Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,"

Transkript

1 MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, Pacov, ZM Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2010 ) Rozpočet a jeho změny Rozpočet byl schválen na 1. veřejném zasedání Zastupitelstva města konaného dne ve výši: příjmy : ,8 tis Kč výdaje : ,4 tis Kč financování: ,6 tis Kč Po obdržení mimořádných dotací a z důvodu potřebných změn v příjmech a výdajích bylo provedeno během roku celkem 15 rozpočtových opatření. Výše rozpočtu po rozpočtových opatřeních byla následující: příjmy : ,7 výdaje : ,7 financování: ,0 Plnění příjmů Druh příjmu Vývoj dosažených příjmů v posledních třech letech: rok 2008 rok 2009 rok 2010 příjmů příjmů příjmů Daňové ,1 33, ,2 34, ,8 28,50 Nedaňové ,9 11, ,7 13, ,5 12,14 Kapitálové ,1 7, ,1 3, ,6 2,77 Dotace ,8 47, ,9 48, ,3 56,59 Celkem ,9 100, ,9 100, ,2 100,00 Příjmy ve sledovaném roce: Daňové příjmy: Daňové příjmy byly splněny celkem na 106,87 %. Oproti rozpočtu byly celkové daňové příjmy vyšší o 3.786,7. 1

2 Přehled plnění vybraných položek: Druh příjmu Rozpočet Skutečnost % plnění Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 7 500, ,7 103,42 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. činnosti 1 500, ,6 206,77 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů 500,0 698,1 139,61 Daň z příjmu právnických osob 7 900, ,8 79,17 Daň z příjmu za obce 3 524, ,0 100,0 Daň z přidané hodnoty , ,7 114,7 Daň z nemovitostí 5 000, ,7 100,3 Celkem daně , ,6 106,5 Poplatek za znečišťování ovzduší 10,0 16,3 163,00 Poplatek za ukládání odpadu 8 400, ,1 102,38 Poplatek za odnětí lesní půdy 0,0 17,8 Poplatek za komunální odpad 2 300, ,7 97,09 Poplatek ze psů 95,0 94,8 99,82 Poplatek za užívání veřej. prostranství 300,0 306,2 102,05 Poplatek za provozované VHP 450,0 543,1 120,69 Odvod výtěžku z VHP 400,0 359,7 89,92 Zkoušky odborné způsobilosti 100,0 159,3 159,3 Správní poplatky 1 600, ,4 146,71 Ostatní odvody 0,0 55,0 Celkem poplatky , ,4 102,91 Nedaňové příjmy: Nedaňové příjmy byly splněny na 110,11 %. Celkem byly nedaňové příjmy oproti rozpočtu vyšší o 2.304,2. Kapitálové příjmy: Kapitálové příjmy byly splněny na 59,24 %. Celkem byly kapitálové příjmy proti rozpočtu nižší o ,4. Přijaté dotace: Celkové příjmy byly splněny na 99,99 %. Rozpis dotací: Neinvestiční přijaté dotace ze SR, ROP, fondů a EU Správa v oblasti sociálních služeb 384,3 Volby do 1/3 Senátu a do ZM 178,4 Volby do PS 168,1 Sociálně právní ochrana dětí 821,5 Příspěvek na péči oprávněným osobám ,0 Dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi 3 815,0 Aktivní politika zaměstnanosti 458,9 Činnost odborného lesního hospodáře 1 215,0 Podpora na výsadbu zpevňujících dřevin 21,1 Regenerace městských památkových zón 646,0 Pojištění k veřejné službě 5,2 Sčítání lidu v roce ,3 Lesní hospodářský plán 182,6 Odbahnění rybníka Mašát 8 638,6 Dotovaný úrok z úvěru vodovodní řad Stražiště 129,4 Zámek Pacov regionální kulturní a společenské centrum 28,2 2

3 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného vztahu: Školství 1 101,4 Výkon státní správy ,5 Neinvestiční přijaté dotace od obcí: Částečná úhrada neinvestičních nákladů základní školy, mateřské školy 2 600,2 Projednávání přestupků veřejnoprávní smlouvy 10,0 Neinvestiční přijaté dotace od krajů: Akceschopnost-pohotovost JPO Jetřichovec + Pacov 82,7 Kompenzace provozních nákladů v kapitole školství 99,0 Průtoková dotace pro PO DS-DD na sociální služby 890,0 OPVK + EVVO 580,5 FV obnova budovy radnice I. + II. etapa 167,9 FV průvodce pro nakládání s odpady 73,3 FV Zámek Pacov mobiliář u turistické aktivity 96,2 Investiční přijaté dotace ze SR: MK - rekonstrukce kinosálu v Pacově doplatek zádržného 33,3 Zámek Pacov regionální kulturní a společenské centrum ,7 Čistička odpadních vod intenzifikace ,2 Nástavba domova důchodců domu seniorů 8 123,0 Investiční přijaté dotace od krajů: FV komunikace MČ Zhoř 150,0 FV PD Malovcova ulice kanalizace + vodovod 45,0 FV projektová dokumentace vodovod Jetřichovec 200,0 Celkové příjmy za rok 2010: ,2 3

4 Plnění výdajů Přehled plnění rozpočtu výdajů dle rozpočtové skladby je uveden v přiložené tabulce Závěrečný účet obce za rok Výdaje celkem činily ,8, což je 74,95 % rozpočtu po schválených a provedených rozpočtových opatřeních. Druh výdaje Vývoj výdajů v posledních třech letech: rok 2008 rok 2009 rok 2010 výdajů výdajů výdajů Běžné ,0 73, ,7 64, ,3 68,77 Kapitálové ,0 26, ,6 35, ,5 31,23 Celkem ,0 100, ,3 100, ,8 100,00 Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za rok 2010: (z výkazu Fin 2-12 M) Zůstatky na bankovních účtech k celkem: (včetně SF) 8.866, ,2 Zůstatky úvěrů - Česká spořitelna inženýrské sítě ,- Kč - Česká spořitelna vodovod Stražiště ,- Kč - Komerční banka inženýrské sítě ,- Kč - Česká spořitelna Zámek Pacov - revolvingový úvěr k dotaci, fáze čerpání, (smluvní výše úvěrového rámce) ,- Kč - Úvěr pro spoluúčast k dotaci, fáze čerpání (smluvní výše úvěru) ,- Kč - Česká spořitelna ČOV Pacov - revolvingový úvěr k dotaci, fáze čerpání, (smluvní výše úvěrového rámce) ,- Kč - Úvěr pro spoluúčast k dotaci, fáze čerpání (smluvní výše úvěru) ,- Kč Finanční vypořádání Ve finančním vypořádání se státním rozpočtem za rok 2010 jsme v roce 2011 vraceli ,- Kč z titulu nevyčerpané dotace na péči oprávněným osobám, ,- Kč z titulu nevyčerpané dotace na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi a ,- Kč z titulu nevyčerpané dotace na sčítání lidu, domů a bytů v roce

5 Tvorba a použití fondů Sociální fond: Zůstatek k : ,71 Kč Tvorba fondu v roce 2010 : ,00 Kč Čerpání fondu v roce 2010 : ,80 Kč Zůstatek účtu k : ,91 Kč Hospodaření zřízených a založených organizací PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE: Příspěvek města příspěvkovým organizacím se projevuje na příslušných paragrafech rozpočtové skladby. Dům seniorů Domov důchodců: Svoji činnost financuje organizace ze státní dotace na lůžka DD, z příspěvku města a dalších příjmů z vlastních činností povolených zřizovací listinou. Za rok 2010 bylo dosaženo ztráty ve výši ,87 Kč. Městské kulturní středisko Pacov: Svoji činnost financuje organizace z příspěvku obce a z dalších příjmů z vlastních činností povolených zřizovací listinou. Za rok 2010 bylo dosaženo zlepšeného hospodářského výsledku ve výši ,45 Kč. Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově: Svoji činnost financuje organizace převážně z příspěvku obce. Za rok 2010 bylo dosaženo zlepšeného hospodářského výsledku ve výši ,85 Kč. Školní jídelna Pacov: Za rok 2010 bylo dosaženo zlepšeného hospodářského výsledku ve výši ,19,- Kč. Základní škola Pacov, Za Branou: Za rok 2010 bylo dosaženo zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 488,88 Kč. Základní škola Pacov, náměstí Svobody 321, okr. Pelhřimov: výdajů na vzdělávání. Provoz organizace je zajišťován z příspěvku města. Za rok 2010 bylo dosaženo zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 4.255,27 Kč. Mateřská škola se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Za Branou: Za rok 2010 bylo dosaženo zlepšeného hospodářského výsledku ve výši ,01 Kč. Mateřská škola Jatecká 571, Pacov: Za rok 2010 bylo dosaženo zlepšeného hospodářského výsledku ve výši ,62 Kč. Roční účetní uzávěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ Pacov. 5

6 Přezkum hospodaření Přezkoumání hospodaření provedla firma ECO ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE, s.r.o. auditorská kancelář, registrovaná Komorou auditorů České republiky, č. osvědčení Závěrečný výrok: BEZ VÝHRAD Podrobné údaje k této zprávě je možné získat na finančním odboru MěÚ Pacov. V Pacově dne: Zpracovala: Ing. Jaroslava Krátošková Příloha: tabulka Závěrečný účet obce za rok

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet a účetní závěrka města Žamberka ke dni 31.12.2013 Důvodová zpráva I. Úvod V roce 2013 se hospodaření

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 Rozpočet obce Kostelní Lhota na rok 2010 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 24. 02. 2010 jako schodkový. Schodek ve výši 3.546.380,00 Kč byl krytý finančními

Více

MĚSTO LETOHRAD. Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Zastupitelstvo města

MĚSTO LETOHRAD. Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Zastupitelstvo města MĚSTO LETOHRAD Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET Město Letohrad vznikl jako samostatný právní subjekt na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Více

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Závěrečný účet Města Žamberka ke I. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2012

Závěrečný účet města Třince za rok 2012 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 18.06.2013 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Účetní závěrka města 3. Rozvaha města 3.1 Majetek města 3.2 Pohledávky

Více

Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009

Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009 Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu 2. Stav účelových fondů 3.

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2013 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013 a návrhu své příspěvkové

Více

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Závěrečný účet města Vimperk za rok 2011 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Zvěřejněno:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 214 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 24.6.215 Předkládá: Bc. Martin Mata, MBA, náměstek primátora Zpracoval:

Více

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok 2007

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok 2007 Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok 2007 Třída 1. Daňové příjmy Výše dosažených daňových příjmů je závislá na inkasu jednotlivých druhů daňových příjmů v celé České republice. Dle zákona č. 243/2000

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

Závěrečný účet - návrh

Závěrečný účet - návrh MĚSTO Č. j.: MUCL/43478/2015 Č.zveř.dokum.: 02 OF 2015 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2014 Zveřejněno dne: 8. 6. 2015, sejmuto dne: 25. 6. 2015 Závěrečný účet v tištěné

Více

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88 Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)

Více

I. Příjmy a výdaje města Blansko

I. Příjmy a výdaje města Blansko ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA BLANSKO NA OBDOBÍ 2015 2017 0 I. Příjmy a výdaje města Blansko Rozpočtový výhled je dle 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, pomocným

Více

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč.

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč. É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU STRAŽIŠTĚ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU STRAŽIŠTĚ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU STRAŽIŠTĚ ZA ROK 2014 1 1. Rozpočet na rok 2014 Dne 13.1.2014 schválila rada mikroregionu Stražiště návrh rozpočtu na rok 2014. Samotný rozpočet byl schválen dne

Více

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 2012 2013 2014 PŘÍJMY 49 508 277,62 54 209 932,43 65 385 941,65 VÝDAJE 46 278 235,69 45 996 886,25 60 598 412,54 SALDO 3 230 041,93

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2012

Hospodaření města Slatiňany za rok 2012 Hospodaření města Slatiňany za rok 2012 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 11.června 2013 Sejmuto: Závěrečný účet k nahlédnutí na Hospodářsko-správním odboru Městského úřadu Slatiňany a na elektronické

Více

Statutární město Pardubice

Statutární město Pardubice Statutární město Pardubice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2009 (bez městských obvodů) OBSAH: ZmP 22. 6. 2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2009 NÁVRH FINANČNÍHO

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více