ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU"

Transkript

1 3 MĚSÍČNÍK VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2014 STŘÍPKY Z HISTORIE PIŠTE RADNÍM JARNÍ SVOZ ODPADU DOPISY ČTENÁŘŮ ÚSPĚCH VRATISLAVICKÝCH DĚTÍ V HIP HOPU

2 2 BŘEZEN 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA Rada městského obvodu Vratislavic nad Nisou na svém zasedání 24. ledna znovu řešila neutěšenou situaci v oblasti financování provozu městského obvodu a jeho organizací. V souladu s přijatou strategií co nejlepšího hospodaření s prostředky obvodu rada rozhodla o zrušení dvou pracovních míst, která byla v minulosti uměle vytvořena a neznamenají pro obec žádný přínos. Po ekonomickém rozboru a prověření činností na těchto pracovních místech se potvrdilo jejich účelové zřízení a nulový až záporný přínos pro obec, uvedl místostarosta pro ekonomiku Vladimír Braun MBA. Radní proto rozhodli o zrušení pracovního místa vedoucího KC Vratislavice (Ing. Ivan Zimmel) a vedoucího Sportovního areálu Na Rozcestí (Pavel Jirouš), a to pro nadbytečnost. Obě střediska fungovala i v době, než byla zmíněná pracovní místa vytvořena, a tak není důvod, proč by stejně nemohla fungovat i po zrušení obou pozic. S oběma dotčenými pracovníky byl ukončen pracovní poměr v souladu s platnou zákonnou úpravou a místa bez náhrady zanikla. Roční přínos pro obec se bude pohybovat v řádu statisíců korun. Například u KC Vratislavice za celý rok 2013 byl výnos z pronájmu jen o 70 tisíc korun vyšší oproti předchozím letům. Ovšem celkový náklad na každého ze zmíněných pracovníků (p. Zimmel a p. Jirouš) dosáhl za rok částky 600 tisíc korun na osobu. Úspora vzniklá zrušením zmíněného pracovního místa je tak evidentní. KC V roce 2013 bylo za vstupné na akce pořádané a placené z rozpočtu ÚMO v rámci dramaturgického programu utrženo dle podkladů vytištěných z e-vstupenky dne celkem Kč. Z téhož systému je doloženo, že minimálně v hodnotě Kč byly na tyto akce vstupenky rozdány zadarmo. Je otázkou, zda byly rozdány vstupenky v tak vysoké hodnotě s vědomím vedoucího odboru kultury, školství a sportu a též tehdejších radních či starosty Vratislavic nad Nisou, či nikoliv. Je na zváženou, zda nebude celá záležitost předána orgánům činným v trestním řízení. Nutno doplnit, že prodej vstupenek se realizuje výhradně přes e-vstupenku, tudíž by údaje měly být naprosto přesné. Je zde tedy patrný zásadní rozpor mezi údajem v hodnotící zprávě, kterou zpracoval a předložil zastupitelům Ing. Zimmel, a touto skutečností. Vezmeme-li fakt, že bylo v roce 2013 zaplaceno za dramaturgický program Kč, pak je evidentní, že pan Zimmel prodělal na akcích za rok 2013 více než Kč. K tomu se připojila další informace z druhé poloviny ledna 2014 od bezpečnostního technika, že na KC je nefunkční nouzové osvětlení již od léta 2013, ale Ing. Zimmel záležitost neřeší. Nutno podotknout, že se jedná o závadu ohrožující lidské životy. S těmito podklady a s vědomím, že Ing. Zimmel má kromě nadstandardní mzdy ještě služební auto i k soukromému užívání bez omezení, došla rada MO k rozhodnutí, že ukončí pracovní poměr Ing. Zimmela v KC Letošní druhé zasedání Zastupitelstva Vratislavic nad Nisou se protáhlo na dobré čtyři hodiny a k projednání mělo dvaadvacet bodů. Na začátku zasedání proběhla velice dlouhá a živá diskuse občanů. Na přetřes přišlo téma stěhování knihovny z budovy školy do Kulturního centra , které si našlo své příznivce i odpůrce, zájem lidí se také neustále upíná na otázku zrušení či zachování školního autobusu. Ačkoliv se zdá, že obě tato témata jsou již uzavřená, není tomu tak a vše je ještě otevřené k diskusi. Zajímavou perličkou byla fáma, že vratislavické technické středisko se má slučovat s Technickými službami města Liberce. Tato je ovšem nepravdivá, Technické středisko zůstane tak, jak je. Zprávu o své činnosti na KÚ městského obvodu za loňský rok přednesla městská i státní policie. Ačkoliv zprávu zastupitelstvo přijalo, čekaly ředitele obou policií ještě všetečné dotazy například na možnost rozšíření kamerového systému, na problémy s parkováním na Tanvaldské ulici (kde nemá kdo co parkovat) nebo na bezpečnost dětí přecházejících od zastávky Vratislavice kostel ke škole. Živou diskusi vzbudil i revolvingový úvěr, který si úřad MO hodlá vzít na profinancování započatých investičních akcí a na provoz městského obvodu. Bez potíží proběhlo jednání o prvním kole dotací z kulturního a sportovního fondu, ovšem další dlouhé dohady pak spustila zpráva o hospodaření KC Diskusi musel starosta nakonec ukončit. Diskuse pak vygradovala v závěru zasedání, kde přišla opět na přetřes rekonstrukce sokolovny. Dostavil se dokonce i stavbyvedoucí, aby popsal rozličné komplikace, které projekt doprovázejí a vycházejí především ze špatně provedené projektové dokumentace. Rekonstrukce nicméně pokračuje dál. Po vyřízení připomínek zastupitelů pak druhé zasedání skončilo. Matyáš Taller ZRUŠENÍ MÍST VEDOUCÍCH SPORTOVNÍHO AREÁLU A KULTURNÍHO CENTRA ZNAMENÁ STATISÍCOVÉ ÚSPORY SPORTOVNÍ AREÁL NA ROZCESTÍ Ke zrušení pracovní pozice Pavla Jirouše, vedoucího areálu Na Rozcestí, vedlo radu MO hned několik faktorů. Za prvé základní otázka, zda je vůbec taková pozice nutná s ohledem na pracovní náplň tohoto vedoucího. Zde si radní odpověděli zcela jednoznačně a jednomyslně, že tato pozice je zcela nadbytečná. Druhý pohled pak směřoval na mzdové ohodnocení, kde jsme vzali v úvahu skutečnost, že tento člověk s minimální zodpovědností měl stejné platové ohodnocení jako vedoucí například ekonomického odboru s nesrovnatelně vyšší náplní, odpovědností a nutností vzdělání. Stejně tak skutečnost, že jeho mzda byla vylepšena tím, že mu byl pronajat stánek s občerstvením v areálu za celých 500 Kč měsíčně, a navíc zaměstnanci, kteří byli placeni z obecních prostředků, v tomto stánku panu Jiroušovi prodávali tedy zajišťovali jeho podnikatelskou činnost. Dalším aspektem pak bylo, že při návštěvě tohoto areálu bylo zjištěno, že je zde na plotě do ulice Na Rozcestí a také v areálu rozvěšeno celkem 23 reklamních plachet, přičemž ani na jednu z nich nebyla uzavřena žádná smlouva. Po výtce byla uzavřena smlouva o vzájemné spolupráci pouze na 10 z nich a ostatní nebyly nikterak vysvětleny. Vzhledem k tomu, že se za takto umístěné reklamy běžně platí, pak pokud bylo umožněno umístění reklamních plachet zdarma, došlo minimálně k nehospodárnosti v souladu s heslem z cizího krev neteče. A v neposlední řadě bylo při prohlídce areálu zjištěno, že sice máme všude reklamní plachty, za které nikdo neplatí, ale kupříkladu uprostřed dětské klouzačky zeje díra (viz foto), která bezpochyby není čerstvá a jistě vážně ohrožuje zdraví dětí. Dle informací občanů je zde minimálně od léta To však vedoucího ani trochu nezajímalo. Vladimír Braun, místostarosta Skluzavka v areálu má v sobě díru jako vrata.

3 Fámy kolem školního autobusu Rušička nahrávacího zařízení v kanceláři starosty MO Vratislavice nad Nisou Jako normální občan se zajímám o dění ve svém bydlišti a občas se zúčastňuji jednání Zastupitelstva městského obvodu Vratislavice nad Nisou. Jaké bylo mé překvapení, když jsem se v materiálech na projednání v ZMO, plánovaného na den , v Informacích starosty dočetl o následujících skutečnostech: současné vedení MO podalo na základě usnesení ZMO ze dne trestní oznámení na neznámého pachatele, neboť v kanceláři starosty bylo zjištěno nějaké elektronické zařízení. Vyšetřováním Policie ČR bylo zjištěno, že se jedná o již nefunkční elektronické zařízení (nedemontované zůstatky), a sice rušičku nahrávacího zařízení, které si zde nechal nainstalovat bývalý starosta pan Lukáš Pohanka. Jelikož dle šetření Policie ČR toto zařízení nebylo zakoupeno z prostředků MO (dle vyjádření p. Pohanky si ho zakoupil a nechal nainstalovat ze svých osobních prostředků), tak - dle vyjádření Policie ČR - nedošlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu. Požádal jsem proto bývalého starostu a stávajícího zastupitele pana Lukáše Pohanku přímo na jednání zastupitelstva, aby se k této skutečnosti vyjádřil, neboť já osobně jako občan jsem z těchto praktik v šoku. Jeho vyjádření a odpovědi, které si může kdokoliv poslechnout na audiozáznamu z jednání zastupitelstva MO (od 17. minuty) na webu Naše Vratislavice v bodu Diskuze občanů, mne ale neuspokojily. Je nutné, abychom se vyjádřili k tématu školního autobusu, neboť se Vratislavicemi šíří fámy o jeho zrušení. ŠKOLNÍ AUTOBUS SE RUŠIT NEBUDE. Byli bychom nenormální, kdybychom chtěli ve Vratislavicích rušit věci, které slouží našim spoluobčanům a které mají smysl. Sestavili jsme koalici právě proto, aby se peníze nevyhodily za nesmysly, ale byly využity účelově a maximálně ku prospěchu obyvatel Vratislavic, nikoliv ku prospěchu jen úzké skupiny. Bohužel je tedy třeba tuto fámu o školním autobusu vyvrátit a uvést skutečnosti na pravou míru. Školní autobus je jednoznačné plus pro Vratislavice a smysl má z mnoha praktických důvodů. V prvé řadě jde o bezpečnost dětí. AUTOBUS SE RUŠIT NEBUDE. Bude-li někdo říkat něco jiného, bude vám lhát a bude chtít touto lží poškodit současnou koalici. Naopak chceme autobus více používat pro potřeby mateřských škol i základní školy a plánujeme optimalizaci jeho provozu. Rada MO Vratislavice nad Nisou To, že si starosta nechal nainstalovat rušičku nahrávacího zařízení (a případných odposlechů) ve své kanceláři, si mohu vysvětlit pouze tak, že měl obavy, aby jeho ústní vyjádření v jednáních o věcech obecních nemohla být dokladována audionahrávkou. Což je v rozporu se zásadami protikorupčního jednání při správě veřejného majetku, neboť veškerá rozhodování o nakládání s obecním majetkem (společný majetek občanů) by měla být přístupná nejen zastupitelům, ale všem občanům. Měl pan Pohanka obavy, že by mohl být pomocí nahrávek přistižen při nějakém protizákonném jednání či chování? Tato otázka vyvolává další otázku, proč by jinak investoval do tohoto svého soukromého zařízení desítky tisíc korun? Jeho chování mi připomíná praktiky pražských politiků v kauzách s různými kmotry, kdy byly veřejné finanční prostředky přes různé pochybné zakázky a investiční akce odkláněny na soukromé účty. Možnosti lepšího přístupu občanů k informacím zavádí nyní nové vedení MO formou otevřené obce. Z přístupu pana Lukáše Pohanky a způsobu jeho neotevřeného řízení věcí veřejných a správy obecního majetku jsem si jako občan pro sebe vyvodil jeden důležitý závěr vím, koho v nastávajících komunálních volbách volit NEBUDU. Ing. Petr Jeništa VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ...dobré místo pro život ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU pondělí a středa: a úterý, čtvrtek a pátek: na základě domluvy KONTAKTY: adresa: Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou Tanvaldská Liberec 30 tel.: fax: web: Technické středisko Vratislavice n. N. tel.: nebo POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE OD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MO KONTAKTY POLICIE OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE ČR tel.: nebo 158 MĚSTSKÁ POLICIE tel.: nebo 156 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ Informační měsíčník městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou Číslo: 3/2014 Vyšlo: Vydává: Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec 30 tel.: Povoleno MK ČR E Odpovědný redaktor: Blanka Daníčková Redakční rada: Ing. Jaroslav Sýkora předseda Ing. Petr Jeništa místopředseda, Mgr. Ivana Pokorná, Ing. Pavel Regner, Eva Mužíková Sazba: Bc. Jan Jirásko Tisk: Geoprint Liberec Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat příspěvky po stylistické stránce. Náklad: výtisků PŘÍSPĚVKY DO ZPRAVODAJE ZASÍLEJTE NA: Uzávěrka příštího zpravodaje: Ondřej Marčák Více informací naleznete na webu 3

4 BŘEZEN 2014 PIŠTE SVÝM RADNÍM Chcete se s něčím obrátit na radní městského obvodu? Něco vás ve Vratislavicích trápí nebo štve, máte připomínky nebo návrhy na zlepšení? Rada je zde pro vás. Na kteréhokoliv radního se můžete obrátit na následujících kontaktech: Aleš Preisler (USZ) starosta městského obvodu Vladimír Braun, MBA (ODS) místostarosta Ing. Jaroslav Sýkora (ODS) člen rady Městský obvod Vratislavice bude pravidelně každou středu mezi 13. a 17. hodinou poskytovat občanům bezplatné energetické poradenství nejen k dotačnímu programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM. Jaroslav Šplíchal (bez pol. příslušnosti) člen rady MUDr. Jiří Vytiska (SLK) člen rady vedení MO PŘIJĎTE NA RADNICI Každou druhou sobotu v měsíci mají občané Vratislavic nad Nisou možnost zajít na radnici s připomínkou nebo podnětem či se jen zeptat na konkrétní téma. Přijít můžete vždy mezi 9. a 12. hodinou. Občanům bude k dispozici starosta Aleš Preisler nebo místostarosta Vladimír Braun. Každý zájemce bude mít k dispozici 20 minut času. Poprvé už v sobotu 8. března. vedení MO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ Chcete získat příspěvek na zateplení a výměnu oken, nový zdroj tepla na vytápění, solární systém pro přípravu teplé vody či rekuperaci tepla? Nevíte, zda váš objekt vyhoví podmínkám dotace, a nevíte, jak žádost o dotaci zpracovat? Či přemýšlíte o novostavbě domu v pasivním standardu a chcete získat dotaci až Kč? Přijďte se poradit s energetickým specialistou a konzultantem Ministerstva průmyslu a obchodu. Kdy: od každou středu mezi a do odvolání. Kde: v obřadní síni obecního úřadu Vratislavice. Kdo konzultace poskytuje: Ing. Petr Kotek, Ph.D., energetický specialista a konzultant Ministerstva průmyslu a obchodu. Konzultace je vhodné domluvit předem na tel Co si vzít sebou: projektovou dokumentaci vaší nemovitosti či fotografii objektu. vedení MO CO A JAK S REKONSTRUKCÍ TRAMVAJOVÉ TRATĚ? V úterý od hodin proběhne v hlavním sále KC veřejné představení projektu rekonstrukce tramvajové trati Liberec Jablonec nad Nisou za přítomnosti zástupců ÚMO Vratislavice nad Nisou a zástupců DPMLJ. Občanům bude představen projekt jako celek, doba rekonstrukce, výluky tramvajové dopravy a zajištění náhradní autobusové dopravy včetně dopravního řešení po dobu rekonstrukce. Následně budou zodpovězeny případné otázky občanů. vedení MO POTŘEBUJETE PRÁVNÍ POMOC? PORADNA JE ZDE PRO VÁS Potřebujete kvalifikovanou pomoc právníka a z finančních důvodů si nemůžete dovolit navštívit advokáta nebo notáře? V tom případě je tato služba určena právě Vám. Právní poradenství poskytuje advokát Mgr. Pavel Svoboda. Poradit vám může v jakékoliv právní oblasti občanském zákoníku, rodinném právu, pracovním právu, trestním právu či v dalších odvětvích. Poradna je zcela bezplatná a lze ji navštívit i opakovaně. Pokud z vaší návštěvy vyplyne, že potřebujete odbornou pomoc jiného druhu, samozřejmě vás nasměrujeme k příslušné instituci. Poradna je otevřená všem lidem bez jakékoliv diskriminace. Důsledná anonymita je samozřejmostí. Poradna bude otevřená na úřadu MO Vratislavice, a to od 15 do 17 hodin v následující dny: vedení MO PARKOVACÍ KOTOUČE JSOU V INFOCENTRU Od 1. března 2014 jsou ve vratislavickém informačním centru k mání parkovací kotouče, jejichž umístění za sklem auta je nutnou podmínkou pro parkování za budovou radnice. Informační centrum je všem zájemcům poskytne za nákupní cenu. redakce 4

5 INZERCE VE VRATISLAVICKÉM ZPRAVODAJI Inzeráty do Vratislavického zpravodaje přijímá podatelna městského obvodu Vratislavice nad Nisou pouze na základě písemné nebo ové objednávky inzerenta. Objednávka musí obsahovat specifikaci inzerátu dle nabídky uvedené v tabulce, dále u právnických osob název a sídlo inzerenta, fakturační adresu, identifikační číslo, daňové identifikační číslo a kontakt na kontaktní osobu. U fyzických osob pak jméno, adresu, telefonní spojení a ovou adresu (pokud ji zadavatel vlastní). Inzerent odpovídá za včasné dodání podkladů pro inzerci do data uzávěrky podkladů pro zpravodaj. Podklady pro plošné inzeráty se přijímají Vratislavičáci loví rozbité silnice Hned několik podnětů od občanů se sešlo na e mailové adrese vymoly.vratislav i Tu zřídil městský obvod, aby lépe zaměřil kritická místa na území Vratislavic, kde devastace silnic přerůstá meze. V březnu máme na programu jednání o plánu oprav silnic a rádi bychom připomínky občanů již do něj zapracovali, poznamenal místostarosta Vladimír Braun. Do uzávěrky tohoto čísla zpravodaje přišly různé postřehy. Rád bych připomněl opravu ulice Zavřená od křižovatky s ulicí Zvonková, která je komplet opravená. Ulice Zavřená se od této křižovatky směrem nahoru do kopce kompletně drolí a rozpadá se. Bylo by super tuto komunikaci kompletně opravit ve stejném rozsahu jako ulici Zvonková, napsal například pan Jakub Fučík. Dvacet čtyři let žiji ve Vratislavicích nad Nisou. Od té doby se v ulici Za Mlýnem nic nezměnilo - tedy k lepšímu, napsala paní Marcela Češková. Denně naší ulicí projedou stovky aut, protože tvoří nejkratší spojnici mezi Vratislavicemi a Vescem. Nejen že je silnice plná výmolů a chybí zde chodník, není tu ani funkční pouliční osvětlení. Když se vracím z práce za tmy od zastávky MHD (a nejen já, též řada ostatních sousedů), musíme si dávat velký pozor. Uvědomte si, prosím, že nás v této ulici sice nežije tolik jako např. na sídlišti u ZŠ, ale i přesto si společně s našimi dětmi zasloužíme pěkné, důstojné a hlavně bezpečné okolí. Myslím, že nehovořím jen za sebe a svoji rodinu. VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ pouze připravené, zpracované pro tisk: v kompozitním PDF, EPS, barva CMYK, texty v křivkách, TIFF, JPG, ve CMYKu, rozlišení 300 DPI. redakce FORMÁT INZERCE ROZMĚRY CENA INZERCE celá strana (A4) 1/2 strany (A4) 1/3 strany (A4) 1/4 strany (A4) 190x270 mm 190x135 mm 190x90 mm 93x135 mm Kč Kč Kč Kč Na dezolátní stav ulice Na Vrších upozornil pan Karkoš. Vše na levé straně je zničené, hlavně díky pohybu těžké techniky asi před pěti lety, při zavážení přilehlých soukromých pozemků zeminou. O zbytek se zasloužila auta odvážející nepochopitelně tudy zeminu z protilehlé ul. K Mojžíšovu prameni, po dokončení obytných domů, popsal. Fotografie hovoří za vše: Bydlím v ulici Křivé a každý den jezdím i ulicí Sladovnickou. V obou ulicích bych místo auta přivítala letadlo, abych nemusela tyto komunikace vůbec používat a řešit, který výmol je menší, popsala zas paní Věra Němcová. Ulice Křivá i ulice Sladovnická od SčVAKu ke Kunratické by se měly přejmenovat na ulice Výmolové, jsou několik let bez oprav a bez povšimnutí. Místo po překopání silnice Sladovnické přes Ondřej Marčák celou šířku silnice přímo u SčVAKu rovněž zůstává léta stále stejné nepovšimnuté a opravami nedotčené, dodala. Vedení MO Vratislavice nad Nisou všem občanům děkuje za poskytnuté připomínky a podněty. Čas na jejich posílání sice skončil na konci února, ale i po tomto termínu zůstane e -mailová adresa i nadále funkční a lidé budou moci stále posílat své náměty. Seznam rozbitých míst bude průběžně aktualizován, návrhy občanů zveřejňovány a jednotlivé opravy postupně prováděny. Městský obvod hledá nejen díry v silnicích. Na stejnou adresu můžete posílat svoje tipy na nebezpečná místa Vratislavic, místa, kde chybí dopravní značky, kde naopak přebývají, pozemky, které zaplevelily nálety, i různé jiné problematické lokality. Řekněte nám o nich. vedení městského obvodu DIAKONIE VYBÍRÁ POUŽITÝ TEXTIL Vážení a milí, dovolujeme si Vás opět požádat o spolupráci při sběru použitého textilu tak, jak jste již zvyklí. Tím, že komerční firmy oslovují obce a města, ubývá nám tolik potřebný materiál pro sociálně slabé rodiny, azylové domy, dětské domovy, ale i pro pomoc do zahraničí. Pro Vaši informaci uvádíme také to, že charity, ČSČK a Armády spásy s námi spolupracují v daleko menším měřítku, než tomu tak bývalo. Materiál používají pro vlastní potřebu. Svoz starého textilu bude ve Vratislavicích probíhat od 24. do Veškeré dary můžete nosit na faru Římskokatolické církve ve Vratislavicích, a to denně od vydání tohoto čísla zpravodaje do od 8.00 do hodin. V rámci dlouholeté spolupráce s některými z Vás věříme, že se opět do naší akce zapojíte a podpoříte tím naše poslání pomáhat potřebným. Byli bychom velmi rádi, kdyby se k nám přidali i ti, kteří se naší akce ještě nezúčastnili. Nově můžete darovat i malé spotřebiče, pro které máme využití. Mezi ně patří vysavače, žehličky, topinkovače, kulmy, holicí strojky, hodinky, váhy, mixery, kávovary, vrtačky, mikrovlnky, počítače. Naopak nemůžeme přijmout televizory, pračky, ledničky, zářivky, monitory a další velké spotřebiče nad 20 kg. Těšíme se na spolupráci s Vámi a předem velmi děkujeme jménem všech, kteří naši pomoc potřebují. Diakonie Broumov 5

6 6 BŘEZEN 2014 Vratislavice prodávají byt Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou informuje o záměru prodeje bytové jednotky č /60 o velikosti 2+1 v domě č. p , ul. Zámecký vrch, Liberec XXX na parcele p. č v k. ú. Vratislavice nad Nisou (včetně spoluvlastnického podílu 5711/ na společných částech domu). Bytová jednotka č /60 je umístěna ve 13. nadzemním podlaží, podlahová plocha činí 57,11 m 2, k bytu dále náleží 3 lodžie a 1 sklepní box. Byt se nachází v jižním rohu půdorysu domu. 2 pokoje s lodžiemi jsou orientované na jihozápad, kuchyň na jihovýchod. Jde o byt s typizovaným umakartovým instalačním jádrem, zařízení a dřevěná okna jsou původní. Dům je napojen na veřejnou vodovodní, kanalizační a plynovodní síť, dále na rozvod elektrické energie a horkovod z městské teplárny přes výměníkovou stanici, která tak zajišťuje topení a ohřev teplé vody, v domě dostupné napojení na kabelovou televizi. Prodej se uskuteční formou výběrového řízení, minimální prodejní cena je stanovena na Kč. Informace o prodeji získáte na stránkách (úřední deska), popř. na Úřadě městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou (Technický odbor správa majetku). TO správa majetku Životní podmínky 2014 výběrové šetření v domácnostech Český statistický úřad organizuje v roce 2014 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších přepisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice EU-SILC 2014 (Životní podmínky 2014), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 32 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Šetření se uskuteční na území celé České republiky v domácnostech, z nichž se zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny odjezd hod. MHD F. č. 16 trasa: Machnín Stráž n. N. Liberec vedoucí pan Žežulka délka trasy 4 km, obtížnost odjezd hod. ÚMO Vratislavice trasa: Vratislavice n. N. Harcov Zvěřínek vedoucí pan Janků délka trasy 4 km, obtížnost odjezd 6.44 hod. ČD Liberec trasa: Zahrádky u Č. Lípy (kvetoucí bledule) Peklo Č. Lípa vedoucí pan Třešňák odjezd hod. MHD F. č.18 trasa: Rudolfov elektrárna Plačící kameny Turistické akce vratislavických seniorů Mlynářův kříž Lidové sady vedoucí pan Heřman délka trasy 4 km, obtížnost 3 Fotografie z odpolední vycházky našich seniorů (zde na trase Jeřmanice Vratislavice Česká chalupa Liberec Březovka) poslal pan Jokl. Eva Mužíková domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem. Vlastní šetření proběhne v době od 22. února do 11. května 2014 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky 2014 a které jim vydá Krajská správa ČSÚ, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších přepisů a podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu 16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě. Prosím, abyste případné dotazy občanů oslovených našimi zaměstnanci zodpověděli ve smyslu tohoto dopisu nebo je odkázali na pracovníka Krajské správy ČSÚ pověřeného řízením šetření Životní podmínky 2014 Ing. Jana Hauserová, tel , mob Bc. Stanislava Riegerová, ředitelka Krajské správy ČSÚ v Liberci KALENDÁRIUM BŘEZEN A DUBEN úterý od do Bowling pro vratislavické seniory v zábavním Centru Babylon pořádá Komise sociální, zdraví a SPOZ čtvrtek od do Velikonoční veselice pro vratislavické seniory ve velkém sále Kulturního centra VRATISLAVICE , k poslechu a tanci hraje pan Voslař. Tradičně budou vyhodnoceny vlastnoručně vyrobené a donesené výrobky s velikonoční tematikou. pořádá Komise sociální, zdraví a SPOZ

7 Blahopřání ke zlaté svatbě Dne oslavili manželé Karin a Vilém Meinerovi z Vratislavic padesát let společného života. Do dalších společných let přejeme hodně lásky, zdraví a spokojenosti. vedení MO VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ JUBILANTI Prosinec let Tomáš Cimrhanzl 75 let Vlasta Basarabová 80 let Věra Brožová 85 let František Jelínek 91 let Miroslav Bock Leden 2014 PROGRAM MC KAMÍNEK NA BŘEZEN Cvičeníčko Výtvarničení Jarní prázdniny MC se nekoná Jarní prázdniny MC se nekoná Pohádka o jaru Burza dětského oblečení od 9 do 12 hod. a od 15 do 18 hod Výtvarničení tulipány Muzikanti za MC Kamínek Renata Zítová r r rcrrc rc r cc POŠLETE VELIKONOČNÍ RECEPT A VYHRAJTE CENY OD TESCOMY Blíží se Velikonoce, a tak pro vás máme připravenou soutěž. Máte v rodině nějaký skvělý velikonoční recept, ať už na slaný, nebo sladký pokrm? Podělte se o něj. Napište nám recept a klidně přiložte i fotografii. Každý, kdo recept zašle, dostane jako pozornost praktickou vařečku. Autor nejzajímavějšího receptu bude na závěr oceněn skvělou pánví značky Tescoma. Těšíme se na vaše recepty! Recepty i fotografie posílejte na do předmětu napište heslo RECEPT. redakce Jednou z největších sportovních událostí začátku roku 2014 jsou bezesporu zimní OH v Soči. Navzdory počasí, které 70 let Karel Nevečeřal Marie Bímová Kristina Fišerová Pavel Volman 75 let Ľudmila Bartová 90 let Marie Blimlová Miroslav Kozák Marta Jechová 92 let Otakar Šmíd 97 let Marie Hanousková ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY V MATEŘSKÉ ŠKOLE nám nedopřálo sněhovou nadílku ke sportovním výkonům, jsme s dětmi tuto událost pojali po svém. Celý týden děti sportovaly alespoň ve školce. Se zápalem překonávaly a pokořovaly různé sportovní disciplíny, všechny mety a překážky, které jsme si vytvořili. Celé klání jsme završili v pátek slavnostním předáním medailí a sladkých odměn všem zúčastněným sportovcům (dětem) za znění státní hymny. I bez sněhu si děti olympiádu užily. Jana Dlouhá, učitelka MŠ Tanvaldská 7

8 8 BŘEZEN 2014 SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU JARNÍ SVOZ 2014 V K. Ú. VRATISLAVICE NAD NISOU VE VRATISLAVICÍCH N. N. DNE MOBILNÍ SBĚR PO TRASE 1) ul. Východní u č. p ) křižovatka ul. Zavřená Zvonková ) ul. Donská u č. p ) ul. Pivovarská u č. p ) křižovatka ul. Krajová Tulipánová ) křižovatka ul. Dlouhomostecká Dopravní ) ul. Prosečská u č. p ) u zastávky Proseč-Nisa ) křižovatka ul. Dlážděná Zámecký vrch Bezplatný svoz se týká nebezpečných odpadů, a to zejména: oleje a tuky, barvy, lepidla, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenty a odmašťovadla, pesticidy, baterie, akumulátory, suché galvanické články, zářivky, výbojky a jiné předměty s obsahem rtuti. redakce INFORMACE MATEŘSKÝCH ŠKOL Po poradě ředitelek mateřských škol a následném schválení Radou městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou byly stanoveny termíny uzavření mateřských škol o letních prázdninách Tuto informaci rodičům sdělujeme, aby mohli s předstihem plánovat dovolenou na čas letních prázdnin. Uzavření MŠ o letních prázdninách: MŠ SÍDLIŠTĚ MŠ TANVALDSKÁ MŠ POŠTOVNÍ MŠ LÍSTEČEK Všechny MŠ ve Vratislavicích budou tedy uzavřeny od do Připomínáme také další důležité termíny, kterými jsou dny otevřených dveří v mateřských školách a termín příjmu žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro rok 2014/2015. Dny otevřených dveří MŠ SÍDLIŠTĚ středa MŠ TANVALDSKÁ, POŠTOVNÍ čtvrtek MŠ LÍSTEČEK pondělí Příjem žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání MŠ TANVALDSKÁ, MŠ POŠTOVNÍ (obě v budově MŠ Tanvaldská) MŠ LÍSTEČEK MŠ SÍDLIŠTĚ Mgr. Markéta Křečková vedoucí odboru kultury, školství a sportu OD DO ROZPIS STANOVIŠŤ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ DOVOZ ULICE MÍSTO ODVOZ VKO VKO sobota hod. neděle hod. sobota hod. neděle hod. 1) Zámecký vrch (parkoviště) 2) Dlážděná (parkoviště u č. p ) 3) Vnitřní 4) Skloněná 5) Svornosti (u modřínu) 6) Rýmařovská (parkoviště) 7) Obvodní) 8) Krajová x Okálová 9) Na Rozcestí x Dlouhomostecká 1) Na Břehu (u č. p. 99) 2) Kořenovská (křižovatka) 3) Tyršův vrch (u č. p. 741) 4) Tyršův vrch (otočka) 5) Na Vrších K Mojžíšovu prameni 6) Prosečská x U Lesa 7) Prosečská x Za Kinem (spojka od č. p. 777) 8) Nad Kyselkou (u křižovatky) 9) Lesopark (Pobočná x Rumburská) 1) Za Tratí (u č. p. 775) 2) Za Tratí (nad č. p. 784) 3) Dopravní (u č. p. 544) 4) Májová (parkoviště u prodejny) 5) Vinařská x Kapraďová 6) Kapraďová (parkoviště u č. p ) 7) U Strže 8) Pivovarská 9) Za Mlýnem (u č. p. 300) 1) pod ul. Kunratická (naproti č. p. 155) 2) Pod Skalkou (č. p ) 3) Pod Skalkou 4) Východní Sladovnická 5) Východní (cesta k č. p. 178) 6) Východní (u 49. MŠ) 7) Krajní 8) sídliště Zelené údolí (u č. p ) 9) Donská (sídliště Textilany) sobota hod. neděle hod. sobota hod. neděle hod. POZOR, NÁDOBY NA TŘÍDĚNÍ BUDOU JINDE! Upozorňujeme občany, že kontejnery na tříděný odpad z ulice Rýmařovská ve Vratislavicích se budou brzy přesouvat, a to na křižovatku ulic Okálové a Krajové. Situaci nastiňuje tato mapka. redakce

9 V nedávné době jsem byl pozván bývalými žáky zdejší základní školy (dnes seniory důchodového věku) na několik společných setkání po více než padesáti letech. Spolu se žijícími kantory z té doby, paní Zdenou Svobodovou a prof. Zdeňkem Pavlíčkem, jsme v družné besedě zavzpomínali na školní léta, my jako kantoři s křídou v ruce před tabulí a oni jako nezbední žáci ve školních lavicích. V osobních historkách, které se nedají jen tak zapomenout, jsme si připomínali dobu dávno minulou. Dnes do školních lavic usedají žáci třetí poválečné generace. Jak to kdysi prožívali jejich prarodiče? O tom přináším následující vyprávění. O existenci obce Vratislavice jsem nevěděl zhola nic až do okamžiku, kdy mi okresní školní inspektor ukázal prstem na mapě libereckého okresu ono místo, kam mám být k 1. září roku 1952 přeložen. Příkaz je příkaz. Na konečné autobusu v ulici Na Bídě jsem nastoupil do permanentně přecpaného autobusu a za jednu korunu dojel až k vratislavickému kostelu. Vítala mě majestátní budova školy. To je tvé nové působiště, řekl jsem si a přitom jsem netušil, že v této škole strávím dalších patnáct let a v samotných Vratislavicích šedesát. Do školy se tehdy vstupovalo hlavním vchodem. Na chodbách mezi třídami byly nízké lavičky a nad nimi lišty s háčky, což představovalo šatnu žáků. V prvním patře byla ředitelna se sborovnou, ve druhém patře uprostřed v úzké místnosti bydlel s rodinou školník František Jiskra. Jako tělocvikář jsem se zajímal o tělocvičnu. Byla v přízemí, v místě, kde je dnes knihovna s přednáškovým sálem, ale podlahu měla oproti dnešní knihovně o půl patra níže. Uprostřed na trámu byla zavěšena kolovadla (z točny viselo asi osm provazových žebříků), v rohu kovová šplhadla, dále cvičební koza, dvě švédské bedny a tři plátěné žíněnky. V jedné polovině tehdy cvičilo třicet kluků, ve druhé s učitelkou třicet žákyň. To byla pohoda! Učitelský sbor obecné školy tvořily převážně začínající učitelky, kantorský kolektiv druhého stupně se skládal z učitelů středního věku. Vyučovalo se šest dní v týdnu, v sobotu do dvanácti hodin. Z učitelského sboru si vzpomínám na několik dominantních osobností. Na ředitele Jaroslava Bambucha, na učitele školních dílen Vladimíra Večeřu, který i jako okresní metodik vymýšlel a v odborném tisku publikoval nepřeberné množství výrobků, podle nichž se ve školách vyučovalo. Žáci si domů odnášeli vyrobené školní lampičky, věšáky, poličky a ptačí budky. Ač postavou subtilní, češtinářka Ella Jírová vládla se železnou kázní. Vzpomínám na učitele matematiky Josefa Morávka s manželkou, na Zdeňka Pavlíčka, který učil přírodopis a později byl postrachem studentů na gymnáziu, nebo na učitelku dívčích ručních prací Hanu Morávkovou- -Nádvorníkovou a řadu dalších. Úloha učitele v poválečném období byla v porovnání s dnešní dobou složitější a často až hektická. I když byl v očích veřejnosti učitel vážen a ctěn, nad sebou měl dozírající vrchnost, která mu častými hospitacemi nedopřávala ani chvilku klidu. Vyučovalo se podle jednotných osnov a učebnic, povinností učitele byla písemná příprava na každou hodinu, sledování záškoláků a zapojení se do mimoškolních aktivit. Žáci dostávali učebnice a sešity zdarma, v nižších třídách i psací potřeby. Nově zavedené žákovské knížky se staly tichou poštou mezi školou a rodiči. Když například žák zlobil a učitel napsal rodičům vzkaz: Váš syn ruší, nejraději bych mu jednu vrazil, zněla odpověď otce: Ne jednu, příště přidejte ještě dvě. Jestli byli žáci v té době hodnější než dnes, se nedá jednoznačně určit. Faktem je, že výuku nerušil mobil nebo pitný režim během vyučování (nebyl znám). Mládež neznala počítače, neseděla převážně doma, ale volný čas trávila mimo domov na zdravém vzduchu. VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ STŘÍPKY Z HISTORIE VZPOMÍNKY NA POVÁLEČNÁ LÉTA VE VRATISLAVICKÉ ŠKOLE Pohled na Vratislavice kolem roku Vpravo škola, vlevo elektrárna. Pod pojmem brigáda si dnes málokdo umí představit její pravý význam. I když slovník říká, že brigáda je dobrovolná práce, byly v té době různé brigády denní samozřejmostí a občanskou povinností. Žáci ve vyučovací době i mimo ni byli používáni na sběr amerického brouka mandelinky bramborové, sklizeň lnu, sázení stromků v Jizerkách a hlavně na sběr brambor. Žáci ve třídách shromažďovali sušené léčivé byliny, které poté putovaly do sběrny v Kunraticích. Za utržené peníze dokonce jedna ze tříd jela na výlet do Tater. Nastala sklizeň brambor. Když místní jednotné zemědělské družstvo (JZD) vyjelo do pole s párem koní a skupinkou kolem tří družstevnic (víc jich JZD nemělo), zjistil předseda družstva, že tímto tempem brambory sklidí do Vánoc. Proto zavolal o pomoc tajemníkovi MNV, ten řediteli školy. Ředitel přerušil vyučování třeba i po první ranní hodině a vyslal několik tříd do terénu. Mezi brázdy brambor tak nastoupil bramborový kombajn U 34 (učitel a třicet čtyři žáci). A tak tomu bylo i v dalších dnech, žáci už přímo docházeli na pole. Dopoledne dostali brigádníci kousek točeného salámu s houskou, žízeň hasili vodou z konve. Pracovní morálka postupem času upadala a končívala bramborovou válkou. (Pro srovnání: v roce 1958 sklidilo vratislavické JZD q brambor, které stačily na celoroční místní spotřebu). Na výzvu Československého rozhlasu o sběru kovového šrotu reagovala i místní základka. Místo vyučování snášeli starší žáci do valníků ze dvorů a zahrad povalující se zbytky zemědělské techniky a na nádraží plnili železniční vagony. Akce byla oceněna návštěvou zástupce ministerstva těžkého průmyslu a redaktora Čs. rozhlasu. Škola byla vyhodnocena na prvním místě, získala diplom znázorňující lokomotivu jako symbol množství sebraného šrotu a učitel Kopecký, který akci zorganizoval, dostal darem plnicí pero. I výluky ve vyučování byly téměř na denním pořádku. Pro nedostatek otopu byly rok co rok celostátně vyhlašovány uhelné prázdniny, což žáci vítali s povděkem. Přednostně byl zásobován průmysl a nemocnice, na školy se nedostávalo. Když škola spotřebovala zásobu uhlí, nastaly i pro ni mimořádné prázdniny. Dokonce třídy tajně vysílaly špiony do sklepa zjistit množství zásob. V roce 1956 došlo k požáru stropu v I. patře od doutnajícího trámu zazděného u komína. Vyřazeno bylo levé křídlo budovy, provoz školy přerušen. O vánočních prázdninách v roce 1957 přestal školník topit a čistil kotel. Přišel tak velký mráz, že na chodbách zamrzly litinové radiátory. Mráz trhal kusy litiny, ty létaly jako neřízené střely. Opět bylo nejméně na týden po vyučování. V roce 1962 nastoupil do školy ředitel Jasoň Havlín, ambiciózní novátor. Na základě poznatků z několika škol začal budovat odborné učebny. Zkrácením několika tříd dřevěnými přepážkami v jejich zadní části vznikly další kabinety. Žáci se o přestávkách stěhovali z učebny do učebny podle toho, kterému předmětu se budou právě učit. Na chodbách se míjeli žáci při neustálém pohybu. Hromadné stěhování se časem zrušilo. Tehdy se učitel někdy domníval, že je jako služka pro všechno. Uvádím jeden z příkladů: Psal se rok O prvním vánočním svátku usedám s rodinou k obědu. Přiběhl školník se vzkazem od ředitele, abych se neprodleně dostavil na vratislavické nádraží. Je třeba vyložit vagon školního nábytku do náklaďáku a převézt jej do školy. Jinak prý se bude platit penále za nevyložený vagon. Přišli téměř všichni kolegové, které školník stačil oběhnout a bylo po vánoční idyle. Jak se říká jiná doba, jiný mrav. Nevím, jak by na podobný požadavek reagoval dnešní kantor. Všechna podobná úskalí jsem ve zdraví přežil a dosáhl důchodového věku. Kantořině jsem zůstal věrný. A tak jsem postupně vypomáhal za chybějící učitele v sedmi libereckých školách, někdy měsíc, někdy i celý školní rok. Nakonec mě osud zavál do osmé školy, k nám do Vratislavic. Jednou, v hodině dějepisu v deváté třídě, jsem vyvolal žáka k tabuli. Když procházel uličkou mezi lavicemi, žákyně v první lavici mu nastavila nohu a vyvolaný žák letmo přistál na tabuli. To byl konec mého úsilí. Zanechal jsem všech iluzí a v nedaleké samoobsluze Kvatro jsem vykupoval prázdné lahve. O několik let později stihnul stejný osud protagonistu ve filmu Zdeňka Svěráka Vratné lahve. Jaká to náhoda. Foto na titulní straně: Obecná a měšťanská škola na počátku 20. století. František Jelínek 9

10 BŘEZEN 2014 DOPISY ČTENÁŘŮ VÝZVA PRO DOBROVOLNÍKY Vážená rado, vážení zastupitelé Vratislavic nad Nisou, dovolujeme si vás tímto požádat o možnost otisknout tuto naši žádost, nebo chcete-li výzvu o spolupráci s dobrovolníky při pořádání akcí pro děti do Vratislavického zpravodaje. V uplynulých letech jsme pořádali pravidelně na různých místech v Liberci i mimo Liberec mnoho akcí pro děti a rodiny s dětmi. Převážně se jednalo o sportovní, víkendová odpoledne, dětské dny, burzy i farmářské trhy a šlo především o to, zabavit děti, ale také rodiče, hlavně docílit toho, aby se něco dělo a především nebyla nuda. Rádi bychom na toto navázali zde ve Vratislavicích, ale vzhledem k tomu, že sponzorů na dětské akce je čím dál méně a kulturní fondy nejsou také nafukovací, přivedl nás náš kamarád z Vratislavic na zajímavou myšlenku, kterou bychom tu rádi prezentovali. Byli jsme v minulosti zvyklí spolupracovat s různými spolky a skupinami, přes které nebyl problém, například na soutěžní stanoviště pro dětské soutěže, najmout brigádníky za pět stovek na půl dne. Byla to jiná doba a bylo-li 15 různých soutěží, tak peníze pro brigádníky zkrátka byly a ještě zbylo dost na dárky a občerstvení pro děti. Byli štědřejší sponzoři, kteří asi lépe prosperovali, nebo měli rádi zábavu a děti. V současné době je situace taková, že sehnat sponzorské dary na akci pro děti je velice složité a v podstatě to, co se dříve platilo brigádníkům, je v současné době strop, jaký je možné sehnat na jednotlivé akce. To ale neznamená, že by tato situace neměla řešení. Tímto si na základě rady od kamaráda dovolím poprosit všechny ochotné rodiče, prarodiče, ale i lidi, kteří se neradi válí o víkendech v pantoflích u bedny, aby se stali dobrovolníky při pořádání akcí pro děti a akcí pro zábavu. Nejde o nic složitého. Zkrátka se zapojit do pořádání akcí a sám si říci, na co člověk má, s čím chce pomoci a do čeho jde. Převážně se jedná o to, být při dětském dni na jednom ze stanovišť a s dětmi například házet míčkem na cíl a dětem za odměnu rozdávat žetony (pouze příklad), za které si pak děti nakoupí dárky podle své vlastní úvahy, vydávat dětem dárky za vysoutěžené žetony, pomoci nazdobit akci, pomoci s reklamou, ale třeba i doporučit sponzora nebo dětem na akci vydávat čaj a svačinu. Pokud vás tato naše výzva zaujala, napište nám na sebe kontakt a formu, jakou jste ochotní zapojit se, pomoci nám (i sobě). Zda se máte chuť účastnit jako spolupořadatelé, jako pomocníci s reklamou, nebo máte tip na sponzora (sponzor nemusí být 10 pouze o penězích, ale také o dárcích pro děti, o občerstvení pro děti či maličkostech pro dobrovolníky). Napište nám, zda vám to přijde jako dobrý nápad, nebo je to úplně uhozený, protože v této době už nikdo nehne prstem, pokud necinkají zlaťáky. Padne-li tato výzva na úrodnou půdu, mají se naše děti i dospěláci z Vratislavic na co těšit! Nápadů na hezké akce je spousta a bude-li nás dost, střihneme si ve Vratislavicích i farmářské trhy. Své nabídky spolupráce nám, prosím, posílejte na Děkujeme vedení obce za možnost zveřejnění této výzvy a budeme se těšit na hezké, společně organizované akce. Petra a Petr Preislerovi Semtexovi (nepříbuzní starosty MO, jen se shodou příjmení) PODĚKOVÁNÍ ZA PROŘEZ Dobrý den, chtěl bych poděkovat Radě MO Vratislavice nad Nisou za vyslyšení mé žádosti na zkrácení bříz při ulici Tanvaldské. A pochválit kluky z technických služeb za perfektní práci. Ještě jednou děkuji a jsem s pozdravem. Koutský POTŘEBUJEME OBYČEJNÁ, VOLNĚ PŘÍSTUPNÁ HŘIŠTĚ Dobrý den, děkuji za téma, které mi leží v žaludku už delší dobu. Rovnou k věci. Takto oplocené, pronajaté a placené hřiště považuji za chybu z několika důvodů: 1) Omezení veřejného prostoru Vzpomeňme si na svoje dětství, kde všude se dal trávit volný čas. Plotů, soukromých pozemků a zákazů přibývá. Potřebujeme funkční veřejný prostor. 2) Rozdělení společnosti Hřiště, jako je to u kina, bývalo místem, kde se mohli setkat lidé z různých vrstev společnosti. Staré neoplocené hřiště jsme měli rádi a byli jsme tam často. Přestože moje rodina nepatří k nejchudším, po zavedení vstupného náš zájem postupně opadal, až ochabl docela. Platit za hřiště prostě není dobrý pocit. 3) Omezení doby, po kterou je hřiště využito Jaký byl loni nádherný podzim. Přesto bylo hřiště snad už v říjnu zavřené, protože plasty zkřehly a skákat se nedalo. Co ale ostatní hrací prvky? Ležely ladem a ladem budou ležet i na jaře, zatímco neoplocená hřiště budou praskat ve švech. Někteří tvrdí, že bez oplocení se nedá garantovat čistota prostranství a bezpečnost. Myslím, že stačí nízký plot, který zabrání vstupu psům a pravidelná údržba je nutná vždy. Často chodím kolem dětského hřiště Nová Pasířská v Jablonci a zdá se, že to funguje. Trampolíny, kiosek s pivem a záchody jsou supr. Daleko víc ale potřebujeme obyčejná, volně přístupná hřiště. Nebo jen pár hracích prvků tu a tam, kde děcka můžou trávit čas celý rok, kdy se jim zachce. Zadarmo. Takže otevřít, otevřít! S pozdravem Jan Drozd, Liberec 30 VRATISLAVICKÁ PARKOVIŠTĚ Vratislavice mají jednu výhodu. Ve svém centru mají dostatek, možná, že až nadbytek parkovacích míst pro osobní auta. A to je dobře. Za úřadem, nad KC101010, u školy, u pošty, u zdravotního střediska, u kostela, tam se vždy dá bezproblémově zaparkovat. Nyní se vedení obce rozhodlo, že bude regulovat část parkování za úřadem MO. Chce se mi věřit, že na vratislavické radnici vše pečlivě zvážili a že pro regulaci byly větší a pádnější důvody než třeba pro přesun úřadu vyhrazených parkovacích míst nad kulturák. Chápu, že policie potřebuje mít svá auta hned u vchodu, ale proč musí parkovat referentské auto KC hned naproti regulovanému parkovišti, to nevím. Jenom doufám, že strážník nebo policie pro samé kontrolování dodržování časového limitu na parkovišti bude mít ještě dost času kontrolovat nezodpovědně řidiče parkující přímo před pekařstvím na chodníku. Téměř každé ráno tam někdo stojí. A zas tak brzo ráno to není, kolem sedmé. Možná to jen policie ze svých oken nevidí. Ing. Pavel Regner Vratislavice PODĚKOVÁNÍ REDAKČNÍ RADĚ Chtěla bych tímto poděkovat redakční radě a popřát redakční poště k další práci, aby takto fungovala i nadále, aby se občané mohli vyjadřovat k problémům Vratislavic, které je trápí. Úžasné je hlavně to, že dostáváme hned odpovědi na dané téma příspěvku, což bývalé vedení městského obvodu a redakční rada neakceptovala nebo je upravovala tak, aby to úřadu MO vyhovovalo. Přesto bych upozornila hlavně na to, že na anonymy, jako je naštvaný Vratislavičák, tak nereagovala, protože když dotyčný nemá jméno, nepotřebuje ani odpověď, ani být prezentován ve Vratislavickém zpravodaji. Jinak bych toho naštvaného Vratislavičáka ráda poznala třeba na jednání zastupitelstva MO, které pravidelně navštěvuji a kde vznáším svoje připomínky a diskutuji jako občan Vratislavic n. N. k nešvarům a potřebám obce. Anna Štekrová

11 ZNÁTE DOBŘE KRÁSY ČESKÉ REPUBLIKY? VYHRAJTE S ČRO SEVER! Relaxační pobyt v Lázních Poděbrady a další skvělé ceny můžete vyhrát každý všední den v pořadu Česko, země neznámá, pokud si naladíte ve hod. Český rozhlas SEVER. Pořad moderuje hvězda Českého rozhlasu Pavel Kudrna. Aby toho českého nebylo dost, hrajeme k tomu i hezké české písničky. Pořad je určen nejen vášnivým turistům, ale také všem ostatním, kteří přišli na to, že naše země je stejně atraktivní jako slavná zahraniční letoviska, říká ředitel ČRo Sever Milan Knotek. V soutěžním pořadu Česko, země neznámá může uspět každý, kdo zná dobře zajímavá místa naší republiky nebo kdo pozorně vyslechne reportáž, ve které je obsažena správná odpověď na následující otázku. Reportáže natáčejí redaktoři všech regionálních stanic Českého rozhlasu, takže postupně poznáme celou Českou republiku. Jak nám řekl Pavel Kudrna, podobný pořad moderoval dlouhé roky na ČRo 2. Mám zkušenosti s cestováním s pořadem Výlety, který se na vlnách ČRo 2 vysílal deset let. S kolegou Jiřím Kokmotosem jsme víkend co víkend brázdili všechny regiony naší země a každou sobotu pak nabízeli hodinový přímý přenos. Teď na to do jisté míry navazuje pořad Česko, země PŘEDSTAVUJEME VRATISLAVICKÉHO STRÁŽNÍKA O veřejný pořádek ve Vratislavicích se kromě příslušníků státní policie stará i městský strážník Petr Zámek. Možná jste si ho už všimli na některém z přechodů pro chodce, kde často pomáhá dětem přecházet, na obchůzce po území obvodu nebo třeba skloněného u okénka špatně parkujícího auta. Ve Vratislavicích působí Petr Zámek od září loňského roku. První zkušenosti jako městský strážník přitom sbíral na území hlavního města, odkud se pak jako dlouholetý Liberečák vrátil na rodnou hroudu. Úkolem Petra Zámka je udržovat veřejný pořádek. Ta dvě slova jsou pro každého jistě srozumitelná a čitelná, nicméně sám bych činnost strážníka okrskáře popsal poněkud jinak všímat si pozorně všeho kolem sebe a neustále zvažovat, zda je vše v pořádku. Pokud něco v pořádku není, pak na to vhodným způsobem reagovat, popsal svoji činnost Petr Zámek. Nejde zde tedy jen o to, co si představí každý tedy řešení dopravních přestupků, špatného parkování, různých výtržností či vzbuzování veřejného pohoršení důležitým úkolem strážníků je i prevence. Takto jsem již několikrát upozorňoval na věci, které by potenciálně mohly být nebezpečné různá poškozená zábradlí a podobně, řekl Petr Zámek. Preventivní opatření, které řeší příčinu problému, má pro dotyčné totiž větší význam než opatření nápravné, které řeší jen důsledky, dodal. I na nápravná opatření ovšem občas dojde. V tom případě je podle Petra Zámka potřeba důsledně rozlišovat případ od případu. Pokud vidíte člověka, jak leží na ulici, samozřejmě mohl poněkud přebrat v restauraci ale také může mít zdravotní potíže. Myslím, že by se nemělo soudit předem, a ke každému případu přistupovat individuálně a s respektem, říká. Při plnění svých úkolů spolupracuje Petr Zámek s celou řadou dalších lidí a organizací s pracovníky úřadu, s místním oddělením policie, s pracovníky základní školy, s Technickým střediskem a dalšími. Jsem vždy rád, když se na mě obrátí i sami občané, a je-li to v mých možnostech, rád ÚSPĚCH VRATISLAVICKÝCH DĚTÍ V HIP HOPU Ve dnech se konal v Centru Babylon v Liberci World Championship WADF Babylon 2013 Latinofestival & Urban Street Dance Mistrovství světa, Mistrovství Evropy a světový pohár. WADF festival ve více než 800 disciplínách (sólových, párových i skupinových a to nejen v technickém čistém předvedení, ale i show choreografiích) je sportovně-kulturní akcí celosvětového významu. Soutěže se účastnily děti ze ZŠ Vratislavice, jmenovitě Natálie Novotná, Adéla Rozínková, Tereza Rampáčková, Eliška Mihočková (na fotce zleva) pod vedením Taneční školy MAESTRO- -MOTION a Tyk Tak Liberec. Na mistrovství světa v kategorii urban street dance se umístily jako 2. vicemistři, tedy na úžasném třetím místě. Dětem moc gratulujeme. Další vystoupení absolvovaly děti ze ZŠ Vratislavice pod vedením Taneční školy MAESTRO-MO- TION dne na Reprezentačním plese MO a Základní školy Vratislavice. Na vystoupení se podíleli také rodiče a celkem se předtančení účastnilo 35 dětí, 12 rodičů a 6 lektorů. Noemi Rucká Bronzové vratislavické děti VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ neznámá. Na něm se podílím já jako moderátor, ale také Martina Vrbová a Jana Chládková, se kterými se budu střídat. Pavel Kudrna souhlasí s tím, že někteří lidé ani netuší, jak je Česká republika zajímavá a rozmanitá. Víme, jak vypadají Alpy, jaké je to pod Eiffelovkou a jaké jsou toalety u šikmé věže v Pise. Ale neznáme Krkonoše, jihočeské rybníky, naše jeskyně, různá muzea, hrady, zámky Naší snahou je, abychom právě ta krásná zákoutí české země posluchačům představili, abychom jednou ten pořad přejmenovali na Česko, země známá, dodává Kudrna. Pořad Česko, země neznámá uslyšíte na ČRo Sever vždy od pondělí do pátku ve hod. V Liberci nás naladíte na 91,3 FM, na Jablonecku 102,3 FM, Smržovka, Tanvald, Harrachov 107,9 FM, Frýdlant 97,4 FM, Novoborsko 88,8 M. ČRo SEVER jim pomohu, říká strážník. Podle jeho slov se tak často děje ať už jde o dotazy na cestu, nebo prosby o asistenci, nebo například upozornění na poškozené dopravní značky nebo nevhodné chování v ulicích. A jak se Petr Zámek k městské policii dostal? Měl jsem v Praze kamaráda, který mě inspiroval k nástupu k místní policii. Nešlo o žádné očekávání akce, vzrušení a zbraní, spíš jsem si myslel, že by moje schopnosti mohly být užitečné. Rád hovořím s lidmi a myslím si, že strážník nebo policista by měl být komunikativní extrovert. Nejen, že mu to ulehčí práci, ale i lidé ho pak vnímají lépe, tvrdí. Matyáš Taller a jejich medailový úlovek. 11

12 BŘEZEN 2014 KULTURNÍ CENTRUM VRATISLAVICE VÁS ZVE: Neděle od Pohádka: O statečné princezně Máně Vstupné: 50 Kč Loutkovou pohádku inspirovanou Josefem Ladou upravil a napsal R. Novák. Nebojácná princezna Máňa svou chytrostí a pracovitostí vysvobodí Honzíka Bártů z pekla. Pohádka je plná písniček s živou muzikou (kytara). Loutky jsou výrazně řezaní maňásci. Vhodné pro děti od 4 do 10 let. Čtvrtek od Koncert skupiny TRABAND Vstupné: 150 Kč v předprodeji, 180 Kč v den akce Hraj, jak umíš, ostatní přijde samo, říkali si muzikanti. Hudební styl? Nekomplikované rockové písničky bez sebestředných kytarových sól, s texty, které vyprávějí příběhy. Odvrácená strana country, country- -punk, dvoutaktní rock takové přívlastky si jejich hudba vysloužila. O žánrové nezařaditelnosti Trabandu svědčí i to, že první vystoupení si kapela odbyla na folk a country festivalu Porta, ale o pár týdnů později už předskakovala punkové Znouzectnosti. V jistém stylově vyhraněném rádiu se Traband dostal na index zakázaných kapel, protože tohle přece není country, naopak rocková rádia zase Traband odmítala se slovy country nehrajeme. A to vám poudám, nebylo jednoduché přesvědčit, že nejde o hudební styl, ale o písničku. A když je písnička dobrá, zaujme stejně dobře v opeře s filharmonií, na stadiónu s rockovou kapelou, nebo jen u táboráku s kytarou. Úterý od DS Vojan Hrádek nad Nisou: PODIVNÉ ODPOLEDNE DR. ZVONKA BURKEHO Vstupné: 120 Kč v předprodeji, 150 Kč v den akce Nevadí vám, že používám humor, že ne? Nejproslulejší hra spoluzakladatele, kmenového autora a režiséra Činoherního klubu Ladislava Smočka o lidumilovi, který se málem stane několikanásobným vrahem. Příčina její popularity nepochybně tkví v jejím originálním humoru, který má mnoho společného s absurdním humorem a gerontologickými studiemi Smočkových prvních povídek. V Burkem se vedou legrační řeči, od nichž lze abstrahovat k studentské ironii i profesorskému školometství. Devatenácté století a jeho ideologie i pozdní romantismus strašící v Burkeho pseudoušlechtilém a vlasteneckém žvanění (však na zdi jeho pokojíku zbytečně nevisí portréty Čelakovského a Dumase staršího) se ostře střídá s peprným výrazem, černým viděním i pružným skokem z vysokého tématu k tomu nejnižšímu a zase zpět. Ryzost charakteru je konfrontována s pěkným chrupem, věda a lidumilství s žlázami s vnitřní sekrecí. V základě hry Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho je smutek. Smutné věci mohou být veselé a naopak. A silný akt v nás může vyvolat veselí plynoucí z tohoto násilí. Burke není jediný egoista, všechny postavy jsou více nebo méně egoisty. čtvrtek od Martin Jakobsen Přednáška o designu Vstupné: 50 Kč v předprodeji, 80 Kč v den akce Výtvarník Martin Jakobsen vás seznámí se zásadami dobrého designu a představí i svou práci v tomto oboru. Tvorba produktového designéra Martina Jakobsena je ovlivněna především zálibou v minimalismu a hledáním inovativních řešení. Díky blízkému vztahu k módě rád spolupracuje s módními návrháři. 12

13 BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ VE VRATISLAVSKÉ KNIHOVNĚ Motto: Hrabalovský rok v knihovnách! Knihovna ve Vratislavicích se připojila k celostátní akci Březen měsíc čtenářů. V rámci této akce knihovna pořádá: Výstavu pohádkových plakátů obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem, která bude k zhlédnutí v dětském oddělení čítárně a bude věnovaná především našim malým čtenářům. Výstavu knih Bohumila Hrabala právě letos v březnu si připomínáme jeho nedožité 100. narozeniny Den otevřených dveří knihovna bude otevřena po celý den od 8.00 do hodin. Celý den se budou moci registrovat noví čtenáři zdarma (registrace zdarma bude platit do konce roku 2014) a bude probíhat amnestie dlužníků (odpuštění poplatků za upomínky). Novým i stávajícím čtenářům nabízí naše knihovna nejen půjčování knih nejrůznějších žánrů, ale i velké množství časopisů, audioknih, mohou si půjčit domů i čtečku knih. Bez nutné registrace je umožněn v rámci otevírací doby přístup na internet. Pro děti máme připravené deskové hry a tematické kufříky zaměřené na určité téma (např. dinosauři, koně, dopravní prostředky ) Den on-line katalogu naší knihovny seznamování čtenářů s on-line katalogem knihovny na vratislavických webových stránkách. Během celého měsíce března bude v knihovně probíhat prodej vyřazených a darovaných knih za symbolickou jednu korunu. Tento rok probíhá již třetí celostátní ročník akce Týden čtení aneb Čtení sluší každému. V rámci této akce čtou např. děti seniorům a naopak, zdraví nemocným a naopak, probíhají čtení na netradičních místech (na střeše, na věži, v jeskyni, na stromě, ve vlaku, v tramvaji ) a v netradiční hodinu (o půlnoci na náměstí), nápadům se meze nekladou. Hlavně masivně a po celý týden! Vyfoťte sebe nebo vyfoťte své blízké, jak čtou tradičně či netradičně, a pošlete nebo doneste fotku (i v digitální podobě) do naší knihovny. Všechny fotografie vystavíme. Minulý rok začala naše knihovna s tradicí oceňování nejlepších čtenářů. Cílem této aktivity je posilovat společenský význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby naší knihovny nejvíce využívají. Letos budeme v knihovně oceňovat naše čtenářské rodiny, kde hlavním kritériem bude počet přečtených knih v roce Odpoledne s Andersenem ve vratislavické knihovně Zveme školáky, kteří chtějí strávit večer netradičním způsobem, do naší knihovny, a to v pátek v podvečer na Odpoledne s Andersenem. Děti se mohou těšit, tak jako minulé roky, na poslech pohádek, luštění pohádkových kvizů, výtvarnou a literární soutěž (samozřejmostí jsou odměny) a divadelní pohádku. Bližší informace a přihlášky na tuto akci jsou k dispozici v knihovně. Pozor, počet míst omezen! UZAVŘENÍ KNIHOVNY O JARNÍCH PRÁZD- NINÁCH Upozorňujeme čtenáře na uzavření knihovny ve dnech v období jarních prázdnin. Děkujeme za pochopení. Markéta Fizková a Helena Brestovanská, knihovnice 3. ROČNÍK BURZY KNIH V minulých dvou letech se součástí Vratislavických Velikonoc stala doprovodná akce burza knih, která nabídla prostor kulturního centra pro prodej a nákup knížek. A protože si burza našla své příznivce, chceme v této zavedené tradici pokračovat. Burza knih společně s kulturní akcí Vratislavické Velikonoce se uskuteční 12. dubna 2014 od do hodin v prostoru Kulturního centra VRATISLAVICE Zájemci, kteří si VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ budou chtít koupit knihu nebo knihy prodat, mohou v tomto čase navštívit prostor bývalé Expozice Ferdinanda Porsche v Kulturním centru VRATISLAVICE a obohatit svou domácí knihovnu o nové přírůstky. Zároveň je to způsob, kterým bychom za tým kulturního centra chtěli tento prázdný prostor alespoň na jeden den opět oživit. Burzy se zúčastní i liberecké Knihkupectví a antikvariát Jaroslava Fryče. Pokud máte zájem některé své knihy prodat, je nutné si dopředu zarezervovat bezplatné prodejní místo a nahlásit přibližný počet knih, který chcete prodávat. A to nejpozději do 9. dubna 2014, buď osobně v Informačním centru KC VRATISLAVICE , na telefonu , nebo em na: Mgr. Markéta Křečková, vedoucí odboru kultury, školství a sportu 13

14 BŘEZEN 2014 Hasiči a jejich výjezdová technika V minulém čísle jsme vám představili PP20. Nyní je na řadě další dáma, cisterna CAS 32 na podvozku T 148. Historie vzniku tohoto vozidla spadá do začátku šedesátých let. V roce 1961 ji na základě požadavku Státní letecké správy vyvinuli pracovníci Továrny hasicí techniky. Zhotovili a představili na svou dobu jedno z nejvýkonnějších požárních vozidel v Evropě. Původně byl použit podvozek Tatra 138, vozidlo bylo označeno jako pěnový cisternový vůz s kapacitou litrů vody, 600 litrů pěnidla a čerpadlem o výkonu litrů za minutu. Během náročných zkoušek vozidlo uspělo na výbornou, především svými jízdními vlastnostmi v náročném terénu a schopností vytvořit litrů pěny za minutu, kterou bylo schopno uhasit dopravní letadlo Iljušin 14. Od roku 1961 byla vozidla postupně zařazena k požárním útvarům zajišťujícím ochranu letišť, chemických závodů, rafinérií, skladů pohonných hmot a nakonec i veřejným požárním útvarům. Jedinou modernizací byla výměna podvozku za výkonnější typ Tatra 148 v roce V roce 1982 byla ukončena výroba. Naše cisterna patří mezi poslední vyrobené. V roce 2008 jsme ji ve velmi bídném stavu přivezli z Nového Jičína, kde byla odstavena jako nepotřebný majetek ministerstva obrany. Vlastními silami jsme ji dlouhých 7 měsíců postupně repasovali a v roce 2009 zařadili do výjezdu. Výkony této cisterny jsou v dnešní době dávno překonané. Při váze kg ji pohání atmosférický naftový motor o obsahu ,7 cm 3 a výkonu 156 kw. Pro množství vody, které přepravuje, a výborné terénní vlastnosti je významným pomocníkem při lesních požárech. Bohužel patří mezi naše nejporuchovější vozidla. Plnohodnotnou náhradou je v současné době vyráběná CAS 30 na podvozku Tatra s pořizovací cenou 7 milionů korun. za jednotku PO Vratislavice nad Nisou Marek Petr Míka 14 V Desítkách bylo veselo Tak jako již poněkolikáté, i v letošním roce se začátkem měsíce února konalo v Kulturním centru VRATISLAVICE Masopustní odpoledne pro seniory a seniorky. O tom, že se celá akce vydařila, nikdo z šedesáti přítomných ani na chvilku nepochyboval. Členky komise zdraví si s přípravou daly i tentokrát velkou práci. Výsledkem jejich snažení byly nejen vkusně upravené stoly, kvalitní občerstvení, úsměvné čelenky ztvárňující postavičku Mickey Mouse ve vlasech všech členek komise a v neposlední řadě nezbytné ocenění všech masek. Ty se předvedly v celé kráse a svými tanečními kreacemi pobavily všechny přítomné v sále. K dobré náladě přispěla i hudební skupina pana Voslaře. Písničky v rychlém i pomalejším rytmu nás zvaly na taneční parket nebo jen tak k poslechu. Každý se mohl bavit po svém. Mezi přítomnými byla nejednou slyšet slova chvály patřící členkám pořádající komise. Zazněly též názory, že poděkování si zaslouží i MO Vratislavice nad Nisou, který ve svém rozpočtu pamatuje finanční částkou i na podporu činnosti jednotlivých komisí. Škoda jen, že rok od roku je tato částka stále nižší a nižší, jak jsem byla informována členkami komise zdraví. Mužíková Eva Vratislavické pivo Konrad uspělo na degustaci Téměř celý týden ( ) degustovali pivovarští odborníci v Táboře přes 700 pivních vzorků ze 150 českých a evropských pivovarů. Ani letos se neztratila vratislavická piva. Stříbrnou pivní pečeť si odváží nealkoholické pivo Pilot. Bronzovou pivní pečetí ocenili degustátoři tmavý ležák Kapucín. Ani další piva z Vratislavic nebyla v poli poražených: nefiltrované pivo IQ bylo čtvrté, Chytron mezi ochucenými byl pátý, stejně jako Svatopavelské mezi tmavými speciály. Úspěch tmavého Kapucína je opakovaný a jen potvrzuje dlouhodobé umění vaření piva ve Vratislavicích. O vysoké kvalitě tohoto piva svědčí i to, že na čtvrtém místě hned za ním byl Konrad Tmavý ležák, což je jemně modifikovaná verze určená na export. Od září 2013 se Konrad 12 může pyšnit titulem Nejlepší ležák českého typu na světě. Ten vyhrál na celosvětové degustační soutěži World Beer Awards 2013 v Londýně. Všechna tato piva (včetně chystaného pivního překvapení) budou moci ochutnat návštěvníci 15. Slavností vratislavického piva v sobotu 28. června Ing. Pavel Regner Pivovar Vratislavice

15 ŠKOLNÍ VOLEJBAL BAREVNÝ MINIVOLEJBAL DUKLA LIBEREC V hale Dukly Liberec jsme v neděli 9. února 2014 absolvovali další kolo krajského přeboru v minivolejbalu v barvách. Každý tým v turnaji odehrál minimálně 6 zápasů. BV Vratislavice bojovaly v červeném a modrém volejbalu. V červeném minivolejbalu velký úspěch zaznamenaly Leonka Šimůnková s Jitkou Doubravovou. Obsadily 6. místo, které jim zaručuje účast v dalším turnaji. Druhá naše dvojice, Denisa Franzová a Majda Ruzhová se během turnaje ohromně zlepšovala a nakonec děvčata obsadila hezké 11. místo. V modrém minivolejbalu, kde se už hraje opravdový volejbal na menším hřišti, obsadily Nikola Valentová, Lenka Máchalová a Natty Bitkovská krásné 4. místo a Adriana Peřinová, Vendula Drechslerová a Nikola Absolonová 6. místo. Před našimi týmy byla jen chlapecká družstva Dukly Liberec. Obě naše družstva postupují do dalšího postupového turnaje. VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ v turnaji naše děvčata, která byla v této skupině jasně nejmladší (soutěž mohou hrát ještě 2 roky), zanechala dobrý výkon, a v každém utkání trápila své soupeře. Tým B Terka Kleinerová, Katka Havrdová, Lucka Toločková, Jana Malíková svou skupinu vyhrál a děvčata postupují do 3. výkonnostní skupiny. Tato děvčata začala s volejbalem později, neprošla všechna přípravkou a tak máme velkou radost, když se výkon všech i družstva jako celku rapidně během turnaje zlepšoval. Turnaj je přeci jen nejlepší trénink. O budoucnost volejbalu a beachvolejbalu ve Vratislavicích nyní nemáme obavy, naopak, těšíme se na jeho úspěchy. Třetí, závěrečné kolo se hraje v Novém Boru a České Lípě. ÚSPĚCH STARŠÍCH ŽÁKYŇ V KRAJI - 3.MÍSTO Hezkým volejbalem a skvělým výsledkem se prezentovaly naše starší žákyně v krajském přeboru. V neděli 26. ledna v městské hale v Jablonci n. N postupně porazily specializovanou ZŠ Ještědskou Liberec a pak i Torik Doksy. Ve třetím zápase nás bohužel porazily 0:2 děvčata z České Lípy. V posledním utkání jsme čestně po boji prohráli s jasným favoritem celé soutěže TU Liberec A. I jeden další vyhraný set by nám zaručil druhé místo v turnaji. Nicméně 3. místo je velkým úspěchem děvčat i trenéra J. Bocheňského. Každým krajským turnajem děvčata získávají lepší a lepší umístnění. V Jablonci hrály: Jíťa Pavlatová, Káťa Šolcová, Kája Smolíková, Johy Bocheňská, Jana Štolbová, Adri Peřinová a Káťa Dlouhá. Fotky a přesné informace najdete na Jan Kvapil MLADŠÍ ŽÁKYNĚ HRÁLY 2. KOLO KRAJSKÉHO PŘEBORU Druhé kolo krajského přeboru mladších žákyň se odehrálo v neděli v Liberci v hale VK Dukla Liberec. Zúčastnilo se ho všech 20 družstev, která hrála ve 4 skupinách. BV Vratislavice mají v této soutěži dvě družstva. Tým A ve složení Adri Peřinová, Nikola Valentová, Vendy Drechslerová, Kačka Dlouhá a Natty Bitkovská (Katka Mráčková je zraněná) hrál v nejlepší první skupině, mezi 5 nejlepšími týmy v Libereckém kraji. I přes 4 porážky BEACH VOLLEY VRATISLAVICE JUNIORKY ČESKÝ POHÁR LITVÍNOV Víkend 1. a 2. února 2014 byl ve znamení 3. kola Českého poháru juniorek. Turnaj se konal v Litvínově. Vyjeli jsme ráno v sobotu v 5.20 hod z Vratislavic a hned od 9 hod. nás čekal těžký soupeř, Junior Brno KKY (nakonec celkově druhé). V 1. setu jsme udělali několik zbytečných chyb, které vycházely z nerozehranosti, nervozity. Nicméně v 2. setu vedeme 16:11, ale stačí kvalitní podání soupeře a rázem je to 16:16. My naopak podání kazíme v koncovce 2. setu, kdy soupeře začínáme tisknout. A pak přichází další naše nedorozumění a Brno nás těsně ožmoulalo 0:2. Velká škoda, je stále na čem pracovat. Pak celkem v pohodě porážíme Benešov, Litomyšl a připravujeme se na domácí Litvínov (následně celkový vítěz turnaje). Dobrý, vyrovnaný volejbal, v prvním setu jen dotahujeme a ve druhém vedeme, ale obě koncovky setů bohužel těsně prohráváme. Neděli začínáme zase pohodovým vítězstvím nad Kolínem, družstvo šlape jako hodinky. Pak se chystáme na Slavii Praha. Nic nepodceňujeme, výběr hřiště ani kvalitní rozcvičku a tak zaslouženě, s přehledem a bez vážnějších problémů vyhráváme 1. set. A pak rozzuřená nahrávačka soupeře mrskne lahví o zem, ta se rozlije po celém kurtu a čeká se na úklid a nakonec se odchází hrát na jiné hřiště. Zde se do správného rytmu nedostaneme, ani v tie-breaku. Volejbal je hodně o psychice, o týmu. A zdánlivé maličkosti rozhodují. Stále se máme co učit. Konečné 4. místo (tzn. celkové 20. místo v ČR) není špatným výsledkem. Projevil se herní výpadek, kdy jsme nehráli pro vysokou nemocnost 2. kolo ČP. Nezaujatí pozorovatelé ale jasně hodnotili velký posun našeho týmu oproti kvalifikaci na ČP, která se hrála v září V Litvínově nás reprezentovaly: Adri Glaserová, Niky Patzaková, Radka Staňková, Terka Kvapilová, Eli Tichá, Kája Adamcová, Aneta Futerová, Míša Kocourová. Příští, finálové kolo ČP se hraje v Přerově 1. a 2. března Chystáme útok na ještě lepší umístnění. Fotky a přesné informace najdete na Jan Kvapil 15

16

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Lukáš Pohanka, starosta

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Lukáš Pohanka, starosta Ekonomický odbor 10. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 12. 12. 2012 Bod pořadu jednání: 9. ROZPOČET NA ROK 2013 Věc: Rozpočet na rok 2013 Důvod předložení: Zpracoval:

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne: 04. 03. 2009 Bod pořadu jednání: 9. 1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ R.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Webové stránky. Grafické studio. charakteristika reklamní plochy Venkovní reklama

Webové stránky. Grafické studio. charakteristika reklamní plochy Venkovní reklama Venkovní reklama Provozujeme a neustále aktualizujeme vlastní síť reklamních nosičů billboardů a megabordů. V oblasti velkoplošné reklamy disponujeme nejširší nabídkou ploch v Libereckém kraji. Webové

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

SALON METROPOLIS listopad 2010

SALON METROPOLIS listopad 2010 SALON METROPOLIS listopad 2010 Nabídka účasti v měsíčníku vydavatelství Metropolis live gourmet sport / wellness styl Měsíčník SALON Metropolis je novým, unikátním projektem vydavatelství Metropolislive,

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Obec Rudná pod Pradědem

Obec Rudná pod Pradědem Obec Rudná pod Pradědem (návrh) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013 obce Rudná pod Pradědem O VEŘEJNÉM POŘÁDKU Zastupitelstvo obce Rudná pod Pradědem se na svém x. zasedání dne xx.xx.2013 usnesením č. xx/x/2013

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N STAROSTA 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 11.2. 2009 Bod pořadu jednání: 14) Informace starosty Věc: Informace starosty

Více

Fórum městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa

Fórum městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa Fórum městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa Veřejná diskuze o problémech, které obyvatele trápí Kulturní sál Horizont Mírová 3465/6, Ústí nad Labem pondělí 12. listopadu od 17 hodin Program: stanovení

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí ZŠ Laštůvkova Mapa Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory Byty pro seniory 12 let Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí Rozšíření Hluk ze silnice

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Kontrolní výbor 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení

Kontrolní výbor 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení Kontrolní výbor 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 19. 12. 2011 Bod pořadu jednání: 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Věc: Informace kontrolního výboru Důvod předložení:

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

VRATISLAVICE NAD NISOU NA LÉTA 2011-2015

VRATISLAVICE NAD NISOU NA LÉTA 2011-2015 PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU NA LÉTA 2011-2015 1. Kanalizace 2. Výstavba a opravy komunikací 3. Veřejné osvětlení 4. Životní prostředí 5. Správa majetku 1. KANALIZACE

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření říjen 2012 V Poradně Charity Ostrava proběhlo během měsíce října 2012 anonymní dotazníkové šetření. Cílem bylo zjistit spokojenost klientů s činností Poradny a získat

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově

Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově Státní zámek Plumlov Zámek nedávno oslavil 333 let svého výročí od založení a byl pro nás lákavou nabídkou k návštěvě, případný pobyt v Plumlově umožňuje podnikat

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Kontrolní výbor 15. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení

Kontrolní výbor 15. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení Kontrolní výbor 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 27. 9. 2011 Bod pořadu jednání: 15. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Věc: Informace kontrolního výboru Důvod předložení:

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Obecně závazná vyhláška č.1/2007

Obecně závazná vyhláška č.1/2007 Obecně závazná vyhláška č.1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na katastrálním území obce Hnojice, včetně systému

Více

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LESNÁ Zastupitelstvo obce Lesná Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne.. usnesením č. usneslo vydat

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Zpráva o akci Project Partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Project Partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Project Partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Kulatý stůl Využívání solární energie pro technologické procesy v průmyslu (projekt So-Pro) Datum a místo konání: 22.3.2010, Jihočeská

Více

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20 Newsletter CIC č. 1/ duben 2013 Vážení a milí příznivci CIC, rádi bychom Vás informovali o aktuálních kurzech našeho vzdělávacího oddělení a dalších programů CIC. Je toho tentokrát více, využijte naší

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

24. INFORMACE STAROSTY

24. INFORMACE STAROSTY Starosta 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 24. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Lukáš

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia I. Základní ustanovení 1. Spolek rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia je spolek ve smyslu ustanovení 214 a

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výroční zpráva

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 7. dubnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Zdravotní služba: s. Bc. Hana Chvojková +420 607809868, +420 773632254, PMR - kanál 5 s. Ivana Primasová +420 603962980

Zdravotní služba: s. Bc. Hana Chvojková +420 607809868, +420 773632254, PMR - kanál 5 s. Ivana Primasová +420 603962980 Základní informace Datum: Neděle 10. června 2012 08:00 - začátek prostorových zkoušek 10:00-12:00 Generálka 14:00 vystoupení Podrobnosti u rozpisu zkoušek a u programu hlavního dne - str.6 Pořadatel: Místo

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje Králický zpravodaj. Elektronická Spis. značka: PP/167/P/2014 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje Králický zpravodaj. Elektronická Spis. značka: PP/167/P/2014 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje Králický zpravodaj Elektronická Spis. značka: PP/167/P/2014 Originál: Kancelář úřadu BOX verze: Platnost od: 09.04.2014 Účinnost od : 09.04.2014

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stanoví v souladu s 24 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Odbor kultury, školství a sportu

Odbor kultury, školství a sportu Odbor kultury, školství a sportu 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne 15. 6. Bod pořadu jednání: 21. 1. KOLO DOTACÍ Z KULTURNÍHO FONDU MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více