SVAZ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH SPOTŘEBNÍCH DRUŽSTEV VÝROČNÍ ZPRÁVA / 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SVAZ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH SPOTŘEBNÍCH DRUŽSTEV VÝROČNÍ ZPRÁVA / 2008"

Transkript

1 SVAZ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH SPOTŘEBNÍCH DRUŽSTEV VÝROČNÍ ZPRÁVA / 2008

2

3 OBSAH Úvodní slovo předsedy...4 Spotřební družstva a vývoj českého obchodu...7 Stručný profil SČMSD...8 Svazové orgány...9 Představenstvo...10 Kontrolní komise...11 Vývoj základních ukazatelů spotřebních družstev za rok Strategické projekty skupiny COOP...14 Maloobchodní činnost...24 Velkoobchodní činnost...25 Velkoobchod ovocem a zeleninou...26 Potravinářská výroba...26 Zaměstnanci...26 Obchodní síť...27 Obchodní řetězce...28 COOP TUTY...29 COOP TIP...30 COOP TERNO...31 COOP DISKONT...32 COOP STAVEBNINY...33 Společný nákup...34 COOP Centrum...34 COOP MORAVA...35 COOP Euro...35 Společnosti s majetkovou účastí SČMSD...36 Výchova a vzdělávání...38 Zahraniční vztahy...41 Adresáře...42 Spotřební družstva Čech a Moravy...42 Školská zařízení SČMSD...46 Společnosti s majetkovou účastí SČMSD

4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SČMSD obyvatelstva a zemědělská výroba. Naopak průmysl a zahraniční obchod patřily v závěru loňského roku propadem zakázek k jejím hlavním problémovým úsekům. Mezi hlavní příčiny zpomalování patřily růst cen surovin a silná koruna. Za celý rok 2008 se tržby v maloobchodě zvýšily meziročně reálně o 0,9 %, což bylo nejméně od roku Tržby za potraviny přitom klesly o 1,5 %, za nepotravinářské zboží naopak vzrostly o 2,4 %. Ve struktuře českého obchodu nedošlo v minulém roce k podstatnějším změnám. Koncentrace obchodu pokračovala pomalejším tempem, k zásadnějším změnám nedošlo ani v pořadí TOP 10 obchodních firem. Firmy, uváděné v žebříčku TOP 10, který uvádíme na dalších stránkách, realizovaly v loňském roce obrat ve výši 312 miliard korun, což je o 23 miliard korun více než v roce předchozím. Jejich podíl na tuzemském trhu již představuje 64 %. Vážení čtenáři, účelem této výroční zprávy je podat ucelenou informaci o spotřebním družstevnictví v Čechách a na Moravě v roce Při hodnocení dosažených výsledků skupiny COOP mi dovolte se stručně zmínit o tržním prostředí, ve kterém se spotřební družstva v hodnoceném období nacházela. České ekonomice se nevedlo dobře, v roce 2008 byl zaznamenán její nejpomalejší růst za posledních šest let. Výkonnost české ekonomiky vyjádřená vývojem hrubého domácího produktu vzrostla reálně o 3,1 %, ve čtvrtém čtvrtletí však zaznamenala bezprecedentní ztrátu tempa, kdy byl zaznamenán nárůst o pouhých 0,7 %. Hluboké globální změny, vyvolané finanční krizí, vyústily ve výrazně odlišný vývoj domácí ekonomiky. Výkon ekonomiky v černých číslech udržela spotřeba Spotřební družstva skupiny COOP realizovala v roce 2008 celkový maloobchodní obrat ve výši 28,6 miliardy korun. Meziroční nárůst maloobchodního obratu ve výši 5,3 % ukázal, že spotřební družstva jsou s to obstát ve vyhroceném konkurenčním prostředí českého obchodu. Přitom nadprůměrných výsledků dosáhlo 46 družstev; ve dvou družstvech výkony stagnovaly a pod úroveň roku 2007 se dostala pouze tři družstva. Bylo dosaženo dalšího růstu produktivity práce, kdy celkový maloobchodní obrat členů skupiny COOP realizovaný na jednoho zaměstnance vzrostl o více než 5 %. Pozitivním výkonům odpovídá i vývoj průměrné mzdy, která se meziročně zvýšila o 6,7 %. Sedm největších družstev, jejichž roční obrat jednotlivě překročil hranici jedné miliardy korun, realizovalo téměř čtvrtinu celkového maloobchodního obratu skupiny COOP. Spotřební družstva provozovala v minulém roce 2940 prodejen v přímém řízení z toho 425 prodejen v maloobchodních řetězcích COOP TUTY, COOP TIP, COOP TERNO, COOP DISKONT a COOP STAVEBNINY. V řetězcových prodejnách byl realizován maloobchodní obrat přes 10 miliard korun, což je více než 35 % celkového obratu skupiny COOP.

5 Velkoobchodní obrat dosáhl v roce 2008 výše 10,9 miliardy Kč, což je o 1,7 % více, než v roce předchozím. Celkový objem potravinářské výroby, kterou provozovalo 19 spotřebních družstev, činil téměř 380 mil. Kč, a to s převažujícím podílem lahůdkářské výroby. Nebudeme se již zřejmě soustřeďovat na další expanzi velkoplošných prodejních formátů, protože i když dnes tyto prodejny fungují, není to formát prodejny, v němž bychom byli bez rizik konkurenceschopní. V malých prodejnách na venkově i v malých supermarketech je pro nás budoucnost a zde můžeme být stále velmi úspěšní. Pokud jde o ekonomiku spotřebních družstev skupiny COOP, byl v ní zaznamenán pozitivní vývoj. Ziskového hospodaření docílilo ve sledovaném roce 48 z 57 spotřebních družstev. Bylo dosaženo dalšího růstu produktivity práce, kdy celkový maloobchodní obrat členů skupiny COOP realizovaný na jednoho zaměstnance vzrostl o 5,1 % a přidaná hodnota na zaměstnance se zvýšila o 1,5 %. Těmto pozitivním výkonům odpovídá i vývoj průměrné mzdy, která se meziročně zvýšila o 6,7 %. Na celkových výkonech spotřebních družstev se významnou měrou podílí centrální nákup, realizovaný prostřednictvím nákupních centrál COOP Centrum a COOP MORAVA. Objem centrálního nákupu činil v uplynulém roce 13,3 mld. Kč, což je zhruba stejná úroveň předcházejícího roku. A jaké jsou naše vize do budoucna? Spotřební družstva znají své přednosti, konkurenční výhody a zároveň si uvědomují existující a nevyužité rezervy. Vycházeje z dlouhodobých tradic a trendů vývoje českého trhu se cíleně snaží přizpůsobit náročným kriteriím rozhodování nakupujících v maloobchodní síti. Jsou schopna čelit konkurenčním tlakům a expanzi ostatních maloobchodních řetězců. Ambice družstevního obchodu pro nejbližší budoucnost z hlediska uspokojování koupěschopné poptávky jsou proto považovány za velmi vysoké. Spotřební družstva mají nejsilnější pozici na venkově a v malých městech. Zde umějí využít spolupráce s místními dodavateli, což představuje snížení nákladů v logistickém řetězci a současně zajišťuje regionální zvyklosti a originalitu zboží. Navíc tím, že maloobchodník odebírá zboží místního dodavatele, vytváří si kladné vztahy s místní komunitou. Nadále chceme provozovat i ty nejmenší prodejny. Je to i z toho důvodu, že zahraniční řetězce stále postupují do menších sídel a je docela pravděpodobné, že nás tyto malé prodejny budou v budoucnosti ve větším měřítku než dnes živit. Nedílnou součástí aktivit svazu je systematické vzdělávání zaměstnanců družstev. Prostřednictvím Manažerského institutu COOP připravujeme nejrůznější vzdělávací programy s důrazem na to, aby byly po všech stránkách zaměřeny na docílení odborného rozvoje zaměstnanců. Další oblastí, která nemalou měrou přispívá k efektivní komunikaci a nepochybně i k dalšímu vzdělávání a výměně zkušeností, zejména vrcholového managementu družstev, jsou celostátně organizované porady předsedů a ředitelů spotřebních družstev. K jejich hlavním tématům již tradičně patří odborné semináře a workshopy s aktuální tématikou. Rok 2008 byl pro skupinu COOP významný a přínosný v mnoha směrech. Upevnění pozice na trhu, projevená přízeň zákazníků a dosažené výsledky na straně jedné, ale také sílící konkurence a strukturální změny na trhu na straně druhé. To vše jsou faktory, které nás nutí urychleně realizovat a dokončit strategické projekty, které jsme nastartovali v minulých letech. O tom, jak se nám tato práce daří, podáváme více informací na dalších stránkách. Závěrem mi dovolte poděkovat všem členům, zaměstnancům, funkcionářům spotřebních družstev i obchodním partnerům za veškeré úsilí, kterým přispěli k naplnění našich cílů v roce Zároveň chci i touto cestou vyjádřit svůj optimismus a přesvědčení o tom, že se nám společným úsilím v dalším období podaří úspěšně realizovat všechny přijaté obchodní a marketingové projekty, které jsou pro nás prioritami. Věřím, že se spotřebním družstvům skupiny COOP i do budoucna podaří udržet svou pozici a postavení významného hráče na trhu českého obchodu. Ing. Zdeněk Juračka předseda Svaz českých a moravských spotřebních družstev skupina COOP 4 5

6

7 SPOTŘEBNÍ DRUŽSTVA A VÝVOJ ČESKÉHO OBCHODU Vývoj maloobchodního obratu SD ,0 27,0 28,9 27,5 27,4 26,5 26,9 26,6 26,3 25,8 26,2 27,3 28,6 23, TOP 10 obchodních společností podle maloobchodních tržeb Pořadí Skupina Tržby včetně DPH (mld. Kč) Schwarz ČR (Kaufland, Lidl) 45,0 50,0 54,5 2. Tesco Stores ČR 37,0 44,0 47,0 3. Ahold Czech Republic (Hypernova, Albert) 38,5 42,0 44,0 4. Makro Cash&Carry ČR 38,3 39,3 39,5 5. Rewe ČR (Billa, Penny Market) 25,8 31,6 38,5 6. Globus ČR 20,5 23,0 25,4 7. Tengelmann ČR (Plus - Discount, OBI) 19,5 20,4 22,5 8. GECO Tabak 14,9 17,7 17,5 9. Spar ČR (Interspar, Spar supermarket) 12,0 13,0 14,0 10. Peal 7,0 8,0 9,3 Celkem 258,5 289,0 312,2 Členství svazu v zájmových sdruženích a jiných tuzemských a mezinárodních subjektech Družstevní asociace ČR (DAČR) Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Hospodářská komora ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR Mezinárodní družstevní svaz (ICA) prostřednictvím členství v DAČR Evropské sdružení spotřebních družstev (Euro Coop) Zdroj: INCOMA Research a Moderní obchod (s výjimkou společností Globus ČR, GECO Tabak a PEAL jde o odhad) 6 7

8

9 STRUČNÝ PROFIL SČMSD Svaz českých a moravských spotřebních družstev je zájmové sdružení právnických osob, vedené v registru zájmových sdružení právnických osob u Magistrátu hlavního města Prahy podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů pod číslem registrace: 9/92. Svaz je právnickou osobou. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Členská družstva a jiné sdružené právnické osoby neodpovídají za závazky svazu a svaz neodpovídá za závazky členů. Členstvím nevzniká majetkový podíl členů na majetku svazu. Představenstvo Konference Kontrolní komise Svaz je společenstvem členských družstev ve smyslu 3 odst. 5 zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Předseda Poslání Posláním svazu je spojovat a zastupovat česká a moravská spotřební družstva a pomáhat jim chránit a uplatňovat jejich oprávněné požadavky. Více: stanovy svazu. Místopředseda Sekretariát Orgány Nejvyšším orgánem svazu je konference. Volenými orgány svazu jsou představenstvo a kontrolní komise. Statutárním orgánem svazu je představenstvo, které je oprávněno jednat jménem svazu navenek ve všech záležitostech. Jménem představenstva jedná předseda svazu a v době jeho nepřítomnosti místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda (popř. místopředseda) a další člen představenstva. Kontrolním orgánem svazu je kontrolní komise. Orgány svazu zajišťují úkoly prostřednictvím odborných útvarů svazu. Odbor ekonomický a správy majetku Oddělení ekonomické Oddělení správy majetku Odbor legislativně právní a služeb Oddělení legislativně právní Oddělení služeb

10 PŘEDSTAVENSTVO SČMSD Ing. Zdeněk Juračka předseda Ing. Václav Pošík místopředseda Ing. Roman Bruzl František Čapek Ing. Stanislav Drdel Ing. Jaroslav Froulík Ing. Miroslav Chudoba Ing. Petr Jankanič JUDr. Milena Kadlecová Ing. Vladimír Procházka Ing. Marko Ratveiský Stanislav Sýkora Ing. František Šlapanský Ing. Jan Šváb JUDr. Lada Vlčková

11 KONTROLNÍ KOMISE SČMSD SÍDLO A ADRESA SČMSD Jan Doule předseda Ing. Tomáš Hrachovec Božena Koukolíková Mgr. Pavel Sklář Milena Formánková Adresa: U Rajské zahrady 3/ Praha 3 Telefon: Fax: E- mail: IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: /0100 IBAN: CZ SWIFT: KOMBCZPPXXX Ladislav Gerla Václav Kořínek Ing. František Polák Ing. Zdeněk Hošek 10 11

12 Vývoj základních ukazatelů spotřebních družstev za rok 2008 Ukazatel Měrná jednotka 2008 Index 2008/2007 Počet členů osoby ,55 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců osoby ,36 Průměrná měsíční mzda Kč ,67 Prodejny v přímém řízení prodejna ,92 Prodejny v pronájmu prodejna ,33 Provozovny veřejného stravování v přímém řízení PVS 12 92,31 Provozovny veřejného stravování v pronájmu PVS ,25 Maloobchodní obrat tis. Kč ,30 Z toho prodejny tis. Kč ,81 Průměrný roční MO na 1 zaměstnance prodejny tis. Kč ,83 Velkoobchodní obrat běžný tis. Kč ,72 Velkoobchod ovocem a zeleninou tis. Kč ,20 Nákup zemědělských a dalších produktů tis. Kč ,75 Potravinářská výroba tis. Kč ,02

13 VÝVOJ ZÁKLADNÍCH UKAZATELŮ SPOTŘEBNÍCH DRUŽSTEV ZA ROK 2008 V roce 2008 byl v české ekonomice zaznamenán nejpomalejší růst za posledních šest let. Její výkonnost vyjádřená vývojem hrubého domácího produktu vzrostla reálně o 3,1 %, ve čtvrtém čtvrtletí však zaznamenala bezprecedentní ztrátu tempa, kdy byl zaznamenán nárůst o pouhých 0,7 %. Hluboké globální změny, vyvolané finanční krizí, vyústily ve výrazně odlišný vývoj domácí ekonomiky. Výkon ekonomiky v černých číslech udržela spotřeba obyvatelstva a zemědělská výroba. Naopak průmysl a zahraniční obchod patřily v závěru loňského roku propadem zakázek k hlavním problémovým úsekům ekonomiky. Mezi hlavní příčiny zpomalování patřily růst cen surovin a silná koruna. Za celý rok 2008 se tržby v maloobchodě zvýšily meziročně reálně o 0,9 %, což bylo nejméně od roku Tržby za potraviny přitom klesly o 1,5 %, za nepotravinářské zboží naopak vzrostly o 2,4 %. Ve struktuře českého obchodu nedošlo v minulém roce k podstatnějším změnám. Koncentrace obchodu pokračovala pomalejším tempem, k zásadním změnám nedošlo ani v pořadí TOP 10 obchodních firem. Firmy, uváděné v žebříčku TOP 10, realizovaly v loňském roce obrat ve výši 312 miliard korun, což je o 23 miliard korun více než v roce předchozím. Jejich podíl na tuzemském trhu již představuje 64 %. Zatímco v roce 2007 se počet supermarketů, hypermarketů a diskontních prodejen zvýšil meziročně o 27, loni v ČR přibylo 108 nových obchodních jednotek. Spotřební družstva realizovala v roce 2008 celkový maloobchodní obrat ve výši 28,6 miliardy korun, což je o 5,3 % více než v roce předchozím. Na celkovém maloobchodním obratu se nejvíce podílely regiony jihomoravský, jihočeský, východočeský a severomoravský. Velkoobchodní obrat dosáhl v roce 2008 výše 10,9 miliardy Kč, tj. o 1,7 % více než v roce předchozím. Celkový objem potravinářské výroby, kterou provozovalo 19 spotřebních družstev, činil 378 mil. Kč, a to s převahou lahůdkářské výroby. Také v ekonomice spotřebních družstev se projevil pozitivní vývoj. Ziskového hospodaření docílilo ve sledovaném roce 48 z 57 spotřebních družstev. Zároveň se podařilo dosáhnout dalšího růstu produktivity práce, kdy celkový maloobchodní obrat členů skupiny COOP realizovaný na jednoho zaměstnance vzrostl o 5,1 % a přidaná hodnota na zaměstnance se zvýšila o 1,5 %. Těmto pozitivním výkonům odpovídá i vývoj průměrné mzdy, která se meziročně zvýšila o 6,7 %. Spotřební družstva provozovala v minulém roce 2940 prodejen v přímém řízení oproti stavu v předchozím roce se tento počet snížil o 60 jednotek

14 STRATEGICKÉ PROJEKTY SKUPINY COOP Rok 2008 byl dalším rokem přípravy a již také realizace několika nosných strategických projektů cílených na udržení a posílení tržních pozic spotřebních družstev, zlepšení a rozšíření služeb pro zákazníky sítě prodejen COOP a ke zvýšení účinnosti jednotné, centrálně koordinované komunikace. Na realizaci strategických projektů vynaložil svaz v roce 2008 celkem 90 mil. Kč, z toho největší částky investoval do první celostátní reklamní kampaně značky COOP, rebrandingu prodejen a nákupu POS terminálů.

15 PROJEKT VIZE Náročné konkurenční prostředí českého maloobchodního potravinářského trhu a zejména velmi tvrdá cenová konkurence ze strany nadnárodních diskontních a hypermarketových řetězců spolu s poměrně výraznou dynamikou jejich extenzivního rozvoje a expanze i mimo hlavní největší spádové oblasti, neskýtalo pro historicky determinovanou obchodní síť spotřebních družstev příliš velký prostor k ekonomickému soupeření s těmito kapitálově mnohonásobně silnějšími konkurenty. Vyvolalo nicméně na straně skupiny COOP potřebu přijetí kvalifikovaných strategických záměrů a vytyčení minimálně střednědobých cílů, postavených na dostatečně podrobných analýzách postavení maloobchodní družstevní sítě a sofistikovaně vyhodnocených závěrech z nich. Výchozím krůčkem k přijetí strategických rozhodnutí bylo zpracování výzkumu Vnímání družstevních prodejen od společnosti Incoma Research (která se začátkem roku 2008 přejmenovala na Blue Strategy), jejíž závěrečná zpráva z roku 2005 poukázala na nutnost hlubší a komplexní analýzy struktury a nákupního chování zákazníků družstevních prodejen, jejich možných ambicí v různých tržních situacích, pozicí jednotlivých typů prodejen vůči konkurenci i využití vlastního potenciálu celého systému, vyplývajícího z možnosti provedení srovnávání mezi jednotlivými družstvy a zejména jednotlivými prodejnami v obdobných tržních situacích. Tento účel naplnila ve spolupráci se spotřebními družstvy společnost Incoma Consult provedením studie Projekt typologie tržních situací prodejen systému spotřebních družstev, známá spíše pod pracovním názvem Projekt VIZE a zpracovaná na základě provozních a obchodních dat z více než 900 prodejen téměř 25 družstev. Výstupy z této studie, zahrnující v samostatných blocích podklady pro strategii, recepty pro tržní situace i detailní informace o podkladových materiálech a organizaci projektu, byly představeny v lednu 2008 formou celodenní prezentace zástupcům všech spotřebních družstev. Prohloubení analytické části našlo své pokračování ve druhé části tohoto projektu, spočívající v ověření praktické implementace konkrétních opatření k využití studií definovaných potencionálů jednotlivých prodejen v daných tržních situacích. Tato implementační část, realizovaná formou projektu tzv. pilotních prodejen za finanční spoluúčasti svazu i družstev, zahrnovala v konečné podobě celkem 5 pilotních prodejen 4 spotřebních družstev. Druhá etapa projektu bude zakončena v roce 2009 provedením věcného a ekonomického vyhodnocení opatření realizovaných na pilotních prodejnách. Zpracování a zobecnění ze studie vyplývajících výstupů se následně stalo i rozhodujícím impulzem k hledání a koncipování jiných než cenových a v daných lokalitách neobsazených benefitů, které skupina COOP může a chce svým zákazníkům nabídnout. Rozhodujícím polem působnosti, zejména pak ve venkovském prostoru, se nabízí, kromě zlepšení vlastních provozních podmínek prodejen (prodejní doba, sortiment apod.), ještě oblast služeb, a to jak oblast služeb prodejních, tak i ostatních tzv. služeb doplňkových

16 PROJEKT SLUŽBY COOP Jedním z významných benefitů, který se díky četnosti a rozložení maloobchodní sítě skupiny COOP spotřebním družstvům a jejich vedení nabízel a poukázal na ni i projekt VIZE, byla oblast prodejních a doplňkových služeb, resp. jejich přivedení k zákazníkovi i v malých sídelních obcích, kam nadnárodní konkurence prozatím nedosáhla, a na která rezignovali již i někteří specializovaní poskytovatelé různých (např. bankovních, poštovních apod.) služeb. První kroky v této oblasti byly učiněny v roce 2007 v oblasti hledání strategického partnera pro Jednotný věrnostní a platební systém spotřebních družstev. Předložené návrhy řešení v rámci poptávkového řízení nejvýrazněji pokročily se společností Home Credit, nabízené řešení však nenalezlo jednoznačnou podporu a projekt byl v rámci analýzy poptávky ze strany družstev v roce 2008 transformován na projekt Služby COOP, jehož páteří je záměr implementovat v rámci prodejní sítě skupiny COOP primárně POS terminálové služby, zejména pak schopnost akceptovat úhrady nákupů platebními kartami spolu s případnými dalšími terminálovými službami. Projekt Služby COOP je koncipován jako věcně strukturovaný dynamický a otevřený projekt, tvořený postupně a v čase jednotlivými dílčími službami na základě systémem definovaných priorit a technických, kapacitních a ekonomických podmínek a možností. Terminálové služby Počátek roku 2008 byl ve znamení rozhodovacích procesů a organizace výběrového řízení na dodavatele POS terminálů. Vítězem tohoto výběrového řízení se stala společnost, kde z několika možných variant vybavení maloobchodní sítě POS terminály byla zvolena varianta koupě POS terminálů svazem s jejich následným pronájmem jednotlivým družstvům. Na základě závazného poptávkového šetření mezi spotřebními družstvy se k tomuto řešení přihlásilo celkem 40 družstev s poptávkou po téměř 1900 kusech POS terminálů. S vítězem výběrového řízení společností Global Payments Europe uzavřel svaz v srpnu 2008 Rámcovou smlouvu na dodávky POS terminálů družstvům, zajištění terminálových služeb GP Mobile (dobíjení kreditu telefonů) a GIFT Karta (dárkové karty) a služby související s instalacemi, správou a servisem POS terminálů. Současně byla mezi svazem a společností Global Payments Europe uzavřena i Kupní smlouva na dodávku POS terminálů a Smlouva o zprostředkování služby GPE Mobile družstvům. V rámci projektu Služby COOP byly implementovány či rozvíjeny tři základní segmenty služeb:

17 Bankovní služby Klíčovou a nejvíce poptávanou službou v rámci projektu Služby COOP jsou bankovní služby, zejména pak služba přijímání platebních karet k provádění bezhotovostních plateb v prodejní síti skupiny COOP, vybavené POS terminály. Proces implementace této služby byl nezbytně spjat s nutností výběru zúčtovací banky pro zabezpečení těchto bezhotovostních finančních transakcí. Volba strategického bankovního partnera byla opět podřízena výběrovému řízení, jehož vítězem se v listopadu 2008 stala Československá obchodní banka, a to na základě komplexního vyhodnocení všech rozhodujících parametrů předložených nabídek s tím, že pro svaz bylo významným faktorem i ocenění potenciálu pro vzájemně výhodnou strategickou spolupráci v oblasti marketingu, vývoje společných produktů, finančních služeb apod. Segment bankovních služeb je segmentem nejvíce otevřeným, což vyplývá z chápání a zájmu obou partnerů povýšit své obchodní vztahy na úroveň strategického partnerství. Platba složenek Velké ambice a pozornost jako ke službě s přidanou hodnotou byly upřeny k projektu služby Platba složenek, u níž bylo možné při dobrém nastavení parametrů služby a možnosti jejího zpoplatnění i vůči zákazníkovi předpokládat významný přínos jak pro klienta plátce složenky, tak i pro skupinu COOP jako jejího poskytovatele. Primárně byla nabídka této služby již v uzavřené Rámcové smlouvě poptávána u společnosti GPE jako řešení terminálové služby, kde se však i přes četná jednání nepodařilo dosáhnout do konce roku 2008 nabídky uceleného a oboustranně akceptovatelného řešení. V závěru roku 2008 zahájil svaz první jednání se společností AutoCont CZ o jejím konceptu řešení služby Platba složenek

18 NOVÁ ZNAČKA A REBRANDING PRODEJEN COOP Cílem projektu je dát spotřebním družstvům jednotnou identitu prostřednictvím nové, moderní a silné zastřešující značky COOP. Značka COOP má v evropských zemích své renomé a spotřebitelskou veřejností je vnímána velmi pozitivně. Jmenujme například COOP v Itálii, ve skandinávských zemích, Švýcarsku, Velké Británii a také COOP Jednotu na Slovensku.

19 NOVÁ ZNAČKA A REBRANDING PRODEJEN COOP Rozhodnutí o přijetí nového loga bylo součástí dalších změn, kterými spotřební družstva reagují na vývoj na českém maloobchodním trhu. Vývoj a zavádění nové značky COOP svěřil svaz komunikační agentuře OgilvyOne a její grafickou podobu specialistovi na vývoj a design značek studiu Frame B.D.D., přeznačování prodejen zadal na základě výběrového řízení společnostem MLT a Logosign. Při stanovení hodnot značky, o které bude opřena komunikace v nejbližších letech, se vycházelo z tradičně silných předností družstevních prodejen. Zákazníci prodejen COOP oceňují ve srovnání s jinými řetězci a prodejci nejvíce vstřícnost personálu, tj. že zákazník není pro prodejnu anonymní. COOP si váží tradice, regionálních zvyklostí, poctivé práce, svých zákazníků, férově se chová i ke svým dodavatelům a zaměstnancům. To jsou atributy, které vždy patřily k silným stránkám značky COOP a v současné době se stávají oceňovaným benefitem u zákazníků. Skupina COOP zvolila pro podporu komunikace značky slogan COOP. Všechno dobré. Slogan se stává součástí veškeré komunikace, vyjadřuje přátelskou atmosféru, vztah k zákazníkům i filozofii podnikání skupiny COOP. Do projektu rebrandingu prodejen se přihlásilo celkem 44 spotřebních družstev, celkově s více než 2400 prodejnami. Na podporu projektu, jehož cílem je zlepšení a postupné sjednocování vizuální identity prodejen členů skupiny COOP, poskytuje svaz zapojeným družstvům dle schválených zásad prostředky ze Společného účelového fondu nenávratnou formou, tj. jako peněžní dar. Do konce roku 2008 bylo přeznačeno téměř 1600 prodejen. Ukončení rebrandingu exteriérů prodejen je plánováno na září 2010 s tím, že pro další etapu se připravují návrhy na rebranding interiérů prodejen. Co o sobě říká značka COOP Vážíme si Vás, našich zákazníků. U nás se můžete cítit jako doma. Nemusíte za námi jezdit daleko, jsme Vám na dosah. Cítíme se být součástí regionu, ve kterém všichni společně žijeme. Je pro nás důležité, abychom Vám a Vašim rodinám mohli dodávat kvalitní a prověřené potraviny a služby, abychom Vám mohli vždy dobře poradit a abyste k nám rádi chodili nakupovat. Vážíme si tradice, regionálních zvyklostí a poctivé práce. Chováme se férově k dodavatelům, zaměstnancům a k Vám, našim zákazníkům. Díky našemu celostátnímu působení Vám dodáváme zboží známých značek od velkých dodavatelů, ale pomáháme prodávat i tradiční a kvalitní potraviny z Vašeho regionu. Místo, kde působíme, je pro nás důležité. COOP. Všechno dobré

20 CELOSTÁTNÍ REKLAMA COOP Ukončení rebrandingu exteriérů u více než 60 % prodejen COOP bylo předem stanovenou metou pro spuštění historicky první jednotné celostátní reklamní kampaně. Začátkem roku 2008 zpracovala představenstvem svazu jmenovaná pracovní skupina pro celostátní reklamu COOP ve spolupráci s komunikační agenturou OgilvyOne strategický záměr a koncept budování značky COOP a následně definovala positioning a hodnoty značky COOP. V dubnu schválilo představenstvo svazu pracovní skupinou předložený Komunikační plán budování značky v roce První společnou veřejnou prezentací se stala tisková konference začátkem března a krátce nato představení programu BioCoop na veletrhu SALIMA. Od května probíhala koncepční příprava TV spotů, stejně jako ostatních komunikačních aktivit. V průběhu července byl spuštěn sponzoring vybraných pořadů v TV s cílem podpořit znalost značky a také podpořit vnímání značky COOP v regionech při realizaci vnějšího přeznačení prodejen. Hlavní komunikační kampaň byla odstartována tiskovou konferencí začátkem září 2008 a trvala do konce října 2008 s využitím TV spotů (Babička, Rodina) a tiskové reklamy založené na fotografiích skutečných zákazníků prodejen COOP. Kampaň byla prodloužena využitím advertorialů, které se vhodně doplňovaly s probíhající PR podporou. Pro zaměstnance byla připravena brožurka o skupině COOP, která byla distribuována v prosinci společně s dárky pro zaměstnance. Díky úsporám z čerpání rámcového rozpočtu v průběhu roku byla dodatečně připravena a realizována vánoční televizní kampaň formou sponzoringu českých pořadů a pohádek. V zájmu možnosti vyhodnotit efektivitu reklamní kampaně byl agentuře STEM/MARK zadán její kvantitativní výzkum formou dotazování cílové skupiny ve dvou etapách, tj. před uvedením a po ukončení reklamní kampaně. Výzkum zahrnoval tato témata: znalost a preference supermarketů, nákupní zvyklosti, vnímání značek, znalost a vnímání reklam supermarketů, navozená znalost reklamy COOP, hodnocení kampaně COOP, hodnocení značky COOP na základě COOP. Závěrečná zpráva agentury STEM/MARK o realizovaném výzkumu přinesla tato hlavní zjištění: celkové mínění o COOP se stalo výrazně příznivějším, pozice značky COOP se zlepšila, je známější a má vyšší preference než dříve. COOP si udržuje odstup od lokálních značek, COOP je v mínění veřejnosti spojován s atributy český, venkovský, ověřený a místní. Tyto atributy se v kampani podařilo prosadit resp. upevnit. V této kombinaci atributů je COOP unikátní značkou mezi sítěmi prodejen s potravinami, COOP ale nadále postrádá atributy familiérní, nápomocný, spolehlivý, není s nimi primárně spojován, výzkum potvrdil nadprůměrné zaznamenání TV kampaně, výzkum současně potvrdil nadprůměrně příznivé hodnocení TV kampaně, předností spotů je srozumitelnost hlavního sdělení, respondenti si oba spoty dobře pamatovali.

21 Ukázky z TV spotu Rodina Žežulkova 20 21

22 SKUPINOVÁ CERTIFIKACE HACCP Součástí systémových opatření byl i v roce 2008 projekt skupinové certifikace HACCP prodejen spotřebních družstev. Do projektu, který byl z iniciativy svazu a ve spolupráci s Českou společností pro jakost zahájen v roce 2007, je zapojeno 35 družstev a 1795 prodejen. Na počátku roku 2008 proběhl úspěšně na vzorku 43 prodejen sedmi družstev první dozorový audit. Certifikované prodejny jsou označeny samolepkou garantující prodej zdravotně nezávadných potravin. Za uplynulé dva roky je u certifikovaných prodejen zřejmý významný kvalitativní posun úrovně v této oblasti. Kladně je hodnocen přístup pracovníků k certifikaci, upravenost a čistota prodejen, bohatá nabídka zboží, orientace na místní produkci, naopak pracovníci družstev vítali nezávislý pohled zvenčí oproštěný o tzv. provozní slepotu. Platnost certifikátů udělených v rámci skupinové certifikace končí v dubnu 2010.

23 PROGRAM BIOCOOP Vybraná síť prodejen COOP nabízí od konce roku 2007 ucelený program prodeje biopotravin. Zavedení bioprogramu do prodejního sortimentu je součástí budování image moderní značky COOP. V průběhu roku 2008 se počet prodejen COOP prodávajících biovýrobky zvýšil na 455. Skupina COOP představila svůj sortiment biopotravin i systém jejich prodeje na jaře 2008 na potravinářském veletrhu SALIMA

24 MALOOBCHODNÍ ČINNOST Maloobchodní obrat spotřebních družstev celkem mil. Kč. Maloobchodní obrat prodejen celkem mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2007 se celkový maloobchodní obrat spotřebních družstev zvýšil o 5,3 %. V roce 2008 činila celková průměrná míra inflace vyjádřená růstem spotřebitelských cen 6,3 %, což je hodnota výrazně vyšší než v roce 2007, kdy činila 2,8 %. Ceny potravin a nealkoholických nápojů vzrostly v roce 2008 o 8,1 % (v roce 2007 pouze o 4,7 %) zejména vlivem jejich rychlého růstu v prvním pololetí roku. Vyšší než v roce 2007 byly hlavně ceny rýže o 53,4 %, rostlinného másla o 15,4 %, pomerančů o 10,7 %, pšeničné mouky hl. o 8,2 %. V oddíle alkoholické nápoje a tabák vzrostly ceny o 14,4 %. Ceny v oddíle bydlení, voda, energie, paliva vzrostly o 23,1 %; v oddíle zdraví se ceny zvýšily o 31,3 %. Dále rostlo čisté nájemné v bytech s regulovaným i tržním nájemným. K meziročnímu poklesu došlo u přístrojů a spotřebičů, v komunikačních a spojových službách a přístrojích. Podíl SD v jednotlivých regionech na celkovém maloobchodním obratu. 24,66 % 13,00 % Středočeský 19,01 % Jihočeský Západočeský 10,24 % Severočeský 1,58 % 17,39 % Východočeský Jihomoravský 14,12 % Severomoravský

BULLETIN ÚZEI SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZE STUDIE SHOPPING MONITOR 2012

BULLETIN ÚZEI SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZE STUDIE SHOPPING MONITOR 2012 BULLETIN ÚZEI SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZE STUDIE SHOPPING MONITOR 2012 č. 3/2012 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZE STUDIE SHOPPING MONITOR 2012 Obsah Charakteristika studie a metodické zásady... 1 Hlavní zjištění... 1 1 Nákupní

Více

Tisková konference SOCR ČR

Tisková konference SOCR ČR Tisková konference SOCR ČR 21. 12. 2010 Zdeněk Juračka 2 1 Zdeněk Juračka prezident, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR předseda představenstva, SČMSD předseda představenstva, Coop Centrum 3 Hlavní témata

Více

Importers & Distributors of Frozen Food in Czech Republic. Name Address Tel. Fax e-mail Web

Importers & Distributors of Frozen Food in Czech Republic. Name Address Tel. Fax e-mail Web Importers & Distributors of Frozen Food in Czech Republic Name Address Tel. Fax e-mail Web 1 MAKRO Cash & Carry?R s.r.o. Jeremiášova 7/1249, 155 80 Praha 5 Tel.+420 251 111 111 Fax:+420 251 111 151 E-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA (za rok 2002)

VÝROČNÍ ZPRÁVA (za rok 2002) VÝROČNÍ ZPRÁVA (za rok 2002) 1. ÚVODNÍ ČÁST 1.1. Identifikační údaje společnosti Obchodní jméno: CZECH TOBACCO CORPORATION a.s. Právní subjektivita: akciová společnost Výpis z obchodního rejstříku: společnost

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

Důvěryhodnost uzenin na českém trhu

Důvěryhodnost uzenin na českém trhu Důvěryhodnost uzenin na českém trhu volně prodejná studie 25. 3. 2013 ppm factum research Důvěryhodnost uzenin na českém trhu Které značky uzenin se těší v České republice největší důvěře? Kteří maloobchodní

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

86% 78% 35,4x. 48,7x. GfK Consumer Reporter Číslo 02 2014. Do specializovaných obchodů si chodíme zejména pro čerstvé potraviny

86% 78% 35,4x. 48,7x. GfK Consumer Reporter Číslo 02 2014. Do specializovaných obchodů si chodíme zejména pro čerstvé potraviny Consumer Reporter Číslo 02 2014 Do specializovaných obchodů si chodíme zejména pro čerstvé potraviny V specializovaných obchodech, jakými jsou například řeznictví, pekárny, prodejny ovoce a zeleniny, nechávají

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity 20. srpna 2014 Pololetní tisková konference koncernu Oberbank AG Nové zvýšení dosud nejvyššího hospodářského výsledku Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových

Více

Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Veřejná nabídka akcií Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva Pivovary Lobkowicz Group, a.s., pana Zdeňka Radila: Pivo a Češi, to jsou dva pojmy, které

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 6. TYPOLOGIE MALOOBCHODNÍCH JEDNOTEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011 PROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2013

společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2013 Strana 1/10 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI, STAVU MAJETKU A ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2013 OBSAH: 1. Základní údaje 2. Zpráva o činnosti a společnosti za období

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Výsledky hospodaření Volksbank v roce 2007 Prezentuje: Johann Lurf předseda představenstva Volksbank CZ, a.s. Základní ukazatele

Více

Studie MasterCard česká centra rozvoje: Jihomoravský, Liberecký a Plzeňský kraj mají nejlepší systémy veřejné dopravy v ČR

Studie MasterCard česká centra rozvoje: Jihomoravský, Liberecký a Plzeňský kraj mají nejlepší systémy veřejné dopravy v ČR Studie MasterCard česká centra rozvoje: Jihomoravský, Liberecký a Plzeňský kraj mají nejlepší systémy veřejné dopravy v ČR Společnost MasterCard přichází s výsledky 1 části letošní unikátní studie MasterCard

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

Management v retailu. Klára Houfová 15. 11. 2011

Management v retailu. Klára Houfová 15. 11. 2011 Management v retailu Klára Houfová 15. 11. 2011 Hezké odpoledne 2 Agenda Představení společnosti Ahold Naše organizace O čem je operační management v retailu Naše strategie Procesy v prodejně Jak řídíme

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

Zaostřeno na hypermarkety. maloobchod v ČR a příklad Brna

Zaostřeno na hypermarkety. maloobchod v ČR a příklad Brna Zaostřeno na hypermarkety maloobchod v ČR a příklad Brna NESEHNUTÍ Nezávislé sociálně ekologické hnutí Brno, 19. října 2011 Definice a vývoj supermarkety (obchody s prodejní plochou 400 až 2 500 m 2, ve

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy PRAHA, 11. března 2015 V České republice funguje na 246 franchisových konceptů a 5272 franchisantů. Obliba podnikání pod zavedenou značkou nadále roste a přináší

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Statutární orgán: PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc. jednatel společnosti Předkladatel: Mgr. Vladimír Černý ředitel

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 9. KOOPERACE V OBCHODNÍM PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Správa nemovitostí Představení společnosti SVOBODA & WILLIAMS

Správa nemovitostí Představení společnosti SVOBODA & WILLIAMS Svoboda & Williams patří mezi nejzavedenější jména na pražském realitním trhu. Je považována za klíčového hráče v segmentu prodeje i pronájmu nadstandardních a high-endových rezidenčních nemovitostí. SVOBODA

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 András Tövisi předseda představenstva Celkový trh cigaret Česká republika Celkový trh cigaret vzrostl o 1,6 % zejména v důsledku:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 AUTA BOREK a. s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014 ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014 O SPOLEČNOSTI PSG - International a.s. je moderní a dynamicky se rozvíjející skupina, která působí na trhu v České republice i v zahraničí od svého založení v

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami

Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami Tom Václavík Základní data Světový trh sbiopotravinami 2008 Celková spotřeba: přibližně 37 mld. EUR Meziroční nárůst: +-10 % (2007/2008) Největší trhy:

Více

EPC projektů a další vývoj v České é republice

EPC projektů a další vývoj v České é republice Současné podmínky EPC projektů a další vývoj v České é republice Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha,

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199.

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199. Hvězdná obuv na dosah 1399.- 14% 1199. 1 716 437 vel. 7.5 11.5 * Akční nabídka na vybrané druhy obuvi, vyobrazené na této stránce letáku a označené samolepkou Skvělá cena, platí ve všech prodejnách Deichmann

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Metoda EPC příklady dobrých řešení a mezinárodní zkušenosti

Metoda EPC příklady dobrých řešení a mezinárodní zkušenosti Metoda EPC příklady dobrých řešení a mezinárodní zkušenosti Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektívy EPC na Slovensku, Bratislava, 11. apríla 2013

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012

HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012 HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 ROK 2012 BYL PRO RWE ÚSPĚŠNÝM OBDOBÍM STRANA 2 RWE JE NEJÚSPĚŠNĚJŠÍM ALTERNATIVNÍM OBCHODNÍKEM

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 753 51 Teplice nad Bečvou, č.p. 63 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. Popisná část pololetní zprávy 1. Základní údaje o emitentovi 2. Popis podnikatelské činnosti

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014. András Tövisi předseda představenstva

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014. András Tövisi předseda představenstva Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014 András Tövisi předseda představenstva Philip Morris ČR a.s. Řádná valná hromada akcionářů 2014 2 Celkový trh cigaret Česká

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

ANALÝZA ÚSPĚCHU METODY EPC V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA ÚSPĚCHU METODY EPC V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA ÚSPĚCHU METODY EPC V ČESKÉ REPUBLICE PODSTATA METODY EPC projekty EPC nachází optimální váhu mezi investicí a úsporou nedílnou součástí jsou smluvní záruky za úspory nedosažení garantované úspory

Více

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01. Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.2/4132 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název zakázky: Zavedení

Více

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů nedoporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010006

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SKUPINY CITFIN 2009 ÚVODNÍ SLOVO ČLENA PŘEDSTAVENSTVA... str. 3 FILOSOFIE SKUPINY CITFIN... str. 4 VÝVOJ VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ... str. 5 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

ZAVEDENÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001 : 2001

ZAVEDENÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001 : 2001 Příloha č. 3 Družstevní školy SČMSD Výtisk číslo: 1 List číslo: 1 / 11 Druh dokumentu: PROVÁDĚCÍ PROJEKT QMS Identifikační označení: Příkaz jednatele družstevní škol SČMSD ze dne 2006 ZAVEDENÍ SYSTÉMU

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2005 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 Základní údaje o společnosti 3 Statutární orgán: 3 Představenstvo: 3 Dozorčí rada: 3 Činnost společnosti

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více