zpravodaj Radniční města Pardubic duben 2010 číslo 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj Radniční města Pardubic duben 2010 číslo 4"

Transkript

1 duben 2010 číslo 4 zpravodaj Radniční města Pardubic 3 Nové osvětlení třídy Míru 3 Senát potvrdil nesouhlas se spalovnou v Rybitví 5 Kaleidoskop březnových událostí 7 Pardubický vinařský půlmaratón 17. dubna , 9 Jak se mění tvář městských obvodů I a II 10 Pardubické gymnázium oslaví 100. výročí založení Vydává Statutární město Pardubice spolu s Deníkem východní Čechy

2 O čem se mluví o bezpečnosti v Pardubicích s ředitelem městské policie Petrem Kvašem Městská policie si v loňském roce nechala zpracovat průzkum veřejného mínění na téma kriminalita v Pardubicích. Co průzkum, v němž odpovídalo 668 občanů města, ukázal? Cítí se pardubičtí občané ve svém městě bezpečně, co jim nejvíce vadí? A jak vnímají práci strážníků, tedy strážců pořádku, s nimiž přicházejí do styku nejčastěji? Vezměme to od konce, od spokojenosti lidí s prací strážníků. Respondenti byli vybráni tak, aby skupina byla odpovídajícím ekvivalentem dospělé populace žijící v Pardubicích, jak co do pohlaví, tak věku a bydliště. Více než 52 procent dotazovaných bylo s prací strážníků spokojeno. To, že více než polovina lidí vnímá naši práci pozitivně, je příjemné zjištění. Dalších 36 procent dotázaných uvedlo, že jsou s naší prací spíše či velmi nespokojeni. Předpokládám, že částečně jsou to ti, které jsme postihli za nějaký nešvar, ale určitě jsou tam i důvody nespokojenosti, po kterých bychom měli pátrat. Průzkum přišel na korun. K čemu vám vlastně bude? Podstatnou část projektu jsme hradili z dotace Ministerstva vnitra ve výši 100 tisíc korun. Městská policie pracuje v Pardubicích od roku Máme lidem a městu pomáhat, ale nemáme žádné srovnání. Můžeme vyhodnotit a rok po roce porovnávat, kolik jsme uložili pokut, kolik botiček jsme nasadili, kolik a jakých přestupků jsme řešili či kolika seniorům jsme pomohli, ale nevíme, zda jsou lidé skutečně ukázněnější, zda v nás veřejnost vidí spíše pomocníky, anebo dráby, kteří jim otravují život, co občany města trápí, v čem bychom jim mohli pomoci. Průzkum nám ukázal, jakou mají lidé ve své strážníky důvěru, jak jsou s jejich prací spokojeni, ale hlavně jak bezpečně se v Pardubicích cítí, jak naléhavě vnímají různé prohřešky proti pořádku a podobně. Poprvé v historii máme v ruce tvrdá data, o která se můžeme v práci opřít. Ideální by bylo stejný průzkum za nějakou dobu opakovat a výsledky porovnat. Už z důvodů, že nás průzkum v řadě věcí hodně překvapil. V čem? Například v tom, že největší ohrožení lidé necítí od bezdomovců, jak bych očekával podle stížností, které řešíme, ale od Romů. Přitom Pardubice nejsou městem s velkou romskou komunitou a z toho vyplývajícími problémy. Více než bezdomovců, kterých je ve městě několik desítek, se lidé bojí i opilců. Ani problém dopravy se překvapivě neobjevil na prvních příčkách. Cítí se pardubičtí občané ve svém městě bezpečně? Pokud vyjdu z výsledku průzkumu, domnívám se, že poměrně ano. Velmi znepokojených mírou kriminality je 11 procent obyvatel. Zajímavé jsou například údaje o tom, zda se v noci občané cítí bezpečně v ulicích města. Kladně odpovědělo více než 60 procent respondentů. Je možno se s výsledky průzkumu seznámit? Samozřejmě, průzkum byl financován z veřejných prostředků, takže kompletní text bude umístěn na webových stránkách městské policie Čemu přičítáte popularitu pardubické městské policie? Rozhodně nechci tyto výsledky přeceňovat, ale myslím si, že za dobu své existence jsme dostatečně prokázali, že naším cílem je občanům pomáhat, být jejich partnery, a nikoli je zbytečně šikanovat. Vedle represivní činnosti se zaměřujeme na prevenci kriminality, ať je zaměřena na děti a mládež, nebo na seniory, kteří jsou často oběťmi trestných činů. Mimo to každé ráno zajišťují strážníci a jejich civilní pomocníci bezpečnost dětí na nejfrekventovanějších přechodech v blízkosti základních škol, věnujeme se dopravní výchově dětí. Pro nemocné a imobilní občany u nás funguje projekt Signál v tísni, s jehož pomocí se osoby připojené na pult centrální ochrany dovolají pomoci v případě zdravotní indispozice a podobně. Jen v loňském roce vyjeli strážníci osmašedesátkrát, z toho devětkrát k osobě v ohrožení života, dvanáctkrát pomohli občanům, kteří upadli a bez pomoci nebyli schopni vstát. Ale na pořádkovou či dopravní službu jste nerezignovali? To určitě ne. Snažíme se, aby v naší práci byla v rovnováze preventivní a represivní složka služby. Ono by to ani jinak nešlo. Kromě hlídkové služby v ulicích města jsme v loňském roce například, zcela bez účasti republikové policie, zajišťovali pořádek na hokeji, ale během roku je dalších minimálně 13 akcí s velkým nasazením počtu strážníků, kde máme stejný úkol. Volají nás k dopravním nehodám i špatně zaparkovaným automobilům, k odchytu zvířat, k opilcům - rozsah naší činnosti je skutečně obrovský. red Radniční zpravodaj vychází 11x ročně, vydává Statutární město Pardubice se sídlem úřadu Magistrát města, Pernštýnské nám. 1, Pardubice, IČO , a VLTAVA-LABE-PRESS, a. s., divize VÝCHOD, o. z., Kladská 17, Hradec Králové, IČO Evidenční číslo MK ČR E Redakční rada: Michal Zitko, Alexandra Tušlová, Nataša Hradní. Redakce: Alexandra Tušlová, Nataša Hradní. Fotografie: Evžen Báchor. Adresa redakce: Radniční zpravodaj, Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice. Internet: Elektronická adresa: V Pardubicích 30. března Výtisk doručila Česká pošta. Redakce si vyhrazuje právo redigovat jednotlivé příspěvky, resp. vybírat z obdržených materiálů. Otiskovány nebudou anonymní příspěvky, ani texty obsahující urážlivé, vulgární, rasistické nebo jinak hanlivé výrazy. Uzávěrka RZ 4/2010: 22. dubna strana 2

3 Třída Míru dostane nové osvětlení Veřejné osvětlení na třídě Míru prochází důkladnou rekonstrukcí. Bylo v havarijním stavu a práce se již nedaly dále odkládat. Práce, které přinášejí určitá omezení chodcům i majitelům přilehlých nemovitostí, potrvají do května. Akce, jakými je například Vinařský půlmaraton, však nenaruší. Zhruba třímilionová investice nepřijde nazmar ani v případě, že v dohledné době začne výstavba pěší zóny. Dle plánu obnovy mělo být veřejné osvětlení na třídě Míru vyměněno již před třemi lety, ale stále jsme čekali, zda nedojde k celkové rekonstrukci ulice. Už se to však nedalo odkládat, stav byl skutečně neudržitelný, před týdnem nám dokonce jeden sloup spadl, řekla ředitelka Služeb města Pardubic Lea Tomková. Do května bude vyměněno podzemní vedení a sloupy po celé délce ulice od provozovny McDonald s po palác Hybských a na protější straně od Pyramidy po lékárnu. Ve zbývající části ulice bude osvětlení demontováno a nové instalováno nebude. Výměnu již nebylo možno odkládat. Třída Míru bude osazena standardními sloupy. Až začne výstavba pěší zóny, je možné je použít kdekoli jinde, řekl náměstek primátora Alexandr Krejčíř. Rekonstrukce veřejného osvětlení na třídě Míru přináší určitá omezení chodcům i majitelům přilehlých nemovitostí. Vinařský maratón, který se poběží 17. dubna, však nenaruší. V době jeho konání bude prostor vyklizen a upraven tak, aby nedošlo ke kolizi závodníků, ujistila ředitelka Služeb. red Senát potvrdil nesouhlas se spalovnou v Rybitví Senátoři se v březnu opět zabývali peticí proti spalovně v Rybitví a potvrdili nesouhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí z konce ledna. Plénum horní parlamentní komory konstatovalo, že společnost AVE CZ, která má zájem spalovnu nebezpečných odpadů postavit, uvedla ve svém záměru nepřesné či zavádějící informace. Senátoři se shodli na tom, že AVE CZ nehodlá zmodernizovat stávající, dnes nefunkční spalovnu komunálního odpadu a čistírenských kalů, ale plánuje vlastně výstavbu spalovny nové, uvedl náměstek primátora Michal Koláček, který byl jednání v Senátu přítomen. Stanovisko Senátu mě potěšilo je to potvrzení toho, že společnost AVE CZ nepostupovala korektně. To, jak nám svůj návrh předložila, je pro Pardubice nepřijatelné, dodal pardubický senátor Jiří Stříteský. Za záměrem na opětovné spuštění provozu ve spalovně v Rybitví stojí česko-rakouská společnost AVE CZ, která chtěla likvidovat v těsné blízkosti bytové zástavby tisíce tun nebezpečných odpadů ročně. Vyvolala tím lavinu nesouhlasu jednotlivých obyvatel, ekologických i občanských sdružení, ale také měst a obcí ležících v širokém okolí. Zmiňovanou petici, kterou dnes projednával Senát, podepsalo téměř lidí. Podrobnosti z jednání v Senátu jsou k dispozici na stránkách Lesáci se musí vrátit do loňských výsadeb red Přes sazenic dubů a borovic vysázejí letos správci městských lesů. Čeká je nejen zalesňování holin po loňské těžbě, ale také dosadba loňských výsadeb, které značně poškodilo sucho. Opožděný nástup jara v loňském roce nám zejména na písčitých lokalitách přinesl problémy s výsadbou nových porostů. Především na Opočínku sazenice špatně vzcházely. Bylo vysazeno zhruba borovic, dubů a buků, uchytily se jen z 85 až 90 procent, řekl správce městských lesů Václav Soudek. Na ochranu mladých porostů musí lesáci vybudovat běžných metrů oplocenek. Podle plánu lesního hospodářství na rok 2010 by se letos mělo těžit ve Studáneckém a Nemošickém lese, U muničáku, v katastru Černé za Bory a v Lipině. V těchto lokalitách plánují lesní hospodáři vytěžit na ploše 5,96 hektaru 1310 metrů krychlových dřevní hmoty. Dalších více než 700 kubíků dřeva měl vynést zdravotní výběr v městských lesích. Již dnes je jasné, že skutečnost se bude od plánu lišit. Lednová sněhová kalamita totiž značně poškodila především borové porosty, toto dřevo je těženo přednostně, dodal správce. Jen v lesoparku na Dukle a na závodišti bylo vytěženo cca 280 m3 kalamitního dřeva. V současné době se dokončuje zpracování kalamity v okolí Svítkova a Popkovic, poté přijde na řadu Studánecký les. Pardubice vlastní více než 463 hektarů lesních pozemků. Všechny jsou zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení se zvýšenou rekreační funkcí. Protínají je stezky pro pěší, cyklisty a v poslední době i jezdce na koních. Tržby z prodeje dřeva v posledních letech zaručují bezztrátové hospodaření a trvale se zvyšující péči při zakládání nových lesních porostů, které postupně nahrazují porosty přestárlé. red strana 3

4 Stalo se v Pardubicích a Pardubický kraj zná jména šestnácti východočeských dobrovolníků, kteří byli oceněni soškou anděla za jejich nezištnou práci pro druhé. Galavečer Den D, jenž je poděkováním všem známým i neznámým dobrovolníkům, kteří bezplatně věnují svůj čas práci pro své okolí, se konal již pošesté. a Rada města Pardubic rozhodla o zrušení Interní certifikace cestovního ruchu, kterou město hodnotilo kvalitu služeb poskytovaných v oblasti cestovního ruchu, aby usnadnilo orientaci jejich klientům. Město udílelo certifikáty jednotlivým provozovnám od roku Jejich zrušením akceptuje stanovisko MMR a Asociace hotelů a restaurací ČR, které se staví proti udělování certifikátů kvality s regionální platností, neboť jsou udělovány na základě odlišných kritérií. a Nové lůžkové oddělení onkologie v pardubické nemocnici se konečně otevře pacientům. Moderní pokoje s nadstandardním vybavením byly zkolaudovány už loni v říjnu, až dosud se ale o jejich provoz dohadoval kraj a soukromý investor, který do vybavení vložil 63 milionů korun. Investor zřizovateli nemocnice, Pardubickému kraji, nakonec ustoupil. a Pardubice letos vyčlení na podporu cestovního ruchu více než jeden milion korun. Podpoří například Klub českých turistů na rozmístění turistických vývěsních map v Pardubicích, Dostihový spolek na projekt Pardubice město koní a podobně. Pardubice Region Tourism získal podporu pro několik projektů - v nabídce infocentra by se tak měly objevit pro hravé návštěvníky například puzzlové pohlednice Pardubic či publikace o Zelené bráně doplněná papírovým modelem. Rada města schválila také dotace z programu podpory sportu a dotace určené na nájemné ČEZ Arény a plaveckého areálu. Pokud navržené dotace schválí i zastupitelstvo, sportovních oddíly a organizace budou podpořeny takřka 11 miliony korun z programu podpory sportu, na nájem pak vyčlení 1,6 milionu. a Rada města schválila novelu obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku. Rozšiřuje lokality, na nichž platí zákaz konzumace alkoholu na veřejném prostranství o tři místa. K prostoru kolem nádraží, Zborovskému náměstí a okolí městské ubytovny v Češkově ulici nově přibude celé náměstí Republiky, ulice Jana Palacha v úseku od podjezdu až po restauraci U Kapitána a část sídliště Dubina. a V den tisku dubnového zpravodaje se rada a následně zastupitelstvo města zabývaly situací v Sociálních službách města Pardubic. S výsledkem auditu a dalšími kroky radnice (zřizovatele služeb) Vás seznámíme v dalším čísle zpravodaje, tisková zpráva bude též vyvěšena na stránkách města red

5 Kaleidoskop březnových událostí Položením květin k válečnému hrobu tureckých vojáků uctili i letos představitelé Turecké republiky, města a Armády ČR památku tureckých vojáků, pohřbených během první světové války na centrálním hřbitově v Pardubicích. Exotická vlajka Tibetu zavlála 10. března z budovy pardubické radnice. Pardubice se jejím vyvěšením již po osmé připojily k celosvětové kampani Vlajka pro Tibet, kterou si svět již 51 let připomíná povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. Ve Smilově ulici byla zahájena výstavba Integračního centra sociálních aktivit. Česká abilympijská asociace tak bude mít možnost rozšířit stávající činnosti zaměřené na pomoc handicapovaným či jinak znevýhodněným občanům při zapojování do společnosti. V Pardubicích se konal Multikulturní týden, během něhož se konaly např. výstavy, koncerty nebo ochutnávky gastronomických specialit. Jeho cílem bylo zprostředkovat dialog mezi místní komunitou cizinců a pardubickými starousedlíky. V pardubické ČEZ Aréně se konalo exhibiční utkání nejlepších hráčů nejvyšší české basketbalové soutěže All-Star Game Mattoni NBL Připraven byl bohatý doprovodný program včetně soutěží ve smečování a v tříbodové střelbě. Město Pardubice ocenilo u příležitosti letošního Dne učitelů (28.3.) své nejlepší pedagogy. Nejlepší pedagogické pracovníky město oceňuje čtvrtým rokem, chce tak přispět ke zvýšení prestiže jejich práce. Seznam oceněných naleznete na strana 5

6 Pardubický vinařský půlmaratón 17. dubna 2010 Pardubický vinařský půlmaraton 2010 Chateau Vartely Mistrovství České republiky v půlmaratonu mužů a žen Mistrovství České republiky v půlmaratonu vozíčkářů V sobotu 17. dubna se v Pardubicích koná tradiční Vinařský půlmaraton. Již den předtím, v pátek 16. dubna od 16 do 19 hodin, se budou na Perštýnském náměstí konat různé doprovodné akce. Nebude chybět ani ochutnávka kvalitních vín jihomoravské vinařské podniky patří mezi hlavní partnery běžeckého závodu. Kromě vlastního hlavního běhu na 21 km, se v sobotu uskuteční další doplňující discipliny, kterých se může zúčastnit i neběžecká veřejnost. Pořadatelé očekávají až tisícovku účastníků ve všech kategoriích. V hlavním závodě bude jistě tahákem účast dvou výborných běžců z Etiopie. Dá se očekávat jejich útok na loňský rekord půlmaratonu (1:00:49). Půlmaratonu se zúčastní celá česká běžecká špička i řada závodníků z celé Evropy. Závod je zařazen v mezinárodním běžeckém kalendáři AIMS, vedle takových super běžeckých akcí jako jsou maratony či půlmaratony v New Yorku, Londýně, Berlíně a jinde. Pardubický primátor pozval na akci i běžce z družebních měst Pardubic. Účast zatím potvrdili a s vysláním silných běžeckých skupin počítají partneři z italského Rosignana a holandského Doetinchemu. Akce podobného rozsahu si stejně jako loni vyžádá uzavření průjezdu centra města již od ranních hodin, včetně i určitého omezení veřejné dopravy. Pořadatelé věří, že tato dopravní opatření budou Pardubáky přijata s pochopením, a zvou všechny sportovní příznivce, ať už k povzbuzování na trase závodu, nebo v cíli na Perštýnském náměstí. Pardubičtí fanoušci jistě prokáží, že jsme nejenom městem hokeje či basketu, ale umíme vytvořit i skvělou atmosféru běžeckého závodu! Jméno: strana 6 Objízdné trasy komunikace bez omezení dopravy Trasa Půlmaratonu úplná uzavírka komunikací Kupon do velké vinné tomboly pro všechny návštěvníky akce Příjmení: Tombola proběhne po slavnostním vyhlášení výsledků. Kupon do tomboly můžete odevzdat do osudí v den závodu na Pernštýnském náměstí u pódia. Program akce : 9.30 Slavnostní zahájení 9.45 Start mistrovského závodu vozíčkářů Lidový běh s VZP ČR (2,2 km) In-line bruslení Start Pardubického vinařského půlmaratonu Slavnostní vyhlášení výsledků Start před Východočeským divadlem cíl na Pernštýnském náměstí Vinařský půlmaraton opět omezí dopravu ve městě Pořádání tohoto mezinárodního závodu ovlivní dopravu v Pardubicích. Po celý den bude uzavřeno de facto celé centrum města pro veškerou dopravu, včetně městské hromadné. Dopravní podnik proto na všech zastávkách a v autobusech s dostatečným předstihem vyvěsil všechny změny, s nimiž v den konání závodu musejí cestující počítat. V sobotu v době od 5 do 19 hodin bude uzavřena tř. Míru. Od 5 do 9 hodin a od 15 do 19 hodin budou spoje linek č. 1, 2, 5 a 13 vedeny po Sukově třídě. Zastávka U Grandu v obou směrech bude přeložena na zastávku Nám. Republiky; zastávka Tř. Míru v obou směrech bude nahrazena zastávkou Masarykovo nám. (ve směru na Sukovu tř. zastávka pro l. č. 6, 8, 12 apod.). V době od 9 do 15 hodin bude centrum uzavřeno i pro MHD. V této době se nebudou obsluhovat zastávky: Tř. Míru, U Grandu, Sukova, Nám. Republiky, Karla IV., Výzkumný ústav, Ul. Svobody, S.K. Neumanna, Židov-točna, Bezdíčkova, Holubova, Sakařova, Husova, Na Haldě, Na Bukovině, Zlatá štika, U Kostelíčka, Krajský úřad, U Kapitána. Více informací o náhradních trasách linek MHD, příp. o zrušených spojích najdete na Děkujeme všem obyvatelům Pardubic za shovívavost! red Program akcí Pardubice na bruslích Stejně jako v letech minulých budou mít i letos příznivci jízdy na kolečkových bruslích příležitost projet se pardubickými ulicemi. Pro rok 2010 vypadá program takto: 17. dubna (sobota) součástí programu Pardubického vinařského půlmaratónu, začátek v cca 11:10 na třídě Míru 3.května (pondělí) start v 18:00 na parkovišti u ČEZ Arény 7. června (pondělí) start v 19:00 na parkovišti u ČEZ Arény 26. června (sobota) součástí akce bude pokus o překonání rekordu v počtu účastníků (pro českou verzi Guinessovy knihy rekordů), začátek bude teprve upřesněn, sraz na parkovišti u ČEZ Arény 2. srpna (pondělí) start v 18:00 na parkovišti u ČEZ Arény, společně s agenturou SportInvest 6. září (pondělí) start v 18:00 na parkovišti u ČEZ Arény 4. října (pondělí) start v 18:00 na parkovišti u ČEZ Arény, karneval na in-line bruslích Podrobnosti k jednotlivým bruslařským akcím budou k dispozici jak na internetových stránkách tak na Facebooku pod skupinou PARDUBICE a Pardubice na bruslích. red

7 Veřejná debata o bezpečnosti ve městě Další otevřená debata s veřejností se uskuteční v úterý 20. dubna od 17 hodin ve společenském sále radnice na Pernštýnském náměstí. Tématem diskuse bude bezpečnost ve městě, činnosti městské policie, včetně prevence a restrikce. Vstup na debatu je volný. Za diskusním stolem usedne mimo jiné ředitel pardubické městské policie Petr Kvaš, primátor města Jaroslav Deml, případně jeho první náměstek Alexandr Krejčíř. Na této besedě bych chtěl občany seznámit například s výsledky průzkumu veřejného mínění, který pro nás v minulých měsících zpracovala renomovaná společnost. Očekávám však, že se budeme bavit i o běžné práci městské policie, řekl šéf pardubických strážníků Petr Kvaš. S veřejnými diskusemi v tomto formátu začala pardubická radnice loni. Letos se již uskutečnila debata počátkem března, kde se diskutovalo o ekonomice města, veřejných rozpočtech a městských investicích. red Infocentrum k R35 otevřeno V centru města, na třídě Míru 90, otevřelo Ředitelství silnic a dálnic ČR ve spolupráci se zmocněncem vlády pro liniovou výstavbu R35 a dálnice D11 Ivo Tomanem nové informační centrum k rychlostní silnici R35. Tato prioritní součást české dálniční sítě bude po svém dokončení fungovat jako alternativa k dálnici D1 pro cesty z východní části země na západ. Informační centrum je určeno pro potřeby široké veřejnosti, starostům okolních obcí a dalším představitelům samosprávy, ale také studentům technicky zaměřených středních a vysokých škol. Všichni tu mohou získat různé informační materiály, mapové podklady a další zajímavosti. Mezi ně patří např. vizualizace jednotlivých úseků R35 v téměř celé její délce. Informační centrum je totiž věnováno rychlostní silnici R35 napříč Libereckým, Královéhradeckým, Pardubickým a Olomouckým krajem. Zároveň s otevřením informačního centra k rychlostní silnici byly také spuštěny nové internetové stránky Kateřina Nohavová, Ředitelství silnic a dálnic ČR Zápisy do mateřinek Letos budou stejně jako v loňském roce vyhlášena 2 kola zápisů dětí do pardubických mateřských škol. 1. kolo bude probíhat ve třech dnech, a to ve všech stávajících pardubických mateřských školách (cca 800 míst). Pro 2. kolo zápisu připravuje město nových 150 míst, které získá stavebními úpravami nebo rekonstrukcí objektů po bývalých jeslích v areálech mateřských škol. 2. kolo je plánováno na červen 2010, přesné datum a místo bude zveřejněno. Vzhledem k tomu, že se očekává velký zájem o umístění dětí do mateřských škol, neboť do školky postupně dorůstají všechny děti narozené v silných populačních ročnících, připravilo město pro přijímání dětí jednotná kritéria, podle kterých budou postupovat všechny ředitelky mateřských škol. Výsledky 1. kola přijímacího řízení rozhodnou o dalším postupu při vyhlášení 2. kola. Veškeré informace týkající se mateřských škol budou postupně aktualizovány na webu MmP (úřad/ odbory magistrátu/ odbor komunitních služeb/ školství/ dítě v MŠ). Helena Šicová, odbor komunitních služeb Zkušební sčítání obyvatel i v Pardubicích Vybraní obyvatelé třetího pardubického obvodu se zúčastní v průběhu dubna a začátkem května takzvaného zkušebního sčítání lidu, domů a bytů, které připravuje Český statistický úřad (ČSÚ). Zkušební sčítání, které předchází celonárodnímu censu v roce 2011, má zejména ověřit nové postupy ČSÚ ve sběru potřebných dat. Nově bude možné například vyplňovat formuláře elektronicky a zasílat je prostřednictvím internetu. Zkušebním sčítáním chceme také odhalit případné nejasnosti týkající se vyplňovaných formulářů, řekla Martina Myšková z regionálního pracoviště ČSÚ v Pardubicích. Zkušební sčítání bude probíhat na Studánce v ulici Lidmily Malé a v Bartoňově ulici. Bude se týkat 18 bytových domů, v nichž je celkem přes čtyři stovky bytů. Na rozdíl od celorepublikového sčítání, které je plánováno na březen příštího roku, není nynější zkušební sčítání pro občany povinné. Zkušební sčítání se uskuteční celkem v 63 městech a obcích České republiky a zahrne přibližně 24 tisíc domácností, ve kterých žije zhruba 57 tisíc obyvatel. Na sběru dat při zkušebním sčítání se budou podílet odborně proškolení komisaři, kteří budou vázáni přísnou mlčenlivostí, která je časově neomezená. Vyplněné formuláře budou moci lidé odevzdat buď přímo zkušebním komisařům, a to i v zalepené obálce, nebo je budou moci bezplatně poslat prostřednictvím České pošty, případně je zaslat elektronicky vyplněné prostřednictvím internetu. Více informací mohou zájemci získat na internetovém portálu red Vysílač Krásné začne vysílat digitálně Poslední březnový den se televizní diváci na Pardubicku dočkali digitálního vysílání z vysílače Krásné v Železných horách. Na obyčejnou televizní anténu tak prostřednictvím digitálního přijímače naladí místo současných čtyř hned devět televizních programů, aniž by museli za jejich příjem cokoli platit. Z Krásného bude možné digitálně přijímat současné programy ČT1, ČT2, Nova, Prima a navíc filmový kanál Nova Cinema, stanici pro mladé Prima Cool, novou komerční televizi Barrandov, zpravodajský kanál ČT24 a sportovní program ČT4. V mnoha případech však diváci budou muset nejprve upravit svoji anténu, aby mohli toto digitální vysílání přijímat. Zahájením digitálního televizního vysílání z vysílače Krásné začne divákům na Pardubicku patnáctiměsíční období, během kterého musí přejít z analogového na digitální příjem televize. V červnu 2011 totiž současné analogové vysílání programů ČT1, ČT2, Nova a Prima z Krásného definitivně skončí. Jan Potůček, Dialog pro Pardubice, o.s. Živnostenský úřad v nové struktuře Živnostenský úřad bude od 1. dubna fungovat v nové organizační struktuře. Místo tří oddělení bude mít pouze dvě, a to oddělení registrace a oddělení kontrolní a správní. Rušení živnostenských oprávnění na žádost podnikatelů bude vyřizovat oddělení registrace. Kontrolní a správní oddělení bude vést veškerá sankční řízení včetně rušení oprávnění z důvodu ztráty bezúhonnosti. Nově bude také v kompetenci tohoto oddělení provádění kontrol zemědělských podnikatelů. Alena Řeřuchová, Obecní živnostenský úřad strana 7

8 Jak se mění tvář městských obvodů? V centru města přibývá míst pro odpočinek strana 8 Městský obvod I Od roku 2007 do loňského roku bylo ve všech městských obvodech proinvestováno více než 1,2 miliardy korun. Dalších 800 milionů míří do městských částí letos. Co se v jednotlivých obvodech změnilo, na co nezbyly peníze či síly, jaký dluh nechají nynější samosprávy svým následovníkům, co jednotlivé části Pardubic nejvíce trápí? Na to se Vám pokusí odpovědět seriál článků, které se postupně objeví v našem zpravodaji. Dnes začínáme městským obvodem I střed města a II Polabiny. Městský obvod číslo jedna vznikl v roce 2002 a z geografického pohledu je zřejmě nejsložitějším obvodem Pardubic. Patří do něj jak historické jádro města a přirozené centrum Pardubic, tak panelová sídliště, vilová zástavba i prvorepublikové činžovní domy. Sídlí zde řada škol a většina institucí a úřadů i sportovních a kulturních zařízení. Na území MO I se odehrává také většina významných městských akcí. Je tedy logické, že právě sem směřuje velká část investic města. Vedle akcí typu snižování náročnosti školních budov, dostavby domova pro seniory a podobně, které probíhají v režii města Pardubic, si obvod naplánoval na léta 2007 až 2010 několik vlastních investičních akcí. Mají společného jmenovatele, zpříjemnění života zdejších obyvatel. Největší akcí je bezesporu regenerace sídliště Karla IV., do níž bylo od roku 2007 investováno více než 28,5 milionů korun a letos je připraveno dalších osm milionů. Pokud v tomto roce získáme dotaci, zahájíme první část již 4. etapy regenerace. Před sebou máme ještě tři etapy, podle našich předpokladů by měla být regenerace sídliště Karla IV. dokončena v roce 2013, říká starostka prvního městského obvodu Hana Tomanová. Jednou z nejviditelnějších investic posledních let byla rekonstrukce parku Čs. Legií. Regenerace zeleně a výsadba nové, úpravy travnatých ploch a vybudování efektní fontány namísto chátrajícího, dávno nepoužívaného bazénku přišlo na více než 20 milionů korun. Zanedbané náměstí v husté prvorepublikové zástavbě se během dvou let proměnilo v zelenou oázu zvoucí k odpočinku. Takových míst, která se během posledních let proměnila k nepoznání, je v našem obvodě celá řada. Do úprav vnitrobloků jsme investovali kolem 14 milionů korun, řekla starostka. V současné době obvod postupně rekonstruuje vnitroblok ulic Dašická a Ke Kamenci. Hotov má být v průběhu tří let a vzniká v něm například i venkovní posilovna pro dospělé. Já osobně mám velkou radost z toho, že se konečně podařilo prosadit obnovu hřiště u základní školy Spořilov. Přišla celkem na 2,4 miliony korun. Náš obvod tu nechal vybudovat uprostřed atletického oválu multifunkční víceúčelové hřiště za 1,5 milionu korun, které v této lokalitě velmi chybělo. Jsme rádi, že toto hřiště bude sloužit i široké veřejnosti, dodala starostka. V letošním roce čeká obvod ještě oprava Komenského náměstí a přilehlého prostoru u Prokopova mostu. Pardubičtí občané se mohou těšit na další úpravný park ve středu města, včetně fontány. Je mi líto, že jsme dosud neměli možnost řešit situaci v sídlišti na nábřeží Závodu míru. Jeho revitalizaci považuji za nejdůležitější úkol pro další samosprávu, konstatovala Hana Tomanová. Střed města a tedy i městský obvod I má i specifické problémy, například zvýšenou koncentraci bezdomovců, častější stížnosti na rušení nočního klidu hosty restaurací a nočních produkcí a podobně. Mě osobně nejvíc trápí vandalizmus. Velmi nás mrzí, jak je ničen městský mobiliář a dětská hřiště. Za finanční prostředky, které musíme vynakládat na opravy, bychom již vybudovali další dětské hřiště, říká starostka. red Více pracovních míst pro lidi se zrakovým postižením Zaměstnat více lidí se zrakovým postižením je hlavním cílem projektu Integrace zrakově postižených na trh práce, který TyfloCentrum Pardubice realizuje od letošního února. Jakou práci mohou vykonávat např. lidé, kteří jsou úplně nevidomí? Mohou pracovat jako fyzioterapeuti, učitelé hudby, operátoři, ladiči hudebních nástrojů, administrativní pracovníci, pracovníci v sociálních službách aj. Projekt má za úkol všemi možnými prostředky přispět k tomu, aby člověk se zrakovým postižením získal pracovní místo a zaměstnavatel kvalitního pracovníka. V rámci projektu budou probíhat pro zrakově postižené kvalifikační kurzy a zaměstnavatelům budou poskytnuty informováni informace a podpora, aby se ke kroku zaměstnat zrakově postiženého člověka rozhodnul. V případě zájmu o více informací kontaktujte TyfloCentrum Pardubice na tel Zuzana Odehnalová, manažerka projektu

9 Jak se mění tvář městských obvodů? Betonová noclehárna se mění v místo k žití Městský obvod II Městský obvod Pardubice II funguje od roku 1997 a je jednou z nejlidnatějších městských částí Pardubic. Tvoří jej převážně panelové sídliště Polabiny, budované od 60. let minulého století na pravém břehu Labe. Na rozloze 459 hektarů, což je necelých šest procent rozlohy města, tu žije zhruba dvacet tisíc obyvatel, tedy téměř pětina Pardubic. Není tedy divu, že stěžejním cílem místní samosprávy je již řadu let proměna anonymního sídliště ve skutečný domov pro tisíce obyvatel. Charakter našeho městského obvodu vlastně sám určil, jakou cestou se vydat. Regenerace betonového sídliště byla v podstatě jedinou cestou, jak vytrhnout lidi z jeho uniformity a ukázat jim, že i v sídlišti se dá příjemně bydlet. S regenerací jsme začali již v roce 2000 a i pro toto volební období byla naší prioritou. Snažíme se postupně změnit anonymní sídliště v místo, kde lidé nejen přespávají, ale skutečně žijí. Do konce loňského roku jsme zde proinvestovali téměř 210 milionů korun, řekl starosta MO II Jiří Srbek. Netají, že snaze místní samosprávy nahrály i dotační tituly, z nichž je již řadu let možno dotovat obnovu veřejných prostranství. Jen od roku 2007 vzniklo v Polabinách 400 nových parkovacích míst a do konce letošního roku jich přibude ještě 70. Vzniklo, nebo bylo zcela zrekonstruováno, deset dětských hřišť, přibyla nová zeleň, lavičky a podobně. Za poslední tři roky přesáhly tyto investice 62 miliony korun, na letošní rok jsou naplánovány práce za dalších téměř 15 milionů korun. Stát se na humanizaci největšího a nejstaršího panelového sídliště v Pardubicích v tomto období podílel více než 20 miliony korun. Velkou radost mi udělala například rekonstrukce centra Polabin III. Ta se myslím obzvlášť povedla. A teď se těším, že se konečně začne investovat v zanedbaném sídlišti Sever. Postavili jsme novou křižovatku U Josefa, bude doplněn městský mobiliář, nedaleko má vzniknout díky soukromému investorovi lanové centrum, zkrátka i tato část obvodu se konečně promění, dodal starosta. Souběžně s veřejnými prostranstvími se v Polabinách mění i samotné paneláky, ovšem již v režii jejich majitelů. Těší mě, že se tu staví i nové domy, že jsme lokalitou zajímavou pro developery. Třeba Labský palouk se podle mě hodně povedl, nyní se má začít stavět Nová Cihelna, říká starosta. I jeho prý překvapilo, jak se dají využít a oživit staré výměníky. V jednom vznikla restaurace, v jiném sídlí sdružení Péče o duševní zdraví. Tak jak se pomalu mění tvář sídliště, mění se i vztah lidí k místu, kde žijí. Postupně si začínají všímat věcí kolem sebe, přicházejí i s vlastními náměty, co by se tu dalo udělat, což v počátcích nebylo. I ti pejskaři se začínají lepšit, nechce změny zakřiknout Jiří Srbek. Lidé si postupně zvykají trávit v Polabinách a jejich okolí nejen noci, ale i volný čas. Pro sportovce jsou tu k dispozici cyklostezky i několik nových hřišť, od května do října se lidé scházejí u restaurace Pergola, kde městský obvod před 13 lety začal pořádat nedělní koncerty. Na žádost občanů tu postupně vznikl i venkovní parket. Zatančit si, nebo jen poslouchat, přichází každou neděli 300 až 400 lidí. Velké oblibě se těší i staročeská pouť, kterou obvod letos uspořádá již po jedenácté. red Největší projekt výstavby kanalizací v historii Pardubicka dokončen Největší projekt v oblasti životního prostředí a ochrany vod v historii společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. i celého Pardubického kraje s názvem Labe-Loučná byl dokončen. Vlastní stavební práce trvaly 2 roky a byly ukončeny v listopadu Téměř 40% z celkové částky 32,2 mil. EUR poskytla Evropská unie prostřednictvím Fondu soudržnosti. Projekt vyřešil letité problémy s odkanalizováním bytové zástavby, zajistil protipovodňovou ochranu obyvatel Pardubic, pomohl při ochraně lázeňských a podzemních vod a zvýšil kapacitu dvou čistíren odpadních vod. Vybudováno bylo 41 km kanalizace a na ni nově napojeno 7200 obyvatel. Postavilo se 10 velkých čerpacích stanic a 381 domovních čerpacích stanic. Kapacita čistíren byla zvýšena o 6350 tzv. ekvivalentních obyvatel. Skupinový projekt Labe-Loučná se skládal z devíti podprojektů, složených z celkem 21 staveb, které řešily výstavbu kanalizační sítě v aglomeraci Pardubice, Holicích, Dašicích a Ostřešanech. Dále bylo řešeno zvýšení kapacity kanalizační sítě v některých dalších částech Pardubic a byly rekonstruovány kanalizační sběrače na pardubickém sídlišti Dukla. Díky realizaci projektu v Ostřešanech byla zajištěna ochrana zdrojů pitné vody v Nemošicích, výstavba kanalizace v Lázních Bohdaneč a Živanicích přispěje k zachování kvality lázeňských vod. Josef Fedák, Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. strana 9

10 Toulky historií Pardubic Dubnové toulky věnujeme pardubickému gymnáziu, které v tomto roce oslaví 100. výročí založení. Autorem textu o jeho vzniku tentokrát není historik František Šebek, ale osoba z nejpovolanějších předseda komise pro výchovu a vzdělávání a bývalý dlouholetý ředitel pardubického gymnázia, pan Josef Kubát. Psal se den 21. září 1910, když byla ve Smilově ulici 704 v jedné chlapecké třídě zahájena výuka nově vzniklého osmiletého gymnázia. Současně, dokonce o několik dnů dříve, bylo otevřeno dívčí lyceum Boženy Němcové. Co předcházelo roku 1910? Byla to již v roce 1543 latinská škola, kterou založil Jan z Pernštejna a kterou řídil Martin Bacháček, pozdější rektor Univerzity Karlovy v Praze. Budova stála v Bartolomějské ulici. První pardubické gymnázium vzniklo v roce 1728 u kláštera minoritů, nejdříve jako čtyřtřídní, později šestitřídní, ale již v roce 1777 bylo jako celá řada dalších gymnázií zrušeno. Veškeré pokusy o jeho obnovení ztroskotaly. Rozvíjející se průmysl v 19. století si vynutil v roce 1854 otevření nižší reálky, která byla v roce 1863 rozšířena o vyšší reálku. Jejím ředitelem byl významný pardubický rodák, básník, spisovatel, autor učebnic a poslanec Říšského sněmu Jiljí Vratislav Jahn. Reálka, stejně jako průmyslová škola založená v roce 1899, pochopitelně preferovala hlavně zájem o technické obory. Začátkem 20. století dochází v Pardubicích ke zvýšení počtu obyvatel, roste potřeba vzdělaných lidí, proto sílí úsilí o rozšíření místního školství otevřením nového gymnázia. Skupina vedená profesorem Emanuelem Hlavatým v listopadu 1906 jedná ve Vídni na Ministerstvu věcí duchovních a vyučování, v následujícím roce 1907 získává podporu od Zemské školní rady. Významným dnem je 21. červenec 1909, kdy Poslanecká sněmovna přijala rezoluci k založení gymnázia. Obecní zastupitelstvo 8. června 1910 podepsalo se státem smlouvu, a tak se v červenci téhož roku ve státním rozpočtu objevuje položka pro stavbu pardubického gymnázia. Uvedenou smlouvu 26. srpna 1910 schvaluje císař. Nové gymnázium, respektive první třída chlapeckého gymnázia, je provizorně umístěno ve Smilově ulici 704. Zápis a přijímací zkoušky do 1. ročníku zajistil ředitel a profesoři státní reálky, bez jejichž podpory by gymnázium nemohlo být již 21. září 1910 otevřeno. Od roku 1911 bylo gymnázium umístěno v budově tehdejší měšťanské školy, dnešní ZŠ Bratranců Veverkových. 31. ledna 1910 byl zřízen v Pardubicích spolek Božena Němcová, jehož úkolem bylo založit a vydržovat v Pardubicích dívčí gymnázium. Vznik tohoto gymnázia byl povolen ministerským výnosem ze dne 28. července Dívčí gymnázium bylo umístěno v novém domě č.828 na Zeleném předměstí u městského divadla, výuka byla zahájena 12. září za přítomnosti všech 41 žákyň. Bylo rozhodnuto, že 1. třída tohoto dívčího gymnázia se bude otevírat ob rok. Ovšem již od šk. r. 1924/25 byly postupně třídy dívčího gymnázia přičleňovány k chlapeckému gymnáziu, až nakonec ministerským výnosem z 14. února 1927 dívčí gymnázium v Pardubicích zaniká. Již v roce 1924 bylo státní gymnázium změněno na státní reálné gymnázium. Nejdéle bylo gymnázium umístěno v budově dnešní ZŠ Štefánikova, v menším časovém období bylo v budově dnešní ZŠ Benešovo nám. a SPŠ elektrotechnické v ulici Karla IV. Gymnaziální vzdělávání prošlo různými žádoucími, ale též nežádoucími reformami, které měnily nejen osnovy a rozsah výuky, ale i název školy Státní gymnázium, Státní reálné gymnázium, Jedenáctiletá střední škola, Střední všeobecně vzdělávací škola a nakonec opět Gymnázium. Důležitý byl rok 1963, kdy se tři Střední všeobecně vzdělávací školy v ulici Slovenského povstání (dnešní Štefánikova ulice), na Višňovce a na Spořilově spojily v jednu Střední všeobecně vzdělávací školu na Spořilově, která od roku 1969 nesla staronový název Gymnázium. Věřme, že i pro budoucí roky je to název definitivní. Od roku 1976 je gymnázium umístěno v nově postavené budově v Dašické ulici Na možnosti a poměry v době svého vzniku má i v současnosti solidní materiální zázemí velmi funkční odborné pracovny a laboratoře, počítačové a multimediální učebny, sportovní areál, školní jídelnu. Doposud se k výročím založení školy konala tři setkání absolventů. První v roce 1970 k 60. výročí založení, druhé v roce 1985 k 75. výročí a třetí k 90. výročí v roce K významnému jubilejnímu 100. výročí připravujeme setkání absolventů na sobotu 18. září K oslavám vždy patří almanach, který bude tentokrát dvoudílný. První díl, jehož autorem je absolvent gymnázia, historik Aleš Kotyk, bude popisovat vývoj gymnaziálního vzdělávání v Pardubicích, historii jednotlivých typů škol doplněnou tabulkami, daty, ukázkami osnov a fotografiemi. Bude to publikace, která dosud v našem městě není a která jistě bude přínosem k historii pardubického školství. Druhý díl bude obsahovat seznam všech absolventů od roku 1910, seznam všech žáků, učitelů a zaměstnanců školy v jubilejním školním roce 2009/2010, příspěvky žáků, absolventů i učitelů a další důležité informace o současném gymnáziu. Veškeré informace najdete na webových stránkách: Tam absolventi najdou dva druhy přihlášek na setkání V sobotu 18. září po registraci v budově školy se průvodem městem přemístíme do ČEZ A rény, kde bude slavnostní program. Potom bude následovat setkání absolventů po třídách a ročnících. Abychom mohli, hlavně pro starší maturitní ročníky, zajistit místa v pardubických restauracích, byli bychom velmi rádi, kdybychom přihlášky na setkání obdrželi do 31. května Významnou společenskou akcí bude slavnostní koncert Komorní filharmonie Pardubice ke stému výročí gymnázia 8. června 2010 v Domě hudby. Oslavy ukončíme v úterý 21. září 2010 odhalením pamětní desky ve Smilově ulici 704, programem pro současné žáky a setkáním současných a bývalých zaměstnanců školy. Jsem přesvědčen, že sté výročí založení gymnázia se stane významnou společenskou událostí nejen školy, ale i našeho města. Za veškerou vítanou pomoc absolventů, institucí a sponzorů si za organizátory dovoluji předem poděkovat. Josef Kubát strana LET GYMNÁZIA 2010

11 Přednášky na ZŠ k výročí 100 let aviatiky V letošním roce uplyne právě sto let od prvního vzletu letounu, který uskutečnil ing. Jan Kašpar. Česko tak oslaví sto let létání. Sdružení Aviatické pouti se u této příležitosti rozhodlo uspořádat zdarma přednášky na základních školách na téma 100 let aviatiky v Čechách. Přednášky jsou určeny především pro žáky 8. a 9. tříd. Formou zajímavého vyprávění o historických faktech prvního vzletu českého aviatika a jeho následovníků se posluchači mimo jiné dozví, proč jsou Pardubice nazývány kolébkou české aviatiky. Přednášek se zúčastní zástupci Sdružení Aviatické pouti, členové Svazu letců ČR a aktivní piloti. Vyprávění bude doprovázeno promítáním archivních snímků a krátkým filmem o opakovaném přeletu ing. Jana Kašpara z Pardubic do Prahy-Chuchle, který uskutečnil pan Michael Carlson s originálním letounem Blériot XI po 95ti letech. Sdružení Aviatické pouti, které připravuje na 5. a 6. června v řadě již dvacátou Aviatickou pouť, se navíc nechalo slyšet, že v letošním roce Pardubice zažijí největší leteckou podívanou od dob Jana Kašpara. Více o chystané akci se můžete dozvědět na pořadatelé akce Matematické třídy na ZŠ Polabiny III Výběrové řízení do tříd s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky se bude konat ve čtvrtek 29. dubna 2010 ve 14 hodin v ZŠ Polabiny 3, ulici Npor. Eliáše 344. Přijímáni budou žáci na základě výsledků testů z matematiky a studijních předpokladů. Předběžné přihlášky či bližší informace Vám rádi poskytneme osobně nebo na tel. číslech: nebo a František Němec, ředitel ZŠ Polabiny III Ukázkové hodiny pro veřejnost Hodiny pro veřejnost připravila na středu 14. dubna od 8 do hodin Základní škola Pardubice Polabiny, Prodloužená 283. Během celého dopoledne se mohou návštěvníci přijít podívat do tříd na vyučování a prohlédnout si prostory školy. Akce je vhodná i pro rodiče s malými dětmi, pro které budou v budoucnu vybírat školu. Všechny zájemce srdečně zve vedení školy a pedagogický sbor. Jana Smetanová, ředitelka ZŠ Polabiny II Letní dětský tábor s městskou policií Městská policie v Pardubicích nabízí rodičům dětí ve věku od 6 do 15 let volná místa na letním dětském táboře v krásné moravské lokalitě v Herolticích u Brna, konaném v termínu Podrobnější informace a přihlášky získáte na nebo na tel. čísle či ové adrese cz. Pro děti je připraven bohatý program a zkušený tým táborových pracovníků. Talentové zkoušky na ZŠ Benešovo náměstí Kultura ve městě Dne 28. dubna 2010 v 8 hodin se konají na ZŠ Pardubice, Benešovo náměstí 590 talentové zkoušky do 6. ročníku sportovních tříd zaměřených na atletiku (náhradní termín je 5. května v 15 hodin). Máte-li doma páťáka, který rád sportuje, neváhejte a přijďte. Ve sportovních třídách mají děti o 2 hodiny tělesné výchovy více, každý rok jezdí na lyžařský výcvik a na podzimní a jarní soustředění. Navíc sportují pod vedením atletického trenéra Martina Skřivánka 2x týdně 2 hodiny (v 9. ročníku 3x týdně) ve školním atletickém klubu. Tato sportovní příprava je pro děti vhodná i jako doplňková aktivita k jiným specializovaným sportům. Více informací získáte na cz nebo na ové adrese Ema Jičínská, ZŠ Benešovo náměstí Nabídka letního tábora DDM ALFA DDM ALFA nabízí pro děti ve věku od 6 do 14 let LETNÍ TÁBOR, který se koná ve dnech 25. července 7. srpna 2010 v Haulu u Telče. Tábor je umístěn v tiché krajině, v jejímž okolí jsou rybníky, louky a pěkné lesy pro soutěže. Ubytování v dřevěných chatkách, stravování 6x denně, celodenní pitný režim. K dispozici jsou hřiště na fotbal, basketbal, odbíjenou a stolní tenis. Tábor vedou zkušení pedagogičtí pracovníci. Informace jsou k dispozici od pondělí do pátku od 9.00 do hod. na tel nebo na stránkách www. ddmalfa.cz. Miloš Adamů, ředitel DDM ALFA Chodí Vaše dítě do 5. ročníku? Neuvažujete o osmiletém gymnáziu, ale nechcete pokračovat ve standardní třídě? Přijďte k nám! ZŠ J. Ressla Pardubice opět otevírá jednu šestou třídu s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů. Žáci této třídy mají posílený počet hodin matematiky, výpočetní techniky, rozšířenou fyziku a chemii o laboratorní cvičení (vše při zachování týdenního počtu hodin pro 6. ročníky standardních tříd). Žáci těchto tříd jsou systematicky připravováni ke studiu především na gymnáziích a středních odborných školách. Při přijímacím řízení ve čtvrtek 29. dubna 2010 ve 14 hodin absolvují žáci pátých tříd test z matematiky a psychologický test studijních předpokladů. Mohou se dostavit i bez předběžného přihlášení. Více informací na nebo na telefonu Světlana Divácká, ředitelka školy ZŠ J. Ressla Vítali jsme jaro Základní škola praktická a mateřská škola speciální Pardubice, ul. A. Krause na sídlišti Dukla, vzdělává děti s lehkým mentálním postižením podle školního vzdělávacího programu KOTVA komunikace, otevřenost, tolerance, vůle, aktivita. K dětem přistupujeme individuálně a výuka probíhá v malých žákovských kolektivech, pod vedením speciálních pedagogů. Poslední březnový den proběhl v budově školy Den otevřených dveří s pracovními dílnami na téma Jaro. Od 9 do 12 hodin žáci a návštěvníci školy pekli velikonoční pečivo, malovali kraslice voskem, připravovali velikonoční výzdobu a přivítali tak nástup jara. Škola je otevřená veřejnosti nejen při Dnech otevřených dveří. Máte-li zájem, přijďte si prohlédnout prostředí, ve kterém se děti vzdělávají. Školou vás rádi provedeme po předchozí domluvě na telefonním čísle vedení školy strana 11

12 Dotace z Programu podpory kultury V termínu od do mohou sdružení či spolky vyvíjející aktivitu v kulturní oblasti podávat žádosti o dotace z Programu podpory kultury na akce konané od do Formuláře a podmínky jsou k dispozici na Vyplněné žádosti včetně příloh je možné dodat na podatelnu úřadu nebo zaslat poštou na adresu: Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, Pardubice. Informace podá Iva Kamenická, tel. č , Absolventské koncerty na konzervatoři Sukova síň Orchestrální AK Houdková Lucie trombón Černá Lucie zpěv Kubátová Jarmila varhany Vacek Petr dirigování Koncert řídí Jaroslav Brych malý sál DH Vamberská Johana klavír Beneš Petr kytara radnice Amortová Kateřina hoboj Kněžková Veronika housle radnice Chmelíková Vendula zpěv Nováková Simona klarinet Noemova archa Základní umělecká škola v Pardubicích Polabinách pořádá ve středu 14. dubna od 18 hodin v Kulturním domě v Hronovické ulici tradiční všeoborový koncert s názvem Noemova archa. Pořad, ve kterém se představí žáci všech uměleckých oborů školy, je inspirován biblickým příběhem. K úsměvným hudebním, tanečním a literárně dramatickým vystoupením se připojil i výtvarný obor výstavou, která má název Z červené knihy ohrožených živočichů a je k vidění v KD Hronovická od 1. do 30. dubna. Zveme všechny příznivce polabinské zušky na koncert, který moderuje osvědčený průvodce hudebními pořady Petr Kadlec. Výtěžek koncertu věnujeme na adopci zvířete v ZOO Dvůr Králové nad Labem. vedení ZUŠ Polabiny Dům kultury Dukla Loutková scéna Radost (každou sobotu od hodin): 3.4. Honza pán Perníková chaloupka Kašpárek doktorem Perníček mezi broučky Pohádky v kině každý první čtvrtek v měsíci od 9 hodin 7.5. S krtkem do pohádky (dětské pásmo pohádek pro MŠ a 1. st. ZŠ) Filmový klub Pardubice Kino Dukla vždy v pondělí od hodin Hluboký spánek USA, Muž z Londýna Maďarsko-Francie-Německo, Vtáčkovia, siroty a blázni Slovensko-Francie, Fish tank Velká Británie, 2009 strana 12 ZUŠ Havlíčkova pro veřejnost Kultura ve městě Husův sbor Velikonoční koncert ve prospěch Dětského domova Pardubice Výstava prací žáků VO ve Státním okr. archivu (vernisáž v 17 hodin) ABC Klub soutěž v klasickém tanci Pardubická arabeska zámek Koncert Kytarových orchestrů Úspěchy na klavírní soutěži V brněnském Besedním domě se již tradičně konal už XVII. ročník mezinárodní mozartovské soutěže pro mladé klavíristy do 11 let AMADEUS Velkého úspěchu zde dosáhli žáci klavírního oddělení ze ZUŠ Pardubice, Havlíčkova. Ve III. kategorii získala čestné uznání Anna Knoulichová, ze třídy Inny Jandové Tolmačové, a Josef Nevole, ze třídy Evy Křenkové. V kategorii soutěžilo 11 interpretů z celého světa a vedle již zmíněných dvou čestných uznání byla udělena pouze jedna 2. cena. To vše svědčí o veliké náročnosti poroty, a o to je úspěch cennější. Dětem a pedagogům patří gratulace a poděkování! Zdeněk Seidl, ředitel ZUŠ Havlíčkova Divadlo 29 a Klub Martina Zelená: Green art /vernisáž/ Vojta Švejda: Arktický Robinson /divadlo/ Večer zpěvu a poezie /čtení/ Jan Klusák - Axis Temporum + Carmen /film/ Rolling Stones (Shine A Light) /film/ Piráti na vlnách /film/ offcity_architekti: Sporadical /přednáška/ Zapomenuté transporty do Polska /film/ Laco Déczi & Celula New York (USA) /koncert/ AutorYno (Francie) /koncert/ M. Vojtěchovský: Místo zvuků místa /přednáška/ Vojtěch Procházka Trio (CZ/NOR) /koncert/ K. Stupecká: Da Capo * Nanohach & M. Záhora Synchronicity /tanec/ S. Hubback / O. Smeykal / V. Václavek /koncert/ IDEON Pardubice Taneční zábava se skupinou SURF Eva a Vašek ročník výstavy BYTEXPO (vše pro domov a bydlení) 15. ročník výstavy FLORATECH (vše pro zahrádkáře a kutily) Výstava modelů vláčků koncert skupiny Monkey Business AUTO-MOTO show opět v ČEZ Aréně Městský rozvojový fond Pardubice, a. s. opět pořádá pro všechny příznivce motorismu největší východočeskou motoristickou výstavu, která se uskuteční v ČEZ Aréně od do Do bohatého doprovodného programu patří sobotní 50. výročí Veteran klubu Pardubice k vidění bude více než 200 historických vozidel - a v neděli velký sraz motorkářů spojený s kaskadérskou show. Kontakt: ,

13 8. abonentní koncert cyklu BSG Komorní soubor Barocco sempre giovane připravuje na 22. dubna od 19 hodin osmý koncert v rámci své abonentní sezóny v Rytířském sálu zámku v Pardubicích. Jeho hlavním protagonistou bude dirigent, violoncellista, umělecký vedoucí a zakladatel renomovaného souboru Musica Florea Marek Štryncl. Návštěvníci koncertu se mohou těšit na program ze skladeb J. S. Bacha, A. Vivaldiho, J. A. Reichnauera a F. M. Bartholdyho. Kromě toho, že celý program s BSG nastuduje, představí se Marek Štryncl také jako sólista pozoruhodného violoncellového koncertu českého barokního skladatele Jana Antonína Reichenauera, díla, které bylo objeveno teprve nedávno. Josef Krečmer, Barocco sempre giovane Klub přátel Pardubicka infocentrum Beseda o počátcích Pardubic infocentrum Šedesát let pardubické MHD infocentrum Cestovatelské putování po Austrálii (beseda) Den Země (oslava v Drozdicích) a Prvomájový autobusový výlet do historie MHD Jarní koncert orchestru Bona Nota Archa - Polabiny Na programu Vivaldi, Corelli, Bach, Mozart. Dům techniky Pod povrch aktuálních mezinárodněpolitických událostí Indie a Pákistán Rivalita v jižní Asii Cestovatelské úterky J. Nováka Památky Alanye, Zelený kaňon, Bodrum Portugalský ostrov Madeira I Portugalský ostrov Madeira II Hudební pondělníky Byl lásky čas Alliance Française de Pardubice D29 Autoryno (koncert) AFdP Intenzivní víkendový kurz francouzštiny Přihlášky posílejte mailem nebo osobně do 5. dubna AFdP mezinárodní jazykové zkoušky z francouzštiny DELF Junior pro středoškoláky Přihlášky a více informací najdete na Figurka otevírá klubovnu her Klubovna Klubu Společenských Her (KSH) Figurka byla pro veřejnost otevřena 28. února. Ve večerních hodinách se sešlo dvacet čtyři lidí. Zahráli jsme si deskové hry a probrali plány na tento rok. Cílem akce bylo upozornit veřejnost na možnost trávení volného času hrou a rozvíjením logického myšlení. Pravidelná herní setkání nejen pro děti, ale i pro dospělé se konají v areálu Židov (vedle Soukromé školy elektrotechnické - vstup ze dvora autoservisu), v ulici Husova 102. Přijít můžete každé úterý a čtvrtek od 16 do 22 hodin, nebo jindy po telefonické domluvě. KSH Figurka patří pod Mezinárodní Hnutí Dětí a Mládeže Bublanina, které pořádá i akce sportovní a kulturní. Více na Kateřina Olyšarová, KSH Přednášky: Kultura ve městě Přírodovědné a cestopisné přednášky (18.00, zámek) J. Ohryzek: Putování za květenou Turecka J. Kaman: Spojené arabské emiráty Přednáškový cyklus o historii létání nejen v Pardubicích (18.00, zámek) Petr Boček a Jan Bednář: Pardubické létání mezi světovými válkami Michal Plavec: Východočeská letiště a československý odboj Jan Tetřev: Nálety na Pardubice v roce Otto Janoušek: Pardubické letiště od 50. do 80. let 20. století Výstavy: do Musica Etnica hudba jako zrcadlo kultur do Vážky České republiky ve fotografii od do Klukovský sen, holčičkám vstup dovolen Kdo z nás nezná slovo angličák? Jako malí jsme po nich toužili. Do rukou se nám dostávaly různé značky modelů autíček. Na výrobci závisela detailnost propracování a také rychlost, kterou autíčko jezdilo. U některých se sen proměnil ve sběratelskou vášeň. To je i případ pana Václava Blažka, který prostřednictvím výstavy umožňuje nahlédnout do světa automobilových modelů. Na výstavě naleznete na 4000 modelů různých značek počínaje nejstaršími typy britské firmy Lesney, přes španělské, francouzské, ruské značky a československými výrobky konče. Výstava je určena pro všechny, kteří si nezapomněli hrát Dům U Jonáše Veselé robotonoce čili Robotické Velikonoce Dům U Jonáše Tvarování k sobě - galerijní animace pro dospělé k výstavě J. Čapka Dům U Jonáše Přednáška s prohlídkou odjezd z Hl. nádraží Pardubice Výlet za uměním - Malé Svatoňovice , a Dům U Jonáše Přednáška z cyklu Osobnosti českého a svět. umění: Paul Cézanne Dům U Jonáše Maska pro jarní slavnosti Dům U Jonáše Čarování s Čapkem Dům U Jonáše Zahradníkův rok aneb Zahradnictví jako umění Krajská knihovna Jak se rodí malíř? A kde se vezme v malém klukovi spisovatel? Dům U Jonáše Art - potlachy pro teenagery , a Dům U Jonáše Přednáška z cyklu Osobnosti českého a svět. umění: Auguste Rodin Galerie FONS firmy STAPRO do Jindřich Zeithamml Grafika Sochař a od roku 1995 také jako profesor sochařského ateliéru na AVU v Praze představí v Pardubicích své grafické práce. Den otevřených dveří ve Free klubu Zveme Vás na druhý Den otevřených dveří Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Free klubu, který se bude konat od 10 do 17 hodin v Jungmannově ulici 2550 (SKP-CENTRUM, o.p.s., ). Nízkoprahové zařízení je snadno dostupná sociální služba určená dětem, mládeži a mladým dospělým, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci (neshody s rodiči, ve škole, mezi vrstevníky, konflikty s okolím apod.). Šárka Barnová, koordinátorka zařízení strana 13

14 V. Vančura J. Seydler / Markéta Lazarová H J. Strauss ml. K. Haffner R. Genée T Pomsta à la Netopýr W. Spier P. Fischer / Čistírna A W. Spier P. Fischer / Čistírna K G. Feydeau / Brouk v hlavě derniéra MP P. Shaffer / Amadeus VG P. Shaffer / Černá komedie MP P. Shaffer / Amadeus premiéra P P. Shaffer / Amadeus premiéra P P. Shaffer / Amadeus MP J. Strauss ml. K. Haffner R. Genée X Pomsta à la Netopýr N. Briti M. Macourek O. Lipský C Čtyři vraždy stačí, drahoušku Středočeské divadlo Kladno J. Kander F. Ebb B. Fosse / Chicago MP R. a M. Cooney / A je to v pytli! MP Divadlo Na Fidlovačce J. Cimrman L. Smoljak Z. Svěrák Dobytí severního pólu Divadlo Járy Cimrmana P. Shaffer / Amadeus Z V. Vančura J. Seydler / Markéta Lazarová B W. Shakespeare / Hamlet R J. Strauss ml. K. Haffner R. Genée MP Pomsta à la Netopýr B. Slade / Každý rok ve stejnou dobu MP Divadlo Bez zábradlí C. Goldoni / Sluha dvou pánů MP Divadelní společnost Fr. Kreuzmanna a J. Kahoun Z. Tomeš M. Sajlerová šk Zimní příhody včelích medvídků Divadlo Krapet N. Coward / Nahá s houslemi derniéra S P. Shaffer / Černá komedie šk W. Shakespeare / Hamlet M T. McNally D. Yazbek / Donaha! V W. Spier P. Fischer / Čistírna šk P. Shaffer / Amadeus E L. Aškenazy J. Borna MP Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční povídka Divadlo v Dlouhé K. David a kol. / Hvězdy na vrbě F P. Shaffer / Amadeus J P. Shaffer / Amadeus šk Recitál Hany Hegerové První dáma českého šansonu za doprovodu skupiny P. Maláska. Jevištní zkušebna P. Vogel Nejstarší řemeslo MP J. Seydler J. Š. Svěrák Janík, hojahoj, zbojník! MP P. Vogel Nejstarší řemeslo MP P. Vogel Nejstarší řemeslo MP P. Vogel Nejstarší řemeslo MP P. Vogel Nejstarší řemeslo MP P. Vogel Nejstarší řemeslo MP strana 14 Městské divadlo Divadlo Vás zve na Amadea Kultura ve městě O víkendu 10. a 11. dubna se ve Východočeském divadle uskuteční premiéry hry Petera Shaffera Amadeus. Diváky čeká strhující drama o velikánech lidstva i o nás samých, které kromě hereckých výkonů nabídne i setkání s Mozartovou hudbou a operními áriemi. Režie inscenace, podle které vznikl slavný Formanův film, se ujal Michael Tarant j. h., v hlavních rolích hrají Josef Vrána, Ladislav Špiner a Petra Tenorová j. h. Na vzniku inscenace spolupracuje Komorní filharmonie Pardubice pod vedením šéfdirigenta Marka Ivanoviće. Před sobotní premiérou se uskuteční vernisáž výstavy obrazů Petra Kmoška a výstavy vamberecké krajky. Radek Smetana, VČD Druhou sezónu severské chůze odstartuje výlet na Kunětickou horu Letošní sezóna severské chůze po Pardubicích a okolí bude zahájena v neděli výletem na Kunětickou horu. Po nepovinném výcviku chůze v Tyršových sadech od 9.30 do bude v následovat plavba lodí Arnošt z Pardubic do Kunětic. Po vylodění si za pomoci hůlek vyšlápneme na hrad Kunětická hora. Další program si každý účastník zvolí podle svých momentálních možností, nálady a počasí - návštěvu hradu, prohlídku Muzea perníku v Perníkové chaloupce, návrat severskou chůzí do Pardubic nebo zpáteční cestu linkou MHD. Bližší informace týkající se zapůjčení holí, zajištění základní lekce severské chůze a termínů dalších akcí naleznete na případné dotazy, rezervaci holí a přihlášky k účasti je možno směřovat na cz nebo , a to s ohledem na nutnost rezervace míst na lodi nejpozději do Marta Kutílková, ředitelka Pardubice Region Tourism Krajská knihovna v Pardubicích do Edita Fadrhoncová + Jiří Papoušek fotoportréty výstava v Krajské knihovně výstava dětských prací v Krajské knihovně 15.,22. a Dům hudby Výtvarná dílna 12.,13.,21. a Dům hudby Dětská scéna (recitace) Dům hudby Hezky česky Josef Čapek starší bratr Lektor: Nella Mlsová Fotoklub: portrét Návštěva ateliéru Rokytno Lektor: Aleš Mádr Kraj. knihovna Věcná katalogizace Tvorba předmětových hesel Lektor: Gabriela Chalupská Doli klub Pink Elepfant Hudební hospoda s Milošem Dvořáčkem Pouta a hosté Hard and Heavy Milan Musil, Richard Roučka a Rain Brothers Křest CD O tom, že majitel Doli klubu Milan Musil je muzikant tělem i duší, nebylo nikdy pochyb. Potvrzuje to i vydáním svého autorského CD, které vyšlo ve spolupráci s Richardem Roučkou a jeho kapelou Rain Brothers a také Milošem Dvořáčkem, Milanem Špačkem a dalšími hudebníky. Folk, rock, blues... Nenechte si ujít! Gentle patience a Pozdní sběr University rock n roll párty 2

15 Hledáme nové fotbalistky Pardubické hudební jaro 32. ročník Sukova síň DH Láska a život ženy Recitál Dagmar Peckové Světoznámá česká mezzosopranistka se představí písňovým recitálem, v němž zazní Cigánské melodie Antonína Dvořáka, cyklus Láska a život ženy jubilujícího Roberta Schumanna, ale též výběr písní Franze Schuberta, Josepha Cantelouba a Leoše Janáčka. Dagmar Pecková mezzosoprán, Vojtěch Spurný klavír VČD Peter Shaffer: Amadeus Stylizovaný pohled na legendární příběh dvou významných vídeňských současníků - Wolfganga Amadea Mozarta a jeho rivala Antonia Salieriho v osobitém společném projektu VČD a KFP v režii M. Taranta. Shafferova hra se stala podkladem pro stejnojmenný film Miloše Formana Sukova síň DH Zpěv lásky a svobody Sváteční hudební setkání v májovém podvečeru. Hudba našich a světových mistrů jistě přispěje k jarní náladě a pohodě prvního květnového dne. Letos bude mimořádný, neboť si připomínáme 200 let od narození básníka s májem pevně spjatého - Karla Hynka Máchy a též 65 let od konce II. světové války. Komorní filharmonie Pardubice, dirigent Marko Ivanović. Koncerty abonentních cyklů A C 26. a Sukova síň DH G. F. Händel: Vodní hudba Suita č. 2 D dur HWV 349 Z. Lukáš: Koncert pro violu a orchestr op. 185 S. Bodorová: Carmina lucemburgiana pro smyčce Památce Jana Lucemburského - premiéra F. Schubert: Symfonie č. 3 D dur D. 200 Pavla Honsová viola (členka KFP), dirigent Marek Štilec. Primababča z Jedovnice Počátkem března se v Pardubicích konalo finále II. ročníku celostátní soutěže Primababča. Skoro tři hodiny trvalo soutěžní klání, ve kterém se utkalo šest finalistek v pěti soutěžních disciplínách. Nad vším bedlivě bděla třináctičlenná porota, která měla opravdu hodně těžkou úlohu. Perníkovou korunku z rukou poroty nakonec převzala vítězka paní Miluše Pospíšilová z Jedovnice. Druhá skončila Jiřina Vacková z Pardubic a třetí Marie Kovářová z Chrudimi. Už od 30. dubna se mohou hlásit ženy, které chtějí v této soutěži ukázat, že ještě nepatří do starého železa a mají co nabídnout vnoučatům jednadvacátého století, na stránkách Iva Špaldová, Klub Primababča Klub s bohatou historií ve výchově dívek a žen ve fotbale SK DFO PAR- DUBICE hledá další budoucí hráčky od ročníku Náš tým trénuje a hraje na Letním stadionu v Pardubicích a z šesti družstev čtyři hrají nejvyšší soutěže v ČR. Naším cílem je vést dívky k fotbalu a k pohybu, vytvářet jim co možná nejlepší podmínky pro jejich sportovní růst i vzdělání a také větší informovanost veřejnosti o ženské kopané. Máš-li chuť hrát fotbal, přijď mezi nás každé pondělí, středu a pátek od hodin na Letní stadion v Pardubicích (vedle ČEZ Arény). Více na , Veronika Sehnoutková. Pozvánka na Jarní koncert sólistů Pardubický komorní orchestr zve posluchače na již 15. tradiční Jarní koncert sólistů, který se uskuteční 3. května 2010 v hodin v Rytířském sále pardubického zámku. Na koncertě se představí flétnistka Aneta Andělová, houslistka Andrea Herrmanová, trumpetistka Veronika Štainerová a pěvkyně Jana Havlová a Jana Lesná. Uslyšíte skladby A. Vivaldiho, H. Purcella, J. Myslivečka a I. Krejčího. Přijďte se potěšit krásnou hudbou v provedení půvabných dívek! Marie Dobášová, PKO Divadlo Exil do výstava Respiro di Roma - Dech Říma fotografie Jana Netušila z Říma a okolí Dámská šatna Noci letmé lásky - derniéra Obíračka hostuje Triarius Česká Třebová Rozmarné léto Clara / obraz ze života a snů manželů Schumannových hostuje Konzervatoř Pardubice Divadlo Demago Dveře aneb Pane, vy jste náhoda Životy / Dcera hostuje Triarius Česká Třebová Zlomatka Prezidentky Postelová fraška Limonádový Joe Kulturní centrum Pardubice KD Dubina Taneční show C.U.L.8er KD Dubina Večer s dechovkou Dechová hudba V. Kosiny KD Hronovická Ferda Mravenec (pohádka) KD Hronovická Svojšický slunovrat vzpomínáte? KD Dubina Jak se léčí princové (pohádka) KD Dubina Kurz lidových technik Jarní papírování ABC Klub Pardubická arabeska KD Dubina Jarní koncert PLS KD Hronovická Taneční ples skupiny ARCO KD Hronovická Malované pohádky V. Klimtová KD Hronovická Jarní koncert J.K.Band KD Hronovická Jo, není to jednoduché V hlavní roli Petr Novotný KD Dubina Kurz lidových technik Košíkářství KD Hronovická Prolhaná Ketty V hlavní roli Mahulena Bočanová nebo Martina Menšíková KD Hronovická Perníkový festiválek prostranství před ZŠ Dubina Slet čarodějnic Jako každý rok proběhne poslední dubnový den před ZŠ Dubina Slet čarodějnic. Začíná v 17 hodin tradičním průvodem masek. Nejen pro čarodějnice, čaroděje a další strašidla, ale pro všechny děti i rodiče je připraven program, ve kterém nebude chybět čarodějnická diskotéka, soutěž o nejhezčí čarodějnici i další soutěže o zajímavé ceny, taneční vystoupení mažoretek, po setmění ohňová show a mnohé další. strana 15

16 Program Seniorcentra Setkání vedoucích klubů s náměstkyní primátora MUDr. Fraňkovou KD Smilova Hudebně lit. odpoledne v Krajské knihovně Léčíme se bylinkami přednáška Poslední měsíce války v ČSR a v Pardubickém kraji 65. výročí videoprojekce F. Dosoudila Volby do Rady seniorů Literární cyklus Studánky: Petr Poslední Vypravěčství Vladislava Vančury Zpíváme a tančíme v Seniorcentru Katalog sociálních a souvisejících služeb v elektronické podobě V měsíci březnu 2010 uveřejnilo statutární město Pardubice na svých internetových stránkách Katalog sociálních a souvisejících služeb (http://katalogsocsluzeb.pardubice.eu) poskytovaných občanům Pardubic, kteří se ocitli v sociálně nepříznivé situaci (z důvodu svého věku, zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby či z jiných závažných důvodů). Katalog je rozdělen do jednotlivých skupin dle typu poskytovaných služeb a cílových skupin jejich uživatelů. Dle těchto skupin bude možné vyhledat pro sebe nebo své blízké odpovídající službu. Katalog obsahuje základní informace o službě a zejména kontaktní údaje, na kterých případný zájemce získá podrobné informace. Uvedené informace budou průběžně aktualizovány. Pro bližší informace kontaktujte pracovníky odboru komunitních služeb MmP (Martina Myslilová, tel.: , Péče o seniora v domácnosti V Pardubicích žije přibližně obyvatel, z nichž téměř pětinu tvoří lidé starší 65 let. Senioři žijící ve vlastní domácnosti mohou využít některé ze sociálních služeb, které směřují k zachování kvality jejich života a maximální míry samostatnosti. Pečovatelská služba (terénní) je poskytována v domácnostech seniorů a zajišťuje např.: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (podávání jídla a pití, oblékání, prostorová orientace, přesun na lůžko nebo vozík), pomoc při osobní hygieně, zajištění stravy, donáška, příprava a podání jídla, pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, údržba, nákupy a pochůzky, praní a žehlení apod.) Osobní asistence poskytuje pomoc v úkonech, které není osoba schopna vzhledem ke svému zdravotnímu stavu zvládnout sama, např. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, osobní hygieně, zajištění stravy, zajištění chodu domácnosti, pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, doprovod k lékaři, na zájmové aktivity, na úřady apod. Proti pečovatelské službě jsou omezeny úkony týkající se chodu domácnosti, osobní asistence je více zaměřena na aktivity týkající se výchovy a vzdělávání. Za služby osobní asistence a pečovatelské služby hradí uživatel úhradu v max. výši 100,- Kč za hodinu. Úhradu za poskytnuté služby lze hradit z příspěvku na péči. Ošetřovatelská služba zajišťuje ošetřovatelské úkony ordinované lékařem v domácím prostředí pacienta. Služba je hrazena zdravotní pojišťovnou. strana 16 Aktivitou proti Parkinsonově chorobě Že člověk nemusí ani při závažném onemocnění házet flintu do žita a rezignovat na život, dokazují členové pardubického klubu Parkinson. Přes své neurologické potíže se neuzavírají do sebe, ale scházejí se, aby bojovali s Parkinsonovou chorobou i rezignací a pomohli tak jak sobě, tak svým blízkým. Je nás v klubu asi třicet. Organizujeme pro členy schůzky s logopedem, jezdíme do bazénu, ale vymýšlíme i akce pro pobavení. V únoru jsme například uspořádali již druhé sportovní hry pro členy společnosti Parkinson. Sjeli se na ně lidé z celé republiky - z Prahy, z Poděbrad, ze Zlína, říká předseda pardubického klubu Jiří Vála. Sportovní hry hostila hala v Předměřicích. Na 75 lidí s Parkinsonovou chorobou zde soutěžilo například v bowlingu, šipkách, míčových hrách, stolním tenisu, nebo si lámali hlavu nad šachovnicí. Trénink? Žádný. Sice si chodíme jednou týdně zaházet na koš, ale stejně jako u ostatních činností tu nejde o výkony, ale o to, že se nutíme překonávat potíže, které nám nemoc působí, že se udržujeme v aktivitě a také se bavíme. Proto by se k nám lidé, kterým lékař oznámí tuto diagnózu, měli přidat, a ne sedět doma, poddávat se nemoci a čekat jen pomoc od okolí. Jde to, někdy lépe, jindy hůř, ale jde, zve další nemocné do klubu Parkinson Jiří Vála. Více na tel nebo Bílý kruh bezpečí informuje Bílý kruh bezpečí poskytuje bezplatné sociální poradenství formou psychologické a právní rady obětem trestných činů a jejich pozůstalým či svědkům trestných činů. Organizuje přednášky v oblasti prevence kriminality, šikany, domácího násilí, pronásledování-stalkingu. Poradna je otevřena vždy v úterý v podvečer ve svém sídle v ul. Jana Palacha v areálu u podjezdu proti bývalým Kávovinám. Více na tel či prostřednictvím u Seznam organizací: 1. Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje Osobní asistence , 2. Česká abilympijská asociace, o.s. Osobní asistence , , 3. Hewer občanské sdružení Osobní asistence , , 4. Miluše Kačerová Domácí ošetřovatelská péče Domácí péče + ošetř. služba , 5. Oblastní charita Pardubice, o.s. Pečovatelská služba + osobní asistence , , ošetřovatelská služba , 6. Pardubická krajská nemocnice a.s. Centrum primární péče, odd. domácí péče Niké Ošet. služba , 7. Simona Alžběta Kozubková Pečovatelská a asistenční služba SKP-CENTRUM o.p.s. Pečovatelská služba , Ošetřovatelská služba zdrav. a rehab. péče , , 9. Sociální služby města Pardubic Pečovatelská služba , ,

17 Křížovka o ceny Nadcházející Velikonoce jsou předzvěstí jara. U nás je prastarou tradicí tajenka 1 a tajenka 2 na Velikonoční pondělí. Ve Spojených státech ale podle tradice v neděli ráno děti hledají po domě a zahradě vajíčka, která poschovával velikonoční zajíček, podobně jako v Anglii. Ve Francii jsou Velikonoce ve znamení čokoládových vajíček, slepiček, zajíčků, které v neděli vytrousily zvony, vracející se v neděli do Říma. V Norsku jsou Velikonoce spojeny s lyžováním a tradicí řešení detektivních příběhů. Znění tajenky zasílejte do redakce zpravodaje (datum uzávěrky a adresa jsou uvedeny na straně 2 v tiráži). Pomůcka: ASB; DONK; OMAR; OUR; UTER AUTOR JIŘÍ ZVOLÁNEK SÍDLO V BELGII DĚLOHA (LÉKAŘSKY) 1. TAJENKA LÉKÁRNA (ZASTARALE) KRAJSKÝ ÚŘAD OSOBNÍ ZÁJMENO OSOBA SOUDCE (SLOVENSKY) ÚKAZ NA OBLOZE PO BOUŘCE 60 KUSŮ PALIVO NEDAROVAT MÍRNIT NERVOVÉ ZÁŠKUBY ZIMNÍ MĚSÍC OSOBNÍ ZÁJMENO ZKRATKA APOSTILBU 2. TAJENKA ZNAČKA TITANU STYL VE SKOKU DO VÝŠKY ZVĚTŠOVACÍ SKLO VYDOLOVAT ZE ZEMĚ VELKÉ KUSY MASA BELGICKÁ ŘEKA SPZ OSTRAVY MĚSÍC (BÁSNICKY) PRIMÁTI ARABSKÉ MUŽ. JMÉNO OPIČÍ SOKOLSKÁ SLAVNOST LIDOVÝ SPOLEK PŘÍNOS NEVĚSTY (SLOVENSKO) KOMENSKÉHO JMÉNO DĚTSKÝ POZDRAV CÍRKEVNÍ OBŘAD ŘÍZENÍ LIDOVÝ SOUHLAS ZNAČKA ACTINIA ŘÍMSKY 1051 OBRANA LIDU HLÍNA PATŘÍCÍ NÁM ZASKLENÝ OTVOR VE ZDI KUCHYŇSKÁ KYSELÁ POCHUTINA ASIJSKÝ STÁT

18 Přistavení velkoobjemových kontejnerů Stanoviště OBVOD 1 OBVOD 2 OBVOD 3 OBVOD 4 OBVOD 6 OBVOD 7 Přistavení v týdnech Bubeníkovy sady Po 13,15,16,17,18,19,20,21,23,25,27,29, 31,33,35 Macanova x U Marka Út 13,16,19,22,25,28,31,34,37 Závodu míru - park. u školy Čt 14,17,20,23,26,29,32,35 Židov - U Jacka Po, St 14*,16*,17*,18*,20*,23,24,26,29,32,35 Sezemická - nám. Pospíšilovo St 14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,37 Bratr. Veverkových St 13,17,21,25,30,35 Bělobranské náměstí St 13,17,21,25,30,35 Bulharská - u rychlodráhy Čt 15,21,37 Karlovina za park.domem St 15,28 Bulharská - (Škroupova x Benedetiho) Pá 37 Havlíčkova Čt 14,36 Spořilov - u zábradlí Út 15,16,18,20,21,22,24,26,28,30,32,34,36,37 Závodu míru - Poseidon Út 23,37 Cihelna Kunětická Út 14,16,18,21,24,27,30,33,36 Polabiny 1 Družstevní Po 15,19,23,27,31,35 Polabiny 1 u sběrných surovin Út 13,17,21,25,29,33,37 Polabiny 2 u policie Út 12,16,20,24,28,32,36 Polabiny 3 Družby Po 14,18,22,26,30,34 Polabiny 4 Brožíkova St 13,17,21,25,29,33,37 Polabiny 4 Mozartova St 15,19,23,27,31,35 Dubina - U lesa Po, Út 13,15*,17*,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37* Jana Zajíce - centrum Čt 15 Luďka Matury 856 St 15 Na Drážce Čt 15,25,37 L.Malé x Bartoňova St 14 Dašická vnitroblok Čt 14,26 Dubina - Erno Košťála Út 14,18,22,26,30,34 Luční - hřiště St, Pá 13,15*,17*,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37 Luční - stadion Po, St 14,16*,18*,20,22,24,26,28,30,32,34,36* Skrbkova - Lesní Po, Út 14,16*,18*,20,22,24,26,28,30,32,34,36* Na Drážce - parkoviště Po, Út 15*,18*,21,24,27,30,33,36* Staročernská - točna MHD St 15,17,18,21,24,27,30,33,36 Černá za Bory Čt 13,15,17,19,21,24,27,30,33,36,37 Mnětice Pá 13,15,17,19,21,24,27,30,33,36,37 Drozdice St 14,17,20,23,26,29,32,35 Staročernsko a Žižín St 16,37 Lány na Důlku KD Po 16,20,24,32,36 Lány na Důlku ZD Po 14,18,22,26,34 Opočínek Finské domky Pá 13,17,21,25,33,37 Opočínek točna MHD Pá 15,19,23,27,35 Staré Čívice u Mountfieldu Út 13,19,25,37 Staré Čívice točna MHD Út 15,18,21,24,30,36 U Svaté Trojice St 18,24,36 Doubravice St 13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37 Rosice - Kréta St 14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36 Trnová - garáže St od 13. týdne pravidelně každý týden strana 18 Pardubické závodiště opět ožívá Na Dostihovém závodišti v Pardubicích začíná nová sezona. V průběhu sedmi měsíců nabídne více než tři desítky sportovních akcí a výstav. Rozmanitý program má už tradičně tři vrcholy. Nejprve se do pardubického areálu po čtyřech letech vrátí mistrovství Evropy mladých jezdců ve všestrannosti, které doprovodí i mezinárodní soutěž. V průběhu prvního zářijového víkendu se závodiště promění ve výstaviště a bude hostit už 12. ročník mezinárodní výstavy Koně v akci. A nejočekávanější bod letošního roku přijde na řadu 8. až 10. října v podobě třídenního koňského svátku, který vyvrcholí Velkou pardubickou České pojišťovny. Nejtěžší překážkový dostih evropského kontinentu slaví jubileum, poběží se 120. ročník. Letos je součástí prvního ročníku mezinárodní krosového poháru Crystal Cupu. Sportovní program na Dostihovém závodišti začne v dubnu. Odstartují ho dvě soutěže v jezdecké všestrannosti 10. až 11. dubna se bude konat Cena hejtmana Pardubického kraje a 16. až 18. dubna se uskuteční kvalifikace Zlaté podkovy a mezinárodní soutěž CCI*. O týden později se prostor mezi překážkami promění v golfové hřiště. Bude se zde hrát atraktivní turnaj Po stopách Velké pardubické, který bude podruhé mezinárodním mistrovstvím ČR dvojic v extrémním golfu. V sobotu 2. května se dostane ke slovu další jezdecká disciplína. Na kolbišti se bude konat Malá cena města Pardubic v drezuře. Dostihová sezona na pardubickém závodišti odstartuje v sobotu 8. května. Úvodním z deseti letošních mítinků bude Italský den. Termínovou listinu pro rok 2010 najdete na webu Dušan Korel, Dostihový spolek a.s. Pardubice Chceme čisté město Vyčistit město představuje každodenní úklid vozovek, chodníků, cyklistických stezek a veřejných prostranství formou ručního a strojního čištění. Úklid se celoročně provádí na základě schváleného harmonogramu. S ohledem na problémy s parkováním v našem městě je strojní úklid komunikací čím dál složitější, a proto každoročně rozšiřujeme takzvané blokové čištění, které letos začalo již 23. března. Seznam s rozpisem čištěných komunikací formou blokového čištění nebo strojního čištění s odtahem a dopravním značením naleznete na stránkách Služeb města Pardubic kde si do vyhledávače můžete snadno zadat Vaši ulici, datum nebo aktuální týden čištění. Čištění v uvedených ulicích a dnech bude prováděno od 6.00 hodin, avšak přípravné práce (odtahy vozidel apod.) od 5.00 hodin ráno, do ukončení prací. Hodina zahájení prací je též vyznačena na dodatkových tabulkách přechodného dopravního značení. Omezení stání po dobu nezbytně nutnou je pro nás podmínkou k účinnému úklidu. Rozmístění dopravních značek s dodatkovou tabulí bude v ulicích provedeno sedm dní před samotným čištěním. Žádáme řidiče, kteří budou parkovat svá vozidla na těchto uzavřených komunikacích, aby včas přeparkovali, a umožnili tak naplánované strojní čištění vozovek provést. Často se stává, že řidič nerespektuje dopravní značení a jeho vozidlo je pak odtaženo. Žádáme tedy řidiče, aby pozorně sledovali dopravní značení a umožnili nám kvalitně a rychle provést práci, kterou nakonec všichni oceníme. Děkujeme za pochopení. Služby města Pardubic a.s. Přistavení VOK (zde uvedeno 1. pololetí roku 2010) je vyvěšeno také na úředních deskách městských obvodů. Více na nebo na tel. čísle Týdny označené )* přistavuje se oba dva dny v týdnu uvedené na seznamu, týdny jinak neoznačené přistavuje se jen v první den uvedený na seznamu.

19 Fórum čtenářů Dotaz pro odbor dopravy města Pardubice Jistě jste už zjistili, že nám vyrostla ve městě nová, krásná poliklinika, která má i lékárnu, občerstvení a další moderní zařízení, které všem vyhovuje. Mně ale chodí dotazy, jak se mají postižení (vozíček nebo dvě francouzské hole) na polikliniku dostat. Já chci poděkovat za ty 3 místa pro auta pro postižené před klinikou, ale co ti bez auta? Movití si jezdi taxíkem, ale ostatní se snaží, jak to jde - lépe řečeno nejde. Jezdí prý spoj 26, ale 1x za hodinu a až od 8 hod.- což je na odběr krve pozdě. Byla bych moc ráda, kdyby někdo z odboru dopravy odepsal na můj dotaz, jak se mají lidé dostat na polikliniku, jakým spojem, co se plánuje do budoucna a hlavně od kdy? Anna Zelinková, předsedkyně STP MO Pardubice - jih Vážení klienti polikliniky v Rokycanově ulici, na základě žádosti vedení polikliniky jsme společně s Dopravním podnikem města Pardubic zprovoznili linku č. 26, která zastavuje na zastávce Hlaváčova a do polikliniky je možné se dostat podchodem. Při hodnocení využití této linky je obsazenost velmi malá. Je to cca 80 cestujících na 10 spojů, které jsou vypravovány v pracovní dny. Z tohoto průzkumu není možné usuzovat na lepší obsazenost linky a neplánujeme tedy její rozšíření. Pro dopravu tělesně postižených, jak zmiňujete ve svém dopise, je v DpmP a.s., za finanční podpory Magistrátu města Pardubic, k dispozici automobil pro handicapované. Tato doprava je určena pro: zdravotně postižené nevlastnící motorové vozidlo anebo pro ty, kteří nemohou vozidlo sami používat, dále pro osoby vlastnící upravené osobní vozidlo, kterým však proměnlivý zdravotní stav, klimatické podmínky, oprava vozidla nebo jiné důvody neumožňují vlastní vozidlo použít, všechny držitele průkazu ZTP/P, přednost mají osoby odkázané na používání ortopedického vozíku, ty občany, kteří se stanou imobilními krátkodobě v důsledku úrazu, choroby či z jiného důvodu. Přepravu lze objednat od pondělí do pátku v době od 8:30 do 15:00 hod (polední přestávka 11:00 11:30) na tel. čísle , a to alespoň jeden den před zamýšlenou přepravou.více na tel. č nebo Vladimír Bakajsa, vedoucí odboru dopravy Vážená redakce, obecně známá věc je, že Pardubice mají nedostatek parkovacích míst, a to zvláště v lokalitách poblíž středu města. Každé parkovací místo je ohraničeno bílou barvou a občan bydlící v této části města musí za parkování platit 1.200, Kč ročně. Pokud toto místo využívá podnikatel, částka za užívání činí ,- Kč. Peněžité částky za tato místa se řídí vyhláškou vydanou Magistrátem města Pardubice. Je podivné, že nedodržování této vyhlášky je přehlíženo jak magistrátem, tak orgány starajícími se o dodržování této vyhlášky. Příklad: Nerudova ulice. U bývalé školky /nyní tato budova nově přestavěna na kanceláře a ordinace č.p. 1668/ na vyhrazeném a ohraničeném místě pro parkování aut je již přes rok umístěn velký betonový květináč. Není síla se dovolat jeho odstranění. Nelze se divit, že přehlížení předpisů a vyhlášek úřed. orgány vede a navádí občany k nerespektování dalších nařízení a vyhlášek. Kdo, a zda vůbec někdo, platí za toto místo na parkovišti? Peníze za toto místo městu nescházejí? za občany Novotný, Zelené předměstí Vážený pane Novotný, dovolte mi, abych Vám odpověděl na uvedený příklad z Vašeho dopisu v Nerudově ulici u č. p Při přestavbě bývalé školky na ordinace a kanceláře vznikly uvnitř areálu parkovací místa pro návštěvy a nájemníky objektu. Vznik parkovacích míst byl i jednou z podmínek pro povolení přestavby tohoto objektu. Při povolování vjezdu do areálu vznikl problém s rozhledovými poměry při výjezdu. Z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu jsme na doporučení policie museli jedno parkovací místo označit zákazem parkování, aby byl potřebný rozhled při vyjíždění z areálu. Z praxe je nám dobře známo, že pouhé vodorovné značení na komunikaci někdy řidičům nestačí k zabránění parkování na zakázaných místech, a tak jsme ve spolupráci s městským obvodem toto místo osadili květináčem, abychom zajistili potřebné rozhledové poměry při vyjíždění z areálu. Dalším opatřením pro snadný výjezd vozidel bylo umístění zrcadla pro lepší přehled při výjezdu. Za toto místo na parkovišti nikdo neplatí, museli jsme je vyřadit ze seznamu placeného stání na místních komunikacích, ale vybudováním více parkovacích míst uvnitř areálu jsme odlehčili o několik vozidel, která by na této ulici parkovala po přestavbě bývalé mateřské školky. Vladimír Bakajsa, vedoucí odboru dopravy Pardubický dopravní podnik slaví 60 let MHD Před šedesáti lety, 1. dubna 1950, byl založen Dopravní komunální podnik města Pardubic. Jeho hlavním úkolem bylo vybudovat síť trolejbusových tratí a provozovat pravidelnou městskou hromadnou dopravu, která tehdy v našem městě téměř neexistovala. Tehdejší Jednotný národní výbor připravoval založení podniku s několikaměsíčním předstihem. Díky tomu se podařilo zakoupit dva vozy a připravit trasu první autobusové linky již od května Trať, která později dostala číslo 1, vedla z točny u zastávky pod nemocnicí přes střed města a okolo starého nádraží do Jesničánek. O rok později vznikla druhá linka mezi Slovany a Svítkovem. V lednu 1952 byl zahájen trolejbusový provoz. Oproti původnímu projektu vedla trať až do Lázní Bohdaneč, o což se kromě vedení chemických továren a vlastních lázní zasloužili hlavně bohdanečtí občané, kteří si tak po mnoha letech splnili svůj sen na kapacitní dopravní spojení s okolním světem. Během šedesáti let, kdy se střídala období rozvoje i stagnace, expandovaly linky MHD do téměř všech částí rozrůstajícího se města. K dnešnímu dni je v provozu 27 pravidelných denních linek (z toho 10 trolejbusových), jedna linka výluková a dvě noční. Ve vozovně na Dukle má domov 83 autobusů, z nichž 3 jsou zájezdové, 2 výcvikové, 1 historický a 47 nízkopodlažních. Sedm autobusů je poháněno stlačeným zemním plynem. Trolejbusovou dopravu zajišťuje 55 trolejbusů, k nimž se přidávají 2 pojízdné historické exponáty. Nízkou podlahu nalezneme u 27 vozů. Šest trolejbusů je velkokapacitních s prodlouženou délkou. V roce 2009 bylo na linkách MHD ujeto celkem 5,8 mil. km, z toho na trolejbusy připadlo 2,3 mil. km. Přepraveno bylo více než 28 mil. osob. V sobotu 24. dubna 2010 bude Den otevřených dveří v areálu vozovny na Dukle, kde si každý může prohlédnout zázemí vozidel MHD. Budou taktéž organizovány zvláštní jízdy historických a moderních vozidel, prezentovány novinky v oboru a jiné zajímavosti. V prodeji bude mj. i brožura k 60. výročí autobusové dopravy v Pardubicích. V odpoledních hodinách městem projede kolona autobusů a trolejbusů různých typů. DPMP, a.s. strana 19

20 Pardubice trochu netradičně Na snímku v minulém zpravodaji byl vyfotografován dům ve Smilově ulici, tzv. U Pelikána. Pro cenu si může přijít na radnici na Pernštýnském náměstí (odd. vnějších vztahů ve 3. patře radnice) paní Kamila Kohoutová. Uhodnete, co je zachyceno na dubnové fotografii? Vaše odpovědi nám zasílejte do 22. dubna. Adresu i naleznete v tiráži na str. 2. Jednoho z Vás opět odměníme. red Tajenka z minulého zpravodaje Tajenka z minulého čísla: Kromě více než 500 Turků je zde pohřbeno také 194 Čechoslováků, 108 vojáků ze Slovětského svazu, 664 Němců, 35 Italů a dalších obětí, které zemřely ve vojenské nemocnici. Výherkyní se stává paní Anna Němečková. Cenu si může vyzvednout na radnici na Pernštýnském náměstí (odd. vnějších vztahů ve 3. patře radnice). Všem soutěžícím děkujeme. Vaše městská policie Dnes Vás seznámíme s rozmístěním služeben městské policie v jednotlivých lokalitách města a najdete zde i kontaktní adresy včetně úředních hodin. centrum Pernerova 443 po ne 8-18 hod. Polabiny Chemiků 128 st hod. Dubina Erno Košťála 1014 st hod. Dukla Čs. armády 2087 st hod. Ohrazenice Školská 228 st hod. nemocnice Kyjevská 44 st hod. Svítkov Kostnická 865 st hod. Úkoly městské policie ze zákona: přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování občanského soužití a vyhlášek obce, podílí se na dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu, dbá na dodržování a ochranu veřejného pořádku, podílí se na prevenci kriminality, provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích, odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce. Pavel Čejka, Městská policie Pardubice strana 20 red Hasiči občanům Z minulého článku již víte, že v České republice je zaveden jednotný varovný signál Všeobecná výstraha, kterým je obyvatelstvo varováno v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události, jako je např. únik nebezpečných látek do životního prostředí, velký požár, povodeň, vichřice, výbuch apod. Co uděláte, když uslyšíte varovný signál? Po zaznění kolísavého tónu sirény se okamžitě ukryjte v jakékoli blízké zděné budově, kterou může být např. rodinný dům, obchod, supermarket, kancelář, výrobní závod, úřad. Budova, do které se ukryjete, musí mít uzavíratelné prostory. Dejte přednost místnostem ve středu budovy bez oken, vyhněte se sklepním prostorám. Některé chemické látky jsou těžší než vzduch, proto by místo pod úrovní terénu bylo životu nebezpečné. Pokud se nacházíte v cizím prostředí, nebojte se požádat kohokoli o pomoc a vpuštění do budovy. A naopak poskytněte vlastní úkryt všem, kteří jej potřebují. Žáci zůstávají ve škole, nikam neodcházejí a jednají podle pokynů učitelů. Pozor v některých případech se do budov neukrývejte! V případě hrozby povodně najděte vhodné vyvýšené místo (kopec, úbočí kopce). Volné prostranství využijte i při rozsáhlém (např. lesním) požáru, sesuvu půdy atp. Zavřete dveře a okna v objektu, který jste zvolili za úkryt, uzavřete okna a dveře a řádně je utěsněte. V případě klimatizovaných prostor vypněte klimatizaci, popř. ventilaci a utěsněte i ostatní průduchy (škvíry na dopisy, klíčové dírky, komíny apod.). Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik chemických látek. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření. Zapněte rozhlas nebo televizi informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích hromadných informačních prostředků (Český rozhlas, Česká televize, případně regionální vysílání). V případě výpadku elektrického proudu použijte radiopřijímač na baterie. Dále mohou být informace sdělovány prostřednictvím obecního rozhlasu, mobilními radiovozy nebo verbální informací z elektronických sirén. Pomoc cestou linek tísňového volání vyžadujte pouze v nejnutnějších případech! Eva Kuthanová, HZS Pardubického kraje Pardubice opět patřily otevřeným hlavičkám Poslední den v letošní dlouhé zimě patřil v Pardubicích hlavám otevřeným, tedy luštitelům křížovek, hádanek a sudoku. Konal se zde již 3. ročníku přeboru Grand Prix v řešení křížovek a hádanek, letos doplněný o 2. ročník Grand Prix v sudoku, který byl zároveň kvalifikačním turnajem na mistrovství republiky. Na přebory se 20. března sjelo do Pardubic 71 hadačů a luštitelů zastupujících 20 kroužků z celé republiky. Salónky Staročeské restaurace v areálu pardubického pivovaru sice praskaly ve švech, ale přes líté boje hlav, tužek a papíru v nich panovala vlídná a přátelská atmosféra. Vítězem křížovkářské Grand Prix se stal Petr Vejchoda z kroužku Kabrňáci z Brna, kterému patří i první místo i v hádankářské kategorii, a stal se tak nejlepším řešitelem hlavní soutěže. V Grand Prix sudoku triumfoval Jakub Hrazdíra z kroužku FED-Sudoku. Jiří Zvolánek, organizátor GP

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Oznámení. o době a místě konání volby prezidenta České republiky. o z n a mu je:

Oznámení. o době a místě konání volby prezidenta České republiky. o z n a mu je: Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky Starosta městského obvodu Pardubice I dle 34 odst. 1 zákona č. 257/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, o z

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA CENÍK PLACENÉHO STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Rada města Pardubic se usnesla dne 21.02.2012 podle 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Harmonogram Evropského dne 8. 00 hodin 8. 15 11. 30 11. 45 13. 00 13. 30 15. 00 15. 00 slavnostní

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

CENÍK PLACENÉHO STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

CENÍK PLACENÉHO STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Statutární město Pardubice Rada města Pardubic CENÍK PLACENÉHO STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Rada města Pardubic se usnesla dne 18.02.2014 podle 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Komunitní plánování Zdravé městské části Praha 14 Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Obsah: 1. Cíl, metodika a průběh ankety 1 2. Výsledky 2 3. Hodnocení

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení z 8. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI, konané dne

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. České Budějovice Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. České Budějovice Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny České Budějovice Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického sociologického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015

Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015 Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015 SOBOTA 18.4.2015 Pardubický vinařský půlmaratón Závod na dlouhé trati 21,097km ve spolupráci s běžci, kteří poběží na stejné trati jeden ze závodů mistrovství

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpráva je postavena především na grafické

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vít Richter Národní ČR vit.richter@nkp.cz EU = 63 000 veřejných knihoven, ČR = 5 401 EU = 1,3VK/10 000 obyv. ČR = 5,1VK/10 000 obyv. Knihovny jsou financovány

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili.

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Občan a doprava splněno na 100 % Občan a životní prostředí splněno na 86 % Občan a pocit bezpečí splněno na 83 % Občan a věci veřejné splněno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

O NÁS. více informací najdete na: www.zelencup.cz info@zelencup.cz

O NÁS. více informací najdete na: www.zelencup.cz info@zelencup.cz O NÁS Garantem a organizátorem turnaje Zelencup je bývalý profesionální fotbalista Luděk Zelenka s bohatými hráčskými zkušenostmi ve špičkových klubech. Dnes je fotbalovým expertem a spolukomentátorem

Více

Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh. Věk respondentů

Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh. Věk respondentů Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh Na jaře 2015 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel v oblasti kriminality a prevence kriminality

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

SWOT analýza. Město Pardubice

SWOT analýza. Město Pardubice SWOT analýza Město Pardubice Zadavatel: Město Pardubice Zpracovatel: Berman Group Datum: říjen 2007 Úvod - 3 - Kritická oblast A Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly SWOT analýza Silné

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ IV/2014 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění PROVOZNÍ ŘÁD Bolevecké základní školy Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvkové organizace dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění Provozní

Více

Rekonstrukce místních komunikací v Lenoře

Rekonstrukce místních komunikací v Lenoře Rekonstrukce místních komunikací v Lenoře Počátkem července byly zahájeny práce na rekonstrukci místních komunikací v Lenoře. Na níž obec získal finanční prostředky ve výši 92,5 % z Regionálního operačního

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. TyfloCentrum Brno, o. p. s. poskytovatel služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji Chaloupkova 3, 612 00 Brno, www.centrumpronevidome.cz, tel. 515 919 770, vedeni@tyflocentrumbrno.cz 6. týden

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Demlova 32. Demlova 32/4178 586 06 Jihlava. Identifikátor školy: 600 117 286

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Demlova 32. Demlova 32/4178 586 06 Jihlava. Identifikátor školy: 600 117 286 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jihlava, Demlova 32 Demlova 32/4178 586 06 Jihlava Identifikátor školy: 600 117 286 Termín konání inspekce: 13., 16. a

Více

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2015/16

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2015/16 Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2015/16 Vzhledem k odevzdání přihlášek do 30. 11. 2015 neplatí uváděné termíny pro obory s talentovou zkouškou (skupina oborů 82 Umění a užité umění a obor

Více

..vydáno ke dni 21. 1. 2014...

..vydáno ke dni 21. 1. 2014... ..vydáno ke dni 21. 1. 2014... I. ročník, 1. číslo název článku + stran 1 Něco málo o nás Kdo jsme? Mostecký parlament mládeže (MPM) je neformální uskupení dětí a mládeže z Mostu, kteří chtějí řešit problematiku

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum. Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz

Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum. Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum fabrika projekt, který

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí)

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí) Městys Nehvizdy 1. Úvod ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTYSE NEHVIZDY ZA ROK 2011 V souladu s kapitolou 5.2 strategického plánu (dále také SP ) spočívá kontrola jeho vlastní realizace

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více