Svaz průmyslu a dopravy ČR se stěhuje do nových prostor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svaz průmyslu a dopravy ČR se stěhuje do nových prostor"

Transkript

1 Svaz průmyslu a dopravy ČR zástupce těch, kteří vytváří hodnoty Úspěšná mise s prezidentem republiky do Asie Svaz průmyslu a dopravy ČR se stěhuje do nových prostor SP ČR má své zástupce ve vrcholném byru EHSV Lobujeme v Bruselu

2 Je případná závislost české ekonomiky na automobilovém průmyslu rizikem? Odpověď zní, že každá závislost je svým způsobem riziko. Ale jak je závislá česká ekonomika? Pravda, podíl automobilového průmyslu na celkové průmyslové výrobě České republiky představuje 18,8% a na exportu dokonce 19,7% při objemu výroby téměř 500 miliard Kč a exportu 370 miliard Kč. Je rovněž pravdou, že v roce 2006 bude v České republice vyrobeno více než 800 tisíc automobilů a předpoklad pro rok 2010 je více než 1,2 milionu vozů. Faktem je i to, že proti roku 1996 se výroba i export v roce 2005 zdvojnásobila a v roce 2006 bude růst ještě markantnější. Obsah SPektrum 11/2006 listopad> Úvodník 1 Valná hromada SP ČR v Čejkovicích 14 Programové prohlášení 14 Usnesení 15 SP ČR události, stanoviska SP ČR loboval v Bruselu 2 Svaz průmyslu a dopravy ČR se stěhuje do nových prostor 5 Klub SP ČR - hostem V. Tlustý 5 Den UNICE 6 Velká cesta - Mise průmyslníků do Asie 8 Podnikatelé doprovázeli prezidenta republiky při jeho návštěvě čtyř asijských zemí a RF Regulace podnikatelského prostředí a možnosti její optimalizace 16 Stanovisko SP ČR k navrhovanému zvýšení minimální mzdy 18 Svaz průmyslu a dopravy trvá na odložení zákoníku práce 19 Optimální profil absolventa technické vysoké školy 20 Jednání daňové komise 26 Na druhé straně je ale i pravdou, že v automobilovém průmyslu tyto vynikající výsledky dosahuje pouze 118 tisíc zaměstnanců, takže v porovnání s řadou jiných oborů je poměr velmi dobrý a rozhodně při jakékoliv krizi by nedošlo k razantní ztrátě pracovních míst. Psali o nás - výběr z tisku Zákoník práce jako útočná zbraň 22 Svazy informují: Chemická legislativa zítra - REACH, Partneři a programy VaV v EU 27 Ale co je nejdůležitější. Kdyby český automobilový průmysl závisel na úspěchu jedné nebo dvou značek, bylo by to opravdu velké riziko. Stačil by neúspěch značky na trzích. Českému automobilovému průmyslu však toto riziko nehrozí. Zatímco před 10 lety dodavatelský průmysl představoval pouhých 35%, což absolutně představovalo cca 40 miliard Kč a orientace byla maximálně na 3-4 značky, v roce 2005 už to bylo 59% a minimálně 285 miliard Kč a je dodavatelem pro všechny významné světové značky. A právě pro toto rozložení je riziko poměrně malé, protože by muselo dojít k totálnímu kolapsu automobilových trhů. A protože automobil je svého druhu fenomén 21. století, je krajně nepravděpodobné, že by k tomuto došlo. Poznámka na závěr výrobky dodavatelských firem působících na území České republiky jsou převážně vysoce sofistikované a nehrozí jejich přesun do mzdově výhodnějších oblastí. Dr.h.c. Ing. Vratislav Kulhánek viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR předseda Dozorčí rady ŠKODA-AUTO, a.s. SP ČR v mezinárodních organizacích Evropské záležitosti Tripartitní sociální summit v Lahti 29 Summit EU 30 Evropská nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek 31 Obchodní politika EU Nová strategie EK pro obchod a konkurenceschopnost 30 Sdělení EK Demografická budoucnost Evropy EHSV Ustavující plenární zasedání EHSV Nový čtyřletý mandát 28 UNICE Zasedání výkoného výboru UNICE 33 CSR - Společenská odpovědnost podniků Společenská odpovědnost firem jako přidaná hodnota pro malý a střední podnik 32 CEBRE Portál na stopě 33 Projektové aktivity Abeceda managementu úspěchu 13 Konzultační středisko rozvoje a řízení lidských zdrojů v MSP 34 Projekt Získej práci Školení k zákoníku práce 35 I N F O S E R V I S Seminář o integrovaném registru znečišťování 27 Kulatý stůl s představiteli chilského výboru pro zahraniční investice 32 Možnosti účasti českých firem v projektech Světové banky 32 Seminář Projekty pro rozvojovou spolupráci III - Energetika 36

3 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a Svaz průmyslu a dopravy ČR Stručný záznam z jednání delegace SP ČR v Bruselu dne Složení delegace: J. Míl-prezident SP ČR, J. Hanák-viceprezident SP ČR, prezident Svazu dopravy ČR Delegace SP ČR se zúčastnila Dne UNICE organizovaného v bruselském Espace Flagey.Viz samostatná informace o průběhu a výsledcích akce. Prezident J. Míl zde vystoupil v panelové diskusi na téma Proč firmám záleží na evropském přístupu k liberalizovanému trhu?. V panelu kromě prezidenta SPCR zasedli: člen EK P. Mandelson, generální ředitel WTO P. Lamy, členka EP E. Mann a M. Treschow, president Konfederace švédských podnikatelů. Prezident J. Míl v debatě jménem podnikatelů ČR jednoznačně podpořil multilaterální přístup k problematice mezinárodního obchodu v režii WTO a zdůraznil podstatné negativní dopady, které by případný konečný nezdar znamenal pro menší, exportně orientované země typu ČR a pro podnikatelskou sféru MPS zejména. Delegace SP ČR se v rámci předem připraveného programu sešla v Bruselu se dvěma členy Evropské komise komisařem J. Barrotem (doprava) a komisařem Špidlou (zaměstnanost, sociální věci). V jednání s J. Barrotem (B) zástupci SP ČR nastolili zejména problematiku dopravní infrastruktury a veřejné dopravy, které označili za prioritní oblasti zájmu SP ČR. Dopravní infrastrukturu pokládá SP ČR za limitující faktor hospodářského růstu a podnikání v ČR. Teprve v minulých týdnech byla ČR po desítkách let propojena se západoevropskou dálniční sítí směrem na SRN, což je potěšující, ale zcela nedostačující. V realizaci plánů na další propojení, včetně železničního, zejména ve směru severojižním, se nic moc neděje. Stav na českých dálnicích je kritický a to se týká také dalších silnic 2. a 3. třídy. SP ČR pokládá za potřebné orientovat na výstavbu této infrastruktury co nejvíce prostředků z evropských fondů a zasazuje se tudíž o jejich přerozdělení v rámci navrhovaných národních programů. SP ČR přitom nejde o snižování významu dalších oblastí typu vzdělávání, inovací atp., nýbrž pouze o reflexi faktu, že v některých těchto oblastech předem víme, že nejsme institucionálně ani organizačně vybaveni k tomu, abychom evropské prostředky čerpali v naplánované míře. V případě infrastrukturních staveb jsme lépe schopni prostředky využít a to s velmi příznivým dopadem na veřejné mínění konkrétnost důsledků členství ČR v EU. Komisař B. vyjádřil pro tento přístup pochopení a zdůraznil fakt, že o lepší přerozdělení prostředků se musí zasadit především česká vláda. On sám projevil ochotu informovat o této naší snaze komisařku D. Hübnerovou, která má na starosti gros strukturálních fondů. Pak se komisař nad mapkou transevropských sítí dotazoval na stav jednotlivých úseků týkajících se ČR. Vyjádřil rovněž ochotu přijmout co nejdříve v Bruselu k obšírnějšímu jednání českého ministra dopravy s cílem dohodnout konkrétní kroky při realizaci nově formulovaných českých priorit v dopravní oblasti. K problematice veřejné dopravy pak na dotaz JH komisař informoval, že příslušná legislativa EU již bude brzy k dispozici, byla nedávno schválena radou ministrů a nachází se v EP v rámci procedury druhého čtení. Do června 2007 by měl být proces završen. Nicméně vláda ČR by mohla začít realizovat určité kroky předvídané novou legislativou již nyní a vytvořit si tak určitý prostor pro rychlou implementaci nových pravidel po zahájení jejich účinnosti. Tématem jednání s V. Špidlou bylo šest priorit SP ČR a neutěšený stav čerpání evropských fondů vč. hrozby, že již letos budeme čistými přispěvateli do unijního rozpočtu. Nastolena opětovně otázka přerozdělení programů pro využití těchto fondů a to ve světle dopisu pp. Špidly a Hübnerové české vládě pokud jde o zachování proporcí navržených bývalou vládou J. Paroubka. Dále se diskuse dotkla programu tzv. zelených karet pro kontrolovanou migraci pracovníků do ČR, kterou koncepčně připravila ještě vláda V. Špidly, ale nic se prozatím nerealizovalo. Špidla obhajoval potřebu zaměření úsilí na lidské zdroje, vzdělanost a životní prostředí, určitou 2 sp 11/06 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

4 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a loboval v Bruselu realistickou míru přerozdělení prostředků pro objektivně nerealizovatelné programy ovšem nezpochybnil. Podpořil také požadavek SP ČR na zjednodušení daní, i když v názorech na jejich výši by asi existovaly rozdílné názory. Vyzval v tomto směru SP ČR k větší aktivitě ve vztahu k české vládě, protože tam je většina pák pro praktické uskutečňování rámcových politik EU, u sociálních věcí je pak subsidiarita hlavním principem. Předpokladem úspěšnosti jakéhokoli zpružnění sociální politiky je přitom podpora veřejnosti, EK se pokusí tyto věci zpracovat v zelené knize k flexicurity zaměřené na nalezení nového obecného přístupu v sociální oblasti i na řešení aktuálních problémů trhu práce, zejména jeho fragmentalizace. Závěrem Špidla nabídl možnost projednání těchto otázek s vedením SP ČR při některé ze svých nadcházejících cest do ČR (říjen, listopad). Přátelská návštěva úřadujícího GŘ pro vnitřní trh T. Stolla se tématicky dotkla hlavně probíhající procedury schvalování návrhu směrnice o službách na vnitřním trhu EU a jejích inherentních problémů. S. vysvětloval logiku výhodnosti přijetí této okleštěné normy jakožto prvního kroku správným směrem, absence alespoň minimálního pokroku v této oblasti by dále přispěla k představě o krizovém stavu EU a ústup před silami, které se snaží prezentovat čtyři základní svobody EU jako jakousi hrozbu např. ve formě delokalizace průmyslu atp. V nadcházejícím období bude stěžejním tématem to, v jaké formě dojde k transpozici nových pravidel na národní úrovni. EK vychází z toho, že by výsledkem měla být rostoucí důvěra členských států a odstraňování mýtů a předsudků přispívající k odstraňování ideologického nánosu týkajícího se vnitřního trhu, což se bohužel projevuje více než kdykoli v minulosti. Důvodem je stále ještě přežívající nedůvěra starých čl. států vůči novým členům a rozpor mezi potřebou formulace dlouhodobých cílů na rozdíl od praxe krátkodobých perspektiv daných volebním obdobím politiků. U problematiky služeb půjde o vývoj v určitých fázích a vývoj od odvětví k odvětví., časem by se měly všechny zainteresované strany přesvědčit, že jim od liberalizace služeb nic nehrozí. U problematiky WTO se jeví situace tak, že EU vyložila své karty příliš brzo a nabídnuté ústupky byly ihned partnery brány jako výchozí bod pro další požadavky, totéž možná cítily i USA, nakonec převládl pocit, že se ústupky nesetkávají s patřičnou mírou kompenzace na straně jednacích partnerů. V Evropě by v každém případě měl zůstat silný průmysl, který je základem příslušné servisní dimenze vnitřního trhu. Výměna názorů s novým ředitelem v GŘ TREN pro konvenční energetiku H. Hilbrechtem (H.) se týkala mj. jeho zkušeností z doby odpovědnosti za problematiku dopravy dopravní infrastruktura a taktéž nové odpovědnosti za energetiku vč. aspektů energetických sítí. H. konstatoval, že v této fázi liberalizace trhu elektřinou a plynem se objevují opět názory na možnou výhodnost nějaké formy regulace, což je velice problematické. Veřejnost volá po snižování cen energií, přičemž realita trhu ve všech ohledech směřuje k růstu cen a bude potřeba se na to připravit. V energetice bude muset dojít k obrovským investicím, ceny jsou tvořeny tržně a rozhodují o nich marginální zdroje a růst cen ropy i např. ceny povolenek pro emise skleníkových plynů, které někteří podnikatelé přijali jako dodatečný zdroj prostředků a nikoli nástroj na technologické přezbrojení. Regulátoři musí být podpořeni ve snaze zajistit, aby růstové cenové impulsy nebyly beze zbytku přenášeny na spotřebitele. K tomu si ovšem musejí udělat obsažné analýzy toho, jak dalece je růst cen způsoben případným dominantním postavením výrobce a jak dalece jde o objektivní trendy vývoje trhu. Ceny lze dnes efektivně snižovat pouze liberalizací a zdokonalováním trhu a nikoli regulací, v dlouhodobém měřítku by pak mělo platit relativní snižování cen. Přeshraniční propojení národních trhů je nezbytným předpokladem liberalizace trhů s elektřinou a plynem a EK Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 11/06 3

5 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a patrně bude muset akceptovat dlouhodobé kontrakty směřující ke konsolidaci trhů a cenové výhodnosti. Po linii soutěžního práva bude třeba postihovat případné případy diskriminace v přístupu k sítím a zneužívání dominantního postavení v cenotvorbě. Pravidlem by se mělo stát, že část kapacit pro přenos se vždy bude prodávat v aukcích. Soutěž na energetickém trhu by se měla rozvíjet ve dvou hlavních formách cestou zlepšení přístupu pro nové aktéry trhu bez ohledu na jejich velikost a zároveň posilováním konkurence mezi velkými firmami různých členských zemí, které se ovšem budou moci dostat se svojí nabídkou lehce na trhy ostatních členských států. U otázky na perspektivu jaderné energetiky H. konstatoval, že se všeobecně přijímá její místo v tzv. energetickém mixu současnosti, je jasné, že se bez jádra společnost nemůže obejít, zejména s ohledem na závazky týkající se ochrany životního prostředí. To znamená, že v EU by měla existovat také alespoň minimální úroveň výstavby jaderných elektráren, protože jinak se ztratí další klíčové know-how ve prospěch zbytku světa, který s výstavbou jaderných elektráren počítá (USA, Čína, Indie, Rusko.). Závěrečné porady na Stálém zastoupení ČR při EU se ze strany SZ zúčastnilo 7 diplomatů v čele s velvyslancem J. Kohoutem. Došlo k výměně informací týkající se uskutečněných setkání delegace SP v Bruselu a k formulaci námětů na spolupráci mezi SP ČR a SZ. J. Míl podtrhl zejména dva možné směry spolupráce větší viditelnost informací SZ v českém tisku, např. Hospodářské noviny a Ekonom cestou publikace pravidelných sloupků SZ a také vzájemnou součinnost při lepším využívání komunitárních fondů (ve smyslu výše uvedených argumentů). Velvyslanec tyto náměty přivítal a přislíbil vysílání diplomatů na akce SPCR dle naší potřeby. Informoval taktéž o přípravě na předsednictví ČR v EU v první polovině r i na budování některých logistických předpokladů pro úspěšnost této práce. ČR (MZV) rozhodlo zakoupit budovu sousedící s budovou SZ a tato by vedle dodatečného kontingentu diplomatů pro r měla být osídlena taktéž zástupci firem a regionů; určité prostory by si mohl pronajmout i SP ČR, právě s výhledem na naše předsednictví EU. SZ právě zpracovává určité priority časového období našeho předsednictví a příspěvek podnikatelské sféry je v tomto ohledu velice vítán. Obecně bude nezbytné vyškolení několika stovek kvalitních úředníků, kteří by potom mohli být základem nové kvality a kultury české státní správy. To si vyžádá nejen kvalitní přípravu, ale také motivaci vybraných lidí. Po výměně názorů na priority SP ČR byla dohodnuta vzájemná součinnost při prosazování případného umístění agentury Galileo v ČR, což by byl zcela mimořádný počin a impuls pro další rozvoj českého průmyslu a vědy. Kromě výše popsaných pracovních setkání se delegace SP ČR sešla rovněž s českým ředitelem v generálním sekretariátu Rady EU P. Blížkovským (hospodářské a finanční záležitosti) a se členy Evropského parlamentu: s předsedou výboru ITRE (průmysl, doprava, výzkum a energetika) G. Chichesterem a formou večeře i s vybranými českými poslanci (pp. Ouzkým, Zahradilem, Zvěřinou, Březinou, Roithovou, Remkem a Ransdorfem). Předmětem diskusí při těchto příležitostech byla zejména témata týkající se legislativy o službách na vnitřním trhu, chemické legislativy REACH a liberalizace energetických trhů EU. JUDr. Karel Lukáš, stálý představitel SP ČR při UNICE 4 sp 11/06 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

6 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a Svaz průmyslu a dopravy se stěhuje Svaz průmyslu a dopravy ČR opustí do konce roku své dosavadní sídlo v Mikulandské ulici. Stěhuje se do budovy společnosti Lighthouse Vltava Waterfront Towers. V moderní šestnáctipatrové budově, prosklené věži, v Praze 7 - Holešovicích bude mít k dispozici celé čtrnácté patro. Budova je první stavbou ambiciózního projektu přestavby Holešovického přístavu. Nachází se na předmostí Libeňského mostu, na levém břehu Vltavy. Je dobře dostupná z centra a přitom v klidové zóně - od řeky ji dělí jen zelená plocha s parkovou úpravou. Objekt je dobře viditelný z mnoha míst v Praze, z horních pater nabízí pohled na celé město. Adresa nového sídla: Lighthouse Vltava Waterfronts Towers Jankovcova 1569/2c Praha 7 tel: ové adresy zústávají v platnosti Klub SP ČR Poslední Klub SP ČR se konal za přítomnosti ministra financí České republiky Ing. Vlastimila Tlustého. Hlavním tématem večera byl státní rozpočet, resp. varující křivka zadluženosti veřejných financí. Z ryze podnikatelských témat se ministr věnoval problematice daní, zejména daňového řádu. Zmiňoval mírný pokrok v našem trvajícím požadavku na editační povinnost, výše péče o konfort daňového poplatníka. Členové Klubu jej upozornili i na přetrvávající problém odpočtu DPH podniků v konkursu - problém, který v praxi finančních úřadů koliduje s nálezy Ústavního soudu. Uvidíme, zda bude zrealizován příslib, který v průběhu večera zazněl. Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 11/06 5

7 E v r o p s k é z á l e ž i t o s t i WHY DO COMPANIES CARE ABOUT EUROPE? Proč se podniky zajímají o Evropu? Den UNICE, Brusel Manifestace evropských podniků Jen růst nám pomůže vytvořit pracovní místa v Evropě (Juergen Thuman, President BDI) DEN UNICE Podniky pevně věří v Evropu (Ernest-Antoine Seillière, prezident UNICE Dne se v prostorách Espace Flagey uskutečnil další z úspěšných Dnů UNICE, jejichž cílem je otevřený dialog mezi těmi, kteří vytvářejí hodnoty, a těmi, kteří vytvářejí politiky a řídí Evropu. Název zvolený pro Den UNICE není náhodný. Evropa se ocitla na pomyslné křižovatce a došel jí i dech. Společná Evropa stále však zůstává jedinou odpovědí na globalizaci. V zájmu zachování jejích principů a hodnot a ku prospěchu jejích občanů je třeba zmobilizovat síly a spolupracovat. Proto musí Evropa vytvořit takové podmínky, aby podniky mohly v Evropě prosperovat a expandovat a zajistit tak Evropě růst, prosperitu a kvalitní pracovní příležitosti pro její občany. Den UNICE společně zahájili Ernest-Antoine Seillière, prezident UNICE, a Matti Vanhanen, premiér Finska. V rámci úvodního panelu pod titulním názvem Why do companies care about Europe, kterého se zúčastnili Günter Verheugen, komisař EU pro průmysl a podnikání, Jürgen Thumann, prezident BDI, Jorma Ollila, prezident Evropského kulatého stolu průmyslníků (ERT) a společností Nokia a Shell, Graham Watson, poslanec Evropského parlamentu za Velkou Británii (předseda Skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu), a John Monks, prezident ETUC, byly prezentovány základní výsledky studie zpracované sekretariátem UNICE na základě šetření provedeného mezi podniky napříč Evropou. Podniky ve svých odpovědích označily za největší pozitiva EU makroekonomickou stabilitu, měnovou unii a vnitřní trh. Naopak za největší slabiny považují konkurenceschopnost EU, reformu pracovních standardů a koordinaci hospodářské politiky. Naprosto alarmující je, že 40 % podniků se domnívá, že se Evropa o podniky dostatečně nestará, a 34 % si myslí, že se Evropa stará o podnik jen v malém rozsahu. Jen 2 % podniků mají dojem, že Evropa o své podniky absolutně pečuje. Den UNICE pokračoval třemi paralelními workshopy, které otevřely možnost diskuse nad dalšími výsledky předložené studie: Proč mají podniky zájem o završení vnitřního trhu Konkurenceschopnost závisí nejen na dobrém výkonu podniku, ale i na podmínkách, v rámci kterých podnik operuje. Plán Evropské komise zaměřený na zlepšení regulace byl zahájen v roce Diskuse se zaměřila na stávající situaci a připravenost Bruselu a jednotlivých členských států zasadit se o lepší správu a řízení, na podmínky pro MSP vytvářející v Evropě dvě třetiny pracovních míst a na další vývoj, pokud jde o liberalizaci trhu se službami a energií. V panelu mimo jiné vystoupili Jean-Martin Folz, prezident správní rady PSA Peugeot-Citroën, Charlie McGreevy, komisař EU pro vnitřní trh a služby, a Ari Vatanen, poslanec Evropského parlamentu za Francii (Evropská strana lidová (Křesťanští demokraté) a Evropští deomokraté). Pokud jde o vnitřní trh EU, vyplynuly z výsledků studie UNICE čtyři hlavní priority pro podniky završit vnitřní trh se zbožím, zajistit spravedlivou soutěž, odstranit překážky pro přeshraniční aktivity a odstranit překážky pro přeshraniční poskytování služeb. úterý 17. října 2006, Espace Flagey, Brusell 6 sp 111/06 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

8 E v r o p s k é z á l e ž i t o s t i Proč podniky mají zájem o růst a zaměstnanost v Evropě Evropa platí vysokou cenu za to, že nerealizovala nezbytné strukturální reformy. Slabý růst, nízká výkonnost a příliš vysoká míra nezaměstnanosti - to jsou průvodní symptomy ekonomiky postrádající správnou dynamiku. V rámci diskuse se hledaly odpovědi jak z dané situace, čím začít nejdřív. V panelu vystoupili mimo jiné Joaquín Almunia, komisař EU pro hospodářské a měnové věci, Robert Goebbles, poslanec Evropského parlamentu za Lucembursko (místopředseda Skupiny socialistů), a Christoffer Taxell, prezident EK (finského zaměstnavatelského svazu). Ze studie UNICE vyplynulo, že podniky nejvíce chtějí: lepší a jednodušší regulaci, větší podporu výzkumu, vývoji a inovacím, nárůst flexibility pracovního trhu a soulad mezi vzděláváním a odbornou přípravou na straně jedné a potřebami byznysu na straně druhé. Proč mají podniky zájem o společnou obchodní politiku směřující k liberalizaci světového obchodu Byznys potřebuje přístup na nové trhy. Jaká bude budoucnost, pokud jde o liberalizaci světového obchodu po přerušení jednání o rozvojové agendě z Doha v rámci WTO? Co může být tou konečnou pobídkou pro světové hráče, aby umožnili odstranění bariér a umožnili lidem profitovat z volného obchodu? Jaké jsou perspektivy bilaterálních dohod? Jaké jsou dopady neúspěchu WTO pro MSP? To všechno byly otázky, na které se pokusili společně odpovědět Pascal Lamy, generální ředitel WTO, Peter Mandelson, komisař EU pro obchod, Jaroslav Míl, prezident SP ČR, Erika Mann, poslankyně Evropského parlamentu za Německo (Skupina Socialistů), a Michael Treschow, prezident Švédského svazu průmyslu. Ze studie UNICE vyplynulo, že podniky od společné obchodní politiky EU očekávají především: zajištění spravedlivé soutěže ze strany nečlenských zemí EU, otevřené zahraniční trhy, defenzivní postup v oblasti průmyslu a služeb v rámci jednání WTO a zjednodušení celních procedur. Konferenci završila panelová diskusi na téma Co dělá Evropa pro růst a zaměstnanost, v rámci kterého vystoupila Dalia Grybauskaité, komisařka EU pro finanční plánování Ernest-Antoine Seillière, prezident UNICE Philippe de Buck, generální tajemník UNICE K. Lukáš delegát SP ČR při UNICE, J.Míl-prezident SP ČR, J. Hanák - viceprezident SP ČR, prezident Svazu dopravy ČR a rozpočet, Laurence Parisot, prezident MEDEF, Andrea Moltrasio, viceprezidentka Confindustrie, a Hans-Gert Pöttering, poslanec Evropského parlamentu za Německo (předseda Skupiny Evropské strany lidové (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů). Den UNICE společně slavnostně uzavřeli José Manuel Barroso, předseda Evropské komise, a Ernest-Antoine Seillière, prezident UNICE. Ze závěrečného projevu Ernesta-Antoina Seillièra, prezidenta UNICE: Dnes jsme slyšeli, že podniky jsou si velmi dobře vědomy svého místa ve společnosti.ve městech, regionech a zemích, všude tam jsou podniky strůjci blahobytu společnosti a jsou na to hrdé. Evropa vytvořila od roku 2000 do roku 2005 celkem 7 miliónů nových pracovních míst. V letošním roce to bude více jak 2 milióny. To je pozoruhodné. Díky evropským podnikům zůstává Evropská unie největším světovým exportérem, před USA a Japonskem. Náš podíl na světovém exportu je 19 % (950 biliónů euro). To je více než podíl USA (14 %) a Japonska (9 %). Náš úspěch se opírá o jednotný trh a otevřenou a předvídavou obchodní politiku. Byznys potřebuje obojí, v kontextu globalizace není jiná možnost. Musíme se vyrovnat s tímto novým prostředím a chopit se příležitostí, které se nabízejí. Nová strategie komisaře Mandelsona Global Europe: Competing in the world se musí opírat o tyto dvě mocné síly a vyrovnat se s novými překážkami, jako je posilování ochrany duševního vlastnictví a přístup k surovinám. Naše podniky tak činí. Vyvíjejí maximální úsilí, berou na sebe riziko a dosahují výsledky. A já jsem hrdý na naše úspěchy. Jsem hrdý, že mohu reprezentovat evropskou podnikatelskou komunitu jako prezident UNICE Konfederace evropského podnikání, a hovořit zde jménem 20 miliónů podniků, které pevně věří v Evropu! Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 11/06 7

9 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a Podnikatelé doprovázeli prezidenta republiky při jeho návštěvě čtyř asijských zemí a Ruské federace Signatáři kontraktu v ruském Omsku - autor Mgr. Jedlička Krajina pobliž mongolského Ulanbátaru - autor Jiří Zapletal. Podnikatelé doprovázeli prezidenta republiky při jeho návštěvě čtyř asijských zemí a Ruské federace Náročnou cestu po Asii s předehrou v Ruské federaci absolvolalo mezi 23. zářím a 5. říjnem 2006 pod taktovkou Svazu průmyslu a dopravy 20 zástupců významných českých společností. V Mongolsku a a Vietnamu se podnikatelská delegace rozrostla o dalších 10 firem. První zastávka, která měla být původně pouze technickým mezipřistáním, byla v chladném sibiřském Omsku. Prezidentská kancelář učinila i pro podnikatele velmi moudré rozhodnutí, připravit v Omsku setkání s místní samosprávou a podnikatelskou komunitou. Spolupráce s regiony Ruské federace se v posledních letech stala významným prvkem dvoustranných ekonomických vztahů mezi RF a Českou republikou. Větší důraz na spolupráci s oblastmi a regiony Ruské federace byl mimo jiné i předmětem rozhovorů prezidenta Klause s jeho ruským protějškem Putinem při jeho březnové návštěvě České republiky. Hvězdou podnikatelského semináře v Omsku, který, byť se konal v neděli, byl hojně navštíven a velmi dobře připraven Omskou obchodní a průmyslovou komoru, byla brněnská firma ALTA,a.s. Generální ředitel Vladimír Plašil podepsal v přítomnosti prezidenta Václava Klause a gubernátora Omské oblasti L.K. Poležajeva 4 kontrakty v hodnotě několik desítek milionů EUR (na dodávku technologií pro třídírnu odpadu, výrobu bioetanolu, výrobu stožárů a ocelových konstrukcí). Firma ALTA se zúčastnila pouze omské části programu a nebyla členem podnikatelské delegace, využila však možnosti podepsat dohody s ruskými zákazníky a partnery Podnikatelé na návštěvě u lámy budhistického kláštera v Ulanbátaru-autor Jiří Zapletal. Prohlidka mešity v čínskem Xianu - autor Mgr. Jedlička 8 sp 11/06 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

10 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a Podnikatelské fórum v čínském Xi-anu - autor Mgr. Jedlička v přítomnosti prezidenta a dodala tak lesku česko-ruskému podnikatelskému fóru. Současně se také potvrdilo, že ALTA patří k českým jedničkám na ruském trhu. Kontrakt v hodnotě přes 40 mil. EUR zde podepsala také společnost Sklostroj Turnov, a to na dodávku technologií pro výrobu obalového skla. Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy a vedoucí podnikatelské delegace Jaroslav Hanák podepsal v průběhu fóra rámcovou dohodu o spolupráci s Omskou obchodní a průmyslovou komorou. Omsk, ležící na soutoku jednoho ze sibiřských veletoků Irtyš a řeky Om, vznikl v roce 1716 nařízením cara Petra I. Dnes je průmyslovým centrem západní Sibiře s více než 1 milionem obyvatel. Dojem ze setkání a jednání s místními lidmi jsme měli velmi dobrý. V kontrastu s chladným a nevlídným sibiřským počasím jsou velmi přátelští a otevření. V Omsku najdete muzeum Dostojevského, který zde několik let žil ve vyhnanství, ale také ulici i sochu Lenina, značkové butiky a mimo jiné i hospodu u Švejka s českým pivem (možná z popudu českých hokejistů, kteří ve zdejším klubu působí?) i majitelem. Někdo z podnikatelské delegace poznamenal, že dobré obchody se v Rusku dělají až za Uralem. Asi na tom něco bude. V deštivém studeném pondělním ránu jsme startovali směr Ulánbátar. Dosluhující túčko na omském letišti docela zapadlo mezi své sourozence, to bylo ale také naposled na naší dlouhé cestě. Dokonce i na letišti v Ulánbátaru stály Tradiční dopravní prostředky v čínském Xianu - autor Mgr. Jedlička jen boeingy. Faktem ale je, že posádka s ním umí, přistání bylo téměř všude jako do peřin. Na letišti nás sice nečekal nikdo z ambasády (Mongolsko patří mezi země, kde není obchodně-ekonomický úsek, ale tzv. all, což je člověk, který má na starosti konzulární, obchodní i kulturní agendu a další záležitosti, to znamemá že na obchod a ekonomiku a tudíž ani na podnikatele nemá prakticky vůbec čas), ale známá vysoká postava tajemníka Mongolské obchodní a průmyslové komory (spolužák z VŠE). Mongolsko je pro Čechy (i Slováky) nesmírně přátelskou zemí, více než lidí umí česky (počet obyvatel 2,4 mil.). České výrobky jsou zde stále v kursu, i když se situace rychle mění. V Ulánbátaru je mnohem větší provoz než před pár lety, velká část vozového parku jsou moderní terénnní auta. Dříve všudypřítomné české Karosy téměř nepotkáte, většina městských autobusů je korejských (sice ojetých, ale chytrý krok dar korejské vlády). První obchodní transakcí české podnikatelské delegace byl nákup svetru z mongolského kašmíru. Všichni jsme se totiž vybavili spíše na teplé počasí. V Ulánu bylo sice přes den hezky, ale večer a v noci klesla teplota o několik stupňů. Po prvním trochu odpočinkovém dnu nás čekalo podnikatelské fórum organizované Obchodní a průmyslovou komorou, se kterou má Svaz průmyslu a dopravy nejen smlouvu o spolupráci, ale také již mnoho let výborné vztahy. Českého K cestovaní neodmystlitelně patří i speciality místní kuchyně. Podpisy smluv v Hanoji - autor Mgr. Jedlička. Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 11/06 9

11 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a Zájem hanojských podnikatelů o BF byl enormní prezidenta, který byl v Mongolsku vůbec poprvé v historii České republiky, si přišlo poslechnout tolik mongolských podnikatelů, že se de facto do sálu budovy komory (kterou mimochodem před lety postavila zlínská PSG International, člen podnikatelské mise tehdy ovšem Průmyslové stavby Gottwaldov) nevešli. Václav Klaus podtrhl zájem českých firem o společné projekty v Mongolsku a také význam české rozvojové spolupráce, kde je Mongolsko jednou z priorit. Informoval také o zvýšení české podpory rozvojovým projektům v Mongolsku v nejbližších třech letech se česká rozvjojová pomoc Mongolsku zdvojnásobí. Po oficální části fóra proběhla standardně dvoustranná jednání. K nejúspěšnějším českým firmám v Mongolsku v současné době patří společnost PSG International, která je generálním dodavatelem hotelu Hilton, dále GEOtest Brno, který je již několik let Business fórum v HoChiMinhove městě přijetí u hlavy mongolské buddhistické církve ctihodného chambo lama Čojdžamc. Ctihodný chambo lama navštívil Českou republiku v květnu 2005 a vzpomínal jak na tuto svou návštěvu, tak i na své dětství v Erdenetu (třetí největší mongolské město), odkud pochází a kde v 70. letech čeští geologové objevili největší ložiska mědi a molybdenu v Asii. Po tomto krásném momentu klidného duchovního rozhovoru nás čekala ještě účast na vernisáži obrazů Františka Kupky v Galerii moderního umění Ulánbátaru, kterou zahájil prezident Klaus. Druhý den ráno jsme opouštěli přátelské a sympatické Mongolsko a vydali se od Čingischána za čínským drakem. Po třech hodinách letu jsme (hladce) přistáli v samém středu Číny - v Si anu hlavním měste provincie Šan-si. Dvoustranná jednani se saigonskými podnikateli zapojen do projektu rozsáhlého geologického průzkumu. Společnost Alphacon zde působí také již několik let a je dodavatelem technologií na zpracování masa a kůží. ČKD PRAHA Holding je zapojena do projektu výstavby rafinérie v Ulánbátaru, společnost 1. Primossa připravuje společný podnik na těžbu a zpracování neželezných rud. Stavební firma ABP Consulting staví v Ulánbátaru moderní byty, firma P-systems dodává sendvičové panely a připravuje výstavbu závodu na jejich výrobu INEKON jednal o dodávkách pro mongolské železnice. Po skončení jednání jsme si mohli prohlédnout buddhistický kláštěr Gandan. Viděli jsme 30 m vysokou pozlacenou sochu Buddhy s pohnutou historií i mladé mnichy, kteří zde mají svůj seminář. Největším zážitkem pro většinu z nás ale bylo neplánované, ale velmi srdečné Saigon ci Ho Chi Minh City - autor Mgr. Jedlička Týž den odpoledne se konalo podnikatelské fórum za účasti prezidenta Klause a viceguvernéra provincie Šan-si. Tady nás na rozdíl od Mogolska příliš neznají, takže jsme se snažili vysvělit podrobněji kdo jsme, co můžeme nabídnout a co bychom chtěli. Zájem byl docela velký, ale při bližším zkoumání při jednáních se potvrdila v Číně celkem běžná praxe na podobných akcích početná účast, ale nízký počet opravdu vhodných protějšků. Přesto několik členů naší delegace získalo zajímavé kontakty a Svaz průmyslu a dopravy uzavřel dohodu o spolupráci s místní Radou pro podporu zahraničního obchodu. Příští rok se přijedou do České republiky přesvědčit se o tom, jestli jsme opravdu tak dobří, jak jsme je spolu s prezidentem Klausem a náměstkem ministra průmyslu a obchodu Martinem Tlapou 10 sp 11/06 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

12 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a Dvoustranná jednání se singapurskymi podnikateli v plném proudu - autor Mrg. Jedlicka. Podpis dohody o spolupraci se Singapre Business Federation snažili přesvědčit. Provincie Šan-si má bohaté zásoby nerostů, uhlí a zemního plynu. Mezi nejrozvinutější sektory patří stojírenství, informační technologie, elektrotechnika, letecký průmysl. Následující ráno jsme měli možnost sejít se při neformální schůzce s panem prezidentem a informovat ho o aktivitách, projektech a záměrech členů podnikatelského doprovodu a také zhodnotit dosavadní průběh cesty. Shodli jsme se na tom, že nejzajímavějším bodem cesty bude kromě Mongolska Vietnam, a to se také během následujících dnů potvrdilo. Po pracovním začátku dne nás čekala ještě prohlídka muslimské čtvrti města Si an (více než 3 miliony obyvatel, muslimská menšina asi ), které bylo mezi rokem před naším letopočtem a našeho letopočtu za 11 čínských dynastií hlavním městem Číny. Pozůstatkem těchto dávných dob je také slavná hliněná armáda zapsaná na seznamu kulturního dědictví UNESCO, kterou objevil místní rolník v roce 1974 při hloubení studny. Stát tváří v tvář řadám nehybných vojáků a koní, které nemělo nikdy spatřit lidské oko (celkový počet se odhaduje na 8.000) byl opravdu silný zážitek. Příjemný den jsme zakončili účastí na banketu pořádaném na počest prezidenta Klause a první dámy Livie Klausové guvernérem provincie Šan-si. Jak je zvykem na podobných akcích, mezi exotickými chody večeře si hosté zdvořile povídají o tom, co jsou zač a hledají nějaké společné téma. U našeho stolu se to bohužel nedařilo k velkému překvapení čínských hostů jsme totiž neuměli čínsky (s výjimkou děkuji a na zdraví ) a oni zase, pro nás ne zas tak překvapivě, neuměli anglicky. Tak možná příště Druhou polovinu cesty jsme zahájili po třech hodinách letu v hlavním městě Vietnamu Hanoji. Trochu hekticky zahajujeme česko-vietnamské podnikatelské fórum. Zájem je velký - v sále hotelu Melia je asi třikrát víc lidí než míst a trochu zmatek. Není divu je to první návštěva českého prezidenta. Řečníci hovoří střídavě česky, vietnamsky a anglicky, na zdejší konferenční techniku je to občas příliš. Zajímavé je, že v zemi kde umí česky nějakou nešťastnou náhodou tlumoční ten, kterému to už moc nejde, Ale může to být i nervozita a navíc to má těžké dost lidí v sále (těch starších) českým řečníkům rozumí. Z obou stran zaznívají výzvy k intenzívnější spolupráci, v diskusi ale i některé problémy týkající se společných podniků. Prezident Klaus zmiňuje jednání s prezidentem Nguyen Minh Trietem týkající se podpory dalších česko- vietnamských projektů v energetice, výrobě stavebních hmot, chemickém průmyslu, zdravotnické technice. Náměstek ministra průmyslu a obchodu Martin Tlapa hovoří o významných dohodách, které byly ten den v přítomnosti obou prezidentů podepsány: úvěrová dohoda na výstavbu cementárny Phu Son (dodavatel Inekon, stavební část PSG Zlín), memorandum o porozumění mezi Českou exportní bankou a Vietnamskou investiční bankou o financování 7 významných projektů v energetice, výrobě stavebních hmot a potravinářském průmyslu, memorandum o porozumění mezi ČEB a EVN (Electricity of Vietnam) o výstavby tepelné elektrárny v Deltě Mekongu (Škoda Praha), kontrakt na dodávku technologií pro pivovar (ZVU Potez), kontrakt na výstavbu malých vodních elektráren a studii o využití odpadů (CINK s.r.o.) a memorandum o porozumění týkající se spolupráce a při výstavbě luxusních bytů a obchodního centra (Investiční Lofidami Group). Náměstek ministra zahraničních věcí Tomáš Pojar podepsal memorandum o porozumění s ministerstvem plánování týkající se zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Komerční banka podepsala dohodu o spolupráci s Vietnamskou investiční bankou. Společnost GEOtest oznamuje otevření kanceláře v Hanoji zaměřené zejména na projekty malých vodních elektráren. Při dvoustranných jednáních si opravuji dojem, že česky umí jen starší generace. K našemu stolu přichází krásná mladá dívka a bezchybnou češtinou (studovala u nás) se představuje: místní zástupkyně úspěšné české společnosti RAVAK. První den ve Vietnamu byl tedy úspěch. Trochu ho kazí informace o tajfůnu Xangsane (v laoském jazyce Slon), který řádí na pobřeží u Danangu, kam jsme měli letět druhý den. Po týdenním maratonu jednání, přeletů a střídání časových pásem jsme se těšili na den odpočinku u moře. Nedá se nic dělat. Česká ambasáda v Hanoji prochází zatěžkávací zkouškou, jak si poradí a operativně vytvoří náhradní program. Zvládli to dobře. Ráno tedy letíme do Saigonu nebo Ho Či Minova Města. Jak nás ujistili místní, je na nás, který název si vybereme. Oficálně je to ale Hočiminovo Město (HCMC) pojmenované po zakladateli a prvním prezidentovi Vietnamu a národním hrdinovi. V Hanoji necháváme dva bankéře mají ještě důležité schůzky a přiletí za námi vnitrostátní linkou. Stihli to o fous všechny domácí lety po tom jejich kvůli tajfunu zru- Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 11/06 11

13 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a Singapur. šili. Užíváme si den volna, moře to sice není, ale saigonský Hyatt je skvělý. Je tu klid, perfektní servis, bazén prostě vše co unavený businessmen potřebuje k relaxaci. Už chybí jen golf, a tak se druhý den víkendu vydavá početná skupinka vyzkoušet jedno z místních hřišť. My jsme se vydali vstříc dobrodružství do delty Mekongu. Čekal nás krásný výlet na loďkách úzkými kanály mezi ostrůvky na řece, která pramení v Tibetu, ale v těchto místech vypadá spíš jako moře a má také příliv a odliv. Příjemný dojem ze Saigonu ještě umocnila večeře v místní České hospodě. Bylo zde pořádně narváno, čepovali vlastní dobré pivo a na globalizovaném jídelním lístku bylo vepřové koleno, řízek, ale i kuře v ananasu. V pondělí nás čekalo podnikatelské fórum, opět s velkou účastí místních partnerů. Prezident Klaus zde oznámil, že česká vláda právě schválila rychlou humanitární pomoc Vietnamu na likvidaci následků tajfunu a ihned sklidil potlesk. Česká republika poskytla od roku 1994 Vietnamu rozvojovou pomoc ve výši 18 mil. USD. Jednalo se většinou o projekty v oblasti ekologie, zdravotnictví, likvidace přírodních katastrof, školení a vzdělávání, ale také pomoci při likvidaci ptačí chřipky. Prezident ve svém vystoupení zmínil také udělování stipendií zahraničním studentům a poznamenal, že by bylo možná vhodnější věnovat prostředky určené na otevření kanceláře CzechTrade v Saigonu právě na studium dalších vysokoškoláků z Vietnamu. Ano, ale ještě k tomu otevřít (znovu) v HCMC před lety neuváženě uzavřený Generální konzulát České republiky. Ten, na rozdíl od zahraniční kancelářě CT, může kromě podpory obchodu udělovat víza, pro která je pro mnohé místí obtížné cestovat až do Hanoje. K úspěchům vietnamské cesty se v HCMC přidala Pražská burza. Její generální ředitel Petr Koblic zde podepsal se svým protějškem Ho Chi Minh City Securities Trading Centre dohodu o spolupráci a výměně know-how.. Svědky byli zástupci finanční skupiny PPF, která ve Vietnamu úspěšně rozjíždí své aktivity v oblasti pojištění a home credit. Odpoledne ještě krátká návštěva známé saigonské tržnice, katolického kostela Notre Dame a staré francouzské pošty symbolů koloniálního Saigonu a rano již odlet do poslední destinace moderního, čistého a spořádaného Singapuru. V Singapuru má vše svůj řád, dokonce i za odhozenou žvýkačku na ulici se můžete dostat do vězení. Dokonale bylo připraveno také podnikatelské fórum, které pro nás organizovala partnerská organizace Singapore Business Federation. Během fóra jsme podepsali dohodu o spolupráci a příští rok se bude reciproční akce konat v České republice. Budeme moci pokračovat v osvětě tady o České republice stále mnoho nevědí. Byli jsme proto poněkud na rozpacích z prezentace chargé d affaires českého zastupitelského úřadu, který naši republiku hrdě prezentoval jako zemi se stoupající spotřebou piva. Snad se poté podařilo náměstku Tlapovi, řediteli asijské kanceláře Czechinvest Černíkovi a Svazu průmyslu a dopravy singapurské partnery přesvědčit, že jsme průmyslová země s kvalifikovanou pracovní silou, na špici střední Evropy hlavně v ekonomickém růstu a v centru pozornosti zahraničních investorů. Dvoustranná jednání po skončení fóra byla velmi živá a zájemců o vyhledání partenrů v ČR byl i u našeho stolu dost. Večer jsme se dali, pokud to ještě bylo po desetidenní cestě možné, do gala a zúčastnili jsme se slavnostního banketu, který dával signapurský prezident Nathan na počest prezidenta Klause a paní Livie. I zde bylo vše dokonale připraveno, partneři u stolů byli vhodně vybráni, takže jsme i mezi vybranými chody pracovali. Hlavu našeho státu velmi zaujala funkce dvojky u prezidentského stolu byl to singapurský minister mentor. Prý by se v České republice mohla zavést Návštěvu Singapuru a vlastně celou cestu jsme zakončili příjemnou večeří v 80. patře našeho hotelu s nádherným výhledem. Závěr? Byla to těžká cesta jak pro účastníky, tak i pro nás. Patřila ale, i podle ohlasů členů mise, k těm nejlepším které jsme organizovali. Podařilo se najít synergii a spojit významnou státní návštěvu s pragmatickým cílem podnikatelů to je prosadit se, posunout dál nebo dokončit rozpracované projekty. V neposlední řadě také medializovat úspěšné příklady působení českých firem na vzdálených trzích. Jedničkou cesty byl Vietnam a tato cesta bezpochyby přispěla k oživení ekonomické spolupráce a podpořila česko-vietnamské projekty. Dík patří i skvělému šéfovi Jaroslavu Hanákovi, který byl výbornou spojkou mezi oficiální delegací a námi a důstojným šéfem podnikatelů s neodmyslitelným doutníkem ve chvílích volna. Ing. Dagmar Kuchtová, ředitellka sekce vnějších vztahů Trocha tradic v čínských císařských lázních 12 sp 11/06 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

14 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 11/06 13

15 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a Valná hromada SP ČR Čejkovice Programové prohlášení SP ČR na rok 2007 Legislativa a administrativní náročnost Provést inventarizaci a revizi stávajících norem a to i z hlediska jejich důvodnosti. Zjednodušit a zpřehlednit legislativní normy a zajistit jejich provázanost. Implementovat systém RIA (Regulatory Impact Assessment). Propojit databáze spravované státní správou. Zajistit jejich veřejnou přístupnost tak, aby si podnikatel, ale i občan, mohl kontrolovat data, která jsou o něm vedena. Daně Rekodifikovat zákon o dani z příjmu s cílem dosáhnout jeho zjednodušení a zpřehlednění a snížení daňového zatížení při zachování podpory podnikatelských aktivit, zakotvit daňovou uznatelnost nákladů na rekonstrukce a modernizace. Připravit ekologickou daňovou reformu platnou k tak, aby bylo zajištěno celkové neutrální daňové zatížení při respektování záměru energetické politiky státu. S ohledem na vývoj cen energií nepřekročit sazby na úrovni minimálních požadavků EU. Zakotvit právo daňového poplatníka na tzv. editační povinnost, stanovit závazné lhůty na vyřizování požadavků poplatníka správcem daně. Systém investičních pobídek Zpracovat analýzu a hodnocení vlivu investičních pobídek z hlediska cílů hospodářské politiky vlády. Strukturální fondy EU Snížit administrativní náročnost, vyřešit problém kompetencí, kofinancování a zavést průběžné financování, zúžit počet operačních programů a soustředit zdroje EU na financování hospodářských priorit. Zajistit stabilní zdroj financování programů podpory záruk a úvěrů pro malé a střední podniky. Trh práce a sociální systémy Posunout o dva roky účinnost zákonů, které upravují podmínky zaměstnávání. Jedná se o: î zákoník práce, î zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce (zákon č. 264/206), î zákon o nemocenském pojištění, î zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců. Připravit novelu zákoníku práce s cílem vyřešit jeho soulad s ústavou, vazbu na nový občanský zákoník, aplikační praxi a zajistit zvýšení pružnosti při zaměstnávání. Pokračovat v řešení důchodové reformy se zvýšením role doplňkových důchodových systémů. Vytvořit podmínky pro účelovou imigraci vybraných profesních skupin ze třetích zemí s cílem zlepšit strukturu nabídky pracovníků na trhu práce a demografickou strukturu obyvatelstva. Výzkum, vývoj, inovace Dodržet střednědobý výhled financování VaV do roku 2010 včetně preferenčního nárůstu účelového financování oproti institucionálnímu. Vypracovat strategii a návrh její realizace pro transfer VaV z akademické sféry do průmyslu. Pro podporu aplikovaného výzkumu zřídit Technologickou agenturu. oblasti veřejných zakázek vytvořit podmínky pro uplatnění moderních technologií a tím stimulovat poptávkové efekty po výsledcích VaV. Připravit novelu zákona 130/2002 o podpoře VaV z veřejných prostředků a zpracovat zákon o inovacích. Předložit tyto návrhy k projednání Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Environmentální politika Vyhodnotit plnění vládního usnesení k materiálu Identifikace problémových oblastí vybraných právních předpisů k ochraně životního prostředí. Ve spolupráci se SP ČR zpracovat harmonogram úprav legislativy a dle tohoto harmonogramu úpravy provést. Při jednání s EU prosadit Národní alokační plán na obchodovací období tak, aby byly pokryty potřeby jednotlivých průmyslových oborů včetně jejich rozvoje. 14 sp 11/06 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

16 S P Č R Dokončit zpracování Kodexu životního prostředí. Při jeho dopracování zajistit účast reprezentantů podnikové sféry. Zajistit podmínky pro implementaci nové chemické legislativy REACH: provést nezbytné navazující legislativní změny, zajistit informování dotčené veřejnosti, vytvořit systém poplatků zvýhodňující malé a střední podniky, vytvořit systém podpory pro provádění zkoušek vyžadovaných dle REACH. Doprava Zajistit financování dopravní infrastruktury podle dokumentu GEPARDI /generální plán rozvoje dopravní infrastruktury/, k tomu účelu zvýšit příspěvek ze spotřebních daní, využít systému partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP), strukturální fondy EU a půjčky od evropských institucí. Přijmout zákon o veřejné dopravě navazující na Nařízení EU 1191 k veřejným službám v železniční a autobusové dopravě. Zpracovat program na podporu výstavby veřejných logistických center. Energetika Ve spolupráci domácích a zahraničních odborníků zpracovat studii Bezpečnostní a strategická rizika v zásobování ČR energiemi. Předmětem studie by měly být následující okruhy: aktuální trendy v pokrytí energetických potřeb ve světě (kapacity, investice, geologie, geopolitika) a jejich vliv na ČR, aktuální trendy v pokrytí energetických potřeb v Evropě a jejich vliv na ČR, predikce energetických potřeb ČR a jejich pokrytí ve středně a dlouhodobém horizontu v kontextu světových a evropských trendů, alternativní scénáře pro ČR a jejich klíčová rizika, identifikace spouštěcích mechanismů naplnění jednotlivých scénářů, doporučení pro další postup. V rámci studie budou hodnoceny i vazby na stabilitu a rozvoj přenosových soustav, výstavbu zdrojů (jaderná energetika, uhlí, plyn), energetickou bilanci Kjoto. EU Za účasti podnikatelské veřejnosti zpracovat národní plán přijetí eura, který vytvoří podmínky pro hladkou adaptaci hospodářství a bude minimalizovat administrativní a finanční náklady. Vytvořit institucionální a personální předpoklady pro předsednictví ČR v EU. Vytvořit podmínky pro účast sociálních partnerů. V rámci společné obchodní politiky EU prosazovat vytváření aliancí států podporujících liberalizaci mezinárodního obchodu s průmyslovými výrobky a službami. Prosazovat politiku volného pohybu osob v rámci EU. - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a USNESENÍ z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR dne 31. října 2006 v Čejkovicích Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR na svém řádném zasedání dne 31. října 2006 v Čejkovicích I. Schvaluje: - Programové prohlášení Svazu pro rok Rozpočet Svazu na rok Postup při změně sídla sekretariátu Svazu. - Uzavření nájemní smlouvy se společností Lighthouse do konce roku 2009 s tím, že skončení nájmu bude realizováno v návaznosti na kolaudaci nového sídla Svazu. II. Bere na vědomí: - Zprávu dozorčí rady Svazu. - Vyhlášení voleb do orgánů Svazu. III. Konstatuje, že v současné době nejsou zpracovány a schváleny prováděcí předpisy a vyhlášky k Zákoníku práce. Není tedy ani reálné, aby Zákoník práce byl plně funkční normou od IV. Ukládá: 1) Představenstvu a členům Svazu prosazovat realizaci Programového prohlášení pro rok ) Představenstvu a členům Svazu medializovat Programové prohlášení pro rok ) Členům, kteří neplní své příspěvkové povinnosti (úhrada členských příspěvků a služeb), aby do splnili svou povinnost. 4) Členům uzavřít příslušné dohody a smlouvy pro rok 2007 dle schváleného platebního řádu nejpozději do ) Prezidentovi Svazu, aby o negativních dopadech kritické situace kolem Zákoníku práce informoval premiéra České republiky a přitom využil podněty z diskuse z dnešního jednání. Za správnost členové návrhové komise: Ing. Bořivoj Frýbert Ing. Josef Holub Ing. Boris Dlouhý, CSc. JUDr. Boris Kučera V Čejkovicích dne 31.října 2006 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 11/06 15

17 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a Opakované avízo si Vás dovolují pozvat na 1. ro ník odborného seminá e: Regulace podnikatelského prost edí a monosti její optimalizace který se uskute ní dne 14. listopadu 2006 od 10:00 do 16:00 hodin ve koda Auto Muzeu, T. Václava Klementa 294 (viz mapka), Mladá Boleslav Na seminá i vystoupí: JUDr. Jaroslav Bure, soudce Nejvyího soudu R JUDr. Josef Baxa, p edseda Nejvyího správního soudu Prof. JUDr. Miroslav B lina, CSc., advokát Dále vystoupí Ing. Martin Jahn, MBA, len p edstavenstva pro oblast personalistiky koda Auto a.s. Ing. Jaroslav Míl, MBA, prezident Svazu pr myslu a dopravy R Seminá moderuje a ídí: Ing. Josef Holub, G a p edseda p edstavenstva Severo eská energetika, a.s. Partne i seminá e Program seminá e: 09:30-09:50 Prezence ú astník a álek kávy 10:00-10:05 Zahájení seminá e(j. Míl) 10:05-10:15 P ivítání a úvodní vystoupení (M. Jahn) 10:15-11:00 1. okruh: Systém regulace podnikatelského prost edí, jeho tvorba, racionalizace (J. Bure) 11:00-11:45 2. okruh: Korekce exces regulace monosti správního soudnictví (J. Baxa) 11:45-12:15 Coffee break 12:15-13:00 3. okruh: Podnikatelské a právní prost edí sm ry dalího vývoje (M. B lina) Diskuse Záv r seminá e( J. Holub) 13:00-14:00 Ob erstvení, monost neformálních diskusí 14:00-16:00 Nabídka návt vy zajímavých míst a aktivit v prostorách spole nosti koda Auto a.s. Prohlídka koda Auto Muzea Návt va výrobních provoz Prohlídka koda Auto Zákaznického centra p edvád cí jízdy 16:00 Ukon ení pobytu ve koda Auto a.s. Zm na programu vyhrazena 16 sp 11/06 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

SPEKTRUM 11 2010. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 11 2010. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 11 2010 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Téma: Kraje Vám to řeknou.......................................................... Kulaté stoly v regionech Valná hromada SP ČR Návrh

Více

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny SPEKTRUM 11 2014 Energetika Valná hromada Mise do Číny Úvodní slovo...03 Energetika Podzim v energetice: čas rozhodování...04 Život Svazu Valnou hromadu hostila Škoda auto...12 Legislativa Insolvenční

Více

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Podnikatelská mise doprovázela předsedu vlády Mirka Topolánka při jeho ofi ciální návštěvě Jemenu, Vietnamu a Spojených arabských emirátů Proč máme a budeme

Více

PÁTÉ VÝROČÍ CEBRE ČESKÁ PODNIKATELSKÁ REPREZENTACE PŘI EU OSLAVILA SVÉHO PŮSOBENÍ V BRUSELU

PÁTÉ VÝROČÍ CEBRE ČESKÁ PODNIKATELSKÁ REPREZENTACE PŘI EU OSLAVILA SVÉHO PŮSOBENÍ V BRUSELU CEBRE ČESKÁ PODNIKATELSKÁ REPREZENTACE PŘI EU OSLAVILA PÁTÉ VÝROČÍ SVÉHO PŮSOBENÍ V BRUSELU CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU hájící u evropských institucí a podnikatelských asociací zájmy

Více

Projekt spolupráce českých a španělských firem na třetích trzích

Projekt spolupráce českých a španělských firem na třetích trzích KLUB SP ČR tentokráte s předsedou Nejvyššího správního soudu JUDr. Josefem Baxou Česko-vietnamské podnikatelské fórum 7. října se v hotelu Praha uskutečnilo Česko-vietnamské podnikatelské fórum u příležitosti

Více

Vladimír Tošovský: Chci zjednodušit podmínky pro podnikání. Řemesla a učňovské školství hrají o svou budoucnost

Vladimír Tošovský: Chci zjednodušit podmínky pro podnikání. Řemesla a učňovské školství hrají o svou budoucnost Společník ve S větě podnikání Komora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji ročník 10 Řemesla a učňovské školství hrají o svou budoucnost Kongres EUROCHAMBRES: Podnikatelé

Více

SPEKTRUM 03 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 03 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 03 2012 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky České firmy chtějí stavět Temelín.................................................. Co nového v legislativě i Parlamentu Svaz organizoval

Více

Transatlantické partnerství TTIP Jak dál v technickém vzdělávání? Mise do Jordánska a SAE

Transatlantické partnerství TTIP Jak dál v technickém vzdělávání? Mise do Jordánska a SAE SPEKTRUM 03 2015 Transatlantické partnerství TTIP Jak dál v technickém vzdělávání? Mise do Jordánska a SAE Úvodní slovo...03 Transatlantické partnerství Transatlantické partnerství šance pro české firmy....04

Více

Paní poslankyně, jeden náš bývalý poslanec EP vás označil za nejaktivnější

Paní poslankyně, jeden náš bývalý poslanec EP vás označil za nejaktivnější Článek o chytrých řešeních manipulační techniky společnosti Toyota najdete na str. 23. www.toyota-forklifts.cz Ročník Roãník 12 15 č. ã. 5/2011 5/2008 Informace pro top management / náklad / cílená 16

Více

REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ

REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ Projekty a hlavní akce Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje v roce 2013 strany 8 a 9 Komora pomáhá firmám podnikajícím v dopravě str. 13 ročník 13 březen 2013

Více

Zůstaneme v zisku a budeme dál investovat

Zůstaneme v zisku a budeme dál investovat Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 () www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je Zůstaneme v zisku a budeme dál investovat Jan Světlík: Nový byznys vidíme v CNG,

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé,

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé, MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: K činnosti Svazu IX. Finanční konference Církevní restituce Regulace

Více

SPEKTRUM 11 2013. Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání. Valná hromada upravila stanovy Svazu. Inovační barometr: Pád o tři příčky

SPEKTRUM 11 2013. Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání. Valná hromada upravila stanovy Svazu. Inovační barometr: Pád o tři příčky SPEKTRUM 11 2013 Inovační barometr: Pád o tři příčky Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání Valná hromada upravila stanovy Svazu Úvodní slovo... 03 Konkurenceschopnost Inovační barometr pád o tři

Více

Méně regulací, více dobrých nápadů,

Méně regulací, více dobrých nápadů, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 () www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je Neatraktivní daňové režimy v Evropě mají Česká republika, Rumunsko a Řecko Daňoví

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

Nejlepší rok v historii McDonald s ČR. součástí vydání je INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM JAKO PODPORA EFEKTIVNÍHO ŘÍZENÍ A PODNIKÁNÍ MSP

Nejlepší rok v historii McDonald s ČR. součástí vydání je INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM JAKO PODPORA EFEKTIVNÍHO ŘÍZENÍ A PODNIKÁNÍ MSP Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 () Bavme se o kvalitě potravin, ne o cenách Rozhovor s prezidentem Potravinářské komory ČR Ing. Miroslavem Tomanem, CSc. Čeští potravináři jsou ve dvojím

Více

SPEKTRUM 09 2013. Jubilující MSV Brno se neohlíží, hledí do budoucnosti Obnovitelné zdroje energie maraton s překážkami

SPEKTRUM 09 2013. Jubilující MSV Brno se neohlíží, hledí do budoucnosti Obnovitelné zdroje energie maraton s překážkami SPEKTRUM 09 2013 Jubilující MSV Brno se neohlíží, hledí do budoucnosti Obnovitelné zdroje energie maraton s překážkami Úvodní slovo... 03 MSV Jubilující MSV Brno se neohlíží, hledí do budoucnosti... 04

Více

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28 PŘEHLED ZPRÁV DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2 Ministr zařídil superzáří...28 V Krkonoších scházejí parkoviště pro kamióny...29 Navádění kamionů na

Více

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 ročník 12 září 2012 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK 3 Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 Strany 12 až 15 Mezinárodní konference TRANSPORT opět v listopadu - více

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více

Pane prezidente, důvěra podnikatelů v domácí ekonomiku klesá. Jaká jsou očekávání Hospodářské

Pane prezidente, důvěra podnikatelů v domácí ekonomiku klesá. Jaká jsou očekávání Hospodářské Víme, kam letí. www.podnikatel-info.cz Ročník Roãník 12 15 č. ã. 10/ 5/2008 2011 Informace pro top management / náklad / cílená 16 distribuce 000 výtisků / www.podnikatel-info.cz / Témata měsíce: Automobilový

Více

SPEKTRUM 01 2015. Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015

SPEKTRUM 01 2015. Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 SPEKTRUM 01 2015 Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Setkávání se zahraničními partnery na domácí půdě Šetření s ČNB: optimismus do Nového roku Úvodní slovo...03 Technické vzdělávání Noví technici?

Více

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Činnost Svazu v roce 2009 Žádost o vrácení pojistného Co přinese obcím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 Obsah Poslání.............................................................1 Úvodní slovo....................................................... 2 Členové pléna......................................................

Více

České prvenství: odsouzení Evropským soudním dvorem

České prvenství: odsouzení Evropským soudním dvorem Ivan Pilip bývalý ministr a nyní viceprezident Evropské investiční banky hovoří o strategii této instituce i o svém životě na cestách Evropan: str. 5 Petr Gandalovič nový ministr zemědělství ČR hodnotí

Více

7/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Omezení jízdy kamionů o víkendech

7/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Omezení jízdy kamionů o víkendech MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 7/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Rozpočtové určení daní Omezení jízdy kamionů o víkendech Rozpočtové určení

Více

Obsah O ÚSPĚŠNÉ BUDOUCNOSTI FIRMY SE ROZHODUJE DNES! SPektrum 5/2006 květen>

Obsah O ÚSPĚŠNÉ BUDOUCNOSTI FIRMY SE ROZHODUJE DNES! SPektrum 5/2006 květen> O ÚSPĚŠNÉ BUDOUCNOSTI FIRMY SE ROZHODUJE DNES! Vstup do EU otevřel českým podnikatelským subjektům přístup k řadě nových příležitostí, současně je však vystavil dalším konkurenčním hrozbám. Vyrovnat se

Více

součástí vydání je O firemních novoročenkách a vánočních přáních přemýšlejte s předstihem.

součástí vydání je O firemních novoročenkách a vánočních přáních přemýšlejte s předstihem. Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 () Zprůhlednit segment malých a středních firem chce Hospodářská komora hlavního města Prahy bezpečným nástrojem Rating MSP Až 11 % českých firem není

Více

CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY

CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY MONITORING EVROPSKÉ LEGISLATIVY 2004 2005 PETRA KUCHYŇKOVÁ, ONDŘEJ KRUTÍLEK CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY BRNO 2006 CDK 2006 ISBN 80-7325-073-X STRUČNÝ

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více