O SVAČINÁCH A CHOZENÍ PO VODĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O SVAČINÁCH A CHOZENÍ PO VODĚ"

Transkript

1 SRDÍČKO ročník XV O SVAČINÁCH A CHOZENÍ PO VODĚ Druhákům se od pololetí změnil rozvrh. Každý pátek budou dojíždět do plavání. Pan učitel je velkorysý, což je výhoda, pokud zapomenete v diktátu tři čárky. Ale když jsme to první páteční ráno hleděli do velestručného zápisu v deníčku, už se to tak výhodným nejevilo. Ale člověk nemůže mít všechno. Základní otázka byla, jestli plavání bude místo tělocviku, nebo jaksi navíc. Já jsem synovi tvrdila podle své logiky, že to bude místo tělocviku. Syn, kterému jeho logika nakazovala, že není důvod, aby přišel o svůj oblíbený tělocvik, také trval na svém a dožadoval se zvýšeného množství proviantu. Oba jsme se drželi svého přesvědčení, řešení v nedohlednu, jen hodinová ručička nás neúprosně poháněla k nějakému rozhodnutí. Náhle syn rozetnul gordický svačinový uzel. Já ti tedy věřím. Protože jsi mamka. Popadl aktovku s běžnou svačinou a práskly dveře. Vychutnávala jsem si tuto sladkou chvíli, neboť dobře vím, že za několik málo roků všechno, co řeknu, bude podrobeno kritickému zkoumání, právě proto, že jsem mamka. Neboť předat víru, jako i jiné životní hodnoty je věc nesnadná a neexistují na to jednoduché a fungující návody. V určité chvíli osobního zrání je třeba, aby mladý člověk sám se začal ptát po důvodech svojí víry, aby jako Tomáš nedal tak na to, co mu řeknou ostatní, kteří to s ním přece myslí tak dobře. O víře se dočteme na mnoha místech v Písmu. Od slavného podobenství o hořčičném semínku, přes líčení mnoha zázraků uzdravení, v nichž zpravidla nechybí otázka po víře. Je tam také pár událostí, které nejsou zrovna svědectvím pevnosti a neochvějnosti. Jsou však o to větším svědectvím pravdivosti a upřímného hledání. Petr, který se kvůli své pevné víře málem utopil. Tomáš, který tvrdohlavě vyžadoval důkazy, a nestačilo mu svědectví jeho dobrých kamarádů. Jak jsme nad ně povzneseni, my kterým je všechno jasné, a kteří každou neděli zahříváme to své místečko ve třetí řadě kostelních lavic. Zkusme se snést z výšin své pýchy zpátky na zem. Petr byl profík. Jako rybář měl s vodou své zkušenosti a ty mu jasně říkaly, že po vodě se chodit nedá. Jak reagujeme my, když nám nějaký amatér radí v oboru, kde jsme jako doma, odborníci na slovo vzatí? Tomáš prostě chtěl svoje přesvědčení v tak důležité věci (vstal Kristus z mrtvých?) opřít o něco pevného, solidního, aby nemusel své názory měnit třikrát do týdne.

2 Ježíšovo Jak jste nechápaví a těžkopádní platí stejnou měrou i pro každého z nás. Taky se občas dostaneme do bodu, ve kterém nám naše logika i zkušenosti jasně říkají, že nás ta voda nemůže unést. Najdeme v sobě odvahu v situacích, kterým nerozumíme, ze kterých máme strach, které nechápeme, říct Já ti tedy věřím, protože jsi můj nebeský Táta? -šmer- POUŤ DO MARIAZELL V den svátku Panny Marie, Prostřednice všech milostí, 8. května 2011, jeli poutníci z farností Brno-Lesná, Brno-Husovice a ze Znojma do Mariazell. Zastavujeme se na poutním místě Maria Taferl. Legendy říkají, že sochu Piety nechal zhotovit lesník Alexandr Schimandl, který byl zázračně uzdraven z těžké nemoci. Poutě zde začaly v 17. století. Budova kostela byla postavena v letech 1660 až Jedeme krásným dunajským údolím Wachau. Přejeli jsme most přes Dunaj a přibližujeme se k poutnímu místu Mariazell. Modlitby střídá zpěv, autobus je plný lásky k Panně Marii. Obloha se zatáhla a začalo pršet. Náhle ale vysvitlo sluníčko a ozářilo naši cestu. V údolích probleskuje třpyt vody řek. Zalesněné stráně se střídají s loukami, které jsou plné jarních květin. Znenadání se zatřpytí zlatý kříž na na gotické věži. Vystupujeme z autobusu a plni očekávání jdeme k bazilice. Monumentální průčelí s trojicí věží je stálým svědectvím nezničitelnosti Víry. Při vstupu do baziliky okamžitě upoutá naši pozornost milostná kaple ve středu lodi. Pod stříbrem je prostá románská milostná soška a v ní je skryta síla nesmrtelné víry. Panna Maria v Mariazell je uctívána jako Magna Mater Austriae, Matka slovanských národů a Velká paní Maďarů. Sošku přinesl v roce 1157 mnich Magnus z benediktinského kláštera v St. Lambrechtu. Významnou roli při založení poutního místa měl moravský markrabě Vladislav Jindřich. On a jeho manželka trpěli dnou. Ve snu se mu zjevil sv. Václav a řekl mu, aby poprosil o pomoc Pannu Marii. Po vyléčení se měl vydat na pouť do Mariazell. To také udělal a z vděčnosti nechal markrabě roku 1200 postavit kolem cely kamennou románskou kapli. Mši sv. pro nás sloužil otec Ignác. V kázání řekl, že Bůh nám dal svůj řád. Bohu svěřujeme své starosti, otevíráme svá srdce a prosíme o dary uzdravení pro naše blízké. Je s námi Panna Maria, Prostřednice všech milostí. Mše se zúčastnili i další poutníci z jižní Moravy. Naši poutníci předali českému knězi v Mariazell, otci Václavovi, ozdobenou svíci, kterou zhotovily sestry klarisky v Soběšicích. Po mši se někteří poutníci modlili u hlavního oltáře. Je to monumentální dílo ke cti Nejsvětější Trojice. Kříž se vznáší nad zemí. Ukřižovaný je Otcem vyvýšen, zlo kříže je přemoženo. V přilehlé kapli vytéká pramen léčivé vody, kterou si účastníci pouti plnili do svých lahví. Neradi jsme se loučili s Mariazell. Cestou domů se ještě zastavujeme v Lilienfeldu. Je zde cisterciácký klášter, největší v Rakousku, založený v r Naši předkové zde měli druhý nocleh při zpáteční cestě z Mariazell. Poutě byly pro ně nejen velkým duchovním zážitkem, ale také upevněním víry v jejich těžkém životě. Braňme lásku, víru a naději v přetechnizovaném světě Ing. Jiří Lupínek 2 3

3 BIBLICKÁ ZVÍŘATA V RANĚ KŘESŤANSKÉM A STŘEDOVĚKÉM UMĚNÍ V rámci Brněnských dnů pro Zemi proběhla na Fakultě sociálních studií přednáška Mgr. Martiny Kudlíkové na téma Biblická zvířata v raně křesťanském a středověkém umění. Šlo o zajímavou přednášku a ráda se s Vámi o ni podělím formou stručného záznamu. Jde o velmi rozsáhlé téma, které začíná stvořením světa. Pojmenování zvířat Adamem má také odrážet jejich vlastnosti. Prameny pro zobrazování zvířat nacházíme v knihách Starého i Nového zákona například v: Ž 92, Ž 102, Ž 104, Iz 1,3, Mt 7,10, Mt 10,16, Mk 4,4, Mk 10,25, Mk 14,1 atd. Umělci tedy vycházeli z Písma, ale též z Bestiářů známý je např. Aberdeenský bestiář (kolem r. 1200). Kromě popisu živočichů v nich byl i výpis vlastností, způsob chování a výpis křesťanských mravních zásad, také alegorické výklady. Ty od 13. stol. ubývají na základě obratu k vědeckosti a také k Aristotelovi apod. Byly používány v klášterech a ve školách. Jedna z českých knih s vyobrazením zvířat je Kniha Dvacatera umění mistra Pavla Žídka část přírodovědná, právě tato část vyšla ve zpracování Aleny Hadravové r Mistr Pavel Žídek (z Plzně 15. stol.) ji zpracoval pro krále Jiřího z Poděbrad. Už tehdy ve svém díle nešetří sebechválou, považuje svoji knihu v podstatě za nepřekonatelnou. 4 K vyobrazení zvířat patří zobrazení i různých příšer např. portál v Narboune z 12. stol. v jihozápadní Francii, vesměs jsou kořeny těchto příšer v antice, křesťanství je přijalo jako symboly ďábla nebo naopak vzkříšení (grif ). Také pelikán je symbol Krista. Dalšími převzatými symboly z antiky jsou Mantikora příšera s mužskou tváří a ocasem štíra, bazilišek, harpyje Řada historiků umění se různí v interpretaci těchto zobrazení, vždy záleží, pro co a pro koho bylo dílo určeno. Často ve vyobrazení zvířat záleží na tom, kde daná díla vznikla nakolik se autor mohl seznámit s vyobrazenými zvířaty. Ve středověku bylo reálného zobrazování méně než v následující renesanci. Jedním ze zajímavých děl u nás je Žaltář královny Elišky Rejčky asi z r. 1323, nachází se v MZM Brno, zvířata obsahuje v iluminovaných písmenech. Nejvýraznější zvíře na začátku SZ je had, bývá ve třech vyobrazeních: 1. normální had jak ho známe 2. had s lidskou hlavou 3. had-žena Had byl vnímán v různých dobách jako: 1. symbol života věčného kruhu 2. symbol smrti 3. symbol pádu (přemožený Kristem) 4. atribut moudrosti 5. ďábel 6. měděný had Mojžíš na poušti atd. Často je ztotožňován s drakem (Zj 12,9, Zj 12,13 ). Dalším častým zvířetem je lev např. Lví portál z 1. pol. 12. stol. u S. Ru no v Asissi. Též římské katakomby, tzv. Dogmatický sarkofág ze 4. stol. a další. I v Předklášteří u Tišnova jsou na portále lvi, i když to není na první pohled tak patrné. Časté je vyobrazení sv. Jeronýma se lvem, podle legendy mu vytáhl z tlapy trn a lev mu zůstal navždy věrný. Lev bývá i symbolem moudrosti, vychází to z popisu Šalamounova trůnu. Bývá považován za strážce života viz Lvi u studny života, 1. pol. 12. stol., Asissi, kostel s. Ru no. Zvířata jsou též symboly evangelistů. Atributem sv. Matouše je člověk s křídly, který se též počítá za symbolické zobrazení, k Markovi řadíme lva, k Lukášovi býka, k Janovi patří orel. Na některých vyobrazeních jsou tyto symboly jako inspirace evangelistů, jinde jsou evangelisté v antropomorfní podobě s lidským tělem a zvířecí hlavou příslušného symbolu. Zobrazení se symboly nacházíme např. v Raveně, v Benátkách, v Asissi atd. Křesťanský symbol ryby vyplývá jednak z původního povolání apoštolů, ale také z řeckého Jesous Christos eou hytos sote Ježíš Kristus, Boží Syn, Spasitel. Ryba vzniká ze začátečních písmen těchto slov. Můžeme ji najít například na mozaice ze 6. stol. v Eufrasiově bazilice v Poreči. Téma ryby nese i příběh o Jonášovi, velryba je zobrazena různě, vyskytuje se například na Vatikánském sarkofágu ze 3. stol., na podlahové mozaice kostela P. Marie v Akvilei, v kostele sv. Erasma v Itálii Velkým tématem je Noemova archa, mnohokrát zobrazovaná, velmi zajímavá je v rukopisu z 15. stol. v Newbery v Chicagu. Přednáška byla opravdu zajímavá. Stejně tak bude vítané, bude-li chtít někdo z čtenářů doplnit toto téma anebo se podělí o své zážitky z jiných přednášek a zajímavostí. Jarka Cýrusová ZMĚNY POŘADU BOHOSLUŽEB O PRÁZDNINÁCH V průběhu prázdnin nebudou v Husovicích mše sv. v neděli v 11 hod. a středeční mše sv. se přesunují ze 17 hod. na 18 hod. V Duchovním centru na Lesné v červenci a srpnu budou v neděli pouze dvě mše sv. v 7:30 a 9:00. 5

4 Úvodem chci říci, že kříž je pro každého křesťana symbolem spásy. Myslím tím kříž s korpusem t.j. s tělem Kristovým. Kříž pak bez korpusu, jak se v poslední době občas objevuje, je pouze symbolem utrpení a pohany. Pokud jde o křižování jako způsob popravy, nalézáme jej u starých národů, u Peršanů, Asyřanů, v Kartágu u Řeků a hlavně u Římanů. Se žádným jiným trestem hrdelním nebyla spojena taková potupa jako s ukřižováním. Každý jiný trest byl méně potupný. Křižováni byli hlavně otroci, kteří se nějak zpronevěřili svému pánu. Odtud tato poprava byla nazývána otrocká. Ze svobodných občanů římských byly takto popravovány jen nejnižší třídy občanů jako zběhové, padělatelé peněz, lupiči a buřiči. V římských provinciích (nikoli však v Římě) také zloději. Zajatí nepřátelé byli křižování po stovkách a tisících-viz Spartakovo povstání. K židům se tato poprava dostala až za vlády Hasmeneovců (II. stol. př. Kr. 63 př. Kr. Římský občan pak nesměl být křižován, proto např. apoštol Pavel, který měl dvojí občanství, tedy byl žid a zároveň římský občan nesměl být ukřižován, ale byl sťat mečem. Nejpotupnější smrt a také jedna z nejbolestnějších, ukřižování, se smrtí Kristovou stala znamením spásy, ale i tak je kříž stále symbolem utrpení. Proto Pán Ježíš říká: Kdo mne chceš následovat, zapři sám sebe, vezmi kříž svůj a následuj mne. Nejvíce křížů pak nalezneme na hřbitovech, potom v kostelech (hlavně na 6 KŘÍŽE V HUSOVICÍCH Kříž z ulice Dukelské, dříve Palacké č. 19, r přemístěn před kostel. oltářích a na křížové cestě) a také při výchozích cestách z obcí a křižovatkách. Obec Husovice pak toho nebyla výjimkou. Kolik bylo křížů v Husovicích za dobu její existence, nedá se už zjistit. V současné době je jich 5. Ještě v r. 1965, kdy se rušil hřbitov v Husovicích, byl velký kříž na konci hlavní cesty hřbitova před márnicí. Ten však při rušení hřbitova někdo odcizil a patrně i zničil. Křížů pak na husovickém hřbitově bylo bezpočet. V současné době jsou v husovické farnosti tyto kříže: 1. Kříž v Cacovické ulici před č.o. 46 věnovaný od Stanislava Krále r a patrně také nejstarší. 2. Kříž před kostelem, kam byl r přemístěn z ulice Dukelské, dříve Palacké, kde stál před domem č.o Kříž na Merhautově ulici před domem č.o. 159, věnován manželi Severovými. 4. Kříž u Písečňáku, tedy u železničního mostu na začátku Lesné, který byl věnován stejným dárcem jako kříž na Merhautově ulici. 5. Kříž na Vranovské ulici, který stojí v místě bývalého zábrdovického hřbitova, který zabíral místo dnešní školy na ul. Vranovské a sousední parčík na kterém kříž stojí. Však tento kříž je hraniční mezi farnostmi Zábrdovice a Husovice. Nezapomeňme také, že Husovice byly až do r součásti farnosti Zábrdovice. Musím v této souvislosti také připomenout různé sochy a sošky umístěné buď v domech či na jejich fasádách. Tak hned na fasádě domu naproti husovické fary je soška P. Marie Lurdské, asi od r. 1990, kdy jsem byl farářem v Husovicích. V malé nice na fasádě domu č.o. 74 na ulici Dukelské, je rovněž malá soška P. Marie. Podobně byla malá soška na fasádě v nice domu na Soběšické ulici č.o. 18. Dnes je ovšem nika prázdná. Další soška je ve Soška sv. Barbory na severním portálu husovického silničního tunelu spodní části Rotalovy ulice na domě č.o. 18. Rovněž na severním portálu husovického silničního tunelu je soška sv. Barbory, která tam byla dána při stavbě tohoto tunelu. Na fasádě rohového domu ulic Husovická a Mostecká jsou dvě velké niky pro sochy. Zdali tam kdy sochy stály nevím. Ale i v domech stávaly různé sochy, např. na ulici Hálkova tzv. Václavák má právě jméno od sochy sv. Václava, která byla původně na fasádě tohoto domu ze strany ul. Dukelská a v domě na schodišti je stále prázdná nika od sochy. Rovněž na začátku ul. Cacovická, na domě č.o. 5, je na fasádě nika se soškou P. Marie. Když jsem byl farářem v Husovicích, byla tato nika prázdná a tak jsem tam dal sošku P. Marie, kterou někdo asi za 10 let odcizil, současná soška je souškou další. Je k zamyšlení, že křížů, soch a sošek na domech či v domech v Husovicích rapidně ubylo. Zbylo jich už jen několik, kolem kterých lidé většinou chodí bez povšimnutí. Ti, kteří tyto kříže či sochy umisťovali, byli bez pochyb zbožní katolíci a většina z nich očekává vzkříšení života věčného na husovickém hřbitově. Zatím co za tzv. minulého režimu nebylo myslitelné v Husovicích stavět kříže či dávat na fasády domů sochy svatých, aby chránili obyvatele těchto domů, tak dnes, kdy této bohulibé činnosti nic nebrání, neznám jediný případ, kdy by někdo v Husovicích dal sochu P. Marie či jiného světce na fasádu svého domu, nebo tak přece někdo učiní? Byl bych tomu rád, kdyby v každé ulici v Husovicích byl na jednom domě nějaký symbol katolické víry. Jistě by to bylo požehnáním pro naši farnost a příkladem pro farnosti ostatní. P. Obdržálek 7

5 NOC KOSTELŮ PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ V HUSOVICÍCH 8 Podobně jako loni, také letošní Noc kostelů byla vydatně zmáčená deštěm a možná bychom z toho mohli vyvodit, že Bůh chce, abychom více rostli ve víře. Pečlivé přípravy Noci kostelů se projevily v zajímavých programech, kterým návštěvníci neodolali i přes poněkud méně vlídné počasí. V Husovicích se mohlo asi pět set lidí podílet na vytvoření hořícího srdce (ze svíček), což byl pro většinu nejkrásnější zážitek této noci. Další program byl velmi pestrý a především přijetí návštěvníků nadmíru vlídné. Milé bylo předání krásného perníkového kostela kdy se nám jen tak podaří sníst celý kostel? V Duchovním centru na Lesné program zahájilo Divadélko pod starou lípou, které přilákalo mnoho dětí i s rodiči už v 16 hodin a až do 18. hodin bylo centrum díky němu prostoupeno radostí a veselými hlasy dětí. Následovala mše svatá a po ní slavnostní zahájení, kterého se ujala starostka městské části Brno-sever, Ing. Bc. Sabina Tomíšková, která zdůraznila důležitost centra, jako momentálně jediného kulturního centra na Lesné. Poté se návštěvníci mohli zaposlouchat do líbezného zpěvu a hudby místních dětí a mládeže, umělecký zážitek přineslo také Akademické pěvecké sdružení MORAVAN a spousta dalších bodů propracovaného programu. Pro návštěvníky zde bylo připraveno i pohoštění (ještě, že je v církvi tolik šikovných žen) a za celé odpoledne a noc jich centrem prošlo více jak 400. Pro ekumenicky založené se naskýtala ještě možnost navštívit v Husovicích modlitebnu Českobratrské církve evangelické na ulici Netušilově, která nabízela vstřícné přijetí, grilované klobásy i divadelní představení ve srubu. Díky patří všem organizátorům této zajímavé akce a příští rok zase na viděnou. -aza- Zleva: Adéla Uřičářová, Ferdinanda Chati, Magdalena Ficová, Jakub Svrček, Sára Griačová, Eliška Maliňáková, Sarah Kallová V neděli to v husovickém kostele tak trochu vypadalo jako na shromáždění andělů. Sedm dětí jako sedm svátostí po důkladné přípravě přistoupilo k prvnímu svatému přijímání. Slavnost probíhala ve velmi radostném duchu a jako by i reagovala na ten den pronesená slova Benedikta XVI. v Chorvatsku při homilii, kdy řekl: Nadešla hodina rodiny. S pokorou a v lásce zdůraznil P. Ignác roli rodičů a na potvrzení těchto slov jim děti předaly na konci mše sv. květiny. Podstatný přínos katechetek a P. Ignáce zůstal ve skrytosti a vypovídal o pokorném duchu, v jakém tato živá farnost funguje. Děti v obětním průvodu nesly kříž, na kterém bylo vytepané Ježíšovo srdce, znamení, že chtějí stále být v Jeho lásce. Být jedno srdce a to se děje právě při svatém přijímání, jak řekl P. Ignác. Za pozornost ještě stojí oblečení dětí, které bylo velmi dobrým nápadem a sjednocujícím prvkem, který by mohl inspirovat i jiné farnosti (viz fotogra e). -kac- 9

6 Chtěli bychom v Srdíčku založit novou rubriku Slovo k srdci ve které by byly uveřejněny zajímavé nebo nejhezčí věty z kázání našich kněží, které osloví natolik, aby byly zapsány. Jako první bychom uvedli myšlenku bratra Filipa, kterou pronesl při kázání v neděli při mši sv. v 11 hod: Nejsou schopni pojmout to, co jim Ježíš opravdu přinášel. On nás chce obe- 10 SLOVO K SRDCI NEJVZÁCNĚJŠÍ PERLA jmout a oni ho ukřižovali Milující Bůh, člověk, který stojí před nespravedlivým soudem. Není tam jediná výčitka vůči člověku. Stojí tam odsouzený za úplně jiné věci, než které skutečně přináší člověku... Moře nemůžeme pojmout do sebe, ale můžeme se v něm vykoupat. Těším se, až skočím do toho moře Boží Lásky a už z něj nevylezu -red- Onehdá žil ve Štěpánovicích chalupnický synek, jmenoval se Josef. Uměl si dobře poradit s koňmi, rozuměl hospodářství a tak často vypomáhal i na bohatších statcích, kde ho rádi viděli. Jednoho dne o žních, ho zavolali na pomoc až někde od Hluboké, ještě nikdy tam nebyl. Vrátil se odtud jako uhranutý. Jako by to ani nebyl on. A právě v takové chvíli ho potkal Štěpánek. Co chodíš jako mátoha, Josefe? Takový jsi býval veselý chasník. Poptával se. Josef mávl rukou: Všem to povídat nebudu, ale tobě to Štěpánku řeknu, ty rozumíš i lidskému trápení. Pod Hlubokou, ve statku jsem se zamiloval do krásné Růženky. Je opravdu jako růže. Jenže prý aby mě ona chtěla, musel bych jí přinést nejvzácnější perlu, co je ukrytá na dně dunajovického lomu mezi spletitými kořeny leknínů. Slyšel jsem, že ji snad dokonce hlídá rak tak velký, že žádný takového ještě neviděl Vysypal mu Josef jedním dechem. Štěpánek zakroutil hlavou: Josífku, zapomeň na děvče, které tě žene do nebezpečí. Myslíš, že kdo má druhého rád, chce po něm, aby dával život v sázku? Ta perla v lomu opravdu je a je nevídaně krásná. Ale právě pro to velké nebezpečí ji ještě nikdo nezískal a snad se o to ani nikdo nepokoušel. Hlídač rak má velká, ostrá klepeta a kořeny leknínu jsou velmi záludné, snadno se do nich zapleteš a už se nevypleteš. A ani já ti v tom nemohu pomoci, my vodníci perlu vzít nesmíme, tak zní vodní zákon. V naší vsi je tolik hodných děvčat, proč pomýšlíš zrovna na Růženku? Víc než kdovíjaká krása je laskavé srdce. Josef pokrčil rameny. Nemůžu si pomoct, Štěpánku, pořád ji vidím před očima, spanilou jako obrázek. S takovou se rozešli a ani jeden z nich netušil že jejich hovor zaslechla Mařenka, která nedaleko vyžínala trávu pro husy. Bylo to také děvče jako květ, chalupnické, ale hodné a milé. Tajně si na Josefa už dávno myslela, snad ještě od školních lavic a teď jí slzičky kapaly do trávy jako ranní rosa. Za pár dní se po vsi rozkřiklo, že Josef půjde vylovit perlu z dunajovického lomu a nikdo mu to nevymluví. Všichni mladí i pár starších se chystalo jít na tu podívanou, lom byl přece jen kus cesty. Také Růženka přijela se svým otcem na voze v den, kdy se Josef vydal do lomu a pyšně se rozhlížela, jestli každý vidí, že právě kvůli ní hodlá Josef třeba i život obětovat. Marné bylo přemlouvání ostatních. Josef viděl jen Růženku a toužil jí perlu přinést. Lidé přišli k lomu, obstoupili břeh a Josef se usmál na Růženku. Ta se na něj skoro nepodívala, jen svůj krásný obraz na hladině pozorovala a obdivovala, myslela si, že i ostatní musí mít oči jen pro ni. Zato Mařenka se v duchu za Josefa bez ustání modlila a když se chystal do vody skočit, nevydržela a vykřikla: Vzpamatuj se, Josífku, vždyť můžeš život ztratit. Nepleť se do čeho nemáš! To pro mě život nasazuje, ne pro tebe! okřikla ji Růžena a sjela ji mrazivým pohledem. Zatím Josef skočil, potopil se a plaval na hlubinu. Dech se mu krátil, když konečné zahlédl temnou spleť kořenů a v ní probleskující mušli s perlou. Musím! poručil si a vklouzl mezi kořeny. Mušle se mu zdála na dosah, ale záhy poznal, jak se mýlil. A potom zahlédl obrovské klepeto. Zděsil se. Začal se zaplétat do kořenů. Lidé na břehu zatím polekaně pozorovali, že je Josef pod vodou už dlouho. Mařenka zadržovala slzy, v úzkosti vběhla do vody a protože uměla plavat jako ryba, tak jak byla, plavala za Josefem. Štěpánek právě nešťastně obcházel kořeny leknínů, ale tomu, kdo chce vodě vzít perlu pomoci nesměl. Mařenka doplavala k němu a Štěpánek na ni radostně kývl. Podívej, je s ním málem konec, ukázal na Josefa. Rychle ho chyť a já vás vytáhnu. Jemu pomáhat nesmím, ale tobě ano, ty tu nejsi pro perlu, ale pro lásku. Mařenka protáhla ruku kořeny, pevně chytla Josefa za košili a právě včas je Štěpánek vytáhl z vody. Račí klepeta za nimi hrozivě cvakla. Josífek s Mařenkou se vynořili z vody ve chvíli, kdy lidé na břehu již nevěřili, že jsou ještě mezi živými. Růženka však v té chvíli neplakala, jen se s pokrčením ramen chystala odjet domů. Sotva Josef vyšel z vody, zvědavě se k němu otočila: Máš? opáčila překotně. Josef rozevřel ruku a na dlani měl perlu velkou jako holubí vejce a nádhernou, že to svět neviděl. Růženka po ní dychtivě sáhla, ale Josef ucukl rukou a perlu opět zakryl. Mám, ale tobě nepatří. Pro jinou jsem ji vzal. Klidně se vrať domů a na mne víc nemysli. Růženka uraženě pohodila hlavou: Ani by mě nenapadlo myslet na takového..! Zlobně šla k vozu a její otec úsečně pobídl koně. Štěpánovičtí kolem rybníka si ulehčeně vydechli, takové sousedy by ani nepotřebovali. Josef zatím přistoupil k zmáčené Mařence: Tobě patří ta perla, moje milá a odpusť, že jsem hned pro oči neviděl. Mařenka se usmála, vzala perlu do dlaně a nechala na ní chvíli tančit sluneční paprsky. Ani mně perla nepatří. Nebýt Štěpánka, snad bychom oba pod vodou zůstali. Právem patří jemu. Na co by nám byla, vždyť to největší bohatství už máme. S láskou si pohlédli do očí. Štěpánku, zavolala a z vrbiček vystoupil vodník Štěpánek. To jsem rád, lidičky, že všechno tak šťastně dopadlo, liboval si. Tady máš perlu, patří tobě, podala mu perlu Mařenka. Štěpánek si perlu od ní vzal: Ani mně nepatří, patří vodě, vrátím ji zpátky a snad ji rak ukryje lépe, aby už 11

7 lidi nelákala. Perly stejně štěstí nenosí, jsou to slzy lastur a mají své místo ve vodě. Tak zdrávi zůstávejte a v radosti, popřál Štěpánek Mařence, Josefovi a všem štěpánovickým a zmizel pod vodou. Vesničané i Josef a Mařenka se za zpěvu radostných písniček vydali k domovu a snad ještě nikdy se jim lesní cesta k vesnici nezdála tak krásná. Jarka Cýrusová BÍLÝ MUČEDNÍK V duchovním centru Brno- -Lesná v květnu 2011 mělo světovou premiéru literární dílo Bílý mučedník od P. Josefa Koláčka SJ, redaktora české sekce Radia Vatikán. Jedná se o imaginární interwiev o životě a utrpení i o peripetiích kolem pohřbu jezuitského kněze P. Antonína Zgarbíka, který zemřel 22. ledna 1965 ve věznici ve Valdicích ve věku 52 let. Otázky četl Ing. Václav Benda, odpovídal sám autor. Literárnímu večeru předcházela mše svatá, kterou sloužil vatikánský host. Koncelebroval farář P. Pavel Hověz. Text a foto Karel Pažourek SRDÍČKO zpravodaj brněnských římsko-katolických farností Husovice, Lesná a Obřany. Vychází se souhlasem duchovních správců. Kontaktní adresa: Římsko-katolická farnost Brno-Husovice, Vranovská 103, Brno nebo schránka Srdíčka v zadní části husovického kostela nebo Odpovědný redaktor: Daniel Kummer NEPRODEJNÉ. Vychází pro vnitřní potřebu farností. Neprošlo jazykovou úpravou. Uzávěrka tohoto čísla byla dne , uzávěrka příštího čísla je

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

INFORMAČNÍ NOVINY ÚSTECKÉ FARNOSTI V TOMTO ČÍSLE: 2 Děkanství informuje Sbírky ve farnosti Přihlášky na náboženství

INFORMAČNÍ NOVINY ÚSTECKÉ FARNOSTI V TOMTO ČÍSLE: 2 Děkanství informuje Sbírky ve farnosti Přihlášky na náboženství INFORMAČNÍ NOVINY ÚSTECKÉ FARNOSTI INUF Měsíčník číslo 41 ZÁŘÍ 2003 cena: dobrovolný příspěvek Pojďme, padněme, klaňme se před svým tvůrcem, Hospodinem! (Žalm 95,6) O letošních prázdninách jsem znovu otevřel

Více

život farností Kříži, jediná naděje v čas umučení se v nás vryj, ve věrných milost rozhojňuj, z hříšníků jejich viny smyj!

život farností Kříži, jediná naděje v čas umučení se v nás vryj, ve věrných milost rozhojňuj, z hříšníků jejich viny smyj! únor 2015 číslo 2 život farností občasník pro farnosti Valašské Meziříčí a Lešná z obsahu Proč trpíme 5 Vzpomínka na dobu před 70 lety 5 Výsledky Tříkrálové sbírky 2015 7 Rozhovor se sr. Faustynou Kublovou

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible DUBEN 2006 Dačická farnost, 1. 4. 2006, VII. ročník / 33. číslo, náklad 200 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 1 Katolický dům informuje 3 Manželské společenství v Dačicích Zamyšlení otce Jaroslava

Více

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června 1 z 32 7-8/2006 červenec-srpen Obsah Ptáme se Představujeme Církevní stavby v diecézi Přemítání o farnosti Čteme list Římanům Slovo mají čtenáři Stalo se... Nenechte si ujít Nabídka - pozvánka Pozvání

Více

Společenství 4/12. Prázdninové. Bůh slibuje bezpečné přistání, ale neslibuje bezpečnou plavbu.

Společenství 4/12. Prázdninové. Bůh slibuje bezpečné přistání, ale neslibuje bezpečnou plavbu. 4/12 Prázdninové Bůh slibuje bezpečné přistání, ale neslibuje bezpečnou plavbu. Přísloví OBSAH: CO NÁS V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE ČEKÁ SETKÁNÍ RYTMIKY SVĚDECTVÍ BIŘMOVANCŮ 2 8 19 WEB FARNOSTI S AKTUÁLNÍMI ZPRÁVAMI:

Více

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös 04 /10 Prázdninové Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös OBSH: ROZHOVOR S NOVÝM PNEM KPNEM 2 NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKONÍM ROCE 2010/2O11 3 ZNÁTE ŠPUCHOV?...20 NOVÉ PROSTORY

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE?

Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE? Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE? Vánoce jsou v naší mysli svátky dětí, dárků, zvyků, tradic, hojnosti. A mnohý si řekne: Pro mě už to není, mně to nic neříká, já Vánoce neslavím.

Více

Časopis přerovského děkanátu Květen 2002 Číslo 5 Ročník 8 Úvodník P. Cyril Juroška Liturgický kalendář na měsíc květen Maria a dnešní styl Maria při zrodu církve Rosteme ve víře pokračování Věřím Z historie

Více

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Milí farníci, poutníci a přátelé. V uplynulém měsíci jsme se připravovali k oslavě Kristova narození. Prožili jsme tak čas očekávání, přípravy

Více

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU ROČNÍK 3 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2012 TAM&TAM MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU OBSAH KŘEST O VELI- KONOCÍCH V ŠUMPERKU ROZHOVOR - MANŽELÉ KOPŘIVOVI PROGRAM NOCI KOSTELŮ SVĚTEC MÉHO SRDCE - GIANNA BERETTA MOLLA VELIKONOČNÍ

Více

život farností 1 Naše kostely II ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y leden 2007

život farností 1 Naše kostely II ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y leden 2007 život farností 1 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y leden 2007 To t a d y j e š t ě c hy b ě l o, řekli si někteří, když jsem o Vánocích z krabice vytáhl

Více

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením.

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. 12/2012 PROSINEC Milé sestry a milí bratři v Kristu Ježíši, našem Pánu! Na začátku nového církevního roku se na Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. S vděčností se ohlížím za minulým rokem a chci Vám

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Leden 2011 Číslo 1 Ročník 17 Úvodník P. Pavel Hofírek, děkan Liturgický kalendář Putování na významná i méně známá poutní místa Vranov u Brna Rosteme ve víře - Liturgika Slovo

Více

PEREGRÍNEK Zpravodaj pro farníky obcí Hajany, Ořechov, Prštice, Radostice, Silůvky, Tikovice.

PEREGRÍNEK Zpravodaj pro farníky obcí Hajany, Ořechov, Prštice, Radostice, Silůvky, Tikovice. Ročník 6 Číslo 23 březen 2011 PEREGRÍNEK Zpravodaj pro farníky obcí Hajany, Ořechov, Prštice, Radostice, Silůvky, Tikovice. ÚVOD Matka bolesti Krok za krokem vystupujeme po schodišti postních dnů. Den

Více

ÚVODNÍ SLOVO Biřmování / /

ÚVODNÍ SLOVO Biřmování / / / / ÚVODNÍ SLOVO Biřmování Milí přátelé, po prázdninách a dovolených se znovu, možná s trochou nostalgie, setkáváme nad stránkami Farního zpravodaje. Tentokrát bychom se rádi ohlédli a dali všem čtenářům

Více

Oltář Nejsvětější Trojice

Oltář Nejsvětější Trojice MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Červenec - srpen 2005 Číslo 3/4 Ročník 1 Úvodem Milí farníci, Toto vydání se do vašich rukou dostává s ohledem na nastávající prázdniny mimořádně jako dvojčíslo. Redakční rada

Více

život farností SKRZE NĚHO, S NÍM A V NĚM! Důkaz Boží existence 2 Děti v kostele 3 Měsíční sbírka 4

život farností SKRZE NĚHO, S NÍM A V NĚM! Důkaz Boží existence 2 Děti v kostele 3 Měsíční sbírka 4 září 2013 číslo 7 život farností občasník pro farnosti Valašské Meziříčí a Lešná z obsahu Důkaz Boží existence 2 Děti v kostele 3 Měsíční sbírka 4 20 let ZŠ Salvátor 7 Výstava fotografií 11 Světové dny

Více

5 / 2013 Společenství. Společenství 5/13. Dušičkové. Vložíme-li se Bohu zcela do rukou, můžeme důvěřovat, že z nás něco udělá. sv.

5 / 2013 Společenství. Společenství 5/13. Dušičkové. Vložíme-li se Bohu zcela do rukou, můžeme důvěřovat, že z nás něco udělá. sv. Společenství 5/13 Dušičkové Vložíme-li se Bohu zcela do rukou, můžeme důvěřovat, že z nás něco udělá. sv. Edita Steinová OBSAH: OPRAVA KOSTELA SV. ANNY.3 DUCHOVNÍ OBNOVY VE FARNOSTI.3 ROZHOVOR S P. OLDŘICHEM

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chci, aby ten obraz, který namaluješ štětcem, byl slavnostně posvěcen o první neděli po Velikonocích; tato neděle má být svátkem milosrdenství. /Deníček 49/ 2 2. ROČNÍK 2007 2 Svatá Gertruda, mystička,

Více

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor...6. Světová náboženství Judaismus - II. Víra...

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor...6. Světová náboženství Judaismus - II. Víra... 1 Obsah Strana Úvodní slovo...2 Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4 Rozhovor...........6 Světová náboženství Judaismus - II. Víra..... 13 Okénko pro nemocné (o. J. Šik ).....15

Více

GABRIEL. Podobenství o tužce

GABRIEL. Podobenství o tužce ČASOPIS ČÁSLAVSKÉ KATOLICKÉ FARNOSTI Ročník I. GABRIEL 7-8 ČERVENEC SRPEN 2005 Prožíváme své životy, prožíváme je se zaujetím a zcela jistě patří do úplného prožívání i emoce a vášně. Ony patří přirozeně

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství.

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. /Deníček 699/ 4 1. ROČNÍK 2006 2 Drazí přátelé, odevzdáváme do Vašich rukou čtvrté číslo Apoštola. V tomto

Více

Jan Zahradníček Job české poezie 20. století

Jan Zahradníček Job české poezie 20. století Dačická farnost, 27. 3. 2005, VI. ročník / 27. číslo, náklad 200 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 1,6 Jan Zahradníček Job české poezie Slovo otce Jaroslava Eucharistie, náš pokrm pro duši, posila

Více

Číslo 9 Kveten Ročník 2013 2014. Prachatický. sv. Jan. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. 25 Kč. Zaniklé kostely Šumavy.

Číslo 9 Kveten Ročník 2013 2014. Prachatický. sv. Jan. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. 25 Kč. Zaniklé kostely Šumavy. Číslo 9 Kveten Ročník 2013 2014 sv. Jan Prachatický vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna Cena 25 Kč Zaniklé kostely Šumavy Jablonec Z myšlenek P. Josefa Doubravy KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování)

Více

5 / 07 Společenství. Společenství 05 /07

5 / 07 Společenství. Společenství 05 /07 Společenství 05 /07 Být vděčný znamená rozpoznávat lásku Boha ve všem, co nám dal - a Bůh nám dal všechno. - Thomas Merton OBSAH: ROZHOVOR S OTCEM MARKEM 2 JAK VYZRÁT NA DEPRESE... 3 TROSEČNÍCI NA ORLÍM

Více

J P. rachatický DOLNÍ VLTAVICE. Zaniklé kostely Šumavy. Cena 25 Kč ČÍSLO 7 BŘEZEN ROČNÍK 2013 2014 VIKARIÁTNÍ MĚSÍČNÍK REGIONU SV.

J P. rachatický DOLNÍ VLTAVICE. Zaniklé kostely Šumavy. Cena 25 Kč ČÍSLO 7 BŘEZEN ROČNÍK 2013 2014 VIKARIÁTNÍ MĚSÍČNÍK REGIONU SV. J P ČÍSLO 7 BŘEZEN ROČNÍK 2013 2014 sv. a n rachatický VIKARIÁTNÍ MĚSÍČNÍK REGIONU SV. JANA NEUMANNA Cena 25 Kč Zaniklé kostely Šumavy DOLNÍ VLTAVICE Z myšlenek P. Josefa Doubravy KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA

Více