9 07 Ročník XVII. Mrakodrap připomínající. slávu obuvnického. impéria. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9 07 Ročník XVII. Mrakodrap připomínající. slávu obuvnického. impéria. www.mistnikultura.cz. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech"

Transkript

1 Mrakodrap připomínající slávu obuvnického impéria 9 07 Ročník XVII Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

2 2 NaturVision 6. ročník mezinárodního filmového festivalu o zvířatech Vimperk září 2007 Nádherný svět divokých zvířat Foto: Jan Svatoš Město Vimperk ve spolupráci s německými partnery připravuje již 6. ročník mezinárodního filmového festivalu o zvířatech NaturVision, který se bude konat ve vimperském Městském kulturním středisku od středy 19. do soboty 22. září Festival na čtyřdenní filmové přehlídce ve Vimperku představí milovníkům přírody nejnovější celosvětovou produkci dokumentů o přírodě a zvířatech v ní. Jako už tradičně, dopolední filmové bloky budou určeny školní mládeži z Vimperka, ale i širokého okolí. I letos získají školáci spolu se vstupenkou na dopolední představení volnou vstupenku pro jednu osobu na odpolední nebo večerní vysílací blok. Vstupenky na odpolední a večerní promítání pro veřejnost budou samozřejmě v předprodeji MKS. Přijměte i Vy pozvání do města pod Boubínem na krásné filmy z divoké přírody! Přesný program festivalu bude k dispozici začátkem září. Více informací na níže uvedených kontaktech. Městský úřad Vimperk, Odbor školství, kultury a cestovního ruchu, Hana Šimková, Steinbrenerova 6, Vimperk, Tel: , , Místní Kultura

3 Místní kultura Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech, ročník XVII, rok 2007, číslo 9. Vydává Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. IČO Adresa redakce: NIPOS, redakce Místní kultury Praha 2, P.O.BOX 12, Blanická 4 Tel. ústředna: , fax Tel. redakce: Vedoucí redaktorka Ludmila Kučerová, tel Redakce: L. Kučerová, E. Veselá, M. Uhrinová, E. Horníčková. Úprava: M. Cais Redakční rada: F. Zborník (předseda), Z. Malcová, M. Beneš, J. Krist, J. Brůček, H. Jirkalová, M. Strotzer, V. Schollarová, Z. Kryfová, L. Kučerová. Redakce využívá databázi článkové bibliografie Centra informací o kultuře NIPOS. Tyto krátké anotace jsou převzaty bez úprav, s uvedením zdroje a data zveřejnění článku. Tiskne: R Studio, Jaromírova 530/7, Praha 2 Distribuce: A.L.L. production spol. s r.o., Poděbradská 24, Praha 9. Objednávky a reklamace: Pavlína Bočáková tel.: , fax: Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím poštovní přepravy Praha, č.j. 260/95 ze dne a Českou poštou, s.p. OZSeČ Ústí nad Labem ze dne , j.zn.p-328/98. Evid. číslo MK: E-6627 ISSN: Roční předplatné 250 Kč Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky upravit a krátit. Další útvary NIPOS: CIK centrum informací o kultuře tel.: Regis legislativa a ekonomika kultury tel.: Artama neprofesionální umělecké aktivity tel.: , zahr. styky: Na titulní straně: Zlínský mrakodrap. Foto archiv Zlínského kraje. Uzávěrka čísla 10/ Uzávěrka čísla 11/ Termíny dalších uzávěrek naleznete na našich webových stránkách 9 / 2007 Obsah Génius loci nevznikne přes noc... 4 Téma dne: Úspory...4 Nadace Landek Ostrava...6 Kampaň 30 dní...7 V knihovně je živo...8 Bienále Industriální stopy Projekt Martinelli...10 Chotěbořský kulturní kaleidoskop Spolkový život menšin...13 Veletrh cestovního ruchu Plzeňskéh kraje...14 Kroniky, kronikáři, muzea...14 Jak prosperovala kina v roce Dětský folklor žije, ale Terne benga...18 Program, který převede text do znakové řeči...19 Lidová hračka je cenné dědictví Mrakodrap připomínající slávu obuvnického impéria...23 Tajemný nivnický zvon...24 Starobylé ostravské muzeum dýchá novotou...26 Divadelní workshopy...28 Červencové Divadlo v Trávě Perspektivy české dechové hudby Sdružení dechových orchestrů ČR Bosch-Sinfonie-Orchester Stuttgart Dílna ručního papíru Litoměřice Krásná slova poletovala na Vysočině Jan Pavlík zanechal stopu ve třech regionech...36 Stane se Plzeň Evropským městem kultury 2015?...37 Monastické řády v evropské kultuře České kočárky ve Vídni...38 Ďáblova bible - Codex gigas Divadlo může vrátit lidem pocit vlastní hodnoty

4 4 Úvodník Mnohá města a obce naší republiky hledají výjimečnosti, na které by nalákaly turisty, ale i posílily sounáležitost občanů s místem, kde žijí. Pátrají po významných rodácích a osobnostech, které měly nějaký vztah k danému místu. Rozkrývají zapomenuté děje a v propagačních materiálech zdůrazňují kulturní i přírodní zvláštnosti. Vyžaduje to schopnost jistého nadhledu, protože to, co místní vnímají jako samozřejmé až obyčejné, může být pro druhého lákadlo, kvůli kterému procestuje půl světa. Někde se o atraktivní jedinečnosti postarali už předkové nebo čas. Jinde se teprve snaží založit různé tradice a zvýšit obecné povědomí o vlastní existenci, ale kýžený stav nenastane ze dne na den. Jedním z měst s výrazným géniem loci je středočeská Roudnice nad Labem, kde místní společenský život ovlivnila vojenská konzervatoř. Ta zde působí již od 20. let minulého století, bohužel příští rok ji čeká zrušení. To ovšem není důvod, proč se k této skutečnosti vracím. Dnes otiskujeme obsáhlý článek Perspektivy české dechové hudby (str. 29) a rozhovor s prezidentem Asociace dechových hudeb Václavem Hlaváčkem, a já si při té příležitosti vzpomněla na své setkání s dechovou hudbou cca před deseti lety právě v městě na Labi. Vzpomínka na pár dnů, které jsem tady služebně strávila, mi dodnes vyvolává nostalgickou náladu. Už cestou z nádraží kolem roudnického zámku, kde škola sídlí, jsem slyšela skrz jeho zdi hudbu, a ta mě nepřestala provázet po celou dobu mé návštěvy. Ale nejsilnějším zážitkem se stal jakýsi ranní budíček v hotelu, kde jsem nocovala. Postarali se o něj frekventanti roudnické konzervatoře. S těmito muzikanty jsem se potom setkávala průběžně na různých místech, ale nejvíce se mi do paměti vtiskl ten první ranní koncert, při kterém se rota mládenců v zeleném, plnících zde své základní vojenské povinnosti, seřadila na nádvoří zámku. Pod taktovkou kapelníka zahrála řízně pro potěšení hostů i své vlastní a po vojensku odpochodovala. Nejsem obdivovatel uniforem a má setkání s dechovou hudbou byla do té doby pouze sporadická. Víceméně jsem ji v době minulého režimu náhodně zaslechla pouze z médií, a byly to zvuky k neposlouchání. Rozhodně mladíci v zeleném způsobili, že mám k Roudnici Génius loci nevznikne přes noc vřelý vztah a dokonce jsem změnila názor na dechovou hudbu... Není cílem těchto řádků plakat nad rozlitým mlékem, tedy nad tím, že roudnická konzervatoř s největší pravděpodobností příští rok zanikne. Sice, možná podjatě, bych si přála, aby se tak nestalo, ale dejme tomu, že není jiné cesty. Nicméně si myslím, že po 85 letech, kdy škola v Roudnici nad Labem vychovávala muzikanty dechových nástrojů nejen pro potřeby armády, tu po ní zbude nepatřičné ticho a prázdno. Ludmila Kučerová Téma dne: Úspory... kulturní činnosti, statky a služby mají jak hospodářskou, tak i kulturní povahu, neboť jsou nositeli identit, hodnot a významů, a nemělo by se s nimi tudíž zacházet, jakoby měly pouze obchodní hodnotu... Citace z Úmluvy o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů Určitě jen těžko vás mohly minout zprávy o úsporách, které ministerstvo kultury hledá v souvislosti s rozpočtem příštího roku. Jako o jedné možnosti, jak ušetřit, tedy o redukci příspěvkových organizací, se zmínil ministr už před prázdninami. Od té doby bylo na toto téma otištěno mnoho více či méně emotivních článků. Bitva o kulturu je ekonomická, říká Alexandr Gregar ve svém článku s názvem A co škrtneme příště? publikovaném v týdeníku Literární noviny, 6. srpna 2007, r. XVIII, č. 32, s. 9. Určitě je to pravda, ale zdá se, že naše společnost má problém dávat kulturu do souvislosti s vyděláváním peněz. Na jednu stranu se silně ozývá názor, že kultura má velký nevyužitý ekonomický potenciál, na druhou stranu výrok, že kultura si má na sebe vydělat, mnoho lidí pohoršuje. Přitom je to jednoduché; tam, kde finanční potenciál je, využijme ho, a kde je na místě očekávat zisk v jiných hodnotách, podpořme to. Problematické však je to první se naučit a to druhé rozpoznat. Místní Kultura

5 Téma 5 Ministr kultury Václav Jehlička na ČT24 v pořadu Před půlnocí k úsporným opatřením v rezortu kultury v rozhovoru mimo jiné řekl: Každý, kdo má ekonomickou jistotu, po čase ztloustne a zleniví. Úvaha spojit Divadelní ústav (DÚ) s Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu (NIPOS) a Státní operu s Národním divadlem jsou, podle ministra, ilustrační příklady. Ministerstvo zakládá tým, který posoudí fungování všech příspěvkových organizací, které zřizuje; jejich právní formu, hospodaření a efektivitu. K problematice je potřeba se postavit koncepčně a není možné nadále zřizovat více jak třicet PO, které jsou dědictvím z minulosti. Do konce roku by měly být provedeny audity, systémové analýzy a následně položeny na stůl výsledky i s návrhy řešení transformace, s cílem uspořit mandatorní výdaje. Ušetřené peníze by měly směřovat do programů na podporu kultury, např. na obnovu a využití památek, s předpokladem, že vygenerují další finanční prostředky ze soukromého sektoru a z komunální sféry. Dále pak na podporu živé kultury. Např. spojením DÚ a NIPOS by se podle předběžných propočtů uspořilo cca 15 mil. Kč ročně. Chceme si ujasnit, co budeme nadále podporovat, řekl ministr a pokračoval ve výčtu institucí. Budou to zřejmě ty největší, jako je Národní muzeum, Národní divadlo, Národní technické muzeum, Národní knihovna, Národní galerie, Česká filharmonie a podobné další. Naopak některých regionálních či místních by se ministerstvo rádo zbavilo. V dlouhodobém horizontu bychom chtěli národní kulturní instituce, zřizované MK, přetransformovat v jakési veřejno-právní subjekty, podobně jako vysoké školy, které byly odstátněny, vysvětlil Václav Jehlička a dodal: některé subjekty budou muset zůstat příspěvkovými, ale např. Národní knihovna by mohla být i státní organizací, protože poskytuje veřejnou službu, a nikdy žádné velké peníze vydělávat nemůže. Podle ministra posílilo ministerstvo kontrolní odbor a zaměří se na to, jak se v PO hospodaří. Tým odborníků, pod vedením prvního náměstka Františka Mikeše, má za úkol vypracovat do podzimu návrh řešení transformace všech příspěvkových organizací. Alexandr Gregar přednáší management a marketing neziskových organizací na Univerzitě v Hradci Králové a je držitelem Ceny ministerstva kultury ČR za rozvoj amatérského divadla z roku Výňatek z článku: A co škrtneme příště?... V posledních týdnech rozbouřily mediální hladiny zveřejněné záměry ministerstva kultury, potažmo současné české vlády, která chce ušetřit co nejvíce prostředků. Chce se tím pádem vyrovnat s drahými institucemi, které stát po sedmnácti letech nových ekonomických podmínek stále vlastní coby příspěvkové organizace. Objevuje se často názor, že příspěvková organizace je pro stát to pravé ořechové! Věřte či ne, stále tato naprosto nesmyslná forma neziskové organizace existuje. Je nezisková, ale postrádá dva své hlavní atributy: samosprávnost a soukromý charakter, rozuměj nezávislost na státu. Evropa se diví! Taková organizace je rozpočtována (tedy usměrňována) nadřízeným orgánem, o jejím osudu rozhodují úředníci (v obecních podmínkách poslanci, tedy rybáři, fotbalisté, či rádoby podnikatelé) a jejího ředitele mohou odvolat, když nepozdraví u vrbiček. Příspěvek bývá často tučný a každému novému koštěti se proto chce škrtat. Stále proto zodpovědní volají: Více vydělávejte! Tady ale přece končí neziskovost.... Tisková zpráva k úsporným opatřením V příštím roce hrozí, že bude ministerstvo kultury hospodařit s rozpočtem o 1,2 miliardy Kč nižším než letos. Jako odpověď na množící se spekulace o rušení Divadelního ústavu a dalších institucí je třeba uvést, že k úsporným opatřením nepřistupuje samoúčelně, ale je k nim vedeno pod tlakem tvrdé reality státního zadlužování. Jestliže je ministerstvo zřizovatelem 32 státních příspěvkových organizací, je logické, že při hledání úspor se nezaměřuje pouze na úřad samotný, ale i na tuto svou součást. Ve všech příspěvkových organizacích musí proběhnout kontrola a důsledné hodnocení vynakládaných příspěvků. Celý text na [luk] 9 / 2007

6 6 Legislativa Ptáme se... Aleny Mockovčiakové, vedoucí NIPOS-Regis Má o.p.s. povinnost zveřejnit výroční zprávu? Obecně prospěšná společnost musí zveřejnit první výroční zprávu o činnosti a hospodaření nejpozději do 18 měsíců od svého vzniku. V průběhu své existence zveřejňuje každoročně výroční zprávu nejpozději do šesti měsíců po skončení kalendářního roku. (Pokud pracuje o.p.s. v oblasti vzdělávání, lze statutem upravit hodnocené období na školní rok.) Výroční zprávy musí být veřejně přístupné. Obsah výroční zprávy přesně určuje zákon číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech v 21: Výroční zpráva o.p.s. obsahuje: a) přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení obecně prospěšné společnosti, b) roční účetní závěrku a zhodnocení základních údajů v ní obsažených, c) výrok auditora k roční účetní závěrce, pokud byla auditorem ověřována, d) přehled o peněžních příjmech a výdajích, e) přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů, f) vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti, g) stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti, h) úplný objem výdajů (nákladů) v členění na výdaje (náklady) vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění činností doplňkových a na vlastní činnost (správu) obecně prospěšné společnosti, i) změny zakládací listiny a složení řídících orgánů, k nimž došlo v průběhu roku, j) další údaje stanovené správní radou. Sledujeme za vás Úmluva o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů přijata vládou ČR Dne 11. července 2007 schválila vláda ČR usnesením č. 775 ratifikaci Úmluvy o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů. Česká republika je jednou z posledních zemí Evropské unie, která k úmluvě přistoupí, pokud ji schválí parlament a prezident republiky. Znění úmluvy je v českém jazyce k dispozici na st08668.cs06.pdf NADACE LANDEK OSTRAVA vypisuje 1. kolo výběrového řízení na udělení nadačních příspěvků pro projekty přijaté do Nadačního programu roku Tematické okruhy pro přihlášky: 1. Záchrana a údržba hornických památek a dokumentů. 2. Ekologická záchrana a obnova lokalit, které s hornictvím souvisejí nebo kdykoliv v minulosti souvisely. 3. Osvětová a publikační činnost související s tematikou hornictví, hornické historie a geologie. 4. Podpora kultury v regionu i mimo něj. Projekty zpracované podle Zásad pro poskytování nadačních příspěvků spolu s přihláškou do výběrového řízení podle výše uvedených zásad s uvedením záměrů a cílů projektu musí být doručeny nadaci do termínu 15. října 2007 na adresu: Nadace LANDEK Ostrava Prokešovo náměstí 6, Ostrava nebo elektronickou poštou na adresu Zásady pro poskytování nadačních příspěvků a závazné formuláře přihlášky je možno získat na adrese nadace, informace na telefonních číslech a , nejlépe však na internetových stránkách nadace Zde jsou uvedeny veškeré potřebné údaje o podkladech pro přihlášky včetně Zásad pro poskytování nadačních příspěvků. Přihlášku je možno podat pouze v jednom vyhotovení. Výsledek výběrového řízení zveřejní nadace po jeho ukončení. Správní rada, která rozhoduje o výsledku výběrového řízení a přijetí projektů do Nadačního programu příslušného roku, nevrací přihlášené projekty a rovněž nesděluje důvody nepřijetí projektu. Místní Kultura

7 Neziskový sektor Kampaň 30 dní oslaví kulatiny Vloni se přesunul termín kampaně, kdy se zviditelňuje neziskový sektor, z února na říjen, a protože byla tato změna ohlášena až na konci roku 2005, neobešlo se to bez komplikací. Změna termínu nebyla jednoduchá ani pro samotného pořadatele Informační centrum neziskových organizací (ICN). Desátý, jubilejní ročník, se uskuteční opět v říjnu a bude se bilancovat. Vyjde speciální číslo časopisu GRANTIS. Webové stránky nabídnou návštěvníkům nejen rekapitulaci posledních deseti let, ale i nové informace k aktuálnímu tématu kampaně. Pracovní motto na říjen 2007 zní: Poznejte práci neziskové organizace, nikdy nevíte, kdy ji budete potřebovat. Jako každý rok budou mít neziskové organizace možnost propagovat prostřednictvím kampaně svou činnost v regionálních médiích. Tak, jak v roce 2006 fungoval daňový kalkulátor, letos se připravuje elektronický Katalog služeb. Prakticky půjde o databázi neziskových organizací, které nabízejí své služby veřejnosti. V katalogu bude možné najít organizaci podle typu služby a regionu. Kampaň 30 dní pro neziskový sektor je velkou příležitostí pro každou neziskovou organizaci zviditelnit se v místě svého působení. Zkušenost z minulých let říká, že novináři během kampaně hledají zajímavé akce pořádané neziskovkami. Na druhé straně je třeba o nich také intenzivně informovat. Katalog neziskovek V současné době neexistuje na internetu místo, kde by si mohla veřejnost na jednom místě najít informace, jaké služby a produkty poskytují nejrůznější neziskovky. V rámci desátého ročníku kampaně 30 dní pro neziskový sektor vzniká produkt Katalog neziskovek, který má šanci stát se komplexním, celostátním přehledem služeb a produktů, které poskytují české neziskovky, a zároveň se stane jejich marketingovým nástrojem. Předností katalogu by měla být aktuálnost dat a přehledné vyhledávání na základě speciálně vytvořené klasifikace služeb. Systém bude propojen s celostátní Evidencí nestátních neziskových organizací, na základě které si uživatel ověří, zda je organizace zaregistrovaná v ČR a má statut neziskovosti. Katalog bude rozdělen do deseti základních oblastí: Sociální služby a zdraví Kultura, umění a komunikace Životní prostředí Sport a volný čas Výchova, vzdělávání a výzkum Krizová a humanitární pomoc Rozvoj Právo a obhajoba zájmů Dobročinnost a dobrovolnictví Náboženství a religionistika Každá z těchto oblastí se člení dále do jednotlivých podkategorií podle specifických služeb a podle jednotlivých regionů. Katalog neziskovek je součástí informačního portálu neziskového sektoru a pozornost v průběhu kampaně 30 dní pro neziskový sektor se zaměří právě na něj. Registrace zahájila 1. září ICN již 15 let na scéně neziskového sektoru Již patnáct let podporuje rozvoj neziskového sektoru v České republice Informační centrum neziskových organizací (ICN), v současnosti největší nezisková organizace s celorepublikovou působností, zaměřená na poskytování vzdělávacích služeb a informačního servisu. Své výročí oslavilo ICN 14. června 2007 prostřednictvím benefiční akce, která vynesla více než korun od individuálních dárců. Výtěžek z benefice pomůže dalšímu rozvoji a provozování vlastních internetových stránek neziskovky.cz. Benefice se zúčastnil i americký velvyslanec Richard Graber s manželkou. [luk] 9 / 2007

8 8 Informatika V knihovně je živo Do Regionální knihovny v Karviné přicházejí návštěvníci nejen za výpůjčkou knih, časopisů, CD a DVD, pro nejrůznější informace a za surfováním po internetu, ale také za kulturou a poznáním. V moderním kinosále ústřední knihovny v Karviné Mizerově se konají odborné semináře, přednášky, naučné i zábavné pořady. V minulých letech se již stalo tradicí hostování známých osobností z kulturního a společenského života a ani letos tomu není jinak. Irena Fuchsová, která jako nápověda pracuje v pražském Činoherním klubu a zároveň se věnuje psaní, se velmi úspěšně představila letos na jaře. Své povídky, fejetony, reportáže a rozhovory s herci publikuje v různých časopisech, novinách a regionálním tisku, např. Svobodné slovo, Lidová demokracie, Vlasta, Květy aj. Známá je její tragikomedie Perníková chaloupka čp V letech 1995 a 1996 zvítězila se svými povídkami v literární soutěži na Šrámkově Sobotce. V květnu následovala neméně atraktivní beseda se známým hercem a moderátorem Tomášem Krejčířem V zajetí seriálů. Poutavé setkání se spisovatelkou Irenou Obermannovou se konalo v červnu a v září se čtenáři naší knihovny setkali se známou herečkou a malířkou, autorkou a moderátorkou úspěšného pořadu Domácí štěstí Ivou Hűttnerovou. Také milovníci filmu si přijdou na své. Pod patronací Filmového klubu při Regionální knihovně Karviná je kinosál využíván k projekci filmů náročného diváka. Mezi nejznámější patří již několik let diváky velmi oblíbená únorová přehlídka našich i zahraničních filmů Projekt 100. Kromě přímého kontaktu návštěvníka knihovny s účastníkem pořadu je možné se v pobočkách karvinské knihovny setkat s umělci i nepřímo, a to prostřednictvím jejich prací na zajímavých výstavách např. v Galerii Pod Věží Městského informačního centra, kde se v letošním roce konalo již několik výstav autorů karvinského regionu. Patřily k nim například obrazy bohumínských malířů Ivety Mutinové a Ladislava Pekárka, výběr z díla karvinského umělce Zdeňka Nitry a keramika Jaroslavy Rybové. Kresby, malby a grafiku vystavoval krnovský umělec Ladislav Steininger. Věra Vartalská Regionální knihovna Karviná Národní program počítačové gramotnosti Tento projekt postoupil jako jediný český zástupce do finále soutěže European egovernment Awards S dalšími 51 finalisty se utká o pět nejvyšších ocenění při příležitosti ministerské konference o elektronické státní správě v Lisabonu. Hlavním cílem NPPG realizovaného ministerstvem informatiky v letech bylo formou státem dotovaných kurzů umožnit široké veřejnosti naučit se základům práce s počítačem a internetem a pomoci překonat strach z nových technologií. Za čtyři roky existence se do kurzů zapojilo posluchačů, více než 45 procent účastníků bylo starších 51 let. Vedle kurzů určených pro veřejnost nabízel projekt i speciální programy podporující handicapované účastníky. Zdroj: [luk] Záhadná jízda králů Nová kniha publicisty Jiřího Jilíka poutavě představuje vlčnovskou jízdu králů z různých úhlů pohledu, očima pověstí i významných osobností. Autor, původně učitel ve Vlčnově, se v blízkosti tohoto lidového moravského obyčeje pohybuje již více než pětatřicet let a od roku 1971 je členem přípravného výboru slavností. Text je doprovázen fotografiemi Marie Holečkové (najdeme zde i mladého letošního krále) a také reprodukcemi obrazů slavného malíře Joži Uprky. Knihu vydalo berounské nakladatelství MH a je v prodeji v Tiskovém informačním centru Klubu sportu a kultury Vlčnov a v knihkupecké síti. [uma] Divnopis Proč se to tak jmenuje? (Marek Janáč, Pavel Tumlíř, Milan Harvalík, 216 stran, Radioservis, Praha). Význam původních jmen našich obcí, vesnic a osad je mnohdy dávno zapomenutý. Kniha přináší vysvětlení 101 z nich. Vybral Miroslav Sígl. PUBLIKACE JIHOMORAVSKÝ KRAJ: Brněnské knihkupectví Šedivý vydalo v r publikaci Obrázky z jižní Moravy. Součástí knihy je i DVD. Obojí je trojjazyčné. (Brněnský deník, ) Místní Kultura

9 Svazek obcí Podoubraví Oblast o ploše 341 km² ležící na obou stranách zemské hranice mezi Čechami a Moravou zahrnuje 26 obcí. Jejich představitelům se podařilo připravit svazkový projekt Metropolitní síť Podoubraví, která 11 obcím zajišťuje dostupnost vysokorychlostního internetu. Do provozu byla uvedena počátkem května a náklady ve výši 11 až 13 milionů Kč se podařilo pokrýt zejména ze státního rozpočtu, SROP a z vlastních zdrojů jednotlivých obcí členů svazku. Mimo jiné síť umožňuje internetové připojení zdarma prostřednictvím WiFi. Česko-saská spolupráce LIBERECKÝ KRAJ: Nová webová stránka podpoří přeshraniční spolupráci mezi Českem a Saskem. Prezentaci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko najdete na eu. Přináší informace o předmětech podpory, postupu administrace, právních náležitostech, termínech a kontaktních osobách. Uváděný program navazuje na dosavadní Interreg IIIA, klade však vyšší nároky na kvalitu spolupráce mezi českými a saskými subjekty. Moravská Jantarová stezka ZLÍNSKÝ KRAJ: Projekt s tímto názvem je zaměřen na rozvoj cestovního ruchu na území Zlínského a části Jihomoravského kraje. Má přispět k lepšímu prosazení na domácím a zahraničním trhu. Probíhá od října 2006 do dubna EU poskytuje na realizaci 75 % finančních prostředků přes 5 milionů, státní rozpočet přispívá 15 % přes 1 milion, Zlínský kraj 7 % 474 tisíc Kč, z jiných zdrojů pochází 3 % 237 tisíc Kč. 9 / 2007 Kraje Místa Bienále Industriální stopy 2007 Ostravsko se zviditelní na mapě průmyslové architektury Dolní oblast Vítkovic, Hlubina nebo Hornické muzeum OKD se stanou od 17. do 23. září 2007 místem rozličných kulturních a společenských akcí konaných pod hlavičkou Bienále Industriální stopy. Akce, která si klade za cíl mimo jiné popularizovat průmyslovou architekturu, se koná na Ostravsku vůbec poprvé. A hned s nabitým, pestrým programem, který zaujme laickou i odbornou veřejnost. Jsme moc rádi, že se letos Industriální stopy konají i na Ostravsku. I když v posledních letech cítíme odklon od těžkého průmyslu a Ostrava získává novou image, naše minulost je pro nás velmi důležitá. Zvlášť když i díky kultuře získává novou náplň, říká ing. Zdeněk Trejbal, náměstek ostravského primátora. Pořadatelé, mezi nimiž nechybějí občanské sdružení Za starou Ostravu, klub Fiducia, sdružení Malamut, Vítkovice a.s. a Statutární město Ostrava, připravili fotografické výstavy, performance, debaty, exkurse a koncerty. Program jsme koncipovali tak, aby byl otevřen co nejširší veřejnosti, popisuje Ludmila Sedlářová ze sdružení Za starou Ostravu. Od dětí, pro které jsou připraveny výtvarné workshopy, přes koncerty pro mládež a výstavy a debaty pro rodiče až po hornickou dechovku pro prarodiče. Více informací na Tisková zpráva/luk Svaz se rozrůstá Základna Svazu měst a obcí ČR je v tomto roce opět posílena. Počet členských obcí již stoupl na 2631 (údaj je p l a t - ný k ), což představuje 41,23 % obcí České republiky, ve kterých žije 74,9 % obyvatel našeho státu. V roce 1991, tedy druhém roce znovuobnovené činnosti Svazu, jeho základnu tvořilo pouze 557 obcí. V roce loňském měl Svaz již 2471 členů. Do řady členů Svazu se v letošním roce připojily desítky obcí, městysů a měst. Z těch největších můžeme zmínit například Hlučín, Jindřichův Hradec, Žatec či Karvinou. web: Tisková zpráva/luk 9

10 10 Projekt Martinelli je poctou kreativitě Projekt Martinelli založený na historických kulturních souvislostech mezi evropskými zeměmi zahájil v srpnu 2006 a probíhá nejen v České republice, ale také v Německu a Rakousku. Objevuje nové a málo probádané téma spojené s obdobím baroka: význam tohoto italského umělce a jeho místo v kontextu středoevropské architektonické tradice. Místní Kultura

11 Místa 11 Pocta Domenicu Martinellimu Mohlo by se zdát, že projekty spojené s předními osobnostmi historie, jejichž působení mělo a má nadnárodní charakter, jsou organizovány výhradně velkými státními organizacemi. To ovšem vyvracejí desítky umných českých lidí, kteří jsou na svůj kraj i na tvůrce, kteří jím procházeli, pyšní a dávají to najevo. K nim patři obyvatelé města Rousínov a jejich Projekt Martinelli. V našich městech a vesnicích stojí mnoho chrámů a staveb, které nás udivují svou krásou, ale často netušíme nic o jejich stavitelích ani o dnešním slovníkem, řečeno investorech. Díky jednomu takovému osvícenému investorovi knížeti Dominiku Ondřeji Kounicovi se na přelomu 17. a 18. století dostala na Moravu vrcholná italská architektura. I díky zakázce na architektonické projekty od tohoto mecenáše se dodnes setkáváme s dílem italského architekta Domenica Martinelliho ( ), jenž patří k nejzajímavějším stavitelům, kteří ve své době v Evropě působili. Martinelliho činnost pokrývá nejen území Moravy (zámek ve Slavkově u Brna), ale také Itálii, Vídeň (např. Liechtensteinský palác, v němž dnes sídlí jedna z nejvýznamnějších sbírek barokního výtvarného umění) a dotýká se i dalších evropských zemí. Rok 2007 můžeme nazvat Rokem Martinelliho, neboť následně na zahájení českého Projektu Martinelli navázala i výstava rekonstruovaných Martinelliho architektonických návrhů v italském muzeu v Castello Sforcezco v Miláně. Martinelli je doslova moravským objevem, protože poměrně velká část zdejších barokních staveb je jeho tvorbou ovlivněna, upozornil na přítomnost autorských architektonických prvků prof. Jiří Kroupa z Katedry dějin umění Masarykovy univerzity Brno a jeden z aktérů Projektu Martinelli. Rousínovský chrám v římském stylu Iniciátorem projektu je město Rousínov u Vyškova, v němž se nachází Martinellim navržený chrám sv. Maří Magdaleny, vytvořený v tzv. přísném římském stylu. Kulturní odbor města spojil své síly s agenturou Dvorak Artists International, jejíž ředitelka Magdaléna Dvořáková připravila koncepci celého projektu, který je nejen poctou tvůrci, ale také architektuře, hudbě a kreativitě samotné. Snahou organizátorů je obohatit co nejširší spektrum zájemců o architekturu a umění, a proto program nabízí řadu odborných 9 / 2007 přednášek a koncertů. Ty se odehrály převážně v místech s Martinellim souvisejících (Liechtensteinský palác Vídeň, chrám sv. Maří Magdaleny Rousínov, zámek Úsov apod.). Originální hudební program dramaturgicky připravil a uvedl americký loutnista a basista Joel Frederiksen. Na akcích v roce 2006 spolupracoval Senát ČR, město Rousínov, Masarykova univerzita Brno, vídeňská univerzita, Liechtensteinské muzeum ve Vídni a americké ambasády v Praze a ve Vídni. Projekt bylo možno uskutečnit také díky stálé podpoře starosty města Rousínova Ing. Františka Havíře. Kniha o géniovi barokní architektury Během Projektu Martinelli vyšla dvojjazyčná publikace Domenico Martinelli génius barokní architektury. Autorsky se na ní podíleli čeští a rakouští specialisté na historii architektury a umění a vydalo ji v roce 2006 město Rousínov ve spolupráci s brněnským vydavatelstvím Luboš Marek. Na vydání publikace přispělo město Rousínov, které také zásluhou vedoucí Kulturního odboru Ing. Elišky Škrobové získalo grant z fondů Evropské unie, konkrétně v rámci Iniciativy INTERREG IIIA. Partnerem knihy byl také Český rozhlas, neboť její součástí je CD s nahrávkou koncertu Hommage á Domenico Martinelli, který se konal na podzim roku Dílo trvá, projekt pokračuje Na říjen t. r. organizátoři připravili výstavu architektonických modelů Martinelliho staveb v Čechách. Ta bude zahájena 7. října 2007 v prostorách Staré radnice v Rousínově. Letos na podzim se uskuteční i prezentace knihy v Rakousku, a to ve spolupráci s Českým centrem ve Vídni, místním Klubem Čechů a Slováků a městem Vídeň. V Německu bude publikace představena v Mnichově v Bayerisches Nationalmuseum (únor 2008). Součástí obou prezentací, které v širším smyslu seznamují zahraniční veřejnost s českou regionální historií i se snahami místních lidí tyto kulturní hodnoty uchovat, jsou i koncertní vystoupení. Jejich program přiblíží virtuózní hudbu z doby Martinelliho v podání předních amerických, rakouských, německých a českých umělců. Více na: Mária Uhrinová

12 12 Místa Chotěbořský kulturní kaleidoskop Město Chotěboř s necelými deseti tisíci obyvateli leží v severní části Kraje Vysočina. Kulturní život zde má hluboké kořeny i bohatou současnost. Příslušné menu sestavují profesionální zařízení a ve své režii se na něm v nemalé míře podílejí také četné spolky a další subjekty. První písemná zmínka o Chotěboři pochází z roku Na město byla povýšena v 70. letech 13. století, zásluhou Jana Lucemburského se v roce 1331 stala městem královským. Ke konci 15. století přešlo město do vlastnictví rodu Trčků z Lípy. Během času se na zdejším zámku vystřídala řada majitelů, poslední z nich, Dobrzenští z Dobrzenic, jej vlastní od roku Po nucené přestávce ve druhé polovině minulého století jsou majiteli dodnes. Spolky a soubory Nejstarší historii má dodnes působící smíšený pěvecký sbor Doubravan, jehož počátky spadají do roku Nyní má podobu občanského sdružení a koncertuje nejen v Chotěboři, ale účastní se i řady festivalů a úspěšně vystupuje v zahraničí. V hudební oblasti ještě působí Dětský pěvecký sbor Kvítek, Komorní orchestr mladých, Dechový orchestr mladých, bluesgrassová kapela DETTO, Hudební skupina Kyvadlo, Rytmická skupina Pokus Chorus. Divadelní spolek SCHOD, který vznikl v závěru roku 1989, navázal na letitou tradici ochotnického divadla spadající až do poloviny 19. století. Kulturní zařízení Město zřizuje příspěvkovou organizaci společenské a kulturní centrum nazvanou Městské muzeum Chotěboř (MKC), které zastřešuje pořádání kulturních akcí, kino a muzejní činnost. V dnešní podobě působí od počátku roku Hlavní část aktivit se odehrává v kině, jehož budova dokončená v roce 1958 je majetkem města. Sál s kapacitou 224 míst slouží jako víceúčelový. Také převážná část muzejních sbírek se nachází zde, ale za stálými expozicemi i příležitostnými výstavami musí návštěvníci na zámek. Městská knihovna (MěK) je od roku 2001 organizační složkou města stejně jako dalších šest knihoven působících v jednotlivých místních částech. První veřejná knihovna v Chotěboři byla založena v roce 1843 a od 60. let minulého století je umístěna v bývalé Občanské záložně. MěK funguje jako metodické centrum pro 16 napojených místních knihoven v regionu (včetně knihoven v místních částech). Pro ně sdružuje finanční prostředky na nákup nových knih a po zpracování je zpřístupňuje formou výměnných souborů. Jedním z oddělení MěK je Informační centrum, jehož služeb může veřejnost využívat denně. Kromě klasické nabídky zajistí informační dokumenty v elektronické podobě nebo vyhledávání v regionálních databázích a působí také jako kontaktní místo cykloturistických soutěží. Finance a kultura Oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu spadá pod Odbor regionálního rozvoje a památkové péče MěÚ. V letošním roce přispívá město z celkového rozpočtu 142 milionů Kč na kulturu částkou 7,25 milionu Kč (5,1 %). Formou podání žádosti o podporu jsou financovány společenské akce a spolková činnost. Pokud zastupitelstvo o příspěvku rozhodne, zahrne jej do rozpočtu. Neplánované akce mohou získat finance od příslušného odboru MěÚ. Kulturní a zájmová komise má 11 členů a mimo jiné hodnotí předložené žádosti o podporu a navrhuje zastupitelstvu výši přidělovaných finančních prostředků. Chotěboř se chlubí i městskou památkovou zónou vyhlášenou v roce K ní patří také zámek z počátku 18. století, historické domy na náměstí a v přilehlých ulicích. V letošním roce město plánuje přispět na opravy kostela, zámku a dalších objektů 350 tis. Kč. Z programů ministerstva kultury se podařilo získat 200 tis. Kč. Chotěbořské ECHO je informační částečně barevný měsíčník, který od roku 1990 vydává zdejší městský úřad. Redakční rada je složená z jeho pracovníků a úřad také vše kolem vydání financuje. ECHO s nákladem 1800 kusů se distribuuje nejen po městě, ale i po širokém okolí. Eva Veselá Chotěbořský rodák, malíř a publicista Zdeněk Rykr, je autorem dodnes užívaného obalu čokolády Kofila. Místní Kultura

13 Místa 13 Spolkový život menšin má střechu nad hlavou Hlavní město Praha jako první město v České republice vytvořilo regulérní institucionální zázemí pro spolkový menšinový život, pro to, aby menšiny měly zázemí, kde se mohou setkávat, kde se mohou sdružovat, řekla v červnu u příležitosti otevření Domu národnostních menšin novinářům ministryně Džamila Stehlíková. Na přestavbu budovy, která stála magistrát asi 54 milionů Kč, přispěl také stát částkou 20 milionů korun. Zastoupení zde budou mít Bulhaři, Maďaři, Němci, Poláci, Rusové, Řekové, Slováci, Srbové, Ukrajinci, Rusíni a Romové. Provozovatelem domu se stala městská příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Praha. Spolky budou prostory využívat na základě uzavřených smluv, s předpokládaným nájemným ve výši 400 Kč za m 2 /rok. V domě je 24 kanceláří, společenský sál, zasedací místnost, kavárna, knihovna a archiv. Počítá se zde s výstavami a koncerty, s promítáním filmů i pořádáním konferencí a seminářů. Podle radního Jiřího Janečka (ODS) bude v domě probíhat i výuka češtiny a českých zákonů, aby se cizinci lépe začlenili do většinové společnosti. Záměr na zřízení Domu národnostních menšin je starý už pět let. Jeho realizace začala získáním budovy bezplatným převodem z Fondu dětí a mládeže, kterou magistrát mohl pro menšiny využít poté, co skončil dvouletý restituční spor, který magistrát u soudu vyhrál. [uma] Slezsko je třetí historickou zemí českého státu! Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992 začíná Preambulí, v níž si můžeme přečíst následující slova: My, občané České republiky v Čechách, v Moravě a ve Slezsku Součástí ČR je tzv. České Slezsko, na jehož území o rozloze 4452 km² žije asi 1 milion obyvatel. Omluva: Redakce Místní kultury se omlouvá za nedopatření, díky kterému slezské město Karviná zasadila na území severní Moravy. (Stalo se tak v článku na str. 10 letního dvojčísla.) Mapa Českého Slezska Tučně je vyznačena hranice Českého Slezska; šrafovaně je vyznačeno území moderního Moravskoslezského kraje se stavem před 1. lednem Tučnou přerušovanou čárou je vyznačena jižní hranice bývalých moravských politických okresů začleněných do Slezské expozitury země Moravskoslezské. Zdroj: cs.wikipedia.org 9 / 2007

14 14 Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP října 2007 Dům kultury Inwest-K v Plzni Výstava cestovního ruchu Plzeňského kraje přivítá v říjnu všechny milovníky cestování. V letošním roce se uskuteční již 3. ročník Výstavy cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP Touto akcí chce Plzeňský kraj v roce 2007 propagovat a propojovat služby a atraktivity cestovního ruchu se zaměřením na propagaci regionální spolupráce a prezentaci partnerství zahraničních regionů měst, obcí, mikroregionů, svazků obcí apod. Zároveň ITEP 2007 je zařazen jako doplňková akce k OPEN DAYS týdnu evropských regionů a měst v Bruselu, který probíhá také v říjnu Přijďte proto načerpat inspiraci k poznávání vzdálených míst i tuzemských zajímavostí. Jak se ukázalo již v loňském roce, je taková možnost prezentace přímo v regionu a navíc za výhodných finančních podmínek pro vystavovatele vnímána a přijímána jako vynikající příležitost pro podnikatele v cestovním ruchu navázat bezprostřední kontakty. Mohou si srovnat nabídku vlastních služeb s konkurenčními firmami, vyměnit si zkušenosti například při seminářích nebo navázat další obchodní vztahy. ITEP 2006 bude pro návštěvníky nejen místem poznání atraktivní turistické nabídky, ale organizátoři pro ně připravili mnoho zajímavých doprovodných akcí. Například ukázky tradičních řemesel, výroby a prodeje místních originálních výrobků či ochutnávku krajových kulinářských specialit. Přijďte načerpat inspiraci a ochutnat Plzeňský kraj. Staňte se i vy těmi, kteří podpoří další rozvoj cestovního ruchu. Kroniky, kronikáři, muzea a archivy v Jihočeském kraji Náš seriál, který postupně mapuje uvedenou problematiku, postoupil do dalšího kraje Jihočeského. Dnes vám přiblížíme situaci v okresech Jindřichův Hradec, Písek a Strakonice. Okres Jindřichův Hradec Muzeum Jindřichohradecka spolupracuje s kronikáři neustále. V roce 2003 pro ně připravilo seminář zaměřený na obecné zásady vedení kronik a loňské setkání se věnovalo novým postupům v kronikářské práci obohacené o možnost seznámit se s historickými kronikami. Účast přijalo kolem šedesátky kronikářů z okresu Jindřichův Hradec i z okresů sousedních, což svědčí o prospěšnosti takovýchto akcí. Individuální spolupráce je udržována s necelou padesátkou pisatelů obecních zápisů, kteří muzeu pomáhají zejména s dokumentací historických a současných jevů v obci v oblasti etnografie, historie atd. Na území okresu je v současné době 107 samostatných obcí a zřejmě ne ve všech se kronikářské zápisy vedou. SOkA se v posledních letech daří představitele obcí, kde se naopak kronika píše, přesvědčovat o výhodách uložení dopsaných kronik do archivních fondů. Pro obce, které kroniku odevzdají, připraví SOkA zdarma naskenované zápisy na CD. Tímto způsobem se kroniky daří zachránit a také je zpřístupnit pro badatelské účely. Okres Písek Prácheňské muzeum v Písku vedlo metodicky kronikáře od sedmdesátých let minulého století. Proplácelo předložené zápisy, pořádalo pro kronikáře semináře i zájezdy. Tato praxe trvala v době, kdy byl zřizovatelem muzea zdejší Okresní národní výbor a později Okresní úřad. Od roku 2003 zřizuje muzeum Jihočeský kraj a veškerá starost o kroniky a kronikáře přešla na jednotlivé obce či města. Pro kronikáře již nic neorganizujeme, známe však jejich síť, která se zpravidla moc nemění, a občas využíváme tyto kontakty při muzejní terénní práci. Někdy se na nás obrátí se žádostí o přednášku pro občany v obci zpravidla jsou totiž nositeli tamní kultury, říká ředitel muzea PhDr. Jiří Prášek. Místní Kultura

15 Písecký SOkA kronikářům vyhoví, pokud mají zájem o studium archivních pramenů. V okrese je přes 70 obcí a naprostá většina z nich kronikářské zápisy vede, přesné údaje však nejsou známy. Přístup jednotlivých obcí k ukládání dopsaných kronik do archivu je rozdílný, bývá totiž závislý na osobě starosty a zastupitelů. Okres Strakonice Spolupráce kronikářů a Muzea středního Pootaví ve Strakonicích po roce 1989 neskončila úplně. Poklesla však její intenzita, protože muzeum přestalo v roce 1996 zápisy proplácet. V této oblasti spolupracovalo strakonické muzeum s obdobnými institucemi v Berouně a v Příbrami. Od 90. let proběhlo společně se strakonickým SOkA kolem pěti kronikářských aktivů, poslední z nich asi před třemi lety. Zaměřeny byly zejména na řešení problémů při psaní zápisů, hovořilo se o tom, jak kroniky vést včetně fotodokumentace. Muzeum navazuje kontakty s jednotlivými kronikáři a zvýšenou pozornost věnuje jejich kolegům začátečníkům. Kronikáři pomáhají muzejníkům zpracovávat určitá témata, např. tradiční lidovou kulturu, drobnou sakrální architekturu, památníky 1. světové války, tradiční způsoby hospodaření či vybavení domácností. Právě kronikáři totiž výborně znají své okolí, a mohou proto zprostředkovat setkání s pamětníky nebo řemeslníky. Spolupráce s kronikáři se vždy osvědčila, přestože nám na tuto činnost nezbývá moc času. Jsme totiž vytíženi povinnou administrativou spojenou s vyhledáváním pro stále větší a větší počet badatelů z řad veřejnosti. Styk s kronikáři přináší zejména silnější kontakt s obecními úřady. Ten se po zrušení okresních úřadů, bohužel, doslova vytratil. OkÚ dříve svolávaly pravidelně porady starostů, kterých jsem se mohl účastnit a hovořit o nutnosti předávat kroniky do archivu. Musíme si uvědomit, že kroniky jsou součásti spisové služby obecních úřadů a zde je nutné, aby mezi archivy, muzei a obcemi fungovala určitá spolupráce. Snažíme se kronikářům pomoci při vyhledávání některých archiválií potřebných pro doplnění kroniky, případně dalších materiálů, sděluje Mgr. Jan Olejník, ředitel SOkA ve Strakonicích. Zatím však ze 112 obcí tohoto okresu kroniku vede pouze 40. Eva Veselá Kroniky, Kina Jak prosperovala kina v roce 2006 Odbor médií a kinematografie Ministerstva kultury vydal Zprávu o kinematografii 2006, která tentokráte sice přináší více statistických údajů a méně komentářů a hodnocení, zato však z ní vyplývá důležité pozitivní sdělení: Vloni se počet představení zvýšil o 8,5 %, návštěvnost o 21,4 % a tržby se zvedly o 22,1 %. Strohá řeč čísel Řady multiplexů se v loňském roce rozšířily o tři, v provozu jich bylo devatenáct. Počet multiplexových sálů se od roku 2005 zvýšil ze 142 na 161. Nejvíce multikin najdeme v Praze, a to 11, v Jihomoravském kraji jsou 2, Jihočeský, Plzeňský, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský kraj mají po jednom. Růst překvapivě zaznamenala i klasická kina. V roce 2005 jich bylo 485 s 496 promítacími plátny, vloni pak 497 s 503 plátny. Nejvíce jich působí v Moravskoslezském kraji 51, dále v Jihomoravském 49, nejméně pak v Praze 19 a Karlovarském kraji 24. Zvýšil se i počet kinokaváren, z 29 v roce 2005 na loňských 37. Nejvíce kinokaváren, a to 5, najdeme ve Středočeském kraji a v Kraji Vysočina, naopak pouhou jednu mají kraje Karlovarský a Zlínský. Počet letních kin poklesl o jedno a dosáhl tak rovné stovky. Nejvíce letních kin je v provozu ve Středočeském kraji 21, dále v Jihomoravském 15 a Plzeňském 11. Naopak po jednom najdeme v Praze a Karlovarském kraji. Stejný trend zaznamenaly ostatní nepravidelná promítání, u nichž ve dvou sledovaných letech došlo ke snížení z 64 na 55. Sečteno a podtrženo, vloni bylo v provozu celkem 653 kin s pevným plátnem, která nabízela sedadel. Růst ceny vstupenek i tržeb Průměrné vstupné v roce 1989, představující 6,90 Kč, se během let zvýšilo cca 13x na loňských 90,65 Kč. K nejnižšímu nárůstu ceny vstupenky od 0,50 do 2,50 Kč došlo v posledních pěti sledovaných letech. Pokud srovnáme rok 2004 a cenu vstupenky 91,80 Kč s rokem 2005, kdy stála 90,15 Kč, zjistíme naopak snížení. V roce 1989 přišlo na představení diváků, nejméně představení se uskutečnilo v roce Nejmenší zájem o filmová představení byl zaznamenán 15 9 / 2007

16 16 Děti - mládež Dětský folklor žije, ale... U potoka roste kvítí, říkají mu Petrklíč. Na koho to slovo padne... Ne, nebojte se, nechceme nikoho poslat z kola pryč, právě naopak. Zveme vás na besedu o tom, co máme zasuté v paměti již od mateřské školy, a z čeho jsme snad dokonce mnohé zapomněli, ale co nám přesto vyvolává milé vzpomínky a co má i v současnosti význam a smysl nejen pro děti, ale i pro nás všechny. Chceme si s vámi povídat o dětském folkloru, k němuž úvodní rozpočitadlo patří, tak jako nejrůznější říkadla, hádanky, lidové písničky, pohybové a taneční hry, tance a samozřejmě pohádky. Dětský folklor, což je folklor pro děti, tvořený dospělými nebo dětmi, je neodmyslitelnou součástí tradiční lidové kultury; ta spoluvytváří v roce 1999, kdy do kin přišlo jen diváků. Hrubé tržby se z Kč v roce 1989 vyšplhaly na loňských Kč. Nejvyšší tržby však bylo dosaženo v roce 2004, a to Kč. České filmy přitáhly nejvíce diváků Vloni byly nejnavštěvovanějším filmem Účastníci zájezdu, které vidělo osob, dále Rafťáci a třetí příčka patřila filmu americké provenience Doba ledová 2 Obleva. V roce 2005 byl největší zájem o Román pro ženy, na který se přišlo podívat 551 tisíc diváků. Vloni překročilo hranici 200 tisíc diváků 14 filmů, z toho 6 českých a 8 amerických. V roce předchozím se návštěvnosti přes uvedenou hranici podařilo dosáhnout pouze 10 filmům, z toho byly 4 české, 5 amerických a 1 francouzsko-britský. Kvalitní nabídka uváděných filmů má zřejmě hlavní podíl na vzestupu diváckého zájmu, a tedy i na zvýšených tržbách. V roce 2006 bylo v Česku natočeno 18 hraných filmů, z toho 1 animovaný. Dokumentárních filmů se natočilo 14 a krátkých filmů pak 19. Ve sledovaném období se však u nás natáčela také zahraniční filmová díla. Do Česka zavítalo celkem 12 filmových štábů, zejména ze Spojených států, Německa a Francie. Eva Veselá kulturní dědictví. Dětský folklor je mnohovrstevnatý, má rozmanité formy, podoby i funkce, a může se proto obracet k dětem různého věku. Žije svým životem proměňovaným časem, prostředím a lidmi. Ale především děti mu vtiskují tvář i život tím, jak folklor vnímají, jak jej interpretují. Bez nich by byl sice konzervován textem, ale zůstal by asi jen předmětem zájmu badatelů. Folklor, tedy i dětský, dnes žije dvojím životem. Ještě jsou kraje, v nichž nacházíme jeho autentickou podobu, neboť je součástí života obce i jednotlivců. Je hodnotou, kterou udržují dospělí v rodině i obci a děti je napodobují. Druhým životem, kterému říkáme folklorismus, žije všude tam, kde o něj někdo záměrně pečuje: učí se zpívat písně, které byly v kraji kdysi doma, tančit tance, udržovat zvykosloví, obnovovat starobylé tradice. Obě tyto formy existují u nás v současnosti vedle sebe. Vzájemně se ovlivňují a prolínají, takže někdy jen těžko nacházíme hranici mezi nimi. Od počátku zájmu o dětský folklor, tedy již od konce 19. stol., existovalo jasné vědomí i úsilí folkloristů a pedagogů, aby toto duchovní kulturní dědictví poznávala mladá generace a mohla je nést dál. Tak např. v období meziválečném byla tradiční lidová kultura na základní škole pevnou součástí učebních osnov pro hudební výchovu, čtení, sloh, tělesnou, ba i výtvarnou výchovu. Dnes tuto úlohu plní školy jen tam, kde je učitelem folklorista, tedy člověk, který hodnoty tradiční kultury přijal za své rozumem i citem, který zná a umí zpívat i tančit a který jako pedagog ví, čím vším folklor obohacuje osobnost dítěte. Dočíst se o tom můžeme v tzv. pedagogických čtení, v nichž učitelé na základě praktických zkušenosti na tyto pozitivní vlivy folkloru upozorňují (práce jsou uloženy v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě). Hlavní překážkou pro širší uplatnění folkloru ve škole je skutečnost, že na pedagogických fakultách v ČR není folkloru vymezen žádný nebo jen nepatrný prostor, takže studenti budoucí učitelé nejsou v tomto směru připraveni (na rozdíl od studentů pedagogických fakult ve Slovenské republice). Poněkud jiná je situace na základních uměleckých školách, v nichž Místní Kultura

17 Děti - mládež 17 jsou dnes často připravováni budoucí členové lidových muzik. Významnou institucionální roli v seznamování dětí s folklorem převzaly dnes především dětské folklorní soubory. Jejich role se postupně uplatňuje od poloviny 20. stol., kdy první z nich vznikly. Činnost dětských folklorních souborů je nejen významným kulturním jevem, ale má své nezastupitelné místo ve výchově. Přesná evidence počtu dětských folklorních souborů /DFS/ v současnosti neexistuje. Folklorní soubory totiž nemají povinnost být členy Folklorního sdružení, které je sdružuje i eviduje, nemají ani povinnost zúčastňovat se pravidelně přehlídky dětských folklorních souborů, která se opakuje každé dva roky a vypovídá o jejich kvalitě i kvantitě. Přesto lze konstatovat, že na celém území ČR existuje víc než 200 kolektivů, které se věnují dětem prostřednictvím folkloru. Sdružují děti především školního věku, ale některé mají i skupiny dětí předškolních. Co do počtu pracují některé s jednou skupinou přibližně velikosti školní třídy, jiné mají několik věkových kategorií a sdružují několik desítek, ba stovek dětí. Některé dětské soubory existují nepřetržitě padesát let (např. Hradišťánek z Uherského Hradiště), jiné vznikly až po roce 1989 (např. Lubiňáček z Lubné u Poličky). Některé pracují v kraji s dosud živou folklorní tradicí (např. Veličánek z Velké nad Veličkou, Vlčnovjánek z Vlčnova, Mráček z Mrákova), jiné v oblasti, kam se právě činností DFS místní folklorní tradice vrátily (např. Špindleráček ze Špindlerova Mlýna, Křenováček z Křenovic na Vyškovsku). Některé soubory se zabývají výhradně folklorem své obce a regionu, což platí zejména o souborech venkovských, ale i o souborech z menších měst, jiné se věnují folkloru z přilehlého, ale někdy i vzdáleného regionu, jak ukazuje činnost především některých souborů městských, zvláště z velkých měst (např. Rosénka z Prahy zpřístupňuje dětem folklor z Uherskohradišťska, soubor Javorníček z Brna pracuje především s folklorem z Valašska). Rovněž co do formy jevištního zpracování a prezentace jsou mezi soubory rozdíly. Blíže k původnímu folklornímu materiálu jsou spíše soubory z Moravy, případně Slezska, pro soubory z Čech je folklor především inspiračním zdrojem a míra stylizace je značně rozdílná. S dětmi pracují poučení vedoucí (mimo jiné i díky Škole folklorních tradic, která má již za sebou tři úspěšné čtyřsemestrální běhy studia). O významu práce v dětských folklorních souborech (ve prospěch dětí a ovšem i ve prospěch dětského folkloru) vzniklo ve druhé polovině devadesátých let 20. stol. několik výzkumných projektů především na půdě Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici a nyní probíhá pětiletý výzkum na půdě NIPOS Artama. Výzkumy potvrdily pozitivní vlastnosti, které si dítě v souboru osvojuje (např. odpovědnost, schopnost spolupracovat, toleranci ad.). Potvrdily rovněž význam této činnosti pro kvalitní náplň volného času s budoucí perspektivou dítěte. Z výsledků výzkumů chceme však zvláště zmínit, že seznamování s regionálními a místními tradicemi lidové kultury má pozitivní význam pro vytváření odpovědného vztahu k obci, v níž dítě žije. Touto cestou vzniká i vědomí, že je důležité znát kulturu předků a uchovávat ji pro budoucí generace. Poslední pětiletý výzkum pak ukázal, že v současnosti znají naše lidové písně jen děti z folklorních souborů, částečně také děti, které se ve volném čase věnují sborovému zpěvu. Přitom jsme si vědomi, že píseň žije jen díky zpěvákovi, který ji zná a zpívá třeba jen sobě pro radost, jak upozornil již L. Janáček. Šetření (na rozsáhlém vzorku respondentů víc než 1300 dětí) ukázalo negativní klima naší společnosti pro uplatnění folkloru a tradiční kultury vůbec. Jsou to smutná i varující zjištění, uvědomíme- -li si, že dětský folklor otevírá dítěti cestu k národnímu jazyku i národní kultuře. Je přirozenou cestou, jak si osvojit a chápat kulturu kraje, v němž žijeme, abychom jejím prostřednictvím mohli chápat i kulturu jiných krajů a zemí, a to lidovou i umělou. Péče o duchovní kulturu, jíž folklor, tedy i dětský, je, znamená pečovat o kulturní dědictví, které nám zanechali předkové. I když se nám může zdát, že dětský folklor je něco samozřejmého a prostého, třeba jako to kvítí u potoka, o němž byla řeč v úvodu, výzkumy ukázaly, že zde samo sebou není. Přesto nebo právě proto potřebuje náš zájem i starostlivost, jak na to upozornila i Vláda ČR svým usnesením (viz Usnesení Vlády ČR z o Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu). PhDr. Alena Schauerová 9 / 2007

18 18 Děti - mládež Terne benga strakonické divoké děti Cikáni, a třeba přiznati, že byť samoukové, tito hudebníci i tanečníci svému umění dobře rozumějí, že zejména výborně znají duši svých posluchačů a znamenitě dovedou je nadchnout K. Klosterman: Několik vzpomínek na podunajské nivy Foto: František Sáček Potomci těch, které viděl při svých cestách slavný spisovatel Šumavy, už dávno nekočují a jsou rozeseti po mnoha místech celé Evropy, ovšem jejich schopnost muzicírovat a tančit se neztrácí. Rodiče manželů Sivákových pocházejí ze Slovenska, ale oni sami se cítí již plnokrevnými Strakoničáky. Mají doma dvě dcery a také proto, aby ony nezapomněly na své romské kořeny, začali Sivákovi strakonické romské děti učit tancovat. Sami znají romské tance z rodinných sešlostí a zábav, a předpokládali, že i nastupující generaci romský folklor osloví. V listopadu 2006 začali v zájmovém kroužku při ZŠ Plánková ve Strakonicích, kde jim velmi vyšla vstříc paní ředitelka Vácová. Za krátký čas, na konci roku, se představili v místním kulturním domě s pásmem písní a tanců. Zkoušelo se ve třídě, a bylo potřeba poohlédnout se po větším prostoru. Uvědomili jsme si, že některé z těch dětí nikdo nikdy nepochválil a teď jim lidi tleskají a ony jsou šťastné, říká o svých svěřencích Miroslav Sivák a dodává: jsou tak mladí, nespoutaní a divocí, prostě Terne benga. Taneční klub S názvem Terne benga bylo na jaře 2007 založeno občanské sdružení s cílem zkvalitnit péči o místní romské děti a vytvářet podmínky pro jejich bezproblémovou integraci do společnosti. Město Strakonice mu pronajalo opuštěnou výrobní halu někdejšího sklenářství na Ostrově za 400 Kč čtvrtletně. Objekt je zdevastovaný, ale místnost je pro tanec jako stvořená. Proto ji manželé Sivákovi, t. č. oba nezaměstnaní, vlastním nákladem (20 tisíc Kč) upravili. Na studenou (betonovou!) zem položili koberce, vymalovali a do oken dali záclony. Romské děti, jejichž věk se pohybuje od 6 do 17 let, byly nadšené. Ale je tady problém: prostor totiž není možné vytápět, a tak možná romská radost skončí s prvními mrazíky. Nejen folklor, ale i hip hop Teď však ještě Terne benga na zimu nemyslí. Po úspěchu v taneční soutěži romských dětských skupin, která se na Ostrově konala na konci května, už opět trénují a připravují nový program. Z pěti vystoupení soutěžní porota ocenila právě strakonické tanečníky. Vítězství bylo o to cennější, že jejich soupeři z Písku provozují kroužky už zhruba sedm let, zatímco Terne benga systematicky tančí teprve pár měsíců. Kromě romských tradičních tanců děti milují hip hop a černou muziku. Při trénincích hraje magnetofon, ale na vystoupení je doprovází živá kapela místních romských muzikantů. Sivákovi se mohou pochlubit tím, že dětem opatřili kostýmy řádově za 7 tisíc korun, ale za svůj největší úspěch považují zorganizování tanečního tábora pro členy souboru: S celou partou (16 dětí) jsme pobyli týden ve Velké Turné. Od Výboru dobré vůle Olgy Havlové dostalo o.s. příspěvek 15 tisíc Kč a my jsme moc šťastni, že jsme jim to mohli dopřát. Většina těch dětí žije jen s matkou, některé z nich byly poprvé v životě mimo Strakonice, říká předseda o.s. Miroslav Sivák. Chtěla bych se tancem zabývat profesionálně, chtěla bych točit videoklipy s tancem, tancovat čistý hip hop, přiznala jedna z členek souboru. V létě členové Terne benga vystoupili na několika festivalech a snaží se, aby se o nich vědělo víc. V nedalekém krásném štěkeňském zámeckém parku natočili za pomoci Františka Sáčka, místního kulturního nadšence a příznivce souboru, vlastní prezentační DVD. Snad divokým strakonickým dětem skutečně pomůže zajistit si jak pozornost institucí, které mohou dobré věci pomoci, tak přízeň publika. Mária Uhrinová Místní Kultura

19 Respekt k odlišnostem Multikulturní centrum Praha (MKC) připravuje v rámci projektu Otevřená škola na školní rok 2007/2008 Interkulturní dílny pro žáky 2. stupně základních škol. Od tohoto školního roku je Multikulturní výchova jako jedno z průřezových témat zařazena v rámci školské reformy MŠMT do Rámcového vzdělávacího programu. Interkulturní dílny ve formě zábavných interaktivních seminářů tak reagují právě na tyto výchovně-vzdělávací cíle. Žáci se seznámí s kulturou, historií a životem obyvatel jiných zemí a příslušníků národnostních, náboženských a dalších menšin žijících v ČR. Lektory budou příslušníci daných menšin nebo vystudovaní odborníci zabývající se konkrétní kulturou či oblastí. Jedna interkulturní dílna trvá 90 minut a určena je pro jednu třídu s učitelem, který po skončení dílny může probírané téma dále rozšířit ve své výuce. Např. v občanské výchově, jazycích, zeměpisu, dějepisu, výtvarné či hudební výchově atd. MKC Praha nabízí pro nadcházející školní rok celkem sedm interkulturních dílen: Romská dílna, Vietnamská dílna, Náboženská dílna, Národy a národnosti na území Ruské federace, Uprchlická dílna, Jak se žije s handicapem a Protipředsudkovou dílnu. 9 / 2007 HANDICAP [luk] KROMĚŘÍŽ (29 tis. obyv.): Vozíčkáři a další osoby s omezenými možnostmi pohybu již mohou bez obav navštěvovat kroměřížské kino Nadsklepí. Koncem minulého a začátkem tohoto roku tu radnice realizovala bezbariérové úpravy, které imobilním občanům umožní překonat vstupní schodiště před historickou budovou kina i pohyb na toaletách. Instalace zdvižné pojízdné plošiny a dalšího vybavení si vyžádala 510 tis. Kč. Celou sumu dostala radnice ve formě dotace od ministerstva kultury. (Kroměřížský zpravodaj, č.3, 2007) Handicap Program, který převede každý text do znakové řeči Studenti Aleš Šturala a Dominika Sedlaczková si se svým projektem pro neslyšící vybojovali postup mezi dvanáct nejlepších týmů ve finále soutěže Imagine Cup 2007 klání mladých technologů, programátorů a inovátorů pod záštitou Microsoftu. Celosvětové finále soutěže probíhá v jihokorejském hlavním městě Soulu a vítěz získá dolarů. Češi se do tohoto finále probojovali letos poprvé. Tiché knihy Aleš Šturala za deset měsíců vyvinul software, který může v budoucnu významně pomoci neslyšícím při vzdělávání. Program nazvaný Silent Books navíc obstál v konkurenci padesáti čtyř jiných softwarových návrhů z celého světa. Silent Books na jedné straně umožňuje jednoduchou tvorbu animovaných gest znakové řeči a samotný překlad, na druhé straně slouží neslyšícím jako kniha nebo třeba učební skripta. Lidé, kteří již od narození neslyší, čtou psaný text jen s velkými obtížemi, protože přirozeným způsobem komunikace takto postižených lidí totiž není hlas a písmo, ale znaková řeč. Neslyšící mají z těchto důvodů velmi znesnadněný přístup nejen ke vzdělání, ale i k zábavě. Nepřekonatelný problém pro ně mohou znamenat i filmové titulky v kině nebo vývěska na úřadě. Silent Books pro všechny řeči V programu je možné převést do znakové řeči jakýkoliv text. Software je navíc univerzální a lze jej použít pro kteroukoliv z více než 120 znakových řečí na celém světě. Neslyšící si v programu stáhne požadovanou knihu (podobně jako například MP3 soubory) a animovaná postavička mu odznakuje klidně i celého Harryho Pottera. Silent Books pracuje na každém PC pod systémem Windows. Počítá se i s verzí pro Windows Mobile pro přenosná zařízení a mobilní telefony. Imagine Cup Téma letošního ročníku Představte si svět, ve kterém technologie umožňují lepší vzdělání všem zaujalo více než sto tisíc studentů po celém světě. Do finále v Soulu se jich probojovalo pouze 344, a Česká republika má v ohni hned dvě želízka. Studenti Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, Lukáš Perůtka a Imrich Živčák bojují v kategorii Hoshimi (programátorská bitva) a Aleš Šturala s Dominikou Sedlaczkovou z Vysokého učení technického v Brně soupeří s dalšími 53 týmy v kategorii Softwarový návrh s projektem Silent Books, který umožňuje překládat text do znakové řeči. [luk] 19

20 20 Handicap Dražba uměleckých děl podpoří pracovní program VESMÍRNA Občanské sdružení Máme otevřeno? podporuje lidi s mentálním postižením při integraci do společnosti. Jeho klienty jsou osoby se speciálními potřebami převážně s mentálním postižením a autismem, kterým pomáhá v obhajobě jejich práv, s uplatněním na trhu práce a při volnočasových aktivitách. Jeho poslední velmi úspěšnou akcí byla III. charitativní aukce výtvarných děl 40 předních českých výtvarníků (B. Jirků, P. Nikl, P. Brázda a jiní), která se uskutečnila v polovině května v pražském Veletržním paláci. Letošní aukce vynesla Kč a podařilo se prodat přes 80 % z celkového množství 53 děl. Výtěžek aukce bude použit na podporu a rozvoj jednoho z projektů občanského sdružení, Pracovně-tréninkového programu v kavárně Vesmírna. Kavárna sídlí nedaleko Václavského náměstí, v ulici Ve Smečkách 5. Prostor i program spolufinancuje Evropský sociální fond, ministerstvo práce a sociálních věcí a hlavní město Praha; je přirozeným integračním prostředím, ve kterém se denně setkávají lidé s postižením i bez něj. Více na: Mária Uhrinová Trafika nabízí noviny a časopisy v elektronické podobě pro nevidomé Trafika je služba umožňující nevidícím a těžce zrakově postiženým bezplatné čtení novin a dalších periodik v elektronické podobě. V současné době nabízí 33 titulů. Lze je číst on-line nebo si je stáhnout jako textové soubory, HTML soubory pro PC nebo pro mobilní telefony a PDA. Nová podoba portálu Trafika vznikla za přispění Nadačního fondu Českého rozhlasu. Čtenář si může sestavit vlastní odběrový seznam z nabídnutých titulů ke stažení, může využít výstřižkovou službu, která za něj sleduje, jestli se ve vydaných článcích vybraných periodik nevyskytuje sledované slovo či slova. Pokud ano, čtenář je informován em s možností přímého čtení takového textu. Samozřejmostí je i plné vyhledávání ve vybraných titulech. Trafika obsahuje i archiv periodik, který umožňuje čtení a vyhledávání ve starších titulech. Díky moderní technologii RSS je čtenář informován o aktuálních změnách na stránkách, aniž by je musel opakovaně prohlížet. Trafika je určena pouze pro čtenáře se zrakovým postižením, zájemci se mohou zaregistrovat podle instrukcí na stránkách Zdroj: [luk] Knihovna rozšíří nabídku pro nevidomé Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích připravuje projekt, který by pomohl vytvořit v prostorách knihovny speciální pracoviště služeb pro nevidomé a slabozraké a zároveň výrazně rozšířit nabídku zvukových knih. Pokud projekt za téměř 3 miliony korun získá dotaci ze strukturálních fondů EU, Jihočeský kraj coby zřizovatel Jihočeské vědecké knihovny se bude na jeho financování spolupodílet. Projekt počítá nejen s nákupem existujících zvukových knih a hudebních nahrávek, ale také s vybavením pracoviště speciální technikou, umožňující zrakově postiženým využívat i klasické dokumenty. Jedná se zejména o multimediální PC se specializovaným softwarem, který disponuje hlasovým výstupem a digitálním zvětšením zobrazeného textu. [luk] JINDŘICHŮV HRADEC (23 tis. obyv.): Součástí Městské knihovny v Jindřichově Hradci je hudební oddělení, které nabízí široký sortiment zvukových nahrávek, určených pro HANDICAP nevidomé. V nabídce je 500 titulů mluveného slova, včetně pohádek, 4300 CD, 116 audiokazet s populární hudbou. Knihovna v r zažádala o dotaci na rozšíření hudebního oddělení, speciálně pro hluchoslepé, nevidomé a zrakově postižené. (Jindřichohradecký deník, ) Místní Kultura

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Finanční podpora pro živé umění

Finanční podpora pro živé umění Finanční podpora pro živé umění 2015 Obsah Úvod...str. 3 Financování živého umění na MK...str. 9 Tabulky vývoje podpory umění ze strany MK ČR za léta 2008 2015...str. 16 Aproximační strategie...str. 19

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2010 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2015 Program č. 2 - Publikační činnost související se

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Prokešovo nám. 6, 728 30 Ostrava - Mor. Ostrava Telefon: +420 596 262 228 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 724 133 630 Internet: www.volny.cz/nadace-landek

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www..

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www.. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu ŽÁDOST O JEDNOLETÝ GRANT HL.M. PRAHY v oblasti kultury a umění od 1.1.2012 právnická osoba/fyzická

Více

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU (STATISTIKY A TRENDY V INDUSTRIÁLNÍ TURISTICE) 1 TECHNICKÁ PAMÁTKA JE.. Stavba, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné nebo zajímavé

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

Statut společnosti Centrum pro současné umění - Praha, o.p.s.

Statut společnosti Centrum pro současné umění - Praha, o.p.s. Statut společnosti Centrum pro současné umění - Praha, o.p.s. Preambule Společnost Centrum pro současné umění - Praha, o.p.s. je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským obchodním

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P Stránka č. 1 z 12 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2 Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA Úplné znění ke dni 12. března 2014 Článek 1 Název a sídlo spolku 1. Název spolku: VIA TEMPORA NOVA, z.s. 2. Sídlo: Roztoky u Prahy Článek 2 Charakter spolku a její právní

Více

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor Ekonomika III. ročník 010_Neziskový sektor Společnost potřebuje ziskový i neziskový sektor. Neziskový sektor může ve společnosti fungovat pokud: společnost je schopna část svých prostředků pro něj vyčlenit

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Městská knihovna Ervína Špindlera, středisko příspěvkové organizace Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za rok 2005 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1. Základní

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

FestArt 2006 Přehlídka tvořivosti mladých lidí Jindřichohradecka. Téma tvorby Můj svět. Pravidla soutěže plné znění

FestArt 2006 Přehlídka tvořivosti mladých lidí Jindřichohradecka. Téma tvorby Můj svět. Pravidla soutěže plné znění FestArt 2006 Přehlídka tvořivosti mladých lidí Jindřichohradecka Téma tvorby Můj svět Pravidla soutěže plné znění Co je FestArt Možnost ukázat sobě i světu kolem, že jsem v něčem dobrý. Jinými slovy přehlídka

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

Regionální potravina 2012-2013

Regionální potravina 2012-2013 Regionální potravina 2012-2013 Kampaň v roce 2012 Cíle marketingové, mediální a PR kampaně: zvýšit povědomí o značce Regionální potravina mezi spotřebiteli zvýšit povědomí o oceněných produktech a producentech

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

JSME TU PRO VÁS! Firmy vašeho regionu

JSME TU PRO VÁS! Firmy vašeho regionu Řešení zviditelnění Vaší firmy nebo produktu, pro online a média marketing Podpora oblastní charity v regionu JSME TU PRO VÁS! Firmy vašeho regionu Proč tento produkt? Konkurenční boj se odehrává v hlavách

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny SEMINÁŘ 2013 KOMISE PRO PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ A MUZEJNÍ PEDAGOGIKU PŘI AMG ČR a NÁRODNÍ MUZEUM, CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 18. 19. 11. 2013 Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 1. Cíle sdružení Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 Občanské sdružení KHER bylo založeno 11. 4. 2012 a vzniklo na myšlence dlouhodobě podporovat vznik, propagaci a rozvoj literatury Romů. V době rozmachu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Hana Synková (Agentura pro sociální začleňování) Jakob Hurrle (Centrum pro společenské otázky

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu. rok 2005

JIHOČESKÝ KRAJ. Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu. rok 2005 Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu rok 2005 Odbor kultury, pam. péče a cestovního ruchu - vedoucí odboru ing. Kamila Hrabáková Oddělení památkové péče (vozabalova@kraj-jihocesky.cz; tel.

Více

Statut Českého rozhlasu

Statut Českého rozhlasu Statut Českého rozhlasu 1. Název: ČESKÝ ROZHLAS Cizojazyčné názvy: anglicky: Czech Radio německy: Tschechischer Rundfunk francouzsky: Rádio Tchéque španělsky: Radio Checa italsky: Radio Ceca rusky: Чешскоe

Více

Monitoring médií za 4/2015

Monitoring médií za 4/2015 Monitoring médií za 4/2015 Pro váženého klienta AVPO Přehled výstupů za 4/2015 (část 1) Datum Médium Titulek Kategorie Výstup Rozsah Obor Medi atyp 7.4.2015 Nevladky.cz Pozvání na setkání značka spolehlivosti

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

WORKSHOP B. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

WORKSHOP B. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí WORKSHOP B Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Zaměření workshopu KULTURNÍ DĚDICTVÍ NA VENKOVĚ Preambule k workshopu Úvodem: Kulturní dědictví země zahrnuje

Více

OBSAH PREZENTACE. O Media Masteru. Kontakty

OBSAH PREZENTACE. O Media Masteru. Kontakty OBSAH PREZENTACE O Media Masteru Představení zastoupených médií TV Barrandov Kino Barrandov Barrandov Plus Týden Instinkt Sedmička Exkluziv Interview Animáček Top dívky Popcorn Marketing sales media PR

Více

Téma tvorby Příliš blízcí příliš vzdálení

Téma tvorby Příliš blízcí příliš vzdálení Téma tvorby Příliš blízcí příliš vzdálení PRAVIDLA SOUTĚŽE PLNÉ ZNĚNÍ Co je FestArt Možnost ukázat sobě i světu kolem, že jsem v něčem dobrý. Jinými slovy přehlídka tvořivosti spojená se soutěží o nejlepší

Více

Program Kultura v České republice 2001 2013

Program Kultura v České republice 2001 2013 Program Kultura v České republice 2001 2013 Česká republika má přístup do programu Kultura již od roku 2001. Program je od svého vzniku zaměřen především na podporu neziskových mezinárodních projektů spolupráce

Více

Z ř i z o v a c í l i s t i n a

Z ř i z o v a c í l i s t i n a V Hradci Králové dne Čj. K R Á L O V É H R A D E C K Ý K R A J Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Z ř i z o v a c í l i s t i n a Příspěvkové organizace Královéhradeckého

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

A/ Sportovní akce B/ Kulturní a spole enské akce

A/ Sportovní akce B/ Kulturní a spole enské akce GRANTOVÝ PROGRAM REGIONU HRANICKO pravidla na rok 2008 1. Úvod, cíl programu Grantový program regionu Hranicko vznikl na základě spolupráce Mikroregionu Hranicko, Hranické rozvojové agentury a významných

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 19. ledna 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Lenka Zárybnická, kontakt: Lenka Zárybnická,

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU AGENDA: 1) charakteristika projektu 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost 3) místa konání 4) mediální podpora (ukázky mediální kampaně v deníku) 5) nabídka partnerství

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Kulturní komise doporučuje radě města následující opatření ke zvýšení úrovně kultury v Dačicích, přičemž respektuje finanční možnosti města a dbá

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ - Výstava v Domě U Kamenného zvonu v Praze Výstava v OÖ Kulturquartier v Linci, Rakousko Úvod Výstava Uměním ke svobodě v Domě U Kamenného zvonu v centru Prahy je prvotním

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010 Věstník NKÚ, plán kontrolní činnosti 343 9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010 schválený Kolegiem NKÚ usnesením 7/XVII/2009 na XVII. zasedání, konaném dne 19. 10. 2009 Číslo kontrolní akce: 10/01

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s.

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s. Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s. (dále jen "Společnost") 1. ZAKLADATELÉ, NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1 Zakladatelem Společnosti je: společnost Josefínka s.r.o., IČ: 246

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI 1. Název společnosti: SIRIRI Článek I. Úvodní ustanovení 2. Sídlo: Karmelitská 18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana 3. Zakladatelé: Provinční delegatura Řádu bosých

Více

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU 1 Princip projektu Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám

Více

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu Regionální operační program severozápad Aktuální problémy domácího cestovního ruchu 21. září 2010 L I T O M Ě Ř I C E Tomio Okamura viceprezident AČCKA SOUČASNÝ STAV PŘÍJEZDOVÉHO A DOMÁCÍHO CESTOVNÍHO

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Botič o.p.s.

ZAKLÁDACÍ LISTINA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Botič o.p.s. ZAKLÁDACÍ LISTINA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Botič o.p.s. Jediný zakladatel: Ing. Jan Chvátal r.č. 790220/0372 trvale bytem: Čestlická 67, 251 01 Dobřejovice ve smyslu 4 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně

Více

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE 1 FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Neziskové organizace (NO) neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání zde kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavního poslání,

Více

3/2013 NOVINKY C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O MARTIN HAUSENBLAS NOVÁ POSILA V NADACI. Vážení dárci, příznivci naší. nadace

3/2013 NOVINKY C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O MARTIN HAUSENBLAS NOVÁ POSILA V NADACI. Vážení dárci, příznivci naší. nadace 3/2013 C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O INDIVIDUÁLNÍHO DÁRCE ZÍSKAL MARTIN HAUSENBLAS Ve čtvrtek 3. října 2013 proběhlo v Kaiserštejnském paláci na Malostranském náměstí slavnostní vyhlášení vítězů 16. ročníku

Více

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Za účetní období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 KDO JSME PRODUKTY SPOLEČNOSTI GUARANT INTERNATIONAL GUARANT International

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013 SES SEBE - SPOLU www.sebespolu.net Praha 6, Na Kuthence 11/826 IČO: 26629691 číslo účtu: KB: 51-2310030247/0100 tel.739 073 178 ses@sebespolu.net VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013 KONTAKTY: Ondřej

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Setkání s představiteli Jihočeského kraje 30. dubna 2014 Jan Beneš Pakt zaměstnanosti v MS kraji PROČ? Viz FILMOVÁ UKÁZKA Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000. 3.240 registrovaných informací

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000. 3.240 registrovaných informací Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000 K 31.12.2000 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 1999 za rok 2000 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. zodpovězeno

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Souhrnné poznatky České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Praha, srpen 2012 1/5 1. Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI

Více