O SVAČINÁCH A CHOZENÍ PO VODĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O SVAČINÁCH A CHOZENÍ PO VODĚ"

Transkript

1 SRDÍČKO ročník XV O SVAČINÁCH A CHOZENÍ PO VODĚ Druhákům se od pololetí změnil rozvrh. Každý pátek budou dojíždět do plavání. Pan učitel je velkorysý, což je výhoda, pokud zapomenete v diktátu tři čárky. Ale když jsme to první páteční ráno hleděli do velestručného zápisu v deníčku, už se to tak výhodným nejevilo. Ale člověk nemůže mít všechno. Základní otázka byla, jestli plavání bude místo tělocviku, nebo jaksi navíc. Já jsem synovi tvrdila podle své logiky, že to bude místo tělocviku. Syn, kterému jeho logika nakazovala, že není důvod, aby přišel o svůj oblíbený tělocvik, také trval na svém a dožadoval se zvýšeného množství proviantu. Oba jsme se drželi svého přesvědčení, řešení v nedohlednu, jen hodinová ručička nás neúprosně poháněla k nějakému rozhodnutí. Náhle syn rozetnul gordický svačinový uzel. Já ti tedy věřím. Protože jsi mamka. Popadl aktovku s běžnou svačinou a práskly dveře. Vychutnávala jsem si tuto sladkou chvíli, neboť dobře vím, že za několik málo roků všechno, co řeknu, bude podrobeno kritickému zkoumání, právě proto, že jsem mamka. Neboť předat víru, jako i jiné životní hodnoty je věc nesnadná a neexistují na to jednoduché a fungující návody. V určité chvíli osobního zrání je třeba, aby mladý člověk sám se začal ptát po důvodech svojí víry, aby jako Tomáš nedal tak na to, co mu řeknou ostatní, kteří to s ním přece myslí tak dobře. O víře se dočteme na mnoha místech v Písmu. Od slavného podobenství o hořčičném semínku, přes líčení mnoha zázraků uzdravení, v nichž zpravidla nechybí otázka po víře. Je tam také pár událostí, které nejsou zrovna svědectvím pevnosti a neochvějnosti. Jsou však o to větším svědectvím pravdivosti a upřímného hledání. Petr, který se kvůli své pevné víře málem utopil. Tomáš, který tvrdohlavě vyžadoval důkazy, a nestačilo mu svědectví jeho dobrých kamarádů. Jak jsme nad ně povzneseni, my kterým je všechno jasné, a kteří každou neděli zahříváme to své místečko ve třetí řadě kostelních lavic. Zkusme se snést z výšin své pýchy zpátky na zem. Petr byl profík. Jako rybář měl s vodou své zkušenosti a ty mu jasně říkaly, že po vodě se chodit nedá. Jak reagujeme my, když nám nějaký amatér radí v oboru, kde jsme jako doma, odborníci na slovo vzatí? Tomáš prostě chtěl svoje přesvědčení v tak důležité věci (vstal Kristus z mrtvých?) opřít o něco pevného, solidního, aby nemusel své názory měnit třikrát do týdne.

2 Ježíšovo Jak jste nechápaví a těžkopádní platí stejnou měrou i pro každého z nás. Taky se občas dostaneme do bodu, ve kterém nám naše logika i zkušenosti jasně říkají, že nás ta voda nemůže unést. Najdeme v sobě odvahu v situacích, kterým nerozumíme, ze kterých máme strach, které nechápeme, říct Já ti tedy věřím, protože jsi můj nebeský Táta? -šmer- POUŤ DO MARIAZELL V den svátku Panny Marie, Prostřednice všech milostí, 8. května 2011, jeli poutníci z farností Brno-Lesná, Brno-Husovice a ze Znojma do Mariazell. Zastavujeme se na poutním místě Maria Taferl. Legendy říkají, že sochu Piety nechal zhotovit lesník Alexandr Schimandl, který byl zázračně uzdraven z těžké nemoci. Poutě zde začaly v 17. století. Budova kostela byla postavena v letech 1660 až Jedeme krásným dunajským údolím Wachau. Přejeli jsme most přes Dunaj a přibližujeme se k poutnímu místu Mariazell. Modlitby střídá zpěv, autobus je plný lásky k Panně Marii. Obloha se zatáhla a začalo pršet. Náhle ale vysvitlo sluníčko a ozářilo naši cestu. V údolích probleskuje třpyt vody řek. Zalesněné stráně se střídají s loukami, které jsou plné jarních květin. Znenadání se zatřpytí zlatý kříž na na gotické věži. Vystupujeme z autobusu a plni očekávání jdeme k bazilice. Monumentální průčelí s trojicí věží je stálým svědectvím nezničitelnosti Víry. Při vstupu do baziliky okamžitě upoutá naši pozornost milostná kaple ve středu lodi. Pod stříbrem je prostá románská milostná soška a v ní je skryta síla nesmrtelné víry. Panna Maria v Mariazell je uctívána jako Magna Mater Austriae, Matka slovanských národů a Velká paní Maďarů. Sošku přinesl v roce 1157 mnich Magnus z benediktinského kláštera v St. Lambrechtu. Významnou roli při založení poutního místa měl moravský markrabě Vladislav Jindřich. On a jeho manželka trpěli dnou. Ve snu se mu zjevil sv. Václav a řekl mu, aby poprosil o pomoc Pannu Marii. Po vyléčení se měl vydat na pouť do Mariazell. To také udělal a z vděčnosti nechal markrabě roku 1200 postavit kolem cely kamennou románskou kapli. Mši sv. pro nás sloužil otec Ignác. V kázání řekl, že Bůh nám dal svůj řád. Bohu svěřujeme své starosti, otevíráme svá srdce a prosíme o dary uzdravení pro naše blízké. Je s námi Panna Maria, Prostřednice všech milostí. Mše se zúčastnili i další poutníci z jižní Moravy. Naši poutníci předali českému knězi v Mariazell, otci Václavovi, ozdobenou svíci, kterou zhotovily sestry klarisky v Soběšicích. Po mši se někteří poutníci modlili u hlavního oltáře. Je to monumentální dílo ke cti Nejsvětější Trojice. Kříž se vznáší nad zemí. Ukřižovaný je Otcem vyvýšen, zlo kříže je přemoženo. V přilehlé kapli vytéká pramen léčivé vody, kterou si účastníci pouti plnili do svých lahví. Neradi jsme se loučili s Mariazell. Cestou domů se ještě zastavujeme v Lilienfeldu. Je zde cisterciácký klášter, největší v Rakousku, založený v r Naši předkové zde měli druhý nocleh při zpáteční cestě z Mariazell. Poutě byly pro ně nejen velkým duchovním zážitkem, ale také upevněním víry v jejich těžkém životě. Braňme lásku, víru a naději v přetechnizovaném světě Ing. Jiří Lupínek 2 3

3 BIBLICKÁ ZVÍŘATA V RANĚ KŘESŤANSKÉM A STŘEDOVĚKÉM UMĚNÍ V rámci Brněnských dnů pro Zemi proběhla na Fakultě sociálních studií přednáška Mgr. Martiny Kudlíkové na téma Biblická zvířata v raně křesťanském a středověkém umění. Šlo o zajímavou přednášku a ráda se s Vámi o ni podělím formou stručného záznamu. Jde o velmi rozsáhlé téma, které začíná stvořením světa. Pojmenování zvířat Adamem má také odrážet jejich vlastnosti. Prameny pro zobrazování zvířat nacházíme v knihách Starého i Nového zákona například v: Ž 92, Ž 102, Ž 104, Iz 1,3, Mt 7,10, Mt 10,16, Mk 4,4, Mk 10,25, Mk 14,1 atd. Umělci tedy vycházeli z Písma, ale též z Bestiářů známý je např. Aberdeenský bestiář (kolem r. 1200). Kromě popisu živočichů v nich byl i výpis vlastností, způsob chování a výpis křesťanských mravních zásad, také alegorické výklady. Ty od 13. stol. ubývají na základě obratu k vědeckosti a také k Aristotelovi apod. Byly používány v klášterech a ve školách. Jedna z českých knih s vyobrazením zvířat je Kniha Dvacatera umění mistra Pavla Žídka část přírodovědná, právě tato část vyšla ve zpracování Aleny Hadravové r Mistr Pavel Žídek (z Plzně 15. stol.) ji zpracoval pro krále Jiřího z Poděbrad. Už tehdy ve svém díle nešetří sebechválou, považuje svoji knihu v podstatě za nepřekonatelnou. 4 K vyobrazení zvířat patří zobrazení i různých příšer např. portál v Narboune z 12. stol. v jihozápadní Francii, vesměs jsou kořeny těchto příšer v antice, křesťanství je přijalo jako symboly ďábla nebo naopak vzkříšení (grif ). Také pelikán je symbol Krista. Dalšími převzatými symboly z antiky jsou Mantikora příšera s mužskou tváří a ocasem štíra, bazilišek, harpyje Řada historiků umění se různí v interpretaci těchto zobrazení, vždy záleží, pro co a pro koho bylo dílo určeno. Často ve vyobrazení zvířat záleží na tom, kde daná díla vznikla nakolik se autor mohl seznámit s vyobrazenými zvířaty. Ve středověku bylo reálného zobrazování méně než v následující renesanci. Jedním ze zajímavých děl u nás je Žaltář královny Elišky Rejčky asi z r. 1323, nachází se v MZM Brno, zvířata obsahuje v iluminovaných písmenech. Nejvýraznější zvíře na začátku SZ je had, bývá ve třech vyobrazeních: 1. normální had jak ho známe 2. had s lidskou hlavou 3. had-žena Had byl vnímán v různých dobách jako: 1. symbol života věčného kruhu 2. symbol smrti 3. symbol pádu (přemožený Kristem) 4. atribut moudrosti 5. ďábel 6. měděný had Mojžíš na poušti atd. Často je ztotožňován s drakem (Zj 12,9, Zj 12,13 ). Dalším častým zvířetem je lev např. Lví portál z 1. pol. 12. stol. u S. Ru no v Asissi. Též římské katakomby, tzv. Dogmatický sarkofág ze 4. stol. a další. I v Předklášteří u Tišnova jsou na portále lvi, i když to není na první pohled tak patrné. Časté je vyobrazení sv. Jeronýma se lvem, podle legendy mu vytáhl z tlapy trn a lev mu zůstal navždy věrný. Lev bývá i symbolem moudrosti, vychází to z popisu Šalamounova trůnu. Bývá považován za strážce života viz Lvi u studny života, 1. pol. 12. stol., Asissi, kostel s. Ru no. Zvířata jsou též symboly evangelistů. Atributem sv. Matouše je člověk s křídly, který se též počítá za symbolické zobrazení, k Markovi řadíme lva, k Lukášovi býka, k Janovi patří orel. Na některých vyobrazeních jsou tyto symboly jako inspirace evangelistů, jinde jsou evangelisté v antropomorfní podobě s lidským tělem a zvířecí hlavou příslušného symbolu. Zobrazení se symboly nacházíme např. v Raveně, v Benátkách, v Asissi atd. Křesťanský symbol ryby vyplývá jednak z původního povolání apoštolů, ale také z řeckého Jesous Christos eou hytos sote Ježíš Kristus, Boží Syn, Spasitel. Ryba vzniká ze začátečních písmen těchto slov. Můžeme ji najít například na mozaice ze 6. stol. v Eufrasiově bazilice v Poreči. Téma ryby nese i příběh o Jonášovi, velryba je zobrazena různě, vyskytuje se například na Vatikánském sarkofágu ze 3. stol., na podlahové mozaice kostela P. Marie v Akvilei, v kostele sv. Erasma v Itálii Velkým tématem je Noemova archa, mnohokrát zobrazovaná, velmi zajímavá je v rukopisu z 15. stol. v Newbery v Chicagu. Přednáška byla opravdu zajímavá. Stejně tak bude vítané, bude-li chtít někdo z čtenářů doplnit toto téma anebo se podělí o své zážitky z jiných přednášek a zajímavostí. Jarka Cýrusová ZMĚNY POŘADU BOHOSLUŽEB O PRÁZDNINÁCH V průběhu prázdnin nebudou v Husovicích mše sv. v neděli v 11 hod. a středeční mše sv. se přesunují ze 17 hod. na 18 hod. V Duchovním centru na Lesné v červenci a srpnu budou v neděli pouze dvě mše sv. v 7:30 a 9:00. 5

4 Úvodem chci říci, že kříž je pro každého křesťana symbolem spásy. Myslím tím kříž s korpusem t.j. s tělem Kristovým. Kříž pak bez korpusu, jak se v poslední době občas objevuje, je pouze symbolem utrpení a pohany. Pokud jde o křižování jako způsob popravy, nalézáme jej u starých národů, u Peršanů, Asyřanů, v Kartágu u Řeků a hlavně u Římanů. Se žádným jiným trestem hrdelním nebyla spojena taková potupa jako s ukřižováním. Každý jiný trest byl méně potupný. Křižováni byli hlavně otroci, kteří se nějak zpronevěřili svému pánu. Odtud tato poprava byla nazývána otrocká. Ze svobodných občanů římských byly takto popravovány jen nejnižší třídy občanů jako zběhové, padělatelé peněz, lupiči a buřiči. V římských provinciích (nikoli však v Římě) také zloději. Zajatí nepřátelé byli křižování po stovkách a tisících-viz Spartakovo povstání. K židům se tato poprava dostala až za vlády Hasmeneovců (II. stol. př. Kr. 63 př. Kr. Římský občan pak nesměl být křižován, proto např. apoštol Pavel, který měl dvojí občanství, tedy byl žid a zároveň římský občan nesměl být ukřižován, ale byl sťat mečem. Nejpotupnější smrt a také jedna z nejbolestnějších, ukřižování, se smrtí Kristovou stala znamením spásy, ale i tak je kříž stále symbolem utrpení. Proto Pán Ježíš říká: Kdo mne chceš následovat, zapři sám sebe, vezmi kříž svůj a následuj mne. Nejvíce křížů pak nalezneme na hřbitovech, potom v kostelech (hlavně na 6 KŘÍŽE V HUSOVICÍCH Kříž z ulice Dukelské, dříve Palacké č. 19, r přemístěn před kostel. oltářích a na křížové cestě) a také při výchozích cestách z obcí a křižovatkách. Obec Husovice pak toho nebyla výjimkou. Kolik bylo křížů v Husovicích za dobu její existence, nedá se už zjistit. V současné době je jich 5. Ještě v r. 1965, kdy se rušil hřbitov v Husovicích, byl velký kříž na konci hlavní cesty hřbitova před márnicí. Ten však při rušení hřbitova někdo odcizil a patrně i zničil. Křížů pak na husovickém hřbitově bylo bezpočet. V současné době jsou v husovické farnosti tyto kříže: 1. Kříž v Cacovické ulici před č.o. 46 věnovaný od Stanislava Krále r a patrně také nejstarší. 2. Kříž před kostelem, kam byl r přemístěn z ulice Dukelské, dříve Palacké, kde stál před domem č.o Kříž na Merhautově ulici před domem č.o. 159, věnován manželi Severovými. 4. Kříž u Písečňáku, tedy u železničního mostu na začátku Lesné, který byl věnován stejným dárcem jako kříž na Merhautově ulici. 5. Kříž na Vranovské ulici, který stojí v místě bývalého zábrdovického hřbitova, který zabíral místo dnešní školy na ul. Vranovské a sousední parčík na kterém kříž stojí. Však tento kříž je hraniční mezi farnostmi Zábrdovice a Husovice. Nezapomeňme také, že Husovice byly až do r součásti farnosti Zábrdovice. Musím v této souvislosti také připomenout různé sochy a sošky umístěné buď v domech či na jejich fasádách. Tak hned na fasádě domu naproti husovické fary je soška P. Marie Lurdské, asi od r. 1990, kdy jsem byl farářem v Husovicích. V malé nice na fasádě domu č.o. 74 na ulici Dukelské, je rovněž malá soška P. Marie. Podobně byla malá soška na fasádě v nice domu na Soběšické ulici č.o. 18. Dnes je ovšem nika prázdná. Další soška je ve Soška sv. Barbory na severním portálu husovického silničního tunelu spodní části Rotalovy ulice na domě č.o. 18. Rovněž na severním portálu husovického silničního tunelu je soška sv. Barbory, která tam byla dána při stavbě tohoto tunelu. Na fasádě rohového domu ulic Husovická a Mostecká jsou dvě velké niky pro sochy. Zdali tam kdy sochy stály nevím. Ale i v domech stávaly různé sochy, např. na ulici Hálkova tzv. Václavák má právě jméno od sochy sv. Václava, která byla původně na fasádě tohoto domu ze strany ul. Dukelská a v domě na schodišti je stále prázdná nika od sochy. Rovněž na začátku ul. Cacovická, na domě č.o. 5, je na fasádě nika se soškou P. Marie. Když jsem byl farářem v Husovicích, byla tato nika prázdná a tak jsem tam dal sošku P. Marie, kterou někdo asi za 10 let odcizil, současná soška je souškou další. Je k zamyšlení, že křížů, soch a sošek na domech či v domech v Husovicích rapidně ubylo. Zbylo jich už jen několik, kolem kterých lidé většinou chodí bez povšimnutí. Ti, kteří tyto kříže či sochy umisťovali, byli bez pochyb zbožní katolíci a většina z nich očekává vzkříšení života věčného na husovickém hřbitově. Zatím co za tzv. minulého režimu nebylo myslitelné v Husovicích stavět kříže či dávat na fasády domů sochy svatých, aby chránili obyvatele těchto domů, tak dnes, kdy této bohulibé činnosti nic nebrání, neznám jediný případ, kdy by někdo v Husovicích dal sochu P. Marie či jiného světce na fasádu svého domu, nebo tak přece někdo učiní? Byl bych tomu rád, kdyby v každé ulici v Husovicích byl na jednom domě nějaký symbol katolické víry. Jistě by to bylo požehnáním pro naši farnost a příkladem pro farnosti ostatní. P. Obdržálek 7

5 NOC KOSTELŮ PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ V HUSOVICÍCH 8 Podobně jako loni, také letošní Noc kostelů byla vydatně zmáčená deštěm a možná bychom z toho mohli vyvodit, že Bůh chce, abychom více rostli ve víře. Pečlivé přípravy Noci kostelů se projevily v zajímavých programech, kterým návštěvníci neodolali i přes poněkud méně vlídné počasí. V Husovicích se mohlo asi pět set lidí podílet na vytvoření hořícího srdce (ze svíček), což byl pro většinu nejkrásnější zážitek této noci. Další program byl velmi pestrý a především přijetí návštěvníků nadmíru vlídné. Milé bylo předání krásného perníkového kostela kdy se nám jen tak podaří sníst celý kostel? V Duchovním centru na Lesné program zahájilo Divadélko pod starou lípou, které přilákalo mnoho dětí i s rodiči už v 16 hodin a až do 18. hodin bylo centrum díky němu prostoupeno radostí a veselými hlasy dětí. Následovala mše svatá a po ní slavnostní zahájení, kterého se ujala starostka městské části Brno-sever, Ing. Bc. Sabina Tomíšková, která zdůraznila důležitost centra, jako momentálně jediného kulturního centra na Lesné. Poté se návštěvníci mohli zaposlouchat do líbezného zpěvu a hudby místních dětí a mládeže, umělecký zážitek přineslo také Akademické pěvecké sdružení MORAVAN a spousta dalších bodů propracovaného programu. Pro návštěvníky zde bylo připraveno i pohoštění (ještě, že je v církvi tolik šikovných žen) a za celé odpoledne a noc jich centrem prošlo více jak 400. Pro ekumenicky založené se naskýtala ještě možnost navštívit v Husovicích modlitebnu Českobratrské církve evangelické na ulici Netušilově, která nabízela vstřícné přijetí, grilované klobásy i divadelní představení ve srubu. Díky patří všem organizátorům této zajímavé akce a příští rok zase na viděnou. -aza- Zleva: Adéla Uřičářová, Ferdinanda Chati, Magdalena Ficová, Jakub Svrček, Sára Griačová, Eliška Maliňáková, Sarah Kallová V neděli to v husovickém kostele tak trochu vypadalo jako na shromáždění andělů. Sedm dětí jako sedm svátostí po důkladné přípravě přistoupilo k prvnímu svatému přijímání. Slavnost probíhala ve velmi radostném duchu a jako by i reagovala na ten den pronesená slova Benedikta XVI. v Chorvatsku při homilii, kdy řekl: Nadešla hodina rodiny. S pokorou a v lásce zdůraznil P. Ignác roli rodičů a na potvrzení těchto slov jim děti předaly na konci mše sv. květiny. Podstatný přínos katechetek a P. Ignáce zůstal ve skrytosti a vypovídal o pokorném duchu, v jakém tato živá farnost funguje. Děti v obětním průvodu nesly kříž, na kterém bylo vytepané Ježíšovo srdce, znamení, že chtějí stále být v Jeho lásce. Být jedno srdce a to se děje právě při svatém přijímání, jak řekl P. Ignác. Za pozornost ještě stojí oblečení dětí, které bylo velmi dobrým nápadem a sjednocujícím prvkem, který by mohl inspirovat i jiné farnosti (viz fotogra e). -kac- 9

6 Chtěli bychom v Srdíčku založit novou rubriku Slovo k srdci ve které by byly uveřejněny zajímavé nebo nejhezčí věty z kázání našich kněží, které osloví natolik, aby byly zapsány. Jako první bychom uvedli myšlenku bratra Filipa, kterou pronesl při kázání v neděli při mši sv. v 11 hod: Nejsou schopni pojmout to, co jim Ježíš opravdu přinášel. On nás chce obe- 10 SLOVO K SRDCI NEJVZÁCNĚJŠÍ PERLA jmout a oni ho ukřižovali Milující Bůh, člověk, který stojí před nespravedlivým soudem. Není tam jediná výčitka vůči člověku. Stojí tam odsouzený za úplně jiné věci, než které skutečně přináší člověku... Moře nemůžeme pojmout do sebe, ale můžeme se v něm vykoupat. Těším se, až skočím do toho moře Boží Lásky a už z něj nevylezu -red- Onehdá žil ve Štěpánovicích chalupnický synek, jmenoval se Josef. Uměl si dobře poradit s koňmi, rozuměl hospodářství a tak často vypomáhal i na bohatších statcích, kde ho rádi viděli. Jednoho dne o žních, ho zavolali na pomoc až někde od Hluboké, ještě nikdy tam nebyl. Vrátil se odtud jako uhranutý. Jako by to ani nebyl on. A právě v takové chvíli ho potkal Štěpánek. Co chodíš jako mátoha, Josefe? Takový jsi býval veselý chasník. Poptával se. Josef mávl rukou: Všem to povídat nebudu, ale tobě to Štěpánku řeknu, ty rozumíš i lidskému trápení. Pod Hlubokou, ve statku jsem se zamiloval do krásné Růženky. Je opravdu jako růže. Jenže prý aby mě ona chtěla, musel bych jí přinést nejvzácnější perlu, co je ukrytá na dně dunajovického lomu mezi spletitými kořeny leknínů. Slyšel jsem, že ji snad dokonce hlídá rak tak velký, že žádný takového ještě neviděl Vysypal mu Josef jedním dechem. Štěpánek zakroutil hlavou: Josífku, zapomeň na děvče, které tě žene do nebezpečí. Myslíš, že kdo má druhého rád, chce po něm, aby dával život v sázku? Ta perla v lomu opravdu je a je nevídaně krásná. Ale právě pro to velké nebezpečí ji ještě nikdo nezískal a snad se o to ani nikdo nepokoušel. Hlídač rak má velká, ostrá klepeta a kořeny leknínu jsou velmi záludné, snadno se do nich zapleteš a už se nevypleteš. A ani já ti v tom nemohu pomoci, my vodníci perlu vzít nesmíme, tak zní vodní zákon. V naší vsi je tolik hodných děvčat, proč pomýšlíš zrovna na Růženku? Víc než kdovíjaká krása je laskavé srdce. Josef pokrčil rameny. Nemůžu si pomoct, Štěpánku, pořád ji vidím před očima, spanilou jako obrázek. S takovou se rozešli a ani jeden z nich netušil že jejich hovor zaslechla Mařenka, která nedaleko vyžínala trávu pro husy. Bylo to také děvče jako květ, chalupnické, ale hodné a milé. Tajně si na Josefa už dávno myslela, snad ještě od školních lavic a teď jí slzičky kapaly do trávy jako ranní rosa. Za pár dní se po vsi rozkřiklo, že Josef půjde vylovit perlu z dunajovického lomu a nikdo mu to nevymluví. Všichni mladí i pár starších se chystalo jít na tu podívanou, lom byl přece jen kus cesty. Také Růženka přijela se svým otcem na voze v den, kdy se Josef vydal do lomu a pyšně se rozhlížela, jestli každý vidí, že právě kvůli ní hodlá Josef třeba i život obětovat. Marné bylo přemlouvání ostatních. Josef viděl jen Růženku a toužil jí perlu přinést. Lidé přišli k lomu, obstoupili břeh a Josef se usmál na Růženku. Ta se na něj skoro nepodívala, jen svůj krásný obraz na hladině pozorovala a obdivovala, myslela si, že i ostatní musí mít oči jen pro ni. Zato Mařenka se v duchu za Josefa bez ustání modlila a když se chystal do vody skočit, nevydržela a vykřikla: Vzpamatuj se, Josífku, vždyť můžeš život ztratit. Nepleť se do čeho nemáš! To pro mě život nasazuje, ne pro tebe! okřikla ji Růžena a sjela ji mrazivým pohledem. Zatím Josef skočil, potopil se a plaval na hlubinu. Dech se mu krátil, když konečné zahlédl temnou spleť kořenů a v ní probleskující mušli s perlou. Musím! poručil si a vklouzl mezi kořeny. Mušle se mu zdála na dosah, ale záhy poznal, jak se mýlil. A potom zahlédl obrovské klepeto. Zděsil se. Začal se zaplétat do kořenů. Lidé na břehu zatím polekaně pozorovali, že je Josef pod vodou už dlouho. Mařenka zadržovala slzy, v úzkosti vběhla do vody a protože uměla plavat jako ryba, tak jak byla, plavala za Josefem. Štěpánek právě nešťastně obcházel kořeny leknínů, ale tomu, kdo chce vodě vzít perlu pomoci nesměl. Mařenka doplavala k němu a Štěpánek na ni radostně kývl. Podívej, je s ním málem konec, ukázal na Josefa. Rychle ho chyť a já vás vytáhnu. Jemu pomáhat nesmím, ale tobě ano, ty tu nejsi pro perlu, ale pro lásku. Mařenka protáhla ruku kořeny, pevně chytla Josefa za košili a právě včas je Štěpánek vytáhl z vody. Račí klepeta za nimi hrozivě cvakla. Josífek s Mařenkou se vynořili z vody ve chvíli, kdy lidé na břehu již nevěřili, že jsou ještě mezi živými. Růženka však v té chvíli neplakala, jen se s pokrčením ramen chystala odjet domů. Sotva Josef vyšel z vody, zvědavě se k němu otočila: Máš? opáčila překotně. Josef rozevřel ruku a na dlani měl perlu velkou jako holubí vejce a nádhernou, že to svět neviděl. Růženka po ní dychtivě sáhla, ale Josef ucukl rukou a perlu opět zakryl. Mám, ale tobě nepatří. Pro jinou jsem ji vzal. Klidně se vrať domů a na mne víc nemysli. Růženka uraženě pohodila hlavou: Ani by mě nenapadlo myslet na takového..! Zlobně šla k vozu a její otec úsečně pobídl koně. Štěpánovičtí kolem rybníka si ulehčeně vydechli, takové sousedy by ani nepotřebovali. Josef zatím přistoupil k zmáčené Mařence: Tobě patří ta perla, moje milá a odpusť, že jsem hned pro oči neviděl. Mařenka se usmála, vzala perlu do dlaně a nechala na ní chvíli tančit sluneční paprsky. Ani mně perla nepatří. Nebýt Štěpánka, snad bychom oba pod vodou zůstali. Právem patří jemu. Na co by nám byla, vždyť to největší bohatství už máme. S láskou si pohlédli do očí. Štěpánku, zavolala a z vrbiček vystoupil vodník Štěpánek. To jsem rád, lidičky, že všechno tak šťastně dopadlo, liboval si. Tady máš perlu, patří tobě, podala mu perlu Mařenka. Štěpánek si perlu od ní vzal: Ani mně nepatří, patří vodě, vrátím ji zpátky a snad ji rak ukryje lépe, aby už 11

7 lidi nelákala. Perly stejně štěstí nenosí, jsou to slzy lastur a mají své místo ve vodě. Tak zdrávi zůstávejte a v radosti, popřál Štěpánek Mařence, Josefovi a všem štěpánovickým a zmizel pod vodou. Vesničané i Josef a Mařenka se za zpěvu radostných písniček vydali k domovu a snad ještě nikdy se jim lesní cesta k vesnici nezdála tak krásná. Jarka Cýrusová BÍLÝ MUČEDNÍK V duchovním centru Brno- -Lesná v květnu 2011 mělo světovou premiéru literární dílo Bílý mučedník od P. Josefa Koláčka SJ, redaktora české sekce Radia Vatikán. Jedná se o imaginární interwiev o životě a utrpení i o peripetiích kolem pohřbu jezuitského kněze P. Antonína Zgarbíka, který zemřel 22. ledna 1965 ve věznici ve Valdicích ve věku 52 let. Otázky četl Ing. Václav Benda, odpovídal sám autor. Literárnímu večeru předcházela mše svatá, kterou sloužil vatikánský host. Koncelebroval farář P. Pavel Hověz. Text a foto Karel Pažourek SRDÍČKO zpravodaj brněnských římsko-katolických farností Husovice, Lesná a Obřany. Vychází se souhlasem duchovních správců. Kontaktní adresa: Římsko-katolická farnost Brno-Husovice, Vranovská 103, Brno nebo schránka Srdíčka v zadní části husovického kostela nebo Odpovědný redaktor: Daniel Kummer NEPRODEJNÉ. Vychází pro vnitřní potřebu farností. Neprošlo jazykovou úpravou. Uzávěrka tohoto čísla byla dne , uzávěrka příštího čísla je

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

rožeò Svatého vavøince více svìtla, radosti RADOSTNÁ ZVÌST BOŽÍHO SLOVA

rožeò Svatého vavøince více svìtla, radosti RADOSTNÁ ZVÌST BOŽÍHO SLOVA rožeò Svatého vavøince Slavnost posvìcení chrámu 2008 4 Výroèí posvìcení kostela Tentokrát náš svátek prožíváme v Roce sv. Pavla. Chrám Pánì je místem, ve kterém se shromažïuje lokální církev, je místem,

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda a věděl proč. Levou zadní tlapku měl malou a hubenou, vypadala spíš jako uschlý vrbový lístek než jako pořádná myší noha, a tak si každou cestu musel předem

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Adršpach. V Adršpašských skalách zřícenina Starý hrad (Althaus) založen ve 13. století, zanikl v 15. století.

Adršpach. V Adršpašských skalách zřícenina Starý hrad (Althaus) založen ve 13. století, zanikl v 15. století. Adršpach - obec horského rázu rozložená podél silnice má dvě části: Horní a Dolní. Od založení byli původními obyvateli vždy Němci. Jméno znamená vesnice kance. Kolem roku 1250 kraj kolem horního toku

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Milí farníci a poutníci,

Milí farníci a poutníci, 3/1993 Milí farníci a poutníci, denně sledujeme televizní noviny a čteme tištěné. O vánocích přichází novina nejradostnější: Narodil se Kristus Pán, veselme se! Všem Vám posílám od trůnu Panny Marie Křtinské

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád 1. KAPITOLA Pýcha předchází pád Babi, co je to? Babička vzhlédla od práce. Pro všechno na světě, holčičko, kde jsi to našla? Na půdě, odpověděla jsem. Co je to, babičko? Babička se pousmála a odpověděla:

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ

12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ 12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ V západní části Tábora na pravém břehu Lužnice se nalézá místo, které dnes nazýváme Klokoty. Dříve bylo nazýváno Hora Klokotská. O názvu proč právě Klokoty jsou uvedeny

Více

Autorem materiálu je Bc. Kristian Ostřížek, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Bc. Kristian Ostřížek, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. IV, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Křesťanské svátky Legenda o svatém Martinovi Ročník 3. Anotace Očekávaný výstup a klíčové

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Ú p i c e. Pohled na kostel s věží od Velbaby - 1 -

Ú p i c e. Pohled na kostel s věží od Velbaby - 1 - Ú p i c e - město, které se rozkládá po obou březích řeky Úpy. Vznikla v 11. století na obchodní stezce v téže době jako Trutnov. Původně obec při vtoku potoka téhož jména do Úpy. Na ostrohu nad ní později

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: poznejbibli biblické studie pro mladé Vedoucí skupiny: LEKCE 1: Mojžíš Princ Další doporučená čtení: Numeri 26,58-59 Skutky 7, 17-29 Přečti si:

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Novéna k svaté Růženě z Limy PRVNÍ JIHOAMERICKÝ KVĚT SVATOSTI

Novéna k svaté Růženě z Limy PRVNÍ JIHOAMERICKÝ KVĚT SVATOSTI Novéna k svaté Růženě z Limy Během svého života svatá Růžena z Limy často vyprosila v modlitbách milosti duchovní a hmotné. Nyní v nebi za nás také prosí a na její přímluvu Bůh často odpovídá. To pro nepřetržitou

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015 Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová Měsíčník jedné třídy březen 2015 MINI REPORTÉR Mini úvod Pokud již čtete úvod, znamená to, že držíte

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

V Á N E K UŽ ZASE MISIJNÍ NEDĚLE!?

V Á N E K UŽ ZASE MISIJNÍ NEDĚLE!? Ročník 10, číslo 10, 5.10.2014 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K UŽ ZASE MISIJNÍ NEDĚLE!? Misijní neděle je už od roku 1926 světovým dnem podpory misií a modliteb za ně. Slaví se v každé diecézi,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě:

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. PŘÍBĚH: Petr usnul PŘEČTI SI: Matouš 26,36-46 Stalo se Ti někdy, že jsi měl/a zůstat

Více

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013)

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013) Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty do S T Ř E D U (2. 6. 2013) Sami a spolu nahoru dolu ve zpěvu ptáků v zrcátku mraků

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Fiat velikonoční 2016

Fiat velikonoční 2016 Fiat velikonoční 2016 Občasník farnosti Vlachovo Březí Slovo jáhna Pán skutečně vstal z mrtvých. Aleluja. Zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které slaví Církev každý rok o Velikonocích a každou neděli, je klíčem

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Zvláštní děťátko Chany 9 2. Chanin dar Bohu 13 3. Uši k slyšení 17 4. Samuelova služba 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará.

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení - záchrana, smíření s Bohem, věčný život máme jistotu, že jsme spasení? Nevědět, mít nejistotu, jestli jsem spasen je hrozné. Bůh to ví, a proto

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

LISTOPAD 2011. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM

LISTOPAD 2011. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM LISTOPAD 2011 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM Z obsahu: Až budu umírat............ 02 O smrti, víře a naději........... 02 Vzpomeneme a pomůžeme....... 03 Rosteme v poznání......... 05 Ptali jste se.... 06

Více