Ředitelé se do školy těšili

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ředitelé se do školy těšili"

Transkript

1 16/ září 2008 Cena 6,00 Kč Lýkožrout nepřítel číslo jedna Lýkožrout smrkový malý nenápadný hmyz, který ale v lesích páchá nenapravitelné mnohamilionové škody. Jeho likvidace a ochrana lesa před napadením tímto agresivním nepřítelem je neustálou a náročnou prací pro všechny vlastníky lesů. Také vzhledem k přírodním kalamitám v minulých letech, nepříznivým klimatickým podmínkám a současné gradaci výskytu kůrovců je proto třeba neustále věnovat zvýšenou pozornost ochraně lesních porostů. Obnova lesa a jeho ochrana před škůdci je povinnost rovněž zakotvená v lesním zákoně. Článek Ing. Lumíra Čáně z odboru životního prostředí MÚ Sušice, určený zejména vlastníkům lesů, se věnuje této problematice Aktuálně z radnice Moderní autobusy na pracovní schůzce se se starostou Sušice Bc. Petrem Motlem a Ing. J. Hupkou sešel v pátek 22. srpna Miroslav Hucl, ředitel ČSAD Autobusy Plzeň, a. s. Hlavním bodem jejich setkání bylo projednání otázky spolupráce v oblasti krizového řízení, protože areál ČSAD v Sušici byl vytipován jako hlavní oblast pro přednostní zásobování pohonnými hmotami v případě nenadálé krizové situace. Kromě další diskuse o současném stavu a zabezpečení autobusové dopravy hovořili také o tom, že by se v příštím roce místní doprava v Sušici mohla dočkat moderních nízkopodlažních autobusů. To by bylo přínosem zejména pro pohybově handicapované spoluobčany, pro seniory i maminky s kočárky, kterým by tyto autobusy usnadnily dopravu po městě. DDM bude města v pondělí 25. srpna byly na krajském úřadě při jednání sušického starosty a MVDr. Václava Červeného, radního Plzeňského kraje, dohodnuty možné podmínky převodu Domu dětí a mládeže v Sušici z kraje pod město a jeho další fungování, podpory kraje aj. Na tuto schůzku navazuje jednání starosty Petra Mottla s ředitelem ZŠ Lerchova Č. Křížem o možnosti definitivního přesunu některých aktivit, zejména sportovních, z DDM do této školy (některé z nich tam již v loňském roce úspěšně probíhaly). Návrh na převzetí DDM včetně personálního a provozního zajištění bude předmětem jednání rady a zastupitelstva města na jejich zářijových zasedáních. pokud by byl návrh úspěšný, fungoval by Dům dětí a mládeže od 1. ledna příštího roku jako organizace města Sušice. Jak využít areál zrušeného Stavebního podniku? Zajímavý návrh představili starostovi Petru Mottlovi architekt Ing. P. Lejsek a zástupce společnosti SP Máchova Develop, s. r. o., Klatovy, která areál v dražbě zakoupila. V místě bývalého podniku by podle záměru majitele mělo vyrůst 11 bytových a 8 rodinných domů, místo je tu i pro dvě dětská hřiště a dostatek zeleně. Pro účely bytové výstavby s touto lokalitou počítá i stávající Územní plán města. V současnosti se zpracovává projekt demolice stávajících objektů, bude zachována pouze administrativní budova, která bude zrekonstruována na byty. Výstavba první etapy by po vyřízení všech formalit mohla být zahájena počátkem příštího roku. Radní společně na Otavě patnáct lodí a tři rafty byly k vidění v pátek 29. srpna na Otavě. Akci organizovala společně města podílející se na projektu Otavská plavba Sušice, Horažďovice, Strakonice, Písek. Tento podnik sportovně poznávacího charakteru měl za účel seznámit především radní Plzeňského a Jihočeského kraje a zastupitele uvedených měst se současným stavem řeky, tábořišť a podmínek pro vodáckou turistiku vůbec. as Nemocnice jde do dalšího kola V letošním roce se historicky poprvé naskytla možnost čerpat finanční zdroje z fondů EU pro zdravotnictví. Pro zdravotnická zařízení našeho typu je tato podpora možná cestou Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad, a to v rámci prioritní osy č. 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí oblast podpory 2.6. Rozvoj zdravotní péče. ROP Jihozápad je realizován a spravován Krajskými úřady Plzeňského a Jihočeského kraje. Tyto orgány také rozhodují o tom, které projekty budou z ROP podporovány. V rámci vyhlášené třetí výzvy pro žadatele o dotaci z ROP Jihozápad podala Nemocnice Sušice, o. p. s., na konci července 2008 tři projektové žádosti, žádá o poskytnutí finančních prostředků z fondů EU v celkové výši přibližně devět miliónů korun. Konkrétně se jedná o projekty Modernizace vybavení rentgenový přístroj ve výši přibližně jeden milión korun, Modernizace vybavení endoskopické přístroje ve výši přibližně jeden milión korun a Nákup zdravotnické zařízení Nemocnice Sušice ve výši přibližně sedm miliónů korun. První dvě projektové žádosti byly již také podány v předcházející výzvě v březnu letošního roku a zde prošly do nejužšího výběru. Jak se dostat dlužníkům na kobylku? V minulém vydání Sušických novin jsme se věnovali tématu městských bytů. Slíbili jsme pokračování týkající se problematiky neplatičů a vymáhání dluhů, které neplacením nájemného v městských bytech vzniknou. Všechna města, jako majitelé nájemních bytů, se s tímto jevem potýkají. Už dva roky ale mají, po přijetí nového zákona platného od roku 2006, lepší možnosti postupu proti neplatičům. Jaká je současná situace v Sušici? Jak město postupuje, jaké má možnosti, jak mohou nepříjemnou situaci řešit dlužníci o tom se dočtete v rozhovoru s Lenkou Kratejlovou na straně 3 na straně 2 Ředitelé se do školy těšili V našich základních školách bylo rušno i o prázdninách, jak se určitě přesvědčíte z následujících řádek. Ředitelům jednotlivých ZŠ jsme položili stejné otázky. Těšíte se na nový školní rok? Ano, určitě. Tohle je povolání, které se bez těšení na začátek školního roku nedá dělat. Určitě každý z nás kantorů si během roku a hlavně ke konci školního roku říká, že už nemůže, ale stále je více radostných okamžiků, které stojí za to být učitelem. Nebojím se prohlásit, že nejen já, ale většina učitelů a provozních zaměstnanců se už na začátek školního roku těší. Ono je to tady bez dětí takový divný. Veškeré finanční prostředky alokované v této výzvě pro zdravotnictví Plzeňského kraje byly ale poskytnuty na podporu projektu Výstavba pavilonu jednodenní chirurgie Nemocnice Privamed, a. s., Plzeň (cca 64 mil. Kč). Jak jsem již uvedl, rozhodli jsme se naše dvě žádosti podat znovu v letní výzvě a k tomu jsme připravili žádost další. Celá pracovní skupina, která se v nemocnici velmi náročnou přípravou žádostí zabývá, pevně věří ve šťastný výběr a v to, že politická reprezentace kraje touto formou podpoří úroveň zdravotnictví našeho regionu. MUDr. JIŘÍ ŠEDIVÝ, ředitel Nemocnice Sušice, o. p. s Mgr. Čestmír Kříž., ředitel ZŠ Lerchova ul. Slavnostní uvítání 70 prvňáčků v ZŠ Lerchova. za 330 tisíc koupili nový nábytek moderní jídelní sety, které určitě zpříjemní prostředí. Vím, vše nejde hned a člověk ve veřejném sektoru musí být trpělivý, ale vytrvalý. Dvousettisícovou investicí je dále rekonstrukce odborné učebny přírodopis, kdy jsme vytvořili opravdu velmi moderně audiovizuálně vybavenou učebnu 21. století a tím jsme dokončili rekonstrukce odborných učeben v pavilonu B. Myslím si, že moderní technikou máme naši školu vybavenou nadprůměrně, což ovšem také v plné míře využíváme. Stali jsme se např. v tomto roce partnerem nakladatelství Fraus, které přeměnu ve školství zachytilo mezi prvními a jejich učebnice a programy pro aktivní výuku tvoří špičku v našem školství. Nesmíme zapomenout na vybavení novým nábytkem podařilo se nám nově vybavit tři třetí třídy a tři šesté třídy (náklady 350 tis. Kč). Dalších šestkrát sto tisíc padlo na nové podlahy a vymalování, což spolehlivě provedly místní firmy Podlahářství Mazura a Malířské a natěračské práce F. Žák. Ale samozřejmě probíhaly i další opravy a práce, které ke školním prázdninám patří. Realizovala se na vaší ZŠ nějaká zásadní oprava, rekonstrukce, vybudovalo se něco zcela nového, došlo k významným změnám co se týká budov samotných? Ano a není toho málo. Na naší škole se letos v létě pokračovalo ve výměně oken, investice tis. (třetí etapa) a doufám, že příští rok celkovou výměnu dokončíme. Nejen, že škola výměnou zkrásněla, ale zpětně se nám to vrací v ušetřené energii za teplo. Rekonstrukci prováděla firma AR okenní technika Vrhaveč. Odvedli velmi kvalitní práci a stihli vše v termínu, takže na výměnu čekají už jen okna v pavilonu A. Kromě budov samotných Další velkou investicí za 600 tisíc byla rekonstrukce WC, včetně rok také nějaké změny ve výuce, připravujete pro letošní školní bezbariérového, kterou provedla nebo školním životě vůbec? fa Sušická stavební, s. r. o. Snad Jak jste si určitě všimli, ještě jsme během prázdnin dotáhli se tím úspěšně rozjíždí postupná rekonstrukce veškerého hygienického vybavení v celém are- do konce něco nového. Pracovali álu školy. Do školní jídelny jsme pokračování na str. 12 MKS nenechte si ujít! KD Sokolovna: pátek 5. září v hodin Zahájení Kurzu tance a společenské výchovy pro mládež pravidelné lekce vždy v pátek od hodin úterý 9. září v hodin Taneční pro dospělé lekce vždy v úterý od hodin středa 17. září v hod. Bez předsudků Více na str. 7. Rezervace a prodej vstupenek v MKS září Sušická pouť podrobný program na straně 6. Městská policie upozorňuje uzavírka náměstí v době konání sušické pouti Náměstí Svobody a části ul. Havlíčkova a ul. T. G. Masaryka budou uzavřeny v pátek 5. září od 20 hodin do neděle do 24 hodin. O víkendu 6. a 7. září bude rovněž pro veřejnost uzavřeno parkoviště u zimního stadionu.

2 strana 2 Se zajímavými dřevěnými plastikami se můžete setkat v přírodním areálu Santosu. Jedná se o dílo Sergeje Blaginina (Tedražice), který je vytváří za pomoci motorové pily a u něhož je jako doplněk procházkové trasy nechalo zhotovit Město Sušice. Prvními kroky v oživení vycházkových cest lesoparkem tak reaguje město na úsilí a doporučení Mateřského centra Medvídek, které se nejen v kampani Dětská hřiště dnes a příště, o níž jsme podrobně informovali, zajímá o herní plochy a odpočinková místa, jichž je možno využít atraktivním a aktivním způsobem. Na dřevěných plastikách přibudou ještě madla a úchytky, barevné doladění. Tento pilotní projekt na tak zvaném nástupním místě na Santosu je prvním z řady. Dřevěné sochy postupně zaplní velkou část lesoparku Luh, dalším je připravovaná revitalizace herních ploch v celém městě (informovali jsme v minulých Sušických novinách). as První městské oslavy v Rejštejně Statut města byl téhle malé obci, o níž první písemná zmínka pochází z roku 1347, navrácen 23. října Díky tomu se městskými částmi Rejštejna stal Jelenov, Klášterský Mlýn, Malý Kozí Hřbet, Radešov, Svojše, Velký Kozí Hřbet, Velký Radkov a Zhůří. V neděli 24. srpna letošního roku se tak po dlouhých letech v Rejštejně konaly u příležitosti Bartolomějské pouti první městské oslavy. Starosty města Horsta Hasenöhrla jsme se zeptali proč obec Rejštejn požádala zpět o navrácení statutu města? Víte, ono to hodně souvisí s takovou tou národní hrdostí. K Rejštejnu statut horního královského města, na nějž byl velmi pyšný, patřil až do padesátých let, kdy mu byl odebrán a Rejštejn se stal obcí. Využili jsme možnosti požádat o jeho navrácení a byli jsme úspěšní. To, že Rejštejn byl městem, konečně nejen historicky, dokládají i takové věci jako je pečeť, jmenovací listina, náměstí (nikoli náves). V čem vidíte výhody znovu povýšení na město? Jsme sice malí ale ne neviditelní, což dokazuje zájem turistů, kteří naše město a jeho okolí ročně vyhledávají. Zčásti budeme svou další tvář v cestovním ruchu budovat také na tom, že jsme jedním z nejmenších (a bu- deme dělat vše pro to, abychom byli i jedním z nejhezčích) v republice a přesto můžeme hodně nabídnout. Určitě za to, že Rejštejn došel tak daleko, patří velké poděkování starousedlíkům, všem občanům, kteří se o město starali a starají, a kteří se podílí na jeho rozkvětu, nejen po stránce turistické. Doufám, že budeme samostatnější, průbojnější a že se nám podaří dál postupně rozvíjet všechny stránky života ve městě. V programu oslav, na něž se sjelo také několik desítek rodáků ze sousedního Německa, nechyběla mše, výstava historických i současných fotografií města a hosté si mohli prohlédnout i listinu, jíž je Rejštejnu navrácen statut města. Město Rejštejn, ač co do počtu obyvatel a rozlohy nevelké Jazyková škola informuje Jazyková škola při ZŠ Sušice Lerchova nabízí volná místa v kurzech angličtiny a němčiny. Pokračovat budou kurzy, které probíhaly v minulém školním roce a při dostatečném počtu zájemců otevřeme i nové kurzy pro začátečníky. Školné pro školní rok 2008/09 (včetně zápisného 400 Kč) Děti do 15 let Studenti nad 15 let Dospělí Rodiče a děti (1 dítě) pouze angličtina Rodiče a děti (2 děti) pouze angličtina 200 Kč Kč Kč Kč Kč (253 obyvatel, 30,43 km² páté nejmenší město v Česku), žije poměrně rušným životem díky cestovnímu ruchu a nejen v tomto směru se snaží své prostředí neustále zvelebovat. To dokládá například nedávno opravená kašna, kaplička Panny Marie Pomocné, je připravený projekt na rekonstrukci Městského úřadu a do budoucna uvažuje vedení města i o zřízení Muzea skla. To by mělo být, včetně malé sklářské hutě, přistavěno k budově úřadu. Jak uvedl starosta, vedení i občané města doufají, že se jim nejen na tento, ale i na další projekty rozvoje města podaří získat finanční dotace z Evropské unie, případně také z ostatních dotačních zdrojů. To by výrazně urychlilo oživení tohoto malého městečka v jedné z nejhezčích a turisticky nejvyhledávanějších částí Šumavy. as Kaleidoskop Informativní schůzky k vytvoření rozvrhu hodin se budou konat v pondělí 15. září 2008 pro kurzy v hodin angličtiny dětí a rodičů s dětmi v hodin němčina v hodin angličtina. Z malého dluhu velký problém Dnešním článkem navazujeme na minulé vydání Sušických novin, kde jsme na téma městských bytů hovořili s Lenkou Kratejlovou z Odboru majetku a rozvoje města MÚ Sušice. Dnes se v rozhovoru s ní budeme věnovat problému neplatičů jak lze postupovat při vymáhání dluhů, kam až může nájemníky zavést nedbalost, o kolik peněz díky nim město přichází i o tom, jak se z malého dluhu může stát velký problém. Jak se v městských bytech platí nájemné a jak postupujete při vzniknu dluhu? V městských bytech se nájmy platí pozpátku, konkrétně to znamená, že nájem bytu za srpen musí být uhrazený nejpozději do 15. září. Kdo neuhradí nájem do tohoto data, je upomínkou upozorněn že nezaplatil a dlužnou částku může zaplatit až do 31. října. Pokud se jedná o dluhy do výše tří měsíčních nájmů, eviduje a upomíná dlužníky Bytservis Sušice. V případě, že dluh dosáhl uvedené výše, předává záležitost nám na OMRM MÚ. Od nás pak každý takový dlužník dostane doporučený dopis s výzvou do vlastních rukou, kde je na dluh upozorněn. Pokud jej neuhradí do 14 dnů, následuje výpověď z nájmu. Co v takové situaci může občan udělat, pokud nemůže dluh splatit najednou, aby nedošlo na výpověď z bytu? Každý, komu takový problém vznikne, může za námi přijít a dohodnout se na splátkovém kalendáři. Sám si nastaví částku jaká jemu vyhovuje (minimum Kč), aby byl schopen dluh zaplatit a zároveň při tom hradit řádné nájemné. Pokud je uzavřena dohoda o vyrovnání dluhu do 18 splátek, schvaluje splátkový kalendář rada města. Pokud je to nad 18 splátek, pak jej musí schválit zastupitelstvo města. Ve splátkovém kalendáři je uvedena jednak částka a datum splácení, jednak podmínka, že pokud dojde, byť v jediném případě, k nedodržení této smlouvy, je pak celý dluh splatný najednou. V takovém případě buď dlužník částku uhradí, jinak dostává výpověď z nájmu. Ten kdo na výzvy a upomínky nezareaguje a nepřijde se domluvit na úhradě dluhu, dostane výpověď z bytu výpovědní lhůta je tři měsíce a počíná běžet od prvního dne následujícího měsíce ode dne doručení. I tak zde ještě necháváme dlužníkům šanci pokud vše včetně penále v této tříměsíční lhůtě doplatí, mají možnost požádat radu města o zpětvzetí výpovědi. Dosud, pokud byly všechny podmínky pro zrušení výpovědi z bytu splněny, rada města vždy vyhověla. Všechny informativní schůzky se budou konat v učebnách Jazykové školy (zadní vchod ZŠ Lerchova od hřiště z Villaniho ul., 1. patro). Účast nutná ve vlastním zájmu! Přihlášky obdržíte ještě v pondělí v kanceláři jazykové školy mezi hod. (tel ) nebo na u sjs. Přihlášky jsou také ke stažení na Uzávěrka přihlášek v pátek do 15 hodin. Jak postupujete v případě, že dlužník nereaguje ani na výpověď z bytu? Musí se z bytu vystěhovat. Pokud ani nyní nedojde k dobrovolnému opuštění bytu, podáváme k soudu návrh na výkon exekuce vyklizení bytu. Město je povinno v takovém případě vystěhovaným zajistit přístřeší (např. v hotelu). Na dlužnou částku podáváme k soudu návrh na vydání platebního rozkazu. Když nájemci z bytu odejdou a dluží jen peníze, řeší toto také soud vydáním platebního rozkazu. Pokud bývalý nájemci z bytu neodejdou dluží až do vyklizení bytu ušlý zisk ve výši nájemného. Pokud dlužník v soudem stanovené lhůtě neuhradí platební rozkaz, dochází z naší strany k podání žaloby na provedení exekuce na majetek. Jak probíhá exekuce? Exekutor oznámí, den a přesnou hodinu, kdy se do bytu dostaví. Přijde exekutor, justiční stráž, MP, zástupce Města a Bytservisu a zase jsou tu dvě možnosti buď je byt vyklizený a exekutor předá byt majiteli, nebo se občas stane, že lidé do poslední chvíle myslí, že se jim nic takového stát nemůže a odmítají byt opustit. Pak jsou vyvedeni, exekutor sepíše majetek, označí věci určené k dražbě, kterou pak provádí. Osobní věci z bytu, oblečení aj. (co se neeviduje) skladujeme, a lidé si to mohou později vyzvednout. Do jaké výše může dluh narůst, v případě, že dlužník nespolupracuje a dojde ke krajnímu řešení? Asi nejlepší bude konkrétní příklad: pětačtyřicetileté nájemnici vznikl dluh na nájmu ve výši Kč. Paní dluh uznala, z bytu odešla (nedošlo k nákladům na vystěhování), ale nezaplatila s tím, že peníze nemá. Protože byt byl vrácený, požádali jsme soud o vydání platebního rozkazu na dlužnou částku Kč + penále, které činí 2,5 denně z dlužné částky. Už jen tím, že soud vydá platební rozkaz, dochází k povinnosti dlužníka zaplatit kolky, které v tomto případě činily 600 korun a právní zastoupení, které zde činilo korun. Při vydání platebního rozkazu je stanovena doba splatnosti (většinou vyčkáváme ještě jeden až dva měsíce po splatnost, aby lidé měli opravdu dostatečnou možnost vše vyrovnat). Ani na to dlužnice nereagovala, proto jsme podali k soudu návrh na provedení exekuce na majetek povinné. Exekutor pani vyhledal a věc řešil. Jakým způsobem, to je záležitost exekutora, jak dlužnou částku vymůže. Nám pak přišlo vyúčtování. Penále ke dni zaplacení činilo Kč a náklady exekutora korun. Nájemnice tedy celkem z původní dlužné částky Kč zaplatila korun! Dluh vyrovnala, případ jsme uzavřeli. Kolik evidujete neplatičů? K dnešnímu dni je těch, kteří dluží více než tři nájmy 45, z toho pouze tři požádali o splátkový kalendář, dva jsou vyzváni k zaplacení, dva případy se dořeší po vyřízení pozůstalosti po zemřelém, dva jsou ve výpovědní lhůtě 3 měsíců a zbylých 36 je již vysouzeno, vystěhováno a exekutor na nich vymáhá dluhy. Od podání návrhu k vystěhování to trvá zhruba půl roku až rok. Kolik je to peněz? Podle evidence Bytservisu, nebylo například letos v květnu vybráno na nájemném korun, což je 30 nezaplacených nájmů z celkového počtu Statistika ukazuje přibližně stejná čísla v každém měsíci, tzn. že se každý měsíc nevybere na nájemném kolem sta tisíc korun. Může si dlužník, který je vystěhován, poté, co řádně zaplatí všechny dluhy, znovu požádat o přidělení městského bytu? Pokud je byt vrácen a jsou uhrazeny veškeré pohledávky, tak nic nebrání tomu, aby si lidé znovu podali žádost o přidělení bytu. Jejich žádost je zařazena do pořadníku žadatelů a postup je stejný jako u všech nově zaevidovaných žádostí o přidělení městského bytu. Od roku 2006 pro vás platí nový zákon myslíte si, že je lepší? Určitě ano, protože dává možnost rychleji reagovat. Před rokem 2006 jsme museli nejdříve žádat soud, pokud jsme chtěli dlužníkům dát výpověď z nájmu bytu. Při zahlcenosti soudního aparátu tam takové žádosti ležely třeba až rok. V roce 2006 bylo právě novým zákonem stanoveno, že pokud někdo dluží tři nájmy, můžeme mu dát výpověď sami. Ale dává zároveň možnost i lidem, kteří se cítí poškozeni, požádat soud o přezkoumání oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu. To ale lidé nedělají, protože ví, že nezaplatili a zbytečně by si dluh zvyšovali o soudní výlohy. To, že je nová právní úprava lepší se potvrdilo i na výši dlužných částek, které se výrazně snížily díky tomu, že můžeme zahájit sankce už po nezaplacení třech měsíčních nájmů. Takto nastavený systém je pro nás, jako majitele bytů, rozhodně lepší. Děkuji za odpovědi. ANDREA STAŇKOVÁ Veřejné bruslení sobota neděle úterý pátek sobota Další termíny na plakátech! Broušení bruslí každé úterý a čtvrtek od do hodin. Upozornění je nezbytné mít ochranné rukavice a dbát pokynů obsluhy ZS! Změna časů i termínů vyhrazena aktuální informace na tel

3 18. zasedání rady města se konalo 18. srpna Rada schválila usnesení: RM souhlasila s nákupem sterilizátoru do maximální výše Kč pro Domov důchodců Sušice, příspěvkovou organizaci. RM nesouhlasila s prominutím pohledávky za Pavlem Kavcem Strakonice, ve výši Kč a doporučila uzavřít na splácení pohledávky splátkový kalendář. RM vzala na vědomí Zprávu ze šetření PČR, Okresní ředitelství Klatovy ve věci ŠJ Lerchova. Na základě výsledku šetření PČR RM souhlasila s použitím rezervního fondu ZŠ Lerchova ve výši Kč. RM schválila odměnu pro Jaroslavu Holečkovou, ředitelku MŠ Smetanova při příležitosti životního jubilea. RM souhlasila a doporučila zastupitelstvu města schválit převzetí činnosti DDM Sušice, nábř. Jana Seitze 257 (IČO ) zřizované Plzeňským krajem s účinností od s tím, že se toto pracoviště stane místem výkonu činnosti Základní školy Sušice, Lerchova ul. 1112, okres Klatovy. RM souhlasila a doporučila zastupitelstvu města schválit znění Dodatku č. 4 ke zřizovací listině Základní školy Sušice, Lerchova ul. 1112, okres Klatovy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Sušice ze dne pod bodem b) odst. 5). RM souhlasila s uznáním odpovědnosti za škodu, která vznikla Mgr. Mileně Naglmüllerové následkem úrazu. Zasedání rady města RM nedoporučila zastupitel- sem smluv. stvu města odprodej části pozemkové parcely č. 1941/111 v k. ú. Sušice nad Otavou, o výměře cca m². RM schválila dodatek ke OZNÁMENÍ finančního příspěvku pro oblast památkové péče Zastupitelstvo města Sušice schválilo na svém zasedání dne pro oblast památkové péče finanční příspěvek v celkové výši Kč. Finanční příspěvek je určen pro vlastníky nemovitých sta- pravomocné stavební povolení, veb nacházejících se v městské popř. ohlášení památkové zóně Sušice, s výjimkou staveb, které jsou nemovi- orgánu státní památkové péče závazné stanovisko dotčeného tou kulturní památkou (vedeny doklad o zaplacení provedev ÚSKP) ných prací Aktuality RM vzala na vědomí výpověď z nájemní smlouvy ze dne mezi Městem Sušice vé opatření ve výši Kč. RM odkládá žádost Karla Dudy a firmou VM SP, s. r. o., se sídlem RM schválila zadání výběrové- a Víta Dudy ve věci přidělení bytu Žarošice, na pronájem nebytových ho řízení na zhotovitele projek- z důvodu doplnění údajů. prostor k tu: Otavská cyklistická stezka RM souhlasila s udělením výho RM vzala na vědomí výpo- Sušice. jimky ze zásad k nájmu bytů v domech věď z nájemní smlouvy ze dne RM schválila zadání výběrové- v majetku města Sušice, mezi Městem Sušice a firmou Elka Service, s. r. o., Sušice na pronájem nebytových ho řízení na zhotovitele projektu: Sušice Revitalizace herních ploch. o kterou požádala Věra Malinková a souhlasila se zařazením její žádosti do pořadníku žadatelů. prostor a souhlasila s ukončením RM souhlasila s přidělením za- RM souhlasila s výší smluvnínájemního vztahu dohodou ke dni ho nájemného 35,98 Kč/m²/měsíc v bytech v Domech s pečova- RM schválila smlouvy o dílo na akci: Sušice, Chata na Svatoboru oprava pokojů a sociálního zařízení s firmou Pavel Sluka, autorizovaný a revizní technik Sušice na akci Rekonstrukce elektroinstalace v 2. NP a 3. NP v částce Kč včetně 19 % DPH, s firmou Václav Regner VODOINSTALACE TOPENÍ PLYN Sušice, na akci Dodávka a montáž oprava ÚT v částce Kč včetně 19 % DPH, s firmou Sušická stavební, s. r. o., Sušice na akci Rekonstrukce pokojů a sociálního zařízení v částce Kč včetně 19 % DPH a pověřila starostu města podpisem smluv o dílo. RM schválila zadání veřejné zakázky na realizaci akce: Domov důchodců Sušice stavební úpravy ve stávajícím sociálním jádru a zároveň schválila firmy, které budou vyzvány k předložení cenové nabídky: VM SP, s. r. o., Klatovy III, Sušická stavební, s. r. o., Miloslav Podlešák Sušice, RaMIStav Horažďovice, AKOSTAV, spol. s r. o., Sušice. RM dále schválila členy pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek: Ing. Petr Kocman, Ing. Vladimír Marek, Ing. Věra Marešová, Mgr. Zlatuše Gersdorfová, Ing. arch. Pavel Lejsek (komise majetku a rozvoje města), Ing. Jaroslav Macháček (kontrolní výbor). RM schválila dodatek ke smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci: Sušice, Centrum volného času dětí a mládeže studie řešení s firmou Ing. arch. Jiří Kučera Horažďovice a pověřila starostu města podpisem uvedeného dodatku. RM schválila Smlouvu o dílo na zpracování změny č. 3 územního plánu Města Sušice s Projektovým atelierem AD, s. r. o., Ing. arch. Jaroslav Daněk České Budějovice, ve dvou částech Návrh změny a Čistopis změny a pověřila starostu města podpi- smlouvě o dílo č. 05/2008/M na výměnu parketové podlahy v Sokolovně a pověřila starostu města podpisem tohoto dodatku. Rada dále schválila příslušné rozpočto- kázky: Výměna aeračních elementů na 3. aktivační lince ČOV Sušice firmě 1. JVS, a. s., České Budějovice, schválila smlouvu o dílo a pověřila starostu podpisem této smlouvy. RM souhlasila přidělením za- města. kázky: Sanace kanalizačního RM schválila nákup tiskárřadu Dlouhoveská ul. firmě ČKV Praha, s. r. o., schválila smlouvu o dílo a pověřila starostu podpisem ny a kopírky pro Dům penzion v částce Kč. Zápis z jednání najdete na www. této smlouvy. sumavanet.cz/mususice. red na stavební úpravy (výmě- konečný termín pro předlona střešní krytiny, výměna oken, dveří, obnova vnějších omítek žení žádosti včetně dokladů je aj.) předních traktů staveb, směřujících do ulice Upozornění Podmínky pro poskytnutí příspěvku RM revokovala, na žádost SOŠ a SOU a vzhledem k nově zjištěným skutečnostem o stavu kanalizace, své usnesení č. 329 ze dne a souhlasila s opravou kanalizační přípojky. RM souhlasila se změnou Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro lokality Sušice Sušice, Sušice Volšovy, Sušice Červené Dvorce a pověřila starostu podpisem žádosti o změnu. RM vzala na vědomí zápis z jednání bytové komise. RM souhlasila s přidělením bytu 2+1 Jitce Vetrákové na dobu určitou jednoho roku. RM souhlasila s přidělením bytu 1+1 Janě Hlavaté na dobu určitou jednoho roku. RM souhlasila s přidělením 18 bodů z důvodu veřejného zájmu Aleně Kotěšovcové a souhlasila s přidělením bytu 1+1 na dobu určitou jednoho roku. RM souhlasila s přidělením 17 bodů z důvodu mimořádné situace Radku Sahajovi a souhlasila s přidělením bytu 1+1 na dobu určitou jednoho roku. RM souhlasila s přidělením bytu 0+1 v domě s pečovatelskou službou Marii Pavlasové na dobu určitou jednoho roku. RM souhlasila s výměnou bytu mezi Peterem a Jaroslavou Škradovými (Sušice) a Magdalenou Šimečkovou (Sušice). RM nesouhlasila s výměnou bytu mezi Zdeňkem a Janou Prokopovými (Sušice) a Milošem a Zuzanou Kroutílkovými (Sušice). RM na žádost Petra Matejzla revokovala usnesení ze dne ve věci povolení uzavření podnájemní smlouvy bytu a souhlasila s uzavřením podnájemní smlouvy bytu mezi P. Matejzlem a Milenou Petružálkovou na dobu určitou od do telskou službou od RM vzala na vědomí zápis ze dne z jednání komise pro podporu podnikání a rozvoj o jednotlivých žádostech a výši příspěvku bude na doporučení komise rozhodovat rada města, popř. zastupitelstvo města Sušice na příspěvek není právní nárok Podrobnější informace na tel. č , pí. Kubíková vedoucí odboru školství, památkové péče a cestovního ruchu. Příští jednání rady města 15. a 29. září Příští zasedání zastupitelstva města 10. září Město Sušice se v roce 2005 zapojilo do společného projektu realizovaného Plzeňským krajem a Regionální rozvojovou agenturou PK ve spolupráci se společností EKO KOM, a. s., Praha Intenzifikace systému separovaného sběru vytříděných složek komunálního odpadu v obcích Plzeňského kraje. Projekt má za účel pomoci v rámci svých stanovených cílů k vytvoření a rozšíření funkčního a efektivního systému odděleného sběru využitelných složek komunálních a obalových odpadů podle plánu odpadového hospodářství Plzeňského kraje, a Plánu odpadového hospodářství ČR. Mezi základní cíle projektu patří plošná podpora obcí ve zkvalitňování infrastruktury sběru vytříděných odpadů a zavedení odděleného sběru skla formou poskytnutí sběrných nádob na papír, sklo a plasty. V případě Sušice se jedná v rámci rozšíření projektu podpory infrastruktury sběrných nádob o zapůjčení celkem čtyř kusů nádob na separovaný odpad strana 3 Zejména pro vlastníky lesa Vzhledem k nenadálým událostem minulých let (opakované větrné kalamity, sucha), ale i současné gradaci kůrovce lýkožrouta smrkového, chceme jako orgán státní správy lesů dozírající nad dodržováním ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), vás, jakožto majitele lesů (lesních pozemků) informovat o základních povinnostech vyplývajících vlastníkům lesa z lesního zákona a jeho prováděcích předpisů. Jedná se zejména o povinnosti v obnově lesa a ochraně lesa proti škodlivým činitelům především lýkožroutům (kůrovcům). Všeobecnou základní povinností každého vlastníka lesa je, aby při hospodaření v lese usiloval o to, aby nepoškozoval zájmy jiných vlastníků lesů a současně byly zachovány produkční i mimoprodukční funkce lesa. Vzhledem ke specifickým nárokům lesního hospodářství byl lesním zákonem zaveden institut tzv. odborného lesního hospodáře (OLH), kterým je fyzická či právnická osoba zajišťující potřebnou lesnickou odbornost při obhospodařování lesního majetku. Každý vlastník lesa v České republice má z lesního zákona svého odborného lesního hospodáře. Z uvedeného vyplývá, že spolupráce majitele lesa a OLH je podmínkou splnění základních povinností plynoucích z lesního zákona. Z hlediska obnovy lesa je vlastník povinen holinu vzniklou ať již těžbou úmyslnou, nebo těžbou nahodilou (tzn. za působení větru, mrazu, škodlivých organizmů atd.), zalesnit do 2 let a na ní vzniklé porosty zajistit do 7 let od jejího vzniku. Provedeným zalesněním se rozumí vysázení jednotlivých druhů dřevin a jejich množství dle zpracovaného projektu zalesnění, který je vypracován ve spolupráci majitele lesa a odborného lesního hospodáře. Zajištěním lesních porostů se rozumí takový stav, kdy nově založený porost vykazuje trvalý přírůst, je odrostlý působení buřeně a zvěře a dle projektu zalesnění vysaze- né dřeviny jsou rovnoměrně rozmístěny po ploše, přičemž jejich počet neklesne pod minimální počet jedinců na 1 ha stanovený vyhláškou. Náležitosti zalesněné holiny a zajištěného lesního porostu jsou přesně formulovány ve vyhl. Mze č. 139/2004 Sb., v platném znění. Pokud ze závažných důvodů nestihne vlastník lesa ve stanovené lhůtě zákonem zalesnit, může požádat místně příslušný orgán státní správy lesů o prodloužení zákonem stanovené lhůty, který může (ale nemusí!) žádosti vyhovět. Ochrana lesa před kůrovci (zejm. lýkožroutem smrkovým Ips typographus) je velice náročnou a soustavnou prací vlastníků lesů a OLH. Vzhledem k vážnosti nebezpečí jsou v lesním zákoně zakotveny povinnosti vlastníků lesa v ochraně lesa: 1. Preventivně bránit vývoji, šíření a přemnožení škodlivých činitelů (kůrovci). a za 2. Zjišťovat a evidovat výskyt a rozsah škodlivých činitelů a při zvýšeném výskytu neprodleně informovat místně příslušný orgán státní správy lesů a provést nezbytná opatření. Nezbytným opatřením se rozumí zpracování napadeného a atraktivního dříví s následným a co nejrychlejším odvozem z lesa či asanací (mechanickou nebo chemickou). Zpracování napadených stromů (smrků) musí být velice rychlé, neboť za normálních přírodních podmínek se doba vývoje jedné generace lýkožrouta smrkového pohybuje mezi dny. To znamená, že v jednom roce se vyrojí 2 i 3 generace (popř. za velmi výhodných přírodních podmínek jako byly v loňském teplém suchém létě i 4 generace do roka!). Při tom jedna samička naklade okolo 60 vajíček a případně může ještě založit sesterské pokolení, čímž dochází ke geometrickému nárůstu početnosti populace. Pokud lesní zákon v ochraně lesa ukládá vlastníkovi lesa povinnost činit taková opatření, která vedou k zabránění rozšiřování kůrovce v lesních porostech, nechrání tím zákon pouze lesy okolních vlastníků, ale i váš. Vlastník lesních pozemků by měl v lesních porostech udržovat čistotu, jelikož k namnožení kůrovce až na kalamitní stav stačí relativně krátká doba a pro jeho vývoj je dostatečná i dřevní hmota zbylá po těžbě dřeva. V případě, že nedojde k včasným a účinným opatřením v boji proti kůrovci, nelze v pozdější době očekávat od těch samých opatřeních stejnou účinnost a není tedy na místě v hospodářském lese polemizovat o tom, zda si příroda poradí sama. Vývoj kůrovce a postupy ochrany jsou známy a odzkoušeny již několik desetiletí a současná kůrovcová kalamita je tak zapříčiněna hlavně nedůsledností vlastníků lesa v jejich aplikaci v praxi. Rovněž při negativním působení abiotických činitelů (silný vítr, mokrý sníh, námraza, atd.) dochází k destrukci lesních porostů a vlastník lesa by měl neprodleně likvidovat následky vzniklé v lesích (vývraty, zlomy atd.), neboť toto poškození lesních porostů způsobuje jejich oslabení a zvyšuje nebezpečí rozvoje následných sekundárních škodlivých organizmů, a to nejen kůrovců. Kůrovec se po vyčerpání veškerého vhodného prostoru pro svůj vývoj ve vyvrácených a zlomených kmenech stromů už jako namnožený následně začíná rozšiřovat do okolních (zdravých) stromů, porostů, které se při takto vysokém stavu kůrovce nemají šanci ubránit a odumírají a stává se primárním škůdce. O gradační schopnosti kůrovce vypovídá fakt, že, v případě, že se nepodaří aplikovanou asanací populaci kůrovce snížit min. o 99 %, je náš boj proti lýkožroutu smrkovému neúspěšný, jelikož pouhá 2 % brouků jsou schopná v následujícím roce gradovat až do výše předchozího roku. Jako orgán státní správy lesů důrazně apelujeme na všechny vlastníky lesů, aby nepodceňovali problematiku kůrovce a obnovy lesa a dostáli svých povinností stanovených zákonem o lesích. Pokud vlastník lesa neplní své povinnosti, je orgán státní správy lesů v zájmu zachování lesa povinen přistoupit k uložení sankcí nečinným vlastníkům, které jsou taktéž zakotveny v lesním zákoně. L. ČÁŇ, MÚ Sušice, odbor životního prostředí Projekt podpořil i Sušici 3 ks l nádob na papír a jedné l nádoby na sklo pro doplnění stávající sítě. Podmínkou zápůjčky kontejnerů společností EKO KOM při účasti v projektu je dodržení tzv motivačního faktoru : za každé dvě od společnosti EKO KOM zapůjčené nádoby obstarat jednu nádobu vlastní. Město Sušice tedy bude využívat bezplatně 4 ks sběrných nádob a podle podmínek projektu zakoupí další dva kontejnery na sběr papíru do dubna Projekt se dále orientuje na podporu vybavenosti sběrných dvorů odpadů obcí (vazba na integrovaný projekt výstavby sběrných dvorů odpadů ve velkých sídlech Plzeňského kraje), podporu vybavenosti škol a školských zařízení infrastrukturou sběrných nádob na vytříděné složky odpadů, podpora aktivit pro co nejvyšší efektivitu a množství sběru vytříděných složek odpadů ze strany veřejnosti a podpora informační a osvětové kampaně veřejnosti v Plzeňském kraji. omrm

Policie musí být vidět

Policie musí být vidět 9/2008 2. května 2008 Cena 6,00 Kč Výuka Šumavou končí Naše Šumava a Bavorský les 2008 Regionální projekt Výuka Šumavou bude zakončen uspořádáním výstavy z prací 12 zúčastněných škol. Vernisáž výstavy

Více

22. srpna 2003 Cena 5,80 Kč. Zákaz kouření i rozdělávání ohňů

22. srpna 2003 Cena 5,80 Kč. Zákaz kouření i rozdělávání ohňů 15/2003 Slovo starostky Vážení spoluobčané, letošní velmi horké a suché léto se chýlí ke konci a já věřím, že většina z nás s nadšením očekává příchod dní, které nebudou lámat teplotní rekordy. Možná někteří

Více

Boj o žáka jde o dotace Střední školy bez přijímaček?

Boj o žáka jde o dotace Střední školy bez přijímaček? 7/2009 3. dubna 2009 Cena 7,00 Kč Sbor slaví čtyřicítku a s veselou! Je to až neuvěřitelné, ale sušickému dětskému sboru je letos opravdu 40 let! Za každou svíčkou na narozeninovém dortu se skrývá jeden

Více

Dočkali se maturity patrně nebylo ještě dostatečně zralých, proto se pět z nich bude celé prázdniny učit, aby při podzimním

Dočkali se maturity patrně nebylo ještě dostatečně zralých, proto se pět z nich bude celé prázdniny učit, aby při podzimním 12/2004 Slovo starostky o investicích Příjemný čas blížících se prázdnin a dovolených je pro nás, představitele města, také dobou k hodnocení toho, co bylo z plánu rozpočtu v letošním roce v prvním pololetí

Více

3. září 2004 Cena 6,00 Kč

3. září 2004 Cena 6,00 Kč 16/2004 Slovo starostky Proměny města V dnešním poprázdninovém slově bych se chtěla věnovat jedné významné nemovité kulturní památce umístěné přímo v centru sušického náměstí městské kašně a její chystané

Více

Se starostou na aktuální témata

Se starostou na aktuální témata 6/2008 21. března 2008 Cena 6,00 Kč Po roce znovu sčítáme škody Festival Je kraj, kde voní tráva 2008 Ještě nejsou odstraněny všechny následky loňského řádění orkánu Kyrill a republika znovu sčítá škody

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

mohou zakoupit vstupenky nejen na nedělní, ale i na pondělní a úterní představení. Na náměstí pak budou týmy sbírat

mohou zakoupit vstupenky nejen na nedělní, ale i na pondělní a úterní představení. Na náměstí pak budou týmy sbírat 7/2007 6. dubna 2007 Cena 6,00 Kč Vrácenou lahví pomůžete! V rámci propagace nového českého filmu Zdeňka a Jana Svěrákových Vratné lahve připravila Poštovní spořitelna dobročinnou akci Města Sobě, která

Více

20. května 2005 Cena 6,00 Kč. Slavila celá země

20. května 2005 Cena 6,00 Kč. Slavila celá země 10/2005 Nenechte se napálit při prodeji akcií! Město Sušice obdrželo od Komise pro cenné papíry upozornění na provádění nevýhodných výkupu akcií, které probíhají v Sušici a v dalších městech. Vyjádření

Více

Revitalizace sídlišť začíná

Revitalizace sídlišť začíná 11/2010 4. června 2010 Cena 7,00 Kč Brána Šumavy zahájila letní sezónu Rušný květen, který v Sušici hostil mj. mezinárodní konferenci, domácí i zahraniční kapely při hudebních pořadech i účastníky přeshraničních

Více

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala 8/2012 20. dubna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Osm festivalových koncertů můžete navštívit ve dnech 20. 22. dubna při příležitosti 9. ročníku festivalu dětských pěveckých sborů Je kraj, kde voní tráva.

Více

Nemocnice zůstává městu

Nemocnice zůstává městu 5/2013 8. března 2013 24. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Sušice má nové divadlo, tedy nový ochotnický divadelní spolek. Vznikl 16. února pod názvem SušDivOch. Více na str. 2 Ohrožení pitné vody

Více

12/2012 15. června 2012 23. ročník

12/2012 15. června 2012 23. ročník 12/2012 15. června 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Král potvrdil městu privilegia Český král Václav IV., syn Karla IV. a vnuk Jana Lucemburského, potvrdil privilegia udělená královskému městu Sušice. Stalo

Více

Aktuálně z radnice. Chata na Svatoboru je opravená. Čeká nás Otava Cup i Velká cena města Sušice. Květen plný oslav a výročí

Aktuálně z radnice. Chata na Svatoboru je opravená. Čeká nás Otava Cup i Velká cena města Sušice. Květen plný oslav a výročí 10/2009 15. května 2009 Cena 7,00 Kč Květen plný oslav a výročí Aktuálně z radnice Slavnostní vernisáže výstavy dvou českých a dvou německých výtvarnic nazvané Ženy/4/ Frauen se v pátek 1. května v Muzeu

Více

Solo, Solo, co se s tebou stalo?

Solo, Solo, co se s tebou stalo? 9/0 Aktuálně z radnice Parkoviště na Tržišti bude levnější. Předpokládaná cena výstavby nového parkoviště Na Tržišti se pohybovala kolem 5,5 milionu korun bez DPH. Po otevření obálek s nabídkami, které

Více

9. září 2005 Cena 6,00 Kč

9. září 2005 Cena 6,00 Kč 16/2005 Další nové byty Rekonstrukce objektu v bývalém prostoru kasáren na Nádražní ulici, kde vzniklá 44 nových bytů, by měla být ukončena v únoru příštího roku. Jedná se o bytové jednotky pro příjmově

Více

Nezaměstnanost. je dlouhodobý problém. Aktuálně z radnice. Nejlepší filmy uvidíte v Sušici. Pekhart se po dvou letech vrací do Slavie

Nezaměstnanost. je dlouhodobý problém. Aktuálně z radnice. Nejlepší filmy uvidíte v Sušici. Pekhart se po dvou letech vrací do Slavie 4/2009 20. února 2009 Cena 7,00 Kč Pekhart se po dvou letech vrací do Slavie Zpátky na místě činu. Anglická mise sušického rodáka, fotbalového útočníka Tomáše Pekharta, na čas skončila. Devatenáctiletý

Více

stromů v těsné blízkosti budoucího domova důchodců. Závěry

stromů v těsné blízkosti budoucího domova důchodců. Závěry 7/2002 5. dubna 2002 Cena 5,80 Kč Rekonstrukce parku u Základní školy T. G. M. Sušice Vážení čtenáři Sušických novin, dovolte mi, abych vám podala informaci týkající se chystané obnovy parku před Základní

Více

Hřiště mají i senioři

Hřiště mají i senioři 11/2009 29. května 2009 Cena 7,00 Kč Slavnosti zahájily letní sezónu Jednou z největších květnových celoměstských akcí je už tradičně otevírání letní turistické sezóny. Sušické slavnosti aneb Rozmarné

Více

Penzion slaví 4. narozeniny

Penzion slaví 4. narozeniny 9/99 7. května 1999 Cena 4,80 Kč Finanční úřad upozorňuje Vzhledem k blížícímu se termínu zaplacení daně z nemovitosti Finanční úřad v Sušici rozšiřuje pokladní hodiny takto: 10. 5. 21. 5.: pondělí: 8

Více

Návštěva Jeremy Barkera v Sušici

Návštěva Jeremy Barkera v Sušici 1/2001 12. ledna 2001 Cena 5,80 Kč Sestěhování do monobloku V rámci dostavby nemocnice byla dokončena její první etapa, která si vyžádala téměř 70 mil. korun. V průběhu ledna budou realizovány změny týkající

Více

Písek pro všechny? Aktuálně z radnice

Písek pro všechny? Aktuálně z radnice 13/2010 2. července 2010 Cena 7,00 Kč Zámecká brána se otevřela Oficiální zahájení provozu kulturního, společenského a ubytovacího centra Zámek Hrádek proběhlo ve čtvrtek 24. června za přítomnosti významných

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

S čím hospodaří město v letošním roce?

S čím hospodaří město v letošním roce? 6/2006 S čím hospodaří město v letošním roce? Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 22. 2. 2006 rozpočet pro rok 2006. Celkový rozpočet města se skládá ze tří základních částí: příjmy ve

Více

Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci

Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci číslo 10 říjen 2003 www.brno.cz/novy_liskovec e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci strana 2 pozvánka na veřejnou

Více

25. března 2005 Cena 6,00 Kč. Starostové Prácheňska diskutovali. Zejména o svých zkušenostech

25. března 2005 Cena 6,00 Kč. Starostové Prácheňska diskutovali. Zejména o svých zkušenostech 6/2005 Kde jsou hranice? V úterý a ve středu ráno se po Sušici objevily letáky (jinak se ta úprava opravdu nedá nazvat) imitující smuteční oznámení za poraženou jedli na sušickém náměstí. Nelze dost dobře

Více

15/2012 24. srpna 2012 23. ročník. Měsíc do premiéry

15/2012 24. srpna 2012 23. ročník. Měsíc do premiéry 15/2012 24. srpna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Každý prostor najde využití. V úterý 7. srpna jednal starosta s místostarostkou na pracovním setkání s vedoucími pracovníky PS Otava o

Více

1. října 2004 Cena 6,00 Kč. Tři sta třicet tři stříbrných stříkaček

1. října 2004 Cena 6,00 Kč. Tři sta třicet tři stříbrných stříkaček 18/2004 Parkování stále chybí Dokončená výstavba 96 b. j. slibovala přinést lepší parkovací možnosti i pro stávající sídliště Vojtěška. Podle občanů tomu tak není, parkovací prostory jsou stále nedostatečné.

Více

Oznámení RSSP. Úřad práce. Za vodu zaplatíme opět více. Zápisy dětí do 1. tříd základních škol v Sušici pro školní rok 2002/2003. na nové pracoviště

Oznámení RSSP. Úřad práce. Za vodu zaplatíme opět více. Zápisy dětí do 1. tříd základních škol v Sušici pro školní rok 2002/2003. na nové pracoviště 1/2002 11. ledna 2002 Cena 5,80 Kč Za vodu zaplatíme opět více Zastupitelstvo města Sušice odsouhlasilo na svém zasedání dne 14. prosince zvýšení ceny vodného za kubík vody o 2,40 Kč a stočného o 0,80

Více

Reforma ve školství výukové plány se připravují

Reforma ve školství výukové plány se připravují 9/2006 Reforma ve školství výukové plány se připravují Od příštího školního roku musí mít všechny základní školy v republice vlastní vzdělávací plán, podle nějž se pak budou řídit. Učitelé ZŠ v Komenského

Více