ZRNÍČKO. Svazek 5, číslo 4 duben Vězeň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZRNÍČKO. Svazek 5, číslo 4 duben 2005. Vězeň"

Transkript

1 ZRNÍČKO Svazek 5, číslo 4 duben 2005 Vězeň Člověk je osamocený, protože je jedincem; je však povolán k tomu, aby se dával jiným. Bohužel hřích nás rozděluje a odlučuje. Musíme se spojit jedni s druhými, a k tomu je zapotřebí pomáhat si navzájem nést hříchy, vykoupit je a tím překonat překážky našeho vzájemného společenství. Samota bolí - není v plánu Božím. Jenom vykupitelská láska může zvítězit nad samotou a zajistit jednotu. Jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do Jericha a upadl mezi lupiče. A ti ho vysvlékli, poranili a odešli a nechali ho polomrtvého ležet. Náhodou sestupoval touže cestou jeden kněz; viděl ho sice, ale vyhnul se mu. Podobně i levita přišel k tomu místu; viděl ho, ale vyhnul se mu. Když však k němu přišel na své cestě jeden Samaritán a uviděl ho, slitoval se nad ním. A přistoupil, obvázal mu rány, nalil do nich oleje a vína, vložil ho na svého soumara, dovedl do hostince a pečoval o něj. Druhý den pak vyňal dva denáry a dal je hostinskému se slovy:»pečuj o něj, a co vynaložíš nad to, já nahradím, až se vrátím.«(lk 10, 30-35) Znám jeho tajemství, jeho velké tajemství, jeho strašné tajemství. Jak je může snést, Pane, tento mladík s přestárlou tváří? Chtěl jsem, aby mi je prozradil, abych mu je společně pomohl nésti. Už dlouhé měsíce nabízím pomocnou ruku tomuto zlomenému bratrovi. Chytil se jí vášnivě, hladil ji a líbal..., ale stále přes příkop, který nás odděluje. Když ho chci lehce přitáhnout, brání se, protože drží v druhé ruce své tajemství, příliš těžké, než aby mi ji mohl podat. Bolí mě to, Pane. Dívám se na něho zdálky a nemohu se mu přiblížit, on se na mne dívá a nemůže se mi přiblížit. já trpím, on trpí; především on trpí, a nemohu to vydržet, Pane, protože moje láska je příliš krátká, a vždy, když mu hodím lano; abych dosáhl jeho samotu, lano je krátké a nedostane se až na jeho břeh. A já ho vidím, jak váhá na okraji své bolesti, jak se namáhá, jak se natahuje, ale vrací se zase zoufale nazpět, protože vzdálenost je veliká a břemeno příliš těžké,

2 Včera se ke mně naklonil, Pane, a řekl mi jenom slovíčko, a zase se stáhl; třásl se na celém těle pod váhou tajemství, které už už vycházelo, ale opět se vrátilo do hlubin jeho samoty. Neplakal, ale musel jsem mu setřít z čela velké krůpěje potu. Nemohu mu vzít jeho břemeno, musí mi je odevzdat sám. Já je vidím, a nemohu je zachytit. Ty to nechceš, Pane, protože on sám tomu nechce. A já nemám právo porušit jeho samotu. Dnes večer vzpomínám, Pane, na všechny, kteří stojí stranou, na všechny, kteří jsou osamoceni, strašně sami, protože nikdy si nenechali od nikoho pomoci, protože nikdy se ti nesvěřili, Pane. Na ty, kteří vědí, co se jiní nikdy nedovědí; na ty, kteří trpí zraněním, jež nikdo nikdy neošetří; na ty, kteří krvácejí z ran, jež nikdo nikdy neuzdraví; na ty, kteří jsou poznamenáni těžkou ranou osudu, a jež nikdo nikdy nepodpoří; na ty, kteří uzavřeli v děsné mlčení svého vlastního srdce všechna ponížení, zoufalství a závist; na ty, kteří skrývají smrtelný hřích a jsou chladní jako obílený hrob. Děsí mě, Pane, lidská samota. Každý člověk je sám, protože je jedincem, a tato samota je posvátná; jedině on sám ji může porušit, svěřit se jinému a vpustit někoho dovnitř. Jedině on sám může přejít ze samoty do společnosti. A ty si přeješ toto společenství, Pane; ty chceš, abychom se spojili mezi sebou, i přes všecky hluboké příkopy, které jsme vykopali mezi sebou vlastními hříchy, ty chceš, abychom byli spojeni navzájem, jako Otec a ty jste jedno. Je mi líto tohoto mladíka, Pane, a všech jeho osamocených bratří. Dopřej mi milovat je tak silně, abych prorazil jejich samotu, dopřej mi jít životem s otevřeným dveřmi svého domu úplně prázdného, připraveného a útulného. Pomoz mi odstranit, co by mohlo někoho odpuzovat. Aby každý mohl volně vstoupit, aby každý mohl skrytě odložit své břemeno. A já se vrátím tiše v noci je hledat, a ty mi je pomůžeš nést, Pane. Michael Quoist

3 Světec na měsíc Jako světce pro měsíc březen jsme vybrali svatého Marka. O životě evangelisty Marka jsou rozdílná podání. Autor druhého evangelia byl synem Marie, v jejímž domě v Jeruzalémě slavil Ježíš poslední večeři. Marek bylo jen příjmení jeho vlastního jména Jan. Po smrti Ježíše Krista doprovázel Marek asi od r. 44 Pavla a Barnabáše na jejich cestě do Antiochie, později do Malé Asie. Když se Pavel zdráhal vzít ho s sebou na druhou misijní cestu, šel Marek s Barnabášem na Kypr, kde hlásal evangelium. Další známý úsek Markova života je jeho pobyt v Římě, asi od r.61. Tam se přidal k Petrovi a smířil se zase i s Pavlem, který tam rovněž dlel. Zde pak napsal Marek své evangelium, do kterého zabudoval i Petrova kázání. Po smrti svatého Petra, jehož si velmi vážil, odešel Marek kolem r. 65 do Alexandrie, založil tamější církev a byl jejím prvním biskupem. Obyvatelé, nepřátelsky naladění vůči křesťanům, přepadli jednoho dne evangelistu před oltářem, a jak praví legenda, lanem, uvázaným kolem krku, ho usmýkali k smrti. Toto se mělo stát kolem r. 67. Asi za 750 let přišly Markovy ostatky do Benátek. R. 830 dostal opat Erlebald z Reichenau od veronského biskupa při slavnostním obřadu jednu Markovu relikvii pro svůj klášter. Dnes se uchovává v nové vzácné schránce ze 14. století v pokladnici katedrály Panny Marie a sv. Marka. Příslušníci mnoha různých povolání vzývají Marka jako svého patrona. Zedníci si ho zvolili za svého ochránce, protože podle legendy, když se stavěl kostel sv. Marka, spadl jeden zedník z lešení a když se pomodlil k svatému Markovi, zůstal bez pohromy. Dále je svatý Marek uctíván jako patron ostrova Reichenau, notářů, stavebních dělníků, sklenářů, košíkářů, malířů na skle, písařů; za dobré počasí a dobrou úrodu; proti blesku a krupobití; a proti náhlé smrti. (Podle»Rok se svatými«)

4 Dobré skutky, které nic nestojí Svátky velikonoční Myslím si, že by se patřilo poděkovat všem, kteří se zasloužili o daleko vnitřnější prožití letošních svátků Velké noci. Samozřejmě na prvním místě patří dík panu faráři, neboť on je tou hybnou pákou, která nám zprostředkovává prožití velikonočních bohoslužeb. On je tím kdo dokáže vše skloubit dohromady tak, abychom si ještě lépe uvědomili ony zázraky, které se tehdy stali a které nám tolik změnili život. Ale ani letos nezklamala Getsemanská zahrada a Boží hrob a výzdoba kostela. Nemalou měrou se však na slavnostním rázu podepsali i zpěváci, kterým patří velikánský dík. Ne jednomu posluchači vyloudili slzu na tváři. Měli jsme tak možnost prožít mše sv. nejen fyzicky, svou přítomností, ale i vnitřně. Myslím, že každého ze zúčastněných těchto bohoslužeb se dotkl onen zázrak Velké noci. Proto ještě jednou všem, kteří se o to zasloužili Děkujeme. PS: A to že tam byly drobné chybičky je skvělé, neboť to svědčí o tom, že nic není vykonstruované, ale vše je opravdové a upřímné!!! Kdybych tak byla... Kdybych tak měl... Určitě vás čas od času napadnou podobné myšlenky: Kdybych tak byla princeznou, měla kočár, ve kterém by mě vozili. Měli bychom velkou krásnou zahradu, kde bych si mohla hrát jak chtěla. Vůbec bych si mohla dělat co chci a těch krásných šatů, co bych měla. To by byla paráda... Kdybych tak měl hodně peněz, určitě bych si postavil nový dům. Měl svou jachtu, kam bych každý rok jezdil aspoň na dva měsíce. Koupil bych si super horolezecké vybavení a zaplatil si nějaký ten super výstup na osmitisícovku. Nebylo by to špatné... Kdybych tak byl Robin Hood. Měl bych svou partu, byl bych nepřemožitelný. Žili bychom v lese, kde bychom vlastně měli vše co potřebujeme. Stále bych běhal po lese a lovil a střílel z kuše. To by bylo super... Každý z nás se určitě rád zasní a vymýšlí si, čím by chtěl být, co by si všechno chtěl pořídit, co by všechno chtěl mít, kde by chtěl žít. Jenže ani tyto naše sny a představy by pořád nebyly tím krásným. Nakonec bychom zjistili, že nám v tom našem snu chybí ten obyčejný hrnek, ze kterého každé ráno snídám, nebyl by tam můj kamarád, nebyl by tam můj útulný pokojík, moje maminka už by nebyla taková jaká je teď a tatínka bych možná ani nevídal... vlastně bych to už vůbec nebyl já, teď a tady... To jsem ráda, že to všechno jsou jen představy. Vždyť bych to vůbec, ale vůbec nebyla já. Nemohla bych se chovat jak se chovám, kamarádit s kým se kamarádím. To je dobře, že žiji teď a s lidma se kterýma žiji. Nenechejme se příliš pohltit sny a představami, abychom nezapomněli prožít krásnou přítomnost. Neboť čekáme-li, že v budoucnu bude ještě něco hezčího, příjemnějšího, možná nám to proteče mezi prsty, protože to krásné je teď a nic hezčího už nebude a my si to zapomeneme užít.

5 Četba na pokračování Eda 25. H R O M N I C E Na Hromnice večer cestou do kostela potkal Eda dva své spolužáky. Kluci ho zastavili a tiše mu sdělovali své tajemství: "Udělali jsme obrovský objev. Můžeš to prozkoumat s námi, ale musel bys nám slíbit, že to nikomu neprozradíš!" Eda kývl hlavou, že se mohou na jeho mlčenlivost spolehnout a kluci pokračovali: "Objevili jsme tajnou chodbu. Možná vede k nějakému pokladu. Musíme to prozkoumat. Když to vyjde, budeme si kupovat, co nás napadne a nebudeme muset doma pořád škemrat o peníze! Chceš jít s námi?" Edu taková nabídka lákala. Hned si představil, co všechno by si koupil, kdyby měl dost peněz, ale taky si uvědomoval, že by si maminka nepřála, aby se pouštěl do takového podniku. Bál se to před kluky přiznat, aby se mu nesmáli. Nechtěl se vymlouvat ani na sváteční šaty, které měl na sobě, a tak hrdě přiznal: "Rád bych šel s vámi, ale nemám čas, jdu do kostela." Byl na sebe hrdý, že nezapřel víru a nevymlouval se jak malý kluk, a zároveň byl rád, že mu to pomohlo vyhnout se podniku, který ho sice trochu lákal, ale zároveň se mu do něho nechtělo, protože by to musel před maminkou tajit a možná by musel i lhát a maminka by na to stejně přišla, protože ta se nedá jen tak obelhat. Jenže spolužáci právě s touto odpovědí počítali. Řekli: "To je dobře, že jdeš do kostela. Potřebujeme sehnat rychle nějaké svíčky a ty je můžeš vzít v kostele. Bez svíček tě s sebou nevezmeme. A do toho domu stejně můžeme jít, až se setmí, aby nás nikdo neviděl. Tak co, můžeme se na tebe spolehnout?" Edu vyděsila představa, že by měl v kostele krást, ale pak si uvědomil, že se budou světit svíčky a každý si bude moci vzít nějakou s sebou domů, takže to nebude krádež. A ty sirky dodatečně zaplatí. Jen aby se mu podařilo strčit je nějak nenápadně do kapsy! Odpověděl klukům: "Dobře, seženu svíčky i sirky. Kde se sejdeme?" "V sedm hodin tady. Tak čau!" řekli spolužáci a šli si zatím prohlížet hračky za výkladem obchodního domu. V zákristii se rychle oblékl do ministrantského oděvu a nabídl se kostelníkovi, že půjde zapálit svíčky na obětním stole. Kostelník mu půjčil sirky a věnoval se přípravě obětních darů. Eda zapálil svíčky, ale sirky nenápadně strčil do kapsy a byl rád, že si toho nikdo nevšiml. Po mši se Eda rychle svlékl a spěchal do kostela pro hromničky, aby mu je lidé nerozebrali a tak nezkazili jeho plán. Když bral z krabice osm posvěcených svící, jedna babička se zeptala: "Na copak jich potřebuješ tolik?" Eda se vymluvil: "To je pro pana faráře!" a rychle zmizel, aby si ho pan farář nevšiml a nepoložil mu stejnou otázku. Proběhl zákristií, jako by mu za patami hořelo, ani slušně nepozdravil. Spolužáci už čekali na smluveném místě. Místo pozdravu se jen zeptali: "Máš?" a když Eda přikývl, vykročili a vedli Edu do domu na protější straně ulice. Vešli dovnitř otevřenými vraty a hned za nimi sešli po schodech do sklepa. "Nikdo nás neviděl," oddechli si. Eda jim podal svíčky a kluci je zapálili. Sklep vypadal trochu tajemně, ale žádná tajná chodba nikde nezačínala, i když jím prošli sem a tam. Když se Eda zeptal, kde je ta

6 objevená chodba, kluci se rozchechtali: "Žádná tajná chodba tu není, ale je tu sklad elektronického zboží, a to je pro nás důležitější, než hledání nějakých pokladů. Tady jsou věci, za které dostaneme spoustu peněz i bez hledání a kopání!" Eda na ně vyjeveně hleděl a teprve když začali u jedněch ocelových dveří tahat z kapes různé klíče a šroubovák a kleště a šperháky, pochopil, že sem přišli krást. Dostal hrozný strach a chtěl utéci, ale kluci mu to nedovolili. Chytili ho, svázali a posmívali se mu: "To tak, abys na nás poštval policajty! Kdepak, chlapečku, takové nápady pusť z hlavy! Vezeš se v tom s náma!" Pak si přestali svázaného Edy všímat a snažili se otevřít dveře. Eda se nemohl ani hnout a tak se jen modlil, aby se jim to nepovedlo. Spolužáci se snažili víc než hodinu, poškrábali dveře kolem zámku, ohnuli krycí plech, ale nic víc nedokázali. Nakonec se dohodli, že to vzdají a že si v knihovně vypůjčí nějakou knížku o zámečnictví, aby se jim příště akce zdařila. Varovali Edu: "Jestli někde cekneš o tom, cos viděl, můžeš se těšit na pořádný nářez a ta tvá mrňavá sestřička taky!" Pak ho rozvázali a chtěli nenápadně zmizet z domu. Narazili však na nečekanou překážku. Vrata domu byla už zamčena a klukům se nepodařilo nějak nenápadně je otevřít. Kluci se chvíli dohadovali, co teď. Eda navrhoval zazvonit u dveří některého bytu a poprosit, aby jim otevřeli, ale to jeho spolužáci odmítli jako nesmysl, protože by při tom museli vysvětlit, kde se v domě vzali a co tam dělali. nakonec se usnesli na tom, že zůstanou až do rána ve sklepě a až ránou někdo dům odemkne, nenápadně se vytratí. Když si Eda představil, jakou hrůzu by prožila maminka, kdyby se nevrátil domů, rozhodl se, že se musí dostat ven za každou cenu. Rozběhl se ke schodišti a chtěl zazvonit u nejbližších dveří. Kluci se mu v tom snažili zabránit, Eda se po nich ohnal hromničkou, kterou stále držel v ruce, kluci se s ním začali šermovat svíčkami, které měli v ruce oni, až kolem létaly kusy vosku. Hluk, způsobený hádkou, přilákal nájemníky. Všichni bojovníci byli najednou obklíčeni několika dospělými lidmi. Neměli kam utéct, a tak jim nakonec nezbylo, než se po neúspěšných vytáčkách ke všemu přiznat. Nějaký pán si zapsal jejich jména a potom jim odemčel vrata a poslal je domů. Na rozloučenou klukům oznámil, že ráno všechno oznámí ve škole. Eda se ploužil domů jako stín. V hlavě mu zněla slova modlitby, kterou slyšel v kostele při svěcení svíček: "Bože, dej, ať záříme svým dobrým životem stejně, jako světla těchto svíček." Eda smutně svíral knot, který zbyl po tom šermování z jeho hromničky, a s obavami, co bude zítra ve škole, říkal sám sobě: "Edo, Edo, dneska jsi tedy nezazářil ani trošičku!" Jakých hříchů se Eda dopustil? Jak mohl předejít tomuto řetězu hříchů? Co slavíme na "hromnice"? Proč se říká svátku Uvedení Páně do chrámu "Hromnice"? K čemu slouží "hromničky", co nám připomínají,proč se světí právě v tento den?

7 Z PERA NAŠICH ČTENÁŘŮ * Z PERA NAŠICH ČTENÁŘŮ * Z PERA NAŠICH a zase jeden příběh ze života... Čiň lidem dobře a dobro se k Tobě vrátí! První část tohoto příběhu si pamatuji z vyprávění rodičů, druhou jsem již prožila s nimi. Byl tehdy Protektorát. Všechno bylo jiné. To naše, nebylo již naše a všechno to další naše, bylo podřízeno někomu jinému. Kromě jiných zákazů a příkazů, byl zákaz přijímání nových pracovních sil do zaměstnání, protože Říše potřebovala mnoho lidí na práci. Kdo by v té době přijal nového zaměstnance, hrozily jemu i jeho rodině velké sankce. Rodiče vyprávěli, že v té době chodilo mnoho volavek a pod různými, často velmi citlivými důvody, prosily o zaměstnání. A když tito lidé místo dostali, pak Jednou přišel za tatínkem pán a velice naléhavě prosil, aby ho vzal do zaměstnání. Tatínek odmítal. Ale když si před něho klekl a se sepjatýma rukama prosil, že je jedináček, otce už nemá a matka leží těžce nemocná, tatínek tohoto pána přijal. Když přišel v poledne k obědu a řekl to mamince, oba si uvědomili, co může následovat. A proto od toho večera jsme se celá rodina za tohoto pána modlila. V tomto podniku pracoval až do roku 1948, kdy se oženil a odstěhoval do Čech. Jsou zde padesátá léta. Jednou přišel tatínek do zaměstnání a v jeho kanceláři seděl cizí mladý pán. Na tatínkův dotaz, proč je v jeho kanceláři a co si přeje, odpověděl: Do včerejška byla Tvoje, ode dneška moje, vypadni! V podniku bylo pět oddělení a jejich vedoucí si z legrace říkali silná pětka. Tatínek hledal prvního, druhého pátého, ale nikoho nenalezl. Odešel tedy domů s tím, že pojede do Brna, tam bylo sídlo krajského úřadu. Maminka ho nejprve nechtěla pustit, ale nakonec povolila. Musím ještě podotknout, že moji rodiče byli hluboce věřící a že kostel mého tatínka byl u Minoritů a kdykoliv jel služebně do Brna, jeho první cesta vedla do tohoto kostela. Když tatínek tehdy přijel do Brna, jak sám říkával, ani si neuvědomil, že šel kolem Minoritů a ocitl se v kostele u sv. Jakuba. Sedl si do lavice, aby se pomodlil a uspořádal myšlenky. Ale nemohl se soustředit ani na modlitbu, ani na ranní příhodu, prostě na nic. Měl stále pocit někoho cizího v zádech. Rozhodl se, že odejde a půjde do toho svého kostela. Když přišel do předsíně, někdo mu zezadu zaklepal na rameno. Do dneška slyším, jak nám tatínek řekl tak jsem se lekl, že by se ve mne krve nedořezal (to bylo rčení pro obrovský úlek). V okamžiku před tatínka předstoupil pán, o kterém jsem psala v první části tohoto povídání. Tatínkův přítel nemohl pochopit, co ho vedlo do kostela sv. Jakuba, když jeho kostel je u sv. Tomáše. Tatínek rovněž nemohl pochopit, proč minul minoritský kostel a přišel do tohoto kostela. Když si navzájem řekli důvod návštěvy kostela, shodli se na tom, že je sem přivedla sama Boží Prozřetelnost. Tento pán byl perzonalista v jistém brněnském podniku a již dva měsíce sháněl pracovníka (věřícího!) na funkci, pro kterou měl můj tatínek vzdělání. Krátce se dohodli a šli. Nejprve do podniku mého tatínka pro razítko ukončení pracovního poměru a potom do podniku tohoto pána pro razítko nástup do pracovního poměru. Takže tatínek dnes, po mnoha desetiletích (pracoval zde od ukončení studií) zaměstnání skončil a zítra nové začal. V tomto podniku pracoval až do důchodu. Rodiče na tento příběh rádi vzpomínali a vždycky nám, dvěma dcerám, zdůrazňovali, jak je důležité dělat lidem jen dobře a za všechno prosit a děkovat Pánu Bohu. Florka

8 Rodiče a školáci aneb Čítanka o výchově dětí od školáčků po studenty V této rubrice společně s P. Simajchlem budeme pokračovat v našich zamyšleních nad výchovou dětí. Materiál je převzat z internetových stránek Fatymu. 6. Sebevýchova Účinnější než potírat zlozvyky je vštěpovat dětem dobré návyky, protože na nich závisí jejich životní úspěch. Ale pozor! Nezapomeňme, že děti od nás víc přebírají to, co děláme, než to, co jim říkáme. Maminka vypravuje, že jednou přistihla své dvě dcerky, jak se praly o sponu do vlasů. Rozzlobila se a sponu vyhodila z okna. Pak jim udělila kázání o tom, že se nemají prát, že se mají o všem dohodnout. Byla přesvědčena, že se jí podařilo něco děti naučit. Měla pravdu. Odpoledne přistihla své slečny, jak házejí z okna krajíce s máslem, které jim dala na svačinu. Poukazovat na chyby dětí ještě neznamená nápravu. Lépe jim pomůžeme tím, že je přistihneme, když dělají něco dobře a pochválíme je za to. Manželé Eyrovi vychovali devět vlastních dětí. Zkušenosti, které při tom získali, popsali v knize: Jak naučit děti hodnotám (Naklad. Portál). Píší tam o dvanácti základních hodnotách dobrého života, ke kterým děti soustavně vychovávali: 1. POCTIVOST - Děti se denně setkávají s nepoctivostí. Vy, rodiče, odpovídejte vždy pravdivě. - Když jim nemůžete říct pravdu, řekněte, proč nemůžete odpovědět. - Podělte se s dětmi o své životní situace, kdy vám bylo zatěžko povědět pravdu, i kdy jste to nedokázali. Povzbudíte je tím, aby i ony se vám svěřily se svými problémy. Děti mají dojít k závěru, že nepoctivost pomůže jen krátkodobě, ale trvale nic neřeší. 2. ODVAHA - Dokázat říct NE i navzdory mínění party. - Dělat správné věci, i když je to těžké. - Chvalte sebemenší projevy odvahy a statečnosti. - Učte je dívat se lidem do očí a přiznat chybu. 3. MÍRUMILOVNOST - Druhé spíše chápat než se s nimi hádat. - Ovládat svou náladu. Snažte se, aby u vás doma převládala klidná, mírumilovná nálada. Mluvte klidně a pomalu, nekřičte, nerozčilujte se. - Někdo tvrdí, že děti potřebují občas seřvat. Jednou za rok snad ano, ale častěji ne. Vaše děti opravdu nepotřebují se od vás naučit, jak se vztekat, jak ztrácet náladu. - Dětem v pubertě je třeba vysvětlit, co se to s nimi děje. Že to jsou hormony, které působí, že jednou se cítí skvěle a v následující chvíli mizerně. Jak se musí hlídat, aby momentální rozhašenou náladou neublížili někomu kolem sebe. 4. SAMOSTATNOST - Odpovědnost za vlastní jednání. - Rozvíjení svých osobních vloh, svého talentu. - Rozvíjejte, v čem jsou vaše děti nadané, jedinečné. Snažte se to na nich rozeznat.

9 - Učte je, aby dovedly uznat a napravit svou chybu a pochválit je za to. - Umožněte jim, aby si samy kupovaly své oblečení, hospodařily se svým kapesným. I když udělají chybu. Ale jen tak se získávají zkušenosti. - Nesnažte se jim poroučet, spíš jim chtějte radit. - Když mají deset let, udělejte jim rodinnou oslavu na uvítání na prahu dospívání. Zvyšte jim kapesné. Oceňte, co už umí, pochvalte. - Nezakazujte jim mít vlastní názory, ale sdělte jim jasně svůj názor. 5. SEBEKÁZEŇ A STŘÍDMOST - Střídmost v řeči a jídle. - Ovládat své špatné nálady. - Přemáhat přílišnou lenost. Prodebatujte s dětmi předem obtížné situace. Např. co řeknou, budou dělat, až jim někdo nabídne cigaretu, alkohol, drogu. 6. VĚRNOST - Přispívá k stabilitě a k partnerskému štěstí. - Chrání od zlých následků, které působí nevěra. Hovořte o sexu, rodičovství a manželské věrnosti. Ne úmorné přednášky, spíš příležitostné poznámky. Povězte, že sex je přirozený, dobrý Boží dar, když je spojen s láskou a zodpovědným chováním. Vypravujte dětem, jak vy jste prožívali svou vlastní pubertu. Přirovnejte vztah sexu s krocením divokého koně. Naučit se ovládat, řídit. Proč sexuální zdrženlivost? - AIDS, pohlavní choroby, početí dítěte dřív, než máte pro ně domov. Riziko nuceného předčasného manželství s neuváženým partnerem. Porušení mravního řádu stanoveného Stvořitelem. Jak odpovíš na požadavky: Jestli mě máš opravdu ráda, budeš se se mnou milovat. Vždyť to tak dělají všichni. 7. SPOLEHLIVOST - Loajalita k rodině, zaměstnavateli, církvi. - Důslednost - co slíbím, to udělám. - Naučte děti rozdílu mezi falešnou a opravdovou loajalitou. Krýt lumpárny nebo jim zabránit? - Neslibovat něco, co nemůžeš splnit. 8. RESPEKT - Úcta k životu, k rodičům, ke starým, k přírodě, k cizímu vlastnictví. - Respekt k víře a právům druhých. 9. LÁSKA - Láska k přátelům, sousedům, k protivníkům. - Rodinná láska jako úkol přede vším. Učíme je milovat tím, že se starají o druhé. Mít domácí zvířata je výborný způsob, jak děti učit láskyplné péči. Do večerní modlitby patří otázka: Pomohl jsem dnes někomu?

10 10. NESOBECKOST A CITLIVOST - Myslet víc na jiné a méně na sebe. - Citlivost k potřebám ostatních. Snažme se vychovávat děti tak, aby si toho všimly, když druzí mají problémy. Nesobeckost nepřijde sama od sebe. Každé dítě se rodí jako sobec, který zná jen sebe. Učme děti radosti z dávání. Před vánoci chceme být Ježíškovými pomocníky. Poesie je dobrý učitel citlivého vztahu ke světu kolem. Čteme si s dětmi básně, pověsti. 11. VLÍDNOST A SRDEČNOST - Vlídnost je cennější vlastnost než tvrdost a drsnost. - Druhým chtějme spíše porozumět, než se s nimi přít. - Laskavé chování k slabším. - Navazovat přátelství. - Pěstovat dobrou náladu a smysl pro humor. V pohádkách bývají kouzelná slova, třebas abrakadabraka, která otevírají skály a tajné poklady. Zeptejte se dětí, jestli taková slova také znají. Naučte je, že mezi taková slova patří: prosím, děkuji, promiň, nic se nestalo. Vysvětlete jim, že ošklivá a nelaskavá slova by neměla spatřit světlo světa. Jestli nemůžeš něco říct pěkně, raději neříkej nic. 12. SPRAVEDLNOST A ODPUŠTĚNÍ - Dodržování pravidel a zákonů. Čestný přístup ke hře a k práci. Nepodvádět. - Zákon sklizně: Každý sklidí, co zasel. - Lítost a odpuštění. Připomeňte svým dětem, že nám nic nedává právo, abychom mohli soudit druhé a je proto lepší naučit se druhým rozumět a odpustit jim. Vyprávějte jim biblický příběh o smítku v oku druhého: Nemůžete odstranit zrnko prachu z oka druhého, když máte ve vlastním oku břevno. Povězte jim také příběh o odpuštění hříchu - situaci, kdy Ježíš řekl pomstychtivým Izraelitům: Hoď kamenem, kdo jsi bez viny. Objasněte jim, že nikdo z nás není dokonalý, a proto bychom měli chápat druhé a prominout jim jejich nedokonalost, pokud jen je to možné. Pokračování příště

11 Stále častěji je slyšet volání, aby se laici aktivně zapojovali do života Církve. Budeme tedy na stránkách Zrníčka číst posynodní apoštolský list Svatého Otec O POVOLÁNÍ A POSLÁNÍ LAIKŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ze 30. prosince I když byl nasán skoro dávno, je stále aktuální. CHRISTIFIDELES LAICI KONCIL A EKLEZIOLOGIE INSPIROVANÉ MYŠLENKOU SPOLEČENSTVÍ 19. Základní myšlenka, kterou církev vyslovila sama o sobě na 2. vatikánském koncilu a kterou v roce 1985, dvacet let po skončení koncilu, připomněla mimořádná synoda, je tato: "Ekleziologie společenství je ústřední a základní myšlenka pokoncilních dokumentů. Koinonia společenství, jež má základ v Písmě svatém zaujímalo ve staré církvi a zaujímá dodnes ve východních církvích přední místo. Proto bylo od 2. vatikánského koncilu vykonáno mnoho pro to, aby se podpořilo a konkrétněji uvedlo do života chápání církve jako společenství. Co tedy znamená mnohovrstevné slovo "společenství?" V podstatě jde o společenství s Bohem skrze Ježíše Krista ve svatém Duchu. Toto společenství se dává v Božím slově a ve svátostech. Křest je branou ke společenství církve a jeho základem. Eucharistie je pramen a vrchol křesťanského života (srov. LG 11). Přijímání Těla Kristova v eucharistii znamená a působí, jinými slovy buduje hluboké společenství všech věřících v Kristově těle, jímž je církev" (srov. 1 Kor 10,16n.). Po skončení koncilu řekl Pavel VI. věřícím: "Církev je společenství. Co znamená společenství v tomto případě? Odkazujeme na kapitolu katechismu, která pojednává o společenství svatých (sanctorum communio). Církev je totéž co společenství svatých, kde společenství svatých znamená dvojí životní účastenství: včlenění křesťanů do života Kristova a proudění jedné a téže lásky mezi věřícími v tomto i v druhém světě. Jednotu s Kristem a v Kristu a jednotu mezi křesťany v církvi." Biblické obrazy, jimiž nás chtěl koncil uvést do nazírání na tajemství církve, nechávají vyniknout skutečnosti církve jako společenství v jeho nerozlučitelných dimenzích: společenství křesťanů s Kristem a společenství křesťanů mezi sebou. Jsou to obrazy ovčince, stáda, vinného kmene, duchovního domu a svatého města. V popředí stojí především obraz těla, který užívá nejvíce svatý Pavel. S jeho učením, vynikajícím a stále novým se setkáváme na mnoha místech koncilových dokumentů. Koncil čerpal z celých dějin spásy a ukázal nám církev jako Boží lid: "Bůh si však nepřál posvětit a spasit lidi jednotlivé bez jakýchkoliv vzájemných vztahů, nýbrž chtěl z nich vytvořit lid, který by ho opravdu vyznával a jemu svatě sloužil." Konstituce Lumen gentium výstižně shrnuje tuto nauku už v prvních řádcích: "Církev je totiž v Kristu jako svátost neboli znamení a nástroj vniterného spojení s Bohem a jednoty celého lidstva." Skutečnost církve jako společenství je podstatnou součástí, ba přímo ústředním obsahem "tajemství", tj. božského úradku o spáse lidí. Proto nelze vysvětlit společenství církve, jestliže ji chápeme jako skutečnost jen sociologickou nebo psychologickou. Církev jako společenství je "nový" lid, "mesiášský" lid, který má "Krista jako hlavu", který má "důstojnost a svobodu Božích dětí", jehož zákonem je nové přikázání "milovat tak, jako nás miloval Kristus", a jehož "cílem je Boží království", které je založeno Kristem jako společenství života, lásky a pravdy." Pouta, která spojují členy nového lidu navzájem a především s Kristem nejsou pouta "těla" a

12 "krve", nýbrž pouta ducha, přesněji pouta Ducha svatého, kterého dostávají všichni pokřtění (srov. Joel 3,1). Týž Duch, který od věčnosti spojuje jedinou a nerozdílnou Trojici, Duch, který "když se naplnil stanovený čas" (Gal 4,4), spojil nerozlučně lidské tělo s Božím Synem, tentýž Duch zůstává v průběhu křesťanských generací nevysychajícím pramenem společnosti církve a v církvi. ORGANICKÉ SPOLEČENSTVÍ ROZDÍLNOST A KOMPLEMENTÁRNOST 20. Při bližším pohledu se společenství církve jeví jako společenství "organické", podobné společenství živého a fungujícího těla. Vyznačuje se současnou přítomností rozdílnosti a komplementárnosti charismat a odpovědností. Díky této rozdílnosti a komplementárnosti je každý laik ve vztahu k celému tělu a přináší tělu svůj vlastní příspěvek. Organické společenství mystického těla Kristova zdůrazňuje zcela zvláštním způsobem svatý Pavel. Jeho bohatou nauku nacházíme v syntéze, kterou nám podal koncil. V konstituci Lumen gentium čteme: Ježíš Kristus "po seslání svého Ducha vytvořil své tajemné tělo z bratrů povolaných ze všech národů. V tomto těle se rozlévá Kristův život do věřících... Jako všechny údy lidského těla vytvářejí jediné tělo, i když je jich mnoho, podobně i věřící v Krista (srov. 1 Kor 12,12). Různost údů a jejich činnosti se uplatňuje při budování Kristova těla. Jeden a týž Duch rozděluje k užitku církve různé dary ze svého bohatství a podle potřeby služeb v církvi (srov. 1 Kor 1,11). Mezi těmito dary vyniká milost daná apoštolům, jejichž autoritě Duch podřídil i lidi obdařené zvláštními dary charismatiky (1 Kor 14). Tentýž Duch sjednocuje tělo svou přítomností i silou a vnitřními vztahy mezi členy, a tím rozněcuje lásku mezi věřícími. Proto když trpí jeden úd, všichni ostatní trpí spolu s ním a je-li vyznamenán jeden úd, všichni se s ním radují (srov. 1 Kor 12,26)." Dynamickým principem rozdílnosti a jednoty církve a v církvi je vždy tentýž Duch. V konstituci Lumen gentium dále čteme: "Abychom se mohli stále v něm obnovovat (srov. Ef 4,23), dal nám svého Ducha, který je jeden a tentýž v hlavě i v údech a oživuje, sjednocuje a uvádí v činnost celé tělo. Proto svatí Otcové mohli srovnávat působení Ducha s činností, kterou zastává v lidském těle duše zdroj života." Na jiném místě, které hutně a plně objasňuje "organičnost" společenství církve i z hlediska jejího trvalého růstu do plného společenství, koncil píše: "Duch bydlí v církvi a v srdci věřících jako v chrámu (srov. 1 Kor 3,16; 6,19), v nich se též modlí a vydává svědectví, že jsou přijati Bohem za vlastní syny (srov. Gal 4,6; Řím 8,15 16 a 26). Uvádí církev k poznání úplné pravdy (srov. Jan 16,13), zaručuje jednotu jejího společenství a služby, vybavuje a řídí ji různými hierarchickými a charismatickými dary a zdobí ji svými plody (srov. Ef 4, 11 12; 1 Kor 12,4; Gal 5,22). Omlazuje církev silou evangelia, ustavičně ji obnovuje a přivádí k dokonalému sjednocení s jejím Snoubencem. Vždyť Duch a Snoubenka volají k Ježíši: 'Přijď!' (srov. Zj 22,17)." Společenství církve je tedy dar, velký dar Ducha svatého, který mají laici vděčně přijímat a žít v plném vědomí odpovědnosti. To se konkrétně děje jejich účastí na životě a poslání církve, do jejíž služby dávají své rozdílné a komplementární úkoly a charismata. Laik "nemá právo se uzavřít do sebe a oddělovat se duchovně od společenství, musí pěstovat trvalý styk s ostatními, veden aktivním bratrstvím, v radosti ze stejné důstojnosti a ve snaze učinit plodným velký poklad, přijatý jako dědictví. Duch Páně mu dává stejně jako ostatním rozličné dary, zve jej k různým službám a úlohám a připomíná mu, stejně jako to připomíná druhým s ohledem na něho, že to, v čem vyniká, mu nebylo přidáno k větší důstojnosti, ale jako zvláštní a komplementární uschopnění k službě... Tak existují charismata, úřady, úkoly a služby laiků ve společnosti a pro společenství. Je to komplementární bohatství určené za moudrého vedení pastýřů všem." (Pokračování příště)

ZRNÍČKO. Svazek 5, číslo 6 červen 2005. Kněz - modlitba v neděli večer

ZRNÍČKO. Svazek 5, číslo 6 červen 2005. Kněz - modlitba v neděli večer ZRNÍČKO Svazek 5, číslo 6 červen 2005 Kněz - modlitba v neděli večer Dobří křesťané vyžadují velmi mnoho od svých kněží. A mají pravdu. Musí si však uvědomit, jak je těžké být knězem. Kněz zůstává člověkem,

Více

ZRNÍČKO. Svazek 6, číslo 6 červen 2006. plešatá hlava

ZRNÍČKO. Svazek 6, číslo 6 červen 2006. plešatá hlava ZRNÍČKO Svazek 6, číslo 6 červen 2006 plešatá hlava Bůh na nás myslil od věčnosti a ve své stvořitelské lásce stále nad námi bdí. V osobě našich bratří máme hledat myšlenku Boží a vážit si ji. Máme být

Více

ZRNÍČKO. Svazek 10, číslo 11 listopad 2010

ZRNÍČKO. Svazek 10, číslo 11 listopad 2010 ZRNÍČKO Svazek 10, číslo 11 listopad 2010 Pane, ti dva se mají rádi Lidé se vyprávějí o přátelství a lásce a předávají si jejich svým tělem, slovy a gesty. Stisk ruky a zejména polibek zamilovaných. To

Více

ZRNÍČKO. Svazek 5, číslo 1 leden 2005. Moře

ZRNÍČKO. Svazek 5, číslo 1 leden 2005. Moře ZRNÍČKO Svazek 5, číslo 1 leden 2005 Moře Nejsou vždy plodnými ty životy, které přitahují pozornost. Ani ne ty, které se s nezměrnou pýchou vrhají na nepřekonatelné překážky. Ale pokorný život pod Božím

Více

ZRNÍČKO. Svazek 5, číslo 11 listopad 2005. Byt

ZRNÍČKO. Svazek 5, číslo 11 listopad 2005. Byt ZRNÍČKO Svazek 5, číslo 11 listopad 2005 Byt Bytová otázka je zoufalá ve všech světových velkoměstech. Musí se o ní vědět. To je první úkol. Velmi mnoho pohodlně bydlících lidí neprošlo nikdy chudými čtvrtěmi

Více

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 3 březen 2012. Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 3 březen 2012. Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše ZRNÍČKO Svazek 12, číslo 3 březen 2012 Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše Krista V srdci každého člověka se skrývá touha po dokonalosti. Touha je nekonečná, avšak hranice jsou mnohonásobné. I kdyby

Více

Pane, ty máš slova věčného života.

Pane, ty máš slova věčného života. FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE POSTNÍ 11. BŘEZNA 2012 Pane, ty máš slova věčného života. Pustiměřští poutníci při eucharistii ve Svatém domku nazaretském v Loretu, Anni Paulini Peregrinatio, 4.7.2009. MODLITBA

Více

ZRNÍČKO. Svazek 8, číslo 11 listopad 2008. Pane, ten nezaměstnaný, kterého jsem před hodinou potkal, to jsi byl ty

ZRNÍČKO. Svazek 8, číslo 11 listopad 2008. Pane, ten nezaměstnaný, kterého jsem před hodinou potkal, to jsi byl ty ZRNÍČKO Svazek 8, číslo 11 listopad 2008 Pane, ten nezaměstnaný, kterého jsem před hodinou potkal, to jsi byl ty Před dvěma tisíci lety Ježíše Nazaretského zradili, věznili, nespravedlivě odsoudili, mučili,

Více

ZRNÍČKO. Svazek 14, číslo 3 březen 2014

ZRNÍČKO. Svazek 14, číslo 3 březen 2014 ZRNÍČKO Svazek 14, číslo 3 březen 2014 Utrpení - tragický produkt člověka V nás, kolem nás a všude ve světě existuje krutá a tvrdošíjná přítomnost utrpení a smrti. Vždycky na ně člověk narážel. Člověk

Více

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor...6. Světová náboženství Judaismus - II. Víra...

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor...6. Světová náboženství Judaismus - II. Víra... 1 Obsah Strana Úvodní slovo...2 Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4 Rozhovor...........6 Světová náboženství Judaismus - II. Víra..... 13 Okénko pro nemocné (o. J. Šik ).....15

Více

ZRNÍČKO. pro továrnu. Nemilosrdné metronomy baletů bez přestávky udávají tempo života armádě dělníků.

ZRNÍČKO. pro továrnu. Nemilosrdné metronomy baletů bez přestávky udávají tempo života armádě dělníků. ZRNÍČKO Svazek 10, číslo 2 únor 2010 Modlitba s nočními dělníky Množství lidí v noci vstává a jde do práce. Většina si nevybrala takovou zkoušku, ale žene je nevyhnutelnost. Několik lidí a několik žen

Více

Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014

Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014 Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014 Listí padá ze stromů, o hodinu dřív se stmívá, nastává dušičkový čas. Lidé upraví hroby svých blízkých a budou po kapsách nosit jen svíčky a sirky. Někteří

Více

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová EDITORIAL Milí čtenáři, tématem tohoto čísla byla vybrána Pastorace povolání. Jak možná někteří víte, na Konferenci o mládeži v roce 2007 se vytvořila skupina lidí, kteří se rozhodli v této oblasti zkoordinovat

Více

IMMACULATA. Zdráva buď, ó Panno, prostá vší viny, skrze požehnaný plod života Tvého jsme zbaveni staré kletby! / 2013. č. 129

IMMACULATA. Zdráva buď, ó Panno, prostá vší viny, skrze požehnaný plod života Tvého jsme zbaveni staré kletby! / 2013. č. 129 Zdráva buď, ó Panno, prostá vší viny, skrze požehnaný plod života Tvého jsme zbaveni staré kletby! IMMACULATA 5 / 2013 č. 129 Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné Říjen Aby nám Pán rozmnožil naši víru

Více

VĚŽNÍK. David hříšník i muž Boží... 10

VĚŽNÍK. David hříšník i muž Boží... 10 VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK David hříšník i muž Boží... 10 V tomto čísle navážeme na minulé zamýšlení a tentokrát se zaměříme na úžasnou postavu krále Davida. Naše pozornost se bude týkat dvou

Více

ZRNÍČKO. Svazek 9, číslo 9 září 2009

ZRNÍČKO. Svazek 9, číslo 9 září 2009 ZRNÍČKO Svazek 9, číslo 9 září 2009 Pane, rozesměj mě! Mnoho věřících si myslí, že je neuctivé, když se někdo v kostele směje. Naopak, když někdo pláče, tak se to nepokládá za špatné, naopak je to hodné

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.

Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. FARNÍ INFORMÁTOR 1. NEDĚLE POSTNÍ 9. BŘEZNA 2014 Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. Poutníci pod horou pokušení tady se Ježíš postil a byl pokoušen od ďábla. Peregrinatio Ad Fontes Salutis, 28. února

Více

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen Milé katechetky a katecheté, každý biskup přijal v den svého svěcení úkol katechizovat. Vy, kteří jste pocítili ochotu mu v tom pomáhat a být jeho spolupracovníky,

Více

ZRNÍČKO. Svazek 10, číslo 12 prosinec 2010

ZRNÍČKO. Svazek 10, číslo 12 prosinec 2010 ZRNÍČKO Svazek 10, číslo 12 prosinec 2010 Pevně mě objal a řekl mi: Zbožňuji tě! Mnoho křesťanů bere vážně Pánův příkaz: milujte všechny své bratry. Ale někteří k nim přicházejí jenom s hlavou. To znamená,

Více

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 5 květen 2012

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 5 květen 2012 ZRNÍČKO Svazek 12, číslo 5 květen 2012 Přijetí radosti Všichni lidé chtějí být šťastni. Dějiny jsou dlouhým a strastiplným dobrodružstvím lidí, kteří hledají štěstí. Ale štěstí se nedá tak snadno dostihnout.

Více

Slovo otce Tomáše Liturgie doby postní a velikonoční upírá svůj pohled na svaté město Jeruzalém...

Slovo otce Tomáše Liturgie doby postní a velikonoční upírá svůj pohled na svaté město Jeruzalém... VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Slovo otce Tomáše Liturgie doby postní a velikonoční upírá svůj pohled na svaté město Jeruzalém... Farní pouť k Božímu milosrdenství Každý z nás máme za co Bohu děkovat

Více

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ Někdo se zpovídá často a trápí ho jednotvárnost tohoto konání. Jiný se zpovídá méně často a mnohdy neví, z čeho se vlastně zpovídat. A potom jsou ti krásní vyhlížení a očekávaní

Více

ZRNÍČKO. Svazek 9, číslo 7-8 prázdniny 2009. Dlouho jsem, Pane, pozoroval tváře lidí

ZRNÍČKO. Svazek 9, číslo 7-8 prázdniny 2009. Dlouho jsem, Pane, pozoroval tváře lidí ZRNÍČKO Svazek 9, číslo 7-8 prázdniny 2009 Dlouho jsem, Pane, pozoroval tváře lidí Člověk je tělo a duch v jednom. Neboť my věříme, že nás Bůh stvořil ke svému obrazu a ke své podobě. Tedy celý člověk,

Více

Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. FARNÍ INFORMÁTOR 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 15. LEDNA 2006 Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, s důvěrou prosme Boha Otce, aby se sklonil k pokorné modlitbě své Církve:

Více

Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jímž puká srdce.

Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jímž puká srdce. FARNÍ INFORMÁTOR 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 8. ÚNORA 2015 Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jímž puká srdce. Poutníci v Šimonově a Ondřejově domě - Domus Ecclesiae - Peregrinatio ad Fontes Salutis, Izrael,

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chci, aby ten obraz, který namaluješ štětcem, byl slavnostně posvěcen o první neděli po Velikonocích; tato neděle má být svátkem milosrdenství. /Deníček 49/ 2 2. ROČNÍK 2007 2 Svatá Gertruda, mystička,

Více

5/2011 ROČNÍK 20 (14)

5/2011 ROČNÍK 20 (14) Maria Voce, prezidentka Hnutí fokoláre, přijede do České republiky 2 5/2011 ROČNÍK 20 (14) Mnoho církví, avšak jeden lid 22 Návštěva Jeruzaléma 20 Když je i smrt životem Proces blahořečení Renaty Borlone

Více

Ukaž mi své cesty, Hospodine!

Ukaž mi své cesty, Hospodine! FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 25. LEDNA 2015 Ukaž mi své cesty, Hospodine! Pustiměřští poutníci u sochy sv. Jana Bosca - na nádvoří svatyně Panny Marie Pomocnice, Valdocco, Torino, pouť k Turínskému

Více

život farností Přiznání (nikoliv daňové) 3 Páter Pio vyučuje modlitbě 5 Poselství papeže Františka k postu 5

život farností Přiznání (nikoliv daňové) 3 Páter Pio vyučuje modlitbě 5 Poselství papeže Františka k postu 5 březen 2014 číslo 3 život farností občasník pro farnosti Valašské Meziříčí a Lešná z obsahu Přiznání (nikoliv daňové) 3 Páter Pio vyučuje modlitbě 5 Poselství papeže Františka k postu 5 Bohoslužby o Velikonocích

Více