O SVAČINÁCH A CHOZENÍ PO VODĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O SVAČINÁCH A CHOZENÍ PO VODĚ"

Transkript

1 SRDÍČKO ročník XV O SVAČINÁCH A CHOZENÍ PO VODĚ Druhákům se od pololetí změnil rozvrh. Každý pátek budou dojíždět do plavání. Pan učitel je velkorysý, což je výhoda, pokud zapomenete v diktátu tři čárky. Ale když jsme to první páteční ráno hleděli do velestručného zápisu v deníčku, už se to tak výhodným nejevilo. Ale člověk nemůže mít všechno. Základní otázka byla, jestli plavání bude místo tělocviku, nebo jaksi navíc. Já jsem synovi tvrdila podle své logiky, že to bude místo tělocviku. Syn, kterému jeho logika nakazovala, že není důvod, aby přišel o svůj oblíbený tělocvik, také trval na svém a dožadoval se zvýšeného množství proviantu. Oba jsme se drželi svého přesvědčení, řešení v nedohlednu, jen hodinová ručička nás neúprosně poháněla k nějakému rozhodnutí. Náhle syn rozetnul gordický svačinový uzel. Já ti tedy věřím. Protože jsi mamka. Popadl aktovku s běžnou svačinou a práskly dveře. Vychutnávala jsem si tuto sladkou chvíli, neboť dobře vím, že za několik málo roků všechno, co řeknu, bude podrobeno kritickému zkoumání, právě proto, že jsem mamka. Neboť předat víru, jako i jiné životní hodnoty je věc nesnadná a neexistují na to jednoduché a fungující návody. V určité chvíli osobního zrání je třeba, aby mladý člověk sám se začal ptát po důvodech svojí víry, aby jako Tomáš nedal tak na to, co mu řeknou ostatní, kteří to s ním přece myslí tak dobře. O víře se dočteme na mnoha místech v Písmu. Od slavného podobenství o hořčičném semínku, přes líčení mnoha zázraků uzdravení, v nichž zpravidla nechybí otázka po víře. Je tam také pár událostí, které nejsou zrovna svědectvím pevnosti a neochvějnosti. Jsou však o to větším svědectvím pravdivosti a upřímného hledání. Petr, který se kvůli své pevné víře málem utopil. Tomáš, který tvrdohlavě vyžadoval důkazy, a nestačilo mu svědectví jeho dobrých kamarádů. Jak jsme nad ně povzneseni, my kterým je všechno jasné, a kteří každou neděli zahříváme to své místečko ve třetí řadě kostelních lavic. Zkusme se snést z výšin své pýchy zpátky na zem. Petr byl profík. Jako rybář měl s vodou své zkušenosti a ty mu jasně říkaly, že po vodě se chodit nedá. Jak reagujeme my, když nám nějaký amatér radí v oboru, kde jsme jako doma, odborníci na slovo vzatí? Tomáš prostě chtěl svoje přesvědčení v tak důležité věci (vstal Kristus z mrtvých?) opřít o něco pevného, solidního, aby nemusel své názory měnit třikrát do týdne.

2 Ježíšovo Jak jste nechápaví a těžkopádní platí stejnou měrou i pro každého z nás. Taky se občas dostaneme do bodu, ve kterém nám naše logika i zkušenosti jasně říkají, že nás ta voda nemůže unést. Najdeme v sobě odvahu v situacích, kterým nerozumíme, ze kterých máme strach, které nechápeme, říct Já ti tedy věřím, protože jsi můj nebeský Táta? -šmer- POUŤ DO MARIAZELL V den svátku Panny Marie, Prostřednice všech milostí, 8. května 2011, jeli poutníci z farností Brno-Lesná, Brno-Husovice a ze Znojma do Mariazell. Zastavujeme se na poutním místě Maria Taferl. Legendy říkají, že sochu Piety nechal zhotovit lesník Alexandr Schimandl, který byl zázračně uzdraven z těžké nemoci. Poutě zde začaly v 17. století. Budova kostela byla postavena v letech 1660 až Jedeme krásným dunajským údolím Wachau. Přejeli jsme most přes Dunaj a přibližujeme se k poutnímu místu Mariazell. Modlitby střídá zpěv, autobus je plný lásky k Panně Marii. Obloha se zatáhla a začalo pršet. Náhle ale vysvitlo sluníčko a ozářilo naši cestu. V údolích probleskuje třpyt vody řek. Zalesněné stráně se střídají s loukami, které jsou plné jarních květin. Znenadání se zatřpytí zlatý kříž na na gotické věži. Vystupujeme z autobusu a plni očekávání jdeme k bazilice. Monumentální průčelí s trojicí věží je stálým svědectvím nezničitelnosti Víry. Při vstupu do baziliky okamžitě upoutá naši pozornost milostná kaple ve středu lodi. Pod stříbrem je prostá románská milostná soška a v ní je skryta síla nesmrtelné víry. Panna Maria v Mariazell je uctívána jako Magna Mater Austriae, Matka slovanských národů a Velká paní Maďarů. Sošku přinesl v roce 1157 mnich Magnus z benediktinského kláštera v St. Lambrechtu. Významnou roli při založení poutního místa měl moravský markrabě Vladislav Jindřich. On a jeho manželka trpěli dnou. Ve snu se mu zjevil sv. Václav a řekl mu, aby poprosil o pomoc Pannu Marii. Po vyléčení se měl vydat na pouť do Mariazell. To také udělal a z vděčnosti nechal markrabě roku 1200 postavit kolem cely kamennou románskou kapli. Mši sv. pro nás sloužil otec Ignác. V kázání řekl, že Bůh nám dal svůj řád. Bohu svěřujeme své starosti, otevíráme svá srdce a prosíme o dary uzdravení pro naše blízké. Je s námi Panna Maria, Prostřednice všech milostí. Mše se zúčastnili i další poutníci z jižní Moravy. Naši poutníci předali českému knězi v Mariazell, otci Václavovi, ozdobenou svíci, kterou zhotovily sestry klarisky v Soběšicích. Po mši se někteří poutníci modlili u hlavního oltáře. Je to monumentální dílo ke cti Nejsvětější Trojice. Kříž se vznáší nad zemí. Ukřižovaný je Otcem vyvýšen, zlo kříže je přemoženo. V přilehlé kapli vytéká pramen léčivé vody, kterou si účastníci pouti plnili do svých lahví. Neradi jsme se loučili s Mariazell. Cestou domů se ještě zastavujeme v Lilienfeldu. Je zde cisterciácký klášter, největší v Rakousku, založený v r Naši předkové zde měli druhý nocleh při zpáteční cestě z Mariazell. Poutě byly pro ně nejen velkým duchovním zážitkem, ale také upevněním víry v jejich těžkém životě. Braňme lásku, víru a naději v přetechnizovaném světě Ing. Jiří Lupínek 2 3

3 BIBLICKÁ ZVÍŘATA V RANĚ KŘESŤANSKÉM A STŘEDOVĚKÉM UMĚNÍ V rámci Brněnských dnů pro Zemi proběhla na Fakultě sociálních studií přednáška Mgr. Martiny Kudlíkové na téma Biblická zvířata v raně křesťanském a středověkém umění. Šlo o zajímavou přednášku a ráda se s Vámi o ni podělím formou stručného záznamu. Jde o velmi rozsáhlé téma, které začíná stvořením světa. Pojmenování zvířat Adamem má také odrážet jejich vlastnosti. Prameny pro zobrazování zvířat nacházíme v knihách Starého i Nového zákona například v: Ž 92, Ž 102, Ž 104, Iz 1,3, Mt 7,10, Mt 10,16, Mk 4,4, Mk 10,25, Mk 14,1 atd. Umělci tedy vycházeli z Písma, ale též z Bestiářů známý je např. Aberdeenský bestiář (kolem r. 1200). Kromě popisu živočichů v nich byl i výpis vlastností, způsob chování a výpis křesťanských mravních zásad, také alegorické výklady. Ty od 13. stol. ubývají na základě obratu k vědeckosti a také k Aristotelovi apod. Byly používány v klášterech a ve školách. Jedna z českých knih s vyobrazením zvířat je Kniha Dvacatera umění mistra Pavla Žídka část přírodovědná, právě tato část vyšla ve zpracování Aleny Hadravové r Mistr Pavel Žídek (z Plzně 15. stol.) ji zpracoval pro krále Jiřího z Poděbrad. Už tehdy ve svém díle nešetří sebechválou, považuje svoji knihu v podstatě za nepřekonatelnou. 4 K vyobrazení zvířat patří zobrazení i různých příšer např. portál v Narboune z 12. stol. v jihozápadní Francii, vesměs jsou kořeny těchto příšer v antice, křesťanství je přijalo jako symboly ďábla nebo naopak vzkříšení (grif ). Také pelikán je symbol Krista. Dalšími převzatými symboly z antiky jsou Mantikora příšera s mužskou tváří a ocasem štíra, bazilišek, harpyje Řada historiků umění se různí v interpretaci těchto zobrazení, vždy záleží, pro co a pro koho bylo dílo určeno. Často ve vyobrazení zvířat záleží na tom, kde daná díla vznikla nakolik se autor mohl seznámit s vyobrazenými zvířaty. Ve středověku bylo reálného zobrazování méně než v následující renesanci. Jedním ze zajímavých děl u nás je Žaltář královny Elišky Rejčky asi z r. 1323, nachází se v MZM Brno, zvířata obsahuje v iluminovaných písmenech. Nejvýraznější zvíře na začátku SZ je had, bývá ve třech vyobrazeních: 1. normální had jak ho známe 2. had s lidskou hlavou 3. had-žena Had byl vnímán v různých dobách jako: 1. symbol života věčného kruhu 2. symbol smrti 3. symbol pádu (přemožený Kristem) 4. atribut moudrosti 5. ďábel 6. měděný had Mojžíš na poušti atd. Často je ztotožňován s drakem (Zj 12,9, Zj 12,13 ). Dalším častým zvířetem je lev např. Lví portál z 1. pol. 12. stol. u S. Ru no v Asissi. Též římské katakomby, tzv. Dogmatický sarkofág ze 4. stol. a další. I v Předklášteří u Tišnova jsou na portále lvi, i když to není na první pohled tak patrné. Časté je vyobrazení sv. Jeronýma se lvem, podle legendy mu vytáhl z tlapy trn a lev mu zůstal navždy věrný. Lev bývá i symbolem moudrosti, vychází to z popisu Šalamounova trůnu. Bývá považován za strážce života viz Lvi u studny života, 1. pol. 12. stol., Asissi, kostel s. Ru no. Zvířata jsou též symboly evangelistů. Atributem sv. Matouše je člověk s křídly, který se též počítá za symbolické zobrazení, k Markovi řadíme lva, k Lukášovi býka, k Janovi patří orel. Na některých vyobrazeních jsou tyto symboly jako inspirace evangelistů, jinde jsou evangelisté v antropomorfní podobě s lidským tělem a zvířecí hlavou příslušného symbolu. Zobrazení se symboly nacházíme např. v Raveně, v Benátkách, v Asissi atd. Křesťanský symbol ryby vyplývá jednak z původního povolání apoštolů, ale také z řeckého Jesous Christos eou hytos sote Ježíš Kristus, Boží Syn, Spasitel. Ryba vzniká ze začátečních písmen těchto slov. Můžeme ji najít například na mozaice ze 6. stol. v Eufrasiově bazilice v Poreči. Téma ryby nese i příběh o Jonášovi, velryba je zobrazena různě, vyskytuje se například na Vatikánském sarkofágu ze 3. stol., na podlahové mozaice kostela P. Marie v Akvilei, v kostele sv. Erasma v Itálii Velkým tématem je Noemova archa, mnohokrát zobrazovaná, velmi zajímavá je v rukopisu z 15. stol. v Newbery v Chicagu. Přednáška byla opravdu zajímavá. Stejně tak bude vítané, bude-li chtít někdo z čtenářů doplnit toto téma anebo se podělí o své zážitky z jiných přednášek a zajímavostí. Jarka Cýrusová ZMĚNY POŘADU BOHOSLUŽEB O PRÁZDNINÁCH V průběhu prázdnin nebudou v Husovicích mše sv. v neděli v 11 hod. a středeční mše sv. se přesunují ze 17 hod. na 18 hod. V Duchovním centru na Lesné v červenci a srpnu budou v neděli pouze dvě mše sv. v 7:30 a 9:00. 5

4 Úvodem chci říci, že kříž je pro každého křesťana symbolem spásy. Myslím tím kříž s korpusem t.j. s tělem Kristovým. Kříž pak bez korpusu, jak se v poslední době občas objevuje, je pouze symbolem utrpení a pohany. Pokud jde o křižování jako způsob popravy, nalézáme jej u starých národů, u Peršanů, Asyřanů, v Kartágu u Řeků a hlavně u Římanů. Se žádným jiným trestem hrdelním nebyla spojena taková potupa jako s ukřižováním. Každý jiný trest byl méně potupný. Křižováni byli hlavně otroci, kteří se nějak zpronevěřili svému pánu. Odtud tato poprava byla nazývána otrocká. Ze svobodných občanů římských byly takto popravovány jen nejnižší třídy občanů jako zběhové, padělatelé peněz, lupiči a buřiči. V římských provinciích (nikoli však v Římě) také zloději. Zajatí nepřátelé byli křižování po stovkách a tisících-viz Spartakovo povstání. K židům se tato poprava dostala až za vlády Hasmeneovců (II. stol. př. Kr. 63 př. Kr. Římský občan pak nesměl být křižován, proto např. apoštol Pavel, který měl dvojí občanství, tedy byl žid a zároveň římský občan nesměl být ukřižován, ale byl sťat mečem. Nejpotupnější smrt a také jedna z nejbolestnějších, ukřižování, se smrtí Kristovou stala znamením spásy, ale i tak je kříž stále symbolem utrpení. Proto Pán Ježíš říká: Kdo mne chceš následovat, zapři sám sebe, vezmi kříž svůj a následuj mne. Nejvíce křížů pak nalezneme na hřbitovech, potom v kostelech (hlavně na 6 KŘÍŽE V HUSOVICÍCH Kříž z ulice Dukelské, dříve Palacké č. 19, r přemístěn před kostel. oltářích a na křížové cestě) a také při výchozích cestách z obcí a křižovatkách. Obec Husovice pak toho nebyla výjimkou. Kolik bylo křížů v Husovicích za dobu její existence, nedá se už zjistit. V současné době je jich 5. Ještě v r. 1965, kdy se rušil hřbitov v Husovicích, byl velký kříž na konci hlavní cesty hřbitova před márnicí. Ten však při rušení hřbitova někdo odcizil a patrně i zničil. Křížů pak na husovickém hřbitově bylo bezpočet. V současné době jsou v husovické farnosti tyto kříže: 1. Kříž v Cacovické ulici před č.o. 46 věnovaný od Stanislava Krále r a patrně také nejstarší. 2. Kříž před kostelem, kam byl r přemístěn z ulice Dukelské, dříve Palacké, kde stál před domem č.o Kříž na Merhautově ulici před domem č.o. 159, věnován manželi Severovými. 4. Kříž u Písečňáku, tedy u železničního mostu na začátku Lesné, který byl věnován stejným dárcem jako kříž na Merhautově ulici. 5. Kříž na Vranovské ulici, který stojí v místě bývalého zábrdovického hřbitova, který zabíral místo dnešní školy na ul. Vranovské a sousední parčík na kterém kříž stojí. Však tento kříž je hraniční mezi farnostmi Zábrdovice a Husovice. Nezapomeňme také, že Husovice byly až do r součásti farnosti Zábrdovice. Musím v této souvislosti také připomenout různé sochy a sošky umístěné buď v domech či na jejich fasádách. Tak hned na fasádě domu naproti husovické fary je soška P. Marie Lurdské, asi od r. 1990, kdy jsem byl farářem v Husovicích. V malé nice na fasádě domu č.o. 74 na ulici Dukelské, je rovněž malá soška P. Marie. Podobně byla malá soška na fasádě v nice domu na Soběšické ulici č.o. 18. Dnes je ovšem nika prázdná. Další soška je ve Soška sv. Barbory na severním portálu husovického silničního tunelu spodní části Rotalovy ulice na domě č.o. 18. Rovněž na severním portálu husovického silničního tunelu je soška sv. Barbory, která tam byla dána při stavbě tohoto tunelu. Na fasádě rohového domu ulic Husovická a Mostecká jsou dvě velké niky pro sochy. Zdali tam kdy sochy stály nevím. Ale i v domech stávaly různé sochy, např. na ulici Hálkova tzv. Václavák má právě jméno od sochy sv. Václava, která byla původně na fasádě tohoto domu ze strany ul. Dukelská a v domě na schodišti je stále prázdná nika od sochy. Rovněž na začátku ul. Cacovická, na domě č.o. 5, je na fasádě nika se soškou P. Marie. Když jsem byl farářem v Husovicích, byla tato nika prázdná a tak jsem tam dal sošku P. Marie, kterou někdo asi za 10 let odcizil, současná soška je souškou další. Je k zamyšlení, že křížů, soch a sošek na domech či v domech v Husovicích rapidně ubylo. Zbylo jich už jen několik, kolem kterých lidé většinou chodí bez povšimnutí. Ti, kteří tyto kříže či sochy umisťovali, byli bez pochyb zbožní katolíci a většina z nich očekává vzkříšení života věčného na husovickém hřbitově. Zatím co za tzv. minulého režimu nebylo myslitelné v Husovicích stavět kříže či dávat na fasády domů sochy svatých, aby chránili obyvatele těchto domů, tak dnes, kdy této bohulibé činnosti nic nebrání, neznám jediný případ, kdy by někdo v Husovicích dal sochu P. Marie či jiného světce na fasádu svého domu, nebo tak přece někdo učiní? Byl bych tomu rád, kdyby v každé ulici v Husovicích byl na jednom domě nějaký symbol katolické víry. Jistě by to bylo požehnáním pro naši farnost a příkladem pro farnosti ostatní. P. Obdržálek 7

5 NOC KOSTELŮ PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ V HUSOVICÍCH 8 Podobně jako loni, také letošní Noc kostelů byla vydatně zmáčená deštěm a možná bychom z toho mohli vyvodit, že Bůh chce, abychom více rostli ve víře. Pečlivé přípravy Noci kostelů se projevily v zajímavých programech, kterým návštěvníci neodolali i přes poněkud méně vlídné počasí. V Husovicích se mohlo asi pět set lidí podílet na vytvoření hořícího srdce (ze svíček), což byl pro většinu nejkrásnější zážitek této noci. Další program byl velmi pestrý a především přijetí návštěvníků nadmíru vlídné. Milé bylo předání krásného perníkového kostela kdy se nám jen tak podaří sníst celý kostel? V Duchovním centru na Lesné program zahájilo Divadélko pod starou lípou, které přilákalo mnoho dětí i s rodiči už v 16 hodin a až do 18. hodin bylo centrum díky němu prostoupeno radostí a veselými hlasy dětí. Následovala mše svatá a po ní slavnostní zahájení, kterého se ujala starostka městské části Brno-sever, Ing. Bc. Sabina Tomíšková, která zdůraznila důležitost centra, jako momentálně jediného kulturního centra na Lesné. Poté se návštěvníci mohli zaposlouchat do líbezného zpěvu a hudby místních dětí a mládeže, umělecký zážitek přineslo také Akademické pěvecké sdružení MORAVAN a spousta dalších bodů propracovaného programu. Pro návštěvníky zde bylo připraveno i pohoštění (ještě, že je v církvi tolik šikovných žen) a za celé odpoledne a noc jich centrem prošlo více jak 400. Pro ekumenicky založené se naskýtala ještě možnost navštívit v Husovicích modlitebnu Českobratrské církve evangelické na ulici Netušilově, která nabízela vstřícné přijetí, grilované klobásy i divadelní představení ve srubu. Díky patří všem organizátorům této zajímavé akce a příští rok zase na viděnou. -aza- Zleva: Adéla Uřičářová, Ferdinanda Chati, Magdalena Ficová, Jakub Svrček, Sára Griačová, Eliška Maliňáková, Sarah Kallová V neděli to v husovickém kostele tak trochu vypadalo jako na shromáždění andělů. Sedm dětí jako sedm svátostí po důkladné přípravě přistoupilo k prvnímu svatému přijímání. Slavnost probíhala ve velmi radostném duchu a jako by i reagovala na ten den pronesená slova Benedikta XVI. v Chorvatsku při homilii, kdy řekl: Nadešla hodina rodiny. S pokorou a v lásce zdůraznil P. Ignác roli rodičů a na potvrzení těchto slov jim děti předaly na konci mše sv. květiny. Podstatný přínos katechetek a P. Ignáce zůstal ve skrytosti a vypovídal o pokorném duchu, v jakém tato živá farnost funguje. Děti v obětním průvodu nesly kříž, na kterém bylo vytepané Ježíšovo srdce, znamení, že chtějí stále být v Jeho lásce. Být jedno srdce a to se děje právě při svatém přijímání, jak řekl P. Ignác. Za pozornost ještě stojí oblečení dětí, které bylo velmi dobrým nápadem a sjednocujícím prvkem, který by mohl inspirovat i jiné farnosti (viz fotogra e). -kac- 9

6 Chtěli bychom v Srdíčku založit novou rubriku Slovo k srdci ve které by byly uveřejněny zajímavé nebo nejhezčí věty z kázání našich kněží, které osloví natolik, aby byly zapsány. Jako první bychom uvedli myšlenku bratra Filipa, kterou pronesl při kázání v neděli při mši sv. v 11 hod: Nejsou schopni pojmout to, co jim Ježíš opravdu přinášel. On nás chce obe- 10 SLOVO K SRDCI NEJVZÁCNĚJŠÍ PERLA jmout a oni ho ukřižovali Milující Bůh, člověk, který stojí před nespravedlivým soudem. Není tam jediná výčitka vůči člověku. Stojí tam odsouzený za úplně jiné věci, než které skutečně přináší člověku... Moře nemůžeme pojmout do sebe, ale můžeme se v něm vykoupat. Těším se, až skočím do toho moře Boží Lásky a už z něj nevylezu -red- Onehdá žil ve Štěpánovicích chalupnický synek, jmenoval se Josef. Uměl si dobře poradit s koňmi, rozuměl hospodářství a tak často vypomáhal i na bohatších statcích, kde ho rádi viděli. Jednoho dne o žních, ho zavolali na pomoc až někde od Hluboké, ještě nikdy tam nebyl. Vrátil se odtud jako uhranutý. Jako by to ani nebyl on. A právě v takové chvíli ho potkal Štěpánek. Co chodíš jako mátoha, Josefe? Takový jsi býval veselý chasník. Poptával se. Josef mávl rukou: Všem to povídat nebudu, ale tobě to Štěpánku řeknu, ty rozumíš i lidskému trápení. Pod Hlubokou, ve statku jsem se zamiloval do krásné Růženky. Je opravdu jako růže. Jenže prý aby mě ona chtěla, musel bych jí přinést nejvzácnější perlu, co je ukrytá na dně dunajovického lomu mezi spletitými kořeny leknínů. Slyšel jsem, že ji snad dokonce hlídá rak tak velký, že žádný takového ještě neviděl Vysypal mu Josef jedním dechem. Štěpánek zakroutil hlavou: Josífku, zapomeň na děvče, které tě žene do nebezpečí. Myslíš, že kdo má druhého rád, chce po něm, aby dával život v sázku? Ta perla v lomu opravdu je a je nevídaně krásná. Ale právě pro to velké nebezpečí ji ještě nikdo nezískal a snad se o to ani nikdo nepokoušel. Hlídač rak má velká, ostrá klepeta a kořeny leknínu jsou velmi záludné, snadno se do nich zapleteš a už se nevypleteš. A ani já ti v tom nemohu pomoci, my vodníci perlu vzít nesmíme, tak zní vodní zákon. V naší vsi je tolik hodných děvčat, proč pomýšlíš zrovna na Růženku? Víc než kdovíjaká krása je laskavé srdce. Josef pokrčil rameny. Nemůžu si pomoct, Štěpánku, pořád ji vidím před očima, spanilou jako obrázek. S takovou se rozešli a ani jeden z nich netušil že jejich hovor zaslechla Mařenka, která nedaleko vyžínala trávu pro husy. Bylo to také děvče jako květ, chalupnické, ale hodné a milé. Tajně si na Josefa už dávno myslela, snad ještě od školních lavic a teď jí slzičky kapaly do trávy jako ranní rosa. Za pár dní se po vsi rozkřiklo, že Josef půjde vylovit perlu z dunajovického lomu a nikdo mu to nevymluví. Všichni mladí i pár starších se chystalo jít na tu podívanou, lom byl přece jen kus cesty. Také Růženka přijela se svým otcem na voze v den, kdy se Josef vydal do lomu a pyšně se rozhlížela, jestli každý vidí, že právě kvůli ní hodlá Josef třeba i život obětovat. Marné bylo přemlouvání ostatních. Josef viděl jen Růženku a toužil jí perlu přinést. Lidé přišli k lomu, obstoupili břeh a Josef se usmál na Růženku. Ta se na něj skoro nepodívala, jen svůj krásný obraz na hladině pozorovala a obdivovala, myslela si, že i ostatní musí mít oči jen pro ni. Zato Mařenka se v duchu za Josefa bez ustání modlila a když se chystal do vody skočit, nevydržela a vykřikla: Vzpamatuj se, Josífku, vždyť můžeš život ztratit. Nepleť se do čeho nemáš! To pro mě život nasazuje, ne pro tebe! okřikla ji Růžena a sjela ji mrazivým pohledem. Zatím Josef skočil, potopil se a plaval na hlubinu. Dech se mu krátil, když konečné zahlédl temnou spleť kořenů a v ní probleskující mušli s perlou. Musím! poručil si a vklouzl mezi kořeny. Mušle se mu zdála na dosah, ale záhy poznal, jak se mýlil. A potom zahlédl obrovské klepeto. Zděsil se. Začal se zaplétat do kořenů. Lidé na břehu zatím polekaně pozorovali, že je Josef pod vodou už dlouho. Mařenka zadržovala slzy, v úzkosti vběhla do vody a protože uměla plavat jako ryba, tak jak byla, plavala za Josefem. Štěpánek právě nešťastně obcházel kořeny leknínů, ale tomu, kdo chce vodě vzít perlu pomoci nesměl. Mařenka doplavala k němu a Štěpánek na ni radostně kývl. Podívej, je s ním málem konec, ukázal na Josefa. Rychle ho chyť a já vás vytáhnu. Jemu pomáhat nesmím, ale tobě ano, ty tu nejsi pro perlu, ale pro lásku. Mařenka protáhla ruku kořeny, pevně chytla Josefa za košili a právě včas je Štěpánek vytáhl z vody. Račí klepeta za nimi hrozivě cvakla. Josífek s Mařenkou se vynořili z vody ve chvíli, kdy lidé na břehu již nevěřili, že jsou ještě mezi živými. Růženka však v té chvíli neplakala, jen se s pokrčením ramen chystala odjet domů. Sotva Josef vyšel z vody, zvědavě se k němu otočila: Máš? opáčila překotně. Josef rozevřel ruku a na dlani měl perlu velkou jako holubí vejce a nádhernou, že to svět neviděl. Růženka po ní dychtivě sáhla, ale Josef ucukl rukou a perlu opět zakryl. Mám, ale tobě nepatří. Pro jinou jsem ji vzal. Klidně se vrať domů a na mne víc nemysli. Růženka uraženě pohodila hlavou: Ani by mě nenapadlo myslet na takového..! Zlobně šla k vozu a její otec úsečně pobídl koně. Štěpánovičtí kolem rybníka si ulehčeně vydechli, takové sousedy by ani nepotřebovali. Josef zatím přistoupil k zmáčené Mařence: Tobě patří ta perla, moje milá a odpusť, že jsem hned pro oči neviděl. Mařenka se usmála, vzala perlu do dlaně a nechala na ní chvíli tančit sluneční paprsky. Ani mně perla nepatří. Nebýt Štěpánka, snad bychom oba pod vodou zůstali. Právem patří jemu. Na co by nám byla, vždyť to největší bohatství už máme. S láskou si pohlédli do očí. Štěpánku, zavolala a z vrbiček vystoupil vodník Štěpánek. To jsem rád, lidičky, že všechno tak šťastně dopadlo, liboval si. Tady máš perlu, patří tobě, podala mu perlu Mařenka. Štěpánek si perlu od ní vzal: Ani mně nepatří, patří vodě, vrátím ji zpátky a snad ji rak ukryje lépe, aby už 11

7 lidi nelákala. Perly stejně štěstí nenosí, jsou to slzy lastur a mají své místo ve vodě. Tak zdrávi zůstávejte a v radosti, popřál Štěpánek Mařence, Josefovi a všem štěpánovickým a zmizel pod vodou. Vesničané i Josef a Mařenka se za zpěvu radostných písniček vydali k domovu a snad ještě nikdy se jim lesní cesta k vesnici nezdála tak krásná. Jarka Cýrusová BÍLÝ MUČEDNÍK V duchovním centru Brno- -Lesná v květnu 2011 mělo světovou premiéru literární dílo Bílý mučedník od P. Josefa Koláčka SJ, redaktora české sekce Radia Vatikán. Jedná se o imaginární interwiev o životě a utrpení i o peripetiích kolem pohřbu jezuitského kněze P. Antonína Zgarbíka, který zemřel 22. ledna 1965 ve věznici ve Valdicích ve věku 52 let. Otázky četl Ing. Václav Benda, odpovídal sám autor. Literárnímu večeru předcházela mše svatá, kterou sloužil vatikánský host. Koncelebroval farář P. Pavel Hověz. Text a foto Karel Pažourek SRDÍČKO zpravodaj brněnských římsko-katolických farností Husovice, Lesná a Obřany. Vychází se souhlasem duchovních správců. Kontaktní adresa: Římsko-katolická farnost Brno-Husovice, Vranovská 103, Brno nebo schránka Srdíčka v zadní části husovického kostela nebo Odpovědný redaktor: Daniel Kummer NEPRODEJNÉ. Vychází pro vnitřní potřebu farností. Neprošlo jazykovou úpravou. Uzávěrka tohoto čísla byla dne , uzávěrka příštího čísla je

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře 1 Harmonogram Harmonogram PÁTEK 17:00 Registrace a večeře 19:30 Uvítání a chvály 20:15 Vyučování I (Otázky a odpovědi) 21:45 Pauza (15 min) 22:00 Alternativní program (večer chval, čajovna, pinec... )

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Milí farníci a poutníci,

Milí farníci a poutníci, 3/1993 Milí farníci a poutníci, denně sledujeme televizní noviny a čteme tištěné. O vánocích přichází novina nejradostnější: Narodil se Kristus Pán, veselme se! Všem Vám posílám od trůnu Panny Marie Křtinské

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda a věděl proč. Levou zadní tlapku měl malou a hubenou, vypadala spíš jako uschlý vrbový lístek než jako pořádná myší noha, a tak si každou cestu musel předem

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

Adršpach. V Adršpašských skalách zřícenina Starý hrad (Althaus) založen ve 13. století, zanikl v 15. století.

Adršpach. V Adršpašských skalách zřícenina Starý hrad (Althaus) založen ve 13. století, zanikl v 15. století. Adršpach - obec horského rázu rozložená podél silnice má dvě části: Horní a Dolní. Od založení byli původními obyvateli vždy Němci. Jméno znamená vesnice kance. Kolem roku 1250 kraj kolem horního toku

Více

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru Obsah Čtenářům... 5 Charisma a Boží dílo... 6 Spiritualita sjednocující vrchol božského a lidského... 17 Poznámka kurátora italského vydání...25 Předmluva к českému vydání...28 První část: Mystika pro

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

rožeò Svatého vavøince více svìtla, radosti RADOSTNÁ ZVÌST BOŽÍHO SLOVA

rožeò Svatého vavøince více svìtla, radosti RADOSTNÁ ZVÌST BOŽÍHO SLOVA rožeò Svatého vavøince Slavnost posvìcení chrámu 2008 4 Výroèí posvìcení kostela Tentokrát náš svátek prožíváme v Roce sv. Pavla. Chrám Pánì je místem, ve kterém se shromažïuje lokální církev, je místem,

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád 1. KAPITOLA Pýcha předchází pád Babi, co je to? Babička vzhlédla od práce. Pro všechno na světě, holčičko, kde jsi to našla? Na půdě, odpověděla jsem. Co je to, babičko? Babička se pousmála a odpověděla:

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

1. neděle adventní. Cyklus A Mt 24,37-44

1. neděle adventní. Cyklus A Mt 24,37-44 1. neděle adventní Cyklus A Mt 24,37-44 Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana. Já, Jan, viděl jsem anděla sestupujícího z nebe: v ruce držel klíč od propasti a velký řetěz. Popadl draka, toho starého

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

PRIVATIZACE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A SPÁSY

PRIVATIZACE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A SPÁSY BRNO KOUNICOVA 14.11.2011 NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ, POSLEDNÍ NEDĚLE CÍRK.ROKU A Slavnost Ježíše Krista Krále PRIVATIZACE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A SPÁSY Vedení shromáždění: Petr Raus Text kázání: Matouš 25,31-46 Sobectví

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

A l b A t r o s zlom_vnitrni_ce_v2.indd :37

A l b A t r o s zlom_vnitrni_ce_v2.indd :37 A l b a t r o s Alena Čálková Borůvky na prodej Alena Čálková i l u s t r o v a l a a n n a m a s t n í k o v á Borůvky na prodej A l b a t r o s Alena Čálková, 2015 Illustrations Anna Mastníková, 2015

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Princ se stane pastýřem

Princ se stane pastýřem Bible pro děti představuje Princ se stane pastýřem Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Autorem materiálu je Bc. Kristian Ostřížek, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Bc. Kristian Ostřížek, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. IV, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Křesťanské svátky Legenda o svatém Martinovi Ročník 3. Anotace Očekávaný výstup a klíčové

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ

POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ Dlouho se na ten výlet těšily a říkaly si, že i jim se něco pěkného přihodí, jak už to na výletě bývá. A přihodilo se. Bylo velice krásné červnové jitro,

Více