džungle Jitka Krausová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "džungle Jitka Krausová"

Transkript

1 Z e D v o r a d o p a n e n s k é džungle v P e r u Jitka Krausová V tomto čísle KL zveřejňujeme první část vyprávění, informací a zážitků naší nové dopisovatelky z jejích cest do Peru. Kolik dalších částí ještě přibude, nevím, záleží na tom, jak pilná bude naše dopisovatelka a jak dlouho bude její nynější, již třetí, pobyt v Jižní Americe trvat. Nejprve tedy několik slov o autorce. (Pokračování na str. 6) Osada MayantuYacu, tady je šamanovo. Tešnov je národní památkou Čtěte na str. 6 Z O B S A H U FOTO: JIŘÍ HEGER - Tešnovské vodní dílo vyhlášeno národní kulturní památkou - Před 20 a 10 lety - Nepravdy o zlevňování plynu a elektřiny - Výlet na letiště - Co nového v Žirči? - Co se šušká po Podharti - Sbírky Přátel města pokračují - Tři zlaté medaile - Princezna je lepší než královna - Házenkáři začali boj o záchranu - Valná hromada Sokola

2 T e š n o v s k é v o d n í d í l o u l e s a K r á l o v s t v í v y h l á š e n o n á r o d n í k u l t u r n í p a m á t k o u Em. Univ. Prof. RNDr. Karel Martinek, DrSc., člen Akademie Evropy ve Štrasburku Právě před sto lety dne 28. ledna 1910 převzal podnikatel Jaroslav V. Welflík staveniště budoucího vodního díla od Zemské komise pro úpravu řek, zřízené v roce 1903 při c.k. místodržitelství v Království Českém. Bohužel, tento slavnostní den poskvrnila rozsáhlá krádež. Příslušná komise (v čele s hlavním projektantem Ing. Josefem Plickou) musela totiž konstatovat, že neznámý pachatel ukradl stovky a stovky dřevěných kolíků, kterými bylo vyznačeno rozlehlé území budoucí nádrže, sestávající z vykoupených pozemků. Poprvé se v Tešnově koplo do země rovněž před sto lety - dne 18. února Takže vyhlášení vodního díla za Národní kulturní památku se vlastně snoubí se stoletým výročím zahájení stavby. Jsem přesvědčen, že zdaleka nejsem sám, kdo s povděkem přijal celostátní uznání, kterého se našemu kouzelnému Tešnovu dostalo od vlády ČR jejím usnesením ze dne 8. února 2010, přijatým v 11 hodin 21 min. pod č.j. 1835/09. Mám však zásadní výhrady k popisu nové národní kulturní památky. Popis byl vládě předložen z Národního památkového ústavu (NPÚ) a zní takto: vodní elektrárna - přehrada Les Království v Bílé Třemešné. Domnívám se, že: 1) Je naprosto scestné uvádět vodní elektrárnu na prvním místě. Důvody jsou tyto: a) Sama budova elektrárny totiž nemá nejvyšší kvalitu z pohledu architektonického, jak to požadují pravidla pro zařazení do seznamu národních kulturních památek. Stavba byla totiž provedena ve zjednodušené podobě, která neodpovídá původnímu záměru Ing. architekta J. Valečky. Došlo k tomu snad proto, že stavební firma musela v závěru šetřit, protože skutečné náklady již dávno převýšily skoro o jeden milion ofertní nabídku 1,795 mil. Kč. b) Strojní zařízení elektrárny již dávno nemá historickou hodnotu. Při poslední rekonstrukci v roce 2005 musely být oba turboagregáty zcela vyřazeny. Jeden z nich, bohudíky, deponovalo Národní technické muzeum. Druhý na sebe neuváženě přijalo Město Dvůr Králové nad Labem. (Pokračování na str. 3)

3 T e š n o v s k é... (Pokračování ze str. 2) V důsledku laxního přístupu Městského úřadu tato součást nynější národní kulturní památky byla znehodnocena nesprávným uskladněním a částečně rozkradena. Podle odhadu odborníků jen šrotová hodnota ukradené stříbromědi by mohla přesáhnout 100 tisíc Kč. Sběratelsky mimořádně cenné emblémy zaniklých firem a měřicí přístroje se dostaly až do Brna do soukromé sbírky p. Ing. Tomáše Flimela. Je s podivem, že zřejmě nebyl pořízen zápůjční protokol na tyto cenné detaily, pocházející z nynější národní kulturní památky (ústní sdělení p. Ing. Zdeňka Kouby z VaK s.r.o.). Vysvětlení by měla veřejně podat ta osoba na MěÚ DKnL, která cennosti z nynější národní kulturní památky zapůjčila. A nebo snad darovala? c) A nakonec uvažme, že vodní elektrárna existuje pouze díky vodní přehradě a je tudíž přehradě funkčně podřízena. Z těchto tří důvodů: 2) Je naprosto nezbytné, aby přehrada byla v popisu národní kulturní památky uváděna na prvním místě ve smyslu přehrada s vodní elektrárnou. Vždyť je to právě přehrada, která je architektonickým a technickým skvostem, provedeným v romantizujícím novogotickém duchu (zcela podle návrhu Ing. arch. J. Valečky). Vím naprosto přesně, jak k tomuto faux pas s nesprávným popisem došlo. Před cca třemi lety v Ústředním seznamu kulturních památek Ministerstva ČR byla uvedena pouze a jedině vodní elektrárna u samoty Tešnov. O přehradě nebylo v původním zápisu ani zmínky. Protestoval jsem proti tomu u kompetentní osoby v NPÚ, která přiznala, že se jedná - jemně řečeno - o chybu, která prý bude během 14 dnů opravena. Jak je dnes zřejmé, NPÚ použil na opravu chyby metodu ševcovského příštipku - přehradu udělali přílepkem k vodní elektrárně. Jsem toho názoru, že takovéto zbrklé, bezmyšlenkovité jednání neslouží ke cti ochranářům památek. Ovšem na rozdíl od vodní elektrárny, která je cele situována na katastru Bílé Třemešné, přehradní těleso se nachází hned na třech katastrálních územích, a sice Bílá Třemešná, Nemojov a Dvůr Králové - Verdek (viz obrázek). Národní památkový ústav však jistě dokáže problém s pojmenováním vyřešit Je to v jeho kompetenci. Usnesení vlády se má stát účinným od 1. července t.r.. Je tedy ještě čas změnit popis naší národní kulturní památky tak, aby měl hlavu a patu. Situace je však natolik naléhavá, že by do jednání s příslušnými státními orgány mělo iniciativně vstoupit Město Dvůr Králové nad Labem. 3) Již několikrát jsem poukazoval na podivný název samotného vodního díla - přehrada Les Království. Podle místních zvyklostí se totiž jedná o přehradu v Tešnově. Naposledy jsem na toto téma podrobně diskutoval v knize Tešnovská přehrada - historie vodního díla na horním toku Labe (vyd. ELLI-print 2009 ve Dvoře Králové). Zde uvedu pouze podstatu věci. Podivný název přehrada Les Království, jenž naprosto nerespektuje místní tradici, vznikl v 70. letech v tehdejším n.p. Povodí Labe. Později toto logo nechal Český přehradní výbor, bohužel, zařadit do Mezinárodního registru přehrad (World Register of Dams). Obávám se, že současnému Českému přehradnímu výboru (předseda Prof. Ing. Vojtěch Broža), DrSc.) bude asi zatěžko ve spolupráci s a.s. Povodí Labe změnit název na rozumné a odpovídající pravdě znění - přehrada Tešnov, případně přehrada Tešnov u lesa Království? A nebo se mýlím a název by se dal při dobré vůli napravit? Říká se přece Hlas lidu - hlas Boží! Závěrem informační poznámka. V současnosti máme v naší republice 237 národních kulturních památek. V našem regionu se jedná o areál Kuksu a soubor plastik Betlém v Novém lese u Stanovic. Od 1. července jich 38 přibude, například dům Dřevěnka v Úpici, Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova nebo archeologické naleziště Dolní Věstonice atd. Náš Tešnov mezi nimi bezesporu zaujímá důstojné místo. Važme si proto Tešnova a pečujme o něj! Chovám naději, že s.p. Povodí Labe a ČEZ a.s. - rukou společnou a nerozdílnou - nám všem půjdou ve vztahu k Tešnovu i nadále (doposud vzorně) příkladem. J e d n o u v ě t o u Miroslav Puš Hotel Pod Zvičinou otevřel dětský lyžařský vlek (v provozu v sobotu a neděli od 10 do 15 hodin). Na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně reprezentovaly náš region hořické trubičky a královédvorské pivo Tambor. Občané, kteří si vezmou psa z útulku, mohou požádat o příspěvek 2000 Kč. V soutěži o nejoblíbenejšího pedagoga Zlatý Amos má náš region dva zástupce a oba (obě) jsou ze ZŠ Schulzovy sady - Kateřina Novotná a Alena Zlámalová Při příležitosti 65. narozenin známého královédvorského malíře Františka Kalenského byla v Městském muzeu uspořádána výstava jeho prací pod názvem...a život běžel tryskem.

4 Kulturní programy na březen Ples Základní školy 5. května ve hod. Sál Hankova domu Hraje hudební skupina JH Ohnišov. Brněnské kytarové kvarteto v hod. Sál Hankova domu Koncert mladých umělců. Michal Hrubý, Michal Hutyra, Martin Lindtner, Martin Weisner koncert KPH. Divadelní cestopis aneb Evropou od renesance po realismus v 8.30 a hod. Sál Hankova domu Představení je souborem ukázek z nejslavnějších evropskýcgh divadelních her od středověku až po české národní obrození. Uvádí Divadlo pro školy Hradec Králové. Pořad pro druhý stupeň základních škol. Divadelní čtyřlístek - Popelka v hod. Sál Hankova domu Klasická pohádka o kouzelných oříšcích, nehodné maceše a skromné Popelce. Další pohádka z cyklu Pojďte s dětmi do divadla. Uvádí Divadlo Pohádka Praha. Zápis do kurzu tanečních ve hod. Kavárna Hankova domu F. F. Šamberk: Blázinec v prvním poschodí v hod. Sál Hankova domu Veselohra na způsob vídeňské frašky je jednou z nejúspěšnějších bláznivých komedií proslulého českého dramatika a herce druhé poloviny 19. století. Režie: Milan Schejbal. Hrají: Oldřich Vízner, Jaroslava Obermaierová, Mário Kubec a další. Uvádí Divadelní Víte, že... Jana Fiřtová - město získalo rozhodnutí o čerpání podzemní vody. Tak se otevřela cesta k možnosti provozovat vlastními silami své vodovodní a kanalizační sítě. - poptávka po školkách je ve městě dlouhodobě velká. Juta chystá novou mateřskou školku. Firma začala rekonstruovat vilu se zahradou v sousedství závodu 03 na Rašínově náměstí. Na podzim letošního roku by tu mohla začít fungovat nová mateřská školka, a to nejen pro zaměstnance firmy. - byla upravena smlouva o podmínkách, které město stanovilo pro nájemce pozemků u Zboží, kde má letos vyrůst fotovoltaická elektrárna. Kromě nájmu z pozemku má město nárok i na podíl z prodané elektřiny. Radnice si tak v následujících letech zajistila stálý příjem, který umožní dopředu plánovat některé investiční akce. - v únoru se v zoologické zahradě rozloučili s tygřím samcem Semjonem. Dožil se osmnácti let, což je u ussurijského tygra skutečně požehnaný věk. Byl u návštěvníků ZOO velmi oblíbený, žil tady od roku Jeho kostra a kůže se stane základem pro dermoplastický preparát, a tak pomůže i ve vzdělávání malých návštěvníků. - klíč proti hladu leží na Špicberkách. Podzemní genetická banka u polárního společnost Julie Jurištové. Hra v předplatném. Růženka a Kopřivěnka v 8.30 a hod. Sál Hankova domu Hudební představení pro děti z mateřských škol a prvních tříd základních škol. Uvádí Hudební divadlo dětem Hradec Králové Perníková chaloupka v hod. Sál Hankova domu Loutková scéna Klíček. Dny R. A. Dvorského ročník swingového a jazzového festivalu Elizabeth Lohninger Quartet Vynikající americká zpěvačka. Lazaro Cruz Quintet Kvintet pěti výrazných moravských jazzových hráčů v hod. Sál Hankova domu Big Bang Neratovice a Jitka Zelenková Mladý progresivní orchestr, který se věnuje především swingové a taneční hudbě a spolupracuje s předními českými interprety. Crazy Boys of Prague Volné sdružení špičkových profesionálních a amatérských hudebníků v hod. Sál Hankova domu Připravujeme na měsíc duben: Dámská šatna - hra v předplatném, uvádí Studio Dva Praha Fleret a Jarmila Šuláková Majáles - Plastic People of the Universe, Turbo, Eva a Vašek kruhu archivuje zásoby lidstva. Rostlinná banka se má jako jakási novodobá Noemova archa postarat o to, aby lidé měli vždycky dost potravy. Na 4,5 milionů různých kulturních rostlin zde má v hlubokém mrazu celých 18 stupňů pod nulou přestát klimatické změny. Projekt je financován OSN, vybudovalo ho Norsko. - kopejme studnu dříve, než začneme umírat žízní. REKLAMOGRAM Chcete-li mít hezkou obuv, a dokonce s velkou slevou, zakupte si pravou botu, zdarma přidají vám levou. Štefan Havlík

5 Kino Svět - program na březen NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ 2. úterý v hod. Art kino + FK Láska, smích a sumo. Proč se otravovat s hubnutím, když se můžete dát na zápasení? Poznání, k němuž dojde čtveřice kamarádů, otevírá množství komediálních situací, ale upozorňuje i na společenský tlak vyvíjený na lidi s nadváhou. Režie: E. Tadmor, S. Maymon. Hrají: I. Cohen, I. Kaplan, D. Benedek ad. Komedie, Izrael, Francie, Německo Délka filmu 90 minut. Mládeži přístupný Vstupné Kč FAME - CESTA ZA SLÁVOU 3. středa v a 4. čtvrtek ve hod. Nadaní teenageři se celé dětství připravovali, aby dokázali, že jsou těmi nejlepšími z nejlepších. Snem každého studenta je lišit se od svých vrstevníků a vyniknout. Tréninkový program však komplikují domácí úkoly a zkoušky, a tak se brzy projeví, kdo má nejen talent, ale i disciplínu a píli potřebnou pro celkový úspěch. Režie: K. Tancharoen. Hrají. A. Book, K. Flores, P. Iacono ad. Hudební, USA Délka filmu 107 minut. Mládeži přístupný Vstupné Kč PŘEDSTAVENÍ 3D A 4D GRAFIKY S HUDBOU 5. pátek v hod. I. díl se skládá ze dvou částí grafik a tří filmových animací. V první části grafik se v jejich texturách objevuje převážně motiv obrazu Yin & Yang. Následuje film, který vychází z obrazu Duhová kulička. Další film Kužele nad Mandalou rezonuje na stejnojmený obraz Mandala. Druhá část grafik končí motivy z filmu Geneze duhové kuličky (obsah II. dílu představení). Motivy grafik jsou upravovány v několika PC programech a většinou obohaceny o fraktály. Závěrečný film Podzimní romance vychází z obrazu Podzimní hra. Hudba: Monica Dvorak, malba, grafika, film: Luboš Zvičina, zvuk: Jiří Flegr. PRINCEZNA A ŽABÁK 6. sobota v a 7. neděle v hod. Pohádka s moderní zápletkou, která zachycuje krásnou dívku jménem Tiana, žabího prince, který se zoufale touží stát opět člověkem, a polibek, který rozehrává před očima diváka neuvěřitelnou směs humoru, hudby, napětí a citu. Režie: J. Musker, R. Clements. Animovaný, rodinný USA Délka filmu 91 minut. Mluveno česky. Mládeži přístupný Vstupné Kč BRATŘI BLOOMOVI 6. sobota v a 7. neděle ve hod. Bratři Bloomovi byli vždy odkázáni pouze jeden na druhého a nikdy by nedopustili, by je rozdělila pravda. V dětství pobývali v ponurých sirotčincích a později žili luxusní život mezinárodních podvodníků. Stephen vymýšlí rafinované podvody a Bloom touží po neplánovaném životě. Na poslední fušce se sice Bloom vetře do života znuděné, svobodné ženy z New Jersey, která zdědila veliké bohatství a touží po nezapomenutelném dobrodružství, ale také začne váhat, zda ji chce skutečně oklamat. Režie: R. Johnson, Hrají. A. Brody, R. Weisz, M. Ruffalo ad. Dobrodružný, krimi, komedie, USA Délka filmu 113 minut Mládeži přístupný Vstupné Kč AVATAR 9. úterý v a hod. Největší filmová událost roku. Cesta do fantastického světa planety Pandora čekala na svou filmovou premiéru téměř 10 let. Avatar před námi otevírá neuvěřitelný svět za hranicemi naší fantazie, svět střetu dvou naprosto odlišných civilizací. Nově objevená planeta Pandora je mirumilovné místo s obyvatelstvem žijícím v souladu s divukrásnou vegetací planety. Posádka vyslaná ze Země na své průzkumné misi objevi na Pandoře velmi cenný minerál, který by měl na Zemi nevyčíslitelnou hodnotu, ale pobyt na Pandoře je pro člověka možný teprve po vytvoření jeho genetického dvojníka. Režie: J. Cameron. Hrají: S. Worthington, Z. Saldana, S. Weaver ad. Akční, sci-fi, USA Délka filmu 166 minut. Mládeži přístupný Vstupné Kč TRABLE V RÁJI 10. středa v a 11. čtvrtek ve hod. Pobyt na nádherném exotickém ostrově jako lék na manželskou krizi? Proč ne. Jenže když váš vztah hrozí zhroucením, může se i ráj proměnit v peklo na Zemi. V tomto nezáviděníhodném aranžmá se naštěstí ocitají skvělí američtí komici, takže lze očekávat, že si jejich utrpení budete náležité užívat. Režie: P. Billingsley. Hrají: V. Vaughn. J. Favreau, K. Bell ad. Komedie, USA Délka filmu 113 minut. Mládeži od 12 let přístupný Vstupné Kč BRATŘI 13. sobota v a 14. neděle ve hod. Pýchou rodiny Cahillů je Sam, otec dvou malých dcerek, vzorný manžel a hlavně - mariňák, který tráví dvě třetiny roku na zahraničních misích. Jeho mladší bratr, lehkomyslný Tommy, je častěji ve vězení než doma. Přesto je to právě Tommy, kdo se ujme Samovy rodiny poté, co je jeho vrtulník sestřelen v Afghánistánu a Sam prohlášen za mrtvého. Režie: J. Sheridan. Hrají. N. Portman, J. Gyllenhall, T. Maquire ad. Drama, USA Délka filmu 105 minut. Mládeži od 15 let přístupný Vstupné Kč ALVIN A CHIPMUNKOVÉ neděle v hod. Tentokrát Alvin, Simon a Teodor potkají nové kamarády, vlastně kamarádky, ze kterých se možná stane i něco víc - můžete se těšit na dvíčí trio Chipettky. Režie: B. Thomas. Dobrodružný, rodinný, animovaný, USA Délka filmu 88 minut. Mluveno česky. Mládeži přístupný Vstupné Kč FISH TANK 16. úterý v hod. Art kino + FK Druhý celovečerní snímek této režisérky vyhrává na filmových přehlídkách doslova na celém světě. Vysloužil si Cenu poroty na letošním festivalu v Cannes. Film zachycuje životní realitu patnáctileté Mii, dívky působící dojmem, že právě předčasně složila maturitu ze životní deziluze. Bydlí s mladší sesetrou a matkou, jež musela svou první dceru povít jako hrubě - náctiletá. Režie: A. Arnold. Hrají. K. Jarvis, M. Fassbender, H. Treadaway ad. Drama, Velká Británie Délka filmu 123 minut. Mládeži od 15 let přístupný Vstupné Kč NEW YORKU, MILUJI TĚ 17. středa v a 18. čtvrtek ve hod. Zcela nový, odlišný a zcela nepopiratelně romantický pohled skupiny současných režisérů i herců na město New York, pohled očima lásky ve všech jejích podobách, od první lásky přes lásku krátkodobou a komplikovanou až po lásku minulou, odpíranou, vytouženou a lásku, která trvá na věky. Režie: J. Wen, B. Ratner, J. Marston, M. Nair, S. Iwai, Y. Attal, A. Hughes, S. Kapur, N. Portman, F. Akin, R. Balsmeyer. Hrají: H. Christensen, A. Garcia, N. Portman ad. Krátké romantické příběhy, Francie, USA 209. Délka filmu 103 minut. Mládeži přístupný Vstupné Kč NA SV. VALENTÝNA 20. sobota v a 21. neděle ve hod. Film přináší příběh skupiny lidí z Los Angeles, jejichž osudy se protnou právě na den svatého Valentýna, kdy se každý z nich snaží najít lásku nebo řeší milostné problémy. Režie: G. Marshall. Hrají: T. Lautner, B. Cooper, A. Harhaway. Romantický, USA Délka filmu 125 minut. Mládeži od 12 let přístupný Vstupné Kč SMLOUVA S VRAHEM 23. úterý v hod. Art kino + FK Zamlklý francouzský úředník je po patnácti letech služby vyhozen z kanceláře královských vodáren v Londýně. Ztráta životní perspektivy jej dovede ke dvěma neúspěšným sebevraždám, přičemž na třetí si objedná profesionálního vraha. Režie: A. Kaurismäki. Hrají: J. P. Léaud, M. Clarke, K. Colley ad. Drama, Finsko, Švédsko, Francie, Velká Británie, Německo Délka filmu 80 minut. Mládeži přístupný Vstupné Kč NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE 24. středa v a 25. čtvrtek ve hod. Představte si, že se rozvedete, po deseti letech si uvědomíte, že jste se definitivně odstřihli od bývalého partnera, pak ho zničeho nic potkáte a bác ho.. Najednou pochopíte, že stará láska nerezaví, a také zjistíte, že se to nějak komplikuje. Režie: N. Meyers. Hrají: M. Streep, A. Baldwin, S. Martin ad. Komedie, USA 209. Délka filmu 120 minut. Mládeži od 12 let přístupný Vstupné Kč MIKULÁŠOVY PATÁLIE 27. sobota v a 28. neděle ve hod. Mikuláš o filmu - Vždycky, když jsem přinesl ze školy nešťastnou kouli z mluvnice, říkal jsem mamince, že když budu pořádně zlobit, tak o mně jednou natočí film. Maminka se většinou rozplakala a tatínek výhrůžně složil noviny. Ale to nevadí, já je mám stejně rád, asi víc než kluky ze školy, se kterými je fakt děsná legrace. Režie: L. Tirard. Hrají. V. Lemercier, K. Merad, S. Kiberlain ad. Rodinná komedie, Francie Délka filmu 91 minut. Mluveno česky. Mládeži přístupný Vstupné Kč ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME úterý v hod. Art kino + FK Allan se nachází v nepříjemné životní situaci. Odešla od něj manželka a on se neúspěšně pokouší navázat vztah s jinou ženou. V přítomnosti žen se z něj však stává roztěkaný nemotora, který nedá dohromady kloudnou větu. Režie: H. Ross. Hrají. W. Allen, D. Keaton, T. Roberts, J. Lacy ad. Romantická komeie, USA Délka filmu 86 minut. Mládeži od 12 let přístupný Vstupné Kč LÍTÁM V TOM 31. středa v hod. a čtvrtek ve hod. Životní cíl Ryana je nalétat deset milionů leteckých mil a vstoupit do elitní společnosti vyvolených. Pravděpodobnost splnění jeho podivného snu je ovšem paradoxně velmi vysoká, protože Ryan prakticky žije v letadle. Jako zaměstnanec společnosti, který se zabývá profesionálním vyhazováním lidí z práce, nepřetržitě létá po Spojených státech a snižuje stavy ve firnách, jejichž šéfové nemají dost odvahy na to, aby své lidi propustili osobně. Režie: J. Reitman, S. Turner. Hrají: G. Clooney, V. Farmiga, A. Kendrick ad. Komedie, USA Délka filmu 109 minut. Mládeži od 15 let přístupný Vstupné Kč

6 Ze Dvora (Pokračování ze str. 1) Jmenuje se Jitka Krausová, je jí 25 let, studovala na královédvorském gymnáziu a zde se pod vedením RNDr. Jany Dobrorukové zaměřila na studium přírodních věd, Účastnila se přírodovědných expedic a táborů Klubu Natura a dodnes je jeho členkou. Po maturitě studovala Institut tropů a subtropů při České zemědělské univerzitě v Praze. V rámci řešení diplomové a disertační práce, zaměřené na hodnocení biodiverzity, se již dvakrát vydala do peruánské části Amazonie a právě nyní podniká svoji třetí výpravu do zeleného království, kde platí pouze zákony džungle. M. Puš Výlet do panenské džungle Panenská džungle, Tropický prales, Amazonie... to jsou slova, která jistě nenechají cestovatelovo srdce v klidu a snílky okamžitě přenesou do mlžných oparů tropických lesů a jejich tajemna, které ve své bujné vegetaci skrývá šamany, zapomenuté stezky, deště, spousty rozličné zvěře, komáry... a mnohdy i duchy pralesa. Do takové panenské džungle jsme se měli po třech měsících v Peru vypravit. Naše výprava čítala čtyři členy: mne, kolegu Goldise a přátele. Brzy zrána kontrolujeme džíp, naftu, kola, lékárničku první pomoci, zásobu vody, jídla, batohy. Spěšně dokončujeme poslední plány nad nepromokavou mapou a pak otáčím klíčkem v zapalování a v duchu přemýšlím, kam nás cesta zavede. První kilometry vedou po příjemné asfaltce z města Pucallpa až do osady Campo Verde, kde odbočujeme na prašnou cestu. S přibývajícími kilometry vzrůstá i počet poměrně hlubokých výmolů, bláta a cesta se velmi zužuje. Přejíždíme bezpočet provizorních mostků z klád a modlíme se, aby nápor třítunové toyoty vydržely. Tráva kolem cest se zvyšuje, přibývá stromků a cesta už je tak tak na šířku auta. Terén se z fádní placky změnil v kopcovitou krajinu, kde z každého vrcholku bylo vidět zelené moře kolem nás. Z Macuyi jsme se vydali naším džípem do další oblasti, která se jmenuje Nueva Honória u řeky Pachitea (čti Pačitea). Těšili jsme se, že konečně uvidíme i jinou řeku než Ucayali. A tak, veselí a příjemně naladění, pomalu projíždíme úzkou prašnou cestou... a najednou nejedem... kolo džípu uvízlo a celý se naklonil na jednu stranu. Najeli jsme pravým předním kolem na vymletý břeh, který skrývala bujná vegetace, a ten se pod kolem ihned propadl a drolil se dál. Korba auta se začala zvedat. Co teď?! Kolega se chopil řízení, my ostatní jsme vylezli na korbu auta abychom ji zatížili a dostali tak pneumatiku na zem. Pohon 4x4 nás z toho hnedle vytáhl. Kontrolujeme podvozek, vše je OK, a tak pokračujeme za dalším dobrodružstvím. Vjíždíme do města Von Humbolt, které je křižovatkou mezi lesem a cestou do civilizace, a čeká nás dopravní zácpa. Tedy veškerou dopravu zastavila horda dobytka, která prchla zemědělcům, a zvířata nenapadlo nic lepšího než se rozvalit na křižovatce. Troubení nepomáhá. Po chvíli to vzdávají i ostatní klaksony trojkolek okolo nás. Hospodyně z blízkých domů si však věděly rady, vzaly pokličky od hrnců a jako činely třískaly tak dlouho, až se krávy zvedly. Snad už nás nic nezdrží. Cestu cca 100 km jedeme pět hodin. V podvečer dorážíme až na břeh řeky Pachitea. Je překrásná. S Ucayali se nedá srovnávat, je čistá a břehy nepokrývají domy, ale pobřežní džungle.je to, jako bychom přijeli do jiného světa. V městečku, které je složeno asi ze 40 chaloupek, jde elektřina jen od 18 do 21 hodin, což nám stačí. Najímáme si dva pokojíky v dřevěném hotelu, parkujeme auto ve výběhu slepic a jdeme na večeři. Pochutnáváme si na vařených nesladkých banánech, rýži a kousku masa z pralesního zvířátka jménem majas (čti machas). Máme ale pocit, že k večeři jsme tu spíše my. Komáři se nedali odehnat ani dvojí vrstvou oblečení a repelentem. Mají snad kovové sosáky! Kolem páté ráno sedáme do vratké lodičky vyřezané z jednoho kmenu a necháme se průvodcem unášet k horké řece. Povídáme si, otevíráme plechovky se sardinkami, k tomu chlebík, sýr, krajina kolem nás se pomalu probouzí. Najednou se před námi otevřel zákrut řeky. Z údolíčka sem vtékala úzká říčka a z ní se valil závoj páry. Spouštím ruku přes okraj loďky, voda má tak 50 stupňů... Vjíždíme do horké mlhy proti línému proudu říčky. Tudy jistě musel projít Jules Verne těsně před tím, než objevil Ztracený svět. Trochu se bojím, po 70 metrech loďka zastavuje, mělčina. Vysedáme a vyrážíme na dvouhodinovou cestu džunglí. Tahle džungle je ale jiná, hlubší, neponičená. Cestička prudce stoupá a vzápětí klesá. Putujeme z kopce do kopce. Vzdušnou vlhkost je tu opravdu znát s každým nádechem. Když už nás bolí všechny nohy, otevírá se před námi hluboké údolí porostlé pralesem a z něho stoupá obrovský oblak horké páry. V páře se občas mihne stín - tak váhám, jestli to je obrovský papoušek, nebo nějaké to pravěké létající monstrum. Klesáme do údolí. Začíná být opravdu horko. Na oblečení se nám kondenzuje voda, protože jsme chladnější než okolní vzduch. Jsme v přírodní sauně. Na dně údolí to hučí a křišťálová voda, valící se přes ohlazené kameny, bublá! Voda tu vře, má rovných 100 stupňů. Přímo pod místem, kde stojíme, je podzemní vulkán, který ohřívá termální prameny na ďábelskou teplotu. Zafoukal větřík a z páry se vynořily bílé chatičky osady Mayantu Yacu. Tady bydlí šaman a jeho pomocníci. Oprava a omluva Omluvte prosím chyby, které se vyskytly v minulém čísle KL v textu Za Stanislavem Bělovským. Správně má být.... studium tělesné výchovy a francouzštiny.... ze zdravotních důvodů je nedokončil. M. Puš

7 P ř e d 2 0 l e t y Miroslav Puš S tímto titulkem se, vážení čtenáři, setkáváte v KL už podruhé a pravděpodobně se s ním budete setkávat i ve všech letošních číslech našich novin. Chceme vám tím přiblížit, jak naše noviny ještě pod názvem Královédvorské fórum vypadaly a o čem psaly. Druhé číslo vyšlo 23. února 1990 a v tiráži se objevilo nové jméno redaktora, vlastně redaktorky - Věra Térová. V článku Včera a dnes srovnával minulost naší společnosti se současností a hodnotil její stav v době před volbami Vasil Biben. Dále tu byla v článku K prospěchu i rozvoji našeho města informace o mimořádném zasedání MěNV, na kterém bylo zvoleno 35 nových poslanců, předsedou ing. R. Kačerovský, místopředsedou ing. Jan Kubec, a tajemníkem JUDr. Václav Hájek. Čtenáři si mohli přečíst i text projevu nového předsedy ing. Kačerovského, dále text věnovaný blížícímu se 140. výročí narození prezidenta Masaryka, informaci o obnovení činnosti městské organizace Čs. sociální demokracie a několik dalších drobných textů včetně rubriky Z policejního bloku, která se v našich novinách udržela až do loňského roku, informace o nočních službách na chirurgii a o náboženské výchově. Pro zajímavost a pro osvěžení paměti uvádím i jména tehdejších mluvčích Občanského fóra: MUDr. Libor Matouš, Václav Knap, RNDr. Ondřej Huml a Vasil Biben. P ř e d 1 0 l e t y Miroslav Puš Druhé číslo Královédvorských listů v roce 2000, tedy před deseti lety, vyšlo 29. února. Jeho obsah, byl ve srovnání s dvojkou roku 1990, mnohem bohatší, ale moje informace o něm budou jen velmi stručné, podrobné by zabraly příliš místa a bylo by to na úkor současné problematiky. Poměrně rozsáhlý je text Josefa Šturmy a Václava Rückera věnovaný 80 letům skautingu ve Dvoře Králové. Velmi aktuální byly tehdejší problémy týkající se naší nemocnice, o nich psal ing. Jiří Rain a trochu i já. A o čem jsme psali ještě - o ZOO, o návštěvě ministra M. Kužvarta v Kuksu, pan Jan Láska věnoval svůj text osmdesátinám prof. Josefa Židka, Václav Nýdr psal o koncertech vážné hudby, Josef Darvaš o činnosti modelářů, Luděk Nožička o nových knihách, Ondřej Huml o činnosti či nečinnosti kontrolní komise, Petr Hak o problémech s teplárnou, dalšími autory byli František Vaculík, Jana Fiřtová, Jana Dobroruková, Alena Dušková, Karel Malý, Petr Vojtěch, Libor Vyskočil, Tomáš Otradovský, Emil Pokorný, Ladislav Hušek, Petr Vágner a Miroslav Vlček. Nakonec si dovolím uvést závěr ze svého článku věnovaného 150. výročí narození T. G. Masaryka. Nejsou to ale slova moje, nýbrž Masarykova, jak je uvedl Karel Čapek ve svých Hovorech s T. G. Masarykem. Přál bych všem našim současným politikům, aby i oni, až se jejich politická kariéra skončí, mohli svůj život hodnotit podobně. Mám-li říci, v čem se můj život vyvrcholil, tedy ne v tom, že jsem se stal prezidentem a že mohu nést tuto stejně velkou čest jako těžkou povinnost. Má osobní satisfakce, smím-li to tak nazvat, je hlubší: že jsem ani jako hlava státu nic podstatného nevyškrtl z toho, več Na závěr krátká ukázka. Je ze závěru Bibenova článku Včera a dnes. Naše revoluce zvítězila de facto. Aby se vítězství potvrdilo de jure, je třeba zvítězit i ve svobodných volbách. Je třeba, aby zvítězily svobodné a demokratické politické strany a naše hnutí - Občanské fórum. Toto vítězství bude zárukou nezvratitelnosti našeho svobodného a demokratického vývoje. Teprve nový parlament bude pracovat na nové ústavě, bude intenzivně formulovat nové a tolik potřebné zákony a zákonné normy pro celou šíři politicko-hospodářského a společenského života v naší zemi. Takže proto, abychom měli jednou i v kapse víc, musíme mít nový parlament, novou ústavu, nové zákony, nové hospodářské poměry. Je tedy skutečnou politickou prioritou dneška příprava, průběh a výsledky svobodných voleb, které nám toto vše mohou a musí zajistit. jsem věřil a co jsem miloval jako chudý študent, jako učitel mládeže, jako nepohodlný kritik, jako reformní politik, že stoje v moci, nenacházím pro sebe nižádného jiného mravního zákona ani jiného vztahu k bližnímu, k národu a k světu, než jaké mne řídily předtím. Smím říci, že se mi potvrzuje a naplňuje vše, več jsem věříval, takže jsem nemusel změnit nic na své víře v humanitu a demokracii, na svém hledání pravdy, ani na nejvyšším mravním a náboženském příkazu lásky k člověku. Pravím to ze zkušenosti, kterých stále ještě nabývám ve svém postavení, že není jiné morálky, jiného etického řádu pro stát a národy a jejich správce než pro jednotlivce. Není to osobité uspokojení z toho, že jsem po celý svůj život, tak podivně a složitě utvářený, zůstal sám sebou, důležitější je, že v tolika zkouškách zůstaly a ověřily se ty lidské a obecné ideály, které jsem vyznával. Říkám si, že v tom neustálém zápase o lepší příští národa a lidstva stál jsem na straně dobré. To vědomí stačí, aby život člověka byl krásný, a jak se říká šťastný.

8 V ý l e t n a l e t i š t ě Pracovníci ZŠ a PrŠ Koncem října loňského roku 2009 si žáci a učitelé ZŠ a PrŠ, Přemyslova 479, Dvůr Králové nad Labem prohlédli letiště královédvorského aeroklubu v Žirči. Místopředseda je seznámil s historií až po současnost a s výhledem do budoucnosti. Děti měly možnost si prohlédnout letištní budovy, hangár a letadla v něm. Viděly větroně a vlečná letadla. Největším zážitkem byla detailní prohlídka vyhlídkového letounu. Bylo to nezapomenutelné setkání s lidmi, jimž učaroval pohled na svět z ptačí perspektivy. Věnovali se nám opravdu zodpovědně.trpělivě odpovídali na všechny zvídavé otázky. Díky všem za krásné dopoledne. Doporučujeme ke zhlédnutí školám i široké veřejnosti. N e p r a v d y o z l e v ň o v á n í Karel Malý V podzimních měsících loňského roku se ve sdělovacích prostředcích objevovaly informace, že elektřina a plyn budou od podstatně levnější. Protože s těmito organizacemi mám v tomto směru nedobré zkušenosti, obstaral jsem si od Zákaznických služeb ČEZ a od VČP ceníky jejich produktů platné od Z těchto ceníků jsem zjistil, že informace o zlevnění byly opět mylné. S cenou elektřiny je to takto: Tarify za elektřinu se skládají ze dvou složek - za tzv. silovou elektřinu a za tzv. regulované platby. Když jsem porovnal ceny za silovou elektřinu za rok 2009 a nové pro rok 2010, zjistil jsem, že součet částek za silovou elektřinu je pro letošní rok skutečně nižší - pro naši domácnost o 14,5%, ale součet částek za regulované platby je naopak vyšší o 15,9%! Dotazem v ČEZu jsem se dozvěděl, že regulované platby nestanoví ČEZ, ale Energetický regulační úřad. Když jsem sloučil tyto dvě složky tarifu, zjistil jsem, že proti loňsku se denní tarif snížil o 3,4% a noční tarif o 6,7%. K tomu se ale zvýšila měsíční platba o 4%. Slibované zlevnění elektřiny se tedy neuskutečnilo a opravdové snížení cen je zcela nepatrné, takže domácnosti na elektřině mnoho neušetří. S plynem je situace podobná, neli o něco horší. I cena plynu se skládá ze dvou položek - z ceny za odebraný plyn a ze součtu stálých měsíčních plateb. Porovnáním loňské a letošní ceny jsem zjistil, že tarif za odebraný plyn je sice o 2,5%, tj. o 0,28 Kč/m3 nižší, ale cena měsíčních plateb se zvýšila o 19%, tj. o 43,56 Kč za měsíc. Konečný dopad celkové ceny je tento: Za odebraný plyn zaplatíme při naší spotřebě 1550 m3 sice o 430 Kč méně, ale za měsíční platby zaplatíme více za rok o 522 Kč. Kde je nějaká úspora? Protože až dosud se ceny plynu mění každé čtvrtletí, je možno očekávat, že tarif za odebraný plyn bude v dalších čtvrtletích opět zvyšován. Je smutné, že obě tyto organizace, které dosahují stabilně ohromné zisky v řádu miliard, ceny za své produkty stále zvyšují, a to v mnohoa případech i po vydání informací o zlevnění. Jak ČEZ, tak i VČP těží ze svého monopolního postavení ve svém oboru a zákazník proti jejich cenové politice nemá obranu. Pokud by měl někdo pochybnosti o pravdivosti mých údajů, mám k dispozici podrobné výpočty k uvedeným číselným hodnotám Z p r á v y z SPCCH M. Suchánková Svaz postižených civilizačními chorobami zve své členy na výroční členskou schůzi, která se bude konat 19. března 2010 od 14 hodin v Hankově domě. Od 13 hodin se budou vydávat známky. Na programu schůze bude zpráva o činnosti, hospodaření a informace o rekondicích.

9 C o n o v é h o v Ž i r č i? Ladislav Hlava Jdu-li procházkou po naší krásné vesničce, i když ne střediskové, vidím, kolik domků je zvelebeno a nebo nově postaveno. Je to dobrý pocit patřit do takové společnosti. Nyní jsem zůstal ohromen další stavbou. Oprava žirečského kostela je stavba obrovská. Velmi na mne zapůsobilo, že se na této stavbě podílejí firmy z regionu. Lešení, musím napsat budovala, firma Žižka, protože slovo stavěla se mi zdá velmi slabé. Tato firma provádí opravu plotů okolo parku. Budou dva typy dílků. Mezi zahrádkami budou dřevěné a tam, kde bude hlavní pohled, budou litinové dílce pasující stylem k hlavní bráně. Střechu, kopuli a všechno oplechování provádí hradecká firma Pario. Nutno dodat, že někteří zaměstnanci této firmy jsou ze Žirče nebo Dvora Králové. Majitel firmy Pario pan Vízek má k Žirči, potažmo k sokolům, dobrý vztah. Na jejich hřišti pořádá tzv. Pario Cup. To je turnaj v nohejbalu pro zaměstnance. Koná se v létě a je to vždy nádherné, i když urputné klání. Pro naši jednotu je to výhodné, díky těmto vazbám je Pario naším významným sokolským sponzorem. Mám dobrý pocit, že zde makají lidé, kteří jsou mně známí. Domov sv. Josefa zahájil projekt obnovy areálu 6. listopadu Přítomni byli zástupci Oblastní charity Červený Kostelec a firmy Reno Art s.r.o. Opravovat se bude díky získaným grantům EHP a tzv. Norským fondům. Počítá se, že po parku, altánku, kostelu sv. Anny se bude pracovat na opravě pivovaru a bývalé fary. Nedivme se, že začali v této kruté zimě a pokračují, když má být v roce 2011 hotovo. Přejme všem zúčastněným, aby to vyšlo. Opravený zvonek, kterému se říká umíráček, ať vesele oznámí úspěšné dokončení prací. Bohužel jen tento zvonek bude restaurován, pochází z roku Ostatní zvony byly ukradeny a nahrazeny obyčejnými zvony ze železa. Stalo se to za války, německá armáda p o t ř e b o v a l a vzácné kovy do svých letadel a ponorek. Takže tyto železné zvony již nejsou historické. Já, žirečský rodák, pamatuji, jak věžní hodiny odbíjely čas. Bylo to hlavně v létě velmi působivé. Ani mne nenapadlo, že to bijí zvony jiné. Budeme si muset pár let počkat, než se dostanou i tyto do kategorie historických. To bylo Pozvolna se dostává slova podharťským Sousedům, kteří se budou moci vyjádřit k zamýšlené stavbě zaniklé podharťské zvoničky. Ta byla po dlouhá desetiletí v ulici Jeronýmově, nyní Wagnerově, a také nad traktorkou Stala se také symbolem Stolové společnosti Cvrndorf. Bývalý kronikář Pavel Janoušek postupně oslovuje své Sousedy, aby je získal pro tuto záslužnou práci. Sám k tomu sdělil krátce toto: Vše je v začátcích, zatím obcházím potřebné řemeslníky a mohu říci, že jsem se zatím nesetkal s odmítnutím. Později oslovíme všechny Podharťáky, jen takové malé povzdechnutí. Hlavně, aby se dílo zdařilo, a zase bude kus vesnice hezčí a budeme moci být pyšní na to, jak Žireč vzkvétá. C o s e š u š k á p o P o d h a r t i Miroslav Puš FOTO: V. VALENTA tedy v duchu tradic našich předků a Cvrndorfu. Na Městském úřadě se mně dostalo pochopení od paní starostky Edity Vaňkové a obou místostarostů. Nabízí se možnost ustavit Sdružení, ale to je dosud v jednání. Tato vstřícnost jmenovaných by nám významně pomohla. Uvítal bych také, kdyby se na tom podíleli i ostatní zaměstnanci Městského úřadu, kteří jsou dosud vázaní zákazem p. tajemníka. Jedná se přece o záslužný čin v rámci města. Více zatím říci nemohu, ale až s prací pokročíme, tak vašim Královédvorským listům nabdnou Sousedé více.

10 S b í r k y P ř á t e l m ě s t a p o k r a č u j í Pavel Janoušek V měsíci lednu došlo opět k obohacení sbírek, kterých se mi od Vás dostává. Třídím je, abych je mohl dále zhodnotit, předat do muzea a nebo vrátit. Jak jste sami zjistili, došlo ke změně a to, co jste nacházeli v Novinách radnice je nyní ochotně zveřejňováno v měsíčníku pana redaktora Puše. Změna na základě rozhodnutí pana tajemníka znamená, že se tím sníží počet mnou informovaných čtenářů, a padlo také doručování mně určených sbírek na podatelně MěÚ. Předávejte mi je prosím osobně při náhodných setkáních a nebo v Podharti, tam pro Vás jsou dveře otevřeny pořád. Zároveň bych Vás, Přátelé, chtěl požádat o další spolupráci. V období minulého století došlo k výraznému zprůmyslnění našeho města. Majetnější občané si v té době stavěli své domy, kterým se vžitě říkalo vily. Pokusme se je zmapovat a pojmenovat. Mnohé tyto stavby jsou dosud známé, či sloužily jiným účelům, upadají v zapomnění, nebo se dokonce bourají. Nejvíce bych uvítal lokality na jih od Labe. Na vzájemné spolupráci se v měsíci Středisko Junáka hlásí Petra Hušková Na sobotu 6. února připravily vedoucí 1. roje světlušek střediskový karneval. Ve skautské vile se sešly skautky, světlušky a vlčata ve svých nových podobách. Všichni si doma připravili masky, protože věděli, že se bude také konat volba nejhezčího a nejoriginálnějího karnevalového převleku. Každý účastník si na začátku vytvořil jmenovku a následovaly hry na seznámení. Pak už nás čekaly různé hry, při kterých jsme se hodně zasmáli, a to byl účel. Hry byly střídány tanečními kreacemi, za něž by se nemuseli stydět ani absolventi tanečních. Nikomu z nás se domů nechtělo a všichni jsme se shodli na tom, že to nemělo chybu. Příští rok si karneval určitě zopakujeme. V sobotu 13. února uspořádalo skautské středisko Zvičina své tradiční závody v šifrování a paměťových soutěžích. Letos se konal již jejich 19. ročník. O půl desáté se ve skautské vile sešly dvě desítky závodníků z různých oddílů a s nimi organizátoři. Po prezenci byli účastníci rozděleni do dvou kategorií podle věku a po slavnostním zahájení se začalo soutěžit. Soutěžní dopoledne probíhalo ve čtyřech částech. Starší kategorie, složená ze skautek a skautů, se věnovala nejprve Kimově a Setonově hře. Úkolem hráčů je zapamatovat si v určeném limitu a pokud možno ve správném pořadí dvacet čtyři připravených předmětů. Druhá soutěž je také zaměřena na rozvoj paměti. Soutěžící si musí opět v časově omezené době zapamatovat deset koleček, která jsou zakreslena ve čtvercové síti o dvaceti pěti okénkách. Vyhrává ten soutěžící, který zakreslí největší počet koleček. Druhá část zápolení starší kategorie je zaměřena na příjem zprávy pomocí signalizace vlajkou, praporky a píšťalkou. Zašifrovaná písmena a čísla je nutné správně zapsat a následovně vyluštit. Souběžně probíhá soutěž pro mladší kategorii, která je určena pro světlušky a vlčata. Ti mají připravené šifrování. Jejich úkolem je vyluštit dva texty. Jeden z nich je připraven v šifře zvané rozdělovací kříž, druhý v tzv. střední cestě. lednu podíleli tito Přátelé : Pan Hladký z Hájemství předal CD s celou řadou historických fotografií a spolupráce dále pokračuje. Snímky se dostávají pod péčí knihovny do náhledů a budou spolu s dárcem tříděny do muzejní sbírky. Paní Věře Flegelové (v Novinách radnice nesprávně Flégrová) z Libušiny ulice bylo rodinné album s poděkováním vráceno. Pan Jiří Mencl z Purkyňovy ulice daroval Svobodná slova z období skonu p. prezidenta T. G. M. Paní Jana Šedivá ze Štítného ulice darovala historické fotografie a pohlednice. Paní Irma Mikešová z Benešova nábřeží zapůjčila cenný rukopis občana Gottfrieda Zelfela ze SRN (bývalý rodák německé národnosti). Všem Vám děkuji. Druhá část je prověřuje, zda umí děti zadaný text převést do obou již zmiňovaných šifer. Samozřejmě rozhoduje rychlost, ale také přesnost. Po ukončení samotného soutěžení nastává chvilka nejistoty, kdy probíhá kontrola, příprava diplomů a odměn pro ty nejlepší. Poté již přichází poslední, ale nejoblíbenější část dopoledne, při níž se vyhodnocují výkony soutěžících. Chlapecký kmen skautského střediska Zvičina připravuje v termínu od 3. do 17. července tábor na Kateřině u Chotěvic určený chlapcům - neskautům od 9 do 13 let, kteří jsou rádi v přírodě, mají v oblibě dobrodružství a zábavu a o prázdninách se nechtějí doma nudit. Po celé dny na ně čekají různé hry a soutěže, nebude chybět celotáborová hra, vlastní tvořivost a další aktivity. Ubytováni budou ve stanech s podsadou, strava je zajištěna 5x denně s celodenním pitným režimem. Cena byla stanovena na 2500 Kč. O děti se budou starat zkušení vedoucí. Pro více informací kontaktujte Tadeáše Vodičku na tel nebo e- mailem: skaut- dvur. cz Registrace zájemců bude probíhat na

11 Otevřený dopis Radě MěÚ Bohumil Košťál Obdržel jsem Vaši odpověď na můj dopis o turbosoustrojí z Tešnovské přehrady, vypracovaný Bc. Petrou Zívrovou. Mrzí mě, že toto unikátní soustrojí je zřejmě nenávratně pryč. Zvlášť když je teď přehrada Národní technickou památkou. Vždyť už při umístění nakonzervovaného soustrojí bylo městu známo, že není v Technických službách zabezpečeno proti rozkradení. Také sbírka nemohla Kolem světa aneb cestování nejen za zvířaty Východní Afrikou po stezkách slonů aneb pozdrav pro Kilimandžáro RNDr. Petr Rybář středa 3. března od 18 hodin Je východní Afrika stále ještě rájem divokých zvířat, jak o něm psali staří cestovatelé a přírodovědci? Za odpovědí se vydejme na safari do keňských přírodních parků a rezervací. Pořádá ZOO Dvůr Králové, koná se v přednáškovém sálku knihovny. Vstup zdarma. Internet pro začátečníky od 8. do 31. března 2010 Výuka internetu je určena převážně pro seniory a matky na MD. Dopolední kurz bude probíhat v úterý a ve středu od 9 do 11 hod. a odpolední v pondělí a ve středu od 17 do 19 hod. Přihlášky v hudebním odd. nebo na č a Asijská noc Ivona a Veronika Březinovy pátek od 18 hod Pro děti ze 3. třídy ZŠ Schulzovy sady se dvorská knihovna úderem 18. hodiny promění v tajuplné Japonsko. Noc s Andersenem pátek sobota jubilejní Noc s Andersenem je tentokrát určena pro děti z MŠ E. Krásnohorské, účastníky projektu Škola jinak dopadnout, níkdo z tehdejší kultury Měst. úřadu se jí řádně nevěnoval. Tolik k dopisu paní Bc. Zívrové, která se na tom tehdy určitě nepodílela. Mohla však adresně zdokumentovat, kdo se na popsaných rozhodnutích podílel. To jsem chtěl a nedostal. Mezi tím jsem si koupil knížku pana Prof. Karla Martinka. Je drahá, ale skvělá a na stránce 188 to vše popisuje věcně a daleko lépe. Porovnejte to a K n i h o v n a v b ř e z n u naruby aneb ani den bez čtení. Březen - měsíc čtenářů: - anketa (ne)spokojenosti čtenářů Možnost našich čtenářů ohodnotit služby dvorské knihovny. V případě, že postrádáte v knihovně určitou službu, nebo máte nápad, jak zlepšít služby stávající, roezpište se. Velmi rádi všechny názory zvážíme, a pokud budou Vaše požadavky splnitelné, pokusíme se je také zrealizovat. Anketní lístky jsou k dispozici ve všech odděleních. - udělení titulu Čtenář knihovny 2009 V průběhu měsíce března vyhodnotí knihovnice nejčtenáře v každém oddělení knihovny. Pět nejaktivnějších uživatelů knihovny bude odměněno malou pozorností. Pidižlův poklad od 1. do 31. března 2010 Knihovnického pidižlu Pižlu znají všechny děti 1., 2. a 3. tříd ZŠ ve Dvoře. Tento neposedný skřítek patří do Písmenkového království, ve kterém byly tyto děti pasovány na čtenáře knihovny. Tentokrát pro ně připravil pořad o starých zaprášených knížkách, které při svém šmejdění našel ve staré truhle na půdě královského sídla. Na děti čekají úkoly, po jejichž vyřešení se k pokladu snadno dostanou. Zájemci z řad pedagogů mohou pořad objednat na tel zjistíte sami, jakých nenapravitelných chyb se Měst. úřad dopustil. Přečtení knížky doporučuji všem čtenářům, uděláte si obrázek o tom, jak Radnice pracovala a ani obsahem knížky nebudete zklamáni. Odpovídat na to, co se trestuhodně zanedbalo a v odpovědi nebylo, mně už nemusíte. Teď by mě moc zajímalo, jestli se ještě soustrojí vrátí tam, kam by právem patřilo. A nebo to všechno pro Měst. úřad beze studu skončilo? Literární úsměvy středa 17. března od hod. Setkání knihovnic se čtenáři. Humorné povídání o knížkách i s knížkami, čtení z vybraných humoristických povídek i románů, vše v příjemném prostředí literární čajovny. Součástí bude ochutnávka kávy a rozličných druhů čajů. Magnesia litera 2010 do 31. března 2010 Posláním knižních cen je upoutat pozornost veřejnosti směrem ke knihám, které u nás vycházejí, upozornit na tituly, které si zaslouží pozornost. Hlasujte tedy pro knihu, která vás oslovila. Podmínkou je, aby byla poprvé vydána v roce a musí se jednat o původní českou beletrii - tedy prózu, poezii nebo knihu pro děti. Hlasovací lístky jsou k dispozici v knihovně, kde je také možnost jejich odevzdání hlasujících z celé ČR získá knihu od Knižního klubu v hodnotě 250 Kč. Když dětem nejde čtení Mgr. Stanislava Emmerlingová středa 31. března od 17 hodin Lektorka Mgr. Stanislava Emmerlingová, autorka zábavných čítanek a pracovních listů nazvaných Když dětem nejde čtení, pohovoří o tom, proč je dobré čtení rodičů dětem, o nácviku čtení v domácím prostředí, a jak si poradit s faktem, že dětem nejde čtení. Pořad je určen pro rodiče, pedagogy a pro všechny, kteří se o čtenářství zajímají.

12 Muzeum v březnu František Kalencký Život běžel tryskem od 5. února do 7. března 2010 Výstavní sál v budově Špýcharu Retrospektivní výstava k životnímu jubileu výtvarníka Františka Kalenského. Vstupné: dospělí 20 Kč, děti 10 Kč. Otevřeno v út - pá 9-12 a hod., so - ne hod. Horní Pojizeří čtvrtek 4. března od 17 hodin Přednáškový sál v budově Špýcharu Přednáška s promitáním diapozitivů v podání manželů Mervartových. Vstupné dobrovolné. O princezně Dobrovíle neděle 7. března od 16 hodin Přednáškový sál v budově Špýcharu Volfovo rodinné loutkové divadlo a pohádka pro nejmenší. Vstupné dobrovolné. Kačátko sobota 13. března od 15 hodin Přednáškový sál v budově Špýcharu Pásmo pohádek pro nejmenší v podání maňáskové scény loutkářského souboru Klíček. Vstupné: dospělí 20 Kč, děti 10 Kč. Autorský večer Milana Igla úterý 16. března od 18 hodin Přednáškový sál v budově Špýcharu V podání žáků Základní umělecké školy ve Dvoře Králové uslyšíte skladby pro klavírní a flétnové oddělení. Během večera vystoupí také autor skladeb - Milan Iglo. Slavné vily Královéhradeckého kraje Od 19. března do 18. dubna Výstavní síň v budově Špýcharu Putovní výstava, která ukazuje nový pohled do historie i do současnosti architektury rodinného bydlení v Královéhradeckém kraji. Naše město reprezentuje Mautnerova vila, vila Karla Čeřovského a Sochorova vila. Vstupné: dospělí 20 Kč, děti 10 Kč. Otevřeno v út - pá 9-12 a hod., so - ne hod. Kašpárek a čarovný poklad železného rytíře neděle 21. března od 16 hodin Přednáškový sál v budově Špýcharu Volfovo rodinné loutkové divadlo a pohádka pro nejmenší. Vstupné dobrovolné. Textilní dílna Předu, předu len 25., 26., 29., 30. a 31. března 2010 Přednáškový sál v budově Špýcharu Připravili jsme pro vás dílnu, v rámci které si vlastnoručně vyzkoušíte některé postupy při zpracování lnu, např. vochlování, předení, tkaní. Pomocí tiskacích forem si ozdobíte malý ubrousek, který si odnesete domů. Vstupné 25 Kč. Otevřeno 9-16 hod. Akce v DDM v březnu Auta, autíčka a auťáky v Jedničce úterý 2. března od 15 do 17 hodin Kluci a holky od 5 let si mohou přijít vyzkoušet nejen rychlost svých oblíbených autíček všech značek, ale i zručnost a obratnost při jízdě s nimi. S sebou si vezměte svého miláčka na čtyřech kolech a 20 Kč na startovné. Přihlášky do Dětský karneval neděle 7. března od do 18 hod. Srdečně zveme všechny děti i rodiče na tradiční dětský karneval v zábavním centru Zálabí. Zlaté puzzle úterý 9. března od 15 do 17 hodin Soutěž ve skládání různých druhů puzzlí. Vítěz získá Zlaté puzzle. Předprojekce soutěžních filmů Juniorfilm března od 9 do 14 hodin Zveme kolektivy ze zákl. a stř. škol na promítání vybraných soutěžních filmů amatérských filmařů 17. celostátní přehlídka amatérských filmů Juniorfilm pátek 12. a sobota 13. března Soutěžní přehlídka filmů, které natočili mladí filmaři nejen z naší republiky, ale i ze zahraničí. Bazar jarního a letního oblečení a sportovních pomůcek úterý čtvrtek 18. března Oblíbený bazar jarního a letního oblečení, hraček a sportovních pomůcek (kola, kolečkové brusle, skateboardy, florbalové hole, tenisové rakety atd. Příjem věcí , prodej , vracení Praha vodnická sobota 20. března Řeka Vltava jako zdroj života, dopravní tepna, inspirace umělců i domov bájných vodníků. Humanitární sbírka pondělí pátek 26. března Čisté a nepoškozené věci, které nepotřebujete, mohou posloužit jiným lidem v nouzi. Noste oblečení všeho druhu, přikrývky záclony, dekorační látky, osušky, ručníky, prostěradla. Vše pečlivě svázané v igelitových pytlích nebo krabicích. Zkamenělý svět pondělí pátek 26. března Výstava zkamenělin a otisků nejen z našeho regionu ze sbírky Miroslava Vonky, doplněná o malou ukázku surových a broušených kamenů. Otevřeno a hod. Turnaj v šipkách pondělí 22. března od 15 do 17 hodin Pro sportovní nadšence od 5 let. Plavba lodí po Vltavě sobota 27. března Celodenní výlet určený především dětem. Plavba lodí, Muzeum Karlova mostu, Královská cesta. Hrátky s háčkem II. sobota 27. března od 9 do 12 hodin Výroba velikonočních ozdob z příze, z vlny (vajíčka, motýlci, slepičky). Kofoláci v Jedničce úterý 30. března Přijďte si vyrobit malé Kofoláčky, panáčky z provázků a vlny umotané, kamarády, které pak můžete věnovat svým nejbližším. Velikonoční dárek úterý 30. března od 16 do 18 hodin Eucaustika - výtvarná technika, malba horkým voskem a žehličkou. Téma: netradiční dárek k Velikonocům

13 Z a č a l b o j o z á c h r a n u Miroslav Puš Jarní boje extraligových házenkářů již začaly, i když do kalendářního jara chybí ještě hodně času a v přírodě to na jaro opravdu, ale opravdu vůbec nevypadá. Pohled na tabulku extraligy po podzimu z hlediska našeho mužsva byl neveselý, truchlivý. 16 zápasů, z toho jedno vítězství a patnáct porážek, z nichž některé byly drtivé. Do jarní části vstoupil Dvůr s nevelkými změnami, sice odešel Tomáš Hanák, ale z Dukly se vrátil Jakub Kastner a na tzv. limitované hostování přišel z Hradce Králové již devětatřicetiletý zkušený hráč Daniel Michajlík, bývalý spoluhráč Karla Hrachy. První čtyři jarní soupeři dvorských házenkářů jsou sousedé v dolní části tabulky. Podaří-li se s nimi bodovat, je tu ještě jakás takás naděje na záchranu extraligové příslušnosti. Na samotný závěr základní části soutěže zbývají dva velmi těžcí soupeři - pražská Dukla, lídr tabulky, a Zubří. A teď k jednotlivým zápasům, které již byly sehrány. DK - Kopřivnice 23:26 (14:11) Slibné poločasové vedení na vítězství nestačilo. Dvůr oslabilo zranění dvou hráčů - Kloučka a Groha. Ani závěrečná přesilovka k zisku bodů nepomohla, naopak právě během ní Dvůr dvakrát inkasoval a ani jednou neskóroval. 480 diváků vidělo vyrovnaný zápas. Dvůr měl vítězství na dosah ruky, ale připravil se o ně neproměňováním šancí a zbytečnými chybami. Sestava a branky: Babčaník, Vaněček - Kastner 8, Groh 4, Michajlík 4, Fiedor 2, Klouček 2, Bělohlav 1, Kulhánek 1, Hracha 1, Kotík, Železňák, Zelinka a Tesař. DK - Sokol Přerov 22:20 (11:13) Po krátkém úvodním vedení Dvora se hra vyrovnala a Přerov šel dokonce do čtyřgólového vedení a vedl ještě v poločase, i když jen o dvě branky. Pak sice následovala šestigólová šňůra Soutěže kuželkářů Miroslav Puš Dalšími zápasy pokračovaly krajské soutěže kuželkářů. V krajském přeboru sehrálo dvorské A mužstvo čtyři zápasy a dosáhlo v nich následujících výsledků: DK - Červený Kostelec C 6:10, DK - Vrchlabí B 2:14, Nová Paka - DK 2: 14, DK - L. Trutnov C 12:4. Po 16. kole je A mužstvo Dvora jedenácté ze čtrnácti účastníků, když celkově získalo 6 vítězství, desetkrát prohrálo a vybojovalo 12 bodů. Horší je situace B mužstva v krajské soutěži. V posledních třech zápasech dosáhlo těchto výsledků: České Meziříčí B - DK B 9:7, DK B - HC Březovice 8:8 a Nová Paka B - DK B 14:2. Po 16. kole je naše B mužstvo s pouhými čtyřmi body (1 vítězství, 2 remízy, 11 porážek) na posledním, tedy třináctém místě. Úspěšnější byli naši hráči v okresním přeboru jednotlivců. V soutěži mužů zvítězil Jiří Bartoníček z Vrchlabí a vrchlabští hráči obsadili první tři místa a mezi dvacítkou nejlepších měli dalších 7 hráčů. Dvorský Petr Janeček skončil jedenáctý a Martin Šnytr sedmnáctý. Soutrěž žen vyhrála Renata Šimůnková Lední hokej Krajská liga - muži Dvůr Králové - Nová Paka 8:3 (3:2, 2:1, 3:0) Vítek 3, Zmítko 2, Říčař, Dušička a Rychtera Dvůr Králové - Náchod 2:5 (0:0, 1:3, 1:2) Svoboda, Říčař Nové Město - Dvůr Král. 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) play out Hronov - Dvůr Králové 8:2 (1:1, 4:0, 3:1) Všetečka, Rychtera Dvůr Králové - Hronov 6:5 (po sam. nájezdech) Dvůr bude hrát o 5. místo s Novou Pakou našich, ale Přerov ještě stačil vyrovnat na 19:19. Závěr ale situaci zachránil a tak se zrodilo druhé extraligové vítězství. Branky vstřelili: Klouček a Michajlík 6, Kastner 4, Fiedor 3, Kulhánek 2, Zelinka 1. Utkání přihlíželo 420 diváků (spokojených). Jiskra Třeboň - DK 29:25 (13:14) Opět poměrně vyrovnaný zápas. Hosté vedli celý první poločas, kromě 17. minuty, kdy byl stav 9:8. Ve 12. min. byl vyloučen Groh. Vedení Dvora bylo v poločase pouze jednobrankové (13:14) a domácí stav velmi brzy obrátili (18: 16). Ve 43. min. Dvůr opět vedl (18:20), ale závěr vyzněl příznivě pro Třeboň. V 55. min. byl stav 25:24, ale konečný výsledek znamenal 2 body pro domácí (29:25) Branky: Klouček 8, Železňák 4, Kulhánek a Hracha 3, Zelinka, Tesař a Kastner 2, Michajlík 1. Škoda, vítězství nebyla příliš vzdálená. z Vrchlabí a Martina Kramosilová (DK) byla devátá. Lépe dopadli junioři a senioři. V juniorské soutěži sice zvítězil také vrchlabský Jiří Horáček, ale Královédvoráci obsadili 3., 4. a 5. místo v pořadí Jan Janeček, Michal Syrový a Martin Šnytr. A to nejlepší nakonec. Mezi seniory zvítězil královédvorský Miroslav Šulc (gratulujeme) a 9. místo obsadil Oldřich Kudrnáč. Ostatní kategorie královédvorský oddíl neobsadil. Královédvorský sport ve výsledcích Kopaná Krkonošská zimní liga DK st. dorost - Trutnov B 8:0 (4:0) Marks 3, Němeček, Diviš, Samler, Vondrouš, Rosuschan DK - Mladá Boleslav st. dorost 2:1 (0:1) Otradovský 2 DK - Kudowa Zdrój 7:1 (4:0) Řežábek 2, Holub, Groh, Kilevník, Slezák, Urban Trutnov - DK 2:1 (1:0) Kult Šachy Hořice - DK 2,5:5,5 (po sedmém kole jsou královédvorští šachisté sedmí z 12 družstev)

14 P r i n c e z n a l e p š í n e ž k r á l o v n a Jiří Rejl V letošním prvním mezinárodním závodě žen ve střelbě ze vzduchovky GP Plzně zvítězila v kategorii žen suverénně Kateřina Emmons - světová střelecká královna, výkonem 504,4 bodů (399 bodů v základní části a 105,4 b. ve finále). Gabriela Vognarová vyhrála soutěž juniorek výkonem 497,9 bodů (396 b. A b.). Kvalifikovala se tak na GP v Mnichově. Tam se princezně Gábině podařil husarský kousek. Vyhrála oba závody juniorek lepšími výkony, než měla Kateřina v soutěži žen. Ta získala v prvním závodě 499,6 bodů (397 b. A 102,6 b.) a ve druhém závodě 501 bodů (398 b. A 103,0 b.) Juniorky: první závod (28. ledna): 1. Vognarová 501,9 bodů (399 b. - osobní rekord a 102,9 b.), druhý závod (29. ledna: 1. Vognarová 502 bodů (398 b. A 104,0 b.). Gábina se svými výbornými výkony kvalifikovala na březnové mistrovství Evropy v norském Meräkeru. V současnosti je nejlepší střelkyní ze vzduchovky (a to včetně kategorie mužů a žen) v České republice. Gábina byla velmi poctěna, když jí manželé Kateřina a Matthew Emmonsovi přišli pogratulovat. Ale o střeleckých rodinách Kůků, Emmonsů a Vognarů podrobněji až v příšžím čísle Královédvorských listů. V a l n á h r o m a d a S o k o l a Pavlína Špatenková V pátek 12. února se konala za účasti asi padesátky lidí valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Dvůr Králové n. L.. Přítomní vyslechli zprávu o činnosti, kterou přednesla místostarostka jednoty J. Pivcová. Závodnící královédvorského Sokola dosáhli také v loňském roce mnoha úspěchů. Vybojovali pro jednotu tituly krajských přeborníků, přeborníků ČOS a také medaile z MČR a mezinárodní soutěže. Jednota uspořádala župní přebory v atletice, desetiboji a skocích na trampolíně, oblastní přebor v Team-Gymu, závody ve skocích na trampolíně, pět sportovních soustředění, šibřinky, karnevaly a výlety pro děti, letní tábor na Ježkově a další akce. Vzdělavatelka jednoty P. Špatenková připomněla přítomným, že uplynulo právě 20 let od poslední obnovy Sokola v lednu Vzpomněla na nejstarší členy jednoty, kteří se podíleli na obnově jednoty, stali se členy prvního výboru a s velkým úsilím se snažili předat svoje zkušenosti a napomoci obnovovacímu procesu - navrácení sokolovny, pozemků Sokola a tábořišť na Americe a na Ježkově. Dnes již má Sokol ve městě své pevné místo, za dvacet let vychoval mnoho cvičenců a závodníků, někteří z nich již přicházejí se svými potomky. Zprávu o hospodaření přednesla S. Lokvencová. Sokol se v rámci možností snaží dobře spravovat svůj majtek, zajišťovat vzdělávání svých cvičitelů a doplňovat sokolovnu o nové náčiní a nářadí. Všechna práce cvičitelů a činovníků je prováděna zcela bez nároku na odměnu. Proběhla volba starosty a výboru. Starostou Sokola Dvůr Králové se stal opět Jiří Damianidis, výbor zůstal v nepozměněné podobě. V závěru valné hromady byli vyhlášeni nejlepší sportovci Sokola za rok 2009, kteří obdrželi za reprezentaci jednoty drobnou pozornost. D ě t s k é š i b ř i n k y Pavlína Špatenková Královédvorští sokolové připravili pro děti opět sokolské šibřinky, tentokrát na téma Návštěva z vesmíru aneb prázdníny na Zemi.. Do sokolovny se přišla pobavit stovka dětí většinou ve velmi nápaditých maskách. Děti absolvovaly rozcvičku s ufonkou Jitkou a také astronautský kurz agentury Muži v černém, ve kterém se vyškolily na cestu do vesmíru. Překážková dráha prověřila zdatnost, zručnost a odvahu dětí. Součástí dětského odpoledne byly i ukázky cvičení na trampolíně, kruzích a pódiové skladby v podání oddílů sportovní gymnastiky žákyň a žáků, jako motivace pro ostatní děti. Pak již následovaly soutěže o sladké ceny, a tak si malí marťánci, vesmírní bojovníci, sluníčka, hvězdičky, robotci a další obyvatelé vesmíru vyzkoušeli průlet černou dírou, vesmírnou chůzi, lunochod, oběžnou dráhu, hod na sluníčko, chytání meteoritů, průlet rojem asteroidů, nakrmili si svého ufona, skládali souhvězdí a zaskákali si na trampolíně. Na šibřinky dorazila také posádka vesmírné lodi Lajka, která ochotně zapůjčila svůj vesmírný koráb dětem. V závěru vydařeného odpoledne si děti zařádily na vesmírnou hudbu společně s marťankami z gymnastického oddílu.

15 T ř i z l a t é m e d a i l e Mgr. Alena Dušková Od 31. ledna do 5. února 2010 se v Liberci konaly Hry IV. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR. Královéhradecký kraj reprezentovala také žákyně 8. C ZŠ Schulzovy sady Nikola Zdráhalová. Soutěžila v rychlobruslení, a to ve čtyřech disciplínách. Ve všech vybojovala medaili. V závodech na tři kola a ve sprintu zvítězila a získala zlaté medaile, v závodě na 500 metrů přidala bronz za třetí místo a vše završila třetí zlatou medailí za vítězství ve víceboji. Je to jistě výborný úspěch, ke kterému jí blahopřejeme. Nikola nám sdělila, že kromě skvělé atmosféry olympiády na ni udělala velký dojem ještě návštěva Centra Babylon, aquaparku a lunaparku. Je sportovně velmi nadaná. Kromě rychlobruslení je jejím hlavním koníčkem lední hokej. Jako členka družstva ledního hokeje Dvůr Králové/ Náchod reprezentuje v kategorii dorostu. Je zajímavé, že ačkoli věkem patří do katetorie žáků, hraje v družstvu jako jediná dívka s kluky o dva roky staršími. Byla dvakrát mistryní ČR s ženami Slavie Praha. Letos se zúčastnila turnaje v Rakousku s reprezentací ČR do osmnácti let. Je také ve výběru ligy ČR do patnácti let, kde si ji hráčky zvolily za asistentku kapitánky. Přestože dosáhla ve své sportovní kariéře už řady úspěchů, je velmi skromná. Přejeme Nikole mnoho dalších sportovních úspěchů i v budoucnosti. Ú s p ě š n á z i m n í b i l a n c e Ing. Oldřich Voňka Nafukovací atletická hala v Praze na Strahově byla svědkem druhé části krajských přeborů jednotlivců Pardubického a Královéhradeckého kraje v atletice. Velké možství startujících i z jiných krajů proměnilo tyto závody na celodenní maratón disciplín s celou řadou výborných výkonů. Je potěšitelné, že se zde neztratila malá výprava královédvorských atletů, kteří nemají závodníky ve starších kategoriích, a proto si mladí atleti a atletky změřili svoje síly se svými dospělými soupeři. Jejich odměnou je několik získaných medailí. Z výsledků přeboru Královéhradeckého kraje: 60 metrů finále - žákyně 1. Čalovková 95 TU 8,44 2. Hajnyšová 96 DK 8, metrů finále - žákyně 1. Hajnyšová 96 DK 20,75 2. Hanušová 95 NM 21, metrů finále - ženy: 1. Hlaváčková 94 DK 27,89 2. Taichmanová R. 92 HK 28,38 Výška - ženy 1. Urbancová 89 NP 158 cm 3. Hrachová 94 DK 150 cm Stolní tenis Dvůr Králové B - Lhoty u P. Divize 9.00 hod Dvůr Králové B - Třebechovice Divize hod Dvůr Králové C - Rtyně v P. Reg. přebor hod Dvůr Králové - Kostelec n. O. III. liga hod Dálka - ženy 1. Veselá 89 HK 475 cm 2. Hlaváčková 94 DK 456 cm 60 metrů finále - dorostenci 1. Desenský 93 HK 7,07 2. Skořepa 94 DK 7, metrů finále - žáci 1. Veselka 95 TY 18,71 3. Ondráček 95 DK 19,80 Královédvorský sport v březnu Dvůr Králové - Holice III. liga hod. Kuželky DK - Vrchlabí C hod. Košíková - krajská liga Dvůr Králové - Holice Dvůr Králové - Vysoké Mýto

16 N e z a p o m n ě l n a k a m a r á d y Pavel Janoušek V květnu roku 1965 byl slavnostně otevřen stadion pod Hankovým domem. Na tuto událost reagoval bývalý aktivní hráč kopané Jaroslav Brož tím, že k této příležitosti zapůjčil svoji fotografii. Hráči tehdejší I. A třídy zde sehráli, před zraky 820 diváků, první fotbalové utkání. Hostoval zde někdejší Baník Vamberk a domáci oddíl zvítězil 3:0. Pan Brož pečlivě zaznamenal i jména hráčů, mnohé F l o r b a l o v é d ě n í Josef Samek Florbalový nový rok 2010 ml. žáků začal 17. ledna pro oba královédvorské celky. Team Kupflorbalku.cz odjel do Kostelce n. O., kde podlehl Rtyni 3:4, CSP Hradec Králové B 4:8, VSP Hradec Králové 0:15 a Kostelci n. O. 1:7. z vás jistě tehdejší sestava potěší. Klečící řada zleva: Sláva Šturma, Miroslav Zolman. Jaroslav Hornych. Ferda Malý, Karel Nohejl a Bonda Pešek. Stojící řada zleva: Ladislav Juklíček - předseda odílu, Milan Vančura, Karel Havlíček, Ruda Kraus, Jindra Beran, Jaroslav Brož - hrající trenér, František Andrle, Jaroslav Zlámal, Míra Džodžos a Ladislav Hampl - jednatel oddílu. Úspěšnější byl druhý dvorský účastník Královéhradecké ligy - sokolové, kteří v Náchodě porazili Dobrušku 3:0, FTS Hradec Králové 6:2 a FC Sion Hradec Králové 5:1 a podlehli nešťastně 4:5 jen domácímu celku, když v zápase už vedli 4:1. Muži TJ Sokol DK sehráli další dvě utkání v Královéhradecké lize. Zvítězili nad FbK Kostelec n. O. 5:0 a prohráli s Eldoradem DTJ Trutnov B 1: a 24. ledna pořádal Kupflorbalku.cz team Dvůr Králové ve sportovní hale ZŠ Strž turnaj regionálních výběrů dorostenců za účasti sedmi výběrů a reprezentace Slovenska. Každý výběr se skládal z hráčů dvou krajů. Z celkového vítězství se radoval výběr Prahy a Středočeského kraje, který ve finále porazil Moravskoslezský a Olomoucký kraj 4:2. Výběr Hradecko - Pardubického kraje porazil ve skupině 3:1 Liberecko - Ústecký kraj a 5:4 Plzeňsko - Karlovarský a 3: 9 podlehl Praze a Středočeskému kraji. V semifinále pak východočeský výběr podlehl 2:5 Moravskoslezskému a Olomouckému kraji a v boji o 3. místo reprezentačnímu celku Slovenska 3:4 až po prodloužení. Turnaj se podařilo organizátorům pod vedením Michala Janečka perfektně připravit. K dalšímu získávání florbalových zkušeností odjížděli ml. žáci Kupflorbalku.cz do Předměřic, kde je čekali čtyři soupeři. Nejprve porazili Kostelec n. O. 9:0. V dalším utkání je čekal královédvorský rival Sokol. V utkání se projevila větší zkušenost Sokola, a tak jeho vítězství 7: 1 nikoho nepřekvapilo. Poté přišly ještě dvě porážky - se Rtyní 2:6 a FBC Sion HK 1:3. Úspěšnějším v tomto 14. kole Krajské ligy ml. žáků byl Sokol DK, když nejprve rozdrtil Orel Rtyně v P. 12:1, poté vyhrál nad FBS Sion HK 3:1 a nakonec remizoval 1:1 s Kostelcem n. O. Po tomto kole je Sokol na 4. místě, Kupflorbalku.cz poslední, desátý. 30. ledna se ve Dvoře hrálo 13. kolo kraj. ligy mužů. Kupflorbalku.cz team nejprve remizoval s APS HK B 4:4 a poté porazil Vamberk 8:3. Tabulku ligy vede Eldorado Trutnov B se 42 body (skore 91:13). Druhý je team Kupflorbalku.cz s 30 body (66:39), páté místo drží Sokol Dvůr Králové s 20 body (68:43). KRÁLOVÉDVORSKÉ LISTY vydává J. Pišta a spol., společnost s r. o. telefon připravuje nezávislá redakce - povoleno odborem kultury Okresního úřadu v Trutnově, č. kult. 318/91/HB. Cena 6 Kč. Redaktor Miroslav Puš, Macharova 2096, Dvůr Králové n. L., tel Administrace a příjem inzerce Jana Fiřtová, Husova ul. 128, Dvůr Králové n. L., mob.: , - volat můžete od 7.00 do 8.30 hod. a od do hodin. Uzávěrka KL je 15. den v měsíci, kromě prosince (10.) a července (KL nevycházejí). Tiskne Tiskárna TYP TISK s. r. o., Riegrova 327, Dvůr Králové n. L., telefon Za pravdivost v článcích odpovídají autoři.

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 slovo úvodem Vážená paní, vážený pane, přátelé, diváci a členové a členky Tradičního loutkového divadla Zvoneček, přešel rok 2008, v němž občanské sdružení prožilo třetí rok

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 slovo úvodem Vážené příznivkyně a vážení příznivci Tradičního loutkového divadla Zvoneček, rok 2007 byl druhým rokem působení Zvonečku jako občanského sdružení a je možné konstatovat,

Více

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ 23. března 2012, Na Rychtě - Choceň Josef Tomáš PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení valné hromady 2. Zpráva o činnosti za r. 2011 členská základna ekonomika hospodaření brigády

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

KDK Liberecký kraj Zpráva o činnosti za rok 2014

KDK Liberecký kraj Zpráva o činnosti za rok 2014 2014 KDK Liberecký kraj Zpráva o činnosti za rok 2014 Eva Kordová předsedkyně KDK SKIP Libereckého kraje evakordova@knihovnicek.cz 481 312 739 736 712 400 OBSAH Obsah... 1 Účast na všech projektech a aktivitách

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Tisková zpráva NA KTERÉM STAČÍ I JÍT. sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km)

Tisková zpráva NA KTERÉM STAČÍ I JÍT. sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km) Tisková zpráva a pořádají druhý ročník charitativního běhu Prahou BĚH PRO GORILY NA KTERÉM STAČÍ I JÍT sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km) Výnos z akce půjde na

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14

SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14 SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14 1. Věkové hranice U6 mini 1.7. 2007 a mladší U8 benjamínci 1.7. 2005 a mladší U10 přípravka 1.7. 2003 a mladší U12 mladší žactvo 1.7.2001 a mladší Od podzimu 2014

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie Zeměpis 6 třída Sluneční soustava Ročníková práce je určena pro žáky šestého ročníku základní školy. cíl projektu: vytvořit výukové listy slunce a jednotlivých planet probíraných v zeměpise. zadání: vyhledej

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem

Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem Obchodní Centrum KVĚTEN 2011 AKCE Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem Za kouzelným světem pohádek se lidé mohou nyní vydat do Strakonic. Ve čtvrtek 24. března tam začíná 46. ročník loutkářské

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově

Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově www.nova.cz Pro více informací kontaktujte koordinátorku projektu Johanu Indrákovou, tel.: 777 886 555 e-mail: johana.indrakova@nova.cz Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově Vem si mě! Dvacet dívek,

Více

Příměstské tábory KC KAMPA 2013

Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Turnusy a program 1. turnus 8. 12. července 2013 2. turnus 15. 19. července 2013 3. turnus 19. 23. srpna 2013 4. turnus 26. 30. srpna 2013 Harmonogram dne Obecné informace

Více

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem FK Jablonec, z.s. přivítali XXI. ročníku mezinárodního turnaje JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Tento turnaj se v České republice

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Velká písmena - procvičování

Velká písmena - procvičování Velká písmena - procvičování MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_25_14 Tématický celek:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky 3. listopadu 2008 Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., vyhlásil na jaře spolu s dalšími akademickými institucemi

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

ZPRÁVA O STAVU LABSKÉ CYKLOTRASY k 6.6.2013 Vrchlabí Hradec Králové Pardubice Mělník Hřensko

ZPRÁVA O STAVU LABSKÉ CYKLOTRASY k 6.6.2013 Vrchlabí Hradec Králové Pardubice Mělník Hřensko ZPRÁVA O STAVU LABSKÉ CYKLOTRASY k 6.6.2013 Vrchlabí Hradec Králové Pardubice Mělník Hřensko Zpráva vychází z informací od starostů, vedoucích odborů měst a obcí na Labi, informací od regionálních spolupracovníků

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů)

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) Propozice Sportovní klub Benešov ve spolupráci s S trio Benešov a S centrum Benešov pořádají mládežnické turnaje v minikopané přípravek na UMT 4. generace Benešov S centrum

Více

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí ZŠ Laštůvkova Mapa Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory Byty pro seniory 12 let Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí Rozšíření Hluk ze silnice

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Vážení přátelé Tradičního loutkového divadla Zvoneček, slovo úvodem občanské sdružení TLD Zvoneček vstoupilo v roce 2010 do svého 5. roku působení a zároveň do 41. sezóny. Rok

Více

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby Výukový materiál: VY_32_INOVACE_5_A. de Saint Exupéry 08 Název projektu: Šablony Špičák Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2735 Šablona: III/2 Autor VM: Mgr. Dana Bílá VM byl vytvořen: 10. 1. 2012 Vzdělávací

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001 HC DUKLA JIHLAVA propozice turnaje v ledním hokeji MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník Ročníky nar. 2000 / 2001 Turnaj pořádán ve spolupráci s Krajským svazem ČSLH Legendární trenér Jaroslav Pitner Legendární

Více

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ To, oč jsme se snažili celý půlrok a to, co teď uvidíte úplně na čisto ( na nečisto to nepůjde, už tu byla uklízečka) Pro anketu jsme vybrali tyto osobnosti:

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE

FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE ZÁKLADNÍ INFO Pro pravidelné účastníky nemusíme představovat - jedná se o tradiční florbalové posezónní setkání florbalistů v České Lípě s řadou doprovodných akcí a jedinečnou

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

Občanské sdružení Bezva prázdniny

Občanské sdružení Bezva prázdniny Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2007 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Městská knihovna Ervína Špindlera, středisko příspěvkové organizace Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za rok 2005 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1. Základní

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.8/2011

Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.8/2011 Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.8/2011 Správní rada SC Kolín (dále SR SC) se sešla v tomto složení: Přítomni: Kadlec J., Hušek, M.,Franc Dozorčí rada: Ing.Tvrdík L., Ing. Mráz P. Organizační komise:

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Herr Shakespeare? Keine Angst

Herr Shakespeare? Keine Angst Herr Shakespeare? Keine Angst Delegace z české a německé školy společně vytvořily projekt s názvem Vorhang auf für Romeo und Julia im neuen Europa!, jenž byl uskutečněn díky programu Comenius. Hlavním

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ZPRAVODAJ č. 2. 5. - 7. června 2015. Toto číslo obsahuje: 1. Přehled skladeb nové skladby RaD, ženy. 2. Pozvánky na nácvičné srazy

ZPRAVODAJ č. 2. 5. - 7. června 2015. Toto číslo obsahuje: 1. Přehled skladeb nové skladby RaD, ženy. 2. Pozvánky na nácvičné srazy 5. - 7. června 2015 ZPRAVODAJ č. 2 Toto číslo obsahuje: 1. Přehled skladeb nové skladby RaD, ženy 2. Pozvánky na nácvičné srazy 3. Přihláška a objednávka úboru skladba Pro radost Nové skladby Rodiče a

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Městská část Praha 9 2011

Městská část Praha 9 2011 2011 Vážení přátelé, připravili jsme pro Vás kalendář pro rok 2011, ve kterém jsme se snažili zachytit alespoň část zajímavých míst a okamžiků z naší Městské části. Doufáme, že se Vám kalendář bude líbit,

Více

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více