Závěrečný účet za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet za rok 2014"

Transkript

1 Cecemínsko Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni Název Adresa IČ Právní forma Cecemínsko Dřísy Dřísy Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků

2 Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků

3 Cecemínsko Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2141 Příjmy z úroků (část) ,00 0,00 0, ,00 13, ,00 48, ,00 4, ,00 4,82 951,79 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,00 13, ,79 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 4221 Investiční přijaté transfery od obcí , ,00 957, ,00 99,92 415, ,79 0,00 0, ,00 99,99 46, ,33 0,00 0, ,00 100,00 76, ,47 0,00 0, ,00 99,99 236,53 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , , ,00 99,99 774,81 PŘÍJMY CELKEM , , , ,00 99, ,60

4 Cecemínsko Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5154 Elektrická energie 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5169 Nákup ostatních služeb 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 1 788,00 0,00 0, ,00 99,33 12, , ,00 62, ,00 67, , ,86 0,00 0, ,00 17, ,14 667, ,00 66, ,00 66,75 332,50 590, ,00 59, ,00 59,00 410, , , , ,00 99,63 93, , ,00 166, ,00 91, , ,00 0,00 0, ,00 86,45 271, , ,00 308, ,00 98,74 196, , ,00 40, ,00 40, ,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,00 236, ,00 57, ,19 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení ,00 0,00 0, ,00 99, , ,40 0,00 0, ,00 99,98 716,60 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,40 0,00 0, ,00 99, ,60 VÝDAJE CELKEM , , , ,00 98, ,79

5 Cecemínsko Závěrečný účet za rok 2014 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , , , ,00 101, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 101,24

6 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,00 13, ,79 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 99,99 774,81 048,97 C E L K E M P Ř Í J M Y , , , ,00 99, ,60 Třída Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,00 236, ,00 57, ,19 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,40 0,00 0, ,00 99, ,60 C E L K E M V Ý D A J E , , , ,00 98, ,79

7 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ , , , ,00 101, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 101, ,19

8 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Skutečnost ,86 0,00 0, ,00 34, , , ,00 201, ,00 88, , , ,00 40, ,00 40, , , ,00 136, ,00 91, , , ,00 145, ,00 97,26 82,35 Celkem Skutečnost , ,00 236, ,00 57, ,19

9 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , , ,00 99,99 774, ,00 0,00 0, ,00 13, ,00 48, ,00 4, ,00 4,82 951, , , ,00 99, ,60 806,14

10 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost ,86 0,00 0, ,00 97, , , ,00 201, ,00 88, , , ,00 40, ,00 40, , ,40 0,00 0, ,00 99,98 716, , ,00 136, ,00 91, , , ,00 145, ,00 97,26 82, , , ,00 98, ,79 338,94

11 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 23 Vodní hospodářství 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 37 Ochrana životního prostředí 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace , , , ,00 97, , ,00 0, , ,00 88, , ,00 0, , ,00 40, ,00 0, , , ,00 99,98 716, ,30 0, , ,00 91, , ,65 0, , ,00 97,26 82,35 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , ,00 98, ,79 %

12 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 13, , , ,61 12, ,93 1, ,25 1, ,77 1, , , , , ,55 1, , , , , , , , , ,21

13 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 13, , ,88 Únor , , ,57 Březen 12, , ,14 Duben 1, , ,55 Květen 1, , ,37 Červen 1, , ,58 Červenec , , ,19 Srpen , , ,05 Září 1, , ,91 Říjen , , ,42 Listopad , , ,52 Prosinec , , ,17 CELKEM , , ,59

14 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

15 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , ,61 0, ,93 0, ,25 0, ,77 0, ,71 0, , , , , ,25 0, , , , , , , , ,40

16 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk ,00 0,00 0, ,00 13, , Příjmy z úroků (část) 48, ,00 4, ,00 4,82 951, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , ,00 957, ,00 99,92 415, Investiční přijaté transfery od obcí ,47 0,00 0, ,00 99,99 236,53 Příjmy: , ,00 0, ,00 97, , Ostatní osobní výdaje 1 788,00 0,00 0, ,00 99,33 12, Nákup materiálu jinde nezařazený 4 380, ,00 62, ,00 67, , Elektrická energie ,86 0,00 0, ,00 17, , Poštovní služby 667, ,00 66, ,00 66,75 332, Služby telekomunikací a radiokomuni 590, ,00 59, ,00 59,00 410, Služby peněžních ústavů , , , ,00 99,63 93, Nákup ostatních služeb , ,00 166, ,00 91, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 729,00 0,00 0, ,00 86,45 271, Pohoštění , ,00 308, ,00 98,74 196, Věcné dary 1 202, ,00 40, ,00 40, , Budovy, haly a stavby ,47 0,00 0, ,00 99, , Stroje, přístroje a zařízení ,00 0,00 0, ,00 100,00 11,00 Výdaje: , ,00 0, ,00 93, ,72 UZ Skutečnost % % 6122 Stroje, přístroje a zařízení ,81 0,00 0, ,00 99,97 63,19 Výdaje: ,81 0,00 0, ,00 99,97 63,19 UZ Oper.program život.prostředí ( )-spolufinancov.- IV Skutečnost % % 4213 Investiční přijaté transfery ze státních ,79 0,00 0, ,00 99,99 46,21 Příjmy: ,79 0,00 0, ,00 99,99 46, Budovy, haly a stavby ,85 0,00 0, ,00 99,95 71, Stroje, přístroje a zařízení ,94 0,00 0, ,00 99,96 75,06 Výdaje: ,79 0,00 0, ,00 99,96 146,21 UZ Podpora zlepš.vh infrastr.a sniž.riz.povodní-č eu-iv Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze ,68 0,00 0, ,00 100,00 9,32 Příjmy: ,68 0,00 0, ,00 100,00 9, Budovy, haly a stavby ,68 0,00 0, ,00 100,00 9,32 Výdaje: ,68 0,00 0, ,00 100,00 9,32 UZ Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č eu-iv Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze ,65 0,00 0, ,00 100,00 67,35 Příjmy: ,65 0,00 0, ,00 100,00 67, Stroje, přístroje a zařízení ,65 0,00 0, ,00 99,98 567,35 Výdaje: ,65 0,00 0, ,00 99,98 567,35 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , , ,00 99, ,60 CELKEM VÝDAJE: , , , ,00 98, ,79

17 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace

Svazek pro plynofikaci obcí Rohozecka Závěrečný účet za rok 2014

Svazek pro plynofikaci obcí Rohozecka Závěrečný účet za rok 2014 Svazek pro plynofikaci obcí Rohozecka Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 15.6.2015 Název Adresa IČ Právní forma Svazek pro plynofikaci obcí Rohozecka Rohozec 67923 Rohozec 65764617

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Nová Ves Závěrečný účet za rok 2014 sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci Název Obec Nová Ves Adresa Nová Ves 25063 Nová Ves IČ 00240532 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Litovany Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 7.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Litovany Litovany 67557 Litovany 00378119 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 16.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Záboří Záboří 38734 Záboří IČ Právní forma 00252018 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Střelná Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 9.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Střelná Střelná 75612 Střelná 00304310 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 571

Více

Mikroregion Porta Bohemica Závěrečný účet za rok 2014

Mikroregion Porta Bohemica Závěrečný účet za rok 2014 Mikroregion Porta Bohemica Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 18.5.2015 Název Adresa IČ Právní forma Mikroregion Porta Bohemica Kamýk 41201 Kamýk 70582688 Svazek obcí Kontaktní

Více

Závěrečný účet za rok 2013

Závěrečný účet za rok 2013 KEO-W 1.8.141 / Uc15e 1 / 3 P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kalhov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 16.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00373753 název Obec Kalhov ulice, č.p. č.p. 50 obec Kalhov PSČ, pošta 588 42 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Licence: DA9G XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Oú Tachov 4053 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 14.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 49864009 název Oú Tachov 4053 ulice,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nemyceves ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 13.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271870 název Obec Nemyceves ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Krkonoše - svazek měst a obcí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 06.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70157898 název Krkonoše - svazek měst a obcí ulice, č.p. Zámek 1 obec

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Obec Loučim ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572624 název Obec Loučim ulice, č.p. čp.2 obec Loučim PSČ, pošta 345 06 Kontaktní údaje

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 DSO Plyn Kojetice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 68689438 název DSO Plyn Kojetice ulice, č.p. Kojetice 131 obec Kojetice PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Kobyly 2028 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672017 název Obec Kobyly 2028 ulice, č.p. Kobyly č.p. 9 obec Kobyly PSČ, pošta 463

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 10.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 75122863 název Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ulice, č.p.

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Mikroregion Podhůří Mařenky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70875529 název Mikroregion Podhůří Mařenky ulice, č.p. Rokytnice nad Rokytnou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Ruda nad Moravou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda nad Moravou

Více