Obsah. Obsah. Slovo předsedy Certifikace London School of Public Relations Pracovní skupina Talenti Zahraniční aktivity...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Obsah. Slovo předsedy... 3. Certifikace... 4. London School of Public Relations... 5. Pracovní skupina Talenti... 6. Zahraniční aktivity..."

Transkript

1

2 Obsah Slovo předsedy Certifikace London School of Public Relations Pracovní skupina Talenti Zahraniční aktivity Orgány APRA výkonná rada smírčí komise revizní rada sekretariát APRA Hospodářské výsledky agentur a jejich income fee a billing TOP 10 APRA agentur a jejich income fee a billing Etický kodex Stockholmská charta O Stockholmské chartě Oborové průzkumy PR Klub Obsah Jak to vidím já? Kam PR došlo a kam směřuje? (anketa) agentur Řádní členové APRA Přidružení členové APRA

3 Globální dělení zrna od plev Václav Pavelka člen výkonné rady APRA zodpovědný za certifikaci CMS ExMise Public Relations Certifikace Public Relations má od roku 2003 celosvětově platnou normu, která stanoví zásady kvality pro řízení firem podnikajících v tomto oboru. Standard CMS (Consultancy Management Standard), který lze vzdáleně přirovnat k ISO 9000, byl výrazně novelizován a mezinárodní asociace ICCO (International Committee of Consultancy Organisations) jej přijala jako normu globální. To, zda PR agentura funguje v souladu s CMS, ověřuje závislá organizace Det Norske Veritas (DNV), která k tomu byla akreditována autorem normy britskou organizací PR agentur (PRCA). Dříve probíhala certifikace podle CMS pouze ve 3 zemích, mezi nimi i v České republice, kde do června 2004 získalo certifikát celkem 10 agentur. To, že se mezinárodní PR komunita shodla na společném standardu kvality řízení, je dalším z důkazů, že náš mladý obor vyrostl z dětských střevíčků a je plně etablovaným odvětvím. CMS deklaruje zásady řízení 8 jdůležitějších oblastí, kterými jsou: vedení a komunikace, plánování, inovace a rozvoj, finanční řízení, řízení klientských komunikačních kampaní, sledování spokojenosti zákazníků, získávání nových zakázek řízení lidských zdrojů. Při závislém auditu musí PR agentura prokázat, že uvedené oblasti systematicky řídí a ošetřuje. Od auditorů navíc vedení společnosti obdrží podrobnou zprávu, která upozorní na případné slabiny. Díky procesu certifikace agentura získá dobrý přehled o stavu interních řídících procesů a pracovních postupů. Má možnost je dále zefektivnit, a zvýšit tak produktivitu práce a hodnotu pro zákazníky. Certifikát o shodě se standardem CMS má malou vypovídací hodnotu i pro potenciální klienty PR agentur. Ti jeho prostřednictvím získají objektivní zprávu o stavu agentury z hlediska řídících procesů a pracovních postupů. Mohou následně věnovat více času posuzování referencí, doporučení, složení týmu či konkrétních návrhů spolupráce. Nemluvě o tom, že dobře vedená agentura má výrazně větší předpoklad poskytovat dlouhodobě kvalitní službu. Jak ukazují zkušenosti s obdobnými standardy kvality v jiných oborech, je pravděpodobné, že se CMS sta jedním z kritérií při výběru agentury a na vyspělém britském PR trhu se tak již začíná dít. Naše asociace se od počátku aktivně podílí na rozvoji mezinárodních standardů kvality a považuje je za důležitý předpoklad pro zvyšování úrovně celého odvětví PR služeb. I proto naši členové odsouhlasili, že do budoucna bude APRA sdružovat pouze agentury fungující v souladu se standardem CMS. 4

4 5

5 Obor PR na cestě k talentům Radek Vítek člen výkonné rady APRA zodpovědný za projekt Talenti GCI Praha Pracovní skupina Talenti Před pěti lety vznikla na půdě APRA myšlenka podpořit zájem talentovaných lidí o práci v PR agenturách a Public Relations obecně prostřednictvím speciálního projektu. Zatímco v řadě západních zemí patří PR mezi jatraktivnější obory, a zejména pro čerstvé absolventy univerzit jsou lákavou pracovní příležitostí, u nás jsou stále ještě zastřeny znalostí a pochopením. Nutnost aktivně informovat o oboru jako takovém mezi potenciálními zájemci vedla ke vzniku projektu s pracovním názvem Talenti. Jako v řadě jiných poradenských profesí, jsou i základem kvalitních Public Relations schopní a dostatečně zkušení lidé. Není proto překvapením, že přilákání nových talentů do PR se stalo jednou z klíčových priorit APRA. Vždyť obor sám v našem prostředí měl žádnou tradici. Jeho rozvoj narážel na dostatek kvalitních konzultantů. Postupem času sice počet zájemců o uplatnění v PR narůstal, jen málokdo z nich však měl dostatečnou praxi. V mnoha případech chybělo i minimální povědomí, v čem spočívá podstata této práce. A agentury, ačkoliv ustále hledali perspektivní zaměstnance, byly jen v omezené míře ochotny riskovat nákladnou investici do naprostých nováčků. Pilotním projektem celého programu Talenti byla Akademie PR. Myšlenka oslovit studenty vysokých škol a nabídnout jim kvalifikovaný pohled na obor vyvolala zájem Katedry mezinárodních vztahů VŠE. S její pomocí a podporou členských agentur se podařilo zorganizovat vzdělávací program, který oslovuje vysokoškolské studenty po celé republice. Jedičnost kurzu spočívá zejména v nabídce měsíční stáže, která umožní studentům seznámit se s prací a interním chodem PR agentury. Od roku 2002 je APRA navíc garantem výuky předmětu Public Relations v rámci vedlejší specializace Komerční komunikace na VŠE. s vysokými školami jde však za rámec jedné instituce. APRA se, kromě jiného, aktivně podílí i na vzdělávání a rozvoji odbornosti členů CASPRIO, sdružení PR pracovníků vysokých škol. Všechny realizované programy se setkávají s mimořádným zájmem cílové veřejnosti. Poptávka po účasti v jednotlivých kurzech několikanásobně přesahuje kapacitní možnosti. Přímo úměrně tomu vzrůstá povědomí o Public Relations mezi studenty a akademickými pracovníky. Z téměř stovky absolventů Akademie PR, zůstala velká většina věrná Public Relations a ds se úspěšně uplatňují v agenturách i na klientské straně. A tím dochází k naplnění původního smyslu projektu Talenti. 6

6 Akademie PR určila mou pracovní dráhu Tomáš Hejkal Marketing Manager, Atradius Credit Insurance, N. V. Pracovní skupina Talenti Akademie PR ovlivnila moji školní i pracovní dráhu více ž jsem očekával. Inspirovala mě k oslovení APRA s návrhem uspořádání malého průzkumu očekávání od PR agentur. S podporou tehdejšího výkonného ředitele APRA Ing. Krause a pod vedením prof. Stehlíka z VŠE jsem průzkum zrealizoval a začlenil do své diplomové práce. Ve společnosti Atradius se mi podařilo přesvědčit své nadřízené o potřebě profesionálně zvládnuté komunikace. Během výběrového řízení jsem využil jen teoretické znalosti, ale především přehled o českém trhu PR agentur, který jsem získal na Akademii PR a při psaní své diplomové práce. Dlužno ovšem dodat, že zdaleka všechny teoretické zásady jsou v praxi dodržovány. 7

7 Výkonná rada Jiří Hrabovský Ewing Public Relations předseda Václav Pavelka ExMise Public Relations Dita Stejskalová Ogilvy Public Relations místopředsedkyně Luděk Nezmar Protocol Service Orgány APRA Pavel Kučera Eklektik Communications Michal Donath Donath-Burson-Marsteller (člen VR do , odstoupil na vlastní žádost) Radek Vítek GCI Praha Zdeňka Kuhnová IMPACT PR & Consultancy (členka VR od ) 9

8 Smírčí komise do Soňa Podušková S9 Company předsedkyně Aleš Langr AMI Communications Radim Kamler EMC Jan Klíma AC&C Public Relations Orgány APRA Borek Severa Media Trust Communications 10

9 Smírčí komise od Soňa Podušková S9 Company předsedkyně Aleš Langr AMI Communications Martin Doležal ExMise Public Relations Borek Severa Media Trust Communications Orgány APRA Petr Stoklasa Weber Shandwick 11

10 Revizní rada Jindřich Lacko čestný člen APRA Renáta Drahorádová Agentura CREO Miroslav Forman čestný člen APRA Orgány APRA 12

11 Sekretariát Luděk Kraus výkonný ředitel do Luďka Raimondová výkonná ředitelka od Martina Hráská manažerka projektu LSPR Orgány APRA 13

12 a billing za rok 2002 Řádné agentury Hospodářské výsledky 2002 Agentura 2002 (v mil. Kč) 2002 (v mil. Kč) AC&C Public Relations 21,20 47,20 18 Agentura CREO 6,20 31,50 8 AMI Communications 60,80 112,50 47 B. I. G. 41,40 87,10 32 Bílý Medvěd Public Relations 2,11 3,26 5 Donath-Burson-Marsteller 30,30 34,20 15 Eklektik Porter Novelli 14,60 24,30 14 EMC Public Relations 41,50 70,50 18 Ewing Public Relations 16,70 27,00 15 ExMise Public Relations 21,57 45,52 15 GCI PRAHA 26,43 35,12 13 Herald Communications 18,10 20,40 11 IMPACT PR & Consultancy 24,70 93,70 19 MediaTrust Communications 12,50 21,00 12 Ogilvy Public Relations 38,06 57,22 23 PREVIA ČR 20,80 32,

13 Top 10 APRA 2002 Pořadí Agentura (v mil. Kč) 1. AMI Communications 60,80 2. EMC Public Relations 41,50 3. B. I. G. 41,40 4. Ogilvy Public Relations 38,06 5. Donath-Burson-Marsteller 30,30 6. GCI PRAHA 26,43 Top 10 - rok IMPACT PR & Consultancy 24,70 8. ExMise Public Relations 21,57 9. AC&C Public Relations 21, PREVIA ČR 20,80 15

14 a billing za rok 2003 Hospodářské výsledky 2003 Agentura 2003 (v mil. Kč) 2003 (v mil. Kč) AC&C Public Relations 22,9 53,1 17 AGE PLUS uvádí AMI Communications 65,3 115,8 50 B. I. G. 37,3 79,3 30 Bison & Rose Public Relations 31,9 76,8 17 Bílý Medvěd Public Relations 1,4 2,2 4 Donath-Burson-Marsteller uvádí z důvodu Sarbas Oxley Act Eklektik Communications 13,6 15,7 11 EMC Public Relations 50,7 84,9 13 Ewing Public Relations 19,0 34,9 15 ExMise Public Relations 21,8 31,5 14 GCI Praha Herald Communications uvádí z důvodu Sarbas Oxley Act uvádí z důvodu Sarbas Oxley Act IMPACT PR & Consultancy 21,0 63,3 18 Joe PR uvádí MediaTrust Communications 9,1 22,8 10 Mmd Public Relations Czech Republic Negrelli Public Relations Ogilvy Public Relations uvádí uvádí uvádí z důvodu Sarbas Oxley Act PREVIA ČR 24,4 30,2 10 Protocol Service S9 Company uvádí uvádí T. T. V. Public Relations uvádí Weber Shandwick uvádí z důvodu Sarbas Oxley Act Top 10 APRA ní od roku 2003 sestavován z důvodu platnosti Sarbas Oxley Act. 16

15 Stockholmská charta ICCO PR agentury jsou profesionální servisní firmy, které pomáhají m ovlivňovat názory, postoje a chování. S tímto ovlivňováním souvisí také odpovědnost vůči našim m, našim lidem, naší profesi a společnosti jako celku. Etický kodex Objektivní poradenství a služby PR agentury smí mít žádné zájmy, které by mohly kompromitovat jejich roli závislého poradce. Měly by ke svým m přistupovat objektivně, aby každému klientovi pomohly zvolit optimální komunikační strategii a přístup. Společnost Otevřená společnost, svoboda projevu a svobodný tisk to jsou prvky vytvářející kontext profese Public Relations. Agentury působí v rámci této otevřené společnosti, dodržují její pravidla a pracují s klienty, kteří mají stejný přístup. Důvěrnost informací Důvěra je základem vztahu mezi klientem a PR agenturou. Údaje, které byly agentuře klientem poskytnuty jako důvěrné a které jsou všeobecně známé, smí agentura bez souhlasu klienta poskytnout třetím stranám. Pravdivost informací PR agentura smí cílové skupině vědomě posky to vat zavádějící informace, ať už jde o faktické údaje bo o zájmy klienta, jehož reprezentuje. Agentury se musí maximálně snažit poskytovat přesné a úplné informace. Dodržování slibů Agentury musí spolupracovat s klientem tak, aby byla předem vyjasněna očekávání týkající se výsledků jejich práce. Musí definovat specifické cíle komunikačních aktivit a následně dělat vše pro to, aby dané sliby splnily. Agentury smí nabízet záruky, které lze dodržet bo které kompromitují integritu komunikačních kanálů. Střety zájmů Agentury mohou zastupovat klienty, jejichž zájmy jsou ve vzájemném rozporu. Agentura smí začít pracovat pro nového klienta s konfliktním zájmem, aniž by předem nabídla svému současnému klientovi možnost využít všech práv, která mu zaručují smlouvy uzavřené mezi klientem a agenturou. Zastupování Agentury mohou odmítnout bo přijmout zakázku na základě osobního posouzení managementu firmy bo na základě zaměření organizace. Jednání a pracovní postupy PR agentury se při práci se všemi cílovými skupi nami zavazují jednat eticky a používat jlepší existující postupy. 17

16 O Stockholmské chartě ICCO komentář V roce 1986 byla přijata Římská charta, která vytvořila odvětvový kodex pro firmy působící v oblasti Public Relations. Postupem času Římská charta zastarala a bylo třeba ji aktualizovat. Tato nová Stockholmská charta ji nahrazuje. Byla vytvořena s nadějí a očekáváním, že pomocí vytýčení odvětvových standardů přebíráme iniciativu při vymezování podnikatelského prostředí, v němž naše firmy působí, a při utváření očekávání ze strany vládních úřadů, podniků a na trzích, kde působíme. Zjednodušili jsme jazyk, vypustili oblasti umožňující dvojsmyslný výklad a zaměřili jsme se na chování, jaké se očekává od profesionální PR agentury. Tato nová Stockholmská charta ICCO udává profesní standardy pro firmy působící v oblasti Public Relations, což ní totéž jako osobní či národní etické kodexy, zásady bo zákony. Charta popisuje způsob, jakým ds PR agentury pracují, ani se zabývá všemi situacemi, jež mohou nastat. Je závazná pouze v míře, v jaké to odpovídá zdravému rozumu, nicméně obsahuje popis chování a jednání, jaké se očekává od členských agentur ICCO. Zásady jsou formulovány jako krátké věty, nicméně pokrývají širší oblasti. Každá země si může tyto standardy uzpůsobit pro potřeby svého trhu a může k nim přidat další ustanovení, pokud tyto úpravy a ustanovení budou v rozporu se zněním či smyslem charty ICCO. U každé charty je nutné, aby bylo vidět, že je dodržována, a tato Charta ní výjimkou. Pokud by kterýkoli člen prokazatelně porušoval uvedené zásady, bude požádán, aby příslušné dostatky napravil. Pokud v rozumném časovém intervalu dojde k nápravě, příslušný člen může být požádán, aby se členství v ICCO vzdal. V prvním případě bude na stížnosti a porušování Charty upozorňovat gerální tajemník. Obor Public Relations se stále vyvíjí a spolu s ním se musí vyvíjet i standardy. Tyto standardy jsou vytesány do kame, nicméně měly by sloužit jako vodítko pro chování našich agentur a přispívat k rozvoji celého odvětví. Stockholmská charta ICCO vymezuje jednotné postoje v řadě důležitých oblastí, čímž: Etický kodex zajišťuje důslednost ve způsobu, jakým se celá profese reprezentuje navek. Tím vytváří jasnější představu o standardech našeho oboru pro klienty a zaměstnance, což posiluje reputaci celého oboru; vytváří praktické a z obchodního hlediska využitelné standardy obohacující vztahy mezi podniky, agenturami, klienty a dalšími zájmovými skupinami; minimalizuje jasnosti v otázkách, které jinak slouží pouze k potlačování rozvoje celého oboru a vztahů v jeho rámci. 18

17 APRA zveřejnila hodinové sazby Tisková zpráva Oborové průzkumy Praha 25. června Asociace Public Relations Agentur (APRA) ds poprvé v historii zveřejnila výsledky oborového průzkumu zaměřeného na hodnotu obvykle účtovaných hodinových sazeb. Jak uvádí předseda výkonné rady APRA Jiří Hrabovský, ceny uváděné jednotlivými agenturami se přirozeně liší. Pohybujeme se na volném trhu a ctíme svobodné podnikání. Nesnažíme se diktovat jednotné ceny, které by klienti museli respektovat. Proto se mezi dolními a horními extrémy v našem průzkumu objevují v některých případech značné rozdíly. PR agentura je podnik jako každý jiný - podniká za účelem dosažení zisku. Kdo přesvědčí klienta, že ovládá řemeslo lépe ž konkurence a že by měl dostat vyšší honorář, chť je úspěšnější ž ten, kdo to dokáže. Obchodní zdatnost musí být ovšem podložena zdatností odbornou, to znamená za vyšší cenu skutečně lepší služby. Zda tomu tak je, musí posoudit naši klienti - jen oni mohou vyhodnotit, zda za svoje peníze opravdu dostávají odpovídající know-how, zkušenost, kvalitu a výsledky. Zda mohli to, co potřebují, pořídit levněji, abo na druhé straně, zda hledáním jlevnější nabídky a šetřením na PR službách nakoc zůstali někde v půli cesty ke svým komunikačním cílům. Správným hodnocením a oceněním našich služeb mohou sami přispívat ke kultivaci trhu včetně cenotvorby, dodává Hrabovský. Hodnota horního extrému hodinové sazby pro pozici ředitele společnosti dosáhla v tomto průzkumu Kč, jnižší uvedená sazba je Kč. Všechny částky jsou bez DPH. U pozice manažer zakázek (Account Manager) byly tyto hodnoty v rozmezí od Kč po Kč, u ředitelů zakázek (Account Director) se pohybují od Kč do Kč. Výsledky výzkumu by měly m posloužit jako orientační barometr. Přinášejí informaci o tom, jakých hodnot mohou dosahovat hodinové sazby v oblasti Public Relations, dodává Václav Pavelka, člen výkonné rady APRA odpovědný za organizaci a vyhodnocování oborových průzkumů. Zároveň upozorňuje na klíčové zásady, podle nichž agentury obvykle určují hodinové sazby svých a konzultantů: Hodinová sazba za služby Public Relations reprezentuje veškerou reálnou i přidanou hodnotu, kterou pracovník v určité pozici dává m. Zahrnuje jen jeho rutinní činnost a organizační schopnost, ale i zkušenost, know-how, kontakty, tvořivost, nápaditost, a dále praktické aspekty, jako jsou třeba časová flexibilita a dosažitelnost. Hodinové sazby tvoří podstatu honorářů, které následně pokrývají náklady agentur na platy konzultantů a dalších, jejich průběžné vzdělávání, sledování nových trendů a informací, výdaje za kvalitní informační a komunikační technologie a mnohé další náklady spojené s chodem agentur působících na vysoce konkurenčním trhu. Cena za PR služby je rozdílná podle širokého spektra služeb, které jsou poskytovány m na základě jejich individuálních požadavků a potřeb. Jiné ceny jsou u služeb s vysokou přidanou hodnotou, jako je například strategické poradenství, komunikace společností v období krize, komunikace při řešení sporných otázek. Naproti tomu ceny služeb založených na logistice a produkci mohou díky dobré organizaci práce a dalším faktorům dosahovat relativně nižších hodnot. Rozdíly v extrémech vyplývají i z toho, že služby v oblasti Public Relations jsou tvořeny na jedné straně vysoce odbornými službami, na straně druhé agentury poskytují produkčně-organizační servis s nižšími hodinovými sazbami. Poznámka: Popis hodnocených pozic: Ředitel společnosti (Managing Director) Ředitel zakázek (Account Director) Podílí se na získávání zakázek, je odpovědný za konzultace a strategie pro klienta, řídí jméně jednoho manažera zakázek, řídí práci pro zákazníka, řídí asistenty zakázek. Manažer zakázek (Account Manager) Řídí práci pro jméně jednoho zákazníka, reprezentuje agenturu vůči zákazníkovi, řídí asistenty zakázek. 19

18

19 Kam PR došlo a kam směřuje? Anketa Dana Dvořáková, MBA ředitelka komunikace ČSA V letech pracovala mimo jiné jako mluvčí a výkonná ředitelka marketingové a korporátní komunikace v Českém Telecomu, a v letech jako ředitelka zodpovědná za marketingovou a PR komunikaci ve VÚB bance na Slovensku, od března 2004 pracuje v ČSA. Jak to vidím já? Public Relations je i po deseti letech stále především o nápadu, a je-li nápad dobrý, tak PR funguje. V Čechách stejně jako jinde. Pro ilustraci mi dovolte dva příklady z mé dávné zkušenosti ve VÚB bance na Slovensku: druhá jvětší slovenská banka čelila fámě, že na ni bude vyhlášena nucená správa, a skutečně začal takzvaný run na banku, klienti denně vybírali ohromné finanční částky. Použili jsme všechny metody: výroky třetích stran včetně národní banky, inzerci, komunikaci na místě, přímou komunikaci s jednotlivými médii, přímou komunikaci s většími klienty atd. - nakoc zabrala rada zahraniční sesterské banky: ukažte skutečné peníze v trezorech - poté, co tyto záběry odvysílala jvlivnější televize, výběry ustaly... Zadlouho jsme měnili logo a celý vizuální styl: Do chvíle, ž jsme vrtulníkem vyměnili logo na jvyšší budově v Bratislavě, se nám na změnu dařilo nijak zásadně upozornit. Jakmile ale měly noviny fotky s vrtulníkem nad bratislavským mrakodrapem a televize stejné záběry, věděl o změně na Slovensku téměř každý... Ale abych se držela tématu: PR v Čechách je zcela jistě mnohem dále ž na Slovensku, a to ať měřím profesionalitou konkrétních lidí v agenturách, tak i tím, jak jsou lidé z oboru organizováni. Čeští PR experti zasluhují pochvalu: jak existence a hlavně aktivní činnost APRA a PR Klubu, tak možnosti studovat Public Relations opravdu zasluhují vysoké ocenění. Patnáct měsíců v Bratislavě mi přislo poznání, že naše PR je na lepší úrovni, i pokud jde o etiku podnikání. Jak se za deset let PR vyvinulo? Za velmi pozitivní považuji možnosti vzdělávat se v této oblasti, ať již na vysokoškolské půdě, tak v jrůznějších kurzech, jako je LSPR, či semináře pořádané PR Klubem - odborná úroveň je vysoká. Určitě dobré je i to, že ds již většina velkých firem má své in-house PR oddělení, kladně bych hodnotila i úroveň klíčových account managerů v agenturách. Z mé zkušenosti vidím i pozitivní posun v tom, že v poslední době je PR více o nápadu a profesionálním dlouhodobém přístupu ž o podivných slibech co, kdo a jak umí v konkrétním médiu domluvit. Do budoucna bych agenturám poradila, aby našly víc kvalitních lidí, a to jen na pozice senior account managera. Dosavadní praxe, kdy senior account manager je totálně přetížen množstvím zakázek, které takzvaně zastřešuje, a v poli pod ním ní nikdo, kdo by zakázku zodpovědně zpracoval, je dlouhodobě bezpečná a ohrožuje jednu domácí agenturu. Asi bych poradila získávat pro PR více odborníků s novinářskou zkušeností a obecně lidí gramotných (najít člověka, který umí napsat dobrou tiskovou zprávu, bo dokonce vytvořit logickou a přehlednou prezentaci je stále ještě opravdový kumšt). Odhaduji, že spolupráce PR agentur a firem s in-house oddělením bude v budoucnosti více o konzultacích, o pohledu zvenčí (od agentury), o pohledu zkresleném přáním top managementu firmy, o pohledu reflektujícím komplexní mediální situaci a situaci v daném oboru. Se vstupem do Evropské unie je třeba počítat s vyššími nároky na jazykovou vybavenost PR expertů, na rozšiřování záběru mimo území malého českého rybníčku, ať již na západ či na východ. Zcela jistě vidím perspektivu ve specializaci PR expertů na jednotlivé obory (farmacie, IT, telekomunikace, bankovnictví či letecká doprava). Přeji českému Public Relations hodně úspěchů v rámci celého evropského regionu. 21

20 Kam PR došlo a kam směřuje? Anketa Věra Kudynová PR manager a tisková mluvčí, Zentiva, a. s. Nastoupila 1. května 2004 do společnosti Zentiva, a. s., na pozici PR managera. Zodpovídá za vnější komunikací farmaceutické skupiny s dominantním postavením na českém a slovenském trhu. Zentiva je jedním z hlavních dodavatelů farmaceutik ve střední a východní Evropě. Do 28. února 2004 působila v Cestovní kanceláři Fischer, a. s., kde 10 let zastávala pozici tiskové mluvčí společnosti. Jak to vidím já? PR patří k oborům, které se z dětských plek během historicky krátké doby přetvořily v uznávanou a respektovanou disciplínu. V první polovině devadesátých let byla zejména práce v in-house otázkou předchozích kontaktů, a základem bylo vytváření mostů mezi firmou a médii. Úspěch byl kombinací zdravého selského rozumu, intuice piaristy a osvícenosti gerálního ředitele či majitele. Díky aktivitám APRA, která začala prosazovat profesní a etické standardy a organizovat konference a semináře, se rychle zvýšila informovanost a profesionalita. Za velmi prospěšné považuji PR Klubu jako platformy pro setkávání in-house specialistů a manažerů. Představitelé firem si stále více uvědomují význam PR oddělení a PR agentur pro rozvoj svých společností. Veřejné mínění o firmě hraje stále významnější roli. Současný novinář je kombinací detektiva a rozvědčíka operujícího ochotným týmem zdrojů. Taková kombinace že kvalitu PR kupředu. Člověk pracující v tomto oboru se musí ustále učit, vnímat novou realitu a přitom si uchovat zdravý selský rozum a ztratit cennou intuici. 22

21 Kam PR došlo a kam směřuje? Anketa Martin Krafl tiskový mluvčí České televize V letech zastával pozici mluvčího Středočeského kraje, od roku 1996 do roku 2003 byl vedoucím Tiskové služby prezidentské kanceláře a zástupce mluvčího prezidenta republiky Václava Havla, od roku 1993 do roku 1996 působil jako redaktor a moderátor v elektronických médiích. Jak to vidím já? Už přes osm roků pracuji ve veřejné sféře a v ziskovém sektoru, proto se zabývám PR hlavně v těchto oblastech. V posledních letech se PR stalo dílnou součástí aktivit většiny veřejných a ziskových institucí, což považuji za obrovský krok vpřed. Umění pochopit, vytvářet a ovlivňovat veřejné mínění už ní jen doménou komerčního sektoru, i když právě na tom mají pochybně zásluhu PR agentury a komunikační specialisté, kteří u nás od roku 1989 úspěšně dokazují, že PR má podíl na úspěchu produktu a patří do strategie firemní komunikace. Státní zaměstnanci, veřejní činitelé i nadační pracovníci pochopili, že PR je komunikačním nástrojem, jehož význam stále vzrůstá. PR ve veřejném a ziskovém sektoru dává možnost posilovat důvěryhodnost a přesvědčivost státních programů i nadačních projektů, což si jejich realizátoři dobře uvědomují. Samozřejmostí by měla být obecná prospěšnost těchto programů a projektů, proto je z hlediska občanského života PR institucí, které je realizují, velmi důležité. Větší tlak na otevřenost, profesionalitu a aktivní komunikaci, tedy i PR ve veřejné a ziskové sféře s sebou přisl vstup ČR do Evropské unie. O to víc je důležité, že píáristé mají kočně svá místa ve státním katalogu prací, podle kterého se uplatňují povolání ve veřejných službách a správě. Před několika lety se přitom v této sféře zkratka PR téměř používala. Myslím, že nyní je pro veřejný a ziskový sektor důležité, aby v něm každý pracovník přijal svou práci jako možnost osobní seberealizace a otázku profesní prestiže, a naplnil tak slova L. A. Seky: Lidé podporují to, co sami pomohli vytvořit. Bez toho totiž ani sebelepší PR v těchto oblastech svou úlohu splní. 23

22 Kam PR došlo a kam směřuje? Anketa Vladan Crha manažer tiskového oddělení a tiskový mluvčí ČESKÝ TELECOM, a. s. Na trhu PR služeb je ds již do značné míry jasné, kdo je kdo. Tím mám na mysli odlišení skutečných profesionálů od outsiderů, ale i specializaci. Je zajímavé sledovat, jak se agentury, které svoje zaměření získávaly zprvu i náhodně - podle, které se jim podařilo získat - stále lépe profilují a snaží se tento proces řídit. Mediální scéna, která s PR úzce souvisí, se v minulosti stejně jako náš obor profesionalizovala. Chybují lidé, kteří přistupují k médiím důvěřivě a spřádají spiklecké teorie, proč novináři o firmě, straně či osobě píší žádoucím způsobem. I takové věci se samozře jmě dějí, ale spíše jsem zastáncem toho, že je třeba média chápat utrálně a soustředit se na znalost jejich fungování a na vystupování firmy, které vede k požadované publicitě a image. Jak to vidím já? Klíčovým faktorem pro kvalitu oboru samozřejmě zůstávají lidé. Jako zadavatelé jsme si mnohokrát ověřili, že služba agentury je tak kvalitní, jak ji dokáže poskytnou jslabší konzultant. Osobně jsem příliš nakloněn postupům, kdy při výběrových řízeních na prvních jednáních vystoupí agenturní guru, který klienta nadch, ale následně zakázka spad na lidí třetí či čtvrté kategorie a zákazník je rozčarován (a jedná se zdaleka jenom o PR agentury). Proto m při výběru agentury vždy zajímá především tým, který bude práci dělat. Na trhu jsou potom logicky úspěšnější agentury se silným a hlavně vyváženým týmem, protože jeden či dva klíčoví lidé jsou schopni všechny klienty efektivně obsluhovat. Do budoucna zřejmě bude obor Public Relations (v agenturách i interních odděleních) výrazněji ovlivňován způsobem měření výsledků. Debata o tom probíhá již řadu let a všichni hledáme optimální metody. Na jedné straně existují do jisté míry oprávněné názory, že výsledky PR jsou detailně měřitelné, na druhé straně je tlak managementů firem, aby za investované peníze dostávaly jasný a zhodnotitelný efekt. Jsem zastáncem co jpřesnějších metod, jejich výstupem však musí být pouze čísla - i přesný a strukturovaný popis skutečnosti může poskytnou relevantní obrázek. Velmi vhodným nástrojem jsou samozřejmě výzkumy názorů, protože o jejich změnu nám většinou jde. Přestože zejména větší firmy pracují s výzkumy už řadu let, vidím v jejich využití a zejména propojení s komunikačními cíli a stanovení priorit práce na českém trhu ještě značné rezervy. 24

23 Řádní členové APRA Agentury APRA

24 AC&C Public Relations Korunovační 7, Praha Ing. Jan Klíma ředitel Intert ano / 17 21,2 mil. Kč / 22,9 mil. Kč 47,2 mil. Kč / 53,1 mil. Kč Aral, Audi, ČSOB, ČMHB, ECK, Gerating, KPMG, Michelin, SEAT, Volkswagen, Česká rafinérská, ČSOB Pojišťovna, GE Capital Multiservis, Siemens, T-Mobile, T-Systems, Pragot Člen APRA od roku: 2000

25 Agentura CREO Svatovítská 2, Praha Renáta Drahorádová ředitelka Intert / uvádí 6,2 mil. Kč / uvádí 31,5 mil. Kč / uvádí CiscoSystems, CELN, Fujitsu Siemens Computers, Intergraph, Microsoft, SkyNet, OBI, TrendMicro Člen APRA od roku: 1995

26 AMI Communications Dlouhá 13, Praha Aleš Langr ředitel Intert ano Milan Hejl ředitel / 50 60,8 mil Kč / 65,3 mil. Kč Marek Stránský ředitel 112,5 mil Kč / 115,8 mil. Kč Edelman Alcatel, Alkometa, Coca-Cola, Česká pojišťovna, ebanka, Ecco, Eurotel, Europolis Invest, Ferrero, Ford Motor Company, GlaxoSmithKli, Home Credit, Merloni Electrodomestici, Passerinvest, Rodamco ČR, Škoda Holding, The Pop Corn Board, Unilever, Village Cimas Člen APRA od roku: 1995

w w w. e s k o l e n i. c z eškolení eškolení představuje jednoduchý vzdělávací systém určený k zajištění školení formou e-learningu.

w w w. e s k o l e n i. c z eškolení eškolení představuje jednoduchý vzdělávací systém určený k zajištění školení formou e-learningu. w w w. e s k o l e n i. c z eškolení Efektivní systém pro vzdělávání formou e-learningu Moderní a účinné řešení nejen pro povinná školení zaměstnanců. eškolení představuje jednoduchý vzdělávací systém

Více

Unikátní projekt v ČR na podporu efektivity komunikace se zákazníkem

Unikátní projekt v ČR na podporu efektivity komunikace se zákazníkem Unikátní projekt v ČR na podporu efektivity komunikace se zákazníkem Ročník 2010/11 garant a pořadatel projektu společnost win-win institute Zaměření Specializace Marketingová komunikace Vytváření komunikačních

Více

základní informace o APRA a kontaktní údaje ZALOŽENÍ APRA APRA - Asociace Public Relations Agentur - byla založena na podzim v roce 1995.

základní informace o APRA a kontaktní údaje ZALOŽENÍ APRA APRA - Asociace Public Relations Agentur - byla založena na podzim v roce 1995. ROČENKA 200 5 základní informace o APRA a kontaktní údaje 1. ZALOŽENÍ APRA APRA - Asociace Public Relations Agentur - byla založena na podzim v roce 1995. PRÁVNÍ FORMA APRA je založena jako občanské sdružení

Více

REKLAMNÍ PŘÍJMY TISKU - MONITORING INZERCE

REKLAMNÍ PŘÍJMY TISKU - MONITORING INZERCE REKLAMNÍ PŘÍJMY TISKU - MONITORING INZERCE Zdroj údajů a grafů: TNS Media Intelligence (dále TNS MI) a Unie vydavatelů Období: 1. 1. až 30. 9. a 1. 1. až 30. 9. Všechny údaje jsou bez autoinzerce a nadačních

Více

PODPORA VAŠEHO PODNIKÁNÍ. Marketingové strategie a inovace Trénink a koučink

PODPORA VAŠEHO PODNIKÁNÍ. Marketingové strategie a inovace Trénink a koučink PODPORA VAŠEHO PODNIKÁNÍ Marketingové strategie a inovace Trénink a koučink MOTTO A POSLÁNÍ Marketing není nepodobný architektuře, pokud chce zaujmout, hledá nové prvky. Potřebuje Vaše firma zaujmout,

Více

Česká asociace nákupu a prodeje

Česká asociace nákupu a prodeje Česká asociace nákupu a prodeje Truhlářské 1104/13 11000 Praha 1 IČO: 02120119 Plátce DPH 1 Vize Jedna asociace nákupu a prodeje, jedno místo, jedna pomoc pro firmy, nákupčí, obchodníky, spolky a státní

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR)

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Úloha marketingu v řízení podniku Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Nástroje a prostředky uskutečňování vztahů s veřejností Přímá marketingová komunikace snadnější získávání

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

Česká cena za public relations - 5. ročník

Česká cena za public relations - 5. ročník Česká cena za public relations - 5. ročník ocenění Název projektu Navržen a proveden pro: Navrhla a provedla: ABSOLUTNÍ Vítěz Bílé šrotovné Skupina ČEZ AMI Communications Hlavní kategorie kategorie Business

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ CZ.1.07/2.4.00/17.0080 Rozvoj spolupráce formou stáží a odborných praxí v oblasti řízení letového provozu, VŠB TU Ostrava SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ STUDIJNÍ A INFORMAČNÍ BROŽÚRA Prof. Ing. Rudolf

Více

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. HLAVNÍ AUTOŘI: SAM BLACK, PETR NĚMEC, PHILIP LESLY, JAROSLAV KOHOUT, MIROSLAV FORET, VÁCLAV SVOBODA 2. SYSTÉM MARKETINGOVÝCH

Více

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. EFEKTIVNĚ VZDĚLÁVAT ZAMĚSTNANCE MŮŽE I MALÝ A STŘEDNÍ PODNIK Tomáš Langer Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

AHA PR Agency, s.r.o. Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání

AHA PR Agency, s.r.o. Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání AHA PR Agency, s.r.o Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání AHA PR Agency, s.r.o. Vzdělávání dospělých - osobní a profesní rozvoj Školící středisko Praha 4 AGENTURA AHA - VÁŠ PROFIT Praxe

Více

Business/Commerce. Kompletní žebříček naleznete na www.univerzumczech.com Top 100 IDEAL Employers 2014 v České Republice

Business/Commerce. Kompletní žebříček naleznete na www.univerzumczech.com Top 100 IDEAL Employers 2014 v České Republice Business/Commerce 1. Google 2. Česká národní banka 3. Škoda Auto 4. ČEZ 5. Microsoft 6. České aerolinie 7. Student Agency 8. L'Oréal Group 9. KPMG 10. Česká spořitelna 11. ČSOB 12. Komerční banka 13. Ernst

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

OBDIVOVANÝCH FIREM ČESKÉ REPUBLIKY 2006 VÝSLEDKOVÁ LISTINA. 8.ročník

OBDIVOVANÝCH FIREM ČESKÉ REPUBLIKY 2006 VÝSLEDKOVÁ LISTINA. 8.ročník 100 OBDIVOVANÝCH FIREM VÝSLEDKOVÁ LISTINA 8.ročník ALL STARS 2006 2005 2004 1. ŠKODA AUTO a.s. 1. 1. 2. ČEZ, a. s. 2. 3. 3. Zentiva, a.s. 3. 4. Plzeňský Prazdroj, a. s. 4. 2. 5. STUDENT AGENCY, s.r.o.

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

Návrh PR podpory společnosti B2M.CZ PŘIPRAVILA AGENTURA PR POINT

Návrh PR podpory společnosti B2M.CZ PŘIPRAVILA AGENTURA PR POINT Návrh PR podpory společnosti B2M.CZ PŘIPRAVILA AGENTURA PR POINT ZÁKLADNÍ INFORMACE O AGENTUŘE STŘEDNĚ VELKÁ PR AGENTURA ZALOŽENA V ROCE 2003 PR POINT SLOVENSKO ZALOŽEN V ROCE 2007 (WWW.PRPOINT.SK) ČLEN

Více

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání Studijní obor Bankovnictví Studijní program Hospodářská politika a správa Správná volba pro vzdělání PROČ STUDOVAT BANKOVNICTVÍ V KARVINÉ Kvalitní výuka s přednáškami významných odborníků z praxe. Komplexní

Více

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb. IT Cluster People for IT IT for People Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz Kontext Hlavní směry výzkumu a vývoje Biologické a ekologické

Více

Zpráva o auditu. A TREND, s.r.o.

Zpráva o auditu. A TREND, s.r.o. Zpráva o auditu A TREND, s.r.o. 2003 A TREND, s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Andrlíkova 972, 562 01 Ústí nad Orlicí Telefon: 465 519 519 Fax: 465 519 517 E-mail: atrend@a-trend.cz Internetová adresa:

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11.

Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11. Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11. 2014 Nechte se inspirovat konceptem společenské odpovědnosti: Proč?

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

Co obnáší práce píáristy. Vladimír Komjati Alžběta Pavlínová PR Klub

Co obnáší práce píáristy. Vladimír Komjati Alžběta Pavlínová PR Klub Co obnáší práce píáristy Vladimír Komjati Alžběta Pavlínová PR Klub PR klub Profesní sdružení profesionálů z oboru Public Relations PR manažeři in-house Agenturní pracovníci Freelanceři Konzultanti Další

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví

Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví Tisková zpráva Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví Praha, 20. listopadu2014 Největší podíl žen ve vedení firem v České republice je zejména v odvětví zdravotnictví,

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013 Brno JUDr. Věra Vojáčková,

Více

Development Centrum NABÍDKA M.C.TRITON. Kontaktní osoba: Ing. Radek Tesař. Mobil: +420 603 558 650. Email: tesar@mc-triton.cz

Development Centrum NABÍDKA M.C.TRITON. Kontaktní osoba: Ing. Radek Tesař. Mobil: +420 603 558 650. Email: tesar@mc-triton.cz M.C.TRITON, spol. s r.o. Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6 telefon: + 420 255 710 600, fax: + 420 255 710 699 e-mail: info@mc-triton.cz, www.mc-triton.cz IČ: 49622005, DIČ:CZ49622005 Kontaktní osoba: Ing.

Více

TOMÁŠ ZYKÁN 733.792.846. Workshop je postaven na metodice popsané v knize Business Model Generation autorů Alexander Osterwalder a Yves Pigneur.

TOMÁŠ ZYKÁN 733.792.846. Workshop je postaven na metodice popsané v knize Business Model Generation autorů Alexander Osterwalder a Yves Pigneur. Workshop je určen senior manažerům s cílem získat ucelený pohled na business model organizace, který je dostatečně komplexní a přitom intuitivně jednoduchý. Manažerský tým získá efektivní nástroj jak vést

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

13. ročník NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2006

13. ročník NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2006 100 NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM Pořadí Firma Tržby 2006 v tis. Kč 1 ŠKODA AUTO a.s. 203 659 000 2 ČEZ, a. s. 159 580 000 3 UNIPETROL, a.s. 94 642 132 4 R WE Transgas, a.s. 85 042 750 5 FOXCONN CZ s.r.o. 72

Více

HAYS CZECH REPUBLIC POSILUJEME VAŠI SPOLEČNOST NAŠÍ ODBORNOSTÍ. Obecná prezentace

HAYS CZECH REPUBLIC POSILUJEME VAŠI SPOLEČNOST NAŠÍ ODBORNOSTÍ. Obecná prezentace HAYS CZECH REPUBLIC POSILUJEME VAŠI SPOLEČNOST NAŠÍ ODBORNOSTÍ Obecná prezentace JSME PŘEDNÍM SVĚTOVÝM ODBORNÍKEM NA NÁBOR KOMPETENTNÍCH, PROFESIONÁLNÍCH A KVALIFIKOVANÝCH ZAMĚSTNANCŮ Presenter's name

Více

CzechTrade podporuje spolupráci mezi firmou a designérem. Když se potká skvělý designér a kvalitní výrobce

CzechTrade podporuje spolupráci mezi firmou a designérem. Když se potká skvělý designér a kvalitní výrobce CzechTrade podporuje spolupráci mezi firmou a designérem Když se potká skvělý designér a kvalitní výrobce Plastia Lenka Novotná, jednatelka firmy Plastia s.r.o. Jdeme cestou originality a vysoké přidané

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR

BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR PhDr. Lidmila KLEINOVÁ, CSc KONSTATOVÁNÍ Každá státní instituce zodpovědná za BOZP v každé evropské zemi si v rámci svých kompetencí a zodpovědností

Více

Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti IT?! Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz

Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti IT?! Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti IT?! Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Několik slov úvodem... Definice Klastru Klastry jsou regionálně umístěná

Více

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA únor 2014 Pavlína Langerová, AUDICA Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 co je to praktický marketing jak si udělat průzkum

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 Zpráva o činnosti za rok 2011 Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 OBSAH OBSAH... 2 1. O Společnosti... 3 2. Činnost SPŘ v roce 2011... 3 3. Aktivity sekcí... 4

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

Bezpečnostní poradenství. www.cstconsulting.cz

Bezpečnostní poradenství. www.cstconsulting.cz Bezpečnostní poradenství KDO JSME? Nezávislí bezpečnostní poradci CST Consulting s.r.o. vzniklo na základě myšlenky přiblížit profesionální nezávislý poradenský servis nejen velkým korporacím, které tradičně

Více

RISK je náš byznys. www.riskexperts.at

RISK je náš byznys. www.riskexperts.at RISK je náš byznys 1 Bezpečnost je základní potřebou Bezpečnost nemůže být jakkoli považována za izolovaný požadavek. Pochopení potenciálních rizik je základem pro zajištění bezpečnosti a zabezpečení.

Více

IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT. Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.

IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT. Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster. IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Několik slov úvodem... Definice Klastru Klastry jsou regionálně umístěná

Více

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás?

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Lenka Řeháková Kostelec nad Černými lesy 12.11.-13.11.2014 Obsah příspěvku Vymezení finanční gramotnosti dle OECD Irský

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Prezentace. Okresní hospodářské komory Cheb

Prezentace. Okresní hospodářské komory Cheb Prezentace Okresní hospodářské komory Cheb Okresní hospodářská komora Cheb byla založena v roce 1993 k podpoře podnikatelských aktivit cílem OHK Cheb je především ochrana zájmů podnikatelské sféry a veškeré

Více

NEGOCIACE. Umění vyjednávat pro pracovníky nákupu

NEGOCIACE. Umění vyjednávat pro pracovníky nákupu NEGOCIACE Umění vyjednávat pro pracovníky nákupu NEGOCIACE Umění vyjednávat pro pracovníky nákupu Funkce nákupu má v podnicích velmi důležité postavení. Vliv kvality nákupních procesů na hospodářské výsledky

Více

Na každý projekt jen ti nejlepší! PR.Konektor: Corporate Social Responsibility (CSR)

Na každý projekt jen ti nejlepší! PR.Konektor: Corporate Social Responsibility (CSR) Na každý projekt jen ti nejlepší! PR.Konektor: Corporate Social Responsibility (CSR) Představení agentury Nezávislá, středně velká PR agentura Založena v roce 2003 PR.Konektor Slovensko založen v roce

Více

PROGRAM LETNÍHO SEMINÁŘE

PROGRAM LETNÍHO SEMINÁŘE PROGRAM LETNÍHO SEMINÁŘE ve spolupráci UNIVERZITY KARLOVY, Fakulty sociálních věd, obor marketingové komunikace a PR & UNIVERSITY OF MISSOURI, USA na téma MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

Více

Mikroprostředí firmy

Mikroprostředí firmy VY_32_INOVACE_MAR_86 Mikroprostředí firmy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Komunikace jako faktor udržitelnosti a strategického rozvoje vysokých škol

Komunikace jako faktor udržitelnosti a strategického rozvoje vysokých škol Komunikace jako faktor udržitelnosti a strategického rozvoje vysokých škol Petr Uherka Tým KA05 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Co je KA05? Cíl KA05 Východisko projektu:

Více

Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu. 12. září 2011

Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu. 12. září 2011 Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu 12. září 2011 Grant Thornton ve světě a naše cíle Grant Thornton poskytuje komplexní služby v oblasti auditu, účetnictví, daňového poradenství

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Seminář Studenti a absolventi UK: odkud přicházejí, jak studují a kam směřují 17.5.2013

Seminář Studenti a absolventi UK: odkud přicházejí, jak studují a kam směřují 17.5.2013 Seminář Studenti a absolventi UK: odkud přicházejí, jak studují a kam směřují směřují 17.5.2013 Karolina Houžvičková Šolcová OVVP MFF UK solcova@dekanat.mff.cuni.cz Klíčová slova prezentace: absolventi

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Globální finanční krize je u konce. Čeká nás hospodářský rozmach

Globální finanční krize je u konce. Čeká nás hospodářský rozmach Globální finanční krize je u konce. Čeká nás hospodářský rozmach Praha 14. února 2014 Globální finanční krize je nyní v podstatě u konce a víceletý hospodářský rozmach právě začíná. Tímto závěrem podtrhl

Více

All Stars. 100 obdivovaných firem České republiky 2009

All Stars. 100 obdivovaných firem České republiky 2009 All Stars Pořadí Název firmy ŠKODA AUTO a.s. ČEZ, a. s. STUDENT AGENCY, s.r.o. Kofola a.s. 5. Zentiva, a.s. 6. Komerční banka, a.s. 7. Plzeňský Prazdroj, a. s. 8. 9. 10. Česká pojišťovna a.s. Skanska CS

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost DOTAZNÍK Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Kategorie: (*nehodící se škrtá) do 50 do 250 nad 250 zaměstnanců Zmocněnec pro jednání:

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání!

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996, DOBRÁ ZNAČKA respekt důvěra partnerství, LÍDR ve vzdělávání na českém

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Konkurenceschopnost České republiky roste. Zůstává ale spíše montovnou

Konkurenceschopnost České republiky roste. Zůstává ale spíše montovnou Konkurenceschopnost České republiky roste. Zůstává ale spíše montovnou Česká republika se letos v žebříčku globální konkurenceschopnosti Světového ekonomického fóra umístila na 31. místě ze 140 ekonomik

Více

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje Základní údaje Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost DOTAZNÍK Subjekt veřejného sektoru: Sídlo: Kategorie: (*nehodící se škrtá) a) obec s rozšířenou působností nebo obec s pověřeným obecním úřadem

Více

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry V. ročník Konference o rozpočtech a financování územních samospráv Praha, 22. září 2011 CEVRO Institut se představuje Vysoká škola akreditovaná podle

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Výroční zpráva. o průhlednosti společnosti TPA Horwath Audit s.r.o. za rok 2014

Výroční zpráva. o průhlednosti společnosti TPA Horwath Audit s.r.o. za rok 2014 Výroční zpráva o průhlednosti společnosti za rok 2014 140 00 Praha 4, Antala Staška 2027/79 Tel.: +420 222 826 311, Fax: +420 222 826 312, E-Mail: audit@tpa-horwath.cz pobočky 746 01 Opava, Veleslavínova

Více

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace Pomáháme městům a obcím, manažerům a lidem v organizacích na cestě ke zlepšování kvality služeb, řízení, komunikace a rozvoje zaměstnanců. www.mvsprojekt.cz 8 kroků k zákaznické orientaci 8 kroků k zákaznické

Více

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Kategorie: (*nehodící se škrtá) do 50 zaměstnanců nad 50 zaměstnanců

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

Reklama 2. Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz

Reklama 2. Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz Klientský brief pro úkol č. 1 Předmět REKLAMA 2 Pracovní označení CVIČNÁ KOMUNIKAČNÍ AGENTURA NÁZEV ÚKOLU INFORMATIVNÍ A NÁBOROVÁ PROPAGAČNÍ AKCE TERMÍNY prezentace 7.

Více

Personální řízení: aktuální výzvy pro interní audit

Personální řízení: aktuální výzvy pro interní audit Personální řízení: aktuální výzvy pro interní audit 24. května 2011 Michal Hašek Director Agenda Požadavky statutárních a dozorčích orgánů Strategie rozvoje interního auditu Požadavky na podporu ze strany

Více

1 Profil společnosti. 2 Historie. 3 Služby. 4 Specializace. 5 Neziskový sektor

1 Profil společnosti. 2 Historie. 3 Služby. 4 Specializace. 5 Neziskový sektor 1 Profil společnosti 2 Historie 3 Služby 4 Specializace 5 Neziskový sektor 1 Profil společnosti Vyroubal Krajhanzl Školout, advokátní kancelář, s.r.o. ( VKŠ ) se zaměřuje na poskytování komplexních právních

Více

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team: Edita Řezáčová, Jaroslav Polívka, Igor Rabín, Michal Mačát, Petr Moravec Leden 2015 1 Agenda 1. Úvod Co je to interim management?

Více

Tisková konference. 21. února 2007

Tisková konference. 21. února 2007 Tisková konference 21. února 2007 Účastníci tiskové konference Jan D. Kabelka předseda představenstva AKAT Josef Beneš předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

Postup zadavatelů při zadávání veřejných zakázek na PR služby

Postup zadavatelů při zadávání veřejných zakázek na PR služby Postup zadavatelů při zadávání veřejných zakázek na PR služby Specifika veřejných zakázek v oblasti PR Mgr. Jana Pattynová, LL.M. 23. října 2013 Definice PR REKLAMA strategické poradenství při vnější komunikaci

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013

Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií Institut jeden z pěti institutů FSV UK katedra politologie a katedra mezinárodních vztahů učebny, kanceláře,

Více

Případové studie využití Systému Sledování Vazeb

Případové studie využití Systému Sledování Vazeb Případové studie využití Systému Sledování Vazeb Kdo vlastní společnost Komerční inženýring s.r.o.? Jsou propojeni Vladimír Železný a Aleš Rozehnal? Jaké je podnikatelské okolí mého nového partnera? Jaká

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

SMARTRATING je nezávislý server provozovaný občanským sdružením, které bylo založeno za účelem:

SMARTRATING je nezávislý server provozovaný občanským sdružením, které bylo založeno za účelem: SMARTRATING je systém, který průběžně shromažďuje a vyhodnocuje zkušenosti zákazníků se službami poskytovanými živnostníky a firmami. Tato hodnocení a komentáře průběžně publikuje na webu SMARTRATING s

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

C) které nabízí nejlepší pracovní sílu

C) které nabízí nejlepší pracovní sílu SOUTĚŽÍCÍ A METODIKA HODNOCENÍ Do soutěže jsou automaticky zařazeny všechny obce s rozšířenou působností v ČR (205 municipalit). Město Praha bude vyhodnoceno samostatně (22 městských správních obvodů).

Více