O SVAČINÁCH A CHOZENÍ PO VODĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O SVAČINÁCH A CHOZENÍ PO VODĚ"

Transkript

1 SRDÍČKO ročník XV O SVAČINÁCH A CHOZENÍ PO VODĚ Druhákům se od pololetí změnil rozvrh. Každý pátek budou dojíždět do plavání. Pan učitel je velkorysý, což je výhoda, pokud zapomenete v diktátu tři čárky. Ale když jsme to první páteční ráno hleděli do velestručného zápisu v deníčku, už se to tak výhodným nejevilo. Ale člověk nemůže mít všechno. Základní otázka byla, jestli plavání bude místo tělocviku, nebo jaksi navíc. Já jsem synovi tvrdila podle své logiky, že to bude místo tělocviku. Syn, kterému jeho logika nakazovala, že není důvod, aby přišel o svůj oblíbený tělocvik, také trval na svém a dožadoval se zvýšeného množství proviantu. Oba jsme se drželi svého přesvědčení, řešení v nedohlednu, jen hodinová ručička nás neúprosně poháněla k nějakému rozhodnutí. Náhle syn rozetnul gordický svačinový uzel. Já ti tedy věřím. Protože jsi mamka. Popadl aktovku s běžnou svačinou a práskly dveře. Vychutnávala jsem si tuto sladkou chvíli, neboť dobře vím, že za několik málo roků všechno, co řeknu, bude podrobeno kritickému zkoumání, právě proto, že jsem mamka. Neboť předat víru, jako i jiné životní hodnoty je věc nesnadná a neexistují na to jednoduché a fungující návody. V určité chvíli osobního zrání je třeba, aby mladý člověk sám se začal ptát po důvodech svojí víry, aby jako Tomáš nedal tak na to, co mu řeknou ostatní, kteří to s ním přece myslí tak dobře. O víře se dočteme na mnoha místech v Písmu. Od slavného podobenství o hořčičném semínku, přes líčení mnoha zázraků uzdravení, v nichž zpravidla nechybí otázka po víře. Je tam také pár událostí, které nejsou zrovna svědectvím pevnosti a neochvějnosti. Jsou však o to větším svědectvím pravdivosti a upřímného hledání. Petr, který se kvůli své pevné víře málem utopil. Tomáš, který tvrdohlavě vyžadoval důkazy, a nestačilo mu svědectví jeho dobrých kamarádů. Jak jsme nad ně povzneseni, my kterým je všechno jasné, a kteří každou neděli zahříváme to své místečko ve třetí řadě kostelních lavic. Zkusme se snést z výšin své pýchy zpátky na zem. Petr byl profík. Jako rybář měl s vodou své zkušenosti a ty mu jasně říkaly, že po vodě se chodit nedá. Jak reagujeme my, když nám nějaký amatér radí v oboru, kde jsme jako doma, odborníci na slovo vzatí? Tomáš prostě chtěl svoje přesvědčení v tak důležité věci (vstal Kristus z mrtvých?) opřít o něco pevného, solidního, aby nemusel své názory měnit třikrát do týdne.

2 Ježíšovo Jak jste nechápaví a těžkopádní platí stejnou měrou i pro každého z nás. Taky se občas dostaneme do bodu, ve kterém nám naše logika i zkušenosti jasně říkají, že nás ta voda nemůže unést. Najdeme v sobě odvahu v situacích, kterým nerozumíme, ze kterých máme strach, které nechápeme, říct Já ti tedy věřím, protože jsi můj nebeský Táta? -šmer- POUŤ DO MARIAZELL V den svátku Panny Marie, Prostřednice všech milostí, 8. května 2011, jeli poutníci z farností Brno-Lesná, Brno-Husovice a ze Znojma do Mariazell. Zastavujeme se na poutním místě Maria Taferl. Legendy říkají, že sochu Piety nechal zhotovit lesník Alexandr Schimandl, který byl zázračně uzdraven z těžké nemoci. Poutě zde začaly v 17. století. Budova kostela byla postavena v letech 1660 až Jedeme krásným dunajským údolím Wachau. Přejeli jsme most přes Dunaj a přibližujeme se k poutnímu místu Mariazell. Modlitby střídá zpěv, autobus je plný lásky k Panně Marii. Obloha se zatáhla a začalo pršet. Náhle ale vysvitlo sluníčko a ozářilo naši cestu. V údolích probleskuje třpyt vody řek. Zalesněné stráně se střídají s loukami, které jsou plné jarních květin. Znenadání se zatřpytí zlatý kříž na na gotické věži. Vystupujeme z autobusu a plni očekávání jdeme k bazilice. Monumentální průčelí s trojicí věží je stálým svědectvím nezničitelnosti Víry. Při vstupu do baziliky okamžitě upoutá naši pozornost milostná kaple ve středu lodi. Pod stříbrem je prostá románská milostná soška a v ní je skryta síla nesmrtelné víry. Panna Maria v Mariazell je uctívána jako Magna Mater Austriae, Matka slovanských národů a Velká paní Maďarů. Sošku přinesl v roce 1157 mnich Magnus z benediktinského kláštera v St. Lambrechtu. Významnou roli při založení poutního místa měl moravský markrabě Vladislav Jindřich. On a jeho manželka trpěli dnou. Ve snu se mu zjevil sv. Václav a řekl mu, aby poprosil o pomoc Pannu Marii. Po vyléčení se měl vydat na pouť do Mariazell. To také udělal a z vděčnosti nechal markrabě roku 1200 postavit kolem cely kamennou románskou kapli. Mši sv. pro nás sloužil otec Ignác. V kázání řekl, že Bůh nám dal svůj řád. Bohu svěřujeme své starosti, otevíráme svá srdce a prosíme o dary uzdravení pro naše blízké. Je s námi Panna Maria, Prostřednice všech milostí. Mše se zúčastnili i další poutníci z jižní Moravy. Naši poutníci předali českému knězi v Mariazell, otci Václavovi, ozdobenou svíci, kterou zhotovily sestry klarisky v Soběšicích. Po mši se někteří poutníci modlili u hlavního oltáře. Je to monumentální dílo ke cti Nejsvětější Trojice. Kříž se vznáší nad zemí. Ukřižovaný je Otcem vyvýšen, zlo kříže je přemoženo. V přilehlé kapli vytéká pramen léčivé vody, kterou si účastníci pouti plnili do svých lahví. Neradi jsme se loučili s Mariazell. Cestou domů se ještě zastavujeme v Lilienfeldu. Je zde cisterciácký klášter, největší v Rakousku, založený v r Naši předkové zde měli druhý nocleh při zpáteční cestě z Mariazell. Poutě byly pro ně nejen velkým duchovním zážitkem, ale také upevněním víry v jejich těžkém životě. Braňme lásku, víru a naději v přetechnizovaném světě Ing. Jiří Lupínek 2 3

3 BIBLICKÁ ZVÍŘATA V RANĚ KŘESŤANSKÉM A STŘEDOVĚKÉM UMĚNÍ V rámci Brněnských dnů pro Zemi proběhla na Fakultě sociálních studií přednáška Mgr. Martiny Kudlíkové na téma Biblická zvířata v raně křesťanském a středověkém umění. Šlo o zajímavou přednášku a ráda se s Vámi o ni podělím formou stručného záznamu. Jde o velmi rozsáhlé téma, které začíná stvořením světa. Pojmenování zvířat Adamem má také odrážet jejich vlastnosti. Prameny pro zobrazování zvířat nacházíme v knihách Starého i Nového zákona například v: Ž 92, Ž 102, Ž 104, Iz 1,3, Mt 7,10, Mt 10,16, Mk 4,4, Mk 10,25, Mk 14,1 atd. Umělci tedy vycházeli z Písma, ale též z Bestiářů známý je např. Aberdeenský bestiář (kolem r. 1200). Kromě popisu živočichů v nich byl i výpis vlastností, způsob chování a výpis křesťanských mravních zásad, také alegorické výklady. Ty od 13. stol. ubývají na základě obratu k vědeckosti a také k Aristotelovi apod. Byly používány v klášterech a ve školách. Jedna z českých knih s vyobrazením zvířat je Kniha Dvacatera umění mistra Pavla Žídka část přírodovědná, právě tato část vyšla ve zpracování Aleny Hadravové r Mistr Pavel Žídek (z Plzně 15. stol.) ji zpracoval pro krále Jiřího z Poděbrad. Už tehdy ve svém díle nešetří sebechválou, považuje svoji knihu v podstatě za nepřekonatelnou. 4 K vyobrazení zvířat patří zobrazení i různých příšer např. portál v Narboune z 12. stol. v jihozápadní Francii, vesměs jsou kořeny těchto příšer v antice, křesťanství je přijalo jako symboly ďábla nebo naopak vzkříšení (grif ). Také pelikán je symbol Krista. Dalšími převzatými symboly z antiky jsou Mantikora příšera s mužskou tváří a ocasem štíra, bazilišek, harpyje Řada historiků umění se různí v interpretaci těchto zobrazení, vždy záleží, pro co a pro koho bylo dílo určeno. Často ve vyobrazení zvířat záleží na tom, kde daná díla vznikla nakolik se autor mohl seznámit s vyobrazenými zvířaty. Ve středověku bylo reálného zobrazování méně než v následující renesanci. Jedním ze zajímavých děl u nás je Žaltář královny Elišky Rejčky asi z r. 1323, nachází se v MZM Brno, zvířata obsahuje v iluminovaných písmenech. Nejvýraznější zvíře na začátku SZ je had, bývá ve třech vyobrazeních: 1. normální had jak ho známe 2. had s lidskou hlavou 3. had-žena Had byl vnímán v různých dobách jako: 1. symbol života věčného kruhu 2. symbol smrti 3. symbol pádu (přemožený Kristem) 4. atribut moudrosti 5. ďábel 6. měděný had Mojžíš na poušti atd. Často je ztotožňován s drakem (Zj 12,9, Zj 12,13 ). Dalším častým zvířetem je lev např. Lví portál z 1. pol. 12. stol. u S. Ru no v Asissi. Též římské katakomby, tzv. Dogmatický sarkofág ze 4. stol. a další. I v Předklášteří u Tišnova jsou na portále lvi, i když to není na první pohled tak patrné. Časté je vyobrazení sv. Jeronýma se lvem, podle legendy mu vytáhl z tlapy trn a lev mu zůstal navždy věrný. Lev bývá i symbolem moudrosti, vychází to z popisu Šalamounova trůnu. Bývá považován za strážce života viz Lvi u studny života, 1. pol. 12. stol., Asissi, kostel s. Ru no. Zvířata jsou též symboly evangelistů. Atributem sv. Matouše je člověk s křídly, který se též počítá za symbolické zobrazení, k Markovi řadíme lva, k Lukášovi býka, k Janovi patří orel. Na některých vyobrazeních jsou tyto symboly jako inspirace evangelistů, jinde jsou evangelisté v antropomorfní podobě s lidským tělem a zvířecí hlavou příslušného symbolu. Zobrazení se symboly nacházíme např. v Raveně, v Benátkách, v Asissi atd. Křesťanský symbol ryby vyplývá jednak z původního povolání apoštolů, ale také z řeckého Jesous Christos eou hytos sote Ježíš Kristus, Boží Syn, Spasitel. Ryba vzniká ze začátečních písmen těchto slov. Můžeme ji najít například na mozaice ze 6. stol. v Eufrasiově bazilice v Poreči. Téma ryby nese i příběh o Jonášovi, velryba je zobrazena různě, vyskytuje se například na Vatikánském sarkofágu ze 3. stol., na podlahové mozaice kostela P. Marie v Akvilei, v kostele sv. Erasma v Itálii Velkým tématem je Noemova archa, mnohokrát zobrazovaná, velmi zajímavá je v rukopisu z 15. stol. v Newbery v Chicagu. Přednáška byla opravdu zajímavá. Stejně tak bude vítané, bude-li chtít někdo z čtenářů doplnit toto téma anebo se podělí o své zážitky z jiných přednášek a zajímavostí. Jarka Cýrusová ZMĚNY POŘADU BOHOSLUŽEB O PRÁZDNINÁCH V průběhu prázdnin nebudou v Husovicích mše sv. v neděli v 11 hod. a středeční mše sv. se přesunují ze 17 hod. na 18 hod. V Duchovním centru na Lesné v červenci a srpnu budou v neděli pouze dvě mše sv. v 7:30 a 9:00. 5

4 Úvodem chci říci, že kříž je pro každého křesťana symbolem spásy. Myslím tím kříž s korpusem t.j. s tělem Kristovým. Kříž pak bez korpusu, jak se v poslední době občas objevuje, je pouze symbolem utrpení a pohany. Pokud jde o křižování jako způsob popravy, nalézáme jej u starých národů, u Peršanů, Asyřanů, v Kartágu u Řeků a hlavně u Římanů. Se žádným jiným trestem hrdelním nebyla spojena taková potupa jako s ukřižováním. Každý jiný trest byl méně potupný. Křižováni byli hlavně otroci, kteří se nějak zpronevěřili svému pánu. Odtud tato poprava byla nazývána otrocká. Ze svobodných občanů římských byly takto popravovány jen nejnižší třídy občanů jako zběhové, padělatelé peněz, lupiči a buřiči. V římských provinciích (nikoli však v Římě) také zloději. Zajatí nepřátelé byli křižování po stovkách a tisících-viz Spartakovo povstání. K židům se tato poprava dostala až za vlády Hasmeneovců (II. stol. př. Kr. 63 př. Kr. Římský občan pak nesměl být křižován, proto např. apoštol Pavel, který měl dvojí občanství, tedy byl žid a zároveň římský občan nesměl být ukřižován, ale byl sťat mečem. Nejpotupnější smrt a také jedna z nejbolestnějších, ukřižování, se smrtí Kristovou stala znamením spásy, ale i tak je kříž stále symbolem utrpení. Proto Pán Ježíš říká: Kdo mne chceš následovat, zapři sám sebe, vezmi kříž svůj a následuj mne. Nejvíce křížů pak nalezneme na hřbitovech, potom v kostelech (hlavně na 6 KŘÍŽE V HUSOVICÍCH Kříž z ulice Dukelské, dříve Palacké č. 19, r přemístěn před kostel. oltářích a na křížové cestě) a také při výchozích cestách z obcí a křižovatkách. Obec Husovice pak toho nebyla výjimkou. Kolik bylo křížů v Husovicích za dobu její existence, nedá se už zjistit. V současné době je jich 5. Ještě v r. 1965, kdy se rušil hřbitov v Husovicích, byl velký kříž na konci hlavní cesty hřbitova před márnicí. Ten však při rušení hřbitova někdo odcizil a patrně i zničil. Křížů pak na husovickém hřbitově bylo bezpočet. V současné době jsou v husovické farnosti tyto kříže: 1. Kříž v Cacovické ulici před č.o. 46 věnovaný od Stanislava Krále r a patrně také nejstarší. 2. Kříž před kostelem, kam byl r přemístěn z ulice Dukelské, dříve Palacké, kde stál před domem č.o Kříž na Merhautově ulici před domem č.o. 159, věnován manželi Severovými. 4. Kříž u Písečňáku, tedy u železničního mostu na začátku Lesné, který byl věnován stejným dárcem jako kříž na Merhautově ulici. 5. Kříž na Vranovské ulici, který stojí v místě bývalého zábrdovického hřbitova, který zabíral místo dnešní školy na ul. Vranovské a sousední parčík na kterém kříž stojí. Však tento kříž je hraniční mezi farnostmi Zábrdovice a Husovice. Nezapomeňme také, že Husovice byly až do r součásti farnosti Zábrdovice. Musím v této souvislosti také připomenout různé sochy a sošky umístěné buď v domech či na jejich fasádách. Tak hned na fasádě domu naproti husovické fary je soška P. Marie Lurdské, asi od r. 1990, kdy jsem byl farářem v Husovicích. V malé nice na fasádě domu č.o. 74 na ulici Dukelské, je rovněž malá soška P. Marie. Podobně byla malá soška na fasádě v nice domu na Soběšické ulici č.o. 18. Dnes je ovšem nika prázdná. Další soška je ve Soška sv. Barbory na severním portálu husovického silničního tunelu spodní části Rotalovy ulice na domě č.o. 18. Rovněž na severním portálu husovického silničního tunelu je soška sv. Barbory, která tam byla dána při stavbě tohoto tunelu. Na fasádě rohového domu ulic Husovická a Mostecká jsou dvě velké niky pro sochy. Zdali tam kdy sochy stály nevím. Ale i v domech stávaly různé sochy, např. na ulici Hálkova tzv. Václavák má právě jméno od sochy sv. Václava, která byla původně na fasádě tohoto domu ze strany ul. Dukelská a v domě na schodišti je stále prázdná nika od sochy. Rovněž na začátku ul. Cacovická, na domě č.o. 5, je na fasádě nika se soškou P. Marie. Když jsem byl farářem v Husovicích, byla tato nika prázdná a tak jsem tam dal sošku P. Marie, kterou někdo asi za 10 let odcizil, současná soška je souškou další. Je k zamyšlení, že křížů, soch a sošek na domech či v domech v Husovicích rapidně ubylo. Zbylo jich už jen několik, kolem kterých lidé většinou chodí bez povšimnutí. Ti, kteří tyto kříže či sochy umisťovali, byli bez pochyb zbožní katolíci a většina z nich očekává vzkříšení života věčného na husovickém hřbitově. Zatím co za tzv. minulého režimu nebylo myslitelné v Husovicích stavět kříže či dávat na fasády domů sochy svatých, aby chránili obyvatele těchto domů, tak dnes, kdy této bohulibé činnosti nic nebrání, neznám jediný případ, kdy by někdo v Husovicích dal sochu P. Marie či jiného světce na fasádu svého domu, nebo tak přece někdo učiní? Byl bych tomu rád, kdyby v každé ulici v Husovicích byl na jednom domě nějaký symbol katolické víry. Jistě by to bylo požehnáním pro naši farnost a příkladem pro farnosti ostatní. P. Obdržálek 7

5 NOC KOSTELŮ PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ V HUSOVICÍCH 8 Podobně jako loni, také letošní Noc kostelů byla vydatně zmáčená deštěm a možná bychom z toho mohli vyvodit, že Bůh chce, abychom více rostli ve víře. Pečlivé přípravy Noci kostelů se projevily v zajímavých programech, kterým návštěvníci neodolali i přes poněkud méně vlídné počasí. V Husovicích se mohlo asi pět set lidí podílet na vytvoření hořícího srdce (ze svíček), což byl pro většinu nejkrásnější zážitek této noci. Další program byl velmi pestrý a především přijetí návštěvníků nadmíru vlídné. Milé bylo předání krásného perníkového kostela kdy se nám jen tak podaří sníst celý kostel? V Duchovním centru na Lesné program zahájilo Divadélko pod starou lípou, které přilákalo mnoho dětí i s rodiči už v 16 hodin a až do 18. hodin bylo centrum díky němu prostoupeno radostí a veselými hlasy dětí. Následovala mše svatá a po ní slavnostní zahájení, kterého se ujala starostka městské části Brno-sever, Ing. Bc. Sabina Tomíšková, která zdůraznila důležitost centra, jako momentálně jediného kulturního centra na Lesné. Poté se návštěvníci mohli zaposlouchat do líbezného zpěvu a hudby místních dětí a mládeže, umělecký zážitek přineslo také Akademické pěvecké sdružení MORAVAN a spousta dalších bodů propracovaného programu. Pro návštěvníky zde bylo připraveno i pohoštění (ještě, že je v církvi tolik šikovných žen) a za celé odpoledne a noc jich centrem prošlo více jak 400. Pro ekumenicky založené se naskýtala ještě možnost navštívit v Husovicích modlitebnu Českobratrské církve evangelické na ulici Netušilově, která nabízela vstřícné přijetí, grilované klobásy i divadelní představení ve srubu. Díky patří všem organizátorům této zajímavé akce a příští rok zase na viděnou. -aza- Zleva: Adéla Uřičářová, Ferdinanda Chati, Magdalena Ficová, Jakub Svrček, Sára Griačová, Eliška Maliňáková, Sarah Kallová V neděli to v husovickém kostele tak trochu vypadalo jako na shromáždění andělů. Sedm dětí jako sedm svátostí po důkladné přípravě přistoupilo k prvnímu svatému přijímání. Slavnost probíhala ve velmi radostném duchu a jako by i reagovala na ten den pronesená slova Benedikta XVI. v Chorvatsku při homilii, kdy řekl: Nadešla hodina rodiny. S pokorou a v lásce zdůraznil P. Ignác roli rodičů a na potvrzení těchto slov jim děti předaly na konci mše sv. květiny. Podstatný přínos katechetek a P. Ignáce zůstal ve skrytosti a vypovídal o pokorném duchu, v jakém tato živá farnost funguje. Děti v obětním průvodu nesly kříž, na kterém bylo vytepané Ježíšovo srdce, znamení, že chtějí stále být v Jeho lásce. Být jedno srdce a to se děje právě při svatém přijímání, jak řekl P. Ignác. Za pozornost ještě stojí oblečení dětí, které bylo velmi dobrým nápadem a sjednocujícím prvkem, který by mohl inspirovat i jiné farnosti (viz fotogra e). -kac- 9

6 Chtěli bychom v Srdíčku založit novou rubriku Slovo k srdci ve které by byly uveřejněny zajímavé nebo nejhezčí věty z kázání našich kněží, které osloví natolik, aby byly zapsány. Jako první bychom uvedli myšlenku bratra Filipa, kterou pronesl při kázání v neděli při mši sv. v 11 hod: Nejsou schopni pojmout to, co jim Ježíš opravdu přinášel. On nás chce obe- 10 SLOVO K SRDCI NEJVZÁCNĚJŠÍ PERLA jmout a oni ho ukřižovali Milující Bůh, člověk, který stojí před nespravedlivým soudem. Není tam jediná výčitka vůči člověku. Stojí tam odsouzený za úplně jiné věci, než které skutečně přináší člověku... Moře nemůžeme pojmout do sebe, ale můžeme se v něm vykoupat. Těším se, až skočím do toho moře Boží Lásky a už z něj nevylezu -red- Onehdá žil ve Štěpánovicích chalupnický synek, jmenoval se Josef. Uměl si dobře poradit s koňmi, rozuměl hospodářství a tak často vypomáhal i na bohatších statcích, kde ho rádi viděli. Jednoho dne o žních, ho zavolali na pomoc až někde od Hluboké, ještě nikdy tam nebyl. Vrátil se odtud jako uhranutý. Jako by to ani nebyl on. A právě v takové chvíli ho potkal Štěpánek. Co chodíš jako mátoha, Josefe? Takový jsi býval veselý chasník. Poptával se. Josef mávl rukou: Všem to povídat nebudu, ale tobě to Štěpánku řeknu, ty rozumíš i lidskému trápení. Pod Hlubokou, ve statku jsem se zamiloval do krásné Růženky. Je opravdu jako růže. Jenže prý aby mě ona chtěla, musel bych jí přinést nejvzácnější perlu, co je ukrytá na dně dunajovického lomu mezi spletitými kořeny leknínů. Slyšel jsem, že ji snad dokonce hlídá rak tak velký, že žádný takového ještě neviděl Vysypal mu Josef jedním dechem. Štěpánek zakroutil hlavou: Josífku, zapomeň na děvče, které tě žene do nebezpečí. Myslíš, že kdo má druhého rád, chce po něm, aby dával život v sázku? Ta perla v lomu opravdu je a je nevídaně krásná. Ale právě pro to velké nebezpečí ji ještě nikdo nezískal a snad se o to ani nikdo nepokoušel. Hlídač rak má velká, ostrá klepeta a kořeny leknínu jsou velmi záludné, snadno se do nich zapleteš a už se nevypleteš. A ani já ti v tom nemohu pomoci, my vodníci perlu vzít nesmíme, tak zní vodní zákon. V naší vsi je tolik hodných děvčat, proč pomýšlíš zrovna na Růženku? Víc než kdovíjaká krása je laskavé srdce. Josef pokrčil rameny. Nemůžu si pomoct, Štěpánku, pořád ji vidím před očima, spanilou jako obrázek. S takovou se rozešli a ani jeden z nich netušil že jejich hovor zaslechla Mařenka, která nedaleko vyžínala trávu pro husy. Bylo to také děvče jako květ, chalupnické, ale hodné a milé. Tajně si na Josefa už dávno myslela, snad ještě od školních lavic a teď jí slzičky kapaly do trávy jako ranní rosa. Za pár dní se po vsi rozkřiklo, že Josef půjde vylovit perlu z dunajovického lomu a nikdo mu to nevymluví. Všichni mladí i pár starších se chystalo jít na tu podívanou, lom byl přece jen kus cesty. Také Růženka přijela se svým otcem na voze v den, kdy se Josef vydal do lomu a pyšně se rozhlížela, jestli každý vidí, že právě kvůli ní hodlá Josef třeba i život obětovat. Marné bylo přemlouvání ostatních. Josef viděl jen Růženku a toužil jí perlu přinést. Lidé přišli k lomu, obstoupili břeh a Josef se usmál na Růženku. Ta se na něj skoro nepodívala, jen svůj krásný obraz na hladině pozorovala a obdivovala, myslela si, že i ostatní musí mít oči jen pro ni. Zato Mařenka se v duchu za Josefa bez ustání modlila a když se chystal do vody skočit, nevydržela a vykřikla: Vzpamatuj se, Josífku, vždyť můžeš život ztratit. Nepleť se do čeho nemáš! To pro mě život nasazuje, ne pro tebe! okřikla ji Růžena a sjela ji mrazivým pohledem. Zatím Josef skočil, potopil se a plaval na hlubinu. Dech se mu krátil, když konečné zahlédl temnou spleť kořenů a v ní probleskující mušli s perlou. Musím! poručil si a vklouzl mezi kořeny. Mušle se mu zdála na dosah, ale záhy poznal, jak se mýlil. A potom zahlédl obrovské klepeto. Zděsil se. Začal se zaplétat do kořenů. Lidé na břehu zatím polekaně pozorovali, že je Josef pod vodou už dlouho. Mařenka zadržovala slzy, v úzkosti vběhla do vody a protože uměla plavat jako ryba, tak jak byla, plavala za Josefem. Štěpánek právě nešťastně obcházel kořeny leknínů, ale tomu, kdo chce vodě vzít perlu pomoci nesměl. Mařenka doplavala k němu a Štěpánek na ni radostně kývl. Podívej, je s ním málem konec, ukázal na Josefa. Rychle ho chyť a já vás vytáhnu. Jemu pomáhat nesmím, ale tobě ano, ty tu nejsi pro perlu, ale pro lásku. Mařenka protáhla ruku kořeny, pevně chytla Josefa za košili a právě včas je Štěpánek vytáhl z vody. Račí klepeta za nimi hrozivě cvakla. Josífek s Mařenkou se vynořili z vody ve chvíli, kdy lidé na břehu již nevěřili, že jsou ještě mezi živými. Růženka však v té chvíli neplakala, jen se s pokrčením ramen chystala odjet domů. Sotva Josef vyšel z vody, zvědavě se k němu otočila: Máš? opáčila překotně. Josef rozevřel ruku a na dlani měl perlu velkou jako holubí vejce a nádhernou, že to svět neviděl. Růženka po ní dychtivě sáhla, ale Josef ucukl rukou a perlu opět zakryl. Mám, ale tobě nepatří. Pro jinou jsem ji vzal. Klidně se vrať domů a na mne víc nemysli. Růženka uraženě pohodila hlavou: Ani by mě nenapadlo myslet na takového..! Zlobně šla k vozu a její otec úsečně pobídl koně. Štěpánovičtí kolem rybníka si ulehčeně vydechli, takové sousedy by ani nepotřebovali. Josef zatím přistoupil k zmáčené Mařence: Tobě patří ta perla, moje milá a odpusť, že jsem hned pro oči neviděl. Mařenka se usmála, vzala perlu do dlaně a nechala na ní chvíli tančit sluneční paprsky. Ani mně perla nepatří. Nebýt Štěpánka, snad bychom oba pod vodou zůstali. Právem patří jemu. Na co by nám byla, vždyť to největší bohatství už máme. S láskou si pohlédli do očí. Štěpánku, zavolala a z vrbiček vystoupil vodník Štěpánek. To jsem rád, lidičky, že všechno tak šťastně dopadlo, liboval si. Tady máš perlu, patří tobě, podala mu perlu Mařenka. Štěpánek si perlu od ní vzal: Ani mně nepatří, patří vodě, vrátím ji zpátky a snad ji rak ukryje lépe, aby už 11

7 lidi nelákala. Perly stejně štěstí nenosí, jsou to slzy lastur a mají své místo ve vodě. Tak zdrávi zůstávejte a v radosti, popřál Štěpánek Mařence, Josefovi a všem štěpánovickým a zmizel pod vodou. Vesničané i Josef a Mařenka se za zpěvu radostných písniček vydali k domovu a snad ještě nikdy se jim lesní cesta k vesnici nezdála tak krásná. Jarka Cýrusová BÍLÝ MUČEDNÍK V duchovním centru Brno- -Lesná v květnu 2011 mělo světovou premiéru literární dílo Bílý mučedník od P. Josefa Koláčka SJ, redaktora české sekce Radia Vatikán. Jedná se o imaginární interwiev o životě a utrpení i o peripetiích kolem pohřbu jezuitského kněze P. Antonína Zgarbíka, který zemřel 22. ledna 1965 ve věznici ve Valdicích ve věku 52 let. Otázky četl Ing. Václav Benda, odpovídal sám autor. Literárnímu večeru předcházela mše svatá, kterou sloužil vatikánský host. Koncelebroval farář P. Pavel Hověz. Text a foto Karel Pažourek SRDÍČKO zpravodaj brněnských římsko-katolických farností Husovice, Lesná a Obřany. Vychází se souhlasem duchovních správců. Kontaktní adresa: Římsko-katolická farnost Brno-Husovice, Vranovská 103, Brno nebo schránka Srdíčka v zadní části husovického kostela nebo Odpovědný redaktor: Daniel Kummer NEPRODEJNÉ. Vychází pro vnitřní potřebu farností. Neprošlo jazykovou úpravou. Uzávěrka tohoto čísla byla dne , uzávěrka příštího čísla je

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015 Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová Měsíčník jedné třídy březen 2015 MINI REPORTÉR Mini úvod Pokud již čtete úvod, znamená to, že držíte

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Sklání se lesní zátoka v rytmu horských potoků Pokud chceš nalézt pramen, musíš jít vzhůru, proti proudu. Prodírej se, hledej, nevzdávej se, víš, že někde tu být musí

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena:

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Pán Ježíš povolává Petra Máš nějakého nejlepšího přítele? Ježíš věděl, že

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT

PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT NÁZEV MATERIÁLU: PRACOVNÍ LIST - BALADA, ROMANCE VY_32_INOVACE_ST2_LD20_16 Anotace Autor Jazyk Pracovní listy slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti učiva

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

4. třída - S tebou na cestě

4. třída - S tebou na cestě 4. třída - S tebou na cestě Vazba učiva 4. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Učivem 4. ročníku prolíná symbol cesty, kterému žák porozumí v různých souvislostech (viz názvy tematických celků),

Více

starší žáci PoznejBibli / 3

starší žáci PoznejBibli / 3 Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: Noe a potopa - Stavba archy Máte ve škole pravidla? Většinou nemáme

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Stvoření člověka Co už víme o Bibli testík 1) Ve kterém století (př. n. l.) byly pravděpodobně zaznamenány

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1 L É T O 2 0 1 1 Park Pravíkov Novinky, aktuální dění, postřehy a plány kolem Parku Pravíkov Máme Park! Podařilo se! orem! Velké díky všem, kteří nám drželi palce! S radostí vám můžeme oznámit, že máme

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ PROVENCE 2011 Vážení rodiče, milí studenti! V letošním školním roce máte poprvé možnost volby komplexní zahraniční exkurze. Po několika rocích, kdy se nabízelo pouze Chorvatsko, tedy destinace relativně

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více