnictví Povinnost provádět inventarizace majetku vyplývá ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví.

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2007 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Národní

Více

1. Základní informace

1. Základní informace Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích dle ustanovení zákona č. 130/2002Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, a o změně některých

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více

Usnesení. 2976 Schválení ověřovatelů zápisu 64. schůze RM Karviné konané dne 04.09.2013

Usnesení. 2976 Schválení ověřovatelů zápisu 64. schůze RM Karviné konané dne 04.09.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 64. schůze Rady města Karviné konané dne 04.09.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 2976 Schválení

Více

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011 Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011 Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2011 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku byl projednán

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

PROGRAM schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28. 4. 2004 INFRASTRUKTURA PRO PRŮMYSLOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE

PROGRAM schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28. 4. 2004 INFRASTRUKTURA PRO PRŮMYSLOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE INFRASTRUKTURA PRO PRŮMYSLOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PROSPERITA Tento program realizuje Opatření č. 1.1. Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace, Priority 1. Rozvoj podnikatelského prostředí,

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU JIHOČESKÝ KRAJ GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU 1. výzva pro rok 2014 PRAVIDLA Tento grantový program

Více

Program obnovy venkova Vysočiny využití přidělených dotací na odstraňování škod na obecním majetku po živelních pohromách

Program obnovy venkova Vysočiny využití přidělených dotací na odstraňování škod na obecním majetku po živelních pohromách 6 Červen 2006 Program obnovy venkova Vysočiny využití přidělených dotací na odstraňování škod na obecním majetku po živelních pohromách Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání dne 16. 5. 2006 dodatek

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 9 Starosta b) 10 Odbor tajemníka c) 11

Více

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj únor 2010 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1. Úvodní

Více

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 1. Název programu Název programu je: Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na

Více

Usnesení. 1178 Schválení ověřovatelů zápisu 27. schůze RM Karviné konané dne 13.12.2011

Usnesení. 1178 Schválení ověřovatelů zápisu 27. schůze RM Karviné konané dne 13.12.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 27. schůze Rady města Karviné konané dne 13.12.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1178 Schválení

Více