Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Právní rámec - rozbor. Právní rámec. Zákon o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Právní rámec - rozbor. Právní rámec. Zákon o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb."

Transkript

1 Řádná účetní závěrka Právní rámec - rozbor Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o 1 Řádná účetní závěrka Obsah Právní rámec Zákon o účetnictví a účetní závěrka (4,5) Účetní závěrka musí obsahovat Informace v účetní závěrce Zveřejňování účetní závěrky Vyhláška č. 410/2009 Sb., a účetní závěrka (9,10) Rozvaha Aktiva (11 15) Rozvaha Pasiva (16-19) Výkaz zisku a ztráty (20,21) Závěr 2 Právní rámec Řádná účetní závěrka Zákon o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb. 3

2 6 odst. 6 Zákon o účetnictví Účetní jednotky jsou povinny sestavovat účetní závěrku podle 18 jako řádnou mimořádnou mezitímní 4 Zákon o účetnictví a účetní závěrka 18 Účetní jednotky sestavují v případech stanovených tímto zákonem účetní závěrku. Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji: rozvaha výkaz zisku a ztráty příloha Vybrané účetní jednotky sestavují přehled o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu vždy pokud nevedou účetnictví v zjednodušeném rozsahu nebo hodnota aktiv je menší než 40 mil. a úhrn čistého obratu je menší než 80 mil. 5 Zákon o účetnictví a účetní závěrka Účetní závěrka musí obsahovat: a) název účetní jednotky b) identifikační číslo c) právní formu účetní jednotky d) účel, pro který byla ÚJ zřízená e) rozvahový den f) okamžik (den) sestavení účetní závěrky Musí být připojen podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky. 6

3 Zákon o účetnictví a účetní závěrka Informace v účetní závěrce musí být: spolehlivé, srovnatelné srozumitelné a posuzují se z hlediska významnosti. 7 Zákon o účetnictví a účetní závěrka Zveřejňování účetní závěrky Podle 22a jsou PO povinny zveřejňovat účetní závěrku a výroční zprávu uložením do sbírky listin obchodního rejstříku. PO předloží účetní závěrku zřizovateli. Tato je součástí závěrečného účtu zřizovatele. ÚSC nemají povinnost zveřejňovat účetní závěrku, ale podle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejňují závěrečný účet. 8 Vyhláška č. 410/2009 Sb. Stanovuje rozsah a způsob sestavení účetní závěrky výkazy Uspořádání, označování a obsahové vymezení položek výkazů účetní závěrky Obsahuje závazné vzory účetní závěrky 9

4 Vyhláška č. 410/2009 Sb. a účetní závěrka Stanovuje metody účtování Aplikaci účetních metod účetní jednotka upraví vnitřním předpisem Odchylky se zdůvodní v příloze účetní závěrky (A.3.) 10 Rozvaha Strana Aktiv zobrazuje dlouhodobý a oběžný majetek účetní jednotky V rozvaze má 4 sloupce brutto, korekce, netto a stav v minulém účetním období Sloupec brutto účetní hodnota na majetkovém účtu, Sloupec korekce oprávky a opravné položky Sloupec netto = brutto - korekce 11 Rozvaha Aktiva Majetkové účty 012, 013, 014, 015, 019 nemohou mít záporný zůstatek Majetkové účty 021, 022, 025 a 029 nemohou mít záporný zůstatek brutto korekce > 0 u PO brutto = netto u ÚSC r Majetkové účty 031, 032 brutto = netto u PO i ÚSC vždy, neodpisují se 12

5 Rozvaha aktiva účty 018 a 028 drobný dlouhodobý majetek brutto - korekce = 0 účty 041,042,043 - pořizování dlouhodobého majetku brutto = netto - neodpisuje se účty 044, 045 uspořádací účty TZ musí vykazovat 0 zůstatek Účty 111, 131 pořizování zásob musí vykazovat 0 zůstatek Účty 112 a 132 materiál a zboží na skladě nemohou na MD vykazovat záporný zůstatek 13 Rozvaha aktiva Účty 231 a 236 rozpočtové účty ÚSC Nemohou na MD vykazovat záporný zůstatek účty 241, 243, 244 a 245 běžné účty nemohou na MD vykazovat záporný zůstatek Účty 261 a 263 pokladna a ceniny nemohou na MD mít záporný zůstatek, ÚSC účet 261 = 0 Účty skupiny 31- krátkodobé pohledávky mají zůstatek na MD. Účet 314 nemůže mít záporný zůstatek 14 Rozvaha - aktiva Účet 335 pohledávky za zaměstnanci nemůže mít na MD záporný zůstatek Účty 336, 341, 342, 343 a 345 zúčtovaní daní zůstatek na straně MD pohledávka za FU,SSZ, ZP Účty 373, 377 poskytnuté zálohy na dotace, ostatní pohledávky, zůstatek na straně MD nemůže mít záporný zůstatek Účty 381,385 a 388 přechodné účty aktiv zůstatek na straně MD, nemůže mít záporný zůstatek Účty skupiny 46 - dlouhodobé pohledávky, zůstatek na straně MD, nemůže mít záporný zůstatek 15

6 Rozvaha Strana PASIV zobrazuje Vlastní zdroje C.I. - vlastní kapitál C.II. - Fondy účetní jednotky C.III výsledek hospodaření Cizí zdroje D.II. - rezervy D.III. dlouhodobé závazky D.IV. krátkodobé závazky 16 Rozvaha pasiva vlastní zdroje Účet 401, 403 zůstatek DAL, nesmí mít záporný zůstatek Účty 406, 407 a 408 účty na straně DAL - kladný i záporný zůstatek Účty 41 fondy zůstatek na straně DAL, nesmí mít záporný zůstatek Účet 431-výsledek hospodaření ve schvalovacím zřízení musí mít nulový zůstatek Účet 493 výsledek hospodaření ztráta, + zisk 17 Rozvaha - pasiva Cizí zdroje Účty skupiny 32 krátkodobé závazky zůstatek na straně DAL, nesmí mít záporný zůstatek Účty 331, 333 závazky za zaměstnanci zůstatek na straně DAL, nesmí mít záporný zůstatek Účty 336, 341, 342, 343, 345 zúčtování daní zůstatek na straně DAL znamená závazek za FU, MSSZ, ZP Účty 374, 378 přijaté zálohy na dotace, ostatní závazky zůstatek na straně DAL, nesmí mít záporný zůstatek 18

7 Rozvaha - pasiva Cizí zdroje Účty 383,384,389 přechodné účty pasiv zůstatky na straně DAL, nesmí mít záporný zůstatek Účtová skupina 45 dlouhdobé závazky zůstatky na straně DAL, nesmí mít záporný zůstatek V rozvaze musí platit A = P 19 Výkaz zisku a ztráty Zobrazuje náklady a výnosy daného účetního období Dodržení akruálního principu účetnictví Použití přechodných účtů Účty časového rozlišení Dohadné účty 20 Výkaz zisku a ztráty Nákladové účty vykazují zůstatky na MD Výnosové účty vykazují zůstatky na straně DAL Mínusové zůstatky mohou účty nákladů nebo výnosů vykazovat v mimořádných případech např. při opravách N a V minulého období. 21

8 Závěr Cílem videokurzu je rozbor účetní závěrky v zákoně o účetnictví a vyhlášky č. 410/2009 Sb. Podrobněji se věnujeme rozboru konečných zůstatků položek rozvahy z pohledu účetní závěrky a výkazu zisku a ztráty. Děkujeme za pozornost. 22

Výsledek hospodaření. Výsledek hospodaření. Obsah

Výsledek hospodaření. Výsledek hospodaření. Obsah Výsledek hospodaření 1 Výsledek hospodaření Cílem videokurzu je pochopit tvorbu účtu 493 výsledku hospodaření běžného účetního období, jeho vztah k účtu 431 výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny roku 2015 RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny Úvod Prezentované informace z oblasti Sociálního a zdravotního pojištění se týkají roku 2015. Jak

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK - 0121/13/Tr Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Opravy chyb a změny účetních metod

Opravy chyb a změny účetních metod Opravy chyb a změny účetních metod od roku 2013 Ing. Jana Skálová, Ph.D. daàová poradkynû ã. 332 ãlenka Prezidia KDP âr partner TPA Horwath Řada společností, které budou uzavírat své účetnictví za rok

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Horská Kvilda; IČO 00573426;, 385 01 Horská Kvilda Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti:

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Staré Město za rok 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření Ukazatel rozpočtu Příjmy celkem 132 711 91 062 92 179 101 % Výdaje celkem 130 786 88 225 86 944 99 % Financování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Svazek obcí Jestřebí hory; IČO 69155372; Pod městem 624, 542 32 Úpice Svazek obcí Předmět činnosti: sestavena k

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obecní úřad Němětice; IČO 00667749; Němětice 20, 387 01 Němětice Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Srbice, Nové Srbice 62 41501 Srbice, Obec, IČ:00266591 sestaven k : 31.12.2011 za období: 13/2011 v Kč, s přesností

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Zelenecká Lhota; IČO 00271829; Zelenecká Lhota 8, 507 23 Zelenecká Lhota Zatím neurčeno Předmět činnosti: sestavena

Více

Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013

Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013 Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

9. 6. účtová třída - Výnosy

9. 6. účtová třída - Výnosy 9. 6. účtová třída - Výnosy Výnosy = výstupy činností podniku určené k prodeji (tržby + další výnosy). Členění výnosů - pro potřeby finanční analýzy: 1. provozní výnosy (60-65 úč. skupina), vznikají z

Více