2004 sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2004 sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, 110 00 Praha 1, tel.: 224 162 433, fax: 224 162 434, www.bankovnikarty."

Transkript

1 2004 sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 1

2 Sdružení pro bankovní karty je zájmovým sdružením právnických osob - bank příp. i jiných organizací, jejichž zájmem je rozvoj platebních karet v České republice a koordinace prací, souvisejících s tímto rozvojem. V zájmu svých členů jedná a spolupracuje s tuzemskými i mezinárodními organizacemi z oblasti platebních karet. Sdružení pro bankovní karty bylo zaregistrováno u Obvodního úřadu Praha 1 dne podle 201 i, odst. 2, zák. č. 47/92Sb pod č.j. 22/92. Krátce z historie V roce 1990 došlo k liberalizaci československého bankovnictví. SBČS byly odňaty úkoly, které nesouvisely s úlohou centrální emisní banky a byly předány nově vzniklé Komerční bance a Všeobecné úvěrové bance. Kromě těchto dvou bank, České a Slovenské spořitelny, Živnostenské banky a ČSOB začalo poskytovat peněžní služby obyvatelstvu a firemní klientele několik desítek nově vzniklých peněžních ústavů. Tyto zásadní změny se projevily i v zájmu bank poskytovat svým klientům moderní peněžní služby, včetně platebních karet. V důsledku existence plánované ekonomiky po dobu více než 50 let však chyběly zkušenosti i informace. Ukázalo se proto jako účelné spojit úsilí bank, s cílem vybudovat moderní systém platebních karet, s využitím zahraničních zkušeností. Pro efektivní fungování technologických procesů bylo nezbytné vybudovat pro oblast platebních karet odpovídající infrastrukturu - návrh Komerční banky na vybudování společné infrastruktury byl přijat VÚB, Investiční bankou, ČSOB, Agrobankou a Tatra bankou. Společnost MUZO byla pověřena vybudováním kartového autorizačního centra a zajištěním výběrových řízení pro dodávky bankomatů a později i platebních terminálů. Koncentrace specialistů, kapitálu a techniky do jednoho centra se bankám velmi vyplatila. Moderní a efektivní systém platebních karet byl vybudován během necelého roku a levněji, než kdyby ho budovaly banky samostatně. Pro koordinaci činnosti bank v této oblasti bylo 4. února 1991 založeno Mezibankovní sdružení pro platební karty, po rozdělení ČSFR se v únoru 1993 rozdělilo na české Sdružení pro bankovní karty (SBK) a slovenské Združenie pre bankové karty SR (ZBK), které dodnes spolu udržují velmi dobré kontakty. Organizační struktura a členové Sdružení pro bankovní karty má podle Stanov dva druhy členství. Řádným členem se může stát pouze peněžní ústav. Jiné subjekty mohou získat statut pozorovatele (o tento druh členství mohou požádat i peněžní ústavy, pokud nechtějí působit ve sdružení aktivně ve všech oblastech). Členy přijímá Kolegium sdružení, které se schází 2x ročně a v němž mají zastoupení všichni členové. Hlasovat mohou pouze řádní členové, počty jejich hlasů jsou závislé na podílu na trhu, který se stanovuje k ultimu předchozího roku. Kolegium volí na dvouleté období 7 členů Výkonného výboru, kteří ze svých řad zvolí předsedu a místopředsedu. Provozním orgánem SBK je Kancelář s Výkonným ředitelem. Pro odborné činnosti zřizuje SBK pracovní skupiny, v současné době je to Bezpečnostní výbor a skupina Statistiky Kolegium Výkonný výbor Kancelář Bezpečnostní výbor Statistiky 2004 sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 2

3 Výkonný výbor Výkonný výbor řídí v obdobích mezi jednáními Kolegia činnost SBK. Schází se obvykle jednou měsíčně, z jednání jsou pořizovány zápisy, distribuované všem členům. Současnými členy VV, podle výsledků voleb z 19. listopadu 2002 a kooptace zástupce ŽB po ukončení členství Union Banky v r jsou zástupci následujících členských bank: Česká spořitelna, a.s. ČSOB ebanka, a.s. GE Capital Bank, a.s. HVB Bank Czech Republic, a.s. Komerční banka, a.s. Živnostenská banka a.s. Kancelář SBK Kancelář SBK sídlí na adrese Vodičkova 28, Praha 1, úřední hodiny jsou v úterý, středu a čtvrtek od 8:00 do 17:00, jinak podle dohody a potřeby sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 3

4 Sdružení pro bankovní karty ČR seznam členů a kontaktní data pověřených pracovníků ABN AMRO Bank N.V. Lazarská Praha 1 BAWAG Bank CZ a.s. Václavské nám Praha 1 BAWAG International Bank CZ a.s. Vítězná Praha 5 CITIBANK, a.s. Evropská Praha 6 COMMERZBANK Aktiengesellschaft Jugoslávská PRAHA 2 Česká spořitelna, a.s. Bubenská Praha 7 ČSOB Na Příkopě 14, Praha 1 Office: Revoluční 11, Praha 1 Deutsche bank AG, pobočka Praha Jungmannova 34 P.O.Box 829, Praha 1 ebanka, a.s. Na Příkopě Praha 1 GE Capital Bank, a.s. Vyskočilova 1422/1a, Praha 4 - Michle HVB Bank Czech Republic a.s. Václavské nám. 33, Praha 1 ING Bank N.V. Nádražní 25, Praha 5 J&T Banka a.s. Pobřežní Praha 8 Komerční banka, a.s. P.O.Box Praha 1 Oberbank AG, pobočka Česká republika nám. P. Otakara II. 6/ České Budějovice Raiffeisenbank, a.s. Olbrachtova 2006/ Praha 4 Michaela Stulíková tel.: , fax: Ing. Zbyšek Troch tel.: , fax: Veronika Bejšovcová tel.: , fax: Ing. Milan Řezníček Monika Václavíková tel.: , fax: Ing. Petr Forman tel.: , fax: Ing. Roman Kotlán tel.: , fax: Andrea Klímová tel.: , fax: Ondřej Moravec tel.: , fax: Ing. Petr Psutka tel.: , fax: Ing. Štěpánka Lencová tel.: , fax: Jana Matějíčková tel.: , fax: Ondřej Lakomý tel.: , fax: Ing. Petr Skok tel.: , fax: Josef Kantor tel.: , fax: Ing. Pavla Kubová tel.: , fax: Raiffeisenbank im Stiftland eg pobočka Cheb, o.z. Kubelíkova 4, Cheb Volksbank CZ, a.s. odd. platebních karet Lazarská 8/ Praha 2 Živnostenská banka a.s. Na Příkopě Praha 1 Ing. Zdeněk Sýkora tel.: , fax: Ivana Doškářová tel.: , fax: Leoš Pokorný tel.: , fax: sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 4

5 Pozorovatelé Beneficial Finance Nádražní 23/ Praha 5 CCS Česká společnost pro platební karty, a.s. Chlumčanského Praha 8 CETELEM ČR, a.s. Letenská Praha 1 Česká národní banka sekce platebního styku Na Příkopě Praha 1 Diners Club Czech, s.r.o. Široká 5/ Praha 1 Ing. Vlasta Beutlová tel.: , fax: Ing. Patrik Ďaďa tel.: , fax: Jan Pangerl tel.: , fax: JUDr. Michaela Žlebková tel.: , fax: Ing. Eva Kárníková tel.: , fax: Euronet Services, spol. s r.o. IBC - Pobřežní Praha 8 Home Credit Finance a.s. Moravské nám Brno Ovocný trh 1096/8, Praha 1 MUZO, a.s. V Olšinách 626/ Praha 10 PVT, a.s., Kovanecká 30/ Praha 9 Ing. Zdeněk Přibyl tel.: , fax: Jan Pospíšil tel.: , fax: Ing. Vlastimil Genčur tel.: , fax: Ing. Zdeněk Janda tel.: , fax: sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 5

6 Činnost SBK Náplň činnosti SBK je možné rozdělit do pěti oblastí : Technologie, infrastruktura, poplatková politika V rámci SBK jsou řešena a stanovována základní pravidla provozu technologické infrastruktury (zejména u bank spolupracujících s MUZO). Na platformě SBK byla uzavřena mnohostranná "Smlouva o domácím clearingu transakcí platebních karet" zajišťující zpracování neúčetních dat o transakcích platebních karet systému MasterCard v ČR a jejich předávání zpracovacímu centru ČNB k účetnímu vyrovnání mezi bankami. V květnu 2003 byla Kolegiem SBK schválena Dohoda o pravidlech pro vydávání a přijímání bankovních hybridních čipových karet v ČR podle níž bude při použití těchto karet v domácím provozu povinně požadován PIN a nebude povoleno záložní použití magnetického proužku. Bezpečnost Sdružení od svého vzniku klade velký důraz na zajištění bezpečnosti platebních karet v tuzemsku. Pravidelně organizuje základní školení o prevenci podvodů s platebními kartami a setkání expertů v této oblasti ve spolupráci s mezinárodními platebními systémy MasterCard, VISA, American Express a Diners Club, Policií ČR a slovenským ZBK. Na základě návrhu Bezpečnostního výboru byla dohodnuta a podepsána "Smlouva o společném postupu bank v oblasti akceptace platebních karet u obchodních partnerů", řešící základní pravidla pro omezení rizik podvodů při platbách kartami. SBK je významným partnerem pro Policii ČR a bezpečnostní útvary platebních systémů. K tomu účelu byl ustaven "Bezpečnostní výbor SBK" jehož činnost významně přispívá k odborné osvětě, snižování rizik i skutečných finančních ztrát z podvodů a kompletaci důkazních materiálů pro policejní šetření i soudní řízení. Činnost BV SBK významně přispěla k udržení kontroly nad vývojem rizika v polovině 90. let a k radikálnímu snížení úrovně podvodů s platebními kartami v ČR od r Spolupráce v oblasti legislativy a standardizace platebního styku v ČR a EU SBK je akceptovaným partnerem ČNB a České bankovní asociace při tvorbě a připomínkování návrhů zákonných norem (zákon o bankách, zákon o platebním styku ad.) za oblast platebních karet a elektronických platebních prostředků. Na SBK se obracejí i další státní instituce (např. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže) pro odborná stanoviska z problematiky platebních karet. Prostřednictvím ČBA se SBK podílí na spolupráci s orgány EU, zejména European Payments Council a European Committee for Banking Standards. Statistické ukazatele SBK je mimo karetní systémy jedinou organizací v ČR, shromažďující podrobné statistické údaje o platebních kartách na trhu ČR. Tyto údaje, souhrnně zpracovávané ve čtvrtletních intervalech jsou pro členské banky významným podkladem pro analýzy trhu. SBK v této oblasti spolupracuje rovněž s příslušnými útvary ČNB zpracovávajícími statistiky a analýzy centrální banky a připravující podklady pro orgány EU, BIS apod. Detailní údaje jsou předávány zúčastněným členským bankám, souhrnné informace jsou k dispozici i veřejnosti a médiím, m.j. i prostřednictvím webové stránky SBK. Edukativní a společenská činnost SBK pořádá pololetně pro své členy i přizvané partnery odborné semináře, zaměřené na aktuální domácí i mezinárodní problémy platebních karet. Přednášejícími jsou specialisté z členských bank, platebních systémů a dalších organizací. Účastníci tak mají možnost získat aktuální informace nutné pro jejich činnost, informace o připravovaných nových produktech a event. technologických změnách v oblasti platebních karet. SBK se podílí i na organizaci specializovaných odborných školení, pořádaných platebními systémy pro členské banky v jednotlivých zemích a dále na společenských a sportovních akcích. Tradiční sportovní víceboj "Card Open" pořádaný ve dvouletých intervalech se stal populární možností soupeření karetních týmů bank a dalších organizací i mimo obchodní pole sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 6

7 Výsledky činnosti SBK v jednotlivých oblastech za rok sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 7

8 Technologie, infrastruktura, poplatková politika - V souvislosti s nastávajícím převedením českých bank VISA z regionu CEMEA do regionu EU se SBK podílelo na přípravě a registraci dohody o zachování hodnot domácích mezibankovních poplatků (interchange fee). - Zástupce SBK se pravidelně účastní prezentací VISA pro členské banky o přípravě souvisejících změn ve financování "Brand marketingu", a zavádění nových produktů. V roce 2004 to je zejména jednání o produktu "Cash Back", který by držitelům karet umožnil požádat při platbě za zboží o vydání hotovostní částky v omezené výši. - V návaznosti na minulá jednání VV SBK se SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých) a současnou iniciativu ČSOB, KB a ČS projednává VV se SONS možnosti instalace bankomatů, vybavených komunikačním zařízením pro nevidomé. Bankomaty vybavené speciálním hlasovým výstupem (na sluchátko) umožní nevidomým pohodlnější a bezpečnější využívání bankovní služby. Speciální bankomaty budou postupně umisťovány na místech vybraných po dohodě se SONS. - VV SBK na základě rozhodnutí MasterCard zrušit povinnost vracet zadrženou MC kartu vydavateli projednal návrhy úprav odpovídajících domácích pravidel. Konstatoval, že pro karty Maestro platí usnesení Kolegia SBK z : "S platností od nebudou nadále platební karty Maestro vydané českými členskými bankami a zadržené v bankomatech nebo u obchodníků českých členských bank vraceny vydavatelské bance. Příslušná zpracovatelská banka, v jejímž zařízení byla karta zadržena, zajistí její likvidaci standardním způsobem, v případě podezření na pozměnění karty provede podle vlastního rozhodnutí kontrolu parametrů nebo dat karty a podá zprávu vydavateli. Od nebude mezi českými členskými bankami účtován manipulační poplatek Kč 50,- a nebudou vypláceny odměny za zadržení těchto karet." Pro embosované karty MC, u kterých je větší pravděpodobnost významnějších reklamací, umožňuje rozhodnutí Boardu MC následující varianty řešení: a) nevracet kartu vydavateli a skartovat acquirerem b) zachovat dosavadní praxi vracet kartu vydavateli a účtovat Collection Fee Kč 50,- c) vracet kartu vydavateli bez poplatku (poplatek je ekonomicky málo významný ve srovnání s pracností) d) podle návrhu ČS a KB uschovávat kartu po určitou dobu a pak skartovat pokud si ji vydavatel nevyžádá Po diskusi byly z hlediska ekonomie i rizik vybrány varianty b) nebo c), které VV předloží Kolegiu pro rozhodnutí sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 8

9 Bezpečnost, prevence podvodů Rozsáhlou spolupráci v mimořádně důležité oblasti zabezpečení karetních transakcí proti podvodným manipulacím zajišťuje Bezpečnostní výbor SBK, jehož členy jsou zástupci organizací, které se účastní kartového provozu v ČR. Bezpečnostní výbor spolupracuje s pracovníky odpovídajících útvarů jednotlivých vydavatelů platebních karet a zpracovatelů karetních transakcí, s bezpečnostními útvary mezinárodních karetních asociací MasterCard, Visa, American Express a Diners Club a s Policií ČR. Plénum Bezpečnostnho výboru se schází pravidelně jednou měsíčně, MEMBER pro řešení aktuálních případů podvodů s platebními kartami ABN AMRO Bank N.V. zřizuje účelové pracovní skupiny (Task Forces). BV mapuje aktuální BAWAG Bank CZ, a.s. situaci v oblasti bezpečnosti platebních karet v ČR a následně připravuje, doporučuje a koordinuje efektivní postup pro Beneficial Finance, a.s. prevenci a v boji proti podvodům. Těsně spolupracuje s obdobným CCS, a.s. výborem slovenského Združenia pre bankové karty, společně oba výbory pořádají jednou ročně střídavě v ČR a SR Cetelem ČR, a.s. Bezpečnostní semináře za účasti příslušných útvarů MasterCard, Visa CITIBANK, a.s. a Policie ČR a SR. V r proběhl bezpečnostní seminář Commerzbank AG, pob. Praha 30. dubn a v Lednici (80 účastníků). Zástupci BV dále přednášeli na 2 seminářích pořádaných PČR (SKPV OHK Západočeský a Česká spořitelna, a.s. Severočeský kraj), na semináři pořádaným Policejním prezidiem ČSOB, a.s. (IMZ), přednášeli pro posluchače Policejní akademie a společně s organizaci VISA Security uspořádali Briefing pro PČR (ÚOOZ a Praha Deutsche Bank AG, pob. Praha město) v srpnu t.r. Diners Club Czech, s.r.o. ebanka, a.s. Euronet Services, s.r.o. GE Capital Bank, a.s. Home Credit, a.s. HVB Bank Czech Republic, a.s. Komerční banka, a.s. MUZO, a.s. První městská banka, a.s. Raiffeisenbank im Stiftland Raiffeisenbank, a.s. Volksbank CZ, a.s. Živnostenská banka, a.s. Činnost Bezpečnostního výboru ocenila v letošním roce m.j. asociace VISA: Souhrnná charakteristika bezpečnosti plateb kartami v ČR za léta 2001 až 2003 Rok Basis Points 0,15 0,073 0,057 0,064 Legenda: Basis Point je hodnota udávající výši objemu podvodných transakcí registrovaných zpracovatelskými (acquirer) nebo vydavatelskými (issuer) bankami vztaženou k odpovídajícímu celkovému registrovanému objemu kartami provedných transakcí. V daném případě jde o transakce typu "platba kartou" (Sales/Purchase), provedené v příslušném roce v obchodních místech na území ČR kartami jak domácích, tak zahraničních vydavatelů.. Nezahrnuje tedy podvodné výběry hotovosti z bankomatů, nebo na přepážkách bank. Ke stanovení hodnot byly použity oficiální statistiky asociací VISA, MasterCard a SBK sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 9

10 Spolupráce v oblasti legislativy a standardizace platebního styku v ČR a EU Na základě písemné dohody o spolupráci mezi SBK a ČBA je zástupce SBK - výkonný ředitel SBK stálým hostem Komise pro platební styk (KPS) a Expertní skupiny pro bezpečnost platebních karet při Komisi pro bezpečnost ČBA. Zástupce SBK rovněž podle této dohody zastupuje ČBA a SBK v Technical Steering Committee (TSC) Evrpského výboru pro bankovní standardy - ECBS (European Committee for Banking Standards). M. Zátka se pravidelně zúčastňuje jednání Komise pro platební styk ČBA a jednání Expertní skupiny pro bezpečnost platebních karet při Komisi pro bezpečnost ČBA. Komise pro platební styk ČBA zastřešuje účast české bankovní komunity na činnosti European Payments Council, který je řídicím a výkonným orgánem pro realizaci SEPA Single European Payments Area jednotného prostředí pro platební styk uvnitř euro oblasti. V současné době probíhají mezi ECBS, EPC a ECB (European Central Bank) intenzivní jednání o změnách, resp. integraci organizačních struktur EPC a ECBS s cílem maximální podpory a urychlení vzniku SEPA. ECB jako regulátor evropského bankovnictví je hlavním iniciátorem SEPA a vyvíjí intenzivní tlak na co nejrychlejší realizaci. Oblast platebních karet je, vedle hotovostí, finančních převodů a inkasa jedním z hlavních témat na něž je zaměřena činnost pracovních skupin EPC a rovněž ECBS (Working Groups WGs). Kromě WGs jsou vytvořeny ještě Service Groups (SGs) a to SG Legal a SG OITS Organisation, Infrastructure, Technology, Standards. Podle posledních rozhodnutí EPC mohou všechny členské země EU nominovat do těchto skupin své zástupce k aktivní účasti na jejich práci. ČR prostřednictvím KPS ČBA nominovala své zástupce do WG Cash, WG Direct Debit a Credit Transfer, zvažuje nominaci do SG OITS, ČBA zvažuje nominaci do SG Legal. S požadavkem na nominaci zástupce do WG Cards se KPS ČBA obrátila na SBK. Provedená nabídka členům SBK na jmenování zástupce nepřinesla zatím výsledek, Stanoviska bank se v této otázce zatím různí od zastoupení prostřednictvím SBK za cenu zvýšení rozpočtu a tedy provozního příspěvku po upuštění od zastoupení v současné době. Dne 11. května a 16. září proběhla jednání TSC ECBS v Bruselu. Z těchto jednání vyplývají konkrétní náměty, otázky a požadavky na stanoviska za ČR, které jsou konzultovány prostřednictvím VV SBK a KPS ČBA. Podrobnější informace o činnosti tohoto orgánu byly zpracovány a rozesílány jako přílohy k zápisům VV. SBK se dále ve spolupráci s ČBA podílelo na připomínkovém řízení k vyhlášce ČNB k provádění platebního styku a k návrhu ČNB na Výklad k zákonu o platebním styku (v části 3. Elektronické platební prostředky). SBK dále spolupracuje v legislativní oblasti s Finančním arbitrem ČR, s vydavatelem právní databáze ASPI a právním sdružením Central European Advisory Group. Statistika SBK Statistické údaje v agregovaném formátu jsou pravidelně zveřejňovány na webové stránce SBK Detailní data jsou podle Stanov SBK (bod 6.1.1) určena pouze pro vnitřní potřebu přispívajících a údaje o ostatních bankách nesmí člen zveřejňovat. V této souvislosti se znovu naskýtá otázka, je-li tato diskrétnost nadále namístě, vzhledem k tomu, že jednotliví vydavatelé svá čísla sami většinou zveřejňují. VV pokračuje v jednáních o doplnění statistik o data nebankovních vydavatelů kreditních organizací. Na základě jednání s finančním ředitelem GE Multiservis byla navržena základní struktura těchto dat a předběžně odsouhlasena nebankovními vydavateli. Dosud se však nepodařilo odsouhlasit detailní formát a obsah jednotlivých položek, jednání pokračují. V ČS a.s. která zajišťuje technické zpracování statistik došlo v r k personální obměně, v současné době zpracovává statistické soubory ing. David Lacyk sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 10

11 2004 sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 11

12 Školení, propagace, osvěta Hlavní aktivitou za široké účasti členů je pořádání každoročních jarních a podzimních pracovních seminářů s aktuální odbornou tématikou. V posledních letech to byly tyto Semináře: Špindlerův Mlýn, Hromovka Špindlerův mlýn, Harmony Club Hluboká Štekl Teplá u Mariánských Lázní Klášter Premonstrátů Zvole nad Pernštejnem Šiklův Mlýn Hrubá Skála Zámek Hrubá Skála Měřín VLRZ Měřín Znojmo Prestige Hradec Králové Černigov Mariánské Lázně Monty Kromě těchto vlastních akcí se podílí SBK na organizování dalších seminářů či společenských akcí a účastní se svými zástupci na odborných konferencích. V r to byly zejména akce: veletrh Wincor Nixdorf v Paderbornu (SRN) prezentace Evropské bankovní asociace v Praze VISA Forum v Praze - marketingová spolupráce na přípravě konference "Banking on cards 2004" (Marcus Evans) VISA Forum v Praze - marketingová spolupráce na přípravě konference "Consumer Finance in CESEE" Kancelář SBK poskytuje informace o trhu a struktuře platebních karet v ČR řadě světových analytických organizací, zpracovávajících studie o oblasti střední a východní Evropy. V posledním období šlo např. o následující instituce: - University of California (Credit cards in CEE) - Snapshots London: CR Cards Research Mars &Co, Paris - European Privatization and Investments Corp. - CPP Group, Plc London SBK se podílí rovněž na akcích přispívajících k popularizaci Sdružení. V r.2004 to byly např. rozhovory v rozhlase (Regina, Čro 1 Radiožurnál, ), informace pro ČTK, HN, Bankovnictví, účast v TV aktualitách ČT 1 a pořadech Snídaně s Novou sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 12

13 Významným informačním prostředkem je webová stránka Sdružení a magazín CardMag V průběhu r došlo k převedení správy domén od původního správce Tesco SW, kde působily problémy zejména dlouhé aktualizační a opravné lhůty, k novému správci P.F.K. Service Praha, který zajišťuje operativní ovládání formy a obsahu stránek. Byla zadána a vytvořena nová grafická podoba i technické provedení stránek i magazínu, stránky jsou průběžně aktualizovány. Statistika návštěvnosti ke dni : Datum založení: :05:19 Datum založení: :05:19 Poslední přístup: :28:38 Poslední přístup: :35:02 Celkem přístupů: 5044 Celkem přístupů: 850 Celkem sessions: 2500 Celkem sessions: 436 Jedná se o statistiku po instalaci nového systému evidence přístupu na webové stránky obou prezentací. Celkový počet přístupů na od zprovoznění v roce 2003 ve verzi 1 (Tesco SW) je ke dni cca Evidovaná návštěvnost stránky od zprovoznění nové verze je: měsíc počet přístupů 08/ / / /2004 (do ) Internetový magazin SBK "Card Mag" vychází zhruba čtvrtletně a shrnuje informace z internetových i tištěných publikací a dalších zdrojů, týkající se platebních karet a souvisejících oborů sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 13

14 Školicí program Phare V souvislosti s činností v KPS ČBA se SBK rovněž podílelo na přípravě náplně školicího programu Phare "Implementation of EU Payment Systems Standards v části týkající se platebních karet. Vedením a implementací výukového programu (převážně financovaného z prostředků PHARE) pro české bankovní specialisty z oblasti platebního styku bylo pověřeno tříčlenné konsorcium - IFB Instituto de Formacao Bancaria (The Portugese Bank Training Institute), - BBA Belgian Bankers Academy/ Belgian Bankers Association - KPMG Česká Republika, s.r.o. Konsorciem připravená náplň školení byla projednána dne v t.zv Focus Group složenou ze zástupců ČBA, českých bank - členů Komise pro platební styk (za účasti zástupce SBK M. Zátky), zástupců IFB a KPMG. Školení bylo organizováno pro dvě skupiny posluchačů: - Top Managers a Payment System Specialists, - Transfer Officers Školení bylo zaměřeno do následujících tématických oblastí: - EU payment System Legislation - Czech Payment Systems Legislation and realities - EU Standards and Trends in credit transfers and direct debits - EU Standards and Trends in electronic and mobile channels - EU Standards and Trends in payment cards Lektorský sbor, tvořený převážně pracovníky IFB a BBA doplnili rovněž čeští zástupci, mj, současní nebo bývalí aktivní pracovníci v SBK jako Pavel Juřík, František Tomášek a Milan Zátka. Školení programu Phare proběhlo v období září až listopad 2004, přihlášeni byli pracovníci devíti bank, Ministerstva Financí, ČNB a Finančního arbitra sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 14

15 Vize další činnosti SBK: Pokračování a rozšiřování činnosti ve standardních oblastech společného a nekonkurenčního zájmu bankovních i nebankovních organizací pracujících v oboru platebních karet : - pokračování a rozvíjení spolupráce s asociacemi MC a VISA, poskytovateli technických služeb a provozovateli akceptačních sítí bankomatů a EFT POS, - ve spolupráci s ČBA účast na aktivitách Komise pro platební styk, Komise pro bezpečnost a zastupování ČR v Technical Steering Committee ECBS, - účast při přípravě event. dohod o domácích mezibankovních poplatcích a pravidlech, - harmonizace statistik SBK se statistikami karetních asociací a EPC EU, a doplnění údajů o nebankovních úvěrových kartách, - spolupráce s ČBA a ČNB při implementaci a výkladu legislativních norem EU ovlivňujících oblast platebních karet, - sledování a účast na rozvoji konvergence bankovních služeb a služeb mobilních operátorů, - další zvýrazňování činnosti a pozice SBK na českém trhu platebních karet a platebního styku jak ve vztahu k odborným institucím, tak k veřejnosti. V r bude základní součástí plánu činnosti uspořádání jarního a podzimního semináře. Další akce budou zajišťovány operativně na aktuální témata, zejména v souvislosti s členstvím v EU a zastupování v orgánech EPC a ECBS (nová legislativa platebního styku v rámci SEPA - New Legal Framework, evropská platební karta). V r bude uspořádán další ročník tradičního sportovního víceboje "Card Open" Dále bude zkvalitňována správa a formát webové stránky se zřetelem na pohotové aktualizace uváděných údajů a využívání stránky k získávání poplatků za reklamu. Je připravováno uvedení samostatné stránky BV SBK pro otázky bezpečnosti používání platebních karet. Ve čtvrtletních intervalech bude pokračovat vydávání magazínu o platebních kartách CardMag SBK sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 15

16 Předběžná zpráva o hospodaření SBK za rok 2004 a výhled na rok sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 16

17 Předpokládaný hospodářský výsledek sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 17

18 Předpokládaný hospodářský výsledek sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 18

19 Výroční zpráva Sdružení pro bankovní karty ČR Redakční rada: Roman Kotlán - Milan Zátka - Publisher: Vydává: Copyright: Pavel Kryka - sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR Sdružení pro bankovní karty ČR Datum vydání: sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 19

v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 6 s d r u ž e n í p r o b a n k o v n í k a r t y www.bankovnikarty.cz

v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 6 s d r u ž e n í p r o b a n k o v n í k a r t y www.bankovnikarty.cz sbk vodičkova 28 praha 1 i č 64933849 d i č cz64933849 v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 6 s d r u ž e n í p r o b a n k o v n í k a r t y www.bankovnikarty.cz výroční zpráva sbk 2006 strana 1 (celkem 14)

Více

2 892atm v čr. přijmětepozvánídosvětakaret2005 romankotlánpředseda sbk. 54 667obchodních míst v čr. v ý r o č n í z p r á v a s b k 2 0 0 5

2 892atm v čr. přijmětepozvánídosvětakaret2005 romankotlánpředseda sbk. 54 667obchodních míst v čr. v ý r o č n í z p r á v a s b k 2 0 0 5 1 v ý r o č n í z p r á v a s b k 2 0 0 5 přijmětepozvánídosvětakaret2005 romankotlánpředseda sbk 7 390 357karet v čr 54 667obchodních míst v čr 44 661eftpos 2 892atm v čr v čr výroční zprávu sbk zpracovali

Více

v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 7 s d r u ž e n í p r o b a n k o v n í k a r t y www.bankovnikarty.cz

v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 7 s d r u ž e n í p r o b a n k o v n í k a r t y www.bankovnikarty.cz sbk vodičkova 28 praha 1 i č 64933849 d i č cz64933849 v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 7 s d r u ž e n í p r o b a n k o v n í k a r t y www.bankovnikarty.cz výroční zpráva sbk 2007 strana 1 (celkem 15)

Více

v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 8

v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 8 v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 8 výroční zpráva sbk 2008 strana 1 (celkem 18) přijmětepozvánídosvětakaret2008 romankotlánpředseda sbk 8 931 872karet v čr 58 007obchodních míst v čr 3 534atm v čr 55 783eftpos

Více

Od decentralizace ke koncentraci procesingu platebních karet. Miroslav Crha Výkonný ředitel Global Payments Europe

Od decentralizace ke koncentraci procesingu platebních karet. Miroslav Crha Výkonný ředitel Global Payments Europe Od decentralizace ke koncentraci procesingu platebních karet Miroslav Crha Výkonný ředitel Global Payments Europe 1 Závěrečné dekády 20.století Vznik procesingového centra v Československu Rok 1968 Vydány

Více

Členové a pozorovatelé SBK - plateb. instituce a spol., Rok Splacený Kapitál vydávající karty a přispívající do statistik

Členové a pozorovatelé SBK - plateb. instituce a spol., Rok Splacený Kapitál vydávající karty a přispívající do statistik Vydávání karet v ČR Na trh bankovních karet působilo v r. 2006 celkem 14 bank, v roce 2007 přibyla polská BRE Bank S.A., org. složka, v r. 2011 pak přibyly banky ZUNO, AXA a Air Bank. V roce 2013 z celkového

Více

Stanovy Sdružení pro bankovní karty

Stanovy Sdružení pro bankovní karty Stanovy Sdružení pro bankovní karty 1. Preambule Sdružení pro bankovní karty, vzniklé z Mezibankovního sdružení pro platební karty, je zájmovým sdružením právnických osob - bank, peněžních ústavů příp.

Více

Platební karty. Elektronické bankovnictví.

Platební karty. Elektronické bankovnictví. 7. Platební karty. Elektronické bankovnictví. NÁSTROJE PLATEBNÍHO STYKU 1. Bankovní převody (příkaz k úhradě, příkaz k inkasu) 2. Směnky 3. Šeky 4. Platební karty 5. Elektronické bankovnictví 6. Dokumentární

Více

Zaplatí to zákazníci?

Zaplatí to zákazníci? Zaplatí to zákazníci? Dopady PSD2 na uživatele platebních karet Pavel Juřík Senior Business Consultant Cards & Mobile Services Interchange Fee Interchange Fee - počátek 70. let 20. století - odměna pro

Více

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty VY_32_INOVACE_BAN_110 Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz.

Více

Zápis z jednání VV SBK dne 9. června 2010

Zápis z jednání VV SBK dne 9. června 2010 Sdružení pro bankovní karty Vodičkova 28 110 00 Praha 1 m : + 420 731 00 34 34 e : roman.kotlan@bankovnikarty.cz www.bankovnikarty.cz Zápis z jednání VV SBK dne 9. června 2010 přítomní zástupci bank :

Více

Československá obchodní banka a.s.

Československá obchodní banka a.s. POPIS ČÍSELNÍKU Název: 0100 BA0001 Výčet položek číselníku: Kód Banky v BANIS a vybrané nebankovní subjekty Komerční banka a.s. SUBJBIS Seznam a číselné kódy všech bank a poboček zahraničních bank, které

Více

Tisková konference. 08.08.2003 Prague Marriott Hotel

Tisková konference. 08.08.2003 Prague Marriott Hotel Tisková konference 08.08.2003 Prague Marriott Hotel Účastníci tiskové konference Šárka Samková Petr Koblic Martin Fuchs vedoucí skupiny pro prezentaci AKAT člen představenstva AKAT, předseda správní rady

Více

Tisková konference. 21. února 2007

Tisková konference. 21. února 2007 Tisková konference 21. února 2007 Účastníci tiskové konference Jan D. Kabelka předseda představenstva AKAT Josef Beneš předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3-4 II. Platební styk 5 III. Electronic Banking Software 5 IV. Internet Banking Companyworld Payment 5 V. Pokladna 5 VI. Úvěry 6 VII. Vklady 6-7

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3 II. Platební styk 5 III. Swiftové produkty 5 IV. Cash pooling 5 V. Elektronické bankovnictví MultiCash 6 VI. Internetové bankovnictví Global

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Banka Vystupuje jako hlavní finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Bezhotovostní platební styk. Bc. Alena Kozubová

Bezhotovostní platební styk. Bc. Alena Kozubová Bezhotovostní platební styk Bc. Alena Kozubová Depozita Podniky i občané si ukládají své finanční prostředky na účty v bankách. Jde o vklady, které se označují jako depozita. Jedná-li se o cizí měnu, označujeme

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně 4. Zahraniční platební styk 5. Obecné položky 1. Bezhotovostní

Více

Tisková konference. 8. února 2006

Tisková konference. 8. února 2006 Tisková konference 8. února 2006 Účastníci tiskové konference 1. část Martin Fuchs předseda představenstva AKAT Martin Burda předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního

Více

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013.

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech Nový zákon č.501/2013, kterým se mění zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

Multifunkční co-brandovaná městská karta Nabídka KB pro dopravce a municipality

Multifunkční co-brandovaná městská karta Nabídka KB pro dopravce a municipality JJ Mois Année Multifunkční co-brandovaná městská karta Nabídka KB pro dopravce a municipality Elektronické platby v dopravě 21.2.2008 Monika Truchliková, vedoucí Marketingu pro retailové bankovnictví KB

Více

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013.

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech Nový zákon č.501/2013, kterým se mění zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

POPIS ČÍSELNÍKU Akronym:

POPIS ČÍSELNÍKU Akronym: POPIS ČÍSELNÍKU : BA0001 : Vykazující subjekty SUBJBIS Seznam a číselné kódy všech vykazujících subjektů. Vykazujícími subjekty jsou banky a pobočky zahraničních bank s bankovní licencí platnou v České

Více

AKCEPTACE PLATEBNÍCH KARET prostřednictvím České spořitelny. Pavel Šulc 6.4.2009, Hradec Králové

AKCEPTACE PLATEBNÍCH KARET prostřednictvím České spořitelny. Pavel Šulc 6.4.2009, Hradec Králové AKCEPTACE PLATEBNÍCH KARET prostřednictvím České spořitelny Pavel Šulc 6.4.2009, Hradec Králové Obsah Představení České spořitelny, a.s. Přijímání platebních karet prostřednictvím České spořitelny, a.s.

Více

QUO VADIS? 100 let platebních karet a jejich budoucnost

QUO VADIS? 100 let platebních karet a jejich budoucnost QUO VADIS? 100 let platebních karet a jejich budoucnost Pavel Juřík Senior Business Consultant Obsah Milníky 100. výročí platebních karet Milníky 25. výročí platebních karet v České republice Technologické

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Platební karty Druhy platebních karet podle záznamu na kartě: a) elektronické b) embosované c) čipové

Platební karty Druhy platebních karet podle záznamu na kartě: a) elektronické b) embosované c) čipové Platební karty = moderní elektronický platební prostředek určený pro a) fyzické osoby - občany b) fyzické osoby - podnikatele (pro vlastní potřeby) Zde se jedná o tzv. osobní platební karty c) fyzické

Více

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013.

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech Nový zákon č.501/2013, kterým se mění zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

Komerční bankovnictví A1-1

Komerční bankovnictví A1-1 Komerční bankovnictví A1-1 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

magazín sbk sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, 110 00 Praha 1

magazín sbk sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, 110 00 Praha 1 No 1 2 0 0 5 V tomto čísle najdete exkluzivní rozhovor s ing. Miroslavem Pekárkem, informace o technologiích, aktuality, statistiky, pozvání na cardforum - jaro 2005 a cardopen 2005, zajímavosti z Evropy,

Více

Regulace IF MARIE HEŠNAUROVÁ ZÁSTUPCE 22.10. 2014 BUDOUCNOST PLATEBNÍCH KARET. Budoucnost platebních karet

Regulace IF MARIE HEŠNAUROVÁ ZÁSTUPCE 22.10. 2014 BUDOUCNOST PLATEBNÍCH KARET. Budoucnost platebních karet Regulace IF 1 MARIE HEŠNAUROVÁ ZÁSTUPCE 22.10. 2014 BUDOUCNOST PLATEBNÍCH KARET Platební balíček podpoří vznik SEPA 2 Interchange Fee Regulation Payment Service Directive 2 Rozvoj vnitřního trhu platebních

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro

Více

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Článek I Základní ustanovení Dotační program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji (dále Program)

Více

Prostor jednotných plateb v EU

Prostor jednotných plateb v EU Speciální analýzy únor 2006 Prostor jednotných plateb v EU Jan Jedlička EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Poláčkova 1976/2 140 00 Praha 4 tel.: EU OFFICE +420 261 073 308 fax:

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Unie investičních společností České republiky. únor 2005

Unie investičních společností České republiky. únor 2005 Unie investičních společností České republiky únor 2005 Celkové hodnota majetku v domácích a zahraničních fondech 151,07 mld. CZK (k 31.12. 2003) (105,16 UNIS + 45,91 mld. AKAT) 160,96 mld. CZK (k 30.9.

Více

ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD BRNO 2005 Obsah 1 Účel...3 2 Výkonný výbor...3 2.1 Složení výkonného výboru:...3 2.2 Předseda výkonného výboru...3 2.3 Předseda komise trenérsko metodické - 1.

Více

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ INFORMACE vydaná GE Money Bank, a.s. ("Banka") v souladu s 11, odst.1 zákona o bankách č. 21/1992 Sb., ve znění změn č. 126/2002 Sb. a) Banka je pro operace tuzemského platebního styku účastníkem Systému

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce VY_32_INOVACE_BAN_120 Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II.

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. STANOVY Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách I. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. 1 / 16 Sídlo sdružení a působnost : Sídlem sdružení je Praha a působí na

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

PRAVIDLA PRO REFERENČNÍ BANKY A VÝPOČET (fixing) REFERENČNÍCH ÚROKOVÝCH SAZEB (PRIBID a PRIBOR)

PRAVIDLA PRO REFERENČNÍ BANKY A VÝPOČET (fixing) REFERENČNÍCH ÚROKOVÝCH SAZEB (PRIBID a PRIBOR) PRAVIDLA PRO REFERENČNÍ BANKY A VÝPOČET (fixing) REFERENČNÍCH ÚROKOVÝCH SAZEB (PRIBID a PRIBOR) červenec 2000 Obsah 1 Vymezení pojmů 2 Udělení statutu referenční banky 3 Odebrání statutu referenční banky

Více

PROFIL KRAJINY Slovensko z pohledu platebních karet

PROFIL KRAJINY Slovensko z pohledu platebních karet PROFIL KRAJINY Slovensko z pohledu platebních karet Slovenská republika svou rozlohou 49 035 km² a počtem obyvatelstva 5 440 078 patří k malým státům; je 111. státem na světě co do rozlohy, počtem obyvatelstva

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling Charakteristika a členění bankovních produktů Obecná charakteristika bankovních produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling 1 Členění produktů

Více

MasterCard ocenil osm výjimečných projektů platebních karet

MasterCard ocenil osm výjimečných projektů platebních karet MasterCard ocenil osm výjimečných projektů platebních karet Praha, 13. ledna 2014 Společnost MasterCard, jednička v inteligentních, pohodlných a bezpečných platbách, ocenila výjimečné počiny v kartách

Více

Akceptace platebních karet je specifická činnost a v souvislosti s ní je třeba si z hlediska zájemce vyjasnit řadu otázek, např.:

Akceptace platebních karet je specifická činnost a v souvislosti s ní je třeba si z hlediska zájemce vyjasnit řadu otázek, např.: BELLPRO, s.r.o. nezávislý konzultant pro problematiku akceptace platebních karet včetně jejích bezpečnostních aspektů spolupracující se Sdružením pro bankovní karty (sdružuje zejména všechny banky zajišťující

Více

převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu.

převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu. převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu. Souhlasím s šířením obchodních sdělení elektronickou formou. Tento souhlas poskytuji na dobu 10 let. počáteční

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Člověk a společnost. 7. Bankovní systém v ČR. Bankovní systém v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 7. Bankovní systém v ČR. Bankovní systém v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 7. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 7

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu

Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu MINISTERSTVO FINANCÍ ČR ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA VÝSLEDEK VEŘEJNÉ KONZULTACE Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu 1 VÝSLEDEK VEŘEJNÉ KONZULTACE Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu Ministerstvo

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 22. února 2012 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 1 Asset Management v roce 2011 CZK = 793 328 351 971

Více

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví. Platnost od 31. 10. 2011

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví. Platnost od 31. 10. 2011 Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Platnost od 31. 10. 2011 I. Běžné, vkladové a úsporné účty, šeky v CZK A. IQkonto ZDARMA - produktový balíček Založení účtu Vedení účtu Zrušení

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

Statut České olympijské akademie

Statut České olympijské akademie Statut České olympijské akademie Preambule Česká olympijská akademie je spolu se Slovenskou olympijskou akademií nástupnickou organizací Československé olympijské akademie, která byla založena roku 1987.

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

Akceptace platebních karet E commerce

Akceptace platebních karet E commerce Akceptace platebních karet E commerce 1. E-commerce ČSOB - základní informace Služba E-commerce ČSOB je určena obchodníkům, kteří uvažují o rozšíření své podnikatelské činnosti v oblasti elektronického

Více

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz Prosper Basic Upgrade 2007 Příručka uživatele verze 7Xpa01 1 Obsah 1.OBECNÉ...3 1.1.Export tiskových sestav...3 1.2.E-mailování tiskových sestav...4 2.MODUL ÚČETNICTVÍ...5 2.1.Dynamické součty hlavní knihy...5

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Strategie činnosti ATOK v roce 2015

Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje: - Strategii činnosti ATOK v roce 2015 Projednal a schválil SV ATOK dne 4. 11. 2014 1/7 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Mgr.

Více

Regulace činnosti finančních institucí ve světle počátku celosvětové ekonomické recese

Regulace činnosti finančních institucí ve světle počátku celosvětové ekonomické recese Regulace činnosti finančních institucí ve světle počátku celosvětové ekonomické recese PRILOHY KE KNIZE MILOSLAV VOTAVA 5 Příloha č. 1 Prvky globálního finančního systému a vztahy mezi nimi GLOBÁLNÍ FINANČNÍ

Více

Aktuální trendy a inovace v on-line platbách. Václav Keřka 29. května 2014

Aktuální trendy a inovace v on-line platbách. Václav Keřka 29. května 2014 Aktuální trendy a inovace v on-line platbách Václav Keřka 29. května 2014 1 Aktuální trendy v on-line platbách Kde se nakupuje na internetu v Česku? Odhad počtu českých e-shopů Platba kartou 30 000 Tržby

Více

Finanční služby SOB pro municipality

Finanční služby SOB pro municipality Finanční služby SOB pro municipality Rozšíření nabídky ČSOB pro municipality Využití předností a možností obchodních míst ČSOB a České pošty pro zlepšení kvality obsluhy municipalit Pobočková síť ČSOB

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SKUPINY CITFIN 2009 ÚVODNÍ SLOVO ČLENA PŘEDSTAVENSTVA... str. 3 FILOSOFIE SKUPINY CITFIN... str. 4 VÝVOJ VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ... str. 5 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ

Více

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření).

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření). Příloha č. 5 k vyhlášce č. 535/2002 Sb. Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04U)

Více

Stav e-commerce v ČR se zaměřením na platební metody 9/18/2013 2

Stav e-commerce v ČR se zaměřením na platební metody 9/18/2013 2 Platby kartou na internetu trendy, výzvy a vize Připravil Václav Keřka Září 2013 Stav e-commerce v ČR se zaměřením na platební metody 9/18/2013 2 Kde se nakupuje na internetu? Odhad počtu českých e-shopů

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Philippe MOREELS Předseda Dozorčí rady Od: 13. 8. 2003. Bc. Ladislav MACH Člen Dozorčí rady Od: 16. 11. 2005

Philippe MOREELS Předseda Dozorčí rady Od: 13. 8. 2003. Bc. Ladislav MACH Člen Dozorčí rady Od: 16. 11. 2005 Příloha č. 2 Údaje o členech dozorčí rady, představenstva a vrcholového vedení Hypoteční banky, dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce, členství v orgánech jiných společností

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 05 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení

Více

CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ

CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ CENÍK SLUŽEB ZALOŽENÍ, VEDENÍ A ZRUŠENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU Založení účtu (platí pro všechny typy účtů) Zřízení internetového bankovnictví Poplatek za vedení osobního účtu (měsíčně)

Více

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová 1 Finanční účetnictví rozpočtové 2009 Verze 9.2.0 interaktivní zápis údajů z podsystémů a ze stavového souboru do souboru účetních položek (pozor

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8

S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8 S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8 Čl. I. Název a sídlo nadačního fondu 1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond obětem holocaustu 2. Sídlo nadačního fondu: Maiselova

Více

Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty

Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty Miloslav Křečan, ředitel kartového centra ČS 29. dubna 2008 Obsah 1. Karta podle Vás individuální design platebních karet 2.

Více