9 07 Ročník XVII. Mrakodrap připomínající. slávu obuvnického. impéria. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9 07 Ročník XVII. Mrakodrap připomínající. slávu obuvnického. impéria. www.mistnikultura.cz. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech"

Transkript

1 Mrakodrap připomínající slávu obuvnického impéria 9 07 Ročník XVII Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

2 2 NaturVision 6. ročník mezinárodního filmového festivalu o zvířatech Vimperk září 2007 Nádherný svět divokých zvířat Foto: Jan Svatoš Město Vimperk ve spolupráci s německými partnery připravuje již 6. ročník mezinárodního filmového festivalu o zvířatech NaturVision, který se bude konat ve vimperském Městském kulturním středisku od středy 19. do soboty 22. září Festival na čtyřdenní filmové přehlídce ve Vimperku představí milovníkům přírody nejnovější celosvětovou produkci dokumentů o přírodě a zvířatech v ní. Jako už tradičně, dopolední filmové bloky budou určeny školní mládeži z Vimperka, ale i širokého okolí. I letos získají školáci spolu se vstupenkou na dopolední představení volnou vstupenku pro jednu osobu na odpolední nebo večerní vysílací blok. Vstupenky na odpolední a večerní promítání pro veřejnost budou samozřejmě v předprodeji MKS. Přijměte i Vy pozvání do města pod Boubínem na krásné filmy z divoké přírody! Přesný program festivalu bude k dispozici začátkem září. Více informací na níže uvedených kontaktech. Městský úřad Vimperk, Odbor školství, kultury a cestovního ruchu, Hana Šimková, Steinbrenerova 6, Vimperk, Tel: , , Místní Kultura

3 Místní kultura Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech, ročník XVII, rok 2007, číslo 9. Vydává Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. IČO Adresa redakce: NIPOS, redakce Místní kultury Praha 2, P.O.BOX 12, Blanická 4 Tel. ústředna: , fax Tel. redakce: Vedoucí redaktorka Ludmila Kučerová, tel Redakce: L. Kučerová, E. Veselá, M. Uhrinová, E. Horníčková. Úprava: M. Cais Redakční rada: F. Zborník (předseda), Z. Malcová, M. Beneš, J. Krist, J. Brůček, H. Jirkalová, M. Strotzer, V. Schollarová, Z. Kryfová, L. Kučerová. Redakce využívá databázi článkové bibliografie Centra informací o kultuře NIPOS. Tyto krátké anotace jsou převzaty bez úprav, s uvedením zdroje a data zveřejnění článku. Tiskne: R Studio, Jaromírova 530/7, Praha 2 Distribuce: A.L.L. production spol. s r.o., Poděbradská 24, Praha 9. Objednávky a reklamace: Pavlína Bočáková tel.: , fax: Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím poštovní přepravy Praha, č.j. 260/95 ze dne a Českou poštou, s.p. OZSeČ Ústí nad Labem ze dne , j.zn.p-328/98. Evid. číslo MK: E-6627 ISSN: Roční předplatné 250 Kč Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky upravit a krátit. Další útvary NIPOS: CIK centrum informací o kultuře tel.: Regis legislativa a ekonomika kultury tel.: Artama neprofesionální umělecké aktivity tel.: , zahr. styky: Na titulní straně: Zlínský mrakodrap. Foto archiv Zlínského kraje. Uzávěrka čísla 10/ Uzávěrka čísla 11/ Termíny dalších uzávěrek naleznete na našich webových stránkách 9 / 2007 Obsah Génius loci nevznikne přes noc... 4 Téma dne: Úspory...4 Nadace Landek Ostrava...6 Kampaň 30 dní...7 V knihovně je živo...8 Bienále Industriální stopy Projekt Martinelli...10 Chotěbořský kulturní kaleidoskop Spolkový život menšin...13 Veletrh cestovního ruchu Plzeňskéh kraje...14 Kroniky, kronikáři, muzea...14 Jak prosperovala kina v roce Dětský folklor žije, ale Terne benga...18 Program, který převede text do znakové řeči...19 Lidová hračka je cenné dědictví Mrakodrap připomínající slávu obuvnického impéria...23 Tajemný nivnický zvon...24 Starobylé ostravské muzeum dýchá novotou...26 Divadelní workshopy...28 Červencové Divadlo v Trávě Perspektivy české dechové hudby Sdružení dechových orchestrů ČR Bosch-Sinfonie-Orchester Stuttgart Dílna ručního papíru Litoměřice Krásná slova poletovala na Vysočině Jan Pavlík zanechal stopu ve třech regionech...36 Stane se Plzeň Evropským městem kultury 2015?...37 Monastické řády v evropské kultuře České kočárky ve Vídni...38 Ďáblova bible - Codex gigas Divadlo může vrátit lidem pocit vlastní hodnoty

4 4 Úvodník Mnohá města a obce naší republiky hledají výjimečnosti, na které by nalákaly turisty, ale i posílily sounáležitost občanů s místem, kde žijí. Pátrají po významných rodácích a osobnostech, které měly nějaký vztah k danému místu. Rozkrývají zapomenuté děje a v propagačních materiálech zdůrazňují kulturní i přírodní zvláštnosti. Vyžaduje to schopnost jistého nadhledu, protože to, co místní vnímají jako samozřejmé až obyčejné, může být pro druhého lákadlo, kvůli kterému procestuje půl světa. Někde se o atraktivní jedinečnosti postarali už předkové nebo čas. Jinde se teprve snaží založit různé tradice a zvýšit obecné povědomí o vlastní existenci, ale kýžený stav nenastane ze dne na den. Jedním z měst s výrazným géniem loci je středočeská Roudnice nad Labem, kde místní společenský život ovlivnila vojenská konzervatoř. Ta zde působí již od 20. let minulého století, bohužel příští rok ji čeká zrušení. To ovšem není důvod, proč se k této skutečnosti vracím. Dnes otiskujeme obsáhlý článek Perspektivy české dechové hudby (str. 29) a rozhovor s prezidentem Asociace dechových hudeb Václavem Hlaváčkem, a já si při té příležitosti vzpomněla na své setkání s dechovou hudbou cca před deseti lety právě v městě na Labi. Vzpomínka na pár dnů, které jsem tady služebně strávila, mi dodnes vyvolává nostalgickou náladu. Už cestou z nádraží kolem roudnického zámku, kde škola sídlí, jsem slyšela skrz jeho zdi hudbu, a ta mě nepřestala provázet po celou dobu mé návštěvy. Ale nejsilnějším zážitkem se stal jakýsi ranní budíček v hotelu, kde jsem nocovala. Postarali se o něj frekventanti roudnické konzervatoře. S těmito muzikanty jsem se potom setkávala průběžně na různých místech, ale nejvíce se mi do paměti vtiskl ten první ranní koncert, při kterém se rota mládenců v zeleném, plnících zde své základní vojenské povinnosti, seřadila na nádvoří zámku. Pod taktovkou kapelníka zahrála řízně pro potěšení hostů i své vlastní a po vojensku odpochodovala. Nejsem obdivovatel uniforem a má setkání s dechovou hudbou byla do té doby pouze sporadická. Víceméně jsem ji v době minulého režimu náhodně zaslechla pouze z médií, a byly to zvuky k neposlouchání. Rozhodně mladíci v zeleném způsobili, že mám k Roudnici Génius loci nevznikne přes noc vřelý vztah a dokonce jsem změnila názor na dechovou hudbu... Není cílem těchto řádků plakat nad rozlitým mlékem, tedy nad tím, že roudnická konzervatoř s největší pravděpodobností příští rok zanikne. Sice, možná podjatě, bych si přála, aby se tak nestalo, ale dejme tomu, že není jiné cesty. Nicméně si myslím, že po 85 letech, kdy škola v Roudnici nad Labem vychovávala muzikanty dechových nástrojů nejen pro potřeby armády, tu po ní zbude nepatřičné ticho a prázdno. Ludmila Kučerová Téma dne: Úspory... kulturní činnosti, statky a služby mají jak hospodářskou, tak i kulturní povahu, neboť jsou nositeli identit, hodnot a významů, a nemělo by se s nimi tudíž zacházet, jakoby měly pouze obchodní hodnotu... Citace z Úmluvy o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů Určitě jen těžko vás mohly minout zprávy o úsporách, které ministerstvo kultury hledá v souvislosti s rozpočtem příštího roku. Jako o jedné možnosti, jak ušetřit, tedy o redukci příspěvkových organizací, se zmínil ministr už před prázdninami. Od té doby bylo na toto téma otištěno mnoho více či méně emotivních článků. Bitva o kulturu je ekonomická, říká Alexandr Gregar ve svém článku s názvem A co škrtneme příště? publikovaném v týdeníku Literární noviny, 6. srpna 2007, r. XVIII, č. 32, s. 9. Určitě je to pravda, ale zdá se, že naše společnost má problém dávat kulturu do souvislosti s vyděláváním peněz. Na jednu stranu se silně ozývá názor, že kultura má velký nevyužitý ekonomický potenciál, na druhou stranu výrok, že kultura si má na sebe vydělat, mnoho lidí pohoršuje. Přitom je to jednoduché; tam, kde finanční potenciál je, využijme ho, a kde je na místě očekávat zisk v jiných hodnotách, podpořme to. Problematické však je to první se naučit a to druhé rozpoznat. Místní Kultura

5 Téma 5 Ministr kultury Václav Jehlička na ČT24 v pořadu Před půlnocí k úsporným opatřením v rezortu kultury v rozhovoru mimo jiné řekl: Každý, kdo má ekonomickou jistotu, po čase ztloustne a zleniví. Úvaha spojit Divadelní ústav (DÚ) s Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu (NIPOS) a Státní operu s Národním divadlem jsou, podle ministra, ilustrační příklady. Ministerstvo zakládá tým, který posoudí fungování všech příspěvkových organizací, které zřizuje; jejich právní formu, hospodaření a efektivitu. K problematice je potřeba se postavit koncepčně a není možné nadále zřizovat více jak třicet PO, které jsou dědictvím z minulosti. Do konce roku by měly být provedeny audity, systémové analýzy a následně položeny na stůl výsledky i s návrhy řešení transformace, s cílem uspořit mandatorní výdaje. Ušetřené peníze by měly směřovat do programů na podporu kultury, např. na obnovu a využití památek, s předpokladem, že vygenerují další finanční prostředky ze soukromého sektoru a z komunální sféry. Dále pak na podporu živé kultury. Např. spojením DÚ a NIPOS by se podle předběžných propočtů uspořilo cca 15 mil. Kč ročně. Chceme si ujasnit, co budeme nadále podporovat, řekl ministr a pokračoval ve výčtu institucí. Budou to zřejmě ty největší, jako je Národní muzeum, Národní divadlo, Národní technické muzeum, Národní knihovna, Národní galerie, Česká filharmonie a podobné další. Naopak některých regionálních či místních by se ministerstvo rádo zbavilo. V dlouhodobém horizontu bychom chtěli národní kulturní instituce, zřizované MK, přetransformovat v jakési veřejno-právní subjekty, podobně jako vysoké školy, které byly odstátněny, vysvětlil Václav Jehlička a dodal: některé subjekty budou muset zůstat příspěvkovými, ale např. Národní knihovna by mohla být i státní organizací, protože poskytuje veřejnou službu, a nikdy žádné velké peníze vydělávat nemůže. Podle ministra posílilo ministerstvo kontrolní odbor a zaměří se na to, jak se v PO hospodaří. Tým odborníků, pod vedením prvního náměstka Františka Mikeše, má za úkol vypracovat do podzimu návrh řešení transformace všech příspěvkových organizací. Alexandr Gregar přednáší management a marketing neziskových organizací na Univerzitě v Hradci Králové a je držitelem Ceny ministerstva kultury ČR za rozvoj amatérského divadla z roku Výňatek z článku: A co škrtneme příště?... V posledních týdnech rozbouřily mediální hladiny zveřejněné záměry ministerstva kultury, potažmo současné české vlády, která chce ušetřit co nejvíce prostředků. Chce se tím pádem vyrovnat s drahými institucemi, které stát po sedmnácti letech nových ekonomických podmínek stále vlastní coby příspěvkové organizace. Objevuje se často názor, že příspěvková organizace je pro stát to pravé ořechové! Věřte či ne, stále tato naprosto nesmyslná forma neziskové organizace existuje. Je nezisková, ale postrádá dva své hlavní atributy: samosprávnost a soukromý charakter, rozuměj nezávislost na státu. Evropa se diví! Taková organizace je rozpočtována (tedy usměrňována) nadřízeným orgánem, o jejím osudu rozhodují úředníci (v obecních podmínkách poslanci, tedy rybáři, fotbalisté, či rádoby podnikatelé) a jejího ředitele mohou odvolat, když nepozdraví u vrbiček. Příspěvek bývá často tučný a každému novému koštěti se proto chce škrtat. Stále proto zodpovědní volají: Více vydělávejte! Tady ale přece končí neziskovost.... Tisková zpráva k úsporným opatřením V příštím roce hrozí, že bude ministerstvo kultury hospodařit s rozpočtem o 1,2 miliardy Kč nižším než letos. Jako odpověď na množící se spekulace o rušení Divadelního ústavu a dalších institucí je třeba uvést, že k úsporným opatřením nepřistupuje samoúčelně, ale je k nim vedeno pod tlakem tvrdé reality státního zadlužování. Jestliže je ministerstvo zřizovatelem 32 státních příspěvkových organizací, je logické, že při hledání úspor se nezaměřuje pouze na úřad samotný, ale i na tuto svou součást. Ve všech příspěvkových organizacích musí proběhnout kontrola a důsledné hodnocení vynakládaných příspěvků. Celý text na [luk] 9 / 2007

6 6 Legislativa Ptáme se... Aleny Mockovčiakové, vedoucí NIPOS-Regis Má o.p.s. povinnost zveřejnit výroční zprávu? Obecně prospěšná společnost musí zveřejnit první výroční zprávu o činnosti a hospodaření nejpozději do 18 měsíců od svého vzniku. V průběhu své existence zveřejňuje každoročně výroční zprávu nejpozději do šesti měsíců po skončení kalendářního roku. (Pokud pracuje o.p.s. v oblasti vzdělávání, lze statutem upravit hodnocené období na školní rok.) Výroční zprávy musí být veřejně přístupné. Obsah výroční zprávy přesně určuje zákon číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech v 21: Výroční zpráva o.p.s. obsahuje: a) přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení obecně prospěšné společnosti, b) roční účetní závěrku a zhodnocení základních údajů v ní obsažených, c) výrok auditora k roční účetní závěrce, pokud byla auditorem ověřována, d) přehled o peněžních příjmech a výdajích, e) přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů, f) vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti, g) stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti, h) úplný objem výdajů (nákladů) v členění na výdaje (náklady) vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění činností doplňkových a na vlastní činnost (správu) obecně prospěšné společnosti, i) změny zakládací listiny a složení řídících orgánů, k nimž došlo v průběhu roku, j) další údaje stanovené správní radou. Sledujeme za vás Úmluva o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů přijata vládou ČR Dne 11. července 2007 schválila vláda ČR usnesením č. 775 ratifikaci Úmluvy o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů. Česká republika je jednou z posledních zemí Evropské unie, která k úmluvě přistoupí, pokud ji schválí parlament a prezident republiky. Znění úmluvy je v českém jazyce k dispozici na st08668.cs06.pdf NADACE LANDEK OSTRAVA vypisuje 1. kolo výběrového řízení na udělení nadačních příspěvků pro projekty přijaté do Nadačního programu roku Tematické okruhy pro přihlášky: 1. Záchrana a údržba hornických památek a dokumentů. 2. Ekologická záchrana a obnova lokalit, které s hornictvím souvisejí nebo kdykoliv v minulosti souvisely. 3. Osvětová a publikační činnost související s tematikou hornictví, hornické historie a geologie. 4. Podpora kultury v regionu i mimo něj. Projekty zpracované podle Zásad pro poskytování nadačních příspěvků spolu s přihláškou do výběrového řízení podle výše uvedených zásad s uvedením záměrů a cílů projektu musí být doručeny nadaci do termínu 15. října 2007 na adresu: Nadace LANDEK Ostrava Prokešovo náměstí 6, Ostrava nebo elektronickou poštou na adresu Zásady pro poskytování nadačních příspěvků a závazné formuláře přihlášky je možno získat na adrese nadace, informace na telefonních číslech a , nejlépe však na internetových stránkách nadace Zde jsou uvedeny veškeré potřebné údaje o podkladech pro přihlášky včetně Zásad pro poskytování nadačních příspěvků. Přihlášku je možno podat pouze v jednom vyhotovení. Výsledek výběrového řízení zveřejní nadace po jeho ukončení. Správní rada, která rozhoduje o výsledku výběrového řízení a přijetí projektů do Nadačního programu příslušného roku, nevrací přihlášené projekty a rovněž nesděluje důvody nepřijetí projektu. Místní Kultura

7 Neziskový sektor Kampaň 30 dní oslaví kulatiny Vloni se přesunul termín kampaně, kdy se zviditelňuje neziskový sektor, z února na říjen, a protože byla tato změna ohlášena až na konci roku 2005, neobešlo se to bez komplikací. Změna termínu nebyla jednoduchá ani pro samotného pořadatele Informační centrum neziskových organizací (ICN). Desátý, jubilejní ročník, se uskuteční opět v říjnu a bude se bilancovat. Vyjde speciální číslo časopisu GRANTIS. Webové stránky nabídnou návštěvníkům nejen rekapitulaci posledních deseti let, ale i nové informace k aktuálnímu tématu kampaně. Pracovní motto na říjen 2007 zní: Poznejte práci neziskové organizace, nikdy nevíte, kdy ji budete potřebovat. Jako každý rok budou mít neziskové organizace možnost propagovat prostřednictvím kampaně svou činnost v regionálních médiích. Tak, jak v roce 2006 fungoval daňový kalkulátor, letos se připravuje elektronický Katalog služeb. Prakticky půjde o databázi neziskových organizací, které nabízejí své služby veřejnosti. V katalogu bude možné najít organizaci podle typu služby a regionu. Kampaň 30 dní pro neziskový sektor je velkou příležitostí pro každou neziskovou organizaci zviditelnit se v místě svého působení. Zkušenost z minulých let říká, že novináři během kampaně hledají zajímavé akce pořádané neziskovkami. Na druhé straně je třeba o nich také intenzivně informovat. Katalog neziskovek V současné době neexistuje na internetu místo, kde by si mohla veřejnost na jednom místě najít informace, jaké služby a produkty poskytují nejrůznější neziskovky. V rámci desátého ročníku kampaně 30 dní pro neziskový sektor vzniká produkt Katalog neziskovek, který má šanci stát se komplexním, celostátním přehledem služeb a produktů, které poskytují české neziskovky, a zároveň se stane jejich marketingovým nástrojem. Předností katalogu by měla být aktuálnost dat a přehledné vyhledávání na základě speciálně vytvořené klasifikace služeb. Systém bude propojen s celostátní Evidencí nestátních neziskových organizací, na základě které si uživatel ověří, zda je organizace zaregistrovaná v ČR a má statut neziskovosti. Katalog bude rozdělen do deseti základních oblastí: Sociální služby a zdraví Kultura, umění a komunikace Životní prostředí Sport a volný čas Výchova, vzdělávání a výzkum Krizová a humanitární pomoc Rozvoj Právo a obhajoba zájmů Dobročinnost a dobrovolnictví Náboženství a religionistika Každá z těchto oblastí se člení dále do jednotlivých podkategorií podle specifických služeb a podle jednotlivých regionů. Katalog neziskovek je součástí informačního portálu neziskového sektoru a pozornost v průběhu kampaně 30 dní pro neziskový sektor se zaměří právě na něj. Registrace zahájila 1. září ICN již 15 let na scéně neziskového sektoru Již patnáct let podporuje rozvoj neziskového sektoru v České republice Informační centrum neziskových organizací (ICN), v současnosti největší nezisková organizace s celorepublikovou působností, zaměřená na poskytování vzdělávacích služeb a informačního servisu. Své výročí oslavilo ICN 14. června 2007 prostřednictvím benefiční akce, která vynesla více než korun od individuálních dárců. Výtěžek z benefice pomůže dalšímu rozvoji a provozování vlastních internetových stránek neziskovky.cz. Benefice se zúčastnil i americký velvyslanec Richard Graber s manželkou. [luk] 9 / 2007

8 8 Informatika V knihovně je živo Do Regionální knihovny v Karviné přicházejí návštěvníci nejen za výpůjčkou knih, časopisů, CD a DVD, pro nejrůznější informace a za surfováním po internetu, ale také za kulturou a poznáním. V moderním kinosále ústřední knihovny v Karviné Mizerově se konají odborné semináře, přednášky, naučné i zábavné pořady. V minulých letech se již stalo tradicí hostování známých osobností z kulturního a společenského života a ani letos tomu není jinak. Irena Fuchsová, která jako nápověda pracuje v pražském Činoherním klubu a zároveň se věnuje psaní, se velmi úspěšně představila letos na jaře. Své povídky, fejetony, reportáže a rozhovory s herci publikuje v různých časopisech, novinách a regionálním tisku, např. Svobodné slovo, Lidová demokracie, Vlasta, Květy aj. Známá je její tragikomedie Perníková chaloupka čp V letech 1995 a 1996 zvítězila se svými povídkami v literární soutěži na Šrámkově Sobotce. V květnu následovala neméně atraktivní beseda se známým hercem a moderátorem Tomášem Krejčířem V zajetí seriálů. Poutavé setkání se spisovatelkou Irenou Obermannovou se konalo v červnu a v září se čtenáři naší knihovny setkali se známou herečkou a malířkou, autorkou a moderátorkou úspěšného pořadu Domácí štěstí Ivou Hűttnerovou. Také milovníci filmu si přijdou na své. Pod patronací Filmového klubu při Regionální knihovně Karviná je kinosál využíván k projekci filmů náročného diváka. Mezi nejznámější patří již několik let diváky velmi oblíbená únorová přehlídka našich i zahraničních filmů Projekt 100. Kromě přímého kontaktu návštěvníka knihovny s účastníkem pořadu je možné se v pobočkách karvinské knihovny setkat s umělci i nepřímo, a to prostřednictvím jejich prací na zajímavých výstavách např. v Galerii Pod Věží Městského informačního centra, kde se v letošním roce konalo již několik výstav autorů karvinského regionu. Patřily k nim například obrazy bohumínských malířů Ivety Mutinové a Ladislava Pekárka, výběr z díla karvinského umělce Zdeňka Nitry a keramika Jaroslavy Rybové. Kresby, malby a grafiku vystavoval krnovský umělec Ladislav Steininger. Věra Vartalská Regionální knihovna Karviná Národní program počítačové gramotnosti Tento projekt postoupil jako jediný český zástupce do finále soutěže European egovernment Awards S dalšími 51 finalisty se utká o pět nejvyšších ocenění při příležitosti ministerské konference o elektronické státní správě v Lisabonu. Hlavním cílem NPPG realizovaného ministerstvem informatiky v letech bylo formou státem dotovaných kurzů umožnit široké veřejnosti naučit se základům práce s počítačem a internetem a pomoci překonat strach z nových technologií. Za čtyři roky existence se do kurzů zapojilo posluchačů, více než 45 procent účastníků bylo starších 51 let. Vedle kurzů určených pro veřejnost nabízel projekt i speciální programy podporující handicapované účastníky. Zdroj: [luk] Záhadná jízda králů Nová kniha publicisty Jiřího Jilíka poutavě představuje vlčnovskou jízdu králů z různých úhlů pohledu, očima pověstí i významných osobností. Autor, původně učitel ve Vlčnově, se v blízkosti tohoto lidového moravského obyčeje pohybuje již více než pětatřicet let a od roku 1971 je členem přípravného výboru slavností. Text je doprovázen fotografiemi Marie Holečkové (najdeme zde i mladého letošního krále) a také reprodukcemi obrazů slavného malíře Joži Uprky. Knihu vydalo berounské nakladatelství MH a je v prodeji v Tiskovém informačním centru Klubu sportu a kultury Vlčnov a v knihkupecké síti. [uma] Divnopis Proč se to tak jmenuje? (Marek Janáč, Pavel Tumlíř, Milan Harvalík, 216 stran, Radioservis, Praha). Význam původních jmen našich obcí, vesnic a osad je mnohdy dávno zapomenutý. Kniha přináší vysvětlení 101 z nich. Vybral Miroslav Sígl. PUBLIKACE JIHOMORAVSKÝ KRAJ: Brněnské knihkupectví Šedivý vydalo v r publikaci Obrázky z jižní Moravy. Součástí knihy je i DVD. Obojí je trojjazyčné. (Brněnský deník, ) Místní Kultura

9 Svazek obcí Podoubraví Oblast o ploše 341 km² ležící na obou stranách zemské hranice mezi Čechami a Moravou zahrnuje 26 obcí. Jejich představitelům se podařilo připravit svazkový projekt Metropolitní síť Podoubraví, která 11 obcím zajišťuje dostupnost vysokorychlostního internetu. Do provozu byla uvedena počátkem května a náklady ve výši 11 až 13 milionů Kč se podařilo pokrýt zejména ze státního rozpočtu, SROP a z vlastních zdrojů jednotlivých obcí členů svazku. Mimo jiné síť umožňuje internetové připojení zdarma prostřednictvím WiFi. Česko-saská spolupráce LIBERECKÝ KRAJ: Nová webová stránka podpoří přeshraniční spolupráci mezi Českem a Saskem. Prezentaci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko najdete na eu. Přináší informace o předmětech podpory, postupu administrace, právních náležitostech, termínech a kontaktních osobách. Uváděný program navazuje na dosavadní Interreg IIIA, klade však vyšší nároky na kvalitu spolupráce mezi českými a saskými subjekty. Moravská Jantarová stezka ZLÍNSKÝ KRAJ: Projekt s tímto názvem je zaměřen na rozvoj cestovního ruchu na území Zlínského a části Jihomoravského kraje. Má přispět k lepšímu prosazení na domácím a zahraničním trhu. Probíhá od října 2006 do dubna EU poskytuje na realizaci 75 % finančních prostředků přes 5 milionů, státní rozpočet přispívá 15 % přes 1 milion, Zlínský kraj 7 % 474 tisíc Kč, z jiných zdrojů pochází 3 % 237 tisíc Kč. 9 / 2007 Kraje Místa Bienále Industriální stopy 2007 Ostravsko se zviditelní na mapě průmyslové architektury Dolní oblast Vítkovic, Hlubina nebo Hornické muzeum OKD se stanou od 17. do 23. září 2007 místem rozličných kulturních a společenských akcí konaných pod hlavičkou Bienále Industriální stopy. Akce, která si klade za cíl mimo jiné popularizovat průmyslovou architekturu, se koná na Ostravsku vůbec poprvé. A hned s nabitým, pestrým programem, který zaujme laickou i odbornou veřejnost. Jsme moc rádi, že se letos Industriální stopy konají i na Ostravsku. I když v posledních letech cítíme odklon od těžkého průmyslu a Ostrava získává novou image, naše minulost je pro nás velmi důležitá. Zvlášť když i díky kultuře získává novou náplň, říká ing. Zdeněk Trejbal, náměstek ostravského primátora. Pořadatelé, mezi nimiž nechybějí občanské sdružení Za starou Ostravu, klub Fiducia, sdružení Malamut, Vítkovice a.s. a Statutární město Ostrava, připravili fotografické výstavy, performance, debaty, exkurse a koncerty. Program jsme koncipovali tak, aby byl otevřen co nejširší veřejnosti, popisuje Ludmila Sedlářová ze sdružení Za starou Ostravu. Od dětí, pro které jsou připraveny výtvarné workshopy, přes koncerty pro mládež a výstavy a debaty pro rodiče až po hornickou dechovku pro prarodiče. Více informací na Tisková zpráva/luk Svaz se rozrůstá Základna Svazu měst a obcí ČR je v tomto roce opět posílena. Počet členských obcí již stoupl na 2631 (údaj je p l a t - ný k ), což představuje 41,23 % obcí České republiky, ve kterých žije 74,9 % obyvatel našeho státu. V roce 1991, tedy druhém roce znovuobnovené činnosti Svazu, jeho základnu tvořilo pouze 557 obcí. V roce loňském měl Svaz již 2471 členů. Do řady členů Svazu se v letošním roce připojily desítky obcí, městysů a měst. Z těch největších můžeme zmínit například Hlučín, Jindřichův Hradec, Žatec či Karvinou. web: Tisková zpráva/luk 9

10 10 Projekt Martinelli je poctou kreativitě Projekt Martinelli založený na historických kulturních souvislostech mezi evropskými zeměmi zahájil v srpnu 2006 a probíhá nejen v České republice, ale také v Německu a Rakousku. Objevuje nové a málo probádané téma spojené s obdobím baroka: význam tohoto italského umělce a jeho místo v kontextu středoevropské architektonické tradice. Místní Kultura

11 Místa 11 Pocta Domenicu Martinellimu Mohlo by se zdát, že projekty spojené s předními osobnostmi historie, jejichž působení mělo a má nadnárodní charakter, jsou organizovány výhradně velkými státními organizacemi. To ovšem vyvracejí desítky umných českých lidí, kteří jsou na svůj kraj i na tvůrce, kteří jím procházeli, pyšní a dávají to najevo. K nim patři obyvatelé města Rousínov a jejich Projekt Martinelli. V našich městech a vesnicích stojí mnoho chrámů a staveb, které nás udivují svou krásou, ale často netušíme nic o jejich stavitelích ani o dnešním slovníkem, řečeno investorech. Díky jednomu takovému osvícenému investorovi knížeti Dominiku Ondřeji Kounicovi se na přelomu 17. a 18. století dostala na Moravu vrcholná italská architektura. I díky zakázce na architektonické projekty od tohoto mecenáše se dodnes setkáváme s dílem italského architekta Domenica Martinelliho ( ), jenž patří k nejzajímavějším stavitelům, kteří ve své době v Evropě působili. Martinelliho činnost pokrývá nejen území Moravy (zámek ve Slavkově u Brna), ale také Itálii, Vídeň (např. Liechtensteinský palác, v němž dnes sídlí jedna z nejvýznamnějších sbírek barokního výtvarného umění) a dotýká se i dalších evropských zemí. Rok 2007 můžeme nazvat Rokem Martinelliho, neboť následně na zahájení českého Projektu Martinelli navázala i výstava rekonstruovaných Martinelliho architektonických návrhů v italském muzeu v Castello Sforcezco v Miláně. Martinelli je doslova moravským objevem, protože poměrně velká část zdejších barokních staveb je jeho tvorbou ovlivněna, upozornil na přítomnost autorských architektonických prvků prof. Jiří Kroupa z Katedry dějin umění Masarykovy univerzity Brno a jeden z aktérů Projektu Martinelli. Rousínovský chrám v římském stylu Iniciátorem projektu je město Rousínov u Vyškova, v němž se nachází Martinellim navržený chrám sv. Maří Magdaleny, vytvořený v tzv. přísném římském stylu. Kulturní odbor města spojil své síly s agenturou Dvorak Artists International, jejíž ředitelka Magdaléna Dvořáková připravila koncepci celého projektu, který je nejen poctou tvůrci, ale také architektuře, hudbě a kreativitě samotné. Snahou organizátorů je obohatit co nejširší spektrum zájemců o architekturu a umění, a proto program nabízí řadu odborných 9 / 2007 přednášek a koncertů. Ty se odehrály převážně v místech s Martinellim souvisejících (Liechtensteinský palác Vídeň, chrám sv. Maří Magdaleny Rousínov, zámek Úsov apod.). Originální hudební program dramaturgicky připravil a uvedl americký loutnista a basista Joel Frederiksen. Na akcích v roce 2006 spolupracoval Senát ČR, město Rousínov, Masarykova univerzita Brno, vídeňská univerzita, Liechtensteinské muzeum ve Vídni a americké ambasády v Praze a ve Vídni. Projekt bylo možno uskutečnit také díky stálé podpoře starosty města Rousínova Ing. Františka Havíře. Kniha o géniovi barokní architektury Během Projektu Martinelli vyšla dvojjazyčná publikace Domenico Martinelli génius barokní architektury. Autorsky se na ní podíleli čeští a rakouští specialisté na historii architektury a umění a vydalo ji v roce 2006 město Rousínov ve spolupráci s brněnským vydavatelstvím Luboš Marek. Na vydání publikace přispělo město Rousínov, které také zásluhou vedoucí Kulturního odboru Ing. Elišky Škrobové získalo grant z fondů Evropské unie, konkrétně v rámci Iniciativy INTERREG IIIA. Partnerem knihy byl také Český rozhlas, neboť její součástí je CD s nahrávkou koncertu Hommage á Domenico Martinelli, který se konal na podzim roku Dílo trvá, projekt pokračuje Na říjen t. r. organizátoři připravili výstavu architektonických modelů Martinelliho staveb v Čechách. Ta bude zahájena 7. října 2007 v prostorách Staré radnice v Rousínově. Letos na podzim se uskuteční i prezentace knihy v Rakousku, a to ve spolupráci s Českým centrem ve Vídni, místním Klubem Čechů a Slováků a městem Vídeň. V Německu bude publikace představena v Mnichově v Bayerisches Nationalmuseum (únor 2008). Součástí obou prezentací, které v širším smyslu seznamují zahraniční veřejnost s českou regionální historií i se snahami místních lidí tyto kulturní hodnoty uchovat, jsou i koncertní vystoupení. Jejich program přiblíží virtuózní hudbu z doby Martinelliho v podání předních amerických, rakouských, německých a českých umělců. Více na: Mária Uhrinová

12 12 Místa Chotěbořský kulturní kaleidoskop Město Chotěboř s necelými deseti tisíci obyvateli leží v severní části Kraje Vysočina. Kulturní život zde má hluboké kořeny i bohatou současnost. Příslušné menu sestavují profesionální zařízení a ve své režii se na něm v nemalé míře podílejí také četné spolky a další subjekty. První písemná zmínka o Chotěboři pochází z roku Na město byla povýšena v 70. letech 13. století, zásluhou Jana Lucemburského se v roce 1331 stala městem královským. Ke konci 15. století přešlo město do vlastnictví rodu Trčků z Lípy. Během času se na zdejším zámku vystřídala řada majitelů, poslední z nich, Dobrzenští z Dobrzenic, jej vlastní od roku Po nucené přestávce ve druhé polovině minulého století jsou majiteli dodnes. Spolky a soubory Nejstarší historii má dodnes působící smíšený pěvecký sbor Doubravan, jehož počátky spadají do roku Nyní má podobu občanského sdružení a koncertuje nejen v Chotěboři, ale účastní se i řady festivalů a úspěšně vystupuje v zahraničí. V hudební oblasti ještě působí Dětský pěvecký sbor Kvítek, Komorní orchestr mladých, Dechový orchestr mladých, bluesgrassová kapela DETTO, Hudební skupina Kyvadlo, Rytmická skupina Pokus Chorus. Divadelní spolek SCHOD, který vznikl v závěru roku 1989, navázal na letitou tradici ochotnického divadla spadající až do poloviny 19. století. Kulturní zařízení Město zřizuje příspěvkovou organizaci společenské a kulturní centrum nazvanou Městské muzeum Chotěboř (MKC), které zastřešuje pořádání kulturních akcí, kino a muzejní činnost. V dnešní podobě působí od počátku roku Hlavní část aktivit se odehrává v kině, jehož budova dokončená v roce 1958 je majetkem města. Sál s kapacitou 224 míst slouží jako víceúčelový. Také převážná část muzejních sbírek se nachází zde, ale za stálými expozicemi i příležitostnými výstavami musí návštěvníci na zámek. Městská knihovna (MěK) je od roku 2001 organizační složkou města stejně jako dalších šest knihoven působících v jednotlivých místních částech. První veřejná knihovna v Chotěboři byla založena v roce 1843 a od 60. let minulého století je umístěna v bývalé Občanské záložně. MěK funguje jako metodické centrum pro 16 napojených místních knihoven v regionu (včetně knihoven v místních částech). Pro ně sdružuje finanční prostředky na nákup nových knih a po zpracování je zpřístupňuje formou výměnných souborů. Jedním z oddělení MěK je Informační centrum, jehož služeb může veřejnost využívat denně. Kromě klasické nabídky zajistí informační dokumenty v elektronické podobě nebo vyhledávání v regionálních databázích a působí také jako kontaktní místo cykloturistických soutěží. Finance a kultura Oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu spadá pod Odbor regionálního rozvoje a památkové péče MěÚ. V letošním roce přispívá město z celkového rozpočtu 142 milionů Kč na kulturu částkou 7,25 milionu Kč (5,1 %). Formou podání žádosti o podporu jsou financovány společenské akce a spolková činnost. Pokud zastupitelstvo o příspěvku rozhodne, zahrne jej do rozpočtu. Neplánované akce mohou získat finance od příslušného odboru MěÚ. Kulturní a zájmová komise má 11 členů a mimo jiné hodnotí předložené žádosti o podporu a navrhuje zastupitelstvu výši přidělovaných finančních prostředků. Chotěboř se chlubí i městskou památkovou zónou vyhlášenou v roce K ní patří také zámek z počátku 18. století, historické domy na náměstí a v přilehlých ulicích. V letošním roce město plánuje přispět na opravy kostela, zámku a dalších objektů 350 tis. Kč. Z programů ministerstva kultury se podařilo získat 200 tis. Kč. Chotěbořské ECHO je informační částečně barevný měsíčník, který od roku 1990 vydává zdejší městský úřad. Redakční rada je složená z jeho pracovníků a úřad také vše kolem vydání financuje. ECHO s nákladem 1800 kusů se distribuuje nejen po městě, ale i po širokém okolí. Eva Veselá Chotěbořský rodák, malíř a publicista Zdeněk Rykr, je autorem dodnes užívaného obalu čokolády Kofila. Místní Kultura

13 Místa 13 Spolkový život menšin má střechu nad hlavou Hlavní město Praha jako první město v České republice vytvořilo regulérní institucionální zázemí pro spolkový menšinový život, pro to, aby menšiny měly zázemí, kde se mohou setkávat, kde se mohou sdružovat, řekla v červnu u příležitosti otevření Domu národnostních menšin novinářům ministryně Džamila Stehlíková. Na přestavbu budovy, která stála magistrát asi 54 milionů Kč, přispěl také stát částkou 20 milionů korun. Zastoupení zde budou mít Bulhaři, Maďaři, Němci, Poláci, Rusové, Řekové, Slováci, Srbové, Ukrajinci, Rusíni a Romové. Provozovatelem domu se stala městská příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Praha. Spolky budou prostory využívat na základě uzavřených smluv, s předpokládaným nájemným ve výši 400 Kč za m 2 /rok. V domě je 24 kanceláří, společenský sál, zasedací místnost, kavárna, knihovna a archiv. Počítá se zde s výstavami a koncerty, s promítáním filmů i pořádáním konferencí a seminářů. Podle radního Jiřího Janečka (ODS) bude v domě probíhat i výuka češtiny a českých zákonů, aby se cizinci lépe začlenili do většinové společnosti. Záměr na zřízení Domu národnostních menšin je starý už pět let. Jeho realizace začala získáním budovy bezplatným převodem z Fondu dětí a mládeže, kterou magistrát mohl pro menšiny využít poté, co skončil dvouletý restituční spor, který magistrát u soudu vyhrál. [uma] Slezsko je třetí historickou zemí českého státu! Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992 začíná Preambulí, v níž si můžeme přečíst následující slova: My, občané České republiky v Čechách, v Moravě a ve Slezsku Součástí ČR je tzv. České Slezsko, na jehož území o rozloze 4452 km² žije asi 1 milion obyvatel. Omluva: Redakce Místní kultury se omlouvá za nedopatření, díky kterému slezské město Karviná zasadila na území severní Moravy. (Stalo se tak v článku na str. 10 letního dvojčísla.) Mapa Českého Slezska Tučně je vyznačena hranice Českého Slezska; šrafovaně je vyznačeno území moderního Moravskoslezského kraje se stavem před 1. lednem Tučnou přerušovanou čárou je vyznačena jižní hranice bývalých moravských politických okresů začleněných do Slezské expozitury země Moravskoslezské. Zdroj: cs.wikipedia.org 9 / 2007

14 14 Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP října 2007 Dům kultury Inwest-K v Plzni Výstava cestovního ruchu Plzeňského kraje přivítá v říjnu všechny milovníky cestování. V letošním roce se uskuteční již 3. ročník Výstavy cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP Touto akcí chce Plzeňský kraj v roce 2007 propagovat a propojovat služby a atraktivity cestovního ruchu se zaměřením na propagaci regionální spolupráce a prezentaci partnerství zahraničních regionů měst, obcí, mikroregionů, svazků obcí apod. Zároveň ITEP 2007 je zařazen jako doplňková akce k OPEN DAYS týdnu evropských regionů a měst v Bruselu, který probíhá také v říjnu Přijďte proto načerpat inspiraci k poznávání vzdálených míst i tuzemských zajímavostí. Jak se ukázalo již v loňském roce, je taková možnost prezentace přímo v regionu a navíc za výhodných finančních podmínek pro vystavovatele vnímána a přijímána jako vynikající příležitost pro podnikatele v cestovním ruchu navázat bezprostřední kontakty. Mohou si srovnat nabídku vlastních služeb s konkurenčními firmami, vyměnit si zkušenosti například při seminářích nebo navázat další obchodní vztahy. ITEP 2006 bude pro návštěvníky nejen místem poznání atraktivní turistické nabídky, ale organizátoři pro ně připravili mnoho zajímavých doprovodných akcí. Například ukázky tradičních řemesel, výroby a prodeje místních originálních výrobků či ochutnávku krajových kulinářských specialit. Přijďte načerpat inspiraci a ochutnat Plzeňský kraj. Staňte se i vy těmi, kteří podpoří další rozvoj cestovního ruchu. Kroniky, kronikáři, muzea a archivy v Jihočeském kraji Náš seriál, který postupně mapuje uvedenou problematiku, postoupil do dalšího kraje Jihočeského. Dnes vám přiblížíme situaci v okresech Jindřichův Hradec, Písek a Strakonice. Okres Jindřichův Hradec Muzeum Jindřichohradecka spolupracuje s kronikáři neustále. V roce 2003 pro ně připravilo seminář zaměřený na obecné zásady vedení kronik a loňské setkání se věnovalo novým postupům v kronikářské práci obohacené o možnost seznámit se s historickými kronikami. Účast přijalo kolem šedesátky kronikářů z okresu Jindřichův Hradec i z okresů sousedních, což svědčí o prospěšnosti takovýchto akcí. Individuální spolupráce je udržována s necelou padesátkou pisatelů obecních zápisů, kteří muzeu pomáhají zejména s dokumentací historických a současných jevů v obci v oblasti etnografie, historie atd. Na území okresu je v současné době 107 samostatných obcí a zřejmě ne ve všech se kronikářské zápisy vedou. SOkA se v posledních letech daří představitele obcí, kde se naopak kronika píše, přesvědčovat o výhodách uložení dopsaných kronik do archivních fondů. Pro obce, které kroniku odevzdají, připraví SOkA zdarma naskenované zápisy na CD. Tímto způsobem se kroniky daří zachránit a také je zpřístupnit pro badatelské účely. Okres Písek Prácheňské muzeum v Písku vedlo metodicky kronikáře od sedmdesátých let minulého století. Proplácelo předložené zápisy, pořádalo pro kronikáře semináře i zájezdy. Tato praxe trvala v době, kdy byl zřizovatelem muzea zdejší Okresní národní výbor a později Okresní úřad. Od roku 2003 zřizuje muzeum Jihočeský kraj a veškerá starost o kroniky a kronikáře přešla na jednotlivé obce či města. Pro kronikáře již nic neorganizujeme, známe však jejich síť, která se zpravidla moc nemění, a občas využíváme tyto kontakty při muzejní terénní práci. Někdy se na nás obrátí se žádostí o přednášku pro občany v obci zpravidla jsou totiž nositeli tamní kultury, říká ředitel muzea PhDr. Jiří Prášek. Místní Kultura

15 Písecký SOkA kronikářům vyhoví, pokud mají zájem o studium archivních pramenů. V okrese je přes 70 obcí a naprostá většina z nich kronikářské zápisy vede, přesné údaje však nejsou známy. Přístup jednotlivých obcí k ukládání dopsaných kronik do archivu je rozdílný, bývá totiž závislý na osobě starosty a zastupitelů. Okres Strakonice Spolupráce kronikářů a Muzea středního Pootaví ve Strakonicích po roce 1989 neskončila úplně. Poklesla však její intenzita, protože muzeum přestalo v roce 1996 zápisy proplácet. V této oblasti spolupracovalo strakonické muzeum s obdobnými institucemi v Berouně a v Příbrami. Od 90. let proběhlo společně se strakonickým SOkA kolem pěti kronikářských aktivů, poslední z nich asi před třemi lety. Zaměřeny byly zejména na řešení problémů při psaní zápisů, hovořilo se o tom, jak kroniky vést včetně fotodokumentace. Muzeum navazuje kontakty s jednotlivými kronikáři a zvýšenou pozornost věnuje jejich kolegům začátečníkům. Kronikáři pomáhají muzejníkům zpracovávat určitá témata, např. tradiční lidovou kulturu, drobnou sakrální architekturu, památníky 1. světové války, tradiční způsoby hospodaření či vybavení domácností. Právě kronikáři totiž výborně znají své okolí, a mohou proto zprostředkovat setkání s pamětníky nebo řemeslníky. Spolupráce s kronikáři se vždy osvědčila, přestože nám na tuto činnost nezbývá moc času. Jsme totiž vytíženi povinnou administrativou spojenou s vyhledáváním pro stále větší a větší počet badatelů z řad veřejnosti. Styk s kronikáři přináší zejména silnější kontakt s obecními úřady. Ten se po zrušení okresních úřadů, bohužel, doslova vytratil. OkÚ dříve svolávaly pravidelně porady starostů, kterých jsem se mohl účastnit a hovořit o nutnosti předávat kroniky do archivu. Musíme si uvědomit, že kroniky jsou součásti spisové služby obecních úřadů a zde je nutné, aby mezi archivy, muzei a obcemi fungovala určitá spolupráce. Snažíme se kronikářům pomoci při vyhledávání některých archiválií potřebných pro doplnění kroniky, případně dalších materiálů, sděluje Mgr. Jan Olejník, ředitel SOkA ve Strakonicích. Zatím však ze 112 obcí tohoto okresu kroniku vede pouze 40. Eva Veselá Kroniky, Kina Jak prosperovala kina v roce 2006 Odbor médií a kinematografie Ministerstva kultury vydal Zprávu o kinematografii 2006, která tentokráte sice přináší více statistických údajů a méně komentářů a hodnocení, zato však z ní vyplývá důležité pozitivní sdělení: Vloni se počet představení zvýšil o 8,5 %, návštěvnost o 21,4 % a tržby se zvedly o 22,1 %. Strohá řeč čísel Řady multiplexů se v loňském roce rozšířily o tři, v provozu jich bylo devatenáct. Počet multiplexových sálů se od roku 2005 zvýšil ze 142 na 161. Nejvíce multikin najdeme v Praze, a to 11, v Jihomoravském kraji jsou 2, Jihočeský, Plzeňský, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský kraj mají po jednom. Růst překvapivě zaznamenala i klasická kina. V roce 2005 jich bylo 485 s 496 promítacími plátny, vloni pak 497 s 503 plátny. Nejvíce jich působí v Moravskoslezském kraji 51, dále v Jihomoravském 49, nejméně pak v Praze 19 a Karlovarském kraji 24. Zvýšil se i počet kinokaváren, z 29 v roce 2005 na loňských 37. Nejvíce kinokaváren, a to 5, najdeme ve Středočeském kraji a v Kraji Vysočina, naopak pouhou jednu mají kraje Karlovarský a Zlínský. Počet letních kin poklesl o jedno a dosáhl tak rovné stovky. Nejvíce letních kin je v provozu ve Středočeském kraji 21, dále v Jihomoravském 15 a Plzeňském 11. Naopak po jednom najdeme v Praze a Karlovarském kraji. Stejný trend zaznamenaly ostatní nepravidelná promítání, u nichž ve dvou sledovaných letech došlo ke snížení z 64 na 55. Sečteno a podtrženo, vloni bylo v provozu celkem 653 kin s pevným plátnem, která nabízela sedadel. Růst ceny vstupenek i tržeb Průměrné vstupné v roce 1989, představující 6,90 Kč, se během let zvýšilo cca 13x na loňských 90,65 Kč. K nejnižšímu nárůstu ceny vstupenky od 0,50 do 2,50 Kč došlo v posledních pěti sledovaných letech. Pokud srovnáme rok 2004 a cenu vstupenky 91,80 Kč s rokem 2005, kdy stála 90,15 Kč, zjistíme naopak snížení. V roce 1989 přišlo na představení diváků, nejméně představení se uskutečnilo v roce Nejmenší zájem o filmová představení byl zaznamenán 15 9 / 2007

16 16 Děti - mládež Dětský folklor žije, ale... U potoka roste kvítí, říkají mu Petrklíč. Na koho to slovo padne... Ne, nebojte se, nechceme nikoho poslat z kola pryč, právě naopak. Zveme vás na besedu o tom, co máme zasuté v paměti již od mateřské školy, a z čeho jsme snad dokonce mnohé zapomněli, ale co nám přesto vyvolává milé vzpomínky a co má i v současnosti význam a smysl nejen pro děti, ale i pro nás všechny. Chceme si s vámi povídat o dětském folkloru, k němuž úvodní rozpočitadlo patří, tak jako nejrůznější říkadla, hádanky, lidové písničky, pohybové a taneční hry, tance a samozřejmě pohádky. Dětský folklor, což je folklor pro děti, tvořený dospělými nebo dětmi, je neodmyslitelnou součástí tradiční lidové kultury; ta spoluvytváří v roce 1999, kdy do kin přišlo jen diváků. Hrubé tržby se z Kč v roce 1989 vyšplhaly na loňských Kč. Nejvyšší tržby však bylo dosaženo v roce 2004, a to Kč. České filmy přitáhly nejvíce diváků Vloni byly nejnavštěvovanějším filmem Účastníci zájezdu, které vidělo osob, dále Rafťáci a třetí příčka patřila filmu americké provenience Doba ledová 2 Obleva. V roce 2005 byl největší zájem o Román pro ženy, na který se přišlo podívat 551 tisíc diváků. Vloni překročilo hranici 200 tisíc diváků 14 filmů, z toho 6 českých a 8 amerických. V roce předchozím se návštěvnosti přes uvedenou hranici podařilo dosáhnout pouze 10 filmům, z toho byly 4 české, 5 amerických a 1 francouzsko-britský. Kvalitní nabídka uváděných filmů má zřejmě hlavní podíl na vzestupu diváckého zájmu, a tedy i na zvýšených tržbách. V roce 2006 bylo v Česku natočeno 18 hraných filmů, z toho 1 animovaný. Dokumentárních filmů se natočilo 14 a krátkých filmů pak 19. Ve sledovaném období se však u nás natáčela také zahraniční filmová díla. Do Česka zavítalo celkem 12 filmových štábů, zejména ze Spojených států, Německa a Francie. Eva Veselá kulturní dědictví. Dětský folklor je mnohovrstevnatý, má rozmanité formy, podoby i funkce, a může se proto obracet k dětem různého věku. Žije svým životem proměňovaným časem, prostředím a lidmi. Ale především děti mu vtiskují tvář i život tím, jak folklor vnímají, jak jej interpretují. Bez nich by byl sice konzervován textem, ale zůstal by asi jen předmětem zájmu badatelů. Folklor, tedy i dětský, dnes žije dvojím životem. Ještě jsou kraje, v nichž nacházíme jeho autentickou podobu, neboť je součástí života obce i jednotlivců. Je hodnotou, kterou udržují dospělí v rodině i obci a děti je napodobují. Druhým životem, kterému říkáme folklorismus, žije všude tam, kde o něj někdo záměrně pečuje: učí se zpívat písně, které byly v kraji kdysi doma, tančit tance, udržovat zvykosloví, obnovovat starobylé tradice. Obě tyto formy existují u nás v současnosti vedle sebe. Vzájemně se ovlivňují a prolínají, takže někdy jen těžko nacházíme hranici mezi nimi. Od počátku zájmu o dětský folklor, tedy již od konce 19. stol., existovalo jasné vědomí i úsilí folkloristů a pedagogů, aby toto duchovní kulturní dědictví poznávala mladá generace a mohla je nést dál. Tak např. v období meziválečném byla tradiční lidová kultura na základní škole pevnou součástí učebních osnov pro hudební výchovu, čtení, sloh, tělesnou, ba i výtvarnou výchovu. Dnes tuto úlohu plní školy jen tam, kde je učitelem folklorista, tedy člověk, který hodnoty tradiční kultury přijal za své rozumem i citem, který zná a umí zpívat i tančit a který jako pedagog ví, čím vším folklor obohacuje osobnost dítěte. Dočíst se o tom můžeme v tzv. pedagogických čtení, v nichž učitelé na základě praktických zkušenosti na tyto pozitivní vlivy folkloru upozorňují (práce jsou uloženy v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě). Hlavní překážkou pro širší uplatnění folkloru ve škole je skutečnost, že na pedagogických fakultách v ČR není folkloru vymezen žádný nebo jen nepatrný prostor, takže studenti budoucí učitelé nejsou v tomto směru připraveni (na rozdíl od studentů pedagogických fakult ve Slovenské republice). Poněkud jiná je situace na základních uměleckých školách, v nichž Místní Kultura

17 Děti - mládež 17 jsou dnes často připravováni budoucí členové lidových muzik. Významnou institucionální roli v seznamování dětí s folklorem převzaly dnes především dětské folklorní soubory. Jejich role se postupně uplatňuje od poloviny 20. stol., kdy první z nich vznikly. Činnost dětských folklorních souborů je nejen významným kulturním jevem, ale má své nezastupitelné místo ve výchově. Přesná evidence počtu dětských folklorních souborů /DFS/ v současnosti neexistuje. Folklorní soubory totiž nemají povinnost být členy Folklorního sdružení, které je sdružuje i eviduje, nemají ani povinnost zúčastňovat se pravidelně přehlídky dětských folklorních souborů, která se opakuje každé dva roky a vypovídá o jejich kvalitě i kvantitě. Přesto lze konstatovat, že na celém území ČR existuje víc než 200 kolektivů, které se věnují dětem prostřednictvím folkloru. Sdružují děti především školního věku, ale některé mají i skupiny dětí předškolních. Co do počtu pracují některé s jednou skupinou přibližně velikosti školní třídy, jiné mají několik věkových kategorií a sdružují několik desítek, ba stovek dětí. Některé dětské soubory existují nepřetržitě padesát let (např. Hradišťánek z Uherského Hradiště), jiné vznikly až po roce 1989 (např. Lubiňáček z Lubné u Poličky). Některé pracují v kraji s dosud živou folklorní tradicí (např. Veličánek z Velké nad Veličkou, Vlčnovjánek z Vlčnova, Mráček z Mrákova), jiné v oblasti, kam se právě činností DFS místní folklorní tradice vrátily (např. Špindleráček ze Špindlerova Mlýna, Křenováček z Křenovic na Vyškovsku). Některé soubory se zabývají výhradně folklorem své obce a regionu, což platí zejména o souborech venkovských, ale i o souborech z menších měst, jiné se věnují folkloru z přilehlého, ale někdy i vzdáleného regionu, jak ukazuje činnost především některých souborů městských, zvláště z velkých měst (např. Rosénka z Prahy zpřístupňuje dětem folklor z Uherskohradišťska, soubor Javorníček z Brna pracuje především s folklorem z Valašska). Rovněž co do formy jevištního zpracování a prezentace jsou mezi soubory rozdíly. Blíže k původnímu folklornímu materiálu jsou spíše soubory z Moravy, případně Slezska, pro soubory z Čech je folklor především inspiračním zdrojem a míra stylizace je značně rozdílná. S dětmi pracují poučení vedoucí (mimo jiné i díky Škole folklorních tradic, která má již za sebou tři úspěšné čtyřsemestrální běhy studia). O významu práce v dětských folklorních souborech (ve prospěch dětí a ovšem i ve prospěch dětského folkloru) vzniklo ve druhé polovině devadesátých let 20. stol. několik výzkumných projektů především na půdě Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici a nyní probíhá pětiletý výzkum na půdě NIPOS Artama. Výzkumy potvrdily pozitivní vlastnosti, které si dítě v souboru osvojuje (např. odpovědnost, schopnost spolupracovat, toleranci ad.). Potvrdily rovněž význam této činnosti pro kvalitní náplň volného času s budoucí perspektivou dítěte. Z výsledků výzkumů chceme však zvláště zmínit, že seznamování s regionálními a místními tradicemi lidové kultury má pozitivní význam pro vytváření odpovědného vztahu k obci, v níž dítě žije. Touto cestou vzniká i vědomí, že je důležité znát kulturu předků a uchovávat ji pro budoucí generace. Poslední pětiletý výzkum pak ukázal, že v současnosti znají naše lidové písně jen děti z folklorních souborů, částečně také děti, které se ve volném čase věnují sborovému zpěvu. Přitom jsme si vědomi, že píseň žije jen díky zpěvákovi, který ji zná a zpívá třeba jen sobě pro radost, jak upozornil již L. Janáček. Šetření (na rozsáhlém vzorku respondentů víc než 1300 dětí) ukázalo negativní klima naší společnosti pro uplatnění folkloru a tradiční kultury vůbec. Jsou to smutná i varující zjištění, uvědomíme- -li si, že dětský folklor otevírá dítěti cestu k národnímu jazyku i národní kultuře. Je přirozenou cestou, jak si osvojit a chápat kulturu kraje, v němž žijeme, abychom jejím prostřednictvím mohli chápat i kulturu jiných krajů a zemí, a to lidovou i umělou. Péče o duchovní kulturu, jíž folklor, tedy i dětský, je, znamená pečovat o kulturní dědictví, které nám zanechali předkové. I když se nám může zdát, že dětský folklor je něco samozřejmého a prostého, třeba jako to kvítí u potoka, o němž byla řeč v úvodu, výzkumy ukázaly, že zde samo sebou není. Přesto nebo právě proto potřebuje náš zájem i starostlivost, jak na to upozornila i Vláda ČR svým usnesením (viz Usnesení Vlády ČR z o Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu). PhDr. Alena Schauerová 9 / 2007

18 18 Děti - mládež Terne benga strakonické divoké děti Cikáni, a třeba přiznati, že byť samoukové, tito hudebníci i tanečníci svému umění dobře rozumějí, že zejména výborně znají duši svých posluchačů a znamenitě dovedou je nadchnout K. Klosterman: Několik vzpomínek na podunajské nivy Foto: František Sáček Potomci těch, které viděl při svých cestách slavný spisovatel Šumavy, už dávno nekočují a jsou rozeseti po mnoha místech celé Evropy, ovšem jejich schopnost muzicírovat a tančit se neztrácí. Rodiče manželů Sivákových pocházejí ze Slovenska, ale oni sami se cítí již plnokrevnými Strakoničáky. Mají doma dvě dcery a také proto, aby ony nezapomněly na své romské kořeny, začali Sivákovi strakonické romské děti učit tancovat. Sami znají romské tance z rodinných sešlostí a zábav, a předpokládali, že i nastupující generaci romský folklor osloví. V listopadu 2006 začali v zájmovém kroužku při ZŠ Plánková ve Strakonicích, kde jim velmi vyšla vstříc paní ředitelka Vácová. Za krátký čas, na konci roku, se představili v místním kulturním domě s pásmem písní a tanců. Zkoušelo se ve třídě, a bylo potřeba poohlédnout se po větším prostoru. Uvědomili jsme si, že některé z těch dětí nikdo nikdy nepochválil a teď jim lidi tleskají a ony jsou šťastné, říká o svých svěřencích Miroslav Sivák a dodává: jsou tak mladí, nespoutaní a divocí, prostě Terne benga. Taneční klub S názvem Terne benga bylo na jaře 2007 založeno občanské sdružení s cílem zkvalitnit péči o místní romské děti a vytvářet podmínky pro jejich bezproblémovou integraci do společnosti. Město Strakonice mu pronajalo opuštěnou výrobní halu někdejšího sklenářství na Ostrově za 400 Kč čtvrtletně. Objekt je zdevastovaný, ale místnost je pro tanec jako stvořená. Proto ji manželé Sivákovi, t. č. oba nezaměstnaní, vlastním nákladem (20 tisíc Kč) upravili. Na studenou (betonovou!) zem položili koberce, vymalovali a do oken dali záclony. Romské děti, jejichž věk se pohybuje od 6 do 17 let, byly nadšené. Ale je tady problém: prostor totiž není možné vytápět, a tak možná romská radost skončí s prvními mrazíky. Nejen folklor, ale i hip hop Teď však ještě Terne benga na zimu nemyslí. Po úspěchu v taneční soutěži romských dětských skupin, která se na Ostrově konala na konci května, už opět trénují a připravují nový program. Z pěti vystoupení soutěžní porota ocenila právě strakonické tanečníky. Vítězství bylo o to cennější, že jejich soupeři z Písku provozují kroužky už zhruba sedm let, zatímco Terne benga systematicky tančí teprve pár měsíců. Kromě romských tradičních tanců děti milují hip hop a černou muziku. Při trénincích hraje magnetofon, ale na vystoupení je doprovází živá kapela místních romských muzikantů. Sivákovi se mohou pochlubit tím, že dětem opatřili kostýmy řádově za 7 tisíc korun, ale za svůj největší úspěch považují zorganizování tanečního tábora pro členy souboru: S celou partou (16 dětí) jsme pobyli týden ve Velké Turné. Od Výboru dobré vůle Olgy Havlové dostalo o.s. příspěvek 15 tisíc Kč a my jsme moc šťastni, že jsme jim to mohli dopřát. Většina těch dětí žije jen s matkou, některé z nich byly poprvé v životě mimo Strakonice, říká předseda o.s. Miroslav Sivák. Chtěla bych se tancem zabývat profesionálně, chtěla bych točit videoklipy s tancem, tancovat čistý hip hop, přiznala jedna z členek souboru. V létě členové Terne benga vystoupili na několika festivalech a snaží se, aby se o nich vědělo víc. V nedalekém krásném štěkeňském zámeckém parku natočili za pomoci Františka Sáčka, místního kulturního nadšence a příznivce souboru, vlastní prezentační DVD. Snad divokým strakonickým dětem skutečně pomůže zajistit si jak pozornost institucí, které mohou dobré věci pomoci, tak přízeň publika. Mária Uhrinová Místní Kultura

19 Respekt k odlišnostem Multikulturní centrum Praha (MKC) připravuje v rámci projektu Otevřená škola na školní rok 2007/2008 Interkulturní dílny pro žáky 2. stupně základních škol. Od tohoto školního roku je Multikulturní výchova jako jedno z průřezových témat zařazena v rámci školské reformy MŠMT do Rámcového vzdělávacího programu. Interkulturní dílny ve formě zábavných interaktivních seminářů tak reagují právě na tyto výchovně-vzdělávací cíle. Žáci se seznámí s kulturou, historií a životem obyvatel jiných zemí a příslušníků národnostních, náboženských a dalších menšin žijících v ČR. Lektory budou příslušníci daných menšin nebo vystudovaní odborníci zabývající se konkrétní kulturou či oblastí. Jedna interkulturní dílna trvá 90 minut a určena je pro jednu třídu s učitelem, který po skončení dílny může probírané téma dále rozšířit ve své výuce. Např. v občanské výchově, jazycích, zeměpisu, dějepisu, výtvarné či hudební výchově atd. MKC Praha nabízí pro nadcházející školní rok celkem sedm interkulturních dílen: Romská dílna, Vietnamská dílna, Náboženská dílna, Národy a národnosti na území Ruské federace, Uprchlická dílna, Jak se žije s handicapem a Protipředsudkovou dílnu. 9 / 2007 HANDICAP [luk] KROMĚŘÍŽ (29 tis. obyv.): Vozíčkáři a další osoby s omezenými možnostmi pohybu již mohou bez obav navštěvovat kroměřížské kino Nadsklepí. Koncem minulého a začátkem tohoto roku tu radnice realizovala bezbariérové úpravy, které imobilním občanům umožní překonat vstupní schodiště před historickou budovou kina i pohyb na toaletách. Instalace zdvižné pojízdné plošiny a dalšího vybavení si vyžádala 510 tis. Kč. Celou sumu dostala radnice ve formě dotace od ministerstva kultury. (Kroměřížský zpravodaj, č.3, 2007) Handicap Program, který převede každý text do znakové řeči Studenti Aleš Šturala a Dominika Sedlaczková si se svým projektem pro neslyšící vybojovali postup mezi dvanáct nejlepších týmů ve finále soutěže Imagine Cup 2007 klání mladých technologů, programátorů a inovátorů pod záštitou Microsoftu. Celosvětové finále soutěže probíhá v jihokorejském hlavním městě Soulu a vítěz získá dolarů. Češi se do tohoto finále probojovali letos poprvé. Tiché knihy Aleš Šturala za deset měsíců vyvinul software, který může v budoucnu významně pomoci neslyšícím při vzdělávání. Program nazvaný Silent Books navíc obstál v konkurenci padesáti čtyř jiných softwarových návrhů z celého světa. Silent Books na jedné straně umožňuje jednoduchou tvorbu animovaných gest znakové řeči a samotný překlad, na druhé straně slouží neslyšícím jako kniha nebo třeba učební skripta. Lidé, kteří již od narození neslyší, čtou psaný text jen s velkými obtížemi, protože přirozeným způsobem komunikace takto postižených lidí totiž není hlas a písmo, ale znaková řeč. Neslyšící mají z těchto důvodů velmi znesnadněný přístup nejen ke vzdělání, ale i k zábavě. Nepřekonatelný problém pro ně mohou znamenat i filmové titulky v kině nebo vývěska na úřadě. Silent Books pro všechny řeči V programu je možné převést do znakové řeči jakýkoliv text. Software je navíc univerzální a lze jej použít pro kteroukoliv z více než 120 znakových řečí na celém světě. Neslyšící si v programu stáhne požadovanou knihu (podobně jako například MP3 soubory) a animovaná postavička mu odznakuje klidně i celého Harryho Pottera. Silent Books pracuje na každém PC pod systémem Windows. Počítá se i s verzí pro Windows Mobile pro přenosná zařízení a mobilní telefony. Imagine Cup Téma letošního ročníku Představte si svět, ve kterém technologie umožňují lepší vzdělání všem zaujalo více než sto tisíc studentů po celém světě. Do finále v Soulu se jich probojovalo pouze 344, a Česká republika má v ohni hned dvě želízka. Studenti Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, Lukáš Perůtka a Imrich Živčák bojují v kategorii Hoshimi (programátorská bitva) a Aleš Šturala s Dominikou Sedlaczkovou z Vysokého učení technického v Brně soupeří s dalšími 53 týmy v kategorii Softwarový návrh s projektem Silent Books, který umožňuje překládat text do znakové řeči. [luk] 19

20 20 Handicap Dražba uměleckých děl podpoří pracovní program VESMÍRNA Občanské sdružení Máme otevřeno? podporuje lidi s mentálním postižením při integraci do společnosti. Jeho klienty jsou osoby se speciálními potřebami převážně s mentálním postižením a autismem, kterým pomáhá v obhajobě jejich práv, s uplatněním na trhu práce a při volnočasových aktivitách. Jeho poslední velmi úspěšnou akcí byla III. charitativní aukce výtvarných děl 40 předních českých výtvarníků (B. Jirků, P. Nikl, P. Brázda a jiní), která se uskutečnila v polovině května v pražském Veletržním paláci. Letošní aukce vynesla Kč a podařilo se prodat přes 80 % z celkového množství 53 děl. Výtěžek aukce bude použit na podporu a rozvoj jednoho z projektů občanského sdružení, Pracovně-tréninkového programu v kavárně Vesmírna. Kavárna sídlí nedaleko Václavského náměstí, v ulici Ve Smečkách 5. Prostor i program spolufinancuje Evropský sociální fond, ministerstvo práce a sociálních věcí a hlavní město Praha; je přirozeným integračním prostředím, ve kterém se denně setkávají lidé s postižením i bez něj. Více na: Mária Uhrinová Trafika nabízí noviny a časopisy v elektronické podobě pro nevidomé Trafika je služba umožňující nevidícím a těžce zrakově postiženým bezplatné čtení novin a dalších periodik v elektronické podobě. V současné době nabízí 33 titulů. Lze je číst on-line nebo si je stáhnout jako textové soubory, HTML soubory pro PC nebo pro mobilní telefony a PDA. Nová podoba portálu Trafika vznikla za přispění Nadačního fondu Českého rozhlasu. Čtenář si může sestavit vlastní odběrový seznam z nabídnutých titulů ke stažení, může využít výstřižkovou službu, která za něj sleduje, jestli se ve vydaných článcích vybraných periodik nevyskytuje sledované slovo či slova. Pokud ano, čtenář je informován em s možností přímého čtení takového textu. Samozřejmostí je i plné vyhledávání ve vybraných titulech. Trafika obsahuje i archiv periodik, který umožňuje čtení a vyhledávání ve starších titulech. Díky moderní technologii RSS je čtenář informován o aktuálních změnách na stránkách, aniž by je musel opakovaně prohlížet. Trafika je určena pouze pro čtenáře se zrakovým postižením, zájemci se mohou zaregistrovat podle instrukcí na stránkách Zdroj: [luk] Knihovna rozšíří nabídku pro nevidomé Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích připravuje projekt, který by pomohl vytvořit v prostorách knihovny speciální pracoviště služeb pro nevidomé a slabozraké a zároveň výrazně rozšířit nabídku zvukových knih. Pokud projekt za téměř 3 miliony korun získá dotaci ze strukturálních fondů EU, Jihočeský kraj coby zřizovatel Jihočeské vědecké knihovny se bude na jeho financování spolupodílet. Projekt počítá nejen s nákupem existujících zvukových knih a hudebních nahrávek, ale také s vybavením pracoviště speciální technikou, umožňující zrakově postiženým využívat i klasické dokumenty. Jedná se zejména o multimediální PC se specializovaným softwarem, který disponuje hlasovým výstupem a digitálním zvětšením zobrazeného textu. [luk] JINDŘICHŮV HRADEC (23 tis. obyv.): Součástí Městské knihovny v Jindřichově Hradci je hudební oddělení, které nabízí široký sortiment zvukových nahrávek, určených pro HANDICAP nevidomé. V nabídce je 500 titulů mluveného slova, včetně pohádek, 4300 CD, 116 audiokazet s populární hudbou. Knihovna v r zažádala o dotaci na rozšíření hudebního oddělení, speciálně pro hluchoslepé, nevidomé a zrakově postižené. (Jindřichohradecký deník, ) Místní Kultura

Stálé rubriky 2 MÍSTNÍ KULTURA. Podzimní dovětek ke kronikám a ještě něco navíc...příloha

Stálé rubriky 2 MÍSTNÍ KULTURA. Podzimní dovětek ke kronikám a ještě něco navíc...příloha Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 10 2004 Všichni jsme původně z venkova Městská knihovna Slavonice Malá sonda do kultury Středočeského kraje Aš město tří výrazných kultur Jak se žije kronikáři

Více

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 12 2005 Potřebujeme Českou televizi? Svazek obcí Mikroregion Litomyšlsko Město ze seznamu UNESCO Deset let České inspirace Dvě výročí hvězdárny Kouzlo

Více

12 06 Ročník XVI. O betlémech a betlémářích POZOR! www.mistnikultura.cz. Roztocké muzeum je provoněné perníkem. Hrnčířské zboží s příchutí dávnověku

12 06 Ročník XVI. O betlémech a betlémářích POZOR! www.mistnikultura.cz. Roztocké muzeum je provoněné perníkem. Hrnčířské zboží s příchutí dávnověku www.mistnikultura.cz 12 06 Ročník XVI O betlémech a betlémářích Roztocké muzeum je provoněné perníkem Hrnčířské zboží s příchutí dávnověku Varhany pro Jeseník Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

Více

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 1-2 2005 Místní kultura vstoupila do 15. ročníku V Hradci Králové zakládají OPS Knihovna ve Vsetíně jako multikulturní zařízení Malá sonda do kultury Jihomoravského

Více

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 11 2005 Granty Ministerstva kultury Týden knihoven skončil Město si poradilo se zámkem Praha 10 má kroniku Nová kulturní epicentra v Českých Budějovicích

Více

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 6 2005 Ceny Ministerstva kultury Granty nadace OF Malá sonda do kultury Plzeňského kraje Olešnice z Vesnice roku městem Plumlovská přehrada se rozezní

Více

Pardubičáci sobě. (Euro)novela autorského zákona Oslavy Mezinárodního dne stepu 2006 Na návštěvě v Jindřichovicích pod Smrkem

Pardubičáci sobě. (Euro)novela autorského zákona Oslavy Mezinárodního dne stepu 2006 Na návštěvě v Jindřichovicích pod Smrkem www.mistnikultura.cz 7-8 06 Ročník XVI Pardubičáci sobě (Euro)novela autorského zákona Oslavy Mezinárodního dne stepu 2006 Na návštěvě v Jindřichovicích pod Smrkem Měsíčník pro kulturní život v místech

Více

7-8 2004. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Umíme ocenit kronikáře?

7-8 2004. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Umíme ocenit kronikáře? Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 7-8 2004 Umíme ocenit kronikáře? Možnosti financování internetizace knihoven ze zdrojů EU Církevní katolické knihovny (po roce 1990) Malá sonda do kultury

Více

3/2003 Internetová verze Místní kultury: www.ipos-mk.cz/casopis E-mail: redakce@ipos-mk.cz

3/2003 Internetová verze Místní kultury: www.ipos-mk.cz/casopis E-mail: redakce@ipos-mk.cz ROČNÍK XIII 3/2003 Internetová verze Místní kultury: www.ipos-mk.cz/casopis E-mail: redakce@ipos-mk.cz Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Z OBSAHU 3/2003 2 Stálé rubriky Obecná problematika

Více

Stavbě dálnic předchází práce archeologů. Čtenáře čeká Týden knihoven. Novinářka Ludmila Hyblerová. ročník IV. říjen 2008

Stavbě dálnic předchází práce archeologů. Čtenáře čeká Týden knihoven. Novinářka Ludmila Hyblerová. ročník IV. říjen 2008 říjen 2008 ročník IV 4 Stavbě dálnic předchází práce archeologů 5 Čtenáře čeká Týden knihoven 10 Novinářka Ludmila Hyblerová RPSN od 145,93 % 777 760 960 na dobu 7 až 12 měsíců hotovost až do domu nejvýhodnější

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Státní příspěvková organizace Sídlo: Blanická 4, 120 21 Praha 2 Identifikační číslo organizace: 144 50 551 STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Management v kultuře BcA. Aneta Janečková Magisterská diplomová práce KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Analýza fungování v kontextu zlínské kultury Vedoucí

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska Rozvoj moravského venkova Informace o maďarském Krajský úřad Olomouc: 9. dubna LEADERu + Strana 2 Na straně 3 14 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS

Více

Věstník. Mlčí muzea k válce? Rekonstrukce bitvy u Slivice roku 1945. Asociace muzeí a galerií České republiky. http://www.cz-museums.

Věstník. Mlčí muzea k válce? Rekonstrukce bitvy u Slivice roku 1945. Asociace muzeí a galerií České republiky. http://www.cz-museums. Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky Mlčí muzea k válce? Rekonstrukce bitvy u Slivice roku 1945 http://www.cz-museums.cz 32005 Věstník AMG 32005 Úvodník Obsah Vážení čtenáři, Muzea jako mosty

Více

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010)

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010) JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza

Více

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 1. Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií ČR Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen AMG) je dobrovolným nepolitickým sdružením muzeí,

Více

6 Nové prostory knihovně pomohly

6 Nové prostory knihovně pomohly Magazín Zlínského kraje březen 2015 ročník XI 6 Nové prostory knihovně pomohly 5 Návštěvnost opět rostla Nejen zoologická zahrada ve Zlíně se může pochlubit nárůstem počtu návštěvníků. Obdobný trend zaznamenali

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 7 2007 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Evropské povídání Rozhovor se členkou výkonného orgánu Evropského fóra mládeže Monikou Novosádovou Evropský rok 2007 co přinesl v práci

Více

Levnější energie? Aukce! Nádražní terminál bude! Model historického jádra města Sportovec roku 2012 Pozvánka na férovou snídani

Levnější energie? Aukce! Nádražní terminál bude! Model historického jádra města Sportovec roku 2012 Pozvánka na férovou snídani 04/2013 Levnější energie? Aukce! Nádražní terminál bude! Model historického jádra města Sportovec roku 2012 Pozvánka na férovou snídani SEDMAČTYŘICÁTÉ LOUTKÁŘSKÉ JARO PRO DĚTI I DOSPĚLÉ... Více na str.

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Duben přinesl nového premiéra

Duben přinesl nového premiéra Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 04 / duben 2009 ročník 8 cena 15 Kč Pohádkové zážitky na hradech a zámcích Značka Česká republika nyní zažívá bezprecedentní publicitu,

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 7 2006 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Vlastivědná soutěž KM Filadelfia Chráníme dávné dědictví Dějiny naší budoucnosti Když člověk sedí denně několik hodin ve školní lavici,

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

070388_15%_USPORA_Podval_KN.indd1 1 4.6.2007 14:14:21

070388_15%_USPORA_Podval_KN.indd1 1 4.6.2007 14:14:21 INZERCE Nezávislý měsíčník pro kraje ČR www.krajskenoviny.cz číslo 6 /červen 2007 ročník 6 cena 15 Kč 070388_15%_USPORA_Podval_KN.indd1 1 4.6.2007 14:14:21 INZERCE Senát: Komora se zástupci krajů? KRAJE

Více

VĚSTNÍK. Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni. číslo 6. ročník. www.cz-museums.cz

VĚSTNÍK. Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni. číslo 6. ročník. www.cz-museums.cz VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni www.cz-museums.cz číslo 6 ročník 09 s Národní soutěž muzeí Gloria musaealis 2009 Vážená muzea a galerie,

Více

Velehrad 2013. Oslavy příchodu věrozvěstů ve Zlínském kraji. 4.-5. července 2013, www.velehrad.eu Foto: Ivo Hercik

Velehrad 2013. Oslavy příchodu věrozvěstů ve Zlínském kraji. 4.-5. července 2013, www.velehrad.eu Foto: Ivo Hercik Magazín Zlínského kraje červenec 2013 / ročník IX Velehrad 2013 Oslavy příchodu věrozvěstů ve Zlínském kraji. 4.-5. července 2013, www.velehrad.eu Foto: Ivo Hercik Vzniknou další domovy pro seniory Zlínský

Více

12 Slavnosti vína a památek

12 Slavnosti vína a památek Magazín Zlínského kraje září 2014 ročník X 12 Slavnosti vína a památek 10 Stěhování tater ve Zlíně Originál vozu Tatra 87 cestovatelů Hanzelky a Zikmunda se ze Zlína vratil zpět do Prahy. Na jeho místě

Více

Krajští zastupitelé schválili na

Krajští zastupitelé schválili na Evropské fondy eřejné i soukromé subjekty mohou požádat o čerpání dotací z evropských fondů na různé investiční akce. Plzeňský kraj při té příležitosti vyhlásil pět grantových schémat. strana 2 Prezentace

Více