INFORMACE O PARTNERECH KONFERENCE , IDET BRNO, CZECH REPUBLIC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE O PARTNERECH KONFERENCE 5. 7. 5. 2009, IDET BRNO, CZECH REPUBLIC"

Transkript

1 INFORMACE O PARTNERECH KONFERENCE , IDET BRNO, CZECH REPUBLIC Konferenci pořádají

2 INFORMACE O PARTNERECH KONFERENCE , IDET BRNO, CZECH REPUBLIC

3 2009 Univerzita obrany Kounicova Brno První vydání, Brno 2009 Vytiskla Univerzita obrany Název: Security and Protection of Information 2009 Podnázev: Informace o partnerech konference Autoři: Jaroslav Dočkal, Milan Jirsa (editoři) Konference: Security and Protection of Information 2009, IDET Brno, ISBN:

4 Úvodem Ve dnech 5. až 7. května 2009 se v areálu BVV Veletrhy Brno bude konat už pátý ročník konference Security and Protection of Information, nad kterou opět převzal záštitu bezpečnostní ředitel Ministerstva obrany České republiky tentokrát byl tak laskav Mgr. Michal Mazel. Při přípravě konference úzce spolupracoval Odbor bezpečnosti ministerstva obrany, za což mu patří poděkování. Mimořádně významnou pomoc pořadatelům poskytl Ředitel sekce komunikačních a informačních systémů MO náčelník spojovacího vojska AČR plukovník gšt. Ing. Jan Kaše. Konference Security and Protection of Information je součástí sady konferencí CATE (Community Army Technology Environment), které probíhají při 10. mezinárodním veletrhu obranné techniky a bezpečnostní techniky a speciálních informačních systémů IDET 2009 letos pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí ČR. Naše konference probíhá již popáté a já se vždy znovu a znovu ptám, čím může konference Security and Protection of Information zaujmout partnerské společnosti? Za jakých podmínek Univerzita obrany pořádá konferenci? Škola se snaží rozšířit svoji působnost i mimo působnost resortu obrany a poskytnout své služby i pro jiné resorty. Je schopna poskytovat vzdělání (bakalářské, magisterské, doktorské vojenské i civilní) nejen v rámci AČR, ale i pro policisty, hasiče, celníky, příslušníky zpravodajských služeb atd. S potěšením lze konstatovat, že i v České republice působí celá řada společností, majících k vědě a vzdělávání pozitivní vztah. Dlouhodobě se pohybují v náročném prostředí státního sektoru a mají na tomto poli úspěch. Mají také vztah k problematice informační bezpečnosti a nebojí se prezentovat v kritickém odborném prostředí. Jsou schopny dokumentovat svoji vysokou odbornou úroveň a nabídnout špičkové produkty i potřebné služby. Účelem této publikace je takové společnosti představit. V Brně, Doc. Ing. Jaroslav Dočkal, CSc. manažer konference Security and Protection of Information

5 Přehled partnerů konference Časopis Data Security Management... 3 Český institut manažerů informační bezpečnosti - ČIMIB... 4 ANECT a.s ATS TELCOM PRAHA a.s Auroton Computer spol. s r.o AutoCont CZ a.s ČD Telematika a.s Cisco COMGUARD a.s GiTy, a.s ICZ a.s McAfee Microsoft Česká republika Monet ROHDE & SCHWARZ Praha, s.r.o RSA, The Security Division of EMC SODATSW spol. s r.o T-Systems Czech Republic a.s MORAVSKÁ BANKA VÍN, ORIONREAL, spol. s r.o Security and Protection of Information 2009

6 Mediální partner konference Data Security Management DSM - časopis o bezpečnosti, správě a řízení rizik informačních systémů Časopis Data Security Management (DSM) byl založen v roce 1997 skupinou předních českých a slovenských odborníků v oblasti bezpečnosti IT, kteří vytvořili základ jeho redakční rady. Redakční rada DSM úzce spolupracuje s řadou dalších bezpečnostních expertů. Časopis se cíleně orientuje na střední a vyšší management komerčních organizací i orgánů státní správy. Snaží se jim přinášet kvalitní a aktuální přehled stavu a vývoje v oblasti informační bezpečnosti a řízení informačních rizik. Cílem je být jim touto cestou užitečným pomocníkem při jejich každodenní činnosti včetně rozhodování o vynakládání finančních prostředků. Vydavatelem časopisu je společnost TATE International, s.r.o., která se zaměřuje jak na akce v oblasti IT bezpečnosti, tak i další aktivity v plné šíři oblasti informačního managementu. Pořádá například bezpečnostní konference a semináře, především Information Security Summit. Dále spolupořádá pravidelné dvouleté průzkumy stavu informační bezpečnosti (střídavě v České a Slovenské republice), organizuje školení v rámci vzdělávání středního a vrcholového managementu (ICT managementu) a zajišťuje vydávání příruček pro manažery. Z hlediska obsahu je časopis tvořen články, které se zabývající metodickými, právními a řídícími aspekty problematiky informační bezpečnosti. To však neznamená, že by se časopis nevěnoval konkrétním technologiím, řešením a produktům. Proto mají na stránkách časopisu pevné místo případové studie, popisy moderních technologií, recenze nových produktů i literatury. Technicko-technologická stránka informační bezpečnosti je však chápána pouze jako prostředek a nástroj realizace bezpečnostních vizí. V časopise mají svou pravidelnou stránku zprávy o akcích, které proběhly na téma bezpečnosti, i informace o připravovaných konferencích. Časopis spolupracuje se všemi významnými společnostmi v oblasti informační bezpečnosti AFCEA Česká republika, ČABM, CACIO, ČIIA, EAS CZ, itsmf Czech Republic, ISACA Czech Republic Chapter a ISACA Slovak Republic Chapter. Během roku čtenáři obdrží výsledky bezpečnostního průzkumu (v ČR či SR) a tematicky orientovanou příručku manažera. V podobě časopisu DSM bude společnost TATE International, s.r.o., ve čtvrtletních intervalech i nadále přinášet potřebné informace z oblasti ICT bezpečnosti pro management velkých společností, středních a malých firem, stejně jako představitele státní exekutivy. Cílem je toto uskutečňovat ve vysoké kvalitě, odpovídající úrovni cílové skupiny čtenářů. Kontaktní informace Adresa TATE International s.r.o., Hořejší nábřeží 21, Praha 5 Šéfredaktor Jaroslav Dočkal, Výkonná ředitelka Vladimíra Kaplanová, Telefon , WWW Security and Protection of Information

7 4 Security and Protection of Information 2009

8 ANECT a.s. ANECT a.s. je předním dodavatelem profesionálních řešení z oblasti informačních a komunikačních technologií. Od svého vzniku se společnost orientuje na komplexní dodávky v oblasti komunikačních systémů, výstavby počítačových sítí pro středně velké a velké zákazníky. Nabídka služeb společnosti ANECT zahrnuje analýzy, konzultace, poradenství, technické návrhy, projektování, vývoj informačních systémů, instalace technologií, záruční a pozáruční servis. V rámci zajištění kvality komplexních služeb zákazníkům je ANECT partnerem předních světových firem, které se pohybují v oblasti informačních technologií a počítačových sítí. ANECT dosáhl významné pozice mezi IT firmami získáním nejvyšších úrovní certifikací u svých klíčových partnerů: Cisco Gold Partner Microsof Gold Partner CheckPoint Gold Partner Symantec Platinum Partner Sun Associate Partner Citrix Silver Partner CA Value Added Reseller Premier AudioCodes Channel partner 2Ring Advanced TAS Partner Hewlett Packard Preferred Partner VMware VIP Enterprise Partner Trend Micro Affiniti plus Partner IBM Member Naše vize ANECT je na středoevropském trhu preferovaným dodavatelem inovativních řešení postavených na integrované ICT infrastruktuře, přispívajících ke zvýšení konkurenceschopnosti zákazníků a určených pro velké organizace, jejichž míra úspěchu závisí na způsobu a intenzitě využívání informačních a komunikačních technologií. K zákazníkům firmy ANECT patří společnosti jako Allianz pojišťovna, a.s, Česká pojišťovna a.s., Česká spořitelna a.s., ČEZ a.s., DHL Information Services Europe s.r.o., GTS Novera, a.s., Home Credit a.s., Iveco a.s., KIA Motors Slovakia, s.r.o., Komerční banka a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s., Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo zemědělství ČR, Národní banka Slovenska, Národní památkový úřad ČR, T-Mobile Slovakia, Ľudová banka, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR, Volksbank a.s. a mnoho dalších. Na trhu působí ANECT od roku 1993, v současné době má víc než 230 zaměstnanců. Své kanceláře má v Praze, Brně, Plzni a Bratislavě. ANECT má certifikace: ISO 9001; ISO/IEC 27001; ISO Kontaktní informace Adresa Vídeňská 125, Brno, Česká republika Kontaktní osoba Telefon, fax + 420/ , +420/ WWW Security and Protection of Information

9 ATS TELCOM PRAHA a.s. Nabídka kryptografických prostředků, systémů a služeb V oblasti bezpečnosti je ATS-TELCOM PRAHA a.s. výhradním dovozcem IP kryptografického systému Cryptel-IP společnosti THALES Norway AS a kryptografických prostředků (dále jen KP ) Tiger XS, včetně Tiger XS Office, společnosti SECTRA Communications AB. Je také finálním výrobcem KP odvozených od systému Cryptel-IP a zodolněných datových rozvaděčů. Tyto technologie dodává organizačním složkám státu a státní správě ČR. Poskytuje školení správců a uživatelů dodaných KP, dodává školicí a technickou dokumentaci v českém jazyce, dodává překlady technické dokumentace do češtiny, zajišťuje servis a uživatelskou podporu při nasazování a provozu kryptografických prostředků a systémů. Především se jedná o následující bezpečnostní produkty: TCE 621/B, TCE 621/C, TCE 671 a TCE 114 (KGC), TCE 621B/CZ, TCE 621C/CZ, TCE 671/CZ a TCE 114/CZ (KGC/CZ), SECTRA Tiger XS, SECTRA Tiger XS Office, SECTRA KGC (Centrum pro generování klíčů) a SECTRA SMC (Středisko pro správu a distribuci klíčů), ecustodian, ATS-UP BOX. TCE 621/B, TCE 621/C, TCE 671 a KGC TCE 621/B je plně HW KP, určený pro kryptografickou ochranu informací, přenášených na úrovni IP rychlostí do 100 Mbit/s. Podporuje IPv4 i IPv6 a NAT (pomocí UDP zapouzdření). Kromě běžného IP provozu umožňuje horké zálohování (vytvořením virtuálních KP) a zabezpečený multicast. Softwarovou aktualizaci (upgrade) KP lze provádět při provozu, bez nutnosti otevření zařízení. Mechanické provedení umožňuje umístění KP na stůl, na poličku nebo do 19 datového rozvaděče, je v souladu s SDIP 27- level A. Při vyjmutém CIK neobsahuje utajované informace. Umožňuje provoz v manuálním režimu (s ruční distribucí a správou kryptografických klíčů, generovaných v nezávislém centru pro generování klíčů KGC) a v automatickém režimu s dálkovou správou kryptografických klíčů. V automatickém režimu je využíváno středisko pro správu a distribuci klíčů TCE 671, které zabezpečuje on-line distribuci kryptografických klíčů, dohled v síti a distribuci přístupových práv. Z bezpečnostních důvodů jsou ale i v automatickém režimu některé kryptografické klíče generovány v nezávislém centru pro generování klíčů KGC a distribuovány ručně. Je plně kompatibilní s KP první generace TCE 621 IP a s TCE 621/C. TCE 621/C se liší od TCE 621/B pouze tím, že umožňuje přenášet data rychlostí do 1 Gbit/s. TCE 621/B, TCE 621/C, TCE 671 a KGC jsou schváleny NATO MC pro ochranu utajovaných informací do stupně utajení NATO COSMIC TOP SECRET 1. V ČR jsou certifikovány NBÚ pro ochranu utajovaných informací NATO SECRET a TAJNÉ 2. TCE 621B/CZ, TCE 621C/CZ, TCE 671/CZ a KGC/CZ Jedná se o národní KP na bázi TCE 621/B-Dual a TCE 621/C-Dual. Je do nich však vložena pouze rozšiřující kryptografická deska s národním algoritmem, který je pod plnou kontrolou národní autority - NBÚ. Technické parametry jsou obdobné jako u KP TCE 621/B a TCE 621/C, obdobné jsou i vlastnosti 1 hodnocení NATO (č. MCM pro Cosmic Top Secret) 2 hodnocení NBÚ (č.k20079 pro Tajné a NATO Secret) 6 Security and Protection of Information 2009

10 a parametry TCE 671/CZ a KGC/CZ. Finálním výrobcem uvedených národních KP je ATS-TELCOM PRAHA a.s. TCE 621B/CZ, TCE 621C/CZ, TCE 671/CZ a KGC/CZ jsou v ČR certifikovány NBÚ pro ochranu utajovaných informací do stupně utajení DŮVĚRNÉ, NATO CONFIDENTIAL, CONFIDENTIEL UE 3. Provedení TCE 621B/CZ, TCE 621C/CZ, TCE 671/CZ a TCE 114/CZ (KGC/CZ) je uvedeno na obrázku 1. ATS-UP BOX Obrázek 1: Národní kryptografické prostředky na bázi systému Cryptel-IP. Robustní datový rozvaděč ATS-UP BOX (Ultra Proof) je víceúčelový mobilní box určený pro dopravu a autonomní provoz elektronických zařízení v nejnáročnějších klimatických i mechanických podmínkách. Poskytuje elektronickým zařízením převozní a provozní podmínky, zabezpečující spolehlivý chod v extrémních situacích. Technologie uvnitř jednotlivých ATS-UP BOXů se liší podle potřeb zákazníka. Do boxu je možno umístit např. i technologii systému Cryptel-IP. Jeho základní provedení je na obrázku 2. Obrázek 2: Zodolněný datový rozvaděč ATS-UP BOX. 3 hodnocení NBÚ č. K20104 pro Důvěrné, NATO Confidential, Confidentiel UE, hodnocení NBÚ č. K20105 pro Důvěrné, NATO Confidential, Confidentiel UE Security and Protection of Information

11 SECTRA Tiger XS, SECTRA Tiger XS Office, SMC a KGC SECTRA Tiger XS je osobní kryptografický prostředek pro ochranu utajovaných informací přenášených v sítích GSM, PSTN, ISDN a satelitních sítích. Prostřednictvím Tiger XS je možno utajit hlas, SMS nebo datový soubor. Tiger XS se na černé straně připojuje ke komunikačnímu terminálu (k mobilnímu či satelitnímu telefonu přes Bluetooth) nebo k modemu přes rozhranní RS 232. Připojení Tiger XS na červené straně, pro vstup a výstup utajovaných dat, je zajištěno USB kabelem. Pro hlasovou komunikaci je použita handsfree sada. SECTRA Tiger XS Office je rozšiřující stanice, do které se vkládá Tiger XS. Umožňuje používat Tiger XS v kancelářském prostředí. Obsahuje vestavěný modem, který se připojí k analogové účastnické přípojce veřejné nebo pobočkové telefonní ústředny. Jeho prostřednictvím komunikuje vložený Tiger XS přes pevnou telefonní síť. Rozšiřující stanice Tiger XS Office je pro pohodlnější hlasovou komunikaci vybavena telefonním sluchátkem, které vloženému Tiger XS nahrazuje handsfree sadu. Tiger XS Office také umožňuje připojení analogového či digitálního faxu a PC na červenou stranu vloženého Tiger XS. K účastnické přípojce ISDN se Tiger XS Office připojuje přes externí modem. Začlenění Tiger XS a Tiger XS Office do komunikačního prostředí je uvedeno na obrázku 3. SECTRA Tiger XS je aktivován po dobu maximálně 30 hodin, v aktivním stavu umožňuje přenášet utajená data a obsahuje utajované informace. V neaktivním stavu Tiger XS neobsahuje utajované informace a je zařazen v kategorii CCI 4, k aktivaci se používá CIK. SECTRA Tiger XS umožňuje provoz v zákaznickém módu s ruční distribucí skupinových kryptografických klíčů a v automatickém módu s dálkovou správou kryptografických klíčů s využitím SMC. Ke generování kryptografických klíčů je využíváno nezávislé centrum pro generování klíčů KGC. Středisko SMC slouží ke generování a automatické distribuci párových klíčů. ecustodian Obrázek 3: Začlenění Tiger XS a Tiger XS Office do komunikačního prostředí. Elektronický systém správy klíčů (EKMS) ecustodian je produkt, který zahrnuje HW i SW pro plánování, objednávání, generování, přešifrování, ukládání, distribuci kryptografických klíčů a případně jejich výstup na nosná média. Kryptografické klíče jsou ukládány a distribuovány v neutajení (zašifrované) podobě a po celou dobu existence jsou auditovány a centrálně účtovány. Kryptografické klíče je možno na místo použití dopravit elektronicky bezprostředně před jejich použitím a plnit je přímo do KP. ecustodian 4 hodnocení NBÚ doplněk č.1 k K Security and Protection of Information 2009

12 umožňuje elektronické účtování, správu a kontrolu pohybu i hmotného kryptografického materiálu (např. KP). Na obrázku 4 jsou uvedeny komponenty a funkce ecustodian. Obrázek 4: SW a HW komponenty ecustodian a jejich funkce a vazby. Poskytované služby v oblasti kryptografické ochrany ATS-TELCOM PRAHA a.s. poskytuje a zajišťuje servis na dodávané KP a zajišťuje pro ně hotline. ATS-TELCOM PRAHA a.s. poskytuje ke všem dodávaným produktům a systémům školení správců i uživatelů včetně školicí dokumentace v češtině. Zajišťuje zpracování technické a provozní dokumentace nebo její překlady do češtiny. ATS-TELCOM PRAHA a.s. je finálním výrobcem KP TCE 621/CZ. U těchto KP je zajišťuje plný servis v ČR včetně uživatelské podpory jejich provozu. ATS-TELCOM PRAHA a.s. je držitelem osvědčení NBÚ 5 pro stupeň utajení TAJNÉ a disponuje pracovníky kryptografické ochrany. Má certifikovaná kryptografická pracoviště. Firma poskytuje uživatelskou podporu a pomoc při projektování, nasazování a provozu všech dodaných systémů a KP. Kontaktní informace Adresa ATS-TELCOM PRAHA a.s., Milíčova 14, Praha 3 Kontaktní osoba Ing. Karel Bouchner Telefon, fax , WWW 5 Osvědčení NBÚ č pro seznamování, poskytování a vznik utajovaných informací až do stupně utajení TAJNÉ Security and Protection of Information

13 Auroton Computer spol. s r.o. Náš zákazník je náš generální ředitel a jeho bezpečnost je naším cílem Společnost Auroton Computer se bezpečnostní problematice věnuje již 15 let. Jako jedni z prvních firem jsem začali spolupracovat na vývoji bezpečnostních šifrovacích karet, které vyvíjela původně firma Decros ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR. Na této spolupráci jsme se podíleli i později, kdy vznikl Národní bezpečnostní úřad ČR, který vybavujeme běžnou i speciální technikou od jeho vzniku až do současnosti. A ve spolupráci s NBÚ ČR i v současnosti zajišťujeme veškeré certifikace tempestovaných zařízení uváděných na trh v České republice. S počtem 15ti pracovníků ve stálém pracovním poměru a s týmy externích spolupracovníků zajišťujeme montáž síťových prvků, racků a serverů společně se zálohovacími jednotkami a diskovými poli, dodávky pracovních stanic a periferií. Nabízíme kompletní správu sítí včetně správy a archivace dat s možností pravidelné smluvní administrátorské činnosti na sítích LAN/WAN. Pomůžeme s elektronickým oběhem dokladů včetně dodávek a instalací informačních kiosků. V oblasti bezpečnosti dodáváme, instalujeme a servisujeme tempestovaná PC, tiskárny scannery, servery, tenké klienty, notebooky, rackové skříně a mnoho dalších zařízení dle normy SDIP Level A,B a C. Námi dodávané tempestovaná výrobky mají samozřejmě z větší části i certifikáty NATO. Dále nabízíme i služby v oblasti bezpečnostní politiky. Pro naše klienty jsou k dispozici různé doplňkové služby HOT-LINE a HELPDESK, instalace standardního uživatelského, implementace aplikačních systémů včetně podnikových informačních systémů. Pořádáme základní typy školení ve vlastních prostorách (vybavená učebna). Našimi klienty je z velké části státní správa. Mezi hlavní odběratele bezpečnostních technologií můžeme zařadit Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany, Národní bezpečnostní úřad, Ministerstvo zahraničních věcí. Samozřejmě touto technologií vybavujeme i další orgány státní správy, ale i polostátní subjekty či soukromé firmy. Naše současné kvalifikace, certifikace, strategická partnerství a exkluzivní zastoupení: ISO 9001:2001 na prodej, instalaci a servis výpočetní techniky ISO dodavatel pro státní správu kvalifikací uvedením na seznamu kvalifikovaných dodavatelů certifikace Národním bezpečnostním úřadem společnosti Auroton Computer s.r.o. na stupeň důvěrný GOLD Partner firmy Hewlett-Packard CISCO partner Novell a Microsoft certifikace Exkluzivní zastoupení pro prodej a servis SILTEC Tempest PC a příslušenství Exkluzivní zastoupení pro prodej a servis OSPL Tempest PC a příslušenství Exkluzivní zastoupení australských firem: Neoproducts informační kiosky ETECHGROUP e-learning DYNJAB biometrické čtečky pasů 10 Security and Protection of Information 2009

14 Kontaktní informace Adresa Prosecká 63/95, Praha 9 Kontaktní osoba Ing.Přemysl ONDRA ( ), ing.zdena Pražáková ( ) Telefon, fax , fax.: WWW Security and Protection of Information

15 AutoCont CZ a.s. Co může AutoCont nabídnout pro Vaši bezpečnost Obecná bezpečnost ICT Pod pojmem obecná bezpečnost ICT, zahrnující bezpečnost jednotlivých PC, stanic, notebooků, serverů a síťové komunikace rozumíme jejich ochranu ve smyslu: utajení dat, integrity dat, dostupnosti dat, ochrany přístupu, bezpečné komunikace. Tyto atributy mohou být zajištěny několikerými možnostmi. Pro utajení dat bývá nejobvyklejší jejich překrytí šifrou (za použití symetrické kryptografie); pro zajištění integrity a dostupnosti dat se používá postupů ve formě zálohování a archivace; pro zajištění ochrany přístupu se používají autentizační a autorizační mechanismy (za použití asymetrické kryptografie) a pro zajištění bezpečné komunikace se používají mechanismy založené na kombinaci symetrické a asymetrické kryptografie; ochrana přístupu je pak řešena za pomoci firewallových řešení atp. Společnost AutoCont CZ vám je schopna poskytnout celou škálu bezpečnostních řešení, které pokrývají výše uvedenou problematiku. Při využití rozmanitých hardwarových i softwarových nástrojů jsme ti praví, pokud se chcete ujistit, že vaše drahocenná firemní data jsou a mají zůstat zabezpečena. V rámci zabezpečení nedodáváme jen produkty, ale především know-how, které jsme předali za dobu působnosti v oblasti ICT mnoha spokojeným zákazníkům. Jako nedílnou součást zabezpečení ICT infrastruktury nabízíme rovněž: provedení interního auditu prostředí společnosti, provedení kompletní bezpečnostní analýzy rizik informačního prostředí společnosti dle požadavků normy ISO/IEC 27001, provedení penetračních testů a vypracování souhrnné zprávy z těchto testů, a mnoho dalších konzultačních prací. Procesní bezpečnost ICT Procesní bezpečnost je nedílnou součástí bezpečnosti ICT infrastruktury, přesto však bývá často mnohými uživateli i manažery podceňována. Naprosto neprávem, protože právě definování správných procesů může napomoci tam, kde prosté zapojení techniky selhává. Je třeba si uvědomit, že infrastruktura je tak bezpečná, jak je bezpečný její nejslabší článek. Tímto článkem je beze vší pochybnosti lidský faktor. Oblasti procesní bezpečnosti zahrnují: definování práv a povinností, definování odpovědnosti, definování klasifikace bezpečnosti, definování preventivních a nápravných opatření, definování postihů a sankcí při porušení pravidel bezpečnosti. 12 Security and Protection of Information 2009

16 Odborníci z řad společnosti AutoCont CZ jsou připraveni vám pomoci i v této oblasti. Evidujeme dlouholeté zkušenosti s nasazením, obnovou, aktualizací a doplňováním bezpečnostních procesů, ať již souvisejí s de facto standardy typu RFC, anebo standardy podle ISO (např ). Uvádíme zde ty nejdůležitější oblasti, ve kterých jsme schopni expertně pomoci: Vypracování kompletní sady bezpečnostní dokumentace s přihlédnutím k ustanovením normy ISO/IEC 27001, zahrnující: bezpečnostní politiku organizace, havarijní směrnici (Plán obnovy), bezpečnostní manuály pro administrátory, uživatele a správce informační bezpečnosti, popis změnového řízení ve společnosti dle ITIL, roční bezpečnostní plán, směrnici klasifikace dokumentů a jejich řízení, směrnici klasifikace incidentů a jejich řešení, směrnici k internímu auditu společnosti. Vypracování pravidel pro bezpečnou komunikaci, zahrnující: certifikační politiku nebo návrh na pravidla využití externích certifikátů pro šifrování a elektronický podpis, certifikační prováděcí směrnici, manuály pro používání elektronického podpisu a šifrování. Vypracování pravidel fyzické bezpečnosti v oblasti ICT, jako např.: řízení vstupu do budov a částí organizace, doporučení k zabezpečení, manuály pro výše uvedené, řízení přístupu ke kritickým aplikacím, HW a SW. Další oblasti bezpečnosti Bezpečnost pochopitelně nezačíná a nekončí u obecné nebo procesní bezpečnosti. Základem fungování každé infrastruktury je především přehled o tom, jaké mechanismy uvnitř fungují; zmapování celé infrastruktury je tedy základním stavebním kamenem bezpečnosti jakékoli infrastruktury. Stejně tak je ve vztahu k bezpečnosti nutné nastavit alespoň základní povědomost uživatelů o této problematice, aby byli schopni ji nejen pochopit, ale především přijmout za svou, být ochotni se podřídit daným pravidlům a účelně ji využívat a chránit. Optimalizace částí ICT Heterogenita a chaos je (bohužel) průvodním znakem většiny současných infrastruktur. Jen těžko se dá hovořit o zabezpečení infrastruktury, pokud o ní nemáme základní přehled a nedokážeme ji optimalizovat tak, aby náklady na bezpečnost byly především účelně vynaloženy a byly funkční. V rámci zabezpečení ICT nabízí společnost AutoCont CZ i optimalizační metody, zejména v těchto oblastech: optimalizace informační infrastruktury (IOI), včetně doporučení změn ve formě migrace nebo změny strategie v nákupu softwarového a hardwarového vybavení, audit využití tiskových zařízení ve formě monitoringu, optimalizace tiskových služeb, včetně vypracování: tiskových politik, katalogu tiskových služeb, doporučení pro strategii v oblasti tisků. Security and Protection of Information

17 Školení v oblasti bezpečnosti ICT Uživatelská a administrátorská školení např.: základy šifrování a elektronického podpisu, Netiqette (pravidla chování uživatelů na síti Internet), základy bezpečnosti v rámci IT, antivirová problematika a antispam, síťová bezpečnost a vzdálený přístup, problematika PKI, bezpečnost koncových stanic. Síťová bezpečnost Tato oblast je dnes často skloňovaným výrazem ve firmách všech velikostí. Každý dnes ví, že celosvětová síť Internet poskytuje téměř neomezený potenciál v možnostech získávání informací, prezentací firem, obchodování, bankovnictví atd. Ovšem musíme zmínit i stinnou stránku možnosti útoku a další bezpečnostní hrozby souvisejících s provozem informačních systémů připojených k internetu. Hrozbu v takovém prostředí představují nejen technicky vyspělí jedinci, kteří hledají zneužitelné chyby v komunikačních protokolech, operačních systémech, aplikacích,, ale nebezpeční jsou i více poučení uživatelé, kteří využívají neznalostí běžných uživatelů. Společnost AutoCont CZ v této oblasti nabízí: komplexní analýzu a mapování aktuálního stavu firemních sítí, návrh infrastruktury perimetru: firewally a jejich pravidla, bezpečné vzdálené připojení (VPN), antispamové brány, proxy servery pro bezpečné procházení internetu včetně reportingu (URL filter, antivir pro WWW provoz), bezpečnou publikaci WWW, ových a jiných serverů do internetu, ochranné prvky typu IDS/IPS, analytické nástroje monitorující trendy, anomálie nebo útoky v síti s možnostmi korelace, sumarizace, reportingu a systému upozorňování na události, návrh segmentace a adresace sítě, fyzické propojení jednotlivých částí sítě (switch, router), rekonstrukce již fungujících systémů. Díky širokému produktovému portfoliu v této oblasti může společnost Autocont CZ do značné míry diverzifikovat rizika spojená s potencionálně objevenými zranitelnostmi na zařízeních jednoho výrobce. Bezpečnost koncových stanic Oblast bezpečnosti koncových stanic je v poslední době automatickou součástí každodenní práce, aniž ji vnímáme. Její rozsah je však velmi široký a s novými technologiemi přichází také nové hrozby. Dnes téměř každý používá na svém PC antivirus, antispyware nebo personální firewall. Ale zatím mnoho uživatelů nepřemýšlí o ceně dat, která mají uloženy na svém PC nebo na serverech v podnikové síti. Šifrování disků a výměnných úložných zařízení ještě stále není běžným standardem. S rozmachem vyměnitelných úložných zařízení (USB disky, flash disky), CD-R a DVD-R mechanik a se značným zvýšením rychlosti připojení k internetu se výrazně zvýšil objem dat vynášených z firemního prostředí. Tyto úniky můžeme v dnešní 14 Security and Protection of Information 2009

18 době omezit pomocí tzv. Data Loss Prevention systémů, které řídí přístup k periferiím podle jednoznačně definovaných bezpečnostních pravidel. Společnost Autocont CZ v této oblasti nabízí: analýzu aktuálního stavu prostředí koncových stanic, plošnou i selektivní implementaci bezpečnostních aplikací na koncové stanice, centrální řízení a reporting: personálních firewallů, antivirových a antispywarových systémů, HIPS (Hots Based Intrusion Prevention System), šifrování disků, přístupu k periferním zařízením (DVD a CD mechaniky, USB disky, tiskárny apod.), NAC (Network Acces Control). Kontaktní informace Adresa AutoCont CZ a.s., Nemocniční 12, Ostrava, Česká republika Kontaktní osoba Divize SAI, Jan Slezák Telefon, fax Praha tel: Brno tel: Ostrava tel: Bratislava tel: WWW Security and Protection of Information

19 ČD Telematika a.s. PROFIL SPOLEČNOSTI ČD Telematika a.s. Společnost ČD - Telematika a.s. je poskytovatelem telekomunikačních služeb a služeb z oblasti infrastruktury a informatiky. V současné době slouží k poskytování našich služeb druhá největší ICT infrastruktura v České republice, centrální úložiště dat, serverové farmy, vývojová, servisní a další specializovaná pracoviště. Naším cílem je aktivně se podílet na vývoji ICT trhu, a proto jsme členy mnoha asociací a sdružení. Jsme členem Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS), Sdružení pro dopravní telematiku (SDT), Asociace podniků českého železničního průmyslu (ACRI), Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS), NIX.CZ, CZ.NIC a AFCEA (Armed Forces Communications & Electronics Association). ČD Telematika a.s. je rozdělena na tyto produktivní úseky: úsek Systémy a technologie, úsek Elektronických komunikací, úsek Servis infrastruktury. Pobočky Sídlo naší společnosti je v Praze. Naše pobočky se nacházejí v sedmi největších městech České republiky (Brno, Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem, České Budějovice, Pardubice, Olomouc). Disponujeme také více než 80 servisními místy tak, abychom mohli reagovat na požadavky našich zákazníků kdekoli a kdykoli. Kvalita služeb Staráme se 24 hodin denně a 365 dnů v roce o kvalitu poskytovaných služeb. K hlavním sledovaným parametrům patří dostupnost, spolehlivost, bezporuchovost, doba obnovení po poruše či doba odezvy po zjištění nežádoucího stavu. Kvalitu služeb zabezpečují specializovaná pracoviště: centrální dohledové centrum (NOC) regionální servisní týmy centrální zákaznický servis specializované Helpdesky Certifikáty Snahou naší společnosti je poskytovat zákazníkům produkty a služby na profesionální úrovni a neustále se zlepšovat. Proto v závěru roku 2005 společnost zavedla integrovaný systém řízení (IMS) a získala tři důležité certifikáty. V roce 2007 získala společnost i certifikát čtvrtý. V současné době je společnost držitelem těchto certifikátů: ISO 9001:2000 Systém managementu jakosti ISO 14001:2004 Systém environmentálního managementu ISO 27001:2005 Systém managementu bezpečnosti informací OHSAS 18001:2007 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci držitel Osvědčení NBÚ pro stupeň utajení "Důvěrné" držitel Certifikátu NBÚ informačního systému pro stupeň utajení "Důvěrné" 16 Security and Protection of Information 2009

20 Páteřní síť Provozujeme druhou nejrozsáhlejší optickou síť v České republice. Její aktuální délka je víc než km. Skládá se převážně ze 72 nebo 36 vláknových optických kabelů. Z toho je přibližně km uloženo v zemi a zhruba km je zavěšeno na sloupech železniční trakce. Optické kabely jsou vyvedeny celkem ve 239 obcích a 157 městských obvodech, přičemž další distribuční body můžeme rychle zprovoznit na základě zákaznických požadavků. Optickou páteřní síť tvoří šest uzavřených optických kruhů. Páteřní síť je osazena SDH technologií o kapacitě STM-64 (10 Gbps). Technologické prostory ČD Telematika a.s. vlastní nebo spoluprovozuje stovky technologických prostor rozmístěných po celé České republice. Technologické prostory slouží k umístění a provozování přenosových, telekomunikačních a dalších systémů vlastní komunikační infrastruktury, ale také technologií zákazníků. Tyto prostory jsou vybaveny nejmodernějšími technologiemi z oblasti napájení, klimatizace, protipožární ochrany a zabezpečení proti vstupu neoprávněných osob. Většina systémů je zdvojena, aby případ poruchy byl maximálně eliminován. Serverové farmy Pro provoz aplikací, informačních systémů a úložišť dat využívá ČD Telematika a.s. dvě serverové farmy, a to v Pardubicích a Praze. Obě serverové farmy jsou vybaveny nejmodernější technikou, dostateč-ným počtem provozního personálu a týmem odborných specialistů pro provoz 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Security and Protection of Information

SBORNÍK Z KONFERENCE PØÍSPÌVKY PARTNERÙ 22. 24. 5. 2013, IDET BRNO, CZECH REPUBLIC

SBORNÍK Z KONFERENCE PØÍSPÌVKY PARTNERÙ 22. 24. 5. 2013, IDET BRNO, CZECH REPUBLIC of Information 2013 SBORNÍK Z KONFERENCE PØÍSPÌVKY PARTNERÙ 22. 24. 5. 2013, IDET BRNO, CZECH REPUBLIC Konferenci poøádají Úvodem Ve dnech 22. až 24. května 2013 se v administrativní budově (sály místnosti

Více

Katalog řešení a služeb

Katalog řešení a služeb Katalog řešení a služeb Obsah 1. O S&T... 1 Profil společnosti... 2 Reference... 4 2. Datová centra... 5 Serverová virtualizace... 6 Virtualizace desktopů a aplikací... 8 Cloudová řešení... 10 Ukládání

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc. Ing. Marek Horváth 2011 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1.

Více

White Paper Nové přístupy k bezpečnosti cloudu

White Paper Nové přístupy k bezpečnosti cloudu White Paper Nové přístupy k bezpečnosti cloudu Obsah 1. Bezpečnost a cloud computing 1.1 Veřejný, hybridní a privátní cloud 1.2 Specifická legislativa ochrany dat v jednotlivých zemích 1.3 In-house provoz

Více

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování ČERVEN 2011 / ročník XII, č. 3 BEZPEČNOST V ICT Firma, která vymyslela firewall Rozhovor se šéfem české pobočky Check Pointu Miloslavem Lujkou Snadná a efektivní obrana Barracuda Networks nedostižná hodnota

Více

Obsah. Naše IT Váš úspěch efektivně. Slovo generálního ředitele. Představení společnosti. Významné události roku 2011. Očekávaný vývoj v roce 2012

Obsah. Naše IT Váš úspěch efektivně. Slovo generálního ředitele. Představení společnosti. Významné události roku 2011. Očekávaný vývoj v roce 2012 Firemní profil 2012 Obsah 4 6 8 10 11 16 20 21 22 23 Slovo generálního ředitele Představení společnosti Významné události roku 2011 Očekávaný vývoj v roce 2012 Podnikové aplikace pro váš úspěch Infrastrukturní

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zabezpečení účetních dat ve firmě WaveNet.cz, s.r.o. Autor BP: Tomáš Kasper Vedoucí BP: Ing. David Procházka, Ph.D. 0 Praha ZADÁNÍ ZADÁNÍ

Více

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více

TrustPort Certification Authority

TrustPort Certification Authority TrustPort Certification Authority AEC, spol. s r.o. Výraz Public Key Infrastructure (PKI), volně přeloženo, si můžeme vyložit jako správu veřejných klíčů. Systém PKI si lze zjednodušeně představit jako

Více

Bezdrátová komunikační technologie WiMax umožňuje i provoz garantovaných služeb. TÉMA Strana 10

Bezdrátová komunikační technologie WiMax umožňuje i provoz garantovaných služeb. TÉMA Strana 10 WiMax proniká do Česka STRANA 38 Bezdrátová komunikační technologie WiMax umožňuje i provoz garantovaných služeb. Přehled trhu: Elektronické formuláře STRANA 18 Moderní software nabízí flexibilní řízení

Více

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě IT PRODUKT 2011 O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2011 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově

Více

Monitorování informací a událostí bezpečnosti (SIEM)

Monitorování informací a událostí bezpečnosti (SIEM) Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Monitorování informací a událostí bezpečnosti (SIEM) Diplomová práce Autor: Milan Šereda Informační technologie

Více

PŘÍLOHA Č. 2 OVĚŘENÍ STAVU INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI Řízení bezpečnosti ICT Centra pro regionální rozvoj ČR Ověření stavu informační bezpečnosti Obsah 1 Úvod...5 1.1 Hlavní očekávání zadavatele...5 1.2 Klíčová

Více

Information Assurance

Information Assurance 1/2007 vychází 15. 3. 2007 Information Assurance Bezplatný měsíčník vydávaný CNSE spol. s r. o. ve spolupráci s pořadateli a partnery konference Security and Protection of Information V čem je Univerzita

Více

KDYŽ POTŘEBUJETE MNOHEM VÍC, NEŽ JEN ANTIVIR NA DESKTOPU

KDYŽ POTŘEBUJETE MNOHEM VÍC, NEŽ JEN ANTIVIR NA DESKTOPU KDYŽ POTŘEBUJETE MNOHEM VÍC, NEŽ JEN ANTIVIR NA DESKTOPU TESTOVACÍ DATACENTRUM HP NOVINKY AKTUALITY Z PODNIKOVÉHO IT NEJEN ANTIVIR TRENDY V BEZPEČNOSTI CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A MINIATURNÍ FIRMY LEO MÁ

Více

Vize Huawei pro rok 2014. Jak na outsourcing bezpečnosti IT. Mobilní komunikace se stává tou primární. top novinky

Vize Huawei pro rok 2014. Jak na outsourcing bezpečnosti IT. Mobilní komunikace se stává tou primární. top novinky Jak na optimalizaci datového toku IP kamer? Přihlaste se do AXIS Communication Akademie Více na straně 9 Accelerating Into The Curve CIO Risks and Rewards as Business Shifts into High Gear Vienna, Austria

Více

Naše klíčové hodnoty. Služba zákazníkům Odpovědnost Inovace Týmová práce Integrita

Naše klíčové hodnoty. Služba zákazníkům Odpovědnost Inovace Týmová práce Integrita About Avnet Partnership AVNET Transformujeme technologii do podnikových řešení pro zákazníky po celém světě Díky komplexnímu portfoliu služeb a partnerství s předními dodavateli technologií mají zákazníci

Více

Strategická výzkumná agenda Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR (TPEB)

Strategická výzkumná agenda Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR (TPEB) Strategická výzkumná agenda Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR (TPEB) 1 Obsah Strategická výzkumná agenda TPEB shrnutí... 4 Seznam zkratek a pojmů... 5 Představení TPEB... 6 1. Úvod... 8

Více

Blue Rose. The IBM SE NA SVÉ PARTNERY MÒÎE SPOLEHNOUT. řešení str. 10 PRAŽSKÉ LETIŠTĚ HLÍDÁ NEJMODERNĚJŠÍ KAMEROVÝ SYSTÉM

Blue Rose. The IBM SE NA SVÉ PARTNERY MÒÎE SPOLEHNOUT. řešení str. 10 PRAŽSKÉ LETIŠTĚ HLÍDÁ NEJMODERNĚJŠÍ KAMEROVÝ SYSTÉM IBM âr leden 2007 The Blue Rose ibm.com/cz/bluerose IBM SE NA SVÉ PARTNERY MÒÎE SPOLEHNOUT řešení str. 10 PRAŽSKÉ LETIŠTĚ HLÍDÁ NEJMODERNĚJŠÍ KAMEROVÝ SYSTÉM software str. 16 FIRMY ZAČÍNAJÍ VYUŽÍVAT VÝHOD

Více

KOMeRČnÍ PřÍLOHA SPOLeČnOSTI MeDIAPLAneT DIVIZE DATAGUARD IT SECURITY. nebuďte na Bezpečnost sami

KOMeRČnÍ PřÍLOHA SPOLeČnOSTI MeDIAPLAneT DIVIZE DATAGUARD IT SECURITY. nebuďte na Bezpečnost sami KOMeRČnÍ PřÍLOHA SPOLeČnOSTI MeDIAPLAneT DIVIZE DATAGUARD Čtěte také online na www.itzabezpeceni.cz www.managementrizika.cz březen 2014 IT SECURITY & RISK MANAGEMENT Uvnitř 100% Bezpečná síť Dříve mýtus

Více

Bezpečnostní řešení IT společnosti. Libor Housírek

Bezpečnostní řešení IT společnosti. Libor Housírek Bezpečnostní řešení IT společnosti Libor Housírek Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je základní seznámení s použitím a využitím bezpečnostních informačních technologií jako základního prostředku

Více

Mravnost nadevše? Ne, bezpečnost!

Mravnost nadevše? Ne, bezpečnost! ZÁŘÍ 2010 / ročník XI, č. 3 Sociální sítě úhlem bezpečnostních rizik Sociální sítě, jejichž synonymem se stal Facebook nebo Twitter, jsou už naplno v hledáčku firem, které zde objevily zajímavý marketingový

Více

Společně s produkty z prvních dvou kol

Společně s produkty z prvních dvou kol IT PRODUKT ROKU 2010 COMPUTERWORLD 18, 2010 17 Na následujících stránkách vám předkládáme pohled na letošní poslední skupinu finalistů soutěže IT produkt roku, čímž se výběr jejích účastníků uzavírá. Stejně

Více

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž IT PRODUKT ROKU 2009 COMPUTERWORLD 11, 2009 21 Druhé letošní kolo soutěže IT produkt roku právě skončilo a v jeho průběhu postoupila do finále další skupina zajímavých produktů. Tentokrát jich redakce

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s.

6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. 54 6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. Představení společnosti a stručná fakta Jsme dynamická telekomunikační společnost, zaměřená na poskytování kvalitních služeb prostřednictvím nejmodernějších

Více

The Blue Rose. KAŽDOU FIRMU str. 4 NAJDEME NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO. ČIPY USNADNÍ PRÁCI V NEMOCNICÍCH str. 30

The Blue Rose. KAŽDOU FIRMU str. 4 NAJDEME NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO. ČIPY USNADNÍ PRÁCI V NEMOCNICÍCH str. 30 The Blue Rose IBM âr ãerven 2006 ibm.com/cz/bluerose NAJDEME NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU FIRMU str. 4 > téma > software > hardware > services & consulting E-MAIL NA SEZNAMU, ANEB JAK SE ZE DVOU TERABYTŮ

Více

Komplexní automatické monitorování sítě přináší vyšší výkon i bezpečnost.

Komplexní automatické monitorování sítě přináší vyšší výkon i bezpečnost. Jak automatizovat monitoring sítě STRANA 25 Komplexní automatické monitorování sítě přináší vyšší výkon i bezpečnost. CRM systémy s přidanou inteligencí STRANA 27 Úspěšnost firmy ovlivňuje nejen kvalita

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Univerzitní informační systém Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. Milan Šorm Brno 2002 Chtěl bych

Více