NOVÝ BENEFITNÍ PORTÁL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÝ BENEFITNÍ PORTÁL"

Transkript

1 únor 2014 jasnýcíl Firemní časopis společnosti Gumotex a.s. NOVÝ BENEFITNÍ PORTÁL Změna při poskytování zaměstnaneckých výhod Pozvali jsme distributory našich lodí Gumotex mezi nejlepšími exportéry Prezentovali jsme se v Düsseldorfu Ocenění převzalo 18 zaměstnanců NIGHT CONTROL První měsíce v prodeji s kladným ohlasem veřejnosti

2 Aktuálně Představenstvo schválilo nový podnikatelský záměr Na svém předposledním zasedání v roce 2013 projednalo a schválilo představenstvo společnosti podnikatelský záměr (PZ) na rok Hlavní cíle, na které je PZ 2014 rozpracován, vycházejí ze schválené dlouhodobé strategie Gumotex, a.s. na léta 2013 až Oproti cílům pro rok 2013 je v nich zakotvena výrazná růstová dynamika, která by měla naši firmu posunout na mnohem vyšší úroveň rentability a samozřejmě také konkurenceschopnosti. Splnění těchto cílů podpoří nové a velké investiční akce, na které byly naplánovány historicky nejvyšší investiční zdroje ve výši přes 160 milionů Kč. Celkové tržby za naše výrobky jsou pro rok 2014 naplánovány na více než 2,2 miliardy Kč, což je téměř o 400 mil. Kč více než ukládal plán v roce Tyto tržby by měly naší firmě přinést hrubý zisk přes 160 mil. Kč. I když jsou v tomto čísle zahrnuty výnosy z bankovního zajištění kurzu dolaru a eura, je hrubý zisk v roce 2014 naplánován o téměř 50 mil. Kč výše než v roce PZ byl schválen napoprvé Předložení PZ 2014 představenstvu předcházelo intenzivní zpracování podrobných podkladů a dílčích rozpočtů v jednotlivých odštěpných závodech. Šlo zejména o analýzy potenciálu našich zákazníků a také průzkum nových prodejních příležitostí, včetně trendů ve vývoji nových produktů. Na tom se velmi aktivně podílely týmy obchodníků, vývojářů a pracovníků z výroby pod vedením ekonomů jednotlivých závodů. Zpracování PZ 2014 koordinoval odbor controllingu. Bez jakékoliv diskuze odvedly všechny týmy i controlling velký kus práce, takže souhrnný podnikatelský plán mohl být předložen do porady vedení a představenstva už listopadu. Profesionálně odvedenou práci potvrzuje i fakt, že představenstvo schválilo dokument už při prvním projednání, což se v posledních letech běžně nestávalo. Všem, kteří se na zpracování PZ 2014 podíleli, patří uznání a poděkování. Kajaku Seawave i motorové kánoi Ruby prorokují distributoři úspěch měsíci listopadu proběhla dvě setkání distributorů v areálu firmy V Gumotex v Břeclavi. Nejprve přijeli nejvýznamnější zákazníci v segmentu nafukovacích lodí z České republiky, Slovenska a Polska. V závěru listopadu jsme pozvali také zástupce z Německa, Anglie, Itálie, Slovinska, Chorvatska a Maďarska. Cílem obou setkání bylo seznámit naše obchodní zástupce s analýzou výsledků letošní sezóny, dohodnout další postup na jednotlivých trzích a odsouhlasit podmínky na další sezónu. Předložili jsme také pobídku výprodeje starých modelů a nastavili podmínky marketingové spolupráce a podpory. Součástí programu byla exkurze ve výrobě nafukovacích lodí, jejímž účelem bylo zákazníky seznámit s celým procesem od výroby materiálů až po samotnou finalizaci výrobků. Po té byli účastníci setkání seznámeni s novými výrobky na sezónu 2014 a s novým designem lodí. Oběma letošním novinkám, jak kajaku Seawave, tak motorové kánoi Ruby, distributoři prorokovali úspěch na trhu, oceňovali také designový posun k moderním trendům v podobě změny barev lodí. V návaznosti na prezentaci novinek se rozvinula diskuse plná příspěvků na nové možné výzvy a příležitosti na trzích z hlediska inovace výrobků. Tomáš Gála key account manager Dílčí cíle jsou zapracovány do osobních plánů techniků Členové představenstva doporučili, aby byla celková čísla rozpracována do dílčích cílů a aktivit jednotlivých procesů na všech OZ, což bylo realizováno na počátku měsíce prosince. Představenstvo současně doporučilo, aby byl zpracován podrobný harmonogram čerpání finanční zdrojů na velké investiční akce. Jako další krok připravilo vedení akciové společnosti promítnutí procesních cílů a aktivit do osobních plánů jednotlivých techniků (tzv. VAKů) tak, aby každý přesně věděl, jaké jsou jeho konkrétní úkoly a na co se má hlavně zaměřit. To by mělo výrazně přispět k zajištění i tak ambiciózních cílů, jaké jsme si pro rok 2014 nastavili. Ing. Vladimír Chmela Kolektivní smlouva pro rok 2014 přinesla změny oblasti odměňování v Gumotex, a.s. došlo k plošnému zvýšení V mzdových tarifů vč. smluvních mezd o 2,5 %. Mění se poměr zaručené a nezaručené mzdy na 68/32. V každém tarifním stupni se zavádí nové maximum tzv. nadtarif. Ve mzdové části bylo dále dohodnuto zvýšení příplatku za dobu práce v noci o 1 Kč (nyní 15,50 Kč/hod.). Nově bylo dohodnuto poskytnutí nepeněžního příspěvku zaměstnancům na volnočasové aktivity, který je možné čerpat prostřednictvím internetového benefitního portálu. Ze sociálního fondu obdrží do tohoto systému každý zaměstnanec 1000 Kč a dále je sem převedeno tzv. věrnostní. Všechny ostatní benefity, jako jsou jeden týden dovolené nad rámec zákoníku práce, pracovní doba 7,5 hodiny denně, pružná pracovní doba, příspěvky na stravování, příspěvek na životní pojištění, příspěvek na doplňkové penzijní spoření (dříve penzijní připojištění), jubilea a další, zůstávají v platnosti. Podmínky nové kolektivní smlouvy se vztahují na zaměstnance akciové společnosti GUMOTEX včetně závodu Tanex, Plasty v Jaroměři a platí do Pro společnost GUMOTEX MATRACE, s.r.o. zůstávají veškeré mzdové a sociální nároky zachovány ve stejné výši jako v roce (red) Kolektivní smlouvy podpisem stvrdili předseda představenstva Gumotex a.s. a jednatel společnosti Matrace s.r.o. Jiří Kalužík a předsedkyně odborové organizace Libuše Štěpánková.

3 V růstu exportu jsme v první dvacítce Začátkem ledna 2014 vyhlásily Střední podnikatelský stav a Asociace na podporu podnikání v ČR výsledky už 19. ročníku soutěže Exportér roku. Soutěž se koná tradičně pod záštitou Hospodářské komory ČR a jejích partnerů. Naše firma Gumotex se účastní této soutěže pravidelně přes deset let a několikrát se už umístila mezi stovkou největších českých exportérů. Tradičně se na prvních místech řadí velké nadnárodní společnosti jako např. ŠKODA AUTO, PANASONIC AVC, SIEMENS GROUP, BOSCH DIESEL, a další. Kvůli co největší objektivitě byly jako srovnávací báze použity výsledky v exportu za rok Hodnotitelský tým vyhodnocoval pořadí v několika kategoriích. Posuzoval se jednak celkový objem exportu a také nárůst exportu mezi roky 2011 a V silné konkurenci největších českých exportérů se Gumotex v žádném případě neztratil. V kategorii nárůst exportu mezi léty 2011 a 2012 jsme se umístili na 35. místě. Ještě lepšího umístění jsme dosáhli při hodnocení celkového objemu exportu za období 1993 až 2012, kde Gumotex obsadil krásné 34. místo. V kategorii nárůstu exportu od roku 1993 je Gumotex dokonce na vynikajícím 20. místě ze všech hodnocených firem. Současně s vyhodnocením výsledků jsme od pořadatelů obdrželi tři diplomy. I když tento úspěch není dotován žádnou finanční částkou, bezesporu se tím zvyšuje prestiž značky GUMOTEX v České republice a zejména u našich obchodních partnerů. Poděkování za to patří všem našim zaměstnancům, kteří se podíleli na realizaci exportních zakázek jak do USA a EU, tak i do dalších zemí. Ing. Vladimír Chmela Nová linka v Jaroměři rozjíždí sériovou výrobu V minulém čísle jsme vás informovali o stavu prací na projektu nové linky SPUR pro výrobu sedáků. Nyní navazujeme stručnou rekapitulací nejdůležitějších milníků a popisem aktuální situace. Celá akce byla zahájena začátkem června loňského roku stavebními úpravami stávajících budov. Zrekonstruovaná výrobní hala byla poté vybavena moderní technologickou infrastrukturou, na níž navázala dodávka sedákové linky SPUR, která se svojí koncepcí řadí k technicky nejvyspělejším linkám v Evropě. Po úspěšném testování jednotlivých technologických uzlů jsme v souladu s časovým harmonogramem začátkem prosince zahájili finální přejímku linky. U takto složitého výrobního celku je nutné prověřit nejenom linku jako takovou, ale i funkčnost a vzájemné návaznosti jednotlivých technologických komponent. Tento úkol jsme splnili do vánočních svátků. Dvoutýdenní přerušení prací jsme využili pro dokončení drobných stavebních úprav, nátěrů zařízení a doladění detailů, které nemohly být prováděny v čase testování zařízení. V druhém a třetím lednovém týdnu, proběhla finální testování celku. Všechny výstupní parametry byly detailně prověřovány v dvousměnném provozu po dobu dvou dnů tak, jak je stanoveno v kontraktu s dodavatelem sedákové linky. Na finální přejímku plynule navazuje postupný nájezd seriové výroby projektu Merkwiller. Všechny výše uvedené práce vyžadují stoprocentní nasazení celého realizačního týmu a celé řady dalších pracovníků závodu Tanex, kteří jsou podpořeni kolegy z Břeclavi. Všem pracovníkům patří velká pochvala a poděkování. Ing. Milan Branda ředitel závodu Tanex Plasty 3

4 Celková výkonnostní odměna přesáhla 15 milionů korun Ve vyúčtování mzdy za měsíc listopad 2013 byla zaměstnancům GUMOTEX, a.s. vyplacena výkonnostní odměna. Vzhledem k zpřísnění podmínek, které byly zveřejněny během měsíce prosince 2012, se pro vznik nároku na vyplacení odměny výjimečně posuzovalo období pouze deseti měsíců, tj. leden 2013 až říjen V mnoha případech její vyplacení ovlivnilo nesplnění fondu pracovní doby. Celkem bylo vyplaceno 15,1 milionu korun. Odměnu obdrželo 848 pracovníků, tj. téměř 84 procent z celkového stavu zaměstnanců. Oproti předchozímu období se nárok na odměnu, vlivem plnění fondu odpracované doby, snížil o téměř 12 procent. Pro zvýšení využití fondu odpracované doby lze přitom využívat různé možnosti. Zaměstnanci si mohou především dobu nadpracovat a využít hodin z vytvořené Databanky přesčasových hodin až do výše 50 hodin. Tato mzdová složka slouží na jedné straně jako nástroj k co nejefektivnějšímu využívání fondu pracovní doby a na straně druhé především k posilování kolektivní a osobní motivace za výsledky práce. Základní objem prostředků pro použití k výplatě této odměny se vypočítává ze skutečně vyplacených mezd na středisku za stanovené období. O konečné výši odměny pro zaměstnance rozhoduje vedoucí pracovník, který má právo svému zaměstnanci v závislosti na jeho dosažených výsledcích buď odměnu přiznat v plné výši, nebo ji krátit, případně i odejmout. Ing. Petra Dubová vedoucí odboru mezd Připravili jsme nový katalog matrací Pro rok 2014 připravila společnost GUMOTEX MATRACE s.r.o. nový katalog s nabídkou toho nejlepšího, nejzajímavějšího a nejprodávanějšího. Konečný spotřebitel bude mít možnost vybrat si z nejoblíbenějších matrací, které jsou vyhledávané pro svou vynikající kvalitu a konstrukční řešení. Mix použitých materiálů od HR a líných pěn až po latexové materiály je zárukou životnosti a užitku z matrací. Potahy jsou osvědčené svou praktičností a jednoduchou údržbou, která je zárukou vysoké hygieny lůžka a tedy prostředí, ve kterém denně strávíme několik hodin tak důležitých pro náš odpočinek a relaxaci. V katalogu jsme nezapomněli ani na naše nejmenší děti do 3 let a doufáme, že až se z malých dětí stanou školáci a pak třeba studenti, budou patřit i nadále k našim zákazníkům a spáčům, kteří cíleně vyhledávají kvalitní matrace z kolekce GUMOTEX. O veletrh v Düsseldorfu byl obrovský zájem Skupina RUBBER & COATINGS se zúčastnila jako aktivní vystavovatel veletrhu K 2013 v Düsseldorfu. Celosvětově se jedná o největší veletrh zaměřený na zpracování plastů a kaučuku. Na akci, která se koná pouze jednou za tři roky, se prezentovalo více než společností. Všech 17 hal doslova praskalo ve švech a veletržním palácem prošlo více než odborných návštěvníků z cca 120 zemí světa. Díky ohromnému počtu zájemců o výstavní prostor byl veletrh již 16 měsíců předem zcela vyprodán. Záměr vystavovat na vlastním stánku za účasti našeho odběratele gumárenských směsí ze Slovenska, firmy Boguma, s.r.o. Bošany, se tak nezdařil. Využili jsme nabídky agentury CzechTrade, která poskytla společné stánky pro 12 firem z ČR. Absolvovali jsme cca 65 jednání. Více než polovina se týkala spíše návštěv výrobců surovin potřebných pro gumárenské směsi nebo dodavatelů nabízejících různé služby či výrobní technologie. Zaznamenali jsme zvýšený zájem o potenciální dodávky silikonových směsí, poptávky a dotazy především na TPE (thermoplastic elastomers) a FEF (flexible elastomeric foam). Tady bohužel nedisponujeme potřebnou technologií. Obsluhu našeho stánku zajišťovali vždy prodejce a vývojář, pomohlo i 8 odborných pracovníků z divize OZ3 a OZ2, zejména z vývojových oddělení, a také vedení Gumotexu. Probíhala setkání s potencionálními i stávajícími zákazníky. Mezi nejdůležitější z pohledu prodeje byla jednání s firmou Gledring d.o.o. Slovinsko, naším druhým největším odběratelem sortimentu gumárenských směsí. Jednali jsme i s firmou Paul Heller GmbH&Co. Německo, se kterou je rozjednán projekt v oblasti povrchově upravovaných materiálů. Martina Houdková vedoucí skupiny Rubber & Coatings Ing. Sylvie Čechová manažerka marketingu Naši společnost prezentovala také vedoucí vývojová pracovnice Vendula Reichlová z břeclavského závodu OZ3. 4

5 Rozhovor NIGHT CONTROL přináší vysoký nadstandard V minulém čísle jsme představili Unikátní spací systém NIGHT CON- TROL, který dceřiná společnost GUMOTEX MATRACE, s.r.o. dodává na slovenský trh. Jde o nový projekt s ambiciózním cílem uplatnit nový segment na trhu s matracemi. První měsíce hodnotí business development manager Antonín Dymák. Ing. Antonín Dymák Snažíme se využít potenciálu, který máme v podobě matrací Select, donedávna dodávaných pouze na americký trh. Chceme najít cestu, jak mít pod kontrolou celý řetězec od vývoje vlastního produktu až po maloobchodního zákazníka. Zatímco v USA nafukovací matrace tvoří zhruba deset procent trhu, my začínáme. Proto se nejdříve chceme dostat celoplošně mezi lidi v rámci jedné země a ukázat, že je na trhu i jiný druh postelové matrace. je hlavní předností našeho produktu dvanáctistupňová, elektronicky řízená změna tuhosti. Zákazník si tak může matraci přizpůsobit momentálním potřebám či náladám. To je důležité zvlášť v momentě, kdy si uvědomíme, že spánkem trávíme zhruba třetinu života. Proč slovenský trh a nikoliv naše prodejny? Je to jiný produkt podpořený kompletním servisem, jiným designem a s vyšší cenou. Proto je potřeba k jeho prodeji přistupovat jinak. Nelze jej nabízet v našich obchodech a už vůbec ne v obchodních řetězcích. Pro celoplošné pokrytí českého trhu bychom potřebovali prodejny minimálně dvě, v Brně a v Praze. Také vstupní náklady jsou v případě Slovenska podstatně nižší. Vlastní prodejnu máme v Bratislavě, odkud se dá s plným servisem zaměřit na dvě třetiny celého Slovenska. Právě z těchto důvodů si řada firem vybírá slovenský trh s pohledu Evropy jako testovací. Co je NIGHT CONTROL? Základem je zmiňovaná nafukovací postelová matrace, jejíž tuhost se dá měnit pomocí bezdrátového ovládání a malého kompresoru. Vhodným doplňkem může být elektronicky polohovatelný rošt, který lze ovládat i s matrací prostřednictvím společného ovladače. Jak se novinka na slovenském trhu zabydluje? Lidé se o novince dozvídají z PR aktivit, billboardů, internetového obchodu i z televize. Snažíme se netradiční formou podpořenou zajímavým designem oslovit přímo koncové zákazníky. Během listopadu a prosince jsme prodali přes dvacet kusů. V nejbližší době chceme vyzkoušet, jak slovenský trh zareaguje na další podporu v médiích. Výrobek na první pohled láká svou netradičností. Když se navíc zákazník doví, že za tím stojí firma s více jak šedesátiletou tradicí, je potěšen. Během následujících let bychom rádi tvořili dvě až tři procenta v prodeji matrací na Slovensku. Pokud tohle dokážeme, bude možné rozšíření do dalších evropských zemí. Prodejna v obchodním centru Polus v Bratislavě. Co znamená kompletní servis? Kupující s naší matrací získává i vysoký nadstandard. Po zakoupení zajišťujeme rozvoz zdarma po celém Slovensku a poskytujeme čtrnáctidenní lhůtu na vrácení zboží bez jakéhokoliv důvodu. Pokud by nastala závada, zákazník nikam nic nevozí ani neposílá. Máme v provozu help linku po celých 24 hodin. Technik, který má s sebou veškeré náhradní komponenty, je schopen v podstatě okamžitě vyrazit a na místě bleskově situaci řešit. NIGHT CONTROL má pětiletou záruku. Na čem spíte Vy? Samozřejmě na NIGHT CONTROL, na čem jiném? Když jsem dvoulůžko před několika měsíci přivezl domů, tak mi manželka řekla povleč si to sám a byla docela skeptická. Po čtrnácti dnech nechtěla spát na ničem jiném. Možná sehrálo roli i těhotenství, při kterém maximálně využila volitelnost a nastavila si matraci extrémně měkkou. Takže u nás se NI- GHT CONTROLL rozhodně ujal. Děkujeme za rozhovor Pavel Kašuba Během jedenácti týdnů byl nový produkt představen téměř třem tisícovkám lidí formou roadshow v několika slovenských městech. Devadesát procent z nich hodnotilo novinku pozitivně či výborně. Jsou v nabídce produktové variace? Původně jsme zvažovali čtyři produktové řady. Ve finále jsme pro testování prodejnosti zůstali u jedné. Začínáme prodávat a určitě se časem dostaneme k různým variantám povrchových materiálů nebo rozměrů. Jaká je cena a jak na ni zákazníci reagují? Cena za dvoulůžko činí EUR, jednolůžko je o 300 EUR levnější. Obecně však platí, že lidé si matraci kupují na pět až deset let a při jejím výběru jsou opatrní. Většinou volí podle tuhosti matrace. Proto Také při slavnostním otevření prodejny si novinku vyzkoušeli první zájemci.

6 GUMOTEX cafeterie: náš nový benefitní portál Přístup na webu: https://gumotex.benefitycafe.cz Od 3. ledna 2014 je v provozu moderní internetová aplikace, ve které si můžete vybrat ze široké škály benefitů podle vaší volby a preferencí. Každý zaměstnanec si tedy může vybrat ze široké škály možností, jak bude trávit svůj volný čas, jak rozšíří svou kvalifikaci nebo jak bude relaxovat. Benefitní portál je určen pro všechny zaměstnance akciové společnosti Gumotex. Myslí i na ty, kteří nemají v práci ani doma přístup k internetu. V areálu společnosti bude zřízen tzv. kiosek, kde bude možné si benefity vybrat a objednat. provedena peněžními prostředky, které má zaměstnanec nahrané v benefitním portálu. 3. Ticket Benefits Card - platební karta, se kterou lze platit prostřednictvím standardních platebních terminálů společnosti MasterCard. Kartu si musíte nejprve přes portál objednat, po jejím obdržení provedete v portálu její registraci a následně si na ni můžete převádět body (peníze). Platba probíhá stejně jako s běžnou platební kartou, tj. po zadání PIN kódu je hodnota nákupu stržena ze zůstatku na kartě. 4. Volnočasové poukázky Ticket Benefits - poskytují možnost neomezené volby ze širokého spektra aktivit (např. zdraví, sport, kultura, rekreace, vzdělávaní apod.) a je možné je uplatnit u více než partnerských provozoven po celé ČR. 5. Benefit na fakturu - lze čerpat u poskytovatelů, kteří nejsou zařazeni do katalogu benefitů. Lze jej využívat pouze na benefity v těchto kategoriích: Zdravotní péče, Sport a Kultura, Vzdělávání, Programy pro děti, Cestování (v rámci ČR). Aplikace benefitního portálu je vyvinuta na míru pro potřeby naší společnosti ve spolupráci se společností Edenred. Se spuštěním benefitního portálu je pro každého zaměstnance připraven stručný uživatelský manuál, který obsahuje veškeré informace, jež budete pro začátek potřebovat. Tento manuál vám byl zaslán též em s přihlašovacími údaji. Více informací obdržíte v dalších informačních materiálech, ve mzdové účtárně, případně na personálním oddělení. Někteří z vás využili i školení na obsluhu a seznámení se všemi možnostmi využití benefitního portálu. Jak funguje GUMOTEX benefitní portál Každý zaměstnanec naší společnosti má v benefitním portálu vytvořen svůj vlastní účet s přihlašovacím jménem a heslem. Přihlašovací údaje vám byly zaslány na pracovní či soukromý , který jste zadali jako kontaktní adresu při sběru ové databáze. Ti z Vás, kteří soukromý ani pracovní nemají, obdrželi přihlašovací údaje v obálkách od svých vedoucích. Na svém benefitním účtu máte k dispozici finanční prostředky, které vám zaměstnavatel přidělil pro dané období (1 rok). Tyto prostředky můžete utrácet za zvolené benefity podle vlastního uvážení. Základní pravidla a limity jsou předem definovány a můžete je najít na výše uvedené webové stránce benefitního portálu. Platidlem v benefitním portálu jsou tzv. body, 1 bod = 1 Kč (výjimkou jsou pouze dárkové poukázky, které nejsou daňově osvobozeny). Jaké benefity si můžete vybírat Oblastí, kde lze body utratit, je mnoho: od sportu, například formou permanentky do fitness centra, přes wellness služby v podobě masáže, jazykové a jiné vzdělávací kurzy až po nákup v lékárně či optice. Své body můžete dokonce i procestovat, jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Pokud Vás více než sport a cestování zajímá kultura, tak jsou pro Vás připraveny lístky do multikin, na divadelní představení či jiné akce. Způsoby čerpání v benefitním portálu 1. E-Ticket - elektronický typ poukázky tvořený šestimístným kódem složeným z čísel a písmen. Po jeho vygenerování už jen navštívíte partnerskou provozovnu, u které jste si prostřednictvím portálu e-ticket zakoupili, předložíte jej a hodnota e-ticketu vám bude po elektronickém ověření odečtena z celkové hodnoty zboží/služby. 2. Přímá platba přes internet - umožňuje nakupovat zboží/služby ve vybraných e-shopech uvedených v benefitním portálu (Cinestar, Lekarna.cz, Ticketpro.cz, atd). Úhrada objednaného zboží/služeb je Platební metody Poukázky Edenred Ticket Multi, Ticket Academica Ticket Medica, Ticket Holiday Ticket Sport a Kultura Tickets Compliments Dárkový Platební karta (Ticket Benefits Card) E - Ticket Přímá platba v e-shopech Platba na fakturu Podmínky a pravidla Ing. Petra Dubová vedoucí odboru mezd daňově zvýhodněný benefit (1 Kč= 1 bod) v hodnotách 50, 100, 200, 500 nelze vracet hotovost doručení poukázek na adresu GTX do 1 týdne od týdenní uzávěrky výběr z katalogu benefitů daňově nezvýhodněný benefit (1 Kč = 1,34 bodu) v hodnotách 50, 100, 200, 500 nelze vracet hotovost doručení poukázek na adresu GTX do 1 týdne od týdenní uzávěrky libovolný nákup v síti partnerů dodanění ve výplatě (daň, pojistné) daňově zvýhodněný benefit (1 Kč= 1 bod) žádné omezení nominální hodnoty poukázky objednání karty = 10 bodů platnost karty 3 roky dobití bodů na kartu do 2 dnů platnost bodů na kartě 24 měsíců opětovné vystavení karty (při ztrátě) = 250 bodů platba přes terminál u smluvních partnerů daňově zvýhodněný benefit (1 Kč= 1 bod) benefit možno čerpat ihned (po vygenerování kódu) platnost e-ticketu 6 měsíců od vygenerování kódu výběr z katalogu benefitů daňově zvýhodněný benefit (1 Kč= 1 bod) přímá platba body z cafeterie v e-shopech čerpání benefitů u poskytovatelů, kteří nejsou zařazeni v katalogu pouze pro daňově zvýhodněné benefity realizace formou zálohové faktury vystavené poskytovatelem na společnost Edenred doba realizace (2-4 týdny) 6

7 Akademie Tým Výroba 1 odstranil ztrátové časy Tým Výroba 1: Jan Pavlík, Libor Prokop a Jiří Beran. Tým Patoček: Lucie Tomková, Pavel Polák, Tomáš Černý, a Kamil Kadrnka (na snímku chybí). Spolupracuje Stanislava Kychlerová. Náš úkol se týká zrychlení výměn nástrojů (forem) na velkých tvarovacích strojích pro zpracování expandovaného polypropylenu (EPP) v Jaroměři. Jsou to dva nové stroje, produkce na nich probíhá druhým rokem. Poněvadž jejich provoz dosahuje nejvyšší efektivnosti (možnost velkých násobností forem), potřebujeme, aby jejich využití bylo co největší. Z tohoto důvodu je tlak na zkrácení všech prostojů. Na těchto zařízeních vyrábíme převážně díly pro automobilový průmysl, jako jsou např. výplně nárazníků, Toolboxy, výplně zavazadlových prostorů a dveřní paddingy pro naše největší zákazníky: Volkswagen Group, BMW, Suzuki, Toyota a další. Provedená analýza odstávek jasně ukázala, že největší neproduktivní časy vznikají při výměně forem. Využitím metody SMED (rychlá výměna nástrojů) a pod odborným dohledem p. Dalibora Křivánka, lektora právě probíhajícího projektu Akademie, jsme zmapovali celý průběh výměny forem a podstatou našeho řešení je přesunutí veškerých externích činností výměny mimo strojní zařízení tak, aby provoz stroje byl omezen pouze na nezbytně nutnou dobu, čímž zvyšujeme jeho výrobní kapacitu. K tomuto účelu slouží tzv. Pracoviště přípravy forem, kde probíhají veškeré externí činnosti potřebné pro výměnu formy, aniž bychom odstavili výrobní zařízení. Chceme také maximálně standardizovat vstupní podmínky jednotlivých činností u všech forem např. použitím stejného spojovacího materiálu. V konečné fázi vytvoříme detailní pracovní postup nové výměny forem s vizualizací jednotlivých kroků procesu. Touto změnou zkrátíme čas potřebný pro výměnu formy z původních 8 až 9 hodin na pouhé 3 hodiny, čímž navýšíme výrobní kapacitu výše zmiňovaných zařízení o celých 10 %. Převedeno na finance to znamená úspory v řádech stovek tisíců Kč ročně. Jiří Beran, vedoucí technolog Jaroměř Tým Patoček navrhne zvýšení efektivity pracoviště Speciální výroba Tým ESA chce zefektivnit kompletaci člunů Zaměřujeme se na optimalizaci ergonomie a obslužnosti pracoviště. Vybrali jsme si kompletaci člunů, tedy výrobu náročnou na ruční operace. Současně řešíme náměty co je potřeba změnit? - Nanášení lepidla - Válečkování (Je možná automatizace této činnosti pro zvýšení efektivity práce?) - Celková organizace práce u všech procesů S hlavním technologem a technologem výroby člunů jsme prošli celou výrobu (válcovna, přípravy výseků, lepení jednotlivých částí, finální kompletace člunů až po balení). Vzhledem k povaze úkolu a jeho časové náročnosti bude výsledkem našeho týmu pravděpodobně jenom doporučení, kde vidíme rezervy a na co by se měla OZ3 zaměřit. Ke konkrétním případům je nutné například celý den sledovat určitou činnost s následným vyhodnocením. Při hodnocení ergonomie pracoviště využijeme metody a návrhy lektora. Konkrétně Hodnocení pracovních poloh (OWAS) a Rizikové faktory pracovních poloh (metody RULA a REBA), které jsme v rámci Akademie rozebírali detailně (nepřijatelné polohy, předklon, záklon bez opory trupu, předklon hlavy, práce v kleku, podřepu, lehu ). Všechny tyto rizikové faktory se nejlépe vyhodnocují tím, že se použije kamerový záznam a následně se činnosti vyhodnocují. Jedná se o dlouhodobou věc. Přímo ve výrobě nás lektor upozornil na několik zbytečných činnosti pracovníků. V několika případech se jednalo pouze o nesmyslné přemísťování předmětů. Rozhodně bude nutné se v budoucnu zaměřit na činnosti, které nejsou vždy v souladu s ergonomií. Filip Radocha, vedoucí nákupce Břeclav Naším záměrem je zjednodušit vstupní a výstupní kontrolu u speciální výroby, samozřejmě za dodržení všech podstatných náležitostí. Chceme tím snížit náklady na reklamace a vícenáklady s nimi spojené. Zaměřili jsme se na možnosti úprav metodiky a dokumentace. Po revizi současného stavu kontroly navrhujeme opatření pro významnou úsporu při řešení reklamací, v současné době probíhá aktualizace informaci v E1. Samozřejmě diskutujeme možné kroky s těmi, jichž se budou v důsledku týkat, tzn. s pracovníky skladů, výroby a kontroly. Diskuze se zúčastněnými v rámci vzdělávací aktivity i těmi, jichž se problém týká, přináší další možnosti úspor času a prostředků. Pavel Polák, manažer prodeje Břeclav Tým ESA: Filip Radocha, Kristýna Mrkývková, a Jaromír Hrubý. (Na snímku chybí Miroslava Košťálová a Petr Polášek.)

8 Akce V závěru loňského roku převzalo ocenění 18 zaměstnanců Každoroční tradicí je slavnostní ukončení roku a ocenění nejlepších pracovníků. Děje se tak v rámci firemních večírků. Kandidáty na ocenění navrhují vždy ředitelé závodů, vedoucí procesů a jednotlivých středisek. Také letos vybraní zaměstnanci obdrželi finanční odměnu, kytku a grafický list. Pracovníkům poděkovali zástupci vedení akciové společnosti. O následnou zábavu, uvolněnou atmosféru a něco dobrého k zakousnutí nebyla nouze V Břeclavi ani v Jaroměři. Zpestřením byla například tombola plná hodnotných cen nebo vystoupení malých mažoretek. (pk) Firemní ples letos nebude Společnost Gumotex nebude v roce 2014 pořádat tradiční ples. Nesnadné rozhodnutí bylo přijato po dlouhých diskuzích. Vedení společnosti si plně uvědomuje, že přerušení dlouholeté tradice se může setkat s nepochopením u některých zaměstnanců i pravidelných plesových hostů z řad obchodních partnerů a břeclavské podnikatelské veřejnosti. Když se však zpětně podíváme na minulých několik plesů, je nutno konstatovat, že původní záměr poskytnout kvalitní zábavu zejména zaměstnancům firmy a jejich rodinným partnerům - se z velké části postupně vytratil. Podíl zaměstnanců mezi plesovými hosty neustále klesal. Díky velmi dobrému organizačnímu zajištění a nemalým finančním prostředkům, které Gumotex na realizaci uvolňoval, se firemní ples postupně stal místem pro zábavu a prezentaci cizích osob a subjektů. To byl hlavní důvod, proč bylo takové rozhodnutí vedením firmy přijato. Akce se více zaměří na zaměstnance V současné době se intenzivně připravuje zcela nová koncepce akcí pro zaměstnance. První z nich je připravována na měsíc květen, kdy by měl proběhnout Den otevřených dveří. Podobná akce se uskutečnila už v roce 2012 a setkala se s příznivým ohlasem u zaměstnanců a rodinných příslušníků. Přímo na nádvoří firmy proběhne zábavné odpoledne s mnoha atrakcemi pro děti, ale i s programem pro dospělé. V rámci akce si bude možno prohlédnout i vybraná pracoviště a výrobkové novinky, takže se zaměstnanci budou moci pochlubit, na které dílně pracují a co vyrábějí. Nadále počítáme, že budou pořádány firemní večírky, i když, s ohledem na zkušenosti minulých ročníků, bude nutno hledat jejich nové zaměření a zatraktivnění programu. Cílem všech akcí pro zaměstnance je v první řadě dobře pobavit, ale i vytvořit neformální mimopracovní vazby a nenásilně posílit sounáležitost zaměstnanců s firmou Gumotex. Ing. Vladimír Chmela 8

9 Ocenění Kdo je mezi oceněnými za rok 2013? Martina Houdková odbor prodeje stř. 351 Pracuje koncepčně a systémově na základě zadání nové prodejní strategie odštěpného závodu 3. Vedle vlastní agendy zvládá velmi intenzivní akviziční činnost vždy v termínu i za cenu nadstandardního nasazení. Libuše Indrová odbor výroby stř. 334 Za svých třiačtyřicet odpracovaných let prošla ve firmě výrobou lehátek na lince, ale většinu času působila v opravně, kde zjišťuje skryté vady, vyhodnocuje kvalitu matrací a napomáhá tak snížení procenta zmetků. Spolupracuje s odd výroba člunů a pomáhá při výrobě sítotiskových bubnů. Jiří Marák odbor hlavního mechanika stř. 610 Odborník na pozici vedoucího konstruktéra s příkladným nasazením při řešení pracovních problémů. Aktivita nad rámec vlastních pracovních povinností. Jan Helešic odbor hlavního mechanika stř. 615 Dlouholeté a obětavé plnění úkolů nad rámec pracovních povinností. Je velmi spolehlivý s příkladným přístupem k pracovním úkolům, s ochotou a nasazením při práci. Judita Pavlíčková personální úsek stř. 020 V Gumotexu pracuje přes 30 let, nejprve na odboru hlavního mechanika, později na personálním úseku, kde má na starosti příjem zaměstnanců, spolupráci s agenturami práce, podílí se na zajišťování podnikového stravování apod. Ing. Ludmila Sýkorová finanční odbor stř. 035 Pracuje na ekonomickém úseku na pozici vedoucí finančního odboru. Výrazně se podílí na správě a řízení finančních toků společnosti. Ing. Róbert Gebauer odbor výzkumu a vývoje stř. 240 Jeden z mála pracovníků s přesahem nad rámec svého útvaru v rámci odštěpného závodu 2. Na profesionální úrovni je schopen řešit problematiku vývoje, kvality a výroby. Na vývoji vytvořil komplexní útvar, který, i když je personálně poddimenzovaný, přináší nová vývojová řešení. Marie Adámková sluneční clony odd. 226 Ve společnosti pracuje přes 16 let. Na slunečních clonách prošla téměř všemi pracovními operacemi. Zodpovědný přístup, ochota účastnit se mimořádných směn a předávání zkušeností novým pracovníkům. Silvie Helešicová odbor prodeje stř. 151 Aktivně rozvíjí nový exportní trh v Dánsku, kde GUMOTEX MATRACE s.r.o. získal nové zákazníky celoevropského významu. Úspěšná účast ve výběrových řízeních v sektoru ubytování a zdravotnictví, příkladný přístup v oblasti sebevzdělávání - cizí jazyky. Libuše Hrubá odbor nákupu a výroby stř. 131 Ve firmě pracuje přes 18 let, nyní na Matracích jako šička v oblasti přípravy. Kvalitní práce v daných termínech.

10 Nejlepší zlepšovatelé za rok 2013 Jan Buchta, vedoucí skladu stř. 257, Břeclav Jan Buchta podal zlepšovací návrh s předpokládaným přínosem Kč. Jedná se o snížení nákladů na opravu Corllete vozíků. Pavel Strýček, vedoucí údržby stř. 239, Břeclav Podal zlepšovací návrh ve výrobě s nejvýraznějším vlivem na zvýšení výrobní kapacity Mimolinky o 3 malé nosiče. Radek Anderle, gumař-plastikář stř. 321, Břeclav Velmi aktivní přístup, v roce 2013 podal šest zlepšovacích návrhů. Mgr. Vendula Reichlová a Ing. Miroslav Andres, oba vedoucí vývojoví pracovníci stř. 344, Břeclav Aktivní přístup, společně podali ZN s předpokládaným přínosem cca Kč. Miloš Chaloupka, strojní zámečník stř. 589, Jaroměř Díky jeho zlepšováku Zásobník výztuh došlo ke snížení manipulačního času a úspoře prostoru. Jiří Beran, vedoucí technolog stř. 520, Jaroměř Jeho zlepšovací návrh Zkrácení doby výrobního cyklu vypěňovacího stroje má zásadní dopad na úsporu času. Michal Tuček, instalatér stř. 612, Břeclav Podal zlepšovací návrh s nejvyššími předpokládanými přínosy v úsporách. Podpořili jsme lidi bez přístřeší Oddělení Gumotex Rescue Systems se aktivně podílelo na charitativní akci nazvané Noc venku. Pomohli jsme Oblastní charitě Břeclav a Sdružení azylových domů, kteří ve spolupráci s městem zážitkovou formou podpořili osoby bez domova s cílem získat pro ně trvanlivé potraviny. Akce proběhla v závěru listopadu na pěší zóně u břeclavského gymnázia a nabídla všem příchozím možnost reálné zkušenosti s přenocováním na ulici ve spacáku, na kartonové krabici. Pro širokou veřejnost organizátoři připravili kulturní program. osob. Vybráno bylo celkem 134 balíčků, které obsahovaly kusů potravin nebo hygienických potřeb. K přenocování na ulici se odhodlalo patnáct spáčů, přičemž nejnižší naměřená teplota činila 4 C. Odvážní spáči se mohou prokazovat speciálním certifikátem Spáč Noci venku. (ph) Vánoční nasazení pracovníků OHM Pracovníci odboru hlavního mechanika nenechali na holičkách Válcovnu Zlín. Po přípravě se jim podařil vyřešit problém havarijního stavu převodové skříně kalandru pod hnětačem. Tuto práci prováděli v období nejoblíbenějších svátků roku s ohledem na výrobní vytížení stroje. V sobotu 21. prosince pracovníci OHM provedli demontáž hlavní části 3,5 tunové převodovky, diagnostikovali důvod hlučnosti převodové skříně a navrhli způsob následující opravy. V průběhu vánočních svátků, dne 27. prosince, nahradili v převodové skříni ucpávku labyrintu vstupu hřídele hřídelovým těsněním. Vyměnili a zafixovali nová ložiska, vyměnili olej a došlo samozřejmě i na opravu samotné hřídele. Již 3. ledna byla opravená převodovka ve válcovně zprovozněna. Tím se zabránilo odstávce výroby. Všem kolegům patří poděkování, shrnul průběh opravy vedoucí OHM Jiří Marek. (OHM) Díky našemu stanu se mohla i za deště uskutečnit divadelní představení dramatického oboru břeclavské Základní umělecké školy, loutkového divadla z Jaroměře a promítání dokumentů. Podíleli jsme se na materiálním zajištění akce. Organizátorům jsme bezplatně zapůjčili stan o ploše 35 m2, což bylo vzhledem k nepřízni počasí velmi kladně vítáno. Aktivity by za vytrvalého deště, který akci doprovázel, byly dost problematicky řešitelné, uvedl Petr Hunkař z oddělení Rescue Systems. Akce seznámila příchozí s problematikou bezdomovectví, umožnila jim poznat, jaké to je, žít a spát jen tak venku. Organizátoři, kterým se tak podařilo získat potraviny na podporu lidí bez domova, jsou s výsledky spokojeni. Poděkovali nám jak osobně, tak v médiích, dodal Hunkař. V průběhu odpoledne a večera navštívily akci zhruba dvě stovky Na výměně převodovky ve Válcovně Zlín se podíleli pracovníci OHM (zleva) Jaroslav Fňukal, Svatoslav Verbík, Zdeněk Tichý a vedoucí skupiny Jaromír Hrubý. 10

11 Společenská kronika Zaměstnanci se utkali v kuželkách a bowlingu ZO OS ECHO při Gumotex a.s. byla opět po dvou letech pořadatelem turnaje v kuželkách O pohár generálního ředitele Gumotex a.s.. Tentokrát šlo o jubilejní, již 10. ročník. Turnaj se odehrál na kuželně ve Valticích za účasti jedenácti čtyřčlenných družstev z podniků Barum Otrokovice, Precheza Přerov, Momentive Sokolov, Chemko Strážske, Vinaři Prušánky a Gumotex Břeclav. Naše společnost byla v soutěži zastoupena v ženské i mužské kategorii. Zatímco ženy skončily na pátém místě, muži vybojovali bronzovou příčku. Tomáš Káňa se dokázal prosadit v jednotlivcích, když ziskem 451 kolků získal druhé místo. Po ukončení turnaje ve Valticích se v podvečerních hodinách účastníci přesunuli do restaurace Zimního stadionu v Břeclavi, kde proběhlo vyhodnocení turnaje s předáváním cen za účasti generálního ředitele Patrika Vančíka s manželkou. Libuše Štěpánková Společenská kronika říjen - listopad - prosinec let oslavili: Jana Kuriálová, Anna Fintajslová, Jana Michalová, Helena Jankovičová, Eva Pumpová, Petr Piškula, Miroslav Janík, Zbignew Kaczmarek, Jarmila Uhlíková 60 let oslavili: Ing. Vladimír Chmela, Josef Piškula, Ing. Pavel Káňa, Jan Helešic Za dlouholetou práci ve firmě děkujeme: 25 let ve firmě: Drahomíra Michálková, Markéta Grandičová, Dana Adamová, Růžena Valašíková, Františka Hamanová, Ivoš Valouch, Svatoslav Verbík, 30 let ve firmě: Judita Pavlíčková, Zlatka Pekajová, Josef Babčák, Ivana Osičková, Jarmila Lindnerová, Ivana Dušková, Ilona Latýnová, Milan Vajbar, Michal Tihlařík 35 let ve firmě: Jaromír Hrubý 40 let ve firmě: Jitka Rudolfová, Dana Helešicová, Danuta Škopová Nastoupili: Ing. Přemysl Villin, Ing. Pavel Roško, Švarcová Lucie BA, Jiří Šnainar, Ing. Martin Brůček, Alexandr Götz, Alena Nedomlelová Gratulace přijímalo jak družstvo žen (ve složení Martina Kainová, Dagmar Maleňáková, Věra Šimáčková a Iveta Řehánková), tak družstvo mužů (Jiří Lauko, Ivan Mrákava, Tomáš Káňa a Michal Maleňák) Pracovní poměr ukončili: Robin Očenášek, Zdeňka Papežová, Josef Nosek, Marie Malinkovičová, Alena Šlesingerová, Eva Radkovičová, Oldřich Líčeník, Růžena Bartošová, Petr Koch, Michal Šrejber Do důchodu odešli: Pavel Blažej, Marie Adámková, Libuše Hlaváčová, Marie Nešporová, Danuše Rongeová, Ludmila Vymyslická Na mateřskou dovolenou nastoupily: Renata Jablonická, Lucie Poláčková, Lubica Bohunská, Gabriela Šestáková, Bc. Bohumila Holická Po mateřské dovolené nastoupila: Hana Veselá Bowling V listopadu 2013 proběhl tradiční, již 17. turnaj čtyřčlenných družstev na bowlingové šestidráze v Hodoníně. Celkem dvanáct týmů se utkalo na šest kol. Ukázalo se, že tento sport je mezi zaměstnanci oblíben, a že rozhodně není pouze mužskou záležitostí. Po soutěži došlo na vyhodnocení tří nejlepších družstev i jednotlivců. Nejvýše umístěným předal ceny personální ředitel naší společnosti Jaroslav Sedlák. Všem zúčastněným děkuji za sportovní průběh soutěže a za příjemně strávený čas. Poděkování patří také vedení akciové společnosti a odborové organizaci za podporu sportovního vyžití našich zaměstnanců. Pořadí Body Družstva Mráz M., Káňa P., Helešicová S., Šálek J Čápek K., Hovězák J., Čuka S., Slámová P Káňa T., Helešic B., Gergel, Tetur J. Ing. Miroslav Mráz Významné jubileum oslavili naši senioři: 60 let: Eva Šuláková, Olga Klimešová, Růžena Němečková, Jiřina Kudlíková, Ludmila Mrázová, Marie Pucová, 65 let: Věra Suchyňová, Božena Rybnikářová, Marie Gavendová, Jarmila Karlínová, Zdeňka Hromadová, Marie Bartolšicová, Jarmila Straňáková, Jindřiška Vltavská, Zdeněk Maněk, Antonín Surovík, Liliana Gajdová 70 let: Vladimíra Kirchnerová, Věra Jančálková, Anna Jančálková, Jaroslav Kačmar, Ludmila Harnušková, Marie Kudličková, Františka Darmovzalová, Naděžda Bayerová, Oldřich Pek, Josef Marek, Růžena Bernátová, Jaroslav Krčál 75 let: Jiřina Duhonská, Terezie Hrubá, Terezie Holobrádková, Milena Kolibová, Josef Špaček, Jaroslav Švarcer, Josef Jung, 80 let: Marie Červená, Jarmila Hájková, Marie Juráčková, Marie Hamadová, Jan Pražák, Arnoštka Partyková, 85 let: Marie Froňková, 90 let: Marie Ruberová, Barbora Prajková Zemřeli naši bývalí kolegové: Božena Fojtíková 1920, Ludmila Ostřížková 1947, Drahoslav Kilián 1930 Pořadí Muži Počet kolků 1 Šálek Jiří Sedlák Jaroslav Víša Štefan 810 Pořadí Ženy Počet kolků 1 Kainová Martina Podlesáková Alena Slámová Petra 698 Jana Černotová personální úsek Organizátoři vydařených akcí děkují touto cestou vedení akciové společnosti za podporu sportovních aktivit zaměstnanců.

12 Podporujeme Naše matrace pomáhají syrským uprchlíkům závěru loňského roku putovala do Bulharska část zásob humanitární pomoci ze skladů Hasičského záchranného sboru V České republiky. Součástí zásilky bylo nafukovacích matrací vyrobených naší společností. Tuto pomoc využije Bulharská Státní agentura pro uprchlíky, která se potýká s velkým přílivem syrských uprchlíků. Hasičské záchranné sbory jsou naším největším obchodním partnerem v tuzemsku. Loni jsme uspěli ve veřejné zakázce a koncem listopadu sborům dodali kusů nafukovacích matrací pro využití v krizových situacích. Hned během následujících čtrnácti dnů zhruba polovina putovala do Bulharska. Je to příjemná zpráva už z toho důvodu, že víme, jak konkrétně jsou naše produkty využity. Běžně totiž další osud takto prodaného a vyexpedovaného zboží nezjistíme, informovala Lenka Beránková, vedoucí střediska prodej speciální výroba. Podle jejích slov je zahrnutí našich výrobků do zásilky humanitární pomoci signálem, že o ně může být zájem i v budoucnu. Transakce samozřejmě nahrává i k navázání nových zákaznických kontaktů. Horváth rozdával podpisy mladým fotbalistům Fotbalový klub MSK Břeclav, který je léta podporovaný naší společností, zpestřuje program svým mladým fotbalistům. Mezi motivace k intenzivnímu tréninku zařadil i přitažlivé akce. Jednou z povedených byla účast skupinky hráčů žáků kategorie U14 na utkání třetího předkola Ligy mistrů mezi Viktorií Plzeň a estonským JK Nomme Kalju. Kromě sledování zajímavého zápasu a vlastního měření sil se stejně starými žáky Viktorie se břeclavské naděje měly možnost osobně setkat s největšími hvězdami plzeňského klubu. Domů si odvezly zakoupené suvenýry i s podpisy nejlepších hráčů. Na fotce Martina Martáka je kapitán Plzně Pavel Horváth při autogramiádě v zajetí žáků MSK. (red) Vedoucí střediska prodej speciální výroba Lenka Beránková ukazuje typ matrace, který se stal součástí humanitární pomoci. Gumotex podpořil dobrou věc prosinci převzali pracovníci Domova seniorů Břeclav automobil Renault Kangoo. Vozidlo bylo pořízeno v rámci dlouhodo- V bého charitativního projektu Sociální automobil, se zaměřením na hmotnou podporu Dětských domovů, Domů pro seniory a také ústavů pečujících o handicapované občany. Projekt organizuje společnost KOMPAKT a Gumotex se do tohoto projektu zapojuje s malými přestávkami prakticky pravidelně. I když se jedná o výhradně charitativní akci, má naše firma na karoserii auta umístěno logo, jehož velikost je úměrná poskytnuté částce. Na zajišťování provozu domova seniorů jsme tak přispěli částkou Kč. Za Gumotex se slavnostního předání zúčastnil Vladimír Chmela, který jménem generálního ředitele poděkoval organizátorům projektu z agentury KOMPAKT i zástupcům města a Domova seniorů za možnost prezentovat Gumotex v rámci tohoto projektu. Vyslovil též přesvědčení, že se do podobných akcí naše firma zapojí i v dalších letech. VCH Martin Maťašovský vstupuje do roku 2014 s optimismem Výkonný ředitel kopané MSK Břeclav Martin Maťašovský je ve funkci od března loňského roku. Do řízení klubu vstoupil s dvouletými zkušenostmi ze stejné práce ve Zbrojovce Brno, a to bylo jeho nejlepším doporučením. Během roku 2013 měl lví podíl na tom, že fotbal MSK vyrovnal své pohledávky s partnery za roky , a na jaře roku tohoto by chtěl díky podpoře sponzorů docílit úplné stability klubu. Dalšími cíli čtyřiadvacetiltého aktivního funkcionáře je udržet v Břeclavi 3. ligu mužů a pokračovat v orientaci na další rozvoj a zkvalitňování široké základny mládeže. Právě tato základna je potenciálem pro příští doplňování áčka mužů z vlastních zdrojů. Na fotu Jaroslav Hýbnera je Martin Maťašovský při práci ve své kanceláři na stadionu MSK. Jaroslav Hýbner Periodikum Jasný cíl vydává Gumotex, akciová společnost, Břeclav. IČ Četnost vydání - jedenkrát za dva měsíce v počtu 300 ks, místo vydání Břeclav. Odpovědný redaktor Pavel Kašuba, tel.: Adresa vydavatele: Gumotex, a.s., Mládežnická 3062/3a, Břeclav. Uzávěrka čísla do 20. kalendářního dne příštího měsíce. Za změny, které nastaly po uzávěrce, redakce neručí. Tisk povolen pod evidenčním číslem MK ČR E

BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku. MOPET CZ a.s.

BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku. MOPET CZ a.s. BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku MOPET CZ a.s. Proč předplacená platební karta Na českém trhu do roku 2014 neexistovala

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Ing. Pavel Kowalski. Moravskoslezský kraj. David Řezníček. KS - program, spol. s r.o.

Ing. Pavel Kowalski. Moravskoslezský kraj. David Řezníček. KS - program, spol. s r.o. Projekt IT podpora řízení lidských zdrojů na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje Prezentují Ing. Pavel Kowalski Odbor kancelář ředitelky krajského úřadu, vedoucí personálního oddělení Moravskoslezský

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Chytrá karta České spořitelny

Chytrá karta České spořitelny Chytrá karta České spořitelny Martin Techman, ředitel úseku rozvoje obchodu ČS Tomáš Reytt, manažer projektu Chytrá karta ČS 11. srpna 2008 Obsah Volně nastavitelné produkty Trh kreditních karet v ČR Chytrá

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Vadim PETROV, generální ředitel Podnikové záležitosti

Vadim PETROV, generální ředitel Podnikové záležitosti S krizí o závodz Vadim PETROV, generální ředitel Podnikové záležitosti Základní údaje 50 % 50 % Výrobní systém, technologie Logistika, dodavatelé ROZDĚLENÍ HLAVNÍCH ZODPOVĚDNOSTÍ Základní údaje 2001 Investice:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s.

Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s. Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s. za školní rok 2012/2013 Plzeňská první fiktivní banka, a. s. Plzeň, Klatovská 200 G OBSAH 1 Charakteristika Plzeňské první fiktivní banky,

Více

KAM SMĚŘUJEME KAM SMĚŘUJEME. www.ahorn.cz. Kam směřujeme do budoucna... Firma, která začínala v garáži... strany...

KAM SMĚŘUJEME KAM SMĚŘUJEME. www.ahorn.cz. Kam směřujeme do budoucna... Firma, která začínala v garáži... strany... KAM SMĚŘUJEME KAM SMĚŘUJEME strana 3. Firma, která začínala v garáži... strana 4. AHORN dnes... strana 5. AHORN z druhé strany... strana 7. Kam směřujeme do budoucna... Najdete nás také na Facebooku https://www.facebook.com/ahorncz

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Díky deseti hudebním festivalům, členům Asociaci hudebních festivalů České republiky, utratili návštěvníci v městech konání festivalů

Více

Účetní systémy 2. 9.př.

Účetní systémy 2. 9.př. Účetní systémy 2. 9.př. IAS 14 Vykazování podle segmentů Vykazování podle segmentů obvykle znamená určit segmenty oborové či územní. Toto vykazování interesuje zejména investory. Segmentové vykazování

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme METALLOOBRABOTKA. SVARKA 2015 Obor: kovoobrábění Kovoobrábění v Rusku patří tradičně a dlouhodobě k jednomu z nejperspektivnějších a nejpřitažlivějších odvětví. Obrovské

Více

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP. SOŠ, Louny, PO. Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011. Název předpisu: Změny:

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP. SOŠ, Louny, PO. Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011. Název předpisu: Změny: SOŠ, Louny, PO SMĚRNICE Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011 Správce předpisu: Ekonomický útvar Název předpisu: S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP Změny: p.č. č. předpisu název předpisu

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Celospolečenská odpovědnost v praxi výrobního podniku

Celospolečenská odpovědnost v praxi výrobního podniku Celospolečenská odpovědnost v praxi výrobního podniku Barum Continental, spol. s r. o. Otrokovice Ing. Libor Láznička, Ph.D. Kunín 5. 12. 2012 Celospolečenská odpovědnost v praxi výrobního podniku Všeobecné

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE

TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE Vážení členové Svazu polygrafických podnikatelů, získejte konkurenční výhodu a prezentujte svá tiskovářešení a nabídku sortimentu na největším odborném veletrhu NABÍDKA

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

PERSONÁLNÍ PROJEKT ABSOLVENT Veletrh pracovních a studijních příležitostí Kam po střední?

PERSONÁLNÍ PROJEKT ABSOLVENT Veletrh pracovních a studijních příležitostí Kam po střední? Veletrh pracovních a studijních příležitostí Kam po střední? 28. dubna 2008 (10:00 16:00) DK Peklo - dům kultury města Plzně Pobřežní 10, Plzeň centrum Pořádá: Stavovská unie studentů ZČU v Plzni Tylova

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. 10. října 2005. PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti

TISKOVÁ ZPRÁVA. 10. října 2005. PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti TISKOVÁ ZPRÁVA 10. října 2005 PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti Společnost Sodexho Pass Česká Republika, a.s., ve spolupráci s úřady práce ve Znojmě, Vyškově a Hodoníně a s Ministerstvem

Více

AQUEL Credit, s.r.o. dceřiná společnost AQUEL Bohemia. Press kit

AQUEL Credit, s.r.o. dceřiná společnost AQUEL Bohemia. Press kit dceřiná společnost AQUEL Bohemia Press kit Leden 2012 Obsah: 1. AQUEL GROUP 3 2. AQUEL Credit pojištění, finance, hypotéky 5 3. Partneři divize AQUEL Credit 7 4. CREDIT Max exkluzivní fond pro investiční

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 od 11. března 2014 do 31. prosince 2014 2 VNITŘNÍ PŘEDPIS Část: 26 Základní

Více

Zápis z jednání VZO OS STAVBA ČR, LB Minerals a.s. ze dne 13.11.2012

Zápis z jednání VZO OS STAVBA ČR, LB Minerals a.s. ze dne 13.11.2012 VZO - OS STAVBA ČR, LB MINERALS, a.s Pracoviště - vedení, provoz, servis, sklady, prodej, expedice, těžba, laboratoře, Kaznějov, Horní Bříza a Kyšice e-mail: karel.hnilicka@cz.lasselsberger.com, fax:373

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006 Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního,

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Multifunkční co-brandovaná městská karta Nabídka KB pro dopravce a municipality

Multifunkční co-brandovaná městská karta Nabídka KB pro dopravce a municipality JJ Mois Année Multifunkční co-brandovaná městská karta Nabídka KB pro dopravce a municipality Elektronické platby v dopravě 21.2.2008 Monika Truchliková, vedoucí Marketingu pro retailové bankovnictví KB

Více

final report M0BILITY LOGISTICS MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ VELETRH 8 9 10 10 2013 www.bvv.cz/eurotrans

final report M0BILITY LOGISTICS MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ VELETRH 8 9 10 10 2013 www.bvv.cz/eurotrans www.bvv.cz/eurotrans M0BILITY LOGISTICS BUSINESS SERVICE MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ VELETRH 8 9 10 10 2013 final report Nultý ročník veletrhu EUROTRANS přinesl vystavovatelům nové obchody Mezinárodní dopravní

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Program rozvoje zaměstnanců společnosti ITTechnik, s. r. o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele ITTechnik, s.r.o.

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548 Základní informace Našim základním cílem je Garance Maximální Spokojenosti, pro každého zákazníka. Proto se snažíme, všem našim zákazníkům vyjít vstříc, jak širokou nabídkou zboží, služeb s tím spojených,

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců M A K R O - ND spol. s r.o. pro zvýšení jejich adaptability Identifikační údaje zadavatele Zadavatel:

Více

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ pro Euroface Consulting s. r. o. Martin Jára, LOM Rámec Přelom 2012-3 7 zaměstnavatelů Zlínský a Moravskoslezský kraj

Více

Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda. Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu

Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda. Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu Naše potřeby v podnikání sdílet informace v rámci pracovních týmů evidence požadavků a úkolů přehlednost

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Program incomingových misí na podporu rozvoje dvoustranných hospodářských vztahů ČR se zahraničím pro rok 2015

Program incomingových misí na podporu rozvoje dvoustranných hospodářských vztahů ČR se zahraničím pro rok 2015 Program incomingových misí na podporu rozvoje dvoustranných hospodářských vztahů ČR se zahraničím pro rok 2015 Obsah 1 Program incomingových misí: zaměření a cíle... 1 1.1 Definice incomingové mise...

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Účetní systémy 2 9.př.

Účetní systémy 2 9.př. Účetní systémy 2 9.př. IAS 14 Vykazování podle segmentů Vykazování podle segmentů znamená rozčlenit výpověď o majetku a jeho zdrojích a změnách v majetku a jeho zdrojích dosažené za účetní období na dílčí

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11 Personální činnost podniku mzdy cv. 11 Odměňování pracovníků Přímé odměny ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody v nefinančním vyjádření Nehmotné

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01. Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.2/4132 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název zakázky: Zavedení

Více

MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE

MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE DRUHY MAJETKU Jsou všechny hospodářské prostředky, které podnik využívá při své hospodářské činnosti. Krátkodobý majetek Mění zcela svoji podobu Dlouhodobý majetek Nemění

Více

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J Přítomni: Patrik Ticháček, Martin Komárek, Eva Králová, Pavel Štefka, Josef Kozel Omluven: - Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů a usnesení Výboru RSHb (od poslední řádné schůze Výboru RSHb) 2. Rekapitulace

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty.

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty. Zadávací dokumentace k zakázce Rozvoj obecných dovedností zaměstnanců společnosti SATUM CZECH s.r.o. Podmínky výběrového řízení jsou stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

Výroční. zpráva. Občanské sdružení Madio

Výroční. zpráva. Občanské sdružení Madio 2011 zpráva Občanské sdružení Madio vydává pravidelně výroční zprávy. Tato výroční zpráva se ohlíží za rokem 2011. Madio touto formou informuje veřejnost o své činnosti a o plnění jeho základního cíle:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vývoj e-learningového kurzu 1. Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu) ČD Cargo, a.s. Právní forma Akciová společnost

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu.

převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu. převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu. Souhlasím s šířením obchodních sdělení elektronickou formou. Tento souhlas poskytuji na dobu 10 let. počáteční

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM 2014. nebo. za vaše nákupy! Platí od 1.5. do 31.10.2014

PARTNERSKÝ PROGRAM 2014. nebo. za vaše nákupy! Platí od 1.5. do 31.10.2014 PARTNERSKÝ PROGRAM 2014 Dárky peníze za vaše nákupy! Platí od 1.5. do 31.10.2014 nebo Partnerský program 2014 DÁRKY NEBO PENÍZE ZA VAŠE NÁKUPY! nebo Vážení zákazníci, máme pro Vás dobrou zprávu - i v letošním

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 O b s a h - Úvod - Základní údaje - Správní rada nadace - Účel nadace - Přehled o činnosti za rok 2012 - Finanční část hospodaření za rok 2012 - Audit - Poděkování

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Příručka dobré praxe Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 11 Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Klíčová

Více

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců v oblasti financí a PC 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WIC Prague s.r.o. Sídlo náměstí

Více

Tisková zpráva. Tři roky českého internetu v číslech

Tisková zpráva. Tři roky českého internetu v číslech Tři roky českého internetu v číslech Projekt NetMonitor - měření návštěvnosti a výzkum sociodemografického profilu návštěvníků internetových serverů v České republice, který realizuje Mediaresearch ve

Více

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu ČS Premier Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu Praha 20. října 2010 Petra Radová, ředitelka odboru klientské segmenty-affluent České spořitelny Jiří Zelinka, ředitel úseku

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Příloha č.2 - Výběrová kritéria

Příloha č.2 - Výběrová kritéria Příloha č.2 - Výběrová kritéria Program INOVACE-inovační projekty Výzva č. I Dělení výběrových kritérií Pro každý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu ANO/NE. Aby projekt

Více

Nejlepší záměry? Správa fotografií ve firmách, vývoz medu a zábavná jazyková škola Vyvrcholil sedmý ročník soutěže Nejlepší podnikatelský záměr

Nejlepší záměry? Správa fotografií ve firmách, vývoz medu a zábavná jazyková škola Vyvrcholil sedmý ročník soutěže Nejlepší podnikatelský záměr Zlín, 25. dubna 2014 Nejlepší záměry? Správa fotografií ve firmách, vývoz medu a zábavná jazyková škola Vyvrcholil sedmý ročník soutěže Nejlepší podnikatelský záměr Webová aplikace umožňující správu a

Více

HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012

HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012 HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 ROK 2012 BYL PRO RWE ÚSPĚŠNÝM OBDOBÍM STRANA 2 RWE JE NEJÚSPĚŠNĚJŠÍM ALTERNATIVNÍM OBCHODNÍKEM

Více

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň...

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Stránka č. 1 z 22 Publikováno: 28.11.2011 Typ: výklady Zdroj: Účetnictví v praxi 2011/12 Ing. Jiří Strouhal, Ph. D., VŠE Praha,

Více

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Část I. Čl.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Zastupitelstvo

Více

Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty

Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty Miloslav Křečan, ředitel kartového centra ČS 29. dubna 2008 Obsah 1. Karta podle Vás individuální design platebních karet 2.

Více

Koncepce rozvoje a řízení FK Ústí nad Labem

Koncepce rozvoje a řízení FK Ústí nad Labem Koncepce rozvoje a řízení FK Ústí nad Labem Současný stav klubu V minulosti neexistovalo profesionální řízení a základní marketingová a obchodní strategie klubu Díky deklarované podpoře vlastníka klubu

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Případová studie. Intranet 2.0 pre. HB Reavis Group. Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci.

Případová studie. Intranet 2.0 pre. HB Reavis Group. Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci. Případová studie Intranet 2.0 pre HB Reavis Group Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci. Intranet 2.0 pre HB Reavis Group Se společností Millennium jsme poprvé vyzkoušeli

Více