2004 sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2004 sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, 110 00 Praha 1, tel.: 224 162 433, fax: 224 162 434, www.bankovnikarty."

Transkript

1 2004 sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 1

2 Sdružení pro bankovní karty je zájmovým sdružením právnických osob - bank příp. i jiných organizací, jejichž zájmem je rozvoj platebních karet v České republice a koordinace prací, souvisejících s tímto rozvojem. V zájmu svých členů jedná a spolupracuje s tuzemskými i mezinárodními organizacemi z oblasti platebních karet. Sdružení pro bankovní karty bylo zaregistrováno u Obvodního úřadu Praha 1 dne podle 201 i, odst. 2, zák. č. 47/92Sb pod č.j. 22/92. Krátce z historie V roce 1990 došlo k liberalizaci československého bankovnictví. SBČS byly odňaty úkoly, které nesouvisely s úlohou centrální emisní banky a byly předány nově vzniklé Komerční bance a Všeobecné úvěrové bance. Kromě těchto dvou bank, České a Slovenské spořitelny, Živnostenské banky a ČSOB začalo poskytovat peněžní služby obyvatelstvu a firemní klientele několik desítek nově vzniklých peněžních ústavů. Tyto zásadní změny se projevily i v zájmu bank poskytovat svým klientům moderní peněžní služby, včetně platebních karet. V důsledku existence plánované ekonomiky po dobu více než 50 let však chyběly zkušenosti i informace. Ukázalo se proto jako účelné spojit úsilí bank, s cílem vybudovat moderní systém platebních karet, s využitím zahraničních zkušeností. Pro efektivní fungování technologických procesů bylo nezbytné vybudovat pro oblast platebních karet odpovídající infrastrukturu - návrh Komerční banky na vybudování společné infrastruktury byl přijat VÚB, Investiční bankou, ČSOB, Agrobankou a Tatra bankou. Společnost MUZO byla pověřena vybudováním kartového autorizačního centra a zajištěním výběrových řízení pro dodávky bankomatů a později i platebních terminálů. Koncentrace specialistů, kapitálu a techniky do jednoho centra se bankám velmi vyplatila. Moderní a efektivní systém platebních karet byl vybudován během necelého roku a levněji, než kdyby ho budovaly banky samostatně. Pro koordinaci činnosti bank v této oblasti bylo 4. února 1991 založeno Mezibankovní sdružení pro platební karty, po rozdělení ČSFR se v únoru 1993 rozdělilo na české Sdružení pro bankovní karty (SBK) a slovenské Združenie pre bankové karty SR (ZBK), které dodnes spolu udržují velmi dobré kontakty. Organizační struktura a členové Sdružení pro bankovní karty má podle Stanov dva druhy členství. Řádným členem se může stát pouze peněžní ústav. Jiné subjekty mohou získat statut pozorovatele (o tento druh členství mohou požádat i peněžní ústavy, pokud nechtějí působit ve sdružení aktivně ve všech oblastech). Členy přijímá Kolegium sdružení, které se schází 2x ročně a v němž mají zastoupení všichni členové. Hlasovat mohou pouze řádní členové, počty jejich hlasů jsou závislé na podílu na trhu, který se stanovuje k ultimu předchozího roku. Kolegium volí na dvouleté období 7 členů Výkonného výboru, kteří ze svých řad zvolí předsedu a místopředsedu. Provozním orgánem SBK je Kancelář s Výkonným ředitelem. Pro odborné činnosti zřizuje SBK pracovní skupiny, v současné době je to Bezpečnostní výbor a skupina Statistiky Kolegium Výkonný výbor Kancelář Bezpečnostní výbor Statistiky 2004 sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 2

3 Výkonný výbor Výkonný výbor řídí v obdobích mezi jednáními Kolegia činnost SBK. Schází se obvykle jednou měsíčně, z jednání jsou pořizovány zápisy, distribuované všem členům. Současnými členy VV, podle výsledků voleb z 19. listopadu 2002 a kooptace zástupce ŽB po ukončení členství Union Banky v r jsou zástupci následujících členských bank: Česká spořitelna, a.s. ČSOB ebanka, a.s. GE Capital Bank, a.s. HVB Bank Czech Republic, a.s. Komerční banka, a.s. Živnostenská banka a.s. Kancelář SBK Kancelář SBK sídlí na adrese Vodičkova 28, Praha 1, úřední hodiny jsou v úterý, středu a čtvrtek od 8:00 do 17:00, jinak podle dohody a potřeby sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 3

4 Sdružení pro bankovní karty ČR seznam členů a kontaktní data pověřených pracovníků ABN AMRO Bank N.V. Lazarská Praha 1 BAWAG Bank CZ a.s. Václavské nám Praha 1 BAWAG International Bank CZ a.s. Vítězná Praha 5 CITIBANK, a.s. Evropská Praha 6 COMMERZBANK Aktiengesellschaft Jugoslávská PRAHA 2 Česká spořitelna, a.s. Bubenská Praha 7 ČSOB Na Příkopě 14, Praha 1 Office: Revoluční 11, Praha 1 Deutsche bank AG, pobočka Praha Jungmannova 34 P.O.Box 829, Praha 1 ebanka, a.s. Na Příkopě Praha 1 GE Capital Bank, a.s. Vyskočilova 1422/1a, Praha 4 - Michle HVB Bank Czech Republic a.s. Václavské nám. 33, Praha 1 ING Bank N.V. Nádražní 25, Praha 5 J&T Banka a.s. Pobřežní Praha 8 Komerční banka, a.s. P.O.Box Praha 1 Oberbank AG, pobočka Česká republika nám. P. Otakara II. 6/ České Budějovice Raiffeisenbank, a.s. Olbrachtova 2006/ Praha 4 Michaela Stulíková tel.: , fax: Ing. Zbyšek Troch tel.: , fax: Veronika Bejšovcová tel.: , fax: Ing. Milan Řezníček Monika Václavíková tel.: , fax: Ing. Petr Forman tel.: , fax: Ing. Roman Kotlán tel.: , fax: Andrea Klímová tel.: , fax: Ondřej Moravec tel.: , fax: Ing. Petr Psutka tel.: , fax: Ing. Štěpánka Lencová tel.: , fax: Jana Matějíčková tel.: , fax: Ondřej Lakomý tel.: , fax: Ing. Petr Skok tel.: , fax: Josef Kantor tel.: , fax: Ing. Pavla Kubová tel.: , fax: Raiffeisenbank im Stiftland eg pobočka Cheb, o.z. Kubelíkova 4, Cheb Volksbank CZ, a.s. odd. platebních karet Lazarská 8/ Praha 2 Živnostenská banka a.s. Na Příkopě Praha 1 Ing. Zdeněk Sýkora tel.: , fax: Ivana Doškářová tel.: , fax: Leoš Pokorný tel.: , fax: sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 4

5 Pozorovatelé Beneficial Finance Nádražní 23/ Praha 5 CCS Česká společnost pro platební karty, a.s. Chlumčanského Praha 8 CETELEM ČR, a.s. Letenská Praha 1 Česká národní banka sekce platebního styku Na Příkopě Praha 1 Diners Club Czech, s.r.o. Široká 5/ Praha 1 Ing. Vlasta Beutlová tel.: , fax: Ing. Patrik Ďaďa tel.: , fax: Jan Pangerl tel.: , fax: JUDr. Michaela Žlebková tel.: , fax: Ing. Eva Kárníková tel.: , fax: Euronet Services, spol. s r.o. IBC - Pobřežní Praha 8 Home Credit Finance a.s. Moravské nám Brno Ovocný trh 1096/8, Praha 1 MUZO, a.s. V Olšinách 626/ Praha 10 PVT, a.s., Kovanecká 30/ Praha 9 Ing. Zdeněk Přibyl tel.: , fax: Jan Pospíšil tel.: , fax: Ing. Vlastimil Genčur tel.: , fax: Ing. Zdeněk Janda tel.: , fax: sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 5

6 Činnost SBK Náplň činnosti SBK je možné rozdělit do pěti oblastí : Technologie, infrastruktura, poplatková politika V rámci SBK jsou řešena a stanovována základní pravidla provozu technologické infrastruktury (zejména u bank spolupracujících s MUZO). Na platformě SBK byla uzavřena mnohostranná "Smlouva o domácím clearingu transakcí platebních karet" zajišťující zpracování neúčetních dat o transakcích platebních karet systému MasterCard v ČR a jejich předávání zpracovacímu centru ČNB k účetnímu vyrovnání mezi bankami. V květnu 2003 byla Kolegiem SBK schválena Dohoda o pravidlech pro vydávání a přijímání bankovních hybridních čipových karet v ČR podle níž bude při použití těchto karet v domácím provozu povinně požadován PIN a nebude povoleno záložní použití magnetického proužku. Bezpečnost Sdružení od svého vzniku klade velký důraz na zajištění bezpečnosti platebních karet v tuzemsku. Pravidelně organizuje základní školení o prevenci podvodů s platebními kartami a setkání expertů v této oblasti ve spolupráci s mezinárodními platebními systémy MasterCard, VISA, American Express a Diners Club, Policií ČR a slovenským ZBK. Na základě návrhu Bezpečnostního výboru byla dohodnuta a podepsána "Smlouva o společném postupu bank v oblasti akceptace platebních karet u obchodních partnerů", řešící základní pravidla pro omezení rizik podvodů při platbách kartami. SBK je významným partnerem pro Policii ČR a bezpečnostní útvary platebních systémů. K tomu účelu byl ustaven "Bezpečnostní výbor SBK" jehož činnost významně přispívá k odborné osvětě, snižování rizik i skutečných finančních ztrát z podvodů a kompletaci důkazních materiálů pro policejní šetření i soudní řízení. Činnost BV SBK významně přispěla k udržení kontroly nad vývojem rizika v polovině 90. let a k radikálnímu snížení úrovně podvodů s platebními kartami v ČR od r Spolupráce v oblasti legislativy a standardizace platebního styku v ČR a EU SBK je akceptovaným partnerem ČNB a České bankovní asociace při tvorbě a připomínkování návrhů zákonných norem (zákon o bankách, zákon o platebním styku ad.) za oblast platebních karet a elektronických platebních prostředků. Na SBK se obracejí i další státní instituce (např. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže) pro odborná stanoviska z problematiky platebních karet. Prostřednictvím ČBA se SBK podílí na spolupráci s orgány EU, zejména European Payments Council a European Committee for Banking Standards. Statistické ukazatele SBK je mimo karetní systémy jedinou organizací v ČR, shromažďující podrobné statistické údaje o platebních kartách na trhu ČR. Tyto údaje, souhrnně zpracovávané ve čtvrtletních intervalech jsou pro členské banky významným podkladem pro analýzy trhu. SBK v této oblasti spolupracuje rovněž s příslušnými útvary ČNB zpracovávajícími statistiky a analýzy centrální banky a připravující podklady pro orgány EU, BIS apod. Detailní údaje jsou předávány zúčastněným členským bankám, souhrnné informace jsou k dispozici i veřejnosti a médiím, m.j. i prostřednictvím webové stránky SBK. Edukativní a společenská činnost SBK pořádá pololetně pro své členy i přizvané partnery odborné semináře, zaměřené na aktuální domácí i mezinárodní problémy platebních karet. Přednášejícími jsou specialisté z členských bank, platebních systémů a dalších organizací. Účastníci tak mají možnost získat aktuální informace nutné pro jejich činnost, informace o připravovaných nových produktech a event. technologických změnách v oblasti platebních karet. SBK se podílí i na organizaci specializovaných odborných školení, pořádaných platebními systémy pro členské banky v jednotlivých zemích a dále na společenských a sportovních akcích. Tradiční sportovní víceboj "Card Open" pořádaný ve dvouletých intervalech se stal populární možností soupeření karetních týmů bank a dalších organizací i mimo obchodní pole sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 6

7 Výsledky činnosti SBK v jednotlivých oblastech za rok sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 7

8 Technologie, infrastruktura, poplatková politika - V souvislosti s nastávajícím převedením českých bank VISA z regionu CEMEA do regionu EU se SBK podílelo na přípravě a registraci dohody o zachování hodnot domácích mezibankovních poplatků (interchange fee). - Zástupce SBK se pravidelně účastní prezentací VISA pro členské banky o přípravě souvisejících změn ve financování "Brand marketingu", a zavádění nových produktů. V roce 2004 to je zejména jednání o produktu "Cash Back", který by držitelům karet umožnil požádat při platbě za zboží o vydání hotovostní částky v omezené výši. - V návaznosti na minulá jednání VV SBK se SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých) a současnou iniciativu ČSOB, KB a ČS projednává VV se SONS možnosti instalace bankomatů, vybavených komunikačním zařízením pro nevidomé. Bankomaty vybavené speciálním hlasovým výstupem (na sluchátko) umožní nevidomým pohodlnější a bezpečnější využívání bankovní služby. Speciální bankomaty budou postupně umisťovány na místech vybraných po dohodě se SONS. - VV SBK na základě rozhodnutí MasterCard zrušit povinnost vracet zadrženou MC kartu vydavateli projednal návrhy úprav odpovídajících domácích pravidel. Konstatoval, že pro karty Maestro platí usnesení Kolegia SBK z : "S platností od nebudou nadále platební karty Maestro vydané českými členskými bankami a zadržené v bankomatech nebo u obchodníků českých členských bank vraceny vydavatelské bance. Příslušná zpracovatelská banka, v jejímž zařízení byla karta zadržena, zajistí její likvidaci standardním způsobem, v případě podezření na pozměnění karty provede podle vlastního rozhodnutí kontrolu parametrů nebo dat karty a podá zprávu vydavateli. Od nebude mezi českými členskými bankami účtován manipulační poplatek Kč 50,- a nebudou vypláceny odměny za zadržení těchto karet." Pro embosované karty MC, u kterých je větší pravděpodobnost významnějších reklamací, umožňuje rozhodnutí Boardu MC následující varianty řešení: a) nevracet kartu vydavateli a skartovat acquirerem b) zachovat dosavadní praxi vracet kartu vydavateli a účtovat Collection Fee Kč 50,- c) vracet kartu vydavateli bez poplatku (poplatek je ekonomicky málo významný ve srovnání s pracností) d) podle návrhu ČS a KB uschovávat kartu po určitou dobu a pak skartovat pokud si ji vydavatel nevyžádá Po diskusi byly z hlediska ekonomie i rizik vybrány varianty b) nebo c), které VV předloží Kolegiu pro rozhodnutí sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 8

9 Bezpečnost, prevence podvodů Rozsáhlou spolupráci v mimořádně důležité oblasti zabezpečení karetních transakcí proti podvodným manipulacím zajišťuje Bezpečnostní výbor SBK, jehož členy jsou zástupci organizací, které se účastní kartového provozu v ČR. Bezpečnostní výbor spolupracuje s pracovníky odpovídajících útvarů jednotlivých vydavatelů platebních karet a zpracovatelů karetních transakcí, s bezpečnostními útvary mezinárodních karetních asociací MasterCard, Visa, American Express a Diners Club a s Policií ČR. Plénum Bezpečnostnho výboru se schází pravidelně jednou měsíčně, MEMBER pro řešení aktuálních případů podvodů s platebními kartami ABN AMRO Bank N.V. zřizuje účelové pracovní skupiny (Task Forces). BV mapuje aktuální BAWAG Bank CZ, a.s. situaci v oblasti bezpečnosti platebních karet v ČR a následně připravuje, doporučuje a koordinuje efektivní postup pro Beneficial Finance, a.s. prevenci a v boji proti podvodům. Těsně spolupracuje s obdobným CCS, a.s. výborem slovenského Združenia pre bankové karty, společně oba výbory pořádají jednou ročně střídavě v ČR a SR Cetelem ČR, a.s. Bezpečnostní semináře za účasti příslušných útvarů MasterCard, Visa CITIBANK, a.s. a Policie ČR a SR. V r proběhl bezpečnostní seminář Commerzbank AG, pob. Praha 30. dubn a v Lednici (80 účastníků). Zástupci BV dále přednášeli na 2 seminářích pořádaných PČR (SKPV OHK Západočeský a Česká spořitelna, a.s. Severočeský kraj), na semináři pořádaným Policejním prezidiem ČSOB, a.s. (IMZ), přednášeli pro posluchače Policejní akademie a společně s organizaci VISA Security uspořádali Briefing pro PČR (ÚOOZ a Praha Deutsche Bank AG, pob. Praha město) v srpnu t.r. Diners Club Czech, s.r.o. ebanka, a.s. Euronet Services, s.r.o. GE Capital Bank, a.s. Home Credit, a.s. HVB Bank Czech Republic, a.s. Komerční banka, a.s. MUZO, a.s. První městská banka, a.s. Raiffeisenbank im Stiftland Raiffeisenbank, a.s. Volksbank CZ, a.s. Živnostenská banka, a.s. Činnost Bezpečnostního výboru ocenila v letošním roce m.j. asociace VISA: Souhrnná charakteristika bezpečnosti plateb kartami v ČR za léta 2001 až 2003 Rok Basis Points 0,15 0,073 0,057 0,064 Legenda: Basis Point je hodnota udávající výši objemu podvodných transakcí registrovaných zpracovatelskými (acquirer) nebo vydavatelskými (issuer) bankami vztaženou k odpovídajícímu celkovému registrovanému objemu kartami provedných transakcí. V daném případě jde o transakce typu "platba kartou" (Sales/Purchase), provedené v příslušném roce v obchodních místech na území ČR kartami jak domácích, tak zahraničních vydavatelů.. Nezahrnuje tedy podvodné výběry hotovosti z bankomatů, nebo na přepážkách bank. Ke stanovení hodnot byly použity oficiální statistiky asociací VISA, MasterCard a SBK sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 9

10 Spolupráce v oblasti legislativy a standardizace platebního styku v ČR a EU Na základě písemné dohody o spolupráci mezi SBK a ČBA je zástupce SBK - výkonný ředitel SBK stálým hostem Komise pro platební styk (KPS) a Expertní skupiny pro bezpečnost platebních karet při Komisi pro bezpečnost ČBA. Zástupce SBK rovněž podle této dohody zastupuje ČBA a SBK v Technical Steering Committee (TSC) Evrpského výboru pro bankovní standardy - ECBS (European Committee for Banking Standards). M. Zátka se pravidelně zúčastňuje jednání Komise pro platební styk ČBA a jednání Expertní skupiny pro bezpečnost platebních karet při Komisi pro bezpečnost ČBA. Komise pro platební styk ČBA zastřešuje účast české bankovní komunity na činnosti European Payments Council, který je řídicím a výkonným orgánem pro realizaci SEPA Single European Payments Area jednotného prostředí pro platební styk uvnitř euro oblasti. V současné době probíhají mezi ECBS, EPC a ECB (European Central Bank) intenzivní jednání o změnách, resp. integraci organizačních struktur EPC a ECBS s cílem maximální podpory a urychlení vzniku SEPA. ECB jako regulátor evropského bankovnictví je hlavním iniciátorem SEPA a vyvíjí intenzivní tlak na co nejrychlejší realizaci. Oblast platebních karet je, vedle hotovostí, finančních převodů a inkasa jedním z hlavních témat na něž je zaměřena činnost pracovních skupin EPC a rovněž ECBS (Working Groups WGs). Kromě WGs jsou vytvořeny ještě Service Groups (SGs) a to SG Legal a SG OITS Organisation, Infrastructure, Technology, Standards. Podle posledních rozhodnutí EPC mohou všechny členské země EU nominovat do těchto skupin své zástupce k aktivní účasti na jejich práci. ČR prostřednictvím KPS ČBA nominovala své zástupce do WG Cash, WG Direct Debit a Credit Transfer, zvažuje nominaci do SG OITS, ČBA zvažuje nominaci do SG Legal. S požadavkem na nominaci zástupce do WG Cards se KPS ČBA obrátila na SBK. Provedená nabídka členům SBK na jmenování zástupce nepřinesla zatím výsledek, Stanoviska bank se v této otázce zatím různí od zastoupení prostřednictvím SBK za cenu zvýšení rozpočtu a tedy provozního příspěvku po upuštění od zastoupení v současné době. Dne 11. května a 16. září proběhla jednání TSC ECBS v Bruselu. Z těchto jednání vyplývají konkrétní náměty, otázky a požadavky na stanoviska za ČR, které jsou konzultovány prostřednictvím VV SBK a KPS ČBA. Podrobnější informace o činnosti tohoto orgánu byly zpracovány a rozesílány jako přílohy k zápisům VV. SBK se dále ve spolupráci s ČBA podílelo na připomínkovém řízení k vyhlášce ČNB k provádění platebního styku a k návrhu ČNB na Výklad k zákonu o platebním styku (v části 3. Elektronické platební prostředky). SBK dále spolupracuje v legislativní oblasti s Finančním arbitrem ČR, s vydavatelem právní databáze ASPI a právním sdružením Central European Advisory Group. Statistika SBK Statistické údaje v agregovaném formátu jsou pravidelně zveřejňovány na webové stránce SBK Detailní data jsou podle Stanov SBK (bod 6.1.1) určena pouze pro vnitřní potřebu přispívajících a údaje o ostatních bankách nesmí člen zveřejňovat. V této souvislosti se znovu naskýtá otázka, je-li tato diskrétnost nadále namístě, vzhledem k tomu, že jednotliví vydavatelé svá čísla sami většinou zveřejňují. VV pokračuje v jednáních o doplnění statistik o data nebankovních vydavatelů kreditních organizací. Na základě jednání s finančním ředitelem GE Multiservis byla navržena základní struktura těchto dat a předběžně odsouhlasena nebankovními vydavateli. Dosud se však nepodařilo odsouhlasit detailní formát a obsah jednotlivých položek, jednání pokračují. V ČS a.s. která zajišťuje technické zpracování statistik došlo v r k personální obměně, v současné době zpracovává statistické soubory ing. David Lacyk sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 10

11 2004 sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 11

12 Školení, propagace, osvěta Hlavní aktivitou za široké účasti členů je pořádání každoročních jarních a podzimních pracovních seminářů s aktuální odbornou tématikou. V posledních letech to byly tyto Semináře: Špindlerův Mlýn, Hromovka Špindlerův mlýn, Harmony Club Hluboká Štekl Teplá u Mariánských Lázní Klášter Premonstrátů Zvole nad Pernštejnem Šiklův Mlýn Hrubá Skála Zámek Hrubá Skála Měřín VLRZ Měřín Znojmo Prestige Hradec Králové Černigov Mariánské Lázně Monty Kromě těchto vlastních akcí se podílí SBK na organizování dalších seminářů či společenských akcí a účastní se svými zástupci na odborných konferencích. V r to byly zejména akce: veletrh Wincor Nixdorf v Paderbornu (SRN) prezentace Evropské bankovní asociace v Praze VISA Forum v Praze - marketingová spolupráce na přípravě konference "Banking on cards 2004" (Marcus Evans) VISA Forum v Praze - marketingová spolupráce na přípravě konference "Consumer Finance in CESEE" Kancelář SBK poskytuje informace o trhu a struktuře platebních karet v ČR řadě světových analytických organizací, zpracovávajících studie o oblasti střední a východní Evropy. V posledním období šlo např. o následující instituce: - University of California (Credit cards in CEE) - Snapshots London: CR Cards Research Mars &Co, Paris - European Privatization and Investments Corp. - CPP Group, Plc London SBK se podílí rovněž na akcích přispívajících k popularizaci Sdružení. V r.2004 to byly např. rozhovory v rozhlase (Regina, Čro 1 Radiožurnál, ), informace pro ČTK, HN, Bankovnictví, účast v TV aktualitách ČT 1 a pořadech Snídaně s Novou sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 12

13 Významným informačním prostředkem je webová stránka Sdružení a magazín CardMag V průběhu r došlo k převedení správy domén od původního správce Tesco SW, kde působily problémy zejména dlouhé aktualizační a opravné lhůty, k novému správci P.F.K. Service Praha, který zajišťuje operativní ovládání formy a obsahu stránek. Byla zadána a vytvořena nová grafická podoba i technické provedení stránek i magazínu, stránky jsou průběžně aktualizovány. Statistika návštěvnosti ke dni : Datum založení: :05:19 Datum založení: :05:19 Poslední přístup: :28:38 Poslední přístup: :35:02 Celkem přístupů: 5044 Celkem přístupů: 850 Celkem sessions: 2500 Celkem sessions: 436 Jedná se o statistiku po instalaci nového systému evidence přístupu na webové stránky obou prezentací. Celkový počet přístupů na od zprovoznění v roce 2003 ve verzi 1 (Tesco SW) je ke dni cca Evidovaná návštěvnost stránky od zprovoznění nové verze je: měsíc počet přístupů 08/ / / /2004 (do ) Internetový magazin SBK "Card Mag" vychází zhruba čtvrtletně a shrnuje informace z internetových i tištěných publikací a dalších zdrojů, týkající se platebních karet a souvisejících oborů sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 13

14 Školicí program Phare V souvislosti s činností v KPS ČBA se SBK rovněž podílelo na přípravě náplně školicího programu Phare "Implementation of EU Payment Systems Standards v části týkající se platebních karet. Vedením a implementací výukového programu (převážně financovaného z prostředků PHARE) pro české bankovní specialisty z oblasti platebního styku bylo pověřeno tříčlenné konsorcium - IFB Instituto de Formacao Bancaria (The Portugese Bank Training Institute), - BBA Belgian Bankers Academy/ Belgian Bankers Association - KPMG Česká Republika, s.r.o. Konsorciem připravená náplň školení byla projednána dne v t.zv Focus Group složenou ze zástupců ČBA, českých bank - členů Komise pro platební styk (za účasti zástupce SBK M. Zátky), zástupců IFB a KPMG. Školení bylo organizováno pro dvě skupiny posluchačů: - Top Managers a Payment System Specialists, - Transfer Officers Školení bylo zaměřeno do následujících tématických oblastí: - EU payment System Legislation - Czech Payment Systems Legislation and realities - EU Standards and Trends in credit transfers and direct debits - EU Standards and Trends in electronic and mobile channels - EU Standards and Trends in payment cards Lektorský sbor, tvořený převážně pracovníky IFB a BBA doplnili rovněž čeští zástupci, mj, současní nebo bývalí aktivní pracovníci v SBK jako Pavel Juřík, František Tomášek a Milan Zátka. Školení programu Phare proběhlo v období září až listopad 2004, přihlášeni byli pracovníci devíti bank, Ministerstva Financí, ČNB a Finančního arbitra sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 14

15 Vize další činnosti SBK: Pokračování a rozšiřování činnosti ve standardních oblastech společného a nekonkurenčního zájmu bankovních i nebankovních organizací pracujících v oboru platebních karet : - pokračování a rozvíjení spolupráce s asociacemi MC a VISA, poskytovateli technických služeb a provozovateli akceptačních sítí bankomatů a EFT POS, - ve spolupráci s ČBA účast na aktivitách Komise pro platební styk, Komise pro bezpečnost a zastupování ČR v Technical Steering Committee ECBS, - účast při přípravě event. dohod o domácích mezibankovních poplatcích a pravidlech, - harmonizace statistik SBK se statistikami karetních asociací a EPC EU, a doplnění údajů o nebankovních úvěrových kartách, - spolupráce s ČBA a ČNB při implementaci a výkladu legislativních norem EU ovlivňujících oblast platebních karet, - sledování a účast na rozvoji konvergence bankovních služeb a služeb mobilních operátorů, - další zvýrazňování činnosti a pozice SBK na českém trhu platebních karet a platebního styku jak ve vztahu k odborným institucím, tak k veřejnosti. V r bude základní součástí plánu činnosti uspořádání jarního a podzimního semináře. Další akce budou zajišťovány operativně na aktuální témata, zejména v souvislosti s členstvím v EU a zastupování v orgánech EPC a ECBS (nová legislativa platebního styku v rámci SEPA - New Legal Framework, evropská platební karta). V r bude uspořádán další ročník tradičního sportovního víceboje "Card Open" Dále bude zkvalitňována správa a formát webové stránky se zřetelem na pohotové aktualizace uváděných údajů a využívání stránky k získávání poplatků za reklamu. Je připravováno uvedení samostatné stránky BV SBK pro otázky bezpečnosti používání platebních karet. Ve čtvrtletních intervalech bude pokračovat vydávání magazínu o platebních kartách CardMag SBK sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 15

16 Předběžná zpráva o hospodaření SBK za rok 2004 a výhled na rok sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 16

17 Předpokládaný hospodářský výsledek sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 17

18 Předpokládaný hospodářský výsledek sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 18

19 Výroční zpráva Sdružení pro bankovní karty ČR Redakční rada: Roman Kotlán - Milan Zátka - Publisher: Vydává: Copyright: Pavel Kryka - sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR Sdružení pro bankovní karty ČR Datum vydání: sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, Praha 1, tel.: , fax: , Strana 19

magazín sbk No 2 2 0 0 6 sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, 110 00 Praha 1

magazín sbk No 2 2 0 0 6 sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, 110 00 Praha 1 No 2 2 0 0 6 v tomto čísle najdete celou řadu informací a komentářů z aktuálních událostí kartového odvětví v ČR a ze zahraničí, z oboru technologií a bezpečnosti a mnoho dalších zajímavostí ze světa platebních

Více

Modrá kniha Platební styk v České republice

Modrá kniha Platební styk v České republice Modrá kniha Platební styk v České republice Obsah Seznam zkratek... 3 Úvod... 4 1 Právní a institucionální aspekty... 4 1.1 Právní rámec... 4 1.1.1 Právní aspekty v oblasti platebního styku... 4 1.1.2

Více

No 2. cardmag no 2/08 1 2008

No 2. cardmag no 2/08 1 2008 No 2 2 0 0 8 V jarním čísle magazínu přinášíme aktuality a komentáře k událostem v kartovém odvětví u nás i v zahraničí rozhovor s managementem společnosti Austria Card komentáře k vývoji evropského projektu

Více

ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE

ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE Rámcový implementační plán Verze 2 Aktualizace: Říjen 2013 PŘEDMLUVA Vážení čtenáři, Praha, červenec 2013 Od první edice plánu zavedení SEPA v České republice uplynuly 3

Více

EDITORIAL. Roman Kotlán šéfredaktor cardmag.cz

EDITORIAL. Roman Kotlán šéfredaktor cardmag.cz #3/2009 cardmag TM V letním čísle magazínu představujeme společnost ingenico, přinášíme rozhovory, komentáře, statistiky a postřehy z odvětví platebních karet z domova i ze zahraničí magazín nejen o kartách

Více

Členové a pozorovatelé SBK - plateb. instituce a spol., Rok Splacený Kapitál vydávající karty a přispívající do statistik

Členové a pozorovatelé SBK - plateb. instituce a spol., Rok Splacený Kapitál vydávající karty a přispívající do statistik Vydávání karet v ČR Na trh bankovních karet působilo v r. 2006 celkem 14 bank, v roce 2007 přibyla polská BRE Bank S.A., org. složka, v r. 2011 pak přibyly banky ZUNO, AXA a Air Bank. V roce 2013 z celkového

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ASOCIACE PRO KAPITÁLOVÝ TRH ZA ROK 2007/2008 A O CÍLECH A ÚKOLECH NA DALŠÍ OBDOBÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ASOCIACE PRO KAPITÁLOVÝ TRH ZA ROK 2007/2008 A O CÍLECH A ÚKOLECH NA DALŠÍ OBDOBÍ 2007/2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI ASOCIACE PRO KAPITÁLOVÝ TRH ZA ROK 2007/2008 A O CÍLECH A ÚKOLECH NA DALŠÍ OBDOBÍ Nejvýznamnější událostí v uplynulém období bylo sloučení dvou významných asociací Asociace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Home Credit a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Home Credit a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Home Credit a.s. ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2008 DO 31. PROSINCE 2008 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 3 2. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 6 Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru

Více

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ PRACOVNÍ SKUPINA PRO POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ ÚVODNÍ STUDIE POPIS METODY VERZE 1.0 ČERVEN 2014 i Úvod Platební karty právě procházejí jedním z nejvýznamnějších období

Více

magazín sbk No 1 2 0 0 6 sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, 110 00 Praha 1

magazín sbk No 1 2 0 0 6 sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, 110 00 Praha 1 No 1 2 0 0 6 v tomto čísle najdete. rozhovor s Petrem Gabrižem z First Data Slovakia... informace o technologiích a bezpečnosti. aktuality z domova i zahraničí. statistiky. marketing a trendy. pár tipů

Více

BANKOVNÍ 03 DOHLED 20 2003

BANKOVNÍ 03 DOHLED 20 2003 2003 BANKOVNÍ DOHLED 2003 BANKOVNÍ DOHLED 2003 OBSAH PŘEDMLUVA 1 A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 2003 3 1. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V OBLASTI BANKOVNÍHO SEKTORU V ROCE 2003 3 2. VÝKON BANKOVNÍHO DOHLEDU 9 2.1 DOHLED

Více

Úvodní slovo... 4 1. Úvod... 5 2. Zabezpečení výkonu činnosti finančního arbitra... 6 3. Všeobecné informace o řešených případech...

Úvodní slovo... 4 1. Úvod... 5 2. Zabezpečení výkonu činnosti finančního arbitra... 6 3. Všeobecné informace o řešených případech... OBSAH Úvodní slovo... 4 1. Úvod... 5 2. Zabezpečení výkonu činnosti finančního arbitra... 6 3. Všeobecné informace o řešených případech... 8 3.1. Celkový počet podnětů... 8 3.2. Počet řešených sporů...

Více

Burza cenných papírů Praha, a.s. Výroční zpráva 2007

Burza cenných papírů Praha, a.s. Výroční zpráva 2007 Burza cenných papírů Praha, a.s. Výroční zpráva 2007 Ing. Petr Koblic generální ředitel Burza cenných papírů Praha, a.s. OBSAH Profil společnosti...4 Významné události roku 2007...6 Významné události roku

Více

magazín sbk No 3 2 0 0 5 sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, 110 00 Praha 1

magazín sbk No 3 2 0 0 5 sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, 110 00 Praha 1 No 3 2 0 0 5 v tomto čísle najdete. rozhovor s ing. Janem Čarným... informace o technologiích a bezpečnosti. aktuality z domova i zahraničí. statistiky. marketing a trendy. pár tipů na drink. a mnoho dalších

Více

No 4. cardmag no 4/07 1 2007

No 4. cardmag no 4/07 1 2007 No 4 2 0 0 7 V podzimním čísle magazínu najdete aktuální informace a komentáře k událostem z kartového odvětví u nás i v zahraničí aktuality z oboru technologií a bezpečnosti rozhovor s panem Petrem Benešem,

Více

Podvody v oblasti bezhotovostních plateb v čr (studie)

Podvody v oblasti bezhotovostních plateb v čr (studie) SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Podvody v oblasti bezhotovostních plateb v čr (studie) Dr. Ing. František Klufa JUDr. Petr Scholz, Ph.D. Dodatky: JUDr. Michaela Kozlová Podvody v oblasti bezhotovostních

Více

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU nad FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 ISBN 978-80-87225-46-2 OBSAH ÚVOD 5 VYJÁDŘENÍ VÝBORU PRO FINANČNÍ TRH 6 A. DOHLED NAD FINANČNÍM

Více

Československá obchodní banka, a. s. ČSOB Zkrácená výroční zpráva 2002 1

Československá obchodní banka, a. s. ČSOB Zkrácená výroční zpráva 2002 1 B Československá obchodní banka, a. s. Zkrácená výroční zpráva 2002 ČSOB Zkrácená výroční zpráva 2002 1 Obsah Přehled konsolidovaných finančních údajů za pět let 3 Profil společnosti 4 Profil KBC Bank

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2013

Více

Obsah 2. Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 10. Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16

Obsah 2. Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 10. Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16 Výroční zpráva ebanka 2006 1 Obsah Obsah 2 Profil ebanky 4 ebanka v číslech 6 Statutární orgány 10 Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16 Ostatní informace zveřejňované na základě legislativních

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Středoškolská odborná činnost 2004/5005. Platební karty. Obor 13 ekonomika a řízení. Autor:

Středoškolská odborná činnost 2004/5005. Platební karty. Obor 13 ekonomika a řízení. Autor: Středoškolská odborná činnost 2004/5005 Obor 13 ekonomika a řízení Platební karty Autor: Alexander Schlossberger Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, Resslova 8 120 00 Praha 2, 3. ročník

Více

Státní pokladna a platební styk. RNDr. Pavel Štalmach. MBA

Státní pokladna a platební styk. RNDr. Pavel Štalmach. MBA Státní pokladna a platební styk RNDr. Pavel Štalmach. MBA Listopad 2008 1 Obsah : strana 1. Úvod 3 2. Státní pokladna 5 2.1 Koncept Státní pokladny 5 2.2 Koncept dalšího rozvoje státní pokladny České republiky

Více

NÁRODNÍ PLÁN ZAVEDENÍ

NÁRODNÍ PLÁN ZAVEDENÍ NÁRODNÍ PLÁN ZAVEDENÍ EURA V ČESKÉ REPUBLICE ČÁST II KONKRETIZACE ÚKOLŮ V JEDNOTLIVÝCH SEKTORECH 2007 Verze: 10 Schválena vládou ČR dne 11. dubna 2007 Národní plán zavedení eura v České republice část

Více

Sjednocená organizace. nevidomých a slabozrakých. České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Sjednocená organizace. nevidomých a slabozrakých. České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. MOTTO: Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané,

Více

AUDITOR 1/2006. Auditor v novém kabátě. @ e-příloha Auditor 1/2006. Obsah č. 1/2006

AUDITOR 1/2006. Auditor v novém kabátě. @ e-příloha Auditor 1/2006. Obsah č. 1/2006 AUDITOR 1/2006 Obsah č. 1/2006 AKTUALITY... 2 Auditorské směrnice/ standardy po 1. 1. 2006 (Ing. Zdeňka Drápalová)... 3 K problematice cen auditu (Ing. Tomáš Brumovský)... 7 Jaké je složení výborů a redakčních

Více

Váš finanční život z jednoho místa

Váš finanční život z jednoho místa Váš finanční život z jednoho místa 02 Výroční zpráva Po zhodnocení vývoje hospodaření v první polovině roku 2002 přistoupili akcionáři k posílení manažerského týmu. Tím vytvořili předpoklady pro další

Více