Modlitba. Tmou bouře, hromem, úsvitem, jenž plane,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modlitba. Tmou bouře, hromem, úsvitem, jenž plane,"

Transkript

1 6/2014 ČERVEN Modlitba. Čas nemluvňat Vším už jsi ke mně promlouval, vším, Pane. Tmou bouře, hromem, úsvitem, jenž plane, přátelskou dlaní v bojích s tímto světem, dokonce chválou žel, že ne Tvým květem... i rozkoší, co šlehat v zakázané tvé sedmé nebe zdá se s horkým létem i nejsladším z tvých darů na zemi, jímavým okem, jež se slzou tmí: vší svojí dobrotou v tom jednom oku jak odraz celých nebes na potoku!... Veškerým lidstvem s pradávnými domy, s oblouky opřenými o sloupoví; když zapomněním kroků v prach se zlomí, zas obejme je bujný porost nový. Vším, vším!... Jen, Pane, že jsem neměl hlasu pro hodnou odpověd, i mlčel jsem; blaženým záviděl jsem smrt a spásu a k Bolesti jak k matce držel jsem s Nadšením srostlý jako s blížencem, do čtyř stran světa paže rozpínal. Když dokonalost tvou jsem objímal, uměl jsem hlesnout: klamu jen a tak v čas nemluvňat se vracím... Jsem jen znak!... Jsem bez hlasu tys, Pane, slovo dal, kdo výpověd však svými ústy zdolá? Dík tobě jsem se bohem prachu stal, anděla tvého v sobě nesu dál hlas tedy ještě rozvaž, anděl volá! Václav Renč, S anděly si nelze připíjet, vydal Trinitas 1

2 30. Milénium v červenci Ještě před zrušením velehradského kláštera přibude na mapě míst spojených se soluňskými bratry další praporek. V roce 1777 se na popud Marie Terezie stalo Brno biskupským městem a po třiceti letech zde byl založen Kněžský seminář. Připadne mu významná role v dalším průběhu dějin. Olomouc pak byla povýšena na arcibiskupství. basiliky pořizuje nový oltář a jeho pozornost se obrací i k Římu, k basilice sv. Klementa. Tu od roku 1645 spravují dominikáni. V polovině XIX. stol. se zásluhou zdejšího převora P. Fr. Josepha Mulloola a dalších začaly provádět archeologické vykopávky ( ), které v roce 1861 odkryly celou spodní basiliku i nejspodnějších prostory, římský dům z prvního století. Do tohoto procesu objevování se zapojil i olomoucký arcibiskup, který část vykopávek financoval. Díky tomu byl objeven i původní hrob sv. Cyrila s freskou Krista Soudce z IX. st. Dnešní mozaika pochází z roku 1929 a je darem bulharských katolíků. Jana Voláková, Portrét kardinála Furstenberga, vitráž, katedrála sv. Václava, Olomouc Roku 1853 přichází jako šestý arcibiskup Bedřich Fürstenberg. Jeho služba Velehradu i bratřím Cyrilu a Metodějovi se nezastavila jen u kaple Cyrilka (srov. předchozí díl), do 2 Basilika sv. Klementa, sv. Jan Pavel II. u původního hrobu sv. Cyrila Mezitím se na plné obrátky po Evropě rozfoukal nový vítr romantismus, se kterým se mnohdy spojuje vzedmutí různých hnutí a aktivit, které odpovídaly na propuknuvší zájem o národní historii, jazyky a kulturu. Sháněly se národní poklady, doklady o národě z dávné minulosti, které by (někdy i za cenu podvodu) podpořily národní starobylost a pozdvihly národní hrdost. Takto bychom mohli charakterizovat tzv. národní obrození z pozice tehdejší už liberální a pozitivisticky naladěné společnosti, která se chtěla zabývat češstvím a slovanstvím pouze z pohledu ověřitelných faktů. Národ, jazyk, žádné místo pro metafyziku,

3 pro spekulace, pro víru, pokud ovšem nestála ve službách tohoto obrozeneckého pohledu, tedy víru protestantskou. Tak se i většina z nás setkala s národním obrozením ve škole. Jako by nic jiného vůbec neexistovalo. A pokud ano, pak se z bratrů ze Soluně stali jen doručitelé abecedy. Jeden z plodů opětovného zavedení cyrilometodějského kultu můžeme vidět i v zájmu o tuto část naší duchovní historie. A tento zájem se nesoustřed uje jen na Moravu, je společný slovanským národům v habsburské monarchii a patrný je i mezi slovanskými národy mimo ni žijící např. pod vládou Turků. byl kněz a vynikající biblista, který třicet let přednášel Nový zákon na Teologickém ústavu v Brně a svou pedagogickou i vychovatelskou činností v semináři přispěl k formaci několika generací kněží, kteří si z úcty ke svému profesorovi říkali sušilovci. Jan Vilímek, Portrét P. Františka Sušila V knihovnách hudebníků zabývajících se lidovou písní nesmí chybět sbírka moravských lidových písní sebraných Františkem Sušilem. Zpěvník, kde nechybí písně s náboženskými náměty, vyšel v roce Kolik nadšených zpěváků však tuší, že otec František Socha sv. Vendelína, 1765, Velehrad Oba dva moravské semináře založily slovanské knihovny, v Brně se pod vedením P. Sušila konají slovanské akademie hojně navštěvované nejen studenty, ale i laiky. V roce 1849 vzniká Národní jednota svatých Cyrila a Metoděje, kde chtěli spolupracovat laici i katoličtí duchovní. Nutno ovšem přiznat, že pro první zůstala cyrilometodějská myšlenka z velké části uzavřena, kdežto pro druhé byla nosnou ideou pro obnovu společnosti v katolickém duchu. Když zastánci planého horování o slovanství v duchu panslavismu nepodpořili vydávání katolických ale ani poučných knih, došlo k rozdělení a kato- 3

4 ličtí duchovní v čele s prof. Sušilem založili společnost Dědictví sv. Cyrila a Methoda. Společnost, která se díky spolupráci s Katolickými jednotami dostala postupně za hranice Moravy, měla dva velké cíle: 1. bojovat proti novodobému pohanství a s tím spojenou obnovu národa v křest anském duchu; 2. rozpracovat a uvést do života myšlenku sjednocení křest anského Západu a Východu na základě odkazu soluňských bratří, kteří náležejí k ještě nerozdělné církvi. Nadšené propagátory i členy získalo Dědictví v biskupech Moysesovi (Slovensko), Slomšekovi (Slovinsko) a Strossmayerovi (Chorvatsko). Druhá polovina XIX. st. přinesla několik milénií hodných oslav: výročí příchodu bratrů na Moravu, výročí jejich smrti a výročí založení moravského biskupství. Do hry opět vstupuje tehdy ještě ne kardinál Fürstenberg, který navštíví papeže Pia IX., aby se pokusil o nemožné. Přeložit oslavu svátku svatých Cyrila a Metoděje na jiný den, než je devátý březen. Arcibiskupovy argumenty jsou zcela racionální a sledují záměr umožnit co největšímu počtu věřících se oslav zúčastnit. Březnový termín je pro papeže v Římě možná příhodný, ale za Alpami je ještě zima a kdo by oslavoval v době postní? Bylo tedy dohodnuto, že se oslavy přeloží na pátý den měsíce července. Datum, které nemá oporu v životě žádného z bratří, nebylo zřejmě vybráno náhodně. Můžeme se domnívat, že ve hře byla také snaha vyvážit stále častější vzpomínkové akce na Jana Husa, které se stávaly symbolem protihabsburskému protestu. Jenže tam, kde by se měly celé oslavy konat, to vypadalo tristně. Klášter, který byl takřka na spadnutí, zakoupil pro arcibiskupství olomoucké Podpůrný spolek katolický, ale nebyly peníze na opravu a to ani na arcibiskupství. Sám arcibiskup byl svázán státními předpisy. Hledal proto alespoň spojence mezi řády, ale všichni odmítali, ani cisterciáci se nechtěli vrátit. Až narazil na jezuity, kteří měli na svědomí vzkříšení Hostýna. Petr Mecl Polygonální kaple sv. Jana, poč. 18. st., Velehrad 4 Výstava o Cyrilu a Metodějovi v Anežském klášteře v Praze, převzato z blogu Hany Kubíkové

5 Komunitu Noe v Holostřevech Veliká stará budova typického tvaru staré fary skutečně trochu působí jako Noemova archa. Sice tu ze zvířat najdete jen kočku, dvě ovce, králíka a morče, ale pocit vlídného útočiště, otevřených dveří a přijetí je tu silně patrný. Omítka značně oprýskaná, ale vnitřek útulný a stylově i jinak přívětivě čistý. Kolem obrovská zahrada, velký dvůr a hospodářské budovy. Je dopoledne všedního dne, všude panuje ticho a klid vesnice, ale jindy tu často bývá pořádně živo. Prostě komunitní dům. Prostor víry. Vždycky jsem prožíval, že být křest anem znamená sdílet to, co žiju, s dalšími lidmi. Společenství jako základní prostor víry pro mě je důležité, odpovídá vedoucí Komunity Noe Robert Elva Frouz na moji otázku, co ho přivedlo právě k této životní náplni, kterou sdílí s manželkou Markétou a třemi dětmi ve věku od devíti do patnácti let. Už v 90. letech organizovali na faře v Domaslavi podobné akce jako tady v Holostřevech, pro které je typické, že se při nich setkávají jak křest ané, tak lidé hledající, probíhá prolínání názorové, generační i sociální. Zjistili jsme, že život ve společenství někde na venkově nás láká, ale potřebovali jsme větší prostor, kde by bylo možné trvale žít i přijímat četné hosty. Objížděli jsme opuštěné fary, až jsme narazili na tuto. Byla ze všech nejvíc devastovaná, ale cítili jsme, že je ta pravá, vzpomíná Robert Elva Frouz. V roce 1998 získalo občanské sdružení Komunita Noe areál do vlastnictví a začalo se s opravami. Vše bylo neobyvatelné, zavaleno harampádím, tři roky se vlastně stále jen vyklízelo a shnáněly finanční prostředky. První výraznou pomocí byl startovací příspěvek od německé nadace Renovabis, díky němuž se podařilo opravit střechu a pár místností. Dnes je v prvním patře byt rodiny Frouzovy a hostinské prostory, přízemí s původními klenbami je upraveno pro akce a setkávání. Najdeme tu i unikátní černou kuchyni, která ke společnému posezení doslova vybízí, a kde nechybí ani barokní pec na chleba, buduje se kaple. Protože objekt bývalé fary je památkově chráněný, rekonstrukce a úpravy jsou přísně sledovány ze strany památkářů. Farní objekt byl využíván do konce války, s odsunem původních obyvatel byl opuštěn a záměrně ničen, po léta komunistického hospodaření úspěšně chátral. Holostok, Schólé ve stodole, duchovní wellness... Jednou z našich kmenových akcí je Schólé ve stodole neboli setkání pro hlubší poznání. Je to vlastně kombinace přednášek významných hostů, byli tu např. Karel Schwarzenberg, Ludvík Vaculík, Jaroslav Hutka, i setkání s jinak zajímavými, i když veřejně neznámými lidmi, jako jsou třeba pěstounští rodiče, starosta, který zachraňuje obec před expanzí těžby hnědého uhlí a podobně. Probíhají tu tiché modlitby v kostele, diskuse, rukodělné dílny, a nikdo neřeší, kdo je křest an a kdo ne, kdo se hlásí k jaké církvi. Stejně tak se tu setkávají různé generace. Prostě otevřené prostředí, kvůli kterému se mnozí naši hosté vracejí. 5

6 Mezi dalšími aktivitami vyjmenovává Robert Elva Frouz duchovní obnovy pro mládež, promítání klubových a dokumentárních filmů ve spolupráci s filmovým festivalem Finále, akce spolupořádané s obcí, jako je např. červnová pout, na kterou se sjíždějí i původní rodáci německé národnosti, či masopust a koncerty v kostele sv. Mikuláše. Těm, kdo hledají ztišení či obnovu sil, je určen projekt Zátoka Noe, který nabízí pobyty pro jednotlivce spojené s případným duchovním doprovázením či terapií. Prostě duchovní wellness, jak by se řeklo moderní terminologií. V tuto chvíli nejbližší akcí na faře bude Holostok. Hudební a divadelní festival, který hostí známé i začínající kapely či divadelní soubory, letos proběhne ve dnech června. Na Holostok přijíždí kolem tří set lidí, zhruba polovina bývá křest anů, druhá polovina odjinud. Jak už bylo řečeno, nikdo to neřeší. V neděli pak je bohoslužba v kostele, většinou přijdou všichni. Hledači bývají často osloveni vidí, že je normální, aby den předtím tančili před pódiem, a ted zpívají chvály Bohu. Mnohdy se někdo začne víc ptát a zajímat, někdy je z toho i konverze a křest, říká pan Frouz. Hodně spoluprožívám s mladými lidmi jejich hledání, otázky, hádání se s Bohem. Sám jsem konvertoval v osmnácti letech a musím říct, že Pán Bůh to se mnou neměl lehké. Taky jsem se s ním hodně hádal, usmívá se. Jak tento otevřený život mezi mnoha lidmi, ale zároveň na samotě velmi malé vísky zvládá rodina, především děti ve věku, kdy už se začínají vymezovat? Musíme si hlídat zdravý poměr mezi otevřeností a časem, kdy jsme jenom spolu. Otázka, jestli to všechno zvládnem, se nám čas od času vrací, samozřejmě. Ale ted jsme tady a uvidíme, jak nás Pán Bůh povede dál. Děti, zejména nejstarší syn, trochu tady na vesnici postrádá kamarády, vrstevníky. Myslím, že se vydá zkusit si 6 život ve městě. Jinak děti dojíždějí do školy a na gymnázium do Stříbra, já tam na částečný úvazek učím společenské vědy a český jazyk. Stopaři před Pánem Bohem. Tyto hospodářské budovy, původní chlévy a stodolu, bychom chtěli v budoucnu opravit, udělat zde další zázemí pro naše akce a především velký sál, který by využívala také obec, plánuje vedoucí komunity Robert Elva Frouz a dodává, že nezapomínají ani na kostel sv. Mikuláše. Na kostele už se podařilo opravit krov a střechu věže. Plánujeme opravu celé střechy. Žádné stálé finanční zdroje ale nemáme, jen jednorázové příspěvky Ministerstva kultury, Renovabis, Nadace O2 a dalších dárců. Říkám si, no, není to jednoduché. Právě v této chvíli, kdy v májovém dopoledni je celý areál zalitý sluncem, zpěvem ptáků a zelení kvetoucích kaštanů, vše působí romanticky, i ty polorozpadlé chlévy a oprýskaný kostel. Ale co v zimních plískanicích či mrazech? Robert Elva Frouz, o němž jsem zapomněla prozradit, že je také trvalým jáhnem, po krátké odmlce říká: Ten dům má obrovskou sílu. A bytostně cítíme, jak tu žijeme slova modlitby Chléb náš vezdejší dej nám dnes. My jsme kdysi s manželkou hodně cestovali po světě stopem. Vždycky nás někdo vzal, ale nic se nedalo přesně naplánovat předem. Ted jsme takoví stopaři před Pánem Bohem. A zatím nás také vždycky vzal. Alena Ouředníková

7 Lorety v Čechách a v plzeňské diecézi Posledně jsem se zmínil, že lorety se začaly v Čechách stavět na konci 16. století. Prvním stavebníkem byl šlechtic Kryštof ml. z Lobkowicz, který si přinesl námět na její postavení ze studijní cesty do Itálie. Svůj záměr uskutečnil v roce 1584 kousek nad sídelním zámkem v Horšovském Týně, na konci parku. Trvalo skoro dalších čtyřicet let, než byla postavena další loreta a to v Hájku u Prahy (1623). Ve stejný rok nechal postavit vůdce protireformace na Moravě, olomoucký biskup Ferdinand z Ditrichštejna, loretu v Mikulově a zdá se, že tím se otevřela stavidla velké zakladatelské činnosti. Další lorety se stavěly jedna za druhou a na dnešním území plzeňské diecéze byly postaveny ve Starém Hrozňatově (1664), v Boru (1668), v Rabštejně (1671) a poslední v Týnci u Klatov (1711). Na území Čech a Moravy vzniklo postupně 51 loret. Zájem o lorety se začal vyčerpávat v polovině 18. století a poslední v řadě byla přistavěna k farnímu kostelu v Moravské Třebové v roce To se již blížil jejich zánik v době císaře Josefa II., který téměř všechny zrušil. Týkalo se to 48 loret, ale krátce po té bylo odvoláno zrušení pouhých 3, které byly součástí klášterů, jež josefinskou dobu přečkaly. Znovu obnoveno bylo několik loret, u nás na západě například v Rabštejně a Týnci u Klatov. V roce 1820 byla výjimečně založena zcela nová loreta ve Slavonicích, která přijala sochu Panny Marie ze zrušené a později vyhořelé lorety ve Vratěníně. Tím byl proces zakládání loret, který u nás trval přes dvě stě let, definitivně ukončen. To již byla doba, kdy některé lorety byly obnoveny a tak se jich do dnešních dnů dožilo 22. Po josefinském masakru je to docela dobré číslo. Loreta v Praze na Hradčanech Naprostou většinu loret založili příslušníci šlechty a z logiky věcí, spíše nejvyššího stavu. Nacházejí se mezi nimi Lobkowiczové, Černínové, Martinicové, Kolovratové, Kinští a další příslušníci panských rodů. Jedná se o dvě třetiny takto založených loret. Čtyři lorety založili měšt ané a čtvrtinu církev. Aktivní byli členové jesuitského řádu, kteří založili v naší diecézi loretu ve Starém Hrozňatově u Chebu a i slavnou loretu v Římově. Dalšími aktivními zakladateli, ale především přizvanými k provozování loret, byli řeholníci ze skupiny řádů, vzniklých z menších bratří sv. Františka (minoriti, františkáni a kapucíni), uctívajících Pannu Marii s anděly, patronku Porciunkulové kaple z Assisi. Loretánská poutní místa se dají rozřadit do několika kategorií. Jsou to jednak osamělé Santa Casy, většinou velmi prostého vzhledu, které zachovávají vnitřní uspořá- 7

8 dání, ale zvenku jsou bez výzdoby. K nim patří dvě naše lorety v Rabštejně a v Týnci u Klatov. Většina loret se stala významnými poutními místy a pro poutníky bylo třeba vybudovat jakési přístřeší pro přenocování, což byly ambity. Kolem loret vznikaly prosté, ale někdy velmi zdobné ambity, v nichž věřící přenocovali a přes den se shromažd ovali k modlitbě, protože omezené prostory Santy Casy je nemohli pojmout. Velkými ambity se může pyšnit loreta v Praze nebo v Kosmonosech, u nás ve Starém Hrozňatově a v Boru. Protože lidé museli být po dobu bohoslužeb okolo Svaté Chýše, vznikaly v patře nad ambity otevřené kůry pro varhany a sbory zpěváků, např. v Boru. Na nejvyšším stupni stojí lorety, jejichž chýše je podobná chýši v Loretu. Těch není mnoho, jsou tři v Praze, v Kosmonosech a v Rumburku. Některé lorety mají i samostatné kostely a i těch je málo. Opět je to Praha, pak Římov a u nás Starý Hrozňatov. V našem prostředí je výjimkou umístění Santa Casy uvnitř kostela, které najdete v Brně u sv. Janů a blížeji ve Slaném. Bezesporu lze říci, že lorety jsou velmi významným místem pro projev úcty k Panně Marii. At už legendy a historie vykazují některá problematická místa a rády si protiřečí, naše víra se o tato data jen lehce opírá. Setkání s Matkou Boží v loretánské chýši nás může k ní jen přiblížit. Jan Soukup Loreta v Kosmonosích Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás... (Jan 20,18) Generální shromáždění Papežských misijních děl, Řím Ve dnech května proběhlo v Římě pravidelné Generální shromáždění Papežských misijních děl (PMD). Zúčastnilo se ho na 120 Národních ředitelů PMD ze všech kontinentů, kteří přednesli aktuální přehled činností PMD v jednotlivých zemích. Česká národní kancelář zastoupená P. Jiřím Šlégrem na tomto shromáždění představila dvě nová DVD: Ugandské Velikonoce a Oázy Perlového 8 ostrova ze Srí Lanky. Právě naše filmy mají v rámci celosvětové spolupráce Papežských misijních děl již mnohaletou tradici a je o ně velký zájem. To se potvrdilo i při letošní projekci, kdy o videodokumenty projevili zájem misijní ředitelé z USA, Španělska, Jihoafrické republiky, Malty, Austrálie, Srí Lanky, Ugandy, Polska apod. Je dobré, že můžeme využíváním moderních mediálních technologií přispět k vzájemné misijní světové spolupráci a podpoře trpících ve světě. Během shromáždění předal český Národní ře-

9 ditel svému kolegovi ze Srí Lanky několik ztvárnění Panny Marie z Lanky (sošku a obrázky). Byl to dárek dětí z ČR, které již v minulém roce na celostátní Misijní kongres dětí v Českých Budějovicích tyto dárky pro děti na Srí Lance přinesly. Jako každý rok i letos se konala audience u sv. otce a P. Jiří Šlégr mu předal dárek knihu s názvem: Jak děti pomáhají svatému otci a dětem v misiích. Publikace, kterou papež ocenil a s radostí přijal, obsahuje 86 obrázků s misijními citáty, které připravily děti z 19 Misijních klubek, dalších společenství a rodin z celé ČR. Na základě informací z Generálních sekretariátů PMD se Česká republika řadí mezi první desítku zemí v Evropě, co se týče výše finančních darů na misie. Samozřejmě, že se těžko konkuruje zemím jako je Francie, Španělsko, Anglie, Německo a Itálie, ale již řadu let se díky Bohu misijní povědomí a podpora PMD v našich diecézích drží na dobré úrovni. Vedení PMD v čele se svatým otcem všem dobrodincům a podporovatelům Papežských misijních děl upřímně děkuje. Za všechny živé a zemřelé členy a dobrodince PMD je denně v sloužena ve vatikánské bazilice sv. Petra mše svatá. Miriam Svobodová, zástupce PMD, Misijní úmysl na měsíc červen: Za Evropu, aby díky svědectví věřících opět nalezla své křest anské kořeny. Betlémské naplněné ticho V sobotu velikonočního oktávu se na padesát Čechů shromáždilo kolem plzeňského biskupa v kostele Betlémských sester u městečka Route de Poligny ve Francii, u příležitosti mnišských slibů dvou českých sester, které sem přišly právě z plzeňské diecéze. Mnišská Rodina Betlémy, Nanebevzetí Panny Marie a sv. Bruna, jak zní oficiální název, se zrodila dne 1. listopadu 1950 na náměstí sv. Petra ve Vatikánu při vyhlášení dogmatu Nanebevzetí Panny Marie. Tehdy skupina francouzských poutníků pocítila povolání založit v církvi nové společenství. Povoláním tohoto společenství je žít život Panny Marie v přítomnosti Nejsvětější Trojice, život v adoraci Otce v Duchu a v pravdě. První komunita zasvěcených žen začala svůj život v malé francouzské vesničce v r Od r má tato mnišská rodina také mužskou větev. Oficiálně byla církví potvrzena a schválena jako řeholní institut papežského práva dekretem papeže Jana Pavla II. z 6. října Ve světě mají dnes 29 ženských klášterů a 4 mužské. První modlitebna sester byla zbudována v bývalé stáji. Zde mnišky, po vzoru Panny Marie, adorovaly Krista přítomného v Eucharistii. Odtud pochází první jméno v názvu společenství Betlém. Další jméno Nanebevzetí Panny Marie připomíná, že Maria je pro každého mnicha a mnišku vzorem a archetypem jejich povolání. Jejich posláním v církvi je už zde na zemi účast na Mariině životě v lůně Nejsvětější Trojice v nebi. Aby mohli toto povolání naplnit, přijali způsob života sv. Bruna. Sestry velmi prosily o respektování svého soukromí, a tak s ohledem na jejich přání se pokusím popsat spíše to, co do světa vyzařují. Především mě zaujalo, jak pokojné, široké, svobodné a št astné může být srdce, které v mlčení a samotě naslouchá Bohu, hledá ho a snaží se s Jeho pomocí přetvořit podle Jeho pohledu (i když to může být někdy tvrdý boj). A to, jak poznání Boha a jeho lásky dává srdci pokoj, jistotu, svobodu. Člověk si už nepotře- 9

10 buje to, co potřebuje k životu lásku a pocit své hodnoty dobývat a dokazovat, třeba na úkor druhých, ale žije ve vědomí lásky, hodnoty a péče, kterou Bůh prokazuje ke každému člověku. Rozměr ticha a naslouchání byl opravdu velmi zřetelný. Sestry se modlí a pracují v samotě, každá ve své poustevně, scházejí se dvakrát denně na hodinovou modlitbu s prvky východní liturgie a na mši sv. Jak nám řekly, dnešní člověk přichází z velmi rušného světa, a proto by chtěly, aby se liturgie týkala celého člověka a všech jeho smyslů, aby se mohla dotknout, scelit a uzdravit celého člověka. Sestry si daly tu práci, že několik zpěvů při liturgii zazpívaly v češtině se skutečně výbornou výslovností. Řekly nám, že viděly jako důležité vytvořit pouto s českými sestrami i s námi v liturgii i skrze náš jazyk. Jejich pečlivost a ohleduplnost opravdu dojímala. Sestry se snaží hledat a poznávat Boha především skrze Písmo sv. Vzorem je jim Panna Maria. Zdůrazňují, že nelze oddělovat lásku k Bohu od lásky k člověku. A mohu říci, že jsem toto u nich skutečně zažila. Mohu o nich opravdu říci: pohled te, jak se milují a pohled te, jak nás milují ne jen sentimentálním citem, ale láskou, která se projevuje skutky k dobru toho druhého. Když jsme sestrám děkovali, řekly nám, že i ony potřebují nás. Zažila jsem zde společenství církve, kde je v úctě každý člověk, kde si nikdo nemyslí, že je lepší, kde si sebe navzájem váží laici, kněží i zasvěcené osoby a ví, že ti druzí jsou stejně důležití a že se navzájem potřebují. Tak to ostatně odečítám z dokumentů II. vat. koncilu. Odnesla jsem si z kláštera betlémských sester povzbuzení hledat Boha ve svém srdci, a snažit se to, co ústy vyznáváme, opravdu žít a přetvářet podle toho své srdce. Martina Vintrová Oficiální webová stránka společenství má adresu 10 Blahoslavená Chiara Luce Badano Její životní pout se naplnila před jejími devatenáctými narozeninami 7. října Již v červnu 1999 začal proces jejího blahořečení, který byl dovršen 25. září 2010, kdy byla prohlášena v chrámu P. Marie Božské lásky v Castel di Leva na okraji Říma za blahoslavenou. Laická členka Hnutí fokoláre pocházela z Sassella v provincii Savona na severu Itálie. Narodila se 29. října 1971 jako jediné dítě rodičům, kteří jedenáct let prosili Boha, aby jim požehnal. Bůh je vyslyšel a dal jim dceru Chiaru (Klára). Rodiče ji vychovávali v hlubokém křest anském duchu, Chiara hluboce milovala Ježíše a svým příkladem přiváděla druhé k němu. Bylo jí pouhých devět let, když se poprvé setkala se spiritualitou Hnutí fokoláre. Po mezinárodním setkání rodin s dětmi v roce 1981, kterého se účastnila, napsala svůj první dopis zakladatelce tohoto hnutí Chiaře Lubich a ještě téhož roku se zapojila do Hnutí fokoláre, k němuž se hlásili i její rodiče. Na návrh Chiary Lubich přijala nové jméno Luce, což znamená světlo. V soukromí byla velice aktivní, milovala sport, zejména plavání a tenis. Bavil ji zpěv a ráda tančila. Chtěla být letuškou a nade vše milovala Ježíše. Jednou při tenisu pocítila ostrou bolest v rameni a v zádech, pro kterou upustila raketu. Lékařská vyšetření zjistila, že se jedná o rakovinu kostí. Chiaře bylo v té době sedmnáct let a začal bolestivý boj mezi životem a smrtí. Podstoupila náročnou léčbu, ale nemoc byla stále bolestivější. S vědomím, že umírá a že se po smrti setká s Ježíšem, se na smrt připravovala jako na svatební oslavu. Před smrtí řekla: Na mém po-

11 hřbu nechci, aby lidé plakali, ale zpívali celým svým srdcem. Než naposled vydechla, dala své úspory na humanitární misi do Afriky a po smrti darovala své rohovky. 3. července 2008 byla s uznáním hrdinských ctností prohlášena za ctihodnou, 19. prosince 2009 byl schválen zázrak na její přímluvu. O jejím životě se můžeme více dočíst v knížce Michele Zanzucchi Mám všechno: 18 let života blahoslavené Chiary Badano. Veronika Pechová Svědectví paní Věry Sosnarové Přednáška České křest anské akademie v Plzni ve středu 2. dubna byla výjimečná. V přeplněné učebně na biskupství vystoupila paní Věra Sosnarová, dnes zřejmě jediná žijící Češka, která může podat osobní svědectví o gulagu. V přeplněné učebně na biskupství posluchači přednášky slyšeli příběh 14 leté dívky z Brna, kterou po těžkých válečných letech čekal spolu s matkou a 9 letou sestrou transport na Sibiř a tam hrůzy pracovních táborů, jejichž tíhu matka neunesla. Osobní svědectví o gulagu bylo vyprávěním o hladu, zimě, divoké tajze a dřině, o zoufalém strachu, ale i o lidské pomoci. Bylo dokladem o síle víry a naděje, že se do Čech vrátí. To se sestrám vyplnilo až v roce 1964, kdy se díky ochotě předsedy ruského kolchozu a družbě ruského a znojemského JZD dostaly do rodné země jako levná pracovní síla. Paní Věře bylo tehdy třicet čtyři let a vážila sedmatřicet kilogramů. Tím však osobní trápení neskončilo. Paní Sosnarová musela o gulagu pod hrozbou deportace do SSSR mlčet i před nejbližšími příbuznými. Prožité hrůzy z mládí se jí vracely ve snech. Promluvila až po pádu komunistického režimu, čímž jí konečně spadl těžký kámen ze srdce. Na základě jejího vyprávění napsal J. S. Kupka knihu Krvavé jahody, kterou si účastníci přednášky kupovali na místě. Paní Sosnarovou jsem zde v Plzni poznala jako ženu nenápadnou, skromnou ale velmi vitální, z které její životní zkušenosti přímo vytékají, s rozechvěním i s úsměvem. Setkání s ní pro mne bylo silným zážitkem. Na závěr bych ještě ráda poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu nejen vlastní přednášky na biskupství, ale i celého pobytu paní Věry Sosnarové s Alenou Drštičkovou zde v Plzni. Té vděčíme za dopravu paní Sosnarové do Plzně, za její doprovázení při plzeňském pobytu i zprostředkování vlastní přednášky. Anna Rašková, člen výboru ČKA v Plzni 11

12 Fórum kněží a laiků plzeňské diecéze v Plzni 17. května V Plzni Liticích se uskutečnilo Fórum kněží a laiků plzeňské diecéze na téma: Hlásání radostné zvěsti o Kristu. Přibližně 100 delegátů z diecéze se zúčastnilo Fóra, které mělo za cíl reflektovat reakce na dopis biskupa Františka Radkovského CREDIDIMUS CARITATI z října loňského roku. Konkrétně se účastníci zamýšleli nad první částí dopisu, věnované evangelizaci hlásání radostné zvěsti o Kristu. Cílem Fóra bylo vypracovat konkrétní náměty a doporučení jako inspiraci pro biskupa k řešení problémů obsažených v jeho dopisu. Dopolední program obsahoval tři přednášky, které měly za cíl rozšířit pohled účastníků na proběhlou diskuzi v kontextu současné pastorace a exhortace papeže Františka Evangelii gaudium: P. Dr. Michael Martinek, SDB: Hlásání radostné zvěsti o Kristu v plzeňské diecézi z pohledu současné pastorální teologie v kontextu diskuze nad dopisem biskupa Františka Radkovského CREDIDIMUS CARITATI P. Th.D. Alvaro Grammatica: Reakce na dopis biskupa v kontextu Evangelii gaudium papeže Františka Mgr. et Mgr. Martin Fojtíček: Reakce na dopis biskupa v kontextu Evangelii gaudium papeže Františka Odpoledne se účastníci rozdělili do skupin, které se zabývaly otázkami z dopisu biskupa: 1. Co můžeme udělat pro to, aby se o Kristu dozvědělo více lidí v našich farnostech? Jak se Bůh dotkl mého srdce zkušenost konvertitů a těch, kteří vedou katechumenát. 2. Jak udělat z našich far místa setkávání? Jak otevřít naše fary a kostely a vyjít naproti těm, kteří Boží lásku nepoznali? Nádvoří národů zkušenost s působením na okraji církve a mimo ni, diskuze, duchovní a kulturní programy pro širokou veřejnost, atd. 3. Co udělat pro to, aby naše srdce hořelo při setkání s Kristem? Cesta k prohloubení víry osobní zkušenost na cestě k prohloubení víry a zkušenost doprovázení k prohloubení vztahu s Bohem. 4. Jak odbourat předsudky vůči Církvi u těch, kteří říkají: Kristus ano Církev ne? Na závěr zástupci jednotlivých skupin prezentovali výsledky své práce ve skupinách. Tyto závěry se budou zpracovávat a budou v nejbližší době zveřejněny. Část účastníků vyjádřila zájem pokračovat v práci ve skupinách. P. Krzysztof Dȩdek Diecézní exercicie ZMĚNA Vzhledem k nemoci P. Velly se exercicie konají v témže termínu srpna, se stejným tématem Ježíš můj Pán a za stejnou cenu pro ubytované Kč, bez ubyt , proběhnou ale v sídle Koinonie Jan Křtitel v Plzni Liticích, exercitátorem bude P. Alvaro Grammatica Th.D. Ubytování v Domově mládeže v Plzni na Lochotíně, Karlovarská 99. Přihlášky na adrese Zpravodaje u Anny Šlajsové, , 12 Workship prázdninová dobrovolnická brigáda! V týdnu od 17. do 23. srpna proběhne v oblasti Manětínska, Nečtinska a Plaska druhý ročník Workshipu, prázdninové dobrovolnické brigády pro mladé lidi nad 18 let. Kromě pomoci potřebným lidem, a tedy skvělého pocitu z dobře odvedené a smysluplné práce, je na programu spousta kulturního vyžití (divadlo V. Marčíka, letní kino, šermířský turnaj, hudba... ), celodenní výlet a

13 hlavně skvělé společenství mladých lidí, kteří nechtějí jen tak sedět doma, ale mají chut něco společnými silami změnit. Přihlášky a info: nebo na tel (o. Vlastimil, omi) Katolická charismatická konference v Brně července. Motto: Pane, nauč nás modlit se (Lk11,1). Pozvání přijal P. René Luc z Francie (více o něm kniha Vychoval mě gangster, Kna 2013), dále P. V. Kodet, P. V. Kadlec, P. T. Holub, P. B. Stepien a P. Kuffa. Diecézní evangelizační škola Kurs PAVEL července Jak se stát evangelizátorem, který umí účinným způsobem zvěstovat evangelium a vydávat o něm svědectví prostřednictvím technik a dynamik hlásání. Cena Kč (2.500 Kč bez ubyt.) Kurs JOZUE července vede účastníka k tomu, aby si ve svém životě i poslání osvojil pozitivní postoje důvěry, odvahy a naděje v Pánovy přísliby. Cena Kč (1.500 Kč bez ubytování) Oba kursy povede biskupský vikář pro evangelizaci P. Alvaro Grammatica Th.D. se svým týmem. Kursy se konají v sídle Koinonie Jan Křtitel v Plzni Liticích, Budilovo nám. 1. Ubytování: SPŠ dopravní, Domov mládeže, Karlovarská 99, Plzeň Informace a přihlášky: Pavla Anderlová, tel , mail Hudební léto Borska 1. června Bernartice, kostel sv. Petra a Pavla F. X. Brixi: Oratorium Sermo Iesum inteer Magdalenam (Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy, Consortium musicum) 25. června Staré Sedlo, k. Naneb. P. Marie žáci ZUŠ z Boru, Pleysteinu a Waidhausu 27. června Pleystein, k. sv. Sigismunda žáci ZUŠ z Boru, Pleysteinu, Waidhausu 28. června Bor, kostel sv. Mikuláše Sbor Skotského královského nár. orchestru Poslední vrchol španělský dokument. film s titulky 3. června v Karlových Varech v kině Drahomíra Letnice umělců Plzeň kostel sv. J. Nepomuckého: Výstava výtvarných prací členů Unie výtvarných umělců do 30. června katedrála sv. Bartoloměje: Výstava sochařských prací členů Unie výtvarných umělců do 30. června 3. června koncert: Vox imperfectum 4. června koncert Scholy u rede 7. června letniční vigilie 8. června koncert dětského pěveckého sboru Mariella; letniční nešpory Cyklus Hospodaření církve v dějinách našich zemí Mgr. Petr Honč: Od raného středověku k husitství 5. června v Plzni v v sále kláštera dominikánů, Jiráskovo nám. 30. Večery chval Plzeň 5. června od v Domečku Plasy 21. června v ve farním domě Plzeň 17. června v na DCM Česká katolická publicistika I. zlomová období let 20. století. Konferenci pořádá Knihovna kardinála Berana Plzeň (www.bibber.cz) a Trivium: 13

14 revue pro katolickou publicistiku v pátek 6. června ve farním sále v Plzni, Františkánská 11 (bývalý františk. klášter) Přednášející: Lukáš Kopecký; Josef Mlejnek; Vladimír Novotný; Michal Semín; Miroslav Svoboda; Josef Štogr; Jarmila Štogrová. Přihlášky: Varhanní festival 9. června v v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni: Mikoláš Troup J. S. Bach, O. Messiaen, M. Troup Varhany očima mladých výtvarníků výstava prací žáků výtvarných oborů plzeňských ZUŠ v katedrále Vědomá pozornost jak se to dělá Jan Šedivý, učitel a průvodce na cestě spirituality, autor knihy O kontemplaci. Promluva, autorské čtení a beseda v pondělí 9. června v 19 hodin v učebně biskupství, nám. Republiky 35, Plzeň. Kouzlo madrigalu ve středu 11. června v v Muzeu církevního umění, Františkánská 11, Plzeň. Program: Jacobus Handl Gallus, Salomone Rossi, Francesco Turini v cyklu Musica noster amor; účinkuje vokální soubor Societas incognitorum Brno, um. vedoucí E. Tomaštík Vstupné: 120 Kč / 80 studenti, důchodci, info: Varhanní koncert studentů Konzervatoře Plzeň v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni 17. června v 19 30, účinkují: Iveta Oppová a Ivan Pirner, varhany, spoluúčinkují: prof. Matouš Křiváček, fagot a Martin Černý, Vojtěch Štván, trumpety. Autorské čtení z Papiňáku, knížky krátkých úvah Lídy Křivancové, se koná 18. června od 20 hod. ve farním sále, Františkánská 11, Plzeň. 14 Koncert v Potvorově Ivan Hlas, Norbi Kovács a Jaroslav Olin Nejezchleba. Písničky Ivana Hlase a Olina Nejezchleby na pomezí více žánrů a virtuózní hra kytaristy Norbiho Kovácse velký hudební zážitek v neděli 29. června v v kostele sv. Mikuláše. Velká letní schólé Holostřevy července, Studentská duch. správa Plzeň P. Vojtěch Soudský OP P. Pavel Petrašovský HORAcké středy (středa ve farním sále, Františkánská 11) 4. června Děkovná a prosebná modlitba světců apod. 11. června Foto rozjímání soutěž, fotoaparáty sebou 18. června Ludmila Křivancová autorské čtení z knihy Papiňák 25. června Opékání u OPé, po mši přesun do klášterní zahrady k dominikánům (Jiráskovo náměstí) července Voda s Horou: letos sjedeme Ohři, přihlášky: srpna Putování s Horou, přihlášky: Aktuálně Meditační zahrada Památník obětem zla v Plzni mše svaté 12., 20. a 26. června v 16 00

15 června Víkend otevřených zahrad: Výstava soch M. Spousty a květinové tvorby P. Kohoutové, promítání dokumentu o zakladateli zahrady; 14. června koncert hudeb. skupiny EPIGON band; vernisáž výstavy, vystoupení pěvec. sboru Andílci, sólo J. M. K. Korbelová soprán; 15. června divadelní představení Píseček divadla JakoHost, vstupné 50 Kč června Odpuštění v kameni 20. června mše svatá za oběti zla a násilí hlavní celebrant Mons. František Radkovský, každý, kdo si přinese svůj kámen jako symbol svého trápení, může jej odložit při mši svaté jako symbolické odložení svého břemene; hudební vystoupení studentů Konzervatoře Plzeň; 25. června besedy pro žáky škol s pamětníky, malování v přírodě; Večer španělské poezie, hudby a tance; 26. června besedy pro žáky škol s pamětníky, malování v přírodě; mše svatá; koncert Evy Henychové otevřeno středa neděle hod. DVD Plody zla a odpuštění svědectví L. Hrušky i cizojazyčně Kontakt: , Nabídka služby svátostí smíření v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni: středa P. St. Uhlíř ; čtvrtek bratři františkáni pátek P. Ludolf Kazda (adorace) první pátek různí zpovědníci Duchovní služba nemocným Nonstop tel pro návštěvu kněze či past. asistentky v plzeňských nemocnicích (možnost rozhovoru, sv. smíření, eucharistie, pomazání nemocných). Knihovna na biskupství pondělí pátek , Národní pout na Velehradě 5. července, více na Koncert lidí dobré vůle 4. července (živě na ČT2 a ČRo). Národní pout rodin Žd ár nad Sázavou srpna. Více na Zde také najdete přípravné katecheze k pouti pro děti, pro mládež a pro manžele. Pěší pout ke sv. Vintíři v neděli 22. června z Prášil (odchod v 8 00 přes Gsenget do Dobré Vody u Hartmanic (18 km). Na Dobré Vodě odpoledne česko německá bohoslužba ke sv. Vintíři a po ní společné posezení. Poutě ve farnostech 7. června Chlumská, Nejsv. Trojice Borovany, Panny Marie 8. června Skoky, svatodušní pout 14. června Mlýnec, Nejsvětější Trojice Valcha, Nejsvětější Trojice 15. června Mešno, Nejsvětější Trojice Zadní Chodov, Nejsvětější Trojice 21. června Svojšín, sv. Petra a Pavla Újezd pod Přimdou, sv. Jana Křtitele 25. června Mýto, sv. Jana Křtitele 28. června Skviřín, sv. Petra a Pavla Vřeskovice, sv. Jana Křtitele 29. června v 9 30 Dolany, sv. Petra a Pavla Chodová Planá, sv. Jana Křtitele 15

16

17 Seminář obnovy v Duchu sv. 31. srpna 6. září na Vranově u Brna, vede P. Bogdan Stepien (Ostrava Přívoz) + tým. Cílem semináře je prohloubit svůj osobní duchovní život a vztah k Ježíši Kristu a učit se, jak žít křest anský život v síle Ducha svatého. Součástí semináře budou krátké přednášky, skupinky s osobním sdílením, společná modlitba, účastna liturgii. Rovněž bude příležitost k osobním rozhovorům a ke svátosti smíření. Je třeba se účastnit celého semináře. Cena pobytu (zahrnuje ubytování, stravu a konferenční poplatek 100 Kč): samostatný pokoj s příslušenstvím 3580 Kč /osobu (omezený počet pokojů); dvoulůžkový pokoj s příslušenstvím 2860 Kč /osobu. Pobyt bude hrazen v hotovosti při příjezdu v ubytovací kanceláři Duchovního centra. Ubytování bude probíhat od 16 hod. Přihlášky: nebo písemně na adresu: Marcela Dubská, Janouškova 3, Brno. Ekumenická setkání s Biblí a uměním v Třebíči července. Téma: Mezináboženský dialog zrada nebo cesta do budoucnosti? Informace: Gábina Adámková, Hranická 119, Drahotuše , tel , mail: Cena Kč zahrnuje ubytování, stravování, přednášky, koncerty, filmová představení a celodenní výlet. Přihlášky do 15. června. Biblické hodiny na biskupství Pastorační centrum zve všechny zájemce na pravidelné biblické hodiny s Josefem Kaše. Tento čas s Písmem nabízí prostor nejen ke čtení a naslouchání, ale Boží slovo promlouvá ke každému z nás. Sejdeme se 2. a 16. června v 19 hod. na biskupství, abychom se povzbuzovali na cestě víry i vzájemným svědectvím. Pokračujeme v četbě a exegezi textů Janova evangelia. Těšíme se na Vás v hezkém společenství. Info na za organizační tým Majka Lachmanová a Anička Šlajsová Centrum pro rodinu Křest anská psychoterapeutická poradna při biskupství nabízí poradenství v oblasti rozvoje osobnosti, těžkých životních situací, manželské poradenství a párovou terapii (více na Poradnu vede psychoterapeutka Marie Kutilová pro objednané 2. a 4. pondělí v měsíci v budově biskupství, nám. Republiky 35, Plzeň. Objednávky: , Poradna PPR Vyškolené instruktorky nabízejí bezpl. konzultace ohledně symptotermální metody přirozeného plán. rodičovství. Domluva na tel (Věrka), (Hanka). 17

18 Pojd me chválit Pána tancem Modlitební setkání pro ty, kdo chtějí chválit Pána tancem i slovem 17. června v v učebně biskupství v Plzni. Info: M. Linková , M. Fenclová Exercicie pro manželské páry Centrum pro manželství a rodinu pořádá letní exercicie pro manželské páry ve dnech července (od neděle večeře do soboty oběda) v Domě setkání v Albeřicích Sady 5. května č. 8, Plzeň Program v červnu Při návštěvě našich přátel jsme si prohlíželi také jejich pestrou nástěnku. Kromě krásných fotografií, které prozrazovaly bohatý rodinný život mě upoutal text modlitby. Je delší, ale když jsem četla řádek po řádku, tak jsem cítila, že ta slova jsou určena i mně, i když v nadpisu stojí Modlitba ve stáří. Mám ji doma a hledám ještě viditelné místo, kde bych na ni mohla často narazit a nechat se obdarovat moudrostí sv. Františka Saleského. Podělím se o modlitbu s Vámi. Pane, ty víš lépe než já, že den ode dne stárnu a jednoho dne budu starý. Chraň mne před domněnkou, že musím při každé příležitosti a ke každému tématu něco říci. Zbav mne velké náruživosti chtít dávat do pořádku záležitosti druhých. Nauč mě, abych byl uvážlivý a ochotný pomáhat, ale abych přitom nešt oural a neporučníkoval. 18 v Krkonoších. Exercitátor: P. ICLic. Karel Moravec, rektor poutního kostela na Hoře Matky Boží v Králíkách, dlouhodobě se věnuje pastorační práci s manželi. Ubytování: samostatný pokoj pro manželský pár. Stravování: plná penze. Cena pobytu: pokoj se sociálním zařízením na patře Kč na manželský pár, sociální zařízení na pokoji Kč na manželský pár. Více zde: /exercicie Zdá se mi, že je škoda z přemíry moudrosti nerozdávat ale ty, Pane, víš, že bych si rád udržel pár svých přátel. Nauč mne, abych dovedl mlčky snášet své nemoci a obtíže. Přibývá jich a chut hovořit o nich roste rok od roku. Netroufám si prosit, abys mi dal dar s radostí poslouchat druhé, když líčí své nemoci, ale nauč mě trpělivě je snášet. Také se neodvažuji prosit o lepší pamět ale jen o trochu větší skromnost a menší jistotu, když se má pamět neshoduje s jejich pamětí. Nauč mě té obdivuhodné moudrosti umět se mýlit. Drž mě, abych byl jak jen možno, laskavý. Starý morous je korunní dílo d áblovo. Nauč mě u jiných odhalovat nečekané schopnosti a dej mi krásný dar, abych se také o nich dovedl zmínit. Mám vrásky a šedivé vlasy. Nechci si stěžovat, ale tobě, Pane, to říkám bojím se stáří. Je mi tak, jako bych se musel rozloučit, nemohu zastavit čas. Pocit uji, jak den ze dne ztrácím sílu a přicházím o bývalou krásu. Byl jsem pyšný na to, že se stále ještě mohu měřit s mladými. Ted cítím a uznávám, že již toho nejsem schopen. Byl bych směšný, kdybych se o to pokoušel. Ale ty, Pane, říkáš: Kdo věří ve mne, tomu narostou křídla jako orlovi.

19 Dej mému srdci sílu, abych život přijal tak, jak jej ty řídíš. Ne mrzoutsky, ne lítostivě se skleslou náladou, ne jako odcházející, ale jako vděčný a připravený ke všemu k čemu mě ty ještě povoláš. A k tomu mi dej všechnu sílu srdce. Amen sv. František Saleský, Modlitba ve stáří Milé maminky s dětmi, ženy, rodiče. V červnu se můžete těšit na zajímavé pravidelné programy, které Plzeňské panenky nabízejí. A navíc, v přívětivé atmosféře přátelství a vnímavého společenství žen můžete najít i posilu, povzbuzení a inspiraci pro vaši životní cestu. Podrobnosti se dozvíte na našich stránkách nebo přímo na našich programech v Sadech 5. května 8, Plzeň. Těšíme se na viděnou v Panenkách. za org. tým Majka Lachmanová a Martina Podlipná NOVINKY V PROGRAMECH Ve čtvrtek od 9 00 Cyklus SVĚT BEZ- PEČNÝ PRO DÍTĚ Na téma Než půjde do školky bude s rodiči besedovat učitelka z mateřské školky, paní Jana Těthalová. V pátek od 9 00 Rodinné právo změny v Občanském zákoníku Ve čtvrtek od 9 00 Cyklus RADOST BÝT ŽENOU s paní Lucií Kašovou. Tento oblíbený cyklus maminky s dětmi, ženy i rodiče rádi a v hojném počtu navštěvují nejen pro kvalitní obsah přednášek, ale zejména pro vzácnou příležitost setkání s ženou, která dokáže svým přístupem k člověku druhé obdarovat a povzbudit. ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE NA PLACHETNICÍCH V pátek od hod. zveme na již tradiční oblíbené ZÁBAVNÉ ODPO- LEDNE NA PLACHETNICÍCH, které se koná v prostorách Jachetního oddílu TJ Lokomotiva, U Velkého rybníka E980, Plzeň, zastávka autobusu č. 30: Na rampě (na znamení!) Na co se můžete těšit? Zejména na dobrodružnou jízdu na plachetnici, bohaté vyrábění pro děti, sportovní soutěže a kvízy pro děti i dospělé. Vstupné na akci je zdarma, výše příspěvku na tvoření podle výrobků, výtvarné tvoření pro děti. Těšíme se na Vás za každého počasí. VÝHLEDOVÉ AKCE PRO RODINY Příměstský tábor NÁVRAT HRDINŮ poslední volná místa Příměstský tábor pro děti od 8 do 13 let se koná od pondělí do pátku vždy od 9 00 do v prostorách MC Plzeňské panenky. Letošní tábor nese název NÁVRAT HRDINŮ. Tábor vede umělkyně Fany Lachmanová a student Kryštof Lachman. Ještě můžete Vaše děti přihlásit. Děti se mohou těšit na hry, tvoření a divadlo. Cena 1 500, Kč za dítě v sobě zahrnuje veškeré materiální a lektorské výdaje, svačiny, obědy a pitný režim. Přihlásit se můžete na adresu: po obdržení informací je třeba uhradit zálohu 1 000, Kč. S CHUTÍ A SPOLU O PRÁZDNINÁCH Pro rodiče s dětmi, pro prarodiče i jednotlivce jsme připravili v MC Plzeňské panenky červencové tvůrčí a poznávací programy až do Prázniny jsou časem rodiny a zážitků, které je možné prožít právě spolu a s chutí a v našem centru se nabízí možnost, jak si to můžete dohromady a příjemně užít. Z připravované nabídky se můžete těšit na malování na keramiku, mozaikové tácy, nebo v týdnu od do na Architektonickou procházku po Plzni zážitkový seminář pro rodiny s dětmi. Těšíme se na Vás. 19

20 Od srdce k srdci (návštěvy potřebných) Chceš pomáhat? Nevíš, jak na to? Jsme otevřené společenství mladých, kteří touží být blízko všem potřebným (nemocným, starým, opuštěným, trpícím, lidem v nouzi), at už konkrétní pomocí, návštěvou nebo modlitbou či obětí. Věnujeme svůj čas někomu druhému, kdo to potřebuje. Scházíme se dvakrát do měsíce v Plzni ke společné modlitbě, k povzbuzení ve službě a dělení se o vše co jsme v uplynulém čase prožili. Budeme rádi, když se přidáš. Aktuální informace ráda sdělím na tel Lucka VIII. celodiecézní fotbalový turnaj na malém hřišti BiskupCUP 14. června o pohár biskupa Radkovského. Všichni hráči i fanoušci se opět mohou těšit na velký fotbalový turnaj. Stejně jako v minulých letech se bude hrát na hřišti a v tělocvičně ZŠ v Komenského ulici v Domažlicích od 10 hod. Max. počet družstev 16, počet hráčů v teamu: 4+1. Zájemci o hru necht se co nejdříve hlásí u Petra Jankovce, Jiráskova 596, Domažlice, , Večer chval na DCM 17. června Na večerech chval nám jde o to, abychom skrze písně, modlitby a slova opětovali lásku 20 našemu Bohu, Otci, Synu i Duchu Svatému, učili se přebývat v jeho blízkosti a stávali se mu podobnými. Další se uskuteční opět třetí úterý v měsíci tedy 17. června v v sále františkánského kláštera v Plzni. Pozvání platí pro všechny chvalme Pána! Kajaky v Polsku července I v letošním roce se vodácká výprava DCM zas vydá za dobrodružstvím do zahraničí tentokrát v červenci. Krom plavby po řece navštívíme také spoustu jiných zajímavých míst (například klášter v Borne Sulinowo), a tak zbude dostatek času i na duchovní záležitosti... Bude se splouvat řeka Pilawa v Polsku a je nejvyšší čas se přihlásit! Celostátní setkání animátorů v Třešti srpna Smyslem akce je pomoci mladým lidem, kteří se ve farnostech, školách, v různých typech společenství atd. věnují vrstevníkům nebo se na tuto službu připravují a rádi by se nějakým způsobem více angažovali. Týden nabízí širokou nabídku osobního rozvoje, od hledání odpovědí na otázky duchovního života až po metodiku práce s dětmi a mládeží, povzbuzení ve službě druhým a v evangelizaci. Na programu budou společné přednášky pro celé plénum, tématické přednášky pro menší skupiny z oblasti kultury, psychologie, spirituality, diskusní skupiny, workshopy, semináře, kulturní a sportovní aktivity, společné bohoslužby a modlitby... Téma tohoto setkání: Nikdo není ostrov aneb zaostřeno na vztahy.

21 Prostě pokud ti záleží na tom, jak vypadají naše farnosti, naše církev, jak se nám daří nabízet evangelium dalším mladým lidem, tak se určitě přihlas na adrese: (zde je také více informací o celém setkání). Kurz pro animátory 2014/15 Animátor je křest an, který: žije s Hospodinem a ví, co to pro něj znamená inspiruje své okolí k hledání Krista oživuje společenství, přijímá za něj zodpovědnost, doprovází druhé umí koordinovat skupinu, zorganizovat hru, setkání, víkendovku, tábor prohlubuje svůj život z víry i organizační schopnosti Pokud se takovým člověkem chceš učit být, je právě pro tebe určen! V šesti víkendových setkáních zažiješ: sdílení v atmosféře společenství poutavé přednášky a debaty návštěvy zajímavých hostů včetně otce biskupa nová přátelství, nové aktivity, nové hry duchovní obnovu Kurz animátorů se tak může stát důležitou součástí tvého životního příběhu. Poprvé se sejdeme října Těší se na tebe DCM Plzeň a... jáhen Elva Frouz koordinátor kurzu Letní tábor RANGERS DÁLE SI POZNAMENEJTE... PilsALIVE června křest anský hudební festival v Plzni program a více informaci: Netradiční pobyt v klášteře u kapucínů v Sušici pro muže let července, přihlášky: Wor(k)ship táborová brigáda pro mládež Plzeňské diecéze srpna Festival UNITED ve Vsetíně srpna, Valná hromada Občanského sdružení BRÁNA 30. září v na DCM Mše svatá na zahájení akademického roku za účasti biskupa Radkovského a členů Sekce pro mládež ČBK 1. října v v kostele Panny Marie Nanebevzaté ve Františkánské ulici v Plzni) Let s dance! diecézní ples křest anské mládeže v Plzni 22. listopadu IX. volejbalový BiskupCUP 6. prosince Pout důvěry na zemi Praha Silvestr s komunitou z Taizé NABÍDKA DCM YOUCAT Svátost smíření (nová fialová kniha ) za 65 Kč YOUCAT Příprava na biřmování za 110 Kč z DCM zdraví P. Kryštof & Petr v Caparticích srpna. Věk let. Cena Kč. Ubytování v budově na kraji lesa s kuchyní, WC, sprchou... Program: Co znamenají záchranáři v praxi? Neočekávané situace, společná pomoc týmu v řešení lehkých i těžších úkolů. Osobní rozvoj, zapojení ve skupině, hry... Přihlášky: ŘK farnost Domažlice, Jaromír Tippl , Setkání Křest anské Aktivní Mládeže devátý ročník SKAMu pořáda místní mládeží pod hlavičkou Salesiánkého Hnutí Mládeže Počernice, června v Praze Dolních Počernicích. Cílem SKAMu je dát prostor spole- 21

22 čenstvím mladých z různých koutů České republiky i různých křest anských církví k poznání nových lidí, k netradičnímu zakončení školního roku a k příjemnému zasportování si. V sobotu 21. června se odehrají tři velké turnaje pro smíšená družstva je zde volejbal a florbal, pro pány je vyhrazen turnaj ve fotbale. Vítězné družstvo z každého turnaje si odnese putovní pohár. Pro jednotlivce bude během celého dne možnost překonávat rekordy v atletických disciplínách jako je skok do dálky, běh na 100 m či 1 km atd. Sportovní klání uzavře mše svatá. SKAM bude pokračovat volným večerním programem s grilováním. Možnost přespání je až do neděle. Přihlášky a informace: OÁZA duchovní rekolekce pro mladé Čachrov na Šumavě července. Pro mladé let, cena Kč, přihlášky info: zivot.cz. Další kolo přijímacího řízení na Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy, zájemci o studium mohou podat přihlášku do 17. července. Nabízené studijní obory: Katolická teologie (magisterské studium, prezenční, 5 let) Teologické nauky (bakalářské studium, kombinované, 4 roky) Teologické nauky (navazující magisterské studium, kombinované, 2 roky) Aplikovaná etika (navazující magisterské studium, prezenční, 2 roky) Dějiny křest anského umění (bakalářské studium, prezenční, 3 roky) Dějiny křest anského umění (navazující magisterské studium, prezenční, 2 roky) Dějiny evropské kultury (bakalářské studium, prezenční, 3 roky) Dějiny evropské kultury (navazující magisterské studium, prezenční, 2 roky) Podrobnosti týkající se přijímacího řízení a ostatní informace o studiu na KTF UK jsou k dispozici na ThLic. Prokop Brož, Th.D., děkan Pronájem Pronajmu 3+1 v rodinném domku v Plzni na Slovanech se zahradou a garáží, nejraději rodině s dětmi, nekuřákům, bez domácích zvířat. Tel Knihkupectví Jungmannovo n PRAHA 1, , Otec Pio: Poselství Boží lásky Rozšířená knížečka s myšlenkami otce Pia 22 vybranými z jeho korespondence a s modlitbami na jeho přímluvu (novéna, litanie apod.). brož., 48 str., cena 35 Kč F. Fernández Carvajal: Rozmluvy s Bohem (4a): týden v mezidobí Den po dni kniha nabízí možnost vstoupit do vztahu s Bohem, mluvit s ním o věcech kaž-

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Nedělní stránka sokolovské farnosti 8. neděle v mezidobí 2. 3.2014

Nedělní stránka sokolovské farnosti 8. neděle v mezidobí 2. 3.2014 Nedělní stránka sokolovské farnosti 8. neděle v mezidobí 2. 3.2014 Pořad bohoslužeb Sokolov kostel Ne 8:30 17:00 Sokolov fara Po 7:40 St 7:40 Pá 17:00 Svatava farní sál Čt 16:00 Krajková Ne 10:30 Eucharistická

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově NA PAMÁTKU Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově 29. května 2015 Obec Svinov, povýšená v roce 1936 na město, se na přelomu 19. a 20. století stále rychleji přetvářela z původně zemědělské vesnice v moderní

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Jan Balík. lm I. O službě církve. mladým lidem

Jan Balík. lm I. O službě církve. mladým lidem Jan Balík lm I O službě církve mladým lidem OBSAH ÚVODNÍ SLOVO.................. 7 ABYS NEČETL ZBYTEČNĚ................................ 9 KAPITOLA I. BIBLICKÉ INSPIRACE PRO PASTORACI MLÁDEŽE 1. Pohled

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory Animátoři - Každá farnost má své farní animátory, kteří vedou scholy, ministranty, spolča apod. - Kromě toho se schází děkanátní animátoři animátorské spolčo Setkání jednou měsíčně ve Vsetíně s kaplanem

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

únor 201 6 34 / měsíčník

únor 201 6 34 / měsíčník únor 201 6 34 / měsíčník Upozornění: Neberte všechna má sdělení úplně vážně :-) Milí čtenáři, zdravím vás z ještě stále zasněžené Staré Zagory. Je to k nevíře, ale sníh napadl dokonce dvakrát, jako dvaceti

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

S A L V A T O R E. zpravodaj pražské akademické farnosti

S A L V A T O R E. zpravodaj pražské akademické farnosti S A L V A T O R E zpravodaj pražské akademické farnosti 101/duben A.D. 2013 z d a r m a Kristus vstal z mrtvých, aleluja! Vážení a milí, tak je nás zase o 43 více. Sdílíme se všemi velkou radost z Velikonoční

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015 Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz Výroční zpráva 2015 1. Identifikační údaje Název: Salesiánský domov mladých

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli.

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. MISIJNÍ NEDĚLE Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. Díky šikovným dětičkám, několika maminkám a čtyřem ochotným chlapcům se podařilo napéct velké množství

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR Váš UTECHTSKÁ UNIE STAROKATOLICKÝCH CÍRKVÍ ZPRÁVA PRO SRC 2007 O NĚKTERÝCH ZÁLEŽITOSTECH, KTERÉ BYLY NA POŘADU MEZINÁRODNÍ BISKUPSKÉ KONFERENCE 1. Reflexe

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

Děkanát Uherské Hradiště

Děkanát Uherské Hradiště Děkanát Uherské Hradiště Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Výchozí situace: Situace v jednotlivých farnostech Ne všechny farnosti z děkanátu jsou v animátorech zastoupeny, a proto zde nejsou informace

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Veřejné zasedání farní rady

Veřejné zasedání farní rady Veřejné zasedání farní rady Jedna z řady věcí, které mě před rokem hned po mém příchodu na Klokoty velmi potěšily, je, že farní rada je vlastně takové společenství lidí, kteří se v nejrůznějších oblastech

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Misijní práce + další vzdělávání

Misijní práce + další vzdělávání Apoštolská církev ve spolupráci s NLI Europe Zakládání nových sborů Moravskoslezská oblast 2005-2011 Hlučín Jablunkov Opava Nový Jičín Orlová Příbor Zkušenosti i výzkumy ukazují, že nejefektivnější způsob

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více