Výroční zpráva za rok 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2007"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2007 Obsah Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Základní údaje o emitentovi Údaje o základním kapitálu Údaje o cenných papírech Údaje o činnosti Údaje o majetku a finanční situaci emitenta Podnikatelský záměr pro rok Údaje o statutárních a dozorčích orgánech emitenta Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2007 Zpráva nezávislého auditora Prezentace účetní závěrky za rok 2007 Výsledovka Rozvaha Aktiva Pasiva Přehled o peněžních tocích Cash Flow Přehled o změnách ve vlastním kapitálu Příloha tvořící součást účetní závěrky k

2 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Vážení akcionáři, představenstvo akciové společnosti SLEZAN Frýdek-Místek předkládá výroční zprávu o hospodaření a vývoji za rok Pro textilní průmysl v Evropě pokračoval negativní trend započatý před více jak 20 lety, kdy bylo rozhodnuto o totální jednostranné liberalizaci obchodu s textilem z Asie do Evropské unie a USA, tedy úplnému zrušení dovozních kvót a licencí a nastavení velmi nízkých dovozních cel, což obráceně při vývozu z EU do asijských zemí neplatí. Dále pokračovalo permanentní posilování české koruny a masivně rostly ceny elektrické energie, plynu, vodného, stočného, chemikálií, viskózové střiže, polyesteru a dalších vstupních nákladových položek. Souběžně s tím oslaboval americký dolar, což významně ovlivňovalo ceny textilních výrobků na evropském trhu. Pod těmito tlaky, kdy růst nákladů na straně jedné a nemožnost jejich promítnutí do prodejních cen na straně druhé, dále významně zhoršily docilované marže při prodeji do zemí EU, kam míří více jak 60 % produkce, při celkovém podílu exportu ve výši 69,31 %, tj tisíc Kč. V porovnání s minulými léty je to další pokles. Jen pro srovnání nejvyšší exportní tržby společnost docílila v roce 2001, a to tisíc Kč, což bylo v době, kdy ještě platila netarifní omezení (dovozní kvóty na jednotlivé textilní komodity). Pokud porovnáme vývoj v jednotlivých výrobních segmentech, tak prakticky celý pokles se odehrává u tkanin pro další konfekční zpracování, kdy trh EU je čím dál tím více zásobován hotovou konfekcí, na jejímž dovozu se podílí přímo velké obchodní řetězce, ale rovněž evropské konfekční firmy, pro něž je konfekční výroba, byť v relativně levných zemích jako Rumunsko, Ukrajina, Balkán, či země severní Afriky nekonkurence schopná v porovnání s dovozy z Asie. Vedle těchto obecných důvodů, které dopadají v ČR na většinu textilních firem stejně, je SLEZAN zasažen specifickým problémem, a to výstavbou automobilky Hyundai v bezprostřední blízkosti Frýdku-Místku. Tato několikamiliardová investice významným způsobem, po svém oficiálním zveřejnění, změnila podmínky na trhu práce v okrese Frýdek- Místek. Zahájení výstavby této historicky největší zahraniční investice v roce 2007 vygeneruje vznik až nových pracovních míst. Vyhrocení situace na pracovním trhu vedlo již k odlivu zaměstnanců, kdy za rok 2007 rozvázalo pracovní poměr 245 zaměstnanců, což je více jak 23 % z počtu zaměstnanců zaměstnaných v regionu Frýdek- Místek. V důsledku tohoto nového fenoménu lze i do budoucna počítat s dalším odchodem významné části pracovníků, a to bez možnosti náhrady. Návazně na všechny tyto aspekty představenstvo akciové společnosti hledalo řešení a východisko z této nepříznivé situace. V průběhu prvního pololetí dospělo k závěru, že pro další fungování společnosti je nutno hledat řešení těchto problémů: 1) Diverzifikace výrobních kapacit mimo oblast Frýdku-Místku, a tím řešit nedostatek pracovníků v souvislosti s výstavbou automobilky Hyundai. 2) Pro zastavení dalšího propadu objemu výkonů a tržeb převzít některé existující portfolia zákazníků, odbytové možnosti a výrobní kapacity. 3) Posílit podíl výrobků s vyšší přidanou hodnotou, které mají podobný výrobní charakter jako stávající výroba akciové společnosti. V průběhu roku 2007 se pro řešení těchto cílů naskytla příležitost, kdy na společnosti Texlen a.s., Trutnov a Tiba a.s., Dvůr Králové nad Labem byl vyhlášen konkurz. V případě bývalého Texlenu Trutnov jsme dospěli k závěru, že pro posílení výrobků s vyšší přidanou hodnotou a diverzifikací výrobních kapacit, s ohledem na pracovníky, je zajímavé získat část nabízených výrobních kapacit, a to přádelnu lnu v Trutnově a tkalcovnu v Mladých Bukách. Závod Rudník, kde původně bylo režné zboží zpracováváno, nebyl potřebný, neboť záměr počítal s přesunem úpravy tkanin do existujících výrobních kapacit. 2

3 V případě Tiby jsme posuzovali možnost úpravy pestře tkaného lněného zboží z titulu přepravních nákladů mezi Mladými Buky a Frýdkem-Místkem, či pouze cca 17 km mezi Mladými Buky a Dvorem Králové. Dalším aspektem byla možnost posílení pozice v oblasti lůžkovin a dekoračních tkanin a posílení pozice na českém trhu. S ohledem na finanční možnosti, ale i posouzení celkového rizika při naplnění očekávaných cílů, představenstvo akciové společnosti nezvolilo variantu nákupu těchto výrobních aktiv, ale pouze dočasného pronájmu v první fázi na období šesti měsíců tak, aby bylo možno vyhodnotit efektivnost těchto akvizic a následně definitivně rozhodovat o dalším postupu. Představenstvo v tomto směru postupovalo maximálně obezřetně. Výrobní kapacitu tiskárny Zálabí ve Dvoře Králové jsme si pronajali od 17. srpna 2007 a přádelnu Trutnov a tkalcovnu Mladé Buky od 1. října 2007, přičemž obchodně jsme zajišťovali odbyt lněných tkanin od června V první fázi pronájmu jsme se zaměřili na převzetí portfolia zákazníků a sjednocení informačního systému. U těchto fází došlo k významnému nárůstu výkonů a tržeb, kdy mezi lednem a červencem se výkony pohybovaly mezi milióny Kč/měsíc a od měsíce srpna se skokově zvýšily: srpen září říjen listopad 142,7 mil. Kč 156,7 mil. Kč 192,7 mil. Kč 171,3 mil. Kč Obdobně se tržby za 1. až 7. měsíc pohybovaly ve výši mil. Kč. Po realizaci akvizic: srpen září říjen listopad 112,1 mil. Kč 126,7 mil. Kč 172,5 mil. Kč 162 mil. Kč V období druhého pololetí se již začaly významně projevovat vlivy posilování české koruny vůči Euru a toto významné zvýšení výkonů a tržeb se stejnou měrou nepodílelo na růstu efektivnosti. S ohledem na skutečnost, že akvizice byly pořízeny prakticky bez zásob polotovarů a nedokončené výroby, vygeneroval rozjezd výroby růst výrobních zásob. Počátek čtvrtého kvartálu byl poznamenán prvními informacemi o známkách recese v USA a finanční krizí, způsobené problémy kolem hypoték v USA. Jak je obvyklé, první dopady takového nepříznivého vývoje se vždy nejdříve projevují u spotřebního zboží a zejména textilu. Měsíc prosinec se zakázkově totálně propadl a prakticky na 1/3 měsíce jsme zastavili výrobu, což přineslo pouze výkony ve výši 101,8 mil. Kč a tržby pouze 109,7 mil. Kč. Tyto nízké výkony, proúčtování tvorby opravných položek k způsobily celkovou ztrátu v měsíci prosinci ve výši mil. Kč, což znegovalo do té doby vytvořený zisk ve výši tis. Kč. Tento záporný hospodářský výsledek za měsíc prosinec způsobil celkově ztrátu z hospodaření za rok 2007 ve výši tis. Kč. Samotný měsíc prosinec, ale i prognózy pro rok 2008 staví vedení akciové společnosti a představenstvo před radikální a zásadní rozhodnutí, neboť posilování české koruny bude nadále pokračovat. Pro rok 2008 dochází k růstu všech nákladových položek bez významné možnosti jejich pozitivního ovlivnění, jako je opět růst ceny elektrické energie, plynu, uhlí, vody, stočného, chemikálií a dále došlo k zavedení ekologických daní. Souběžně působí faktor tlaku na růst mezd. 3

4 Reálná šance na promítnutí všech těchto nákladů do růstu cen výrobků je při dalším strmém poklesu hodnoty USD zcela nereálná a pro SLEZAN Frýdek-Místek a.s. vyvstává nezbytná potřeba optimalizovat výrobní kapacity a sortiment vyráběné produkce a provést proces restrukturalizace společnosti. Dámy a pánové, podávám Vám tuto zprávu, která je nástinem rozhodujících kroků, které představenstvo akciové společnosti SLEZAN v roce 2007 řešilo a s čím bylo vnějšími vlivy konfrontováno. Ing. Miroslav Halfar předseda představenstva 4

5 Základní údaje o emitentovi SLEZAN Frýdek-Místek a.s. kontakt: Na Příkopě 1221 tel.: , FRÝDEK-MÍSTEK IČ: zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu Ostrava, oddíl B, vložka č. 313 Akciová společnost SLEZAN Frýdek-Místek a.s. (dále jen společnost ) byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32 (dále jen zakladatel ), jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení 172 odst. 2, 3 a 171 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku) ze dne ve formě notářského zápisu. Na základě smlouvy o sloučení ze dne je SLEZAN Frýdek-Místek a.s. ke dni právním nástupcem zrušené společnosti bez likvidace Tiskárna textilu Frýdlant, akciová společnost, se sídlem Frýdlant, Tovární ul. 669, jež byla zapsána u Okresního soudu v Ústí nad Labem v oddíle B, č. vl Předmět podnikání společnosti zapsán v obchodním rejstříku: - zámečnictví - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - ostatní textilní výroby textilní výroba - ostatní služby převážně osobního charakteru konfekční výroba - ostatní služby převážně osobního charakteru poskytování ubytovacích služeb - výroba a rozvod tepla - provozování dráhy na železniční dráze vlečce - hostinská činnost - silniční motorová doprava nákladní - kovoobráběčství - barvení a chemická úprava textilií - provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu - výroba rozvaděčů nízkého napětí - výroba elektřiny Údaje o základním kapitálu Základní kapitál společnosti činí ,-- Kč. Emitent drží pouze jednu vlastní akcii ve jmenovité hodnotě 500,-- Kč. V období posledních tří let nedošlo k žádným změnám v základním kapitálu, počtu a druhu akcií. Přehled o všech akcionářích, jejichž podíl na hlasovacích právech dosahuje nebo překračuje hranici 5 % PYRR s.r.o. se sídlem Nám. Hrdinů 3, Praha 4, IČ , zastupovaný správcem konkurzní podstaty Ing. Jiřím Štěpem, s podílem na hlasovacích právech ve výši 49,95 %, který je tvořen kusy akcií. 5

6 Osoby jednající ve shodě: a) SICO FM a.s., se sídlem Tř. Svobody 31/956, Olomouc, IČ , s podílem na hlasovacích právech ve výši 16,04 %, který je tvořen kusy akcií b) Pivovar HOLBA, a.s., se sídlem Pivovarská 261, Hanušovice, IČ , s podílem na hlasovacích právech ve výši 2,91 %, který je tvořen kusy akcií c) Pivovar LITOVEL, a.s., se sídlem Palackého 934, Litovel, IČ , s podílem na hlasovacích právech ve výši 13,02 %, který je tvořen kusy akcií. Celkový podíl osob jednajících ve shodě na hlasovacích právech společnosti SLEZAN Frýdek-Místek a.s. činil 31,97 %. Vedle těchto akcií nemají uvedení akcionáři žádné další akcie ani žádná hlasovací práva podle 183d odst. 4 Obchodního zákoníku. Společnost nepřipravuje zvýšení kapitálu a neemitovala akcie, které by nezakládaly podíl na základním kapitálu. Nová emise akcií společnosti není upisována. Podmínky pro zvýšení základního kapitálu upravují stanovy shodně s úpravou v obchodním zákoníku. Údaje o cenných papírech ISIN CZ druh: kmenová forma: akcie na doručitele podoba: zaknihovaná ve SCP jmenovitá hodnota jedné akcie: 1 000,-- Kč počet kusů: celkový objem emise: ,-- Kč obchodovatelnost: veřejně obchodovatelná ISIN druh: kmenová forma: akcie na doručitele podoba: zaknihovaná ve SCP jmenovitá hodnota jedné akce: 500,-- Kč počet kusů: celkový objem emise: ,-- Kč obchodovatelnost: neobchodovatelná druh: kmenová forma: akcie na doručitele podoba: listinná jmenovitá hodnota jedné akcie: 500,-- Kč počet kusů: 1 celkový objem emise: 500,-- Kč obchodovatelnost: neobchodovatelná Obchodovatelné akcie jsou převoditelné bez omezení a obchoduje se s nimi, i když ve velmi omezeném rozsahu, na volném trhu Burzy cenných papírů Praha a v RM Systému. S akciemi se neobchoduje na zahraničních trzích. Emise akcií ISIN CZ ve jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč jsou veřejně obchodovatelné a převoditelné bez omezení. 6

7 Emise akcií ISIN ve jmenovité hodnotě 500,-- Kč v objemu jsou neobchodovatelné, ale rovněž převoditelné bez omezení. Jedna akcie v listinné podobě je neobchodovatelná a po celé účetní období byla ve vlastnictví emitenta. Výnosy z cenných papírů jsou zdaňovány v souladu s platným ustanovením 36 zákona č. 586/1992 Sb. ve znění novel a doplňků srážkovou daní ve výši 15 %, mimo výjimek stanovených citovaným zákonem. Společnost měla uzavřenou smlouvu s ČSOB, a.s. Praha, útvar primárních emisí 1608, Na Příkopě 14, která umožňovala majitelům cenných papírů zdarma uplatnit svá majetková práva, tj. vyplatit dividendu v případě, že bude schválena valnou hromadou společnosti. Valná hromada dne rozhodla o výplatě dividendy za rok 2005 ve výši 1,-- Kč na jednu 1000-korunovou akcií a 0,50 Kč na jednu 500-korunovou akcii. O výplatě dividendy za rok 2006 ve výši 1,-- Kč na jednu 1000-korunovou akcii a 0,50 Kč za jednu 500-korunovou akcii rozhodla valná hromada Dividenda v celkové částce nad 500,-- Kč byla vyplacena poštovní poukázkou a u právnických osob, po dohodě, formou převodu na účet. Dividenda v celkové částce do 500,-- Kč včetně, je akcionářům proplácena hotově v pokladně v sídle společnosti v pracovní dny, v době od 8.00 do hod. Další údaje o akciích Emise akcií je umístěna v plném rozsahu mezi veřejností, přičemž méně jak 20 % objemu emise je v držení drobných akcionářů. Jedná se o kmenové akcie na doručitele v nominální hodnotě 1 000,-- Kč v zaknihované podobě v objemu kusů. V tomto objemu jsou zahrnuty i akcie, které byly emitovány při sloučení se společností Tiskárna textilu Frýdlant a.s. k Práva vyplývající z držení akcií společnosti jsou dána stanovami společnosti a příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Tato práva uplatňuje akcionář především na valné hromadě společnosti. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč jsou spojeny dva hlasy, s každou akcií o jmenovité hodnotě 500,-- Kč je spojen jeden hlas. O podílu na zisku společnosti, případně likvidačním zůstatku, rozhoduje, v souladu s platnými stanovami, valná hromada společnosti. Dividenda, je-li schválena valnou hromadou, je splatná nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo valnou hromadou přijato usnesení o rozdělení zisku. V případě, že akcionář neuplatní své právo na dividendu, ani je nepřevede, v souladu s ustanovením 156 a) Obchodního zákoníku, uloží společnost tuto dividendu na své náklady na zvláštní účet u peněžního ústavu. Nebude-li právo uplatněno do čtyř let od vzniku nároku, tak zaniká. Fyzické osoby drobní akcionáři drží méně než 20 % kapitálu společnosti u emise 1000korunových akcií a méně než 33 % kapitálu u emise 500korunových akcií. Žádná veřejná nabídka na převzetí akcií emitenta dosud nebyla učiněna. 7

8 Emitent dosud nevydal žádné dluhopisy. Zisk na jednu tisícikorunovou akcii v jednotlivých letech je následující: zisk na 1 akcii v Kč 3,76 2, zisk (- ztráta) celkem za rok 2004 za rok 2005 za rok 2006 výplata dividend na 1 akcii 1,- 1,- 1,- výplata dividend celkem před zdaněním 806 tis. Kč 806 tis. Kč 806 tis. Kč Dividenda za příslušný rok byla vyplacena v následujícím roce po schválení valnou hromadou. Kupní cena na veřejných trzích se v současné době pohybuje na hranici 200,- Kč při objemu emise kusů akcií v nominální hodnotě 1 000,-- Kč. Obchodování s akciemi je velmi omezené ve vztahu k objemu uskutečněných obchodů. Společnost vede seznam osob, které mají přístup k vnitřním informacím. Seznam je k dispozici na webových stránkách společnosti nebo v sídle společnosti u tajemníka a.s. Přehled podnikání SLEZAN Frýdek-Místek a.s. je textilní společnost zpracovávající bavlnu, viskózovou, polyesterovou, akrylátovou střiž a len. V druhé polovině roku 2007 si společnost pronajala část výrobních objektů bývalé společnosti TIBA a.s., Dvůr Králové nad Labem - Zálabí, a to tiskárnu textilu a do organizační struktury dosavadní společnosti byla začleněna jako závod 06 tiskárna, Dvůr Králové nad Labem - Zálabí. V měsíci říjnu 2008 si společnost pronajala část bývalé společnosti TEXLEN a.s., Trutnov, a to konkrétně přádelnu a bělidlo v Trutnově a tkalcovnu v Mladých Bukách. Tyto dva objekty byly do organizační struktury začleněny jako závod 07 přádelna a tkalcovna. Společnost SLEZAN Frýdek-Místek a.s. těmito kroky diverzifikovala svůj výrobní sortiment a podnikatelské aktivity. Na základě smlouvy přešla práva a povinnosti z pracovně-právních vztahů zaměstnanců výše uvedených výrobních areálů na SLEZAN Frýdek-Místek a.s. a společnost zaměstnávala ke konci roku více jak zaměstnanců. Společnost tak v jednotlivých výrobních stupních zajišťuje výrobu širokého sortimentu textilního zboží, kdy malá část produkce přízí a režných tkanin je dodávána jednotlivým odběratelům. Převážná část je upravována v úpravně, tiskárnách a šicích dílnách a zákazníkům je nabízen široký sortiment tvořený bytovým textilem, zdravotním textilem, technickými tkaninami pro nánosování, manšestry, tkaninami pro úpravny a tiskárny, svrchním ošacením, campingovým programem a výrobou ložního a stolního prádla. 8

9 Ke stávajícím 5 výrobním závodům přibyly dva a organizační struktura společnosti v roce 2007 byla následující: závod 01 přádelna - provoz Staré Město závod 02 tkalcovny - provoz Frýdek-Místek, Hálkova provoz Frýdek-Místek, Beskydská provoz Frýdek-Místek, Těšínská ul. - provoz Raškovice závod 03 tiskárna textilu - provoz Frýdlant v Čechách závod 04 úpravna a šicí dílna závod 05 přádelna lnu závod 06 tiskárna textilu a šicí dílna Závod 07 přádelna - provoz úpravna, Frýdek-Místek, Beskydská provoz šicí dílna, Frýdek-Místek, Na Příkopě provoz Hanušovice Pražská 90 - provoz Dvůr Králové nad Labem Zálabí nábř. Benešovo provoz přádelna a bělidlo Trutnov Horská 250 a K Bělidlu tkalcovna a šicí dílna - provoz Mladé Buky Krkonošská 51 Tyto výrobní závody zastřešuje ředitelství akciové společnosti. Zaměstnance nelze rozdělit podle druhů podnikatelské činnosti, protože hlavním předmětem činnosti je pouze textilní výroba rozdělená do jednotlivých výrobních stupňů. Až na několik málo výjimek společnost nezaměstnává zahraniční pracovníky. Vzhledem k pronájmu výše uvedených výrobních kapacit a přechodu zaměstnanců těchto provozů na SLEZAN Frýdek-Místek a.s., došlo k podstatnému nárůstu počtu zaměstnanců. Členění podle jednotlivých závodů a lokalit je následující: 9

10 Závod Počet zaměstnanců fyzický stav k Podnikové ředitelství 175 Celkem průměrný přepočtený stav zaměstnanců průměrný výdělek Průměrný výdělek za rok 2007 se zvýšil ze ,-- Kč na ,-- Kč a představuje nárůst o 1,3 % proti roku Nepřítomnost bez řádné dovolené se proti předcházejícímu roku z hodnoty 8,3 % zvýšila na 10 %. Úroveň přesčasové práce se zvýšila z hodnoty 3,2 % na 3,71 %. Společnost SLEZAN Frýdek-Místek a.s. byla již v roce 2005 certifikována a získala certifikát jakosti ISO 9001 a environmentální certifikát ISO V průběhu roku 2006 a 2007 proběhly první pravidelné certifikační audity, které potvrdily dosažené výsledky v této oblasti. SLEZAN Frýdek-Místek a.s. dosáhl v roce 2007 celkových tržeb za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží ve výši tis. Kč. údaje v tis. Kč tržby vlastní výrobky a služby tržby z exportu tržby v tuzemsku podíl exportu z tržeb 73,88% 73,28% 68,25% 10

11 Výroba ve hmotných jednotkách bavlnářské příze (t) lnářské příze (t) bavlnářské tkaniny režné (km) z toho lnářské žakárové tkaniny (km) tkaniny upravené (km) z toho tisky (km) ložní prádlo (tis. ks), konfekce Srovnání obratu s jednotlivými státy v roce 2006 a 2007 % podílu trhů na celk. obratu stát obrat 2006 obrat 2007 rozdíl v Kč pokles nárůst v % 2006/2007 2,59 3,56 Slovensko ,41 28,62 32,45 Česká rep ,13 10,99 9,46 Polsko ,76 4,99 3,18 Maďarsko ,45 2,57 4,52 Francie ,38 5,84 6,22 Itálie ,39 44,4 40,62 Německo ,91 11

12 Údaje o majetku a finanční situaci emitenta Společnost je vlastníkem všech nemovitostí, ve kterých provozuje podnikatelskou činnost, mimo objektů pronajatých v Zálabí, Trutnově a Mladých Bukách, jak bylo popsáno výše. Nájemní smlouvy jsou uzavřeny na dobu určitou. Vlastní nemovitosti se nacházejí v pěti katastrálních územích v okrese Frýdek-Místek, Uherské Hradiště, Liberec a Šumperk. Podrobně je možno dohledat jednotlivé nemovitosti na LV č. 708 a 8761 v k.ú. Frýdek, LV č v k.ú. Místek, LV č. 201 v k.ú. Raškovice, LV č v k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, LV č v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště, LV č. 156 a 1868 v k.ú. Frýdlant v Čechách, LV č v k.ú. Hanušovice a LV č. 3 v k.ú. Žleb. Společnost není závislá na cizích patentech, licencích, ani průmyslových vzorech, které by měly zásadní význam pro podnikatelskou činnost. Investice údaje v tis. Kč budovy a stavby technologická a strojní zařízení nehmotný majetek pozemky celkem Investiční činnost za rok 2007 je podrobně zpracována v příloze účetní závěrky, která je nedílnou součástí této výroční zprávy. Společnost nemá zvláštní výzkumné pracoviště, provádí pouze inovaci a vývoj vlastních výrobků na základě poptávky a požadavků zákazníků. Společnost a její výroba není závislá na patentech a licencích. Obchodní smlouvy uzavírané s partnery mají převážně krátkodobý charakter daný výrobním sortimentem a nutností reagovat na změny a požadavky jednotlivých zákazníků. V posledních třech účetních obdobích nedošlo k přerušení výroby nebo jejímu omezení, které by mělo významný vliv na finanční situaci společnosti. Společnost není součástí skupiny a nemá žádné dceřiné společnosti, ani nemá hlasovací práva v jiných společnostech. Společnost nemá organizační složku v zahraničí. Ve zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2007 je uvedena pouze společnost PYRR, s.r.o. v konkurzu, IČ , coby osoba ovládající. Další dvě obchodní společnosti, ve kterých osoba ovládající vlastní 49,99 %, a to ve společnosti VEBA, textilní závody a.s., IČ a COMOROS a.s. v likvidaci, IČ , již nejsou uvedeny, protože se dle názoru emitenta nejedná o strukturu koncernu. 12

13 S ohledem na výjimečnost situace, která pramení z minulosti, kdy IPB ve snaze zakrýt problémy, které měla s poskytnutím úvěru společnosti CENTROTEX, a.s., Praha, účelově převzala akcie několika akciových společností jakožto zástavu za poskytnutý úvěr a ne zcela jasnou finanční transakci, nově poskytla společnosti PYRR, s.r.o. úvěr ve stejné výši + příslušenství a takto získané akcie vložila do společnosti PYRR, s.r.o., jako ručení. Po krachu IPB, a.s. a jejím převzetí ČSOB, a.s., byl logicky na společnost PYRR, s.r.o. uvalen konkurz, neboť tato nebyla schopna dostát svým závazkům. Bohužel po celou tuto dlouhou dobu, vinou různých obstrukcí, nebyl tento konkurz dořešen. Přesto pouze skutečnost, že správce konkurzní podstaty v tomto okamžiku ovládá většinové podíly v naší společnosti a společnostech VEBA, textilní závody a.s. a COMOROS a.s. - v likvidaci, nenaplňuje literu zákona, tj. že tyto firmy jsou koncernem či holdingem. Vzhledem k tomu, že tyto společnosti mezi sebou žádným způsobem nespolupracují, nekomunikují a vzájemně neobchodují, logicky vyplývá, že není právně naplněn požadavek na zpracování roční konsolidované závěrky. Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela anomální situaci, která logicky nemůže být zcela jasná, je společnost připravena poskytnout další ústní nebo písemné informace kterémukoliv akcionáři nebo účastníku trhu, které umožní pochopit předmětnou skutečnost. Společnost nevedla v účetním období žádný soudní ani rozhodčí spor, který by měl zásadní vliv na finanční situaci emitenta nebo jeho ziskovost. Společnost neuzavřela, mimo běžné podnikání, žádné významné smlouvy, které by měly dopad na činnost emitenta a nebyly uvedeny v této výroční zprávě. Společnost od data zpracovává účetní závěrku v souladu s IAS/IFRS. podíl dlouhodobých aktiv na aktivech celkem podíl krátkodobých aktiv na aktivech celkem ,57 56,85 51,59 38,43 43,15 48,41 podíl jednotlivých položek aktiv na krátkodobých aktivech celkem zásoby 69,00 % 70,76 % 75,53 % - pohledávky z obchodního styku 26,42 % 26,65 % 21,23 % - krátkodobý finanční majetek 2,61 % 0,66 % 2,60 % 13

14 Podíl vlastního kapitálu na pasivech celkem 66,04 65,87 60,84 Podíl dlouhodobých závazků na pasivech celkem 7,55 6,07 4,55 Podíl krátkodobých závazků na pasivech celkem 26,41 28,05 34,61 ukazatele zadluženosti v % Zadlužení majetku 33,91 34,13 39,12 Zadlužení vlastního kapitálu 51,36 51,82 60,84 Ve struktuře aktiv a pasiv společnosti je zřejmý vývoj snížení podílů dlouhodobých aktiv a pasiv a zvýšení podílu krátkodobých složek majetku a zdrojů. Tržní prostředí, ve kterém společnost SLEZAN Frýdek-Místek a.s. podniká, vytváří obrovský tlak na rychlost, kvalitu a nízkou cenu dodávek a bylo příčinou nárůstu stavu vnitropodnikových zásob. Společnost hradí veškeré svoje závazky vůči státu, správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a zaměstnancům společnosti. K vykázala závazky po lhůtě splatnosti vůči dodavatelům společnosti ve výši tis. Kč. Společnost nenabyla v tomto ani v předcházejících dvou účetních obdobích žádné vlastní akcie ani zatímní listy. Podnikatelský záměr na léta Očekávaný vývoj na trhu textilu v roce 2008 a 2009 Již závěr roku 2007, ale zejména počátek roku 2008 je ve znamení výrazného snížení zakázek. Analýzy trhu s textilními výrobky ukazují, že na tuto značnou nervozitu trhu mají vliv dva stěžejní faktory. Za prvé je to totální otevření trhu dovozům textilního zboží do Evropy. Základním problémem je ta skutečnost, že dovozy v desítkách procent ročně rostou u hotové konfekce, což výrazně omezuje naše dodávky tkanin ke konfekčnímu zpracování u evropských výrobců oděvů. I tito výrazně omezují svou výrobu konfekce v Evropě či severní Africe a stále více se orientují pouze na tvorbu kolekcí a tyto výrobně zajišťují v jihovýchodní Asii. Proto právě tato skupina našich výrobků zaznamenává největší propad výroby bez reálné šance na změnu. Druhým faktorem je hypoteční krize, která již nyní omezuje poptávku po zboží v USA a tato nervozita se přesouvá i na evropský trh. Bohužel omezování výroby automobilů v USA postihuje snížením objemu výroby speciální tkaniny, kterou pro tento trh vyrábíme. Při ceně textilního zboží, které je na trhu USA výrazně levnější než v zemích EU, lze očekávat, že výrobci, kteří dosud exportovali na americký trh při jeho částečném snížení přesunou nabídku do Evropy, kde mají prostor k dalšímu snížení cen navíc vše umocněno dalším poklesem USD vůči EUR. 14

15 Tyto tendence trhu naznačují, že nelze v roce 2008, ale ani v dalších letech očekávat změnu tržních tendencí, které ukazují na další výrazný útlum textilní výroby v EU, Česko nevyjímaje. Očekávaný vývoj nákladů v letech Jak již bylo dříve poukázáno, uplynulé období bylo charakterizováno poměrně dramatickým růstem nákladů, zejména v oblasti energií a vody a spotřebovávaných chemikálií. Výsledky energetické burzy již dnes signalizují, že další významný růst cen elektrické energie je realitou a může představovat u silové energie další nárůst v rozmezí %. Ještě horší situace bude u uhlí, kde již pro rok 2008 se cena zvedla o 25 % a s ohledem na celosvětový růst ceny o 100 % za posledních 12 měsíců lze očekávat nárůst ceny černého energetického uhlí o %. Tradičně dojde k růstu cen vodného a stočného o dalších cca 10 % a zavedení kontroly a testování používaných chemikálií v rámci EU (Reach) zvýší výrazně náklady na testování s promítnutím do cen v rozsahu cca %. Toto vše je umocněno od zavedením ekologické daně, což představuje roční náklad téměř 10 mil. Kč. Z výše uvedeného vyplývá, že v roce 2008 dojde k dalšímu dramatickému nárůstu při zachování objemu výroby o cca mil. Kč bez výrazné možnosti promítnutí do cen. Pracovníci - mzdy V roce 2007 došlo k zahájení výstavby automobilového závodu Hyundai v Nošovicích, což je 2 km od Frýdku-Místku. V letech v souvislosti s touto největší zahraniční investicí v ČR má ve spádové oblasti Frýdek-Místek, Ostrava, Karviná, Třinec a Nový Jičín vzniknout až nových pracovních míst. Vyhrocení situace na pracovním trhu severní Moravy v důsledku významného zahraničního investora vede k odlivu zaměstnanců, kterým jsou koncernem Hyundai a dalšími nabízeny takové mzdy a další podmínky, jimž naše společnost nemůže konkurovat. Již v roce 2007 rozvázalo pracovní poměr 245 zaměstnanců, což je více jak 23 %. V tomto množství pak nejsou pro akciovou společnost řešením zahraniční pracovníci (cena práce + další náklady). V důsledku tohoto nového fenoménu nelze očekávat nic jiného, než že v průběhu roku ztratíme významnou část stávajících zaměstnanců, a to bez náhrady. Současná výše výdělku, bez možnosti razantního navýšení, tento exodus umocní. Nové akvizice V průběhu II. pololetí roku 2007 si SLEZAN Frýdek-Místek a.s. dočasně pronajal nové výrobní kapacity přádelny lnu v Trutnově, tkalcovny pestrého zboží v Mladých Bukách a svého nejvýznamnějšího konkurenta v potisku tkanin - tiskárnu Zálabí ve Dvoře Králové nad Labem. Cílem bylo získat další trhy na lněné výrobky a tisky a odstranit tržní konkurenty. Dalším záměrem bylo diverzifikovat výrobní kapacity do jiných lokalit, než je Frýdek-Místek, a tím řešit nedostatek kvalifikovaných textilních dělníků. S ohledem na maximální obezřetnost k budoucímu vývoji se představenstvo akciové společnosti rozhodlo pouze pro pronájem tak, aby snížilo rizika dalšího vývoje na trhu s textilními výrobky. 15

16 Struktura úvěrů k Banka Zůstatek v tis. Kč Ge Money Bank Československá obchodní banka Citibank ebanka Hanácká sladovna Celkem úvěry S největší pravděpodobností v průběhu roku v důsledku hrozící hospodářské recese ve Spojených státech, šířící se ze sektoru realit do finančních odvětví (bankovnictví, pojišťovnictví) vyvstávají reálně ohrožující vlivy jako např. možné snížení limitů externího financování ze strany bankovních ústavů, které stahují chybějící hotovost na doplnění fondů zahraničních mateřských, případně zdražení úvěrových peněz, které hrozí i z důvodu zvyšování sazeb na mezibankovních trzích. Všechny tyto popsané vlivy a důvody vedly představenstvo akciové společnosti, jakož i management společnosti k nutnosti připravit projekt zásadní restrukturalizace výrobních kapacit výrobního programu a tak řešit následující: - omezit neproduktivní výrobu - koncentrovat výrobní kapacity - řešit nedostatek výrobních dělníků - zúžit výrobní program - uvolnit nepotřebný výrobní a nevýrobní majetek - prodejem nepotřebného majetku uvolnit finanční prostředky na významné snížení úvěrového angažmá financujících bank - uvolnit finanční zdroje ze zásob na zvýšení možnosti financování dovozu přízí a tkanin. S ohledem na zpracovávaný sortiment přízí bude zachována omezená výroba bavlnářských přízí v závodě 01 Staré Město u Uherského Hradiště a výroba mokře předených lněných přízí v závodě 05 Hanušovice. Pravidelně čtvrtletně bude vyhodnocována ekonomická výhodnost této výroby ve vztahu k nákupním možnostem přízí na trhu. Současná výroba šesti tkalcoven bude postupně redukována na tkalcovny 02 Hálkova ulice, FM a 07 Mladé Buky. V měsíci únoru 2008 byla ukončena výroba ve tkalcovně Raškovice (celý objekt včetně strojního zařízení odprodat), dále byla ukončena výroba na tkalcovně Těšínská, FM (objekt odprodat, žakárské stroje přestěhovat do tkalcovny 07 Mladé Buky). Skřipcovou tkalcovnu na závodě 04 po etapách omezit ze stávajících 93 stavů na konečných 23 (široké tkaniny IKEA), zbývající stavy odprodat. Uvolněný prostor použít pro skladování vstupních režných tkanin úpravny. Jehlovou tkalcovnu 04 po etapách celou uzavřít, část stavů Sulzer v počtu 15+2 žakáry přestěhovat do tkalcovny 07 Mladé Buky. Tím bude sál tkalcovny plně obsazený. 16

17 Druhou část tkalcovských stavů přemístit do tkalcovny 02 Hálkova, FM postupně místo stavů P-165. Časovost bude závislá na objemech výroby technických tkanin pro BDF a nutnosti uvolnit prodejní sklad tkanin Na Příkopě, FM, který bude přesunut do objektu jehlové tkalcovny na závodě 04. Již při omezení výroby obou tkalcoven na Beskydské ulici ve FM bude zrušeno snování a šlichtování a uvolněné prostory budou upraveny na přejímku a manipulaci s nakupovanými režnými tkaninami pro úpravnu 04 Beskydská, FM a přemístění šicí dílny ze skladu Na Příkopě, FM. Nadále bude zachována úpravna závodu 04, tiskárna 03 Frýdlant. Doporučujeme ukončit nájem tiskárny Dvůr Králové ke dni a v průběhu března a dubna dokončit rozpracovanou výrobu. Obdobně doporučujeme ukončit nájem přádelny závod 07 Trutnov včetně bělidla a barevny rovněž ke dni Struktura dlouhodobého hmotného majetku včetně pozemků dle vybraných provozů určených na odprodej Budovy Stavby Stroje Pozemky údaje v tis. Kč Tkalcovny Beskydská, FM pořizovací cena zůstatková cena pořizovací cena zůstatková cena pořizovací cena zůstatková cena pořizovací cena Tkalcovna Raškovice Tkalcovna Těšínská Sklad surovin Staroměstská, FM Prodejní sklad Na Příkopě, FM Objekt Frýdlantská Objekt podnikové ředitelství, Na Příkopě, FM Bytové hospodářství CELKEM

18 Údaje o statutárních a dozorčích orgánech emitenta PŘEDSTAVENSTVO: Ing. Miroslav Halfar, předseda představenstva, nar , generální ředitel SLEZAN Frýdek-Místek a.s., bytem E. Destinové 443, Frýdek-Místek Vystudoval střední průmyslovou školu textilní a Vysokou školu strojní a textilní v Liberci, obor technologie textilu, kůže, gumy a plastických hmot. Ve společnosti SLEZAN Frýdek-Místek a.s. pracuje bezmála 35 let a za tuto dobu prošel řadou pracovních pozic od nejnižší úrovně, přes pozici technického náměstka, obchodního ředitele až na současnou pozici generálního ředitele. Patří k předním uznávaným textilním odborníkům nejen v rámci České republiky, ale i v rámci evropského a světového textilního průmyslu. Není členem řídících, ani kontrolních orgánů společností, které vykonávají stejnou nebo příbuznou činnost. V předešlých 5 letech nebyl trestně stíhán, ani proti němu nebylo vzneseno obvinění, nepodílel se na žádném konkurzu, ani likvidaci jakékoliv společnosti. Ve svých dalších aktivitách se nedostává do střetu zájmů s emitentem. Se společností emitenta nemá uzavřeny žádné další smlouvy mimo smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a smlouvy o výkonu funkce generálního ředitele. Ing. Klára Šalková, člen představenstva, nar , bytem Kozlovice 928 Po absolvování gymnázia vystudovala Vysokou školu báňskou, fakultu ekonomickou, obor ASŘ v ekonomice. Pracovala jako vedoucí analytička ve VD AMOS a od roku 1991 soukromě podniká. Není členem řídících, ani kontrolních orgánů společností, které vykonávají stejnou nebo příbuznou činnost. V předešlých 5 letech nebyla trestně stíhána, ani proti ní nebylo vzneseno obvinění, nepodílela se na žádném konkurzu, ani likvidaci jakékoliv společnosti. Ve svých dalších aktivitách se nedostává do střetu zájmů s emitentem. Se společností emitenta nemá uzavřeny žádné další smlouvy mimo smlouvy o výkonu funkce člena představenstva. Ing. Radek Vošahlík, člen představenstva, nar , bytem Majdalena 108, pracovní adresa Přemyslova 281, Třeboň Absolvoval ČVUT FEL Praha. V letech ředitel Hospodářské ústředny železnic České Velenice. Je členem Komory specialistů pro krizové řízení a insolvenci a kolektivním členem Svazu účetních. Od roku 1993 působí ve firmě oram-kv s.r.o., IČ , dosud jako jednatel a společník. Od roku 1994 působí ve firmě JWA, spol. s r.o. v likvidaci, IČ , dosud jako jednatel a společník. V roce 2001 působil v pozici člena dozorčí rady a dále od roku 2001 do 2002 v pozici předsedy dozorčí rady společnosti PERLA, bavlnářské závody, a. s., IČ V předešlých 5 letech nebyl trestně stíhán, ani proti němu nebylo vzneseno obvinění, nepodílel se na žádném konkurzu, ani likvidaci jakékoliv společnosti. Ve svých dalších aktivitách se nedostává do střetu zájmů s emitentem. Se společností emitenta nemá uzavřeny žádné další smlouvy mimo smlouvy o výkonu funkce člena představenstva. 18

19 DOZORČÍ RADA: Ing. Taťána Recmanová, předseda dozorčí rady, nar , finanční ředitelka SLEZAN Frýdek-Místek a.s., Lískovec 412 Vystudovala střední ekonomickou školu a VŠ báňskou, ekonomickou fakultu, obor ekonomika průmyslu. Ve společnosti SLEZAN Frýdek-Místek a.s. pracuje od ukončení vysokoškolských studií a prošla řadou pracovních pozic na úseku ekonomiky a financování, jako vedoucí informační soustavy všeobecné účtárny a statistiky, ekonoma závodu až po pozici finanční ředitelky, kterou zastává dosud. Není členem řídících, ani kontrolních orgánů společností, které vykonávají stejnou nebo příbuznou činnost. V předešlých 5 letech nebyla trestně stíhána, ani proti ní nebylo vzneseno obvinění, nepodílela se na žádném konkurzu, ani likvidaci jakékoliv společnosti. Ve svých dalších aktivitách se nedostává do střetu zájmů s emitentem. Se společností emitenta nemá uzavřeny žádné další smlouvy mimo smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady a smlouvy o výkonu funkce finanční ředitelky. Mgr. Luboš Hošek, člen dozorčí rady, nar , bytem Radošovice 36, Bystřice, pracovní adresa Platnéřská 4, Praha 1, Vystudoval gymnázium a KTF Univerzity Karlovy. Je ředitelem vzdělávacího zařízení pro profesní přípravu zaměstnanců v textilním průmyslu, dále pracuje jako finanční ředitel rekvalifikačního centra a jako správce nadačního fondu zodpovědný za ekonomiku a správu finančních prostředků. Není členem řídících, ani kontrolních orgánů společností, které vykonávají stejnou nebo příbuznou činnost. V předešlých 5 letech nebyl trestně stíhán, ani proti němu nebylo vzneseno obvinění, nepodílel se na žádném konkurzu, ani likvidaci jakékoliv společnosti. Ve svých dalších aktivitách se nedostává do střetu zájmů s emitentem. Se společností emitenta nemá uzavřeny žádné další smlouvy mimo smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady. Lubomír Bláha, člen dozorčí rady, nar , bytem Na Slovance 36/2206, Praha 8, pracovní adresa U Párníků 882, Praha 9 Vystudoval průmyslovou školu dopravní. Prošel řadou funkcí od pozice pracovníka kontroly orgánu státní správy, vedoucího výroby, pracovníka ekonomického oddělení až po pozici vedoucího pracovníka krizového řízení. Lubomír Bláha v letech 1991 až 1994 soukromě podnikal. V letech 1997 až 2003 byl členem představenstva společnosti EPRONA, a.s. V roce 1999 byl rozkazem ministra obrany ČR jmenován likvidátorem státního podniku Vydavatelství MAGNET-PRESS. V této funkci působí dosud. Od roku 1997 do roku 2005 bylo Vydavatelství MAGNET-PRESS v konkurzním řízení. V rámci konkurzního řízení byli všichni oprávnění a zjištění věřitelé uspokojeni v plné výši 100 %. Není členem řídících, ani kontrolních orgánů společností, které vykonávají stejnou nebo příbuznou činnost. V předešlých 5 letech nebyl trestně stíhán, ani proti němu nebylo vzneseno obvinění. Ve svých dalších aktivitách se nedostává do střetu zájmů s emitentem. Se společností emitenta nemá uzavřeny žádné další smlouvy mimo smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady. 19

20 Členové statutárního, dozorčího orgánu a vedoucí zaměstnanci společnosti, ani osoby jim blízké, nevlastní, dle vlastních prohlášení, akcie emitenta. Společnost doposud neposkytla žádné půjčky ani jiná ručení členům představenstva a dozorčí rady. Zaměstnanci společnosti nejsou žádným způsobem zvýhodněni ani zainteresováni na základním kapitálu společnosti. Principy odměňování a odměny Členové představenstva jsou odměňováni plnou měsíční odměnou, jejíž výše je schválena valnou hromadou. Členům představenstva může být na základě hospodářských výsledků a na základě rozhodnutí příslušné valné hromady vyplacena tantiéma. Jiná zainteresovanost členů představenstva a dozorčí rady není ve společnosti uplatňována. Principy odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady projednává představenstvo společnosti a předkládá ke schválení valné hromadě. Odměna je stanovena jako pevná složka, která je vyplácena měsíčně. Valná hromada při schvalování výsledků společnosti, může rozhodnout o výplatě tantiémy členům představenstva a dozorčí rady v závislosti na dosažených hospodářských výsledcích společnosti. Principy odměňování vedoucích osob emitenta projednává a schvaluje představenstvo společnosti. Odměna je stanovena pevnou měsíční odměnou. V závislosti na dosažených, předem daných, výsledcích společnosti, může představenstvo rozhodnout o výplatě roční odměny maximálně do výše šestinásobku pevné měsíční odměny, a to na základě schválení výsledku hospodaření valnou hromadou. V případě stanovení mimořádných úkolů může představenstvo rozhodnout o výplatě mimořádné odměny maximálně do výše šestinásobku pevné měsíční odměny. V roce 2007 byla vyplacena cílová odměna za konkrétní ukazatele roku 2006, které byly jasně stanoveny a definovány takto: Zajistit úhradu dlouhodobých investičních závazků a úvěrů, evidovaných v roční účetní závěrce ve lhůtě splatnosti. Zajistit provedení dozorového auditu ISO 9001 a ISO v kalendářním roce. Žádné další benefity v závislosti na tržním ocenění akcií nebo hodnotě akcií nejsou používány. Další členové vedení společnosti jsou odměňováni pevnou měsíční odměnou. Na výsledky společnosti je vázána jejich čtvrtletní odměna a na základě výsledků společnosti jim může být generálním ředitelem přiznána roční, případně mimořádná odměna. Principy odměňování jsou rovněž uvedeny v příloze účetní závěrky. 20

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Obsah Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Základní údaje o emitentovi Údaje o základním kapitálu Údaje o cenných papírech Údaje

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 (obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 (obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 (obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Obchodní jméno: Sídlo: NEMOHOLD a.s. Moravské náměstí 690/15, Veveří, 602 00

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s.

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2010 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2012 až 30.9.2012 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2015

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2015 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2015 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 ID: hrjvjba www.energoaqua.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2010 až 31.3.2010 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2006

Příloha k účetní závěrce roku 2006 Příloha k účetní závěrce roku 2006 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.7.2013 až 14.11.2013 1 Tato zpráva obsahuje komentovaný výsledek hospodaření, stav majetku a účetní

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti ENERGOAQUA, a.s. předkládá

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Základy účetnictví - vzor Příklad č. 1 Soukromá Obchodní akademie vyučuje své žáky v pronajatých prostorách. V září škola

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2013 Na základě upozornění ČNB byly v Pololetní zprávě 2013 odstraněny tyto nedostatky: 1. V popisné části Pololetní zprávy v

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 SFINX a.s. U Smaltovny 115/2 České Budějovice PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 Obsah : A. Obecné údaje 1. Účetní jednotka 2. Podíl v obchodních společnostech 3. Zaměstnanci a osobní náklady 4. Statutární

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Pololetní zpráva k 30.06.2006

Pololetní zpráva k 30.06.2006 Pololetní zpráva k 30.06.2006 ENERGOAQUA, a.s. IČ:15503461 Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2006 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2009

Příloha k účetní závěrce roku 2009 Příloha k účetní závěrce roku 2009 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 Fax: +420 571 842 692 www.energoaqua.cz DIČ: CZ15503461 Společnost je zapsána v

Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 Fax: +420 571 842 692 www.energoaqua.cz DIČ: CZ15503461 Společnost je zapsána v MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2011 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 Fax: +420 571 842 692 www.energoaqua.cz

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1. Obecné informace o účetní jednotce Název a sídlo: GEOtest, a.s. Šmahova 1244/112 627 00 Brno IČO: 46344942 Právní forma: akciová společnost Vznik: 27.dubna 1992

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Žerotínovo nám. 218/5, Olomouc, PSČ 779 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více