Lidské zdroje v informačních technologiích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lidské zdroje v informačních technologiích"

Transkript

1 Praha, 11. května 2011 ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ Správní lidé do správných rolí. Lidské zdroje v informačních technologiích Technologický partner Mediální partneři Zlatý partner Partneři Pod záštitou

2 ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ Úvod ICTM 2011 Mgr. Jiří Skála Moderování konference - představení programu, řízení diskusí, zajištění dodržování časového rámce Absolvent Univerzity J. A. Komenského a Vysoké školy ekonomické v Praze. Během 18 let praxe v oblasti informatiky zastával různé funkce od organizačně-procesních, přes technické až po manažerské. Od roku 2003 se specializuje na oblast řízení ICT služeb, je autorem a lektorem desítek kurzů z oblasti ITIL, CobiT a ISO/IEC a řešitelem desítek ITSM projektů. Má bohatou přednáškovou a publikační činnost, je jedním ze zakladatelů konferencí ICTM a zakládajícím členem sdružení itsmf Czech Republic. Ve volném čase se s oblibou věnuje teorii a praxi přípravy a podávání míchaných nápojů. I ICT tvoří lidé Ing. Monika Jindrová, Ředitelka Professional Solutions Uvítací zdravice Absolvovala v r Vysokou školu chemickotechnologickou v Praze. Od roku 1992 se pohybuje v oblasti IT ve společnostech jako Digital Equipment, Compaq a HP, od r ve společnosti Czech Republic, a.s. Během 21 let praxe v oblasti IT zastávala řadu funkcí od vzdělávání, přes kvalitu, controlling a operations až po vedoucí pozice ředitelky divize tisku a zobrazování v HP ( ). V současné době je ředitelkou Professional Solutions v Czech Republic, a.s. Lidé UNICORN Key note Ing. Vladimír Kovář Unicorn Případová studie řízení procesu Lidé ve společnosti Unicorn, která zdůrazňuje zejména klíčové myšlenky a vysvětluje základní procesní a produktovou dekompozici a vytváří tak obecně použitelný metodický přehled, jak lze přistupovat k procesu lidských zdrojů v podnicích či organizacích. Vladimír Kovář (2. ledna 1962) vystudoval ČVUT v Praze, Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou, obor matematické inženýrství. Po studiu dva roky pracoval jako systémový programátor počítačů EC1045 na VŠE v Praze, poté jako působil jako vedoucí skupiny programátorů ve společnosti KOOSPOL Praha. V roce 1990 založil softwarovou společnost UNICORN, jež pod jeho vedením prošla dynamickým vývojem a v krátké době se stala uznávaným hráčem na trhu ICT technologií. V současné době je předsedou představenstva společnosti UNICORN. Kromě manažerských činností se osobně podílí i na technických detailech klíčových projektů. Intenzivně se rovněž věnuje vizi a vývoji platformy Unicorn ES, internetové služby Unicorn Universe a metodiky Unicorn ES Powered Company, jejímž cílem je definovat, jak se vytváří firma 21. století. V únoru 2009 převzal ocenění Podnikatel roku 2008 České republiky. Současný stav a perspektivy dalšího vývoje vysokoškolského vzdělávání ICT specialistů v České republice. prof. Ing. Boris Šimák, děkan FEL ČVUT v Praze Pohled na problematiku vysokoškolského vzdělávání ICT specialistů v České republice z hlediska děkana elektrotechnické fakulty nejvýznamnější technické vysoké školy v České republice. Prof. Ing. Boris Šimák, CSc. je jednou z nejvýznamnějších osobností českých telekomunikací. Od roku 1997 vykonává funkci vedoucího katedry telekomunikační techniky elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze, kterou se mu podařilo přetvořit na jedno z nejmodernějších pracovišť v oboru u nás. V roce 2007 byl jmenován děkanem elektrotechnické fakulty a zahájil její rozsáhlou transformaci. Prof. Šimák považuje problematiku procesního řízení služeb informačních a komunikačních technologií za jeden z prioritních směrů rozvoje oboru. Psychologické aspekty práce v oblasti IT PhDr. Hana Štěpánková Psychiatrické centrum Praha Cílem příspěvku je seznámit účastníky konference ICTM se základními principy fungování lidské psychiky, běžnými psychickými odchylkami a informovat o vybraných psychologických aspektech ovlivňujících řízení a efektivní spolupráci v rámci týmů, se specifickým zaměřením na oblast IT. Absolventka Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje jako výzkumný pracovník v Psychiatrickém centru Praha se speciálním zaměřením na kognitivní funkce a odchylky fungování lidské psychiky. Mimoto působí jako lektorka pro Českou společnost pro trénování paměti a mozkový jogging. V minulosti se též věnovala projektům pro Time Management International, kde mimo jiné vedla sadu seminářů o zvládání stresu. Pravidelně publikuje v odborných mediích a přednáší na českých i mezinárodních odborných symposiích.

3 Využití simulačního nástroje k optimalizaci zdrojů IT procesů Ing. Zdeněk Boháč Ing. Michal Mrajca ČVUT FEL Ing. Jakub Serafin ČVUT FEL V příspěvku je zobecněna problematika dynamické simulace IT procesů při nákupu externích zdrojů. Na základě zobecněných reálných dat je pomocí počítačového modelu napodoben chod podnikového systému. Při experimentování s modelem je pozorováno chování systému s cílem vybalancovat externí zdroje tak, aby při dodávce služby nedocházelo ke zdržení z důvodu nedostatku zdrojů anebo naopak k nedostatečné vytíženosti zdrojů. Ing. Zdeněk Boháč je absolventem oboru informatika na ČZU v Praze. Od roku 1996 pracoval v IT společnostech ATS s.r.o., Infima s.r.o. a Komix s.r.o. na pozicích analytik požadavků a poté jako projektový manažer. V tomto období spolupracoval například na analýze a návrhu testovacího komunikačního polygonu společně s Vojenským technickým ústavem elektrotechniky v Jinonicích, na analýze a návrhu systému HEF (systém na správu skladových vozů pro společnost Škofin a.s.), analýze a vedení projektu Cestovního pojištění pro pojišťovnu Vitalitas a.s. Od roku 2004 pracoval ve společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o. v oddělení SDI (System Development and Integration), kde se jako analytik požadavků podílel na dodávce telekomunikačních služeb (např. premium SMS). Od roku 2006 pracuje v Telefónica O2 Czech Republic, a.s. na pozici Senior specialista pro IT Governance, kde zodpovídá za návrh IT procesů. Při návrhu procesů zajišťuje koordinaci s Telefónica Europe a Telefónica Spain. Ing. Michal Mrajca je absolventem oboru telekomunikační technika na ČVUT FEL. Během studia se mimo jiné zabýval problematikou specifikace systémů. Nyní jako interní doktorand na katedře telekomunikační techniky ČVUT FEL řeší otázky související s managementem informačních a komunikačních technologií. Ing. Jakub Serafin je absolventem oboru telekomunikační technika na ČVUT FEL. Během studia se mimo jiné zabýval problematikou teorie zpracování signálů. Nyní jako interní doktorand na katedře telekomunikační techniky ČVUT FEL řeší otázky související s managementem informačních a komunikačních technologií. Lidské zdroje a standardy teorie a praxe Ing. Vladimír Kufner Hewlett-Packard Obsahem příspěvku je přehled metodik a standardů v oblasti řízení lidských zdrojů (Human Resource management/hrm) primárně v oblasti IT. Probírá jednak přehledově obsahy některých známých standardů pro správu služeb či projektové řízení v oblasti HRM, diskutuje aktuální trendy a v neposlední řadě navrhuje některá doporučení založená na znalostech autora. Vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze, kde později absolvoval i postgraduální studium. Poté působil postupně ve Výzkumném ústavu telekomunikací a firmách DeTeWe, Philips a Logica. Od roku 2000 je zaměstnán v oblasti ITSM u společnosti Hewlett-Packard, s.r.o. V roli architekta řešení technicky řídí implementace, působí v oblasti Q&A, v oblasti lokalizace SW nástrojů a jako akreditovaný školitel se podílí na školeních ITIL/ITSM a ISO/IEC a participuje na překladech publikací ITIL do českého jazyka. Je držitelem certifikátu ITIL Expert, certifikátu konzultanta na ISO/IEC 20000; jako člen mezinárodního týmu se zúčastnil revizí ITIL V2 a později tzv. Referenčního modelu ITSM firmy HP. V současné době působí jako člen mezinárodního ITIL V3 Examination panelu. Je čestným členem itsmf CZ a členem itsmf UK. Aktivně se účastní překladů publikací ITIL. Lidské zdroje a IT z pohledu statistiky Mgr. Eva Skarlandtová Český statistický úřad Cílem přednášky je představit statistická data dostupná za oblast lidských zdrojů a informačních technologií. Prezentovány budou jak informace o počtu IT odborníků a jejich mzdách, tak také o studentech a absolventech vysokoškolského studia v oborech IT. Na závěr přednášky budou stručně zmíněny údaje o tom, jak jsou informační technologie využívány jednotlivci. Absolvovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze obor demografie. Po ukončení studia nastoupila do Českého statistického úřadu na oddělení statistik výzkumu, vývoje a informační společnosti, kde působí dodnes. Kromě statistik souvisejících s IT odborníky má v gesci statistiky v oblasti lidských zdrojů ve vědě a technologiích a využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě. Kromě výstupů ze zmiňovaných statistik se významně podílí na ostatních statistikách výše uvedeného oddělení. Je autorem či spoluautorem průřezových publikací ČSÚ souvisejících s problematikou IT, vědy, výzkumu a inovací, jako je Informační společnost v číslech, Informační ekonomika v číslech, Statistická ročenka vědy, technologií a inovací aj. Eva Skarlandtová zastupuje Českou republiku na mezinárodních pracovních jednání v Eurostatu a OECD jak pro oblast statistik informační společnosti, tak i vědy, technologií a inovací.

4 Personální plánování klíčový HR proces Ing. Táňa Panýrová PPF Správně naplánovat potřebu zaměstnanců a finanční zdroje se stává zejména v období finanční krize uměním v rámci řízení lidských zdrojů nejžádanějším. Kolik zaměstnanců můžeme propustit? A kolik musíme? Začneme už přijímat zpět? A neměli bychom raději outsourcovat? Po jakých zaměstnancích je největší poptávka? Kdo bude mít potíže s uplatněním? Tyto otázky dnes řeší téměř všude. Doba je turbulentní, mnohé organizace se snaží využít situace na trhu k zefektivnění řízení firmy. Revidují se způsoby hodnocení výkonnosti, koncepce odměňování a poskytování benefitů. Příspěvek se na nastolené otázky pokusí odpovědět. Vystudovala VŠE v Praze, obor ekonomika průmyslu. Od konce studia se věnuje personalistice. Pracovala na pozicích personální ředitelky v Telecomu, Komerční bance, PPF. V současné době má vlastní poradenskou konzultační praxi, učí řízení lidských zdrojů na VŠEM. Je aktivní v komunální politice, druhé volební období je místním zastupitelem. Její největší zálibou jsou péče o zatoulané a opuštěné kočky a cestování. Jaká je aktuální predikce potřeby IT odborníků v příštích obdobích a v jakých oborech? Jan Tolar, CGEIT Hewlett-Packard Příspěvek se zamýšlí nad vlivem ekonomické krize, ale i nových technologických trendů, na výběr a skladbu pracovníků IT, preferenci konkrétních rolí a vyžadované znalosti IT odborníků. Podle prvních odhadů analytických společností reflektujících mezinárodní ekonomickou realitu a její vliv na oblast informačních technologií se ukazuje, že v následujících měsících a letech můžeme očekávat postupný pokles poptávky po ryze technických rolích ve prospěch rostoucího zájmu o profese/role s přímým vlivem na výslednou hodnotu IT a jeho služeb (enterprise architekti, finanční analytici pro IT apod.) Jan Tolar pracuje jako IS Solution Architect pro oblast ITSM ve společnosti Hewlett-Packard. V HP také dlouhodobě působil na pozici konzultanta pro oblast správy IT a management nástrojů HP OpenView. Na svém kontě má celou řadu úspěšných projektů souvisejících s problematikou správy služeb IT (implementace procesů, implementace podpůrných management nástrojů, návrhy komplexních dohledových a měřících systému, řešení Disaster Recovery apod.) Problematice správy služeb IT se začal naplno věnovat před více než sedmi lety. V posledních letech se intenzivně zabývá vlivem sociálních a psychologických faktorů na fungování IT organizací, zejména pak na efektivní realizaci projektů a efektivitu a výkonnost procesů. Je držitelem mezinárodní certifikace Manager s Certificate in ITSM, akreditace 1ST Course Tutor on the Foundation and Managers Certificates in IT Service Management a aktivním členem mezinárodního sdružení IT Service Management Forum. V rámci jeho české sekce je vedoucím výboru pro akce a marketing. Svůj volný čas dělí mezi rodinu, výtvarné umění, jemuž se sám aktivně věnuje, a studium psychologie. Projekt INNOTRAIN IT vytváření zjednodušené metodiky ITSM a interaktivní školení malých a středních podniků (případová studie) PhDr. Aleš Pekárek Agentura pro evropské projekty a management (EPMA) Příspěvek si klade za cíl představit a diskutovat v rámci workshopu cíle a výsledky projektu INNOTRAIN IT, který je financován z programu EU Central Europe. Hlavním cílem projektu je vytvoření zjednodušené metodiky ITSM šité na míru malým a středním podnikům, a to na základě důsledné analýzy existujícího stavu v 5 partnerských zemích projektu. Následně dojde k proškolení až tisíce CIO malých a středních firem ve střední Evropě a to pomocí osobních školení i e-learningové platformy. Vystudoval na univerzitě v Plzni, v roce 2004 pak získal magisterský titul v oboru informačních věd na Univerzitě Karlově v Praze, v roce 2007 zde obhájil rigorózní práci na téma Současná informační politika ČR v oblasti veřejné správy. V letech 2003 až 2007 působil na Českém statistickém úřadě (ČSÚ) v různých pozicích v Odboru analýzy a marketingu a podílel se mimo jiné na vývoji webportálu ČSÚ. V roce 2005 absolvoval dlouhodobou stáž v Instituto Nacional de Éstatistica v Lisabonu, kde vyvíjel aplikace pro webová prostorová statistická (GIS) data. V Agentuře EPMA pracuje od roku 2007 jako manažer výzkumu na přípravě a realizaci různých projektů financovaných Evropskou unií z programů FP6, FP7, Leonardo da Vinci, econtent, INTERREG IVC, OP VK, Central Europe atd. Mezi jeho oblasti zájmu patří otázky rozvoje informační společnosti obecně, zejména se pak zabývá problematikou e-governmentu, e-participace, e-inclusion, e-businessu, ITSM, e-learningu, znovuvyužití informací veřejného sektoru (PSI), e-contentu, regionálního rozvoje, testováním a indikátory o informační společnosti, web designem a vývojem, problematikou malých a středních podniků, GIS atd. Meranie výkonnosti zamestnancov IT čo sa hodí a čomu sa vyhnúť Ĺubomír Lukáč Anect Všetci vieme, že by sme pri definícii cieľov pre svojich podriadených mali byť SMART. Všetci s tým bojujeme, niekedy vyhráme a niekedy prehráme. Príklady jedného aj druhého predkladá autor tohoto príspevku zo svojej vlastnej praxe spolu s radami, ako sa vyhnúť tým horším skúsenostiam. Pochází ze slovenského Martina, ale v Čechách žije již od roku Nejprve působil v bankovním sektoru jako šéf IT. Posléze od roku 1999 pracoval v evropské IT centrále obchodního řetězce Tesco, kde byl odpovědný za tým ITIL expertů. Od roku 2004 působil v DHL IT, kde vedl Change a Configuration Management tým pro Evropu a metodicky tyto procesy zaštiťoval globálně. Od roku 2010 působí ve firmě Anect jako Senior konzultant pro oblast IT procesů. Je certifikován jako ITIL Expert, PRINCE2 Practitioner a má také certifikace COBIT, Six Sigma, LEAN a další. Je členem publikačního výboru organizace itsmf CZ. Ve volném čase koncertuje jako fokový písničkář (vydal CD Len sa kľudne priznaj ) a organizuje folkové koncerty.

5 Sdílení informací a know how na principu firemní sociální sítě lidských zdrojů Ing. Radek Bělina, Ph.D. Devoteam Společnost Devoteam v minulém roce nasadila pro potřeby sdílení informací a zkušeností novou platformu založenou na principu enterprise sociálních sítí (JIVE). Příspěvek bude demonstrovat jaké přínosy má takovéto nasazení a využívání sociální sítě pro každodenní chod společnosti pokrývající Evropu, severní Afriku a Blízký východ. Dokončil Ph.D. na FD ČVUT v Praze, obor Inženýrská informatika. Od roku 1999 se věnuje oblasti IT, od dodávek IT technologií, přes operativní a taktické řízení IT až po strategické rozvojové aktivity. Působí jako manažer obchodu a realizace v České republice a na Slovensku pro nadnárodní společnost Devoteam. V ČR se již mnoho let aktivně zapojuje do dění okolo řízení IT. Je místopředsedou občanského sdružení IT Service Management Forum. Mezi jeho záliby patří historický šerm, střelba a fotografování Certil kace IT profesionálů Ing. Petr Melgr Cílem příspěvku je ukázat možnosti certifikace IT profesionálů, která dopomůže ke zvýšení jejich vlastní kvalifikace a jejich vlastního kreditu uvnitř IT společnosti, ve které pracují. Tito lidé však zastávají různé role v IT různých společnostech s různým zaměřením. Z toho vyplývá, že každá IT společnost může mít dle svého zaměření a své orientace na zákaznický trh různé požadavky na své IT profesionály. Absolvent ČVUT FSI v Praze v roce Během svého působení v oblasti informatiky od roku 1992 zastával role lektora vzdělávání a konzultanta pro oblast procesního řízení služeb v IT, dále zastával role obchodního a procesního manažera pro oblast bezpečnosti IS, obchodního manažera pro ERP systém SAP a zkušenosti má také v oblasti zpracování dat, databázových struktur a jejich využití pro podporu aplikací. Jeho předností jsou znalosti. Je držitelem certifikace projektového řízení IPMA stupeň D. Projektové zkušenosti nabýval zejména v sektoru finančním a sektoru státní správy. Od roku 2006 se systematicky věnuje zavádění procesů IT Service Managementu a systémů řízení IT služeb dle ISO/IEC Je také školitelem a podílí se pravidelně na změnách a vývoji nových kurzů ITIL. Ve volném čase se věnuje rodině a sportu. Profesní organizace pro oblast managementu IT a řízení IT služeb Ing. Kateřina Lukavcová, CISA Czech Republic Příspěvek přináší strukturovaný přehled nejvýznamnějších profesních organizaci pro oblast IT managementu a řízení IT služeb. Součástí příspěvku je nejen porovnání zaměření, vizí a poslání jednotlivých organizací, ale také přehled podmínek a typu členství v jednotlivých organizacích, výčet výhod, které členství v těchto organizacích přináší a také profesní certifikace a akce, které dané organizace zastřešují. Absolventka katedry informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze, držitelka certifikátů CISA, ITIL Manager s Certificate in ITSM a konzultant ISO Pracovala na pozici konzultant ITIL/ITSM a projektový manažer, v posledních letech se věnuje nastavování a řízení interních procesů a systémů ve společnosti Czech Republic v divizi Professional solutions. Od roku 2009 je aktivní členkou marketingového výboru itsmf. Norma ISO/IEC verze 2011 Ing. Luděk Novák, PhD. CISA, CISSP, CGEIT 15. března 2011 bylo schváleno znění druhé verze normy ISO/IEC :2011, která je základem pro budování a hodnocení systémů řízení služeb IT. Příspěvek posoudí podstatné změny, které nová verze přináší, a to především s ohledem na jejich praktické uplatnění. Zároveň se podíváme i na další činnosti ISO v oblasti řízení služeb. Pozornosti určitě neuniknou ani změny v normě ISO/IEC , kde je míra zlepšování zřetelně pozorovatelná a nově připravovaná verze je již více praktickým návodem pro nasazení systému řízení procesů, než tomu bylo ve stávající podobě. Vystudoval v roce 1991 Vojenskou akademii v Brně, kde působil do roku 1994 jako odborný asistent se zaměřením na počítačovou bezpečnost. Do poloviny roku 1999 pracoval jako odborník na bezpečnost informací v různých pozicích na Generálním štábu Armády České republiky. Od léta 1999 uplatňuje zkušenosti s řízením informatiky v komerčním sektoru. V současnosti je vedoucím oddělení bezpečnosti ve společnosti ANECT a.s. se zaměřením na řízení informačních rizik, řízení bezpečnosti informací a řízení procesů ICT. Luděk Novák je držitelem certifikátů CISA (Certified Information Systems Auditor), CISSP (Certified Information Systems Security Professional), CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise IT) má kvalifikaci vedoucího auditora pro ohodnocení souladu podle norem ISO/IEC (systémy řízení bezpečnosti informací), ISO/IEC (systémy řízení služeb) a BS (systém řízení kontinuity činností organizace). Luděk je též členem Rady odborného sdružení ISACA CRC a členem technické normalizační komise TNK 20 Informační technologie. Děláte pro bezpečnost svých systémů opravdu všechno? RNDr. Miroslav Šedivý Příspěvek si klade za cíl popsat možnosti při řešení bezpečnosti informací, včetně využití standardů, upozorňuje na úskalí tohoto procesu včetně nejčastějších prohřešků. Absolvent matematicko-fyzikální fakulty Charkovské státní univerzity. Během své praxe se zabýval především kryptografií, později obecně bezpečností informací. Zastával různé pozice v oblasti aplikované kryptografie, jako vedoucí úseků bezpečnosti informací, rovněž také působí jako konzultant a soudní znalec v oboru kryptografie. Ve volném čase se kromě jiného věnuje zejména řešení matematických úloh a sudoku.

6 Hodnocení IT pracovníků Michal Henych, MBA TC Business School Co vše může být součástí výkonu IT pracovníků? A co vše v návaznosti na výkon hodnotit? A jak zajistit, aby hodnocení navazovalo na strategické cíle firmy? Přípěvek se soustředí hlavně na tzv. měkké kompetence pracovníků v IT útvarech a možné způsoby jejich objektivního měření. Působí jako lektor ve firmě Management TC provozující TC Business School - studium MBA formou Action Learning zaměřené hlavně na praktickou využitelnost poznatků získaných během studia. Jeho specializací je zejména marketing, řízení informací, organizační struktury a dále programy rozvoje managementu v rámci poradenské činnosti. Od roku 1990 do roku 2005 působil v manažerských pozicích firem zabývajících se IT. Naposledy AAC, dříve pak First International Computer. Informační technologie jsou stále jeho koníčkem a vhodně doplňují výše uvedené oblasti managementu, pro které působí jako lektor. Cukr a bič nebo respekt, cíl a dohoda? Adéla Humlová GENTEA Kolikrát jste v životě od nějakého manažera slyšeli cukr a bič - to je osvědčená metoda, která na ně platí? Z mého pohledu se jedná o zažitou pověru, která je však přežitkem otrokářské společnosti. Každý manažer je vystaven každodennímu hledání rovnováhy mezi direktivním a liberálním přístupem ke svým podřízeným. V roli kouče se setkávám často s tím, že manažeři bojují s apatií zaměstnanců vůči rozhodnutím, cílům a požadavkům vedení. V prostředí velké firmy se často vytrácí smysl jednotlivých rozhodnutí díky jejich anonymitě a postupné misinterpretaci záměru. Jediným způsobem jak této pasti uniknout je pěstování společných cílů a 100% využívání potenciálu lidí k nacházení funkčních cest. Adéla Humlová je jednatelkou společnosti GENTEA know-how, která se zabývá vyhledáváním vhodných podnikatelských záměrů pro investory a obsazováním klíčových manažerských pozic. Je manažerkou projektu INVESTICE DO NÁPADU, který GENTEA organizuje. V jejím profesním životě ji nejvíce obohatila zkušenost s vedením personální agentury Axios, spojení s největší japonskou HR společností Staff Service, vývoj náročného CRM systému PEXESO a vedení HR projektů pro IT společnosti. V posledních letech se věnovala koučinku či vedení HR projektů např. pro firmy ST Microelectronics, J.K.R. či Atlas.cz. Od technologických SLA k vyhodnocení uživatelské přívětivosti služby. Odpovídá splnění SLA praktické zkušenosti uživatele služby? Ing. Zbyšek Chvojka, MBA CAPA Consult s.r.o. S přibývajícím množstvím služeb a aplikací dostupných koncovému uživateli přes veřejné sítě a také při postupném přechodu poskytování SW aplikací formou SaaS přestává dostačovat vyhodnocování kvality služby na principu sledování dostupnosti aplikační infrastruktury. Stále větší důležitosti nabývá možnost vyhodnocování kvality služby z pohledu koncového uživatele. Podobným způsobem vzrůstá potřeba ICT oddělení podniků a operátorských organizací prezentovat netechnickým způsobem kvalitu poskytovaných služeb tak, aby tato informace byla snadno srozumitelná uživatelům služby nebo obchodním a marketingovým pracovníkům. Zbyšek Chvojka absolvoval ČVUT, Fakultu Elektrotechnikou v roce Během následujících 17 let činnosti v oboru telekomunikací a ICT pracoval ve společnostech SPT Telecom, Tescom a Siemens na pozicích technické podpory, projektového vedoucího, technické podpory prodeje a obchodního ředitele. V roce 2006 absolvoval MBA studium na IPFM. Od roku 2006 pracuje na přípravě a realizaci outsourcingových projektů v České republice a ve Skandinávii jako nezávislý konzultant. V roce 2009 zakládá společnost CAPA Consult s.r.o. zaměřenou na problematiku kvality ICT služeb a inženýrské služby v ICT. Volný čas dělí mezi rodinu, vedení lyžařského klubu, sport a fotografii. Od jednodenního kurzu po vysokoškolské studium Ing. Marek Beránek Unicorn College Příspěvek seznamuje s uceleným a propracovaným systémem vzdělávání, který se skládá ze široké škály vzdělávacích aktivit, jako jsou např. jednodenní odborné kurzy, sada návazných kurzů cíleně zaměřených na specifické role, tak i vysokoškolské kurzy. V rámci všech aktivit jsou průběžně a systematicky měřeny a vyhodnocovány znalosti účastníků. Celý vzdělávací systém směřuje k efektivnějšímu a účinnějšímu vzdělávání lidí, v našem případě zaměstnanců holdingů Unicorn a Vigour. Absolvent Univerzity Hradec Králové, Fakulty informatiky a managementu, kde současně dokončuje doktorské studium. Od roku 2001 působí ve společnosti Unicorn, kde začínal jako programátor v PowerBuilder, následně působil jako ředitel projektů vývoje informačních systémů a také jako ředitel vnitropodnikového vzdělávání společnosti Unicorn. Od roku 2007 působí na pozici ředitele Unicorn College. Historie a význam vzdělávání a IT certifikací pro praxi v ITSM Ing. Vladimír Váňa AutoCont CZ Cílem příspěvku je konfrontovat různé názory na hodnotu personálních a firemních certifikací a ujasnit si, co lze od nich očekávat. Důležitou oblastí je také pohled na oblast řízení IT a jeho specifika v porovnání se standardním business managementem s ohledem na přidanou hodnotu vzdělávání a praxe pro kariéru v oblasti ITSM. Absolvoval ČVUT FEL v Praze. Pak pracoval jako IT manager a CIO ve Spolaně Neratovice (14 let), senior konsultant v KPMG (3 roky), CIO v AutoContu On Line (3 roky) a v současné době je zodpovědný za oblast Enterprise IT managementu v AutoCont CZ. V oblasti publikační přispívá odbornými články na téma outsourcing, řízení IT, ISO/IEC do odborných časopisů IT Systems, Data Security Management, Computer World. Vystoupení na řadě konferencí na téma ITIL, implementace ISO/IEC 20000, zkušenosti z fungování ISO/IEC

ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ. Zlatý partner. Generální partner. Partneři. Mediální partneři

ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ. Zlatý partner. Generální partner. Partneři. Mediální partneři ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ Generální partner Zlatý partner Partneři Mediální partneři ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ Úvod Zahájení konference doc. Ing. Boris Šimák, CSc. děkan FEL ČVUT v Praze Doc. Ing. Boris Šimák, CSc., je

Více

ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Co je to řízení informačních a komunikačních technologií? Jsou k dispozici použitelné nástroje pro řízení informačních a komunikačních

Více

Sborník. Radosti a strasti projektového řízení aneb co v teorii nezazní, ale v praxi naleznete. 4. ročník odborné konference projektového řízení

Sborník. Radosti a strasti projektového řízení aneb co v teorii nezazní, ale v praxi naleznete. 4. ročník odborné konference projektového řízení Sborník 4. ročník odborné konference projektového řízení Radosti a strasti projektového řízení aneb co v teorii nezazní, ale v praxi naleznete 26. - 27. září 2012 Hotel Diplomat, Praha Záštita Ing. Evžen

Více

it governance Inovace podnik ání

it governance Inovace podnik ání V I. r o č n í k o d b o r n é k o n f e r e n c e it governance Inovace podnik ání 14. a 15. října 2009 Hotel Svatá Kateřina Resort ****, Počátky u Pelhřimova generální partner: pod záštitou: partneři

Více

CIO Executive Forum 2006 Rozvoj business příležitostí pomocí ICT

CIO Executive Forum 2006 Rozvoj business příležitostí pomocí ICT CIO Executive Forum 2006 Rozvoj business příležitostí pomocí ICT hotel Crowne Plaza, Praha 21. 22. září 2006 THE NEW CIO LEADER NOVÉ KOMPETENCE CIO V EXEKUTIVNÍM TÝMU INDUSTRY INSIGTS KLÍČOVÉ VÝHLEDY PRO

Více

Sborník - Konference

Sborník - Konference Sborník - Konference Projektový management jako řemeslo Agenda 08:00h 09:00h Registrace účastníků 09:00h 09:15h Zahájení konference 09:15h 12:15h BLOK 1: Kdo je projektový manažer? Moderátor p. Martin

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz EJČÁRŮV MANUÁL Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ www.everesta.cz INBOO VZDĚLÁVÁNÍ Akademie EVERESTA Akreditované a koncepční programy Personalistika,

Více

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PROJEKTOVÉHO MANAGENTU

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PROJEKTOVÉHO MANAGENTU MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PROJEKTOVÉHO MANAGENTU 25. 26. DUBEN 2012 Společnost pro projektové řízení Česká republika Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací PROGRAM KONFERENCE

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

PRŮVODCE NABÍDKOU SLUŽEB PRO VEŘEJNOU SPRÁVU PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ INBOO

PRŮVODCE NABÍDKOU SLUŽEB PRO VEŘEJNOU SPRÁVU PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ INBOO PRŮVODCE NABÍDKOU SLUŽEB PRO VEŘEJNOU SPRÁVU PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ INBOO VZK GROUP A JEJÍ SLUŽBY VZDĚLÁVÁNÍ Programy akreditované MV Programy akreditované MŠMT

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

MANAGEMENT V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI CIO. a podpora byznysu. s případovými studiemi CIO v ČR a SR. Jan Dohnal, Oldřich Příklenk

MANAGEMENT V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI CIO. a podpora byznysu. s případovými studiemi CIO v ČR a SR. Jan Dohnal, Oldřich Příklenk MANAGEMENT V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI CIO a podpora byznysu s případovými studiemi CIO v ČR a SR Jan Dohnal, Oldřich Příklenk Jan Dohnal, Oldřich Příklenk CIO a podpora byznysu s případovými studiemi CIO

Více

EF-TRANS síť jeden z pilířů projektu EF-TRANS

EF-TRANS síť jeden z pilířů projektu EF-TRANS E-bulletin projektu EF-TRANS Individuálního projektu národního v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Číslo 11 červen 2012 EF-TRANS síť jeden z pilířů projektu EF-TRANS EF-TRANS síť je skupina

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

již 25 let s Vámi Vážení klienti...

již 25 let s Vámi Vážení klienti... již 25 let s Vámi Vážení klienti...... nově Vám přínášíme náš... KATALOG LEKTORŮ TSM, spol. s r. o. Dukelská 117/12, 682 01 Vyškov tel.: 517 333 699, 517 330 543, 517 330 544; fax: 517 330 545 mobil: 736

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy MANAGEMENT V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Podnikové informační systémy Podnik v informační společnosti 3., aktualizované a doplněné vydání Josef Basl Roman Blažíček Věnováno manželkám Janě a Jitce Ukázka knihy

Více

INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 3 2010 (57) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ

INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 3 2010 (57) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ 3 2010 INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 3 2010 (57) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ SW PODPORA INTERNÍHO AUDITU ROZHOVOR SE STAROSTOU KUTNÉ HORY, IVO ŠALÁTKEM POZVÁNKA NA MEZINÁRODNÍ KONFERENCI

Více

strana 1 KATALOG vzdělávacích ne zis kov .cz

strana 1 KATALOG vzdělávacích ne zis kov .cz strana 1 KATALOG vzdělávacích kurzù 2014 ne zis kov.cz strana 2 úvod Dobrý den, dostává se Vám do ruky výsledek naší letní prázdninové práce. Nápad vytvořit katalog kurzů vznikl na strategickém plánování

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA KONCEPCE VĚDECKÉ PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ THE CONCEPT OF SCIENTIFIC

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

S B O R N Í K KO N F E R E N C E

S B O R N Í K KO N F E R E N C E SBORNÍK KONFERENCE KPM CONSULT, a.s., člen SDT a Network of National ITS Associations, pořádá 2. ročník odborné konference TELEMATIKA PRO REGIONÁLNÍ DOPRAVU 2007 motto: Propojení vědy a praxe Plzeň, reprezentační

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 0 Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ČINNOSTI ROKU 2008... 13 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 25 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA...

Více

Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X

Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X Strana : 2 Obsah: Obsah:... 3 1. Úvod... 4 2. Kurzy na českých vysokých školách, zaměřené na inovace... 6 5.1. Přehled kurzů... 6 2.1.1. Ekonomická fakulta VŠB-TU

Více

KONFERENCE VIZE 2015

KONFERENCE VIZE 2015 KONFERENCE VIZE2015 Regionální operační program Jihovýchod evropská šance pro region VIZE2015 2. ROČNÍK KONFERENCE O REALIZACI ROP JIHOVÝCHOD, TENTOKRÁT NA TÉMA VÝZVY A SPECIFIKA ROZVOJE REGIONU JIHOVÝCHOD

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH KURZÙ 2013 2014. strana 1

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH KURZÙ 2013 2014. strana 1 KATALOG VZDĚLÁVACÍCH KURZÙ 2013 2014 strana 1 strana 2 ÚVOD Dobrý den, dostává se Vám do ruky výsledek naší letní prázdninové práce. Nápad vytvořit katalog kurzů vznikl na strategickém plánování v květnu,

Více

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová Praha 2013 Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová

Více

Projektový management podle IPMA

Projektový management podle IPMA , Pavel Máchal, Branislav Lacko a kolektiv Projektový management podle IPMA 2., aktualizované a doplněné vydání Kompetence podle IPMA Competence Baseline ver. 3.1 Podpora pro certifikaci projektových manažerů

Více