Vinařský věstník. Obsah: Informace z června. Pro Vinařský fond zpracoval

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vinařský věstník. Obsah: Informace z června. Pro Vinařský fond zpracoval"

Transkript

1 Pro Vinařský fond zpracoval Informace z června Vinařský věstník Obsah: Hlavní zprávy 2 Potraviny na pranýři (květen) 7 Zprávy z domova 9 Ze zahraničí 16 FOTO: JIŘÍ HLOUŠEK X PRODUCTION 1

2 Hlavní zprávy Z Akčního plánu č. 4: Omezování zdravotně rizikového chování Akční plán k omezení škod působených alkoholem Téměř 10 % dospělých obyvatel ČR se během celého roku ani nedotkne vína (ani jiných nápojů s obsahem alkoholu) a dalších 5 % je pije jen 1x ročně! Čtyřikrát týdně nebo častěji pilo alkohol přibližně 12 % celkové populace (18 % mužů a 5 % žen), z toho nejvíce ve věkové kategorii let (19 %, z toho 26% mužů a 8 % žen) a nejméně ve věkové kategorii let (6 %, z toho 9 % mužů a 3 % žen). Nejvíce osob v obecné populaci užívalo alkohol v posledním roce ve frekvenci 2 4x měsíčně (34 %), tento vzorec konzumace alkoholu byl zároveň nejvyrovnanější z hlediska pohlaví (31 % mužů a 36 % žen). Méně než 1 x měsíčně užívalo alkohol zhruba 24 % obecné populace, z toho se tento vzorec vyskytoval více žen než mužů (32 % žen, 15 % mužů). V roce 2010 byla provedena studie zaměřená na zkoumání psychometrických vlastností dotazníku AUDIT a současně také na odhad prevalence rizikového, škodlivého a problematického užívání alkoholu v obecné populaci (N = 1326, věk let) a v populaci pacientů praktických lékařů (N = 2589) (Sovinová & Csémy, 2010). U 19 % respondentů z obecné populace bylo klasifikováno rizikové nebo škodlivé užívání a 2 % jako problémové užívání. Tyto indikátory byly mírně nižší v populaci praktických lékařů. Vysvětlivky: 1. Statistika se týká vyjádření osob, nikoliv ověřené skutečnosti. 2. Rizikové užívání alkoholu vede nebo zvyšuje riziko vzniku a rozvoje zdravotních problémů v důsledku užívání alkoholu nebo komplikuje léčbu jiných zdravotních problémů. Není jednoznačně definována standardizovaná míra konzumace alkoholu, která by mohla být považována za nerizikové užívání vždy je potřeba vycházet z individuálních tělesných, psychických a sociálních faktorů jedince. Pro potřeby Světová Pil/a jste v posledním let let let let let celkem roce alkohol? Ano, vícekrát 87,0 86,7 88,4 84,5 80,0 85,4 Ano, jednou 5,9 4,7 3,4 5,2 6,9 5,2 Ne 7,1 8,6 8,2 10,4 13,2 9,5 Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Prevalence užití alkoholu v posledním roce v desetiletých věkových kategoriích (v %) (Běláčková & Horáková, 2010) Rok Muži Možné prodloužení Ženy Možné prodloužení Rok E 0 0 E 0 0 E 0 65 E 0 0 E 0 0 E ,72 1,19 0,30 76,74 0,57 0, ,39 1,17 0,31 77,46 0,56 0, ,50 1,22 0,29 77,54 0,56 0, ,15 1,21 0,30 78,08 0,57 0, ,44 1,20 0,30 78,18 0,54 0, ,65 1,22 0,32 78,48 0,57 0, ,10 1,20 0,31 78,59 0,56 0, ,06 1,21 0,31 78,67 0,56 0,25 Naděje na dožití za neexistence příčin smrti způsobených alkoholem (Vrána, 2007). Vybráno z Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí; Ministerstvo zdravotnictví; 2015 zdravotnická organizace pracovně označuje za rizikovou konzumaci alkoholu průměrně g alkoholu denně pro ženy, což odpovídá jednomu až dvěma půllitrovým pivům nebo 2 4 dcl vína. Riziková konzumace alkoholu u muže se udává rozmezí g alkoholu denně, jenž odpovídá přibližně dvěma až třem půllitrovým pivům či 4 6 dcl vína. 3. Škodlivé užívání alkoholu představuje takový způsob pití, který způsobuje poškození tělesného i duševního zdraví. Zdraví škodlivé množství alkoholu při pravidelné konzumaci (podle WHO Světové zdravotnické organizace) přestavuje více než 40 g alkoholu za den pro ženy, což odpovídá přibližně dvěma půllitrovým pivům nebo 4 dcl vína, a více než 60 g pro muže, tj. konzumaci více než tří půllitrových piv nebo 6 dcl vína denně. Je zajímavé, že poslední výzkumy prof. Šamánka a dalších hovoří o něčem jiném. Stejně tak již výzkumy téměř sto let staré. Zde citace z Vinařského obzoru z roku 1924, kde se na str. 136 uvádí: Dr. Isembarl Owen udává životní průměr: Opilci umírají v 53 letech, pijáci požívající alkohol jen příležitostně ve větší míře v 57 letech, pijáci mírní v 63 letech. Abstinenti nedosahují obyčejně 54 let. Kalorický obsah nápojů EU zvažuje povinnost uvádět na etiketě energetický obsah i u alkoholických nápojů ze zdravotních důvodů. Je tomu tak především v rámci prevence narůstající obezity obyvatel. Málo kdo si uvědomuje, že 1 g alkoholu obsahuje 7 kalorií. Z jednoduchých počtů pak vyplývá, že 2 dcl suchého vína obsahují přibližně 150 kcal energie, 0,5 l piva asi 200 kcal a panák lihovina o 40 % obj. alk. v dávce 0,5 dcl (bez cukru) dodá tělu 114 kcal energie. Jedno pivo je tedy srovnatelné s tabulkou čokolády a přitom na alkoholických nápojích není uváděn energetický obsah, i když na nealkoholických nápojích uváděn je. JIŘÍ SEDLO 2

3 Fruktóza a její vliv na lidské zdraví Denně jsme doslova zahlcováni potravinami a nápoji, do kterých jsou přidávány sacharidy za účelem jejich dochucení. Mezi tzv. přidané cukry (to jsou ty, které se přirozeně nevyskytují v potravinách) můžeme zařadit např. bílý, hnědý, surový cukr, fruktózu jako sladidlo, sirup kukuřičný, melasový, javorový, sladový aj. Mezi nejčastěji konzumované potraviny a nápoje s obsahem přidaných sacharidů patří koláče, džemy, zmrzliny, sladkosti, dezerty, mléčné dezerty, nealkoholické nápoje (limonády, ochucené minerální vody, mléčné nápoje, nápoje pro sportovce). Celá řada studií dnes poukazuje na souvislost mezi zvýšenou konzumací přidaných sacharidů a nárůstem nadváhy a obezity, na snížení příjmu ostatních živin a zhoršené výsledky hodnot krevních lipidů. Odborníci varují zejména před nadměrným příjmem fruktózy, který je spojován s rozvojem řady zdravotních komplikací. Fruktóza neboli ovocný cukr je monosacharid (obsahuje pouze jednu cukernou jednotku), který je přirozenou součástí některých potravin. Jako volná se nachází v ovoci, medu, ale i v některých druzích kořenové zeleniny. Jako vázaná s glukózou je součásti sacharózy (v poměru 1:1) neboli řepného cukru. V porovnání se sacharózou je výhodou fruktózy vyšší sladivost (asi 1,5 ), proto k dosažení stejné intenzity sladké chuti stačí použít menší množství. V potravinářství je fruktóza využívána jako náhražka sacharózy, alternativa k náhradním sladidlům a ve velké míře jako sladidlo ve formě vysoko-fruktózového kukuřičného sirupu díky nižší výrobní ceně. (Poznámka: Vysoko-fruktózový kukuřičný sirup (HFCS High-Fructose Corn Sirup) se vyrábí enzymatickým štěpením kukuřičného škrobu s následnou izomerizací glukózy na fruktózu. HFCS je tekuté sladidlo, podíl glukózy a fruktózy v sirupu se může značně lišit, podle převažující složky nese pak sirup označení. Obsah fruktózy se v sirupech pohybuje v rozmezí 5 50 %, pokud ovšem převýší 50 %, označuje se sirup jako fruktózo- -glukózový nebo vysokofruktózový.) Vstřebávání fruktózy probíhá ve střevní sliznici, přičemž je tento děj podstatně pomalejší v porovnání s glukózou. Vysvětlením je, že lidský organizmus nemá k dispozici snadnější mechanizmy pro vstup fruktózy do organizmu, neboť v dřívějších dobách byla spotřeba tohoto sacharidu podstatně nižší. Až do zahájení produkce sacharózy byla fruktóza přijímána pouze v medu a ovoci, v současnosti je však díky široké možnosti využití přijímána ve zvýšeném množství. Přesto, že lidské tělo není připraveno na zvýšený příjem fruktózy, její spotřeba neustále roste. Látková přeměna fruktózy probíhá v játrech, je na inzulinu nezávislá. Díky tomu je i odezva v organizmu na zvýšení hladiny glukózy v krvi pomalá. Vyjádřením formou glykemického indexu (GI) má fruktóza GI 20, zatímco řepný cukr 70. Této vlastnosti fruktózy lze využit jako náhrady buď řepného cukru, nebo glukózy v potravinách nebo nápojích pro významné snížení glukózy a inzulinu v krvi. Pokud je nástup krevního cukru pomalý, uvolňuje se pomalu i energie do organizmu, a tím zabraňuje pocitu únavy následkem snížení výkyvů hladiny krevního cukru. Proto je fruktóza využívána jako sladidlo nejen pro diabetiky ale i u jedinců, kde je zapotřebí snížit rychlý nástup cukru v krvi. Některé současné studie zjistily, že vysoký příjem fruktózy má vliv na rozvoj poruch metabolizmu (látkovou přeměnu) tuků (dyslipidemie), sacharidů (inzulinová rezistence), metabolického syndromu, onemocnění jater (nealkoholická steatóza jater), vznik hypertenze a zánětlivých reakcí v těle. Vysoké dávky fruktózy mohou (1,5 3 g/kg tělesné hmotnosti/den) zvyšovat hladinu triacylgylcerolů v krvi. Jejich vysoká hladina je rizikovým faktorem pro rozvoj aterosklerózy, stavu, kdy se tuk hromadí na stěnách cév a ucpává je. Přitom denní příjem volné fruktózy byl zjištěn kolem 16 g / den, ale u některých spotřebitelů může dosáhnout až 150 g díky přidaným cukrům. Pro rozvoj metabolických odchylek má velký význam míra pohybové aktivity. Bylo prokázáno, že u velmi aktivních jedinců nemají vysoké dávky fruktózy negativní vliv na hladinu krevních triacylglycerolů. Při nízkém příjmu fruktózy do g denně však tyto účinky na přeměnu látkovou nebyly pozorovány (např. 1 litr coca coly obsahuje asi 53 g fruktózy). Podle řady studií nedosáhne naše tělo po příjmu fruktózy uspokojivého pocitu nasycení. Ve srovnání s glukózou jsou po konzumaci fruktózy v menší míře uvolňovány hormony sytosti (inzulin a leptin), naopak hladina hormonu hladu (ghrelinu) roste. Díky těmto mechanizmům na úrovni mozku fruktóza chuť k jídlu spíše podporuje, než nasycuje a vlastně nutí konzumenty přijímat ještě další, větší dávky energie. Zvýšená konzumace fruktózy může být proto považována za jednu z možných příčin současné epidemie obezity. Sacharidy nelze ze stravy vyloučit, neboť mají ve výživě své opodstatnění. Důležité je nepřekračovat denní doporučená množství u cukru, tj. asi 60 g, a sledovat obsah přidávaných sacharidů do potravin a nápojů. Tento údaj lze získat na etiketách některých potravin, kde je uvedeno např. sacharidy z toho cukry. Etikety potravinových výrobků však neposkytují dostatečné informace o množství přidaného cukru, nelze tedy rozlišit množství přidaných sacharidů od sacharidů, které jsou přirozenou součástí potravin a nápojů (např. laktóza v mléce, fruktóza v ovoci). Další cestou, jak získat informaci o množství přidaných sacharidů, je porovnání dvou výrobků téže značky slazené a neslazené formy (bílý jogurt a ovocný jogurt). Nejjednodušší formou, jak nepřekračovat doporučená množství, je omezení cukrovinek, vlastního doslazování potravin a nápojů a omezení slazených nápojů. ZDROJ: Ministr Jurečka v Lucemburku: Česká republika trvá na zachování důvěryhodnosti systému ekologické produkce Ministři zemědělství se sešli na zasedání Rady pro zemědělství a rybářství v Lucemburku. Jedním z hlavních bodů jednání byla ekologická produkce a označování ekologických výrobků. Nařízení o ekologické produkci projednávají pracovní orgány EU už více než rok. Ministři na zasedání dosáhli prvního kroku, tzv. obecného přístupu, po kterém bude následovat vyjednávání s Evropským parlamentem o výsledné podobě návrhu. Důsledná kontrola všech subjektů, které se zabývají ekologickým zemědělstvím, je podle nás nezbytná. Přispívá k posílení důvěry spotřebitele, že ekologičtí zemědělci a potravináři dodržují všechny výrobní postupy a pravidla, řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. V chystaném nařízení EU o ekologické produkci a označování ekologických 3

4 produktů se totiž počítá s tím, že by rozestup mezi jednotlivými kontrolami mohl být až 30 měsíců. To je pro Českou republiku nepřípustné. Kvůli kompromisu jsem byl ochoten přistoupit na podmínku, že pouze podniky, které budou vyhodnoceny jako nízkorizikové, budou kontrolovány jednou za dva roky. Nicméně finální návrh 30 měsíců velmi oslabuje důvěryhodnost kontrolního systému v očích spotřebitelů, uvedl ministr Jurečka. Česká republika dále nesouhlasí s přístupem Rady ke způsobu řešení zjištěné kontaminace bioproduktů zbytky nepovolených látek. Současný návrh totiž stanovuje pouze povinné zahájení vyšetřování původu kontaminace. Dle výsledků tohoto šetření je teprve následně rozhodnuto o případném odebrání certifikátu. Pokud se ale neprokáže zavinění producenta, může být výrobek nadále označován jako bio. Z dostupných statistik však vyplývá, že příčina kontaminace se podaří prokázat jen ve zlomku případů. Podporujeme takový přístup, který zajistí kontrolu v průběhu celého produkčního procesu. Chceme nastavit mechanismy okamžitého odebrání certifikátu bio v případě, kdy se najdou zbytky nepovolených látek, aby byla kontrola co nejefektivnější, uvedl Jurečka. Česká republika se v této oblasti kloní k názoru Komise, kdy pro zachování důvěry a zájmu spotřebitelů o biopotraviny je nezbytné stanovit jasný limit nálezu zbytků nepovolených látek, nad který nebude možné takový produkt nikde v EU označit za bio. Z výše uvedených důvodů ČR nemohla obecný přístup podpořit. HYNEK JORDÁN; TISKOVÝ MLUVČÍ MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Ministerstvo zemědělství vybralo agrodiplomaty, kteří pomohou obchodníkům hledat exportní příležitosti První zemědělské diplomaty do Ruska, Číny, Saúdské Arábie a Srbska vyšle Česká republika letos na podzim. Pozice na Ukrajině nebude tento rok obsazena kvůli nestabilní politické situaci, nicméně se tam do budoucna s agrodiplomatem počítá. Noví diplomaté, kteří se nyní začínají připravovat na své působení v zahraničí, budou mít za úkol aktivně pomáhat našim zemědělským a potravinářským producentům a obchodníkům hledat exportní příležitosti. Vybrané země, ve kterých budou působit naši agrární diplomaté, pro nás představují nejvýznamnější obchodní partnery mimo Evropskou unii. Mají zároveň předpoklad hospodářského růstu, a tudíž i exportního potenciálu pro české výrobky. To, že začnou na vybraných zastupitelských úřadech pracovat diplomaté, kteří se zaměří na zemědělství a potravinářství, považuji za historický krok naší proexportní politiky, řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. V červnu první zemědělští diplomaté absolvují přípravné školení na Ministerstvu zemědělství. V otevřeném výběrovém řízení byli vybráni Nikola Hrušková (Rusko), Pavel Svoboda (Srbsko + další země Západního Balkánu), Vladimír Randáček (Čína) a Eduard Řeháček (Saúdská Arábie s přesahem na ostatní země Arabského poloostrova). Všichni mají zkušenosti s mezinárodním obchodem, a to jak na úrovni státních institucí (pracovníci Ministerstva průmyslu a obchodu, CzechTrade, Ministerstva zahraničních věcí), tak i v soukromém sektoru (Madeta, a.s.). Školení bude zaměřeno na seznámení se s činností resortu zemědělství a potravinářství, bude také zahrnovat návštěvy jednotlivých nevládních organizací a vybraných podniků aktivních v proexportu. Formálně budou zemědělští diplomaté podřízeni Ministerstvu zahraničních věcí, respektive velvyslanci ČR v dané zemi. Metodicky však budou vázáni na Ministerstvo zemědělství. Odhadované finanční náklady jsou zhruba 3,5 milionu korun ročně na jednu pozici. HYNEK JORDÁN; TISKOVÝ MLUVČÍ MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Stanovisko Agrární komory ČR k novele zákona o významné tržní síle Přínosy novely jsou zejména v tom, že: 1. předložený návrh jednoznačně vymezuje okruh vztahů, na které bude zákon dopadat, čímž budou odstraněny pochybnosti některých subjektů na trhu, zda spadají či nespadají do působnosti ZVTS; 2. dochází ke zpřesnění pojmu dodavatel a odběratel, přičemž AK ČR vítá nově navrhovanou právní úpravu relativně nového typu odběratelů, a to nákupních aliancí, na jejichž nekalé praktiky byl opakovaně ÚOHS v nedávné minulosti upozorňován. Zahrnutím nákupních aliancí do působnosti ZVTS, resp. rozšířením definice pojmu odběratel na nákupní aliance a případně nákup přes třetí osoby, dojde bezesporu ke zkvalitnění aplikovatelnosti zákona a ke zvýšení právní jistoty mezi dodavateli; 3. předložený návrh reaguje na platné evropské potravinové právo a používá pojem potravina, jímž se rozumí de facto všechny zemědělské a potravinářské produkty uvedené v názvu zákona; 4. nově jsou stanoveny základní náležitosti smlouvy a smluvní vztah bude založen na písemném ujednání, a to včetně určení osoby, která je za tento právní akt odpovědná, což povede dále ke zvýšení právní jistoty (pro informaci: písemná forma je jedním z požadavků Zelené knihy o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v Evropě v dodavatelském řetězci v oblasti potravinového a nepotravinového zboží); 5. novela ruší sice všechny přílohy stávajícího ZVTS, ty však nahrazuje mnohem flexibilnějším demonstrativním výčtem praktik, které jsou zakázány a které reflektují stávající situaci v dodavatelsko-odběratelských vztazích. V této souvislosti si dovolujeme upozornit, že žádná z nekalých praktik, které jsou v současnosti odběrateli uplatňovány, z působnosti zákona nevypadává, naopak, jejich obecnější vymezení do budoucna umožní, aby ÚOHS stíhal jakoukoli relativně novou praktiku; 6. novela správně nerozšiřuje působnosti zákona na dodavatele. Státy, které přijaly a aplikují veřejnoprávní regulace soutěžního charakteru na vztahy mezi odběrateli a dodavateli, zpravidla stanovují jako podmínku jejich aplikace existenci specifického postavení jednoho z účastníků odběratelsko-dodavatelského vztahu. Základní myšlenkou těchto právních úprav je skutečnost, že jedna strana smluvního vztahu, tj. odběratel, má významnou pozici na trhu, kterou může zneužívat vůči všem dodavatelům. Ve všech evropských státech, ve kterých došlo k přijetí právní regulace dodavatelsko-odběratelských vztahů, dochází pouze k jednosměrné regulaci. Velmi často jsou regulováni explicitně maloobchodníci (některé právní úpravy mají toto slovo i v názvu). Navíc, pro rozšíření působnosti zákona i na dodavatele neexistuje žádný prokazatelný důvod. Dosud ne- 4

5 bylo v žádné ze zpracovaných studií prokázáno, že by některý byť i z velkých dodavatelů zneužíval svoji tržní sílu vůči odběratelům; 7. novela prokazatelně zrychlí celé správní řízení, a to zejména díky vyloučení pojmů soustavnost a podstatné narušení hospodářské soutěže. Na tuto skutečnost si dovolujeme zvláště upozornit vyloučení těchto pojmů je nezbytným předpokladem kvalitního a efektivního vymáhání zákona. Ke zrychlení sice nedojde v základní fázi řízení, nýbrž v části odvolání, kde prokazování soustavnosti a podstatného narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu je obsahem většiny odvolání a vzhledem k jejich významové nejednoznačnosti působí problémy při prokazování. Možné zkrácení procesu (při žádoucím personálním posílení ÚOHS) je ze stávajících 2,5 až 3 let na méně než 1 rok. Je nezbytné upozornit, že předkládaná novela odstraňuje prakticky všechny výhrady, které byly k zákonu vznášeny ze strany Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (dále jen SOCR ) a jeho odborníků. Katastrofické scénáře o vývoji českého maloobchodního trhu potravinami, včetně skrytých i otevřených výhrůžek české vládě a podnikatelům ze strany zahraničních obchodních řetězců reprezentovaných dnes právě SOCR, nalezneme obsažené v tiskových zprávách a stanoviscích této organizace od roku 2007, aniž se kdykoliv potvrdily. Stejné argumenty používá SOCR i nyní v souvislosti s projednávanou novelou. V této souvislosti je také nezbytné se zmínit o Platformě pro férový obchod, kterou široce propaguje SOCR jako nástroj pro řešení veškerých vztahů, kdy se ZVTS stává zbytečným. I samotní účastníci platformy ze strany nadnárodních společností připustili, že platforma je vhodná pro řešení některých záležitostí (několik nadnárodních řetězců proti několika nadnárodním firmám srovnatelné velikosti a síly), nicméně není řešením pro malé a střední podniky a jejich problémy. Veškeré dobrovolné iniciativy v Evropě dosud selhaly, a pokud fungují (např. Velká Británi), pak na základě povinnosti pro určité subjekty je přijmout a vymáhat jejich dodržování ze zákona. Takový přístup doporučuje i Evropská komise. AK ČR doporučuje všem svým členům, aby novelu podpořili ve znění, v jakém je nyní v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednávána, a to i za cenu toho, že některé nekalé praktiky nebudou na první pohled konkretizovány. Jak bylo uvedeno výše, právě obecné pojmenování nekalých praktik ve spojení s vynucováním výhod bez spravedlivého důvodu a získáním určitého ekonomického benefitu na straně odběratele činí ZVTS mnohem efektivnější a ve svém důsledku přínosnější pro zlepšení dodavatelsko-odběratelských vztahů v ČR. V této souvislosti AK ČR svým členům také doporučuje, aby nepodpořili poslanecký návrh na úplné zrušení ZVTS (sněmovní tisk 478). AUTOR: AGRÁRNÍ KOMORA ČR; Průzkum: Dodavatelé se moci obchodních řetězců podřídí skoro vždy Obchodní řetězce mají na českém maloobchodním trhu tak významné postavení, že mohou diktovat dodavatelům téměř jakékoli podmínky. Ti se jim převážně vždy podřídí, někdy i za cenu toho, že své zboží prodávají s minimálním nebo nulovým ziskem či ho dotují. Pro mnohé potravinářské firmy neexistuje jiná alternativa, než dodávat zboží velkým obchodníkům, pokud chtějí udržet objem výroby a zůstat na trhu. Vyplývá to z anonymního průzkumu organizace Ekumenická akademie mezi 30 dodavateli potravin. Zneužívání nerovného postavení vůči svým dodavatelům se projevuje na způsobu vyjednávání smluv, vynucování poplatků nebo tlakem na nižší ceny. Dodavatelé jsou například postaveni před hotovou smlouvu, do které nesmí nijak zasahovat a musí se jí podřídit, tvrdí průzkum. Smlouvy jsou jednostranně výhodné pouze pro řetězce, stejně tak sankce jsou uplatňovány jednostranně na dodavatele. Mezi obchodní kulturou řetězců jsou ale velké rozdíly, nejhorší situace je u diskontních prodejen. Řetězce podle studie přenášejí na dodavatelské firmy svá obchodní rizika, např. špatné naplánování objemu potravin pro propagační akci, a své náklady. Dodavatelé nemají nad platbami kontrolu, řetězce jim je strhávají automaticky zápočtem z vystavených faktur, uvádí materiál. Například dodavatelům účtují vývoj obalů pro svou privátní značku, nákup strojů na výrobu obalů či na propagaci výrobků. Podle průzkumu řetězce vydělávají především na široké škále bonusů a pokut. V mnoha případech nemají dodavatelské firmy s obchodníky uzavřené písemné smlouvy. Dodavatelé se tak nemohou bránit případným sporům. Dřívější pojmy jako regálovné a zalistovací poplatky dnes nahradily právě různé bonusy. Podle některých výrobců je kvůli tlaku firem nutné sahat i po méně kvalitních surovinách, především v oblasti nebalených a pultových potravin. Na maloobchodním trhu je také stále méně firem, přežijí jen ty velké. V konečném důsledku se tak můžeme kvůli praktikám obchodníků dočkat vyšších cen a mnohem menší rozmanitosti produktů, uvedla Barbora Mrázková z Ekumenické akademie. Z výsledků průzkumu vyplývá, že tuzemští obchodníci tlačí dodavatele do velmi nevýhodných cenových podmínek a tento tlak na cenu se dále přenáší dodavatelským řetězcem. Aby přežili, omezují výrobci potravin investice a inovace, šetří v oblasti mezd, pracovních podmínek a surovin, přidávají na efektivitě a intenzitě výroby či pěstování. Dodavatelsko-odběratelské vztahy v ČR reguluje zákon o významné tržní síle. Jeho novelu, proti které obchodníci protestují, nyní projednává sněmovna. Řetězcům nyní hrozí za zneužití tržní síly pokuta až deset milionů korun nebo trest v hodnotě deseti procent z obratu. Vztahy mezi dodavateli a obchodníky má také zlepšit nově založená Iniciativa pro férový obchod (IPFO), která prosazuje zásady správné obchodní praxe. ZDROJ: E15.CZ; AUTOR: ČTK; ÚOHS prošetřuje čtyři obchodní řetězce. Podle úřadu obchodníci zneužili tržní sílu Zneužití významné tržní síly musejí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vysvětlovat čtyři obchodníci v šesti již zahájených případech. Další dva úřad brzy otevře. Hospodářským novinám to při debatě nad novelou zákona o významné tržní síle řekl zástupce ÚOHS Hynek Brom. Pokud se obchodníci provinili proti zákonu, hrozí jim až miliardové pokuty. Trestány milionovými penále už byly v minulosti řetězce Kaufland nebo Globus. 5

6 Čtyři obchodní řetězce odvracejí osm správních řízení o zneužití tržní síly. Při debatě Hospodářských novin nad tématem připravované novely zákona o významné tržní síle to řekl místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Hynek Brom. V současné době náš správní orgán řeší šest správních řízení s podezřením na provinění se proti zákonu u obchodníků, další dvě budou brzy otevřena, uvedl. Kterých konkrétních obchodníků se šetření týká Brom neřekl. Loni ÚOHS obdržel dvanáct podnětů k šetření. V minulosti už byl za zneužití významné tržní síly potrestán Kaufland a Globus. Oba řetězce za nedodržení 30denní splatnosti faktur od svých dodavatelů. Obchodníci se ale proti rozhodnutí odvolali k soudům, tresty v podobě pokuty 22, resp. 7 milionů korun, jsou tedy zatím nepravomocné. Výklad zákona je nejasný, stejně nejasná je i navrhovaná novela. Počkejme si, jak dopadne soud, věřím, že bude rozhodnuto do konce roku, uvedl vedoucí oblasti práva a compliance Kauflandu Igor Kremla. Že by se Kauflandu týkalo i některé z nových šetření úřadu Kremla nekomentoval. Odběrateli potravin, který podle definice zákona zneužije své postavení vůči dodavatelům, hrozí pokuty až ve výši 10 procent jejich roční tržeb. Zákon se týká každého obchodníka, který v sortimentu potravin utrží ročně víc než 5 miliard korun. Pro devět obchodních řetězců, které do této kategorie spadají, mohou nejvyšší možné pokuty znamenat podstatný až několikamiliardový problém v jejich podnikání. Poslanci by měli v dohledné době novelu zákona, který připravil ÚOHS a navrhla vláda, projednat. Jde v ní ale spíše o dílčí a technické změny vymezení působnosti normy. Její klíčové parametry zůstávají nezměněny. ZDROJ: IHNED.CZ; AUTOR: MICHAL ŠENK; Tisková zpráva SZPI Mobilní aplikace Potraviny na pranýři nyní informuje i o uzavřených provozovnách Přehled provozoven, které Stání zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uzavřela pro závažná hygienická pochybení, naleznou nově spotřebitelé prostřednictvím mobilní aplikace Potraviny na pranýři. Uživatelé zde mohou vyhledávat prostřednictvím interaktivní mapy pod ikonou Najdi v okolí, která ukáže nevyhovující provozovny v okolí spotřebitele prostřednictvím GPS modulu. Další možností je dlaždicové uspořádání, kde jsou provozovny seřazeny od nejaktuálnějšího záznamu. Spotřebitelé zde naleznou veškeré údaje potřebné k identifikaci provozovny, tj. adresu, název na vývěsním štítě, datum uzavření i otevření, podrobný popis pochybení a fotodokumentaci. Prostřednictvím aplikace mohou spotřebitelé přímo z provozovny podat podnět ke kontrole, modul GPS rozpozná, na který místně příslušný inspektorát SZPI podnět odeslat. Mobilní aplikaci Potraviny na pranýři spustila SZPI jako rozšíření služeb webu Potraviny na pranýři, kde inspekce informuje spotřebitele o zjištění nebezpečných, falšovaných a nejakostních potravin a o uzavřených provozovnách v oblasti společného stravování, výroby a prodeje potravin. Od roku 2013 si mobilní aplikaci nainstalovalo přes 53 tisíc uživatelů, z toho 33 tisíc na mobilní telefony a tablety s operačním systémem Android, 13 tisíc uživatelů iphone a 7 tisíc uživatelů Windows Phone. ZPRACOVAL: MGR. PAVEL KOPŘIVA TISKOVÝ MLUVČÍ, SZPI,

7 Potraviny na pranýři (červen) BLAUE PORTUGIESER, červené suché, Země původu Rakousko, alk. 12 % obj. Chuť a vůně vína byla po nežádoucích těkavých látkách a oxidáze. Obal: KEG sud á 50 l Množství výrobku v balení: 50 l Výrobce: Plněno v: Sudovky s. r. o. Místo kontroly: Jana Votavová, Brtnice (nám. Svobody 255, Brtnice), IČ: Země původu: Austria Země výroby: Czech Republic Místo kontroly: Jitka Kovarovičová; Cafe Shopping ; Břeclav (Jana Palacha 3197, Břeclav) Země původu: Slovakia Země výroby: Czech Republic Soffia Classic, polosuché bílé víno - Muškát, Alk. 11 % obj. Kategorie: Falšované potraviny Víno bylo falšováno přídavkem 69 % vody a nepovoleným přídavkem syntetického glycerolu. Ve víně byl zjištěna přítomnost maltózy - maltóza je disacharid, který vzniká štěpením škrobu. Její přítomnost ve víně je důsledkem použití nepovolených enologických (vinařských) postupů. Chuť vína byla po myšině. Šarže: č.š. L2107/02414 Obal: skleněná láhev o objemu 0,75 l Množství výrobku v balení: 0,75 l Výrobce: Plněno v: Logodaj Winery, Blagoevgrad Bulharsko Místo kontroly: AHOLD Czech Republic, a.s.; Brno (Ve Vaňkovce 462/1, Brno; IČ: Země původu: Bulgaria Země výroby: Bulgaria Dcérka víno červené suché Kategorie: Nebezpečné potraviny Výrobek obsahoval alergen - oxid siřičitý, který nebyl uveden ve složení na obale. V chuti a vůni vína byla patrná oxidáza, nežádoucí těkavé látky a v chuti navíc silná myšina. Šarže: Obal: PET lahev Množství výrobku v balení: 2 l Výrobce: plněno pro: VINSTAR CZ s.r.o., Husitská 107/3, Praha 3 - Žižkov Distributor: Finosa s.r.o., Hrbovická 445/54, Ústí nad Labem Místo kontroly: Huy Le Quang; Most (Jana Kříže 1208, Most); IČ: Země původu: European Union Země výroby: Czech Republic Frankovka modrá, víno červené-suché, alk. 11,5% obj. Kategorie: Falšované potraviny Ve víně byl zjištěn nepovolený přídavek syntetického glycerolu. Šarže: L Obal: sklo, termokapsle, zátka Množství výrobku v balení: 1 l Výrobce: Plněno v: CZ (Vinařství Zaječí s.r.o.) Dovozce: Prodejce: Soare sekt a.s., U Vily 480, Zaječí, ČR Veltlínské zelené bílé víno suché, původ Slovensko Kategorie: Falšované potraviny Víno bylo falšováno přídavkem 46 % vody a nadlimitním množstvím etanolu z přidaného cukru. V chuti a vůni vína byla patrná oxidáza, v chuti navíc i myšina. Obal: keg sud Množství výrobku v balení: 50 l Výrobce: plněno: Miroslav Veselý, Moravský Žižkov 409 Distributor: Ing. František Štěpnička, Třída E. Beneše 1563/6, Hradec Králové Místo kontroly: Miroslav Zíma; Hradec Králové (V Kopečku 77/8, Hradec Králové) Země původu: Slovakia Země výroby: Czech Republic Merlot 2013, víno polosladké, alk.: 13% obj. Kategorie: Falšované potraviny Ve víně byl zjištěn nepovolený přídavek syntetického glycerolu. Obal: KEG 50 litrů 7

8 Výrobce: VINAL AD, LOVEC, Bulharsko Distributor: Plamen Stoyanov Petkov, Purkyňova 98/A, Brno Místo kontroly: Ing. Irena Brouwerová; Valašské Meziříčí (Mostní 81, Valašské Meziříčí) Země původu: Bulgaria Země výroby: Bulgaria Zdoj: SZPI Tramín víno bílé polosladké, víno z Moldávie Kategorie: Falšované potraviny Víno bylo falšováno přídavkem 61 % vody, nepovoleným přídavkem syntetického glycerolu a nadlimintím množstvím ethanolu z přidaného cukru. Obal: keg sud Množství výrobku v balení: 50 l Výrobce: plněno v: Vinařství U Kapličky s.r.o., Zaječí Distributor: Vinařství U Kapličky s.r.o., Vinařská 484, Zaječí, IČO: Místo kontroly: Predikátní vína a.s.; Kutnohorská, Hypermarket Albert 226, Hradec Králové Země původu: Moldova Země výroby: Czech Republic Země původu: Spain Země výroby: Czech Republic Pálava víno bez CHOP bílé polosladké, víno původem SK Kategorie: Falšované potraviny Chuť a vůně vína byly netypické pro víno vyrobené z hroznů révy vinné. Bylo v nich patrné broskvové aroma. Ve výrobku byla zjištěna přítomnost maltózy. Výrobek není vínem, protože nebyl vyroben výhradně z vinných hroznů, případně z hroznového moštu. Maltóza je disacharid, který vzniká štěpením škrobu. Její přítomnost ve víně je důsledkem použití nepovolených enologických (vinařských) postupů. Obal: keg sud Množství výrobku v balení: 50 l Výrobce: plněno v: BM VINI s.r.o., Polešovice 446 Distributor: Traffic a.s., Fáblovka 568, Staré Hradiště Místo kontroly: Thi Net Tran; Žacléř (Nádražní 258, Žacléř); IČ: Země původu: Slovakia Země výroby: Czech Republic Vadu vína po živočišných tónech způsobují kvasinky rodu Brettanomyces, které uvolňují do vína senzoricky aktivní těkavé fenolické látky. Víno má nasládle ostrou vůni připomínající dehet nebo koňský pot a nakyselou, živočišnou až špekovou chuť. Šarže: MP20135 Obal: skl. lahev, zátka, záklopka Množství výrobku v balení: 1 l Výrobce: PLNĚNO V: VINOP A.S., PO- LEŠOVICE 446, POLEŠOVICE Distributor: DISTRIBUTOR: BM VINI S.R.O., PODOLSKÁ 103/126, Praha Místo kontroly: CBA NUGET s.r.o.; Bílý Kostel (46331 Bílý Kostel); IČ: Země původu: Hungary Země výroby: Czech Republic Chardonnay víno bílé polosladké, víno z EU Španělsko Ve víně byly zjištěny plovoucí nečistoty. V chuti a vůni byla patrná oxidáza a nežádoucí biologické procesy mléčné kvašení. Obal: keg sud Množství výrobku v balení: 50 l Výrobce: plněno v: Vinařství U Kapličky s.r.o., Zaječí Distributor: Vinařství U Kapličky s.r.o., Vinařská 484, Zaječí, IČO: Místo kontroly: Predikátní vína a.s.; Vinařství U kapličky ; Hradec Králové (Kutnohorská, Hypermarket Albert 226, Hradec Králové); IČ: Modrý Portugal, víno červené suché V chuti a vůni vína byly patrné nežádoucí biologické procesy živočišné tóny. Muscat medium sweet, Brise de France, bílé víno polosladké, alk. 12,5 % obj. Kontrolovaná osoba nepředložila žádné nabývací doklady (např. dodací list, fakturu) k tomuto výrobku. V chuti a vůni vína byly patrné nežádoucí biologické procesy - sirka. Šarže: č.š. L S Obal: sklo, korek, termokapsle, etiketa Výrobce: na etiketě uvedeno: stáčírna: F par Groupe UCCOAR - France Místo kontroly: Tap Vu Duc; Brno (Cejl 32/70, Brno); IČ: Země původu: France Země výroby: France 8

9 Zprávy z domova 27. sněm: Hospodářská komora ČR vyzvala politiky k řešení problémů podnikatelské veřejnosti Jednodenní sněm Hospodářské komory konaný 28. května 2015 v pražském TOP Hotelu Praha vyslal vládě a politické reprezentaci napříč názorovým spektrem jasný apel: Spolupracujte s Komorou na řešení problémů podnikatelů. Podnikatelé podle Hospodářské komory ČR čelí příliš vysokému zatížení práce nebo nepředvídatelnosti vývoje podnikatelského prostředí, které snižují jejich konkurenceschopnost. Vláda by podle Dlouhého měla zvýšit v rámci exportních aktivit také podporu malých a středních podniků, neboť stát se dosud orientoval jen na velké firmy, anebo posílit propojení výzkumných pracovišť s podniky. Seznam problémů v podnikatelském prostředí a návrhy jejich řešení shrnutých v desateru Deset kroků na cestě k prosperitě. Odpoledne v rámci pracovního zasedání sněm projednal a schválil mimo jiné nový akční plán Hospodářské komory ČR (na období 2. pol pol. 2016), který obsahuje konkrétní kroky pro zlepšení podnikatelského prostředí v zemi, statut čestného člena Hospodářské komory ČR, který představuje nový dokument umožňující ocenit členy Komory a její představitele. Delegáti sněmu také potvrdili kooptaci nového člena představenstva Ing. Ivonu Huňkovou, předsedkyni KHK Zlínského kraje. DESET KROKŮ NA CESTĚ K PRO- SPERITĚ Vladimír Dlouhý Obracím se na vás s 10 body, které považuji za důležité pro zlepšení podnikatelského prostředí, a apeluji na politickou reprezentaci napříč názorovým spektrem, aby spolupracovala na jejich realizaci, protože tím významně přispěje k zajištění dlouhodobé ekonomické prosperity České republiky. 1. Vzdělání. Nůžky mezi nabídkou škol a potřebami podnikatelské sféry se stále více rozevírají. Místo techniků se firmám hlásí gymnazisté a absolventi vysokých škol s humanitním zaměřením. Učiňme tomu konečně přítrž. Otevřme dětem a dospívajícím svět vědy, techniky a výzkumu, propojme školy všech stupňů s podniky. Ustupme od systému financování na žáka a hlavně, přesvědčme rodiče, že učňovské vzdělání může být chlouba, nikoliv ostuda. Vyzýváme vládu, aby do konce roku předložila konkrétní plán kroků, kterými zajistí zvýšení státní podpory technického vzdělávání. 2. Podmínky pro podnikání. Vstup do podnikání je překážkovým během na dlouhou trať, po dosažení cílové pásky čeká podnikatele nepřehledná džungle neustále se měnících zákonů, nařízení, vyhlášek, k tomu byrokracie, nejednotný výklad platných norem, nekoncepční kontrola a někdy i bezradnost úředníků. Zákony a závazné normy se novelizují i pár týdnů po jejich vstupu v platnost. Kontrolní činnost se vyhýbá závažným proviněním, zato se vyžívá v trestání formálních malicherností. Přejděme na elektronizaci agendy a preferujme zdravý rozum při výkonu kontroly. Hospodářská komora ČR zde nabízí spolupráci. Voláme po informačním systému, který bude přehledně a na jednom místě integrovat všechny povinnosti, jejichž plnění stát požaduje po podnikateli. 3. Postavení malého a středního podnikání. Právě na něj nejvíce dopadá nestabilita a nepředvídatelnost vývoje podnikatelského prostředí. Dejme mu prioritu, vždyť česká ekonomika do roku 1948 vždy stála na malém a středním podnikání. Stát a politická reprezentace proto musí začít považovat podporu tohoto segmentu za svou prioritu. Sami podnikatelé musejí klást větší důraz na etickou stránku své činnosti, odmítání a pranýřování nekalých praktik, posílit snahu o vzájemné partnerství a překonání národní a lokální sebestřednosti a sebezahleděnosti. Proč stát neekonomicky buduje paralelní strukturu pro komunikaci s podnikateli (přes CzechInvest, CzechTrade a další), místo využití Hospodářské komory ČR? 4. Promarněná období makroekonomického růstu. Vláda musí využít období ekonomického vzestupu ke konsolidaci veřejných financí. Obnovme diskusi o klíčových reformách. Došlo k faktickému zastavení reforem zdravotního a důchodového systému, což bude mít v budoucnu zásadní dopady na deficit státního rozpočtu. Navrhujeme, aby vláda v návrhu rozpočtu na rok 2016 výrazně snížila strukturální deficit. 5. Výzkum, vývoj, inovace. V ČR proběhly během posledních let masivní investice do vědecko-výzkumné infrastruktury, aniž by byla zajištěna odborně personální kapacita pro taková výzkumná centra. Vláda musí vytvořit motivační podmínky pro propojení výzkumných pracovišť s podniky. Převládá malá provázanost VVI s praktickým uplatněním, samoúčelnost a nízká kvalita a objektivita hodnocení výzkumné a vývojové práce. Chybí nám koncept inteligentní specializace, jenž je významný zvlášť pro regionální malé a střední podniky. Požadujeme významnější zapojení malých a středních podniků do programů VVI. 6. Daňová správa a zatížení práce. Víme, že zvýšení daňové disciplíny se týká i samotných podnikatelů. Současná výše daňových sazeb není největším problémem, zato komunikace se správci daně ano. Očekáváme viditelné a trvalé úsilí o zjednodušení komunikace finančních úřadů s podnikateli. Celkové zatížení práce patří k nejvyšším na světě. Požadujeme, aby vláda předložila konkrétní návrhy, které povedou ke snížení celkového zatížení práce. 7. Podpora exportu. Stát se v minulosti orientoval na velké firmy, bohužel s katastrofálním dopadem do portfólia EGAP a ČEB. Malé a střední podniky byly vždy považovány až za druhého v řadě, který se dodavatelsky napojí na velké a podporované hráče. Udržme exportní podporu velkých 9

10 podniků, ale navíc podpořme malé a střední podniky coby finálního dodavatele. Vláda musí definitivně rozhodnout buď umožnit využívaní ČEB a EGAP jako instituce podporující export do rizikových teritorií, anebo jejich činnost utlumit. 8. Čerpání fondů EU. Čerpání ze strukturálních fondů EU je příležitost pro strategické a udržitelné projekty. Nové programové období nabízí tzv. finanční nástroje, které rozšiřují nabídku financování projektů a přinášejí nové příležitosti pro podnikatele. Zásadní výzvou je férovější přístup podnikatelů ke všem soukromým i veřejným zdrojům financování. Budeme požadovat nápravu v tom nejvíce bolavém místě nejednotnosti při rozhodování různých kontrolních institucí. Vláda musí prosadit opatření, která zabrání situacím, kdy podnikatel jednou kontrolou úspěšně projde a druhá mu schválený postup následně vytkne. 9. Infrastruktura. Rozvoj dopravní infrastruktury se po roce 2009 prakticky zastavil, především v souvislosti s bojem proti korupci (a strachem úředníků rozhodovat), nepovedenou legislativou a přitvrzující regulací. Je skandál, že nemáme dokončený pražský okruh nebo dálnici do Českých Budějovic. ČSA už téměř nikam nelétají. Máme nejhustší železniční síť v celé EU, ale bez požadované kvality. Očekáváme, že v letošním roce bude schválen nový zákon o zadávání veřejných zakázek, kdy cena nebude jediným kritériem, a zpracován nový stavební zákon, který bude integrovat jednotné povolovací řízení. Bude využíván koncept PPP. 10. Etika podnikání. Obraz podnikatele v ČR je pokřivený, i kvůli občasné vládní rétorice. Podnikatelé včetně OSVČ jsou tvůrci hodnot a přispívají k hospodářskému růstu. Společnost si pořád málo uvědomuje, jak jsou podnikatelé vystaveni nejistotám, včetně někdy až regulatorní a kontrolní zlovůle. Rovněž komunita podnikatelů má občas přetrvávající dluhy co do respektování základních pravidel podnikatelské etiky. Vláda nesmí snižovat význam podnikatelů a OSVČ. HK ČR bude garantem zvyšování etiky podnikání. JSME NA PRAHU HOSPODÁŘSKÉ- HO OŽIVENÍ, NEPROMARNĚME TUTO ŠANCI! AUTOR: HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR; VYDÁNO: Zveřejněná čísla ČSÚ o příjmech a výdajích domácností a sektorových výsledcích v dubnu spolu s květnovými čísly z Úřadu práce potvrzují, že je země na počátku hospodářského růstu. Průmyslová výroba sice v dubnu zpomalila meziroční růst na 4,3 % z březnových revidovaných 6,3 %, tento handicap je však pouze optický a smazává jej vysoká srovnávací základna loňského roku. Navíc meziměsíčně průmyslová výroba stoupla o slušných 0,8 %. Za velmi slibný je nutné považovat i vývoj nových zakázek. Ty sice v dubnu meziročně rostly o pouhých 6,1 %, ale i zde je nutné vzít v úvahu vysokou loňskou srovnávací základnu (+ 14,3 %). Větší nárůst zaznamena-ly zakázky v tuzemsku (vzrostly o 8,7 %), což ve spojení s růstem stavební výroby (meziročně plus 10,2 %), který dominoval zejména inženýrskému stavitelství, vypovídá o oživení infrastruk-turních projektů, doprovázejících oživení. Prezident HK ČR Vladimír Dlouhý v souvislosti s vývojem ekonomiky na posledním komorovém sněmu na konci května vyzval vládu mj. k tomu, aby dobu nastávajícího oživení a hospodářského růstu využila k reformám (je 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 7,5 květen 14 červen 14 7,4 7,4 7,4 červenec 14 srpen 14 září 14 Míra evidované nezaměstnanosti v % 7,3 říjen 14 7,1 7,1 listopad 14 třeba se vrátit k reformám zdravotního a penzijního systému), ke snížení státního dluhu a ke snížení celkového zatížení práce v zemi.tnaných bylo na Úřadu práce evidováno lidí, nejméně od června Hlavním tahounem průmyslové výroby v dubnu zůstává automobilový průmysl. Pro stabilnost pozitivního výhledu hovoří i vzestupný vývoj průmyslové výroby v Německu, největšího obchodního partnera českého průmyslu zaměřeného na výrobu dopravních prostředků. Nezaměstnanost se v květnu snížila na 6,4 procenta z dubnových 6,7 procenta, přičemž nezaměsných bylo na Úřadu práce evidováno lidí, nejméně od června Naopak volných míst je , což je nejvíce od prosince Zatímco v lednu loňského roku na jedno volné místo připadalo 17 uchazečů, v současnosti je to pouhých 5. To je důkaz toho, že trh práce se probudil a kopíruje současné ekonomické oživení. Není jen jeho důsledek, ale i příčina. Protože vyšší zaměstnanost pomáhá ekonomiku oživovat například ve formě vyšších maloobchodních tržeb, řekl médiím analytik Home Credit Michal Kozub. Podle ekonomů by navíc současný trend měl pokračovat. Podíl nezaměstnaných poklesne až k šesti procentům. A to zhruba v půlce letošního roku nebo těsně po, očekává analytik Komerční banky Marek Dřímal. Rostly také příjmy obyvatel, výdaje ale i důvěra. Podle ČSÚ rostly příjmy o 2,1 % a výdaje o 1,7 %. Nárůst disponibilních příjmů domácností loni vzrostl o 53,3 miliardy korun na dva prosinec 14 7,7 7,5 7,5 leden 15 únor 15 7,2 březen 15 6,7 duben 15 6,1 květen 15 Zdroj: Úřad práce ČR 10

11 biliony korun. Lukáš Kučera z oddělení svobodných analýz ČSÚ za vyššími výdaji nevidí pouze zvýšené příjmy, ale také zlepšenou náladu. K tomu se přidává i ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová. V letošním roce všechno směřuje k tomu, že i kdyby česká ekonomika neměla dál zrychlovat, tak firmy budou přece jenom pořád vytvářet nová pracovní místa, protože se do ekonomiky vrátila důvěra. A ta důvěra je možná ještě důležitější než to, jak se daří v zahraničí, zdůraznila. TÝDEN V KOSTCE, Č. 4; HK ČR Petra Buzková povede novou Iniciativu pro férový obchod Iniciativa chce zkultivovat obchodní prostředí. Má například pomoci férově řešit spory mezi dodavateli a řetězci. Praha Část výrobců, dodavatelů a obchodních řetězců v kategorii rychloobrátkového zboží založila v Česku Iniciativu pro férový obchod (IPFO). Oficiálně bude představena ve středu. Její předsedkyní má být bývalá ministryně školství Petra Buzková, která v současné době působí jako advokátka. Iniciativa má pomoci například férově řešit spory mezi dodavateli a řetězci. Vyplývá to z údajů na webu IPFO, Svazu obchodu a obchodních řetězců a z pozvánky na středeční tiskovou konferenci. Vznik iniciativy se inspiroval evropskou organizací Supply Chain Initiative prosazující zásady správné obchodní praxe. Mezi signatáře iniciativy patří v ČR mimo jiné společnosti Makro, Tesco, Nestlé, Ahold, Kaufland, Globus, Coca Cola či Wrigley. Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu jde o určitou samoregulační aktivitu v maloobchodu. Účelem iniciativy je podpora správných obchodních praktik jako základu obchodních styků v rámci potravinářského dodavatelského řetězce a má také podporovat kultivaci obchodního prostředí. Cílem iniciativy je zajistit, aby společnosti řešily spory korektně a transparentně a aby stěžovatel nebyl postižen odvetnými akcemi, uvádí webové stránky IPFO. Šéf řetězce Tesco v ČR Martin Beháň doufá, že iniciativa pomůže zlepšit efektivitu spolupráce a kvalitu dialogu v celém dodavatelsko-odběratelském řetězci. Pouze vztahy postavené na férových základech mohou být dlouhodobé a udržitelné. To je základní myšlenkou Iniciativy pro férový obchod v ČR, ale také principem, který by měl provázet obchodní jednání a smluvní vztahy s obchodními partnery, uvedl. Supply Chain Initiative byla zahájena v září 2013 sedmi sdruženími na úrovni EU s cílem podporovat lepší postupy v obchodních vztazích v celém potravinářském dodavatelském řetězci. Doposud k ní přistoupilo 188 organizací, představujících dohromady celkem 926 společností působících na jednotlivých trzích EU. Petra Buzková je spolumajitelkou a jednatelkou advokátní kanceláře Vyroubal Krajhanzl Školout. V letech 2002 až 2006 byla ministryní školství, mládeže a tělovýchovy za ČSSD. V 90. letech byla místopředsedkyně strany. ZDROJ: AKTUÁLNĚ.CZ, AUTOR: ČTK; nesmyslů o zákonu o významné tržní síle Nedávné bonmoty o morálních vlastnostech inspirované tradičním českým příslovím o lhářích a podobně jsou nepochybně inspirací k zamyšlení nad páteční debatou v Poslanecké sněmovně týkající se vládního návrhu novely zákona o významné tržní síle. Je vidět, že obchodníci umí tlačit nejenom na své dodavatele, ale také na náš zákonodárný sbor. Prohlášení v duchu, že zákon jako takový je nadbytečný, protože zneužití významné tržní síly je možné stejným orgánem, tedy Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, postihovat v rámci jeho standardních kompetencí, totiž znovu ukazují, jak lze jednoduše poslance opít rohlíkem. Podívejme se na 5 nesmyslů, které poslanci aktivně šíří pod taktovkou Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR: 1. Spotřebiteli plakej. Pokud novela projde, zdražíme ti potraviny! Nesmysl, který obchodníci šíří již několik let, přitom nárůst cen potravin nesouvisí s existencí a aplikací zákona a má objektivní vnější příčiny. Příčinou zvýšení cen totiž obvykle bývá zejména nárůst cen potravin a zemědělských komodit na světových trzích, růst ceny ropy nebo růst ceny energií. 2. Zákon povede k dominanci potravinářů. Velcí potravináři vydírají obchodníky, protože se bez jejich výrobků řetězce neobejdou. Vládní novela zákona nezavádí jakoukoli dominanci na straně dodavatelů potravin a tvrzení, že obchodník je chudák, protože se například bez některých nápojů v regálu neobejde a výrobce tak zneužívá svého postavení na trhu, je více než úsměvné. 3. Buďme kamarádi a zaveďme kodex slušného chování! Potravinářská komora ČR od začátku neříká nic jiného, než že jeden etický kodex, nad jehož dodržováním bude bdít Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, může zákon o významné tržní síle nahradit. Jeho dodržování však musí být tvrdě vymáháno a nesrovnalosti v dodavatelsko-odběratelských vztazích nesmí být řešeny před jednou ze smluvních stran. 4. Zalistovací poplatky a finanční dárky k narozeninám jsou přece normální. Ne, nejsou normální. Nebo chcete po svém zubaři, aby vám v den vašich kulatých narozenin udělal zadarmo celou zubní náhradu? Eventuálně bychom mohli také zalistovací poplatek platit obchodníkům i my, jako spotřebitelé, za to, že k nim chodíme nakupovat. U zalistovacího poplatku totiž nejde o nic jiného, než že dodavatel (výrobce, zpracovatel, zemědělec) platí obchodníkovi za to, že vůbec bude jeho výrobky prodávat. 5. Nebuďme za exoty! Vždyť jsme jediní, kdo dodavatelsko-odběratelské vztahy reguluje! Říká se tomu backround. Obecné povědomí o souvislostech. To, bohužel, našim poslancům stále chybí, a proto stále dokola opakují lži předkládané Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR. Jak jinak si potom vysvětlit skutečnost, že k regulaci dodavatelsko-odběratelských vztahů přistoupila velká většina evropských zemí a že státy jako Rakousko, Lotyšsko, Finsko nebo Maďarsko, Velká Británie, Litva či Portugalsko, Španělsko nebo Francie (a nezapomeňme na sousední Slovensko) přijaly svoje vnitrostátní předpisy pro zákaz a postih jednostranných jednání podniků? Na závěr jedna kontrolní otázka: Kdo lže? A kdo krade? Má smysl spekulovat nad tím, že si obchodníci pod pohrůžkou zvyšování cen potravin připravují půdu pro jejich plošné zdražení? Pak by měl spotřebitel skutečně plakat. Plakat by ale měli zejména ti poslanci, kteří současnou politiku obchodních řetězců tak nesmyslně hájí ZDROJ: IPROSPERITA.CZ; AUTOR: DANA VEČEŘOVÁ;

12 Zemědělský výbor podpořil novelu zákona o ochraně spotřebitele Sněmovní zemědělský výbor dnes doporučil poslancům schválit novelu zákona o ochraně spotřebitele, která umožní například mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. České obchodní inspekci také dovolí nahrávat předváděcí prodejní akce bez souhlasu pořadatelů. Vyplývá to z usnesení výboru. K předloze se musí ještě vyjádřit ústavně právní výbor a hospodářský výbor, který je pro ni výborem garančním. Kontrolní řád nyní umožňuje inspektorovi průběh akce nahrávat, problémem ale stále zůstává oprávněnost pořizování skrytého nahrávání a jeho použití jako důkazu ve správním řízení. Novela zákona to má umožnit. Podle ministerstva průmyslu představuje oprávnění inspektora ČOI k pořízení skrytého záznamu sice zásah do práv dotčených osob, ale jeho cílem je účinně čelit společensky značně škodlivým jevům. Novela také zavádí evropskou směrnici o alternativním řešení spotřebitelských sporů. Umožní, aby mimosoudní spory řešila Česká obchodní inspekce. V řízení půjde o tzv. konciliaci (usmíření), během níž budou strany vedeny k urovnání sporu pracovníkem ČOI. Cílem řízení je uzavření oboustranné soukromoprávní dohody. Lhůta pro vyřízení sporu bude 90 dnů. Takto bude možné řešit i spory z nákupů ze zahraničních e-shopů. ZDROJ: ZEMĚDĚLEC, AUTOR: OLDŘICH PŘIBÍK, Označení pro české potraviny Ministerstvo zemědělství připravilo vyhlášku, která umožní novým způsobem označovat potraviny podle jejich tuzemského původu. Označení budou dvě, a to Česká potravina a Vyrobeno v České republice. V závěru května to řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. Pokud půjde o jednodruhový výrobek, například ovoce, zeleninu nebo mléko, bude označení Česká potravina definovat, že sto procent suroviny bylo vyrobeno přímo na území ČR. Pokud jsou to vícedruhové výrobky, například nějaký uzenářský výrobek, kde třeba koření nejsem logicky schopen vyrobit u nás, dáváme tu možnost, aby tam výrobce uplatnil 75 procent suroviny na začátku výrobního procesu z komodit, které byly vyrobeny na území České republiky, popsal Jurečka. Pokud výrobce dobrovolně použije toto označení, bude mít zákazník jasnou informaci o tom, odkud daný výrobek pochází, popsal ministr. U potravin, které není možné vyrobit z domácích komodit, například čokoládových výrobků, bude existovat možnost dobrovolného označení Vyrobeno v České republice. To znamená, že výrobní proces musí proběhnout tady, řekl ministr. Příslušná vyhláška by podle něj měla být už do konce června k dispozici ve věstníku. Používání nového označení by se tak mělo rozvinout od druhé poloviny roku, dodal. Jurečka také řekl, že ministerstvo zemědělství připravuje změnu zákonů, která by měla usnadnit život malým výrobcům potravin rostlinného původu, například domácím výrobcům marmelád nebo třeba dortů. Měli by mít jednodušší podmínky. My tady chceme využít něco podobného, co jsme udělali pro zemědělce, kteří například porážejí doma zvířata a prodávají své výrobky z farmy, řekl Jurečka. Snazší podmínky chce uvést v život od začátku příštího roku. ZDROJ: ZEMĚDĚLEC; AUTOR: OPR, ČTK; Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR V rámci EU lze zkušenosti ČR s GM plodinami označit za velmi pokročilé. Na území EU, tedy i v ČR, je pro komerční využití pěstována jediná GM plodina, kukuřice, označovaná též jako Bt kukuřice. Jedná se o GM plodinu s vloženým genem z půdní bakterie Bacillus thuringiensis (odtud Bt-kukuřice), který kukuřici propůjčuje odolnost proti škodlivému zavíječi kukuřičnému. Jiná takto pozměněná plodina nebyla v uplynulém období předložena do přísného a náročného schvalovacího procesu a současně i schválena. V roce 2010 byly poprvé také vysázeny GM brambory s určeným použitím mimo potravinářství, konkrétně odrůda Amfl ora, která se vyznačovala změněným složením škrobu (amylopektin na úkor amylózy). Tyto brambory byly pěstovány v kraji Vysočina celkem na 150 ha. V následujících letech již brambory Amfl ora na území ČR pěstovány nebyly. Množitelské plochy pro výrobu sadby GM brambor se nacházely ve Švédsku a v Německu. V roce 2012 společnost BASF celý projekt ukončila. Ve srovnání s jinými regiony světa EU přistupuje ke GM plodinám s vysokou mírou obezřetnosti, s principem předběžné opatrnosti a nevyužívá tedy GM plodiny v takové míře jako např. USA, kde nové technologie nachází stále větší uplatnění. Z PUBLIKACE ORGANIZACE A KONTROLA PĚSTOVÁNÍ GM PLODIN V ČR, MZE 2015 GMO negativní marketingová značka Zajímavý průzkum mezi spotřebiteli provedl mezinárodní tým na belgické univerzitě v Ghentu Universiteit Gent. Výzkumníci se zaměřili na otázku, do jaké míry jsou spotřebitelé ochotni nakupovat produkty označené jako GMO, cisgenní a s přínosem pro životní prostředí, případně si připlatit za tyto nabízené alternativy. Zajímavé na tomto průzkumu je, že všechna tato označení se mohou prolínat, jde tedy pouze o různé marketingové značky, které de facto skrývají stejný obsah. Cisgenní plodiny, stejně jako transgenní, řadíme mezi geneticky modifikované organismy (GMO), neboť i u nich dochází k cílenému přenosu genů mezi dárcovským organismem a příjemcem. U cisgennních plodin se však, na rozdíl od plodin transgenních, přenáší pouze geny mezi běžně křižitelnými organismy. Nicméně, i cisgenní plodiny v EU podléhají povinnému značení jako GMO. U obou typů GMO transgenní i cisgenní pak můžeme hovořit o plodinách s přínosem pro životní prostředí. To bylo dokázáno i v EU např. při pěstování Bt kukuřice odolné vůči zavíječi kukuřičnému, tj. pěstování plodin, u kterých není nutný chemický zásah proti tomuto škůdci. Výše zmiňovaný průzkum byl realizován pomocí online dotazníku, který vyplnilo přes respondentů z Belgie, Francie, Holandska, Španělska a Velké Británie. Spotřebitelé byli konkrétně dotazováni na nákup GM rýže, cisgenní rýže nebo rýže s přínosem pro životní prostředí. Výsledky průzkumu ukazují, že ve všech oslovených zemích jsou spotřebitelé ochotni připlatit si tak, aby se vyhnuli nákupu rýže označené jako GMO. Spotřebitelé (kromě Španělska) jsou dokonce ochotni připlatit si za rýži označenou jako cisgenní, aby se opět 12

13 vyhnuli rýži GMO cisgenní rýže byla v těchto čtyřech zemích statisticky významně více akceptována spotřebiteli než GMO. Navíc, u francouzských spotřebitelů byla zaznamenána též statisticky významná preference rýže s přínosem pro životní prostředí. Z toho je zřejmé, že spotřebitel je výrazně ovlivněn marketingem a vhodným označením produktu při jeho prodeji, což je patrné zejména při propagaci téhož produktu nabízeného pod rozdílným označením. Bohužel pro transgenní plodiny, nálepka GMO z tohoto pohledu nadále zůstává negativní marketingovou značkou. ZDROJ: BIOTRIN A PLOS.ORG/PLOSONE/ARTICLE?ID= / JOURNAL.PONE NKÚ: Pozemkové úpravy jsou pomalé Pozemkové úpravy, jejichž cílem je zpřístupnit a chránit půdu, postupují v České republice velmi pomalu. Trvat mohou vzhledem k dosavadnímu vývoji ještě několik desetiletí. Na základě kontroly za roky 2011 až 2013 to uvedl Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Úpravy podle něj zpomaluje i nerovnoměrné čerpání evropských dotací z Programu rozvoje venkova. Uvedla to dnes mluvčí NKÚ Olga Málková. Podle ministerstva zemědělství zajistí vyšší čerpání peněz nová pravidla. Od roku 1995 se ve zpracovaných katastrálních územích dokončilo jen devět procent z navrhovaných opatření, která měla za cíl zpřístupnění pozemků, provedení protierozních opatření, dále vodohospodářských opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, uvedl NKÚ. Třeba z protierozních opatření se uskutečnilo jen sedm procent. Vodní erozí je přitom ohrožena zhruba polovina orné půdy a větrnou téměř desetina. Ministerstvo zemědělství v letech 2007 až 2014 dalo na pozemkové úpravy z různých zdrojů 13 miliard korun, vyčíslil NKÚ. Z výsledků kontroly vyplynulo, že se peníze nedařilo v tomto období čerpat rovnoměrně, ročně se investice do pozemkových úprav pohybovaly od 1,2 do 2,1 miliardy korun, uvedl. Peníze z Programu rozvoje venkova tvořily 34 procent celkových investic do pozemkových úprav. ZDROJ: ZEMĚDĚLEC, AUTOR: OLDŘICH PŘIBÍK, MZe podpoří elitní centra praktického výcviku zemědělských škol Ministerstvo zemědělství usiluje o to, aby se na zemědělských, lesnických a potravinářských středních a vysokých školách vyčlenila elitní centra praktické výuky. Podpoří je společně s kraji. Novinářům to po pátečním jednání s hejtmany v Luhačovicích řekl ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Dokázali jsme vyjednat výjimku s Evropskou komisí, abychom mohli financovat školní statky a střediska praktické výuky středních a vysokých škol. Chceme se ale dohodnout s kraji, protože nejsme schopni financovat rozsah, který je dnes. Finanční prostředky by se tam rozpustily a nebyl by příliš vidět nějaký velký efekt, uvedl Jurečka. Ministerstvo se podle něj chce dohodnout s kraji na podpoře konkrétních center, kterých podle Jurečky bude deset až dvacet. Případné rušení či optimalizaci škol, jejichž centra nebudou mezi elitní zařazena, si budou řešit samy kraje. Podle Jurečky je ale do budoucna současná široká nabídka škol a oborů dlouhodobě neudržitelná. Musíme se domluvit, protože to nepůjde na všechny zemědělské statky. Bylo by nekorektní sdělovat teď něco konkrétního, protože ta diskuse bude teprve probíhat, uvedl zlínský hejtman Stanislav Mišák (ČSSD). Kraj podle něj nebude ve snaze zachovat nějakou školu slučovat nesdružitelné obory. Podpoříme určitá pracoviště jako vzorová, řekl Mišák. ZDROJ: ZEMĚDĚLEC, AUTOR: OLDŘICH PŘIBÍK, Ovocnářství je v krizi, za poslední rok ubylo 11 procent sadů Holovousy (Jičínsko) Čeští ovocnáři za poslední rok snížili plochu sadů o 11 procent na hektarů, což představuje největší propad za posledních 20 let. Důvodem kácení sadů je špatná ekonomická situace českého ovocnářství v posledních letech. Naposledy situaci ovocnářů významně zhoršilo loňské zavedení ruského embarga na dovoz ovoce z EU, po němž se propadly ceny ovoce, řekl předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík. Zastavit propad českého ovocnářství by podle něj mohly programy podpory z fondů EU. Zlikvidovány byly zejména staré a přestárlé výsadby, nové výsadby je ale nenahradily. Řada zemědělských podniků do ovocnářství v posledních letech již neinvestovala a nyní s pěstováním ovoce skončila úplně. Další podniky kvůli nedostatku peněz na investice ovocnářství omezují, uvedl Ludvík. U hlavního ovocného druhu jablek klesly výsadby meziročně o 12 procent na 7975 hektarů. Největší propad, o 28 procent na 407 hektarů, vykázaly broskvoně. Například Zemědělské družstvo Dolany na Náchodsku, které patří k největším pěstitelům ovoce v Česku, letos přistoupilo k likvidaci asi 25 hektarů sadů starých jabloní a nerentabilních višní. Na podzim chystáme výsadbu asi 15 hektarů jabloňových sadů přibližně za deset milionů korun, řekl nedávno vedoucí dolanských ovocnářů Jiří Fišer. Plochy sadů v Česku se dosud stále držely u hranice hektarů. V posledních pěti letech se každý rok vysázelo 300 až 400 hektarů nových sadů a 400 až 500 hektarů se zlikvidovalo. Nedá se tak čekat, že nynější mimořádně vysoký úbytek téměř 1900 hektarů sadů bude nahrazen. Podniky nejsou ochotné v nynější situaci sady obnovovat, řekl Ludvík. Ruské embargo a podprůměrné sklizně Pěstování ovoce je podle něj dlouhodobě nerentabilní. Kromě poslední rány v podobě pádu ceny po ruském embargu se na špatné situaci ovocnářů podepsaly počasím způsobené hluboce podprůměrné sklizně z let 2010 až Zatímco ještě v roce 2006 činila celková sklizeň ovoce v ČR přes tun, v roce 2011 byla tun. V posledních dvou letech se sklizně pohybují kolem tun. Ovocnářství je investičně poměrně náročné, výsadba jednoho hektaru sadu přijde na korun až jeden milion korun podle toho, zda je sad vybaven například i závlahou či protikroupovými sítěmi. Další investice podle Ludvíka musejí jít do polní techniky a posklizňových linek, bez kterých se už moderní ovocnářství neobejde. Návratnost investic je však nejistá a podnikání je kvůli počasí vysoce rizikové, uvedl předseda ovocnářů. Stav českého ovocnářství by podle něj mohl zlepšit Program rozvoje venkova v programovacím období EU pro roky 2014 až Aby se podařilo udržet rozměr českého ovocnářství, měla by 13

14 být podle nás podpora investic v ovocnářství jednou z priorit programu, uvedl Ludvík. První výzvy k podání žádostí o podpory investic by měly být vyhlášeny letos na podzim. Program obnovy venkova disponuje více než 84 miliardami korun. ZDROJ: DENÍK.CZ; AUTOR: ČTK; Dražší víno není automaticky lepší Hodonínsko na jižní Moravě je krajem vinné révy, vinohrad zde dříve vlastnila téměř každá rodina. Děti se učily od rodičů a pokračovaly v tradici. Dnes se tento trend mění. Práce na vlastním vinohradu je náročná a řada potomků ustupuje od tradic. Václav Kratochvil však patří mezi ty zarputilé a zkušené vinaře. Co nejvíce ovlivňuje kvalitu vína v daném roce? Kvalita vína je ovlivněna především kvalitou a cukernatostí hroznů. Jejich dosažení je proces zdlouhavý a poměrně náročný, ovlivněný řadou faktorů. Velmi důležitým článkem v cestě za vínem je počasí, které určuje, jaký bude ročník. Pro kvalitu vína je důležité také optimální množství hroznů na révě, které musíme někdy regulovat, právě pro zachování kvality celku. A pokud se nám podaří uhlídat i nálety špačků, kteří dokážou během minut zhatit celoroční práci, máme velkou šanci sklidit kvalitní hrozny. Pak už záleží jen na vinaři, jakou odvede práci ve sklepě. Je nějaký rozdíl mezi vínem tzv. selským a průmyslově vyráběným? Velké firmy, které víno průmyslově vyrábějí, mají k dispozici moderní vybavení, laboratoře, používají moderní metody. I díky tlaku konkurence a kvalitativní úrovni vína na našem trhu jsou schopni vyrábět mok tak, aby v této konkurenci obstály. Malovinař při výrobě tzv. vína selského tyto možnosti nevyužívá. Víno dělá tradičními způsoby a při jeho degustaci musí spoléhat na vlastní smysly. Vyškolí ho dlouhodobá praxe a stále nové poznatky, protože každá odrůda i ročník jsou v něčem jiné. Co nám říká medaile na láhvi s vínem? Zlatá, stříbrná či bronzová medaile udělená na výstavě vín je ocenění, které není až tak složité získat, pokud máme dobré víno. Výrobce ví, že výborná vína se prodají i bez tohoto označení, a je si vědom, že samotnou medailí se zvedají náklady na výrobu konkrétního druhu vína o vlastní náklad na medaili, ruční nalepení apod. Proto často tento náklad investuje spíše do vín průměrných, kterým potřebuje zvýšit prodej a reklamu. Ale ne vždy tomu tak musí být. Může se spotřebitel orientovat na trhu s vínem podle ceny? To nelze říci jednoznačně, jsou zde velké individuální rozdíly a nemusí platit, že dražší se automaticky rovná kvalitnější a chutnější. Jde o zákazníka, jeho smysly a chutě. Je třeba si uvědomit, že někdy se neshodnou ani zkušení vinaři při bodování vín a degustaci. Proto je ideální najít si svého vinaře, víno ochutnat, vybrat, zakoupit a doma si víno vychutnat a utvrdit se tak o vhodnosti svého výběru. Jaký je rozdíl mezi vínem sladkým a suchým? O sladkosti vína rozhoduje především zbytkový cukr, který ve víně zůstane po celém procesu jeho výroby. Nejméně zbytkového cukru oproti kyselinkám mají vína suchá. Díky tomu u nich více vynikne i jejich charakter, vůně, plnost. V konečné fázi je pak takové víno lahodnější a chutnější. Vyšší obsah cukru u sladkých moků naopak dokáže zastínit celý charakter vína. Co si myslíte o dnes tolik populárním Svatomartinském vínu? Před pár lety znal pojem Svatomartinské víno jen malý okruh skutečných příznivců vína. Po roce 2000 byl, po vzoru Francie a za účelem vyplnění díry na trhu, tento termín medializován a byly navozeny podmínky pro prodej mladého vína. Dnes se značka Svatomartinské vyrábí z několika odrůd Müller Thurgau, Veltlínské červené rané, Moravský muškát, Modrý Portugal a Svatovavřinecké. Nositeli tohoto názvu se však mohou stát pouze ta vína nového ročníku, která prošla kontrolou. Víno je rychlým zpracováním a filtrací upraveno tak aby 11. listopadu stálo na pultech našich obchodů. Zákazníci na tento pojem slyší a vyžadují ho. Já osobně mám názor rozporuplný, rychlost výroby tohoto vína nesvědčí jeho kvalitě. Raději dopřávám zrání ten čas, který si zaslouží a potřebuje. Ale to je jen můj názor. Které víno je více v kurzu? Červené, nebo bílé? Momentálně je u nás trend vyšší spotřeby vína bílého. Je to i tím, že naše bílá vína jsou ve světě vysoko ceněná například král vín Ryzlink rýnský, Rulandské bílé, nebo novinka Hibernal, ale samozřejmě i řada dalších. V žádném případě bych ale nezatracoval naše červená vína. V tom, že se nyní konzumuje více bílé víno, vidím jen momentální trend. Mezi nejoblíbenější červené odrůdy patří Portugal modrý, Rulandské modré nebo Dornfelder. ZDROJ: SVĚT POTRAVIN, AUTOR: MGR. MARIE MARTIŇÁKOVÁ, Becherovka pro Čínu V Číně vyroste první síť prodejen s ryze evropskými produkty a české firmy mají šanci u toho být. Tuzemská poradenská potravinářská společnost BNG Group už kvůli rozjezdu řetězce jedná s jednou z největších čínských finančních skupin Bainian Rongtong Investment Group (BRIG). BRIG patří jednomu z nejbohatších mužů Číny, Jou- -lun Čangovi. Jeho společnost v Evropě loví dodavatele pro svoji novou síť a tuzemská BNG jí má pomoci. Pro Číňany firma chystá navíc i obchodní analýzu. Evidujeme velké množství výrobců z celé Evropy, přesto mají bezpochyby šanci i české společnosti. Evropské potraviny jsou v Číně vnímány jako exkluzivní zboží a zároveň jsou na tamním trhu poměrně málo dostupné a relativně drahé, říká Marek Gomola, majitel BNG Group. Mezi firmami, se kterými BNG už jedná o dodávkách do Číny, je například vinařství z moravských Mutěnic, vyvážet by se mohly i tradiční produkty jako pivo nebo becherovka. Pražská firma BNG vznikla v roce 2011, šéfují jí Martin a Marek Gomolovi. ZDROJ: E15.CZ; AUTOR: PETR WEIKERT; O značku České pivo není zájem Evropská chráněná označení zná u nás pouhé jedno procento lidí. Projekt využívá zatím jen menší část pivovarů PRAHA Pouze jedno procento z dotázaných lidí u nás má povědomost o existenci některého z Bruselem chráněných 14

15 označení potravin a původních výrobních postupů tedy v Evropě chráněných ryze českých produktů. Po nápovědě si na význam modro- nebo červenožlutého kulatého loga na etiketách vzpomněl aspoň každý desátý respondent. Zmíněná chabá znalost se týká označení, jakými se prezentují třeba Třeboňský kapr, Olomoucké tvarůžky nebo České pivo, které garantuje domácím i zahraničním spotřebitelům zdejší původ piva, tradiční suroviny a technologii. Výsledky šetření zveřejnila včera Potravinářská komora. Pivovary přitom do získání označení České pivo, kontrol dodržování kvality i následné propagace na veřejnosti investují miliony. Další obrovské sumy, konkrétně 50 milionů na tříleté období, dává Potravinářská komora s pomocí evropské dotace do reklamy na chráněná označení obecně i zčásti cíleně na České pivo. Většina z oslovených zná chráněná označení z etiket výrobků. Částečně třeba z televize, komentuje výsledky průzkumu ředitel pro programování a strategii Potravinářské komory Miroslav Koberna. Projekt dobrý, zájem malý Za dobu osmi let, kdy lze označení České pivo u nás používat, využilo této možnosti pouze 17 průmyslových pivovarů ze 48 existujících. Další přibývají pomalu. Pro pivovary znamená značka České pivo náklady, které se jim formou vyššího prodeje logem označených piv zatím nevrací. Specifické podmínky pro udělení chráněného označení České pivo, které před deseti lety naformuloval Výzkumný ústav pivovarský a sladařský společně se svazem pivovarů a jež schválila Evropská komise, přesně stanovují minimální podíl sladu a chmele, způsob vaření i senzorické vlastnosti výsledného piva tak, aby odpovídaly tradičním parametrům na území Česka. Nekopírují starý způsob vaření úplně ze 100 procent, ale přesto část pivovarů se do podmínek nevejde. Je to o kontrole jakosti piva. A některé pivovary o kontrolu jakosti nestojí, říká vydavatel magazínu Pivo, Bier&Ale Pavel Borowiec. Jiné o schválení Českého piva ani neusilují, vložená investice se jim nevyplatí. Pivovarští doufají, že se jim postupně podaří dostat význam označení víc do povědomí veřejnosti. Pro velké i menší pivovary Platí to hlavně pro Plzeňský Prazdroj, který logo využívá především pro značku Gambrinus. Ta do loňských reklam na zviditelnění svého zapojení do projektu České pivo investovala 15 milionů korun. Aktivně využívá označení třeba i Bernard, Krušovice ze skupiny Heineken, Protivín ze skupiny Pivovary Lobkowicz nebo řada menších průmyslových pivovarů. Některé z nich už ale na logo příliš nespoléhají. Naše zlepšené prodeje nesouvisejí s používáním chráněného zeměpisného označení České pivo. Výstav by nám rostl i tak. Myslím, že lidé většinou vůbec nevědí, o co jde, říká šéf Primátora Josef Hlavatý. Pro mnohé výrobce tak má označení význam spíš při prezentaci v zahraničí, tedy při exportu. Toho využívá i Budějovický Budvar, který místo Českého piva uvádí označení Českobudějovické pivo. V konkurenci s americkou značkou Budweiser to zákazníkům českého národního podniku garantuje skutečně místní původ. Někteří pivovarníci poukazují i na logickou věc jestliže logo České pivo garantuje náročnější způsob vaření, a tedy i kvalitnější produkt, mělo by takové pivo být i dražší než ta ostatní, která logo na etiketě nemají. I tak by se mohly vyšší náklady pivovarům vracet. Jenže to je pro pivovarníky spíš sen. Řetězce a silná konkurence nedovolí pivo zdražit, přestože u nás patří k nejlevnějším v Evropě a stojí leckdy méně než obyčejná ochucená voda. ZDROJ: LIDOVÉ NOVINY; AUTOR: MIROSLAV PETR;

16 Ze zahraničí Italské biohospodářství je třetí v Evropě: sektor dosáhl hodnoty 241 miliard Eur Tato informace vyplývá z nedávno realizované zprávy Výzkumného centra Intesa Sanpaolo, zveřejněné v mezinárodním časopise International Renewable. Údaje, jenž obsahuje publikovaná analýza, se jeví jako obzvlášť příznivé pro italské udržitelné hospodářství, jenž je významným zdrojem příjmů a zaměstnanosti v době přetrvávající hospodářské krize. Podle analytiků dosahuje italské biohospodářství celkové hodnoty 241 miliard euro a odvětví zaměstnává 1,6 milionů lidí. ZDROJ INFORMACE: LA STAMPA. ZPRACOVAL KOLEKTIV PRACOVNÍKŮ ZAHRANIČNÍ KANCELÁŘE CZECHTRADE V MILÁNU. AUTOR: CZECHTRADE, Kaufland žádal po dodavatelích peníze na oslavu výročí, tvrdí Slováci BRATISLAVA Slovenští potravináři podezírají řetězec Kaufland z nekalých praktik. Od dodavatelů měl protiprávně vyžadovat příspěvek k výročí svého podnikání na Slovensku. Případ má prověřit ministerstvo zemědělství. Řetězec odmítl, že by postupoval protiprávně. Síť prodejen má Kaufland také v Česku. Předloni dostal vysokou pokutu od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Na údajný prohřešek u východních sousedů upozornila Slovenská zemědělská a potravinářská komora (SPPK). Tvrdí, že Kaufland požaduje od výrobců potravin úhradu mimořádného poplatku z důvodu přípravy oslav patnáctého výročí působení řetězce na Slovensku. V některých případech prý mělo jít o šestimístnou částku. V eurech. Poplatky měly být podle SPPK uhrazeny do konce května, kdy Kaufland bude uzavírat nové smlouvy se svými dodavateli. SPPK tvrdí, že zaplacení poplatku, který společnost Kaufland použije k financování své vlastní akce, nepředstavuje žádnou službu a ani žádnou protihodnotu, kterou Kaufland poskytne svým dodavatelům, uvedla komora. Kaufland nekalé praktiky vůči slovenským dodavatelům popřel. Kaufland odmítá tvrzení SPPK o tom, že by v této věci porušil zákon, reagoval řetězec. Potvrdil ale, že oslovuje své dodavatele, aby se dobrovolně zúčastnili akce, která je určena zákazníkům obchodní sítě u příležitosti výročí zahájení jejího podnikání na Slovensku. Bratislava v reakci na stížnosti slovenských potravinářů a zemědělců v minulosti schválila zákon, který má chránit dodavatele potravin před nepřiměřenými praktikami obchodníků. Norma například zakazuje obchodním řetězcům inkasovat od dodavatelů potravinářských produktů různé poplatky bez poskytnutí protislužby. V případě provinění hrozí obchodníkům pokuta až 300 tisíc eur (8,2 milionu korun). Slovenští potravináři opakovaně upozorňují, že zastoupení jejich produkce na pultech řetězců na Slovensku se dlouhodobě snižuje a drží se pod hranicí 50 procent z nabídky obchodních sítí. V Česku dostal Kaufland v roce 2013 za zneužití významné tržní síly pokutu 22,13 milionu korun. Firma prý porušila zákon, když sjednávala s nadpoloviční většinou svých dodavatelů zemědělských a potravinářských produktů platební lhůty delší než 30 dní a platby takto i realizovala. ZDROJ: LIDOVKY.CZ; AUTOR: ČTK; Monitoring marží v obchodnej reťazi pomôže ich spravodlivému rozdeleniu Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) navrhuje oficiálne monitorovanie marží v obchodnej reťazi na Slovensku. Upozornila aj na rozdielne interpretácie výkladu pojmu marža, na zamieňanie pojmov podiel na celkovej cene a podiel na marži. BRATISLAVA. Chýbajú nám oficiálne štatistiky o tom, aký skutočný podiel z ceny konkrétnej potraviny pripadá prvovýrobcom, dodávateľom či obchodu. Jedine objektívny pohľad na marže a ich vplyv na rôzne články v potravinovom reťazci môže totiž ponúknuť optimálne riešenie, ako spravodlivo rozdeľovať zisk z predaja potravín, znížiť dominantné postavenie obchodných reťazcov v krajine a aj takýmto spôsobom znížiť úpadok prvovýroby v poľnohospodárstve. Na Slovensku je citeľný najmä od 90. rokov minulého storočia, konštatovala hovorkyňa SPPK Jana Holéciová. Ako príklad uviedla Francúzsko, ktoré už dlhodobo robí monitoring a ktorým sa Slovensko môže inšpirovať. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) SR podobne ako SPPK vníma aj rôzne interpretácie a rozdiely v používaní týchto základných ekonomických pojmov marža, prirážka, podiel na spotrebiteľskej cene ako veľmi problematické. Pripúšťa, že to môže viesť k zavádzaniu laickej verejnosti. Keďže ide o kľúčové ekonomické pojmy, ich všeobecne záväzná definícia spadá do kompetencie Ministerstva financií SR, v súčinnosti s ktorým náš rezort túto problematiku rieši, reagoval hovorca agrorezortu Peter Hajnala. MPRV nedisponuje podrobnosťami o oficiálnom štatistickom sledovaní marží vo Francúzsku. Upozornilo, že akékoľvek rozšírenie oficiálnych štátnych alebo rezortných štatistických zisťovaní o ďalšie údaje je potrebné vnímať tiež z pohľadu dotknutých podnikateľských subjektov, pre ktoré by to predstavovalo zvýšenie administratívnej záťaže. Vyžadovalo by si to najmä prekonanie ich neochoty poskytovať údaje vnímané ako obchodné tajomstvo, uviedol Hajnala. Súhlasí, že presné sledovanie marží jednotlivých článkov dodávateľského potravinového reťazca by poskytovalo exaktný pohľad na postavenie a vyjednávaciu silu jednotlivých subjektov v potravinovej vertikále. Potvrdilo by tak známy fakt o dominantnej pozícii obchodu. Bez zásadných štrukturálnych zmien nie je možné očakávať výraznejšie posilnenie postavenia poľnohospodárov a výrobcov voči obchodu, interpretoval názor rezortu Hajnala. Ministerstvo preto očakáva, že SPPK predloží konkrétny návrh podporený svojou členskou základňou. ZDROJ: ROĹNÍCKE NOVINY, AUTOR: BOHUMIL URBANIK,

17 Francie: Neprodané potraviny půjdou povinně na charitu nebo i využití v energetice Francouzský parlament v minulých dnech schválil dodatek k zákonu, který zakazuje supermarketům ničit neprodané jídlo. Norma nařizuje, aby řetězce věnovaly tyto potraviny na charitu, farmám pro zvířata, na kompostování nebo využití v energetice. Obchody nad 400 m 2 budou mít nově povinnost uzavřít dohodu s nějakou charitativní organizací. Dodatek, který si klade za cíl rovněž omezit plýtvání ve školních jídelnách, je součástí širšího ekologického zákona. O něm Národní shromáždění stále diskutuje a musí ho schválit ještě Senát. Francouzská vláda chce snížit během příštích deseti let plýtvání jídlem na polovinu, přičemž každý Francouz ročně vyhodí 20 až 30 kg potravin. ZPRAVODAJ PK ČR 22/2015 První čerpačka vína v Rakousku V Salcburku byla otevřena čerpací stanice na víno. Zákazníci si mohou natankovat víno do svých nádob. Rakouské červené víno vysoké kvality zde přijde na 3,80 /l, v nabídce je celkem 6 odrůd. Projekt by měl být kopírován po celém Rakousku. Salcburský gastronom Backi Jakovljevic si nechal myšlenku patentovat zákazník přijede se svou nádobou nebo si ji u nás koupí. Na displeji si nastaví množství, jaké chce koupit a naplní si víno do nádoby. Nádobu po vyprázdnění může opět použít. Předností je, že prodejce nepotřebuje etikety, uzávěry a láhve a tím je víno pro spotřebitele levnější. Zatím je automat na víno umístěn ve vinotéce, ale cílem je veřejné prostranství, kde bude automatická čerpačka na víno k dispozici 24 hodin denně. Placení bude možné v hotovosti nebo běžnou kartou. DER WINZER/ /JS Ukončení používání přípravku Luna Privilege v rakouském vinohradnictví Společnost Bayer CropScience Österreich zjistila netypické symptomy, které mohou být spojeny s použitím tohoto přípravku v roce 2014 na révě. Z preventivních důvodů až do jasného vyřešení všech případů proto společnost nedoporučuje používat přípravek Luna Privilege ve vinohradnictví. Poškození bylo dosud pozorováno u odrůd Veltlínské zelené, Ryzlink rýnský, Chardonnay, Veltlínské červené rané, Zweigeltrebe a Modrý Portugal. Došlo k oddálení začátku kvetení a k neúplnému odkvětu. Nejvíce poškozeny byly konce lat. Přípravek Luna Privileg byl v Rakousku povolen v listopadu DER WINZER/ /JS Termoaktivní etiketa dělá z vody víno V klášterním vinařství Herzogenburg v dolnorakouském Traisental, které má již šestisetletou tradici, přišli s nápadem termoetikety, která mění vodu na víno. Při příležitosti 60. narozenin nájemce Dr. Schellinga (ministr financí Rakouska) navrhla agentura Demner, Merlicek & Bergmann myšlenku této etikety, která se hodí ke klášternímu vinařství. Celé to funguje tak, že na láhvi vína je termoetiketa, na které se při pokojové teplotě zobrazuje nápis voda. Jakmile se láhev vychladí na teplotu vhodnou ke konzumaci vína, nápis voda bude přeškrtnut a pod ním se objeví nápis víno. Vinaři ministru se myšlenka tak zalíbila, že ačkoliv byla určena původně jen pro vína k oslavě narozenin, používá ji i pro běžně prodejná vína, jsou například v nabídce Wein & Co. DER WINZER/ /JS Vinohradníkom v tokajskej oblasti sľúbil Fico pomoc pri pozemkových úpravách Problém vlastnícky nevysporiadaných pozemkov v slovenskej tokajskej oblasti, ktorý bráni rozvoju miestnych vinohradov, patril k téme dnešného stretnutia premiéra Roberta Fica so starostami obcí a producentmi vína v tomto regióne v okrese Trebišov. Chceme čo najrýchlejšie ukončiť pozemkové úpravy tak, aby sa presne vedelo, kto sú majitelia, a tí sa potom mohli pustiť do definitívneho obnovovania zostávajúcich hektárov, ktoré máme uznané, ale sa nevyužívajú, uviedol Fico po rokovaní v Malej Tŕni. MALÁ TŔŇA. Zo zhruba 900 hektárov tvoriacich Vinohradnícku oblasť Tokaj je využívaných len niečo viac ako polovica plochy. Stále je tu zhruba 400 hektárov pozemkov, ktoré by sa mohli využívať na produkciu hrozna a samotného vína, ale keďže nedošlo k pozemkovým úpravám, tak to nie je možné. Nie je možné tieto vinohrady obnovovať alebo vysádzať nové. Ja som sa po dohode aj s prítomnými rozhodol, že toto bude predmetom porady s ministrom poľnohospodárstva a s ministrom vnútra, povedal premiér. Škoda je podľa neho každej sezóny, ktorú vinári nemôžu pre tento dlhotrvajúci problém využiť. Máme v prvom rade záujem, aby sa v Tokaji urobila komasácia, to znamená pozemkové úpravy, aby sme po nich mohli začať s reštrukturalizáciou jednotlivých plôch, ktoré ešte nie sú reštrukturalizované, potvrdila pre novinárov vinárka z Malej Tŕne Mária Macíková. ZDROJ: ROĹNÍCKE NOVINY, AUTOR: BOHUMIL URBANIK, Jak bude vypadat vinohradnictví budoucnosti? PIWI odrůdy a minimální řez Budoucností vinohradnictví se zabývá mezioborový projekt NoViSys (Novel viticulture systems for sustainable production and products), tedy Nové pěstitelské systémy pro trvale udržitelné vinohradnictví. Zatím poměrně krátce na tom pracuje skupina výzkumníků podporovaná spolkovým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum v Německu. Hledají parcely obhospodařované minimálním řezem, jejichž majitelé by se chtěli do projektu zapojit. Minimální řez, jak je známo, vede k racionalizaci vinohradnictví: pracovní postupy jako ruční řez a vyvazování tažňů se vypouští a jsou nahrazeny zimním řezem pomocí osečkovače. Tím se mění podmínky růstu révy, které se sledují nejenom ve výzkumných ústavech, ale i ve vinohradnické praxi. Druhým důležitým zdrojem jsou odolnější odrůdy proti oběma nejvýznamnějším houbovým chorobám: plísni a padlí révy. Od jejich zavlečení do Evropy v 19. století je vinohradnictví bez ochrany révy nepředstavitelné. Pěstování odolnějších odrůd je nejlepší strategií pro redukci ochranných prostředků. DER DEUTSCHE WEINBAU/ /JS 17

18 Pásový traktor John Deere 8295 RT ve francouzských vinicích Vysoce výkonný a tedy i velký traktor se letos zkouší ve vinicích Champagne v departementu Marne a vypadá v tamních nízkých vinicích poněkud předimenzovaně. Jde o klasický polní traktor upravený na portálový pásový traktor. Pod zadní kola byl nainstalován pásový podvozek s pryžovými pásy směrem k původním předním kolům. Mezi zadní kola mírně dozadu byla vložena dvě menší kola usnadňující řízení. Traktor tak v praxi projíždí najednou 4 meziřadí pásy projíždějí vnější 2 meziřadí a řídící zadní kola 2 vnitřní meziřadí. Může tak ošetřovat jedním průjezdem 3 až 5 řádků vinice, v případě aplikace ochranných látek i více. Původní traktor o výšce 3,32 m, hmotnosti 15,6 t a maximální rychlosti 40 km/h byl zvýšen téměř o dva metry, přesto je vhodný i na svažitější vinice. AGRARHEUTE.COM/ /JS Rudá Čína pije červené víno a stává se vinařskou velmocí Svět si říši středu spojuje spíše s čajem. Ovšem jak země bohatne, Číňané začínají přicházet vínu na chuť. Vinice se rozšiřují, dovozy rostou. Číňané jsou přitom fixováni pouze na červené, které tvoří podle odhadů až 98 procent spotřeby všech vín, píše týdeník Ekonom. Ta čísla jsou zanedbatelná. V podstatě půlročně jedna sedmička na hlavu. Jenomže pokud je těch hlav více než miliarda a trend je dlouhodobě rostoucí, může to pro světový trh s vínem znamenat zásadní změny. V rámci nich se sommeliéři budou učit vyslovovat jména čínských vinic a na trase světová vinařská centra východní Asie budou rotovat tankery plné alkoholu z hroznů. Tak Číňané tekutině, která u nich v posledních letech stále víc nabírá na popularitě, říkají. A pokud něco nabírá v Číně na popularitě, zákonitě se to musí odrážet i ve světě. Takže asijská velmoc se už v roce 2013 stala v absolutních číslech největším světovým konzumentem červeného vína. Miliarda a 390 milionů litrů vína. O 50 milionů víc než historičtí hegemoni z Francie. V době, kdy ve světě a ve Francii zvlášť spotřeba vína klesá, hází Číňané vinařům záchranný kruh. Zatímco v letech 2007 až 2013 v západním světě spotřeba klesala (ve Francii za dané období o 18 procent), Číňané svou konzumaci ztrojnásobili. Čínský zájem se ale týká jen těch vinných sudů, jejichž obsah je červený. Zatímco zbytek světa totiž dělí svůj zájem mezi vína červená, bílá, růžová nebo šumivá, Číňané jsou fixováni pouze na červené. To tvoří podle odhadů až 98 procent spotřeby všech vín. Místní tradice totiž konzumentům říká, že červené víno je prospěšné jejich zdraví a zároveň by jim mělo přinášet štěstí. V čínské mytologii je totiž červená barva spojována s přízní štěstěny. Exploze spotřeby červeného vína navíc samozřejmě potlačuje úspěch dalších alkoholických nápojů. Podle údajů čínského Národního statistického úřadu tak loni poprvé za poslední čtvrtstoletí poklesla produkce piva, a to o 2,76 procenta. Sami pivovarníci připouštějí, že za jejich propadem vedle omezení oficiálních bohatých oslav po nástupu prezidenta Si Ťin-pchinga může být příklon spotřebitelů k vínu. Tomu červenému. Rudá Čína pije červené víno. Víno s colou i lahev za půl milionu V absolutních číslech má samozřejmě Čína ve srovnání s vinařskými velmocemi stále co dohánět. Průměrný Číňan vypije ročně 1,5 litru, což je 34krát méně, než zvládne jeho francouzský protějšek. Tradice vína v Číně chybí. Evropská vinařská škola přišla do Číny až s Tengovými reformami na začátku 80. let, kdy francouzský gigant Rémy Martin zformoval první joint venture s místními podnikateli, vysadil vinice v Tian Jinu a pod značkou Wang Chao začal prodávat evropské typy vín. A Číňané se učili. Pitím, studiem, pozorováním i kopírováním. Čínská vinařská tradice se tvoří takříkajíc za pochodu. Na čínský trh už nastoupila třeba vinařská bible, magazín La Revue du Vin de France. Podle odborníků už mají také několik výborných domácích vín, ta jsou ale k dispozici v minimálních objemech. Neexistující je vinařská turistika. Znalcům vstávají hrůzou vlasy na hlavě, když čelí místnímu oblíbenému receptu, kterým je mix vína s coca-colou, celý trh je pak prolezlý padělky (jak se přesvědčilo duo Brad Pitt Angelina Jolie, jejichž Miraval Rose loni vládlo čínskému trhu) nebo patoky, které neviděly hrozny ani na kilometry. Na druhou stranu podobně jako na trhu s uměním jsou Číňané vítanými hosty na dražbách exkluzivních lahví. Před třemi lety třeba neznámý čínský gourmet zaplatil půl milionu dolarů za bednu Chateau Lafite. Tento trend velkých nákupů taktéž poněkud ochladl s již zmíněným nástupem Si Ťin-pchinga. Ten omezil korupci a po stranických funkcionářích začal požadovat jistou uměřenost, což mělo za následek propad prodejů luxusních značek jako Burberry nebo Louis Vuitton a zároveň pokles zájmu o luxusní lahve z kraje Bordeaux nebo Burgundska. Číňané se obrátili k domácím zdrojům. Číňané se co se týká vína postupně učí, konstatoval v rozhovoru pro web Shanghaiist novozélandský sommeliér Alex Cummings, který v Šanghaji provozuje vinotéku First Cellar. Za prvé už začali nakupovat vína přes internet a během pěti let se očekává, že se takto bude prodávat polovina lahví. Za druhé se začínají otrkávat a místo honby za lahvemi těch nejznámějších značek jsou stále ochotnější zkoušet a hledat nové věci, dodává Cummings. Že to berou opravdu poctivě, je patrné i na příkladu Mezinárodního vinařského institutu ve francouzském Bordeaux. Když před 11 lety otevřel svůj studijní program zaměřený na byznys s vínem, měl podle NY Times 20 posluchačů v ročníku. Všechno Francouze. Dneska se ročník otevírá pro pětkrát tolik studentů. A třetina z nich je z Číny. Čínská touha po vzdělání dokonce vedla tamní vinaře k fyzickému útoku na studenty z říše středu v srpnu 2013, po kterém skončilo několik Asijců v nemocnici. Francouzští vinaři se podle médií báli, že studenti jsou jakýmsi prvním ilegálním výsadkem, po kterém bude následovat nákup tamních vinic čínskými investory. Podobně jako skupují někdejší dominia Francie třeba v Africe. Vinice rostou: do výšky i do šířky Příčina zájmu o studium vinařských věd ale může být jiná. Ne obsadit Francii Číňany, ale naopak přenést kousek Francie do Číny. Ten kousek, na kterém roste vinná réva. I přes nepříliš příznivé klimatické podmínky totiž stonky nesoucí vinné hrozny postupně šplhají na stále větším kusu čínského území. Podle Mezinárodní organizace pro révu a vína (OIV) se loni v Číně víno pěstovalo na 799 tisících hektarech, čímž říše středu pokořila kolébku vinařství o sedm tisíc hektarů; v současnosti se tak v Číně nachází desetina světových vinic a země se stala světovou dvojkou na poli vinic. V čele žebříčku zůstává s 1,02 milionu hektarů Španělsko. Víno zažívá podobný boom jako solární energetika, přišel s metaforou Quigyun Ma, děkan fakulty architektury americké SCU, který zároveň vlastní jednu z čínských vinic. Vládní pobídky 18

19 udělaly v minulosti z Číny největšího světového výrobce solárních panelů a teď vláda podporuje místní produkci vína, popsal pro australský deník The Australian. S tím, že na dovozy je uvaleno čtyřicetiprocentní clo. Investoři tak zakládají vinice. Zatím nejsou příliš produktivní, při srovnatelných osázených plochách produkují Francouzi čtyřikrát více vína než Číňané, ti se ale rozvíjejí podobně jako jejich domácí trh. A francouzští vinaři rozhodně nemají problém se na vlně zájmu svézt. Jeden z producentů klasického Bordeaux, Rotschild, už před dvěma lety zasadil první vinici v Pcheng Laj (Peng Lai) nedaleko Tchien-ťinu (Tianjin). V oblasti severovýchodní Číny plánuje Rotschild pěstovat odrůdu Cabernet Sauvignon, což je základní ingredience červených vín Bordeaux. Podobným směrem nyní jde i skupina Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH), která svou vinici vysadila na 163 akrech v provincii Ning-sia (Ningxia) v jedné z nejchudších oblastí Číny. O spotřebu mají všichni postaráno, více než 83 procent v současnosti v Číně spotřebovaného vína pochází z domácích vinic. Těmto vínům sice zatím chybí kvalita, ale i ta se postupně lepší. Na úspěch v zahraničí sice zatím pomýšlet nemohou, podle expertů to ale není problém. Shodují se, že čínská vína nějaký zásadní úspěch směrem ven nepotřebují. Pro vinaře v Číně je mnohem důležitější uspět na domácím trhu než se pokoušet o nějaký úspěch v zahraničí, řekl International Business Times Jim Boyce, který v Pekingu píše pro blog Grape Wall of China. Na čínském trhu je pro domácí vinaře dostatečné množství příležitostí i peněz, dodává. A je prý jen otázkou času, než Číňané vystrčí růžky i na tomto poli. Víno není něco, co začnete pěstovat a z první sklizně máte vynikající ročník, prohlásila pro AFP expertka na víno Debra Meiburgová. Čína jednou zatřese světem vína, jenom to bude chvíli trvat. ZDROJ: IHNED.CZ; AUTOR: LUKÁŠ VINCENT; Série vloupání u vinařů v Chablis Zloději rozrazí SUV vrata a kradou cíleně vína Pemier a Grand Cru. Metoda, kdy zloděj použije těžké auto jako beranidlo se nazývá Ram-Raiding. Obvykle jsou cílem zlatnictví, v poslední době se ale tyto útoky množí v severním Burgundsku. Nejnovější obětí se stal producent Chablis Julien Brocard z Domaine Jean Marc Brocard. Celková škoda způsobená tímto vloupáním přesahuje 50 tisíc Eur. Při celkem již čtyřech vpádech zlodějů do Domaine Brocard bylo ukradeno lahví ročníků 2011 až Mimo škody na ukradeném víně vzniká i velká škoda na majetku, kvůli použité metodě vloupání beranidlem. Vinař už nechal instalovat před objekt betonové bloky, aby zabránil dalším krádežím metodou Ram-Raiding. Ukradené láhve s vínem lze dohledat podle průběžného číslování na etiketě, ale zatím se žádná nenašla. Domaine Brocard není jedinou obětí, tento způsob krádeží se množí i u jiných vinařů a policie zatím tápe. Jenom v obci Lignerolles bylo během posledních dvou let nahlášeno 15 takovýchto vloupání a pachatel nebyl dopaden. ZDROJ: FALSTAFF, AUTOR: BERNHARD DEGEN, /JS Německý svaz vinařů podporuje roční nárůst plochy vinic o 0,3 % Představenstvo svazu vinařů Německa souhlasí s návrhem spolkového ministerstva zemědělství o roční zvyšování plochy vinic o 300 hektarů. Jde o kompromis, kdy velké vinařské oblasti požadovaly minimální zvyšování plochy vinic a naopak malé oblasti, zvláště Sasko, chtěly využít maximální v EU povolený nárůst, tj. 1 % ročně. Přitom svaz požaduje, aby bylo zajištěno, že se vinohradnictví nepřesune z tradičních vinařských oblastí a hlavně ze svahů jinam. Každá spolková země tak má v rámci možnosti 0,3 % stanovit své roční maximální plochy přírůstků vinic samostatně pro vína CHOP (jakostní a s přívlastkem), CHZO (zemská) a bez bližšího zeměpisného údaje (dříve stolní). Přitom přírůstek plochy poslední skupiny by měl být minimální. Rozhodnout by o tom podle spolkového vinařského zákona měly zemské vlády na základě doporučení vinařských organizací. ZDROJ: DER DEUTSCHE WEINBAU/ / JS Boj o hybridy (Uhudler) v Rakousku pokračuje Podle zemského správního soudu musí někteří vinaři vyklučit ilegálně vysazené vinice s odrůdami starých hybridů do 1. října 2015, protože byly vysázeny v rozporu s předpisy EU. Sedm takto postižených vinařů se odvolalo ke správnímu soudu města Güssing (u hranic s Maďarskem ve Štýrsku), 3 z nich si mohou vinice ponechat a hrozny využívat k produkci moštu a marmelády pro vlastní potřebu, zbývající 4 vinaři musí vinice vyklučit. Ale jak sdělil Harald Kaiser, předseda spolku Uhudler, vinaři se budou dále bránit. Podají žalobu k ústavnímu soudu. ZDROJ: DER WINZER/ /JS 19

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? CEBRE Česká podnikatelská reprezentace při EU Ing. Jindřich Fialka 15. května 2013 Úřad pro potraviny Ministerstvo zemědělství

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií)

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Výběr vhodných destinací pro uplatnění české potravinové produkce na trzích EU a třetích zemí. Úvod

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství tisková konference 13. listopadu 2012 Ministerstvo zemědělství Základní východiska nejrozsáhlejší změna od vstupu ČR do EU dopad na celý potravinářský

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Falšování potravin MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Mendelova univerzita, 31.10.2013 Obsah přednášky úvod, historie co považujeme za falšování specifika falšování potravin nejčastější způsoby falšování u jednotlivých

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Lucia Zachariášová Oddělení rovnosti žen a mužů, Sekce pro lidská práva Úřad vlády ČR Programové prohlášení vlády ČR

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s.

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Systém hodnocení potravina je hodnocena ve třech kategoriích, které spolu úzce souvisí: označování bezpečnost složení potravin V každé kategorii získá

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

Přírodní látky pracovní list

Přírodní látky pracovní list Přírodní látky pracovní list VY_52_INOVACE_199 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Přírodní látky pracovní list 1)Doplňte křížovku Tajenkou je název skupiny přírodních

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301, Číslo a název

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice Září 2014 2. edice Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou krátká informace o základních faktech k ochotě firem vydávat prostředky na výzkum a vývoj a využít možnosti, které dává zákon o dani z příjmů,

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? MUDr. Olga Sehnalová, MBA 15. května 2013, Praha poslankyně Evropského parlamentu Evropský parlament a skandál

Více

Prezentace firmy Mediate, s. r. o.

Prezentace firmy Mediate, s. r. o. Prezentace firmy Mediate, s. r. o. 1 / 15 KDO jsme? založení společnosti MEDIATE v roce 1996 přední výrobce bylinných čajů a doplňků stravy více jak 60 interních zaměstnanců + externí spolupracovníci transparentní

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS.

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS. Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR Lucie Grossová, DiS. Charakteristika soli Chlorid sodný (NaCl), běžně označován jako kuchyňská či jedlá sůl, je chemická sloučenina chlóru

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Poslanecká sněmovna přijala dlouho očekávanou novelu zákona o veřejných zakázkách obsahující řadu zásadních změn zákona. Novela přináší nejen zvýšení transparentnosti

Více

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. Změna: 330/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm.

Více

Vliv spotřební daně na (ne)bezpečnost potravin

Vliv spotřební daně na (ne)bezpečnost potravin UNIE VÝROBCŮ A DOVOZCŮ LIHOVIN Vliv spotřební daně na (ne)bezpečnost potravin Petr Pavlík Unie výrobců a dovozců lihovin (UVDL) Reprezentuje více než 80 % trhu s lihovinami v ČR Na výběru spotřební daně

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Kontrola reziduí pesticidů v ČR

Kontrola reziduí pesticidů v ČR Systém kontrol SZPI, kontrola bezpečnosti biopotravin Ing. Jindřich Pokora 6. listopadu 2014 Kontrola reziduí pesticidů v ČR Ministerstvo zemědělství -Úřad pro potraviny SZPI SVS ÚKZÚZ 2 Kontrola reziduí

Více

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Kunešová M., Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity Endokrinologický ústav, Praha 8.11. 2007 Eurocentrum Praha Výskyt nadváhy a obezity v jednotlivých

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha Ochrana spotřebitele na finančním trhu Ochrana spotřebitele na finančním trhu Dr. Ing. František Klufa Finanční arbitr České republiky Čtvrtek 26. května 2011 Konferenční centrum City, Praha, Praha - 1

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Odůvodnění změn v pořadí projektů doporučených Programovou komisí Ministerstva zemědělství k financování ve veřejné soutěži programu Komplexní udržitelné

Více

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky Značení výrobků Tzv. ekospotřebitelství je v Evropě poměrně rozvinuté. K lepší orientaci zákazníka v záplavě výrobků byly vyvinuty systémy ekologického značení, tzv. ekoznačky, kterými jsou označeny výrobky

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 Nová vláda a řešení problémů české ekonomiky náměstek ministra průmyslu Programové prohlášení vlády Priority vlády Rozvoj podmínek pro svobodné podnikání Efektivní vyřešení všech stávajících a chystaných

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY Česká republika a Slovensko v roce 2014 Autoři: Jonáš Rais Martin Reguli Barbora Ivanská Březen 2014 Poznámka: Text je výstupem mezinárodní výzkumné spolupráce Centra

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP 3 / 1. SOUVISLOSTI 6 / 2. EKO-DESIGN (ErP) 7 / 3. ENERGETICKÉ ŠTÍTKY 12 / 4. SVĚT SE MĚNÍ, ARISTON JE S VÁMI 1 KONTEXT PROČ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY A ErP? Potýkání se s klimatickými

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR

ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba 16.6.2015 ČESKÉ DRÁHY, A.S. - KLÍČOVÝ HRÁČ OSOBNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY A STRATEGICKÝ PODNIK PRO ČESKOU EKONOMIKU Národní

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Odborný seminář Kvalita a bezpečnost potravin: Aktuální trendy v legislativě, označování, výživových a zdravotních tvrzeních

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

Korupce pohledem ekonoma

Korupce pohledem ekonoma Vize 2020 Obrana svobody (veřejná diskuze) Korupce pohledem ekonoma Olomouc, 7.1.2010 Jiří Schwarz 1 Co považuje ekonom za korupci? 1. Platba za dobře odvedenou operaci v krajském zdravotnickém zařízení?

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami

Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami Tom Václavík Základní data Světový trh sbiopotravinami 2008 Celková spotřeba: přibližně 37 mld. EUR Meziroční nárůst: +-10 % (2007/2008) Největší trhy:

Více

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 (návrh přípravy) pracovní materiál pro diskusi na PT pro hospodářskou politiku RHSD ČR, 22. 5. 2014 Po nástupu nové vlády je třeba revidovat národohospodářsky

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Radek John ministr vnitra

Radek John ministr vnitra Radek John ministr vnitra Boj o rozpočet 2010 a 2011 Snížení na rok 2011 o 8,3 mld. Kč (původní návrh 10,5 mld.) 62 60 58 56 54 52 50 48 2008 2009 2010 2011 Rozpočet MV v mld Rozpočet na rok 2011: - 3,8

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010 Prodej ze dvora- marketing zemědělských komodit LEDEN A ÚNOR 2010 Výhody nákupu místní produkce pro obchodníky - nákupčí vyšší kvalita (zejména u rychle se kazícího zboží, které je nutno přepravovat) p

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2014 Profilová část maturitní zkoušky 1. povinná volitelná zkouška

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Revize zadávacích směrnic současné znění z roku 2004 potřeba modernizace (agenda 2020) nový

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Metodické pokyny Evidenční označení: MP.49 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Vydání: 1. Revize: 0. Datum vydání: Účinnost od: 22. 04. 2014 Dokument je majetkem Správy úložišť radioaktivních odpadů. Jakékoli

Více

Připomínkový list: Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 (analýzy vnějšího prostředí, SWOT analýza) 1 OSV/J.

Připomínkový list: Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 (analýzy vnějšího prostředí, SWOT analýza) 1 OSV/J. Připomínkový list: Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 (analýzy vnějšího prostředí, analýza) Číslo připomínky Odbor KÚ / osoba 1 OSV/J. Fiedlerová 2 OSV/J. Fiedlerová 3 OSV/J. Fiedlerová

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014

O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014 O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014 tisková konference 10. ledna 2012, Praha RNDr. Petr Nečas předseda vlády Program Petr Nečas, předseda vlády ČR cíle ve snižování administrativní zátěže příklady

Více

1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ

1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ 1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ 1.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroby potravin a nápojů v EU, jako největší zpracovatelský sektor, představuje s obratem 965

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

2011-12-14 12. Přednáška Bc. Tomáš Chalupa

2011-12-14 12. Přednáška Bc. Tomáš Chalupa Ochrana spotřebitele v EU, právo obchodních společností, hospodářská soutěž na společném trhu Ochrana zdraví a bezpečnosti spotřebitele - Všeobecná politika EU, kterou provádí Komise, směřuje k podpoře

Více

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Praha, 13. prosince 2011 Téměř jedna pětina firem se chystá

Více

Export zboží služeb a investic

Export zboží služeb a investic Export zboží služeb a investic rady pro úspěšný vývoz Základní instituce podporující export českých firem Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade Zastupitelské úřady

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2015 srpen 2015

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu Autor INOVACE_32_Sur. 1,3/xx/01 Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1.

Více

ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012

ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012 ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012 ČBA se představuje 38 členů, představujících 99% sektoru Jádro práce ve 13 odborných komisích a pracovních skupinách: opíráme se o expertní potenciál čítající dohromady

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ 1 PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ LINII Být štíhlý je přirozené, být zdravý je normální Martin Hyroš www.pustemkezdravi.cz 2 COPYRIGHT Autor: Martin Hyroš Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2013 ISBN: 978-80-87856-51-2

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

Důvěryhodnost uzenin na českém trhu

Důvěryhodnost uzenin na českém trhu Důvěryhodnost uzenin na českém trhu volně prodejná studie 25. 3. 2013 ppm factum research Důvěryhodnost uzenin na českém trhu Které značky uzenin se těší v České republice největší důvěře? Kteří maloobchodní

Více