U S N E S E N Í. ze 14. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. ze 14. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 4. 3. 2008"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Č. j.:mmk/040553/2008 U S N E S E N Í ze 14. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: Procedurální záležitosti Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 29/2008/ZM Určeno: vedoucí KP Termín: z v o l i l o návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 14. zasedání ZM Karviné konaného dne ve složení: pan Petr Madea, Ing. Jiří Prekop a Mgr. Lydie Lindáková. Úkol: 30/2008/ZM Určeno: vedoucí KP Termín: z v o l i l o ověřovatele zápisu z 14. zasedání ZM Karviné konaného dne , a to: MUDr. Hana Borská a pan Pavel Halada. Úkol: 31/2008/ZM Určeno: vedoucí KP Termín: s c h v á l i l o program 14. zasedání ZM Karviné včetně následujících změn: doplněné materiály: Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům ZM Karviné. Úkol: 32/2008/ZM Určeno: vedoucí KP Termín: z v o l i l o volební komisi pro volbu člena Rady města Karviné ve složení: Ing. Lukáš Raszyk, Mgr. Roman Hamrus, pan Karel Wiewiórka, Mgr. Petr Dyszkiewicz a JUDr. Luděk Vebera. 1

2 Úkol: 33/2008/ZM Určeno: vedoucí KP Termín: s c h v á l i l o Volební řád pro veřejnou volbu člena Rady města Karviné Volba člena Rady města Karviné Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 34/2008/ZM Určeno: vedoucí KP Termín: z v o l i l o člena Rady města Karviné Bc. Miloslav Pawlica za paní Bohdanu Černou, která podala dne rezignaci na funkci člena Zastupitelstva města Karviné pro volební období Vyřízení interpelací členů ZM Karviné přednesených na zasedání Zastupitelstva města Karviné dne 22. ledna 2008 Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v z a l o n a v ě d o m í vyřízení interpelací členů ZM Karviné přednesených na zasedání Zastupitelstva města Karviné dne 22. ledna Svěření úkolů náměstkům primátora města Karviné - návrh na změnu usnesení ZM Karviné č. 11 ze dne Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 35/2008/ZM Určeno: vedoucí KP Termín: od r o z h o d l o změnit usnesení Zastupitelstva města Karviné č. 11 ze dne a to tak, že s účinností od v y p u s t i l o v části úkol 333/2006/ZM následující text: 2

3 s v ě ř i l o náměstku primátora Ing. Daliboru Závackému úkoly na tomto úseku: - majetkoprávní úkony města ve vztahu k nemovitostem ve vlastnictví města. Ostatní text usnesení zůstal nedotčen Úprava rozpočtu statutárního města Karviné ve vazbě na schválený zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2008 Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 36/2008/ZM Určeno: vedoucí OF Termín: s c h v á l i l o provedení rozpočtových opatření ve vazbě na schválený zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2008 č. 360/2007 Sb. a v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 k tomuto usnesení Posouzení návrhů (žádostí) na pořízení změny Územního plánu obce Karviná Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 37/2008/ZM Určeno: vedoucí OÚPSŘ Termín: s c h v á l i l o ve smyslu ustanovení 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), aby návrhy č. 1, 2, 3, 4, 7b, 9, 10, 11 na pořízení změny územního plánu, dle přílohy tohoto materiálu, byly prověřeny při pořizování nového Územního plánu statutárního města Karviné. Úkol: 38/2008/ZM Určeno: vedoucí OÚPSŘ Termín: s c h v á l i l o ve smyslu ustanovení 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), aby návrhy č. 5 a 7a na pořízení změny územního plánu, dle přílohy tohoto materiálu, nebyly prověřeny v rámci změn Územního plánu obce Karviné, neboť tyto návrhy nevyžadují jeho změnu. 3

4 V z a l o n a v ě d o m í ve smyslu ustanovení 46 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), informaci o tom, že návrhy č. 6 a 8 byly pořizovatelem odmítnuty z důvodu, že neměly náležitosti dle ustanovení 46 odst. 1 písm. a) stavebního zákona. Úkol: 39/2008/ZM Určeno: vedoucí OÚPSŘ Termín: u l o ž i l o Odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Karviné, jako úřadu územního plánování, který je pořizovatelem územně plánovací dokumentace, aby informoval jednotlivé navrhovatele o výsledku projednání jednotlivých návrhů Generel cyklistické dopravy na území města Karviné Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v z a l o n a v ě d o m í Generel cyklistické dopravy na území města Karviné. Úkol: 40/2008/ZM Určeno: vedoucí OÚPSŘ Termín: u l o ž i l o odborům Magistrátu města Karviné vycházet z Generelu cyklistické dopravy na území města Karviné při zpracování jednotlivých investičních záměrů. Úkol: 41/2008/ZM Určeno: vedoucí OÚPSŘ Termín: u l o ž i l o Odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Karviné využít Generel cyklistické dopravy na území města Karviné jako podklad pro zpracování územně plánovacích podkladů a územně plánovacích dokumentací. Úkol: 42/2008/ZM Určeno: vedoucí OÚPSŘ Termín: u l o ž i l o Odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Karviné, aby informoval dotčené orgány, právnické a fyzické osoby, jak byly vyhodnoceny jejich připomínky a stanoviska, uplatněné v rámci projednání generelu. 4

5 367 - Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury města Karviné Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v z a l o n a v ě d o m í Koncepci rozvoje dopravní infrastruktury města Karviná. Úkol: 43/2008/ZM Určeno: vedoucí OÚPSŘ Termín: u l o ž i l o odborům Magistrátu města Karviné vycházet z Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury města Karviná při zpracování jednotlivých investičních záměrů. Úkol: 44/2008/ZM Určeno: vedoucí OÚPSŘ Termín: u l o ž i l o Odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Karviné, jako úřadu územního plánování, který je pořizovatelem územně plánovací dokumentace, využít Koncepci rozvoje dopravní infrastruktury města Karviná jako podklad pro zpracování územně plánovacích podkladů a územně plánovacích dokumentací. Úkol: 45/2008/ZM Určeno: vedoucí OÚPSŘ Termín: u l o ž i l o Odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Karviné, aby informoval dotčené orgány, organizace a právnické osoby, jak byly vyhodnoceny jejich připomínky a stanoviska, uplatněné v rámci projednání Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury města Karviná Záměr rekonstrukce a zastřešení Amfiteátru Letního kina Karviná- Fryštát Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 46/2008/ZM Určeno: vedoucí OŠK Termín:

6 r o z h o d l o zrušit usnesení ZM Karviné č. 22 ze dne v plném znění z příčin uvedených v důvodové zprávě materiálu. Úkol: 47/2008/ZM Určeno: vedoucí OŠK Termín: r o z h o d l o schválit záměr rekonstrukce a zastřešení Amfiteátru Letního kina Karviná- Fryštát Příspěvky na sportovní činnost v roce 2008 Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 48/2008/ZM Určeno: vedoucí OŠK Termín: r o z h o d l o poskytnout příspěvky na sportovní činnost v roce 2008 níže uvedeným fyzickým a právnickým osobám: Příjemce IČ Kč Tělovýchovná jednota Baník 1. máj Karviná ,-- Junior tenis Karviná ,-- Škola Taekwon-do ITF Karviná ,-- KLUBsten Karviná ,-- Sportovní klub krasobruslení Karviná ,-- Tělovýchovná jednota Jäkl Karviná ,-- Tělocvičná jednota Sokol Karviná ,-- Kosatky Karviná ,-- SKI klub Karviná ,-- Krajské středisko volného času Juventus ,-- Hokejbalový klub INTEVO Karviná ,-- CELKEM , Vyhodnocení realizace Programu podpory malého a středního podnikání a zaměstnanosti ve městě Karviná za rok 2007 Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 6

7 v z a l o n a v ě d o m í vyhodnocení realizace Programu podpory malého a středního podnikání a zaměstnanosti ve městě Karviná za rok 2007 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení Obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné č. 1/2008 o provedení speciální ochranné deratizace na území města Karviné Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 49/2008/ZM Určeno: vedoucí OŽP Termín: v y d a l o Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Karviné č. 1/2008 o provedení speciální ochranné deratizace na území města Karviné Bezúplatný převod neupotřebitelného movitého majetku Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 50/2008/ZM Určeno: vedoucí KT Termín: r o z h o d l o bezúplatně převést osobní počítače v rozsahu dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení Dodatek č. 1 k Memorandu o budoucí spolupráci a společném postupu při zavádění Moravskoslezské karty Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 51/2008/ZM Určeno: vedoucí OD Termín:

8 s c h v á l i l o Dodatek č. 1 k Memorandu o budoucí spolupráci a společném postupu při zavádění Moravskoslezské karty dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení Schválení podání žádosti o grant na akci Revitalizace zařízení jeslí na ulici Závodní v Karviné-Novém Městě z Finančních mechanismů EHP/Norska ke 3. výzvě Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 52/2008/ZM Určeno: vedoucí OI Termín: r o z h o d l o schválit investiční záměr na realizaci akce Revitalizace zařízení jeslí na ulici Závodní v Karviné-Novém Městě. v z a l o n a v ě d o m í informaci o podání žádosti o grant na akci Revitalizace zařízení jeslí na ulici Závodní v Karviné-Novém Městě z Finančních mechanismů EHP/Norska ke 3. výzvě Informativní zpráva o změně umístění pracovišť Magistrátu města Karviné Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 53/2008/ZM Určeno: vedoucí OI Termín: r o z h o d l o změnit usnesení ZM Karviné č ze dne a to tak, že v y p u s t i l o text úkolu č. 316/2006/ZM: Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, schválilo umístění pracovišť Magistrátu města Karviné podle IV. varianty důvodové zprávy materiálu. Ostatní text usnesení zůstal nedotčen. Úkol: 54/2008/ZM Určeno: vedoucí OI Termín:

9 r o z h o d l o schválit investiční záměr na přípravu a realizaci akce Rekonstrukce budovy bývalé vojenské správy na spisovnu Magistrátu města Karviné Karviná-Fryštát, ul. Karola Śliwky č. p Investiční záměr akce pod názvem Sadovnické úpravy nádvoří a ostatních zelených ploch ekoškoly Karviná-Ráj ZŠ Školská Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 55/2008/ZM Určeno: vedoucí OŠK Termín: s c h v á l i l o investiční záměr akce pod názvem Sadovnické úpravy nádvoří a ostatních zelených ploch ekoškoly Karviná-Ráj ZŠ Školská Schválení investičního záměru zateplení budovy Městského domu kultury Karviná Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 56/2008/ZM Určeno: vedoucí OŠK Termín: s c h v á l i l o investiční záměr zateplení budovy Městského domu kultury Karviná Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Karviné Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 57/2008/ZM Určeno: vedoucí KT Termín:

10 s t a n o v i l o s účinností od 22. ledna 2008 neuvolněné člence Zastupitelstva města Karviné paní Danutě Kwiczalové měsíční odměnu ve výši 1 100,-- Kč (slovy:jedentisícjednostokorunčeských). Úkol: 58/2008/ZM Určeno: vedoucí KT Termín: s t a n o v i l o s účinností od 4. března 2008 neuvolněnému členovi Zastupitelstva města Karviné panu Ing. Františku Kaletovi měsíční odměnu ve výši 1 100,-- Kč (slovy:jedentisícjednostokorunčeských) Převod nemovitostí - Multifunkční centrum Aupark Karviná, Bytový komplex Karviná Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 59/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: r o z h o d l o převést pozemek p. č. 551 o výměře m2, včetně součástí a příslušenství, stavbu veřejně přístupného WC bez č. p. umístěnou na pozemku p. č. 551, to vše v k.ú. Karviná-město, obec Karviná (blíže specifikováno v situačním snímku, který tvoří přílohu č. 3 tohoto usnesení), do vlastnictví společnosti Central European Properties, spol. s r. o., IČ: , za cenu ve výši ,-- Kč (slovy:dvacetjednamiliónůpětsettřicetosmtisíckorunčeských), která zahrnuje snížení oproti tržní ceně v místě a čase obvyklé o částku ,-- Kč (slovy:pětmilionůkorunčeských) představující slevu odpovídající veřejné podpoře de minimis, kterou statutární město Karviná poskytuje s ohledem na respektování veřejného zájmu ze strany společnosti ve smyslu minimalizace negativních dopadů souvisejících s převodem nemovitostí spočívající v zajištění veřejného přístupu a možnosti užívání předmětných nemovitostí do doby zahájení realizace stavby s tím, že společnost v rámci stavby Multifunkční centrum Aupark Karviná nahradí stávající parkoviště, komunikace a veřejně přístupné WC nově vybudovanými, které budou poskytovat rozšířenou kapacitu a vyšší standard služeb pro občany, oproti stávajícímu stavu, což přinese pozitivní dopad na uspokojování potřeb obyvatel a návštěvníků města, vše za podmínek uvedených v příloze č. 4 k tomuto usnesení. Úkol: 60/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín:

11 r o z h o d l o převést část pozemku p. č. 536 o výměře m2, včetně součástí a příslušenství, v k.ú. Karviná-město, obec Karviná (blíže specifikováno v situačním snímku, který je přílohou č. 5 tohoto usnesení), do vlastnictví společnosti AR Consulting, a. s., IČ: , za kupní cenu ve výši ,-- Kč (slovy:jedenáctmiliónůdevětsetdevadesátosmtisícsedmsetčtyřicetkorunčeských). Kupní smlouva bude uzavřena po vydání pravomocného stavebního povolení nebo úkonu obdobného charakteru, který povoluje stavbu Bytový komplex Karviná dle geometrického zaměření skutečného stavu za podmínek uvedených v příloze č. 7 tohoto usnesení. Do doby převodu bude se společností AR Consulting, a. s., IČ: , uzavřena smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy, a to za podmínek specifikovaných v příloze č. 6 tohoto usnesení. Úkol: 61/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: u l o ž i l o předložit na některém z dalších zasedání Zastupitelstva města Karviné finální verze návrhů těchto smluv před jejich podpisem: Rámcová smlouva uzavřená mezi statutárním městem Karviná a společností HB REAVIS GROUP CZ, s. r. o. Kupní smlouva (Multifunkční centrum Aupark Karviná) uzavřená mezi statutárním městem Karviná a společností Central Eruopean Properties, spol. s r. o. Budoucí kupní smlouva (Bytový komplex Karviná) uzavřená mezi statutárním městem Karviná a společností AR Consulting, a. s Převod pozemku - manželé Urbánkovi Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 62/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: r o z h o d l o převést do vlastnictví manželům Zdeňku a Věře Urbánkovým pozemek p. č. 3445/439 o výměře 89 m2 v k.ú Karviná-město, obec Karviná, za kupní cenu 500,-- Kč (slovy:pětsetkorunčeských) za 1 m2 pozemku, tj. celkem za ,-- Kč (slovy:čtyřicetčtyřitisícpětsetkorunčeských). 11

12 381 - Nabytí pozemku - OKD, a. s., sběrač Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 63/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: r o z h o d l o nabýt z majetku OKD, a. s., se sídlem Prokešovo nám. 6/2020, Ostrava, IČ: , část pozemku p. č. 140 o výměře cca 92 m2 v k.ú. Staré Město u Karviné, obec Karviná (blíže specifikované v situačních snímku, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení), který bude zastavěn stavbou přečerpávací stanice a manipulační plochy, vše realizováno v rámci stavby Karviná - rozšíření kanalizace, Karviná-Staré Město, za kupní cenu dle znaleckého posudku, který bude vyhotoven ke dni podpisu kupní smlouvy a uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě s vlastníkem pozemku p. č. 140 v k.ú. Staré Město u Karviné, obec Karviná, na dobu výstavby. Úkol: 64/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM, vedoucí OI Termín: u l o ž i l o Odboru investic Magistrátu města Karviné zabezpečit geometrické zaměření pozemku p. č. 140 v k.ú. Staré Město u Karviné, obec Karviná a znalecký posudek na ocenění nabývané nemovitosti Převod pozemku - manželé Gavlovští, manželé Fryzovi Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 65/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: r o z h o d l o převést do vlastnictví manželům Ing. Aleši Gavlovskému a Ing. Dagmar Gavlovské část pozemku p. č. 769/8 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Ráj, obec Karviná, vyznačenou v situačním snímku, který je přílohou č. 1 k tomuto usnesení, kdy výměra a označení předmětné části pozemku budou určeny geometrickým zaměřením, za kupní cenu 50,-- Kč (slovy:padesátkorunčeských) za 1 m2 pozemku. 12

13 Úkol: 66/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: r o z h o d l o převést do vlastnictví manželům Bc. Milanu Fryzovi a Kateřině Fryzové část pozemku p. č. 769/8 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Ráj, obec Karviná, vyznačenou v situačním snímku, který je přílohou č. 1 k tomuto usnesení, kdy výměra a označení předmětné části pozemku budou určeny geometrickým zaměřením, za kupní cenu 50,-- Kč (slovy:padesátkorunčeských) za 1 m2 pozemku. Úkol: 67/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: u l o ž i l o Odboru správy majetku Magistrátu města Karviné zajistit geometrické zaměření pro rozdělení pozemku p. č. 769/8 v k.ú. Ráj, obec Karviná na části, které budou předmětem převodu do vlastnictví manželům Gavlovským a manželům Fryzovým Převod pozemku - Marie Sznapková Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 68/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: r o z h o d l o převést do vlastnictví paní Marii Sznapkové pozemek p. č. 501/302 o výměře 190 m2 v k.ú. Ráj, obec Karviná, za kupní cenu 100,-- Kč (slovy:jednostokorunčeských) za 1 m2 pozemku, tj. celkem za ,-- Kč (slovy:devatenácttisíckorunčeských). Úkol: 69/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: u l o ž i l o Odboru správy majetku Magistrátu města Karviné zajistit ve prospěch vlastníka budovy č. p. 713 stojící na pozemku p. č. 501/120 v k.ú. Ráj, obec Karviná, časově neomezené oprávnění odpovídající věcnému břemenu - právu přístupu a příjezdu po pozemku p. č. 501/302 a po pozemku p. č. 501/298, vše v k.ú. Ráj, obec Karviná s tím, že toto věcné břemeno bude sjednáno bezúplatně. 13

14 384 - Převod pozemků - Radomír Gruštík Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 70/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: r o z h o d l o převést pozemek p. č. 501/300 o výměře 111 m2 v k.ú. Ráj, obec Karviná, do vlastnictví panu Radomíru Gruštíkovi za kupní cenu 300,-- Kč (slovy:třistakorunčeských) za 1 m2 pozemku, tj. celkem za ,-- Kč (slovy:třicettřitisícetřistakorunčeských). Úkol: 71/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: r o z h o d l o nepřevést do vlastnictví panu Radomíru Gruštíkovi část pozemku p. č. 501/119 o výměře cca 95 m2 v k.ú. Ráj, obec Karviná, vyznačenou v situačním snímku, který je přílohou č. 1 k tomuto usnesení Převod pozemku OKD, a. s. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 72/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: r o z h o d l o převést do vlastnictví OKD, a. s. (IČ: ) pozemek p. č o výměře 271 m2 včetně trvalých porostů v k.ú. Staré Město u Karviné, obec Karviná za kupní cenu dle znaleckého posudku, tj. celkem ,-- Kč, (slovy:dvacetčtyřitisícepětsetčtyřicetkorunčeských) Převod pozemků - OKD, Doprava, akciová společnost Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 14

15 Úkol: 73/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: r o z h o d l o převést do vlastnictví OKD, Doprava, akciová společnost (IČ: ) pozemky p. č o výměře 1004 m2 a p. č. 6475/1 o výměře 3386 m2, oba v k.ú. Karviná- Doly, obec Karviná za kupní cenu dle znaleckého posudku, tj. celkem ,-- Kč, (slovy:jedenmiliondevadesátsedmtisícpětsetkorunčeských) Dražba jednotky č. 14 v domě č. p. 2022, ulice Čajkovského, Karviná- Mizerov Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad pro převod obytných domů z majetku statutárního města Karviné podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, Úkol: 74/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: r o z h o d l o převést formou dražby jednotku č. 14 v domě č. p. 2022, ul. Čajkovského, Karviná-Mizerov včetně alikvotního podílu ve výši 5,85 % na společných částech předmětného domu a pozemcích parc. č. 1624/236 (zastavěná plocha), parc. č. 1624/985 (ostatní plocha) v k.ú. Karviná-město, s vyvolávací cenou ,-- Kč (slovy:osmdesáttisíckorunčeských) Dražba jednotky č. 13 v domě č. p. 520, ulice Březová, Karviná-Ráj Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad pro převod obytných domů z majetku statutárního města Karviné podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, Úkol: 75/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: r o z h o d l o převést formou dražby jednotku č. 13 v domě č. p. 520, ul. Březová, Karviná-Ráj včetně alikvotního podílu ve výši 5,59 % na společných částech předmětného domu a pozemcích parc. č. 499/68 (zastavěná plocha), parc. č. 499/140 a parc. č. 499/145 (ostatní plochy) v k.ú. Ráj, s vyvolávací cenou ,-- Kč (slovy:osmdesáttisíckorunčeských). 15

16 389 - Přijetí úvěru Společenstvím vlastníků jednotek domu č. p. 2025, ulice Čajkovského, Karviná-Mizerov v souvislosti s revitalizací domu Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Úkol: 76/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: r o z h o d l o vyslovit souhlas z titulu spoluvlastníka domu č. p. 2025, ul. Čajkovského, Karviná-Mizerov s přijetím úvěru, který bude poskytnut Wüstenrot - stavební spořitelnou a. s., subjektu Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 2025, ul. Čajkovského, Karviná- Mizerov, IČ , v souvislosti s provedením revitalizace předmětného domu ve výši a s výší splátek u jednotky ve vlastnictví statutárního města Karviné tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto usnesení Přijetí úvěru Společenstvím pro dům č. p. 829, ulice Borovského, Karviná-Ráj v souvislosti s revitalizací domu Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Úkol: 77/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: r o z h o d l o vyslovit souhlas z titulu spoluvlastníka domu č. p. 829, ul. Borovského, Karviná-Ráj s přijetím úvěru, který bude poskytnut Wüstenrot - stavební spořitelnou a. s., subjektu Společenství pro dům č. p. 829 v Karviné-Ráji, IČ , v souvislosti s provedením revitalizace předmětného domu ve výši a s výší splátek u jednotek ve vlastnictví statutárního města Karviné tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto usnesení Nabídka společnosti SHIMANO CZECH REPUBLIC, s. r. o. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 16

17 Úkol: 78/2008/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: r o z h o d l o nevyužít předkupní právo na pozemek p. č. 540/63 o výměře 5082 m2 v k.ú. Staré Město u Karviné, obec Karviná Zpráva o realizaci terénní práce za rok 2007 Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v z a l o n a v ě d o m í komplexní informativní zprávu o využívání terénní práce ve městě Karviná za rok Informativní zpráva analyzující finanční zajištění činnosti HCB OKD Karviná, SK Karviná a Městského fotbalového klubu Karviná za období let Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v z a l o n a v ě d o m í informativní zprávu analyzující finanční zajištění činnosti HCB OKD Karviná, SK Karviná a Městského fotbalového klubu Karviná za období let Těžba OKD, a. s. - informativní zpráva, leden 2008 Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v z a l o n a v ě d o m í informativní zprávu Těžba OKD, a. s., leden

18 Účast členů Zastupitelstva města Karviné Pozváno 41 Přítomno 39 Omluveno 2 Neomluveno 0 Tomáš H a n z e l primátor viz přílohy k usnesení 18

19 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva města Karviné Příjmová část rozpočtu SMK uvedeno v tis. Kč Druh dotace nebo příspěvku Schválený rozpočet SMK na r Přiznáno státním rozpočtem 2008 Rozdíl k promítnutí v uprav. rozpočtu - příspěvek na výkon státní správy , , ,50 - příspěvek na školství 9 300, ,04-134,96 - dotace na výplatu příspěvku na péči (ÚZ ) , ,00 - dotace na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi (ÚZ ) , ,00 Celkem , , ,54 Ve výdajové části rozpočtu SMK se změna finančního vztahu vůči státnímu rozpočtu na rok 2008 promítne v kategorii upravený rozpočet takto: Odvětvový odbor částka v tis. Kč 05-Odbor územního plánování a stavebního řádu na posílení výdajů na financování územních plánů + 913,00 14-Kancelář tajemníka-oddělení informatiky na rekonstrukci serverového vybavení + 451,50 02-Odbor školství a kultury snížení výdajů na údržbu předškolních zařízení - 134,96 08-Odbor sociálních věcí příspěvek na péči (ÚZ ) příspěvek na dávky sociální péče a pomoci v hmotné nouzi (ÚZ ) , ,00 Celkem ,54 Promítnutím těchto rozpočtových úprav ve výši ,54 tis. Kč bude činit objem upraveného rozpočtu celkových rozpočtových zdrojů částku ,54 tis. Kč, z toho: celkové příjmy ,54 tis. Kč, třída 8 - financování tis. Kč. Celkový objem upraveného rozpočtu ve výdajové části rozpočtu SMK bude představovat částku ,54 tis. Kč.

20 Příloha č. 1 k usnesení Vyhodnocení realizace Programu podpory malého a středního podnikání a zaměstnanosti ve městě Karviná za rok 2007 Magistrát města Karviné odbor správy majetku, oddělení rozvoje leden

21 OBSAH Strana č. Obsah 2 1. Úvod 3 2. Podprogramy Programu podpory Vzdělávání a poradenství pro začínající podnikatele Kooperační poradenství Propagace malého a středního podnikání 7 8. ročník soutěže "Vánoce v Karviné" 7 Prezentační a informační servis pro podnikatele 8 Prezentace podnikatelských subjektů v rámci výstav, 10 veletrhů a workshopů Program přípravy rozvojových projektů 11 Příloha č. 1 Finanční čerpání jednotlivých podprogramů Programu podpory realizovaných v roce

22 1. ÚVOD Program podpory malého a středního podnikání a zaměstnanosti ve městě Karviná (dále jen Program podpory) je dlouhodobým programem představujícím nástroj aktivní politiky statutárního města Karviná, který je zaměřen na podporu vymezené cílové skupiny drobných, malých a středních podnikatelů se sídlem nebo místem podnikání na území města Karviné, včetně osob připravujících se na založení firmy. V širších souvislostech pozitivně ovlivňuje podporu zvyšování prosperity a hospodářského růstu města Karviné i celého regionu. Významným rysem Programu podpory je jeho flexibilita, která dává možnost přizpůsobit se a pružně reagovat na aktuální situaci a požadavky trhu, tzn. poptávku místní podnikatelské sféry a nabídku různých dotačních programů a forem podpor malého a středního podnikání na krajské, státní a evropské úrovni. Statutární město Karviná každoročně vyčleňuje ze svého rozpočtu nemalý objem finančních prostředků na realizaci Programu podpory. Pro rok 2007 byly na zabezpečení dílčích podprogramů Programu podpory uvolněny finance ve výši ,- Kč. Návrh finančního čerpání jednotlivých podprogramů byl schválen usnesením č.388 Rady města Karviné ze dne V rámci jednotlivých podprogramů Programu podpory nebyly tyto finanční zdroje zcela vyčerpány. Odbor správy majetku proto v závěru roku 2007 doporučil alokovat část finančních prostředků z Programu podpory, podprogramu Kooperační poradenství, a poskytnout tak finanční příspěvek ve výši ,00 Kč na provoz Informačního místa pro podnikatele Hospodářské komoře okresu Karviná. Příspěvek byl schválen Zastupitelstvem města Karviné usnesením č. 326 ze dne Vyhodnocení Programu podpory za rok 2007 obsahuje konkrétní finanční a účelovou alokaci členěnou podle dílčích podprogramů Programu podpory. Materiál prezentuje obsah a cíle jednotlivých podprogramů včetně specifikace čerpání a využití vyčleněných finančních prostředků. 3

1552 - SCHVÁLENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU Z 29. SCHŮZE RM KARVINÉ KONANÉ DNE 12. 2. 2008 viz zápis

1552 - SCHVÁLENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU Z 29. SCHŮZE RM KARVINÉ KONANÉ DNE 12. 2. 2008 viz zápis STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MMK/029519/2008 viz program viz zápis Usnesení z 29. schůze Rady města Karviné konané dne 12. 2. 2008 I. PROCEDURÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 1552 - SCHVÁLENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU Z 29. SCHŮZE

Více

U S N E S E N Í. z 22. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 03.03.2009

U S N E S E N Í. z 22. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 03.03.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Č. j. MMK/030200/2009 viz program viz zápis U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 03.03.2009 Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Usnesení 72. schůze Rady města Karviné konané dne 09.02.2010

Usnesení 72. schůze Rady města Karviné konané dne 09.02.2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 72. schůze Rady města Karviné konané dne 09.02.2010 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4127 Schválení

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 O ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Garant: Rozsah působnosti: Ludmila Wágnerová, odbor majetkoprávní Uvolnění členové zastupitelstva

Více

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu MĚSTO JEVÍČKO Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 1/2013, o vytvoření a použití účelových Zastupitelstvo města Jevíčko se na svém zasedání dne 17. 4. 2013 usnesením č. 29/1 písm. i) usneslo vydat

Více

Usnesení 62. schůze Rady města Karviné konané dne 25.08.2009

Usnesení 62. schůze Rady města Karviné konané dne 25.08.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 62. schůze Rady města Karviné konané dne 25.08.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3429 Schválení

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

Program ZM PRM/0103/2009

Program ZM PRM/0103/2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Program ZM PRM/0103/2009 PROGRAM pro 28. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne dne 08.12.2009 Hodina PČ 1 2 Název materiálu Vyřízení interpelací

Více

ZÁSADY pro prodej obytných domů

ZÁSADY pro prodej obytných domů ZÁSADY pro prodej obytných domů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Slezská Ostrava -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy Článek I. Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

Usnesení. 59. schůze Rady města Karviné konané dne 09.06.2009. 3199 Schválení ověřovatelů zápisu z 59. schůze RM Karviné konané dne 09.06.

Usnesení. 59. schůze Rady města Karviné konané dne 09.06.2009. 3199 Schválení ověřovatelů zápisu z 59. schůze RM Karviné konané dne 09.06. STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 59. schůze Rady města Karviné konané dne 09.06.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3199 Schválení

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné MateriálZM MRZ/8791/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Hamrlová Renata JUDr. Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 16.12. 2010 Bod pořadu jednání: Věc: OC FORUM výmaz věcného předkupního práva Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar Salomonová

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014 Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Cílem tohoto vnitřního předpisu

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 24. schůze Rady města Karviné konané dne 01.11.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1061 Schválení

Více

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek O b e c P í š ť 747 18 Píšť č. p. 58 ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek Zastupitelstvo Obce Píšť rozhodlo na svém 2. zasedání dne 22.12.2010 o následujícím postupu (dále jen Zásady) při prodeji

Více

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 20.10.2009

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 20.10.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 20.10.2009 Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby

pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Zásady pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby Schváleno: 04.12.2012 Účinnost: 05.12.2012

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009

Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Více

ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU

ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU INTERNÍ PŘEDPIS MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU Schválené usnesením zastupitelstva města č. 2/39/ZM/12 ze dne 22.2.2012, s účinností

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP009XH6Z* KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 19-1842619349/0800

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212. Vydal (schválil):

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212. Vydal (schválil): MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212 ZÁSADY MĚSTA NOVÝ JIČÍN PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮNA VYBUDOVÁNÍ MALÝCH DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH

Více

N á v r h OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku

N á v r h OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 410 ze dne 11. 3. 2014 N á v r h OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U Příloha č. 3 usnesení RMČ č. 577 ze dne 21.7.2010 Městská část Praha 3 se sídlem : Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3 IČ : 00063517 DIČ : CZ 00063517 jednající Milenou Kozumplíkovou, starostkou městské

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací Opatření Programu rozvoje kraje 3.4.1. Příprava územně - plánovací dokumentace

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina. ze dne 29. 11. 2005. č. 20/05

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina. ze dne 29. 11. 2005. č. 20/05 Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina ze dne 29. 11. 2005 č. 20/05 1 Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy (1) Zásady Zastupitelstva

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Více

MMK/SML/44/2015/10. z věcného břemene. věcného břemene. smluvní strany")

MMK/SML/44/2015/10. z věcného břemene. věcného břemene. smluvní strany) ^'z-yy-i..a.sky K_RAJ KRAJSKÝ OK AD, í isf.íismi,ouvy(dodatkn) -3.: jotf/e í/sf. # 1785 a násl. a ust 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění MMK/SML/44/2015/10 se sídlem:

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7968/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Hefnerová Jiřina Materiál pro 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč Po projednání Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod vlastnických práv k nemovitostem

Smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod vlastnických práv k nemovitostem 1-6 Smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod vlastnických práv k nemovitostem dle ustanovení 50a občanského zákoníku Smluvní strany: budoucí prodávající: Tělovýchovná jednota Petřvald na Moravě IČ: 44937661

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00C4KG2* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle ustanovení 588 a následujících a 151n a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva)

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) I. Budoucí smluvní strany Městská část Praha - Běchovice se sídlem Českobrodská

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Usnesení. 3907 Schválení ověřovatelů zápisu 85. schůze RM Karviné konané dne 27.08.2014

Usnesení. 3907 Schválení ověřovatelů zápisu 85. schůze RM Karviné konané dne 27.08.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 85. schůze Rady města Karviné konané dne 27.08.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3907 Schválení

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 9. 2011

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 9. 2011 Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 9. 2011 1. prodej bytové jednotky ve Štětí nájemcům Na základě podané žádostí RM dne 26. 5. 2011 schválila

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY RAMS Assets s.r.o. Klimentská 1216/46 110 02 Praha 1 www.rams.as CÍL VÝZVY OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Cílem je podpořit nabídku nových ICT produktů a služeb,

Více

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Ing.

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 268/2010-2014/ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 268/2010-2014/ZM U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 25. 10.

Více

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání:

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: Věc: Bezpečný přechod Liberec - Sokolská - smlouva o zřízení věcného břemene - pozemkové

Více

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 6.6.2013 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 226/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 207 ze dne 25.03.2015 Návrh vzorové kupní smlouvy k prodeji spoluvlastnických podílů k zastavěnému pozemku parc.č. 2800 v k.ú.

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 106/8/2011/ZMS schválilo program 8. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.02.2013. - 0371/ZMOb-Sle/1014/15

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.02.2013. - 0371/ZMOb-Sle/1014/15 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.02.2013 čís. 0349/ZMOb-Sle/1014/15-0371/ZMOb-Sle/1014/15 Ing. Antonín Maštalíř starosta MUDr. Hana Heráková místostarostka Strana 1/16 Přehled

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: Ing.

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 40/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 38 ze dne 15.01.2014 Návrh kupní smlouvy k odkoupení pozemků parc. č. 3020/8, 3020/1, 2930/47 a 3021/5, vše v k.ú. Žižkov, obec

Více

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015:

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015: O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 132/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 118 ze dne 02.03.2015 Návrh souhlasného prohlášení o neplatnosti kupní smlouvy č. 2012/00399/8.1, uzavřené dne 30.1.2013 mezi hl.

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 21. dubna 2008 čís. 157/12 - čís. 175/12

Více