CHRÁNĚ NÁ ÚZEMÍ. hlavní téma :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHRÁNĚ NÁ ÚZEMÍ. hlavní téma :"

Transkript

1 Zastaví Natura 2000 úbytek biodiverzity v Evropě? Létající černokněžník z Českého Švýcarska Sněhulák jako zásobárna vody Co se naučí učitelé na Rychtě Všechny barvy botanické zahrady Zvířata v naší mysli Historická naučná stezka Toulání po školních zahradách Unikátní katalog biotopů Videoučebnice Na Vydří stezce hlavní téma : CHRÁNĚ NÁ ÚZEMÍ

2 Chráněnou krajinnou oblastí Český ráj prochází desetikilometrová Naučná stezka Údolí Plakánek. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Křižánky k ní vydala speciálního dětského průvodce. Je to zároveň pracovní sešit a vlastně i nápady, co dělat na vycházce přírodou kdekoli Určitě znáš ten krásný pocit volnosti uprostřed rozkvetlé louky, na vrcholu kopce nebo na břehu rybníka. Vezmi s sebou mámu, tátu, kamarády nebo spolužáky a pány učitele a pojďte se projít malebnou krajinou mezi Sobotkou a Kostí. Na začátku stojíš na svahu kopce Pelánku, na jehož vrcholu nechal v sedmnáctém století hrabě Humprecht Jan Černín postavit zámeček. Pak se zastavíš v Nepřívěci, jedné z nejkrásnějších vesnic Sobotecka. Rozhlédni se po návsi, jaký má tvar? Zkus ho nakreslit. Krajina kolem je nesmírně pestrá lesy, potoky, rybníky, skály, mokřady, obhospodařovaná pole a louky a v nich rozeseté vesnice. Cesty lemují stromořadí. Aby zdejší krajina zůstala zachovaná, byla v roce 1955 vyhlášena Chráněná krajinná oblast Český ráj. Kraji donedávna vévodila 35 metrů vysoká Semtinská lípa vysazená pravděpodobně v roce Padla ve vichřici roku 2000 a teď tu roste nová. Posaď se do trávy, domluv se s kamarády, že chvíli nebudete mluvit a zavřete oči. Poslouchej. Zaznamenej si, jaké různé zvuky slyšíš, jak na tebe působí, jestli jsou ti příjemné nebo některý překvapil. Zkus si připravit čichový koktejl. Zkoumej cestou vůně různých přírodnin a ty pak shromažďuj do dlaně nebo do papírového pytlíku. Dej k vytvořenému koktejlu přivonět kamarádům a povídejte si, kde jste kterou vůni našli, co vám připomíná. Pusť se do vědeckého výzkumu. Cestou po louce, kolem rybníka a v blízkosti skal zaznamenávej, jaké druhy živočichů a rostlin spatříš nebo zaslechneš. Přicházíš do údolí Plakánku. Nad tebou se na pískovcové skále vypíná hrad Kost. Na chvilku se posaď a přečti si pověst, jak hrad obléhala Žižkova vojska a musela ustoupit, protože ten hrad je tvrdý jako kosť a ta patří jen psu. Dnes patří Kost hraběti Kinskému dal Borgo. Na hradě vlaje jeho vlajka, v průvodci si ji můžeš vybarvit. Údolí Plakánku bylo dříve uprostřed lesů. Dnes z nich zbyly jen malé části. Tam, kde se údolí rozšiřuje ve vlhké louky, rostou i chráněné druhy jako upolín obecný, prstnatec májový nebo všivec bahenní. Vyber si jednu květinu a napiš si: Jak se jmenuje? Jak bys ji pojmenoval ty? Jak je vysoká? Jaké má květy? Jak voní? Kde roste? Roste sama nebo ve skupinách? Čím tě zaujala? Zpátky se vracíš kolem Pilského ryblíka. Skály tu obývá výr. Na květinách uvidíš babočky síťkované ve dvou barevných odchylkách. Motýli s převládající červenožlutou se vylíhli z kukel, které přezimovaly. U letošní generace převažuje na křídlech černá. Zaposlouchej se i tady do zvuků. Můžeš si je porovnat s těmi od Semtinské lípy. Poznáš na obrázku zvířata, která zde žijí? Pozorně se rozhlížej, jestli je spatříš. Pokud zahlédneš jiná, nakresli je na volnou stránku průvodce. Po celém Plakánku jsou roztroušeny skalní stěny, kde se lámal pískovec. Vznikl usazováním na dno moře, které se v Českém ráji rozlévalo v druhohorách. Když ustoupilo, vítr a déšť začaly odnášet částečky pískovce, obrušovat jej a modelovat skalní město. Tomu se říká eroze. Probíhá stále. Zastav se na vesecké návsi se 17 památnými stromy. Protože je ve Vesci mnoho zachovalých lidových staveb i neporušené uspořádání vesnice, byl vyhlášen vesnickou památkovou rezervací. Jaký tvar má náves? Zkus ji nakreslit a porovnat, v čem se liší od té z Nepřívěci. Na samém konci naučné stezky se vrať o několik stránek zpět. Máš výsledky svého malého vědeckého výzkumu ze tří různých míst. Můžeš porovnat, jak se liší. Jaká zvířata a rostliny žijí v lese, na poli, na louce, kolem rybníka a ve skalách. Všimni si, že každý druh potřeboval trochu jiné prostředí, byl v odlišných společenstvech rostlin a živočichů. Takovému celku se vzájemně propojenými vztahy se říká ekosystém. Doufáme, že se tvoje výprava zdařila, že jste se pobavili a něco nového poznali. A nashledanou i v jiných koutech než v údolí Plakánku Lukáš Bílek, Petr Kareš Vybráno a upraveno red- Dětský průvodce naučnou stezkou Údolí Plakánek, ZO ČSOP Křižánky 2002, ilustrace Lukáš Bílek, Robert Smolík, 36 str. A5 Objednávky: ZO ČSOP Křižánky, Na Jihu 532, Jičín

3 Vážení čtenáři, zatímco Evropu po kolenou pročesávají tisíce biologů, aby jim neunikla ani rostlinka nebo ptáče, stěhuje Čína milióny lidí z jejich domovů, aby ta místa mohla zaplavit největší přehradou na Zemi. Takový je svět v červnu Připravovat Bedrník je pokaždé to, čemu se říká dobrodružství poznání. Tentokrát jsem prostudovala kdeco o vznikající evropské soustavě chráněných území Natura Vyplynulo z toho, že Evropa jde cestami, jaké svět zatím neprošlapal. Soudí tak i poslanec Parlamentu a odborník na ochranu přírody František Pelc. Můžete si to přečíst. Natura 2000 má znamenat rozhodný krok k záchraně evropské biologické rozmanitosti podepsali vedoucí představitelé evropských států. Dostatečná biologická rozmanitost je předpokladem fungování ekosystémů, fungování veškerenstva na Zemi, shodli se ekologové. Ekosystémy nám umožňují žít a hospodařit poskytují vodu, hlínu, potravu, udržují ve snesitelných mezích klima, skýtají estetické a duchovní zážitky i odpočinek. Na počátku třetího tisíciletí se ekologové světa sešli v nezávislém sdružení nad projektem Millenium Ecosystem Assessment a snaží se o přesnější poznání významu a kapacity ekosystémů na Zemi. Ale o tom až jindy. Vraťme se z glóbu ke kontinentálnímu rozměru. Natura 2000 staví na dvou progresivních principech. Jednak se výběr území k ochraně zakládá na odborné objektivitě, má být prost politických vlivů. Mnohý stát už v tom udělal zkušenost s důsledností Evropského soudního dvora. Vzkaz zněl: Myslíme to vážně. Za druhé si Evropa zakládá na široké účasti občanů; na dobrovolné, vědomé a informované účasti. Člověk, který v chráněných územích žije a hospodaří, má být plnoprávným partnerem. Ti, jejichž prací je rozumět biodiverzitě, mají ke své profesionalitě přiřadit umění sdělovat své poznatky lidem, jejichž prací je něco jiného ať už pěstovat obilí, péct chleba, vyrábět stroje, řídit obec, zkoumat vesmír nebo učit děti. Že má smysl informovat místní obyvatele o důvodech a podobě ochrany přírody, ukázal pilotní projekt české Natury 2000, který loni proběhl v CHKO Bílé Karpaty a v CHKO Beskydy. Chránit přírodu a biodiverzitu totiž někdy znamená prostě jen pokračovat ve stejném hospodaření jako dosud. Jindy pomůže dohoda, že louka se poseká o tři týdny později než obvykle, a ještě jindy stačí nedělat vůbec nic. K tomu, aby bylo možno nedělat nic, je ale občas třeba vyvinout velké úsilí a vynalézavost Jako v prastarém jedlobukovém lese v Bílých Karpatech. Dosáhl právě věku, kdy ho podle obvyklých hospodářských plánů vlastník může vykácet a ze tří čtvrtin nahradit nepůvodními smrky. Zmizely by nejen impozantní jedle, ale taky vyvážené společenstvo s orchidejemi a lýkovcem, domov pro neméně vzácné živočichy. Český svaz ochránců přírody Kosenka se rozhodl tento les vykoupit pomocí veřejné sbírky, první takové v České republice. Podaří-li se, nebude se kácet a vlastníkem se stane pozemkový spolek. Částkou 400 korun zachráníte 25 m 2 lesa, částkou zachráníte 100 m 2 atd. Jsou ho čtyři hektary. Aby mohla vzniknout první soukromá lesní rezervace u nás, musí se do konce roku shromáždit korun. Aktuální stav účtu je na Úspěšnou zkušenost s touto formou ochrany přírody má na Slovensku sdružení Vlk. Po jednotlivých stromech se mu podařilo vykoupit 22 hektarů jedlobukového lesa v pohoří Čergov a vytvořit soukromou rezervaci Vlčia. Britští ochránci přírody vyhlašují podobné sbírky už čtyřicet let a za tu dobu získali třetinu ostrovního pobřeží. Evropa hledá nové cesty ochrany přírody a biodiverzity. Pomyslný protipól však nejsou Spojené státy, jak praví zažité klišé, ale spíš nevyzpytatelná Čína. Dští k nebi síru a skleníkové plyny z uhelných elektráren, chce auta a zboží pro svůj velký národ, kde přitom ale člověk neznamená nic. Jak by jinak bylo možné vystěhovat z domovů na dva milióny lidí kvůli přehradě? Nejspíš ještě večer před tím, než se v údolí Tři soutěsky zavřela vrata na dlouhé řece Jang-c -ťiang, nesl hubený námezdník Ao Mao-kuo na zrezivělou loď kotvící uprostřed toku ovoce a ryby v proutěných košících, pečlivě vyvážených na bambusové tyči, a snil: Lodě vysoké jako věžáky budou připlouvat z Šanghaje a přinesou nám bohatství. 1. června 2003 se voda řeky zastavila. Největší budování od dob čínské zdi vyvrcholilo, spotřebovalo 27,15 milionu m 3 cementu a tun betonářské oceli, vyžádalo si přemístit 102,6 milionu m 3 kamene a zeminy. Má skoncovat s povodněmi, které vzaly statisíce životů, má nahradit deset tepelných elektráren a zajistit práci pro několik tisíc lidí. Pod vodní hladinou mizí stovky vesnic, měst a podniků, o neopakovatelných archeologických památkách a nikdy neobjevených přírodních hodnotách vzácných ekosystémů ani nemluvě, celkem 1000 km 2. Číňané prý proti 650 miliardové investici zásadně neprotestují. Na místo Feng-tu, města duchů z čínských legend, si postavili moderní výškové budovy, byty a nemocnice. Proč by neměli chtít taky stejný podíl aut na obyvatele, jako mají Spojené státy připomněla o den později evropská komisařka pro životní prostředí Margot Walströmová, když zahajovala v Bruselu Zelený týden diskusí a konferencí o udržitelné spotřebě a výrobě. Je to přirozené právo usilovat o lepší život. V tom případě ale nebude stačit ani nyní těžený objem ropy Číňanů je 1,3 miliardy. Přinesou jim Tři soutěsky, lodě jak mrakodrapy a auta skutečně štěstí a blahobyt? Tak se ptá svět. Lidem žijícím v Číně by ale možná stačilo, aby to přineslo prostou obživu. Drtivá většina z nich nejspíš v životě neslyšela slovo biodiverzita, natož něco o tom, že tušíme její fatální význam. Léto bezstarostnější než pouť světem v červnu 2003 přeje Hana Kolářová

4 Vůně poznání z údolí Plakánek... II INSPIRACE Z chráněných území... 5 Třeboňsko... 5 České Švýcarsko...5 Lužické hory... 7 České středohoří... 8 Co říkají místní lidé Natuře Vodu! Vodu!...11 PROMĚNY co je a kde se vzala Natura Předobraz globální soustavy ochrany přírody...17 NÁZORY Chtějí náctiletí do Evropy?...19 Češi chtějí více chráněných lesů...19 Záchrana drobných památek DIDAKTIKA Příroda není jen v národních parcích...21 Když o prázdninách prší KALENDÁŘ NABÍDKA Rezervace není konzervace : kosení vstavačových luk... III Klub ochrany dravců a sov při sdružení Děti Země už od roku 1990 organizuje akci Falco. Dobrovolníci střeží hnízda vzácných dravců před vykradením a rušením. Za dobu trvání akce strážci zabránili několika pokusům o vykradení. Z hlídaných hnízd vyletělo 43 mladých rarohů, 20 sokolů a 20 orlů královských. Mezinárodní projekt Zdravé město, který iniciovala Světová zdravotnická organizace, představuje praktickou realizaci politiky udržitelného rozvoje ve městech a regionech. Od roku 1988, kdy vznikl, se do něj zapojilo měst ve 30 zemích. U nás je v Národní síti zdravých měst ČR v současnosti 32 obcí a měst. Jako první z regionů se členem sítě u nás stal kraj Vysočina. Diakonie Broumov přispívá vedle rozsáhlé humanitární činnosti k zodpovědnosti za životní prostředí. Vytvořila projekt celorepublikové banky použitých oděvů, hraček, školních potřeb a jiných materiálů vhodných pro humanitární účely. Diakonie za neziskový sektor získala ocenění Business Leaders Forum. Pojem národní park dosud znamenal něco jiného v USA a něco jiného v Evropě. Mezinárodní svaz pro ochranu přírody a přírodních zdrojů IUCN nyní nově zavádí pro všech přírodních rezervací na světě jednotné třídění podle stupňů: zcela nedotčená příroda (prales, divočina), národní park, národní přírodní památník, biosférická rezervace, chráněná minimální. Internetová stránka je Noemova archa 21. století. Obsahuje informace o nejvíce ohrožených druzích rostlin a živočichů. Je zde i jediný zachovaný film o vyhynulém vakovlkovi a poslední záběry zlaté ropuchy, o které se soudí, že již patří mezi vyhynulé druhy. [4]

5 Z chráněných území Z chráněných území I. Třeboňsko: Na Vydří stezce Jde o výčet některých aktivit, se kterými se děti na školní naučné stezce setkají. Součástí je také přednáška o Chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervaci Třeboňsko s promítáním diapozitivů. Celý kurz vede lektor. Kurzům každoročně předchází seminář pro pedagogy. Na závěr dětem dáváme možnost vyjádřit prožitky tvůrčím způsobem výtvarně nebo literárně. Vybrané výtvarné a literární výtvory zamýšlíme prezentovat na výstavě a uvažujeme o jejich vydání formou kalendáře či pohlednic. Na projektu Proměny s námi v letošním roce spolupracuje a finančně ho podpořila Nadace na ochranu zvířat. Jana Jandová Správa CHKO a BR Třeboňsko Z chráněných území II. České Švýcarsko: Den otevřených dveří a mezinárodní tábor Na objevné výpravě po Vydří stezce Správa Chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Třeboňsko, Český nadační fond pro vydru a IRIS, o. p. s., připravily na letošní rok již 5. ročník pobytových terénních kurzů ekologické výchovy pro žáky základních a studenty středních škol v rámci projektu Proměny. Pobyty probíhají v okolí terénní stanice Hajnice u Mirochova u Staňkovského rybníka. Terénní kurzy jsou dvoudenní (pro studenty středních škol mohou být třídenní). Cílem projektu je podpořit aktivní a tvůrčí přístup dětí k poznávání přírody. Volíme prožitkovou formu. Děti přírodu objevují, pozorují, dotýkají se jí, zapojují při svých objevech všechny smysly. Program doplňují hry a soutěže. Pobyt podněcuje spoluzodpovědnost za stav životního prostředí. Děti se učí také spolupracovat v týmu, diskutovat a obhajovat výsledky své práce. Na objevné výpravě po Vydří stezce se děti seznámí se zástupci hmyzu, ptáků, plazů, obojživelníků, savců, prozkoumají proces sukcese a objeví tajuplný svět lišejníků. Vyprávíme si příběh stromu, pátráme po původních a nepůvodních dřevinách, zamýšlíme se nad hospodařením v lesích. Formou hry děti pochopí složité vztahy a vazby v přírodě, seznámí se s potravní pyramidou. U Staňkovského rybníka navštíví vydru a pátrají po jejích pobytových značkách. Děti samy loví v rybníku drobné vodní živočichy a učí se je určovat podle klíče. Nezapomínáme na orientaci v přírodě, děti si zkusí práci s mapou a buzolou. Den otevřených dveří v Krásné Lípě Na Den Země pořádá Správa Národního parku České Švýcarsko tradičně Den otevřených dveří v budově Správy NP v Krásné Lípě. Na ten letošní si v suterénních prostorách mohli návštěvníci prohlédnout klubovnu oddílu Ranger a zahrát si několik her, při kterých si vyzkoušeli své znalosti o přírodě. Pracovníci obecně prospěšné spo- [5]

6 lečnosti České Švýcarsko zase představili své internetové stránky a publikace. Hlavním lákadlem v přízemí bylo promítání diapozitivů z národního parku, které svým zasvěceným výkladem doprovodil jejich autor Václav Sojka. Pro zájemce o historii a stavitelství připravila Natálie Belisová výstavu o lidové architektuře Českého Švýcarska. V kanceláři pracovníka GIS se mohl zastavit ten, kdo měl zájem dozvědět se něco o tom, jak se tvoří elektronická mapa, co je to GPSka apod. Nejatraktivnější byly ale určitě ukázky z geologických a entomologických sbírek Správy NP v prvním patře. Dalšími lákadly se staly výstavy o přírodě a historii CHKO Labské pískovce a prodejní stánek obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko. Program doplnila soutěž o atraktivní cenu: knihu Milostava Nevrlého Chvály Zadní země. Stačilo odpovědět na deset otázek (pro pozorného návštěvníka to byla hračka) a pak už jen doufat, že se štěstěna při losování vítěze přikloní na správnou stranu. Výhercem se nakonec stal Ondřej Mráz, žák ZŠ Krásná Lípa. Po obědě probíhalo na terénní základně ČSOP v Krásném Buku soutěžní odpoledne pro děti, které vyvrcholilo otevřením dětské naučné stezky za účasti ministra zahraničních věcí Cyrila Svobody. V českých, německých a rakouských příhraničních velkoplošných chráněných územích probíhá od února loňského roku projekt Komunikace a ekologická výchova v českých a německých národních parcích a chráněných krajinných oblastech, finančně podpořený Česko-německým fondem budoucnosti a Spolkovou nadací pro životní prostředí (DBU). Účastní se ho i Správa NP České Švýcarsko. myšlenku pravidelného konání mezinárodních setkání mladých ochránců přírody, kterou formulovali již v roce 1997 zástupci Národního parku Saské Švýcarsko, NP Bavorský les, NP a CHKO Šumava a CHKO Labské pískovce. Od té doby proběhly dva mezinárodní tábory, ovšem pouze v německých národních parcích. Součástí česko-německého projektu jsou i pravidelná několikadenní pracovní setkání. Zatím poslední proběhlo v březnu v Národním parku Podyjí. Hlavním tématem byla komunikace s veřejností v chráněných územích Krajina Českého Švýcarska u Jetřichovic s nejvyšším vrcholem Národního parku (Růžovský vrch 619 m n. m.) a zpracování koncepcí ekologické výchovy. Komunikace je na západ od naší státní hranice brána už dávno jako efektivní nástroj ochrany přírody. V naší republice jsme v této oblasti ještě stále ve stádiu prvních vlaštovek. Jednou z nich je i tento projekt. Richard Nagel Správa NP České Švýcarsko Foto autor a Václav Sojka Mládě káně lesní Cílem je vedle výměny zkušeností v oblasti ekologické výchovy také realizace vybraných modelových přeshraničních projektů a seznámení se s moderními trendy ochrany přírody, které kladou důraz na spolupráci a komunikaci s obyvateli a návštěvníky chráněných území. Důležitým výstupem projektu bude rovněž zpracování koncepcí ekologické výchovy zúčastněných chráněných území. Správa NP České Švýcarsko se jako hostitel zapojila především do projektu mezinárodního česko-německého tábora mládeže, který proběhne na přelomu července a srpna tohoto roku. Chceme se tak pokusit navázat na Národní park České Švýcarsko se svými rozsáhlými lesy, hlubokými skalními roklemi a říčními soutěskami je místem stvořeným pro život řady druhů živočichů, od drobounkého hmyzu až třeba po rysa ostrovida nebo jelena. V tomto minikvízu se ale podíváme za těmi, kteří ovládli oblohu. Je mezi nimi řada vzácných a chráněných druhů i jedinců, kteří nás zaujmou svým neobvyklým způsobem života. Přejeme mnoho radosti z objevování nových informací o ptačích obyvatelích Národního parku! VLÁDCE NOCI Ve dne spí a v noci létá, ale netopýr to není. Loví zajíce i ptáky, ale liška to není. Houká, ale lokomotiva to není. Hnízdí na skalách, ale orel skalní to není. V lese se ho skoro všichni bojí, ale myslivec to není. Ještě netušíte? Je to naše největší sova. Tak teď už určitě víte, o kom je řeč. a) sovice sněžní b) výr velký c) kalous ušatý [6]

7 Z chráněných území III. Lužické hory: ekologie v letohrádku Chráněná krajinná oblast Lužické hory o rozloze 270 km 2 byla vyhlášena roku 1976 mezi Šluknovským a Frýdlantským výběžkem, při státní hranici se SRN. Západní část Nevelké pohraniční pohoří zvané Lužické hory (něm. Lausitzer Gebirge) svůj název odvozuje od praslovanského označení pro luh, močálovitou louku. Nejvyšším bodem Lužických hor je hora Luž (793 m n. m.), nejnižším pak údolí říčky Kamenice (290 m n. m.). Malá část pohoří na území SRN se nazývá Žitavské hory (Zittauer Gebirge). Chráněnou krajinnou oblastí o rozloze 63 km 2 je od roku Soutěžní výtvarná práce patnáctileté Elišky Toušlové ze ZŠ Cvikov Bredovský letohrádek leží v Ústeckém, východní pak v Libereckém kraji. Kromě charakteristických kupovitých vrchů a protáhlých hřbetů i vzácných druhů rostlin a živočichů v Lužických horách najdeme také četné stavby lidové architektury. Průčelí domu s podstávkou proto tvoří i znak CHKO. Sídlo Správy Chráněné krajinné oblasti Lužické hory se nachází v Jablonném v Podještědí. S ekologickou výchovou a osvětou žáků základních a středních škol se Správa CHKO Lužické hory v přede- KRÁL LESŮ Lesy Českého Švýcarska obýval ještě před pár lety jeden statný ptačí druh. Borové lesy se spoustou brusinek a borůvek, jeho oblíbenou potravou, mu vyhovovaly. Je to však plachý druh, a protože v Českém Švýcarsku přibývalo turistů (a také lovců) a ubývalo vhodných míst, král lesů musel ustoupit. Zbarven je nenápadně (samec černě, samice rezavě hnědě), ale může se pochlubit jinou ozdobou: na jaře samci roztahují svůj ocas do nádherného vějíře. V Národním parku se snažíme vrátit přírodu do původního stavu, a tak doufáme, že se nám snad jednou podaří vrátit do lesů i jejich krále. Víte, o koho jde? a) jeřábek lesní b) drop velký c) tetřev hlušec PTAČÍ STÍHAČKA Tento nejrychlejší dravec se do Národního parku vrátil v posledních deseti letech. Je tak rychlý, že svou kořist (holuby, kosy i jiné ptáky) loví výhradně ve vzduchu. Kdyby se za ní vrhal na zem, náraz v tak velké rychlosti by nepřežil. Hnízdí na nepřístupných skalách a jeho hnízda jsou v Národním parku přísně střežena. Znáte jeho jméno? a) orel skalní b) jestřáb lesní c) sokol stěhovavý PLACHÝ DUCH LESA V Národním parku hnízdí i jeden dost velký, přesto obtížně pozorovatelný pták. Hnízdo z klacků si staví někde v klidu, daleko od lidí na vysokých stromech nebo skalách. Je to velmi plachý obyvatel lesa, a pokud se vám náhodou podaří ho zahlédnout, tak nejspíš brzy ráno nebo navečer u říček a potoků, kde si hledá potravu (ryby, žáby, slimáky). Tento druh s dlouhým červeným zobákem se jmenuje: a) čáp bílý b) čáp černý c) ibis skalní LÉTAJÍCÍ ČERNOKNĚŽNÍK Patří k nejinteligentnějším ptačím druhům. V zajetí se dokonce naučí velmi dobře napodobovat lidský hlas. Je to velký, černě zbarvený pták s mohutnou hlavou a zobákem. U nás v Národním parku si staví hnízda na skalách. A hnízdit začíná již velmi brzy v únoru. To proto, že začátkem jara, kdy se klubou mláďata, je v lese dostatek jeho oblíbené potravy mršin zvířat, která nepřežila zimu. Je to druh, který tvoří rodičovské páry na celý život. Jmenuje se: a) krkavec velký b) havran polní c) kavka obecná připravil Richard Nagel Správné řešení: 1b, 2c, 3c, 4b, 5a [7]

8 šlých letech vypořádávala formou přednášek a promítání diapozitivů. Nejčastěji se pořádaly exkurze po stávajících naučných stezkách Mezinárodní naučná stezka Lužické a Žitavské hory (2001), Okolím Studence (2002), naučný okruh Obnova mokřadů na Brazilce (1999). Pokusem o rozšíření nabídky se stal projekt využití objektu Bredovského letohrádku, který se nachází nedaleko zámku Lemberk. Před čtyřmi lety zde byla instalována stálá výstava Vlastivědného muzea a galerie (VMG) v České Lípě s názvem Příroda a lidé Lužických hor, zaměřená na historii 2003 vystaveny ve výstavní síni Bredovského letohrádku u zámku Lemberk. Slavnostní vyhlášení vítězů výtvarné soutěže Ekologická pohlednice a předání cen doprovodilo hudební vystoupení, divadelní představení a ukázky dravých ptáků a plazů. Samotný Den pro ekologii se uskutečnil 19. června 2003 v areálu Bredovského letohrádku. Program byl určen pro 150 žáků pátých a šestých tříd z pěti základních škol Rynoltice, Jablonné v Podještědí, Cvikov a Nový Bor. Součástí akce byla přírodovědná vycházka po okolí letohrádku, poznávání přírodnin, problematika třídění odpadů, návštěva zámku Lemberk a výtvarná soutěž na téma Dopravní prostředek budoucnosti. Klára Mrštíková Správa CHKO Lužické hory Školní 12, Jablonné v Podještědí Tel , Foto Tomáš Besta a archív Správy CHKO Lužické hory Z chráněných území IV. České středohoří: přírodní zahrady Naučná stezka pod hradem Opárno se zbytky keltské těžby kamenů na žernovy osídlení a přírodu Lužických hor. Prvotní záměr počítal také s využitím objektu pro ekologickou výchovu v okrese Česká Lípa, ale nebyl realizován. V roce 2003 vzešla ze spolupráce Správy CHKO Lužické hory, Občanského sdružení přátel Lužických hor, VMG v České Lípě, Městského úřadu Nový Bor a učitelů základních škol myšlenka založení tradice Dnů pro ekologii v areálu Bredovského letohrádku. Projekt získal finanční podporu Libereckého kraje v rámci grantového Programu podpory ekologické výchovy a osvěty. Součástí projektu Den pro ekologii bylo vyhlášení výtvarné soutěže na téma Ekologická pohlednice, určené žákům základních škol z okolí Jablonného v Podještědí, Novoborska a Českolipska. Ze 49 základních škol se do soutěže zapojilo osm. Ze tří set zaslaných výtvarných prací porota vybrala dvacítku nejzdařilejších. Mezi autory najdeme žáky pátých až sedmých tříd, ale také několik prvňáčků. Jako odměnu získají nejen hodnotné ceny, ale osm z nich se navíc bude moci pochlubit vlastní pohlednicí. Vybraná soutěžní díla se totiž vydají jako pohlednice a organizátorům soutěže poslouží k propagaci. Zaslané soutěžní práce jsou od června do konce října Přírodní zahrada v Libverdě Nahlédněte s námi pod pokličku hrnce, ve kterém se připravují programy ekologické výchovy spojené s přírodou Chráněné krajinné oblasti České středohoří. Je to hrnec pořádně velký, tak jako rozloha samotné CHKO km 2, a zasahuje na území sedmi okresů (Děčín, Česká Lípa, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem). Jakmile však zvednete pokličku, zjistíte že obsah vyplňuje hrnec jen několik centimetrů nade dnem. To proto, že veškerá spolupráce a činnost na poli ekologické výchovy byla doposud Popelkou, kterou se nám teprve během několika posledních let daří pozvolna probouzet k životu. A co, že se skrývá v té trošce? Největší díl tvoří spolupráce se středisky a centry ekologické výchovy. Velmi dobře se vaří se Střediskem ekologické výchovy SEVER Litoměřice, kde se snažíme napomáhat při tvorbě zahrady, jež reprezentuje přírodní poměry Českého středohoří, a umožňuje tak dětem vnímat přírodu všemi smysly. Dále se podílíme na přípravě soutěží a na zajišťování přírodních podkladů pro výukové programy. V budoucnu bychom rádi obohatili [8]

9 naši spolupráci i o tvorbu výukových listů, které by přibližovaly přírodu nejbližšího okolí města Litoměřice. Další velmi zdařilou a zajímavou kuchyní je spolupráce s Ekologickým centrem Meluzína RC AB, které sídlí při Střední zahradnické a Střední zemědělské škole A. E. Komerse v Děčíně Libverdě. Zde v areálu školy vzniká též Přírodní zahrada, která reprezentuje přírodu Českého středohoří a Labských pískovců. Což znamená, že i žáci a studenti ze škol na Děčínsku budou moci odhalovat tajemství přírody na jednotlivých biotopech zahrady. V rámci této spolupráce jsme se rozhodli vyzkoušet i další recept, a to Výstavba fóliovníku jako centra ekologické výchovy. Uvedený recept je realizován na základě českoněmeckého projektu Ekologická výchova a komunikace v národních parcích a chráněných krajinných oblastech a navazuje na již běžící projekt Škola pro udržitelný život. A z čeho je složen zbývající díl? Z vlastních aktivit Správy Chráněné krajinné oblasti České středohoří. Jedná se o výstavy pořádané v sídle Správy CHKO České středohoří v Litoměřicích, exkurze, jež umožňují poznat i skryté krásy Středohoří, přípravu a údržbu naučných stezek. V neposlední řadě vydáváme zpravodaj Správy CHKO s charakteristickým názvem Středohoří. Víme, že ekologická výchova a komunikace s veřejností je nezbytným nástrojem a pomocníkem v ochraně přírody. K naší velké radosti se obsah hrnce rok od roku zvětšuje. Šárka Nobilisová Správa CHKO České středohoří Foto autorka Chráněné krajinné oblasti a Národní parky České republiky Co říkají místní lidé Natuře 2000 Zahraniční zkušenosti ukazují, že ochranu přírody lze dlouhodobě a efektivně uskutečňovat jen za přispění místních obyvatel a široké veřejnosti. V České republice se v současné době připravuje zavedení evropské soustavy chráněných území Natura A tak v Beskydech a Bílých Karpatech jako součást tohoto procesu probíhal během roku 2002 pilotní projekt informační kampaně. Cílem bylo účinně obeznámit místní obyvatele s tím, co Natura 2000 je a co není. Pojetí se záměrně v obou oblastech lišilo. Bílé Karpaty Na území CHKO Bílé Karpaty se organizátoři projektu snažili obsáhnout plošně celé území a co nejširší spektrum obyvatelstva. Nejprve vytvořili barevný leták, který pomocí jednoduchých otázek a odpovědí informuje občana o soustavě Natura Individuálně hovořili s některými vlastníky a uživateli pozemků, telefonicky kontaktovali zástupce obcí, většinou starosty. Ve všech případech se oslovení s pojmem Natura 2000 setkávali poprvé. S nimi organizátoři probrali možnosti, jakou nejúčinnější formou informovat širokou veřejnost. Velmi účinný způsob představovaly besedy na veřejných jednáních zastupitelstev, avšak nízká byla návštěvnost. Proto se ukazuje dobré spojit takové besedy například s představením CHKO, promí- [9]

10 táním diapozitivů či objasňováním možností dotací na péči o chráněná území. Jinou možností šíření informací je pravidelné setkávání starostů a pracovníků ochrany přírody. Jako účinný způsob pro největší počet lidí se osvědčily články v místních novinách, chybí však zpětná vazba. Naopak pro účely plošné osvěty málo významná forma, ale ideální z hlediska zpětné vazby, byl náhodný přímý kontakt odborníků s lidmi při terénním mapování biotopů pro Naturu Zahrnoval předání letáku a diskusi. Tímto způsobem byli osloveni obyvatelé zejména v oblasti Moravských Kopanic, v okolí obcí Rudinov a Kladná Žilín. Dostatečným přínosem projektu v CHKO Bílé Karpaty bylo, že se uskutečnilo setkání s některými klíčovými lidmi. Těm se dostalo vysvětlení, jaké jsou přínosy Natury 2000 a případná omezení pro vlastníky a uživatele. Důležité pro ně bylo, že soustava nepřináší další zpřísnění ochranného režimu. Poměrně pozitivní odezvu ze strany občanů realizátoři projektu považují za nadstandardní. Z diskusí však vyplynul nedostatek konkrétních informací o režimu v budoucích lokalitách Natury CHKO Beskydy V Beskydech organizátoři zvolili jiný způsob. Zaměřili se především na jedno modelové území v CHKO obec Velké Karlovice, která má jeden z největších katastrů v České republice. Důležité zde bylo oslovit všechny místní obyvatele a získat představu, jak věc vnímají. Zdejší letáček měl obsah shodný s letáčkem vydaným pro Bílé Karpaty. V Beskydech ale pracovní skupiny nejprve shromáždily fotografie z Velkých Karlovic, které by místní zaujaly. Těmi byl ilustrován. Letáčky se doručovaly prostřednictvím pošty do všech domácností ve Velkých Karlovicích. Přikládaly se k nim dotazníky s otázkami: Je pro vás leták Natura 2000 srozumitelný? Znáte projekt Natura 2000? Pokud ano, tak odkud? Domníváte se, že může projekt Natura 2000 přispět k rozvoji regionu? Máte zájem zapojit se do dalších aktivit spojených s projektem Natura 2000? Dotazníky sloužily zároveň jako vstupenka do muzea na výstavu Velké Karlovice lidé a krajina. Návratnost však byla velmi malá, nepodařilo se tedy zjistit dostatečně mínění oslovených. Posléze však strukturované rozhovory s obyvateli prozradily, že letáčky svůj účel splnily, asi polovina obyvatel se o Natuře 2000 soyv2d2la jejich prostřednictvím. Větší odezvu měly plakáty se shodným obsahem jako letáčky na obecním úřadu, v informačním centru, v knihovně a Karlovském muzeu, u kterých se vybralo více vyplněných dotazníků. Z odpovědí a též z rozhovorů vyplynulo, že informovanost o soustavě Natura 2000 je velmi nízká, prakticky žádná. Nejvíc lidí zná Naturu právě z letáčku nebo plakátu. Jen mizivé procento se o ní dozvědělo prostřednictvím televize, rozhlasu nebo tisku. Organizátoři uspořádali v obci rovněž schůzku s obyvateli a navštívili vybrané hospodáře, pro něž může mít Natura 2000 význam. S nimi vedli strukturovaný rozhovor. Také v Beskydech se osvědčil coby nejúčinnější kontakt mapovatelů s lidmi. Navíc byli obyvatelé v CHKO informováni například při setkáních spojených s projekty, jako je Pastva ovcí a koz či Nekrmte vlka, kde cílovými skupinami jsou drobní zemědělci. Nejvíc o Natuře vědí lidé, kteří se o ní dozvěděli na informativní schůzce nebo od mapovatelů. Forma osobního kontaktu se potvrdila jako nejúčinnější obyvatelé pak o soustavě Natura 2000 nejen vědí, ale pochopí i její význam. Nejvíc se o věc zajímali lidé s vlastním hospodářstvím, od Natury 2000 si slibují další možnosti podpory. Přejí si však, aby vyhlašování lokalit s nimi bylo předem projednáno. Podle zkušeností z CHKO Beskydy tedy je vhodné kombinovat více různých způsobů informování obyvatel. Osvědčilo se osobní předání letáčku. Plakáty na veřejně přístupných místech jsou dobré, pokud jsou spojeny s dotazníkem a personál na ně upozorní. Vhodné je podpořit informování v místním tisku. Následovat by mělo setkání s obyvateli. Je dobré najít osoby, kteří podnikají, pořádají kulturní akce, vedou kroniku, učí ve škole a jsou obecně známí, mají vliv. Jejich prostřednictvím lze informovat větší množství obyvatel a také mohou usnadnit získáni zpětné vazby domluví schůzku pro rozhovor s dalšími. Lidé se v takovém případě předem naladí, jsou méně nervózní a více sdílní. Také v Beskydech se realizátoři projektu setkali s příznivým ohlasem. Obyvatelé byli spokojeni, že dostali včas informace a ocenili možnost spolupráce s pracovníky ochrany přírody. Informovaní lidé přijímají ochranu přírody Celý projekt ukázal zcela jasně nutnost komunikace správ CHKO, případně nevládních organizací s místními obyvateli a důležitost včasného informování o věcech ochrany přírody, které se lidí dotýkají. Správy CHKO se tak mohou vyhnout problémům. Na základě rozhovorů s obyvateli vidí realizátoři informační kampaně v CHKO Bílé Karpaty a CHKO Beskydy právě nevědomost a nedostatečnou informovanost jako největší nebezpečí pro vyhlášení soustavy Natura 2000 a pro další spolupráci s místními obyvateli při ochraně přírody. Projekt realizovaly Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty ve spolupráci se Správou CHKO Bílé Karpaty a ZO ČSOP Salamandr ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy a Společností pro přírodu a krajinu Actaea za podpory Nadace Partnerství v rámci projektu Budování partnerství v komunitách. red- Souhrnná zpráva z projektu Informační kampaň o soustavě Natura 2000 v Beskydech a Bílých Karpatech, [10]

Téma: PTAČÍ OBLAST LABSKÝCH PÍSKOVCŮ

Téma: PTAČÍ OBLAST LABSKÝCH PÍSKOVCŮ 14. ročník vědomostní soutěže ZA POZNÁNÍM ČESKOSASKÉHO ŠVÝCARSKA Téma: PTAČÍ OBLAST LABSKÝCH PÍSKOVCŮ Vyzkoušejte si své znalosti v našem 14. ročníku vědomostní soutěže Za poznáním Českosaského Švýcarska,

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

June 25, 2012. VY_52_INOVACE_89.notebook OCHRANA PŘÍRODY 4 2 18:10 4 2 2:38 6 3 16:07 6 3 17:27 6 3 17:52 6 3 22:44

June 25, 2012. VY_52_INOVACE_89.notebook OCHRANA PŘÍRODY 4 2 18:10 4 2 2:38 6 3 16:07 6 3 17:27 6 3 17:52 6 3 22:44 Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz www.zsnamesti.cz telefon: 487 722 010 fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

Přírodní rezervace Boubínský prales

Přírodní rezervace Boubínský prales Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Přírodní rezervace Boubínský prales Autor: Bc. Petra Krysová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005 EVROPA Národní parky I K. Kovářová a K. Čapková, 2005 Národní parky Velkoplošné chráněné území, jehož značnou část zaujímají přirozené, nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v němž rostliny,

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

Ochrana přírody v ČR

Ochrana přírody v ČR I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 30 Ochrana přírody v ČR Pro potřeby

Více

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody EU V/2 1/Z34 Česká republika rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 8. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Regionální geografie České republiky

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,9.11 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr.

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ Místa konání programů: učebna ekologické výchovy v budově Správy NP a CHKO Šumava okolí Vimperka Délka programů: MŠ 45-60 minut ostatní stupně škol 90 minut terénní programy trvají 1,5 až 4 hodiny. Objednávka

Více

Ochrana volně žijících šelem a dravců

Ochrana volně žijících šelem a dravců Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Ochrana volně žijících šelem a dravců Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.24 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr.

Více

Plazi jak je neznáte. S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky.

Plazi jak je neznáte. S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky. Plazi jak je neznáte S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky. Beseda je zaměřená na život, smysly, způsob života a další zajímavá fakta

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2

Více

Programová nabídka pro školní

Programová nabídka pro školní Programová nabídka pro školní rok 2015 Vedle tradičních ukázek sokolnického výcviku nabízíme mnoho výukových a zážitkových programů pro školy. Programy jsou přizpůsobeny úrovni a věku žáků - kromě samotných

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK VYDRA TAJEMNÁ KRÁLOVNA ŘEK Tento program má za cíl seznámit žáky s druhem živočicha, se kterým se v přírodě často nesetkávají vydrou říční. Žáci uvidí vydry naživo, dozví se o hlavních

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000

Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000 Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000 A.) Granty a projekty v demonstračních územích (DS15) NP České Švýcarsko VaV/610/7/01 (2001 2004) Zmapování a zhodnocení

Více

Ochrana přírody-radek Častulík

Ochrana přírody-radek Častulík Ochrana přírody-radek Častulík Devastace krajiny člověkem-povrchovou těžbou-ns-hlavně h.uhlí Exhalacemi-tepelné elektrárny Umělými hnojivy Doprava a topení v domávnostech Nutná ochrana přírody-cca 15%

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3 týdně, povinný MKŽ: Naše vlast Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: vyhledá ČR na mapě Evropy pojmenuje nejdůležitější pohoří ČR, nížiny ČR vysvětlí pojmy povodí,

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Základní dokumenty záchranných programů - Úmluva o biologické rozmanitosti, Rio de Janerio 1992 - Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 METODICKÝ LIST PO ZELENÉ Tento metodický

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal Michaela Krpálková Obsah Srovnání legislativy Srovnání územní ochrany přírody Srovnání NP aplikované na NP

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ Výroční zpráva 2008 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ ZO ČSOP Hošťálková se představuje Naše občanské sdružení bylo založeno v roce 2007 za účelem provozování záchranné stanice

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ochrana přírody a krajiny. historický vývoj ochrany přírody legislativa principy ochrany - chráněná území - chráněné druhy

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ochrana přírody a krajiny. historický vývoj ochrany přírody legislativa principy ochrany - chráněná území - chráněné druhy ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ochrana přírody a krajiny historický vývoj ochrany přírody legislativa principy ochrany - chráněná území - chráněné druhy Ochranou přírody a krajiny se rozumí péče státu, právnických

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Ochrana krajiny ČR (geografické cvičení)

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Ochrana krajiny ČR (geografické cvičení) Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 8. 3. 2014 Cílová skupina: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

POBYTOVÉ EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY

POBYTOVÉ EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY POBYTOVÉ EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY Pobytový výukový program je vzdělávací akce pro školní kolektivy, která probíhá na pracovišti Lipky Jezírko a v okolních lesích. Programu se můžete zúčastnit během

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody 4. prosince 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana přírody Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody Ochrana přírody strana 2 Úvod Teoretický

Více

Ochrana přírody a krajiny v ČR

Ochrana přírody a krajiny v ČR Ochrana přírody a krajiny v ČR historie ochrany přírody a krajiny kategorie chráněných území NP, CHKO maloplošná CHÚ NATURA mezinárodně významná území mokřady biosférické rezervace UNESCO Historie ochrany

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU egistrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/03.0046 ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU 5. listopadu 2009 Lesná v Krušných horách O projektu Projekt Ekologická měření v praxi odborné kompetence žáků představuje

Více

Falcopredonum.cz. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Jahrbuch 2014. www.falcopredonum.cz www.facebook.com/falcopredonum. Příroda cokoliv říká, je moudré.

Falcopredonum.cz. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Jahrbuch 2014. www.falcopredonum.cz www.facebook.com/falcopredonum. Příroda cokoliv říká, je moudré. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Jahrbuch 2014 Falcopredonum.cz www.falcopredonum.cz www.facebook.com/falcopredonum Příroda cokoliv říká, je moudré. Decimus Iunius Iuvenalis Název Falcopredonum Název je latinského

Více

STUŽ 8. 1. 2013 IUCN A MEZINÁRODNÍ KATEGORIZACE CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ. Jan Čeřovský

STUŽ 8. 1. 2013 IUCN A MEZINÁRODNÍ KATEGORIZACE CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ. Jan Čeřovský STUŽ 8. 1. 2013 IUCN A MEZINÁRODNÍ KATEGORIZACE CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ Jan Čeřovský IUCN- INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE MEZINÁRODNÍ UNIE PRO OCHRANU PŘÍRODY Založena 1948 1200 členských organizací

Více

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí Zápis z II. jednání Pracovní skupiny Životní prostředí Spálené Poříčí, 2.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na prvním setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy v oblasti kvality života

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.O288 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_116 Jméno autora: Pischová Třída/ročník: PVS 2

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

1. Podle toho jaké části přírody jsou chráněny, můžeme rozdělit ochranu přírody a krajiny v ČR na čtyři oblasti. Do rámečků je doplň.

1. Podle toho jaké části přírody jsou chráněny, můžeme rozdělit ochranu přírody a krajiny v ČR na čtyři oblasti. Do rámečků je doplň. ZÁKLADY OCHRANY PŘÍRODY V ČR 1. Podle toho jaké části přírody jsou chráněny, můžeme rozdělit ochranu přírody a krajiny v ČR na čtyři oblasti. Do rámečků je doplň. 2. Do diagramů rozděl typy zvláště chráněných

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

Ochrana přírody a krajiny v ČR

Ochrana přírody a krajiny v ČR Ochrana přírody v regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko Autor: Mgr. Zdeňka Kolbábková II. stupeň Pracovní list 1A Pracovní list č. 1 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY V ČR Ochrana přírody a krajiny v ČR 1. a) Do

Více

Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010

Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010 Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010 1. Vogtland - zemědělství a ekologie trochu jinak Poskytovatel: AGENTURA NAEP - Leonardo da Vinci PROJEKTY MOBILITY Příjemce: SZeŠ Dalovice Objem: 24.075 Cílová

Více

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE VODNÍ VÝZVA Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE Program GLOBE - Téma roku 2013/14 GLOBE Téma roku 2013/2014 V průběhu nadcházejícího školního roku se v

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

Výroční zpráva. o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007

Výroční zpráva. o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007 Výroční zpráva o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007 Úvodní slovo Jsem velmi potěšen, že spolupráce neziskových

Více

VY_32_INOVACE_04.13 1/8 3.2.04.13 Činnost ledovce, větru Činnost ledovců

VY_32_INOVACE_04.13 1/8 3.2.04.13 Činnost ledovce, větru Činnost ledovců 1/8 3.2.04.13 Činnost ledovců cíl analyzovat činnost ledovců - rozlišit typy ledovců a rozdíl v jejich činnosti - důležitým modelačním prvkem - ve vysokých horách horské ledovec, pevninské ledovce (ledové

Více

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY. Z_054_Česká republika_přírodní podmínky. Autor: Mgr. Jitka Kořístková

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY. Z_054_Česká republika_přírodní podmínky. Autor: Mgr. Jitka Kořístková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření: č. materiálu: VY_52_INOVACE_007

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad Obsah: 1) Úvod výběr lokality a) Seznámení s geologickou mapou okolí Lázní Bělohradu b) Exkurze do Fričova muzea c) Příprava

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Nabídka environmentálních výukových programů pro školní rok 2009/2010

Nabídka environmentálních výukových programů pro školní rok 2009/2010 Nabídka environmentálních výukových programů pro školní rok 2009/2010 Eva Kudelová tel. 577 142 297, 603 301 435, e-mail: e.kudelova@ddmastra.cz Monika Hiblerová tel. 577 142 297, 774 192 105, e-mail:

Více

VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26

VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26 VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Hostětín. Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu. ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín. Zelená inspirace z Bílých Karpat

Hostětín. Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu. ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín. Zelená inspirace z Bílých Karpat Hostětín Zelená inspirace z Bílých Karpat Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Ekonomické přínosy Udržitelnost Ekologické přínosy Sociální

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země Třída: Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země 1) Zemské těleso je tvořeno vyber správnou variantu: a) kůrou, zrnem a jádrem b) kůrou, slupkou a pláštěm c) kůrou, pláštěm a jádrem

Více

Hana Palečková: Ráno na Jizerce

Hana Palečková: Ráno na Jizerce Hana Palečková: Ráno na Jizerce Zaostřeno na Jizerky 2015 Zaostřeno na Jizerky NADACE PRO ZÁCHRANU A OBNOVU JIZERSKÝCH HOR oslavila v loňském roce dvacáté výročí od svého založení a je dosud jedinou environmentálně

Více

Doporučení pro předmět: přírodopis (biologie), zeměpis, ekologický seminář

Doporučení pro předmět: přírodopis (biologie), zeměpis, ekologický seminář Vysvětlivky: červeně černě modře zeleně Náměty pro VH Téma: motivační a výkladová část učební úlohy, otázky odpovědi, internetové odkazy doporučená vyučovací metoda OCHRANA PŘÍRODY V ČR Doporučení pro

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/5 3.2.08.19 Společenstvo luk, pastvin a travnatých strání - člověk nahradil lesní společenstva loukami a pastvinami /hnojí, kosí, hospodářská zvířata ji spásají - rozmanitý ekosystém /liší se obsahem

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014 Chráněná krajinná oblast Český les Bělá nad Radbuzou, červen 2014 CHKO Český les ochrana přírody Vyhlášení: 1. 8. 2005 Rozloha: 473 km2 Kraj: Plzeňský Okresy: Domažlice a Tachov CHKO Český les ochrana

Více

Podmínky V. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže

Podmínky V. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže Příloha č. 1 Podmínky V. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže Jihomoravský kraj v zájmu podpory regionálního cítění a povědomí mladé generace o historii a přírodě vyhlašuje malířskou soutěž pro děti

Více

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata Září Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině Zná základní údaje z historie a současnosti obce Zná některé lidové a místní zvyky a tradice Domov, orientace v krajině Škola,

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Labe

ČESKÁ REPUBLIKA Labe Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ČESKÁ REPUBLIKA Labe Autor: Mgr. Pavel Sedlák Vytvořeno: září 2013 Název: VY_32_INOVACE_VL_04_ČESKÁ REPUBLIKA 4. 5. ročník

Více