1. Antická literatura, počátky středověké literatury

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Antická literatura, počátky středověké literatury"

Transkript

1 Literatura starověkého Řecka 1. Antická literatura, počátky středověké literatury ČJL 1. Antická literatura, počátky středověké literatury 1/5 1. Archaické období Od 8. do 6. stol. př. n. l. Rozvíjí se především lyrika a Epos - dílo s rozsáhlým dějem, obsahem jsou hrdinové udatní, čestní, oddaní atd. Homér Psal eposy. Ilias Vypráví o boji Řeků proti Tróji. Líčí 52 dní z posledního roku 10 letého obléhání Tróje. Syn trojského krále Paris odloudil spartskému králi ženu Helenu. Ten společně s řeckými vládci začne Tróju obléhat. Na řecké straně vznikne spor mezi Achillem a Agamemnonem. Achilles odmítne bojovat, ale nakonec jde do boje pomstít mrtvého přítele. Zabije Hektora -trojského hrdinu. Nakonec padne, když je zasažen do paty, jediného zranitelného místa. Řekové Tróju dobijí pomocí dřevěného koně, v kterém se ukrylo několik nejstatečnějších bojovníků. Ti ukázali ostatním cestu dovnitř. Po krutém boji Řekové Tróju vypálili. Odyssea Popisuje 10 leté putování Odyssea domů. Odysseus narazil na ostrov jednookých obrů Kyklopů. Jeden celou družinu uvěznil v jeskyni. Chtěl je všechny sníst. Odysseus obra opil a vypíchl mu jediné oko. Pomocí lsti se jim podařilo utéct. Odysseus se vrátil na rodný ostrov, kde se nápadníci pokoušeli získat jeho ženu Penelopu. Nakonec se mu podaří všechny nápadníky odehnat. Sapfó Žila na ostrově Lesbos, kde měla školu pro dívky z urozených rodin. Psala milostnou poezii. Hésiodos Práce a dni Naučný epos o tom, jak vykonávat zemědělské práce, pokyny k řádnému životu... Anakreón Představitel pijácké poezie.jeho básně opěvují lásku, víno, život a přátelství. Napodobován jak u svých současníků, tak i v 18. stol (anakreonská poezie) Ezop Psal bajky - vystupují zvířata s lidskými vlastnostmi, plyne z nich ponaučení. Závistivý pes Je mnoho lidí, kteří závidí, co sami mít nemohou, a právě proto druhým nejvíce škodí. 2. Attické období Od 5. do 4. stol. př. n. l. Divadlo původ v oslavách na počest boha Dionýsa. Během oslav chodil průvod pěvců převlečených v kozlích kůžích, z jejich písní se vyvinulo divadlo. Hráli pouze muži, hráli v maskách. Aischilos Sofokles Oresteia Tragédie. Myšlenka-osud lidí je předurčen bohy. Vypráví jak Agamemnon byl zavražděn nevěrnou manželkou a jejím milencem. Jeho syn Orestes pomstí otcovu smrt a sám odchází do Tauridy, aby se očistil. Král Oidipus

2 ČJL 1. Antická literatura, počátky středověké literatury 2/5 Bohové seslali mor, protože nebyla pomstěna smrt krále Laia. Oidipus pátrá po pravdě a dozvídá se, že Polybos, kterého pokládá za otce je jeho vychovatel. Zjišťuje, že žena s kterou se oženil je jeho matka a muž, kterého v horách zabil, byl jeho otec. Vypíchne si oči a odchází do vyhnanství. Antigona Poté co Oidipus odešel do vyhnanství, dostanou se jeho synové do sporu o trůn. Polyneikés povolá na pomoc proti bratrovi cizí vojsko, ale Thébané se ubrání. Nakonec se oba zabijí. Nový král je jejich strýc Kreon. Zakáže Polyneikese pohřbít. Jejich sestra Antigona se rozhodne svého bratra, i přes přísný zákaz pohřbít, ale je za svůj čin zaživa zazděna. Kreon se nakonec rozhodne Antigoně vrátit svobodu, ale ona se v hrobce oběsila. Umírá jeho syn i manželka, takže zůstává sám. To je trest bohů za to, že porušil jejich nařízení. Hl. myšlenka: morální zákony jsou důležitější než světské. Euripides Postavy mají svůj rozum, city, přání Media Kouzelnice Média pomohla Iásonovi a jeho druhům získat zlaté rouno a utekla s ním z domova. Její milenec jí opustil, protože se chce oženit s dcerou korintského krále. Aby se pomstila, zabije svoje děti. Elektra Příběh o Elektře a o tom jak navede svého bratra Oresta k vraždě. Aristofanes Psal komedie Žáby Ptáci Hérodatos otec dějepisu Thukydides Dějiny peloponéské války Rozvoj filosofie: Sokrates Učitel Platona. Platon Propagoval formu dialogu (rozhovor mezi učitelem a žáky). Aristoteles Shrnul veškeré vědění tehdejšího Makedonského starověku. Vytvořil pravidlo jednoty místa, času a děje pro divadlo. 3. Helenistické období Dochází k úpadku Římská literatura 1. Archaické období Plautus Komedie o hrnci Kritizuje lakomství. Inspirovala Moliéra k napsání Lakomce.

3 ČJL 1. Antická literatura, počátky středověké literatury 3/5 2. Zlaté (Cicerovo) období Cicero Jeho latina vzorem pro dokonalou latinu v době humanismu 16 stol. Řeči proti Catilinovi Odhaluje Catilinovo spiknutí proti republice. Řeči proti Verovi Odhaluje nepravosti a vykořisťovaní Vera(správce sicílie). Gaius Julius Caesar Zápisky o válce galské Zápisy o válce občanské Vergilius Největší řecký básník, syn bohatého rolníka, díla s myšlenkami a politikou císaře. Zpěvy pastýřské; Zpěvy rolnické Popisuje život rolníků a opěvuje pastýře Aeneis Největší římský epos(10000 veršů). Aeneas obránce Tróje jako jediný přežije. Se svým synem a otcem se vypravil v čele uprchlíků hledat novou vlast. Přichází do Itálie, kde založil město Lavinium, z něhož vzešel Řím. Ovidius Psal milostnou poezii za což byl vykázán z Říma. Umění milovat Radí jak získat přízeň žen,jak je udržet a ženám radí jak získat muže. Proměny Básnicky zpracovává 250 řeckých a římských bájí a pověstí, kde dojde k proměně (Císař se promění v kometu...). Elegie = báseň se smutným laděním (žal nad smrtí, ztrátou lásky...) Žalozpěvy Zoufá nad svým osudem, touží navrátit se do Říma. 3. Stříbrné období Seneca Rádce císaře Nerona. Zastánce stoické literatury (člověk má žít v souladu s přírodou, odprostit se od zášti, strachu, závisti..) Listy Lucilinovi Tacitus Germánie zmínka o našem území, které nazývá podle Keltského kmenu Bojohémum. Letopisy Dějiny římského impéria a zabývá se významnými osobnostmi (Neron). Petronius Satirikon anticky román se satirickými prvky, dochoval se jen z části. Martialis

4 ČJL 1. Antická literatura, počátky středověké literatury 4/5 Psal epigramy (epigram = v původním významu nápis na náhrobku, později krátká báseň, která kritizuje nějaký nedostatek). 4. Úpadkové období Marcus Aurelius Psal stoickou poezii Hovory sobě Evropská středověká literatura Literatura, kultura i vzdělanost prodělává úpadek. Vzrostla negramotnost, vzdělanost v rukou křesťanské církve. Nejprve se rozvíjí literatura latinská, později od 9. stol i v národních jazycích Hlavním inspiračním zdrojem byla Bible Bible Popisuje vývoj Palestiny od nejstarších dob až do počátku křesťanství. 12 stol př.n.l - 2.stol.n.l Starý zákon Psaný hebrejsky. Základ židovského a křesťanského náboženství. Základem je 5 knih Mojžíšových (stvoření světa a člověka, vyhnání Adama a Evy z ráje, potopa světa a Noemova archa, Mojžíš vyvede izraelský lid z Egypta. Nový zákon Základem 4 evangelia (autoři Matouš, Marek, Lukáš, Jan). Popisuje narození, život, skutky, ukřožování a zmrtvýchvstání Ježíše. Francie: Píseň o Rollandovi Hl. hrdina Rolland, rytíř Karla Velikého. Umírá v boji proti přesile arabských saracénů.. Přivolaný panovník Karel už nestačí hrdiny zachránit, ale pomstí je. Dílo na 1. místě oceňuje statečnost, chrabrost a věrnost králi. Až potom si cení vlastního života. Tristan a Izolda Španělsko: Píseň o Cidovi Rusko: Anglie: Slovo o pluku Igorově Byliny Beowulf Německo: Píseň o Nibelunzích Jižní Slované: Junácké zpěvy

5 Vysvětlete pojem jazyk, jeho odlišnosti od pojmu řeč, rozdělení jazyků ČJL 1. Antická literatura, počátky středověké literatury 5/5 Jazyk je soustava ustálených znaků a pravidel, kterých člověk uvědoměle používá a pomocí řeči se dorozumívá, vyměňuje si zkušenosti a dovednosti. Řeč je schopnost člověka artikulovanými zvuky vyjadřovat určité zkušenosti obsah vědomí a dorozumívat se s ostatními lidmi. Funkce řeči: dorozumívací (komunikativní) myšlenkovou (v řeči myslíme a vytváříme si představy) expresivní (vyjadřujeme city a přání) apelovou (vyzíváme ostatní, nebo na ně působíme) estetickou (krása řeči, umělecké využití) Jazyk je: národní -společný pro celý národ (jazyk Čechů je čeština) mateřský - poznáváme ho z úst matky a nejbližšího okolí Rozdělení jazyků: přirozené (dorozumívání lidí mezi sebou zvukovou i optickou formou) mluva a psaní vznikli vývojem lidské společnosti umělé (znaková řeč hluchoněmých, vlajková nebo světelné signály, programovací jazyky) esperanto nebo ido pro mezinárodní dorozumění, znaky matematické, fyzikální a chemické Rozdělení jazyků do skupin: Indoevropské - většina evropských, některé Indické a některé asijské, jsou si velmi blízké. Ugrofinské - maďarština, finština, estonština, laponština sever Finska a na Islandu Altajské (turečtina, uzbečtina a mongolské jazyky) Semitohamitské - hebrejština, arabština, aramejština, berberština, somálština, Austroasijské - vietnamština, kambodžština Austronéské - malajština, indonéština Korejština Japonština Čínština

Řecká literatura - nejstarší evropská literatura. - písmo přejato od Féničanů, přidány samohlásky.

Řecká literatura - nejstarší evropská literatura. - písmo přejato od Féničanů, přidány samohlásky. Antická literatura - označení pro starověkou řeckou a římskou literaturu ( 9. stol. přnl 529 n.l.) - antické období je základem řecké kultury a vzdělanosti, v tomto bdobí dochází nejen ke vzniku evropské

Více

(NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT

(NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT (NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT Hlavní inspirační zdroje: - profesor českého jazyka Petr Šimek (Gymnázium Omská), který mě učil na střední

Více

a úkoly září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

a úkoly září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Hebrejská literatura. Bible. Starý zákon. nejpřekládanější kniha světa biblos = kniha, bible je kniha knih 1. tisíciletí př.n.l - 200 př.n.l.

Hebrejská literatura. Bible. Starý zákon. nejpřekládanější kniha světa biblos = kniha, bible je kniha knih 1. tisíciletí př.n.l - 200 př.n.l. Hebrejská literatura Bible nejpřekládanější kniha světa biblos = kniha, bible je kniha knih 1. tisíciletí př.n.l - 200 př.n.l. Starý zákon psán hebrejsky uznáván židy a křesťany části: Tóra - pět knih

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Copyright Petr Zelinka 2002-2003 VYPRACOVANÉ MATURITNÍ OKRUHY http://tlbx.ic.cz/tlbx.php?title=skola Český jazyk a literatura Přínos starověkých kultur pro evropskou vzdělanost... 2 Bible, středověké evropské

Více

1. Nejstarší památky literatury světové a naší

1. Nejstarší památky literatury světové a naší 1. Nejstarší památky literatury světové a naší Nejstarší literární památky (nepsané) měly charakter mluvený nebo zpívaný. Vznikaly magické průpovědi, zaklínadla, zaříkadla a zaţehnávání, a to za účelem

Více

Literatura pro 4. ročník gymnázia. (Od starověku do preromantismu)

Literatura pro 4. ročník gymnázia. (Od starověku do preromantismu) Literatura pro 4. ročník gymnázia (Od starověku do preromantismu) Gymnázium Velké Meziříčí 2015 Doporučená četba (platí pro všechny, první dva tituly zadány již v 1. ročníku): Bible. Části ze Starého zákona:

Více

Nechť je toto někomu k užitku. Martin Plicka

Nechť je toto někomu k užitku. Martin Plicka Nechť je toto někomu k užitku Martin Plicka V šem, které nebaví vypracovávání maturitních otázek, jsem vytvořil tento dokument z vlastních učebních zdrojů. V případě, že vše nedopadne dle vašich představ,

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ. Starověký Řím

MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ. Starověký Řím MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Starověký Řím Studijní obor: Třída: 78-41-M/001 Technické lyceum 4.TL/B Školní rok: 2005/2006 Vypracoval: Bárta Martin Prohlášení autora Prohlašuji,

Více

Odmaturuj z češtiny, by PD

Odmaturuj z češtiny, by PD Odmaturuj z češtiny, by PD 1. Počátky slovesného umění, nejstarší umělecké projevy, ÚLS, vliv slovesnosti na literatur 19.st Celá kniha: B. Němcová, K.J.Erben: pohádky; Eduard Petiška: Staré Řecké báje

Více

Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace. Kapitoly z dějin literárního vývoje

Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace. Kapitoly z dějin literárního vývoje Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0016 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské

Více

LITERATURA I. ROČNÍK Pracovní listy

LITERATURA I. ROČNÍK Pracovní listy - 1 - LITERATURA I. ROČNÍK Pracovní listy - 2 - Počátky písemnictví (asi 3 500 př. n. l. 5. st. n. l.) Pravěk První slovesné projevy: magické průpovědi, zaříkadla, zaklínadla lyrické písně pranostiky pořekadla

Více

TVOŘIVÁ 3 DR AMATIK A Č A SOPIS O DR A M ATICK É V ÝCHOVĚ, LITER ATUŘE A DIVADLE PRO DĚTI A MLÁDEŽ ROČNÍK XXIV ČÍSLO 70 ISSN 1211 8001

TVOŘIVÁ 3 DR AMATIK A Č A SOPIS O DR A M ATICK É V ÝCHOVĚ, LITER ATUŘE A DIVADLE PRO DĚTI A MLÁDEŽ ROČNÍK XXIV ČÍSLO 70 ISSN 1211 8001 TVOŘIVÁ 3 DR AMATIK A Č A SOPIS O DR A M ATICK É V ÝCHOVĚ, LITER ATUŘE A DIVADLE PRO DĚTI A MLÁDEŽ ROČNÍK XXIV ČÍSLO 70 ISSN 1211 8001 EVA MACHKOVÁ: LÁTKA DRAMATICKÉ VÝCHOVY ZDROJE GABRIELA SITTOVÁ-VERONIKA

Více

antologie literatury pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku Kristián Šujan

antologie literatury pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku Kristián Šujan antologie literatury pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku Kristián Šujan 1 Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít. Jan

Více

Zápisky k dějinám světa

Zápisky k dějinám světa Zápisky k dějinám světa 17. kapitol ke světové historii (pohledem evropské civilizace) Ondřej Daněk, Eva Štěpánková Zápisky k dějinám světa 17. kapitol ke světové historii (pohledem evropské civilizace)

Více

3. Humanismus a renesance, baroko, pobělohorská lit.

3. Humanismus a renesance, baroko, pobělohorská lit. 3. Humanismus a renesance, baroko, pobělohorská lit. Renesance a humanismus /14.stol. 16.stol./ - vznik: Itálie 14. stol. - konec: Itálie poč. 16. stol., zaalpské země 16. stol. 1. pol. 17. stol. - významné

Více

PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D.

PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA Dějiny výchovy dětí předškolního věku (určeno studentům oboru Učitelství pro mateřské školy) PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D. 2012 UNIVERZITA

Více

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA LITOMYŠL, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 22 Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí Seminární práce Marta Bačovská, DiS. D1B - Předškolní pedagogika 2010/2011

Více

DĚJEPIS 6.ROČNÍK ČAS, PRAVĚK, ARCHEOLOGIE

DĚJEPIS 6.ROČNÍK ČAS, PRAVĚK, ARCHEOLOGIE VY_12_INOVACE_D.6.A.01 DĚJEPIS 6.ROČNÍK ČAS, PRAVĚK, ARCHEOLOGIE Mgr. Eva Skalníková 1/ Na která hlavní období dělíme lidské dějiny? 2/ Základní kaménky, s jejichž pomocí skládáme mozaiku dějin, nazýváme

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. B) Antická literatura

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. B) Antická literatura 1.STAROVĚKÁ LITERATURA B) Antická literatura Antické odívání Spartská dívka Tunika ŘECKÁ evropská literatura má své počátky ve starověkém Řecku původní ústně vyprávěné mýty se staly základem dvou eposů

Více

5. Humanismus a renesance ve světové a české literatuře ( počátek 14. století počátek 17. století )

5. Humanismus a renesance ve světové a české literatuře ( počátek 14. století počátek 17. století ) 1 5. Humanismus a renesance ve světové a české literatuře ( počátek 14. století počátek 17. století ) Středověký člověk se ocitl na křižovatce rozumového rozhodnutí: slepě poslouchat, věřit církvi, jejich

Více

Středověká literatura na našem území

Středověká literatura na našem území Středověká literatura na našem území Úvod: - písemnictví se na našem území objevuje až ve vrcholném středověku - české písemnictví ještě později. První souvislá česká věta je v zakládací listině litoměřické

Více

HISTORICKÉ ROMÁNY. Vytváříme nejen umělecká díla, ale každý z nás i svůj vlastní život - jako vlastní historický román. Längle

HISTORICKÉ ROMÁNY. Vytváříme nejen umělecká díla, ale každý z nás i svůj vlastní život - jako vlastní historický román. Längle HISTORICKÉ ROMÁNY HISTORICKÉ ROMÁNY Vytváříme nejen umělecká díla, ale každý z nás i svůj vlastní život - jako vlastní historický román. Längle Beletrie zpracovávající známé historické události byla vždycky

Více

Pedagogika 1. ročník Sociální činnost

Pedagogika 1. ročník Sociální činnost Pedagogika 1. ročník Sociální činnost Mgr. Eva Juríková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice

Více

Vybrané kapitoly z pedagogiky: informace VýchoVa pedagogika

Vybrané kapitoly z pedagogiky: informace VýchoVa pedagogika Vybrané kapitoly z pedagogiky: informace VýchoVa pedagogika PaedDr. Miroslava Štréblová, CSc. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší

Více

1. Renesance a humanismus

1. Renesance a humanismus 1. Renesance a humanismus Rozvoj obchodu a řemeslné výroby v době vrcholného středovku výrazně posílil hospodářské postavění především měst. Hospodářský vzestup měšťanů postupně měnil tradiční uspořádání

Více

XV. SLOVENŠTÍ BÁSNÍCI MEZI KLASICISMEM A ROMANTISMEM

XV. SLOVENŠTÍ BÁSNÍCI MEZI KLASICISMEM A ROMANTISMEM XV. SLOVENŠTÍ BÁSNÍCI MEZI KLASICISMEM A ROMANTISMEM V třicátých letech vystoupilo na Slovensku nové pokolení básnické. Byli to většinou odchovanci prešpurského lycea, evangeličtí kněží; při lyceu založili

Více

KAPITOLY Z DĚJIN KULTURY

KAPITOLY Z DĚJIN KULTURY KAPITOLY Z DĚJIN KULTURY ( l. část ) Jana Oliveriusová Stránka 2 Obsah ÚVODEM... 4 I.kapitola : STAROVĚKÉ ŘECKO... 5 Etapy vývoje starověkého Řecka... 5 Kaţdodennost v řeckých městských státech... 7 Duchovní

Více

Obsah ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI

Obsah ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI Nahlížení 2009 Jak využít divadlo v práci s žáky a studenty s poruchami učení Edukace loutkou - vzdělávací aktivita s terapeutickými účinky využívající loutek Josef Krofta, Jakub Krofta, Jiří Vyšohlíd

Více