Svaz průmyslu a dopravy ČR se stěhuje do nových prostor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svaz průmyslu a dopravy ČR se stěhuje do nových prostor"

Transkript

1 Svaz průmyslu a dopravy ČR zástupce těch, kteří vytváří hodnoty Úspěšná mise s prezidentem republiky do Asie Svaz průmyslu a dopravy ČR se stěhuje do nových prostor SP ČR má své zástupce ve vrcholném byru EHSV Lobujeme v Bruselu

2 Je případná závislost české ekonomiky na automobilovém průmyslu rizikem? Odpověď zní, že každá závislost je svým způsobem riziko. Ale jak je závislá česká ekonomika? Pravda, podíl automobilového průmyslu na celkové průmyslové výrobě České republiky představuje 18,8% a na exportu dokonce 19,7% při objemu výroby téměř 500 miliard Kč a exportu 370 miliard Kč. Je rovněž pravdou, že v roce 2006 bude v České republice vyrobeno více než 800 tisíc automobilů a předpoklad pro rok 2010 je více než 1,2 milionu vozů. Faktem je i to, že proti roku 1996 se výroba i export v roce 2005 zdvojnásobila a v roce 2006 bude růst ještě markantnější. Obsah SPektrum 11/2006 listopad> Úvodník 1 Valná hromada SP ČR v Čejkovicích 14 Programové prohlášení 14 Usnesení 15 SP ČR události, stanoviska SP ČR loboval v Bruselu 2 Svaz průmyslu a dopravy ČR se stěhuje do nových prostor 5 Klub SP ČR - hostem V. Tlustý 5 Den UNICE 6 Velká cesta - Mise průmyslníků do Asie 8 Podnikatelé doprovázeli prezidenta republiky při jeho návštěvě čtyř asijských zemí a RF Regulace podnikatelského prostředí a možnosti její optimalizace 16 Stanovisko SP ČR k navrhovanému zvýšení minimální mzdy 18 Svaz průmyslu a dopravy trvá na odložení zákoníku práce 19 Optimální profil absolventa technické vysoké školy 20 Jednání daňové komise 26 Na druhé straně je ale i pravdou, že v automobilovém průmyslu tyto vynikající výsledky dosahuje pouze 118 tisíc zaměstnanců, takže v porovnání s řadou jiných oborů je poměr velmi dobrý a rozhodně při jakékoliv krizi by nedošlo k razantní ztrátě pracovních míst. Psali o nás - výběr z tisku Zákoník práce jako útočná zbraň 22 Svazy informují: Chemická legislativa zítra - REACH, Partneři a programy VaV v EU 27 Ale co je nejdůležitější. Kdyby český automobilový průmysl závisel na úspěchu jedné nebo dvou značek, bylo by to opravdu velké riziko. Stačil by neúspěch značky na trzích. Českému automobilovému průmyslu však toto riziko nehrozí. Zatímco před 10 lety dodavatelský průmysl představoval pouhých 35%, což absolutně představovalo cca 40 miliard Kč a orientace byla maximálně na 3-4 značky, v roce 2005 už to bylo 59% a minimálně 285 miliard Kč a je dodavatelem pro všechny významné světové značky. A právě pro toto rozložení je riziko poměrně malé, protože by muselo dojít k totálnímu kolapsu automobilových trhů. A protože automobil je svého druhu fenomén 21. století, je krajně nepravděpodobné, že by k tomuto došlo. Poznámka na závěr výrobky dodavatelských firem působících na území České republiky jsou převážně vysoce sofistikované a nehrozí jejich přesun do mzdově výhodnějších oblastí. Dr.h.c. Ing. Vratislav Kulhánek viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR předseda Dozorčí rady ŠKODA-AUTO, a.s. SP ČR v mezinárodních organizacích Evropské záležitosti Tripartitní sociální summit v Lahti 29 Summit EU 30 Evropská nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek 31 Obchodní politika EU Nová strategie EK pro obchod a konkurenceschopnost 30 Sdělení EK Demografická budoucnost Evropy EHSV Ustavující plenární zasedání EHSV Nový čtyřletý mandát 28 UNICE Zasedání výkoného výboru UNICE 33 CSR - Společenská odpovědnost podniků Společenská odpovědnost firem jako přidaná hodnota pro malý a střední podnik 32 CEBRE Portál na stopě 33 Projektové aktivity Abeceda managementu úspěchu 13 Konzultační středisko rozvoje a řízení lidských zdrojů v MSP 34 Projekt Získej práci Školení k zákoníku práce 35 I N F O S E R V I S Seminář o integrovaném registru znečišťování 27 Kulatý stůl s představiteli chilského výboru pro zahraniční investice 32 Možnosti účasti českých firem v projektech Světové banky 32 Seminář Projekty pro rozvojovou spolupráci III - Energetika 36

3 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a Svaz průmyslu a dopravy ČR Stručný záznam z jednání delegace SP ČR v Bruselu dne Složení delegace: J. Míl-prezident SP ČR, J. Hanák-viceprezident SP ČR, prezident Svazu dopravy ČR Delegace SP ČR se zúčastnila Dne UNICE organizovaného v bruselském Espace Flagey.Viz samostatná informace o průběhu a výsledcích akce. Prezident J. Míl zde vystoupil v panelové diskusi na téma Proč firmám záleží na evropském přístupu k liberalizovanému trhu?. V panelu kromě prezidenta SPCR zasedli: člen EK P. Mandelson, generální ředitel WTO P. Lamy, členka EP E. Mann a M. Treschow, president Konfederace švédských podnikatelů. Prezident J. Míl v debatě jménem podnikatelů ČR jednoznačně podpořil multilaterální přístup k problematice mezinárodního obchodu v režii WTO a zdůraznil podstatné negativní dopady, které by případný konečný nezdar znamenal pro menší, exportně orientované země typu ČR a pro podnikatelskou sféru MPS zejména. Delegace SP ČR se v rámci předem připraveného programu sešla v Bruselu se dvěma členy Evropské komise komisařem J. Barrotem (doprava) a komisařem Špidlou (zaměstnanost, sociální věci). V jednání s J. Barrotem (B) zástupci SP ČR nastolili zejména problematiku dopravní infrastruktury a veřejné dopravy, které označili za prioritní oblasti zájmu SP ČR. Dopravní infrastrukturu pokládá SP ČR za limitující faktor hospodářského růstu a podnikání v ČR. Teprve v minulých týdnech byla ČR po desítkách let propojena se západoevropskou dálniční sítí směrem na SRN, což je potěšující, ale zcela nedostačující. V realizaci plánů na další propojení, včetně železničního, zejména ve směru severojižním, se nic moc neděje. Stav na českých dálnicích je kritický a to se týká také dalších silnic 2. a 3. třídy. SP ČR pokládá za potřebné orientovat na výstavbu této infrastruktury co nejvíce prostředků z evropských fondů a zasazuje se tudíž o jejich přerozdělení v rámci navrhovaných národních programů. SP ČR přitom nejde o snižování významu dalších oblastí typu vzdělávání, inovací atp., nýbrž pouze o reflexi faktu, že v některých těchto oblastech předem víme, že nejsme institucionálně ani organizačně vybaveni k tomu, abychom evropské prostředky čerpali v naplánované míře. V případě infrastrukturních staveb jsme lépe schopni prostředky využít a to s velmi příznivým dopadem na veřejné mínění konkrétnost důsledků členství ČR v EU. Komisař B. vyjádřil pro tento přístup pochopení a zdůraznil fakt, že o lepší přerozdělení prostředků se musí zasadit především česká vláda. On sám projevil ochotu informovat o této naší snaze komisařku D. Hübnerovou, která má na starosti gros strukturálních fondů. Pak se komisař nad mapkou transevropských sítí dotazoval na stav jednotlivých úseků týkajících se ČR. Vyjádřil rovněž ochotu přijmout co nejdříve v Bruselu k obšírnějšímu jednání českého ministra dopravy s cílem dohodnout konkrétní kroky při realizaci nově formulovaných českých priorit v dopravní oblasti. K problematice veřejné dopravy pak na dotaz JH komisař informoval, že příslušná legislativa EU již bude brzy k dispozici, byla nedávno schválena radou ministrů a nachází se v EP v rámci procedury druhého čtení. Do června 2007 by měl být proces završen. Nicméně vláda ČR by mohla začít realizovat určité kroky předvídané novou legislativou již nyní a vytvořit si tak určitý prostor pro rychlou implementaci nových pravidel po zahájení jejich účinnosti. Tématem jednání s V. Špidlou bylo šest priorit SP ČR a neutěšený stav čerpání evropských fondů vč. hrozby, že již letos budeme čistými přispěvateli do unijního rozpočtu. Nastolena opětovně otázka přerozdělení programů pro využití těchto fondů a to ve světle dopisu pp. Špidly a Hübnerové české vládě pokud jde o zachování proporcí navržených bývalou vládou J. Paroubka. Dále se diskuse dotkla programu tzv. zelených karet pro kontrolovanou migraci pracovníků do ČR, kterou koncepčně připravila ještě vláda V. Špidly, ale nic se prozatím nerealizovalo. Špidla obhajoval potřebu zaměření úsilí na lidské zdroje, vzdělanost a životní prostředí, určitou 2 sp 11/06 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

4 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a loboval v Bruselu realistickou míru přerozdělení prostředků pro objektivně nerealizovatelné programy ovšem nezpochybnil. Podpořil také požadavek SP ČR na zjednodušení daní, i když v názorech na jejich výši by asi existovaly rozdílné názory. Vyzval v tomto směru SP ČR k větší aktivitě ve vztahu k české vládě, protože tam je většina pák pro praktické uskutečňování rámcových politik EU, u sociálních věcí je pak subsidiarita hlavním principem. Předpokladem úspěšnosti jakéhokoli zpružnění sociální politiky je přitom podpora veřejnosti, EK se pokusí tyto věci zpracovat v zelené knize k flexicurity zaměřené na nalezení nového obecného přístupu v sociální oblasti i na řešení aktuálních problémů trhu práce, zejména jeho fragmentalizace. Závěrem Špidla nabídl možnost projednání těchto otázek s vedením SP ČR při některé ze svých nadcházejících cest do ČR (říjen, listopad). Přátelská návštěva úřadujícího GŘ pro vnitřní trh T. Stolla se tématicky dotkla hlavně probíhající procedury schvalování návrhu směrnice o službách na vnitřním trhu EU a jejích inherentních problémů. S. vysvětloval logiku výhodnosti přijetí této okleštěné normy jakožto prvního kroku správným směrem, absence alespoň minimálního pokroku v této oblasti by dále přispěla k představě o krizovém stavu EU a ústup před silami, které se snaží prezentovat čtyři základní svobody EU jako jakousi hrozbu např. ve formě delokalizace průmyslu atp. V nadcházejícím období bude stěžejním tématem to, v jaké formě dojde k transpozici nových pravidel na národní úrovni. EK vychází z toho, že by výsledkem měla být rostoucí důvěra členských států a odstraňování mýtů a předsudků přispívající k odstraňování ideologického nánosu týkajícího se vnitřního trhu, což se bohužel projevuje více než kdykoli v minulosti. Důvodem je stále ještě přežívající nedůvěra starých čl. států vůči novým členům a rozpor mezi potřebou formulace dlouhodobých cílů na rozdíl od praxe krátkodobých perspektiv daných volebním obdobím politiků. U problematiky služeb půjde o vývoj v určitých fázích a vývoj od odvětví k odvětví., časem by se měly všechny zainteresované strany přesvědčit, že jim od liberalizace služeb nic nehrozí. U problematiky WTO se jeví situace tak, že EU vyložila své karty příliš brzo a nabídnuté ústupky byly ihned partnery brány jako výchozí bod pro další požadavky, totéž možná cítily i USA, nakonec převládl pocit, že se ústupky nesetkávají s patřičnou mírou kompenzace na straně jednacích partnerů. V Evropě by v každém případě měl zůstat silný průmysl, který je základem příslušné servisní dimenze vnitřního trhu. Výměna názorů s novým ředitelem v GŘ TREN pro konvenční energetiku H. Hilbrechtem (H.) se týkala mj. jeho zkušeností z doby odpovědnosti za problematiku dopravy dopravní infrastruktura a taktéž nové odpovědnosti za energetiku vč. aspektů energetických sítí. H. konstatoval, že v této fázi liberalizace trhu elektřinou a plynem se objevují opět názory na možnou výhodnost nějaké formy regulace, což je velice problematické. Veřejnost volá po snižování cen energií, přičemž realita trhu ve všech ohledech směřuje k růstu cen a bude potřeba se na to připravit. V energetice bude muset dojít k obrovským investicím, ceny jsou tvořeny tržně a rozhodují o nich marginální zdroje a růst cen ropy i např. ceny povolenek pro emise skleníkových plynů, které někteří podnikatelé přijali jako dodatečný zdroj prostředků a nikoli nástroj na technologické přezbrojení. Regulátoři musí být podpořeni ve snaze zajistit, aby růstové cenové impulsy nebyly beze zbytku přenášeny na spotřebitele. K tomu si ovšem musejí udělat obsažné analýzy toho, jak dalece je růst cen způsoben případným dominantním postavením výrobce a jak dalece jde o objektivní trendy vývoje trhu. Ceny lze dnes efektivně snižovat pouze liberalizací a zdokonalováním trhu a nikoli regulací, v dlouhodobém měřítku by pak mělo platit relativní snižování cen. Přeshraniční propojení národních trhů je nezbytným předpokladem liberalizace trhů s elektřinou a plynem a EK Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 11/06 3

5 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a patrně bude muset akceptovat dlouhodobé kontrakty směřující ke konsolidaci trhů a cenové výhodnosti. Po linii soutěžního práva bude třeba postihovat případné případy diskriminace v přístupu k sítím a zneužívání dominantního postavení v cenotvorbě. Pravidlem by se mělo stát, že část kapacit pro přenos se vždy bude prodávat v aukcích. Soutěž na energetickém trhu by se měla rozvíjet ve dvou hlavních formách cestou zlepšení přístupu pro nové aktéry trhu bez ohledu na jejich velikost a zároveň posilováním konkurence mezi velkými firmami různých členských zemí, které se ovšem budou moci dostat se svojí nabídkou lehce na trhy ostatních členských států. U otázky na perspektivu jaderné energetiky H. konstatoval, že se všeobecně přijímá její místo v tzv. energetickém mixu současnosti, je jasné, že se bez jádra společnost nemůže obejít, zejména s ohledem na závazky týkající se ochrany životního prostředí. To znamená, že v EU by měla existovat také alespoň minimální úroveň výstavby jaderných elektráren, protože jinak se ztratí další klíčové know-how ve prospěch zbytku světa, který s výstavbou jaderných elektráren počítá (USA, Čína, Indie, Rusko.). Závěrečné porady na Stálém zastoupení ČR při EU se ze strany SZ zúčastnilo 7 diplomatů v čele s velvyslancem J. Kohoutem. Došlo k výměně informací týkající se uskutečněných setkání delegace SP v Bruselu a k formulaci námětů na spolupráci mezi SP ČR a SZ. J. Míl podtrhl zejména dva možné směry spolupráce větší viditelnost informací SZ v českém tisku, např. Hospodářské noviny a Ekonom cestou publikace pravidelných sloupků SZ a také vzájemnou součinnost při lepším využívání komunitárních fondů (ve smyslu výše uvedených argumentů). Velvyslanec tyto náměty přivítal a přislíbil vysílání diplomatů na akce SPCR dle naší potřeby. Informoval taktéž o přípravě na předsednictví ČR v EU v první polovině r i na budování některých logistických předpokladů pro úspěšnost této práce. ČR (MZV) rozhodlo zakoupit budovu sousedící s budovou SZ a tato by vedle dodatečného kontingentu diplomatů pro r měla být osídlena taktéž zástupci firem a regionů; určité prostory by si mohl pronajmout i SP ČR, právě s výhledem na naše předsednictví EU. SZ právě zpracovává určité priority časového období našeho předsednictví a příspěvek podnikatelské sféry je v tomto ohledu velice vítán. Obecně bude nezbytné vyškolení několika stovek kvalitních úředníků, kteří by potom mohli být základem nové kvality a kultury české státní správy. To si vyžádá nejen kvalitní přípravu, ale také motivaci vybraných lidí. Po výměně názorů na priority SP ČR byla dohodnuta vzájemná součinnost při prosazování případného umístění agentury Galileo v ČR, což by byl zcela mimořádný počin a impuls pro další rozvoj českého průmyslu a vědy. Kromě výše popsaných pracovních setkání se delegace SP ČR sešla rovněž s českým ředitelem v generálním sekretariátu Rady EU P. Blížkovským (hospodářské a finanční záležitosti) a se členy Evropského parlamentu: s předsedou výboru ITRE (průmysl, doprava, výzkum a energetika) G. Chichesterem a formou večeře i s vybranými českými poslanci (pp. Ouzkým, Zahradilem, Zvěřinou, Březinou, Roithovou, Remkem a Ransdorfem). Předmětem diskusí při těchto příležitostech byla zejména témata týkající se legislativy o službách na vnitřním trhu, chemické legislativy REACH a liberalizace energetických trhů EU. JUDr. Karel Lukáš, stálý představitel SP ČR při UNICE 4 sp 11/06 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

6 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a Svaz průmyslu a dopravy se stěhuje Svaz průmyslu a dopravy ČR opustí do konce roku své dosavadní sídlo v Mikulandské ulici. Stěhuje se do budovy společnosti Lighthouse Vltava Waterfront Towers. V moderní šestnáctipatrové budově, prosklené věži, v Praze 7 - Holešovicích bude mít k dispozici celé čtrnácté patro. Budova je první stavbou ambiciózního projektu přestavby Holešovického přístavu. Nachází se na předmostí Libeňského mostu, na levém břehu Vltavy. Je dobře dostupná z centra a přitom v klidové zóně - od řeky ji dělí jen zelená plocha s parkovou úpravou. Objekt je dobře viditelný z mnoha míst v Praze, z horních pater nabízí pohled na celé město. Adresa nového sídla: Lighthouse Vltava Waterfronts Towers Jankovcova 1569/2c Praha 7 tel: ové adresy zústávají v platnosti Klub SP ČR Poslední Klub SP ČR se konal za přítomnosti ministra financí České republiky Ing. Vlastimila Tlustého. Hlavním tématem večera byl státní rozpočet, resp. varující křivka zadluženosti veřejných financí. Z ryze podnikatelských témat se ministr věnoval problematice daní, zejména daňového řádu. Zmiňoval mírný pokrok v našem trvajícím požadavku na editační povinnost, výše péče o konfort daňového poplatníka. Členové Klubu jej upozornili i na přetrvávající problém odpočtu DPH podniků v konkursu - problém, který v praxi finančních úřadů koliduje s nálezy Ústavního soudu. Uvidíme, zda bude zrealizován příslib, který v průběhu večera zazněl. Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 11/06 5

7 E v r o p s k é z á l e ž i t o s t i WHY DO COMPANIES CARE ABOUT EUROPE? Proč se podniky zajímají o Evropu? Den UNICE, Brusel Manifestace evropských podniků Jen růst nám pomůže vytvořit pracovní místa v Evropě (Juergen Thuman, President BDI) DEN UNICE Podniky pevně věří v Evropu (Ernest-Antoine Seillière, prezident UNICE Dne se v prostorách Espace Flagey uskutečnil další z úspěšných Dnů UNICE, jejichž cílem je otevřený dialog mezi těmi, kteří vytvářejí hodnoty, a těmi, kteří vytvářejí politiky a řídí Evropu. Název zvolený pro Den UNICE není náhodný. Evropa se ocitla na pomyslné křižovatce a došel jí i dech. Společná Evropa stále však zůstává jedinou odpovědí na globalizaci. V zájmu zachování jejích principů a hodnot a ku prospěchu jejích občanů je třeba zmobilizovat síly a spolupracovat. Proto musí Evropa vytvořit takové podmínky, aby podniky mohly v Evropě prosperovat a expandovat a zajistit tak Evropě růst, prosperitu a kvalitní pracovní příležitosti pro její občany. Den UNICE společně zahájili Ernest-Antoine Seillière, prezident UNICE, a Matti Vanhanen, premiér Finska. V rámci úvodního panelu pod titulním názvem Why do companies care about Europe, kterého se zúčastnili Günter Verheugen, komisař EU pro průmysl a podnikání, Jürgen Thumann, prezident BDI, Jorma Ollila, prezident Evropského kulatého stolu průmyslníků (ERT) a společností Nokia a Shell, Graham Watson, poslanec Evropského parlamentu za Velkou Británii (předseda Skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu), a John Monks, prezident ETUC, byly prezentovány základní výsledky studie zpracované sekretariátem UNICE na základě šetření provedeného mezi podniky napříč Evropou. Podniky ve svých odpovědích označily za největší pozitiva EU makroekonomickou stabilitu, měnovou unii a vnitřní trh. Naopak za největší slabiny považují konkurenceschopnost EU, reformu pracovních standardů a koordinaci hospodářské politiky. Naprosto alarmující je, že 40 % podniků se domnívá, že se Evropa o podniky dostatečně nestará, a 34 % si myslí, že se Evropa stará o podnik jen v malém rozsahu. Jen 2 % podniků mají dojem, že Evropa o své podniky absolutně pečuje. Den UNICE pokračoval třemi paralelními workshopy, které otevřely možnost diskuse nad dalšími výsledky předložené studie: Proč mají podniky zájem o završení vnitřního trhu Konkurenceschopnost závisí nejen na dobrém výkonu podniku, ale i na podmínkách, v rámci kterých podnik operuje. Plán Evropské komise zaměřený na zlepšení regulace byl zahájen v roce Diskuse se zaměřila na stávající situaci a připravenost Bruselu a jednotlivých členských států zasadit se o lepší správu a řízení, na podmínky pro MSP vytvářející v Evropě dvě třetiny pracovních míst a na další vývoj, pokud jde o liberalizaci trhu se službami a energií. V panelu mimo jiné vystoupili Jean-Martin Folz, prezident správní rady PSA Peugeot-Citroën, Charlie McGreevy, komisař EU pro vnitřní trh a služby, a Ari Vatanen, poslanec Evropského parlamentu za Francii (Evropská strana lidová (Křesťanští demokraté) a Evropští deomokraté). Pokud jde o vnitřní trh EU, vyplynuly z výsledků studie UNICE čtyři hlavní priority pro podniky završit vnitřní trh se zbožím, zajistit spravedlivou soutěž, odstranit překážky pro přeshraniční aktivity a odstranit překážky pro přeshraniční poskytování služeb. úterý 17. října 2006, Espace Flagey, Brusell 6 sp 111/06 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

8 E v r o p s k é z á l e ž i t o s t i Proč podniky mají zájem o růst a zaměstnanost v Evropě Evropa platí vysokou cenu za to, že nerealizovala nezbytné strukturální reformy. Slabý růst, nízká výkonnost a příliš vysoká míra nezaměstnanosti - to jsou průvodní symptomy ekonomiky postrádající správnou dynamiku. V rámci diskuse se hledaly odpovědi jak z dané situace, čím začít nejdřív. V panelu vystoupili mimo jiné Joaquín Almunia, komisař EU pro hospodářské a měnové věci, Robert Goebbles, poslanec Evropského parlamentu za Lucembursko (místopředseda Skupiny socialistů), a Christoffer Taxell, prezident EK (finského zaměstnavatelského svazu). Ze studie UNICE vyplynulo, že podniky nejvíce chtějí: lepší a jednodušší regulaci, větší podporu výzkumu, vývoji a inovacím, nárůst flexibility pracovního trhu a soulad mezi vzděláváním a odbornou přípravou na straně jedné a potřebami byznysu na straně druhé. Proč mají podniky zájem o společnou obchodní politiku směřující k liberalizaci světového obchodu Byznys potřebuje přístup na nové trhy. Jaká bude budoucnost, pokud jde o liberalizaci světového obchodu po přerušení jednání o rozvojové agendě z Doha v rámci WTO? Co může být tou konečnou pobídkou pro světové hráče, aby umožnili odstranění bariér a umožnili lidem profitovat z volného obchodu? Jaké jsou perspektivy bilaterálních dohod? Jaké jsou dopady neúspěchu WTO pro MSP? To všechno byly otázky, na které se pokusili společně odpovědět Pascal Lamy, generální ředitel WTO, Peter Mandelson, komisař EU pro obchod, Jaroslav Míl, prezident SP ČR, Erika Mann, poslankyně Evropského parlamentu za Německo (Skupina Socialistů), a Michael Treschow, prezident Švédského svazu průmyslu. Ze studie UNICE vyplynulo, že podniky od společné obchodní politiky EU očekávají především: zajištění spravedlivé soutěže ze strany nečlenských zemí EU, otevřené zahraniční trhy, defenzivní postup v oblasti průmyslu a služeb v rámci jednání WTO a zjednodušení celních procedur. Konferenci završila panelová diskusi na téma Co dělá Evropa pro růst a zaměstnanost, v rámci kterého vystoupila Dalia Grybauskaité, komisařka EU pro finanční plánování Ernest-Antoine Seillière, prezident UNICE Philippe de Buck, generální tajemník UNICE K. Lukáš delegát SP ČR při UNICE, J.Míl-prezident SP ČR, J. Hanák - viceprezident SP ČR, prezident Svazu dopravy ČR a rozpočet, Laurence Parisot, prezident MEDEF, Andrea Moltrasio, viceprezidentka Confindustrie, a Hans-Gert Pöttering, poslanec Evropského parlamentu za Německo (předseda Skupiny Evropské strany lidové (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů). Den UNICE společně slavnostně uzavřeli José Manuel Barroso, předseda Evropské komise, a Ernest-Antoine Seillière, prezident UNICE. Ze závěrečného projevu Ernesta-Antoina Seillièra, prezidenta UNICE: Dnes jsme slyšeli, že podniky jsou si velmi dobře vědomy svého místa ve společnosti.ve městech, regionech a zemích, všude tam jsou podniky strůjci blahobytu společnosti a jsou na to hrdé. Evropa vytvořila od roku 2000 do roku 2005 celkem 7 miliónů nových pracovních míst. V letošním roce to bude více jak 2 milióny. To je pozoruhodné. Díky evropským podnikům zůstává Evropská unie největším světovým exportérem, před USA a Japonskem. Náš podíl na světovém exportu je 19 % (950 biliónů euro). To je více než podíl USA (14 %) a Japonska (9 %). Náš úspěch se opírá o jednotný trh a otevřenou a předvídavou obchodní politiku. Byznys potřebuje obojí, v kontextu globalizace není jiná možnost. Musíme se vyrovnat s tímto novým prostředím a chopit se příležitostí, které se nabízejí. Nová strategie komisaře Mandelsona Global Europe: Competing in the world se musí opírat o tyto dvě mocné síly a vyrovnat se s novými překážkami, jako je posilování ochrany duševního vlastnictví a přístup k surovinám. Naše podniky tak činí. Vyvíjejí maximální úsilí, berou na sebe riziko a dosahují výsledky. A já jsem hrdý na naše úspěchy. Jsem hrdý, že mohu reprezentovat evropskou podnikatelskou komunitu jako prezident UNICE Konfederace evropského podnikání, a hovořit zde jménem 20 miliónů podniků, které pevně věří v Evropu! Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 11/06 7

9 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a Podnikatelé doprovázeli prezidenta republiky při jeho návštěvě čtyř asijských zemí a Ruské federace Signatáři kontraktu v ruském Omsku - autor Mgr. Jedlička Krajina pobliž mongolského Ulanbátaru - autor Jiří Zapletal. Podnikatelé doprovázeli prezidenta republiky při jeho návštěvě čtyř asijských zemí a Ruské federace Náročnou cestu po Asii s předehrou v Ruské federaci absolvolalo mezi 23. zářím a 5. říjnem 2006 pod taktovkou Svazu průmyslu a dopravy 20 zástupců významných českých společností. V Mongolsku a a Vietnamu se podnikatelská delegace rozrostla o dalších 10 firem. První zastávka, která měla být původně pouze technickým mezipřistáním, byla v chladném sibiřském Omsku. Prezidentská kancelář učinila i pro podnikatele velmi moudré rozhodnutí, připravit v Omsku setkání s místní samosprávou a podnikatelskou komunitou. Spolupráce s regiony Ruské federace se v posledních letech stala významným prvkem dvoustranných ekonomických vztahů mezi RF a Českou republikou. Větší důraz na spolupráci s oblastmi a regiony Ruské federace byl mimo jiné i předmětem rozhovorů prezidenta Klause s jeho ruským protějškem Putinem při jeho březnové návštěvě České republiky. Hvězdou podnikatelského semináře v Omsku, který, byť se konal v neděli, byl hojně navštíven a velmi dobře připraven Omskou obchodní a průmyslovou komoru, byla brněnská firma ALTA,a.s. Generální ředitel Vladimír Plašil podepsal v přítomnosti prezidenta Václava Klause a gubernátora Omské oblasti L.K. Poležajeva 4 kontrakty v hodnotě několik desítek milionů EUR (na dodávku technologií pro třídírnu odpadu, výrobu bioetanolu, výrobu stožárů a ocelových konstrukcí). Firma ALTA se zúčastnila pouze omské části programu a nebyla členem podnikatelské delegace, využila však možnosti podepsat dohody s ruskými zákazníky a partnery Podnikatelé na návštěvě u lámy budhistického kláštera v Ulanbátaru-autor Jiří Zapletal. Prohlidka mešity v čínskem Xianu - autor Mgr. Jedlička 8 sp 11/06 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

10 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a Podnikatelské fórum v čínském Xi-anu - autor Mgr. Jedlička v přítomnosti prezidenta a dodala tak lesku česko-ruskému podnikatelskému fóru. Současně se také potvrdilo, že ALTA patří k českým jedničkám na ruském trhu. Kontrakt v hodnotě přes 40 mil. EUR zde podepsala také společnost Sklostroj Turnov, a to na dodávku technologií pro výrobu obalového skla. Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy a vedoucí podnikatelské delegace Jaroslav Hanák podepsal v průběhu fóra rámcovou dohodu o spolupráci s Omskou obchodní a průmyslovou komorou. Omsk, ležící na soutoku jednoho ze sibiřských veletoků Irtyš a řeky Om, vznikl v roce 1716 nařízením cara Petra I. Dnes je průmyslovým centrem západní Sibiře s více než 1 milionem obyvatel. Dojem ze setkání a jednání s místními lidmi jsme měli velmi dobrý. V kontrastu s chladným a nevlídným sibiřským počasím jsou velmi přátelští a otevření. V Omsku najdete muzeum Dostojevského, který zde několik let žil ve vyhnanství, ale také ulici i sochu Lenina, značkové butiky a mimo jiné i hospodu u Švejka s českým pivem (možná z popudu českých hokejistů, kteří ve zdejším klubu působí?) i majitelem. Někdo z podnikatelské delegace poznamenal, že dobré obchody se v Rusku dělají až za Uralem. Asi na tom něco bude. V deštivém studeném pondělním ránu jsme startovali směr Ulánbátar. Dosluhující túčko na omském letišti docela zapadlo mezi své sourozence, to bylo ale také naposled na naší dlouhé cestě. Dokonce i na letišti v Ulánbátaru stály Tradiční dopravní prostředky v čínském Xianu - autor Mgr. Jedlička jen boeingy. Faktem ale je, že posádka s ním umí, přistání bylo téměř všude jako do peřin. Na letišti nás sice nečekal nikdo z ambasády (Mongolsko patří mezi země, kde není obchodně-ekonomický úsek, ale tzv. all, což je člověk, který má na starosti konzulární, obchodní i kulturní agendu a další záležitosti, to znamemá že na obchod a ekonomiku a tudíž ani na podnikatele nemá prakticky vůbec čas), ale známá vysoká postava tajemníka Mongolské obchodní a průmyslové komory (spolužák z VŠE). Mongolsko je pro Čechy (i Slováky) nesmírně přátelskou zemí, více než lidí umí česky (počet obyvatel 2,4 mil.). České výrobky jsou zde stále v kursu, i když se situace rychle mění. V Ulánbátaru je mnohem větší provoz než před pár lety, velká část vozového parku jsou moderní terénnní auta. Dříve všudypřítomné české Karosy téměř nepotkáte, většina městských autobusů je korejských (sice ojetých, ale chytrý krok dar korejské vlády). První obchodní transakcí české podnikatelské delegace byl nákup svetru z mongolského kašmíru. Všichni jsme se totiž vybavili spíše na teplé počasí. V Ulánu bylo sice přes den hezky, ale večer a v noci klesla teplota o několik stupňů. Po prvním trochu odpočinkovém dnu nás čekalo podnikatelské fórum organizované Obchodní a průmyslovou komorou, se kterou má Svaz průmyslu a dopravy nejen smlouvu o spolupráci, ale také již mnoho let výborné vztahy. Českého K cestovaní neodmystlitelně patří i speciality místní kuchyně. Podpisy smluv v Hanoji - autor Mgr. Jedlička. Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 11/06 9

11 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a Zájem hanojských podnikatelů o BF byl enormní prezidenta, který byl v Mongolsku vůbec poprvé v historii České republiky, si přišlo poslechnout tolik mongolských podnikatelů, že se de facto do sálu budovy komory (kterou mimochodem před lety postavila zlínská PSG International, člen podnikatelské mise tehdy ovšem Průmyslové stavby Gottwaldov) nevešli. Václav Klaus podtrhl zájem českých firem o společné projekty v Mongolsku a také význam české rozvojové spolupráce, kde je Mongolsko jednou z priorit. Informoval také o zvýšení české podpory rozvojovým projektům v Mongolsku v nejbližších třech letech se česká rozvjojová pomoc Mongolsku zdvojnásobí. Po oficální části fóra proběhla standardně dvoustranná jednání. K nejúspěšnějším českým firmám v Mongolsku v současné době patří společnost PSG International, která je generálním dodavatelem hotelu Hilton, dále GEOtest Brno, který je již několik let Business fórum v HoChiMinhove městě přijetí u hlavy mongolské buddhistické církve ctihodného chambo lama Čojdžamc. Ctihodný chambo lama navštívil Českou republiku v květnu 2005 a vzpomínal jak na tuto svou návštěvu, tak i na své dětství v Erdenetu (třetí největší mongolské město), odkud pochází a kde v 70. letech čeští geologové objevili největší ložiska mědi a molybdenu v Asii. Po tomto krásném momentu klidného duchovního rozhovoru nás čekala ještě účast na vernisáži obrazů Františka Kupky v Galerii moderního umění Ulánbátaru, kterou zahájil prezident Klaus. Druhý den ráno jsme opouštěli přátelské a sympatické Mongolsko a vydali se od Čingischána za čínským drakem. Po třech hodinách letu jsme (hladce) přistáli v samém středu Číny - v Si anu hlavním měste provincie Šan-si. Dvoustranná jednani se saigonskými podnikateli zapojen do projektu rozsáhlého geologického průzkumu. Společnost Alphacon zde působí také již několik let a je dodavatelem technologií na zpracování masa a kůží. ČKD PRAHA Holding je zapojena do projektu výstavby rafinérie v Ulánbátaru, společnost 1. Primossa připravuje společný podnik na těžbu a zpracování neželezných rud. Stavební firma ABP Consulting staví v Ulánbátaru moderní byty, firma P-systems dodává sendvičové panely a připravuje výstavbu závodu na jejich výrobu INEKON jednal o dodávkách pro mongolské železnice. Po skončení jednání jsme si mohli prohlédnout buddhistický kláštěr Gandan. Viděli jsme 30 m vysokou pozlacenou sochu Buddhy s pohnutou historií i mladé mnichy, kteří zde mají svůj seminář. Největším zážitkem pro většinu z nás ale bylo neplánované, ale velmi srdečné Saigon ci Ho Chi Minh City - autor Mgr. Jedlička Týž den odpoledne se konalo podnikatelské fórum za účasti prezidenta Klause a viceguvernéra provincie Šan-si. Tady nás na rozdíl od Mogolska příliš neznají, takže jsme se snažili vysvělit podrobněji kdo jsme, co můžeme nabídnout a co bychom chtěli. Zájem byl docela velký, ale při bližším zkoumání při jednáních se potvrdila v Číně celkem běžná praxe na podobných akcích početná účast, ale nízký počet opravdu vhodných protějšků. Přesto několik členů naší delegace získalo zajímavé kontakty a Svaz průmyslu a dopravy uzavřel dohodu o spolupráci s místní Radou pro podporu zahraničního obchodu. Příští rok se přijedou do České republiky přesvědčit se o tom, jestli jsme opravdu tak dobří, jak jsme je spolu s prezidentem Klausem a náměstkem ministra průmyslu a obchodu Martinem Tlapou 10 sp 11/06 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

12 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a Dvoustranná jednání se singapurskymi podnikateli v plném proudu - autor Mrg. Jedlicka. Podpis dohody o spolupraci se Singapre Business Federation snažili přesvědčit. Provincie Šan-si má bohaté zásoby nerostů, uhlí a zemního plynu. Mezi nejrozvinutější sektory patří stojírenství, informační technologie, elektrotechnika, letecký průmysl. Následující ráno jsme měli možnost sejít se při neformální schůzce s panem prezidentem a informovat ho o aktivitách, projektech a záměrech členů podnikatelského doprovodu a také zhodnotit dosavadní průběh cesty. Shodli jsme se na tom, že nejzajímavějším bodem cesty bude kromě Mongolska Vietnam, a to se také během následujících dnů potvrdilo. Po pracovním začátku dne nás čekala ještě prohlídka muslimské čtvrti města Si an (více než 3 miliony obyvatel, muslimská menšina asi ), které bylo mezi rokem před naším letopočtem a našeho letopočtu za 11 čínských dynastií hlavním městem Číny. Pozůstatkem těchto dávných dob je také slavná hliněná armáda zapsaná na seznamu kulturního dědictví UNESCO, kterou objevil místní rolník v roce 1974 při hloubení studny. Stát tváří v tvář řadám nehybných vojáků a koní, které nemělo nikdy spatřit lidské oko (celkový počet se odhaduje na 8.000) byl opravdu silný zážitek. Příjemný den jsme zakončili účastí na banketu pořádaném na počest prezidenta Klause a první dámy Livie Klausové guvernérem provincie Šan-si. Jak je zvykem na podobných akcích, mezi exotickými chody večeře si hosté zdvořile povídají o tom, co jsou zač a hledají nějaké společné téma. U našeho stolu se to bohužel nedařilo k velkému překvapení čínských hostů jsme totiž neuměli čínsky (s výjimkou děkuji a na zdraví ) a oni zase, pro nás ne zas tak překvapivě, neuměli anglicky. Tak možná příště Druhou polovinu cesty jsme zahájili po třech hodinách letu v hlavním městě Vietnamu Hanoji. Trochu hekticky zahajujeme česko-vietnamské podnikatelské fórum. Zájem je velký - v sále hotelu Melia je asi třikrát víc lidí než míst a trochu zmatek. Není divu je to první návštěva českého prezidenta. Řečníci hovoří střídavě česky, vietnamsky a anglicky, na zdejší konferenční techniku je to občas příliš. Zajímavé je, že v zemi kde umí česky nějakou nešťastnou náhodou tlumoční ten, kterému to už moc nejde, Ale může to být i nervozita a navíc to má těžké dost lidí v sále (těch starších) českým řečníkům rozumí. Z obou stran zaznívají výzvy k intenzívnější spolupráci, v diskusi ale i některé problémy týkající se společných podniků. Prezident Klaus zmiňuje jednání s prezidentem Nguyen Minh Trietem týkající se podpory dalších česko- vietnamských projektů v energetice, výrobě stavebních hmot, chemickém průmyslu, zdravotnické technice. Náměstek ministra průmyslu a obchodu Martin Tlapa hovoří o významných dohodách, které byly ten den v přítomnosti obou prezidentů podepsány: úvěrová dohoda na výstavbu cementárny Phu Son (dodavatel Inekon, stavební část PSG Zlín), memorandum o porozumění mezi Českou exportní bankou a Vietnamskou investiční bankou o financování 7 významných projektů v energetice, výrobě stavebních hmot a potravinářském průmyslu, memorandum o porozumění mezi ČEB a EVN (Electricity of Vietnam) o výstavby tepelné elektrárny v Deltě Mekongu (Škoda Praha), kontrakt na dodávku technologií pro pivovar (ZVU Potez), kontrakt na výstavbu malých vodních elektráren a studii o využití odpadů (CINK s.r.o.) a memorandum o porozumění týkající se spolupráce a při výstavbě luxusních bytů a obchodního centra (Investiční Lofidami Group). Náměstek ministra zahraničních věcí Tomáš Pojar podepsal memorandum o porozumění s ministerstvem plánování týkající se zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Komerční banka podepsala dohodu o spolupráci s Vietnamskou investiční bankou. Společnost GEOtest oznamuje otevření kanceláře v Hanoji zaměřené zejména na projekty malých vodních elektráren. Při dvoustranných jednáních si opravuji dojem, že česky umí jen starší generace. K našemu stolu přichází krásná mladá dívka a bezchybnou češtinou (studovala u nás) se představuje: místní zástupkyně úspěšné české společnosti RAVAK. První den ve Vietnamu byl tedy úspěch. Trochu ho kazí informace o tajfůnu Xangsane (v laoském jazyce Slon), který řádí na pobřeží u Danangu, kam jsme měli letět druhý den. Po týdenním maratonu jednání, přeletů a střídání časových pásem jsme se těšili na den odpočinku u moře. Nedá se nic dělat. Česká ambasáda v Hanoji prochází zatěžkávací zkouškou, jak si poradí a operativně vytvoří náhradní program. Zvládli to dobře. Ráno tedy letíme do Saigonu nebo Ho Či Minova Města. Jak nás ujistili místní, je na nás, který název si vybereme. Oficálně je to ale Hočiminovo Město (HCMC) pojmenované po zakladateli a prvním prezidentovi Vietnamu a národním hrdinovi. V Hanoji necháváme dva bankéře mají ještě důležité schůzky a přiletí za námi vnitrostátní linkou. Stihli to o fous všechny domácí lety po tom jejich kvůli tajfunu zru- Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 11/06 11

13 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a Singapur. šili. Užíváme si den volna, moře to sice není, ale saigonský Hyatt je skvělý. Je tu klid, perfektní servis, bazén prostě vše co unavený businessmen potřebuje k relaxaci. Už chybí jen golf, a tak se druhý den víkendu vydavá početná skupinka vyzkoušet jedno z místních hřišť. My jsme se vydali vstříc dobrodružství do delty Mekongu. Čekal nás krásný výlet na loďkách úzkými kanály mezi ostrůvky na řece, která pramení v Tibetu, ale v těchto místech vypadá spíš jako moře a má také příliv a odliv. Příjemný dojem ze Saigonu ještě umocnila večeře v místní České hospodě. Bylo zde pořádně narváno, čepovali vlastní dobré pivo a na globalizovaném jídelním lístku bylo vepřové koleno, řízek, ale i kuře v ananasu. V pondělí nás čekalo podnikatelské fórum, opět s velkou účastí místních partnerů. Prezident Klaus zde oznámil, že česká vláda právě schválila rychlou humanitární pomoc Vietnamu na likvidaci následků tajfunu a ihned sklidil potlesk. Česká republika poskytla od roku 1994 Vietnamu rozvojovou pomoc ve výši 18 mil. USD. Jednalo se většinou o projekty v oblasti ekologie, zdravotnictví, likvidace přírodních katastrof, školení a vzdělávání, ale také pomoci při likvidaci ptačí chřipky. Prezident ve svém vystoupení zmínil také udělování stipendií zahraničním studentům a poznamenal, že by bylo možná vhodnější věnovat prostředky určené na otevření kanceláře CzechTrade v Saigonu právě na studium dalších vysokoškoláků z Vietnamu. Ano, ale ještě k tomu otevřít (znovu) v HCMC před lety neuváženě uzavřený Generální konzulát České republiky. Ten, na rozdíl od zahraniční kancelářě CT, může kromě podpory obchodu udělovat víza, pro která je pro mnohé místí obtížné cestovat až do Hanoje. K úspěchům vietnamské cesty se v HCMC přidala Pražská burza. Její generální ředitel Petr Koblic zde podepsal se svým protějškem Ho Chi Minh City Securities Trading Centre dohodu o spolupráci a výměně know-how.. Svědky byli zástupci finanční skupiny PPF, která ve Vietnamu úspěšně rozjíždí své aktivity v oblasti pojištění a home credit. Odpoledne ještě krátká návštěva známé saigonské tržnice, katolického kostela Notre Dame a staré francouzské pošty symbolů koloniálního Saigonu a rano již odlet do poslední destinace moderního, čistého a spořádaného Singapuru. V Singapuru má vše svůj řád, dokonce i za odhozenou žvýkačku na ulici se můžete dostat do vězení. Dokonale bylo připraveno také podnikatelské fórum, které pro nás organizovala partnerská organizace Singapore Business Federation. Během fóra jsme podepsali dohodu o spolupráci a příští rok se bude reciproční akce konat v České republice. Budeme moci pokračovat v osvětě tady o České republice stále mnoho nevědí. Byli jsme proto poněkud na rozpacích z prezentace chargé d affaires českého zastupitelského úřadu, který naši republiku hrdě prezentoval jako zemi se stoupající spotřebou piva. Snad se poté podařilo náměstku Tlapovi, řediteli asijské kanceláře Czechinvest Černíkovi a Svazu průmyslu a dopravy singapurské partnery přesvědčit, že jsme průmyslová země s kvalifikovanou pracovní silou, na špici střední Evropy hlavně v ekonomickém růstu a v centru pozornosti zahraničních investorů. Dvoustranná jednání po skončení fóra byla velmi živá a zájemců o vyhledání partenrů v ČR byl i u našeho stolu dost. Večer jsme se dali, pokud to ještě bylo po desetidenní cestě možné, do gala a zúčastnili jsme se slavnostního banketu, který dával signapurský prezident Nathan na počest prezidenta Klause a paní Livie. I zde bylo vše dokonale připraveno, partneři u stolů byli vhodně vybráni, takže jsme i mezi vybranými chody pracovali. Hlavu našeho státu velmi zaujala funkce dvojky u prezidentského stolu byl to singapurský minister mentor. Prý by se v České republice mohla zavést Návštěvu Singapuru a vlastně celou cestu jsme zakončili příjemnou večeří v 80. patře našeho hotelu s nádherným výhledem. Závěr? Byla to těžká cesta jak pro účastníky, tak i pro nás. Patřila ale, i podle ohlasů členů mise, k těm nejlepším které jsme organizovali. Podařilo se najít synergii a spojit významnou státní návštěvu s pragmatickým cílem podnikatelů to je prosadit se, posunout dál nebo dokončit rozpracované projekty. V neposlední řadě také medializovat úspěšné příklady působení českých firem na vzdálených trzích. Jedničkou cesty byl Vietnam a tato cesta bezpochyby přispěla k oživení ekonomické spolupráce a podpořila česko-vietnamské projekty. Dík patří i skvělému šéfovi Jaroslavu Hanákovi, který byl výbornou spojkou mezi oficiální delegací a námi a důstojným šéfem podnikatelů s neodmyslitelným doutníkem ve chvílích volna. Ing. Dagmar Kuchtová, ředitellka sekce vnějších vztahů Trocha tradic v čínských císařských lázních 12 sp 11/06 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

14 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 11/06 13

15 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a Valná hromada SP ČR Čejkovice Programové prohlášení SP ČR na rok 2007 Legislativa a administrativní náročnost Provést inventarizaci a revizi stávajících norem a to i z hlediska jejich důvodnosti. Zjednodušit a zpřehlednit legislativní normy a zajistit jejich provázanost. Implementovat systém RIA (Regulatory Impact Assessment). Propojit databáze spravované státní správou. Zajistit jejich veřejnou přístupnost tak, aby si podnikatel, ale i občan, mohl kontrolovat data, která jsou o něm vedena. Daně Rekodifikovat zákon o dani z příjmu s cílem dosáhnout jeho zjednodušení a zpřehlednění a snížení daňového zatížení při zachování podpory podnikatelských aktivit, zakotvit daňovou uznatelnost nákladů na rekonstrukce a modernizace. Připravit ekologickou daňovou reformu platnou k tak, aby bylo zajištěno celkové neutrální daňové zatížení při respektování záměru energetické politiky státu. S ohledem na vývoj cen energií nepřekročit sazby na úrovni minimálních požadavků EU. Zakotvit právo daňového poplatníka na tzv. editační povinnost, stanovit závazné lhůty na vyřizování požadavků poplatníka správcem daně. Systém investičních pobídek Zpracovat analýzu a hodnocení vlivu investičních pobídek z hlediska cílů hospodářské politiky vlády. Strukturální fondy EU Snížit administrativní náročnost, vyřešit problém kompetencí, kofinancování a zavést průběžné financování, zúžit počet operačních programů a soustředit zdroje EU na financování hospodářských priorit. Zajistit stabilní zdroj financování programů podpory záruk a úvěrů pro malé a střední podniky. Trh práce a sociální systémy Posunout o dva roky účinnost zákonů, které upravují podmínky zaměstnávání. Jedná se o: î zákoník práce, î zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce (zákon č. 264/206), î zákon o nemocenském pojištění, î zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců. Připravit novelu zákoníku práce s cílem vyřešit jeho soulad s ústavou, vazbu na nový občanský zákoník, aplikační praxi a zajistit zvýšení pružnosti při zaměstnávání. Pokračovat v řešení důchodové reformy se zvýšením role doplňkových důchodových systémů. Vytvořit podmínky pro účelovou imigraci vybraných profesních skupin ze třetích zemí s cílem zlepšit strukturu nabídky pracovníků na trhu práce a demografickou strukturu obyvatelstva. Výzkum, vývoj, inovace Dodržet střednědobý výhled financování VaV do roku 2010 včetně preferenčního nárůstu účelového financování oproti institucionálnímu. Vypracovat strategii a návrh její realizace pro transfer VaV z akademické sféry do průmyslu. Pro podporu aplikovaného výzkumu zřídit Technologickou agenturu. oblasti veřejných zakázek vytvořit podmínky pro uplatnění moderních technologií a tím stimulovat poptávkové efekty po výsledcích VaV. Připravit novelu zákona 130/2002 o podpoře VaV z veřejných prostředků a zpracovat zákon o inovacích. Předložit tyto návrhy k projednání Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Environmentální politika Vyhodnotit plnění vládního usnesení k materiálu Identifikace problémových oblastí vybraných právních předpisů k ochraně životního prostředí. Ve spolupráci se SP ČR zpracovat harmonogram úprav legislativy a dle tohoto harmonogramu úpravy provést. Při jednání s EU prosadit Národní alokační plán na obchodovací období tak, aby byly pokryty potřeby jednotlivých průmyslových oborů včetně jejich rozvoje. 14 sp 11/06 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

16 S P Č R Dokončit zpracování Kodexu životního prostředí. Při jeho dopracování zajistit účast reprezentantů podnikové sféry. Zajistit podmínky pro implementaci nové chemické legislativy REACH: provést nezbytné navazující legislativní změny, zajistit informování dotčené veřejnosti, vytvořit systém poplatků zvýhodňující malé a střední podniky, vytvořit systém podpory pro provádění zkoušek vyžadovaných dle REACH. Doprava Zajistit financování dopravní infrastruktury podle dokumentu GEPARDI /generální plán rozvoje dopravní infrastruktury/, k tomu účelu zvýšit příspěvek ze spotřebních daní, využít systému partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP), strukturální fondy EU a půjčky od evropských institucí. Přijmout zákon o veřejné dopravě navazující na Nařízení EU 1191 k veřejným službám v železniční a autobusové dopravě. Zpracovat program na podporu výstavby veřejných logistických center. Energetika Ve spolupráci domácích a zahraničních odborníků zpracovat studii Bezpečnostní a strategická rizika v zásobování ČR energiemi. Předmětem studie by měly být následující okruhy: aktuální trendy v pokrytí energetických potřeb ve světě (kapacity, investice, geologie, geopolitika) a jejich vliv na ČR, aktuální trendy v pokrytí energetických potřeb v Evropě a jejich vliv na ČR, predikce energetických potřeb ČR a jejich pokrytí ve středně a dlouhodobém horizontu v kontextu světových a evropských trendů, alternativní scénáře pro ČR a jejich klíčová rizika, identifikace spouštěcích mechanismů naplnění jednotlivých scénářů, doporučení pro další postup. V rámci studie budou hodnoceny i vazby na stabilitu a rozvoj přenosových soustav, výstavbu zdrojů (jaderná energetika, uhlí, plyn), energetickou bilanci Kjoto. EU Za účasti podnikatelské veřejnosti zpracovat národní plán přijetí eura, který vytvoří podmínky pro hladkou adaptaci hospodářství a bude minimalizovat administrativní a finanční náklady. Vytvořit institucionální a personální předpoklady pro předsednictví ČR v EU. Vytvořit podmínky pro účast sociálních partnerů. V rámci společné obchodní politiky EU prosazovat vytváření aliancí států podporujících liberalizaci mezinárodního obchodu s průmyslovými výrobky a službami. Prosazovat politiku volného pohybu osob v rámci EU. - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a USNESENÍ z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR dne 31. října 2006 v Čejkovicích Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR na svém řádném zasedání dne 31. října 2006 v Čejkovicích I. Schvaluje: - Programové prohlášení Svazu pro rok Rozpočet Svazu na rok Postup při změně sídla sekretariátu Svazu. - Uzavření nájemní smlouvy se společností Lighthouse do konce roku 2009 s tím, že skončení nájmu bude realizováno v návaznosti na kolaudaci nového sídla Svazu. II. Bere na vědomí: - Zprávu dozorčí rady Svazu. - Vyhlášení voleb do orgánů Svazu. III. Konstatuje, že v současné době nejsou zpracovány a schváleny prováděcí předpisy a vyhlášky k Zákoníku práce. Není tedy ani reálné, aby Zákoník práce byl plně funkční normou od IV. Ukládá: 1) Představenstvu a členům Svazu prosazovat realizaci Programového prohlášení pro rok ) Představenstvu a členům Svazu medializovat Programové prohlášení pro rok ) Členům, kteří neplní své příspěvkové povinnosti (úhrada členských příspěvků a služeb), aby do splnili svou povinnost. 4) Členům uzavřít příslušné dohody a smlouvy pro rok 2007 dle schváleného platebního řádu nejpozději do ) Prezidentovi Svazu, aby o negativních dopadech kritické situace kolem Zákoníku práce informoval premiéra České republiky a přitom využil podněty z diskuse z dnešního jednání. Za správnost členové návrhové komise: Ing. Bořivoj Frýbert Ing. Josef Holub Ing. Boris Dlouhý, CSc. JUDr. Boris Kučera V Čejkovicích dne 31.října 2006 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 11/06 15

17 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a Opakované avízo si Vás dovolují pozvat na 1. ro ník odborného seminá e: Regulace podnikatelského prost edí a monosti její optimalizace který se uskute ní dne 14. listopadu 2006 od 10:00 do 16:00 hodin ve koda Auto Muzeu, T. Václava Klementa 294 (viz mapka), Mladá Boleslav Na seminá i vystoupí: JUDr. Jaroslav Bure, soudce Nejvyího soudu R JUDr. Josef Baxa, p edseda Nejvyího správního soudu Prof. JUDr. Miroslav B lina, CSc., advokát Dále vystoupí Ing. Martin Jahn, MBA, len p edstavenstva pro oblast personalistiky koda Auto a.s. Ing. Jaroslav Míl, MBA, prezident Svazu pr myslu a dopravy R Seminá moderuje a ídí: Ing. Josef Holub, G a p edseda p edstavenstva Severo eská energetika, a.s. Partne i seminá e Program seminá e: 09:30-09:50 Prezence ú astník a álek kávy 10:00-10:05 Zahájení seminá e(j. Míl) 10:05-10:15 P ivítání a úvodní vystoupení (M. Jahn) 10:15-11:00 1. okruh: Systém regulace podnikatelského prost edí, jeho tvorba, racionalizace (J. Bure) 11:00-11:45 2. okruh: Korekce exces regulace monosti správního soudnictví (J. Baxa) 11:45-12:15 Coffee break 12:15-13:00 3. okruh: Podnikatelské a právní prost edí sm ry dalího vývoje (M. B lina) Diskuse Záv r seminá e( J. Holub) 13:00-14:00 Ob erstvení, monost neformálních diskusí 14:00-16:00 Nabídka návt vy zajímavých míst a aktivit v prostorách spole nosti koda Auto a.s. Prohlídka koda Auto Muzea Návt va výrobních provoz Prohlídka koda Auto Zákaznického centra p edvád cí jízdy 16:00 Ukon ení pobytu ve koda Auto a.s. Zm na programu vyhrazena 16 sp 11/06 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR pro rok 2012

Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR pro rok 2012 Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR pro rok 2012 Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR obsahuje požadavky nejen pro rok 2012, ale i ty, jejichž plnění bude aktuální i v závěru

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Leoš Horníček Instituce a programy EU Informace ze stáže v Bruselu Školicí stáž Název: Školicí stáž Interoperabilita (dopravní část) Organizátor: Bohemia

Více

Zapojení Svazu průmyslu a dopravy ČR do naplňování Exportní strategie

Zapojení Svazu průmyslu a dopravy ČR do naplňování Exportní strategie Zapojení Svazu průmyslu a dopravy ČR do naplňování Exportní strategie Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře exportu 1. Podílíme se na tvorbě a realizaci koncepcí a strategií státu v oblasti podpory exportu,

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR konaného dne 29. října 2008 od 13.00 h v Třinci

Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR konaného dne 29. října 2008 od 13.00 h v Třinci Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR konaného dne 29. října 2008 od 13.00 h v Třinci Místo konání: Kulturní dům TRISIA, Třinec Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny dle prezenční

Více

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc., generální ředitel a předseda představenstva VÚTS, a.s.

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 11 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘIPOJENÝ K NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O EVROPSKÉM FONDU

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

Budoucnost kohezní politiky po roce 2013

Budoucnost kohezní politiky po roce 2013 Budoucnost kohezní politiky po roce 2013 Pozice Řídícího orgánu OPPI JUDr. Ing. Břetislav Grégr Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů, MPO Co máme k dispozici Externí výstupy kolektivu okolo RNDr.

Více

STRATEGICKÉ POTŘEBY PRŮMYSLU V LETECH

STRATEGICKÉ POTŘEBY PRŮMYSLU V LETECH STRATEGICKÉ POTŘEBY PRŮMYSLU V LETECH 2008-2011 Česká republika může mít oprávněné ambice stát se znalostně technologickým centrem Evropy s rychle rostoucí ekonomikou i životní úrovní, vysokou zaměstnaností

Více

Export zboží služeb a investic

Export zboží služeb a investic Export zboží služeb a investic rady pro úspěšný vývoz Základní instituce podporující export českých firem Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade Zastupitelské úřady

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 1. Oblast ekonomického prostředí podnikání Ekonomické podmínky pro podnikání se za uplynulé čtyři roky zlepšily, podstatně

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

10 let České republiky v EU

10 let České republiky v EU Podnikatelské fórum, 30. dubna 2014 10 let České republiky v EU Výhody a nevýhody členství v EU očima podnikatele All rights reserved. Siemens Česká republika Hlavní ukazatele 33 22 22 9,7 miliard Kč miliard

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011)

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Polsko v rámci svého předsednictví v Radě EU hodlá nastartovat ekonomický a politický růst Evropské unie pomocí těchto priorit:

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy Petr Kolář Hodnoty a cíle Evropské unie Hodnoty EU Dnes čl. 6 SEU: Svoboda, Demokracie, Dodržování lidských práv a základních svobod, Právní stát Nově (převzato

Více

Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR

Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR schválené valnou hromadou dne 20. října 2015 v Brně Legislativní proces a právní prostředí Pro jednání legislativní rady vlády přijmout pravidlo vyžadující

Více

Investiční plán pro Evropu

Investiční plán pro Evropu Investiční plán pro Evropu Cyklický trojúhelník INVESTICE STRUKTURÁLNÍ REFORMY FISKÁLNÍ ODPOVĚDNOST 1 Investiční plán pro Evropu MOBILIZOVAT FINANCE NA INVESTICE DOSTAT FINANCE DO REÁLNÉ EKONOMIKY Silný

Více

Výzkumný projekt 14/02/11 Optimalizace sítě ekonomických diplomatů na zastupitelských úřadech

Výzkumný projekt 14/02/11 Optimalizace sítě ekonomických diplomatů na zastupitelských úřadech Výzkumný projekt 14/02/11 Optimalizace sítě ekonomických diplomatů na zastupitelských úřadech Závěrečná zpráva z vědeckého projektu zpracovaného Národním výborem Mezinárodní obchodní komory v České republice

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu -

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - prosinec 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz provedlo v průběhu září a října 2005 průzkum mezi českými firmami na téma Fondy

Více

Konference ekonomických radů. Praha, 26. června 2012

Konference ekonomických radů. Praha, 26. června 2012 Konference ekonomických radů Praha, 26. června 2012 Vnitřní trh Prioritní oblasti CRP I SMA I - veřejné zakázky, profesní kvalifikace, přístup MSP k financím, patent, standardizace, digitální agenda, vysílání

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014

Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014 Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014 Co způsobuje stres podnikům a jejich manažerům? 1. Nemají dostatek financí na rozvoj

Více

ODS a životní prostředí ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ = PŘÍLEŽITOST PRO HOSPODÁŘSKÝ RŮST

ODS a životní prostředí ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ = PŘÍLEŽITOST PRO HOSPODÁŘSKÝ RŮST ODS a životní prostředí ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ = PŘÍLEŽITOST PRO HOSPODÁŘSKÝ RŮST Mgr. Tomáš Chalupa ministr životního prostředí 21. ledna 2012, Hradec Králové ODS A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Je životní prostředí skutečnou

Více

Materiál pro jednání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody České republiky dne 16.12.2009

Materiál pro jednání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody České republiky dne 16.12.2009 Materiál pro jednání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody České republiky dne 16.12.2009 Návrh krátkodobých opatření pro východiska z krize a řešení jejích důsledků Předkládá: Pracovní tým

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Ing. Josef Perlík ŠKODA JS a.s. Praha, 11.dubna 2013 Reference Rekonstrukce a modernizace klasických tepelných

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2. června 2015 Stella Horváthová 2014-2020 Cíl 2: Evropská územní spolupráce v

Více

Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 - 18,9% 26,69 mld. 21,64

Více

LUHAČOVICE 25.9.2014

LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STŘEDNÍ MORAVA KŘIŽOVATKA DOPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ Pod záštitou předsedů vlád České a Slovenské republiky LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Více

Perspektivní obory pro vývoz do Číny

Perspektivní obory pro vývoz do Číny Perspektivní obory pro vývoz do Číny 1) Úvod Již ve třicátých letech minulého století dodávalo Československo do Číny investiční celky, např. cukrovary. Značného objemu ve vývozu investičních celků do

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

VYJEDNÁVÁNÍ O DOPRAVĚ - PRŮZKUM ZA HRANICE PŘECHODNÝCH OBDOBÍ

VYJEDNÁVÁNÍ O DOPRAVĚ - PRŮZKUM ZA HRANICE PŘECHODNÝCH OBDOBÍ ROZŠÍŘENÍ EU: VYJEDNÁVÁNÍ O DOPRAVĚ - PRŮZKUM ZA HRANICE PŘECHODNÝCH OBDOBÍ Vyjednávání o členství v Evropské unii nespočívá pouze v diskusi, zda EU může dovolit kandidátským zemím jimi požadovaná přechodná

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY Česká republika a Slovensko v roce 2014 Autoři: Jonáš Rais Martin Reguli Barbora Ivanská Březen 2014 Poznámka: Text je výstupem mezinárodní výzkumné spolupráce Centra

Více

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků 1 Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2011 č. 692 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

Informace o přípravě nového programového období

Informace o přípravě nového programového období Informace o přípravě nového programového období Ústí nad Labem, 7. 2. 2011 Příprava nového programového období S blížícím se koncem programového období 2007-2013 se do popředí zájmu dostává problematika

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Odvětvová studie č. 20 Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon Zpracoval tým specialistů Energie stavební

Více

Státní energetická koncepce ČR

Státní energetická koncepce ČR Třeboň 22. listopadu 2012 Legislativní rámec - zákon č. 406/2000 Sb. koncepce je strategickým dokumentem s výhledem na 30 let vyjadřujícím cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací 26. dubna 2012 Role MPO: oblast podpory podnikání a inovací Operační program Podnikání a inovace (OPPI) CzechAccelerator - CI Rizikový kapitál - seed fond CIP + Enterprise

Více

KATALOG SLUŽEB CEBRE ČESKÉ PODNIKATELSKÉ REPREZENTACE PŘI EU Rok 2015

KATALOG SLUŽEB CEBRE ČESKÉ PODNIKATELSKÉ REPREZENTACE PŘI EU Rok 2015 KATALOG SLUŽEB CEBRE ČESKÉ PODNIKATELSKÉ REPREZENTACE PŘI EU Rok 2015 I - ZASTUPOVÁNÍ Zastupování v evropských platformách v Bruselu Pravidelné zastupování zákazníka v evropské platformě (asociacích, konfederaci,

Více