Ředitelé se do školy těšili

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ředitelé se do školy těšili"

Transkript

1 16/ září 2008 Cena 6,00 Kč Lýkožrout nepřítel číslo jedna Lýkožrout smrkový malý nenápadný hmyz, který ale v lesích páchá nenapravitelné mnohamilionové škody. Jeho likvidace a ochrana lesa před napadením tímto agresivním nepřítelem je neustálou a náročnou prací pro všechny vlastníky lesů. Také vzhledem k přírodním kalamitám v minulých letech, nepříznivým klimatickým podmínkám a současné gradaci výskytu kůrovců je proto třeba neustále věnovat zvýšenou pozornost ochraně lesních porostů. Obnova lesa a jeho ochrana před škůdci je povinnost rovněž zakotvená v lesním zákoně. Článek Ing. Lumíra Čáně z odboru životního prostředí MÚ Sušice, určený zejména vlastníkům lesů, se věnuje této problematice Aktuálně z radnice Moderní autobusy na pracovní schůzce se se starostou Sušice Bc. Petrem Motlem a Ing. J. Hupkou sešel v pátek 22. srpna Miroslav Hucl, ředitel ČSAD Autobusy Plzeň, a. s. Hlavním bodem jejich setkání bylo projednání otázky spolupráce v oblasti krizového řízení, protože areál ČSAD v Sušici byl vytipován jako hlavní oblast pro přednostní zásobování pohonnými hmotami v případě nenadálé krizové situace. Kromě další diskuse o současném stavu a zabezpečení autobusové dopravy hovořili také o tom, že by se v příštím roce místní doprava v Sušici mohla dočkat moderních nízkopodlažních autobusů. To by bylo přínosem zejména pro pohybově handicapované spoluobčany, pro seniory i maminky s kočárky, kterým by tyto autobusy usnadnily dopravu po městě. DDM bude města v pondělí 25. srpna byly na krajském úřadě při jednání sušického starosty a MVDr. Václava Červeného, radního Plzeňského kraje, dohodnuty možné podmínky převodu Domu dětí a mládeže v Sušici z kraje pod město a jeho další fungování, podpory kraje aj. Na tuto schůzku navazuje jednání starosty Petra Mottla s ředitelem ZŠ Lerchova Č. Křížem o možnosti definitivního přesunu některých aktivit, zejména sportovních, z DDM do této školy (některé z nich tam již v loňském roce úspěšně probíhaly). Návrh na převzetí DDM včetně personálního a provozního zajištění bude předmětem jednání rady a zastupitelstva města na jejich zářijových zasedáních. pokud by byl návrh úspěšný, fungoval by Dům dětí a mládeže od 1. ledna příštího roku jako organizace města Sušice. Jak využít areál zrušeného Stavebního podniku? Zajímavý návrh představili starostovi Petru Mottlovi architekt Ing. P. Lejsek a zástupce společnosti SP Máchova Develop, s. r. o., Klatovy, která areál v dražbě zakoupila. V místě bývalého podniku by podle záměru majitele mělo vyrůst 11 bytových a 8 rodinných domů, místo je tu i pro dvě dětská hřiště a dostatek zeleně. Pro účely bytové výstavby s touto lokalitou počítá i stávající Územní plán města. V současnosti se zpracovává projekt demolice stávajících objektů, bude zachována pouze administrativní budova, která bude zrekonstruována na byty. Výstavba první etapy by po vyřízení všech formalit mohla být zahájena počátkem příštího roku. Radní společně na Otavě patnáct lodí a tři rafty byly k vidění v pátek 29. srpna na Otavě. Akci organizovala společně města podílející se na projektu Otavská plavba Sušice, Horažďovice, Strakonice, Písek. Tento podnik sportovně poznávacího charakteru měl za účel seznámit především radní Plzeňského a Jihočeského kraje a zastupitele uvedených měst se současným stavem řeky, tábořišť a podmínek pro vodáckou turistiku vůbec. as Nemocnice jde do dalšího kola V letošním roce se historicky poprvé naskytla možnost čerpat finanční zdroje z fondů EU pro zdravotnictví. Pro zdravotnická zařízení našeho typu je tato podpora možná cestou Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad, a to v rámci prioritní osy č. 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí oblast podpory 2.6. Rozvoj zdravotní péče. ROP Jihozápad je realizován a spravován Krajskými úřady Plzeňského a Jihočeského kraje. Tyto orgány také rozhodují o tom, které projekty budou z ROP podporovány. V rámci vyhlášené třetí výzvy pro žadatele o dotaci z ROP Jihozápad podala Nemocnice Sušice, o. p. s., na konci července 2008 tři projektové žádosti, žádá o poskytnutí finančních prostředků z fondů EU v celkové výši přibližně devět miliónů korun. Konkrétně se jedná o projekty Modernizace vybavení rentgenový přístroj ve výši přibližně jeden milión korun, Modernizace vybavení endoskopické přístroje ve výši přibližně jeden milión korun a Nákup zdravotnické zařízení Nemocnice Sušice ve výši přibližně sedm miliónů korun. První dvě projektové žádosti byly již také podány v předcházející výzvě v březnu letošního roku a zde prošly do nejužšího výběru. Jak se dostat dlužníkům na kobylku? V minulém vydání Sušických novin jsme se věnovali tématu městských bytů. Slíbili jsme pokračování týkající se problematiky neplatičů a vymáhání dluhů, které neplacením nájemného v městských bytech vzniknou. Všechna města, jako majitelé nájemních bytů, se s tímto jevem potýkají. Už dva roky ale mají, po přijetí nového zákona platného od roku 2006, lepší možnosti postupu proti neplatičům. Jaká je současná situace v Sušici? Jak město postupuje, jaké má možnosti, jak mohou nepříjemnou situaci řešit dlužníci o tom se dočtete v rozhovoru s Lenkou Kratejlovou na straně 3 na straně 2 Ředitelé se do školy těšili V našich základních školách bylo rušno i o prázdninách, jak se určitě přesvědčíte z následujících řádek. Ředitelům jednotlivých ZŠ jsme položili stejné otázky. Těšíte se na nový školní rok? Ano, určitě. Tohle je povolání, které se bez těšení na začátek školního roku nedá dělat. Určitě každý z nás kantorů si během roku a hlavně ke konci školního roku říká, že už nemůže, ale stále je více radostných okamžiků, které stojí za to být učitelem. Nebojím se prohlásit, že nejen já, ale většina učitelů a provozních zaměstnanců se už na začátek školního roku těší. Ono je to tady bez dětí takový divný. Veškeré finanční prostředky alokované v této výzvě pro zdravotnictví Plzeňského kraje byly ale poskytnuty na podporu projektu Výstavba pavilonu jednodenní chirurgie Nemocnice Privamed, a. s., Plzeň (cca 64 mil. Kč). Jak jsem již uvedl, rozhodli jsme se naše dvě žádosti podat znovu v letní výzvě a k tomu jsme připravili žádost další. Celá pracovní skupina, která se v nemocnici velmi náročnou přípravou žádostí zabývá, pevně věří ve šťastný výběr a v to, že politická reprezentace kraje touto formou podpoří úroveň zdravotnictví našeho regionu. MUDr. JIŘÍ ŠEDIVÝ, ředitel Nemocnice Sušice, o. p. s Mgr. Čestmír Kříž., ředitel ZŠ Lerchova ul. Slavnostní uvítání 70 prvňáčků v ZŠ Lerchova. za 330 tisíc koupili nový nábytek moderní jídelní sety, které určitě zpříjemní prostředí. Vím, vše nejde hned a člověk ve veřejném sektoru musí být trpělivý, ale vytrvalý. Dvousettisícovou investicí je dále rekonstrukce odborné učebny přírodopis, kdy jsme vytvořili opravdu velmi moderně audiovizuálně vybavenou učebnu 21. století a tím jsme dokončili rekonstrukce odborných učeben v pavilonu B. Myslím si, že moderní technikou máme naši školu vybavenou nadprůměrně, což ovšem také v plné míře využíváme. Stali jsme se např. v tomto roce partnerem nakladatelství Fraus, které přeměnu ve školství zachytilo mezi prvními a jejich učebnice a programy pro aktivní výuku tvoří špičku v našem školství. Nesmíme zapomenout na vybavení novým nábytkem podařilo se nám nově vybavit tři třetí třídy a tři šesté třídy (náklady 350 tis. Kč). Dalších šestkrát sto tisíc padlo na nové podlahy a vymalování, což spolehlivě provedly místní firmy Podlahářství Mazura a Malířské a natěračské práce F. Žák. Ale samozřejmě probíhaly i další opravy a práce, které ke školním prázdninám patří. Realizovala se na vaší ZŠ nějaká zásadní oprava, rekonstrukce, vybudovalo se něco zcela nového, došlo k významným změnám co se týká budov samotných? Ano a není toho málo. Na naší škole se letos v létě pokračovalo ve výměně oken, investice tis. (třetí etapa) a doufám, že příští rok celkovou výměnu dokončíme. Nejen, že škola výměnou zkrásněla, ale zpětně se nám to vrací v ušetřené energii za teplo. Rekonstrukci prováděla firma AR okenní technika Vrhaveč. Odvedli velmi kvalitní práci a stihli vše v termínu, takže na výměnu čekají už jen okna v pavilonu A. Kromě budov samotných Další velkou investicí za 600 tisíc byla rekonstrukce WC, včetně rok také nějaké změny ve výuce, připravujete pro letošní školní bezbariérového, kterou provedla nebo školním životě vůbec? fa Sušická stavební, s. r. o. Snad Jak jste si určitě všimli, ještě jsme během prázdnin dotáhli se tím úspěšně rozjíždí postupná rekonstrukce veškerého hygienického vybavení v celém are- do konce něco nového. Pracovali álu školy. Do školní jídelny jsme pokračování na str. 12 MKS nenechte si ujít! KD Sokolovna: pátek 5. září v hodin Zahájení Kurzu tance a společenské výchovy pro mládež pravidelné lekce vždy v pátek od hodin úterý 9. září v hodin Taneční pro dospělé lekce vždy v úterý od hodin středa 17. září v hod. Bez předsudků Více na str. 7. Rezervace a prodej vstupenek v MKS září Sušická pouť podrobný program na straně 6. Městská policie upozorňuje uzavírka náměstí v době konání sušické pouti Náměstí Svobody a části ul. Havlíčkova a ul. T. G. Masaryka budou uzavřeny v pátek 5. září od 20 hodin do neděle do 24 hodin. O víkendu 6. a 7. září bude rovněž pro veřejnost uzavřeno parkoviště u zimního stadionu.

2 strana 2 Se zajímavými dřevěnými plastikami se můžete setkat v přírodním areálu Santosu. Jedná se o dílo Sergeje Blaginina (Tedražice), který je vytváří za pomoci motorové pily a u něhož je jako doplněk procházkové trasy nechalo zhotovit Město Sušice. Prvními kroky v oživení vycházkových cest lesoparkem tak reaguje město na úsilí a doporučení Mateřského centra Medvídek, které se nejen v kampani Dětská hřiště dnes a příště, o níž jsme podrobně informovali, zajímá o herní plochy a odpočinková místa, jichž je možno využít atraktivním a aktivním způsobem. Na dřevěných plastikách přibudou ještě madla a úchytky, barevné doladění. Tento pilotní projekt na tak zvaném nástupním místě na Santosu je prvním z řady. Dřevěné sochy postupně zaplní velkou část lesoparku Luh, dalším je připravovaná revitalizace herních ploch v celém městě (informovali jsme v minulých Sušických novinách). as První městské oslavy v Rejštejně Statut města byl téhle malé obci, o níž první písemná zmínka pochází z roku 1347, navrácen 23. října Díky tomu se městskými částmi Rejštejna stal Jelenov, Klášterský Mlýn, Malý Kozí Hřbet, Radešov, Svojše, Velký Kozí Hřbet, Velký Radkov a Zhůří. V neděli 24. srpna letošního roku se tak po dlouhých letech v Rejštejně konaly u příležitosti Bartolomějské pouti první městské oslavy. Starosty města Horsta Hasenöhrla jsme se zeptali proč obec Rejštejn požádala zpět o navrácení statutu města? Víte, ono to hodně souvisí s takovou tou národní hrdostí. K Rejštejnu statut horního královského města, na nějž byl velmi pyšný, patřil až do padesátých let, kdy mu byl odebrán a Rejštejn se stal obcí. Využili jsme možnosti požádat o jeho navrácení a byli jsme úspěšní. To, že Rejštejn byl městem, konečně nejen historicky, dokládají i takové věci jako je pečeť, jmenovací listina, náměstí (nikoli náves). V čem vidíte výhody znovu povýšení na město? Jsme sice malí ale ne neviditelní, což dokazuje zájem turistů, kteří naše město a jeho okolí ročně vyhledávají. Zčásti budeme svou další tvář v cestovním ruchu budovat také na tom, že jsme jedním z nejmenších (a bu- deme dělat vše pro to, abychom byli i jedním z nejhezčích) v republice a přesto můžeme hodně nabídnout. Určitě za to, že Rejštejn došel tak daleko, patří velké poděkování starousedlíkům, všem občanům, kteří se o město starali a starají, a kteří se podílí na jeho rozkvětu, nejen po stránce turistické. Doufám, že budeme samostatnější, průbojnější a že se nám podaří dál postupně rozvíjet všechny stránky života ve městě. V programu oslav, na něž se sjelo také několik desítek rodáků ze sousedního Německa, nechyběla mše, výstava historických i současných fotografií města a hosté si mohli prohlédnout i listinu, jíž je Rejštejnu navrácen statut města. Město Rejštejn, ač co do počtu obyvatel a rozlohy nevelké Jazyková škola informuje Jazyková škola při ZŠ Sušice Lerchova nabízí volná místa v kurzech angličtiny a němčiny. Pokračovat budou kurzy, které probíhaly v minulém školním roce a při dostatečném počtu zájemců otevřeme i nové kurzy pro začátečníky. Školné pro školní rok 2008/09 (včetně zápisného 400 Kč) Děti do 15 let Studenti nad 15 let Dospělí Rodiče a děti (1 dítě) pouze angličtina Rodiče a děti (2 děti) pouze angličtina 200 Kč Kč Kč Kč Kč (253 obyvatel, 30,43 km² páté nejmenší město v Česku), žije poměrně rušným životem díky cestovnímu ruchu a nejen v tomto směru se snaží své prostředí neustále zvelebovat. To dokládá například nedávno opravená kašna, kaplička Panny Marie Pomocné, je připravený projekt na rekonstrukci Městského úřadu a do budoucna uvažuje vedení města i o zřízení Muzea skla. To by mělo být, včetně malé sklářské hutě, přistavěno k budově úřadu. Jak uvedl starosta, vedení i občané města doufají, že se jim nejen na tento, ale i na další projekty rozvoje města podaří získat finanční dotace z Evropské unie, případně také z ostatních dotačních zdrojů. To by výrazně urychlilo oživení tohoto malého městečka v jedné z nejhezčích a turisticky nejvyhledávanějších částí Šumavy. as Kaleidoskop Informativní schůzky k vytvoření rozvrhu hodin se budou konat v pondělí 15. září 2008 pro kurzy v hodin angličtiny dětí a rodičů s dětmi v hodin němčina v hodin angličtina. Z malého dluhu velký problém Dnešním článkem navazujeme na minulé vydání Sušických novin, kde jsme na téma městských bytů hovořili s Lenkou Kratejlovou z Odboru majetku a rozvoje města MÚ Sušice. Dnes se v rozhovoru s ní budeme věnovat problému neplatičů jak lze postupovat při vymáhání dluhů, kam až může nájemníky zavést nedbalost, o kolik peněz díky nim město přichází i o tom, jak se z malého dluhu může stát velký problém. Jak se v městských bytech platí nájemné a jak postupujete při vzniknu dluhu? V městských bytech se nájmy platí pozpátku, konkrétně to znamená, že nájem bytu za srpen musí být uhrazený nejpozději do 15. září. Kdo neuhradí nájem do tohoto data, je upomínkou upozorněn že nezaplatil a dlužnou částku může zaplatit až do 31. října. Pokud se jedná o dluhy do výše tří měsíčních nájmů, eviduje a upomíná dlužníky Bytservis Sušice. V případě, že dluh dosáhl uvedené výše, předává záležitost nám na OMRM MÚ. Od nás pak každý takový dlužník dostane doporučený dopis s výzvou do vlastních rukou, kde je na dluh upozorněn. Pokud jej neuhradí do 14 dnů, následuje výpověď z nájmu. Co v takové situaci může občan udělat, pokud nemůže dluh splatit najednou, aby nedošlo na výpověď z bytu? Každý, komu takový problém vznikne, může za námi přijít a dohodnout se na splátkovém kalendáři. Sám si nastaví částku jaká jemu vyhovuje (minimum Kč), aby byl schopen dluh zaplatit a zároveň při tom hradit řádné nájemné. Pokud je uzavřena dohoda o vyrovnání dluhu do 18 splátek, schvaluje splátkový kalendář rada města. Pokud je to nad 18 splátek, pak jej musí schválit zastupitelstvo města. Ve splátkovém kalendáři je uvedena jednak částka a datum splácení, jednak podmínka, že pokud dojde, byť v jediném případě, k nedodržení této smlouvy, je pak celý dluh splatný najednou. V takovém případě buď dlužník částku uhradí, jinak dostává výpověď z nájmu. Ten kdo na výzvy a upomínky nezareaguje a nepřijde se domluvit na úhradě dluhu, dostane výpověď z bytu výpovědní lhůta je tři měsíce a počíná běžet od prvního dne následujícího měsíce ode dne doručení. I tak zde ještě necháváme dlužníkům šanci pokud vše včetně penále v této tříměsíční lhůtě doplatí, mají možnost požádat radu města o zpětvzetí výpovědi. Dosud, pokud byly všechny podmínky pro zrušení výpovědi z bytu splněny, rada města vždy vyhověla. Všechny informativní schůzky se budou konat v učebnách Jazykové školy (zadní vchod ZŠ Lerchova od hřiště z Villaniho ul., 1. patro). Účast nutná ve vlastním zájmu! Přihlášky obdržíte ještě v pondělí v kanceláři jazykové školy mezi hod. (tel ) nebo na u sjs. Přihlášky jsou také ke stažení na Uzávěrka přihlášek v pátek do 15 hodin. Jak postupujete v případě, že dlužník nereaguje ani na výpověď z bytu? Musí se z bytu vystěhovat. Pokud ani nyní nedojde k dobrovolnému opuštění bytu, podáváme k soudu návrh na výkon exekuce vyklizení bytu. Město je povinno v takovém případě vystěhovaným zajistit přístřeší (např. v hotelu). Na dlužnou částku podáváme k soudu návrh na vydání platebního rozkazu. Když nájemci z bytu odejdou a dluží jen peníze, řeší toto také soud vydáním platebního rozkazu. Pokud bývalý nájemci z bytu neodejdou dluží až do vyklizení bytu ušlý zisk ve výši nájemného. Pokud dlužník v soudem stanovené lhůtě neuhradí platební rozkaz, dochází z naší strany k podání žaloby na provedení exekuce na majetek. Jak probíhá exekuce? Exekutor oznámí, den a přesnou hodinu, kdy se do bytu dostaví. Přijde exekutor, justiční stráž, MP, zástupce Města a Bytservisu a zase jsou tu dvě možnosti buď je byt vyklizený a exekutor předá byt majiteli, nebo se občas stane, že lidé do poslední chvíle myslí, že se jim nic takového stát nemůže a odmítají byt opustit. Pak jsou vyvedeni, exekutor sepíše majetek, označí věci určené k dražbě, kterou pak provádí. Osobní věci z bytu, oblečení aj. (co se neeviduje) skladujeme, a lidé si to mohou později vyzvednout. Do jaké výše může dluh narůst, v případě, že dlužník nespolupracuje a dojde ke krajnímu řešení? Asi nejlepší bude konkrétní příklad: pětačtyřicetileté nájemnici vznikl dluh na nájmu ve výši Kč. Paní dluh uznala, z bytu odešla (nedošlo k nákladům na vystěhování), ale nezaplatila s tím, že peníze nemá. Protože byt byl vrácený, požádali jsme soud o vydání platebního rozkazu na dlužnou částku Kč + penále, které činí 2,5 denně z dlužné částky. Už jen tím, že soud vydá platební rozkaz, dochází k povinnosti dlužníka zaplatit kolky, které v tomto případě činily 600 korun a právní zastoupení, které zde činilo korun. Při vydání platebního rozkazu je stanovena doba splatnosti (většinou vyčkáváme ještě jeden až dva měsíce po splatnost, aby lidé měli opravdu dostatečnou možnost vše vyrovnat). Ani na to dlužnice nereagovala, proto jsme podali k soudu návrh na provedení exekuce na majetek povinné. Exekutor pani vyhledal a věc řešil. Jakým způsobem, to je záležitost exekutora, jak dlužnou částku vymůže. Nám pak přišlo vyúčtování. Penále ke dni zaplacení činilo Kč a náklady exekutora korun. Nájemnice tedy celkem z původní dlužné částky Kč zaplatila korun! Dluh vyrovnala, případ jsme uzavřeli. Kolik evidujete neplatičů? K dnešnímu dni je těch, kteří dluží více než tři nájmy 45, z toho pouze tři požádali o splátkový kalendář, dva jsou vyzváni k zaplacení, dva případy se dořeší po vyřízení pozůstalosti po zemřelém, dva jsou ve výpovědní lhůtě 3 měsíců a zbylých 36 je již vysouzeno, vystěhováno a exekutor na nich vymáhá dluhy. Od podání návrhu k vystěhování to trvá zhruba půl roku až rok. Kolik je to peněz? Podle evidence Bytservisu, nebylo například letos v květnu vybráno na nájemném korun, což je 30 nezaplacených nájmů z celkového počtu Statistika ukazuje přibližně stejná čísla v každém měsíci, tzn. že se každý měsíc nevybere na nájemném kolem sta tisíc korun. Může si dlužník, který je vystěhován, poté, co řádně zaplatí všechny dluhy, znovu požádat o přidělení městského bytu? Pokud je byt vrácen a jsou uhrazeny veškeré pohledávky, tak nic nebrání tomu, aby si lidé znovu podali žádost o přidělení bytu. Jejich žádost je zařazena do pořadníku žadatelů a postup je stejný jako u všech nově zaevidovaných žádostí o přidělení městského bytu. Od roku 2006 pro vás platí nový zákon myslíte si, že je lepší? Určitě ano, protože dává možnost rychleji reagovat. Před rokem 2006 jsme museli nejdříve žádat soud, pokud jsme chtěli dlužníkům dát výpověď z nájmu bytu. Při zahlcenosti soudního aparátu tam takové žádosti ležely třeba až rok. V roce 2006 bylo právě novým zákonem stanoveno, že pokud někdo dluží tři nájmy, můžeme mu dát výpověď sami. Ale dává zároveň možnost i lidem, kteří se cítí poškozeni, požádat soud o přezkoumání oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu. To ale lidé nedělají, protože ví, že nezaplatili a zbytečně by si dluh zvyšovali o soudní výlohy. To, že je nová právní úprava lepší se potvrdilo i na výši dlužných částek, které se výrazně snížily díky tomu, že můžeme zahájit sankce už po nezaplacení třech měsíčních nájmů. Takto nastavený systém je pro nás, jako majitele bytů, rozhodně lepší. Děkuji za odpovědi. ANDREA STAŇKOVÁ Veřejné bruslení sobota neděle úterý pátek sobota Další termíny na plakátech! Broušení bruslí každé úterý a čtvrtek od do hodin. Upozornění je nezbytné mít ochranné rukavice a dbát pokynů obsluhy ZS! Změna časů i termínů vyhrazena aktuální informace na tel

3 18. zasedání rady města se konalo 18. srpna Rada schválila usnesení: RM souhlasila s nákupem sterilizátoru do maximální výše Kč pro Domov důchodců Sušice, příspěvkovou organizaci. RM nesouhlasila s prominutím pohledávky za Pavlem Kavcem Strakonice, ve výši Kč a doporučila uzavřít na splácení pohledávky splátkový kalendář. RM vzala na vědomí Zprávu ze šetření PČR, Okresní ředitelství Klatovy ve věci ŠJ Lerchova. Na základě výsledku šetření PČR RM souhlasila s použitím rezervního fondu ZŠ Lerchova ve výši Kč. RM schválila odměnu pro Jaroslavu Holečkovou, ředitelku MŠ Smetanova při příležitosti životního jubilea. RM souhlasila a doporučila zastupitelstvu města schválit převzetí činnosti DDM Sušice, nábř. Jana Seitze 257 (IČO ) zřizované Plzeňským krajem s účinností od s tím, že se toto pracoviště stane místem výkonu činnosti Základní školy Sušice, Lerchova ul. 1112, okres Klatovy. RM souhlasila a doporučila zastupitelstvu města schválit znění Dodatku č. 4 ke zřizovací listině Základní školy Sušice, Lerchova ul. 1112, okres Klatovy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Sušice ze dne pod bodem b) odst. 5). RM souhlasila s uznáním odpovědnosti za škodu, která vznikla Mgr. Mileně Naglmüllerové následkem úrazu. Zasedání rady města RM nedoporučila zastupitel- sem smluv. stvu města odprodej části pozemkové parcely č. 1941/111 v k. ú. Sušice nad Otavou, o výměře cca m². RM schválila dodatek ke OZNÁMENÍ finančního příspěvku pro oblast památkové péče Zastupitelstvo města Sušice schválilo na svém zasedání dne pro oblast památkové péče finanční příspěvek v celkové výši Kč. Finanční příspěvek je určen pro vlastníky nemovitých sta- pravomocné stavební povolení, veb nacházejících se v městské popř. ohlášení památkové zóně Sušice, s výjimkou staveb, které jsou nemovi- orgánu státní památkové péče závazné stanovisko dotčeného tou kulturní památkou (vedeny doklad o zaplacení provedev ÚSKP) ných prací Aktuality RM vzala na vědomí výpověď z nájemní smlouvy ze dne mezi Městem Sušice vé opatření ve výši Kč. RM odkládá žádost Karla Dudy a firmou VM SP, s. r. o., se sídlem RM schválila zadání výběrové- a Víta Dudy ve věci přidělení bytu Žarošice, na pronájem nebytových ho řízení na zhotovitele projek- z důvodu doplnění údajů. prostor k tu: Otavská cyklistická stezka RM souhlasila s udělením výho RM vzala na vědomí výpo- Sušice. jimky ze zásad k nájmu bytů v domech věď z nájemní smlouvy ze dne RM schválila zadání výběrové- v majetku města Sušice, mezi Městem Sušice a firmou Elka Service, s. r. o., Sušice na pronájem nebytových ho řízení na zhotovitele projektu: Sušice Revitalizace herních ploch. o kterou požádala Věra Malinková a souhlasila se zařazením její žádosti do pořadníku žadatelů. prostor a souhlasila s ukončením RM souhlasila s přidělením za- RM souhlasila s výší smluvnínájemního vztahu dohodou ke dni ho nájemného 35,98 Kč/m²/měsíc v bytech v Domech s pečova- RM schválila smlouvy o dílo na akci: Sušice, Chata na Svatoboru oprava pokojů a sociálního zařízení s firmou Pavel Sluka, autorizovaný a revizní technik Sušice na akci Rekonstrukce elektroinstalace v 2. NP a 3. NP v částce Kč včetně 19 % DPH, s firmou Václav Regner VODOINSTALACE TOPENÍ PLYN Sušice, na akci Dodávka a montáž oprava ÚT v částce Kč včetně 19 % DPH, s firmou Sušická stavební, s. r. o., Sušice na akci Rekonstrukce pokojů a sociálního zařízení v částce Kč včetně 19 % DPH a pověřila starostu města podpisem smluv o dílo. RM schválila zadání veřejné zakázky na realizaci akce: Domov důchodců Sušice stavební úpravy ve stávajícím sociálním jádru a zároveň schválila firmy, které budou vyzvány k předložení cenové nabídky: VM SP, s. r. o., Klatovy III, Sušická stavební, s. r. o., Miloslav Podlešák Sušice, RaMIStav Horažďovice, AKOSTAV, spol. s r. o., Sušice. RM dále schválila členy pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek: Ing. Petr Kocman, Ing. Vladimír Marek, Ing. Věra Marešová, Mgr. Zlatuše Gersdorfová, Ing. arch. Pavel Lejsek (komise majetku a rozvoje města), Ing. Jaroslav Macháček (kontrolní výbor). RM schválila dodatek ke smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci: Sušice, Centrum volného času dětí a mládeže studie řešení s firmou Ing. arch. Jiří Kučera Horažďovice a pověřila starostu města podpisem uvedeného dodatku. RM schválila Smlouvu o dílo na zpracování změny č. 3 územního plánu Města Sušice s Projektovým atelierem AD, s. r. o., Ing. arch. Jaroslav Daněk České Budějovice, ve dvou částech Návrh změny a Čistopis změny a pověřila starostu města podpi- smlouvě o dílo č. 05/2008/M na výměnu parketové podlahy v Sokolovně a pověřila starostu města podpisem tohoto dodatku. Rada dále schválila příslušné rozpočto- kázky: Výměna aeračních elementů na 3. aktivační lince ČOV Sušice firmě 1. JVS, a. s., České Budějovice, schválila smlouvu o dílo a pověřila starostu podpisem této smlouvy. RM souhlasila přidělením za- města. kázky: Sanace kanalizačního RM schválila nákup tiskárřadu Dlouhoveská ul. firmě ČKV Praha, s. r. o., schválila smlouvu o dílo a pověřila starostu podpisem ny a kopírky pro Dům penzion v částce Kč. Zápis z jednání najdete na www. této smlouvy. sumavanet.cz/mususice. red na stavební úpravy (výmě- konečný termín pro předlona střešní krytiny, výměna oken, dveří, obnova vnějších omítek žení žádosti včetně dokladů je aj.) předních traktů staveb, směřujících do ulice Upozornění Podmínky pro poskytnutí příspěvku RM revokovala, na žádost SOŠ a SOU a vzhledem k nově zjištěným skutečnostem o stavu kanalizace, své usnesení č. 329 ze dne a souhlasila s opravou kanalizační přípojky. RM souhlasila se změnou Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro lokality Sušice Sušice, Sušice Volšovy, Sušice Červené Dvorce a pověřila starostu podpisem žádosti o změnu. RM vzala na vědomí zápis z jednání bytové komise. RM souhlasila s přidělením bytu 2+1 Jitce Vetrákové na dobu určitou jednoho roku. RM souhlasila s přidělením bytu 1+1 Janě Hlavaté na dobu určitou jednoho roku. RM souhlasila s přidělením 18 bodů z důvodu veřejného zájmu Aleně Kotěšovcové a souhlasila s přidělením bytu 1+1 na dobu určitou jednoho roku. RM souhlasila s přidělením 17 bodů z důvodu mimořádné situace Radku Sahajovi a souhlasila s přidělením bytu 1+1 na dobu určitou jednoho roku. RM souhlasila s přidělením bytu 0+1 v domě s pečovatelskou službou Marii Pavlasové na dobu určitou jednoho roku. RM souhlasila s výměnou bytu mezi Peterem a Jaroslavou Škradovými (Sušice) a Magdalenou Šimečkovou (Sušice). RM nesouhlasila s výměnou bytu mezi Zdeňkem a Janou Prokopovými (Sušice) a Milošem a Zuzanou Kroutílkovými (Sušice). RM na žádost Petra Matejzla revokovala usnesení ze dne ve věci povolení uzavření podnájemní smlouvy bytu a souhlasila s uzavřením podnájemní smlouvy bytu mezi P. Matejzlem a Milenou Petružálkovou na dobu určitou od do telskou službou od RM vzala na vědomí zápis ze dne z jednání komise pro podporu podnikání a rozvoj o jednotlivých žádostech a výši příspěvku bude na doporučení komise rozhodovat rada města, popř. zastupitelstvo města Sušice na příspěvek není právní nárok Podrobnější informace na tel. č , pí. Kubíková vedoucí odboru školství, památkové péče a cestovního ruchu. Příští jednání rady města 15. a 29. září Příští zasedání zastupitelstva města 10. září Město Sušice se v roce 2005 zapojilo do společného projektu realizovaného Plzeňským krajem a Regionální rozvojovou agenturou PK ve spolupráci se společností EKO KOM, a. s., Praha Intenzifikace systému separovaného sběru vytříděných složek komunálního odpadu v obcích Plzeňského kraje. Projekt má za účel pomoci v rámci svých stanovených cílů k vytvoření a rozšíření funkčního a efektivního systému odděleného sběru využitelných složek komunálních a obalových odpadů podle plánu odpadového hospodářství Plzeňského kraje, a Plánu odpadového hospodářství ČR. Mezi základní cíle projektu patří plošná podpora obcí ve zkvalitňování infrastruktury sběru vytříděných odpadů a zavedení odděleného sběru skla formou poskytnutí sběrných nádob na papír, sklo a plasty. V případě Sušice se jedná v rámci rozšíření projektu podpory infrastruktury sběrných nádob o zapůjčení celkem čtyř kusů nádob na separovaný odpad strana 3 Zejména pro vlastníky lesa Vzhledem k nenadálým událostem minulých let (opakované větrné kalamity, sucha), ale i současné gradaci kůrovce lýkožrouta smrkového, chceme jako orgán státní správy lesů dozírající nad dodržováním ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), vás, jakožto majitele lesů (lesních pozemků) informovat o základních povinnostech vyplývajících vlastníkům lesa z lesního zákona a jeho prováděcích předpisů. Jedná se zejména o povinnosti v obnově lesa a ochraně lesa proti škodlivým činitelům především lýkožroutům (kůrovcům). Všeobecnou základní povinností každého vlastníka lesa je, aby při hospodaření v lese usiloval o to, aby nepoškozoval zájmy jiných vlastníků lesů a současně byly zachovány produkční i mimoprodukční funkce lesa. Vzhledem ke specifickým nárokům lesního hospodářství byl lesním zákonem zaveden institut tzv. odborného lesního hospodáře (OLH), kterým je fyzická či právnická osoba zajišťující potřebnou lesnickou odbornost při obhospodařování lesního majetku. Každý vlastník lesa v České republice má z lesního zákona svého odborného lesního hospodáře. Z uvedeného vyplývá, že spolupráce majitele lesa a OLH je podmínkou splnění základních povinností plynoucích z lesního zákona. Z hlediska obnovy lesa je vlastník povinen holinu vzniklou ať již těžbou úmyslnou, nebo těžbou nahodilou (tzn. za působení větru, mrazu, škodlivých organizmů atd.), zalesnit do 2 let a na ní vzniklé porosty zajistit do 7 let od jejího vzniku. Provedeným zalesněním se rozumí vysázení jednotlivých druhů dřevin a jejich množství dle zpracovaného projektu zalesnění, který je vypracován ve spolupráci majitele lesa a odborného lesního hospodáře. Zajištěním lesních porostů se rozumí takový stav, kdy nově založený porost vykazuje trvalý přírůst, je odrostlý působení buřeně a zvěře a dle projektu zalesnění vysaze- né dřeviny jsou rovnoměrně rozmístěny po ploše, přičemž jejich počet neklesne pod minimální počet jedinců na 1 ha stanovený vyhláškou. Náležitosti zalesněné holiny a zajištěného lesního porostu jsou přesně formulovány ve vyhl. Mze č. 139/2004 Sb., v platném znění. Pokud ze závažných důvodů nestihne vlastník lesa ve stanovené lhůtě zákonem zalesnit, může požádat místně příslušný orgán státní správy lesů o prodloužení zákonem stanovené lhůty, který může (ale nemusí!) žádosti vyhovět. Ochrana lesa před kůrovci (zejm. lýkožroutem smrkovým Ips typographus) je velice náročnou a soustavnou prací vlastníků lesů a OLH. Vzhledem k vážnosti nebezpečí jsou v lesním zákoně zakotveny povinnosti vlastníků lesa v ochraně lesa: 1. Preventivně bránit vývoji, šíření a přemnožení škodlivých činitelů (kůrovci). a za 2. Zjišťovat a evidovat výskyt a rozsah škodlivých činitelů a při zvýšeném výskytu neprodleně informovat místně příslušný orgán státní správy lesů a provést nezbytná opatření. Nezbytným opatřením se rozumí zpracování napadeného a atraktivního dříví s následným a co nejrychlejším odvozem z lesa či asanací (mechanickou nebo chemickou). Zpracování napadených stromů (smrků) musí být velice rychlé, neboť za normálních přírodních podmínek se doba vývoje jedné generace lýkožrouta smrkového pohybuje mezi dny. To znamená, že v jednom roce se vyrojí 2 i 3 generace (popř. za velmi výhodných přírodních podmínek jako byly v loňském teplém suchém létě i 4 generace do roka!). Při tom jedna samička naklade okolo 60 vajíček a případně může ještě založit sesterské pokolení, čímž dochází ke geometrickému nárůstu početnosti populace. Pokud lesní zákon v ochraně lesa ukládá vlastníkovi lesa povinnost činit taková opatření, která vedou k zabránění rozšiřování kůrovce v lesních porostech, nechrání tím zákon pouze lesy okolních vlastníků, ale i váš. Vlastník lesních pozemků by měl v lesních porostech udržovat čistotu, jelikož k namnožení kůrovce až na kalamitní stav stačí relativně krátká doba a pro jeho vývoj je dostatečná i dřevní hmota zbylá po těžbě dřeva. V případě, že nedojde k včasným a účinným opatřením v boji proti kůrovci, nelze v pozdější době očekávat od těch samých opatřeních stejnou účinnost a není tedy na místě v hospodářském lese polemizovat o tom, zda si příroda poradí sama. Vývoj kůrovce a postupy ochrany jsou známy a odzkoušeny již několik desetiletí a současná kůrovcová kalamita je tak zapříčiněna hlavně nedůsledností vlastníků lesa v jejich aplikaci v praxi. Rovněž při negativním působení abiotických činitelů (silný vítr, mokrý sníh, námraza, atd.) dochází k destrukci lesních porostů a vlastník lesa by měl neprodleně likvidovat následky vzniklé v lesích (vývraty, zlomy atd.), neboť toto poškození lesních porostů způsobuje jejich oslabení a zvyšuje nebezpečí rozvoje následných sekundárních škodlivých organizmů, a to nejen kůrovců. Kůrovec se po vyčerpání veškerého vhodného prostoru pro svůj vývoj ve vyvrácených a zlomených kmenech stromů už jako namnožený následně začíná rozšiřovat do okolních (zdravých) stromů, porostů, které se při takto vysokém stavu kůrovce nemají šanci ubránit a odumírají a stává se primárním škůdce. O gradační schopnosti kůrovce vypovídá fakt, že, v případě, že se nepodaří aplikovanou asanací populaci kůrovce snížit min. o 99 %, je náš boj proti lýkožroutu smrkovému neúspěšný, jelikož pouhá 2 % brouků jsou schopná v následujícím roce gradovat až do výše předchozího roku. Jako orgán státní správy lesů důrazně apelujeme na všechny vlastníky lesů, aby nepodceňovali problematiku kůrovce a obnovy lesa a dostáli svých povinností stanovených zákonem o lesích. Pokud vlastník lesa neplní své povinnosti, je orgán státní správy lesů v zájmu zachování lesa povinen přistoupit k uložení sankcí nečinným vlastníkům, které jsou taktéž zakotveny v lesním zákoně. L. ČÁŇ, MÚ Sušice, odbor životního prostředí Projekt podpořil i Sušici 3 ks l nádob na papír a jedné l nádoby na sklo pro doplnění stávající sítě. Podmínkou zápůjčky kontejnerů společností EKO KOM při účasti v projektu je dodržení tzv motivačního faktoru : za každé dvě od společnosti EKO KOM zapůjčené nádoby obstarat jednu nádobu vlastní. Město Sušice tedy bude využívat bezplatně 4 ks sběrných nádob a podle podmínek projektu zakoupí další dva kontejnery na sběr papíru do dubna Projekt se dále orientuje na podporu vybavenosti sběrných dvorů odpadů obcí (vazba na integrovaný projekt výstavby sběrných dvorů odpadů ve velkých sídlech Plzeňského kraje), podporu vybavenosti škol a školských zařízení infrastrukturou sběrných nádob na vytříděné složky odpadů, podpora aktivit pro co nejvyšší efektivitu a množství sběru vytříděných složek odpadů ze strany veřejnosti a podpora informační a osvětové kampaně veřejnosti v Plzeňském kraji. omrm

4 strana 4 Vzpomínky Dne 28. srpna 2008 uplynulo dlouhých 10 let od smrti naší maminky a babičky, paní Marie Vlčkové z Dlouhé Vsi. Srdce stále při vzpomínkách bolí a moc na ni vzpomíná dcera s manželem, Kája s přítelkyní, Standa a Maruška. Za Tvou něžnou lásku, péči o nás, za všechna milá slova, starosti, zachováme v srdci vždy Tvůj obraz a pocit neskonalé vděčnosti. Dne 3. září 2008 uplynuly dva roky od úmrtí paní Růženy Kolářové z Chmelné. S láskou vzpomínají manžel, synové Josef a Václav s rodinami, vnoučata a pravnoučata. Že čas rány hojí, je jen velké zdání. Stále je v srdci velký žal, bolest a vzpomínání. Dne 7. září 2008 tomu budou tři roky, co náhle zemřela naše maminka a babička, paní Zdeňka Karlovská a 2. prosince letošního roku uplynou čtyři smutné roky od úmrtí našeho tatínka a dědečka, pana Karla Karlovského. Za tichou vzpomínku děkuje rodina Kůstkova a Havelkova. Dne 11. září 2008 to bude 5 let od úmrtí pana Františka Krčmáře z Chmelné. Za tichou vzpomínku děkují manželka a děti s rodinami. Opustili nás Jaroslava Hanusová (1935), Mária Nová (1925), Klára Opavová (1924), Marie Vališová (1917), Stanislav Kurc (1926), Zdenka Maxová (1932), Josef Děkan (1930), Anna Kováříková (1911), Jiří Troják (1933), Josef Lhoták (1923). Poděkování Ráda bych poděkovala touto cestou MUDr. Miladě Kladívkové, primářce interního oddělení sušické nemocnice, ošetřující lékařce MUDr. Pavle Hlouškové a všemu ostatnímu personálu za vzornou péči o mě při mé hospitalizaci v sušické nemocnici v době od 18. do 21. srpna Zdeňka Máslová, Plzeň Vojáci pozor! Povolávací rozkaz Koná se sraz vysloužilců po 45 letech. Všichni sloužící u VÚ 4460 v letech se dostaví v pátek 3. října 2008 v 17 hodin na vojenské cvičení do vojenského prostoru Kdyně, odkud bude proveden zrychlený přesun do prostoru Koráb. Zde doplníme zásoby a provedeme ubytování mužstva dle potřeby. Autem je povolen přesun (vjezd) do prostoru až nahoru. Příjezd vlakem nebo autobusem na místě ohlásit na tel Jan Löffelmann. Odvoz z náměstí na Koráb je zajištěn od budovy radnice. Neúčast se neomlouvá, Vojáci pohov. Za štábní přípravný výbor: voj. Kojzar, des. Kůs, čet. Kotál, rot. Pešek Společenská kronika Gratulace Dne 31. srpna 2008 oslavil pan Jaroslav Jelínek z Rozsedel 70. narozeniny. Zdraví, štěstí a pohodu k životnímu jubileu mu přejí manželka, syn a dcera s rodinami. Vítáme nové občánky Dominik Kašák, Sebastián Melka, Lucie Ládová, Šárka Henrieta Kroutílková, Jan Vištiak, Alena Zachová. Krádež kasičky Nadace pro transplantaci kostní dřeně Pozvánka Vážení čtenáři, není to tak dávno, co jsem prostřednictvím Sušických novin oznamoval, že byly umístěny kasičky Nadace pro transplantaci kostní dřeně. Jedním z míst byl i vestibul Sušické nemocnice, poblíž recepce. Záměrně píši byl, protože to už, bohužel, neplatí. Nějaká zrůda (člověk to nemohl být) se tuto kasičku před časem nestyděla ukrást a peníze (odhadem několik set korun) použít nejspíš na cigarety, alkohol či drogy, co já vím Takový ubožák si asi vůbec neuvědomuje, že neokradl ani mě, ani Nadaci, ale ty těžce nemocné s poruchami krvetvorby, na jejichž léčbu jsou takto získané prostředky určeny, a že i on sám může být jednou na jejich místě. Ale tak dalece asi jeho intelekt nesahá Nebudu se rozepisovat o tom, že je to obraz dnešní doby, nemá to cenu v čase, kdy není problém umlátit bezbranného vozíčkáře On ten problém je daleko složitější. Žijeme v době, kdy jako by nemoc a smrt neexistovaly a podle toho se chováme. Sám jsem mnohokrát vyzýval ke spolupráci, ale bohužel odezva žádná. Není zájem! Postoj: Mě (zatím) nic nechybí, tak co, a kdyby nedej Bože, tak on mi přece někdo musí (!) pomoci je hodně znepokojující. Nevím, jestli se mi podaří najít nějaké vhodnější místo v našem městě, snad ano. Budu vytrvalý a protože mě hned tak něco nerozhází (jinak bych nemohl mít dnes 210 odběrů krve a krevní plazmy), doufám, že budu úspěšný. VÁCLAV PIKEŠ Česká křesťanská akademie Sušice vás zve v pátek 12. září 2008 v hod na diskusní večer v Domě Penzion (Pod Svatoborem) Jak vidí naši současnost PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. Zveme k osobnímu setkání se známou socioložkou a publicistkou, která získala v r ocenění Žena Evropy za svůj přínos integraci Evropy a v r ocenění za úsilí o rozvoj sociální práce v ČR. Podílela se na založení katedry sociální práce na FF UK v Praze a založila Centrum a knihovnu Gender Studies v Praze. Vstupné dobrovolné, Dovolujeme si vás pozvat na výstavu sušických chovatelů, již tradičně konanou ve dnech Sušické pouti, letos 6. a 7. září. Novinkou je letos expozice drůbeže. Uvidíte i králíky, holuby, ovce, nutrie i exoty a další plemena drůbeže. Samozřejmě nechybí ani tombola. Podrobnosti se dozvíte na Těšíme se na vás v sobotu od 8 do 18 hodin a v neděli od 8 do 15 hodin v areálu chovatelů v Mariánské ulici pod Bouchalkou v Sušici. mb Sušicko náš domov Všude dobře, doma nejlíp, říká se často. A je to svatá pravda! Tak svatá, že často z toho až zatrne. Mít domov totiž neznamená, že toliko někde pobývám, ale že k něčemu a k někomu patřím. Uprostřed pravého domova vždy srdce člověku tluče v jiném rytmu. Naším společným domovem je Sušicko. Region, který si vzhledově vůbec nezadá s mnohými místy v Evropě. Tuto skutečnosti jsem si letos silně uvědomil, když pod koly mého automobilu při zpáteční cestě domů ubíhaly poslední kilometry. Prožít na Sušicku třeba léto patří mezi velmi inspirující okamžiky, které člověka uvádějí do hlubší roviny vnímání. Velmi významnou úlohu v letních městech sehrává pohled na naši okolní šumavskou přírodu. Zelené stráně, ševelící řeky a říčky, od slunce se lesknoucí hory a jemně zaprášené cestičky pohladí oči každému člověku, který ještě dnes není slepý z počítačové virtuální reality. K velikému zážitku patří též každodenní probouzení zdejší Výuka náboženství ve školním roce 2008/2009 Občanské Sdružení Pionýr Pionýrská skupina Otava Sušice, Lerchova 255 Pojď mezi nás Můžeš se zapojit do oddílové nebo klubové činnosti a víkendových akcí. Oddíly Rodiče s dětmi předškolního věku Pavoučci (4 6 let) Delfíni (mladší školní věk) Kolektivní míčové hry Kluby Správná parta Chmelná Hrádek ranní přírody. Je krásné pozorovat, jak noc nad ránem zpomaluje a jak světlo nezadržitelně poráží tmu. Nezahlédl jsem v životě větší a výmluvnější bitvu. Jedná se o okamžik, kdy světlo proklíná tmu. Dobrá naděje pro život. Lze přímo říci, že se často v přírodě stáváme svědky veliké rozmluvy o životě samotném. Náš sušický domov není zdoben pouze kouzlem okolní krajiny, ale i historickými kořeny. Především zde jako všude jinde žijí lidé, kteří se na Sušicku svým konáním a činy viditelně podepsali. Význam domova dokáže docenit a ocenit spíše dospělý než malé dítě. A proto je stále nutné mladé, dnes často vykořeněné, generaci připomínat, že vedle zdraví, míru je domov jedna z nejdůležitějších složek našich životů. Nestačily by kilometry papíru, kdyby se chtěl člověk rozepsat na toto krásné téma. Má ústa jsou malá na to, aby jimi prošla tak velká slova o domovu. O domovu, který když chybí, stává se člověk velmi chudým. Mgr. Bc. PETR ŠMÍD Římskokatolická farnost Sušice vám nabízí prostřednictvím všech tří základních škol i gymnázia možnost přihlásit své děti na nepovinný předmět náboženská výchova, který je veden v duchu římskokatolické církve. Tato nabídka je určena všem rodičům, kteří mají zájem o náboženskou výchovu svých dětí, nejen tedy těm, kteří je dali pokřtít. Náplní předmětu je postupné seznámení s křesťanstvím, poznání smyslu slavení různých svátků a symbolů, které vycházejí z křesťanské tradice. Představení křesťanského pohledu na svět a člověka v něm i na to, co ho přesahuje a uvádění do osobního vztahu s Bohem. Způsob výuky je samozřejmě přiměřený věku dětí podle jednotlivých ročníků (vyučuje se od 1. do 9. ročníku). Děti se mohou spolu se svými rodiči každoročně účastnit i dalších akcí, které pro ně farnost pořádá: dětské poutě, mikulášská besídka v našem kostele, dětský karneval, farní ples, dětské farní odpoledne na závěr školního roku a další. Výuka nepovinného předmětu náboženská výchova začíná na jednotlivých základních školách a gymnáziu od druhého školního týdne. Přesný rozvrh hodin náboženské výchovy pro jednotlivé ročníky bude vyvěšený na příslušných školách. P. JAN LÖFFELMANN, farář VOJTĚCH ŠMÍDL, učitel náboženství vede V. Rendlová a K. Horejšová vede Š. Balvínová-Žáková vede J. Václová vede P. Špírek vede V. Beranová vede P. Dryková vede M. Burešová Členský příspěvek na rok činí 250 Kč na osobu. Informace můžete získat každou středu od 14 do 17 hodin v klubovně Pionýra na adrese Lerchova 255 Sušice. Členové Pionýra mají na akcích pro veřejnost pořádaných sdružením (včetně letního tábora) slevy. Oznámení o změně otevírací doby hřbitova V současné době provádí Město Sušice opravy oplocení na místním hřbitově. O průběhu prací a konečné úpravě vchodů do prostoru hřbitova z obou stran budou občané informováni. Hřbitov je přístupný v době hodin hodin omrm

5 Rozloučení s létem zájem o Šumavu jako svou dobře promyšlenou a připravenou akci, svým dokonalým PR, exkluzivním dlouhodobým programem, genialitou, či otevřenou dlaní. Bude to zajímavé a zábavné monitorování, leč skutečnost bude někde jinde. Za své dlouholeté působení ve prospěch návštěvnické veřejnosti bych si netroufla této analýzy, neboť lidé jsou stejně vrtkaví jako počasí a nikdy nejste dost připraveni. Od rána přeplněné náměstí a parkoviště na vás vysype houfy lačných objevovatelů obávajících se, aby něco nepřehlédli. V tom chvatu přestávající mít schopnost umět číst. Nejsou nic platné transparenty zvoucí na výstavu, plakáty, letáčky bez barevných obrázků. Čtyřicetkrát denně odpovídáte na stejné otázky na zajímavosti, turistické cesty, výstavy, muzea, hrady, zámky, ač nejste Dny se pomalu krátí, prodlužují stíny, zeleň unaveně chřadne a dětem končí prázdniny. Sbohem léto, které naštěstí nevyšlo dle dlouhodobé předpovědi podprůměrných teplot. I když se chovalo jak hysterická ženská chvíli rozdávající žhavé úsměvy a náhle podmračeně sršící blesky, studeně a beznadějně lkající proudy slz. Bylo to léto bohaté na úrodu zahrádek i zážitků, na nápor návštěvníků Šumavy. Jakoby letos znovu objevili její kouzlo, invaze turistů vyžadovala mobilizaci všech sil lidí zaměstnaných ve službách a i to mnohdy nestačilo. Těžko hledat důvody toho letošního nadprůměrného zájmu o Šumavu. Možná, že přímoří už nasytilo hlad po exotice přeplněných pláží na jih za sluncem se jezdí čím dál častěji mimo hlavní sezonu. Bezesporu se ale někdo najde, kdo si přičte ten nebývalý Pocta K. Klostermannovi de luxe. Befel návštěvníkům muzea. Výstava krásná, ale A hráli jsme si celých 13 dní na turistické základně na Zelené Lhotě u Nýrska. Bylo nás 32 dětí a 11 dospělých, kteří jsme trávili prázdninové dny na Šumavě. Každý den byl jiný, každý jsme věnovali jiné činnosti. A tak jsme stříleli z luku, praku, vzduchovky, míči i šipkami, malovali jsme si trička a vyráběli šperky, hráli míčové hry, soutěžili jsme ve štafetových hrách, atletických disciplínách, netradičních sportech i úpolových hrách, bavili jsme se u táboráku, tancovali při diskotékách, svezli se na lanovce a pokochali se krásou Černého a Čertova jezera i šumavského vodopádu v Bílé strži. Je pravda, že nepříjemná bouřka nás na dvě hodiny uvěznila v lanové stanici na Hofmankách, a tak nám překazila putování po šumavském hřebeni z Pancíře na Prenet, ale nakonec nás lanovka svezla zpět k vlaku. A protože jsme se z celodenního výletu vrátili brzy, mohli jsme se věnovat novým méně známým deskovým hrám, které jsme se naučili. Víte, jak se hraje třeba Umí Názory / Co vás zajímá informačním centrem (které je kousíček od vás) a vaše zaměření je někde zcela jinde. Za léta posbírané komické situace a okamžiky by vydaly na knížku povídek. Klasickou ukázkou je letošní monumentální oslava vyhlášeného Roku Karla Klostermanna. V Muzeu Šumavy v Kašperských Horách je rovněž expozice unikátních starých dobových fotografií autora Zdeňka Roučky. Dvě staré dámy, shlédnuvše výstavu, se zastavily dodatečně před zvoucím plakátem a jedna pravila: Vidíš, marně jsi tam hledala toho vodníka, to je o Klostermannovi, ne o hastrmanovi Život tropí hlouposti a neubráníme se jim ani my, ač letošní nabídka kulturních zážitků byla na vysoké úrovni a poděkování všem, kteří se na ní podíleli. IVA SEDLÁŘOVÁ, Šumavská renesance, o. s. Momentky z prázdnin: Etika a estetika evidentně evropská Leckdy si ani nevšimneme, že ve snaze udělat opravdu dobrou věc, přehlédneme jakýsi záludný faktor, který vzápětí způsobí, že snaha vyjde téměř naprázdno, či že při pohledu z druhé strany vyznívá naprosto jinak, než byl původní záměr. Dokladem toho mohou být i fotografie zaslané do redakce v průběhu prázdnin. Některé upoutávky by opravdu měly být jinak komponované red pozadí už méně. Pojďte, pane, budeme si hrát! Vzpomínky na LDT pořádaný Pionýrskou skupinou Otava Sušice prase lítat?, Bang, Žahour nebo Noemova archa? My už ano. Také jsme se krásně báli při nočních hrách, ale nejvíce ječela naše hospodářka. Tři oddíly, Pecháčci, Pepíci a Kouďáci, mezi sebou bojovaly o to, kdo získá nejvíce medvědů. Kdo zvítězil? Nejvíce medvědů získali Pepíci (na snímku), ale vyhráli vlastně všichni, kdo si užívali těch třináct dnů mezi kamarády starými i novými a naučili se navzájem si pomáhat. Za vedení Pionýrské skupiny Otava Sušice bych chtěla poděkovat všem dospělákům, kteří si ukrojili ze své dovolené a hráli si s dětmi, i všem dětem, které byly bezvadné a zvládly náročné túry i trochu toho stýskání. Vždyť mnoho z nich bylo na táboře vůbec poprvé. Do nového školního roku jim přeji jen to nejlepší a co nejvíce jedniček. Sejít se znovu můžeme na táborech o jarních i letních prázdninách v roce Mgr. PETRA KLÍMOVÁ, hlavní vedoucí tábora Je úterý 8. července. Vyrážíme na tradiční koncertní dovolenou. Všeho hojnost, všeho dosti, fernet, víno dle libosti. Bramboráček od Panušků, lívaneček od Zdenky, hip, hip, hurá, Svatoboři, teď koláček od Věrky Stojíme u dřevěné usedlosti strážnického skanzenu z roku Všecko jak má být, dřevěná stavba s doškovou střechou, ale komíny chybějí. No bodejť, z každého komína se tehdy platila daň. A tak bylo jednodušší pouštět kouř jen na půdu. Na závěr prohlídky kontrolní otázky: Co jsou kotovice? Vepřovice nebo zabíjačková pochoutka. Čemu tihle Moraváci říkali srostlík? Siamským dvojčatům nebo kameninovému jídlonosiči. Ve vestibulu sušické radnice se dozvíš, že roku 1322 dal Jan Lucemburský obehnat město hradbami. V Hodoníně před radnicí skloníš hlavu, abys přečetl nápis na dlažbě: 1228 Královna Konstancie Uherská uděluje Hodonínu městská práva. Velké Bílovice si budu ode dneška přiřazovat k Dolním Bojanovicům. Obě jsou sice malé třítisícové vesnice, ale po stránce kulturní jsou to velkoměsta. Jen si představte, dechovka, cimbálová muzika, dětský a smíšený sbor. Společně s panem farářem jsme vzpomínali na Pavla Janečka, který v Dolních Bojanovicích založil hudební školu v čekárně na autobus. Při večerní bohoslužbě jsme z kůru zazpívali Missu brevis Zdeňka Lukáše. Po skončení se barokní kostel Narození P. Marie rozezněl tóny starých českých mistrů a Antonia Vivaldiho. Díky za krásná sóla, Péťo, Maruško, Káťo, Radko. Poutníče, spočiň pod horú lákavý nápis v Prušánkách Nechorech, pohádkové vesničce pomalované slováckými ornamenty, jen usednút a koštovat. Ale bohužel dnes ne. Stojíme před zámkem Lednice. Kam nejdřív? K minaretu můžeš jet lodičkou a vidět ledňáčky a starý dub, u kterého Bartoška natáčel Osadu Havranů. To jsme byly ještě ohodně mladší, povzdychnou Lída s Janou. S Irčou můžeš jít pěšky podél kanálu nebo přes můstky spojující zámecké rybníčky. Nakonec přijíždí kočár s Jardovou partou. Vyfuníte tři sta schodů a kocháte se pohledem na Vídeň a Pálavu. Úplně jinou romantiku jsme zažili my, co jsme neodolali navštívit jedinečnou výstavu Tajemná Indonésie Nová Guinea Tamtamy času autoři Hanzelka, Zikmund, Švaříček a Stingl. Tak např. nač používali domorodci toto pouzdro ze zobáku zoborožce? Na brousek, šípy, kostěnou dýku nebo penis? Ano, poslední možnost je správná. Stejně nevěřícně čtete o rituálu zasvěcení budoucích mužů a díváte se na autentické záběry ze života domorodců v korunách stromů. Vracíme se na základnu do Filipova u Velké nad Veličkou, střediska horňáckého folkloru. Jejich nářečí charakterizuje říkánka: Šua sem šua, našua sem kus mydua, když sem ho zdvihua, byua to tihua. Na pódiu před penzionem jsme byli v převaze. Koncert S písnič- strana 5 Morava 08 aneb Poutníče, spočiň pod horú! kou kolem světa jsme proti plánu začali s Halí, belí, protože si to přál tatínek malého Leoška. Pak už následovaly písničky z Evropy i Afriky, úryvky z muzikálu Pan Pickwick a Divotvorný hrnec, Tmavomodrý svět a Život je jen náhoda putování uzavřely. Konečně se naplnila slova Poutníče, spočiň pod horú a my sedíme v blatnickém sklípku a čteme další moudro: Žíznivý k vám jsem přišel, pil jsem s chutí, pil jsem za tři, dal jsem sklenkám co jim patří a teď, povězte mně bratři, koho z vás jsem zarmoutil. Ochutnáváme, zpíváme a hrajeme. Jiřinko, kdyby sis ostříhala nehty, šlo by ti to ještě líp Ty bys tomu dal, ty nehty jsou možná dražší než ty housle a půjčené jen na tenhle zájezd! Je čtvrtek ráno, sluníčko vybízí chlapy povodňové komise pokřtít novou členku sboru. Lucka ví, že ji to nemine a tak nakonec plave v těch letních šatičkách jakoby to byly plavky. Tento rituál byl zaveden teprve před deseti lety a tak nějaký dobrák prohodí, že téhle cti se nedostalo také ještě Věrce Na Velehradě s úctou a pokorou zpíváme Cyrilu a Metodějovi Pater noster Zdeňka Lukáše. O překrásně vyřezávaných chórových lavicích se dovídáme, že Američané je chtěli za každou cenu koupit. Nabízeli tolik zlata, kolik váží tyto řezbářské skvosty dohromady. O slávu tupeské a habánské keramiky se nejvíce zasloužila rodina pana Úředníčka. Se svojí první ženou měl pět dětí, v druhém manželství dokonce sedmnáct! Zastavujeme v Buchlovicích, obdivujeme pávy a staleté stromy a konečně přijíždíme do Kroměříže. Hanácké Athény stojí opravdu za to! Olomoučtí arcibiskupové zde zanechali stopy vytříbené kultury a vzdělanosti dodnes. Najdete zde dvě konzervatoře, dvě zušky, dvě gymnázia, pět pěveckých sborů a střední školu mlékárenskou, veterinární, pedagogickou, obchodní i justiční. Návštěvníky samozřejmě nejvíce přitahuje zámek a Květná zahrada. Karel Fleischmann, který sem před osmi lety přesídlil z Hartmanic, nám dělal perfektního průvodce. V Octárně jsme obdivovali lunety rodáka M. Švabinského určené původně pro chrám sv. Víta. Největší dojem v nás zanechal Sněmovní sál zámku, ve kterém v roce 1848 zasedal říšský sněm za účasti Palackého, Mánesa a J. K. Tyla. Není divu, že zde natáčel svého Amadea i Miloš Forman a že jsme pak zpívali Aleluja s úctou a dojetím. Vyjdeš ven a zjistíš, že do kostela sv. Mořice je to pět minut. V tam zahajujeme koncert Laudamus Te. Pavel Josef Vejvanovský, barokní trumpetista a skladatel, tuto cestu absolvoval denně několikrát. Ať se co chce semele, hleďte na svět vesele! Jako vrabčák, ten si zpívá, i když někdy k snědku mívá jen zrníčko z popele. Vaše Máša, průvodkyně. Tečkou za naším kroměřížským zastavením byly bezesporu arcibiskupské sklepy. Dříve než jsme ochutnali první doušek mešního vína, prošli jsme starobylými chodbami. U nejstaršího sudu z roku 1805 na litrů vína jsme si připadali jako mravenci. Aby bylo jasno, mešní víno musí být přírodní, jen z tuzemských produktů, nedoslazované a vyrobené buď v Kroměříži nebo Litoměřicích. Ochutnali jsme Rulandské šedé, Chardonnay, Rulandské bílé a Cabernet Savignon. Milí Svatoboři, děkuji Byly to dva překrásné dny, na které budu dlouho vzpomínat. Přeji vám, aby vám vydržela vaše parta a chuť rozdávat radost jiným. Váš Karel. Jedeme domů metodou hrady a zámky z venku, hospody zevnitř, uvědomujíce si, že všechno stihnout nemůžeme. Díky Miládko za neutuchající zdroj informací, díky Zdeničko za spolehlivé klavírní doprovody a i když začalo pršet, vzpomínky se spláchnout nedají! Z cestovního deníčku Svatoboru citoval a různě přeonačil JOSEF BAIERL

6 strana 6 Kulturní servis od 5. do 19. září 2008 Sušická pouť září 2008 (sobota neděle) Mše svaté sobota 6. září hod. kaple Anděla Strážce pobožnost křížové cesty sobota 6. září hod. kaple Anděla Strážce mše svatá P. Jan Doležal neděle 7. září 7 30 hod. děkanský kostel mše svatá P. Jan Turek neděle 7. září 9 00 hod. kaple Anděla Strážce poutní mše svatá P. František Kroczek OFMCap. neděle 7. září hod. kaple Anděla Strážce hlavní poutní mše svatá Prof. Doc. Albert Peter Rethmann Th.D. pondělí 8. září 8 00 hod. kaple Anděla Strážce mše svatá Pouťová výstava drobného zvířectva areál chovatelů pořádá Český svaz chovatelů sobota 6. září hod. neděle 7. září hod. Výstava bonsají a suiseki vstupní hala ZŠ Lerchova sobota 6. a neděle 7. září hod. sobota 6. září od hod. kaple Anděla Strážce Zebedeus Klatovy koncert pátek 5. září od hod. Music Club Sokolovna Summer Closing Party Chris Sadler, E-liTE sobota 6. září od hod. Santos Sušická rocková pouť sobota 6. září od hod. Sokolovna Sušice Pouťová taneční zábava Fortuna sobota 6. a neděle 7. září sušické náměstí Pouťové trhy Sušice pátek 5. září sušické náměstí Den seniorů pátek 5. září v 19 hod. KD Sokolovna Zahájení Kurzu tance a společenské výchovy pro mládež pravidelné lekce vždy v pátek od 19 hod. sobota 6. září ve 21 hod. Pouťová zábava hraje FORTUNA úterý 9. září v hod. Taneční pro dospělé pravidelné lekce vždy v úterý od hod. neděle 14. září ve 14 hod. Pro dobrou náladu hraje harmonikář Jan Vondrášek středa 17. září v hod. Bez předsudků pod peřinou se těžko říká ne Více na str. 7. Rezervace a prodej vstupenek v MKS. pondělí 6. října od hod. Husův sál Povolání: Žena hraje L. Švormová CA MKS vás zve sobota 13. září Bayreuth po stopách Richarda Wagnera Podrobnosti na straně 7. Program kina Sušice Začátky představení, není-li uvedeno jinak, vždy ve hod. Filmy označené * uvádíme premiérově. Informace a předprodej vstupenek od hod. v pokladně kina nebo na tel Změna programu vyhrazena! (čtvrtek pátek) Neuvěřitelný Hulk * Sympatický vědec se opět stává šíleným monstrem, které ničí vše kolem sebe, dnes po pěti letech je však neuvěřitelný Hrají Edward Norton, Liv Tyler, Tim Roth aj, režie Louis Leterrier. USA, titulky, 112 min., od 12 let, vstupné 65 Kč. 6. (sobota) Václav Tragikomický příběh inspirovaný skutečnými událostmi ze života současné společnosti. Hrají Ivan Trojan, Emília Vašáryová, Jan Budař aj., režie Jiří Vejdělek. ČR, 97 min., přístupný, vstupné 65 Kč. Hrajeme naposledy! (neděle pondělí) O rodičích a dětech Milovat je lidské chybovat je dědičné. Nová česká komedie o otcích, synech a ženách jejich života. Hrají Josef Somr, David Novotný aj., režie Vladimír Michálek. ČR, 110 min., přístupný, vstupné 70 Kč. Poznáte se, ale i pobavíte! (úterý středa) František je děvkař Má se dobře, ale stačí jednou šlápnout vedle a všechno je jinak. Může si za to ale opravdu sám Hrají Josef Polášek, Ela Lehotská aj., režie Jan Prušinovský. ČR, 81 min., od 12 let, vstupné 70 Kč. Hrajeme naposledy! (čtvrtek pátek) hrajeme od hod. Kung Fu Panda * Animovaná komedie ze středověké Číny s mladým, neklidným, roztomilým a totálně nešikovným pandou Po. Ale při trošce štěstí a velké píli se i jemu splní sen. V českém znění S. Rašilov, M. Táborský aj., režie Mark Osborne. USA, český dabing, 92 min., přístupný, vstupné 65 Kč. Milovníci Shreka přivítají dalšího vtipného hrdinu! 11. čtvrtek Filmový klub Paříži, miluji tě Osmnáct zastavení nejlepších světových režisérů ve městě lásky, světel, protikladů. Francie/Lichtenštejnsko, titulky, 120 min., přístupný, vstupné 65 Kč (pátek sobota) Jak ukrást nevěstu * Romantická komedie žádost o ruku přišla pozdě, ale proč to ještě nezkusit. Hrají Patrick Dempsey, Michelle Monaghan aj., režie Paul Weiland. USA, 101 min., titulky, přístupný, vstupné 75 Kč (neděle pondělí) Rolling Stones * Hudební dokument z koncertu legendární kapely v roce 2006 s podtitulem sex, drogy a rock n roll. Hrají Mick Jagger, Keith Richard, Christina Aquilera, Bill Clinton aj., režie Martin Scorsese. USA, titulky, 108 min., přístupný, vstupné 65 Kč (úterý středa) Bathory * Historický velkofilm přináší nový pohled na uherskou šlechtičnu Alžbětu Báthory. Hrají Anna Friel, Karel Roden, Franco Nero aj., režie Juraj Jakubisko. ČR/SR/Maďarsko/V. Británie, 140 min., od 12 let, vstupné 65 Kč. Dlouho očekávaný příběh určitě se přijďte podívat! 18. (čtvrtek) Hancock Superhrdina, kterému se nic nedaří Dá se s tím něco dělat? Will Smith to v každém případě zkusí. Dále hrají Charlize Theron, Jason Bateman aj., režie Peter Berg. USA, titulky, od 12 let, vstupné 75 Kč (pátek sobota) Indiana Jones a Království křišťálové lebky * Slavný archeolog se vrací v období Studené války a pátrá po legendární Křišťálové lebce. Hrají Harrison Ford, Cate Blanchett, Shia LeBeouf aj., režie Steven Spielberg. USA, titulky, 123 min., přístupný, vstupné 65 Kč. Rozhodně si nenechte ujít, hrajeme naposledy! 21. (neděle) Once Podrobněji o uváděných titulech na nebo na plakátech. Informace Městské kulturní středisko Sokolovna pondělí pátek a hod. Předprodej vstupenek na kulturní akce. tel , Redakce SN tel , fax Kino pokladna otevřena od hod. tel , Městská knihovna, Na Vršku 60, tel , www. mksusice.cz Půjčovna pro dospělé, čítárna, studovna, internet, kopírování: pondělí, středa, pátek Půjčovna pro děti: pondělí, středa, pátek a hod hod. Mateřské centrum Medvídek ul. Americké armády 74, 1. patro (nad lékárnou Galenos) pondělí, středa, čtvrtek, pátek 9 12 hod. Muzeum Šumavy Sušice Tel., fax , úterý sobota 9 17 hod. neděle 9 12 hod. Stálá expozice: regionální dějiny, archeologie, sušický cínový poklad, gotické plastiky, sbírka skla B. Schreibera, kapucínská knihovna, sušické sirkařství, sušický mechanický betlém. Kůň ve službách člověka Česko-bavorská výstava s námětem kovářství a podkovářství. Trvá do Městské informační centrum budova radnice tel , nebo pondělí až pátek sobota Hartmanice 9 12 hod. a hod hod. Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě tel , (stálé expozice) denně kromě pondělí a hod. Prohlídky kostela sv. Vintíře (skleněný oltář a křížová cesta) v 10 00, v 11 00, ve a v hod. Horská synagoga tel , , úterý neděle 9 18 hod. sobota 6. září v 17 hod. Safed: Mystické město v Galileji Pořad připravil Mgr. Karel Hrdlička ze Západočeské Univerzity v Plzni, přední odborník na hebrejský jazyk a myšlení. Přednáška bude doplněna promítáním fotografií Safedu. Vstupné dobrovolné. Informace Městské IC, tel , Kašperské Hory Městské kulturní a informační středisko tel , výstava V ráji šumavském Plzeňští výtvarníci K. Klostermannovi výstavní místnost radnice. Muzea Muzeum historických motocyklů tel , denně Expozice České hračky. Region a hod. Muzeum Šumavy tel (historické pracoviště), (přírodovědné pracoviště, pokladna). úterý sobota 9 17 hod. neděle 9 12 hod. Stálá expozice: příroda na Šumavě, zoologie, botanika, geologie, ochrana přírody, zemědělství, myslivost a těžba zlata, sklářství, lidové umění, gotické a barokní plastiky, kolekce regionálního výtvarného umění do 21. října výstava Klostermannovou Šumavou Výstava zcela neznámých nejstarších fotografií Šumavy, které se podařilo objevit a citlivě zrestaurovat plzeňskému publicistovi a sběrateli Zdeňku Roučkovi. Výstava bude je doplněna řadou trojrozměrných exponátů, které připomínají spisovatele K. Klostermanna. Např. tzv. Klostermannovu světničku nápodobu spisovatelovy pracovny z jeho plzeňského bytu se souborem originálních osobních předmětů. Je tu například Klostermannův psací stůl s petrolejovou lampou, kalamářem, perem, popelníkem, brýlemi cvikrem, rukopisy dále skleník s knihami, čestné plakety, diplomy, osobní a rodinné portréty a podobně. Galerie tel úterý sobota neděle hod hod. do 31. října výstava Můj přítel kůň Výstava o koních a jezdectví. Ústřední výstava stejnojmenného projektu, na jehož realizaci se podílí kromě OS Šumavská renesance, Muzeum Šumavy Sušice, Správa NP a CHKO Šumava a Czechpoint Bayern Zwiesel. Horažďovice Kino Otava tel (oba dny ve 20 hod.) Jak ukrást nevěstu V životě nejde všechno tak, jak si představujete. Romantická komedie USA, titulky (oba dny ve 20 hod.) Kopačky Neskutečně katastrofická romantická komedie do 15 let nevhodná. USA, titulky, od 15 let (oba dny ve 20 hod.) Neuvěřitelný Hulk Komiksový akční hrdina! Nenechte ho vzteky zezelenat! USA, titulky (oba dny ve 20 hod.) Wanted Vyber si svůj osud. Akční thriller USA, do 12 let nevhodný, titulky. Společenská zábava KD Horažďovice, tel září (pátek sobota) Podzimní veletrh Spar Informační centrum, tel Chanovice Kulturní léto v Chanovicích Kompletní program na neděle 14. září Chanovická pouť tradiční církevní a společenská akce, den otevřených dveří v zámeckém areálu, společenské akce, taneční zábava, sportovní utkání, výstavy, apod. Žihobce Galerie Netopýr (v zámku), tel pondělí neděle 8 18 hod. Fragrances výstava obrazů Mariany Alasseur Hrady a zámky Rabí tel., fax , úterý neděle 9 12 a hod. Kašperk tel , úterý neděle hod. Velhartice tel , úterý neděle 9 17 hod. Švihov tel , úterý neděle 9 16 hod. Informace o spojích ČSAD Sušice (7 15 hod.) ČSAD Klatovy České dráhy Sušice Inf. kancelář Ciao Horažďovice Mezinár. pokladna ČD Klatovy Mezinár. pokladna ČD Strakonice Bílá linka Českých drah

7 Kultura zábava pozvánky strana 7 Pozvánka do kina Zveme vás Rolling Stones září Slavný režisér Martin Scorsese se kromě hrané tvorby věnuje též hudebním dokumentům. Své zkušenosti zúročil v uváděném snímku, který je sestřihem dvou koncertů uskutečněných v roce 2006 ve starém newyorském divadle Beacon. Do přestávek mezi písněmi jsou sestříhány archivní záběry týkající se počátků kapely i rozhovory se členy kapely. Film má úžasnou dynamiku a výborně zachycuje atmosféru vystoupení i pohodu, s níž všichni muzikanti stále hrají. Je věnován památce legendárního zakladatele společnosti Atlantic Records, který po pádu v zákulisí při prvním koncertu upadl do kómatu a později zemřel. Snímek zahajoval letošní MFF v Berlíně. Časopis Cinema hodnotí 100 % extra třída. Bathory září Byla legendární uherská hraběnka Erzsébet (Alžběta) Báthoryová ( ) opravdu největší vražedkyní všech dob nebo ženou, která se pro své bohatství a šarm stala terčem politicko mocenských intrik? Na tuto otázku se pokouší nalézt odpověď režisér Juraj Jakubisko ve svém evropském (a velmi drahém filmu). Tvůrce se při psaní scénáře pokusil držet se historických údajů a známých faktů, ale samozřejmě zapojil i svou fantazii a výsledkem není historický epos, ale pestrý obraz života uherské šlechty na přelomu 16. a 17. století. Snímek se z komerčních důvodů natáčel v angličtině a patří k největším filmovým událostem roku. Časopis Cinema hodnotí 80 % super. Pro rodiče i děti Kung Fu Panda září Animovaná komedie spojuje žánr bojových filmů, čínskou mytologii i rodinnou pohádku o outsiderovi, který se naučí věřit sám v sebe. Hrdinou je tlustý panda Po, který sní o tom, že ho všichni obdivují jako zkušeného bojovníka. Ve skutečnosti je nemotorným fanouškem kung fu, jemuž nikdo nevěří, že by mohl zachránit rodné údolí před pomstou nebezpečného leoparda. Energií nabitý film se bude líbit nejenom dětem. V originále mluví zvířata řada známých herců a i v českém znění uslyšíte například Sašu Rašilova, Otakara Brouska a další. Časopis Cinema hodnotí 80 % super. sz i v roce 2008 POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA! sobota 13. září Bayreuth po stopách Richarda Wagnera Návštěva krásného historického města nedaleko českých hranic. Odjezd v sobotu 13. září v 7.00 hodin z nábřeží Sušice (u lávky). sobota 6. prosince Vánoční Vídeň Tradiční výlet do vánočně vyzdobené rakouské metropole Přihlášky v MKS (KD Sokolovna 1. patro), tel mks Soutěžte s KIDDem Knihovní Informující Dobrý Duch Ahoj, tak se školou jsem tady zase i já, KIDD, děsně chytrý knihovní duch. Letošní podzim bych chtěl, abyste se mnou zapátrali pěkně hluboko a daleko a hledali odpovědi na otázky o samém prvopočátku písma, knih a jejich shromažďování, tedy o knihovnictví. Otázky se vám možná budou zdát těžké, ale hledat na ně odpovědi bude velkým dobrodružstvím a ten, kdo umí abecedu a jak jdou všechna její písmenka pěkně za sebou, nemusí se vůbec ničeho bát. Přihlásit se mohou všichni, kdo mají chuť, děti od 8 do 15 let jsou asi ti praví. V dětském oddělení knihovny se zaregistrujete, dostanete soutěžní průkazku, do které se budou za správné odpovědi vylepovat maličcí Kidďoušci. Otázky a úkoly budou každých 14 dnů v Sušických novinách, na webu knihovny a samozřejmě na dětském oddělení knihovny. Úkoly na měsíc září 1. Jak staré je písmo: a) 500 let b) 2000 let c) starší než 2000 let 2. Co jsou to hieroglyfy? 3. Abychom nemuseli znaky nebo písmenka vytesávat do kamene, potřebujeme papír. Víte, která země vyrobila první papírové listy a kdy přibližně to bylo? Jsem sice děsně chytrý, ale nejchytřejší je ten, kdo ví, kde hledat: Encyklopedie knihy, Co zavinil Gutenberg, Tajemství krásné písemnosti, všeobecné ecyklopedie, Ottův slovník naučný, internetové vyhledávače a určitě i jinde, ale tyhle vyjmenované jsou v naší knihovně. Těším se. Váš KIDD Za podpory Města Sušice a řady místních obyvatel slavnost pořádá Oblastní charita Sušice Volšovy v čase sobota 13. září 2008 od 14 hodin Zámek Volšovy u Sušice Srdečně vás zveme na zámeckou slavnost, pořádanou u příležitosti výročí 100 let od darování zámku ve Volšovech hrabětem Ferdinandem Chotkem církevnímu řádu Petrinů. Sušice října 2008 Nenechte si ujít jedinečný projekt, který pro vás připravilo kino v Sušici! Do festivalu bylo v letošním roce přihlášeno 120 filmů. Zaznamenáváme rapidní nárůst přihlášených filmů, v loňském roce jich bylo o polovinu méně. Nárůst přihlášených filmů připisujeme pravděpodobně stále většímu zájmu filmařů o tento festival, se stále zvětšující oblibou také u diváků, poznamenal ředitel festivalu Jiří Kráčalík. Momentálně jsou filmy hodnoceny sedmičlennou porotou. Můžeme doufat, že z filmů, které postoupily, jich téměř stovku budou moci diváci zhlédnout ve festivalu. Přihlášené filmy i s popisem, včetně fotografií, najdete na www. mfof.cz V letošním roce do poroty zasedly tyto osobnosti Martin Krejsa předseda poroty, fotograf, publicista, cestovatel a horolezec Pavel Anděl moderátor a redaktor, momentálně připravuje a moderuje pořad Noc s Andělem v České televizi Jolka Krásná redaktorka České televize a Českého rozhlasu, zabývá se intenzivně filmem, je redaktorkou pořadu FILM na ČT24 Petr Pepé Piechowicz horolezec, fotograf, speleolog Vladimír Mráz režisér, scénárista, kreativní ředitel QQ studia Ostrava Jaroslav Korytář ostravský televizní producent a námořní jachtař, člen vedení digitální televize RTA a ředitel televize POLAR Miroslav Heczko horolezec, skialpinista a amatérský fotograf Josef Wagner fotograf a kameraman se zaměřením na přírodu, speleolog Čestným hostem se v letošním ročníku stal Petr Horký cestovatel, režisér, moderátor, natočil 30 dokumentů přibližně v 50 zemích světa. Spolu s Miroslavem Náplavou založil sdružení Camera incognita. Spolupracoval s A. C. Clarkem, R. Messnerem, T. Heyerdalem, E. Hillarym, E. von Dänikenem, M. Zikmundem, americkými i ruskými astronauty aj. Spolu s M. Zikmundem a M. Náplavou napsal cestopis ze Srí Lanky Sloni žijí do sta let, který se stal bestsellerem. V letošním roce uskutečnil náročnou expedici po vlastních nohou a po pevnině až na Severní pól. Zprávy z tohoto místa budou moci diváci festivalu slyšet a vidět na jeho besedách v rámci festivalu. tz, red Program: hod. Slavnostní zahájení, Kramářské písně vystoupení studentů gymnázia Sušice k vernisáži výstavy, Volšovy v čase Výstava dobových fotografií ze soukromých archivů obyvatel obce, Výstava obrazů Dany Raunerové a prací dětí ZUŠ Františka Stupky Sušice, hod. Zámecká kaple Mše Svatá na Svátek Povýšení Svatého kříže s Bratrem Cyrilem z řádu Petrinů, Prezentace činnosti Oblastní charity Sušice s výstavou fotografií a keramické tvorby, hod. Koncert pro klavír a housle Jana Vonášková Nováková a Petr Novák. Informace na telefonu nebo Občanské sdružení Pionýr Pionýrská skupina Otava vás zve na PODZIMNÍ SRAZ v sobotu 20. září 2008 do autokempinku v Novém Městečku Program hod. výlety na Povydří nebo do Kašperských Hor a na Kašperk (možnost navštívit muzea, výstavu Můj přítel kůň aj.) dle vlastního zájmu hod. program v autokempu N. Městečko: lanové překážky, střelba ze vzduchovky, z luku, z praku, šlapák, překážková dráha, deskové hry, vystoupení Klubu historického šermu Avalon Doprava * na výlety: zvláštním autobusem odjezd v 8.45 hod. od klubovny Pionýra v Sušici přes ATC N. Městečko do Kašperských Hor či na Antýgl a zpět do Nového Městečka, * na odpolední program: po vlastní ose pěšky, na kole, linkovým autobusem., autem, * zpět z ATC N. Městečko: zvláštním autobusem mezi 17 a 18 hodinou. Účastnický poplatek 20 Kč, příspěvek na autobusové výlety Kč, Kolo štěstí 5 Kč. Během akce bude zajištěn pitný režim, prodej cukrovinek a možnost opékání vuřtů, otevřena bude i restaurace. Informace a přihlášky na výlet na tel nebo večer P. Špírková.

8 strana 8 Tradiční cena O soudek města Sušice po 13 letech mění majitele V sobotu 23. srpna 2008 dopoledne zahájil předseda volejbalového oddílu Sušice Čestmír Kříž již XIII. ročník turnaje O SOU- DEK MĚSTA SUŠICE ve volejbale smíšených družstev. Přijelo úctyhodných 14 družstev od Aše po Brno, což představuje přibližně 90 sportovců. V letošním ročníku měl organizátor soutěže těžkou hlavu s počasím, ale nakonec bylo soutěžícím přáno a mohli hrát bez přerušení do pozdních odpoledních hodin. Po přivítání všech družstev a vysvětlení hracích pravidel bylo přistoupeno k losování do skupin. O postup do finálových bojů se hrálo ve dvou čtyřčlenných a dvou tříčlenných skupinách. Skupinu A ovládlo družstvo BŘEZNICE, které bylo plné energie, i když ho hodně potrápili klatovští BOBŘI (rozhodl jediný bodík). O druhém místě při rovnosti bodů rozhodoval vzájemný zápas, ve kterém byli špvc TEP- LICE o dva míče lepší než BOBŘI KLATOVY. Ti tak smolně skončili třetí. Čtvrté nepostupové místo patří MALÝM TYGRŮM SU- ŠICE, kteří se hodně snažili, ale soupeři byli lepší. Ve skupině B hráli prim FREE WAY ROŽMITÁL p/tř., ale ztratili po bodu jak se Sokolem Milín 2, tak s Vobrňátkama Horní Slavkov. O druhém místě při rovnosti bodů a nerozhodném vzájemném zápase nakonec muselo rozhodnou méně inkasovaných míčů. Úspěšnější byli VO- BRŇÁTKA HORNÍ SLAVKOV a třetí místo (o tři míče) zbylo na SOKOL MILÍN 2. Čtvrté nepostupové místo pak obsadila STA- RÁ ŠKOLA HORAŽĎOVICE. Ve skupině C bez ztráty setu zvítězili obhájci loňského prvenství MISCHÁCI RADOTÍN. Druhé místo si vybojovala OTAVSKÁ SMĚS SUŠICE, která byla o jeden míč lepší než družstvo TEA- CHERS KLATOVY, na něž zbylo třetí místo. Ve skupině D se velice dařilo družstvu TJ SUŠICE, které si až moc lehko poradilo jak s Vosínem Šlapanice, tak s družstvem SM³ Praha (smeč do trojky). Druhé místo si vybojovali hráči a hráčky SM³ PRAHA a třetí místo obsadil VOSÍN ŠLAPANICE. V bojích o 9. až 12. místo zbylo nejvíce sil hráčům družstva TE- ACHERS KLATOVY, kteří svedli nelítostný bratrovražedný boj Renata Charvátová, Pavel Charvát, Čestmír Kříž (TJ Sušice), Pavel Vladyka, Hana Fučíková, Vojtěch Fučík, Michael Smrha, v kleče: Honzík Charvát a Martin Fučík. s družstvem Bobři Klatovy. Obsadili deváté a Bobři skončili na 10. místě (opět o jeden míč). O 11. až 12. místo hráli Vosín a Milín 2, kde byli úspěšnější volejbalisté a volejbalistky SOKOLA MI- LÍN 2. Na VOSÍN ŠLAPANICE zbyla 12 příčka. O 5. až 8. místo hrála družstva, která postoupila ze druhých míst ve skupinách. Nejlepší bylo družstvo OTAVSKÁ SMĚS SUŠICE, které bez ztráty setu suverénně zvítězilo nad všemi soupeři a s plným bodovým ziskem obsadilo 5. místo. Na 6. místě skončili borci špvc TEPLICE, kteří v rozhodujícím duelu porazili VOBRŇÁT- KA HORNÍ SLAVKOV a odsunuli je tak na 7. místo. Družstvo SM³ PRAHA v pěti hráčích nedokázalo vzdorovat dostatečným způsobem a obsadilo tak 8. místo. Klání o 1. až 4. místo bylo zahájeno předčasným finálovým soubojem mezi obhájcem loňského prvenství Mischáci Radotín a Březnicí. Obhájce trofeje první set sice prohrál, ale zlepšenou hrou ve druhém setu byl o poznání lepší, a tak MISCHÁCI RADO- TÍN obhájili loňské 1. místo. Protože získali prvenství v turnaji již potřetí za sebou, mění tradiční cena po 13 letech konečně majitele. Druhé místo si vybojovali sympaťáci z BŘEZNICE, kteří šťastně o jeden míč přehráli domácí tým TJ SUŠICE. Domácí podali heroický výkon a třetí místo si více než zaslouží. Čtvrté místo zbylo na tým FREE WAY ROŽ- MITÁL p/tř., který byl sice velmi ambiciózní, ale ke konci turnaje měl k dispozici málo hráčů. Po rozdělení cen a předání diplomů nastalo veliké uvolnění. Po odehrání dvanácti setů už většina zúčastněných nedokázala totiž odhadnout, co je ještě bolí nebo nebolí. K celkově velmi dobré atmosféře turnaje přispěla promyšlená a dobrá organizace, která zabezpečila rychlý průběh po sobě jdoucích zápasů. Pochvalu si zaslouží i obsluha restaurace Na stadionu, která se se svými chutnými klobásami stává vyhlášenou. Počasí se také vyvedlo, i když z něho byly celé dopoledne veliké obavy. Na táborák letos nedošlo, ale pěkné prostředí v nekuřácké jídelně restaurace Zlatá Otava umocnilo pěkný zážitek z celého turnaje. Největší poděkování si ale zaslouží organizátor turnaje Čestmír KŘÍŽ, který se svými rodinnými příslušníky zorganizoval a zabezpečil vše potřebné ke spokojenosti všech. Ještě jednou díky a vzhůru ke XIV. ročníku. it Oficiální pořadí 1. Mischáci Radotín 2. Březnice 3. TJ Sušice 4. Free Way Rožmitál p/tř. 5. Otavská Směs Sušice 6. špvc Teplice 7. Vobrňátka Horní Slavkov 8. SM³ Praha 9. Teachers Klatovy 10. Bobři Klatovy 11. Sokol Milín Vosín Šlapanice 13. Malí tygři Sušice 14. Stará škola Horažďovice V Hlavňovicích se střílelo dvakrát Hlavňovický revolver Pod tímto názvem se konala prázdninová sportovní střelecká soutěž v sobotu 2. srpna na střelnici v Hlavňovicích. Na pomyslnou startovní čáru letní soutěže se postavilo 23 střelců z devíti sportovních klubů západních a jižních Čech, střílelo se ve dvou disciplinách: civilní verze SA 58 a sportovní a lovecká velkorážní puška opakovací i samonabíjecí, na vzdálenost 50 m (samopal nehybně ležící figura, pušky mezinárodní terč 50/20). Pořadí v obou disciplinách bylo na medailových místech velmi vyrovnané a došlo i na rozstřely. Přítomní sportovci hodnotili kladně jak přípravu a organizaci soutěže, tak i zajištění občerstvení a věcných cen pro vítěze. Nakonec i počasí bylo střelcům nakloněno a tak se rozcházeli s přáním, aby se tato soutěž brzy opakovala. Pořadí v jednotlivých disciplinách SA Tomáš Langmajer Dnešice Jiří Mautner Hlavňovice Jiří Ulrych Dnešice Miroslav Vintiška Klatovy 263 velkorážní puška 1. Tomáš Langmajer Dnešice Miroslav Vintiška Klatovy Pavel Taubr Strakonice Antonín Kafka Písek 276 Hlavňovická puška Hlavňovická puška se na té samé střelnici uskutečnila o dva týdny později, v sobotu 16. srpna. Při dalším ročníku soutěže ve střelbě na lovecké terče (malorážka s optikou na 50 m) se na střelnici sešlo 40 střelců včetně tří žen a i přes nepříznivé počasí hodnotili soutěž jako velmi zdařilou a už tradičně dobře zajištěnou. Střílelo se vždy po deseti ranách se na terč lišky vsedě s oporou, na terč srnce vstoje s oporou pevné tyče a siluetu divočáka vstoje bez opory, přičemž o výsledcích rozhodovala právě posledně jmenovaná disciplína. Medailová místa jednoznačně patřila sušickým střelcům a z věcných cen a plaket se nakonec radovali: 1. Kriška Vladislav Sušice Makrlík Miroslav Sušice Hostek František Sušice Vrba Vladan Klatovy Troják Jiří Hlavňovice Korál Jaroslav Hlavňovice 281 mm Sport Rally Agropa Pačejov se dožívá 30. narozenin Ani 29 předchozích ročníků Rallye Pačejov a Rally Agropa neubralo pořadatelům z AMK Pačejov elán a odhodlání znovu se ve skromných podmínkách pustit do přípravy jedné z nejstarších českých automobilových soutěží. Prakticky ihned po skončení loňského ročníku se začaly přípravy ubírat k tomu jubilejnímu XXX. Když bylo jasné, že se Agropa stane součástí kalendáře sprintrally 2008, rozběhly se přípravy naplno. Jubilejnímu ročníku byl nedobrovolně přiřazen netradiční termín 6. září 2008, což způsobilo drobné komplikace. Přes zimu pořadatelé vedli spoustu složitých jednání se sponzory a s majiteli pozemků. Na jihozápadě Čech se jezdí různé soutěže téměř 50 let a je stále obtížnější postavit zajímavou trať. Mnohdy přípravu velmi krásné rychlostní zkoušky zhatí nesouhlas jednoho majitele. Komunikace jsou zde převážně rychlejšího charakteru, což velmi ztěžuje stavbu trati a výběr vhodných lokalit. I přes tato fakta probíhají usilovná jednání o podobě alespoň z části nové tratě. Pořadatelé chtějí v jubilejním ročníku zařadit úseky z dob dávno minulých, ale i nové atraktivní pasáže. Tím by se měla celá soutěž ještě více zpomalit a jezdecky zatraktivnit. Na jednu rychlostní zkoušku se trať Agropy vrací po dlouhých 22 letech. Nad jubilejním XXX. ročníkem Rally Agropa převzal záštitu premiér České republiky Miroslav Topolánek. Centrum celé rally zůstává v Horažďovicích, pokračuje i velmi dobrá spolupráce s městem Sušice, kde bude opět umístěna servisní zóna. K Rally Agropa neodmyslitelně patří i obce Pačejov a Olšany. To je místo, kde tato automobilová soutěž vyrostla, tudíž není divu, že se při jubilejním ročníku vrátí soutěžní automobily i sem. Mozkem i srdcem celé rally je po dlouhá léta areál Agropa, a. s., Olšany. Všechna důležitá rozhodnutí v průběhu rally vycházejí právě odtud. Po několika letech se do sídla ředitelství podívají i soutěžní posádky v rámci jedné kontroly přeskupení. Málokterá malá česká rally se může pochlubit tak dlouhou historií jako ta pačejovská. Paralelně s přípravou rally probíhaly i práce na vydání publikace Rallye a Pačejov Pačejov a rallye. Tato kniha mapuje dosavadních 29 ročníků pačejovské rally. Vzpomíná se na veselé příhody z příprav, na slavná vítězství, ale i na problémy, neúspěchy a tragédie, které tuto soutěž bohužel také potkaly. Čtenáři v ní najdou unikátní fotografie z archivu AMK Pačejov a známého motoristického fotografa Josefa Böhma. Podrobné komentáře ke každému ročníku doplňují vzpomínky bývalých a současných činovníků rally. Kniha obsahuje i vyprávění předních českých soutěžáků, pro které byla tato soutěž něčím výjimečná. Řada posádek zde začínala svou jezdeckou kariéru, i ty se s námi podělily o zajímavé vzpomínky, které jsou v knize zachyceny. Něco málo se čtenář dozví i o Pačejově, malé obci v Pošumaví, kterou tolik proslavila rally Rallye Osvobození Pačejov a Rally Agropa Pačejov. Slavnostní křest publikace proběhl 30. května na trati legendární rychlostní zkoušky Háj u Horažďovic. Tato akce byla spojena s atraktivním doprovodným programem pro sponzory a novináře. Pro zvýšení sběratelské hodnoty publikace neobsahuje téměř žádné reklamy a komerční sdělení, tím se stává unikátním historickým dokumentem, který by neměl chybět v knihovně žádného motoristického sběratele či pamětníka. Ing. PAVEL ŠTÍPEK, tajemník Rally Agropa MIROSLAV ŽITNÍK ml., zpravodaj Rally Agropa TOMÁŠ CIHLÁŘ, vedoucí tiskového střediska Paintball sport spojující zábavu a adrenalin se zbraní v ruce Paintball se řadí mezi rychle se rozvíjející sporty u nás i ve světě. Získává stále větší popularitu a zájem vyzkoušet si tuto velmi zajímavou, napínavou hru má stále více lidí. Od loňského léta si paintball můžete zahrát i na hřištích v Sušici a Žichovicích. Nápad vybudovat paintballové hřiště jsem dostal před dvěma lety. Sám jsem ho předtím nikdy nehrál, ale zaujala mě videa, která jsem viděl na internetu. Chtěl jsem umožnit lidem, aby si tento sport mohli vyzkoušet. Nakoupil jsem vybavení, sehnal vyhovující objekty a založil něco na způsob půjčovny kol nebo lyží. Za dobu, co paintball provozuji, se mi potvrdilo, že tato hra spojuje zábavu, adrenalin a příjemné odreagování v přírodě, říká Ota Švrčula, majitel paintballových hřišt v Sušici a Žichovicích. Sportovní paintball existuje teprve 15 let. Za tuto krátkou dobu se stal jedním z nejvyhledávanějších outdoorových kolektivních sportů a v dnešní době je třetím nejpopulárnějším extrémním sportem na světě. Existují dva základní druhy paintballu. Military, který se hraje v přírodě, a tzv. speed, který se hraje na ohraničeném hřišti s umělými překážkami. Doprostřed plochy se umístí vlajka, o kterou oba týmy bojují. Jedna hra trvá pět minut a vítězí ten tým, který do tohoto limitu vyřadí ze hry všechny členy soupeřova týmu a donese vlajku soupeře ke své metě, vysvětluje Švrčula základní pravidla paintballu. Střílí se se speciálními zbraněmi (tzv. značkovači), které fungují na principu stlačeného vzduchu nebo oxidu uhličitého. Jejich mířený dostřel je 30 až 45 metrů a většina z nich pracuje na polo- Paintballisté po jedné z bitev na hřišti v Žichovicích. J. B. automatickém principu (jedno stisknutí spouště = jeden výstřel). Ke střelbě se používají speciální želatinové kuličky s tenkou skořápkou, která je naplněna barvou. Barva je samozřejmě biologicky nezávadná a vodou rozpustná. Pokud kulička zasáhne hráče, rozbije se a označí ho jasnou barvou. Takto označený hráč je vyřazen ze hry. Při paintballu je kladen velký důraz na bezpečnost. Hráči i rozhodčí musí nosit speciální masku, která je důležitá především pro ochranu očí. I přes velkou rychlost, kterou kuličky ze zbraní létají, není paintball nebezpečný sport. Pokud lidé při hře dodržují základní pokyny, je paintball podle pojišťoven dokonce bezpečnější než golf. Za dobu, co tento sport v České republice funguje, se nestal žádný vážnější úraz, doplňuje Švrčula. A co je na paintballu nejlákavější? Je to velmi chytlavá hra. Mnozí ani po hodině hry nechtějí přestat a zůstávají mnohem déle, než měli původně v plánu. Na lidech vidím, jak je tato hra naplňuje radostí a stmeluje kolektiv. Znamená jednu z možností, jak aktivně trávit volný čas v přírodě a pobavit se s přáteli. Pokud si chcete paintball vyzkoušet i vy, máte jedinečnou příležitost. Přijít zahrát si může kdokoliv. My zapůjčíme vybavení, zajistíme proškolení a vysvětlíme základní pravidla. Fungujeme celoročně, lidé mohou přijít kterýkoliv den v týdnu, upřesňuje Švrčula. V současnosti máme k dispozici dvě stálá hřiště. Hřiště v Sušici je v místě, kam jezdí pouť. Druhé hřiště v Žichovicích je v budově nedostavěného kravínu, kam jsme dali překážky určené přímo pro paintball. K tomu patří ještě les, kde se dá hrát i venku. Letos jsem navíc pořídil i nafukovací hřiště, které můžu postavit téměř kdekoliv. Dá se říct, že zákazník nemusí jezdit za námi, ale že přijedeme my za ním. Více podrobností včetně kompletního ceníku služeb naleznete na internetových stránkách (jon)

9 Putování starou Šumavou (13) Milí čtenáři, naše poslední putování skončilo u Hauswaldské kaple, dnes vám nabízím návštěvu Zelené Hory a také se mnou vyšlápnete na Oblík (1 225 m), odkud je jeden z nádherných pohledů na Šumavu. Jak všichni víme, veškeré osady a samoty, nacházející se od Srní za plavebním kanálem, zmizely. Byly násilně zbourány, vzniklo tu hraniční vojenské pásmo, do kterého normální smrtelník nesměl vkročit. Z těchto míst zůstaly jen smutné vzpomínky a zažloutlé fotografie. Na stráních Jezerního hřbetu (Seerücken m) vznikaly různé osady, z nichž jedna je Zelená Hora a nedaleko Nová Studnice. V těchto místech pramení Sekerský potok, který si razí svou cestu lesem až do Křemelné. První osídlenci si nejprve museli vymýtit kusy lesa, aby si tu mohli postavit obydlí a v potu tváře odlesňovali stráně pro vznik políček Masivní křížek s kropenkou cestou na Zelenou Horu. a luk, které jim mohly dát tu nejnutnější obživu. Kamení, které vybírali z lesní půdy, sloužilo jako přirozené ohrazení pozemků. S těmito kamennými snosy se setkáváme na každém kroku. Hodně je jich ukryto též v lesích. V dobách, kdy byl majitelem hrabě Kinský, se dobře dařilo sklářství také na Zelené Hoře se nacházela jedna větší sklárna. Ony vznikaly skoro všude i na samotách. Bývaly menší, sloužily k výrobě růžencových korálků a dutého skla. Veškeré pozemky a lesy od jižních Čech až po Prášily koupil koncem 18. století a začátkem 19. století kníže Schwarzenberg, který si byl vědom bohatství svých lesů, jež mu přinášely nemalé zisky. Proto nechal sklárny pomalu vyhasínat, některé zanikaly samy z důvodu konkurence. Sklářské hutě obsazoval kníže dřevorubci, kteří se o jeho lesy starali. Dával jim také vystavět i skromné bydlení např. řada domků Stará Dlouhá Ves apod. Jak pulzoval život na Zelené Hoře? Stávalo zde přes 50 domů, fungovala tu škola, farní úřad a pošta. Nedaleká Nová Studnice čítala okolo 15 stavení. Vesměs tu převládlo lesnictví a malé hospodaření na strmých stráních, stavení se táhla řadou mezi políčky a loukami. Vedle školy stával malý domek, ve kterém bydleli rodiče mého otčíma Niedermaierovi. Z Jelenova jsme dobře viděli na zelenohorské chalupy. Vrchol Oblíku. Když se setmělo, mnohdy jsme viděli blikající světélka petrolejek. Jak se na Zelenou Horu dostaneme a co tam uvidíme? Autobus nás dopraví na Srní, odtud půjdeme po silnici směr Prášily, po cca 200 metrech je rozcestí doleva vede cesta na Staré Srní, doprava na Mosau. Mezi cestami je pak pěšina souběžně se silnicí tento úsek cesty je velmi půvabný. Procházíme mezi loukami, kdy vpravo můžeme vidět původní i nové stavby Mosau, projdeme březovým hájem a asi po půl hodině se dostáváme k plavebnímu kanálu, kde přímo naproti se nachází kamenný můstek a ten nás zavede na Zelenou Horu. Je tam ukazatel nezabloudíte! Jdeme prašnou cestou okolo lesů a luk, pokud se budete rozhlížet, uvidíte různá rumiště a zarostlé kamenné haldy zde se nacházela stavení. Mírně stoupáme, dostáváme se na rovinku, kde vpravo v lukách stojí Schwarzův statek, ten nebyl zničen a snad se i obnovuje. Asi po 500 metrech dojdeme k zatáčce, kde vidíme vlevo u cesty masivní křížek s kropenkou. Je tomu asi pět let, co jsem šla s přáteli touto cestou a našli jsme v kropence obálku s listem, na němž byl napsán text nábožné písně, kdysi zpívané při procesí k Hauswaldské kapli. Jistě ji tam zastrčil potomek některého ze zdejších rodáků. Text písně jsme si přečetli a s pokorou si vybavili čas dávno minulý Obálku jsme pak vrátili na své místo a přiložili ke křížku svíčičku. Za křížkem protéká Studený potok který se vlévá do plavebního kanálu. Po strmé kamenitě cestě dojdeme opět ke křížku u něhož je rozcestník doprava na Novou Studnici a doleva k Prášilům. U rozcestníku byla před lety opřená plechová báň z vížky nějakého statku, ale dávno už zmizela. My se dáme vlevo, už dost zarostlou cestou, kterou lemují řady javorů, a to už jsme na Zelené Hoře. Cesta nás vede zarostlými lukami, míjíme haldy kamení obrostlé maliním a kopřivami, někde vykukuje polorozpadlé klenutí sklípku, povaluje se poničené kamenné koryto na vodu. Ze stráně teče potůček, jako můstek přes něj slouží dva velikánské ploché kameny. Právě zde uprostřed stráně stávala řada stavení Zelené Hory, pod nimi prhy luk a nad nimi skromná políčka. Kolikrát, když tu procházím, mě napadne jak těžko se asi loučili osídlenci s tímto místem, když se po celé generace plahočili, aby zabezpečili své početné rodiny Byli to horalé srostlí s krajinou celým svým srdcem. Myslím, že mnozí z těch starších by obětovali i své životy, aby mohli být pohřbeni blízko svých domovů. Tak by unikli násilnému vystěhování a nemuseli by podstoupit cestu do neznáma a znovu si zvykat jinde a vracet se jen ve vzpomínkách. Takové smutné zážitky bych přála všem mocipánům kteří rozpoutávají rozepře mezi národy a vyhlašují války, v nichž na to doplatí všechen obyčejný lid. U kamenného můstku se na chvíli zastavíme. Otevře se nám nádherný pohled na blízké Srní a na vzdálené okolí, dobře je vidět i Kašperk Při takovém pohledu si jistě dovedeme představit tu nádhernou scenérii v dobách, kdy bylo vše udržováno a krajina nebyla zarostlá. Zelená Hora. Mírným stoupáním se dostáváme k dalšímu křížku tady objevíte mezi bujným porostem tu a tam loučky a všudy přítomné haldy kamení bývalá stavení. A ještě jeden pohled zpět věnujme právě prošlým místům, abychom si do paměti vtiskli obrázek zaniklé osady. Odtud stoupáme lesní cestou vzhůru, asi hodinu, dostáváme se na silničku, která vpravo vede k Prášilům, vlevo na Javoří pilu a na Modravu. My se vydáme směr Modrava. Tady silnička mírně klesá a když se dostaneme na rovinku, nesmíme přehlédnout vlevo šipku směřující k Oblíku. Toto místo se jmenuje Za Oblíkem. Značení nás vede asi kilometr lesem, pak se objeví holá pláň po níž vystoupáme až k Oblíku (1 225 m) a to je cíl našeho výletu. Oblík (Pařezák) holý skalnatý vrch, kde různě trčí torza stromů, vidíme tu i nové smrčky, ale ty rostou velmi pomalu protože jim jarní mrazy spálí nové výhonky (takže takový stromeček může být i 30 nebo více let starý, jsou to takoví liliputáni). Proč se na Oblíku drží nejdéle sníh někdy až do začátku června? Dozvěděla jsem se, že tenhle holý kopec je vlastně takový mrazák. Na zalesněných plochách spadne sníh částečně na zem, část zůstává na větvích, kde se snadno odpařuje. Na holém povrchu padne sněhová nadílka na zem a při mrazech, které jsou tu tuhé, promrzá zem hluboko pod povrch, takže nedovolí sněhu roztávat, ba naopak ten promrzá a trvá dlouho, než se spodní vrstva terénu začne ohřívat. Je to podobné jako na horských štítech, čím blíže slunci, tím chladněji. Pamatujte, že i v létě se musíte při výstupu na Oblík zásobit teplejším oblečením. Za námahu, kterou jsme vynaložili k výstupu, budeme odměněni neopakovatelným rozhledem po dalekém okolí. Vystoupíme až na vrchol, tam se za námi sklání Roklan, mezi klínem lesů na nás koukne Luzný kousek od nás je vidět rozhledna na Poledníku. Zde můžeme spatřit Šumavu v celé své kráse. Pokud jdu s přáteli, podnikneme první den výlet Povydřím a podél Hameráku na Horskou Kvildu a Zhůří, Druhý den navštívíme Bučinu a Knížecí Pláně, třetí den podnikneme výlet na Starou Hůrku, jezero Laka přes Gsegnet do Prášil a čtvrtý den jdeme na Oblík; tam si předešlé absolvované trasy projdeme ještě jednou. Všechna místa najdeme. Poledník je sice vyšší, ale Oblík je taková přírodní rozhledna bez technických zásahů člověka. Vím, milí přátelé, jistě vás po takovém putování bolí nohy, ale stálo to za to! Zpět se vrátíme buď tou samou cestou na Srní, nebo sejdeme na Javoří pilu a tam odbočíme na Tříjezerní slať a odtud na Rokytu, případně můžeme jít z Javoří pily přes Rybárnu na Modravu a z těchto míst se autobusem vracíme domů. Přeji vám mnoho elánu ke zdolání tohoto výletu a těším se na vás opět za čtrnáct dní. MARIE MALÁ Informace Vedoucí Karel Malý se svou ženou Marií. Každou sobotu bývaly v Liďáku svatební hostiny. strana 11 O zašlé slávě restaurace Lidový dům Česká hospoda minulosti měla staletou tradici. Měla svou ustálenou podobu ve specifickém prostředí, ke kterému patřilo nejen kvalitní české pivo, ale i poctivá česká kuchyně bez chemických přísad. V české hospodě minulosti jste dostali jídlo na talíři nikoliv velikosti mlýnského kola, ale normálního rozměru a stravovacího standardu. Nebyly tam ani hrací automaty, barový pult, ani kovové židličky. Ty do hospody nepatřily a vyskytovaly se pouze v barech a zařízeních převážně nočního charakteru Česká hospoda minulosti měla svou stálou klientelu a žila čilým společenským a stavovským životem. Na nedostatek hostů si nemohla stěžovat. Vzpomínám na milé a útulné prostředí někdejších venkovských hospod s vlasteneckými produkcemi Libuše větší slávu Prahy či Mistr Jan Hus před koncilem kostnickým od Václava Brožíka. Nebo na naivně lidové malůvky Švejka s nápisem to chce klid, což ale Švejk nikdy neřekl. Někdo možná namítne, že to byl nevkusný kýč a má jistě pravdu. Jenomže Švejk k české pivní a hospodské kultuře neodmyslitelně patří, stejně jako k Sušici patří sirky a k Pardubicím perník. V devadesátých letech minulého století nás jako povodeň začaly zaplavovat modely západního globalizovaného pohostinství, které nemají s tradicí českých hospod nic společného. Svou neosobní uniformitou připomínají sériový výrobek a působí jako uměle naroubovaný implantát. Schází jim emotivní zakotvenost v domácím prostředí a tradice. Jsou sterilní jako chirurgické nástroje před lékařským použitím. Schází jim poezie. Jsou perfekcionalistní, hlavně pokud jde o toalety, v čemž je ovšem jejich nesporný přínos. Jako pamětník nemohu nevzpomenut jednu z typických představitelek českého pohostinství minulosti, totiž populární restauraci Lidový dům v Sušici, obecně zvanou Liďák. Jako odpovědní vedoucí nastoupili do Lidového domu manželé Malí v roce 1958 a působili zde celkem 23 let. Za jejich působení se tato restaurace a jídelna stala nejnavštěvovanějším pohostinstvím v Sušici díky skvělé kuchyni, rychlé obsluze i láci. Brzy začala přitahovat i hosty z Prahy, hlavně v letní sezóně a kromě běžných klientů také sportovce a jiné profese. Podle zájmového a profesního zaměření stálá klientela měla svá vyhrazená místa u stejných stolů. Do Liďáku chodily významné osobnosti jako dirigent Stupka (tady se mu říkalo pan Omáčka pro jeho zálibu v různých druzích omáček), chodili sem akademičtí malíři Kreutz a Mleziva, lékaři MUDr. Voves a Vyčítal. Spolu s ostatními místními celebritami, jako např. pekař p. Rendl, se scházeli hlavně v zadní místnosti, kde se podávaly obědy pro podniky. Každý pátek se zde scházívala taková parta na zpěvy páteční a vždy jeden účastník přichystal nějakou specialitu pro přítomné. Někdy to býval pečený beran, jindy sele (to se připravovalo v peci u pana Rendla Bandura). Často přišly na řadu ryby a vepřové speciality prejty, ovar a tlačenka. Srovnáme-li tehdejší ceny s dnešními, pak si připadáme jako v říši snů. Pivo desítka 1,20 Kčs, dvanáctka 2,90 Kčs, káva 2 Kčs. Dobrý a vydatný oběd včetně polévky jste pořídili do 10 Kčs. Tak například segedín za 5,20, svíčková za 8 Kčs, polévka zabijačková za 90 haléřů a prejty a jelítka s bramborem a zelím za 6 Kčs. Obsluha a personál začínali v pěti lidech, postupně se jejich počet rozšířil až na 17 osob. V zájmu objektivity je však třeba říci: tehdejší platy a důchody nebyly zas tak vysoké a to, co se dnes jeví jako pohádková láce, bylo z hlediska tehdejších relací spíše jen cenami přiměřenými. Za celých 23 let se zde vystří- Hostem Liďáku býval i dirigent F. Stupka, který paní Malé věnoval tuto fotografii i s věnováním: Paní Mařence Malé s upomínkou, F. Stupka. dalo na 500 osob personálu, legendárními číšníky byli pánové Míčka a Hanule a restaurací prošla i řada učňů a učnic, jimž dělala mistrovou právě paní Marie Malá. Průměrný počet obědů činil 350 jídel a polévek denně, které připravovali mistři kuchařské- ho umění, z nichž nejznámější byla paní Šímová. Provozovatelem Lidového domu byla Jednota, která platila zaměstnance. Finanční přebytky šly na zvelebování podniku a manko tato restaurace nikdy neměla. Oblíbenost a návštěvnost Liďáku byla zřejmá už v dopoledních hodinách. Najít zde místo k posezení nebylo nijak snadné a v době oběda už Liďák praskal ve švech. Také doba byla jiná. Lidé se více sdružovali, byli k sobě přívětivější, a to se projevovalo i v návštěvnosti hospod. Dnešní hospody, jakkoli honosně a moderně vyhlížející, jsou méně navštěvované a není těžké uhádnout proč. Svou roli tu jistě hraje i propagovaný individualismus a nezanedbatelná drahota. A tak není na škodu si alespoň připomenout tato stará pohostinská zařízení sloužící nejen k občerstvení a nasycení veřejnosti, ale i ke společenskému životu, který tu pulsoval rušným a životadárným rytmem. JIŘÍ KOLÁŘ

10 strana 12 Ředitelé se do školy těšili na tom společně žáci, učitelé i rodiče minulý školní rok. Logo naší školy. Na začátku byly návrhy žáků, potom nám pomohla Irena Jandová a závěrečný výběr a zpracování patřilo Martině Bartošové (Matypo Sušice). Všem, kteří se podíleli na vzniku našeho loga, patří velké poděkování. Pokračujeme v cestě od tradičního k modernímu učení. Úspěchy ve vědomostních soutěžích, uplatnění našich absolventů na gymnáziích, středních školách a učilištích ukazuje, že máme správný směr. Ještě více se zaměříme na cizí jazyky, posouváme výuku už od pololetí v první třídě. Výběr rozšířeného vyučování a volitelných předmětů dává rodičům a žákům možnost si zvolit správnou profilaci pro další vzdělávání. V letošním školním roce nabídneme 22 kroužků na prvním stupni a 10 kroužků na druhém stupni. dokončení ze strany 1 Těšíte se na nový školní rok? To je velmi složitá otázka. Samozřejmě těším. Zároveň cítím velikou zodpovědnost za to, aby škola v budoucím školním roce splnila všechny své cíle a úkoly. Realizovala se na vaší ZŠ nějaká zásadní oprava, rekonstrukce, vybudovalo se něco zcela nového, došlo k významným změnám co se týká budov samotných? Ano. Pro nás je zcela zásadní dokončení opravy omítky školy. Bylo to poměrně rozsáhlé dílo, vše proběhlo včas a podle plánu bez zásadních potíží, realizovala ho stavební firma Reno F. Kůse, celá akce (ve dvou etapách) si vyžádala investici Města Sušice ve výši tis. Kč. Velmi důležitá je i výměna termostatických ventilů, takže konečně můžeme regulovat teplotu ve třídách podle situace a potřeby (náklady kolem Kč). Prázdninový úklid se nevyhnul ani školní kuchyni, kde byly nově obložené stěny, opraveny odpady a vyměněna světla. Sem bylo investováno zhruba 90 tisíc korun, kdy nás ještě v říjnu v rámci této investice čeká rozšíření vzduchotechniky v říjnu. Do kuchyně byl zakoupen nový lapač škrobu a slupek a regály do skladu (45 tis. Kč z rozpočtu školy). Ve čtyřech třídách máme nové obklady kolem umyvadel. Obkladačské práce prováděla ve škole firma Obkladačství F. Vítek ze Sušice. Kromě toho všeho se malovalo, natíralo jako každý rok. Téměř korun bude letos také investováno do nového školního nábytku. Kolik prvňáčků nastoupí letos do 1. tříd a kolik žáků má ve školním roce 2008/2009 vaše škola celkem? Jak jste nové žáčky přivítali? Do první třídy nastoupilo letos 21 prvňáčků. Žáčky jsme přivítali ve třídě. Po krátkém rozhovoru o tom, jak se děti těšily do školy, prvňáčci obdrželi pamětní list a sladkost. Společně si zahráli hru Na schovávanou, kdy si každý na tabuli našel své jméno. Noví prvňáčci byli moc šikovní. Na všechny pak čekalo překvapení v podobě zvířátka. První Kolik prvňáčků nastoupí letos do 1. tříd a kolik žáků má ve školním roce 2008/2009 vaše škola celkem? Jak jste nové žáčky přivítali? Letos máme 70 prvňáčků ve třech třídách. Jako každý rok byli v hale školy slavnostně přivítáni, každý prvňáček dostal malý dárek a pak se rozešli do svých prvních tříd. Hala byla stejně jako každý rok zaplněna rodiči i prarodiči a o dokumentaristy slavnostního zahájení školy nebyla nouze. Celkem ve školním roce 2008/2009 bude naši školu navštěvovat 623 žáků ve 27 třídách. třídu bude letos učit paní učitelka Kopřivová. S prvňáčky a jejich rodiči jsem se samozřejmě přivítala osobně i já. V letošním školním roce tak budeme mít celkem 220 žáků. Kromě budov samotných připravujete pro letošní školní rok také nějaké změny ve výuce, nebo školním životě vůbec? Budeme pokračovat v nastartovaných změnách. První a druhý ročník a pátá a šestá třída se budou učit podle Školního vzdělávacího programu, ostatní třídy podle programu Základní škola. Je toho moc, čemu se budeme věnovat i nadále výuce etické výchovy na prvním stupni, novinkou bude etická výchova na druhém stupni v 7. třídě jako povinný předmět. Rozšiřujeme i výuku jazyků na prvním i druhém stupni. Anglickému jazyku se budou věnovat prvňáčci i druháci, na druhém stupni rozšiřujeme výuku jazyků o konverzaci v jazyce. Škola podala žádost (a doufejme, že bude úspěšná) o dotaci na projekt, který by byl spolufinancován z ESF na modernizaci vybavení. Již o prázdninách nám byl také potvrzen grant Kč z Plzeňského kraje na realizaci projektu na podporu boje proti odstraňování negativních jevů ve škole i mimo ni a vytváření pozitivního klimatu ve škole. Jedním z hlavních cílů, kterým se škola bude během roku věnovat je zdokonalování čtenářských dovedností. S tím jsme začali v loňském roce, Každoročně se vaše škola pravidelně úspěšně účastní několika projektů a soutěží v jakých byste chtěli uspět i letos? Když se dívám do našeho plánu na tento školní rok, tak těžko vyzdvihnout některý projekt nebo soutěž. Začínáme první školní den slavnostním uvítáním našich prvňáčků a končíme stužkováním deváťáků na konci školního roku. Věřím, že si zachováme statut školy, která umí uspořádat soutěže a akce nejen na úrovni okrskové, okresní, ale jak jsme loni dokázali, tak i krajské (atletická soutěž Pohár rozhlasu, kterou jsme pořádali ve spolupráci s atletickým oddílem TJ Sušice). Letos určitě uspořádáme okresní kolo soutěže, ale budeme organizátoři nebo spoluorganizátoři i vědomostních soutěží (matematické, přírodovědné, jazykové soutěže a olympiády ). Co jste popřál žákům i pedagogům 1. září ráno? Milý žáci, vážené kolegyně a kolegové, přeji nám, aby jak vy žáci, tak všichni zaměstnanci školy jsme se ve škole cítili dobře, v pohodě. Prostě modrá je dobrá. Úspěšný a příjemný školní rok 2008/2009. Mgr. Marie Pitrová, ŽŠ Komenského ul. máme připravenou strategii, jak cíle dosáhnout. Letos chceme také rozšířit a modernizovat počítačovou síť a klást důraz na vytváření kompetencí žáků v oblasti informační gramotnosti. Každoročně se vaše škola pravidelně úspěšně účastní několika projektů a soutěží v jakých byste chtěli uspět i letos? Soutěží a projektů bude mnoho, naše škola je tím pověstná. Určitě se o nich dočtete i v Sušických novinách. Co jste popřála žákům i pedagogům 1. září ráno? Všem přeji to, co každý rok. Aby je práce bavila, aby se cítili ve svých kolektivech dobře. Učitelům navíc ještě to, aby se jim dařilo najít takové formy práce, které budou pro žáky zajímavé, a jejich vyučování bylo smysluplné a v souladu s dnešní dobou. Fasáda ZŠ Komenského byla o prázdninách ve druhé etapě opravy dokončena. Těšíte se na nový školní rok? Pochopitelně. Nejen já, ale i řada kantorů má plno představ, které bychom chtěli v průběhu roku realizovat. Výhodou školy je, že kolektiv kantorů je tvůrčí a přichází se stále novými nápady. Není tedy důvod, proč bychom se neměli na naše žáky a na nový rok těšit. Realizovala se na vaší ZŠ nějaká zásadní oprava, rekonstrukce, vybudovalo se něco zcela nového, došlo k významným změnám co se týká budov samotných? Naše škola své žáky, kteří mají rádi pohyb, určitě příjemně překvapí. V průběhu července byla dokončena rekonstrukce hřiště a běžecké dráhy. Hodiny tělesné výchovy tak budou moci za příznivého počasí probíhat mimo objekt školy. Míčové hry, běh na 60 metrů i skok do dálky a další sportovní aktivity bude tedy možné realizovat venku. Rekonstrukce hřiště přišla na cca 2,5 mil. Kč. Největší měrou se na této investici podílelo Město Sušice, Kč hradil Krajský úřad Plzeňského kraje a Kč na výstavbu a rekonstrukci věnovala Nadace ČEZ. Podstatně lépe než před prázdninami vypadají i třídy ve 2. patře. Je nově vymalováno, obnovené jsou i olejové nátěry, po celé škole jsou opravené PVC podlahy (v jedné třídě a ve dvou kabinetech došlo k úplné výměně). Rozsáhlejší opravy si vyžádal suterén, kde jsou umístěny šatny. Speciální omítky by si měly s vlhkostí, která poškozovala zdi, poradit a zabránit šíření nebezpečných plísní. Pravdou je, že jsem se do posledních chvil obával, zda se podaří zajistit úklid po tak rozsáhlých rekonstrukčních pracích. Díky intenzivní práci, odpovědnému přístupu a jistě i osobnímu vztahu ke škole se provozním zaměstnancům podařilo vše stihnout. Poděkování si vedle provozních zaměstnanců ale zaslouží především Město, které na rekonstrukci věnovalo nemalé peníze. Kolik prvňáčků nastoupí letos do 1. tříd a kolik žáků má ve školním roce 2008/2009 vaše škola celkem? Jak jste nové žáčky přivítali? Do lavic v první třídě zasedlo 35 žáčků. Celkový počet dětí v ZŠ T. G. Masaryka bude pro tento školní rok 325, na odloučeném pracovišti v Nuželické ulici 45 dětí. Kromě budov samotných připravujete pro letošní školní rok také nějaké změny ve výuce, nebo školním životě vůbec? Změn bude hned několik. Moderní hřiště u školy vybízí k tomu, abychom rozšířili nabídku sportovních aktivit pro naše děti. Chtěli bychom nabídnout pohybové aktivity pod vedením učitele tělesné výchovy i mimo vyučování. Pouhé dvě hodiny tělesné výchovy je pro zdravý vývoj nejmladší generace určitě málo. Další zásadní změnou prošly povinně volitelné předměty. Není pochyb o tom, že znalost anglického jazyka je nutností. Jsme si však vědomi toho, že náš region bezprostředně sousedí s německy hovořícími oblastmi, ve kterých dnes hovoří němčinou 100 milionů lidí. Od 6. třídy proto nabízíme dětem možnost výběru vedle angličtiny ještě druhého cizího jazyka, kterým je právě němčina. Vzhledem k tomu, že se naše město nachází na okraji CHKO a NP Šumava, chceme výrazně rozšířit aktivity v oblasti ochrany přírody a navázat kontakty s pracovníky NP Šumava. Ekologická výchova a vedení dětí k ochraně zdravého životního prostředí a vedení dětí k zdravému životnímu stylu se tak stane jednou z našich priorit. PaedDr. Richard Smola, ZŠ T. G. Masaryka Každoročně se vaše škola pravidelně úspěšně účastní několika projektů a soutěží v jakých byste chtěli uspět i letos? Úspěchů byla v loňském roce celá řada a my na ně chceme určitě letos navázat a rozšířit jejich řadu. Naše děti se neztratily při olympiádě v anglickém jazyce, při soutěži Malý záchranář jsme jak v oblastním kole, tak i v krajském kole nenašli přemožitele, reprezentovaly nás výborně šikovné ruce dětí i učitelek při výstavě betlémů v rámci vánoční výstavy Nejhezčí Vánoce, naše děvčata si výborně vedla na soutěži módních návrhářek a dostala se do první desítky, děti úspěšně prezentovaly svou módní přehlídku v rámci Sušických slavností, mezi našimi sportovci máme vynikající judisty, stolní tenisty atd. Ve výčtu bych mohl ještě dlouho pokračovat. Co mě však nejvíce těší, je šíře zájmů našich dětí. Co jste popřál žákům i pedagogům 1. září ráno? Všem, tj. žákům, učitelům i provozním zaměstnancům jsem popřál, aby byl nadcházející školní rok pohodový, aby se všem dařilo a dny školního roku přinášely jen samé příjemné chvilky. A pokud by se na obloze přece objevil nějaký ten mráček v podobě neúspěchu, není to přece tragédie. Při troše pevné vůle a snahy určitě přijdou úspěchy nové. as TGM původní a nové hřiště. jako pravidelný čtrnáctideník vydává Městské kulturní středisko v Sušici, T. G. M. 120/I, Sušice, IČ , tel Internet Odpovědná redaktorka PhDr. Ludmila Szvitková. Grafická úprava Karel Viták (www.dva.cz), tiskne Typos Klatovy. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Cena 6 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/ /92. Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude 11. září 2008 ve hod.

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně I. Úvodní ustanovení 1. Těmito zásadami se stanoví pravidla pro uzavírání nájemních smluv k obecním

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Usnesení R M 1 / 5 3 / 0 8 / 1

Usnesení R M 1 / 5 3 / 0 8 / 1 č.j. MCH 4969/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 53. zasedání dne 13. srpna 2008 R M 1 / 5 3 / 0 8 / 1 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t a n o

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Zápis. z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, MUDr. Blažek, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Usnesení č. 28. Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 13.11.2009.

Usnesení č. 28. Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 13.11.2009. Usnesení č. 28 Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 13.11.2009. 1. Bere na vědomí žádost Petry Uhlíkové, Hradešice 27, o prodej pozemkové parcely č.1920/49 v k.ú. Hradešice a pověřuje starostu

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 22. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011 Přehled usnesení 11. RMČ R-133 Žádost o finanční příspěvek Pavel Michalík R-141 Schválení návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství R-142 Dohoda

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

SMLOUVA O NÁJMU MÍSTA

SMLOUVA O NÁJMU MÍSTA SMLOUVA O NÁJMU MÍSTA na akci I. výstava mladých králíků a mladé drůbeže z okresů MORAVY a Pronajímatel (dále pořadatel) SLEZSKA 6. - 8. 9. 2013 Dvůr Nové Zámky s.r.o., se sídlem Mladeč Nové Zámky 3, 784

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 6 Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 29. 7. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 36/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto: Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.12.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

A. o výkonu funkce odborného lesního hospodáře podle ustanovení 37 odst. 3), zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona v platném znění

A. o výkonu funkce odborného lesního hospodáře podle ustanovení 37 odst. 3), zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona v platném znění kterou dnešního dne uzavřeli ve smyslu ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) účastníci: Městys stádlec, Stádlec 150, 391 62 Stádlec IČ: 00252930 zastoupený starostou Ing. Milanem Kelichem

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

ZÁPIS Z PROVEDENÉ KONTROLY AGENDY POHLEDÁVEK A VYMÁHÁNÍ DLUHU DUBEN 2015

ZÁPIS Z PROVEDENÉ KONTROLY AGENDY POHLEDÁVEK A VYMÁHÁNÍ DLUHU DUBEN 2015 Ve dnech 22.-30.dubna 2015 byla provedena v budově obecního úřadu plánovaná kontrola vybrané agendy OÚ členy Kontrolního výboru Ing. Annou Pumprovou a Ing. Evou Holečkovou. 1. Účel kontroly hospodaření

Více

Zápis č. 4/2015 ze 4. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 4/2015 ze 4. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 4/2015 ze 4. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 18. května 2015 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 303 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. Ing. Fr. Beneš, CSc.,

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování Domovy Na Třešňovce Riegrova 837 552 03 Česká Skalice Identifikační znak dokumentu 274_S_2013 Datum vydání Verze dokumentu 12.1.2015 4. Účinnost od Datum plánové revize 1.2.2015 31.1.2016 Počet stran dokumentu

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Datum

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

U S N E S E N Í. z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý USNESENÍ

Více

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 U S N E S E N Í z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 ****************************************************************************************** 157 Rada města Zlatých Hor

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Přítomní: Program: dle prezenční listiny přítomno: 6 (85 %) omluven Ing. Vachalec 1) Zahájení a návrh

Více