Česká kvalita na světové úrovni

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká kvalita na světové úrovni"

Transkript

1 HESTEGOVINYčerven Česká kvalita na světové úrovni Zpravodaj pro zaměstnance společnosti HESTEGO Milé kolegyně, milí kolegové, U V N I T Ř Č T Ě T E Úspěch v celostátní soutěži Noví kolegové v posledních měsících zavádíme zejména na divizích Kapotáže a Zakázková výroba velké množství nových výrobků. To se samozřejmě dotýká naprosté většiny z nás a řešíme Stručné daňové okénko vždy podobné úkoly: Obchodníci musí vykomunikovat přesné zadání výrobku se zákazníkem. Potom předávají tyto informace dovnitř firmy. Konstruktéři vypracují dokumentaci k provedení tak, aby výroba byla co nejjednodušší. K tomu musí znát přesnou funkci dílu, který konstruují, aby věděli, k čemu slouží, a mohli navrhnout nejlepší řešení. Technologové určují postupy výroby, navrhují přípravky, určují výrobní a technologické časy. Strategický nákup provádí výběrová řízení na dodavatele materiálů pro nový výrobek, domlouvá ceny, termíny dodání. Je-li to nezbytné, musí dohodnout konsignační sklady u našich dodavatelů, popřípadě nastavit hranici minimálních zásob u nás ve firmě. K tomu potřebuje informace o plánovaných výrobních množstvích. Plánování musí vědět, jaké budou optimální výrobní dávky, výrobní časy jednotlivých operací, aby mohlo zařadit výrobu prototypu nebo tzv. nulté (ověřovací) série do plánu a spočítat kapacity. Středisko Dělení materiálu musí naprogramovat rozložení výpalků na plech s co nejmenším odpadem. Musí znát požadavky na kvalitu výpalků (např. nepoškrábání některé z pohledových stran, přípustnost otřepů) ale také značení dílců, pořadí pálení apod. Lakovna potřebuje znát požadavky na korozní odolnost lakovaných dílců, požadavky na barvu, tlouš ku a stejnoměrnost vrstvy laku, požadavky na maskování před lakem atd. Expedice se musí dozvědět, jak bude nové zboží baleno, na jakých paletách, v jakých dávkách, kam se bude odvážet. Kontroloři kvality potřebují vědět, který z rozměrů výrobku je klíčový, na čem zákazníkovi nejvíc záleží, kvůli čemu by nám mohl výrobky reklamovat. Dělníci ve výrobě (operátoři laserů, svářeči, brusiči) si potřebují výrobek osahat, naučit se s ním manipulovat, vědět, jak přesný má být ohyb, jaké jsou požadavky na sváry (například nepropustnost kapalin). Manipulátoři se seznamují s vnitřní logistikou dílců, kolik nám to zabere místa, kam to budou ukládat. Pokud náběh nové výroby vyžaduje přijetí nových pracovníků, personální úsek musí znát v předstihu požadavky jednotlivých středisek. Oddělení controllingu potřebuje data k vyhodnocování efektivity výroby nových zakázek Z výše uvedeného je patrné, že úspěch náběhu nových věcí ( nejen nových produktů) je závislý na tom, jak máme přesné informace a jak si je dokážeme mezi sebou navzájem předávat. Většina z Vás si dokáže odpovědět na to, zda nové věci zavádíme efektivně nebo zda je tento proces doprovázen spoustou zmatků, nedorozumění, děláním některých věcí na několikrát. S tím je spojeno zpoždění a také napětí a nervozita těch, kteří se na tom podílí. Abychom změny, které probíhají ve firmě, zvládali lépe, rozhodli jsme se realizovat letos v HESTEGU projekt Rozvoj projektové kultury. Příprava projektu začala specifikací zadání v lednu a únoru. V březnu jsme přijali nabídku společnosti SHINE na pomoc při zavedení projektové kultury u nás. Úkolem společnosti SHINE je provést proškolení pracovníků, odborné vedení při tvorbě metodiky a zavádění procesu řízení projektů do praxe. Nyní jsme ve fázi, kdy proběhla tři dvoudenní školení na téma, jak projekty správně řídit. Celkem je absolvovalo 45 kolegů. Na divizích ZAV a KAP se uskutečnily schůzky, na nichž se začaly tvořit takzvané Praprojekty. Tak jsou nazývány vzorové, modelové projekty, které nám v budoucnosti urychlí přípravu a průběh jednotlivých projektů (abychom nezapomněli na nic důležitého a využívali to, co se na všech projektech opakuje). Do konce roku se pak budeme učit principy projektového řízení používat v praxi. Zavedením výše popisovaných principů získáme nástroje pro to: 1. Abychom dokázali analyzovat příležitosti, které se nabízejí, udělat rychlé rozplánování jednotlivých kroků a rozhodnout, jestli v daném čase máme na realizaci dost zdrojů (lidských, finančních). Podle toho určíme, zda tento projekt budeme realizovat ihned nebo jej spustíme později, popřípadě jej nebudeme dělat vůbec. 2. Abychom mezi sebou při zavádění změn lépe komunikovali. Každý se včas dozví, co jej čeká, a bude mít možnost se k tomu vyjádřit. Například: že speciální plech nedostaneme do dvou dnů, ale do tří týdnů po objednání... že pro ohýbání budeme potřebovat nové nástroje a ty přijdou za měsíc... že tento materiál je u nás nesvařitelný... že na to te nemáme kapacitu atd. Potom se nebudeme divit, že to někdo neřekl dřív, že jsme se o tom nedozvěděli, že tahle barva na plechu nedrží 3. Aby zavádění změn probíhalo rychleji, tedy levněji. Abychom byli schopni si změnu dopředu naplánovat tak, že dodržíme zákazníkům, co jsme slíbili. Tím také dosáhneme toho, že se budeme míň stresovat. 4. Abychom se uměli poučit z vlastních chyb a při podobném projektu v budoucnosti byli schopni lépe vše naplánovat a neopakovat stejné chyby stále dokola. Zavedení těchto pravidel nebude jednoduché. Bude vyžadovat zejména důslednost. A trpělivost. Je to o změně myšlení, o posunu ve firemní kultuře. Te je to na nás. Až se nám to podaří, uděláme další obrovský krok mezi špičkové firmy. Děkuji za pozornost a přeji Vám krásné letní dny. Mirek Ostrý

2 HESTEGO a.s. patří k nejlepším zaměstnavatelům v Jihomoravském kraji V pondělí převzali v Brně majitel naší společnosti Ing. Ivo Bezloja a personální ředitelka Mgr. Eva Vavrouchová ocenění za 3. místo v kategorii Progresivní zaměstnavatel regionu 2013 v soutěži Zaměstnavatel roku Jedná se o kategorii, do které jsou zařazovány firmy zaměstnávající méně než 500 zaměstnanců. Takových firem je v Jihomoravském kraji obrovské množství a získání třetího místa je pro HESTEGO a.s. obrovským úspěchem. Firmy jsou hodnoceny na základě poskytnutých ekonomických dat např. o nákladech na benefity, nákladech na vzdělávání zaměstnanců, nákladech na charitativní činnost, nákladech na mzdy zaměstnanců atd. Jednou z dalších soutěží, která v rámci projektu Zaměstnavatel roku 2013 probíhá, je Cena personalistů za nejlepší HR projekt. HESTEGO se letos přihlásilo i do této soutěžní sekce a to s velmi úspěšným projektem HESTEGOAKADEMIE. Jednotlivé soutěžní projekty jsou postupně prezentovány v rámci regionálních setkání členů Klubu zaměstnavatelů. Vítěz bude vyhlášen na podzim letošního roku. Tak se necháme překvapit. HESTEGO - krytování bez zábran! Design, Ergonomie a jednoduché technické řešení to jsou cesty k vytvoření funkčního prototypu kapotáže nové řady obráběcích strojů. Souhrn požadavků a pochopení potřeb zákazníka nám udalo jasný směr k vytvoření dvoupláš ové kapotáže. Vnitřní nerezový pláš sestavený z unifikovaných modulů dle parametru stroje zajistí dlouhou životnost a těsnost obráběcího prostoru. Vnější pláš je navržen z velkoplošných lehkých sendvičových panelů. Geometricky složité tvary vnějšího pláště jsou formovány z GFK laminátu tím dosáhneme žádaného designu stroje. Dvoukřídlé dveře výměny obrobku pro ruční otvírání mají mechanismus postupného otvírání odsunutím vnitřního křídla na doraz obsluha odemkne rotaci a dveře o celkové hmotnosti 400 kg se lehce otevřou. Průhledy dveří jsou osazeny bezpečnostními skly třídy C2. Při návrhu vnějšího i vnitřního krytování strojů se vždy vracíme k základním otázkám: K čemu má sloužit, jaké jsou očekávané funkce? Jak toho dosáhnout a jak krytování vyrobíme? Kolik to bude stát a kolik času je třeba? Naší odpovědí jsou úspěšné realizace krytování obráběcích strojů, o které je čím dál větší zájem. Josef Vosolsobě

3 Hledání nových kooperantů Vážení spolupracovníci, dovolte mi napsat pár řádků o tom, jak není vždy snadné najít správného kooperanta pro naše výrobky či polotovary. Nebo najít kooperanta pro vykrytí naší výroby z důvodů nedostatků kapacit. Pokusme se vžít do situace jakékoliv zámečnické firmy. Vždy má nějaké stálé portfolio zákazníků, které ji nějakým způsobem živí. Přesto tento zámečník stále hledá nové zákazníky. Do této situace zavolá nebo pošle firma HESTEGO, a.s., která poptává výrobu celého dílce nebo poptává pouze nějakou operaci - např. třískové obrábění. Pro zámečnickou dílnu je to zajímavé, ale V první řadě musíme řešit kapacitní problémy u kooperantů. Často chceme mít kooperované dílce u nás zpět nejlépe do druhého dne. Trochu přeháním, ale sami musíte uznat, že ne zase tolik. Vzpomeňme si například na obrábění svařenců stolů a nutnost rychlé výměny jednoho kooperanta za jiného, jelikož ten první už nemohl kapacitně čekat, než mu budeme schopni dovést správné svařence. Neberme to jako výtku, vím, že je to složitý dílec a svařit ho bez přípravků správně je opravdu svářečská vysoká škola. Tudíž to beru jako úspěch - svaření stolů v termínech, ve kterých nakonec byly odeslány do kooperace, poté nalakovány, smontovány a expedovány. Dalším z problémů je, jaký budoucí objem jsme schopni kooperantovi nabídnout. U 75% poptávek nejsme schopni objem odhadnout a garantovat, jelikož záleží na mnoha dalších faktorech ( kvalita vzorků, malosérie, zda se zákazníkovi povede projekt atd.). Ve zbylých 25% jsme schopni relativně přesný objem trefit. Vyhledání nebo výměna kooperanta není jenom o volné kapacitě a o jistotě vzájemné spolupráce ale také o ceně a dodacích podmínkách. Zejména u jednotlivých operací často neznáme přesnou kalkulovanou cenu. Kam si můžeme dovolit při jednání s kooperantem zajít? Proto stále voláme po nacenění kooperačních operací už v nabídkách. Jelikož finál musí být vždy stejný a to je- zakázka v zisku. Volná kapacita a nabízená cena jsou často v protikladu. Poptáváme-li například třískové obrábění, najdeme desítky šikovných obráběčů. Ale často ti, kteří mají momentálně volnou kapacitu, požadují dvojnásobnou cenu za dodané služby. A totéž platí pro další kooperační operace jako např. povrchové úpravy, lisování, pálení na laserech atd. Přes všechny potíže, nezdary a dílčí neúspěchy, je vyhledávání kooperantů stále práce, kterou člověk dělá rád a ve které je vždy co zdokonalovat. Zdokonalovat se v nových technologiích, mít v oku kooperanty, kteří tyto technologie vlastní, znát přesněji strojní časy a průměrné ceny různých operací. Věřím, že po brzkém předání veškerých rutinních nákupních činností na divizní nákupčí, se na strategickém nákupu uvolní časový prostor a dostaneme se zase o kousek dál v transparentnějším a systematičtějším řízení kooperačních poptávek. Nerad bych te sliboval, do kdy to dokážu já osobně, jelikož se mi toto už jednou stalo osudným. Ale věřím, že se nám na strategickém nákupu podaří, v rámci letošní akce 5S v systému, ustálit nákupní procesy. Dovolte mi popřát vám krásné léto, spojené s celozávodní dovolenou, úspěšné a pohodové dny nejen v zaměstnání, ale hlavně v osobním životě. David Schier

4 Nábor nových zaměstnanců Společnost HESTEGO a.s. rozšiřuje svou výrobní plochu, zvyšuje objem zakázek a přibírá také stále nové zaměstnance. Určitě si řada z vás všimla nástěnek, na kterých zveřejňujeme aktuální volná místa, a tak víte, že v současné době hledáme nové spolupracovníky na velké množství různých pozic. Na divizi kapotáží dochází k velkému nárůstu zakázek a k jejich zvládnutí je zapotřebí rozší řit tým kapotážníků o dalšího konstruktéra, mistra, kontrolora, manipulačního dělníka a několik zručných a zkušených svářečů. Lakovna se chystá od najet na nepřetržitý provoz. K tomu je zapotřebí získat a zaučit celou řadu nových lidí na obsluhu lakovací linky, navýšit stav dostřikovačů a seřizovačů, přijmout technologa se zaměřením na procesy povrchové úpravy kovů. Probíhají také výběrová řízení na pozice hlavního účetního, vedoucího strategického nákupu, expedienta a prodejce. Nábor a výběr nových zaměstnanců není vůbec jednoduchá záležitost. HESTEGO si velmi zakládá na tom, aby mělo po všech stránkách kvalitní zaměstnance. Odborníky ve své profesi, tahouny podávající vysoký pracovní výkon a zároveň čestné, přátelské a zodpovědné osobnosti. Pro uchazeče o zaměstnání se stalo prestižní záležitostí projít náročným výběrovým řízením a být přijat do HESTEGA. Svědčí o tom i následující čísla. V roce 2012 se na technické pozice do naší společnosti hlásilo 762 uchazečů. Přijato jich bylo po dlouhých a náročných výběrových řízeních jen 31. Na dělnické pozice jsme měli 168 uchazečů, přijali jsme jich 48. Jen za posledních 14 dnů měsíce května jsme obdrželi přes 60 životopisů na různé aktuálně hledané technické pozice. Každý uchazeč na technickou pozici musí absolvovat osobnostní test a vyplnit dotazník produktivity. Jen ti, kteří v této písemné části uspějí, jsou pak pozváni k osobnímu pohovoru. Znovu se zde projeví jejich povahové rysy, když odpovídají na pečlivě sestavený soubor otázek, a před našimi specialisty musí také obhájit své odborné znalosti a dovednosti. Přijat je nakonec vždy ten nejlepší. Díky pečlivému výběru zaměstnanců je fluktuace v HESTEGU hluboko pod celostátním průměrem. Průměrná fluktuace v ČR byla v roce ,8 %. V HESTEGU to bylo v roce 2012 nejvýše 3,41 % v březnu, nejméně 0,99 % v prosinci a v průměru 2 %. Doufám, že se nám dobrou pověst firmy a nízkou fluktuaci podaří udržet i nadále. Noví kolegové V posledních dvou měsících nastoupilo do společnosti HESTEGO, a.s. několik nových techniků. Rádi by se vám v tomto článku sami krátce představili. Ing. Jaroslav Kaderka Jmenuji se Jaroslav Kaderka, přišel jsem do HESTEGA ze společnosti IFE, kde jsem byl odpovědný za výrobu surových dveří pro kolejová vozidla. Výrobní segment byl specializovaný na hliníkové a nerezové materiály v procesech ohýbání, obrábění, svařování, lepení, tmelení a broušení. V HESTEGU jsem nastoupil jako vedoucí lakovny. Lakovna má před sebou v současné době několik důležitých úkolů. Prvořadým úkolem je snížení interních oprav a zmetkovitosti, zaměříme se i na kvalitu vstupního materiálu pro lakovnu. Dalším úkolem je doškolení stávajícího týmu pracovníků a zaškolování nových kolegů, kteří náš tým posilují, a zajištění vzájemné zastupitelnosti. Velmi důležitým úkolem je i vybudování týmu, který bude pracovat na lakovně kapotáží, která se v současné době připravuje. Pevně věřím, že lakovna bude pracovat ku prospěchu celé společnosti. Těším se na spolupráci s Vámi. Ing. Aleš Rosypálek Do HESTEGA jsem nastoupil v únoru 2013 na pozici konstruktér v oddělení ZAV. V současnosti se zde zabývám převážně projekty pro firmu EMERSON. Vystudoval jsem ve své době mladý obor Fyzikální inženýrství, který založila FSI VUT ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou MU v Brně. Šlo zde v základní podstatě o využití fyzikálních principů ve strojírenské praxi. Po absolvování studia a základní vojenské služby jsem nastoupil do akciové společnosti GUMOTEX v Břeclavi, kde jsem působil 7 let nejdříve jako konstruktér strojního zařízení a pak jako vývojový konstruktér slunečních clon v automobilovém průmyslu. V době krize v automobilovém průmyslu jsem našel své uplatnění v Brněnské firmě I.A.N. Technic, jež vyrábí dopravní a manipulační techniku zejména pro potravinářský průmysl. Po necelých dvou letech jsem dostal finančně lukrativní nabídku od akciové společnosti Mont-Tech. Využitím této nabídky jsem se vrátil k automobilovému průmyslu. Konkrétně šlo o konstrukci kontrolních stolů pro jistou oblast automobilových dílů. Nabídka byla lukrativní, leč práce se stala milenkou vyhrazující si veškerý můj čas pro sebe. Po dohodě s majitelem firmy jsem tuto pracovní zkušenost ukončil. Při dalším hledání svého profesního působení mě oslovila pracovní nabídka HESTEGA. Prezentované zásady, které tato firma zastává, se velmi shodují s mými osobními. Za několik měsíců mého působení zde mě velmi příjemně překvapila přátelská atmosféra a vztahy mezi pracovníky, jako bychom byli jedna velká rodina. Alena Změlíková Jmenuji se Alena Změlíková. Já a mí kolegové, kteří jsme nastupovali přibližně ve stejnou dobu do této firmy, jsme od pana ředitele dostali nelehký úkol. Představit se na pár řádcích. Tak tedy ve stručnosti. Pracovala jsem ve firmách, které se zabývaly strojírenstvím a stavebnictvím. Moje pracovní pozice byly zaměřeny na engineering. Ve firmě HESTEGO pracuji v ZAV na pozici technolog. Za tu krátkou dobu, co zde pracuji, jsem potkala spoustu skvělých lidí a plno odborníků, kteří své práci rozumí. Doufám, že se tady něčemu novému přiučím a svojí prací přispěji k chodu firmy. Ing. Michal Keprt Jmenuji se Michal Keprt a nastoupil jsem do firmy HESTEGO, a.s. v dubnu 2013 na pozici samostatného technologa v divizi zakázková výroba. Předtím jsem pracoval ve společnosti John Crane Sigma a.s. v Lutíně na pozici projektového technologa a podílel jsem se na transferu výroby mechanických ucpávek z Německa do České Republiky. V HESTEGU se starám o společnost EMERSON a.s., která je našim novým velkým zákazníkem. Doufám, že moje práce přispěje k tomu, že se tato společnost zařadí mezi naše spokojené zákazníky. Marta Cedivodová V HESTEGU v současnosti pracuji jako technolog svařování. V předchozí firmě, která vyráběla jeřáby a offshore konstrukce, jsem zastávala tutéž pozici po dobu 3 let. Předtím jsem 5 let pracovala jako svářeč MIG/MAG. Mezi mé koníčky patří četba, sport, rybaření a paraglide.

5 Veletrh Control 2013 Dne jsem dostal příležitost navštívit největší mezinárodní veletrh měřicí techniky v Evropě pod názvem CONTROL 2013, který se konal v německém městě Stuttgart. Od mé poslední návštěvy podobného veletrhu s tímto zaměřením se toho řada změnila a s velkým překvapením jsem sledoval, jaké výsledky je možné dnes dosáhnout pomocí 3D skenerů, optických zařízení a mobilních měřících zařízení tzv. měřících ramen. Jako první jsem navštívil firmu Breuckmann, která je lídrem ve vývoji a produkci 3D digitalizačních a měřicích systémů. Vzhledem k jejich vysoké přesnosti a rozlišení jsou 3D skenery Breuckmann vysoce ceněny po celém světě a používají je i přední výrobci v leteckém a automobilovém průmyslu. Mezi charakteristické vlastnosti těchto přístrojů patří: nejvyšší rozlišení a přesnost (na základě proužkové projekce), rychlé snímání dat, spolehlivá analýza dat např. pomocí 3D modelu. HESTEGO podává pomocné ruce Kvůli letošní dlouhé zimě jsme museli posunout termín akce HESTEGO podává pomocné ruce z 13. dubna na 11. květen. V dubnu ležel v areálu jízdárny sdružení Piafa, kde jsme se rozhodli opět pomáhat, ještě sníh a bohužel ani v květnu nám počasí příliš nepřálo. Bylo celkem chladno a drobně pršelo. Přesto jsme dali dohromady osm a půl nadšené pracovní síly. Divné číslo, že? Hned to vysvětlím. V sobotu ráno se sešlo v Šafářském dvoře pět mužů, tři ženy a jeden velmi výkonný předškolák. Děvčata se pustila do úklidu rehabilitačního centra, chlapi se chopili lopat a krumpáčů a pustili se do výkopu několik metrů dlouhého a metr deset hlubokého výkopu podél zadní strany zdi jedné z hospodářských budov. Ze neustále od spodu vlhla a tak bylo nutné ji odhalit a opatřit účinnou izolací. Náš malý brigádník intenzivně pomáhal s úklidem, je to mistr ve vytírání podlahy mopem. Vzhledem ke své výšce, která je právě 110 cm, se ale uplatnil i při výkopových pracích. Sloužil jako hloubkoměr. Dokud mu z výkopu čouhal vršek hlavičky, muselo se kopat dál. Všichni brigádníci se shodli na tom, že pouze díky účasti malého Přemka se udělala taková spousta práce. A tak ho děvčata z Piafy za odměnu povozili na kobylce Vapiti. Další návštěva byla u firmy FARO, která se zabývá odlišnou výrobou měřicích systémů. Měřící zařízení jsou založena na technologii měřicích ramen. Byl nám představen nový produkt pod názvem FARO Edge, který je vyráběn s pracovními rozsahy 1,8 m, 2,7 m a 7 m. Měřící rameno FARO Edge kombinuje dva měřící systémy dohromady a to měřící dotyk pro geometrické rozměry ( podobné jako u klasických souřadnicových přístrojů) a nejnovější technologii v oblasti liniového laserového skenování, kde rychlost skenování u tohoto přístroje je úctyhodných bodů za sekundu. Hlavní předností je vysoká Ruku k dílu přiložili Hestegáci v Piafě také Po ukončení tradičního Dne dětí zde zůstalo několik tatínků, aby pomohli natřít novou tribunu pro účastníky a diváky jezdeckých závodů. Jménem paní ředitelky Jany Podrápské všem brigádníkům srdečně děkuji. A pro ty, kterým to te na jaře z nějakých důvodů nevyšlo, připravujeme termín podzimní. Už mám slíbenou masivní účast zaměstnanců lakovny a moc se na společnou práci s nimi těším. variabilita, porovnávání dílů s 3D modely a hlavně to, že zařízení je celé mobilní. Může proto být použito v jakékoli části výroby a už na začátku procesu tak i na konci, ale třeba také přímo u zákazníka, což v současné době odpovídá našim požadavkům. V dnešní době, kdy jsou velmi vysoké nároky na kvalitu, jsou bezesporu tyto nové technologie v oblasti měřící techniky nedílnou součástí výroby a kontroly kvality. Přemysl Kuhn

6 Zámořské balení výrobků V rámci většího objemu zakázek na Kapotážích vzrůstají i požadavky zákazníků na balení výrobků před expedicí. Momentálně řešíme problematiku zámořského balení. Ve 21. kalendářním týdnu jsme se byli s Ing. Karlem Jaroměřským a Bc. Petrou Zemanovou podívat na opravdu precizní balení výrobku do tzv. Zámořského balení jednou nejmenovanou firmou. Této firmě zašlete pouze výkres výrobku a ta vám na něj navrhne balení na míru. Popř. můžete poslat konstrukčně navržený výkres bedny a firma vám jej pouze vyrobí. Firma vám doveze veškerý materiál (rozložená bedna, Alu-vakuový pytel, vysoušedla)+ 2 montážníky, kteří vám výrobek kompletně zabalí. Pak už záleží pouze na požadavku zákazníka, jestli chtějí výrobek expedovat ve smontovaném nebo rozmontovaném stavu. U zámořského balení se musíme také zaměřit na konečnou destinaci, kam výrobek budeme expedovat, a jakou dopravou ho budeme expedovat. Specifické jsou nároky na přepravu letadlem nebo lodí. Musíme si uvědomit, že je nutné řešit problematiku balení komplexně a chránit naše výrobky proti působení nepříznivých vlivů nejen během přepravy, ale i při dlouhodobějším skladování. Pro zajímavost připojuji používané materiály pro balení různých výrobků. Používané materiály Při exportním balení se kombinuje řada materiálů, přičemž každý pomáhá chránit přepravovaný produkt před určitými negativními vlivy. Vhodnou kombinací těchto materiálů je pak zajištěna maximální ochrana výrobku během přepravy. Dřevěné OSB bedny jsou nejpoužívanější typ exportního obalu pro předměty do váhy cca 1 t. OSB bedny chrání produkty před přímými klimatickými vlivy, jako je déš či UV záření. Zabraňují také mechanickému poškození přepravovaných předmětů a usnadňují manipulaci. Dřevěné přepravní rámy nebo dřevěné bedny z trámů a prken se používají pro přepravu těžších nebo objemnějších zásilek s váhou až několika desítek tun. Slouží především k fixaci produktu a k usnadnění manipulace. Kovové rámy k upevnění, ukotvení velmi těžkých předmětů, když je již dřevěný rám nedostačující. VpCI fólie představují univerzální a z hlediska aplikace nenáročnou dlouhodobou anti-korozní ochranu balených předmětů. Používají se zároveň jako ochrana před pronikáním vlhkosti a prachu do beden a k baleným předmětům. VpCI fólie mohou mít podobu klasických (PE), teplem smrštitelných nebo bublinkových fólií. Tyto fólie navíc chrání produkt proti poškrábání. Speciální fólie (např. MilCorr) jsou vhodné pro přepravu a dlouhodobé skladování a mohou nahradit i transportní bedny. Bariérové fólie se v kombinaci s vysoušedly používají jako neprodyšný antikorozní obal, ve kterém je vlhkost vzduchu udržována pod hranicí cca 40 % 45 % rel. vlhkosti. Konzervační prostředky VCI slouží k dlouhodobé ochraně povrchu nebo k ochraně povrchů při extrémních přepravních podmínkách. V nich obsažené inhibitory koroze chrání povrch i v místech případného drobného poškození konzervačního nátěru. Vysoušedla se používají všude tam, kde je žádoucí snížit vlhkost uvnitř obalu. Nejefektivnější použití je v kombinaci s bariérovými fóliemi, které mají velmi nízké hodnoty paropropustnosti. Vázací pásky např. PP, EPP, PET, PES, fixují výrobky v obalu nebo i mimo obal proti vzájemnému posunu během manipulací a přepravy. Mohou být používány i jako kotvící prvky k přepravním plošinám a dopravním prostředkům. V závěru Vám přeji krásné a doufejme, že slunečné léto a hodně osobních i pracovních úspěchů. Miroslava Obhlídalová

7 Oslavy Mezinárodního dne dětí Pátrala jsem na Intenetu po tom, zda existuje nějaký bůh či anděl, který má na starosti počasí. Říkala jsem si, že by si zasloužil nějakou zápalnou obě či jinou formu poděkování za to, jaké počasí nám připravil na sobotu Na tento den jsme už hodně dávno naplánovali tradiční venkovní oslavu Mezinárodního dne dětí. Jízda na konících, soutěže, grilování klobásek to vše bylo vážně ohroženo. Poslední květnová dekáda byla chladná, deštivá, zamračená, depresivní. Ale se to na jedno jediné dopoledne všechno změnilo. Po deváté hodině ranní se v areálu neziskového sdružení Piafa ve Vyškově začali scházet zaměstnanci HESTEGA se svými dětmi. Sluníčko nesměle vykukovalo za roztrhanými mraky, v ohradách byli připraveni koníci, u rozehřátého grilu se usmíval kuchař Massimo z restaurace hotelu Selský Dvůr a vzduchem se vznášela vůně jeho jedinečných klobásek. Brzy se prostranství zaplnilo kluky a děvčátky, kočárky s malými miminky, tatínky a maminkami. Děvčata z Piafy opět připravila sedm soutěžních stanoviš se zajímavými úkoly. Skládalo se puzzle, překonávala se překážková dráha anebo se šlo na návštěvu do koňského pokojíčku. Kdo absolvoval všechny soutěžní disciplíny, ten byl odměněn plechovou medailí a sáčkem plným dobrot. Nechyběl ani tradiční plyšák s logem HESTEGA, tentokrát to byl rozpustilý pejsek Vagabund. Největší radost měli malí oslavenci z možnosti mazlit se s celou smečkou přítulných psů a z projížděk na koních speciálně vycvičených na práci s dětmi. U ohrady byla neustále malá fronta a jezdecká přilba putovala čile z jedné hlavičky na druhou až do dvanácti hodin. Příjemná oslava Dne dětí skončila přesně v okamžiku, kdy na Šafářský Dvůr spadly první deš ové kapky. Božstvo zodpovědné za počasí jsem na Internetu nenašla. Tak si dovolím poděkovat všeobecně všem, kteří se na příjemné atmosféře tradičního hestegáckého Dne dětí podíleli.

8 Aby záda nebolela V dnešní době snad není v dospělé populaci nikdo, koho by občas pořádně nebolela záda. A určitě mi dáte za pravdu v tom, že lepší než polykat prášky od bolesti je jakákoliv forma prevence. Oblíbenou preventivní metodou jsou klasické masáže zad. A právě ty vám chceme v blízké době zprostředkovat. Příležitostná ordinace závodního lékaře v budově HESTEGO III je po většinu času nevyužitá a tak jsme se ji rozhodli poskytnout zkušené masérce. Prozatím by vám své služby nabízela jedenkrát týdně v době od do hod. V případě, že bude o masáže velký zájem, domluvíme s masérkou na 2 dny v týdnu. Ceny některých masáží: klasická masáž šíje (20 min.) 100 Kč klasická masáž zad (50 min.) 250 Kč Breussova masáž (třezalkovým olejem) (45 min.) 250 Kč manuální lifting obličeje (45 min.) 500 Kč tělová svíce (30 min.) 250 Kč V současnosti můžete najít na nástěnce personálního úseku v budově HESTEGO III podrobnější ceník, informace o některých méně známých metodách, první termíny a seznam, prostřednictvím kterého se na ně můžete objednat. Přeji Vám příjemný zážitek. Stručné daňové okénko Od minulého roku se rozběhla rozsáhlá daňová reforma a změny zákonů běží takovým tempem, že je obtížné s nimi udržet krok. Pokusil bych se v kostce shrnout, čeho se podstatné změny dotýkají. Na příjmy (mzdy) dosažené v tomto roce 2013 a následujících dvou letech se vztahuje vládní daňový balíček schválený koncem roku Daň z přidané hodnoty se zvýšila o 1 % v obou daňových skupinách. Nyní je platná sazba v hodnotách 15 % a 21 %. Zvýšení neovlivňuje příjmy, ale má vliv na cenu nakupovaného zboží a dotýká se všech skupin obyvatel. Od se zvýšila rovněž sazba daně z převodu nemovitostí ze 3 % na 4 %. Účinnost dalších změn má vstoupit v platnost nejpozději , ale pokud se zákonodárci stihnou dohodnout, budou platné již od příštího roku Všechny vás určitě nejvíce zajímají změny týkající se našich příjmů, našich mezd. U daně z příjmů (mezd) je navrženo zrušení superhrubé mzdy a výpočet daně z hrubého příjmu. Sazba daně se zvýší z 15 % na 19 % (přesto se výsledná daň sníží asi o 1,1 %). Připraveno je rovněž zvýšení sazby odvodu na zdravotní pojištění ze současných 4,5 % na 6,5 %. Tyto změny se projeví celkovým snížením čistého příjmu k výplatě u průměrné mzdy o přibližně 460 Kč měsíčně. V daních z příjmů se dále zruší možnost uplatnění odpočitatelné položky členských odborových příspěvků a nákladů na zvyšování kvalifikace. Sníží se horní hranice odpočtu úroků z úvěrů a hypoték ze současných 300 na 80 tis. Kč. Proti tomu se zvýší limit odpočtu darů z 10 % na 15 % základu daně a limit pro příležitostný příjem se zvýší ze 20 na 30 tis. Kč. Osoby, které pobírají důchod, nebo mají příjmy přesahující 100 tis. Kč/měsíčně, nebudou mít nárok na uplatnění odpočtu základní slevy na poplatníka ve výši Kč ročně. Co se týká ostatních daní, dojde ke zrušení Zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí. Daň dědická a darovací bude zapracována do Zákona o daních z příjmů a daň z převodu nemovitostí bude nahrazena novým zákonem o Dani z nabytí nemovitosti. Nově bude plátcem daně kupující a prodávající bude ručitelem daně. Je navrženo zvýšení spotřební daně z tichého vína ze současných 0 Kč na 10 Kč/litr. Zavedením uhlíkové daně se předpokládá zvýšení cen topných olejů o 15 %, uhlí o 20 % a zemního plynu o 10 %. Změny jsou navrženy i u ekologické daně při převodu staršího vozidla. Nyní platí auta s emisní normou EURO 1 (rok výroby cca 1993 až 1995) Kč. Za vozy ještě starší se platí Kč. Za auta spadající do normy EURO 2 ( ) se nyní platí Kč a norma EURO 3 ( ) zpoplatněna není. Nově by mělo platit posunutí poplatků o celou normu, tzn. vozy normy EURO 1 a starší by měli platit poplatek Kč, automobily normy EURO 2 pak Kč a vozy s EURO 3 zaplatí Kč. Platit se tedy bude i za automobily vyrobeny do roku 2006, za které se dosud neplatilo. Připravuje se i zavedení jednotného inkasního místa pro odevzdávání sjednocených formulářů k daním, zdravotnímu i sociálnímu pojištění. V roce 2014 má být využití elektronického podání dobrovolné, ale od roku 2015 se má stát povinným pro osoby, které musí podat daňové přiznání (podnikatelé a osoby s více příjmy, což může být i příjem z pronájmu apod.). V současné době platí v oblasti daní a daňových přiznání následující pravidla: Povinnost podat daňové přiznání mají: 1. osoby s příjmy nad 15 tis. Kč nebo vykazující ztrátu. Pokud je příjem dosažen ze závislé činnosti (mzda) a zaměstnanec podepsal prohlášení k dani, daňové přiznání nepodává, pokud nemá jiné příjmy, přesahující 6 tis. Kč, nebo příležitostný příjem ( 10 odst. 1 písm. a) přesahující 20 tis. Kč. 2. plátci solidární daně (příjem nad 100 tis. Kč/měsíc) U daně dědické a daně darovací se přiznání podává do 30 dnů. Daň z převodu nemovitostí musí být přiznaná do konce 3. měsíce následujícího po měsíci, v němž k převodu došlo. Daň z nemovitostí se podává do následujícího roku jen pokud došlo ke změně. Daň silniční se podává do následujícího roku jen, pokud se vozidlo využívá k výdělečné činnosti. Za zaměstnance platí silniční daň zaměstnavatel, pokud jej vyšle na služební cestu. Složitá problematika, že? Snad vám moje stručné daňové okénko pomůže se v ní o něco lépe orientovat. Vratislav Chovanec HESTEGOVINY, zpravodaj společnosti HESTEGO a. s. Číslo 2/2013 vyšlo v červnu Připravuje:. Své náměty a články posílejte na adresu: HESTEGO a. s., Na Nouzce 470/7, Vyškov tel.: , fax: , Pro vnitřní potřeby, zdarma.

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

novinky MAS dance opět zatančili Zákaznické a distributorské dny ze světa obráběcích strojů vklad uvnitř DUBEN 2015 čtvrtletník / číslo vydání 1-15

novinky MAS dance opět zatančili Zákaznické a distributorské dny ze světa obráběcích strojů vklad uvnitř DUBEN 2015 čtvrtletník / číslo vydání 1-15 novinky ze světa obráběcích strojů DUBEN 2015 čtvrtletník / číslo vydání 1-15 Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery www.kovosvit.cz MAS dance opět zatančili Zákaznické a distributorské

Více

Dozorčí rada odložila. M. Krupa: Sázíme na tradiční kvalitu českých strojů (strana 3) Společnost GTB je nejlepším slovenským

Dozorčí rada odložila. M. Krupa: Sázíme na tradiční kvalitu českých strojů (strana 3) Společnost GTB je nejlepším slovenským 10 zpravodaj TATRA, a. s. ročník 61 zdarma prosinec 2007 V areálu Hornického muzea OKD převzal náčelník Generálního štábu Armády ČR generálporučík Vlastimil Picek 177. Tatru Multilift (na snímku při slavnostním

Více

MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ. ze světa obráběcích strojů. Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery prosinec / 2013. www.kovosvit.

MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ. ze světa obráběcích strojů. Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery prosinec / 2013. www.kovosvit. ze světa obráběcích strojů Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery prosinec / 2013 www.kovosvit.cz TÉMA AZOV POZVÁNKA NOVÉ PROJEKTY ROZVOJE SPOLEČNOSTI SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ MONTÁŽNÍ HALY

Více

Divize Výroby Součástí funguje na třísměnný provoz. vystavované stroje na zákaznických dnech. ze světa obráběcích strojů

Divize Výroby Součástí funguje na třísměnný provoz. vystavované stroje na zákaznických dnech. ze světa obráběcích strojů ze světa obráběcích strojů Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery duben / 2012 www.kovosvit.cz představujeme střípky ze světa pozvánka Plechárna Čína Den otevřených dveří strana 4 strana

Více

Alternátory a startéry pro Mitsubishi Electric

Alternátory a startéry pro Mitsubishi Electric Jak je neznáme Plnicí stanice CNG 2 Jan Janoušek i v Českém Krumlově 4 6 Generální ředitel mezi bývalými zaměstnanci Profesní kariéru zahájil v MOTOR JIKOV před 35 lety Další stanici stavíme ve městě na

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 2014 Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4 Veletrhy mají zelenou 9 Rok 2014 z pohledu našich počítačových

Více

KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI

KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM OBOR STROJÍRENSTVÍ Obsah Slovo úvodem...4 Obecná charakteristika oboru...7 Úvodem...7 Co je strojírenství?...7 Dělení strojírenského

Více

Přeji všem čtenářům, aby jim Katalog řemesel pomohl při správném rozhodování a dobré volbě budoucího povolání.

Přeji všem čtenářům, aby jim Katalog řemesel pomohl při správném rozhodování a dobré volbě budoucího povolání. Vážení a milí žáci, rodiče a učitelé! Jistě znáte rčení, že řemeslo má zlaté dno. A když už jsem tím zlatem začal, pak musím zmínit i další známé rčení o zlatých českých rukách. Obě připomínají, že si

Více

Zástupci MOTOR JIKOV a odborů se dohodli na podmínkách spolupráce

Zástupci MOTOR JIKOV a odborů se dohodli na podmínkách spolupráce NOVINY SKUPINY MOTOR JIKOV GROUP Zástupci MOTOR JIKOV a odborů se dohodli na podmínkách spolupráce BŘEZEN, DUBEN 2010 signál. Je ale otázkou, jak se bude situace vyvíjet v následujících měsících a zda

Více

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz Rozhovory s podnikateli Letní roadshow projektu Akcelerace

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz Rozhovory s podnikateli Letní roadshow projektu Akcelerace www.rprg.cz projekty Rozvojové Praha Rozhovory s podnikateli Letní roadshow projektu Akcelerace Praha je středem našich aktivit, říká Gianfranco Pinciroli. Praha podporuje podnikání 3/2014 Obsah Slovo

Více

25 let vyrábíme odstředivě lité válce dle licence Gontermann-Peipers

25 let vyrábíme odstředivě lité válce dle licence Gontermann-Peipers Zpravodaj 3 Zpravodaj č. 3/214, časopis zaměstnanců společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. 25 let výroby odstředivě litých válců Str. 2 Zasaď si svůj strom Pokračujeme v konceptu Zelené slévárny,

Více

jasnýcíl DO USA PŘES 20 LET NAFUKOVACÍ MATRACE DODÁVÁME Plány a záměry OZ 6 Servis Prestižní zakázka pro Armádu ČR Náš člun při záchraně nosorožců

jasnýcíl DO USA PŘES 20 LET NAFUKOVACÍ MATRACE DODÁVÁME Plány a záměry OZ 6 Servis Prestižní zakázka pro Armádu ČR Náš člun při záchraně nosorožců ú n o r 2 0 1 5 jasnýcíl Firemní časopis společnosti G u m o t e x Plány a záměry OZ 6 Servis Prestižní zakázka pro Armádu ČR Náš člun při záchraně nosorožců Zaměstnanci převzali ocenění Firma a zdraví

Více

HESTEGOVINY. Česká kvalita na světové úrovni. Zpravodaj pro zaměstnance společnosti HESTEGO. Co chtějí hestegáci

HESTEGOVINY. Česká kvalita na světové úrovni. Zpravodaj pro zaměstnance společnosti HESTEGO. Co chtějí hestegáci HESTEGOVINY 1 březen 2 011 Česká kvalita na světové úrovni Zpravodaj pro zaměstnance společnosti HESTEGO Milí kolegové, v září loňského roku jsme začali poci ovat významný nárůst práce. Do té doby jsme

Více

INFORMAČNÍ PROSINEC 2012 BULLETIN

INFORMAČNÍ PROSINEC 2012 BULLETIN INFORMAČNÍ PROSINEC 2012 BULLETIN na řece ve Švýcarsku Hádejte, co je uvnitř této budovy 2 INFORMAČNÍ BULLETIN PROSINEC 2012 editorial obsah Obsah bulletinu: Vážení a milí, člověk by řekl, že se všemi

Více

Žádný recept na řešení, které bude vyhovovat všem, neexistuje

Žádný recept na řešení, které bude vyhovovat všem, neexistuje u ž i t e č n é i n f o r m a c e o p o d n i k á n í w w w. i p r o s p e r i t a. c z součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info www.iprosperita.cz

Více

HESTEGOVINYbřezen. Vdechujeme plechu život. Zpravodaj pro zaměstnance společnosti HESTEGO. Vyhodnocení dotazníků spokojenosti s rokem 2013

HESTEGOVINYbřezen. Vdechujeme plechu život. Zpravodaj pro zaměstnance společnosti HESTEGO. Vyhodnocení dotazníků spokojenosti s rokem 2013 HESTEGOVINYbřezen 2 014 Vdechujeme plechu život 1 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti HESTEGO Vážení a milí kolegové, rok 2014 je v HESTEGU ve znamení změn, změn k lepšímu. Takovým typem změny je určitě

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Efektivní nákup, prodej a kooperace podniku Effective purchase, sale and co-operation of the company Kateřina Hrbková Plzeň 2012 Zadání

Více

Tribotechnické informace, procesní kapaliny, maziva str. 25 45

Tribotechnické informace, procesní kapaliny, maziva str. 25 45 TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA Soutěž ve spolupráci se značkou Volkswagen Chcete vyhrát HORSKÉ KOLO? Co pro to musíte udělat? Více na str. 67 WWW.TECHMAGAZIN.CZ ŘÍJEN 2014 30 Kč 1,40 EUR 3D tiskárna už dokáže

Více

Česká info. Samuraj mezi námi. Japonské alter ego Václava Mádla. Na zkušené v první linii Aneb jak si manažer poradí s telefonním sluchátkem 4

Česká info. Samuraj mezi námi. Japonské alter ego Václava Mádla. Na zkušené v první linii Aneb jak si manažer poradí s telefonním sluchátkem 4 Česká info 2/ 2012 Magazín pro zaměstnance a obchodní službu ČP Česká pojišťovna a.s. březen / duben 2012 Samuraj mezi námi Japonské alter ego Václava Mádla Na zkušené v první linii Aneb jak si manažer

Více

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita.

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita. ú uni plně n ové i nformace naše Spustili jsme zábavné vzdělávací stránky www.zazijchemii.cz 3 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol březen 2012 Nová struktura vodního hospodářství str. 2

Více

STROBOinfo. Uvnitř tohoto vydání: Slovo generálního ředitele. Změny v představenstvu společnosti. Firemní zpravodaj

STROBOinfo. Uvnitř tohoto vydání: Slovo generálního ředitele. Změny v představenstvu společnosti. Firemní zpravodaj STROBOinfo Firemní zpravodaj Číslo 2-3 www.strobo.cz Srpen 2008 Vychází 4x ročně Firemní zpravodaj společnosti Strojírny Bohdalice, a.s. Výtisk je neprodejný a je dostupný na www.strobo.cz nebo www.bohdalice.cz

Více

V oblasti IT momentálně probíhají dva klíčové projekty. str. 2 str. 3 str. 4. Skupina Unipetrol opět hospodařila se ziskem

V oblasti IT momentálně probíhají dva klíčové projekty. str. 2 str. 3 str. 4. Skupina Unipetrol opět hospodařila se ziskem Č Í S L O 9 / Z Á Ř Í 2 0 1 0 / R O Č N Í K 4 úplně nové informace NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL ÚVODNÍK MÁME TU NOVÝ ŠKOLNÍ ROK Čas dovolených je pryč a počasí ukázalo i svou druhou tvář. Pokud

Více

číslo 35 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. srpen 2008 Nová lokomotiva vyjela na zkušební kolej

číslo 35 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. srpen 2008 Nová lokomotiva vyjela na zkušební kolej Škodovák číslo 35 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. srpen 2008 Nová lokomotiva vyjela na zkušební kolej Stravování? Ve firemních restauracích s pestrou nabídkou Škoda posílila o vývojovou

Více

Obchod není jen o ceně, ale i kvalitě

Obchod není jen o ceně, ale i kvalitě Úspěšný audit Str. 2 Radonové lázně Jáchymov Str. 5 Ř í j e n 2 0 1 1 I n t e r n í m a g a z í n p ro z a m ě s t n a n c e Č D C a rg o, a. s. Aktuality Provoz Zajímavosti Relax Zahájen výdej licencí

Více

Drive Petra Nechutného. 22 Téma měsíce Kick-off meeting a ředitelská setkání 2011. 28 Manažer Přímé oslovení na spolupráci cesta k rozšíření týmu

Drive Petra Nechutného. 22 Téma měsíce Kick-off meeting a ředitelská setkání 2011. 28 Manažer Přímé oslovení na spolupráci cesta k rozšíření týmu Magazín společností Broker Consulting, a. s., Fin Consulting, a. s., a Broker Expert, a. s. únor 2011 ročník II 22 Téma měsíce Kick-off meeting a ředitelská setkání 2011 28 Manažer Přímé oslovení na spolupráci

Více

www.juta.cz Firemní zpravodaj

www.juta.cz Firemní zpravodaj www.juta.cz Firemní zpravodaj jaro 2014 www.juta.cz Jiří Hlavatý ze společnosti Juta se stal Podnikatelem roku 2013. Jeho tradiční královédvorská textilka vyrobila například izolaci v olympijské hale v

Více

PROSINEC 2014 INFORMAČNÍ BULLETIN

PROSINEC 2014 INFORMAČNÍ BULLETIN PROSINEC 2014 INFORMAČNÍ BULLETIN jubilea Naši jubilanti Všem oslavencům z řad našich kolegů gratulujeme, přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a úspěchů v pracovním i osobním životě. Redakční šotek se omlouvá,

Více

KOVOSVIT MAS GENERÁLNÍ PARTNER TÁBORSKÝCH SETKÁNÍ. ze světa obráběcích strojů. Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery říjen / 2013

KOVOSVIT MAS GENERÁLNÍ PARTNER TÁBORSKÝCH SETKÁNÍ. ze světa obráběcích strojů. Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery říjen / 2013 ze světa obráběcích strojů Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery říjen / 2013 www.kovosvit.cz OZVÁNKA TÉMA NA KÁVĚ MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ MSV BRNO S GENERÁLNÍM ŘEDITELEM strana 3 strana

Více