Lidské zdroje v informačních technologiích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lidské zdroje v informačních technologiích"

Transkript

1 Praha, 11. května 2011 ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ Správní lidé do správných rolí. Lidské zdroje v informačních technologiích Technologický partner Mediální partneři Zlatý partner Partneři Pod záštitou

2 ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ Úvod ICTM 2011 Mgr. Jiří Skála Moderování konference - představení programu, řízení diskusí, zajištění dodržování časového rámce Absolvent Univerzity J. A. Komenského a Vysoké školy ekonomické v Praze. Během 18 let praxe v oblasti informatiky zastával různé funkce od organizačně-procesních, přes technické až po manažerské. Od roku 2003 se specializuje na oblast řízení ICT služeb, je autorem a lektorem desítek kurzů z oblasti ITIL, CobiT a ISO/IEC a řešitelem desítek ITSM projektů. Má bohatou přednáškovou a publikační činnost, je jedním ze zakladatelů konferencí ICTM a zakládajícím členem sdružení itsmf Czech Republic. Ve volném čase se s oblibou věnuje teorii a praxi přípravy a podávání míchaných nápojů. I ICT tvoří lidé Ing. Monika Jindrová, Ředitelka Professional Solutions Uvítací zdravice Absolvovala v r Vysokou školu chemickotechnologickou v Praze. Od roku 1992 se pohybuje v oblasti IT ve společnostech jako Digital Equipment, Compaq a HP, od r ve společnosti Czech Republic, a.s. Během 21 let praxe v oblasti IT zastávala řadu funkcí od vzdělávání, přes kvalitu, controlling a operations až po vedoucí pozice ředitelky divize tisku a zobrazování v HP ( ). V současné době je ředitelkou Professional Solutions v Czech Republic, a.s. Lidé UNICORN Key note Ing. Vladimír Kovář Unicorn Případová studie řízení procesu Lidé ve společnosti Unicorn, která zdůrazňuje zejména klíčové myšlenky a vysvětluje základní procesní a produktovou dekompozici a vytváří tak obecně použitelný metodický přehled, jak lze přistupovat k procesu lidských zdrojů v podnicích či organizacích. Vladimír Kovář (2. ledna 1962) vystudoval ČVUT v Praze, Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou, obor matematické inženýrství. Po studiu dva roky pracoval jako systémový programátor počítačů EC1045 na VŠE v Praze, poté jako působil jako vedoucí skupiny programátorů ve společnosti KOOSPOL Praha. V roce 1990 založil softwarovou společnost UNICORN, jež pod jeho vedením prošla dynamickým vývojem a v krátké době se stala uznávaným hráčem na trhu ICT technologií. V současné době je předsedou představenstva společnosti UNICORN. Kromě manažerských činností se osobně podílí i na technických detailech klíčových projektů. Intenzivně se rovněž věnuje vizi a vývoji platformy Unicorn ES, internetové služby Unicorn Universe a metodiky Unicorn ES Powered Company, jejímž cílem je definovat, jak se vytváří firma 21. století. V únoru 2009 převzal ocenění Podnikatel roku 2008 České republiky. Současný stav a perspektivy dalšího vývoje vysokoškolského vzdělávání ICT specialistů v České republice. prof. Ing. Boris Šimák, děkan FEL ČVUT v Praze Pohled na problematiku vysokoškolského vzdělávání ICT specialistů v České republice z hlediska děkana elektrotechnické fakulty nejvýznamnější technické vysoké školy v České republice. Prof. Ing. Boris Šimák, CSc. je jednou z nejvýznamnějších osobností českých telekomunikací. Od roku 1997 vykonává funkci vedoucího katedry telekomunikační techniky elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze, kterou se mu podařilo přetvořit na jedno z nejmodernějších pracovišť v oboru u nás. V roce 2007 byl jmenován děkanem elektrotechnické fakulty a zahájil její rozsáhlou transformaci. Prof. Šimák považuje problematiku procesního řízení služeb informačních a komunikačních technologií za jeden z prioritních směrů rozvoje oboru. Psychologické aspekty práce v oblasti IT PhDr. Hana Štěpánková Psychiatrické centrum Praha Cílem příspěvku je seznámit účastníky konference ICTM se základními principy fungování lidské psychiky, běžnými psychickými odchylkami a informovat o vybraných psychologických aspektech ovlivňujících řízení a efektivní spolupráci v rámci týmů, se specifickým zaměřením na oblast IT. Absolventka Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje jako výzkumný pracovník v Psychiatrickém centru Praha se speciálním zaměřením na kognitivní funkce a odchylky fungování lidské psychiky. Mimoto působí jako lektorka pro Českou společnost pro trénování paměti a mozkový jogging. V minulosti se též věnovala projektům pro Time Management International, kde mimo jiné vedla sadu seminářů o zvládání stresu. Pravidelně publikuje v odborných mediích a přednáší na českých i mezinárodních odborných symposiích.

3 Využití simulačního nástroje k optimalizaci zdrojů IT procesů Ing. Zdeněk Boháč Ing. Michal Mrajca ČVUT FEL Ing. Jakub Serafin ČVUT FEL V příspěvku je zobecněna problematika dynamické simulace IT procesů při nákupu externích zdrojů. Na základě zobecněných reálných dat je pomocí počítačového modelu napodoben chod podnikového systému. Při experimentování s modelem je pozorováno chování systému s cílem vybalancovat externí zdroje tak, aby při dodávce služby nedocházelo ke zdržení z důvodu nedostatku zdrojů anebo naopak k nedostatečné vytíženosti zdrojů. Ing. Zdeněk Boháč je absolventem oboru informatika na ČZU v Praze. Od roku 1996 pracoval v IT společnostech ATS s.r.o., Infima s.r.o. a Komix s.r.o. na pozicích analytik požadavků a poté jako projektový manažer. V tomto období spolupracoval například na analýze a návrhu testovacího komunikačního polygonu společně s Vojenským technickým ústavem elektrotechniky v Jinonicích, na analýze a návrhu systému HEF (systém na správu skladových vozů pro společnost Škofin a.s.), analýze a vedení projektu Cestovního pojištění pro pojišťovnu Vitalitas a.s. Od roku 2004 pracoval ve společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o. v oddělení SDI (System Development and Integration), kde se jako analytik požadavků podílel na dodávce telekomunikačních služeb (např. premium SMS). Od roku 2006 pracuje v Telefónica O2 Czech Republic, a.s. na pozici Senior specialista pro IT Governance, kde zodpovídá za návrh IT procesů. Při návrhu procesů zajišťuje koordinaci s Telefónica Europe a Telefónica Spain. Ing. Michal Mrajca je absolventem oboru telekomunikační technika na ČVUT FEL. Během studia se mimo jiné zabýval problematikou specifikace systémů. Nyní jako interní doktorand na katedře telekomunikační techniky ČVUT FEL řeší otázky související s managementem informačních a komunikačních technologií. Ing. Jakub Serafin je absolventem oboru telekomunikační technika na ČVUT FEL. Během studia se mimo jiné zabýval problematikou teorie zpracování signálů. Nyní jako interní doktorand na katedře telekomunikační techniky ČVUT FEL řeší otázky související s managementem informačních a komunikačních technologií. Lidské zdroje a standardy teorie a praxe Ing. Vladimír Kufner Hewlett-Packard Obsahem příspěvku je přehled metodik a standardů v oblasti řízení lidských zdrojů (Human Resource management/hrm) primárně v oblasti IT. Probírá jednak přehledově obsahy některých známých standardů pro správu služeb či projektové řízení v oblasti HRM, diskutuje aktuální trendy a v neposlední řadě navrhuje některá doporučení založená na znalostech autora. Vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze, kde později absolvoval i postgraduální studium. Poté působil postupně ve Výzkumném ústavu telekomunikací a firmách DeTeWe, Philips a Logica. Od roku 2000 je zaměstnán v oblasti ITSM u společnosti Hewlett-Packard, s.r.o. V roli architekta řešení technicky řídí implementace, působí v oblasti Q&A, v oblasti lokalizace SW nástrojů a jako akreditovaný školitel se podílí na školeních ITIL/ITSM a ISO/IEC a participuje na překladech publikací ITIL do českého jazyka. Je držitelem certifikátu ITIL Expert, certifikátu konzultanta na ISO/IEC 20000; jako člen mezinárodního týmu se zúčastnil revizí ITIL V2 a později tzv. Referenčního modelu ITSM firmy HP. V současné době působí jako člen mezinárodního ITIL V3 Examination panelu. Je čestným členem itsmf CZ a členem itsmf UK. Aktivně se účastní překladů publikací ITIL. Lidské zdroje a IT z pohledu statistiky Mgr. Eva Skarlandtová Český statistický úřad Cílem přednášky je představit statistická data dostupná za oblast lidských zdrojů a informačních technologií. Prezentovány budou jak informace o počtu IT odborníků a jejich mzdách, tak také o studentech a absolventech vysokoškolského studia v oborech IT. Na závěr přednášky budou stručně zmíněny údaje o tom, jak jsou informační technologie využívány jednotlivci. Absolvovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze obor demografie. Po ukončení studia nastoupila do Českého statistického úřadu na oddělení statistik výzkumu, vývoje a informační společnosti, kde působí dodnes. Kromě statistik souvisejících s IT odborníky má v gesci statistiky v oblasti lidských zdrojů ve vědě a technologiích a využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě. Kromě výstupů ze zmiňovaných statistik se významně podílí na ostatních statistikách výše uvedeného oddělení. Je autorem či spoluautorem průřezových publikací ČSÚ souvisejících s problematikou IT, vědy, výzkumu a inovací, jako je Informační společnost v číslech, Informační ekonomika v číslech, Statistická ročenka vědy, technologií a inovací aj. Eva Skarlandtová zastupuje Českou republiku na mezinárodních pracovních jednání v Eurostatu a OECD jak pro oblast statistik informační společnosti, tak i vědy, technologií a inovací.

4 Personální plánování klíčový HR proces Ing. Táňa Panýrová PPF Správně naplánovat potřebu zaměstnanců a finanční zdroje se stává zejména v období finanční krize uměním v rámci řízení lidských zdrojů nejžádanějším. Kolik zaměstnanců můžeme propustit? A kolik musíme? Začneme už přijímat zpět? A neměli bychom raději outsourcovat? Po jakých zaměstnancích je největší poptávka? Kdo bude mít potíže s uplatněním? Tyto otázky dnes řeší téměř všude. Doba je turbulentní, mnohé organizace se snaží využít situace na trhu k zefektivnění řízení firmy. Revidují se způsoby hodnocení výkonnosti, koncepce odměňování a poskytování benefitů. Příspěvek se na nastolené otázky pokusí odpovědět. Vystudovala VŠE v Praze, obor ekonomika průmyslu. Od konce studia se věnuje personalistice. Pracovala na pozicích personální ředitelky v Telecomu, Komerční bance, PPF. V současné době má vlastní poradenskou konzultační praxi, učí řízení lidských zdrojů na VŠEM. Je aktivní v komunální politice, druhé volební období je místním zastupitelem. Její největší zálibou jsou péče o zatoulané a opuštěné kočky a cestování. Jaká je aktuální predikce potřeby IT odborníků v příštích obdobích a v jakých oborech? Jan Tolar, CGEIT Hewlett-Packard Příspěvek se zamýšlí nad vlivem ekonomické krize, ale i nových technologických trendů, na výběr a skladbu pracovníků IT, preferenci konkrétních rolí a vyžadované znalosti IT odborníků. Podle prvních odhadů analytických společností reflektujících mezinárodní ekonomickou realitu a její vliv na oblast informačních technologií se ukazuje, že v následujících měsících a letech můžeme očekávat postupný pokles poptávky po ryze technických rolích ve prospěch rostoucího zájmu o profese/role s přímým vlivem na výslednou hodnotu IT a jeho služeb (enterprise architekti, finanční analytici pro IT apod.) Jan Tolar pracuje jako IS Solution Architect pro oblast ITSM ve společnosti Hewlett-Packard. V HP také dlouhodobě působil na pozici konzultanta pro oblast správy IT a management nástrojů HP OpenView. Na svém kontě má celou řadu úspěšných projektů souvisejících s problematikou správy služeb IT (implementace procesů, implementace podpůrných management nástrojů, návrhy komplexních dohledových a měřících systému, řešení Disaster Recovery apod.) Problematice správy služeb IT se začal naplno věnovat před více než sedmi lety. V posledních letech se intenzivně zabývá vlivem sociálních a psychologických faktorů na fungování IT organizací, zejména pak na efektivní realizaci projektů a efektivitu a výkonnost procesů. Je držitelem mezinárodní certifikace Manager s Certificate in ITSM, akreditace 1ST Course Tutor on the Foundation and Managers Certificates in IT Service Management a aktivním členem mezinárodního sdružení IT Service Management Forum. V rámci jeho české sekce je vedoucím výboru pro akce a marketing. Svůj volný čas dělí mezi rodinu, výtvarné umění, jemuž se sám aktivně věnuje, a studium psychologie. Projekt INNOTRAIN IT vytváření zjednodušené metodiky ITSM a interaktivní školení malých a středních podniků (případová studie) PhDr. Aleš Pekárek Agentura pro evropské projekty a management (EPMA) Příspěvek si klade za cíl představit a diskutovat v rámci workshopu cíle a výsledky projektu INNOTRAIN IT, který je financován z programu EU Central Europe. Hlavním cílem projektu je vytvoření zjednodušené metodiky ITSM šité na míru malým a středním podnikům, a to na základě důsledné analýzy existujícího stavu v 5 partnerských zemích projektu. Následně dojde k proškolení až tisíce CIO malých a středních firem ve střední Evropě a to pomocí osobních školení i e-learningové platformy. Vystudoval na univerzitě v Plzni, v roce 2004 pak získal magisterský titul v oboru informačních věd na Univerzitě Karlově v Praze, v roce 2007 zde obhájil rigorózní práci na téma Současná informační politika ČR v oblasti veřejné správy. V letech 2003 až 2007 působil na Českém statistickém úřadě (ČSÚ) v různých pozicích v Odboru analýzy a marketingu a podílel se mimo jiné na vývoji webportálu ČSÚ. V roce 2005 absolvoval dlouhodobou stáž v Instituto Nacional de Éstatistica v Lisabonu, kde vyvíjel aplikace pro webová prostorová statistická (GIS) data. V Agentuře EPMA pracuje od roku 2007 jako manažer výzkumu na přípravě a realizaci různých projektů financovaných Evropskou unií z programů FP6, FP7, Leonardo da Vinci, econtent, INTERREG IVC, OP VK, Central Europe atd. Mezi jeho oblasti zájmu patří otázky rozvoje informační společnosti obecně, zejména se pak zabývá problematikou e-governmentu, e-participace, e-inclusion, e-businessu, ITSM, e-learningu, znovuvyužití informací veřejného sektoru (PSI), e-contentu, regionálního rozvoje, testováním a indikátory o informační společnosti, web designem a vývojem, problematikou malých a středních podniků, GIS atd. Meranie výkonnosti zamestnancov IT čo sa hodí a čomu sa vyhnúť Ĺubomír Lukáč Anect Všetci vieme, že by sme pri definícii cieľov pre svojich podriadených mali byť SMART. Všetci s tým bojujeme, niekedy vyhráme a niekedy prehráme. Príklady jedného aj druhého predkladá autor tohoto príspevku zo svojej vlastnej praxe spolu s radami, ako sa vyhnúť tým horším skúsenostiam. Pochází ze slovenského Martina, ale v Čechách žije již od roku Nejprve působil v bankovním sektoru jako šéf IT. Posléze od roku 1999 pracoval v evropské IT centrále obchodního řetězce Tesco, kde byl odpovědný za tým ITIL expertů. Od roku 2004 působil v DHL IT, kde vedl Change a Configuration Management tým pro Evropu a metodicky tyto procesy zaštiťoval globálně. Od roku 2010 působí ve firmě Anect jako Senior konzultant pro oblast IT procesů. Je certifikován jako ITIL Expert, PRINCE2 Practitioner a má také certifikace COBIT, Six Sigma, LEAN a další. Je členem publikačního výboru organizace itsmf CZ. Ve volném čase koncertuje jako fokový písničkář (vydal CD Len sa kľudne priznaj ) a organizuje folkové koncerty.

5 Sdílení informací a know how na principu firemní sociální sítě lidských zdrojů Ing. Radek Bělina, Ph.D. Devoteam Společnost Devoteam v minulém roce nasadila pro potřeby sdílení informací a zkušeností novou platformu založenou na principu enterprise sociálních sítí (JIVE). Příspěvek bude demonstrovat jaké přínosy má takovéto nasazení a využívání sociální sítě pro každodenní chod společnosti pokrývající Evropu, severní Afriku a Blízký východ. Dokončil Ph.D. na FD ČVUT v Praze, obor Inženýrská informatika. Od roku 1999 se věnuje oblasti IT, od dodávek IT technologií, přes operativní a taktické řízení IT až po strategické rozvojové aktivity. Působí jako manažer obchodu a realizace v České republice a na Slovensku pro nadnárodní společnost Devoteam. V ČR se již mnoho let aktivně zapojuje do dění okolo řízení IT. Je místopředsedou občanského sdružení IT Service Management Forum. Mezi jeho záliby patří historický šerm, střelba a fotografování Certil kace IT profesionálů Ing. Petr Melgr Cílem příspěvku je ukázat možnosti certifikace IT profesionálů, která dopomůže ke zvýšení jejich vlastní kvalifikace a jejich vlastního kreditu uvnitř IT společnosti, ve které pracují. Tito lidé však zastávají různé role v IT různých společnostech s různým zaměřením. Z toho vyplývá, že každá IT společnost může mít dle svého zaměření a své orientace na zákaznický trh různé požadavky na své IT profesionály. Absolvent ČVUT FSI v Praze v roce Během svého působení v oblasti informatiky od roku 1992 zastával role lektora vzdělávání a konzultanta pro oblast procesního řízení služeb v IT, dále zastával role obchodního a procesního manažera pro oblast bezpečnosti IS, obchodního manažera pro ERP systém SAP a zkušenosti má také v oblasti zpracování dat, databázových struktur a jejich využití pro podporu aplikací. Jeho předností jsou znalosti. Je držitelem certifikace projektového řízení IPMA stupeň D. Projektové zkušenosti nabýval zejména v sektoru finančním a sektoru státní správy. Od roku 2006 se systematicky věnuje zavádění procesů IT Service Managementu a systémů řízení IT služeb dle ISO/IEC Je také školitelem a podílí se pravidelně na změnách a vývoji nových kurzů ITIL. Ve volném čase se věnuje rodině a sportu. Profesní organizace pro oblast managementu IT a řízení IT služeb Ing. Kateřina Lukavcová, CISA Czech Republic Příspěvek přináší strukturovaný přehled nejvýznamnějších profesních organizaci pro oblast IT managementu a řízení IT služeb. Součástí příspěvku je nejen porovnání zaměření, vizí a poslání jednotlivých organizací, ale také přehled podmínek a typu členství v jednotlivých organizacích, výčet výhod, které členství v těchto organizacích přináší a také profesní certifikace a akce, které dané organizace zastřešují. Absolventka katedry informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze, držitelka certifikátů CISA, ITIL Manager s Certificate in ITSM a konzultant ISO Pracovala na pozici konzultant ITIL/ITSM a projektový manažer, v posledních letech se věnuje nastavování a řízení interních procesů a systémů ve společnosti Czech Republic v divizi Professional solutions. Od roku 2009 je aktivní členkou marketingového výboru itsmf. Norma ISO/IEC verze 2011 Ing. Luděk Novák, PhD. CISA, CISSP, CGEIT 15. března 2011 bylo schváleno znění druhé verze normy ISO/IEC :2011, která je základem pro budování a hodnocení systémů řízení služeb IT. Příspěvek posoudí podstatné změny, které nová verze přináší, a to především s ohledem na jejich praktické uplatnění. Zároveň se podíváme i na další činnosti ISO v oblasti řízení služeb. Pozornosti určitě neuniknou ani změny v normě ISO/IEC , kde je míra zlepšování zřetelně pozorovatelná a nově připravovaná verze je již více praktickým návodem pro nasazení systému řízení procesů, než tomu bylo ve stávající podobě. Vystudoval v roce 1991 Vojenskou akademii v Brně, kde působil do roku 1994 jako odborný asistent se zaměřením na počítačovou bezpečnost. Do poloviny roku 1999 pracoval jako odborník na bezpečnost informací v různých pozicích na Generálním štábu Armády České republiky. Od léta 1999 uplatňuje zkušenosti s řízením informatiky v komerčním sektoru. V současnosti je vedoucím oddělení bezpečnosti ve společnosti ANECT a.s. se zaměřením na řízení informačních rizik, řízení bezpečnosti informací a řízení procesů ICT. Luděk Novák je držitelem certifikátů CISA (Certified Information Systems Auditor), CISSP (Certified Information Systems Security Professional), CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise IT) má kvalifikaci vedoucího auditora pro ohodnocení souladu podle norem ISO/IEC (systémy řízení bezpečnosti informací), ISO/IEC (systémy řízení služeb) a BS (systém řízení kontinuity činností organizace). Luděk je též členem Rady odborného sdružení ISACA CRC a členem technické normalizační komise TNK 20 Informační technologie. Děláte pro bezpečnost svých systémů opravdu všechno? RNDr. Miroslav Šedivý Příspěvek si klade za cíl popsat možnosti při řešení bezpečnosti informací, včetně využití standardů, upozorňuje na úskalí tohoto procesu včetně nejčastějších prohřešků. Absolvent matematicko-fyzikální fakulty Charkovské státní univerzity. Během své praxe se zabýval především kryptografií, později obecně bezpečností informací. Zastával různé pozice v oblasti aplikované kryptografie, jako vedoucí úseků bezpečnosti informací, rovněž také působí jako konzultant a soudní znalec v oboru kryptografie. Ve volném čase se kromě jiného věnuje zejména řešení matematických úloh a sudoku.

6 Hodnocení IT pracovníků Michal Henych, MBA TC Business School Co vše může být součástí výkonu IT pracovníků? A co vše v návaznosti na výkon hodnotit? A jak zajistit, aby hodnocení navazovalo na strategické cíle firmy? Přípěvek se soustředí hlavně na tzv. měkké kompetence pracovníků v IT útvarech a možné způsoby jejich objektivního měření. Působí jako lektor ve firmě Management TC provozující TC Business School - studium MBA formou Action Learning zaměřené hlavně na praktickou využitelnost poznatků získaných během studia. Jeho specializací je zejména marketing, řízení informací, organizační struktury a dále programy rozvoje managementu v rámci poradenské činnosti. Od roku 1990 do roku 2005 působil v manažerských pozicích firem zabývajících se IT. Naposledy AAC, dříve pak First International Computer. Informační technologie jsou stále jeho koníčkem a vhodně doplňují výše uvedené oblasti managementu, pro které působí jako lektor. Cukr a bič nebo respekt, cíl a dohoda? Adéla Humlová GENTEA Kolikrát jste v životě od nějakého manažera slyšeli cukr a bič - to je osvědčená metoda, která na ně platí? Z mého pohledu se jedná o zažitou pověru, která je však přežitkem otrokářské společnosti. Každý manažer je vystaven každodennímu hledání rovnováhy mezi direktivním a liberálním přístupem ke svým podřízeným. V roli kouče se setkávám často s tím, že manažeři bojují s apatií zaměstnanců vůči rozhodnutím, cílům a požadavkům vedení. V prostředí velké firmy se často vytrácí smysl jednotlivých rozhodnutí díky jejich anonymitě a postupné misinterpretaci záměru. Jediným způsobem jak této pasti uniknout je pěstování společných cílů a 100% využívání potenciálu lidí k nacházení funkčních cest. Adéla Humlová je jednatelkou společnosti GENTEA know-how, která se zabývá vyhledáváním vhodných podnikatelských záměrů pro investory a obsazováním klíčových manažerských pozic. Je manažerkou projektu INVESTICE DO NÁPADU, který GENTEA organizuje. V jejím profesním životě ji nejvíce obohatila zkušenost s vedením personální agentury Axios, spojení s největší japonskou HR společností Staff Service, vývoj náročného CRM systému PEXESO a vedení HR projektů pro IT společnosti. V posledních letech se věnovala koučinku či vedení HR projektů např. pro firmy ST Microelectronics, J.K.R. či Atlas.cz. Od technologických SLA k vyhodnocení uživatelské přívětivosti služby. Odpovídá splnění SLA praktické zkušenosti uživatele služby? Ing. Zbyšek Chvojka, MBA CAPA Consult s.r.o. S přibývajícím množstvím služeb a aplikací dostupných koncovému uživateli přes veřejné sítě a také při postupném přechodu poskytování SW aplikací formou SaaS přestává dostačovat vyhodnocování kvality služby na principu sledování dostupnosti aplikační infrastruktury. Stále větší důležitosti nabývá možnost vyhodnocování kvality služby z pohledu koncového uživatele. Podobným způsobem vzrůstá potřeba ICT oddělení podniků a operátorských organizací prezentovat netechnickým způsobem kvalitu poskytovaných služeb tak, aby tato informace byla snadno srozumitelná uživatelům služby nebo obchodním a marketingovým pracovníkům. Zbyšek Chvojka absolvoval ČVUT, Fakultu Elektrotechnikou v roce Během následujících 17 let činnosti v oboru telekomunikací a ICT pracoval ve společnostech SPT Telecom, Tescom a Siemens na pozicích technické podpory, projektového vedoucího, technické podpory prodeje a obchodního ředitele. V roce 2006 absolvoval MBA studium na IPFM. Od roku 2006 pracuje na přípravě a realizaci outsourcingových projektů v České republice a ve Skandinávii jako nezávislý konzultant. V roce 2009 zakládá společnost CAPA Consult s.r.o. zaměřenou na problematiku kvality ICT služeb a inženýrské služby v ICT. Volný čas dělí mezi rodinu, vedení lyžařského klubu, sport a fotografii. Od jednodenního kurzu po vysokoškolské studium Ing. Marek Beránek Unicorn College Příspěvek seznamuje s uceleným a propracovaným systémem vzdělávání, který se skládá ze široké škály vzdělávacích aktivit, jako jsou např. jednodenní odborné kurzy, sada návazných kurzů cíleně zaměřených na specifické role, tak i vysokoškolské kurzy. V rámci všech aktivit jsou průběžně a systematicky měřeny a vyhodnocovány znalosti účastníků. Celý vzdělávací systém směřuje k efektivnějšímu a účinnějšímu vzdělávání lidí, v našem případě zaměstnanců holdingů Unicorn a Vigour. Absolvent Univerzity Hradec Králové, Fakulty informatiky a managementu, kde současně dokončuje doktorské studium. Od roku 2001 působí ve společnosti Unicorn, kde začínal jako programátor v PowerBuilder, následně působil jako ředitel projektů vývoje informačních systémů a také jako ředitel vnitropodnikového vzdělávání společnosti Unicorn. Od roku 2007 působí na pozici ředitele Unicorn College. Historie a význam vzdělávání a IT certifikací pro praxi v ITSM Ing. Vladimír Váňa AutoCont CZ Cílem příspěvku je konfrontovat různé názory na hodnotu personálních a firemních certifikací a ujasnit si, co lze od nich očekávat. Důležitou oblastí je také pohled na oblast řízení IT a jeho specifika v porovnání se standardním business managementem s ohledem na přidanou hodnotu vzdělávání a praxe pro kariéru v oblasti ITSM. Absolvoval ČVUT FEL v Praze. Pak pracoval jako IT manager a CIO ve Spolaně Neratovice (14 let), senior konsultant v KPMG (3 roky), CIO v AutoContu On Line (3 roky) a v současné době je zodpovědný za oblast Enterprise IT managementu v AutoCont CZ. V oblasti publikační přispívá odbornými články na téma outsourcing, řízení IT, ISO/IEC do odborných časopisů IT Systems, Data Security Management, Computer World. Vystoupení na řadě konferencí na téma ITIL, implementace ISO/IEC 20000, zkušenosti z fungování ISO/IEC

ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ. Zlatý partner. Generální partner. Partneři. Mediální partneři

ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ. Zlatý partner. Generální partner. Partneři. Mediální partneři ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ Generální partner Zlatý partner Partneři Mediální partneři ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ Úvod Zahájení konference doc. Ing. Boris Šimák, CSc. děkan FEL ČVUT v Praze Doc. Ing. Boris Šimák, CSc., je

Více

ISO/IEC 20000 certifikace v ČR. Miroslav Sedláček

ISO/IEC 20000 certifikace v ČR. Miroslav Sedláček ISO/IEC 20000 certifikace v ČR Miroslav Sedláček ek auditor, EZU EZU Elektrotechnický zkušební ústav založen v roce 1926 80 let zkoušení a testování elektrotechnických výrobků Certifikační orgán pro QMS

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko Sylabus modulu G: Řízení kvality, kontroling, rizika Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko 6. 12. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Certifikační proces při certifikaci obou oblastí certifikace lektora vzdělávání i manažera vzdělávání budou zajišťovat a) Kmenoví pracovníci

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A Bakalářský studijní program (B6209) SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Bakalářský studijní obor Informatika v ekonomice STUDIJNÍ OBOR SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Nejstarší obor na VŠB-TUO ( od

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky www.ids-scheer.cz Agenda Představení IDS Scheer ARIS Platform Scénáře možné spolupráce Vybudování komplexní

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Agenda prezentace O společnosti Dotace obecně Dotace na mzdy v IT program ICT a strateg. služby Dotace na IT produkty program ICT v podnicích Podání

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY PROGRAM OPEN MANAGEMENT je intenzivní kurz pro TOP manažery, senior manažery a HR specialisty, kteří si chtějí osvojit vědecké či praktické znalosti

Více

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj.

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj. 1 SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) garant kurzu: PhDr. Jiří Winkler, PhD. Vyučující : PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Identifikace kurzu : Magisterské prezenční

Více

Procesní řízení IT. Ing. Hana Neničková, MBA

Procesní řízení IT. Ing. Hana Neničková, MBA Procesní řízení IT Ing. Hana Neničková, MBA Hewlett-Packard 11.místo v žebříčku časopisu Fortune Za fiskální rok 2007 jsme dosáhli organického růstu ve výší 7 miliard dolarů CEO HP je Mark Hurd, sídlo

Více

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.00/08.0235 CŠM PedF UK v Praze Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

INFORMAČNÍ VĚDA 2 UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ V OBORU INFORMAČNÍ SYSTÉMY

INFORMAČNÍ VĚDA 2 UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ V OBORU INFORMAČNÍ SYSTÉMY INFORMAČNÍ VĚDA 2 UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ V OBORU INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRŮZKUM UPLATNĚNÍ ERP KONZULTANT ANALYTIK PODNIKOVÝCH PROCESŮ A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ CYBRARIAN Znalostní inţenýr Informační architekt Administrátor

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech České republiky -

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

Bakalářský. obor STM. Manažerská informatika. a řízení elektrotechniky a energetiky. navazující mag.. studium Magisterský oboro Ekonomika

Bakalářský. obor STM. Manažerská informatika. a řízení elektrotechniky a energetiky. navazující mag.. studium Magisterský oboro Ekonomika Bakalářský obor STM Manažerská informatika navazující mag.. studium Magisterský oboro Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky Vidíte své budoucí uplatnění spíše v managementu a řízení, než v čistě

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Cíle a metodika průzkumu

Cíle a metodika průzkumu Cíle a metodika průzkumu Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. Seminář ČSSI SPIS CACIO 15.5.2007 Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Společný projekt ČSSI,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

LEKTOŘI oboru VEŘEJNÁ SPRÁVA

LEKTOŘI oboru VEŘEJNÁ SPRÁVA LEKTOŘI oboru VEŘEJNÁ SPRÁVA Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. Historie veřejné správy Narodil jsem se v první polovině minulého století, 4. srpna 1947, bylo to pondělí, čili nevycházely noviny. Je absolventem

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

INTERNET A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ

INTERNET A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ VIII. ročník mezinárodní konference INTERNET A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ pod záštitou Doc. PhDr. Vnislava Nováčka, CSc., děkana Fakulty managementu a ekonomiky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu

Více

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Projekt ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PŘIHLÁŠKA STUDENTSKÉHO PROJEKTU Název projektu: Návrh a implementace procesu zpracování dat, formát MzXML Uchazeč Hlavní řešitel

Více

IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT. Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.

IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT. Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster. IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Několik slov úvodem... Definice Klastru Klastry jsou regionálně umístěná

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

8. výroční konference itsmf Czech Republic

8. výroční konference itsmf Czech Republic 8. výroční konference itsmf Czech Republic Štíhlý IT Service management Datum: 23.10.2013 od 9:00 hod. Místo: TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4 V pokračující recesi se společnosti snaží zlepšit

Více

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY PROGRAM OPEN MANAGEMENT je intenzivní kurz pro TOP manažery, senior manažery a HR specialisty, kteří si chtějí osvojit vědecké či praktické znalosti

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Co je to řízení informačních a komunikačních technologií? Jsou k dispozici použitelné nástroje pro řízení informačních a komunikačních

Více

Výuka Logistiky na ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLE, o.p.s

Výuka Logistiky na ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLE, o.p.s Výuka Logistiky na ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLE, o.p.s Ing. DAVID HOLMAN, Ph.D. Zástupce vedoucího Katedry logistiky a řízení kvality, ŠAVŠ 2 roky, Katedra Logistiky a řízení kvality, ŠAVŠ 6 let, Plánování

Více

Životopis. Student EEICT 2002 druhé místo. Creative Mobile Award 2001 první místo

Životopis. Student EEICT 2002 druhé místo. Creative Mobile Award 2001 první místo Životopis Osobní údaje Jméno: Jan Makovička Akademický titul: Ing. et Ing. Datum narození: 29. dubna 1979 Občanství: ČR Národnost: česká Rodinný stav: svobodný Trvalé bydliště: Ořešínská 18a, 621 00 Brno

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

II. Vzdělávání vedoucích úředníků

II. Vzdělávání vedoucích úředníků II. Vzdělávání vedoucích úředníků Cílová skupina a účel vzdělávání: Vzdělávání je určeno pro vedoucí úřadů, krajů, statutárních měst a pro tajemníky obcí s rozšířenou působností. Cílem vzdělávacího programu

Více

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje VIÚ Středočeského kraje, Mgr. Jan Drnovský, Mgr. Václav Pávek 09/11/15 Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje Vnitřní integrace úřadu KUSK Krajský úřad Středočeského kraje 2 Obecné předpoklady řešení

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

PRACOVNÍ SCHŮZKA INFORMATIKŮ MHMP a ÚMČ

PRACOVNÍ SCHŮZKA INFORMATIKŮ MHMP a ÚMČ PRACOVNÍ SCHŮZKA INFORMATIKŮ MHMP a ÚMČ INF MHMP a MČ 4.12.2014 1 Program Pozn.: Předchozí schůzky 2014: 13.3. (epraha), 28.5, 16.7. (VZ Architekt) Úvod Vorlíček, Šolc Organizace, koncepce - Šolc Architektura

Více

dvouměsíčník o řízení lidských zdrojů

dvouměsíčník o řízení lidských zdrojů dvouměsíčník o řízení lidských zdrojů Časopis Profi HR je odborný dvouměsíčník, který se zabývá problematikou HR. Časopis je určen pro odbornou veřejnost, jako jsou HR manažeři, personalisté a ostatní

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy nahodile,

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách?

KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách? KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách? Registrujte se na prakticky zaměřenou KONFERENCI pro podnikatele, majitele a manažery malých a středních

Více

Philippe MOREELS Předseda Dozorčí rady Od: 13. 8. 2003. Bc. Ladislav MACH Člen Dozorčí rady Od: 16. 11. 2005

Philippe MOREELS Předseda Dozorčí rady Od: 13. 8. 2003. Bc. Ladislav MACH Člen Dozorčí rady Od: 16. 11. 2005 Příloha č. 2 Údaje o členech dozorčí rady, představenstva a vrcholového vedení Hypoteční banky, dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce, členství v orgánech jiných společností

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

Jistota, zkušenost, zlepšování

Jistota, zkušenost, zlepšování Programové prohlášení kandidáta na funkci děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě Jistota, zkušenost, zlepšování Vážení členové akademické obce, dovolte mi, abych Vás

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Osnovy prezenčního studia předmětu Anotace: Problematika jakosti je ve veřejných službách klíčovou záležitostí Posluchači se seznámí se základními principy řízení jakosti, přístupem k budování systémů

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz OBECNÉ INFORMACE Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz Obsah Profil Identifikační údaje Nabídka klientům Návrh vzdělávacích programů

Více

Informační technologie požadavky a realizace vzdělávacího procesu

Informační technologie požadavky a realizace vzdělávacího procesu Informační technologie požadavky a realizace vzdělávacího procesu Jaroslav Zelený, IBM ČR, Lubomír Popelínský, MU FI Jaroslav Zelený, IBM ČR 2010 IBM Corporation Obor informačních technologií prochází

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

Nabídka vzdělávání zaměstnanců financovaného ze zdrojů EU Realizátor projektů ESF: Školamanažerskéhorozvoje rozvoje s.r.o. ro Představení Školy manažerského rozvoje založena v roce 1995 s posláním šířit

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Ekonomika IT PRE od A do Z

Ekonomika IT PRE od A do Z Ekonomika IT PRE od A do Z 9. konference itsmf 22. ledna 2015 Miroslav Hübner vedoucí sekce Informatika (CIO) Jiří Kalousek ved. odd. Analýzy, organizace a rozvoj IS Cíle prezentace navázat na přednášku

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Služby informační bezpečnosti Nemožnost oddělit informační bezpečnost od IT služeb

Více

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 Zpráva o činnosti za rok 2011 Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 OBSAH OBSAH... 2 1. O Společnosti... 3 2. Činnost SPŘ v roce 2011... 3 3. Aktivity sekcí... 4

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT MBI, Management byznys informatiky Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT reflexe v modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, FIT, ČVUT MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Vytváření

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4 spolupráce v OP VK 2.4 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně www.fme.vutbr.cz spolupráce v OP VK 2.4 1 FSI základní údaje založena v r. 1900 (110. výročí v r. 2010) druhá největší fakulta VUT 3560 studentů,

Více

Bezpečnostní normy a standardy KS - 6

Bezpečnostní normy a standardy KS - 6 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy 2005/2006 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní normy a standardy KS - 6 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy 2005/2006 2 Osnova historický

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více