Kdo si hraje, nezlobí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kdo si hraje, nezlobí"

Transkript

1 Kdo si hraje, nezlobí Příručka didaktických her pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

2 OBSAH Úvodem Hry motivační Rodinka U nápojového automatu Stokoruna Obhajoba Turista Obrázky Tajemství předmětů Státníci a novináři Pantomima Auto v myčce Vydržíš Žába skáče po listech Pošta Poznávání druhého Symboly V čem jsme dobří Co bych byl, kdybych byl Cesta za příběhem Telegram Vystoupení s playbackem karaoke Co všechno umí můj maňásek Učíme se vést a následovat Skákat, hopsat to je prima! Balancujeme na cestách Stezka bažinou Maňásek chodí dokola Kdo je v truhlici místo pokladu? Tanec s balancováním Stejně vysoké věže Fotbal v kruhu Kdo předvádí toto zvíře? Slalom s balancováním Peří proti chlupům Na jestřába Kdo si dřív sedne? Hajný Urči střed Les Štafetová doplňovačka Kde žijeme? Velké hledání Co k sobě patří? Kdo jsem? Kdo víc?

3 Vsaď na své vědomosti Krok vpřed Hádej, na co myslím Balíček Ano či ne Empatie Škrtání na tabuli Napiš co nejvíc Rostlinná patra Ptáci žijící u nás Vůně Fotografové Kde se skrývá Riskuj! Tři proti třem Živé pexeso Přehlídka nosů Ruce vzhůru! Zmocni se šátku Poselství slovo za slovem Až pojedu do Číny Telegramy Velký Mogul Skládání mapy Hlavní město Poznávej poslepu Slepec Picassův ateliér Najdi si kamaráda Štafeta se sušenkou Závody v jídle Cukr do úst S nosem vzhůru Jak se tam dostat? Střílení sáčkem Srážení balónků Boj o pírko Ruce na kolena Před tělem i za tělem Hod míčkem podle zrcátka Hlavní pošta Kamínkové přebory Ekosystém rybník Za dobrodružstvím přírody Správné pexeso Složení propisky Přelez housenku Hmatová zkouška AZ Kvíz

4 Času je málo a voda stoupá Přetahování nohama Hledání dračích vajec Dlouhé vedení Volejbal s prostěradly Zásobárna vody Zrádné bažiny Nevím, kde mi hlava stojí Háček neháček Noha před nohu Točíme doleva nebo doprava? Čertovská honička Píchnutá pneumatika Hra na potkávání Opři se o mě Indiánský postřeh Na co šlapeš? Podbíhání řetězů Pojď za mnou Na zvířátka Zrcadla Novinová bitva Skládání hrací kostky Žralok a námořníci Zajíci a lišky Pivní tácky Hry psychologické Co by to bylo, kdyby Co jsem - co umím - co mám Co o sobě nevím Souhvězdí Blíženců Mandala Strom života Scribbles Jakou máš cenu? Jde o život Kde je problém? Skládání částí těla Na čem záleží Pavučina Aukce Vybrané ovoce Kdo jsem? Moje tělo Moje úspěchy Moje klady Strom kymácející se ve větru Mrkaná Místo po mé pravici

5 Zvuky světa Zvuky věcí Indiánský zvěd Tři kouty Silný závěr Jaký bych si přál být Cítit se dobře ve svém těle Horká židle To jsem já Reklamní kampaň Přetlačování Slepý had Hra na střídání a stabilitu Kruh důvěry Trosečník Hry logické Šifrování Puzzle Rallye Inkognito Slova o závod Sestav větu Skládání slov Aliterace Doplňování slov Nerozlučné dvojice Vševěd Naučný slovník Doplňte zprávu Stručně a věcně SSS BZZ Hlásková hra Pohotovost Historická data Řetěz čísel Magický čtverec Obrana pevnosti Součty násobků Tři nádoby Utajené slovo Skládačka čísel Děravý příběh Vševěd Času není nazbyt Kupa písmenek Které město volá? Žádné i a žádné o Kdo jsem? Portrét pozpátku

6 Noemova archa Vyžeňte vetřelce To snad ne! Ricpic Kvízy Kvízy Kvízy Hádanky Výplatčí Mistře všech uzlů, pomoz nám! O povoláních Mozkolamy Hry pohybové Na mšice a berušky Včelí roj Obrázková zahrada Jako krtek Na hlídače a vrabce Rozpočitadlo Na pilné včelky Z vody do vody Slovíčková štafeta Na bělozubky Žabí štafeta Dopis hajnému Ukryté kaštany Obyvatelé lesa, hýbejte se Na myslivce Zaječí dráha Lovec a vlčí smečka Chlupy a peří Honěná dvojic Chyť si mě Honěná stínů Honěná za šátky Kdo se bojí černého muže? Hon na draka Gumový twist Závod s brzdou Hon Kohoutí souboj Štafeta tunelem Bola Závod příšer Jízdní štafeta Štafeta s míčkem na hlavě Štafeta s převlékanou Běh s holí Závod v pytlích

7 Závod s trakaři Závody leváků Překážkový stůl Centrifuga Boj o provázek Obíhačka Pahorek Van Mottenův závod Ruce Výstřednější vyhrává Husy na pochodu Na třetího Nebe peklo Vybíjená Badminton Kuželky Třepotání Slepý slalom Vyvolávaná Africký baseball Na hloupého osla Použité zdroje Použitá literatura Použité internetové zdroje Seznam příloh Přílohy Příloha č. 1: Příklady zvířat a znázornění jejich pohybu Příloha č. 2: Seznam přírodnin a cedulí s názvy přírodnin ke hře Co k sobě patří Příloha č. 3: Obrázky přírodnin ke hře Co k sobě patří Příloha č. 4: Příklady hádanek ke hře Kdo jsem? Příloha č. 5: Příklady otázek do soutěží Vsaď na své vědomost a Krok zpět Příloha č. 6: Pravdivé a nepravdivé věty do soutěže Ano či ne Příloha č. 7: Pravdivé a nepravdivé věty do soutěže Ano či ne Příloha č. 8: Otázky do soutěže Škrtání na tabuli Příloha č. 9: Tabulka pro žáky ke hře Napiš co nejvíc! Příloha č. 10: Karty s názvy zvířat ke hře Napiš co nejvíc! Příloha č. 11: Obrázky ptáků žijících u nás Příloha č. 12 a: Tabulka s obrázky zvířat ke hře Kde se skrývá Příloha č. 13: Tabulka k soutěži Riskuj! Příloha č. 14: Otázky k soutěži Riskuj! Příloha č. 15: Pomůcky k soutěži Tři proti třem Příloha č. 16: Otázky ke hře AZ Kvíz Příloha č. 17: Herní plán ke hře AZ Kvíz Příloha č. 18: Souhvězdí Blíženců Příloha č. 19: Aukce seznam dražených věcí Příloha č. 20: Příklady zadání úkolů pomocí různých způsobů šifrování Příloha č. 20a: Další příklady šifrovaných úkolů Příloha č. 21: Příklady zadání úkolu pro hru Puzzle

8 Úvodem Hra, učení a práce jsou základní lidské činnosti. Hra je stará jako sám člověk. Dává mu možnost uplatnit zručnost, rychlost, sílu a pohotovost v řešení herních situací. Pro děti je přípravou na život (Rovný). Hra člověka obohacuje, někdy při ní zapomíná na okolní svět. Hrajeme si sami nebo ve společnosti jiných lidí, hru rádi opakujeme. Nehrají si jen lidé, ale i zvířata. Dětská hra se v mnohém podobá práci, ale nevytváří hodnoty na zpeněžení. Je zároveň i zábavou. Je základní činností dětí předškolního věku a školního věku ve volném čase. Většinou je hra dobrovolná, spontánní činnost, obvykle podle nějakých pravidel. Patří i k výchovným prostředkům nebo metodám. Působí na nás jako relaxace, vhodně kompenzuje. Podílí se na utváření charakterovém, volním, sociálním, psychickém vývoji jedince. Hra může nenásilně ovlivňovat výchovné vedení, ale i být vhodnou příležitostí k poznávání dětí. Také může působit na rozvoj všech stránek osobnosti a podle svého charakteru může ovlivňovat biologický, psychický a sociální rozvoj. Hra také podněcuje pohybovou aktivitu, umožňuje nenásilné získávání zkušeností, nových poznatků, dovedností a rozvíjení schopností. Většinou hru doprovází kladné pocity, přináší vzrušení a radost, umožňuje odreagování napětí a negativních emocí. Má významnou úlohu při socializaci (probíhá většinou ve dvojicích či větších uskupeních). Prostřednictvím hry člověk poznává realitu, sociálně se zapojuje do vztahů, formuje své fyzické a psychické schopnosti. Pro většinu her děti používají hračky, které hru dotvářejí, podněcují fantazii a tvořivé myšlení. V historickém vývoji hry zpočátku hra úzce souvisela s náboženským kultem (hra souvisela s lovem), v otrokářské společnosti se hry týkaly pouze otrokářů. Již v Číně poznali zdravotní význam pohybové hry (kung-fu, jamková hra - golf). V Persii vzniklo pólo, šachy i dnešní kriket, v Japonsku potom kopací hra kemari a dalia (hokej). Indie byla původcem pozemního hokeje, kopací hry simpak, póla a bojových her. V Egyptě byly v hrobkách objeveny panenky, zvířátka, míče a obruče. V Řecku se potom hra objevuje jako prostředek ve výchově dětí, k pohybové rekreaci a vojenské přípravě, rovněž hry s míči spojené s tancem. Objevují se zde i profesionální hráči, kteří za peníze předvádějí svoji zručnost. V Římě to bylo obdobné jako v Řecku, navíc tu najdeme boje v arénách a námořní bitky na umělém jezeře (vládce zde měl právo dát poraženému milost, tzn.,,palec nahoru, nebo smrt,,palec dolů ). Odsud pochází dnešní výraz:,,držím ti palce. Ve feudalismu nepatřily pohybové hry mezi osobitně uznávané ctnosti, maximálně se konaly rytířské turnaje a stolní či hazardní hry. V dobách renesance vznikla míčovna Pražského hradu. J. A. Komenský říkal, že hra má být čestná, užitečná, má osvěžit tělo i ducha a být předehrou vážných věcí, uplatňoval princip škola hrou. V kapitalismu dochází ke změnám ve vztahu člověka k tělesné kultuře, vznikají sportovní hry (z pohybových), hry postupně dostávají stálá pravidla, objevují se hřiště a náčiní, vznikaly svazy sportovních her. S tím souvisí i oficiální soutěže mezi kontinenty. V socialismu byla pohybová hra klíčovým prostředkem výchovy dětí, rozvíjí pohotové uplatnění rozličných zručností, pěstuje smysl pro spolupráci, Tělesná kondice zde charakterizuje pevné zdraví, v každém státě je jiná škála testů na zjištění tělesné kondice 8

9 (v ČSFR byl Odznak zdatnosti). V současnosti je středem zájmu svět,,fit center, zaměření spíš na rozvoj jednotlivce. Hry jsou spíše záležitostí komerční i nadšenců. Herní činnosti se projevují u člověka již od prvních měsíců života a jsou úzce spjaty se smyslovým pohybovým vývojem. Kolem měsíce života můžeme zaznamenat počátek her, spíše se jedná o orientační reflex (manipulace předměty, poznávání jejich vlastností, ). Mezi prvním a druhým rokem už přistupuje nápodoba, lze spatřit hru s dospělým. V rozmezí třetího a čtvrtého roku si již dítě hraje podle své vlastní představy, využívá okamžitých nápadů, objevuje. Od čtyř do šesti let na dítě působí stále více podnětů, hry přestávají mít individuální charakter, dítě začíná cílevědomě tvořit, začínají hrát hry s jednoduchými pravidly. Od šesti do jedenácti let přestává hra být hlavní, dominantní náplní, činností. V této době již hra tvoří hlavní náplň rekreačních a odpočinkových činností. Objevuje se plánovitá a promyšlená hra, fantazii začíná nahrazovat věcnost, lze spatřit hry chlapecké a dívčí. Je to období hledání. V rozmezí dvanácti až šestnácti let je již znatelné jasné oddělení hry od práce. Objevují se hry složitější, děti mají užší vztah k učení a k práci. Převládají hry v kolektivu, hlavně sportovní. V tomto období je možné zaznamenat rozvoj a ustálení zájmů, které hru ovlivňují. Mezi šestnáctým a dvacátým druhým rokem hry nabývají charakteru dospělých her, objevují se hry v menších skupinách. Již je vyčleněna sféra volného času prostoru pro realizaci zájmů a zálib, hry ale svůj význam neztrácejí. Až do stáří si dospělý člověk velmi rád hraje, hra mu přináší pocit uspokojení, radosti a rozvoje různých stránek osobnosti. Dospělý má buď aktivní nebo pasivní (jako fanda) účast na hrách. Hra se stává součástí životního stylu. Může být jednou z forem aktivního odpočinku, může být protikladem, uvolněním, rozptýlením ze zaměstnání, ale i porušuje jednotvárnost života. Nejčastěji dospělí provozují sportovní hry, společenské hry a hrací automaty. Další častou a specifickou hrou jsou hry s vnoučaty. Doposud neexistuje jednotná klasifikace her, lze je třídit podle různých kritérií. Každý člověk se během svého života seznámí s celou řadou her. Jsou hry, které se hrají téměř na celém světě, ale jsou i hry specifické. Existuje mnoho různých dělení podle různých hledisek, autorů. Pro naše potřeby je tato příručka rozdělena na hry motivační, psychologické a logické. Je určena těm, kteří pracují s dětmi školního věku, ale zejména těm, jenž se spolupodílejí na integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, zvláště pak dětí z dětských domovů. 9

10 1 Hry motivační Rodinka Věk dětí: 6 11 let Zaměření: řečová a komunikační cvičení Mluvní cvičení vychází z prostředí, které děti důvěrně znají. Tím je odstraněna jedna z bariér. Děti pracují ve tříčlenných, čtyřčlenných i vícečetných skupinkách. Jednotlivci v nich představují rodiče, děti nebo také prarodiče. Navodíme atmosféru nedělní rodinné pohody. Dospělí si vychutnávají kávu, děti posedávají kolem a všichni nezávazně debatují, když tu... Nyní žáci zapojují svou fantazii, přicházejí s návrhy dalšího pokračování, které představují zásadní zlom v odvíjeném příběhu. Např.: zvedá se silný vítr..., je slyšet kvílení brzd a potom náraz..., zazní radostný výkřik..., někdo přijde s nečekaným nápadem..., zazvoní telefon..., za plotem zaštěká pes..., je objeven únik plynu... Pro začátek zvolíme jednu z možností, později mohou skupiny dramatizovat různé varianty. Členové rodiny reagují na nově vzniklou situaci, každý přichází se svými myšlenkami, každý chce vzniklou situaci řešit po svém. Metodická doporučení Děti se učí nenásilnou cestou sociální komunikaci. Celé cvičení netrvá déle než několik minut. Toto i následující cvičení můžeme využít při nácviku vypravování nebo líčení. O.S., Aisis. Řečová a komunikační cvičení. Metodický portál: Články [online] , [cit ]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/1908/recova-a-komunikacni-cviceni.html>. ISSN

11 U nápojového automatu Věk dětí: 6 11 let Zaměření: řečová a komunikační cvičení Pomůcky: nápojový automat Řečové cvičení využívá konfliktu, základního stavebního prvku dramatu, k dalšímu rozvoji komunikačních schopností a schopnosti řešit neočekávané mezilidské vztahy. Skupina dětí se sejde u školního nápojového automatu, baví se a čekají spořádaně ve frontě. Konflikt vzniká v okamžiku, kdy přichází starší žák a sebere kupujícímu již zaplacený nápoj. Tehdy se děti spontánně zapojují do rozhovoru a snaží se vyřešit vzniklou situaci. Řešení mohou být kladná i záporná, následuje tedy jejich analýza. Seznámíme děti s pojmem asertivní chování, asertivní komunikace, uvedeme příklad: Vím, že máš žízeň, chápu Tě, ale tento nápoj vypiju sám". Obměna Nápojový automat může být také umístěn na nádraží, ve sportovní hale, u lékaře atp. Sociální kontakt se takto rozšíří na příslušníky různých profesí, sociálních, zájmových či národnostních skupin. Metodická doporučení Nabízí se široké využití všech vrstev jazyka, odlišných sociálních rolí. Výše uvedený konflikt můžeme nahradit srážkou aktérů a následným nechtěným politím jednoho z nich. O.S., Aisis. Řečová a komunikační cvičení. Metodický portál: Články [online] , [cit ]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/1908/recova-a-komunikacni-cviceni.html>. ISSN

12 Stokoruna Věk dětí: 6 11 let Zaměření: řečová a komunikační cvičení Pomůcky: stokorunová bankovka (nebo jiné), diktafon Ve skupině dětí koluje stokorunová bankovka. Jeden z nich ji jakoby náhodou našel cestou. Vyslovíme otázku:,,jakým způsobem byste s touto stokorunou naložili, kdyby byla vaše? Zahrajeme si na reportéry významného deníku či na tazatele agentury pro výzkum veřejného mínění. Odpovědi zaznamenáváme na diktafon. Pro větší opravdovost a skutečný prožitek drží jednotlivé děti bankovku v ruce, odpovídají v několika málo sekundách. Závěrem tohoto mluvního cvičení přehrajeme nahrávku a společně s dětmi zhodnotíme nejen vyjadřovací schopnosti, ale především obsah jednotlivých odpovědí. Některé z nich necháme děti obhájit. Metodická doporučení Touto hrou rozvíjíme nejen vyjadřování, ale také schopnost nést odpovědnost za pronesená slova. Napomáháme dětem v sebepoznávání, v identifikaci vztahů ke svému okolí, ke svým blízkým. O.S., Aisis. Řečová a komunikační cvičení. Metodický portál: Články [online] , [cit ]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/1908/recova-a-komunikacni-cviceni.html>. ISSN

13 Obhajoba Věk dětí: 6 11 let Zaměření: řečová a komunikační cvičení Jedna z mezilidských dovedností je schopnost obhájit svá tvrzení. Vedoucí skupiny si připraví křivá obvinění (přiměřená věku dětí), která bude jednotlivým dětem předkládat. Úkolem dětí bude vhodným způsobem asertivně reagovat a obhájit svou nevinu. Obhajovat můžeme sami sebe, např. jsme-li křivě nařčení ze lži, užívání drog, opisování apod. Obměna Také se můžeme pokusit obhájit svůj nápad, objev, postoj, známku, čin, požadavek, chování. Oponentem může být spolužák, nebo celá skupina dětí. Metodická doporučení Tato hra dává šanci vyzkoušet si tváří v tvář své pocity i pocity a postoje druhých. Naučí děti jasně formulovat tvrzení i vážit odpovědi, poskytuje základ asertivního chování. Turista Věk dětí: 6 11 let Zaměření: řečová a komunikační cvičení Hraní rolí lze využít v mnoha variantách. Uvedená varianta je určena pro hereckou dvojici. Turista přichází do informačního centra v jemu neznámém městě. U přepážky se informuje na možnost noclehu, kulturního a sportovního vyžití. Táže se na místní pamětihodnosti a dopravní obslužnost. V závěru požádá o osobní doporučení informátorky, poděkuje, rozloučí se a odchází. Obměna Různorodost vyvstává z možnosti měnit stáří i chování postav, tím se také naskýtá možnost využití všech vrstev českého jazyka. O.S., Aisis. Řečová a komunikační cvičení. Metodický portál: Články [online] , [cit ]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/1908/recova-a-komunikacni-cviceni.html>. ISSN

14 Obrázky Věk dětí: 6 11 let Zaměření: řečová a komunikační cvičení Pomůcky: vystřihané obrázky z novin a časopisů, obálky, papír pro každou skupinu Obrázky vystřihneme z novin a časopisů, abecedně popíšeme a vložíme do obálek. Děti rozdělíme do očíslovaných skupin, které mezi sebou budou soutěžit. Každá skupina dostane jednu obálku s obrázkem, její členové obrázek popíší a vrátí jej vedoucímu. Ten obrázky rozloží na lavici. Následuje druhá část úkolu. Zástupci jednotlivých skupin postupně přečtou popisy svých obrázků. Po každém popisu členové ostatních skupin přistoupí k lavici s obrázky a přiřadí písmeno obrázku číslu skupiny. Svá zjištění děti mlčky zapíší na papír. Hra probíhá tak dlouho, až jsou vyčerpány všechny možnosti. Následuje vyhodnocení. Vyhrává skupina, která správně určila všechny obrázky. Obměna Variabilita hry souvisí s výběrem obrázků. Obtížnost stoupá s jejich podobnostmi. Metodická doporučení Uvedená hra pomůže dětem lépe zvládnout slohový útvar popisný. Současně prohlubuje jejich slovní zásobu, představivost i řečové dovednosti. Významný je i rozvoj sociální komunikace a upevňování vzájemných vztahů. O.S., Aisis. Řečová a komunikační cvičení. Metodický portál: Články [online] , [cit ]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/1908/recova-a-komunikacni-cviceni.html>. ISSN

15 Tajemství předmětů Věk dětí: 6 11 let Zaměření: řečová a komunikační cvičení Pomůcky: krabice,,,tajemné předměty Tajemné předměty děti předem vloží do připravené krabice. Ta se může stát vesmírnou zásilkou nebo nalezeným pokladem. Objevitelé jednotlivé kusy popisují, ostatní děti je určují. Vyhrává dítě nebo skupina, která nasbírá nejvíce bodů. Pokud je popis nezdařilý, objevitel ztrácí jeden bod. Obměna S mírnou obměnou můžeme hru využít při nácviku charakteristiky. Objevitelé nepopisují předmět, ale snaží se charakterizovat osobu, která tento předmět užívá či užívala. Metodická doporučení Výše uvedenou hrou rozvíjíme slohový útvar popisný. O.S., Aisis. Řečová a komunikační cvičení. Metodický portál: Články [online] , [cit ]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/1908/recova-a-komunikacni-cviceni.html>. ISSN

16 Státníci a novináři Věk dětí: 6 11 let Zaměření: řečová a komunikační cvičení Pomůcky: papíry, dětský mikrofon (možno i vlastní výroby) Novináři - všechny děti si na lístečky připraví různorodé otázky, které by adresovali poslancům, ministrům, senátorům či panu prezidentovi. Jednotlivé děti si poté otázky losují a přímo na mikrofony odpovídají. Nejzdařilejší odpovědi oceníme. Obměna Otázky můžeme zaměnit za jiná témata. Úkolem státníků" je na tato témata hovořit plynule jednu minutu. Vyšší obtížnosti docílíme změnou slovesných kategorií. Metodická doporučení Předloženým cvičením si děti zkvalitňují svůj kultivovaný projev, slovní zásobu i jazykovou pohotovost. Zároveň dochází k propojení jednotlivých složek českého jazyka a rozvíjení mezipředmětových vztahů. O.S., Aisis. Řečová a komunikační cvičení. Metodický portál: Články [online] , [cit ]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/1908/recova-a-komunikacni-cviceni.html>. ISSN

17 Pantomima Věk dětí: 6 11 let Zaměření: řečová a komunikační cvičení Velmi oblíbená hra, která nabízí celou řadu variant. Děti mohou pantomimicky předvádět povolání, příběh, postavu z knížky, píseň, počasí, charakter, náladu atd. Zadání máme připravené na lístečku. Protihráči hádají téma nebo hlasitě popisují děj. Zajímavost prohloubíme komentářem toho, co je jim předváděno, z pozice různých sociálních rolí, např. maminka, lékař, řidič, důchodce atp. nebo z pozice charakterových vlastností - optimista x pesimista. Jednotlivé role a charaktery se stávají také předmětem hádání. Příklad: Téma náledí Pantomimické předvedení. Optimistický - pesimistický komentář maminky s kočárkem, řidiče autobusu, lékaře. Metodická doporučení Pantomimu můžeme zařadit v hodinách slohu i literatury jako cvičení motivační nebo opakovací. Nenásilnou formou tak procvičujeme popis, líčení, vypravování. Komentářem rozvíjíme slovní zásobu, objevujeme příznakovost jednotlivých jazykových vrstev. V neposlední řadě žáky obohacujeme o vnitřní prožitek, sebepoznání a sebenalézání. O.S., Aisis. Řečová a komunikační cvičení. Metodický portál: Články [online] , [cit ]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/1908/recova-a-komunikacni-cviceni.html>. ISSN

18 Auto v myčce Věk dětí: 6 11 let Zaměření: vhodné pro děti s ADHD a ADD - kontakty Jedno dítě je auto. Ostatní utvoří řady a kleknou si čelem naproti sobě vytvoří myčku. Auto (vybrané dítě) se představí, jaké je auto - tedy značku, barvu, velikost a řekne si (jako zákazník) své požadavky - jak, čím a co přesně chce umýt, napastovat, vyluxovat apod. Pak jede po kolenou od začátku řady do uličky mezi děti do myčky. Děti svýma rukama auto co nejlépe, dle jeho požadavků, umývají. Na konci řady zákazník hodnotí práci v myčce, ostatní s ním diskutují. Vydržíš Věk dětí: 6 11 let Zaměření: vhodné pro děti s ADHD a ADD - kontakty Pomůcky: podložka, kartičky, tácky Dítě si lehne na podložku na záda nebo na břicho dle vlastního výběru. Ostatní dvě nebo čtyři děti (dle hyperaktivity ležícího) je systematicky pokrývají lehkými kartičkami, tácky. Od prstů rukou až ke krku, od prstů nohou až k podbřišku, od hlavy přes trup pokryjí zbytek postavy. Ležící dítě prožívá pocity z dotyků, přesto že jindy bývá nesoustředěné, vydrží většinou ležet po celou dobu. Nakonec se stejným způsobem tácky odebírají. 18

19 Žába skáče po listech Věk dětí: 6 11 let Zaměření: vhodné pro děti s ADHD a ADD - pohyb řídící a brzdící Pomůcky: listy papíru, lepenky apod., hudba, hudební přehrávač Na zem, která neklouže, se položí listy papíru, lepenky apod. Děti udělají podřep a skáčou různě na listy (dle svého uvážení na ty, které jsou volné). Hru doplníme hudbou, kterou postupně zastavujeme a znovu spouštíme. Jakmile hudba přestane hrát, děti se narovnají a zůstanou stát. Několikrát opakujeme. Metodická doporučení Kromě řídícího a brzdícího pohybu se zde cvičí koordinace. Pošta Věk dětí: 6 11 let Zaměření: vhodné pro děti s ADHD a ADD - pohyb řídící a brzdící Pomůcky: menší míčky Děti dostanou dohromady jeden až tři menší míčky. Udělají těsnější kruh, posadí se a pokrčí nohy v kolenech (pod koleny udělají tunel). Poštu posíláme vlakem podávání míčku před tělem, metrem podávání míčků pod koleny, autem podávání za zády, letadlem ve vzpažení. Nejpomaleji posíláme balíky, rychleji dopisy, nejrychleji telegramy. Vedoucí radí, kterou poštu a jakým prostředkem máme posílat. ADAMÍROVÁ, J. Základy psychomotoriky. Praha,

20 Poznávání druhého Věk dětí: 6 11 let Zaměření: vhodné pro děti s ADHD a ADD - sebedůvěra a posílení osobnosti Pomůcky: papíry Pro poznání druhého je žádoucí získat co nejvíce informací. Připravíme si otázky, např.: Jaká byla tvá nejoblíbenější hračka? Co je dnes s tvou nejmilejší hračkou? Na co jsi byl jako dítě pyšný? Na kterou ze svých přezdívek si pamatuješ? Líbí se ti tvoje jméno? Pokud ne, jaké by sis přál? Jakou nejveselejší situaci jsi zažil? Kterého hrdinu nebo hrdinku máš rád? Kdybys mohl být někým jiným, koho by sis zvolil? Kterou činnost nesnášíš? Proč? Čím je ti protivná? Co se ti ve třídě nejvíce líbí? Co se ti nelíbí? Seznamy otázek rozdáme dětem. Každý z nich si zvolí partnera, kterému klade některé domluvené otázky. Druhý z dvojice odpovídá na dotazy. Poté si role mohou vyměnit. Obměna Můžeme také vyzkoušet, aby si děti vymyslely a napsaly otázky samy. Je nutné však dohlédnout, aby otázky nikoho neponižovaly nebo nezesměšňovaly. Symboly Věk dětí: 6 11 let Zaměření: vhodné pro děti s ADHD a ADD - sebedůvěra a posílení osobnosti Pomůcky: papíry, tužky, pastelky Vysvětlete, co je symbol obraz nebo kresba, která něco představuje, např. přátelství, štěstí, radost, významné situace, životní cíle, kariéru, úspěch, fyzické vlastnosti atp. Vyzvěte děti, aby si vytvořili svůj erb, domovní znamení, osobní vlajku na zadané téma. Kresba má vyjadřovat myšlenky. Můžeme jí ale i vyjádřit důležitou událost, největší úspěch, v čem jsem dobrý, čím bych chtěl být. Potom si žáci své práce prohlédnou a mohou se k nim vyjádřit. CANDFIELD, J. WELLS, H. C. Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků. Praha,

21 V čem jsme dobří Věk dětí: 6 11 let Zaměření: vhodné pro děti s ADHD a ADD - moje schopnosti Pomůcky: velký papír, barevné papíry, tužky, pastelky Každé dítě zde zjistí, že svými dobrými vlastnostmi je součástí širšího celku. Má možnost na papíře porovnat své vlastnosti s vlastnostmi, které uvedli ostatní. Na barevný papír si každý za sebe napíše své dobré vlastnosti. Potom obkreslíme postavu jednoho z dětí a vlepujeme všechny vlastnosti, které jsme vymysleli. Metodická doporučení Možnost trvalého umístění ve třídě, třída jako celek se může opírat o různé silné stránky jednotlivců. Co bych byl, kdybych byl Věk dětí: 6 11 let Zaměření: vhodné pro děti s ADHD a ADD - moje schopnosti Pomůcky: papír (tabule), barevné papíry, tužky, pastelky Hra umožňuje dětem formulovat vlastní sebepojetí pomocí podnětových slov. Napíšeme na tabuli, papír vzor otázky: Co bych byl, kdybych byl? Pod tuto větu napíšeme seznam podnětových slov, ke kterým se budou osoby přirovnávat (květina, zvíře, hudební nástroj, nábytek, vodní zdroj, kniha, nádoba, část krajiny, stavba, typ hudby, pohádka, dopravní prostředek, jídlo, část oděvu). KŘÍŽ, P. Kdo jsem, jaký jsem. Kladno,

22 Cesta za příběhem Věk dětí: 8 15 let Zaměření: sebepoznání, stmelit tým, zažít novou zkušenost, seberealizace, zjištění vlastních možností Pomůcky: velký arch papíru, tužky Aktivita: Verbální Přidej k příběhu jednu větu! Děti sedí v kruhu a každý postupně přidává ústně větu. První věta zní: Sedím doma sám. ně vzniká příběh, na kterém se podílejí všechny děti. Metodická doporučení V reflexi se lze věnovat výstavbě příběhu, možnosti změn obsahu, počtu osob v příběhu. Obměna Aktivita: Písemná Připiš k příběhu jednu větu! Na velký arch papíru vedoucí předepíše první větu. Každý si přečte poslední napsanou větu, k ní v návaznosti napíše další a papír přeloží tak, aby byla čitelná pouze jím napsaná poslední věta. Vznikne několik úsměvných příběhů bez hluboké myšlenky. Metodická doporučení V reflexi je možno se věnovat srovnávání těžkostí při zpracovávání ústního a psaného textu, debatě o zklamání nad vytvořenými příběhy. Na základě brainstormingu vznikne řada témat možného příběhu. Telegram Věk dětí: 8 15 let Zaměření: sebepoznání, stmelit tým, zažít novou zkušenost, seberealizace, zjištění vlastních možností Hra spočívá v tom, že si účastníci předávají vzkaz pomocí kresby prstem na záda. Metodická doporučení V uskutečněné reflexi je vhodné se věnovat pocitům spojeným s předáváním vzkazů, které pro děti nebyly čitelné, problémům při neverbální komunikaci a tomu, co jsme při tomto zážitku zjistili o sobě. ÚČASTNÍCI KOMBINOVANÉHO STUDIA PEDAGOGIKY VOLNÉHO ČASU. Pedagogické střípky: Sborník inspirativních příkladů dobré praxe pro práci s dětmi a mládeží. Praha, ISBN

23 Vystoupení s playbackem karaoke Věk dětí: let Zaměření: pro usměrňování agresivity Pomůcky: mikrofon, hudební přehrávač, současná zábavná hudba Dostat se do pohybu, hrát roli, bavit se a být přitom středem pozornosti to je všechno možné při minivystoupení s playbackem. Toto je možné zažít ve velmi oblíbené hře karaoke. K této hře nejsou zapotřebí žádné velké přípravy. Jako mikrofon pro,,interpreta poslouží rolička od papírových utěrek potažená alobalem, na jejímž jednom otvoru je nalepená koule, vytvarovaná z papírové kaše. Když se děti utiší, začne hrát hudba. Dítě uprostřed kruhu na ni musí reagovat a napodobit interpreta, kterého slyší. Může zpívat s ním. Ostatní děti v kruhu k tomu rytmicky tleskají. Když začne nová písnička, vybere zpěvák někoho dalšího a předá mu svůj mikrofon. Co všechno umí můj maňásek Věk dětí: 6 10 let Zaměření: pro usměrňování agresivity Pomůcky: maňásci pro všechny Děti sedí se svými maňásky v kruhu na židlích. Vyberou jedno dítě a to chodí se svým maňáskem uvnitř kruhu dokola. Přitom říká následující říkanku a při vyslovení každého čísla ukáže na nějakého maňáska.,,1, 2, 3, 4, 5, 6, maňásci teď s námi hrají; to, co ten můj sám chce předvést, všichni po něm udělají! Šest dětí teď musí se svými maňásky napodobovat všechno, co jim předvede maňásek uprostřed kruhu. Potom přijde na řadu dítě, které bylo vyzváno jako poslední, a pozve ke spolupráci například čtyři další maňásky. ERKERT, A. Hry pro usměrňování agresivity. Praha: Portál, s. ISBN

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

ATLETIKA. Průpravná cvičení zaměřená na skok daleký. Klokaní skoky. POMŮCKY: obruče, šátek. MOTIVACE: Skáčeme jako klokani

ATLETIKA. Průpravná cvičení zaměřená na skok daleký. Klokaní skoky. POMŮCKY: obruče, šátek. MOTIVACE: Skáčeme jako klokani ATLETIKA Průpravná cvičení zaměřená na skok daleký Klokaní skoky POMŮCKY: obruče, šátek. MOTIVACE: Skáčeme jako klokani POPIS ČINNOSTI: žáci provádějí rozmanité typy odrazových cvičení se záměrem získat

Více

Na základě činnostního učení utvářet u žáků představu o různých českých pohádkách a jejich hlavních postavách.

Na základě činnostního učení utvářet u žáků představu o různých českých pohádkách a jejich hlavních postavách. Projekty 2010/2011 Projekt Z pohádky do pohádky (vypracovala M. Hurtová) Charakteristika Sportovní den pro děti z MŠ a žáky 1. ročníků. Děti vstupují do pohádek a stávají se součástí děje. Všechny pohádky

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy V : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI HR14 Barevná písmena na provlékání Balení obsahuje 325 kostiček v 11 barvách a šňůrky na vytvoření jmen nebo různých slov. rozměr písmenkové

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Příloha č. 1 DOTAZNÍK

Příloha č. 1 DOTAZNÍK Příloha č. 1 DOTAZNÍK Číslo otázky Otázka ANO NE 1. Byl jsi rád, že jedete se třídou na školu v přírodě? 2. Hráli jste hry na škole v přírodě? 3. Bavily tě více hry v místnosti nebo venku? 4. Bavily tě

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy V : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace

Více

Výuka v blocích ve 4. ročníku

Výuka v blocích ve 4. ročníku Výuka v blocích ve 4. ročníku Zpracovala: Ivana Krumplová Obsah: 1. Kontext 2. Východiska 3. Anotace 4. Cíle 5. Realizace projektu 6. Přílohy 1. KONTEXT Základní škola Krásovy domky Pelhřimov je zapojena

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE

PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE Metodická příručka PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE Mgr. Jiřina Bednářová Obsah Projekt Skládám, tvořím myslím...4 Prostorová orientace...5 Oslabení prostorového vnímání...7

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Lifting, skiping, zakopávání, křížení nohou, odpichy

Lifting, skiping, zakopávání, křížení nohou, odpichy Příprava do Didaktiky sportovních her (házená - přihrávání) didaktický výstup 4min Honička s míčem Vymezené území: 9m a branková čára. Na začátku se snaží dotekem míče jeden hráč dotknout dalšího hráče.

Více

ATLETIKA Pohybové hry zaměřené na rozvoj rychlosti Kočka chytá myšku

ATLETIKA Pohybové hry zaměřené na rozvoj rychlosti Kočka chytá myšku ATLETIKA Pohybové hry zaměřené na rozvoj rychlosti Kočka chytá myšku POMŮCKY: mety, značky, kužele, pásky, stopky. MOTIVACE: Kdo je rychlejší kočka nebo myš? Myško, nenech se doběhnout POPIS ČINNOSTI:

Více

Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET. Pravidla

Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET. Pravidla Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET Pravidla Co je to Dobble? Dobble, to je více než 50 symbolů na 55 kartách. Na jedné je vždy 8 různých symbolů

Více

MINIHÁZENÁ. Průpravné pohybové hry. Dobití hradu

MINIHÁZENÁ. Průpravné pohybové hry. Dobití hradu Dobití hradu MINIHÁZENÁ Průpravné pohybové hry Stručná charakteristika hry: cvičení zaměřené na střelbu, přesnost Počet dětí: 6-12 Doba trvání: 15 min. Prostředí: tělocvična, hřiště Pomůcky: míč, kužel

Více

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení Piráti Charakteristika Sportovní den pro děti z MŠ a žáky 3. ročníku. Děti se stávají piráty a překonávají různé překážky jako tyto postavy. Motivace pirátským námětem je pro děti velmi přitažlivá. Děti

Více

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata CZ Habermaaß-hra 5583 Moje první hra Život na farmě Figurky mláďata Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Animals on the island

Animals on the island Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Animals

Více

KATALOG SPECIÁLNÍCH DIDAKTICKÝCH POMŮCEK

KATALOG SPECIÁLNÍCH DIDAKTICKÝCH POMŮCEK KATALOG SPECIÁLNÍCH DIDAKTICKÝCH POMŮCEK Služby osobní asistence v Centru FILIPOVKA 01 Puzzle písmena Puzzle s písmenky slouží k procvičování abecedy a skládání slov. Děti se tak učí formou hry. 02 Puzzle

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 1. Procvičování zručnost: HR2 Tři medvídci (zručnost manipulační hra) Dřevěné puzzle k rozvíjení zručnosti - manipulační hra. Obsahuje 16

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. ZŠ práce s jazykem

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. ZŠ práce s jazykem METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Cílem hry Otázky a odpovědi je pomoci studentům naučit se používat základy jazyka a tím stimulovat konverzaci v angličtině.

Cílem hry Otázky a odpovědi je pomoci studentům naučit se používat základy jazyka a tím stimulovat konverzaci v angličtině. Otázky a odpovědi Obsah balení 1 plakát 1 hrací kostka se zájmenem nebo tázacím příslovcem: kdo, co, jak, kde, kdy a který 66 ilustrovaných karet zobrazujících 66 předmětů z plakátu Cílem hry Otázky a

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

LOGOHRÁTKY S ŘÍKADLY ( MŠ Butovická ukázka pro rodiče )

LOGOHRÁTKY S ŘÍKADLY ( MŠ Butovická ukázka pro rodiče ) LOGOHRÁTKY S ŘÍKADLY ( MŠ Butovická ukázka pro rodiče ) Příprava a realizace: Irena Klečková, Bc. Jana Tomášková logopedický preventista Termín: 6.5.2016 od 15.00 hodin Úvod přivítání, seznámení s logopedickou

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. VE 2. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. VE 2. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách.

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách. Návod PÍSMENKOBRANÍ naučná hra ve 2 variantách - doporučený věk od 7 let - počet hráčů: 2-3 Obsah balení: 1) kostky s písmeny 25 ks 2) sáček 1 ks 3) provázky 3 ks 4) kostka s čísly 1 ks 5) poznámkový blok

Více

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, Mělník tel.:

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, Mělník  tel.: Téma: Příroda kolem nás Ročník: 1 Počet vyučovacích hodin: 4 Aktivita - název Popis aktivity: Pomůcky: Motivace Můžete děti rozdělit do skupin mohou soutěžit Tajenka Návštěvníci a spolubydlící Kde kdo

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Kdo jsem a kým bych chtěl být Člověk a jeho svět Ročník 3. Časový rozsah Tematický

Více

Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách CZ.1.07/1.3.00/ Téma třídního vzdělávacího bloku

Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách CZ.1.07/1.3.00/ Téma třídního vzdělávacího bloku Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách CZ.1.07/1.3.00/48.0033 Téma třídního vzdělávacího bloku Hádej, hádej, kdo to ví, co nám kniha napoví Videonahrávka zahrnuje několik činností

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup

Více

My toys DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-15_AJ- 3

My toys DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-15_AJ- 3 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 My toys

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

metodická příručka DiPo násobení a dělení (čísla 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10) násobilkové karty DiPo

metodická příručka DiPo násobení a dělení (čísla 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10) násobilkové karty DiPo metodická příručka DiPo násobení a dělení () PLUS násobilkové karty DiPo OlDiPo, spol. s r.o. tř. Svobody 20 779 00 Olomouc telefon: 585 204 055 mobil: 777 213 535 e-mail: oldipo@oldipo.cz web: www.oldipo.cz

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Netradiční pohybové aktivity. Padáky

Netradiční pohybové aktivity. Padáky Netradiční pohybové aktivity Padáky Padáky rozvoj pohybu a týmové spolupráce padáky o různém průměru - 6 a 3, 6 m http://www.week.cz/padak-rozvoj-pohybu-a-tymove-spoluprace/read.php?1,13398 Padák je látkový

Více

Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR

Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR Mateřská škola Žatec, Otakara Březiny 2769, 438 01 Žatec, okres Louny Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR Naše mateřská škola zajišťuje veškerou péči dětem ve věku 3-6 let a dětem s odkladem

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Rozmanitost přírody stromy listnaté a jehličnaté 2 vyučovací hodiny Věková

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

VÝZKUMNÁ EXPEDICE. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Hry v přírodě, o přírodě, s přírodou. Naděžda Kalábová

VÝZKUMNÁ EXPEDICE. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Hry v přírodě, o přírodě, s přírodou. Naděžda Kalábová 90 Minut 6 12 Let 30 Účastníků VÝZKUMNÁ EXPEDICE Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Hry v přírodě, o přírodě, s přírodou Naděžda Kalábová Olomoucký a Moravskoslezský kraj Místo konání

Více

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa CZ Habermaaß-hra 4530 Terra Kids Země světa Terra kids Země světa Vzrušující poznávací hra pro 2-4 cestovatele ve věku od 8 do 99 let. Herní nápad: zaměstnanci Haba Ilustrace: Albert Kokai Délka hry: cca.

Více

Téma: Hraní, hra, pohybové hry

Téma: Hraní, hra, pohybové hry Téma: Hraní, hra, pohybové hry Anotace: Materiál je použit k vysvětlení zábavných her, které se využívají v hodině tělesné výchovy pro zahřátí organismu. Prezentace je doplněná závěrečným opakováním. Autor:

Více

Jazyková výchova. Materiál slouží k procvičení abecedy. Předpokládá se, že žáci již umí abecedu zpaměti.

Jazyková výchova. Materiál slouží k procvičení abecedy. Předpokládá se, že žáci již umí abecedu zpaměti. Šablona č. Ii, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Abeceda Řazení slov podle abecedy Ročník 2. Anotace Materiál slouží k procvičení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB DODATKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 Školní vzdělávací program školního klubu Číslo jednací: 167 / 2012, 2. verze DODATEK Č. 1 Dodatek ŠVP byl projednán

Více

Obsahem této publikace jsou didaktické listy k deseti tradičním dřevěným hračkám, které jsou dostupné na našem trhu.

Obsahem této publikace jsou didaktické listy k deseti tradičním dřevěným hračkám, které jsou dostupné na našem trhu. Slovo autorky Didaktické listy jsou určeny rodičům, učitelkám mateřských škol a dětem. Rodičům, aby uměli svým dětem ukázat možnosti dané hračky, učitelkám mateřských škol, které může jedna hračka inspirovat

Více

Aktivní POLYTECH školka (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1. 3. 00/48.0092) HRAČKA - Magnetické puzzle Výukový materiál pro účastníky kurzu

Aktivní POLYTECH školka (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1. 3. 00/48.0092) HRAČKA - Magnetické puzzle Výukový materiál pro účastníky kurzu Aktivní POLYTECH školka (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1. 3. 00/48.0092) HRAČKA - Magnetické puzzle Výukový materiál pro účastníky kurzu Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno č.j. 1/2014 platný od 15.10.2014 schváleno ŠR 14.10.2014 pro období 2015/2016 vypracovala ved. vychovatelka Bc. Ilona

Více

Habermaaß-hra 4778A /4680N. První hra Stavění zvířátek

Habermaaß-hra 4778A /4680N. První hra Stavění zvířátek CZ Habermaaß-hra 4778A /4680N První hra Stavění zvířátek První hra Stavění zvířátek Tři skládací hry se zvířaty pro 1-4 hráče ve věku od 2let. Autor: Klaus Miltenberger Ilustrace: Kristin Muckel Délka

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Rozhovor č. 1: ZŠ Rajhrad Základní škola. Máme dyslektický kroužek. Ne. Nijak, budu stále pracovat na rozvoji

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Téma: Měření délky Ročník: IV.

Téma: Měření délky Ročník: IV. Téma: Měření délky Ročník: IV. Podle RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: - Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět - Tématický okruh: Rozmanitost přírody - Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova -

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 Úvod Soubor her a nápadů je připraven jako kartotéka jednotlivých her, z nichž lze čerpat na různých akcích. Jednotlivé listy lze třídit podle typu her a jejich témat. Typy: sociálně psychologické hry

Více

1. BAZILIŠEK. (Původní název AMÉBA ) Dvůr, hřiště, lesní prostranství, louka. Cíle

1. BAZILIŠEK. (Původní název AMÉBA ) Dvůr, hřiště, lesní prostranství, louka. Cíle 1. BAZILIŠEK (Původní název AMÉBA ) Žádný Žádné Dvůr, hřiště, lesní prostranství, louka 20 minut Hráči vytvoří 2 skupiny (vymyslet názvy viz Harry Potter). Každá skupina tvoří buňku. Stěnu vytvoří hráči,

Více

TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY DNÍ. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Příměstské tábory. Jana Jelínková a kolektiv. Místo konání Praha 2012

TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY DNÍ. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Příměstské tábory. Jana Jelínková a kolektiv. Místo konání Praha 2012 5 DNÍ 7 11 Let 20 Účastníků TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Příměstské tábory Jana Jelínková a kolektiv Praha, Středočeský kraj Místo konání Praha 2012 Průřezové

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Co si povídají popelnice v Jesenici

Co si povídají popelnice v Jesenici Co si povídají popelnice v Jesenici Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Co si povídají popelnice v Jesenici Stručná anotace

Více

Habermaaß-hra 4931. Koza s motýlkem

Habermaaß-hra 4931. Koza s motýlkem CZ Habermaaß-hra 4931 Koza s motýlkem Koza s motýlkem Kombinační hra pro 2-6 hráčů ve věku od 5 do 99let. S "Fex efektem" pro větší zábavu a větší namáhání mozkových závitů! Autoři: Christiane Hüpper,

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 7 5 U (tištěná ISBN Grada

Více

Slyším tě, ale neumím ti naslouchat

Slyším tě, ale neumím ti naslouchat 1 Příloha č.6 k ŠVP Škola hrou Projekt P1 Slyším tě, ale neumím ti naslouchat Autor projektu: Charlotta Kurcová Přílohy: Dotazník (k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

Tělesná výchova pro 1. ročník

Tělesná výchova pro 1. ročník 1V2, 1V4, 1V5 1V2, 1V3, 1V4, 1V5 Sportovní hry 1V1, 1V2,1V3, 1V4, 1V5 Kondiční a relaxační cvičení 1V4, 1V5 Tělesná výchova pro 1. ročník výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky dodržuje přesně

Více

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat.

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat. Elfenland Počet hráčů: 2-6 Doporučený věk: nejméně 10 let Délka hry: 60 až 80 minut Vydavatel: Amigo Rok vydání: 1998 Autor: Alan R. Moon V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte

Více

HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI HR71 Věž dřevěná Postav si vysokou věž. Barevná skládačka dřevěné kroužky na tyči. Rozměr 10 x 10 x 22 cm, 9 ks. HR72 Puzzle dřevěné magnetické

Více

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Školní rok 2010 2011 Projekt Podzimníček jabloňový Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

- EVOLUCE (kuře, slepice, kohout, opice, člověk) = ale jsou i jiné možnosti

- EVOLUCE (kuře, slepice, kohout, opice, člověk) = ale jsou i jiné možnosti Desetiminutovky 2013 Nenáročné hry na přípravu i na pomůcky BILIBILIBONG Ukážeme na kohokoliv a vyslovíme název toho, co má předvést, sousedi se musí přidat a doplnit prostředního. Buď ten prostřední ukazuje

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo:

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo: ČAS PROMĚN Záměr: Za většinu současných proměn krajiny je zodpovědný člověk tím, jak v krajině hospodaří a jak ji využívá. Anotace: Tento výukový program vznikl jako součást projektu Venkovská krajina

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 3. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojuje

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

371 118 Pohybová hra mé tělo

371 118 Pohybová hra mé tělo 371 118 Pohybová hra mé tělo Pomocí tohoto materiálu je možné provádět různé aktivity pro procvičování pohybu, které směřují k poznání a ovládání vlastního těla. Zvláštnost této hry spočívá v rozmanitosti

Více

My body DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-17_AJ-3. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

My body DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-17_AJ-3. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 My body

Více

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 1.1 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V 6., 7.,

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. První sníh. První sníh. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. První sníh. První sníh. Název učební jednotky (téma) První sníh Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) První sníh Stručná anotace učební jednotky Žáci dotvářejí verše v textu První

Více

Plán práce školního klubu Školní rok 2016/2017

Plán práce školního klubu Školní rok 2016/2017 Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Plán práce školního klubu Školní rok 2016/2017 Září Zahájení činnosti školního klubu (23. 9. 2013), seznámení s režimem

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Stiftelsen Solgløtt, org. nr

Stiftelsen Solgløtt, org. nr Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 20.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více