ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014"

Transkript

1 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni Údaje o organizaci identifikační číslo název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje h12m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 9

2 I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy , , ,55 Nedaňové příjmy , , ,23 Kapitálové příjmy , , ,00 Přijaté transfery , , ,13 Příjmy celkem , , , Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož , , , Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , , Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , Daň z přidané hodnoty , , , Poplatky za znečišťování ovzduší 1 000, , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního 172,00 fond Poplatek za komunální odpad , , , Poplatek ze psů , , , Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př , , , Odvod z výherních hracích přístrojů 0, Správní poplatky 4 000, , , Daň z nemovitých věcí , , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , , Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Převody z rozpočtových účtů , Investiční přijaté transfery ze státních fondů , , Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , , Bez ODPA , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 9 307, , , Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav , , , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 000, ,00 750, Pitná voda 1 000, ,00 750, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 2 000, , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 678, , Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku , , Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 950, , Přijaté neinvestiční dary 4 000, , Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 438, , Veřejné osvětlení 6 438, , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 9 627, , Pohřebnictví , , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , Výstavba a údržba místních inženýrských sítí , , Příjmy z prodeje pozemků , , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 201,00 201, Požární ochrana - dobrovolná část 201,00 201, h12m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 9

3 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 3 000, Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro 2 389, , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , Činnost místní správy 3 000, , , Příjmy z úroků (část) , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 90,00 66,00 66, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,73 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , , h12m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 9

4 II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje , , ,40 Kapitálové výdaje , , ,50 Výdaje celkem , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , , Pohonné hmoty a maziva , , Opravy a udržování , , , Silnice , , , Budovy, haly a stavby 1 000, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 000, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , , Provoz veřejné silniční dopravy , , , Nájemné 2 000, , Provoz veřejné železniční dopravy 2 000, , Nákup ostatních služeb 4 530, , Opravy a udržování , , Pitná voda , , , Studená voda 2 000, ,00 70, Elektrická energie , , , Nákup ostatních služeb 7 460, , Budovy, haly a stavby , , , Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , , Základní školy , , Ostatní osobní výdaje 2 000, , Nákup materiálu j.n ,00 375, Nákup ostatních služeb 1 000, Ostatní záležitosti kultury 3 000, ,00 375, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , , Neinvestiční transfery spolkům , , , Zachování a obnova kulturních památek , , , Nákup materiálu j.n , , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 7 600, , Pohonné hmoty a maziva 7 100, , Nákup ostatních služeb , , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) , Věcné dary , , , Neinvestiční transfery spolkům , , Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , , Neinvestiční transfery spolkům , , , Ostatní tělovýchovná činnost , , , Nákup ostatních služeb 3 000, , Dary obyvatelstvu , , Využití volného času dětí a mládeže , , Neinvestiční transfery spolkům , , , Ostatní zájmová činnost a rekreace , , , Elektrická energie , , , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , , Veřejné osvětlení , , , Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu j.n , , Elektrická energie 4 044, , , Pohonné hmoty a maziva 9 000, , , Poštovní služby 1 000,00 520, h12m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 9

5 Nákup ostatních služeb , , , Pohřebnictví , , , Nákup ostatních služeb , Výstavba a údržba místních inženýrských sítí , Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku , , , Územní plánování , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Nákup ostatních služeb , , , Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , Nákup ostatních služeb , , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Nákup ostatních služeb , , , Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , Ostatní osobní výdaje 5 000,00 375, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Nákup ostatních služeb , , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , Ochranné pomůcky 2 832, , Nákup materiálu j.n , , Elektrická energie 3 500, , , Pohonné hmoty a maziva 1 000, , , Nájemné 2 600, , , Neinvestiční transfery spolkům 4 000, , Požární ochrana - dobrovolná část 7 100, , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000, , , Zastupitelstva obcí , , , Ostatní platy 691,00 691, Ostatní osobní výdaje , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 525,00 525, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 236,00 236, Nákup materiálu j.n , , Nájemné 2 000, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 731,00 731, Pohoštění 2 144, , Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel , , Ostatní platy 1 036, , Ostatní osobní výdaje , , Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 83,00 83, Nákup materiálu j.n , , Nájemné 1 000, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 452,00 452, Pohoštění 1 072, , Volby do Evropského parlamentu , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000, , , Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , h12m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 9

6 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 2 000, Nákup materiálu j.n , , , Úroky vlastní , , , Studená voda 3 000, , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Poštovní služby 4 500, , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Nájemné 3 649, , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdělávání 5 000, , , Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení 5 100, , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 765, Poskytované zálohy vlastní pokladně Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , , Nákup kolků 2 400, , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 4 000, , , Budovy, haly a stavby , , , Činnost místní správy , , , Úroky vlastní Služby peněžních ústavů , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům 2 111, , Ostatní finanční operace , , Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. 847, Finanční vypořádání minulých let 847,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,90 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) , , , h12m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 9

7 III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , , ,29- Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) , , ,72- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,01- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k Obrat Konečný stav k Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC , , , ,29- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem , , , ,29- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,40 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ,00 149, ,50 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby , , ,86 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí , ,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , ,88 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky , , ,58 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , ,00- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,53 Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem , ,00- Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku , ,40- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku , , ,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám , , ,25- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí , , ,60- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , , ,88- Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě ,97 209, , h12m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 9

8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 7 348, , ,00- Opravné položky k odběratelům 7 140, ,00 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám , ,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Převody z rozpočtových účtů , Převody vlastním rozpočtovým účtům ,80 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x ,00 x Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 0,00 x , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 0,00 x , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 0,00 x 5 670, Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 0,00 0, , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x ,00 x Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 0,00 x , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 0,00 x , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 0,00 x , ,00 0, , , Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 0,00 x ,30 x Budovy, haly a stavby x 0,00 x , ,00 0, , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x ,00 x Opravy a udržování x 0,00 x , Účelové dotace podle zákona o st. památkové péči 0,00 0, , , Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0, Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0, Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 x ,00 x ,00 0, ,00 0, Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 x ,00 x ,00 0, ,00 0, Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 x ,03 x Budovy, haly a stavby x 0,00 x , ,00 0, , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x ,00 x Ostatní platy x 0,00 x 691, Ostatní osobní výdaje x 0,00 x , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 0,00 x 525, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem x 0,00 x 236, Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 1 485, Nájemné x 0,00 x 2 000, Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 0,00 x 731, Pohoštění x 0,00 x 2 144, Volby do ZO 0,00 0, , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR ,00 x ,00 x Ostatní platy x 0,00 x 1 036, Ostatní osobní výdaje x 0,00 x , Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem x 0,00 x 83, Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 1 789, Nájemné x 0,00 x 1 000, Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 0,00 x 452, Pohoštění x 0,00 x 1 072, volby do Evropského parlamentu ,00 0, , ,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č h12m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 9

9 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Romana Panicová Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Ing.Jaromír Kašpar h12m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 9

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Kobyly 2028 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672017 název Obec Kobyly 2028 ulice, č.p. Kobyly č.p. 9 obec Kobyly PSČ, pošta 463

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nemyceves ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 13.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271870 název Obec Nemyceves ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Ruda nad Moravou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda nad Moravou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Licence: DA9G XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Oú Tachov 4053 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 14.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 49864009 název Oú Tachov 4053 ulice,

Více

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Obec Loučim ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572624 název Obec Loučim ulice, č.p. čp.2 obec Loučim PSČ, pošta 345 06 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kalhov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 16.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00373753 název Obec Kalhov ulice, č.p. č.p. 50 obec Kalhov PSČ, pošta 588 42 Kontaktní údaje

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 06.05.2015 Čas zpracování: 10h41m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Velatice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 16.05.2014 Údaje o organizací identifikační název ulice, č.p. obec PSČ, pošta čislo 00488364 Obec Velatice c.35 Velatice 66405 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Studenec 5054 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00276162 název OÚ Studenec ulice, č.p. Studenec 364 obec Studenec PSČ, pošta 512

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jana Vontrobová Datum zpracování: 22.05.2015 Čas zpracování: 12h15m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dubicko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 05.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00302538 název Obec Dubicko ulice, č.p. Velká Strana 56 obec Dubicko PSČ, pošta 789 72

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Zdeňka Trvajová Datum zpracování: 14.05.2015 Čas zpracování: 13h 0m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Rejlková Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 9h29m27s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Krkonoše - svazek měst a obcí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 06.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70157898 název Krkonoše - svazek měst a obcí ulice, č.p. Zámek 1 obec

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 15.05.2015 Čas zpracování: 14h33m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Vargová Magda Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 12h 6m47s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Večeřová Datum zpracování: 19.02.2015 Čas zpracování: 14h55m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Dvorska 9 Datum zpracování: 05.05.2015 Čas zpracování: 8h53m 7s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více