BEC461SS Plně automatický vestavný kávovar

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEC461SS Plně automatický vestavný kávovar"

Transkript

1 BEC461SS Plně automatický vestavný kávovar 1

2 Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BEC461SS Plně automatický vestavný kávovar POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci, které Vám umožní plně využít vlastnosti Vašeho spotřebiče. Uchovejte jej prosím, na bezpečném místě, aby byl snadno přístupný pro budoucí použití jak pro Vás, tak i pro osoby, které nejsou seznámeny s provozem tohoto spotřebiče GS 09/06/11 2

3 Obsah Ochrana životního prostředí 5 Důležité bezpečnostní informace 6 Rozměry výrobku a otvoru pro vestavbu 8 Specifikace výrobku 9 Standardní příslušenství 9 Technické specifikace 9 Popis kávovaru 10 Ovládací panel 11 Před prvním použití 13 Používání kávovaru 15 Zapnutí kávovaru 15 Příprava kávy 17 Dávkování teplé vody 18 Dávkování páry 19 Nastavení 20 Naprogramování množství kávy 20 Naprogramování délky mletí 20 Změna množství vody na kávový šálek 21 Obnovení továrních nastavení 21 Používání světla kávovaru 21 Upozornění 22 Upozornění na doplnění vodní nádržky 22 Upozornění na výměnu filtru 22 Upozornění na plný zásobník na kávovou sedlinu 22 Upozornění na poruchu snímače kávy 23 Upozornění na závadu 23 Recepty 23 Cappuccino 23 Studené espreso chlazené v šejkru 24 Irská káva 24 Mexická káva 24 Cappuccino zmrzlina 25 Čištění a údržba 25 Nerezové části 25 Tryska na páru 25 Odkapávací plech 26 Vodní nádržka 26 Vyprázdnění kávové sedliny 27 Samočisticí cyklus 27 3

4 Instalace 28 Instalační komponenty 28 Připojení do elektrické sítě 29 Instalace kávovaru do kuchyňské skříňky 30 Umístění 30 Instalace kávovaru 31 Odstraňování závad 33 Vysvětlení názvů druhů kávy 34 Baumatic čisticí prostředky 34 Důležité informace a závěrečná upozornění 35 4

5 Ochrana životního prostředí LIKVIDACE ODPADU Roztřiďte odpad podle různých materiálů (kartón, polystyrén, atd.) a zlikvidujte jej podle místních předpisů (zákon č.125/97 Sb. o odpadech 18 a 19 a vyhláška č.338/97 Sb. 16). Spotřebič i jeho části předejte po skončení jejich životnosti do sběrných surovin ( 16 a 17 vyhláška č. 338/97 Sb.). Tento spotřebič je určen jenom pro použití v domácnosti. Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Prosíme, abyste si pozorně přečetl Návod na obsluhu, což Vám pomůže správně používat spotřebič. Prosíme, uschovejte si ho pro budoucí potřebu. Protože Baumatic neustále vylepšuje své produkty, vyhrazuje si právo učinit změny, které budou považovány za nevyhnutelné, bez upozornění v této Příručce. ZÁRUKA Na Váš nový spotřebič poskytujeme 24měsíční záruku. Upozornění Na Záručním listě si nechte potvrdit datum instalace a uvedení do provozu. Prosím, uchovejte si také účet o zaplacení za spotřebič/ fakturu. Tato dokumentace bude od Vás požadována servisním technikem při záruční opravě. Instalaci spotřebiče svěřte odborné firmě, organizaci k tomu oprávněné. V opačném případě Vaše právo na bezplatné odstranění závady zaniká. POPRODEJNÍ SERVIS Vysoká kvalita a vyspělá technologie našich spotřebičů zaručuje jejich bezchybný provoz. Avšak dojde-li k závadě, pokuste se odstranit ji zkontrolováním, zda jste postupovali podle pokynů uvedených v tomto návodu. V případě potřeby odborné technické pomoci prosíme, kontaktujte naše servisní středisko: Telefon

6 v pracovní dny od 9.00 do hod. nebo na Prosíme, abyste měli připravené po ruce následující údaje: typ výrobku / model sériové číslo datum zakoupení spotřebiče Poznámka Tato příručka s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace, včetně bezpečnostních a instalačních pokynů, které Vám umožní získat z Vašeho spotřebiče maximální výkon. Uchovávejte ji na bezpečném místě tak, aby byla snadno dostupná pro budoucí použití. Důležité bezpečnostní informace Obecné informace Pro Baumatic je nejdůležitější Vaše bezpečnost. Před zahájením vlastní instalace a používáním tohoto spotřebiče si prosím, důkladně pročtěte tuto instrukční příručku. Pokud Vám nejsou jasné jakékoli informace uvedené v této příručce, kontaktujte, prosím, technické oddělení Baumatic. o Tento spotřebič je navržen pouze pro domácí použití. Je možné jej vestavět pouze do standardních kuchyňských skříní či linek, nesmí být používán jako samostatně stojící zařízení. o Použitím tohoto spotřebiče pro jakýkoliv jiný účel nebo v jakémkoliv jiném prostředí bez výslovného souhlasu společnosti Baumatic zaniká záruka a právo na reklamaci. o Váš nový spotřebič má záruku na elektrické nebo mechanické závady a podléhá určitým výjimkám, které jsou uvedeny v Záručních podmínkách Baumatic. Výše uvedené údaje však nijak neovlivňují Vaše zákonná práva. o Materiály a použitá lepidla musí odolávat vyšším teplotám, odpovídajícím normě ČSN EN Materiály a lepidla, které neodpovídaní uvedené normě se mohou zdeformovat nebo odlepit. V případě nedodržení tohoto upozornění Baumatic nenese jakoukoli odpovědnost za způsobené škody. o Opravy mohou provádět pouze servisní inženýři společnosti Baumatic nebo autorizovaní servisní prodejci. 6

7 Upozornění a bezpečnostní instrukce o Tento přístroj odpovídá veškeré evropské bezpečnostní legislativě. Baumatic zdůrazňuje, že tato shoda s legislativou neznamená, že se povrch přístroje nezahřívá během provozu a že i po skončení operace zůstává povrch teplý. o Zvýšené opatrnosti dbejte při odstraňování veškerých filtrů či trysek. Před vyjmutím z přístroje je nechte vychladnout. Bezpečnost dětí o Baumatic důrazně doporučuje zamezit přístupu nemluvňat a malých dětí do blízkosti spotřebiče a zabránit jim, aby se mohly kdykoliv dotknout spotřebiče. o Pokud je nezbytné, aby mladší členové rodiny zůstali v kuchyni, zajistěte prosím, aby byli po celou dobu pod přísným dohledem. Bezpečnost obecně o Během provozu nenechávejte kávovar bez dozoru. o Nedovolte, aby se elektrické součástky a kabely dostaly do kontaktu s plochami, kde se přístroj zahřívá. o Neumísťujte přístroj do blízkosti závěsů a čalouněného nábytku. Čištění o Čištění kávovaru je nutno provádět pravidelně. o Velmi opatrně je nutno postupovat při proceduře čištění, která následuje bezprostředně po použití spotřebiče. o DŮLEŽITÉ: Přístroj musí být před začátkem procesu čištění 7

8 odpojen od hlavního přívodu elektrické energie. Instalace Tento spotřebič musí být správně nainstalován osobou kvalifikovanou v příslušném oboru a v souladu s pokyny výrobce. o Baumatic odmítá jakoukoliv odpovědnost za zranění nebo za škody na osobách či na majetku, způsobené nesprávným použitím nebo nesprávnou instalací spotřebiče. o Výrobce prohlašuje, že tento kávovar je vyroben s použitím certifikovaných materiálů a požaduje, aby byl spotřebič nainstalován v souladu s aktuálními platnými normami. Tento spotřebič smí být používán pouze pro domácí účely. Specifikace Rozměry výrobku a otvoru pro vestavbu 8

9 Rozměry výrobku: Rozměry otvoru Výška: Šířka: Hloubka: 453 mm 598 mm 533 mm Výška: Šířka: Hloubka: 458 mm 560 mm 560 mm Specifikace výrobku o Dotykové ovládání o Povrchová úprava proti otiskům prstů o Volba mezi 1 a 2 šálky o Tryska na páru pro přípravu cappuccina, horké čokolády, čaje a instantní kávy o Regulace síly kávy o Zásobník zrnkové kávy (kapacita 400 g) o Knoflík pro regulaci hrubosti mleté kávy o Indikátor prázdné nádržky na vodu o Indikátor plného zásobníku na kávovou sedlinu o Výsuvná zásuvka na kávový odpad o Samočisticí cyklus Standardní příslušenství o Teleskopické výsuvy pro vytažení spotřebiče o Tryska pro 2 šálky kávy Technické specifikace o Tlak pumpy kávovaru/páry: o Výkon topného tělesa kávovaru: o Výkon topného tělesa páry: o Kapacita vodní nádržky: o Max. příkon: o Síťové napětí: o Proudová pojistka: o Přívodní kabel: 12 bar 500 W 1200 W 2,5 litru 2,00 kw 230 Vac Hz 16 A 3žilný x 1,5 mm² Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na výkonnostním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu/faktuře. Výkonnostní štítek na Vašem kávovaru naleznete po vytažení zásuvky na spodní části kávovaru. Model Výrobní číslo Datum prodeje 9

10 Popis kávovaru 1) Vodní nádržka 2) Filtr na zachycení vodního kamene 3) Dávkovač 4) Výpustná tryska na vodu/páru 5) Odkapávací plech 6) Zásobník na kávu 7) Knoflík pro regulaci mletí 8) Ovládací panel 9) Dvířka/nádržka pro kávovou sedlinu 10

11 Ovládací panel Vypínač ZAP/VYP (ON/OFF) Tlačítko START/STOP Tlačítko na kávu espreso Tlačítko na normální kávu Tlačítko VODA Indikátor prázdné nádržky na vodu Indikátor plného zásobníku na kávovou sedlinu Indikátor upozorňující na závadu Tlačítko samočisticího cyklu 11

12 Tlačítko SVĚTLO Tlačítko na dva šálky espresa Tlačítko na dva šálky normální kávy Tlačítko PÁRA Indikátor výměny filtru Indikátor závady na snímači kávy Tlačítko na regulaci množství kávy Indikátor slabé kávy Indikátor středně silné kávy Indikátor silné kávy 12

13 Před prvním použití 1) Čištění o Před prvním použití vřele doporučujeme přístroj vyčistit. Velkou pozornost věnujte zejména nádržce na vodu. o Další informace o čištění spotřebiče naleznete v instrukcích pro čištění na straně o Spotřebič nainstalujte v souladu s pokyny pro instalaci obsaženými v této příručce. 2) Plnění nádržky na vodu o Před naplněním nádržky na vodu namočte filtr pro zachycení vodního kamene nejméně na 20 minut do studené vody. Vždy postupujte dle instrukcí výrobce. o Z přístroje vyjměte odkapávací plech, jak je znázorněno na obr. vlevo. o Stiskněte páčku pro uvolnění pod odkapávacím plechem ve směrech, znázorněných na obr. vlevo, a táhněte přístroj směrem k sobě, o Opatrně vytáhněte kávovar z nábytkové jednotky posouváním po teleskopických výsuvech. 13

14 o Sejměte víčko na nádržce na vodu a vložte filtr vodního kamene viz obr. vlevo. Zatlačte filtr na své místo, dokud neuslyšíte cvaknutí. o Voda v nádržce by měla být pravidelně kontrolována, zejména pokud nebyl přístroj delší dobu používán. o Náhradní filtry je možné zakoupit v prodejnách elektra a v supermarketech. o Vyjměte vodní nádržku vytažením směrem vzhůru z přístroje viz obr. vlevo. o Vodní nádržku naplňte pitnou vodou. Nádržka pojme maximálně 2,5 litru vody. o Umístěte vodní nádržku zpět do kávovaru a opatrným zasunutím dolů. o Ujistěte se, že dva spojovací body na spodní části pasují. 3) Plnění zrnkové kávy o DŮLEŽITÉ: Před nasypáním zrnkové kávy do zásobníku se ujistěte, že se v něm nenachází žádné předměty. 14

15 o Otevřete víčko zásobníku kávy a nasypte do zásobníku přibližně 200 g zrnkové kávy viz obr. vlevo. o Opatrně zatlačte kávovar zpět do nábytkové sestavy, dokud neuslyšíte cvaknutí. To indikuje, že je přístroj uzamčen ve své poloze. Používání kávovaru Zapnutí kávovaru o Vytáhněte přístroj ven z nábytkové sestavy, jak bylo popsáno v předchozí kapitole. o Zapněte přístroj hlavním vypínačem, umístěným na zadní straně kávovaru, na pozici 1 viz obr. vlevo. o Zatlačte přístroj zpět do nábytkové sestavy. Nyní se přístroj nachází v pohotovostním režimu. 15

16 o Stiskněte vypínač ZAP/VYP. Před zapnutím začnou blikat LED kontrolky, což znamená, že je přístroj připraven k provozu. o DŮLEŽITÉ: Pokud není kávovar 45 minut používán, vrátí se do pohotovostního režimu. Regulace mletí kávy DŮLEŽITÉ: Jemnost mletí kávy je již továrně nastavena. Avšak jemnost může být upravena dle osobní chuti. o Mletí, které je příliš hrubé, produkuje kávu, která protéká příliš rychle, aniž by dosáhla krémovosti a těla. Na druhou stranu příliš jemné mletí produkuje kávu, jež protéká příliš pomalu s intenzivní chutí a praženým zápachem. o Průměrná délka překapávání pro normální espreso je mezi vteřinami. o Pro regulaci mletí kávy vytáhněte přístroj z nábytkové sestavy viz popis v kapitole Před prvním použití na str o Knoflík pro regulaci mletí umístěte na pravou stranu a otočte knoflíkem dle potřeby. o Otočením knoflíku po směru hodinových ručiček bude mletí jemnější a káva silnější. Otočením knoflíku proti směru hodinových ručiček bude mleté hrubší a káva slabší. o Jemnost mletí můžete zkontrolovat na víčku zásobníku na zrnkovou kávu. 16

17 o Zatlačte přístroj zpět do nábytkové sestavy, dokud se neuzamkne ve své pozici. Příprava kávy o Doba plnění pro vynikající kávu espreso je zhruba vteřin. Faktory, které mohou ovlivnit dobu plnění, jsou jemnost mletí kávy a množství mleté kávy. Oboje lze nastavit provedením relevantních instrukcí, popsaných v tomto návodě. o Umístěte jeden či dva šálky pod dávkovač a nastavte výšku dávkovací trysky. Otočením voliče zvýšíte či snížíte trysku dle potřeby. o Stiskněte relevantní tlačítko pro počet kávy a typu, které chcete. o Během 10 vteřin od výběru stiskněte tlačítko START/STOP a proces přípravy kávy se zahájí. o Dávkování kávy se automaticky ukončí, když vyteče množství zvolené kávy. Dávkování kávy můžete kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka START/STOP. o DŮLEŽITÉ: Pokud během 10 vteřin po výběru kávy nestiskněte tlačítko START/STOP, přístroj zruší Vaši volbu. 17

18 Dávkování teplé vody DŮLEŽITÉ: Prosím, berte na vědomí, že hlavní topné těleso a topné těleso páry nemohou fungovat najednou. o DŮLEŽITÉ: Teplou vodu byste neměli dávkovat hned po dávkování páry. o Před dávkováním teplé vody umístěte trysku na vodu/páru do vhodné polohy a pod ni umístěte nádobu. o Stiskněte tlačítko VODA. o Během 10 vteřin po zvolení funkce teplé vody stiskněte a podržte tlačítko START/STOP. o Voda bude dávkována po celou dobu, co bude stlačené tlačítko. Pro zastavení dávkování vody uvolněte tlačítko. o DŮLEŽITÉ: Pokud během 10 vteřin po Vašem výběru nestiskněte tlačítko START/STOP, přístroj zruší Vaši volbu. 18

19 Dávkování páry DŮLEŽITÉ: Prosím, berte na vědomí, že hlavní topné těleso a topné těleso páry nemohou fungovat najednou. o Stiskněte tlačítko PÁRA. Kontrolka indikátoru bude zhruba 15 vteřin blikat. Když kontrolka přestane blikat a zůstane rozsvícená, znamená to, že přístroj je připraven k tvorbě páry. o Trysku na vodu/páru umístěte do vhodné polohy a nádobu s tekutinou, jenž má být ohřátá, umístěte pod trysku. o Ujistěte se, že je tryska zcela ponořena do tekutiny. o Stiskněte a podržte tlačítko START/STOP a bude dávkována pára. Pára bude proudit dále, dokud neuvolníte tlačítko. o Pokud připravujete mléko na cappuccino doporučujeme, abyste mlékem třásli pro dosažení nejlepších výsledků. o DŮLEŽITÉ: Pokud během 10 vteřin poté, co je pára připravena k použití, nestiskněte tlačítko START/STOP, přístroj zruší Vaši volbu. o UPOZORNĚNÍ: Během této operace buďte velice opatrní, neboť dávkovací trubice se stává horkou. 19

20 o Při uvolňování páry neotáčejte páru směrem k Vám. Hrozí riziko opaření. o Při dávkování páry používejte vždy pod dávkovací trubici nádobu či hrnek. Nastavení Naprogramování množství kávy o Máte možnost výběru mezi 3 úrovněmi síly kávy: slabá, středně silná a silná. o Pro změnu sílu kávy stiskněte opakovaně tlačítko pro regulaci množství kávy. LED světlo pro zvolenou sílu kávy se rozsvítí. o Jedno zrnko představuje slabou, dvě zrnka středně silnou a 3 zrnka silnou kávu. Naprogramování délky mletí o Můžete naprogramovat délku mletí pro nastavení silné kávy a nastavení středně silné a slabé kávy se v souladu s tím upraví. o Pro vstup do režimu naprogramování stiskněte a podržte na 5 vteřin tlačítko START/STOP, když je přístroj v pohotovostním režimu. o Ledky v horní levé řadě se rozsvítí, což představuje délku mletí. Pro zvýšení času stiskněte tlačítko pro regulaci množství kávy. o Pro snížení času stiskněte tlačítko START/STOP. Když nastavíte správnou délku mletí, stiskněte tlačítko ZAP/VYP pro potvrzení změn a opusťte režim programování. 20

21 Změna množství vody na kávový šálek o Všechny z možností na přípravu kávy mají přednastavené množství, vyjma teplé vody a páry. Přístroj je nastaven na tovární nastavení, které dávkuje ideální množství kávy na espreso či normální šálek. o Když probíhá dávkování kávy, můžete tok zastavit před přednastaveným časem stisknutím tlačítka START/STOP. Čas natékání můžete Čas natékání můžeme prodloužit pro větší množství kávy opětovným stlačením symbolu zvoleného typu a množství kávy v čase cca15 sekund od zahájení cyklu výroby kávy,t.j. od stisknutí symbolu START/STOP (v tomto čase začíná vytékat káva do šálku). Káva bude téci po dobu,dokud neuvolníte symbol,maximálně však do vyčerpání vody v nádržce.tato změna množství vody je však vždy jednorázová, nelze ji uložit do paměti přístoje. Obnovení továrních nastavení o Kávovar je naprogramován v továrně na italský styl espresa a německý styl normální kávy. o Pokud jste provedli nějaké změny nastavení a přejete si vrátit se k továrnímu naprogramování, musíte stlačit a podržet tlačítko pro regulaci množství kávy zhruba na 6 vteřin, když se přístroj nachází v pohotovostním režimu. o Všechny LED kontrolky, vyjma tlačítka ZAP/VYP budou na 5 vteřin blikat a poté bude obnoveno tovární nastavení. o Stisknutím tlačítka ZAP/VYP zahájíte používání přípravy kávy dle továrního nastavení. Používání světla kávovaru o Kávovar má LED světla pro osvětlení prostoru dávkování pro snazší použití a sledování. o Pro zapnutí světel stiskněte jednou tlačítko SVĚTLO. Stiskněte-li toto tlačítko ještě jednou, vypnete světlo. 21

22 o Funkce světla je dostupná pouze tehdy, když je přístroj zapnutý a není dostupná, když se přístroj nachází v pohotovostním režimu. Upozornění o Kávovar může zobrazit upozornění, čímž Vás vyzve, abyste provedli nějakou akci, nebo Vás upozorní na nějaký problém s přístrojem. Upozornění na doplnění vodní nádržky o Přístroj je vybaven senzorem, který detekuje vodu ve vodní nádržce. o Pokud v nádržce není voda, rozsvítí se indikátor pro naplnění vodní nádržky. Kávovar nebude fungovat, dokud nebude voda doplněna. o Před použitím kávovaru byste měli vodní nádržku naplnit dle instrukcí uvedených na straně Upozornění na výměnu filtru o Když kávovar nadávkuje 80 litrů vody, začne blikat indikátor pro výměnu filtru. o Když kávovar nadávkuje 100 litrů vody, rozsvítí se indikátor pro výměnu filtru. o Tím jste vyzváni, abyste vyměnili filtr pro zachycení vodního kamene za nový dle instrukcí na straně 13. o Doporučujeme filtr vyměnit během tři měsíců od doby, kdy se rozsvítí indikátor na výměnu filtru. Upozornění na plný zásobník na kávovou sedlinu o Poté, co kávovar udělá 15 šálků kávy, rozsvítí se indikátor na vyprázdnění kávové sedliny. o Kávovar nebude fungovat, dokud přihrádka na kávovou sedlinu nebude vyprázdněna. Během vyprázdnění přihrádky postupujte dle pokyny uvedených na straně 27 v tomto návodě. 22

23 Upozornění na poruchu snímače kávy o Kávovar Vás upozorní, když má snímač kávové jednotky poruchu. Když se toto objeví, bude blikat indikátor poruchy snímače kávy. o Vypněte přístroj a poté jej znovu zapněte a ověřte, zda byl problém odstraněn. Pokud problém trvá, zavolejte servisní linku Baumatic. Upozornění na závadu o Jestliže svítí indikátor upozorňující na závadu, znamená to, že se vyskytl nějaký problém s přístrojem. Indikátor může svítit z mnoha důvodů, které zahrnují: 1) Jednotka dávkování kávy je zablokována. 2) Akce jednotky dávkování kávy se nedějí správně. 3) Dvířka pro odstranění kávové sedliny jsou otevřená. 4) Spotřebič nezaznamenal pohyb vody. 5) Teplotní senzor nepracuje správně. 6) Ve vodní nádržce není voda. o Vypněte přístroj a poté jej znovu zapněte a ověřte, zda byl problém odstraněn. Pokud problém trvá, zavolejte servisní linku Baumatic. Recepty Cappuccino Espreso s čepicí se stejným množství našlehaného mléka a pěny. o DŮLEŽITÉ: Při přípravě kapučína musí být topné těleso páry předehřáté dříve než hlavní topné těleso kvůli zkrácení doby potřebné k nahřátí hlavního topného tělesa. o Po přípravě šálku espresa bystě měli postupovat dle kapitoly o dávkování páry na straně 19. o Do vhodné konvičky naplňte zhruba ml mléka, které napěníte. 23

24 o Konvičku s mlékem zahřejte pomocí funkce páry. Nádobkou s mlékem pohybujte pomalu směrem nahoru a dolů, zatímco současně budete nádobkou otáčet. o Teplotu mléka je třeba pečlivě sledovat opatrným přiložením dlaně k nádobě. o Mléko nesmí být přehřáté, aby nedocházelo k jeho zředění. o Když je mléko dostatečně napěnění, uvolněte tlačítko START/STOP pro vypnutí páry. o Do velikého hrnku nalijte dávku espresa a přidejte do něj ohřáté mléko z konvičky. Navrch naneste mléčnou pěnu vytvořenou během procesu zpěnění mléka, nebo můžete u vídeňského kapučína přidat navrch šlehačku. o DŮLEŽITÉ: Pro dosažení co nejlepšího výsledku by mělo být použito polotučné mléko o pokojové teplotě. Studené espreso chlazené v šejkru o Připravte espreso dle relevantních pokynů v tomto návodě. Přidejte cukr a poté hned nalijte do šejkru spolu s velkými kostkami ledu a několikrát natřeste. o Servírujte v poháru či sklenici na sekt. Irská káva o Připravte normální kávu dle relevantních pokynů v tomto návodě. Nalijte malého panáka whisky a třtinový cukr. o Pomocí lžičky přidejte čerstvou šlehačku tak, abyste vytvořili malou vrstvu šlehačky nad teplou kávou. Mexická káva o Připravte normální kávu dle relevantních pokynů v tomto návodě. Nalijte čajovou lžičku čokoládového sirupu a přidejte skořici a poté řádně smíchejte. o V samostatném malém šálku smíchejte jednu porci dvojité šlehačky, čajovou lžičky skořice, špetku muškátového oříšku a cukr. Ušlehejte dohromady a poté použijte navrch kávy. Ozdobte čajovou lžičkou šlehačky s příchutí vanilky. 24

25 Cappuccino zmrzlina o Připravte dva šálky espresa dle relevantních instrukcí v tomto manuálu. Zahřejte na pánvi se ¾ šálkem šlehačky a ½ šálkem cukru a přiveďte k varu. Sejměte ze zdroje tepla a nechte vychladnout. o Když je směs vlažná, umístěte na 4 5 hodin do mrazničky. o Před podáním nechte zmrzlinu vychladit na ½ hodiny v chladničce. o Do misky naberte dva či tři kopečky a ozdobte opečenými kávovými zrnky. Čištění a údržba Nerezové části Čištění je možné provádět pouze tehdy, když je kávovar vychladlý. Spotřebič by měl být před započetím jakéhokoli čištění odpojen ze síťového napájení. o Části z nerezové oceli by měly být čištěny teplou mýdlovou vodou. o Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. o Na žádnou část zařízení nepoužívejte drsné houbičky ani drátěnky. o Poté zařízení osušte jemným hadříkem. o Doporučujeme, abyste nerezové plochy spotřebiče pravidelně ošetřovali vhodným čisticím prostředkem na nerezové plochy. Tryska na páru o Po každém použití byste měli trysku pročistit párou. o POZNÁMKA: Když mléko vychladne, vytváří nečistoty, které by mohly ucpat otvor pro vypouštění páry a snížit tak funkčnost zařízení. o Po použití trysky na páru demontujte zařízení na zpěňování a 25

26 otřete obě části čistou houbičkou nebo vlhkým hadříkem. Odkapávací plech o Vyjměte z kávovaru odkapávací plech viz následující obr. o Zajistěte, aby byl odkapávací plech pravidelně čištěn, čímž se předejde rozlití tekutiny, která by mohla poškodit nábytek vespod. o Nádržku a kovovou mřížku můžete umýt v teplé mýdlové vodě nebo ji umístit do myčky nádobí. Vodní nádržka o Pokud jste kávovar delší dobu nepoužívali, doporučujeme vyměnit vodu v nádržce. 26

27 o Vodní nádržka by měla být pravidelně čištěna, aby zde nedocházelo k tvorbě vodního kamene. Vyprázdnění kávové sedliny DŮLEŽITÉ: Nevyprazdňujte tác na kávovou sedlinu, když je přístroj zapnutý, čí stále horký, abyste předešli nechtěnému kontaktu s horkými částmi. o Pro otevření dvířek prostoru na kávovou sedlinu musíte nejprve vyjmout odkapávací plech viz následující obr. o Vyjměte tácek na kávovou sedlinu, vyčistěte ji a tácek umyjte v teplé mýdlové vodě, nebo jej umístěte do myčky nádobí. o Nasaďte zpět tácek na kávovou sedlinu do správné pozice. Samočisticí cyklus o Přístroj je možné nastavit tak, aby provedl samočisticí cyklus, když je kávovar zapnutý a není v pohotovostním režimu. 27

28 o Stiskněte tlačítko samočisticí cyklus a následně tlačítko START/STOP. Kávovar zahájí proces čištění. o Pokud během procesu čištění stiskněte tlačítko na výběr kávy, LED dioda samočisticího cyklu zhasne a proces skončí. Instalace Instalace musí být provedena příslušně kvalifikovanou osobou v souladu s platnými verzemi následujících předpisů. o Příslušné předpisy a Bezpečnostní normy nebo jejich Evropské normy, které je nahrazují. o Stavebními předpisy. o Stavebními normami. o Předpisy pro elektrické instalace. o Předpisy o elektrické energii při práci. Instalační komponenty o Instalační komponenty znázorněné níže jsou součástí dodávky přístroje. 1) Podpěra pro upevnění přístroje 2) 13 samořezných šroubů (3,9 x 19) 3) 1 podpěra pro elektrický kabel 4) 2 boční pojezdy 28

29 5) 2 boční 1 mm pláty 6) 2 boční 2 mm pláty Připojení do elektrické sítě Před vlastním připojením spotřebiče se ujistěte, že hodnota napájecího napětí, uvedená na typovém štítku, je stejná jako hodnota napětí Vašeho síťového zdroje. UPOZORNĚNÍ: TENTO SPOTŘEBIČ MUSÍ BÝT UZEMNĚN. o Tento spotřebič musí být připojen k dvoupólové zásuvce s kapacitou 16 A, jištěné pojistkami, se vzdáleností mezi kontakty 3 mm a umístěné tak, aby byla snadno přístupná pro připojení spotřebiče. Zásuvka musí být přístupná i v případě, že je kávovar umístěn ve své jednotce. o fáze hnědý Síťové napájení uzemnění nula žlutozelený modrý Napájecí zástrčka kabel o Pokud musíte vyměnit napájecí kabel kávovaru, uzemňovací vodič (žlutozelený) musí být vždy o 10 mm delší než ostatní napájecí vodiče. o Je nutno zajistit, aby teplota napájecího síťového kabelu nepřekročila 50 C. o Pokud dojde k poškození síťového napájecího kabelu, je nutno jej nahradit vhodným kabelem. o Zapojte síťový kabel zpět ke kávovaru viz obr. vlevo. 29

30 Instalace kávovaru do kuchyňské skříňky Umístění o Ujistěte se, že otvor, do kterého chcete kávovar umístit, má rozměry uvedené na nákresu výše. o Zkontrolujte, zda byl odstraněn zadní panel skříňky a zda je dodržen zobrazený větrací prostor. o Doporučujeme instalovat spotřebič v jisté vzdálenosti od chladničky či mrazničky, neboť vydávané teplo by mohlo ovlivnit jejich provoz. 30

31 Instalace kávovaru o Umístěte podpěru pro uchycení přístroje (1) tak, aby se opírala o povrch základny výřezu v nábytku. o Šířka výřezu v nábytku bude ovlivněna tloušťkou boků nábytku. Pro kompenzaci jakéhokoliv volného prostoru je možné použít boční pláty. o Čtyři boční pláty jsou součástí dodávky, aby vykompenzovaly různé šířky. Jsou zde dva s tloušťkou 2 mm (6) a dva s tloušťkou 1 mm (5). Mohou být použity, aby bylo dosaženo požadovaného rozměru šířky pro instalaci 560 mm. 31

32 o Poté namontujte 2 boční podpěry (4) na obě strany otvoru za použití zbývajících samořezných šroubů. o Kávovar vložte do otvoru v nábytku tak, aby pojezdy na bocích přístroje pasovaly do již namontovaných podpěr v nábytku. o Zasuňte plně kávovar, dokud se nezacvaknou bezpečnostní zarážky, které uzamykají spotřebič do jeho polohy. 32

33 Odstraňování závad Můj kávovar vůbec nefunguje. o Zkontrolujte hlavní přívod elektrické energie a elektrickou přípojku. Můj kávovar nevypouští vodu. o Zkontrolujte, zda je vodní nádržka naplněna vodou. Je v pořádku nechat espreso kávovar zapnutý? o Spotřebič nenechávejte během procesu příprav nápojů bez dohledu. o Spotřebič přejde do pohotovostního režimu, když není používán, přibližně po 45 minutách. Restartujete stisknutím tlačítka START/STOP. Rozsvítil se varovný indikátor. o Viz instrukce na str o Vypněte spotřebič a přibližně po 60 minutách ho opět zapněte. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznické oddělení Baumatic, aby zajistilo návštěvu servisního technika. 33

34 Vysvětlení názvů druhů kávy Caffe italský název pro standardní espreso Caffe Americano slabé espreso s větším množstvím vody Caffe latte - dvojité espreso ve velkém hrnku smíchané s horkým mlékem. Mělo by mít nepatrnou nebo žádnou čepici z pěny. Caffe mocha připravená ze stejného poměru mléka a kakaa. Caffeine obsah caffeine (kofeinu) v espresu představuje třetinu nebo polovinu. Čím je silnější pražení, tím nižší obsah kofeinu v espresu. Cappuccino je espreso zpěněné s mlékem. Stejný podíl espresa, pěny a horkého mléka. Crema představuje perfektní šálek espresa, má jemnou, oříškově nebo skořicově hnědou pěnu na povrchu espresa. Tuto kávu lze připravit pouze, je-li tlak dostatečně vysoký. Crema obsahuje zpěněné oleje, které mají bohatou chuť a aroma. espreso viz caffe. Macchiato espreso s malým množstvím horkého, zpěněného mléka, které vytváří mramorovaný vzhled. Baumatic čisticí prostředky o o o o o BC001 Čistič a odmašťovač myček nádobí (200g) BC002 Odvápňovač praček a myček nádobí (200g) BC003 Čistič na sklokeramické desky (250 ml) BC004 Čistič na trouby (250ml) BC005 Čistič nerezových ploch (250ml) Pokud budete chtít objednat jakýkoli čisticí prostředek, prosíme zavolejte zdarma na a zde sdělte kód výrobku. 34

35 Důležité informace a závěrečná upozornění DŮLEŽITÉ: Jestliže Váš přístroj nepracuje správně, měli byste ho odpojit od elektrického zdroje a následně kontaktovat naši servisní linku na čísle NESNAŽTE SE PŘÍSTROJ SAMI OPRAVIT. Spotřebič musí být přístupný tak, aby technik mohl provést náležitou opravu. Jestliže nebude zajištěna dobrá přístupnost ke spotřebiči, technik opravu neprovede. V případě trvajícího požadavku na opravu ze strany zákazníka, musí být technikovi vydán písemný souhlas s opravou a v tomto případě za poškození způsobené spotřebičem instalovaným v rozporu s tímto návodem odpovídá zákazník. To se týká i situací, kdy jsou spotřebiče obloženy obkladačkami, utěsněné těsnícím materiálem nebo jsou zepředu zahrazeny dřevěnými překážkami, např. soklem. Dále také v případě, že byla provedena jakákoliv jiná instalace než podle specifikace firmy Baumatic. DŮLEŽITÉ: Výrobce si vyhrazuje právo drobných změn návodu, vyplývajících z inovačních nebo technologických změn spotřebiče, které nemají vliv na funkci spotřebiče. Detailní informace o Záručních podmínkách najdete na webových stránkách společnosti Baumatic nebo se obraťte na svého prodejce. Baumatic ČR spol. s r.o. Rybná 682/ Praha 1 Tel:

36 United Kingdom Baumatic Ltd., Baumatic Buildings, 6 Bennet Road, Reading, Berkshire RG2 0QX United Kingdom Sales Telephone (0118) Sales Fax (0118) Customer Care Telephone (0118) Customer Care Fax (0118) Spares Telephone (01235) Advice Line Telephone (0118) Website: Republic of Ireland Service Telephone Spares Telephone Czech Republic Baumatic CR s.r.o. Rybná 682/ Praha 1 Czech Republic Slovakia Baumatic Slovakia, s.r.o. Galvániho 7/D Slovakia Germany Baumatic Gmbh Bachstr D Bünde Deutschland Italy Baumatic Italia S.R.L. Via Galvani N Campodarsego (PD) Holland Baumatic Benelux B.V. Dukdalfweg 15d 1332 BH ALMERE Nederland

PECM1SS Poloautomatický vestavný espresso kávovar

PECM1SS Poloautomatický vestavný espresso kávovar Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic PECM1SS Poloautomatický vestavný espresso kávovar POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci,

Více

PECM1SS Poloautomatický vestavný kávovar. B272M 60cm Multifunction built in oven.

PECM1SS Poloautomatický vestavný kávovar. B272M 60cm Multifunction built in oven. PECM1SS Poloautomatický vestavný kávovar B272M 60cm Multifunction built in oven. Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic PECM1SS Poloautomatický vestavný espresso kávovar POZNÁMKA: Tento návod s pokyny

Více

TEL06SS-EU / TEL07SS-EU Odsavač par

TEL06SS-EU / TEL07SS-EU Odsavač par TEL06SS-EU / TEL07SS-EU Odsavač par Návod k použití pro váš přístroj Baumatic TEL06SS-EU / TEL07SS-EU Odsavač par POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k

Více

CZ Návod k použití Zpěňovač mléka. Milchaufschäumer

CZ Návod k použití Zpěňovač mléka. Milchaufschäumer CZ Návod k použití Zpěňovač mléka Milchaufschäumer Obsah Bezpečnost... 3 Vybalení... 4 Požadavky pro místo instalace... 5 Před prvním použitím... 5 Zpěnění mléka... 5 Horká čokoláda a instantní nápoje...

Více

ST-CM Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-CM Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-CM 7083 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

BE605BGL-EU Odsavač par

BE605BGL-EU Odsavač par my BE605BGL-EU Odsavač par Návod k použití pro Váš přístroj Baumatic BE605BGL-EU 90 cm odsavač par POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci,

Více

ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS

ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem

Více

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-EK0018 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

BHG630SS / BHG770SS / BHG112SS plynové varné desky

BHG630SS / BHG770SS / BHG112SS plynové varné desky BHG630SS / BHG770SS / BHG112SS plynové varné desky 1 Návod k Vašemu přístroji Baumatic BHG630SS 60 cm plynová varná deska BHG770SS 77 cm plynová varná deska s 5 hořáky BHG112SS 112 cm plynová varná deska

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BL150

NÁVOD K POUŽITÍ BL150 NÁVOD K POUŽITÍ BL150 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle místních

Více

Návod k použití B Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Návod k použití B Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku, dle 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodním

Více

POPIS ESPRESSA Ariete 1377 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

POPIS ESPRESSA Ariete 1377 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: POPIS ESPRESSA Ariete 1377 A Tělo přístroje B Vyjímatelná nádržka na vodu C Parní tryska D Vyjímatelná odkapávací vanička E - Mřížka F - Držák filtru G Hlavní spínač (on/off) H Kontrolka zapnutí přístroje

Více

BHI610 60 cm Přední dotykový panel ovládání chodu indukční zónové desky. Návod k obsluze

BHI610 60 cm Přední dotykový panel ovládání chodu indukční zónové desky. Návod k obsluze BHI610 60 cm Přední dotykový panel ovládání chodu indukční zónové desky Návod k obsluze 1 Návod k obsluze pro BWHI609 60 cm indukční varná deska s předním dotykovým ovládáním POZNÁMKA: Tato Uživatelská

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

ST-FP8095. Mlýnek na maso Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-FP8095. Mlýnek na maso Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-FP8095 Mlýnek na maso Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si

Více

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic PECM1SS Poloautomatický vestavný espresso kávovar

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic PECM1SS Poloautomatický vestavný espresso kávovar Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic PECM1SS Poloautomatický vestavný espresso kávovar POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci,

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní číslo

Více

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7902 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme si jistí, že

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PŘÍSTROJE NA FILTROVANOU KÁVU A ČAJ

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PŘÍSTROJE NA FILTROVANOU KÁVU A ČAJ UŽIVATELSKÝ NÁVOD PŘÍSTROJE NA FILTROVANOU KÁVU A ČAJ MODELOVÁ ŘADA: TYPY: EXCELSO,T 18.6.2004 1ze5 13_3_filter_kava_EXCELSO.doc 1. zásobník vody 2. filtrační nádoba 3. nádoba na kávu čaj 4. přívod el.

Více

Návod k instalaci a použití

Návod k instalaci a použití Návod k instalaci a použití BF230 CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ BF230 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén,

Více

D 302 Domino. Elektrická varná deska. Návod k instalaci a obsluze

D 302 Domino. Elektrická varná deska. Návod k instalaci a obsluze D 302 Domino Elektrická varná deska Návod k instalaci a obsluze D 302 Domino Elektrická varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI

Více

CAN52.3ME CAN75.3SS podstavný odsavač par

CAN52.3ME CAN75.3SS podstavný odsavač par CAN52.3ME CAN75.3SS podstavný odsavač par Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic CAN52.3ME 52 cm CAN75.3SS 75 cm Podstavný odsavač par POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje DŮLEŽITÉ

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

OBSAH VEŠKERÉ PODMÍNKY O ZÁRUCE JSOU UVEDENY V ZÁRUČNÍM LISTĚ.

OBSAH VEŠKERÉ PODMÍNKY O ZÁRUCE JSOU UVEDENY V ZÁRUČNÍM LISTĚ. MYČKA NA NÁDOBÍ CDI 2015 Návod na použití VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU! Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro výrobek společnosti Candy; kvalitní myčku nádobí zaručující vysoký výkon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí

Více

KÁVOVAR R-920. Návod k použití. česky. Kávovar R-920

KÁVOVAR R-920. Návod k použití. česky. Kávovar R-920 Návod k použití KÁVOVAR R-920 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

ELEKTRICKÉ VARNÉ DESKY

ELEKTRICKÉ VARNÉ DESKY Návod k použití a údržbě ELEKTRICKÉ VARNÉ DESKY 30.4.2004 Strana 1 (celkem 10) TECNOINOX 5410.147.01 Vnější rozměry (cm) PC35E/0 PC35E/6/0 PC35E/G6/0 35 x 65 x 28 35 x 60 x 28 35 x 60 x 30 PC35E/1 PC35E/6/1

Více

Technické parametry: Příkon: 1000 W Max. tlak: 1500 kpa Objem zásobníku vody: 0,7 l DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

Technické parametry: Příkon: 1000 W Max. tlak: 1500 kpa Objem zásobníku vody: 0,7 l DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: A Hlavní spínač Horní poloha zapnuto Dolní poloha - vypnuto B Kontrolka hlavního spínače C Spínač přípravy kávy espresso/výroby páry Horní poloha příprava páry Středová poloha Dolní poloha příprava kávy

Více

ELEKTRICKÁ VESTAVNÁ TROUBA B240

ELEKTRICKÁ VESTAVNÁ TROUBA B240 ELEKTRICKÁ VESTAVNÁ TROUBA B240 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní

Více

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu ELEKTRICKÁ FRITÉZA Model: FE9-05 FE9-05 S FE9-10 FE9-05/12 FE9-10/12 FE7-05 FE7-10 FE7-05/8 FE7-10/8 FE9-05 M: Ovladač termostatu L1: Zelená kontrolka L2:

Více

CAFETIERE_SUBITO_NC00018368_CAFETIERE_SUBITO_NC00018368 09/09/10 16:36 Pa CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV

CAFETIERE_SUBITO_NC00018368_CAFETIERE_SUBITO_NC00018368 09/09/10 16:36 Pa CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV Česky Popis a Víko b Nádrž c Držák filtru d Ohřívací destička e Tlačítko zapnout/vypnout nebo ovládací panel f Odměrná lžíce g Konvice nebo izolovaná nádoba

Více

Bontani s.r.o. Shelly-01 Kávovar na kapsle. Návod na použití. Před použitím produktu si přečtěte tento návod na použití a bezpečnostní. pokyny.

Bontani s.r.o. Shelly-01 Kávovar na kapsle. Návod na použití. Před použitím produktu si přečtěte tento návod na použití a bezpečnostní. pokyny. Bontani s.r.o. Shelly-01 Kávovar na kapsle Návod na použití Před použitím produktu si přečtěte tento návod na použití a bezpečnostní pokyny. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Při používání elektrických přístrojů

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539

Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539 Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

ST-EK Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-EK Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-EK 0005 Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si

Více

ST-EK1009. Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-EK1009. Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-EK1009 Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

MEGACHEF B610MC 60 cm vestavná multifunkční trouba

MEGACHEF B610MC 60 cm vestavná multifunkční trouba MEGACHEF B610MC 60 cm vestavná multifunkční trouba User Manual for your 1 Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic MEGACHEF B610MC 60 cm vestavná multifunkční trouba POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro

Více

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet Návod k obsluze HI 839800 Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet 1 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si vybral produkt od firmy Hanna Instruments. Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento

Více

BELMOCA MANUÁL B-100. Před použitím si pozorně přečtěte instrukce a bezpečnostní pokyny.

BELMOCA MANUÁL B-100. Před použitím si pozorně přečtěte instrukce a bezpečnostní pokyny. BELMOCA MANUÁL B-100 Před použitím si pozorně přečtěte instrukce a bezpečnostní pokyny. www.belmoca.cz Kávová tryska Rukojeť Tlačítko Espresso Tlačítko Lungo Espresso: 40 ml Lungo: 80 ml Nádoba na odpad

Více

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu ELEKTRICKÁ VODNÍ LÁZEŇ Model: BME9-05 BME9-10 BME7-05 BME7-10 H 366501 (1) BME9-05 Obr. 1 E : P ř i p o j e n í e l e k t ř i n y A : E: Připojení elektřiny

Více

Vestavné spotřebiče Sklokeramická varná deska PPV 604/1 PPV 605/1

Vestavné spotřebiče Sklokeramická varná deska PPV 604/1 PPV 605/1 Vestavné spotřebiče Sklokeramická varná deska PPV 604/1 PPV 605/1 Návod k obsluze zařízení Vážený uživateli, děkujeme za výběr našeho výrobku. Jsme si jisti, že tato sklokeramická varná deska bude zcela

Více

WD01SS 14 cm Ohřívací zásuvka WD02SS 30 cm Ohřívací zásuvka

WD01SS 14 cm Ohřívací zásuvka WD02SS 30 cm Ohřívací zásuvka WD01SS 14 cm Ohřívací zásuvka WD02SS 30 cm Ohřívací zásuvka 1 Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic WD01SS 14 cm Ohřívací zásuvka WD02SS 30 cm Ohřívací zásuvka POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele

Více

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Bezpečnostní upozornění Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny

Více

Varování: Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky.

Varování: Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky. UŽIVATELSKÝ NÁVOD Varování: Výrobek nesmí být používán dětmi do 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem

Více

MATFER 3kW indukční vařič NÁVOD K POUŽITÍ

MATFER 3kW indukční vařič NÁVOD K POUŽITÍ MATFER 3kW indukční vařič NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH 1. Popis... 4 2. Bezpečnostní opatření... 4 3. Popis funkce výrobku... 5 4. Technické údaje... 6 5. Poruchy funkce: Příčiny a jejich odstranění... 7 6. Údržba...

Více

LR Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

LR Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: LR 7505 Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme si jistí,

Více

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BTC376SS-EU Nástěnný odsavač par (35cm široký)

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BTC376SS-EU Nástěnný odsavač par (35cm široký) Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BTC376SS-EU Nástěnný odsavač par (35cm široký) POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci,

Více

KLARSTEIN GEHEIMVERSTECK 17 L, 50 W, A +, MINIBAR, MINI LEDNIČKA

KLARSTEIN GEHEIMVERSTECK 17 L, 50 W, A +, MINIBAR, MINI LEDNIČKA KLARSTEIN GEHEIMVERSTECK 17 L, 50 W, A +, MINIBAR, MINI LEDNIČKA 10028010 10028011 10030496 Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit si produkt značky Klarstein. Prosíme, při používání

Více

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 1. Před uvedením jednotky do provozu si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro další použití. 2. Nikdy neponořujte

Více

Výrobník nápojového ledu ZP-15

Výrobník nápojového ledu ZP-15 Návod k používání Výrobník nápojového ledu ZP-15 ELKTRICKÝ VÝROBNÍK LEDU ZP - 15 Důležité provozní požadavky: - Teplota vzduchu 10º C - 40º C - Teplota vody 5º C - 20º C - Kapacita výroby ledu 15kg/24h

Více

PALAČINKOVAČ R-201. Návod k použití. česky. Palačinkovač R-201

PALAČINKOVAČ R-201. Návod k použití. česky. Palačinkovač R-201 Návod k použití PALAČINKOVAČ R-201 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC OBSAH ÚVOD...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 ZAPOJENÍ...5 Připojení do sítě...5 Výstupy...5 OVLÁDÁNÍ...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6

Více

CZ Návod k použití TIMER

CZ Návod k použití TIMER CZ Návod k použití TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Pozorně si přečtěte návod k použití a bezpečnostní pokyny! Bezpečnostní pokyny Zkontrolujte, zda se napětí sítě ve Vaší domácnosti shoduje s informací

Více

Úvod: Instalace: Používání: Elektrické připojení: Ovládání:

Úvod: Instalace: Používání: Elektrické připojení: Ovládání: Úvod: Pečlivě, prosím, prostudujte tento návod k použití včetně přiložených nákresů s číselnými a abecedními odkazy v textu. Výrobce neručí za případné poškození věci, ublížení na zdraví nebo možnost požáru

Více

MRAZNIČKA CCTUS 482 CCTUS 542 CCTUS 544. Návod k použití

MRAZNIČKA CCTUS 482 CCTUS 542 CCTUS 544. Návod k použití MRAZNIČKA CCTUS 482 CCTUS 542 CCTUS 544 Návod k použití 1 1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tato varování jsou v zájmu Vaší bezpečnosti. Před instalací nebo použitím spotřebiče si je důkladně přečtěte. Vaše

Více

TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR

TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR Návod k obsluze TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR 4012 ECO Ceramic CFH1-100 TECHNICKÉ ÚDAJE NÁVOD K OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÉHO VENTILÁTORU Vážený zákazníku, děkujeme Vám jménem společnosti IMETEC za zakoupení tohoto

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS28, AS29, AS30

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS28, AS29, AS30 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS28, AS29, AS30 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model

Více

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331 Návod k použití NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

OMBRA6SS/BL/W/R 75 cm plynová deska s dotykovým ovládáním

OMBRA6SS/BL/W/R 75 cm plynová deska s dotykovým ovládáním OMBRA6SS/BL/W/R 75 cm plynová deska s dotykovým ovládáním 1 el Návod k Vašemu přístroji Baumatic OMBRA6SS/BL/W/R 75 cm plynová deska s dotykovým ovládáním POZNÁMKA: Tato Uživatelská příručka obsahuje důležité

Více

50g. max. pulse. 20s. max

50g. max. pulse. 20s. max BG BS CS HU RO SK SL SR HR ET LV LT PL EN NL DA NO SV FI TR ES D C B A 50g max 1 2 2 1 1 2 3 5 pulse 20s max 4 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili mlýnek na kávu naší značky, který je určený výhradně pro

Více

Uvedení spotřebiče do provozu

Uvedení spotřebiče do provozu Uvedení spotřebiče do provozu Dejte pozor, abyste nepřesáhli rysku max. 1. Stiskněte síťový vypínač (1). 7. Zásobník vody správně nasaďte a zatlačte dolů. 2. Na displeji se zobrazí výběr jazyka: 3. Otočným

Více

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu ELEKTRICKÁ OPÉKACÍ DESKA Model: FTE6-05L, FTE6-05R FTE/C6-05L, FTE6-10L, FTE6-10R FTE/C6-10L, FTE6-05 L, FTE6-05 R, FTE/C6-05 L Obr. 1a E: Elektrické připojení

Více

RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM VARNÉ DESKY RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 14 PŘED POUŽITÍM

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

NÁVOD K OBSLUZE NAPĚŇOVAČ MLÉKA MODEL: CRM8008A PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD A PONECHTE SI HO PRO PŘÍPAD DALŠÍ POTŘEBY!

NÁVOD K OBSLUZE NAPĚŇOVAČ MLÉKA MODEL: CRM8008A PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD A PONECHTE SI HO PRO PŘÍPAD DALŠÍ POTŘEBY! NÁVOD K OBSLUZE NAPĚŇOVAČ MLÉKA MODEL: CRM8008A PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD A PONECHTE SI HO PRO PŘÍPAD DALŠÍ POTŘEBY! ZÁKLADNÍ PRAVIDLA BEZBEČNOSTI Před prvním použitím si pozorně přečtěte

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

BO638.5SS/P650.5SS 60 cm multifunkční pyrolytická trouba

BO638.5SS/P650.5SS 60 cm multifunkční pyrolytická trouba BO638.5SS/P650.5SS 60 cm multifunkční pyrolytická trouba ww Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BO638.5SS/P650.5SS 60 cm multifunkční pyrolytická trouba POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele

Více

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu ELEKTRICKÁ OPÉKACÍ DESKA Model: FTE9-05L, FTE9-05R FTE/C9-05L, FTE/C9-05R FTE9-10L, FTE9-10R, FTE9-10L+R FTE/C9-10L, FTE/C9-10R, FTE/C9-10L+R FTE7-05L, FTE7-05R

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK SPOTŘEBIČ ODMRAZOVAT A ČISTIT JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK SPOTŘEBIČ ODMRAZOVAT A ČISTIT JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 6cz33013.fm5 Page 11 Tuesday, July 2, 2002 4:30 PM NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTŘEBIČE OVLÁDACÍ PANEL PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ VYUŽITÍ VNITŘNÍHO

Více

ST-EC Parní hrnec. Návod k použití Záruční podmínky

ST-EC Parní hrnec. Návod k použití Záruční podmínky ST-EC 1181 Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

8 Pure N Fresh Je doporučeno měnit vodní filtr: Přibližně každých šest měsíců. Když se zapne indikátor vodního filtru. Když výstup z dávkovače vody klesá. Když jsou kostky ledu menší, než je obvyklé. Vyjměte

Více

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech Nejdříve si přečtěte Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení. Obrázky se mohou od vzhledu konkrétního produktu lišit. Obsah

Více

Odsavač par HSHD 9102. Návod k obsluze

Odsavač par HSHD 9102. Návod k obsluze Odsavač par HSHD 9102 Návod k obsluze 1 POPIS Odsavač je k dispozici ve filtrační verzi nebo verzi s odtahem. Filtrační verze (Obr. 1A nebo 1B): Odsavač nasává výpary z kuchyně, převede jej přes tukové/

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU NÁVOD K POUŽITÍ POPIS PŘÍSTROJE OVLÁDACÍ PRVKY PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU ODMRAZOVÁNÍ

Více

Návod k použití Elektrická konvice. Wasserkocher

Návod k použití Elektrická konvice. Wasserkocher CZ Návod k použití Elektrická konvice Wasserkocher CZ Obsah Bezpečnostní pokyny...3 Vybalení...5 Požadavky pro místo instalace...5 Před prvním použitím...5 Vaření vody...5 Filtr vodního kamene...5 Ochrana

Více

Návod k použití Retro lis citrusových plodů

Návod k použití Retro lis citrusových plodů Návod k použití Retro lis citrusových plodů Kvalita, snadné použití a design jsou základem, na kterém jsou všechny naše produkty vyvíjeny. Doufáme, že se vám budou líbit naše nové NGS domácí spotřebiče.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

XB-9103 Kávomlýnek Návod k obsluze

XB-9103 Kávomlýnek Návod k obsluze XB-9103 Kávomlýnek Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento Návod k použití

Více

Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X

Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X 7 13 12 11 10 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1) Tlačítko odloženého startu: stisknutím tlačítka nastavíte odložený start mytí. 2) Tlačítko Start/Reset: stisknutím tohto tlačítka

Více

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití Pohlcovač vlhkosti 590 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ použití v budoucnosti.

Více

BSO624SS 60 cm multifunkční. 60cm Multifunction built in oven.

BSO624SS 60 cm multifunkční. 60cm Multifunction built in oven. BSO624SS 60 cm multifunkční B272M trouba 60cm Multifunction built in oven. Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BSO624SS 60 cm vestavná multifunkční trouba POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele

Více

PŘÍPRAVA A INSTALACE 3 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 4 INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA 5 TECHNICKÝ LIST 6 TECHNICKÝ LIST S PODSTAVCEM 7 ZÁKLADNÍ INSTRUKCE 8

PŘÍPRAVA A INSTALACE 3 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 4 INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA 5 TECHNICKÝ LIST 6 TECHNICKÝ LIST S PODSTAVCEM 7 ZÁKLADNÍ INSTRUKCE 8 1 POPIS STRANA PŘÍPRAVA A INSTALACE 3 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 4 INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA 5 TECHNICKÝ LIST 6 TECHNICKÝ LIST S PODSTAVCEM 7 ZÁKLADNÍ INSTRUKCE 8 OVLÁDÁNÍ KLÁVESNICE CT/CTS,CTM 9 ZÁKLADNÍ RADY

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Návod k použití GRIL R-256

Návod k použití GRIL R-256 Návod k použití GRIL R-256 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

Návod k použití MS 70001 S-354-01

Návod k použití MS 70001 S-354-01 Návod k použití MS 70001 S-354-01 2 Kráječ je určen pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte jen pro zpracování množství a v časech běžných pro domácnost. Spotřebič nevyžaduje údržbu. Návod k použití,

Více

Návod k použití GRIL R-253

Návod k použití GRIL R-253 Návod k použití GRIL R-253 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Návod k obsluze GI63315X

Návod k obsluze GI63315X CZ Návod k obsluze GI63315X Ovládací panel 8 7 1 2 3 4 5 6 1. Tlačítko Zapnout/Vypnout: slouží pro zapnutí/vypnutí přívodu energie. 2. Tlačítko Program: stiskněte tlačítko pro volbu mycího programu.

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FJO 604 FJO 904

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FJO 604 FJO 904 Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FJO 604 FJO 904 OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... TECHNICKÁ DATA... MONTÁŽ... 4 OBSUHA... 7 ÚDRŽBA... 8 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Popis přístroje Pohled zepředu a z boku Seznam součástí A. Tryska B. Kryt vodní nádržky C. Náhradní

Více

Návod k použití KLARSTEIN GRANADA, 1000 W, TOPINKOVAČ

Návod k použití KLARSTEIN GRANADA, 1000 W, TOPINKOVAČ Návod k použití KLARSTEIN GRANADA, 1000 W, TOPINKOVAČ 10026943 10026944 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1. prosím, přečtěte si tento manuál před tím, než začnete výrobek používat 2. aby se předešlo úrazu elektrickým

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Dvouzónová vinotéka. Tento spotřebič je určen pouze pro skladování a uchovávání vína

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Dvouzónová vinotéka. Tento spotřebič je určen pouze pro skladování a uchovávání vína UŽIVATELSKÝ MANUÁL Dvouzónová vinotéka Tento spotřebič je určen pouze pro skladování a uchovávání vína Přečtěte si prosím pozorně tento návod a uschovejte jej k případnému dalšímu použití. 1. POPIS SPOTŘEBIČE

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AccuBANKER AB-260 PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Opletalova 37, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 222 895 216, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

Obsah. Ochrana životního prostředí Popis ohřívače nádobí Bezpečnostní zásady Montáž Zabudování Použití ohřívače nádobí Čištění a údržba

Obsah. Ochrana životního prostředí Popis ohřívače nádobí Bezpečnostní zásady Montáž Zabudování Použití ohřívače nádobí Čištění a údržba CZ Obsah Ochrana životního prostředí Popis ohřívače nádobí Bezpečnostní zásady Montáž Zabudování Použití ohřívače nádobí Čištění a údržba OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Obalové materiály použité na tento

Více