Rok února MNV dne 9. února dal správu SKP Vl. Hronovi šestitýdenní výpověď za něho jmenován Jaroslav Volejník, bytem v Počátkách.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rok 1951. 9. února MNV dne 9. února dal správu SKP Vl. Hronovi šestitýdenní výpověď za něho jmenován Jaroslav Volejník, bytem v Počátkách."

Transkript

1 Rok února MNV dne 9. února dal správu SKP Vl. Hronovi šestitýdenní výpověď za něho jmenován Jaroslav Volejník, bytem v Počátkách. 12. února konala se v sokolovně Mírová manifestace na níž promluvil o významu míru J. Longin předs. MNV a kulturní vložku vyplnil Pionýr a ČSM. Účast občanstva byla velká. 8. března zima byla mírná, bez velkých mrazů a dává naději na větší zásoby vody v pramenech. Závěje se nevyhazovaly a sněh. pluhy byly nepatrně v činnosti. 8. března konala se v sokolovně slavnost Mezinárodního dne žen, kde promluvila ref. KVČSŽ v Jihlavě ref. Cakačová o poslání ženy v budování socialismu a její práce pro svět. mír. Účast plná. 21. března Otilie Hemmrová resignovala na členství v radě i v plenu MNV a za ni zvolen do rady a plena MNV Bedřich Štěpánek, kterému byl přidělen referát školský, osvět. a tělových. 20. dubna členové MNV postarali se, aby včas byly skončeny jarní práce, zajistili sadbu, osiva a plochu plánovanou lnu, olejnice a bramborů. Dále uvědomovali rolníky a činili všechna opatření k hubení plevelů, zajistili dostatečné krmné základny pro živočišnou výrobu a přesvědčovali zemědělce o výhodách společné výroby a interesovali je pro zřízení JZD. 15. dubna neděle konal se v sokolovně od 9 do 12:30 hod Pochod míru. Sraz všech účastníků byl u pomníku padlých u hřbitově. Počasí +1 C metelice. Cca

2 1500 účastníků z továren, úřadů, škol, nemoc. dospělí šli směrem přes Žirovnici a Stojčín do Počátek, školní děti po silnici k Balkovu mlýnu (před Stojčínem), kde se oba průvody sešly a odtud šly společně do Počátek k pomníku padlým u stř. školy, kde po recitacích Pionýra ze stř. školy měl kraj. taj. KAV-NF z Jihlavy projev o poslání míru, o imper. snahách západ. velmocí proti bloku Sovět. svazu a lidových demokracií. Pak byla jednomyslně schválena resoluce o zachování a udržení míru, o dohodě mezi západem a východem. před slavností byly hrány hymny, po ní Internacionála. 20. dubna MNV vzal si za přední úkol vybudovat při zdejší nemocnici dětské oddělení, kteroužto záležitostí byl pověřen p. Rudišar, zdravotní referent a který v této věci intervenoval na KNV v Jihlavě. 20. dubna je proveden osev na 95%. 5% neoseto pro nedostatek osiva. V katastru naší obce se nalézá asi 0,5 ha vyhynulých ozimů jako následek místy ležícího sněhu a plísně sněžné. Brambory zasázeny. 1. května hlavní oslava 1. máje se konala spolu s Počátky a okolím v Žirovnici. Průběh v Počátkách: budíček, 7 ráno řazení průvodu u hřbitova, odtud průvod v čele s hudbou a vlajkonoši Masar. ulicí, přes náměstí, Štítného náměstí a Stalinovou třídou do Žirovnice. Průvod: vlajkonoši, ČSN, Pionýr, školy, ČSŽ, milice, hudba, závody. Na náměstí v Počátkách malé děti utvořily špalír a zdravily průvod s alegorickýmy vozy. Z aleg. vozů vynikaly vozy střední školy s náměty rolnictví a kukluxklan. Autobusy odvezly děti do Žirovnice, kde se konala hlavní slavnost. Hlavní průvod v Žirovnici odebral se na sokol. cvičiště, kde byly proneseny projevy a zakončena slavnost. Z Počátek a okolí zúčastnilo se na 2000 osob. 15. května konala se v sále Modré hvězdy schůze Hovorny s občany na níž byla projednávána výroba rostlinná v. r. 51. Většina zemědělců na tento rozpis přistoupila. 27. května konal se v Počátkách Sokolský den, na němž hlavně účinkoval žactvo škol. Ve 14 hod. průvod od sokolovny na hřiště u Žirovnické situice, tam vystoupení.

3 9. května oslava 30. výročí založení KSČ v sále sokolovny s tímto pořadem: Večer v 8 hod. řazení u hřbitova, odtud průvod s vlajkami, znakem KSČ a hudbou přes náměstí, Štítného náměstí, naváz. ul do Stalin. třídy do Březinovou tř. k pomníku v parku a odtud do sokolovny, kde bylo kultur. pásmo Pionýra, ČSM a projev členu OV KSČS Servíta a Uchytila o významu KSČ pro budoucnost socialismu a zásluhách Stalina a Kl. Gottwalda a rozkvět socialismu a pak projev p. Smejkala o KSČ, dějinách, zakládání a práci KSČ v Počátkách. Po projevech zaslán pozdravný telegram ÚVKSČ a pres. Kl. Gottwaldovi, vyjadřující oddanost a sílu k dalšímu boji za vítězství socialismu. Na ukončení slavnosti zpívána Píseň práce. - v době žní, kdy obilí je vystaveno nebezpečí sabotáže a požáru z řad neopatrných lidí, byly zavedeny protipožární hlídky, jichž zúčastnili se muži ve věku od 18 do 60 let. Hlídky byly v noci v městě a v polích od 21 do 4 hod. 18. srpna Dislokační komise MNV předla obytný dům čp. 442 ( Státní dům ) po předchozím schválení okresní a krajskou dislokační komisí do operativní správy státní okresní nemocnice v Počátkách pro zřízení dětsko-kojeneckého oddělení. - úprava Moravské ulice v rámci akce 5M byla v srpnu 51 dokončena, byla vyštěrkována a uválcována. Na honorovaných pracích bylo vyplaceno cca Kčs a brigádnické práce mají hodnotu nejméně Kčs. 29. října byl z funkce místopředsedy MNV a člena plena ONV v Kamenici n. L. odvolán Jan Klubal a povolán Karel Novotný, ved. družstevní školy v Počátkách a byl pověřen vedením VIII. referátu hospodářského. 30. září oslava Dne armády měla tento pořad: Ráno budíček, dopoledne na náměstí koncert hasič. hudby, odpoledne ve 13:15 sraz u hřbitova a odtud městem průvod s vlajkami a hudbo na hřiště u Žirov. ulice, kde bylo cvičení Sokola, závody zdatnosti, fotbal. zápas, prostná vojenská, pak ukázka teoretického cvičení útoku se střelbou z pušek, kulometů a ručními granáty. Armádu uvítal a jí poděkoval předseda MNV J. Longin a předseda MAV-NF F. Seidl z Pletař. záv. Vojenská skupina byla z J. Hradce.

4 29. října byly v obci splněny takto dodávky: žito 100%, pšenice 102%, oves 105%, ječmen 100%, brambory 96,5%, hovězí maso 95%, vepřové maso 85%, mléko 97%, vejce 91%. Ozimů zaseto 98%, podzimní orba splněna na 80%. - oslava 34. výročí Velké říjnové socialistické revoluce se konala v úterý 6. listopadu večer, kdy v 7 hod. večer seřadil se u hřbitova průvod a odtud šel městem do sokolovny. Při slavnosti Pionýr, KDD a ŠN vyplnil kulturní vložku recitacemi, písněmi a hudbou. Poté řečník, člen KV-SČSP měl projev, v němž zdůraznil, že bez VŘSR nebylo by 28. října a zdůraznil budovatel. úsilí po boku SSSR u nás a pomoc SSSR. Jeho projev byl často přerušován potleskem. Sál byl přeplněn. - již delší dobu byl v obci pociťován nedostatek vody. Někdy to bylo suchem, kdy povrchové prameny slábly, ale hlavní příčinnou nedostatku vodu bylo zarostlé kameninové potrubí u jednoho pramene vodovodu. Kořeny stromů jím pronikly a tak je ucpaly, že voda nemohla jím protékati a tím snížil se přítok vody do vodojemu. Proto bylo na podzim 51 přikročeno k prohlídce potrubí a zjištěna tato závada. Oprava potrubí trvala 4 týdny. Bylo nutno nad potrubím provésti do země zářez 65 m dl. a 1,5 až 7 m hluboký. Poté bylo zarostlé potrubí vyměněno za litinové a závada odstraněna. Veškeré práce byly provedeny brigádnicky. 26. listopadu ONV v Kamenici n. L. jmenoval Josefu Bukovskou učitelku a Jiřího Kremličku, dělníka, členy MNV. 26. listopadu v létě 51 bylo započato s dostavěním rozestavěné lázeňské budovy na státní dětskou ozdravovnu. Budova se rozšíří k tenis. hřišti. Kromě toho budou adaptovány i budovy další. Náklad bude značný, protože po okupaci se o stavbu nikdo nestaral a mnohé věci z rozestavěné budovy se ztratily. Zřízením státní dětské ozdravovny získalo by město ve svém obvodu další významné zdravotní středisko, které by bylo jen ku prospěchu města a rozšíření turistiky. - práce v rámci akce 5M byla k 28.listopadu 51 skončeny a takto vyúčtovány:

5 - úprava silnice Moravské v části Tyršovy před garážemi- I. ideál náklad: a) 1567 brig. hod Kčs b) hodnota kamen a písku Kčs c) brig. povozy Kčs Celkem ideál. nákl Kčs Skutečné výlohy činily Kčs Celková hodnota úpravy činí Kčs Pro letošní rok bylo z akce 5M přiděleno pro Počátky Kčs a k tomu bylo třeba za Kčs brigádnických prací a materiálu z místních zdrojů. Těch bylo vyčerpáno jen Kčs, takže zbytek musel býti dán k dispozici ONV. MNV měl by možnost v akci 5M provésti daleko více úprav, jen kdyby nalezlo k brigádnickým pracím pro zlepšení města lepší poměr a na brigády chodilo. - Okresní národní výbor jmenoval Adolfa Sochora, rolníka v Počátkách, členem plena MNV.

Nejvýznamnější kulturní programy roku 1979. Leden: jízda zručnosti na ledě automobily (Svazarm) výstava dětských výtvarných prací (Mateřská škola)

Nejvýznamnější kulturní programy roku 1979. Leden: jízda zručnosti na ledě automobily (Svazarm) výstava dětských výtvarných prací (Mateřská škola) Rok 1979 Kulturně osvětová činnost 1979. Hlavní pozornost v kulturně osvětové činnosti ve městě byla věnována zájmové umělecké činnosti a co největšímu zapojení občanů do této práce. Na této činnosti se

Více

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním,

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, 1966 Činnost MěstNV a společenských organizací První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, aby v dobré práci rady a všech jejich orgánů bylo pokračováno

Více

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků 1 Z d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků Vznik orelských odborů Orel v letech 1909-1917 První obnova Orla a vznik samostatného,, Čsl. Orla Rozvoj Orla v prvních letech ČSR Od roku 1862 se začaly

Více

Spolková činnost v Rokytnici

Spolková činnost v Rokytnici Spolková činnost v Rokytnici Tuto práci napsala Andrea Pastorková v rámci Středoškolské odborné činnosti. Obsah 1.0 Úvod 4 2.0 Historie o založení Rokytnice...5 2.1 Počáteční zmínky o obci a první obyvatelstvo

Více

Kronika města Chodova za rok 1986

Kronika města Chodova za rok 1986 Kronika města Chodova za rok 1986 Uplynulý rok byl poznamenán rostoucí iniciativou všech pokrokových sil světa o udržení míru a snahou o snížení zbrojního potenciálu na světě. Jednání nejvyšších přestavitelů

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít Roèník XVIII. ČERVEN 2012 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZUŠ PŘEŠTICE str. 4 DĚTSKÉ ODPOLEDNE NA ZASTÁVCE str. 6

Více

VZNIK A VÝVOJ OBCE BOHDÍKOV

VZNIK A VÝVOJ OBCE BOHDÍKOV VZNIK A VÝVOJ OBCE BOHDÍKOV Obec Bohdíkov, společně s osadami Raškov a Komňátka vznikla pravděpodobně během slovanské kolonizace moravského vnitrozemí podél řeky Moravy počátkem 13. století, o čemž svědčí

Více

Číslo 5 květen 2001. Máj - lásky čas... Z obsahu: Láska John Lennon

Číslo 5 květen 2001. Máj - lásky čas... Z obsahu: Láska John Lennon Číslo 5 květen 2001 Z obsahu: * Z jednání Rady města * Z valných hromad * Informace pro občany * Rozhovor s J. Kotýnkovou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Měrovice * Anketa * Myslivost

Více

R O K 2 0 0 7. Roční zápis pro zpracování do hlavní kroniky

R O K 2 0 0 7. Roční zápis pro zpracování do hlavní kroniky R O K 2 0 0 7 Roční zápis pro zpracování do hlavní kroniky Obsah: 1.Činnost obecního úřadu a další obecné dění a) rozpočet b) změna člena zastupitelstva c) činnost VPP + nová zahradní technika d) Odpady

Více

Přehled organizačního vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 1945-1950 se zaměřením na veřejně bezpečnostní (resp.pořádkovou a kriminální) složku

Přehled organizačního vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 1945-1950 se zaměřením na veřejně bezpečnostní (resp.pořádkovou a kriminální) složku Přehled organizačního vývoje SNB v letech 19451950... Internetová verze Sborníku AMV 1/2003 Přehled organizačního vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 19451950 se zaměřením na veřejně bezpečnostní

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

Stavění májí v obci Jetřichovec

Stavění májí v obci Jetřichovec Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Stavění májí v obci Jetřichovec (Kraj Vysočina) David Šenigl Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra antropologie

Více

Pavel Žáček Ústav pro studium totalitních režimů. Činnost Hlavní správy Státní bezpečnosti ve dnech 20. 26. 8. 1968

Pavel Žáček Ústav pro studium totalitních režimů. Činnost Hlavní správy Státní bezpečnosti ve dnech 20. 26. 8. 1968 Pavel Žáček Ústav pro studium totalitních režimů Činnost Hlavní správy Státní bezpečnosti ve dnech 20. 26. 8. 1968 Hlavní správa Státní bezpečnosti a její nejdůležitější operativní součást 1 Správa kontrarozvědky

Více

Máj, lá sky č ky č s...

Máj, lá sky č ky č s... 2008 5 Z P R A V O D A J O B Č A N Ů M Ě S T A S L U Š O V I C E Máj, lásky čas... Říka se: Je to láska na první pohled. Je to okouzlení? Možná radost. Setkání s člověkem, po kterém jsme již léta toužili.

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau Roèník XVII. LISTOPAD 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 PŘEŠTICKO VE FOTOGRAFII str. 6 MUDr. ŠOLAR BY OSLAVIL

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5 POMOC PRO OBYVATELE KARLÍNA A LIBNĚ PRAHU 8 NAVŠTÍVILA DAGMAR HAVLOVÁ STR. 2 NOVINY MÃSTSK» STI PRAHA 8 www.praha8.cz ZDARMA Pam tky Prahy 8 DÏlov k Ìû Ë. p. 128 Na konci listopadu loňského roku byly všechny

Více

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou 8 srpen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Začíná rekonstrukce za 155 mil. Kč! Jezuitská kolej bude moderní univerzitou Měšťanka, zemědělka, ekonomka, soška. Tolik hovorových názvů máme v Telči pro bývalou jezuitskou

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

Ženské organizace v českých zemích v druhé polovině 20. století

Ženské organizace v českých zemích v druhé polovině 20. století Emancipace shora Ženské organizace v českých zemích v druhé polovině 20. století Květa Jechová Ženy v Československu dosáhly v letech 1948 1989 řady úspěchů v procesu zrovnoprávnění, ačkoliv právě v té

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXIII, Duben 2014 / číslo 4 Klecanský zpravodaj duben 2014 Partneři města Vydává Městský úřad Klecany,

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

hlavne ˇ pevné zdraví mnoho pracovních a osobních úspechu ˇ v roce 2006 Václav Heřman Přeje za město, ale i za sebe starosta města Nová Role

hlavne ˇ pevné zdraví mnoho pracovních a osobních úspechu ˇ v roce 2006 Václav Heřman Přeje za město, ale i za sebe starosta města Nová Role Vážení spoluobčané Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova, v minulém čísle Novorolského zpravodaje jsem bilancoval co se udělalo a co neudělalo z pohledu rozpočtu města na rok 2005. Nyní bych se chtěl vrátit

Více

Nová redakční rada. Co přináší Odraz č. 5? ÚVODEM...

Nová redakční rada. Co přináší Odraz č. 5? ÚVODEM... ÚVODEM... Nová redakční rada Možná, že jste si v tiráži čísla všimli, že Odraz má po několika měsících zase svou redakční radu. Jména v ní nejsou žádným překvapením, všichni jsme se v minulosti kolem Odrazu

Více

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz Milevský zpravodaj 12 2014 MILEVSKÝ str. 1 www.milevsko-mesto.cz prosinec ZPRAVODAJ 2014 www.milevsko-mesto.cz V á ž e n í spoluobčané, milí přátelé dovolte mi, abych Vám jménem všech zaměstnanců městského

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

Číslo 2, ročník XVI, únor, březen 2013. Pokračuje realizace

Číslo 2, ročník XVI, únor, březen 2013. Pokračuje realizace informační měsíčník obce velké losiny Číslo 2, ročník XVI, únor, březen 2013 Pokračuje realizace investičních projektů obce Areál zdraví I víceúčelová hala, příjezdová komunikace a parkoviště, Relaxační

Více

Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají

Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají František Hrdlička Rozhlas v okupaci 1939 1945 Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají okamžité personální zásahy také v rozhlase. Zostřující se kontrola se proměňuje

Více