Financování firem. Kudy vede cesta k penězům. Malé a střední firmy jsou pro banku důležité. Dotace? Jak se s ní vypořádat po účetní stránce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Financování firem. Kudy vede cesta k penězům. Malé a střední firmy jsou pro banku důležité. Dotace? Jak se s ní vypořádat po účetní stránce"

Transkript

1 CESTA KE KONKURENCESCHOPNOSTI Kudy vede cesta k penězům 1/2006 Jak sehnat finance pro podnikatelský projekt Čtěte na str. 4 Malé a střední firmy jsou pro banku důležité Rozhovor s Ing. Alešem Pospíšilem, ředitelem bankovnictví malých a středních firem ČSOB Čtěte na str. 10 Dotace? Jak se s ní vypořádat po účetní stránce Financování firem Praktické rady pro účtování projektu Čtěte na str. 12

2 2 Aktuality Hlavní téma: Financování firem 4-7 Kudy vede cesta k penězům Jak sehnat finance pro podnikatelský projekt Kdo jsme? Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je příspěvkovou organizací Ministerstva průmyslu a obchodu, která od roku 1992 prostřednictvím svých služeb a rozvojových programů přispívá k přílivu přímých zahraničních investic a rozvoji domácích firem. Při implementaci strukturálních fondů v České republice působí jako prostředník mezi EU a malými a středními podniky a usnadňuje podnikatelům přístup k prostředkům státní podpory. Naše vize: Česká republika jako jedna z nejvíce konkurenceschopných zemí Evropské unie Naše služby: - informace o možnostech získání podpory pro malé a střední podnikatele - implementace Phare implementace programů EU na podporu podnikání - správa databáze podnikatelských nemovitostí - podpora subdodavatelů správa databáze českých dodavatelských firem - pomoc při realizaci investičních projektů - zprostředkování státní investiční podpory - AfterCare služby pro zahraniční investory, kteří již působí v České republice - podpora při reinvesticích Všechny poskytované služby jsou bezplatné. CzechInvest je od prosince roku 2004 držitelem certifikátu managementu jakosti ISO 9001: Finanční fóra pro malé a střední podniky Zeptali jsme se Malé a střední firmy jsou pro banky důležité Rozhovor s Ing. Alešem Pospíšilem, ředitelem bankovnictví malých a středních firem v ČSOB Co vás pálí 12 Dotace? Jak se s ní vypořádat po účetní stránce Informace pro vás 13 Význam private equity a venture kapitálu pro mladé podnikatele Sloupek Javiera Echarri, generálního tajemníka EVCA Kulatý stůl s podnikateli Bez pomoci strukturálních fondů bychom investice nedotáhli do konce Rozhovor s M. Vítkovou z firmy NWT Computer, která získala dotaci v programu Reality a Školicí střediska Z regionů 16 Jižní Čechy mění svou tvář Regionální kancelář České Budějovice představuje svůj kraj 17 Křížovka a sudoku CzechInvest Štěpánská Praha 2 Tel.: +(420) Fax: +(420) Průmysl a podnikání Magazín agentury CzechInvest pro podnikatele, ročník III., číslo 1/2006 Vydává: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Kontakt: CzechInvest, Štěpánská 15, Praha 2 Tel.: +(420) Fax: +(420) Vaše připomínky a náměty rádi uvítáme na ové adrese:

3 úvodní slovo Leden-Březen V podnikání není dobré být konzervativní Financování formou venture kapitálu není stále všem úplně srozumitelné. Problémem je možná překlad slova venture jako rizikový. Podnikatelé vztahují toto označení na finance, které investor venture kapitálu zainvestoval. Tak to ale ve skutečnosti není. Slovo rizikový popisuje investici z pohledu investora. Riziko je na straně toho, kdo prostředky poskytuje. Jedná se o vyšší riziko, než na sebe bere banka poskytující úvěr. Pro Ing. Jaroslav Horák, předseda České venture podnikatele jde naopak o financování kapitálové asociace méně rizikové, které nenese hrozby související s nesplácením dluhu. Na druhé straně investor za vyšší riziko získává podíl na budoucím zisku. Jiný pohled na riziko souvisí s typem projektů, o které se venture kapitálové fondy zajímají. Často jde o firmy, které plánují rychlý růst slibující vysoké zisky. Druhým hlavním typem investic venture fondů jsou odkupy firem spolu se stávajícím nebo externím managementem, přičemž se využívá dluhové financování. Takové firmy nemusejí nijak dramaticky růst, naopak se hledí na jejich stabilitu a silné cash flow. I u nich je ale potenciální vysoký výnos vyvážen rizikem spojeným s přijetím zátěže dodatečného dluhu. Firma, která získá potřebné informace a rozhodne se přijmout investici fondu venture kapitálu, musí mít jasný podnikatelský záměr a přesvědčit potenciálního investora o kvalitě svého manažerského týmu. Kvalitní management je alfa a omega každého projektu podpořeného venture kapitálem, partnerem investora při tvorbě nových hodnot a samozřejmě i při rozdělení budoucího zisku. Překážky, které brání rozvoji financování venture kapitálem, jsou na obou stranách. Kromě nedostatečného povědomí o této formě financování jde na straně podnikatelů například o nekvalitně připravené podnikatelské plány, které investory nepřesvědčí o provedení investice. Bolestí fondů v ČR je zase přístup k domácím zdrojům kapitálu, které by mohly poskytovat pojiš ovny a penzijní fondy, což je legislativní problém. A mohli bychom jmenovat ještě několik dalších bariér, které omezují rozvoj tohoto způsobu financování perspektivních podnikatelských záměrů. Na odstraňování těchto bariér se musí usilovně pracovat. Některé kroky již byly učiněny, jde například o připravenou novelu zákona o kolektivním investování a doufejme, že další pozitivní změny nás brzo čekají. Celkově se však odvětví venture kapitálu v ČR úspěšně rozvíjí a investice tohoto typu lze u nás provádět jako kdekoli jinde v Evropě. Foto archiv Jaroslava Horáka Praha Setkání zpracovatelů projektů v programu Klastry Brno Seminář pro manažery vědeckotechnických parků Praha Konference Dotační management Hradec Králové Hradecké ekonomické dny 2006 Téma Podnikání a rozvoj regionů Praha Finanční fórum pro malé a střední podniky Březen 2006 Praha Vyhlášení podnikatelského projektu roku O plánovaných akcích se více dozvíte na internetových stránkách CzechInvestu v sekci Kalendář akcí. Ing. Jaroslav Horák Předseda České venture kapitálové asociace

4 Aktuality Průmysl a podnikání Aktuality Foto CzechInvest který se komplexně zaměřuje na všechny činnosti řízení podniku. Hlavní část aplikace představuje praktický test klíčových oblastí podnikání (financování a finanční řízení, výroba, marketing, personalistika), který by měl pomoci identifikovat silná a slabá místa podnikání. Z každé oblasti je připravena sada otázek. Po jejich zodpovězení je nabídnuto hodnocení zahrnující jak procentní úspěšnost na škále %, tak i slovní doporučení, vystihující klady a zápory fungování firmy. Autoporadenství je jednoduchý nástroj pro identifikaci silných Program Reality pomáhá obnovovat zastavěná a nevyužívaná území. stránek a příležitostí, ale i rezerv a nedostatků, kterým firma doposud Zájem o program Reality předčil očekávání nevěnovala dostatečnou pozornost. Dotační program Reality zaznamenal rekordní zájem českých Součástí aplikace jsou i odkazy na odborníky ze sítě regionálních a informačních center a specializované konzultanty podnikatelů, měst a obcí, kteří zatím podali 179 projektů. Reality jsou součástí Operačního programu Průmysl a podnikání, jehož zařazené do Národního registru poradců. prostřednictvím vyplácí ministerstvo průmyslu a obchodu malým a středním podnikatelům dotace ze strukturálních fondů EU. Peníze jsou určeny na výstavbu a rozvoj podnikatelských zón, regeneraci nedostatečně využívaných území a výstavbu a rekonstrukci objektů v sektoru zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb. V současné době je v programu Reality k dispozici 2,7 miliardy korun, přičemž firmy požadují o víc než 1 miliardu více. S ohledem na tento stav bylo 21. prosince 2005 dočasně pozastaveno přijímání nových žádostí. V nejbližších měsících se potom rozhodne o dalším postupu. Žádosti, které podnikatelé doručili regionálním kancelářím CzechInvestu po , byly zařazeny do zásobníku náhradních projektů pro případ úspory nebo získání dodatečných finančních prostředků pro program Reality. OPPP je na špici Operační program Průmysl a podnikání je zatím nejlépe fungujícím ze všech operačních programů v ČR, které poskytují dotace ze strukturálních fondů. Touto cestou se českým firmám prozatím podařilo získat dotace a úvěry za více než 3,5 miliardy korun. Celkem bylo podáno přes 3000 žádostí o dotaci a úvěr, z toho dotace už byly přiznány 356 projektům. Podnikatelé si mohou na internetu otestovat fungování své firmy Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest připravila na svých webových stránkách elektronický manuál, Seminář pro budoucí manažery vědeckotechnických parků Agentura CzechInvest připravuje bezplatný seminář pro potenciální manažery vědeckotechnických parků. Školení jim pomůže zprostředkovat praktické znalosti a zkušenosti specialistů z oboru. Účastníci byli vybíráni na základě potenciálu plnit úlohu manažera nově vznikajícího vědeckotechnického parku nebo příbuzné instituce. Na školení se mohl přihlásit nejen zástupce vědeckotechnického parku, ale i institucí, které se zabývají transferem moderních technologií nebo podporují inkubaci firem. V takovém případě to mohou být i představitelé vysoké školy, městského a krajského úřadu, inovačních firem atd. Při výběru účastníků jsou zvýhodněni zástupci organizací, které podaly nebo plánují 2

5 Průmysl a podnikání Aktuality konzultanta z Národního registru poradců. Právě na jeho služby pak získá padesátiprocentní dotaci. CzechInvest spustil dotační program Konkurenceschopnost, aby firmám usnadnil přístup ke kvalitnímu poradenství. Podporovány jsou projekty, které přímo směřují k vylepšení pozice firem vůči konkurenci. Dotace jsou určeny například na marketing a prodej, rozvoj lidských zdrojů, design obalů nebo na finanční řízení. Minimální výše příspěvku je 72 tisíc korun, maximální pak 2 miliony 250 tisíc korun. Evropská unie uvolnila na program celkem půl milionu eur. Seminář má přispět k rozvoji vědeckotechnických parků u nás. podat žádost o dotaci v programu Prosperita (Operační program Průmysl a podnikání). Dotaci na poradce lze získat v programu Konkurenceschopnost V říjnu 2005 spustila agentura CzechInvest pilotní program Konkurenceschopnost. Ten nyní vstupuje do své druhé poloviny. Dosud podané přihlášky by totiž vyčerpaly 50 % všech finančních prostředků programu. Rychlost schvalování projektů zvyšuje nový způsob podání a zpracování žádosti prostřednictvím počítačové sítě. Samotné podání žádosti elektronickou formou trvá sotva dvacet minut, popisuje proceduru Tomáš Tomáš Basista, ředitel Odboru konkurenceschopnosti CzechInvestu Basista, ředitel Odboru konkurenceschopnosti Czech- Investu a dodává: Žadatelé o podporu z evropských fondů si často stěžují na administrativní náročnost a zdlouhavé vyhodnocování jejich žádostí. My jsme se proto rozhodli zavést u dotačního programu Konkurenceschopnost nový způsob. Od podání žádosti k jejímu prvnímu posouzení uplyne necelých 48 hodin. Foto CzechInvest Foto CzechInvest Druhé kolo výzvy programu Rozvoj je vyhodnoceno Z celkového počtu 243 přijatých žádostí doporučily hodnotitelské komise k financování více než polovinu projektů v celkové dotaci činící 579 milionů korun. Tyto projekty většinou usilují o finanční příspěvek na pořízení moderních technologií. K jejich financování je však k dispozici pouze část prostředků, která zbyla v rozpočtu po přiznání dotací v rámci prvního kola výzvy programu Rozvoj (tzv. Rozvoj I). Proto je nyní možné přiznat finanční podporu jen těm projektům, které v druhém kole výzvy dosáhly nejlepšího hodnocení, a získaly tedy 81 bodů a více. Žadatelé, kteří dosáhli menšího počtu bodů, mohou dostat dotaci v případě odstoupení některého z úspěšných žadatelů v programu Rozvoj I nebo Rozvoj II. Jste podnikatel a chcete zdarma dostávat časopis Průmysl a podnikání? -red- Následně firmu navštíví jeden ze sedmi diagnostických poradců, který se s projektem zevrubně seznámí a bu ho zamítne, nebo doporučí komisi ke schválení. Až potud je vše zadarmo. Teprve když podnikatel ví, že jeho projekt prošel, vybere si prověřeného Pošlete adresu a jméno firmy na 3

6 Hlavní téma: Financování firem Průmysl a podnikání Kudy vede cesta k penězům pro malé a střední podniky Schéma, podle kterého by podnikatel měl postupovat při hledání vhodného zdroje financování, by mělo zahrnovat otázky a odpovědi, které mu budou ukazovat cestu k cíli. Tou metou je určitý finanční produkt, který uspokojí jeho aktuální potřeby a zajistí financování projektu. Malé a střední firmy jsou tahounem ekonomiky, slýcháme často. Tvoří velkou část exportu, přispívají k zaměstnanosti v regionu, a proto je třeba je podporovat. Klíčovým faktorem jejich rozvoje je přístup k financím. Zjiš uje se však, že je omezovaný množstvím překážek. Poj me se nyní podívat na to, jak řešit a odstranit bariéry znemožňující malým a středním firmám přístup k dodatečnému financování. Všechny peníze nejsou stejné Pro podnikatele je zásadní porozumět tomu, že všechny formy financování nemají stejné zacílení. Motivace a kritéria poskytovatelů finančních prostředků se mění podle typu produktu a podle stupně rizika, které je s tím spojeno. Z toho důvodu je nutné přizpůsobit kvalitu a způsob prezentace podnikatelského záměru typu investora. To vysvětluje anglosaský výraz All money is not the same. (Všechny peníze nejsou stejné.) Jak a kde hledat V souvislosti s hledáním vhodných finančních zdrojů k financování konkrétního podnikatelského záměru by se měl podnikatel držet předem určeného schématu (pozn.: najdete ho u tohoto článku). Celý proces hledání vhodného finančního zdroje obsahuje pět klíčových bodů: kvalita podnikatelského plánu schopnost akceptovat nové vlastníky dostatečné vlastní záruky schopnost výrobku či služby proniknout na nové trhy požadovaná výše finančních zdrojů Co přináší realita Často slýcháme a čteme, že investoři mají dostatek prostředků, ale nemohou identifikovat dostatek kvalitních projektů. Na druhé straně je tvrzení podnikatelů, kteří nenacházejí dostatek finančních zdrojů na financování svých projektů. Na čí straně je pravda? Z analýz vyplývá, že je zde určitá nabídka finančních prostředků, ale není dostatek zdrojů pro rané fáze podnikání. Pokud nabídka kapitálu není hlavním problémem, tak se překážky mohou nacházet na straně poptávky. Podnikatelé a investoři nemají stejné informace. Firmy nejsou dostatečně připraveny na setkání s investorem nebo se s nimi setkat nechtějí. Problémem je taktéž různé chápání inovativnosti předkládaných projektů. Kde začít při hledání peněz pro svůj projekt? Foto Image Source Informace nad zlato Východiskem z této situace je výměna informací. A to jak ze strany investorů, tak ze strany podnikatelů. Pokud je na obou stranách dostatek informací, je rozhodování rychlejší, riziko nepochopení menší, a šance na získání finanční podpory tak automaticky narůstá. Peníze na nápad Michael Prokop, autor publikace Finanční průvodce pro malé a střední podniky aneb kudy vede cesta k penězům, říká: FÁZE VÝVOJE FIRMY Vysoké RIZIKO Nízké Rodina Business Angels Před vznikem (Seed) Ventrure kapitálové fondy Začínající firma (Start-up) Strategický partner Počáteční růst Kapitálový trh Banky Zavedená firma 4

7 Průmysl a podnikání Hlavní téma: Financování firem HLEDÁNÍ FINANCOVÁNÍ PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY Spolupracoval jste při tvorbě podnikatelského záměru s poradenskou firmou? ANO NE Využijte: Jste ochoten akceptovat další vlastníky (podílníky) ve vaší firmě? ANO NE - odborného poradenství - služeb nejbližšího inkubátoru - nabídky finančních produktů pro rozvoj podniku - školení v oblasti podnikání Zúčastněte se přípravného kurzu pro podnikatele hledající finance NE NE Jste schopni sami nalézt potenciálního investora? Jste připraveni uvést váš produkt/službu na trh? ANO ANO Prověřte možnosti podpory: - granty na inovace - inkubátory - technologická centra - seed kapitál (to jsou investice do začínající firmy s cílem uvést na trh nový produkt) - veřejná správa - univerzity a technologické parky Navštivte ANO 1. banku a získejte - úvěr - finanční leasing - mikroúvěr 2. státní instituci - dotace 3. faktoringovou společnost Máte vlastní záruky? Kontaktujte banku Pokud banka řekne ne Kolik financí budete přibližně potřebovat k realizaci vašeho plánu? NE Kontaktujte organizaci poskytující: - záruky - úvěry bez záruk - dotace Do 7,5 milionu korun (asi 250 tis. eur) Obraťte se na: - business angels (BA) - regionální síť BA - venture kapitálovou firmu - lokální finanční společnost - prověřte atraktivitu plánu v bance - ověřte si možnost získání záruky milionů korun (asi 500 tis. 1,5 mil. eur) - syndikovaní business andělé - fond venture kapitálu (seed kapitál, start up, veřejné zdroje kombinované se soukromými) - strategický partner Více než 90 milionů korun (asi 3 mil. eur) - fond venture kapitálu (veřejné nebo soukromé zdroje) - regionální equity fond 5

8 Hlavní téma: Financování firem Průmysl a podnikání Jedním z důvodů, proč je tak obtížné získávat kapitál pro myšlenku a to jakkoli geniální je, že myšlenek je mnoho. Nakonec každý z nás má tucty myšlenek denně. Alfa a omega podnikatele Každou myšlenku, na kterou podnikatel hledá prostředky, je třeba zformulovat do podoby podnikatelského záměru. Podnikatelský plán lze bez nadsázky označit za vůbec nejdůležitější prvek v procesu získávání kapitálu pro rozjezd podnikání nebo rozšíření aktivit, uvádí Michael Prokop. Proto sepsal knížku s názvem Podnikatelský plán aneb kudy vede cesta k úspěchu, která je jakýmsi návodem k sepsání kvalitního projektu. Jak říká Jaroslav Horák, předseda České asociace venture kapitálu, promyšlený a dobře zdůvodněný podnikatelský plán bývá nezbytným předpokladem získání financování z externích zdrojů. Ondřej Bartoš, výkonný ředitel Tuesday Business Network, k tomu dodává: Podnikatelský plán by měl být alfou a omegou každého podnikatele. Kudy vede cesta k penězům Když existuje podnikatelský plán, přichází doba výběru nejvhodnějšího zdroje k jeho financování. Budeme-li se zabývat podniky začínajícími, existuje několik zdrojů, které se hodí pro tuto fázi podnikání. První zdroj peněz bývá specifikován jako tři F family, friends and fools (pozn.: česky rodina, přátelé a blázni). Poskytnutí kapitálu je založeno na vzájemné důvěře. Pokud podnikatel nepřemluví svoji rodinu, přátele nebo nadšence, kteří jsou schopni přistoupit na vysoké riziko, aby FINANCOVÁNÍ V RŮZNÝCH STADIÍCH ŽIVOTA FIRMY Tržby Zahájení Založení Prototyp Spuštění Růst Business Angels Expanze Banky Venture kapitál Odkupy podílu Dospělost Vstup na burzu, akvizice poskytli svoje vlastní peníze na realizaci projektu, jeho pohled se musí jednoznačně obrátit na tzv. Business Angels a fondy venture kapitálu. Andělé s křídly z bankovek Výraz Business Angels se překládá jako andělé nebo podnikatelští andělé. Jedná se o movité jednotlivce, kteří v minulosti úspěšně podnikali a vytvořili si dostatečné finanční zázemí. Svého kapitálu pak dále využívají, aby investovali do myšlenek či podniků, které se jim zdají zajímavé. Přitažlivé z pohledu výnosu, ale také oblasti podnikání. Anděl se aktivně účastní na podnikání firmy, do které investoval. Přináší do ní svoje know-how a snaží se o to, aby společnost rostla a sílil její vliv na trhu. Andělé si většinou kupují menšinový podíl ve firmě. Jejich zájmem je, aby si podnik udržel dosavadní majitele a měl motivaci k rozvoji. Anděl nepožaduje úroky, firmě tedy své prostředky nepůjčuje tak, jako to dělají banky. Své peníze zhodnotí až ve chvíli, když svůj podíl prodá a vystoupí z firmy. Čas Foto Image Source Kudy vede cesta k penězům? První zdroj bývá v angličtině označován jako tři F: family, friends, fools (rodina, přátelé, blázni). Sázka na riziko Další možnosti financování nabízí fondy venture kapitálu (pozn.: někdy překládáno jako fondy rizikového kapitálu). Oproti Business Angels nemají tyto fondy takové know-how v oboru, ve kterém firma podniká a neúčastní se každodenního chodu firmy. Většinou trvají na tom, aby jejich zástupce figuroval v řídicích orgánech společnosti nebo se účastnil strate- 6

9 Průmysl a podnikání Hlavní téma: Financování firem Jednou z možností úspěšného odchodu investora z podniku je prodej firmy na burze. Foto Image Source Pro zralejší firmy V době, kdy už má firma nějakou historii, přicházejí v úvahu další zdroje financování. Klasické bankovní úvěry jsou dostupné pro zkušenější firmy s pozitivním finančním hodnocením. Private equity fondy přicházejí v úvahu pro firmy, které chtějí expandovat na nové trhy nebo uvádí na trh nový inovovaný výrobek. Prodej firmy strategickému partnerovi se nabízí firmě, která rozvinula svoje know-how a velikost či struktura firmy jí už nedovoluje expandovat dál. V té době nastává čas zamyslet se nad možným prodejem firmy strategickému partnerovi v oboru, který pomůže v dalším rozvoji. gických jednání vedení. Otázka zhodnocení investice je stejná jako v případě andělů. I venture kapitálový fond zhodnotí svou investici až v době, kdy ze společnosti vystupuje. Ideální firmou k zainvestování fondem venture kapitálu je taková firma, která má jasný podnikatelský záměr a dokáže přesvědčit potenciálního investora o kvalitě svého manažerského týmu, soudí předseda České asociace venture kapitálu Jaroslav Horák. Měla by působit v odvětví, které slibuje zajímavý růst. Problémem financování malých projektů prostřednictvím venture kapitálu je to, že na českém trhu působí fondy financované zahraničními institucemi, které hledají větší ryby, dodává. Pro počátky podnikání Ve chvíli, kdy firma hledá financování pro svůj start, je vhodná chvíle zkontrolovat podnikatelský plán a vytvořit z něho přesvědčivý materiál, který podpoří prezentaci záměru. Poté je dobré vytipovat ve svém okolí nejvhodnější investory a obrátit se na ně. K výběru vhodných partnerů vám může napomoci přiložená tabulka kontaktů. Nezbývá než mít jistý, přesvědčivý projev a pevné nervy při oslovování těch nejvhodnějších finančních partnerů. Ing. Petra Kursová, vedoucí Oddělení financování firem, CzechInvest Kontakty Centrální banky Business Angels Česká národní banka Business Angels Network Komerční banky Jejich seznam najdete na stránkách Bankovní asociace Angel Investor Association Business Angels Czech Leasingové společnosti Česká bankovní asociace Asociace leasingových Specializované banky Českomoravská záruční a rozvojová banka společností ČR Česká leasingová a finanční asociace Česká exportní banka Franchising Pojiš ovny Česká asociace franchisingu Česká asociace pojiš oven Technologické parky a inkubátory Venture kapitálové fondy Společnost vědecko- Czech Venture Capital technologických parků ČR and Private Equity Association Asociace inovačního podnikání ČR 7

10 Hlavní téma: Financování firem Průmysl a podnikání Finanční fóra pro malé a střední podniky Kde získat aktuální informace o možnostech financování podnikatelského plánu? Kde bych mohl prezentovat svůj projekt před investory, bankéři a dalšími zástupci finančního sektoru? Tyto příležitosti nabízí nová řada finančních fór pro malé a střední podnikatele. Najít vhodné financování pro chod firmy je složitý a náročný proces v každé fázi podnikání. Nejobtížněji se tyto prostředky získávají v počáteční etapě, kdy firma může finančním institucím či případným investorům nabídnout pouze vizi svých budoucích plánů. Ale i zajištění prostředků pro zavedenou firmu s cílem další expanze je spojeno s náročným procesem přípravy kvalitních podkladů, jako je podnikatelský plán a odhad budoucího růstu, které firma musí předložit při hledání finančního partnera. Místo pro výměnu informací Tuto složitou cestu se malým a středním podnikatelům snaží usnadnit projekt Finančních fór pro malé a střední podniky, který se na otázku financí pro malé a střední podnikání zaměřuje. Co může podnikatelům nabídnout? Jde především o zvýšení informovanosti firem o způsobech financování a navázání kontaktů se zástupci finančního sektoru. Finanční fóra informují o specifických formách financování a také stimulují k aktivitě firmy, které řeší otázku svého dalšího rozvoje. Foto CzechInvest První finanční fórum pořádané agenturou CzechInvest v rámci pilotního projektu proběhlo v lednu Nová řada finančních fór navazuje na pilotní projekt, který agentura CzechInvest uspořádala v regionech v první polovině minulého roku. V první části programu jsme získali velmi zajímavé informace, které přesahovaly to, co je běžně dostupné na internetu nebo v jiných materiálech, hodnotí setkání Milan Němeček z firmy F&N Dodavatelé, který se pilotu zúčastnil. Praktickým výstupem je předběžná dohoda mezi podnikem a bankou o realizaci konkrétního projektu, dodává. Ohlasy z fór Finanční fóra jsou pro malé a střední podnikatele platformou pro setkávání s regionálními zástupci všech alternativ financování: přes banky, leasingové a factoringové společnosti k méně známým formám, jako jsou venture kapitálové investice a Business Angels. Vybraným podnikatelům s konkrétními podnikatelskými záměry je nabídnuta možnost prezentovat svůj projekt před přítomnými zástupci finančníků a získat zpětné hodnocení, popř. i konkrétní financování rozvoje firmy. Účast na finančním fóru v Pardubicích nám přiblížila spektrum možností finančního trhu, které jsou směřované k malým a středním podnikům, včetně šance čerpat peněžní podporu ze strukturálních fondů Evropské unie, shrnuje jednatel firmy Bohemiatech Jiří Kubelka. Firmy, které se prezentací svého podnikatelského záměru aktivně zapojily do druhé části fóra, získaly i další podněty. Možnost prezentovat na zlínském fóru vlastní program rozvoje společnosti a získat obratem hodnocení svého vystoupení od zúčastněných finančních společností hodnotím velmi pozitivně, říká ředitel společnosti Medi-ap Luděk Novák. Udělal jsem si ucelený názor o způsobech získávání finančních zdrojů, jejich výhodách a možnostech kombinací, uzavírá svoje zkušenosti L. Novák. Přínosnější pro praxi Po posledním fóru v Brně následovalo celkové zhodnocení projektu, které kladlo především důraz na podněty získané od účastníků, ale také na připomínky partnerů projektu. Na základě těchto výstupů a dalším zjiš ováním potřeb malých a středních podnikatelů bylo rozhodnuto o přípravě nového projektu, který se opírá o získané zkušenosti z pilotní verze, ale zároveň podnikatelům nabízí ještě praktičtější nástroj k získávání financí pro jejich podnikání. Finanční fóra v novém kabátě Program nově připravených fór je rozdělen do dvou částí. První, veřejná část je určena všem zájemcům z řad malých a středních podniků, kteří chtějí získat komplexní informace o možnostech financování pomocí nástrojů finančních institucí nebo jejich kombinací. Využití úvěrového financování, leasingu, factoringu apod. bude řešeno na případových studiích modelových situací z firemní praxe. Témata pokryjí všechny oblasti finančního řízení, zahrnou i provozní a investiční finan- 8

11 Průmysl a podnikání Hlavní téma: Financování firem Foto CzechInvest Pomoc při přípravě prezentace V této části klademe důraz na kvalitní zpracování prezentací firem připravených ve spolupráci s odborným konzultantem. Jinými slovy bude firmám, které mají zájmem vyzkoušet si prezentaci svého podnikatelského záměru před hodnotiteli, nabídnuta bezplatná konzultace a příprava podkladů odborným poradcem z regionu, ve kterém firma podniká. V případě, že by podnikatel po hodnocení projektu nezískal konkrétní financování, odnese si podněty a rady získané při přípravě prezentace s odborným konzultantem. Navíc jako bonus pro všechny účastníky druhého dne agentura CzechInvest připraví tematické workshopy. Ty vycházejí z potřeb vzdělávání v oblasti finančního řízení firmy a odrážejí také náměty a připomínky firem z jednotlivých fór. Brněnské Finanční fórum pro malé a střední podniky patřilo k těm nejúspěšnějším. cování. Tento přehled bude doplněn případovou studií, která poukáže na možnosti kombinace prostředků ze strukturálních fondů a bankovního financování. Zároveň budou v rámci první části fóra detailně představeny alternativní způsoby financování venture kapitál, franchising, podpora inovativních projektů v inkubátorech atd. Více partnerů a spojenců Oproti minulému projektu se podařilo do nové série fór zapojit více partnerů, což umožní účastníkům lepší srovnání všech nabízených variant financování. Všichni zájemci budou mít také příležitost s jednotlivými zástupci bank, venture kapitálových fondů i projektovými manažery z regionálních kanceláří CzechInvestu konzultovat potřeby a problémy financování ve vlastní firmě. Diskusím a individuálním setkáním bude vyhrazen prostor po skončení celého prezentačního bloku prvního dne. Příležitost předvést svůj projekt V druhé uzavřené části zástupci firem představí podnikatelský projekt a své budoucí plány na rozvoj firmy zástupcům všech přítomných partnerů projektu. V podstatě se role vymění a firmy dostanou prostor v omezeném časovém limitu představit podstatu a přínosy jejich projektu s následnou konfrontací hodnotitelů, jejichž úkolem bude předložený projekt posoudit a poté individuálně nabídnout možné způsoby jeho profinancování. Pozvání na závěr Finanční fóra pro malé a střední podniky patří do nabídky služeb agentury CzechInvest pro české podnikatele. Podávají ucelenou informaci o možných zdrojích finanční podpory. Účast a především aktivní zapojení do druhé části fóra může firmám pomoci při jejich rozhodování o nejvhodnějším způsobu financování podnikatelského projektu zaměřeného na jejich další rozvoj. Registrace není pro malé a střední podniky nijak oborově omezena a každá firma si může vybrat region, ve kterém se fóra zúčastní. Jednotlivá setkání proběhnou v Praze, Brně, Plzni a Ostravě. Pokud máte zájem účastnit se nového projektu Finanční fóra pro malé a střední podniky, zaregistrujte se na ové adrese Těšíme se na vás! Ing. Iva Jeglová, projektová manažerka, CzechInvest NEVÍTE, JAK PŘIPRAVIT PŘESVĚDČIVÝ PODNIKATELSKÝ PLÁN? JAKÁ PLATÍ PRAVIDLA PRO SESTAVENÍ KVALITNÍHO FIREMNÍHO ZÁMĚRU, KTERÝ ZAUJME PARTNERY? CO MUSÍ OBSAHOVAT V PŘÍPADĚ ŽÁDOSTI O DOTACE ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ? Pro zdolání nejrůznějších úskalí spojených s tvorbou podnikatelského záměru agentura CzechInvest vydala brožurku s názvem Jak napsat podnikatelský plán. Je zdarma k dostání ve všech regionálních kancelářích CzechInvestu. Obsahuje řadu užitečných tipů a rad, např. jak svůj plán prezentovat, a nejčastější chyby. O publikaci si můžete také napsat na adresu: Kromě své adresy uve te prosím i jméno své firmy. 9

12 Zeptali jsme se Průmysl a podnikání Malé a střední firmy jsou pro banky důležité Rozhovor s Ing. Alešem Pospíšilem, ředitelem bankovnictví malých a středních firem ČSOB Nabídka bankovních produktů a služeb pro tento segment klientů zaznamenala v posledních letech velmi dynamický rozvoj. K nejvýznamnějšímu posunu došlo v oblasti financování, a to nejen co se týče šíře nabídky, ale i zjednodušení a zpružnění schvalovacího procesu. Také v oblasti elektronického bankovnictví mají klienti k dispozici řadu významných inovací, které např. umožňují podnikatelům a firemním klientům přímou komunikaci jejich účetních systémů s bankovní aplikací či využívat elektronický podpis k autorizaci zadaných transakcí, ale zároveň i ke komunikaci s úřady státní správy. Proto si myslím, že klienti mohou vybírat z dostatečně široké nabídky. Podnikatel a banka jsou partneři Jak u nás banky vnímají malé a střední podniky, zkráceně MSP? Jsou pro ně rovnocenným klientem jako velké společnosti? Pohled bank na podnikatele a MSP se v minulosti vyvíjel v určitých cyklech, ale v současnosti se dá říci, že klienti z tohoto segmentu jsou pro banky velmi důležití kvůli jejich dalšímu rozvoji a budování pozice na trhu. Proto mezi nimi panuje velmi ostrá konkurence, což je pochopitelně příznivé pro podnikatele. Je také podstatné, že se mění i přístup podnikatelů k bance, když ji stále více vnímají jako svého partnera, který má zájem na jejich prosperitě. Který produkt nebo službu malé a střední podniky nejčastěji využívají? Ing. Aleš Pospíšil, ředitel bankovnictví malých a středních firem v ČSOB Jsou i malé firmy pro banky partnerem? Jak se rozvíjí vzájemná spolupráce v souvislosti s novými možnostmi čerpat dotace ze strukturálních fondů? Na to jsme se zeptali ředitele bankovnictví malých a středních firem ČSOB Ing. Aleše Pospíšila. Věnujme se nejprve problematice malých a středních podniků. Jak hodnotíte nabídku bankovních produktů na našem trhu, která je jim určena? Foto ČSOB Nejpoužívanější jsou základní služby, mezi ně patří vedení bankovních účtů a platební styk. Velký zájem je však také o provozní a investiční financování, zahraniční platební styk, devizové operace a v současnosti aktuální profinancování dotací z EU fondů. ČSOB například za první tři letošní čtvrtletí poskytla MSP nové úvěry v objemu 18,47 miliardy korun. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku to představuje nárůst asi o 67 %. Celkové úvěry poskytnuté MSP dosáhly výše 26,2 miliardy korun, což představuje meziroční zvýšení o 29 %. S jakými největšími problémy se setkáváte, když malé a střední podniky žádají o úvěr? Co je nejčastějším důvodem neposkytnutí úvěru? Nedá se říci, že bychom v této oblasti zaznamenávali nějaké zásadní problémy. Podnikatelé a MSP by především neměli zapomínat, že při přípravě projektů, u kterých uvažují o financování prostřednictvím bankovního úvěru, by měli být ve spojení s bankou již od samého začátku. Díky tomu získají pohled banky a průběžně mohou zapracovávat její doporučení, tak aby vlastní podání žádosti o úvěr a její schválení mohlo hladce proběhnout. Pokud bych měl nějaký problém zmínit, tak by to byla snaha některých českých podnikatelů o výraznější daňovou optimalizaci, což ve svém důsledku znamená horší finanční ukazatele reprezentující jejich podnikání. Z nich ovšem banka kromě jiného vychází při hodnocení úvěrového rizika, a takoví klienti 10

13 Průmysl a podnikání Zeptali jsme se Dle našeho názorů jsou dotace ze strukturálních fondů pro MSP velkou příležitostí pro rozvoj jejich podnikání, proto kombinaci s bankovními úvěry podporujeme. Dokonce jsme zřídili specializovaný útvar EU Centrum, který poskytuje pobočkám, ale i klientům informační a poradenskou podporu v této oblasti. Navíc nabízíme produkt EU Komplex úvěr, v rámci kterého klienti získají 75 tisíc korun na pokrytí nákladů na zpracování žádosti o dotaci ze strukturálních fondů. V případě, že k vám přijde klient, který zpracovává projekt žádající dotace ze strukturálních fondů, je to pro něj plus? Při přípravě projektů financovaných z bankovních úvěrů by podnikatelé měli být ve spojení s bankou od samého začátku, říká Aleš Pospíšil z ČSOB. pak mohou mít obtížnější přístup k úvěrům. Musím však říci, že se s tímto problémem setkáváme stále méně, a to i díky aktivitám podnikatelských sdružení, jako je například projekt Hospodářské komory Praha Rating MSP. Nepodceňovat podnikatelský plán Pokud chce podnikatel žádat o úvěr, měl by předložit zajímavý podnikatelský plán. Jak hodnotíte úroveň podnikatelských plánů, co bývá jejich slabinou a co naopak předností? Banka samozřejmě u žádosti o úvěr hodnotí především návratnost poskytnutých prostředků, a tudíž reálnost podnikatelských plánů. Jejich úroveň se oproti minulým rokům výrazně zvýšila a rozpracovanost oblasti finančních toků či informace o dodavatelsko-odběratelském zajištění projektu je ve většině případů na dobré úrovni. Je však ještě řada podnikatelů, zejména těch začínajících, kteří toto podceňují. Doporučujeme jim, aby se při přípravě podnikatelského plánu spojili se specializovanými poradenskými firmami, které jim pomohou. Jak jsem již uvedl, také je potřeba průběžně s bankou komunikovat. Foto ČSOB Je to pro nás pozitivní signál, ale v praxi pochopitelně záleží na konkrétním projektu. Pokud k vám do banky přijde podnikatel a představí vám pro vás rizikový podnikatelský záměr, co mu můžete nabídnout? Pokud se jedná o projekt, jehož riziko není pro bankovní úvěr akceptovatelné, tak mu můžeme nabídnout jiné formy financování, např. leasing, nebo mu doporučit některé fondy rizikového kapitálu, které se specializují na takovéto projekty. Jaké aktivity pro firmy v současnosti připravujete? Pro podnikatele a MSP připravujeme zajímavé novinky nejen v oblasti produktů. Rádi bychom jim v budoucnu poskytovali důležité informace pro jejich podnikání i z jiných oblastí, než jsou finanční služby. Také chceme podpořit různé soutěže na podporu podnikání a podnikatelů v ČR. -red- Dotace z fondů EU příležitost pro rozvoj Část podnikatelů kombinuje financování ze strukturálních fondů s bankovním financováním. Jak se díváte na kombinaci dotace ze strukturálních fondů a bankovního úvěru? Přístup podnikatelů k bance se mění. Vnímají ji jako svého partnera, který má zájem na jejich prosperitě. Foto Sundayphoto 11

14 Co vás pálí Průmysl a podnikání Dotace? Jak se s ní vypořádat po účetní stránce Má dáti pomocí účtu Dohadné položky aktivní a na straně Dal pomocí účtu Dlouhodobý hmotný majetek. V souvislosti se schválením platby se dohadná položka rozpustí. Odpisy se tedy vypočítají rovnou ze snížené pořizovací ceny. Více viz příklad č. 1. Jak správně účtovat dotaci ze strukturálních fondů? V současné době mají podnikatelé v České republice mnohem větší šanci získat podporu z veřejných zdrojů, než tomu bylo před vstupem naší země do Evropské unie. V následujícím článku vám proto přinášíme praktické rady, jak postupovat při účtování dotace. Nejprve bychom rádi podnikatele upozornili na povinnost, která plyne z Podmínek poskytnutí dotace, a tou je analyticky účtovat všechny účetní úkony, které se vztahují k projektu (tj. nejenom nákladové operace). Vzhledem k tomu, že zahájit práce na projektu lze již v okamžiku přijetí žádosti o podporu, často dochází k tomu, že účtování o projektu je zahájeno dříve, než je vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, případně než jsou podepsány Podmínky poskytnutí dotace. Způsoby účtování, které najdete v textu, navazují na postupy uvedené v Pokynech pro žadatele a příjemce podpory z OPPP a rozšiřují je o oblast účtování dotace na pořízení dlouhodobého majetku v rámci více účetních období. V našich doporučeních vycházíme z platných právních předpisů. V každém případě však dotace na dlouhodobý hmotný majetek neovlivňuje výnosy, ale snižuje cenu pořízeného majetku, a tím umenšuje daňové odpisy. Toto snížení ceny by měl příjemce podpory ve svém účetnictví zohlednit ve chvíli, kdy podává žádost o platbu. Mohou nastat následující situace: 1) Příjemce podá žádost o platbu ve stejném účetním období, ve kterém předmět dotace pořídil a zařadil do užívání V tomto jednodušším případě by měl podnikatel v okamžiku podání žádosti o platbu snížit pořizovací cenu hmotného majetku o příslušnou výši dotace, a to následovně: na straně 1 Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění, Vyhláška č. 500/ 2002 Sb. v platném znění, Českých účetních standardů pro podnikatele č. 13 a č. 17 v platném znění a zákona o dani z příjmů č. 586/1992 Sb., v platném znění. 2 Zákon o správě daní a poplatků č. 337/1992 Sb., v platném znění. Foto Ivana Koutová 2) Příjemce podá žádost o platbu v účetním období, které následuje po účetním období, ve kterém byl předmět dotace pořízen a začal se používat Tuto situaci lze řešit následujícími dvěma způsoby: a) Příjemce pořídí dlouhodobý majetek, uvede ho do užívání a bude jej odepisovat z plné pořizovací ceny. V následujícím účetním období podá žádost o platbu a měl by snížit cenu hmotného majetku. Tuto skutečnost bude účtovat PŘÍKLADY Uvedené zadání se vztahuje ke všem následujícím příkladům. Firma obdrží Rozhodnutí o poskytnutí dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (stroj). Pořizovací cena (PC) je 1 mil. Kč (bez DPH) a výše dotace 46 %, tedy Kč. Stroj bude zařazen v 1. odpisové skupině, tzn. doba odpisování bude 3 roky. Podnikatel zvolí rovnoměrnou metodu odpisování. Měsíční odpis z plné ceny stroje pro první rok odpisování tedy činí Kč, ze snížené ceny odpis činí Kč. Stroj bude uveden do užívání v listopadu roku Příklad č. 1 pořízení i žádost o platbu rok 2005 hodnota v Kč MD DAL 1. nákup stroje cena pořízení Kč DPH Kč náklady na dopravu a montáž Kč DPH Kč zařazení do užívání Kč žádost o platbu/dotaci Kč schválení žádosti o platbu * Kč přijetí platby na účet * Kč zúčtování odpisů (ze snížené PC, tj. z Kč) Kč Příklad č. 2 rok viz příklad č zúčtování odpisů (z pořizovací ceny, tj. z Kč) Kč rok žádost o platbu Kč schválení žádosti o platbu * Kč přijetí platby na účet * Kč storno odpisů Kč zúčtování odpisů (ze snížené pořizovací ceny, tj. z Kč) Kč Příklad č. 3 rok viz příklad č vytvoření dohadné položky na konci účetního období z důvodu opatrnosti Kč zúčtování odpisů (ze snížené pořizovací ceny, tj. z Kč) Kč rok schválení žádosti o platbu * Kč přijetí platby na účet * Kč * schválení žádosti o platbu a přijetí platby na účet může být účtováno v jeden okamžik 12

15 Průmysl a podnikání Informace pro vás Význam private equity a venture kapitálu pro mladé podnikatele na straně Má dáti pomocí účtu Dohadné účty aktivní a zároveň sníží pořizovací cenu dlouhodobého majetku. Zde je nutné vyřešit nesoulad, který vznikl tím, že v předchozím účetním období byly odpisy vypočítány z původní pořizovací ceny, zatímco v následujícím účetním období byla pořizovací cena snížena o vyplacenou podporu. Proto by i zúčtované odpisy měly být sníženy. V případě, že příjemce již podal daňové přiznání k dani z příjmů, doporučujeme tuto situaci řešit podáním dodatečného daňového přiznání, ve kterém příjemce zohlední snížení odpisů z důvodu snížení pořizovací ceny, a provede tak tzv. dodanění. S tím ale vzniká povinnost finančního úřadu penalizovat tento daňový nedoplatek. Proto radíme v souladu se zákonem o správě daní a poplatků podat společně s dodatečným daňovým přiznáním také žádost o prominutí tohoto penále z důvodu odstranění tvrdosti zákona. Pokud příjemce ještě nepodal daňové přiznání k dani z příjmů, sníží pořizovací cenu, vypočítá daňové odpisy z této nové pořizovací ceny a podá řádné daňové přiznání. Více viz příklad č. 2. b) Existuje ještě další možnost, jak se vypořádat s danou situací. Ke konci účetního období příjemce z titulu opatrnosti zaúčtuje Dohadnou položku aktivní ve výši předpokládané podpory souvztažně s účtem Dlouhodobý hmotný majetek. Tím sníží pořizovací cenu dlouhodobého majetku a daňové odpisy se vypočtou z této snížené ceny. V následujícím období podá žádost o platbu. Po schválení žádosti o platbu rozpustí dohadnou položku. Více viz příklad č. 3. Tento článek a příklad účtování na pořízení dlouhodobého hmotného majetku má pouze charakter doporučení a nemusí být jediným správným postupem. Konkrétní postupy účtování dotace prosím konzultujte se svým účetním nebo auditorem. Další informace naleznete i v Pokynech pro žadatele a příjemce podpory z OPPP. Ing. Petra Ďuranová a Ing. Petra Mikešová, Odbor podpory rozvojových programů, CzechInvest Investoři private equity a venture kapitálu se zaměřují převážně na mladé podnikatele. Private equity jsou prostředky určené k investování do společností, které chtějí uvést na trh nový výrobek, rozšířit stávající výrobu nebo expandovat na nové trhy. Fondy rizikového kapitálu směřují zase svoje financování do firem s vysokým růstovým potenciálem v raném stádiu života. Private equity a venture kapitál slouží především k aktivnímu investování do nových Foto Image Source podniků a k podpoře podniků s vysokým O financování prostřednictvím private potenciálem růstu. O investice u obou typů equity a fondů rizikového kapitálu lze uvažovat v kterékoli fázi rozvoje firmy. fondů mohou požádat podnikatelé ze všech odvětví, a to v kterékoli fázi rozvoje jejich obchodní společnosti. Cílem firem poskytujících tento kapitál je napomoci růstu podniků a investovaný kapitál během omezeného časového období zhodnotit. V Evropě poskytly investice do private equity a venture kapitálu podporu takovým podnikům, které by jinak nikdy nevznikly, jejichž růst by byl pomalejší nebo které by se na trhu neudržely. V roce 2001 provedla Evropská asociace venture kapitálu (EVCA) průzkum podniků, do nichž se takto investovalo, a podle výsledků průzkumu téměř 60 % dotazovaných odpovědělo, že jejich společnost by bez přispění venture kapitálu neexistovala. Od roku 2000 se do evropských podniků investoval kapitál přesahující 116 miliard eur a tyto investice daly práci více než 6,5 milionu lidí z celé Evropy. Pro udržení vztahu mezi podnikateli a fondy private equity a venture kapitálu je však stále nutné zvyšovat informovanost o tomto odvětví a o způsobu, jakým mohou podnikatelé k tomuto nezbytně nutnému zdroji financování získat přístup. Informovanost je třeba zvyšovat na všech úrovních na školách, univerzitách, obchodních školách, u stávajících i začínajících podnikatelů, ale i u zavedených společností. Zvláště důležité je informovat mladé lidi, abychom tak vytvořili budoucí základnu mladých podnikatelů, kteří budou vědět, jak může jejich podniku a jejich podnikatelské myšlence private equity a venture kapitál pomoci a kde mohou získat potřebné informace. Asociace EVCA pořádá základní vzdělávací kurz o podnikání (tzv. Tool Kit), jehož náplní je úvod do oblasti specifických forem financování. Tento kurz je k dispozici zdarma na všech vysokých školách, na kterých se vyučují předměty vztahující se k podnikání nebo obchodu. Nedávno EVCA vytvořila materiály určené evropským podnikatelům a malým podnikům průvodce oblastí private equity a venture kapitálu pro podnikatele a tematickou internetovou stránku. Společnosti s vysokým rozvojovým potenciálem hrají v hospodářství důležitou a dynamickou úlohu, protože stimulují hospodářský růst. Naléhavě proto vyzýváme Evropskou unii a její členské státy, aby vytvořily zvláštní evropský projekt pro mladé inovativní podniky, jenž by prostřednictvím pobídek a příspěvků vyvážil riziko, které na sebe berou podnikatelé, zaměstnanci, investoři a společnosti v celé Evropě. Je nezbytné, abychom zvyšovali povědomí o private equity a venture kapitálu, což nám umožní mladé podnikatele nadále povzbuzovat a podporovat. Javier Echarri, generální tajemník, EVCA Více informací je k dispozici na internetové stránce 13

16 Kulatý stůl Průmysl a podnikání Bez pomoci strukturálních fondů bychom naše investice nedotáhli do konce Foto NWT Computer Budova firmy před rekonstrukcí V rubrice Kulatý stůl vám opět přinášíme příklady úspěšných projektů. V rozhovoru s Bc. Martinou Vítkovou z firmy NWT Computer, která získala dotaci v programu Reality a Školicí střediska, se dozvíte tipy, aby i vaše žádost mohla být úspěšná. informovali na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu, kde jsou jednotlivé programy dobře popsané. Pomohly nám i konzultace v regionální kanceláři CzechInvestu. Co bylo impulsem podat žádost v programu Reality? Program: Výše dotace: Kraj: Program: Výše dotace: Reality 5,45 milionu korun Zlínský kraj Školicí střediska 1,5 milionu korun Jak naše firma rostla, potřebovali jsme větší prostory. Postupně jsme vystřídali několik pronájmů. Dosáhli jsme takové velikosti, že prostory, které by se daly pronajmout, nebyly k dispozici nebo byl takový pronájem velmi drahý. Zdolávat překážky Co bylo cílem vašeho projektu v programu Reality? Setkali jste se s nějakými úskalími při přípravě projektu? Pro potřeby naší firmy jsme chtěli zrekonstruovat budovu bývalých Ba ových skladů, která se nachází v areálu Svitu ve Zlíně. Se stavbou jsme začali hned po vyhlášení programů v srpnu roku 2004 a rozdělili jsme ji na dvě etapy. První etapu jsme ukončili po třech měsících. Druhou etapu jsme uzavřeli tento podzim. Naše celkové investice přesáhly 12 milionů korun, z toho 46 % nákladů bylo zaplaceno z fondů Evropské unie. O první platbu jsme žádali v dubnu 2005, na podzim jsme dostali 2,5 milionu korun a po kolaudaci očekáváme, že proběhne druhá platba ve výši skoro tří milionů korun. Program Reality poskytuje dotace na regeneraci zastavěných a nevyužívaných území. Kde jste se o možnosti čerpat dotace ze strukturálních fondů dozvěděli? Náš první kontakt se strukturálními fondy se odehrál na semináři pořádaném CzechInvestem v lednu roku Také jsme se Na některé věci jsme narazili už při zpracování žádosti. Plány od architektů a jejich rozpočty nebyly v souladu s rozvrhy, které se při podání žádosti vyžadují. Laikovi, který nemá zkušenosti stavařů, se velice těžko zpracovává rozpočet, protože stavební firmy vytvářejí jiné položky. Zpočátku jsme nevěděli, co kam správně patří, ale ve spolupráci s architektem a stavební firmou se nám to podařilo vyladit. Další překážka nastala při realizaci projektu, když jsme měli více než tříměsíční zpoždění ve stavbě. Bylo to kvůli střeše budovy, o které jsme nejprve usoudili, že rekonstrukci nepotřebuje. Když se však začalo stavět, zjistilo se, že se musí udělat nová, a bylo třeba projekt předělat. Vzhledem k tříměsíčnímu zpoždění jsme museli zažádat o změnu podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Protože všechny kroky na sebe musí navazovat, zpozdila se nám i žádost o proplacení uznatelných nákladů. Určité problémy se potom vyskytly při vyplňování žádosti o platbu. Snaha pomoci nám byla ze strany CzechInvestu maximální. 14

17 Průmysl a podnikání Kulatý stůl Společnost NWT Computer s. r. o. podniká v oblasti informačních technologií. Založena byla jako ryze česká privátní firma v roce1992. Po roce 1995 začala aktivně působit jako velkoobchodní prodejce IT v regionu jihovýchodní Moravy. Zajiš uje dodávky softwaru, hardwaru, správu informačních sítí a přístup k internetu. V roce 2000 dosáhla obratu přes 130 milionů korun a zařadila se ke stovce největších firem podnikajících na českém trhu v této oblasti. V současnosti zaměstnává přes 90 pracovníků a usiluje o to být nositelem moderních trendů v oblasti informačních technologií a řízení lidských zdrojů. Investujeme do vzdělávání zaměstnanců Firma NWT Computer podala žádost i v programu Školicí střediska, který je určen firmám, které nemají prostory, kde vzdělávat své zaměstnance. Proč? Chtěli jsme vybavit naši školicí místnost tak, aby odpovídala trendu dnešních moderních IT technologií. Naším plánem je investovat zhruba tři miliony korun do pořízení nových serverů, bezdrátových spojů a dalších zařízení. Vytvoříme zde asi patnáct pracovních stanic, vybavíme je softwarem, pořídíme počítačové programy na evidenci a plánování školení. Evidence bude pro nás důležitým prvkem při rozhodování o plánování rozvoje lidských zdrojů. Vzdělávání zaměstnanců bychom rádi provázali s potřebami podniku, abychom byli schopni vést evidenci školení pro jednotlivé pracovníky. Získáme tak přehled, na co jsme které pracovníky školili a jestli to bylo hodnoceno kladně, či záporně. Předejdeme tak situaci, že pošleme určitého pracovníka dvakrát na školení, které mu neprospělo. Jaká školení u vás mohou zaměstnanci absolvovat? Finanční ředitelka firmy NWT Computer, Bc. Martina Vítková Praktikujeme rovný přístup ke školením. Každý se může přihlásit na jakékoli školení, pokud o ně má zájem. Všichni zaměstnanci u nás prochází školením, v průměru to vychází na čtyři školení ročně. Vytváříme program celoživotního vzdělávání, který se plánuje vždy na dva roky. Školení provádíme jak externí, které vedou lidé mimo firmu, tak interní, kdy školí naši odborníci. Rozlišujeme vzdělávání zvláš pro management, pro techniky a pro obchodníky. Každá skupina je jiná a potřebuje jiná školení. Techniky zdokonalujeme v oblasti certifikátů technologií, obchodníky školíme na nové produkty (tzv. hard skills) a na obchodní dovednosti (tzv. soft skills). Pro manažery máme program, který obsahuje osm víkendových školení, která zahrnují např. komunikaci, koučování atd. Stanovte si plány realisticky Co byste poradila podnikatelům, kteří podání žádosti zvažují? Důležité je dopředu si rozmyslet, jaký bude můj projekt a všechno si pořádně naplánovat. Plány si je dobré stanovit realisticky. Žádost se nedá připravit za týden. Přijít se změnou uprostřed realizace projektu je velice těžké. Určitě bych doporučila domluvit se i se svými dodavateli a komunikovat projekt s CzechInvestem. Zjistit, jaké formuláře jsou při vedení projektu důležité, jaké existují pro vyúčtování, jak vypadají správné stavební deníky atd. To pomůže při kontrole, která údaje z těchto dokumentů musí porovnat s těmi, které byly popsány v žádosti. Foto NWT Computer Proč se čerpání dotací z operačních programů vyplatí? Sídlo firmy po rekonstrukci Foto NWT Computer Pozitivní jsou na tom především peníze. Myslím si, že bez pomoci strukturálních fondů bychom naše investice nedotáhli do konce. Mohu jen říci, že to není tak těžké, jak to vypadá. Někdy se zdá, že je to nepřekonatelné, ale když se do toho člověk pustí a dokáže to, každá další zkušenost je jednodušší. -red- 15

18 Z regionů Průmysl a podnikání Jižní Čechy mění svou tvář Regionální kancelář CzechInvestu v Českých Budějovicích představuje svůj kraj Jihočeský kraj se pyšní několika výhodami, danými jak geograficky, tak historicky. Jsou jimi strategicky významná poloha regionu pro rozvoj příhraniční a přeshraniční spolupráce, vysoká kvalita životního prostředí mimo centra osídlení nebo například existence významných vzdělávacích institucí. I náš region tak čelí výzvě vybudovat infrastrukturu pro rozvoj efektivní a pružné spolupráce mezi oběma světy a spolupráci podporovat. Projekty rozvoje Vědeckotechnického parku v Třeboni a Nových Hradech a dále připravovaný projekt podnikatelského inkubátoru v Českých Budějovicích jsou dobrou zprávou pro budoucnost. Fenomén klastrů, který zmíněné vazby a spolupráci ještě znásobuje, nenechal ani jihočeské podnikatele chladnými. Z připravovaných klastrových iniciativ v oblastech enviromentálních technologií, mechatroniky, obnovitelných zdrojů energie a ekotechniky se dá vytušit orientace na progresivní a častokrát i nové sektory ekonomiky. Důležitost podpory růstu jednotlivých odvětví je nesporná, stejně tak je ale nutná podpora vytváření fyzické infrastruktury pro podnikání. Rozvoj podnikatelských zón, rekonstrukce a revitalizace starých, nevyužívaných průmyslových areálů umožní podnikatelům nalézt vhodné místo pro jejich podnikatelské aktivity. Proměna regionu díky novým technologiím Jižní Čechy byly a jsou dlouhodobě vnímány hlavně jako zemědělský a turistický region s tradičním strojírenským a dřevozpracujícím průmyslem. Troufám si tvrdit, že nyní mění svou tvář. Na rozdíl od devadesátých let, kdy se snižoval podíl technologicky náročných oborů na produkci, dochází v posledních letech k rozvoji technologicky náročnějších výrob. A už vlivem konkurenčních tlaků, lepší finanční situace či působením zahraničních vlastníků některých firem dochází ke zvyšování podílu prostředků na inovační aktivity, tedy i na výzkum a vývoj. V průběhu posledních let se k těmto doposud nosným oborům přiřazují nová perspektivní odvětví ekotechnika, řídicí a automatizační technika, biotechnologie, informační technologie aplikovaná informatika a výpočetní technika a mikroelektronika ve výrobcích kategorie high tech s počítačově řízenými obvody, senzory, novými konstrukčními materiály, zařízení pro elektrotechnický průmysl. Velká část podniků z výše jmenovaných nových oborů je svázána s automobilovým průmyslem. Úspěšné propojení výzkumu a podnikání Stejně tak spolupráce vědeckovýzkumných institucí s podnikatelskou sférou prochází změnami. Spolupráce mezi průmyslem a vědeckovýzkumnými kapacitami existovala již dříve, ale po devadesátém roce došlo v průmyslových podnicích k vlastnickým a personálním změnám, a byly tak narušeny dřívější pevné vazby. Také na straně vědeckovýzkumných institucí docházelo k mnoha změnám, a to ke změnám zaměření výzkumu, potlačení některých oborů a vzniku nových. Tyto vývojové změny na obou stranách vytlačily motivaci pro spolupráci mezi průmyslovými podniky a vědeckovýzkumnými kapacitami. Ing. Tomáš Mráz, ředitel regionální kanceláře v Českých Budějovicích Aktivita podnikatelů a pestrost podaných projektů Dlouhodobou ambicí naší kanceláře je právě podpora infrastrukturálních projektů na území našeho kraje. Ani jedna ze zmíněných aktivit by nebyla možná bez využití podpůrných nástrojů. V našem případě se jedná převážně o Operační program Průmysl a podnikání (OPPP), kterého jihočeští podnikatelé a ostatní instituce doposud aktivně využívají. S počtem rovných 100 žádostí v tomto programu sice nejsme nejaktivnějším regionem, ale skladba, resp. různorodost, podaných projektů a jejich zaměření dává tušit zdravě diverzifikovanou ekonomiku Jihočeského kraje, která bude dozajista vhodným základem pro budoucí růst. Zastavte se Budova Zelené ratolesti na Husově třídě č. 5, která je novým sídlem naší regionální kanceláře, kdysi jako významný obchodní sklad první dlouhé koněspřežné dráhy v Evropě pomohla rozvoji regionu. Nyní může být důležitou zastávkou i pro váš podnikatelský rozvoj. Za regionální kancelář České Budějovice Ing. Tomáš Mráz Foto CzechInvest 16

19 Pomůcka: amin, asapan, tael Zvuk trubky Druh hlodavce Rubanina Povzdech Rozpulovati Bělehradský vrch Belgické lázně Iniciály herce Oliviera Údaj na dopise Bájný český kníže Smyčky Pozdrav Kladná elektroda Chraptět SPZ Tábora 2. díl tajenky Část atlasu Domácí zvíře Hláška v bridži 3. díl tajenky Ruský souhlas Opasek (zastar.) Značka lepenky Čínský peníz Český malíř Slepice (expres.) Přírodní voda Planeta Primát Podvod Výzva k tichu Řezací nástroj Cílová čára Jestli Typ Forhu Snositi Iniciály Světlé Vozidla Jméno Zoly Bulharský bojar Juviové ořechy Autor Bolera Hmota Povlak Egyptská bavlna Čisticí prášek Vylíhlé rybky Mongol. Rolník Lihovina z rýže A sice Ženské jméno Český básník Hudební nástroj SPZ Mělníka Část oceánu Bonbon Vernův kapitán Zpeněžit Lahodný pokrm Dusíkatá látka Potom Pohyb vzduchem Vyhynulý pštros Kdeže Souhlas Plášť beduína Domácky Roland Bulharská měna Německý souhlas Domácky Kateřina SPZ Olomouce Název písmene Název písmene 1. díl tajenky Řecké písmeno Iniciály Einsteina Korálový útes Shakespearův král Sarmat Soutěž pokračuje! Vyluštěné tajenky očekáváme na adrese Tři luštitelé obdrží opět USB flash disk o velikosti 128 MB. Vylosovaní výherci z minulého čísla jsou: Jana Dlasková, Petr Čihula a Silvie Proroková. Gratulujeme. USB flah disk jim zašleme poštou do konce ledna Novodobou křížovku sudoku přinesl v roce 1997 z Japonska do západního světa Novozélan an Wayne Gould. Název sudoku vznikl z japonského sousloví Suuji wa dokushin ni kagiru, což se dá volně přeložit jako vlož každé jedno číslo do vymezeného prostoru. Nabízíme vám sudoku, které patří k těm lehčím. Jak postupovat? Doplňte do rébusu čísla od 1 do 9 vždy tak, aby se v každém řádku a sloupci číslo objevilo pouze jednou. Stejně tak do každého menšího čtverce vložte čísla od 1 do 9, aniž by se opakovala. Hezké luštění!

20 Agentura CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na konferenci Finanční fórum pro malé a střední podniky, která se koná v Praze. Připravujete podnikatelský projekt a nevíte, jak jej financovat? Chcete se dozvědět více o financování venture kapitálovou investicí nebo formou dotace ze strukturálních fondů EU? Odpověď na tuto a řadu dalších otázek z oblasti financování malého a středního podnikání Vám nabídne nový ročník setkání představitelů finančních institucí, investorů a zástupců ostatních alternativ financování s podnikateli. Tato akce, která kromě Prahy zavítá i do Brna, Plzně a Ostravy, českým podnikatelům poskytne kom - plexní informace o všech možnostech financování. Firmám nabídne možnost prezentovat svůj podnikatelský projekt před hodnotiteli z finančního sektoru a získat pro něj konkrétní financování. Úterý Klasické a alternativní financování MSP prezentace zástupců bank, venture kapitálových fondů a technologických parků na téma provozního a investičního financování firmy podpora malého a středního podnikání formou dotace ze strukturálních fondů EU Středa Financování podnikatelských projektů vybraných firem prezentace podnikatelských projektů strategického rozvoje vybraných malých a středních podniků Registrace Pokud máte zájem účastnit se nového projektu Finanční fóra pro malé a střední podniky nebo chcete prezentovat svůj podnikatelský záměr, pošlete na adresu a my vám zašleme pozvánku spolu s dalšími informacemi.

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Podpora inovací v elektronické výrobě

Podpora inovací v elektronické výrobě Podpora inovací v elektronické výrobě Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 13. března 2012 Český elektrotechnický průmysl: Jak jsme na tom? Agenda 1. Operační program Podnikání

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Podpora inovačního potenciálu MSP na regionální úrovni 19. září 2011 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Inovace a CzechInvest CO JSOU INOVACE?

Více

Základní charakteristika Agentury CzechInvest

Základní charakteristika Agentury CzechInvest Diskusní setkání Stavebního fóra Brownfieldy v Plzeňském kraji a možnosti jejich financování z OPPI PhDr. Blanka Bendlová Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 25. 3. 2009, Hotel Angelo, Plzeň

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009

Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Katedra ŘPPE Estonská 500, 101 00 Praha 10 Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009 1 Obsah přednášky Operační program průmysl a inovace

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

CzechInvest - Regionální kanceláře - představení produktů a služeb, aktuální dotační příležitosti

CzechInvest - Regionální kanceláře - představení produktů a služeb, aktuální dotační příležitosti CzechInvest - Regionální kanceláře - představení produktů a služeb, aktuální dotační příležitosti Regionální kancelář pro Královéhradecký a Pardubický kraj Ing. Michal Tureček a Ing. Marie Černošová 24.

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu -

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - prosinec 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz provedlo v průběhu září a října 2005 průzkum mezi českými firmami na téma Fondy

Více

Financování inovačních firem

Financování inovačních firem Financování inovačních firem Jaro 2010 Fáze financování podniků CAPITAL NEEDS HIGH RISK IPO Formal Venture Capital Friends, Family, Fools Business Angels LOW RISK SEED START-UP EARLY GROWTH SUSTAINED GROWTH

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE Ing. Daniel Hajda CZECHINVEST Regionální kancelář pro Zlínský kraj 26.06.2008 Obsah Operační program Podnikání a inovace Aktuální výzvy Implementace: jak ţádat o podporu,

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací 26. dubna 2012 Role MPO: oblast podpory podnikání a inovací Operační program Podnikání a inovace (OPPI) CzechAccelerator - CI Rizikový kapitál - seed fond CIP + Enterprise

Více

BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015

BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015 BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015 Petr Ullmann 22. října 2015 Obsah Brownfield x Greenfield Operační Program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program Nemovitosti (zpracováno podle materiálů Agentury pro

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu Královéhradecký kraj: Rozvojové plány a investiční příležitosti Aktivity agentury CzechInvest v rámci lokalizace investic a rozvoje trhu nemovitostí Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Opatření na podporu podnikání

Opatření na podporu podnikání Opatření na podporu podnikání MUDr. Martin Kuba 14. června 2012, Praha Přehled nových finančních nástrojů pro MSP Národní program podpory Strukturální fondy OPPI Program švýcarsko-české spolupráce Program

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO PŘÍPRAVA REALIZAČNÍ FÁZE ŽADATEL / PŘÍJEMCE Podání RŽ 1. Zpracování projektu 2. Elektronický podpis 3. Účet v eaccountu Podání PŽ Předkládání průběžných monitorovacích

Více

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE Rozpočet a finanční vize měst a krajů 2009 Praha, 24.9.2009 Jan Hanuš Municipality a programy veřejné podpory Komerční banka AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Aktuální stav implementace Ing. Zuzana Matějíčková Ředitelka odboru implementace strukturálních fondů, MPO ČR Operační program Podnikání a inovace (OPPI)

Více

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006 Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry Praha 25/1/2006 1 Jaké to dnes bude? Názorné Poučné Aktivní - nejsme už začátečníci novinky na CzechInvestu současný vývoj v oblasti podpory klastrů budoucí

Více

Agentura CzechInvest Jak CzechInvest pomáhal a pomáhá nastartovat. Ing. Tereza Suchomelová

Agentura CzechInvest Jak CzechInvest pomáhal a pomáhá nastartovat. Ing. Tereza Suchomelová Agentura CzechInvest Jak CzechInvest pomáhal a pomáhá nastartovat Ing. Tereza Suchomelová Hlavní aktivity agentury Podpora investic Implementace strukturálních fondů Rozvoj podnikatelských nemovitostí

Více

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory:

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: Podpora podnikání Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: podnikání a inovace lidské zdroje a zaměstnanost výzkum a vývoj START Poskytovatel Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Více

Jihomoravské inovační centrum

Jihomoravské inovační centrum Jihomoravské inovační centrum Financování inovací Konference Klastry 2006 Brno 5. května 2006 Jihomoravské inovační centrum Jihomoravské inovační centrum (JIC) vzniklo v roce 2003 jako zájmové sdružení

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Podpora podnikání v oblasti exportu

Podpora podnikání v oblasti exportu Podpora podnikání v oblasti exportu DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 INFO@CZECHTRADE.CZ WWW.CZECHTRADE.CZ Ing. Dana Slavíková projektová manažerka Obsah: 1.CzechTrade 2.Služby pro podporu obchodu 3.Projekty

Více

Vědeckotechnický park Plzeň

Vědeckotechnický park Plzeň Prezentace na 9. setkání k problematice rozvoje lidských zdrojů 4. 11. 2005 RNDr. Emil Chochole,CSc. - VTP Plzeň, a.s. předseda představenstva, výkonný ředitel Cíle projektu Zvýšení potenciálu města i

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Podpora rizikového kapitálu z veřejných zdrojů

Podpora rizikového kapitálu z veřejných zdrojů www.pwc.com Podpora rizikového kapitálu z veřejných zdrojů 2. května 2012 1 Obsah Definice rizikového kapitálu Podpora rizikového kapitálu v ČR Další formy podpory návratného financování z veřejných zdrojů

Více

Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele

Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Evropské fondy Aktuálně pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Finanční prostředky ze SF a FS v ČR v období 2007 2013 Strukturální

Více

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE Ing. Pavel Holman Koordinátor inovačních voucherů Rozvojové projekty Praha, a.s. Projekt Akcelerace na území HMP realizuje společnost Rozvojové projekty Praha, a.s. Kontext projektu

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

Pohled UniCredit Bank na financování brownfields

Pohled UniCredit Bank na financování brownfields Pohled UniCredit Bank na financování brownfields Únor 2011 Martin Horák, úvěrový specialista, Firemní klientela, Regionální centrum Brno III Martin Potůček, konzultant Evropského kompetenčního centra Brno

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Základní charakteristika programovacího období 2007-2013

Základní charakteristika programovacího období 2007-2013 Evropské fondy Aktuálně pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky Základní charakteristika programovacího období 2007-2013 Finanční prostředky ze SF a FS v ČR v období 2007 2013 Strukturální

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Dotace a úvěr jak na to?

Dotace a úvěr jak na to? Dotace a úvěr jak na to? Bankovní produkty a finanční instrumenty pro výzkum, vývoj a inovace Praha 30.11.2009 KB Finanční nástroje Hypoteční úvěr Kreditní karta pro podnikatele Profi úvěr FIX menší a

Více

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 V. ZÁVĚR Účelem projektu CzechAccelerator 2011 2014 je podporovat příležitosti inovativních českých firem na zahraničních trzích. Projekt doposud podpořil necelé

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Hospodářská situace v Moravskoslezském kraji a podpora investic

Hospodářská situace v Moravskoslezském kraji a podpora investic Hospodářská situace v Moravskoslezském kraji a podpora investic Miroslav Novák hejtman Ostrava, 8. 10. 2014 Čemu v kraji čelíme Očekávaný útlum těžby uhlí nejen na dole Paskov Uzavření OKD by znamenalo

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

OP Podnikání a inovace

OP Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace Ing. Tomáš Severa Regionální projektový manažer České Budějovice 2.4.2009 Obsah -- Představení Agentury CzechInvest -- Program -- přijatelné projekty -- zkušenosti

Více

Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014

Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014 Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014 Co způsobuje stres podnikům a jejich manažerům? 1. Nemají dostatek financí na rozvoj

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

Kravaře, 19. dubna 2012 VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

Kravaře, 19. dubna 2012 VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje Kravaře, 19. dubna 2012 VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje REGIONÁLNÍ KANCELÁŘ pro MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ + Aktuální možnosti podpory z programu NEMOVITOSTI Lada KRATOCHVÍLOVÁ

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj

Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj Ing. Tereza Suchomelová, Mgr.A. Lucie Doleželová Ph.D. Hlavní aktivity agentury Podpora investic investiční pobídky a AFC služby Implementace

Více

Program Inostart. Praha 2.6.2015 Ing. Ladislav Dvořák, CSc.

Program Inostart. Praha 2.6.2015 Ing. Ladislav Dvořák, CSc. Program Inostart Praha 2.6.2015 Ing. Ladislav Dvořák, CSc. Přehled programu pro Start-upy Nové parametry programu od 05/2014 Žadatel je MSP, tj. velikost do 250 zaměstnanců, roční obrat do 50 mil. EUR

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Innovation and Business Park. ICEC Šlapanice, a.s.

Innovation and Business Park. ICEC Šlapanice, a.s. Záměr. revitalizace areálu realizace projektu výstavby kombinované high-tech a podnikatelské zóny, zaměřené na vyšší přidanou hodnotu Současný stav Východiska. špatné komunikační napojení areálu bezprostřední

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Identifikace výzvy Prioritní osa 6 Program Marketing Individuální

Více

Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková. Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014

Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková. Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014 Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014 Poslání agentury CzechInvest přispívá:! k přílivu zahraničních investic! k rozvoji domácích společností!

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

Multifunkční co-brandovaná městská karta Nabídka KB pro dopravce a municipality

Multifunkční co-brandovaná městská karta Nabídka KB pro dopravce a municipality JJ Mois Année Multifunkční co-brandovaná městská karta Nabídka KB pro dopravce a municipality Elektronické platby v dopravě 21.2.2008 Monika Truchliková, vedoucí Marketingu pro retailové bankovnictví KB

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Identifikace výzvy: MARKETING I Operační program Podnikání a inovace Správcem programu (poskytovatelem dotace) je Ministerstvo průmyslu

Více

OPPIK atd. Agentura CzechInvest, Regionální kancelář pro Liberecký kraj. Brownfields a greenfields Libereckého kraje. Liberec, 19.11.

OPPIK atd. Agentura CzechInvest, Regionální kancelář pro Liberecký kraj. Brownfields a greenfields Libereckého kraje. Liberec, 19.11. OPPIK atd. Agentura CzechInvest, Regionální kancelář pro Liberecký kraj Brownfields a greenfields Libereckého kraje Liberec, 19.11.2015 Činnosti regionální kanceláře Regionální kancelář Strukturální fondy

Více

Restrukturalizace a zvyšování efektivity firem

Restrukturalizace a zvyšování efektivity firem Restrukturalizace a zvyšování efektivity firem Ing. Tomáš Pastrňák, MBA Předseda výboru České asociace interim managementu Člen představenstva krajské hospodářské komory MSK Člen komise pro majetek a hospodářskou

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor

Dotační tituly pro IT/ICT sektor enovation Vznik v první polovině roku 2007 Poradenská činnost v oblasti egovernmentu a strukturálních fondů/dotace Primární zaměření na dotační tituly v ICT oblasti, konkrétně programy ICT a strategické

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Inostart. program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Program Inostart

Inostart. program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Program Inostart Inostart program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji Rámec programu Inostart Program byl připraven na základě Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika Operační program Operační program (OP PIK) pro programové období 2014 2020 plynule navazuje na Operační program Podnikání a Inovace z programového období

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Česká spořitelna podporuje podnikání

Česká spořitelna podporuje podnikání Česká spořitelna podporuje podnikání Tomáš Reytt, ředitel odboru klientské segmenty pro soukromou a firemní klientelu České spořitelny Obsah 1. Kdo jsou firemní klienti České spořitelny 2. Od účtu přes

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO)

Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO) M. Neulinger, M. Robenková 7. června 2012 Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO) Kdo jsme? Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava byl vybudován za přispění strukturálních fondů EU, statutárního

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ OZE Z KOMERČNÍCH ZDROJŮ MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ - VYUŽITÍ OZE V BUDOVÁCH ENVIROS. Praha, 21. 6. 2011

FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ OZE Z KOMERČNÍCH ZDROJŮ MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ - VYUŽITÍ OZE V BUDOVÁCH ENVIROS. Praha, 21. 6. 2011 FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ OZE Z KOMERČNÍCH ZDROJŮ MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ - VYUŽITÍ OZE V BUDOVÁCH ENVIROS Praha, 21. 6. 2011 VÝHODY (PŘEDPOKLADY) SUBJEKTŮ VEŘEJNÉHO SEKTORU JAKO INVESTORŮ Množství energeticky

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha RNDr. Lenka

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů.

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů. Alternativní způsoby financování infrastrukturálních projektů Martin Hanzlík 21.9.2011 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Působí na kapitálovém trhu od roku 1994. V letech 2002 2009 výkonný ředitel Unie investičních

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Základní pravidla OPPI - Dotace proplácena

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více