CHRÁNĚ NÁ ÚZEMÍ. hlavní téma :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHRÁNĚ NÁ ÚZEMÍ. hlavní téma :"

Transkript

1 Zastaví Natura 2000 úbytek biodiverzity v Evropě? Létající černokněžník z Českého Švýcarska Sněhulák jako zásobárna vody Co se naučí učitelé na Rychtě Všechny barvy botanické zahrady Zvířata v naší mysli Historická naučná stezka Toulání po školních zahradách Unikátní katalog biotopů Videoučebnice Na Vydří stezce hlavní téma : CHRÁNĚ NÁ ÚZEMÍ

2 Chráněnou krajinnou oblastí Český ráj prochází desetikilometrová Naučná stezka Údolí Plakánek. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Křižánky k ní vydala speciálního dětského průvodce. Je to zároveň pracovní sešit a vlastně i nápady, co dělat na vycházce přírodou kdekoli Určitě znáš ten krásný pocit volnosti uprostřed rozkvetlé louky, na vrcholu kopce nebo na břehu rybníka. Vezmi s sebou mámu, tátu, kamarády nebo spolužáky a pány učitele a pojďte se projít malebnou krajinou mezi Sobotkou a Kostí. Na začátku stojíš na svahu kopce Pelánku, na jehož vrcholu nechal v sedmnáctém století hrabě Humprecht Jan Černín postavit zámeček. Pak se zastavíš v Nepřívěci, jedné z nejkrásnějších vesnic Sobotecka. Rozhlédni se po návsi, jaký má tvar? Zkus ho nakreslit. Krajina kolem je nesmírně pestrá lesy, potoky, rybníky, skály, mokřady, obhospodařovaná pole a louky a v nich rozeseté vesnice. Cesty lemují stromořadí. Aby zdejší krajina zůstala zachovaná, byla v roce 1955 vyhlášena Chráněná krajinná oblast Český ráj. Kraji donedávna vévodila 35 metrů vysoká Semtinská lípa vysazená pravděpodobně v roce Padla ve vichřici roku 2000 a teď tu roste nová. Posaď se do trávy, domluv se s kamarády, že chvíli nebudete mluvit a zavřete oči. Poslouchej. Zaznamenej si, jaké různé zvuky slyšíš, jak na tebe působí, jestli jsou ti příjemné nebo některý překvapil. Zkus si připravit čichový koktejl. Zkoumej cestou vůně různých přírodnin a ty pak shromažďuj do dlaně nebo do papírového pytlíku. Dej k vytvořenému koktejlu přivonět kamarádům a povídejte si, kde jste kterou vůni našli, co vám připomíná. Pusť se do vědeckého výzkumu. Cestou po louce, kolem rybníka a v blízkosti skal zaznamenávej, jaké druhy živočichů a rostlin spatříš nebo zaslechneš. Přicházíš do údolí Plakánku. Nad tebou se na pískovcové skále vypíná hrad Kost. Na chvilku se posaď a přečti si pověst, jak hrad obléhala Žižkova vojska a musela ustoupit, protože ten hrad je tvrdý jako kosť a ta patří jen psu. Dnes patří Kost hraběti Kinskému dal Borgo. Na hradě vlaje jeho vlajka, v průvodci si ji můžeš vybarvit. Údolí Plakánku bylo dříve uprostřed lesů. Dnes z nich zbyly jen malé části. Tam, kde se údolí rozšiřuje ve vlhké louky, rostou i chráněné druhy jako upolín obecný, prstnatec májový nebo všivec bahenní. Vyber si jednu květinu a napiš si: Jak se jmenuje? Jak bys ji pojmenoval ty? Jak je vysoká? Jaké má květy? Jak voní? Kde roste? Roste sama nebo ve skupinách? Čím tě zaujala? Zpátky se vracíš kolem Pilského ryblíka. Skály tu obývá výr. Na květinách uvidíš babočky síťkované ve dvou barevných odchylkách. Motýli s převládající červenožlutou se vylíhli z kukel, které přezimovaly. U letošní generace převažuje na křídlech černá. Zaposlouchej se i tady do zvuků. Můžeš si je porovnat s těmi od Semtinské lípy. Poznáš na obrázku zvířata, která zde žijí? Pozorně se rozhlížej, jestli je spatříš. Pokud zahlédneš jiná, nakresli je na volnou stránku průvodce. Po celém Plakánku jsou roztroušeny skalní stěny, kde se lámal pískovec. Vznikl usazováním na dno moře, které se v Českém ráji rozlévalo v druhohorách. Když ustoupilo, vítr a déšť začaly odnášet částečky pískovce, obrušovat jej a modelovat skalní město. Tomu se říká eroze. Probíhá stále. Zastav se na vesecké návsi se 17 památnými stromy. Protože je ve Vesci mnoho zachovalých lidových staveb i neporušené uspořádání vesnice, byl vyhlášen vesnickou památkovou rezervací. Jaký tvar má náves? Zkus ji nakreslit a porovnat, v čem se liší od té z Nepřívěci. Na samém konci naučné stezky se vrať o několik stránek zpět. Máš výsledky svého malého vědeckého výzkumu ze tří různých míst. Můžeš porovnat, jak se liší. Jaká zvířata a rostliny žijí v lese, na poli, na louce, kolem rybníka a ve skalách. Všimni si, že každý druh potřeboval trochu jiné prostředí, byl v odlišných společenstvech rostlin a živočichů. Takovému celku se vzájemně propojenými vztahy se říká ekosystém. Doufáme, že se tvoje výprava zdařila, že jste se pobavili a něco nového poznali. A nashledanou i v jiných koutech než v údolí Plakánku Lukáš Bílek, Petr Kareš Vybráno a upraveno red- Dětský průvodce naučnou stezkou Údolí Plakánek, ZO ČSOP Křižánky 2002, ilustrace Lukáš Bílek, Robert Smolík, 36 str. A5 Objednávky: ZO ČSOP Křižánky, Na Jihu 532, Jičín

3 Vážení čtenáři, zatímco Evropu po kolenou pročesávají tisíce biologů, aby jim neunikla ani rostlinka nebo ptáče, stěhuje Čína milióny lidí z jejich domovů, aby ta místa mohla zaplavit největší přehradou na Zemi. Takový je svět v červnu Připravovat Bedrník je pokaždé to, čemu se říká dobrodružství poznání. Tentokrát jsem prostudovala kdeco o vznikající evropské soustavě chráněných území Natura Vyplynulo z toho, že Evropa jde cestami, jaké svět zatím neprošlapal. Soudí tak i poslanec Parlamentu a odborník na ochranu přírody František Pelc. Můžete si to přečíst. Natura 2000 má znamenat rozhodný krok k záchraně evropské biologické rozmanitosti podepsali vedoucí představitelé evropských států. Dostatečná biologická rozmanitost je předpokladem fungování ekosystémů, fungování veškerenstva na Zemi, shodli se ekologové. Ekosystémy nám umožňují žít a hospodařit poskytují vodu, hlínu, potravu, udržují ve snesitelných mezích klima, skýtají estetické a duchovní zážitky i odpočinek. Na počátku třetího tisíciletí se ekologové světa sešli v nezávislém sdružení nad projektem Millenium Ecosystem Assessment a snaží se o přesnější poznání významu a kapacity ekosystémů na Zemi. Ale o tom až jindy. Vraťme se z glóbu ke kontinentálnímu rozměru. Natura 2000 staví na dvou progresivních principech. Jednak se výběr území k ochraně zakládá na odborné objektivitě, má být prost politických vlivů. Mnohý stát už v tom udělal zkušenost s důsledností Evropského soudního dvora. Vzkaz zněl: Myslíme to vážně. Za druhé si Evropa zakládá na široké účasti občanů; na dobrovolné, vědomé a informované účasti. Člověk, který v chráněných územích žije a hospodaří, má být plnoprávným partnerem. Ti, jejichž prací je rozumět biodiverzitě, mají ke své profesionalitě přiřadit umění sdělovat své poznatky lidem, jejichž prací je něco jiného ať už pěstovat obilí, péct chleba, vyrábět stroje, řídit obec, zkoumat vesmír nebo učit děti. Že má smysl informovat místní obyvatele o důvodech a podobě ochrany přírody, ukázal pilotní projekt české Natury 2000, který loni proběhl v CHKO Bílé Karpaty a v CHKO Beskydy. Chránit přírodu a biodiverzitu totiž někdy znamená prostě jen pokračovat ve stejném hospodaření jako dosud. Jindy pomůže dohoda, že louka se poseká o tři týdny později než obvykle, a ještě jindy stačí nedělat vůbec nic. K tomu, aby bylo možno nedělat nic, je ale občas třeba vyvinout velké úsilí a vynalézavost Jako v prastarém jedlobukovém lese v Bílých Karpatech. Dosáhl právě věku, kdy ho podle obvyklých hospodářských plánů vlastník může vykácet a ze tří čtvrtin nahradit nepůvodními smrky. Zmizely by nejen impozantní jedle, ale taky vyvážené společenstvo s orchidejemi a lýkovcem, domov pro neméně vzácné živočichy. Český svaz ochránců přírody Kosenka se rozhodl tento les vykoupit pomocí veřejné sbírky, první takové v České republice. Podaří-li se, nebude se kácet a vlastníkem se stane pozemkový spolek. Částkou 400 korun zachráníte 25 m 2 lesa, částkou zachráníte 100 m 2 atd. Jsou ho čtyři hektary. Aby mohla vzniknout první soukromá lesní rezervace u nás, musí se do konce roku shromáždit korun. Aktuální stav účtu je na Úspěšnou zkušenost s touto formou ochrany přírody má na Slovensku sdružení Vlk. Po jednotlivých stromech se mu podařilo vykoupit 22 hektarů jedlobukového lesa v pohoří Čergov a vytvořit soukromou rezervaci Vlčia. Britští ochránci přírody vyhlašují podobné sbírky už čtyřicet let a za tu dobu získali třetinu ostrovního pobřeží. Evropa hledá nové cesty ochrany přírody a biodiverzity. Pomyslný protipól však nejsou Spojené státy, jak praví zažité klišé, ale spíš nevyzpytatelná Čína. Dští k nebi síru a skleníkové plyny z uhelných elektráren, chce auta a zboží pro svůj velký národ, kde přitom ale člověk neznamená nic. Jak by jinak bylo možné vystěhovat z domovů na dva milióny lidí kvůli přehradě? Nejspíš ještě večer před tím, než se v údolí Tři soutěsky zavřela vrata na dlouhé řece Jang-c -ťiang, nesl hubený námezdník Ao Mao-kuo na zrezivělou loď kotvící uprostřed toku ovoce a ryby v proutěných košících, pečlivě vyvážených na bambusové tyči, a snil: Lodě vysoké jako věžáky budou připlouvat z Šanghaje a přinesou nám bohatství. 1. června 2003 se voda řeky zastavila. Největší budování od dob čínské zdi vyvrcholilo, spotřebovalo 27,15 milionu m 3 cementu a tun betonářské oceli, vyžádalo si přemístit 102,6 milionu m 3 kamene a zeminy. Má skoncovat s povodněmi, které vzaly statisíce životů, má nahradit deset tepelných elektráren a zajistit práci pro několik tisíc lidí. Pod vodní hladinou mizí stovky vesnic, měst a podniků, o neopakovatelných archeologických památkách a nikdy neobjevených přírodních hodnotách vzácných ekosystémů ani nemluvě, celkem 1000 km 2. Číňané prý proti 650 miliardové investici zásadně neprotestují. Na místo Feng-tu, města duchů z čínských legend, si postavili moderní výškové budovy, byty a nemocnice. Proč by neměli chtít taky stejný podíl aut na obyvatele, jako mají Spojené státy připomněla o den později evropská komisařka pro životní prostředí Margot Walströmová, když zahajovala v Bruselu Zelený týden diskusí a konferencí o udržitelné spotřebě a výrobě. Je to přirozené právo usilovat o lepší život. V tom případě ale nebude stačit ani nyní těžený objem ropy Číňanů je 1,3 miliardy. Přinesou jim Tři soutěsky, lodě jak mrakodrapy a auta skutečně štěstí a blahobyt? Tak se ptá svět. Lidem žijícím v Číně by ale možná stačilo, aby to přineslo prostou obživu. Drtivá většina z nich nejspíš v životě neslyšela slovo biodiverzita, natož něco o tom, že tušíme její fatální význam. Léto bezstarostnější než pouť světem v červnu 2003 přeje Hana Kolářová

4 Vůně poznání z údolí Plakánek... II INSPIRACE Z chráněných území... 5 Třeboňsko... 5 České Švýcarsko...5 Lužické hory... 7 České středohoří... 8 Co říkají místní lidé Natuře Vodu! Vodu!...11 PROMĚNY co je a kde se vzala Natura Předobraz globální soustavy ochrany přírody...17 NÁZORY Chtějí náctiletí do Evropy?...19 Češi chtějí více chráněných lesů...19 Záchrana drobných památek DIDAKTIKA Příroda není jen v národních parcích...21 Když o prázdninách prší KALENDÁŘ NABÍDKA Rezervace není konzervace : kosení vstavačových luk... III Klub ochrany dravců a sov při sdružení Děti Země už od roku 1990 organizuje akci Falco. Dobrovolníci střeží hnízda vzácných dravců před vykradením a rušením. Za dobu trvání akce strážci zabránili několika pokusům o vykradení. Z hlídaných hnízd vyletělo 43 mladých rarohů, 20 sokolů a 20 orlů královských. Mezinárodní projekt Zdravé město, který iniciovala Světová zdravotnická organizace, představuje praktickou realizaci politiky udržitelného rozvoje ve městech a regionech. Od roku 1988, kdy vznikl, se do něj zapojilo měst ve 30 zemích. U nás je v Národní síti zdravých měst ČR v současnosti 32 obcí a měst. Jako první z regionů se členem sítě u nás stal kraj Vysočina. Diakonie Broumov přispívá vedle rozsáhlé humanitární činnosti k zodpovědnosti za životní prostředí. Vytvořila projekt celorepublikové banky použitých oděvů, hraček, školních potřeb a jiných materiálů vhodných pro humanitární účely. Diakonie za neziskový sektor získala ocenění Business Leaders Forum. Pojem národní park dosud znamenal něco jiného v USA a něco jiného v Evropě. Mezinárodní svaz pro ochranu přírody a přírodních zdrojů IUCN nyní nově zavádí pro všech přírodních rezervací na světě jednotné třídění podle stupňů: zcela nedotčená příroda (prales, divočina), národní park, národní přírodní památník, biosférická rezervace, chráněná minimální. Internetová stránka je Noemova archa 21. století. Obsahuje informace o nejvíce ohrožených druzích rostlin a živočichů. Je zde i jediný zachovaný film o vyhynulém vakovlkovi a poslední záběry zlaté ropuchy, o které se soudí, že již patří mezi vyhynulé druhy. [4]

5 Z chráněných území Z chráněných území I. Třeboňsko: Na Vydří stezce Jde o výčet některých aktivit, se kterými se děti na školní naučné stezce setkají. Součástí je také přednáška o Chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervaci Třeboňsko s promítáním diapozitivů. Celý kurz vede lektor. Kurzům každoročně předchází seminář pro pedagogy. Na závěr dětem dáváme možnost vyjádřit prožitky tvůrčím způsobem výtvarně nebo literárně. Vybrané výtvarné a literární výtvory zamýšlíme prezentovat na výstavě a uvažujeme o jejich vydání formou kalendáře či pohlednic. Na projektu Proměny s námi v letošním roce spolupracuje a finančně ho podpořila Nadace na ochranu zvířat. Jana Jandová Správa CHKO a BR Třeboňsko Z chráněných území II. České Švýcarsko: Den otevřených dveří a mezinárodní tábor Na objevné výpravě po Vydří stezce Správa Chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Třeboňsko, Český nadační fond pro vydru a IRIS, o. p. s., připravily na letošní rok již 5. ročník pobytových terénních kurzů ekologické výchovy pro žáky základních a studenty středních škol v rámci projektu Proměny. Pobyty probíhají v okolí terénní stanice Hajnice u Mirochova u Staňkovského rybníka. Terénní kurzy jsou dvoudenní (pro studenty středních škol mohou být třídenní). Cílem projektu je podpořit aktivní a tvůrčí přístup dětí k poznávání přírody. Volíme prožitkovou formu. Děti přírodu objevují, pozorují, dotýkají se jí, zapojují při svých objevech všechny smysly. Program doplňují hry a soutěže. Pobyt podněcuje spoluzodpovědnost za stav životního prostředí. Děti se učí také spolupracovat v týmu, diskutovat a obhajovat výsledky své práce. Na objevné výpravě po Vydří stezce se děti seznámí se zástupci hmyzu, ptáků, plazů, obojživelníků, savců, prozkoumají proces sukcese a objeví tajuplný svět lišejníků. Vyprávíme si příběh stromu, pátráme po původních a nepůvodních dřevinách, zamýšlíme se nad hospodařením v lesích. Formou hry děti pochopí složité vztahy a vazby v přírodě, seznámí se s potravní pyramidou. U Staňkovského rybníka navštíví vydru a pátrají po jejích pobytových značkách. Děti samy loví v rybníku drobné vodní živočichy a učí se je určovat podle klíče. Nezapomínáme na orientaci v přírodě, děti si zkusí práci s mapou a buzolou. Den otevřených dveří v Krásné Lípě Na Den Země pořádá Správa Národního parku České Švýcarsko tradičně Den otevřených dveří v budově Správy NP v Krásné Lípě. Na ten letošní si v suterénních prostorách mohli návštěvníci prohlédnout klubovnu oddílu Ranger a zahrát si několik her, při kterých si vyzkoušeli své znalosti o přírodě. Pracovníci obecně prospěšné spo- [5]

6 lečnosti České Švýcarsko zase představili své internetové stránky a publikace. Hlavním lákadlem v přízemí bylo promítání diapozitivů z národního parku, které svým zasvěceným výkladem doprovodil jejich autor Václav Sojka. Pro zájemce o historii a stavitelství připravila Natálie Belisová výstavu o lidové architektuře Českého Švýcarska. V kanceláři pracovníka GIS se mohl zastavit ten, kdo měl zájem dozvědět se něco o tom, jak se tvoří elektronická mapa, co je to GPSka apod. Nejatraktivnější byly ale určitě ukázky z geologických a entomologických sbírek Správy NP v prvním patře. Dalšími lákadly se staly výstavy o přírodě a historii CHKO Labské pískovce a prodejní stánek obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko. Program doplnila soutěž o atraktivní cenu: knihu Milostava Nevrlého Chvály Zadní země. Stačilo odpovědět na deset otázek (pro pozorného návštěvníka to byla hračka) a pak už jen doufat, že se štěstěna při losování vítěze přikloní na správnou stranu. Výhercem se nakonec stal Ondřej Mráz, žák ZŠ Krásná Lípa. Po obědě probíhalo na terénní základně ČSOP v Krásném Buku soutěžní odpoledne pro děti, které vyvrcholilo otevřením dětské naučné stezky za účasti ministra zahraničních věcí Cyrila Svobody. V českých, německých a rakouských příhraničních velkoplošných chráněných územích probíhá od února loňského roku projekt Komunikace a ekologická výchova v českých a německých národních parcích a chráněných krajinných oblastech, finančně podpořený Česko-německým fondem budoucnosti a Spolkovou nadací pro životní prostředí (DBU). Účastní se ho i Správa NP České Švýcarsko. myšlenku pravidelného konání mezinárodních setkání mladých ochránců přírody, kterou formulovali již v roce 1997 zástupci Národního parku Saské Švýcarsko, NP Bavorský les, NP a CHKO Šumava a CHKO Labské pískovce. Od té doby proběhly dva mezinárodní tábory, ovšem pouze v německých národních parcích. Součástí česko-německého projektu jsou i pravidelná několikadenní pracovní setkání. Zatím poslední proběhlo v březnu v Národním parku Podyjí. Hlavním tématem byla komunikace s veřejností v chráněných územích Krajina Českého Švýcarska u Jetřichovic s nejvyšším vrcholem Národního parku (Růžovský vrch 619 m n. m.) a zpracování koncepcí ekologické výchovy. Komunikace je na západ od naší státní hranice brána už dávno jako efektivní nástroj ochrany přírody. V naší republice jsme v této oblasti ještě stále ve stádiu prvních vlaštovek. Jednou z nich je i tento projekt. Richard Nagel Správa NP České Švýcarsko Foto autor a Václav Sojka Mládě káně lesní Cílem je vedle výměny zkušeností v oblasti ekologické výchovy také realizace vybraných modelových přeshraničních projektů a seznámení se s moderními trendy ochrany přírody, které kladou důraz na spolupráci a komunikaci s obyvateli a návštěvníky chráněných území. Důležitým výstupem projektu bude rovněž zpracování koncepcí ekologické výchovy zúčastněných chráněných území. Správa NP České Švýcarsko se jako hostitel zapojila především do projektu mezinárodního česko-německého tábora mládeže, který proběhne na přelomu července a srpna tohoto roku. Chceme se tak pokusit navázat na Národní park České Švýcarsko se svými rozsáhlými lesy, hlubokými skalními roklemi a říčními soutěskami je místem stvořeným pro život řady druhů živočichů, od drobounkého hmyzu až třeba po rysa ostrovida nebo jelena. V tomto minikvízu se ale podíváme za těmi, kteří ovládli oblohu. Je mezi nimi řada vzácných a chráněných druhů i jedinců, kteří nás zaujmou svým neobvyklým způsobem života. Přejeme mnoho radosti z objevování nových informací o ptačích obyvatelích Národního parku! VLÁDCE NOCI Ve dne spí a v noci létá, ale netopýr to není. Loví zajíce i ptáky, ale liška to není. Houká, ale lokomotiva to není. Hnízdí na skalách, ale orel skalní to není. V lese se ho skoro všichni bojí, ale myslivec to není. Ještě netušíte? Je to naše největší sova. Tak teď už určitě víte, o kom je řeč. a) sovice sněžní b) výr velký c) kalous ušatý [6]

7 Z chráněných území III. Lužické hory: ekologie v letohrádku Chráněná krajinná oblast Lužické hory o rozloze 270 km 2 byla vyhlášena roku 1976 mezi Šluknovským a Frýdlantským výběžkem, při státní hranici se SRN. Západní část Nevelké pohraniční pohoří zvané Lužické hory (něm. Lausitzer Gebirge) svůj název odvozuje od praslovanského označení pro luh, močálovitou louku. Nejvyšším bodem Lužických hor je hora Luž (793 m n. m.), nejnižším pak údolí říčky Kamenice (290 m n. m.). Malá část pohoří na území SRN se nazývá Žitavské hory (Zittauer Gebirge). Chráněnou krajinnou oblastí o rozloze 63 km 2 je od roku Soutěžní výtvarná práce patnáctileté Elišky Toušlové ze ZŠ Cvikov Bredovský letohrádek leží v Ústeckém, východní pak v Libereckém kraji. Kromě charakteristických kupovitých vrchů a protáhlých hřbetů i vzácných druhů rostlin a živočichů v Lužických horách najdeme také četné stavby lidové architektury. Průčelí domu s podstávkou proto tvoří i znak CHKO. Sídlo Správy Chráněné krajinné oblasti Lužické hory se nachází v Jablonném v Podještědí. S ekologickou výchovou a osvětou žáků základních a středních škol se Správa CHKO Lužické hory v přede- KRÁL LESŮ Lesy Českého Švýcarska obýval ještě před pár lety jeden statný ptačí druh. Borové lesy se spoustou brusinek a borůvek, jeho oblíbenou potravou, mu vyhovovaly. Je to však plachý druh, a protože v Českém Švýcarsku přibývalo turistů (a také lovců) a ubývalo vhodných míst, král lesů musel ustoupit. Zbarven je nenápadně (samec černě, samice rezavě hnědě), ale může se pochlubit jinou ozdobou: na jaře samci roztahují svůj ocas do nádherného vějíře. V Národním parku se snažíme vrátit přírodu do původního stavu, a tak doufáme, že se nám snad jednou podaří vrátit do lesů i jejich krále. Víte, o koho jde? a) jeřábek lesní b) drop velký c) tetřev hlušec PTAČÍ STÍHAČKA Tento nejrychlejší dravec se do Národního parku vrátil v posledních deseti letech. Je tak rychlý, že svou kořist (holuby, kosy i jiné ptáky) loví výhradně ve vzduchu. Kdyby se za ní vrhal na zem, náraz v tak velké rychlosti by nepřežil. Hnízdí na nepřístupných skalách a jeho hnízda jsou v Národním parku přísně střežena. Znáte jeho jméno? a) orel skalní b) jestřáb lesní c) sokol stěhovavý PLACHÝ DUCH LESA V Národním parku hnízdí i jeden dost velký, přesto obtížně pozorovatelný pták. Hnízdo z klacků si staví někde v klidu, daleko od lidí na vysokých stromech nebo skalách. Je to velmi plachý obyvatel lesa, a pokud se vám náhodou podaří ho zahlédnout, tak nejspíš brzy ráno nebo navečer u říček a potoků, kde si hledá potravu (ryby, žáby, slimáky). Tento druh s dlouhým červeným zobákem se jmenuje: a) čáp bílý b) čáp černý c) ibis skalní LÉTAJÍCÍ ČERNOKNĚŽNÍK Patří k nejinteligentnějším ptačím druhům. V zajetí se dokonce naučí velmi dobře napodobovat lidský hlas. Je to velký, černě zbarvený pták s mohutnou hlavou a zobákem. U nás v Národním parku si staví hnízda na skalách. A hnízdit začíná již velmi brzy v únoru. To proto, že začátkem jara, kdy se klubou mláďata, je v lese dostatek jeho oblíbené potravy mršin zvířat, která nepřežila zimu. Je to druh, který tvoří rodičovské páry na celý život. Jmenuje se: a) krkavec velký b) havran polní c) kavka obecná připravil Richard Nagel Správné řešení: 1b, 2c, 3c, 4b, 5a [7]

8 šlých letech vypořádávala formou přednášek a promítání diapozitivů. Nejčastěji se pořádaly exkurze po stávajících naučných stezkách Mezinárodní naučná stezka Lužické a Žitavské hory (2001), Okolím Studence (2002), naučný okruh Obnova mokřadů na Brazilce (1999). Pokusem o rozšíření nabídky se stal projekt využití objektu Bredovského letohrádku, který se nachází nedaleko zámku Lemberk. Před čtyřmi lety zde byla instalována stálá výstava Vlastivědného muzea a galerie (VMG) v České Lípě s názvem Příroda a lidé Lužických hor, zaměřená na historii 2003 vystaveny ve výstavní síni Bredovského letohrádku u zámku Lemberk. Slavnostní vyhlášení vítězů výtvarné soutěže Ekologická pohlednice a předání cen doprovodilo hudební vystoupení, divadelní představení a ukázky dravých ptáků a plazů. Samotný Den pro ekologii se uskutečnil 19. června 2003 v areálu Bredovského letohrádku. Program byl určen pro 150 žáků pátých a šestých tříd z pěti základních škol Rynoltice, Jablonné v Podještědí, Cvikov a Nový Bor. Součástí akce byla přírodovědná vycházka po okolí letohrádku, poznávání přírodnin, problematika třídění odpadů, návštěva zámku Lemberk a výtvarná soutěž na téma Dopravní prostředek budoucnosti. Klára Mrštíková Správa CHKO Lužické hory Školní 12, Jablonné v Podještědí Tel , Foto Tomáš Besta a archív Správy CHKO Lužické hory Z chráněných území IV. České středohoří: přírodní zahrady Naučná stezka pod hradem Opárno se zbytky keltské těžby kamenů na žernovy osídlení a přírodu Lužických hor. Prvotní záměr počítal také s využitím objektu pro ekologickou výchovu v okrese Česká Lípa, ale nebyl realizován. V roce 2003 vzešla ze spolupráce Správy CHKO Lužické hory, Občanského sdružení přátel Lužických hor, VMG v České Lípě, Městského úřadu Nový Bor a učitelů základních škol myšlenka založení tradice Dnů pro ekologii v areálu Bredovského letohrádku. Projekt získal finanční podporu Libereckého kraje v rámci grantového Programu podpory ekologické výchovy a osvěty. Součástí projektu Den pro ekologii bylo vyhlášení výtvarné soutěže na téma Ekologická pohlednice, určené žákům základních škol z okolí Jablonného v Podještědí, Novoborska a Českolipska. Ze 49 základních škol se do soutěže zapojilo osm. Ze tří set zaslaných výtvarných prací porota vybrala dvacítku nejzdařilejších. Mezi autory najdeme žáky pátých až sedmých tříd, ale také několik prvňáčků. Jako odměnu získají nejen hodnotné ceny, ale osm z nich se navíc bude moci pochlubit vlastní pohlednicí. Vybraná soutěžní díla se totiž vydají jako pohlednice a organizátorům soutěže poslouží k propagaci. Zaslané soutěžní práce jsou od června do konce října Přírodní zahrada v Libverdě Nahlédněte s námi pod pokličku hrnce, ve kterém se připravují programy ekologické výchovy spojené s přírodou Chráněné krajinné oblasti České středohoří. Je to hrnec pořádně velký, tak jako rozloha samotné CHKO km 2, a zasahuje na území sedmi okresů (Děčín, Česká Lípa, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem). Jakmile však zvednete pokličku, zjistíte že obsah vyplňuje hrnec jen několik centimetrů nade dnem. To proto, že veškerá spolupráce a činnost na poli ekologické výchovy byla doposud Popelkou, kterou se nám teprve během několika posledních let daří pozvolna probouzet k životu. A co, že se skrývá v té trošce? Největší díl tvoří spolupráce se středisky a centry ekologické výchovy. Velmi dobře se vaří se Střediskem ekologické výchovy SEVER Litoměřice, kde se snažíme napomáhat při tvorbě zahrady, jež reprezentuje přírodní poměry Českého středohoří, a umožňuje tak dětem vnímat přírodu všemi smysly. Dále se podílíme na přípravě soutěží a na zajišťování přírodních podkladů pro výukové programy. V budoucnu bychom rádi obohatili [8]

9 naši spolupráci i o tvorbu výukových listů, které by přibližovaly přírodu nejbližšího okolí města Litoměřice. Další velmi zdařilou a zajímavou kuchyní je spolupráce s Ekologickým centrem Meluzína RC AB, které sídlí při Střední zahradnické a Střední zemědělské škole A. E. Komerse v Děčíně Libverdě. Zde v areálu školy vzniká též Přírodní zahrada, která reprezentuje přírodu Českého středohoří a Labských pískovců. Což znamená, že i žáci a studenti ze škol na Děčínsku budou moci odhalovat tajemství přírody na jednotlivých biotopech zahrady. V rámci této spolupráce jsme se rozhodli vyzkoušet i další recept, a to Výstavba fóliovníku jako centra ekologické výchovy. Uvedený recept je realizován na základě českoněmeckého projektu Ekologická výchova a komunikace v národních parcích a chráněných krajinných oblastech a navazuje na již běžící projekt Škola pro udržitelný život. A z čeho je složen zbývající díl? Z vlastních aktivit Správy Chráněné krajinné oblasti České středohoří. Jedná se o výstavy pořádané v sídle Správy CHKO České středohoří v Litoměřicích, exkurze, jež umožňují poznat i skryté krásy Středohoří, přípravu a údržbu naučných stezek. V neposlední řadě vydáváme zpravodaj Správy CHKO s charakteristickým názvem Středohoří. Víme, že ekologická výchova a komunikace s veřejností je nezbytným nástrojem a pomocníkem v ochraně přírody. K naší velké radosti se obsah hrnce rok od roku zvětšuje. Šárka Nobilisová Správa CHKO České středohoří Foto autorka Chráněné krajinné oblasti a Národní parky České republiky Co říkají místní lidé Natuře 2000 Zahraniční zkušenosti ukazují, že ochranu přírody lze dlouhodobě a efektivně uskutečňovat jen za přispění místních obyvatel a široké veřejnosti. V České republice se v současné době připravuje zavedení evropské soustavy chráněných území Natura A tak v Beskydech a Bílých Karpatech jako součást tohoto procesu probíhal během roku 2002 pilotní projekt informační kampaně. Cílem bylo účinně obeznámit místní obyvatele s tím, co Natura 2000 je a co není. Pojetí se záměrně v obou oblastech lišilo. Bílé Karpaty Na území CHKO Bílé Karpaty se organizátoři projektu snažili obsáhnout plošně celé území a co nejširší spektrum obyvatelstva. Nejprve vytvořili barevný leták, který pomocí jednoduchých otázek a odpovědí informuje občana o soustavě Natura Individuálně hovořili s některými vlastníky a uživateli pozemků, telefonicky kontaktovali zástupce obcí, většinou starosty. Ve všech případech se oslovení s pojmem Natura 2000 setkávali poprvé. S nimi organizátoři probrali možnosti, jakou nejúčinnější formou informovat širokou veřejnost. Velmi účinný způsob představovaly besedy na veřejných jednáních zastupitelstev, avšak nízká byla návštěvnost. Proto se ukazuje dobré spojit takové besedy například s představením CHKO, promí- [9]

10 táním diapozitivů či objasňováním možností dotací na péči o chráněná území. Jinou možností šíření informací je pravidelné setkávání starostů a pracovníků ochrany přírody. Jako účinný způsob pro největší počet lidí se osvědčily články v místních novinách, chybí však zpětná vazba. Naopak pro účely plošné osvěty málo významná forma, ale ideální z hlediska zpětné vazby, byl náhodný přímý kontakt odborníků s lidmi při terénním mapování biotopů pro Naturu Zahrnoval předání letáku a diskusi. Tímto způsobem byli osloveni obyvatelé zejména v oblasti Moravských Kopanic, v okolí obcí Rudinov a Kladná Žilín. Dostatečným přínosem projektu v CHKO Bílé Karpaty bylo, že se uskutečnilo setkání s některými klíčovými lidmi. Těm se dostalo vysvětlení, jaké jsou přínosy Natury 2000 a případná omezení pro vlastníky a uživatele. Důležité pro ně bylo, že soustava nepřináší další zpřísnění ochranného režimu. Poměrně pozitivní odezvu ze strany občanů realizátoři projektu považují za nadstandardní. Z diskusí však vyplynul nedostatek konkrétních informací o režimu v budoucích lokalitách Natury CHKO Beskydy V Beskydech organizátoři zvolili jiný způsob. Zaměřili se především na jedno modelové území v CHKO obec Velké Karlovice, která má jeden z největších katastrů v České republice. Důležité zde bylo oslovit všechny místní obyvatele a získat představu, jak věc vnímají. Zdejší letáček měl obsah shodný s letáčkem vydaným pro Bílé Karpaty. V Beskydech ale pracovní skupiny nejprve shromáždily fotografie z Velkých Karlovic, které by místní zaujaly. Těmi byl ilustrován. Letáčky se doručovaly prostřednictvím pošty do všech domácností ve Velkých Karlovicích. Přikládaly se k nim dotazníky s otázkami: Je pro vás leták Natura 2000 srozumitelný? Znáte projekt Natura 2000? Pokud ano, tak odkud? Domníváte se, že může projekt Natura 2000 přispět k rozvoji regionu? Máte zájem zapojit se do dalších aktivit spojených s projektem Natura 2000? Dotazníky sloužily zároveň jako vstupenka do muzea na výstavu Velké Karlovice lidé a krajina. Návratnost však byla velmi malá, nepodařilo se tedy zjistit dostatečně mínění oslovených. Posléze však strukturované rozhovory s obyvateli prozradily, že letáčky svůj účel splnily, asi polovina obyvatel se o Natuře 2000 soyv2d2la jejich prostřednictvím. Větší odezvu měly plakáty se shodným obsahem jako letáčky na obecním úřadu, v informačním centru, v knihovně a Karlovském muzeu, u kterých se vybralo více vyplněných dotazníků. Z odpovědí a též z rozhovorů vyplynulo, že informovanost o soustavě Natura 2000 je velmi nízká, prakticky žádná. Nejvíc lidí zná Naturu právě z letáčku nebo plakátu. Jen mizivé procento se o ní dozvědělo prostřednictvím televize, rozhlasu nebo tisku. Organizátoři uspořádali v obci rovněž schůzku s obyvateli a navštívili vybrané hospodáře, pro něž může mít Natura 2000 význam. S nimi vedli strukturovaný rozhovor. Také v Beskydech se osvědčil coby nejúčinnější kontakt mapovatelů s lidmi. Navíc byli obyvatelé v CHKO informováni například při setkáních spojených s projekty, jako je Pastva ovcí a koz či Nekrmte vlka, kde cílovými skupinami jsou drobní zemědělci. Nejvíc o Natuře vědí lidé, kteří se o ní dozvěděli na informativní schůzce nebo od mapovatelů. Forma osobního kontaktu se potvrdila jako nejúčinnější obyvatelé pak o soustavě Natura 2000 nejen vědí, ale pochopí i její význam. Nejvíc se o věc zajímali lidé s vlastním hospodářstvím, od Natury 2000 si slibují další možnosti podpory. Přejí si však, aby vyhlašování lokalit s nimi bylo předem projednáno. Podle zkušeností z CHKO Beskydy tedy je vhodné kombinovat více různých způsobů informování obyvatel. Osvědčilo se osobní předání letáčku. Plakáty na veřejně přístupných místech jsou dobré, pokud jsou spojeny s dotazníkem a personál na ně upozorní. Vhodné je podpořit informování v místním tisku. Následovat by mělo setkání s obyvateli. Je dobré najít osoby, kteří podnikají, pořádají kulturní akce, vedou kroniku, učí ve škole a jsou obecně známí, mají vliv. Jejich prostřednictvím lze informovat větší množství obyvatel a také mohou usnadnit získáni zpětné vazby domluví schůzku pro rozhovor s dalšími. Lidé se v takovém případě předem naladí, jsou méně nervózní a více sdílní. Také v Beskydech se realizátoři projektu setkali s příznivým ohlasem. Obyvatelé byli spokojeni, že dostali včas informace a ocenili možnost spolupráce s pracovníky ochrany přírody. Informovaní lidé přijímají ochranu přírody Celý projekt ukázal zcela jasně nutnost komunikace správ CHKO, případně nevládních organizací s místními obyvateli a důležitost včasného informování o věcech ochrany přírody, které se lidí dotýkají. Správy CHKO se tak mohou vyhnout problémům. Na základě rozhovorů s obyvateli vidí realizátoři informační kampaně v CHKO Bílé Karpaty a CHKO Beskydy právě nevědomost a nedostatečnou informovanost jako největší nebezpečí pro vyhlášení soustavy Natura 2000 a pro další spolupráci s místními obyvateli při ochraně přírody. Projekt realizovaly Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty ve spolupráci se Správou CHKO Bílé Karpaty a ZO ČSOP Salamandr ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy a Společností pro přírodu a krajinu Actaea za podpory Nadace Partnerství v rámci projektu Budování partnerství v komunitách. red- Souhrnná zpráva z projektu Informační kampaň o soustavě Natura 2000 v Beskydech a Bílých Karpatech, [10]

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

Téma: PTAČÍ OBLAST LABSKÝCH PÍSKOVCŮ

Téma: PTAČÍ OBLAST LABSKÝCH PÍSKOVCŮ 14. ročník vědomostní soutěže ZA POZNÁNÍM ČESKOSASKÉHO ŠVÝCARSKA Téma: PTAČÍ OBLAST LABSKÝCH PÍSKOVCŮ Vyzkoušejte si své znalosti v našem 14. ročníku vědomostní soutěže Za poznáním Českosaského Švýcarska,

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Přírodní rezervace Boubínský prales

Přírodní rezervace Boubínský prales Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Přírodní rezervace Boubínský prales Autor: Bc. Petra Krysová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

June 25, 2012. VY_52_INOVACE_89.notebook OCHRANA PŘÍRODY 4 2 18:10 4 2 2:38 6 3 16:07 6 3 17:27 6 3 17:52 6 3 22:44

June 25, 2012. VY_52_INOVACE_89.notebook OCHRANA PŘÍRODY 4 2 18:10 4 2 2:38 6 3 16:07 6 3 17:27 6 3 17:52 6 3 22:44 Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz www.zsnamesti.cz telefon: 487 722 010 fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Ochrana přírody v ČR

Ochrana přírody v ČR I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 30 Ochrana přírody v ČR Pro potřeby

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

Príroda ˇ si (ne)poradí C4

Príroda ˇ si (ne)poradí C4 Príroda ˇ si (ne)poradí C4 Mezinárodní úmluvy Příloha 7 1 Úmluva o ochraně biodiverzity (přírodní rozmanitosti) Úmluva byla sjednána při světovém summitu v Rio de Janeiru v roce 1992, v ČR je platná od

Více

Ochrana volně žijících šelem a dravců

Ochrana volně žijících šelem a dravců Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Ochrana volně žijících šelem a dravců Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.24 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr.

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44

Více

SSOS_ZE_3.20 Ochrana přírody v ČR

SSOS_ZE_3.20 Ochrana přírody v ČR Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.20

Více

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,9.11 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr.

Více

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková Chráněná území v České republice RNDr. Alena Vopálková Hlavní cíle ochrany přírody a krajiny Udržení a obnova ekologické stability krajiny Zachování přírodních hodnot a krajinného rázu Ochrana biologické

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK VYDRA TAJEMNÁ KRÁLOVNA ŘEK Tento program má za cíl seznámit žáky s druhem živočicha, se kterým se v přírodě často nesetkávají vydrou říční. Žáci uvidí vydry naživo, dozví se o hlavních

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: III/2 č.sady: 6 Ověřeno ve výuce: 7.5.2012 Třída: 1. Datum:16.4. 2012 1 Pole, les, louka, u rybníku

Více

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Dne 31. 5. 2011 proběhla na Náměstí OSN tradiční akce s názvem Mikroklima 2011. Protože OSN vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", zvolili jsme za hlavní

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Zaostřeno na Jizerky 2013

Zaostřeno na Jizerky 2013 Jan Strakoš: Ořešník Zaostřeno na Jizerky 2013 Zaostřeno na Jizerky NADACE PRO ZÁCHRANU A OBNOVU JIZERSKÝCH HOR byla založena v roce 1993, aby podporovala projekty směřující k celkové rehabilitaci místní

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK Ochrana přírody a krajiny v ČR Přednáška NOK Vývoj 1838 první rezervace 1933 soupis za území Československa 1956 první zákon 1990-1992 zřízení ministerstva ŽP a moderní zákon o ochraně přírody a krajiny

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha Místní Agenda 21 v obci Křižánky Kaiserštejnský palác Praha 20.11. 2012 Krátké představení obce Křižánky leží u severovýchodní hranice Kraje Vysočina asi 20 km od Nového Města na Moravě Krátké představení

Více

VY_32_INOVACE_02.19 1/7 3.2.02.19 Člověk a příroda

VY_32_INOVACE_02.19 1/7 3.2.02.19 Člověk a příroda 1/7 3.2.02.19 Společenstvo organismů cíl - znát pojem společenství - uvést příklad rostlinného a živočišného společenství - ve vodě i na souši žijí společně druhy organismů, vytváří rostlinná a živočišná

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

Falcopredonum.cz. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Jahrbuch 2014. www.falcopredonum.cz www.facebook.com/falcopredonum. Příroda cokoliv říká, je moudré.

Falcopredonum.cz. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Jahrbuch 2014. www.falcopredonum.cz www.facebook.com/falcopredonum. Příroda cokoliv říká, je moudré. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Jahrbuch 2014 Falcopredonum.cz www.falcopredonum.cz www.facebook.com/falcopredonum Příroda cokoliv říká, je moudré. Decimus Iunius Iuvenalis Název Falcopredonum Název je latinského

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Přírodověda 3. Úvodní menu Spustit program, Tisk pracovních listů, Konec Výuka

Přírodověda 3. Úvodní menu Spustit program, Tisk pracovních listů, Konec Výuka Přírodověda 3 Úvodní menu Spustit program, Tisk pracovních listů, Konec Výuka Spustit celou výuku celkem 352 stran (výukových obrazovek) - spustí od začátku výuku všech 14 kapitol Rozmanitost života 26

Více

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody dle Smlouvy č. OSKOL/FRM/000847/2015/Pal o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu statutárního

Více

Právní režim ochrany přírody a krajiny. JUDr. Jana Tkáčiková, PhD.

Právní režim ochrany přírody a krajiny. JUDr. Jana Tkáčiková, PhD. Právní režim ochrany přírody a krajiny JUDr. Jana Tkáčiková, PhD. Cíl právní úpravy Zajištění péče o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

foto: ing. Libor Dostál

foto: ing. Libor Dostál Název školy: Základní škola a Mateřská škola Prysk,okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Eva Vavřinová Názevmateriálu: VY_32_INOVACE_15 _ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA_Chránění ptáci Číslo projektu:

Více

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Ve školním roce 2009/2010 se konaly tyto akce související s problematikou EVVO. Září: - Příprava plánu EVVO

Více

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005 EVROPA Národní parky I K. Kovářová a K. Čapková, 2005 Národní parky Velkoplošné chráněné území, jehož značnou část zaujímají přirozené, nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v němž rostliny,

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku Opavský září 2013 přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku V Žimrovicích se nebojí velkých projektů Projekt Český les na ZŠ Vávrovice Černýš hajní posel

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE Analytická část Zpracovatelé ATEM s.r.o. EIA SERVIS s.r.o. Hvožďanská 2053/3 U Malše 20 148 00 Praha 4 370 01 České Budějovice Únor 2007 Koncepce ochrany

Více

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody EU V/2 1/Z34 Česká republika rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 8. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Regionální geografie České republiky

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Environmentální výchova neexistuje jako samostatný předmět, ale je obsažena téměř v každé vyučovací hodině. 1. Výchova žáků k ochraně zdraví, prostředí,

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

Institucionální analýza a

Institucionální analýza a Institucionální analýza a návrhy opatření pro zachování ekosystémů a jejich služeb Ing. Jan Slavík, Ph.D. 28. 11. 2014 Drážďany Institucionální analýza: Co zkoumáme? Vztah veřejnosti (turistů a místních

Více

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem.

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem. 17. Krajinou Palkovických hůrek Palkovické hůrky jsou při pohledu z Ostravské pánve směrem k jihu k Moravskoslezským Beskydám prvním vyšším horským pásmem prudce se zvedajícím nad mírně zvlněnou plošinou.

Více

Chráněná krajinná oblast BLANSKÝ LES. AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les

Chráněná krajinná oblast BLANSKÝ LES. AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les Chráněná krajinná oblast BLANSKÝ LES CHKO BLANSKÝ LES - založena 1990, rozloha 212 km2 - nadmořská výška 420 1083 m - komplexy bukových a smíšených podhorských lesů, teplomilné trávníky na vápenci, hadcové

Více

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal Michaela Krpálková Obsah Srovnání legislativy Srovnání územní ochrany přírody Srovnání NP aplikované na NP

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Pojďte s námi do přírody

Pojďte s námi do přírody Pojďte s námi do přírody závěrečná zpráva projektu Vojtěch Kodet prosinec 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pojďte s

Více

Genofond Země nezvaní návštěvníci (introdukce)

Genofond Země nezvaní návštěvníci (introdukce) Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Genofond Země nezvaní návštěvníci (introdukce) Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.29 Vzdělávací oblast:

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK14EV_BZ_ZZ_01106_2014-00-www.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Údaje o projektu název projektu: Vybavení botanické zahrady pro ekologickou výchovu Evidenční

Více

Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy. LIFE Beskydy LIFE12 NAT/CZ/629

Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy. LIFE Beskydy LIFE12 NAT/CZ/629 Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy LIFE Beskydy LIFE12 NAT/CZ/629 Základní informace Délka trvání projektu 6 let (2014-2019) Předpokládané náklady 607 879 Euro Příjemce podpory ČSOP Salamandr,

Více

1. Mapa Vlašimska a okolí.

1. Mapa Vlašimska a okolí. Obrazová příloha 1. Mapa Vlašimska a okolí. 2. František Kupka (1848): Blaničtí rytíři (dřevoryt). 3. Julius Mařák (1882): Blaník olejomalba z prezidentské lóže Národního divadla v Praze. 4. Zápisník okrašlovacího

Více

EVVO jako nástroj šetrné turistiky v Dr. Jan Eichler ředitel DDM, předseda ZO ČSOP Tilia Krásná Lípa, předseda KČT OV ÚK EVVO jako nástroj šetrné turistiky v Výchozí stav - vysoce kvalitní přírodní prostředí

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3 týdně, povinný MKŽ: Naše vlast Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: vyhledá ČR na mapě Evropy pojmenuje nejdůležitější pohoří ČR, nížiny ČR vysvětlí pojmy povodí,

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu Poznáváme přírodu

Více

Přírodopis Společenstva organismů a populace

Přírodopis Společenstva organismů a populace Přírodopis Společenstva organismů a populace Anotace: Tato prezentace slouží jako učební materiál pro seznámení s pojmy společenstvo organismů, biodiverzita a populace. U pojmů jsou uvedeny konkrétní příklady,na

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 16.1. 2013 Petr Pavelčík KUZL 3408/2013 KUSP 3408/2013

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Příloha č. 2 Minimálního preventivního programu pro dětský domov Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Člověk se chová k prostředí, ve kterém žije, podle toho,

Více

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU egistrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/03.0046 ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU 5. listopadu 2009 Lesná v Krušných horách O projektu Projekt Ekologická měření v praxi odborné kompetence žáků představuje

Více

PRACOVNÍ LISTY. pro I. stupeň základních škol PRACOVNÍ LISTY PRO 1. ROČNÍK

PRACOVNÍ LISTY. pro I. stupeň základních škol PRACOVNÍ LISTY PRO 1. ROČNÍK Mgr. Ludmila Svobodová & kolektiv PRACOVNÍ LISTY pro I. stupeň základních škol V lesoparku pod Kvádrberkem se můžete seznámit s různými dřevinami, bylinami, ale i živočichy. Prosíme, chovejte se zde ohleduplně

Více

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo:

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo: ČAS PROMĚN Záměr: Za většinu současných proměn krajiny je zodpovědný člověk tím, jak v krajině hospodaří a jak ji využívá. Anotace: Tento výukový program vznikl jako součást projektu Venkovská krajina

Více

Základní údaje. Vyhlášen: 1991 NP 6267 ha OP 2822 ha. NP Thayatal Vyhlášen ha. Ptačí oblast Podyjí vyhlášena ha

Základní údaje. Vyhlášen: 1991 NP 6267 ha OP 2822 ha. NP Thayatal Vyhlášen ha. Ptačí oblast Podyjí vyhlášena ha Základní údaje Vyhlášen: 1991 NP 6267 ha OP 2822 ha NP Thayatal Vyhlášen 2000 1330 ha Ptačí oblast Podyjí vyhlášena 2004 7666 ha EVL Podyjí vyhlášena 2005 6273 ha - 13 biotopů - 13 druhů Zásady a východiska

Více

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě Příspěvková organizace Libereckého kraje Vyhodnocení programu EKOLOGICKÁ SOUTĚŽ žáků základních škol II. stupně a víceletých gymnázií 26. 11. 2014 Ekoporadna ORSEJ

Více

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata Září Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině Zná základní údaje z historie a současnosti obce Zná některé lidové a místní zvyky a tradice Domov, orientace v krajině Škola,

Více

NÁRODNÍ PARKY ČESKÉ REPUBLIKY, JEJICH VÝZNAM A DLOUHODOBÉ VIZE. Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.Ing.

NÁRODNÍ PARKY ČESKÉ REPUBLIKY, JEJICH VÝZNAM A DLOUHODOBÉ VIZE. Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.Ing. NÁRODNÍ PARKY ČESKÉ REPUBLIKY, JEJICH VÝZNAM A DLOUHODOBÉ VIZE Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.Ing. Přírodovědný pohled Národní parky představují nejvýznamnější přírodní fenomény ČR, které nebyly formovány

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny, Olomouc 2004 PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, Šumperk, Univerzita Palackého Olomouc, Výzkumný ústav pro ekologické zemědělství FiBL,

Více

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Kvíz k vodě 1. Kolik vody zaujímá povrch planety? a) 61% b) 81% c) 71% 2. Jaký je chemický

Více

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci,

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, DÍVEJTE SE KOLEM SEBE... DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, chudobě či přírodní katastrofě

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanské sdružení LUNARIA. za rok 2013. Jindřichovice pod Smrkem 12, 463 66, IČ 64040534. Dlouhodobé projekty a aktivity

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanské sdružení LUNARIA. za rok 2013. Jindřichovice pod Smrkem 12, 463 66, IČ 64040534. Dlouhodobé projekty a aktivity VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdružení LUNARIA Jindřichovice pod Smrkem 12, 463 66, IČ 64040534 Dlouhodobé projekty a aktivity Občanské sdružení Lunaria bylo založeno 13.9. 1996 s hlavními cíli:

Více

Druh učebního materiálu Prezentace Power Point

Druh učebního materiálu Prezentace Power Point VY_32_INOVACE_10_05_PŘ Téma Rostliny a živočichové v okolí našich domovů Anotace Osvojování poznatků o rostlinách a živočiších Autor Mgr. Martina Mašterová Jazyk čeština Očekávaný výstup Žak si prohlubuje

Více

LOUKY a PASTVINY. Jan HORNÍK. projekt Managementové centrum - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea

LOUKY a PASTVINY. Jan HORNÍK. projekt Managementové centrum - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea LOUKY a PASTVINY Jan HORNÍK projekt Managementové centrum - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea Podpořeno grantem z islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Oznámení o návrhu vyhlášení přírodní rezervace

Oznámení o návrhu vyhlášení přírodní rezervace váš dopis značky / ze dne naše značka datum vyřizuje / linka NPS 08444/2009 3.9.2009 Ing. Havlátková/388/450245 Oznámení o návrhu vyhlášení přírodní rezervace Niva Kořenského potoka Správa Národního parku

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad Obsah: 1) Úvod výběr lokality a) Seznámení s geologickou mapou okolí Lázní Bělohradu b) Exkurze do Fričova muzea c) Příprava

Více

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumov @schkocr.cz http://broumovsko.schkocr.cz

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Plazi jak je neznáte. S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky.

Plazi jak je neznáte. S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky. Plazi jak je neznáte S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky. Beseda je zaměřená na život, smysly, způsob života a další zajímavá fakta

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s. Využívání jihočeských rybníků k rekreačním účelům Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová Katedra regionálního managementu Ekonomická fakulta, JCU Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Více

STUŽ 8. 1. 2013 IUCN A MEZINÁRODNÍ KATEGORIZACE CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ. Jan Čeřovský

STUŽ 8. 1. 2013 IUCN A MEZINÁRODNÍ KATEGORIZACE CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ. Jan Čeřovský STUŽ 8. 1. 2013 IUCN A MEZINÁRODNÍ KATEGORIZACE CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ Jan Čeřovský IUCN- INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE MEZINÁRODNÍ UNIE PRO OCHRANU PŘÍRODY Založena 1948 1200 členských organizací

Více

Předmět: Vlastivěda Vl. Naše vlast ČR - poloha ČR, obyvatelé ČR, členění na kraje, sousedé ČR

Předmět: Vlastivěda Vl. Naše vlast ČR - poloha ČR, obyvatelé ČR, členění na kraje, sousedé ČR Přílohy Příloha číslo 1: Školní vzdělávací program ZŠ Dobrovského Vlastivěda. Školní vzdělávací program Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí Oblast: Předmět: Období: Člověk a

Více

Projekt Leonardo Agropuzzle Mobilita Polsko

Projekt Leonardo Agropuzzle Mobilita Polsko Projekt Leonardo Agropuzzle Mobilita Polsko - Agropodnikání - Ochrana přírody Natura 2000 - UNESCO - Mobilita (kultura, mentalita, zvyky ) - Trvale udržitelný rozvoj Trvale udržitelný rozvoj Globalizace

Více