CHRÁNĚ NÁ ÚZEMÍ. hlavní téma :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHRÁNĚ NÁ ÚZEMÍ. hlavní téma :"

Transkript

1 Zastaví Natura 2000 úbytek biodiverzity v Evropě? Létající černokněžník z Českého Švýcarska Sněhulák jako zásobárna vody Co se naučí učitelé na Rychtě Všechny barvy botanické zahrady Zvířata v naší mysli Historická naučná stezka Toulání po školních zahradách Unikátní katalog biotopů Videoučebnice Na Vydří stezce hlavní téma : CHRÁNĚ NÁ ÚZEMÍ

2 Chráněnou krajinnou oblastí Český ráj prochází desetikilometrová Naučná stezka Údolí Plakánek. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Křižánky k ní vydala speciálního dětského průvodce. Je to zároveň pracovní sešit a vlastně i nápady, co dělat na vycházce přírodou kdekoli Určitě znáš ten krásný pocit volnosti uprostřed rozkvetlé louky, na vrcholu kopce nebo na břehu rybníka. Vezmi s sebou mámu, tátu, kamarády nebo spolužáky a pány učitele a pojďte se projít malebnou krajinou mezi Sobotkou a Kostí. Na začátku stojíš na svahu kopce Pelánku, na jehož vrcholu nechal v sedmnáctém století hrabě Humprecht Jan Černín postavit zámeček. Pak se zastavíš v Nepřívěci, jedné z nejkrásnějších vesnic Sobotecka. Rozhlédni se po návsi, jaký má tvar? Zkus ho nakreslit. Krajina kolem je nesmírně pestrá lesy, potoky, rybníky, skály, mokřady, obhospodařovaná pole a louky a v nich rozeseté vesnice. Cesty lemují stromořadí. Aby zdejší krajina zůstala zachovaná, byla v roce 1955 vyhlášena Chráněná krajinná oblast Český ráj. Kraji donedávna vévodila 35 metrů vysoká Semtinská lípa vysazená pravděpodobně v roce Padla ve vichřici roku 2000 a teď tu roste nová. Posaď se do trávy, domluv se s kamarády, že chvíli nebudete mluvit a zavřete oči. Poslouchej. Zaznamenej si, jaké různé zvuky slyšíš, jak na tebe působí, jestli jsou ti příjemné nebo některý překvapil. Zkus si připravit čichový koktejl. Zkoumej cestou vůně různých přírodnin a ty pak shromažďuj do dlaně nebo do papírového pytlíku. Dej k vytvořenému koktejlu přivonět kamarádům a povídejte si, kde jste kterou vůni našli, co vám připomíná. Pusť se do vědeckého výzkumu. Cestou po louce, kolem rybníka a v blízkosti skal zaznamenávej, jaké druhy živočichů a rostlin spatříš nebo zaslechneš. Přicházíš do údolí Plakánku. Nad tebou se na pískovcové skále vypíná hrad Kost. Na chvilku se posaď a přečti si pověst, jak hrad obléhala Žižkova vojska a musela ustoupit, protože ten hrad je tvrdý jako kosť a ta patří jen psu. Dnes patří Kost hraběti Kinskému dal Borgo. Na hradě vlaje jeho vlajka, v průvodci si ji můžeš vybarvit. Údolí Plakánku bylo dříve uprostřed lesů. Dnes z nich zbyly jen malé části. Tam, kde se údolí rozšiřuje ve vlhké louky, rostou i chráněné druhy jako upolín obecný, prstnatec májový nebo všivec bahenní. Vyber si jednu květinu a napiš si: Jak se jmenuje? Jak bys ji pojmenoval ty? Jak je vysoká? Jaké má květy? Jak voní? Kde roste? Roste sama nebo ve skupinách? Čím tě zaujala? Zpátky se vracíš kolem Pilského ryblíka. Skály tu obývá výr. Na květinách uvidíš babočky síťkované ve dvou barevných odchylkách. Motýli s převládající červenožlutou se vylíhli z kukel, které přezimovaly. U letošní generace převažuje na křídlech černá. Zaposlouchej se i tady do zvuků. Můžeš si je porovnat s těmi od Semtinské lípy. Poznáš na obrázku zvířata, která zde žijí? Pozorně se rozhlížej, jestli je spatříš. Pokud zahlédneš jiná, nakresli je na volnou stránku průvodce. Po celém Plakánku jsou roztroušeny skalní stěny, kde se lámal pískovec. Vznikl usazováním na dno moře, které se v Českém ráji rozlévalo v druhohorách. Když ustoupilo, vítr a déšť začaly odnášet částečky pískovce, obrušovat jej a modelovat skalní město. Tomu se říká eroze. Probíhá stále. Zastav se na vesecké návsi se 17 památnými stromy. Protože je ve Vesci mnoho zachovalých lidových staveb i neporušené uspořádání vesnice, byl vyhlášen vesnickou památkovou rezervací. Jaký tvar má náves? Zkus ji nakreslit a porovnat, v čem se liší od té z Nepřívěci. Na samém konci naučné stezky se vrať o několik stránek zpět. Máš výsledky svého malého vědeckého výzkumu ze tří různých míst. Můžeš porovnat, jak se liší. Jaká zvířata a rostliny žijí v lese, na poli, na louce, kolem rybníka a ve skalách. Všimni si, že každý druh potřeboval trochu jiné prostředí, byl v odlišných společenstvech rostlin a živočichů. Takovému celku se vzájemně propojenými vztahy se říká ekosystém. Doufáme, že se tvoje výprava zdařila, že jste se pobavili a něco nového poznali. A nashledanou i v jiných koutech než v údolí Plakánku Lukáš Bílek, Petr Kareš Vybráno a upraveno red- Dětský průvodce naučnou stezkou Údolí Plakánek, ZO ČSOP Křižánky 2002, ilustrace Lukáš Bílek, Robert Smolík, 36 str. A5 Objednávky: ZO ČSOP Křižánky, Na Jihu 532, Jičín

3 Vážení čtenáři, zatímco Evropu po kolenou pročesávají tisíce biologů, aby jim neunikla ani rostlinka nebo ptáče, stěhuje Čína milióny lidí z jejich domovů, aby ta místa mohla zaplavit největší přehradou na Zemi. Takový je svět v červnu Připravovat Bedrník je pokaždé to, čemu se říká dobrodružství poznání. Tentokrát jsem prostudovala kdeco o vznikající evropské soustavě chráněných území Natura Vyplynulo z toho, že Evropa jde cestami, jaké svět zatím neprošlapal. Soudí tak i poslanec Parlamentu a odborník na ochranu přírody František Pelc. Můžete si to přečíst. Natura 2000 má znamenat rozhodný krok k záchraně evropské biologické rozmanitosti podepsali vedoucí představitelé evropských států. Dostatečná biologická rozmanitost je předpokladem fungování ekosystémů, fungování veškerenstva na Zemi, shodli se ekologové. Ekosystémy nám umožňují žít a hospodařit poskytují vodu, hlínu, potravu, udržují ve snesitelných mezích klima, skýtají estetické a duchovní zážitky i odpočinek. Na počátku třetího tisíciletí se ekologové světa sešli v nezávislém sdružení nad projektem Millenium Ecosystem Assessment a snaží se o přesnější poznání významu a kapacity ekosystémů na Zemi. Ale o tom až jindy. Vraťme se z glóbu ke kontinentálnímu rozměru. Natura 2000 staví na dvou progresivních principech. Jednak se výběr území k ochraně zakládá na odborné objektivitě, má být prost politických vlivů. Mnohý stát už v tom udělal zkušenost s důsledností Evropského soudního dvora. Vzkaz zněl: Myslíme to vážně. Za druhé si Evropa zakládá na široké účasti občanů; na dobrovolné, vědomé a informované účasti. Člověk, který v chráněných územích žije a hospodaří, má být plnoprávným partnerem. Ti, jejichž prací je rozumět biodiverzitě, mají ke své profesionalitě přiřadit umění sdělovat své poznatky lidem, jejichž prací je něco jiného ať už pěstovat obilí, péct chleba, vyrábět stroje, řídit obec, zkoumat vesmír nebo učit děti. Že má smysl informovat místní obyvatele o důvodech a podobě ochrany přírody, ukázal pilotní projekt české Natury 2000, který loni proběhl v CHKO Bílé Karpaty a v CHKO Beskydy. Chránit přírodu a biodiverzitu totiž někdy znamená prostě jen pokračovat ve stejném hospodaření jako dosud. Jindy pomůže dohoda, že louka se poseká o tři týdny později než obvykle, a ještě jindy stačí nedělat vůbec nic. K tomu, aby bylo možno nedělat nic, je ale občas třeba vyvinout velké úsilí a vynalézavost Jako v prastarém jedlobukovém lese v Bílých Karpatech. Dosáhl právě věku, kdy ho podle obvyklých hospodářských plánů vlastník může vykácet a ze tří čtvrtin nahradit nepůvodními smrky. Zmizely by nejen impozantní jedle, ale taky vyvážené společenstvo s orchidejemi a lýkovcem, domov pro neméně vzácné živočichy. Český svaz ochránců přírody Kosenka se rozhodl tento les vykoupit pomocí veřejné sbírky, první takové v České republice. Podaří-li se, nebude se kácet a vlastníkem se stane pozemkový spolek. Částkou 400 korun zachráníte 25 m 2 lesa, částkou zachráníte 100 m 2 atd. Jsou ho čtyři hektary. Aby mohla vzniknout první soukromá lesní rezervace u nás, musí se do konce roku shromáždit korun. Aktuální stav účtu je na Úspěšnou zkušenost s touto formou ochrany přírody má na Slovensku sdružení Vlk. Po jednotlivých stromech se mu podařilo vykoupit 22 hektarů jedlobukového lesa v pohoří Čergov a vytvořit soukromou rezervaci Vlčia. Britští ochránci přírody vyhlašují podobné sbírky už čtyřicet let a za tu dobu získali třetinu ostrovního pobřeží. Evropa hledá nové cesty ochrany přírody a biodiverzity. Pomyslný protipól však nejsou Spojené státy, jak praví zažité klišé, ale spíš nevyzpytatelná Čína. Dští k nebi síru a skleníkové plyny z uhelných elektráren, chce auta a zboží pro svůj velký národ, kde přitom ale člověk neznamená nic. Jak by jinak bylo možné vystěhovat z domovů na dva milióny lidí kvůli přehradě? Nejspíš ještě večer před tím, než se v údolí Tři soutěsky zavřela vrata na dlouhé řece Jang-c -ťiang, nesl hubený námezdník Ao Mao-kuo na zrezivělou loď kotvící uprostřed toku ovoce a ryby v proutěných košících, pečlivě vyvážených na bambusové tyči, a snil: Lodě vysoké jako věžáky budou připlouvat z Šanghaje a přinesou nám bohatství. 1. června 2003 se voda řeky zastavila. Největší budování od dob čínské zdi vyvrcholilo, spotřebovalo 27,15 milionu m 3 cementu a tun betonářské oceli, vyžádalo si přemístit 102,6 milionu m 3 kamene a zeminy. Má skoncovat s povodněmi, které vzaly statisíce životů, má nahradit deset tepelných elektráren a zajistit práci pro několik tisíc lidí. Pod vodní hladinou mizí stovky vesnic, měst a podniků, o neopakovatelných archeologických památkách a nikdy neobjevených přírodních hodnotách vzácných ekosystémů ani nemluvě, celkem 1000 km 2. Číňané prý proti 650 miliardové investici zásadně neprotestují. Na místo Feng-tu, města duchů z čínských legend, si postavili moderní výškové budovy, byty a nemocnice. Proč by neměli chtít taky stejný podíl aut na obyvatele, jako mají Spojené státy připomněla o den později evropská komisařka pro životní prostředí Margot Walströmová, když zahajovala v Bruselu Zelený týden diskusí a konferencí o udržitelné spotřebě a výrobě. Je to přirozené právo usilovat o lepší život. V tom případě ale nebude stačit ani nyní těžený objem ropy Číňanů je 1,3 miliardy. Přinesou jim Tři soutěsky, lodě jak mrakodrapy a auta skutečně štěstí a blahobyt? Tak se ptá svět. Lidem žijícím v Číně by ale možná stačilo, aby to přineslo prostou obživu. Drtivá většina z nich nejspíš v životě neslyšela slovo biodiverzita, natož něco o tom, že tušíme její fatální význam. Léto bezstarostnější než pouť světem v červnu 2003 přeje Hana Kolářová

4 Vůně poznání z údolí Plakánek... II INSPIRACE Z chráněných území... 5 Třeboňsko... 5 České Švýcarsko...5 Lužické hory... 7 České středohoří... 8 Co říkají místní lidé Natuře Vodu! Vodu!...11 PROMĚNY co je a kde se vzala Natura Předobraz globální soustavy ochrany přírody...17 NÁZORY Chtějí náctiletí do Evropy?...19 Češi chtějí více chráněných lesů...19 Záchrana drobných památek DIDAKTIKA Příroda není jen v národních parcích...21 Když o prázdninách prší KALENDÁŘ NABÍDKA Rezervace není konzervace : kosení vstavačových luk... III Klub ochrany dravců a sov při sdružení Děti Země už od roku 1990 organizuje akci Falco. Dobrovolníci střeží hnízda vzácných dravců před vykradením a rušením. Za dobu trvání akce strážci zabránili několika pokusům o vykradení. Z hlídaných hnízd vyletělo 43 mladých rarohů, 20 sokolů a 20 orlů královských. Mezinárodní projekt Zdravé město, který iniciovala Světová zdravotnická organizace, představuje praktickou realizaci politiky udržitelného rozvoje ve městech a regionech. Od roku 1988, kdy vznikl, se do něj zapojilo měst ve 30 zemích. U nás je v Národní síti zdravých měst ČR v současnosti 32 obcí a měst. Jako první z regionů se členem sítě u nás stal kraj Vysočina. Diakonie Broumov přispívá vedle rozsáhlé humanitární činnosti k zodpovědnosti za životní prostředí. Vytvořila projekt celorepublikové banky použitých oděvů, hraček, školních potřeb a jiných materiálů vhodných pro humanitární účely. Diakonie za neziskový sektor získala ocenění Business Leaders Forum. Pojem národní park dosud znamenal něco jiného v USA a něco jiného v Evropě. Mezinárodní svaz pro ochranu přírody a přírodních zdrojů IUCN nyní nově zavádí pro všech přírodních rezervací na světě jednotné třídění podle stupňů: zcela nedotčená příroda (prales, divočina), národní park, národní přírodní památník, biosférická rezervace, chráněná minimální. Internetová stránka je Noemova archa 21. století. Obsahuje informace o nejvíce ohrožených druzích rostlin a živočichů. Je zde i jediný zachovaný film o vyhynulém vakovlkovi a poslední záběry zlaté ropuchy, o které se soudí, že již patří mezi vyhynulé druhy. [4]

5 Z chráněných území Z chráněných území I. Třeboňsko: Na Vydří stezce Jde o výčet některých aktivit, se kterými se děti na školní naučné stezce setkají. Součástí je také přednáška o Chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervaci Třeboňsko s promítáním diapozitivů. Celý kurz vede lektor. Kurzům každoročně předchází seminář pro pedagogy. Na závěr dětem dáváme možnost vyjádřit prožitky tvůrčím způsobem výtvarně nebo literárně. Vybrané výtvarné a literární výtvory zamýšlíme prezentovat na výstavě a uvažujeme o jejich vydání formou kalendáře či pohlednic. Na projektu Proměny s námi v letošním roce spolupracuje a finančně ho podpořila Nadace na ochranu zvířat. Jana Jandová Správa CHKO a BR Třeboňsko Z chráněných území II. České Švýcarsko: Den otevřených dveří a mezinárodní tábor Na objevné výpravě po Vydří stezce Správa Chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Třeboňsko, Český nadační fond pro vydru a IRIS, o. p. s., připravily na letošní rok již 5. ročník pobytových terénních kurzů ekologické výchovy pro žáky základních a studenty středních škol v rámci projektu Proměny. Pobyty probíhají v okolí terénní stanice Hajnice u Mirochova u Staňkovského rybníka. Terénní kurzy jsou dvoudenní (pro studenty středních škol mohou být třídenní). Cílem projektu je podpořit aktivní a tvůrčí přístup dětí k poznávání přírody. Volíme prožitkovou formu. Děti přírodu objevují, pozorují, dotýkají se jí, zapojují při svých objevech všechny smysly. Program doplňují hry a soutěže. Pobyt podněcuje spoluzodpovědnost za stav životního prostředí. Děti se učí také spolupracovat v týmu, diskutovat a obhajovat výsledky své práce. Na objevné výpravě po Vydří stezce se děti seznámí se zástupci hmyzu, ptáků, plazů, obojživelníků, savců, prozkoumají proces sukcese a objeví tajuplný svět lišejníků. Vyprávíme si příběh stromu, pátráme po původních a nepůvodních dřevinách, zamýšlíme se nad hospodařením v lesích. Formou hry děti pochopí složité vztahy a vazby v přírodě, seznámí se s potravní pyramidou. U Staňkovského rybníka navštíví vydru a pátrají po jejích pobytových značkách. Děti samy loví v rybníku drobné vodní živočichy a učí se je určovat podle klíče. Nezapomínáme na orientaci v přírodě, děti si zkusí práci s mapou a buzolou. Den otevřených dveří v Krásné Lípě Na Den Země pořádá Správa Národního parku České Švýcarsko tradičně Den otevřených dveří v budově Správy NP v Krásné Lípě. Na ten letošní si v suterénních prostorách mohli návštěvníci prohlédnout klubovnu oddílu Ranger a zahrát si několik her, při kterých si vyzkoušeli své znalosti o přírodě. Pracovníci obecně prospěšné spo- [5]

6 lečnosti České Švýcarsko zase představili své internetové stránky a publikace. Hlavním lákadlem v přízemí bylo promítání diapozitivů z národního parku, které svým zasvěceným výkladem doprovodil jejich autor Václav Sojka. Pro zájemce o historii a stavitelství připravila Natálie Belisová výstavu o lidové architektuře Českého Švýcarska. V kanceláři pracovníka GIS se mohl zastavit ten, kdo měl zájem dozvědět se něco o tom, jak se tvoří elektronická mapa, co je to GPSka apod. Nejatraktivnější byly ale určitě ukázky z geologických a entomologických sbírek Správy NP v prvním patře. Dalšími lákadly se staly výstavy o přírodě a historii CHKO Labské pískovce a prodejní stánek obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko. Program doplnila soutěž o atraktivní cenu: knihu Milostava Nevrlého Chvály Zadní země. Stačilo odpovědět na deset otázek (pro pozorného návštěvníka to byla hračka) a pak už jen doufat, že se štěstěna při losování vítěze přikloní na správnou stranu. Výhercem se nakonec stal Ondřej Mráz, žák ZŠ Krásná Lípa. Po obědě probíhalo na terénní základně ČSOP v Krásném Buku soutěžní odpoledne pro děti, které vyvrcholilo otevřením dětské naučné stezky za účasti ministra zahraničních věcí Cyrila Svobody. V českých, německých a rakouských příhraničních velkoplošných chráněných územích probíhá od února loňského roku projekt Komunikace a ekologická výchova v českých a německých národních parcích a chráněných krajinných oblastech, finančně podpořený Česko-německým fondem budoucnosti a Spolkovou nadací pro životní prostředí (DBU). Účastní se ho i Správa NP České Švýcarsko. myšlenku pravidelného konání mezinárodních setkání mladých ochránců přírody, kterou formulovali již v roce 1997 zástupci Národního parku Saské Švýcarsko, NP Bavorský les, NP a CHKO Šumava a CHKO Labské pískovce. Od té doby proběhly dva mezinárodní tábory, ovšem pouze v německých národních parcích. Součástí česko-německého projektu jsou i pravidelná několikadenní pracovní setkání. Zatím poslední proběhlo v březnu v Národním parku Podyjí. Hlavním tématem byla komunikace s veřejností v chráněných územích Krajina Českého Švýcarska u Jetřichovic s nejvyšším vrcholem Národního parku (Růžovský vrch 619 m n. m.) a zpracování koncepcí ekologické výchovy. Komunikace je na západ od naší státní hranice brána už dávno jako efektivní nástroj ochrany přírody. V naší republice jsme v této oblasti ještě stále ve stádiu prvních vlaštovek. Jednou z nich je i tento projekt. Richard Nagel Správa NP České Švýcarsko Foto autor a Václav Sojka Mládě káně lesní Cílem je vedle výměny zkušeností v oblasti ekologické výchovy také realizace vybraných modelových přeshraničních projektů a seznámení se s moderními trendy ochrany přírody, které kladou důraz na spolupráci a komunikaci s obyvateli a návštěvníky chráněných území. Důležitým výstupem projektu bude rovněž zpracování koncepcí ekologické výchovy zúčastněných chráněných území. Správa NP České Švýcarsko se jako hostitel zapojila především do projektu mezinárodního česko-německého tábora mládeže, který proběhne na přelomu července a srpna tohoto roku. Chceme se tak pokusit navázat na Národní park České Švýcarsko se svými rozsáhlými lesy, hlubokými skalními roklemi a říčními soutěskami je místem stvořeným pro život řady druhů živočichů, od drobounkého hmyzu až třeba po rysa ostrovida nebo jelena. V tomto minikvízu se ale podíváme za těmi, kteří ovládli oblohu. Je mezi nimi řada vzácných a chráněných druhů i jedinců, kteří nás zaujmou svým neobvyklým způsobem života. Přejeme mnoho radosti z objevování nových informací o ptačích obyvatelích Národního parku! VLÁDCE NOCI Ve dne spí a v noci létá, ale netopýr to není. Loví zajíce i ptáky, ale liška to není. Houká, ale lokomotiva to není. Hnízdí na skalách, ale orel skalní to není. V lese se ho skoro všichni bojí, ale myslivec to není. Ještě netušíte? Je to naše největší sova. Tak teď už určitě víte, o kom je řeč. a) sovice sněžní b) výr velký c) kalous ušatý [6]

7 Z chráněných území III. Lužické hory: ekologie v letohrádku Chráněná krajinná oblast Lužické hory o rozloze 270 km 2 byla vyhlášena roku 1976 mezi Šluknovským a Frýdlantským výběžkem, při státní hranici se SRN. Západní část Nevelké pohraniční pohoří zvané Lužické hory (něm. Lausitzer Gebirge) svůj název odvozuje od praslovanského označení pro luh, močálovitou louku. Nejvyšším bodem Lužických hor je hora Luž (793 m n. m.), nejnižším pak údolí říčky Kamenice (290 m n. m.). Malá část pohoří na území SRN se nazývá Žitavské hory (Zittauer Gebirge). Chráněnou krajinnou oblastí o rozloze 63 km 2 je od roku Soutěžní výtvarná práce patnáctileté Elišky Toušlové ze ZŠ Cvikov Bredovský letohrádek leží v Ústeckém, východní pak v Libereckém kraji. Kromě charakteristických kupovitých vrchů a protáhlých hřbetů i vzácných druhů rostlin a živočichů v Lužických horách najdeme také četné stavby lidové architektury. Průčelí domu s podstávkou proto tvoří i znak CHKO. Sídlo Správy Chráněné krajinné oblasti Lužické hory se nachází v Jablonném v Podještědí. S ekologickou výchovou a osvětou žáků základních a středních škol se Správa CHKO Lužické hory v přede- KRÁL LESŮ Lesy Českého Švýcarska obýval ještě před pár lety jeden statný ptačí druh. Borové lesy se spoustou brusinek a borůvek, jeho oblíbenou potravou, mu vyhovovaly. Je to však plachý druh, a protože v Českém Švýcarsku přibývalo turistů (a také lovců) a ubývalo vhodných míst, král lesů musel ustoupit. Zbarven je nenápadně (samec černě, samice rezavě hnědě), ale může se pochlubit jinou ozdobou: na jaře samci roztahují svůj ocas do nádherného vějíře. V Národním parku se snažíme vrátit přírodu do původního stavu, a tak doufáme, že se nám snad jednou podaří vrátit do lesů i jejich krále. Víte, o koho jde? a) jeřábek lesní b) drop velký c) tetřev hlušec PTAČÍ STÍHAČKA Tento nejrychlejší dravec se do Národního parku vrátil v posledních deseti letech. Je tak rychlý, že svou kořist (holuby, kosy i jiné ptáky) loví výhradně ve vzduchu. Kdyby se za ní vrhal na zem, náraz v tak velké rychlosti by nepřežil. Hnízdí na nepřístupných skalách a jeho hnízda jsou v Národním parku přísně střežena. Znáte jeho jméno? a) orel skalní b) jestřáb lesní c) sokol stěhovavý PLACHÝ DUCH LESA V Národním parku hnízdí i jeden dost velký, přesto obtížně pozorovatelný pták. Hnízdo z klacků si staví někde v klidu, daleko od lidí na vysokých stromech nebo skalách. Je to velmi plachý obyvatel lesa, a pokud se vám náhodou podaří ho zahlédnout, tak nejspíš brzy ráno nebo navečer u říček a potoků, kde si hledá potravu (ryby, žáby, slimáky). Tento druh s dlouhým červeným zobákem se jmenuje: a) čáp bílý b) čáp černý c) ibis skalní LÉTAJÍCÍ ČERNOKNĚŽNÍK Patří k nejinteligentnějším ptačím druhům. V zajetí se dokonce naučí velmi dobře napodobovat lidský hlas. Je to velký, černě zbarvený pták s mohutnou hlavou a zobákem. U nás v Národním parku si staví hnízda na skalách. A hnízdit začíná již velmi brzy v únoru. To proto, že začátkem jara, kdy se klubou mláďata, je v lese dostatek jeho oblíbené potravy mršin zvířat, která nepřežila zimu. Je to druh, který tvoří rodičovské páry na celý život. Jmenuje se: a) krkavec velký b) havran polní c) kavka obecná připravil Richard Nagel Správné řešení: 1b, 2c, 3c, 4b, 5a [7]

8 šlých letech vypořádávala formou přednášek a promítání diapozitivů. Nejčastěji se pořádaly exkurze po stávajících naučných stezkách Mezinárodní naučná stezka Lužické a Žitavské hory (2001), Okolím Studence (2002), naučný okruh Obnova mokřadů na Brazilce (1999). Pokusem o rozšíření nabídky se stal projekt využití objektu Bredovského letohrádku, který se nachází nedaleko zámku Lemberk. Před čtyřmi lety zde byla instalována stálá výstava Vlastivědného muzea a galerie (VMG) v České Lípě s názvem Příroda a lidé Lužických hor, zaměřená na historii 2003 vystaveny ve výstavní síni Bredovského letohrádku u zámku Lemberk. Slavnostní vyhlášení vítězů výtvarné soutěže Ekologická pohlednice a předání cen doprovodilo hudební vystoupení, divadelní představení a ukázky dravých ptáků a plazů. Samotný Den pro ekologii se uskutečnil 19. června 2003 v areálu Bredovského letohrádku. Program byl určen pro 150 žáků pátých a šestých tříd z pěti základních škol Rynoltice, Jablonné v Podještědí, Cvikov a Nový Bor. Součástí akce byla přírodovědná vycházka po okolí letohrádku, poznávání přírodnin, problematika třídění odpadů, návštěva zámku Lemberk a výtvarná soutěž na téma Dopravní prostředek budoucnosti. Klára Mrštíková Správa CHKO Lužické hory Školní 12, Jablonné v Podještědí Tel , Foto Tomáš Besta a archív Správy CHKO Lužické hory Z chráněných území IV. České středohoří: přírodní zahrady Naučná stezka pod hradem Opárno se zbytky keltské těžby kamenů na žernovy osídlení a přírodu Lužických hor. Prvotní záměr počítal také s využitím objektu pro ekologickou výchovu v okrese Česká Lípa, ale nebyl realizován. V roce 2003 vzešla ze spolupráce Správy CHKO Lužické hory, Občanského sdružení přátel Lužických hor, VMG v České Lípě, Městského úřadu Nový Bor a učitelů základních škol myšlenka založení tradice Dnů pro ekologii v areálu Bredovského letohrádku. Projekt získal finanční podporu Libereckého kraje v rámci grantového Programu podpory ekologické výchovy a osvěty. Součástí projektu Den pro ekologii bylo vyhlášení výtvarné soutěže na téma Ekologická pohlednice, určené žákům základních škol z okolí Jablonného v Podještědí, Novoborska a Českolipska. Ze 49 základních škol se do soutěže zapojilo osm. Ze tří set zaslaných výtvarných prací porota vybrala dvacítku nejzdařilejších. Mezi autory najdeme žáky pátých až sedmých tříd, ale také několik prvňáčků. Jako odměnu získají nejen hodnotné ceny, ale osm z nich se navíc bude moci pochlubit vlastní pohlednicí. Vybraná soutěžní díla se totiž vydají jako pohlednice a organizátorům soutěže poslouží k propagaci. Zaslané soutěžní práce jsou od června do konce října Přírodní zahrada v Libverdě Nahlédněte s námi pod pokličku hrnce, ve kterém se připravují programy ekologické výchovy spojené s přírodou Chráněné krajinné oblasti České středohoří. Je to hrnec pořádně velký, tak jako rozloha samotné CHKO km 2, a zasahuje na území sedmi okresů (Děčín, Česká Lípa, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem). Jakmile však zvednete pokličku, zjistíte že obsah vyplňuje hrnec jen několik centimetrů nade dnem. To proto, že veškerá spolupráce a činnost na poli ekologické výchovy byla doposud Popelkou, kterou se nám teprve během několika posledních let daří pozvolna probouzet k životu. A co, že se skrývá v té trošce? Největší díl tvoří spolupráce se středisky a centry ekologické výchovy. Velmi dobře se vaří se Střediskem ekologické výchovy SEVER Litoměřice, kde se snažíme napomáhat při tvorbě zahrady, jež reprezentuje přírodní poměry Českého středohoří, a umožňuje tak dětem vnímat přírodu všemi smysly. Dále se podílíme na přípravě soutěží a na zajišťování přírodních podkladů pro výukové programy. V budoucnu bychom rádi obohatili [8]

9 naši spolupráci i o tvorbu výukových listů, které by přibližovaly přírodu nejbližšího okolí města Litoměřice. Další velmi zdařilou a zajímavou kuchyní je spolupráce s Ekologickým centrem Meluzína RC AB, které sídlí při Střední zahradnické a Střední zemědělské škole A. E. Komerse v Děčíně Libverdě. Zde v areálu školy vzniká též Přírodní zahrada, která reprezentuje přírodu Českého středohoří a Labských pískovců. Což znamená, že i žáci a studenti ze škol na Děčínsku budou moci odhalovat tajemství přírody na jednotlivých biotopech zahrady. V rámci této spolupráce jsme se rozhodli vyzkoušet i další recept, a to Výstavba fóliovníku jako centra ekologické výchovy. Uvedený recept je realizován na základě českoněmeckého projektu Ekologická výchova a komunikace v národních parcích a chráněných krajinných oblastech a navazuje na již běžící projekt Škola pro udržitelný život. A z čeho je složen zbývající díl? Z vlastních aktivit Správy Chráněné krajinné oblasti České středohoří. Jedná se o výstavy pořádané v sídle Správy CHKO České středohoří v Litoměřicích, exkurze, jež umožňují poznat i skryté krásy Středohoří, přípravu a údržbu naučných stezek. V neposlední řadě vydáváme zpravodaj Správy CHKO s charakteristickým názvem Středohoří. Víme, že ekologická výchova a komunikace s veřejností je nezbytným nástrojem a pomocníkem v ochraně přírody. K naší velké radosti se obsah hrnce rok od roku zvětšuje. Šárka Nobilisová Správa CHKO České středohoří Foto autorka Chráněné krajinné oblasti a Národní parky České republiky Co říkají místní lidé Natuře 2000 Zahraniční zkušenosti ukazují, že ochranu přírody lze dlouhodobě a efektivně uskutečňovat jen za přispění místních obyvatel a široké veřejnosti. V České republice se v současné době připravuje zavedení evropské soustavy chráněných území Natura A tak v Beskydech a Bílých Karpatech jako součást tohoto procesu probíhal během roku 2002 pilotní projekt informační kampaně. Cílem bylo účinně obeznámit místní obyvatele s tím, co Natura 2000 je a co není. Pojetí se záměrně v obou oblastech lišilo. Bílé Karpaty Na území CHKO Bílé Karpaty se organizátoři projektu snažili obsáhnout plošně celé území a co nejširší spektrum obyvatelstva. Nejprve vytvořili barevný leták, který pomocí jednoduchých otázek a odpovědí informuje občana o soustavě Natura Individuálně hovořili s některými vlastníky a uživateli pozemků, telefonicky kontaktovali zástupce obcí, většinou starosty. Ve všech případech se oslovení s pojmem Natura 2000 setkávali poprvé. S nimi organizátoři probrali možnosti, jakou nejúčinnější formou informovat širokou veřejnost. Velmi účinný způsob představovaly besedy na veřejných jednáních zastupitelstev, avšak nízká byla návštěvnost. Proto se ukazuje dobré spojit takové besedy například s představením CHKO, promí- [9]

10 táním diapozitivů či objasňováním možností dotací na péči o chráněná území. Jinou možností šíření informací je pravidelné setkávání starostů a pracovníků ochrany přírody. Jako účinný způsob pro největší počet lidí se osvědčily články v místních novinách, chybí však zpětná vazba. Naopak pro účely plošné osvěty málo významná forma, ale ideální z hlediska zpětné vazby, byl náhodný přímý kontakt odborníků s lidmi při terénním mapování biotopů pro Naturu Zahrnoval předání letáku a diskusi. Tímto způsobem byli osloveni obyvatelé zejména v oblasti Moravských Kopanic, v okolí obcí Rudinov a Kladná Žilín. Dostatečným přínosem projektu v CHKO Bílé Karpaty bylo, že se uskutečnilo setkání s některými klíčovými lidmi. Těm se dostalo vysvětlení, jaké jsou přínosy Natury 2000 a případná omezení pro vlastníky a uživatele. Důležité pro ně bylo, že soustava nepřináší další zpřísnění ochranného režimu. Poměrně pozitivní odezvu ze strany občanů realizátoři projektu považují za nadstandardní. Z diskusí však vyplynul nedostatek konkrétních informací o režimu v budoucích lokalitách Natury CHKO Beskydy V Beskydech organizátoři zvolili jiný způsob. Zaměřili se především na jedno modelové území v CHKO obec Velké Karlovice, která má jeden z největších katastrů v České republice. Důležité zde bylo oslovit všechny místní obyvatele a získat představu, jak věc vnímají. Zdejší letáček měl obsah shodný s letáčkem vydaným pro Bílé Karpaty. V Beskydech ale pracovní skupiny nejprve shromáždily fotografie z Velkých Karlovic, které by místní zaujaly. Těmi byl ilustrován. Letáčky se doručovaly prostřednictvím pošty do všech domácností ve Velkých Karlovicích. Přikládaly se k nim dotazníky s otázkami: Je pro vás leták Natura 2000 srozumitelný? Znáte projekt Natura 2000? Pokud ano, tak odkud? Domníváte se, že může projekt Natura 2000 přispět k rozvoji regionu? Máte zájem zapojit se do dalších aktivit spojených s projektem Natura 2000? Dotazníky sloužily zároveň jako vstupenka do muzea na výstavu Velké Karlovice lidé a krajina. Návratnost však byla velmi malá, nepodařilo se tedy zjistit dostatečně mínění oslovených. Posléze však strukturované rozhovory s obyvateli prozradily, že letáčky svůj účel splnily, asi polovina obyvatel se o Natuře 2000 soyv2d2la jejich prostřednictvím. Větší odezvu měly plakáty se shodným obsahem jako letáčky na obecním úřadu, v informačním centru, v knihovně a Karlovském muzeu, u kterých se vybralo více vyplněných dotazníků. Z odpovědí a též z rozhovorů vyplynulo, že informovanost o soustavě Natura 2000 je velmi nízká, prakticky žádná. Nejvíc lidí zná Naturu právě z letáčku nebo plakátu. Jen mizivé procento se o ní dozvědělo prostřednictvím televize, rozhlasu nebo tisku. Organizátoři uspořádali v obci rovněž schůzku s obyvateli a navštívili vybrané hospodáře, pro něž může mít Natura 2000 význam. S nimi vedli strukturovaný rozhovor. Také v Beskydech se osvědčil coby nejúčinnější kontakt mapovatelů s lidmi. Navíc byli obyvatelé v CHKO informováni například při setkáních spojených s projekty, jako je Pastva ovcí a koz či Nekrmte vlka, kde cílovými skupinami jsou drobní zemědělci. Nejvíc o Natuře vědí lidé, kteří se o ní dozvěděli na informativní schůzce nebo od mapovatelů. Forma osobního kontaktu se potvrdila jako nejúčinnější obyvatelé pak o soustavě Natura 2000 nejen vědí, ale pochopí i její význam. Nejvíc se o věc zajímali lidé s vlastním hospodářstvím, od Natury 2000 si slibují další možnosti podpory. Přejí si však, aby vyhlašování lokalit s nimi bylo předem projednáno. Podle zkušeností z CHKO Beskydy tedy je vhodné kombinovat více různých způsobů informování obyvatel. Osvědčilo se osobní předání letáčku. Plakáty na veřejně přístupných místech jsou dobré, pokud jsou spojeny s dotazníkem a personál na ně upozorní. Vhodné je podpořit informování v místním tisku. Následovat by mělo setkání s obyvateli. Je dobré najít osoby, kteří podnikají, pořádají kulturní akce, vedou kroniku, učí ve škole a jsou obecně známí, mají vliv. Jejich prostřednictvím lze informovat větší množství obyvatel a také mohou usnadnit získáni zpětné vazby domluví schůzku pro rozhovor s dalšími. Lidé se v takovém případě předem naladí, jsou méně nervózní a více sdílní. Také v Beskydech se realizátoři projektu setkali s příznivým ohlasem. Obyvatelé byli spokojeni, že dostali včas informace a ocenili možnost spolupráce s pracovníky ochrany přírody. Informovaní lidé přijímají ochranu přírody Celý projekt ukázal zcela jasně nutnost komunikace správ CHKO, případně nevládních organizací s místními obyvateli a důležitost včasného informování o věcech ochrany přírody, které se lidí dotýkají. Správy CHKO se tak mohou vyhnout problémům. Na základě rozhovorů s obyvateli vidí realizátoři informační kampaně v CHKO Bílé Karpaty a CHKO Beskydy právě nevědomost a nedostatečnou informovanost jako největší nebezpečí pro vyhlášení soustavy Natura 2000 a pro další spolupráci s místními obyvateli při ochraně přírody. Projekt realizovaly Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty ve spolupráci se Správou CHKO Bílé Karpaty a ZO ČSOP Salamandr ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy a Společností pro přírodu a krajinu Actaea za podpory Nadace Partnerství v rámci projektu Budování partnerství v komunitách. red- Souhrnná zpráva z projektu Informační kampaň o soustavě Natura 2000 v Beskydech a Bílých Karpatech, [10]

Jak může vlastník, úředník a ochranář najít společnou řeč?

Jak může vlastník, úředník a ochranář najít společnou řeč? Jak může vlastník, úředník a ochranář najít společnou řeč? POZEMKOVÉ SPOLKY Český svaz ochránců přírody 2009 Pozemkové spolky partner vlastníků, obcí a úřadů Obsah Pozemkové spolky partner vlastníků, obcí

Více

02 I 2009. 04 Konference o divočině 16 Rybí líheň v Borových Ladech 28 Léto na Šumavě. Šumava I Obsah. 04 Konference o divočině

02 I 2009. 04 Konference o divočině 16 Rybí líheň v Borových Ladech 28 Léto na Šumavě. Šumava I Obsah. 04 Konference o divočině Šumava I Obsah 02 I 2009 04 Konference o divočině VYDAVATEL: Správa NP a CHKO Šumava ADRESA REDAKCE: Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260, 385 01 Vimperk tel.:388 450 260, fax: 388 450 019 e-mail: sumava@npsumava.cz

Více

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 Mapa v pohybu PokR znamená Pokorou k rovnováze Good governance je dobrá vláda Stavíme město z krabic Test: Jaký je váš ekologický rozhled? Formaldehyd je všude Když nemusíte

Více

1/2015 zpravodaj chráněné krajinné oblasti

1/2015 zpravodaj chráněné krajinné oblasti 1 1/2015 zpravodaj chráněné krajinné oblasti Kresba: L. Kunc Monitoring velkých šelem v Beskydech Jak dále v ochraně šelem? Velké šelmy bychom měli především poznat a přijmout jejich existenci rozhovor

Více

LESU ZDAR - květen 2010 internetový časopis lesníků a přátel lesa

LESU ZDAR - květen 2010 internetový časopis lesníků a přátel lesa 1 Lesy ČR pomáhají i drobným vlastníkům Lesy v Plzeňském kraji pokrývají téměř 39 % jeho území, což plošně představuje více než 294 000 hektarů. Po změnách ve společnosti v roce 1989 a narovnání některých

Více

ročník XI/ číslo 4 Zima 2004

ročník XI/ číslo 4 Zima 2004 ročník XI/ číslo 4 Zima 2004 Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) Z OBSAHU Akce ČSO v roce 2005............. 2 Z Evropského festivalu ptactva..... 3 Výsledky akce Pták roku 2004...... 4 Pták roku 2005

Více

DOMOV HLAVNÍ TÉMA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST PŘÍLOHA: ENVIGOGIKA 1/2008 (ŽÁKOVSKÉ PORTFOLIO V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ)

DOMOV HLAVNÍ TÉMA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST PŘÍLOHA: ENVIGOGIKA 1/2008 (ŽÁKOVSKÉ PORTFOLIO V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ) Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 6 ROČ NÍK 6 PROSINEC 2008 HLAVNÍ TÉMA DOMOV LIBERECKO: PŘÍKLAD EKOVÝCHOVY V DOMOVSKÉM REGIONU TAK TADY SEDÍ EKOPORADCE? ANKETA: O PROMYŠLENÝCH ROZHODNUTÍCH A NADĚLOVÁNÍ

Více

č íslo 5 roč ník 2 ř íjen 2004

č íslo 5 roč ník 2 ř íjen 2004 č íslo 5 roč ník 2 ř íjen 2004 h l a v n í t é m a : O C H R A N A K L I M A T U 12 tun CO 2 na naši hlavu V Krásensku se rozdávaly krabice energie Energy in Minds ve Zlíně Tony Blair mění žebříček politických

Více

Obsah čísla. Další novinky k projektu Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskslezsko (2010 2013)

Obsah čísla. Další novinky k projektu Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskslezsko (2010 2013) campanula 1/2013 1 Vážení a milí čtenáři, uplynul další rok našeho života i života našich hor. Rok v životě člověka je relativně dlouhý, v životě hor je to jen okamžik, který ale může mnohé změnit k horšímu.

Více

PODYJSKÉ LISTÍ 3/4. Evropský diplom pro NP Podyjí

PODYJSKÉ LISTÍ 3/4. Evropský diplom pro NP Podyjí PODYJSKÉ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ LISTÍ PODYJSKÉ LISTÍ ROČNÍK 1 3/4 2000 SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, opět se ve spěchu chápu klapek počítače, abych se vám v tomto mimořádném

Více

LESY A DOBROVOLNICTVÍ

LESY A DOBROVOLNICTVÍ LESY A DOBROVOLNICTVÍ ÚVOD METODICKÉHO MATERIÁLU 2 6 Úvodní slovo ředitelka Dobrovolnického centra Mgr. Lenka Černá Úvodní slovo ministr zemědělství ČR Ing. Petr Bendl Úvodní slovo ministr životního prostředí

Více

PŮDA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

PŮDA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 2 ROČ NÍK 7 DUBEN 2009 BIOZAHRADA V BÍLÉM DOMĚ FANTASTICKÝ SVĚT PŮDY A KAMENÍ NA JEZÍRKU STRUČNÝ PRŮVODCE BIOTEXTILEM BŮH UPLÁCAL ČLOVĚKA Z HLÍNY EMILKA STREJČKOVÁ: Z

Více

Ochrana přírody a krajiny v kraji Vysočina Zpravodaj

Ochrana přírody a krajiny v kraji Vysočina Zpravodaj 1 Ročník II, číslo 1, leden 2008 Ochrana přírody a krajiny v kraji Vysočina Zpravodaj Obsah: Projekt Zapojování veřejnosti do ochrany přírody v kraji Vysočina str.2 4 Stalo se a proběhlo v druhé polovině

Více

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝSLEDKY A NÁKLADY PROJEKTŮ NNO PODPOŘENÝCH V DOTAČNÍCH ŘÍZENÍCH MŽP V LETECH 2006 2010 Vydalo: Ministerstvo životního prostředí, odbor

Více

ČESKÉ ŠVÝCARSKO ZPRAVODAJ SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO

ČESKÉ ŠVÝCARSKO ZPRAVODAJ SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO ČESKÉ ŠVÝCARSKO ZPRAVODAJ SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO Hřensko Listopad 2010 9. ročník 2/2010 Z OBSAHU: S Václavem Cílkem o povodních a skalách... 2 Povodeň a Dolský mlýn...3 Záchrana genofondu

Více

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a bulletin EVVO Královéhradeckého číslo 3 duben 2005 kraje Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce

Více

hlavní téma: ROZVOJOVÁ POMOC Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

hlavní téma: ROZVOJOVÁ POMOC Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 5 ROČ NÍK 5 LISTOPAD 2007 hlavní téma: ROZVOJOVÁ POMOC ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ ORGANIZACE JAKO ADOPTIVNÍ RODIČ ČESKO PROTI CHUDOBĚ ŠANCE NA ODSTRANĚNÍ EXTRÉMNÍ BÍDY

Více

Bulletin EVVO Královéhradeckého kraje

Bulletin EVVO Královéhradeckého kraje číslo 20 srpen 2013 Bulletin EVVO Královéhradeckého kraje S ředitelem zoo nejen o ráji divokých zvířat Bartákův hrnec opět v Královéhradeckém kraji Žáci z Ghany přijedou do Horního Maršova Krajem endemitů

Více

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝSLEDKY A NÁKLADY PROJEKTŮ NNO PODPOŘENÝCH V DOTAČNÍCH ŘÍZENÍCH MŽP V LETECH 2006 2010 Vydalo: Ministerstvo životního prostředí, odbor

Více

Téma měsíce: životní prostředí

Téma měsíce: životní prostředí měsíčník pro občany Plzeňského kraje l zdarma l ročník 7 l číslo 5 l srpen 2009 l náklad 255 000 výtisků Téma měsíce: životní prostředí str. 2, 3 Přípravy na veletrh ITEP vrcholí str. 8 Na letní olympiádě

Více

v chráněných územích

v chráněných územích ŽIVOT A PODNIKÁNÍ v chráněných územích SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ ze závěrečné konference k projektu Harmonie kulturní krajiny na území NPP a NKP Babiččino údolí doplněný tématickými díly žáků základních škol na

Více

SPORT Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

SPORT Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 3 ROČ NÍK 7 Č ERVEN 2009 SPORT STAROČESKÉ HRY EKOLOGIE V OLYMPIJSKÉM HNUTÍ O UMĚLÉM SNĚHU VE SPORTU PŘED 10, 15 LETY NEMYSLITELNÉ... LAKROS HRA NEJENOM NA INDIÁNSKÉ TÁBORY

Více

Kapka v moři? Tomáš Růžička. Krajina jako životní. Antonín Buček. ~U~rruDIl1lfi 2!l

Kapka v moři? Tomáš Růžička. Krajina jako životní. Antonín Buček. ~U~rruDIl1lfi 2!l Kapka v moři? Tomáš Růžička Ochrana krajiny a přírody neprožívá zrovna nejlepší období. Tlaky na výstavbu na periferiích měst, stavby nových dálnic, opouštění venkova a tradičního způsobu hospodaření,

Více

č íslo 2 roč ník 2 bř ezen 2004

č íslo 2 roč ník 2 bř ezen 2004 č íslo 2 roč ník 2 bř ezen 2004 h l a v n í t é m a : E V R O P S K Á U N I E Příběhy o předběžné opatrnosti Bedřich Moldan, Jakub Patočka a další o EU Napětí mezi českým desetníkem a eurocentem je půl

Více

ČESKÉ ŠVÝCARSKO ZPRAVODAJ SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO

ČESKÉ ŠVÝCARSKO ZPRAVODAJ SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO ČESKÉ ŠVÝCARSKO ZPRAVODAJ SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO Květen 2011 10. ročník 1/2011 Z OBSAHU: Rys ostrovid... 2 Rysí stopy v Českém Švýcarsku...3 Myslivost v lesích NP... 4-5 Patnáct let sledování

Více

rozšířené vydání pro malé i velké čtenáře

rozšířené vydání pro malé i velké čtenáře 2010 I ČÍSLO 15 I ZDARMA rozšířené vydání pro malé i velké čtenáře obdržela v souteži OTEVŘENO x ZAVŘENO cenu veřejnosti a zvítězila v jedné ze čtyř kategorií OTEVŘENO Soutěž, která se koná každým rokem,

Více

ZPRAVODAJ. ZO 59/11 Českého svazu ochránců přírody Jihlava. Ročník III / číslo 2 Září 2004. http://csop-jihlava.euweb.cz/zpravodaj.

ZPRAVODAJ. ZO 59/11 Českého svazu ochránců přírody Jihlava. Ročník III / číslo 2 Září 2004. http://csop-jihlava.euweb.cz/zpravodaj. ZPRAVODAJ ZO 59/11 Českého svazu ochránců přírody Jihlava http://csop-jihlava.euweb.cz/zpravodaj.htm Ročník III / číslo 2 Září 2004 2 ZPRAVODAJ ČSOP JIHLAVA ZÁŘÍ 2004 Z našich akcí od jara do podzimu :

Více

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice)

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) MIMOŇSK 319 ČERVEN 2014 Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) Z obsahu Hospodaření města (komentář k rozpočtu)

Více

Je vlahý večer, les rozehrává symfonii šelestů a tajuplných zvuků, 2/2013 zpravodaj chráněné krajinné oblasti. BOTO Beskydská oblast tmavé oblohy

Je vlahý večer, les rozehrává symfonii šelestů a tajuplných zvuků, 2/2013 zpravodaj chráněné krajinné oblasti. BOTO Beskydská oblast tmavé oblohy 1 2/2013 zpravodaj chráněné krajinné oblasti Foto: J. Kondziolka BOTO Beskydská oblast tmavé oblohy Rozhovor s patronkou BOTO Alenou Zárybnickou a s astronomem Jiřím Grygarem Beskydské ď ůry Nebe bez hvězd

Více

ČASOPIS O PŘÍRODĚ A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČASOPIS O PŘÍRODĚ A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ n ČERVEN 2013 n VYDÁVÁ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ CENTRUM ENVIRONMENTÁLNÍCH STUDIÍ n ROČNÍK 34 n CENA 45 Kč ČASOPIS O PŘÍRODĚ A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TEXT A FOTO: ŠÁRKA NOVÁKOVÁ VE STŘEDOČESKÉM KRAJI PROBÍHÁ

Více