Výroční zpráva školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školní rok 2013/2014"

Transkript

1 č.j.: WZŠaMŠB-925/2014 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace

2 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace 1.2 Zřizovatel školy: Statutární město Brno 1.3 Ředitel školy: Mgr. Tomáš Jedlička 1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení: základní škola, mateřská škola, školní družina, školní klub, školní knihovna (mimo provoz) 1.5 Kontakty: telefon: , http: 1.6 Úplná škola 1.stupeň 2.stupeň Celkem Počet tříd Počet ročníků Počet žáků , ,25 Průměrný počet žáků na třídu , Kapacita 1.7 Školská rada ( 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) Datum zřízení: Předseda a členové ŠR: předseda Ing. Petr Vitouch členové Ing. Lucie Šperková, Mgr. Dana Holečková, JUDr. Irena Matonohová, Bc. Aleš Jakubec, Mgr. Tomáš Václavík 1.8 Školní vzdělávací program Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník ŠVP pro základní vzdělávání DO-14/ Waldorfská škola Brno Jiné specializace, zaměření Waldorfská základní škola vyučuje ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Waldorfská škola Brno (dále ŠVP). ŠVP vychází z principů výuky waldorfské pedagogiky a doplňuje je o moderní formy vyučování. Waldorfská pedagogika vychází z myšlenek filosofa a pedagoga Rudolfa Steinera. Učební plán je charakteristický: všestranným zaměřením na všeobecně vzdělávací předměty, stejně jako na umělecké a pohybové předměty 2

3 slovním hodnocením ve všech předmětech průběžně, ale i na vysvědčení zaměřením na vlastní prožitek ve vyučování a na mezipředmětové vazby vyučováním hlavních předmětů v tzv. epochách (2-5týdenních celcích se 110minutovým blokem daného předmětu denně) jen minimálním plošným využitím učebnic - jejich roli plní pestrý výběr encyklopedií, cvičebnic, atlasů zásadní rolí třídního učitele napříč stupni základní školy výukou dvou cizích jazyků od první třídy Základní škola je členem Asociace waldorfských škol České republiky a pravidelně spolupracuje s jednotlivými waldorfskými školami. V co největší míře spolupracujeme se společenstvím rodičů, organizovaným v občanském sdružení W Alternativa. Důraz je rovněž kladen na volný čas žáků. Zde hrají velkou roli kroužky Komunitního centra, stejně jako našich partnerů, pronajímajících si prostory školy (např. ZUŠ Universum, DDM Junior). V letošním školním roce se z prostorových a finančních důvodů nepodařilo zprovoznit školní knihovnu zapsanou v rejstříku škol. Zprovoznění plánujeme na příští školní rok. 1.9 Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků děti a žáci zaměst. školy a vlastní důchodci ostatní* L 13 ŠJ výdejna Náhradní stravování * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 1.10 Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 1 Přepočtení na plně zaměstnané 0, Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet počet dětí počet vychovatelů kapacita oddělení celkem 3 90 fyz. 3/ přepoč. 2,5 90 Z činnosti ŠD: Letošní školní rok byl tak jako vždy protkán družinovou hrou. Děti se mohly podívat do různých koutů naší zeměkoule prostřednictvím pohádky o Sovičce, která se naučila číst a psát. Děti dostávaly každý měsíc dopis s balíkem plných pohledů, fotek, dopisů, receptů, sladkostí a drobných dárků. Dopisy byly skutečné, posílali nám je naši známí a přátelé rodičů. Tak nakoukli na Slovensko, do Švédska, Francie, Izraele, Austrálie, Sovička je dokonce provedla i mrazivou Antarktidou. Otevření dopisu doprovázelo kratičké divadlo v podání vychovatelek, což vytvářelo velmi veselou atmosféru. V rukodělných činnostech děti potom tematicky tvořily, pekly podle tradičních receptů, četly s námi pohádky nebo příběhy jednotlivých zemí. Příběh sovičky se promítnul i do dalších akcí a her na zahradě mateřské školy Čarospaní, tedy přespání ve škole, se z družiny zúčastnily téměř všechny děti. Ráno nás čekala společná bohatá snídaně, opravdová hostina, připravená rodiči. S dětmi velmi 3

4 ctíme období svátků. Adventní klidný čas jsme letos provoněli čajovnou celé tři týdny před Vánocemi. Děti si vše přichystaly: vyrobily keramické misky a konvičky, napekly pečivo, namalovaly plakáty, vymyslely název čajovny, nachystaly posezení. Krásně a s nadšením zvládly obsluhovat, počítat peníze a starat se o poklidnou atmosféru. V letošním roce jsme nově zavedli středeční výlety do lesa. Pouze pár dnů v roce jsme v odpolední době nepobývali venku. Výlety byly nádherné, původní plán jezdit na jedno místo vzal brzy za své, objevili jsme totiž několik dalších kouzelných míst v Jundrově a Komíně. V souvislosti s opravou školního hřiště jsme k pobytu venku využívali i školní zahradu, kterou děti milují. Protože však slouží především jako přírodní učebna, trávili jsme na ní čas spíše výjimečně a věnovali se především úpravě záhonků. Tradiční celodenní závěrečný výlet jsme letos uspořádali v rámci našeho města (všude dobře, doma nejlíp, abychom i sovičku nalákali zpět z cest). Výlet parníkem na hrad Veveří ve slunečném počasí a následný program pod vedením zkušených divadelníků a umělců s tradičními řemesly nás všechny nadchl. Díky kolektivu vychovatelek a podpoře kolegia učitelů se nám i v tomto roce povedlo v družině vytvořit atmosféru nabitou pozitivní energií (děti velmi často smlouvaly se svými rodiči, aby mohly odejít co nejpozději - a to nás vždy těší). Chceme proto v této zprávě vyjádřit své poděkování za důvěru v naše nápady, bez níž bychom nemohli společně proplouvat světem s takovou radostí a vitalitou. Uplynulý rok připravil i nové projekty pro ten příští, takže se máme už teď na co těšit. Nebylo by správné opomenout obrovskou podporu rodičů, kteří ke každé naší aktivitě přispěli mnohými dary (látky, knihy, dobrovolné příspěvky na pečení a krmení našeho nového mazlíčka Scinka, kterého si děti koupily za peníze utržené prodejem čajů), ale i zajišťováním balíků a dopisů pro naši hru, dodávkami buchet a pomazánek, vymalováním obrazu na chodbě, vymalováním tříd výčet by byl velmi dlouhý a pestrý. I jim patří tedy naše velké poděkování Školní klub, který je součástí školy ŠK počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita celkem fyz. 1/ přepoč. 0,32 x Z činnosti ŠK: Nabídku školního klubu využívají žáci tříd a několik účastníků je i ze 4. třídy ( ti, kteří nenavštěvují školní družinu). Provoz klubu je od pondělí do čtvrtku v době volných hodin a po vyučování (od 12,15 15,30 hod). Žáci využívají velké množství deskových her a jiné hry, knihy a časopisy. Klub je i prostorem pro volné výtvarné tvoření, drobné pohybové aktivity, pro přípravu na vyučování, setkání s kamarády napříč školou nebo jen místem pro odpočinek. 2.0 Údaje o pracovnících školy Vedení školy Ředitel - Mgr. Tomáš Jedlička Zástupce ředitele pro ZŠ Mgr. Dana Holečková Zástupce ředitele pro MŠ - Bc. Jana Kytnerová Provozní a komunitní koordinátor Yvonna Piňosová Ekonom školy Ing. Pavel Svirák 4

5 Širší vedení základní školy - Rada kolegia: Tomáš Jedlička (ŘŠ), Yvonna Piňosová (PKK), Roman Vančura (výchovný poradce), Dana Holečková (ZŘ), Petra Kubečková, Simona Rajnohová, Zuzana Zavřelová 2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) Přepočtený / fyzický % Celkový počet pedagogických pracovníků 18,61/22 100/100 z toho odborně kvalifikovaných 15,23/18 82/ Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: Nepedagogičtí pracovníci - počet : Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muži Ženy do 35 let let a více 0 3 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 Celkem 2 20 Rodičovská dovolená Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Pedagogika, psychologie 10 Cizí jazyky 3 Umění, estetika 3 Speciální pedagogika, SVPU Informatika, PC, SIPVZ Společenské vědy 1 Legislativa, řízení, ekonomie 6 Sport, TV, turistika 1 Výchovné poradenství, prevence 1 soc.pat.jevů Alternativní pedagogika 17 Přírodní vědy 1 Technické vědy Český jazyk a literatura Zdravotnictví, BOZP, PO 15 Jiné 10 Celkem 68 5

6 2.4 Školní asistenti Počet celkem (přepočtený/fyzický) ,7/1 3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo Opakuje vyznamenáním Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 7 průměr na jednoho žáka: 0, Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: Údaje o přijímacím řízení na střední školu Gymnázium SOŠ SOU 4leté studium 6leté studium 8leté studium Počty přijatých žáků Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků % 9.ročník nižší ročník/5.ročník 0/0 0/0 Celkem

7 3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:....6 Důvody: rodinné Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: Důvody: rodinné 4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí Kontroly provedené Českou školní inspekcí: Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: /2014 Magistrát města Brna, OŠMT, oddělení ekonomiky a kontroly škol - veřejnosprávní kontrola nakládání s prostředky z dotací na projekty Základní plavecký výcvik a SBOŠ 4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: nebyly zjištěny nedostatky 5.0 Výkon státní správy /dle 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./ 5.1 Rozhodnutí ředitele Počet rozhodnutí Počet odvolání Odklad povinné školní docházky 7 0 Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 Jiné přijetí k plnění povinné školní docházky kladné nebo záporné, přestup Další údaje o škole 6.1 Školní a třídní akce V tomto školním roce se naši žáci zúčastnili několika soutěží, například celostátní olympiády waldorfských škol a Pythagoriády, a v rámci projektu "Síť brněnských otevřených škol" absolvovali někteří florbalový turnaj a turnaj deskových her. Třídy II. stupně se na jaře opět účastnily Žabovřeské olympiády. V letošním školním roce proběhlo také mnoho akcí - projektů, do kterých se společně zapojili učitelé, děti i rodiče. Významnou událostí v životě školy byl masopustní průvod ulicemi Žabovřesk s doprovodným programem. V této akci pro veřejnost bychom chtěli i v budoucnu pokračovat. Jednotlivé třídy absolvovaly jako obvykle řadu výletů, exkurzí a škol v přírodě. 7

8 1. třída Přichází k nám pohádka, už, už klepe na vrátka. Poslouchejte tiše, děti, ať nám příběh neuletí První třída kráčela cestou pohádek. Děti prožívaly příběhy pohádkových hrdinů nejen během vyprávění a dramatizací či eurytmie, ale také v hodinách matematiky, nebo během epoch českého jazyka, kdy hledaly v pohádkových obrazech skrytá jednotlivá písmenka abecedy. Michaelská slavnost této třídy proběhla na školkové zahrádce, kde si děti zavzpomínaly, jaké to bývalo, když byly ještě školkáčky. Zahrály zde rodičům divadlo o přemožení draka, prošly cestu tmou a našly poklad se zlatými kameny. Martinskou slavnost prvňáčci oslavili spolu s dětmi ze školky. Po krátké cestě a po divadelním představení se děti dostaly k místu, kde se ze tmy vynořil sám Martin na bílém koni a obdařil je světlem a svatomartinskými rohlíčky. Celý večer prosvěcovala světýlka z lucerniček, které si děti předem vyhotovily. Další slavností byla adventní spirála, ta se nesla ve znamení tichého putování za světlem. Velké překvapení přinesli první třídě tři králové, kteří pro každé z dětí připravili pentatonickou flétnu. Jarní jarmark završil prožívání velikonočních svátků. Děti spolu se svými rodiči připravily dílničky pro ostatní spolužáky. Poslední společnou akcí byla svatojánská slavnost v lesní školce v Mokré Hoře. Tam děti vařily čaj ze svatojánských bylin, které samy nasbíraly. Zakončení první třídy představovala škola v přírodě zavedla nás do krásné krajiny Bílých Karpat. Dětem se zde podařilo zachránit říši skřítků, které v té době hrozilo nebezpečí. Za odměnu získaly od skřítků poklad. Než děti odešly na prázdniny, musely ještě doplést svůj výrobek na jehlicích a sklidit úrodu na svém školním záhonku a potom už vyrazily obohaceny o spoustu básniček, písniček, ať už českých nebo německých či anglických, vstříc letním prázdninám a druhé třídě. 2. třída Druhou třídu provázely vznešené lidské hodnoty světců, jež ožívaly při vyprávění legend, při jejich divadelním ztvárnění. Legendu o sv. Martinovi jsme rodičům přiblížili před kostelem sv. Martina v Lulči, kde jsme přímo pod oltářem se sv. Martinem rozžehli martinské lucerny. Legenda o Ježíši Kristu na Tříkrálové slavnosti a společně se sedmou třídou zdramatizovaná legenda o Knížeti Václavovi a kněžně Ludmile dětem, ale i divákům připomenula radosti i svízele v životě těchto světců. Ve zdramatizované písni Legenda o sv. Jiří vytáhli bojechtiví chlapci proti drakovi. Nakonec jsme si užívali v rámci školy v přírodě výpravou za dětstvím a mládím sv. Zdislavy bylinkářství se všemi mastmi, medicínami a čaji, jež jsme vlastnoručně vyráběli. Naopak bajky a příběhy zvířátek dětem ve druhé třídě přiblížily lidské slabosti, které pak mohly v rámci společenství třídy denně zušlechťovat. Masopustní čas byl pro ně příležitostí k tvorbě kašírovaných masek a při společném čtení knihy "Včelka Sluněnka" jsme pronikali do života včel, stejně tak na ně poukazovaly i zdramatizované bajky na Jánské slavnosti. V průběhu roku se děti ve třídě věnovaly malování akvarelem, výsledkem čehož byl vydařený věčný kalendář. Vánoce vítaly vlastnoručně vyšitým andělem a dařilo se jim rovněž při pletení koníka. Na závěr školního roku rozkvetl kvítky uháčkovanými druháčky i strom Druhákovník a na letní prázdniny si všichni odnesli uháčkované motýly. 3. třída Třetí třídu prostoupila tři hlavní témata, která se zároveň vzájemně potkávala a doplňovala. Prvním z nich byla epocha Stvoření světa, která volně pokračovala v biblickém vyprávění v průběhu celého školního roku. Jejím výsledkem byla ručně psaná a ilustrovaná 8

9 Kniha stvoření a divadelní představení Michael a drak. K tématu jsme se poté vrátili ve zpracování příběhu o Noemovi, kdy jsme z kartonu vyrobili vekou archu plnou zvířat, děti se naučily příběh zpaměti vyprávět a nakreslily si ho pastelem ve formě leporela. Druhým tématem byla epocha Od zrna k chlebu, v jejímž rámci jsme se zabývali starými i novými formami polního hospodaření. Zorali jsme a oseli políčko na statku v Holasicích. Pravidelně jsme pole navštěvovali a pozorovali, jak se proměňuje. V létě jsme za pomoci srpů a cepů sklízeli naši pšenici. Celou epochu jsme zakončili spolu s rodiči dožínkovou slavností, na které jsme si upekli chleba ve vlastnoručně vyrobených pecích. Třetím tématem byla epocha Řemesel, která korespondovala s ročníkovými básněmi dětí. Každé dítě si prostřednictvím referátu a návštěvy řemeslníka prožilo své řemeslo. Bylo tak uvedeno do světa a byla mu ukázána možnost jeho přetváření člověkem. Vzniklo 27 velmi osobitých, výtvarně i řemeslně krásně zpracovaných prací. 4. třída Pro čtvrtou třídu byl letošní rok rokem sklízení úrody z dosavadní práce a poznávání blízkého okolí. V začátku roku tkali žáci na stavu a pekli chleba, ve druhém pololetí navštěvovali zajímavá místa v Brně (planetárium, ZOO, památky v historickém centru). Významnou součástí života třídy byla spolupráce s partnerskou devátou třídou. Spolu s rodiči se děti podílely také na obvyklých celoškolních akcích, například na jarmarcích a masopustní veselici. Škola v přírodě nebyla pro čtvrťáky běžnou akcí tohoto typu, protože si mohli vyzkoušet zimní sporty a zažít krajinu oděnou do bílého hávu. - září: tkaní na stavu na Lipce - říjen: Michaelská slavnost, slavnost pečení chleba - listopad: společně s 9. třídou Dům na půli cesty v Pohořelicích, Adventní spirála - leden: hudební projekt s 9. třídou, návštěva Hvězdárny a planetária Brno - únor: zimní škola v přírodě - březen: Masopust spojený s projektovým dnem - duben: projektový den s 9. třídou: Ekosystém řeka, výlet ke Svratce - červen: Zoo Brno, historie Brna 5. třída Na začátku školního roku jeli páťáci v rámci epochy Člověk a jeho svět věnované České republice na dvoudenní výlet do hlavního města Prahy. Prošli hlavní turistickou trasu Prašná brána Staroměstské náměstí Karlův most Pražský hrad Zlatá ulička. Další den se vydali na Vyšehrad. Střechu nad hlavou jim poskytla Waldorfská základní škola v Praze Jinonicích. Na konci září oslavili Michaelskou slavnost v jeskyni Pekárna nedaleko Ochozu. Martinskou a Tříkrálovou slavnost uspořádali ve škole a před velikonočními svátky se vydali do Blanska, kde po prohlídce města navštívili workshop a výstavu věnovanou Velikonocím. Na jaře se připravovali na olympiádu waldorfských škol. Spolu s rodiči věnovali jeden květnový víkend sportování, vyrábění a zdobení chitónu. Olympiáda proběhla v Pardubicích. V červnu pak ještě v rámci epochy Člověk a jeho svět věnované rostlinné říši navštívili Botanickou zahradu v Brně a na závěr školního roku se vydali na výlet z Níhova do Řikonína. - září: výlet do Prahy - duben: workshop spojený s Velikonočními zvyky v Blansku - květen: Řecká olympiáda waldorfských škol v Pardubicích - červen: Botanická zahrada v Brně, výlet z Níhova do Řikonína 9

10 6. třída Přechod na druhý stupeň základní školy je již tradičně spojený s adaptačním pobytem v přírodě. Žáci šesté třídy se vydali na srub mezi Tišnov a Žďár nad Sázavou, kde bylo jejich úkolem samostatně se o sebe postarat, ale čas zbyl i na stmelovací hry. V samém začátku roku se také ukázali jako výteční hudebníci na Žabovřeském jarmarku, k jehož programu přispěli několika starověkými písněmi. Pro svoje vystoupení využili značné množství nástrojů mimo flétny bylo slyšet např. kytary, violoncella, buben. I třídní slavnosti byly přizpůsobeny věku dětí a tématu šesté třídy cyklovýlet s rodiči, ale především středověká slavnost na hradě. Třída absolvovala také dva terénní výukové programy a exkurzi do Rakouska. - září: adaptační pobyt ve Skleném nad Oslavou, vystoupení na Žabovřeském jarmarku - říjen: terénní vyučování v Krásensku - Moravským krasem od severu k jihu - Michaelská slavnost: cyklovýlet a putování v chráněné lokalitě Baba - listopad: Petronell- Carnunngum - zájezd do muzea římského tábora v Rakousku - leden: Planetárium - Geometrická fyzika - květen: škola v přírodě u Boskovic zaměřená na středověk, Středověká slavnost na hradě Boskovice - červen: terénní vyučování v Krásensku - Ze života hmyzu 7. třída Sedmá třída hned ze začátku roku odvážně zdolala dlouhou trasu v lanovém centru. Ještě než nastala pořádná zima, vyrazili chlapci se svými tatínky na chlapský víkend, kde spali uprostřed skal. V zimě prožívali žáci v epoše dějepisu románské a gotické období, a tak si adventní spirálu udělali netradičně v prostorách kláštera Porta Coeli. Také se na tři dny vypravili do Krásenska, kde absolvovali kurz přežití v zimní přírodě. Epochu o vesmíru zakončili samozřejmě na opravené Hvězdárně a planetáriu v Brně. Festival Jeden svět, s tématem dětské práce, byl podnětem k většímu průzkumu Afriky v rámci zeměpisné epochy. Následně sedmáci celý půlrok spolupracovali s organizací Člověk v tísni. Pro starší žáky ve škole uspořádali diskotéku. Se svojí partnerskou (druhou) třídou nacvičovali několik týdnu divadlo o sv. Václavovi a vyvrcholením jejich společného úsilí bylo divadelní představení pro rodiče. Na Den Země žáci sedmé třídy poctivě vyklidili a pročistili okolí řeky Svratky. V květnu navštívili na jeden den město Vídeň, v červnu putovali přes Bílé Karpaty a ušli kolem 70km! Školní rok zakončili dvoudenním výletem na lodích, kdy sjeli část řeky Svratky a prošli si Pálavu. 8. třída - září: Michaelská slavnost - noční pochod z Kuřimi, přes Kuřimskou horu, Babu a Mendlánecké kopce do školy ( překonávání únavy, strachu ze tmy a neznámého prostředí) - listopad: Martinská slavnost v rámci projektu Fair play - Amnesty international připravila pro osmou třídu Živou knihovnu, žáci měli možnost vyslechnout si příběhy neběžných lidí a popovídat si s nimi, sami je seznámili s podstatou martinské slavnosti v naší škole a pohostili je martinskými rohlíčky, slavnost procházení spirálou do Adventu - prosinec: Maratón dopisů za neprávem vězněné a utlačované lidi z celého světa (další část Projektu fair play) - březen: v rámci masopustních dílen osmáci pomáhali třeťákům postavit Noemovu archu. - květen: putování po řece Vltavě 10

11 - červen: účast na divadelním festivalu Duhové divadlo v Písku s hrou Treperendy od Carlose Goldoniho, uvedení hry Treperendy pro rodiče a školu v divadle Polárka v Brně 9. třída - září: premiéra divadelního představení Zdravý nemocný v divadle Polárka v Brně - listopad: Martinská slavnost s partnerskou 4. třídou v Domě na půli cesty u Pohořelic (předání projektu spolupráce) - prosinec: vedení čajovny a kavárny na Adventním jarmarku - únor: exkurze Tradiční a alternativní výroba elektrické energie Dukovany, Dalešice, Klučov - duben: beseda s pamětníkem Protektorátu a odsunu brněnských Němců - červen: účast na divadelním festivalu v Písku : prezentace absolventských prací : orientační dny (rozlučka) v DISu ve Fryštáku 6.2 Zapojení do projektů Síť brněnských otevřených škol Ve školním roce 2013/2014 jsme pokračovali v účasti na projektu města Brna Síť brněnských otevřených škol". Projekt vychází z materiálu schváleného KVV ZMB - program Podpora města při vzniku otevřené školy centra vzdělanosti, jehož cílem bylo realizovat schválené závěry strategického dokumentu Obecní školství ve městě Brně a směry jejího vývoje do roku Naše otevřená škola kromě tradičního vzdělávání nabízí mimoškolní aktivity svým žákům, jejich rodičům a veřejnosti. (Více v kapitolách o akcích tříd a komunitním centru). PROJEKT FAIR PLAY STUDENTI ZA ROVNOPRÁVNOST (Amnesty International) Projekt začal v roce 2013, byl zaměřen na lidská práva a jeho cílem je prevence diskriminace, rasismu a extremismu. V průběhu se osmáci zúčastnili těchto aktivit: - Úvodní workshop zaměřený na problematiku stereotypů a diskriminace - Živá knihovna - Funguje na stejném principu jako klasické knihovny, až na jednu výjimku. V této si mohou studenti půjčit osobu se zajímavým životním příběhem a mohou se jí zeptat na cokoli, co je zajímá. Žáci naší školy si mohli při živé knihovně promluvit s romskou aktivistkou Alicí, veganem Petrem, nevidomou Soňou a s bezdomovcem Jiřím. - Maraton psaní dopisů- V prosinci roku 2013 se žáci zúčastnili tzv. Maratonu psaní dopisů - celosvětové akce Amnesty International na podporu nespravedlivě vězněných, pronásledovaných nebo utlačovaných lidí. Žáci v rámci akce odesílali dopisy do Bahrajnu, slovenské Levoči a Nigerie. - Na konci školního roku proběhlo závěrečné setkání lektorů a žáků, při němž žáci za pomoci videa a fotografií zavzpomínali na průběh projektu, zhodnotili projekt a po zásluze byli odměněni dortem. Lektorky ocenili snahu o propojení workshopů s běžnou výukou. Práce ve třídě byla pro ně příjemná, žáci byli komunikativní, zajímali se hlavně o konkrétní případy porušování lidských práv a velmi je zaujaly příběhy z Živé knihovny. Díky Maratonu psaní dopisů získali dobrý pocit z toho, že mohou někomu pomoci. Ve světě jsou lidé, kteří svými příběhy překryjí naše problémy - žákyně 8. třídy 11

12 Zjistil jsem, že i Romové mají těžký život mohl jsem si s takovými lidmi popovídat a poznat je žák 8. třídy V rámci workshopů žáky bavily hlavně kreativní práce, například malování na flipcharty nebo natáčení mediálních výstupů. Ovoce do škol Dále jsme pokračovali v účasti na projektu MŠMT a EU Ovoce do škol, jehož cílem je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny u dětí. Otevřená škola pohybem k zdravému životnímu stylu Naše škola se stala nositelem projektu předkládaného Statutárním městem Brno Otevřená škola pohybem k zdravému životnímu stylu. Hlavním cílem projektu je vybudovat sportovní areál pro komunitní, volnočasové a sportovní aktivity školy, sportovních klubů a také široké veřejnosti zabývající se rekreační formou různých odvětví sportu. Kolektivní orgány Statutárního města Brna schválily zařazení tohoto projektu do Integrovaného plánu rozvoje města Brna (dále IPRM) v rámci aktualizace tohoto rozvojového dokumentu. Záměr projektu "Otevřená škola pohybem k zdravému životnímu stylu" byl schválen Radou města Brna ( ) a Zastupitelstvem města Brna ( ). Ve školním roce 2013/2014 ve 2. pololetí začala realizace projektu. Rodiče vítáni Naše škola se zapojila do projektu sítě škol "Rodiče vítáni", organizovaného obecně prospěšnou společností EDUin. Projekt Zahrada smyslů rozvoj školní zahrady jako přírodní učebny je podpořen Revolvingovým fondem Ministerstva životního prostředí. Podařilo se naplnit cíle projektu přeměny školní zahrady při Waldorfské základní škole a mateřské škole v Brně na Zahradu smyslů - přírodní učebnu, nabízející dětem i veřejnosti prostor jak pro praktickou ekologickou výchovu a vzdělávání a prožitkové poznávání zákonitostí přírody, tak také pro relaxaci a hru. Byla vybudována skalka jako ukázka života drobných živočichů, kvetoucích rostlin a keřů, hmatový chodníček, funkční model Archimedova šroubu, výukový altán byl doplněn dřevěnými lavicemi, podařilo se zdokonalit systém zadržování dešťové vody a její následné využití. Naučná stezka byla doplněna o další informační cedule na téma Člověk, rostliny a hmyz, Voda na Zemi a byl vytištěn informační leták Zahrada smyslů. Kruh Zahrada navázal spolupráci s rodiči a společně diskutovali možnosti pobytu rodičovské veřejnosti na školní zahradě. Realizace: od 1. února 2013 do 31. ledna Projekt Minimalizace vzniku odpadu ve waldorfské škole a školce - EVVO Recyklace: Separace odpadů posílena na úrovni jednotlivých tříd ke sběrným nádobám na chodbách přibyly do každé třídy tašky na papír, drobný plast a pet lahve. Od 1. dubna 2014, kdy MMB rozšířil sortiment žlutých kontejnerů, byl sběr plastu sjednocen. O vynášení nádob pečovaly jednotlivé třídy podle dohodnutého harmonogramu v rámci pracovních činností. Ekotým: Na základě dotazníkového šetření vytvořen tým zájemců o ekologická témata z žáků třídy. Rozpracována témata, jimž by se žáci rádi věnovali. Péče o školní zahradu: Péče o školní zahradu probíhala po celý rok. Navíc se v září, dubnu a červnu uskutečnil Zahradní den, do kterého se zapojili žáci třídy péče o třídní 12

13 záhony, trvalkové záhony, jezírko, mulčování, péče o kompost a zejména budování nové skalky a nové výsadby. Dny pro Zemi: dubna Projektový den mezitřídní projekty s tématikou životního prostředí Zahradní den aktivity na školní zahradě Ukliďme svět aktivní zapojení žáků třídy k celostátnímu programu (akce proběhla ve spolupráci s radnicí MČ Žabovřesky) Projekt ATRIUM Školní atrium je již několik let v havarijním stavebně-technickém stavu a nelze je využívat. Atrium by mělo po nezbytných opravách sloužit jako hlavní vstup do školy a školky, jako prostor pro setkávání a venkovní učebna. Záměrem je vybudovat přírodní amfiteátr, volný palouk ke hrám, vodní prvek a přístřešek. Volné plochy budou zatravněny a doplněny stromy a keři. Pro realizaci tohoto záměru byla z prostředků W-alternativy objednána a zpracována prováděcí dokumentace a položkový rozpočet. Dokumentace pro stavební povolení byla kladně projednána se všemi dotčenými orgány a v říjnu 2013 vydal stavební úřad Žabovřesky stavební povolení. Atrium může být opraveno v dílčích etapách. V současné době chybí pro realizaci finanční prostředky. Nejsou prostředky ani pro první etapu, která by umožnila znovuotevření atria. Dotační operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU peníze školám Projekt W škola pro život Realizace od na 30 měsíců V předešlém školním roce jsme se zapojili do šablon: Inovace pomocí využití ICT a Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. V tomto projektu jsme letos dále pokračovali. 6.3 Další školní aktivity Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Cizí jazyky* / / 1/ / / / * * / / 5 / / / / Informatika, PC Náboženství Přírodní vědy Společenské vědy Sport, TV, turistika 4 63 Technické vědy Umělecké obory 3 37 Zdravotní, speciální pedagogika Jiné 2 31 * AJ/NJ/FJ/RJ/jiný 13

14 6.3.1 Komunitní centrum O doplňkovou činnost se ve škole i nadále stará Komunitní centrum. K hlavním oblastem působení komunitního centra patřily: Pravidelné kroužky organizované školou Rukodělné kroužky: Keramika pro děti tř. Umělecké kroužky: Dramatický tř. Sportovní kroužky: Pohybové kroužky pro děti tř a tř., Florbal Příprava na přijímací zkoušky z matematiky 9. tř. Jazykové kroužky : angličtina, francouzština Pravidelné kroužky organizované partnery školy: Waldorfský pěvecký sbor Eurytmie pro dospělé Florbal Taichi Arteterapie 100krát jinak Chirofonetika Jóga pro děti Cirkus LeGrando Klubík pro rodiny s dětmi Hudební kroužky Pronájmy Hudební škola UNIVERSUM - výuka hry na housle, klavír, kytaru, violoncello, zobcovou flétnu a hudební nauka Basketbalová škola Gymnastika Pravidelná spolupráce se sdružením rodičů W alternativa o.s. Během školního roku se setkával výbor sdružení rodičů v novém složení a schůzek se účastnili i zástupci pedagogů školy. Velká část práce sdružení patřila nově vzniklým kruhům rodičů. Postupně se nám začíná dařit vytvářet pracovní skupiny, do kterých jsou zapojeni učitelé i rodiče a které mají za cíl pečovat o vnější i vnitřní kvalitu školy. Akce pro rodiče a veřejnost Mezi hlavní akce tohoto školního roku patřily jako obvykle jarmarky organizované ve spolupráci se sdružením rodičů W alternativa. Největší důraz a pozornost jsme však tentokrát věnovali období masopustu. Týden ve znamení převleků a masek vyvrcholil průvodem po městské části Žabovřesky, kde se škola nachází. Odpoledne pak bylo plné živé muziky, písniček, tance a nechyběly ani domácí koblihy a v tradičních i netradičních maskách převlečené děti, učitelé či rodiče. 14

15 Přednášky V tomto školním roce se ve škole i mimo ni opět uskutečnily přednášky pro rodiče a veřejnost. Naši i zahraniční lektoři se při svých návštěvách věnovali také práci s učiteli. Pravidelné i příležitostné pronájmy prostor Jsme zapojeni do projektu Otevřených škol města Brna a jako takoví nabízíme veřejnosti volné prostory především v základní škole s možností pronájmu. Nejvíce využívanou je stále tělocvična, ale vytížené jsou i učebna hudebny, sálu a klubovna školního klubu. V době prázdnin bývá využita pro příměstské tábory také učebna přírodovědy Spolupráce s mateřskou školou Součástí naší příspěvkové organizace je spolu se základní školou i škola mateřská. Průběžně spolupracujeme při celoškolních akcích, zástupci se účastní pravidelných porad vedení a také setkání zaměstnanců v závěru kalendářního i školního roku bývá pro všechny společné. Rodiče ze školy i školky na podzim a na jaře upravují obě zahrady pro další užívání na zahradní brigádě. V uplynulém roce jsme s MŠ zahájili školní rok, aby mohly děti ze školky vyprovodit své kamarády prvňáčky do školních lavic. Martinskou slavnost oslavily školkové děti s 1. třídou, na masopustní veselici se mohli potkat úplně všichni. Pravidelně také bývá dílnička MŠ na jarmarcích. Učitelky z MŠ navíc úzce spolupracují s výchovným poradcem a budoucím učitelem 1. třídy. Pravidelná příprava předškoláků ve 2. pololetí školního roku probíhala dvakrát týdně ve třídě MŠ, k tomu každou středu v tělocvičně a vyvrcholila slavností Pasování předškoláků, kde se setkali rodiče, děti, učitelky MŠ a budoucí třídní učitel 1. třídy. 6.4 Materiálně technické zajištění Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno sídlí v objektu na ulici Plovdivská 8 v Brně Žabovřeskách. Objekt školy je rozdělen na 3 pavilony (A, B, C). V uplynulém školním roce proběhla úprava odborné učebny v pavilonu C propojení počítačové učebny a přilehlé místnosti; ta by v budoucnosti měla sloužit jako školní knihovna. V prvním patře pavilonu C se nám také podařilo vybudovat dívčí a chlapecké záchody, které jsou v bezprostřední blízkosti tamních odborných učeben a k dispozici i pro šatny nad tělocvičnou. V učebně kuchyňky v pavilonu A došlo k drobné úpravě nyní je školní kuchyňka prostornější. V pavilonu A začala výměna osvětlení na chodbách. V té bychom chtěli dále pokračovat v následujícím školním roce. V současnosti jsou v základní škole funkční všechny kmenové třídy (9 tříd pro jednotlivé ročníky) a dříve vybudované odborné učebny: výtvarná, počítačová, jazyková, přírodovědná, tělocvična, taneční sál, cvičná kuchyňka, hudebna, keramická dílna; učebna dřevořezby, učebna pracovních činností. I nadále funguje klubovna školního klubu u tříd II. stupně a 3 oddělení školní družiny umístěné vedle 1. třídy. Od nového školního roku plánujeme otevření 4. oddělení školní družiny. V mateřské škole fungují 3 oddělení. Zatím nefunkční jsou: dlouhodobě nevyužívaný bazén v suterénu pavilonu C s technickým zázemím; knihovna a studovna. Ve zbylých prostorech pavilonu B trvá dlouhodobý pronájem SVČ Lužánky Lata. Pavilony A a B jsou spojeny krčkem, který je momentálně v nevyhovujícím stavu. Součástí školy jsou Přírodní zahrada MŠ a přírodní učebna školní zahrady. Dlouhodobě se snažíme oba tyto prostory udržovat a dále vybavovat herními nebo výukovými prvky. V různých ročních obdobích zde probíhají brigády rodičů i učitelů. Ve dvorním traktu školy je 15

16 atrium s rozpadajícími se zídkami, které je momentálně z bezpečnostních důvodů uzavřeno a využívají se pouze přístupové chodníky do MŠ a ZŠ. 7.0 Poradenské služby v základní škole 7.1 Údaje o odborných pracovnících Počty fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání výchovný poradce 1 Psychoterapeut. výcvik VŠ školní metodik prevence 1 VŠ úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání školní psycholog - školní speciální pedagog DPP Speciální pedagogika VŠ Věková struktura do 35let let 51 let a více/z toho důchodci výchovný poradce 1 Školní metodik prevence 1 školní psycholog školní speciální pedagog Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK): Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné): Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet žáků Vývojové poruchy učení 8., 9. 3 Vývojové poruchy chování - - Kombinované postižení (s více vadami) 1., 5. 2 Celkem 5 Výroční zpráva byla schválena školskou radou Výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou V Brně Mgr. Tomáš Jedlička ředitel školy

17 Přílohy: HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU za školní rok 2013/2014 HODNOCENÍ PLÁNU PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ za školní rok 2013/2014 HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU za školní rok 2013/2014 Škola: Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Tereza Váněová Počet žáků celkem: (I. stupeň 132 žáků, II. stupeň 89 žáků) Podmínky školy: V každém ročníku jedna třída, úzká spolupráce s rodiči, individuální přístup k dětem i rodině, komunitní atmosféra. Co se nedaří: I přes těsnou spolupráci všech pedagogů a rodičů se nedaří plně předcházet projevům nevhodného chování žáků mezi sebou (od vulgarismů až po chování se znaky a prvky šikany). Spíše výjimečně (jednotlivci) experimentují s kouřením a alkoholem. Co se daří: Ve škole je velmi dobrá, úzká a intenzívní spolupráce mezi pedagogy, rodiči, dětmi, také se pracuje s externími spolupracovníky (pedagogické poradny, psychologové, ). Systém prevence se zaměřuje hlavně na spolupráci tříd mezi sebou, tedy budování blízkých vztahů mezi dětmi, velká nabídka volnočasových aktivit, zapojení třídních učitelů do mimoškolních akcí, aktivní vyhledávání žáků s výchovnými a výukovými problémy a jejich včasné řešení. Třídy se také běžně účastní různých výukových programů, kde se postupně buduje jejich odpovědnost, chuť spolupracovat a pomáhat. 17

18 HODNOCENÍ PLÁNU PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ za školní rok 2013/2014 Škola: Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace Výchovný poradce: RNDr. Roman Vančura, Dr. Práce výchovného poradce obecně Práce výchovného poradce vycházela z vyhlášky MŠMT 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č.116/2011 Sb. (ze dne ). Postupovala podle aktuálních požadavků a potřeb žáků, rodičů a pedagogů a podle zpracovaného Plánu práce výchovného poradce. Po celý školní rok se průběžně uskutečňovala metodická, konzultační, poradenská, informační i intervenční činnost pro žáky, rodiče a pedagogy ve specifických oblastech: - prevence školní neúspěšnosti, řešení vzdělávacích a výchovných potíží, - péče o integrované žáky a žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, - kariérové poradenství Po celý rok probíhala v těchto oblastech úzká spolupráce školy s dalšími organizacemi, státními orgány i jednotlivými odborníky: s psychology a speciálními pedagogy z PPP Brno, SPC Praha, pracovníky OSPOD a dalšími odborníky (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, apod.), stejně tak i spolupráce školy se státními orgány a organizacemi, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně nežádoucích jevů. Specifická oblast prevence školní neúspěšnosti, řešení vzdělávacích a výchovných potíží Celoroční činnost výchovného poradce byla v této specifické oblasti zaměřena: - na prevenci, odhalování a řešení vzdělávacích a výchovných potíží, - na krizovou intervenci, - na řešení a metodickou pomoc při řešení vztahových problémů žáků s vrstevníky a spolužáky, mezi učitelem a žákem, mezi učitelem a rodičem, mezi učiteli navzájem, - na podporu a pomoc při řešení osobních potíží žáků, - na podporu a rozvoj psychosociálních, pracovních a studijních dovedností a kompetencí, rozvoj dovedností v interpersonální komunikaci, rozvoj sociálních kompetencí, rozhodovacích kompetencí, sebeovlivňujících dovedností apod., - ve spolupráci s metodikem primární prevence a vedením školy prevenci, odhalování a řešení sociálně patologických jevů. Uskutečňovala se formou aktivit s žáky i pedagogy přímo ve vyučovacích hodinách i aktivitami mimo výuku, formou individuálních pohovorů a konzultací s žáky, pedagogy a rodiči. Po celý školní rok vedení školy aktivně usilovalo o metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně-pedagogických poznatků a dovedností do činnosti školy, na rozvíjení kompetencí pedagogů citlivě reagovat na témata i potřeby aktuální pro žáky či třídy jako celku, na přijímání a práci s názory žáků a rodičů. Tato metodická a edukační činnost probíhala při osobních konzultacích, na pravidelných konferencích kolegia učitelů (1 krát za týden), na metodických setkáních pedagogů (1 krát za měsíc) a pořádaných a doporučovaných přednáškách, workshopech a seminářích. 18

19 Činnost všech pedagogů a zaměstnanců školy byla zaměřena na aktivní vytváření příznivého klimatu školy - podnětného a bezpečného prostředí s kvalitními vzájemnými vztahy a komunikací mezi dětmi i mezi dětmi a dospělými. Veškeré pedagogické aktivity byly zaměřeny na podporu a rozvoj zdravého sebevědomí dětí (sebepoznání sebeuvědomění - sebepřijetí), na posilování schopnosti vlastní sebeobrany a zdravého sebeprosazení, na respektování druhých jako základního postoje pro zdravé vztahy, na zdravý životní styl, na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování. Kromě aktivit integrovaných do běžného vyučování se jednalo o řadu výukových programů a projektů (např. WOW DAY, Prahra). Vytváření příznivého klimatu školy bylo podpořeno řadou osobních setkání pedagogických pracovníků a rodičů (konzultace, pohovory na daná témata), přednášek, rozprav a diskusí v rámci třídních schůzek i organizováním řady přednášek a seminářů pro rodiče a veřejnost. Výchovně vzdělávací problémy žáků byly řešeny výchovnými komisemi a desítkami osobních výchovných pohovorů a konzultací vedených pedagogy (ředitel ZŠ, výchovný poradce, třídní učitelé i ostatní pedagogové) s rodiči a žáky. Cílem výchovných komisí, pohovorů i konzultací bylo najít ve spolupráci s rodinou odpovídající citlivé řešení a dohodnout se na společném postupu rodičů, pedagogů, případně dalších zainteresovaných osob. Jednání se nejčastěji týkala oblastí a témat: - vzájemné vztahy mezi žáky, útočné a nepřátelské jednání a chování proti druhému, afektivní agrese, - kázeňské problémy nevhodné chování k vyučujícím a dalším zaměstnancům školy, nerespektování pokynů, vzdorovitost, - pozdní příchody do vyučování, velká absence ve vyučování, - problematika nedostatečné domácí přípravy na školní práci, neplnění si školních povinností. Škola se zapojila do projektu Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání na základních školách, který od června 2014 realizuje Magistrát města Brna Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, který navazuje na projekt Sítě brněnských otevřených škol, do něhož je naše škola rovněž zapojena. Specifická oblast - péče o integrované žáky a žáky se specifickými vzdělávacími potřebami Celoroční činnost výchovného poradce byla v této specifické oblasti zaměřena: - na podporu žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, - na péči o integrované žáky, - na podporu pedagogických pracovníků pracujících s integrovanými žáky a žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Uskutečňovala se formou aktivit s žáky i pedagogy přímo ve vyučovacích hodinách i aktivitami mimo výuku, formou individuálních pohovorů a konzultací s žáky, pedagogy a rodiči. Ve školním roce 2013/14 se na škole vzdělávalo celkem 5 integrovaných žáků a žákyň, z toho 2 žáci a 1 žákyně se specifickými poruchami učení, 1 žákyně s tělesným postižením a 1 žák s kombinovaným postižením. Na základě doporučení SPC pracovaly s žákyní s tělesným postižením a s žákem s kombinovaným postižením po celý rok asistentky pedagoga. U všech integrovaných žáků byl zpracován a průběžně vyhodnocován 19

20 individuální vzdělávací plán. Celoročně probíhala pravidelná dlouhodobá péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, stejně tak o žáky s neprospěchem (vyučující, třídní učitelé, výchovný poradce, speciální pedagog). Pedagogové byli v této oblasti metodicky vedeni na pravidelných konferencích kolegia učitelů (1 krát za týden), na metodických setkáních pedagogů (1 krát za měsíc), případně při osobních konzultacích. Specifická oblast kariérové poradenství Celoroční činnost výchovného poradce byla v této specifické oblasti zaměřena: - na poradenství k volbě povolání, - na poradenství pro žáky a jejich rodiče k přijímacímu řízení a studiu na SŠ. Žáci i rodiče žáků 9. třídy průběžně získávali konkrétní informace o přijímacím řízení a studiu na středních školách a o možnostech uplatnění na trhu práce v rámci krátkých vstupů do běžného vyučování, vyučovacích hodin zaměřených k volbě SŠ a povolání, třídních schůzek, návštěvami Veletrhu středních škol a Veletrhu odborného vzdělávání při Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, návštěvami Dnů otevřených dveří na jednotlivých středních školách i využitím možnosti doporučovaných osobních konzultací v Informačním a poradenském středisku pro volbu povolání Úřadu práce Brno-město a v PPP Brno a v neposlední řadě osobními konzultacemi žáků, případně žáků a rodičů s výchovným poradcem. Výsledky přijímacího řízení Přijímací řízení na víceletá gymnázia Přijímací řízení na osmileté gymnázium (zřizované krajem) konal 1 žák - nebyl přijat. Přijímací řízení na šestileté gymnázium nekonal nikdo. Přijímací řízení z devátého ročníku Po prvním kole přijímacího řízení bylo z 24 žáků 9. třídy přijato 23 žáků, 1 žák byl přijat v kole druhém. Na čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou nastupuje 23 žáků, 1 žák na tříletý učební obor. Gymnázia: 8 z toho: státní 2, církevní 3 soukromé 3 SŠ obory ukončené maturitní zkouškou: 15 z toho: státní 6 - umělecké s TZ 2, umělecko-technické s TZ 2, technické 2 církevní 3 - pedagogické 2, zdravotnické 1 soukromé 5 - umělecké 2, technické 1, bezpečnostně právní 2 zahraniční 1 - cestovní ruch 1 Učební obory tříleté: 1 - státní osobní a provozní služby 20

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola Brno, Milénova 14............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2015/16

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2015/16 WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM, Hornická 327, 261 01 Příbram tel. 318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2015/16 Ředitel školy: Mgr. Veronika Poláčková Garant projektu:

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva. školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2013/14

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2013/14 WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM, Hornická 327, 261 01 Příbram tel. 318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2013/14 Ředitel školy: Mgr. Veronika Poláčková Garant projektu:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

školní rok: 2010-2011

školní rok: 2010-2011 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace školní rok: 2010-2011 Brno-Jundrov : 14. září 2011 Předkládá: Mgr. Přemysl Jeřábek ředitel školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2007/2008 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2007/2008 V Brně 15. 10. 2008 Mgr.Vladimír Tulka ředitel školy Část I. Základní charakteristika školy a. Název

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 V Nových Bránicích 31. 8. 2015 Čj.: 150831 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov,

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více