2004 sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2004 sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, 110 00 Praha 1, tel.: 224 162 433, fax: 224 162 434, www.bankovnikarty."

Transkript

1 2004 sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 1

2 Sdružení pro bankovní karty je zájmovým sdružením právnických osob - bank příp. i jiných organizací, jejichž zájmem je rozvoj platebních karet v České republice a koordinace prací, souvisejících s tímto rozvojem. V zájmu svých členů jedná a spolupracuje s tuzemskými i mezinárodními organizacemi z oblasti platebních karet. Sdružení pro bankovní karty bylo zaregistrováno u Obvodního úřadu Praha 1 dne podle 201 i, odst. 2, zák. č. 47/92Sb pod č.j. 22/92. Krátce z historie V roce 1990 došlo k liberalizaci československého bankovnictví. SBČS byly odňaty úkoly, které nesouvisely s úlohou centrální emisní banky a byly předány nově vzniklé Komerční bance a Všeobecné úvěrové bance. Kromě těchto dvou bank, České a Slovenské spořitelny, Živnostenské banky a ČSOB začalo poskytovat peněžní služby obyvatelstvu a firemní klientele několik desítek nově vzniklých peněžních ústavů. Tyto zásadní změny se projevily i v zájmu bank poskytovat svým klientům moderní peněžní služby, včetně platebních karet. V důsledku existence plánované ekonomiky po dobu více než 50 let však chyběly zkušenosti i informace. Ukázalo se proto jako účelné spojit úsilí bank, s cílem vybudovat moderní systém platebních karet, s využitím zahraničních zkušeností. Pro efektivní fungování technologických procesů bylo nezbytné vybudovat pro oblast platebních karet odpovídající infrastrukturu - návrh Komerční banky na vybudování společné infrastruktury byl přijat VÚB, Investiční bankou, ČSOB, Agrobankou a Tatra bankou. Společnost MUZO byla pověřena vybudováním kartového autorizačního centra a zajištěním výběrových řízení pro dodávky bankomatů a později i platebních terminálů. Koncentrace specialistů, kapitálu a techniky do jednoho centra se bankám velmi vyplatila. Moderní a efektivní systém platebních karet byl vybudován během necelého roku a levněji, než kdyby ho budovaly banky samostatně. Pro koordinaci činnosti bank v této oblasti bylo 4. února 1991 založeno Mezibankovní sdružení pro platební karty, po rozdělení ČSFR se v únoru 1993 rozdělilo na české Sdružení pro bankovní karty (SBK) a slovenské Združenie pre bankové karty SR (ZBK), které dodnes spolu udržují velmi dobré kontakty. Organizační struktura a členové Sdružení pro bankovní karty má podle Stanov dva druhy členství. Řádným členem se může stát pouze peněžní ústav. Jiné subjekty mohou získat statut pozorovatele (o tento druh členství mohou požádat i peněžní ústavy, pokud nechtějí působit ve sdružení aktivně ve všech oblastech). Členy přijímá Kolegium sdružení, které se schází 2x ročně a v němž mají zastoupení všichni členové. Hlasovat mohou pouze řádní členové, počty jejich hlasů jsou závislé na podílu na trhu, který se stanovuje k ultimu předchozího roku. Kolegium volí na dvouleté období 7 členů Výkonného výboru, kteří ze svých řad zvolí předsedu a místopředsedu. Provozním orgánem SBK je Kancelář s Výkonným ředitelem. Pro odborné činnosti zřizuje SBK pracovní skupiny, v současné době je to Bezpečnostní výbor a skupina Statistiky Kolegium Výkonný výbor Kancelář Bezpečnostní výbor Statistiky 2004 sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 2

3 Výkonný výbor Výkonný výbor řídí v obdobích mezi jednáními Kolegia činnost SBK. Schází se obvykle jednou měsíčně, z jednání jsou pořizovány zápisy, distribuované všem členům. Současnými členy VV, podle výsledků voleb z 19. listopadu 2002 a kooptace zástupce ŽB po ukončení členství Union Banky v r jsou zástupci následujících členských bank: Česká spořitelna, a.s. ČSOB ebanka, a.s. GE Capital Bank, a.s. HVB Bank Czech Republic, a.s. Komerční banka, a.s. Živnostenská banka a.s. Kancelář SBK Kancelář SBK sídlí na adrese Vodičkova 28, Praha 1, úřední hodiny jsou v úterý, středu a čtvrtek od 8:00 do 17:00, jinak podle dohody a potřeby sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 3

4 Sdružení pro bankovní karty ČR seznam členů a kontaktní data pověřených pracovníků ABN AMRO Bank N.V. Lazarská Praha 1 BAWAG Bank CZ a.s. Václavské nám Praha 1 BAWAG International Bank CZ a.s. Vítězná Praha 5 CITIBANK, a.s. Evropská Praha 6 COMMERZBANK Aktiengesellschaft Jugoslávská PRAHA 2 Česká spořitelna, a.s. Bubenská Praha 7 ČSOB Na Příkopě 14, Praha 1 Office: Revoluční 11, Praha 1 Deutsche bank AG, pobočka Praha Jungmannova 34 P.O.Box 829, Praha 1 ebanka, a.s. Na Příkopě Praha 1 GE Capital Bank, a.s. Vyskočilova 1422/1a, Praha 4 - Michle HVB Bank Czech Republic a.s. Václavské nám. 33, Praha 1 ING Bank N.V. Nádražní 25, Praha 5 J&T Banka a.s. Pobřežní Praha 8 Komerční banka, a.s. P.O.Box Praha 1 Oberbank AG, pobočka Česká republika nám. P. Otakara II. 6/ České Budějovice Raiffeisenbank, a.s. Olbrachtova 2006/ Praha 4 Michaela Stulíková tel.: , fax: Ing. Zbyšek Troch tel.: , fax: Veronika Bejšovcová tel.: , fax: Ing. Milan Řezníček Monika Václavíková tel.: , fax: Ing. Petr Forman tel.: , fax: Ing. Roman Kotlán tel.: , fax: Andrea Klímová tel.: , fax: Ondřej Moravec tel.: , fax: Ing. Petr Psutka tel.: , fax: Ing. Štěpánka Lencová tel.: , fax: Jana Matějíčková tel.: , fax: Ondřej Lakomý tel.: , fax: Ing. Petr Skok tel.: , fax: Josef Kantor tel.: , fax: Ing. Pavla Kubová tel.: , fax: Raiffeisenbank im Stiftland eg pobočka Cheb, o.z. Kubelíkova 4, Cheb Volksbank CZ, a.s. odd. platebních karet Lazarská 8/ Praha 2 Živnostenská banka a.s. Na Příkopě Praha 1 Ing. Zdeněk Sýkora tel.: , fax: Ivana Doškářová tel.: , fax: Leoš Pokorný tel.: , fax: sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 4

5 Pozorovatelé Beneficial Finance Nádražní 23/ Praha 5 CCS Česká společnost pro platební karty, a.s. Chlumčanského Praha 8 CETELEM ČR, a.s. Letenská Praha 1 Česká národní banka sekce platebního styku Na Příkopě Praha 1 Diners Club Czech, s.r.o. Široká 5/ Praha 1 Ing. Vlasta Beutlová tel.: , fax: Ing. Patrik Ďaďa tel.: , fax: Jan Pangerl tel.: , fax: JUDr. Michaela Žlebková tel.: , fax: Ing. Eva Kárníková tel.: , fax: Euronet Services, spol. s r.o. IBC - Pobřežní Praha 8 Home Credit Finance a.s. Moravské nám Brno Ovocný trh 1096/8, Praha 1 MUZO, a.s. V Olšinách 626/ Praha 10 PVT, a.s., Kovanecká 30/ Praha 9 Ing. Zdeněk Přibyl tel.: , fax: Jan Pospíšil tel.: , fax: Ing. Vlastimil Genčur tel.: , fax: Ing. Zdeněk Janda tel.: , fax: sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 5

6 Činnost SBK Náplň činnosti SBK je možné rozdělit do pěti oblastí : Technologie, infrastruktura, poplatková politika V rámci SBK jsou řešena a stanovována základní pravidla provozu technologické infrastruktury (zejména u bank spolupracujících s MUZO). Na platformě SBK byla uzavřena mnohostranná "Smlouva o domácím clearingu transakcí platebních karet" zajišťující zpracování neúčetních dat o transakcích platebních karet systému MasterCard v ČR a jejich předávání zpracovacímu centru ČNB k účetnímu vyrovnání mezi bankami. V květnu 2003 byla Kolegiem SBK schválena Dohoda o pravidlech pro vydávání a přijímání bankovních hybridních čipových karet v ČR podle níž bude při použití těchto karet v domácím provozu povinně požadován PIN a nebude povoleno záložní použití magnetického proužku. Bezpečnost Sdružení od svého vzniku klade velký důraz na zajištění bezpečnosti platebních karet v tuzemsku. Pravidelně organizuje základní školení o prevenci podvodů s platebními kartami a setkání expertů v této oblasti ve spolupráci s mezinárodními platebními systémy MasterCard, VISA, American Express a Diners Club, Policií ČR a slovenským ZBK. Na základě návrhu Bezpečnostního výboru byla dohodnuta a podepsána "Smlouva o společném postupu bank v oblasti akceptace platebních karet u obchodních partnerů", řešící základní pravidla pro omezení rizik podvodů při platbách kartami. SBK je významným partnerem pro Policii ČR a bezpečnostní útvary platebních systémů. K tomu účelu byl ustaven "Bezpečnostní výbor SBK" jehož činnost významně přispívá k odborné osvětě, snižování rizik i skutečných finančních ztrát z podvodů a kompletaci důkazních materiálů pro policejní šetření i soudní řízení. Činnost BV SBK významně přispěla k udržení kontroly nad vývojem rizika v polovině 90. let a k radikálnímu snížení úrovně podvodů s platebními kartami v ČR od r Spolupráce v oblasti legislativy a standardizace platebního styku v ČR a EU SBK je akceptovaným partnerem ČNB a České bankovní asociace při tvorbě a připomínkování návrhů zákonných norem (zákon o bankách, zákon o platebním styku ad.) za oblast platebních karet a elektronických platebních prostředků. Na SBK se obracejí i další státní instituce (např. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže) pro odborná stanoviska z problematiky platebních karet. Prostřednictvím ČBA se SBK podílí na spolupráci s orgány EU, zejména European Payments Council a European Committee for Banking Standards. Statistické ukazatele SBK je mimo karetní systémy jedinou organizací v ČR, shromažďující podrobné statistické údaje o platebních kartách na trhu ČR. Tyto údaje, souhrnně zpracovávané ve čtvrtletních intervalech jsou pro členské banky významným podkladem pro analýzy trhu. SBK v této oblasti spolupracuje rovněž s příslušnými útvary ČNB zpracovávajícími statistiky a analýzy centrální banky a připravující podklady pro orgány EU, BIS apod. Detailní údaje jsou předávány zúčastněným členským bankám, souhrnné informace jsou k dispozici i veřejnosti a médiím, m.j. i prostřednictvím webové stránky SBK. Edukativní a společenská činnost SBK pořádá pololetně pro své členy i přizvané partnery odborné semináře, zaměřené na aktuální domácí i mezinárodní problémy platebních karet. Přednášejícími jsou specialisté z členských bank, platebních systémů a dalších organizací. Účastníci tak mají možnost získat aktuální informace nutné pro jejich činnost, informace o připravovaných nových produktech a event. technologických změnách v oblasti platebních karet. SBK se podílí i na organizaci specializovaných odborných školení, pořádaných platebními systémy pro členské banky v jednotlivých zemích a dále na společenských a sportovních akcích. Tradiční sportovní víceboj "Card Open" pořádaný ve dvouletých intervalech se stal populární možností soupeření karetních týmů bank a dalších organizací i mimo obchodní pole sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 6

7 Výsledky činnosti SBK v jednotlivých oblastech za rok sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 7

8 Technologie, infrastruktura, poplatková politika - V souvislosti s nastávajícím převedením českých bank VISA z regionu CEMEA do regionu EU se SBK podílelo na přípravě a registraci dohody o zachování hodnot domácích mezibankovních poplatků (interchange fee). - Zástupce SBK se pravidelně účastní prezentací VISA pro členské banky o přípravě souvisejících změn ve financování "Brand marketingu", a zavádění nových produktů. V roce 2004 to je zejména jednání o produktu "Cash Back", který by držitelům karet umožnil požádat při platbě za zboží o vydání hotovostní částky v omezené výši. - V návaznosti na minulá jednání VV SBK se SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých) a současnou iniciativu ČSOB, KB a ČS projednává VV se SONS možnosti instalace bankomatů, vybavených komunikačním zařízením pro nevidomé. Bankomaty vybavené speciálním hlasovým výstupem (na sluchátko) umožní nevidomým pohodlnější a bezpečnější využívání bankovní služby. Speciální bankomaty budou postupně umisťovány na místech vybraných po dohodě se SONS. - VV SBK na základě rozhodnutí MasterCard zrušit povinnost vracet zadrženou MC kartu vydavateli projednal návrhy úprav odpovídajících domácích pravidel. Konstatoval, že pro karty Maestro platí usnesení Kolegia SBK z : "S platností od nebudou nadále platební karty Maestro vydané českými členskými bankami a zadržené v bankomatech nebo u obchodníků českých členských bank vraceny vydavatelské bance. Příslušná zpracovatelská banka, v jejímž zařízení byla karta zadržena, zajistí její likvidaci standardním způsobem, v případě podezření na pozměnění karty provede podle vlastního rozhodnutí kontrolu parametrů nebo dat karty a podá zprávu vydavateli. Od nebude mezi českými členskými bankami účtován manipulační poplatek Kč 50,- a nebudou vypláceny odměny za zadržení těchto karet." Pro embosované karty MC, u kterých je větší pravděpodobnost významnějších reklamací, umožňuje rozhodnutí Boardu MC následující varianty řešení: a) nevracet kartu vydavateli a skartovat acquirerem b) zachovat dosavadní praxi vracet kartu vydavateli a účtovat Collection Fee Kč 50,- c) vracet kartu vydavateli bez poplatku (poplatek je ekonomicky málo významný ve srovnání s pracností) d) podle návrhu ČS a KB uschovávat kartu po určitou dobu a pak skartovat pokud si ji vydavatel nevyžádá Po diskusi byly z hlediska ekonomie i rizik vybrány varianty b) nebo c), které VV předloží Kolegiu pro rozhodnutí sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 8

9 Bezpečnost, prevence podvodů Rozsáhlou spolupráci v mimořádně důležité oblasti zabezpečení karetních transakcí proti podvodným manipulacím zajišťuje Bezpečnostní výbor SBK, jehož členy jsou zástupci organizací, které se účastní kartového provozu v ČR. Bezpečnostní výbor spolupracuje s pracovníky odpovídajících útvarů jednotlivých vydavatelů platebních karet a zpracovatelů karetních transakcí, s bezpečnostními útvary mezinárodních karetních asociací MasterCard, Visa, American Express a Diners Club a s Policií ČR. Plénum Bezpečnostnho výboru se schází pravidelně jednou měsíčně, MEMBER pro řešení aktuálních případů podvodů s platebními kartami ABN AMRO Bank N.V. zřizuje účelové pracovní skupiny (Task Forces). BV mapuje aktuální BAWAG Bank CZ, a.s. situaci v oblasti bezpečnosti platebních karet v ČR a následně připravuje, doporučuje a koordinuje efektivní postup pro Beneficial Finance, a.s. prevenci a v boji proti podvodům. Těsně spolupracuje s obdobným CCS, a.s. výborem slovenského Združenia pre bankové karty, společně oba výbory pořádají jednou ročně střídavě v ČR a SR Cetelem ČR, a.s. Bezpečnostní semináře za účasti příslušných útvarů MasterCard, Visa CITIBANK, a.s. a Policie ČR a SR. V r proběhl bezpečnostní seminář Commerzbank AG, pob. Praha 30. dubn a v Lednici (80 účastníků). Zástupci BV dále přednášeli na 2 seminářích pořádaných PČR (SKPV OHK Západočeský a Česká spořitelna, a.s. Severočeský kraj), na semináři pořádaným Policejním prezidiem ČSOB, a.s. (IMZ), přednášeli pro posluchače Policejní akademie a společně s organizaci VISA Security uspořádali Briefing pro PČR (ÚOOZ a Praha Deutsche Bank AG, pob. Praha město) v srpnu t.r. Diners Club Czech, s.r.o. ebanka, a.s. Euronet Services, s.r.o. GE Capital Bank, a.s. Home Credit, a.s. HVB Bank Czech Republic, a.s. Komerční banka, a.s. MUZO, a.s. První městská banka, a.s. Raiffeisenbank im Stiftland Raiffeisenbank, a.s. Volksbank CZ, a.s. Živnostenská banka, a.s. Činnost Bezpečnostního výboru ocenila v letošním roce m.j. asociace VISA: Souhrnná charakteristika bezpečnosti plateb kartami v ČR za léta 2001 až 2003 Rok Basis Points 0,15 0,073 0,057 0,064 Legenda: Basis Point je hodnota udávající výši objemu podvodných transakcí registrovaných zpracovatelskými (acquirer) nebo vydavatelskými (issuer) bankami vztaženou k odpovídajícímu celkovému registrovanému objemu kartami provedných transakcí. V daném případě jde o transakce typu "platba kartou" (Sales/Purchase), provedené v příslušném roce v obchodních místech na území ČR kartami jak domácích, tak zahraničních vydavatelů.. Nezahrnuje tedy podvodné výběry hotovosti z bankomatů, nebo na přepážkách bank. Ke stanovení hodnot byly použity oficiální statistiky asociací VISA, MasterCard a SBK sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 9

10 Spolupráce v oblasti legislativy a standardizace platebního styku v ČR a EU Na základě písemné dohody o spolupráci mezi SBK a ČBA je zástupce SBK - výkonný ředitel SBK stálým hostem Komise pro platební styk (KPS) a Expertní skupiny pro bezpečnost platebních karet při Komisi pro bezpečnost ČBA. Zástupce SBK rovněž podle této dohody zastupuje ČBA a SBK v Technical Steering Committee (TSC) Evrpského výboru pro bankovní standardy - ECBS (European Committee for Banking Standards). M. Zátka se pravidelně zúčastňuje jednání Komise pro platební styk ČBA a jednání Expertní skupiny pro bezpečnost platebních karet při Komisi pro bezpečnost ČBA. Komise pro platební styk ČBA zastřešuje účast české bankovní komunity na činnosti European Payments Council, který je řídicím a výkonným orgánem pro realizaci SEPA Single European Payments Area jednotného prostředí pro platební styk uvnitř euro oblasti. V současné době probíhají mezi ECBS, EPC a ECB (European Central Bank) intenzivní jednání o změnách, resp. integraci organizačních struktur EPC a ECBS s cílem maximální podpory a urychlení vzniku SEPA. ECB jako regulátor evropského bankovnictví je hlavním iniciátorem SEPA a vyvíjí intenzivní tlak na co nejrychlejší realizaci. Oblast platebních karet je, vedle hotovostí, finančních převodů a inkasa jedním z hlavních témat na něž je zaměřena činnost pracovních skupin EPC a rovněž ECBS (Working Groups WGs). Kromě WGs jsou vytvořeny ještě Service Groups (SGs) a to SG Legal a SG OITS Organisation, Infrastructure, Technology, Standards. Podle posledních rozhodnutí EPC mohou všechny členské země EU nominovat do těchto skupin své zástupce k aktivní účasti na jejich práci. ČR prostřednictvím KPS ČBA nominovala své zástupce do WG Cash, WG Direct Debit a Credit Transfer, zvažuje nominaci do SG OITS, ČBA zvažuje nominaci do SG Legal. S požadavkem na nominaci zástupce do WG Cards se KPS ČBA obrátila na SBK. Provedená nabídka členům SBK na jmenování zástupce nepřinesla zatím výsledek, Stanoviska bank se v této otázce zatím různí od zastoupení prostřednictvím SBK za cenu zvýšení rozpočtu a tedy provozního příspěvku po upuštění od zastoupení v současné době. Dne 11. května a 16. září proběhla jednání TSC ECBS v Bruselu. Z těchto jednání vyplývají konkrétní náměty, otázky a požadavky na stanoviska za ČR, které jsou konzultovány prostřednictvím VV SBK a KPS ČBA. Podrobnější informace o činnosti tohoto orgánu byly zpracovány a rozesílány jako přílohy k zápisům VV. SBK se dále ve spolupráci s ČBA podílelo na připomínkovém řízení k vyhlášce ČNB k provádění platebního styku a k návrhu ČNB na Výklad k zákonu o platebním styku (v části 3. Elektronické platební prostředky). SBK dále spolupracuje v legislativní oblasti s Finančním arbitrem ČR, s vydavatelem právní databáze ASPI a právním sdružením Central European Advisory Group. Statistika SBK Statistické údaje v agregovaném formátu jsou pravidelně zveřejňovány na webové stránce SBK Detailní data jsou podle Stanov SBK (bod 6.1.1) určena pouze pro vnitřní potřebu přispívajících a údaje o ostatních bankách nesmí člen zveřejňovat. V této souvislosti se znovu naskýtá otázka, je-li tato diskrétnost nadále namístě, vzhledem k tomu, že jednotliví vydavatelé svá čísla sami většinou zveřejňují. VV pokračuje v jednáních o doplnění statistik o data nebankovních vydavatelů kreditních organizací. Na základě jednání s finančním ředitelem GE Multiservis byla navržena základní struktura těchto dat a předběžně odsouhlasena nebankovními vydavateli. Dosud se však nepodařilo odsouhlasit detailní formát a obsah jednotlivých položek, jednání pokračují. V ČS a.s. která zajišťuje technické zpracování statistik došlo v r k personální obměně, v současné době zpracovává statistické soubory ing. David Lacyk sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 10

11 2004 sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 11

12 Školení, propagace, osvěta Hlavní aktivitou za široké účasti členů je pořádání každoročních jarních a podzimních pracovních seminářů s aktuální odbornou tématikou. V posledních letech to byly tyto Semináře: Špindlerův Mlýn, Hromovka Špindlerův mlýn, Harmony Club Hluboká Štekl Teplá u Mariánských Lázní Klášter Premonstrátů Zvole nad Pernštejnem Šiklův Mlýn Hrubá Skála Zámek Hrubá Skála Měřín VLRZ Měřín Znojmo Prestige Hradec Králové Černigov Mariánské Lázně Monty Kromě těchto vlastních akcí se podílí SBK na organizování dalších seminářů či společenských akcí a účastní se svými zástupci na odborných konferencích. V r to byly zejména akce: veletrh Wincor Nixdorf v Paderbornu (SRN) prezentace Evropské bankovní asociace v Praze VISA Forum v Praze - marketingová spolupráce na přípravě konference "Banking on cards 2004" (Marcus Evans) VISA Forum v Praze - marketingová spolupráce na přípravě konference "Consumer Finance in CESEE" Kancelář SBK poskytuje informace o trhu a struktuře platebních karet v ČR řadě světových analytických organizací, zpracovávajících studie o oblasti střední a východní Evropy. V posledním období šlo např. o následující instituce: - University of California (Credit cards in CEE) - Snapshots London: CR Cards Research Mars &Co, Paris - European Privatization and Investments Corp. - CPP Group, Plc London SBK se podílí rovněž na akcích přispívajících k popularizaci Sdružení. V r.2004 to byly např. rozhovory v rozhlase (Regina, Čro 1 Radiožurnál, ), informace pro ČTK, HN, Bankovnictví, účast v TV aktualitách ČT 1 a pořadech Snídaně s Novou sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 12

13 Významným informačním prostředkem je webová stránka Sdružení a magazín CardMag V průběhu r došlo k převedení správy domén od původního správce Tesco SW, kde působily problémy zejména dlouhé aktualizační a opravné lhůty, k novému správci P.F.K. Service Praha, který zajišťuje operativní ovládání formy a obsahu stránek. Byla zadána a vytvořena nová grafická podoba i technické provedení stránek i magazínu, stránky jsou průběžně aktualizovány. Statistika návštěvnosti ke dni : Datum založení: :05:19 Datum založení: :05:19 Poslední přístup: :28:38 Poslední přístup: :35:02 Celkem přístupů: 5044 Celkem přístupů: 850 Celkem sessions: 2500 Celkem sessions: 436 Jedná se o statistiku po instalaci nového systému evidence přístupu na webové stránky obou prezentací. Celkový počet přístupů na od zprovoznění v roce 2003 ve verzi 1 (Tesco SW) je ke dni cca Evidovaná návštěvnost stránky od zprovoznění nové verze je: měsíc počet přístupů 08/ / / /2004 (do ) Internetový magazin SBK "Card Mag" vychází zhruba čtvrtletně a shrnuje informace z internetových i tištěných publikací a dalších zdrojů, týkající se platebních karet a souvisejících oborů sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 13

14 Školicí program Phare V souvislosti s činností v KPS ČBA se SBK rovněž podílelo na přípravě náplně školicího programu Phare "Implementation of EU Payment Systems Standards v části týkající se platebních karet. Vedením a implementací výukového programu (převážně financovaného z prostředků PHARE) pro české bankovní specialisty z oblasti platebního styku bylo pověřeno tříčlenné konsorcium - IFB Instituto de Formacao Bancaria (The Portugese Bank Training Institute), - BBA Belgian Bankers Academy/ Belgian Bankers Association - KPMG Česká Republika, s.r.o. Konsorciem připravená náplň školení byla projednána dne v t.zv Focus Group složenou ze zástupců ČBA, českých bank - členů Komise pro platební styk (za účasti zástupce SBK M. Zátky), zástupců IFB a KPMG. Školení bylo organizováno pro dvě skupiny posluchačů: - Top Managers a Payment System Specialists, - Transfer Officers Školení bylo zaměřeno do následujících tématických oblastí: - EU payment System Legislation - Czech Payment Systems Legislation and realities - EU Standards and Trends in credit transfers and direct debits - EU Standards and Trends in electronic and mobile channels - EU Standards and Trends in payment cards Lektorský sbor, tvořený převážně pracovníky IFB a BBA doplnili rovněž čeští zástupci, mj, současní nebo bývalí aktivní pracovníci v SBK jako Pavel Juřík, František Tomášek a Milan Zátka. Školení programu Phare proběhlo v období září až listopad 2004, přihlášeni byli pracovníci devíti bank, Ministerstva Financí, ČNB a Finančního arbitra sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 14

15 Vize další činnosti SBK: Pokračování a rozšiřování činnosti ve standardních oblastech společného a nekonkurenčního zájmu bankovních i nebankovních organizací pracujících v oboru platebních karet : - pokračování a rozvíjení spolupráce s asociacemi MC a VISA, poskytovateli technických služeb a provozovateli akceptačních sítí bankomatů a EFT POS, - ve spolupráci s ČBA účast na aktivitách Komise pro platební styk, Komise pro bezpečnost a zastupování ČR v Technical Steering Committee ECBS, - účast při přípravě event. dohod o domácích mezibankovních poplatcích a pravidlech, - harmonizace statistik SBK se statistikami karetních asociací a EPC EU, a doplnění údajů o nebankovních úvěrových kartách, - spolupráce s ČBA a ČNB při implementaci a výkladu legislativních norem EU ovlivňujících oblast platebních karet, - sledování a účast na rozvoji konvergence bankovních služeb a služeb mobilních operátorů, - další zvýrazňování činnosti a pozice SBK na českém trhu platebních karet a platebního styku jak ve vztahu k odborným institucím, tak k veřejnosti. V r bude základní součástí plánu činnosti uspořádání jarního a podzimního semináře. Další akce budou zajišťovány operativně na aktuální témata, zejména v souvislosti s členstvím v EU a zastupování v orgánech EPC a ECBS (nová legislativa platebního styku v rámci SEPA - New Legal Framework, evropská platební karta). V r bude uspořádán další ročník tradičního sportovního víceboje "Card Open" Dále bude zkvalitňována správa a formát webové stránky se zřetelem na pohotové aktualizace uváděných údajů a využívání stránky k získávání poplatků za reklamu. Je připravováno uvedení samostatné stránky BV SBK pro otázky bezpečnosti používání platebních karet. Ve čtvrtletních intervalech bude pokračovat vydávání magazínu o platebních kartách CardMag SBK sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 15

16 Předběžná zpráva o hospodaření SBK za rok 2004 a výhled na rok sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 16

17 Předpokládaný hospodářský výsledek sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 17

18 Předpokládaný hospodářský výsledek sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 18

19 Výroční zpráva Sdružení pro bankovní karty ČR Redakční rada: Roman Kotlán - Milan Zátka - Publisher: Vydává: Copyright: Pavel Kryka - sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR Sdružení pro bankovní karty ČR Datum vydání: sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 19

2 892atm v čr. přijmětepozvánídosvětakaret2005 romankotlánpředseda sbk. 54 667obchodních míst v čr. v ý r o č n í z p r á v a s b k 2 0 0 5

2 892atm v čr. přijmětepozvánídosvětakaret2005 romankotlánpředseda sbk. 54 667obchodních míst v čr. v ý r o č n í z p r á v a s b k 2 0 0 5 1 v ý r o č n í z p r á v a s b k 2 0 0 5 přijmětepozvánídosvětakaret2005 romankotlánpředseda sbk 7 390 357karet v čr 54 667obchodních míst v čr 44 661eftpos 2 892atm v čr v čr výroční zprávu sbk zpracovali

Více

Členové a pozorovatelé SBK - plateb. instituce a spol., Rok Splacený Kapitál vydávající karty a přispívající do statistik

Členové a pozorovatelé SBK - plateb. instituce a spol., Rok Splacený Kapitál vydávající karty a přispívající do statistik Vydávání karet v ČR Na trh bankovních karet působilo v r. 2006 celkem 14 bank, v roce 2007 přibyla polská BRE Bank S.A., org. složka, v r. 2011 pak přibyly banky ZUNO, AXA a Air Bank. V roce 2013 z celkového

Více

Stanovy Sdružení pro bankovní karty

Stanovy Sdružení pro bankovní karty Stanovy Sdružení pro bankovní karty 1. Preambule Sdružení pro bankovní karty, vzniklé z Mezibankovního sdružení pro platební karty, je zájmovým sdružením právnických osob - bank, peněžních ústavů příp.

Více

Platební karty. Elektronické bankovnictví.

Platební karty. Elektronické bankovnictví. 7. Platební karty. Elektronické bankovnictví. NÁSTROJE PLATEBNÍHO STYKU 1. Bankovní převody (příkaz k úhradě, příkaz k inkasu) 2. Směnky 3. Šeky 4. Platební karty 5. Elektronické bankovnictví 6. Dokumentární

Více

Zaplatí to zákazníci?

Zaplatí to zákazníci? Zaplatí to zákazníci? Dopady PSD2 na uživatele platebních karet Pavel Juřík Senior Business Consultant Cards & Mobile Services Interchange Fee Interchange Fee - počátek 70. let 20. století - odměna pro

Více

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty VY_32_INOVACE_BAN_110 Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz.

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3 II. Platební styk 5 III. Swiftové produkty 5 IV. Cash pooling 5 V. Elektronické bankovnictví MultiCash 6 VI. Internetové bankovnictví Global

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Banka Vystupuje jako hlavní finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými

Více

Československá obchodní banka a.s.

Československá obchodní banka a.s. POPIS ČÍSELNÍKU Název: 0100 BA0001 Výčet položek číselníku: Kód Banky v BANIS a vybrané nebankovní subjekty Komerční banka a.s. SUBJBIS Seznam a číselné kódy všech bank a poboček zahraničních bank, které

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3-4 II. Platební styk 5 III. Electronic Banking Software 5 IV. Internet Banking Companyworld Payment 5 V. Pokladna 5 VI. Úvěry 6 VII. Vklady 6-7

Více

PROFIL KRAJINY Slovensko z pohledu platebních karet

PROFIL KRAJINY Slovensko z pohledu platebních karet PROFIL KRAJINY Slovensko z pohledu platebních karet Slovenská republika svou rozlohou 49 035 km² a počtem obyvatelstva 5 440 078 patří k malým státům; je 111. státem na světě co do rozlohy, počtem obyvatelstva

Více

Platební karty Druhy platebních karet podle záznamu na kartě: a) elektronické b) embosované c) čipové

Platební karty Druhy platebních karet podle záznamu na kartě: a) elektronické b) embosované c) čipové Platební karty = moderní elektronický platební prostředek určený pro a) fyzické osoby - občany b) fyzické osoby - podnikatele (pro vlastní potřeby) Zde se jedná o tzv. osobní platební karty c) fyzické

Více

Multifunkční co-brandovaná městská karta Nabídka KB pro dopravce a municipality

Multifunkční co-brandovaná městská karta Nabídka KB pro dopravce a municipality JJ Mois Année Multifunkční co-brandovaná městská karta Nabídka KB pro dopravce a municipality Elektronické platby v dopravě 21.2.2008 Monika Truchliková, vedoucí Marketingu pro retailové bankovnictví KB

Více

PRAVIDLA PRO REFERENČNÍ BANKY A VÝPOČET (fixing) REFERENČNÍCH ÚROKOVÝCH SAZEB (PRIBID a PRIBOR)

PRAVIDLA PRO REFERENČNÍ BANKY A VÝPOČET (fixing) REFERENČNÍCH ÚROKOVÝCH SAZEB (PRIBID a PRIBOR) PRAVIDLA PRO REFERENČNÍ BANKY A VÝPOČET (fixing) REFERENČNÍCH ÚROKOVÝCH SAZEB (PRIBID a PRIBOR) červenec 2000 Obsah 1 Vymezení pojmů 2 Udělení statutu referenční banky 3 Odebrání statutu referenční banky

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Regulace IF MARIE HEŠNAUROVÁ ZÁSTUPCE 22.10. 2014 BUDOUCNOST PLATEBNÍCH KARET. Budoucnost platebních karet

Regulace IF MARIE HEŠNAUROVÁ ZÁSTUPCE 22.10. 2014 BUDOUCNOST PLATEBNÍCH KARET. Budoucnost platebních karet Regulace IF 1 MARIE HEŠNAUROVÁ ZÁSTUPCE 22.10. 2014 BUDOUCNOST PLATEBNÍCH KARET Platební balíček podpoří vznik SEPA 2 Interchange Fee Regulation Payment Service Directive 2 Rozvoj vnitřního trhu platebních

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013.

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech Nový zákon č.501/2013, kterým se mění zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

MasterCard ocenil osm výjimečných projektů platebních karet

MasterCard ocenil osm výjimečných projektů platebních karet MasterCard ocenil osm výjimečných projektů platebních karet Praha, 13. ledna 2014 Společnost MasterCard, jednička v inteligentních, pohodlných a bezpečných platbách, ocenila výjimečné počiny v kartách

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Unie investičních společností České republiky. únor 2005

Unie investičních společností České republiky. únor 2005 Unie investičních společností České republiky únor 2005 Celkové hodnota majetku v domácích a zahraničních fondech 151,07 mld. CZK (k 31.12. 2003) (105,16 UNIS + 45,91 mld. AKAT) 160,96 mld. CZK (k 30.9.

Více

POPIS ČÍSELNÍKU Akronym:

POPIS ČÍSELNÍKU Akronym: POPIS ČÍSELNÍKU : BA0001 : Vykazující subjekty SUBJBIS Seznam a číselné kódy všech vykazujících subjektů. Vykazujícími subjekty jsou banky a pobočky zahraničních bank s bankovní licencí platnou v České

Více

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013.

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech Nový zákon č.501/2013, kterým se mění zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 05 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

Stav e-commerce v ČR se zaměřením na platební metody 9/18/2013 2

Stav e-commerce v ČR se zaměřením na platební metody 9/18/2013 2 Platby kartou na internetu trendy, výzvy a vize Připravil Václav Keřka Září 2013 Stav e-commerce v ČR se zaměřením na platební metody 9/18/2013 2 Kde se nakupuje na internetu? Odhad počtu českých e-shopů

Více

Česká ekonomika, odhad 2012. 5558 mld. CZK 221 mld. EUR Počet obyvatel 10 162 921 HDP na osobu (při paritě kupní síly, 2009)

Česká ekonomika, odhad 2012. 5558 mld. CZK 221 mld. EUR Počet obyvatel 10 162 921 HDP na osobu (při paritě kupní síly, 2009) Česká republika Česká republika svou rozlohou 78 867 km2 a počtem obyvatelstva 10 627 448 (odhad 2014-07) patří k malým státům, s hustotou obyv. 130 obyv/km2 (srv. s UK - 250, Francie - 111 obyv/km2).

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 04 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Zaujalo nás. Říjen 07. Otevírací doba obchodních míst

Zaujalo nás. Říjen 07. Otevírací doba obchodních míst Informační bulletin společnosti Scott & Rose Říjen 07 Bulletin je předmětem autorských práv. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Scott & Rose je zakázána jakákoli další publikace, přetisk nebo

Více

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013.

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech Nový zákon č.501/2013, kterým se mění zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty

Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty Miloslav Křečan, ředitel kartového centra ČS 29. dubna 2008 Obsah 1. Karta podle Vás individuální design platebních karet 2.

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, Nebankovní věřitelské subjekty (zejména

Více

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce VY_32_INOVACE_BAN_120 Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF

Více

Zápis z jednání VV SBK dne 9. listopadu 2011. Listopadové jednání VVSBK zahájil předseda SBK S.Zafar (KB); navržený program jednání byl schválen :

Zápis z jednání VV SBK dne 9. listopadu 2011. Listopadové jednání VVSBK zahájil předseda SBK S.Zafar (KB); navržený program jednání byl schválen : Sdružení pro bankovní karty Vodičkova 28 110 00 Praha 1 m : + 420 731 00 34 34 e : roman.kotlan@bankovnikarty.cz www.bankovnikarty.cz pozvaní zástupci bank : Zápis z jednání VV SBK dne 9. listopadu 2011

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Finanční služby SOB pro municipality

Finanční služby SOB pro municipality Finanční služby SOB pro municipality Rozšíření nabídky ČSOB pro municipality Využití předností a možností obchodních míst ČSOB a České pošty pro zlepšení kvality obsluhy municipalit Pobočková síť ČSOB

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Otevřená řešení v dopravě MasterCard

Otevřená řešení v dopravě MasterCard Eva Kárníková, Business Development Leader Česká republika a Slovensko 4.10. 2012 Otevřená řešení v dopravě MasterCard Agenda Proč otevřená řešení? Požadavky na dopravu se mění Evoluce platebních prostředků

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SKUPINY CITFIN 2009 ÚVODNÍ SLOVO ČLENA PŘEDSTAVENSTVA... str. 3 FILOSOFIE SKUPINY CITFIN... str. 4 VÝVOJ VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ... str. 5 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ

Více

Konference Život na dluh aneb zadluženost domácností v České republice (25.5.2007)

Konference Život na dluh aneb zadluženost domácností v České republice (25.5.2007) Konference Život na dluh aneb zadluženost domácností v České republice (25.5.2007) Jan Stopka tajemník sdružení SOLUS a výkonný ředitel Společnosti pro informační databáze, a.s. www.solus.cz a www.sid.cz

Více

Studie MasterCard česká centra rozvoje: Jihomoravský, Liberecký a Plzeňský kraj mají nejlepší systémy veřejné dopravy v ČR

Studie MasterCard česká centra rozvoje: Jihomoravský, Liberecký a Plzeňský kraj mají nejlepší systémy veřejné dopravy v ČR Studie MasterCard česká centra rozvoje: Jihomoravský, Liberecký a Plzeňský kraj mají nejlepší systémy veřejné dopravy v ČR Společnost MasterCard přichází s výsledky 1 části letošní unikátní studie MasterCard

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling Charakteristika a členění bankovních produktů Obecná charakteristika bankovních produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling 1 Členění produktů

Více

MOBILNÍ PLATBY 2014. Mobilní platby nabízí nové příležitosti a mění obchodní modely

MOBILNÍ PLATBY 2014. Mobilní platby nabízí nové příležitosti a mění obchodní modely Mobilní platby nabízí nové příležitosti a mění obchodní modely 3. ročník konference Mobilní platby pořádají Česká informační agentura a vydavatelství Empresa Media ve spolupráci se společností MasterCard

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní konto České spořitelny 2. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet

Více

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem:

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem: Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Bankovní produkty 2. část Neutrální bankovní produkty nemají vliv na celkovou sumu získaných finančních zdrojů a poskytnutých úvěrů, bance

Více

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová Ostatní služby bank Bc. Alena Kozubová Ostatní služby Obchody s cizími měnami Přímé bankovnictví Platební karty Operace s cennými papíry Poradenské služby Obchody s cizími měnami Česká národní banka na

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, Nebankovní věřitelské subjekty (zejména

Více

Sazebník platný ode dne 01.04.2014

Sazebník platný ode dne 01.04.2014 Sazebník platný ode dne 01.04.2014 1. Běžné účty Služba Jednotka účtování Cena Podmínky vedení běžného účtu CZK Otevření běžného účtu bez poplatku Vedení běžného účtu, včetně elektronického zasílání výpisů

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013

Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013 Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013 GPE - Všechny služby na jednom místě Card management a personalizace ATM & POS network management Autorizační služby Naši partneři Vývoj aplikací

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (pro účty začínající 89 a 5) Platnost od 1. února 2012 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční poplatek

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Vydání/používání karty 2. Úvěry poskytované prostřednictvím kreditních a charge karet 3. Vyrobení náhradní karty 4. Omezení

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

Změna Sazebníku KB pro občany k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro občany k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pro občany k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Vysvětlení K 1.1.2014 dochází ke změnám v Sazebníku KB pro občany. Jedná se o: změny týkající se zavedení nového občanského zákoníku. Za

Více

Devizové předpisy a jejich uplatňování

Devizové předpisy a jejich uplatňování Devizové předpisy a jejich uplatňování Nařízení 2560/01 Evropského parlamentu a Rady o přeshraničních platbách v euro; Proč tato norma? Důvodů bylo několik, zejména je však třeba zdůraznit: Objem těchto

Více

TSC TSO Security Cooperation Popis stavu projektu k 30. 6. 2015

TSC TSO Security Cooperation Popis stavu projektu k 30. 6. 2015 TSC TSO Security Cooperation Popis stavu projektu k 30. 6. 2015 Provozovatelé přenosových soustav (dále TSO) ve střední Evropě se v posledních pěti letech vyrovnávají s komplexnějšími provozními podmínkami

Více

skarta inovativní nástroj státní správy

skarta inovativní nástroj státní správy skarta inovativní nástroj státní správy Konference Smart World 2012, Mikulov 4.10.2012 Prezentuje: Lukáš Hemek, Česká spořitelna, a.s. Verze: 1.0 Určena k prezentaci 1 Obsah Projekt skarta a jeho význam

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku:

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku: POPIS ČÍSELNÍKU : Název: Druhy a typy platebních karet Charakteristika: Jednotlivé druhy a typy platebních karet používaných v elektronickém bankovnictví, doplněné klasifikací karet podle teritoriálního

Více

Člověk a společnost. 7. Bankovní systém v ČR. Bankovní systém v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 7. Bankovní systém v ČR. Bankovní systém v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 7. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 7

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn

Sazebník bankovních poplatků a odměn Sazebník bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby platný od 1. 4. 2012 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Žirokonto 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.2. Žirokonto Plus 1.2.1. Zřízení a vedení

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

Platební karta slaví sto let

Platební karta slaví sto let Jiří Böhm Email: jiri.bohm@grayling.com Tel.: 601 592 123 VISA EUROPE TISKOVÁ ZPRÁVA Začalo to kartami místo šeků, pokračovalo to přes papírové, až po dnešní plastikové. I těm už ale zvoní umíráček na

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku:

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku: POPIS ČÍSELNÍKU : Druhy a typy platebních karet PLKARTY Jednotlivé druhy a typy platebních karet používaných v elektronickém bankovnictví, doplněné klasifikací karet podle teritoriálního rozsahu jejich

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Zvykli si Češi platit kartami?

Zvykli si Češi platit kartami? ERSTE GROUP Stanislav Šmolík ředitel odboru akceptace platebních karet České spořitelny Obsah 1. Placení kartami u nás ve srovnání se zahraničím 2. ČS jako poskytovatel akceptace platebních karet srovnání

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně

Více

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz Prosper Basic Upgrade 2007 Příručka uživatele verze 7Xpa01 1 Obsah 1.OBECNÉ...3 1.1.Export tiskových sestav...3 1.2.E-mailování tiskových sestav...4 2.MODUL ÚČETNICTVÍ...5 2.1.Dynamické součty hlavní knihy...5

Více

Podnikatelské ekonto KOMPLET

Podnikatelské ekonto KOMPLET Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Od 1. 11. 2012 banka nabízí nový cenový program pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. V důsledku zavedení nového

Více

Podvody v bankovní praxi

Podvody v bankovní praxi Podvody v bankovní praxi Pavel Gernt Credit Fraud Manager Raiffeisenbank Obsah Hlavní rizika používání platebních karet Na co si dát pozor v transakčních podvodech Specifika úvěrových podvodů v segmentu

Více

cardsession 2014 Bankovní karty ve veřejné dopravě update podzim 2014 Martin Procházka

cardsession 2014 Bankovní karty ve veřejné dopravě update podzim 2014 Martin Procházka cardsession 2014 Bankovní karty ve veřejné dopravě update podzim 2014 Martin Procházka Pracovní skupina pro použití bankovních bezkontaktních karet ve veřejné dopravě Update 11/2014 obsah: proč ještě ne......

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele. platný od 1. 7. 2015

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele. platný od 1. 7. 2015 Sazebník bankovních poplatků a odměn pro právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele platný od 1. 7. 2015 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Firemní účet 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.1.2. Zřízení

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍCÍCH ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍCÍCH ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍCÍCH ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 9. 2014 Vážená klientko, vážený kliente, děkujeme Vám za přízeň a zájem o služby ČSOB. Rádi bychom Vám představili navrhované změny sazebníků ČSOB platných od

Více

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Kontakt: Simona Hornychová Tel.: + 420 731 433 865 Email: simona.hornychova@agmo.eu www.agmo.eu 1 Platební metody Tradiční platebni metody hotovost,

Více

CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ

CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ CENÍK SLUŽEB ZALOŽENÍ, VEDENÍ A ZRUŠENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU Založení účtu (platí pro všechny typy účtů) Zřízení internetového bankovnictví Poplatek za vedení osobního účtu (měsíčně)

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, nebankovní věřitelské subjekty (kterými

Více

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh Finanční trhy Umožňuje přelévání volných finančních zdrojů. Je neoddělitelnou součástí tržního systému. Na finančním trhu se soustřeďuje nabídka a poptávka peněz a kapitálu Finanční trhy dělíme podle toho,

Více

Sdílená infrastruktura bezkontaktních plateb jako klíč k úspěchu Mobile Payments. Pavel Juřík

Sdílená infrastruktura bezkontaktních plateb jako klíč k úspěchu Mobile Payments. Pavel Juřík Sdílená infrastruktura bezkontaktních plateb jako klíč k úspěchu Mobile Payments Pavel Juřík Global Accounts Manager 11. 10. 2012 20 let platebních služeb GPE v ČR 1990 I. S. C. MUZO bankovní společnost

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -7. modul Platební karty

Finanční gramotnost pro SŠ -7. modul Platební karty Modul č. 7 Ing. Miroslav Škvára Platební karty a jak se v nich vyznat Co si myslíte? Platební karta je VÝHRA nebo POHROMA? 2 Druhy platebních karet 1. Debetní platební karta 2. Kreditní platební karta

Více

Balíček služeb Citikonto Plus

Balíček služeb Citikonto Plus Balíček služeb Citikonto Plus Ceník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Balíček služeb Citikonto Plus Platný od 1. listopadu 2011 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citikonto Plus

Více

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU I. Definice pojmů Pro účely těchto podmínek budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: 1.1. Poskytovatel společnost TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114,

Více