MANAŽERSKÁ KVALIFIKACE = EKONOMICKÉ ZNALOSTI + SOCIÁLNÍ KOMPETENCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANAŽERSKÁ KVALIFIKACE = EKONOMICKÉ ZNALOSTI + SOCIÁLNÍ KOMPETENCE"

Transkript

1

2

3 MANAŽERSKÁ KVALIFIKACE = EKONOMICKÉ ZNALOSTI + SOCIÁLNÍ KOMPETENCE Požadavky ekonomiky na jednotlivce neustále narůstají. Aby bylo možno těmto požadavkům plně vyhovět a úspěšně zdolat výzvy ekonomického života, je nutno spojit odbornou a sociální kompetenci. Ekonomická kompetence představuje nejdůležitější hnací sílu podnikatelského úspěchu. Vzhledem k tomu, že jsou dnes podniky mnohem mezinárodněji orientovány, jsou ve všech zemích kompetentní partneři v oblasti vzdělávání a doškolování zcela nezbytní. Společnost 1BC Business Education & Consulting GmbH s ohledem na tento vývoj a z pověření OEEC (Organisation for Economic Education, Evaluation and Cer-tification) vyvinula standardizované vzdělávací programy 1 st Business Certificate (odborná ekonomická kompetence) a 1 st Sociál Competence Certificate (sociální kompetence) - Celoevropský náskok v podobě jednotné ekonomické a sociální kompetence pro podniky v celé Evropě! Ochranné známky vzdělávacích programů: Naše firma Počítačová služba s.r.o. podepsala dne 9. června 2008 se společností Společnost 1BC Business Education & Consulting GmbH smlouvu o kooperaci, čímž se stala oficiálním zástupcem pro oba programy na území České republiky. V Z D Ě L Á V A C Í C E N T R U M P O Č Í T A Č O V Á S L U Ž B A s. r. o. S T U P K O VA / 1 A O L O M O U C WWW. P O C - S L U Z B A. CZ I N F P O C - S L U Z B A. CZ

4 INTERNATIONAL BUSINESS EDUCATION NETWORK (IBEN) OEEC Organizace zabývající se rozsáhlým vědeckým výzkumem v oblasti vzdělávání a doškolování úzce spolupracující s ekonomickou praxí a jejími požadavky. Koncepce vzělávacích programů 1BC + 1SC. 1BC 1st Business Certificate Progresivní ucelené ekonomické vzdělání orientované na praxi na vysoké evropské úrovni. 1SC 1st Social Competence Certificate Vzdělávací program sociální kompetence ušitý na míru. IBEN International Business Education Network Vzdělávací síť všech franchisových partnerů 1BC + 1SC

5 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY 1BC + 1SC Celoživotní vzdělávání a lidský kapitál zdaleka nejsou jen dobovými frázemi. Vzdělávání a doškolování patří ke kritickým veličinám v rozvoji národního hospodářství a společností resp. zajištění jejich blahobytu. OEEC si stanovila za cíl učinit nepřehledný trh vzdělávání resp. dílčí segment ekonomického vzdělávání a dalšího vzdělávání transparentním. Úzkou spoluprací s koncerny činnými v ekonomickém sektoru a vědeckou prací universit bylo zjištěno, jaký obsah provozně hospodářského vzdělávání je dnes pro podniky naprosto podstatný směrodatný a aktuální. Tzv. State of the Art (na úrovni doby). Na základě tohoto poznání byly sestaveny vzdělávací programy 1 st Business Certifcate a 1 st Social Competence Certifcate. 1BC + 1SC Security Code -certifikované vědomosti Po absolvování kurzu 1BC resp.1sc obdrží absolventi certifikát 1 st Business Certificate resp. 1 st Social Competence Certificate, který prokazuje ověřitelné standardizované znalosti resp. dovednosti. Je dokladem o vysoce kvalitním, jednotném vzdělání orientovaném praxi, zajištˇuje mezinárodní uznatelnost kvalifikace. Všechny certifikáty jsou opatřeny individuálním bezpečnostním kódem. Tento kód zaručuje pravost certifikátu a jednotnou úroveň vzdělání všech vzdělávacích partnerů v mezinárodní síti International Business Education Network (IBEN). Zadáním bezpečnostního kódu 1BC resp. 1SC na stránkách (www.1bc.eu / lze ověřit pravost certifikátu.

6 Více úkolů. Vyšší tempo. Více komplexnosti. Více zodpovědnosti. To je cena úspěchu. Ve snaze kontinuálně zvyšovat možnost dlouhodobého a atraktivního uplatnění se na trhu práce a aktivně řídit svůj kariérní růst, je dnes poptávka po odborném ekonomickém vzdělání a sociálních kompetencích větší než kdy dříve. MYŠLENKA 1BC + 1SC Celoživotní vzdělávání je v dnešní době nutností. Mnoho zaměstnanců a také (budoucích) řídících pracovníků disponuje fundovaným, vysoce hodnotným vzděláním ve svém oboru. Bez ekonomických znalostí však často chybí podstatné základy pro podnikatelská rozhodnutí s provozněekonomickým a makroekonomickým pozadím. Z důvodů rámcových hospodářských podmínek 21. století se stávají dobře vzdělaní zaměstnanci a manažeři nepostradatelnými pro podniky všech odvětví. Vzdělávací program 1BC této potřebě vyhovuje a optimálně připravuje Vaše klienty na moderní požadavky v praktickém pracovním prostředí. ROZSÁHLÝ EVROPSKÝ STANDARD EKONOMICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Současná hospodářská globalizace vyžaduje pružnou nadnárodní kooperaci a komunikaci. Jednotný základ ekonomických znalostí značně zkvalitňuje interní komunikaci, napomáhá správnému chápání podnikatelských záměrů ve firmě či společnosti, podporuje porozumění a spolupráci, představuje stabilní fundament pro další profesní růst. Vzdělávacím programem 1BC jsou podporována jak performance, dosažení cílů podniků tak i cílená rozhodnutí.

7 CÍLOVÁ SKUPINA PROGRAMU 1BC Tento vzdělávací program se zaměřuje na zájemce o další vzdělávání s ukončeným vyšším vzděláním, jako jsou absolventi vysokých škol (například technici, právníci, přírodovědci), absolventi vyšších odborných škol, maturanti všech zaměření a (budoucí) řídící pracovníci, kteří nestudovali ekonomii. FUNKČNÍ PRINCIP CERTIFIKÁTU 1ST BUSINESS CERTIFICATE Program se zaměřuje na osm hlavních oborů (marketing, management nákladů, finanční management, management výroby, procesů & jakosti, řízení podniku & personální management, hospodářské právo & nauka o národním hospodářství, obchodní angličtina). Každý obor je nabízen ve dvou verzích: FOCUS a COMPLETE Verze FOCUS trvá dva dny, verze COMPLETE eden týden. Možnosti, varianty a individuální kombinace modulů: Všechny moduly 1BC lze absolvovat samostatně nebo v libovolné kombinaci jako verzi COMPLETE nebo FOCUS. Možné jsou následující varianty vzdělávacího programu: 1. KONCENTROVANÁ VARIANTA EKONOMICKÉ MODULY Každý z osmi ekonomických modulů (marketing, personální management, management nákladů atd.) lze absolvovat samostatně jako verzi: - COMPLETE (doba trvání: 1 týden) nebo - FOCUS (doba trvání: 2 dny)

8 2. KOMPAKTNÍ VARIANTA 1 ST BUSINESS CERTIFICATE FOCUS Kompaktní varianta programu 1 st Business Certificate FOCUS zprostředkovává nejdůležitější ekonomický přehled ve zhuštěné podobě (doba trvání: 16 dnů). 3. KOMPLETNÍ VARIANTA 1 ST BUSINESS CERTIFICATE COMPLETE Kompletní varianta programu 1 st Business Certificate COMPLETE nabízí ucelenou, podrobnou a nejrozsáhlejší verzi ekonomického vzdělávání 1BC (doba trvání: 8 týdnů). 4. KOMBINOVANÁ VARIANTA KURZY MANAGEMENTU Tři kurzy managementu zaměřené na praxi jsou nabízeny v rozsahu: CBM: Certifed Business Manager (doba trvání: 4 týdny) CMB se skládá z následujících modulů: marketing, řízení podniku, finanční management, management výroby, procesů a jakosti. CAM: Certifed Accounting Manager (doba trvání: 2 týdny) CAM se skládá z následujících modulů: bilancování a podnikové účetnictví, management nákladů CBE: Certifed Business Executive (doba trvání: 8 týdnů) CBE se skládá ze všech osmi modulů v maximálním rozsahu COMPLETE

9

10 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1BC MARKETING & MANAGEMENT SLUŽEB Marketingové nástroje Segmentace trhu & marketing cílových skupin Marketingové plánování Průzkum trhu Diferenciace & zaujmutí pozic Management značek Vývoj & zavádění nových výrobků Marketing služeb ŘÍZENÍ PODNIKU & PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Základy řízení podniku Strategické nástroje Typy strategií Hodnocení strategií Nábor & výběr zaměstnanců Personální rozvoj Motivace zaměstnanců Základy pracovního práva

11 FINANČNÍ MANAGEMENT & INVESTIČNÍ PLÁNOVÁNÍ Investiční & finanční plánování Postupy investičních výpočtů Financování opatření kapitálu Finanční investice Oceňování investic pomocí výpočetní techniky Žádost o úvěr & odhad výšky úvěru, bonita Cenné papíry, opční listy Výpočet úroků a důchodu MANAGEMENT VÝROBY, PROCESŮ & JAKOSTI Vlastní výroba & cizí výroba (Meke-or-Buy) Management dodavatelů Plánování výroby Využití strojů Plánování využití personálu Modely skladového hospodářství Řízení jakosti Supply Chain Management (management celého dodavatelsko-odběratelského řetězce) BILANCOVÁNÍ & PODNIKOVÉ ÚČETNICTVÍ Porovnání podnikového jmění Běžné účtování Daně & ostatní odvody Účtování příjmů a výdajů Základy oceňování Časové rozlišení, rezervy Zahraniční obchod Bilanční analýza (ukazatele)

12 MANAGEMENT NÁKLADŮ Účtování podle druhu Rozvrh nákladů Účtování nákladů podle místa vzniku Management fixních nákladů Odbytová kalkulace & diferenční kalkulace Výpočty hrubého rozpočtu Break-Even-Point (bod zvratu) Fixní náklady Účtování nákladů podle výkonů (cenová kalkulace) HOSPODÁŘSKÉ PRÁVO & NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Ustanovení práva EU Ustanovení občanského práva Ochrana spotřebitelů Ručení za výrobek (vady) Magický mnohoúhelník Konjunkturální cykly & prognózy Peněžní politika & inflace Vývoj úroků & vývoj měny ENGLISH BUSINESS (OBCHODNÍ ANGLIČTINA) Using grammar correctly Communication with business partners Telephoning, letters & Recruitment and job aplplications Meeting, business etiquette Interpreting graphs & charts Your business & the economy Financial management

13 1 ST SOCIAL COMPETENCE CERTIFICATE Sociální kompetence je vedle odborných znalostí a znalostí metod klíčovou kvalifikací úspěšné spolupráce s externími klienty stejně jako i s kolegy uvnitř firmy. MYŠLENKA 1SC Požadavky ekonomického světa podléhají neustálému růstu. Za úspěchem každé společnosti však stojí ale v primární rovině člověk, jeho schopnosti a jejich optimální využití. Investice do rozvoje a podpory sociálních kompetencí zaměstnanců je tudíž jedním z primárních předpokladů trvalého úspěchu každé organizace. 1SC poskytuje zaměstnanců vedle stávající odborné kvalifikace také sociální kompetenci čímž značně zkvalitňuje vzájemnou komunikaci a umožňuje tím efektivní využívání lidských schopností a potenciálu vůbec. CÍLOVÁ SKUPINA PROGRAMU 1SC Sociální kompetence představuje pro každou pracovní pozici podniku klíčovou kvalifikaci. Modulární skladba vzdělávacího programu umožňuje sestavení seminářů pro každého pracovníka individuálně. Dle jeho potřeb, požadavků a výchozí pozice.

14 FUNKČNÍ PRINCIP CERTIFIKÁTU 1 ST SOCIAL COMPETENCE CERTIFICATE Program se zaměřuje na 12 základních tematických oblastí: Poradenství & Prodej Management vztahů & management služeb Úspěšná moderace skupin Úspěšně vyjednávat Úspěšná prezentace Management projektů Inovační techniky & Tvůrčí techniky Sebeřízení Mediace & Management konfliktů Coaching & Vedení. Gender Mainstreaming Cross Cultural Training Každá tématická oblast je nabízena formou dvoudenního semináře. Možné a smysluplné jsou individuální kombinace jednotlivých modulů.

15

16 1 ST SOCIAL COMPETENCE CERTIFICATE - ZAMĚŘENO NA INDIVIDUÁLNÍ POTŘEBY Sociální kompetence ušité na míru lze docílit absolvováním jednoho nebo více modulů 1SC vybraných na základě individuálních potřeb klienta. Kombinací alespoň pěti modulů (doba trvání 5 x 2 dny) lze získat 1 ST SOCIAL COMPETENCE CERTIFICATE ZAMĚŘENO NA TÝM A TÝMOVOU PRÁCI - CERTIFIELD TEAM MANAGER Nezbytným předpokladem optimálního řešení komplexních úkolů je fungující týmová (spolu)práce, prostřednictvím které jsou jednotlivé úkoly řešeny lépe, rychleji a efektivněji. Zajištění produktivní pracovní atmosféry je pouze jednou z mnoha klíčových kompetencí pro pozici kvalifikovaného týmu. Možnost osvojit si základní nástroje uzpůsobující k vedení týmu a práci v řídící pozici nabízí tři moduly 1SC. Moduly: Úspěšně vyjednávat Mediace & Management konfliktů Management projektů Doba trvání: 3 x 2 dny

17 ZAMĚŘENO NA OBLAST PRODEJE - CERTIFIELD SALES MANAGER Dokonalý produkt nebo kvalitní zajištění služeb ve všech profesních odvětvích ještě samo o sobě není zárukou podnikatelského úspěchu rozhodující je teprve lidský prvek prodeje. Koncepce pěti modulů 1SC je nejen optimální přípravou na budoucí prodejní činnost, ale také fundovaným tréninkem pro úspěšné plnění stávajících odbytových úkolů s dosažením maximální efektivity. Moduly: Poradenství & Prodej Management vztahů & Management služeb Úspěšné jednání Úspěšná prezentace Sebeřízení Doba trvání: 5 x 2 dny

18 ZAMĚŘENO NA ŘÍZENÍ (VEDENÍ) - CERTIFIELD LEADERSHIP MANAGER Osm modulů 1SC poskytuje rozsáhlé ucelené a podrobné vzdělání hodné jako příprava kompetentně zvládat úkoly související s řízením a vedením týmu, firmy, podniku. Dále vhodně podporuje a dále rozvíjí zkušené zaměstnance. Moduly: Management vztahů & management služeb Úspěšná moderace skupin Úspěšné jednání Mediace & Management konfliktů Coaching & Vedení Management projektů Inovační techniky & Tvůrčí techniky Sebeřízení Doba trvání: 8 x 2 dny Modulární rámec vzdělávání programu 1 st Social Competence Certificate umožňuje svou strukturou pružně reagovat na individuální potřeby jednotlivce. Důmyslně propracovaný interaktivní systém 1SC zásadně podporuje rozvoj a růst osobnostního potenciálu.

19 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1SC Vzdělávací program 1SC se člení do dvanácti hlavních oborů a zahrnuje tyto tématické oblasti: PORADENSTVÍ & PRODEJ Akvizice nového zákazníka Key Account Management Prodejní rozhovor perfektně naplánovaný Cenové jednání & Vytvoření přidané hodnoty Rentabilizace nerentabilních zákazníků Controlling odbytu ÚSPĚŠNÁ MODERACE SKUPIN Plánování moderace Moderační metody orientované na výsledek Optimalizace projevu, chování moderátorů Zajištění výsledků pomocí vizualizace

20 ÚSPĚŠNĚ VYJEDNÁVAT Styly a cíle jednání Příprava a struktura jednání Obrana vůči obtížným partnerům Efektivní ukončení jednání MEDIACE & MANAGEMENT KONFLIKTŮ Druhy konfliktů Analýza konfliktního jednání Deskalace konfliktů Průběh & nástroje mediace Stupně mediačního postupu Pozice versus zájmy COACHING & VEDENÍ Vedoucí pracovník motivátor & multiplikátor Vedoucí pracovník jako kouč Profesionální jednání se zaměstnanci Nástroje koučování MANAGEMENT PROJEKTŮ Zahájení a úspěšné plánování projektů Controlling projektu. Efektivní řízení projektu Ukončení projektu

21 INOVAČNÍ TECHNIKY & TVŮRČÍ TECHNIKY Inovace jako zajištění existence Systematická diagnostika Strukturování problémů Pravidla tvůrčího řešení úkolů Sběr a spojování nápadů Metody hledání nápadů, způsoby jejich hodnocení, vyhodnocení SEBEŘÍZENÍ Znalost & využití vlastních zdrojů Převzetí vlastní odpovědnosti Rozvoj atraktivních perspektiv Stanovení realistických cílů Schopnost konat cílená rozhodnutí Efektivní využití času Úkoly jejich zvládnutí a management GENDER MAINSTREAMING Co je to Gender Mainstreaming? Nástroje gender anylýzy Senzibilizace a reflexe Konkrétní význam pro povolání Význam v každodenním životě Vlivy na hospodářství, politiku, atd.

22 CROSS CULTURAL TRAINING Rozčlenění zemí do kulturních oblastí Mezinárodní podnik. Schopnost komunikace mezi kulturami Konflikty mezi kulturami a řešení konfliktů

23 DIDAKTICKÝ PRINCIP 1BC CERTIFIKÁTU Zárukou dosažení maximálního efektu při zprostředkování obsahů vzdělávacího programu 1BC je použití nejmodernějších učebních metod. Koncepce tohoto programu cíleně podporuje osvojení si dovedností směřujících k řešení problémů a klade důraz na aplikaci nabytých znalostí a dovedností v praxi. Didaktický princip vzdělávacího programu 1BC se skládá z následujících komponentů: TEORIE - IMPUT Teoretický fundament je základem každého vzdělání. V seminářích 1BC je tato teoretická část předávána strukturovaným výkladem, doplněn použitím mediálních prvků. Prezentační fólie průběžně doprovází celý výklad učební látky, čímž podporují a doplňují její osvojení a zažití. KONTROLNÍ OTÁZKY Každá kapitola je ukončena kontrolními otázkami, které nabízí kvalitní průřez učivem a jsou vhodné nejen v rámci samostudia. Slouží také k optimální přípravě na závěrečnou zkoušku. PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ PŘÍPADOVÁ STUDIE Důležitým fundamentem výukového programu 1BC je použití komplexní podnikohospodářské případové studie, která se nachází ve všech modulech, aplikovaná vždy k dané problematice. Skrze vybrané zadání úlohy k případové studii se v každém modulu upevní znalosti ve skupině společně s trenérem a diskutují se otázky z praxe. Použití případové studie zaručuje kontakt s realitou a podporuje především schopnost propojeného myšlení.

24 Umožňuje porozumět komplexně jednotlivý chodům a procesům, poukázat na styčná místa a pochopit jejich souvislosti. PŘENOS DO PRAKTICKÉ ROVINY & CVIČEBNÍ ÚKOLY V každém výukovém modulu se teoreticky probrané obsahy upevní formou přenosu do praktické roviny. V rámci přenosu do praxe jsou použity nejrůznější výukové metody a pomůcky, jakými jsou případové studie, novinové články, texty zákoníků, diskuze, mini-prezentace aj. Činností a řešením úkolů v pracovních skupinách, podporuje a zdokonaluje výukový program 1BC, schopnost týmová práce. Jednotlivé prezentace naopak podporují sebevědomí a osobnostní kvality jednotlivce.

25 DIDAKTICKÝ PRINCIP 1 ST SOCIAL COMPETENCE CERTIFICATE Interakce - vzájemné působení dvou nebo více činitelů. V kontextu vzdělávání je nenahraditelný osobní kontakt a tím tedy výklad učební látky lektorem ve spojení se zpětnou vazbou ze strany účastníka. Podstatou zvolené didaktiky modulů 1SC je právě zmiňovaný interaktivní rámec. Tento způsob výuky je podpořen vysoce kvalitními učebními podklady a prezentačními fóliemi, které optimálně doplňují přenos informací a znalostí. INTERAKTIVNÍ PŘENOS VĚDOMOSTÍ Důraz konceptu výuky je kladen na co nejvěrohodnější navození atmosféry každodenní praxe, možnost osobního prožitku jednotlivých situací a konečnou reflexi. Profesionální podpora a vedení lektorem, sebereflexe stejně jako vnímání jednotlivce ostatními členy pracovní skupiny, pomáhá a podporuje účastníky v jejich osobním vývoji. Úspěch seminářů 1SC spočívá v metodické průpravě, užitých vyučovacích prostředcích a volbě vyučovacích metod jakými jsou např.: situační hra s rolemi na základě vyzkoušených případových studií, řešení konkrétních problémů a jejich interpretace aj. K dosažení maximální efektivity studia napomáhá systematická dokumentace a rekapitulace jednotlivých výsledků semináře.

26 1BC & 1SC - EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE Z JEDNÉ RUKY! Současný svět ekonomiky nezadržitelně posunuje zeměpisné hranice. Jednotné vzdělání ekonomicko sociálního charakteru zajišťuje a podporuje tento způsob mezinárodní spolupráce a mnohonásobně zefektivňuje výsledky každého podniku. Dle individuální potřeby klienta lze volit a následně absolvovat jeden, více nebo všechny moduly 1BC a nebo 1SC. Rádi pomůžeme Vám nebo vašemu HR managementu s výběrem jednotlivých kurzů či kombinací. Těšíme se na kontakt s Vámi a věříme ve společnou spolupráci!

27 INFORMACE O FIRMĚ POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. Naše firma působí na českém trhu již od roku Od roku 1996 se aktivity naší firmy rozšířily o oblast vzdělávání dospělých pořádání rekvalifikačních, kvalifikačních i zakázkových kurzů a školení. O kvalitě naší práce svědčí řada spokojených zákazníků z řad firem, soukromníků a také státních institucí a celé řady úřadů práce nejen z Olomouckého kraje. Důkazem kvality naší práce je také opětovně získaný mezinárodní audit kvality QFOR (jedná se o obdobu certifikátu jakosti ISO pro školící střediska) a dále také opětovné znovupřidělení akreditací Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT ČR) na všechny naše pořádané kurzy. Od roku 2007 jsme držitelé akreditací Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV ČR) na kurzy pořádané z oblasti sociální problematiky a kurzy pro veřejnou správu. Od června 2007 jsme držitelé certifikátu managementu jakosti ISO 9001:2001, který jsme v letošním roce úspěšně obhájili. Od července 2007 jsme jako jediní v České republice členy Evropského centra pro bilanční diagnostiku Fédération Européenne des Centres de Bilans et d Orientation Professionnelle (FECBOP)..

28 REFERENCE OBLAST STÁTNÍCH ZAKÁZEK - V letošním roce realizujeme školení práce s elektronickou prezentací v programu Powerpoint pro 90 zaměstnanců Krajského úřadu Olomouckého kraje. - V roce 2007 jsme byli vybráni jako dodavatelé školení IT (MS Excel pro mírně pokročilé) pro 150 zaměstnanců Krajského úřadu Olomouckého kraje. - V roce 2007 jsme byli již podesáté vybráni Ministerstvem obrany ČR pro rekvalifikaci odcházejících příslušníků AČR - V roce 2002 jsme vyhráli výběrové řízení a byli jsme vybráni jako dodavatelé školení zaměstnanců Krajského úřadu Olomouckého kraje - Zvítězili jsme ve výběrovém řízení na školení pracovníků Okresního úřadu Olomouc - Spolupracujeme s 20ti Úřady práce po celé Moravě - Olomouc, Bruntál, Přerov, Prostějov, Vyškov, Jihlava, Žďár nad Sázavou, Šumperk, Mohelnice, Svitavy, Krnov, Prostějov, Semily, Hradec Králové, Hodonín, Vsetín, Nový Jičín, Zlín. - V roce 2002 jsme vyhráli výběrové řízení ÚP Olomouc a byli jsme vybráni jako dodavatelé rekvalifikačního kurzu Základy obsluhy PC. - V prosinci 2002 jsme uspěli ve výběrovém řízení na dodavatele motivačních kurzů pro Úřad práce Olomouc. - V roce 2001 jsme uskutečnili projekt vzdělávání středního managementu a THP v oblasti výpočetní techniky s 50% dotací z Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci Sektorového operačního programu Průmysl.

29 REFERENCE OSTATNÍ PROJEKTY ESF - V roce 2006 jsme vyhráli dvě výběrová řízení na realizaci 2 národních projektů s podporou Evropského strukturálního fondu a rozpočtu České republiky. První projekt s názvem Návrat do práce v Olomouckém kraji jsme začali realizovat již v březnu letošního roku. Cílovou skupinou projektu jsou dlouhodobě evidovaní uchazeči se základním vzděláním a vyučení. Podrobnější informace o projektu najdete na - Druhý projekt s názvem Najdi si práci v Olomouckém kraji byl zahájen v srpnu letošního roku. Projekt je určen pro krátkodobě evidované uchazeče o zaměstnání s evidencí na ÚP max do 6ti měsíců, zájemce o zaměstnání a zaměstnance ohrožené nezaměstnaností bez omezení vzdělání. Informace o projektu najdete na - V roce 2006 jsme uspěli s projektem Vytvoření a ověření systému vzdělávání lektorů dalšího profesního vzdělávání. Ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, Regionálním sdružením rozvoje lidských zdrojů a Asociace institucí vzdělávání dospělých byly vytvořeny osnovy, výukové materiály, byl založen a ve výuce využíván speciální e-learningový portál (www.e-skoleni.cz). V roce 2006 proběhly dva pilotní běhy jeden v Olomouci a jeden v Šumperku. - V roce 2005 jsme uspěli s dalším naším projektem Mobilních počítačových rekvalifikací v mikroregionech Olomouckého kraje. Cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání s regionů Olomouckého kraje, přičemž realizace počítačových rekvalifikací, bilanční diagnostiky a následného poradenství probíhá přímo v daném regionu, např. v Jeseníku, Uničově, Konici atd.

30 - V roce 2004 jsme úspěšně ukončili realizaci, řízení a administraci dalších dvou projektů realizovaných ve standardech Evropských Strukturálních Fondů v rámci Operačního programu Olomouckého kraje s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje I. Vytvoření bilančně diagnostického pracoviště ve službách zaměstnanosti (číslo ) a II. Validizace a implementace bilanční diagnostiky jako nástroje APZ (číslo ) - V roce 2004 jsme také administrovali a řídili projekt Řízení rozvoje lidských zdrojů v podmínkách Technických služeb města Přerova. - V roce 2003 jsme úspěšně ukončili realizaci, řízení a administraci tří projektů realizovaných ve standardech Evropských Strukturálních Fondů v rámci Operačního programu Olomouckého kraje s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje pod č.j , a ( viz příloha) - Již popáté (od roku 1996) jsme obhájili přidělení akreditace MŠMT ČR na rekvalifikační kurzy. V příloze jsou přiloženy poslední platné akreditace MŠMT ČR, které byly naší instituci přiděleny a schváleny. - Jsme držiteli mezinárodního certifikátu kvality Q FOR. - Jsme držiteli certifikátu managementu jakosti ISO 9001: Jako jediní v České republice jsme členy Evropského centra pro bilanční diagnostiku Fédération Européenne des Centres de Bilans et d Orientation Professionnelle (FECBOP). - Jsme členy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR - Jsme držiteli certifikace testovací místnosti pro ECDL testování a SW platformy pro ECDL testování.

31 - Od jsme v souladu s 16 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních dat řádně registrováni pod č /001 můžeme pracovat s osobními údaji našich posluchačů.

32 PŘEHLED O POČTU NAŠICH POSLUCHAČŮ - V roce 1996 jsme proškolili 146 posluchačů - V roce 1997 jsme proškolili 306 posluchačů - V roce 1998 jsme proškolili 626 posluchačů - V roce 1999 jsme proškolili 635 posluchačů - V roce 2000 jsme proškolili 524 posluchačů - V roce 2001 jsme proškolili 642 posluchačů - V roce 2002 jsme proškolili 922 posluchačů - V roce 2003 jsme proškolili posluchačů - V roce 2004 jsme proškolili posluchačů - V roce 2005 jsme proškolili posluchačů - V roce 2006 jsme proškolili posluchačů - V roce 2007 jsme proškolili posluchačů tj. celkový počet absolventů našich kurzů k činí posluchačů

33 ÚROVEŇ LEKTORSKÉHO A MATERIÁLNÍHO ZAJIŠTĚNÍ Výuka všech námi pořádaných kurzů je prováděna lektory s odpovídajícím vysokoškolským odborným a pedagogickým vzděláním a mnohaletou praxí nejen v dané oblasti, ale také ve vzdělávání dospělých. Většina lektorů jsou našimi kmenovými zaměstnanci, což nám umožňuje velmi pružně a efektivně reagovat nejen na zásahy vyšší moci, ale také na požadavky zadavatelů školení, ať již se jedná o Úřady práce nebo soukromé firmy. Všichni naši lektoři počítačových kurzů jsou držiteli certifikátu mezinárodní počítačové gramotnosti ECDL. Většina našich lektorů má příslušné pedagogické vzdělání, a to i v oblasti andragogiky a jsou držiteli osvědčení Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých v České a Slovenské republice. Psychologické zhodnocení pracovních schopností je realizováno týmem zkušených psychologů s mnohaletou praxí z oblasti psychologie a poradenství. Naše firma klade velký důraz na kvalitu poskytovaných služeb a to nejen v oblasti materiální, jako je vybavenost učeben, didaktické pomůcky, výukové materiály atd., ale především na kvalitu lektorského sboru. Naši lektoři jsou průběžně proškolováni ve své odborné oblasti. Po ukončení každého kurzu mohou účastníci formou dotazníku vyjádřit svoji spokojenost, případně nespokojenost, s lektorem, který kurz vedl. V případě špatného hodnocení je s lektorem okamžitě ukončena další spolupráce. Jsme si vědomi toho, že pouze kvalitní lektor může plně využít svých znalostí a schopností a s materiálním zázemím předat účastníkům vzdělávací akce maximum znalostí a dovedností. Našim cílem bylo, je a bude spokojený absolvent našich kurzů.

34 MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ VYBAVENÍ V současné době můžeme nabídnout naše služby nejen v sídle firmy v Olomouci na ul. Stupkova, ale také na našich pobočkách v Přerově, Šumperku, Kroměříži a v Jeseníku. Všechny počítačové učebny jsou vybaveny pracovišti s počítači min po 15 posluchačích. Počítačové učebny mají následující vybavení: počítačů s multimediálními parametry nutnými pro práci sítě Windows NT všechny počítače jsou zapojeny do počítačové sítě, což umožňuje nejen názornou výuku práce v počítačové síti, ale umožňuje také pružnější a efektivnější komunikaci mezi počítači v učebně. - datový projektor připojený k počítači lektora se svítivostí 2000lm. - Plátno pro projekci z lektorova počítače pomocí prostřednictvím datového projektoru. Velikost plátna je 2x2 metry - bílá magnetická tabule - lektorský počítač umožňující názorný výklad a také spouštění projekce speciálních výukových prezentací k jednotlivým tématům výuky Všichni posluchači mají díky propojení počítačů do počítačové sítě také přístup k dalšímu vybavení učebny: - scanner - barevné tiskárny - kamery Všechny počítače jsou také trvale připojeny na Internet rychlostí 2Mbit/s, takže posluchači mají možnost aktivně využívat Internet nejen při výuce, ale i o přestávkách.

35 MOBILNÍ NOTEBOOKOVÉ UČEBNY Již druhým rokem realizujeme výuku práce na PC po celém území Olomouckého kraje formou mobilní počítačové učebny. V současné době máme k dispozici 5 mobilních učeben po 15 noteboocích pro posluchače včetně lektorských notebooků, mobilních modemů pro připojení k internetu a bezdrátových tiskáren, můžeme realizovat školení kdekoliv i přímo u zákazníka. K dnešnímu dni jsme tímto způsobem realizovali výuku práce s PC např. v Jeseníku, Uničově, Konici, Litovli, Starém Městě atd.

36 KOMUNIKAČNÍ A MANAGERSKÉ KURZY Výuka komunikačních a managerských kurzů probíhá ve specializovaných teoretických učebnách - v každé z nich je k dispozici: pracovních míst pro posluchače - lektorský počítač s připojením na internet umožňující názorný výklad a také spouštění projekce speciálních výukových prezentací k jednotlivým tématům výuky - datový projektor připojený k počítači lektora se svítivostí 2000lm, Plátno pro projekci z lektorova počítače pomocí prostřednictvím datového projektoru. Velikost plátna je 2x2 metry - bílá magnetická tabule - flipcharty - tiskárny, scannery, digitální kamery, digitální fotoaparáty

37 STRAVOVÁNÍ V Olomouci a v Přerově jsou přímo v budově k dispozici teplé i studené nápoje z automatu. V blízkosti se nachází také restaurace poskytující teplá jídla po celý den. V Šumperku, Prostějově a v Jeseníku se v blízkosti nachází obchody s potravinami a také restaurace poskytující teplá jídla po celý den za přijatelnou cenu. Pro účely firemních školení jsme schopni zajistit i Cofee-Break, případně teplé nápoje a jídlo.

38 KONTAKTNÍ ÚDAJE SÍDLO FIRMY POČÍTAČOVÁ SLUŽBA S.R.O. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM V roce 2004 jsme se stali majiteli administrativní budovy, kterou jsme kompletně zrekonstruovali pro potřeby vzdělávání. V této budově je k dispozici několik počítačových a teoretických učeben. Před budovou a v okolí budovy je možnost bezplatného parkování. Vzdělávací centrum, Stupkova 1a, Olomouc (v blízkosti Fakultní nemocnice) Spojení: - z vlakového nádraží autobus č. 19 (směr Tabulový vrch) - z autobusového nádraží autobus č. 10 (směr MŽ nový závod) - z náměstí Hrdinů autobus č. 16 (směr Centrum Haná) autobusová zastávka je před budovou

39 MAPKA OLOMOUC SÍDLO FIRMY BUDOVA VZDĚLÁVACÍ CENTRUM, STUPKOVA 1A, OLOMOUC

40 OLOMOUC - POČÍTAČOVÉ A TEORETICKÉ UČEBNY

PŘEDSTAVENÍ FIRMY. POČÍTAČOVÁ SLUŢBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PŘEDSTAVENÍ FIRMY. POČÍTAČOVÁ SLUŢBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc PŘEDSTAVENÍ FIRMY POČÍTAČOVÁ SLUŢBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc KDO JSME Naše firma oslavila v letošním roce jiţ 18. narozeniny. Od roku 1996 se věnujeme vzdělávání dospělých v oblasti profesních

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o.

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. NABÍDKA ŠKOLENÍ KOMUNIKAČNÍCH A PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ Člen Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Mezinárodní certifikát kvality vzdělávání dospělých

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Místa dodání/převzetí nabídky:

Místa dodání/převzetí nabídky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.13/01.0031

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT V období uplynulých pěti let realizovaly centrum celoživotního vzdělávání a centrum pedagogické praxe, pracoviště Pedagogické fakulty

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

ZPŮSOB TVORBY REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI. Ing. Leopold Podmolík, jednatel a ředitel firmy

ZPŮSOB TVORBY REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI. Ing. Leopold Podmolík, jednatel a ředitel firmy ZPŮSOB TVORBY REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI Ing. Leopold Podmolík, jednatel a ředitel firmy PŘEHLED ZÁKLADNÍCH POJMŮ Evropský sociální fond (ESF) Globální grant (GG) Operační program Rozvoj

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00006 Občanské sdružení Za kulturní Třinecko, o.s. realizátor projektu Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní

Více

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kurzů projektového managementu

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

PORADENSTVÍ na ÚP HK

PORADENSTVÍ na ÚP HK PORADENSTVÍ na ÚP HK Úřad práce v Hradci Králové Zástupce: Mgr. Jana Sýkorová Oddělení poradenství ÚP HK - složení 2 speciální poradci zabezpečení poradenství (poradce psycholog + poradce pro změnu povolání)

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s.

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. CZ.1.04/1.1.02/35.00377 DACHSER E.S.T. a.s. se sídlem v Kladně patří do celosvětové sítě DACHSER

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Zpráva o auditu. Počítačová služba s.r.o

Zpráva o auditu. Počítačová služba s.r.o Zpráva o auditu Počítačová služba s.r.o 2005 Základní údaje Počítačová služba s. r. o. Sídlo firmy: Stupkova 413/1a 779 00 Olomouc Telefon: 585 226 388 Fax: 585 226 388 E-mail: info@poc-sluzba.cz Internetová

Více

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte LEDEn červen 2010 profesní semináře praha a brno budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru Prahy

Více

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Uč se a pracuj CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Důvody realizace projektu vysoká míra nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku zvyšující se počet

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic.

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic. !lept evropský. OPERČNí PROGRAM EVROPSKA UNIE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Vzdělávání Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ NA INTERNETU Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ? Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Prostějov, Plumlovská č. 36, 796 01 Prostějov

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ? Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Prostějov, Plumlovská č. 36, 796 01 Prostějov CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ? Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Prostějov, Plumlovská č. 36, 796 01 Prostějov ÚŘAD PRÁCE JAKO PARTNER Uvažujete o zahájení podnikání? Jak Vám může

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Strategie CŽU ČR a její implementace. FÓRUM PRE ROZVOJ CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA 20.9.11, Bratislava, AIVD SK

Strategie CŽU ČR a její implementace. FÓRUM PRE ROZVOJ CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA 20.9.11, Bratislava, AIVD SK Strategie CŽU ČR a její implementace FÓRUM PRE ROZVOJ CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA 20.9.11, Bratislava, AIVD SK Strategie celoživotního učení ČR 2 Situace v ČR Snižující se počet nastupujících do středního

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město

Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město PŘEDSTAVENÍ REKVALIFIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ Mgr. Zbyněk Rybka, Opava Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka působí

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Vývoj pracovního trhu

Vývoj pracovního trhu Vývoj pracovního trhu výběr z dat za 1. čtvrtletí 2012 Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Vývoj trhu 18 % pozic vhodných pro absolventy (v r. 2008-24 %) Srovnání poptávky a nabídky, vývoj Jobs.cz březen 2012

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH OLOMOUCKÝM KRAJEM V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU Radek Augustin Krajský úřad Olomouckého kraje Setkání k problematice

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Jana Brabcová Tomáš Langer Proč je kvalita tématem dne? dotace ESF výběrová řízení objem dalšího vzdělávání náročnost zákazníka dalšího vzdělávání odlišení

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Projekt OP RLZ Opatření 2.1 Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Realizátor: Prezentuje: Sdružení CEPAC Morava, Olomouc Mgr. Jitka Zemanová, koordinátor projektu Projekt je spolufinancován evropským

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Obsah prezentace VSTUPNÍ WORKSHOP ČLENŮ OTEVŘENÉ SÍTĚ VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ A LEKTORŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Projekt: Podpora inovačních přístupů v dalším vzdělávání Středočeský kraj Jak poznat kvalitní

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 35 NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých:

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: 1) služby v oblasti personalistiky 2) řízení lidských zdrojů 3) poradenské služby 4) konzultace v oblasti

Více

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel: 585 417 828, 723 560 038, fax: 585 417 823 e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MARKETING

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Najdi si práci v Olomouckém kraji - 29. 04. 2008

Najdi si práci v Olomouckém kraji - 29. 04. 2008 Najdi si práci v Olomouckém kraji Dodavatel: Cílová skupina NsPOK 1. Do 6 měsíců v evidenci ÚP 2. Vstup v šesti cyklech po cca 100 účastnících. 3. Do projektu vstoupilo 713 účastníků, Termín realizace:

Více

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Kateřina Machatá Uherský Brod 44 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Obor vzdělání na

Více

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST A DOTAZY

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST A DOTAZY NOVÉ A PŘIPRAVOVANÉ NÁSTROJE HODNOCENÍ KVALITY V DV Tomáš Langer Program Jak poznat kvalitní vzdělávací instituci a kvalitního lektora Profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání Rating vzdělávacích

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Spolupráce Centra andragogiky se Svazem chemického průmyslu Obsah prezentace: o Představení společnosti o Rozsah a obsah školení o Složení lektorského

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jednodenní seminář Vzdělávací program

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jednodenní seminář Vzdělávací program ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jednodenní seminář Vzdělávací program Českomoravská konfederace odborových svazů REALIZAČNÍ PROJEKT VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVACÍ

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Erika Konupčíková Plzeň, 6.11.2014 Představení AIVD ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání dospělých založena v roce 1990

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci. Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA

Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci. Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA Cíle projektů Cílem tohoto projektu bylo vybrat zřad dlouhodobě nezaměstnaných,

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na zajištění vzdělávacích aktivit Projekt: Číslo projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více