BEC461SS Plně automatický vestavný kávovar

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEC461SS Plně automatický vestavný kávovar"

Transkript

1 BEC461SS Plně automatický vestavný kávovar 1

2 Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BEC461SS Plně automatický vestavný kávovar POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci, které Vám umožní plně využít vlastnosti Vašeho spotřebiče. Uchovejte jej prosím, na bezpečném místě, aby byl snadno přístupný pro budoucí použití jak pro Vás, tak i pro osoby, které nejsou seznámeny s provozem tohoto spotřebiče GS 09/06/11 2

3 Obsah Ochrana životního prostředí 5 Důležité bezpečnostní informace 6 Rozměry výrobku a otvoru pro vestavbu 8 Specifikace výrobku 9 Standardní příslušenství 9 Technické specifikace 9 Popis kávovaru 10 Ovládací panel 11 Před prvním použití 13 Používání kávovaru 15 Zapnutí kávovaru 15 Příprava kávy 17 Dávkování teplé vody 18 Dávkování páry 19 Nastavení 20 Naprogramování množství kávy 20 Naprogramování délky mletí 20 Změna množství vody na kávový šálek 21 Obnovení továrních nastavení 21 Používání světla kávovaru 21 Upozornění 22 Upozornění na doplnění vodní nádržky 22 Upozornění na výměnu filtru 22 Upozornění na plný zásobník na kávovou sedlinu 22 Upozornění na poruchu snímače kávy 23 Upozornění na závadu 23 Recepty 23 Cappuccino 23 Studené espreso chlazené v šejkru 24 Irská káva 24 Mexická káva 24 Cappuccino zmrzlina 25 Čištění a údržba 25 Nerezové části 25 Tryska na páru 25 Odkapávací plech 26 Vodní nádržka 26 Vyprázdnění kávové sedliny 27 Samočisticí cyklus 27 3

4 Instalace 28 Instalační komponenty 28 Připojení do elektrické sítě 29 Instalace kávovaru do kuchyňské skříňky 30 Umístění 30 Instalace kávovaru 31 Odstraňování závad 33 Vysvětlení názvů druhů kávy 34 Baumatic čisticí prostředky 34 Důležité informace a závěrečná upozornění 35 4

5 Ochrana životního prostředí LIKVIDACE ODPADU Roztřiďte odpad podle různých materiálů (kartón, polystyrén, atd.) a zlikvidujte jej podle místních předpisů (zákon č.125/97 Sb. o odpadech 18 a 19 a vyhláška č.338/97 Sb. 16). Spotřebič i jeho části předejte po skončení jejich životnosti do sběrných surovin ( 16 a 17 vyhláška č. 338/97 Sb.). Tento spotřebič je určen jenom pro použití v domácnosti. Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Prosíme, abyste si pozorně přečetl Návod na obsluhu, což Vám pomůže správně používat spotřebič. Prosíme, uschovejte si ho pro budoucí potřebu. Protože Baumatic neustále vylepšuje své produkty, vyhrazuje si právo učinit změny, které budou považovány za nevyhnutelné, bez upozornění v této Příručce. ZÁRUKA Na Váš nový spotřebič poskytujeme 24měsíční záruku. Upozornění Na Záručním listě si nechte potvrdit datum instalace a uvedení do provozu. Prosím, uchovejte si také účet o zaplacení za spotřebič/ fakturu. Tato dokumentace bude od Vás požadována servisním technikem při záruční opravě. Instalaci spotřebiče svěřte odborné firmě, organizaci k tomu oprávněné. V opačném případě Vaše právo na bezplatné odstranění závady zaniká. POPRODEJNÍ SERVIS Vysoká kvalita a vyspělá technologie našich spotřebičů zaručuje jejich bezchybný provoz. Avšak dojde-li k závadě, pokuste se odstranit ji zkontrolováním, zda jste postupovali podle pokynů uvedených v tomto návodu. V případě potřeby odborné technické pomoci prosíme, kontaktujte naše servisní středisko: Telefon

6 v pracovní dny od 9.00 do hod. nebo na Prosíme, abyste měli připravené po ruce následující údaje: typ výrobku / model sériové číslo datum zakoupení spotřebiče Poznámka Tato příručka s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace, včetně bezpečnostních a instalačních pokynů, které Vám umožní získat z Vašeho spotřebiče maximální výkon. Uchovávejte ji na bezpečném místě tak, aby byla snadno dostupná pro budoucí použití. Důležité bezpečnostní informace Obecné informace Pro Baumatic je nejdůležitější Vaše bezpečnost. Před zahájením vlastní instalace a používáním tohoto spotřebiče si prosím, důkladně pročtěte tuto instrukční příručku. Pokud Vám nejsou jasné jakékoli informace uvedené v této příručce, kontaktujte, prosím, technické oddělení Baumatic. o Tento spotřebič je navržen pouze pro domácí použití. Je možné jej vestavět pouze do standardních kuchyňských skříní či linek, nesmí být používán jako samostatně stojící zařízení. o Použitím tohoto spotřebiče pro jakýkoliv jiný účel nebo v jakémkoliv jiném prostředí bez výslovného souhlasu společnosti Baumatic zaniká záruka a právo na reklamaci. o Váš nový spotřebič má záruku na elektrické nebo mechanické závady a podléhá určitým výjimkám, které jsou uvedeny v Záručních podmínkách Baumatic. Výše uvedené údaje však nijak neovlivňují Vaše zákonná práva. o Materiály a použitá lepidla musí odolávat vyšším teplotám, odpovídajícím normě ČSN EN Materiály a lepidla, které neodpovídaní uvedené normě se mohou zdeformovat nebo odlepit. V případě nedodržení tohoto upozornění Baumatic nenese jakoukoli odpovědnost za způsobené škody. o Opravy mohou provádět pouze servisní inženýři společnosti Baumatic nebo autorizovaní servisní prodejci. 6

7 Upozornění a bezpečnostní instrukce o Tento přístroj odpovídá veškeré evropské bezpečnostní legislativě. Baumatic zdůrazňuje, že tato shoda s legislativou neznamená, že se povrch přístroje nezahřívá během provozu a že i po skončení operace zůstává povrch teplý. o Zvýšené opatrnosti dbejte při odstraňování veškerých filtrů či trysek. Před vyjmutím z přístroje je nechte vychladnout. Bezpečnost dětí o Baumatic důrazně doporučuje zamezit přístupu nemluvňat a malých dětí do blízkosti spotřebiče a zabránit jim, aby se mohly kdykoliv dotknout spotřebiče. o Pokud je nezbytné, aby mladší členové rodiny zůstali v kuchyni, zajistěte prosím, aby byli po celou dobu pod přísným dohledem. Bezpečnost obecně o Během provozu nenechávejte kávovar bez dozoru. o Nedovolte, aby se elektrické součástky a kabely dostaly do kontaktu s plochami, kde se přístroj zahřívá. o Neumísťujte přístroj do blízkosti závěsů a čalouněného nábytku. Čištění o Čištění kávovaru je nutno provádět pravidelně. o Velmi opatrně je nutno postupovat při proceduře čištění, která následuje bezprostředně po použití spotřebiče. o DŮLEŽITÉ: Přístroj musí být před začátkem procesu čištění 7

8 odpojen od hlavního přívodu elektrické energie. Instalace Tento spotřebič musí být správně nainstalován osobou kvalifikovanou v příslušném oboru a v souladu s pokyny výrobce. o Baumatic odmítá jakoukoliv odpovědnost za zranění nebo za škody na osobách či na majetku, způsobené nesprávným použitím nebo nesprávnou instalací spotřebiče. o Výrobce prohlašuje, že tento kávovar je vyroben s použitím certifikovaných materiálů a požaduje, aby byl spotřebič nainstalován v souladu s aktuálními platnými normami. Tento spotřebič smí být používán pouze pro domácí účely. Specifikace Rozměry výrobku a otvoru pro vestavbu 8

9 Rozměry výrobku: Rozměry otvoru Výška: Šířka: Hloubka: 453 mm 598 mm 533 mm Výška: Šířka: Hloubka: 458 mm 560 mm 560 mm Specifikace výrobku o Dotykové ovládání o Povrchová úprava proti otiskům prstů o Volba mezi 1 a 2 šálky o Tryska na páru pro přípravu cappuccina, horké čokolády, čaje a instantní kávy o Regulace síly kávy o Zásobník zrnkové kávy (kapacita 400 g) o Knoflík pro regulaci hrubosti mleté kávy o Indikátor prázdné nádržky na vodu o Indikátor plného zásobníku na kávovou sedlinu o Výsuvná zásuvka na kávový odpad o Samočisticí cyklus Standardní příslušenství o Teleskopické výsuvy pro vytažení spotřebiče o Tryska pro 2 šálky kávy Technické specifikace o Tlak pumpy kávovaru/páry: o Výkon topného tělesa kávovaru: o Výkon topného tělesa páry: o Kapacita vodní nádržky: o Max. příkon: o Síťové napětí: o Proudová pojistka: o Přívodní kabel: 12 bar 500 W 1200 W 2,5 litru 2,00 kw 230 Vac Hz 16 A 3žilný x 1,5 mm² Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na výkonnostním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu/faktuře. Výkonnostní štítek na Vašem kávovaru naleznete po vytažení zásuvky na spodní části kávovaru. Model Výrobní číslo Datum prodeje 9

10 Popis kávovaru 1) Vodní nádržka 2) Filtr na zachycení vodního kamene 3) Dávkovač 4) Výpustná tryska na vodu/páru 5) Odkapávací plech 6) Zásobník na kávu 7) Knoflík pro regulaci mletí 8) Ovládací panel 9) Dvířka/nádržka pro kávovou sedlinu 10

11 Ovládací panel Vypínač ZAP/VYP (ON/OFF) Tlačítko START/STOP Tlačítko na kávu espreso Tlačítko na normální kávu Tlačítko VODA Indikátor prázdné nádržky na vodu Indikátor plného zásobníku na kávovou sedlinu Indikátor upozorňující na závadu Tlačítko samočisticího cyklu 11

12 Tlačítko SVĚTLO Tlačítko na dva šálky espresa Tlačítko na dva šálky normální kávy Tlačítko PÁRA Indikátor výměny filtru Indikátor závady na snímači kávy Tlačítko na regulaci množství kávy Indikátor slabé kávy Indikátor středně silné kávy Indikátor silné kávy 12

13 Před prvním použití 1) Čištění o Před prvním použití vřele doporučujeme přístroj vyčistit. Velkou pozornost věnujte zejména nádržce na vodu. o Další informace o čištění spotřebiče naleznete v instrukcích pro čištění na straně o Spotřebič nainstalujte v souladu s pokyny pro instalaci obsaženými v této příručce. 2) Plnění nádržky na vodu o Před naplněním nádržky na vodu namočte filtr pro zachycení vodního kamene nejméně na 20 minut do studené vody. Vždy postupujte dle instrukcí výrobce. o Z přístroje vyjměte odkapávací plech, jak je znázorněno na obr. vlevo. o Stiskněte páčku pro uvolnění pod odkapávacím plechem ve směrech, znázorněných na obr. vlevo, a táhněte přístroj směrem k sobě, o Opatrně vytáhněte kávovar z nábytkové jednotky posouváním po teleskopických výsuvech. 13

14 o Sejměte víčko na nádržce na vodu a vložte filtr vodního kamene viz obr. vlevo. Zatlačte filtr na své místo, dokud neuslyšíte cvaknutí. o Voda v nádržce by měla být pravidelně kontrolována, zejména pokud nebyl přístroj delší dobu používán. o Náhradní filtry je možné zakoupit v prodejnách elektra a v supermarketech. o Vyjměte vodní nádržku vytažením směrem vzhůru z přístroje viz obr. vlevo. o Vodní nádržku naplňte pitnou vodou. Nádržka pojme maximálně 2,5 litru vody. o Umístěte vodní nádržku zpět do kávovaru a opatrným zasunutím dolů. o Ujistěte se, že dva spojovací body na spodní části pasují. 3) Plnění zrnkové kávy o DŮLEŽITÉ: Před nasypáním zrnkové kávy do zásobníku se ujistěte, že se v něm nenachází žádné předměty. 14

15 o Otevřete víčko zásobníku kávy a nasypte do zásobníku přibližně 200 g zrnkové kávy viz obr. vlevo. o Opatrně zatlačte kávovar zpět do nábytkové sestavy, dokud neuslyšíte cvaknutí. To indikuje, že je přístroj uzamčen ve své poloze. Používání kávovaru Zapnutí kávovaru o Vytáhněte přístroj ven z nábytkové sestavy, jak bylo popsáno v předchozí kapitole. o Zapněte přístroj hlavním vypínačem, umístěným na zadní straně kávovaru, na pozici 1 viz obr. vlevo. o Zatlačte přístroj zpět do nábytkové sestavy. Nyní se přístroj nachází v pohotovostním režimu. 15

16 o Stiskněte vypínač ZAP/VYP. Před zapnutím začnou blikat LED kontrolky, což znamená, že je přístroj připraven k provozu. o DŮLEŽITÉ: Pokud není kávovar 45 minut používán, vrátí se do pohotovostního režimu. Regulace mletí kávy DŮLEŽITÉ: Jemnost mletí kávy je již továrně nastavena. Avšak jemnost může být upravena dle osobní chuti. o Mletí, které je příliš hrubé, produkuje kávu, která protéká příliš rychle, aniž by dosáhla krémovosti a těla. Na druhou stranu příliš jemné mletí produkuje kávu, jež protéká příliš pomalu s intenzivní chutí a praženým zápachem. o Průměrná délka překapávání pro normální espreso je mezi vteřinami. o Pro regulaci mletí kávy vytáhněte přístroj z nábytkové sestavy viz popis v kapitole Před prvním použití na str o Knoflík pro regulaci mletí umístěte na pravou stranu a otočte knoflíkem dle potřeby. o Otočením knoflíku po směru hodinových ručiček bude mletí jemnější a káva silnější. Otočením knoflíku proti směru hodinových ručiček bude mleté hrubší a káva slabší. o Jemnost mletí můžete zkontrolovat na víčku zásobníku na zrnkovou kávu. 16

17 o Zatlačte přístroj zpět do nábytkové sestavy, dokud se neuzamkne ve své pozici. Příprava kávy o Doba plnění pro vynikající kávu espreso je zhruba vteřin. Faktory, které mohou ovlivnit dobu plnění, jsou jemnost mletí kávy a množství mleté kávy. Oboje lze nastavit provedením relevantních instrukcí, popsaných v tomto návodě. o Umístěte jeden či dva šálky pod dávkovač a nastavte výšku dávkovací trysky. Otočením voliče zvýšíte či snížíte trysku dle potřeby. o Stiskněte relevantní tlačítko pro počet kávy a typu, které chcete. o Během 10 vteřin od výběru stiskněte tlačítko START/STOP a proces přípravy kávy se zahájí. o Dávkování kávy se automaticky ukončí, když vyteče množství zvolené kávy. Dávkování kávy můžete kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka START/STOP. o DŮLEŽITÉ: Pokud během 10 vteřin po výběru kávy nestiskněte tlačítko START/STOP, přístroj zruší Vaši volbu. 17

18 Dávkování teplé vody DŮLEŽITÉ: Prosím, berte na vědomí, že hlavní topné těleso a topné těleso páry nemohou fungovat najednou. o DŮLEŽITÉ: Teplou vodu byste neměli dávkovat hned po dávkování páry. o Před dávkováním teplé vody umístěte trysku na vodu/páru do vhodné polohy a pod ni umístěte nádobu. o Stiskněte tlačítko VODA. o Během 10 vteřin po zvolení funkce teplé vody stiskněte a podržte tlačítko START/STOP. o Voda bude dávkována po celou dobu, co bude stlačené tlačítko. Pro zastavení dávkování vody uvolněte tlačítko. o DŮLEŽITÉ: Pokud během 10 vteřin po Vašem výběru nestiskněte tlačítko START/STOP, přístroj zruší Vaši volbu. 18

19 Dávkování páry DŮLEŽITÉ: Prosím, berte na vědomí, že hlavní topné těleso a topné těleso páry nemohou fungovat najednou. o Stiskněte tlačítko PÁRA. Kontrolka indikátoru bude zhruba 15 vteřin blikat. Když kontrolka přestane blikat a zůstane rozsvícená, znamená to, že přístroj je připraven k tvorbě páry. o Trysku na vodu/páru umístěte do vhodné polohy a nádobu s tekutinou, jenž má být ohřátá, umístěte pod trysku. o Ujistěte se, že je tryska zcela ponořena do tekutiny. o Stiskněte a podržte tlačítko START/STOP a bude dávkována pára. Pára bude proudit dále, dokud neuvolníte tlačítko. o Pokud připravujete mléko na cappuccino doporučujeme, abyste mlékem třásli pro dosažení nejlepších výsledků. o DŮLEŽITÉ: Pokud během 10 vteřin poté, co je pára připravena k použití, nestiskněte tlačítko START/STOP, přístroj zruší Vaši volbu. o UPOZORNĚNÍ: Během této operace buďte velice opatrní, neboť dávkovací trubice se stává horkou. 19

20 o Při uvolňování páry neotáčejte páru směrem k Vám. Hrozí riziko opaření. o Při dávkování páry používejte vždy pod dávkovací trubici nádobu či hrnek. Nastavení Naprogramování množství kávy o Máte možnost výběru mezi 3 úrovněmi síly kávy: slabá, středně silná a silná. o Pro změnu sílu kávy stiskněte opakovaně tlačítko pro regulaci množství kávy. LED světlo pro zvolenou sílu kávy se rozsvítí. o Jedno zrnko představuje slabou, dvě zrnka středně silnou a 3 zrnka silnou kávu. Naprogramování délky mletí o Můžete naprogramovat délku mletí pro nastavení silné kávy a nastavení středně silné a slabé kávy se v souladu s tím upraví. o Pro vstup do režimu naprogramování stiskněte a podržte na 5 vteřin tlačítko START/STOP, když je přístroj v pohotovostním režimu. o Ledky v horní levé řadě se rozsvítí, což představuje délku mletí. Pro zvýšení času stiskněte tlačítko pro regulaci množství kávy. o Pro snížení času stiskněte tlačítko START/STOP. Když nastavíte správnou délku mletí, stiskněte tlačítko ZAP/VYP pro potvrzení změn a opusťte režim programování. 20

21 Změna množství vody na kávový šálek o Všechny z možností na přípravu kávy mají přednastavené množství, vyjma teplé vody a páry. Přístroj je nastaven na tovární nastavení, které dávkuje ideální množství kávy na espreso či normální šálek. o Když probíhá dávkování kávy, můžete tok zastavit před přednastaveným časem stisknutím tlačítka START/STOP. Čas natékání můžete Čas natékání můžeme prodloužit pro větší množství kávy opětovným stlačením symbolu zvoleného typu a množství kávy v čase cca15 sekund od zahájení cyklu výroby kávy,t.j. od stisknutí symbolu START/STOP (v tomto čase začíná vytékat káva do šálku). Káva bude téci po dobu,dokud neuvolníte symbol,maximálně však do vyčerpání vody v nádržce.tato změna množství vody je však vždy jednorázová, nelze ji uložit do paměti přístoje. Obnovení továrních nastavení o Kávovar je naprogramován v továrně na italský styl espresa a německý styl normální kávy. o Pokud jste provedli nějaké změny nastavení a přejete si vrátit se k továrnímu naprogramování, musíte stlačit a podržet tlačítko pro regulaci množství kávy zhruba na 6 vteřin, když se přístroj nachází v pohotovostním režimu. o Všechny LED kontrolky, vyjma tlačítka ZAP/VYP budou na 5 vteřin blikat a poté bude obnoveno tovární nastavení. o Stisknutím tlačítka ZAP/VYP zahájíte používání přípravy kávy dle továrního nastavení. Používání světla kávovaru o Kávovar má LED světla pro osvětlení prostoru dávkování pro snazší použití a sledování. o Pro zapnutí světel stiskněte jednou tlačítko SVĚTLO. Stiskněte-li toto tlačítko ještě jednou, vypnete světlo. 21

22 o Funkce světla je dostupná pouze tehdy, když je přístroj zapnutý a není dostupná, když se přístroj nachází v pohotovostním režimu. Upozornění o Kávovar může zobrazit upozornění, čímž Vás vyzve, abyste provedli nějakou akci, nebo Vás upozorní na nějaký problém s přístrojem. Upozornění na doplnění vodní nádržky o Přístroj je vybaven senzorem, který detekuje vodu ve vodní nádržce. o Pokud v nádržce není voda, rozsvítí se indikátor pro naplnění vodní nádržky. Kávovar nebude fungovat, dokud nebude voda doplněna. o Před použitím kávovaru byste měli vodní nádržku naplnit dle instrukcí uvedených na straně Upozornění na výměnu filtru o Když kávovar nadávkuje 80 litrů vody, začne blikat indikátor pro výměnu filtru. o Když kávovar nadávkuje 100 litrů vody, rozsvítí se indikátor pro výměnu filtru. o Tím jste vyzváni, abyste vyměnili filtr pro zachycení vodního kamene za nový dle instrukcí na straně 13. o Doporučujeme filtr vyměnit během tři měsíců od doby, kdy se rozsvítí indikátor na výměnu filtru. Upozornění na plný zásobník na kávovou sedlinu o Poté, co kávovar udělá 15 šálků kávy, rozsvítí se indikátor na vyprázdnění kávové sedliny. o Kávovar nebude fungovat, dokud přihrádka na kávovou sedlinu nebude vyprázdněna. Během vyprázdnění přihrádky postupujte dle pokyny uvedených na straně 27 v tomto návodě. 22

23 Upozornění na poruchu snímače kávy o Kávovar Vás upozorní, když má snímač kávové jednotky poruchu. Když se toto objeví, bude blikat indikátor poruchy snímače kávy. o Vypněte přístroj a poté jej znovu zapněte a ověřte, zda byl problém odstraněn. Pokud problém trvá, zavolejte servisní linku Baumatic. Upozornění na závadu o Jestliže svítí indikátor upozorňující na závadu, znamená to, že se vyskytl nějaký problém s přístrojem. Indikátor může svítit z mnoha důvodů, které zahrnují: 1) Jednotka dávkování kávy je zablokována. 2) Akce jednotky dávkování kávy se nedějí správně. 3) Dvířka pro odstranění kávové sedliny jsou otevřená. 4) Spotřebič nezaznamenal pohyb vody. 5) Teplotní senzor nepracuje správně. 6) Ve vodní nádržce není voda. o Vypněte přístroj a poté jej znovu zapněte a ověřte, zda byl problém odstraněn. Pokud problém trvá, zavolejte servisní linku Baumatic. Recepty Cappuccino Espreso s čepicí se stejným množství našlehaného mléka a pěny. o DŮLEŽITÉ: Při přípravě kapučína musí být topné těleso páry předehřáté dříve než hlavní topné těleso kvůli zkrácení doby potřebné k nahřátí hlavního topného tělesa. o Po přípravě šálku espresa bystě měli postupovat dle kapitoly o dávkování páry na straně 19. o Do vhodné konvičky naplňte zhruba ml mléka, které napěníte. 23

24 o Konvičku s mlékem zahřejte pomocí funkce páry. Nádobkou s mlékem pohybujte pomalu směrem nahoru a dolů, zatímco současně budete nádobkou otáčet. o Teplotu mléka je třeba pečlivě sledovat opatrným přiložením dlaně k nádobě. o Mléko nesmí být přehřáté, aby nedocházelo k jeho zředění. o Když je mléko dostatečně napěnění, uvolněte tlačítko START/STOP pro vypnutí páry. o Do velikého hrnku nalijte dávku espresa a přidejte do něj ohřáté mléko z konvičky. Navrch naneste mléčnou pěnu vytvořenou během procesu zpěnění mléka, nebo můžete u vídeňského kapučína přidat navrch šlehačku. o DŮLEŽITÉ: Pro dosažení co nejlepšího výsledku by mělo být použito polotučné mléko o pokojové teplotě. Studené espreso chlazené v šejkru o Připravte espreso dle relevantních pokynů v tomto návodě. Přidejte cukr a poté hned nalijte do šejkru spolu s velkými kostkami ledu a několikrát natřeste. o Servírujte v poháru či sklenici na sekt. Irská káva o Připravte normální kávu dle relevantních pokynů v tomto návodě. Nalijte malého panáka whisky a třtinový cukr. o Pomocí lžičky přidejte čerstvou šlehačku tak, abyste vytvořili malou vrstvu šlehačky nad teplou kávou. Mexická káva o Připravte normální kávu dle relevantních pokynů v tomto návodě. Nalijte čajovou lžičku čokoládového sirupu a přidejte skořici a poté řádně smíchejte. o V samostatném malém šálku smíchejte jednu porci dvojité šlehačky, čajovou lžičky skořice, špetku muškátového oříšku a cukr. Ušlehejte dohromady a poté použijte navrch kávy. Ozdobte čajovou lžičkou šlehačky s příchutí vanilky. 24

25 Cappuccino zmrzlina o Připravte dva šálky espresa dle relevantních instrukcí v tomto manuálu. Zahřejte na pánvi se ¾ šálkem šlehačky a ½ šálkem cukru a přiveďte k varu. Sejměte ze zdroje tepla a nechte vychladnout. o Když je směs vlažná, umístěte na 4 5 hodin do mrazničky. o Před podáním nechte zmrzlinu vychladit na ½ hodiny v chladničce. o Do misky naberte dva či tři kopečky a ozdobte opečenými kávovými zrnky. Čištění a údržba Nerezové části Čištění je možné provádět pouze tehdy, když je kávovar vychladlý. Spotřebič by měl být před započetím jakéhokoli čištění odpojen ze síťového napájení. o Části z nerezové oceli by měly být čištěny teplou mýdlovou vodou. o Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. o Na žádnou část zařízení nepoužívejte drsné houbičky ani drátěnky. o Poté zařízení osušte jemným hadříkem. o Doporučujeme, abyste nerezové plochy spotřebiče pravidelně ošetřovali vhodným čisticím prostředkem na nerezové plochy. Tryska na páru o Po každém použití byste měli trysku pročistit párou. o POZNÁMKA: Když mléko vychladne, vytváří nečistoty, které by mohly ucpat otvor pro vypouštění páry a snížit tak funkčnost zařízení. o Po použití trysky na páru demontujte zařízení na zpěňování a 25

26 otřete obě části čistou houbičkou nebo vlhkým hadříkem. Odkapávací plech o Vyjměte z kávovaru odkapávací plech viz následující obr. o Zajistěte, aby byl odkapávací plech pravidelně čištěn, čímž se předejde rozlití tekutiny, která by mohla poškodit nábytek vespod. o Nádržku a kovovou mřížku můžete umýt v teplé mýdlové vodě nebo ji umístit do myčky nádobí. Vodní nádržka o Pokud jste kávovar delší dobu nepoužívali, doporučujeme vyměnit vodu v nádržce. 26

27 o Vodní nádržka by měla být pravidelně čištěna, aby zde nedocházelo k tvorbě vodního kamene. Vyprázdnění kávové sedliny DŮLEŽITÉ: Nevyprazdňujte tác na kávovou sedlinu, když je přístroj zapnutý, čí stále horký, abyste předešli nechtěnému kontaktu s horkými částmi. o Pro otevření dvířek prostoru na kávovou sedlinu musíte nejprve vyjmout odkapávací plech viz následující obr. o Vyjměte tácek na kávovou sedlinu, vyčistěte ji a tácek umyjte v teplé mýdlové vodě, nebo jej umístěte do myčky nádobí. o Nasaďte zpět tácek na kávovou sedlinu do správné pozice. Samočisticí cyklus o Přístroj je možné nastavit tak, aby provedl samočisticí cyklus, když je kávovar zapnutý a není v pohotovostním režimu. 27

28 o Stiskněte tlačítko samočisticí cyklus a následně tlačítko START/STOP. Kávovar zahájí proces čištění. o Pokud během procesu čištění stiskněte tlačítko na výběr kávy, LED dioda samočisticího cyklu zhasne a proces skončí. Instalace Instalace musí být provedena příslušně kvalifikovanou osobou v souladu s platnými verzemi následujících předpisů. o Příslušné předpisy a Bezpečnostní normy nebo jejich Evropské normy, které je nahrazují. o Stavebními předpisy. o Stavebními normami. o Předpisy pro elektrické instalace. o Předpisy o elektrické energii při práci. Instalační komponenty o Instalační komponenty znázorněné níže jsou součástí dodávky přístroje. 1) Podpěra pro upevnění přístroje 2) 13 samořezných šroubů (3,9 x 19) 3) 1 podpěra pro elektrický kabel 4) 2 boční pojezdy 28

29 5) 2 boční 1 mm pláty 6) 2 boční 2 mm pláty Připojení do elektrické sítě Před vlastním připojením spotřebiče se ujistěte, že hodnota napájecího napětí, uvedená na typovém štítku, je stejná jako hodnota napětí Vašeho síťového zdroje. UPOZORNĚNÍ: TENTO SPOTŘEBIČ MUSÍ BÝT UZEMNĚN. o Tento spotřebič musí být připojen k dvoupólové zásuvce s kapacitou 16 A, jištěné pojistkami, se vzdáleností mezi kontakty 3 mm a umístěné tak, aby byla snadno přístupná pro připojení spotřebiče. Zásuvka musí být přístupná i v případě, že je kávovar umístěn ve své jednotce. o fáze hnědý Síťové napájení uzemnění nula žlutozelený modrý Napájecí zástrčka kabel o Pokud musíte vyměnit napájecí kabel kávovaru, uzemňovací vodič (žlutozelený) musí být vždy o 10 mm delší než ostatní napájecí vodiče. o Je nutno zajistit, aby teplota napájecího síťového kabelu nepřekročila 50 C. o Pokud dojde k poškození síťového napájecího kabelu, je nutno jej nahradit vhodným kabelem. o Zapojte síťový kabel zpět ke kávovaru viz obr. vlevo. 29

30 Instalace kávovaru do kuchyňské skříňky Umístění o Ujistěte se, že otvor, do kterého chcete kávovar umístit, má rozměry uvedené na nákresu výše. o Zkontrolujte, zda byl odstraněn zadní panel skříňky a zda je dodržen zobrazený větrací prostor. o Doporučujeme instalovat spotřebič v jisté vzdálenosti od chladničky či mrazničky, neboť vydávané teplo by mohlo ovlivnit jejich provoz. 30

31 Instalace kávovaru o Umístěte podpěru pro uchycení přístroje (1) tak, aby se opírala o povrch základny výřezu v nábytku. o Šířka výřezu v nábytku bude ovlivněna tloušťkou boků nábytku. Pro kompenzaci jakéhokoliv volného prostoru je možné použít boční pláty. o Čtyři boční pláty jsou součástí dodávky, aby vykompenzovaly různé šířky. Jsou zde dva s tloušťkou 2 mm (6) a dva s tloušťkou 1 mm (5). Mohou být použity, aby bylo dosaženo požadovaného rozměru šířky pro instalaci 560 mm. 31

32 o Poté namontujte 2 boční podpěry (4) na obě strany otvoru za použití zbývajících samořezných šroubů. o Kávovar vložte do otvoru v nábytku tak, aby pojezdy na bocích přístroje pasovaly do již namontovaných podpěr v nábytku. o Zasuňte plně kávovar, dokud se nezacvaknou bezpečnostní zarážky, které uzamykají spotřebič do jeho polohy. 32

33 Odstraňování závad Můj kávovar vůbec nefunguje. o Zkontrolujte hlavní přívod elektrické energie a elektrickou přípojku. Můj kávovar nevypouští vodu. o Zkontrolujte, zda je vodní nádržka naplněna vodou. Je v pořádku nechat espreso kávovar zapnutý? o Spotřebič nenechávejte během procesu příprav nápojů bez dohledu. o Spotřebič přejde do pohotovostního režimu, když není používán, přibližně po 45 minutách. Restartujete stisknutím tlačítka START/STOP. Rozsvítil se varovný indikátor. o Viz instrukce na str o Vypněte spotřebič a přibližně po 60 minutách ho opět zapněte. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznické oddělení Baumatic, aby zajistilo návštěvu servisního technika. 33

34 Vysvětlení názvů druhů kávy Caffe italský název pro standardní espreso Caffe Americano slabé espreso s větším množstvím vody Caffe latte - dvojité espreso ve velkém hrnku smíchané s horkým mlékem. Mělo by mít nepatrnou nebo žádnou čepici z pěny. Caffe mocha připravená ze stejného poměru mléka a kakaa. Caffeine obsah caffeine (kofeinu) v espresu představuje třetinu nebo polovinu. Čím je silnější pražení, tím nižší obsah kofeinu v espresu. Cappuccino je espreso zpěněné s mlékem. Stejný podíl espresa, pěny a horkého mléka. Crema představuje perfektní šálek espresa, má jemnou, oříškově nebo skořicově hnědou pěnu na povrchu espresa. Tuto kávu lze připravit pouze, je-li tlak dostatečně vysoký. Crema obsahuje zpěněné oleje, které mají bohatou chuť a aroma. espreso viz caffe. Macchiato espreso s malým množstvím horkého, zpěněného mléka, které vytváří mramorovaný vzhled. Baumatic čisticí prostředky o o o o o BC001 Čistič a odmašťovač myček nádobí (200g) BC002 Odvápňovač praček a myček nádobí (200g) BC003 Čistič na sklokeramické desky (250 ml) BC004 Čistič na trouby (250ml) BC005 Čistič nerezových ploch (250ml) Pokud budete chtít objednat jakýkoli čisticí prostředek, prosíme zavolejte zdarma na a zde sdělte kód výrobku. 34

35 Důležité informace a závěrečná upozornění DŮLEŽITÉ: Jestliže Váš přístroj nepracuje správně, měli byste ho odpojit od elektrického zdroje a následně kontaktovat naši servisní linku na čísle NESNAŽTE SE PŘÍSTROJ SAMI OPRAVIT. Spotřebič musí být přístupný tak, aby technik mohl provést náležitou opravu. Jestliže nebude zajištěna dobrá přístupnost ke spotřebiči, technik opravu neprovede. V případě trvajícího požadavku na opravu ze strany zákazníka, musí být technikovi vydán písemný souhlas s opravou a v tomto případě za poškození způsobené spotřebičem instalovaným v rozporu s tímto návodem odpovídá zákazník. To se týká i situací, kdy jsou spotřebiče obloženy obkladačkami, utěsněné těsnícím materiálem nebo jsou zepředu zahrazeny dřevěnými překážkami, např. soklem. Dále také v případě, že byla provedena jakákoliv jiná instalace než podle specifikace firmy Baumatic. DŮLEŽITÉ: Výrobce si vyhrazuje právo drobných změn návodu, vyplývajících z inovačních nebo technologických změn spotřebiče, které nemají vliv na funkci spotřebiče. Detailní informace o Záručních podmínkách najdete na webových stránkách společnosti Baumatic nebo se obraťte na svého prodejce. Baumatic ČR spol. s r.o. Rybná 682/ Praha 1 Tel:

36 United Kingdom Baumatic Ltd., Baumatic Buildings, 6 Bennet Road, Reading, Berkshire RG2 0QX United Kingdom Sales Telephone (0118) Sales Fax (0118) Customer Care Telephone (0118) Customer Care Fax (0118) Spares Telephone (01235) Advice Line Telephone (0118) Website: Republic of Ireland Service Telephone Spares Telephone Czech Republic Baumatic CR s.r.o. Rybná 682/ Praha 1 Czech Republic Slovakia Baumatic Slovakia, s.r.o. Galvániho 7/D Slovakia Germany Baumatic Gmbh Bachstr D Bünde Deutschland Italy Baumatic Italia S.R.L. Via Galvani N Campodarsego (PD) Holland Baumatic Benelux B.V. Dukdalfweg 15d 1332 BH ALMERE Nederland

BWC300SS 30 cm vestavná vinotéka na 18 lahví

BWC300SS 30 cm vestavná vinotéka na 18 lahví BWC300SS 30 cm vestavná vinotéka na 18 lahví Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BWC300SS 30 cm vestavná vinotéka na 18 lahví POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace

Více

BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg

BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg NÁVOD K VAŠEMU PŘÍSTROJI BAUMATIC BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg POZNÁMKA: Tato Uživatelská příručka obsahuje důležité informace,

Více

BWC605SS 60 cm dvouzónová vinotéka pro 46 lahví

BWC605SS 60 cm dvouzónová vinotéka pro 46 lahví BWC605SS 60 cm dvouzónová vinotéka pro 46 lahví USER MANUAL FOR YOUR BAUMATIC 1 BWC605SS 60 cm dvouzónová vinotéka pro 46 lahví POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace

Více

BW18BL Vinotéka na B272M 18 lahví Multifunction

BW18BL Vinotéka na B272M 18 lahví Multifunction BW18BL Vinotéka na B272M 18 lahví 60cm BW28BL Multifunction Vinotéka na built 28 in lahví oven. 1 Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BW18BL/BW28BL Vinotéka s kapacitou 18/28 lahví POZNÁMKA: Tento

Více

PŘÍPRAVA NÁPOJŮ S MLÉKEM...

PŘÍPRAVA NÁPOJŮ S MLÉKEM... OBSAH ÚVOD... 191 Symboly používané v tomto návodu... 191 Písmena v závorkách... 191 Problémy a opravy... 191 BEZPEČNOST... 191 Základní bezpečnostní opatření... 191 POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S URČENÍM... 191

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 2 ČEŠTINA

Více

ESPRESSO ES 8012. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató

ESPRESSO ES 8012. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató ESPRESSO M A C H I N E Návod k obsluze E S P R E S S O Návod na obsluhu E S P R E S S O Használati útmutató K Á V É F Ő Z Ő ES 8012 ESPRESSO OBSAH 4 Gratulujeme 6 Vaše bezpečnost na prvním místě 8 Speciální

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8964

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8964 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8964 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 2 ČEŠTINA

Více

ESPRESSO ES 8013. Návod k obsluze ESPRESSO. Návod na obsluhu ESPRESSO Használati útmutató ESPRESSO

ESPRESSO ES 8013. Návod k obsluze ESPRESSO. Návod na obsluhu ESPRESSO Használati útmutató ESPRESSO ESPRESSO Návod k obsluze ESPRESSO Návod na obsluhu ESPRESSO Használati útmutató ESPRESSO ES 8013 ESPRESSO OBSAH 5 Vaše bezpečnost na prvním místě 10 Seznamte se se svým novým Catler spotřebičem 14 Použití

Více

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Vážení zákazníci, Váš nový přístroj kombinuje nejmodernější technologii s elegantním designem. Díky zcela nové a jedinečné

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní upozornění Bezpečnostní upozornění Symboly používané v tomto návodu Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly. Je naprosto nutné řídit se těmito upozorněními. pod pečlivým dohledem osoby, která je zodpovědná

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05 NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05 Strana 1 (celkem 13) Popis přístroje Otevírací páka pro prostor na vkládání kapslí Přihrádka pro kapsle Kryt nádrže na vodu Nádrž na vodu Nastavitelný dávkovač kávy Vypínač

Více

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967 Návod k použití ESPRESSO R-967 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

Návod k obsluze Kávovar

Návod k obsluze Kávovar Návod k obsluze Kávovar Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte poškození přístroje. cs-cz M.-Nr. 10 022

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HD8763/09 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5559438

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HD8763/09 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5559438 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS HD8763/09. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS HD8763/09 v uživatelské

Více

C3VP6R Sporák se sklokeramickou deskou

C3VP6R Sporák se sklokeramickou deskou C3VP6R Sporák se sklokeramickou deskou Návod k instalaci a obsluze C3VP6R Sporák se sklokeramickou deskou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

Návod k použití TK 76K573

Návod k použití TK 76K573 TK 76K573 Návod k použití TK 76K573 Q4ACZM1527 1 Obsah Blahopřejeme Vám......4 Bezpečnostní pokyny...5 Ovládací prvky a ukazatele...6 Menu a displej...6 Uvedení do provozu...9 Příprava nápoje...10 Informace

Více

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace DDW-M1211 DDW-M1212 15 15 15 LIKVIDACE VÝROBKU Nevyhazujte tento výrobek do netříděného domovního odpadu. Při likvidaci výrobku je nutné ho zlikvidovat v rámci speciálních nařízení příslušné země. Bezpečnostní

Více

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI!

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! KDYŽ NENÍ SPUŠTĚN ŽÁDNÝ CYKLUS, OVLÁDACÍ PANEL SE Z DŮVODU ÚSPORY ENERGIE PO

Více

NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVAR model PICOLINO

NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVAR model PICOLINO NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVAR model PICOLINO Před použitím si pozorně přečtěte následující instrukce a uchovejte je pro budoucí použití. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před použitím tohoto elektrického přístroje

Více

Návod k pouţití PRAČKA. Obsah WMD 722. Instalace. Popis pračky. Chod pracího cyklu. Prací cykly a volitelné funkce. Prací prostředky a prádlo

Návod k pouţití PRAČKA. Obsah WMD 722. Instalace. Popis pračky. Chod pracího cyklu. Prací cykly a volitelné funkce. Prací prostředky a prádlo Návod k pouţití Obsah PRAČKA Instalace Rozbalení a vyrovnání Připojení dodávek elektřiny a vody První prací cyklus Technické údaje WMD 722 Popis pračky Ovládací panel Displej Chod pracího cyklu Prací cykly

Více

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a použití PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste

Více

MWI 243 XA Mikrovlnná trouba

MWI 243 XA Mikrovlnná trouba MWI 243 XA Mikrovlnná trouba Návod k použití 81 OBSAH KAPITOLA 1 OBECNĚ 1.1 Popis trouby... strana 82 1.2 Popis ovládacího panelu... strana 83 1.3 Instalace... strana 84 1.4 Důležitá bezpečnostní upozornění...

Více

CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA

CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA Sporák Návod k instalaci a obsluze CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA Sporák Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

DO429K. Návod k použití. Plně automatické espresso DO429K

DO429K. Návod k použití. Plně automatické espresso DO429K DO429K Návod k použití Plně automatické espresso DO429K Všeobecná bezpečnostní upozornění Než začnete spotřebič používat,přečtěte si pozorně návod k použití a uschovejte si ho, ev. předejte dalším uživatelům

Více

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více