Třeboňský SVĚT. Noemova archa pluje Světem... 1 / 2012 Zpravodaj města Třeboně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Třeboňský SVĚT. Noemova archa pluje Světem... 1 / 2012 Zpravodaj města Třeboně"

Transkript

1 Třeboňský SVĚT 1 / 2012 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Noemova archa pluje Světem... Co se bude dít v Třeboni? Komunismus divadlo v předplatném Městský ples Pětilisté růže Zimní Třeboňská nocturna Tónobraní

2 Novoroční rozjímání o čase Čas nemůžeme ani vidět, ani slyšet, nemůžeme si na něj sáhnout, a přesto je mírou našeho konání po celý život. Jeho trvání je velice relativní. Když prožíváme příjemné chvíle, zdá se nám, že čas rychle utíká, běží, kvačí, letí, uhání, cválá, žene se, řítí se, až dospěje na konec, a pak říkáme: to nám to uteklo, proběhlo to tak rychle a začínáme si přát, aby se čas vrátil, plynul pomalu, aby nám to hezké neuteklo tak rychle, neproběhlo bez pěkného prožití. Čas nás často zaskočí, začne se krátit a vše skončí, jako když utne. Najednou máme pocit, že musíme ten ztracený čas dohonit, abychom nic nepropásli, abychom nezaspali vhodnou chvíli, aby nám čas neuprchnul, neproběhl bez naší účasti, nepřeskočil někam jinam, aby se nám pak vysmál, že jsme ho promarnili liknavým přešlapováním. Jindy, a to dost často, nás čas honí, tlačí na nás, popohání nás, pobuřuje, často s námi zatočí, dohřeje nás nebo dokonce dopálí. A pak nám z toho jde hlava kolem, když čas boří naše ideály a spěje k neznámému konci a my doufáme, že čas opět trhne oponou a doba zpečetěná moudrostí lidí vše časem v dobré obrátí. Pokud se cítíme spokojeni, kráčíme dobou v pohodě, máme dojem, že nám to dobře šlape, sype, že na nás zub času nehlodá, že nás čas jen tak nedoběhne, že mu spíše unikáme, protože rozbouřená doba je právě klidná, a tak nás jen tak něco nedohřeje, nezaskočí, nedopálí a my si přejeme, aby se tato časová smyčka opakovala a aby ty příjemné chvíle trvaly věčně. Ale když s námi čas zatočí, rozbouří naši krev, zrychlí nám tep, musíme doufat, že to bude opět čas, který zpomalí, upokojí, zklidní a vzbudí v nás naději, že časem vše dobře dopadne a že to špatné a smutné skončí v propadlišti dějin, protože čas zkoumá a prověřuje dobré a špatné skutky a nezapomíná. Jen po dlouhé době některé rány na duši zklidní, utiší, utlumí a někdy i zahojí. Přesto nemáme utrácet čas zbytečně, otrávit ho druhým, ale naopak s nimi trávit čas pěkně a účelně, protože doba nás občas k tomu nutí a zavazuje, i když také někdy svazuje, ale my ji nesmíme zaspat. Každý ovšem nejde s dobou, ulpívá na tradicích a doufá, že čas vše posoudí, odsoudí nebo očistí a my se jím necháme unášet a nesmíme přemýšlet o tom, kdy se kolo dějin otočí a začne určovat, kdy nastane čas žít a čas umírat. Jen vyjímeční jedinci byli vysláni předčasně na svět, předešli nebo dokoce předběhli svou dobu a vzali na sebe nelehký úděl, před který byl postaven i Hamlet: Teď vymknul se nám čas a já se narodil, abych ho srovnal zas. A to je nadčasová výzva i pro nás. JiřinaPsíková,prosinec2011 Váženíspoluobčané, Třeboň městolázní,historickéměsto,kulturníměsto,městopříjemnéproživot,městozeleně,městov okouzlujícípřírodě,město uprostředrybníků,městopříjemnýchlidí, městoryba rybíchspecialit prostěměsto,kterévšichni,kdodoněhopřijíždějí,tak obdivujía velmirádisesemvracejí. A cosio němmyslímemy,třeboňáci?jsme nanějurčitěvelmihrdi,vždyťjsmetřeboňštípatrioti.rádivšemvšedobré,krásné a obdivuhodnéukazujemea taktrochuse s tími chlubíme.jsmeopravduúžasným českýmměstems unikátníhistoriía troufámsiřícii správnýmsměremserozvíjející současností. Jacíjsmevšakmy,Třeboňáci?JsmeopravdovýmiČechy:hrdými,houževnatými,veselými, příjemnýmik druhým,kreativnímia velkorysými,kulturnímia pracovitými?tourčitějsme, a prototřeboňje,jakáje.nenívšakv nási trochučecháčstvíplnéhozávisti,lačnosti,pomlouvačnosti,malosti,pokrytectví,zlobya msty?buďmek soběupřímní.i takovévlastnosti mezinámijsoua náškaždodenníživotobtěžujía znepříjemňují. Jezačátekroku2012,jakprocelýglobalizovanýa někdymálouspořádanýsvět,i proekonomickysezmítajícíevropu,taki pronásv Třeboni.V roce2011,kdybylonutnénaplnit a usměrnitaktivityz letminulých(realizacevýstavbyčov,provozováníbesedy,provozováníuměléfotbalovéplochy,ledovéplochya sportovníhaly,investičnízáměrydoměstských slatinnýchlázní,apod.),seprovedlacelářadadalšíchakcí rekonstrukceklofáčovy,přemyslovya Chelčickéhoulice,výstavbamostuveVodárenskéulicisměremnaKouty,I. část etapystezkyholičky,nákuppozemkupropřemístěnítechnickýchslužeb.zároveňvšakbyly realizoványněkteréneinvestičníaktivity,koncepčněprorozvojměstanesmírnědůležité, jakojenapříkladpronájempozemkůnavýstavbugolfovéhohřištězalázeňskýmparkem LázníAurora,získáníhřbitovadovlastnictvíměstanebonekompromisnívyjednávánío přeložcekomunikaceii/154směremnanovéhrady.znovubylazavedenabezplatnádoprava poměstěa domístníchčástíi podporatrenérůa vedoucíchoddílůpracujícíchs mládeží. Nověsezavedlatřicetiprocentníslevadonašichwellnessprovozův Městskýchslatinných lázních,vyššípodporakultury,zejménazaúčelempodporycestovníhoruchusezaměřením namimosezónuapod.rozvíjísespolupráces podnikateli,aťjižpřeshospodářskoukomoru, komiseměstaneboi přesnověvznikajícíorganizace,jakojsounapř.třeboňskésdružení propodporucestovníhoruchunebotřeboňštípatrioti.pokračujepodporajižvzniklým a zavedenýmorganizacím(spolekpřáteltřeboně,agenturatřeboňsko). V závěruroku2011jsmejakoměstozískalizadlouhodobýkoncepčnírozvoja cílevědomé usměrňovánía působenínejenměsta,alei jehoobčanů,podnikatelůa organizacíněkolik prestižníchocenění.v oblastilázeňstvítojeopravduprestižnícenanejlepšílázeňskémísto ČRprorok2011a zároveňlázněaurorazískalycenunejlepšílázeňskézařízeníčrroku 2011.Dálejsmepřevzalicenuza1.místosoutěžeMěstoprobyznysJihočeskéhokraje 2011.Určitějsoupronástatooceněnínejenpříjemnouodměnou,alezejménazávazkem dobudoucnosti. V říjnujsmeabsolvovalivýznamnoua jedinečnoupouťdořímaa Vatikánu,kterásetaké stalavýznačnýmoceněnímměstav závěrurožmberskéhorokua zároveňi oceněnímnašich Třeboňskýchpištců,kteříreprezentovalinašikulturnía uměleckoutřeboň. Rok2012jepřednámi.Čekánáscelářadanovýchaktivita investic.zazmínkuurčitěstojí rekonstrukcepavilonua a Bv LázníchAurora,kteránámzajistínabídkuvelmikvalitních ubytovacíchslužebzejménaprosamopláteckouklientelu.dálesekonečněpodařízrealizovatdůstojnýstánekpronašeloutkařevevýstavnímsálepodvěží.stejnětaknezůstaneme nicdlužnii opravámkomunikací,údržbězeleně,podpořekulturnícha sportovníchaktivit čipřípadněpožadavkůmv sociálnía školskéoblasti.určitěbysedalov mnohačinnostech městaposkytovati vícefinancí,aletakécelářadajinýchměstmusív těchtooblastechdělat účinnérestrikce.městotřeboňvšakdíkymnohapříjmůmzesvéhomajetkuzatímk těmto krokůmv roce2012přistupovatnemusí. Cobyvšakveškerésnahyprorůsta rozvojměstabyly,kdybychomsineuměliporaditsevzájemnýmivztahy,etikoua obyčejnýmslušnýmchováním.věřím,žeprávěv tytodnypočátku rokua ponejkrásnějšíchsvátcíchroku,kterýmivánoceurčitějsou,sebudememocinad sebousamýmizamysleta snažitsebýthodninašehokrásnéhoměsta. Přejivšemhodnězdraví,štěstía dostatkudobrévůlekezlepšenívzájemnýchvztahů. S úctou Ing.JiříHoudek,starosta 2 l třeboňský svět l leden 2012

3 město Zprávy z radnice Z jednání rady města Třeboň, 23. listopadu 2011, na 30. mimořádném jednání Rady města Třeboně byly mj. projednány následující záležitosti: Návrh rozpočtu Města Třeboně na rok 2012 Rada města Třeboně schválila návrh rozpočtu Města Třeboně na rok 2012 a doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet na rok Jednání zastupitelstva proběhne dne Loutkové divadlo Rada města Třeboně jako zadavatel podlimitní veřejné zakázky Loutkové divadlo Třeboň, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení, na základě hodnocení nabídek hodnotící komise rozhodla, že nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče Spilka a Říha s.r.o. za cenu Kč včetně DPH. Zakázka zahrnuje výstavbu zastřešeného foyer s celoprosklenou čelní stěnou na části divadelního nádvoří, které v druhém nadzemním podlaží komunikačně propojí divadlo J. K. Tyla a stávající výstavní sál. V prvním nadzemním podlaží zůstane zachován stávající hlavní vstup do divadla, na místě bočního schodiště bude šatnový pult a uprostřed foyer bude umístěn osobní výtah a schodiště do druhého nadzemního podlaží. Výstavní sál bude koncipován jako multifunkční prostor k příležitosti konání výstav, loutkových představení a jako zázemí loutkového divadla. Pronájem nebytového prostoru Rada města Třeboně na svém jednání schválila znění a uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor domu č. p. 114 v místní části Branná. Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou za účelem provozování hostinské činnosti. Třeboň, 30. listopadu 2011, na 31. mimořádném jednání Rady města Třeboně byly mj. projednány následující záležitosti: Finanční příspěvek pro vedoucí oddílů, kroužků a sportovní trenéry při práci s dětmi a mládeží za 2. pololetí roku 2011 Rada města Třeboně schválila poskytnutí finančních příspěvků pro vedoucí oddílů, kroužků a sportovní trenéry při práci s dětmi a mládeží za 2. pololetí roku 2011 v celkové výši Kč. Výpůjčka kaple sv. Jana Na Kopečku Rada města Třeboně schválila uzavření smlouvy mezi městem Třeboň a Junákem svazem skautů a skautek ČR. O vypůjčení kaple projevil zájem skautský oddíl Wanydlaci Třeboň za účelem rozdávání Betlémského světla třeboňským občanům dne od 9.50 do hodin. Veřejná zakázka Tvorba pasportů zeleně a komunikací a aplikačního vybavení pro jejich správu a údržbu města Třeboň Rada města Třeboně schválila výběr firmy Georeal spol. s.r.o. jako nejvhodnějšího uchazeče o veřejnou zakázku Tvorba pasportů zeleně a komunikací a aplikačního vybavení pro jejich správu a údržbu města Třeboň. Předmětem veřejné zakázky je sběr dat pasportů zeleně a komunikací a dodání softwaru pro správu a prezentaci těchto dat. Podklady pro sběr dat vycházejí ze stávající digitální technické mapy města. Informace o výsledku aukce na nákup elektrické energie pro roky Rada města Třeboně na svém jednání vzala na vědomí informaci o výsledku aukce na nákup elektrické energie pro roky Nákup elektrické energie pro centrálního zadavatele Město Třeboň proběhl ve dvou aukcích na burzovním shromáždění dne Zvlášť probíhala aukce na nákup elektrické energie v hladině vysokého napětí a zvlášť pro nákup elektrické energie v hladině vysokého napětí. Vítězným cenovým návrhem se stal v kategorii vysokého napětí návrh společnosti E.ON Energie, a.s. a pro hladinu nízkého napětí návrh společnosti United Energy Trading, a.s. Obecně závazné vyhlášky Rada města Třeboně schválila a doporučila zastupitelstvu města schválit Vyhlášku o místních poplatcích č. 1/2011 a Vyhlášku o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo provozované jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí ČR č. 1/2011. Dále Rada města Třeboně schválila a doporučila zastupitelstvu schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o místních poplatcích, Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 3/2011. Sazba poplatku za odvoz komunálního odpadu pro rok 2012 zůstává stejná, a to ve výši 500 Kč za osobu na rok. Jedná se o maximální zákonnou sazbu a není možné ji zvýšit i přes každoročně rostoucí náklady. Podle údajů z minulého roku činily náklady 802 Kč na obyvatele. Tento poplatek platí na osobu s trvalým pobytem, případně na osobu, která je vlastníkem rekreační nemovitosti. Z tohoto důvodu osoby, které mají v Třeboni koupený byt a trvalý pobyt mají mimo Třeboň, zde poplatek za odvoz komunálního odpadu neplatí. Naopak osoby, které mají trvalý pobyt na adrese Městského úřadu, jsou poplatníky tohoto poplatku. Obecně závazná vyhláška o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno Rada města Třeboně schválila a doporučila zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku měst Třeboně č. 4/2011, O stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování některých sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno. Vyhláška je připravena na základě novely zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Pokud bude vyhláška vydána v roce 2011, provede ministerstvo financí revizi vydaných povolení a na místech, která jsou označena v naší vyhlášce, zruší vydaná povolení. Projekt Města v rozletu Rada města Třeboně schválila užití znaku města Třeboně na materiálech vztahujících se k projektu Města v rozletu. Tento znak bude použit na propagačních materiálech vztahujících se k tomuto projektu. Na projektu se dále podílejí města Jindřichův Hradec, Telč, Horn, Zwettl a Schrems. Hospodaření příspěvkových organizací ve školství za čtvrtletí roku Rada města Třeboně vzala na vědomí hospodaření příspěvkových organizací ve školství zřízených Městem Třeboň ke dni V tomto období čerpaly do 75 % rozpočtu všechny organizace. Stejně tak hospodařily v hlavní i doplňkové činnosti s kladným hospodářským výsledkem. Plánované příjmy se daří naplňovat. Kromě měsíčního příspěvku od zřizovatele na běžný provoz byl čerpán také příspěvek na nutné opravy a údržbu. Výplata ročních odměn managementu a členům dozorčí rady lázní za rok 2010 Rada města Třeboně v působnosti Valné hromady společnosti Bertiny lázně Třeboň s.r.o. a Lázně Aurora s.r.o. na svém jednání schválila vyhodnocení motivačních ukazatelů za rok 2010 a odměny managementu a členům dozorčí rady lázní za rok l 3

4 Veřejná zakázka Oprava elektroléčby a zimní zahrady Lázní Aurora Rada města Třeboně v působnosti Valné hromady společnosti Lázně Aurora s.r.o., jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Oprava elektroléčby a zimní zahrady Lázní Aurora rozhodla na základě hodnocení nabídek hodnotící komisí, že nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče OHL ŽS, a.s. za cenu Kč včetně DPH. Jediným kritériem pro hodnocení nabídek byla nejnižší nabídková cena. 6. ročník Charitního plesu v Třeboni Rada města Třeboně schválila poskytnutí znaku města Třeboně na propagační materiály vztahující se k 6. ročníku Charitního plesu, který se uskuteční dne od ve společenském sále Beseda v Třeboni. Výtěžek z plesu bude věnován na činnost Oblastní charity Třeboň, konkrétně na zakoupení kompenzační pomůcky a na realizaci sociálních služeb. Z jednání zastupitelstva Třeboň 12. prosince 2011, na 13. jednání Zastupitelstva města Třeboně byly mj. projednány následující záležitosti: Obecně závazné vyhlášky Zastupitelstvo města Třeboně schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o místních poplatcích a Obecně závaznou vyhlášku O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 3/2011. Sazba poplatku za odvoz komunálního odpadu pro rok 2012 zůstává stejná, a to ve výši 500 Kč za osobu na rok. Jedná se o maximální zákonnou sazbu a není možné ji zvýšit i přes každoročně rostoucí náklady. Podle údajů z minulého roku činily náklady 802 Kč na obyvatele. Tento poplatek je povinna platit osoba s trvalým pobytem v Třeboni, případně osoba, která zde vlastní rekreační nemovitost. Z tohoto důvodu osoby, které mají v Třeboni koupený byt a trvalý pobyt mají mimo Třeboň, zde poplatek za odvoz komunálního odpadu neplatí. Naopak osoby, které mají trvalý pobyt na adrese Městského úřadu, jsou poplatníky tohoto poplatku. Dále zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování některých sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno. Obecně závazná vyhláška o stanovení úhrady vodného a stočného ve dvousložkové formě Zastupitelstvo města Třeboně schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Třeboně č. 5/2011 O stanovení úhrady vodného a stočného ve dvousložkové formě. Prodej BJ č. 937/9 v ulici Vrchlického v Třeboni Zastupitelstvo města Třeboně schválilo zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 937/9 o velikosti (30,2 m 2 ) v č. p. 937/II v ulici Vrchlického, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 302/7692 na společných částech budovy a na pozemku p. č. KN 886/4, formou obálkové metody, když minimální cena je dle platného znaleckého posudku v době zveřejnění záměru prodeje Kč. Návrh seznamu akcí pro dotaci za rok 2012 z Programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň Zastupitelstvo města Třeboně schválilo Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2012 z Programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň. Mezi akce, které jsou součástí návrhu, patří: oprava fasády domu č. p. 89 na Masarykově náměstí, oprava omítek, fasády apod. Novohradské brány, výměna střešní krytiny Svinenské brány, restaurování kanovnických lavic v kostele Panny Marie Královny a sv. Jiljí atd. Tento seznam včetně celkových rozpočtových nákladů na obnovu památek bude předložen Ministerstvu kultury ČR, které po posouzení přidělí v rámci svých možností celkovou finanční částku, která pak bude rozdělena na jednotlivé akce. Harmonogram jednání Zastupitelstva města Třeboně na 1. pololetí roku 2012 Zastupitelstvo města Třeboně vzalo na vědomí Harmonogram jednání na 1. pololetí roku Jednání se uskuteční ve dnech 30. ledna, 26. března, 14. května, 25. června. Smlouva o úvěru na financování akce Rekonstrukce části ubytovacího zařízení Lázní Aurora, s.r.o. Zastupitelstvo města Třeboně schvaluje uzavření smlouvy o úvěru ve výši 90 milionů korun na financování akce Rekonstrukce části ubytovacího zařízení Lázní Aurora mezi Městem Třeboň a společností Československá obchodní banka, a. s. Úvěr je úročen pohyblivou úrokovou sazbou s přechodnou fixací, která se skládá z referenční úrokové sazby mezibankovního peněžního trhu PRIBOR 3-měsíční a marže v pevné výši 0,22 % p. a. Návrh rozpočtu na rok 2012 Zastupitelstvo města Třeboně schválilo rozpočet na rok Rozpočet vychází z předpokladu přijatých příjmů ve výši ,63 tisíc Kč, výdajů ,00 tisíc Kč, kde vzniklý rozpočtový schodek ,37 bude pokryt předpokládaným přebytkem hospodaření z minulých let a úvěrem. Bc.LenkaHajnová Bližšíinformacenatel Zvukový i obrazový záznam z jednání ZM najdete na v sekci Aktuality města. Schválená filozofie na rok 2012 v podobě rozpočtu města Návrh rozpočtu na rok 2012 byl projednán radou města a dne jej projednal i finanční výbor, který po diskusi jednotlivých členů finančního výboru s návrhem rozpočtu (včetně zapojení překlenovacího úvěru) vyslovil souhlas a doporučil tak zastupitelstvu města předložený návrh rozpočtu schválit. Zastupitelstvo na svém jednání dne předložený rozpočet na rok 2012 projednalo a poté i schválilo. Od tak nenastane období rozpočtového provizoria. Ve svém příspěvku nebudu zahlcovat čísly (rozpočetbylzveřejněnnawebuměsta a nyníbymělbýtzveřejněnnawww.mesto-trebon.cz,odkazrozpočty), ale pokusím se skrze schválený rozpočet představit vám občanům, čtenářům Třeboňského světa filozofii, která je ve schváleném rozpočtu obsažena. S navrženým rozpočtem pochopitelně nesouhlasila opozice reprezentovaná pouze ODS. Neustále z jejich strany zazníval názor, že rozpočet je strašný, nejhorší, který kdy viděli, a že nemohou rozpočet podpořit. Postoj nekonstruktivní opozice místní ODS (resp. jejích třeboňských členů) je znám již z období před rokem 2006, kdy žádný rozpočet ve své opozici nikdy nepodpořila (či nepodpořili), a to ani v případech čerpání významných dotačních titulů na řadu potřebných investic ve městě. Jejich pohled na rozpočet byl a je pouze pohledem na majetek a peníze, které rozděluje někdo jiný, než představitelé třeboňské ODS, a to bez ohledu na to, co rozpočet přinese městu a jeho občanům. Škoda. Nicméně rozpočet je třeba vnímat jako roční plán hospodaření, který pochopitelně může během rozpočtového období dostát některých změn formou rozpočtových opatření. Navíc schválený rozpočet má kolem 500 položek a každý, kdo si rozpočet projde, 4 l třeboňský svět l leden 2012

5 tak by bylo až divné, kdyby nenašel žádnou položku (včetně částky), se kterou by nesouhlasil. Tím chci sdělit fakt, že zavděčit se jedním rozpočtem všem je naprosto nereálné, a tak i nemožné. Filozofie současné koalice je od filozofie ODS naprosto odlišná. Proto tolik stálého povyku a ataků ze strany ODS na současnou koalici. Rozpočet je tak postaven na následující filozofii: stop masivnímu nekoncepčnímu prodeji městského majetku (důsledkyz minuléhovolebníhoobdobívidímednes vizchátrající bývaláradnicev samotnémcentruměsta,chátrajícívalyč.p.122 apod.). Výjimkou je zařazení do příjmové části prodej Autokempu za (a tady musím souhlasit) až ambiciózních 30 mil. Kč. Nicméně tento prodej je do rozpočtu zařazen z důvodu, že existuje z minulého volebního období platné usnesení zastupitelstva, které dalo prodeji zelenou. Pokud by v příjmové části rozpočtu Autokemp nebyl, tak by opět opozice mohla namítat, že dnešní vedení nenaplňuje platné usnesení bývalého zastupitelstva města, což by byla parketa pro kontrolní výbor. V této věci se tak ODS zavděčit bohužel nelze. Schválený rozpočet tak odráží další filozofii a to při nízkých kapitálových příjmech ve výši 52,06 mil. Kč (vč. příjmů z prodeje Autokempu) vysoké kapitálové výdaje ve výši 233,06 mil. Kč. Největší investiční výdaj je alokován do rekonstrukce Lázní Aurora ve výši téměř 160 mil. Kč (což znamená výrazné snížení investičního deficitu). Uvedená investice bude hrazena částečně z příjmů nájemného, které město z lázní získává, z finančního přebytku z roku 2011 a současně i z úvěru ve výší 90 mil. Kč (bude splacený do , tj. konec mandátu tohoto zastupitelstva,čímžnezadlužujemebudoucízastupitelstvo kterémunaopakzanechámešpičkovélázně,nerozprodaný městskýmajetek,opravenýmajeteka nižšíúvěrovézávazky a to jefér), kdy roční úroková sazba, která byla řádně vysoutěžena, činí nyní 1,38 %. Vývoj úrokové sazby bude záviset na vývoji 3M PRIBORu ( činil 1,16 %). Úvěr tak bude čerpán za naprosto bezkonkurenčně nízkou (až exkluzivní) úrokovou sazbu. Dáváme tak přednost čerpání takto výhodného úvěru před rozprodáváním městského majetku, kdy prodej městského majetku by zřejmě ODS zvolila. Při předpokládané roční míře inflace cca 2 3 % a výrazné nezvýšení 3M PRIBORu to také znamená, že město bude splácet úvěr v nižší reálné hodnotě než té, kterou si od banky fakticky zapůjčí. O takové pozici města, které si bere tento úvěr, může kdejaký jiný subjekt snad pouze snít. Rovněž nelze ani souhlasit s tím, že by město mělo nejprve šetřit na tuto investici a poté ji zrealizovat. Jde o to, že nyní jsou ceny stavebních prací na svém minimu a to, co by město ušetřilo na úrocích z úvěru (kdy úroková sazba je minimální), by město poté daleko více zaplatilo na budoucích vyšších cenách stavebních prací. Za podmínek, které obsahuje schválená úvěrová smlouva, je úvěr pro město výhodný a je plně kryt budoucími příjmy z nájemného placené lázněmi městu. Filozofií je i skutečnost, že pro rok 2012 město snížilo nájemné plynoucí z lázní a to z výše 68,85 mil. Kč pro r (či 65,85 mil. Kč) na 35 mil. Kč! (výpadek tak z městského rozpočtu činí 33,85 mil. Kč, ev. 30,85 mil. Kč), a to z důvodu, že v době rekonstrukce klesnou příjmy i Lázním Aurora, a aby nebyla ohrožena jejich ekonomika a finanční stabilita, tak dochází k ročnímu snížení nájmu, které bude tak pouze dočasné. Navíc v r (tj. po proběhnuté rekonstrukci) bude v této věci záležet na konkrétní situaci a dle toho se výše nájmu může změnit. Takto zodpovědně se chová současné vedení města k lázním, tj. ke strategickému majetku! Vedení města lázně neždíme a nepoužívá je pouze k naplnění příjmové stránky rozpočtu, kdy nájemné se v minulém volebním období místní ODSkou používalo zejména mimo investice do samotných lázní a peníze tak byly z větší části formou nájemného z lázní vyvedeny a použity pro jiné potřeby města, kdy po ODS zůstaly investice, které znamenají pro město další finanční výdaje a ekonomickou zátěž např. ztrátová Beseda (která mimo jiné výrazně Bertiny lázně finančně zatěžuje) a problémové kluziště. Město tak svůj majetek významně a výrazně zhodnocuje s cílem co nejlepšího dopadu do udržení atraktivnosti městských lázní, a tím vytvořit maximální podmínky pro udržení klientů a pochopitelně i samotné zaměstnanosti v městských lázních. Rozpočet jako takový respektuje plně koaliční dohodu s jasnou dlouhodobou vizí směrem do budoucna, kterou je pečovat o městský majetek, zajišťovat všestranný rozvoj města, realizovat řadu potřebných investic, které jsou pro občany tohoto města (rekonstrukcemístníchkomunikací,zvyšovatbezpečnost chodců umístěníblikačůnapřechodechprochodce,budováním dalšístezky např.stezkaz TřebonědoNovéHlíny,investicedozatepleníobjektů mateřskéškolky tj.zvýšeníenergetickýchúspor, investicedosportovníhoareálu,regeneracepanelovéhosídliště v Táboritskéulici,investicedosběrovéhodvora tímpokračovat v postupnémpřemístěnítechnickýchslužebapod. natakové a dalšíinvesticejeplánovánopřes70mil.kč tj.bezinvesticdo lázníauroraa Berta.Vedletétočástkysebuderovněžinvestovat doceléřadypotřebnýchoprav), a budoucím generacím zanechat faktické hodnoty v podobě zhodnoceného městského majetku, který bude přinášet další finanční zdroje městu v dalších letech; stop nesystémovému a masivnímu prodeji městského majetku a ve svém finále mít město bez dluhů, kdy k bude hodnota úvěrových závazků menší, než činila k , a současně úvěr ve výši 90 mil. Kč bude plně splacen! To je jasná dlouhodobá vize, která se po komunálních volbách vrátila zpět na radnici města Třeboně, kdy tato koalice má svou dlouhodobou strategii ve prospěch tohoto města a jeho občanů, kdy vize a strategie přesahují jedno volební období. Uvedená filozofie schváleného rozpočtu města si tak nepochybně zaslouží pozornost. Záleží tak na každém, jak a do jaké hloubky bude nad uvedenou filozofií přemýšlet. Je a bude jen na občanech tohoto města, kterou cestou budou chtít jít. Zda budou chtít žít ve městě bohatém, finančně stabilním a zanechají tak majetkové hodnoty budoucím generacím (= dlouhodobá a nezištná filozofie), nebo naopak žít ve městě závislém na tom, co mu dá stát, a potažmo žít ve městě chudém, bez majetku (= krátkodobá a krátkozraká filozofie) a bez přímého vlivu něco ve prospěch svých občanů ovlivnit. Na druhou stranu je třeba zmínit i fakt, že naplnění příjmové a výdajové stránky rozpočtu je úkol, který bude muset být velmi tvrdě odpracován nejenom samotným vedením města (koalicí), ale také zaměstnanci městského úřadu. Proto se nenechme otrávit pouze kritickými pohledy, které mnohdy stojí právě na naprosto jiné filozofii než té, která je nyní přijata a naplňována. JiříVopátek Personální změny na Městském úřadě v Třeboni Novým vedoucím pracovníkem odboru životního prostředí se stal Ing. Jaroslav Fliegel (nafotografiivlevo), který působil řadu let jako pracovník odboru rozvoje a investic. Koordinátorem projektu Města v rozletu byl na základě dlouholetých zkušeností v této oblasti vybrán pan Josef Klabeček, bývalý zaměstnanec odboru územního plánování a stavebního řádu l 5

6 Vážení občané, lázeňští hosté a návštěvníci města, zveme Vás na Setkání se starostou a s vedením města, které se uskuteční ve čtvrtek 5. ledna 2012 od 18 hodin v Besedě. Program setkání: Rozpočet Vodné a stočné Městské slatinné lázně v nových podmínkách Aktuality Nové logo města Třeboně spojuje rožmberskou tradici s pestrobarevným kaleidoskopem současnosti Svévlastnílogomáodnovéhorokui městotřeboň. Veřejnostibylopoprvépředstaveno prvníholednapřinovoročnímohňostroji. Logo sestává ze symbolu pětilisté růžice, odvozené od historického znaku Rožmberků (značky), a názvu města (logotypu). Značka vytvořená grafikem Michaelem Ehrlichem grafickou zkratkou evokuje gotické kamenictví i renesanční motiv sgrafiti a váže se tak k historii města. Barevnou životností pak reflektuje dynamickou paralelu dneška s akcentem na pestrost nabídky v rámci turistiky a trávení volného času. Její dynamické natočení znamená, že Třeboň je Městem v pohybu. Spolu s logem města vytvořil Michael Ehrlich grafický manuál, který zavádí jednotný vizuální styl komunikace města Třeboně jako základní předpoklad jeho efektivní moderní srozumitelné prezentace a jasné identifikace v rámci celé republiky. Logo se objeví na vizitkách, dopisních papírech, obálkách, prezentačních materiálech i reprezentačních předmětech, postupně i v multimédiích či na městských vozech. Barevné varianty loga a své grafické manuály mají od Nového roku též Městský úřad Třeboň (vínová barva) a Informační a kulturní středisko města Třeboně (oranžová barva). Postupně vzniknou barevné verze loga a grafické manuály i pro ostatní městské společnosti a organizace. Značka a logotyp nenahrazují znak města, který zosobňuje identitu města a odráží jeho historii. Ten bude i nadále užíván zejména k reprezentačním účelům. Na jeho užití mají právo i občané města, nejde-li o užití ke komerčním účelům či propagaci jejich podnikatelské činnosti. Takovéto užití znaku, stejně jako užití znaku jinými osobami než občany města, podléhá schválení radou města. TerezieJenisová,místostarostka 6 l D ovolujemesitímtopoděkovatnašemu panuvedoucímuing.josefutlachačovi,kterýkekonciroku2011odcházído penze,zajehoprofesionálnía současně lidskýpřístup,a tonejenk námspolupracovníkům,alei kevšemžadatelůma klientůmnašehoúřadu.ing.joseftlachačje dlouholetývedoucíodboruživotníhoprostředíměútřeboň.poceloudobunámbyl oporounejenpřipráci,kdeprokazovalvýbornouznalostvšechnašichoborůnaúsekuživotníhoprostředí,alei oporoumorální.comusímev tomtookamžikuzmínit, jejehovstřícnosta ohleduplnost,sekterou jsmesevždyckysetkávalia zakteroumu děkujeme.přejememuvezdravía v pohoděprožitýodpočinekokořeněnýradostmi s vnoučaty.a taky: AŤBEROU. Spolupracovníci z odboru životního prostředí Bohuslava Hrnečková, Olga Hladká, Denisa Sedláčková,RenátaKněžínková,RostislavProcházka, JitkaJanečková,HanaVojtěchováa VáclavaFliegelová Rekonstrukce Přemyslovy ulice Ve středu 14. prosince 2011 byly slavnostně uvedeny do provozu zrekonstruované ulice Přemyslova, Havlíčkova a Chelčického v Třeboni. Od 15. června do 9. prosince letošního roku stavbu prováděla společnost Lesostavby Třeboň a. s. podle projektu Atelieru SIS Ing. Františka Stráského z Českých Budějovic. Na rekonstrukci komunikací a veřejného osvětlení bylo z rozpočtu města vydáno tis. Kč včetně DPH. Současně byly rekonstruovány vodovod a kanalizace včetně přípojek, investorem byl Dobrovolný svazek obcí Vodovod Hamr, který na tuto stavbu vynaložil tis. Kč bez DPH z příspěvku z rozpočtu města Třeboně. Technický dozor investora a koordinátora BOZP pro obě stavby prováděl Ing. Pavel Houška z Českých Budějovic. RadimFilípek,odborrozvojea investicměútřeboň třeboňský svět l leden 2012

7 Zdravé město Třeboň TřeboňpatříjižřaduletkestálýmčlenůmNárodnísítěZdravýchměst.NárodnísíťZdravýchměstČRjeasociacíaktivníchmístníchsamospráv,kteréseprogramověhlásík principůmudržitelnéhorozvoje,zapojujíveřejnostdorozhodovacíchprocesůa podporujízdravý životnístylsvýchobyvatel. Vletošním roce Třeboň opětovně obhájila své členství v kategorii D. Během roku proběhla řada akcí. S úspěchem se setkal pořad s názvem Zábavně o stáří, který se uskutečnil v březnu a jehož cílem bylo zábavnou formou upozornit na problematiku péče o seniory. Červen patřil osvětové akci Červen bez úrazů, při které byly prezentovány ukázky první pomoci a její praktický nácvik, zájemci též byli seznámeni s povinnou výbavou autolékárničky a jejím správným použitím. V areálu kynologické organizace Agility Třeboň pak mimo jiné proběhly prezentace a ukázky canisterapie. Říjen byl zasvěcen Dnům zdraví, zaměřeným na sportovní aktivity a zdravý životní styl. Prezentace Třeboně jako Zdravého města byla součástí programu akce, kterou v rámci projektu Města v rozletu uspořádala v listopadu Jihočeská hospodářská komora spolu s Městem Třeboň. Politik Zdravého města místostarostka Terezie Jenisová seznámila místní podnikatele se základními principy fungování tohoto sdružení měst a představila nejdůležitější aktivity Zdravého města. V průběhu celého roku se zástupci města pravidelně účastní celostátních akcí Národní sítě zdravých měst, naposledy listopadové valné hromady v Jihlavě či prosincové Celostátní konference v Praze. V nejbližší budoucnosti by se Třeboň chtěla pokusit o postup do kategorie C, k čemuž budou směřovány veškeré aktivity Zdravého města v roce Mgr.A.Zárubová,koordinátorkaZdravéhoměstaa MA21 Sociální reforma Od 1. ledna 2012 dochází ke změnám v oblasti dávek pro osoby zdravotně postižené, příspěvku na péči a dávek hmotné nouze. Agendu výše uvedených dávek převezme v rámci sociální reformy Kontaktní pracoviště Úřadu práce v Třeboni. Dochází ke sjednocení v posuzování zdravotního stavu, dávky pro zdravotně postižené budou sjednoceny do dvou příspěvků (příspěvek na mobilitu a příspěvek na kompenzační pomůcky). Průkazy mimořádných výhod osvědčující stupeň mimořádných výhod (tj. průkaz TP, ZTP a ZTP/P) zůstávají v platnosti i po a to do uplynutí doby platnosti vyznačené na zadní straně průkazu, nejdéle však do (tj. bez ohledu na skutečnost, že je vyznačena delší či neomezená doba průkazu). Občan, který má přiznány mimořádné výhody II. a III. stupně (průkaz ZTP, ZTP/P), má při splnění dalších podmínek nárok na příspěvek na mobilitu. Výše příspěvku činí 400 Kč za kalendářní měsíc. Dávku je možné přiznat a vyplatit pouze na základě písemné žádosti, tzn. zájemci o tuto dávku musí podat žádost po Jedná se o opakovanou dávku, která se přiznává od měsíce, kdy je podána žádost. Příspěvek nelze přiznat zpětně. ÚřadpráceČR,krajskápobočkaČeskéBudějovice KontaktnípracovištěTřeboň,Svobody1012,tel Místo pro život 2011 ihočeský kraj skončil v unikátním srovnávacím výzkumu Místo pro život 2011 na páté příčce. Jihočeský J kraj nabízí nadprůměrnou plochu zeleně a jsou zde velmi nízké emise. Je to nejřidčeji osídlený region s nadměrným počtem obcí, proto lze považovat za výraznou slabinu podprůměrný počet kilometrů rychlostních a dálničních silnic stejně jako železnic. Výhodou však je, že na zdejších komunikacích dochází k poloviční nehodovosti. Obyvatelé i místní podniky vypouštějí v Jihočeském kraji nadměrné množství vod do kanalizací a pro děti je tu o dvě třetiny méně hracích ploch s pravidelnou kontrolou hygieniků, než je tomu v jiných krajích. I přesto, že je v kraji nejvyšší počet dárců krve v celé České republice, ukazuje se, že má rezervy v sociální a zdravotní síti a v péči o děti a vzdělávání. Svým obyvatelům však může nabídnout klidné, bezpečné prostředí a z hlediska velikosti zeleně i příjemné prostředí. K nalezení nejlepšího Místa pro život přispívá kromě statistických dat i odborné kolegium. To je čtrnáctičlenný orgán složený z osobností, které svými názory významně přispívají k celospolečenské debatě na odborná témata. Úkolem kolegia je určit hodnotový žebříček, a tak i váhu jednotlivých zkoumaných kritérií. Podle členů kolegia je pro náš život nejdůležitější vše, co souvisí s péčí o dítě a vzděláváním a také s bezpečností a životním prostředím. Nejméně důležité jsou podle členů kolegia příležitosti k trávení volného času a infrastruktura. Cílem Místa pro život je vyvolat celospolečenskou debatu nad hodnotovým žebříčkem obyvatel České republiky. Výzkum se opírá o statistická data, která jsou rozdělena do 8 oblastí. Těmi jsou ekologie a životní prostředí, zdravotnictví a sociální síť, péče o děti a vzdělávání, volnočasové aktivity a turismus, infrastruktura, občanská společnost a tolerance, podmínky práce a bezpečnost. Víceinformacínajdetenawww.mistoprozivot.com. POZVÁNKA NA PLES JHK Jihočeská hospodářská komora v Třeboni srdečně zve všechny milovníky dobré zábavy na 9. Společenský ples JHK, který se bude konat na valentýnskou sobotu od hodin v sále restaurace Beseda v Třeboni. Hraje skupina FACE. O zpestření večera se postará taneční soubor TRNKY BRNKY. Společenský raut je v ceně vstupenky. Do nového roku přejeme hodně úspěchů v podnikání a v osobním životě. Prodej a rezervace vstupenek je možný v oblastní kanceláři JHK v Třeboni, Palackého nám. 106/II nebo na tel.: , Sbor dobrovolných hasičů Břilice si Vás dovoluje dne od 19 hodin pozvat do Pohostinství Břilice na HASIČSKÝ BÁL K tanci a poslechu hraje taneční orchestr TAKTON z Lomnice nad Lužnicí. Připravena bude bohatá tombola. Vstupné obvyklé. Přijměte pozvání na TRADIČNÍ MYSLIVECKÝ PLES V BRANNÉ, který se koná od 20 hodin. Bohatá tombola, k tanci hraje Podhoranka. l 7

8 aktuálně Klub Mája Třeboň pořádal v Zámecké galerii na přelomu listopadu a prosince adventní výstavu Nad Betlémem vyšla hvězda. jj První etapa stezky Holičky byla dokončena v úseku od kapličky svatého Petra a Pavla na Kopečku směrem na Majdalenu. jj Ve čtvrtek 24. listopadu přivezli naši přátelé z rakouského Schremsu městu Třeboni vánoční strom. jj,fotom.pech Divadelní spolek Kajetán sehrál v neděli pohádku O čertovi a Andělce z pera Jitky Havránkové, divadlo bylo vyprodané. E.Suchanová Měsíc prosinec byl pro stavební aktivity ještě vstřícný, a tak se budovalo třeba nové oplocení kolem 3. MŠ. jj Ve čtvrtek 1. prosince proběhlo v městské knihovně ve velmi příjemné atmosféře autorské čtení z knihy Jiřího Polčáka Můj děda býval kameník. Spolu s autorem předčítali členové divadelního souboru J. K. Tyla ze Stráže nad Nežárkou. V.Petrová V úterý 6. prosince zavítaly do Zámecké galerie Skleněné Vánoce. SOŠ a SOU Třeboň předváděla na výstavě nejlepší práce svých studentů oboru Uměleckořemeslné zpracování skla. jj Nikomu neschází dlažba, která v pokoji odpočívá na trávníku kolem tenisových kurtů? jj 8 l Fotografie je důkazem toho, že kniha Jiřího Polčáka již opustila hranice České republiky, do rukou se dostala obyvatelům dalekých Himalájí... V. Petrová,fotoS.Mašek Na výstavě prezentovala svoji maturitní práci i studentka Tereza Molnárová. jj V sobotu 10. prosince zavítal na Masarykovo náměstí Vánoční trh. jj,fotom.pech třeboňský svět l leden 2012

9 Na návštěvníky trhů se pomalu snášel soumrak a z ochozu věže se rozezněly první tóny tradičního troubení. jj,fotom.pech Vedle objektu Autoškoly p. Illeho vzniká nová parkovací plocha. jj Za fotbalovým hřištěm proti hřbitovu vyrůstá nový bytový dům. jj Na hřbitově v prosinci aktivovala čiperná veverka. Ať vás nepřekvapí, že ve věncích na hrobech najdete její zásoby oříšků, které si tam ukrývala do zásoby. M.Pech Naše kolegyně Míša Psíková je utajený perníkářský zázrak tento věnec upekla a nazdobila pro třeboňské muzeum. jj K nejpěknějším vánočním interiérům patřila tradičně restaurace U Míšků. Š.Husák Adventní hospodářský trh Čtyři desítky řemeslníků, farmářů a prodejců vánočních a rybích specialit nabízely první prosincovou sobotu na Masarykově náměstí své výrobky. Na Adventní hospodářský trh přijely prodávat krásné dárky také chráněné dílny Rolnička ze Soběslavi, Nazaret z Borovan, Proutek z Plasné a Občanské sdružení Okna z Jindřichova Hradce. Vánoční koledy a písně na zimní téma zahrály žesťový kvintet Pamaraczella a taneční orchestr Emoce. Akce, kterou pořádalo Informační a kulturní středisko a Město Třeboň, byla spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci projektu Města v rozletu. L.Švejcar,fotaJ.Jandová Motýl babočka paví oko si vybral pro svůj prolet venkovní teploměr, který na třetí adventní neděli v 10 hodin dopoledne ukazoval mínus 3 stupně Celsia. A.Hosnedl Informační hodnota mapy se snižuje s okolní teplotou. M.Pech Loutkové divadlo v areálu kláštera je již dávnou minulostí, a tak se s ním symbolicky loučíme, abychom ho v květnu uvítali v novém. jj l 9

10 10 l Linka 156 U zraněného 24letého cyklisty z Kamenice nad Lipou zasahovali strážníci ve středu 16. listopadu dopoledne, kdy v Dukelské ulici nezvládl jízdu na kole a přivodil si zranění hlavy. Cyklistu převezla sanita do nemocnice, o kolo se postarali strážníci. V pondělí 21. listopadu hodinu po půlnoci začal hořet odpad ve velkoobjemovém kontejneru na odpadky umístěném na nádvoří kláštera v Husově ulici. S požárem si poradili přivolaní hasiči, strážníci kontaktovali majitele motorových vozidel parkujících v blízkosti kontejneru. V pondělí 21. listopadu dopoledne oznámila 51letá pacientka na recepci Lázní Aurora, že její nevidomý druh odešel do lázeňského parku a chce spáchat sebevraždu. Pracovníci recepce o události okamžitě informovali na lince 156 strážníky, kterým se podařilo během několika minut muže v parku vyhledat. Muž měl u sebe velký nůž a své výhružky o sebevraždě stále opakoval. Strážníkům se podařilo nakonec muže odzbrojit a přivolat lékaře, který rozhodl o převozu do nemocnice k vyšetření. V průběhu listopadu uskutečnila Městská police několik besed se studenty rybářského učiliště. Během besed došlo na obecná témata týkající se právních norem, ale i na konkrétní problémy zaměřené přímo na Třeboň. Besedy proběhly na podnět pedagogického personálu rybářské školy a internátu a jednalo se o pokračování vzájemné spolupráce Městské policie a pedagogů zaměřené na chování a právní vědomí jejich studentů. V pátek 2. prosince dopoledne narazila hlídka strážníků při kontrole Jateční ulice na dva muže ze Slovenska ve věku 40 a 36 let, kteří na lukách u seníku opalovali měděné kabely, aby je mohli prodat do sběrny. Oba svorně uvedli, že kabely našli a tímto způsobem si vydělávají na jídlo při cestě po naší republice. Strážníci pro jejich způsob obživy však pochopení nenašli, nařídili uhašení ohně a po projednání přestupku je z místa vykázali. Na skleněné výplni dveří v Roháči si v sobotu 3. prosince těsně po půlnoci vybil svůj vztek 17letý mladík ze Suchdola nad Lužnicí. Při svém hloupém činu však nejenže rozbil sklo, ale pořezal si i ruku. Strážníci jej po zadržení nejdříve ošetřili a poté vzhledem k výši způsobené škody činu předali s podezřením ze spáchání trestného kolegům z PČR. O kabelku se všemi věcmi včetně dokladů a finanční hotovosti přišla v úterý 6. prosince odpoledne během nákupu v místním marketu 74letá žena z Třeboně. Zloděj využil její chvilkové nepozornosti a kabelku volně položenou v nákupním košíku odcizil. Po pachateli pátrají kolegové z PČR. V této souvislosti je třeba připomenout větší opatrnost během nákupů, volně položené věci jsou lákavé pro zloděje. Bez placení odešli v úterý 6. prosince večer dva muži z restaurace hotelu v Rožmberské ulici. Servírka se však ihned obrátila prostřednictvím linky 156 na strážníky a oba muže dokázala dobře popsat. K jejich zadržení pomohl kamerový systém, kdy operátorka městské policie zaznamenala pohyb podezřelých v Rožmberské ulici. Strážníci bezprostředně poté zadrželi 27letého muže z Jezbořic na Pardubicku a jeho 35letého známého z Nové Paky, převezli je k identifikaci do hotelu a po vyrovnání dlužné částky věc vyřešili uložením blokové pokuty v maximální výši. V sobotu 10. prosince po třetí hodině ranní zadržela hlídka strážníků při kontrole ulice Na Sadech 21letého mladíka z Nových Hradů v okamžiku, kdy se bavil kopáním do zaparkovaného vozidla. Dechovou zkoušou bylo vandalovi naměřeno 2,8 promile alkoholu. Strážníci kontaktovali majitele vozidla pro případné vyčíslení škody, zadržený muž slíbil škodu uhradit. Věc bude dále řešena podle výše způsobené škody. O několik hodin později strážníci zadrželi tři mladíky z Třeboně ve věku 18, 19 a 30 let v ulici Lidická poté, co v ulici U Barborky převrátili a vysypali celkem 7 popelnic. Strážníci po zadržení povedené trojice dohlédli na uklizení vysypaného odpadu a uvedení popelnic do původního stavu a přestupek proti veřejnému pořádku vyřešili uložením blokové pokuty v nejvyšší možné výši. Pytláky i s ulovenými rybami zadržela hlídka v pondělí 12. prosince večer u Zlaté stoky v Dukelské ulici. Strážníci ulovené ryby zabavili a předali pracovníkům Rybářství Třeboň, 19letý pytlák z Turovce obdržel blokovou pokutu za přestupek proti majetku. Závěrem bych chtěl jménem zaměstnanců Městské policie Třeboň popřát do roku 2012 všem občanům Třeboně, Břilic, Branné, Staré Hlíny, Nové Hlíny, Přeseky a Holiček všechno nejlepší, úspěchy v osobním i pracovním životě, pochopitelně zdraví a štěstí. Dále Vám přeji bezpečný život v našem městě a pokud už Vás potká nepříjemná událost, neváhejte a obraťte se na nás, jsme připraveni slušným lidem pomoci. V.Školka,MěPoTřeboň SPolečeNSKá KRoNiKA SŇATKY Martin Tesař, Kateřina Talůžková Včelná, České Budějovice Jan Neubauer, Kateřina Zemenová oba Třeboň ÚMRTí Václav Činčura, Třeboň Jiří Sládek, Třeboň Zdenka Bumbová, Třeboň 64 let 78 let 87 let Za Jirkou Sládkem Ve věku nedožitých 78 let skonal dne 5. prosince pan Jiří Sládek, člen slavného házenkářského týmu, který v roce 1961 vybojoval mistrovský titul přeborníka Československé republiky. Začínal házenou v Třeboni. Jako velmi talentovaný byl v roce 1954 povolán do ÚDA (Ústřední dům armády, nyní Dukla) Praha, nejlepšího oddílu mezinárodní házené. V té době hrál s velikány tohoto sportu Jirkou Víchou, Pepíkem Trojanem, Vojtou Marešem aj. Po ukončení základní vojenské služby se vrátil do Třeboně a s Karlem Budínem a Láďou Köhlerem vytvořili reprezentační útok Čech, který byl postrachem při tradičních utkáních Čechy Morava. Po získání titulu mistra ČSR a přechodu Třeboně na mezinárodní házenou patřil k oporám družstva. Vynikal nezapomenutelnou střelbou podstřelem a nevídanými zadovkami. Po ukončení závodní činnosti převzal po Jirkovi Voštovi žezlo trenéra mužů a vedl si velice úspěšně. Na přiloženém snímku z roku 1964 je Jirka Sládek (vpravo nahoře) trenérem týmu, který o sedm let později, s menšími změnami a trenérem Karlem Budínem dosáhl na kvalifikační turnaj v Náchodě, kde bojoval o postup do nejvyšší házenkářské soutěže. Kromě házené byl dlouholetou oporou třeboňského hokeje. Hrál také fotbal a v sálové kopané jako člen hvězdného Maxa-týmu byl velmi těžko překonatelným obranářem a gólmanem. Jeho dalším velkým koníčkem byla myslivost. Organizován byl v MS Břilice. Na Jirku také nezapomene parta z chatové osady na řece Lužnici. Různorodá jak věkem, tak povoláními, ve které byl právě on jejím jakýmsi tmelitelem. Byl zde strůjcem specifických hrátek, na které vzpomíná již několik generací. Často šlo o neuvěřitelné příběhy, zápletky, mnohdy v jejich počátku nepochopené a vzbuzující zneklidnění, někdy až vážné obavy, ale nakonec vždy končící všeobecnou zábavou, okořeněnou charakteristickým, nenapodobitelným, hlasitým Jirkovým smíchem. Nekrolog při posledním rozloučení pronesl třeboňský místostarosta a předseda břilických myslivců, rovněž výborný bývalý házenkář, pan Zdeněk Mráz. Minutou ticha uctili památku pana Jiřího Sládka třeboňští házenkáři a příznivci před posledním extraligovým utkáním. Jirko, zůstaneš pro nás nejen výborným sportovcem, ale zejména skvělým parťákem. Čest Tvojí památce! Z pamětík.budínazpracoval Áža třeboňský svět l leden 2012

11 Informační a kulturní středisko a Město Třeboň si Vás dovolují pozvat na MĚSTSKÝ PLES Pětilisté růže PŘEDTANČENÍ / BARMANSKÁ SHOW / TOMBOLA HRAJE METROKLUB BIG BAND SOBOTA 21. LEDNA 2012 OD HODIN KONGRESOVÉ A KULTURNÍ CENTRUM ROHÁČ Vstupné 250 Kč včetně rautu. Hlavní sponzoři Pavel Šniager Stavebniny Třeboň a Fitness Reprezentant. l 11

12 Program kina Světozor na měsíc leden Den Datum čas Titul Žánr Délka Přístupnost cena (Kč) po 9 20:00 Perfect Days I ženy mají své dny 2D Komedie CZ út 10 20:00 Hranaři 2D Thriller CZ st 11 20:00 Muži v naději 2D Komedie CZ čt 12 20:00 Rock života 2D Dokument CZ pá 13 17:00 Twilight sága: Rozbřesk 1. část 2D Fantasy T :00 Věc: Počátek 2D Horor T so 14 14:00 Alvin a Chipmunkové 3D Komedie D /130 17:00 Mission: Impossible Ghost Protokol 2D Akční T :00 Alois Nebel 2D Drama CZ ne 15 14:00 O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi 2D Animovaný CZ 80 30/15 17:00 Sherlock Holmes: Hra stínů 2D Krimi T po 16 20:00 Černá hodina 3D Horor T út 17 20:00 Dům 2D Drama CZ st 18 20:00 Přizdis*áči 2D Komedie T čt 19 17:00 Láska je láska 2D Komedie CZ :00 Láska je láska 2D Komedie CZ pá 20 17:00 Kocour v botách 3D Animovaný D /130 20:00 Láska je láska 2D Komedie CZ so 21 14:00 Šmoulové 2D Komedie D /85 17:00 Muži v naději 2D Komedie CZ :00 Twilight sága: Rozbřesk 1. část 2D Fantasy T ne 22 14:00 Říkání o víle Amálce 2D Animovaný CZ 80 30/15 17:00 Perfect Days I ženy mají své dny 2D Komedie CZ po 23 20:00 Děti moje 2D Komedie T út 24 19:00 POPELKA (BIRMINGHAMSKÝ BALET) 2D Balet st 25 20:00 Láska je láska 2D Komedie CZ čt 26 Bude promítán film podle hlasování na 20:00 Saw 3D 3D Horor T Trafačka 2D Dokument CZ Czech Made Man 2D Černá komedie CZ pá 27 17:00 Kontraband 2D Thriller T :00 Twilight sága: Rozbřesk 1. část 2D Fantasy T so 28 14:00 Alvin a Chipmunkové 3D Komedie D /130 17:00 Hranaři 2D Thriller CZ :00 Láska je láska 2D Komedie CZ ne 29 14:00 Zlatovláska 2D Pohádka CZ 75 30/15 17:00 Underworld: Probuzení 3D Sci-fi T po 30 20:00 Vrtěti ženou 2D Komedie T út 31 20:00 Perfect Days- I ženy mají své dny 2D Komedie CZ Alvin a Chipmunkové 3 Animovaný / Komedie / Rodinný / Hudební, USA, 2011, 87 min, Režie: Mike Mitchell, hrají: J. Lee, M. G. Gubler, A. Poehler Tentokrát si naši staří známí vyrážejí užít prázdniny na luxusní výletní loď, kterou svým dováděním během chvíle obrátí naruby. Chimpunkové a Chipettky páchají na parníku, který se stal dočasně jejich hracím hřištěm, jednu lumpárnu za druhou a zpestřují tak prázdniny nejen sobě, ale i všem ostatním pasažérům. Veškerá legrace ale končí ve chvíli, kdy ztroskotají na opuštěném ostrově, ze kterého, jak se zdá, není úniku. Brzy se ale ukáže, že ostrov není tak opuštěný, jak to na první pohled vypadalo. Alvin a jeho přátelé potkávají nového kamaráda, se kterým se vydávají na dobrodružné putování po ostrově, na jehož konci je čeká velké překvapení. Láska je láska Komedie / Drama, Česko, 2012 Režie: M. Cieslar, hudba: O. Brousek, hrají: P. Nárožný, E. Balzerová, A. Krejčíková, O. Vetchý, S. Stašová, R. Hrušínský ml. a další Osmnáctiletá Maruška žije se svým dědečkem Vlastimilem, touží potkat svého prince a prožít romantickou lásku. To, že pravá láska nikdy neodkvete, zjišťuje i Maruščin dědeček Vlastimil. Vtipná a svérázná důchodkyně Libuška totiž na stará kolena propadla této léčivé bylině... Honza je Maruščin soused i nejlepší kamarád. Je přistižen svou matkou Zdenou, jak se líbá v autě s mužem. Úspěšná manažerka se však nehodlá smířit se synovou orientací. Rozhodne se ho předělat na normálního kluka. To ale přináší jen spoustu komických situací... Sherlock Holmes: Hra stínů Akční / Mysteriózní / Krimi / Dobrodružný, USA, 2011 Režie: G. Ritchie, hudba: H. Zimmer, hrají: R. Downey Jr., J. Law, R. McAdams, N. Rapace, St. Fry, J. Harris, K. Reilly Na scéně je nový kriminalistický mozek profesor Moriarty, který se intelektuálně Holmesovi nejen vyrovná, ale jeho cit pro špatnost spolu s naprosto chybějícím pocitem svědomí mu vlastně může pomoci slavného detektiva předstihnout. Při výkonu služby spojené se zábavou Holmes najde stopu v podzemním pánském klubu, kde Holmes spolu se svým bratrem Mycroftem Holmesem zapíjejí poslední noc svobody Dr. Watsona. Právě tady se Holmes seznámí se Sim, cikánskou kartářkou, která vidí víc, než prozrazuje. Všechno je součástí většího plánu, který, pokud vyjde, změní celé dějiny. Underworld: Probuzení Akční / Fantasy / Horor, USA, 2012, 85 min Režie: M. Marlind, B.Stein, hrají: K. Beckinsale, S. Speedman, Ch. Dance, I. Eisley, M. Ealy, S. Rea, T. James, S. Holt a další Underworld PROBUZENÍ přináší úžasnou novou dimenzi do epické bitvy mezi upíry a Lycany, tentokrát ve 3D. Kate Beckinsale, hvězda prvních dvou filmů, se vrací ve své hlavní roli jako upírka válečnice Selene, která unikne z vězení do světa, v němž lidé objevili existenci upírů a klan Lycanů, kteří mezi sebou vedou totální válku k vymýcení obou nesmrtelných druhů. Rezervace vstupenek na kino uzavřeno POJĎTE S NÁMI DO KINA, PROJDEME SE PAMĚTÍ, NAŠE STARÉ POHÁDKY NEHODÍME DO SMETÍ KAŽDÁ NEDĚLE OD hodin Cena do 15ti let 15 Kč + malý dárek / dospělí 30 Kč

13 akce kultura Divadlo Divadlo J. K. Tyla 18. ledna v hodin, 200 až 300 Kč KoMuNiSMuS Divadlo v Celetné soubor Kašpar Příběh našich otců v předplatném Děje se roku 1984 v satelitní krajině sovětského bloku zvané Československo. Co obětuji pro druhé? Hrají:JakubŠpalek,MarcelaHolubcová,MatoušRuml,Tomáš Karger,LukášJůza Divadlo J. K. Tyla je z důvodu rekonstrukce foyer přístupné přes BESEDU. Omlouváme se za vzniklé potíže. Informačnía kulturnístřediskoměstatřeboně Koncerty legendární Soňa červená v Třeboni ke svému prvnímu vystoupení v Třeboni. Na vystoupení je možné si zakoupit několik málo zbývajících vstupenek v předprodejích IKS České Budějovice, IKS Třeboň, v Bertiných lázních a Lázních Aurora. RádbychvšempříznivcůmAbonentníchkoncertůi Třeboňských nocturenpopřálvšenejlepšív roce2012,hodnězdraví,osobních úspěchůa mnohokrásnýchchvil,strávenýchv přítomnostivážné hudby. MilošKončický,Třeboňskánocturna Třeboňská nocturna v české televizi V neděli dne 8. ledna 2012 ve hodin bude na programu České televize 2 odvysílán záznam z celého letošního 8. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Třeboňská nocturna Přibližně třicetiminutový záznam ukáže vše podstatné, co se při festivalu událo, rozhovory s předními umělci i významnými hosty festivalu. Vysílání pořadu v České televizi jistě přiláká na příští ročník, který se uskuteční ve dnech , nové posluchače. Přednáška Městská knihovna Třeboň vás zve na přednášku Mirka Vojáčka Poznejte sami sebe aneb tělo s námi hovoří v symbolech. Přednáška se koná 19. ledna 2012 od hodin ve studovně Městské knihovny Třeboň. Vstup zdarma. Do Třeboně zavítá v rámci Abonentních koncertů legenda našeho divadelnictví a operní scény paní Soňa Červená. Stane se tak na koncertu konaném dne 29. ledna 2012 v Divadle J. K. Tyla, kde pod názvem Tónobraní vystoupí společně s houslistou Jiřím Pospíchalem, klavíristou Janem Wiesnerem a Prof. Jiřím Hlaváčem, který celý večer hudby a rozhovorů bude již tradičně moderovat. Soňa Červená v současnosti sklízí ohromné úspěchy na scéně Národního divadla ve hře Karla Čapka Věc Makropulos, za tu také byla ministrem kultury v roce 2011 vyznamenána. Je několikanásobnou nositelkou ceny Thalie. My, pořadatelé, se cítíme nesmírně poctěni, že tato velká umělkyně přijala naše pozvání Květa Fialová vzpomínala Život začíná v osmdesáti, tvrdí Květa Fialová, která nedávno oslavila 82. narozeniny. Své tvrzení dokazuje činy. Téměř denně hraje divadlo, natáčí filmy, pracuje v televizi, v rozhlase. O jeho pravdivosti přesvědčila všechny, kteří poslední listopadové pondělí přišli do Společenského sálu Lázní Aurora. Vzpomínala tu nejen na své divadelní začátky z roku 1946, ale přidala i vyprávění o sobě a svém okolí ze současnosti. Postěžovala si i na to, že v Třeboni, největší rybářské baště, si nemohla koupit uzenou rybu. Salvy smíchu, nejen u přítomných divaček, vyvolávaly její rady a doporučení, jak se chovat k heteroušům. V předvánočním retrospektivním pořadu nechyběla životní filosofie a vzácné a krásné vzpomínky Květy Fialové. Mnozí si po jeho skončení ještě došli podepsat fotografie nebo knihu vzpomínek této permanentní optimistky. LuděkŠvejcar l 13

14 14 l Rozsvícení vánočního stromu Vánoční strom už tradičně, letos po jednadvacáté, přivezli na Masarykovo náměstí zastupitelé z partnerského dolnorakouského města Schrems. Rozsvícení vánočního stromku se zúčastnili představitelé z partnerského města Schrems. Starosta Reinhard Österreicher popřál občanům města Třeboně krásné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí v roce Společně s ním se rozsvícení zúčastnil místostarosta Karl Harrer, radní Michel Preissl a zastupitel Gottfried Schreiber. Při slavnostním rozsvícení vánočního stromu v neděli 27. listopadu nechyběly koledy v podání dětí z Mateřské školy Sluníčko v Třeboni a z folklórního souboru Ráček Základní umělecké školy Sezimovo Ústí. Na slavnostní večeři starosta Ing. Jiří Houdek pozval přítomné na městský ples a další kulturní akce konané v Třeboni v průběhu adventu. L.Hajnová,L.Švejcar,fotaJ.Jandová Na Mikuláše se zvonkem První adventní neděli rozsvítili na Masarykově náměstí vánoční strom z partnerského Schremsu. Z tohoto dolnorakouského města také přiletěl v pondělí 5. prosince do Třeboně čert a Mikuláš s bohatou nadílkou pro třeboňské děti, které v doprovodu svých rodičů dorazily s cinkajícími zvonečky od Kongresového a kulturního centra Roháč na Masarykovo náměstí. Mikuláš zazpíval vánoční píseň a zároveň popřál společně se starostou Reinhardem Österreicherem a delegací ze Schremsu všem dětem a lidem v Třeboni krásné vánoční svátky a mnoho štěstí a zdraví v Novém roce Adventní atmosféru dokreslovaly první sněhové vločky snášející se na ozářený vánoční strom z temné oblohy. L.Švejcara L.Hajnová,fotoM.Pech Namaluj veselého čerta... Občanské sdružení Třeboňští patrioti a Informační a kulturní středisko města Třeboně vyhodnotily 4. prosince 2011 na Masarykově náměstí u vánočního stromu výtvarnou soutěž Namaluj nám veselého čerta, anděla či Mikuláše. V závějích výkresů, které na nás vypadly ze sběrné krabice, bylo opravdu nelehké vybrat ty nejhezčí, protože se nám líbily všechny. Taky jsme je všechny při slavnostním vyhlašování vítězů vyvěsili v provizorní galerii v podloubí před IKS. A jak to všechno dopadlo? V kategorii 3 5 let zvítězila Magdalenka Mittelbachová, druhé místo obsadila Hanička Bouchalová a třetí Šimonek Herda. V kategorii 6 9 let zcela bezkonkurenčně zazářil Honzík Střádal, jehož tři obrázky by obsadily všechna tři výherní místa, a tak jsme dali šanci i dalším nadaným malířům 2. místo získal obrázek Natálky Valentové a třetí Radimka Trachty. V kategorii let zabodovala a první místo získala Kristýna Töröková, druhá příčka patřila Honzovi Sokolíkovi a třetí Marušce Polákové. Děti dostaly ceny, některé zarecitovaly básničku a k všeobecné pohodě přispěl i vánoční punč, který nechali Třeboňští patrioti připravit v hotelu Zlatá Hvězda pro všechny (pro děti samozřejmě bez alkoholu). Veliké DÍKY patří sponzorům, kterými byly pojišťovna Kooperativa, Lázně Aurora Třeboň, Bertiny lázně Třeboň, Město Třeboň a Makro České Budějovice. textjanajandováa LucieŘíhová,obrázekHonzíkStřádal Dej Bůh štěstí tomu domu Začátkem roku 2012 můžete již podvanácté v ulicích Třeboně a v okolních obcích potkat či Vás přímo v domácnostech navštíví koledníci Tříkrálové sbírky Oblastní charity Třeboň, kteří budou v rámci celorepublikové sbírky zvěstovat radostnou zprávu o narození Ježíše Krista, ponesou požehnání do domů a občané mohou koledníkům darovat finanční příspěvek do úředně zapečetěné kasičky opatřené charitním logem. Z celkové vybrané částky je 35 % určeno na Charitu ČR (diecézní charity, humanitární pomoc aj.) a 65 % bude použito na Třeboňsku, konkrétně na předem určený záměr pomoc seniorům, chronicky nemocným, osobám se zdravotním postižením a sociálně slabým občanům Třeboňska (Pečovatelská služba Astra, přímá pomoc štědrovečerní večeře, zakoupení základních potravin a věcí osobní potřeby pro občany, kteří se dostali do krizové životní situace a další). V roce 2011 jste do kasiček koledníků věnovali Kč. I letos věříme ve Vaši štědrost a snahu obdarovat druhé. Za všechny příspěvky předem děkujeme. L.Bicková Autorkou kresby je Ema Lívanská, 3 roky třeboňský svět l leden 2012

15 ohlédnutí za prosincem roku 2011 v Domově seniorů Vždy ve vánočním čase se snažíme, aby si všichni naši klienti přišli na své, chceme je obdarovat něčím, co se nedá koupit! Tento prosinec jsme vsadili na pestrý, bohatý program, díky němuž jsou nyní naši senioři bohatší o mnoho krásných zážitků, vzpomínek a zkušeností. V seznamu společenských akcí nechyběla mikulášská zábava s nadílkou, pečení vánočního cukroví, besídky žáků MŠ a ZŠ, taneční a hudební vystoupení, módní přehlídka, vánoční sváteční oběd a štědrovečerní večeře, různé koncerty na přání na pokojích klien- tů, kteří by jinak byli o naše aktivity díky svému zdravotnímu stavu/handicapu ochuzeni. Naším cílem bylo otevření Domova široké veřejnosti (nejen rodinám a blízkým osobám klientů, ale také obyvatelům a zástupcům města Třeboně). Chtěli jsme vytvořit prostor pro setkávání lidí všech generací (např. senioři a děti z MŠ, ZŠ, SOŠ Třeboň). Podařilo se nám spojit svět zdravých a těch, kteří již nejsou v plné kondici. Umožnili jsme sdílení nejrůznějších životních osudů, předání cenných zkušeností pro všechny zúčastněné strany. Touto cestou bych velmi ráda poděkovala všem zaměstnancům DS Třeboň za prosinec plný splněných přání, za jejich poctivou a nelehkou práci ve zbylých 11 měsících uplynulého roku. Dále děkuji každému, kdo nás podporuje, dokáže ocenit naše úsilí a má spolu s námi radost, že v očích seniorů nejsme jen ústavní zařízení, ale pro většinu z nich celkem příjemný Domov. Ing.LenkaKrakowitzerová Malé adventní vyrábění Pečení vánočních perníčků dětí z 3. MŠ Jeronýmova ul. (ty, které vzhledem ke kapacitě naší dílny volnočasových aktivit nemohly přidat ruku k dílu spolu s klienty Domova, nám přinesly vlastnoručně upečené perníčky MŠ Břilice). Vsobotu jsme připravili nejen pro naše členy trošku předvánočního vyrábění skládali jsme papírové ozdoby na stromeček, zdobili voňavé perníčky a vyráběli andělíčky. I když se nás sešlo velice málo (nepřišli ani všichni členové oddílu), užili jsme si příjemné předvánoční odpoledne plné pohody. Podobnou akci bychom rádi připravili před Velikonocemi (opět budou letáčky ve školách i školkách), takže pokud budete mít zájem, přijďte mezi nás. Přejeme všem krásné Vánoce plné radosti a pohody! ČlenovédětskéhooddíluRybnikáři Vánoční besídka hudebního kroužku 3. MŠ spolu s předáním vánočních balíčků od zástupců města Třeboně (místostarostka Mgr. Terezie Jenisová a předsedkyně komise pro občanské záležitosti Jaroslava Štěrbová). Paní Zahradníková s malou Eliškou si nepředávají jen dárky, ale něco mnohem důležitějšího, což je patrno ze společné fotky, která mimo jiné posloužila jako PF 2012 DS Třeboň. Památky očima mladých Informační a kulturní středisko města Třeboně vyhlásilo společně s dalšími městy členy Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska výtvarnou soutěž Památky očima mladých. Do soutěže se mohou zapojit děti a mládež ve 3 kategoriích (6 10 let, let a let) s výtvarnými pracemi ve formátu A3 zhotovenými libovolnou technikou. Každá zaslaná práce musí být na zadní straně opatřena nalepeným vyplněným registračním formulářem, který si můžete vyzvednout u pultu v IKS nebo stáhnout na webových stránkách Uzávěrka regionálního kola je , vyhodnocení a ocenění autorů vítězných prací v každé kategorii proběhne do konce měsíce května Práce můžete přinášet do Informačního a kulturního střediska města Třeboně na Masarykově náměstí. JanaJandová l 15

16 Českáinspiracebylazaloženajako dobrovolnýsvazekobcí5.července1995. Jakosvůjhlavnícílsisdruženívytyčilo aktivněpřispívatk rozvojicestovního ruchusezaměřenímnakulturní nabídkusdruženýchměst. 16 l Kdojsi,teďužvšichnivíme,mysečertanebojíme, nemáš-liconapráci,můžešdělatlegraci. Tak si v adventním čase hrály děti z Mateřské školy Kopeček. Zájezd Automotoklubu Třeboň Automotoklub Třeboň uskutečnil pro své členy a rodinné příslušníky 3. prosince autobusový zájezd do předvánočního Rakouska. Navštívili a prohlédli jsme si nejdříve město Gmunden, jeho zámek a jezero Traunsee, potom jsme odjeli do Wolfgangu a dále do Salzburgu. Všude byly mohutné vánoční trhy a překrásná vánoční výzdoba. Celým zájezdem nás velmi podrobně informoval průvodce p. Císař a cestování autobusem p. Lebedy bylo velmi příjemné. texta fotojaroslavciprýn jj V měsíci LEDNU města nabízejí: HRADEC KRÁLOVÉ DanceFloor Attack Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábřeží DanceFloor Attack je taneční soutěž, nejprestižnější street dance battle s podtitulem o nejlepší českou street dance crew. Tradičně jsou zde zastoupeny nejlepší skupiny z ČR včetně profesionálních tanečníků. CHEB Koncert Heleny Vondráčkové Nové kulturní centrum Česká legenda zahájí velké koncerty v západočeském Chebu. JINDŘICHŮV HRADEC hod - Dialog s akordeonem Kaple sv. Maří Magdaleny. Petr Přibyl patří mezi nejvýznamnější reprezentanty střední generace českých violistů. V roce 1982 se stal laureátem mezinárodní violové soutěže v Bělehradě. Od té doby se věnuje pravidelné koncertní činnosti doma i v zahraničí, která trvá dodnes. Účinkují:PetrPřibyl viola,petravlčková akordeon KUTNÁ HORA Obraz, v kterém žijeme Galerie Středočeského kraje (GASK). Výstava představující práce studentů studijních programů a oborů fotografie realizovaných na českých a slovenských vysokých uměleckých školách. LITOMYŠL Leden květen 2012 Odkrývání dobře utajených houslí aneb Miroslav Horníček: člověk, herec, spisovatel, výtvarník Zámecké kongresové centrum. Součástí výstavy jsou filmové projekce. POLIČKA hod Novoroční koncert Bratří Ebenů Velký sál Tylova domu v Poličce. Marek, Kryštof a David Ebenové se svými spoluhráči přijedou do Poličky představit své poslední album Chlebíčky. Během koncertu však zazní i písničky ze všech předchozích desek. TELČ Ples města Telče a Mikroregionu Telčsko Sokolovna. K tanci a poslechu zahraje kapela Marathon Live Band, předtančení zajistí Rock and Roll club Elvis Jihlava. TŘEBOŇ hod Městský ples Pětilisté růže Kulturní a kongresové centrum Roháč Bližšíinformacea mnohemvícetipůnavýletnaleznetenanašich webovýchstránkáchwww.ceskainspirace.cz Vážení čtenáři Třeboňského světa! Jménem všech pracovníků Informačního a kulturního střediska děkuji za Vaši přízeň. Bylo pro nás příjemné setkávat se s Vámi na akcích, které jsme pro Vás během celého roku 2011 připravovali. Do roku příštího, roku 2012, Vám nebudu přát bohatství a slávu. Popřeji Vám, ať máte na tváři vždy úsměv a ten potěší každé smutné srdce, které potkáte. Ať je Váš život plný slunce bez sebemenšího stínu. Na další setkávání s Vámi při akcích, které v roce příštím pro Vás připravíme, se za všechny kolegy z IKS těší Eva Potužáková. třeboňský svět l leden 2012

17 leden v Třeboni 13. pá Maturitní ples SŠ rybářské a vodohos. J. Krčína, Třeboň R so Tradiční Myslivecký ples v Branné Branná Oldies Dj Roman Máj R po Magnetoterapie přednáška BL Sono taneční večer, vstupné 30 Kč BA út Co ještě nevíte o láz. procedurách, PhDr. Zeman BL st Síla rašeliny a slatiny Doc. Petr Petr BL Live music Tropicana taneční večer, vstupné 30 Kč BA Komunismus divadelní představení v předplatném D čt Výstava autorských šperků Vl. Brodské BL Poznejte sami sebe přednáška Mirka Vojáčka K Vydra říční, pí Z. Kadlečíková, ČNFV BL pá Madam Mici a Pedro, posezení s kytarou BL vstupenky.itrebon.cz 21. so Duo J+K (Jakl, Kubíčková) písničky všedního dne BL Městský ples Pětilisté růže R po Swingkvartet (Třeboň), večírek, vstupné 30 Kč BA út Jindřich Bešťák Trombone band BL st Sono, taneční večer, vstupné 30 Kč BA čt TN S. Červená, D. Wiesner, J. Pospíchal, J. Hlaváč D Základní pojmy léčebné rehabilitace, PhDr. Zeman BL pá Maturitní ples SOŠ a SOU, Třeboň R Charitní ples B so Burza dětského oblečení, kočárků a sport. potřeb šk.jídelna Hasičský bál Sbor dobrovolných hasičů Břilice Břilice Oldies Dj Fany R po Výstava autorských šperků Vl. Brodské BL Face, taneční večer, vstupné 30 Kč BA Vysvětlivky: B Beseda sál, BA Bertiny lázně, restaurace Adéla, BAL Altán u Bertiných lázní, BL Bertiny lázně, Denní bar, BT Bertiny lázně, restaurace Top Spin, ČNFV Český nadační fond pro vydru, D Divadlo J. K. Tyla, hrobka Schwarzenberská hrobka, JHK Jihočeská hospodářská komora, K Městská knihovna, kostel Kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí, LA Lázně Aurora, LA-H restaurace Harmonie v Lázních Aurora, LA-PM přednášková místnost Lázní Aurora, LA-S společenský sál Lázní Aurora, MaG Muzeum a Galerie, MN Masarykovo náměstí, P Pivovar Bohemia Regent, R Kongresové a kulturní centrum Roháč, STLD Spolek třeboňského loutkového divadla, TN MHF Třeboňská nocturna, Z Zámek, ZP zámecký park, ZG zámecká galerie Omlouvámesezachybnéoznámenív minulémkulturnímpřehleduo Burzedětskéhooblečení,kterásekoná28.lednav 9.00veškolní jídelně.dalšíinformaceuvnitřtohotočísla. Prohlídky a exkurze po ne Kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí po pá Radniční věž po pá Český nadační fond pro vydru út ne Akvárium Krčínův dům st Dům přírody pá Třeboňský pivovar Zámek a Schwarzenberská hrobka zavřeno Taneční večery živá hudba po ne Rondo st, pá, so Rybářská bašta Připravujeme na únor Evžen Oněgin divadelní představení v předplatném D hodin Společenský ples JHK B hodin Ples Spolku přátel Třeboně B hodin TN Jan Mráček housle, Lukáš Klánský klavír D hodin Změna programu vyhrazena. Akce k uveřejnění na další měsíc posílejte do na IKS města Třeboně Masarykovo nám Třeboň Tel.: , Státní zámek Třeboň Zámek Třeboň Tel.: : Infocentrum Lázní Aurora Lázně Aurora, s.r.o. Lázeňská 1001, Třeboň Tel.: Kulturní oddělení Bertiny lázně Třeboň, s.r.o. Tylova 171, Třeboň Tel.: Kongresové a kulturní centrum Roháč Na Sadech 349, Třeboň Tel.: / Beseda Bertiny lázně Třeboň, s.r.o. Masarykovo nám. 2, Třeboň Tel.: l 17

18 Římskokatolická farnost Třeboň Děkanství tel/fax: , Třeboň děkanský kostel: pondělí až pátek 17:00 hod. sobota 7:30 hod. neděle 8:45 a 17:00 hod. Majdalena: neděle 10:30 hod. Kaple Lužnice: sobota :00 hod. listopad ve farnosti Na státní svátek Dne boje za svobodu a demokracii 17. listopadu jsme u sv. Alžběty při mši svaté vzpomněli všech obětí, které za svobodu a rozkvět naší vlasti byly přineseny. Nedělní odpoledne 20. listopadu pak patřilo budoucnosti našeho národa, mládeži a dětem, které oživily večerní mši svatou zpěvem a hudbou. Za rodiny a duchovní povolání jsme 26. listopadu konali pouť a oslavu v děkanském kostele. Poutní průvod vyšel z náměstí do kostela, kde byl hlavním celebrantem vzácný návštěvník, generální vikář Litoměřické diecéze, který svým projevem a radami všechny účastníky potěšil a povzbudil. Advent Krásná doba adventní přinesla do života farnosti adventní zbožnost, putovní obrazy po rodinách, rorátní mše a starobylé adventní zpěvy. Na roráty přicházela řada dětí, které po mši svaté společně posnídaly a včas spěchaly do školy. Roráty, neboli ranní mariánská mše svatá je českou tradicí, kterou zavedl římský císař a český král Karel IV. a která nemá v evropské kultuře obdoby. Děti také prožily krásný den na svátek sv. Mikuláše, když v zaplněné zimní kapli děkanského kostela dostaly nadílku od farnosti. Známá štědrost pana děkana přivedla k jeho velké radosti i děti, které dosud neznal. Ve čtvrtek 15. prosince se v Třeboni konala vikariátní konference kněží a jako každým rokem před Vánocemi měli zájemci možnost svaté zpovědi a rozhovoru s cizím knězem. Duchovní obnova Velký úspěch sklidila letošní adventní duchovní obnova 10. prosince, ke které se na děkanství shromáždilo na sedmdesát účastníků ke společným rozhovorům, eucharistii a přátelskému obědu. Kaple Břilice: sobota :00 hod. Kaple Přeseka: sobota :00 hod. Kaple Branná: sobota :00 hod. Kaple Domanín: pondělí :00 hod. Zprávy z farnosti Rozhovory duchovní obnovy odborně vedl kapucínský kněz P. Lev Eliáš. Účastníci odcházeli nadšeni. Topení na faře Minulé číslo jsme laskavostí redakce už po uzávěrce doplňovali naléhavou žádostí o finanční dary na opravu čerpadla ekologického ústředního topení na faře. S velikou vděčností děkujeme dárcům, kteří v tíživé situaci finančně svými dary vypomohli, aby tato jedinečná investice fungovala a sloužila. Provoz topení umožňuje každý týden v pondělí a v úterý práci s dětmi, pěvecký sbor, přípravu ke svátostem, pravidelná setkávání mladší a starší mládeže, přednášky křesťanské akademie, a každou neděli po bohoslužbách setkávání farníků ve farním klubu. To vše by nebylo možné bez provozu tepelného čerpadla a vytrvalé pomoci našich obětavých farnic. Protože konečná faktura přišla na mnohem větší částku, než bylo původních 120 tisíc, stále se potýkáme s velikým nedoplatkem a prosíme všechny farníky o finanční dary. Příspěvek je možné přinést buď na děkanství nebo zaslat na účet farnosti č /7940. Předem děkujeme za každý dar. Nový rok Do nového roku přejeme všem čtenářům zdraví a prosperitu. evangelická církev metodistická HuSoVA KAPle, Seifertova 449, Třeboň, tel.: , , č. ú / 0800 NEDĚLE hodin Stejněvzalpovečeřii kalich a řekl: Tento kalich je nová smlouva,zpečetěnámoukrví; točiňte,kdykolibudetepíti,na moupamátku. Slavnostní bohoslužba s vysluhováním sv. večeře Páně /farář Novák R./ Chvály: hudební skupina Tachov ÚTERÝ hodin Biblická hodina kazatel Církve bratrské NEDĚLE hodin Hle,užnastalo,cobylonapočátku,teďoznamujinovévěci. Dřívenežvyraší,vámjeohlašuji! Bohoslužba s poselstvím ÚTERÝ hodin Ekumenický týden modliteb. Tradiční sejití křesťanů, slouží kazatelé různých církví NEDĚLE hodin Novépřikázánívámdávám, abystesenavzájemmilovali; jakojájsemmilovalvás,i vyse milujtenavzájem. Sváteční bohoslužba ÚTERÝ hodin PROMÍTÁME MALÝ SÁL Quo Vadis starý příběh v nové verzi It. 55 min. / IV. díl NEDĚLE hodin Kdojev Kristu,jenovéstvoření. Co je staré, pominulo, hle,jetunové! Bohoslužba s kázáním ÚTERÝ hodin Biblická hodina /ECM/ Výkladlistuap.Pavla Efezským NEDĚLE hodin A viděljsemnovénebea novou zemi, neboť první nebe a prvnízeměpominulya moře jižvícenebylo. Bohoslužba s kázáním ÚTERÝ hodin Biblická hodina /ECM/ Výkladlistuap.Pavla Efezským Příprava na křest Příprava na manželství U nás možné půjčit či zakoupit Bibli a jinou duchovní literaturu. Diakonie ECM poskytuje pomoc potřebným, obětem šikany, závislým a maminkám v nouzi. Prosím, rozhovory domluvte předem s pastorem. Křesťanské poradenství: tel HELPLINE: Svatby křty církevní pohřby Děkujemevšemdárcům. /potvrzenío darechk odečtu z danívám rádivystavímena farnímúřadě/ Dámy a páni, všichni jste zváni... na 6. CHARITNÍ PLES, který se koná 27. LEDNA 2012 od hodin v Besedě v Třeboni. Záštitu nad ním převzali hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola a starosta města Třeboně Ing. Jiří Houdek. K tanci a poslechu Vás opět zve skupina Second service Band a večerem bude již tradičně provázet David Hocke. Poprvé v Třeboni uvidíte vystoupení taneční akrobacie Na dotek a světelnou show Vítka Procházky. Můžete se těšit na zábavnou dražbu a nebude chybět ani bohatá tombola. Celý výtěžek plesu bude využit na sociální služby poskytované Oblastní charitou a na zakoupení potřebné kompenzační pomůcky. Účast na plese, zakoupení tomboly či dražba je příležitostí nejen se pobavit, ale současně podpořit dobrou věc. Předprodej vstupenek v Oblastní charitě Třeboň, Chelčického 2, Třeboň (tel.: ) či v IKS. Těšíme se na setkání s Vámi. Za OCH Třeboň, Lucie Bicková 18 l třeboňský svět l leden 2012

19 ze škol Slučování škol v Třeboni Asinejvětšídiskuzijakv našíredakčníradě,takmezitřeboňskou veřejnostívyvolalv minulémčísletřeboňskéhosvětapříspěveknyní jižbývaléhořediteleobchodníakademietřeboňing.zdeňkamacháčka.jakužtobývá,pohlednajednua tusamouvěcz různých úhlůječastoodlišný,a právěprotovzniklatatodvoustránka,která máčtenářetrochuhloubějiuvéstdoproblematikysloučenídvou významnýchškol OAa SOŠa SOU,Třeboň(ÚMEZ) a dátslovo i oné druhéstraně. Nejprve pár faktů. To, že demografický vývoj prochází populační stagnací až propadem, je záležitostí posledních cca patnácti let. Bylo proto už delší dobu jasné, že všechny střední školy a obory se při stále se tenčícím přílivu nových žáků neuživí a že ty méně akční budou muset z kola ven, vždyť i školy musí v dnešním tržním prostředí podnikat a starat se o byznys stejně jako kterákoliv jiná firma, koneckonců chování a strategie řízení podniků je přece doménou výuky právě ekonomických oborů, o které zde vlastně jde. Když jsem před téměř pětatřiceti lety maturovala na tehdejší Střední škole ekonomiky obchodu a služeb (nynější Obchodní akademii), nikdy by mne nenapadlo, že to bude právě ona škola s více než čtyřicetiletou historií, která vychovala a uvedla do života nemálo úspěšných odborníků. Byla to totiž škola, která měla výborný zvuk až za hranice svého kraje a o nás budoucí absolventy se ucházely dokonce firmy z celé republiky. O tom, že jsme každý měli tehdy na výběr nikoli jednu, ale hned dvě tři firmy, kde nás chtěli zaměstnat, se současným maturantům většinou může jenom zdát. Ano, mrzí mne, že moje škola končí, ale pojďme trochu zapátrat do nedávné minulosti a rozvinout polemiku PROČ právě ona. Proč právě třeboňská Obchodní akademie teď končí. Zřizovatel OA Třeboň byl a je Jihočeský krajský úřad, kterému patří i budova OA a který je mimo jiné kompetentní jednat o vzniku či zániku školy. Tento úřad také včas před květnovým zasedáním zastupitelstva připravil materiály pro optimalizaci (tj. redukci) školství s názvem Strategie rozvoje školství Jihočeského kraje v horizontu do roku 2020 (lze se s nimi podrobně seznámit na stránkách Strategie_text.pdf), které mohly být připomínkovány. O nich pak krajské zastupitelstvo loni v květnu jednalo. Již dlouho dopředu probíhala na toto citlivé téma diskuze se zástupci kraje, obcí i škol a výsledkem byla například skutečnost, že táborské školy své pozice uhájily a se svým zřizovatelem se dohodly. Z OA Třeboň bohužel nikdo nic písemně nepřipomínkoval, žádný tlak, který by se u takto výrazné změny předpokládal, na rozhodnutí kraje nevytvářel a ani se onoho zásadního květnového zasedání nezúčastnil. Jakoby se čekalo, že to nějak dopadne, že přece škola s takovou historickou tradicí nemůže skončit. Materiál, velmi obsáhlý, kvalitně a pečlivě zpracovaný, předkládala uvolněná členka rady a krajská zastupitelka RNDr. Jana Krejsová. U jejího úvodního vstupu k projednávání slučování je v zápisu z jednání zastupitelstva na str.14 výslovně uvedeno: Všechnynávrhybylyprojednánynapříčpolitickýmspektrems představitelisociálníchpartnerů,zástupcihospodářskéi agrárníkomory,s krajskoutripartitou,úřademprácea dalšími;veškerépodklady bylypředmětemmnohajednánípodlepředemčasověa obsahově stanovenéhoharmonogramu;v tétověcinebylonicpodceněnoa odmítádnesnapadanouúdajnounekomunikaci. Počínaje rokem 2007 dochází k druhé vlně postupného snižování počtu 15 16tiletých žáků, kteří tradičně vstupují do prvních roč- níků středních škol. Dvě budovy třeboňské OA již nebyly v poslední době plně využívány a jejich energetická efektivnost se velmi rychle snižovala. A já se ptám, proč za celou tu dobu nepřišlo vedení Obchodní akademie s žádným návrhem na zaregistrování nějakého dalšího zajímavého a potřebného oboru studia, který by zaujal budoucí studenty a zastavil jasný ekonomický propad? Vždyť pokles škol v rámci kraje byl již delší dobu zřetelný a každý další rok přinášel zánik nějaké další školy, jak dokládá následující tabulka: Početškola školskýchzařízenízřizovanýchkrajemodvznikukraje časové období zřizované organizace Zdroj:OŠMT Z Třeboně máme v krajském zastupitelstvu tři zástupce, dva z nich, tj. pan zastupitel PaedDr. Jan Váňa a paní zastupitelka Alena Nohavová se tehdy hlasování zdrželi. Třetí zastupitel pan místostarosta Zdeněk Mráz hlasoval pro sloučení OA se SOU a SOŠ Třeboň tak, jak bylo navrženo, tzn. že nástupnickou školou se stává SOŠ a SOU. Většinovým poměrem 35 hlasů PRO tehdy bylo sloučení obou třeboňských škol odsouhlaseno, proti byly dva hlasy a zdrželo se 11 zastupitelů. Utlumení ekonomických oborů, jak se v materiálu kraje uvádí, v praxi pro Třeboň znamená, že bude ukončen obor Ekonomika a podnikání na SOŠ a SOU Třeboň k (nebude tudíž již otevírán) a stávající obor Obchodní akademie bude ke stejnému datu přesunut do budov SOŠ a SOU. Tato škola od 1. ledna 2012 ponese nový název Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třeboň, Vrchlického 567. Kraj počítá s prodejem budovy Obchodní akademie Třeboň v horizontu 4 let a v materiálu kraje se za ni v kolonce výnosy počítá s částkou 5 milionů Kč. Řediteli nástupnické školy tudíž těžko zbývá něco jiného, než rozhodnutí svého zřizovatele respektovat a budovu postupně vyklidit. Přes všechna tato fakta označil ve svém příspěvku Ing. Macháček za viníka likvidace Obchodní akademie ředitele nástupnické školy Ing. Petra Káninského. Dejme tedy prostor i jemu, aby sdělil čtenářům své názory na celou záležitost. Pane řediteli, opravdu budou rodiče, kteří dají své děti studovat na vaši školu do oboru obchodní akademie šílení, jak tvrdí v prosincovém příspěvku Ing. Macháček? K vyjádření pana Ing. Macháčka mohu jen poznamenat, že i my jsme schopni vychovávat odborníky pro praxi a že ve více jak 73leté historii se máme čím pochlubit. Při jednání s panem ředitelem a pedagogickým kolektivem jsem nabízel možnost spolupracovat na přechodu oboru OA do Vrchlického ulice. Mohli bychom tím oboru vytvořit když ne stejné, tak alespoň podobné podmínky jako mají na současné budově. Zatím jsem ale neshledal pozitivní přístup. Je Vám v článku vytýkáno, že jste ten, na základě jehož rozhodnutí OA v Třeboni končí, což je zjevná nepravda, neboť tak rozhodl zřizovatel školy. Proč myslíte, že krajská volba nakonec padla právě na OA a nikoliv na vaši školu? Jak jste již poznamenala v otázce, je to lež, je to rozhodnutí zřizovatele, tedy kraje. V prvotním stadiu jednání o optimalizaci v Třeboni byly i takové návrhy, jako přesunout OA Třeboň do Jin- l 19

20 20 l dřichova Hradce nebo Českých Budějovic nebo sloučení s Gymnáziem Třeboň. Při prvních jednáních jsem sloučení s Obchodní akademií nebyl nakloněn, protože jsme tento proces absolvovali již dvakrát a pro další existenci naší školy nebylo sloučení nutné. Naše škola v roce 2004 převzala Integrovanou střední školu sklářskou z Chlumu u Třeboně a v roce 2006 Střední průmyslovou školu oděvní v Třeboni a při každém sloučení jsme se dokázali domluvit a připravit podmínky pro žáky i pracovní kolektivy tak, aby to bylo co nejméně bolestivé. Naše škola se tak stala dostatečně silnou, aby obstála na trhu škol. Obchodní akademie v posledních dvou letech nabrala do prvních ročníků pouze po jedné třídě (ze dvou povolených). Prý jste snílek, když se domníváte, že OA nahradí studijní obor na SOŠ a SOU, prý jste vše mohl řešit jinak a úředníci kraje by nebyli proti? Opravdu máte takový vliv a moc? Takový vliv a moc určitě nemám, kdybych ji měl, prosadil bych ponechání starého názvu školy, a to SOŠ a SOU, Třeboň (podle Školského zákona zahrnuje i Obchodní akademii), protože změna názvu nás přijde na skoro Kč a škola měnila název již dvakrát, což může být pro veřejnost matoucí. Pan Ing. Macháček má nejspíš vliv větší, protože i když mi tvrdil, že je mu jedno, jaký název školy bude, podařilo se mu nový název prosadit. Je mi jasné, že důvodem pro sloučení je úbytek studentů a úspora vynakládaných finančních prostředků. Pokud chci tedy dostát hlavnímu důvodu sloučení, pak nemohu mít tři poloprázdné objekty, ale musím to provést tak, aby k úspoře došlo. Z objektu Obchodní akademie dojde k přesunu jednoho oboru na budovu ve Vrchlického ulici, která obdobný obor vyučuje, to znamená, že není nutné provádět stavební či jiné úpravy. Pokud by další studenti nastupovali na budovu současné OA, přecházeli by po dvou letech, až by byla v každém ročníku jedna třída, všichni na budovu Vrchlického. To znamená, že by si všechny ročníky musely zvykat na nové prostředí, bylo by to organizačně náročnější (hromadný přesun jak materiálu, tak osob) a k propouštění pracovníků by během té doby stejně docházelo. Jak je vůbec možné, že se vám v dnešní době, kdy je takový nedostatek žáků, daří naplňovat obory i třídy? Vždyť třeba Oděvní průmyslovka na Táboritské ulici má od roku 2006, kdy se připojila k SOŠ a SOU, tedy v době největšího úbytku dětí na SŠ, dokonce o 60 studentů víc než před posledním rokem před připojením. Základ úspěchu byl v dobrém odhadu situace a posílení nabídky oborů. Na Táboritské ulici jsme otevřeli při sloučení čtyřletý obor Cestovní ruch a tříletý obor Provoz služeb, dále došlo ke změně čtyřletého oboru Oděvnictví na umělecký obor Modelářství a návrhářství oděvů. Dále je vše v rukách všech pracovníků, kteří se snaží o co nejlepší prezentaci školy a dobré výsledky svých studentů. Naši studenti jezdí na různé zahraniční výměnné či naučné pobyty do Itálie, Slovenska, Norska, Islandu, Anglie, Švýcarska a Rakouska, předváděcí akce zemědělských strojů, exkurze, výstavy, pořádáme soutěže pro základní školy, módní přehlídky, atd. Pro vnitrostátní dopravu využíváme vlastní autobus. A co zázemí vaší školy? Jaké máte, prosím, učebny a technické vybavení tříd? Obchodní akademie často zmiňuje vysoce kvalitní počítačovou síť, máte ji také? Po materiální stránce je naše škola na velmi dobré úrovni, a to pro všechny vyučované obory. Děláme vše proto, aby studenti měli k dispozici nejmodernější techniku, ať už v teoretické či praktické výuce. V praktické výuce je to přece jen složitější, protože výukové zařízení či pomůcky jsou velmi drahé. Proto každý rok žádáme o finanční prostředky z grantů kraje či EU a daří se nám prostředky získat. Celkem máme na škole 6 interaktivních tabulí a na každé budově dvě počítačové učebny. Počítače mají i všichni vyučující v kabinetech. V souvislosti se sloučením vznikne i další počítačová učebna, aby obor Obchodní akademie měl odpovídající zázemí. Ing. Macháček uvádí i kvalitní propracované studijní postupy, příjemné prostředí, špičkové vybavení a odborníky, co můžete po této stránce nabídnout studentům vy? Každá škola má nějaké své vlastní studijní postupy, a protože je na ně zvyklá, tak jsou pro ni jedinečné. Samozřejmě i my máme vlastní studijní postupy, ale v tomto ohledu jsem OA nabízel, že můžeme na tomto spolupracovat, abychom výuku sjednotili. Musím přiznat, že prostředí ve staré části budovy OA je příjemné, ale ani po této stránce si nemyslím, že nějak zaostáváme. Pan ředitel Macháček vybavuje technikou pouze jeden obor, a to ještě ekonomický, který toho pro svůj provoz zase až tak moc nepotřebuje ve srovnání s našimi obory, kde je součástí výuky i odborný výcvik (dílny, autoškola, svářecí škola, ), nebo i v teoretické výuce, kde samozřejmě využíváme výukové SW či tři jazykové učebny. Do výpočetní techniky jdou u nás každoročně nemalé finanční prostředky. Pro výuku odborných i všeobecných předmětů máme všechny pedagogické pracovníky aprobované a využíváme i odborníky z praxe. Pane řediteli, můžete, prosím, našim čtenářům alespoň rámcově nastínit, jak bude slučování obou škol probíhat organizačně? Do se víceméně nic měnit nebude. Od by měli studenti první ho ročníku Obchodní akademie již nastoupit na Vrchlického ulici (původní přání pana Ing. Macháčka, aby si studenti nemuseli zvykat na nové prostředí). Na současné budově OA tak budou zbývající ročníky, to znamená druhý, třetí a dva čtvrté ročníky. Postupně dojde k utlumení výuky na budově OA a nejspíše v roce 2014 dojde k úplnému vyprázdnění budovy OA. A co kantoři stávající Obchodní akademie, mají se obávat výpovědí z organizačních důvodů, nebo je lze i nadále zaměstnat v rámci nově vzniklé školy? Pokud se pan Ing. Macháček obává, že někteří jeho pedagogové budou propuštěni pro nadbytečnost, neměl např. už v listopadu vyvěsit na svých internetových stránkách, že OA v Třeboni končí a nebude v příštím roce otvírat první ročník nebo zveřejňovat článek, kde nás prakticky označuje za mírně řečeno diletanty, kteří vyučují v jedové chýši. Je jasné, že pokud nebude mít škola žáky, nebudou ani pracovní místa pro pedagogické pracovníky. Vše se ale bude odvíjet od budoucích náborů žáků, a to nejen do oboru Obchodní akademie, ale i do ostatních oborů školy. Záleží také na tom, zda budou chtít stávající pracovníci OA pracovat pod novým vedením. Z dosavadních poznatků předpokládám, že to pro některé pracovníky bude hodně těžké. Pokud budu mít pro ně úvazek a budou chtít pracovat v novém týmu, umožním jim to. Můžete mi, prosím, ještě sdělit, kolik studijních a učebních oborů má vlastně nyní vaše škola a kolik studentů se u vás připravuje na svá budoucí povolání? V současném školním roce u nás studuje ve třech tříletých oborech 170 studentů, ve čtyřech čtyřletých oborech 250 studentů (musím podotknout, aby mne někdo nenapadal, že máme malý průměr na třídu, že u uměleckého sklářského oboru vyučujeme pouze 35 studentů, to je počet, který v praxi obstojí), ve dvou třídách dvouletého denního nástavbového studia 54 studentů a ve třech třídách tříletého dálkového nástavbového oboru 81 studentů. Celkem tedy 555 studentů. Tento počet se nám daří i teď v období úbytků žáků ze ZŠ udržovat, a dokonce jsme v letošním roce přijali do prvních ročníků denního studia o 13 studentů více než v loňském roce. A závěrem, jak Vy jako ředitel největší místní střední školy vidíte dál perspektivu tradičního oboru obchodní akademie v Třeboni? Nezanikne? Pokud se budeme všichni snažit, a tím myslím i současné pracovníky Obchodní akademie, aby sloučení škol zanechalo co nejmenší následky na náboru žáků a povědomí rodičů, tak předpokládám, že tento obor má v Třeboni šanci. My vytvoříme podmínky a pak třeboňský svět l leden 2012

Začátky představení od cca 21 hodin. informace na 728262342.

Začátky představení od cca 21 hodin. informace na 728262342. Zde Vám přinášíme program letního kina ve Vrchotových Janovicích, které se nachází cca 20 Km od Vysokého Chlumce. Tak neváhejte a zpříjemněte si prázdninové dny pěkným filmem. Pá 29. 6. Začátky představení

Více

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín Doležal, Ing. Jiří Vopátek,

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

ZÁPIS ZE 112. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.05.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 112. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.05.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 112. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.05.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Vladimír Janíček,

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období květen 2014 až červenec 2014. Ve

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 14/2012 z jednání finančního výboru konaného dne: 10. 5. 2012 místo: MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí čas zahájení jednání: 17:00 h Seznam členů FV: Hosté: Ing. Jiří Vopátek,

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005

Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005 531/2005 Rada města souhlasí se zřízením věcného břemene v právu uložení a vedení telekomunikační sítě na pozemcích p.č. 1774/6

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Mgr. Pavel Mráček, starosta města Návrh sumáře rozpočtu na rok 2014 v tis. Kč Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2014 na rok 2014 Třída

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 30/2014. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 30/2014. z jednání finančního výboru 1 MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 30/2014 z jednání finančního výboru konaného dne: místo: čas zahájení jednání: 7. 5. 2014 (středa) MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí 17:00 h Seznam členů FV: Ing. Jiří Vopátek,

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1)

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 16. zasedání konaného dne 3. 6. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě Obec Starý Mateřov Zastupitelstvo Obce Starý Mateřov Výpis usnesení z: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň Třeboňská nocturna Třeboň 10. 14. 7. 2007 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Václava

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

VODOVODY A KANALIZACE

VODOVODY A KANALIZACE VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči Určeno pro: Zasedání Valné hromady svazku VAK dne 4. 4. 2014 Bod č. 8 Zásady svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla Představenstvo

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z 45. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 6.8.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 45. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 6.8.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 45. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 6.8.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Jaroslav Kučera

Více

Příjmy rozpočtu kraje

Příjmy rozpočtu kraje Rozpočty územních samosprávných celků ČR Mezi územní rozpočty patří: Rozpočty měst a obcí Rozpočty krajů Rozpočty dobrovolných svazků obcí 10. Rozpočty územních samospráv. Daně a poplatky výnosové určení

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 1 1

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 1 1 Dobrovolný svazek obcí VODOVOD HAMR Palackého nám. 46/II., 379 01 Třeboň, IČO: 60818361, DIČ: CZ60818361 Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 1 1 Třeboň, dne 31.1.2012

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN po RO 2014/2 RO 2014/3 RO 2014/4 Změna Příjmy

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 8. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 8. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 8. 6. 2015 Dlouhodobý pronájem/pacht Fierlingerovy vily odstoupení od smlouvy (mat. č. 200/2015) Usnesení č. 202/2015 ZM Sezimovo Ústí informaci

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

ZÁPIS ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Vladimír Janíček,

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 Usnesení RM č. 40/2014-101 provedení rozpočtového opatření č. 4 na vytvoření položek způsobilých a nezpůsobilých neinvestičních výdajů z přijaté

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 08. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 21.04.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 13.3.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více