JUNE - DECEMBER 2014 ČERVEN - PROSINEC 2014 MAGAZINE.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JUNE - DECEMBER 2014 ČERVEN - PROSINEC 2014 MAGAZINE. www.janhotels.cz"

Transkript

1 JUNE - DECEMBER 2014 ČERVEN - PROSINEC 2014 MAGAZINE ČESKÝ KRUMLOV PRAGUE ČESKÝ KRUMLOV

2

3 Dear friends of Jan Hotels, Vážení přátelé sítě hotelů Jan Hotels, With great pride I address all of you. You might be a partner, a supplier, a customer or an employee. I would rather like to address you as friends of Jan Hotels. As friends we share something in common. In our case we share the interest in Prague, Cesky Krumlov, exquisite food and beverage, refined ambiance and superior services for our guests in the Czech Republic. As friends we also care for each other as we realize that our success is also the success of our friends. I have had the privilege to lead Jan Hotels after my late father, Jan Horal (see separate article), for almost two years. My father left behind him not only three great hotels but even more importantly many friends with warm and fond memories of him. Needless to say, he his missed by not just his closest family but also by all his friends. It is my intention, together with the great team at Jan Hotels, to further develop Hotel Duo in Prague and Hotel Ruze and Old Inn in Cesky Krumlov for the guests of today and for our future guests. We have great trust in our ability to provide a superior experience and we are willing, despite an uncertain financial market, to invest substantially in our hotels. Major renovation has been completed at Hotel Duo in April and I can promise that all our friends will encounter an entirely new experience at the hotel. We will, however, maintain the uniqueness of our hotels, that of being friendly and with a constant focus on the guest experience. We are not just any hotel, we are Jan Hotels! With my best regards, Mikael Horal Owner and Chairman of the board Dear Readers, Welcome to our hotels where we shall do our very best to make your stay comfortable and pleasurable. The Jan Hotels are a family-owned company and our aim is to make you feel comfortable with us. We have recently completed important renovations at the Duo Hotel in Prague to be appreciated by our business clientele when using our convention facilities, as well as by leisure travelers who will ceratinly enjoy our latest improvements. We spare no efforts in being selective with our personnel, which we consider our main asset, so as to provide the best service to our clients. Your comments are very important to us (www.janhotels.cz) and will receive our utmost attention. Hoping to greet you again at the Jan Hotels. Yours sincerely, Eytan Goldman Managing Director obracím se na Vás s velkou pýchou bez ohledu na to, zda jste naším partnerem, dodavatelem, zákazníkem či zaměstnancem. Dovoluji si použít oslovení přátelé sítě hotelů Jan Hotels. Jako přátelé máme totiž něco společného. V našem případě je to zájem o Prahu, Český Krumlov, vynikající pokrmy a nápoje, vytříbené prostředí a nadstandardní služby pro naše hosty v České republice. Jako přátelé se rovněž staráme o sebe navzájem, neboť si uvědomujeme, že náš úspěch je zároveň i úspěchem našich přátel. Již téměř dva roky mám tu čest řídit Jan Hotels po svém zesnulém otci Janu Horalovi (více informací v samostatném článku). Můj otec za sebou zanechal nejen tři skvělé hotely, ale hlavně mnoho přátel s vřelými vzpomínkami na jeho osobu. Nemusím zmiňovat, že chybí nejen své nejbližší rodině, ale i všem svým přátelům. Společně se skvělým týmem sítě Jan Hotels mám v úmyslu pro naše současné i budoucí hosty dále rozšiřovat hotel Duo v Praze a hotely Růže a Old Inn v Českém Krumlově. Důvěřujeme svým schopnostem nabídnout mimořádné zážitky a jsme ochotni, navzdory nejistému finančnímu trhu, do našich hotelů rozsáhle investovat. V dubnu jsme dokončili renovaci hotelu Duo a mohu slíbit, že hotel přinese všem našim přátelům zcela nový zážitek. Zachováme však specifičnost našich hotelů, která spočívá v přátelském prostředí, a neslevíme ze své snahy přinášet našim hostům co nejlepší zážitky. Nejsme jen obyčejný hotel, jsme Jan Hotels! S pozdravem Mikael Horal Majitel a předseda představenstva Vážení čtenáři, vítejte v síti našich hotelů, kde usilujeme o to, aby Váš pobyt byl maximálně příjemný. Jan Hotels jsou rodinným podnikem a naším cílem je, abyste se u nás cítili pohodlně. Nedávno jsme dokončili významnou renovaci hotelu Duo v Praze. Ocení ji zejména firemní klienti, kteří mohou využít kongresových prostor, ale i běžní turisté, kteří jistě ocení různá zlepšení. Pokud jde o personální obsazení, považujeme je za naši hlavní výhodu při poskytování špičkových služeb našim klientům, a proto jsme při výběru zaměstnanců nečinili žádné kompromisy. Vaše připomínky jsou pro nás velmi důležité (www.janhotels.cz) a budeme jim věnovat maximální pozornost. Doufáme, že vás budeme moci brzy opět přivítat v některém z našich hotelů sítě Jan Hotels. S úctou Eytan Goldman Generální ředitel 3

4 We offer something that differs from big chains Nabízíme něco jiného než velké řetězce Vlast opustil v pouhých šestnácti letech po nacistické okupaci Československa. Na Středním východě se dobrovolně přihlásil do československé armády a s 11. Východním praporem prodělal i svůj první bojový křest. Musel si ovšem ke svému skutečnému věku přidat dva roky. V červenci 1943 byla jeho jednotka přesunuta do Velké Británie a Jan Horal byl zařazen do Československé samostatné obrněné brigády. Při jejím nasazení u Dunkerque byl těžce zraněn. Do vlasti se vrací po válce, ne však nadlouho. Komunistický puč v roce 1948 ho opět přiměl k emigraci, tentokrát do Švédska. Před emigrací však ještě stihl vystudovat v Praze strojní inženýrství. V Göteborgu získal nadaný strojní inženýr práci dělníka noční směny v továrně na kuličková ložiska, brzy ji ale opustil. Rychle totiž přišel na efektivní metodu leštění ložiskových kuliček, nechal si ji patentovat, založil vlastní společnost a zbohatl. Oženil se a narodily se mu tři děti. Na konci šedesátých let Švédsko opustil, své švédské firmy prodal britské společnosti Dixon PLC JAN HORAL hrdina bojů o Dunkerque, držitel Řádu britského impéria, byznysmen a hoteliér a brzy se stal jejím hlavním akcionářem. V roce 1986 podíl ve společnosti Dixon prodal a následující čtyři roky se věnoval obchodu s realitami po celém světě. Po celou dobu emigrace pomáhal svým spolubojovníkům z války, kteří byli v komunistickém Československu pronásledováni a často mizeli ve vězeních. Posílal jim léky, lékařské pomůcky, například naslouchátka, a některým i peníze. Stal se z něj největší mecenáš československých válečných veteránů, zvláště letců RAF. Nejen za tuto pomoc, ale i za bojové zásluhy o Británii ho Alžběta II. vyznamenala Řádem britského impéria. Do Prahy se vrátil v roce 1990 po pádu komunistického režimu. Založil společnost Bohemia Properties, která dnes vlastní hotel Duo v Praze a hotely Růže a Old Inn v Českém Krumlově. Jan Horal zemřel v roce 2011, společnost převzaly jeho děti Eva, Mikael a Peter, a od roku 2012 se všechny hotely na jeho počest prezentují pod značkou Jan Hotels. JAN HORAL Hero of the Siege of Dunkirk, holder of the Order of the British Empire, businessman and hotelier Jan Horal left his home country at just sixteen years of age after the Nazi occupation of Czechoslovakia. He volunteered for the Czechoslovak army in the Middle East and saw his first action with the 11th Battalion East. He had to add two years to his real age in order to enlist. In July 1943, his unit was moved to Great Britain and Jan Horal was assigned to the Czechoslovak Independent Armored Brigade. He was badly wounded during their battle at Dunkirk. He returned to Czechoslovakia after the war, but did not stay long. The Communist takeover in 1948 forced him to emigrate again, this time to Sweden. Before emigrating, however, he completed his studies in Prague in mechanical engineering. In Gothenburg, the talented mechanical engineer found work on the night shift in a factory that made ball bearings, but this also did not last long. He quickly figured out an efficient method for polishing ball bearings, got his idea patented, started his own company and made his fortune. He got married and had three children. In the late 1960s, he left Sweden, selling his Swedish companies to the British company Dixon PLC and soon became its majority shareholder. In 1986, he sold his shares in Dixon and spent the next four years trading in real estate around the world. During all his years as an expatriate, Jan Horal helped his fellow soldiers from the war, who were persecuted in Communist Czechoslovakia and often spent time in prison. He sent them medicine, medical aids like hearing aids and sometimes even money. He became the largest patron of Czechoslovak war veterans, especially RAF pilots. Queen Elizabeth II awarded him with the Order of the British Empire for his services in this area as well as his military defense of Britain. He returned to Prague in 1990 after the fall of Communism. He started Bohemia Properties, which now owns the Duo Hotel in Prague and the Růže Hotel and Old Inn in Český Krumlov. Jan Horal died in 2011 and left his company to his children Eva, Mikael and Peter, and since 2012, all the hotels have been presented under the Jan Hotels brand in his honor. 4

5 V České republice vlastníte tři hotely, ale žijete ve Švédsku. Jak obtížné je dohlížet na svůj majetek na dálku? Nesoustředím se na dohlížení na společnost. Máme zkušené a motivované zaměstnance, kteří do společnosti vnášejí vysokou úroveň profesionality. Oni dohlížejí za mě! Já se zaměřuji na vizi a strategii, na další rozvoj společnosti a zároveň na za - chování ducha rodinného podniku bez hierarchií. Firmu jste zdědil po svém otci, panu Janu Horalovi. Měl jste už předtím nějakou zkušenost s hotelovým odvětvím? Jedinou tehdejší zkušenost s hotelovým průmyslem a pohostinstvím jsem měl jako člověk, který často cestuje. Ale abych zodpověděl Váš dotaz ne, žádnou předchozí zkušenost s provozováním hotelů jsem neměl. Bohemia Properties, společnost, která vlastní hotely, je rodinným podnikem. Jak obtížné je držet krok s mezinárodními řetězci, pokud jde o investice, propagaci atd.? To je samozřejmě výzva, zejména z hlediska prodeje a marketingu, věrnostního programu apod. Nicméně máme pevný základ v podobě dlouhodobých obchodních partnerů, kteří skutečně oceňují fakt, že NEJSME součástí žádného mezinárodního řetězce. MIKAEL HORAL (55), spoluvlastník Bohemia Properties (vlastníka Jan Hotels) se své funkce ujal v roce 2011 po smrti svého otce Jana Horala, který společnost založil. Mikaelovi, který má desetiletou praxi z finančního prostředí, se úspěšně daří dále rozvíjet otcovu vizi výjimečné rodinné hotelové firmy. Být relativně malým rodinným podnikem má jistě i své výhody. Nabízejí Vaše hotely něco, co velké řetězce nemají? Skutečně věřím, že nabízíme něco jiného než velké hotelové řetězce. Svým obchodním partnerům nabízíme snadný přístup k těm, co rozhodují. Orientujeme se na řešení, jsme neformální a věnujeme se potřebám našich partnerů. Pokud jde o naše hosty, snažíme se zajistit, aby při vstupu do kteréhokoliv z našich hotelů byli pozitivně překvapeni, osob ně hýčkáni a aby nikdy nepocítili onu někdy poněkud sterilní atmosféru hotelů velkých řetězců. Všechny tři Vaše hotely jsou pozoruhodné a nacházejí se v tak výjimečných městech, jako jsou Praha a Český Krumlov. Jaký podíl na Vašem úspěchu, pokud vůbec nějaký, má právě jejich lokalita? Skutečnost, že naše hotely se nacházejí v Praze a v Českém Krumlově, našemu byznysu pochopitelně velmi pomáhá. Nicméně abychom mohli úspěšně řídit síť hotelů, musíme našim hostům nabídnout nadstandardní služby a předčít jejich očekávání. Jako majitel společnosti nemohu být nikdy zcela spokojen. Vždy existují možnosti, jak dále zdokonal it služby, jež hostům nabízíme. Věřím, že právě to má klíčový podíl na našem úspěchu. MIKAEL HORAL (55), co-owner and chairman of the board of directors of Bohemia Properties (the owner company of Jan Hotels), assumed his position in 2011 after the death of the company s founder, his father Jan Horal. Physician by profession and with 10 years of experience from the financial industry, Mikael successfully further develops his father s vision of a unique family owned hotel company. You own three hotels in the Czech Republic but live in Sweden. How difficult it is to keep an eye on your property? I don t focus on keeping an eye on the company. We have highly skilled and motivated employees that bring a high degree of professionalism into the company. They are my eyes! My focus is on vision and strategy and to further develop the company as well as to maintain the feeling of a family owned company without hierarchies. You inherited the properties from your father, Mr. Jan Horal. Have you had any prior experience with the hotel industry? My only previous experience from the industry was that of a frequent traveller. But to answer your question, no I had no previous operational experience. Bohemia Properties, the company that owns the hotels, is a family firm. How difficult it is to keep pace with big international chains in terms of investment, promotion, etc.? That is of course a challenge especially from a sales and marketing perspective, loyalty memberships etc. However, we have a solid base with long-term business partners who actually appreciate the fact that we are NOT part of an international chain. Being a relatively small family company has its advantages. Do your hotels offer something big chains do not have? I truly believe that we do offer something that differs from the big chains. For our business partners we offer easy access to decisions makers. We are solution oriented, informal and we are attentive to our partner s needs. For our guests we make sure that when they enter any of our properties they will be positively surprised, personally pampered and they will not sense the sometimes rather sterile big chain atmosphere. All of the three hotels are remarkable and located in exceptionally beautiful towns, Prague and Český Krumlov. What part, if any, of your success is due to the location? Of course the fact that we are located in Prague and Cesky Krumlow helps business a lot. However in order to run successful hotels we have to provide our guests with a superior service and exceed their expectations. As an owner I can never be fully satisfied, there are always possibilities to further improve the offering to our guests. I believe that this is a crucial part of our success. 5

6 Everything depends on human touch Všechno záleží na lidech JAN HOTELS Rodinná společnost Jan Hotels vlastní v České republice tři hotely. Založil ji v roce 1994 Jan Horal a témže roce byl otevřen první z hotelů, Hotel Duo v Praze. Brzy se společnost rozrostla o další dva hotely, oba v Českém Krumlově. V roce 1999 byl otevřen hotel Růže a v roce 2001 zahájil provoz hotel Old Inn. Po smrti Jana Horala v roce 2011 převzaly společnost jeho děti a předsedou představenstva se stal jeho syn Mikael Horal. EYTAN GOLDMAN, generální ředitel společnosti Bohemia Properties, a. s., a sítě Jan Hotels, se k nám připojil v březnu Pan Goldman má za sebou 30 let bohatých zkušeností, získaných v hotelovém průmyslu. Kdo a co jsou hotely sítě Jan Hotels? Obchodní název Jan Hotels vznikl v roce 2011 na památku zesnulého Jana Horala, který společnost v roce 1994 založil. Společnost vlastní tři hotely v České republice: hotel Duo v Praze a dva další, hotel Růže a Old Inn, v Českém Krumlově. Hotely se sice liší stylem, ale spojuje je jejich rodinný typ managementu, který vychází ze stejných principů, vysokých standardů a strategie a umožňuje nám být kreativní a flexibilní společností. Kdo jsou Vaši klienti? Jak již bylo řečeno, každý hotel je jiný. Hotel Duo v Praze je velmi kosmopolitní a jeho hosté přijíždějí prakticky z celého světa z Dálného východu, Evropy, Středomoří, USA. Jižní Ameriky a z dalších částí světa. Jde o velmi smíšenou klientelu, která přijíždí ve volném čase, ale i služebně a kterou lákají naše kongresové prostory s širokou nabídkou služeb. Očekávají komfort a vybranou kuchyni. V hotelu Růže a Old Inn pochází většina hostů z Dálného východu a jen někteří jsou z Evropy. Ti sem často přijíždějí za středověkou atmosférou Českého Krumlova, města pod ochranou UNESCO. Koná se zde mnoho svateb a páry zde často tráví i své líbánky. Logo společnosti vypadá jako srdce Ano, tvoří jej tři diamanty různých barev, z nichž každý představuje jeden hotel. Hotel Duo je ve žluté barvě a působí vřele a přátelsky. Hotel Růže je v barvě bordó, což je královská barva. A Old Inn je ve svěží přírodní zelené barvě. Tato tři samostatná loga složená dohromady tvoří srdce, což demonstruje skutečnost, že všichni patříme do jedné rodiny, ačkoliv každý hotel si zachovává svůj individuální charakter. Jak si stojíte ve srovnání s mezinárodními řetězci hotelů? Mezinárodní řetězce se musejí řídit přísnějšími opatřeními a normami, které je omezují. Naše společnost jedná flexibilněji a snáze se přizpůsobuje různorodým požadavkům. Jinými slovy: - jsme schopni činit rychlejší rozhodnutí, - jako rodinný podnik pěstujeme osobní kontakt s našimi klienty, zaměstnanci, partnery a dodavateli, - řídit tři hotely nám rovněž poskytuje výhodu v získávání lepších obchodních podmínek. Co považujete za klíčový úspěch společnosti? Rozhodně to je vše o zaměstnancích! V odborných technických oborech je měřítkem úspěchu technologie. V pohostinství vše záleží na lidském faktoru. Proto jsme pyšní, že jsme dosáhli toho, co každý management považuje za nejdůležitější, a sice TÝMOVÉ PRÁCE. Spokojenosti našich zaměstnanců, kteří nadšeně sdílejí náš úspěch, jsme proto věnovali intenzivní pozornost bez jakýchkoliv kompromisů. 6

7 Jan Hotels The family-owned Jan Hotels include three hotels in the Czech Republic. The company was started by Jan Horal in 1994, who opened the first of the hotels, the Duo Hotel, in Prague that same year. The company soon expanded and two more hotels were added. Both of them are located in Český Krumlov. The Růže Hotel opened in 1999 and the Old Inn started in After Jan Horal s death in 2011, the company was taken over by his children and his son Mikael Horal became the Chairman of the Board of Directors. EYTAN GOLDMAN, Managing Director of Bohemia Properties a.s. and Jan Hotels, joined us in March 2011 having to his credit 30 years of accumulated and proven experience in the hotel industry. Who and what are the Jan Hotels? The trade name Jan Hotels was created in 2011, in memory of the late Mr. Jan Horal who founded the company in The company owns three hotels in the Czech Republic: the Duo in Prague and two others, Růže and Old Inn in Český Krumlov. They are different in style but connected by their family-oriented management based on the same principles of high standards and strategy enabling us to be creative and flexible. Who are your clients? As said, each hotel is different. The Duo in Prague is a very cosmopolitan hotel whose guests come from practically all over the globe: the Far East, Europe, Mediterranean countries, the U.S., South America, and others. It is a very mixed clientele coming for leisure and business, attracted by our convention facilities that provide a large variety of services, and by their expectations of comfort and fine dining. At the Růže hotel and the Old Inn, most guests come from the Far East with some from Europe who often come to be inspired by the medieval atmosphere of Cesky Krumlov, town under the protection of UNESCO heritage law. Many weddings are being held in that special town with couples spending their honeymoon there too. The company s logo looks like a heart Yes, it is built from three diamonds of different colours, each one representing one hotel. Hotel Duo is yellow, warm and friendly. Hotel Růže is Bordeaux, which is a royal colour. And Old Inn is green, fresh and natural. The three individual logos fit together to form a heart which shows that we all belong to one family although each hotel keeps its individuality. Where do you stand compared to international chains? International chains must abide to more rigid and restricted standard regulations. Our company acts with more flexibility and adjusts easier to various requirements, thus: - our decisions are made quicker; - as a family-oriented company, we keep personal contacts with our clients, employees, partners and suppliers; - managing three hotels gives us also the advantage of getting better commercial purchasing conditions. What is your company s key success? Definitely that it is all about people! In high tech fields, success is measured according to the technology. In the hospitality industry, everything depends on the human touch. That is why we feel proud to have achieved what the management considers of prime importance, and that is TEAM WORK. Intensive attention, with no compromise, has been paid to the well-being of our personnel who share our success with excitement. 7

8 Prague - the historical pearl of Europe Praha - historická perla Evropy Praha je nepochybně jedním z nejkrásnějších měst na světě. Turisté sem proudí z celého světa, ale ani davy návštěvníků neuberou jejím nedotčeným památkám na kouzlu a přitažlivosti. TŘEBA PRAŽSKÉMU HRADU na kopci nad městem, který je podle Guinnessovy knihy rekordů největším souvislým hradním komplexem na světě rozkládá se na ploše téměř m2. Spolu s historickým centrem Prahy je od roku 1992 zapsán v Seznamu světového a kulturního dědictví UNESCO. Jeho historie začíná v 9. století, kdy zde bylo založeno hradiště, a dnes ho tvoří soubor paláců a církevních staveb rozmanitých architektonických slohů od románských staveb z 10. století přes gotické úpravy 14. století nebo úpravy známého slovinského architekta Josipa Plečnika na začátku století dvacátého. Magnetem pro turisty je i Karlův most, nejstarší pražský most spojující Staré Město s Malou Stranou, jehož základní kámen položil v roce 1357 Karel IV. Dokončen byl v roce 1390 a Karlův se jmenuje až od 19. století. Do té doby byl znám jednoduše jako Kamenný most. Procházka po něm je nejpříjemnější brzy ráno, ještě než dorazí davy turistů. Další památkou, kterou je v Praze třeba navštívit, je Židovské město. Vzniklo ve 13. století a uchovává mnohasetletou historii pražských Židů. Staronová synagoga je nejstarší synagogou ve střední Evropě, která slouží bohoslužbám, na Starém židovském hřbitově najdete na náhrobních kamenů, jeden z nich kryje hrob rabiho Jehudy Löwa, který je spjatý s legendou o Golemovi. Praha je ovšem také neodmyslitelně spojena s hudbou, a proto i zde byl letošní rok vyhlášen Rokem české hudby. Umělecký patronát nad projektem přijala mezzo sopranistka Magdalena Kožená a její manžel, dirigent sir Simon Rattle, čestným prezidentem je šéfdirigent České filharmonie Jiří Bělohlávek. Program akcí v Praze najdete na 8

9 PRAGUE IS UNDOUBTEDLY one of the most beautiful cities in the world. Tourists are flooding in from all over the world, and even the crowds cannot diminish the appeal and charm of its historical sites. Prague Castle, on a hill above the city, is listed in the Guinness Book of World Records as the largest continuous complex of castle buildings in the world. It covers an area of almost 70,000 m2. Along with Prague s historical city center, it was designated a UNESCO World Heritage Site in Its history begins in the 9th century, when the first settlement was founded. Today, it consists of a large number of palaces and ecclesiastic buildings of various architectural styles from 10th century Romanesque buildings, through the Gothic transformation in the 14th century, and more recently including modifications by the famous Slovenian architect Josip Plecnik at the beginning of 20th century. One of the most popular sites with tourists, Charles Bridge, Prague s oldest bridge, connects Old Town with the Lesser Quarter. Its foundation was laid in 1357 by Charles IV. It was completed in 1390, but was not called Charles Bridge until the 19th century. Until then, it was simply known as the Stone Bridge. A lovely time to stroll along the bridge is in early in the morning, before the crowds of tourists arrive. Another monument that is a must-see is Prague s Jewish Quarter. It was founded in the 13th century and retains the old history of Prague s Jews. The Old-New Synagogue is the oldest synagogue in Central Europe and is still used for religious services. There are 12,000 tombstones in the Old Jewish Cemetery; one of them marks the tomb of Rabbi Judah Loew, who is associated with the legend of Golem. Prague is also inextricably linked to music. This year was declared the Year of Czech music. Artistic patronage over the project is provided by mezzo-soprano Magdalena Kožená and her husband, conductor Sir Simon Rattle. The honorary president is the chief conductor of the Czech Philharmonic Orchestra, Jiří Bělohlávek. Program of Prague s events can be found at Prague - An attractive convention destination Praha - lákavá kongresová destinace PRAHA vždy byla křižovatkou důležitých obchodních cest, ale i významným kulturním a politickým centrem Evropy. Snad právě proto je tak oblíbenou nejen turistickou, ale i kongresovou destinací. Pořádání významných mezinárodních akcí má v Praze dlouhou tradici, konalo se zde např. výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu v roce 2000, summit NATO v roce 2002 nebo lékařský kongress ERA-EDTA v roce 2011, který byl s více než delegáty největším kongresem v historii města. Město, známé svou pohostinností a vynikající infrastrukturou, nabízí prvotřídní služby za příznivé ceny a místní PCO a DMC agentury poskytují vysoce kvalitní služby. Díky své ideální poloze v srdci Evropy je Praha navíc snadno dostupná pro návštěvníky snad ze všech koutů světa. Podle statistiky ICCA zaujímala Praha v roce 2012 v počtu velkých mezinárodních kongresů celosvětově 11. místo, v rámci Evropy byla desátá. PRAGUE has always been at the intersection of significant trade routes, as well as being an important European cultural and political center. Not only is it popular with tourists, but it is also a highly sought-after convention destination. Prague has a long tradition of organizing major international events, including the annual meeting of the International Monetary Fund in 2000 and the NATO summit in The ERA- EDTA medical congress in 2011 attracted more than 10,000 delegates, making it the largest convention in the city s history. Prague is known for its hospitality and excellent infrastructure. It offers first class services at reasonable prices and the local PCO and DMC agencies also provide high quality services. With its ideal location in the heart of Europe, Prague is easily accessible to visitors from almost all corners of the world. According to ICCA 2012 statistics, Prague ranked 11th worldwide for large international conventions and 10th in Europe. 9

10 Sports and relaxation at the Hotel Duo Sport a relaxace v hotelu Duo MÁLOKTERÝ HOTEL se může pochlubit tak velkým a dokonale vybaveným sportcentrem jako hotel Duo. Nejen hosté hotelu, ale i návštěvníci zvenčí si zde mohou vychutnat přednosti 20 m dlouhého a 6 m širokého krytého vyhřívaného bazénu, mezi něž patří i krásný výhled do zahrady, mohou potýrat své tělo ve fitness centru pod dohledem osobního trenéra nebo relaxovat v sauně, ať už společné, nebo soukromé. Součástí sportcentra je i bowling, jeden z největších v Praze. Kromě dvanácti drah pro sportovní bowling nabízí i čtyři dětské bowlingové dráhy s automatickými stavěči bočnic a nejen dětští návštěvníci jistě ocení fakt, že stejně jako v celém hotelu, i zde je zakázáno kouření. Bowlingové centrum je vhodné i k pořádání velkých akcí až pro 160 osob, zdejší zkušený a vlídný ONE OF THE BIGGEST bowling centers in the city JEDEN Z NEJVĚTŠÍCH bowlingů ve městě personál může pro zájemce uspořádat např. bowlingový turnaj na míru. Ve sportcentru ale nemusíte pouze sportovat, můžete se zde nechat i opečovávat. Centrum totiž nabízí i kvalitní wellness programy. K dispozici jsou masáže, thajské i klasické, a sídlí zde i Kadeřnické a kosmetické studio Štěpánky Podroužkové, mistryně Evropy v make-upu z roku Ve srovnání s jinými podobnými centry nabízíme skutečně komplexní služby, říká manažer zařízení pan Jan Tietz. Náš personál je navíc velice vstřícný, odpověď, že něco není možné, od nás klient zkrátka neuslyší. Hosté hotelu si mohou užít bowling, posilovnu, saunu i bazén s dvacetiprocentní slevou, zajděte si tedy večer třeba do bazénu a dejte si hodinku relaxačního plavání ve světle svíček. THERE ARE not many hotels that can boast as a large and wellequipped sports centre as the Hotel Duo. Both hotel guests and visitors can also enjoy the 20m long x 6m wide heated indoor swimming pool that also has a great view of the gardens. They can punish their bodies in the fitness centre under the supervision of a personal trainer, or relax in the sauna, either in a group or privately. In addition, the sports centre offers bowling. It s one of the largest bowling centers in Prague. Together with twelve lanes for competitive bowling, it also has four bowling lanes for children with automatically adjusted gutters. All visitors will appreciate the fact that here, as throughout the hotel, smoking is prohibited. The bowling centre can also be used for large events for up to 160 people. The experienced and helpful staff can also organize tournaments for those interested, like a tailored bowling tournament. Sports are not the only thing you can do at the sports centre. You can also have someone pamper you. The centre offers quality wellness programs. There are massages Thai and classic and there is a hair and cosmetic studio by Štěpánka Podroužková, the 2002 European Make-up Champion. Compared to similar centers, we offer really comprehensive services, says the manager, Mr. Jan Tietz. Our staff is very helpful. Our clients will never have to take no for an answer. Hotel guests can enjoy bowling, the gym, the sauna and the swimming pool at a twenty percent discount. You can go to the pool in the evening and have one hour of relaxing swimming by candlelight. 10

11 Eat slowly and savor your food - for good health! Jíst pomalu znamená jíst zdravě PROSTŘEDÍ HOTELU DUO je i přes velikost hotelu mimořádně příjemné. A to platí i o jeho restauracích, kde na vás rozhodně nikdo nebude spěchat a které mají navzdory svému odlišnému stylu jedno společné: kvalitu. Hotelová restaurace Formanka je místem, kde se budete vždy cítit příjemně. Přestože, budete-li si přát, můžete si zde dát různé mezinárodní speciality, restaurace se specializuje na českou kuchyni. Česká kuchyně je všeobecně považovaná za těžkou, říká F & B manažer hotelu Duo pan Michal Pitroň. Ale nemusí tomu tak nutně být. Nejenom, že se do ní vracejí tradiční zdravé suroviny, jako např. chřest nebo červená řepa, ale velmi záleží i na způsobu podávání. Jídla se v restauraci Formanka servírují na nových jídelních souborech, které obsahují talíře, mističky a kalíšky, takže nejenom, že je jídlo atraktivní a velmi přehledné a každý hned vidí, co na talíři vlastně má, trvá také delší dobu ho sníst. A jíst pomalu znamená jíst zdravě, říká Michal Pitroň. Formanka není jediným místem, kde se v hotelu Duo můžete dobře najíst. Chcete-li si dát jenom něco lehounkého a rychlého, jsou tu Terrace Café nebo Lobby bar, v létě můžete posedět v pivní zahrádce, kde si ke grilovaným pokrmům nemusíte dávat jen pivo, osvěžujících drinků tu mají velký výběr. DESPITE ITS SIZE, the Hotel Duo has an extremely pleasant atmosphere. This also applies to all its restaurants, where you will never feel rushed. While they are all different, they have one thing in common: quality. The Formanka restaurant is a place where you will always feel comfortable. The restaurant specializes in Czech cuisine; however one can also consider savoring a dish from their international specialties. Czech cuisine is generally considered to be very heavy and filling, says Mr. Michal Pitron, F & B manager of the Duo. But this is currently changing. Healthy traditional vegetables such as asparagus and beetroot have made a comeback. How the vegetables are prepared also increases their appeal. In the Formanka restaurant, meals are served on brand new dining sets including plates, cups and bowls. The meals look attractive and everyone can appreciate the food more. According to Mr. Pitron, It takes longer to eat our meals because of all the different dishes they are served on, but it is healthier to eat more slowly. Formanka is not the only location where you can get a good meal. If you want something light, fast or grilled, you can try the Terrace Café or the Lobby Bar. In summer, you can sit outside in our beer garden and enjoy a beer, where there is also a large selection of other refreshing drinks. 11

12 Český Krumlov - The City of Extraordinary Experiences Český Krumlov - město nevšedních zážitků KŘIVOLAKÉ ULIČKY, romantická zákoutí, nádherný zámek tyčící se nad meandrem Vltavy, unikátní komplex měšťanských domů, hospůdky, kavárny i středověké krčmy a pestrá směs turistů z celého světa to je Český Krumlov, město s neopakovatelnou atmosférou obklopené krásnou, nedotčenou přírodou. Tento mimořádný architektonický skvost, ležící 180 km jižně od Prahy, byl v roce 1992 zaslouženě zapsán na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Nad řekou Vltavou totiž stojí jedinečný soubor městské zástavby, především ze 16. století, spolu s rozsáhlým areálem hradu a zámku, který je po Pražském hradu druhým největším zámeckým komplexem České republiky. Historické sídlo rodu Rožmberků zahrnuje řadu zámeckých budov, slavný maškarní sál, unikátní, nedávno zpřístupněné barokní divadlo, zámeckou zahradu s rokokovou fontánou a letohrádek Bellarie s otáčivým hledištěm dějiště sezonních divadelních představení. Od 19. století ve městě, kromě zrušení městských hradeb a bran, nedošlo k žádným zásadním zásahům, a tak si centrum zachovalo svou historickou podobu. Za návštěvu rozhodně stojí i Egon Schiele Art Centrum, otevřené v roce Egon Schiele totiž v Českém Krumlově, odkud pocházela jeho matka, často přebýval a tvořil. Vedle dokumentace o životě a díle Egona Schieleho a celoroční výstavy jeho prací nabízí centrum i výstavy klasického a současného umění. Máte-li dojem, že jste veškeré památky ve městě již zhlédli, vydejte se do okolí města. Třeba na vrch Kleť s nejstarší kamennou rozhlednou v Čechách, odkud za příznivého počasí dohlédnete až na vrcholy Alp, nebo na nedalekou Lipenskou přehradu. Tam si můžete užít nejen skvělé koupání, ale i windsurfing, jachting, rybaření nebo in-line bruslení. V zimní sezoně tu najdete upravené sjezdovky několika lyžařských areálů a vždy perfektně protažené běžecké stopy. Na své si přijdou i milovníci golfu: jen pár kilometrů od centra Českého Krumlova najdou 18jamkové hřiště zvané Svachovka, kde je dokonce i domácí pivovar. NĚKOLIK PLÁNOVANÝCH ČESKOKRUMLOV- SKÝCH UDÁLOSTÍ, KTERÉ BY VÁS MOHLY ZAJÍMAT: Slavnosti pětilisté růže (historická slavnost situovaná do doby panování šlechtického rodu Rožmberků) Barokní noc na zámku Český Krumlov Dny evropského dědictví (příležitost nahlédnout i do běžně nepřístupných míst významných památek) Zamykání Vltavy (tečka za vodáckou sezonou)

13 WINDING ROMANTIC STREETS and a beautiful castle overlooking the meandering Vltava River. A unique complex of old town homes, pubs, cafes, and medieval taverns with a diverse mix of tourists from all over the world. This is Český Krumlov, a town with a unique atmosphere surrounded by a beautiful pristine countryside. This extraordinary architectural gem, located 180 km south of Prague, was deservedly designated a UNESCO World Heritage Site in The urban development, built mostly in the 16th century above the Vltava River, has an extensive complex of castle buildings that is the second largest in the Czech Republic only behind Prague Castle. This is the historical seat of the Rosenberg family and includes a number of palace buildings, with its famous ball room, a unique Baroque theater (recently opened to the public), a castle garden with its rococo Neptune Fountain and the Bellarie, a summer house with a revolving auditorium (where summer theater performances are held). Since the 19th century, the cityscape has seen no major changes. Except for the removal of the city s walls and gates, the city center has maintained its historic character. Opened in 1993, the Egon Schiele Art Center is definitely worth a visit. Egon Schiele frequently stayed and worked in Český Krumlov. In addition to documenting his life and work, the center offers exhibitions of classical and contemporary art as well as a permanent exhibition of Schiele s works. Have you seen all of the city s monuments? Then head to the countryside, perhaps to Kleť hill, home of the oldest stone lookout tower in Bohemia. Weather permitting, you will be able to see the Alps peaks or visit Lipno Dam, where you can enjoy great swimming, windsurfing, sailing, fishing or in-line skating. The winter season offers downhill slopes, several ski resorts and perfectly-groomed cross country trails. Golf lovers can enjoy an 18-hole golf course called Svachovka, just a few kilometers from Český Krumlov s city center. The course even has its own brewery! EVENTS IN ČESKÝ KRUMLOV The Rose Festival (a historical recreation of the reign of the Rosenberg noble family) 20 to 22 June 2014 Baroque Night at the Castle 17 and 28 June 2014 European Heritage Days (an opportunity to wander the interiors of significant monuments) 6 to 14 September 2014 Locking up of the Vltava River (a celebration of the end of the boating season) 18 October

14 Hotel Růže - the crown of South Bohemia Hotel Růže - perla jižních Čech MÁLOKTERÝ HOTEL se může pyšnit tak bohatou historií jako českokrumlovský hotel Růže. V roce 1584 totiž přivedl Vilém z Rožmberka, rytíř řádu Zlatého rouna a nejvyšší purkrabí pražský, do svého sídla v Českém Krumlově jezuity a rozhodl se, že jim tu postaví rezidenci. Základní kámen koleje byl položen 19. března 1586 a už 16. května 1588 odevzdal Vilém klíče od hotové budovy spolu se zakládací listinou představitelům řádu. Zrušení řádu papežem Klimentem XIV. roce 1773 ale znamenalo odchod jezuitů z Českého Krumlova a převod koleje do vojenské správy. Od roku 1777 až do roku 1887, kdy bylo vojsko z Krumlova odvoláno, tak byla budova používána jako kasárna. V září 1889 otevřeli noví majitelé v tomto domě, který je jedním z největších a nejkrásnějších ve městě, hotel U Růže. Ten vzkvétal až do roku 1938, kdy okupace českého pohraničí Německem vyhnala z města téměř všechno české obyvatelstvo. Po dobu druhé světové války sloužil německým důstojníkům, po válce zde sídlila oblíbená restaurace a kavárna. Do rekonstrukce chátrající budovy se ale nikomu nechtělo, a tak byla roku 1950 uzavřena. Po pádu komunistického režimu v roce 1989 dům dlouho hledal nového majitele, až ho našel v osobě pana Jana Horala. Ten ho během pouhých šesti měsíců zrekonstruoval a zde slavnostně otevřel luxusní pětihvězdičkový hotel Růže. Dnes je Růže jedním z nejkouzelnějších butikových hotelů v České republice. Jeho 70 pokojů je zařízeno s důrazem na komfort a detail, v jeho restauracích porozumíte tomu, jak lze spojit klasické kulinářství s moderními trendy, a v jeho lazebně si můžete dopřát chvilky uvolnění v bublinkové lázni, masáž nebo rašelinovou koupel v dřevěné kádi. 14

15 VERY FEW HOTELS can boast as rich a history as Český Krumlov s Hotel Růže (Rose). In 1584, William of Rosenberg, Knight of the Golden Fleece and the highest burgrave of Prague, brought Jesuits to his headquarters in Český Krumlov and built them a community. The foundation stone of the Jesuit College was laid on 19 March On 16 May 1588, William handed the keys of the finished building and the Charter over to representatives of the order. The Jesuit order was cancelled by Pope Clement XIV in 1773, and the College was transferred to military administration. The building was used as a barracks from 1777 until 1887, when troops were withdrawn from Český Krumlov. In September 1889, the new owners of the building (which is the largest and most beautiful home in the city) opened a hotel that they called Růže. It thrived until 1938, when German occupation of the Czech borderlands drove almost the entire Czech population out of the town. During the Second World War, it was used by German officers, and after the war, it housed a popular restaurant and cafe. It closed in 1950, because no one was willing to invest into the renovation of the dilapidated building. After the fall of the communist regime in 1989, the building was on the market for a long time until it caught the eye of Mr. Jan Horal. He was able to complete all renovations in just six months and on 28 June 1999, the five-star luxury Hotel Růže made its debut. Today, Růže is one of the most charming boutique hotels in the Czech Republic. Its 70 rooms are furnished with attention to comfort and detail. The hotel s restaurants combine classic cuisine with modern trends, and in the wellness center, one can relax with a bubble bath, or enjoy a massage or a soothing peat bath in a wooden tub. World Cocktail Day 2014 v hotelu Růže DNE vyšel v americkém týdeníku The Balance & Columbian Repository článek, který popisoval cocktail jako posilující nápoj složený z různých lihovin, cukru, vody a hořkých přísad. Touto dosud historicky nejstarší známou psanou definicí míšených nápojů se začaly psát dějiny mixologie. A jako připomínka tohoto data se k aždý rok 13. května slaví World Cocktail Day, tedy Světový den koktejlu. Zásluhu na tom má věhlasný český barman a publicista Alexander Mikšovič, který 13. května 1999 v Praze uspořádal jeho první ročník. Od té doby se oslavy ujaly prakticky po celém světě, a to i za přispění nynějšího F&B managera českokrumlovského hotelu Růže pana Bohumila Fialy, který tuto myšlenku rozšířil do více než deseti zemí světa. Není tedy nic divného na tom, že letošní oslavy tohoto pro barmany (i konzumenty) tak významného dne si nenechal ujít ani hotel Růže. V hotelovém Lobby Baru připravil pro tuto příležitost Bohumil Fiala se svým týmem originální nabídku koktejlů, které měly růži jak ve svém názvu, tak v obsahu. Třeba modifikaci Julep s na bázi Bourbonu Four Roses doplněnou o zkaramelizované okvětní lístky růže nebo Chamapage Rose s venezuelským rumem a infuzí z listů růže. Růžové koktejly měly velký úspěch jak u hotelových hostů, tak u návštěvníků zvenčí, kteří netrpělivě očekávají, jaké růžové speciality jim Bohumil Fiala nabídne příští rok World Cocktail Day 2014 at the Hotel Růže ON 13 MAY 1806, the American weekly magazine The Balance & Columbian Repository published an article that described the cocktail as a stimulating liquor, composed of spirits of any kind, sugar, water and bitters. This oldest known written definition of mixed drinks marks the beginning of Mixology. World Cocktail Day is celebrated every year on May 13th as a celebration of this tradition. Credit for this annual celebration belongs to the renowned Czech bartender and journalist Alexander Mikšovič, who organized this event for the first time on 13 May Since then, this event has gained recognition and is held in several parts of the world. The current F & B manager at Český Krumlov s Hotel Růže, Mr. Bohumil Fiala, has also contributed to its increased popularity by introducing the festival in more than ten countries. Therefore, it s not surprising that this year s celebration for the Hotel Růže s bartenders and clients was an important day. For this occasion, Mr. Bohumil Fiala and his team prepared a number of original cocktails that were available in the hotel s Lobby Bar. For example, there was a modified Julep based on Four Roses bourbon with added caramelized rose petals and the Chamapage Rose with Venezuelan rum infused with rose leaves. The rose cocktails were a great success for both hotel guests and outside visitors, who now eagerly anticipate new rose specialties that Mr. Bohumil Fiala will offer next year. 15

16 Old Inn, also known as Měšťák Old Inn, lidově zvaný Měšťák NA MALEBNÉM českokrumlovském hlavním náměstí vedle sebe stojí tři domy, které byly v 50. letech minulého století spojeny v jeden, a vytvořily tak ojedinělý hotelový komplex. Původně se jmenoval Městský hotel, později Interhotel, dnes je to Old Inn. Lidově se mu však stále říká Měšťák. První z domů, Zlatokorunský dům, je postaven v gotickém slohu a má nádhernou přízemní místnost, tzv. Kapli, s gotickým klenutým žebrovím. Další z nich, Městský dvůr, sloužil obci původně k ubytování úředních návštěv. V 19. století byl celý přestavěn a budovu používal od roku 1850 okresní soud. V posledním Hodkově domě byly v prvním poschodí pod rákosím odkryty renesanční dře- CHARMING HOTEL with long history OKOUZLUJÍCÍ HOTEL s dlouhou historií věné stropy a rovněž nástěnné malby ze 16. století, jež znázorňují výjevy z Ovidiových Proměn. Čtyřhvězdičkový hotel Old Inn zde byl otevřen v roce 2001 a nabízí luxusní ubytování v celkem 52 pokojích a apartmá. Jeho restaurace s letní zahrádkou je v Českém Krumlově velmi vyhledávaným místem. Lahodné speciality české i mezinárodní kuchyně zde servíruje personál oblečený do dobových kostýmů. Výborně najíst se můžete i v klasické staročeské hospůdce Láb s výborným pivem a typickou českou kuchyní nebo v Katakombách, kde vám pod teprve nedávno objevenými klenbami ze 13. století připraví jidlo na dřevěném uhlí přímo před vašimi zraky jako za středověku. 16

17 THERE ARE THREE row houses on Český Krumlov s picturesque main square. They were combined into one building in the 1950s, creating a unique hotel complex. It was originally named the City Hotel, later the Interhotel and today it is called the Old Inn, also known as Měšťák. The first building (Zlatá Koruna) was built in the gothic style and has a wonderful room on the main floor. It is called the Chapel and was constructed with gothic arched rib vaults. The second building, the Municipal Court, originally served as a place to house the town s official visitors. It was completely rebuilt in the 19th century and since 1850, it has been used as the District Court. During renovations to the last building, Hodek s House, wooden renaissance ceilings and wall paintings from the 16th century depicting scenes of Ovid s Metamorphoses were found on the second floor. The four-star Old Inn hotel opened in 2001 and offers luxury accommodation in 52 rooms and suites. The restaurant has a summer garden. Delicious Czech specialties and international cuisine is served by staff dressed in period costumes. You can have a wonderful dinner in a classic traditional Czech pub called Lab with an excellent selection of Czech beer and typical Czech cuisine. Or enjoy dinner in The Catacombs, where one can dine under the recently discovered vaults that date back to the 13th century. The food is prepared on a charcoal grill cooked right before your eyes, just like they did in the Middle Ages. Romantická večeře v Katakombách PROJDĚTE NENÁPADNÝMI DVEŘMI a sestupte po uzounkém schodišti hluboko pod úroveň českokrumlovského náměstí. Ocitnete se ve stylovém Grill Restaurantu Katakomby, který vás nadchne nejen svými klenbami ze 13. století, ale i nevšední atmosférou. Jídlo vám zde připraví na dřevěném uhlí přímo před vašimi zraky. Tataráček ze svíčkové s topinkami, vepřová žebra s medovo-hořčičnou glazurou a jako dezert grilovaný ananas s medem a čerstvou šlehačkou to a mnohem více patří mezi speciality místního šéfkuchaře pana Petra Hoffmanna. To vše s vynikajícím českým pivem nebo vínem, jak je komu libo. A romantic dinner in the Catacombs UPON ENTERING an inconspicuous door and descending some narrow stairs into the deep underground under Český Krumlov s main square, you will find yourself standing in a stylish grill restaurant called The Catacombs. Not only will it impress you with its 13th century vaulted ceilings, but also with its very unique atmosphere. The food is prepared on a charcoal grill right before your eyes. Steak tartare with toast, pork ribs with a honey-mustard glaze and grilled pineapple with honey and fresh cream for dessert! This menu and so much more are specialties offered by Chef Peter Hoffmann. You will be able to enjoy all this wonderful food with an excellent Czech beer or wine. 17

18 Roast duck with apple and ginger Kachna pečená na jablkách a zázvoru Šéfkuchař restaurací hotelu Duo pan Michal Pakandl má zkušenosti z mnoha restaurací i hotelů světa, ať už je to Restaurant Van den Pére v Bruselu, Restaurant Roberto v Ženevě, nebo hotely Crown Plaza v Jeruzalémě a u Mrtvého moře. V současné době má na starosti všechny restauranty v pražském hotelu Duo a můžete si být jisti, že českou kuchyni ovládá stejně bravurně jako ty zahraniční. Například jeho kachnička na jablkách je nezapomenutelná. Pokud byste si ji chtěli vyzkoušet doma, zde je recept: Chef Michal Pakandl at The Hotel Duo has worked in many restaurants and hotels around the world. Some of these restaurants include Restaurant Van den Pére in Brussels, Roberto Restaurant in Geneva and the Crowne Plaza hotels in Jerusalem and at the Dead Sea. He currently is responsible for all the restaurants in Prague s Hotel Duo. Not only does he have experience in international cuisine, he is a master of Czech dishes as well. For example, his duck with apple is unforgettable. If you would like to try it at home, here is the recipe: Kachnu vydrhneme pod tekoucí vodou. Naplníme jablky. Osolíme po celém povrchu, okořeníme kmínem a mletým zázvorem. Vložíme do pekáče prsy dolů a podlijeme vodou. Pozvolna pečeme při teplotě 170 stupňů asi hodinu. Obrátíme a opět pečeme, tentokrát na barvu, za stálého podlévání další hodinu. Když je kachna měkká, vypneme a necháme pozvolna v troubě dojít odpočinout. Kachnu naporcujeme. Podáváme s domácím červeným zelím a knedlíky. Thoroughly wash the duck under running water Fill the duck s cavity with apples. Sprinkle the entire surface with salt, season with caraway seeds and ground ginger. Put the duck into a roasting pan, breast side down, with a little bit of water. Slowly roast at 170 degrees Celsius for approximately 1 hour. Turn over and continue roasting and baste continually for the next hour. When the duck is tender, turn the oven off and let the duck stand for a short time before removing and carving. Serve with homemade red cabbage and dumplings. 18

19

20 PRAGUE ČESKÝ KRUMLOV Published by 1. Distribuční společnost spol. s r. o. for Bohemia Properties a. s. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, or recorded in information storage or retrieval systems without the express prior written consent of the publisher.

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 JUNE 2015 - DECEMBER 2015 ČERVEN 2015 - PROSINEC 2015 MAGAZINE Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 Dear friends,

Více

ČESKÝ KRUMLOV PRAGUE ČESKÝ KRUMLOV w w w. j a n h o t e l s. c z

ČESKÝ KRUMLOV PRAGUE ČESKÝ KRUMLOV w w w. j a n h o t e l s. c z ČESKÝ KRUMLOV PRAGUE ČESKÝ KRUMLOV www.janhotels.cz WELCOME VÍTEJTE Dear guests and clients, It is a privilege to welcome and introduce you and your colleagues to Jan Hotels. I assure you that the owners

Více

Jindřichův Hradec: Vítejte v České Kanadě Prague Gardens. Pražské zahrady Spring @ Corinthia. Jaro v Corinthii

Jindřichův Hradec: Vítejte v České Kanadě Prague Gardens. Pražské zahrady Spring @ Corinthia. Jaro v Corinthii Jindřichův Hradec: Welcome to Czech Canada Jindřichův Hradec: Vítejte v České Kanadě Prague Gardens Pražské zahrady Spring @ Corinthia Jaro v Corinthii S P R I N G 2 0 0 6 Daniel Maj Front Office Supervisor

Více

S P E C I A L E D I T I O N

S P E C I A L E D I T I O N SPECIAL EDITION DEAR GUESTS AND PATRONS, The team at the InterContinental Prague are proud to celebrate 40 years of being a leading international hotel in this vibrant and intriguing city. Ever since the

Více

Q4/2014. Noví nájemci / new tenants

Q4/2014. Noví nájemci / new tenants Q4/2014 Noví nájemci / new tenants novinky / news Rozhovor s pavlem Nepalou, řídící partner RENOMIA, a. s. / Interviews with Pavel Nepala, Managing Partner RENOMIA, a. s. Obchodní jednotky v komplexu Florentinum

Více

Karel Abraham motocyklový závodník motorcycle racer

Karel Abraham motocyklový závodník motorcycle racer Official magazine Airport Brno Winter 2013 TRAVEL FACE2FACE LEISURE ART & ARCHITECTURE ENJOY oficiální magazín Letiště Brno Zima 2013 Karel Abraham motocyklový závodník motorcycle racer MOTOGP JE NEUVĚŘITELNÝ

Více

7, 8, 9/2014. Noví nájemci / new tenants. Rozhovor s Jaroslavem Havlem, partnerem advokátní kanceláře

7, 8, 9/2014. Noví nájemci / new tenants. Rozhovor s Jaroslavem Havlem, partnerem advokátní kanceláře 7, 8, 9/2014 Noví nájemci / new tenants novinky / news Rozhovor s Jaroslavem Havlem, partnerem advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners / Interviews with Jaroslav HavEL, Managing Partner, Havel, Holásek

Více

Media Kit - Zima 2015/16

Media Kit - Zima 2015/16 Media Kit - Zima 2015/16 Zima 2015/16 FLYING MAG oficiální magazín Letiště Brno Charakteristika časopisu Magazín Flying Mag vychází 2x ročně (letní a zimní letecká sezóna) a zpříjemňuje chvíle cestujícím,

Více

Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films

Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films Číslo 36 / Issue 36 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 42011 Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films Test nového vozu Hyundai Accent v Dubaji Test drive event of all-new Accent

Více

JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2015. Björk. Na festivalu Colours představí nové album This year s Colours will showcase Björk s new album

JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2015. Björk. Na festivalu Colours představí nové album This year s Colours will showcase Björk s new album JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2015 OSTRAVA Metropolitan Magazine Björk Na festivalu Colours představí nové album This year s Colours will showcase Björk s new album strana/page 18 editorial editorial Obsah Contents

Více

Tereza Kerndlová: Věřím v osud. A věřím na pravou a skutečnou lásku.

Tereza Kerndlová: Věřím v osud. A věřím na pravou a skutečnou lásku. Official Magazine of Brno Airport Summer 2015 Travel Face2face Leisure Art & Architecture oficiální magazín Letiště Brno Léto 2015 Tereza Kerndlová: Věřím v osud. A věřím na pravou a skutečnou lásku. Tereza

Více

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE FRESH MOSER PODZIM AUTUMN 203 FROM Sabrage 2. století Sabrage 2 st century 00. výročí vzniku kolekce Marie Theresie 00 th anniversary of the founding of the Maria

Více

Hotel ARAMIS**** Hotel STEP*** V roce 2008 hotel STEP zvyšuje svůj standard na 4*. / In 2008 hotel STEP will be upgraded to 4*.

Hotel ARAMIS**** Hotel STEP*** V roce 2008 hotel STEP zvyšuje svůj standard na 4*. / In 2008 hotel STEP will be upgraded to 4*. VÁŠ PRŮVODCE PRAHOU zdarma / free YOUR GUIDE TO PRAGUE 11/12 2007 Vávrova šumná Praha Vávra s murmuring Prague ryby nemaj' chyby there s nothing fishy about fish let it snow(board) Němci Germans v Praze!

Více

Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region 6 Hrad Krakovec a Jan Hus

Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region 6 Hrad Krakovec a Jan Hus KALEIDOSCOPE 1 content 3 Editorial Editorial 4 Cestovní navigátor Navigator 5 Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region 6 Hrad

Více

KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING

KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING Krnov a jeho velmi stručné osudy Krnov and its very brief turns of fate Krnov místo pro vzdělávání Krnov a place for education Krnov místo pro podnikání

Více

DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE

DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE 1 2 Obsah / Contents VÍCE NEŽ BYDLENÍ MORE THAN JUST A PLACE TO LIVE... DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE 04 UNIKÁTNÍ MÍSTO PRO DOMOV Mezi designem a přírodou, mezi městem a krajinou. Uprostřed

Více

TOP. Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region

TOP. Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region KALEIDOSCOPE 1 1. 2. TOP 10 Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region 1. Český ráj chráněná krajinná oblast Bohemian Paradise Protected

Více

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road Buďme optimisté Let's be optimists strana / page 3 Miroslav Hampel your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Zima / Winter 2012/2013 Byznys na cestách

Více

M A G A Z I N E. Our people. Naši lidé. Your experience. Vaše zážitky. Andrew Murray Golf Jan Jenčovský Club

M A G A Z I N E. Our people. Naši lidé. Your experience. Vaše zážitky. Andrew Murray Golf Jan Jenčovský Club Léto Summer 2014 M A G A Z I N E Naši lidé Vaše zážitky Our people Your experience Andrew Murray Golf Jan Jenčovský Club Robin Hiseman Chateau Lukáš Beil Catering 04 12 18 20 26 32 34 36 Nová tvář, osvědčená

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

Bulletin 2 19. 23. 6. 2013

Bulletin 2 19. 23. 6. 2013 Bulletin 2 19. 23. 6. 2013 Slovo pana Didiera Besseyrea Slovo organizátorů Slovo primátora Když se Evropská federace (EFCS) rozhodne svěřit organizaci Evropských firemních sportovních her nějakému městu,

Více

editorial KALEIDOSCOPE 3

editorial KALEIDOSCOPE 3 KALEIDOSCOPE 1 content 3 Editorial Editorial 4 Cestovní navigátor Navigator 5 Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region 6 7 Křivoklát

Více

ubytovacích zařízení v České republice Catalogue of the classified accommodation facilities in the Czech Republic

ubytovacích zařízení v České republice Catalogue of the classified accommodation facilities in the Czech Republic 2013 Katalog klasifikovaných ubytovacích zařízení v České republice Catalogue of the classified accommodation facilities in the Czech Republic Národní divadlo, Praha The National Theatre, Prague Katalog

Více

Výroční zpráva '13. Annual Report CENTROPOL ENERGY

Výroční zpráva '13. Annual Report CENTROPOL ENERGY Annual Report Výroční zpráva CENTROPOL ENERGY '13 '13 Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY > Obsah > Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introduction

Více

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek Rubrika Rubrika PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2013/2014 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petra Lorencová I cesta může být cíl I focus on the journey, not the destination STRANA/PAGE 4 editorial editorial Obsah

Více

Proč taky, když jsou vaření či pečení.

Proč taky, když jsou vaření či pečení. Brouků se ve SCIS nebojíme Proč taky, když jsou vaření či pečení. Někteří si při školním Halloweenu na exotické havěti z dílny šéfkuchařů Davida Švejnohy a Milana Václavíka dokonce pochutnávali. Méně odvážnější

Více

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život.

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život. Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006 Individualita přístup ke každému studentovi jako ke konkrétní osobnosti s konkrétním nadáním a specifickými potřebami INDIVIDUALITY TREAT EACH STUDENT AS AN INDIVIDUAL

Více

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager HOPÍK 6 Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007 W E L C O M E I N H O P I H U K f t. HOPI Gyál Firma HP FINANCE HP FINANCE Company Závod okolo Lago di Garda The race

Více

Planetarium. 34 Kaleidoskop Kaleidoscope

Planetarium. 34 Kaleidoskop Kaleidoscope Rubrika Rubrika jaro/léto spring/summer 2011 OSTRAVA Metropolitan Magazine Josef Pleskot: Pro Ostravu dělám rád I like working in Ostrava strana/page 4 Šampionát emocí a zážitků A championship of emotions

Více

May might bring heart fires

May might bring heart fires FREE OF CHARGE Tourist Magazine No.2, May 2008 www.kampocesku.cz May might bring heart fires There Is Something to Golf How about Chodsko? Sand Festival in Písek Dear readers, I don t know what your perceptions

Více