leden 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Foto: František Kocmich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "leden 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Foto: František Kocmich"

Transkript

1 leden 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Foto: František Kocmich

2 Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách v oblasti Samospráva nebo v Odboru kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice. Rada MČ Praha 13 mj. VYHLÁSILA podlimitní veřejnou zakázku na služby ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele pro realizaci zakázky na kamerový systém na území Prahy 13 v rámci projektu Bezpečné město Praha 13, pod evidenčním číslem P /2013 a významnou podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Rekonstrukce sociálního zařízení v objektech mateřských škol na území Prahy 13 VZALA NA VĚDOMÍ protokol o otevírání obálek s nabídkami a návrh písemné zprávy zadavatele vztahující se k významné nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené v otevřeném řízení pod názvem Pořízení DPS (Domova pro seniory) a ZRUŠILA významnou nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce vyhlášenou v otevřeném řízení pod názvem Pořízení DPS, dle 84 odst. 1 písm. a) zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, neboť zadavateli nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky SCHVÁLILA smlouvu o financování projektu v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost - na projekt Digitalizace archivu stavebního úřadu (CZ.2.16/1.2.00/21551) a smlouvu o financování projektu v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost - na projekt Interaktivní úřední desky (CZ.2.16/1.2.00/21550) VZALA NA VĚDOMÍ předloženou zprávu o plnění usnesení RMČ za uplynulé období k termínu , včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne a splnění uložených úkolů a SCHVÁLILA nové termíny pro splnění dosud nesplněných úkolů a zrušení vybraných nesplněných úkolů Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj. VZALO NA VĚDOMÍ rozbor hospodaření MČ Praha 13 za čtvrtletí 2013 (rozbor hlavní činnosti, rozbor zdaňované činnosti včetně správcovských firem, rozbor příspěvkových organizací - ZŠ, MŠ, DDM, Rekreační objekt Kozel a rozbor hospodaření Střediska sociálních služeb) SCHVÁLILO předložený materiál Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2014 SCHVÁLILO záměr realizace akce Parkování v ulici Bellušova, Zázvorkova a SOUHLASILO s uvolněním finančních prostředků ve výši 20 milionů Kč včetně DPH z prodeje bytových jednotek na akci Parkování v ulici Bellušova, Zázvorkova. Akce bude realizována pouze za předpokladu, že dojde k úspoře finančních prostředků při realizaci schválených záměrů ZMČ Praha 13 (kamerový systém, dům seniorů), která zdrojově pokryje tuto akci SOUHLASILO s rozšířením investičních akcí OŽP hrazených z finančních prostředků získaných z prodeje bytových jednotek (UZ 12) o akci Revitalizace sportovního hřiště ve vnitrobloku I na Velké Ohradě a s přesunem finančních prostředků v rozpočtu OŽP v rámci jedné položky na uvedenou akci VZALO NA VĚDOMÍ předloženou Výroční zprávu o činnosti škol a školských zařízení v působnosti správního obvodu Praha 13 za školní rok 2012/2013 VZALO NA VĚDOMÍ předloženou zprávu o plnění usnesení ZMČ Praha 13 za uplynulé období k termínu včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne a splnění uložených úkolů a SCHVÁLILO nové termíny pro splnění dosud nesplněných úkolů a zrušení vybraných nesplněných úkolů. Zpracovala Helena Šlitrová, OKS Sdělení úřadu a městské části Zápis do prvních tříd Termín zápisu do prvních tříd základních škol Prahy 13 byl stanoven takto: čtvrtek 23. ledna od do hodin pátek 24. ledna 2014 od do hodin. NALAĎTE SI PROGRAM TV13! Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství Zápis do ZŠP a ZŠS Lužiny Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny pořádají pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zápis do 1. ročníku základní školy. Žáci bez mentálního postižení jsou vzděláváni s cílem plynulého přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu po odeznění obtíží nejdéle po absolvování 1. stupně ZŠ. Zápis se bude konat 5. února 2014 od 13 do 17 hodin v budově školy, v 1. patře nového pavilonu vchod ze školního hřiště. K zápisu se dostavte s dítětem, vezměte s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a odborná vyšetření. Případné dotazy zodpoví ředitelka školy na tel nebo Jaroslava Svatošová, tel Více na Věra Kozohorská, ředitelka školy Kontejnery na objemný odpad až v březnu Kontejnery na objemný odpad budou přistavovány až v březnu Harmonogram bude uveřejněn ve zpravodaji STOP a na internetových stránkách městské části. Michaela Líčková, OŽP Zahajujeme právní poradenství Od ledna nabízí Úřad MČ Praha 13 novou službu občanům - ZÁKLADNÍ právní poradenství občanům, kteří potřebují k řešení své problematické situace kvalifikovanou radu právníka. Poradenství bude bezplatně poskytnuto lidem s bydlištěm v Praze 13, kteří se objednají a dostaví v daném termínu. Podrobnější informace v příštím STOPu a na Kateřina Černá, tajemnice úřadu Regionální televize Prahy 13 zahájila v prosinci digitální vysílání. Program TV13 je tedy dostupný majitelům televizorů vybavených set-top boxem nebo digitálních televizorů a uživatelům společných antén v bytových domech. Na svém DVB-T televizním přijímači nebo set-top boxu si nastavte manuální nebo automatické ladění programů. Při automatickém ladění se zpravidla změní pořadí televizních kanálů. Při manuálním ladění zvolíte 21. kanál a naladíte programy TV13 a TV13HD, ze kterých si vyberete podle typu svého televizního přijímače. Dobrý příjem zajistí kvalitní DVB-T anténa. Devadesátiminutový vysílací blok začíná v 6.30, v 11.30, v a ve Nové pořady jsou nasazovány vždy v sobotu. V bytových domech se společným anténním rozvodem je třeba požádat někoho, kdo má anténu na starosti, o přidání programů šířených na 21. kanálu. -st- Pražská plynárenská přijede za vámi Pražská plynárenská, a.s., nabízí služby mobilní obchodní kanceláře, kde si můžete bez cestování vyřídit vše okolo odběru zemního plynu, způsobu placení, reklamace, atd. Mobilní kancelář v dodávkovém automobilu s logem Pražské plynárenské, a.s., bude k dispozici na Slunečním náměstí u oční kliniky v následujících termínech: Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby : - zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu - změny způsobu placení, zasílací adresy, jména atd. - převzetí reklamace - výměna, kontrola a zaplombování plynoměru - informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu - tiskopisy a informační brožury Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy. Bližší informace na nebo na tel a , Stanislav Paclík, Pražská plynárenská, a. s. 2 leden tel

3 Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky Pane starosto, mám problémy s bývalým zaměstnavatelem, který mi dluží peníze. Bydlím v podnájmu a hrozí mi vystěhování. Potřeboval bych pomoc právníka. Nemohl by mi někdo z úřadu pomoci? Podobné žádosti o pomoc čas od času dostávám a pokud žadatel skutečně potřebuje právní pomoc, nemohu mu bohužel vyhovět. Úřad městské části nemá právní poradenství ve své působnosti. Naši pracovníci, kteří mají právní vzdělání, se specializují na konkrétní problematiku a navíc nemají oprávnění poskytovat právní rady. Dosud nám tedy nezbývalo nic jiného, než žadatele odkazovat na advokátní kanceláře. Pro mnoho lidí v kritické situaci je ale konzultace v právní kanceláři finančně nedostupná. Proto jsme nově zajistili poskytování bezplatného právního poradenství. Rada schválila tento záměr 16. prosince a v lednu by se měl rozběhnout. Centrum právní pomoci bude mít k dispozici kancelář na radnici a bude poskytovat poradenství 2x týdně. Bude určeno pro lidi, kteří se z různých důvodů ocitli v problematické situaci a nevědí si sami rady. Půjde skutečně o základní radu, jak postupovat v konkrétním případě, někdy to však dost pomůže. Co je však hlavní toto základní poradenství bude bezplatné. Podmínkou je, aby žadatel o pomoc bydlel v Praze 13, aby se předem objednal na určitou hodinu a ve sjednanou hodinu skutečně přišel. Centrum právní pomoci bude radit v oblasti rodinného a pracovního práva, náhrady škody, ve spotřebitelských záležitostech, v otázkách nájmu a podnájmu, dluhů, migrace, v problematice menšin i v trestně právní oblasti. Bližší podrobnosti najdete v příštím STOPu a na webu. Překvapilo mě, proč se zimní stadion opravuje v zimě. Proč se to neudělalo v létě, aby se mohlo v zimě bruslit? Můžu vám říci, že mě to samotného docela štve, protože moje děti a děti mých známých tam také chodí bruslit. Rekonstrukce však byla z technického a bezpečnostního hlediska nezbytná. Samozřejmě bychom byli raději, kdyby práce mohly proběhnout v létě. Jenže zákon o veřejných zakázkách stanovuje proceduru s dlouhými lhůtami. Přestože jsme veřejnou zakázku vyhlašovali co možná nejdříve - v dubnu - a nevyskytly se žádné komplikace, mohla být smlouva se stavební firmou podepsána teprve v září. Staveniště bylo předáno v říjnu. Při SLOVO ŠÉFREDAKTORA kontakty daném objemu prací je jasné, že za měsíc nebo dva to nelze stihnout. Proto jsme museli přistoupit k nepopulárnímu opatření nechat stadion přes zimu zavřený. Až do konce roku pracoval dodavatel na kompletní rekonstrukci ledové plochy a vnitřních úpravách. Na jaře bude pokračovat na venkovních úpravách, dokončení parkoviště a nové příjezdové komunikaci. Rekonstrukce zajistí, aby zimní stadion mohl být i v dalších letech využíván veřejností a školami v plném rozsahu jako dosud. Rádi bychom ho do budoucna využívali také pro jiné sporty a aktivity, které nebudou obtěžovat okolí, aby mohl sloužit veřejnosti i v průběhu letní sezony. Starosta Prahy 13 Sluneční náměstí 13, Praha 13, tel nebo , internet: Vážení čtenáři, první číslo STOPu roku 2014 dostanou někteří z vás ještě před Vánocemi, jiní až po Vánocích. My v redakci jsme obsah zpravodaje připravovali již před polovinou prosince, a proto nás omluvte, že jsme se nemohli rozhodnout a někde píšeme o Vánocích v minulém čase a jinde zase v budoucím. Taky jsme nevěděli, jaké bude v lednu počasí, a tak jsme dali na obálku krásně zasněžený Centrální park a přitom ve chvíli, kdy tohle slovo píši, svítí za oknem sluníčko a je dost nad nulou. Nevíme, co nám nový rok přinese, ale víme, jaké akce v Praze 13 proběhnou v lednu a co se tady událo od listopadu do půlky prosince. Ty hlavní informace a zprávy vám přinášíme. Starosta městské části v Tématu STOPu hodnotí uplynulý rok a seznámí vás s plány na následující rok. Určitě vás zaujme také rozhovor kolegyně Evy Černé se zdejším obyvatelem Markem Ždánským, dlouholetým ošetřovatelem goril v pražské zoo, který rád vzpomíná na svoji nejslavnější chovankyni Moju, nyní celebritu ve Španělsku. Také v novém roce 2014 se budeme v redakci snažit, aby STOP byl pestrý a aby si v něm něco našli příslušníci všech generací. Pro děti máme nové téma čtenářské soutěže, pro hospodyňky jsme zase připravili novou rubriku Umíme si poradit. Přejeme vám klidný a úspěšný rok Samuel Truschka, šéfredaktor Uzávěrka příštího čísla : Distribuce: Úřad městské části Praha 13 Sluneční náměstí 13/2580, , Praha 5 Ústředna: , Bezplatná informační linka: Informace: , , Elektronická podatelna: Kluby Zastupitelstva MČ Praha 13 Česká strana sociálně demokratická... Komunistická strana Čech a Moravy... Občanská koalice Prahy tel , Občanská demokratická strana... tel , Sdružení nezávislých občanů Prahy Libor Jirků, tel , Erika Prausová, tel , Strana zelených a občané Prahy tel , TOP tel leden

4 Informace z radnice Zlepšujeme prostředí na sídlišti FOTO: DANA CÉOVÁ V letošním roce se našemu odboru životního prostředí podařilo dokončit několik důležitých investičních akcí v celkovém objemu cca 13,5 milionu korun. Doufám, že nově rekonstruované plochy zeleně potěší a přispějí ke zkvalitnění života zdejších obyvatel. Bylo pamatováno téměř na všechny lokality ve správě odboru životního prostředí. Vedle výsadeb stromů, keřů i květin bylo zrekonstruováno několik dětských hřišť, jedno sportoviště a provedeny větší parkové úpravy. Ve vnitrobloku A na Velké Ohradě šlo o rekonstrukci dětského hřiště a navazující sadové úpravy. Hřiště bylo rozšířeno o trávník, který byl oplocen proti přístupu psů. Mezi herní prvky zde patří prolézačky, houpadlo, kladina, pryžové herní kameny, skluzavka, bagr na písek a dva prolézací oblouky. Hřiště doplňuje pergola, která opticky oddělí plochu od zbytku vnitrobloku a poskytne potřebný stín maminkám i jejich ratolestem. Rekonstrukce sportoviště v těsném sousedství vyplynula z požadavků kladených na bezpečnost her a snížení hlučnosti. Na hřiště byl položen pryžový povrch ve dvou barvách a přibyly dva koše na basketbal a hry Twister a Panák. V okolí hřiště byly vysazeny vzrostlé keře. Letošní rekonstrukcí prošlo také kaskádové dětské hřiště Mezi Školami v Nových Butovicích. Prostor je rozdělen na čtyři části. V horní části byla instalována trampolína. V centrální části hřiště vznikla z betonového monolitu díky barevnému dřevěnému obložení loď. Z její paluby je možné sejít dolů dvěma schodišti nebo sjet po skluzavce. Ve spodní části je pískoviště, prolézačka, tabule a šlapací kolotoč pro nejmenší. Revitalizace vnitrobloku Hábova zahrnuje komplexní rekonstrukci dětského hřiště a sadové úpravy. Hřišti vévodí opičí dráha složená z několika různých kovových oblouků, které je možné překonat bez dotyku země. Dětské hřiště Mezi Školami Prameniště Prokopského potoka Dalším neokoukaným herním prvkem je betonová věž, opatřená malou lezeckou stěnou a skluzavkou. Vysazené keře na jižní straně vnitrobloku bude možno efektivněji udržovat a nebudou skýtat úkryt hlodavcům. Drobnou investiční akcí ve vnitrobloku Mohylová bylo odstranění panelů z doby budování sídliště a instalace herní věže se skluzavkou, která slouží i jako rozhledna po vnitrobloku. Došlo také na revitalizace ploch městské zeleně. Významná je revitalizace prameniště Prokopského potoka pod ulicí Lýskova ve Stodůlkách. Mezi vlastním prameništěm a původním altánem nad Panskou zahradou je zachován a podpořen přírodní charakter území. Prameniště bylo zanedbané a zanesené zeminou. Původní dřeviny byly probrány a porosty doplněny o vlhkomilné druhy dřevin a trvalek. Asfaltový povrch pěší komunikace byl částečně nahrazen přírodněji vyhlížejícím mlatem s čedičovými šlapáky. Kompozici doplňuje moderní mobiliář. Původní zdi v okolí pramene byly opraveny a byly zde vytvořeny dva pískovcové záhony pro trvalky a trávy. Rekonstruovat altán nad Panskou zahradou již nebylo účelné. Jeho zbouráním vznikl prostor pro setkávání a odpočinek s javorem s podsadbou růží uprostřed. Okolní přírodní i technické zajímavosti přiblíží informační tabule, která současně pozve návštěvníky na výlet podél Prokopského potoka až k Vltavě. Izolační zeleň mezi ulicemi Jeremiášova, Píškova a Mohylová byla nesourodým a nepropustným porostem přestárlých keřů. Z větší části již neplnila svou původní funkci. Z plochy bylo odstraněno velké množství náletových dřevin a nános odpadků. Byly ponechány cennější vzrostlé stromy a keře a doplněny o nové výsadby. Nejvýraznějším novým prvkem je jednostranná alej z různých druhů dřevin podél chodníku u Jeremiášovy ulice. Aleš Mareček, zástupce starosty FOTO: SAMUEL TRUSCHKA VÝSLEDKY ANKETY O PRIORITÁCH OBČANŮ Dne 25. září 2013 proběhlo na radnici Prahy 13 druhé veřejné fórum k rozvoji městské části jako jeden z bodů plnění kritérií Místní agendy 21. Fóra se zúčastnilo 48 občanů, kteří sepsali a poté bodově ohodnotili své priority. Z tohoto jednání vyplynulo následující pořadí deseti nejdůležitějších úkolů: 1. Nesouhlas s výstavbou u OC Lužiny a zahušťováním dopravy 23 bodů 2. Vyvinout maximální úsilí pro zvýšení mimoškolních volnočasových aktivit s cílem dostat děti od počítačů, televize a negativních aktivit ke sportu, kultuře a do přírody 9 bodů 3. Kamerový systém - realizovat 8 bodů 4. Zvýšit úsilí k získání více finančních prostředků do rozpočtu MČ na oblast volného času mládeže 6 bodů 5. Zlepšit pobytové a nepobytové formy péče o seniory a zdravotně postižené 5 bodů 6. Předzahrádky prodej vlastníkům přilehlých nemovitostí 5 bodů 7. Omezit další zábory zeleně pro výstavbu 5 bodů 8. Zvýšit úsilí o zajištění bytů pro sociálně slabé rodiny 4 body 9. Řešení pořádku v okolí některých živnostenských provozoven 2 body 10. Dostupnost úřadovny správy sociálního zabezpečení 2 body Závěry veřejného fóra byly z důvodů větší reprezentativnosti předloženy občanům formou ankety ve STOPu. Čtenáři mohli své názory zasílat poštou, vhozením do schránky na podněty na radnici nebo prostřednictvím internetu. Do ankety se zapojily více než tři stovky respondentů. Výsledkem je následující pořadí priorit občanů: Celkem bodů 1. Omezit další zábory zeleně pro výstavbu Nesouhlas s výstavbou u OC Lužiny a zahušťováním dopravy Kamerový systém - realizovat Vyvinout maximální úsilí pro zvýšení mimoškolních volnočasových aktivit s cílem dostat děti od počítačů, televize a negativních aktivit ke sportu, kultuře a do přírody Zlepšit pobytové a nepobytové formy péče o seniory a zdravotně postižené Řešení pořádku v okolí některých živnostenských provozoven Zvýšit úsilí o zajištění bytů pro sociálně slabé rodiny Zvýšit úsilí k získání více finančních prostředků do rozpočtu MČ na oblast volného času mládeže Dostupnost úřadovny správy sociálního zabezpečení Předzahrádky prodej vlastníkům přilehlých nemovitostí 4 Pro hodnocení Místní Agendy 21 se používá pěti úrovní - A, B, C, D a Z (zájemci). Nejvyšší stupeň A má zatím jediná municipalita v republice - Chrudim, kategorii B získalo 6 měst či obcí, C 37, D - 26 a Z 95 municipalit. Praha 13 získala pro rok 2012 za splnění předepsaných kritérií Místní Agendy 21 kategorie C a D, čímž se zařadila po bok 44 nejpokročilejších měst v celé naší republice. Kategorii D získala již a kategorii C v prosinci Výsledky ankety budou dále předloženy Radě MČ Praha 13 jako podklad pro stanovování priorit. Děkujeme všem respondentům za účast v anketě! Jiří Neckář, koordinátor Místní agendy 21 4 leden tel

5 Téma STOPu Dům pro seniory je i nadále naší prioritou Vážení spoluobčané, každý rok touto dobou se ohlížíme za rokem uplynulým a upřesňujeme si plán na rok nastávající. Jaký byl rok s třináctkou na konci pro Prahu 13? Nepochybně byl těžší než roky předcházející. Pocítili jsme důsledky ekonomické krize i politické nestability na úrovni vlády i hlavního města. Kvůli personálním změnám v samosprávě hlavního města a ztížené komunikaci s magistrátem nebylo možné dotáhnout některé nadějně rozběhnuté záměry. Jedním z nich je např. projekt výstavby domu pro seniory, o kterém se ještě zmíním později. Přes všechny potíže se nám několik důležitých úkolů podařilo realizovat. Za hlavní úspěch považuji vybudování nové školky komplexní rekonstrukcí zchátralé budovy v Husníkově ulici, kterou jsme bezplatně získali od státu. Rekonstrukcí byla vytvořena krásná moderní školka pro 75 dětí. Díky tomu jsme mohli umístit do školek všechny děti z Prahy 13, kterým nejpozději v prosinci byly 3 roky. Druhým velkým úspěchem roku 2013 je dokončení nových parkovacích ploch na Velké Ohradě. Terasovité parkoviště pro 100 aut pomohlo především zlepšit průjezdnost ulice Janského a mnoha lidem najít parkovací místo blíže ke svému bydlišti. Hodně práce bylo odvedeno v oblasti péče o životní prostředí. Pokročilo budování cest i zelených ploch v Centrálním parku, zahájili jsme obnovu izolační zeleně podél Jeremiášovy ulice s příspěvkem z fondů Evropské unie. Navázali jsme na uskutečněný projekt revitalizace šesti vnitrobloků a obnovili jsme vnitroblok v Hábově ulici, kde vzniklo atypické dětské hřiště. Další hřiště byla zrekonstruována na Velké Ohradě a v Nových Butovicích. V revitalizacích vnitrobloků budeme pokračovat i v roce Byly zpracovány projekty a proběhla již veřejná projednání úprav ve vnitroblocích Bellušova Neustupného a Trávníčkova Fantova na Lužinách. Realizace se odkládala pouze s ohledem na možnost čerpání evropských dotací. V listopadu bylo potvrzeno, že dotaci ve výši téměř 23 milionů korun z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost obdržíme, takže po schválení přijetí dotace bude možné projekty zahájit. Pokračovat chceme i v obnově izolační zeleně. Jsem moc rád, že jsme mohli uvést v život několikaletý záměr na zřízení výjezdového stanoviště záchranné služby na našem území. Jistě jste zaregistrovali jasně žluté buňky, které byly koncem listopadu umístěny nedaleko křižovatky Oistrachovy a Vackovy ulice. Vybudování stanoviště, na kterém se podílela Praha 13, výrazně zkrátí dojezdové vzdálenosti vozidel záchranné služby k případným pacientům v naší oblasti. Dobrou zprávou je také to, že díky reorganizaci městské policie bylo posíleno obvodní ředitelství v Praze 13 a počet strážníků na našem území dosáhl konečně stovky. V souvislosti s bezpečností bylo v uplynulém roce nejdiskutovanějším tématem rozšíření kamerového systému. Je to záležitost, na kterou asi nikdy nebude jednotný názor. Kamerový systém má své příznivce i zapřísáhlé odpůrce. Když jsme tuto otázku měli na programu zastupitelstva, byly nám doručeny dvě petice jedna zvýšení počtu kamer striktně odmítala, druhá naopak požadovala urychlené rozšíření systému. My se domníváme, že kamery význam pro dohled nad bezpečností a veřejným pořádkem mají. Svědčí o tom rostoucí počet případů, kdy byl pachatel odhalen nebo i zadržen díky záznamu z kamer. Zastupitelstvo záměr schválilo a nyní probíhá veřejná zakázka na projektovou dokumentaci. Nemalé prostředky budeme v roce 2014 investovat do škol. Připravujeme rekonstrukci sociálních zařízení v 15 mateřských školách. Probíhá také výběr dodavatele audiovizuální techniky do škol. Výsledkem projektu bude, že devět základních škol bude mít audiovizuální učebnu vybavenou 30 tablety, řídícím počítačem pro učitele, interaktivní tabulí a dataprojektorem, což umožní zvýšení efektivity výuky řady předmětů. Do oblasti bezpečnosti patří plán na vybudování dopravního hřiště v areálu základní školy v Bronzové. Zpracovány jsou projekty rozšíření počtu parkovacích míst na sídlišti Lužiny konkrétně v ulicích Bellušova a Zázvorkova. Přibýt by tam mělo celkem přes 70 parkovacích stání. Zpracování projektu bylo poměrně složité a musel být upravován, zejména v souvislosti s umístěním vodovodního potrubí a dalších sítí. Prioritou pro nás zůstává i nadále vybudování domu pro seniory. Usilovali jsme o převzetí pozemku a stavebního povolení na projekt domu seniorů, který chtělo původně stavět hlavní město na současné autobusové točně ve Stodůlkách. Jednání s hl. městem nám ale nedává moc velké naděje, že by se to mohlo podařit. Právě z toho důvodu jsme vyhlásili veřejnou zakázku na pořízení hotového objektu, který by mohl sloužit jako dům pro seniory. Bohužel jsme ale neobdrželi žádnou nabídku a veřejná zakázka musela být zrušena. Protože ale dům pro seniory v Praze 13 opravdu chceme, nevzdáváme to a připravíme novou veřejnou zakázku s upraveným zadáním. Chtěl bych poděkovat všem kolegům z vedení městské části i všem pracovníkům úřadu za kvalitní práci v roce Jsem přesvědčen o tom, že většina obyvatel a návštěvníků radnice je s prací našeho úřadu spokojena, což je náš prvořadý úkol. V listopadu byla Praha 13 v rámci udělování cen za kvalitu označena za vítěze ve veřejném sektoru a získala právo užívat titul Společensky odpovědná organizace. Je to pro nás zadostiučinění i výzva pro další období. Závěrem mi dovolte, abych vám všem popřál hodně zdraví, životní energie a osobních i pracovních úspěchů v novém roce. David Vodrážka, starosta Prahy 13 tel leden

6 Kaleidoskop Ocenění práce mnoha lidí Nejlepší firmy a organizace v programech Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za Společenskou odpovědnost byly oceněny 26. listopadu ve Španělském sále Pražského hradu. Záštitu nad slavnostním večerem převzali prezident republiky, předseda Senátu, předseda vlády a ministr průmyslu a obchodu. FOTO: 3x DAN NOVOTNÝ FOTO: SOK Městská část Praha 13 se stala vítězem v kategorii veřejného sektoru a získala tak právo užívat titul Společensky odpovědná organizace. Cenu uděluje Rada kvality ČR na základě hodnotící zprávy, která podrobně analyzuje činnost a přístup instituce k řadě různých oblastí. Ocenění převzal za městskou část starosta David Vodrážka a za její úřad tajemnice Kateřina Černá. Vyřezávaný svět Miroslava Hniličky V květnovém STOPu jsme vám představili pana Miroslava Hniličku, dlouholetého učitele, který v sobě až v důchodovém věku objevil umělecké vlohy. Krásná výstava jeho vyřezávaných postaviček, znázorňujících řemeslníky při práci a lidové tradice adventu a Vánoc, měla na radnici vernisáž 12. prosince. V Čechách je mnoho tradičních řemesel, ale ještě nikdy jsem neviděl, že by taková krásná díla vznikala ve městě, dokonce v Praze, bez přímé návaznosti na lidové tradice, řekl na slavnostním zahájení zástupce Ocenění si velmi vážíme a jsme si vědomi, že je to výsledek kvalitní týmové práce všech pracovníků radnice, říká starosta David Vodrážka. Dlouhodobě usilujeme o vysokou kvalitu služeb poskytovaných občanům. Současně se systematicky věnujeme např. ochraně a obnově zeleně a revitalizaci veřejných prostor. V západních zemích a pomalu i u nás význam pojmu společenská odpovědnost stoupá. Zejména mladí lidé se stále více zajímají o to, jak firmy a instituce chrání životní prostředí, jak se zapojují do dobročinných aktivit a podle toho např. korigují i své nákupní preference. Martin Šmíd starosty Petr Zeman. Pan Hnilička není v oboru vyučen, má vyřezávání jako hobby, ale jeho postavy jsou dokonale řemeslně propracované do posledního detailu. Je pro nás velká čest a mám radost, že se s námi o své dílo podělil a že se zde na něj lidé mohou podívat. Velký dík za přípravu vitrin a technické zajištění výstavy zaslouží také pan Bohdan Pardubický. Výstavu si můžete v atriu radnice prohlédnout do 4. ledna. Samuel Truschka 6 leden tel

7 Kaleidoskop Školky soutěžily ve zdobení Předvánoční nadílka Prahy 13 se tentokrát konala 2. prosince. Poprvé byla na Slunečním náměstí a měla dvě části. Dopoledne soutěžily děti z mateřských škol ve zdobení stromků. Každá ze 17 zúčastněných školek dostala živý smrček v květináči, který děti s učitelkami zkrášlily přinesenými ozdobami. Nejhezčí stromky byly oceněny v úvodu podvečerního programu. První cenu převzala z rukou starosty školka Další elektromobil pro úřad V roce 2010 si úřad Prahy 13 pořídil první služební elektromobil, v prosinci 2012 k němu přibyl druhý. O rok později byl v rámci modernizace radničního vozového parku zakoupen třetí elektromobil, který 26. listopadu slavnostně převzal starosta David Vodrážka. Elektromobily jsou pro nás rozhodně přínosem, říká starosta David Vodrážka. Pořizovací cena je sice vyšší, ale zase máme významné úspory provozních nákladů ve srovnání s benzínovým autem je úspora na palivu téměř 300 korun na 100 kilometrů. Nový Peugeot ion Active budou k služebním jízdám po Praze využívat zaměstnanci radnice, zejména pracovníci odboru dopravy, životního prostředí nebo stavebního odboru. Samuel Truschka Ovčí hájek, druhá byla Pohádka a třetí skončila Paletka. Všechny stromky pak byly školkám odvezeny a obohatily jejich výzdobu. Zábavná část nadílky přilákala plné náměstí lidí, většinou rodičů s dětmi. Děti si zahrály na modely hudebních nástrojů, otcové vyfoukávali o závod mouku z kelímků a matky s dcerami soutěžily v nebezpečném holení nafukovacího balónku. A kromě cen pro vítěze se rozdalo také množství nejrůznějších dárků. Samuel Truschka FOTO: 4x DAN NOVOTNÝ tel leden

8 Odpovídá psycholog Tady a teď Paní doktorko, nestihnu už víc. V práci se propouštělo a na stejné množství práce je nás méně. Zvládnout to musím, jinak bych příště mohla být odejita já. Přijdu domů úplně hotová a musím řešit úkoly dětí, nákup, večeři, kdo kdy uklidí, abychom v tom bytě vůbec mohli bydlet. Je to začarovaný kruh. Nevidím už vůbec nic pozitivního... Ano, stresem a přetížením, psychickou i fyzickou únavou bleskově míříme do depresivních pocitů, které nám snižují výkony a kruh se uzavírá. Tahle situace má více příčin, ale jedna z nich, na kterou jsou specialistky především ženy, je, že dělají, řeší a myslí na více věcí najednou. Také jsem často polapená tempem doby. Nedávno jsem se přistihla na semaforu, kdy jsem stála v autě na červenou a pro jistotu dopředu zařadila jedničku, abych mohla hned vyjet. Já jsem ale (stále na červenou!) přeřadila z 1 na 2 a z 2 na 3! Pak jsem si teprve uvědomila absurditu situace stojím na semaforu na červenou, ale myšlením i jednáním už jsem daleko vepředu. Rozhodně ne TADY a TEĎ. Relaxovat v takové situaci opravdu není východisko. Ale zastavme se! Žijme tady a teď. Většina z nás dělá spoustu věcí, které dělá ráda. Ale zároveň už se stresujeme, co ještě a v jakém pořadí, kde, s kým a pro koho bychom měli stihnout. Plán aktivit je samozřejmě důležitý. Ale prožívejme naplno to, co děláme právě teď. Vede to ke strukturaci a zklidnění. A uceleným prožitkům. Např.: Teď řídím, řídím ráda a baví mě to... Jsem v práci, svoji práci dělám ráda a věnuji se jí právě teď... Jsem doma s dětmi, mám je ráda a užívám si jejich společnost právě teď... Když cvičím, cvičím ráda a prožívám fyzické i psychické uvolnění právě teď. Hrozně se nám zpřehlední život i z hlediska prožitků, ubude stresu, stihneme prožít radost z konkrétní činnosti a rozhodně budeme více mířit k pohodě než k depresi. TADY A TEĎ :-). Přeji hodně klidu, pohody a okamžiků tady a teď všem čtenářům časopisu STOP. PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog, , z vašich dopisů Příspěvky v této rubrice nemusí vyjadřovat názory redakce. Ale Ing. Kučera podle nás vůbec nehájí zájmy občanů, ale pouze využívá náš projekt, stejně jako jiné projekty v okolí, k vyřizování si svých účtů s radnicí a ke své publicitě. Lhal v tom, že stavební povolení jsou nezákonná, že budova obsahuje jedovatý azbest a že nedojde k navýšení parkovacích míst. Dále tvrdil, že nemáme souhlasy sousedů, ačkoli souhlasy byly ve spise, a mnoho dalších lží a polopravd. Nejnověji lže, že v centru nepočítáme s místem pro Českou poštu a místo ní má být jakési kasino. Pro Českou poštu je přitom od samého začátku rezervovaný prostor ve 2. patře. Pan Kučera nehájí zájmy obyvatel Stodůlek, on jim zjevně škodí. My se snažíme rekonstruovat chátrající obchodní centrum. Po dokončení bude v centru Městská knihovna, Pivovar Lužiny, mateřské centrum, lékárna, kadeřnictví, lékaři, 5D kino, rezervujeme místo České poště, jednáme s fitness centrem a dalšími nájemci. Nyní již máme obsazených téměř 80 % všech prostor. Prodejna Billa je již v provozu a dalších téměř sedmdesát nájemců otevře své obchody na jaře Mezi nájemce patří KiK, Dráčik, DM drogerie, Euronics, CrossCafé, Kanzelsberger, Yves Rocher, Pet center nebo například Wiky hračky. Radek Menšík, OC Lužiny Koncem listopadu byla konečně otevřena Billa v OC Lužiny. Mnozí čtenáři se ptají, jak pokračuje rekonstrukce objektu a s obavami sledují různé fámy, např. o tom, že poštu má nahradit kasino. Požádali jsme proto o vyjádření zástupce investora. Zde je: Stavba centra pokračuje podle plánu a otevřeno bude na jaře V listopadu se podařilo otevřít prodejnu Billa, kterou obyvatelé Lužin po uzavření centra postrádali nejvíce. Ke zpoždění při otevření prodejny Billa nedošlo naší vinou, ale kvůli obstrukcím ze strany Spolku občanských sdružení Jihozápadního Města, za které jedná kladenský exekutor Ing. Petr Kučera. Čekání na pravomocné rozhodnutí magistrátu ve věci jeho námitek proti rekonstrukci zdrželo otevření o dva měsíce. Přitom se jednalo o nepodložené fabulace, což potvrdilo i zamítavé rozhodnutí obou instancí. Rádi komunikujeme s lidmi, kteří bydlí v okolí. Opravdu nás velmi zajímá jejich názor, budeme se snažit vyjít jim vstříc a odpovíme na případné otázky. Také máme nepoměrně více kladných reakcí než negativních. FOTO: OC LUŽINY Dík poctivé nálezkyni Ráda bych poděkovala neznámé nálezkyni, která odevzdala mou kabelku u dozorčího stanice metra Luka. Kabelka mi v pátek 22. listopadu sklouzla při vystupování z metra ve stanici Nové Butovice a zjistila jsem to až ve chvíli, kdy souprava vyjela ze stanice. Paní, která ji odevzdala u dozorčího, nechtěla žádnou odměnu. Proto jí děkuji alespoň touto cestou. Martina Šuková Vánoční výzdoba Bydlím u stanice metra Lužiny. Ještě před několika roky v době vánoc ÚMČ Praha 13 nechal provést malinkou výzdobu na několika lampách veřejného osvětlení, které se nachází u výše uvedené stanice. Byla to výzdoba velice skromná, ale trochu navodila sváteční atmosféru. Nyní už několik let není ozdobeno nic. Přitom stačí přejet na území nedalekých Řep, kde se ÚMČ Praha 17 skutečně snaží a hlavní páteřní ulice vyzdobí světelnými vánočními motivy. Působí to na mě dojmem, že jsme nějací chudí příbuzní nebo na to vedení Prahy 13 vyloženě kašle. Karel Obal Máte pravdu, vánoční výzdoba je skromnější. Důvodem jsou neúměrně vysoké náklady na instalaci a demontáž výzdoby a zejména na drahé opravy světelných dekorací poškozených vandaly. Proto se radnice už před několika lety rozhodla pro úspornější variantu. Každoročně zajišťuje vánoční výzdobu na několika tradičních místech. Máme osvětlené živé stromy u stanice metra Stodůlky a na tržišti Luka, vánoční strom před radnicí a menší v atriu a vánoční osvětlení radnice. Letos byl rozsvícen také živý stromek v areálu Domu sociálních služeb Lukáš. Montáž a demontáž vánočního osvětlení, plošina a pronájem sloupu veřejného osvětlení přijde i v této omezené variantě na Kč. Rozsáhlejší výzdoba by se při dnešních cenách vyšplhala na stovky tisíc korun. Samuel Truschka, šéfredaktor STOPu 8 leden tel

9 Před devíti lety, přesněji 13. prosince 2004, se v pražské zoologické zahradě narodilo první gorilí mládě v historii českých zoologických zahrad - Moja. Její narození vzbudilo naprosto ojedinělou pozornost a malá gorilí princezna, dcera Richarda a Kijivu, se stala miláčkem všech, kteří kdy do zoo přišli. Na podzim roku 2011 Moja odjela do svého nového domova - španělského Cabárcena, kde 16. dubna 2013 přivedla na svět svého prvního potomka. Za novopečenou maminkou se vypravila spousta lidí. Mezi nimi samozřejmě nechyběl ani její bývalý ošetřovatel Marek Ždánský. A co Niky? Jak ten bere své otcovství? Velmi dobře. Je to pohodář, na mládě se chodí často dívat. Jak důležité je pro Moju to, že v pražské zoo viděla výchovu mláďat? To je nejdůležitější. Ukázalo se, že život v přirozené skupině v Praze Moju skutečně naučil i to, co potřebuje jako matka. Všechno důležité okoukala. Jaký je vývoj gorilího miminka? Je to hodně podobné jako u dětí. A stejně tak individuální. Mládě začne tak zhruba v půl roce dělat své první krůčky, do roka začne samo pobíhat, umí si už samo vzít nějakou potravu... Dědí gorilí mláďata po rodičích například povahové vlastnosti? Spíš bych řekl, že odkoukávají. A nejen od matky, ale od celé skupiny. Zkrátka se opičí. Moja například odkoukala od své mámy to, že když je ve stresu, drží se za uši. Stále říkáme mládě, potomek... Už se stoprocentně ví, jestli má Moja holku nebo kluka? Na 99 % je to slečna. Zatím jí říkají Minimoja. Španělský dvůr teď jedná o tom, že by se kmotrem měl stát španělský princ. Až dvůr stanoví datum křtu, měli bychom se také dovědět jméno. Marku, narození Moji vám dost změnilo život. To je pravda. A že jsme toho společně prožili - dobrého, ale byly i momenty, kdy jsem se strachoval o její život. Někdy jsem měl pocit, že je dalším členem mé rodiny. Stejně jako u lidí, i ona dospěla a začala svůj nový život ve Španělsku. Byl jsem se za ní podívat krátce poté, co odjela. Samozřejmě jsem chtěl na vlastní oči vidět, jak se zabydlela, jak se sžila s novou skupinou. Musím říci, že jsem byl nadšený. Evropský koordinátor chovu jí vybral krásné místo, skvělou skupinu a Moja byla od počátku spokojená. A protože o ni brzy začal projevovat zájem sedmadvacetiletý samec Niky, věřil jsem, že brzy udělá z Richarda a Kijivu prarodiče. Moja skutečně zabřezla a porodila zdravé mládě. To je pro mě i pro minulé a současné ošetřovatele takové završení. Vychovali jsme mládě, které dospělo, šlo do světa, porodilo potomka a ta generace bude pokračovat dál. A to je smyslem ošetřovatelské práce. Kdy jste ji po porodu prvně navštívil? Nevyrazil jsem za ní hned, vydržel jsem to čtrnáct dní. Byl jsem zvědavý, jak bude reagovat. Když jsem za ní byl poprvé, poznala mě, ale byla trošku uražená. Za chvíli ale přišla a fakt to bylo dojemné. Podruhé přišla skoro hned. Sedla si k oknu a pyšně mi ukázala mládě. Zkrátka to známé sejde z očí, sejde z mysli, u nás neplatí. Moja je od začátku starostlivá máma, ale je to prvorodička. Z počátku byly náznaky trochu špatného držení mláděte, ale kojit začala hned a stará se opravdu dobře. Hodně ho houpe, což je dost nezvyklé. A navíc dělala to, co její matka Kijivu, trhala chlupy. Chvíli to vypadalo, že bude mládě díky její nadměrné péči úplně holé. Moju hodně sledují, protože s prvním mládětem, které se v Cabárcenu narodilo, to bohužel dopadlo špatně. Matce Chelewě upadlo a nepřežilo. V listopadu se jí ale narodil gorilí kluk, takže Moja je teď matkou i tetou. Čím je vlastně Mojino mládě tak cenné? Niky je geneticky cenným samcem, protože pochází ještě z volné přírody. Díky tomu je pochopitelně pro další chov velmi cenné i Mojino potomstvo. Dnes už v podstatě není možné z volné přírody gorilu získat. Dříve se s nimi obchodovalo, kvetlo pytláctví a hlavně východoevropské zoologické zahrady ta mláďata kupovaly. Dnes už začíná být problém vytvořit pár, aby mezi nimi nebyl příbuzenský vztah. Vám také vyšla knížka. Ano, jmenuje se Gorilí táta. Příběhy, které jsem v zoo za patnáct let zažil, vypráví spisovatelka Markéta Pilátová. Čtenář se doví spoustu věcí nejen o gorilách, ale i o tom, že práce ošetřovatele lidoopů je jedno velké dobrodružství. Marku, Moja je už dlouho pryč, navíc až ve Španělsku, nemáte strach, že se na ni časem zapomene? Zájem fanynek a všech, co jí mají rádi, trvá. Je to za ní dálka, na moc časté návštěvy to není. To ale nic nemění na tom, že na tu naši princeznu nezapomínáme a jsem přesvědčený, že nikdy nezapomeneme. Foto: Jiří Bálek a archiv Marka Ždánského Eva Černá tel leden

10 Sport Bowlingové vítězství na Zličíně Podle Jana Macka, dvojnásobného mistra republiky v bowlingu z let 2011 a 2012, který bydlí v Praze 13, nebyly podmínky pro český bowling v roce 2013 nijak zvlášť vhodné. Česká republika se nezúčastnila mistrovství světa a mistrovství Evropy se nekonalo. Nejúspěšnější událostí pro něj bylo Mistrovství ČR dvojic, které se konalo koncem května na Zličíně. Honza Macek a jeho extraligový spoluhráč Michal Marval prošli společně kvalifikací a v těžkém semifinále, kde se Mackovi dokonce podařilo hodit 300, vyřadili favorizované olomoucké hráče Marka Talpu a Davida Vítka. Ve finále pak už celkem snadno zdolali dvojici Lukáš Homola a Lukáš Hurych. Zbývá jen udržet si formu i v tomto roce. -st- Ve florbalu jsme zabodovali Koncem listopadu proběhlo v Praze 13 obvodní kolo ve florbalu, pro naši FZŠ Trávníčkova velice úspěšné. Nejvíce se dařilo chlapcům ze 6. a 7. tříd, kteří získali stříbrné medaile. Školu reprezentovali Jan Škoda, Bohumil Bartko, Matěj Ptáček, Ondřej Najvárek, Lukáš Míka, Jakub Ferenc a Phu Nguyen Hung. Dívky z 8. a 9. tříd obsadily 3. místo, neztratily se ani dívky ze 6. a 7. tříd, které nakonec skončily čtvrté. Pátí byli chlapci ze 4. a 5. tříd. Jen nejstarším chlapcům se nepodařilo postoupit do dalších bojů ze skupiny. Všem blahopřejeme a děkujeme za předvedené výkony. Andrea Kelnárová a Helena Vodsloňová Plavání v Juklíku V lednu roku 2000 bylo otevřeno centrum Baby Club Juklík, které vzniklo rekonstrukcí objektu bývalých jeslí v ulici U Jezera. A právě zde probíhalo v listopadu cvičení a plavání pro seniory, na které poskytla finanční prostředky městská část. Vždy jedenkrát týdně měla patnáctka seniorů možnost si pod dozorem instruktora nejprve zacvičit v tělocvičně a následně v bazénu. Protože bazén má hloubku jen jeden metr, nešlo o žádné skákání šipek, ale o pomalé plavání a cvičení, které pomáhá k protažení těla a celkovému uvolnění. A vezmeme-li v úvahu, že voda měla báječných 30ºC, určitě to bylo velmi příjemně strávených padesát minut. Eva Černá Ženy si to rozdaly v kopané Koncem listopadu se na velkém fotbalovém hřišti u ZŠ Klausova konal již druhý ročník Podzimního poháru žen turnaje žen ve fotbale. Letos se ho zúčastnily čtyři týmy, které se utkaly ve vzájemných zápasech. Na prvním místě skončil pořádající FK Zlíchov, na druhém druholigová Dukla Praha, na třetím taktéž druholigový FC Mělník a na čtvrtém pak třetiligové Poděbrady. To, že s přehledem vedeme tabulku naší skupiny, je fantastický úspěch, neskrýval své nadšení trenér Vítek. Vedoucí ženského fotbalu na Zlíchově Tomáš Kupka ještě doplnil: Výsledek turnaje je odměnou za zhruba dvouletou práci současného realizačního týmu. Práce s novými hráčkami našich týmů žákyň a dorostenek, které postupně přicházejí, tak přináší své ovoce. Více na nebo na FotbalovyKlubZlichov red- Postoupili jsme na čtvrté místo Volejbalový klub ČZU Praha zdolal v sobotu 7. prosince soupeře z VSK Hardman Staré Město ve čtyřech setech 3:1. Domácí tým tak přes počáteční nezdary splnil, co si před zápasem předsevzal. V devátém extraligovém kole vybojoval tři body a postoupil tak z pátého na čtvrté místo tabulky. Nikola Štefková Předvánoční tradice Prodej permanentek do bazénu Permanentky do bazénu Gymnázia Jaroslava Heyrovského na období si rezervujte na tel Cena jedné hodiny je 60 Kč. Více informací na Olga Pavlásková V sobotu 7. prosince se ve Sportovní hale Lužiny konal 13. ročník předvánočního turnaje v malé kopané Notor Cup Turnaje se účastnilo 10 týmů, které ve dvou skupinách bojovaly systémem každý s každým o účast ve finále. Vítězem se stal tým Dřeváci, který nad týmem Samson Příbram vyhrál až na penalty. Třetí skončil tým Banditas Žižkov, který hrál tento turnaj poprvé. Nejlepším nehrajícím brankářem byl zvolen Marek Ždánský. Turnaj měl tradičně vysokou úroveň. Na své si přišli diváci, kteří v hojném počtu povzbuzovali své týmy, ale i sportovci. Ti po vyčerpávajících bojích udělali za turnajem příjemnou tečku v místní restauraci. Tak zase za rok. -red- 10 leden tel

11 Sport Závody v Rope skippingu Skákání přes švihadlo se objevilo již velmi dávno, skákali naši prarodiče a skáčou i naše děti. Tato sportovní dovednost je vhodným doplňkem do všech druhů sportu i na pouhé udržení fyzické kondice. Z prostého skákání přes švihadlo vznikl sport Rope skipping. V naší FZŠ Brdičkova se švihadlu věnujeme ve sportovních třídách i v běžné tělesné výchově. Je také součástí OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů), ve kterém jsme velmi úspěšní. Rope skippingu na základní úrovni jsme se začali věnovat přibližně před 3 lety. V kategorii B sbíráme na každých závodech krásná umístění. V sobotu 23. listopadu jsme se již potřetí zúčastnili závodů v ZŠ Petřiny Jih. Zaregistrovali jsme se do Rychlostní štafety týmů. Soutěží se v kategoriích A či B, které jsou ještě rozděleny podle věku. Měli jsme celkem 4 soutěžní týmy a obsadili jsme v různých věkových kategoriích 1., 2., 3 i 4. místo. Všechny děti udělaly mnoho práce a tvrdě trénovaly. Jsme na ně opravdu pyšní. A kdo byl zlatý? Vojta Šenkýř a Nikola Zangová z 5.B, Martin Žaloudek a Karolina Čížková ze 4.A a náhradník Kačka Dvořáková. Gratulujeme! Za tým Rope skippingu Eva Drešerová Matýskův pohár má o patro víc Je tomu skutečně tak. Stejně jako na slavném hokejovém Stanley Cupu, také na podstavci putovního poháru kpt. Jaroslava Matýska v. v. přibývají každoročně jména vítězů tohoto prestižního volejbalového turnaje. Při letošním 15. ročníku, který se konal 30. listopadu, se už jméno vítězného týmu nevešlo a tak pohár dostal další patro. Turnaj založil a každoročně pořádá Jaroslav Matýsek ve spolupráci s Prahou 13 a SDH Třebonice v areálu FZŠ Brdičkova. Letos se zúčastnilo 15 amatérských smíšených družstev, která soutěžila ve třech základních skupinách. Z krásných zápasů vyplynulo následující pořadí: 1. Prasopsi, 2. Sebranka, 3. Pozdní sběr, 4. Spirit of Šumák, 5. Rokyťáci, 6. Vořeššš, 7. Sokol Jinonice, 8. Matfyzáci, 9. Pepro Chomutov. Transplantace výkonům nebrání Možná nevíte, že i sportovci, kteří museli podstoupit transplantaci, mají své světové hry. Na Světových hrách transplantovaných (World Transplant Games) v roce 2013 v jihoafrickém Durbanu dosáhl vynikajících úspěchů Zbyněk Schwarz z Nových Butovic. Získal stříbro v badmintonu, ve dvouhře mužů v kategorii 60+ a bronz v atletice v hodu kriketovým míčkem. Na druhou disciplínu se prý vůbec nepřipravoval, zaúřadovala rychlá ruka z badmintonu. Šampionátu se mohl zúčastnit také díky finančnímu příspěvku od Městské části Praha 13. Pocházím ze sportovní rodiny, od mládí jsem hrál tenis a stolní tenis. K badmintonu jsem se dostal jako k zimní alternativě tenisu, protože v dobách mého mládí nebyly kryté haly, říká pan Zbyněk Schwarz. Bylo to v roce 1964 a tenkrát se dalo v badmintonu rychle vyniknout, protože ho hrálo málo lidí. Již v roce 1967 jsem už jako člen TJ Meteor Praha získal titul mistra republiky v družstvech a později jako hráč prvoligového družstva Meteoru mnoho titulů za družstva i za jednotlivce, např. v roce 1973 titul mistra republiky ve smíšené čtyřhře. V roce 1980 byla panu Schwarzovi diagnostikována žloutenka typu A i B. Nemoc proběhla skrytě, neměl žádné příznaky, což se podepsalo na játrech. Po dlouhodobé nemoci musel pan Schwarz v roce 2009 podstoupit transplantaci jater v pražském IKEMu. Tam se dozvěděl, že existuje Český tým transplantovaných (CTT), který se pravidelně účastní nejvyšších soutěží. Zbyněk Schwarz se stal členem a rok po transplantaci získal na WTG ve švédském Göteborgu pro ČR zlatou medaili ve dvouhře mužů v kategorii 60+ a s mladším kolegou zlatou medaili ve čtyřhře mužů v kategorii let. Držíme palce do budoucna. -red- FOTO: MARTIN ŠMÍD Černou skvrnu na turnaji zanechala nesportovní událost, kdy družstvo Bez šance závažně porušilo pravidla turnaje, když nedodrželo podmínku amatérizmu. Proto bylo pořadatelem diskvalifikováno a nebylo hodnoceno. Putovní pohár pro vítěze, medaile, diplomy a věcné ceny předal hráčům Jaroslav Matýsek společně s místostarostou Davidem Zeleným. Pořadatel děkuje všem soutěžícím za účast a partnerům, FZŠ Brdičkova a sponzorským firmám za pomoc při přípravě a realizaci celého turnaje. -red- tel leden

12 Pomáhají druhým Červená stužka 2013 Cizinci nemusí být cizí Kulturní dům Mlejn opět 21. listopadu hostil multižánrovou akci pro cizince a všechny, které téma integrace cizinců zajímá. Letošní již třetí akce byla poněkud výjimečná svým programem. Doposud vystupovali účinkující z jiných míst. Nyní pořadatelé oslovili soubory a tvůrce, kteří zde přímo žijí či tvoří. Na akci, kterou tradičně zahájil zástupce starosty Aleš Mareček, vystoupily sbory Noctuella a Kulíšci, Taneční a hudební studio DUKÁT, Taneční studio Nautilus, Taneční skupina FOTO: EVA KALINOVÁ Již podvanácté se letos v České republice konala informativně osvětová akce Červená stužka. Kampaň spojená s finanční sbírkou se váže k 1. prosinci, který je Mezinárodním dnem boje proti AIDS. Smyslem akce je obrátit pozornost k HIV infikovaným a AIDS nemocným lidem, vyjádřit jim podporu a solidaritu a zároveň upozornit co nejvíce lidí na nebezpečí přenosu viru HIV (nejčastěji nechráněným pohlavním stykem), který tuto stále ještě nevyléčitelnou nemoc způsobuje. Bohužel jen za poslední dva roky přibylo v ČR přes 500 nově diagnostikovaných HIV+ lidí, před deseti lety jich bylo ročně jen kolem čtyřiceti. V Praze 13 Červenou stužku poosmé za sebou zajišťovali žáci 9. ročníku Základní školy Kuncova. V pondělí 2. prosince se do ulic naší městské části, ale i na Smíchov a do centra Prahy, vydalo 27 vybraných a proškolených deváťáků. Každý z nich měl na viditelném místě připnutý odznak Červené stužky a naší školy. Vedoucí trojice žáků měl s sebou i povolenku vydanou MHMP, která umožňuje osobě starší 15 let nakládat s finančními prostředky. Žáci rozdali 700 informativních letáčků a prodali 380 odznaků. Největší zájem a podporu projevovali mladí lidé. Na konto České společnosti AIDS pomoc (ČSAP), která je hlavním organizátorem Červené stužky v Praze, jsme zaslali Kč. Z nich je financován provoz Domu světla, kde provádějí bezplatné anonymní testování každému, kdo o to požádá. Za vzorný a zodpovědný přístup vyslovuji zúčastněným žákům poděkování, pochvalu a uznání. Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova a koordinátor Červené stužky Psychologické poradenské centrum Od roku 2011 funguje v Křesťanském centru Luka v Mukařovského ulici 1986/7 poradenské centrum, které nabízí odborné psychologické a psychoterapeutické služby. Centrum je otevřené pro lidi v různých těžkých životních situacích. Klienti sem přicházejí například s rodinnými nebo manželskými problémy, při řešení osobní krize nebo během hledání smyslu života. Poskytujeme i podpůrnou péči při léčbě psychiatrických obtíží. Nabízíme také jednorázové konzultace, které slouží k orientaci ve složité životní situaci a hledání možných řešení. Terapeuti v našem centru kladou důraz na důvěru a respekt ke každému člověku, k jeho situaci a zázemí. Je samozřejmostí, že všichni naši pracovníci absolvovali akreditované psychologické výcviky. Psychoterapeutické služby jsou poskytovány individuálně, cena za jedno sezení (60 minut) je 300 Kč. Bližší informace je možné nalézt na anebo kontaktovat přímo psychoterapeutky Andreu Jarošovou ( , nebo Marcelu Trávníčkovou V případě zájmu si můžete domluvit setkání na uvedených kontaktech. Andrea Jarošová a Marcela Trávníčková D.A.R a sólistka břišních tanců z DDM Stodůlky Nikola Zhangová. Program byl prokládán tématickými filmy Gambelo studia, studentskou tvorbou z Gymnázia Heyrovského a krátkými sondami do života cizinců v Praze 13 z dílny TV13, mediálního partnera akce. Odpoledne bylo součástí projektu Integrace cizinců v MČ Praha 13 podpořeného z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR a spolufinancovaného z rozpočtu městské části. Petr Syrový Pomáháme dětem i rodinám Občanské sdružení Rett Community je celostátní nezisková organizace, která vznikla v lednu 2004 z iniciativy rodičů a přátel dívek s Rettovým syndromem. Smyslem činnosti sdružení Rett Community je pomoci rodinám a dětem s těžkým psychickým a fyzickým postižením v oblastech péče, vzdělávání a integrace do společnosti, a tím i aktivně ovlivnit kvalitu života takto postižených rodin. Cíle sdružení jsou sdružit rodiče a rodiny ke vzájemné výměně zkušeností; získávat, zpracovávat a rozšiřovat dále informace o Rettově syndromu; zprostředkovávat odbornou pomoc v oblasti lékařské, sociálně-právní a psychologické; prostřednictvím sponzorů pomáhat rodinám s nákupem zdravotních potřeb a přiblížit široké veřejnosti běžný život rodin s postiženými dětmi. V sobotu 11. ledna oslaví Rett Community své 10. výročí zábavným programem pro děti Pohádková taškařice v KD Mlejn. Více informací o programu na straně 25. Výtěžek akce bude použit na projekty občanského sdružení Rett Community. Sdružení má sídlo v Praze, Klapálkova 2238, Praha 4, ale sdružuje rodiny z celé republiky. Více informací na Renée Lavecká 12 leden tel

13 Mikuláš na minigolfu Ve čtvrtek 5. prosince nechodil v OC Galerie Butovice jen Mikuláš s čertem a andělem. Hrál se tam také minigolfový turnaj na podporu lidí s autismem, jehož pořadateli byly Minigolf Butovice a Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha. Někteří z účastníků byli tak výborní hráči, že hráli se zavázanýma očima a dokonce turnaj vyhráli! Jako kapitánka jednoho z družstev se představila i moderátorka a zpěvačka Gábina Goldová. Turnaj jistě přesvědčil všechny, že minigolf je hra a současně zábava vhodná pro všechny bez rozdílu věku, pohlaví nebo diagnózy. Kdo byl unavený ze soutěžení, mohl si na výstavě fotografií z charitativního kalendáře APLA 2014 Každý je originál" prohlédnout známé tváře - Jiřího Langmajera, Jana Čenského a další. Více na Alena Sojková, APLA Praha Naše srdce nezamrzla Taneční studio Mirabel si vás v rámci projektu Naše srdce nezamrzla dovoluje pozvat do Salesiánského divadla v Kobylisích na benefiční představení Tajemství zlaté harfy, které se uskuteční ve středu 22. ledna v hodin. Celý výtěžek ze vstupného bude zdvojnásoben Nadací Divoké husy a dětmi z tanečního souboru věnován chráněné dílně Gawain. V dílně Gawain zpracovávají lidé s mentálním a kombinovaným postižením ovčí vlnu a vytvářejí z ní originální výrobky. Benefiční vystoupení Tajemství zlaté harfy vzniklo unikátní cestou. Celé představení vymýšlely a tvořily s nadšením samy děti. Pohádkovou předlohu příběhu napsala tanečnice Dominika Šilerová. Děti si předlohu společně upravily pro taneční ztvárnění, vymyslely choreografie, vyráběly kulisy a rekvizity, připravovaly scénu. Letos se uskuteční již třetí ročník tohoto unikátního projektu s názvem Naše srdce nezamrzla. Akci podporuje Městská část Praha 13, za což vřele děkujeme.zakoupením vstupenky podpoříte nejen Dílnu Gawain a její klienty s mentálním postižením, ale také děti v jejich aktivitě pomoci druhým. Vstupenky je možné objednat na a po domluvě vyzvednout ve FZŠ Trávníčkova Více na a Kristína Pekárková Setkání užitečných organizací Zástupce starosty Aleš Mareček, který má v kompetenci také sociální záležitosti, se každoročně setkává se zástupci organizací poskytujících sociální služby. Na radnici se 10. prosince sešlo na 20 těchto organizací spolu s pracovníky odboru sociální péče a zdravotnictví. Věnovali čas Klub JednaTrojka v lednu Pomáhají druhým Klub se nachází v Centrálním parku v ulici K Zahrádkám (blízko bus zastávky Mládí a metra Luka). Je otevřený každé pondělí, úterý a středu od 14 do 20 hodin. Dětem a mládeži ve věku let z Prahy 13 nabízí možnost aktivního trávení volného času. K dispozici je sportovní a výtvarné vybavení, internet i příjemné posezení. Klub poskytuje bezplatné informace, podporu a pomoc v životních tématech dospívajících (škola, rodina, vztahy, sex, drogy, alkohol, zájmy, pomoc s hledáním brigády a nabídka doučování). Téma měsíce: Můj přítel... mobil! Program: st Zavřeno - svátek po Tříkrálový rozjezd út Filmový klub st Klub s Lů a Ív po Pondělní pohoda út Úterý s Eliškou a Ivou st Karaoke party po 20., út 21. a st Dny naruby po Zimní výtvarná dílna út Filmový klub st Klub s Lů a Ív Změna programu vyhrazena. Tel , facebook: klub jednatrojka. Těší se na vás Lucka, Eliška a Ivča Matýskovi pomohou nejen víčka Soucit je k ničemu, je třeba pomáhat. Tuto nadčasovou myšlenku slavného francouzského filozofa a humanisty Voltaira si vzali k srdci žáci a učitelé FZŠ Mezi Školami. Dnes čtyřletý syn absolventů školy Matýsek Gabzdil se narodil s pohybovým a mentálním postižením. Po nedávno prodělané operaci by měl absolvovat náročné rehabilitační cvičení, které může Matýskovi zlepšit život. Přijde však na Kč. FOTO: DAN NOVOTNÝ bilancování a vzájemnému představení plánů na příští rok. Jsem rád, že zde máme tolik aktivních charitativních organizací, chválí místostarosta Mareček. Spolupráce si vážíme a chceme poskytovatelům služeb v rámci možností pomáhat i nadále. Téhož dne odpoledne se Aleš Mareček sešel ještě se zástupci klubů seniorů. Petr Syrový Podobně jako v jiných případech může pomoci sběr plastových víček, který ve škole probíhá. Uvítáme každého, kdo přinese tento umělohmotný odpad do vrátnice školy. Škola se rozhodla léčení Matýska podpořit i penězi získanými za sběr starého papíru. Na léčení Matýska věnují žáci a pedagogové také výtěžek z tradičních vánočních slavností. Jejich součástí je vždy oblíbená dražba vánoček. Vlastnoručně upletenou vánočku věnovali do dražby i starosta David Vodrážka a ředitel školy Petr Vodsloň. Předem děkujeme všem, kteří přispějí na dobrou věc. Marcela Plesníková tel leden

14 Národní parlament dětí a mládeže V některých školách existují samosprávné orgány žáků a studentů (dětské žákovské parlamenty nebo studentské rady), jejichž vyšším stupněm jsou parlamenty městských částí, Pražský parlament dětí a mládeže a Národní parlament dětí a mládeže ČR. Naši městskou část na jednání Pražského parlamentu dětí a mládeže, který se konal 6. listopadu, reprezentovali zástupci ze ZŠ Kuncova a FZŠ Brdičkova. Cílem setkání bylo zvolit osm delegátů, kteří budou zastupovat Prahu na zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže. Je nám ctí, že Městskou část Praha 13 a Prahu zastupovali Heidi Marešová a Jan Holota, žáci naší školy. Národní parlament dětí a mládeže s tématem Netradiční tělocvik V pondělí 11. listopadu vyrazili všichni páťáci FZŠ Trávníčkova do Mlejna. Čekala je tam opravdu netradiční hodina tělesné výchovy. Ve čtyřech skupinách a pod vedením zkušených instruktorek si vyzkoušeli chůzi po laně, přemisťování se po válcích a základy akrobacie na pásu žíněnek. Seznámili se také se žonglováním s jedním i několika míčky. A co mělo největší úspěch? Jednoznačně cvičení na visuté hrazdě. Stačilo jen trochu odvahy a dařilo se téměř všem. Hana Ptáčníková, Věra Hamrová Zlatá Belly Habibi Taneční skupina orientálního tance Belly Habibi, působící v DDM Stodůlky, v listopadu zabodovala na mezinárodní taneční soutěži Bellydancer of the World v německém Duisburgu. V konkurenci německých, francouzských, belgických, slovinských a holandských souborů vytančila skupina Belly Habibi zlato a bronz za skupinové choreografie v kategoriích Junior a Adult. Tanečnice tím završily zlatou soutěžní sezonu, ve které mimo jiné získaly i titul mistryň ČR v kategorii Bellydance Extraliga nebo zlato na mezinárodním festivalu Česko po volbách a mladí lidé se konal ve dnech listopadu v Praze, říká Heidi. Program byl nabitý osmi workshopy. Nejvíce mě zaujal hned první a druhý workshopový blok Osobní prezentace mě samého. Hovořili jsme o tom, jak se projevuje stres, jaké zásadní chyby nedělat, když člověk mluví, a celkově o komunikaci. Delegáti NPDM se také zúčastnili diskuze s politiky (Pavel Bělobrádek z KDU ČSL, Martin Lank - Úsvit přímé demokracie, Ondřej Liška - Strana zelených, Petr Mach - Strana svobodných občanů, Radka Maxová - Hnutí ANO, Jiří Pospíšil z ODS) na téma Česko po volbách a mladí lidé. V pondělí 18. listopadu proběhlo hlavní 16. zasedání NPDM v Brožíkově síni Staroměstské radnice, kde jsme volili nového předsedu, 1. a 2. místopředsedu NPDM a schvalovali usnesení dopisu pro zástupce politických stran, který je žádostí o zlepšení komunikace mezi politiky a mladými lidmi. Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova Nová mateřská škola VŠEMík Od února 2014 zahajuje provoz Mateřská škola Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. se sportovním zaměřením a výukou cizích jazyků. Školka VŠEMík se nachází v prostorách Vysoké školy ekonomie a managementu v Nárožní 2600/9a. Školka VŠEM poskytuje celodenní péči, výchovu a vzdělávání dětem předškolního věku 7 dní v týdnu. Nové moderní prostory školky plně respektují potřeby dítěte a vyhovují hygienickým a bezpečnostním předpisům. Zápis dětí do mateřské školy probíhá od 7. ledna 2014 v prostorách školky. Zájemce srdečně zveme na Dny otevřených dveří, které se konají 18. a 25. ledna a 1. února. Kontakty a podrobnější informace najdete na Veronika Modrá, ředitelka na Slovensku. Skupina Belly Habibi se věnuje orientálnímu tanci již od roku Její zakladatelkou a choreografkou je lektorka Irena Antonová. V samotné skupině působí 40 tanečnic ve věku let, které se zúčastňují soutěží po celé ČR. V DDM Stodůlky můžete navštěvovat i další kurzy orientálního tance od orientální přípravky až po Fit Orient pro dospělé. Více na bellyhabibi.wbs.cz a Michaela Gaydošová 14 leden tel

15 HASIčSKÉ OKÉNKO Sejdeme se na valné hromadě Leden patří bilancování a hodnocení uplynulého roku v našem sboru. Jaký byl rok 2013 v činnosti sboru, zásahové jednotky, sportovního družstva žen a mužů, kroužku mladých hasičů, to vše se dozví členové a příznivci hasičů na výroční valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů Třebonice v sobotu 18. ledna od 16 hodin v prostorách restaurace U Beránků. Přejeme všem šťastný nový rok. Marta Horáková, SDH Třebonice Hodnocení roku 2013 Rok se sešel s rokem a první prosincové sobotní odpoledne opět patřilo dětem, pro které jsme připravili mikulášskou nadílku. Program plný her a soutěží vyplnil čas do příchodu čertů, Mikuláše a anděla. Poté se uskutečnila valná hromada SDH Stodůlky, na které byl vyhodnocen právě uplynulý rok. Sbor děkuje Městské části Praha 13, Magistrátu hl. m. Prahy, Městskému sdružení hasičů hl. města Prahy, všem sponzorům, členům a příznivcům za podporu činnosti. Vladimír Kos, SDH Stodůlky MěSTSKÁ POLICIE Jsme tu pro slušné občany V minulém roce jsme se opět zaměřili na větší bezpečnost a pořádek v Praze 13. Na jaro jsme pro vás vyčistili dětská hřiště a jejich okolí od injekčních stříkaček a dalšího toxického materiálu po drogově závislých osobách v rámci akce Jehla. Ke kvalifikované likvidaci jsme v roce 2013 předali přes dvě stovky jehel. V dubnu jsme na akci Bezpečná třináctka předvedli výcvik a dovednosti služebních koní, se kterými po celý rok provádíme hlídkovou činnost v parku a na dalších místech. V létě jsme řešili větší počet rušení nočního klidu, které vás obtěžovalo. Volali jste nám, abychom uklidnili sousedy, mládež na hřištích i bezdomovce v blízkosti vašich domovů. Na konci školního roku jsme navýšili dohledy nad přechody pro chodce, abychom ochránili vaše nejmenší. Na ty větší, kteří končí základní školu nebo studují střední školy, jsme se zaměřili v rámci kontrol restaurací a barů na nalévání alkoholu mladistvým. Na podzim jsme se znovu zaměřili na přechody - o prázdninách si řidiči odvykli na množství dětí na komunikacích. Také jsme se věnovali problematice pytláctví a neoprávněného lovu ryb v Centrálním parku. Před Vánoci jsme zvýšili dohled v obchodním centru Zličín a okolí, před koncem roku jsme kontrolovali prodej a kvalitu zábavní pyrotechniky. Minulý rok jsme toho zvládli mnoho a budeme v tom pokračovat. Odměnou nám je spokojenost obyvatel a návštěvníků Prahy 13. Vaši strážníci obvodního ředitelství MP Praha 13 Děkujeme za spolupráci Naše součást MP hl. m. Prahy přistupuje k zajištění svátečních dnů jako každoročně, zvýšeným dohledem nad veřejným pořádkem a nekompromisními zásahy proti těm osobám, které chtějí narušovat klid a pohodu vánočních dní. Slušným občanům se naopak pokusíme vyjít vstříc při projednávání méně závažných dopravních přestup ků, spáchaných v důsledku předvánočního spěchu. V souvislosti s dosaženými výsledky bychom velmi rádi poděkovali občanům za spolupráci a zájem o bezpečnost v Praze 13. Zvláště děkujeme těm z vás, kteří jste nad rámec svých občanských povinností pomáhali našim strážníkům v terénu při řešení konkrétních problémů. Předpokládáme, že se v roce 2014 zaměříme především na problematiku závadových osob obtěžujících občany svým chováním u stanic metra a dále pak na skupiny podnapilých mladistvých výtržníků. Dále budeme klást důraz na provádění nočních preventivních kontrol veřejných parkovišť se zaměřením na pachatele majetkové trestné činnosti, především vloupání do vozidel. Závěrem jako tradičně připomínáme, že Obvodní ředitelství MP Praha 13 sídlí v ulici Lýskova čp. 1593, Praha 5-Stodůlky (BUS č. 225 výstup v zastávce Lýskova). Jakákoliv oznámení či žádosti o pomoc lze učinit na naše operační středisko s nepřetržitým provozem osobně či telefonicky na tel nebo prostřednictvím bezplatné linky tísňového volání 156. Jménem strážníků Obvodního ředitelství městské policie Praha 13 přeji všem čtenářům příjemné Vánoce a hodně zdraví a štěstí v roce Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP Z policejního deníku Dosud neznámý pachatel rozbil 4. prosince v ulici Amforová sklo předních dveří u vozidla Škoda Octavia, otevřel kapotu a odcizil přední xenonová světla za Kč. V úterý 3. prosince využil neznámý pachatel chvilkové nepřítomnosti majitele zaparkovaného a zajištěného vozidla Audi, rozbil okno u spolujezdce a ze sedačky odcizil pánskou tašku s fotoaparátem. Na odcizených věcech způsobil škodu v předběžné výši Kč a Kč na poškození vozidla. Týž den bylo ve Vlasákově ulici odcizeno 12 metrů okapových měděných svodů spolu s dalšími okapovými prvky. Pachatel navíc při krádeži poškodil fasádu rodinného domu. Způsobil tak majiteli škodu ve výši Kč. Dne 2. prosince našla hlídka městské policie při kontrole nebytových prostor panelového domu v Heranově ulici osobu, u které bylo v součinnosti s Policií České republiky zjištěno, že je na ni Obvodním soudem pro Prahu západ vydán zatykač pro majetkovou trestnou činnost. Osoba byla zatčena a předána příslušnému soudci. Na přelomu listopadu a prosince se neznámý pachatel pokusil v době nepřítomnosti majitele vloupat do jeho rodinného domu. I přes úpornou snahu do domu nevnikl. Nejprve se mu nepodařilo překonat sklepní okno opatřené bezpečnostní fólií, následně nevypáčil posuvné ani bezpečnostní vstupní dveře. Jejich poškozením však zloděj způsobil škodu ve výši Kč. V listopadu a prosinci prakticky každou noc zadrží hlídky policie řidiče, kteří před jízdou požili alkohol nebo jinou návykovou látku. Pachateli jsou většinou řidiči ve věku 18 až 25 let. Policie jim samozřejmě na místě zadrží řidičský průkaz a jejich přečin se řeší ve zkráceném přípravném řízení. Podle jejich trestní minulosti jsou jim ukládány většinou podmíněné tresty se zkušební dobou do 3 4 let se zákazem činnosti až na 4 roky. Za MOP Stodůlky npor. Jaroslav Vondra tel leden

16 Střípky CARMINA ZPÍVALA NA ZÁMKU. Na rokokovém zámku Dobříš se konal tradiční koncert, který v hektických předvánočních dnech navodil přívětivou atmosféru. Vedle souborů z Dobříše a okolí se tam poprvé představil náš smíšený pěvecký sbor Carmina Vocum vedený Draganou Novaković-Vitas. Zahájili jsme náročnou, ale krásnou Cherubínskou písní, což je vlastně modlitba zpívaná při pravoslavné liturgii. Následovaly další liturgické skladby jako Gounodovo Ave verum, Brucknerova Locus iste nebo Sanctus ze mše Missa brevis Zdeňka Lukáše. Bezmála tříhodinový koncert přinesl všem neopakovatelné zážitky. Kamila Lexová, Carmina Vocum FOTO: DAN NOVOTNÝ VÁNOČKY NA DOBROU VĚC. Tradiční Starostova vánočka ve Fakultní základní škole Mezi Školami se letos uskutečnila 6. prosince. Společně s tříčlennými družstvy žáků pletli vánočku mimo soutěž také starosta David Vodrážka, radní Vítězslav Panocha, ředitel školy Petr Vodsloň a ředitelka občanského sdružení Pohoda Lucie Mervardová. Nejhezčí tentokrát upletla trojice ze 6.B. Upečené vánočky byly vydraženy na vánočních slavnostech školy a výtěžek korun putoval do sbírky na léčbu zdravotně postiženého Matýska. -st- STROMEČEK PATŘÍ JENOM KLÍČKU. Radnice naší městské části je výjimečná nejen svým tvarem, ale i tím, že se její obřadní síň nebo atrium často mění ve výstavní nebo koncertní sál. A právě v atriu se 10. prosince konal již tradiční předvánoční koncert hudebních souborů při FZŠ Mezi Školami Klíček a Notečka a dospělého smíšeného pěveckého sboru Sponte Sua. Program zahájil flétnový soubor Notečka, který vystřídaly děti z Klíčku. Dnes jsme publiku nabídli méně známé vánoční písně a koledy včetně skladby s názvem Stromeček, řekla sbormistryně Alena Panochová. Jejím autorem je dědeček mé bývalé kolegyně. V repertoáru ji máme asi 6 let, dětem i posluchačům JARMARK VE ŠKOLE MLÁDÍ. První prosincové úterý se v Základní škole Mládí konal druhý ročník vánočního jarmarku. Na akci, která byla určena veřejnosti, děti z této školy představily své výrobky, vytvořené společně se svými učiteli a rodiči. Návštěvníci si u stánků kupovali adventní věnce, ozdoby, svíčky, ale i různé dárkové zboží. Rodiče z Klubu přátel školy otevřeli kavárnu, kde si mohli všichni přítomní pochutnat na připraveném občerstvení. Velký dík za příjemnou atmosféru v průběhu celého jarmarečního odpoledne patří rodičům a všem, kteří se na přípravě jarmarku podíleli. Kateřina Kučerová se líbí a hlavně - můžete ji slyšet jedině v podání Klíčku. V závěru večera se představil sbor Sponte Sua, který společně s Notečkou koncert zakončil. Oba dětské sbory před vánočními svátky ještě čekala další vystoupení - na Stříbrných Vánocích v Letňanech, v Informačním centru Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí nebo v metru na Můstku. -če- Jarní prázdniny s Lučinkou. V termínu jarních prázdnin ( ) vyjedou děti do přírody do Vřeníku u Humpolce. Nemáte-li pro děti program, neváhejte a pošlete je s námi! Co je čeká? Taneční a pohybové tréninky, jízda na ponících, koulování, bobování a spousta dalších her. Více informací najdete na Tereza Hrazdírová 16 leden tel

17 Střípky STROMKY A CHVOJÍ ZA KAŠTANY. Čtyřdenní prodejní Vánoční výstava, kterou každoročně v prosinci pořádá Základní škola Mohylová ve spolupráci s Klubem lidové tvorby, byla určena všem, kteří si chtěli navodit tu správnou předvánoční náladu, načerpat inspiraci nebo zakoupit malý dárek pro své nejbližší. O slavnostní zahájení se svým vystoupením postarali členové Folklorního souboru Lučinka, v dalších dnech se představily děti ze školních kroužků, nechyběla módní přehlídka, zumba, členky Klubu lidové tvorby z Velké Ohrady předváděly tradiční lidové techniky, o přízeň poroty soutěžilo čtyřicet 3D Mikulášů... Svými výrobky se pochlubili žáci školy, jejich rodiče, pedagogové, děti z mateřských škol nebo ze ZŠ praktické Lužiny. KŘEST MEDOVÉ KUCHAŘKY. Včelařský spolek z Řeporyj sdružuje včelaře i z okolí ze Stodůlek, Třebonic, Řep, Zadní Kopaniny, Zmrzlíku, Holyně, Slivence, Ořecha a Zbuzan. Je nejstarším včelařským spolkem na území dnešní Prahy a jedním z nejstarších v celé České republice v roce 2014 oslaví 115. výročí svého trvání. Včelařský spolek pro Prahu vznikl až v roce 1906 a známému majiteli železářství J. V. Rottovi ho pomáhali založit právě řeporyjští včelaři. Hlavní oslavy proběhnou v červnu a září 2014, ale byly ohlášeny již v prosinci 2013 při vydání kuchařky Veletucet medových receptů přímo od včelaře autorů Vladimíra Glasera a Tomáše Přecechtěla. V kuchařce je nejen 144 receptů na jídla a nápoje, jejichž podstatnou součástí je med, ale právě i informace o tom, jak byl spolek založen a jaké byly jeho začátky. Kuchařku, která bude k zakoupení ve vybrané síti knihkupectví, slavnostně pokřtila starostka Řeporyj Marcela Holovská. Více o spolku a kuchařce najdete na -red- Příprava výstavy trvala několik týdnů, samotná instalace asi tři dny, řekla ředitelka školy Martina Štychová. Vánoční stromky a chvojí na dekorace máme z hájovny Roblín a obory ve Vlašimi, pro které děti nasbíraly horu kaštanů. Myslím, že se nám společnými silami opět podařilo připravit pěknou výstavu, kterou, doufám, všichni návštěvníci ocení. Ovcím a koze, které před školou tvoří uvítací výbor, se u nás líbí moc. -če- MINIMAX VEDL TŘINÁCTKOU. Již podesáté se konal turistický pochod Pražský Minimax. Opět se šlo Prahou podle mapy a opět se šlo z minima do maxima, tedy z vltavského údolí k nejvyššímu místu Prahy letos dvacetikilometrová trasa vedla přes Chuchelský háj, Slivenec, Holyni, u Velké Ohrady se připojili účastníci kratší trasy a přes Řeporyje, nové Stodůlky a Zličín dorazili na modelářské letiště nad Sobínem. Přes nepříjemné počasí přišlo kolem stovky účastníků delší dvacetikilometrovou trať šlo poprvé více lidí než tu kratší! Po krásné sobotě se o státním svátku válela v údolích mlha, na kopcích ji zahustil mrak a drobně mrholilo. Trasa se líbila, byť účastníci viděli sotva o kus dál, než na špičku svého nosu. Ale přízračné podmínky měly prý také něco do sebe! Pořádající kartografické vydavatelství Žaket děkuje všem za účast a těší se příští 17. listopad zase na viděnou. Jarmila Němečková HRÁLI JSME SI NA ŠKOLÁKA. Nebojím se písmenek - to byl název další hodiny pro budoucí prvňáčky FZŠ Trávníčkova. Ve čtvrtek jsme se zase sešli v hezky vyzdobených prvních třídách. Někteří už podruhé, někteří noví a nejistí z toho, co je čeká. Po pár minutách bylo jasno: líbí se nám tady! Věra Hamrová tel leden

18 Máme mistry světa! Vrcholem taneční sezony 2013 se pro TS Demo stalo World dance championship Babylon Toto mistrovské klání se za účasti několika stovek tanečníků z 11 zemí světa uskutečnilo ve dnech listopadu v Liberci. TS Demo vzorně reprezentovalo Českou republiku a přivezlo si domů několik skvělých výsledků. V týmových soutěžích si tanečnice a tanečníci vytancovali 3 zlaté medaile a tituly mistrů světa s choreografiemi: Svítí sluníčko (disko dance mini kinds), Prázdniny u moře (street dance fusion show mixed age) a Protestsong (scenic dance show mixed age). Tanečnice s choreografií Coco loco obsadily krásné 4. místo. Nemalou radost nám udělaly Anetka Černíková a Nelinka Peerová, které v kategorii duo mini kids disco dance Setkání Baltíků v Praze V sobotu 23. listopadu pořádalo občanské sdružení TIB již 5. ročník celostátní tvůrčí soutěže v programování Setkání Baltíků v Praze, tentokrát na téma O slepičce a kohoutkovi a Minecraft. Sešlo se 28 moc pěkných programů a porotě se těžko rozhodovalo o pořadí. Z TIB vyhrál v kategorii B Aleš Thiel a v kategorii C Robin Dražský. Všem soutěžícím gratulujeme. Více na nebo Zuzana Kocíková Křest pohádkové knížky Prvňáčci ze ZŠ Mohylová se zúčastnili křtu pohádkové knihy Jana Vladislava O Bílé Karolíně a Černé Karolíně, kde hrdinkami jsou chytrá a odvážná děvčata putující za štěstím. Pro děti bylo největším zážitkem setkání s ilustrátorem Tomášem Řízkem, který jim vyprávěl, jak vznikají jeho ilustrace a obrazy a odpověděl na spoustu dotazů. Nakonec dětem podepsal pěkný obrázek. Alena Nikrýnová získaly titul mistryň světa a Anička Křížová s Natálkou Lexovou, které v duo juniors disco dance obsadily 3. místo a mohou se pyšnit titulem 2. vicemistryň světa. Na tyto úspěchy navázaly i naše nejstarší tanečnice, které v kategorii dance show all styles s choreografií Román pro ženy získaly titul mistryň světa. Medailový výčet uzavřela děvčata s choreografií V duchu vlasti v kategorii disco dance juveniles, kde obsadila 1. místo a dala tak mistrovství krásnou zlatou tečku. Děkujeme všem tanečnicím a tanečníkům za příkladnou reprezentaci, rodičům a příznivcům za podporu a v neposlední řadě naší trenérce a autorce všech choreografií Jitce Žaloudkové. Více na Jirka Trávníček Adventní dílna zpestřila vánoční čas Jako každým rokem jsme v ZŠ Mohylová zahájili předvánoční čas adventní dílnou. Užít si tvořivou vánoční atmosféru přišlo mnoho dětí s rodiči nebo celými rodinami. Dorazili nejen současní i bývalí žáci, ale i jiní příznivci vánočního vyrábění a pohody. A že se bylo na co těšit! Mezi nejoblíbenější patřilo tvoření marcipánových bonbónů, perníčků, gelových i medových svíček, adventních věnců... Rádi bychom všem zúčastněným poděkovali za příjemnou, společně strávenou sobotu a za veškerou pomoc. Jana Davidová Schola Pragensis Také letos se Gymnázium Jaroslava Heyrovského účastnilo přehlídky pražských středních škol Schola Pragensis. Náš stánek, sídlící v nejvyšším patře Kongresového centra, nabízel prezentaci školy, ukázky fyzikálních pokusů a samozřejmě možnost konzultace zájemců s našimi vyučujícími i studenty. Filip Toman, student gymnázia PRODÁVÁME A PRONAJÍMÁME NEJVÍCE NEMOVITOSTÍ NA PRAZE 5 inzerce 18 leden tel

19 Zajímavosti z Prahy Když secese, tak v Obecním domě To nejlepší ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea představuje dlouhodobá výstava Secese/Vitální umění Secese byla reakcí na negativní důsledky industrializace, s důrazem na uměleckou a řemeslnou kvalitu, tvarovou krásu, účelnost a ušlechtilost obytného interiéru a užitných předmětů, s prosazováním zdravého životního stylu, sportu a tělesného pohybu. A reprezentanti? Toulouse-Lautrec, Mucha, Klimt, Kotěra, Chéret, Tiffany, Preissig, Bílek.. Více než 400 vystavených exponátů ukazuje, co secese v životě lidí obsáhla. Představuje její uměleckou i řemeslnou kvalitu od šperků a oděvů, přes tapety, reklamu, nábytek, hračky až po předměty denní potřeby. Uvidíte také ty, které se dosud skrývaly v depozitářích. Stalo se v lednu Jak střelci ke svému ostrovu přišli Vltavský ostrov měl ve své historii řadu jmen. Říkalo se mu Malé Benátky, Hořejší či Malý ostrov, Ostrov pod mostem, Trávník, Vodní dvůr, nebo také Šicinzl, jak se počeštil německý výraz Schützeninsel - Střelecký ostrov. Ve 12. stol. jej vlastnil řád Johanitů, ve 14. stol. lékárník Augustin. Pražští střelci zde ale měli privilegium cvičit se tu ve střelbě z luků a kuší už za vlády Karla IV. Ostrostřelcům jej v pátek 12. ledna 1537 věnoval král Ferdinand I. Po porážce povstání v r sice ostrov zabavil, ale r polovinu vrátil městu a polovinu střelcům. To udělalo nevídaný galimatyáš v majetkových právech a spory o vlastnictví trvaly několik dalších století. V r nahradil dosavadní přívoz nový most Františka I. a zdejší střelecká zábava najednou dostala, díky dochovaným svědectvím o svištění kulek až na Žofíně, nebývalý říz. Konaly se tu poutě, lidové veselice, r I. všesokolský slet a r tu poprvé v Čechách slavili 1. máj. Za II. sv. války ostrov patřil pražským Hitlerjugend, po válce připadl městu. V srpnu 2002 byl téměř zničen povodní. Dnes je opět oblíbeným místem konání různých kulturních a zábavních kratochvílí. Ale kde zůstali ostrostřelci? Dan Novotný Památky Prahy 13 Otevřeno je denně od 10 do 19 hodin, plné vstupné stojí 150 korun, snížené 80 a rodinné 250 korun. Více najdete na Sedmdesát let sochařské práce V Jízdárně Pražského hradu se představuje až do 2. března největší retrospektivní výstava sochaře Olbrama Zoubka. Expozice umístěná také na galerii a v zahradě ukazuje téměř tři sta soch vytvořených od 40. let do současnosti. Některá z děl jsou vystavena poprvé, např. socha Zaslíbená z letošního roku. Ta také celou výstavu uvozuje, další díla potom následují podle roku vzniku proti proudu času. Vystavena je i první soška Harmonikáře z r Olbram Zoubek ji vytvořil v 17 letech. Dnes je mu 87 a tak vystavené exponáty představují 70 let tvůrčí práce. Umělce, který patří k nejstarší generaci českých sochařů, inspirovaly antické vzory a ženská krása. Při vernisáži upozornil autor na světlo dopadající do sálu z velkých oken. Proud paprsků skulptury osvětluje a během dne se mění úhly i intenzita jeho dopadu. Tak díla působí dojmem, že levitují v šerosvitném prostoru. Více najdete na Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka Dan Novotný Počasí v začátku roku 1974 Prvního ledna 1974 ráno byl mráz 4 C, zataženo. V kulturním domě byl od rána vytápěn sál místního kina, odpoledne se měl hrát film pro děti. Představení toto se však nekonalo, neboť přišly pouze tři děti. nekonalo se ani večerní představení pro dospělé, neboť nepřišel nikdo, ač se měl hrát anglický film. Záznamy o počasí v lednu byly velice jednotné, strohé a lakonické. Od nového roku do 20. ledna den po dni samé mrholení, drobný déšť, mlha a zataženo. Pouze na Nový rok odpoledne se trochu vyjasnilo a sluneční paprsky se snažily proniknout mlžným oparem a zahnat jednotvárnou šeď z oblohy. Od 20. ledna byly krásné slunečné dny, teploty vystupovaly až na + 10 C až +16 C. Bylo vidět poletovat včely a v polích připravovali zemědělci půdu pro jarní setí. Vybral Dan Novotný Tentokrát vás chceme pozvat na 3. ročník pochodu Klánovice aneb cesta tam a zase zpátky. Pochod jsme pro vás připravili na sobotu , ale trasu si samozřejmě můžete projít i jindy. Do Klánovic se dostanete snadno vlakem z Masarykova nádraží. Spoj jezdí každou půlhodinu a platí v něm jízdenka pražské MHD. Klánovice jsou na východě a západě ohraničeny největší souvislou lesní plochou na území Prahy přírodními rezervacemi Klánovický les a Cyrilov, jež dohromady tvoří přírodní park Klánovice Čihadla. Start pochodu je od do v restauraci Smolík u nádraží, kde je až do i cíl. Můžete si vybrat ze čtyř tras, ta nejdelší je 38 km a start je už od Trasa pro rodiče a děti či dětské oddíly má 7 km a vede hlavně po netradiční naučné stezce Lesní galerie se zajímavostmi ze života zvířat a luštěním křížovky. Nejdelší trasa vede po čertoulky Příjemný okruh kolem Klánovic vené značce do Škvorce s krásnou návsí s budovami starých statků a opravovaným barokním zámkem. Dále půjdete přes Třebohostice a Babice a pak rozsáhlými lesy do Říčan a do Pacova. Dalšími zajímavými místy budou Královice se zbytky tvrze a Koloděje s barokním zámkem z 18. století. Trasa 18 km vede klánovickými ulicemi do Horních Počernic, kde uvidíte architektonicky zajímavý památník obětem 2. sv. války. V pokladně zámku Chvaly dostanete kontrolní razítko do popisu. Projdete kolem památného dubu, dvou rybníků, zvoničky a Xaverovským lesem po modré na rozcestí Nové Dvory s bývalou hájovnou, odkud je to asi 3 km do cíle. Trasa 10 km vás povede přes Klánovice do Šestajovic, kde si můžete prohlédnout svíčkárnu, v obci Jirny projdete kolem památné lípy a zpět do Klánovic. Na startu obdržíte popisy trasy, v cíli diplom, razítka, odměnu a děti něco navíc. Pochod patří do cyklu Prahou turistickou. Více na Těšíme se na vás. Zdrávi došli! Marta Kravčíková, Klub českých turistů Praha Karlov, oddíl TurBan tel leden

20 Sejdeme se zase za rok Tradiční předvánoční setkání seniorů, které každoročně pořádá odbor sociální péče a zdravotnictví ve spolupráci s KD Mlejn a kluby seniorů, se uskutečnilo 3. prosince ve Spolkovém domě. Více než 250 našich starších spoluobčanů přišli pozdravit starosta David Vodrážka se svými zástupci Alešem Marečkem a Davidem Zeleným, tajemnice úřadu Kateřina Černá a pracovníci sociálního odboru. Přišel také bývalý vedoucí odboru Rudolf Nechvátal, který byl u toho, když tady paní Svatava Bulířová před 15 lety zakládala první klub seniorů. Jsem rád, že zde vidím známé tváře, se kterými se setkávám v průběhu celého roku, řekl starosta. Tato akce je malým poděkováním za vaši aktivitu a celoroční klubovou činnost. Moc si toho vážíme. Přeji vám krásné svátky a hlavně abychom se tady zase za rok všichni ve zdraví a v pohodě sešli. O bohatý program, který následoval, se postaraly děti z folklorního souboru Lučinka, Taneční skupina orientálního tance Belly Habibi a také Braník band pod vedením doktora Kotase. Mám radost, že je u nás tolik aktivních seniorů, poznamenal Příběh vánočního stromku v Lukáši Před časem vznikl ve středisku sociálních služeb nápad, že by na zahradě Lukáše mohl být vysazen vánoční strom. Řešení vymyslel zahradník Jan Král, který se v Lukáši stará o zahradu přesadit malý smrček, který byl před lety nešťastně vysazen mezi vysoké stromy u vjezdu, kde jen živořil. Smrček byl 10. října slavnostně přesazen na čestné místo zahrady. Zachránili jsme strom a dali mu nový smysl života. Rozsvícením nového vánočního stromku vyvrcholilo 5. prosince tradiční punčování v Lukáši. Senioři i další návštěvníci Lukáše vyráběli adventní věnce a nejrůznější dárky, večer si venku připili punčem a za zpěvu koled stromek rozsvítili. Tak ať rozdává radost a pohodu všem, kteří kolem něj budou chodit, a to nejen o Vánocích. Jiří Mašek, ředitel střediska zástupce starosty Aleš Mareček. Důkazem je, že i když vznikají další kluby, poptávka stále převyšuje nabídku. Určitě se každému stárne lépe, když se může scházet s přáteli, má kam chodit, co dělat, není sám... A radnice pro to bude i nadále dělat maximum. Eva Černá První schůzka nového klubu seniorů V lednu 2014 zahajuje činnost další turistický klub seniorů. První schůzka zájemců se uskuteční dne v v klubovně v Heranově ulici 1547/7 (nejbližší stanice autobusu č. 214, 225 Vackova nebo metro B Stodůlky). Bližší informace vám ráda poskytnu na u nebo na tel Vzhledem k omezené kapacitě klubovny je vhodné dohodnout i účast na první schůzce. Jitka Chejnová, vedoucí klubu 20 leden tel

Revitalizace sídlištních vnitrobloků

Revitalizace sídlištních vnitrobloků Revitalizace sídlištních vnitrobloků Chalabalova Heranova Bronzová V Hůrkách Bellušova Amforová Dana Céová, odbor životního prostředí, MČ Praha 13 Nová tvář sídliště v Praze 13 Revitalizace sídlištních

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015

Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015 Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015 Přítomni: M. Zacharová, Ing. Kovářík, J. Niklová, Mgr. P. Rejchrtová, J.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 5. ročník mezinárodní, integrační akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Společný

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 14. KONANÉ DNE 08. 07. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 14. KONANÉ DNE 08. 07. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 14 KONANÉ DNE 08. 07. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ VE SQUASHI 2014 Jménem České Asociace Squashe si vás dovolujeme pozvat

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 6. 2015 v 7:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Výroční zpráva za rok 2006 pro jednoduché čtení Napsal : Ivo Vykydal, předseda Republikového výboru Sdružení Slovníček V tomto

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 03. 12. 2014

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 03. 12. 2014 M ě s t s k á č á s t P r a h a 1 3 Zastupitelstvo městské části Zápis z 2. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 03. 12. 2014 od 10.00 hodin v zasedací síni radnice MČ Praha 13 Zvukový záznam průběhu

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Z Chorvatska vezeme medaile

Z Chorvatska vezeme medaile Z Chorvatska vezeme medaile Jsou za námi další, již XXIV.Mezinárodní salesiánské hry, které se konaly v chorvatském Zagrebu. Již tradičně několik let Česká republika vyslala své nejlepší stolní tenisty,

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Prezentace projektů ČRDM

Prezentace projektů ČRDM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prezentace projektů ČRDM Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje prezentovala Českou

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh 1. Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Aktualizovaná verze ke dni 14. 9. 2015 O anketě Soutěžní anketu Dřevěná stavba roku (DSR) vyhlašuje Nadace dřevo pro život. Účelem ankety je prezentovat

Více

F L O R B A L propozice okresního kola starších chlapců 8. 9. tříd - chlapci

F L O R B A L propozice okresního kola starších chlapců 8. 9. tříd - chlapci Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Chomutov, Dům dětí a mládeže Chomutov, Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského, Školní sportovní klub při 12. ZŠ Chomutov F L O R B A L propozice

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA.

SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA. Volební program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA.CZ PRAHA - metropole pro všechny Program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015 Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 4.1. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2015, návrh investičních akcí

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 3. února 2015 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 3. února 2015 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 3. února 2015 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Tomáš Háp Radek Šenkýř 3. zasedání

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

BADMINTON Club Kladno

BADMINTON Club Kladno BADMINTON Club Kladno Badminton Club Kladno byl založen v roce 1969. Z jeho řad vyšli hráči a hráčky, kteří v průběhu jeho osmatřicetiletého působení získali řadu domácích i zahraničních mistrovských titulů.

Více

Časopis Fokusu Vysočina. Bludišťák

Časopis Fokusu Vysočina. Bludišťák Číslo 3/2015 Časopis Fokusu Vysočina Bludišťák Úvodník Podzimní období bylo ve znamení Týdnů pro duševní zdraví. Týdny pro duševní zdraví byly zakončeny taneční soutěží StarDance trochu jinak III, ve které

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

SUPERPOHÁR 2010 1 verze 1.0 23.01.2010

SUPERPOHÁR 2010 1 verze 1.0 23.01.2010 SUPERPOHÁR 2010 1 verze 1.0 23.01.2010 Důvod Rozvoj členské základny baseballu v České Republice prostřednictvím nejvíce rostoucí kategorie mládeže do 10ti let. Umožnění zapojení škol do soutěže pomocí

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano Výroční zpráva 2013 Občanského sdružení Ano, ano V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se vždy dá najít možnost, jak pomoci. 1 Základní údaje

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Portál Pomoc na dvanáctce. PhDr. Daniela Rázková

Portál Pomoc na dvanáctce. PhDr. Daniela Rázková Portál Pomoc na dvanáctce Portál městské části, na kterém jsou přehledně sjednoceny všechny informace ze sociální oblasti. 7. dubna 2014 PhDr. Daniela Rázková PORTÁL POMOC NA DVANÁCTCE Pomoc na dvanáctce

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014 číslo 37/1 Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy za měsíce únor a březen 2014 číslo 37/2 Rozpočtové změny - zvýšení rozpočtu

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více