Jan Trojan, RTK, s. r. o.: Změn, které znesnadňují malým a středním podnikatelům podnikání, je příliš mnoho najednou.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jan Trojan, RTK, s. r. o.: Změn, které znesnadňují malým a středním podnikatelům podnikání, je příliš mnoho najednou."

Transkript

1 10 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 9. BŘEZNA 2006, DATUM VYDÁNÍ: 17. BŘEZNA 2006, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle Redakãní anketa (II.) - str. 2 Co nového na Královéhradecku - str. 3 PŘÍLOHA - STR. I AŽ IV: Poradny na pfiání K ãemu vlastnû slouïí produktivita práce? (II.) Usnesení Pfiedsednictva OS KOVO Pokud sem Němci vozí odpad, tak to jde, ale až nám sem začnou vozit jejich bezdomovce, to teprve bude zle VĚTŠÍ BERE KDO KOHO DISKRIMINUJE? V poslední době se rozpoutal boj mezi malými a velkými odborářskými sdruženími. Důvod je jednoduchý. Dle nového zákoníku práce ( 24) už by nemohly malé organizace zablokovat kolektivní vyjednávání, jak se to stávalo například na železnici. Roman Pokorný Kvůli strojvůdcům a jejich požadavkům nedostal přidáno nikdo a navíc, protože nebyla podepsána kolektivní smlouva, přicházeli železničáři (všimněte si, že ne jenom strojvůdci) o veškerá mzdová plnění sjednaná v minulosti nad rámec zákona, tzn. vyšší příplatky, delší dovolená apod. V souvislosti s tímto krokem, který se dá nazvat prostě větší bere, čím dál častěji slýchávám názor čelních odborových představitelů, kterých se to týká, že jde o diskriminaci malých svazů a sdružení. To mi připadá velmi úsměvné, poněvadž v případě, který se stal na již zmiňované železnici, to nikdo za diskriminaci neoznačoval. Jenže pokud bych chtěl použít stejnou terminologii, musel bych to taky nazvat diskriminací, ovšem tzv. naruby, kdy kvůli malým trpěli velcí. Nejsem šťastný z toho, že se odboráři mezi sebou neumějí dohodnout, mrzí mne, že místo slučování se spíše drobíme. Jsou za tím spíše zájmy několika jedinců o pozice a zviditelnění, ale možná právě proto vznikl příslušný návrh v zákoníku práce, a mně osobně připadá na- (Pokračování na str. 3) Jan Trojan, RTK, s. r. o.: Změn, které znesnadňují malým a středním podnikatelům podnikání, je příliš mnoho najednou. Bedřich Danda, předseda SPŽ ČR: Odpovědnost musí být na obě dvě strany vyvážená, a to, bohužel, v tom zákoníku není. Předkladatelé nového zákoníku práce to ale vidí jinak. ZAČÍNÁ NOVÁ ÉRA? Předseda OS KOVO s představitelem Hospodářské komory na ČT2 Na druhém programu České televize proběhla v rámci pořadu Podnikatelský servis 6. března diskuse moderátora s předsedou Odborového svazu KOVO Josefem Středulou apředsedou představenstva Hospodářské komory hlavního města Prahy Petrem Kuželem, jejíž záznam přinášíme. ČT: Co vám, pane Kuželi, na novém zákoníku práce vlastně nejvíce vadí? P. Kužel: Vadí mi to, že v zákoníku jsou zakomponovány prováděcí předpisy, což si myslím, že je pro nás největší problém, a i pro všechny okolo, protože například cestovné a stravné je uvnitř tohoto zákona. Nedovedu si představit, že se zdvihne cena ropy, a my budeme muset jít do parlamentu a čekat, jestli se poslanci dohodnou, nebo nedohodnou. To si myslím, že je velice problematické. Domnívám se, že ten, kdo zákoník práce připravoval, vycházel trošičku z toho, že potřeboval dát na stůl novou normu, takže implantoval všechny nové věci do starých předpisů. To si myslím, že je trošku choulostivá záležitost, a doufám, že senát se s tím vypořádá. J. Středula: Co se týká aplikace nového zákoníku práce, tak ta bude docela komplikovaná, protože je to skutečně nová norma, která bude znamenat celou řadu nových přístupů. Netuším, co vedlo zákonodárce k tomu, aby to všechno implementoval, ale faktem je, že snahou bylo sdružit několik ČESKÁ TELEVIZE Josef Středula, předseda OS KOVO Petr Kužel, předseda Hospodářské komory PODNIKATELSKÝ SERVIS Jiří Víšek, předseda Sdružení pražských podnikatelů: Podnikatelé nestojí proti odborům, chtějí pouze, aby šlo nikoliv oboj, nýbrž o spolupráci, která by jim umožnila podnikat, a tedy i zaměstnávat pracovníky. Kateřina Beránková, tisková mluvčí MPSV: Určitě se tam nemění nic, co by nějakým způsobem poškozovalo jednu, či druhou stranu. Jak vidí podnikatelé zákoník práce? Na toto téma ČT2 odvysílala anketu na začátku Podnikatelského servisu zákonů do jednoho, aby to nebylo roztříštěno v sedmi zákonných normách, ale aby to bylo jen v jedné. A otázka prováděcích předpisů? To bude záležet i na tom, jak to potom vláda uchopí, jakmile se začnou hýbat tyto položky. Protože speciálně u cestovních náhrad bylo pravidlem, že u nich docházelo prakticky každý rok k úpravě. Takže si myslím, že určitě technické zpřesnění této věci by stálo za zmínku. ČT: Co konkrétně nový zákoník práce přinese malým a středním podnikatelům? Bude se jim lépe a jednodušeji podnikat? P. Kužel: Bohužel musím za nás říct, že nám nic nepřinese. Vede nás k tomu trošičku nelogičnost tohoto zákona. ČT: Buďte konkrétní! P. Kužel: Například já jako zaměstnavatel, když zaměstnávám těhotnou ženu, jí musím podle tohoto zákona nastavit určité výhody. Ale já se jí nesmím zeptat, jestli je těhotná. A když se jí na to zeptám, tak porušuji zákon. Nebo (Pokračování na str. 4) 1

2 Anketní otázky 1. Kolik činí (průměrné) procento nárůstu mezd zaměstnanců a co zahrnuje? 2. Co pokládáte za největší klad(y) letošní kolektivní smlouvy - oproti loňsku, či předchozím rokům? Její úroveň je v tomto srovnání lepší - stejná - horší? 3. Jak dlouho a v kolika kolech kolektivní vyjednávání probíhalo? Kdy byla uzavřena dohoda, nebo kdy došlo k podpisu kolektivní smlouvy (datum)? 4. Jak byste stručně zhodnotil(a) délku a průběh jednání se zaměstnavatelem? Motor Jikov, a. s. Naše odborová organizace ZO OS KOVO Motor Jikov, a. s., uzavřela prozatím jednu kolektivní smlouvu, a to s firmou Motoco, a. s. S ostatními čtyřmi zaměstnavateli probíhá jednání v současné době, neboť platnost je do Dohodnutý nárůst mezd zaměstnanců v roce 2006 je 4,5 %, a to především v tarifní stupnici (5 %) a pohyblivé složce. 2. Úroveň kolektivní smlouvy zůstává stejná jako v minulých letech, i když snaha zaměstnavatele je každý rok úroveň snižovat. 3. Kolektivní smlouvu jsme dojednali za jedno odpoledne dne od 14 o 17,30 hod. Podepisovali jsme ji Jednání mělo spád a bylo vcelku konstruktivní, i když se projevily i emoce, a to na obou stranách. Jednání bylo i náročné, neboť zaměstnavatel si na jednání najal právníka - specialistu na pracovní právo. Osobně jsem ocenila, že KOVÁK číslo března 2006 REDAKČNÍ ANKETA: Jaké jsou podnikové kolektivní smlouvy 2006? (II.) Redakce Kovák položila několika předsedkyním a předsedům základních organizací OS KOVO ze všech krajů čtyři anketní otázky týkající se úrovně jejich podnikové kolektivní smlouvy na rok Nejprve v několika pokračováních otiskujeme odpovědi těch, kdo kolektivní vyjednávání završili do konce února 2006, dodatečně - na závěr seriálu - přineseme odpovědi také od těch respondentů, kteří kolektivní vyjednávání ukončí v průběhu, či na konci března a poté jsou ochotni se do ankety zapojit. jednání bylo vedeno snahou dojednat kolektivní smlouvu bez zbytečných odkladů a zdržování. JITKA PINCOVÁ, předsedkyně ZO OS KOVO Motor Jikov, a. s. Traktory, Zetor, a. s. 1. Výdělky roku 2006 vzrostou v průměru o 10 % oproti roku 2005 a do tohoto průměru se nezapočítávají zaměstnanci, kteří mají uzavřenou manažerskou smlouvu. Určitou částí ovlivňuje toto procento úprava pracovní doby z 37,5 na 8 hodin. 2. Za klad letošní kolektivní smlouvy považuji nárůst tarifů navýšením o pevnou částku, ato zejména u kategorie D. Tím se kategorie D přiblížila průměru v regionu. Dalšími přínosy jsou například zvýšení příspěvku na obědy, dar při úmrtí zaměstnance pozůstalým, dar při odchodu do důchodu; pozitivní je i zachování dalších bodů z předešlých kolektivních smluv. 3. Kolektivní vyjednávání probíhalo v měsíci listopadu a prosinci v 16 kolech. 21. prosince byla kolektivní smlouva podepsána. 4. Jednání byla vleklá, avšak konstruktivní a podložená argumenty na obou stranách. ALOIS KAZELLE, předseda ZO OS KOVO Traktory, Zetor, a. s., Brno Poldi Hütte, s. r. o. 1. Navýšení reálné mzdy o 2,85 %. 2. Navýšení základní složky mzdy (tarifů) o 20 %. 3. Byla 3 kola. Podpis Jednání bylo korektní, podložené argumenty obou stran. TÉMA BŘEZNA: KAM VEDE LÉČBA DR. RATHEM? Takových ministrů by bylo třeba víc! Souhlasím s tím, co napsal kolega J. Voráč v Kováku č. 8 v článku Myslí páni lékárníci opravdu na nás? To, že by lékárníci mysleli hlavně na občany, jak si to lze přečíst z jejich letáků, jim snad - doufám - nikdo nevěří. Skutečností je, že ve městech ubývá obchůdků typu mlékáren, švadlenek a podobně a na druhé straně roste počet lékáren, až to vyvolává pocit, že ta naše populace je čím dál více nemocná. Lékárny jsou dobrým byznysem, ale jen do doby, než je jich prostě nepřiměřeně mnoho. Věřím, že pro lékárníky, lékaře a nemocnice jsou obrovským problémem opožděné platby od zdravotních pojišťoven, především od VZP. Ale každému rozumnému člověku musí být divné, že v době, kdy se začaly problémy řešit a dluhy snižovat, najednou se všichni zainteresovaní bouří. Že tak nekřičeli v době, kdy si VZP stavěla honosné paláce, vyplácela bohaté odměny, uzavírala nevýhodné smlouvy, a přitom platby poskytovala čím dál tím později. Možná je za tím něco jiného. To, že se našel někdo, kdo se rozhodl praštit po rukách ty, kdo ze zdravotnictví tahají peníze, je jen dobře. Takových ministrů, jako je ministr Rath, by potřebovala tato republika více. Souhlasím s názorem, že většina nemocnic má být neziskovými organizacemi, které budou mít povinnost vracet případně vytvořený zisk do rozvoje nemocnic. A ne akciové společnosti, které jsou založeny za účelem dosažení zisku a zisk mají rozdělit mezi akcionáře. Bohužel to, co dnes servíruje nezávislý tisk a televize, typu poplašných zpráv ODS, že zdravotnictví je dnes před krachem, o hrozbě zestátňování, o lékařích, kteří podepisují petice za odvolání ministra Ratha, který prý poškozuje pacienty, a další, mi připadá až neskutečné. O tom, že jiní lékaři v nemocnicích podepisují petice na podporu ministra Ratha, se neinformuje. Buďme rádi, že odboráři mají své tiskoviny, Tato smlouva je platná i pro společnost Head Treatment Bohemia, s. r. o. Ferromet Group, s. r. o. 1. Navýšení 0, těžko jsme obhájili úroveň mezd z roku Nedošlo k žádnému zlepšení. 3. Bylo 6 kol. Smlouva se podepisovala koncem února s účinností od Jednání bylo vleklé za nesmyslných argumentů ze strany zaměstnavatele, který nechtěl slyšet žádné argumenty od odborů. Stále se nekorektně vracel a znovu otevíral již dohodnuté body. Na toto jednání se přesně hodí pořekadlo: Bída křížená s nouzí. STANISLAV TOMÁŠEK, předseda ZO OS KOVO Hutě Poldi SOŠ a SOU Hradec Králové 1. Protože jsme příspěvková organizace, nemáme možnost v kolektivní smlouvě sjednat nárůst mezd. Mzdy jsou navyšovány podle nárůstu, který je stanoven vládou a není každoročně stejný. V letošním roce činil 4,5 % u nepedagogických a 6 % u pedagogických pracovníků. Nárůst se odvozuje od tabulkového základu bez osobního ohodnocení a dalších příplatků. 2. Kolektivní smlouva je v letošním roce přibližně na stejné úrovni jako v roce loňském a vychází z vyšší kolektivní smlouvy OS KOVO pro učňovská zařízení. 3. Kolektivní vyjednávání probíhalo v rozmezí 6 týdnů, ukončeno bylo schválením a podpisem kolektivní smlouvy 15. února Jednání o kolektivní smlouvě v letošním roce proběhlo v konstruktivním duchu a bez emocí. Toto je dáno tím, že ředitel školy je členem Sdružení učňovských zařízení a škola je podepsána pod výše uvedenou kolektivní smlouvou vyššího stupně. Projednávání zdržuje pouze nutnost znalosti finanční závěrky školy a FKSP, z čehož potom vychází návrh rozpočtu na letošní kalendářní rok. Proto je podpis kolektivní smlouvy posunut na polovinu února. JOSEF VELÍK, předseda ZO OS KOVO SOŠ a SOU Hradec Králové (Pokračování příště) které mohou objektivně informovat třeba o zákoníku práce, protože podle informací nezávislých médií by si zaměstnanci museli opravdu myslet, že zákoník si odbory dělají samy pro sebe, aby měly větší pravomoc, a ne pro zaměstnance. Stokrát opakovaná lež se tak stává pravdou a spousta obyčejných lidí se nedokáže v těchto informacích správně zorientovat. Zdraví občanů se stalo předmětem politického zastrašování a musím znovu napsat větu, kterou jsem už dříve použil v jednom svém článku: Pravda, láska a lidská slušnost, které tady měly po sametové revoluci zvítězit, se postupně utápějí v penězích, korupci a lži. Peníze a moc hrají čím dále větší úlohu a ti, kdo mají peněz dnes víc než dost, jsou hladoví a mají pořád málo. Ale na závěr trochu veseleji. Blíží se volby a ODS jako liška podšitá začíná zaměstnancům a občanům slibovat modré z nebe. Vše vypadá jako v pohádce. Jen si ale vzpomeňme, jak v pohádce liška slibovala Budulínkovi nebo jak lákaly Jezinky Smolíčka - vždy jen do té doby, než získala/y nad dotyčným moc. Prosím, poučme se z toho všichni a nenechme se napálit. Jinak bohatí budou ještě bohatší a chudí stále chudší. LUDĚK JAGOŠ, předseda ZO OS KOVO Šroubárna Kyjov 2

3 Zabývali jste se v posledních měsících na vašem metodickém pracovišti nějakým závažným, či zajímavým případem? Chtěl bych především upozornit, že každý, i banální, případ se snadno stane závažným, když se neřeší. A to je právě problém u nás ve východních Ing. Radko Šamánek Čechách. Příslušná instituce, tedy inspekce práce - místo aby zjednala nápravu - blokuje řešení případů porušování pracovněprávních předpisů ve firmách spadajících do naší působnosti. Již od vzniku této instituce v loňském roce jsme se podíleli na podání řady podnětů Oblastnímu inspektorátu práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové: jak od jednotlivců - členů OS KOVO, a to z firem Kovox Jablonné, Broumovské strojírny Hynčice, Porkert Skuhrov, tak i ze základních organizací, a to v případě Ety Hlinsko. Asjakým výsledkem? Po všech uvedených podnětech se dále porušuje pracovní právo ze strany zaměstnavatelů, bohužel bez nápravy, a to právě i výrazným přičiněním ze strany inspektorátu. Je prokazatelnou skutečností, že namísto povinností, které jsou mu uloženy v 5 předmětného zákona v odst. 1 písm. b) - ukládat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole, určovat přiměřené lhůty k jejich odstranění a vyžadovat podání písemné zprávy o přijatých opatřeních - stěžovatele odkazuje jinam. Ve všech případech zasílá jednotný text dopisu, v němž inspektoři sdělují, že nejsou nadřízení zaměstnavatele, nemohou mu nic ukládat, a místo řešení pouze doporučují uplatnit nároky stěžovatelů soudní cestou. Domnívám se, že zákon o inspekci práce byl vydán proto, aby bylo jasně vymezeno, co je porušením práva (správním deliktem) pod jasně v zákoně definovanou sankcí, takže jsem uvedeným postupem inspektorátu velmi nemile překvapen. Inspektorát argumentuje takto: Za správní delikt podle odstavce 1. c) písm... c)... lze uložit pokutu až do výše Kč. - To znamená 0 Kč až Kč. Toliko citát. Výsledkem je, že tento inspektorát zvolil ve všech případech 0 Kč. Bude-li pokračovat ve své snaze - jak sám uvádí na svých internetových stránkách - být zaměstnavatelským subjektům poradním partnerem s pochopením pro jejich provozní problémy a těžkosti a naopak bojovat proti nevšímavosti a rutinérství zaměstnanců, lze si pak oprávněně klást otázky nad vlastním účelem celé instituce inspekce práce. Zda by pak nebylo pro daňového poplatníka lépe, kdyby finance doposud vynakládané na tuto instituci byly vynaloženy na jinou pomoc občanům, například na příspěvky k zaplacení advokáta při soudních sporech, které ostatně inspekce práce tolik doporučuje. V těchto dnech se znovu obracíme dopisem na vedoucího inspektora Ing. Nečase, kde mu nabízíme součinnost s naším pracovištěm a žádáme jej KOVÁK číslo března 2006 OKÉNKO DO REGIONŮ Co nového na Královéhradecku a Pardubicku V letošním roce redakce pokračuje v rubrice Okénko do regionů, která nahlíží pod pokličku krajských metodických pracovišť OS KOVO. Rozhovory s vedoucími těchto pracovišť přibližují, jaké jsou aktuální problémy v odborových organizacích daného regionu a jak se je daří - právě s pomocí metodických pracovišť - řešit. Otázky jsou oproti loňsku jiné. Dnešní redakční Okénko patří vedoucímu královéhradeckého metodického pracoviště ing. Radko Šamánkovi. o přímé jednání.a myslím, že všeobecně pro nás - pro odbory - platí poučení: nesmíme to vzdát, musíme na představitele inspektorátů vyvíjet tlak, aby něco dělali. Čekají právě na to, až je přestaneme otravovat, aby se mohli stát pravou, tj. zbytečnou institucí, kterou si budeme draze platit ze svých daní. Kterým ZO OS KOVO vaše metodické pracoviště v poslední době nejvíce pomohlo? A v čem? S prvními krůčky v odborové činnosti metodické pracoviště pomohlo nově vzniklé organizaci Plynostav Pardubice a po zrušení obnovené organizaci Continental Teves Jičín. Rovněž jsme pro ně připravili návrhy kolektivních smluv, které jsou v současné době předávány k jednání zaměstnavatelům s tím, že naši specialisté budou členy vyjednávacích skupin. Podobně pracujeme při záchranných akcích v základních organizacích - například ZO OS KOVO Lana Vamberk oznámila úmysl ukončit svou činnost, avšak poté, co jsme členy několikrát navštívili a nabídli jim výraznou pomoc, došlo za našeho přispění k obratu situace: k novým volbám a přijetí nových základních dokumentů. V současnosti pro ně připravujeme návrh kolektivní smlouvy a jsme v kontaktu se zaměstnavatelem, se kterým budeme spolu se ZO smlouvu sjednávat. Najde se ve vaší působnosti případ takové ZO OS KOVO, která si ke své škodě nedá poradit, či pomoci. A proč? Určitě existuje řada organizací, kde se zcela nepodaří prosadit vše, co bychom jim chtěli poradit, či pomoci. Obecně lze však říci, že až na výjimky se je nedaří přesvědčit, aby využily současného hospodářského boomu k prosazení vyšších - i odbornými expertizami OS KOVO potvrzených - nároků na růsty mezd. Nedávno byly zveřejněny informace o enormním růstu mezd manažerů v ČR - až ve výši stovek miliónů Kč ročně, právě z důvodů mimořádných výsledků firem. Je proto škoda, že my, obyčejní zaměstnanci, vypadáme, že přidat nechceme. Také řešíme problém s právním poradenstvím v Turnově. Od změny systému, kdy metodická pracoviště OS KOVO plně nahradila střediska regionálního právního poradenství ČMKOS, plánujeme v každém z našich regionů poradní dny. Na Turnovsku se to ale zatím nedaří. Na poslední poradní den - jako vždy v termínu, který byl dohodnutý předem - nikdo nepřišel. A to ani předsedové základních organizací, kteří se na poradní den JUDr. Kutnarovi přihlásili. Zaujalo vás něco z dění v regionu? Zaujalo - je zajímavé, že v poslední době mají zájem o odborovou činnost spíše mladí, či mladší lidé. Platí to zejména o zmiňovaných organizacích Plynostav Pardubice, Continental Jičín a Lana Vamberk. Ve firmě DRE Draexmaier Kvasiny, kde letos proběhlo velmi úspěšné kolektivní vyjednávání, je dokonce základní organizace včetně jejího výboru složena většinou ze samých mladých lidí, převážně žen. Jsem proto potěšen, že i starší pracovníci našeho metodického pracoviště dovedou oslovit mladé. (red.) PERMANENTNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG V EVROPSKÉM KOVOPRŮMYSLU (V.) INFORMACE O CEEMET CEEMET byla vytvořena v roce 1962, pod názvem WEM - Západoevropská organizace zaměstnavatelů v kovoprůmyslu. V lednu 2004 se členské organizace rozhodly přejmenovat WEM na CEEMET - Rada evropských zaměstnavatelů kovoprůmyslu, strojírenského průmyslu a průmyslu založeném na technologiích. Tato organizace je registrována jako mezinárodní nezisková členská asociace (aisbl) na základě belgické legislativy a sídlí v Bruselu. Členy CEEMET jsou národní zaměstnavatelské organizace působící v kovoprůmyslu, strojírenském průmyslu a průmyslu založeném na technologiích, a to z 15 evropských zemí: Rakouska, Belgie, Dánska, Finska, Francie, Německa, Itálie, Nizozemska, Norska, Portugalska, Španělska, Švédska, Švýcarska, Turecka avelké Británie. Přidruženým členem CEEMET je Australská průmyslová skupina. CEEMET má rovněž pozorovatele z Estonska, Maďarska a Polska a současně má kontakty se zaměstnavatelskými organizacemi v Irsku nebo Lucembursku. Členové CEEMET odpovídají za reprezentaci sociální politiky a za zájmy průmyslových vztahů kováckých podniků v daných zemích, včetně uzavírání kolektivních smluv v kovoprůmyslu. Členové CEEMET reprezentují cca členských podniků, zaměstnávajících 11 miliónů zaměstnanců. Vzhledem k dopadu kolektivních smluv (zemských nebo regionálních) i na nečlenské organizace je toto pokrytí ještě vyšší. DANA SAKAŘOVÁ, mezinárodní odbor OS KOVO (Dokončení z minulých čísel) VĚTŠÍ BERE (Dokončení ze str. 1) prosto normální, že menší se musí přizbůsobit většímu. Někteří politici, zejména pravicoví, ve sporu o tento paragraf vidí další příležitost jak znovu zpochybňovat nový zákoník práce, a to je velmi nebezpečné. Dokonce se neštítí veřejně vyjadřovat podporu nespokojeným odborářům, a přitom je odbory ve své podstatě vůbec nezajímají. Z jejich strany je to pouze účelové a my jako odboráři bychom jim měli dát jasně najevo, ať si nás neberou do úst. Možná by bylo i zajímavé se podívat, jak tito politici v minulosti hlasovali pro nás, pro naše zájmy, pro zájmy zaměstnanců. Na závěr ještě jeden moment pro srovnání. Jak se dá nazvat návrh ODS na většinový volební systém? Co třeba diskriminace malých politických stran... ROMAN POKORNÝ, místopředseda ZO OS KOVO Elton Nové Město nad Metují Poznámka redakce: V čem spočívá spor malých a velkých odborů o 24 v novém zákoníku práce, upozornil redakční článek Vypukla válka odborů? v Kováku č. 9. KOVÁK Vydává OS KOVO IČO: Uzávěrka vždy ve čtvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Martin Beneš, redaktorka PhDr. Jana Benešová, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakční rada: J. Švec - předseda, tel.: , O. Beneda, Mgr. M. Beneš, J. Cvrček, J. Endlicher, Mgr. L. Pašek, J. Sůva, Mgr. P. Taraba Vydavatelský servis: Jan Kratochvíl Objednávky vyřizuje redakce Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod Praha, č.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ČR E

4 ZAČÍNÁ NOVÁ ÉRA? (Dokončení ze str. 1) bych mohl říct jednu perličku. Kolegové na právnické fakultě, kteří se v tomto období připravují na zkoušku, na to se stávajícím zákonem potřebovali týden.ale vypadá to, že ten nový se budou učit čtrnáct dní až tři týdny. V neposlední řadě je to o tom, že pracovněprávní vztahy doznají hodně opravdu špatných změn, to znamená, že vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci budou složitější. J. Středula: Já si myslím, že co se týče vztahu k malým a středním podnikatelům, tak tato právní úprava neřeší vztah k jednomu, druhému, či třetímu subjektu podle jeho velikosti, ale posuzuje všechny subjekty podle jednoho měřítka. Samozřejmě bude složitější její aplikace, ale k tomu uvedenému příkladu: Když žena usoudí, že sdělí zaměstnavateli, že je v takovémto stavu, a on bude vůči ní aplikovat zákoník práce, tak je to její svobodné rozhodnutí, a stěží se dá domnívat, že zaměstnavatel se má dohadovat podle nějakého vnějšího znaku, že žena je těhotná. Jen málo si umím představit to, co udělali někteří zaměstnavatelé bohužel tady v České republice, že zaměstnankyně měla podle určitého měsíčního cyklu nosit nějakou značku, aby o tom věděli.takže asi si ani jeden z nás nedovedeme představit, že by docházelo k nějakému ponižování. Pokud ta žena usoudí, že to má zaměstnavatel vědět, tak mu to sdělí. A co se týče těch zkoušek, tak to si myslím, že budoucí právníci to zvládnou určitě brilantně. P. Kužel: Jediná taková podle našeho názoru příjemná věc v zákoně jsou konta pracovní doby. To si myslím, že je taková moderní záležitost, která nám sice v souvislosti se zákoníkem práce trn z paty nevytrhne, ale aspoň něco. J. Středula: Já jako odborář si myslím, že to znění, jaké v zákoně je, by KOVÁK číslo března 2006 mohlo být ještě lepší. Protože - tak jako u našich sousedů - mohla vzniknout ještě takzvaná dlouhodobá konta, která by řešila i záležitost starobních důchodů. Ten princip je, že zaměstnanec by si mohl za celou svou kariéru nastřádat hodiny a pak odejít do důchodu například tak, že by nejdřív pracoval čtyři dny v týdnu, pak tři a nakonec dva dny. Mezitím nastoupí nový zaměstnanec, kterého ten stávající zaučí. Takže by to bylo velmi příjemné i pro zaměstnavatele i pro společnost. Problém však je v tom, že v České republice nyní není možné udělat takovou novelu zákona o ochraně zaměstnanců, či zákona o konkursu a vyrovnání, aby tam tato uložená mzda byla ochráněna. My jsme to navrhovali, ale bohužel s tím není zatím zkušenost. Takže konta jako taková budou určitě velkým diskusním tématem u jednotlivých zaměstnavatelů. P. Kužel: Já myslím, že je škoda, že to, co jste řekl, se nestalo. Já myslím, že se to dalo stihnout i v té novele, a doufám, že i my se pokusíme ještě v senátu udělat nemožné. J. Středula: Ještě je tam jedna velmi důležitá věc, a to, že si zaměstnavatelé - pokud se dohodnou se zaměstnanci - budou moci dát do nákladů i věci, které podle stávajícího zákoníku práce vůbec nemohli. Myslím si, že to je velice významné, pomůže to a bude to i přípěvkem k tomu, že se zaměstnavatelé - pokud budou chtít - se zaměstnanci dohodnou a naleznou způsob, aby to podle daňových zákonů šlo. P. Kužel: Já se obávám, že to nebude možné, protože pan ministr Sobotka již připravil novelu zákona o dani z příjmu, aby toto právě zaměstnavatelé nemohli dělat. J. Středula: Mohu vám říct, že odboráři si budou velmi hlídat, aby věci, které budou podle zákoníku práce dohodnuty, šlo daňově uznat. P. Kužel: Takže jestli slyším dobře, tak odboráři budou na straně zaměstnavatelů? To slyším rád. J. Středula: My jsme v celé řadě věcí i upravovali zákoník práce, kde podnikatelé nenašli tento způsob, například u přesčasů bude moci být nařízeno nikoliv 50, ale až 150 hodin. Byla tam navržena dokonce nula, ale my jsme navrhli 150 hodin, protože jsme usuzovali, že to je nevýhodné pro zaměstnavatele. P. Kužel: Čili začíná nová éra vlastně odborové organizace? J. Středula: Já nevím, jestli nová éra, ale berte to jako postoj Odborového svazu KOVO. ČT: Pánové, já vidím, že budete určitě v debatě pokračovat, ale to už bude bez nás. Děkuji, že jste přišli do Podnikatelského servisu. (ben) MUZIKÁLY - DIVADLA ELIXÍR ŽIVOTA - DORIAN GRAY TAJEMSTVÍ - GINGER A FRED muzikálové hity SLUHA DVOU PÁNŮ Nár. divadlo h nejlepší vstupenky HOLIDAY ON ICE Světová lední show - BRNO - OSTRAVA TŘI MUŠKETÝŘI -!!!SLEVY AŽ 150 Kč/ks!!! JEKYLL & HYDE - NOC NA KARLŠTEJNĚ DIVADLO JEZERKA - ZPÍVÁNÍ V DEŠTI Dále objednávejte: MISS SAIGON BÍDNÍCI EXCALIBUR FIDLOVAČKA...a další Placená inzerce TYKETO PRODUCTION - distribuční servis vstupenek Tel.: KŘÍŽOVKA KŘÍŽOVKA V tajence se skrývá výrok, jehož autorem je rakouský dramatik českého původu Johann Nepomuk Nestroy ( ). Několik let byl ředitelem vídeňského Leopoldstadtského divadla, působil také jako herec. Je považován za představitele lidového vídeňského dramatu. Napsal přes osmdesát divadelních her, většinou veseloher a frašek. K nejznámějším patří Svoboda v Kocourkově, Zlý duch Lumpacivagabundus, Pan společník řádí, Talisman či Treperendy. Svým dílem ovlivnil následující generace dramatiků. (jk) 4

5 Mzdy a kolektivní smlouvy pod lupou KOVÁK číslo března 2006/příloha PORADNY NA PŘÁNÍ Na přání mnoha členů OS KOVO otiskuje Kovák poradny - odpovědny na dotazy z různých oborů a oblastí, které zajímají širokou čtenářskou obec: bydlení, medicína, zdravotní pojištění, nemocenské a důchody, psychologie, zákoník práce, BOZP a spotřebitelský servis. Odpovídají přední odborníci včetně expertů ČMKOS a OS KOVO. Podle zájmu nabídku rubrik rozšíříme. Pište nebo faxujte nám své dotazy (spojení do redakce je: fax , Jaký je přepočet tarifů při zkrácené pracovní době? Ing. ALENA PAUKRTOVÁ, úsek odborové politiky OS KOVO Nařízení vlády o minimálních mzdových tarifech obsahuje hodnoty v jednotlivých tarifních stupních v měsíčním vyjádření a dále ve vyjádření hodinovém pro stanovenou týdenní pracovní dobu v délce 40 hodin. Jak se určí minimální hodnoty při kratší stanovené týdenní pracovní době (38,75 hodiny, 37,5 hodiny)? J. T., Teplice Máte pravdu, že nařízení vlády č. 333/1993 Sb, ve znění pozdějších předpisů (poslední změna, účinná od 1. ledna 2006, byla uskutečněna nařízením vlády č. 514/2005 Sb.), určuje hodnoty minimálních mzdových tarifů pro stanovenou týdenní pracovní dobu v délce 40 hodin. Měsíční tarify se pro zkrácenou pracovní dobu nepřepočítávají, pokud nejde o individuální zkrácení pracovní doby jednotlivého zaměstnance podle 86 ZP. Tabulka 1: Tarifní stupeň Hodinový tarif při různé délce pracovní doby 40 h 38,75 h 37,5 h Měsíční tarif 1. 44,70 46,10 47, ,50 48,00 49, ,60 50,20 51, ,10 52,70 54, ,60 54,40 58, ,60 60,50 62, ,20 65,20 67, ,60 70,80 73, ,60 77,00 79, ,90 84,50 87, ,60 93,50 96, ,60 103,80 107, Hodinové tarify je však nutné přepočítat koeficientem, kde v čitateli je délka pracovní doby 40 hodin a ve jmenovateli skutečná délka pracovní doby v podniku. Například koeficient přepočtu mezi stanovenou týdenní pracovní dobou v délce 40 hodin a 37,5 hodiny je 40/37,5 = 1,067. Přepočtené hodnoty jednotlivých tarifních stupňů jsou uvedeny v tabulkách: Tabulka 1 obsahuje hodnoty platné od 1. ledna 2006, tabulka 2 pak hodnoty platné počínaje 1. červencem Tabulka 2: Tarifní stupeň Hodinový tarif při různé délce pracovní doby 40 h 38,75 h 37,5 h Měsíční tarif 1. 48,10 49,70 51, ,10 51,70 53, ,30 54,00 55, ,00 56,80 58, ,70 60,60 62, ,10 65,10 67, ,10 70,30 72, ,90 76,30 78, ,30 82,90 85, ,10 90,90 94, ,50 100,60 104, ,30 111,80 115, Nad otazníky v bydlení Nikdo nechce být ve výboru společenství vlastníků bytů Ing. MILAN TARABA, statutární místopředseda Sdružení nájemníků ČR Jak máme řešit situaci, když činnost stávajícího výboru společenství vlastníků bytů končí a nikdo z vlastníků nechce ve výboru dál pracovat? Nikdo nemá zájem tyto povinnosti plnit ani za odměnu jako pověřený vlastník. K. O., Blansko Podle platného znění zákona o vlastnictví bytů délku funkčního období výboru nebo pověřeného vlastníka určují stanovy společenství, maximálně je však možné pětileté funkční období. Není-li výbor či pověřený vlastník zvolen, postupuje se podle 9 odst. 9 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění. Funkci výboru (pověřeného vlastníka) plní vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí nejméně jednu polovinu, a není-li takového vlastníka, pak plní tuto funkci se všemi právy a povinnostmi vlastníci jednotek, kteří se stali členy společenství dnem jeho vzniku. Ukazuje se, že při převodu bytů do vlastnictví byla zanedbána řádná osvěta a informovanost a že privatizace byla často účelovým cílem. Je nezbytné si uvědomit, že společenství vlastníků jednotek má významné úkoly při správě domu a pozemku, jejichž plnění si vyžaduje spolehlivé fungování statutárního orgánu společenství. Případné důsledky z nefunkčnosti společenství postihnou všechny vlastníky jednotek. I

6 Zdravotnický koutek KOVÁK číslo března 2006/příloha Jaké jsou povinnosti a práva pojištěnce? Platba zdravotního pojištění z vašeho příjmu ze zaměstnání zdravotní pojišťovně není vaše jediná povinnost a zákon vám stanoví další povinnosti, ale na druhé straně vám také stanovuje jako pojištěnci práva, která můžete ze zákona využívat. Základní povinnost vyplývající ze zákona je odvod finančních prostředků z příjmu na zdravotní pojištění vaší zdravotní pojišťovně. Zákonem je stanovena výše platby pojistného, a to 13,5 % z vyměřovacího základu za rozhodné období, které u zaměstnanců činí jeden měsíc (zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecném zdravotním pojištění). Vyměřovacím základem u zaměstnance je jeho úhrn příjmů ze zaměstnání. Pojistné za zaměstnance odvádí zaměstnavatel. Zaměstnanec hradí pojistné z jedné třetiny (4,5 %) a zaměstnavatel ze dvou třetin (9 %). Mimo této základní povinnosti máte další povinnosti, které taxativně upravuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve kterém je stanoveno, že jste povinen: * sdělit v den nástupu do zaměstnání svému zaměstnavateli, u které zdravotní pojišťovny jste pojištěn * stejnou povinnost máte i tehdy, stanete-li se pojištěncem jiné zdravotní pojišťovny v době trvání pracovního poměru, tuto povinnost musíte splnit do osmi dnů ode dne změny zdravotní pojišťovny * hradit příslušné zdravotní pojišťovně pojistné * poskytnout součinnost při zdravotním výkonu a kontrole léčebného procesu a dodržovat lékařem stanovený léčebný režim * podrobit se na vyzvání preventivním prohlídkám, pokud jsou stanoveny zákonem nebo obecně závaznými právnímu předpisy * dodržovat opatření směřující k odvrácení nemoci * vyvarovat se jednání, jehož cílem je vědomé poškození vlastního zdraví * plnit oznamovací povinnost, oznámit pojišťovně nejpozději do osmi dnů skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za pojištěnce pojistné (za osoby zaměstnané plní tuto povinnost zaměstnavatel, za nezletilé osoby jejich zákonný zástupce) * oznámit narození dítěte do osmi dnů ode dne narození zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození * oznámit do osmi dnů příslušné zdravotní pojišťovně ztrátu nebo poškození průkazu pojištěnce * vrátit do osmi dnů příslušné zdravotní pojišťovně průkaz pojištěnce při zániku zdravotního pojištění, změně zdravotní pojišťovny a dlouhodobém pobytu v zahraničí PhDr. VÁCLAV VOJKŮVKA, expert na zdravotní pojištění Jako zaměstnanci mi v zaměstnání každý měsíc strhávají finanční částku na zdravotní pojištění a zasílají zdravotní pojišťovně, u které jsem přihlášen. To se děje automaticky. Mám však kromě odvodu na zdravotní pojištění i nějaké povinnosti, na které je třeba si dát pozor? A jaká mám jako pojištěnec práva? K. Č., Hejnice JAK DÁL V ÚČETNICTVÍ? JINDRA PLESNÍKOVÁ, právní odbor OS KOVO * oznámit změny jména, příjmení, trvalého pobytu nebo rodného čísla, ato do 30 dnů ode dne, kdy došlo ke změně * oznámit příslušné zdravotní pojišťovně zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti nejpozději do osmi dnů ode dne, kdy tuto činnost pojištěnec zahájil nebo ukončil. Dle uvedeného zákona nejste povinen: * platit zdravotní pojištění po dobu, kdy budete dlouhodobě v cizině, a pokud tam budete zdravotně pojištěn. Další povinnosti v oblasti zdravotnictví vám stanoví zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. V rámci svého zdraví a zdraví spoluobčanů jste povinen: * podrobit se v případech stanovených obecně závaznými předpisy zdravotnickým prohlídkám a diagnostickým zkouškám, léčení nemocí společensky zvlášť závažných, asanačních, dezinfekčních a jiným opatřením na ochranu před nákazou * poskytnout nebo zprostředkovat nezbytnou pomoc osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky závažné poruchy zdraví * účastnit se zdravotnického školení a výcviku uloženého z důvodu obecného zájmu. Dle tohoto zákona máte právo: * na výběr zdravotní pojišťovny, tuto můžete změnit vždy jednou za 12 měsíců vždy k 1. dni kalendářního čtvrtletí * na výběr zdravotní pojišťovny v době kratší, a to vždy k 1. dni kalendářního měsíce, pokud pojišťovna vstoupila do likvidace nebo byla vyhlášena nucená správa * na výběr lékaře či jiného odborného pracovníka ve zdravotnictví a zdravotnického zařízení s výjimkou závodní zdravotní služby, toto právo můžete uplatnit jednou za 3 měsíce * na výběr dopravní služby, která je ve smluvním vztahu s vaší zdravotní pojišťovnou * na zdravotní péči bez přímé úhrady, pokud se nejedná o péči, která není hrazena ze zdravotního pojištění * na výdej léčivých přípravků bez plné přímé úhrady, jde-li o léčivé přípravky hrazené ze zdravotního pojištění * podílet se na kontrole poskytované zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění. Je nutné upozornit, že když zákon stanovuje občanům povinnosti v oblasti zdravotního pojištění, tak na druhé straně také stanovuje sankce při neplnění těchto povinností. Jedná se vždy o finanční postihy jak ze strany státu, tak ze strany zdravotních pojišťoven. Tyto postihy se pohybují podle sankčního řádu uvedeného v zákoně od několika stovek do několika desítek tisíc korun. V současné době jsou představitelé ZO OS KOVO informováni prostřednictvím školení pořádaného Odborovým svazem KOVO o tom, že z poslanecké iniciativy byl k zákoníku práce přiřazen ještě návrh na změnu zákona č. 563/1992 Sb., o účetnictví, kdy by povinnost zavedení podvojného účetnictví byla oddálena ještě o jeden rok. To znamená, že ještě v roce 2007 by bylo možné vést účetnictví jednoduché. Ne všichni se však školení účastní, a proto o této skutečnosti informujeme i prostřednictvím Kováku. Upozorňujeme, že se jedná o poslaneckou iniciativu a vše záleží na výsledku projednání v Senátu Parlamentu ČR. O dalším vývoji budete průběžně informováni. II

7 KOVÁK číslo března 2006/příloha K ČEMU VLASTNĚ SLOUŽÍ PRODUKTIVITA PRÁCE? (II.) Ing. RUDOLF HORÁK, úsek odborové politiky OS KOVO Znovu opakuji, že přidaná hodnota zjištěná z výkazu zisku a ztráty se nazývá účetní přidaná hodnota a její vývoj v časové řadě není v žádném případě ovlivněn počtem zaměstnanců. Teprve, když přidanou hodnotu vydělíme počtem zaměstnanců, dostaneme produktivitu práce za hodnocené období (měsíc, čtvrtletí, pololetí, rok), která udává, jaké množství přidané hodnoty, vyjádřené v penězích, vytvořil jeden zaměstnanec firmy. Při této příležitosti je zapotřebí upozornit i na fakt, že v současné době přibývají firmy, které se snaží pro účely kolektivního vyjednávání, místo účetní přidané hodnoty, do oblasti mzdového vývoje nenápadně vpašovat ukazatel ekonomická přidaná hodnota (EVA = economic value added), což je v podstatě v peněžních jednotkách vyjádřená částka navýšení bohatství vlastníků firmy. Ekonomická přidaná hodnota reprezentuje zcela odlišný pojem než účetní přidaná hodnota, která je pouze jedním z faktorů ovlivňujících EVA. Není snad nutné na tomto místě vysvětlovat, že ekonomická přidaná hodnota EVA nemá přímou souvislost se mzdovými náklady, neboť vyjadřuje návratnost kapitálu vloženého majiteli firmy. Pro účely kolektivního vyjednávání by tedy neměla nalézt svoje místo při posuzování mzdového vývoje. Přesto nemohu přehlédnout trend, ke kterému jsou naše základní organizace ochotny přistoupit (snad jedině z toho důvodu, aby měly od managementu klid?) a který se pomalu začíná v kolektivních smlouvách zabydlovat. Samozřejmě, že managementy jiných firem tuto aktivitu vítají a snaží se ji rovněž v kolektivním vyjednávání prosadit. Zaměstnanci pak budou odměňováni podle toho, jak rychle se daří majitelům firmy dosáhnout návratnosti vloženého kapitálu. A nám nevadí, že většina strojírenských firem je v současné době zadlužena u bankovních ústavů? Za všechny citace z kolektivní smlouvy jedné nejmenované společnosti: Tvorba mzdových prostředků - K diferencovanému zvýšení průměrného výdělku dojde pouze za předpokladu, že je od počátku kalendářního roku kumulativně vytvářen kladný výsledek měřený ukazatelem PEVA a zároveň podíl osobních nákladů na vytvořené přidané hodnotě nepřesáhne... %. Při zjišťování, co je ukazatel PEVA, mi bylo jednoduše sděleno, že je to upravená ekonomická přidaná hodnota. O co a jak, ví pravděpodobně jen management. My tento ukazatel pouze přijímáme, na co bychom měli znát jeho význam!?! 2. Rozdělení přidané hodnoty - musí byt zabezpečeno mezi všechny faktory, které se na její tvorbě přímo, či nepřímo podílely. Zejména jde o: faktor označ. nákladová položka číslo řádku ve výsledovce v plném ve zjednod. rozsahu rozsahu zaměstnanci C. osobní náklady majitelé E. odpisy dlouh. majetku bank. ústavy N. nákladové úroky stát D.+Q.+S. daně zbytek (ostatní výnosové položky - ostatní nákladové položky) = přidaná hodnota Za předpokladu, že jde o zdravou a prosperující firmu, lze z vytvořené účetní přidané hodnoty uspokojit všechny výše uvedené položky a ještě by měl zůstat přebytek, který se svým způsobem podobá zisku společnosti. Jestli naopak žádný přebytek nezůstal, jde o tzv. zápornou přidanou hodnotu, což znamená, že přidaná hodnota byla vytvořena v tak nízké výši, že nedokázala všechny potřebné nákladové položky pokrýt. Ve firmě musí za takové situace zákonitě dojít ke značným finančním problémům a asi těžko budeme moci po vedení firmy prosazovat přidání do mzdových nákladů. Jejich další navýšení by zákonitě způsobilo prohloubení vytvořené ztráty. Postupujeme tedy tak, že z výsledovky zjistíme výši přidané hodnoty ve sledovaném období a od ní postupně odečítáme osobní náklady, odpisy, nákladové úroky a daně. Pokud zůstává kladné číslo, jde o přebytek, takže by se dalo požadovat převedení jeho části do mzdových nákladů. Čím vyšší zbytek, tím je i vyšší pravděpodobnost prosazení našeho požadavku. Vyjde-li však číslo záporné, je další navýšení mzdových prostředků nereálné - v podstatě není z čeho. Závěr: Při tvorbě strategie kolektivního vyjednávání není samospasitelné posuzovat pouze vývoj relace mezi růstem produktivity práce a průměrné mzdy, eventuálně průměrných mzdových nákladů na jednoho zaměstnance. Vychází-li relace příznivě, tzn., že produktivita práce roste v porovnání s předchozím obdobím rychleji než průměrná mzda, je nezbytné současně zjistit: a) zda účetní přidaná hodnota byla vytvořena v dostatečné výši, aby z ní bylo možno uspokojit všechny faktory, které se na její tvorbě svým způsobem podílely, a zda se přebytek (zisk) meziročně navyšuje. Z něj teprve je reálné požadovat určitou část převést do mzdových nákladů, b) zda zvýšení produktivity práce nebylo dosaženo především novou technikou, technologií atd. Podle výsledků nejnovějšího vydání studie PayWell 2005: Efektivně řídit a odměňovat společnosti PricewaterhouseCoopers považují firmy v ČR za hlavní prioritu odměňování udržení konkurenceschopnosti, zavedení odměňování podle výkonu a zajištění vnitřní (firemní) spravedlnosti. Obdobný trend potvrzují i výsledky studie HR Controlling Podniky se snaží udržovat vysoký výkon a kreativitu svých zaměstnanců, protože si uvědomují, že jen tak udrží krok s konkurencí. Ve většině případů se tedy setkáme s neochotou managementu zaměstnancům přidat - s odůvodněním, že by tím byla narušena právě konkurenceschopnost na trhu. Z praxe víme, že úspora nákladů je pro vedení společnosti nejsnáze dosažitelná právě u mzdových nákladů. Proto se také objevuje nový ukazatel, nazývaný mzdová produktivita, personální produktivita apod. Jde pouze o převrácení vzorečku pro výpočet nákladovosti, kdy: mzdová produktivita = účetní přidaná hodnota x 100 mzdové náklady personální produktivita = účetní přidaná hodnota x 100 osobní náklady Výsledek říká, kolik korun přidané hodnoty vytvořili zaměstnanci z každé stokoruny vložené do mzdových nebo osobních (personálních) nákladů. Snahou zaměstnavatele přitom je, aby tento ukazatel meziročně narůstal, neboli aby za stejnou odměnu bylo vytvořeno více práce. Tím má být zajištěna ona konkurenceschopnost. Odbory však chrání zaměstnance takto: mzdové náklady x 100 nebo osobní náklady x 100 účetní přidaná hodnota účetní přidaná hodnota Tentokrát je interpretace výsledku opačná - zjišťujeme, kolik korun dostanou zaměstnanci z každé stokoruny vytvořené přidané hodnoty do mzdových (osobních) nákladů. Odbory se samozřejmě snaží dosáhnout toho, aby z vyšší přidané hodnoty dostali zaměstnanci po zásluze i část do své mzdy. V takovémto případě zjistíme, že čím rychleji roste produktivita práce, tím méně dostávají zaměstnanci příděl do mezd. A opět se zdůvodněním zaměstnavatele o dosažení konkurenceschopnosti. Dosažené výsledky lze shrnout pouze jediným způsobem. Zaměstnavatel potřebuje, aby za vyšší odvedenou práci dostali zaměstnanci maximálně stejně ve výplatě. Jinak na trhu neobstojí. Otázka však zní: Kdy dostanou zaměstnanci přidáno? Kde vlastně je to zainteresování na výsledcích dosažené práce? (Dokončení z minulého čísla) III

8 KOVÁK číslo března 2006/příloha USNESENÍ PŘEDSEDNICTVA OS KOVO Z JAROMÍR ENDLICHER, místopředseda OS KOVO Poslední zasedání Předsednictva OS KOVO bylo jednodenní a konalo se Následovalo po jednání sněmu ČMKOS ( ), a proto se zabývalo i závěry z tohoto zasedání. Předsednictvo OS KOVO: Vzalo na vědomí informaci o průběhu projednávání zákoníku práce v Parlamentu ČR a vyslovilo souhlas s postupem ČMKOS při projednávání zákoníku práce (znění zákoníku práce schválené poslaneckou sněmovnou je k dispozici na intranetu OS KOVO). V této souvislosti se předsednictvo vyslovilo i k avizované stávce Federace strojvůdců. Respektuje právo na stávku jako jedno ze základních odborových práv, avšak připravovanou stávku této federace (stejně jako ČMKOS) nepodporuje. V případě, že bude ze strany Federace strojvůdců a Asociace samostatných odborů (ASO zastřešuje federaci) deklarována ochota změnit postoj k ustanovení 24 zákoníku práce (ZP), souhlasí předsednictvo s tím, aby ČMKOS vstoupila do jednání s cílem najít takový kompromis, který bude zejména eliminovat možnost zablokování kolektivního vyjednávání ze strany spekulativně založených odborových organizací. Pro úplnost uvádíme celé znění 24 ZP tak, jak bylo schváleno po 3. čtení poslaneckou sněmovnou: (1) Odborová organizace uzavírá kolektivní smlouvu také za zaměstnance, kteří nejsou odborově organizováni. (2) Působí-li u zaměstnavatele více odborových organizací, jedná zaměstnavatel o uzavření kolektivní smlouvy se všemi odborovými organizacemi; odborové organizace vystupují a jednají s právními důsledky pro všechny zaměstnance společně a ve vzájemné shodě, nedohodnou-li se mezi sebou a zaměstnavatelem jinak. Jestliže se odborové organizace neshodnou na postupu podle věty první, je zaměstnavatel oprávněn uzavřít kolektivní smlouvu s odborovou organizací nebo více odborovými organizacemi, které mají největší počet členů u zaměstnavatele. V rámci přípravy IV. sjezdu ČMKOS nominovalo Milana Hrebíka (předsedu ZO OS KOVO Dobrušské strojírny, člena DaRK OS KOVO) jako kandidáta pro volbu členů Revizní komise ČMKOS. V dalším jednání bylo informováno o dopisu skupiny předsedů ZO OS KOVO při ŠKODA Plzeň a uložilo Výkonnému vedení OS KOVO činit další kroky vedoucí k uklidnění situace v ZO OS KOVO při ŠKODA Plzeň a o přijatých krocích informovat Předsednictvo OS KOVO. Současně požádalo DaRK OS KOVO provést šetření na základě dopisu ZO OS KOVO při ŠKODA Plzeň. V této souvislosti však i vyslovilo konstatování, že při neexistenci vůle na straně příslušných ZO OS KOVO najít společnou cestu k řešení problémů není v kompetencích orgánů OS KOVO (pokud neexistuje relevantní důvod, například porušení Stanov OS KOVO) situaci úspěšně řešit. Vyslechlo informaci o stavu v odevzdávání výkazů ZO OS KOVO za rok 2005 a konstatovalo nespokojenost se stavem, že 56 ZO OS KOVO dosud tuto svoji povinnost nesplnilo v daném termínu. V této souvislosti upozorňujeme ty ZO OS KOVO, které výkaz za rok 2005 neodevzdaly, že pokud tak neprodleně neučiní, bude Předsednictvu OS KOVO předložen návrh na uplatnění sankcí dle 11 odst. (4) Stanov OS KOVO. Velmi široce se zabývalo žádostí ZO OS KOVO ČKD Blansko na finanční výpomoc za neposkytnuté mzdy z podnikové spořitelny. Vzalo na vědomí doplňující informace J. Hradila, předsedy ZO OS KOVO ČKD, a. s., Blansko, a L. Sedláka, místopředsedy ZO OS KOVO ČKD, a. s., Blansko, k zaslané žádosti. Konstatovalo, že citlivě vnímá situaci těch zaměstnanců, kteří byli postiženi tímto skutkem. Po zvážení všech okolností rozhodlo žádosti nevyhovět s tím, že Odborový svaz KOVO v dostatečném čase i formě informoval a varoval členy OS KOVO o nebezpečích vyplývajících z úložek v tzv. podnikových spořitelnách. V této souvislosti předsednictvo vyzývá základní organizace OS KOVO, aby v případě, že existuje v rámci jejich působnosti institut podnikové spořitelny, učinily takové kroky, aby si zaměstnanci vybrali tyto finanční prostředky v době, kdy to ještě lze. V dalších bodech jednání se předsednictvo zabývalo materiály z oblasti kolektivního vyjednávání. Vyhodnotilo Strategii OS KOVO v kolektivním vyjednávání pro rok 2006 a uložilo předložit uvedený materiál na jednání Rady OS KOVO ( ). Dalším bodem byl Návrh kampaně na podporu kolektivního vyjednávání podnikových kolektivních smluv na rok Předsednictvo přijalo následující závěry: Výkonné vedení připraví ve spolupráci s radami krajských sdružení OS KOVO jako součást řádných konferencí krajských sdružení OS KOVO bod Kolektivní vyjednávání 2007,scílem: * informovat o stávajícím stavu ZP po 3. čtení v poslanecké sněmovně * informovat o změnách v principech kolektivního vyjednávání podle ZP * informovat o připravované kampani na podporu kolektivního vyjednávání a významu kolektivních smluv, která napomůže získat podporu členů a zaměstnanců. Součástí kampaně budou plakáty pro ZO v regionálních variacích, informace o kontextu, ve kterém bude kolektivní vyjednávání probíhat, metodická pomůcka, školení pro kolektivní vyjednávače s tím, že školení budou realizována nejdříve počátkem září Dále Předsednictvo OS KOVO uložilo výkonnému vedení průběžně informovat o těchto krocích ve svazovém časopisu Kovák. Následovala Strategie OS KOVO v kolektivním vyjednávání pro rok Předsednictvo doporučilo Radě OS KOVO vzít na vědomí informativní návrh Strategie OS KOVO v kolektivním vyjednávání pro rok 2007 a zmocnit Předsednictvo OS KOVO k projednání a schválení konečné Strategie OS KOVO v kolektivním vyjednávání pro rok Uložilo Výkonnému vedení OS KOVO průběžně informovat orgány OS KOVO o krocích realizovaných v oblasti kolektivního vyjednávání pro rok 2007 a realizovat takové kroky v oblasti kolektivního vyjednávání, které povedou k úspěšnému zahájení kolektivního vyjednávání kolektivních smluv vyššího stupně (KSVS) a umožní uzavření KSVS v termínech dle harmonogramu kolektivního vyjednávání.v návaznosti na tyto boby se předsednictvo zabývalo Harmonogramem kolektivního vyjednávání OS KOVO pro rok Po obsáhlé diskusi uložilo upravit harmonogram kolektivního vyjednávání OS KOVO pro rok 2007 ve smyslu závěrů přijatých ke kampani na podporu kolektivního vyjednávání na rok 2007 a předložit Harmonogram kolektivního vyjednávání OS KOVO pro rok 2007 jednání Rady OS KOVO. V dalším průběhu jednání bylo informováno o postupu prací na plnění úkolu Rady OS KOVO Zdokonalení systému odvodu členských příspěvků. Po projednání schválilo postup zdokonalení systému odvodu podílu členských příspěvků ve prospěch OS KOVO a nový postup jeho vyhodnocování včetně předložení zpracovaného návrhu Radě OS KOVO. Dalším bodem programu byl návrh na rekonstrukci komise mladých OS KOVO. Předsednictvo po diskusi rozhodlo ukončit ke dni činnost stávající komise mladých OS KOVO a s platností ode dne ustavit Komisi mladých OS KOVO zatím ve složení: Marcel Pielesz, Radim Nezval, Žaneta Hrušková, Jiří Šindelář, Pavel Abrahámek, Radek Pařil, Michal Kolecký, Daniel Baloňák, Jan Dvořák. Předsednictvo si je vědomo nutnosti zapojit do práce svazu i mladé odboráře ze všech regionů, a proto doporučuje zmocněncům krajských sdružení OS KOVO ze Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Severočeského kraje, Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje, Zlínského kraje a Olomouckého kraje, aby ve spolupráci s předsedy ZO OS KOVO doporučili mladé odboráře do komise mladých OS KOVO. Rozhodlo na základě návrhu rady krajského sdružení OS KOVO Jihočeského kraje zrušit ZO OS KOVO HEAD SPORT, s. r. o., České Budějovice; Metal Kaplice; A. Pöttinger, s. r. o., Vodňany; Sdružení Rajče Husinec, a to z důvodu neodvádění 25% podílu z členských příspěvků. Dále vzalo na vědomí informace - o konání diskusního fóra Sociální dialog a kolektivní vyjednávání dne , pořádaného agenturou STEM-MARK pro odvětví kovo a dřevo, lesy, voda; o zasedání pracovní skupiny Sdružení automobilového průmyslu a OS KOVO, které se konalo k vyhodnocení dohody o spolupráci; o tom, že Svaz sléváren ČR nesouhlasí s rozšířením KSVS na rok 2006; o jednání na ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV) na téma Nelegální zaměstnávání cizinců v Rakousku a v ČR dne za účasti experta z Rakouska. (Za ČR se zúčastnili úředníci - MPSV, dále ministerstev financí, spravedlnosti, zahraničí, průmyslu a obchodu, úřadů práce, Českého statistického úřadu, Cizinecké policie, Generálního ředitelství cel, BIS a zástupci sociálních partnerů.) Příští zasedání Předsednictva OS KOVO se bude konat dne 28. března 2006 před zasedáním Rady OS KOVO. IV

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění 3.1 Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům Zákoník práce 151 až 190 2 typy náhrad: - cestovní náhrady, - náhrady za opotřebení 3.1.1 Cestovní náhrady V praxi

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

Řád právní pomoci Odborového sdružení železničářů

Řád právní pomoci Odborového sdružení železničářů Řád právní pomoci Odborového sdružení železničářů Schválený Ústředím OSŽ dne 30.8.1990, ve znění změn a doplňků schválených Ústředím OSŽ ze dne 13.1.1993, 7.9.1994, 11.12.1997, 24.3.1999, 27.6.2001, 21.5.2008

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví ČR Č.j. 31530/2007 V Praze dne 4. října 2007 68. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky Věc: Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č.

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního, oděvního

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Odpočty za rok 2010 Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Od 1. ledna 2004 v souladu s ustanovením 15 odst. 7 zákona č.

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ FINANČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2 Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ razítko odborové organizace, podpis předsedy výboru a dozorčí rady odborové organizace Finanční řád ZO FN2 OS ZSP ČR schváleno

Více

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 5 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 6.8.2 Čerpání dovolené 7.2.2012, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 6.8.2 Čerpání dovolené JUDr. Vladimíra

Více

5 Úvod k výzkumné části... 62 5.1 Statistické údaje... 62 5.1.1 Chí-kvadrát (Χ2) test... 62 5.1.2 Korelační analýza... 62 6 Zaměstnanci/pracovníci...

5 Úvod k výzkumné části... 62 5.1 Statistické údaje... 62 5.1.1 Chí-kvadrát (Χ2) test... 62 5.1.2 Korelační analýza... 62 6 Zaměstnanci/pracovníci... Obsah Zadání studie... 1 Úvod... 16 I. OBECNÁ ČÁST... 17 1 Charakteristika živých umění v ČR... 17 1.1 Legislativa... 17 1.2 Organizační forma... 17 1.3 Vývoj základních ukazatelů v letech 1980-2010...

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky Tomáš Julínek ministr zdravotnictví Etapy reformy Reforma svéprávného pacienta Reforma pro ohroženého pojištěnce Pro současnost 2007-2010 Odpovídá ministr Julínek

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 280 Z Á K O N České národní rady ze dne 28. dubna 1992 o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Článek 1. (2) Konkrétní podmínky, týkající se 10 odst. 1 písm. f) zákona jsou následující:

Článek 1. (2) Konkrétní podmínky, týkající se 10 odst. 1 písm. f) zákona jsou následující: Praha 3. září 2014 Čj. ČTÚ-38 773/2014-610/III. vyř. Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. a) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ~ 1 ~ Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr PROBLEMATIKA DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE OD ROKU 2013 Podrobný komentář včetně odvodové povinnosti na SZ, ZP a daně. 1) Zákoník práce (ZP): Problematiku

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.16 Integrovaná střední škola

Více

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění ( Zákon o obchodních korporacích ) Smluvní strany: 1. Agria, a.s.

Více

Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR

Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR R. Vyzula 12.10.2015 Právní postavení českého lékaře 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem

Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem Tisková zpráva V průběhu prvního čtvrtletí 2004 provedly úřady práce 2 325 kontrol. Kontroloři

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání 2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání Dotaz: (ze dne 19. 2. 2015) Předmět*: Informace o zaměstnatelnosti

Více

Navrhované změny zákoníku práce

Navrhované změny zákoníku práce Tisková zpráva ze dne 12. července 2007 Navrhované změny zákoníku práce Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas předložil k projednání vládě novelizaci zákoníku práce. Novelizací

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2009 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006 Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního,

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti - 1 - Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti Od 1. dubna 2012 byl výrazně zpřísněn dohled na zjišťování nelegální práce, tak jak ji nově definuje

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * *

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * * V. Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Více

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11 Personální činnost podniku mzdy cv. 11 Odměňování pracovníků Přímé odměny ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody v nefinančním vyjádření Nehmotné

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Podklad k bodu číslo 10 jednání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konané dne 19.6.2012

Podklad k bodu číslo 10 jednání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konané dne 19.6.2012 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 Podklad k bodu číslo 10 jednání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konané dne 19.6.2012

Více

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 P a r l a m e n t Č e s k é re p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 373/3 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD 1. Zvýšení minimální mzdy o 700 korun na 9 200 Kč 15. 9. 2014 vláda schválila návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Rozpočtový výbor SDĚLENÍ ČLENŮM. Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2005

EVROPSKÝ PARLAMENT. Rozpočtový výbor SDĚLENÍ ČLENŮM. Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2005 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««Rozpočtový výbor 2009 SDĚLENÍ ČLENŮM Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2005 V příloze naleznete návrh na převod položek C11 rozpočtový rok 2005. GENERÁLNÍ

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2014 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU MINISTERSTVO OBRANY sekce personální Příloha č. 4 k čj. 18-61/2009/DP-7542 Výtisk č. Počet listů: 5 Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Více

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1.

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. 2014 Abychom širokou stranickou veřejnost, delegátky a delegáty lépe seznámili

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 136/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Doplňková smlouva pozměňující Smlouvu

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 od 11. března 2014 do 31. prosince 2014 2 VNITŘNÍ PŘEDPIS Část: 26 Základní

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 5. 2014 Bod pořadu jednání: Finanční příspěvek na provoz Potravinové banky Liberec, o. s. na rok 2014 Zpracovala: odbor,

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Dnem 1. ledna 2004 nabyl účinnosti zákon č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č.

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů. Pracovní list k DPFO Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 1. Jaké příjmy jsou od daně z příjmů osvobozeny? 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

4. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

4. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 4. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Cílem této kapitoly je vysvětlení základních principů z oblasti vztahů mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem a zdravotními pojišťovnami a seznámení čtenáře s potřebnými postupy, výpočty

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY č...

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY č... SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY č.... (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) Název: Zlínský kraj Sídlo: tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín IČO: 70891320

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb.,

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb., SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška č. 619/2006 Sb., kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z

Více

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ?

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? 1. Studium na vyšší odborné škole Nabídka dalšího vzdělávání formou vyššího odborného studia je opravdu široká, je dobré mít přihlášku na některé VOŠ

Více

Statut poslanců Evropského parlamentu

Statut poslanců Evropského parlamentu Statut poslanců Evropského parlamentu JUDr. Jan Pulda, LL.M. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie PI 1.200 srpen 2009 PI 1.200 2 Obsah: A) SOCIÁLNÍ A FINANČNÍ

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU 1. Systém hospodaření VOS Základní ustanovení 1.1 Systém hospodaření s majetkem včetně peněžních prostředků VOS se řídí: Obecně závaznými právními předpisy,

Více

Kolektivní vyjednávání KSVS pro rok 2015

Kolektivní vyjednávání KSVS pro rok 2015 Kolektivní vyjednávání KSVS pro rok 2015 OS KOVO spolu s příslušnými zaměstnavatelskými svazy zahájil v loňském roce kolektivní vyjednávání kolektivních smluv vyššího stupně ( KSVS) pro rok 2015. Souhrnné

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více