Výzva pro výběr dodavatele na dodávku zboží a služby Zaměstnanecký, manažerský a zákaznický portál firmy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva pro výběr dodavatele na dodávku zboží a služby Zaměstnanecký, manažerský a zákaznický portál firmy"

Transkript

1 Výzva pro výběr dodavatele na dodávku zboží a služby Zaměstnanecký, manažerský a zákaznický portál firmy Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Název příjemce (zadavatele): Operační program Praha Konkurenceschopnost, OPPK CZ.2.16/3.3.00/25114 Integrace ICT, ERP a zákaznický portál Zaměstnanecký, manažerský a zákaznický portál firmy Dodávka a implementace SW VUSTE-APIS, s.r.o. IČ příjemce (zadavatele): Statutární zástupce příjemce (zadavatele): Kontaktní osoba příjemce (zadavatele): Telefon a kontaktní osoby příjemce (zadavatele): Datum vyhlášení zakázky: Ing. Josef Vančura, CSc, GŘ a jednatel Ing. František Černý Lhůta pro podání nabídky: Místo pro podání nabídek: Předpokládaná cena zakázky bez DPH: do 15,00 hod poštou doporučeně na adresu: VUSTE-APIS, s.r.o. Velflíkova 6, Praha 6 nebo osobně na výše uvedenou adresu sekretariát GŘ, 1. p., č. dv. 113, denně od 8,00 do 15,00 hod. Celkem: ,00 Kč 1. etapa ,00 Kč 2. etapa ,00 Kč 3. etapa ,00 Kč Termíny dodávky Termín zahájení dodávky nejpozději do Termín ukončení implementace do 1. etapa etapa etapa Evropský fond pro regionální rozvoj 1 / 9

2 1. Popis předmětu zakázky: Dodání a zavedení SW řešení pro Zaměstnanecký, manažerský a zákaznický portál firmy, které na webovské bázi doplní a zaintegrují složky ICT firmy na funkcionalitu ERP, umožňující diferencovaný a zabezpečený přístup manažerů, zaměstnanců a zákazníků firmy k níže specifikovaným agendám, za účelem získávání informací a provádění transakcí pode podle definovaných funkcí a rolí uživatelů. 1.1 Technické požadavky Etapa 01 Zaměstnanecký portál (ESS) Maximální předpokládaná cena zakázky etapa 01: ,00 Kč bez DPH Termíny: Termín zahájení dodávky etapy 01: Termín ukončení implementace etapy 01: Popis: Dodání a implementace SW nástrojů, které na bázi webovského řešení umožní diferencovaný a zabezpečený přístup zaměstnance firmy k agendám, které jsou funkčně zajištěny v Manažerském portálu - MSS (Etapa 02) a týkají se zaměstnance. Portál bude fungovat na principu samoobslužných služeb pro zaměstnance - Employee Self Service (ESS) k získávání informací, provádění transakcí a zkrácení procesů. Specifikace technických parametrů (funkcí) požadovaného SW etapa 01 Číslo Část Popis Požadavek na 100%-ní splnění parametru (funkce) *) Portál - systém Přístup k portálu po internetu bez nutnosti instalace dalších SW Ano nástrojů na straně uživatele (shodné s MSS etapa 02) Portál - systém Správa přístupových práv uživatelů (shodné s MSS etapa 02) Ano Portál - systém Zabezpečený přístup k potřebným zdrojům, ochrana před Ano únikem informací (shodné s MSS etapa 02) Portál - systém Přehled a pomocí workflow řízení procesů na kterých se zaměstnanec podílí (shodné s MSS etapa 02) HR - evidence Přístup zaměstnance ke svým agendám personální evidence a Ano dokumentace HR - evidence Možnost zaměstnance měnit údaje v personální evidenci (pouze formou zadávání požadavků na změnu a provedení změny po následném schválení oprávněnou osobou) HR - agendy Přístup zaměstnance k personálním agendám: - Hodnocení a Kariéra HR - agendy - Vzdělávání a rozvoj HR - agendy - Osobní úkoly zaměstnance (zadávání, evidence, plnění, hodnocení) HR - agendy - Odměňování HR - agendy - Zaměstnanecké výhody HR - agendy - Služby zaměstnancům HR - docházka Evidence docházky (žádanky o dovolenou, hlášení nemoc.) Ano HR - Generování základních HR vstupních/výstupních dokumentů dokumenty v aktivních PDF formulářích Služební cesty Žádost, schválení, vyúčtování Ano Výroba, zakázky plán Přístup zaměstnance k plánování úkolů ve výrobním procesu, v zakázkách - pomocí plánu a požadavků, (diferenciace přístupu Ano Výroba, zakázky - vykazování podle funkcí/rolí) Přístup zaměstnance k vykazování výkonu ve výrobním procesu, v zakázkách - pomocí výkazů a reportů (diferenciace přístupu podle funkcí/rolí) E-learning Studijní plány, studijní účty, přehledy, školení, testy Groupware Kalendář, plánování schůzek Dokumenty Sdílené firemní dokumenty Ano *) V případě nesplnění parametrů s požadovaným 100%-ním plněním (tj. v pravém sloupci tabulky je uvedeno Ano ), je zadavatel povinen takovou nabídku z hodnocení vyřadit. Evropský fond pro regionální rozvoj 2 / 9 Ano

3 1.1.2 Etapa 02 Manažerský portál (MSS) Maximální předpokládaná cena zakázky etapa 02: ,00 Kč bez DPH Termíny: jzazší termín zahájení dodávky etapy 02: Termín ukončení implementace etapy 02: Popis: Dodání a implementace SW nástrojů, které na bázi webovského řešení doplní a zaintegrují současné existující složky ICT firmy na požadovanou funkcionalitu ERP, umožňující diferencovaný a zabezpečený přístup manažerů firmy ke všem agendám, které se týkají jejich funkce/role v řízení firmy. Portál bude fungovat na principu samoobslužných služeb pro manažery - Manager Self Service (MSS) k získávání informací, provádění transakcí a zkrácení procesů. Specifikace technických parametrů (funkcí) požadovaného SW etapa 02 Číslo Část Popis Požadavek na 100%-ní splnění parametru (funkce) *) Portál - systém Přístup k portálu po internetu bez nutnosti instalace dalších SW Ano nástrojů na straně uživatele (shodné s ESS etapa 01) Portál - systém Správa přístupových práv uživatelů (shodné s ESS etapa 01) Ano Portál - systém Zabezpečený přístup k potřebným zdrojům, ochrana před únikem Ano informací (shodné s ESS etapa 01) Portál - systém Přehled a pomocí workflow řízení procesů na kterých se manažer podílí (shodné s ESS etapa 01) Portál - systém Schvalovací workflow oprávněnou osobou pro realizaci HRmanagement MI - Manažerské účetnictví požadavků (HR evidence) ze zaměstnaneckého portálu Diferencovaný přístup ke schvalování/zápisu do personální evidence, Evidence docházky (žádanky o dovolenou, hlášení nemoc), Hodnocení pracovního výkonu, Odměňování, Kariéra, Vzdělávání a rozvoj, Benefity Přístup manažerů k agendám: Přehledy hospodaření výrobních a správních středisek, náklady a výnosy celkem, po střediscích, po zakázkách, Rozpočty hospodářských středisek plán nákladů a výnosů. Podle oprávnění účast na tvorbě těchto agend CF cash-flow Přístup manažerů (podle oprávnění) k agendě peněžních toků (Provozní CF, CF investičních projektů a CF z financování úvěry) Výroba, zakázky - plán Výroba, zakázky - vykazování Přístup manažera k plánování úkolů ve výrobním procesu, v zakázkách daného hospodářského nebo správního střediska - pomocí plánu a požadavků rozepisovaných na jednotlivé zaměstnance daného střediska. Podle oprávnění účast na tvorbě těchto agend. Přístup manažera k vykazování výkonu ve výrobním procesu, v zakázkách - pomocí výkazů a reportů, sledování v rámci daného hospodářského nebo správního střediska (diferenciace přístupu podle funkcí/rolí) Řízení zakázek Přístup a účast manažera na procesu přípravy, realizace a vyhodnocování zakázek. Proces pomocí work-flow od přípravy smluv po fakturaci Správa majetku Nájemní vztahy (evidence nájemců a nájemních smluv nebytových prostor, evidence pronajatých/volných prostor), Dodavatelské vztahy (evidence, ekonomika, rentabilita) Controlling nemovitostí, Evidence dokumentů Řízení kvality Přístup managerů k systému QMS firmy dle ČSN EN ISO 9001:2009. Správa a tvorba QMS dokumentace, řízení a plánování auditů, vyhodnocování. *) V případě nesplnění parametrů s požadovaným 100%-ním plněním (tj. v pravém sloupci tabulky je uvedeno Ano ), je zadavatel povinen takovou nabídku z hodnocení vyřadit. Ano Ano Evropský fond pro regionální rozvoj 3 / 9

4 1.1.3 Etapa 03 Zákaznický portál (CSS) Maximální předpokládaná cena zakázky etapa 03: ,00 Kč bez DPH Termíny: jzazší termín zahájení dodávky etapy 02: Termín ukončení implementace etapy 02: Popis: Dodání a zavedení nástrojů, které na bázi webovského řešení umožní komunikaci se zákazníkem přes zákaznické konto. Zákazník bude mít možnost spravovat informace o sobě na úrovni zákaznického konta, sdílet informace o zakázkách a společných projektech a sdílet projektovou dokumentaci. Portál umožní integraci zákaznických SW aplikací. Portál bude fungovat na principu samoobslužných služeb pro zákazníky - Custom Self Service (CSS) Specifikace technických parametrů (funkcí) požadovaného SW etapa 03 Číslo Část Popis Požadavek na 100%-ní splnění parametru (funkce) *) Portál - systém Přístup k portálu po internetu bez nutnosti instalace dalších SW Ano nástrojů na straně uživatele Portál - systém Správa přístupových práv uživatelů Ano Portál - systém Zabezpečený přístup k potřebným zdrojům, ochrana před únikem Ano Evidence business partnerů Sledování zakázek Změnová služba Služby zákazníkům informací Správa dat partnerů: Zadávání/změny údajů o zákazníkovi formou CSS (Custom Self Service) Přístup zákazníka ke sledování svých zakázek a projektů. Zadávání změn, vyřizování, schvalovací workflow změn a požadavků, helpdesk Řízení E-learningu pro vzdělávání zákazníků. Zákaznické aplikace (veřejné zakázky VZ, internetové aukce pro VZ) WWW stránky Redakční systém, možnost provozu aplikací s přístupem do backend firmy dat ERP, např. e-shop *) V případě nesplnění parametrů s požadovaným 100%-ním plněním (tj. v pravém sloupci tabulky je uvedeno Ano ), je zadavatel povinen takovou nabídku z hodnocení vyřadit. 1.2 Požadavky na kompatibilitu **) On-line propojení na existující účetní systém firmy - SAP/R3 **) V případě nesplnění požadavku na kompatibilitu je zadavatel povinen takovou nabídku z hodnocení vyřadit 1.3 Servisní a záruční podmínky Požadavky na údaje o servisu jsou obsaženy v následující tabulce. (Požadované údaje budou uchazečem uvedeny ve sloupci Parametr.) # Požadované parametry servisu Parametr Jednotka / rozměr 1 Prodloužení záruční doby nad 24 měsíců měsíc 2 Rychlost reakce na nahlášenou poruchu v hodinách (max. 24 hod.) hodin 3 Cena práce pracovníka dodavatele v Kč/hod. v období po uplynutí Kč/hod záruční doby 4 Cena dopravy v Kč pracovníka dodavatele na místo plnění a zpět Kč (celkem) v období po uplynutí záruční doby 5 Garance servisního zabezpečení dodávky v období po uplynutí roků záruční doby (roků) Evropský fond pro regionální rozvoj 4 / 9

5 2. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny Nabídková cena bude uvedena v CZK v členění: nabídková cena bez DPH, sazba DPH a výše DPH a nabídková cena včetně DPH. Předpokládaná cena je stanovena jako cena maximální a nepřekročitelná. Uchazeč v české měně uvede nabídkovou cenu jako nejvýše přípustnou a bude zahrnovat jednotlivé komponenty předmětu plnění: - cena dodávky, včetně nezbytných licencí - instalace včetně uvedení do provozu, - zaškolení obsluhy a údržby. Součástí nabídkové ceny musí být i případně samostatně specifikované správní a místní poplatky související s realizací dodávky. 3. Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek Obchodní podmínky (dále jen OP), které ve smyslu ust. 273 obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů) určují část obsahu smlouvy ve výběrovém řízení. Závazný vzor smlouvy je přiložen k této výzvě. 4. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele 4.1 Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který není v likvidaci a/nebo vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů. Splnění výše uvedených základních kvalifikačních předpokladů prokáží dodavatelé předložením originálu čestného prohlášení s podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele 4.2 Profesní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelé prokáží předložením a) výpisu z Obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán, ne staršího než 90 dnů nebo b) živnostenského oprávnění opravňujícího k činnosti s předmětem podnikání nezbytným ke splnění předmětu zakázky Splnění těchto kvalifikačních předpokladů se dodavatel prokazuje doložením kopií příslušných dokladů. 4.3 Technické kvalifikační předpoklady K prokázání technických kvalifikačních předpokladů zadavatel požaduje a) předložení seznamu alespoň tří zakázek obdobného charakteru (s uvedením kontaktních osob, u kterých lze tento údaj ověřit), jako je zakázka, která je předmětem zadávacího řízení, úspěšně realizovaných dodavatelem v období tří let před obdržením výzvy k předložení nabídek; Splnění těchto kvalifikačních předpokladů se dodavatel prokazuje doložením seznamu zakázek obdobného charakteru. Seznam bude mít formu originálu čestného prohlášení s podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele. Podává-li nabídku více osob společně, musí základní Evropský fond pro regionální rozvoj 5 / 9

6 kvalifikační předpoklady splnit každá z těchto osob, u ostatních kvalifikačních předpokladů postačí, pokud tento předpoklad splní alespoň jedna z osob společně podávajících nabídku. 5. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK Hodnocení bude prováděno na základě ekonomicky nejvýhodnější nabídky podle kritérií CENA, Technická vhodnost a Servisní a záruční podmínky. Zadavatel stanovil následující váhy (významy) výše definovaných hodnotících kritérií viz následující tabulka: váha % 1. kriterium: CENA kriterium: TECHNICKÁ VHODNOST kriterium: SERVISNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 10 Obecně proběhne hodnocení nabídky v daných hodnotících kritériích následovně 5.1 Kriterium: CENA Pro každou nabídku bude vyhodnocena celková nabídnutá cena v Kč (bez DPH) tak, že nejnižší cena bude hodnocena jako nejvýhodnější a nabídce s nejvýhodnější cenou bude pro danou nabídku přiřazeno hodnocení rovnající se váze kritéria cena, tedy 40%.Hodnocení ostatních nabídek bude stanoveno jako poměr nevýhodnější ceny k dané hodnocené ceně x (krát) význam kritéria cena (40%). 5.2 Kriterium: TECHNICKÁ VHODNOST Hodnotící komise nejprve posoudí, zda nabídky obsahují požadované parametry, nebo vlastnosti. Ve specifikacích jednotlivých parametrů / funkcí (viz. kapitola 1.) jsou požadované parametry, nebo funkce označeny v pravém sloupci tabulky jako Požadavek na 100%-ní splnění parametru (funkce) = Ano V případě, že nabídka parametry nebo vlastnosti, takto požadované nedosáhne, nebo nebude obsahovat, je zadavatel povinen nabídku uchazeče vyloučit Poté budou hodnoceny jednotlivé nabídky. Členové hodnotící komise zkontrolují jakou měrou jsou splněny parametry, nebo funkce nabídky u kterých je v tabulkách kap , a označen Požadavek na 100%-ní splnění parametru (funkce) = NE, t.zn., že u daného parametru, nebo funkce bude vyhodnocen stupeň (resp. %) jeho splnění v rozmezí Součet všech hodnot plnění (všech tří etap) bude přepočten k hodnotě 100% jako dílčí kritérium č.1 Celkový stupeň splnění požadovaných technických parametrů / funkcí Na základě takto stanoveného plnění parametrů, funkcí v rámci kritéria technická vhodnost navrženého řešení budou hodnotící komisí posuzována pro celou dodávku a implementaci následující dílčí kritéria: # Dílčí kritérium váha % hodnocení 1 Celkový stupeň splnění technických parametrů / funkcí Stupeň integrace nabízeného řešení 20 3 Celková technická úroveň nabízeného řešení, 30 Možnost vlastních úprav a nastavení implementovaného systému uživatelem 4 Funkce dodané navíc (mimo požadované) 10 5 Úroveň a náročnost ovládání systému 10 Komise do výše uvedené tabulky doplní do sloupce hodnocení hodnotu dílčího kritéria č.1. stanovenou dle Evropský fond pro regionální rozvoj 6 / 9

7 Dále členové komise posoudí splnění dílčích kritérií č. 2 až 5 a přiřadí jim podle míry jejich splnění bodové hodnocení v rozmezí Tato hodnocení jednotlivých členů komise se pro jednotlivá dílčí kritéria sečtou a vepíšou do sloupce hodnocení tabulky dle Potom se pro jednotlivá kriteria přepočtou hodnoty na výše uvedené váhy (významy 30, 20, 30, 10, 10), tak., že nabídka s nevyšším ohodnocením daného kritéria obdrží max hodnotu významu (např. u dílčího kritéria č.1 hodnotu 30) a hodnocení ostatních nabídek budou pro dané dílčí kriterium přepočtena v poměru dosažených bodů k této hodnotě tedy budou menší než 30. Toto se provede pro všech pět dílčích kritérií a přepočtené hodnoty u všech pěti kritérií se u všech nabídek sečtou. Jako nejvýhodnější nabídka v kritériu Technická vhodnost bude vyhodnocena nabídka s nejvyšším číselným hodnocením. 5.3 Kriterium: KOMPATIBILITA Komise dále posoudí, zda nabídky splňují požadovaný parametr kompatibility dle kap V případě, že nabídka kompatibilitu nesplní, nebo nebude obsahovat, je zadavatel povinen nabídku uchazeče vyloučit. Kritérium kompatibilita dále není hodnocena pomocí vah hodnotících kritérií. 5.4 Kriterium: SERVISNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY (SERVIS) Hodnotící komise nejprve posoudí, zda nabídky pro daný přístroj obsahují požadované záruky a požadované parametry vymezující servisní podmínky v pozáručním období. V případě, že nabídka pro daný přístroj výše uvedené skutečnosti, požadované v této výzvě, nebude obsahovat a to byť jen některý z nich, nebo je nedosáhne v míře, která je ve výzvě uvedena jako mezní, je zadavatel povinen nabídku uchazeče vyloučit. # Požadované parametry servisu váha % 1 Prodloužení záruční doby nad 24 měsíců 40 2 Rychlost reakce na nahlášenou poruchu v hodinách (max. 24 hodin) 10 3 Cena práce pracovníka dodavatele v Kč/hod. v období po uplynutí záruční doby 30 4 Cena dopravy v Kč pracovníka dodavatele na místo plnění a zpět (celkem) 10 v období po uplynutí záruční doby 5 Garance servisního zabezpečení dodávky v období po uplynutí záruční doby (roků) 10 V hodnocení bude postupně pro každý parametr ze všech nabídek vybrána jeho nejlepší hodnota; u parametrů č. 1. a 5. je to hodnota nejvyšší a parametru č.2., 3. a 4. je to hodnota nejnižší. Tomuto parametru je v hodnotící tabulce přiřazeno hodnocení rovnající se významu daného parametru hodnocení servisu. Tytéž parametry z ostatních nabídek se s nejlepším parametrem ze všech nabídek porovnají a jejich hodnocení bude v hodnotící tabulce dáno - buď poměrem daného hodnoceného parametru k nejlepší nabídnuté hodnotě, to celé vynásobené významem daného parametru v případě že nejlepší hodnota parametru je hodnota nejvyšší (Viz parametry 1. a 5.), - anebo poměrem nejlepší nabídnuté hodnoty k hodnotě daného hodnoceného parametru, to celé vynásobené významem daného parametru v případě že nejlepší hodnota parametru je hodnota nejnižší (Parametry 2., 3. a 4.). Poté se v jednotlivých nabídkách sečtou dosažená hodnocení v jednotlivých parametrech servisu. Nabídce s nejvyšším dosaženým hodnocením v kritériu Servis bude přiřazena hodnota rovna váze kritéria Servis pro daný přístroj (váha 10%). Hodnocení ostatních nabídek bude stanoveno jako poměr dosažené hodnoty hodnocení k nejvyššímu počtu dosažených bodů v rámci všech nabídek x (krát) význam kritéria (=10). 5.5 VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ Evropský fond pro regionální rozvoj 7 / 9

8 Výsledné hodnocení každé nabídky je součtem dílčích hodnocení dosažených u dané nabídky v kriteriích Cena + Technická vhodnost + Servisní a záruční podmínky (Servis). Jako nejvýhodnější nabídka bude označena nabídka s nejvyšším součtem dílčích hodnocení (cena + technická vhodnost + servis) 6. POKYNY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Nabídka bude předložena v písemné a elektronické formě v českém jazyce vytvořená pomocí PDF formuláře: Nabídka (příloha této výzvy). Předloží-li uchazeč nabídku v jiné, než této formě, vystavuje se riziku, že opomene uvedení některých požadovaných údajů a takto zpracovaná nabídka může být pro opomenutí některých údajů a informací hodnotící komisí z hodnocení vyřazena. Z tohoto důvodu zadavatel doporučuje PDF formulář použít. Pro správnou funkci formuláře je potřeba použít prohlížeč Adobe Reader verze 9.0 a výše (k bezplatnému stažení na ) Pokyny k vyplnění formuláře Nabídka : Uchazeč ve formuláři vyplní všechna povinná pole (červeně orámovaná). Na straně č.2 formuláře uchazeč vyplní počet stran přiložených povinných příloh (přílohy č. 1 až 3), případně vyplní názvy a počty stran dalších nepovinných příloh (přílohy č.4 a dále), dle vlastního uvážení, ke zdokumentování a vysvětlení nabídky. Přiložené dokumenty k nabídce budou očíslovány a označeny podle seznamu příloh v souladu s údaji na straně č.2 Nabídky a budou spojeny vhodným způsobem tak, aby nedošlo k jejich rozdělení a záměně jejich jednotlivých stran. Zadavatel upozorňuje uchazeče, že pro hodnocení jsou rozhodující údaje uvedené ve formuláři Nabídka počínaje stranou č.3 a dále. V oddíle Technická specifikace nabízeného SW využijte též vhodným způsobem pole formuláře pod tabulkami specifikací, kde je možné zapisovat libovolný počet řádků. Zde napište zejména způsob řešení požadovaného parametru atd., tak aby mohla hodnotící komise vyhodnotit celkovou technickou vhodnost. Rozhodující zde je vyplnění (Ano/) v tabulce specifikací u povinně dodržitelných parametrů, označených jako Ano. V kapitolách 1.2., 1.3. a 1.4 můžete vyplnit libovolně dlouhý text dle vlastního uvážení, který bude charakterizovat potřebné licence, doprovodnou dokumentaci a Ostatní specifikace (1. Stupeň integrace nabízeného řešení 2. Celková technická úroveň nabízeného řešení + Možnost vlastních úprav a nastavení implementovaného systému uživatelem, 3. Funkce dodané navíc, 4. Úroveň a náročnost ovládání systému), tak, aby hodnotící komise mohla co nejlépe posoudit technickou vhodnost navrhovaného řešení. Stejně tak nezapomeňte vyplnit povinná pole v oddíle Kompatibilita, Servis, Technické kvalifikační předpoklady. Po vyplnění a kontrole formuláře, nabídku uložte a přeneste na el. médium (CD) a vytiskněte ve dvou výtiscích a statutární zástupce organizace uchazeče nabídku podepíše na krycím listu a na poslední straně dole. Obdobným způsobem postupujte při vyplnění PDF formuláře Kupní smlouva. Po vyplnění a kontrole formuláře, Kupní smlouvu uložte a přeneste na el. médium (CD) a vytiskněte ve dvou výtiscích. a statutární zástupce organizace uchazeče smlouvu podepíše na poslední straně. Všechny požadované i nepovinné součásti nabídky vložte do obálky a nabídku podejte doporučeně poštou doporučeně na adresu: VUSTE-APIS, s.r.o. Velflíkova 6, Praha 6 nebo osobně na výše uvedenou adresu: sekretariát GŘ, 1. p., č. dv. 113, denně od 8,00 do 15,00 hod. Lhůta pro odevzdání nabídek: do do 15,00 hodin Obálka s nabídkou bude označena následovně: Výzva k podání nabídek - Dodávka a implementace SW Zaměstnanecký, manažerský a zákaznický portál firmy Projekt č. CZ.2.16/3.3.00/25114 k rukám Ing.Františka Černého, manažera projektu NEOTEVÍRAT!!!. Evropský fond pro regionální rozvoj 8 / 9

9 7. OBECNÉ INFORMACE: Pro zodpovídání dotazů kontaktujte následující pracovníky zadavatele: Ing. Martin Andreas Ing. František Černý Ing.Josef Vančura, CSc e.mail Evropský fond pro regionální rozvoj 9 / 9

Zadávací dokumentace pro dodávku Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení pasty a lepidla v rámci projektu OPPK CZ.2.16/3.3.

Zadávací dokumentace pro dodávku Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení pasty a lepidla v rámci projektu OPPK CZ.2.16/3.3. Zadávací dokumentace pro dodávku Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení pasty a lepidla v rámci projektu OPPK CZ.2.16/3.3.00/25096 Název zakázky: Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz Název projektu: Číslo projektu: Rozšíření služeb a dostupnosti péče mobilního hospice při MEDICA zdravotní péče, s.r.o.

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

KROMERIZSKA NEMOCNICE

KROMERIZSKA NEMOCNICE KROMERIZSKA NEMOCNICE akciová společnost Havlíčkova 660/73, 767 55 Kroměříž IČO: 27660532 DIČCZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz Zadávací dokumentace VZ-02/2012/RM Nákup gastrotechnologie

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky ŠKOLNÍ ROZHLAS+MELODICKÉ ZVONĚNÍ Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Dodávka laboratorních lednic II 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

společnost s ručením omezeným 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb.

společnost s ručením omezeným 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti Účetnictví on-line, s.r.o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Účetnictví

Více

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice V Morkovicích 5.2.2015 Vážená paní, vážený pane, Základní škola Morkovice, příspěvková organizace se sídlem 17. listopadu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem Přeprogramování informačního systému České unie sportu vydaná v souladu s usnesením Výkonného výboru ČUS ze dne 8.9.2014 1. Zadavatel Název:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY pro vyhlášenou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a dodávku mobiliáře V Rýmařově 11.9.2013 ÚPRAVA ZASTÁVEK A PLOCH RÝMAŘOVSKO Zadavatel

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě 5/2010 GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Název projektu:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

Dodávka modulární robotické pipetovací platformy

Dodávka modulární robotické pipetovací platformy Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu (dále Výzva ) k veřejné zakázce zadávané dle 18 odst. 5 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Realizace bezbariérového přístupu - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.1493

CZ.1.07/1.1.00/56.1493 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 050/2012 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0014

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajůpro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě VZ162 GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.2091

CZ.1.07/1.1.00/56.2091 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Národní památkový ústav Sídlo/místo podnikání: Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1 -+420257010555 11801, CZ IČ: 75032333 Spisová značka zadavatele: NPU-430/17523/2015

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Výměna oken na schodišti, ul. Partyzánská 2495, 2496, Tábor

Výměna oken na schodišti, ul. Partyzánská 2495, 2496, Tábor V Táboře dne 7. 2. 2011 Výzva k předložení nabídek v rámci výběrového řízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Výměna oken na schodišti, ul. Partyzánská 2495, 2496, Tábor v

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Zpracování lesních hospodářských osnov Jilemnicko Krkonoše

Zpracování lesních hospodářských osnov Jilemnicko Krkonoše Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Ve smyslu 7 odst.3) a dle 18 odst.3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) - mimo režim zákona - Název

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

Vyhlášení výběrového řízení

Vyhlášení výběrového řízení Vyhlášení výběrového řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na dodávku a zprovoznění ICT techniky notebooků a tiskárny. 1. Výzva pro dodavatele k vypracování nabídek Masarykova

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel Právní forma: obec Název a sídlo zadavatele: Městys

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kurzy anglického jazyka - Královský pivovar Krušovice a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kurzy anglického jazyka - Královský pivovar Krušovice a.s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Kurzy anglického jazyka - Královský pivovar Krušovice a.s. Zadavatel Obchodní firma: Královský pivovar Krušovice a.s. sídlem: Krušovice 1, PSČ

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00 /56.2730 Název projektu: 29. 9.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00 /56.2730 Název projektu: 29. 9. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Rozvoj a podpora systému dlouhodobého vzdělávání zaměstnanců 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WASTECH a.s.

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1675

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1675 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 14.8.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 VZ/20011/3/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách V Praze dne 2. 10. 2012 č.j.: FZU/THS 615/2012 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

spočívající v dodávce svozového vozidla s nosičem kontejnerů a 2 ks velkoobjemových kontejnerů

spočívající v dodávce svozového vozidla s nosičem kontejnerů a 2 ks velkoobjemových kontejnerů Zakázka malého rozsahu - Oznámení o zahájení výběrového řízení - Výzva k podání nabídek k realizaci projektu TSMPr - systém odděleného sběru odpadů s nákupem svozové techniky spočívající v dodávce svozového

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k projektu Vzdělávání zaměstnanců firmy KOVONA a.s. pro zvýšení jejich adaptability a konkurenceschopnosti Obchodní firma: Sídlo: IČ / DIČ: Statutární zástupce: Registrační č. projektu:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace SEABORNE PLASTICS, S. R. O., TUŘANKA 1327 / 100A, 627 00 BRNO, CZ Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku 3D laserového skeneru 20/3/2015 1/8 1. Obsah: 1. Obsah:... 2 2. Informace o zadavateli...

Více

Mgr. Libor Basel basel@sosotrokovice.cz

Mgr. Libor Basel basel@sosotrokovice.cz Výzva k podání nabídek na zajištění zahraniční mobility v rámci projektu Hledáme mladé technické talenty, reg. č. CZ.1.07/1.1.08/01.0062 Číslo zakázky: 29/2010 Název programu: Registrační číslo projektu

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky:

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo zakázky. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název programu:

Číslo zakázky. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.20/02.0037 Název projektu: Nebojme se cizích řečí Název

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0128 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0128 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0969

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

ZADAVACÍ DOKUMENTACE

ZADAVACÍ DOKUMENTACE ZADAVACÍ DOKUMENTACE Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, p.o. jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost výzvu pro předložení

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele infinity - progress o.s. 73998 Mosty u Jablunkova 316 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení označeného Interaktivní ekologické centrum Dolní Lomné I. a II. etapa Dodávky AV technologií

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Název zakázky: Dodávka vstřikovacích lisů Averium Plastics, provozovna Horní Město Zadavatel: Averium Plastics s.r.o. se sídlem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZAKÁZKA NA SLUŽBY: Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti Abex Substráty, a.s. Zadavatel Obchodní firma: ABEX Substráty a.s. Sídlem: Žabeň 203, 739

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Poskytnutí dlouhodobého úvěru na financování

Více

Místní komunikace v Mirkovicích

Místní komunikace v Mirkovicích Obec Mirkovice Mirkovice 19 382 32 Velešín IČ: 002 46 000 Zadávací dokumentace v rámci zakázky Místní komunikace v Mirkovicích v souladu s pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

KOMPOSTÁRNA ČASTOHOSTICE akceptační číslo:14213104

KOMPOSTÁRNA ČASTOHOSTICE akceptační číslo:14213104 Dokumentace k zadávání zakázek spolufinancovaných ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí Zadavatel obec Častohostice, vyhlašuje zadávací řízení na dodavatele: KOMPOSTÁRNA ČASTOHOSTICE

Více

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení.

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení. Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475/29 158 00 PRAHA 5 V Praze dne 06.05.2015 CJ 670/2015 GJH Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle 25 bod a) zákona č. 137/2006

Více