otevřená okna, opravdu ne! stěžuje si prostřednictvím

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "otevřená okna, opravdu ne! stěžuje si prostřednictvím"

Transkript

1 Z P R A V O D A J M Ě S T A 22. dubna 2009 ČÍSLO 8 ROČNÍK X ZDARMA Mikulov a Znojmo už si nechtějí konkurovat, připravují vinobraní společně Pálavské a Znojemské vinobraní se letos stejně jako v loňském roce uskuteční ve stejném termínu. Mikulov tuto akci pořádá v tradičním termínu o druhém zářijovém víkendu, Znojmo zase volí své pravidelné datum v polovině měsíce. Nečekanou novinkou letošního ročníku však bude spolupráce organizátorů obou akcí. Ze stejného termínu konání akcí obavy nemáme, myslím, že si naše vinobraní své návštěvníky vždy našlo a že tomu tak bude i do budoucna, říká místostarostka Mikulova Ilona Žišková Vágnerová. Po nepříjemných mediálních zmatcích z loňského roku jsme si řekli, že když už jsou obě vinobraní ve stejném termínu, tak proč nespojit své síly a nepozvat návštěvníky na obě vinařské akce společně. Minulý střet dvou vinobraní jsme zodpovědně vyhodnotili a naslouchali jsme lidem, kteří by nejraději navštívili obě akce. Z kolize termínů proto chceme udělat přednost, kdy za jedno vstupné mohou být zájemci o jednom víkendu na dvou místech, uvedla Žišková Vágnerová. Občanům Mikulova se nelíbí čas svozu odpadu Již delší dobu se mezi občany Mikulova šíří připomínky týkající se svozu odpadu. Na fóru mikulovských webových stránek se před nedávnem objevila poznámka týkající se této problematiky. Popeláři v našem městě prý vyrážejí do ulic příliš brzy a ruší tak noční klid. Nechápu mikulovské popeláře, často se již pár minut po páté hodině ranní ozývá v ulicích mikulovského sídliště rámus způsobený jejich vozem a hlavně činností. A že vysypání kontejneru se sklem je rámus opravdu pekelný, si dokáže určitě představit i ten, kdo to nezažil. Takový budíček, zvlášť v létě, kdy mají všichni Podobně se na spolupráci obou měst dívá i Oto Mašek, ředitel příspěvkové organizace Znojemská beseda, která byla pověřena organizací vinobraní ve Znojmě. Pokud budeme tyto dvě akce propagovat společně, předpokládáme větší informovanost veřejnosti a tím pádem i vyšší návštěvnost. Pálavské a Znojemské vinobraní si nekonkurují, jde o zcela odlišné typy akcí, Mikulov je komornější, jiná je i struktura programu, konstatoval Mašek. Letošní spolupráce Mikulova a Znojma bude tedy spočívat především v propagaci. Organizátoři však plánují také společnou vstupenku a prodloužení trasy speciálně vypraveného vlaku z Brna přes Mikulov až do Znojma. Myslíme si, že by myšlenka oslavy vína na dvou různých místech jihu Moravy vzdálených zhruba hodinku cesty vlakem mohla být pro lidi zajímavá. Pokud se nápad ujme, budeme v další spolupráci určitě pokračovat, plánuje místostarostka Žišková Vágnerová. Přejme si, ať se obě akce vydaří alespoň stejně jako ty loňské a ať je nová spolupráce Mikulova se Znojmem ku prospěchu všem, dodává. km otevřená okna, opravdu ne! stěžuje si prostřednictvím webu uživatel Kevin Amold a navrhuje, aby popeláři vyráželi do ulic později. Podle ředitele společnosti STKO, která se stará o svoz odpadu v našem městě, je pozdější svoz odpadu principiálně možný. Je však potřeba zvážit, které řešení je reálně lepší a které horší. Obecný problém svozu odpadu je, že přijedou-li svozová vozidla jindy než v noci nebo velmi brzy ráno, začnou překážet dopravě všichni spěcháme mezi šestou a osmou hodinou ranní do práce a nikomu se nehodí čekat v hustých přeplněných uličkách sídliště, než Mikulov hostil oblastní kolo Dívky roku Mikulov v neděli hostil oblastní kolo soutěže krásy pro slečny od třinácti do patnácti let Dívka roku V zaplněném Městském kině se představilo osm soutěžících z celé Moravy. Dívky soutěžily v disciplínách: vědomostní test, zručnost, kdy bylo jejich úkolem vyrobit karnevalovou masku, rozhovor s moderátorem, aerobic, volná disciplína a módní přehlídka na téma Dnes večer razím na diskotéku. (pokračování na str. 4) kukavůz vykličkuje mezi zaparkovanými auty a naloží všechny nádoby, říká ředitel Tomáš Hlavenka. Další nevýhodou je, že pokud by svozové vozidlo vyjelo později, například v osm hodin ráno, skončilo by nejdříve ve čtyři odpoledne. Poslední popelnice tedy stojí na chodníku obložená pytli s odpadem, kolem létají mouchy, (pokračování na str. 3) ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL Bezdrátové připojení k internetu již od 350 Kč včetně DPH. tel.: W W W. M I K U L O V. C Z

2 Rada města na svém jednání dne Schválila změnu Zásad pronajímání městských bytů v Oddíle II, čl. III a čl. VI a v této souvislosti doplnění závazků do nájemních smluv k bytům dle návrhu Bytové komise. Rozhodla pronajmout nebytový prostor na Náměstí č. or. 14 paní L. Burcinové, bytem Mikulov za účelem využití fotoateliér, pronajmout nebytový prostor na Náměstí č. or. 10 paní J. Rošťanské, bytem Mikulov za účelem prodejna nábytku a bytových doplňků, pronajmout pozemky p. č. 3347/295 a 3347/296 v lokalitě Hliniště panu M. Zezulkovi, pronajmout části pozemků p. č. 3347/294 a 3347/35 v lokalitě Hliniště panu M. Pecháčkovi, nevyhovět žádosti paní O. Salayové, bytem Mikulov o rozdělení bytu na ulici Vídeňská na dvě samostatné bytové jednotky, vyhovět žádosti paní K. Danielové, bytem Mikulov o prodloužení nájemní smlouvy, nevyhovět žádosti pana M. Sobotky o poskytnutí finančního příspěvku na přestěhování, zveřejnit záměr pronajmout byt č. 3 (2+1) v bytovém domě č. p. 1351, č. or. 3 na ul. Hraničářů v Mikulově způsobem dle Zásad pronajímání městských bytů. Rada města projednávala Volby do Evropského parlamentu 2009 Do 26. dubna zkontrolujte, zda jste v seznamu voličů! Na začátku června se v členských státech Evropské unie budou konat volby do Evropského parlamentu, přičemž v jednotlivých státech budou probíhat v konkrétních dnech podle místních zvyklostí. V České republice se proto volby uskuteční v pátek 5. června a v sobotu 6. června Veškeré informace k volbám jsou zveřejněny na webových stránkách JMK pod odkazem Volby do Evropského parlamentu 2009 a ikonou vlajky EU. Podle zákona o volbách do Evropského parlamentu má právo na území ČR volit do Evropského parlamentu občan ČR, který nejpozději druhý den voleb dosáhne věku 18 let. Dále mohou volit občané jiného členského státu EU, kteří kromě věku musejí splňovat další podmínky: mají na území České republiky trvalý pobyt a jsou na základě své žádosti zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí nebo požádali ozápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu již v souvislosti s volbami do EP v roce 2004, případně jde o občana jiného členského státu EU, který je po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel v ČR. Podmínkou výkonu volebního práva ve volbách Ukládá Majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce záměr města prodat nemovitost pozemek p. č. 2472/9 v lokalitě ul. Dukelská, Majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce záměr města prodat nemovitost část A 2 pozemku p. č. 3281/17 na ul. Erbenova, Majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce záměr města prodat nemovitosti stavbu občanské vybavenosti č. p. 696 na pozemku p. č. 4816/95 a pozemku p. č. 4816/95 v lokalitě jeskyně Na Turoldu, Majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce záměr města pronajmout nebytový prostor v objektu č. p. 1301, 1302, a 1303 na ulici Větrná, Majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce záměr města dát do výpůjčky objekt amfiteátru Mikulov obch. společnosti Mikulovská rozvojová, s. r. o. za účelem jeho kulturního a společenského využití a dále objekt WC v lokalitě amfiteátru, Odboru regionálního rozvoje a investic zajistit provedení opravy nezpevněné části komunikace v ulici Habánská. Bere na vědomí zápis z Komise výstavby a architektury ze dne , zápis Komise cestovního ruchu ze dne , zápis z Kulturní komise ze dne JUDr. Jiří Večeřa, tajemník MěÚ Mikulov do Evropského parlamentu je zápis občana do seznamu voličů pro tyto volby. Státní občan ČR je do tohoto seznamu zařazen obecním úřadem na základě svého zápisu do stálého seznamu voličů, který spravuje obecní úřad k ostatním volbám. Automaticky jsou rovněž do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu zapsáni občané jiných členských států EU, kteří o to již požádali v souvislosti s volbami do EP v roce Ostatní občané jiného členského státu Evropské unie nejsou do seznamu zařazeni automaticky, ale pouze pokud požádají o zapsání do seznamu u obecního úřadu, v jehož správním obvodu jsou vedeni v evidenci obyvatel, případně projeví vůli v těchto volbách hlasovat. Termínem, do kdy tak musí učinit, je 26. duben 2009 do V této souvislosti je nutné upozornit na zásadní odlišnost voleb do Evropského parlamentu od ostatních typů voleb: zákon o volbách do EP neumožňuje dopsání voliče do výpisu ze seznamu voličů po 26. dubnu 2009 a to ani ve dny voleb ve volební místnosti i když by občan prokázal oprávněnost volit v příslušném volebním okrsku, tak jak tomu je např. u voleb do zastupitelstev obcí. Aby se předešlo nesrovnalostem 2 Delegování členů do volebních komisí Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Evropského parlamentu, může do 6. května 2009 delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise. V Mikulově bude stejně jako v předchozích letech sedm volebních okrsků: VO č. 1 Základní škola, Valtická 3, Mikulov VO č. 2 Základní škola Hraničářů č. ev. 617, Mikulov VO č. 3 Klub důchodců, Svobody 23, Mikulov VO č. 4 Městský úřad Mikulov, Náměstí 1, Mikulov VO č. 5 Základní škola, Pavlovská 52, Mikulov VO č. 6 Základní škola, Pavlovská 52, Mikulov VO č. 7 Základní škola, Hraničářů č. ev. 617, Mikulov MěÚ Nabídka pronájmu Město Mikulov nabízí k pronájmu od 8. června 2009 nemovitost v k. ú. Mikulov na Moravě: nebytové prostory v objektu č. p. 185, na pozemku p. č. 292 a v objektu bez č. p., na pozemku p. č. 291 o celkové výměře 296,26 m2, na ulici Kapucínská v Mikulově za účelem provozování veřejného stravování. V nabídce zájemce uvede: 1) výši nájmu za m2 plochy, 2) dobu trvání nájmu. Zájemci mohou písemné žádosti k této nabídce předkládat na podatelnu Městského úřadu Mikulov, Náměstí č. 1, Mikulov v termínu do 11. května Majetkoprávní odbor města Mikulova Upozornění Upozorňujeme občany, že v období od 1. do 10. května 2009 bohužel nebude možné provádět žádné změny dat (evidence obyvatel) ani vydávat doklady (občanské průkazy, cestovní doklady, doklady vozidel). V tomto období dojde k odstávce informačních systémů Ministerstva vnitra v souvislosti s rozvojem egovernmentu a připravované zásadní technologické změně. Ministerstvo vnitra a Městský úřad Mikulov se omlouvají za případné komplikace, které odstávka systému může přinést a žádáme občany, aby si potřebné záležitosti vyřídili buď do 30. dubna, nebo až po 11. květnu MěÚ či případným stížnostem, je vhodné, aby si voliči v případě pochybností ověřili svůj zápis ve stálém seznamu voličů u příslušného obecního úřadu nejpozději do 26. dubna Vhodné je to například tehdy, pokud se v době od posledních voleb přestěhovali. MěÚ

3 Okénko Městské policie V měsíci březnu uložili strážníci MP Mikulov dvě stě blokových pokut, při kterých bylo vyinkasováno Kč prováděli strážníci MP Mikulov kontrolu a soupis lokalit, kde se v Mikulově vyskytují černé skládky. Strážníci již měli tato problémová místa vytipována z minulosti, a proto na nich prováděli namátkovou kontrolní činnost. Většinou se jednalo o místa, která zaneřádili svým pobytem místní bezdomovci, nebo se jednalo o prostory, kde neoprávněně parkují řidiči nákladních vozidel. Na co stačili strážníci sami, to si také sami vyřešili pokutování a vykazování nezodpovědných řidičů z problémových míst, kde tito řidiči parkují bez patřičného hygienického zázemí. Na co již však strážníci nestačí, jsou různá nocležiště místních, ale i přespolních bezdomovců, kteří na tato místa nanosí všechno možné, co si jen dovedete představit. Tito lidé si také nedělají příliš velkou hlavu s místem pro vykonávání základních lidských potřeb. Vykazování a pokutování těchto problémových osob se jaksi míjí účinkem. Z tohoto důvodu provedla MP Mikulov v rámci jarního úklidu soupis nejproblémovějších míst a tato nahlásila na MěÚ Mikulov, Odbor životního prostředí, který bude problém řešit ve spolupráci s firmou Tedos, s. r. o. Mikulov v hodin byli strážníci MP Mikulov přivoláni na ulici Kapucínskou do azylového domu, kde mělo docházet k hádce mezi rodinnými příslušníky, která přerostla ve fyzickou potyčku. Přivolaní strážníci po příjezdu na místo incidentu zjistili, že konflikt vznikl mezi dvěma bratry. Svou negativní roli sehrál opět alkohol. Samotná přítomnost přivolaných strážníků již zamezila pokračování potyčky. Strážníci vyhledali oba znesvářené bratry a poučili je, že se jedná o návrhový přestupek, který lze řešit pouze s jejich návrhem. Takové řešení záležitosti před přestupkovou komisí však oba bratři následně odmítli. Z tohoto důvodu strážníci přistoupili k důrazné domluvě s varováním, že v případě pokračování výtržností by nejagresivnější výtržník mohl skončit v Protialkoholické záchytné stanici v Brně v 9.10 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že se v prostoru uzavřeného objektu provozovny Aurelius na ulici Pod Platanem nachází osoba, která zde zjevně nemá co dělat. Přivolaní strážníci na místě následně zadrželi dvaatřicetiletého muže z nedalekých Novosedel, který na svoji obhajobu začal strážníkům vyprávět fantastické báchorky, kterým však obezřetní strážníci samozřejmě neuvěřili. Důkladnou kontrolou objektu bylo následně zjištěno, že do jedné části hotelu se někdo pokusil vloupat přes rozbité okno. Z tohoto důvodu na místo strážníci přivolali kolegy z O. O. PČR Mikulov, jelikož okolnosti na místě nasvědčovaly tomu, že zde mohlo dojít k pokusu o spáchání trestného činu v 6.30 hodin byl strážníky MP Mikulov nalezen v prostoru lokality ulice 28. října bezvládný mladý muž, který vykazoval zjevné známky podnapilosti. Strážníci MP Mikulov momentálně indisponovanému muži poskytli první pomoc a snažili se zjistit, s kým mají vlastně tu čest. Dotyčný však po procitnutí začal místo vděčnosti na strážníky verbálně útočit a odmítal se legitimovat. Z tohoto důvodu byl opilec strážníky odvezen na služebnu MP Mikulov, kde bylo následně zjištěno, že mladík je 27letý student ze Slovenska, který se včerejšího dne zúčastnil výstavy vín na zámku a jaksi to neodhadl se svojí odolností vůči moravskému vínu. Strážníci muže po zaplacení blokové pokuty předali jeho kolegům, kteří byli ubytováni na ZŠ Hraničářů od 9.15 do hodin prováděli strážníci MP Mikulov odchyt psů na adrese ulice Vídeňská č. 17, kde se jednalo o úřední vystěhování rodiny, která nedodržovala příslušný domovní řád Tísňová linka MěP 156 (volat pouze z pevné linky) NON-STOP Telefon MěP , Prodej nemovitostí Město Mikulov vyhlašuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s usnesením Zastupitelstva města Mikulova, přijatým na jeho zasedání č. 21/2009/F ze dne , následující záměr prodeje bytového domu č. p. 1080, č. or. 43 na pozemku p. č a pozemku p.č v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ulice Informace prostřednictvím SMS Město Mikulov začalo před nedávnem informovat veřejnost o aktuálním dění ve městě. Máte tak možnost bezplatně přijímat zprávy o kulturních, společenských a sportovních akcích, o havarijních stavech v dodávkách elektrické energie, plynu, vody apod. Pokud máte zájem o zasílání SMS zpráv Brněnská za minimální nabídkovou cenu Kč, jejíž součástí bude postoupení souboru pohledávek z nezaplaceného nájemného, a to formou veřejného výběrového řízení na určení pořadí z řad zájemců o koupi (dále jen výběrové řízení ). Zájemci o koupi nemovitostí, kteří se zúčastní výběrového řízení, budou podávat v průběhu výběrového řízení své nabídky. Výběrové řízení se bude konat v zasedacím sále č. 2 v 1. mezipatře týkajících se života ve městě, zašlete SMS zprávu ve tvaru: JMK mezera MIKULOV mezera INFORMACE mezera ANO mezera PRIJMENI mezera JMENO hvězdička ULICE hvězdička CISLO ORIENTACNI. Tuto zprávu odešlete z vašeho mobilního telefonu na číslo Cena této SMS je 3 Kč. Ihned obdržíte zpětnou zprávu potvrzující, že jste zařazeni do seznamu odběratelů informací. km 3 a hrubě tak porušovala nájemní smlouvu. Nepřizpůsobivá nájemnice byla z bytu již odstěhována, jediné, co po ní zůstalo, bylo sedm psů a zdevastovaný byt, ve kterém byli psi uzavřeni. Strážníci psy odchytili a postupně je převáželi na veterinární kontrolu, odkud následně po přeočkování putovali do Útulku pro opuštěná zvířata v Bulharech. Se sedmdesátiletou majitelkou psů je na MěÚ Mikulov vedeno správní řízení ve hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ulici A. Muchy, kdy bylo nahlášeno, že v domě dochází k incidentu jednadvacetiletý mladík vyhrožoval své pětatřicetileté sousedce. Přivolaný strážník na chodbě domu následně zastihl opilého mladíka, který právě agresivně útočil na svoji sousedku. Po příjezdu strážníka MP na místo začal mladík svoji agresivitu obracet i proti přítomnému strážníkovi. Nakonec začal mladík útočit i na pětatřicetiletého přítele ženy, který se na místo incidentu taktéž dostavil. Z důvodu hrozby většího incidentu byla na místo strážníkem přivolána hlídka O. O. PČR Mikulov, která se na místo dostavila v době, kdy se mladík právě chystal fyzicky zaútočit na přítele napadené ženy. Policisté společně se strážníkem po marných zákonných výzvách k uklidnění mladíka zpacifikovali a odvezli jej na služebnu Policie ČR, odkud výtržník putoval s diagnózou 2,09 promile alkoholu v dechu na protialkoholickou záchytnou stanici v Brně. Přestupek byl oznámen přestupkové komisi v 0.30 hodin došlo na rychlostní silnici u areálu firmy Víno Mikulov k vážné dopravní nehodě, při které došlo k usmrcení osmadvacetiletého chodce, který pocházel z nedaleké obce Bavory. Dopravní nehodu na místě šetřila Policie ČR. Hlídka MP Mikulov asistovala PČR při odklánění dopravy u benzínových čerpacích stanic Shell. Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný nové budovy Městského úřadu Mikulov, Náměstí 1, Mikulov dne (čtvrtek) ve hod. Podmínky výběrového řízení jsou uveřejněny na úřední desce Městského úřadu Mikulov a doplňující informace budou podány na Majetkoprávním odboru MěÚ Mikulov na tel. číslech , MěÚ (dokončení ze str. 1) Občanům Mikulova se nelíbí čas svozu odpadu na sídliště se vrací odpolední popracovní život a na chodníku pořád stojí ta přichystaná nevyvezená páchnoucí popelnice, varuje Hlavenka. STKO tedy z těchto důvodů o změně času svozu odpadu zatím neuvažuje. Shledají-li však občané, že je pro ně svoz odpadů výhodnější v dopoledních a odpoledních hodinách, budeme se snažit jim vyjít vstříc, dodává Hlavenka. km

4 Benefiční koncert pro děti z Pavlovské Žáci čtvrté třídy detašovaného pracoviště Základní školy Valtická na Pavlovské ulici vznesli na začátku roku přání mít na školní zahradě herní prvky. Sdružení rodičů a přátel školy tuto myšlenku vzalo za svou a rozhodlo se dětem pomoci. Obnovu zahrady však vidí komplexněji. V roce 2001 byla k budově ZŠ na Pavlovské přistavena zvláštní škola, a tím se zahrada dosti zmenšila. Proto bychom chtěli tento prostor zrekultivovat a připravit tak dětem příjemné prostředí na hraní, uvedla Zdena Svěchotová ze Sdružení rodičů a přátel školy. Děti na zahradě tráví čas o velkých přestávkách a po vyučování v družině. Na zahradě si můžeme hrát na písku, malovat si, hrát fotbal, ale chtěli bychom nějaké průlezky, abychom měli víc činností na výběr, přeje si Jirka Vala ze čtvrté třídy ZŠ na Pavlovské. Dívali jsme se na internetu na průlezky. Chtěli bychom lanový žebřík, klouzačku, nějaký domeček a houpačky, vypočítává žákyně téže třídy Lenka Popelová. Některé práce na obnově zahrady jsou rodiče připraveni udělat sami brigádně. Ruku k dílu Maminky a tatínkové, zpozorněte! Jste nejen na mateřské dovolené a chcete strávit čas s vaším dítětem jinak než doposud? Máte chuť rozvíjet vaše dítě již od útlého věku a účastnit se zajímavých akcí? Chcete jít příležitostně do práce a nemá vám kdo pohlídat dítě? Potřebujete navštívit lékaře, zaplatit účty, jít nakoupit nebo si udělat čas jen pro sebe a nemá se vám kdo postarat o dítě? Potom je tady pro vás Rodinné centrum MONTY. Nabízíme hlídání dětí bez přítomnosti rodičů (jednorázové i dlouhodobé), dopolední program pro rodiče s dětmi s prvky Montessori pedagogiky, muzikoterapii, tvořivé hraní se slovy a literárními texty, relaxační kroužek pro děti, angličtinu pro rodiče (hlídání dětí zajištěno), doučování dětí školou povinných, pomáhání s úkoly a Povídáníčko setkávání rodičů nad (dokončení ze str. 1) Mikulov hostil oblastní kolo Dívky roku Vítězkou se stala teprve třináctiletá Andrea Žiačiková z Brna, která do oblastního kola postoupila z únorového základního klání v Mikulově. Je to pro mě velké překvapení a mám obrovskou radost, řekla s úsměvem na rtech Žiačiková. Ráda bych se věnovala modelingu a doufám, že by mi k tomu tato soutěž mohla pomoci. Druhé místo vybojovala čtrnáctiletá Nikol Heryánová z Valašské Bystřice a třetí byla patnáctiletá Nela Klímová z Valašského Meziříčí. Sympatie diváků si získala čtrnáctiletá Veronika Žaganová z Hranic. První dvě finalistky postupují do celostátního kola, které se uskuteční 20. června v Jičíně. jsou ochotny přiložit i děti: Průlezky si musíme zasloužit, takže určitě budeme ochotní na zahradě pomoci, říká Jirka. Větší problém bude sehnat finanční prostředky na nákup herních prvků, který škola není schopna financovat. Sdružení rodičů a přátel školy se proto rozhodlo najít jinou alternativu ve čtvrtek 7. května v 18 hodin uspořádá na mikulovském zámku benefiční koncert. Oslovili jsme Petru Janů, která bude letos vydávat nové CD. Souhlasila, že na koncertě vystoupí zdarma, Regionální muzeum nám zapůjčí zámecký sál rovněž zdarma. Výtěžek bude věnován na alespoň částečnou úpravu zahrady a snad zbude i na zakoupení nějakého jednoduššího prvku, prozradila Svěchotová a dodala, že celková částka, která by dokázala pokrýt obnovu zahrady, činí sto tisíc korun. Po koncertě se budeme snažit získat další finanční prostředky jiným způsobem, plánuje Svěchotová. Vstupenky na benefiční koncert, kde kromě Petry Janů vystoupí také žáci, kteří si zahradu přejí, můžete zakoupit za 150 Kč v budově ZŠ na Pavlovské. km zcela obyčejnými i neobyčejnými tématy. Dalších aktivit se nebojíme, přijďte s námi sestavit program, který bude bavit i vás. Provoz zahájíme v pondělí 25. května od 8.30 do hodin v Domě dětí a mládeže v Mikulově. Během celého dne Vám rády poskytneme konkrétní informace o provozu RC MONTY. Ceny našich aktivit jsou již od padesáti korun za hodinu. Pro konkrétní informace můžete volat speciální pedagožku Mgr. Zuzanu Plundrákovou ( ) nebo zdravotní sestru Radku Zaoralovou ( ). Děkujeme Domu dětí a mládeže a městu Mikulovu za poskytnuté prostory a Renatě Poredské za podporu při realizaci. Těšíme se na vás a doufáme, že se pro vás Rodinné centrum MONTY stane místem nových zážitků! MONTY Nedělní program soutěže zpestřilo vystoupení vítěze třetí řady soutěže Česko hledá Super- Star Zbyňka Drdy a módní přehlídka kolekce jaro léto, kterou připravil módní salon L.A.T.E. Jeans. km Svoz odpadu Svozy komunálního odpadu připadající na sváteční květnové dny 1. a 8. května 2009 (pátky ) budou přesunuty na 30. dubna a 7. května 2009 (čtvrtky). MěÚ 4 Turistická oblast Mikulovsko a rekreační oblast Pasohlávky budou mít nová loga Oslovit budoucí návštěvníky novým logem se rozhodly turistická oblast Mikulovsko a rekreační oblast Pasohlávky. V rámci společného projektu, který obě destinace realizují ve spolupráci s městem Mikulov a za podpory Evropské unie, byly v těchto dnech vyhlášeny dvě grafické soutěže, a to o nejlepší návrh na logo turistické oblasti Mikulovsko a o nejlepší grafický návrh na logo rekreační oblasti Pasohlávky. Nové grafické značky obou destinací budou používány pro komunikaci prostřednictvím tištěných materiálů, elektronické komunikace, suvenýrů, propagačních předmětů a dalších aktivit. Soutěže na obě loga jsou vyhlášeny současně a zájemci mohou zasílat své návrhy buď pouze pro jednu destinaci, nebo současně pro obě destinace. Obě soutěže jsou otevřené jak pro laiky, tak pro profesionální grafiky a reklamní agentury. Uzávěrka soutěží je 30. dubna Autoři vítězných log získají každý finanční odměnu třicet tisíc korun a také možnost zpracovat navazující kompletní grafický manuál příslušné turistické oblasti. Zadávací podmínky a bližší informace k soutěži je možné získat na webu mikroregionu Mikulovsko na webu obce Pasohlávky nebo přímo u realizátora soutěže destinační agentury Avedon. (ave) Mezinárodní sympozium vinařek Ve dnech dubna se na mikulovském zámku uskuteční Mezinárodní sympozium vinařek. Jde o prvním sympozium svého druhu v České republice a je dosud největší aktivitou Bakchantek, spolku moravských vinařek. Akce je pořádána za finanční podpory Jihomoravského kraje a Vinařského fondu ČR, pod záštitou starosty města Mikulova, ve spolupráci s Regionálním muzeem v Mikulově, za podpory SVČR, NVC, Moravínu a řady vinařských firem. Mezinárodní sympozium je především určeno ženám vinařkám, které se zabývají vinohradnictvím, vinařstvím a vínem profesně, ale také ženám, kterým se stalo vinařství, víno a dění kolem něj životním koníčkem a láskou. Program sympozia bude bohatý: prvotní prezentace zúčastněných, zajímavé přednášky na nejrůznější témata, slavnostní gala večer s významnými hosty, cimbálovou muzikou a módní přehlídkou a nebude chybět degustace vín. Setkání žen spojených stejnou profesí či láskou k vínu nese motto: Víno, tradice a ženy. Více informací, pozvánku, program a přihlášku naleznete na Spolek moravských vinařek Bakchantky se těší na váš zájem a srdečně zve k účasti. Bakchantky

5 Pátek v 19 hodin Program městského kina STRÁŽCI WATCHMEN Vstupné: 65 Kč Akční fantasy thriller / přístupný od 15 let / 162 min. / USA Režie: Zack Snyder Hrají: Billy Crudup, Malin Akerman, Carla Gugino, Patrick Wilson, Jeffrey Dean Morgan V úvodu nalezená mrtvola byla zaživa jistým Edwardem Blakem, který byl mezi superhrdiny známý pod přezdívkou Komediant. Evidentně násilná smrt nikoho neznepokojuje, svět má úplně jiné starosti. V kalendáři se píše rok 1985, venku zuří studená válka, která velmi reálně hrozí přerůst v nukleární střet světových velmocí. Maskovaní superhrdinové už dávno nejsou považováni za ochránce lidstva, živoří na okraji společnosti a už jen vzpomínají na staré dobré časy. Světlou výjimkou je umíněný borec přezdívaný Rorschach, který za Komediantovou smrtí vidí rozsáhlé spiknutí, které má zlikvidovat nebo zdiskreditovat bývalé superhrdiny, a tím otevřít cestu daleko ambicióznějšímu a nechutnějšímu projektu. Ve snaze zabránit nejhoršímu se Rorschach pokusí zmobilizovat všechny své bývalé kolegy, z nichž opravdu nadpřirozené schopnosti má ve skutečnosti jen jeden. Jejich cílem bude strážit lidstvo. Sobota v 19 hodin DENÍK NYMFOMANKY Vstupné: 75 Kč Drama / přístupné od 18 let / 95 min. / Španělsko Režie: Christian Molina Hrají: Belén Fabra, Geraldine Chaplin, Ángela Molina, Leonardo Sbaraglia Val je velmi atraktivní a vzdělaná mladá dáma posedlá sexem. Je schopna milovat se s kýmkoliv, kdykoliv a kdekoliv. Permanentně loví nové muže a každé toto setkání jí přináší uspokojení. Její deník je svědkem všech milostných eskapád se spoustou pikantních detailů. Posedlost se stále zvyšuje, a proto se vzdá lukrativního zaměstnání a stane se prostitutkou v luxusním privátním klubu. Postupně ale odhaluje i stinnou stránku tohoto povolání : násilí a drogy. Smrt její blízké přítelkyně ji přesvědčí, že je čas postavit se na vlastní nohy... Pátek v 19 hodin POHÁDKY NA DOBROU NOC Vstupné: 65 Kč Fantasy komedie / přístupná / 99 min. / USA Režie: Adam Shankman Hrají: Adam Sandler, Keri Russell, Guy Pearce, Courteney Cox, Teresa Palmer Život hotelového údržbáře se navždy změní v okamžiku, kdy začnou ožívat pohádky, které své neteři a svému synovci vypráví na dobrou noc. Když se své rodině pokusí pomoci vyprávěním jednoho fantastického příběhu za druhým, vypukne zásluhou neočekávaného přispění dětí naprosté šílenství. Sobota v 19 hodin VALKÝRA Vstupné: 65 Kč Válečné drama / přístupný od 12 let / 120 min. / USA, Německo Režie: Bryan Singer Hrají: Tom Cruise, Bill Nighy, Kenneth Branagh, Terence Stamp, Eddie Izzard Bryan Singer v tomto filmu sleduje události předcházející 20. červenci 1944, kdy byl proveden ten zřejmě nejproslulejší atentát na Adolfa Hitlera. Především se pak zaměřuje na vůdčí osobnost celého komplotu plukovníka Clause von Stauffenberga. Operace Valkyrie byl plán zosnovaný hlavně důstojníky Wehrmachtu, kteří už nemohli dál přihlížet tomu, jak se Německo pod tíhou spojeneckých náletů mění v jednu obrovskou ruinu. Tito spiklenci počítali se zavražděním Hitlera, pozavíráním vůdčích členů SS a NSDAP a uzavřením mírové smlouvy se Spojenci. Poznačte si do kalendáře Sobota Stonožka Městské kino, začátek ve 13 hodin Dům dětí a mládeže pořádá již tradiční nesoutěžní taneční přehlídku s diváckou soutěží o nejlepší taneční skupinu. Vstupné je 20 Kč. Sobota Vozatajské závody Cihelna, začátek v 10 hodin Jezdecký klub Mikulov pořádá poprvé vozatajské závody. Koňská spřežení budou soutěžit v parkuru a drezúře. Neděle Mikulovský pétanque Zámecká zahrada, začátek ve 14 hodin Dům dětí a mládeže připravuje odpoledne s pétanquem pro všechny zájemce, kteří si chtějí vyzkoušet tuto hru a prožít příjemné odpoledne. Týden Týden židovské kultury Městská galerie, Kinoklub, Husova ulice a náměstíčko Město Mikulov v letošním roce rozšířilo program týkající se židovské kultury z víkendu na celý týden. Slavnostní zahájení bude provedeno v úterý 28. dubna v 17 hodin v Městské galerii na vernisáži dětských prací přihlášených do soutěže Mikulovské židovské pověsti. V 18 hodin bude program pokračovat v Kinoklubu besedou se spisovatelem Arnoštem Lustigem a ředitelkou Centra Franze Kafky Markétou Mališovou. Ve středu 29. dubna se uskuteční beseda pro školy s Arnoštem Lustigem a ve čtvrtek 30. dubna v 18 hodin bude v Kinoklubu promítán film Jána Kadára a Elmara Klose Obchod na korze. Ve sváteční pátek 1. května uvede Jaroslav Achab Haidler od hodin v Kinoklubu divadelní představení Pan Theodor Mundstock na motivy románu Ladislava Fukse. V sobotu 2. května od 15 hodin se na Husově ulici a přilehlém náměstíčku představí klezmerová kapela Trombenik a taneční skupina Yocheved, která bude také vyučovat židovské tance. V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta do Kinoklubu. Týden židovské kultury bude ukončen v neděli 3. května ve 14 hodin vyhlášením výsledků výtvarné soutěže v Městské galerii. Středa Babinec Kinoklub, začátek v 17 hodin Pořad pro ženy bude tentokrát věnován opět kosmetice a kadeřnickým trendům (tentokrát se mohou návštěvnice těšit na ukázky střihů), připravena je také módní poradna a přednáška o hydrocolonterapii (metoda pročištění a ozdravění tlustého střeva). Na závěr budou opět vylosovány návštěvnice, které si budou moci vyzkoušet proměnu na vlastní kůži. Pátek Rockový večírek Kinoklub, začátek ve 21 hodin Vystoupí kapely Nantokanaru, My dog s bone, Jenprotendnešnídenband a na závěr Mr. Drum n Bass. Vstupné je 70 Kč. Pátek Setkání sousedů Pod taneční horou Náměstí, začátek v 11 hodin Do 17 hodin budou v centru města vystupovat folklorní soubory Pálavští senioři a jejich hosté ze Slovenska a Rakouska. Pátek Pálavský okruh Nádraží, odjezd v a Parní vlak Šlechtična letos dorazí do Mikulova v a v Na nádraží jej přivítají fanfárami mikulovští trubači a historické osobnosti Mikulova, například kardinál Ditrichštejn, Bílá paní a kapucíni, kteří pozvou turisty i místní na prohlídku mikulovských památek a na setkání sousedů Pod taneční horou, které se bude konat na Náměstí. Parní vlak bude z Mikulova odjíždět v směrem do Lednice. Poté se vrátí zpět do Mikulova a druhý odjezd přes Břeclav do Brna je naplánován na hodin. 5 Změna programu vyhrazena!

6 Sádrokartonářské práce minerální podhledy půdní vestavby snížení a zateplení stropů montáž střešních oken dodávka včetně materiálu kalkulace zdarma René Grulich mobil: Nechejte si zhotovit nábytek v Mikulově VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ KUCHYŇSKÉ LINKY NÁBYTEK NA MÍRU (výroba, montáž, doprava) Tel: J A R N Í V Y C H Y T Á V K A VINCOOP MIKULOV Vinařské a zahrádkářské potřeby, Brněnská 32 (vchod z ulice Pod Hájkem), Mikulov ZAHRADNICKÝ SUBSTRÁT 50 různých druhů a balení pěstební substráty * kapalná, vodorozpustná a minerální hnojiva * travní směsi * speciální zeminy * truhlíky * květináče * semínka * cibuloviny * postřiky přípravky na ochranu rostlin * vázací materiál do vinohradů a sadů drát vázací (papír) délka 10 cm drát vázací (papír) délka 12 cm špageta vázací průměr 2,5 mm; 3,5 mm; 4 mm Tesařské práce krovy pergoly pokryvačské práce montáž střešních oken (Velux) šalování železobetonových schodišť sádrokartonářské práce Lubomír Šabršula, Tel.: PRODÁM POZEMEK pro stavbu samostatně stojícího RD PŘIBICE vinohrady nedaleko Aquabaru, inženýrské sítě na hranici pozemku (voda, elektřina, plyn, kanalizace) plocha: 3244 m2 (17 m šířka, 190 m délka)!!! S L E V A!!! Cena k jednání: 450 Kč/m2 kontakt: , nejsem RK Řádková inzerce Mladá rodina s dětmi hledá ke koupi čtyřpokojový byt v Mikulově za rozumnou cenu. Lokalita není podmínkou. Peníze máme připravené. Tel.: Hledám výměnu bytu s důchodcem v městském bydlení v Mikulově za byt 1+1 s balkonem a výtahem, 42 m2, v Brně Židenicích. Jedná se o pěkný byt v domě s pečovatelskou službou, nájemné včetně ostatních plateb je cca Kč. Tel.: Pronajmu nebytové prostory blízko centra v Mikulově. Tel.: Hledá brigádníky/ce pro práci v kuchyni i pro výpomoc v obsluze v rámci prázdninové praxe. Nyní možná brigáda i o sobotách a nedělích. Zájemci mohou volat pí. Buchtíkové Na tel nebo Restaurant Casino najdete za čerpací stanicí Agip, ulice 28. října 680E Mikulov 6 Hotel Zámeček Mikulov I. Mikulovské vinné trhy sobota 23. května 2009 od hod. Mistrovství ČR Natažení koštýře vínem ze sudu na čas Fazulňačka Mezinárodní přehlídka fazulových polévek Exkluzivně duo EVA a VAŠEK Čtěte více na

7 Truhlářství Truhlářskou výrobou se zabýváme již od roku Klademe důraz na individuální přístup. Spolu se zákazníkem realizujeme jeho představy a vytváříme tak dokonalé výrobky v každém detailu. V poměrně krátké době působnosti máme skvělé výsledky. Naše výroba je zakázková, jsme schopni vyrobit jakýkoli prvek dle výrobní dokumentace nebo Vašeho přání. Kontakty: Sídlo firmy Spálený Kopec 621, Mikulov TEL./FAX: Stavební společnost Vojtěch Vymyslický, telefon: Truhlářství Ing. Robert Vymyslický, telefon: Zabýváme se převážně výrobou stavebně-truhlářských prvků, ale i nábytku: dřevěná eurookna a vstupní dveře (i atypické tvary) dřevěná dvojitá (kastlová) okna dřevěná schodiště a zábradlí vnitřní dveře s obložkovou zárubní zimní zahrady venkovní pergoly, altány a posezení dřevěné oplocení dřevěné fasády dřevěné podhledy 7

8 PÁTÝ ROČNÍK OBLASTNÍHO KOLA RECITAČNÍ SOUTĚŽE Informace z mikulovských škol Základní škola Mikulov, Valtická 3, uspořádala 1. dubna 2009 tak trochu jubilejní 5. ročník oblastního kola recitační soutěže. Tento rok se do soutěže zapojilo celkem čtyřicet dva dětí z mikulovských škol i škol z našeho okolí. Hlavní pořadatelkou byla paní učitelka Mgr. Lenka Buchtová. Soutěž byla rozdělena do dvou částí recitace a dramatizace. Všichni zúčastnění předvedli výborné výkony. Vždyť měli velmi dobrou motivaci. Dva vítězové jednotlivých kategorií postupují do krajského kola do Brna a tam budou mít možnost porovnat své výstupy s recitátory celého našeho kraje. Letošní rok přinesl změnu, vloni totiž v Brně vítězové našeho oblastního kola zazářili, a tak tentokrát nepostupuje jeden, ale hned dva nejlepší z každé kategorie. KVĚTEN V DOMĚ DĚTÍ středa VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO ŠKOLY Výroba dárku (smalt) ke Dni matek. Začátek v 10 hodin, poplatek 30 Kč sobota ZOO OLOMOUC Čeká nás prohlídka a krmení zvířátek, obrovské akvárium se žraloky, 32 m vysoká vyhlídková věž, zábavný koutek pro děti. Odjezd v 8.30 hod. od DDM, návrat v hod. Doprava: 200 Kč. Vstupné do ZOO si hradí každý sám. Zájemci se nahlásí do na DDM se zálohou 100 Kč čtvrtek POHÁDKOVÝ LES na téma Barevná řemesla Zábavné odpoledne plné soutěží, kde za splnění úkolů čeká děti sladká odměna, určeno pro děti do 9 let. Začátek v hod. v zámecké zahradě sobota MIKULOVSKÝ PÉTANQUE Určeno pro všechny zájemce o tuto hru. Začátek v hodin v zámecké zahradě středa TURNAJ V PŘEHAZOVANÉ Od 13 hod. bude v tělocvičně Gymnázia probíhat turnaj mikulovských škol v přehazované dívek. Určeno pro 5. a 6. třídy NOVĚ RODINNÉ CENTRUM MONTY Program pro rodiče i děti s prvky Montessori pedagogiky, hlídání dětí, tvořivé hraní a další zajímavé aktivity. Denně od 9 hod. LETNÍ TÁBORY S DDM MIKULOV NA ROK 2009 ITÁLIE Lido Adriano vedoucí Alena Židelová, určeno pro rodiče a děti Cena: 5200 Kč za osobu zahrnuje ubytování v apartmánech a dopravu Dům dětí a mládeže Mikulov Porota vybírala ty nejlepší a neměla to vůbec jednoduché. Letos v porotě zasedli Věra Sobotová, Jan Doležal a Pavla Dostálová. Tímto bychom členům poroty chtěli poděkovat za jejich nelehké rozhodování. Náš dík dále patří SOU Mikulov za sponzorský dar, cukrářská dílna totiž dětem vyrobila sladkou odměnu výborné zákusky. Děkujeme i Městskému úřadu Mikulov za zapůjčení velmi pěkného prostoru k pořádání soutěže Kinoklubu. Na uspořádání celé akce se finančně podílelo také SRPDŠ při Základní škole Mikulov, Valtická 3. Gratulujeme všem vítězům k postupu do krajského kola. Vážíme si výkonů všech recitátorek a recitátorů a přejeme jim hodně úspěchů v dalších soutěžích. Už teď se těšíme na příští ročník. Jindřiška Kudrnová Vrchlického 11, Mikulov, telefon: , HAMRY U SVOJANOVA vedoucí Jiřina Falková, pro děti od 8 do 14 let, ubytování v chatkách CTH: Cesta kolem světa za 13 dní Cena: 3800 Kč KLÁSKŮV MLÝN vedoucí Dagmar Zvěřinová, pro děti od 6 do 13 let, ubytování v chatkách CTH: Tenkrát na Západě Cena: 3600 Kč TÁBOR S TANCEM vedoucí Kristýna Michnová, Adam Chybík, pro děti od 9 do 15 let, ubytování v chatkách Kláskův mlýn Cena: 2000 Kč CHALOUPKY vedoucí Alena Židelová, pro rodiče s dětmi od 3 let, ubytování v budově, doprava vlastní CTH: Noemova archa Cena: děti 2000 Kč, dospělí 2700 Kč PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY KERAMICKÝ určeno pro děti od 7 do 12 let, cena 800 Kč, obědy zajištěny SPORTOVNĚ TURISTICKÝ určeno pro děti od 7 do 12 let, cena 800 Kč, obědy zajištěny VŠEOBECNÝ určeno pro děti od 5 do 12 let, cena 800 Kč, obědy zajištěny Informace na DDM Mikulov Tel.: , , nebo na 8 Změny vyhrazeny! VÝSLEDKY SOUTĚŽE: RECITACE I. kategorie (1. třída) 1. místo: Petr Babič (ZŠ Valtice) 2. místo: Magdaléna Holbová (ZŠ Dolní Dunajovice) 3. místo: Jakub Skrášek (ZŠ Mikulov, Hraničářů) II. kategorie (2. a 3. třída) 1. místo: Karolína Černovská (ZŠ Mikulov, Hraničářů) 2. místo: Tereza Kroupová (ZŠ Březí) 3. místo: Lucie Liďáková (ZŠ Mikulov, Valtická) III. kategorie (4. a 5.třída) 1. místo: Marie Bařinová (ZŠ Dolní Dunajovice) 2. místo: Kateřina Macková (ZŠ Ivaň) 3. místo: Klára Šílová (ZŠ Mikulov, Hraničářů) IV. kategorie (6. a 7.třída) 1. místo: Natálie Widholmová (Gymnázium Mikulov) 2. místo: Eva Velecká (ZŠ Valtice) 3. místo: Denisa Čevelíková (ZŠ Mikulov, Hraničářů) V. kategorie (8. a 9.třída) 1. místo: Pavlína Diwulská (ZŠ Mikulov, Valtická) 2. místo: Robin Diwulski (ZŠ Mikulov, Valtická) 3. místo: Miroslava Jeřábková (ZŠ Mikulov, Hraničářů) DRAMATIZACE I. kategorie 1. místo: Barbora Vavříková (ZŠ Mikulov, Hraničářů) 2. místo: Monika Tvrdoňová (ZŠ Mikulov, Valtická) II. kategorie 1. místo: Michaela Urbánková a Kristýna Kočárová (ZŠ Valtice) Den bez úrazu Jak předcházet různým nebezpečným situacím doma a venku s dětmi neplechovými si mohly vyzkoušet děti z 1. a 2. tříd mikulovských základních škol v rámci akce DEN BEZ ÚRAZU. Ta proběhla v Domě dětí a mládeže v úterý 7. dubna ve spolupráci s Městskou policií v Mikulově. Dále děti poznávaly dopravní značky, doplňovaly nezbytnou výbavu kola a podle pokynů policisty absolvovaly slalom na koloběžce. Na závěr obdržely malou upomínku a sladkost. ddm Hledání velikonočních vajíček V sobotním prosluněném odpoledni 4. dubna se sešlo na šedesát dětí i s rodiči v zámecké zahradě na akci Hledání velikonočních vajíček. Ještě než samotné hledání začalo, měly děti možnost vyrobit si na památku slepičku a také proběhlo vyhodnocení soutěže o nejmenší a největší košíček, který si děti přinesly. Tentokrát bylo Hledání velikonočních vajíček motivováno vyprávěním hospodyně, která při cestě na velikonoční jarmark poztrácela v zahradě vajíčka. Kromě vajíček potkávaly děti hodné lidičky a ti jim darovali barevné pentličky na výzdobu velikonočního stromu. Tento úkol byl pro mnohé děti náročný, ale i tak se jim jej podařilo s pomocí rodičů splnit a strom vyzdobit. Kromě sladké odměny si odnášely nalezená vajíčka. ddm

9 Radioklub navazuje ze Stolové hory spojení s radioamatéry z celého světa Mikulovský Radioklub OK2KFJ funguje již od roku Jeho zakladatel a zároveň současný vedoucí Jiří Sekereš se práci s mládeží věnuje bez nároku na honorář, pouze kvůli pocitu radosti z toho, že děti získávají nové zkušenosti a znalosti, které často zužitkují ve svém zaměstnání. Podle jeho slov je mikulovský radioklub v současné době jediný jižně od Brna. Jaká je náplň činnosti vašeho kroužku? Noví členové si ze začátku dělají poznámky, kreslí plánky, píšou si vysvětlivky elektrotechnických značek apod. Musí vědět, jak se kreslí jednotlivé součástky, jak se zapojuje jednoduchý elektrický obvod. K tomu patří teoretické výpočty podle Ohmova zákona, protože to je základ naší činnosti. Zpočátku dostane každý člen desku se součástkami z televize či rádia, aby se naučil odletovat a poté správně přiletovat součástky. Musí se naučit rozeznávat je a jejich funkci. Poté začínají stavět elektronická zařízení. Většina členů se později rozhodne studovat slaboproudou či silnoproudou průmyslovou školu. V radioklubu totiž získají základní teoretické znalosti a dokážou je i uvést do praxe. Zájemci o členství v radioklubu mohou přijít do klubovny na Brněnskou 65 v Mikulově každou neděli od 9 do 12 hodin. Čeho se podařilo dosáhnout nejúspěšnějším členům radioklubu? O mnohých bývalých členech radioklubu vůbec nic nevím. Ale například Dušan Kolaja pracoval dlouhodobě v jižní Africe, teď jezdí po celém světě a zajišťuje elektronická zařízení pro různé firmy. Ing. Jiří Šebesta vystudoval VUT v Brně, později tam působil jako učitel, pracuje na družicových projektech, jezdí na mezinárodní stáže o zabezpečovacích zařízeních a aspiruje na kandidáta věd. Jeho bratr Ing. Jan Šebesta také po vystudování VUT na této škole učil a nyní pracuje pro zahraniční společnost. Ing. Vojtěch Jedlička vystudoval počítačovou techniku a poté vystudoval práva. Pavel Čech si zřídil prodejnu s počítači, jejich servis a zařizuje internet. Především bych chtěl ale vyzvednout Ing. Petra Kospacha, který je stále naším členem. Je to špičkový odborník na řešení problémů v oboru automatizace, zabezpečovací techniky apod. Udělá všechno pro různé firmy, od návrhu řešení problému, vytvoření programu pro PC, přes výpočty až po provedení i konstrukční úpravu a současně servis. A velice si vážím toho, že mi stále velmi aktivně pomáhá s činností našeho radioklubu. Troufáte si říct, že těmto bývalým členům radioklub pomohl? Určitě ano! Někteří dodnes vzpomínají, že díky začátkům u mě potom rozšiřovali své znalosti v této oblasti. Dnes mi to vrací ve formě sponzorských darů pro radioklub. Např. Vojtěch Jedlička nám nechal natisknout QSL lístky, kterými potvrzujeme radioamatérské spojení s celým světem. Pavel Čech nám zdarma poskytuje připojení k internetu. Ing. Petr Kospach nám zase koupil elektrocentrálu a další vybavení. Jak jste se k radioamatérské činnosti dostal? Ve čtvrté třídě na základní škole jsem měl doma párek hrdliček a spolužák o ně měl velký zájem. Jako protihodnotu mi nabídl krystalku to byl nejjednodušší radioamatérský přijímač. Jeho prostřednictvím se dal zachytit signál určitých stanic. Udělali jsme tedy výměnu a mně se práce s přijímačem velice zalíbila. Začal jsem tedy vymýšlet, co vše by se s ním dalo udělat, aby to hrálo hlasitěji. Sháněl jsem literaturu, rozebíral stará rádia, která lidé vyhazovali, a pomalu jsem získával přehled. Musel jsem se tomu věnovat sám, shánět literaturu, žádný radioklub tady nebyl. V roce 1965 jsem zjistil, že ve Vranovcích existuje radioklub, kde se trénuje morseovka, a začal jsem tam společně s kamarádem Josefem Dudou jezdit. Poté jsme v Mikulově založili radioklub a ten funguje dodnes. Od té doby jsme museli radioklub devětkrát stěhovat. Účastní se členové mikulovského radioklubu nějakých soutěží? Dvakrát ročně děláme klubovní technickou soutěž, které se účastní všichni členové. Také jezdíme do Příbrami na soutěž Amavet. Soutěžící zde musí prezentovat svůj výrobek a přednést, co ho vedlo k jeho výrobě, vysvětlit funkci toho přístroje a předvést, jak funguje. Této soutěže se letos v březnu zúčastnili Stanislav Bartoš se stereo zesilovačem DOLBY a Lukáš Veselský s domácím telefonem. Bohužel nepostoupili do celostátního kola. Každý rok se účastníme i mezinárodních radioamatérských závodů. Vyjedeme na Stolovou horu s vysílacím zařízením a vysíláme až na sedmi různých radioamatérských pásmech současně. Navazujeme spojení s dalšími radioamatéry v Evropě i na celém světě. Cílem je navázat spojení na co nejdelší vzdálenost. Jak se při spojení s dotyčným na druhé straně dorozumíváte? Spojení je buď telegrafické nebo mluvený provoz. V telegrafickém se dorozumíváme morseovkou, v mluveném většinou anglicky. Máme 730 zkratek a Q-kódů pro telegrafní provoz. Například 73! znamená zasíláme vám mnoho srdečných pozdravů, 99! je zmizte (pro případ, že někdo ruší spojení), 88 je srdečné políbení, YL znamená, že na druhém konci je slečna, XYL provdaná žena. Kam nejdále se vám podařilo spojit? Já osobně jsem měl spojení s radioamatérskou stanicí v Zemi Františka Josefa. Také mám takovou raritu jednou jsem dával výzvu s malým vysílacím zařízením a ozvala se mi stanice s neobvyklým označením. Až po delší diskusi v telegrafním provozu jsem zjistil, že to byla americká vojenská radiostanice v Německu. Nejúspěšnější člen mikulovského radioklubu v oblasti radioamatérského vysílání je bezpochyby Ing. Petr Kospach. Získává přední místa, ne-li první, v celorepublikových soutěžích při navazování spojení na mikrovlnách někdy i v rámci Evropy. Vyvíjí stále nová vysílací zařízení, s kterými dosahuje mimořádných úspěchů. Patří mu tedy náš dík stejně jako městu Mikulovu, které nás podporuje jak finančně, tak poskytnutím vyhovující klubovny. Děkuji za rozhovor. Kristýna Michnová Jezdecký klub zkvalitňuje své služby Jezdecký klub (JK) Mikulov realizoval během zimních měsíců další krok vedoucí ke zkvalitnění poskytovaných služeb. Po výstavbě jezdecké haly v loňském roce byly nyní v nevyužité části budovy stáje vystaveny nové boxy, které od dubna slouží ke krátkodobému ustájení koní. Protože máme postavenou jezdeckou halu, plánujeme na podzim a v zimě pořádat sportovní tréninková soustředění s trenéry zvučných jmen. Boxy tedy umožní ustájit kvalitně a bezpečně dvacet čtyři koní, kteří se budou z Rakouska, České republiky a Slovenska sjíždět k intenzivním tréninkům. Druhý, neméně důležitý účel nové stáje, je podpora jezdeckých závodů pořádaných na jaře a v létě, jejichž organizaci zjednodušuje a zefektivňuje tím, že není nutné přivážet takové množství mobilních boxů, popsal využití nového ustájení místopředseda JK Mikulov Tomáš Hlavenka. 9 Realizace nových boxů trvala tři měsíce. 5. dubna ráno byly brzy ráno dotaženy poslední šrouby a v poledne již přijížděli první koně a jezdci soutěžit na drezurních závodech, tvrdí Hlavenka. Pro velké závody, například mistrovství jihomoravské oblasti nebo třídenní závody, které jsou tradičně pořádány v létě, bude muset JK stále mobilní boxy dovážet. Do budoucna však plánujeme mít veškeré vybavení vlastní, dodal Hlavenka. km REDAKČNÍ RADA Zpravodaje města Mikulov Marie Leskovjanová Kristýna Michnová Jitka Chromá Štefan Kapičák Jiří Klimeš Ivo Koneš Michal Marcinčák Michal Solařík Zbyněk Tureček Jiří Večeřa Stanislava Vrbková Igor Žiška

10 Jak známe EU? Tři šestičlenné týmy se utkaly ve středu 15. dubna ve finále soutěže EU 2009, kterou pořádal DDM Mikulov. V šesti disciplínách poznávali osmáci ze základních škol Hraničářů a Valtická a jejich vrstevníci z Gymnázia státy EU podle popisu, jazyky v písničkách a plnili další úkoly. Nichias Czech s.r.o. firma se sídlem v Mikulově hledá vhodnou kandidátku na místo ÚČETNÍ Požadujeme: SŠ nebo vyšší odborné vzdělání pracovitost a samostatnost znalost práce na PC alespoň dva roky praxe Nástup: možno ihned k zapracování Informace: tel , mail: MVDr. Jiří Krabička tel.: Nově otevřená Veterinární ambulance pro malá domácí zvířata v Mikulově, Koněvova 2 Ordinační hodiny: Po, st, pá, so: 9 12 hod. Od září každodenní provoz s polední přestávkou. Atmosféra byla od začátku soutěže napínavá, protože nikdo nevěděl, co ho čeká. Už během prvních disciplín se ale sálem nesl dívčí smích, zejména ze skupinky Gymnázia, kde jich bylo pět. Tato skupina poznala nejvíce jazyků v písničkách. Tým ze ZŠ Hraničářů se pečlivě připravoval, což se odrazilo i ve výsledcích vědomostních testů a kvízů. Po třech kolech už tato skupina čtyř dívek a dvou chlapců vedla, těsně následována skupinou z Gymnázia. Soutěžícím z Valtické se moc nedařilo, ale radovali se při sestavování puzzle slepé mapy. Ve finále se týmy umístily přesně v pořadí, jakého dosáhly jejich nejvyšší stavby Evropy nejmenší Eiffelovka stála na Valtické, nejvyšší na ulici Hraničářů a prostřední mělo Gymnázium. Nejtěžší disciplína pro nás byl AZkvíz, snažili jsme se získat co nejvíc správných odpovědí a nesledovali jsme, jestli tvoří linii, svěřil se Martin Krul jménem vítězů. Naopak soutěžící z Valtické hodnotili jako nejobtížnější poslech hudby s poznáváním řečí. DDM Můj literární hrdina Dům dětí a mládeže v Mikulově uspořádal výtvarnou soutěž s názvem Můj literární hrdina. Během měsíce března mohli žáci mateřských a základních škol přihlásit do soutěže svá díla na téma oblíbené postavy z knížky. Oceněné práce jsou k vidění do 1. května v chodbě Městského úřadu ve druhém patře. Na předních pozicích se umístili: Kategorie MŠ 1. místo Perníková chaloupka Ilonka Březinová (MŠ Habánská) 2. místo Shrek Tomáš Břinek (MŠ Pod Strání) 3. místo Princezna se zlatou hvězdou Barunka Mucalová (MŠ Novosedly) Kolektivní práce 1. místo Budulínek a lištičky MŠ Habánská červená třída 2. místo Jak si ptáci volili svého krále MŠ Habánská červená třída 3. místo Veverka Zrzečka MŠ Habánská zelená a červená třída I. kategorie 1. místo Káťa a Škubánek Natálie Machálková (ZŠ Hraničářů) 2. místo Cínový vojáček Jakub Skrášek, Ivoš Stehlík (ZŠ Hraničářů) Upozornění Mikulovská rozvojová nabízí vystavovatelům prostory Městské galerie na náměstí pro sezonu v roce V případě zájmu můžete volat na telefonní číslo nebo zasílat y na adresu km Oslava Dne Země Centrum ekologické výchovy (CEV) Pálava uspořádalo v sobotu 18. dubna v přírodní rezervaci Turold oslavu Dne Země, která byla letos na popud Jihomoravského kraje opět zaměřena na odpadovou problematiku. Pro návštěvníky byl připraven bohatý program. S návštěvností jsme velice spokojeni. Lidé se účastnili her, kupovali výrobky Fair Trade, brali si informační materiály, navštěvovali jeskyni, konstatovala spokojeně Eva Řezáčová z CEV Pálava. V letošním roce bylo v rámci oslav Dne Země vysbíráno rekordní množství hliníku a baterií. km 3. místo Kluci objevili v jeskyni městečka z hlíny (z knihy Modrá rokle od J. Foglara) Vítek Březina (ZŠ Pavlovská) II. kategorie 1. místo Malá čarodějnice Daniela Dokoupilová (ZŠ Hraničářů) 2. místo Gejša Michaela Bartošová (ZŠ Hraničářů) 3. místo Staré pověsti české Thomas Harris (ZŠ Hraničářů) III. kategorie 1. místo Glum Jan Svoboda, Pavel Lukášek (ZŠ Hraničářů) ddm UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY NÁJEMCE HROBOVÝCH MÍST Žádáme Vás, abyste se dostavili do kanceláře Pohřební služby Mikulov k uzavření nové nájemní smlouvy k hrobovému místu. Informace na hřbitově v kanceláři v pracovní dny Po Pá hod. Tel.: Pohřební služba Chromý Pronájem stánku s obèerstvením 10

11 Mikulovské kadetky potrápily mistryně z Břeclavi V neděli 5. dubna proběhla v tělocvičně Gymnázia Mikulov poslední dvě kola krajské soutěže kadetek ve volejbale. Mikulovské hráčky se utkaly s týmem SK Duhovka Břeclav. Tento tým již minulou neděli oslavil vítězství v bodové tabulce a tím jistý postup do první ligy, ale přesto byly domácí hráčky rozhodnuty bojovat s maximálním nasazením, aby uhájily domácí půdu a co nejvíce potrápily svého soupeře. A jak si řekly, tak také učinily. První zápas se nesl ve velmi bojovném duchu. První set sice domácí hráčky prohrály 20:25, ale hned ve druhém setu zvítězily 25:22. V dalším setu byla lepší Břeclav a zvítězila 25:22, ve čtvrtém setu opět zabodovaly domácí hráčky a zvítězily 26:24. Až v rozhodujícím pátém setu díky chybám domácích zvítězila Břeclav 15:7 a celkově tedy 3:2 na sety. Se stejným bojovným nasazením se šlo i do druhého zápasu a to už si po velkém bojovném úsilí a náročném fyzickém vypětí domácí tým nenechal výhru uloupit. Zvítězil opět až po pětisetovém boji 3:2 (24:26, 25:19, 21:25, 25:23 a 15:10). Domácí tým tedy dokázal porazit mistryně z Břeclavi, což se dvakrát podařilo pouze týmu z Nového Lískovce a třetí porážku jim nadělily mikulovské kadetky. Nejlepší hráčkou, která tentokráte excelovala na smeči, bloku i podání, byla Magda Kopecká. Děvčata si v tomto složení zahrála zřejmě naposledy, a tak bylo zasloužené vítězství krásnou tečkou za jarní částí celé soutěže. Je jen škoda, že fanouškovskou podporu si přivezl hostující tým z Břeclavi a domácím děvčatům přišlo na toto utkání snů fandit jen několik rodičů a příznivců. Opravdu přišli o nezapomenutelný zážitek. Mikulovský tým hledá juniorky, které mají zájem reprezentovat město Mikulov v krajské soutěži ve volejbale. Bližší informace získáte na Domě dětí a mládeže v Mikulově. jk Dorostenci nakonec sedmí Závěrečná prvoligová utkání už nic nezměnila na konečné sedmé příčce florbalového družstva mikulovských dorostenců. Mikulov nejdříve podlehl hráčům Bulldogs Brno vysoko 1:15 a pak si připsal jeden bod za remízu 5:5 v zápase se Slováckem. FRC Turnaj v italském městě Agropoli V neděli 5. dubna odjeli žáci FC Pálava Mikulov tak jak každý rok do italského města Agropoli na turnaj, který se koná týden před velikonočními svátky. Mladší žáci zahájili turnaj hned po příjezdu do Agropoli. V pondělí 6. dubna nastoupili proti týmu SAL CARACAS (Venezuela). Hráči překvapili soupeře nasazením a bojovností a vyhráli 3:0. Střelci branek: Struhár 2, Halčišák. V dalším utkání nastoupili mimo turnaj COPA AMERIKA EVROPA s týmem DEPORTIVO (Venezuela) a hráči opět předvedli perfektní výkon, kdy vítězství 1:0 zařídil Salay. Následující den nastoupili proti SALA BOLOGNESE a projevila se únava z cesty. Předvedli nejslabší výkon z celého turnaje a po individuálních chybách všech hráčů prohráli 1:3, kdy jedinou branku vstřelil Struhár. V pátek hráli mladší žáci dvě utkání. První proti VIS VELETERI (Roma). I v tomto zápase podali hráči slabší výkon, když promarnili spoustu šancí a soupeř jedinou střelou rozhodl utkání ve svůj prospěch a vyhrál 1:0. V odpoledním utkání nastoupili proti AZZANO FC Pálava Mikulov FC Slovan Rosice 4:0 (1:0) Hráči dorostu nastoupili k utkání s vědomím, že musí uhrát tři body. Vývoj utkání se zdál být plně pod kontrolou hráčů FC Pálavy. Pálava se ale přes úpornou obranu soupeře stále nemohla brankově prosadit. Soupeř měl k brance blíž, když Krčma zlikvidoval pokutový kop v patnácté minutě. Stále pod tlakem hrající soupeř odolával až do čtyřicáté minuty, kdy se konečně prosadil Šťastný a upravil na 1:0. Na začátku druhého poločasu střílí druhou branku Zámečník. V šedesáté páté minutě zvyšuje Streit na tři nula. Vzápětí soupeř mohl snížit, ale pokutový kop opět zlikvidoval brankář Krčma. V závěru utkání zvyšuje na čtyři nula Šuba. Sestava: L. Krčma, D. Balala, A. Pekárek, P. Kantor, L. Sobota, K. Provázek, S. Židel, P. Streit, F. Zámečník. fc KONEČNÁ TABULKA: 1. liga dorostenců divize IV 1. TJ Sokol Ostrava Zábřeh : play-off 2. Bulldogs Brno :83 57 play-off SC SSK WOOW Vítkovice :65 51 play-off 4. TJ VHS Znojmo : Torpedo Pegres Havířov : FbC Orel Lichnov : FRC Mikulov : SFK Slovácko Sokol Hodonín : sestup 9. FBS Olomouc : sestup 11 DECIMO a svého soupeře porazili 2:1 brankami Křivánka (2 ), ale na postup do finálové skupiny to nestačilo. Mladší žáci hráli ve složení Augusta, Pohanka, Sedláček, Ferby, Červínka, Svozil, Salay, Látal, Hutr, Vavřík, Struhár, Křivánek, Halčišák. Starší žáci v prvním utkání nastoupili v přípravném utkání proti SAL CARACAS a remizovali 1:1, kdy branku vstřelil Šuba. Do turnaje vstoupili starší žáci s týmem CITTA DI AGROPOLI a po řadě šancí z obou stran utkání skončilo remízou 0:0. V druhém turnajovém utkání se Pálava utkala s DEPORTIVEM CARACAS a po hrubých chybách v obraně prohrála Pálava 1:2, branku vstřelil Minařík. Poslední utkání základní skupiny byl zápas s týmem EUROPA NAPOLI. I přes zlepšený výkon na svého soupeře starší žáci nestačili a prohráli 1:2, branku vstřelil Šrámek. V poháru COPA AMERIKA EVROPA se utkali s týmem SAL CARACAS a prohráli díky neproměňování vyložených šancí 0:1. Starší žáci hráli ve složení: Varga, Svěchota, Minařík, Šrámek, Schvan, Kukulenka, Šuba, Vojtěšek, Garčic, Gajdoš, Dvořák, Diwulský, Ondrůj, Koprivňanský, Babica. fc Parkurové závody přilákaly na dvě stovky návštěvníků Zuzka Suchá z Mikulova si při závodech pořádaných Jezdeckým klubem Mikulov dojela v neděli 12. dubna na koni Eufrat pro první místo v soutěži dětí do 18 let s výškou překážek do sto centimetrů a v následující soutěži rozšířené o rozeskakování obsadila deváté místo. Slunečné nedělní odpoledne a parkuroví jezdci nabídli příznivcům jezdeckého sportu z Mikulova i okolí, kterých dorazily na dvě stovky, skvělou podívanou. V osmi soutěžích s výškou překážek od 90 do 120 cm centimetrů startovalo sto čtyřicet dvojic. Flot pro vítěze nejvyšší soutěže, parkuru stupně ZL s jedním rozeskakováním na čas, putoval do Jezdeckého klubu Sever Brno, pro který jej vybojovala Veronika Jelínková na koni Forever. Pro letošní desátý ročník jezdeckých závodů připravoval klub areál téměř celou zimu. V loňském roce se podařilo s podporou Jihomoravského kraje a města Mikulova zmodernizovat povrchy jízdáren a zajistit jejich odvodnění, které po deštivém jaru prokázalo významnou službu a na mikulovských kolbištích bylo možné startovat. Den před závody klub slavnostně kolaudoval nové ustájení pro koně, které je určeno především pro akce, jakými jsou závody a jezdecké kurzy, které klub pořádá. Tuto sobotu pořádá JK Mikulov další závody. Letos zkoušíme rozšířit závodní sezónu o novou disciplínu a poprvé pořádáme vozatajské závody, na které bych chtěl diváky pozvat. Závodit se bude v neděli dopoledne ve dvou disciplínách, parkuru a drezúře, zaznělo od místopředsedy JK Mikulov Tomáše Hlavenky. sol

12 KOVO PROKEŠ Brněnská 32, Mikulov vše pro dům, zahradu, řemeslo nářadí, nástroje, zámky, kování, spojovací materiál, hutní materiál, kamna, krby půjčovna nářadí široký výběr elektronářadí, ceny od 120 Kč/den HOTEL IRIS*** Lužní 215, Pavlov, Tel.: www:hotel-iris.cz Darujte Vašemu tělu pár hodin oddechu a vychutnejte si nabídku našeho nově zřízeného relaxačního centra. Příjemné prostředí, relaxační hudba a uklidňující atmosféra Vám pomohou načerpat novou energii a sílu. NAŠE SLUŽBY: SAUNA BYLINNÉ PARNÍ LÁZNĚ WHIRLPOOL MASÁŽNÍ VANA RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ MASÁŽE TELEFON: , FAX: , CESTOVNÍ AGENTURA MERLIN Cestovní agentura Merlin Kostelní nám. 2, Mikulov Tel./fax: CHORVATSKO doprava autobusem kemp PAKLENICA stan 1/3, 1/ , , , cena za osobu 4190 Kč, jedno dítě do 12 let 1000 Kč cena za osobu 3990 Kč, jedno dítě do 12 let 1000 Kč Cena zahrnuje: dopravu autokarem, ubytování na 7 nocí, poplatky v kempu, vstup do bazénu u hotelu ALAN, služby delegáta, pojištění CK pro případ úpadku. Příplatky: pobytová taxa: dítě do 12 let bez poplatku, dítě let 140 Kč, ostatní 280 Kč, cestovní pojištění: 16 Kč a nebo 30 Kč na os. a den. Nástupní místa: Praha, Kolín, Hr. Králové, Pardubice, Chrudim, Vysoké Mýto, Ústí n. Orlicí, Česká Třebová, Moravská Třebová, Svitavy, Letovice, Brno, Mikulov. Sleva platí jen do topení plyn voda solární systémy, klimatizace montáže, opravy příjem zakázek pro rok 2009 tel.: Tel.: , Ing. Jozef Hruboš, Koněvova 15, Mikulov Tel.: , MT: www:realitni-sprava.cz NABÍDKA: Výměna bytu 3+1 v OV na sídlišti v Mikulově po částečné rekonstrukci bytového jádra o výměře 77,7 m2 v 1. NP za byt 1+1, případně 1+KK v Mikulově s doplatkem nebo prodám za Kč. Půjčky Kč pro zaměstnance, důchodce, podnikatele (i začínající) a ženy na MD. Bez poplatku, rychle, diskrétně. Nově nebankovní hypotéky! Náměstí 12, Mikulov Tel.: MILAN ZATLOUKAL ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL montáž voda topení Po Pá So Valtická 1295 MIKULOV Tel.: Příští číslo vychází: 6. května 2009 Distribuce 7. května 2009 Prosíme o zpřístupnění dopisních schránek Uzávěrka příštího čísla 28. dubna 2009 ZPRAVODAJ MĚSTA MIKULOV Vydává Mikulovská rozvojová, s. r. o. jako pravidelný čtrnáctideník města Mikulova (v červenci a srpnu jako měsíčník) v nákladu ks IČO Zaregistrováno MK ČR E Adresa redakce: Zpravodaj města Mikulov, Mikulovská rozvojová, s. r. o., Náměstí 1, Mikulov, Šéfredaktorka: Bc. Kristýna Michnová tel.: Příjem objednávek inzerce: Pavlína Janderková, tel.: , Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu článků, a to bez konzultace s autory příspěvků. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Sazba a tisk: CCB, s. r. o., Brno Do všech schránek v Mikulově distribuuje Česká pošta, s. p., pošta Mikulov Vydáno 22. dubna 2009

Informace prostřednictvím SMS

Informace prostřednictvím SMS Z P R A V O D A J M Ě S T A 8. dubna 2009 ČÍSLO 7 ROČNÍK X ZDARMA Mikulov řeší nedostatek zubařů. Bylo vypsáno výběrové řízení Mikulov se již delší dobu potýká s nedostatkem zubních lékařů. Situace se

Více

Princezna Dietrichstein chce zpátky mikulovský zámek

Princezna Dietrichstein chce zpátky mikulovský zámek Z P R A V O D A J M Ě S T A 21. října 2009 ČÍSLO 18 ROČNÍK X ZDARMA Princezna Dietrichstein chce zpátky mikulovský zámek Princezna Mercedes von Dietrichstein, která v současné době žije v Argentině, usiluje

Více

Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný. Na zrekonstruovaném amfiteátru bude i lanové centrum

Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný. Na zrekonstruovaném amfiteátru bude i lanové centrum Z P R A V O D A J M Ě S T A 27. února 2008 ČÍSLO 4 ROČNÍK IX ZDARMA Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný Mikulovské Radnici se v uplynulých dnech konečně podařilo vyřešit několikaletý

Více

ODS získala v Evropském parlamentu devět křesel, za ČSSD zasedne do parlamentu sedm europoslanců, za KSČM uspěli čtyři a za KDU-ČSL dva kandidáti.

ODS získala v Evropském parlamentu devět křesel, za ČSSD zasedne do parlamentu sedm europoslanců, za KSČM uspěli čtyři a za KDU-ČSL dva kandidáti. Z P R A V O D A J M Ě S T A 17. června 2009 ČÍSLO 12 ROČNÍK X ZDARMA Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5. a 6. června proběhly v celé České republice volby do Evropského parlamentu. Naši zemi bude

Více

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci Z P R A V O D A J M Ě S T A 13. února 2008 ČÍSLO 3 ROČNÍK IX ZDARMA Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem Jaroslav Suchý z Mikulova je novým českým rekordmanem. Z francouzského jezera Lac de

Více

Uprchlé makedonské děti mají v Mikulově pamětní desku

Uprchlé makedonské děti mají v Mikulově pamětní desku Z P R A V O D A J M Ě S T A 9. dubna 2008 ČÍSLO 7 ROČNÍK IX ZDARMA Titul miss sympatie získala dívka ze Sedlece Vítězka oblastního kola Dívky roku 2008 Kristýna Zinráková a 1. vicemiss Monika Beránková

Více

Hejtman: Za komplikace výstavby R52 může Ministerstvo životního prostředí

Hejtman: Za komplikace výstavby R52 může Ministerstvo životního prostředí Z P R A V O D A J M Ě S T A 24. února 2010 ČÍSLO 4 ROČNÍK XI ZDARMA Hejtman: Za komplikace výstavby R52 může Ministerstvo životního prostředí Ministr životního prostředí Jan Dusík se ve čtvrtek 11. února

Více

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Z P R A V O D A J M Ě S T A 7. května 2008 ČÍSLO 9 ROČNÍK IX ZDARMA Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Mikulovští zastupitelé se na svém posledním zasedání znovu vrátili ke kauze

Více

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu Z P R A V O D A J M Ě S T A 10. února 2010 ČÍSLO 3 ROČNÍK XI ZDARMA Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva Údržba mikulovských chodníků a silnic se v letošní zimě nedá označit za ideální.

Více

Turistickou sezonu zahájil Velikonoční jarmark. Nastává čas jarního úklidu. Den učitelů na radnici. 18. dubna 2007 ČÍSLO 8 ROČNÍK VIII ZDARMA

Turistickou sezonu zahájil Velikonoční jarmark. Nastává čas jarního úklidu. Den učitelů na radnici. 18. dubna 2007 ČÍSLO 8 ROČNÍK VIII ZDARMA Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 18. dubna 2007 ČÍSLO 8 ROČNÍK VIII ZDARMA Turistickou sezonu zahájil Velikonoční jarmark Nová turistická sezona v Mikulově byla zahájena! Nádherné jarní počasí,

Více

Tanečníci z Dětského domova vyhráli celorepublikovou soutěž

Tanečníci z Dětského domova vyhráli celorepublikovou soutěž Z P R A V O D A J M Ě S T A 20. listopadu 2008 ČÍSLO 20 ROČNÍK IX ZDARMA ZŠ Valtická se chce zapojit do etwinningu Základní škola Valtická v Mikulově v současné době připravuje projekt v rámci moderní

Více

Po stopách historie. Kaple Božího hrobu byla zrekonstruována. Nad pamětní deskou Gajdoše visí otazník. Zámek zůstává státu

Po stopách historie. Kaple Božího hrobu byla zrekonstruována. Nad pamětní deskou Gajdoše visí otazník. Zámek zůstává státu Z P R A V O D A J M Ě S T A 19. května 2010 ČÍSLO 10 ROČNÍK XI ZDARMA Kaple Božího hrobu byla zrekonstruována Boží hrob na Svatém kopečku se dočkal rekonstrukce. Na dezolátním stavu kaple se sochou ležícího

Více

Národopisný spolek Pálava přivedl před 30 lety do Mikulova folklor

Národopisný spolek Pálava přivedl před 30 lety do Mikulova folklor Z P R A V O D A J M Ě S T A 4. listopadu 2009 ČÍSLO 19 ROČNÍK X ZDARMA Výsledky studie: topte biomasou, ušetříte Mikroregion Mikulovsko má výrazný potenciál pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. To

Více

Poplatek za odpad zůstane stejný. Zaplatí ho i bezdomovci

Poplatek za odpad zůstane stejný. Zaplatí ho i bezdomovci Z P R A V O D A J M Ě S T A Poplatek za odpad zůstane stejný. Zaplatí ho i bezdomovci Zastupitelstvo města Mikulova na svém posledním zasedání jednalo o výši poplatku za svoz a odstraňování komunálních

Více

Probošt Stanislav Krátký je čestným občanem našeho města

Probošt Stanislav Krátký je čestným občanem našeho města Z P R A V O D A J M Ě S T A 9. července 2008 ČÍSLO 13 ROČNÍK IX ZDARMA Mikulov získal několikamilionovou dotaci. Mezi žadateli se tak zařadil mezi elitu Městu Mikulovu byla přislíbena několikamilionová

Více

Rekonstrukce ulice Nová bude brzy ukončena. Jiná dílna měla úspěch. Na kopeček letos o vinobraní vyšlápne i Donutil

Rekonstrukce ulice Nová bude brzy ukončena. Jiná dílna měla úspěch. Na kopeček letos o vinobraní vyšlápne i Donutil Z P R A V O D A J M Ě S T A 9. září 2009 ČÍSLO 15 ROČNÍK X ZDARMA Rekonstrukce ulice Nová bude brzy ukončena Občany Mikulova hojně probíraná rekonstrukce ulice Nová se konečně blíží do cíle. Po několika

Více

Cyklostezka Mikulov Ottenthal by v budoucnu mohla být otevřena i pro motorová vozidla

Cyklostezka Mikulov Ottenthal by v budoucnu mohla být otevřena i pro motorová vozidla Z P R A V O D A J M Ě S T A 5. listopadu 2008 ČÍSLO 19 ROČNÍK IX ZDARMA Cyklostezka Mikulov Ottenthal by v budoucnu mohla být otevřena i pro motorová vozidla Za finanční podpory evropského programu přeshraniční

Více

Cyklovýlet s Českým rozhlasem Brno letos trhl rekord

Cyklovýlet s Českým rozhlasem Brno letos trhl rekord Z P R A V O D A J M Ě S T A 18. června 2008 ČÍSLO 12 ROČNÍK IX ZDARMA Dálnice z Brna do Vídně povede přes Mikulov Vláda minulé pondělí definitivně rozhodla o trase jedné z nejkontroverznějších dálnic.

Více

Ministr Gandalovič navštívil výstavu vín v Mikulově

Ministr Gandalovič navštívil výstavu vín v Mikulově Z P R A V O D A J M Ě S T A 4. června 2008 ČÍSLO 11 ROČNÍK IX ZDARMA Ministr Gandalovič navštívil výstavu vín v Mikulově V sobotu 24. května se na mikulovském zámku uskutečnil devátý ročník Výstavy vín

Více

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Začala "dílna" 07 Mikulovské výtvarné sympozium "dílna" 07 bylo v sobotu 21. 7. zahájeno a jeho účastníci začali

Více

Z bývalé školy Komenského vzniká komplex Kardinal

Z bývalé školy Komenského vzniká komplex Kardinal Z P R A V O D A J M Ě S T A 6. října 2010 ČÍSLO 19 ROČNÍK XI ZDARMA Městské zastupitelstvo schválilo založení společné organizace na podporu rozvoje cestovního ruchu Významný krok k dalšímu rozvoji spolupráce

Více

Poslechnout si zpěv mužáků a ochutnat dobré víno přišel také hejtman Jihomoravského kraje Stanislav

Poslechnout si zpěv mužáků a ochutnat dobré víno přišel také hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 24. ledna 2007 ČÍSLO 2 ROČNÍK VIII ZDARMA Mikulov a Mikulovsko se představilo na Regiontouru Na letošním veletrhu turistických možností v regionech Regiontour,

Více

Mikulov bude hostit účastníky vinařské konference

Mikulov bude hostit účastníky vinařské konference Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 29. srpna 2007 ČÍSLO 15 ROČNÍK VIII ZDARMA Mikulov bude hostit účastníky vinařské konference Mikulov bude 6. a 7. září hostit přední vinaře a vinohradníky

Více

Zvoní mikulovskému gymnáziu hrana? Koledy a vánoční písničky rozzářily dětské oči. Mikulovští hasiči se dočkají nové zbrojnice

Zvoní mikulovskému gymnáziu hrana? Koledy a vánoční písničky rozzářily dětské oči. Mikulovští hasiči se dočkají nové zbrojnice Z P R A V O D A J M Ě S T A 1. prosince 2010 ČÍSLO 22 ROČNÍK XI ZDARMA Zvoní mikulovskému gymnáziu hrana? Možná jste také slyšeli zaručené zprávy o tom, že se Gymnázium Mikulov zruší, že se bude spojovat

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Policie musí být vidět

Policie musí být vidět 9/2008 2. května 2008 Cena 6,00 Kč Výuka Šumavou končí Naše Šumava a Bavorský les 2008 Regionální projekt Výuka Šumavou bude zakončen uspořádáním výstavy z prací 12 zúčastněných škol. Vernisáž výstavy

Více

Sochy světce Jana Nepomuckého pomáhá opravit každá prodaná lahev vína

Sochy světce Jana Nepomuckého pomáhá opravit každá prodaná lahev vína Z P R A V O D A J M Ě S T A 30. ledna 2013 ČÍSLO 2 ROČNÍK XIV ZDARMA AKTUÁLNÍ INFORMACE POHODLNĚ A KDYKOLIV NA INTERNETU! WWW.ZPRAVODAJMIKULOV.CZ Sochy světce Jana Nepomuckého pomáhá opravit každá prodaná

Více

Nezapomeňte si vyměnit řidičské průkazy

Nezapomeňte si vyměnit řidičské průkazy Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 7. února 2007 ČÍSLO 3 ROČNÍK VIII ZDARMA Nezapomeňte si vyměnit řidičské průkazy Řidiči, kteří vlastní řidičské průkazy vydané od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993,

Více

Slánská radnice. Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, Rekonstrukce Ouvalovy ulice

Slánská radnice. Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, Rekonstrukce Ouvalovy ulice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Březen 2006 ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, každý starosta dostává mnoho pozvánek na nejrůznější akce. Od reprezentačních

Více

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2)

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2) Váš čas je omezený. Nepromrhejte ho tak, že budete žít cizí život. Steve Jobs V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Hledá se největší sympaťák obvodu str. 3 Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti a firem

Více