ANDRAGOGICKÉ NOVINY SPOLEČNOSTI PETR OTÁHAL, S. R. O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANDRAGOGICKÉ NOVINY SPOLEČNOSTI PETR OTÁHAL, S. R. O."

Transkript

1 ANDRAGOGICKÉ NOVINY SPOLEČNOSTI PETR OTÁHAL, S. R. O. DNES V LISTU Tvrdý úder Vaší konkurenci str. 2 a 3 DNES V LISTU Kam poslat spolupracovníky? str. 5 DNES V LISTU Vybraní lektoři a konzultanti str. 6 a 7 ISSN /200 Andragogická a poradenská společnost Petr Otáhal, s. r. o. Učení z nebe nepadají Bez efektivního vzdělávání zaměstnanců se dnes již neobejde žádná firma, která chce zvyšovat svou výkonnost a být úspěšná. Řada firem si dnes již uvědomuje, že nutně musí investovat do vzdělávání svých zaměstnanců. Dávno pominula doba, kdy personální oddělení přijalo nového pracovníka s doloženým ukončeným vzděláním a o jeho další růst se již nestaralo. V současné době se stále kladou větší nároky na zvyšování výkonnosti zaměstnanců, jejich profesionalitu a zefektivnění jejich práce. Analýzou vzdělávacích potřeb zaměstnanců lze účinně zjistit stávající situaci v oblasti lidských zdrojů potenciál, schopnosti a dovednosti zaměstnanců. Ve světě je běžné, že si lidé často hradí sami své celoživotní profesní vzdělávání. V Česku mají nyní zaměstnavatelé možnost financovat další vzdělávání svých zaměstnanců z Evropského sociálního fondu, pouze však v omezeném období do roku Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců má společně s jejich motivací pro společnost hned několik významů. Vzděláváním vlastních zaměstnanců přispívá společnost k rozvoji jejich potenciálu a tím i ke zvyšování jejich pracovního výkonu, pomáhá jí držet krok s konkurencí a v neposlední řadě pružně reagovat na stále se zvyšující n á r o k y z á k a z n í k ů. Z průzkumu HR Controlling 2005 společnosti PricewaterhouseCoopers vyplývá, že pracovníci, kteří si jsou vědomi toho, že firma neváhá investovat prostředky do jejich rozvoje, jsou výkonnější a celkově motivovanější než ti, kteří v rámci společnosti možnost rozvoje nemají. V programovém období se České republice nabízí až 26,99 mld. eur, které může čerpat z fondů Evropské unie. Pro úspěšné čerpání musí náš stát přidat přibližně 4,7 mld. eur z národních zdrojů pro spolufinancování projektů, jelikož Evropská unie financuje maximálně 5 % způsobilých výdajů. Z těchto čísel jasně vyplývá, že se pro Českou republiku a především pro subjekty jak z komerčního, tak z veřejného sektoru otevírá obrovská příležitost pro zvýšení konkurenceschopnosti, a to investováním do lidského kapitálu, např. formou soustavného vzdělávání nebo posilováním aktivních politik zaměstnanosti. Vzděláváte také? Yvetta Mikulcová Nedílnou součástí správného řízení každé organizace je kromě plánování, řízení, motivování, delegování a kontroly také systém efektivního využití lidských zdrojů, který nám umožňuje využívat kvality lidského ducha pro naše cíle. Projekt vzdělávání vznikal ve spolupráci s renomovanými odborníky z oblasti managementu, marketingu, obchodu a komunikace. Teoretičtí odborníci a úspěšní praktici vytvořili systém seminářů, školení, případových a tréninkových studií, které nám mohou pomoci lépe dosáhnout svých cílů vlastními silami a silami našich spolupracovníků. Působíme v oblasti rozvoje lidských zdrojů u malých a středních organizací, v komerční i veřejné sféře. Naši lektoři jsou úspěšnými praktiky a díky moderním metodám výuky dosahují pozoruhodných výsledků. Naučíme Vaši organizaci naučit jak ušetřit čas a peníze, jakým způsobem peníze lépe vydělat, jak získat uznání a jistotu, vysvětlíme Vám, jak si zajistit pohodlí a komfort, naučíme Vás flexibilitě, kreativitě, spolehlivosti a hlavně Vám pomůžeme ke spokojenosti. Věříme, že díky projektu vzdělávání získáte nové informace, které Vám pomohou v řešení problémů a které Vás inspirují k novým postupům, a že se proces systematického vzdělávání stane nedílnou součástívaší kultury. Petr Otáhal Motto: Vůdce je nejlepší, když lidé sotva vědí, že existuje, ne však už tak dobrý, když ho lidé poslouchají a tleskají m u, h o r š í, k d y ž j i m opovrhují. Ale dobrému vůdci, který málo mluví, když je jeho práce hotová a jeho cíl splněný, řeknou: My sami jsme to udělali. (Lao c, čínský filosof, 6. století př. n. l.) Definice koučinku: Pod pojmem koučink si představuje každý něco jiného. Existuje několik definic koučinku, V našem pojetí je to individuální a nedirektivní způsob vedení, který člověku pomůže objevit a maximálně využít KOUČINK svůj vlastní potenciál. nutích a pokrocích. Zpravidla Osobní koučink je určen po 5 až koučovacích těm, kteří se chtějí zamyslet sezeních (á 90 min) je možné nad svým životním stylem a očekávat první skutečné stanovit si dlouhodobé výsledky. Nabízíme i životní cíle. Pomůže hledat možnost koučinku telefonickou manažerské techniky vhod- formou. né k osobnímu rozvoji. Proč koučink? Protože Vám může pomoci. Úkolem kouče je nahlížet na situaci z nezávislého nadhledu a nasměrovat koučovaného k tomu, aby k nejlepšímu řešení dospěl sám. Přínosem pro klienta je, že pomocí otázek nalézá sám řešení svého problému. Aby byl koučink přínosem, musí si obě strany stanovit jasný cíl: jaký je problém a do kdy má být vyřešen. Komu je koučink určen? Tomu, kdo má zájem se osobně rozvíjet. Tomu, kdo potřebuje vyřešit nějaký problém, posílit své sebevědomí, uvědomuje si své slabé stránky a chce to změnit. S pomocí kouče lze nalézt řešení efektivně a nenásilně. Délka koučinku plně závisí na klientovi, na přístupu, na jeho rozhod- Jaké formy koučinku nabízíme? Koučink manažerů je zaměřen na zlepšení manažerských dovedností. Kouč Vás provede změnou, kterou si přejete nebo které se obáváte, změnou, kterou chcete uskutečnit co nejlépe. Koučink obchodních zástupců je zaměřen na zdokonalení obchodních dovedností a v kombinaci s tréninkem těchto dovedností je nejlepší cestou, jak se stát úspěšným obchodníkem. Koučink koučujících manažerů lze použít tam, kde se manažer učí nebo zdokonaluje v koučování svých podřízených. V r á m c i k o u č i n k u nabízíme také role: Osobní trenér nejčastější využití je při přípravě konkrétního jednání nebo prezentace, kde je výsledkem příprava od strategie jednání až po použití vhodných pomůcek. Vše pak probíhá formou tréninku konkrétní situace. Diskuzní parter Vám pomůže vyměnit si názory a zkušenosti. Nastaví zrcadlo Vašim osobním rozhodnutím a postojům. Bližší informace o kouči na v sekci naši lektoři a konzultanti. Lumír Vantuch.

2 2 / ANDRAGOGICKÉ NOVINY Peníze z Evropské Unie na vzdělávání Již od roku 2002 pomáháme našim klientům se zajišťováním nevratných finančních prostředků z cizích zdrojů na jejich vzdělávací akce. V letech 2003 až 2004 jsme ve spolupráci s RPIC Frýdek-Místek a BIC Ostrava zajišťovali 50% dotaci na náklady spojené se vzděláváním pro zaměstnance malých a středních podnikatelských subjektů. Od roku 2004 pomáháme našim klientům s tvorbou žádostí (dále jen projektů) o získání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské Unie. Specializujeme se na Evropský sociální fond. Máme za sebou tvorbu 50 různých projektů pro komerční, veřejný i neziskový sektor v rámci OP RLZ a OPPP (GS Profese). Úspěšnost projektů tvořených v roce 2005 byla 5 %. V prvním pololetí 2006 se nám podařilo získat pro naše klienty dotace ve výši 12,7 mil. Kč. Ve druhém pololetí 2006 to bylo přes 33 mil. Kč. V současné době jsme připravili pro naše klienty čerpání z OP LZZ a OP VpK v novém programovacím období 2007 až 2013 v celkovém objemu 200 mil. Kč. Nyní připravujeme další projekty v nových výzvách. Naši zákazníci nejvíce požadují finanční prostředky na úhradu vzdělávacích aktivit pro své zaměstnance a úhradu doprovodných nákladů (pronájmy, administrativní výdaje atd.). Zkušenosti rádi použijeme i pro Váš ekonomický prospěch. Na vyžádání Vám manažeři projektu vzdělávání rádi poskytnou reference na konkrétní příjemce dotací. Volejte prosím telefonní číslo Petr Otáhal Pozor na zkreslené představy O tom, že vzdělávání zaměstnanců je dnes nutností, už snad téměř nikdo nepochybuje. Hodně se o vzdělávání mluví, píše v novinách, zkrátka je in.anejen to. Zaměstnavatelé vědí nebo alespoň tuší, jaké dovednosti jejich pracovníkům chybí a v jakých znalostech by se měli dále zdokonalovat. Vědí také, že systematické vzdělávání není levnou záležitostí, a proto mnozí manažeři přistupují k velmi populární myšlence, jak získat peníze z evropských strukturálních fondů. Někteří mají dokonce jasnou představu o tom, že by je to nemělo nic stát. Hlavně ve smyslu: Proč bychom měli vzdělávat zaměstnance za naše (myšleno firemní) peníze, když nám to může financovat Evropská unie? Zní to sice dobře, ale tato vize je naprosto nereálná a krátkozraká. Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR zcela jasně upřednostňuje firmy a instituce, v nichž je již nastaven určitý systém ve vzdělávání a rozvoji pracovního potenciálu a kde tento proces prokazatelně probíhá. Tam, kde nic takového nefunguje, je šance daného subjektu na úspěch minimální, neřku-li nulová. Pro typickou českou vypočítavost zde není prostor. Je důležité zamyslet se nejprve nad tím, co a v jakém rozsahu můžeme realizovat sami za sebe, za svou firmu a ve své režii, a tím položit základ k dlouhodobému vzdělávacímu procesu za peníze z dotací EU. Yvetta Mikulcová Z DOMOVA 200 Dejte konkurenci tvrdý úder! Vyberte si vzdělávací téma: ADAPTACE NOVÉHO PRACOVNÍKA V ORGANIZACI Zvládání konfliktních situací Rétorické dovednosti ANDRAGOGICKÉ MINIMUM PRO LEKTORY Didaktické pomůcky a jejich ovládání 6 až Příprava vzdělávací akce její metodika 6 až Prezentační dovednosti přednášejícího Partnerské přístupy k frekventantům Pokročilé výukové metody Tajemná řeč těla ANDRAGOGIKA PRO MANAŽERY Didaktické pomůcky a jejich ovládání 6 až Prezentační pomůcky přednášejícího Zvládání problémových míst při prezentaci Tajemná řeč těla 6 až EMOCE A KOMUNIKACE V MEDICÍNĚ Komunikační pasti v medicíně Komunikace se smyslově handicap. klientem Stresové faktory a jejich ovlivňování Asertivní dovednosti v medicíně Prevence syndromu vyhoření Emoční kompetence a inteligence Pacient, klient nebo spotřebitel? EVROPSKÁ INTEGRACE A EVROPSKÁ IDENTITA Strukturální fondy EU 6 až Diskriminace a antidiskriminační politika 6 až Evropská integrace 6 až Národní identita států v EU 6 až FINANCE (PRO ODBORNÍKY) Finanční analýza dat pro specialisty Řízení cash flow Finanční controlling Kalkulace nákladů organizace Hodnocení účetních jednotek FINANCE PRO NEFINANČNÍ MANAŽERY Základy financí Kalkulace nákladů v souvislostech Bilancování rozpočtu Efektivní využívání cizích zdojů Strukturální fondy EU Účetní výkazy-praktikum Manažerské účetnictví-praxe řízení výkonnosti podniku Příprava a realizace investic pro neekonomy Základy ekonomických znalostí pro administrativu Úvod do controllingu pro manažery neekonomy Controlling v praxi-řízení nákladů pro neekonomy HORIZONTÁLNÍ TÉMATA PRO VEŘEJNÝ A STÁTNÍ SEKTOR Diskriminace a antidiskriminační politika Rovné příležitosti mužů a žen Komunikace s osobami ohroženými společenskou exkluzí Boj proti korupci Environmentální minimum Etický kodex úředníka veřejné správy Etika a etiketa úředníka veřejné správy KOMUNIKACE PRVOLINIOVÝCH PRACOVNÍKŮ Zvládání konfliktních situací Hezky česky v pravopise i v komunikaci Úprava písemností dle ČSN Rétorické dovednosti pro prvoliniové pracovníky Příprava na hodnotící pohovor - podpora realizace Vitality management pro prvoliniové pracovníky Písemná komunikace v obchodní praxi KOUČINK PRO MANAŽERY Koučování jako nástroj výkonného řízení Metody koučinku Komunikační pasti při koučování KRIZOVÝ MANAGEMENT Základy krizového managementu pro TOP manažery Základy vedení při krizovém řízení LEGISLATIVA - PRÁVO Zákoník práce (po novelizaci k ) Trestní odpovědnost vedoucího pracovníka Reklamace a ochrana spotřebitele Smlouva o dílo a uplatitelnost práva Zákon o veřejných zakázkách MANAŽER VÝROBY Týmové role a motivace v kolektivu 6 až 6 až 6 až 6 až 6 až 6 až 6 až 6 až 6 až 6 až 6 až 6 až Jak se domluvit s lidmi, kteří nechtějí Plánování, delegování a kontrola v praxi Kaizen a štíhlá výroba SIX SIGMA a její využití Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci 6 až MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI - HARD SKILLS Týmové role a motivace v malé a střední organizaci Plánování a delegování v manažerské praxi Strategické myšlení manažera a jeho rozvoj Porada jako nástroj výkonného řízení Budování firemní kultury ve 21. století Kaizen a štíhla výroba SIX SIGMA a její využití Strategické myšlení v podmínkách hyperkonkurence MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI - SOFT SKILLS Účinné ovlivňování v manažerské praxi Strategické myšlení manažera a jeho rozvoj Prevence syndromu vyhoření Prezentace a zásady veřejného projevu manažera Stresové faktory a jejich ovlivňování Image a charisma moderního manažera Hra součást manažerských technik řízení? Vyrovnání se s kritikou Vitality management Řízení změn (management změn) Nebojme se pojm ů (PDCA, KISS, SMART, STAR...) MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI PRO MISTRY Týmové role a motivace v koletivu Jak se domluvit s lidmi, kteří nechtějí Plánování, delegování a kontrola v praxi Prezentační dovednosti na pracovišti Prevence syndromu vyhoření Příprava na hodnotící pohovor podpora realizace Kaizen a štíhlá výroba Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci Budování firemní kultury a environmentálního minima Kariérový postup (z dělníka mistrem a co dál?) Vyrovnávání se s kritikou, generační a profesní konflikt Využívání potenciálu podříz. a porada jako nástroj řízení Základy finančních souvislostí Krizové řízení týmu MARKETING (PRO ODBORNÍKY) Tvorba marketingového plánu Praktické PR (Public Relations) Cílené využívání informací a práce s informacemi Product manager a jeho marketingová odbornost Marketingová komunikace cyklus Účinná propagace v praxi moderní firmy Event Marketing MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI PRO MANAŽERY Podnikatelské prostředí a jeho analýza Corporation identity a public relations Cílené využívání informací a práce s informacemi Zavádění nových výrobků a služeb na tuzemský trh Zavádění nových výrobků a služeb na zahraniční trhy Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci Jak vytvořit účinné reklamní sdělení Praktické využití SWOT a dalších analýz MULTIKULTURNÍ SEKCE Komunikace s korejským manažerem Komunikace s japonským manažerem Čína a Tibet očima cestovatele NÁKUPNÍ DOVEDNOSTI - SOFT SKILLS Info. zdroje a efektivní zjišťování výhodných nabídek Zákon o veřejných zakázkách Strategické vyjednávání výhodných podmínek Rozhodovací fáze nákupu Nákupčí profesionál Úspěšné nákupní oddělení a nákupní marketing Procesní řízení nákupu Nákupní jednání Telefon v nákupní činnosti Plánování jako základ úspěchu v obch. praxi (sebeřízení) Marketingové myšlení pro obchodníky Efektivní telemarketing Příprava na obchodní schůzku a úvodní fáze jednání Zjišťování a vyvolávání potřeb zákazníka Správná argumentace a zdolávání námitek v obch. praxi Rozhodovací fáze jednání a úspěšné uzavření obchodu Řečnické dovednosti (prezentace, zásady veřej. projevu) Neverbální komunikace a její využití v obchodní praxi Prevence syndromu vyhoření obchodníka Dlouhodobé budování vztahů se zákazníkem Image a charisma moderního obchodníka Emoce v obchodě 6 až 6 až 6 až 6 až 6 až 6 až 6 až 6 až 6 až 6 až OBCHODNÍ DOVEDNOSTI PRO DLOUHODOBÝ PRODEJ

3 200 Z DOMOVA ANDRAGOGICKÉ NOVINY / 3 Dejte konkurenci tvrdý úder! Vyberte si vzdělávací téma: Vitality management pro obchodníky Jak úspěšně prodávat i v náročných situacích Jak úspěšně představit svoji nabídku. Key Account Management Profesionální prezentace na výstavách a veletrzích. OBCHODNÍ DOVEDNOSTI PRO KRÁTKODOBÝ PRODEJ Plánování jako základ úspěchu v obch. praxi (sebeřízení) Marketingové myšlení pro obchodníky Efektivní telemarketing Příprava na obchodní schůzku a úvodní fáze jednání Zjišťování a vyvolávání potřeb zákazníka Správná argumentace a zdolávání námitek v obch. praxi Rozhodovací fáze jednání a úspěšné uzavření obchodu Řečnické dovednosti (prezentace, zásady veřej. projevu) Neverbální komunikace a její využití v obchodní praxi Prevence syndromu vyhoření obchodníka Image a charisma moderního obchodníka Emoce v obchodě Vitality management pro obchodníky Jak úspěšně prodávat i v náročných situacích Jak úspěšně představit svoji nabídku. Key Account Management Profesionální prezentace na výstavách a veletrzích. OPERÁTOR CALL CENTRA Telefonní komunikace Efektivní telemarketing Efektivní prodej po telefonu Komunikační pasti při telemarketingu a prodeji po tel. Písemná komunikace v obchodní praxi OUTDOOR A TEAMBUILDINGOVÉ AKTIVITY Sportovní animace pro skupinu individuálně Outdoor fun individuálně PERSONALISTIKA PRO MANAŽERY Analýza pracovních pozic a popisy práce Kariérový postup v malé a střední organizaci Hodnotící a rozvojový rozhovor s pracovníkem Výběr spolupracovník ů (ideální výběrové řízení) Mobbing a bossing Hodnocení dle metody 360 stupňů Personální controlling Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci Outplacement (analýza, poradenství, semináře) Trendy a možnosti výběru zaměstnanců Jak vybrat kvalitního obchodního zástupce Jak dělat personalistiku v malém a středním podniku až 24 Personální aspekty znalostního managementu POČÍTAČOVÉ KURZY PRO (MÍRNĚ) POKROČILÉ Zrychlení práce s internetem a elektronickou poštou Skvělá prezentace MS PowerPoint MS Word neznámý (zjednodušte si práci) MS Excel neznámý (zjednodušte si práci) Psaní všemi deseti 16 až 0 MS Word pro pokročilé MS Excel pro pokročilé PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTOVÝ MANAŽER Základní dovednosti při plánování projektů Životní cyklus projektu Rizika projektu a jejich eliminace Projektové řízení I Nástroje a metody plánování projektu Projektové řízení II Nástroje a techniky řízení projektu Projektové řízení III Rozvoj osobnosti projekt. manažera Projektové řízení IV Řízení projektového portfolia Klíče projektového řízení Specifika řízení projektů z ESF Jak úspěšně řídit projektový tým Nová generace projektového řízení Výkonnostní ukazatele v HR Znalosti lidí řízené k úspěchu organizace ŘÍZENÍ ORGANIZAČNÍCH ZMĚN Balanced Scorecard v praxi Moderní metody řízení Řízení změn až 24 Firemní kultura VEDENÍ TÝMU, OSOBNÍ A MANAŽERSKÉ KOMPETENCE Uspějte v 1. manažerské funkci - nastartujte svou kariéru Kompetentní manažer rozvoj - manažerských dovedností Efektivní manažer - nástroje zvyšování výkonnosti týmu Jak úspěšně jednat s lidmi Vedení pracovního týmu Týmová spolupráce Nástroje manažera k řízení a motivování pracovníků Koučink pro manažery a trenéry Jak efektivně motivovat Efektivní řízení porad Efektivní komunikace Manažerské pohovory Asertivita v praxi Řízení konfliktů Manažerské vyjednávání nová dynamika pro Váš podnik Strategie a taktika argumentace umění přesvědčit Prezentační dovednosti Prezentační dovednosti v angl. nebo německém jazyce Rétorika - zdokonalení veřejného projevu Skupinové řešení problémů Time management - řízení času Jak zvládat pracovní stres PSYCHOLOGIE Emoční kompetence a emoční inteligence Stresové faktory a jejich ovlivňování Tajemná řeč těla a její každodenní využívání ŘÍZENÍ A ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Trendy a možnosti výběru zaměstnanců HR manažer Řízení kompetencí Motivační systémy ve firmě Efektivní vzdělávání zaměstnanců Interní komunikace - součást firemní kultury Audit personálních činností a personální benchmarking Tvorba kompetenčních model ů, popisy pracovních míst Trénink výběrových pohovorů Assessment a Development Centrum - nástroj hodnocení Orientace a adaptace nových zaměstnanců Tvorba systémů motivace ve společnosti Hodnocení prac. výk. zaměstnanců - hodnotící pohovory Odměňování zaměstnanců a zaměstnanecké výhody Řízení kariéry a profesního růstu manažerů a zaměstn. Analýza vzděl. potřeb a hodnocení vzděl. programu Personální práce jako požadavek systému man. kvality Pracovní právo pro personalisty Vedení personální agendy v praxi SEKRETÁŘKA VIZITKA ORGANIZACE Zvládání konfliktních situac Hezky česky v pravopise i v komunikaci Úprava písemností dle ČSN Spisová služba v komerční a veřejné sféře Time management pro sekretářky Gastronomická pravidla pro asistentky a sekretářky 6 až Barvová typologie a image 4 až 6 Rétorické dovednosti pro sekre t., asistentky a referentky Příprava na hodnotící pohovor podpora realizace Vitality management pro sekretářky a asistentky Efektivní komunikace po telefonu Základy ekonomických znalostí pro administrativu SERVISNÍ TECHNIK V AKCI - MONTÁŽNÍ TECHNIK VAKCI Zvládání konfliktních situací Time management 6 až ÚŘEDNÍK - VIZITKA ÚŘADU Zvládání konfliktních situací Hezky česky v pravopise i v komunikaci Úprava písemností dle ČSN Spisová služba v komerční a veřejné sféře Time management úředníka Rétorické dovednosti úředníka Příprava na hodnotící pohovor podpora realizace VZDĚLÁVÁNÍ BEZ HRANIC - TUZEMSKO Praha stověžatá Beskydy VZDĚLÁVÁNÍ BEZ HRANIC - Wien jarní, adventní Krakow jarní, adventní ZAHRANIČÍ 6 až 6 až 6 až 6 až 6 až 1 až 2 dny 2 až 4 dny 1 den 1 až 2 dny *, tzn. možný rozsah výuky v počtu vyučovacíh hodin (vyučovací hodina = 45 minut). Naše odbornost - společnost Petr Otáhal, s. r. o., má status akreditovaného vzdělávacího střediska Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na celou řadu vzdělávacích akcí v oblasti managementu, řízení, obchodních dovedností a marketingu. Dále nám byla udělena podle ust. 30 odst. 5 zák. č. 312/2002 Sb. akreditace vzdělávací instituce Ministerstva vnitra ČR a akreditace celé řady odborných vzdělávacích programů podle ust. 31 ods. 5 zák. č. 312/2002 Sb. pro úředníky a vedoucí úředníky. Skandál v hotelu Jana Pro naše zákazníky a jejich zaměstnance hledáme ta nejzajímavější kongresová a školicí střediska nejen na území republiky, ale i v zahraničí. Rádi spolupracujeme například s ostravským hotelem Harmony Club, útulným penzionem Rytířsko na Vysočině nebo kongresovým a ubytovacím centrem hotelu Euro v Pardubicích. Naprosto skandální je ale chování kongresového hotelu Jana, který leží uprostřed úrodné Hané, ve městě Přerov. Vždy, když zde pořádáme některý ze seminářů nebo konferencí pro naše zákazníky, tak se nestačíme divit. Úslužnost personálu, příjemné prostředí, kvalitní ubytování, výborná kuchyně a sportovní zázemí hotelu způsobuje, že zákazníci stále častěji volí tento hotel. A to je skandál. Zeptali jsme se přímo ředitele hotelu, jak to dělá, že se mu daří poskytovat služby na tak vysoké úrovni. Pan ředitel nám odpověděl, že všechno vsadil na své spolupracovníky, kterým důvěřuje a stará se o jejich systematické vzdělávání v novinkách v gastroprovozech, kongresové turistice a sportovních animacích. Pak se nám omluvil, že svůj další čas musí věnovat hostům. A co tomu říká paní Všetečková, účastnice dvoudenního odborného semináře na téma finance pro nefinanční manažery? Jsem nadšena nejen z výborného školení, schopného a fundovaného lektora, ale také z teambuildingových aktivit, které jsou pro nás v hotelu připraveny. Musím přiznat, že nejvíce mi vyhovovala dnešní bohatá snídaně, kde jsem si s kolegyněmi výborně povykládala. Posoudit můžete sami na nejlépe však několikadenní osobní návštěvou. Budete-li hledat místo, kde uspořádat vzdělávací seminář, je hotel Jana ideální volbou. Milan Budník

4 4 / ANDRAGOGICKÉ NOVINY Z MINULOSTI 200 Naši nadšení zákazníci se vyjádřili:

5 200 ZE SVĚTA ANDRAGOGICKÉ NOVINY / 5 Rozvíjejte Vaše kompetence systematicky! Manažerská škola pro mistry I a II Motto: Ušetřit spoustu peněz a starostí ve výrobě může i mistr (lídr týmu), pokud umí dobře řídit a vést svěřený kolektiv. Zvyšování odborné úrovně našich lektorů a konzultantů Kovářova kobyla by neměla chodit bosa. Proto ve společnosti Petr Otáhal, s. r. o., dbáme na to, aby všichni naši lektoři a konzultanti systematicky rozvíjeli své dovednosti a mohli ještě více obohacovat naše zákazníky. Nejinak tomu bylo i v létě 200, kdy skupina osmi expertů z naší společnosti odjela díky podpoře Národní agentury pro evropské vzdělávací programy a jejímu programu Leonardo da Vinci Mobility na odbornou stáž do Německa. Cílem této cesty bylo v rámci celoživotního učení seznámit naše vybrané experty s problematikou vzdělávání dospělých ve spolkové zemi Sasko. Ve spolupráci s našim německým partnerem, společností Vitalis, navštívili naši experti vzdělávací střediska v Lipsku a Halle, kde se seznámili se vzděláváním úředníků pro andragogickou činnost, vzděláváním kádrů pro německou armádu a systémem rekvalifikací nezaměstnaných. Veškeré poznatky v oblasti zvyšování kvality a inovace v metodice odborného celoživotního vzdělávání mohou naši lektoři a konzultanti aplikovat v domácích podmínkách. Lumír Vantuch Vydělejte na rozvoji manažerských dovedností svého mistra, pošlete jej co tři týdny na jeden den k nám! Cílem šestidenního studia je rozvoj manažerských dovedností u mistrů, lídrů týmů a nižšího managementu. Bez dobré kávy to na semináři nejde # 2 Tak co si dáte? Kávu přece. A jakou mi nabídnete? No... turka, nesko nebo vídeň? Podobnou nabídku kávy už naštěstí uslyšíme málokde. Naše cestovatelské zkušenosti a řada nových kaváren a restaurací posunuly naši představu o kávovém požitku od tradičního turka k daleko širší nabídce. Espresso, cappuccino, latte macchiato, ristretto, doppio, frappé... to jsou nyní názvy nejčastějších objednávek. Italsky znějící, z Itálie většinou pocházející a v Účastníci se naučí lépe komunikovat s podřízenými a nadřízenými, dokáží lépe řešit konfliktní situace, plánovat a kontrolovat své podřízené, nebát se převzít zodpovědnost, efektivněji řešit svěřené úkoly. Škola rozvoje prvoliniových pracovníků Motto: Váš obchodní partner si o Vás a chování Vaši organizace udělá obrázek podle pracovníka, který stojí v první linii. A první dojem, ten je mocný. Rozviňte komunikační dovednosti Vašich prvoliniových pracovníků. Ať se jedná o sekretářky, asistentky, recepční, úředníky, účetní, vedoucí skladníky, prodavače ap., ti všichni zásadním způsobem ovlivňují corporation identity Vaší organizace v očích Vašich obchodních partnerů a veřejnosti. Pošlete je co tři týdny na jeden den k nám. Cílem pětidenního studia je zdokonalení komunikačních dovedností Vašich pracovníků a celková kultivace jejich písemného i mluveného projevu. Akce jsou také vhodné pro úředníky veřejné správy. Itálii také nejlépe chutnající. Proč tomu tak není vždy i u nás? Připomeňme si tři způsoby přípravy kávy a něco málo o jejich kvalitě. Nejdříve ten náš turek. Především to není správná příprava kávy na turecký způsob. Turecká nebo také řecká mokka je velmi jemně namletá káva, která se míchá s cukrem a vodou v džezvě (zvané Ibrik) a nechá se tradičně třikrát vzkypět na otevřeném ohni. Často se dochucuje kardamomem, také k překrytí výrazné hořkosti takto připravené kávy. U nás mokka představuje obzvlášť silnou kávu, při které se použije na běžné množství vody dvojnásobné množství kávy než obvykle. Nejlépe se připraví v kávové konvici se sítem (cafetiéru), ve které se kávový prášek zalije vřelou vodou, zamíchá a stlačí kovovým pístem s kovovým sítkem, čímž se oddělí kávová sedlina, která zůstane Škola rozvoje obchodních dovedností Motto: Jak prodávat, abychom prodali! Rozvoj kompetencí vyššího managementu Motto: Schopnost vést lidi je věda i umění zároveň. Lze se mu naučit. Vydělejte na rozvoji svých manažerských dovedností a manažerských dovedností Vašich spolupracovníků ve vedení, přijeďte jednou za tři týdny na jeden den k nám! Cílem sedmidenního studia je výuka a rozvoj pokročilejších manažerských kompetencí středního, vyššího a TOP managementu Vaší organizace. Účastníci tréninkových akcí se seznámí s Vydělejte na rozvoji obchodních dovedností svého obchodníka! Pošlete jej jednou za tři týdny na jeden den k nám. Cílem šestidenního studia je výuka a zdokonalení obchodních a prodejních dovedností. Účastníci se naučí lépe zjišťovat a vyvolávat potřeby potenciálního zákazníka, zvládat námitky a emoce zákazníka, tah na branku a hlavně uzavřít objednávku. novými trendy v oblasti komunikace a řízení podřízených. Dále se naučí lépe a efektivněji komunikovat, šetřit časem, strategicky myslet, umět plánovat a delegovat, nebát se převzít zodpovědnost, řídit změny a chování lidí a efektivněji dosahovat určených cílů. Tyto semináře jsou vhodné i pro vedoucí úředníky a představitele veřejné správy. pod pístem. Ano, mnozí na českého turka, tedy správse silným aroma a silnou chutí, s jemnou hustou pěnou, která se nesmí rychle rozpadnout, často kombinovaná s nadýchanou, ale kompaktní mléčnou pěnou. Připravit dobré espresso nebo cappucci-no je umění Kdo láme rekordy? Žádejte telefonní čísla na spokojené. Mezi naše klienty patří řada institucí veřejné a státní správy, úřady zřízené jednotlivými ministerstvy, dále průmyslové podniky, obchodní společnosti zaměřené na tuzemský i exportní trh, firmy podnikající ve službách, neziskové organizace a zdravotnická zařízení. Denně školíme ředitele, jednatele, majitele, manažery, představitele státní a veřejné správy, obchodníky, sekretářky, asistenty, úředníky, mistry, technické pracovníky, učitele, specialisty, odborné experty, lékaře a vyšší zdravotnický personál. Na vyžádání Vám rádi zpracujeme seznam úspěšných realizovaných zakázek. Volejte prosím Petr Otáhal, s. r. o. telefonní číslo ANDRAGOGICKÉ NOVINY Vydává Petr Otáhal, s. r. o. ve spolupráci s internetovým obchodem DTP: Tomáš Polášek, adresa vydavatele: Petr Otáhal, s. r. o., Jiráskova 490, 7301 Frýdek-Místek, tel: , GSM brána: , internet: Přiděleno mezinárodní standardní číslo seriálových publikací ISSN

6 6 / ANDRAGOGICKÉ NOVINY ZE SPOLEČNOSTI 200 Bez dobré kávy... vyžaduje zkušenost, pečlivost, znalost a zvládnutí všech faktorů, které jeho kvali-tu ovlivňují. K docílení správné barvy, aroma a chuti kávy, hustoty a barvy kávové pěny pro potěšení všech smyslů nestačí jen výběr kvalitní, pro esspresso určené kávy, ale i její skladování, stupeň mletí (pokud možno čerstvě před každou porcí), intenzita napěchování kávy v pánvičce, kvalita, teplota a rychlost průtoku vody, teplota a tvar šálku. Podstatnou součástí přípravy super espressa je nejen kvalita kávovaru, ale také jeho pravidelné čištění, seřizování a správná obsluha. Výsledek pak korunuje kultura servírování. Obliba aroma, chuti a požitku z kávy se různí, někdo má raději hořkou, kyselejší, trpčí nebo sladší chuť, vyvážený, drsnější, jemnější nebo plnější požitek v ústech, jiný rychlé povzbuzení nebo pomalejší prožitek. Pro někoho je ta správná káva jen káva určité značky a jen v jeho oblíbené kavárně, jiný je přesvědčen, že nejlepší kávu umí připravit milovaná osoba, někdo upřednostňuje určitý způsob přípravy, jiný má rád změnu a rozmanitost. Vždy by nám ale naplnění naší představy kvalitní kávy mělo stát za to, abychom si svůj šálek užili. Zdeňka Veselá Vybraní lektoři a konzultanti se představují Dana Štroufová Lektor, konzultant a trenér pro obchodní, manažerské a komunikační dovednosti. V průběhu své praxe působila v řídících funkcích v průmyslu a školství (mistrová, podnikový technolog, vedoucí výchovy a vzdělávání), dále jako středoškolská profesorka, ředitelka soukromého gymnázia, obchodní reprezentant a manažer zahraniční společnosti. Zde byla vyhodnocena jako nejlepší reprezentant za 10 let působení společnosti v ČR. Je členkou Sdružení odborníků v andragogice - SOVA a viceprezidentkouasociace odborníků v andragogice ČR. Štroufová vykonává lektorskou, konzultační činnost a koučování pro společnost Petr Otáhal, s. r. o., odbornou spolupráci při přípravě seminářů a učebních manuálů. Spolupracuje při tvorbě učebních osnov a učebních plánů pro MŠMT. Připravuje a realizuje vzdělávací procesy pracovníků podniku. Dagmar Urbancová Lektorka manažerských dovedností. Zdeňka Veselá Lektor a konzultant pro obchodní dovednosti v potravinářském sektoru, lektor a konzultant pro nadnárodní potravinářské koncerny. Vystudovala ekonomickou mezinárodní společnost fakultu VŠB-TU v Ostravě, Trenkwalder KAPPA People poté zde jako odborný a. s.). Její manažerská pozice asistent 4 roky vyučovala. V letech pracovala pro jednu z vůdčích ředitelky pobočky se vždy týkala organizování a řízení pracovních týmů s orientací společností podnikajících v na cíl. Hlavním zájmem oblasti flexibilních dodávek pracovní síly na českém i slovenském trhu práce, pro KAPPA People a. s. (dnes a současně pracovním úkolem bylo řízení poboček pracovní agentury v Ostravě, Olomouci, Zlíně a zajištění jarních a letních chmelových prací v ČR. V rámci lektorského týmu firmy (vnitrofiremně) školila manažery na všech úrovních řízení. Vzhledem ke svým komunikačním a empatickým schopnostem lektorovala semináře v manažerském řízení, komunikačních dovednostech, osobnostním rozvoji, typologii manažerů a výběru zaměstnanců. V současné době jako OSVČ realizuje zemědělské práce přibližně se dvěma a půl tisíci zaměstnanci. Na středních školách lektoruje semináře pro studenty v pracovněprávní problematice a v přípravách na přijímací pohovor. (Natočila spolu s kolegy vzdělávací videofilm pro školy Na prahu kariéry ). Mgr. Hana Fabíková Lektorka pro český jazyk, stylistiku a úpravu písemností podle normy. Je absolventkou filozofické fakulty Ostravské univerzity, obor český jazyk se žurnalistickým zaměřením. V současné době je na rodičovské dovolené, co nejdříve se však hodlá vrátit na soukro- Od roku 1992 zastávala v kávovém gigantu Tchibo Praha pozice obchodního zástupce a ředitele prodeje pro retail a Key account managera, obchodního ředitele a generálního ředitele pro prodej kávy v gastronomii. Od roku 2007 spolupracuje se vzdělávací společností Petr Otáhal, s. r. o., jako manager projektu vzdělávání a lektor školený v andragogických dovednostech. Má dlouholeté profesní a životní zkušenosti ve vedení malých i velkých pracovních týmů v potravinářském obchodě, výrobě mé gymnázium 1st International School of Ostrava, kde učila český jazyk a literaturu a působila jako výchovný a kariérový poradce. Zároveň vede semináře starší české literatury na pedagogické fakultě Ostravské univerzity. a logistice. Obchodní činností prošla na všech úrovních nákupu a prodeje se širokou škálou obchodních partnerů na B2C i B2B trhu. Velkým přínosem jsou její zkušenosti s budováním a vedením prodejních týmů na náročných trzích. Jako lektor vede semináře Mgr. Fabíková patří mezi oblíbené lektory a konzultanty mezi frekventanty. Má autorský podíl na tvorbě pracovního manuálu ke kurzu hezky česky v pravopise i v komunikaci. V neposlední řadě jí vycházejí neperiodické články v odborném tisku. obchodních dovedností, komunikačních dovedností, telefonního prodeje a CS, manažerských dovedností. Dobroslav Štrouf Lektor, konzultant a trenér pro obchodní, manažerské a komunikační dovednosti. Vystudoval VŠCHT v Pardubicích, následně mar-

7 200 ZE SPOLEČNOSTI ANDRAGOGICKÉ NOVINY / 7 Naslouchejte těm, kteří Vám sami rádi naslouchají keting a obchod v Business Training Centers, Lektorskou akademii s akreditací MŠMT a další systematické tréninky trenérů a konzultantů. Ve své zajímavé profesní praxi působil jako redaktor zpravodajství a publicistiky v televizi, šéfredaktor podnikových novin a rozhlasu, tiskový mluvčí a asistent primátora. Mezitím také v Ivan Doubek Lektor odborných předmětů outsourcing, dopravní logistika, logistika a dále rozvojových obchodních a manažerských dovedností. Vystudoval strojní fakultu Vysoké školy báňské Technické univerzity v Ostravě a poté pracoval tři roky v Nové Huti Ostrava v dopravním závodě na různých samostatných a později řídících pozicích. Od roku 2003 pracuje v řídících funkcích jako ředitel reklamní agentury, ředitel tělovýchovné jednoty, či regionální obchodní ředitel. V současné době pracuje jako lektor, konzultant, kouč, kameraman redaktor a režisér. Aktivně se podílí na vzdělávacích akcích jak ve veřejném, tak i v komerčním sektoru. obchodních a manažerských pozicích ostravských firem. V roce 2004 byl při zrodu občanského sdružení K V Ě T I N O V Ý PA R K OSOBNOSTÍ, který již čtvrtým rokem organizačně zajišťuje výsadbu Květinových obrazců v ÚSP Hrabyně a pořádá koncerty a autogramiády pro o- byvatele ústavu. V letech externě učil na Vysoké škole báňské Technické univerzitě v Ostravě. V současné době je ředitelem Academia Clubu společnosti Petr Otáhal, s. r. o., a zároveň lektorem a konzultantem obchodních dovedností v tuzemském a zahraničním obchodním styku a manažerských dovedností. MgA. Petr Kantor Lektor pro rozvoj manažerských dovedností pro střední, vyšší a TOP management. Od roku 2003 se profesně věnuje lektorské činnosti. Inspiraci a profesní zkušenosti pro lektorskou práci získává i ze zahraničních institucí. Aktivně působí na Tokai University v Japonsku. V minulosti se podílel na výzkumu efektivity kulturní sítě ENCATC v Bruselu a výzkumu komunitního plánování v Londýně. Poznatky ze zahraničních institucí aplikuje při řízení manažerských projektů i na samotných Lumír Vantuch Lektor manažerských a obchodních dovedností. Lektor a konzultant pro nadnárodní potravinářské koncerny. Po ukončení fakulty zahraničního obchodu VŠE pracoval v TATŘE Kopřivnice jako specialista v odboru prognóz a koncepcí, pak v podniku PRIOR Severomoravské obchodní domy v pozicích vedoucí odboru, ředitel závodu, obchodní ředitel podniku, vzdělávacích seminářích. Kromě standardních seminářů z oblasti managementu nabízí konzultace pro obchodní jednání s japonskými partnery a specializované kurzy pro poté jako managing direktor v česko-rakouské společnosti ICEC Trading. V roce 1995 založil vlastní obchodní firmu. Od roku 1997 je samostatný poradce, analytik a zpracovatel projektů. V roce 1999 absolvoval The Open University Business school a získal profesionální certifikát v managementu. Absolvoval kurz andragogického minima. Odborná andragogická a publikační činnost Vantucha zahrnuje vnitrofiremní vzdělávání v komerčních organizacích i ve veřejné správě, je autorem kurzu Finance pro nefinanční manažery Publikoval v časopisech Vnitřní obchod, Marketing management. Jaroslav Pávek Lektor manažerských a obchodních dovedností se specializací na řízení pracovníků ve výrobní sféře a firemní motivace dělnických profesí. top management v oblasti aplikace výsledků výzkumu kognitivního managementu. Od roku 2005 spolupracuje s výzkumným střediskem pro kognitivní management na Tokai University v Japonsku a od roku 2007 se podílí na založení Centra pro studium evropské i- dentity při Ostravské univerzitě. Kantorova publikační činnost zahrnuje mj. tato skripta, která vydala Ostravská univerzita: Rozhodování v krizi, (2007). Rozvoj manažerských kompetencí, (2007). Týmová spolupráce, (2007). Teorie hry v učitelské praxi, (2007). V oblasi výzkumu se zaměřuje na tvorbu kognitivních modelů a jejich využití v reklamě, vývoj vzdělávacího programu pro celoživotní vzdělávání na Ostravské univerzitě, vývoj dalšího profesního vzdělávání pro dopravce. Pravidelně publikuje také časopisech Personál a Moderní řízení. Podílel se na edici knihy Kognitivní management. Má obrovské profesní zkušenosti z dělnické profese, z technické a manažerské pozice, z obchodní a manažerské činnosti, a z obchodní spolupráce. Cenné zkušenosti získal také během svého působení na postu místostarosty. Pavek má schopnost analýzy problémů organizace výroby, zná problematiku operativního a strategického řízení provozu výroby, zkušenost s využitím lidských zdrojů v dělnických i technických profesích, je zdatný ve vedení a řízení pracovních týmů a kolektivů, navrhování praktických a efektivních způsobů řešení krizových vztahů v organizaci výroby. Má dlouhodobou praxi v samostatné obchodní činnosti, ovládá problematiku a umění přímého prodeje, má schopnost vyhledávat, trénovat a motivovat nové obchodní reprezentanty. Má lektorskou zkušenost a odbornost při motivaci týmu ve výrobní sféře, zvláště dělnických profesí a středního managementu, může se pochlubit komunikační zdatností, technickou odborností, dlouholetou praktickou zkušeností, životní zralostí, pragmatickým myšlením a individuálním přístupem.

8 Academia club společnosti Petr Otáhal, s. r. o. Academia club je klub frekventantů a semestrálních studentů andragogické společnosti Petr Otáhal, s. r. o. I Vy se můžete stát členem klubu. Všichni členové mají nárok na různá zvýhodnění a bonusy, o kterých se dozví prostřednictvím internetu a u. Členství v Academia clubu je zdarma.

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. Kam poslat spolupracovníky? str. 4 a 5 ISSN 1803-4144 01/2010

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. Kam poslat spolupracovníky? str. 4 a 5 ISSN 1803-4144 01/2010 WWW.PETROTAHAL.CZ ANDRAGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. DNES V LISTU Tvrdý úder Vaší konkurenci str. 2 a 3 DNES V LISTU Kam poslat spolupracovníky? str. 4 a 5

Více

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. začínající nebo již podnikající ženy Otáhal, s. r. o.

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. začínající nebo již podnikající ženy Otáhal, s. r. o. WWW.PETROTAHAL.CZ ANDRAGOGICKÉ NOVINY Úspěšné projekty str. 4 až 6 O nás ústy druhých str. 7 DNES V LISTU DNES V LISTU Kam poslat vaše spolupracovníky? str. 2 a 3 DNES V LISTU DNES V LISTU VZDĚLÁVACÍHO

Více

www.petrotahal.cz VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9

www.petrotahal.cz VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9 www.petrotahal.cz ANDRAGOGICKÉ NOVINY Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9 DNES V LISTU Informace o studiu MBA str. 2 až 3 DNES V LISTU DNES V LISTU VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL,

Více

Úspěšně realizované projekty naší společnosti

Úspěšně realizované projekty naší společnosti www.petrotahal.cz ANDRAGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. DNES V LISTU Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 7 DNES V LISTU Vzdělávání očima odborníků str. 8 až

Více

ANDRAGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S.

ANDRAGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. WWW.PETROTHL.CZ NDRGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVCÍHO PORDENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHL,. S. DNES V LISTU Informace o studiu MB str. a DNES V LISTU Kam poslat své spolupracovníky? str. až 7 DNES V LISTU Slovo odborníka

Více

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz EJČÁRŮV MANUÁL Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ www.everesta.cz INBOO VZDĚLÁVÁNÍ Akademie EVERESTA Akreditované a koncepční programy Personalistika,

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH KURZÙ 2013 2014. strana 1

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH KURZÙ 2013 2014. strana 1 KATALOG VZDĚLÁVACÍCH KURZÙ 2013 2014 strana 1 strana 2 ÚVOD Dobrý den, dostává se Vám do ruky výsledek naší letní prázdninové práce. Nápad vytvořit katalog kurzů vznikl na strategickém plánování v květnu,

Více

strana 1 KATALOG vzdělávacích ne zis kov .cz

strana 1 KATALOG vzdělávacích ne zis kov .cz strana 1 KATALOG vzdělávacích kurzù 2014 ne zis kov.cz strana 2 úvod Dobrý den, dostává se Vám do ruky výsledek naší letní prázdninové práce. Nápad vytvořit katalog kurzů vznikl na strategickém plánování

Více

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ SOVA STUDIO

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ SOVA STUDIO PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ SOVA STUDIO listopad 2014 únor 2015 Organizační management Sekretářky, asistentky Rozvoj osobnosti Marketing, obchodní dovednosti, obchodní právo Mezinárodní obchod,

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE. www.marlin.eu

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE. www.marlin.eu MARLIN, s.r.o. Centrum dalšího vzdělávání www.marlin.eu Nabídka vzdělávání pro organizace made by WIDDEN MEDIA NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE www.marlin.eu 02 03 Zkušenosti na trhu vzdělávání působíme

Více

PRŮVODCE NABÍDKOU SLUŽEB PRO VEŘEJNOU SPRÁVU PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ INBOO

PRŮVODCE NABÍDKOU SLUŽEB PRO VEŘEJNOU SPRÁVU PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ INBOO PRŮVODCE NABÍDKOU SLUŽEB PRO VEŘEJNOU SPRÁVU PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ INBOO VZK GROUP A JEJÍ SLUŽBY VZDĚLÁVÁNÍ Programy akreditované MV Programy akreditované MŠMT

Více

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO DUBEN - SRPEN 2015 Vedení firem, organizační management Sekretářky, asistentky Rozvoj osobnosti Marketing, obchodní dovednosti, obchodní

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

leden červen 2009 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY

leden červen 2009 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY leden červen 2009 KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst Mediální partner Založena v roce 1990. Držitel certifikátu ISO 9001:2000. Akreditace MŠMT.

Více

Školení, které Vás baví! KATALOG SLUŽEB

Školení, které Vás baví! KATALOG SLUŽEB Školení, které Vás baví! KATALOG SLUŽEB NTI CONSULTING S.R.O. SLOVO ÚVODEM Vážení obchodní přátelé, milé kolegyně a kolegové, máte před sebou historicky první ucelený přehled informací o naší společnos

Více

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Projekt: KONCEPT Zajištění koncepčního řešení v oblasti podpory vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Zadavatel: Národní ústav pro

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ Jak na firemní vzdělávání kvalitně? Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o.

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. NABÍDKA ŠKOLENÍ KOMUNIKAČNÍCH A PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ Člen Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Mezinárodní certifikát kvality vzdělávání dospělých

Více

Tucet za mandel. people management by ottima

Tucet za mandel. people management by ottima Tucet za mandel Co znamená tucet za mandel Vybrali jsme pro vás 12 aktuálních témat, která vám přinášíme ve vysoké kvalitě s našimi zkušenými lektory a za zvýhodněnou cenu 15 000 Kč bez DPH za tréninkový

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH Autoři: Bc. Jaroslav Vaculka Bc. Lenka Poláčková Bc. Petr Pešek, MBA Bc. Zdeněk Hlinský WGW Group, a.s. Na Petynce 31/132, Praha 6 IČ: 27880231 Praha 2008 Název

Více

žen a mužů ve slaďování rodinného a pracovního života v praxi

žen a mužů ve slaďování rodinného a pracovního života v praxi Přínosy uplatňování Rovných příležitostí žen a mužů ve slaďování rodinného a pracovního života v praxi Euroface Consulting s. r. o. Kroměříž 2013 Obsah Úvod 5 Slovo o projektu 5 Ze života projektu genderové

Více

Projektové řízení ve školství. Bc. Martina Spitzerová

Projektové řízení ve školství. Bc. Martina Spitzerová Projektové řízení ve školství Bc. Martina Spitzerová Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Tématem práce je projektové řízení ve školství. Teoretická část je zaměřena na oblast celoživotního učení, střední

Více

Národní cena kariérového poradenství 2012. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2012. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2012 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2012 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

LEGENDA. Přehled kurzů...2. Demos Group...6. Demos-Pragoeduca... 11. Kurzy. HR management a personalistika... 13. Mzdové účetnictví...

LEGENDA. Přehled kurzů...2. Demos Group...6. Demos-Pragoeduca... 11. Kurzy. HR management a personalistika... 13. Mzdové účetnictví... Kurzy Semináře Výcviky Učení se mění Někdy je obtížné odolat reklamám, které jsou spojeny s trendy ve výcviku a vzdělávání. Skupina Demos poskytuje jistotu, že je vždy zaměřena na posluchače a jejich výsledky.

Více

na sinusoidě Můj život management Petr Fejk Somatický kouč odhaluje své metody Osvobození talentu? Funguje lépe než jeho řízení 4/2013 téma měsíce

na sinusoidě Můj život management Petr Fejk Somatický kouč odhaluje své metody Osvobození talentu? Funguje lépe než jeho řízení 4/2013 téma měsíce HR forum vydavatel 4/2013 odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe PartneŘi časopisu Můj život na sinusoidě Petr Fejk téma měsíce Talent management Know how Somatický kouč

Více