PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň"

Transkript

1 PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: DATUM: Oznámení o konání 5. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje V souladu s 42 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, informujeme o konání 5. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje. Místo konání: Krajský úřad Plzeňského kraje, jednací sál Zastupitelstva Plzeňského kraje, 1. patro, č. dveří 174, Škroupova 18, Plzeň. Doba konání: 9. září 2013 od hod. Program: Zahájení, úvodní formality 1. Volba přísedících Krajského soudu v Plzni - Milan Chovanec 2. Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje - Bc. Jan Šašek 3. Novelizace Pravidel Zastupitelstva Plzeňského kraje pro kontrolní činnost výborů Zastupitelstva Plzeňského kraje - Bc. Jan Šašek 4. Zpráva o činnosti Finančního výboru - Ing. Václav Votava 5. Informativní zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje - Mgr. Ing. Pavel Karpíšek 6. Informativní zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje - Mgr. Jaroslav Šobr IČO: bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Plzeň č.ú /5500

2 7. Informativní zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje - Ing. Věstislav Křenek 8. Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje - Milan Chovanec 9. Dotace z Fondu hejtmana - Milan Chovanec 10. Poskytnutí dalších finančních prostředků obcím na řešení povodně z prostředků dotace ze státního rozpočtu - Milan Chovanec 11. Návrh Protikorupční strategie Plzeňského kraje - Milan Chovanec 12. Časový harmonogram a Zásady pro přípravu rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2014, včetně rozpočtového výhledu na roky 2015 a Václav Šlajs 13. Schválení uzavření smlouvy na úvěrové bankovní produkty (revolvingový úvěr) - Václav Šlajs 14. Účelové dotace v rámci dotačního titulu Plzeňský kraj bezpečný kraj a prevence kriminality na rok 2013 a účelově vázaný finanční dar Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje - Ivo Grüner 15. Poskytnutí dotace z dotačního titulu Podpora místních akčních skupin s působností na území PK MAS Zlatá cesta, o.p.s. - Ivo Grüner 16. Poskytnutí mimoprogramových dotací na havarijní stavy a naléhavé potřeby v roce Ivo Grüner 17. Poskytnutí dotací obcím z dotačního programu Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji Ivo Grüner 18. Návrh na nového člena dozorčí rady společnosti POVED s. r. o. - Jaroslav Bauer 19. Program a scénář jednání mimořádné valné hromady společnosti POVED s. r. o. a delegování zástupce kraje na tuto valnou hromadu - Jaroslav Bauer

3 20. Příprava jízdního řádu regionální železniční dopravy pro období platnosti 2013/ Jaroslav Bauer 21. Darování části stavby bývalé silnice II/180 městu Plzni - Jaroslav Bauer 22. Poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků Komise pro sport Rady Plzeňského kraje - Jiří Struček 23. Nepřijetí schválených finančních dotací a poskytnutí finanční dotace - Jiří Struček 24. Dodatky ke zřizovacím listinám - Jiří Struček 25. Deklarace o mezinárodní spolupráci a partnerství v oblasti vzdělávání s regionem Franche Comté a krajským školským úřadem v Besançonu - Jiří Struček 26. Prominutí či částečné prominutí povinností úhrad odvodů, penále a úroků z posečkaných částek odvodů za porušení rozpočtové kázně dle ust. 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů - Jiří Struček 27. Prodloužení termínů pro realizaci a předložení závěrečné zprávy a vyúčtování použití dotace město Nýrsko - Jiří Struček 28. Poskytnutí mimořádné účelové dotace v oblasti kultury - Památník Hartmanice, občanské sdružení - Jiří Struček 29. Aktualizace Koncepce podpory státní památkové péče na období pro Plzeňský kraj - Jiří Struček 30. Bezúplatný převod pozemků, k. ú. Černice a k. ú. Doubravka, SÚS PK, OS SEVER (SV Plzeň-město) x statutární město Plzeň - JUDr. Zdeňka Lišková 31. Bezúplatný převod pozemku, k. ú. Zbůch, SÚS PK, OS SEVER (SV Plzeň-sever) x obec Zbůch - JUDr. Zdeňka Lišková

4 32. Bezúplatný převod pozemku Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (Oblastní správa SEVER, Středisko výroby Tachov) x město Kladruby - JUDr. Zdeňka Lišková 33. Bezúplatný převod pozemků Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (Oblastní správa JIH, Středisko výroby Domažlice) x obec Všepadly - JUDr. Zdeňka Lišková 34. Bezúplatný převod pozemku, k. ú. Kozojedy u Kralovic, SÚS PK, OS SEVER (SV Plzeň - sever) x obec Kozojedy - JUDr. Zdeňka Lišková 35. Bezúplatný převod pozemku Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (Oblastní správa JIH, Středisko výroby Klatovy) x obec Chanovice - JUDr. Zdeňka Lišková 36. Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Dražeň Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, OS SEVER, SV Plzeň-sever x obec Dražeň - JUDr. Zdeňka Lišková 37. Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Starý Plzenec PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, OS JIH, SV Plzeň-jih x město Starý Plzenec - JUDr. Zdeňka Lišková 38. Bezúplatný budoucí převod pozemků za účelem výstavby parkoviště v Hálkově ulici, Klatovy x město Klatovy - JUDr. Zdeňka Lišková 39. Bezúplatné nabytí pozemků Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (Oblastní správa JIH, Středisko výroby Domažlice) x obec Všepadly - JUDr. Zdeňka Lišková 40. Bezúplatné nabytí pozemků ČR ÚZSVM x SÚS PK, příspěvková organizace, OS SEVER, SV Plzeň sever, OS JIH, SV Plzeň-jih, SV Domažlice, SV Klatovy a Dům dětí a mládeže Klatovy - JUDr. Zdeňka Lišková 41. Nabytí pozemku k.ú. Kyšice v dražbě nedobrovolné manželé Ulmovi x SÚS PK - JUDr. Zdeňka Lišková

5 42. Výkup pozemku v k.ú. Oselce - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (Oblastní správa JIH, Středisko výroby Plzeň-jih) x Josef Panuška - JUDr. Zdeňka Lišková 43. Výkup spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 ve vztahu k celku na pozemcích v k. ú. Vlčkovice u Kolince - SÚS PK (OS JIH, SV Klatovy) x Zdenka Bradová - JUDr. Zdeňka Lišková 44. Výkup pozemku, k. ú. Pohoří u Lovčic - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Oblastní správa JIH, SV Klatovy x Jiří a Dagmar Valešovi - JUDr. Zdeňka Lišková 45. Výkup pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví Plzeňského kraje JUDr. Zdeňka Lišková 46. Výkup pozemků, k. ú. Snopoušovy - PK (Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, OS JIH, SV Plzeň - jih) x LUKRENA a.s. - JUDr. Zdeňka Lišková 47. Koupě pozemku v k. ú. Senec u Plzně - PK - SÚS PK, OS SEVER, SV Plzeň-sever x ČR - Lesy ČR, s. p. - JUDr. Zdeňka Lišková 48. Koupě pozemků pod stavbami Plzeňského kraje od města Blovice - JUDr. Zdeňka Lišková 49. Prodej pozemku v k. ú. Ledce u Plzně - SÚS PK, OS SEVER, SV Plzeň-sever x Jiří Pokorný - JUDr. Zdeňka Lišková 50. Prodej pozemků v k. ú. Bystřice nad Úhlavou DOZP Bystřice nad Úhlavou x Jana a Miroslav Smáhovi - JUDr. Zdeňka Lišková 51. Pozemkové úpravy SÚS PK, OS JIH, SV Plzeň-jih, k. ú. Řesanice, Hořehledy SV Klatovy, k. ú. Klatovy, Blata, Hodousice; OS SEVER, SV Plzeň-město, k. ú. Dýšina, Chouzovy, Želčany, SV Rokycany, k. ú. Újezd u Svatého Kříže, Němčovice, Olešná u Radnic - JUDr. Zdeňka Lišková

6 52. Uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Plzeňským krajem a městem Železná Ruda za účelem realizace výstavby objektu výjezdního stanoviště pro potřeby ZZSPK - JUDr. Zdeňka Lišková 53. Závěrečné vyúčtování služeb obecného hospodářského zájmu - rok MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. 54. Aktualizace pověření a smluv o provozování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ) v nemocnicích založených Plzeňským krajem uzavření dodatků ke smlouvám - MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. 55. Dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Plzeňského kraje Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace - Mgr. Zdeněk Honz 56. Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2013 Pečovatelská služba poskytovaná obcemi - rozdělení dotací - Mgr. Zdeněk Honz 57. Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce rozdělení dotací - Mgr. Zdeněk Honz 58. Finanční dotace - TOTEM - regionální dobrovolnické centrum, Oblastní charita Klatovy - Mgr. Zdeněk Honz 59. Obec Letkov - Prodloužení termínu doložení realizace projektu a prominutí sankčních nároků - Ing. Václav Štekl 60. Poskytnutí finančních prostředků na hospodaření v lesích - Ing. Václav Štekl 61. Vyslovení zájmu o bezúplatný převod objektů a pozemků letiště Líně z majetku ČR - ministerstvo obrany do majetku Plzeňského kraje - JUDr. Zdeňka Lišková Na stůl Blok informativních zpráv: 62. Informace k VZ Rozšíření bankovních služeb k běžnému účtu Plzeňského kraje vedenému v Raiffeisenbank, a.s. - Václav Šlajs

7 63. Informativní zpráva o financování škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem a obcemi v Plzeňském kraji - Jiří Struček 64. Informativní zpráva - Výstavba Klatovské nemocnice - JUDr. Zdeňka Lišková 65. Informativní zpráva - kontrola výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům PK - Mgr. Jiří Leščinský 66. Informace o dofinancování sociálních služeb v Plzeňském kraji Mgr. Zdeněk Honz 67. IZ-Zákon o Národním parku Šumava - stav projednávání - Ing. Václav Štekl Diskuse, různé Závěr Mgr. Jiří Leščinský v.r. ředitel Krajského úřadu Plzeňského kraje

8

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 29.05.2014 Oznámení o konání 9. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 28.11.2013 Oznámení o konání 6. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 21.02.2013 Oznámení o konání 3. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 01.04.2015 Oznámení o konání 13. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 26.11.2014 Oznámení o konání 11. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň íváš DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 26.08.2010 Oznámení o konání 15. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs Projednaný program 46. RPK 19.1.2015: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs 2. Vyhlášení dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 27. schůzi Rady Plzeňského kraje na 13.01.2014 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 41. schůzi Rady Plzeňského kraje na 20.10.2014 od 11 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2.patro, Škroupova 18, Plzeň

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec Projednaný program 27. RPK 13. 1. 2014: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec 2. Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky Televizní vysílání o Plzeňském

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje Mgr. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 13. 6. 2014 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Bilance rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč)

Bilance rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč) Václav Šlajs Financování Financování Výdaje Kapitálové příjmy Běžné příjmy Výhled /SR 2016 2017 Příjmy daňové 3 392 579,54 3 490 464,09 3 463 130 3 711 620 107,18% 4 030 000 4 101 700 Příjmy nedaňové 294

Více

1 Bilance rozpočtu 3-4. 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6

1 Bilance rozpočtu 3-4. 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6 Václav Šlajs 1 OBSAH 1 Bilance rozpočtu 3-4 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6 2.1 Běžné příjmy 4-5 2.1.1 Daňové příjmy 4-5 2.1.2 Nedaňové příjmy 5 2.1.3 Dotace - příspěvek na výkon státní správy 5

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 9. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 27. 2.

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 9. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 27. 2. Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

ZÁPIS z 16. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 15.09.2014

ZÁPIS z 16. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 15.09.2014 ZÁPIS z konaného dne Přítomno: Omluveni: Nepřítomen: 41 členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje JUDr. Ivana Křečková, ředitelka Krajského úřadu Královéhradeckého kraje vedoucí odborů Krajského úřadu

Více

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013 Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013 USNESENÍ č. 128/13/ZK Volba ověřovatelů v o l í ověřovateli ze 4. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2013:

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 K odsouhlasení - zápis z 15. jednání Rady HMP ze dne 15. 4. 2014 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

z 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova

z 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: MMH/47 993/2015 VYŘIZUJE: Veronika Richterová, DiS. TEL.: 596 803 228 FAX: 596 811 143 E-MAIL: richterova.veronika@havirov-city.cz

Více

ZÁPIS z 20. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 30.03.2015

ZÁPIS z 20. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 30.03.2015 ZÁPIS z konaného dne Přítomno: Omluveni: 43 členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje JUDr. Ivana Křečková, ředitelka Krajského úřadu Královéhradeckého kraje vedoucí odborů Krajského úřadu Královéhradeckého

Více

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2013

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2013 Příloha č. 24 Výdaje oblastí za rok 2013 stručný komentář BEZPEČNÝ KRAJ Projekt Plzeňský kraj bezpečný kraj je bezpečnostní projekt preventivního charakteru. Počet měst a obcí zapojených do projektu se

Více

USNESENÍ z 29. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 24. listopadu 2010

USNESENÍ z 29. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 24. listopadu 2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 29.

Více

Seznam rozpočtových opatření

Seznam rozpočtových opatření Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka

Více

MVDr. Josef Řihák, hejtman O Z N Á M E N Í

MVDr. Josef Řihák, hejtman O Z N Á M E N Í MVDr. Josef Řihák, hejtman V Praze dne 20. 2. 2013 O Z N Á M E N Í o konání 3. zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje, které se uskuteční dne 11. 3. 2013 od 10 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva

Více

USNESENÍ. z 15. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 8. června 2005

USNESENÍ. z 15. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 8. června 2005 USNESENÍ z 15. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 8. června 2005 USNESENÍ 15/528/2005 1. s předloženým návrhem na 2. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2005 včetně příloh č. 1-3

Více

USNESENÍ z 35/1. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 19. listopadu 2008

USNESENÍ z 35/1. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 19. listopadu 2008 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 35/1.

Více

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Zápis z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající: primátor hl. m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. Přítomni:

Více