Výzva pro výběr dodavatele na dodávku zboží a služby Zaměstnanecký, manažerský a zákaznický portál firmy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva pro výběr dodavatele na dodávku zboží a služby Zaměstnanecký, manažerský a zákaznický portál firmy"

Transkript

1 Výzva pro výběr dodavatele na dodávku zboží a služby Zaměstnanecký, manažerský a zákaznický portál firmy Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Název příjemce (zadavatele): Operační program Praha Konkurenceschopnost, OPPK CZ.2.16/3.3.00/25114 Integrace ICT, ERP a zákaznický portál Zaměstnanecký, manažerský a zákaznický portál firmy Dodávka a implementace SW VUSTE-APIS, s.r.o. IČ příjemce (zadavatele): Statutární zástupce příjemce (zadavatele): Kontaktní osoba příjemce (zadavatele): Telefon a kontaktní osoby příjemce (zadavatele): Datum vyhlášení zakázky: Ing. Josef Vančura, CSc, GŘ a jednatel Ing. František Černý Lhůta pro podání nabídky: Místo pro podání nabídek: Předpokládaná cena zakázky bez DPH: do 15,00 hod poštou doporučeně na adresu: VUSTE-APIS, s.r.o. Velflíkova 6, Praha 6 nebo osobně na výše uvedenou adresu sekretariát GŘ, 1. p., č. dv. 113, denně od 8,00 do 15,00 hod. Celkem: ,00 Kč 1. etapa ,00 Kč 2. etapa ,00 Kč 3. etapa ,00 Kč Termíny dodávky Termín zahájení dodávky nejpozději do Termín ukončení implementace do 1. etapa etapa etapa Evropský fond pro regionální rozvoj 1 / 9

2 1. Popis předmětu zakázky: Dodání a zavedení SW řešení pro Zaměstnanecký, manažerský a zákaznický portál firmy, které na webovské bázi doplní a zaintegrují složky ICT firmy na funkcionalitu ERP, umožňující diferencovaný a zabezpečený přístup manažerů, zaměstnanců a zákazníků firmy k níže specifikovaným agendám, za účelem získávání informací a provádění transakcí pode podle definovaných funkcí a rolí uživatelů. 1.1 Technické požadavky Etapa 01 Zaměstnanecký portál (ESS) Maximální předpokládaná cena zakázky etapa 01: ,00 Kč bez DPH Termíny: Termín zahájení dodávky etapy 01: Termín ukončení implementace etapy 01: Popis: Dodání a implementace SW nástrojů, které na bázi webovského řešení umožní diferencovaný a zabezpečený přístup zaměstnance firmy k agendám, které jsou funkčně zajištěny v Manažerském portálu - MSS (Etapa 02) a týkají se zaměstnance. Portál bude fungovat na principu samoobslužných služeb pro zaměstnance - Employee Self Service (ESS) k získávání informací, provádění transakcí a zkrácení procesů. Specifikace technických parametrů (funkcí) požadovaného SW etapa 01 Číslo Část Popis Požadavek na 100%-ní splnění parametru (funkce) *) Portál - systém Přístup k portálu po internetu bez nutnosti instalace dalších SW Ano nástrojů na straně uživatele (shodné s MSS etapa 02) Portál - systém Správa přístupových práv uživatelů (shodné s MSS etapa 02) Ano Portál - systém Zabezpečený přístup k potřebným zdrojům, ochrana před Ano únikem informací (shodné s MSS etapa 02) Portál - systém Přehled a pomocí workflow řízení procesů na kterých se zaměstnanec podílí (shodné s MSS etapa 02) HR - evidence Přístup zaměstnance ke svým agendám personální evidence a Ano dokumentace HR - evidence Možnost zaměstnance měnit údaje v personální evidenci (pouze formou zadávání požadavků na změnu a provedení změny po následném schválení oprávněnou osobou) HR - agendy Přístup zaměstnance k personálním agendám: - Hodnocení a Kariéra HR - agendy - Vzdělávání a rozvoj HR - agendy - Osobní úkoly zaměstnance (zadávání, evidence, plnění, hodnocení) HR - agendy - Odměňování HR - agendy - Zaměstnanecké výhody HR - agendy - Služby zaměstnancům HR - docházka Evidence docházky (žádanky o dovolenou, hlášení nemoc.) Ano HR - Generování základních HR vstupních/výstupních dokumentů dokumenty v aktivních PDF formulářích Služební cesty Žádost, schválení, vyúčtování Ano Výroba, zakázky plán Přístup zaměstnance k plánování úkolů ve výrobním procesu, v zakázkách - pomocí plánu a požadavků, (diferenciace přístupu Ano Výroba, zakázky - vykazování podle funkcí/rolí) Přístup zaměstnance k vykazování výkonu ve výrobním procesu, v zakázkách - pomocí výkazů a reportů (diferenciace přístupu podle funkcí/rolí) E-learning Studijní plány, studijní účty, přehledy, školení, testy Groupware Kalendář, plánování schůzek Dokumenty Sdílené firemní dokumenty Ano *) V případě nesplnění parametrů s požadovaným 100%-ním plněním (tj. v pravém sloupci tabulky je uvedeno Ano ), je zadavatel povinen takovou nabídku z hodnocení vyřadit. Evropský fond pro regionální rozvoj 2 / 9 Ano

3 1.1.2 Etapa 02 Manažerský portál (MSS) Maximální předpokládaná cena zakázky etapa 02: ,00 Kč bez DPH Termíny: jzazší termín zahájení dodávky etapy 02: Termín ukončení implementace etapy 02: Popis: Dodání a implementace SW nástrojů, které na bázi webovského řešení doplní a zaintegrují současné existující složky ICT firmy na požadovanou funkcionalitu ERP, umožňující diferencovaný a zabezpečený přístup manažerů firmy ke všem agendám, které se týkají jejich funkce/role v řízení firmy. Portál bude fungovat na principu samoobslužných služeb pro manažery - Manager Self Service (MSS) k získávání informací, provádění transakcí a zkrácení procesů. Specifikace technických parametrů (funkcí) požadovaného SW etapa 02 Číslo Část Popis Požadavek na 100%-ní splnění parametru (funkce) *) Portál - systém Přístup k portálu po internetu bez nutnosti instalace dalších SW Ano nástrojů na straně uživatele (shodné s ESS etapa 01) Portál - systém Správa přístupových práv uživatelů (shodné s ESS etapa 01) Ano Portál - systém Zabezpečený přístup k potřebným zdrojům, ochrana před únikem Ano informací (shodné s ESS etapa 01) Portál - systém Přehled a pomocí workflow řízení procesů na kterých se manažer podílí (shodné s ESS etapa 01) Portál - systém Schvalovací workflow oprávněnou osobou pro realizaci HRmanagement MI - Manažerské účetnictví požadavků (HR evidence) ze zaměstnaneckého portálu Diferencovaný přístup ke schvalování/zápisu do personální evidence, Evidence docházky (žádanky o dovolenou, hlášení nemoc), Hodnocení pracovního výkonu, Odměňování, Kariéra, Vzdělávání a rozvoj, Benefity Přístup manažerů k agendám: Přehledy hospodaření výrobních a správních středisek, náklady a výnosy celkem, po střediscích, po zakázkách, Rozpočty hospodářských středisek plán nákladů a výnosů. Podle oprávnění účast na tvorbě těchto agend CF cash-flow Přístup manažerů (podle oprávnění) k agendě peněžních toků (Provozní CF, CF investičních projektů a CF z financování úvěry) Výroba, zakázky - plán Výroba, zakázky - vykazování Přístup manažera k plánování úkolů ve výrobním procesu, v zakázkách daného hospodářského nebo správního střediska - pomocí plánu a požadavků rozepisovaných na jednotlivé zaměstnance daného střediska. Podle oprávnění účast na tvorbě těchto agend. Přístup manažera k vykazování výkonu ve výrobním procesu, v zakázkách - pomocí výkazů a reportů, sledování v rámci daného hospodářského nebo správního střediska (diferenciace přístupu podle funkcí/rolí) Řízení zakázek Přístup a účast manažera na procesu přípravy, realizace a vyhodnocování zakázek. Proces pomocí work-flow od přípravy smluv po fakturaci Správa majetku Nájemní vztahy (evidence nájemců a nájemních smluv nebytových prostor, evidence pronajatých/volných prostor), Dodavatelské vztahy (evidence, ekonomika, rentabilita) Controlling nemovitostí, Evidence dokumentů Řízení kvality Přístup managerů k systému QMS firmy dle ČSN EN ISO 9001:2009. Správa a tvorba QMS dokumentace, řízení a plánování auditů, vyhodnocování. *) V případě nesplnění parametrů s požadovaným 100%-ním plněním (tj. v pravém sloupci tabulky je uvedeno Ano ), je zadavatel povinen takovou nabídku z hodnocení vyřadit. Ano Ano Evropský fond pro regionální rozvoj 3 / 9

4 1.1.3 Etapa 03 Zákaznický portál (CSS) Maximální předpokládaná cena zakázky etapa 03: ,00 Kč bez DPH Termíny: jzazší termín zahájení dodávky etapy 02: Termín ukončení implementace etapy 02: Popis: Dodání a zavedení nástrojů, které na bázi webovského řešení umožní komunikaci se zákazníkem přes zákaznické konto. Zákazník bude mít možnost spravovat informace o sobě na úrovni zákaznického konta, sdílet informace o zakázkách a společných projektech a sdílet projektovou dokumentaci. Portál umožní integraci zákaznických SW aplikací. Portál bude fungovat na principu samoobslužných služeb pro zákazníky - Custom Self Service (CSS) Specifikace technických parametrů (funkcí) požadovaného SW etapa 03 Číslo Část Popis Požadavek na 100%-ní splnění parametru (funkce) *) Portál - systém Přístup k portálu po internetu bez nutnosti instalace dalších SW Ano nástrojů na straně uživatele Portál - systém Správa přístupových práv uživatelů Ano Portál - systém Zabezpečený přístup k potřebným zdrojům, ochrana před únikem Ano Evidence business partnerů Sledování zakázek Změnová služba Služby zákazníkům informací Správa dat partnerů: Zadávání/změny údajů o zákazníkovi formou CSS (Custom Self Service) Přístup zákazníka ke sledování svých zakázek a projektů. Zadávání změn, vyřizování, schvalovací workflow změn a požadavků, helpdesk Řízení E-learningu pro vzdělávání zákazníků. Zákaznické aplikace (veřejné zakázky VZ, internetové aukce pro VZ) WWW stránky Redakční systém, možnost provozu aplikací s přístupem do backend firmy dat ERP, např. e-shop *) V případě nesplnění parametrů s požadovaným 100%-ním plněním (tj. v pravém sloupci tabulky je uvedeno Ano ), je zadavatel povinen takovou nabídku z hodnocení vyřadit. 1.2 Požadavky na kompatibilitu **) On-line propojení na existující účetní systém firmy - SAP/R3 **) V případě nesplnění požadavku na kompatibilitu je zadavatel povinen takovou nabídku z hodnocení vyřadit 1.3 Servisní a záruční podmínky Požadavky na údaje o servisu jsou obsaženy v následující tabulce. (Požadované údaje budou uchazečem uvedeny ve sloupci Parametr.) # Požadované parametry servisu Parametr Jednotka / rozměr 1 Prodloužení záruční doby nad 24 měsíců měsíc 2 Rychlost reakce na nahlášenou poruchu v hodinách (max. 24 hod.) hodin 3 Cena práce pracovníka dodavatele v Kč/hod. v období po uplynutí Kč/hod záruční doby 4 Cena dopravy v Kč pracovníka dodavatele na místo plnění a zpět Kč (celkem) v období po uplynutí záruční doby 5 Garance servisního zabezpečení dodávky v období po uplynutí roků záruční doby (roků) Evropský fond pro regionální rozvoj 4 / 9

5 2. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny Nabídková cena bude uvedena v CZK v členění: nabídková cena bez DPH, sazba DPH a výše DPH a nabídková cena včetně DPH. Předpokládaná cena je stanovena jako cena maximální a nepřekročitelná. Uchazeč v české měně uvede nabídkovou cenu jako nejvýše přípustnou a bude zahrnovat jednotlivé komponenty předmětu plnění: - cena dodávky, včetně nezbytných licencí - instalace včetně uvedení do provozu, - zaškolení obsluhy a údržby. Součástí nabídkové ceny musí být i případně samostatně specifikované správní a místní poplatky související s realizací dodávky. 3. Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek Obchodní podmínky (dále jen OP), které ve smyslu ust. 273 obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů) určují část obsahu smlouvy ve výběrovém řízení. Závazný vzor smlouvy je přiložen k této výzvě. 4. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele 4.1 Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který není v likvidaci a/nebo vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů. Splnění výše uvedených základních kvalifikačních předpokladů prokáží dodavatelé předložením originálu čestného prohlášení s podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele 4.2 Profesní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelé prokáží předložením a) výpisu z Obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán, ne staršího než 90 dnů nebo b) živnostenského oprávnění opravňujícího k činnosti s předmětem podnikání nezbytným ke splnění předmětu zakázky Splnění těchto kvalifikačních předpokladů se dodavatel prokazuje doložením kopií příslušných dokladů. 4.3 Technické kvalifikační předpoklady K prokázání technických kvalifikačních předpokladů zadavatel požaduje a) předložení seznamu alespoň tří zakázek obdobného charakteru (s uvedením kontaktních osob, u kterých lze tento údaj ověřit), jako je zakázka, která je předmětem zadávacího řízení, úspěšně realizovaných dodavatelem v období tří let před obdržením výzvy k předložení nabídek; Splnění těchto kvalifikačních předpokladů se dodavatel prokazuje doložením seznamu zakázek obdobného charakteru. Seznam bude mít formu originálu čestného prohlášení s podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele. Podává-li nabídku více osob společně, musí základní Evropský fond pro regionální rozvoj 5 / 9

6 kvalifikační předpoklady splnit každá z těchto osob, u ostatních kvalifikačních předpokladů postačí, pokud tento předpoklad splní alespoň jedna z osob společně podávajících nabídku. 5. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK Hodnocení bude prováděno na základě ekonomicky nejvýhodnější nabídky podle kritérií CENA, Technická vhodnost a Servisní a záruční podmínky. Zadavatel stanovil následující váhy (významy) výše definovaných hodnotících kritérií viz následující tabulka: váha % 1. kriterium: CENA kriterium: TECHNICKÁ VHODNOST kriterium: SERVISNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 10 Obecně proběhne hodnocení nabídky v daných hodnotících kritériích následovně 5.1 Kriterium: CENA Pro každou nabídku bude vyhodnocena celková nabídnutá cena v Kč (bez DPH) tak, že nejnižší cena bude hodnocena jako nejvýhodnější a nabídce s nejvýhodnější cenou bude pro danou nabídku přiřazeno hodnocení rovnající se váze kritéria cena, tedy 40%.Hodnocení ostatních nabídek bude stanoveno jako poměr nevýhodnější ceny k dané hodnocené ceně x (krát) význam kritéria cena (40%). 5.2 Kriterium: TECHNICKÁ VHODNOST Hodnotící komise nejprve posoudí, zda nabídky obsahují požadované parametry, nebo vlastnosti. Ve specifikacích jednotlivých parametrů / funkcí (viz. kapitola 1.) jsou požadované parametry, nebo funkce označeny v pravém sloupci tabulky jako Požadavek na 100%-ní splnění parametru (funkce) = Ano V případě, že nabídka parametry nebo vlastnosti, takto požadované nedosáhne, nebo nebude obsahovat, je zadavatel povinen nabídku uchazeče vyloučit Poté budou hodnoceny jednotlivé nabídky. Členové hodnotící komise zkontrolují jakou měrou jsou splněny parametry, nebo funkce nabídky u kterých je v tabulkách kap , a označen Požadavek na 100%-ní splnění parametru (funkce) = NE, t.zn., že u daného parametru, nebo funkce bude vyhodnocen stupeň (resp. %) jeho splnění v rozmezí Součet všech hodnot plnění (všech tří etap) bude přepočten k hodnotě 100% jako dílčí kritérium č.1 Celkový stupeň splnění požadovaných technických parametrů / funkcí Na základě takto stanoveného plnění parametrů, funkcí v rámci kritéria technická vhodnost navrženého řešení budou hodnotící komisí posuzována pro celou dodávku a implementaci následující dílčí kritéria: # Dílčí kritérium váha % hodnocení 1 Celkový stupeň splnění technických parametrů / funkcí Stupeň integrace nabízeného řešení 20 3 Celková technická úroveň nabízeného řešení, 30 Možnost vlastních úprav a nastavení implementovaného systému uživatelem 4 Funkce dodané navíc (mimo požadované) 10 5 Úroveň a náročnost ovládání systému 10 Komise do výše uvedené tabulky doplní do sloupce hodnocení hodnotu dílčího kritéria č.1. stanovenou dle Evropský fond pro regionální rozvoj 6 / 9

7 Dále členové komise posoudí splnění dílčích kritérií č. 2 až 5 a přiřadí jim podle míry jejich splnění bodové hodnocení v rozmezí Tato hodnocení jednotlivých členů komise se pro jednotlivá dílčí kritéria sečtou a vepíšou do sloupce hodnocení tabulky dle Potom se pro jednotlivá kriteria přepočtou hodnoty na výše uvedené váhy (významy 30, 20, 30, 10, 10), tak., že nabídka s nevyšším ohodnocením daného kritéria obdrží max hodnotu významu (např. u dílčího kritéria č.1 hodnotu 30) a hodnocení ostatních nabídek budou pro dané dílčí kriterium přepočtena v poměru dosažených bodů k této hodnotě tedy budou menší než 30. Toto se provede pro všech pět dílčích kritérií a přepočtené hodnoty u všech pěti kritérií se u všech nabídek sečtou. Jako nejvýhodnější nabídka v kritériu Technická vhodnost bude vyhodnocena nabídka s nejvyšším číselným hodnocením. 5.3 Kriterium: KOMPATIBILITA Komise dále posoudí, zda nabídky splňují požadovaný parametr kompatibility dle kap V případě, že nabídka kompatibilitu nesplní, nebo nebude obsahovat, je zadavatel povinen nabídku uchazeče vyloučit. Kritérium kompatibilita dále není hodnocena pomocí vah hodnotících kritérií. 5.4 Kriterium: SERVISNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY (SERVIS) Hodnotící komise nejprve posoudí, zda nabídky pro daný přístroj obsahují požadované záruky a požadované parametry vymezující servisní podmínky v pozáručním období. V případě, že nabídka pro daný přístroj výše uvedené skutečnosti, požadované v této výzvě, nebude obsahovat a to byť jen některý z nich, nebo je nedosáhne v míře, která je ve výzvě uvedena jako mezní, je zadavatel povinen nabídku uchazeče vyloučit. # Požadované parametry servisu váha % 1 Prodloužení záruční doby nad 24 měsíců 40 2 Rychlost reakce na nahlášenou poruchu v hodinách (max. 24 hodin) 10 3 Cena práce pracovníka dodavatele v Kč/hod. v období po uplynutí záruční doby 30 4 Cena dopravy v Kč pracovníka dodavatele na místo plnění a zpět (celkem) 10 v období po uplynutí záruční doby 5 Garance servisního zabezpečení dodávky v období po uplynutí záruční doby (roků) 10 V hodnocení bude postupně pro každý parametr ze všech nabídek vybrána jeho nejlepší hodnota; u parametrů č. 1. a 5. je to hodnota nejvyšší a parametru č.2., 3. a 4. je to hodnota nejnižší. Tomuto parametru je v hodnotící tabulce přiřazeno hodnocení rovnající se významu daného parametru hodnocení servisu. Tytéž parametry z ostatních nabídek se s nejlepším parametrem ze všech nabídek porovnají a jejich hodnocení bude v hodnotící tabulce dáno - buď poměrem daného hodnoceného parametru k nejlepší nabídnuté hodnotě, to celé vynásobené významem daného parametru v případě že nejlepší hodnota parametru je hodnota nejvyšší (Viz parametry 1. a 5.), - anebo poměrem nejlepší nabídnuté hodnoty k hodnotě daného hodnoceného parametru, to celé vynásobené významem daného parametru v případě že nejlepší hodnota parametru je hodnota nejnižší (Parametry 2., 3. a 4.). Poté se v jednotlivých nabídkách sečtou dosažená hodnocení v jednotlivých parametrech servisu. Nabídce s nejvyšším dosaženým hodnocením v kritériu Servis bude přiřazena hodnota rovna váze kritéria Servis pro daný přístroj (váha 10%). Hodnocení ostatních nabídek bude stanoveno jako poměr dosažené hodnoty hodnocení k nejvyššímu počtu dosažených bodů v rámci všech nabídek x (krát) význam kritéria (=10). 5.5 VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ Evropský fond pro regionální rozvoj 7 / 9

8 Výsledné hodnocení každé nabídky je součtem dílčích hodnocení dosažených u dané nabídky v kriteriích Cena + Technická vhodnost + Servisní a záruční podmínky (Servis). Jako nejvýhodnější nabídka bude označena nabídka s nejvyšším součtem dílčích hodnocení (cena + technická vhodnost + servis) 6. POKYNY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Nabídka bude předložena v písemné a elektronické formě v českém jazyce vytvořená pomocí PDF formuláře: Nabídka (příloha této výzvy). Předloží-li uchazeč nabídku v jiné, než této formě, vystavuje se riziku, že opomene uvedení některých požadovaných údajů a takto zpracovaná nabídka může být pro opomenutí některých údajů a informací hodnotící komisí z hodnocení vyřazena. Z tohoto důvodu zadavatel doporučuje PDF formulář použít. Pro správnou funkci formuláře je potřeba použít prohlížeč Adobe Reader verze 9.0 a výše (k bezplatnému stažení na ) Pokyny k vyplnění formuláře Nabídka : Uchazeč ve formuláři vyplní všechna povinná pole (červeně orámovaná). Na straně č.2 formuláře uchazeč vyplní počet stran přiložených povinných příloh (přílohy č. 1 až 3), případně vyplní názvy a počty stran dalších nepovinných příloh (přílohy č.4 a dále), dle vlastního uvážení, ke zdokumentování a vysvětlení nabídky. Přiložené dokumenty k nabídce budou očíslovány a označeny podle seznamu příloh v souladu s údaji na straně č.2 Nabídky a budou spojeny vhodným způsobem tak, aby nedošlo k jejich rozdělení a záměně jejich jednotlivých stran. Zadavatel upozorňuje uchazeče, že pro hodnocení jsou rozhodující údaje uvedené ve formuláři Nabídka počínaje stranou č.3 a dále. V oddíle Technická specifikace nabízeného SW využijte též vhodným způsobem pole formuláře pod tabulkami specifikací, kde je možné zapisovat libovolný počet řádků. Zde napište zejména způsob řešení požadovaného parametru atd., tak aby mohla hodnotící komise vyhodnotit celkovou technickou vhodnost. Rozhodující zde je vyplnění (Ano/) v tabulce specifikací u povinně dodržitelných parametrů, označených jako Ano. V kapitolách 1.2., 1.3. a 1.4 můžete vyplnit libovolně dlouhý text dle vlastního uvážení, který bude charakterizovat potřebné licence, doprovodnou dokumentaci a Ostatní specifikace (1. Stupeň integrace nabízeného řešení 2. Celková technická úroveň nabízeného řešení + Možnost vlastních úprav a nastavení implementovaného systému uživatelem, 3. Funkce dodané navíc, 4. Úroveň a náročnost ovládání systému), tak, aby hodnotící komise mohla co nejlépe posoudit technickou vhodnost navrhovaného řešení. Stejně tak nezapomeňte vyplnit povinná pole v oddíle Kompatibilita, Servis, Technické kvalifikační předpoklady. Po vyplnění a kontrole formuláře, nabídku uložte a přeneste na el. médium (CD) a vytiskněte ve dvou výtiscích a statutární zástupce organizace uchazeče nabídku podepíše na krycím listu a na poslední straně dole. Obdobným způsobem postupujte při vyplnění PDF formuláře Kupní smlouva. Po vyplnění a kontrole formuláře, Kupní smlouvu uložte a přeneste na el. médium (CD) a vytiskněte ve dvou výtiscích. a statutární zástupce organizace uchazeče smlouvu podepíše na poslední straně. Všechny požadované i nepovinné součásti nabídky vložte do obálky a nabídku podejte doporučeně poštou doporučeně na adresu: VUSTE-APIS, s.r.o. Velflíkova 6, Praha 6 nebo osobně na výše uvedenou adresu: sekretariát GŘ, 1. p., č. dv. 113, denně od 8,00 do 15,00 hod. Lhůta pro odevzdání nabídek: do do 15,00 hodin Obálka s nabídkou bude označena následovně: Výzva k podání nabídek - Dodávka a implementace SW Zaměstnanecký, manažerský a zákaznický portál firmy Projekt č. CZ.2.16/3.3.00/25114 k rukám Ing.Františka Černého, manažera projektu NEOTEVÍRAT!!!. Evropský fond pro regionální rozvoj 8 / 9

9 7. OBECNÉ INFORMACE: Pro zodpovídání dotazů kontaktujte následující pracovníky zadavatele: Ing. Martin Andreas Ing. František Černý Ing.Josef Vančura, CSc e.mail Evropský fond pro regionální rozvoj 9 / 9

Zadávací dokumentace pro dodávku Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení pasty a lepidla v rámci projektu OPPK CZ.2.16/3.3.

Zadávací dokumentace pro dodávku Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení pasty a lepidla v rámci projektu OPPK CZ.2.16/3.3. Zadávací dokumentace pro dodávku Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení pasty a lepidla v rámci projektu OPPK CZ.2.16/3.3.00/25096 Název zakázky: Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení

Více

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby.

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby. Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace lidských zdrojů Identifikační údaje o zadavateli: Název zadavatele: Město Rýmařov Sídlo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD VÝZVA K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VZMR 15/2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu: Analýza vnímání externí komunikace Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zadavatel : Česká republika, Státní ústav

Více

VÝZVA. název zakázky Dodávka měniče FE Sport Hotel ORT ART. str.1 ze 9

VÝZVA. název zakázky Dodávka měniče FE Sport Hotel ORT ART. str.1 ze 9 VÝZVA k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro zakázku, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne částku 1 000 000 Kč (bez DPH) v případě zakázky na dodávky nebo zakázky na služby nebo částku menší

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm.

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona v souladu s ustanovením

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petr Stehlík Tel.: 267 994 362 Fax: 272 936 597 E-mail: petr.stehlik@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele u zakázek spolufinancovaných z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost k veřejné zakázce

Více

Zadávací dokumentace. Dodávka tabletů pro ZŠ a MŠ Nehvizdy. jako veřejná zakázka malého rozsahu

Zadávací dokumentace. Dodávka tabletů pro ZŠ a MŠ Nehvizdy. jako veřejná zakázka malého rozsahu Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Veřejná zakázka je zadávána dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ) mimo procesní režim

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU HA * * GUE * * * ** * r. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka") je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Ministerstvo životního prostředí Sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 IČO: 00164801 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY, DRUH ZAKÁZKY,

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání Kontaktní osoba: Jitka Hurtová Tel.: 267 994 537 Fax: 272 936 386 E-mail: jitka.hurtova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Stránka 1 z 31 Obsah zadávací dokumentace Základní informace... 3 Kvalifikační předpoklady... 15 Způsob

Více

Pořízení konvektomatu pro Školní jídelnu Ivančice

Pořízení konvektomatu pro Školní jídelnu Ivančice Školní jídelna Ivančice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Na Brněnce 1, ZADÁVACÍ 664 91 Ivančice DOKUMENTACE Soubor dokumentů, údajů, požadavků a podmínek zadavatele, které vymezují předmět veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky Konsolidace IT a nové služby Kolín Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen "ZVZ")

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro předkladatele nabídek v rámci veřejné zakázky na vytvoření

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro předkladatele nabídek v rámci veřejné zakázky na vytvoření ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro předkladatele nabídek v rámci veřejné zakázky na vytvoření Databáze produktů Evropského sociálního fondu Veřejná zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006

Více

Komunikace v lokalitě Nad Hejtmanem

Komunikace v lokalitě Nad Hejtmanem Zadávací dokumentace (v souladu s ustanovením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) k veřejné zakázce Komunikace v lokalitě Nad Hejtmanem Zadavatel: Zástupce zadavatele: Město Planá nad Lužnicí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem Přeprogramování informačního systému České unie sportu vydaná v souladu s usnesením Výkonného výboru ČUS ze dne 8.9.2014 1. Zadavatel Název:

Více

Výběr informačního systému pro veřejnou vysokou školu

Výběr informačního systému pro veřejnou vysokou školu Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Výběr informačního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE MAXIMÁLNÍ NEPŘEKROČITELNOU CENOU DODÁVKY, DALŠĺ PODROBNOSTI JSOU UVEDENY V ČL. 9 TÉTO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE MAXIMÁLNÍ NEPŘEKROČITELNOU CENOU DODÁVKY, DALŠĺ PODROBNOSTI JSOU UVEDENY V ČL. 9 TÉTO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. se4~retar~át ř~d~et~ c~ař~tviv.v,i. Doš o 20-02- 201 Zadavaci dokumentace pro veřejnou zakazku maléh č / ~2ĺ,~ owř~ rrnsahunas[úž1 Zadavatel: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova 70,

Více