Jak efektivně řídit právě vaši organizaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak efektivně řídit právě vaši organizaci"

Transkript

1 Jak efektivně řídit právě vaši organizaci David Kozelka CPM Solution Manager Praha

2 Agenda Nástroje pro efektivní řízení organizace co je to CPM? Komponenty CPM Finanční plánování Finanční konsolidace Řízení profitability Strategický management Finanční a statutární reporting Technologie CPM 2

3 Agenda Nástroje pro efektivní řízení organizace co je to CPM? Komponenty CPM Finanční plánování Finanční konsolidace Řízení profitability Strategický management Finanční a statutární reporting Technologie CPM 3

4 Řízení organizace Management by měl rozumět co se děje ve společnosti, nastavit směr kudy by se měla společnost ubírat, alokovat správné zdroje k dosažení cílů, sledovat cestu po které společnost kráčí a korigovat směr. K tomu potřebuje rychlý a interaktivní reporting, možnost analýzy dopadu svých rozhodnutí, nástroje na plánováni a řízení nákladů. 4

5 Co je to Corporate Performance Management? BI is not CPM! - L. Geishecker, Gartner CPM je souhrnný pojem, který popisuje metodiky, metriky, podnikové procesy a systémy, které se používají pro monitorování a řízení výkonnosti celého podinku. L. Geishecker and F. Buytendijk Gartner, "Introducing the CPM Suites Magic Quadrant" Oct

6 Prioritní oblasti rozvoje a investic v IT* 6 *zdroj: Gartner Executive Programs CIO Survey, January 2008

7 Prioritní oblasti rozvoje a investic v business intelligence* What are your top five BI issues/technologies? Corporate Performance Management Data Warehousing & Information Management Data Quality Identifying right metrics to measure performance Data Integration Other analytic applications Master Data Management CRM Analytics / Web Analytics Organizing for BI BI platforms Compliance Politics of BI Justifying BI investments 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 7 *zdroj: Gartner BI Summit Survey EMEA, Fall 2007

8 Agenda Nástroje pro efektivní řízení organizace co je to CPM? Komponenty CPM Finanční plánování Finanční konsolidace Řízení profitability Strategický management Finanční a statutární reporting Technologie CPM 8

9 Typické komponenty CPM* Budgeting, Planning and Forecasting Financial-modeling engine w. profit and loss, balance sheet and cash flow forecasting. Budget creation (short and long term) and approval process w. workflow. History (clear audit trail of changes). Profitability Modeling and Optimization Activity-Based Costing (ABC) Applications with high granularity of detail. Activity-Based Management Applications (model impact on profitability of different costs and resource allocation strategies). Strategy Management (KPIs, Scorecards, Dashboards) Dashboards with metrics and KPIs displayed as gauges, thermometers, traffic lights etc. Scorecard to measure and align the strategic and tactical aspects of businesses, processes and individuals via goals and targets (example: balanced scorecards). Financial Consolidation Applications allows to reconcile, consolidate, summarize and aggregate financial data based on different accounting standards and federal regulations. Multiple GAAP perspectives in single system with clear audit. Financial, Statutory and Management Reporting Provides formatted output for BP&F and financial consolidation. Includes calculation and GAAP accounting presentation rules. 9 * zdroj: Magic quadrant for CPM Suites, 2007/2008; Gartner

10 Budgeting, Planning & Forecasting Podniky typicky plánují: Finanční plány Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) Rozvaha Výkaz o peněžních tocích (Cash-Flow) Ostatní plány Plán prodejů Plán mezd, odpisů, vzdělávání, atd... A používají na to MS Excel: Chybí vazby na zdrojové systémy (zdrojová data i číselníky). Nemožnost hromadných úprav nad daty (automatické rozpouštění nákladů). Není podpora workflow, schvalování a monitoringu procesu. Problém se zabezpečením dat. Chybí automatické sledování reality vůči plánu. Omezené možnosti predikce a scénářů. 10

11 Budgeting, Planning & Forecasting BP&F nástroje umožňují: - Více uživatelsky definovaných dimenzí plánování. - Plánování na detailní položky účetní osnovy, syntetické či analytické účty. - Flexibilitu v nastavení plánovaného období, možnost klouzavých rozpočtů. - Předvyplnění plánovaných hodnot dle skutečnosti nebo předchozího plánu. - Activity Based Budgeting (ABB) pro rozpouštění plánovaných položek na základě aktivit (např. podle prodeje, zaměstnanců, majetku). - Konsolidaci a schvalování plánu podle workflow, odpovídajícího organizační struktuře firmy (top-down, bottom-up). - Integraci číselníků s ostatními informačními systémy, jako finanční účetnictví, controlling, HR, prodej či výroba. - What-If analýzy pro modelování plánů a rozpočtů. - Monitoring a logování procesu plánování. - Integraci s finančním reportingem. - Integraci s MS Office (hlavně MS Excel). 11

12 Profitability Modeling and Optimization Systémy řízení profitability: Umožňují: Metodika Activity-Based Costing (ABC metoda). Modelování podnikových procesů na základě ohodnocení nákladů dílčích úkonů jednotlivých účastníků procesu. Identifikace zdrojů nákladů a profitability s přesností na nákladové středisko, zákazníka, produkt, dodavatele, obchodní kanál, obchodní trasu, transakci (tzv. Cost Objects). Výpočet nákladů procesu, rozpad podnikových nákladů, odhalení úzkých míst a plýtvání zdroji. Modelování profitability pomocí what-if analýz, srovnávají různé strategie nákladové či alokační efektivity. Sestavit nejvhodnější kombinaci produktů či služeb z pohledu alokace nákladů. Podpora services costing a cross-charging u IT a dalších sdílených nákladových středisek. 12

13 Strategy Management Silná vazba na reporting a BI vrstvu. Základní nasazení převážně dashboardy (definice KPI), visualizace pomocí barevných budíků, může být rozšířeno např. využitím metodiky Balanced Scorecard. Plné nasazení pokrývá celou společnost, definuje cíle a jejich závislosti od strategických záměrů společnosti až po operativní úkoly a KPI jednotlivců. 13

14 Strategy Management dashboards Operativní řízení pomocí zobrazení klíčových ukazatelů a dat. Různé datové zdroje, grafické a analytické prvky. Sledování stanovených cílů a plánů a porovnání s jejich plněním. Možnost detailní analýzy konkrétních ukazatelů. Dostupné pro všechny účastníky procesu. Motivační funkce už jsem splnil cíl? už se blížím vyšší úrovni provizí? 14

15 15 Strategy Management dashboards nemusí být jen na webu

16 16 Strategy Management dashboards nemusí být jen na webu... a mohou být interaktivní

17 Strategy Management komplexní nástroje Plné nasazení Nástroje pro řízení výkonnosti celé organizace. Implementace na úrovni celé společnosti nebo divize. Provázání strategických cílů s operativními ukazateli KPI jednotlivců. Podpora metodik Balanced Scorecards, Six Sigma atp. Podpora řízení iniciativ. Podpora workflow, schvalování. 17

18 18 Strategy Management komplexní nástroje

19 19 Strategy Management komplexní nástroje

20 Finanční konsolidace Tak praví zákon Povinnost informovat o konsolidačním celku (tj. skupině účetních jednotek) jako o jedné agregované společnosti. Jednou ročně s ověřením auditora. Finančně konsolidovat musí Banky, pojišťovny, emitenti cenných papírů (dle IFRS). Koncerny, holdingy (dle české legislativy/ifrs). Finančně konsolidují Celé týmy účetních, často pod dohledem auditorů. Skoro všichni v Excelu zdlouhavá ruční práce 20

21 Proč finanční konsolidace? Podpora rozhodování managementu Strategický management Strategické plánování & Reporting Dlouhodobý rozpočet & Cashflow Fůze & Akvizice Prodej, uzavření části podniku (Discontinued operations) Operativní management Analýzy finančních dat Plánování & Prognózy Tvorba krátkodobých rozpočtů & Cashflow KPI (vstup do strategického managementu a reportingu) 21

22 Finanční konsolidace Nástroje finanční konsolidace podporují: Sestavení konsolidované účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztrát a cash-flow). Více uživatelsky definovaných dimenzí. Různé metody konsolidace (plná, proporcionální, equity). Předdefinované konsolidační úpravy a eliminace. Monitoring a logování procesu konsolidace. Podporu workflow a schvalování. Integraci s finančním reportingem a KPI. Integraci s MS Office. 22

23 Finanční a statutární reporting Vychází z tradičních reportovacích nástrojů BI platforem. Pro potřeby CPM (hlavně BP&F a konsolidace) obohacuje reporty o: Strukturované formátování finančních výkazů. Doplnění kalkulačních pravidel. Napojený na schvalovací workflow. Automatické rozesílání sad reportů v manažerských balíčcích. Podpora exportů XBRL (Extensive Business Reporting Language) standard pro výměnu finančních dat. 23

24 Agenda Nástroje pro efektivní řízení organizace co je to CPM? Komponenty CPM Finanční plánování Finanční konsolidace Řízení profitability Strategický management Finanční a statutární reporting Technologie CPM 24

25 Technologie CPM Významné akvizice SAP ORACLE OUTLOOKSOFT BUSINESS OBJECTS HYPERION CARTESIS IBM COGNOS APPLIX SAP, Oracle a IBM zůstali jako jediní v kvadrantu LEADERS - CPM Suites, Gartner Acorn Systems ActiveStrategy Actuate (vč. Performancesoft) Adaptive Planning Alight Planning Bitam Board M.I.T. Carpio Solutions Centage (Budget Maestro) Clarity Systems Host Analytics IBI (Information Builders) IBM/Cognos (vč. Applix and Celequest) Infor (vč. Geac, Extensity, Systems Union) KCI Longview/Exact (Khalix) Microsoft (vč. FRx and ProClarity) MicroStrategy Oracle (vč. Hyperion and PeopleSoft) Panorama Prophix QlikTech SAP (vč. Business Objects, OutlookSoft, SRC, Cartesis, ALG and Pilot) SAS Satori Group Tagetik Varicent 25

26 Technologie CPM dashboards ukázky Ukázka Oracle BI Enterprise Edition - Interactive Dashboards Ukázka Microsoft Office SharePoint Portal - Dashboards Ukázka Business Objects Xcelsius Dashboard Ukázka IBM Cognos Now! Operational Dashboards 26

27 CPM shrnutí BI is not CPM! - L. Geishecker, Gartner CPM je souhrnný pojem, který popisuje metodiky, metriky, podnikové procesy a systémy, které se používají pro monitorování a řízení výkonnosti celého podinku. L. Geishecker and F. Buytendijk Gartner, "Introducing the CPM Suites Magic Quadrant" Oct

28 Budoucnost CPM Společnosti Gartner a Forrester již několik let předpovídají trhu CPM kontinuální růst. Meziroční růst trhu v letech má být dle Gartner téměř 15%. Velké akvizice v posledních letech dokazují, že trendu věří i technologické společnosti. Akvizice přinesly systémům CPM technologické garanty, kteří spolu se svými řešeními BI představili trhu skutečně silná a robustní řešení CPM. Ekonomická recese v současnosti navíc akcentuje vzrůstající tlak na profitabilitu, účelně vynaložené náklady, přesné finanční výkazy a sledování strategických cílů. 28

29 Zajímá vás více? Xcelsius 2008 interaktivní ukázky dashboardů (ppt, html, pdf, swf) SAP Strategy Management video SAP Planning & Consolidation IBM Cognos Performance Management online demo Oracle Hyperion, Performance Management a další videa Microsoft PerformancePoint Server webcasts a hledejte PerformancePoint 29

30 Adastra zkušenosti s CPM Aktivní Business Objects partner společnosti SAP. MS Gold Partner společnosti Microsoft. Dlouholeté zkušenosti s technologií Oracle. Dceřinná společnost Reporters zaměřená na CPM a technologie Cognos a Oracle Hyperion. Konzultanti s historií z implementačních projektů nejen z oblasti DWH a reportingu, ale také SAP Business Planning & Consolidation, Cartesis Finance či Cognos Controller. Máme intenzivní zkušenosti z oblasti DWH&BI, reportingu, tvorby dashboardů a definice KPI. Disponujeme referencemi implementací komponent CPM řešení. 30

31 Adastra Portfolio IT Business Business Consulting Business Applications Data Governance Data Integration Business Process Improvement Corporate Performance Management Business Intelligence Business Application Development Business Application Implementation Master Data Management Enterprise Information Management Information-Centric Infrastructure Data Warehousing Data Quality Enterprise Application Integration 31

32 Děkuji za pozornost David Kozelka CPM Solution Manager 32

33 ADASTRA CZECH REPUBLIC Adastra, s.r.o. Karolinská 654/ Praha 8 Tel.: ADASTRA GROUP North America 8500 Leslie St. Markham, Ontario, L3T 7M8 Tel: ADASTRA GROUP Europe Karolinská 654/ Praha 8 Tel.:

Hyperion a vazba na reportovací nástroje

<Insert Picture Here> Hyperion a vazba na reportovací nástroje Hyperion a vazba na reportovací nástroje Martin Grof Senior Konzultant, Oracle Czech Agenda Enterprise Performance management Představení funkčních oblastí realizace úspor Priority

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Bc. Jan Rubáš

Více

Katalog vzdělávání jaro 2015

Katalog vzdělávání jaro 2015 Katalog vzdělávání jaro 2015 Finance & Controlling CERTIFIKOVANÉ CYKLY SEMINÁŘE A TRÉNINKY WEBINÁŘE KONFERENCE E-LEARNING INTERNÍ ŠKOLENÍ 1 Obsah Úvodní slovo....3 Naše nabídka...4 Novinky....6 Controllingová

Více

Katalog vzdělávání podzim 2015

Katalog vzdělávání podzim 2015 Katalog vzdělávání podzim 2015 Finance & Controlling CERTIFIKOVANÉ CYKLY SEMINÁŘE A TRÉNINKY WEBINÁŘE E-LEARNING KONFERENCE INTERNÍ ŠKOLENÍ 1 Obsah 1 O nás str. 3 Slovo úvodem Slavíme 20 let dárky pro

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Katedra exaktních metod. Diplomová práce. 2013 Bc.

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Katedra exaktních metod. Diplomová práce. 2013 Bc. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Katedra exaktních metod Diplomová práce 2013 Bc. Pavel Stejskal Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově

Více

Návrh a implementace business intelligence řešení

Návrh a implementace business intelligence řešení Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Návrh a implementace business intelligence řešení Diplomová práce Autor: Bc. Tomáš Kocábek Informační technologie

Více

Controllingové vzdělávací cykly

Controllingové vzdělávací cykly Controllingové vzdělávací cykly Projektový manažer Iveta Bajgarová iveta.bajgarova@controlling.cz Tel.: +420/226 211 699 GSM: +420/724 302 410 www.controlling.cz Controllingová akademie představuje 7 denní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 PETR PODANÝ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 PETR PODANÝ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 PETR PODANÝ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Vysoká škola ekonomie

Více

Instalace a provoz EPM pro malé a střední firmy

Instalace a provoz EPM pro malé a střední firmy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Luboš Souček Instalace a provoz EPM pro malé a střední firmy Bakalářská práce 2012 Prohlášení

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Bc. Ondřej Novák

Více

Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce

Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce Autor bakalářské práce: David

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

Správa financí. řešení, která podporují import a export plateb finančním institucím v mnoha zemích.

Správa financí. řešení, která podporují import a export plateb finančním institucím v mnoha zemích. Microsoft Business Solutions Axapta Správa financí, nyní součást Microsoft Dynamics, pomáhá efektivně zvyšovat zisky tím, že Vám umožňuje plnou kontrolu nad správou Vašich finančních procesů. Hlavní výhody:

Více

Big data a možné přínosy v úloze strategického řízení podnikové informatiky

Big data a možné přínosy v úloze strategického řízení podnikové informatiky Big data a možné přínosy v úloze strategického řízení podnikové informatiky Richard Novák Vysoká škola ekonomická v Praze katedra systémové analýzy xnovr900@vse.cz Abstrakt: Článek se zabývá tématem Big

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ

Více

Řízení projektu technologické integrace

Řízení projektu technologické integrace Libor Jirsák Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická Nám. Winstona Churchilla 3, Praha 3 Email: jirsak@vse.cz Abstrakt Rostoucí složitost business požadavků znamená vyšší složitost IT

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Integrace dvou společností z hlediska IT architektury

Integrace dvou společností z hlediska IT architektury Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Integrace dvou společností z hlediska IT architektury Diplomová práce Autor: Aleš Radoměřský Informační

Více

Obsah...2. Úvod...4. Business Process Management...7. Podnikové procesy...5. Typy podnikových procesů...5. Procesně orientované řízení...

Obsah...2. Úvod...4. Business Process Management...7. Podnikové procesy...5. Typy podnikových procesů...5. Procesně orientované řízení... Obsah...2 Úvod...4 Business Process Management...5 Podnikové procesy...5 Typy podnikových procesů...5 Procesně orientované řízení...6 Historický přehled v přístupech k podnikovým procesům...6 Postupné

Více

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH PŘECHOD MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ NA CLOUDOVÉ ECM SLUŽBY

Vysoká škola ekonomická v Praze ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH PŘECHOD MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ NA CLOUDOVÉ ECM SLUŽBY Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

Business Case v podmínkách obchodního řízení a IT Governance

Business Case v podmínkách obchodního řízení a IT Governance Acta Informatica Pragensia 3(1), 2014, 33 43, ISSN 1805-4951 Sekce / Section: Online: aip.vse.cz Recenzované stati / Peer-reviewed papers Business Case v podmínkách obchodního řízení a IT Governance Business

Více

13 / Ilustrace využití jazyka R. 14 / Projekt GloNet. 16 / Mobilní aplikace

13 / Ilustrace využití jazyka R. 14 / Projekt GloNet. 16 / Mobilní aplikace 2013/2014 Komix Fórum Vážení čtenáři, přemýšlíte někdy o tom, pro koho má vaše práce smysl? My v KOMIXu ano. Je pro nás důležité vědět, že tady nejsme kvůli tomu, abychom dělali business, nýbrž proto,

Více

Globální a informační strategie podniku v praxi

Globální a informační strategie podniku v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Globální a informační strategie podniku v praxi Diplomová práce Bc. Michal Šebek Březen, 2014 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a

Více

Poradenství ve finančním řízení. KPMG v české republice

Poradenství ve finančním řízení. KPMG v české republice Poradenství ve finančním řízení KPMG v české republice 2 Poradenství ve finančním řízení Předmluva Prostředí dnešní globální ekonomiky se neustále mění, a pokud v něm společnost chce obstát, potřebuje

Více

ITIL výkladový slovník a zkratky v češtině

ITIL výkladový slovník a zkratky v češtině ITIL výkladový slovník v češtině, v1.0, 29.července 2011 založen na výkladovém slovníku v angličtině v1.0 z 29.července 2011 ITIL výkladový slovník a zkratky v češtině Tento výkladový slovník může být

Více

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta podnikatelská. Radek Kypsoň

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta podnikatelská. Radek Kypsoň VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta podnikatelská Radek Kypsoň METODIKA IMPLEMENTACE e-logistiky VE VERTIKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH ŘETĚZCÍCH SE ZAMĚŘENÍM NA FIRMY MENŠÍ A STŘEDNÍ VELIKOSTI IMPLEMENTATION

Více