Neměj obavy. Pán po nás nechce nic, co by bylo nad naše síly. (P. MUDr. Ladislav Kubíček)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.faslavicin.cz Neměj obavy. Pán po nás nechce nic, co by bylo nad naše síly. (P. MUDr. Ladislav Kubíček)"

Transkript

1 Ročník 17 Číslo Neměj obavy. Pán po nás nechce nic, co by bylo nad naše síly. (P. MUDr. Ladislav Kubíček) ROK VÍRY Papež Benedikt XVI. svým apoštolským listem Porta fidei vyhlásil Rok víry, který bude zahájen a potrvá do (list je k dispozici na farních webových stránkách). K tomuto rozhodnutí připojuje, krom jiného, i tato slova vysvětlení: Již od samého začátku své služby jsem jako nástupce svatého Petra mluvil o nutnosti znovu objevit cestu víry a s novou intenzitou ukazovat radost a nadšení ze setkání s Kristem. Datum zahájení tohoto Roku víry má připomenout dvě důležitá výročí 50 let od zahájení II. Vatikánského koncilu, který byl pro církev velkým impulsem a zůstává jím i nadále, a 20 let od vydání Katechismu katolické církve, který je souhrnem bohatství nauky víry církve. Ale nejde jistě jen o připomínku těchto výročí, nýbrž také o pozvání znovu se začíst do dokumentů koncilu a do samotného Katechismu, a tím objevit úžasnou hloubku a krásu křesťanské víry a radost z ní, a to ve společenství církve. Název papežova apoštolského listu Porta fidei je vzat z počátečních slov tohoto listu a stojí za to se alespoň na chvilku zahloubat do úvodu, který sice vyžaduje pozorné a vnímavé čtení, ale za odměnu nabídne úžasnou hloubku v pohledu na víru. Brána k víře (srov. Sk 14, 27), jež uvádí do života ve společenství s Bohem a umožňuje vstup do jeho církve, je pro nás vždy otevřena. Překročit její práh lze tehdy, jestliže se hlásá Boží slovo a srdce se nechá přetvářet proměňující milostí. Vstoupit do této brány znamená vydat se na cestu, která trvá po celý život. Tato cesta začíná křtem (srov. Řím 6, 4), díky němuž smíme Boha nazývat Otcem, a končí tehdy, když skrze smrt projdeme do věčného života. Ten je plodem zmrtvýchvstání Pána Ježíše, který chtěl darem svého Svatého Ducha přivést všechny ty, kdo v něj uvěří, do své slávy (srov. Jan 17, 22). Vyznávat víru v Trojici Otce, Syna a Ducha Svatého znamená věřit v jednoho Boha, který je láska (srov. 1 Jan 4, 8): Otce, jenž v plnosti času poslal svého Syna pro naši spásu, v Ježíše Krista, jenž v tajemství své smrti a zmrtvýchvstání vykoupil svět, a v Ducha Svatého, jenž po staletí vede církev v očekávání slavného Pánova návratu. V naší zemi se zároveň připravujeme oslavit výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu (r. 863) a k tomu má duchovně napomáhat i příprava, která byla dosud ve znamení Roku křtu a Roku biřmování a bude nás čekat Rok Eucharistie. Živá Kristova přítomnost v Eucharistii patří k podstatným pokladům naší víry, a tudíž i tato pozornost může obohatit a prohloubit prožívání víry. Příklad svatých bratří Cyrila a Metoděje je příkladem osobností živé víry. Inspirací pro objevení krásy víry, prohloubení a zakoušení radosti z ní bude jistě dost a jistě i zde platí Ježíšovo Kdo hledá, nalézá, kdo tluče, tomu bude otevřeno. Pojďme tedy, prosím, společně i osobně vykročit na tuto cestu. P. Miroslav Strnad - PASTÝŘ strana 1-

2 O NAŠEM POUTNÍM ZÁJEZDU DO LUDR 1.května 2012 se vydalo navštívit nejkrásnější mariánská místa západní Evropy i deset slavičínských poutníků. Cestu jsme zahájili mší svatou v Morkovicích a pokračovali jsme přes Rakousko, Itálii, Francii do Nice, kde jsme strávili první den na Andělské pláži. Nocovali jsme v Antibesu, a protože dvě účastnice zájezdu právě slavily narozeniny, připravili jsme jim hezký večer při harmonice a ani taneční sólo oslavenkyň kolem bazénu nechybělo. Našim průvodcem byl slovenský P. Michal Pitoniak, uherskobrodský děkan P. Josef Pelc, který nám byl i mírným a uklidňujícím otcem. Hlavním organizátorem, duchovním vůdcem a nejvýraznějším článkem celé pouti byl nepřehlédnutelný P. Josef Červenka, díky kterému jsme i každé ráno slavili mši svatou. Poté jsme vyjeli do Avignonu, kde jsme si prohlédli Papežský palác, ve kterém je pohřbeno šest papežů, ale málokdo už dneska ví, že v minulosti trvalo i mnohaleté období, kdy vládli současně tři papeženci, což nebylo moc prospěšné. Cestou do Barcelony jsme rozjímali o tom, zda je pro nás Bůh opravdu nejdůležitější. Město nás přivítalo 60 m vysokou sochou K. Kolumba, kolem které jsme prošli na hlavní třídu La Rambla, jež je jako u nás Václavské náměstí, a Placa de Catalunya, Královské náměstí. Viděli jsme několik domů architekta Antonia Gaudího a jeden jsme si prohlédli i zevnitř. A opravdu působil podivínsky jako sám architekt, o kterém se dodnes přemýšlí, zda byl tak výjimečně nadaný, či nikoliv. Jeho nejznámější chrám Sagrada Familia se začal stavět r a vejde se do něho 8 tisíc lidí. Není však stále dokončen, jelikož je financován pouze z darů. Viděli jsme i starý a nový Biskupský palác, Senát, Muzeum i Vajíčko, jako mají v Londýně. Protože korida je ve Španělsku již několik let zakázána, mohli jsme si z její střechy nafotit úžasné snímky Olympijských stadionů a jiných zajímavostí. Další ráno jsme navštívili baštu vzdělávání Montserrat, a protože P. Červenka opravdu celou cestu dbal i o naše vzdělávání, probírali jsme Jonášovo znamení, ve kterém starozákonní prorok Jonáš varoval obyvatele Ninive, aby se obrátili k Hospodinu. I když tak učinili, on sám utekl před Hospodinem, až ho spolkla velryba, ve které tři dny umíral, ale byl osvobozen (předzvěst Kristova třídenního setrvání v hrobě). Montserrat je nádherné místo na jednom z vrcholů Pyrenejí, kde žijí trapisté, kteří tvrdí, že nedělání dobra je hřích. Tady nám byl dopřán nádherný zážitek, kdy jsme mohli vyposlechnout zpívanou mši benediktínů. Základem Španělska je Aragonsko a Kastilsko a jeho prvním městem je Zaragoza, která má nyní 1,3 milionu obyvatel a v r v ní byla dostavěna Bazilika na sloupu, ve které je umístěna černá, 40 m vysoká socha Madony na sloupu, kterou v 7. století našli pastýři. A my jsme, tento pátý den našeho putování, měli možnost vidět Madonu v trojím převlečení v bílém, modrém a červeném. Také jsme si prohlédli katedrálu postavenou na základech mešity, protože tam žije 90 % katolíků. Nočním přejezdem jsme se dostali do Portugalska. Tento stát má 10 milionů obyvatel a za posledních 10 let se tam hodně vybudovalo, avšak na dluh bankám. Po ujetých km nás v neděli ráno přivítala Fatima prostou, milou atmosférou, aby se při mezinárodní mši, kterou přenášela i televize, změnila v jedno nádherné, lidské společenství. Potom jsme pěknou a moderní křížovou cestou prošli až ke starým obydlím. Zde před 95 lety žily děti, kterým se v dolině Iria zjevovala Panna Maria. Tyto události jsou hezky popsány v knize Plná slunce. V nočním průvodu se svíčkami nesli sochu P. Marie Fatimské i dva z našich poutníků a bylo to pro nás mimořádně dojemné procesí. Sedmý den jsme vyjeli navštívit 70 km vzdálený cisteriácký klášter v městečku Alcobaca. Tento se stavěl 40 roků a byl dokončen r Je 220 m široký, 90 m dlouhý a 18 m vysoký. Spávalo v něm i 100 bratří, ale v r ho zničilo zemětřesení. Bočním kaplím chrámu dominují hroby Ines de Castro a krále Pedra. Tito dva se do sebe zamilovali a byli tajně oddáni, a když nechal tchán Inéz zavraždit, nechal manžel její tělo exhumovat a všichni poddaní jí museli políbit ruku. V Nazaré nechali rybáři 110 m vysoko na břehu oceánu postavit hrad s kostelem Panny Marie, odkud je překrásný výhled na Atlantický oceán. Navštívili jsme také klášter sv. Bernarda, kde se nachází jediný obraz s jeho ukamenováním. V Bathalha jsme si prohlédli baziliku P. Marie Vítězné, kterou si postavili na počest vítězství proti Španělům, kdy vyhráli 200 roků svobody. Byli zde pochováni všichni králové, jejich ostatky později převezli do Lisabonu. Ráno pokračovala naše cesta do Santiga de Compostela, kde je hrob sv. Jakuba. Ani deštivé počasí nás neodradilo od prohlídek okolních klášterů, Děkanského a Kardinálského úřadu, Kapituly aj. Bazilika sv. Jakuba je po Římě a Jeruzalémě třetí nejkrásnější na světě. Apoštol přišel až sem šířit křesťanství a pak se vrátil zpět na Golgotu, kde se stal biskupem, ale nakonec mu dal Herodes v Kafarnau setnout hlavu. Pozůstatky převezli zpět do Santiaga a v jeho katedrále je největší kadidlo na světě. Toto místo navštívil i Jiří z Poděbrad a Alois Jirásek o tom napsal v knize Z Čech až na konec světa. Devátý den jsme se v ranních hodinách vydali na km dlouhou cestu do Lurd. Přes León, který má 150 tisíc obyvatel, je centrem průmyslu a jsou v něm nejkrásnější španělské gotické památky. Na jeho Mokré čtvrti se schází všechno panstvo. Kolem Atlantiku jsme projížděli 300 tisícovým, moderním, fotbalovým San Sebastianem, kde námořníci postavili sochu k Božskému Srdci, podobné té v Riu. Tady v řece Oria při přílivu teče voda proti proudu. Večer jsme šťastně dorazili do cíle naší cesty, kde se narodila Bernadette Soubirousová. Její rodiče byli příliš důvěřiví a velkorysí, ubohé výnosy mlýna vedly k finančním těžkostem a rodina se musela často stěhovat, třeba do rozpadlé cely cachat. Ve 14 letech byla Bernadette slabým a nemocným dítětem. Měla astma a v r se nakazila cholerou, ta zastavila její růst. Ve čtvrtek šla se sestrou Antoniette a kamarádkou Jeane sbírat dřevo na oheň, vtom zaslechla něco jako poryv větru a uviděla ženu v bílém. Pomodlila se s ní růženec, ta pak zmizela. Dívky ale nic neviděly, proto si myslely, že se mýlily. Avšak k jeskyni je táhla nějaká vnitřní síla, a proto se na toto místo vracely od a spatřily Svatou Pannu celkem osmnáctkrát Bernadette byla přijata jako učednice do lurdské nemocnice spravované sestrami z Nevers a vstoupila jako novicka do kongregace sester z Nevers, kde po 12ti letech stále stíhána astmatickými záchvaty zemřela. U milosrdných sester neměla vůbec lehké postavení a jen jednou ji směli navštívit rodiče a duchovní otec Peyramale, který byl známý svou obezřetností a Panně Marii Lurdské začal s veškerou oddaností sloužit až poté, co mu svatá Bernadette odhalila, že paní v bílém je Neposkvrněné Početí. Všichni jsme měli možnost pokleknout u její rakve a zadívat se na její, do dnešního dne krásně zachovalý, spanilý obličej, a načerpat z tohoto posvátného místa sílu. Dneska už víme, že úsměv Panny Marie patří nám všem a vše, co potřebujeme, je láska, jejíž síla je silnější než zlo, které se nad námi vznáší. V dnešní době potřebujeme více než jindy čerpat sílu ve společenství. Každoročně navštíví Fatimu 4 miliony a Lurdy 6 milionů poutníků. Největší náš dík si zaslouží P. Josef Červenka, který nás po půlnoci navrátil všechny spokojené a posílené do každodenní reality. Anna Luková Při četbě Bible Starý muž přišel za pastorem a říká mu: Právě jsem už popáté v životě přečetl celou Bibli. Pastor se na starého muže podíval a odtušil: Důležité, pane Jonesi, není, kolikrát jste prošel Bibli, ale kolikrát v životě prošla Bible vámi. - PASTÝŘ strana 2 -

3 Ohlédnutí za prázdninami DĚTSKÝ DEN NA FARNÍ ZAHRADĚ Už tradičně uspořádala mládež naší farnosti o prázdninách tábor pro děti Vojtěch Letos jsme se už podruhé vydali na faru do Bratřejova, což je kousek od Vizovic, tedy téměř doma. Bratřejovští farníci budovu fary postupně opravují a zvelebují právě pro účely různých víkendových či táborových akcí. Mohli jsme s potěšením konstatovat, že od minulých prázdnin udělali kus práce, a to především na venkovním přístřešku, pod kterým se pravidelně děje sycení hladových krků a také na protějších hospodářských budovách, které mají v blízké budoucnosti sloužit k ubytování a jiným společenským aktivitám. Kněz zde na faře nepobývá, ale pravidelně na bohoslužby dojíždí z Vizovic. V současnosti je to P. Jindřich Peřina, do července tohoto roku zde působil také P. Jan Kutáč, který právě začátkem července po dlouhé nemoci zemřel. Máme na něho vzpomínku z minulého roku, kdy ještě sloužil mši svatou a moc hezky mluvil právě k dětem. Letos nedělní mši svatou za našeho pobytu sloužil P. Jindřich, který měl radost, že vidí tolik dětí a ve své promluvě se k nim dost často obracel. Do Bratřejova si rodiče svoje ratolesti přivezli osobně, a to už v neděli 29. července. Táborníci se postupně ubytovali, děvčata tentokrát zabrala pouze jednu místnost a chlapci se ubytovali na půdě pod střechou. V neděli k večeru jsme si společně zahráli seznamovací hry. Táborový program se nesl v duchu cestování planetami, jako cestoval Malý princ v Exuperyho knize. Během deseti dnů jsme stihli navštívit například planetu opic, modrou, slušňáků, pohádkovou, indiánskou Po celou dobu tábora děti soutěžily, a to jak ve skupinách, tak i jednotlivci, hrály různé hry, zažily netradiční olympiádu, tancovaly a zpívaly. V mezičase si mohly vyřezávat z překližky předměty dle vlastních návrhů lupínkovou pilkou, vytvořit krokodýlka z korálků, přáníčko z voskovek, stojánek na fotky a jiné. Táborníci mohli získat i různé bobříky mlčení, zručnosti, rychlosti, Nechyběly ani oblíbené Kimovy hry, při kterých mají děti rozeznávat zvuky, vůně, chutě, hmatem poznávat předměty, cvičit paměť a jiné. Neustále dotazovaná stezka odvahy a diskotéka také byly. Večerní uspávání probíhalo se čtením pohádek. Samozřejmostí byla ranní, polední a večerní modlitba a účast na nedělní mši svaté. Každý z táborníků si jistě odvezl domů kufr plný zážitků, které si může připomenout při prohlížení množství fotek. Zbývá mi opět poděkovat těm, kdo se na přípravě a průběhu tábora podíleli, a to všem vedoucím a kuchařce Anežce. Za jejich nezištnou službu jim patří upřímné Pán Bůh zaplať a přání, že se ve zdraví se všemi, jak s dětmi, tak s vedoucími, opět sejdeme příští rok na dalším táboře A jedno velké poděkování také těm, kteří nás různými způsoby sponzorovali Jana Adámková V pátek 29. června, na konci školního roku, se na farní zahradě uskutečnil dětský den. Sešlo se kolem třiceti dětí, pro které maminky a jejich starší dcery nachystaly spoustu soutěží, odměn, občerstvení a večer také táborák. Děti se zúčastnily mše svaté, při které poděkovaly Pánu za přijatá dobrodiní během uplynulého školního roku. Myslím, že se tato akce opravdu vydařila a že se dětem, pro které byla určena, moc líbila. Jen doufám, že nezůstane ojedinělá Dík patří všem ženám a děvčatům, které ochotně přiložily své ruce k dílu Upřímné Pán Bůh zaplať. Jana Adámková RODINA ZÁKLAD STÁTU Svátek svatého Václava je u nás slaven také i jako Svátek státnosti. Rodina by měla být základem státu. Vidíme, že v dnešní době je rodina znevažována a není podporována v té míře, jak by měla. Když jsem si četla zářijový Slavičínský zpravodaj a četla jsem společenskou rubriku, přímo mě šokoval údaj o narození dětí. Ze sedmi narozených dětí bylo jen jediné dítě, které se narodilo manželům. Tento údaj mě hluboce zasáhl do srdce. Co se stalo s našim národem? To, co dříve bylo potupou, je dnes zcela normální. Vždyť v Písmu stojí: Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. (Žd 13,4) Kde jsme udělali chybu? Naše děti netrpí nouzí, snažíme se o to, aby se měli co nejlépe. Ale je to pro ně to nejlepší? Možná, že v blahobytu zapomínáme na Boha, často si myslíme, že všechno jsme si vydobyli sami svými schopnostmi a zapomínáme, že všechno je Boží dar. Proč se toto děje? Protože jsme opustili Boha! Svatý Pavel v listu Římanům 1,21-25 píše: Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu, ani mu nebyli vděčni, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli do bláznovství: zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla; vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli on budiž veleben navěky! Amen. Nevzdali jsme Bohu čest a nebyli jsme mu vděční. Jeremjáš 2,13 říká: Dvojí zlo spáchal můj lid: Opustili mne, zdroj živých vod, a vytesali si cisterny, cisterny rozpukané, jež vodu neudrží. Budujeme vztahy bez Boha, to jsou ty rozpukané cisterny, mnohdy nám záleží jen na tom, abychom se měli lépe. O všem si chceme rozhodovat sami a toto jsou výsledky našeho snažení. Žalm 127,1-2 říká: Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí vrátný. Pamatuji, že dříve většinou v každém domě viselo nade dveřmi požehnání, a na něm byl takový nebo podobný nápis: Bez Božího požehnání, marné lidské namáhání. Také většina prací se začínala slovy: s Boží pomocí dejme se do toho. Ano Bůh chce s námi být v každé situaci, jen ho musíme do všeho přizvat, protože on nám ve své lásce dal takovou svobodu, že se můžeme rozhodnout pro život Co vás sžírá? Neapolský záliv v Itálii je domovem medúz a pestrobarevných mořských měkkýšů. Když je tento měkkýš ještě malý, občas ho medúza spolkne a on putuje do jejího zažívacího traktu. Chrání jej však krunýř, a tak ho medúza nemůže strávit. Měkkýš se tam pevně přilepí a začne medúzu rozežírat zevnitř. Když doroste do plné velikosti, je již celá medúza sežraná. Kdyby to byl zločin, dalo by se to nazvat tunelování. Mnozí z nás jsou jako medúzy a máme své měkkýše, kteří nás užírají zevnitř. Takovým naším měkkýšem může být alkohol, hněv, nejistota, deprese, starosti, chamtivost a tak dále. Postupně v nás roste a hlodá. Uvnitř nás to bouří a nakonec jsme zcela stráveni. Takže co sžírá vás? - PASTÝŘ strana 3 -

4 s Bohem, nebo bez něj. I když Bůh nás nepřestává hledat a stále na nás čeká, jako na návrat ztraceného syna. Boží slovo nám zaslibuje: Žalm 128,1-4 Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo chodí po jeho cestách! Co rukama vytěžíš, budeš i jíst. Blaze tobě, bude s tebou dobře. Tvá žena bude jak plodná réva uvnitř tvého domu, tvoji synové jak olivové ratolesti kolem tvého stolu. Hle, jak bývá požehnáno muži, jenž se bojí Hospodina. A tak nezbývá než uznat svůj hřích, neříkat si, my jsme ti spravedliví, ale pokořit se a spolu s Davidem volat: Žalm 51; Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti, moji nepravost smyj ze mne dokonale, očisť mě od hříchu! Doznávám se ke svým nevěrnostem, svůj hřích mám před sebou stále. Proti tobě samému jsem zhřešil, spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích Ano, smiluj se nad námi, Bože, smiluj se i nad našimi dětmi! Často si říkám, co bude z těch dětí, které rostou v neúplných rodinách, které mají už kolikátého tatínka nebo maminku, budou tyto děti schopné žít v dobré rodině? Také mnohdy je toto příčina toho, že se nedokážou rozhodnout pro trvalý vztah a manželství, protože jejich rodiče se rozvedli, tak proč uzavírat manželství. Děti, které nezakusily lásku otcovu, těžko uvěří v lásku milujícího nebeského Otce. Nepřestávám Bohu děkovat za svoje rodiče, kteří už sice nežijí, ale dali nám svým životem dobrý příklad. Nedali nám hmotné statky, ale dali nám vzájemnou lásku, učili nás, abychom se navzájem milovali a navzájem si pomáhali. Naučili nás odpouštět jeden druhému, maminka vždycky říkala: slunko ať nezapadá nad vašim hněvem. Byli vždy ochotni každému pomoci a dokázali hospodařit s málem. Učili nás skromnosti. Vzpomínám si na dobu, kdy maminka už nemohla pracovat, a když jsem ji přišla navštívit, našla jsem ji většinou s růžencem v ruce, nepřestávala se za nás modlit. Nikdy se nemíchala mezi nás a manžele, ale vím, že když viděla mezi námi problém, mluvila o něm s Bohem, modlila se za nás. Také říkala, když chceš dostat dobrého manžela, musíš se za něho modlit. Manžel vymodlený je něco jiného, než manžel ulovený. Proto je na nás, abychom se nepřestali modlit za naše rodiny. Modlit se za naše děti a také především za manžela. Když se mi dostala do ruky knížka Síla manželčiny modlitby, velice mě oslovila. I když jsme uzavřeli manželství před Bohem, není to záruka, že bude dobré, musíme o ně pečovat. A jako se dříve staraly ženy o oheň, aby nevyhasl, tak i dnes je povinností ženy starat se o teplo rodinného krbu, když nebudeme přikládat, oheň uhasne. Nestačí láska, která byla na počátku manželství, počáteční zamilovanost neviděla chyby, které máme. Tak jako my nejsme dokonalé, tak také nejsou dokonalí naši manželé. Mnohdy se dokážeme vzájemně zraňovat. Můžeme se postavit proti negativním vlivům v našem manželském svazku a být si vědomi toho, že nám k tomu Bůh dal autoritu ve svém jménu. V Ježíšově jménu máte moc zastavit zlo a povolit vstup dobru. Můžete vydat Bohu v modlitbě cokoli, co svazuje vašeho manžela a modlit se za to, aby byl osvobozen. Abychom spatřily dobré výsledky, naše srdce musí být čisté před Bohem. Proto musí modlitba za manžela začít modlitbou za jeho ženu. Pokud jste v postoji zloby, hněvu, neodpuštění, nesouhlasu s Bohem, i když k tomu máte pádný důvod, bude obtížné rozpoznat vyslyšení vašich modliteb. Pokud tyto pocity dokážete odevzdat Bohu v naprosté upřímnosti a poté se oddat modlitbám, může se změnit vaše manželství. Mnohdy se modlíme: Změň ho, Pane. Trvalo mi několik let, než jsem přišla na to, že můj manžel se nikdy nepřizpůsobí mým představám, zjistila jsem, že ho nemohu změnit vůbec. Začala jsem přicházet k Bohu s tím, co mě trápilo, a teprve pak jsem začala vidět nějaké posuny. A ty se neděly tak, jak jsem si to představovala. Já jsem byla tou, na které Bůh pracoval první. Mé srdce muselo být obměkčeno, pokořeno, zformováno, než se Bůh mohl pustit do práce na mém manželovi. Nemohla jsem jít k Bohu a očekávat odpověď na modlitby, pokud jsem v mysli uchovávala stav neodpuštění, hořkosti nebo zášti. Věděla jsem, že se musím modlit Boží oblíbenou modlitbu: Změň mě, Pane! Celý tento požadavek je zvláště obtížný, pokud máte pocit, že se váš muž vůči vám provinil nelaskavostí, nedostatkem úcty, nevšímavostí, nezodpovědností, nevěrou, krutostí, zneužitím, či vás opustil. Ale Bůh považuje hříchy jako neodpuštění, zlobu, nenávist, sebelítost, nelaskavost a pomstychtivost za stejně závažné jako jiné. Vyznejte je tedy a poproste Boha, aby vás osvobodil od všeho, co není z něj. Jeden z největších darů, které můžete svému muži dát, je vaše úplnost. Proměň mě, Pane! Umírání sama sobě vždycky bolí. Zvláště, jste-li přesvědčena, že ten druhý potřebuje změnu víc než vy. Ale tento druh bolesti vede k životu. Bůh může vzkřísit i to nejmrtvější manželství, ale je třeba se před ním pokořit a toužit žít jeho způsobem v odpuštění, laskavosti a lásce. Když se modlíme za druhou osobu, stane se něco úžasného v našem srdci. Tvrdost se rozpustí. Získáme schopnost dostat se ze zranění a odpustit. Nakonec zjistíme, že milujeme toho člověka, za kterého se modlíme. To je zázrak! Stává se proto, že když se modlíme, vstupujeme do Boží přítomnosti a on nás plní svým Duchem lásky. Když se budete modlit za svého manžela, ve vašem srdci k němu poroste Boží láska. Modlitba: Pane, pomoz mi být dobrou manželkou. Uvědomuji si, že jí nedokážu být bez tvé pomoci. Vezmi mé sobectví, netrpělivost a vznětlivost a proměň je v laskavost, trpělivost a ochotu vše snášet. Vezmi mé staré návyky, reakce, hrubou domýšlivost a postoj sebeobrany a učiň mě trpělivou, laskavou, dobrou, věrnou, jemnou a sebeovládající se. Vezmi tvrdost mého srdce a dej mi nové srdce a stvoř ve mně svou lásku, pokoj a radost. Nejsem schopna učinit se lepší, než jsem. Jen ty mě můžeš změnit. Ukaž mi, kde je v mém srdci hřích, zvláště co se týče mého muže. Vyznávám situace, kdy jsem neměla lásku, byla kritická, rozzlobená, otrávená, bez úcty a odpuštění vůči svému manželovi. Pomoz mi odložit všechna zranění, zlost nebo zklamání, která cítím, a odpustit mu tak, jak to děláš ty úplně a dokonale, bez ohlížení zpět. Učiň mě v našem manželství nástrojem smíření, pokoje a uzdravení. Dej nám schopnost dobře komunikovat a zachraň nás z prahu oddělení, kde začíná realita rozvodu. Učiň mě pomocnicí mého muže, jeho společníkem, zastáncem, přítelem a podporou. Pomoz mi vytvořit pokojný, klidný a bezpečný domov, kam se bude rád vracet. Nauč mě, jak o sebe dbát a zůstat pro něj přitažlivou. Vybuduj ze mne tvořivou a sebevědomou ženu, o které může s hrdostí říct, že je jeho manželka. Pokládám svá očekávání u tvého kříže. Uvolňuji svého muže z břemene naplnění mých potřeb v oblastech, kde bych měla hledat naplnění u tebe. Pomoz mi ho přijmout takového, jaký je, a nesnažit se ho změnit. Ponechávám všechny změny, které musí nastat, ve tvých rukou a přijímám, že ani jeden z nás není a nikdy nebude dokonalý. Jenom ty, Pane, jsi dokonalý, a proto spoléhám na tebe, že nás budeš zdokonalovat. Nauč mě, jak se modlit za svého manžela, a učiň mé modlitby opravdovým jazykem lásky. Kde láska odumřela, vytvoř novou. Ukaž mi, co bezpodmínečná láska opravdu znamená a jak ji vyjadřovat, aby bylo snadné ji vnímat. Vnes mezi nás jednotu tak, abychom se na všem shodli. Kéž nám Bůh dá, abychom smýšleli podle vůle Krista Ježíše. Učiň mě novým člověkem, Pane. Pomoz mi vidět ho novýma očima, s novým uznáním, novou láskou, novým soucitem a novým přijetím. Věřte, že všechno, oč v modlitbě prosíte, jste už dostali, a budete to mít. A kdykoli se postavíte k modlitbě, odpouštějte, máte-li co proti komu, aby i vám odpustil nebeský Otec vaše poklesky. (Mk 11,24-25) Použity úryvky z knihy Síla manželčiny modlitby. Ludmila Dulíková Ve špatném vlaku Průvodčí začal jednoho rána štípat lístky a hned u prvního cestujícího zjistil, že má jízdenku na jiný vlak. Je mi líto, pane, oznámil mu průvodčí, ale sedíte ve špatném vlaku. Budete muset na příští stanici přestoupit. Zkontroloval několik dalších lístků a zjistil, že i všichni ostatní cestující mají nesprávné jízdenky. Připadalo mu divné, že tolik lidí udělalo stejnou chybu. Potom se dovtípil. To on, průvodčí, je ve špatném vlaku! - PASTÝŘ strana 4 -

5 Pod ochranou anděla strážného Při svém povolání jezdil Josef často na kole po celém blízkém i vzdálenějším okolí. Často se navracel domů i v noci. Tak se jednou opět vracel domů v noci. Měsíc krásně svítil. Už jen vyjet na kopec a sjet z kopce a bude doma když vtom ucítil, že mu praskla duše na kole. Slezl z kola naštěstí byl na mýtince měsícem pěkně ozářené a dal se do opravy. Zalepil díru, nasadil kolo a zbývalo už jen kolo napumpovat. Dal se do toho. Vtom uslyšel ostrý, nekompromisní hlas: Pozdrav! Tomuto hlasu nebylo možno odporovat. Uviděl před sebou postavu a pozdravil: Dobrý večer. Už několik nocí číhal myslivec na divočáka. Dnes jej snad už dostane. Vyšel do míst, kde se divočák zdržoval. Došel k mýtince u silnice, pěkně měsícem osvětlené. Tady jej nemůže minout. A uviděl: na mýtince se něco zvedalo a zase klesalo to bude on, divočák. Asi sbírá bukvice. Nemůže minout. Zvedl pušku, zamířil a vtom uslyšel: Dobrý večer. Ruka s puškou mu klesla a chvěl se na celém těle. Byl to člověk. V prožité hrůze zvolal: Člověče, kdybyste nebyl pozdravil, byl byste teď mrtvý. Když je na vesnici svatba, je to slavnost pro celou vesnici zvláště tehdy, když hospodský vdává dceru. A jaký to byl rej pro děti! Rodina-nerodina, všechny společně se na dvoře pletly kuchařkám pod nohy. Když už je to omrzelo, navrhla Božka všem: Budeme si hrát na schovávanou. Jednohlasně přijato. Božka s Mařenkou se domluvily: Schováme se do sklepa za bečky. A šly. Mařenka konstatovala: Ale tady je světlo, tady nás najdou. Schováme se za dveře. Tam je tma. Božka nechtěla, ale Mařenka šla. Najednou Božka uslyší: Žbluňk! Vykřikne: Fuj! Žaba! a uteče. Za dveřmi byla tma. Ale byla tam také studna, o které Mařenka nevěděla až teď, když do ní spadla. Mařenka se nebála. Byla klidná a bezstarostná. Pak ucítila, jakoby k ní někdo přistoupil. A ozval se hlas: Bojíš se? Odpověděla: Nebojím. Však je se mnou. - Kdo? - Nevím. Byl to někdo, s kým měla velký pocit jistoty. Někdo, komu na ní záleží, kdo ji má rád, kdo ji chrání. Chvíli nebylo nic. Potom znovu: Bojíš se? - Nebojím. Však je se mnou. - Kdo? - Nevím. A usilovně přemýšlela, kdo to může být. Cítila jeho přítomnost. Cítila se v bezpečí. Je to někdo, komu na ní moc záleží, kdo ji má velmi rád, kdo ji chrání. (Poznámka: Mařenka už začala chodit do školy a Božka byla o rok starší). A zase nebylo nic. Pak se hlas zeptal: Potřebuješ dýchat? Mařenka se usmála a řekla: Nepotřebuji. A bylo jí to divné: je ve vodě a dýchat nepotřebuje. A zase klid. Když s ní nemluvil, ani jeho přítomnost necítila. Tu ucítila vždy, když s ní mluvil. Hlas byl jasný, klidný, zřetelný. Vždycky, než se ozval, zdálo se jí, že uběhlo snad pět minut. Hlas se znovu ozval: Dávej dobrý pozor. Ucítila, jako kdyby jí někdo stiskl pravou ruko v zápěstí a v lokti a ruku ohnul. Přitom řekl: Tuto ruku - a teď uviděla šedé desky a ucítila, jak se loktem o ně opírá hlas pokračoval: o desky, fest! (pozn.: pevně!). Přitom cítila, jak se loktem opírá o desky. A opět ticho. Po chvíli se to znovu opakovalo. Mařenka necítila dlouhý čas. Bylo jí dobře. Hlas se znovu ozval: Tuto ruku - a ucítila, jako by někdo stál proti ní a chytl ji za prsty levé ruky, ohnul je a teď viděla dva velké kameny a pod nimi škvíru. Kameny jako by byly ozářeny fosforeskujícím světlem, díra byla tmavá. Cítila silný tlak na konci prstů, jako by na nich visela a uslyšela upozornění: Fest! A zase klid. Po chvilce se to opakovalo. Klid trval dost dlouho. Pak ucítila blízkost někoho. A uslyšela důrazný hlas: Dávej dobrý pozor! A teď se všechno znovu zopakovalo. Ale Mařenka, místo aby vděčně poslouchala, jen odsekla: Co su malé děcko, abych si to nezapamatovala? Stačí mně to jednúc, né tolikráť opakovat, - tolik měla rozumu. Pak malá chvilka volna jen malá a hup! byla nad vodou. A teď honem! Ruku o desky, fest. Ty desky byly přesně takové, jak je ve studni viděla dříve o nich nevěděla. Loktem se o ně opřela. A pak druhou ruku kameny byly sice takové, jak je ve vodě viděla, ale tmavé. Žádné světlo. A co když mne v té díře něco štípne? Já se bojím. Měla poslechnout radu jistě nevedla ke zlému. Zoufale vykřikla: Co teď? Řekni mně! Co mám dělat? Ale jen bezradně naslouchala. Hlas neříkal nic. Až najednou rozkaz: Honem! -a Mařenka honem bez dalšího rozmýšlení strčila ruku do škvíry ale hrůza! - v té chvíli ji voda táhla zpět do studny, a to tak velkou silou, že se nemohla udržet. Síly jí nestačily, jen vůle ji držela. Začala prosit: Prosím tě, pomoz mi. Já se neudržím. Lituji toho, že jsem byla neposlušná, že jsem tě neuposlechla. Uvědomila si, jak lehko by z vody vylezla, kdyby byla poslechla. Ale za neposlušnost, za tu pýchu ve vodě, si to zasloužila. Ale neznámý ji přesto na holičkách nenechal. Ještě se o ni postaral. Cítila k němu velkou vděčnost. Znovu prosila, ať ji drží, že už nemá sil. Zdálo se jí to hrozně dlouho, ale tíha vody slábla a ona se z vody vysoukala. Trochu si odpočinula, ale nepřestala prosit za odpuštění a děkovat za pomoc. Když se pan hostinský dověděl, co se stalo, dal studnu zasypat. V dalším příběhu budu citovat slova zúčastněné, ale nebudu uvádět místo, kde se to stalo. Měli jsme motorku Maneta, na kterém jsem jezdila. Jednou, když jsem po práci jela domů, řekla jsem si: A teď to roztůruji, co se dá. Tam, kde jsem jela, byla křižovatka do pravého úhlu, nepřehledná a dost úzká. Nejprve jsem si řekla: A co když něco pojede? Ale pak jsem to odbyla: Však pokaždé něco nejede. A zatáčela jsem ke křižovatce. Byla jsem pár metrů od křižovatky, když na mne někdo důrazně zakřičel: Stáhni plyn! Byl to takový rozkaz, že jsem musela okamžitě poslechnout. Po páru krocích se motor zastavil. A v tu chvíli vyjel přes celou silnici autobus. Krve by se ve mně nedořezal. Pár kroků a byla bych pod autobusem, nebo v nejlepším případě na vysoké betonové zdi, která lemovala roh křižovatky. Nebyla jsem schopna žádného pohybu. S velkým vypětím jsem se dostala ke kraji silnice. Autobus přejel a já jsem se ohlížela po tom dobrodinci, který na mne zavolal. Ale silnice byla prázdná, ani v oknech nikdo. A přece na mne někdo křičel. Někdo mne hlídal. Všechny uvedené události se staly cca před 75 lety zde v našem nejbližším okolí lidem mně velmi dobře známým, kteří mně podali svědectví. Jsou to příběhy pravdivé, které se skutečně staly a staly se tak, jak je zde uvádím bez jakéhokoliv přikrašlování. Krásným obrázkem, jak nás anděl strážný chrání a doprovází po celý náš život, jen když jsme ochotni naslouchat jeho hlasu, je nedávno vysílaná pohádka Pohádka o splněných přáních. Je to příběh smyšlený ale pravdivý. Ďábel skutečně k člověku nemá žádné moci, jestliže mu to člověk sám nedovolí, jestliže sám neodmítne jeho přístup k sobě. A chybí-li nám síly, Základní pravda Jeden skautský vedoucí vždy připomínal svému oddílu: V lese jsme jen hosté na návštěvě u zvířat, stromů a dalších rostlin. Toto přirovnání se mi líbí. Kultivovaný člověk se chová velmi ohleduplně k nábytku a vybavení domu, kam je pozván. Zachází s předměty v něm s mnohem větší opatrností než se svými vlastními. Podobně i my, hosté Boží, jsme vázáni zdvořilostí pečovat o zdroje na Bohem stvořené, dobré Zemi o lesy, půdu, vodu, ropu abychom po sobě do budoucna zanechali zemi ještě bohatší, než jsme ji měli my. Někdy se chováme, jako by pozemské zdroje byly nevyčerpatelné a zcela naše. Ale není tomu tak! Pánu náleží země i všechno, co je na ní (1 Kor 10, 26). Nezapomeňme na tuto základní pravdu. - PASTÝŘ strana 5 -

6 abychom tělo, svět a ďábla přemáhali, je na nás, abychom se obrátili na pomoc k andělu strážnému a na jeho vnuknutí dávali pozor. On nám bude vždy radit dobře. Bůh ví, že člověk je tvor slabý. Proto dříve, než stvořil pozemské tvorstvo a člověka, stvořil nejdříve anděly. A každému člověku dal svého anděla strážného, který je mu nejlepším přítelem a doprovází ho po všech jeho cestách po celý život. A chrání ho nejen od tělesného, hmotného nebezpečí, ale i od nebezpečí duchovního. Víme, že někteří andělé zpychli a vzbouřili se proti Bohu. Za to byli od Boha odvrženi. Ze zášti se teď snaží odtrhnout také člověka od Boha. I proti těm nás andělé strážní chrání. A přitom tito zlí duchové, než se dopustili vzpoury, prožívali v Boží přítomnosti blažený život. (Lucifer česky znamená Nositel světla ). Tak hrozná je pýcha a tak hluboko dokáže člověka (i anděla) srazit! Zda existují andělé? O nich čteme v Písmu svatém mnohokrát. O ďáblovi i andělech čteme už v prvých knihách Mojžíšových (Zákon). V Novém zákoně o nich čteme v celém jeho rozsahu. Anděl Gabriel zvěstoval Zachariášovi a Alžbětě narození Jana Křtitele, Panně Marii zvěstoval, že se stane matkou Vykupitele, pastýřům na pastvě v Betlémě zvěstovali andělé velkou radost, Ježíše na poušti andělé obsluhovali, u prázdného Ježíšova hrobu hlásili Ježíšovo zmrtvýchvstání, při Ježíšově odchodu do nebe oznámili jeho budoucí příchod, Petra osvobodil anděl z vězení, Ježíš také často mluvil o andělech. Mt 18,10: Varujte se, abyste nikým z těchto nepatrných nepohrdli. Říkám vám: Jejich andělé v nebi hledí na tvář mého nebeského Otce. Mt 22, 30: Při vzkříšení se lidé nebudou ženit ani vdávat, ale budou jako andělé v nebi. Mt 24, 36: O tom dni a té hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom sám Otec. Mt 25, 31: Až přijde Syn člověka ve slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn Mk 12, 25: Až lidé vstanou z mrtvých, nebudou Novinky ve farní knihovně Bratr John z Taizé: Setkání u studny. Setkání Ježíše a samařské ženy u studny je tady představeno jako událost, jejíž důsledky mají význam pro celý svět. Bruno Ferrero: Deset slov o víře. Kniha rozebírá důvody, proč má smysl být křesťanem. Joanne Mosleyová: Edita Steinová jako žena modlitby. Autorka nám přibližuje vnitřní život Edity Steinové. Moudrost Silvána z Athosu. Je to mnich a světec ruského pravoslaví, jehož hluboká víra má moc oslovovat lidská srdce a uvádět je do Božích tajemství. Benedikt XVI.: Světlo světa. Rozhovor s papežem Benediktem XVI. o aktuálních otázkách našeho současného světa, Církve Kristovy a znamení doby. Bertrand Georges: Umění rozlišovat. Kniha přináší jasné a konkrétní klíče k tomu, abychom si dokázali ujasnit své priority a postupně dokázali rozlišovat skutečné dobro od zdánlivého dobra. Vojtěch Kodet: Hledám tvou tvář. Kratičká zamyšlení nad biblickými texty. Raniero Cantalamessa: Osm kroků ke štěstí. Otec Raniero nám ve svých úvahách nad Ježíšovými se ženit ani vdávat, ale budou jako andělé v nebi. Mk 13, 27: Potom pošle anděly a shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran Lk 12, 8-9: Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i Syn člověka se přizná před Božími anděly Lk 20, 36: Už přece nemohou zemřít, jsou totiž rovni andělům a jsou syny Božími. Jistě každý z nás už zažil událost, kdy mu přinesl pomoc anděl strážný, nebo aspoň takový příběh četl. V těchto příbězích jsem vám chtěl ukázat, jak mocná je pomoc anděla strážného, jak nás má anděl strážný rád a bdí nad námi, jak také my k němu máme mít lásku jako k nejlepšímu příteli a jak se nevyplácí nedbat pokynů anděla strážného. Anděl, přeloženo do češtiny, znamená Posel nebo Posel Boží. Ve Slovníku naučném je o něm psáno: Je to vyšší duch, nadaný silou rozumu a vůle, nad člověka daleko vynikající. Podle filosofie je jakýmsi středním členem mezi člověkem a Bohem. Podle Nového zákona je anděl nositelem všech radostných zpráv pro člověka. Katolická církev má velkou úctu k andělům. Proto jim zasvětila dva svátky v roce: 29. září je svátek sv. andělů Michaela, Gabriela a Rafaela a 2. října je svátek všech andělů strážných. Navíc jsou svátky v roce spojené se službou andělů, např. Zvěstování Páně (anděl Gabriel zvěstoval Panně Marii početí Ježíše). Milí přátelé, sami posuďte, jak krásné a dobré je mít anděla strážného za svého přítele. Je krásné přání, krásnější než přání zdraví nebo všeho nejlepšího ke svátku, přát a prosit: Odporoučím tě do ochrany anděla strážného. A své přátelství projevujme častou modlitbou: Anděle Boží, strážce můj... a dbejme všech pokynů, které tato modlitba obsahuje. blahoslavenstvími ukazuje, jak se nám každé prožité blahoslavenství může stát radostí a učinit nás šťastnými. Gary Chapman: Příběhy lásky, které se skutečně staly. Láska podle autora není v první řadě to, co říkáme nebo co cítíme. Láska znamená jednání a je to volba, kterou musíme udělat. Ing. Antonín Novák Joseph Spillmann: Oběť zpovědního tajemství. U místního faráře se někdo vyzpovídá z vraždy. Sám kněz upadne do podezření, že je vrahem. Podle skutečné události. Wm. Paul Young: Chatrč. Román, který vykresluje srozumitelným obrazem Boha, soucitného tváří v tvář velkému zlu. Elias Vella: Uzdrav mě Pane. Uzdravení jako setkání s Boží láskou. Skutečné uzdravení spočívá ve víře v Ježíše Krista a v životě s ním. Půjčovní doba je každou středu od hodin na faře. Mgr. Marie Fojtíková - knihovník Voda na kameni Voda je svou podstatou jemná, tak jako kámen je pevný. Ale když nad kamenem visí láhev a voda z ní kape pěkně kapka po kapce postupem času vymele v kameni díru. Stejně tak je tomu se slovem Božím. Je jemné, zatímco naše srdce jsou tvrdá. Přesto však člověk, který naslouchá Božímu slovu, umožňuje svému tvrdému srdci, aby se otevřelo milosti Boží. - PASTÝŘ strana 6 -

7 Oblékáme Boží výzbroj se svatým Václavem Ke každé části zbroje patří sousloví, které je třeba správně doplnit do prázdných míst v textu s biblickým citátem z listu sv. Pavla Efezským. Poté můžete nalepit zbroj na postavu sv. Václava a vybarvit. Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Stůjte opásáni kolem beder., obrněni pancířem.., obuti k pohotové... pokoje a vždycky se štítem, jímž byste uhasili všechny toho Zlého. Přijměte také přilbu.. a meč Ducha, jímž je... Svatý Václav Václav se narodil kolem roku 907 jako syn českého knížete Vratislava z rodu Přemyslovců. Byl vychováván svojí babičkou Ludmilou v křesťanském duchu. Křesťanství však nebylo tehdy v české zemi ještě příliš zakořeněno. Václavova matka Drahomíra těžce nesla to, jak babička vnuka vychovává. Sama byla sice též křesťanka, ale chtěla mít vliv v zemi a nechtěla, aby jej měla její tchýně. Když bylo Václavovi kolem patnácti let, zemřel mu otec. Václav byl jeho právoplatným nástupcem, ale protože ještě nebyl plnoletý, ujala se vlády Drahomíra. Začala vyhánět kněze, kteří se v zemi usadili se svolením jejího muže, nechala bořit nově vybudované kostely. Chtěla mít v zemi vliv a bála se, že ji její tchýně může o moc připravit. Kvůli své politice se proto s Ludmilou dostávala do stále větších sporů a nakonec ji nechala zavraždit najatými vrahy. Když však Ludmilu pochovali, Drahomíra svých činů litovala a nad Ludmiliným hrobem nechala vystavět kostel. Když Václav dospěl, usedl na knížecí stolec sám. Podezříval Drahomíru z toho, že chystá úklady také proti němu, a vyhnal ji. Mladý kníže přivedl do země kněze a obnovil zničené kostely. Svým vlastním příkladem trpělivě přiváděl lidi k Bohu a lidé ho ctili. Byl velmi mírný, zbožný a spravedlivý. Vykupoval otroky z otroctví. Nechtěl, aby lidé byli popravováni, a snažil se tomu zabraňovat. Staral se o vdovy a sirotky. Nakonec se smířil i se svojí matkou a přivedl ji zpět ke dvoru. Možná však právě jeho mírnost mu byla osudná. Jeho bratr Boleslav totiž mezitím spřádal plány, jak uchvátit moc v Čechách pro sebe. 27. září 929 pozval Václava k sobě na návštěvu u příležitosti slavné mše svaté na památku svatých Kosmy a Damiána, kterým byl zasvěcen chrám ve Staré Boleslavi. Dobře věděl, že zbožný Václav takové pozvání neodmítne. Ačkoliv byl Václav patrně varován, zůstal na hostině u svého bratra i přes noc. V pondělí 28. září byl napaden bratrem a jeho ozbrojenci, právě když šel do kostela na ranní bohoslužbu. Před chrámovými dveřmi byl ubit k smrti. Lid Václava oplakával a nikdy na něj nezapomněl. Na jeho hrobě se stalo mnoho zázraků. Nakonec i Boleslav vyjádřil svému bratrovi posmrtně úctu a přenesl jeho ostatky na Pražský hrad, kde nechal Václava pohřbít. Jeho nynější hrob v chrámu svatého Víta v Praze je dodnes hojně navštěvován. čerpáno z Velké knihy o svatých Ať to udělá ten druhý Čtyři bratři se rozhodli uspořádat večírek na oslavu svého nového společného podniku. Jelikož víno bylo dosti drahé, domluvili se, že každý koupí stejné množství a pak slijí víno dohromady do velkého džbánu. Jednoho z bratří napadlo, že by mohl ušetřit, kdyby místo vína přinesl vodu. Ve společném džbánu si toho nikdo ani nevšimne, uvažoval. Ale když se pak na večírku rozlévalo víno, ukázalo se, že to není víno, ale čistá voda. Všichni čtyři bratři smýšleli stejně jak co nejvíc ušetřit. Každý z nich si řekl: Ať to udělá ten druhý! - PASTÝŘ strana 7 -

8 A NĚCO PRO ROZVESELENÍ Manžel byl řadu měsíců v bezvědomí, z něhož se chvilkami probíral. Jeho věrná manželka proseděla celé dny u nemocničního lůžka. Při jednom pobuzení ji opět spatřil a řekl jí: Ve všech těžkých chvílích jsi byla se mnou. Když mě vyhodili z práce, byla jsi mi oporou. Když jsem začal podnikat a zkrachoval jsem, byla jsi u toho. Když mě postřelili, stála jsi vedle mě. Když jsme přišli o dům, neopustila jsi mě. Když jsem začal mít zdravotní problémy, i tehdy jsi byla po mém boku. Víš, co to znamená? Copak miláčku? Nosíš mi smůlu! Sherlock Holmes a Dr. Watson si vyjeli na dva dny do přírody. Uložili se na noc a za chvíli Holmes povídá: Watsone, podívejte se nad sebe a povězte mi, co vidíte. Watson: Vidím milióny a milióny hvězd. Holmes: A co vám to říká? Watson: Z astronomického hlediska mi to říká, že jsou tam milióny galaxií a možná miliardy planet. Z teologického hlediska mi to říká, že Bůh je mocný a my jsme malí a bezvýznamní. Z meteorologického hlediska budeme mít zítra krásný den. A co to říká vám? Holmes: Mně to říká, že nám někdo ukradl stan. Dvě myšky utíkají zoufale před liškou a najdou útočiště v jeskyni s uzoučkým vchodem. Když se rozkoukají, podívá se jedna nahoru a vidí tam viset spoustu netopýrů. Šťouchne do kamarádky: Koukej, andělíčci. Profesor zkouší ze zoologie: Co je to za ptáka? a ukáže ze zakrytého tvora jen nohy. Nevím, odpovídá student. Tak je to za pět, jak se jmenujete? konstatuje profesor. Student si vyhrne nohavice a říká: Můžete také hádat! Student skládá zkoušky. Profesor se ptá: Co nejvíc způsobuje pocení u člověka? Vaše otázky, odpovídá student. Tati, přeložili mě do zvláštní školy. Výborně, synku, když na to máš, tak studuj. Internetový zdroj: PĚŠÍ POUŤ NA SV. HOSTÝN 2012 Rok se s rokem sešel a my jsme se 13. července opět ocitli v šest hodin ráno v brumovském kostele, abychom tady mší svatou zahájili pěší pouť na Svatý Hostýn. Pro brumovské farníky je to už mnoholetá záležitost a zkušenost, my, slavičínští, jsme se z Brumova pěšky na Hostýn vydali letos teprve nebo už potřetí. Tento rok nás ze Slavičína putovalo šest, v sobotu se k nám ve Slušovicích připojili další čtyři naši poutníci. Úvodní mši svatou v Brumově sloužil P. Grzegorz Tanderys MIC, který nás osobně na této cestě duchovně doprovázel. Svou veselou myslí a vtipem dokázal tuto pouť zpestřit a zpříjemnit, nabídl i možnost svátosti smíření během putování. A tak jsme přes Hložec, Vlachovice, Újezd, Chladnou studnu u Vizovic a Vizovice došli první den, za jemného deštivého počasí, až do Slušovic, kde jsme přespali a druhý den přes Hrobice, Kašavu a Hvozdnou pokračovali až na Svatý Hostýn. V sobotu už nás provázelo krásné počasí až do cíle cesty. Nic nenahradí ten úžasný pocit, když po tak namáhavé cestě stoupáme hostýnskými schody, za zpěvu mariánské písně, až k chrámu a v něm na kolenou modlitbou děkujeme za to, že jsme šťastně doputovali. V pozdních odpoledních hodinách, po ubytování se v poutním domě a načerpání sil, jsme společně slavili v kapli mši svatou. Děkovali jsme Pánu Ježíši a Panně Marii za ochranu na cestě. Večer jsme si soukromě vychutnali tichosti a promodlenosti tohoto poutního místa, zvlášť, když letos slavíme 100. výročí korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské. V neděli ráno jsme se sešli na deváté v bazilice. Tato mše byla obětována za nás, poutníky. Po mši jsme prošli s modlitbou cestu světla a s pocitem, že jsme vykonali něco dobrého nejen pro své tělo, ale hlavně pro svoji duši, jsme odjeli domů. Dá-li Pán a vezmou-li nás brumovští poutníci na své putování opět s sebou, budeme jistě rádi putovat k Panně Marii Svatohostánské i příští rok. A moc rádi. Maria, pomoz, přišel čas, milostná Matko, vyslyš náš hlas. V nebezpečí a strádání, přímluva tvá nás ochrání. Lidská kde síla je bezmocná, tvá kyne ruka pomocná. Neoslyš proseb dítek svých, k tobě tak vroucně lkajících. Matko ukaž se laskavou, sešli nám v nouzi pomoc svou. Maria, pomoz, přišel čas, milostná Matko, vyslyš náš hlas. Amen. VÍTĚZNÁ OCHRANO MORAVY, ZŮSTAŇ MATKOU LIDU SVÉMU! Jana Adámková FOTOGRAFICKÉ OHLEDNUTÍ ZA POUTÍ NA PROVODOV 2012 V polovině září se tradičně vydávají slavičínští farníci na poutní místo Provodov, aby tam společně oslavili naši nebeskou Matku Pannu Marii. Ani letos tomu nebylo jinak, a tak jsme se opět sešli 9.září u Panny Marie Provodovské. Pán nám dal ke slavení nádherné počasí, pozdní léto jako když vyšije, tak mohla být poutní mše svatá slavena venku. Sluneční Boží paprsky ozařovaly nejen provodovský kostel, ale snad i srdce každého poutníka. A že nás tam bylo Letos už potřetí se vydala skupinka farníků také na pěší pouť v čele s otce Miroslavem. U Panny Marie Provodovské nám všem bylo moc dobře a dá-li Bůh, sejdeme se na tomto nádherném potním místě zase příští rok na zářijové pouti. Panno Maria, oroduj u svého Syna za nás, slavičínské poutníky Fotbal v Noemově arše Čas v Noemově arše ubíhal pomalu, a tak tygr navrhl žirafě, že by si mohli zahrát fotbal. Všechna zvířata souhlasila. Tygrův tým vykopával. V prvním poločase přihrála opice nosorožci, který proběhl středem hřiště, položil touchdown (zvířata hrají americký fotbal, který se podobá rugby, pozn. překl.) a pak ještě jeden za dva body navíc. Pokaždé, když se mužstvo žirafy dostalo míči, přihráli nosorožci, který dával jeden touchdown za druhým. V poločase vítězil tým žirafy 84:0. V druhém poločase opice znovu přihrála nosorožci. Ten už se chystal k dalšímu touchdownu, když tu stonožka, která patřila k obráncům, nastavila nosorožci celou svou řadu noh, ten zakopl a upustil míč. Králík z tygrova mužstva se zmocnil míče a už běžel na touchdown. Diváci šíleli. Tygr byl radostí bez sebe. Úžasný manévr! volal na stonožku. Ale kde jsi byla v prvním poločase? No kde bych byla? odtušila stonožka. Zavazovala jsem si boty. - PASTÝŘ strana 8 -

9 Úpravy interiéru kostela sv. Vojtěcha ve Slavičíně Úklid kostela Současný stav interiéru kostela sv. Vojtěcha lze označit za výsledek dlouhého vývoje. V prostoru lodi i presbytáře se nacházejí nesourodé pozůstatky dřívějších stavebních úprav a prvků z různých staletí, hlásících se k různým slohovým vzorům. (Křtitelnice ze 17. století, kazatelna z 18. století, oltáře v kaplích z konce 19. století, mobiliář kostela z r atd.) Prostor je zaplněn četnými drobnými doplňky, které spíše odvádějí pozornost od středu presbytáře s oltářem, ke stěnám. Některé prvky interiéru jsou navíc zhotoveny z materiálů, které nepřidávají na důstojnosti takto významného prostoru. V lodi se nacházejí již řadu let nefunkční prvky technického vybavení, stejně tak dožívají i rozvody vytápění. Osvětlení lodi zdaleka nevyužívá potenciálu, který tento prostor nabízí. Z provozního i liturgického hlediska se prostor presbytáře nedá označit za ideální. Množství vyvýšených částí a schodků v presbytáři, vysoko umístěný svatostánek a spíše provizorní umístění ambonu a sedes jsou dalšími podněty k řešení. Cílem návrhu je odstranění popsaných problémů, větší materiálové sjednocení kostela, redukce doplňkových prvků, návrh nové podoby presbytáře a osvětlení. Úprava počítá se zachováním historicky a umělecky hodnotných prvků. Některé z popsaných změn vyžadují zásahy do omítek. Proto bude nutné provést nově i malbu kostela. Karel TV NOE Na neděli plánujeme putování do Ostravy, abychom prožili nedělní mši svatou v kostele sv. Václava, z něhož bohoslužbu vysílá TV NOE, a tím mohli povzbudit diváky (zvl. ty, kteří nemohou z různých vážných důvodů být v kostele) a také představit naši slavičínskou farnost. Doufám, že se hojně účastníme, abychom v Ostravě vytvořili krásné slavící společenství víry a naděje. Zároveň je zde pak i možnost aspoň trochu nahlédnout do zákulisí televizního vysílání. Obdrželi jsme zvací dopis, který vám tímto předávám. P. Miroslav Bratři a sestry, již nyní děkujeme všem z vaší farnosti, kdo se v neděli 14. října zúčastní mše svaté z kostela sv. Václava v Ostravě. Jak jistě víte, přímým přenosem ji v odvysílá křesťanská televize Noe. Štáb televize z ekonomických a organizačních důvodů zpravidla nejezdí do farností, ale zveme jednotlivé farnosti k nám do Ostravy, kde mimo natáčení mše svaté nabízíme také besedu a prohlídku studií. Věřte, že je to namáhavé nejen pro vás, ale i pro nás, kdo tyto přenosy připravujeme, ale na druhou stranu moc o ně stojíme, protože jsou za ně nesmírně vděční všichni staří a nemocní, kteří se do kostela z různých příčin nedostanou. Odhadujeme, že každou nedělní mši svatou sleduje v Česku a na Slovensku přibližně 60 tisíc lidí. Kdo tedy můžete, přijeďte, prosíme, do Ostravy, a takováto oběť se jistě promění v pramen požehnání od Toho, pro něhož všechno děláme. Chceme Vám rovněž poděkovat za Vaše modlitby, finanční dary a vůbec za přízeň, kterou věnujete dílu Televize Noe. - PASTÝŘ strana 9 - Na setkání se těší P. Leoš Ryška se svými spolupracovníky

10 KŘTY Jana Dulíková Lucie Šenkeříková Eliška Gajdová Radim Goňa Filip Machovský Eliáš Oškera Veronika Novotná Eliška Kozubíková Amálie Kováčová SVATBY 2.6. Jaroslav Boráň, Slavičín + Eva Raková, Slavičín Tomáš Kováč, Slavičín + Monika Ševčíková, Bohuslavice Petr Vaněk, Pitín + Aneta Vrbová, Pitín Robert Machovský, Lipová + Renata Černá, Lipová Martin Zlatník, Bohuslavice + Jana Matušincová, Lipová Petr Bulín, Nýrsko + Ludmila Kuželová, Slavičín 1.9. Oldřich Míča, Vlachovice + Zuzana Machů, Slavičín Rostislav Vyskočil, Slavičín + Jana Suchánková, Slavičín POHŘBY 9.5. Zdeněk Ocelík, 1930, Slavičín Mária Zvonková, 1921, Nevšová 9.6. Hedvika Urbaníková, 1920, Slavičín Hedvika Hrabinová, 1926, Bohuslavice Zdenka Kučerová, 1931, Slavičín Ludmila Kadlecová, 1928, Slavičín Marie Šebáková, 1929, Slavičín 7.7. Jozef Korienek, 1932, Slavičín Marie Sukaná, 1940, DD Buchlovice Marie Křížová, 1936, Slavičín Jarmila Pešková, 1957, Luhačovice Jarmila Holková, 1933, Slavičín 9.8. Antonie Mentlíková, 1922, Divnice Ludmila Vaculínová, 1932, Slavičín Blažena Machů, 1943, Slavičín Adolf Čermák, 1938, Slavičín Josef Humplík, 1943, Slavičín Miloslava Boráňová, 1962, Slavičín Jaroslav Pavelka, 1937, Lipová Zdenka Kovaříková, 1929, Rokytnice Jana Pávková, 1937, Slavičín Josef Janáček, 1939, Nevšová ROZPIS SLUŽEB ŽEN, KTERÉ SE OBĚTAVĚ STARAJÍ O ÚKLID NAŠEHO KOSTELA Obadalová, Durďáková M., Borová L., Studénková M., Kuželová L., Kuželová M Kurtinová, Vašíčková, Kůdelová, Rosembergová, Šebáková, Nováková Málková, Furmanová, Nováková O., Lengálová, Studenková A., Marková Fojtíková, Dubská, Borová D., Studeníková J., Peniašková, Lysáková Kučerňáková, Hlavicová, Cvešperová, Florešová M., Goňová J., Kovaříková M., Pfeiferová A., Kozáčková L., Hudková V., Dulíková L., Ševčíková D., Žáková L., Štulířová, Bartošová Bohuslavice Hrádek Chovančíková, Machů H., Humpolová st., Humpolová ml., Studenková A., Adámková J., Rudimov Petrůvka Řešení ze strany 7: Oblékáme Boží výzbroj se svatým Václavem Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Stůjte opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu, pokoje a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je slovo Boží RÁDI VÁM POSLOUŽÍME UDĚLENÍM SVÁTOSTÍ největšího daru, který Kristus svěřil své církvi. Protože však je k tomu třeba dobrá příprava, ohlaste se nám: Křest dětí buď hned po narození nebo alespoň 1 měsíc před křtem. (Křty jsou zpravidla 3.neděli v měsíci po ranní mši sv.) Příprava na křest dospělých trvá zhruba 1 rok. (Křest obvykle v sobotní Velikonoční vigilii.) Zamýšlený církevní sňatek nejméně 3 měsíce předem. (Sezdáváme jen ty, z nichž je alespoň jeden z naší farnosti.) Svátost nemocných udělujeme po individuální domluvě. Možnost ke svátosti smíření je především v pondělí, středu a pátek asi hodinu před večerní mší sv. ÚŘEDNÍ HODINY NA FAŘE Středa Pátek Nebo po domluvě, případně v kostele po bohoslužbách. V ostatních časech bez záruky. TELEFONICKÝ KONTAKT: Fara (úřad) : P. Miroslav (soukromé): Web: Farní knihovna (na faře): Středa PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI SV. VOJTĚCHA VE SLAVIČÍNĚ NE 7.20 hodin 9.30 hodin hodin PO,ST,PÁ hodin ČT,SO 7.00 hodin PÁ Slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa SO Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů NE neděle v mezidobí PO Sv. Terezie od Dítěte Ježíše ÚT Sv. andělé strážní ČT Sv. František z Assisi PÁ Sv. Faustyna Kowalská NE neděle v mezidobí Panna Maria Růžencová PÁ Sv. Radim NE neděle v mezidobí PO Sv. Terezie od Ježíše ÚT Sv. Hedvika a Svatá Markéta Marie Alacoque ST Sv. Ignác Antiochijský ČT Svátek sv. Lukáše, evangelisty PÁ Sv. Pavel od Kříže NE neděle v mezidobí NE neděle v mezidobí Svátek sv. Šimona a Judy ČT Slavnost Všech svatých PÁ Vzpomínka na všechny věrné zemřelé Poznámka: Kratičké příběhy v rámečcích pod stránkami jsou z knihy Briana Cavanaugha Kam patří mořské panny a jiné příběhy. Co se v naší farnosti připravuje: Svatováclavská mše v kapli v Lipové v 11 hodin Na tento pátek připravujeme misijní most pro děti a modlitby za misie pro dospělé (neděle den modliteb za misie) bližší informace na vývěsce a při ohláškách té výročí posvěcení kaple v Bohuslavicích nad Vláří mše svatá v 11 hod. PASTÝŘ, zpravodaj farní rodiny sv.vojtěcha ve Slavičíně. Slouží pro vnitřní potřebu farnosti. Řídí redakční rada. Náklad 550 výtisků. Příspěvky přijímají Jana Adámková, tel : a Zdeněk Durďák, tel.: Můžete je také vložit do označené pokladničky v předsíni kostela, která je k tomuto účelu určena. Nepodepsané příspěvky se nepřijímají. Všem pravidelným i nepravidelným dopisovatelům upřímné Pán Bůh zaplať. Náklady na 1 výtisk činí přibližně 7 Kč. Srdečně děkujeme za vaše finanční příspěvky. Další řádné číslo vyjde ve čtvrtek na Slavnost Všech svatých. Uzávěrka bude neděli Pozn. Redakce nezodpovídá za obsahy jednotlivých příspěvků. Provádí pouze jazykové a stylistické korektury. V článcích jsou otištěny necenzurované názory, postřehy a zkušenosti našich dopisovatelů a čtenářů! - PASTÝŘ strana 10 -

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Panna Maria, Prostřednice všech milostí

Panna Maria, Prostřednice všech milostí Květen 2006 Zpravodaj farností Říčany, Kostelec u Křížků, Mukařov, Velké Popovice, Popovičky a Jažlovice Panna Maria, Prostřednice všech milostí Maria je vznešená hvězda vyšlá z Jakuba, její paprsek osvětluje

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení - záchrana, smíření s Bohem, věčný život máme jistotu, že jsme spasení? Nevědět, mít nejistotu, jestli jsem spasen je hrozné. Bůh to ví, a proto

Více

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli Rodina v Bibli I. Dnešní téma by mělo být aktuální pro většinu přítomných. Téma Rodina v Bibli/ne manželství, ale rodina/. Většina z nás žijeme uprostřed rodiny ať už v roli rodičů, dětí, dědečků či babiček.

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH VÁNOČNÍ PŘÍBĚH Návštěva anděla Kdysi dávno žila v Nazaretu dívka. Byla jemná a skromná a jmenovala se Marie. Zasnoubila se s tesařem jménem Josef. Jednou, když si vyšla na procházku, přihodilo se jí něco

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: Vedoucí skupiny: 1. Příběh Josef a anděl poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Matouš 1,18-25 Na Josefa a Marii čekala spousta

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné.

Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné. Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné. Často se mluví o předmanželské smlouvě. Většinou u celebrit. Ale méně častěji o tom, že manželství je smlouva uzavřená

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

MŠE V ŘÍMSKOTALICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV

MŠE V ŘÍMSKOTALICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV MŠE V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM Farní kostel Obrácení sv. Pavla neděle 8:30; pondělí 18:00; středa 8:30; čtvrtek 18:00; pátek 18:00 hod. Lázně Toušeň - sv. Floriána neděle 10:15; úterý

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více