Kdo si hraje, nezlobí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kdo si hraje, nezlobí"

Transkript

1 Kdo si hraje, nezlobí Příručka didaktických her pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

2 OBSAH Úvodem Hry motivační Rodinka U nápojového automatu Stokoruna Obhajoba Turista Obrázky Tajemství předmětů Státníci a novináři Pantomima Auto v myčce Vydržíš Žába skáče po listech Pošta Poznávání druhého Symboly V čem jsme dobří Co bych byl, kdybych byl Cesta za příběhem Telegram Vystoupení s playbackem karaoke Co všechno umí můj maňásek Učíme se vést a následovat Skákat, hopsat to je prima! Balancujeme na cestách Stezka bažinou Maňásek chodí dokola Kdo je v truhlici místo pokladu? Tanec s balancováním Stejně vysoké věže Fotbal v kruhu Kdo předvádí toto zvíře? Slalom s balancováním Peří proti chlupům Na jestřába Kdo si dřív sedne? Hajný Urči střed Les Štafetová doplňovačka Kde žijeme? Velké hledání Co k sobě patří? Kdo jsem? Kdo víc?

3 Vsaď na své vědomosti Krok vpřed Hádej, na co myslím Balíček Ano či ne Empatie Škrtání na tabuli Napiš co nejvíc Rostlinná patra Ptáci žijící u nás Vůně Fotografové Kde se skrývá Riskuj! Tři proti třem Živé pexeso Přehlídka nosů Ruce vzhůru! Zmocni se šátku Poselství slovo za slovem Až pojedu do Číny Telegramy Velký Mogul Skládání mapy Hlavní město Poznávej poslepu Slepec Picassův ateliér Najdi si kamaráda Štafeta se sušenkou Závody v jídle Cukr do úst S nosem vzhůru Jak se tam dostat? Střílení sáčkem Srážení balónků Boj o pírko Ruce na kolena Před tělem i za tělem Hod míčkem podle zrcátka Hlavní pošta Kamínkové přebory Ekosystém rybník Za dobrodružstvím přírody Správné pexeso Složení propisky Přelez housenku Hmatová zkouška AZ Kvíz

4 Času je málo a voda stoupá Přetahování nohama Hledání dračích vajec Dlouhé vedení Volejbal s prostěradly Zásobárna vody Zrádné bažiny Nevím, kde mi hlava stojí Háček neháček Noha před nohu Točíme doleva nebo doprava? Čertovská honička Píchnutá pneumatika Hra na potkávání Opři se o mě Indiánský postřeh Na co šlapeš? Podbíhání řetězů Pojď za mnou Na zvířátka Zrcadla Novinová bitva Skládání hrací kostky Žralok a námořníci Zajíci a lišky Pivní tácky Hry psychologické Co by to bylo, kdyby Co jsem - co umím - co mám Co o sobě nevím Souhvězdí Blíženců Mandala Strom života Scribbles Jakou máš cenu? Jde o život Kde je problém? Skládání částí těla Na čem záleží Pavučina Aukce Vybrané ovoce Kdo jsem? Moje tělo Moje úspěchy Moje klady Strom kymácející se ve větru Mrkaná Místo po mé pravici

5 Zvuky světa Zvuky věcí Indiánský zvěd Tři kouty Silný závěr Jaký bych si přál být Cítit se dobře ve svém těle Horká židle To jsem já Reklamní kampaň Přetlačování Slepý had Hra na střídání a stabilitu Kruh důvěry Trosečník Hry logické Šifrování Puzzle Rallye Inkognito Slova o závod Sestav větu Skládání slov Aliterace Doplňování slov Nerozlučné dvojice Vševěd Naučný slovník Doplňte zprávu Stručně a věcně SSS BZZ Hlásková hra Pohotovost Historická data Řetěz čísel Magický čtverec Obrana pevnosti Součty násobků Tři nádoby Utajené slovo Skládačka čísel Děravý příběh Vševěd Času není nazbyt Kupa písmenek Které město volá? Žádné i a žádné o Kdo jsem? Portrét pozpátku

6 Noemova archa Vyžeňte vetřelce To snad ne! Ricpic Kvízy Kvízy Kvízy Hádanky Výplatčí Mistře všech uzlů, pomoz nám! O povoláních Mozkolamy Hry pohybové Na mšice a berušky Včelí roj Obrázková zahrada Jako krtek Na hlídače a vrabce Rozpočitadlo Na pilné včelky Z vody do vody Slovíčková štafeta Na bělozubky Žabí štafeta Dopis hajnému Ukryté kaštany Obyvatelé lesa, hýbejte se Na myslivce Zaječí dráha Lovec a vlčí smečka Chlupy a peří Honěná dvojic Chyť si mě Honěná stínů Honěná za šátky Kdo se bojí černého muže? Hon na draka Gumový twist Závod s brzdou Hon Kohoutí souboj Štafeta tunelem Bola Závod příšer Jízdní štafeta Štafeta s míčkem na hlavě Štafeta s převlékanou Běh s holí Závod v pytlích

7 Závod s trakaři Závody leváků Překážkový stůl Centrifuga Boj o provázek Obíhačka Pahorek Van Mottenův závod Ruce Výstřednější vyhrává Husy na pochodu Na třetího Nebe peklo Vybíjená Badminton Kuželky Třepotání Slepý slalom Vyvolávaná Africký baseball Na hloupého osla Použité zdroje Použitá literatura Použité internetové zdroje Seznam příloh Přílohy Příloha č. 1: Příklady zvířat a znázornění jejich pohybu Příloha č. 2: Seznam přírodnin a cedulí s názvy přírodnin ke hře Co k sobě patří Příloha č. 3: Obrázky přírodnin ke hře Co k sobě patří Příloha č. 4: Příklady hádanek ke hře Kdo jsem? Příloha č. 5: Příklady otázek do soutěží Vsaď na své vědomost a Krok zpět Příloha č. 6: Pravdivé a nepravdivé věty do soutěže Ano či ne Příloha č. 7: Pravdivé a nepravdivé věty do soutěže Ano či ne Příloha č. 8: Otázky do soutěže Škrtání na tabuli Příloha č. 9: Tabulka pro žáky ke hře Napiš co nejvíc! Příloha č. 10: Karty s názvy zvířat ke hře Napiš co nejvíc! Příloha č. 11: Obrázky ptáků žijících u nás Příloha č. 12 a: Tabulka s obrázky zvířat ke hře Kde se skrývá Příloha č. 13: Tabulka k soutěži Riskuj! Příloha č. 14: Otázky k soutěži Riskuj! Příloha č. 15: Pomůcky k soutěži Tři proti třem Příloha č. 16: Otázky ke hře AZ Kvíz Příloha č. 17: Herní plán ke hře AZ Kvíz Příloha č. 18: Souhvězdí Blíženců Příloha č. 19: Aukce seznam dražených věcí Příloha č. 20: Příklady zadání úkolů pomocí různých způsobů šifrování Příloha č. 20a: Další příklady šifrovaných úkolů Příloha č. 21: Příklady zadání úkolu pro hru Puzzle

8 Úvodem Hra, učení a práce jsou základní lidské činnosti. Hra je stará jako sám člověk. Dává mu možnost uplatnit zručnost, rychlost, sílu a pohotovost v řešení herních situací. Pro děti je přípravou na život (Rovný). Hra člověka obohacuje, někdy při ní zapomíná na okolní svět. Hrajeme si sami nebo ve společnosti jiných lidí, hru rádi opakujeme. Nehrají si jen lidé, ale i zvířata. Dětská hra se v mnohém podobá práci, ale nevytváří hodnoty na zpeněžení. Je zároveň i zábavou. Je základní činností dětí předškolního věku a školního věku ve volném čase. Většinou je hra dobrovolná, spontánní činnost, obvykle podle nějakých pravidel. Patří i k výchovným prostředkům nebo metodám. Působí na nás jako relaxace, vhodně kompenzuje. Podílí se na utváření charakterovém, volním, sociálním, psychickém vývoji jedince. Hra může nenásilně ovlivňovat výchovné vedení, ale i být vhodnou příležitostí k poznávání dětí. Také může působit na rozvoj všech stránek osobnosti a podle svého charakteru může ovlivňovat biologický, psychický a sociální rozvoj. Hra také podněcuje pohybovou aktivitu, umožňuje nenásilné získávání zkušeností, nových poznatků, dovedností a rozvíjení schopností. Většinou hru doprovází kladné pocity, přináší vzrušení a radost, umožňuje odreagování napětí a negativních emocí. Má významnou úlohu při socializaci (probíhá většinou ve dvojicích či větších uskupeních). Prostřednictvím hry člověk poznává realitu, sociálně se zapojuje do vztahů, formuje své fyzické a psychické schopnosti. Pro většinu her děti používají hračky, které hru dotvářejí, podněcují fantazii a tvořivé myšlení. V historickém vývoji hry zpočátku hra úzce souvisela s náboženským kultem (hra souvisela s lovem), v otrokářské společnosti se hry týkaly pouze otrokářů. Již v Číně poznali zdravotní význam pohybové hry (kung-fu, jamková hra - golf). V Persii vzniklo pólo, šachy i dnešní kriket, v Japonsku potom kopací hra kemari a dalia (hokej). Indie byla původcem pozemního hokeje, kopací hry simpak, póla a bojových her. V Egyptě byly v hrobkách objeveny panenky, zvířátka, míče a obruče. V Řecku se potom hra objevuje jako prostředek ve výchově dětí, k pohybové rekreaci a vojenské přípravě, rovněž hry s míči spojené s tancem. Objevují se zde i profesionální hráči, kteří za peníze předvádějí svoji zručnost. V Římě to bylo obdobné jako v Řecku, navíc tu najdeme boje v arénách a námořní bitky na umělém jezeře (vládce zde měl právo dát poraženému milost, tzn.,,palec nahoru, nebo smrt,,palec dolů ). Odsud pochází dnešní výraz:,,držím ti palce. Ve feudalismu nepatřily pohybové hry mezi osobitně uznávané ctnosti, maximálně se konaly rytířské turnaje a stolní či hazardní hry. V dobách renesance vznikla míčovna Pražského hradu. J. A. Komenský říkal, že hra má být čestná, užitečná, má osvěžit tělo i ducha a být předehrou vážných věcí, uplatňoval princip škola hrou. V kapitalismu dochází ke změnám ve vztahu člověka k tělesné kultuře, vznikají sportovní hry (z pohybových), hry postupně dostávají stálá pravidla, objevují se hřiště a náčiní, vznikaly svazy sportovních her. S tím souvisí i oficiální soutěže mezi kontinenty. V socialismu byla pohybová hra klíčovým prostředkem výchovy dětí, rozvíjí pohotové uplatnění rozličných zručností, pěstuje smysl pro spolupráci, Tělesná kondice zde charakterizuje pevné zdraví, v každém státě je jiná škála testů na zjištění tělesné kondice 8

9 (v ČSFR byl Odznak zdatnosti). V současnosti je středem zájmu svět,,fit center, zaměření spíš na rozvoj jednotlivce. Hry jsou spíše záležitostí komerční i nadšenců. Herní činnosti se projevují u člověka již od prvních měsíců života a jsou úzce spjaty se smyslovým pohybovým vývojem. Kolem měsíce života můžeme zaznamenat počátek her, spíše se jedná o orientační reflex (manipulace předměty, poznávání jejich vlastností, ). Mezi prvním a druhým rokem už přistupuje nápodoba, lze spatřit hru s dospělým. V rozmezí třetího a čtvrtého roku si již dítě hraje podle své vlastní představy, využívá okamžitých nápadů, objevuje. Od čtyř do šesti let na dítě působí stále více podnětů, hry přestávají mít individuální charakter, dítě začíná cílevědomě tvořit, začínají hrát hry s jednoduchými pravidly. Od šesti do jedenácti let přestává hra být hlavní, dominantní náplní, činností. V této době již hra tvoří hlavní náplň rekreačních a odpočinkových činností. Objevuje se plánovitá a promyšlená hra, fantazii začíná nahrazovat věcnost, lze spatřit hry chlapecké a dívčí. Je to období hledání. V rozmezí dvanácti až šestnácti let je již znatelné jasné oddělení hry od práce. Objevují se hry složitější, děti mají užší vztah k učení a k práci. Převládají hry v kolektivu, hlavně sportovní. V tomto období je možné zaznamenat rozvoj a ustálení zájmů, které hru ovlivňují. Mezi šestnáctým a dvacátým druhým rokem hry nabývají charakteru dospělých her, objevují se hry v menších skupinách. Již je vyčleněna sféra volného času prostoru pro realizaci zájmů a zálib, hry ale svůj význam neztrácejí. Až do stáří si dospělý člověk velmi rád hraje, hra mu přináší pocit uspokojení, radosti a rozvoje různých stránek osobnosti. Dospělý má buď aktivní nebo pasivní (jako fanda) účast na hrách. Hra se stává součástí životního stylu. Může být jednou z forem aktivního odpočinku, může být protikladem, uvolněním, rozptýlením ze zaměstnání, ale i porušuje jednotvárnost života. Nejčastěji dospělí provozují sportovní hry, společenské hry a hrací automaty. Další častou a specifickou hrou jsou hry s vnoučaty. Doposud neexistuje jednotná klasifikace her, lze je třídit podle různých kritérií. Každý člověk se během svého života seznámí s celou řadou her. Jsou hry, které se hrají téměř na celém světě, ale jsou i hry specifické. Existuje mnoho různých dělení podle různých hledisek, autorů. Pro naše potřeby je tato příručka rozdělena na hry motivační, psychologické a logické. Je určena těm, kteří pracují s dětmi školního věku, ale zejména těm, jenž se spolupodílejí na integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, zvláště pak dětí z dětských domovů. 9

10 1 Hry motivační Rodinka Věk dětí: 6 11 let Zaměření: řečová a komunikační cvičení Mluvní cvičení vychází z prostředí, které děti důvěrně znají. Tím je odstraněna jedna z bariér. Děti pracují ve tříčlenných, čtyřčlenných i vícečetných skupinkách. Jednotlivci v nich představují rodiče, děti nebo také prarodiče. Navodíme atmosféru nedělní rodinné pohody. Dospělí si vychutnávají kávu, děti posedávají kolem a všichni nezávazně debatují, když tu... Nyní žáci zapojují svou fantazii, přicházejí s návrhy dalšího pokračování, které představují zásadní zlom v odvíjeném příběhu. Např.: zvedá se silný vítr..., je slyšet kvílení brzd a potom náraz..., zazní radostný výkřik..., někdo přijde s nečekaným nápadem..., zazvoní telefon..., za plotem zaštěká pes..., je objeven únik plynu... Pro začátek zvolíme jednu z možností, později mohou skupiny dramatizovat různé varianty. Členové rodiny reagují na nově vzniklou situaci, každý přichází se svými myšlenkami, každý chce vzniklou situaci řešit po svém. Metodická doporučení Děti se učí nenásilnou cestou sociální komunikaci. Celé cvičení netrvá déle než několik minut. Toto i následující cvičení můžeme využít při nácviku vypravování nebo líčení. O.S., Aisis. Řečová a komunikační cvičení. Metodický portál: Články [online] , [cit ]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/1908/recova-a-komunikacni-cviceni.html>. ISSN

11 U nápojového automatu Věk dětí: 6 11 let Zaměření: řečová a komunikační cvičení Pomůcky: nápojový automat Řečové cvičení využívá konfliktu, základního stavebního prvku dramatu, k dalšímu rozvoji komunikačních schopností a schopnosti řešit neočekávané mezilidské vztahy. Skupina dětí se sejde u školního nápojového automatu, baví se a čekají spořádaně ve frontě. Konflikt vzniká v okamžiku, kdy přichází starší žák a sebere kupujícímu již zaplacený nápoj. Tehdy se děti spontánně zapojují do rozhovoru a snaží se vyřešit vzniklou situaci. Řešení mohou být kladná i záporná, následuje tedy jejich analýza. Seznámíme děti s pojmem asertivní chování, asertivní komunikace, uvedeme příklad: Vím, že máš žízeň, chápu Tě, ale tento nápoj vypiju sám". Obměna Nápojový automat může být také umístěn na nádraží, ve sportovní hale, u lékaře atp. Sociální kontakt se takto rozšíří na příslušníky různých profesí, sociálních, zájmových či národnostních skupin. Metodická doporučení Nabízí se široké využití všech vrstev jazyka, odlišných sociálních rolí. Výše uvedený konflikt můžeme nahradit srážkou aktérů a následným nechtěným politím jednoho z nich. O.S., Aisis. Řečová a komunikační cvičení. Metodický portál: Články [online] , [cit ]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/1908/recova-a-komunikacni-cviceni.html>. ISSN

12 Stokoruna Věk dětí: 6 11 let Zaměření: řečová a komunikační cvičení Pomůcky: stokorunová bankovka (nebo jiné), diktafon Ve skupině dětí koluje stokorunová bankovka. Jeden z nich ji jakoby náhodou našel cestou. Vyslovíme otázku:,,jakým způsobem byste s touto stokorunou naložili, kdyby byla vaše? Zahrajeme si na reportéry významného deníku či na tazatele agentury pro výzkum veřejného mínění. Odpovědi zaznamenáváme na diktafon. Pro větší opravdovost a skutečný prožitek drží jednotlivé děti bankovku v ruce, odpovídají v několika málo sekundách. Závěrem tohoto mluvního cvičení přehrajeme nahrávku a společně s dětmi zhodnotíme nejen vyjadřovací schopnosti, ale především obsah jednotlivých odpovědí. Některé z nich necháme děti obhájit. Metodická doporučení Touto hrou rozvíjíme nejen vyjadřování, ale také schopnost nést odpovědnost za pronesená slova. Napomáháme dětem v sebepoznávání, v identifikaci vztahů ke svému okolí, ke svým blízkým. O.S., Aisis. Řečová a komunikační cvičení. Metodický portál: Články [online] , [cit ]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/1908/recova-a-komunikacni-cviceni.html>. ISSN

13 Obhajoba Věk dětí: 6 11 let Zaměření: řečová a komunikační cvičení Jedna z mezilidských dovedností je schopnost obhájit svá tvrzení. Vedoucí skupiny si připraví křivá obvinění (přiměřená věku dětí), která bude jednotlivým dětem předkládat. Úkolem dětí bude vhodným způsobem asertivně reagovat a obhájit svou nevinu. Obhajovat můžeme sami sebe, např. jsme-li křivě nařčení ze lži, užívání drog, opisování apod. Obměna Také se můžeme pokusit obhájit svůj nápad, objev, postoj, známku, čin, požadavek, chování. Oponentem může být spolužák, nebo celá skupina dětí. Metodická doporučení Tato hra dává šanci vyzkoušet si tváří v tvář své pocity i pocity a postoje druhých. Naučí děti jasně formulovat tvrzení i vážit odpovědi, poskytuje základ asertivního chování. Turista Věk dětí: 6 11 let Zaměření: řečová a komunikační cvičení Hraní rolí lze využít v mnoha variantách. Uvedená varianta je určena pro hereckou dvojici. Turista přichází do informačního centra v jemu neznámém městě. U přepážky se informuje na možnost noclehu, kulturního a sportovního vyžití. Táže se na místní pamětihodnosti a dopravní obslužnost. V závěru požádá o osobní doporučení informátorky, poděkuje, rozloučí se a odchází. Obměna Různorodost vyvstává z možnosti měnit stáří i chování postav, tím se také naskýtá možnost využití všech vrstev českého jazyka. O.S., Aisis. Řečová a komunikační cvičení. Metodický portál: Články [online] , [cit ]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/1908/recova-a-komunikacni-cviceni.html>. ISSN

14 Obrázky Věk dětí: 6 11 let Zaměření: řečová a komunikační cvičení Pomůcky: vystřihané obrázky z novin a časopisů, obálky, papír pro každou skupinu Obrázky vystřihneme z novin a časopisů, abecedně popíšeme a vložíme do obálek. Děti rozdělíme do očíslovaných skupin, které mezi sebou budou soutěžit. Každá skupina dostane jednu obálku s obrázkem, její členové obrázek popíší a vrátí jej vedoucímu. Ten obrázky rozloží na lavici. Následuje druhá část úkolu. Zástupci jednotlivých skupin postupně přečtou popisy svých obrázků. Po každém popisu členové ostatních skupin přistoupí k lavici s obrázky a přiřadí písmeno obrázku číslu skupiny. Svá zjištění děti mlčky zapíší na papír. Hra probíhá tak dlouho, až jsou vyčerpány všechny možnosti. Následuje vyhodnocení. Vyhrává skupina, která správně určila všechny obrázky. Obměna Variabilita hry souvisí s výběrem obrázků. Obtížnost stoupá s jejich podobnostmi. Metodická doporučení Uvedená hra pomůže dětem lépe zvládnout slohový útvar popisný. Současně prohlubuje jejich slovní zásobu, představivost i řečové dovednosti. Významný je i rozvoj sociální komunikace a upevňování vzájemných vztahů. O.S., Aisis. Řečová a komunikační cvičení. Metodický portál: Články [online] , [cit ]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/1908/recova-a-komunikacni-cviceni.html>. ISSN

15 Tajemství předmětů Věk dětí: 6 11 let Zaměření: řečová a komunikační cvičení Pomůcky: krabice,,,tajemné předměty Tajemné předměty děti předem vloží do připravené krabice. Ta se může stát vesmírnou zásilkou nebo nalezeným pokladem. Objevitelé jednotlivé kusy popisují, ostatní děti je určují. Vyhrává dítě nebo skupina, která nasbírá nejvíce bodů. Pokud je popis nezdařilý, objevitel ztrácí jeden bod. Obměna S mírnou obměnou můžeme hru využít při nácviku charakteristiky. Objevitelé nepopisují předmět, ale snaží se charakterizovat osobu, která tento předmět užívá či užívala. Metodická doporučení Výše uvedenou hrou rozvíjíme slohový útvar popisný. O.S., Aisis. Řečová a komunikační cvičení. Metodický portál: Články [online] , [cit ]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/1908/recova-a-komunikacni-cviceni.html>. ISSN

16 Státníci a novináři Věk dětí: 6 11 let Zaměření: řečová a komunikační cvičení Pomůcky: papíry, dětský mikrofon (možno i vlastní výroby) Novináři - všechny děti si na lístečky připraví různorodé otázky, které by adresovali poslancům, ministrům, senátorům či panu prezidentovi. Jednotlivé děti si poté otázky losují a přímo na mikrofony odpovídají. Nejzdařilejší odpovědi oceníme. Obměna Otázky můžeme zaměnit za jiná témata. Úkolem státníků" je na tato témata hovořit plynule jednu minutu. Vyšší obtížnosti docílíme změnou slovesných kategorií. Metodická doporučení Předloženým cvičením si děti zkvalitňují svůj kultivovaný projev, slovní zásobu i jazykovou pohotovost. Zároveň dochází k propojení jednotlivých složek českého jazyka a rozvíjení mezipředmětových vztahů. O.S., Aisis. Řečová a komunikační cvičení. Metodický portál: Články [online] , [cit ]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/1908/recova-a-komunikacni-cviceni.html>. ISSN

17 Pantomima Věk dětí: 6 11 let Zaměření: řečová a komunikační cvičení Velmi oblíbená hra, která nabízí celou řadu variant. Děti mohou pantomimicky předvádět povolání, příběh, postavu z knížky, píseň, počasí, charakter, náladu atd. Zadání máme připravené na lístečku. Protihráči hádají téma nebo hlasitě popisují děj. Zajímavost prohloubíme komentářem toho, co je jim předváděno, z pozice různých sociálních rolí, např. maminka, lékař, řidič, důchodce atp. nebo z pozice charakterových vlastností - optimista x pesimista. Jednotlivé role a charaktery se stávají také předmětem hádání. Příklad: Téma náledí Pantomimické předvedení. Optimistický - pesimistický komentář maminky s kočárkem, řidiče autobusu, lékaře. Metodická doporučení Pantomimu můžeme zařadit v hodinách slohu i literatury jako cvičení motivační nebo opakovací. Nenásilnou formou tak procvičujeme popis, líčení, vypravování. Komentářem rozvíjíme slovní zásobu, objevujeme příznakovost jednotlivých jazykových vrstev. V neposlední řadě žáky obohacujeme o vnitřní prožitek, sebepoznání a sebenalézání. O.S., Aisis. Řečová a komunikační cvičení. Metodický portál: Články [online] , [cit ]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/1908/recova-a-komunikacni-cviceni.html>. ISSN

18 Auto v myčce Věk dětí: 6 11 let Zaměření: vhodné pro děti s ADHD a ADD - kontakty Jedno dítě je auto. Ostatní utvoří řady a kleknou si čelem naproti sobě vytvoří myčku. Auto (vybrané dítě) se představí, jaké je auto - tedy značku, barvu, velikost a řekne si (jako zákazník) své požadavky - jak, čím a co přesně chce umýt, napastovat, vyluxovat apod. Pak jede po kolenou od začátku řady do uličky mezi děti do myčky. Děti svýma rukama auto co nejlépe, dle jeho požadavků, umývají. Na konci řady zákazník hodnotí práci v myčce, ostatní s ním diskutují. Vydržíš Věk dětí: 6 11 let Zaměření: vhodné pro děti s ADHD a ADD - kontakty Pomůcky: podložka, kartičky, tácky Dítě si lehne na podložku na záda nebo na břicho dle vlastního výběru. Ostatní dvě nebo čtyři děti (dle hyperaktivity ležícího) je systematicky pokrývají lehkými kartičkami, tácky. Od prstů rukou až ke krku, od prstů nohou až k podbřišku, od hlavy přes trup pokryjí zbytek postavy. Ležící dítě prožívá pocity z dotyků, přesto že jindy bývá nesoustředěné, vydrží většinou ležet po celou dobu. Nakonec se stejným způsobem tácky odebírají. 18

19 Žába skáče po listech Věk dětí: 6 11 let Zaměření: vhodné pro děti s ADHD a ADD - pohyb řídící a brzdící Pomůcky: listy papíru, lepenky apod., hudba, hudební přehrávač Na zem, která neklouže, se položí listy papíru, lepenky apod. Děti udělají podřep a skáčou různě na listy (dle svého uvážení na ty, které jsou volné). Hru doplníme hudbou, kterou postupně zastavujeme a znovu spouštíme. Jakmile hudba přestane hrát, děti se narovnají a zůstanou stát. Několikrát opakujeme. Metodická doporučení Kromě řídícího a brzdícího pohybu se zde cvičí koordinace. Pošta Věk dětí: 6 11 let Zaměření: vhodné pro děti s ADHD a ADD - pohyb řídící a brzdící Pomůcky: menší míčky Děti dostanou dohromady jeden až tři menší míčky. Udělají těsnější kruh, posadí se a pokrčí nohy v kolenech (pod koleny udělají tunel). Poštu posíláme vlakem podávání míčku před tělem, metrem podávání míčků pod koleny, autem podávání za zády, letadlem ve vzpažení. Nejpomaleji posíláme balíky, rychleji dopisy, nejrychleji telegramy. Vedoucí radí, kterou poštu a jakým prostředkem máme posílat. ADAMÍROVÁ, J. Základy psychomotoriky. Praha,

20 Poznávání druhého Věk dětí: 6 11 let Zaměření: vhodné pro děti s ADHD a ADD - sebedůvěra a posílení osobnosti Pomůcky: papíry Pro poznání druhého je žádoucí získat co nejvíce informací. Připravíme si otázky, např.: Jaká byla tvá nejoblíbenější hračka? Co je dnes s tvou nejmilejší hračkou? Na co jsi byl jako dítě pyšný? Na kterou ze svých přezdívek si pamatuješ? Líbí se ti tvoje jméno? Pokud ne, jaké by sis přál? Jakou nejveselejší situaci jsi zažil? Kterého hrdinu nebo hrdinku máš rád? Kdybys mohl být někým jiným, koho by sis zvolil? Kterou činnost nesnášíš? Proč? Čím je ti protivná? Co se ti ve třídě nejvíce líbí? Co se ti nelíbí? Seznamy otázek rozdáme dětem. Každý z nich si zvolí partnera, kterému klade některé domluvené otázky. Druhý z dvojice odpovídá na dotazy. Poté si role mohou vyměnit. Obměna Můžeme také vyzkoušet, aby si děti vymyslely a napsaly otázky samy. Je nutné však dohlédnout, aby otázky nikoho neponižovaly nebo nezesměšňovaly. Symboly Věk dětí: 6 11 let Zaměření: vhodné pro děti s ADHD a ADD - sebedůvěra a posílení osobnosti Pomůcky: papíry, tužky, pastelky Vysvětlete, co je symbol obraz nebo kresba, která něco představuje, např. přátelství, štěstí, radost, významné situace, životní cíle, kariéru, úspěch, fyzické vlastnosti atp. Vyzvěte děti, aby si vytvořili svůj erb, domovní znamení, osobní vlajku na zadané téma. Kresba má vyjadřovat myšlenky. Můžeme jí ale i vyjádřit důležitou událost, největší úspěch, v čem jsem dobrý, čím bych chtěl být. Potom si žáci své práce prohlédnou a mohou se k nim vyjádřit. CANDFIELD, J. WELLS, H. C. Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků. Praha,

21 V čem jsme dobří Věk dětí: 6 11 let Zaměření: vhodné pro děti s ADHD a ADD - moje schopnosti Pomůcky: velký papír, barevné papíry, tužky, pastelky Každé dítě zde zjistí, že svými dobrými vlastnostmi je součástí širšího celku. Má možnost na papíře porovnat své vlastnosti s vlastnostmi, které uvedli ostatní. Na barevný papír si každý za sebe napíše své dobré vlastnosti. Potom obkreslíme postavu jednoho z dětí a vlepujeme všechny vlastnosti, které jsme vymysleli. Metodická doporučení Možnost trvalého umístění ve třídě, třída jako celek se může opírat o různé silné stránky jednotlivců. Co bych byl, kdybych byl Věk dětí: 6 11 let Zaměření: vhodné pro děti s ADHD a ADD - moje schopnosti Pomůcky: papír (tabule), barevné papíry, tužky, pastelky Hra umožňuje dětem formulovat vlastní sebepojetí pomocí podnětových slov. Napíšeme na tabuli, papír vzor otázky: Co bych byl, kdybych byl? Pod tuto větu napíšeme seznam podnětových slov, ke kterým se budou osoby přirovnávat (květina, zvíře, hudební nástroj, nábytek, vodní zdroj, kniha, nádoba, část krajiny, stavba, typ hudby, pohádka, dopravní prostředek, jídlo, část oděvu). KŘÍŽ, P. Kdo jsem, jaký jsem. Kladno,

22 Cesta za příběhem Věk dětí: 8 15 let Zaměření: sebepoznání, stmelit tým, zažít novou zkušenost, seberealizace, zjištění vlastních možností Pomůcky: velký arch papíru, tužky Aktivita: Verbální Přidej k příběhu jednu větu! Děti sedí v kruhu a každý postupně přidává ústně větu. První věta zní: Sedím doma sám. ně vzniká příběh, na kterém se podílejí všechny děti. Metodická doporučení V reflexi se lze věnovat výstavbě příběhu, možnosti změn obsahu, počtu osob v příběhu. Obměna Aktivita: Písemná Připiš k příběhu jednu větu! Na velký arch papíru vedoucí předepíše první větu. Každý si přečte poslední napsanou větu, k ní v návaznosti napíše další a papír přeloží tak, aby byla čitelná pouze jím napsaná poslední věta. Vznikne několik úsměvných příběhů bez hluboké myšlenky. Metodická doporučení V reflexi je možno se věnovat srovnávání těžkostí při zpracovávání ústního a psaného textu, debatě o zklamání nad vytvořenými příběhy. Na základě brainstormingu vznikne řada témat možného příběhu. Telegram Věk dětí: 8 15 let Zaměření: sebepoznání, stmelit tým, zažít novou zkušenost, seberealizace, zjištění vlastních možností Hra spočívá v tom, že si účastníci předávají vzkaz pomocí kresby prstem na záda. Metodická doporučení V uskutečněné reflexi je vhodné se věnovat pocitům spojeným s předáváním vzkazů, které pro děti nebyly čitelné, problémům při neverbální komunikaci a tomu, co jsme při tomto zážitku zjistili o sobě. ÚČASTNÍCI KOMBINOVANÉHO STUDIA PEDAGOGIKY VOLNÉHO ČASU. Pedagogické střípky: Sborník inspirativních příkladů dobré praxe pro práci s dětmi a mládeží. Praha, ISBN

23 Vystoupení s playbackem karaoke Věk dětí: let Zaměření: pro usměrňování agresivity Pomůcky: mikrofon, hudební přehrávač, současná zábavná hudba Dostat se do pohybu, hrát roli, bavit se a být přitom středem pozornosti to je všechno možné při minivystoupení s playbackem. Toto je možné zažít ve velmi oblíbené hře karaoke. K této hře nejsou zapotřebí žádné velké přípravy. Jako mikrofon pro,,interpreta poslouží rolička od papírových utěrek potažená alobalem, na jejímž jednom otvoru je nalepená koule, vytvarovaná z papírové kaše. Když se děti utiší, začne hrát hudba. Dítě uprostřed kruhu na ni musí reagovat a napodobit interpreta, kterého slyší. Může zpívat s ním. Ostatní děti v kruhu k tomu rytmicky tleskají. Když začne nová písnička, vybere zpěvák někoho dalšího a předá mu svůj mikrofon. Co všechno umí můj maňásek Věk dětí: 6 10 let Zaměření: pro usměrňování agresivity Pomůcky: maňásci pro všechny Děti sedí se svými maňásky v kruhu na židlích. Vyberou jedno dítě a to chodí se svým maňáskem uvnitř kruhu dokola. Přitom říká následující říkanku a při vyslovení každého čísla ukáže na nějakého maňáska.,,1, 2, 3, 4, 5, 6, maňásci teď s námi hrají; to, co ten můj sám chce předvést, všichni po něm udělají! Šest dětí teď musí se svými maňásky napodobovat všechno, co jim předvede maňásek uprostřed kruhu. Potom přijde na řadu dítě, které bylo vyzváno jako poslední, a pozve ke spolupráci například čtyři další maňásky. ERKERT, A. Hry pro usměrňování agresivity. Praha: Portál, s. ISBN

Jana Miháliková Do Evropy hrou

Jana Miháliková Do Evropy hrou Jana Miháliková Do Evropy hrou 1 2 3 4 Jana Miháliková Do Evropy hrou 5 6 Česká národní agentura Mládež spravuje v České republice největší grantový program Evropské unie Mládež v akci, který je určen

Více

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav primární a preprimární edukace Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Bakalářská práce Soutěžní práce SVOČ 2008 Autor: Studijní

Více

Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně

Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně Publikace pro žáky základních škol Somatopedická společnost, o.s. Praha 2012 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Aktivizace nejen pro seniory

Aktivizace nejen pro seniory Učební text pro Dívčí katolické střední školy Aktivizace nejen pro seniory Blanka Kubátová - 1 - Platnéřská 4, Praha 1 Dívčí katolická střední škola, 2012 Blanka Kubátová, 2012 Vytiskla Tiskárna F&F, Praha

Více

Vypracováno v rámci projektu Sousedé se stávají přáteli (2012 2013) Společný projekt Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň

Vypracováno v rámci projektu Sousedé se stávají přáteli (2012 2013) Společný projekt Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň Vypracováno v rámci projektu Sousedé se stávají přáteli (2012 2013) Společný projekt Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň a Krajského kruhu mládeže Horní Franky Obsah PŘEDMLUVA...

Více

Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku. Bakalářská práce

Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Vypracovala:

Více

POHYBOVÉ HRY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

POHYBOVÉ HRY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 18. ročník září 2014 METODICKÁ PŘÍLOHA 67 POHYBOVÉ HRY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI Autor: Dagmar Kolandová, cvičitelka odboru SPV SK Hala Lužiny www.caspv.cz

Více

Sborník ZRU KARTY AKTIVIT ZKUŠENOSTNĚ REFLEKTIVNÍHO UČENÍ

Sborník ZRU KARTY AKTIVIT ZKUŠENOSTNĚ REFLEKTIVNÍHO UČENÍ Sborník ZRU KARTY AKTIVIT ZKUŠENOSTNĚ REFLEKTIVNÍHO UČENÍ výstup projektu Vím, co chci Vím, jak na to reg. č.: CZ.1.07/1.2.25/01.0018 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační

Více

Praktická příručka speciální pedagogiky pro mateřské školy a první stupeň základní školy

Praktická příručka speciální pedagogiky pro mateřské školy a první stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

Umím to. Metodická příručka

Umím to. Metodická příručka I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Umím to Metodická příručka 2 Publikace byla vydána v rámci operačního programu CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 7.1 Počáteční

Více

Pionýrské minimum. studijní text k přípravě na kvalifikaci

Pionýrské minimum. studijní text k přípravě na kvalifikaci ské minimum studijní text k přípravě na kvalifikaci s. 2 z 38 s. 3 z 38 POZNÁNÍ Pionýr je pracovitý, učí se. jeden z Ideálů Pionýra Pionýrské minimum studijní text k přípravě na kvalifikaci Pionýr je objevitel

Více

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Do Evropy hrou II OBSAH Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Seznamte se první kolo... 11 Příběhy našich věcí... 11 Hledám Petra... 12 Interpol vyšetřuje...

Více

DIDAKTICKÁ HRA V PRIMÁRNÍM MATEMATICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ

DIDAKTICKÁ HRA V PRIMÁRNÍM MATEMATICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky Soňa Kropáčová V. ročník - kombinované studium obor: učitelství pro 1. stupeň ZŠ DIDAKTICKÁ HRA V PRIMÁRNÍM MATEMATICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Výukový modul pro třídy s Montessori pedagogikou 3. ročník Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, příspěvková organizace

Výukový modul pro třídy s Montessori pedagogikou 3. ročník Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, příspěvková organizace Výukový modul pro třídy s Montessori pedagogikou 3. ročník Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, příspěvková organizace Vzdělávací modul vznikl za podpory grantového projektu v rámci globálního

Více

ÚVODNÍ SLOVO. POPIS PROGRAMU PILOTNÍHO KURZU SBOROVNA... 6 Pilotní scénář...6 Průběh pilotního kurzu...8 Dodatky k programům pilotního kurzu...

ÚVODNÍ SLOVO. POPIS PROGRAMU PILOTNÍHO KURZU SBOROVNA... 6 Pilotní scénář...6 Průběh pilotního kurzu...8 Dodatky k programům pilotního kurzu... 1 obsah ÚVODNÍ SLOVO... 1 CO JE RVP A ŠVP... 2 CO JE ESF... 2 CO JE PROJEKT SBOROVNA... 3 Cíle projektu...3 Účastnická skupina...3 Lektorský tým...3 Financování projektu...3 METODA PROJEKTU SBOROVNA...

Více

SOUBOR AKTIVIT PRO ROZVOJ MOTORICKÝCH DOVEDNOSTÍ U PŘEDŠKOLNÍCH ŽÁKŮ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ

SOUBOR AKTIVIT PRO ROZVOJ MOTORICKÝCH DOVEDNOSTÍ U PŘEDŠKOLNÍCH ŽÁKŮ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ SOUBOR AKTIVIT PRO ROZVOJ MOTORICKÝCH DOVEDNOSTÍ U PŘEDŠKOLNÍCH ŽÁKŮ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ Mgr. Jindřiška Gaďourková, Jana Nováková, Bc. Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 CZ.1.07/1.2.12/04.0019

Více

Jak materiál používat?

Jak materiál používat? Přípravná třída Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí k bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku základní školy a předcházet

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA FOTBALISTŮ 4-6 let

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA FOTBALISTŮ 4-6 let MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA FOTBALISTŮ 4-6 let Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Pavel Vacenovský Brno, 2009 Vypracoval: Petr

Více

Příručka pro lektory motivačních kurzů a Job clubů

Příručka pro lektory motivačních kurzů a Job clubů Příručka pro lektory motivačních kurzů a Job clubů Příklady interaktivních technik a praktických cvičení Ing. Lenka Orgoníková a kol. Centrum vzdělávání a poradenství Chářovská 54 794 01 Krnov aklub@aklub.org

Více

Pedagogické střípky II

Pedagogické střípky II Pedagogické střípky II Sborník metodik inkluzivní praxe volnočasové pedagogiky vypracovaných a obhájených účastníky II. ročníku Studia pedagogiky volného času v rámci projektu Klíče pro život tato publikace

Více

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky MAPOVÁNÍ VZTAHŮ VE TŘÍDĚ 2 Obsah TEORETICKÁ ČÁST

Více

Metodika dopravní výchovy. v předškolním věku dítěte

Metodika dopravní výchovy. v předškolním věku dítěte Metodika dopravní výchovy v předškolním věku dítěte METODIKA 2008 Metodika dopravní výchovy v předškolním věku dítěte Metodika dopravní výchovy v předškolním věku dítěte 2008 Výstup řešení projektu: 1F44L/058/050

Více

Studijní opora k projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030. Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede. Celkový počet stran: 98

Studijní opora k projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030. Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede. Celkový počet stran: 98 1.1 RVP ZV od cílů vzdělávání přes klíčové kompetence k očekávaným výstupům předmětu a hodnocení zeměpisu, Zeměpis (Geografie) v učebních plánech a osnovách na ZŠ a SŠ, evaluace výsledků učebních činností

Více

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život - zdravá škola Obsah Identifikační údaje 3 Charakteristika

Více

Přehled uložení pomůcek

Přehled uložení pomůcek Slunce, náš přítel Přehled uložení pomůcek Části kapitoly Pomůcky Pomůcky Pomůcky Název aktivity v kufru na DVD 1 na DVD 2 animace Slunce a naše smysly Nač potřebujeme Slunce? PL 1 PL 1 Kam se Slunce

Více

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů kapitola I. Tělesná a pohybová výchova Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů Smysly jsou nejen pro děti důležitým informačním kanálem. Díky nim získáváme informace o světě a jeho proměnách, a to často naprosto

Více

Praktická příručka speciální pedagogiky pro druhý stupeň základní školy

Praktická příručka speciální pedagogiky pro druhý stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

Individualizace v práci učitelky mateřské školy. Jana Kargerová & Juliana Gardošová

Individualizace v práci učitelky mateřské školy. Jana Kargerová & Juliana Gardošová Individualizace v práci učitelky mateřské školy Jana Kargerová & Juliana Gardošová Obsah Úvod 1 1 Co se rozumí pojmem individualizace 3 2 Individualizace a temperament dítěte 4 3 Individualizace a styly

Více

Verze: ve vývoji Sestavuje: Petr Z. Gotthard, 1998-1999 http://www.informacnik.cz

Verze: ve vývoji Sestavuje: Petr Z. Gotthard, 1998-1999 http://www.informacnik.cz 1. Běhací hry... 2 2. Biologické hry... 13 3. Bojové hry... 14 4. Deskové a stolní hry... 23 5. Házení kamínky... 26 6. Házení míčem... 28 7. Házení šipkami... 35 8. Házení vším možným... 40 9. Herecké

Více