Výzva pro výběr dodavatele na dodávku zboží a služby Zaměstnanecký, manažerský a zákaznický portál firmy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva pro výběr dodavatele na dodávku zboží a služby Zaměstnanecký, manažerský a zákaznický portál firmy"

Transkript

1 Výzva pro výběr dodavatele na dodávku zboží a služby Zaměstnanecký, manažerský a zákaznický portál firmy Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Název příjemce (zadavatele): Operační program Praha Konkurenceschopnost, OPPK CZ.2.16/3.3.00/25114 Integrace ICT, ERP a zákaznický portál Zaměstnanecký, manažerský a zákaznický portál firmy Dodávka a implementace SW VUSTE-APIS, s.r.o. IČ příjemce (zadavatele): Statutární zástupce příjemce (zadavatele): Kontaktní osoba příjemce (zadavatele): Telefon a kontaktní osoby příjemce (zadavatele): Datum vyhlášení zakázky: Ing. Josef Vančura, CSc, GŘ a jednatel Ing. František Černý Lhůta pro podání nabídky: Místo pro podání nabídek: Předpokládaná cena zakázky bez DPH: do 15,00 hod poštou doporučeně na adresu: VUSTE-APIS, s.r.o. Velflíkova 6, Praha 6 nebo osobně na výše uvedenou adresu sekretariát GŘ, 1. p., č. dv. 113, denně od 8,00 do 15,00 hod. Celkem: ,00 Kč 1. etapa ,00 Kč 2. etapa ,00 Kč 3. etapa ,00 Kč Termíny dodávky Termín zahájení dodávky nejpozději do Termín ukončení implementace do 1. etapa etapa etapa Evropský fond pro regionální rozvoj 1 / 9

2 1. Popis předmětu zakázky: Dodání a zavedení SW řešení pro Zaměstnanecký, manažerský a zákaznický portál firmy, které na webovské bázi doplní a zaintegrují složky ICT firmy na funkcionalitu ERP, umožňující diferencovaný a zabezpečený přístup manažerů, zaměstnanců a zákazníků firmy k níže specifikovaným agendám, za účelem získávání informací a provádění transakcí pode podle definovaných funkcí a rolí uživatelů. 1.1 Technické požadavky Etapa 01 Zaměstnanecký portál (ESS) Maximální předpokládaná cena zakázky etapa 01: ,00 Kč bez DPH Termíny: Termín zahájení dodávky etapy 01: Termín ukončení implementace etapy 01: Popis: Dodání a implementace SW nástrojů, které na bázi webovského řešení umožní diferencovaný a zabezpečený přístup zaměstnance firmy k agendám, které jsou funkčně zajištěny v Manažerském portálu - MSS (Etapa 02) a týkají se zaměstnance. Portál bude fungovat na principu samoobslužných služeb pro zaměstnance - Employee Self Service (ESS) k získávání informací, provádění transakcí a zkrácení procesů. Specifikace technických parametrů (funkcí) požadovaného SW etapa 01 Číslo Část Popis Požadavek na 100%-ní splnění parametru (funkce) *) Portál - systém Přístup k portálu po internetu bez nutnosti instalace dalších SW Ano nástrojů na straně uživatele (shodné s MSS etapa 02) Portál - systém Správa přístupových práv uživatelů (shodné s MSS etapa 02) Ano Portál - systém Zabezpečený přístup k potřebným zdrojům, ochrana před Ano únikem informací (shodné s MSS etapa 02) Portál - systém Přehled a pomocí workflow řízení procesů na kterých se zaměstnanec podílí (shodné s MSS etapa 02) HR - evidence Přístup zaměstnance ke svým agendám personální evidence a Ano dokumentace HR - evidence Možnost zaměstnance měnit údaje v personální evidenci (pouze formou zadávání požadavků na změnu a provedení změny po následném schválení oprávněnou osobou) HR - agendy Přístup zaměstnance k personálním agendám: - Hodnocení a Kariéra HR - agendy - Vzdělávání a rozvoj HR - agendy - Osobní úkoly zaměstnance (zadávání, evidence, plnění, hodnocení) HR - agendy - Odměňování HR - agendy - Zaměstnanecké výhody HR - agendy - Služby zaměstnancům HR - docházka Evidence docházky (žádanky o dovolenou, hlášení nemoc.) Ano HR - Generování základních HR vstupních/výstupních dokumentů dokumenty v aktivních PDF formulářích Služební cesty Žádost, schválení, vyúčtování Ano Výroba, zakázky plán Přístup zaměstnance k plánování úkolů ve výrobním procesu, v zakázkách - pomocí plánu a požadavků, (diferenciace přístupu Ano Výroba, zakázky - vykazování podle funkcí/rolí) Přístup zaměstnance k vykazování výkonu ve výrobním procesu, v zakázkách - pomocí výkazů a reportů (diferenciace přístupu podle funkcí/rolí) E-learning Studijní plány, studijní účty, přehledy, školení, testy Groupware Kalendář, plánování schůzek Dokumenty Sdílené firemní dokumenty Ano *) V případě nesplnění parametrů s požadovaným 100%-ním plněním (tj. v pravém sloupci tabulky je uvedeno Ano ), je zadavatel povinen takovou nabídku z hodnocení vyřadit. Evropský fond pro regionální rozvoj 2 / 9 Ano

3 1.1.2 Etapa 02 Manažerský portál (MSS) Maximální předpokládaná cena zakázky etapa 02: ,00 Kč bez DPH Termíny: jzazší termín zahájení dodávky etapy 02: Termín ukončení implementace etapy 02: Popis: Dodání a implementace SW nástrojů, které na bázi webovského řešení doplní a zaintegrují současné existující složky ICT firmy na požadovanou funkcionalitu ERP, umožňující diferencovaný a zabezpečený přístup manažerů firmy ke všem agendám, které se týkají jejich funkce/role v řízení firmy. Portál bude fungovat na principu samoobslužných služeb pro manažery - Manager Self Service (MSS) k získávání informací, provádění transakcí a zkrácení procesů. Specifikace technických parametrů (funkcí) požadovaného SW etapa 02 Číslo Část Popis Požadavek na 100%-ní splnění parametru (funkce) *) Portál - systém Přístup k portálu po internetu bez nutnosti instalace dalších SW Ano nástrojů na straně uživatele (shodné s ESS etapa 01) Portál - systém Správa přístupových práv uživatelů (shodné s ESS etapa 01) Ano Portál - systém Zabezpečený přístup k potřebným zdrojům, ochrana před únikem Ano informací (shodné s ESS etapa 01) Portál - systém Přehled a pomocí workflow řízení procesů na kterých se manažer podílí (shodné s ESS etapa 01) Portál - systém Schvalovací workflow oprávněnou osobou pro realizaci HRmanagement MI - Manažerské účetnictví požadavků (HR evidence) ze zaměstnaneckého portálu Diferencovaný přístup ke schvalování/zápisu do personální evidence, Evidence docházky (žádanky o dovolenou, hlášení nemoc), Hodnocení pracovního výkonu, Odměňování, Kariéra, Vzdělávání a rozvoj, Benefity Přístup manažerů k agendám: Přehledy hospodaření výrobních a správních středisek, náklady a výnosy celkem, po střediscích, po zakázkách, Rozpočty hospodářských středisek plán nákladů a výnosů. Podle oprávnění účast na tvorbě těchto agend CF cash-flow Přístup manažerů (podle oprávnění) k agendě peněžních toků (Provozní CF, CF investičních projektů a CF z financování úvěry) Výroba, zakázky - plán Výroba, zakázky - vykazování Přístup manažera k plánování úkolů ve výrobním procesu, v zakázkách daného hospodářského nebo správního střediska - pomocí plánu a požadavků rozepisovaných na jednotlivé zaměstnance daného střediska. Podle oprávnění účast na tvorbě těchto agend. Přístup manažera k vykazování výkonu ve výrobním procesu, v zakázkách - pomocí výkazů a reportů, sledování v rámci daného hospodářského nebo správního střediska (diferenciace přístupu podle funkcí/rolí) Řízení zakázek Přístup a účast manažera na procesu přípravy, realizace a vyhodnocování zakázek. Proces pomocí work-flow od přípravy smluv po fakturaci Správa majetku Nájemní vztahy (evidence nájemců a nájemních smluv nebytových prostor, evidence pronajatých/volných prostor), Dodavatelské vztahy (evidence, ekonomika, rentabilita) Controlling nemovitostí, Evidence dokumentů Řízení kvality Přístup managerů k systému QMS firmy dle ČSN EN ISO 9001:2009. Správa a tvorba QMS dokumentace, řízení a plánování auditů, vyhodnocování. *) V případě nesplnění parametrů s požadovaným 100%-ním plněním (tj. v pravém sloupci tabulky je uvedeno Ano ), je zadavatel povinen takovou nabídku z hodnocení vyřadit. Ano Ano Evropský fond pro regionální rozvoj 3 / 9

4 1.1.3 Etapa 03 Zákaznický portál (CSS) Maximální předpokládaná cena zakázky etapa 03: ,00 Kč bez DPH Termíny: jzazší termín zahájení dodávky etapy 02: Termín ukončení implementace etapy 02: Popis: Dodání a zavedení nástrojů, které na bázi webovského řešení umožní komunikaci se zákazníkem přes zákaznické konto. Zákazník bude mít možnost spravovat informace o sobě na úrovni zákaznického konta, sdílet informace o zakázkách a společných projektech a sdílet projektovou dokumentaci. Portál umožní integraci zákaznických SW aplikací. Portál bude fungovat na principu samoobslužných služeb pro zákazníky - Custom Self Service (CSS) Specifikace technických parametrů (funkcí) požadovaného SW etapa 03 Číslo Část Popis Požadavek na 100%-ní splnění parametru (funkce) *) Portál - systém Přístup k portálu po internetu bez nutnosti instalace dalších SW Ano nástrojů na straně uživatele Portál - systém Správa přístupových práv uživatelů Ano Portál - systém Zabezpečený přístup k potřebným zdrojům, ochrana před únikem Ano Evidence business partnerů Sledování zakázek Změnová služba Služby zákazníkům informací Správa dat partnerů: Zadávání/změny údajů o zákazníkovi formou CSS (Custom Self Service) Přístup zákazníka ke sledování svých zakázek a projektů. Zadávání změn, vyřizování, schvalovací workflow změn a požadavků, helpdesk Řízení E-learningu pro vzdělávání zákazníků. Zákaznické aplikace (veřejné zakázky VZ, internetové aukce pro VZ) WWW stránky Redakční systém, možnost provozu aplikací s přístupem do backend firmy dat ERP, např. e-shop *) V případě nesplnění parametrů s požadovaným 100%-ním plněním (tj. v pravém sloupci tabulky je uvedeno Ano ), je zadavatel povinen takovou nabídku z hodnocení vyřadit. 1.2 Požadavky na kompatibilitu **) On-line propojení na existující účetní systém firmy - SAP/R3 **) V případě nesplnění požadavku na kompatibilitu je zadavatel povinen takovou nabídku z hodnocení vyřadit 1.3 Servisní a záruční podmínky Požadavky na údaje o servisu jsou obsaženy v následující tabulce. (Požadované údaje budou uchazečem uvedeny ve sloupci Parametr.) # Požadované parametry servisu Parametr Jednotka / rozměr 1 Prodloužení záruční doby nad 24 měsíců měsíc 2 Rychlost reakce na nahlášenou poruchu v hodinách (max. 24 hod.) hodin 3 Cena práce pracovníka dodavatele v Kč/hod. v období po uplynutí Kč/hod záruční doby 4 Cena dopravy v Kč pracovníka dodavatele na místo plnění a zpět Kč (celkem) v období po uplynutí záruční doby 5 Garance servisního zabezpečení dodávky v období po uplynutí roků záruční doby (roků) Evropský fond pro regionální rozvoj 4 / 9

5 2. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny Nabídková cena bude uvedena v CZK v členění: nabídková cena bez DPH, sazba DPH a výše DPH a nabídková cena včetně DPH. Předpokládaná cena je stanovena jako cena maximální a nepřekročitelná. Uchazeč v české měně uvede nabídkovou cenu jako nejvýše přípustnou a bude zahrnovat jednotlivé komponenty předmětu plnění: - cena dodávky, včetně nezbytných licencí - instalace včetně uvedení do provozu, - zaškolení obsluhy a údržby. Součástí nabídkové ceny musí být i případně samostatně specifikované správní a místní poplatky související s realizací dodávky. 3. Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek Obchodní podmínky (dále jen OP), které ve smyslu ust. 273 obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů) určují část obsahu smlouvy ve výběrovém řízení. Závazný vzor smlouvy je přiložen k této výzvě. 4. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele 4.1 Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který není v likvidaci a/nebo vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů. Splnění výše uvedených základních kvalifikačních předpokladů prokáží dodavatelé předložením originálu čestného prohlášení s podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele 4.2 Profesní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelé prokáží předložením a) výpisu z Obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán, ne staršího než 90 dnů nebo b) živnostenského oprávnění opravňujícího k činnosti s předmětem podnikání nezbytným ke splnění předmětu zakázky Splnění těchto kvalifikačních předpokladů se dodavatel prokazuje doložením kopií příslušných dokladů. 4.3 Technické kvalifikační předpoklady K prokázání technických kvalifikačních předpokladů zadavatel požaduje a) předložení seznamu alespoň tří zakázek obdobného charakteru (s uvedením kontaktních osob, u kterých lze tento údaj ověřit), jako je zakázka, která je předmětem zadávacího řízení, úspěšně realizovaných dodavatelem v období tří let před obdržením výzvy k předložení nabídek; Splnění těchto kvalifikačních předpokladů se dodavatel prokazuje doložením seznamu zakázek obdobného charakteru. Seznam bude mít formu originálu čestného prohlášení s podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele. Podává-li nabídku více osob společně, musí základní Evropský fond pro regionální rozvoj 5 / 9

6 kvalifikační předpoklady splnit každá z těchto osob, u ostatních kvalifikačních předpokladů postačí, pokud tento předpoklad splní alespoň jedna z osob společně podávajících nabídku. 5. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK Hodnocení bude prováděno na základě ekonomicky nejvýhodnější nabídky podle kritérií CENA, Technická vhodnost a Servisní a záruční podmínky. Zadavatel stanovil následující váhy (významy) výše definovaných hodnotících kritérií viz následující tabulka: váha % 1. kriterium: CENA kriterium: TECHNICKÁ VHODNOST kriterium: SERVISNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 10 Obecně proběhne hodnocení nabídky v daných hodnotících kritériích následovně 5.1 Kriterium: CENA Pro každou nabídku bude vyhodnocena celková nabídnutá cena v Kč (bez DPH) tak, že nejnižší cena bude hodnocena jako nejvýhodnější a nabídce s nejvýhodnější cenou bude pro danou nabídku přiřazeno hodnocení rovnající se váze kritéria cena, tedy 40%.Hodnocení ostatních nabídek bude stanoveno jako poměr nevýhodnější ceny k dané hodnocené ceně x (krát) význam kritéria cena (40%). 5.2 Kriterium: TECHNICKÁ VHODNOST Hodnotící komise nejprve posoudí, zda nabídky obsahují požadované parametry, nebo vlastnosti. Ve specifikacích jednotlivých parametrů / funkcí (viz. kapitola 1.) jsou požadované parametry, nebo funkce označeny v pravém sloupci tabulky jako Požadavek na 100%-ní splnění parametru (funkce) = Ano V případě, že nabídka parametry nebo vlastnosti, takto požadované nedosáhne, nebo nebude obsahovat, je zadavatel povinen nabídku uchazeče vyloučit Poté budou hodnoceny jednotlivé nabídky. Členové hodnotící komise zkontrolují jakou měrou jsou splněny parametry, nebo funkce nabídky u kterých je v tabulkách kap , a označen Požadavek na 100%-ní splnění parametru (funkce) = NE, t.zn., že u daného parametru, nebo funkce bude vyhodnocen stupeň (resp. %) jeho splnění v rozmezí Součet všech hodnot plnění (všech tří etap) bude přepočten k hodnotě 100% jako dílčí kritérium č.1 Celkový stupeň splnění požadovaných technických parametrů / funkcí Na základě takto stanoveného plnění parametrů, funkcí v rámci kritéria technická vhodnost navrženého řešení budou hodnotící komisí posuzována pro celou dodávku a implementaci následující dílčí kritéria: # Dílčí kritérium váha % hodnocení 1 Celkový stupeň splnění technických parametrů / funkcí Stupeň integrace nabízeného řešení 20 3 Celková technická úroveň nabízeného řešení, 30 Možnost vlastních úprav a nastavení implementovaného systému uživatelem 4 Funkce dodané navíc (mimo požadované) 10 5 Úroveň a náročnost ovládání systému 10 Komise do výše uvedené tabulky doplní do sloupce hodnocení hodnotu dílčího kritéria č.1. stanovenou dle Evropský fond pro regionální rozvoj 6 / 9

7 Dále členové komise posoudí splnění dílčích kritérií č. 2 až 5 a přiřadí jim podle míry jejich splnění bodové hodnocení v rozmezí Tato hodnocení jednotlivých členů komise se pro jednotlivá dílčí kritéria sečtou a vepíšou do sloupce hodnocení tabulky dle Potom se pro jednotlivá kriteria přepočtou hodnoty na výše uvedené váhy (významy 30, 20, 30, 10, 10), tak., že nabídka s nevyšším ohodnocením daného kritéria obdrží max hodnotu významu (např. u dílčího kritéria č.1 hodnotu 30) a hodnocení ostatních nabídek budou pro dané dílčí kriterium přepočtena v poměru dosažených bodů k této hodnotě tedy budou menší než 30. Toto se provede pro všech pět dílčích kritérií a přepočtené hodnoty u všech pěti kritérií se u všech nabídek sečtou. Jako nejvýhodnější nabídka v kritériu Technická vhodnost bude vyhodnocena nabídka s nejvyšším číselným hodnocením. 5.3 Kriterium: KOMPATIBILITA Komise dále posoudí, zda nabídky splňují požadovaný parametr kompatibility dle kap V případě, že nabídka kompatibilitu nesplní, nebo nebude obsahovat, je zadavatel povinen nabídku uchazeče vyloučit. Kritérium kompatibilita dále není hodnocena pomocí vah hodnotících kritérií. 5.4 Kriterium: SERVISNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY (SERVIS) Hodnotící komise nejprve posoudí, zda nabídky pro daný přístroj obsahují požadované záruky a požadované parametry vymezující servisní podmínky v pozáručním období. V případě, že nabídka pro daný přístroj výše uvedené skutečnosti, požadované v této výzvě, nebude obsahovat a to byť jen některý z nich, nebo je nedosáhne v míře, která je ve výzvě uvedena jako mezní, je zadavatel povinen nabídku uchazeče vyloučit. # Požadované parametry servisu váha % 1 Prodloužení záruční doby nad 24 měsíců 40 2 Rychlost reakce na nahlášenou poruchu v hodinách (max. 24 hodin) 10 3 Cena práce pracovníka dodavatele v Kč/hod. v období po uplynutí záruční doby 30 4 Cena dopravy v Kč pracovníka dodavatele na místo plnění a zpět (celkem) 10 v období po uplynutí záruční doby 5 Garance servisního zabezpečení dodávky v období po uplynutí záruční doby (roků) 10 V hodnocení bude postupně pro každý parametr ze všech nabídek vybrána jeho nejlepší hodnota; u parametrů č. 1. a 5. je to hodnota nejvyšší a parametru č.2., 3. a 4. je to hodnota nejnižší. Tomuto parametru je v hodnotící tabulce přiřazeno hodnocení rovnající se významu daného parametru hodnocení servisu. Tytéž parametry z ostatních nabídek se s nejlepším parametrem ze všech nabídek porovnají a jejich hodnocení bude v hodnotící tabulce dáno - buď poměrem daného hodnoceného parametru k nejlepší nabídnuté hodnotě, to celé vynásobené významem daného parametru v případě že nejlepší hodnota parametru je hodnota nejvyšší (Viz parametry 1. a 5.), - anebo poměrem nejlepší nabídnuté hodnoty k hodnotě daného hodnoceného parametru, to celé vynásobené významem daného parametru v případě že nejlepší hodnota parametru je hodnota nejnižší (Parametry 2., 3. a 4.). Poté se v jednotlivých nabídkách sečtou dosažená hodnocení v jednotlivých parametrech servisu. Nabídce s nejvyšším dosaženým hodnocením v kritériu Servis bude přiřazena hodnota rovna váze kritéria Servis pro daný přístroj (váha 10%). Hodnocení ostatních nabídek bude stanoveno jako poměr dosažené hodnoty hodnocení k nejvyššímu počtu dosažených bodů v rámci všech nabídek x (krát) význam kritéria (=10). 5.5 VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ Evropský fond pro regionální rozvoj 7 / 9

8 Výsledné hodnocení každé nabídky je součtem dílčích hodnocení dosažených u dané nabídky v kriteriích Cena + Technická vhodnost + Servisní a záruční podmínky (Servis). Jako nejvýhodnější nabídka bude označena nabídka s nejvyšším součtem dílčích hodnocení (cena + technická vhodnost + servis) 6. POKYNY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Nabídka bude předložena v písemné a elektronické formě v českém jazyce vytvořená pomocí PDF formuláře: Nabídka (příloha této výzvy). Předloží-li uchazeč nabídku v jiné, než této formě, vystavuje se riziku, že opomene uvedení některých požadovaných údajů a takto zpracovaná nabídka může být pro opomenutí některých údajů a informací hodnotící komisí z hodnocení vyřazena. Z tohoto důvodu zadavatel doporučuje PDF formulář použít. Pro správnou funkci formuláře je potřeba použít prohlížeč Adobe Reader verze 9.0 a výše (k bezplatnému stažení na ) Pokyny k vyplnění formuláře Nabídka : Uchazeč ve formuláři vyplní všechna povinná pole (červeně orámovaná). Na straně č.2 formuláře uchazeč vyplní počet stran přiložených povinných příloh (přílohy č. 1 až 3), případně vyplní názvy a počty stran dalších nepovinných příloh (přílohy č.4 a dále), dle vlastního uvážení, ke zdokumentování a vysvětlení nabídky. Přiložené dokumenty k nabídce budou očíslovány a označeny podle seznamu příloh v souladu s údaji na straně č.2 Nabídky a budou spojeny vhodným způsobem tak, aby nedošlo k jejich rozdělení a záměně jejich jednotlivých stran. Zadavatel upozorňuje uchazeče, že pro hodnocení jsou rozhodující údaje uvedené ve formuláři Nabídka počínaje stranou č.3 a dále. V oddíle Technická specifikace nabízeného SW využijte též vhodným způsobem pole formuláře pod tabulkami specifikací, kde je možné zapisovat libovolný počet řádků. Zde napište zejména způsob řešení požadovaného parametru atd., tak aby mohla hodnotící komise vyhodnotit celkovou technickou vhodnost. Rozhodující zde je vyplnění (Ano/) v tabulce specifikací u povinně dodržitelných parametrů, označených jako Ano. V kapitolách 1.2., 1.3. a 1.4 můžete vyplnit libovolně dlouhý text dle vlastního uvážení, který bude charakterizovat potřebné licence, doprovodnou dokumentaci a Ostatní specifikace (1. Stupeň integrace nabízeného řešení 2. Celková technická úroveň nabízeného řešení + Možnost vlastních úprav a nastavení implementovaného systému uživatelem, 3. Funkce dodané navíc, 4. Úroveň a náročnost ovládání systému), tak, aby hodnotící komise mohla co nejlépe posoudit technickou vhodnost navrhovaného řešení. Stejně tak nezapomeňte vyplnit povinná pole v oddíle Kompatibilita, Servis, Technické kvalifikační předpoklady. Po vyplnění a kontrole formuláře, nabídku uložte a přeneste na el. médium (CD) a vytiskněte ve dvou výtiscích a statutární zástupce organizace uchazeče nabídku podepíše na krycím listu a na poslední straně dole. Obdobným způsobem postupujte při vyplnění PDF formuláře Kupní smlouva. Po vyplnění a kontrole formuláře, Kupní smlouvu uložte a přeneste na el. médium (CD) a vytiskněte ve dvou výtiscích. a statutární zástupce organizace uchazeče smlouvu podepíše na poslední straně. Všechny požadované i nepovinné součásti nabídky vložte do obálky a nabídku podejte doporučeně poštou doporučeně na adresu: VUSTE-APIS, s.r.o. Velflíkova 6, Praha 6 nebo osobně na výše uvedenou adresu: sekretariát GŘ, 1. p., č. dv. 113, denně od 8,00 do 15,00 hod. Lhůta pro odevzdání nabídek: do do 15,00 hodin Obálka s nabídkou bude označena následovně: Výzva k podání nabídek - Dodávka a implementace SW Zaměstnanecký, manažerský a zákaznický portál firmy Projekt č. CZ.2.16/3.3.00/25114 k rukám Ing.Františka Černého, manažera projektu NEOTEVÍRAT!!!. Evropský fond pro regionální rozvoj 8 / 9

9 7. OBECNÉ INFORMACE: Pro zodpovídání dotazů kontaktujte následující pracovníky zadavatele: Ing. Martin Andreas Ing. František Černý Ing.Josef Vančura, CSc e.mail Evropský fond pro regionální rozvoj 9 / 9

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Podpora rozvoje podniku v oboru elektroinstalace - nákup pracovní plošiny

Podpora rozvoje podniku v oboru elektroinstalace - nákup pracovní plošiny V Troubelicích dne: 13. 6. 2013 Výzva k podání nabídky (včetně zadávací dokumentace) Zadavatel: Zastupuje: ELEKTROINSTALACE VRZAL s.r.o. Troubelice 59, PSČ 783 83 IČ: 285 82 161 Vojtěch Vrzal, jednatel

Více

Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek. hanakova@sosfm.cz. Datum zahájení příjmu: 13.6.2014, 7:00 hod Datum ukončení příjmu: 24.6.

Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek. hanakova@sosfm.cz. Datum zahájení příjmu: 13.6.2014, 7:00 hod Datum ukončení příjmu: 24.6. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 1 Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 1 Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Zadavatel obec Všechovice, oznamuje provedení zadávacího řízení na stavební práce a dodávku: Předmět zakázky stavební práce a dodávka v rámci projektu: Výběrové řízení proběhne jako

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodání serverů pro IS Celní správy v roce 2011 Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst.1) písm. a)

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Dodávka a instalace dvou klíčových digitálních tiskových technologií

Dodávka a instalace dvou klíčových digitálních tiskových technologií ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ zakázky zadávané ve výběrové řízení v souladu s Projektovou příručkou Operačního programu Praha Konkurenceschopnost, přílohy L- Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava 3D film Zadavatel WEST

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Dodávka

Více

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz Název projektu: Číslo projektu: Rozšíření služeb a dostupnosti péče mobilního hospice při MEDICA zdravotní péče, s.r.o.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení VŘ Ostatní stroje A. Automatický CNC stroj pro opracování plochého skla B. Elektrická pec pro vrstvení plochého či mírně prohnutého skla pomocí EVA folie C. Automatický

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace pro dodávku Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení pasty a lepidla v rámci projektu OPPK CZ.2.16/3.3.

Zadávací dokumentace pro dodávku Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení pasty a lepidla v rámci projektu OPPK CZ.2.16/3.3. Zadávací dokumentace pro dodávku Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení pasty a lepidla v rámci projektu OPPK CZ.2.16/3.3.00/25096 Název zakázky: Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: NÁKUP UŽITKOVÉHO SKŘÍŇOVÉHO VOZIDLA PRO TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA 1 / 6 1. Identifikace zadavatele Zadavatel: Technické

Více

CZ.1.07/3.1.00/50.0025

CZ.1.07/3.1.00/50.0025 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben a dílen projektu: SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení nábytku

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

MV Hradec Králové rekonstrukce objektu cyklistiky

MV Hradec Králové rekonstrukce objektu cyklistiky Centrum sportu Ministerstva vnitra Za Císařským mlýnem 1063 170 06 Praha 7 Praha 1.6.2009 Počet listů: 5 Příloha: 2 svazky V Ý Z V A k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na plnění veřejné zakázky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

POPTÁVKOVÝ LIST. Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc., děkan. asoukup@natur.cuni.cz

POPTÁVKOVÝ LIST. Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc., děkan. asoukup@natur.cuni.cz POPTÁVKOVÝ LIST Základní údaje k výzvě pro podání nabídek dodavatelů v poptávkovém řízení k veřejné zakázce malého rozsahu prováděné mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji Výzva k podání nabídek zakázka je zadávána dle zákona č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) čj. 041/PB/OVZ/2015 Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodávku technologie: CNC obráběcí centra a příslušenství

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodávku technologie: CNC obráběcí centra a příslušenství Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodávku technologie: CNC obráběcí centra a příslušenství zadávanou v rámci programu OP PIK program TECHNOLOGIE III., dle Pravidel pro výběr dodavatelů. Zadavatel:

Více

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Obnova počítačového vybavení dodávka notebooků Datum vyhlášení: 8. 7. 2016 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Zadavatel Instituce:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 10/2014 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Více

81/2013. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.44/ Název projektu:

81/2013. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.44/ Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na  nebo www stránkách krajů) I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek zakázka je zadávána dle zákona č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Dotovaný zadavatel, společnost ABREX s.r.o., jejímž jménem jedná Radek Bukovský, jednatel společnosti (dále jako zadavatel ), vyhlašuje podle Závazných postupů pro zadávání zakázek

Více

Sušické lesy a služby, s.r.o. Pořízení lesnické techniky

Sušické lesy a služby, s.r.o. Pořízení lesnické techniky Zadávací dokumentace Na zakázku PRV mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2014-2020, Operace 8.6.1 Technika a

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Číslo zakázky: 2/2012 Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: (služba/dodávka/stavební práce) Operační program Vzdělávání

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, s dodržením zásad transparentnosti, rovného zacházení a

Více

Rekonstrukce kotelny ZŠ Mysločovice

Rekonstrukce kotelny ZŠ Mysločovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem Rekonstrukce kotelny ZŠ Mysločovice zadávanou jako zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006

Více

Evropský fond pro regionální rozvoj

Evropský fond pro regionální rozvoj VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel (název subjektu) Právní forma Fyzická osoba ost. nez. V OR IČ 69057061 DIČ CZ7154200075 Adresa Dejvická 919/38, 160 00 Praha 6 Adresa ordinace (příjem nabídek) Maďarská

Více

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

VÝZVA. k podání nabídky na zakázku na služby Propagační materiály pro SPORT areál Špičák

VÝZVA. k podání nabídky na zakázku na služby Propagační materiály pro SPORT areál Špičák VÝZVA k podání nabídky na zakázku na služby Propagační materiály pro SPORT areál Špičák Vážená paní, vážený pane, Společnost SPORT SERVICE, spol. s r.o., v rámci realizace projektu PODPORA ROZVOJE SLUŽEB

Více

Výzva k podání nabídky. Dodávka PC sestav pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s. č. VZMR 3/2015

Výzva k podání nabídky. Dodávka PC sestav pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s. č. VZMR 3/2015 Výzva k podání nabídky Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. vypisuje v souladu s ust. 18 odst. 5 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky: Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NÁZEV ZAKÁZKY UPGRADE VEŘEJNÉHO ROZHLASU NA BEZDRÁTOVÝ Číslo zakázky 3/2014 Rozhodnutí o zakázce Rada obce rozhodnutím

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Nákup aktivních prvků VZ/2013/1/010/7 veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/24/03/13 Krajského úřadu Zlínského kraje 1. Identifikační

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142377. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142377. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU OBEC NÁVSÍ Návsí 327, 739 92 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem Bezbariérové chodníky Mysločovice úsek č.1, úsek č.2 a úsek č.5, etapa č.5 zadávanou jako zakázka

Více

Výzva k podání nabídky - Základní údaje zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky - Základní údaje zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky - Základní údaje zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Lanovka - dodávka a montáž herního prvku, evidenční číslo: 20150014. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu III.

Více

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu z operačního programu CZ.1.07/1.4.00/21.0707 financovaného EU, ESF a MŠMT ČR Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Dodávka

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1793 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1793 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka Výzva k podání cenové nabídky č.j. 155/2014 Veřejná zakázka malého rozsahu dle 18, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na stavební práce, v platném znění, v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Veřejný zadavatel, SŠT, Přerov, Kouřílkova 8, oznamuje provedení veřejné zakázky na dodávky: Podpora rozvoje technických oborů, zejména strojírenství, mechatroniky a optiky technologie

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU OBEC ZLATÁ KORUNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (zadávací dokumentace) dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a

Více

OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č.

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VPRV. Černá Hora, 23. února 2012. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VPRV. Černá Hora, 23. února 2012. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VPRV Černá Hora, 23. února 2012 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK ŽADATELEM/ PŘÍJEMCEM DOTACE Žadatel/příjemce dotace,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Rekonstrukce laboratoří včetně stavebních prací, instalace a dodání laboratorního nábytku ZADAVATEL: Fyziologický ústav AVČR, v.v.i. IČ: 67985823 Vídeňská

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Zadávací dokumentace K veřejné zakázce malého rozsahu Tisk a vazba studijních opor Obsah 1. Základní informace o zakázce 2. Údaje o zadavateli 3. Předmět zakázky specifikace 4. Podmínky a požadavky na

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0969

Více

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Veřejný zadavatel Městská část Praha

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Dodávka laboratorních lednic II 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Zadavatel: OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Obchodní firma: Tilapia s.r.o. Sídlo: Tržní 274/2, 390 01 Tábor IČ: 243 17 705 DIČ: CZ24317705 Zastoupený: Ing. Jan Hora, jednatel Kontaktní osoba:

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í Zadávací dokumentace Název zakázky: Nákup devítimístného vozidla ISŠ Sokolnice Zadavatel: Zadavatelem

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: TRN - Léčebna v Mirošově - Janově Sídlo/místo podnikání: U Léčebny 500/500, Mirošov -Janov 33843, CZ IČ: 00669784 Spisová značka zadavatele: Interní číslo

Více

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Strnady 136, 252 02 Jíloviště Pošta pro doručování korespondence: 156 00 Praha 5 Zbraslav

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Strnady 136, 252 02 Jíloviště Pošta pro doručování korespondence: 156 00 Praha 5 Zbraslav Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Terénní automobil Útvar ekologie č.j.: 41/000575/VULHM/2015 Strnady dne 7. 9. 2015 V souladu s podmínkami zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kompostéry, překopávač kompostu a drobné vybavení kompostárny v obci Vendolí

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kompostéry, překopávač kompostu a drobné vybavení kompostárny v obci Vendolí ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na dodávky zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZVZ), podle

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 11 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě 41/2011 GP ZS) 1 Spisové číslo veřejné zakázky VZ/15/OSR/11

Více

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle ust. 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

IČ zadavatele: DIČ zadavatele: CZ Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a ová adresa):

IČ zadavatele: DIČ zadavatele: CZ Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a  ová adresa): Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na  nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky (dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ve smyslu 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, dále jen zákon Městská část Praha 13 Zastoupená: Ing. Davidem Vodrážkou

Více

Traktor s čelním nakladačem a vyžínacím ramenem

Traktor s čelním nakladačem a vyžínacím ramenem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) Traktor s čelním nakladačem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Modernizace

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek. Dodávka dopravního automobilu pro SDH Smržov, místní část Hubíles

Výzva k podání nabídek. Dodávka dopravního automobilu pro SDH Smržov, místní část Hubíles Výzva k podání nabídek Název zakázky: Dodávka dopravního automobilu pro SDH Smržov, místní část Hubíles Předmět zakázky: Předmětem zakázky je dodávka zásahového a dopravního automobilu (DA-L1Z) pro SDH

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY zadávaná podle metodiky OPŽP Zakázka malého rozsahu k veřejné zakázce na dodávky k projektu Nakládání s tříděnými odpady v obcích MAS Moravská brána - technika Obsah a). Identifikační

Více

3. Magnetoterapeutický přístroj přenosný, 2 aplikátory, destička A1HF a zádový A3HF, brašna

3. Magnetoterapeutický přístroj přenosný, 2 aplikátory, destička A1HF a zádový A3HF, brašna Datum 1.6.2010 Č.j. Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel Vysokoškolské sportovní centrum Sídlo: Vaníčkova 5, 169 00, Praha 6 Právní forma: organizační složka státu IČO: 71154639 DIČ: nejsme plátci

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.034 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.034 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Počet stran: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU CEITEC - Elektroporátor část název poznámka 1. Úvodní ustanovení strana 2 2. Požadavky zadavatele

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více