LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ"

Transkript

1 LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ ročník XXV., cena 15,- Kč PF 2015 SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO PARTNERSKÁ MĚSTA HAUSEN AM ALBIS NIEMCZA DARUVAR Krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a pohody do roku 2015 přeje vedení města Letohrad Foto: Petr Pulc

2 O první adventní neděli se na letohradském náměstí rozsvítil vánoční strom. V rámci doprovodného programu vystoupili Martin Harich, folková skupina Žalman a spol. a děti z mateřské školy. Závěr patřil tradičně ohňostroji. (Foto: V. Stráník) 26. ročník letohradské Mikulášské jízdy již patří minulosti. A tak se zvoláním král je mrtev, ať žije král se můžete těšit na příští, již 27. ročník, který proběhne v sobotu 28. listopadu 2015 s parním vlakem z Letohradu do Dolní Lipky a zpět. Start opět v hod. (Foto: J. Lorenc ml.) 12. prosince jsme přivítali nové občánky města: Jakuba Štěpánka, Annu Štajnerovou, Viktorii Vyšínovou a Tamaru Petránkovou. (Foto: Š. Šimková) Předvánoční setkání seniorů v orlovně se stalo tradicí. Nejinak tomu bylo 4. prosince, pořadatelé připravili pro naše starší spoluobčany pestrý program. (Foto: J. Mikyska) 12. prosince jsme přivítali nové občánky našeho města: Natálii Brožkovou, Barboru Minářovou, Adélu Šítkovou, Dominika Moravce, Antonína Kubíčka a Isabelu Kratochvílovou. (Foto: Š. Šimková) 10. prosince se Dům kultury zaplnil do posledního místa Základní umělecká škola A. Muchy Letohrad uspořádala vánoční koncert. Pro velký zájem veřejnosti se od příštího roku budou konat hned dva koncerty. (Foto: archiv ZUŠ)

3 SLOVO STAROSTY Milí spoluobčané, přichází čas Vánoc, pro mne jedno z nejkrásnějších období celého roku, na které se již od dětství vždy velmi těším. Věřím, že kouzlo Vánoc tak vnímá naprostá většina z nás. Prožijme je v teple domova, přítomnosti svých nejbližších a dokažme se radovat i z maličkostí. Do roku 2015 přeji nám všem pevné zdraví, přehršel štěstí, samá správná rozhodnutí a co nejvíce pohody. Buďme k sobě ohleduplní a laskaví. Používejme úsměv, pomáhá nám i našemu okolí. A rád se vrací, uvidíte. V přátelské atmosféře dokážeme vše zvládat mnohem snadněji. Přeji vše dobré a usměvavý Letohrad! Váš Petr Fiala, starosta města UZAVŘENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU Městský úřad Letohrad bude ve dnech a uzavřen. Posledním pracovním dnem letošního roku bude úterý (do hod.). V novém roce se městský úřad poprvé otevře v pondělí v 8.00 hod. NÁVŠTĚVY U MÍSTOSTAROSTŮ Od (vyjma svátků) budou místostarostové pravidelně k dispozici pro řešení podnětů občanů v problematice, kterou mají ve své kompetenci. Místostarostové budou návštěvy přijímat bez objednání ve své kanceláři v 1. patře budovy radnice takto: Martin Hatka (1. místostarosta; památky, životní prostředí): pondělí hod. Bc. Jiří Chalupník (2. místostarosta): středa hod. Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA účast na jednání řídícího týmu cyklostezek údolím Tiché Orlice; účast na slavnostním otevření nového babyboxu (Ústí n. O.); účast na ROPFÓRUM 2014 (Hradec Králové) schůzka s jednatelem spol. Dietfurt; svatba svatba jednání o projektu Cuhousing Za Humny Kunčice jednání na KrÚ Královéhradeckého kraje; účast na akci MO STP; účast na koncertu ŽKS Canzonetta účast na semináři Odpovědný zastupitel školení o provázanosti nového občanského zákoníku a zákona o obcích (Pardubice); setkání s občany lokality Budovatelů k představení projektu revitalizace území lokality účast na 23. zasedání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod (Liberec) účast na jednání Bezpečnostní rady ORP Žamberk (Žamberk) rada města; účast na Vánočním jarmarku a rozsvícení vánočního stromku v ZŠ Komenského návštěva obcí regionu Sdružení obcí Orlicko Žampach, Verměřovice, Orličky; jednání v TS Letohrad; účast na předvánočním setkání se seniory v orlovně jednání s ředitelkou DS Orlické hory a Podorlicko; jednání s ředitelem rádia Černá Hora jednání se zástupcem spol. FIN servis; jednání se zástupcem spol. Strabag; jednání s ředitelem ČSAD Ústí n. O.; jednání s ředitelem spol. Ekola; ocenění dobrovolníků pracujících s mládeží a úspěšných reprezentantů města; předvánoční setkání s podnikateli účast na Valné hromadě DS Orlické hory a Podorlicko (Rychnov n. K.); účast na slavnostním vyhodnocení hry pro děti pořádané místní knihovnou Lovci perel jednání na KrÚ Pardubického kraje; účast na setkání poskytovatelů sociálních služeb ve městě Letohrad; jednání na MMR (Praha) pondělí porada s ředitelem TS a vedoucím OMaI (1x za 14 dní); porada s místostarosty; porada vedoucích odborů MěÚ; jednání s občany úterý porada s velitelem MP LZ 1/2015 Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE 1. MÍSTOSTAROSTY schůzka u starosty k projednání záměru společnosti Čanda s.r.o. Liberec bytové výstavby na Kunčicích pochůzka k posouzení postupu dalších prací na malém nádvoří zámku za účelem zřízení míst k posezení a výuce studentů LSG za účasti zástupkyně NPÚ Mgr. Zuzany Vařekové. Následně byla prohlédnuta i hřbitovní kaple po rekonstrukci schodiště a posouzeny možnosti dalších prací (viz samostatný článek) Albrechtice u Lanškrouna / výjezdní zasedání představenstva společnosti VaK Jablonné nad Orlicí. Vyhodnocení plnění hospodářských ukazatelů za období od ledna do října 2014 (viz samostatný článek) Praha / setkání zástupců vybraných měst Česka, kde je dosahováno nejlepších výsledků v třídění odpadů. Obhajoba uplatňovaných postupů a náměty k řešení v příštím období (viz samostatný článek) zasedání rady města účast na každoročním setkání s podnikateli prohlídka prací prováděných v roce 2014 v Letohradské bažantnici oprava rybníčku a obvodového značení přírodní památky účast na Vánočním koncertu ZUŠ účast na každoročním setkání s občany Červené Chrudim / účast na setkání zástupců měst Pardubického kraje k realizaci Programu regenerace městských památkových zón, přípravě nového památkového zákona a udělení ceny městu Chrudim zasedání zastupitelstva města. Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE 2. MÍSTOSTAROSTY zasedání rady města předvánoční setkání s podnikateli tradiční předvánoční setkání s občany místní části Červená zasedání zastupitelstva a rady města zasedání Školské rady ZŠ Komenského 376/2014 RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na činnost a provoz Kulturního centra Letohrad dle předloženého návrhu. 377/2014 RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy společnosti ADEL, spol. s r.o., se sídlem Dašická 323, Pardubice, IČ: , dle předloženého návrhu. 378/2014 RM v návaznosti na jednání RM , zápisu z jednání a usnesení RM č. 17/2003, konstatuje, že roční příspěvek zřizovatele Města Letohrad pro příspěvkovou organizaci ZŠ Letohrad, Komenského 269, Letohrad, IČ0: , v sobě již od roku 2003 zahrnuje příspěvek na školní stravování (věcnou režii) všech žáků a studentů stravujících se v jídelně ZŠ Komenského. 380/2014 RM pověřuje tyto oddávající členy zastupitelstva města: Martina Hatku, Bc. Jiřího Chalupníka, Ing. Stanislava Beneše, Mgr. Hanu Kotlářovou a Zdeňka Tomku. RM schvaluje, aby Martin Hatka, Bc. Jiří Chalupník, Ing. Stanislav VYBRANÁ USNESENÍ RADY MĚSTA Z Beneš, Mgr. Hana Kotlářová, Zdeněk Tomka a Iva Janoušková užívali v případě nepřítomnosti starosty závěsný znak se státním znakem České republiky při významných příležitostech a občanských obřadech. 381/2014 RM schvaluje aktualizaci přílohy k nařízení města Letohrad č. 2/2009, o schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic Zimní opatření města Letohrad (plán zimní údržby) dle čl. 6 odst. 1 (Zimní opatření města Letohrad ). 382/2014 RM schvaluje odměny vedoucím PO za II. pololetí roku 2014 dle předloženého návrhu. 384/2014 RM schvaluje uzavření smlouvy o vydávání Letohradského zpravodaje se společností Golem Group s.r.o., IČO: , sídlem Mírová 891, Letohrad, , na dobu určitou od do /2014 RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí podpory na akci Červená kanalizace a ČOV k.ú. Červená v rámci aktuální výzvy programu ministerstva zemědělství Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací a zároveň podání žádosti ministerstvu zemědělství o výjimku z počtu obyvatel. 386/2014 RM, v rámci podpory rozvoje areálu biatlonu, schvaluje kácení dřevin v rozsahu a způsobem tak, jak je popsáno v předloženém návrhu. 387/2014 RM schvaluje odměnu dar v souladu s 102 odst. 3 [ve vztahu k 85 písm. b) ob. zřízení a k 6 odst. 1 písm. b) zák. o daních z příjmu] pro starostu města Petra Fialu dle předloženého návrhu za práci nad rámec zákonných povinností člena zastupitelstva dlouhodobý výkon funkce jednatele ZK s.r.o. bez finančního ohodnocení. (úplné znění usnesení na 3

4 LZ 1/2015 1/2014 ZM města schvaluje program jednání ustavujícího Zastupitelstva města Letohrad dne /2014 ZM schvaluje návrhovou komisi ve složení Bohumil Doskočil, Jiří Novotný. 3/2014 ZM schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Daniela Kubelku, Bc. Janu Skalickou. 4/2014 ZM schvaluje volební komisi ve složení Bc. Marta Ehrenbergerová, Jiří Fogl, Mgr. Pavla Skácelíková. 5/2014 ZM schvaluje Jednací řád zastupitelstva města a Volební řád ustavujícího zastupitelstva města dle předloženého návrhu. 6/2014 ZM určuje funkci starosty jako funkci, pro niž bude člen zastupitelstva uvolněn. 7/2014 ZM určuje počet neuvolněných místostarostů na dva. 8/2014 ZM stanoví počet členů rady města na sedm. 9/2014 ZM zvolilo starostou města Petra Fialu. 10/2014 ZM zvolilo 1. místostarostou města Martina Hatku. 11/2014 ZM zvolilo 2. místostarostou města Jiřího Chalupníka. USNESENÍ USTAVUJÍCÍHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA Z /2014 ZM určuje, že starostu města Petra Fialu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy nevykonává funkci, zastupuje 1. místostarosta Martin Hatka. 13/2014 ZM stanoví, že listiny a smlouvy o majetkoprávních úkonech města podle 85 zákona o obcích podepisuje starosta spolu s jedním z místostarostů. 14/2014 ZM schvaluje sloučenou volbu zbylých čtyř členů rady města. 15/2014 ZM zvolilo členy rady města: Stanislava Beneše, Ivu Janouškovou, Hanu Kotlářovou, Zdeňka Tomku. 16/2014 ZM zřizuje na dobu svého funkčního období finanční výbor a volí jeho předsedou Jiřího Novotného. 17/2014 ZM zřizuje na dobu svého funkčního období kontrolní výbor a volí jeho předsedou Petra Hoffmanna. 18/2014 Zastupitelstvo města 1. a) zřizuje na dobu svého funkčního období osadní výbor části města Kunčice, b) určuje, že osadní výbor bude mít sedm členů, 2. a) zřizuje na dobu svého funkčního období osadní výbor části města Orlice, b) určuje, že osadní výbor bude mít sedm členů, 3. a) zřizuje na dobu svého funkčního období osadní výbor části města Červená, b) určuje, že osadní výbor bude mít pět členů, 4. a) zřizuje na dobu svého funkčního období místní výbor části města Letohrad, b) určuje, že místní výbor bude mít devět členů. 19/2014 ZM v souladu s 72 a 84 odst. 2 písm. n) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nař. vl. č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje: - výši měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva města takto: neuvolněný 1. a 2. místostarosta: zákl. odm Kč, přípl. za počet obyv Kč, zákl. odm. člena ZM 400 Kč, přípl. za počet obyv. 260 Kč, členství v RM, komisích a výborech 0 Kč, celkem Kč, - člen rady města Kč, - předseda výboru Kč, - předseda komise Kč, - člen výboru 850 Kč, - člen komise 700 Kč, - neuvolněný člen ZM 400 Kč, - příplatek podle počtu obyvatel (člen RM, ZM) 260 Kč, - poskytování měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva jako souhrnu odměn za jednotlivé funkce, - poskytování měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva ode dne vzniku funkce, a to od , - poskytování měsíční odměny předsedům výborů ZM, komisí RM a jejich členům ode dne vzniku funkce, a to od /2014 ZM stanoví, že cestovní náhrady se budou členům zastupitelstva poskytovat ve výši a za podmínek stanovených právními předpisy pro zaměstnance v pracovním poměru podle 78 zákona o obcích; stravné bude poskytováno ve výši dolní sazby rozpětí podle 176 zákoníku práce. 4 ZIMNÍ OPATŘENÍ MĚSTA LETOHRAD Rada města na svém zasedání dne schválila aktualizaci přílohy k Nařízení města Letohrad č. 2/2009, o schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic Zimní opatření města Letohrad (plán zimní údržby) dle čl. 6 odst. 1 (Zimní opatření města Letohrad ). Úplné znění dokumentu je dostupné na internetových stránkách města. Nepravidelná údržba v době, kdy je prováděna zimní údržba, se alespoň 1x týdně prohrnují tyto místní komunikace: horní Kunčice k domu čp. 109, horní Kunčice k domu čp. 150, Jankovice k domu čp. 106, Machovice cesta se pouze prohrnuje, posyp se neprovádí. V zimě neudržované místní komunikace a chodníky: pravá strana v ul. Jilemnického (Pavlištova brána) po pravé straně při výjezdu z náměstí (úzká část u Komerční banky), Jiráskova ul. chodník vpravo ve směru od náměstí. PORADNA PRO NEDOSLÝCHAVÉ V DPS Poradenské středisko Českého klubu nedoslýchavých v Ústí nad Orlicí bude a od do hod. poskytovat služby v Domě s pečovatelskou službou v Letohradě. Poradenské středisko Českého klubu nedoslýchavých nabízí sociální poradenství v oblasti finančních příspěvků na naslouchátka a kompenzační pomůcky. Dále provádí drobné opravy sluchátek, čištění a prodej náhradních dílů, výměnu filtru a kompenzačních pomůcek. Uzávěrka Letohradského zpravodaje č. 2/2015 je v úterý ve hod. Jak jsem už uvedl v předchozím, prosincovém čísle zpravodaje, i po dokončení velkých investičních vodohospodářských staveb, jakými byla Intenzifikace ČOV Letohrad a dostavba kanalizace, financovaná společností VaK Jablonné n. O., a Kanalizace Letohrad-Kunčice, financovaná městem, zůstává před námi ještě hodně úkolů v této oblasti. Nezbývá, než se zabývat dalšími lokalitami Letohradu, kde čištění odpadních vod stále ještě není plně v souladu s ustanoveními vodního zákona ve znění poslední právní úpravy. Patří sem lokality Horních Kunčic, Červená, část Podměstí a ulice U Cihelny. Na první místo v tuto chvíli řadíme vybudování kanalizace v Červené, kde je zpracovaný projekt a vydáno stavební povolení. Podali jsme žádost o dotaci z prostředků Ministerstva zemědělství ČR, ale záleží na tom, zda nám bude poskytnuta výjimka ze standardních parametrů dotace. Získání dotačních prostředků by pro město znamenalo významnou úsporu vlastních zdrojů, které by bylo potřeba na vybudování kanalizační sítě a čistírny odpadních vod nasměrovat. Zasedání představenstva společnosti VaK bylo věnováno hospodářským výsledkům za předchozí období roku Tržby a náklady se pohybují v objemech přes 250 mil. Kč. Tržby za prodej vody a za stočné jsou stabilní, v porovnání s předchozími roky vyrovnané. Společnost zajišťuje prodej a servis kanalizačních vozidel KROLL / VODA PITNÁ A ODPADNÍ HELLMERS a ostatního zboží, které však nakupuje v zahraničí a prodává převážně českým a slovenským odběratelům. Podařilo se snížit náklady na energie o více než 1,6 mil. Kč, dobře probíhá čerpání dotací z OPŽP. Nutno však konstatovat, že dochází ke zhoršení platební morálky především u maloodběratelů, které může v některých případech končit uzavíráním vodovodních přípojek. S ohledem na investiční záměry, především v obnově infrastrukturního majetku, byla posuzována i otázka vodného a stočného pro rok S přihlédnutím ke všem okolnostem bylo rozhodnuto o navýšení vodného o 0,46 Kč a zachování ceny stočného bez navýšení. Celková cena vodného a stočného tak bude v roce 2015 činit 74,53 Kč/m³. Cena vody je podřízena obecně závazným pravidlům, které musejí dodržovat všichni provozovatelé vodovodů a kanalizací. Její výši lze měnit jen prostřednictvím pevně daných předpisů stanovených ministerstvem financí. Vodné i stočné tak nereguluje trh, ale stát, neboť vodárenské společnosti vycházejí při tvorbě svých cen z Cenového výměru ministerstva financí, který je upravován vždy k 1. lednu pro následující kalendářní rok. Cena vodného a stočného je tedy stanovována jednou za rok a platí pro všechny odběratele v daném regionu. Průměrná cena vodného a stočného v roce 2014 byla v ČR 77,66 Kč za kubík (m³). Martin Hatka, 1. místostarosta města ODVOZ VÁNOČNÍCH STROMKŮ Odvoz vánočních stromků budou provádět technické služby průběžně během měsíce ledna. Stromky určené ke svozu odložte na některé ze stanovišť s kontejnery na tříděný odpad. (hk)

5 Jistě jste zaznamenali, že v prosinci 2014 již nebylo sousoší uprostřed náměstí zahaleno do ochranného roucha. Restaurátorské práce byly na zimní období přerušeny a budou pokračovat v letošním roce, až se oteplí. V důsledku netěsností a kotvení hlavního sloupu se práce pozdržely a to včetně původně plánovaného zlacení sochy na vrcholu sloupu. O kousek dál pokročila oprava schodiště u hřbitovní kaple, kde umělecký kovář pan Hamřík osadil nové, ručně kované zábradlí, a vrátil tak původní krásu schodišti, jak je zřejmé z fotografie. V letošním roce chceme pokračovat podle finančních možností v opravě vlastní kaple, její fasády a navazujícího obvodového zdiva hřbitova. Za účasti zástupců vybraných měst České republiky se konalo 2. prosince loňského roku v Praze vyhodnocení zpracovaných studií dobré praxe v odpadovém hospodářství, respektive dobré praxe v třídění komunálních odpadů. Na základě porovnání výsledků separace odpadů mezi více než 400 obcemi a městy v ČR jsme byli vybráni a zařazeni do výzkumného úkolu k plánování odpadového hospodářství na komunální úrovni. Podle analýzy potenciálu produkce a účinnosti separace papíru, skla a plastů ze směsných komunálních odpadů ve městech a obcích nad obyvatel jsme byli vyhodnoceni mezi 21 nejlepších. Ve zprávě se hovoří o tom, že účinnost separace odpadů v Letohradě je značně lepší než ve SVOZ ODPADŮ Z POPELNIC Svozovým dnem je středa (každý týden) od ranních do pozdních večerních hodin časový rozpis pro jednotlivé ulice není stanoven dle situace může posádka změnit trasu, přistavujte proto své nádoby včas. Nádoby musí být označeny štítkem s čárovým kódem. Neoznačené nádoby nebudou vyprazdňovány. Provádí společnost Ekola České Libchavy s.r.o., tel Neukládejte do nádob: papír, plasty, sklo, kovy, nápojové kartóny; nebezpečné složky, např. léky, suché články, nátěrové hmoty, lepidla, chemikálie atd.; vyřazená elektrozařízení; stavební odpad, zeminu, kamení, stavební materiály obsahující azbest, odpad z demolic; uhynulá zvířata; výbušné látky, kapaliny; bioodpad, např. tráva, listí, zbytky rostlin, dřevo atd. Uložení odpadů z výše uvedených skupin je důvodem k nevyprázdnění nádoby. SVOZ PAPÍRU, PLASTŮ, NÁPOJOVÝCH KARTONŮ A KOVOVÝCH OBALŮ ZPŮSOBEM DŮM OD DOMU Svoz probíhá každý sudý týden v pondělí v období od do Svozy provádí společnost Komunální služby s.r.o., Jablonné nad Orlicí, tel Z OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE V souvislosti s opravou hřbitovní kaple se nabízí možnost upravit její interiér tak, aby ji bylo možné využívat ke smutečním občanským obřadům, neboť se objevují od našich občanů požadavky na zajištění možnosti vsypu, nebo rozptylu popela po provedené kremaci. Pokud najdeme s LSG společné věcné a finanční řešení pro úpravu malého nádvoří zámku za kostelem, bylo by možné v letošním roce tento prostor důstojně upravit a mohl by sloužit studentům Letohradského soukromého gymnázia jako letní učebna, případně k posezení. Prostor zůstane otevřený veřejnosti, bude tedy využitelný v letní turistické sezoně. Martin Hatka, předseda komise regenerace MPZ STUDIE DOBRÉ PRAXE LETOHRAD MEZI TŘINÁCTI NEJLEPŠÍMI V ČR většině měst a obcí ČR nad obyvatel. Ve dvou komoditách papír a sklo se v Letohradě již v roce 2012 podařilo splnit cíle směrnice EU (ES/98/2008), které jsou stanoveny až pro rok Ve třinácti z vybraných měst pak byly následně zpracovány tzv. případové studie dobré praxe v odpadovém hospodářství. Zpracované případové studie jsou zveřejněny na webových stránkách zhotovitele zakázky / projektu, a tedy možné si je prohlédnout na Na semináři jsme si jednak vyměnili názory na různé formy podpory třídění komunálních odpadů a motivace občanů. Ukazuje se, že důležitá je jednak dostatečně hustá síť sběrných dvorů a ODPADY V ROCE 2015 Lze odevzdat: Papír, plasty, sklo, nápojové kartony. Pro přiznání bodů a následně odměny za třídění je třeba dodržet stanovené podmínky. Jednou z nich je minimální množství odevzdané komodity (papír balíky o hmotnosti min. 10 kg, plasty pytle o hmotnosti min. 2,5 kg, nápojový kartón oranžové pytle o hmotnosti min. 2 kg). Pokud nebudou balíky a pytle splňovat předepsanou minimální hmotnost a budou označeny čárovým kódem, nebudou odvezeny. Budou ponechány na místě, abyste mohli zjednat nápravu. Chcete-li se odpadů zbavit bez nároku na odměnu, neoznačujte balíky a pytle čárovým kódem. Kovové obaly (např. obaly od sprejů, plechovky od nápojů a potravin vše prázdné a bez ohledu na složení, není třeba oddělávat víčka z jiného materiálu). Lze odevzdávat libovolné množství velikost pytlů není stanovena, protože za ně nebudou přiznávány body a tedy ani odměna za třídění. SVOZ BIOODPADU Z HNĚDÝCH NÁDOB Svoz probíhá každý sudý týden ve čtvrtek v období od do Svozy provádí společnost Ekola České Libchavy s.r.o., tel LZ 1/2015 míst, a to jedno místo na cca obyvatel, což jsme v Letohradě dosáhli vybudováním dvou sběrných dvorů z dotačních prostředků OPŽP. Velmi důležitá je také vzdálenost od místa bydliště občana k místu, kde lze odpad odložit (sběrným hnízdům), což jsme v našem městě ještě předčili pytlovým svozem od domu k domu. V případě celoplošné dostupnosti míst k odkládání bioodpadů jsme zajistili rovněž nádobovým svozem od prahu domu. Takové hodnocení v rámci ČR jistě potěší, ale výsledky především v oblasti vytříděných plastů by mohly být ještě mnohem lepší, kdybychom získali větší podporu u obyvatel sídlišť, kde jsou v tomto směru největší rezervy. Martin Hatka, předseda komise ŽPaE Nádoby slouží pro ukládání listí, plevele, trávy, drcené nebo naštěpkované dřevní hmoty, odpadu z ovoce a zeleniny, spadlého ovoce, skořápek z ořechů, pecek z ovoce, pokojových květin, řezaných květin (bez spojovacích drátů, stuh a pod.) tento odpad musí být do nádob ukládán přímo bez obalů. Nádoby musí být označeny štítkem s čárovým kódem. Neoznačené nádoby nebudou vyprazdňovány. MĚSTSKÝ ÚŘAD: MÍSTO ZPĚTNÉHO ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ A CARTRIDGÍ Sběrné nádoby jsou umístěny v průchodu budovou městského úřadu (v rohu u vstupu do kanceláře městské policie). Lze odevzdat: - Elektrozařízení drobná elektrozařízení z kanceláří a i z domácností, např. nefunkční kalkulačky, MP3 přehrávače, walkmany, telefony, drobné počítačové vybavení a podobně. Elektrozařízení odkládejte do kovového boxu šedé barvy. Do této nádoby zásadně nepatří zářivky, výbojky, klasické žárovky, reflektorové žárovky, halogenové žárovky, baterie a cartridge. - Baterie všechny typy baterií používaných v domácnosti, např. ze svítilen, hraček, elektroniky, dálkových ovladačů, hodin, budíků, zvonků, MP3 přehrávačů, mobilních telefonů a podobně. Velikost baterií: knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie, malé a velké monočlánky, ploché baterie i 9V hranaté baterie a dobíjecí baterie lehčí než 1 kg. Baterie se musí svými rozměry vejít do otvoru ve sběrném boxu 9 x 5 cm. Baterie odkládejte do průhledného plastového válce. Do této nádoby zásadně nepatří rezavé, rozbité nebo tekoucí/lepkavé baterie, autobaterie a jiné baterie s tekutým elektrolytem, baterie nebo 5

6 LZ 1/2015 akumulátory z průmyslových podniků (takové baterie nemají obvykle komerční nálepku, mohou z nich vyčnívat kontaktní drátky a podobně), plně nabité baterie a baterie těžší než 1 kg. - Zářivky a úsporné žárovky nerozbité úsporné kompaktní zářivky, výbojky, lineární (trubicové) zářivky do délky 40 cm a světelné zdroje s LED diodami. Rozbité je třeba odevzdat do sběrného dvora. Zářivky a úsporné žárovky odkládejte do modré kovové nádoby. Do této nádoby zásadně nepatří klasické žárovky, reflektorové žárovky, halogenové žárovky a lineární (trubicové) zářivky nad 40 cm. Klasické, reflektorové a halogenové žárovky můžete odkládat do směsného komunálního odpadu do popelnic. Lineární (trubicové) zářivky nad 40 cm je třeba odevzdat ve sběrném dvoře nebo prodejcům. - Cartridge sbíráme inkoustové cartridge a laserové tonery. Nesbíráme tonerové válce. Cartridge odkládejte do papírového sběrného boxu. SBĚRNÝ DVŮR: MÍSTO ZPĚTNÉHO ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ Umístění: Sběrný dvůr I Orlice (za bývalým Montostavem, vedle areálu technických služeb), Sběrný dvůr II Letohrad (ul. Kunčická, za žel. přejezdem proti výkupně kovů pana Havelky). Provozovatel: Komunální služby s.r.o., Jablonné nad Orlicí, tel Kontakt na obsluhu sběrného dvora: mobil Odvoz plastů, papíru, skla a kovů provádí společnost Komunální služby s.r.o., Jablonné nad Orlicí. Odvoz textilu provádí společnost Dimatex CS, spol. s r. o., Stráž nad Nisou. Odvoz elektorozařízení provádí společnost ASEKOL s.r.o. Zásady třídění: - Sklo třídit na barevné sklo (odkládat do zelených kontejnerů) a bílé (čiré) sklo (odkládat do bílých kontejnerů). Mezi sklo nepatří: porcelán, keramika, autosklo, drátěné sklo a zrcadla. Tabulové sklo nepatří do bílého skla, ale do skla barevného. - Mezi papír nepatří: uhlový a voskovaný papír, použité pleny a hygienické potřeby. - Mezi plasty nepatří: plastové obaly od nebezpečných látek jako jsou např. motorové oleje, chemikálie, barvy apod. - Do kontejnerů na textil patří: ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky, ubrusy, párovaná nositelná obuv. Textil může být použitelný i nepoužitelný, roztrhaný. Před uložením do kontejneru textil zabalte a zavažte do igelitového pytle, aby byl chráněn proti vlhkosti a případnému znečištění. Volný textil se při vyvážení a manipulaci může znehodnotit. Do kontejnerů nepatří: mokrý textil, textil znečištěný oleji a jinými chemikáliemi, koberce, matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní materiály. - Do kontejnerů na elektrozařízení patří: spotřební elektronika, zařízení výpočetní techniky, elektrické hračky, telefonní přístroje, baterie a akumulátory. Do kontejnerů nepatří: televizory, počítačové monitory, zářivky a úsporné žárovky, velké domácí spotřebiče (např. ledničky, mrazáky, pračky, sporáky apod.). Informace o nakládání s odpady v našem městě najdete na v sekci Nakládání s odpady. Hana Koblížková, referent odboru výstavby a životního prostředí 6

7 Na Mikulášovém setkání v Niemcze v pondělí 8. prosince 2014 vyslechli příznivci, členové a pozvaní hosté multimediální prezentací na téma Anděl v literatuře a umění, kterou připravili studenti středních škol. Nadšení vyvolalo vokální vystoupení studentů II. třídy základní školy pod vedením Ali Łysiak. Tomka Zdeněk ml. pokračuje v úspěšně sezoně. Začátek letošního roku zahájil účastí na Světovém šampionátu ptactva v italském Bari, odkud si přivezl pěkné páté místo. Z prestižní výstavy, která se konala poslední listopadový víkend v Brně, jejímž pořadatelem je ČSCH Klub K1 Brno, dovezl zlato stejně tak jako v loňském roce a navíc letos ještě přidal bronz. V současné době Z PARTNERSKÝCH MĚST TRADIČNÍ ZASTAVENÍ V ADVENTNÍM ČASE Po jedenadvacáté přijali senioři pozvání na setkání v orlovně na Orlici. Předvánoční náladu navodily nazdobený stromeček a pestrý program. Často se zvyky přebírají z jiných kultur, jsem proto ráda, že u nás nosí dětem stále dárky Ježíšek a že se dodržují vánoční zvyky, mezi něž patří i tradiční předvánoční setkání na Orlici, zahájila setkání radní pro sociální věci Iva Janoušková, která seniory provázela svátečně naladěným odpolednem. K mikrofonu pozvala starostu města Petra Fialu. Na dotaz, co mu starostování dalo a co vzalo, odpověděl, že ztratil soukromí, ale získal mnoho nových poznatků, ale také kila navíc. Přál bych si, abych zase pohodlněji dopnul sako, protože mi na sportování mnoho volna nezbývá. Lepší to asi AUTORSKÉ ČTENÍ V LETOHRADU jen tak nebude, protože mě zavazuje výsledek ve volbách, kde jste mi dali přes 70 procent hlasů. Tak se budu snažit, abych vás nezklamal. Nastínil investiční akce plánované v příštím roce: Chceme započít s rekonstrukcí koupaliště, v příštím roce konkrétně instalovat nový nerezový bazén pro děti, s vyhříváním. Chtěl bych, aby se na něj opět vrátily rodiny s dětmi. Pokračovat budeme také v opravách chodníků a místních komunikací. Na tradičním zastavení v adventním čase zazpívaly děti z MŠ Taušlova a studentka Letohradského soukromého gymnázia Lucka Sopčáková, zatančily ženy ze Studia KÁ pod vedením Kateřiny Motyčkové, k poslechu zahrála Lenka Hubálková za doprovodu saxofonu Josefa Folka. Setkání připravily Město Letohrad a DPS. V pátek se v rámci 10. východočeského uměleckého maratónu v Městské knihovně v Letohradu uskutečnilo autorské čtení prozaičky a básnířky Evy Černošové z Nechanic a básníka Martina Vídenského z Letohradu. Eva Černošová přečetla ukázky ze své knížky Věci, které se snadno zapomenou a několik básniček z připravované básnické sbírky. Martin Vídenský přidal k již publikovaným básním i pár novinek ze šuplíku. O hudební doprovod se postarala vynikající houslistka Markéta Dominikusová z Letohradu. Martin Vídenský, foto: Petr Pulc TOMKOVI KANÁŘI PŘIVEZLI DO LETOHRADU DALŠÍ ZLATO se jedná o největší výstavu kanárů v ČR. Na letošním jubilejním 20. ročníku bylo vystaveno celkem 511 barevných a postavových kanárů z celé republiky, které hodnotili posuzovatelé z Rakouska. Zdeněk ke dvěma oceněním přidal ještě jedno, a to putovní pohár za vítězného kanára 20. ročníku této výstavy. Jiří Chalupník, 2. místostarosta KRÁTCE LZ 1/2015 SAMOSTATNÉ BYDLENÍ JE BAVÍ Již rok a čtvrt bydlí v Letohradě sedm obyvatel z Domova pod hradem Žampach. Loni starosta Petr Fiala založil příjemnou tradici předvánočního posezení nad kávou a jablkovým závinem v zámecké restauraci, kam je pozval i letos. Jsem rád, že se jim v Letohradě líbí a že bydlení v novém prostředí jim napomáhá dostat se do běžného života. PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT V EVANGELICKÉM KOSTELE V úterý pořádal v evangelickém kostele v Letohradě ženský pěvecký sbor Canzonetta předvánoční koncert, na kterém spolu s nimi vystoupil i dětský pěvecký sbor Petrklíč a Podorlický dětský pěvecký sbor z Jablonného nad Orlicí. O instrumentální doprovod se postaral Petr Buryška se svojí skupinou a Broňa Halbrštátová. Pořad uváděl Vladimír Zamazal. VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ SE OPĚT VYDAŘIL Ve dnech uspořádala naše škola opět svůj tradiční vánoční koncert pro veřejnost a tři výchovné koncerty pro mateřské a základní školy z Letohradu a okolí. Každoročně nás velmi těší velký zájem o tyto koncerty ze strany škol i veřejnosti. Večerní koncert pro veřejnost byl dokonce vyprodán během čtyř dnů a bohužel na spoustu zájemců lístky nezbyly. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli uspořádat v roce 2015 vánoční koncerty dva, abychom tak byli schopni uspokojit všechny zájemce o jeho návštěvu. Přeji čtenářům za naši školu vše nejlepší do nového roku a těším se na shledání s vámi na některé z našich akcí. MgA. Rostislav Balaštík, ředitel školy ROZSVĚCENÍ STROMU: OHŇOSTROJ, HUDBA A JARMARK Poslední listopadovou neděli jsme zapálili první svíčku na adventním věnci a na našem Václavském náměstí společně rozsvítili vánoční strom. Tu správnou předvánoční atmosféru navodily výstava hraček v muzeu a předvánoční trhy s rozmanitým zbožím i od našich školáků. Úsměv na tváři stovky návštěvníků vykouzlilo vystoupení dětí z MŠ U Dvora, příjemnou náladu navodily písně kapely Žalman a spol. Oslnivá záplava světelných efektů adventního ohňostroje rozzářila oblohu a zakončila zdařilou tradiční akci na náměstí, kde se lidé nejen v předvánočním čase rádi potkávají. Iva Janoušková foto: Vít Stráník 7

8 LZ 1/2015 MALÍ ČTENÁŘI, LOVCI PEREL, ČTOU KNIHY OZNAČENÉ SYMBOLEM PERLORODKY Od začátku ledna do konce listopadu probíhala v oddělení pro děti čtenářská hra Lovci perel. Hra vznikla v Knihovně města Hradec Králové, která ji poskytla dalším knihovnám. Během dvou let se hra rozšířila po knihovnách celé republiky. Naše knihovna se v loňském roce připojila poprvé. Hra spočívá v tom, že malí čtenáři lovci perel čtou knihy označené symbolem perlorodky. Ke každé knize perlorodce je vypracovaný pracovní list s otázkami, které musí lovec perel správně zodpovědět. Za přečtenou perlorodku a správně vyplněný pracovní list dostane perlu. HLEDÁNÍ SPOLEČNÉ CESTY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Poskytovatelé sociálních služeb v Letohradě poprvé usedli ve středu 10. prosince se zástupci samospráv u kulatého stolu. Smyslem bylo podpořit komunikaci a navázat užší spolupráci, získávat konkrétní informace od poskytovatelů, o jejich působení a aktivitách na území města Letohradu. O Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období hovořila vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Pardubického kraje Helena Zahálková. O připravovaných změnách v sociální oblasti informovala vedoucí odboru sociálních vědí a zdravotnictví MěÚ Žamberk Dagmar Ducháčková. Ukázalo se, že sdružení a neziskové organizace v oblasti sociálních služeb se běžně nesetkávají a že jim chybí příležitost k tomu, aby se navzájem informovali o tom, co nabízejí a jaké služby poskytují, podtrhla radní pro sociální věci Iva Janoušková důležitost podobných setkávání. Když se opraví kus chodníku nebo silnice, každý si toho všimne. Ale sociální práce je dlouhodobá záležitost, která není na první pohled zřejmá. Je proto dobře, že zastupitelé města tuto sféru podporují, dodala radní. Letohrad patří podle vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Pardubického kraje Heleny Zahálkové k těm osvíceným městům, které dává do sociální oblasti téměř dva miliony korun, což v městech stejné velikosti nebývá zcela běžné. Z diskuze vyplynuly již první náznaky možné spolupráce. Sdružení Neratov usilovně hledá v Letohradě pronájem prostor pro zřízení kavárny v centru, proto tedy požádalo město o pomoc s vytipováním prostor. Rýsují se také společná setkání seniorů v zimních měsících, například na besedách s cestovateli, spisovateli nebo botanikem Václavem Větvičkou. (mag) Vedoucí Jana Moravcová (druhá zleva) představila služby, které poskytuje Dům s pečovatelskou službou Letohrad (Foto: Archiv MěÚ) Do hry se zapojilo 40 dětí a přečetly dohromady 624 knih perlorodek. Věříme, že příští rok bude dětí i přečtených knih ještě více. V úterý 9. prosince byly do hry přihlášené děti lovci perel i se svými rodiči pozvány do knihovny na slavnostní vyhodnocení. Pozvání přijal také starosta města Petr Fiala a ředitel KCL Jaroslav Moravec, kteří dětem předali ceny. O skvělý hudební doprovod se postarali žáci ZUŠ a ředitel ZUŠ Rostislav Balaštík. Každý účastník hry obdržel své perly, placku se symbolem perlorodky, balíček ukázkové hry a pexeso darované městem. Lovci s nejvíce nalovenými perlami byli odměněni věcnými dárky. A teď už k výsledkům těch nejpilnějších lovců perel: 1. místo Ondřej Krejčí, 112 perel; 2. místo Anežka Krejsová, 92 perel; 3. místo Sára Stejskalová, 62 perel; 4. místo Veronika Zytová, 41 perel; 5. místo Nela Haltmarová, 34 perel; 6. místo Nela Ježková, 31 perel; 7. místo Michaela Pavelová, 26 perel. Vítězům gratulujeme! Výsledky šesti lovců (nad 30 perel) jsme posílali do Knihovny města Hradec Králové, kde vyberou nejlepší lovce ze všech zúčastněných knihoven a ty odmění poukázkami na nákup knih. Výsledky se ještě zpracovávají, tak uvidíme. MARTIN DOLEČEK NA CESTĚ KOLEM SVĚTA Martin Doleček v pondělí oznámil, že z vážných finančních nedostatků přerušil pokračování plavby, a zároveň potřebuje nutně čas k přípravě lodi na další cestu. Proto přijal nabídku půjčky pro odlet do České republiky v období leden až únor V této době bude pořádat několik speciálních programů s projekcí na několika místech republiky. Tyto pořady budou pořádány za účelem získání dalších finančních prostředků na druhou polovinu plavby kolem světa. Nerad by přiznal prohru a musel od dokončení této plavby odstoupit. Proto si naplánoval také řadu přednášek pro školy, aby jednak podnítil zájem mladých a také získal tolik potřebné zajištění další cesty. Zdraví a děkuje všem, kdo mu nyní pomáhají. KPT Martin Doleček, Nový Zéland První Martinova přednáška NA CESTĚ KOLEM SVĚTA se bude konat v Letohradě v sobotu 31. ledna v hod. v Domě kultury. ŠERMÍŘSKÁ SHOW, PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI S MĚSTEM Šermířský spolek Balestra poděkoval městu za sedmiletou spolupráci vskutku originálně. Pozvali vedení města, zástupce spolků a přátele na šermířsko-divadelní show Hrabě Monte Christo. Za milý dárek poděkoval v úvodu také starosta Petr Fiala: Pozvali jsme všechny, kteří se na dobrém jméně města spolupodepisují, tedy zástupce spolků, městských organizací, škol. Věřím, že tomu tak bude i přinejmenším další čtyři roky po dobu fungování současné samosprávy. Pocity většiny hostů slavnostního večera vystihl na svém facebookovém profilu fotograf Petr Pulc: Velké díky za super vystoupení a přejeme mnoho dalších úspěchů. 8 Kvalitní produkt společnosti MASOEKO nese označení KLASA. V rámci slavnostního předávání certifikátů KLASA v pražském paláci Žofín převzalo z rukou ministra zemědělství Mariana Jurečky (vpravo) a ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu Martina Šebestyána ve středu 3. prosince certifikáty KLASA devět výrobců. Mezi 36 oceněnými produkty obdržela ocenění klobása s pepřem od letohradské firmy MASOEKO s.r.o. Certifikát převzal Jan Šlesinger (na snímku uprostřed). (Foto: archiv společnosti) Měl jsem štěstí na lidi Nakladatelství Vyšehrad vydalo životopisný rozhovor Josefa Beránka s letohradským farářem Václavem Vackem. Kniha Měl jsem štěstí na lidi sleduje farářovu životní cestu od dětství, přes postupné hledání životního povolání v nesnadných letech nesvobody, až po jeho kněžské působení.

9 LZ 1/2015 O JEDNOM PŘÁTELSTVÍ, KTERÉ ZAVÁL ČAS ANEB O RŮŽENĚ MALÉ A ZUZANĚ ŠVABINSKÉ Loni uplynulo deset let od úmrtí Zuzany Švabinské ( ), v pravém slova smyslu dámy, která se dožila požehnaného věku a čas jen málo ubral z její svěžesti. OTISKY PAMĚTI Svojí sestřičkou a výhradně Růženkou nazývala v soukromé korespondenci svoji dlouholetou přítelkyni, rodačku z Kyšperka, paní Růženu Malou. Ve druhém vydání úspěšné vzpomínkové knížky Zuzany Švabinské s názvem Světla paměti můžeme na stránce 291 číst: Nějakým dárkem na památku svého pobytu v Kozlově přispěla také paní Růženka Malá z Letohradu. Ta si Kozlov neobyčejně oblíbila, nejvíce jsme spolu prožívaly radosti zahradnické. Trasu Kozlov Letohrad (spíše Kyšperk, jak ona postaru říkala) jsem v obou směrech projela nesčíslněkrát. Kdo byla Zuzana Švabinská? Narodila se v rodině pražského malíře a pedagoga Rudolfa Vejrycha a Anny Procházkové. Kmotrou jí byla teta Ela Švabinská. Ona Ela byla sestrou jmenovaného Rudolfa Vejrycha a byla provdána za proslulého výtvarníka Maxe Švabinského. Když se rodiče rozvedli a matka se provdala za Maxe Švabinského, který odešel od Ely Švabinské, stala se po čase jeho dcerou a přijala jeho příjmení. To již vlastní rodiče neměla a bylo jí 33 let. Svému druhému otci byla nejen hospodyní, ale i starostlivou pečovatelkou i sekretářkou. Po letech se stala tou nejlepší propagátorkou a znalkyní tvorby jak svého biologického otce malíře a pedagoga Rudolfa Vejrycha tak svého druhého otce proslulého výtvarníka Maxe Švabinského. Starala se též o kozlovskou chaloupku, kterou převzala po své tetě Elišce / Ele. Tu v létech 1967 až 1968 velkým nákladem opravila a vnitřek doplnila původním zařízením. Dnes je Chaloupka Maxe Švabinského součástí Městského muzea v České Třebové a je přístupná veřejnosti. Zdejší Odezva na článek o nakladateli Mazáčovi, který vyšel v LZ č. 12/2014 Někteří nepřímí potomci Mazáčova rodu v Letohradě žijí. Jsem sběratelem rodopisů ve Verměřovicích a ve statku čp. 1 (nad kamenným mostem) žila kdysi Marie Jakele, rozená Mazáčová z Kyšperka čp. 52, jejíž matka při návštěvě statku na náledí spadla ze skály do řeky i s kočárem a zabila se. Marie měla šest nebo sedm dětí. Dcera Josefa (*1867) zůstala na statku a měla čtyři děti, z nichž dvě pak žily v Kyšperku. Byli to Petr a František Hofmanovi. Petr (* ) žil v Kolonii, kde žije jeho snacha a donedávna čtyři vnuci. František pracoval v OEZ, jeho syna potkávám u nádraží, byt neznám. Je možné, že mezi rodinnými fotografiemi mohou mít i někoho z Mazáčů. (U nás byli Mazačové psáni s krátkým a ). Je to slabá stopa, ale lepší neznám. Josef Mařík, Verměřovice Růžena Malá z Letohradu (portrét z průkazu) krajina Švabinského inspirovala k půvabným kresbám, grafickým listům i slavným olejům, jako byl například Chudý kraj. Kdo byla Růžena Malá? Ze svých neteří Jany Fajfrové a Marie Kostkanové, bytem Letohrad, by měla jistě radost, a tak díky jejich nevšední ochotě a vstřícnosti si o ní můžeme přečíst: Naše litomyšlská teta Růža Narodila se v Kyšperku, dnes Letohradě, v zahradnické rodině Venclových na Podměstí. Měla tři vlastní sourozence, z nichž nejmladší m byl náš otec Jan Vencl. Teta byla Kyšperačkou celým svým srdcem a vlastně po celý svůj život, i když jeho polovinu strávila v Litomyšli, a to po té, co se vdala. V Litomyšli na náměstí si zařídila velmi úspěšnou květinovou síň. Měla mimořádný smysl pro estetično, pro krásné prostředí, jež si postupně, podle svého cítění, vybudovala. Výzdobu výlohy svého květinářství měla vždy originálně, zajímavě uspořádanou, čímž si ji oblíbila i veřejnost. Moc si vážila toho, když u ní»městští radní«objednávali kytice pro osobnosti (obvykle z Prahy) při příležitosti jejich návštěv v Litomyšli. Ať už to byli významní malíři nebo třeba hudebníci. Tak se naše teta blíže seznámila s dcerou malíře Maxe Švabinského paní Zuzanou Švabinskou, s níž se později velmi navštěvovaly. Teta ji též pozvala do svého rodiště Kyšperka, tehdy již nově Letohradu. Obě přijely k nám pak ještě dvakrát. Pamatuji se, že podruhé přijely slavným autem značky Trabant. Paní Zuzana věnovala tetě několik obrázků od svého otce a ty nám teta později darovala. Teta byla též poctěna návštěvou Marie Podvalové, slavné pěvkyně Národního divadla a časté interpretky Smetanových oper. V rodišti Bedřicha Smetany se každoročně pořádaly festivaly na jeho počest a teta nám vždy zakoupila (tehdy pro nás moc drahé) vstupenky, abychom se slavných představení s našimi nejpřednějšími umělci mohly účastnit. Tetinka se strýčkem Vášou k nám do Kyšperka (jak nepřestala říkat) jezdili několikrát do roka. To jsme i celá naše rodina navštěvovali hrob svých prarodičů a sourozenců tetinky Růži, dnes i našich rodičů. Mezi»své«jsme ji v roce 1988 pochovali podle jejího i našeho přání. My se sestrou nikdy nezapomeneme na její celoživotní lásku k nám, na naše nejkrásnější každoroční prázdniny v Litomyšli v jejich domečku na Toulovcově náměstí pod piaristickým kostelem. Pro nás to bylo nejšťastnější období našeho života. Za to cítíme k ní velký vděk a díky. Připravila Eva Hlaváčková Přebal knihy Světla paměti S paní Hofmanovou z Kolonie i s panem Hofmanem od nádraží jsem mluvila, ale bohužel se povědomí ani fotografie nedochovaly. Přesto panu Maříkovi velice děkuji za zajímavé informace. Eva Hlaváčková 9

10 10 LZ 1/2015 Vánoční jarmark Na středu 3. prosince si naši žáci připravili pro své rodiče a blízké předvánoční překvapení. Pod vedením svých učitelů vyrobili spoustu pěkných výrobků, které potom na jarmarku prodávali. Letos jsme poprvé zkusili připravit i malou školní restauraci, ve které děti prodávaly vlastnoručně připravená jídla a ty nejodvážnější i obsluhovaly. Celá akce se vydařila, rodiče rádi ve škole poseděli a určitě byli i pyšní na své šikovné děti. Poděkování patří nejen jim, ale hlavně učitelům, kteří tuto akci připravovali. Dále bychom chtěli poděkovat paní Masarovičové a paní Šubrtové za ukázky lidových řemesel předení, plstění a zdobení perníčků. Pavla Skácelíková Poděkování z jarmarku: paní Daniele Šubrtové děkujeme za ukázky zdobení perníčků. Paní Petře Masarovičové děkujeme za ukázku předení na kolovrátku a plstění. Paní Marcele Cappanni děkujeme za celofánové sáčky. Určitě je využijeme. Eva Čečetková Telegraf proběhlo školní kolo řečnické soutěže Mladý Demosthenes se vybraní chlapci z 6. a 7. tříd zúčastnili okresního kola ve florbale v Brandýse nad Orlicí v 10 hod. rozsvítil 1. stupeň na hlavní chodbě vánoční stromeček a přišel i Mikuláš s čerty a anděly se v Žamberku konalo okrskové kolo v halové kopané. Chlapci a jedna dívka z 8. a 9. tříd vyhráli na Vánočním koncertě ZUŠ v DK jsme si přiblížili atmosféru Vánoc se konalo vánoční setkání prvňáčků a jejich učitelek s rodiči zhlédla celá škola pohádku Tři bratři a poté si pro 2. stupeň připravily třídy 8.AB soutěž s názvem Vánoční výzva začaly pro celou školu vánoční prázdniny. Na výstavě v Brně Fascinující výstava vypreparovaných lidských těl. V úterý se 8. třídy vydaly na výstavu vypreparovaných lidských těl a lidských orgánů do Brna. Brzy ráno jsme se sešli na vlakovém nádraží. Cesta byla dlouhá, ale zábavná. Když jsme dorazili do Brna, hned jsme si všimli poutače na výstavu Bodies revealed, která se koná od do Hned jak jsme přišli k výstavišti, uviděli jsme spoustu jiných skupinek, které také čekaly na výstavu. Ještě před začátkem nás upozornili, že si máme svléknout bundy, protože uvnitř je veliké teplo. Také jsme dostali milou průvodkyni, studentku medicíny, která nás hned upozornila na velmi špatný vzduch. Výstava se skládala z 9 okruhů, například: kostra, dýchací a nervová soustava atd. V každé místnosti byla obrazovka, která znázorňovala funkci lidských orgánů a orgánových soustav. Některé vystavené exponáty ukazovaly poškození lidského těla (obzvlášť odpuzující byly plíce kuřáka) nebo různé nemoci. Také jsme se dozvěděli, že kost stehenní je pevnější než železobeton, jen plíce plavou na vodě, játra vykonávají více jak 500 funkcí a zkřížením rukou zmateme mozek a utlumíme bolest. Tato výstava byla velice zajímavá a naučná a rozšířila naše učivo v přírodopisu. ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO Nebojte se klasiků V letošním roce byl ze strany žáků opět velký zájem o účast v recitační soutěži Nebojte se klasiků. Ze školního kola prvního stupně postoupilo do dalšího kola, které se konalo na Letohradském soukromém gymnáziu, 17 žáků. Z druhého stupně reprezentovalo naši školu 10 žáků. V úterý nás čekalo odpoledne plné krásných veršů a jak dopadli naši recitátoři? Kategorie recitačních skupin: 1. místo: Vanda Pácalová a Laura Stejskalová, 2. ročník 3. místo: Denisa Štěpánová, Mariana Masarovičová, 5. ročník; Karolína Kostkanová, Štěpánka Vávrová, 4. ročník; Sára Stejskalová, Josefína Kaplanová, 3. ročník 1. místo: Barbora Hofmanová a Vanesa Halbrštátová, 8. ročník 2. místo: Pavlína Mikysková a Tereza Fialová, 8. ročník 3. místo: Kateřina Tomanová a Kristina Vágnerová, 8. ročník ZÁKLADNÍ ŠKOLA U DVORA Po výstavě nás paní učitelky pustily do obchodního centra Vaňkovka, kde si každý něco koupil. Nakonec jsme šli na vlak, spokojeni se vrátili do Letohradu a rozešli se do svých domovů. Jindřich Pernfuss, Nikola Skalická, Josef Vencl a Adam Tomek z 8.B Naše soutěže Vážení čtenáři Letohradského zpravodaje, chtěla bych se s vámi podělit o úžasné zážitky. Naše škola, respektive my, češtinářky, každý rok pořádáme hned takhle na podzim několik soutěží. První se jmenuje Hudební a recitační soutěž, ale my ji chápeme spíš jako přehlídku dětského přednesu, případně zpěvu pro ty odvážnější. Píšu přehlídku proto, že z této soutěže nevybíráme žádné vítěze, pouze naše zástupce do opravdové soutěže pořádané Letohradským soukromým gymnáziem Nebojte se klasiků. Tato přehlídka se konala ve středu od na naší škole. Poprvé od té doby, co nás napadlo tuhle přehlídku uspořádat, se jí zúčastnilo 52 dětí neuvěřitelná účast. Musely jsme se tudíž rozdělit do dvou skupin a do dvou porot, abychom vůbec byly schopné tolik dětí posoudit. A věřte mi, že rozhodování nebylo jednoduché. Proto také nerozdělujeme žádná místa, všichni zúčastnění žáci obdrží diplom a pouze zlomek z nich vybereme do Nebojte se klasiků. Musím se pochlubit, že i tady jsme uspěli. 1. místo z 1. stupně získala Vendula Venclová z 5.A s textem od Nanou Mimi Dojnetové Venda má červené brýle a ze 2. stupně se umístili na 3. místech Dominik Šlezingr ze 6.B s básní od Josefa Kainara Kocourek a Diana Kadžaja z 6.A s Rozhovorem od Jaroslava Seiferta. No a druhá soutěž, o které bych se chtěla zmínit, se jmenuje Mladý Demosthenes je to mezinárodní soutěž řečníků, kde děti vystupují s vlastním minutovým textem před diváky a porotou. Z této soutěže již vítěze vybíráme, protože ti postupují do regionálních a odtud do krajských kol, tady se vybírají nejlepší řečníci do celostátního a později i do mezinárodního kola. Našeho školního kola se zúčastnilo 20 vyspělých řečníků. Porota ve složení paní ředitelka Kategorie sólový přednes: 3. místo: Žofie Barnetová, 1. ročník; Klára Dostálková, 8. ročník Všem zúčastněným blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy. Těší nás jejich zájem o recitaci a literaturu. Mgr. Hana Hrdinová, Mgr. Petra Nožková Výstava nerostů 20. listopadu jsme navštívili výstavu nerostů v Zámrsku. Minerály byly rozmístěny ve dvou místnostech. V té první jsme mohli zhlédnout spíše dárkové předměty, například přívěsky, prstýnky, nebo klenotnice vyrobené z kamenů a zkamenělin a ve druhé místnosti již byly samotné nerosty v přírodní formě. Téměř všechny předměty byly prodejné. Jejich ceny se pohybovaly v rozmezí od 35 korun až do 300 tisíc korun. Výstava byla velice zajímavá a myslím, že každému z nás něco přinesla. Hana Šenkýřová, 9. třída Mgr. Hana Pavlíčková, Mgr. Klára Jurná, já (Mgr. Taťána Sýkorová) a PedDr. Božena Černohousová jako přísedící a poradce ani tentokrát neměla snadnou práci. Vybíraly jsme však pečlivě a tady jsou výsledky: třídy 1. místo Adéla Maixnerová (7.A) text Naše budoucnost, 2. místo Anna Foglová (6.B) text Naše budoucnost, 3. místo Diana Kadžaja (6.A) text Lasgraas třídy 1. místo Vjačeslav Kadžaja (9.A) text My, 2. místo Eliška Dvořáková (8.A) text Sport, 3. místo Lenka Krejsová (9.A) text Listy a Eva Drymlová (8.A) text Dobrodružství na sněhu. Děkuji všem zúčastněným za velice příjemný zážitek a přeji jim hodně úspěchů v jejich další práci. Mgr. Taťána Sýkorová Volby do školské rady V listopadu 2014 proběhly na ZŠ Letohrad, U Dvora volby do školské rady. Ta je složena z devíti členů. Třetinu tvoří zástupci zřizovatele, třetinu zástupci školy a třetinu zákonní zástupci žáků. Členy se pro následující tři roky stali: zřizovatel Bc. Jiří Chalupník, Bc. Magdaléna Navrátilová, Mgr. Miloš Štěpán. ZŠ Letohrad, U Dvora 745 PaedDr. Božena Černohousová, Mgr. Miroslava Veselá, Mgr. Kamila Náglová. Zákonní zástupci PharmDr. Josef Marek, Ing. Radim Adamec, Mgr. Hynek Vrbický. Děkuji všem, kteří se rozhodli do školské rady kandidovat. Velice si vážím zájmu o možnost podílet se na správě a chodu naší školy. Věřím, že nás čekají tři zajímavé, tvůrčí roky, kdy se naše škola opět posune dopředu. Mgr. Hana Pavlíčková, řed. školy

11 Děti v lesní školce kontrolují každým dnem přírodní koutky našeho krásného parku. A že si listí užíváme, je věru pravda, a to i v době kroužků. U nás jsou kroužky trochu jiné, ve spojení s pohybem v přírodě, tvořivostí, uvolněním a hlavně i relaxací. Snažíme se nabízet i programy pro veřejnost se zaměřením na udržitelný rozvoj, tvořivost, odpočinek a tradice. První takovou akcí byla Dušičková slavnost. Pro děti byla připravena venkovní stezka s úkoly, výroba lucerniček, dlabání dýní, občerstvení. A kdo vydržel, mohl si zahrát hlavní roli v pohádce O dýni. Všem moc děkujeme a věříme, že příští rok budeme akci opakovat. Také jsme odstartovali pečení našich lesosušenek. Započali jsme cyklus setkávání lidí věnující se zdravé stravě. Zahájili jsme cyklus přednášek věnovaný rozvoji nadání dítěte. LESNÍ KLUB STROM ŽIVOTA Dali jsme prostor ženskému světu a zrealizovali jsme 1. ženský kruh s Pavlou Olšavskou, který doprovázel směnný obchod vlastních výrobků, přebytků ze zahrad. Pekli jsme svatomartinské rohlíčky a pořádali výrobu koní pro sv. Martina. Připravovali jsme s dětmi věnce, perníky a jiné věcičky, kterými se lesní klub bude prezentovat před Vánoci na jarmarcích, trzích. Nově je klub otevřen rodinám s dětmi, a to v úterý a čtvrtek od 15 do 17 hod. Vždy bude připravena tvořivá aktivita, čaj a naše sušenky. Příspěvek na hernu 30 Kč. Dále nabízíme čtvrteční Lesohrátky, příspěvek 40 Kč. Ve čtvrtek hrajeme pro děti divadlo, zpíváme. Je možné u nás zůstat i přes oběd. Příspěvek na oběd za rodinu je 45 Kč. LZ 1/2015 Přejeme vám poklidné a veselé předvánoční přípravy a pokud se budete chtít trochu zastavit a načerpat energii, přijďte mezi nás. Děkujeme všem, kteří pomáhají lesnímu klubu. lesniklub.lsg.cz, Letohradské soukromé gymnázium, o.p.s. Na závěr roku jsme se zúčastnili tří významnějších turnajů a rozhodně se Letohradští neztratili vyrazila hrstka našich závodníků na soutěž žactva a dorostu do Trutnova. Velmi slušné zastoupení klubů z ČR slibovalo zajímavou podívanou. Netušili jsme, že by v tak malém množství naši borci mohli nějak více zasáhnout do celkového pořadí klubů, ale opak byl pravdou. Skvělými výkony se blýskli jak nováčci v kategorii žáků, jako Roman Šilar, Daniel Krátký, Pavel Krátký ml., ale i zkušenější borci jako Honza Stránský, který se blýsknul skvělými zápasy, kde s přehledem porážel své soupeře před časovým limitem. Dvěma vítězstvími byla z našich nejúspěšnější Áďa Krátká. Náš oddíl byl nejúspěšnějším klubem turnaje. SPORT KARATE TEAM KCK TJ SPARTAK OEZ LETOHRAD Dušek Bohuslav; žákyně let bez rozdílu STV -35 kg = 1. Krátká Adéla; žákyně let bez rozdílu STV +35 kg = 2. Drymlová Jana; žáci let bez rozdílu STV +52 kg = 1. Marek Jan; 2. Náhlík Marek; žákyně let bez rozdílu STV -50 kg = 3. Jantačová Žaneta; dorostenci let bez rozdílu STV -55 kg = 1. Stránský Jan; dorostenky let bez rozdílu STV -55 kg = 1. Výprachtická Anita se konal GENERALI CUP pohár starosty Ústí nad Orlicí, letos s rekordní účastí startujících (cca 300 závodníků s mezinárodní účastí). Na tomto turnaji se každý rok představuje téměř celá aktivní základna našeho klubu. V posledních 9 letech se umisťujeme pravidelně KATA: ml. žáci (7 9) = 2. Ondřej Pulc, 3. František Marek; ml. žáci kyu = 3. Ondřej Náhlík, 5. Jan Novotný; ml. žáci (10 11) = 5. Bohuslav Dušek; ml. žákyně (7 9) = 2. Adéla Bednářová, 3. Pavla Bednářová; ml. žákyně -10 let kyu = 3. Karina Denchylya, 3. Sára Stejskalová, 7. Nela Haltmarová; ml. žákyně (10 11) = 3. Jana Drymlová; st. žáci (12 13) = 2. Radim Patkolo; st. žákyně (12 13) = 2. Žaneta Jantačová, 5. Aneta Mačátová, 7. Valérie Voksová; dorostenci (14 15) = 5. Jan Stránský, 7. Albert Vacek; dorostenky (14 15) = 5. Petra Dušková, 7. Sabina Mačátová; juniorky (16 17) = 2. Petra Vávrová; muži = 1. David Beran, 2. Roman Krátký; ženy = 2. Petra Vávrová; Masters muži (+40 let) = 1. Pavel Krátký KUMITE: ml. žáci 7 9 let kyu -32 kg = 4. Pavel Krátký ml., 5. Ondřej Náhlík; ml. žáci 7 9 let kyu +32 kg= 1. Daniel Krátký, 3. Jonáš Sýkora, 3. Jan Šulc, 5. Vojtěch Šulc; ml. žáci let kyu -35 kg = 3. David Beneš; ml. žáci let kyu +35 kg = 3. Roman Šilar; ml. žáci (10 11) -35 kg = 3. Jan Müller; ml. žáci (10 11) +41 kg = 2. Daniel Nový; ml. žákyně 7 9 let kyu +30 kg = 1. Sára Stejskalová, 2. Nela Haltmarová; ml. žákyně (10 11) -35 kg KATA: žáci 7 9 let kyu = 3. Náhlík Ondřej; žáci let kyu = 3. Beneš David; žáci let Open = 2. Beneš David; 3. Dušek Bohuslav; žákyně let Open = 1. Krátká Adéla; 3. Drymlová Jana; žáci let Open = 3. Patkolo Radim; žákyně let Open = 1. Jantačová Žaneta; kata team starší žactvo = 2. KCK team KUMITE: žáci 7 9 let kyu -35 kg = 1. Krátký Daniel; 2. Šulc Jan; žáci 7 9 let kyu +35 kg = 3. Šulc Vojtěch; 3. Beneš David; žáci let kyu -41 kg = 1. Šilar Roman; 2. Kolínek David; žáci let bez rozdílu STV -30 kg = 1. na pomyslné 1. příčce = nejúspěšnějšího klubu turnaje. Po předloňském triumfu, kdy jsme byli nejlepším klubem a nejlepšího závodníka turnaje již podruhé v historii vyhrála Nikola Krátká, vloni ji vystřídala Petra Vávrová, jsme se vydali obhajovat 1. místo v klubech. Přestože jsme z různých důvodů nepřihlásili všechny závodníky, startovalo za náš klub neuvěřitelných 49 závodníků! Postavili jsme nováčky i zkušené závodníky, konkurence byla veliká. Kimona oblékli i naši trenéři. Přes všechna úskalí jsme obhájili loňský triumf a vybojovali pohár nejúspěšnějšího klubu turnaje. 11

12 LZ 1/2015 = 1. Adéla Krátká; 2. Nela Celarová; ml. žákyně (10 11) +35 kg = 3. Jana Drymlová; st. žáci -39 kg = 3. David Štogryn; st. žáci -45 kg = 1. Radim Patkolo; st. žáci -52 kg = 3. Tomáš Suchomel, 5. Matěj Rychetský; st. žáci -60 kg = 1. Jan Marek, 2. David Haltmar; st. žáci +60 kg = 3. Marek Náhlík; st. žákyně -42 kg = 1. Žaneta Jantačová, 2. Barbora Vacková; st. žákyně +50 kg = 2. Aneta Mačátová; dorostenci (14 15) -57 kg = 2. Jan Stránský, 3. Daniel Jirásek; dorostenci (14 15) -63 kg = 2. Albert Vacek; dorostenci (14 15) -70 kg = 3. Václav Hůlka; dorostenky (14 15) -47 kg = 2. Klára Odehnalová; dorostenky (14 15) -54 kg = 3. Petra Dušková; dorostenky (14 15) +54 kg = 3. Sabina Mačátová; junioři (16 17) -76 kg = 1. Jan Moravec; junioři (16 17) +76 kg = 2. Jan Šrámek; juniorky (16 17) BRH= 2. Petra Vávrová; kumite team dorostenci (14 15) = 3. KCK Team; kumite team dorostenky (14 15) = 1. KCK Team se konalo v Českých Budějovicích mládežnické Mistrovství ČR asociace WKF. Na toto finálové klání jsme vzhlíželi s očekáváním, vždyť 16 nominovaných závodníků z našeho oddílu dávalo slušné naděje. Bohužel nebylo to naše nejúspěšnější vystoupení, na mistrovství ČR. Naši favorité se nechávali zaskočit v 1. kole průměrnými závodníky a neměli šanci na další postup. KUMITE: st. žáci +60 kg = 2. Marek Náhlík; dorostenci -57 kg = 5. Jan Stránský; dorostenky -54 kg = 3. Anita Výprachtická; juniorky -59 kg = 2. Petra Vávrová Informace o dění v oddíle najdete také na www. karate-sport.cz nebo na Facebooku. Děkujeme všem závodníkům za reprezentaci oddílu a našeho města v r. 2014, trenérům děkujeme za obětavou práci a rodičům za podporu a trpělivost. KCK TEAM Pro letošní rok patří poděkování za vzornou reprezentaci sourozencům Regnardovým: Viktorovi a zejména Anetě, která vyhrála Seriál dětských jezdeckých her 2014 v Suché u Litomyšle a na Mistrovství ČR ve všestrannosti na Zlaté podkově v Humpolci obsadila krásné třetí místo. Přejeme, ať se daří i v příští sezoně. Ať nám koně jdou! Výbor TJ 12 KNIHOVNA NOVÉ SPOLEČENSKÉ HRY K PŮJČENÍ V knihovně je k dispozici dalších 36 společenských, deskových, karetních her a nově také logické hry pro jednoho. Celkem jich máme již 66. Hry se půjčují na dobu jednoho měsíce bez dalších poplatků (stačí mít zaplacený registrační poplatek). Přijďte si vybrat! Seznam všech her najdete na našich webových stránkách www. knihovna.letohrad.eu nebo v knihovně. Nově zakoupené knihy: Agricola, Colt Express, Citadela, Barvínek, Jurasík, Duch, Černé historky Dne v 6.00 hod. přijali strážníci přes tísňovou linku 156 oznámení, že v Ústecké ulici je sražená srna. Po příjezdu na místo hlídka zajistila průjezdnost komunikace a uhynulé zvíře předala členu mysliveckého sdružení. Dne v odpoledních hodinách požádala Policie ČR o součinnost při dopravní nehodě dvou osobních automobilů u nádraží ČD. Strážníci usměrňovali dopravu v místě nehody a následně policistům zpřístupnili záznamy z městského kamerového systému pro potřeby dalšího šetření. MĚSTSKÁ POLICIE HLÁSÍ 1, Bílé historky, Doba kamenná, Dědictví, Rialto, Pantheon, Mnoho monster, Kaleidoskop, Minutová říše, Kde leží Uppsala, Kde leží Řáholec, Nox, Qwixx, Příběhy z kostek, Tókaidó, Údolí králů, Tučňáci na ledu (Smart hra), Safari (Smart hra), Auto Blok (Smart hra), Záchranáři: Boj s ohněm, V hlavní roli, Anti-Virus (Smart hra), Kvadrilion (Smart hra), Noemova archa (Smart hra), IQ FIT (Smart hra), IQ PUZZLE (Smart hra), IQ TWIST (Smart hra), IQ LINK (Smart hra), 66 Sedm draků. Za knihovnu P. Bárnetová (KCL) Dne v hod. přijala hlídka stížnost na odstavený osobní automobil, který tvořil překážku v silničním provozu u bytovky v Dolní Dobrouči. Strážníci po příjezdu na místo vyhodnotili situaci a lustrací zjistili majitele vozidla, který telefonicky sdělil, že vozidlo má poruchu. Po jejím odstranění automobil z místa odjel. V průběhu měsíce listopadu strážníci přistihli muže z Letohradu s volně pobíhajícím psem. Za porušení obecně závazné vyhlášky mu byla uložena bloková pokuta. MP Letohrad KRAJKÁŘKY Z CELÉHO SVĚTA ZNAJÍ NAŠE MĚSTO Zažila jsem ve škole roky, kdy jsme měly nabité třídy krajkářkami. To všechno skončilo jedním podpisem ministra školství, který zrušil celou fungující síť krajkářských škol, od učňovských až po vysokoškolské. Po 25 letech neklesáme na mysli, v ruce paličky můžeme stále držet a své řemeslo máme rády. Přestože krajkářské školství neexistuje, tradice spolupráce s Vamberkem, městem krajky, přetrvává. Díky tomu krajkářky z celé Evropy i z USA naše město znají. Přijedou opět letos v červnu, kdy připravuji na letohradském zámku výstavu pražské Vyšší odborné školy textilních řemesel, a to v době konání Mezinárodního setkání krajkářek. Přála bych si, aby se krajkářky z Letohradu se zájmem o řemeslo sešly 28. ledna v 9 hodin v knihovně v Letohradě. Marie Králíková Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí nabízí vzdělávání v akreditovaném kvalifikačním kurzu Pracovník v sociálních službách. Termín kurzu: Kurz je pořádán v rámci udržitelnosti projektu: Posílení absorpční kapacity v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb v okrese Ústí nad Orlicí, CZ.1.07/3.2.13/ Rozsah 164 hodin, akreditace MPSV 2013/0157- PK. Bližší informace na

13 LZ 1/2015 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Narodili se * Dominik Moravec * Izabela Smejkalová Vážení rodiče, radujeme se s Vámi z narození děťátka a vítáme je jako nového občánka našeho města. Jubilanti 70 let Věra Marešová, Letohrad Hana Kapalčíková, Letohrad Marie Vychytilová, Letohrad-Orlice Milada Maříková, Letohrad-Orlice 81 let Emil Moravec, Letohrad-Kunčice Miroslav Vyhnálek, Letohrad Bohumil Turek, Letohrad Marta Žabová, Letohrad 82 let Josef Stránský, Letohrad 85 let Miroslav Chládek, Letohrad Marie Maříková, Letohrad Jaroslav Moravec, Letohrad-Orlice Marie Mrázková, Letohrad 86 let Zdenka Stejskalová, Letohrad Růžena Motlová, Letohrad-Kunčice 87 let Josef Fogl, Letohrad 88 let František Novotný, Letohrad-Jankovice 89 let Maria Kosková, Letohrad Vážení spoluobčané, blahopřejeme Vám k významnému životnímu výročí, které v lednu oslavíte, a přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a životního elánu. Jubilanty a narozené děti uvádíme jen v případě, že do uzávěrky měsíčníku máme písemný souhlas. Děkujeme za pochopení. Manželství uzavřeli 22. listopadu 2014 Michal Jiroušek, Ústí nad Orlicí Petra Večeřová, Letohrad Vážení novomanželé, blahopřejeme Vám k uzavření manželství a přejeme, ať je trvalé a šťastné. Vzpomínáme Marta Švecová, Letohrad-Orlice, 82 let Lenka Townleyová, Letohrad, 44 let Drahomíra Bárnetová, Letohrad, 83 let Jan Krejsa, Letohrad-Orlice, 67 let Eliška Francová, Letohrad, 94 let Anna Richterová, Letohrad-Orlice, 89 let Vážení pozůstalí, přijměte projev upřímné soustrasti. Lenka Bednářová, matrikářka S MOUDRÝMI O ŽIVOTĚ Nikdo zlý není šťasten. D. Iuvenalis BIG BAND ZAPLNIL DŮM KULTURY V zaplněném sále Kulturního domu v Letohradě se opět představil swingový orchestr Big Band Letohrad. První část letošního vánočního koncertu byla věnována skladbám z repertoáru orchestru Glenna Millera jako vzpomínka na vynikajícího hudebníka, který před sedmdesáti lety zmizel při letu z Anglie do Francie. Větší část koncertu pak byla věnována skladbám českých autorů. Během večera tak zazněly populární známé melodie. Opravdovou lahůdkou byl průřez písněmi známým muzikálem Starci na chmelu. Protože se jednalo o předvánoční koncert, nechyběly na závěr ani oblíbené vánoční písně. Program, ve kterém se představilo 26 muzikantů a 14 zpěváků, řídil Rostislav Zábraha a uváděl již tradičně Martin Mimra. Již nyní se můžeme těšit na jarní swingový koncert, který se bude konat 18. dubna 2015 a na kterém jako host vystoupí Josef Laufer. Orchestr přeje všem příznivcům pokojné prožití vánočních svátků a vše dobré v roce /z Starý rok zemřel, nový se zrodil Starý rok zemřel, nový se zrodil, právě když ponocný v půlnoci chodil a troubil dvanáct. Zemřel-li někdo, kdo nám byl milý, svěsíme hlavu, zapláčem chvíli a řeknem: Chuďas. Zdalipak čeho litovat máme, když ten rok starý do hrobu dáme. Myslím, že sotva. Bylť on tak trochu nevěrný přítel, sliboval štěstí plničký pytel, a dal jen trošku. Sliboval zdraví, a přines chřipku. Souchotě přines a bolest v típku. Bůh ví, co ještě. Bude ten nový takový taky? Milionové pnou k němu zraky, ptají se vážně: Co se v tvém lůně, příteli, tají? Úroda bude? Každý se nají? Bude zas pokoj, či válku strojíš? Či ty se také té krve bojíš, která by tekla? Ó, buď jen hodný, jako byl starý. Popřej nám hojně boží ty dary. Povodeň zadrž, na naše pole přines jen vláhu. Kroupám, těm vyměř jen neškodnou dráhu, aby vlast naše, ta máti drahá, z vláhy tvé měla nadbytek blaha a hojnost všeho. Rodičům milým ať se vše daří. Ať oči jejich stále jen září radostí čistou. A když vše splníš, co tuto chceme, až jednou skončíš, o tobě rceme: To byl ten pravý. Báseň neznámého autora doručila do redakce paní Jitka Šlesingrová. ÚSPĚCH ŽAMBERECKÉHO ALBERTINA Akreditace hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb další úspěch Albertinum OLÚ Žamberk. Po získání ocenění vítěz projektu Bezpečná a kvalitní nemocnice 2014 nám dovolte, abychom vás s radostí seznámili s dalším úspěchem našeho zdravotnického zařízení, kterým je úspěšná akreditace a zisk Certifikátu kvality a bezpečí. Externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb, které provedla Ministerstvem zdravotnictví ČR akreditovaná Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o., proběhlo dne 27. listopadu 2014 v našem zdravotnickém zařízení na všech zdravotnických i nezdravotnických pracovištích, včetně personálního oddělení. Všichni členové hodnotitelského týmu vyhodnotili úroveň poskytovaných zdravotních služeb v Albertinu, odborném léčebném ústavu, Žamberk jako vyhovující ve všech standardech a ukazatelích podle ustanovení 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, a ustanovení vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. Albertinum obdrželo Certifikát kvality a bezpečí pod ev. č s platností do , který nám na závěrečném hodnocení po ukončení celodenního hodnocení předala jednatelka společnosti ČSAZ RNDr. Renata Podstatová. Tento úspěch je úspěchem všech našich zaměstnanců, kteří se více než rok spolupodíleli na přípravě a splnění všech hodnotících standardů a ukazatelů řízení kvality a bezpečí. Poděkování tak patří všem, zejména však manažerce kvality Mgr. Simoně Žabkové, která byla po celou dobu přípravy k akreditaci hlavní hybnou silou celého procesu. Ing. Rudolf Bulíček, pověřený řízením organizace 13

14 LZ 1/ v 19.30, Dům kultury KINO: Šťastná Hlavní hrdinka Viktorie Šťastná odjíždí studovat do Prahy hereckou akademii. Záhy však zjišťuje, že se její původní ideály nesetkávají s realitou. Dostává se do party protřelých studentek, které pojímají hereckou kariéru zcela osobitým způsobem. Co všechno je Viky ochotná udělat pro úspěch? 75 minut, přístupný, romantický, komedie, ČR, vstupné 60 Kč v hod., Dům kultury DIVADLO: Ostře sledované vlaky Dramatizace novely Bohumila Hrabala, kterou proslavil oskarový film Jiřího Menzela. Tragikomedie tělesného a lidského dospívání Miloše Hrmy na malém středočeském nádraží v době války. V podání Městského divadla Mladá Boleslav. Hrají: Matouš Ruml, Petr Halíček a další. Vstupné 320 Kč , městské muzeum VÝSTAVA: O včelách a včelařství Srdečně zveme na zajímavou a poučnou výstavu o včelách a včelařství pro všechny věkové kategorie. Výstava potrvá do Vstupné: 30 Kč / 20 Kč / děti do 5 let zdarma / 70 Kč rodinné. KULTURNÍ CENTRUM LETOHRAD PROGRAM LESNÍHO KLUBU KALENDÁŘ AKCÍ v hod., Dům kultury KINO: Modelky s.r.o. Dvě někdejší kamarádky, ale už 40 let nesmiřitelné rivalky, ikony českého módního světa, si neustále vjíždějí do vlasů, dělají si naschvály, sabotují si módní přehlídky, pomlouvají se. A předhánějí se, která objeví další Evu Herzigovou. Když se pak na scéně objeví tvář mladičké Martiny, jež všem svou krásou doslova vyrazí dech, svedou boj o to, která z nich ji uloví do své stáje. Která vyhraje? A prohloubí se tím jejich rivalita, nebo ty dvě znesvářené babičky konečně zakopou válečnou sekyru a obnoví své přátelství? Kolotoč bláznivých situací a komických scén začíná. 90 minut, přístupný, komedie, ČR, vstupné 60 Kč. PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR 2015: KINO: Raluca DIVADLO: Milena má problém s Šárkou Vaculíkovou Předprodej vstupenek v informačním centru, tel , Máte-li zájem o zasílání měsíčního programu KCL, pište na a do předmětu zprávy uveďte PROGRAM KCL ANO. Krásné prožití svátků vánočních a hodně zdraví, štěstí a pohody do nového roku vám přeje Kulturní centrum Letohrad kultura, muzeum, knihovna, informační centrum od 15 hod. Tříkrálová slavnost. Pečení tříkrálového koláče s korunou, říkadla a písničky na téma Tří králů, převleky pro dramatickou činnost dětí. S sebou misku na pečení, mandle, sušené ovoce, rozinky. Příspěvek 40 Kč od 9 hod. Mateřský klub zdobení větévky. Dříve sedláci tuto ozdobenou větévku zapichovali pro dobrou úrodu do pole jako symbol. Pohádka o sedlákovi. Příspěvek 40 Kč. Od 18 hod. Ženský kruh. Směnný obchůdek vašich přebytků a výtvorů, drink z našeho mixéru, datlové kuličky, společně si ozdobíme větévku jako symbol úrody od 15 hod. Háčkovací dílna. Připraven k použití veškerý materiál, naučíme se háčkovat. Příspěvek 40 Kč od 9 hod. Mateřský klub kvašená zelenina. Krátký teoretický úvod do kvašení zeleniny, historie, nastrouháme a nakrájíme zeleninu. Následuje pohádka s písničkou o zelenině, venkovní Lesohrátky od 10 hod. Od 17 hod. s sebou přineste zeleninu, 4l sklenici. Můžete přinést vlastní výrobek. Příspěvek 40 Kč od 9 hod. Mateřský klub výroba krmítka. Vyrobíme z květináče, zpívání o ptáčcích. Lesohrátky od 10 hod. S sebou keramický květináček. Příspěvek 40 Kč. Od 17 hod. Zázrak dotyku cyklus přednášek věnovaný rozvoji nadání dítěte, ukázka práce s dotekem. Co se děje při láskyplném objetí, léčení emocionálního strachu a emočního napětí. Jak a kde se ukládá a jak jej odstranit. Dotek otevírá prostor léčení nejen vašich dětí, ale i vás samotných a celé rodiny. Ing. Pavla Olšavská. Nutná rezervace. Příspěvek 70 Kč od 9.30 hod. beseda s psycholožkou na téma Komunikace mezi rodičem a dítětem, práce s emocemi při nevhodném chování dítěte. Lucie Mahelová, konzultantka lesního klubu. Pro děti připraven program v přírodě. Příspěvek 70 Kč od 9 hod. Mateřský klub pečený čaj. Pohádka O sněhovém království, pohybové hry, zpívání. S sebou čerstvé i sušené ovoce, kompoty. Příspěvek 40 Kč od 14 hod. Oslava hromnic. Zdobení svíčky voskovými pláty, vykrajovaní a lepení ozdob na svíčku, lití vosku do formy, s sebou svíčku na ozdobení. V 16 hod. pohádka prožitkovou formou. Nabízíme kurz šití pod vedením Jany Zamazalové. Chcete se naučit jednoduché triky a tipy, jak si ušít sukni, dětem tepláky? Cena Kč za 5 lekcí, 1 lekce potrvá 2,5 hod. Přihlaste se do a získejte kurz za 900 Kč. Stále přijímáme děti do kroužků, družiny a lesní školky. tel , Letohradské soukromé gymnázium, o.p.s. POVÍDÁNÍ O MAŠINKÁCH Cyklus besed Povídání o mašinách pokračuje v novém roce ve středu 21. ledna 2015 od 18 hod. uvedením videa s názvem a vše se v dobré obrátilo! Dokument o tom, co může příznivce železnice potkat, když jedou v nepřízni počasí přes 400 km k vytčenému cíli a ono Strastiplný průběh a šťastnější zakončení třídenního výletu za rakouskými úzkokolejkami, ale i ostatními zajímavostmi, můžete zhlédnout v uvedený termín v rotundě ZUŠ, což je levé křídlo zámku, prvé poschodí, spojovací chodba vpravo. Na vaši účast se těší pořadatelé, tedy Letohradský železniční klub a knihovna. Přednáška ČKA v hod. se v evangelickém kostele v Letohradě koná přednáška Matěje Jungwirtha s názvem Vzděláním k míru? Dobrovolnické zkušenosti z palestinského Nábulusu. SDH Letohrad-Orlice pořádá dne v orlovně na Orlici od hod. hasičský ples. K tanci a poslechu hraje hudební skupina ASPEKT. XIX. CHARITNÍ PLES se koná 7. února 2015 v v Orlovně Orlice. Výtěžek z plesu bude věnován na vybavení Centra pod střechou v Letohradě. BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH v hod. na Orlici: Štědrý den v 7.15 hod. v Letohradě, v hod. na Orlici: Slavnost Narození Páně (na Orlici Rybova mše vánoční v podání sboru Familia Cantorum) v 7.15 hod. v Letohradě, v hod. na Orlici: Svátek sv. Štěpána v 7.15 hod. v Letohradě, v hod. na Orlici: Svátek Svaté Rodiny v 7.15 hod. v Letohradě, v na Orlici: Nový rok Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež STREET zahajuje svoji činnost Lednové téma: Obžérství. Po Klub, Individuální konzultace Út Klub St Individuální konzultace Čt Klub Pá Klub Kontakt: Taušlova 714, Letohrad , Facebook: NZDM Street-Letohrad HOTEL NA ZÁMKU vás srdečně zve: Novoroční menu Týden steaků Zvěřinové hody LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ měsíčník z Letohradu, periodický tisk územního samosprávného celku. Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR: E Vydavatel: Město Letohrad, Václavské náměstí 10, Letohrad, IČO: Šéfredaktor: Mgr. Petr Cink. Redakční radu řídí Bc. Vladimír Zamazal. Adresa redakce: Václavské náměstí 10, Letohrad, tel , mob , fax: , Příjem inzerce: Ludmila Moravcová, tel , nebo v redakci na městském úřadu. Tisk: Golem Group s.r.o., Mírová 891, Letohrad, tel Periodicita 12x ročně. Náklad 930 ks. Uzávěrka příštího čísla je ve hod. Ročník XXV., číslo 1/2015. Cena 15 Kč. Datum vydání

15 SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ: PŘIPOMENUTÍ INSPIRATIVNÍCH PŘÍBĚHŮ Město Letohrad ocenilo v prvním prosincovém týdnu záslužné aktivity dobrovolníků a reprezentantů města v oblasti sportu, kultury i vědecké činnosti. Již tradiční slavnostní předvánoční setkání v obřadní síni zámku připomenulo inspirativní příběhy letohradských občanů. Pamětní listy a dárkový balíček převzalo 33 pracovníků s mládeží a 17 úspěšných reprezentantů města z rukou starosty Petra Fialy a radního pro volnočasové aktivity Stanislava Beneše. Setkání budou připomínat podpisy v pamětní knize. Mnohokrát si ani nedokážeme uvědomit, kolik úsilí se skrývá za prací pro druhé. Víme však o vás a vážíme si vás, spoluvytváříte dobrý obraz našeho města, poděkoval starosta přítomným ze jejich nezištnou pomoc a obětavé nasazení, které jsou zrcadlem Letohradu, v němž se právě díky rozmanitému spolkovému životu tak dobře žije. Ocenění zasvětili značnou část života dobrovolnictví, v němž nalezli zalíbení a které vykonávají nezištně a s láskou. Máte náš obdiv. Obrazně táhnete káru ve spolcích a sdruženích, zviditelňujete město ve světě a samospráva může učinit jen jediné, podporovat vás, aby se vám dařilo i nadále, dodal radní Beneš, jehož těší, že v Letohradě žije tolik lidí, kteří dokáží věnovat svůj volný čas ve prospěch druhých. Ocenění pracovníci s mládeží za rok 2014 František Stejskal Sokol Letohrad Michal Čada Fotbalový klub OEZ Letohrad František Zeman Fotbalový klub OEZ Letohrad Jaroslav Kalous Letohradský železniční klub Josef Trejtnar Letohradský železniční klub Jiří Kubový Český rybářský svaz Miroslav Gernat Český rybářský svaz Martina Novotná Junák Letohrad Václav Peškar Junák Letohrad Dušan Krejsa Orel Letohrad Pavlína Hottmarová Orel Letohrad Božena Malá Tělovýchovná jednota Spartak Letohrad Dana Kudláčková Tělovýchovná jednota Spartak Letohrad František Jelínek Tělovýchovná jednota Spartak Letohrad - karate Anna Marková Tělovýchovná jednota Spartak Letohrad - karate Eva Sýkorová Taneční studio KA Ing. Josef Fogl Budos Letohrad Monika Vodehnalová Tenisový klub Letohrad Pavel Jurajda Tenisový klub Letohrad Roman Cindr Tenisový klub Letohrad Ladislav Štěpánek ml. Sbor dobrovolných hasičů Kunčice Eva Vrbová Sbor dobrovolných hasičů Kunčice Hedvika Plívová Sbor dobrovolných hasičů Kunčice Mirka Veselá Tělovýchovná jednota Spartak Letohrad, oddíl lyžování Martin Holec Klub biatlonu Letohrad Michal Novák Hokejbal Letohrad Iva Janoušková Hokejbal Letohrad Kristýna Mačátová Hokejbal Letohrad Ondřej Němec Break dance Letohrad DSC Miroslav Fišar Break dance Letohrad DSC Pavel Stejskal Break dance Letohrad DSC Nikola Martincová Základní kynologická organizace Letohrad Simona Fadrná Základní kynologická organizace Letohrad Ocenění úspěšní reprezentanti města za rok 2014 Ladislav Voborník Český svaz chovatelů Letohrad, je aktivním členem za poslední období získal 7 čestných cen za reprezentaci města Letohrad v oblasti chovatelství Ivana Majvaldová SPUL Letohrad, oceněná za podporu a rozvoj kulturní činnosti ve městě, každoročně se podílí na přípravě a organizaci Mikulášského vlnění ve Zlaté uličce Rostislav Zábraha Big Band Letohrad, kapelník oceněný za podporu a rozvoj kulturní činnosti ve městě Vladimír Zamazal Big Band Letohrad, manažer oceněný za podporu a rozvoj kulturní činnosti ve městě Nikola Krátká Tělovýchovná jednota Spartak Letohrad karate, nejúspěšnější sportovec roku 2014, 2. místo na Mistrovství Evropy, 1. místo na Mistrovství ČR, 1. místo Akademické Mistrovství ČR Luděk Abrahám Tělovýchovná jednota Spartak Letohrad, oddíl lyžování, získal 2. místo na Olympiádě dětí a mládeže v rychlostním závodu, 1. místo na Mistrovství České republiky v rychlostním závodu, 3. místo v žebříčku Českého poháru mladší žáci, 3. místo na Mistrovství České republiky ve stíhacím závodu, 2. místo Hledá se nový talent 2 km volně žáci mladší 2002 Nikita Kubíčková Tělovýchovná jednota Spartak Letohrad, oddíl lyžování, získala 4. místo na Českém poháru v běhu na lyžích ski cross a 5. místo na Českém poháru v běhu na lyžích 3 km klasicky hromadným startem Jakub Procházka Tělovýchovná jednota Spartak Letohrad, oddíl lyžování, získal 1. místo na Mistrovství České republiky rychlostní závod se štafetovou střelbou, 2x 3. místo na Mistrovství České republiky v běhu na lyžích intervalový start volně Mikuláš Karlík Klub biatlonu Letohrad, získal 2x 1. místo na Olympiádě dětí a mládeže rychlostní závod a závod s hromadným startem, 2x 1. místo na Mistrovství České republiky rychlostní závod a závod stíhací, 1. místo v žebříčku Českého poháru staršího žactva Jakub Štvrtecký Klub biatlonu Letohrad, 2x 2. místo na Mistrovství České republiky rychlostní závod a rychlostní závod se štafetovým startem, 2. místo v žebříčku Českého poháru mladších dorostenců, 1. a 2. místo na Mistrovství České republiky v běhu na lyžích intervalový start volně Milan Žemlička Klub biatlonu Letohrad, 1. a 2. místo na Mistrovství České republiky rychlostní závod a rychlostní závod se štafetovým startem, 2. místo v žebříčku Českého poháru starších dorostenců Benedikt Schleiss Tenisový klub Letohrad, v lednu 2014 se stal přeborníkem ve Východočeské oblasti v minitenisu, v létě 2014 získal na této soutěži 2. místo, v soutěži Tenisového klubu Letohrad získal ocenění 1. hráče minitenisu v družstvu 21:1, družstvo se umístilo celkově na 2. místě. Jiří Tomek Familia Cantorum, oceněný za podporu a rozvoj kulturní činnosti ve městě Pavel Vychytil Familia Cantorum, oceněný za podporu a rozvoj kulturní činnosti ve městě Alena Kalousová Familia Cantorum, oceněná za podporu a rozvoj kulturní činnosti ve městě Dita Silberová Základní kynologická organizace Letohrad, oceněná za reprezentaci kynologické organizace a města Letohrad na Mistrovství České republiky kníračů Václav Kotyza student Letohradského soukromého gymnázia, oceněný za 4. místo na světové soutěži středoškolských vědeckých prací I-SWEEP 2013, Houston, USA, účast na celosvětovém finále největší soutěže vědy a techniky Intel ISEF 2014 v Los Angeles, USA, Zlatá medaile z mezinárodního finále soutěže mladých vědců The Beijing Youth Creation Competition 2014, Peking, Čína, 2. místo v národním kole soutěže EXPO SCIENCE AMAVET 2014, která se konala v budově Akademie věd České republiky, 2. místo v celostátní soutěži České hlavičky 2014 pro nejlepší práce středoškolských studentů. (mag) Jak již se stalo tradicí, ocenění se na závěr společně vyfotografují. Foto: Jiří Mikyska

16 LETOHRAD V PROMĚNÁCH ČASU - Pazderna, sklad dřeva a nakonec sídlo soukromé firmy Dům č.p. 146 byl postaven někdy kolem roku 1800 jako pazderna, později prý byl využíván jako sklad dřeva pro zámek, snad proto tam byl i jeden dvoupokojový byt. S rodiči jsme se do tohoto deputátního bytu patřícího k Novému dvoru přistěhovali v roce 1940 ze Studeného. Byt byl v zoufalém stavu, bez elektřiny, bez vody, bez sociálního zařízení. Poněvadž nás postupně přibývalo, bylo náš šest dětí, tak pan důchodní Kacálek zajistil úpravu bytu. Otec se na velkostatku staral o zemědělské práce, postupně upravoval vnitřní prostory. Zamýšlenou přestavbu po konfiskaci v roce 1945 zhatily plány na přemostění silnice od Šedivce přes železnici na kunčickou stranu a dále na Ústí nad Orlicí, které mnoho let blokovaly stavební rozvoj či opravy v celém plánovaném koridoru. Pak už tatínek neuvažoval o další rekonstrukci. Obnovy se objekt dočkal až na začátku devadesátých let, kdy přišel Pavel Tacl s nabídkou na odkoupení domu a přestavěl ho na sídlo firmy. Ladislav Barnet, ředitel školy v.v. Foto: Pavel Tacl Letohradský mořeplavec Martin Doleček vás zve na přednášku NA CESTĚ KOLEM SVĚTA, která se koná v sobotu v v Domě kultury v Letohradě. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA LSG Vážení uchazeči o studium, vážení rodiče, přátelé školy, absolventi z let minulých, dovolte mi pozvat vás srdečně na tradičně pořádaný Den otevřených dveří, který se v Letohradském soukromém gymnáziu uskuteční ve čtvrtek 26. února 2015 od 16 hodin. Budu upřímně potěšen, pokud se rozhodnete nás navštívit. Nevyhovuje-li vám termín, navštivte nás v kterýkoliv jiný den a třeba i nahlédněte do výuky. Těšíme se na setkání. Vratislav Šembera, ředitel gymnázia

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Článek č. 1. Předmět úpravy

Článek č. 1. Předmět úpravy Obecně závazná vyhláška č. 1/2002, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem. Zastupitelstvo

Více

Praktické a bezpečnostní instrukce pro sběr laserových toneru a inkoustových cartridgí

Praktické a bezpečnostní instrukce pro sběr laserových toneru a inkoustových cartridgí Praktické a bezpečnostní instrukce pro sběr laserových toneru a inkoustových cartridgí 1) Které tonery a cartridge jsou sbírány? ANO: Všechny typy laserových toneru a inkoustových cartridgí používaných

Více

Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Jan Nosek, Ing. Jaroslav

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2008. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2008. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání: Z á p i s z 4. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 5. 2013 od 14,00 hodin RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové, zasedací místnost

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO STARÉ MĚSTO Obecně závazná vyhláška města č. 02/2007 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové www.karaterec.com Ing. Jiří Boček / Prezident Českého svazu karate Vážené dámy a pánové, je pro mne velkou ctí pozvat vás na 13. ročník největší soutěže karate v

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

odpadů. Článek 2. Všeobecná ustanovení

odpadů. Článek 2. Všeobecná ustanovení MĚSTO HRANICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Hranice se usneslo dne 20.12.2005 vydat podle ustanovení

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Úkol:Každý žák dostane pracovní list s úkoly, které bude muset na místě a některé doma vypracovat. viz pracovní list.

Úkol:Každý žák dostane pracovní list s úkoly, které bude muset na místě a některé doma vypracovat. viz pracovní list. Téma: Kam s odpadem? 1) Teoretická část: Motivace: Článek z novin na toto téma (popř. reagovat na televizní vysílání..) Cíl: Seznámit žáky s problematikou třídění a recyklací odpadů. Metoda EUR zjistit

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 15.11.2010 v 17.00 hodin v kavárně hotelu Horizont, čp. 141 v Peci pod Sněžkou Přítomni:

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY

1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2010, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2011

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2011 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu.

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Vážené dámy a pánové, je mojí milou povinností seznámit Vás prostřednictvím velmi stručných charakteristik, řazených

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 2 Rok vydání: 2001 Datum účinnosti: 1. ledna 2002 Typ: platná

Více

Úvodní slovo. Milí čtenáři, Blecha Cup. vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí.

Úvodní slovo. Milí čtenáři, Blecha Cup. vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí. Úvodní slovo Milí čtenáři, vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí. Díky výborné práci našeho týmu se podařilo spousta věcí, které

Více

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 MĚSTO KASEJOVICE Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR

CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to EVVO

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 1. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 17. ledna 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více