SVAZ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH SPOTŘEBNÍCH DRUŽSTEV VÝROČNÍ ZPRÁVA / 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SVAZ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH SPOTŘEBNÍCH DRUŽSTEV VÝROČNÍ ZPRÁVA / 2008"

Transkript

1 SVAZ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH SPOTŘEBNÍCH DRUŽSTEV VÝROČNÍ ZPRÁVA / 2008

2

3 OBSAH Úvodní slovo předsedy...4 Spotřební družstva a vývoj českého obchodu...7 Stručný profil SČMSD...8 Svazové orgány...9 Představenstvo...10 Kontrolní komise...11 Vývoj základních ukazatelů spotřebních družstev za rok Strategické projekty skupiny COOP...14 Maloobchodní činnost...24 Velkoobchodní činnost...25 Velkoobchod ovocem a zeleninou...26 Potravinářská výroba...26 Zaměstnanci...26 Obchodní síť...27 Obchodní řetězce...28 COOP TUTY...29 COOP TIP...30 COOP TERNO...31 COOP DISKONT...32 COOP STAVEBNINY...33 Společný nákup...34 COOP Centrum...34 COOP MORAVA...35 COOP Euro...35 Společnosti s majetkovou účastí SČMSD...36 Výchova a vzdělávání...38 Zahraniční vztahy...41 Adresáře...42 Spotřební družstva Čech a Moravy...42 Školská zařízení SČMSD...46 Společnosti s majetkovou účastí SČMSD

4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SČMSD obyvatelstva a zemědělská výroba. Naopak průmysl a zahraniční obchod patřily v závěru loňského roku propadem zakázek k jejím hlavním problémovým úsekům. Mezi hlavní příčiny zpomalování patřily růst cen surovin a silná koruna. Za celý rok 2008 se tržby v maloobchodě zvýšily meziročně reálně o 0,9 %, což bylo nejméně od roku Tržby za potraviny přitom klesly o 1,5 %, za nepotravinářské zboží naopak vzrostly o 2,4 %. Ve struktuře českého obchodu nedošlo v minulém roce k podstatnějším změnám. Koncentrace obchodu pokračovala pomalejším tempem, k zásadnějším změnám nedošlo ani v pořadí TOP 10 obchodních firem. Firmy, uváděné v žebříčku TOP 10, který uvádíme na dalších stránkách, realizovaly v loňském roce obrat ve výši 312 miliard korun, což je o 23 miliard korun více než v roce předchozím. Jejich podíl na tuzemském trhu již představuje 64 %. Vážení čtenáři, účelem této výroční zprávy je podat ucelenou informaci o spotřebním družstevnictví v Čechách a na Moravě v roce Při hodnocení dosažených výsledků skupiny COOP mi dovolte se stručně zmínit o tržním prostředí, ve kterém se spotřební družstva v hodnoceném období nacházela. České ekonomice se nevedlo dobře, v roce 2008 byl zaznamenán její nejpomalejší růst za posledních šest let. Výkonnost české ekonomiky vyjádřená vývojem hrubého domácího produktu vzrostla reálně o 3,1 %, ve čtvrtém čtvrtletí však zaznamenala bezprecedentní ztrátu tempa, kdy byl zaznamenán nárůst o pouhých 0,7 %. Hluboké globální změny, vyvolané finanční krizí, vyústily ve výrazně odlišný vývoj domácí ekonomiky. Výkon ekonomiky v černých číslech udržela spotřeba Spotřební družstva skupiny COOP realizovala v roce 2008 celkový maloobchodní obrat ve výši 28,6 miliardy korun. Meziroční nárůst maloobchodního obratu ve výši 5,3 % ukázal, že spotřební družstva jsou s to obstát ve vyhroceném konkurenčním prostředí českého obchodu. Přitom nadprůměrných výsledků dosáhlo 46 družstev; ve dvou družstvech výkony stagnovaly a pod úroveň roku 2007 se dostala pouze tři družstva. Bylo dosaženo dalšího růstu produktivity práce, kdy celkový maloobchodní obrat členů skupiny COOP realizovaný na jednoho zaměstnance vzrostl o více než 5 %. Pozitivním výkonům odpovídá i vývoj průměrné mzdy, která se meziročně zvýšila o 6,7 %. Sedm největších družstev, jejichž roční obrat jednotlivě překročil hranici jedné miliardy korun, realizovalo téměř čtvrtinu celkového maloobchodního obratu skupiny COOP. Spotřební družstva provozovala v minulém roce 2940 prodejen v přímém řízení z toho 425 prodejen v maloobchodních řetězcích COOP TUTY, COOP TIP, COOP TERNO, COOP DISKONT a COOP STAVEBNINY. V řetězcových prodejnách byl realizován maloobchodní obrat přes 10 miliard korun, což je více než 35 % celkového obratu skupiny COOP.

5 Velkoobchodní obrat dosáhl v roce 2008 výše 10,9 miliardy Kč, což je o 1,7 % více, než v roce předchozím. Celkový objem potravinářské výroby, kterou provozovalo 19 spotřebních družstev, činil téměř 380 mil. Kč, a to s převažujícím podílem lahůdkářské výroby. Nebudeme se již zřejmě soustřeďovat na další expanzi velkoplošných prodejních formátů, protože i když dnes tyto prodejny fungují, není to formát prodejny, v němž bychom byli bez rizik konkurenceschopní. V malých prodejnách na venkově i v malých supermarketech je pro nás budoucnost a zde můžeme být stále velmi úspěšní. Pokud jde o ekonomiku spotřebních družstev skupiny COOP, byl v ní zaznamenán pozitivní vývoj. Ziskového hospodaření docílilo ve sledovaném roce 48 z 57 spotřebních družstev. Bylo dosaženo dalšího růstu produktivity práce, kdy celkový maloobchodní obrat členů skupiny COOP realizovaný na jednoho zaměstnance vzrostl o 5,1 % a přidaná hodnota na zaměstnance se zvýšila o 1,5 %. Těmto pozitivním výkonům odpovídá i vývoj průměrné mzdy, která se meziročně zvýšila o 6,7 %. Na celkových výkonech spotřebních družstev se významnou měrou podílí centrální nákup, realizovaný prostřednictvím nákupních centrál COOP Centrum a COOP MORAVA. Objem centrálního nákupu činil v uplynulém roce 13,3 mld. Kč, což je zhruba stejná úroveň předcházejícího roku. A jaké jsou naše vize do budoucna? Spotřební družstva znají své přednosti, konkurenční výhody a zároveň si uvědomují existující a nevyužité rezervy. Vycházeje z dlouhodobých tradic a trendů vývoje českého trhu se cíleně snaží přizpůsobit náročným kriteriím rozhodování nakupujících v maloobchodní síti. Jsou schopna čelit konkurenčním tlakům a expanzi ostatních maloobchodních řetězců. Ambice družstevního obchodu pro nejbližší budoucnost z hlediska uspokojování koupěschopné poptávky jsou proto považovány za velmi vysoké. Spotřební družstva mají nejsilnější pozici na venkově a v malých městech. Zde umějí využít spolupráce s místními dodavateli, což představuje snížení nákladů v logistickém řetězci a současně zajišťuje regionální zvyklosti a originalitu zboží. Navíc tím, že maloobchodník odebírá zboží místního dodavatele, vytváří si kladné vztahy s místní komunitou. Nadále chceme provozovat i ty nejmenší prodejny. Je to i z toho důvodu, že zahraniční řetězce stále postupují do menších sídel a je docela pravděpodobné, že nás tyto malé prodejny budou v budoucnosti ve větším měřítku než dnes živit. Nedílnou součástí aktivit svazu je systematické vzdělávání zaměstnanců družstev. Prostřednictvím Manažerského institutu COOP připravujeme nejrůznější vzdělávací programy s důrazem na to, aby byly po všech stránkách zaměřeny na docílení odborného rozvoje zaměstnanců. Další oblastí, která nemalou měrou přispívá k efektivní komunikaci a nepochybně i k dalšímu vzdělávání a výměně zkušeností, zejména vrcholového managementu družstev, jsou celostátně organizované porady předsedů a ředitelů spotřebních družstev. K jejich hlavním tématům již tradičně patří odborné semináře a workshopy s aktuální tématikou. Rok 2008 byl pro skupinu COOP významný a přínosný v mnoha směrech. Upevnění pozice na trhu, projevená přízeň zákazníků a dosažené výsledky na straně jedné, ale také sílící konkurence a strukturální změny na trhu na straně druhé. To vše jsou faktory, které nás nutí urychleně realizovat a dokončit strategické projekty, které jsme nastartovali v minulých letech. O tom, jak se nám tato práce daří, podáváme více informací na dalších stránkách. Závěrem mi dovolte poděkovat všem členům, zaměstnancům, funkcionářům spotřebních družstev i obchodním partnerům za veškeré úsilí, kterým přispěli k naplnění našich cílů v roce Zároveň chci i touto cestou vyjádřit svůj optimismus a přesvědčení o tom, že se nám společným úsilím v dalším období podaří úspěšně realizovat všechny přijaté obchodní a marketingové projekty, které jsou pro nás prioritami. Věřím, že se spotřebním družstvům skupiny COOP i do budoucna podaří udržet svou pozici a postavení významného hráče na trhu českého obchodu. Ing. Zdeněk Juračka předseda Svaz českých a moravských spotřebních družstev skupina COOP 4 5

6

7 SPOTŘEBNÍ DRUŽSTVA A VÝVOJ ČESKÉHO OBCHODU Vývoj maloobchodního obratu SD ,0 27,0 28,9 27,5 27,4 26,5 26,9 26,6 26,3 25,8 26,2 27,3 28,6 23, TOP 10 obchodních společností podle maloobchodních tržeb Pořadí Skupina Tržby včetně DPH (mld. Kč) Schwarz ČR (Kaufland, Lidl) 45,0 50,0 54,5 2. Tesco Stores ČR 37,0 44,0 47,0 3. Ahold Czech Republic (Hypernova, Albert) 38,5 42,0 44,0 4. Makro Cash&Carry ČR 38,3 39,3 39,5 5. Rewe ČR (Billa, Penny Market) 25,8 31,6 38,5 6. Globus ČR 20,5 23,0 25,4 7. Tengelmann ČR (Plus - Discount, OBI) 19,5 20,4 22,5 8. GECO Tabak 14,9 17,7 17,5 9. Spar ČR (Interspar, Spar supermarket) 12,0 13,0 14,0 10. Peal 7,0 8,0 9,3 Celkem 258,5 289,0 312,2 Členství svazu v zájmových sdruženích a jiných tuzemských a mezinárodních subjektech Družstevní asociace ČR (DAČR) Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Hospodářská komora ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR Mezinárodní družstevní svaz (ICA) prostřednictvím členství v DAČR Evropské sdružení spotřebních družstev (Euro Coop) Zdroj: INCOMA Research a Moderní obchod (s výjimkou společností Globus ČR, GECO Tabak a PEAL jde o odhad) 6 7

8

9 STRUČNÝ PROFIL SČMSD Svaz českých a moravských spotřebních družstev je zájmové sdružení právnických osob, vedené v registru zájmových sdružení právnických osob u Magistrátu hlavního města Prahy podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů pod číslem registrace: 9/92. Svaz je právnickou osobou. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Členská družstva a jiné sdružené právnické osoby neodpovídají za závazky svazu a svaz neodpovídá za závazky členů. Členstvím nevzniká majetkový podíl členů na majetku svazu. Představenstvo Konference Kontrolní komise Svaz je společenstvem členských družstev ve smyslu 3 odst. 5 zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Předseda Poslání Posláním svazu je spojovat a zastupovat česká a moravská spotřební družstva a pomáhat jim chránit a uplatňovat jejich oprávněné požadavky. Více: stanovy svazu. Místopředseda Sekretariát Orgány Nejvyšším orgánem svazu je konference. Volenými orgány svazu jsou představenstvo a kontrolní komise. Statutárním orgánem svazu je představenstvo, které je oprávněno jednat jménem svazu navenek ve všech záležitostech. Jménem představenstva jedná předseda svazu a v době jeho nepřítomnosti místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda (popř. místopředseda) a další člen představenstva. Kontrolním orgánem svazu je kontrolní komise. Orgány svazu zajišťují úkoly prostřednictvím odborných útvarů svazu. Odbor ekonomický a správy majetku Oddělení ekonomické Oddělení správy majetku Odbor legislativně právní a služeb Oddělení legislativně právní Oddělení služeb

10 PŘEDSTAVENSTVO SČMSD Ing. Zdeněk Juračka předseda Ing. Václav Pošík místopředseda Ing. Roman Bruzl František Čapek Ing. Stanislav Drdel Ing. Jaroslav Froulík Ing. Miroslav Chudoba Ing. Petr Jankanič JUDr. Milena Kadlecová Ing. Vladimír Procházka Ing. Marko Ratveiský Stanislav Sýkora Ing. František Šlapanský Ing. Jan Šváb JUDr. Lada Vlčková

11 KONTROLNÍ KOMISE SČMSD SÍDLO A ADRESA SČMSD Jan Doule předseda Ing. Tomáš Hrachovec Božena Koukolíková Mgr. Pavel Sklář Milena Formánková Adresa: U Rajské zahrady 3/ Praha 3 Telefon: Fax: E- mail: IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: /0100 IBAN: CZ SWIFT: KOMBCZPPXXX Ladislav Gerla Václav Kořínek Ing. František Polák Ing. Zdeněk Hošek 10 11

12 Vývoj základních ukazatelů spotřebních družstev za rok 2008 Ukazatel Měrná jednotka 2008 Index 2008/2007 Počet členů osoby ,55 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců osoby ,36 Průměrná měsíční mzda Kč ,67 Prodejny v přímém řízení prodejna ,92 Prodejny v pronájmu prodejna ,33 Provozovny veřejného stravování v přímém řízení PVS 12 92,31 Provozovny veřejného stravování v pronájmu PVS ,25 Maloobchodní obrat tis. Kč ,30 Z toho prodejny tis. Kč ,81 Průměrný roční MO na 1 zaměstnance prodejny tis. Kč ,83 Velkoobchodní obrat běžný tis. Kč ,72 Velkoobchod ovocem a zeleninou tis. Kč ,20 Nákup zemědělských a dalších produktů tis. Kč ,75 Potravinářská výroba tis. Kč ,02

13 VÝVOJ ZÁKLADNÍCH UKAZATELŮ SPOTŘEBNÍCH DRUŽSTEV ZA ROK 2008 V roce 2008 byl v české ekonomice zaznamenán nejpomalejší růst za posledních šest let. Její výkonnost vyjádřená vývojem hrubého domácího produktu vzrostla reálně o 3,1 %, ve čtvrtém čtvrtletí však zaznamenala bezprecedentní ztrátu tempa, kdy byl zaznamenán nárůst o pouhých 0,7 %. Hluboké globální změny, vyvolané finanční krizí, vyústily ve výrazně odlišný vývoj domácí ekonomiky. Výkon ekonomiky v černých číslech udržela spotřeba obyvatelstva a zemědělská výroba. Naopak průmysl a zahraniční obchod patřily v závěru loňského roku propadem zakázek k hlavním problémovým úsekům ekonomiky. Mezi hlavní příčiny zpomalování patřily růst cen surovin a silná koruna. Za celý rok 2008 se tržby v maloobchodě zvýšily meziročně reálně o 0,9 %, což bylo nejméně od roku Tržby za potraviny přitom klesly o 1,5 %, za nepotravinářské zboží naopak vzrostly o 2,4 %. Ve struktuře českého obchodu nedošlo v minulém roce k podstatnějším změnám. Koncentrace obchodu pokračovala pomalejším tempem, k zásadním změnám nedošlo ani v pořadí TOP 10 obchodních firem. Firmy, uváděné v žebříčku TOP 10, realizovaly v loňském roce obrat ve výši 312 miliard korun, což je o 23 miliard korun více než v roce předchozím. Jejich podíl na tuzemském trhu již představuje 64 %. Zatímco v roce 2007 se počet supermarketů, hypermarketů a diskontních prodejen zvýšil meziročně o 27, loni v ČR přibylo 108 nových obchodních jednotek. Spotřební družstva realizovala v roce 2008 celkový maloobchodní obrat ve výši 28,6 miliardy korun, což je o 5,3 % více než v roce předchozím. Na celkovém maloobchodním obratu se nejvíce podílely regiony jihomoravský, jihočeský, východočeský a severomoravský. Velkoobchodní obrat dosáhl v roce 2008 výše 10,9 miliardy Kč, tj. o 1,7 % více než v roce předchozím. Celkový objem potravinářské výroby, kterou provozovalo 19 spotřebních družstev, činil 378 mil. Kč, a to s převahou lahůdkářské výroby. Také v ekonomice spotřebních družstev se projevil pozitivní vývoj. Ziskového hospodaření docílilo ve sledovaném roce 48 z 57 spotřebních družstev. Zároveň se podařilo dosáhnout dalšího růstu produktivity práce, kdy celkový maloobchodní obrat členů skupiny COOP realizovaný na jednoho zaměstnance vzrostl o 5,1 % a přidaná hodnota na zaměstnance se zvýšila o 1,5 %. Těmto pozitivním výkonům odpovídá i vývoj průměrné mzdy, která se meziročně zvýšila o 6,7 %. Spotřební družstva provozovala v minulém roce 2940 prodejen v přímém řízení oproti stavu v předchozím roce se tento počet snížil o 60 jednotek

14 STRATEGICKÉ PROJEKTY SKUPINY COOP Rok 2008 byl dalším rokem přípravy a již také realizace několika nosných strategických projektů cílených na udržení a posílení tržních pozic spotřebních družstev, zlepšení a rozšíření služeb pro zákazníky sítě prodejen COOP a ke zvýšení účinnosti jednotné, centrálně koordinované komunikace. Na realizaci strategických projektů vynaložil svaz v roce 2008 celkem 90 mil. Kč, z toho největší částky investoval do první celostátní reklamní kampaně značky COOP, rebrandingu prodejen a nákupu POS terminálů.

15 PROJEKT VIZE Náročné konkurenční prostředí českého maloobchodního potravinářského trhu a zejména velmi tvrdá cenová konkurence ze strany nadnárodních diskontních a hypermarketových řetězců spolu s poměrně výraznou dynamikou jejich extenzivního rozvoje a expanze i mimo hlavní největší spádové oblasti, neskýtalo pro historicky determinovanou obchodní síť spotřebních družstev příliš velký prostor k ekonomickému soupeření s těmito kapitálově mnohonásobně silnějšími konkurenty. Vyvolalo nicméně na straně skupiny COOP potřebu přijetí kvalifikovaných strategických záměrů a vytyčení minimálně střednědobých cílů, postavených na dostatečně podrobných analýzách postavení maloobchodní družstevní sítě a sofistikovaně vyhodnocených závěrech z nich. Výchozím krůčkem k přijetí strategických rozhodnutí bylo zpracování výzkumu Vnímání družstevních prodejen od společnosti Incoma Research (která se začátkem roku 2008 přejmenovala na Blue Strategy), jejíž závěrečná zpráva z roku 2005 poukázala na nutnost hlubší a komplexní analýzy struktury a nákupního chování zákazníků družstevních prodejen, jejich možných ambicí v různých tržních situacích, pozicí jednotlivých typů prodejen vůči konkurenci i využití vlastního potenciálu celého systému, vyplývajícího z možnosti provedení srovnávání mezi jednotlivými družstvy a zejména jednotlivými prodejnami v obdobných tržních situacích. Tento účel naplnila ve spolupráci se spotřebními družstvy společnost Incoma Consult provedením studie Projekt typologie tržních situací prodejen systému spotřebních družstev, známá spíše pod pracovním názvem Projekt VIZE a zpracovaná na základě provozních a obchodních dat z více než 900 prodejen téměř 25 družstev. Výstupy z této studie, zahrnující v samostatných blocích podklady pro strategii, recepty pro tržní situace i detailní informace o podkladových materiálech a organizaci projektu, byly představeny v lednu 2008 formou celodenní prezentace zástupcům všech spotřebních družstev. Prohloubení analytické části našlo své pokračování ve druhé části tohoto projektu, spočívající v ověření praktické implementace konkrétních opatření k využití studií definovaných potencionálů jednotlivých prodejen v daných tržních situacích. Tato implementační část, realizovaná formou projektu tzv. pilotních prodejen za finanční spoluúčasti svazu i družstev, zahrnovala v konečné podobě celkem 5 pilotních prodejen 4 spotřebních družstev. Druhá etapa projektu bude zakončena v roce 2009 provedením věcného a ekonomického vyhodnocení opatření realizovaných na pilotních prodejnách. Zpracování a zobecnění ze studie vyplývajících výstupů se následně stalo i rozhodujícím impulzem k hledání a koncipování jiných než cenových a v daných lokalitách neobsazených benefitů, které skupina COOP může a chce svým zákazníkům nabídnout. Rozhodujícím polem působnosti, zejména pak ve venkovském prostoru, se nabízí, kromě zlepšení vlastních provozních podmínek prodejen (prodejní doba, sortiment apod.), ještě oblast služeb, a to jak oblast služeb prodejních, tak i ostatních tzv. služeb doplňkových

16 PROJEKT SLUŽBY COOP Jedním z významných benefitů, který se díky četnosti a rozložení maloobchodní sítě skupiny COOP spotřebním družstvům a jejich vedení nabízel a poukázal na ni i projekt VIZE, byla oblast prodejních a doplňkových služeb, resp. jejich přivedení k zákazníkovi i v malých sídelních obcích, kam nadnárodní konkurence prozatím nedosáhla, a na která rezignovali již i někteří specializovaní poskytovatelé různých (např. bankovních, poštovních apod.) služeb. První kroky v této oblasti byly učiněny v roce 2007 v oblasti hledání strategického partnera pro Jednotný věrnostní a platební systém spotřebních družstev. Předložené návrhy řešení v rámci poptávkového řízení nejvýrazněji pokročily se společností Home Credit, nabízené řešení však nenalezlo jednoznačnou podporu a projekt byl v rámci analýzy poptávky ze strany družstev v roce 2008 transformován na projekt Služby COOP, jehož páteří je záměr implementovat v rámci prodejní sítě skupiny COOP primárně POS terminálové služby, zejména pak schopnost akceptovat úhrady nákupů platebními kartami spolu s případnými dalšími terminálovými službami. Projekt Služby COOP je koncipován jako věcně strukturovaný dynamický a otevřený projekt, tvořený postupně a v čase jednotlivými dílčími službami na základě systémem definovaných priorit a technických, kapacitních a ekonomických podmínek a možností. Terminálové služby Počátek roku 2008 byl ve znamení rozhodovacích procesů a organizace výběrového řízení na dodavatele POS terminálů. Vítězem tohoto výběrového řízení se stala společnost, kde z několika možných variant vybavení maloobchodní sítě POS terminály byla zvolena varianta koupě POS terminálů svazem s jejich následným pronájmem jednotlivým družstvům. Na základě závazného poptávkového šetření mezi spotřebními družstvy se k tomuto řešení přihlásilo celkem 40 družstev s poptávkou po téměř 1900 kusech POS terminálů. S vítězem výběrového řízení společností Global Payments Europe uzavřel svaz v srpnu 2008 Rámcovou smlouvu na dodávky POS terminálů družstvům, zajištění terminálových služeb GP Mobile (dobíjení kreditu telefonů) a GIFT Karta (dárkové karty) a služby související s instalacemi, správou a servisem POS terminálů. Současně byla mezi svazem a společností Global Payments Europe uzavřena i Kupní smlouva na dodávku POS terminálů a Smlouva o zprostředkování služby GPE Mobile družstvům. V rámci projektu Služby COOP byly implementovány či rozvíjeny tři základní segmenty služeb:

17 Bankovní služby Klíčovou a nejvíce poptávanou službou v rámci projektu Služby COOP jsou bankovní služby, zejména pak služba přijímání platebních karet k provádění bezhotovostních plateb v prodejní síti skupiny COOP, vybavené POS terminály. Proces implementace této služby byl nezbytně spjat s nutností výběru zúčtovací banky pro zabezpečení těchto bezhotovostních finančních transakcí. Volba strategického bankovního partnera byla opět podřízena výběrovému řízení, jehož vítězem se v listopadu 2008 stala Československá obchodní banka, a to na základě komplexního vyhodnocení všech rozhodujících parametrů předložených nabídek s tím, že pro svaz bylo významným faktorem i ocenění potenciálu pro vzájemně výhodnou strategickou spolupráci v oblasti marketingu, vývoje společných produktů, finančních služeb apod. Segment bankovních služeb je segmentem nejvíce otevřeným, což vyplývá z chápání a zájmu obou partnerů povýšit své obchodní vztahy na úroveň strategického partnerství. Platba složenek Velké ambice a pozornost jako ke službě s přidanou hodnotou byly upřeny k projektu služby Platba složenek, u níž bylo možné při dobrém nastavení parametrů služby a možnosti jejího zpoplatnění i vůči zákazníkovi předpokládat významný přínos jak pro klienta plátce složenky, tak i pro skupinu COOP jako jejího poskytovatele. Primárně byla nabídka této služby již v uzavřené Rámcové smlouvě poptávána u společnosti GPE jako řešení terminálové služby, kde se však i přes četná jednání nepodařilo dosáhnout do konce roku 2008 nabídky uceleného a oboustranně akceptovatelného řešení. V závěru roku 2008 zahájil svaz první jednání se společností AutoCont CZ o jejím konceptu řešení služby Platba složenek

18 NOVÁ ZNAČKA A REBRANDING PRODEJEN COOP Cílem projektu je dát spotřebním družstvům jednotnou identitu prostřednictvím nové, moderní a silné zastřešující značky COOP. Značka COOP má v evropských zemích své renomé a spotřebitelskou veřejností je vnímána velmi pozitivně. Jmenujme například COOP v Itálii, ve skandinávských zemích, Švýcarsku, Velké Británii a také COOP Jednotu na Slovensku.

19 NOVÁ ZNAČKA A REBRANDING PRODEJEN COOP Rozhodnutí o přijetí nového loga bylo součástí dalších změn, kterými spotřební družstva reagují na vývoj na českém maloobchodním trhu. Vývoj a zavádění nové značky COOP svěřil svaz komunikační agentuře OgilvyOne a její grafickou podobu specialistovi na vývoj a design značek studiu Frame B.D.D., přeznačování prodejen zadal na základě výběrového řízení společnostem MLT a Logosign. Při stanovení hodnot značky, o které bude opřena komunikace v nejbližších letech, se vycházelo z tradičně silných předností družstevních prodejen. Zákazníci prodejen COOP oceňují ve srovnání s jinými řetězci a prodejci nejvíce vstřícnost personálu, tj. že zákazník není pro prodejnu anonymní. COOP si váží tradice, regionálních zvyklostí, poctivé práce, svých zákazníků, férově se chová i ke svým dodavatelům a zaměstnancům. To jsou atributy, které vždy patřily k silným stránkám značky COOP a v současné době se stávají oceňovaným benefitem u zákazníků. Skupina COOP zvolila pro podporu komunikace značky slogan COOP. Všechno dobré. Slogan se stává součástí veškeré komunikace, vyjadřuje přátelskou atmosféru, vztah k zákazníkům i filozofii podnikání skupiny COOP. Do projektu rebrandingu prodejen se přihlásilo celkem 44 spotřebních družstev, celkově s více než 2400 prodejnami. Na podporu projektu, jehož cílem je zlepšení a postupné sjednocování vizuální identity prodejen členů skupiny COOP, poskytuje svaz zapojeným družstvům dle schválených zásad prostředky ze Společného účelového fondu nenávratnou formou, tj. jako peněžní dar. Do konce roku 2008 bylo přeznačeno téměř 1600 prodejen. Ukončení rebrandingu exteriérů prodejen je plánováno na září 2010 s tím, že pro další etapu se připravují návrhy na rebranding interiérů prodejen. Co o sobě říká značka COOP Vážíme si Vás, našich zákazníků. U nás se můžete cítit jako doma. Nemusíte za námi jezdit daleko, jsme Vám na dosah. Cítíme se být součástí regionu, ve kterém všichni společně žijeme. Je pro nás důležité, abychom Vám a Vašim rodinám mohli dodávat kvalitní a prověřené potraviny a služby, abychom Vám mohli vždy dobře poradit a abyste k nám rádi chodili nakupovat. Vážíme si tradice, regionálních zvyklostí a poctivé práce. Chováme se férově k dodavatelům, zaměstnancům a k Vám, našim zákazníkům. Díky našemu celostátnímu působení Vám dodáváme zboží známých značek od velkých dodavatelů, ale pomáháme prodávat i tradiční a kvalitní potraviny z Vašeho regionu. Místo, kde působíme, je pro nás důležité. COOP. Všechno dobré

20 CELOSTÁTNÍ REKLAMA COOP Ukončení rebrandingu exteriérů u více než 60 % prodejen COOP bylo předem stanovenou metou pro spuštění historicky první jednotné celostátní reklamní kampaně. Začátkem roku 2008 zpracovala představenstvem svazu jmenovaná pracovní skupina pro celostátní reklamu COOP ve spolupráci s komunikační agenturou OgilvyOne strategický záměr a koncept budování značky COOP a následně definovala positioning a hodnoty značky COOP. V dubnu schválilo představenstvo svazu pracovní skupinou předložený Komunikační plán budování značky v roce První společnou veřejnou prezentací se stala tisková konference začátkem března a krátce nato představení programu BioCoop na veletrhu SALIMA. Od května probíhala koncepční příprava TV spotů, stejně jako ostatních komunikačních aktivit. V průběhu července byl spuštěn sponzoring vybraných pořadů v TV s cílem podpořit znalost značky a také podpořit vnímání značky COOP v regionech při realizaci vnějšího přeznačení prodejen. Hlavní komunikační kampaň byla odstartována tiskovou konferencí začátkem září 2008 a trvala do konce října 2008 s využitím TV spotů (Babička, Rodina) a tiskové reklamy založené na fotografiích skutečných zákazníků prodejen COOP. Kampaň byla prodloužena využitím advertorialů, které se vhodně doplňovaly s probíhající PR podporou. Pro zaměstnance byla připravena brožurka o skupině COOP, která byla distribuována v prosinci společně s dárky pro zaměstnance. Díky úsporám z čerpání rámcového rozpočtu v průběhu roku byla dodatečně připravena a realizována vánoční televizní kampaň formou sponzoringu českých pořadů a pohádek. V zájmu možnosti vyhodnotit efektivitu reklamní kampaně byl agentuře STEM/MARK zadán její kvantitativní výzkum formou dotazování cílové skupiny ve dvou etapách, tj. před uvedením a po ukončení reklamní kampaně. Výzkum zahrnoval tato témata: znalost a preference supermarketů, nákupní zvyklosti, vnímání značek, znalost a vnímání reklam supermarketů, navozená znalost reklamy COOP, hodnocení kampaně COOP, hodnocení značky COOP na základě COOP. Závěrečná zpráva agentury STEM/MARK o realizovaném výzkumu přinesla tato hlavní zjištění: celkové mínění o COOP se stalo výrazně příznivějším, pozice značky COOP se zlepšila, je známější a má vyšší preference než dříve. COOP si udržuje odstup od lokálních značek, COOP je v mínění veřejnosti spojován s atributy český, venkovský, ověřený a místní. Tyto atributy se v kampani podařilo prosadit resp. upevnit. V této kombinaci atributů je COOP unikátní značkou mezi sítěmi prodejen s potravinami, COOP ale nadále postrádá atributy familiérní, nápomocný, spolehlivý, není s nimi primárně spojován, výzkum potvrdil nadprůměrné zaznamenání TV kampaně, výzkum současně potvrdil nadprůměrně příznivé hodnocení TV kampaně, předností spotů je srozumitelnost hlavního sdělení, respondenti si oba spoty dobře pamatovali.

21 Ukázky z TV spotu Rodina Žežulkova 20 21

22 SKUPINOVÁ CERTIFIKACE HACCP Součástí systémových opatření byl i v roce 2008 projekt skupinové certifikace HACCP prodejen spotřebních družstev. Do projektu, který byl z iniciativy svazu a ve spolupráci s Českou společností pro jakost zahájen v roce 2007, je zapojeno 35 družstev a 1795 prodejen. Na počátku roku 2008 proběhl úspěšně na vzorku 43 prodejen sedmi družstev první dozorový audit. Certifikované prodejny jsou označeny samolepkou garantující prodej zdravotně nezávadných potravin. Za uplynulé dva roky je u certifikovaných prodejen zřejmý významný kvalitativní posun úrovně v této oblasti. Kladně je hodnocen přístup pracovníků k certifikaci, upravenost a čistota prodejen, bohatá nabídka zboží, orientace na místní produkci, naopak pracovníci družstev vítali nezávislý pohled zvenčí oproštěný o tzv. provozní slepotu. Platnost certifikátů udělených v rámci skupinové certifikace končí v dubnu 2010.

23 PROGRAM BIOCOOP Vybraná síť prodejen COOP nabízí od konce roku 2007 ucelený program prodeje biopotravin. Zavedení bioprogramu do prodejního sortimentu je součástí budování image moderní značky COOP. V průběhu roku 2008 se počet prodejen COOP prodávajících biovýrobky zvýšil na 455. Skupina COOP představila svůj sortiment biopotravin i systém jejich prodeje na jaře 2008 na potravinářském veletrhu SALIMA

24 MALOOBCHODNÍ ČINNOST Maloobchodní obrat spotřebních družstev celkem mil. Kč. Maloobchodní obrat prodejen celkem mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2007 se celkový maloobchodní obrat spotřebních družstev zvýšil o 5,3 %. V roce 2008 činila celková průměrná míra inflace vyjádřená růstem spotřebitelských cen 6,3 %, což je hodnota výrazně vyšší než v roce 2007, kdy činila 2,8 %. Ceny potravin a nealkoholických nápojů vzrostly v roce 2008 o 8,1 % (v roce 2007 pouze o 4,7 %) zejména vlivem jejich rychlého růstu v prvním pololetí roku. Vyšší než v roce 2007 byly hlavně ceny rýže o 53,4 %, rostlinného másla o 15,4 %, pomerančů o 10,7 %, pšeničné mouky hl. o 8,2 %. V oddíle alkoholické nápoje a tabák vzrostly ceny o 14,4 %. Ceny v oddíle bydlení, voda, energie, paliva vzrostly o 23,1 %; v oddíle zdraví se ceny zvýšily o 31,3 %. Dále rostlo čisté nájemné v bytech s regulovaným i tržním nájemným. K meziročnímu poklesu došlo u přístrojů a spotřebičů, v komunikačních a spojových službách a přístrojích. Podíl SD v jednotlivých regionech na celkovém maloobchodním obratu. 24,66 % 13,00 % Středočeský 19,01 % Jihočeský Západočeský 10,24 % Severočeský 1,58 % 17,39 % Východočeský Jihomoravský 14,12 % Severomoravský

OBCHOD & TRADIČNÍ OBCHODNÍ FORMÁTY MOŽNOSTI UDRŽENÍ A ROZVOJE OBCHODNÍ SÍTĚ NA PŘÍKLADU JEDNOTY KAPLICE. Ing. Jan Gušl předseda družstva

OBCHOD & TRADIČNÍ OBCHODNÍ FORMÁTY MOŽNOSTI UDRŽENÍ A ROZVOJE OBCHODNÍ SÍTĚ NA PŘÍKLADU JEDNOTY KAPLICE. Ing. Jan Gušl předseda družstva OBCHOD & TRADIČNÍ OBCHODNÍ FORMÁTY MOŽNOSTI UDRŽENÍ A ROZVOJE OBCHODNÍ SÍTĚ NA PŘÍKLADU JEDNOTY KAPLICE Ing. Jan Gušl předseda družstva CHARAKTERISTIKA REGIONU PŮSOBNOSTI DRUŽSTVA jihozápad České republiky,

Více

PŘEDSTAVENÍ - NEZÁVISLÁ MO SÍŤ BALA Kdo jsme? BALA je první nezávislá maloobchodní síť v ČR, která ve svých sítích Bala a Gastro v současnosti propojuje už více než 1200 kmenových členů a jejich počet

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 3 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 5 Nejvýznamnější události roku 2007... 7 Hospodářské

Více

Budoucnost družstevn. stevního obchodu, leadera nezávisl. vislého obchodu v ČR. Miroslav Kajňák, SČMSD Martin Dokoupil, INCOMA Consult

Budoucnost družstevn. stevního obchodu, leadera nezávisl. vislého obchodu v ČR. Miroslav Kajňák, SČMSD Martin Dokoupil, INCOMA Consult Budoucnost družstevn, leadera nezávisl vislého obchodu v ČR Miroslav Kajňák, SČMSD Martin Dokoupil, INCOMA Consult Praha 6. 2. 2007 Agenda Realita a sen Síla spotřebních družstev Projekt Vize Retail Summit

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

VENKOV 2010 23. - 25. 11. 2010 l Lázně Bělohrad

VENKOV 2010 23. - 25. 11. 2010 l Lázně Bělohrad Národní konference VENKOV 2010 23. - 25. 11. 2010 l Lázně Bělohrad Zdeněk Juračka 1 Zdeněk Juračka prezident, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR předseda představenstva, SČMSD předseda představenstva,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

BULLETIN ÚZEI. č. 3/2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací

BULLETIN ÚZEI. č. 3/2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací BULLETIN ÚZEI č. 3/2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací AKTUÁLNÍ VÝVOJ VNITŘNÍHO OBCHODU OBSAH Shrnutí výsledků studie Shopping monitor 2009... 1 Charakteristika studie a metodické zásady... 1 1

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE PODPORA PRODEJE Přednášející: PhDr. K. Eliáš, CSc. Petr Vojtíšek UČO: 15261 1. ZADÁNÍ 3 2. VÝBĚR SUBJEKTU 4 3. POPIS SPOLEČNOSTI 4 3.1 Základní data

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA (za rok 2002)

VÝROČNÍ ZPRÁVA (za rok 2002) VÝROČNÍ ZPRÁVA (za rok 2002) 1. ÚVODNÍ ČÁST 1.1. Identifikační údaje společnosti Obchodní jméno: CZECH TOBACCO CORPORATION a.s. Právní subjektivita: akciová společnost Výpis z obchodního rejstříku: společnost

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy PRAHA, 11. března 2015 V České republice funguje na 246 franchisových konceptů a 5272 franchisantů. Obliba podnikání pod zavedenou značkou nadále roste a přináší

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Maloobchod ČR a jednotný trh EU

Maloobchod ČR a jednotný trh EU Maloobchod ČR a jednotný trh EU Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ČR Maloobchod v ČR Obchod jedním z hlavních zdrojů hrubé přidané hodnoty V ČR tvoří 11,8 % HPH Podíly odvětví obchodu a ubytování

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Možné řešení úkolu. Sen Market

Možné řešení úkolu. Sen Market Možné řešení úkolu Sen Market Žák Třída Datum zpracování Osnova 1. Plánování: a) Základní strategické cíle b) SWOT analýza c) Porterova analýza konkurence 2. Organizování: a) Organizační struktura Sen

Více

INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 1

INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 1 INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 1 AUTOR STUDIE INCOMA GfK, s.r.o. Kavčí Hory Office Park Na Hřebenech II 1718/10 140 00 Praha 4 Telefon: +420 251 117 545 e-mail: incoma@gfk.com http: //www.incoma.cz člen

Více

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Výsledky hospodaření Volksbank v roce 2007 Prezentuje: Johann Lurf předseda představenstva Volksbank CZ, a.s. Základní ukazatele

Více

ondrej.menousek@mvcr.cz

ondrej.menousek@mvcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

Česká asociace nákupu a prodeje

Česká asociace nákupu a prodeje Česká asociace nákupu a prodeje Truhlářské 1104/13 11000 Praha 1 IČO: 02120119 Plátce DPH 1 Vize Jedna asociace nákupu a prodeje, jedno místo, jedna pomoc pro firmy, nákupčí, obchodníky, spolky a státní

Více

BULLETIN ÚZEI SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZE STUDIE SHOPPING MONITOR 2012

BULLETIN ÚZEI SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZE STUDIE SHOPPING MONITOR 2012 BULLETIN ÚZEI SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZE STUDIE SHOPPING MONITOR 2012 č. 3/2012 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZE STUDIE SHOPPING MONITOR 2012 Obsah Charakteristika studie a metodické zásady... 1 Hlavní zjištění... 1 1 Nákupní

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01. Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.2/4132 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název zakázky: Zavedení

Více

Obchod a efektivita investic pohled regionálního řetězce. Karel Hruzík, Hruška

Obchod a efektivita investic pohled regionálního řetězce. Karel Hruzík, Hruška Obchod a efektivita investic pohled regionálního řetězce Karel Hruzík, Hruška ZMĚNA STRATEGIE OBCHODNÍCH FIREM, VLIVY KRIZE V důsledku vzniklé globální finanční krize v průběhu posledního čtvrt roku pozorujeme,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 6. TYPOLOGIE MALOOBCHODNÍCH JEDNOTEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

Tisková konference SOCR ČR

Tisková konference SOCR ČR Tisková konference SOCR ČR 21. 12. 2010 Zdeněk Juračka 2 1 Zdeněk Juračka prezident, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR předseda představenstva, SČMSD předseda představenstva, Coop Centrum 3 Hlavní témata

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 9. KOOPERACE V OBCHODNÍM PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007

Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007 Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007 Odvětví přímého prodeje v roce 2007 Přímý prodej prodej spotřebního zboží, případně služeb prostřednictvím jejich osobního představení prodejcem

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

blízko, rychle, pohodlně

blízko, rychle, pohodlně STRATEGIE STRATEGIE STRATEGIE vize Žabka vstupuje do ČR s novým typem prodejen convenience je tu pro vás blízko, rychle, pohodlně convenience definice 1. Velikost a otevírací doba: Velikost prodejní plochy

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU L 7 Ing. Jiří Šnajdar 2015 Distribuce a distribuční politika Distribuce = soubor postupů a činností, pomocí kterých je zboží dáno k dispozici spotřebiteli nebo uživateli

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 07/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

TISKOVÁ KONFERENCE SOCR ČR A ICSC

TISKOVÁ KONFERENCE SOCR ČR A ICSC TISKOVÁ KONFERENCE SOCR ČR A ICSC 3. 12. 2014 1 a CHTĚJÍ ČEŠI OMEZIT PRODEJNÍ DOBU? KOLIK ČECHŮ A JAK ČASTO NAKUPUJE O SVÁTCÍCH? CO ČEŠI O SVÁTCÍCH OBVYKLE NAKUPUJÍ? MÁ PODLE ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ STÁT

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Název žadatele: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Termín realizace: 1. ledna 31. prosince 2016 Místo realizace: celá Česká republika Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Konzum je mírně exotické družstvo.

Konzum je mírně exotické družstvo. obchod pro komunitu Upozornění na úvod obchod pro komunitu Konzum je mírně exotické družstvo. Upozornění na úvod obchod pro komunitu Tato prezentace vás seznámí s příběhem našeho družstva KONZUM, existujícího

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Importers & Distributors of Frozen Food in Czech Republic. Name Address Tel. Fax e-mail Web

Importers & Distributors of Frozen Food in Czech Republic. Name Address Tel. Fax e-mail Web Importers & Distributors of Frozen Food in Czech Republic Name Address Tel. Fax e-mail Web 1 MAKRO Cash & Carry?R s.r.o. Jeremiášova 7/1249, 155 80 Praha 5 Tel.+420 251 111 111 Fax:+420 251 111 151 E-mail:

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K?

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? Z d e n ě k S k á l a, R e s e a r c h D i r e c t o r R e t a i l & S h o p p e r, I N C O M A, 24. 11. 2 0 1 0 1. TRENDY: KRIZE, CENY, AKCE 2. PROMOČNÍ

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE Praha, 16. května 2013 Vlastimil Hotař, Technická univerzita v Liberci prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Co je výhodnější pevná franšíza nebo volná obchodní aliance? David Vejtruba

Co je výhodnější pevná franšíza nebo volná obchodní aliance? David Vejtruba Co je výhodnější pevná franšíza nebo volná obchodní aliance? David Vejtruba Agenda Pevná franšíza nebo volná obchodní aliance? pk Solvent historie franšízy v ČR MO strategie pk Solvent Teta Drogerie pevná

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Multifunkční co-brandovaná městská karta Nabídka KB pro dopravce a municipality

Multifunkční co-brandovaná městská karta Nabídka KB pro dopravce a municipality JJ Mois Année Multifunkční co-brandovaná městská karta Nabídka KB pro dopravce a municipality Elektronické platby v dopravě 21.2.2008 Monika Truchliková, vedoucí Marketingu pro retailové bankovnictví KB

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.9.2014

Více

Důvěryhodnost uzenin na českém trhu

Důvěryhodnost uzenin na českém trhu Důvěryhodnost uzenin na českém trhu volně prodejná studie 25. 3. 2013 ppm factum research Důvěryhodnost uzenin na českém trhu Které značky uzenin se těší v České republice největší důvěře? Kteří maloobchodní

Více

1BHospodářský telegram 08/2010

1BHospodářský telegram 08/2010 1BHospodářský telegram 08/2010 Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání Index obchodního klimatu ifo pro živnostenské hospodářství Saska, nových spolkových zemí a Německa, statistické hodnoty,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 Brusel, 26. července 2011 nejnovější zpráva Evropské komise o cenách

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více