Neměj obavy. Pán po nás nechce nic, co by bylo nad naše síly. (P. MUDr. Ladislav Kubíček)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.faslavicin.cz Neměj obavy. Pán po nás nechce nic, co by bylo nad naše síly. (P. MUDr. Ladislav Kubíček)"

Transkript

1 Ročník 17 Číslo Neměj obavy. Pán po nás nechce nic, co by bylo nad naše síly. (P. MUDr. Ladislav Kubíček) ROK VÍRY Papež Benedikt XVI. svým apoštolským listem Porta fidei vyhlásil Rok víry, který bude zahájen a potrvá do (list je k dispozici na farních webových stránkách). K tomuto rozhodnutí připojuje, krom jiného, i tato slova vysvětlení: Již od samého začátku své služby jsem jako nástupce svatého Petra mluvil o nutnosti znovu objevit cestu víry a s novou intenzitou ukazovat radost a nadšení ze setkání s Kristem. Datum zahájení tohoto Roku víry má připomenout dvě důležitá výročí 50 let od zahájení II. Vatikánského koncilu, který byl pro církev velkým impulsem a zůstává jím i nadále, a 20 let od vydání Katechismu katolické církve, který je souhrnem bohatství nauky víry církve. Ale nejde jistě jen o připomínku těchto výročí, nýbrž také o pozvání znovu se začíst do dokumentů koncilu a do samotného Katechismu, a tím objevit úžasnou hloubku a krásu křesťanské víry a radost z ní, a to ve společenství církve. Název papežova apoštolského listu Porta fidei je vzat z počátečních slov tohoto listu a stojí za to se alespoň na chvilku zahloubat do úvodu, který sice vyžaduje pozorné a vnímavé čtení, ale za odměnu nabídne úžasnou hloubku v pohledu na víru. Brána k víře (srov. Sk 14, 27), jež uvádí do života ve společenství s Bohem a umožňuje vstup do jeho církve, je pro nás vždy otevřena. Překročit její práh lze tehdy, jestliže se hlásá Boží slovo a srdce se nechá přetvářet proměňující milostí. Vstoupit do této brány znamená vydat se na cestu, která trvá po celý život. Tato cesta začíná křtem (srov. Řím 6, 4), díky němuž smíme Boha nazývat Otcem, a končí tehdy, když skrze smrt projdeme do věčného života. Ten je plodem zmrtvýchvstání Pána Ježíše, který chtěl darem svého Svatého Ducha přivést všechny ty, kdo v něj uvěří, do své slávy (srov. Jan 17, 22). Vyznávat víru v Trojici Otce, Syna a Ducha Svatého znamená věřit v jednoho Boha, který je láska (srov. 1 Jan 4, 8): Otce, jenž v plnosti času poslal svého Syna pro naši spásu, v Ježíše Krista, jenž v tajemství své smrti a zmrtvýchvstání vykoupil svět, a v Ducha Svatého, jenž po staletí vede církev v očekávání slavného Pánova návratu. V naší zemi se zároveň připravujeme oslavit výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu (r. 863) a k tomu má duchovně napomáhat i příprava, která byla dosud ve znamení Roku křtu a Roku biřmování a bude nás čekat Rok Eucharistie. Živá Kristova přítomnost v Eucharistii patří k podstatným pokladům naší víry, a tudíž i tato pozornost může obohatit a prohloubit prožívání víry. Příklad svatých bratří Cyrila a Metoděje je příkladem osobností živé víry. Inspirací pro objevení krásy víry, prohloubení a zakoušení radosti z ní bude jistě dost a jistě i zde platí Ježíšovo Kdo hledá, nalézá, kdo tluče, tomu bude otevřeno. Pojďme tedy, prosím, společně i osobně vykročit na tuto cestu. P. Miroslav Strnad - PASTÝŘ strana 1-

2 O NAŠEM POUTNÍM ZÁJEZDU DO LUDR 1.května 2012 se vydalo navštívit nejkrásnější mariánská místa západní Evropy i deset slavičínských poutníků. Cestu jsme zahájili mší svatou v Morkovicích a pokračovali jsme přes Rakousko, Itálii, Francii do Nice, kde jsme strávili první den na Andělské pláži. Nocovali jsme v Antibesu, a protože dvě účastnice zájezdu právě slavily narozeniny, připravili jsme jim hezký večer při harmonice a ani taneční sólo oslavenkyň kolem bazénu nechybělo. Našim průvodcem byl slovenský P. Michal Pitoniak, uherskobrodský děkan P. Josef Pelc, který nám byl i mírným a uklidňujícím otcem. Hlavním organizátorem, duchovním vůdcem a nejvýraznějším článkem celé pouti byl nepřehlédnutelný P. Josef Červenka, díky kterému jsme i každé ráno slavili mši svatou. Poté jsme vyjeli do Avignonu, kde jsme si prohlédli Papežský palác, ve kterém je pohřbeno šest papežů, ale málokdo už dneska ví, že v minulosti trvalo i mnohaleté období, kdy vládli současně tři papeženci, což nebylo moc prospěšné. Cestou do Barcelony jsme rozjímali o tom, zda je pro nás Bůh opravdu nejdůležitější. Město nás přivítalo 60 m vysokou sochou K. Kolumba, kolem které jsme prošli na hlavní třídu La Rambla, jež je jako u nás Václavské náměstí, a Placa de Catalunya, Královské náměstí. Viděli jsme několik domů architekta Antonia Gaudího a jeden jsme si prohlédli i zevnitř. A opravdu působil podivínsky jako sám architekt, o kterém se dodnes přemýšlí, zda byl tak výjimečně nadaný, či nikoliv. Jeho nejznámější chrám Sagrada Familia se začal stavět r a vejde se do něho 8 tisíc lidí. Není však stále dokončen, jelikož je financován pouze z darů. Viděli jsme i starý a nový Biskupský palác, Senát, Muzeum i Vajíčko, jako mají v Londýně. Protože korida je ve Španělsku již několik let zakázána, mohli jsme si z její střechy nafotit úžasné snímky Olympijských stadionů a jiných zajímavostí. Další ráno jsme navštívili baštu vzdělávání Montserrat, a protože P. Červenka opravdu celou cestu dbal i o naše vzdělávání, probírali jsme Jonášovo znamení, ve kterém starozákonní prorok Jonáš varoval obyvatele Ninive, aby se obrátili k Hospodinu. I když tak učinili, on sám utekl před Hospodinem, až ho spolkla velryba, ve které tři dny umíral, ale byl osvobozen (předzvěst Kristova třídenního setrvání v hrobě). Montserrat je nádherné místo na jednom z vrcholů Pyrenejí, kde žijí trapisté, kteří tvrdí, že nedělání dobra je hřích. Tady nám byl dopřán nádherný zážitek, kdy jsme mohli vyposlechnout zpívanou mši benediktínů. Základem Španělska je Aragonsko a Kastilsko a jeho prvním městem je Zaragoza, která má nyní 1,3 milionu obyvatel a v r v ní byla dostavěna Bazilika na sloupu, ve které je umístěna černá, 40 m vysoká socha Madony na sloupu, kterou v 7. století našli pastýři. A my jsme, tento pátý den našeho putování, měli možnost vidět Madonu v trojím převlečení v bílém, modrém a červeném. Také jsme si prohlédli katedrálu postavenou na základech mešity, protože tam žije 90 % katolíků. Nočním přejezdem jsme se dostali do Portugalska. Tento stát má 10 milionů obyvatel a za posledních 10 let se tam hodně vybudovalo, avšak na dluh bankám. Po ujetých km nás v neděli ráno přivítala Fatima prostou, milou atmosférou, aby se při mezinárodní mši, kterou přenášela i televize, změnila v jedno nádherné, lidské společenství. Potom jsme pěknou a moderní křížovou cestou prošli až ke starým obydlím. Zde před 95 lety žily děti, kterým se v dolině Iria zjevovala Panna Maria. Tyto události jsou hezky popsány v knize Plná slunce. V nočním průvodu se svíčkami nesli sochu P. Marie Fatimské i dva z našich poutníků a bylo to pro nás mimořádně dojemné procesí. Sedmý den jsme vyjeli navštívit 70 km vzdálený cisteriácký klášter v městečku Alcobaca. Tento se stavěl 40 roků a byl dokončen r Je 220 m široký, 90 m dlouhý a 18 m vysoký. Spávalo v něm i 100 bratří, ale v r ho zničilo zemětřesení. Bočním kaplím chrámu dominují hroby Ines de Castro a krále Pedra. Tito dva se do sebe zamilovali a byli tajně oddáni, a když nechal tchán Inéz zavraždit, nechal manžel její tělo exhumovat a všichni poddaní jí museli políbit ruku. V Nazaré nechali rybáři 110 m vysoko na břehu oceánu postavit hrad s kostelem Panny Marie, odkud je překrásný výhled na Atlantický oceán. Navštívili jsme také klášter sv. Bernarda, kde se nachází jediný obraz s jeho ukamenováním. V Bathalha jsme si prohlédli baziliku P. Marie Vítězné, kterou si postavili na počest vítězství proti Španělům, kdy vyhráli 200 roků svobody. Byli zde pochováni všichni králové, jejich ostatky později převezli do Lisabonu. Ráno pokračovala naše cesta do Santiga de Compostela, kde je hrob sv. Jakuba. Ani deštivé počasí nás neodradilo od prohlídek okolních klášterů, Děkanského a Kardinálského úřadu, Kapituly aj. Bazilika sv. Jakuba je po Římě a Jeruzalémě třetí nejkrásnější na světě. Apoštol přišel až sem šířit křesťanství a pak se vrátil zpět na Golgotu, kde se stal biskupem, ale nakonec mu dal Herodes v Kafarnau setnout hlavu. Pozůstatky převezli zpět do Santiaga a v jeho katedrále je největší kadidlo na světě. Toto místo navštívil i Jiří z Poděbrad a Alois Jirásek o tom napsal v knize Z Čech až na konec světa. Devátý den jsme se v ranních hodinách vydali na km dlouhou cestu do Lurd. Přes León, který má 150 tisíc obyvatel, je centrem průmyslu a jsou v něm nejkrásnější španělské gotické památky. Na jeho Mokré čtvrti se schází všechno panstvo. Kolem Atlantiku jsme projížděli 300 tisícovým, moderním, fotbalovým San Sebastianem, kde námořníci postavili sochu k Božskému Srdci, podobné té v Riu. Tady v řece Oria při přílivu teče voda proti proudu. Večer jsme šťastně dorazili do cíle naší cesty, kde se narodila Bernadette Soubirousová. Její rodiče byli příliš důvěřiví a velkorysí, ubohé výnosy mlýna vedly k finančním těžkostem a rodina se musela často stěhovat, třeba do rozpadlé cely cachat. Ve 14 letech byla Bernadette slabým a nemocným dítětem. Měla astma a v r se nakazila cholerou, ta zastavila její růst. Ve čtvrtek šla se sestrou Antoniette a kamarádkou Jeane sbírat dřevo na oheň, vtom zaslechla něco jako poryv větru a uviděla ženu v bílém. Pomodlila se s ní růženec, ta pak zmizela. Dívky ale nic neviděly, proto si myslely, že se mýlily. Avšak k jeskyni je táhla nějaká vnitřní síla, a proto se na toto místo vracely od a spatřily Svatou Pannu celkem osmnáctkrát Bernadette byla přijata jako učednice do lurdské nemocnice spravované sestrami z Nevers a vstoupila jako novicka do kongregace sester z Nevers, kde po 12ti letech stále stíhána astmatickými záchvaty zemřela. U milosrdných sester neměla vůbec lehké postavení a jen jednou ji směli navštívit rodiče a duchovní otec Peyramale, který byl známý svou obezřetností a Panně Marii Lurdské začal s veškerou oddaností sloužit až poté, co mu svatá Bernadette odhalila, že paní v bílém je Neposkvrněné Početí. Všichni jsme měli možnost pokleknout u její rakve a zadívat se na její, do dnešního dne krásně zachovalý, spanilý obličej, a načerpat z tohoto posvátného místa sílu. Dneska už víme, že úsměv Panny Marie patří nám všem a vše, co potřebujeme, je láska, jejíž síla je silnější než zlo, které se nad námi vznáší. V dnešní době potřebujeme více než jindy čerpat sílu ve společenství. Každoročně navštíví Fatimu 4 miliony a Lurdy 6 milionů poutníků. Největší náš dík si zaslouží P. Josef Červenka, který nás po půlnoci navrátil všechny spokojené a posílené do každodenní reality. Anna Luková Při četbě Bible Starý muž přišel za pastorem a říká mu: Právě jsem už popáté v životě přečetl celou Bibli. Pastor se na starého muže podíval a odtušil: Důležité, pane Jonesi, není, kolikrát jste prošel Bibli, ale kolikrát v životě prošla Bible vámi. - PASTÝŘ strana 2 -

3 Ohlédnutí za prázdninami DĚTSKÝ DEN NA FARNÍ ZAHRADĚ Už tradičně uspořádala mládež naší farnosti o prázdninách tábor pro děti Vojtěch Letos jsme se už podruhé vydali na faru do Bratřejova, což je kousek od Vizovic, tedy téměř doma. Bratřejovští farníci budovu fary postupně opravují a zvelebují právě pro účely různých víkendových či táborových akcí. Mohli jsme s potěšením konstatovat, že od minulých prázdnin udělali kus práce, a to především na venkovním přístřešku, pod kterým se pravidelně děje sycení hladových krků a také na protějších hospodářských budovách, které mají v blízké budoucnosti sloužit k ubytování a jiným společenským aktivitám. Kněz zde na faře nepobývá, ale pravidelně na bohoslužby dojíždí z Vizovic. V současnosti je to P. Jindřich Peřina, do července tohoto roku zde působil také P. Jan Kutáč, který právě začátkem července po dlouhé nemoci zemřel. Máme na něho vzpomínku z minulého roku, kdy ještě sloužil mši svatou a moc hezky mluvil právě k dětem. Letos nedělní mši svatou za našeho pobytu sloužil P. Jindřich, který měl radost, že vidí tolik dětí a ve své promluvě se k nim dost často obracel. Do Bratřejova si rodiče svoje ratolesti přivezli osobně, a to už v neděli 29. července. Táborníci se postupně ubytovali, děvčata tentokrát zabrala pouze jednu místnost a chlapci se ubytovali na půdě pod střechou. V neděli k večeru jsme si společně zahráli seznamovací hry. Táborový program se nesl v duchu cestování planetami, jako cestoval Malý princ v Exuperyho knize. Během deseti dnů jsme stihli navštívit například planetu opic, modrou, slušňáků, pohádkovou, indiánskou Po celou dobu tábora děti soutěžily, a to jak ve skupinách, tak i jednotlivci, hrály různé hry, zažily netradiční olympiádu, tancovaly a zpívaly. V mezičase si mohly vyřezávat z překližky předměty dle vlastních návrhů lupínkovou pilkou, vytvořit krokodýlka z korálků, přáníčko z voskovek, stojánek na fotky a jiné. Táborníci mohli získat i různé bobříky mlčení, zručnosti, rychlosti, Nechyběly ani oblíbené Kimovy hry, při kterých mají děti rozeznávat zvuky, vůně, chutě, hmatem poznávat předměty, cvičit paměť a jiné. Neustále dotazovaná stezka odvahy a diskotéka také byly. Večerní uspávání probíhalo se čtením pohádek. Samozřejmostí byla ranní, polední a večerní modlitba a účast na nedělní mši svaté. Každý z táborníků si jistě odvezl domů kufr plný zážitků, které si může připomenout při prohlížení množství fotek. Zbývá mi opět poděkovat těm, kdo se na přípravě a průběhu tábora podíleli, a to všem vedoucím a kuchařce Anežce. Za jejich nezištnou službu jim patří upřímné Pán Bůh zaplať a přání, že se ve zdraví se všemi, jak s dětmi, tak s vedoucími, opět sejdeme příští rok na dalším táboře A jedno velké poděkování také těm, kteří nás různými způsoby sponzorovali Jana Adámková V pátek 29. června, na konci školního roku, se na farní zahradě uskutečnil dětský den. Sešlo se kolem třiceti dětí, pro které maminky a jejich starší dcery nachystaly spoustu soutěží, odměn, občerstvení a večer také táborák. Děti se zúčastnily mše svaté, při které poděkovaly Pánu za přijatá dobrodiní během uplynulého školního roku. Myslím, že se tato akce opravdu vydařila a že se dětem, pro které byla určena, moc líbila. Jen doufám, že nezůstane ojedinělá Dík patří všem ženám a děvčatům, které ochotně přiložily své ruce k dílu Upřímné Pán Bůh zaplať. Jana Adámková RODINA ZÁKLAD STÁTU Svátek svatého Václava je u nás slaven také i jako Svátek státnosti. Rodina by měla být základem státu. Vidíme, že v dnešní době je rodina znevažována a není podporována v té míře, jak by měla. Když jsem si četla zářijový Slavičínský zpravodaj a četla jsem společenskou rubriku, přímo mě šokoval údaj o narození dětí. Ze sedmi narozených dětí bylo jen jediné dítě, které se narodilo manželům. Tento údaj mě hluboce zasáhl do srdce. Co se stalo s našim národem? To, co dříve bylo potupou, je dnes zcela normální. Vždyť v Písmu stojí: Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. (Žd 13,4) Kde jsme udělali chybu? Naše děti netrpí nouzí, snažíme se o to, aby se měli co nejlépe. Ale je to pro ně to nejlepší? Možná, že v blahobytu zapomínáme na Boha, často si myslíme, že všechno jsme si vydobyli sami svými schopnostmi a zapomínáme, že všechno je Boží dar. Proč se toto děje? Protože jsme opustili Boha! Svatý Pavel v listu Římanům 1,21-25 píše: Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu, ani mu nebyli vděčni, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli do bláznovství: zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla; vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli on budiž veleben navěky! Amen. Nevzdali jsme Bohu čest a nebyli jsme mu vděční. Jeremjáš 2,13 říká: Dvojí zlo spáchal můj lid: Opustili mne, zdroj živých vod, a vytesali si cisterny, cisterny rozpukané, jež vodu neudrží. Budujeme vztahy bez Boha, to jsou ty rozpukané cisterny, mnohdy nám záleží jen na tom, abychom se měli lépe. O všem si chceme rozhodovat sami a toto jsou výsledky našeho snažení. Žalm 127,1-2 říká: Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí vrátný. Pamatuji, že dříve většinou v každém domě viselo nade dveřmi požehnání, a na něm byl takový nebo podobný nápis: Bez Božího požehnání, marné lidské namáhání. Také většina prací se začínala slovy: s Boží pomocí dejme se do toho. Ano Bůh chce s námi být v každé situaci, jen ho musíme do všeho přizvat, protože on nám ve své lásce dal takovou svobodu, že se můžeme rozhodnout pro život Co vás sžírá? Neapolský záliv v Itálii je domovem medúz a pestrobarevných mořských měkkýšů. Když je tento měkkýš ještě malý, občas ho medúza spolkne a on putuje do jejího zažívacího traktu. Chrání jej však krunýř, a tak ho medúza nemůže strávit. Měkkýš se tam pevně přilepí a začne medúzu rozežírat zevnitř. Když doroste do plné velikosti, je již celá medúza sežraná. Kdyby to byl zločin, dalo by se to nazvat tunelování. Mnozí z nás jsou jako medúzy a máme své měkkýše, kteří nás užírají zevnitř. Takovým naším měkkýšem může být alkohol, hněv, nejistota, deprese, starosti, chamtivost a tak dále. Postupně v nás roste a hlodá. Uvnitř nás to bouří a nakonec jsme zcela stráveni. Takže co sžírá vás? - PASTÝŘ strana 3 -

4 s Bohem, nebo bez něj. I když Bůh nás nepřestává hledat a stále na nás čeká, jako na návrat ztraceného syna. Boží slovo nám zaslibuje: Žalm 128,1-4 Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo chodí po jeho cestách! Co rukama vytěžíš, budeš i jíst. Blaze tobě, bude s tebou dobře. Tvá žena bude jak plodná réva uvnitř tvého domu, tvoji synové jak olivové ratolesti kolem tvého stolu. Hle, jak bývá požehnáno muži, jenž se bojí Hospodina. A tak nezbývá než uznat svůj hřích, neříkat si, my jsme ti spravedliví, ale pokořit se a spolu s Davidem volat: Žalm 51; Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti, moji nepravost smyj ze mne dokonale, očisť mě od hříchu! Doznávám se ke svým nevěrnostem, svůj hřích mám před sebou stále. Proti tobě samému jsem zhřešil, spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích Ano, smiluj se nad námi, Bože, smiluj se i nad našimi dětmi! Často si říkám, co bude z těch dětí, které rostou v neúplných rodinách, které mají už kolikátého tatínka nebo maminku, budou tyto děti schopné žít v dobré rodině? Také mnohdy je toto příčina toho, že se nedokážou rozhodnout pro trvalý vztah a manželství, protože jejich rodiče se rozvedli, tak proč uzavírat manželství. Děti, které nezakusily lásku otcovu, těžko uvěří v lásku milujícího nebeského Otce. Nepřestávám Bohu děkovat za svoje rodiče, kteří už sice nežijí, ale dali nám svým životem dobrý příklad. Nedali nám hmotné statky, ale dali nám vzájemnou lásku, učili nás, abychom se navzájem milovali a navzájem si pomáhali. Naučili nás odpouštět jeden druhému, maminka vždycky říkala: slunko ať nezapadá nad vašim hněvem. Byli vždy ochotni každému pomoci a dokázali hospodařit s málem. Učili nás skromnosti. Vzpomínám si na dobu, kdy maminka už nemohla pracovat, a když jsem ji přišla navštívit, našla jsem ji většinou s růžencem v ruce, nepřestávala se za nás modlit. Nikdy se nemíchala mezi nás a manžele, ale vím, že když viděla mezi námi problém, mluvila o něm s Bohem, modlila se za nás. Také říkala, když chceš dostat dobrého manžela, musíš se za něho modlit. Manžel vymodlený je něco jiného, než manžel ulovený. Proto je na nás, abychom se nepřestali modlit za naše rodiny. Modlit se za naše děti a také především za manžela. Když se mi dostala do ruky knížka Síla manželčiny modlitby, velice mě oslovila. I když jsme uzavřeli manželství před Bohem, není to záruka, že bude dobré, musíme o ně pečovat. A jako se dříve staraly ženy o oheň, aby nevyhasl, tak i dnes je povinností ženy starat se o teplo rodinného krbu, když nebudeme přikládat, oheň uhasne. Nestačí láska, která byla na počátku manželství, počáteční zamilovanost neviděla chyby, které máme. Tak jako my nejsme dokonalé, tak také nejsou dokonalí naši manželé. Mnohdy se dokážeme vzájemně zraňovat. Můžeme se postavit proti negativním vlivům v našem manželském svazku a být si vědomi toho, že nám k tomu Bůh dal autoritu ve svém jménu. V Ježíšově jménu máte moc zastavit zlo a povolit vstup dobru. Můžete vydat Bohu v modlitbě cokoli, co svazuje vašeho manžela a modlit se za to, aby byl osvobozen. Abychom spatřily dobré výsledky, naše srdce musí být čisté před Bohem. Proto musí modlitba za manžela začít modlitbou za jeho ženu. Pokud jste v postoji zloby, hněvu, neodpuštění, nesouhlasu s Bohem, i když k tomu máte pádný důvod, bude obtížné rozpoznat vyslyšení vašich modliteb. Pokud tyto pocity dokážete odevzdat Bohu v naprosté upřímnosti a poté se oddat modlitbám, může se změnit vaše manželství. Mnohdy se modlíme: Změň ho, Pane. Trvalo mi několik let, než jsem přišla na to, že můj manžel se nikdy nepřizpůsobí mým představám, zjistila jsem, že ho nemohu změnit vůbec. Začala jsem přicházet k Bohu s tím, co mě trápilo, a teprve pak jsem začala vidět nějaké posuny. A ty se neděly tak, jak jsem si to představovala. Já jsem byla tou, na které Bůh pracoval první. Mé srdce muselo být obměkčeno, pokořeno, zformováno, než se Bůh mohl pustit do práce na mém manželovi. Nemohla jsem jít k Bohu a očekávat odpověď na modlitby, pokud jsem v mysli uchovávala stav neodpuštění, hořkosti nebo zášti. Věděla jsem, že se musím modlit Boží oblíbenou modlitbu: Změň mě, Pane! Celý tento požadavek je zvláště obtížný, pokud máte pocit, že se váš muž vůči vám provinil nelaskavostí, nedostatkem úcty, nevšímavostí, nezodpovědností, nevěrou, krutostí, zneužitím, či vás opustil. Ale Bůh považuje hříchy jako neodpuštění, zlobu, nenávist, sebelítost, nelaskavost a pomstychtivost za stejně závažné jako jiné. Vyznejte je tedy a poproste Boha, aby vás osvobodil od všeho, co není z něj. Jeden z největších darů, které můžete svému muži dát, je vaše úplnost. Proměň mě, Pane! Umírání sama sobě vždycky bolí. Zvláště, jste-li přesvědčena, že ten druhý potřebuje změnu víc než vy. Ale tento druh bolesti vede k životu. Bůh může vzkřísit i to nejmrtvější manželství, ale je třeba se před ním pokořit a toužit žít jeho způsobem v odpuštění, laskavosti a lásce. Když se modlíme za druhou osobu, stane se něco úžasného v našem srdci. Tvrdost se rozpustí. Získáme schopnost dostat se ze zranění a odpustit. Nakonec zjistíme, že milujeme toho člověka, za kterého se modlíme. To je zázrak! Stává se proto, že když se modlíme, vstupujeme do Boží přítomnosti a on nás plní svým Duchem lásky. Když se budete modlit za svého manžela, ve vašem srdci k němu poroste Boží láska. Modlitba: Pane, pomoz mi být dobrou manželkou. Uvědomuji si, že jí nedokážu být bez tvé pomoci. Vezmi mé sobectví, netrpělivost a vznětlivost a proměň je v laskavost, trpělivost a ochotu vše snášet. Vezmi mé staré návyky, reakce, hrubou domýšlivost a postoj sebeobrany a učiň mě trpělivou, laskavou, dobrou, věrnou, jemnou a sebeovládající se. Vezmi tvrdost mého srdce a dej mi nové srdce a stvoř ve mně svou lásku, pokoj a radost. Nejsem schopna učinit se lepší, než jsem. Jen ty mě můžeš změnit. Ukaž mi, kde je v mém srdci hřích, zvláště co se týče mého muže. Vyznávám situace, kdy jsem neměla lásku, byla kritická, rozzlobená, otrávená, bez úcty a odpuštění vůči svému manželovi. Pomoz mi odložit všechna zranění, zlost nebo zklamání, která cítím, a odpustit mu tak, jak to děláš ty úplně a dokonale, bez ohlížení zpět. Učiň mě v našem manželství nástrojem smíření, pokoje a uzdravení. Dej nám schopnost dobře komunikovat a zachraň nás z prahu oddělení, kde začíná realita rozvodu. Učiň mě pomocnicí mého muže, jeho společníkem, zastáncem, přítelem a podporou. Pomoz mi vytvořit pokojný, klidný a bezpečný domov, kam se bude rád vracet. Nauč mě, jak o sebe dbát a zůstat pro něj přitažlivou. Vybuduj ze mne tvořivou a sebevědomou ženu, o které může s hrdostí říct, že je jeho manželka. Pokládám svá očekávání u tvého kříže. Uvolňuji svého muže z břemene naplnění mých potřeb v oblastech, kde bych měla hledat naplnění u tebe. Pomoz mi ho přijmout takového, jaký je, a nesnažit se ho změnit. Ponechávám všechny změny, které musí nastat, ve tvých rukou a přijímám, že ani jeden z nás není a nikdy nebude dokonalý. Jenom ty, Pane, jsi dokonalý, a proto spoléhám na tebe, že nás budeš zdokonalovat. Nauč mě, jak se modlit za svého manžela, a učiň mé modlitby opravdovým jazykem lásky. Kde láska odumřela, vytvoř novou. Ukaž mi, co bezpodmínečná láska opravdu znamená a jak ji vyjadřovat, aby bylo snadné ji vnímat. Vnes mezi nás jednotu tak, abychom se na všem shodli. Kéž nám Bůh dá, abychom smýšleli podle vůle Krista Ježíše. Učiň mě novým člověkem, Pane. Pomoz mi vidět ho novýma očima, s novým uznáním, novou láskou, novým soucitem a novým přijetím. Věřte, že všechno, oč v modlitbě prosíte, jste už dostali, a budete to mít. A kdykoli se postavíte k modlitbě, odpouštějte, máte-li co proti komu, aby i vám odpustil nebeský Otec vaše poklesky. (Mk 11,24-25) Použity úryvky z knihy Síla manželčiny modlitby. Ludmila Dulíková Ve špatném vlaku Průvodčí začal jednoho rána štípat lístky a hned u prvního cestujícího zjistil, že má jízdenku na jiný vlak. Je mi líto, pane, oznámil mu průvodčí, ale sedíte ve špatném vlaku. Budete muset na příští stanici přestoupit. Zkontroloval několik dalších lístků a zjistil, že i všichni ostatní cestující mají nesprávné jízdenky. Připadalo mu divné, že tolik lidí udělalo stejnou chybu. Potom se dovtípil. To on, průvodčí, je ve špatném vlaku! - PASTÝŘ strana 4 -

5 Pod ochranou anděla strážného Při svém povolání jezdil Josef často na kole po celém blízkém i vzdálenějším okolí. Často se navracel domů i v noci. Tak se jednou opět vracel domů v noci. Měsíc krásně svítil. Už jen vyjet na kopec a sjet z kopce a bude doma když vtom ucítil, že mu praskla duše na kole. Slezl z kola naštěstí byl na mýtince měsícem pěkně ozářené a dal se do opravy. Zalepil díru, nasadil kolo a zbývalo už jen kolo napumpovat. Dal se do toho. Vtom uslyšel ostrý, nekompromisní hlas: Pozdrav! Tomuto hlasu nebylo možno odporovat. Uviděl před sebou postavu a pozdravil: Dobrý večer. Už několik nocí číhal myslivec na divočáka. Dnes jej snad už dostane. Vyšel do míst, kde se divočák zdržoval. Došel k mýtince u silnice, pěkně měsícem osvětlené. Tady jej nemůže minout. A uviděl: na mýtince se něco zvedalo a zase klesalo to bude on, divočák. Asi sbírá bukvice. Nemůže minout. Zvedl pušku, zamířil a vtom uslyšel: Dobrý večer. Ruka s puškou mu klesla a chvěl se na celém těle. Byl to člověk. V prožité hrůze zvolal: Člověče, kdybyste nebyl pozdravil, byl byste teď mrtvý. Když je na vesnici svatba, je to slavnost pro celou vesnici zvláště tehdy, když hospodský vdává dceru. A jaký to byl rej pro děti! Rodina-nerodina, všechny společně se na dvoře pletly kuchařkám pod nohy. Když už je to omrzelo, navrhla Božka všem: Budeme si hrát na schovávanou. Jednohlasně přijato. Božka s Mařenkou se domluvily: Schováme se do sklepa za bečky. A šly. Mařenka konstatovala: Ale tady je světlo, tady nás najdou. Schováme se za dveře. Tam je tma. Božka nechtěla, ale Mařenka šla. Najednou Božka uslyší: Žbluňk! Vykřikne: Fuj! Žaba! a uteče. Za dveřmi byla tma. Ale byla tam také studna, o které Mařenka nevěděla až teď, když do ní spadla. Mařenka se nebála. Byla klidná a bezstarostná. Pak ucítila, jakoby k ní někdo přistoupil. A ozval se hlas: Bojíš se? Odpověděla: Nebojím. Však je se mnou. - Kdo? - Nevím. Byl to někdo, s kým měla velký pocit jistoty. Někdo, komu na ní záleží, kdo ji má rád, kdo ji chrání. Chvíli nebylo nic. Potom znovu: Bojíš se? - Nebojím. Však je se mnou. - Kdo? - Nevím. A usilovně přemýšlela, kdo to může být. Cítila jeho přítomnost. Cítila se v bezpečí. Je to někdo, komu na ní moc záleží, kdo ji má velmi rád, kdo ji chrání. (Poznámka: Mařenka už začala chodit do školy a Božka byla o rok starší). A zase nebylo nic. Pak se hlas zeptal: Potřebuješ dýchat? Mařenka se usmála a řekla: Nepotřebuji. A bylo jí to divné: je ve vodě a dýchat nepotřebuje. A zase klid. Když s ní nemluvil, ani jeho přítomnost necítila. Tu ucítila vždy, když s ní mluvil. Hlas byl jasný, klidný, zřetelný. Vždycky, než se ozval, zdálo se jí, že uběhlo snad pět minut. Hlas se znovu ozval: Dávej dobrý pozor. Ucítila, jako kdyby jí někdo stiskl pravou ruko v zápěstí a v lokti a ruku ohnul. Přitom řekl: Tuto ruku - a teď uviděla šedé desky a ucítila, jak se loktem o ně opírá hlas pokračoval: o desky, fest! (pozn.: pevně!). Přitom cítila, jak se loktem opírá o desky. A opět ticho. Po chvíli se to znovu opakovalo. Mařenka necítila dlouhý čas. Bylo jí dobře. Hlas se znovu ozval: Tuto ruku - a ucítila, jako by někdo stál proti ní a chytl ji za prsty levé ruky, ohnul je a teď viděla dva velké kameny a pod nimi škvíru. Kameny jako by byly ozářeny fosforeskujícím světlem, díra byla tmavá. Cítila silný tlak na konci prstů, jako by na nich visela a uslyšela upozornění: Fest! A zase klid. Po chvilce se to opakovalo. Klid trval dost dlouho. Pak ucítila blízkost někoho. A uslyšela důrazný hlas: Dávej dobrý pozor! A teď se všechno znovu zopakovalo. Ale Mařenka, místo aby vděčně poslouchala, jen odsekla: Co su malé děcko, abych si to nezapamatovala? Stačí mně to jednúc, né tolikráť opakovat, - tolik měla rozumu. Pak malá chvilka volna jen malá a hup! byla nad vodou. A teď honem! Ruku o desky, fest. Ty desky byly přesně takové, jak je ve studni viděla dříve o nich nevěděla. Loktem se o ně opřela. A pak druhou ruku kameny byly sice takové, jak je ve vodě viděla, ale tmavé. Žádné světlo. A co když mne v té díře něco štípne? Já se bojím. Měla poslechnout radu jistě nevedla ke zlému. Zoufale vykřikla: Co teď? Řekni mně! Co mám dělat? Ale jen bezradně naslouchala. Hlas neříkal nic. Až najednou rozkaz: Honem! -a Mařenka honem bez dalšího rozmýšlení strčila ruku do škvíry ale hrůza! - v té chvíli ji voda táhla zpět do studny, a to tak velkou silou, že se nemohla udržet. Síly jí nestačily, jen vůle ji držela. Začala prosit: Prosím tě, pomoz mi. Já se neudržím. Lituji toho, že jsem byla neposlušná, že jsem tě neuposlechla. Uvědomila si, jak lehko by z vody vylezla, kdyby byla poslechla. Ale za neposlušnost, za tu pýchu ve vodě, si to zasloužila. Ale neznámý ji přesto na holičkách nenechal. Ještě se o ni postaral. Cítila k němu velkou vděčnost. Znovu prosila, ať ji drží, že už nemá sil. Zdálo se jí to hrozně dlouho, ale tíha vody slábla a ona se z vody vysoukala. Trochu si odpočinula, ale nepřestala prosit za odpuštění a děkovat za pomoc. Když se pan hostinský dověděl, co se stalo, dal studnu zasypat. V dalším příběhu budu citovat slova zúčastněné, ale nebudu uvádět místo, kde se to stalo. Měli jsme motorku Maneta, na kterém jsem jezdila. Jednou, když jsem po práci jela domů, řekla jsem si: A teď to roztůruji, co se dá. Tam, kde jsem jela, byla křižovatka do pravého úhlu, nepřehledná a dost úzká. Nejprve jsem si řekla: A co když něco pojede? Ale pak jsem to odbyla: Však pokaždé něco nejede. A zatáčela jsem ke křižovatce. Byla jsem pár metrů od křižovatky, když na mne někdo důrazně zakřičel: Stáhni plyn! Byl to takový rozkaz, že jsem musela okamžitě poslechnout. Po páru krocích se motor zastavil. A v tu chvíli vyjel přes celou silnici autobus. Krve by se ve mně nedořezal. Pár kroků a byla bych pod autobusem, nebo v nejlepším případě na vysoké betonové zdi, která lemovala roh křižovatky. Nebyla jsem schopna žádného pohybu. S velkým vypětím jsem se dostala ke kraji silnice. Autobus přejel a já jsem se ohlížela po tom dobrodinci, který na mne zavolal. Ale silnice byla prázdná, ani v oknech nikdo. A přece na mne někdo křičel. Někdo mne hlídal. Všechny uvedené události se staly cca před 75 lety zde v našem nejbližším okolí lidem mně velmi dobře známým, kteří mně podali svědectví. Jsou to příběhy pravdivé, které se skutečně staly a staly se tak, jak je zde uvádím bez jakéhokoliv přikrašlování. Krásným obrázkem, jak nás anděl strážný chrání a doprovází po celý náš život, jen když jsme ochotni naslouchat jeho hlasu, je nedávno vysílaná pohádka Pohádka o splněných přáních. Je to příběh smyšlený ale pravdivý. Ďábel skutečně k člověku nemá žádné moci, jestliže mu to člověk sám nedovolí, jestliže sám neodmítne jeho přístup k sobě. A chybí-li nám síly, Základní pravda Jeden skautský vedoucí vždy připomínal svému oddílu: V lese jsme jen hosté na návštěvě u zvířat, stromů a dalších rostlin. Toto přirovnání se mi líbí. Kultivovaný člověk se chová velmi ohleduplně k nábytku a vybavení domu, kam je pozván. Zachází s předměty v něm s mnohem větší opatrností než se svými vlastními. Podobně i my, hosté Boží, jsme vázáni zdvořilostí pečovat o zdroje na Bohem stvořené, dobré Zemi o lesy, půdu, vodu, ropu abychom po sobě do budoucna zanechali zemi ještě bohatší, než jsme ji měli my. Někdy se chováme, jako by pozemské zdroje byly nevyčerpatelné a zcela naše. Ale není tomu tak! Pánu náleží země i všechno, co je na ní (1 Kor 10, 26). Nezapomeňme na tuto základní pravdu. - PASTÝŘ strana 5 -

život farností SKRZE NĚHO, S NÍM A V NĚM! Důkaz Boží existence 2 Děti v kostele 3 Měsíční sbírka 4

život farností SKRZE NĚHO, S NÍM A V NĚM! Důkaz Boží existence 2 Děti v kostele 3 Měsíční sbírka 4 září 2013 číslo 7 život farností občasník pro farnosti Valašské Meziříčí a Lešná z obsahu Důkaz Boží existence 2 Děti v kostele 3 Měsíční sbírka 4 20 let ZŠ Salvátor 7 Výstava fotografií 11 Světové dny

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Společenství 4/12. Prázdninové. Bůh slibuje bezpečné přistání, ale neslibuje bezpečnou plavbu.

Společenství 4/12. Prázdninové. Bůh slibuje bezpečné přistání, ale neslibuje bezpečnou plavbu. 4/12 Prázdninové Bůh slibuje bezpečné přistání, ale neslibuje bezpečnou plavbu. Přísloví OBSAH: CO NÁS V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE ČEKÁ SETKÁNÍ RYTMIKY SVĚDECTVÍ BIŘMOVANCŮ 2 8 19 WEB FARNOSTI S AKTUÁLNÍMI ZPRÁVAMI:

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.

Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. FARNÍ INFORMÁTOR 1. NEDĚLE POSTNÍ 9. BŘEZNA 2014 Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. Poutníci pod horou pokušení tady se Ježíš postil a byl pokoušen od ďábla. Peregrinatio Ad Fontes Salutis, 28. února

Více

VĚŽNÍK. David hříšník i muž Boží... 10

VĚŽNÍK. David hříšník i muž Boží... 10 VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK David hříšník i muž Boží... 10 V tomto čísle navážeme na minulé zamýšlení a tentokrát se zaměříme na úžasnou postavu krále Davida. Naše pozornost se bude týkat dvou

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Vzpomínka na arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana na místě jeho rodného domku se konala v neděli 30. září u příležitosti oslav 150. výročí posvěcení kostela sv. Františka Serafínského

Více

Časopis přerovského děkanátu Květen 2002 Číslo 5 Ročník 8 Úvodník P. Cyril Juroška Liturgický kalendář na měsíc květen Maria a dnešní styl Maria při zrodu církve Rosteme ve víře pokračování Věřím Z historie

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

5 / 07 Společenství. Společenství 05 /07

5 / 07 Společenství. Společenství 05 /07 Společenství 05 /07 Být vděčný znamená rozpoznávat lásku Boha ve všem, co nám dal - a Bůh nám dal všechno. - Thomas Merton OBSAH: ROZHOVOR S OTCEM MARKEM 2 JAK VYZRÁT NA DEPRESE... 3 TROSEČNÍCI NA ORLÍM

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek P. Jan Polák Světových dnů mládeže v Madridu se účastnili

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Papež František se rozhodl zachovat si svůj dřívější znak, který si vybral po svém zvolení biskupem a pro který je charakteristická jednoduchost. Nad modrým štítem jsou umístěny

Více

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU ROČNÍK 3 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2012 TAM&TAM MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU OBSAH KŘEST O VELI- KONOCÍCH V ŠUMPERKU ROZHOVOR - MANŽELÉ KOPŘIVOVI PROGRAM NOCI KOSTELŮ SVĚTEC MÉHO SRDCE - GIANNA BERETTA MOLLA VELIKONOČNÍ

Více

ROČNÍK XVII ČERVENEC-SRPEN

ROČNÍK XVII ČERVENEC-SRPEN POUTNÍK ROČNÍK XVII ČERVENEC-SRPEN 2013 POHNUTÉ OSUDY BRATRŮ ZE SOLUNĚ Je tomu již 1150 let, co se krajinou zlatou dozrávajícím obilím a zelenou kudrnatými lesíky v údolí řeky Moravy, jež se rozprostírá

Více

2. 10.. 2 0 2 0 0 9 Milí p átelé O svátku svatého pátera Pia

2. 10.. 2 0 2 0 0 9 Milí p átelé O svátku svatého pátera Pia 105 2. 10. 2009 Milí přátelé, mám rád podzim, protože hýří barvami, není černobílý. Mám rád podzim, protože mi tímto připomíná reálný život. Které barvy jsme tedy měli možnost prožívat minulé dny my? V

Více

Slovo otce Tomáše Liturgie doby postní a velikonoční upírá svůj pohled na svaté město Jeruzalém...

Slovo otce Tomáše Liturgie doby postní a velikonoční upírá svůj pohled na svaté město Jeruzalém... VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Slovo otce Tomáše Liturgie doby postní a velikonoční upírá svůj pohled na svaté město Jeruzalém... Farní pouť k Božímu milosrdenství Každý z nás máme za co Bohu děkovat

Více

Proseč Nové Hrady Perálec. cena: dobrovolný příspěvek www.farnispolecenstvi.cz (náklady na jeden výtisk Kč 10.-)

Proseč Nové Hrady Perálec. cena: dobrovolný příspěvek www.farnispolecenstvi.cz (náklady na jeden výtisk Kč 10.-) Proseč Nové Hrady Perálec cena: dobrovolný příspěvek www.farnispolecenstvi.cz (náklady na jeden výtisk Kč 10.-) Milí farníci, pěkně vás zdravím na začátku školního roku. Jsem moc rád, že jsme dětem z našich

Více

Pane, ty máš slova věčného života.

Pane, ty máš slova věčného života. FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE POSTNÍ 11. BŘEZNA 2012 Pane, ty máš slova věčného života. Pustiměřští poutníci při eucharistii ve Svatém domku nazaretském v Loretu, Anni Paulini Peregrinatio, 4.7.2009. MODLITBA

Více

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2015 Foto Hana Vítková Úvodní slovo Ve východních církvích je zvykem, že se křesťané o Velikonocích zdraví jásavým zvoláním:

Více

Zpravodaj 3/2011 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 3/2011 AKTUALITY A POZVÁNKY Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN 3/2011 Červen Milí farníci, protože toto číslo vychází o slavnosti Seslání Ducha svatého, bude věnováno svátosti biřmování. Zároveň je to poslední předprázdninové

Více

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Milí farníci, poutníci a přátelé. V uplynulém měsíci jsme se připravovali k oslavě Kristova narození. Prožili jsme tak čas očekávání, přípravy

Více

2 / 2014 Společenství. Společenství 2/14. Radost je znamením, že světlo je blízko. - sv. Edita Steinová

2 / 2014 Společenství. Společenství 2/14. Radost je znamením, že světlo je blízko. - sv. Edita Steinová Společenství 2/14 Květnonedělní Radost je znamením, že světlo je blízko. - sv. Edita Steinová OBSAH: VELIKONOČNÍ VÍTĚZSTVÍ 2 PLÁNOVANÉ AKCE V NAŠÍ FARNOSTI.3 BŮH MŮŽE VZKŘÍSIT I MRTVÉ MANŽELSTVÍ 8 WEB

Více

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra...

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra... VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK 25. února 2007 - č. 47 Postní doba................ 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává

Více

Farn í zpra v o d a j

Farn í zpra v o d a j Farn í zpra v o d a j Římskokatolické farnosti Rožnov p o d Radhoštěm VI. ro čník POST 2012 číslo 2. Starejme se jeden o druhého a pobízejme se k lásce a k dobrým skutkům. (Žid 10, 24) Ú V O D N Í S L

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2009 Číslo 2 Ročník 15 Úvodník P. Jiří Koníček Liturgický kalendář Rosteme ve víře Svatý Pavel a Církev Rosteme ve víře Ut unum sint Harfa podobenství Východní liturgie

Více

Ukaž mi své cesty, Hospodine!

Ukaž mi své cesty, Hospodine! FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 25. LEDNA 2015 Ukaž mi své cesty, Hospodine! Pustiměřští poutníci u sochy sv. Jana Bosca - na nádvoří svatyně Panny Marie Pomocnice, Valdocco, Torino, pouť k Turínskému

Více

Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka.

Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. FARNÍ INFORMÁTOR 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 1. ZÁŘÍ 2013 Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. Pohled na Jeruzalém z chrámu Dominus Flevit, Peregrinatio ad Fontes Salutis, 1. března 2013. MODLITBA VĚŘÍCÍCH

Více